PROGRAM PENGURUSAN AWAM

BAHAGIAN PENGIJAZAHAN DAN KONVOKESYEN KOLEJ UNDANG-UNDANG, KERAJAAN DAN PENGAJIAN ANTARABANGSA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 06010 SINTOK KEDAH BORANG SEMAKAN KURSUS UNTUK PELAJAR SEMESTER AKHIR (SILA PENUHKAN BORANG INI DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BESAR) NAMA PELAJAR : NO. MATRIK : NO. K/P : TARIKH LAHIR : PROGRAM : BANGSA : ALAMAT POS : JANTINA : msyazwan280@yahoo.com PMK : NO. TELEFON : JUMLAH KREDIT TERKUMPUL SEKARANG (TIDAK TERMASUK KURSUS YANG GAGAL): SENARAI KURSUS YANG DIDAFTARKAN PADA SEMESTER AKHIR KOD NAMA KURSUS KREDIT GRED

SENARAI KURSUS YANG DAPAT PEMINDAHAN KREDIT KOD KREDIT NAMA KURSUS

GAMBAR TERKINI

SEMESTER /SESI YANG MENJALANI PRAKTIKUM : SAYA MENGAKU BAHAWA SEMUA KETERANGAN DI ATAS ADALAH BENAR Disi oleh : Disemak oleh : Tandatangan : Tandatangan dan Cop Jabatan : Tarikh : Tarikh :

1

STRUKTUR PROGRAM PENGURUSAN AWAM A) KOD TERAS UNIVERSITI (22 @ 24 Jam Kredit) KURSUS KREDI T GRED SEM/SESI CATATAN Kursus Bahasa Inggeris KOD KURSUS KREDI T GRED SEM/SESI CATATAN Kursus Ko-Kurikulum KOD KURSUS KREDI T GRED SEM/SESI CATATAN 2 .

TERAS PROGRAM (93 Jam Kredit) KOD KURSUS KREDI T GRED SEM/SE SI CATATAN 3 .

KURSUS KOMPENAN KOD KURSUS KREDI T GRED SEM/SE SI CATATAN KURSUS PENGKHUSUSAN KOD KURSUS KREDI T GRED SEM/SE SI CATATAN 4 .

C) KOD ELEKTIF BEBAS ( 3 KREDIT ) KURSUS KREDI T GRED SEM/SESI CATATAN 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful