kablovi

ELEKTRONAPON D.o.o. Put Jovana Mikića 2, Subotica Tel: 024/546-833 Fax: 024/532-033 e-mail: elektronapon@elektronapon.rs Web: www.elektronapon.rs ELEKTRONAPON DOO KABEL CENOVNIK 11/01/2012 AP 0,5 AP 0,75 AP 1 AP 1,5 AP 2,5 AP 4 AP 6 AP 10 AP 16 AP 25 AP 35 AP 50 AP 70 AP 95 AP 120 P 1 x 1,0RE P 1 x 1,5RE P 1 x 2,5RE P 1 x 4RE P 1 x 6RE P 1 x 10RE P 1 x 16RE P/M 1 x 1,5RM P/M 1 x 2,5RM P/M 1 x 4RM P/M 1 x 6RM P/M 1 x 10RM P/M 1 x 16RM P/M 1 x 25RM P/M 1 x 35RM P/M 1 x 50RMC P/M 1 x 70RMC P/M 1 x 95RMC P/M 1 x 120RMC P/M 1 x 150RMC P/M 1 x 185RMC P/M 1 x 240RMC P/M 1 x 300RMC P/J 1 x 1,0RE P/J 1 x 1,5RE P/J 1 x 2,5RE P/J 1 x 4RE 6.73 9.68 12.64 18.11 29.90 48.10 71.56 123.34 192.05 302.96 421.54 600.90 848.06 1,120.56 1,423.20 11.20 16.34 26.48 41.91 62.11 104.46 164.79 18.65 30.21 47.71 70.66 118.86 187.20 299.92 413.48 555.16 796.41 1,105.38 1,392.28 1,716.22 2,143.33 2,815.48 3,526.32 13.67 20.58 32.53 51.15

Page 1

kablovi
P/J 1 x 6RE P/J 1 x 10RE P/J 1 x 16RE P/J 1 x 25RM P/J 1 x 35RM P/J 1 x 50RMC P/J 1 x 70RMC P/J 1 x 95RMC P/J 1 x 120RMC P/J 1 x 150RMC P/J 1 x 185RMC P/J 1 x 240RMC P/J 1 x 300RMC PP 2 x 1,5RE PP 2 x 2,5RE PP 2 x 4RE PP 2 x 6RE PP 2 x 10RE PP 2 x 16RM PP 2 x 25RM PP 2 x 35RM PP-Y 3 x 1,5RE PP-Y 3 x 2,5RE PP-Y 3 x 4RE PP-Y 3 x 6RE PP-Y 3 x 10RE PP-Y 3 x 16RM PP-Y 3 x 25RM PP-Y 3 x 35RM PP-Y 4 x 1,5RE PP-Y 4 x 2,5RE PP-Y 4 x 4RE PP-Y 4 x 6RE PP-Y 4 x 10RE PP-Y 4 x 16RM PP-Y 4 x 25RM PP-Y 4 x 35RM PP-Y 5 x 1,5RE PP-Y 5 x 2,5RE PP-Y 5 x 4RE PP-Y 5 x 6RE PP-Y 5 x 10RE PP-Y 5 x 16RM PP-Y 5 x 25RM PP-Y 5 x 35RM PP/R 2 x 1,5RE PP/R 2 x 2,5RE PP/R-Y 3 x 1,5RE PP/R-Y 3 x 2,5RE P/F 1 x 0,5RF P/F 1 x 0,75RF 75.50 126.60 199.30 321.85 443.24 595.42 852.39 1,182.38 1,488.72 1,834.73 2,290.72 3,008.25 3,767.05 42.47 65.95 117.07 169.36 283.97 459.62 711.49 980.07 55.94 87.89 164.33 241.89 410.91 647.99 1,016.79 1,389.13 76.14 120.25 190.42 278.33 474.31 790.30 1,242.41 1,711.84 90.51 143.32 225.05 328.30 556.36 968.06 1,684.48 2,366.14 36.45 59.03 54.62 87.44 6.42 8.64

Page 2

kablovi
P/F 1 x 1,0RF P/F 1 x 1,5RF P/F 1 x 2,5RF P/F 1 x 4RF P/F 1 x 6RF P/F 1 x 10RF P/F 1 x 16RF P/F 1 x 25RF P/F 1 x 35RF P/F 1 x 50RF P/F 1 x 70RF P/F 1 x 95RF P/F 1 x 120RF P/F 1 x 150RF P/F 1 x 185RF P/F 1 x 240RF P/F 1 x 300RF PP/J 2 x 0,75RF PP/J 2 x 1,0RF PP/J 2 x 1,5RF PP/J 2 x 2,5RF PP/J-Y 3 x 0,75RF PP/J-Y 3 x 1,0RF PP/J-Y 3 x 1,5RF PP/J-Y 3 x 2,5RF PP/J-Y 4 x 0,75RF PP/J-Y 4 x 1,0RF PP/J-Y 4 x 1,5RF PP/J-Y 4 x 2,5RF PP/J-Y 4 x 4RF PP/J-Y 4 x 6RF PP/J-Y 5 x 0,75RF PP/J-Y 5 x 1,0RF PP/J-Y 5 x 1,5RF PP/J-Y 5 x 2,5RF PP/J-Y 5 x 4RF PP/J-Y 5 x 6RF PP/J-Y 7 x 1,0RF PP/J-Y 7 x 1,5RF PP/J-Y 7 x 2,5RF PP/J-Z 3x2,5RF/2,5 PP/J-Z 4x2,5RF/2,5 PP/J-Z 5x1,5RF/1,5 PP/J-Z 5x2,5RF/2,5 PP/J-Z 6x1,5RF/1,5 PP/J-Z 7x1,5RF/2,5 PP/J-Z 7x2,5RF/2,5 P/L 2x0,5RHF P/L 2x0,75RHF P/L 2x1RHF P/L 2x1,5RHF 11.32 16.56 27.34 43.59 66.56 114.94 174.89 274.57 384.23 549.31 764.83 1,010.83 1,284.13 1,605.42 1,949.93 2,587.07 3,240.68 26.11 33.02 46.63 74.49 35.98 44.73 62.59 101.79 46.50 58.80 83.26 132.54 214.04 325.39 58.53 75.19 100.81 161.94 261.10 386.11 99.94 145.44 235.81 156.85 192.56 144.25 228.67 170.12 200.43 295.76 13.85 19.84 25.77 37.84

Page 3

30 96.5 RE PP00 1x4 RE PP00 1x6 RE PP00 1x10 RE PP00 1x16 RE PP00 1x16 RM PP00 1x25 RM PP00 1x35 RMC PP00 1x50 RMC PP00 1x70 RMC PP00 1x95 RMC PP00 1x120 RMC PP00 1x150 RMC PP00 1x185 RMC PP00 1x240 RMC PP00 1x300 RMC PP00 2x1.03 66.77 423.02 3.5RF PP/L-Y 4 x 0.5RE PP00 2x2.24 789.47 42.74 1.5RF PP/L-Y 5 x 0.5RF PP/L-Y 6 x 0.5 30.56 23.27 1.5 RE PP00 1x2.67 2.5RF PP/L-Y 3 x 2.kablovi P/L 3x0.57 71.5RF PP/L-Y 5 x 2.16 121.57 43.12 58.71 67.06 Page 4 .51 303.5RF PP/L-Y 4 x 2.58 52.050.45 26.99 15.0RF PP/L 2 x 1.680.49 2.30 47.28 76.95 417.07 412.U 2 x 0.50 31.53 1.5RE PP00 2x4RE PP00 2x6RE PP00 2x10RE PP00 2x16RE PP00 2x16RM PP00 2x25RM PP00-Y-3x1.91 170.052.61 33.73 52.89 35.84 76.80 669.75RF PP/L 2 x 1.75RF PP/L-Y 5 x 1.43 159.685.55 24.07 37.292.75RF PP/L-Y 4 x 1.74 126.01 269.318.75RF PP00 1x1.99 30.29 55.22 82.39 55.5RF PP/L-Y 3 x 0.0RF PP/L-Y 4 x 1.5RF PP/L .5RF PP/L-Y 6 x 0.5RF PP/L-Y 4 x 0.45 42.73 96.75RHF PP/L 2 x 0.16 17.75RF PP/L-Y 7 x 0.0RF PP/L-Y 3 x 1.U 2 x 0.5RF PP/L .75RF PP/L-Y 3 x 1.53 50.51 555.5RF PP/L-Y 5 x 0.95 120.37 196.98 194.02 20.5RF PP/L-Y 3 x 0.5RF PP/L 2 x 0.0RF PP/L-Y 5 x 1.

5 PP00 4x25RM+2.88 1.940.911.52 9.62 3.544.60 134.kablovi PP00-Y-3x2.65 645.570.5 PP00 4x4 PP00 4x6 PP00 4x10 PP00 4x16RE PP00 4x16RM PP00 4x25 PP00 4x35 PP00 4x50 PP00 4x70 PP00 4x95 PP00 4x120 PP00 4x150 PP00 4x185 PP00 4x240 PP00 4x300 PP00 4x10RE+2.603.072.12 13.5 PP00 4x2.55 176.49 880.5 PP00 4x16RM+2.35 4.363.97 10.54 206.165.5 106.66 2.68 5.35 5.52 638.96 1.90 11.47 293.346.48 1.09 2.13 770.211.09 1.97 1.10 6.042.843.97 1.73 88.69 6.207.40 998.329.661.07 5.08 1.419.158.945.483.28 252.59 6.357.30 10.50 3.304.24 10.48 585.807.57 1.55 778.44 401.26 3.03 2.63 475.942.581.710.95 8.666.5 PP00 4x35RMC+2.588.143.63 4.76 12.75 1.10 4.361.209.33 2.371.744.701.55 6.211.420.35 8.5 PP00-Y-3x4 PP00-Y-3x6 PP00-Y-3x10 PP00-Y-3x16RE PP00-Y-3x16RM PP00-Y-3x25 PP00-Y-3x35 PP00-Y-3x50 PP00-Y-3x70 PP00-Y-3x95 PP00-Y-3x120 PP00-Y-3x150 PP00-Y-3x185 PP00-Y-3x240 PP00-Y-3x300 PP00 3x25RM+16RM PP00 3x35RMC+16RM PP00 3x35RMC+25RM PP00 3x50SM 90°+25RM PP00 3x70SM 90°+25RM PP00 3x70SM 90°+35RMC PP00 3x95SM 100°+50SM 60° PP00 3x120SM 100°+70SM 60° PP00 3x150SM 100°+70SM 60° PP00 3x150SM 100°+95SM 60° PP00 3x185SM 100°+95SM 60° PP00 3x240SM 100°+95SM 60° PP00 3x240SM 100°+120SM 60° PP00 3x300SM 100°+120SM 60° PP00 4x1.08 Page 5 .

84 500.5 PP00-Y-37x1.39 986.5 PP00-A 1x6RE PP00-A 1x10RE PP00-A 1x16RE PP00-A 1x16RMC PP00-A 1x25RMC PP00-A 1x35RMC PP00-A 1x50RMC 2.11 2.5 PP00-Y-48x2.22 756.29 466.574.79 266.5 PP00-Y-16x1.5 PP00 4x120SM 90°+2.010.5 PP00-Y-16x2.70 397.5 PP00-Y-12x1.02 99.5 PP00-Y-25x2.98 76.36 530.16 9.98 60.48 1.5 PP00-Y-48x1.09 110.54 824.89 42.25 1.kablovi PP00 4x50SM 90°+2.5 PP00-Y-37x2.41 1.157.10 257.5 PP00-Y-25x1.5 PP00-Y-8x1.74 1.5 PP00 5x1.564.5 PP00-Y-19x1.04 Page 6 .66 995.5 PP00-Y-8x2.87 171.16 1.50 438.31 3.5 PP00 4x95SM 90°+2.5 PP00-Y-14x1.5 PP00-Y-12x2.03 167.22 518.5 PP00-Y-24x2.51 622.25 150.5 PP00-Y-19x2.26 6.5 PP00 4x185SM 90°+2.66 371.5 PP00-Y-40x2.808.75 816.82 796.91 616.5 PPOO-Y-10x2.416.53 12.5 PP00-Y-5x4 PP00-Y-5x6 PP00-Y-5x10 PP00-Y-5x16RE PP00-Y-5x16RM PP00-Y-5x25RM PP00-Y-5x35RMC PP00-Y-7x1.00 211.302.010.76 976.11 691.5 PP00-Y-14x2.23 257.5 PPOO-Y-10x1.5 PP00-Y-7x2.28 31.86 404.5 PP00 4x70SM 90°+2.474.72 340.20 41.18 595.5 PP00-Y-21x1.49 330.113.5 PP00 4x240SM 90°+2.5 PP00-Y-40x1.83 234.24 300.206.5 PP00-Y-21x2.248.5 PP00-Y-30x1.71 4.5 PP00-Y-24x1.5 PP00-Y-5x2.5 PP00-Y-30x2.95 25.21 7.5 PP00 4x150SM 90°+2.442.

kablovi
PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A PP00-A 1x70RMC 1x95RMC 1x120RMC 1x150RMC 1x185RMC 1x240RMC 1x300RMC 2x6RE 2x10RE 2x16RE 2x16RMC 2x25RMC 3x6RE 3x10RE 3x16RE 3x16RMC 3x25RMC 3x35RMC 3x50SM 120° 3x70SM 120° 3x95SM 120° 3x120SM 120° 3x150SM 120° 3x185SM 120° 3x240SM 120° 3x300SM 120° 4x6RE 4x10RE 4x16RE 4x16RMC 4x25RE 4x25RMC 4x35RMC 4x50SM 90° 4x70SM 90° 4x95SM 90° 4x120SM 90° 4x150SM 90° 4x185SM 90° 4x240SM 90° 4x300SM 90° 5x6RE 5x10RE 5x16RE 5x16RMC 4X16+2,5 4x25+2.5* 4x35+2.5* 4x50+2.5** 4x70+2.5** 4x95+2.5** 129.90 172.98 208.81 250.49 310.97 397.62 500.09 55.24 72.59 104.05 107.42 171.63 69.74 88.72 125.66 128.78 184.13 234.58 283.46 388.02 524.77 628.06 778.56 966.23 1,242.94 1,537.68 77.18 104.00 145.19 148.83 196.88 219.34 286.96 363.56 488.36 666.85 798.74 988.97 1,224.19 1,569.82 1,964.06 99.81 133.62 182.85 192.45 198.36 277.76 343.84 415.83 547.65 735.72

Page 7

kablovi
PP00-A 4x120+2.5** PP00-A 4x150+2.5** PP00-A 4x185+2.5** PP00-A 4x240+2.5** PP00 A 3x25RM+16RM PP00 A 3x35RMC+16RM PP00 A 3x50SM 90°+25RM PP00 A 3x70SM 90°+25RM PP00 A 3x95SM 100°+50SM 60° PP00 A 3x120SM 100°+70SM 60° PP00 A 3x150SM 100°+70SM 60° PP00 A 3x150SM 100°+95SM 60° PP00 A 3x185SM 100°+95SM 60° PP00 A 3x240SM 100°+95SM 60° PP00 A 3x300SM 100°+120SM 60° PP40 1x6RE/6 PP40 1x10RE/10 PP40 1x16RE/16 PP40 2x1,5RE/1,5 PP40 2x2,5RE/2,5 PP40 2x4RE/4 PP40 2x6RE/6 PP40 2x10RE/10 PP40 2x16RE/16 PP40 2x16RM/16 PP40 3x1,5RE/1,5 PP40 3x2,5RE/2,5 PP40 3x4RE/4 PP40 3x6RE/6 PP40 3x10RE/10 PP40 3x16RE/16 PP40 3x16RM/16 PP40 4x1,5RE/1,5 PP40 4x2,5RE/2,5 PP40 4x4RE/4 PP40 4x6RE/6 PP40 4x10RE/10 PP40 4x16RE/16 PP40 4x16RM/16 PP40 5x1,5RE/1,5 PP40 5x2,5RE/2,5 PP40 5x4RE/4 PP40 5x6RE/6 PP40 5x10RE/10 PP40 5x16RE/16 PP40 5x16RM/16 PP40 7x1,5RE/2,5 PP40 7x2,5RE/2,5 PP40 7x4RE/4 PP40 8x1,5RE/2,5 PP40 8x2,5RE/2,5 874.62 1,074.99 1,327.79 1,687.04 230.99 275.13 375.81 481.02 644.87 778.24 930.33 969.80 1,177.64 1,466.53 1,839.85 193.22 310.17 478.52 102.01 150.37 221.34 308.72 481.70 733.41 746.81 127.29 185.81 277.38 391.22 618.31 953.92 963.73 150.89 227.15 335.98 476.79 760.36 1,179.91 1,192.07 175.97 266.64 397.62 566.17 910.05 1,408.84 1,439.33 238.78 338.36 510.95 264.58 384.79

Page 8

kablovi
PP40 10x1,5RE/2,5 PP40 10x2,5RE/4 PP40 12x1,5RE/2,5 PP40 12x2,5RE/4 PP40 14x1,5RE/2,5 PP40 14x2,5RE/6 PP40 16x1,5RE/2,5 PP40 16x2,5RE/6 PP40 19x1,5RE/4 PP40 19x2,5RE/6 PP40 21x1,5RE/4 PP40 21x2,5RE/6 PP40 24x1,5RE/6 PP40 24x2,5RE/6 PP40 24x2,5RE/10 PP40 25x1,5RE/6 PP40 25x2,5RE/10 PP40 30x1,5RE/6 PP40 30x2,5RE/10 PP40 37x1,5RE/10 PP40 37x2,5RE/10 PP40 48x1,5RE/10 PP40 48x2,5RE/10 PP40 4x150SM/70 PP40 3x150SM+70SM/70 PP40-A 1x6RE/6 PP40-A 1x10RE/10 PP40-A 1x16RE/16 PP40-A 2x4RE/4 PP40-A 2x6RE/6 PP40-A 2x10RE/10 PP40-A 2x16RE/16 PP40-A 2x16RM/16 PP40-A 3x4RE/4 PP40-A 3x6RE/6 PP40-A 3x10RE/10 PP40-A 3x16RE/16 PP40-A 3x16RM/16 PP40-A 4x4RE/4 PP40-A 4x6RE/6 PP40-A 4x10RE/10 PP40-A 4x16RE/16 PP40-A 4x16RM/16 PP40-A 5x4RE/4 PP40-A 5x6RE/6 PP40-A 5x10RE/10 PP40-A 5x16RE/16 PP40-A 5x16RM/16 PP40-A 7x4RE/4 PP40-A 4x150SM 90°/70 PP40-A 3x150SM 100°+70SM 60°/70 313.96 481.15 358.24 552.26 403.85 654.75 450.88 735.43 542.52 842.92 590.24 919.15 701.53 1,053.04 1,110.80 723.08 1,145.30 831.22 1,319.63 1,061.27 1,586.91 1,329.23 2,027.42 9,227.42 8,155.02 135.89 210.34 320.44 140.13 186.01 267.68 398.70 406.49 149.87 199.68 286.50 428.37 437.97 162.41 216.71 311.23 467.61 479.60 178.20 237.80 344.11 509.67 541.36 198.88 2,438.15 2,294.36

Page 9

60 8.5RE PP41 19x2.864.85 1.82 398.74 2.26 298.62 7.49 652.05 13.12 5.248.211.43 2.02 370.42 770.16 543.186.17 364.5 PP41 4x2.62 17.05 10.5RE PP41 21x1.66 246.5RE PP41 8x2.27 647.82 516.087.39 12.52 6.5RE PP41 14x1.42 6.01 296.86 10.184.5 PP41 3x4 PP41 3x6 PP41 3x10 PP41 3x16RM PP41 3x25RM PP41 3x35RMC PP41 3x50SM 120° PP41 3x70 PP41 3x95 PP41 3x120 PP41 3x150 PP41 3x185 PP41 3x240 PP41 3x300 PP41 4x1.53 795.94 237.808.5 PP41 4x4 PP41 4x6 PP41 4x10 PP41 4x16 PP41 4x25 PP41 4x35 PP41 4x50 PP41 4x70 PP41 4x95 PP41 4x120 PP41 4x150 PP41 4x185 PP41 4x240 PP41 4x300 PP41 5x1.15 167.74 566.81 202.50 PP41 5x4 PP41 5x6 PP41 5x10 PP41 5x16RM PP41 7x1.883.46 4.00 5.039.364.52 1.5RE PP41 27x1.382.5 PP41 5x2.595.5RE PP41 6x2.558.535.54 508.16 715.00 4.5RE PP41 10x1.085.32 1.946.74 793.38 416.12 502.51 302.90 140.462.97 776.006.73 2.90 217.5RE PP41 8x6RE 240.95 366.38 3.5RE PP41 19x1.47 1.539.38 1.46 324.038.kablovi PP41 2x6RE PP41 2x10RE PP41 2x16RM PP41 3x2.5RE PP41 24x1.197.977.25 162.97 Page 10 .

84 1.63 910.26 443.163.69 3.kablovi PP41 10x2.5RE PP41 12x2.73 438.109.47 693.709.35 822.5 PP41-A-4x35+2.46 267.5RE PP41 21x2.69 987.08 654.266.965.50 630.68 333.27 425.77 252.531.5 PP41-A-4x150+2.866.5RE PP41 16x1.5RE PP41 24x2.082.5RE PP41 16x2.70 321.5 PP41-A-4x70+2.18 1.56 447.814.73 1.64 338.35 303.5 PP41-A-4x50+2.039.16 1.48 451.41 1.16 Page 11 .80 684.5 PP41-A-4x185+2.58 1.65 1.45 1.21 1.148.04 876.5RE PP41 3x70SM 90°+35RMC PP41-A-4x16+2.5 PP41-A-4x120+2.624.18 716.50 370.62 1.87 217.5 PP41-A-4x25+2.71 724.59 382.19 526.97 1.15 1.91 642.183.544.017.99 2.19 848.29 244.445.5 PP41-A-4x95+2.72 1.91 1.605.29 558.366.32 1.25 1.643.5 PP41-A 2x16RM PP41-A 3x16RM PP41-A 3x25RM PP41-A 3x35RMC PP41-A 3x50SM 120° PP41-A 3x70SM 120° PP41-A 3x95SM 120° PP41-A 3x120SM 120° PP41-A 3x150SM 120° PP41-A 3x185SM 120° PP41-A 3x240SM 120° PP41-A 4x16RE PP41-A 4x16RM PP41-A 4x25RM PP41-A 4x35RMC PP41-A 4x50SM 90° PP41-A 4x70SM 90° PP41-A 4x95SM 90° PP41-A 4x120SM 90° PP41-A 4x150SM 90° PP41-A 4x185SM 90° PP41-A 5x16RM PP44 2x6RE PP44 2x10RE PP44 2x16RM PP44 2x25RM PP44 2x35RM PP44 3x2.31 2.13 322.09 176.5RE PP44 3x4RE PP44 3x6RE PP44 3x10RE PP44 3x16RM PP44 3x25RM PP44 3x35RMC PP44 3x50SM 120° 454.

62 1.74 567.450.698.65 348.468.24 242.12 609.30 12.798.016.011.77 6.77 1.05 660.46 361.778.12 408.04 522.38 Page 12 .977.839.5RE PP44 10x1.5RE PP44 5x2.38 1.465.27 295.45 3.77 499.836.634.17 301.56 220.08 15.28 2.12 9.32 255.39 176.88 799.63 12.13 2.86 1.58 60.04 1.264.55 144.5RE PP44 27x1.76 1.14 8.57 5.071.182.01 345.13 614.kablovi PP44 3x70SM 120° PP44 3x95SM 120° PP44 3x120SM 120° PP44 3x150SM 120° PP44 3x185SM 120° PP44 3x240SM 120° PP44 3x300SM 120° PP44 4x1.24 1.81 310.84 1.5RE PP44 4x4RE PP44 4x6RE PP44 4x10RE PP44 4x16RM PP44 4x25RM PP44 4x35RMC PP44 4x50SM 90° PP44 4x70SM 90° PP44 4x95SM 90° PP44 4x120SM 90° PP44 4x150SM 90° PP44 4x185SM 90° PP44 5x1.24 734.86 4.08 10.5RE X00-A 2x16 X00-A 2x25 X00-A 4x16 X00-A 5x16 X00-A 4x25 X00-A 4x35 X00-A 3x35+50/8 X00-A 3x35+50/8+2x16 X00-A 3x50+50/8 X00-A 3x50+50/8+2x16 X00-A 3x70+50/8 X00-A 3x70+50/8+2x16 X00-A 3x95+50/8 X00-A 3x95+50/8+2x16 SN SKS XHE48/0-A 3x(1x50/16)+50 6/10kV SN SKS XHE48/0-A 3x(1x70/16)+50 6/10kV SN SKS XHE48/0-A 3x(1x95/16)+50 6/10kV SN SKS XHE48/0-A 3x(1x50/16)+50 12/20kV SN SKS XHE48/0-A 3x(1x70/16)+50 12/20kV 3.5RE PP44 5x4RE PP44 5x6RE PP44 5x10RE PP44 5x16RM PP44 7x1.812.41 944.5RE PP44 4x2.5RE PP44 14x1.74 410.36 445.87 1.302.072.504.84 91.854.96 619.586.077.60 8.04 113.846.5RE PP44 24x1.61 7.653.

21 3.1x240/25 12/20 kV XHP48 .551.1x70/16 12/20 kV XHP48 .148.1x185/25 12/20 kV XHP48 .51 2.42 851.05 557.A .028.97 2.1x150/25 20/35 kV XHP48 .A .87 11.05 510.763.10 1.1x95/16 6/10 kV XHP48 .56 3.855.139.25 2.24 949.83 2.A .21 3.1x185/25 6/10 kV XHP48 .64 3.A .1x120/16 6/10 kV XHP48 .17 1.436.53 2.274.41 1.09 5.1x95/16 12/20 kV XHP48 .598.A .59 705.A .1x120/16 6/10 kV XHP48 .039.kablovi SN SKS XHE48/0-A 3x(1x95/16)+50 12/20kV SN SKS XHE49/0-A 3x(1x50/16)+50 6/10kV SN SKS XHE49/0-A 3x(1x70/16)+50 6/10kV SN SKS XHE49/0-A 3x(1x95/16)+50 6/10kV SN SKS XHE49/0-A 3x(1x50/16)+50 12/20)kV SN SKS XHE49/0-A 3x(1x70/16)+50 12/20)kV SN SKS XHE49/0-A 3x(1x95/16)+50 12/20)kV XHP48 .A .1x240/25 6/10 kV XHP48 .087.1x120/16 12/20 kV XHP48 .1x70/16 20/35 kV XHP48 .61 7.48 599.1x150/25 12/20 kV 2.183.26 8.958.1x50/16 6/10 Kv XHP48 .88 443.92 1.083.184.A .88 4.1x300/25 6/10 kV XHP48 .71 3.841.1x120/16 12/20 kV XHP48 .49 1.1x150/25 6/10 kV XHP48 .501.1x300/25 20/35 kV XHP48 3X50/16 6/10 KV XHP48 3X70/16 6/10 KV XHP48 3X95/16 6/10 KV XHP48 3X120/16 6/10 KV XHP48 3X150/25 6/10 KV XHP48 3X185/25 6/10 KV XHP48 3X240/25 6/10 KV XHP48 .90 974.1x240/25 20/35 kV XHP48 .174.07 534.A .1x95/16 20/35 kV XHP48 .1x185/25 20/35 kV XHP48 .74 882.1x70/16 6/10 kV XHP48 .A -1x50/16 12/20 kV XHP48 .1x95/16 12/20 kV XHP48 .806.00 2.82 3.1x150/25 6/10 kV XHP48 .98 650.985.046.66 2.686.1x300/25 6/10 kV XHP48 .A .434.58 4.1x120/16 20/35 kV XHP48 .41 1.49 1.618.366.1x150/25 12/20 kV XHP48 .67 Page 13 .34 1.925.1x185/25 6/10 kV XHP48 .75 2.1x300/25 12/20 kV XHP48 .1x50/16 6/10 kV XHP48 .05 770.777.34 1.1x95/16 6/10 kV XHP48 .1x70/16 12/20 kV XHP48 .1x240/25 6/10 kV XHP48 .906.44 2.69 4.103.940.82 1.A .292.89 1.944.A -1x70/16 6/10 kV XHP48 .472.1x50/16 20/35 kV XHP48 .98 2.714.626.39 608.844.26 2.067.693.1x50/16 12/20 kV XHP48 .42 1.94 4.

1x240/25 12/20 kV XHP48 .034.05 1.820.A .56 1.1x95/16 20/35 kV XHP48 .29 3.1x150/25 20/35 kV XHP48 .98 4.1x185/25 20/35 kV XHP48 .1x70/16 20/35 kV XHP48 .52 1.65 726.924.46 647.48 3.kablovi XHP48 .88 959.42 3.264.01 1.926.1x240/25 20/35 kV XHP48 .25 2.604.1x300/25 20/35 kV XHP48 A 3X50/16 6/10 KV XHP48 A 3X70/16 6/10 KV XHP48 A 3X95/16 6/10 KV XHP48 A 3X120/16 6/10 KV XHP48 A 3X150/25 6/10 KV XHP48 A 3X185/25 6/10 KV XHP48 A 3X240/25 6/10 KV XHP48-A 3x ( 1x50RMC/16) 6/10kV XHP48-A 3x ( 1x70RMC/16) 6/10kV XHP48-A 3x ( 1x95RMC/16) 6/10kV XHP48-A 3x ( 1x120RMC/16) 6/10kV XHP48-A 3x ( 1x150RMC/25) 6/10kV XHP48-A 3x ( 1x185RMC/25) 6/10kV XHP48-A 3x ( 1x240RMC/25) 6/10kV XHP48-A 3x ( 1x300RMC/35) 6/10kV XHP48-A 3x ( 1x50RMC/16) 12/20kV XHP48-A 3x ( 1x70RMC/16) 12/20kV XHP48-A 3x ( 1x95RMC/16) 12/20kV XHP48-A 3x ( 1x120RMC/16) 12/20kV XHP48-A 3x ( 1x150RMC/25) 12/20kV XHP48-A 3x ( 1x185RMC/25) 12/20kV XHP48-A 3x ( 1x240RMC/25) 12/20kV XHP48-A 3x ( 1x300RMC/25) 12/20kV XHP48-A 3x ( 1x50RMC/16) 20/35kV XHP48-A 3x ( 1x70RMC/16) 20/35kV XHP48-A 3x ( 1x95RMC/16) 20/35kV XHP48-A 3x ( 1x120RMC/16) 20/35kV XHP48-A 3x ( 1x150RMC/25) 20/35kV XHP48-A 3x ( 1x185RMC/25) 20/35kV XHP48-A 3x ( 1x240RMC/25) 20/35kV XHP48-A 3x ( 1x300RMC/25) 20/35kV XHE49 1x50/16 6/10kV XHE49 1x70/16 6/10kV XHE49 1x95/16 6/10kV XHE49 1x120/16 6/10kV XHE49 1x150/25 6/10kV XHE49 1x185/25 6/10kV XHE49 1x240/25 6/10kV XHE49 1x300/25 6/10kV XHE49 1x50/16 12/20kV 963.030.38 1.78 1.337.467.662.698.30 1.67 1.80 3.208.353.485.70 1.761.230.624.86 2.86 1.A .397.409.45 1.859.420.A .01 3.18 1.23 1.366.871.530.71 1.10 2.36 2.12 2.27 1.A -1x120/16 20/35 kV XHP48 .144.94 4.53 2.64 3.A .258.060.01 2.52 2.208.888.25 2.10 2.04 1.A .766.A .02 Page 14 .A .672.192.517.069.65 2.20 842.A .669.406.37 3.234.19 1.104.12 1.880.A .745.07 2.920.1x185/25 12/20 kV XHP48 .12 2.702.059.56 3.43 781.64 1.A .067.45 2.75 1.10 2.970.1x300/25 12/20 kV XHP48 .1x50/16 20/35 kV XHP48 .

708.815.38 2.172.43 1.20 713.94 2.56 863.20 3.699.52 1.10 2.63 1.258.442.502.824.66 553.345.06 1.69 1.034.84 843.438.07 1.074.26 958.190.863.586.73 901.616.18 1.39 435.858.29 605.50 Page 15 .18 2.096.94 4.233.45 3.47 591.06 1.184.912.kablovi XHE49 1x70/16 12/20kV XHE49 1x95/16 12/20kV XHE49 1x120/16 12/20kV XHE49 1x150/25 12/20kV XHE49 1x185/25 12/20kV XHE49 1x240/25 12/20kV XHE49 1x300/25 12/20kV XHE49 1x50/16 20/35kV XHE49 1x70/16 20/35kV XHE49 1x95/16 20/35kV XHE49 1x120/16 20/35kV XHE49 1x150/25 20/35kV XHE49 1x185/25 20/35kV XHE49 1x240/25 20/35kV XHE49 1x300/25 20/35kV XHE49-A 1x50/16 6/10kV XHE49-A 1x70/16 6/10kV XHE49-A 1x95/16 6/10kV XHE49-A 1x120/16 6/10kV XHE49-A 1x150/25 6/10kV XHE49-A 1x185/25 6/10kV XHE49-A 1x240/25 6/10kV XHE49-A 1x300/25 6/10kV XHE49-A 1x50/16 12/20kV XHE49-A 1x70/16 12/20kV XHE49-A 1x95/16 12/20kV XHE49-A 1x120/16 12/20kV XHE49-A 1x150/25 12/20kV XHE49-A 1x185/25 12/20kV XHE49-A 1x240/25 12/20kV XHE49-A 1x300/25 12/20kV XHE49-A 1x50/16 20/35kV XHE49-A 1x70/16 20/35kV XHE49-A 1x95/16 20/35kV XHE49-A 1x120/16 20/35kV XHE49-A 1x150/25 20/35kV XHE49-A 1x185/25 20/35kV XHE49-A 1x240/25 20/35kV XHE49-A 1x300/25 20/35kV XHE49-A 3x(1x50/25)RMC 6/10kV XHE49-A 3x(1x70/25)RMC 6/10kV XHE49-A 3x(1x95/25)RMC 6/10kV XHE49-A 3x(1x120/25)RMC 6/10kV XHE49-A 3x(1x150/25)RMC 6/10kV XHE49-A 3x(1x185/25)RMC 6/10kV XHE49-A 3x(1x240/25)RMC 6/10kV XHE49-A 3x(1x300/25)RMC 6/10kV XHE49-A 3x(1x50/25)RMC 12/20kV XHE49-A 3x(1x70/25)RMC 12/20kV XHE49-A 3x(1x95/25)RMC 12/20kV XHE49-A 3x(1x120/25)RMC 12/20kV 1.17 2.077.93 3.65 2.72 1.959.01 535.68 1.618.849.65 799.39 3.319.547.12 976.93 1.66 4.534.27 1.72 1.76 3.80 742.10 656.019.20 2.96 504.28 1.75 3.113.76 2.179.097.90 2.66 660.79 761.185.34 2.46 1.762.

85 1.63 11.321.64 1.368.69 641.719.34 3.40 61.497.15 80.70 1.58 2.86 125.54 29.79 7.5 2.72 3.42 2.76 2.kablovi XHE49-A 3x(1x150/25)RMC 12/20kV XHE49-A 3x(1x185/25)RMC 12/20kV XHE49-A 3x(1x240/25)RMC 12/20kV XHE49-A 3x(1x300/25)RMC 12/20kV XHE49-A 3x(1x50/25)RMC 20/35kV XHE49-A 3x(1x70/25)RMC 20/35kV XHE49-A 3x(1x95/25)RMC 20/35kV XHE49-A 3x(1x120/25)RMC 20/35kV XHE49-A 3x(1x150/25)RMC 20/35kV XHE49-A 3x(1x185/25)RMC 20/35kV XHE49-A 3x(1x240/25)RMC 20/35kV XHE49-A 3x(1x300/25)RMC 20/35kV XP00-1x1.40 3.190.42 138.80 1.70 4.18 177.010.56 2.46 118.68 3.819.732.601.500.259.603.5 XP00-2x4 XP00-2x6 XP00-2x10 XP00-2x16 XP00-3x1.512.67 4.82 5.06 3.16 85.932.40 608.01 871.530.52 3.596.66 447.005.815.5 XP00-1x2.5 XP00-3x4 XP00-3x6 XP00-3x10 XP00-3x16RE XP00-3x25 XP00-3x35 XP00-3x50 XP00-3x70 XP00-3x95 XP00-3x120 XP00-3x150 XP00-3x185 XP00-3x240 XP00-3x300 XP00-4x1.107.506.054.72 87.72 Page 16 .36 212.94 42.02 3.857.607.75 178.44 410.980.5 XP00-3x2.279.50 253.201.5 XP00-1x4 XP00-1x6 XP00-1x10 XP00-1x16 XP00-1x25 XP00-1x35 XP00-1x50 XP00-1x70 XP00-1x95 XP00-1x120 XP00-1x150 XP00-1x185 XP00-1x240 XP00-1x300 XP00-2x1.81 9.21 334.81 101.181.60 454.5 XP00-2x2.63 4.07 59.86 1.81 2.818.14 282.96 4.40 2.46 1.

5 XP00-4x4 XP00-4x6 XP00-4x10 XP00-4x16 XP00-4x25 XP00-4x35 XP00-4x50 XP00-4x70 XP00-4x95 XP00-4x120 XP00-4x150 XP00-4x185 XP00-4x240 XP00-4x300 XP00-5x1.052.82 1.97 210.91 4.81 254.13 75.052.419.5 XP00-5x4 XP00-5x6 XP00-5x10 XP00-5x16 XP00-A-1x6 XP00-A-1x10 XP00-A-1x16RE XP00-A-1x16RM XP00-A-1x25 XP00-A-1x35 XP00-A-1x50 XP00-A-1x70 XP00-A-1x95 XP00-A-1x120 XP00-A-1x150 XP00-A-1x185 XP00-A-1x240 XP00-A-1x300 XP00-A-2x6 XP00-A-2x10 XP00-A-2x16RE XP00-A-2x16RM XP00-A-3x6 XP00-A-3x10 XP00-A-3x16RE XP00-A-3x16RM XP00-A-3x25 XP00-A-3x35 XP00-A-3x50 XP00-A-3x70 XP00-A-3x95 XP00-A-3x120 XP00-A-3x150 XP00-A-3x185 151.46 99.79 677.kablovi XP00-4x2.84 7.02 39.48 509.25 317.71 107.78 9.468.55 229.95 95.487.90 788.817.349.15 Page 17 .48 171.26 51.31 84.08 12.51 124.26 185.76 330.38 131.32 3.47 632.91 378.07 406.11 15.16 845.66 24.38 1.365.255.28 6.07 122.36 539.67 62.26 507.49 229.5 XP00-5x2.26 284.47 2.05 412.75 984.83 131.08 30.66 1.36 274.86 43.334.73 62.10 187.799.14 65.

14 77.13 676.71 82.77 93.40 51.83 82.05 364.69 51.24 930.67 62.11 239.29 199.29 164.56 1.75 1.75 LiYCY 3x1 LiYCY 3x1.35 228.47 75.313.5 LiYCY 2x2.29 62.07 153.37 95.23 188.98 848.96 1.18 44.20 149.5 LiYCY 4x2.75 LiYCY 2x1 LiYCY 2x1.5 LiYCY 5x0.5 LiYCY 2x0.103.5 LiYCY 4x0.20 547.23 76.61 1.02 774.07 107.94 185.75 LiYCY 4x1 LiYCY 4x1.83 467.5 LiYCY 4x0.38 322.45 611.25 1.73 1.01 271.05 Page 18 .05 966.5 LiYCY 3x0.13 2.042.843.73 1.86 114.473.5 LiYCY 3x0.05 880.94 297.5 LiYCY 3x2.18 65.46 508.07 1.45 131.690.23 131.5 LiYCY 5x0.563.178.33 93.19 350.kablovi XP00-A-3x240 XP00-A-3x300 XP00-A-4x6 XP00-A-4x10 XP00-A-4x16RE XP00-A-4x16RM XP00-A-4x25 XP00-A-4x35 XP00-A-4x50 XP00-A-4x70 XP00-A-4x95 XP00-A-4x120 XP00-A-4x150 XP00-A-4x185 XP00-A-4x240 XP00-A-4x300 XP00-A-5x6 XP00-A-5x10 XP00-A-5x16RE XP00-A-5x16RM XP00-A 3x25RM+16RM XP00-A 3x35RMC+16RM XP00-A 3x50SM 90°+25RM XP00-A 3x70SM 90°+25RM XP00-A 3x95SM 100°+50SM 60° XP00-A 3x120SM 100°+70SM 60° XP00-A 3x150SM 100°+70SM 60° XP00-A 3x150SM 100°+95SM 60° XP00-A 3x185SM 100°+95SM 60° XP00-A 3x240SM 100°+95SM 60° XP00-A 3x300SM 100°+120SM 60° PP/O 4X6 MM2 PP/O-Y 4X10 MM2 PP/O-Y 4X16 MM2 LiYCY 2x0.10 103.269.

75 LiYCY 7x1 LiYCY 7x1.92 199.37 89.5RE NHXMH 4x2.5RE NHXMH 1x4RE NHXMH 1x6RE NHXMH 1x10RE NHXMH 1x16RM NHXMH 2x1.39 119.42 313.36 492.kablovi LiYCY 5x1 LiYCY 5x1.5RE NHXMH 3x4RE NHXMH 3x6RE NHXMH 3x10RE NHXMH 3x16RM NHXMH 3x25RM NHXMH 3x35RMC NHXMH 4x1.26 1.16 88.76 264.67 258.5RE NHXMH 3x2.5 LiYCY 8x0.81 117.5 LiYCY 5x2.75 LiYCY 12x1 NHXMH 1x1.56 178.15 1.067.60 231.378.5 LiYCY 7x0.22 165.5RE 115.13 193.75 LiYCY 10x1 LiYCY 12x0.779.5 LiYCY 8x0.5RE NHXMH 2x2.95 Page 19 .39 135.98 198.85 97.66 44.09 106.5 LiYCY 6x0.09 146.55 224.39 1.64 163.15 433.5RE NHXMH 4x4RE NHXMH 4x6RE NHXMH 4x10RE NHXMH 4x16RM NHXMH 4x25RM NHXMH 4x35RMC NHXMH 5x1.60 337.30 215.78 293.58 64.02 137.5 LiYCY 6x2.25 182.53 34.68 152.86 146.13 683.5RE NHXMH 1x2.29 186.20 236.5RE NHXMH 2x4RE NHXMH 2x6RE NHXMH 2x10RE NHXMH 2x16RM NHXMH 3x1.57 110.44 340.25 115.19 58.97 553.5 LiYCY 7x0.98 1.75 LiYCY 8x1 LiYCY 8x1.70 85.96 77.70 95.441.5 LiYCY 8x2.32 876.75 133.35 137.5 LiYCY 7x2.5 LiYCY 6x0.75 LiYCY 6x1 LiYCY 6x1.07 231.5 LiYCY 10x0.

88 1.06 206.454.02 1.60 263.32 9.020.5RE N2XH 3X2.13 36.71 2.37 91.09 465.96 100.97 210.5RE N2XH 3X4RE N2XH 3X6RE N2XH 3X10RE N2XH 3X16RE N2XH 3X16RM N2XH 3X25RM N2XH 3X35RMC N2XH 3x50SM N2XH 3X70SM N2XH 3X95SM N2XH 3X120SM N2XH 3X150SM N2XH 3X185SM N2XH 3X240SM N2XH 3X300SM N2XH 4X1.5RE N2XH 4X2.5RE N2XH 4X4RE 184.836.73 143.053.619.25 2.09 186.14 483.08 1.36 173.77 677.79 2.86 46.54 11.69 567.5RE N2XH 1x4RE N2XH 1x6RE N2XH 1x10RE N2XH 1x16RE N2XH 1X16RM N2XH 1X25RM N2XH 1X35RM N2XH 1X50RM N2XH 1X70RM N2XH 1X95RM N2XH 1X120RM N2XH 1X150RM N2XH 1X185RM N2XH 1x240RM N2XH 1X300RM N2XH 2x1.177.50 7.24 5.83 1.52 199.5RE N2XH 2X2.kablovi NHXMH 5x2.23 4.094.58 65.31 1.15 3.5RE N2XH 1x2.82 422.5RE N2XH 1x1.65 1.624.02 71.91 293.5RE NHXMH 7x2.25 113.163.28 326.06 1.424.5RE NHXMH 5x4RE NHXMH 5x6RE NHXMH 5x10RE NHXMH 5x16RM NHXMH 7x1.96 131.391.12 305.82 162.03 437.58 269.821.740.87 241.27 687.24 3.25 430.30 664.28 137.5RE N2XH 2X4RE N2XH 2X6RE N2XH 2X10RE N2XH 2X16RE N2XH 2X16RM N2XH 3X1.86 Page 20 .611.58 89.26 835.139.548.538.

47 506.356.59 267.498.98 2.057.87 550.99 1.5RE N2XH 5X4RE N2XH 5X6RE N2XH 5X10RE N2XH 5X16RE N2XH 5X16RM N2XH 5X25RM N2XH 6X1.686.92 1.64 203.73 3.5RE N2XH 14X2.74 115.5RE N2XH 24X1.729.5RE N2XH 24X2.61 385.70 90.20 54.93 11.5RE N2XH 14X1.5RE NHXHX 2X4RE 342.57 170.5RE NHXHX 2X2.44 1.361.5RE N2XH 6X2.346.56 353.23 281.61 171.24 1.19 Page 21 .70 870.09 679.64 902.240.748.44 1.38 135.57 70.993.849.5RE N2XH 7X1.70 14.03 3.5RE NHXHX 1X2.5RE N2XH 5X2.kablovi N2XH 4X6RE N2XH 4X10RE N2XH 4X16RE N2XH 4X16RM N2XH 4X25RM N2XH 4X35RMC N2XH 4X50SM N2XH 4X70SM N2XH 4X95SM N2XH 4x120SM N2XH 4x150SM N2XH 4x185SM N2XH 4X240SM N2XH 4X300SM N2XH 5X1.623.87 923.080.667.201.29 2.70 8.71 1.02 247.284.5RE NHXHX 1X4RE NHXHX 1X6RE NHXHX 1X10RE NHXHX 1X16RE NHXHX 1X25RM NHXHX 1X35RM NHXHX 1X50RM NHXHX 1X70RM NHXHX 1X95RM NHXHX 1X120RM NHXHX 1X150RM NHXHX 1X185RM NHXHX 1x240RM NHXHX 1X300RM NHXHX 2X1.07 6.5RE NHXHX 1x1.72 543.32 250.941.29 854.53 592.81 189.5RE N2XH 10X1.26 198.10 402.93 686.05 5.95 296.43 1.54 2.5RE N2XH 7X2.82 117.5RE N2XH 10X2.56 149.694.25 424.67 1.282.50 4.

06 1.94 142.51 Page 22 .914.76 1.112.771.935.20 1.524.78 673.17 570.5RE 262.261.22 174.25 10.91 8.01 5.08 453.71 267.81 392.00 2.240.5RE 10X1.222.52 6.61 2.978.116.95 286.88 2.53 817.5RE 5X4RE 5X6RE 5X10RE 5x16RE 5x16RM 5x25RM 7X1.25 12.85 331.102.449.499.39 350.37 6.18 7.95 1.218.69 1.176.22 553.21 4.84 9.5RE 5X2.17 4.67 234.84 261.544.23 16.11 677.5RE 3X2.41 1.87 2.5RE 3X4RE 3X6RE 3X10RE 3X16RM 3X25RM 3X35RM 3X50RM 3X70RM 3x95RM 3x95RM+50RM 3x120RM 3x150RM 3x185RM 3x240RM 3x300RM 4X1.94 188.450.12 481.5RE 4X2.07 13.65 383.59 776.5RE 4x4RE 4x6RE 4X10RE 4x16RE 4X25RM 4X35RM 4X50RM 4X70RM 4X95RM 4x120RM 4x150RM 4x185RM 4x240RM 4x300RM 5X1.76 5.281.056.80 406.16 1.27 3.67 233.74 535.949.956.953.80 208.kablovi NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX NHXHX ZN/S 10 ZN/S 16 ZN/S 25 ZN/S 35 ZN/S 50 2X6RE 2X10RE 2X16RE 3X1.76 348.025.54 152.001.779.

5 GG/J 3X4 GG/J 3X6 GG/J 4X0.5 EPN-50 2X2.19 256.80 88.5 EPN-50 1X4 EPN-50 1X6 EPN-50 1X10 EPN-50 1X16 EPN-50 1x25 EPN-50 1X35 EPN-50 1X50 EPN-50 1X70 EPN-50 1X95 EPN-50 2X1.5 GG/J 2x2.75 GG/J 2x1 GG/J 2x1.37 67.33 260.75 GG/J 4X1 GG/J 4x1.5 GG/J 3X2.75 244.12 106.5 GG/J 2X4 GG/J 2X6 GG/J 2X10 GG/J 3X0.75 GG/J 5X1 GG/J 5X1.27 1.5 EPN-50 4X4 968.63 361.82 199.22 177.95 67.06 52.40 139.18 250.66 1.24 594.11 202.75 GG/J 3X1 GG/J 3X1.5 GG/J 5X4 GG/J 5X6 EPN-50 1X1.79 124.64 202.5 GG/J 5X2.61 86.20 321.94 150.5 EPN-50 4X2.21 298.60 189.kablovi ZN/S 70 ZN/S 95 GG/J 2x0.44 643.52 90.151.06 41.57 123.5 EPN-50 2X4 EPN-50 2X6 EPN-50 2X10 EPN-50 3x1.83 387.43 350.5 EPN-50 1X2.65 111.72 836.67 98.24 245.5 EPN-50 3x4 EPN-50 3x6 EPN-50 3x10 EPN-50 4x1.5 GG/J 4X4 GG/J 4X6 GG/J 5X0.5 GG/J 4X2.67 86.57 75.60 122.53 Page 23 .72 333.45 1.30 289.33 53.41 472.89 159.32 68.98 436.96 465.5 EPN-50 3x2.09 47.527.71 217.261.64 156.12 157.

28 1.8 TK33-U 1x4x0.6 TK33-U 3x4x0.6 TK33-U 15x4x0.8 TK33-U 3x4x0.18 288.65 125.6 TK33-U 20x4x0.51 789.4 M TK59 5x4x0.8 TK33-U 5x4x0.6 TK33-U 40x4x0.33 68.6 TK33-U 25x4x0.31 732.017.5 EPN-50 10x1.12 505.47 85.11 505.170.4 GM 472.5 EPN-50 8x2.46 210.23 181.001.39 92.19 450.33 24.5 Si/F 0.8 TK33-U 15x4x0.4 GM TK59 20x4x0.85 735.kablovi EPN-50 4x6 EPN-50 4X10 EpN50 4x16 EpN50 4x25 EPN-50 5X1.44 627.8 TK33-U 10x4x0.75 Si/F 1 Si/F 1.4 GM TK59 15x4x0.47 477.22 35.74 77.4 GM TK59 25x4x0.6 TK33-U 30x4x0.98 35.5 EPN-50 7x2.90 414.8 TK59 1x4x0.48 546.5 EPN-50 12x2.48 153.00 302.5 Si/F 4 Si/F 6 Si/F 10 TK33-U 1x2x0.12 405.93 1.4 M TK59 10x4x0.32 289.5 EPN-50 5x4 EPN-50 5x6 EPN-50 5x10 EPN-50 7x1.8 TK33-U 20x4x0.6 TK33-U 1x4x0.5 Si/F 2.57 314.156.30 1.6 TK33-U 5x4x0.40 1.15 210.5 EPN-50 12x1.35 1.17 1.6 TK33-U 10x4x0.04 823.15 955.868.169.11 41.88 56.51 449.4 M TK59 3x4x0.30 262.71 123.8 TK33-U 30x4x0.5 EPN-50 5x2.6 TK33-U 1x2x0.26 306.5 EPN-50 8x1.40 59.12 194.03 579.33 181.8 TK33-U 25x4x0.5 EPN-50 10x2.27 634.96 675.59 20.46 Page 24 .6 TK33-U 50x4x0.43 326.82 43.

6 GM TK59 15x4x0.86 423.6 GM TK59 30x4x0.19 471.453.6 GM TK59 100x4x0.34 1.6 GM TK59 40x4x0.193.8 GM TK59 20x4x0.4 GM TK59 35x4x0.4 GM TK59 75x4x0.379.68 596.4 GM TK59 50x4x0.8 GM TK59 25x4x0.52 493.4 GM TK59 40x4x0.309.07 106.795.4 GM TK59 1x4x0.04 2.591.949.8 GM TK59 50x4x0.6 GM TK59 175x4x0.6 GM TK59 300x4x0.01 4.27 695.4 GM TK59 45x4x0.4 GM TK59 175x4x0.631.44 932.00 68.6 GM TK59 25x4x0.6 GM TK59 125x4x0.4 GM TK59 150x4x0.6 GM TK59 150x4x0.8 GM TK59 30x4x0.4 GM TK59 100x4x0.4 GM TK59 250x4x0.6 GM TK59 75x4x0.82 619.699.189.36 1.892.74 720.728.10 3.28 1.367.6 GM TK59 250x4x0.02 2.6 GM TK59 45x4x0.4 GM TK59 400x4x0.4 GM TK59 125x4x0.42 522.41 599.64 1.6 GM TK59 50x4x0.038.33 5.09 4.47 1.8 GM TK59 15x4x0.512.16 5.8 M TK59 5x4x0.6 GM TK59 60x4x0.8 GM TK59 45x4x0.4 GM TK59 60x4x0.49 1.769.40 1.48 6.8 GM TK59 35x4x0.91 3.798.28 53.03 1.8 M TK59 10x4x0.70 159.116.242.6 M TK59 10x4x0.260.6 GM TK59 200x4x0.708.567.36 1.24 Page 25 .70 4.8 GM 371.82 383.157.21 1.20 2.869.07 429.338.6 GM TK59 20x4x0.60 826.4 GM TK59 200x4x0.41 854.49 243.6 GM TK59 35x4x0.4 GM TK59 300x4x0.4 GM TK59 500x4x0.65 152.85 1.43 3.88 826.8 GM TK59 40x4x0.6 GM TK59 1x4x0.98 271.kablovi TK59 30x4x0.4 GM TK59 350x4x0.387.63 3.57 2.4 GM TK59 600x4x0.010.95 1.6 M TK59 5x4x0.8 M TK59 3x4x0.61 1.6 M TK59 3x4x0.80 1.162.

93 98.4 TK59-U 1x4x0.kablovi TK59 60x4x0.04 69.6 J-Y(St)Y 16 x 2 x 0.6 TK59-U 25x4x0.6 2.8 TK59-U 20x4x0.8 TK59-U 1x4x0.4 TK59-U 10x4x0.6 J-Y(St)Y 30 x 2 x 0.6 J-Y(St)Y 6 x 2 x 0.6 TK59-U 20x4x0.118.6 J-Y(St)Y 9 x 2 x 0.6 J-Y(St)Y 8 x 2 x 0.6 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0.76 423.33 305.21 729.69 111.6 J-Y(St)Y 40 x 2 x 0.26 195.40 1.6 TK59-U 3x4x0.6 TK59-U 1x2x0.68 128.17 145.765.8 GM TK59-U 1x4x0.6 J-Y(St)Y 10 x 2 x 0.63 144.6 J-Y(St)Y 50 x 2 x 0.8 TK59-U 30x4x0.79 262.04 58.94 15.40 413.6 J-Y(St)Y 15 x 2 x 0.62 104.8 GM TK59 100x4x0.16 215.69 831.809.76 714.6 J-Y(St)Y 7 x 2 x 0.37 131.8 GM TK59 75x4x0.56 529.6 J-Y(St)Y 12 x 2 x 0.92 510.324.6 TK59-U 5x4x0.8 TK59-U 3x4x0.29 Page 26 .645.4 TK59-U 15x4x0.58 5.39 304.8 GM TK59 125x4x0.88 64.10 40.8 GM TK59 150x4x0.8 GM TK59 175x4x0.4 TK59-U 20x4x0.21 48.51 920.91 608.8 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0.98 81.90 32.6 J-Y(St)Y 20 x 2 x 0.300.6 TK59-U 10x4x0.88 465.52 93.8 TK59-U 25x4x0.6 J-Y(St)Y 14 x 2 x 0.53 187.02 214.8 TK59-U 15x4x0.6 J-Y(St)Y 24 x 2 x 0.16 71.6 J-Y(St)Y 3 x 2 x 0.04 3.910.6 J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.03 351.12 343.4 TK59-U 25x4x0.41 1.42 23.98 482.46 2.6 TK59-U 15x4x0.6 J-Y(St)Y 61 x 2 x 0.79 6.4 TK59-U 30x4x0.8 TK59-U 10x4x0.53 86.4 TK59-U 5x4x0.853.79 362.60 198.17 138.76 69.4 TK59-U 3x4x0.92 4.8 TK59-U 5x4x0.6 TK59-U 30x4x0.6 J-Y(St)Y 5 x 2 x 0.

34 78.43 54.70 107.22 74.99 237.15 264.8 3 x 2 x 0.40 91.8 8 x 2 x 0.42 667.6 16 x 2 x 0.91 314.01 185.61 540.33 65.40 162.8 6 x 2 x 0.8 8 x 2 x 0.8 23.17 129.17 85.51 109.8 16 x 2 x 0.8 5 x 2 x 0.83 212.8 12 x 2 x 0.14 63.8 9 x 2 x 0.8 2 x 2 x 0.6 15 x 2 x 0.8 3 x 2 x 0.6 8 x 2 x 0.6 30 x 2 x 0.6 12 x 2 x 0.71 273.8 1 x 2 x 0.8 61 x 2 x 0.08 165.6 6 x 2 x 0.6 61 x 2 x 0.36 53.6 7 x 2 x 0.72 134.31 38.87 176.37 43.97 203.6 1 x 2 x 0.8 6 x 2 x 0.07 172.84 94.8 24 x 2 x 0.8 4 x 2 x 0.6 24 x 2 x 0.8 4 x 2 x 0.73 390.6 2 x 2 x 0.80 953.44 163.82 298.6 20 x 2 x 0.47 610.30 120.kablovi J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-Y(St)Y J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H J-H(St)H 1 x 2 x 0.8 20 x 2 x 0.6 50 x 2 x 0.89 784.8 12 x 2 x 0.85 140.6 9 x 2 x 0.8 2 x 2 x 0.8 9 x 2 x 0.81 204.22 375.92 209.6 40 x 2 x 0.07 105.42 280.6 3 x 2 x 0.6 5 x 2 x 0.64 40.43 164.17 135.94 Page 27 .8 5 x 2 x 0.8 10 x 2 x 0.8 7 x 2 x 0.23 725.8 15 x 2 x 0.8 14 x 2 x 0.6 14 x 2 x 0.6 4 x 2 x 0.37 351.8 30 x 2 x 0.8 7 x 2 x 0.8 10 x 2 x 0.61 253.47 28.8 40 x 2 x 0.8 50 x 2 x 0.17 476.6 10 x 2 x 0.00 233.

kablovi J-H(St)H 14 x 2 x 0.4 M TK DSL (30) 59 2x2x0.6 TI20 2 x 0.28 365.6 TM20 2 x 0.26 640.8 JB Y(St)Y 5x2x0.03 137.5 TI20 2 x 0.5 TM20 3 x 0.51 74.8 J-H(St)H 20 x 2 x 0.6 JB Y(St)Y 1x2x0.45 1.78 435.6 JB Y(St)Y 5x2x0.8 JB Y(St)Y 10x2x0.8 J-H(St)H 24 x 2 x 0.07 92.77 49.8 TC 44 5x2x0.8 J-H(St)H 50 x 2 x 0.4 M TK DSL (30) 59 3x2x0.69 975.5 K TC 44 10x2x0.02 55.6 JB Y(St)Y 3x2x0.74 Page 28 .6 EG TI20 2 x 0.60 7.90 15.28 40.8 JB Y(St)Y 2x2x0.99 81.8 J-H(St)H 61 x 2 x 0.4 GM 319.5 K TC 44 15x2x0.8 J-H(St)H 15 x 2 x 0.8 TM20 2 x 0.93 24.65 355.72 59.8 J-H(St)H 16 x 2 x 0.4 M TK DSL (30) 59 10x2x0.5 K TZ 44 25x4x0.4 TM20 2 x 0.80 13.68 364.5 TM20 2 x 0.67 10.56 5.8 JB Y(St)Y 3x2x0.68 37.81 15.54 307.18 46.05 10.12 1.054.6 RF-75-4-3 RG-59 B/U RG-59 B/UH RG-58 C/u RG-11 A/U UTP 4x 2 x 0.62 501.06 75.99 57.29 50.28 540.72 112.8 TM20 3 x 0.70 82.5 K TC 44 20x2x0.59 159.6 JB Y(St)Y 2x2x0.01 58.4 M TK DSL (30) 59 20x2x0.4 M TK DSL (30) 59 6x2x0.8 JB Y(St)Y 4x2x0.88 39.62 48.21 165.45 32.8 J-H(St)H 40 x 2 x 0.263.4 GM TK DSL (30) 59 40x2x0.6 EG TZ 44 50x4x0.41 7.47 23.34 18.8 J-H(St)H 30 x 2 x 0.30 843.63 246.5 RG-217 JB Y(St)Y 1x2x0.8 TK DSL (30) 59 1x2x0.6 JB Y(St)Y 4x2x0.4 M TK DSL (30) 59 30x2x0.36 5.63 184.38 29.4 M TK DSL (30) 59 5x2x0.53 44.29 123.

4 GM 100x2x0.38 1.25 539.369.024.97 2.6 GM 60x2x0.93 2.71 3.26 642.6 GM 200x2x0.500.91 3.089.4 GM 350x2x0.4 GM 300x2x0.235.4 GM 200x2x0.349.177.98 3.6 GM 100x2x0.6 M 5x2x0.4 MR 10x2x0.6 GM 50x2x0.4 GM 250x2x0.83 561.219.6 GM 80x2x0.16 870.69 777.28 165.6 GM 250x2x0.37 1.48 623.4 GM 400x2x0.06 771.4 GM 500x2x0.4 GMR 80x2x0.4 MR 2x2x0.057.27 639.4 GMR 90x2x0.34 138.35 664.70 460.08 182.6 M 30x2x0.6 GM 70x2x0.4 GMR 150x2x0.4 GM 60x2x0.4 GMR 40x2x0.19 144.58 1.4 GMR 100x2x0.6 M 3x2x0.84 Page 29 .71 494.6 GM 90x2x0.4 GM 80x2x0.98 1.266.4 GM 90x2x0.65 3.49 352.64 120.65 1.6 GM 40x2x0.4 GM 150x2x0.558.4 MR 6x2x0.46 52.25 210.776.80 946.4 MR 3x2x0.4 GMR 70x2x0.4 GMR 200x2x0.78 2.15 2.87 225.6 GM 300x2x0.4 GM 600x2x0.78 1.55 209.83 958.6 M 20x2x0.30 924.4 GM 70x2x0.616.940.52 701.40 1.6 M 6x2x0.4 MR 20x2x0.08 71.6 M 10x2x0.46 87.381.4 GM 450x2x0.6 GM 150x2x0.876.20 372.78 1.4 MR 30x2x0.92 1.kablovi TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 50x2x0.4 MR 5x2x0.737.18 483.6 GM 1x2x0.4 GM 1x2x0.6 M 2x2x0.4 GMR 50x2x0.26 434.675.04 274.4 GMR 60x2x0.93 960.08 2.4 GMR 374.

20 115.8 UM 10x2x0.28 958.52 1.4 GMR 1x2x0.09 4.98 4.38 99.4 GMR 300x2x0.22 369.6 GMR 100x2x0.6 GMR 250x2x0.82 190.93 231.4 UM 70x2x0.46 131.88 1.45 972.4 UM 20x2x0.32 824.6 UM 1x2x0.62 205.kablovi TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 250x2x0.6 UM 3x2x0.08 412.6 MR 5x2x0.8 UM 2.40 82.97 79.59 1.040.366.99 2.74 62.6 UM 10x2x0.8 UM 2x2x0.697.6 MR 6x2x0.308.23 168.461.97 590.6 MR 20x2x0.98 2.4 UM 6x2x0.90 65.6 UM 50x2x0.09 230.134.812.4 UM 50x2x0.8 UM 3x2x0.84 283.6 GMR 40x2x0.6 GMR 90x2x0.40 55.03 701.94 231.90 3.4 UM 10x2x0.4 UM 1x2x0.09 Page 30 .6 UM 20x2x0.4 UM 30x2x0.88 438.6 UM 70x2x0.69 169.14 600.4 UM 40x2x0.6 GMR 50x2x0.63 379.19 768.6 MR 3x2x0.4 UM 3x2x0.4 UM 60x2x0.14 310.44 510.45 382.33 324.6 UM 30x2x0.6 GMR 150x2x0.347.53 109.6 GMR 1x2x0.02 1.8 UM 5x2x0.6 MR 10x2x0.6 GMR 300x2x0.84 1.6 UM 2x2x0.56 552.6 GMR 60x2x0.662.27 1.6 GMR 80x2x0.6 UM 5x2x0.6 UM 40x2x0.8 UM 6x2x0.6 GMR 70x2x0.011.4 UM 2x2x0.13 241.4 UM 5x2x0.6 MR 2x2x0.82 1.655.60 86.28 145.6 GMR 200x2x0.968.6 UM 60x2x0.115.80 73.6 MR 30x2x0.94 136.6 UM 6x2x0.

85 526.98 189.32 120.4 GMRL 3x2x0.52 423.4 10x2x0.6 50x2x0.6 6x2x0.4 100x2x0.34 1.45 680.4 35.4 20x2x0.46 657.4 70x2x0.56 195.4 GMRL 40x2x0.80 395.677.4 50x2x0.4 6x2x0.97 552.51 594.4 30x2x0.07 1.19 59.22 314.42 106.361.96 707.4 5x2x0.4 20x2x0.92 94.048.4 GMRL 50x2x0.70 300.6 10x2x0.69 1.6 GMRL 1x2x0.6 3x2x0.99 68.89 319.4 1x2x0.6 2x2x0.50 253.59 510.4 50x2x0.4 GMRL 2x2x0.4 6x2x0.4 80x2x0.40 Page 31 .4 2x2x0.89 183.97 84.4 GMRL 60x2x0.6 5x2x0.952.4 150x2x0.92 172.06 105.89 354.58 76.4 GMRL 20x2x0.kablovi TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TZ DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TI DSL (60) 58 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 TK DSL (30) 59 1x2x0.4 GMRL 30x2x0.79 244.6 20x2x0.6 30x2x0.99 586.10 1.83 57.51 45.87 179.16 243.4 GMRL 10x2x0.4 40x2x0.294.36 48.4 3x2x0.98 76.4 60x2x0.87 261.34 42.4 3x2x0.97 313.4 GMRL 5x2x0.6 100x2x0.4 250x2x0.88 54.4 300x2x0.25 763.4 5x2x0.4 1x2x0.4 90x2x0.4 GMRL 6x2x0.4 2x2x0.6 40x2x0.20 69.61 214.98 1.59 469.22 417.4 10x2x0.4 200x2x0.27 682.75 124.4 40x2x0.4 30x2x0.

96 1.4 TK DSL (30) 59 GMRL 400x2x0.4 TK DSL (30) 59 GMRL 80x2x0.225.21 143.54 137.8 TK39 P 15x4x0.01 71.82 790.687.4 TK DSL (30) 59 UM 1x2x0.47 110.4 TK DSL (30) 59 GMRL 500x2x0.80 190.65 TK DSL (30) 59 UM 70x2x0.4 TK DSL (30) 59 GMRL 250x2x0.75 666.65 TK DSL (30) 59 UM 60x2x0.147.49 1.21 3.65 TK DSL (30) 59 UM 30x2x0.65 TK DSL (30) 59 UM 40x2x0.331.71 1.93 955.65 TK DSL (30) 59 UM 3x2x0.02 451.26 2.63 1.8 836.8 TK39 P 20x4x0.8 TK39 P 5x4x0.4 TK DSL (30) 59 GMRL 100x2x0.368.4 TK DSL (30) 59 GMRL 200x2x0.kablovi TK DSL (30) 59 GMRL 70x2x0.4 TK DSL (30) 59 GMRL 150x2x0.099.98 184.65 TK39 P 1x4x0.001.65 TK DSL (30) 59 UM 50x2x0.4 TK DSL (30) 59 GMRL 300x2x0.48 476.91 940.10 91.65 TK DSL (30) 59 UM 20x2x0.8 TK39 P 2x4x0.02 645.74 4.14 2.8 TK39 P 3x4x0.65 TK DSL (30) 59 UM 6x2x0.02 87.65 TK DSL (30) 59 UM 5x2x0.25 271.309.510.8 TK39 P 10x4x0.08 2.74 1.27 258.4 TK DSL (30) 59 GMRL 120x2x0.605.65 TK DSL (30) 59 UM 10x2x0.65 TK DSL (30) 59 UM 2x2x0.82 877.35 Page 32 .19 348.8 TK39 P 7x4x0.

90.0 train. RG-59 sa sajlom AN0485 Koaks.90.3 12.5 m AT37.35 17.76 752.47 467.70.308 Flansna grejaca prohromska ELMAC AT10.81 63. RG-6 1.11 26.11 328. CCA 2x1.91 781.49 22.96 115.050 Crevo plina 3.049 Stapni regulacioni termostat DT-127 metalflex AT10.9 42.93 1423. 0015 AN1012 Koaks.43 10 112.49 44.10.051 Crevo plina 2.0 m AT10.15 28.70.87 11.51 12.68 1066.55 337.020 Grejna ploca (ringla) fi95 500W ETA AT37.79 62.35 173. RG-6 sa sajlom 0217 AN1049 Komp.10.3 486.77 38.0 m AT37.35 5.37 735.051 Grejna ploca (ringla) fi180S 1500W ETA AT10. 0741 AN0015 Kabl za zvuc.70.20.70.58 53.70.052 Crevo plina 1.2/64 Cu 0087 AN0746 Koaks.26 43.046 Grejna ploca (ringla) fi145Exp 1500W ETA AT10.336 Dugme termostata za TA pec (1-2-3) ATTOS AT30.22 Cu 0075 AN0105 Americki utikac za str OC3056 AN0064 F Konektor za koaks kabel RG6 navojem AN0741 Kabl za zvuc.060 Grejna ploca (ringla) fi220S 2000W ETA AT10.3 908.47 847.70.60.lager lista Lager lista sa cenama Elektronapon doo Subotica Šifra Naziv artikla MDT12/3 Zgrcne cevi debelog zida sa lepkom 12/3 MDT19/6 Zgrcne cevi debelog zida sa lepkom 19/6 MDT27/8 Zgrcne cevi debelog zida sa lepkom 27/8 MDT32/7. RG-6 QUAD-SHIELD Cu 0746 AN0482 Koaks.kabl UTP CAT 6E Cu LSZH 1050 AN0042 RF konektor muski TV AN0047 Spliter 1/2 5-1000 MHz AN0050 Spliter 1/2 5-900Hz AN0048 Spliter 1/3 5-1000 MHz AN0069 Telefon nalepak 1/2 S308 6P4C 0069 1 ulaz 2 izlaz AN0010 Telefonski kabl PGA4 BELI 0010 AN0009 Telefonski kabl PGA4 CRNI 0009 AN0251 UTP CAT 5E AT37.2m AT9890106 Ventilator TA peci desni AT9890105 Ventilator TA peci levi AYA9000143 Aya: Aplikacija braon AYA9000143 AYA9000142 Aya: Aplikacija narandzasta AYA9000142 AYA9000133 Aya: Aplikacija siva AYA9000133 AYA9000150 Aya: Aplikacija zelena AYA9000150 AYA2200121 Aya: Dimer beli AYA2200121 AYA2200123 Aya: Dimer krem AYA2200123 11/01/12 Pripada grupi 3M 3M 3M 3M 3M 3M AGRO ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS ATTOS AYA AYA AYA AYA AYA AYA JM kom kom kom kom kom kom kom m kom kom m m m m m m m m m m m m kom kom m kom kom m m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 616 664 790 800 1381 1013 1295.94 28.31 948.5 Zgrcne cevi debelog zida sa lepkom 32/7.91 274.kabl UTP CAT 5E cu LSZH 1049 AN0375 Komp.030 Regulator plinski niskog pritiska 30mb RECA AT10.9 5.056 Grejna ploca (ringla) fi180Exp 2000W ETA AT10.56 18.09 24.045 Stapni termostat ubodni italijanski AT10.5 6.308 Termostat frizidera RANCO K-50 kapilara l=1.15 64.75 R/B SQ 0485 AN0265 Koaks.90.14 32.5 MDT70/26 Zgrcne cevi debelog zida sa lepkom 70/26 MDT38/12 Zgrcne cevi debelog zida za lepkom 38/12 RUJP-02 Rucni javljac pozara RUJP-02 AN0075 Alarmni kabl 6C 6x0. RG-59+2x0.3 12. RG-6 1.48 591.kabl UTP CAT 5E sa sajlom 0375 AN1050 Komp.1 CCS 0265 AN0087 Koaks.041 Grejna ploca (ringla) fi145S 1000W ETA AT10.87 610. Cu 2x1.821 Termomanometar T&G 0-120 C 0-4 bar I=1000 AT10.02 Page 33 .030 Grejna ploca (ringla) fi110 600W ETA AT10.10. RG-6 TRI-Shield Cu SQ 0482 AN0217 Koaks.3 12.0 train.09 1130.38 55.90.70.04 1342.51 434.08 882.10.

49 220.priklj.13) A-C Dvop.30) A-C Dvop.16A 250V sa porc."L"beli(308. sa telom od polikarb.TV/za ind.30 ALC630.uz.16A 250V OG plast.82 154.23 156.220) A-C Dvop.612P.31 208.000 A-C Ant.(600.16A 250V sa porc.masivni utikac PVC "C" crni(304.18 574.000 Aya: Prekidac jednopolni 16A ind.priklj.000 ALC612I.ul.priklj.0 ALC308.22 ALC604.330 ALC612P.ul.000 ALC612I.01 328 455 178 150 108 155 155 150 228 322 215 210 322 322.ul.01 228 228 228 159 171 187 Page 34 .masivni utik.graf.82 257.99 455 455 834.(630.23 180.0) A-C Dvop. TV/FM zav.sist.0 ALC304.0 ALC304.navl.ul.priklj.gum.(612I.(600.05 186.13 ALC600.(901) A-C Ant. PVC "M" 16A 250V uz.beli(600.(3004.sist.masivni utikac PVC "M" crni(305.220 ALC600.98 454.220) A-C Dvop.74 574.13) A-C Dvop.za uz. TV/zavrsna (612I.21 ALC600.74 154.b.ul.sist.sa kont.61 257.masivni utikac PVC "C" 16A 250V uz.(305) A-C Dvop.priklj.313) A-C Ant.14 121.(612I.32 540.priklj.220 A-C Dvop.(600.priklj.16A 250V sa plast.sist.(612I.priklj.13 ALC305.priklj.ul.priklj.TV/zavrs.49 208.ul.55 166.u zid(500.332) A-C Dvop.(304) A-C Dvop.10A 250V OG plast.13 ALC305.55 156.masivni utik.sist.22) A-C Dvop.16A 250V dupla pl.02 178.612Z.(612I.16A 250V sa porc.000) A-C Dvop.ul.za ant.79 373.313 ALC600.21 236.000 ALC500.ul.beli(601.0 ALC601.sklop.sivi(604.53 137.za ind.IP55na zid(210 A-C Adapter za nadogradnju u zid-univerz.6 186.13) A-C Dvop. 16A250V sa plast.priklj.lager lista AYA0400323 AYA1400321 AYA0100321 AYA0100323 AYA1400221 AYA1400323 AYA0400221 AYA0400223 AYA0300221 AYA0300223 AYA0500221 AYA4400121 AYA2530120AF AYA3300321 AYA3000121 AYA3000421 AYA3000423 AYA3000123 AYA3100123 AYA3100121 AYA5802221 AYA5802321 AYA5802421 AYA5802623 AYA1600221 AYA1700221 AYA1700223 AYA4100223 AYA4100221 AYA4200121 WDE000541 ALC210 ALC901 ALC612Z.332 ALC600.000) A-C Antenska priklj.313 ALC612I.16A 250Vsa porc. TV/FM-prol.bordo(604.74 92.ul.utikac.212 ALC604.priklj.priklj.220 ALC201 ALC604.330) A-C Anten.priklj.priklj.TV/zavrs.(604.priklj.TV/za ind.212) A-C Dvop.51 204. krem AYA0400323 Aya: Prekidac jednopolni 16A sa indikacijom beli Aya: Prekidac jednopolni beli AYA0100321 Aya: Prekidac jednopolni krem AYA0100323 Aya: Prekidac jednopolni sa indikacijom beli Aya: Prekidac jednopolni sa indikacijom krem Aya: Prekidac naizmenicni beli AYA0400221 Aya: Prekidac naizmenicni krem AYA0400223 Aya: Prekidac serijski beli AYA0300221 Aya: Prekidac serijski krem AYA0300223 Aya: Prekidac unakrsni beli AYA0500221 Aya: Prikljucnica RJ45 dva modula CAT5E 4400121 Aya: Prikljucnica TV/R krem AYA2530120AF Aya: Prikljucnica TV/R zavrsna 1db beli AYA3300321 Aya: Prikljucnica dvopolna beli AYA3000121 Aya: Prikljucnica dvopolna dupla beli AYA3000421 Aya: Prikljucnica dvopolna dupla krem AYA3000423 Aya: Prikljucnica dvopolna krem AYA3000123 Aya: Prikljucnica dvopolna sa poklopcem krem Aya: Prikljucnica dvopolna sa poklpocem beli Aya: RAM 2 elementa horizontalni AYA5802221 Aya: RAM 3 elementa horizontalni AYA5802321 Aya: RAM 4 elementa horizontalni bela AYA5802623 Aya: RAM 6 elementa horizontalni kremAYA5802623 Aya: Taster sklopka sa indikacijom beli Aya: Taster sklopka zvona sa indikacijom beli Aya: Taster sklopka zvona sa indikacijom krem Aya: Telefonska prikljucnica 1/1 krem Aya: Telefonska prikljucnica 1/1 bela AYA4100221 Aya: Telefonska prikljucnica 2/2 beli AYA4200121 Uticnica dvopolna OG PVC bela Schneider A-C 1P inst.0) A-C Dvop.masiv.21) A-C Dvop.51 243.61 175 211.16A 250V sa porc.priklj.16A 250V sa porc.212 ALC612I.000) AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA AYA Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 0 204.sist. 16A 250V sa porc.000 ALC612I.88 193 95 781.32 172.za ind.220 ALC3004.05 178.IP54 na zid(201) A-C Dvop.(600.313) A-C Dvop.za ant.19 207.212) A-C Ant.000 A-C Antenska priklj.

b(306.ul.220) A-C Jednop.330) A-C Jednop.na zid IP44.332 ALC630. i jednop. sklop1M 6671.inst.sklopka na zid 10AX(251.suko.dvop.na zid 16AIP44 .reg.13 ALC242.332) A-C Dvop.reg.00) A-C Jednop.sklopka 16A 250V OG-pl IP55(225) A-C Jednop.regulator svet.330 A-C El.330 ALC605.priklj.bordo/sivi(604.212 ALC2591.000 ALC6681.(2591.20) A-C Dvop.0 ALC6671.sa poklop.13) A-C Dvopolni masivni utikac PVC"S"crni(306.priklj.0) A-C El.svet.332) A-C Jednop.utikac bez kont.priklj.sklop.(604.priklj.priklj.uzem.01 1167 1195 965 240 293 150 171 222 222 297 320 299 182 182 265 265 220 193 Page 35 .00 ALC66912.za uz.332) A-C El.ul.horiz.inst.332 ALC225 ALC6191.sklopka sa ind.inst.inst.sklop.220) A-C El.crni(301.(600.13) A-C Dvop.6681.sa rotac.i jednop.-suko.jednop. beli(504.regul.0) A-C Dvop.(6172.sklop.0) A-C Dvop.priklj.0 ALC6681.sklopka 10A250V(605.332 ALC6172.00 ALC630.dvop.sklopka sa ind.inst.00 ALC2412.16A250V IP54(503) A-C Dvop.sklopka indikat.sa rotac.330) A-C Dvop.hor.00 ALC6191.A A-C El.31) A-C Dvop.priklj.(630.1A) A-C Dvop.0 ALC308.000) A-C Dvop.212) A-C Dvop.na zid b.220 ALC6172.000) A-C Jednop.000 ALC505.inst.0) A-C Jednop.lager lista ALC604.13 A-C Dvostr.bela(241.1A ALC625.ul.20 ALC604.0) A-C Dvop.13) A-C Dvopolni masivni utikac PVC-"S"kont.prikljuc.1A ALC65190.sa rot.sklop.1M antr.jednop. 667.(630.sa rotac.sklopkom 1M(6681.220 ALC625.inst.0 A-C Dvopolni utik.1A ALC241.31 ALC503 ALC241.0 ALC667.00) A-C Dvop.00 ALC242.00 ALC251.1A) A-C ELine nosac 1M beli (65190.00) A-C Dvop.sa rotc.inst.330) A-C Dvop.00) A-C Jednop.000 ALC6671.priklj.jednop.sa plast.sklop.priklj.priklj.sklopka na zid 10AX(251.313 ALC66914.16A250V dupla sa plast.regulator svet.reg.00 ALC302.uz.za na zid 16A 250V IP44(241.inst.reg.313) A-C Indikator vertikalni 2x10/2x16A 250V bela A-C Indikator vertikalni10/2x16A 250V A-C Jednop.sklopkom(6172.A ALC6172.16A250V polikarbonat telo(630.svetlosti sa naizm.skl.330 ALC630.euro.16A dupla sa plast.b(259.0 ALC301.reg.A ALC6172.000 ALC259.sklopka 10A250V(605.10A250V(525.000 ALC600.1A) A-C Jednop.ul.0) A-C Jednop.sa kont. 16A "L"c(308.regul.10A 250V(625.reg.priklj.0 ALC605.16A250V sa porc.priklj.0 A-C El.(6172.sklop.000 A-C Dvop.16A250V polikarb.hor.13 ALC306.sa ind.000 ALC6173.16A250V u zid medjuram(501.01 1466.0 ALC504.02 1190 1081.212) A-C El.13 ALC301.jednop.000) A-C Jednop.utikac bez kont.0) A-C El.uz.0 A-C El.svet.inst.0 ALC625.utikac sa kont.16A250V polikarb.sklopka sa ind.0 ALC604.00) A-C Dvostr.na zid(242.na zid 16A250V(242.(6172.16A250V a telom polikarb.priklj.euro.svet.jednop.212 ALC6172.A A-C El.priklj.sa rotac.00 ALC605.na zid polikarbonat A-C Dvostruka dvop.svet.32) A-C Dvop.sa rot.0) A-C Dvop.01 949 1070.(6171.212 ALC604.A A-C Elektronski reg.skl.212) A-C Jednop.priklj.330 ALC6172.dvostruka u zid.313) A-C Dvop.sa stegacima(6161.313 ALC630.svetlosti 230V/50Hz 40-300VA 1M(667.00 A-C El.utikac sa kont.(6173.crni(302.sklopkom(6172.beli(301.000) Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 322 322 215 224 247 215 215 146 228 190 374 322 219 196 196 104 104 113 108 144 144 113 385 328 385 132 2501 1167 1167 1167 1167 868 2386 1110 983.16A dupla sa plast.svet.uzemlj.sa rot.(604.sklopka 10A250V u zid(505.svetlosti sa rotac.A ALC6173. reg. beli(302.sklop.332 ALC525.0 ALC302.13 ALC306.priklj.sklopka ind.sklopka sa ind.16A250V polikarb.(630.svetlosti sa naizm.svetlosti rotac.(6191.0 ALC667.00 ALC251.(604.332) A-C Jednop.inst.sa steg.regulator svet.regulator svetlosti naizm.000) A-C Elektr.330 ALC501.000) A-C El.10A250V(625.reg.svet.32 ALC630.inst.00) A-C Jednop.inst.212 ALC6171.sklopkom 1M(6671.indik.sklopka 10A250V beli(605.10A 250V(625.(6172.inst.ul.inst.grafitsiv A-C El.uzemlj.(630.priklj.

220) A-C Jednop.0 ALC6502.0 ALC6501.C ALC6501. sivo-grafit(6501.10A250V(625.G ALC6501.313 ALC619.1A) A-C Jednop.prikjl.3) A-C Maska 2M dvosrtuka krem A-C Maska 2M dvostruka metalik srebrna A-C Maska 2M dvostruka metalik zelena (6502.sivo-grafit A-C Maska 3M trostruka bordo (6503.0 ALC6503. metalik plava A-C Maska 2M dvostruka.0 ALC6504.G ALC6503.00 ALC2511.0) A-C Kutija POWER dvostruka(2422.5x2.3) A-C Maska 4M cetvorostruka krem (6504.2xRJ45cat5E(614.P ALC6504.2xRJ45cat6(615.10A250V(625.sklopka10A250V(605.sklopka sa ind.metalik zlatna(6504.212) A-C Jednop.C ALC6502.1) A-C Kutija nadgradna 2M za na zid bela A-C Kutija nadgradna 4M za na zid bela A-C Kutija za stalni prik.sklopka sa ind.sklopka sa ind.0) A-C Maska 4M cetvorostruka.na zid IP44(2511.330 ALC2511.3) A-C Maska 3M trostruka krem A-C Maska 3M trostruka metalik srebrna 6503.inst.inst.Z ALC6502.G) A-C Maska 1M jednostruka.5mm2 u zid 440V belo A-C Maska 1M jednostruka bakar A-C Maska 1M jednostruka.3) A-C Maska 1M jednostruka.inst.212 ALC171 ALC2422. metalik zlatna(6501.000 ALC614.crna(216.metalik zlatna A-C Maska 3M trostruka.sa dva mod.sklopka sa indik.000 ALC211 ALC216.0 ALC640.1A) A-C Jednop.2 ALC6503.0 ALC2422.1 ALC65122. bordo(6501.C ALC6504.lager lista ALC625.3 ALC6501.01 328 Page 36 .sklopka sa ind.b.01 374.inst.212 ALC605.sa dva modula 2xRJ45(614.212) A-C Jednop.sivo-grafit(6504.3 ALC6504.2) A-C Maska 2M bakar (6502.S ALC6502. bela(6501.313) A-C Jednop.S ALC6503.S A-C Maska 3M trostruka.priklj.330) A-C Jednop. bela(216.sklopka10A250V(605.S ALC6504.02 914 29 69 69 158 248 147 178.212) A-C Krajnji drzac za TS 32 manji(171) A-C Kutija POWER dvostruka(2422.inst.13) A-C Keystone nosac 1M antracit A-C Keystone nosac 1M beli A-C Komunik.sa dva mod.220 ALC605.9) A-C Maska 4M cetvorostruka metalik plava(6504.0) A-C Jednopolni medjugajtanski prek.313 ALC605.Z ALC6505.313) A-C Jednop. krem(6501.1A ALC259.000) A-C Jednopolna inst.00 A-C Jednop.na zid(2511.sklop.9) A-C Maska 1M jednostruka.000) A-C Komunik.0 ALC614.P) A-C Maska 4M cetvorostruka metalik srebrna(6504.2 ALC6502.S) A-C Maska 4M cetvorostruka.000 ALC615.3 A-C Jednop.2 ALC6504.S) A-C Maska 1M jednostruka.3 ALC6503.10A250V(625.C) A-C Maska 2M bordo (6502.Z ALC6501.sklopka OG-met(211) A-C Jednopolni medjugajtanski prek.i steg.0) A-C Maska 1M jednostruka.2) A-C Maska 4M cetvorostruka bakar A-C Maska 4M cetvorostruka bordo (6504.Z) A-C Maska 2M dvostruka metalik zlatna(6502.0 ALC6501.9 ALC6501.(619.33 56 138 138 178 178 178 178 138 178 138 138 178 178 178 56 178 138 196 196 247 68 247 196 374 282 374 282 282 374.01 125 374.1A ALC625. bela(6502. bela(6503.G ALC6504.na zid(259.0 ALC216.sklopka10A250V(605.9 ALC6504.P ALC6502.inst.0) A-C Maska 2M dvostruka.0) A-C Maska 3M trostruka.A ALC6519. metalik srebrna(6501.3 ALC6502.G) A-C Maska 2M dvostruka.13 ALC6519.inst.212 ALC625.sivo-grafit A-C Maska 4M cetvorost.inst.000) A-C Komunikac.0 ALC65142.S ALC6501. metalik zelena A-C Maska 1M jednostruka.sa sign.sklopka sa ind.9 ALC6502. metalik srebrna A-C Maska 5M petostruka bordo Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 265 265 228 228 293 265 222 222 222 236 523 109 109 167 132 759 918. bela(6504.G ALC6502..G) A-C Maska 4M cetvorostr.priklj.2 ALC6504. metalik plava A-C Maska 1M jednostruka.sij.P ALC6501.inst.9 ALC6503.

bordo (4M-H) A-C Maska cetvorost.svetlo plavi(6802. metalik zelena A-C Maska 7M sedmostruka.0 ALC6703.PRESTIGE-horiz. metalik plava A-C Maska 5M petostruka.12 ALC6802.C ALC6507.sklop.PRESTIGE-vert.sivo-graf.12 A-C Medjuram PRESTIGE.9 ALC6507.bordo(6701. metalik zelena A-C Maska 5M petostruka.sivo-graf.2) A-C Maska jednostruka PRESTIGE.9) A-C Maska 5M petostruka metalik srebrna 6505.PRESTIGE-vert.2 ALC6507.sivo-grafit(6703.7) A-C Medjuram PRESTIGE zeleni 6802..PRESTIGE-horiz.0) A-C Maska dvostruka PRESTIGE-horiz.PRESTIGE-hor.(6537) A-C Montaz.inst.2 ALC6711.3 ALC6711.9 ALC6505.PRESTIGE.G ALC6507.IP55na zid(214) Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 328 408 408 136 408 408 328 453.3) A-C Maska jednostr.VM4 cetvorost.S A-C Maska 7M sedmostruka metalik zlatna A-C Maska 7M sedmostruka.(6701.313) A-C Naizm.313 ALC214 A-C Maska 5M petostruka krem(6505.4 ALC6802.PR-hor.S A-C Maska 5M petostruka metalik zlatna A-C Maska 5M petostruka.6 ALC6802.0) A-C Maska dvostruka PRESTIGE horiz. fi60-nizajuca.01 454 454 357 212 184 104 104 104 92 92 104 46 46 35 115 127 127 115 127 127 23 20 20 20 20 20 20 26 23 20 20 20 30 17.(6505. bela(6703.bela(6711.sivo-graf.3) A-C Maska dvostr.(6507.2 ALC6801.maske(800 A-C Montazna kut. krem(6507.bordo(6713.1) A-C Monrazna kut.3 ALC6704.0 ALC6713.PRESTIGE-horiz.S ALC6505.P ALC6505.3) A-C Maska jednostruka Prestige.2 A-C Maska dvostr.5 ALC6802.2 ALC6802.3 ALC6801.za suplje zid(6533) A-C Naiz.2 ALC6711.G ALC6505. zuti A-C Medjuram PRESTIGE rozi 6802.VM7 sedmostr.2) A-C Maska 7M sedmostruka bakar A-C Maska 7M sedmostruka bela(6507.sivo-grafit(6802.bordo(6703.2) A-C Medjuram PREST.3) A-C Maska 7M sedmostruka metalik srebrna 6507.3) A-C Maska trostr.0 ALC6507.5) A-C Medjuram PRESTIGE.39 224 9 9.3 ALC6713.S ALC6507.0 ALC6701. crveni A-C Medjuram PRESTIGE.0) A-C Maska trostr.0 ALC6703.(6711.2 140 144 31 91 109 99 247 205 Page 37 .teget(6802.bela A-C Maska trostr.sivo-graf. bela(6505.beli A-C Medjuram dvost.PRESTverti.sivo-grafit(6701.PRES.48 152 357.sivo-graf.0 ALC6701.10 ALC6802.kutija fi60-nizajuca (700) A-C Montazna kut..(6713.Z ALC6507.2 A-C Maska trostr.PRESTIGE-horiz.sklopka 10A 250V bordo(607.3) A-C Medjuram PRESTIGE.2) A-C Maska cet.2 ALC6704. metalik plava A-C Maska 7M sedmostruka.PRESTIGE-vert.3 ALC6802.bela(6713.6) A-C Medjuram Prestige.0) A-C Maska 5M petostruka.01 454 454 357.1 ALC6537 ALC700 ALC800 ALC6527 ALC6534 ALC6523 ALC6524 ALC6525 ALC6533 ALC607. bordo A-C Medjuram dvostruki PRESTIGE sivi(6804.za suplje zid.10A 250V OGpl.3 ALC6507.P ALC6507.10 A-C Medjuram PRESTIGE sivi(6802.2) A-C Maska dvostr.jednostr.3 ALC6801..Z ALC6505.2 A-C Maska dvostr. krem A-C Medjuram PRESTIGE.(6534 A-C Montazna kutija PM3 u zid(6523) A-C Montazna kutija PM4 cetvorostruka u zid(6524) A-C Montazna kutija PM5 petostruka u zid(6525) A-C Montazna kutija VM3 trostr.9 ALC6802.2 ALC6701.2 ALC6802.0) A-C Maska trostr..lager lista ALC6505.3 ALC6804.1) A-C Medjuram PRESTIGE svetlo zeleni(6802.0 ALC6505.sivo-graf.PRESTIGE-vert.inst.8 ALC6802.3 ALC6703.9) A-C Maska 7M sedmostruka.7 ALC6802.za suplje zid.(6704.1 ALC6802.PM7 sedmostruka u zid(6527) A-C Montazna kut.3) A-C Maska trostr.bordo(6802.PRESTIGE-vert.2 ALC6713.0 ALC6804.0) A-C Maska 7M sedmostruka bordo (6507.2) A-C Medjuram PRESTIGE.(6801.bordo(6711.bordo(6801.

01 391 374 390.5m.TV ind.(6627.A A-C Priklj.bela(6627.RJ 12 6/6 cat3 Keystone1M.P.bela(6622.0) A-C Prik.0) A-C Naizmenicna inst.c(4036.bela(6631. antenska TV zavrsna 9.inst.0 ALC4301.0 ALC433.0 ALC435.6kW-3x16A3m.220 ALC607.13 ALC4036.0 A-C Prik.Pmax3.0 ALC6624.0 ALC455.sklopka sa ind.0 ALC406.uz.313 ALC627.za uzemlj.0 ALC665.priklj.0 ALC6621.0 ALC215 ALC402 ALC401 ALC405 ALC404 ALC6500. dvop.komunik.6kW-3x16a3m_b 4303.5mm/F(6621.A ALC6627.212 ALC253.inst.antenska TV prolazna 1M.komunik.0 ALC6631.1M ant.(6621.inst.tel.priklj.F/F(SAT)1M.00 ALCPP651.sklop.0 A-C Pren.0 ALC6624.3/6 P max 3 kW 16/2.13) A-C Prenosna dvop.ant.b.sa ind.priklj.sklopka 10A250V(607.inst.0 ALC6625.Pmax3.sklopka10A250V(607.220) A-C Naizm.01 276 753 403 426 1323 1164 604 253 Page 38 .A ALC431.Pmax3.A) A-C Priklj.na zid IP54 16A sivo-an.R.dvop.5 (402) A-C P.petostruka Pmax 3.bela(6628.0 ALC653. sa kontaktom od uzemljenja A-C Priklj.trostr.sklopka sa ind.RJ 45 8/8 cat5e1M.10A(627.0 A-C Prenosna dvop.bela(6625.sa ind.sklopka10A250V(607.16A250V-2M A-C Priklj. 16A 250V A-C Priklj. sa kontaktom za uzemlj.sist.inst.gum.6kW-16A 250V A-C Pren.220) A-C Naizm.332) A-C Naizmenicna inst.99 587.navl.0) A-C Poklopac za kutiju PM4/VM4.antac.sklopka OG-met(215) A-C P.priklj.212 ALC627.0 ALC4303.6kW-16A250V A-C Pren.P.330 ALC627.0 ALC6623.0 A-C Pren.uz.TV indiv.0 ALC6628.00) A-C Naizm.inst.trostr.Pmax3.10A250V(627.priklj.petostruka Pmax 3.A ALC65232.priklj.sklop.A) A-C Poklopac za kutiju PM4/VM3.sist.trostr.330) A-C Naizm.212) A-C Naizm.0 ALC453.antracit blok A-C Prik.priklj.RJ 45 8/8 cat6 1M.0) A-C Prik.6kW-16A250V A-C Pren.330) A-C Naizm.0 ALC6623.330 ALC607.met.0 A-C Pren.trostr.P.1A ALC627.inst.sklopka 10A250V beli(607.dvop.ant.PVC-kuplung kont.0 ALC4305.5mm 1M bela A-C Priklj.inst.A ALC6628.b 433.trostr.1M.5A 250V L=10m(405) A-C P.1A A-C Priklj.A A-C Pren.bela(665.za uzem. 3/6 P max 3kW 16/2 5A 250V L=1.0) A-C Prik.c(4006.bela(664.sklopka sa ind.271.Pmax3.gum.5A 250V(401) A-C P.antracit(6500.A ALC271.crni(406.220 ALC627.sklopka10A250V(607.priklj.audio RCA dvost.ant.sa kont.sklopka 10A250V u zid(507.sklopka sa ind 10A(627.5mm/F1M.R. antenska TV zavrsna 9.inst.dvop.FM in.priklj.inst.13 ALC6622.ant.inst. sa kontakt.13) A-C Prenosna trostr.audio RCA dvostr.priklj.uz.000 ALC607.16A 2M antracit blok A-C Prik.Pmax 3.1A ALC607.000 ALC2531.IEC M9.A) A-C Priklj.A ALC6621.A ALCPP651.inst.sist.priklj.dvop.na zid 10AX(2531.nav.sklop.b(406.trostr.000) A-C Naizm.priklj.13) A-C Prik.16A250V2M antracit(651.sklopka na zid 10AX(253.6kW-3x16A1.TV za in.332 ALC507.PVC-kuplung.0) A-C Pren.R.sklopka na zid(253.13 ALC4006.inst.sist.A) Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 316 316 316 162 247 187 187 316 316 239 239 247 247 247 197 535 529 316 1379 874 67 36 37 28 152 661 788 948 782 627 500 610 914 753 152 219 1288 276 305 868 368.P.dvop.431.5A 250V L=5m(404) A-C Poklopac maske 1M.0 ALC451.1A ALC651.sa kont.R.0 ALC6627.10A(627.IEC M9.0 ALC65242.A A-C Naizm.audio/video BNC/BNC 1M.313) A-C Naizm.0) A-C Priklj.antenska TV prolazna 10dB bela A-C Priklj.332) A-C Naizm.212) A-C Naizm.10A(627.332 ALC607.lager lista ALC627.0) A-C Prik.beli(65242.petostruka Pmax 3.audio/video BNC/BNC 1M antracit 6628.0 ALC185 ALC406.01 288 518 627 926 357.5mm 1M antracit A-C Priklj.6kW-3x16A 2P4301.6kW-3x16A5m_b4305.000) A-C Naizm.6kW-16A 250V A-C Pren.0) A-C Pregradna plocica (185) A-C Pren.3/6 P max 3 kW 16/2.AT ALC664.1A) A-C Naizm. 3/6 P max 3kW 16/2.dvop.10A(627.1A) A-C Naizm.A ALCPP653.beli(65232.priklj.inst.00 ALC253.0) A-C Prik.0 A-C Prikl.sa ind.

lager lista
ALC651.0 ALC653.00 ALC653.AA ALCPP653.0T ALC653.0T ALC652.A ALCPP652.0 ALC664.A ALC661.A ALC663.0 ALC6625.A ALC6622.A ALC652.0 ALC665.A ALC663.A ALC661.0 ALC6511 ALC65111 ALC6512 ALC65121 ALC6513 ALC6514 ALC6515 ALC6517 ALC261.1 ALC262.0 ALC262.1 ALC263.0 ALC263.1 ALC900 ALC223 ALC222 ALC221 ALC224 ALC193 ALC190 ALC196 ALC252.1A ALC252.00 ALC212 ALC2521.1A ALC606.000 ALC506.0 ALC606.212 ALC606.220 ALC606.313 ALC606.330 ALC606.332 ALC213 ALC626.332 ALC626.000 ALC626.212 ALC626.220 ALC626.313 ALC626.330 ALC526.0 ALC685.0 ALC6851 A-C Priklj.dvop.sa kont.uz.16A250V 2M bela(651.0) A-C Priklj.dvop.sa kont.uz.i pokl.16A 2M b.653.00 A-C Priklj.dvop.sa kont.uz.i pokl.2M antr.(653.AA) A-C Priklj.dvop.sa kont.za uemlj.16A250V2M, bela A-C Priklj.dvop.sa kont.za uzem.16A 2M,beli blok A-C Priklj.dvop.sa zast. od dodira-ital.(652.A) A-C Priklj.dvop.sa zastitom od dodira CEI23-16 A-C Priklj.komunik.RJ 45 8/8 cat 5e 1M antr. 661.A A-C Priklj.telef. RJ 12 6/2 1M antracit A-C Priklj.telef.RJ 12 6/4 1M,bela(663.0) A-C Prikljucnica ant.TV za ind.sist.F/F(SAT)6625.A A-C Prikljucnica antenska FM za ind.sist.6622.A A-C Prikljucnica dvopolna sa zastitom, bela(652.0) A-C Prikljucnica komunikacijska RJ45 8/8 A-C Prikljucnica telefonska RJ 12 6/4 1M antracit A-C Prikljucnica telefonska RJ12 6/2 1M,bela(661.0 A-C Prirubnica 1M jednost.za zid sa stegacima(6511 A-C Prirubnica 1M jednostruka za suplji zid(65111) A-C Prirubnica 2M dvostr. za zid sa stegacima(6512 A-C Prirubnica 2M dvostruka za suplji zid(65121) A-C Prirubnica 3M trostruka sa vijcima(6513) A-C Prirubnica 4M cetvorostruka sa vijcima(6514) A-C Prirubnica 5M petostruka sa vijcima(65150 A-C Prirubnica 7M sedmostruka sa vijcima(6517) A-C Razv.kut. na zid 80x80 IP54 3uv.siva(261.1) A-C Razv.kut.na zid 80x80 IP54 4uv.(262.0) A-C Razv.kut.na zid 80x80 IP54 4uv.(262.1) A-C Razv.kut.na zid 80x80 IP54 6uv.bela(263.0) A-C Razv.kut.na zid 80x80 IP54 6uv.siva(263.1) A-C Razv.kutija 100x100 sa poklopcem i vijkom(900) A-C Razvodna kut. sa 6 otvora OG-pl(223) A-C Razvodna kutija sa 4 otvora OG-met(222) A-C Razvodna kutija sa 4 otvora OG-pl(221) A-C Razvodna kutija sa 6 otvora RK-met(224) A-C Redna stezaljka RS-16 mm2(193) A-C Redna stezaljka RS-2,5mm2 (190) A-C Redna stezaljka RS-70 mm2 sa zast pokl.(196) A-C Serij.inst.sklopka na zid 10AX(252.1A) A-C Serijska inst. sklopka na zid 10AX (252.00) A-C Serijska inst.sklop.10A 250V OG pla.na zid(212 A-C Serijska inst.sklop.sa ind.na zid IP44(2521.1A A-C Serijska inst.sklopka 10A250V beli(606.000) A-C Serijska inst.sklopka 10A250V u zid(506.0) A-C Serijska inst.sklopka 10A250V(606.212 A-C Serijska inst.sklopka 10A250V(606.220) A-C Serijska inst.sklopka 10A250V(606.313) A-C Serijska inst.sklopka 10A250V(606.330) A-C Serijska inst.sklopka 10A250V(606.332) A-C Serijska inst.sklopka OG-met(213) A-C Serijska inst.sklopka sa ind.10A 250V(626.332) A-C Serijska inst.sklopka sa ind.10A250V(626.000) A-C Serijska inst.sklopka sa ind.10A250V(626.212) A-C Serijska inst.sklopka sa ind.10A250V(626.220) A-C Serijska inst.sklopka sa ind.10A250V(626.313) A-C Serijska inst.sklopka sa ind.10A250V(626.330) A-C Serijska sklopka sa ind.10A 250V beli(526.0) A-C Sklopka jednop. 16A 250V 1M bela(685.0) A-C Sklopka jednop. bez tastera 16A 250V 1M 6851 Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 201 288 374 1323 288 196 1428 454 253 247 408 357 155 633.01 299 207 47 45 47 45 47 79 90 100 115 124 124 132 132 38 148 426 140 436.99 101 55 587 193 193 209 251 175 202 259 259 259 259 259 546 322 251 322 322 322 322 261 121 109

Page 39

lager lista
ALC6692.A ALC6691 ALC675.A ALC655.A ALC655.0 ALCPP655.0 ALC685.A ALC6551 ALC6692.0 ALCPP6692.0 ALC675.0 ALCPP685.0 ALC677.A ALC657.0 ALC687.0 ALC6871 ALC6571 ALC670.0 ALC677.0 ALC657.A ALC687.A ALC658.A ALC658.0 ALC688.A ALC688.0 ALC678.0 ALC529.0 ALC523-S.0 ALC524.0 ALC523-B.0 ALCPP657.0 ALC660.A ALC65822.A ALC65425.0 ALC6541.0 ALC6542.A ALC6542.0 ALC65421.A ALC65427.A ALC65427.0 ALC65422.A ALC65422.0 ALC65423.A ALC65423.0 ALC65421.0 ALC65424.0 ALC65426.0 ALC6541.A ALC65821.0 ALC65821.A ALC6582.A ALC65822.0 ALC6581.A ALC6581.0 ALC6582.0 ALC256I.00 ALC610.212 ALC689.0 A-C Sklopka jednop. ind.16A 250V 1M antr. 6692.A A-C Sklopka jednop. indik.bez tastera 1M(6691) A-C Sklopka jednop. sa ind.1M antr. 675.A A-C Sklopka jednop.10A 250V 1M,antracit(655.A) A-C Sklopka jednop.10A 250V 1M,bela(655.0) A-C Sklopka jednop.10AX250V1M10/1, beli taster A-C Sklopka jednop.16A 250V 1M antr.(685.A) A-C Sklopka jednop.bez tastera 10A250V 1M(6551) A-C Sklopka jednop.indikatorska 16A250V1M b(6692.0 A-C Sklopka jednop.indikatorska 16AX250V1M10/1, be A-C Sklopka jednop.sa ind.1M,bela(675.0) A-C Sklopka jenopol.16AX250V10/1, beli taster A-C Sklopka naiz.sa ind.10A 250v 1M antracit(677.A A-C Sklopka naizm. 10A 250V 1M,bela(657.0) A-C Sklopka naizm. 16A 250V 1M bela(687.0) A-C Sklopka naizm.bez tastera 16A 250V 1M 6871 A-C Sklopka naizm.bez tastera 1M(6571) A-C Sklopka naizm.sa ind.bela 670.0 A-C Sklopka naizm.sa indik.10A250V 1M,bela(677.0) A-C Sklopka naizmenicna 10A 250V 1M antracit A-C Sklopka naizmenicna 16AX 1M,antracit taster A-C Sklopka ukrasna 10A 250V 2M antracit A-C Sklopka ukrsna 10A 250V 2M,bela(658.0) A-C Sklopka ukrsna 16A 250V 2M antracit (688.A) A-C Sklopka ukrsna 16A 250V 2M bela(688.0) A-C Sklopka ukrsna sa ind.10A250V 2M,bela(678.0) A-C Sklopka za kupat. sa ind. bela(529.0) A-C Sklopka za kupatilo sa ind. 10/2x16A(523-S.0) A-C Sklopka za kupatilo sa ind. 2x10/2x16A(524.0) A-C Sklopka za kupatilo sa ind.2x10/16A(523-B.0) A-C Slopka naizmenicna 10AX250V1M10/1,beli taster A-C Tast. skl. za zvono 10A 250V 1M antracit(660.A A-C Tast.dvostr.2M sa ozn.zvona i ind.antr.65822.A A-C Taster 1M a ozn.ventilatora i ind.b.(65425.0) A-C Taster 1M beli(6541.0) A-C Taster 1M sa indikacijom antracit (6542.A) A-C Taster 1M sa indikacijom beli A-C Taster 1M sa ozn.svet. i ind.antracit(65421.A) A-C Taster 1M sa ozn.ves masine i ind.antr.65427.A A-C Taster 1M sa ozn.ves masine i ind.b.(65427.0) A-C Taster 1M sa ozn.zvona i ind.antracit (65422.A A-C Taster 1M sa ozn.zvona i ind.beli (65422.0) A-C Taster 1M sa oznakom bojlera i ind(65423.A) A-C Taster 1M sa oznakom bojlera i ind.b(65423.0) A-C Taster 1M sa oznakom za svetla i ind.be65421.0 A-C Taster 1M za ozn.grejalice i ind.b.(65424.0) A-C Taster 1M za ozn.prikljuc.i ind.b.(65426.0) A-C Taster 1M,antracit(6541.A) A-C Taster dvost.2M sa ozn.svetla i ind.b.(65821.0 A-C Taster dvostr. 2M sa ind.(65821.A) A-C Taster dvostr.2M sa ind.antr.(6582.A) A-C Taster dvostr.2M sa ozn.zvona i ind.b.(65822.0 A-C Taster dvostruki 2M antracit 6581.A A-C Taster dvostruki 2M beli(6581.0) A-C Taster dvostruki 2M sa ind.beli(6582.0) A-C Taster skl.za zvono sa ind.na zid 10AX(256I.00 A-C Taster sklop.za zvono bez ind.10A 250V(610.212 A-C Taster sklopka jednop.10A250V 1M,bela(689.0) Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 229 173 207 144 109 1005 155 99 196 1799 164 1111 236 127 138 127 105.8 213 201 170 182 308 236 331 247 293 736 644 679 627 1175 184 132 79 46 98 63 106 106 79 106 79 106 79 79 79 79 78 98 132 121 98 90 63 81 205 247 138

Page 40

lager lista
ALC217 ALC659.A ALC659I.A ALC609.000 ALC659I.0 ALC509-I.0 ALC609I.000 ALC255I.00 ALC255I.1A ALC660.0 ALC610.000 ALC660I.0 ALC510-I.0 ALC610I.000 ALC256I.1A ALC220 ALC690.A ALC690.0 ALC65424.A ALC65425.A ALC613.000 ALC611.332 ALC611.220 ALC611.330 ALC511 6/4.0 ALC611.212 ALC611.313 ALC611.000 ALC511 6/2.0 ALC602.303 ALC243.1A ALC203 ALC602.212 ALC502 ALC602.313 ALC602.323 ALC243.00 ALC602.202 ALC602.222 ALC303.0 ALC303.13 ALC254.1A ALC254.00 ALC608.212 ALC508.0 ALC608.000 ALC218 ALC628.000 ALC2541.1A ALC628.330 ALC320.0 ALC320.13 ALC2423.1 ALC2423.0 ALC6529 ALC65241 ALC65271 ALC65231 A-C Taster sklopka svetla 10A250V OG-pl IP55(217) A-C Taster sklopka za svet.1M antracit(659.A) A-C Taster sklopka za svet.sa ind.antr.1M(659I.A) A-C Taster sklopka za svetlo bez ind.(609.000) A-C Taster sklopka za svetlo sa ind.1M,bela(659I.0 A-C Taster sklopka za svetlo sa ind.beli(509-I.0) A-C Taster sklopka za svetlo sa ind.beli(609I.000) A-C Taster sklopka za svetlo sa ind.na zid A-C Taster sklopka za svetlo sa ind.na zid(255I.1A A-C Taster sklopka za zvono 1M,bela(660.0) A-C Taster sklopka za zvono bez ind.beli(610.000) A-C Taster sklopka za zvono sa ind. 1M,bela(660I.0 A-C Taster sklopka za zvono sa ind.10A250V(510-I.0 A-C Taster sklopka za zvono sa ind.beli(610I.000) A-C Taster sklopka zavono sa ind. na zid(256I.1A) A-C Taster sklopka zvona OG-pl(220) A-C Taster sklopke za roletne par 1M+1M,antracit A-C Taster sklopke za roletne par 1M+1M,beli(690.0 A-C Taster1M sa ozn.grejalice i ind.antr.(65424.A) A-C Taster1Msa ozn.ventilatora i ind.antr.(65425.A A-C Tel.priklj. sa 2 mod.priklj.2x6/4beli(613.000) A-C Tel.priklj. sa 2 modul.priklj. 2x6/2(611.332) A-C Tel.priklj. sa 2 modul.priklj.2x6/2(611.220) A-C Tel.priklj. sa 2 modul.priklj.2x6/2(611.330) A-C Tel.priklj.dvostr.6/4, beli medjuram(511 6/4.0 A-C Tel.priklj.sa 2 modul.priklj.2x6/2(611.212) A-C Tel.priklj.sa 2 modul.priklj.2x6/2(611.313) A-C Tel.priklj.sa dva modul.priklj.2x6/2(611.000) A-C Telef.priklj.dvostruka 6/2, beli(511 6/2.0) A-C Trop.priklj. 16A sa mont.kut.fi70(602.303) A-C Trop.priklj. na zid 16A 440V IP44 1A(243.1A) A-C Trop.priklj.16A 440V OG plast.IP54 na zid(203) A-C Trop.priklj.16A 440V sa mont.kut.fi70(602.212) A-C Trop.priklj.16A 440V u zid(502) A-C Trop.priklj.16A sa mont.kut.fi70(602.313) A-C Trop.priklj.16A sa mont.kut.fi70(602.323) A-C Trop.priklj.na zid 16A440V IP44b(243.00) A-C Trop.prikljucnica 16A sa mont.kut.fi70(602.202 A-C Tropolna prik. 16A 440V sa mont.kutijom fi 70 A-C Tropolni utikac "L" beli(303.0) A-C Tropolni utikac "L" crni(303.13) A-C Unakrsna inst. sklopka na zid 10AX(254.1A) A-C Unakrsna inst.sklop.na zid IP44(254.00) A-C Unakrsna inst.sklopka 10A250V(608.212) A-C Unakrsna inst.sklopka 10A250V,beli(508.0) A-C Unakrsna inst.sklopka 10A250Vbeli(608.000) A-C Unakrsna inst.sklopka OG-pl(218) A-C Unakrsna inst.sklopka sa ind.10A250V(628.000) A-C Unakrsna inst.sklopka sa ind.na zid (2541.1A) A-C Unakrsna instalaciona sklopka sa ind. 10A 250V A-C Utika.komb.sa 3 prikljuc.kont.uz.T-razv.(320.0 A-C Utikac komb.sa 3 prik.kont.uz.T razv.(320.13) A-C Uvodnica POWER dupla za spaj.kut.siva(2423.1) A-C Uvodnica POWER dupla za spajanje kut.(2423.0) A-C Vezni clan za ugradnju kutija u zid(6529) A-C Zastitni poklopac za kutiju PPM4(65241) A-C Zastitni poklopac za kutiju PPM7(65271) A-C Zastitni poklopac za kutijuPPM3(65231) Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 216 184 242 161 190 209 187 205 205 144 161 190 209 187 205 216 322 247 106 106 224 311 311 311 230 311 311 213 219 374 304 321 374 268 374 374 304 374 374 198 198 252 229 348 266 238 236 282 275 380 205 205 15 15 8 15 21 13

Page 41

01 700 190 240 460.9 ALC283.5 mm2(180) A-C Zavrsna plocica RS-35 mm2 (184) A-C Zavrsna plocica RS-4 mm2(181) A-C Zavrsna plocica RS-6 mm2 (182) A-C montaz.01 330.pokl.na zid 80x70 IP 55 500V siv Kutija razvodna sa 4 uvoda met.razv. tropolna met.97 650 1110 488.bela(659.0 ALC4501.1 1399. inst.0 ALC660I.6KW 5m antracid Prenosna priklj.0 ALC195 ALC6751 ALCPP675. sklopka metalna na zid 16A antracit Kut.za na zid IP 54 16A 440V sivo Sklopka ukrsna sa ind 16AX 250V 2M beli Taster sklopka za zvono sa ind.P ALC6503. metalik plava Maska 3M trostruka.01 330.0 ALC453.01 38 512 161 1640 190 224 247 144 259 1466 495 437 426 247 247 173 20 20 506 1087 1087 794 788 742 305 242 78 78 550 250.b A-C sklopka jednopolna sa ind.0) A-CTrop.1A ALC293.A ALC670.met.1 ALC292. 16AX 1M.01 564.0 ALC6802P.0 ALC602.antracit tas A-C taster sklopka za svetlo10A250V 1M.bez tastera 10A250V(6751) A-C sklopka jednop. Medjuram PRESIGE sivi pakovanje 5 kom.94 1399. Medjuram PRESTIGE-krem.1A ALC4505.sa rot.regulator svet.000) El.A ALC4505.sklopka metalna na zid 10A OG Prenosna priklj.5mesta 16A 3.lager lista ALC183 ALC180 ALC184 ALC181 ALC182 ALC710 ALC403 ALC6500.sklopkom bordo-beli Jednop.6KW 5m bela Prenosna priklj.(195) A-C sklopka jednop.5 mesta 16A 3.02 460.P.3/6 P max 3kW 16/2.Z ALC6704.kut.kutija fi 60x60 nizajuca.02 715. 10AX 250V antracit Armatura kosa sa porcelanskim grlom ATRA Armatura ravna sa porcelanskim grlom ATRA Gumeni podsklop sestostruki ATRA Gumeni podsklop trostruki ATRA Gumeni razvodnik trostruki suko ATRA Prikljucnica dvopolna dvostruka na zid Prikljucnica dvopolna trostruka na zid Razvodna tabla 12 N/Z ATRA Razvodna tabla 12 U/Z ATRA Razvodna tabla 24 N/Z ATRA Razvodna tabla 24 U/Z ATRA Razvodna tabla 36 N/Z ATRA Razvodna tabla 36 U/Z ATRA Razvodna tabla 4 N/Z ATRA Razvodna tabla 4 U/Z ATRA Razvodna tabla 8 N/Z ATRA Razvodna tabla 8 U/Z ATRA Reflektor 1x24W E27 IP 65 ATRA Reflektor 2X24W E27 IP 65 ATRA Rucna motalica ATRA Svetiljka AURA FI 3870 sa prigusnicom ATRA Svetiljka Aria E-27 bela IP54 ATRA Svetiljka Linia 1 bela 60w ATRA Svetiljka Linia 2 bela 1x60W ATRA Svetiljka Linia 3 bela ATRA Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Aling-Conel Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra Atra kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 20 16 30 16 18 14 679. antracit ta A-C sklopka naizmenicna sa ind.fi70(602.indik.000 ALC6173.na zid 80x70 Maska 3M trostruka.02 487 1200 639 Page 42 .96 890. metalik zelena Maska cetvorostruka PRESTIGE bela (4M-H) horizont.16AX1M.6KW 1.330 ALC281.beli taster A-C sklopka jednopolna sa ind.16A440V sa montaz.1A ALC671.94 245 245.0 ALC669.A ALC659.priklj.5A 250V L=3m(403) A-C poklopac maske 1M beli(6500.A ARMK ARMR PODSKL1 PODSKL2 OST702 SNSU2N SNSU3NZ SNS12NZ SNS12UZ SNS24NZ SNS24UZ SNS36NZ SNS36UZ SNS4NZ SNS4UZ SNS8NZ SNS8UZ REFLIP651X24 REFLIP652X24 RUCMOT AURA ARIA LINIA1 LINIA LINIA3 A-C Zavrsna plocica RS-16 mm2 (183) A-C Zavrsna plocica RS-2.16AX 1M.5 mesta 16A 3.pakovanje 5kom Naizmenicna inst. duboka(710) A-C p.5m bela Prenosna prikljucnica petostruka 3m Priklj.sa indikacijom 10AX250V1M10/1.A ALC273.1 ALC6503.0) A-C redna stezaljka RS-50 mm2 sa zast.R.1 ALC6802P.sa 6 uvo.02 889.0 ALC669.

kuplung monofazni gumeni BB Postolje relea PR-59 BB Prek.02 609 487 1036 1023.6-P HS-2096 BB Kontaktor LC1-D12 220V/50Hz BB Multimetar digitalni DT-837 Nadogradnja pomocni kontakt 2+2 BB Natikac .02 850. obican 7301 SS BB Prek.96 551 2387.51 500 314.ugrad.98 801 680 274.02 170 370 165 30 687.42 812.41 2592 715 650 1550 100 500 280.96 1080 555 599.F122 start/stop BB Automat stepenisni na sinu BB Atra Atra Atra Atra Atra Atra BB BB BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 15 BB 20 BB 20 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 609.za KP siroki crveni BB Rele PR-59 220 BB Sajla 10met PVC BB Sajla 25met PVC BB Sijalica 160W E27 fluo sol BB Sijalica za frizider 15W E-14 BB Stek lampa crna BB Stek lampa metalna mreza BB Stek lampa plava mreza BB Svetiljka 2044 White E-27 IP-54 BB Svetiljka 2802 black E27 IP54 BB Svetiljka 2803L gold.29 620 620 1100 420 380 690 550 450 490 680.42 575.02 1800 1749.71 687.29 575.6 45 528 528 450 370 180 69 110 65 0 211.8 700 Page 43 .99 274.99 217.black E27 IP54 BB Svetiljka 2803L white E27 IP54 BB Svetiljka 4015 2x18W Silver BB TL-2001 13W LUX BB TL-2001 8W Lux BB TL-2016 13W LUX BB TL-2016 8W LUX BB TL-3011 15W Bela BB TL-3011 18W Bela BB TL-3017 2x18W LUX BB TL-3017 2x36W LUX BB Tajmer digitalni na sinu 15A BB Tajmer mehanicki na sinu SUL181 BB Tropolni bakarni cesalj izolovani BB Ventilator fi 100 EURO 1 kanal BB Ventilator fi 120 EURO 2 kanal BB Ventilator fi 150 EURO 3 kanal BB Zvono bezicno ST-59 BB Zvono ding-dong ST-3238 BB Zvono ding-dong ST-3240 BB ASF tast.exit ATRA Terminal klema KP250A ATRA Digitalni tajmer na sinu 15A Kvarcna grejalica sa tockovima 3x1000W Amper kljesta BB Fenjer 1002S Black BB Fenjer 1006L Golden black BB Fluo sijalica PL-11W ubodna BB Granicni prekidac ME-8104 BB Granicni prekidac ME-8112 BB Granicni prekidac ME-9101 BB HAL-B339 Taster OG BB Izolator SM-35 M-8 BB Kljesta HS-2094 BB Kljesta za panas.lager lista ORION SIRIUS2 SIRIUS3 STILO PANIK SNS5201 OST123 BB335605 BB130003 BB070014 BB070005 BB040145 BB110029 BB110030 BB110025 BB210049 BB110114 BB080031 BB080009 BB010003 BB130001 BB210161 BB020104 BB160009 BB270002 BB210015 BB160004 BB090310 BB090311 BB040123 BB040164 BB080029 BB080014 BB080030 BB050277 BB050235 BB050237 BB050242 BB050081 BB056001 BB056000 BB056003 BB056014 BB056006 BB056007 BB056016 BB056017 BB150003 BB150001 BB100062 BB190079 BB190080 BB190116 BB100081 BB100080 BB100082 BB210127 BB100057 Svetiljka Orion fi 275mm IP54 ATRA Svetiljka Sirius 2 fi 280mm 6 ATRA Svetiljka Sirius 3 piramida 60 ATRA Svetiljka Stilo 2x26 240mm siva ATRA Svetiljka anti panik.

kuciste 2xE27 U/Z nikl AL3226 BB Postolje relea 8 pina BB Prek.21 1210 1271.97 650 1600 3800 92 135 46.ormar 102 BB FID Sklopka 40/0.klema 2.34 75 120 250 700 500 40 40 580 460 550 600 1000 498.5 576.5/12 1203 BB Motor.61 50. sklop.medjug.03 290 319.za KP uski crveni BB Prekidac KLIK 1221 15A ON-OFF 4kom BB Prekidac medjugajtanski 605003White 6A BB Prekidac serijski 7302SS BB Prekidac za kvacni pec 1/1 uski crveni BB Prikljucnica TV 7307 BB Radionicka lampa 8W 12V BB Razvodna kutija IP65 100x100x50 BB Razvodna kutija IP65 150x150x70 BB Redukcija 100/125 D/RE BB BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 125 1100 650 600 600 650 820 820 650 650 650 820 76.27 72.27 1000 932.99 85.85 1100 110 39 60 60 30 120 39 90 35 90 350 135 260 195 Page 44 .5 BB Fenjer 1001S Black BB Fenjer 1001S Golden Black BB Fenjer 1001S White BB Fenjer 1001S gold BB Fenjer 1002L BLACK BB Fenjer 1002L Golden Black BB Fenjer 1002S Golden Black BB Fenjer 1005S Golden Black BB Fenjer 1005S black BB Fenjer golden black 070001 Fluo cev 13W T5 BB Fluo cev 15W T8 BB Fluo cev 21W 2D BB Fluo cev 28W B>B 2D BB Fluo sijalica PL 9W 2PIN BB Fluo sijalica PL-11W 2 pin BB Fluo sijalica PLC 18W 2PIN BB Fluo sijalica PLO 22W BB Foto celija 1000W BB Granicni prekidac ME-8107 BB Halogena stapna sij.lager lista BB330109 BB100044 BB070012 BB070009 BB070013 BB300006 BB070018 BB070002 BB070010 BB070011 BB070029 BB070001 BB040206 BB040218 BB040157 BB040158 BB040196 BB040197 BB040195 BB040198 BB020113 BB110090 BB040120 BB040121 BB010037 BB010035 BB010004 BB010005 BB010006 BB110150 BB110173 BB110151 BB110174 BB110152 BB110175 BB090313 BB110186 BB050301 BB050168 BB020131 BB210018 BB090278 BB090279 BB500093 BB160017 BB210180 BB270004 BB270006 BB355605 BB210170 BB210179 BB270003 BB210014 BB270008 BB080034 BB110146 BB110147 BB190205 Bravica za el. 1-1.naizmenicni 7303 BB Prek.19 27.605003 Black 6A BB Prek. 300W 118mm BB Kontaktor GMC 18A 220V 50Hz Kontaktor GMC 9A 220V 50HZ BB Kontaktor LC1-D18 220V/50Hz BB Kontaktor LC1-D25 220V/50HZ BB Kontaktor LC1-D35 220V/50HZ BB Kutija IP65 240x190x90 BB Kutija IP65 240x190x90 R BB Kutija IP65 300x220x120 BB Kutija IP65 300x220x120 R BB Kutija IP65 380x300x120 BB Kutija IP65 380x300x120 R BB Lus.6A LINK BB Nadgradni raster 4x18W SMX207 BB Nadgradni sjajni raster 4x36W SDCM VL BB Natikac gumeni mono BB OG taster start-stop BT-2 BB Obujmica 8 (100kom) BB Obujmica 9 (100kom) BB Plafonska svet. 150W 118mm BB Halogena stapna sij.serijski 7305 BB Prek.

ES5009 13W 5000H-6500K BB ST.ES5007 25W 5000h-6500K BB ST.ES5007 20W 8000h-2700k BB ST.ES5009 13W 8000h-6500K BB ST.ES5012 9W 5000h-6500K BB ST.ES5007 20W 5000h-6500K BB ST.GU 10 7w 4200k BB Sijalica 150W E27 bistra BB Sijalica 15W E-14 sporet BB Sijalica 250W fluo sol E40 Sijalica G9 220V 40W Mat BB Sijalica G9 220V 60W MAT BB BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 750 870 3998.ES5007 20W 8000h-6500K BB ST.ES5009 15W 8000H/6500K BB ST.ES5007 30W 5000h-6500k BB ST.ES3014 11W 5000h-6500K BB ST.ES5007 20W 5000h-2700K BB ST.ES4001-2 20W 4U 8000h-6500K BB ST.ES5007 25W 5000h-2700K ST.ES5010 26W 8000h 2700k ST.ES5201 15W E27 8000H/6500K BB ST.ES7008 R50 9W E14 8000H/6500K BB ST.ES5009 13W 5000h-6500K E-14 BB ST.ES5009 15W 5000h/6500K E-27 BB ST.99 225 210 210 225 143 155 205 220 220 220 195 195 265 170 330 410 42.ES5201 9W E14 8000H/6500K BB ST.ES5009 9W 8000/6500K BB ST.ES3014 11W 8000H6500K BB ST.ES5007 30W 8000H-2700K ST.ES3014 20W 6500K BB ST.ES5010 26W 6500K BB ST.36 177 180 185 185 195 200 205 205 210 237 237 237 192 192 185 190 199 195 175 215 215 200 200 225 224.ES5010 25W 5000h-6500K BB ST.ES3005 20W 8000H/6500K BB ST.ES5009 15W E-14 5000h/2700K ST.ES5010 25W 8000H-6500K BB ST.ES5201 15W E-27 5000H/2700K BB ST.ES3014 15W 8000h-6500K BB ST.ES5007 30W 8000h-6500K BB ST.01 281.37 45 250 49 49 Page 45 .ES5010 20W 8000h-2700K BB ST.lager lista BB040102 BB040103 BB190067 BB340042 BB340095 BB340006 BB340046 BB340007 BB340047 BB340048 BB341130 BB341194 BB341185 BB348892 BB341187 BB340010 BB340068 BB340050 BB341188 BB340011 BB340051 BB340012 BB340070 BB333082 BB340015 BB340082 BB340055 BB340093 BB340101 BB349933 BB340053 BB341190 BB340016 BB340056 BB340072 BB341191 BB340017 BB340057 BB340113 BB340114 BB340064 BB340018 BB340058 BB340105 BB349931 BB349930 BB340107 BB340111 BB340110 BB349936 BB340087 BB340112 BB348594 BB040139 BB040163 BB040124 BB042366 BB040201 Reflektor halogeni 150W sa senzorom BB Reflektor halogeni 500W crna sa senzorom BB Regulator brzine 300w BB ST.ES5201 9W E27 8000H/6500K BB ST.ES6016 9W 8000h-4200K E-14 BB ST.95 190 200 155 185 165 200 185 185.ES6005 11W E14 BB ST.ES5007 25W 8000H-6500K BB ST.ES5010 20W 5000H-2700K BB ST.ES5010 20W 5000h-6500K ST.ES5201 15W E27 5000h/6500K ST.ES3014 13W 8000H/6500K BB ST.ES5007 15W 8000-6500K BB ST.ES5010 25W 5000h-2700K BB ST.ES5010 20W 8000H-6500K BB ST.ES5007 15W 5000H-6500K BB ST.ES5012 9W 8000h-6500K BB ST.ES5011 26W 8000H/6500K BB ST.ES3014 13W 5000h-6500K ST.ES3005 20W 3U 80000H-6500K BB ST.ES5201 13W E14 8000H/6500K BB ST.

BB GU-10 35W 220V Sijalica dich.5x350 (100kom) Zaluzina AN 100 BB Zaluzina KR 100/125 Bela BB Zaluzina KR 150 bela BB Zaluzina fi 450 siva Zaluzina-KRZ 100/125 Bela BB Zaluzina-KRZ 150 Bela BB Aluflex crevo FI 100 (3m) BB Aluflex crevo FI 120 (3m) BB Aluflex crevo FI 150 (3m) BB Automatski osigurac 16A 1P BB Automatski osigurac 20A 1P BB Automatski osigurac 25A 1P BB FID sklopka 63/0.YWF4E-350 MONO. BB MR-16 20W 220V Sijalica dich.PT/5 380V BB Vazdusna sklop. BB Vazdusna sklop. BB GU-10 50W 220V Sijalica dich.5010 18W 8000-6500K BB St. BB MR-16 35W 220V Sijalica dich. BB MR-16 50W 12V Sijalica dich.PT/12 380V BB Vazdusna sklop.PT/5 kanego BB Vent.5x160(100kom) BB Vezica CT-3.WB-300 cevni BB Ventilator fi 100 WC Tajmer BB Ventilator fi 100/S Dospel BB Ventilator fi 120 WC Tajmer BB Ventilator fi 150/S Dospel BB Ventilator fi 150S BB Vezica CT-2.98 42 42 Page 46 .zuto/zelena BB BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 20 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 66 66 40 40 40 40 40 40 36 190 199 350 275 93. BB MR-16 20W 12V Sijalica dich.4 420 158 158 780 1500 75 60 1100 500 500 750 4200 690 720 875 0 2880 1180 690 1420 1350 1300 60 95 150 210 280 180 245 1980 260 320 430 550 680 125 125 125 1100 60 70 299. MC 5-8 bar.5A BB Fluo cev 18W BB Fluo cev 36W BB Fluo sijalica PLO 32W BB GRAND Izolir traka 20m Plava BB GRAND Izolir traka 20met. BB MR-16 50W 220V otvorena St.5x300 (100kom) BB Vezica CT-3.ES5009 15W 5000h/2700K E-27 BB Stek lampa fluo 8W 220V BB Stop taster sa zadrskom crveni BB Suko dupli 7312 BB Svetiljka 2085 black IP54 BB Svetleci taster fi22 crveni BB Svetleci taster fi22 zeleni BB TL-3011 36W LUX BB TL-4015 2x36W lux BB Utikac gumeni mono 2227 BB Utikac monofazni gumeni BB Vazdusna sklop.lager lista BB040151 BB040152 BB040180 BB040134 BB040153 BB040135 BB040154 BB040147 BB042367 bb348593 BB051115 BB080021 BB210019 BB270011 BB050224 BB210119 BB210120 BB056015 BB056011 BB020130 BB020103 BB200008 BB200007 BB200006 BB200003 BB190042 BB190001 BB190002 BB190084 BB190318 BB190202 BB190194 BB190016 BB190195 BB190018 BB450058 BB090168 BB090170 BB090161 BB090273 BB190027 BB190063 BB190064 BB190090 BB190188 BB190189 BB192121 BB192122 BB192123 BB100066 BB100067 BB100068 BB100045 BB040013 BB040014 BB040199 BB090138 BB090043 Sijalica dich.5x200 (100kom) BB Vezica CT-3. BB MR-16 35W 12V Sijalica dich. 2973 m3 BB Ventilator FI 100/S BB Ventilator FI 120/S BB Ventilator FI120 nv 12 okrugli DOSPEL BB Ventilator WOKS 450 BB 4260M3 BB Ventilator aks. BB MR-16 50W 220V Sijalica dich.

5mm2 Produzni kabel za kosilicu 25m BB 3X1.24 520 1100.L BB Panik 2x8W DL-747 BB Porcelan grlo E-27 sa nosacem BB Prigusnica 36W Liper BB Razvodnik T/III trostuka BB Sijalica metal halogen 400W E40 BB Suko II 7311 BB SveT.98 990 500 549.97 6840 1222.5mm2 Razvodna tabla 6 N/Z BB Rozetna nikl mat 802 BB TL-2001-1 13W bela BB BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 25 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 BB 30 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 40 314.lager lista BB020039 BB210048 BB010036 BB020134 BB050167 BB050262 BB020094 BB020116 BB020041 BB040247 BB270001 BB050038 BB050271 bb050272 BB050040 BB050041 BB050049 BB050048 BB050082 BB020115 BB050096 BB050092 BB050094 BB050095 BB110101 BB110102 BB190071 BB190040 BB190044 BB190401 BB190402 BB190395 BB190110 BB190017 BB190046 BB050275 BB050274 BB050276 BB100020 BB270012 BB040185 BB040122 BB333175 BB120001 BB050165 BB050166 BB050253 BB020040 BB120006 BB120007 BB120031 BB120032 BB120017 BB120018 BB120019 BB330263 BB345569 BB050097 Grlo E27 bakelit BB PAK-24 HAL-B334 komandni taster OG BB Kontaktor GMC 12A 220V 50Hz BB Luster grlo E-27 crni BB Nadgradni sjajni raster 4x18W SDCM V.YWF2E-300 MONO 2800 m3 BB Vent.YWF4E-400 mono 4400 M3 BB Ventilator WK 250 Turbo BB Ventilator WK 315 turbo BB Ventilator WOKS 500 4260M3 BB Ventilator fi 120 STYL II plafonski Ventilator fi 120/S Dospel BB Ventilator fi 450 MONO 5507 TWF4E Vododihtovana armatura 1x36W BB Vododihtovana armatura 2X18W BB Vododihtovana armatura 2x36W BB Zvono 220v na sinu BB Dimer 7313 BB Halogena stapna sij.050272 Svetiljka 1X18W otvorena BB Svetiljka 1x36W otvorena BB Svetiljka 2x18W otvorena BB Svetiljka 2x18W vodotesna BB Svetiljka 4015 2x36W Silver BB T razvodnik color III trostruki BB TL-2001-1 8W Bela BB TL-3017 2x18W Bela BB TL-3017N 2x18W bela BB TL-3017N 2x36W bela BB Tinjalica FI 10 kabl crvena BB Tinjalica FI 10 kabl zelena BB Vent.l BB Panik svetiljka 60LED BB Porcelan Grlo E27 BB (keramika) PAK-20 Produzni kabel 3 mesta 3m BB Produzni kabel 3 mesta 5m BB Produzni kabel 3m BB 3X1mm2 Produzni kabel 5m BB 3X1mm2 Produzni kabel za kosilicu 10m BB 3X1.2xE27 u/z nikl-brus cetv. 500W 118mm BB Kvarcna grejalica stojeca 3x1000W Motalica metalna prazna 15-40m BB Nadgradni sjajni raster 2x18W XDPM-S BB Nadgradni sjajni raster 2x36W SDCM v.02 1100 1700 30 30 7850 3200 4950 11200 13200 11200 850 779.89 1650 27 520 600 130 189.01 2269. 150W 78mm BB Halogena stapna sij.2xE27 U/Z nikl-brus okrug BB Svet.38 1000 1650 135 330 40 40 2376 1600 1890. 2x36w otvorena BB Svet.99 800 999 1650 335 80 520 Page 47 .6 500 45 2270 1350 19 255 145 950 120 800 849.99 600 1000 1450 154. YWF4E-500 MONO 6046 m3 BB Vent.5mm2 Produzni kabel za kosilicu 15m BB 3X1.

1.C F150/H150/84.26 CITI kom 8151 CITI kom 6220.21 0102200.42 CITI kom 17469 CITI kom 6929.lager lista BB050003 BB050104 BB050105 BB050103 BB05106 BB050113 BB050112 BB050088 BB052221 BB050091 BB050093 BB050142 bb050143 BB050126 BB050131 BB050169 BB355762 BB355760 BB355761 BB090042 BB090041 BB090044 BB342066 BB342047 BB342064 BB190100 BB342049 BB342062 BB330033 BB110167 BB110166 BB110164 BB110161 BB110162 BB110163 BB110165 BR0333436 BR0338302 BR0351146 BR0163150 0101401. sklop.19 CITI kom 4175. sklop. 4-6. sklop.F150/H150/84.5-4 BB Siemens 1 Motor.16-25 BB Siemens 1 Halogena rozetna ALPE 16 St. sklop. 2.5mm pak-18 Kugla opal 0.1 BURE I ZASTITNO STAKLO kom 202.3-10 BB Siemens 1 Motor.98 BB 30 kom 900 BB 30 kom 1669.21 0101101. sklop.3 BB Siemens 1 Motor.75 BB 30 kom 753. 6.92 BB 30 kom 1100 BB 30 kom 1180 BB 30 kom 821. 10-16 BB Siemens 1 Motor.3 BRILUX kom 496.21 0103250.2 BURE I ZASTITNO STAKLO kom 747. sklop.14 BB 30 kom 480 BB 30 kom 839. sa uk.21 0102100.99 BURE I ZASTITNO STAKLO kom 357 BURE I ZASTITNO STAKLO kom 325. DM1 us 10-40A Monofazno brojilo tip DM1 Trofazno brojilo tip DST1 a-r (6)A 230V Trofazno brojilo tip DST1 a-r 5(6)A 230V Trofazno brojilo tip DST1 a-r/max 10(80)A Trofazno dvotarifno brojilo 10-40A+uklopni sat+max Trofazno dvotarifno brojilo 10-60A+uklopni sat Trofazno dvotarifno brojilo tip DST1 10-40A Uklopni casovnik tip MUK Uklopni casovnik tip MUK2 (2 pom. kontakta) BB 30 kom 469.78 BRILUX kom 5530 BRILUX kom 1020 BURE I ZASTITNO STAKLO kom 232 BURE I ZASTITNO STAKLO kom 232 BURE I ZASTITNO STAKLO kom 669. sat.99 CITI kom 24948 CITI kom 28188 CITI kom 21465 CITI kom 7610.4 BB 30 kom 534.52 CITI kom 5030.01 CITI kom 5975 Page 48 .21 P29027 DST1ar DM1-us DM1 DST1AR DST1/5 DST1-10/80 DST1-us DST1US1060 DST1 MUK MUK2 TL-2001-1 6W Bela BB TL-2016 13W silver BB TL-2016 21W Silver BB TL-2016 8W silver BB TL-2053 13W silver BB TL-2068B 13W chrome BB TL-2068B 8W chrome BB TL-3011 10W Bela BB TL-3011 30W bela BB TL-3011 36W Bela BB TL-3017 2x36W Bela BB TL-3020 15W II sukoa BB TL-3020 18W II sukoa BB TL-4023 zidna led lampa nicle BB TL-4028 zidna led lampa nicle BB Ugradni sjajni raster 4x18W armstrong XDPA-R BB Ventilator TA peci desni Ventilator TA peci desni M-T BB Ventilator TA peci levi GRAND Izolir traka 20m Bela BB GRAND Izolir traka 20m Crna BB GRAND Izolir traka 20m Crvena BB Razvodna tabla 12 U/Z M-T BB Razvodna tabla 6 N/Z M-T BB Razvodna tabla 6 U/Z M-T BB Ventilator fi120 Dospel okrugli Razvodna tabla 12 N/Z M-T BB Razvodna tabla 36 N/Z M-T BB Grejalica kupatila 2000W BB Kutija za motornu sklopku BB Siemens 1 Motor.6-2.5 BB Siemens 1 Motor.27 BB 30 kom 2270 BB 30 kom 1200 BB 30 kom 1225 BB 30 kom 1200 BB 33 kom 42 BB 33 kom 42 BB 33 kom 42 BB 35 kom 600 BB 35 kom 365 BB 35 kom 365 BB 35 kom 720.5mm pak-18 Plafonjera 205x205/H104/0175 60W max Elpa Plafonjera 250x250/H140/0175 60W max Elpa Zastitno staklo 100W BS F95/H160/84.99 BB 30 kom 920 BB 30 kom 1250 BB 30 kom 720 BB 30 kom 672 BB 30 kom 657.5mm pak-12 Zastitno staklo 200W BS F135/238/123mm pak-6 Zastitno staklo 200W rosa Direktna merna grupa DST1 a-r 10(60)A Monofazno brojilo digit.Hrom Metalhalogen reflektor ML-150W Brilux Sijalica metalhalogena 150W Brilux Kugla kristal .02 BB 40 kom 600 BB 40 kom 1420 BB 45 kom 1460 BB SIEMENS 1 kom 290 BB SIEMENS 1 kom 650 BB SIEMENS 1 kom 650 BB SIEMENS 1 kom 650 BB SIEMENS 1 kom 650 BB SIEMENS 1 kom 650 BB SIEMENS 1 kom 650 BRILUX kom 100.21 0103205. Zlatno Halogena rozetna L-400 Sat.

95 169. sa adap.95 569.14 45 145 250 15 16.konektor 1W-nocna lampa zast.95 852.95 499.95 169.95 2349 69.95 119.95 129.95 629.95 2495.rucna LED svetiljka2.91 349.95 109.95 1479.89 119.16A250V(60416-2) Commel COM Pren.95 69.95 259.95 129.95 469.96 1129.95 1569.91 689.L=5m(0885 Commel COM Radionicka lampa fluo 8W kabl L=5m(0887) Commel COM Razdelnik 2-struki EURO beli Commel COM Razdelnik 2-struki EURO crni Commel COM Razdelnik 3-struki EURO beli (48311-1) Commel COM Razdelnik 3-struki EURO crni Commel COM Razdelnik 3-struki kombinovani beli 1suko+2eur Commel COM Razdelnik 3-struki kombinovani crni 1suko+2eur Commel COM Razdelnik 4-struki EURO beli (48411-1) Commel COM Razdelnik 4-struki EURO crni Commel COM Razdelnik T 2-struki beli (6338-1) Commel COM Razdelnik T 2-struki crni (6338-2) Commel COM Razdelnik T 3-struki beli (6338-3) Commel COM Razdelnik T 3-struki crni (6338-4) Commel COM Reflektor halogeni 1000W crna IP54 (44100-2) Commel COM Reflektor halogeni 1500W crna IP54 Commel COM Reflektor halogeni 150W 2m zastitna mreza zuta Commel COM Reflektor halogeni 150W bela IP54 (44065-1) Commel COM Reflektor halogeni 150W bela senzorom(43151-1) Commel COM Reflektor halogeni 150W crna IP54 (44065-2) Commel COM Reflektor halogeni 150W crna senzorom(43152-2)Commel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom pak pak pak kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 44 98 140 18.36 LED(OST-0407)Commel COM Prenosna led svetiljka Commel COM Programator vremena digitalni nedeljni 3500W Commel COM Programator vremena mehanicki dnevni 3500W Commel COM Radionicka lampa 12V8Wkabel sa konekt.95 69.95 109.95 Page 49 .77 1279. Commel COM Infracrveni senzor (detektor) pokreta 180 bela Commel COM Infracrveni senzor (detektor) pokreta 180 crna Commel COM Infracrveni senzor (detektor) pokreta 360 bela Commel COM Infracrveni senzor (detektor) pokreta 360 crna Commel COM LED radna svet.95 499.95 299.93 509.95 509. drzacem+adapt.95 79.95 49.i zast.96 959.93 509.95 1359.95 199.230V+ auto punjac 12V Commel COM LED radna svetiljka sa adapterom 48LED Commel COM LED rucna svetiljka 3 LED 3xAAA Commel COM LED rucna svetiljka 6 LED 3XAAA Commel COM LED rucna svetiljka 6 LED+HALOG SIJALICA 3XAAA Commel COM LED rucna svetiljka 6 LED+HALOG SIJALICA 6XAAA Commel COM LED svet.95 129.95 814.95 79.masiv.92 49.95 349. Commel COM Halogena stapna sijalica 500W 118mm 3/1 pak.(0886) Commel COM Elektricno zvono AC 110V/230V Commel COM Elektricno zvono AC 230V DB280 Commel COM Fluo svetiljka vododihtovana 2x36W IP65 Commel COM Halogena stapna sijalica 150W 78mm 3/1 pak Commel COM Halogena stapna sijalica 300W 118mm 3/1 pak.95 69.95 1039.95 1929.4W.s mag.95 669.92 659.lager lista COIN791080 8214 GE29505 COIN01 COIN04 COIN02 COIN03 GE600483 GE601020 48109-1 0886 DB-260 DB-280 344-101 305-153 305-303 305-503 IMD-12W180A IMD-12B180A IMD-6W360A IMD-6B360A 401-070 401-050 LRS-010 3A LRS-020 3A LRS-0403C LRS-030 6A 401-110 45011-1 45012-1 60416-2 OST-0407 LL-050 90823 90821 0888 0884 0885 0887 48211-1 48212-2 48311-1 48312-2 49111-1 49112-2 48411-1 48412-2 6338-1 6338-2 6338-3 6338-4 44100-2 44150-2 46540-1 44065-1 43151-1 44065-2 43152-2 60 R63/E27 230V COIN COIN Fluo cev 4W GE COIN Fluo cev 4W GE COIN Obicna sijalica 100W /A55/CL/E27 230V Coin COIN Obicna sijalica 150W E27 COIN COIN Obicna sijalica E40 300W PS90/CL/E40COIN COIN Obicna sijalica E40 500W PS90/CL/E40 COIN COIN Starter S10 4-65W PRC COIN Starter S2 4-22W PRC COIN COM Blokada uticnog mesta (48109-1) Commel COM El.95 119.+auto punjac Commel COM Natikac suko 16A 250V beli(45011-1) Commel COM Natikac suko 16A 250V crni(45012-1) Commel COM Natikac suko gum.96 959.95 439.0888 Commel COM Radionicka lampa E27 guma L=10m 100W(0884) Commel COM Radionicka lampa E27 sa stakl.07 139.

96 669.z.+p 6g/3m/3x1.95 1109.5 Commel COM Uticnica 6-struka L=3.6g/3m/tv/tel Commel COM prenosna uticnica 5g/5m/IP44 Commel COM prenosna uticnica aluminijum k.95 479.5/H05VV-F Commel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2959.95 269.pren.95 1039.94 278.95 1059.94 499.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica bela 3g/10m/3x1.95 589.mreza E27 siva 100W Commel COM Svetiljka brodska met. zast.95 79.95 1609.96 809.95 1549. zast.zast.0 Commel COM Utikac suko 16A 250V beli ugaoni(45041-1) Commel COM Utikac suko 16A 250V beli(45031-1) Commel COM Utikac suko 16A 250V crni ugaoni(45042-1) Commel COM Utikac suko 16A250V crni(45032-1) Commel COM Utikac suko guma-masi.95 2999.95 589.mreza alu. 6g/3m/3x1.95 69.TEL.95 669.93 309.zast.zast.mreza E27 siva 60W Commel COM Svetiljka brodska met.95 529.95 329.ISDN.100W Commel COM Svetiljka brodska okrugla bela 100W 250V E27 Commel COM Svetiljka brodska okrugla crna 100W 250V E27 Commel COM Svetiljka brodska okrugla crvena 100W 250V E27 Commel COM Svetiljka brodska okrugla plava 100W 250V E27 Commel COM Svetiljka brodska okrugla siva 100W 250V E27 Commel COM Svetiljka brodska okrugla zuta 100W 250V E27 Commel COM Uticnica 16A 250V crvena ugradna IP44(45080) Commel COM Uticnica 4-struka L-1.zast.93 749.95 799.95 239.zast.95 479.5 Commel COM Uticnica 4-struka L=3.95 1459.95 559.95 559.pren.TEL.ISDN Commel COM Vodotesna lampa 2X36W PC/PC + FLUO CEV Commel COM Zidna fluo svetiljka 12W 220V WL4002-12W Commel COM Zidna fluo svetiljka 13w 220V WL2001-13W Commel COM Zidna fluo svetiljka 15W 220V Commel COM Zidna fluo svetiljka 15W 220V WL3012-15W Commel COM Zidna fluo svetiljka 15w 220V WL3011-15W Commel COM Zidna fluo svetiljka 18W 220V Commel COM Zidna fluo svetiljka 18W 220V Commel COM Zidna fluo svetiljka 18W 220V(WL3011-18W) Commel COM Zidna fluo svetiljka 18W 220V(WL3021-18W) Commel COM Zidna fluo svetiljka 30W 220V Commel COM Zidna fluo svetiljka 36W 220V Commel COM Zidna fluo svetiljka 8W Commel COM Zidna fluo svetiljka 8w WL4002-8W Commel COM podsklop trostruka montazna (0800) 3500w Commel COM prenosna ucicnica crna.95 1209.5 Commel COM prenosna ucicnica crna.post.lager lista 46795-1 46560-1 46550-1 44060-1 43501-1 44060-2 43502-2 0889 56112 56111 56115 56120 56113 56119 56300 56200 56400 66002 66001 66005 66010 66003 66009 45080 ES-4S15B ES-4S30B ES-6S15B ES-6S30B 45041-1 45031-1 45042-1 45032-1 60411-2 0860-3 0860-1 0860-2 WPL-EM236 WL4002-12W WL2001-13W WL3021-15W WL3012-15W WL3011-15W WL3012-18W WL3013-18W WL3011-18W WL3021-18W WL3012-30W WL3012-36W WL2001-8W WL4002-8W 0800 0858-6 0859-4 0859-6 0834 0848 0802 0808 COM Reflektor halogeni 2x500W 2.92 278.95 69.95 619.5/ Commel COM prenosna uticnica bela 3g/1.95 489.97 889.95 2299.89 1669.95 269.95 1149.pren.95 79.97 269.95 559.0 Commel COM Uticnica 6-struka L=1.4g/3m/tv/tel Commel COM prenosna ucicnica crna.93 1199.16A 250V(60411-2) Commel COM Visenamenska uticnica sa prenap.95 639.95 302.95 129. 0860-1 Commel COM Visenamenska uticnica sa prenap.95 1269.5m stativni cr/zu Commel COM Reflektor halogeni 500W 2m zastitna mreza crna Commel COM Reflektor halogeni 500W 2m zastitna mreza zuta Commel COM Reflektor halogeni 500W bela IP54 (44060-1) Commel COM Reflektor halogeni 500W bela sa senzorom Commel COM Reflektor halogeni 500W crna IP54 (44060-2) Commel COM Reflektor halogeni 500W crna senzorom(43502-2)Commel COM Rucna LED svetiljka 12V 12000mcd/60LED(0889)Commel COM Svetiljka brodska PVC E27 bela 60W 250V Commel COM Svetiljka brodska PVC E27 crna 60W 250V Commel COM Svetiljka brodska PVC E27 crvena 60W 250V Commel COM Svetiljka brodska PVC E27 plava 60W 250V Commel COM Svetiljka brodska PVC E27 siva 60W 250V Commel COM Svetiljka brodska PVC E27 zuta 60W 250V Commel COM Svetiljka brodska met.4m/3x1.95 1219.TV Commel COM Visenamenska uticnica sa prenap.95 799.94 1019. zast.95 1089.91 559.95 559.96 278.95 559.95 Page 50 .95 139.95 639.93 1199.95 558.

95 1349.96 239.5L=2m 3500w Commel Kabel prik.95 499. bela H05VV-F 3x2.5m 3500w Commel Kabel prik.5/H05VV okrug Commel COM prenosna uticnica siva 4g/3m/3x1.95 949.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica bela 3g/5m/3x1.95 539.5L=3m 3500w Commel Kabel prik.5/H05VV. crna H05VV-F 3x2.5/H05VV.Commel COM prenosna uticnica bela+prek 3g/3m/3x1. bela H03VVH2-F 2x0.5m Commel Kabel prik.95 668 1139. 4g/3m/3x1.5L=3m 3500w Commel Kabel prik.Commel COM prenosna uticnica bela+prek 3g/5m/3x1.99 629.93 760.95 469.5m Commel Kabel prik.5/H05VV Commel COM prenosna uticnica smedja+p 3g/3m/3x1.95 619. crna trofazni H05VV-F 5x2.95 409.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica bela+p 6g/5m/3x1.5 Commel COM prenosna uticnica siva 4g/3m/3x1.95 1199. bela H05VV-F 3x1. crna stednjak H05RR-F 3x2. crna stednjak H05RR-F 3x2.5 Commel COM prenosna uticnica prenapon.5m 3500w Commel Kabel prik.95 414.95 535.5L=2m 3500w Commel Kabel prik.95 535.95 409.75L=2m 1300w 6A Commel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 429.95 1419.95 149.95 1054.5m/3x1/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica smedja 5g/3m/3x1.5m Commel Kabel prik.5 Commel COM prenosna uticnica prenapon. bela H05VV-F 3x2.96 569.5L=1.95 1169.5m/3x1/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica bela+p 6g/3m/3x1.5/H05VV okrug Commel COM prenosna uticnica smedja 5g/1.95 1849. crna H05VV-F 3x2. za alate crna H05RR-F 2x1L=4m Commel Kabel prik.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica smedja+p 3g/1.5m/3x1/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica smedja+p 6g/3m/3x1.95 849.5m/3x1/H05VV. TV 8g/1.95 259.95 289. bela H05VV-F 3x2. za peglu H03RT-H 3x0.97 1149.5L=3m 3500w Commel Kabel prik.5 1.95 929.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica smedja+p 6g/1.5 2m ne pr. 5g/3m/3x1.65 949.93 699.95 412. crna trofazni H05RR-F 5x2.96 339.95 729.5m/3x1/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica smedja+p 5g/3m/3x1.5m/3x1/kombinova Commel COM prenosna uticnica bela+prek 3g/1.93 307.96 615.75L=2m Commel Kabel prik.02 399.5m 3500 Commel Kabel prik. crna H05VV-F 3x0.5m/3x1.86 149.75L=3m Commel Kabel prik.95 399. za peglu H03RT-h 3x0.75L=3m 1300w 6A Commel Kabel prik.5/H05VV-F Commel Kabel prik.93 Page 51 . zast 6g/1.95 199.95 469.Commel COM prenosna uticnica crna 6g/3m/3x1.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica smedja+p 5g/5m/3x1.95 939.95 289.5 2m Commel Kabel prik. zast.99 1819.95 269. bela stalni H05VV-F 5x2.96 1059.pren.95 967. 7g/3m/3x1.95 1119. bela H05VV-F 3x1.5 2m Commel Kabel prik.95 969.5m/3x1/H05VV.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica bela+p 6g/1.5L=1.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica crna. crna trofazni H05VV-F 5x2.5L=3m Commel Kabel prik. crna H05VV-F 3x2.95 959.75L=2m Commel Kabel prik.zast. crna H05VV-F 3x1.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica smedja+p 6g/5m/3x1.5m/3x1.5 Commel COM prenosna uticnica pre. crna trofazni H05RR-F 5x2.75L=2m Commel Kabel prik. crna stednjak H05RR-F 3x2.95 1249.5L=1. crna stednjak H05RR-F 3x2.5 3m Commel Kabel prik.95 959.5/H05VV okrug Commel COM prenosna uticnica siva 4g/5m/3x1. zast.Commel COM prenosna uticnica bela+prek 5g/1. zast.lager lista 0804 0806 0838 0837 0839 0843 0814 0815 0816 0817 0849-6 0858-4 0855 0854 0851-5 0852 0819S 0820S 0821S 0823 0824 0826 0811 0810 0829 0830 0832 0836 0845 0841 0114 0514 0518 0610 0614 0618 0711 0115 0319 0511 0611 0615 0619 0123 0635M 0631 0635 0639 0733 0735 0739 0713 0715 0719 0282 0285 0339 0333 COM prenosna uticnica bela 3g/3m/3x1.95 1479.5 3m Commel Kabel prik. za alate crna H05VV-F 2x1L=3.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica smedja+p 5g/1. crna kasetofon H03VVH2-F 2x0.95 409.95 414.5L=2m 3500w Commel Kabel prik.5m Commel Kabel prik..5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica bela+p 8g/1.5/H05VV-F Commel COM prenosna uticnica smedja 5g/5m/3x1.95 409. Commel Kabel prik.5 1. crna H03VVH2-F 2x0.5m 3500w Commel Kabel prik.5L=1.5 1. crna trofazni H05RR-F 5x2.5m/3x1.95 829.5 Commel COM prenosna uticnica prenapon. crna trofazni H05VV-F 5x2.5L=2m 3500w Commel Kabel prik.95 929.

crna H03VVH2-F 2x0.95 6129.sa prek.5 5m Commel Produzni kabel narandzasta 2200w H05VV-F 3x1 20m Commel Produzni kabel narandzasta 2200w H05VV-F 3x1 25m Commel Produzni kabel narandzasta 3500w H05VV-F 3x1.5 20m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 3x1.5 25m za kosilice IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 3x1.95 15129.5 25m 3g IP44 metalna Commel Motalica H05RR-F 3x1.5 40m 4g IP44 metalna Commel Motalica H05VV-F 3x2.5 15m crvena IP44 Commel Produzni kabel H05RR-F 3x2.95 469.5 25m 4g IP20 kabel-box Commel Motalica H05VV-F 3x1.95 11949. zlatna H03VVH2-F 2x0.5 7m 4g IP20 kabel-box Commel Motalica H05VV-F 3x2.95 9759.5 Commel Produzni kabel H05RR-F 3x2.95 3939.5 50m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 5x2.5 5m crvena CEE IP44 Commel Produzni kabel H05RR-F 3x2.89 1909.95 199.5 25m 3g IP44 PVC Commel Motalica H05RR-F 3x2.95 199.25 1056 920 1144 635.34 1289.95 1689.sa prek.95 199.95 7999.83 3820.95 10199.97 369.7x40mm(1/2T) Cu sina Ed Cu sina 20x3x4000 Cu sina EdCu sina 100x10x4000 Cu sina EdCu sina 120x10 Cu sina EdCu sina 20x3x2000 Cu sina EdCu sina 25x5x4000mm Cu sina EdCu sina 30x10x4000 Cu sina EdCu sina 30x4x4000 Cu sina EdCu sina 40x4x4000mm Cu sina EdCu sina 40x5x2000mm Cu sina kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kg kg kg kg kg kom kg kg kg kg kg 409. IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 3x1 10m 4g IP20 kabel-box Commel Motalica H05VV-F 3x1 20m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 3x1.95 889.5 40m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 3x1.5 25m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 3x2.1 840 Page 52 . IP44 PVC Commel Motalica H07RN-F 3x2.75L=2m Commel Kabel prik.94 5179.95 1129.5 25m 2g +1g trof.5 25m 4g IP44 metalna Commel Motalica H05VV-F 3x1.95 7349.5 50m za kosilice IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 3x1.95 5199.95 1539.95 229.5 25mCommel Cu sina 30x5 Cu sina Cu traka 2.95 6529.95 7899.5 25m 2g +1g trof.95 14699.5 20m crvena IP44 Commel Produzni kabel H05RR-F 3x2.75L=2m Commel Kabel prik.95 1919.5 5mCommel Produzni kabel crvena 4 gnezda H05VV-F 3x1.5 25m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 3x1.5L=1.9 5849.5 50m 3g IP44 PVC Commel Motalica H05RR-F 3x2. bela H03VVH2-F 2x0.95 9999.95 2689.95 4199.5 5m crvena IP44 Commel Produzni kabel bela 2200w H05VV-F 3x1 10m Commel Produzni kabel bela 2200w H05VV-F 3x1 3m Commel Produzni kabel bela 2200w H05VV-F 3x1 5m Commel Produzni kabel crna 4 gnezda 3500wH05RR-F 3x1.5 40m 2g +1g trof.5 25m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05RR-F 3x2.75L=2m Commel Motalica H05RR-F 3x1.91 3139.sa prek.5 25m 3g IP44 metalna Commel Motalica H05RR-F 3x2.crna stadnjak H05RR-F 3x2.5 50m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 3x1.78 4939.95 2479.5 15m 4g IP44 PVC mini Commel Motalica H05VV-F 3x1.95 13859.95 5369.02 4219.95 7239.5m ne pr Commel Kabel prik.5 40m 3g IP44 metalna Commel Motalica H05RR-F 3x2.95 1799.95 17149.95 12999.95 1100 635.1 1040 920 870 1236.9 2469.96 1329.95 3399.75L=3m Commel Kabel prik.7 1369.5 40m 3g IP44 PVC Commel Motalica prazna fi230 PVC za 25m 3x1.sa prek.5 50m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05RR-F 5x2.95 2369. IP44 PVC Commel Motalica H05VV-F 5x2. crna H03VVH2-F 2x0.5 25m 4g IP44 PVC Commel Motalica H05RR-F 3x2.lager lista 0631M 0112 0113 0117 0128 0925 0975 0980 0928 0979 0982 0930 0985 0932 0934 0890 0954 0953C 0960 0894 0955 0905 0991 0956 0957 0992 0891 0959 0911 0912 0914 0915 0983 0998 0651A 0652 0652A 0654 0650 0869 0865 0867 0874 0879 0872A 0872 0871 CU305 CUSIN1 CUSIN2034M CUSIN5 CUSIN3 CUSIN203 CUSIN2554000 EDCU3010 EDCU3044000 CUSIN2 CUSIN405 Kabel prik.5 40m 3g IP44 PVC Commel Motalica H05RR-F 3x2.5 25m crvena IP44 Commel Produzni kabel H05RR-F 3x2.

lager lista
CUSIN4 EDCU60104000 CUSIN9 EDCU80104000 EDCU8054000 BS30X3 TSDR463 TSDR1016 TSDR2.54 TSDR6.310 ELEK403020 JXF504020 ELEK604025 EDT932W ED2509 ED2512 ED2516 ED2501 ED2511 ED2514 ED2510 ED2524 ED3903 EDPANO PZIVA125W ELKAGGJ31.5 ELKAGGJ32.5 ELKAGGJ42.5 ELKAGGJ51.5 ELKAGGJ52.5 ELKA21CN ELKA215CN N20000J ELKOSOU1 ERK904513 ERK905818 ERK44331 ERK44356 ERK44250 ERK44401 ERK44354 ERK44352 ERK44040 KRIMP300 KRIMP50 ERK23474 ERK23472 ERK23473 ERK59303 ERK59301 ERK11965 ELM23940 ERK23401 JXF1008030 ERK53120 JXF1200800300 JXF252515 JXF253015 EdCu sina 50x10x4000 EdCu sina 60x10x4000mm EdCu sina 60x5x4000mm EdCu sina 80x10x4000 EdCu sina 80x5x4000 Sina bakarna 30x3 Motorna zastitna(DM) sklopka 4-6.3 A Dragon Motorna zastitna(DM)sklopka 10-16A Dragon Motorna zastitna(DM)sklopka 2.5-4A Dragon Motorna zastitna(DM)sklopka 6.3-10 Dragon Metalni razv.orman 400x300x200 IP43 Delixi Metalni razv.orman 500x400x200 jxf delixi Metalni razv.orman 600x400x250 JXF 6040/25 Delixi Fluo cev okrugla T9 32W 6500K ECOLIGHT Plafonjera 32W Bistra bela 2509 Plafonjera 32W Bistra breskva 2512 Plafonjera 32W Bistra ljubicasta 2516 Plafonjera 32W Bistra metalik 2501 Plafonjera 32W Bistra svetlo kajsija 2511 Plafonjera 32W Bistra svetlo plava 2514 Plafonjera 32W Bistra tamna kajsija 2510 Plafonjera 32W Mat bela 2524 Plafonjera 72W MEGA 3903 Reklamni pano ELDRAG Prigusnica zivina 125W Elektrostart (E) H05RR-F (GG/J 3x1.5 gumeni) (E) H05RR-F (GG/J 3x2.5 gumeni) (E) H05RR-F (GG/J 4x2.5 gumeni) (E) H05RR-F (GG/J 5x1.5 gumeni) (E) H05RR-F (GG/J 5x2.5 gumeni) (E) PP/J 2x1 crni (E) PP/J 2x1.5 crni NHXHX-J fe 180 3x2.5 Nocna sklopka SOU1 ELKO Fluo svetiljka CAB-04 T5 13W siva Fluo svetiljka CAB-05 T8 18W GL.rast.sklop.za jaku struju DS1+MX 125/80A 400V Gl.rast. sklop.za jaku struju DS1+MX 400/400V 230V Gl.rastavna sklopka za jaku struju DS1-250 220A Gl.rastavna sklopka za jaku struju DS1-400 220A Glavna rastavna sklopka DS1+MX+OF 250A Glavna rastavna sklopka za jaku struju DS1+MX 250A Glavna rastavna sklopka za jaku struju PS1-125 40A Hidraulicna klesta za krimpovanje YQK-300 Hidraulicna klesta za krimpovanje YQK-50 Klemna mes. SP-031 10 14310 EL Klemna mes. SP-031 6 14306 EIM Klemna mes. SP-031 8 14308 EIM Klesta krimp hidr.YQK-50 59303 ELM Klesta krimp. YQK-300 59301 EIM Klesta za krimp. G-310H 59307 Kontaktor CJ19-40 40A 400V Kontaktor LT1-D4011 40A/220V Metalni orman JXF 1000/800/300 vis/sir/dub Metalni orman JXF 1200/800/300 vis/sir/dub Metalni orman JXF 1200/800/300 vis/sir/dub Metalni orman JXF 250/250/150 vis/sir/dub Metalni orman JXF 250/300/150 vis/sir/dub Cu sina kg Cu sina kg Cu sina kg Cu sina kg Cu sina kg Cu sina kg DRAGON kom DRAGON kom DRAGON kom DRAGON kom Delixi kom Delixi kom Delixi kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELDRAG kom ELEKTROSTARTom k ELKA m ELKA m ELKA m ELKA m ELKA m ELKA m ELKA m ELKA m ELKO kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom 970 902 1000 920 920 719.95 1006 1006 1006 1005.99 2730 4872.13 4850 210 1050 1218 1218 1078 1218 1218 1218 1120 2237.29 1895 707 94.13 149.08 193.22 150.1 239.45 31.23 44.12 39.37 3669 1316.64 797.68 5033.6 23239.84 10262.72 21284.64 13200.72 12922.89 4030 7987.1 6818.95 150.1 111.15 142.5 6818.9 7551.44 1020.3 3225.04 3416.4 17841.83 18552.6 18552.6 2000.91 2623.6

Page 53

lager lista
JXF304020 JXF403020 JXF404020 JXF405020 JXF406020 JXF604020 JXF606020 JXF705020 JXF806025 PVC250300155 PVC302015 PVC304018 PVC405019 PVC406020 PVC500800285 ERK912136 ERK8073 ERK8076 ERK8074 ERK8075 ERK8077 ERK8078 ERK8079 ERK8080 ERK8072 ERK48913 REL003 ELM41933 ERK44801 ERK44802 RK2ELM REL002 ELM45153A ERK48063 ERK60121 ELMATH150 ELMAMTH250 ELMAMTH400 ELMANA100 ELMANA150 ELMANA250 ELMANA400 ELMANA70 ELMAPZ125 ELMAPZ250 ELMAPZ400 DB2US DMG25A KS-0-63 KS-1-125 KS-2-160 KS-2-250 KS-3-400 MC5-8BAR MC-5-13 MC-5-13/V MC-5-18 MC-5-18/V Metalni orman JXF 300/400/200 vis/sir/dub Metalni orman JXF 400/300/200 vis/sir/dub Metalni orman JXF 400/400/200 vis/sir/dub Metalni orman JXF 400/500/200 vis/sir/dub Metalni orman JXF 400/600/200 vis/sir/dub Metalni orman JXF 600/400/200 vis/sir/dub Metalni orman JXF 600/600/200 vis/sir/dub Metalni orman JXF 700/500/200 vis/sir/dub Metalni orman JXF 800/600/250 vis/sir/dub Orman-poliester 250x300x155mm Orman-poliester 300x200x150mm Orman-poliester 300x400x180mm Orman-poliester 400x500x190mm Orman-poliester 400x600x200mm Orman-poliester 500x800x285mm Otvorena fluo svetiljka PFL77 1x36W PVC Razvodne kutije 100x100x70 6uvoda PVC Razvodne kutije 150x110x70 IP65 10uvoda PVC Razvodne kutije 150x150x70 IP65 7uvoda PVC Razvodne kutije 200x100x70 IP65 8uvoda PVC Razvodne kutije 200x155x80 IP65 10uvoda PVC Razvodne kutije 255x200x80 IP65 12uvoda PVC Razvodne kutije 300x250x120 IP65 12uvoda PVC Razvodne kutije 400x350x120 IP65 16uvoda PVC Razvodne kutije 85x85x50 IP65 8uvoda Pomocni blok TM3-A 1NO+1NC Postolje PR-59 Elmark Prekidac opterecenja 3P/100A ISS ELMARK Rastavljac horizontalni THB 160A Rastavljac horizontalni THB 250A Razvodna kutija 255x200x80 Elmark Rele pom. PR59/24V Elmark Strujni traf.MSQ30 150/5 klasa 0.5 Termomagnetni prekidac TM3-E63 40-63A Uzidna spratna tabla 12 ELMARK Prigusnica Metal halogena MH 150W Prigusnica Metal halogena MH 250W Elma TT Prigusnica Metal halogena MH 400W Elma TT Prigusnica Natrijum Na 100 W Prigusnica Natrijum Na 150 W Prigusnica Natrijum Na 250W Prigusnica Natrijum Na 400 W Prigusnica Natrijum Na 70 W Prigusnica zivina 125W Prigusnica zivina 250W Prigusnica zivina 400W DB2US 10-40A 400V KL2 enel sa uklopnim Transformat.trofazno digitalno brojilo DMG2 5(5) A Kompaktna sklopka KS-0-63 A"e" Energoinvest Kompaktna sklopka KS-1-125 A Energoinvest Kompaktna sklopka KS-2-160 A Energoinvest Kompaktna sklopka KS-2-250 A Energoinvest Kompaktna sklopka KS-3-400 A Energoinvest Tlacna sklopka MC 5-8 Bar Energoinvest Tlacna sklopka MC-5-13 bar Energoinvest Tlacna sklopka MC-5-13 bar sa ventilom Energoinves Tlacna sklopka MC-5-18 bar Energoinvest Tlacna sklopka MC-5-18 bar saventilom Energoinvest ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMARK kom ELMATT kom ELMATT kom ELMATT kom ELMATT kom ELMATT kom ELMATT kom ELMATT kom ELMATT kom ELMATT kom ELMATT kom ELMATT kom ENEL kom ENEL kom ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k 3472.78 3472.78 4293.16 4872.07 5690.62 5690.56 7606.14 6711.15 10198.36 2424.42 2181.32 3392.42 4846.64 5452.74 12724.8 360.88 175.76 227.76 228.8 228.8 366.08 490.88 1098.24 1390.48 130 619.84 100 1045.45 2344.02 4934.64 364.8 200 711.36 5618.08 694.72 870.4 1292.04 1620 680 870.4 1224 1632 571.2 529.2 909.72 1417.5 6950 9980 4787.94 8429.83 8267.6 13718.31 16641.9 2299.05 2442 3228.5 2543.2 3329.7

Page 54

lager lista
MC-5-22 MC-5-5 MCS-11 MCS-22 MCS-4 4641901 2111514 2111516 2111517 2111518 2111510 2111519 2111520 2111521 2111522 2111512 2141514 2141516 2131704 2141517 2131718 2141518 2131708 2141519 2141520 2131710 2141521 2141522 2141512 2115514 2115516 2115517 2115518 2115519 2115520 2145514 2145516 2145517 2145518 2145519 2145520 2145521 2145522 2145512 4641510 4642403 4642404 4642409 4642410 4642411 4642412 4642405 4642413 4642414 4642406 4642407 4642408 2620007 Tlacna sklopka MC-5-22 bar Energoinvest Tlacna sklopka MC-5-5 bar Energoinvest Tlacna sklopka MCS-11 bar 1/4" Energoinvest Tlacna sklopka MCS-22 bar Tlacna sklopka MCS-4 bar 1/4" Energoinvest Adapter za DIN sinu za bimetal BF27D ETI 4641901 Automatski osigurac 1P ETI B 10A 6KA (2111514) Automatski osigurac 1P ETI B 16A 6KA (2111516) Automatski osigurac 1P ETI B 20A 6KA (2111517) Automatski osigurac 1P ETI B 25A 6KA (2111518) Automatski osigurac 1P ETI B 2A 6KA(2111510) Automatski osigurac 1P ETI B 32A 6KA (2111519) Automatski osigurac 1P ETI B 40A 6KA (2111520) Automatski osigurac 1P ETI B 50A 6KA (2111521) Automatski osigurac 1P ETI B 63A 6KA (2111522) Automatski osigurac 1P ETI B 6A 6KA (2111512) Automatski osigurac 1P ETI C 10A 6KA (2141514) Automatski osigurac 1P ETI C 16A 6KA (2141516) Automatski osigurac 1P ETI C 1A 10KA (2131704) Automatski osigurac 1P ETI C 20A 6KA (2141517) Automatski osigurac 1P ETI C 25A 10KA (2131718) Automatski osigurac 1P ETI C 25A 6KA (2141518) Automatski osigurac 1P ETI C 2A 10KA (2131708) Automatski osigurac 1P ETI C 32A 6KA (2141519) Automatski osigurac 1P ETI C 40A 6KA (2141520) Automatski osigurac 1P ETI C 4A 10KA (2131710) Automatski osigurac 1P ETI C 50A 6KA (2141521) Automatski osigurac 1P ETI C 63A 6KA (2141522) Automatski osigurac 1P ETI C 6A 6KA(2141512) Automatski osigurac 3P ETI B 10A 6KA (2115514) Automatski osigurac 3P ETI B 16A 6KA (2115516) Automatski osigurac 3P ETI B 20A 6KA (2115517) Automatski osigurac 3P ETI B 25A 6KA (2115518) Automatski osigurac 3P ETI B 32A 6KA (2115519) Automatski osigurac 3P ETI B 40A 6KA (2115520) Automatski osigurac 3P ETI C 10A 6KA (2145514) Automatski osigurac 3P ETI C 16A 6KA (2145516) Automatski osigurac 3P ETI C 20A 6KA (2145517)ETI Automatski osigurac 3P ETI C 25A 6KA (2145518) Automatski osigurac 3P ETI C 32A 6KA (2145519) Automatski osigurac 3P ETI C 40A 6KA (2145520) Automatski osigurac 3P ETI C 50A 6KA (2145521) Automatski osigurac 3P ETI C 63A 6KA(2145522) Automatski osigurac 3P ETI C 6A 6KA (2145512) BCXMFE10 (1NO) ETI pomocni sklopni blok Bimetal RE27D1.2 0.8-1.2A CEM09-25(4642403)ETI Bimetal RE27D1.8 1.2-1.8A CEM09-25(4642404)ETI Bimetal RE27D10 7-10A CEM09-25(4642409)ETI Bimetal RE27D12.5 8-12.5A(4642410)ETI Bimetal RE27D15 10-15A CEM09-25(4642411)ETI Bimetal RE27D17 11-17A CEM09-25(4642412)ETI Bimetal RE27D2.8 1.8-2.8A CEM09-25(4642405)ETI Bimetal RE27D23 15-23A CEM09-25(4642413)ETI Bimetal RE27D32 22-32A CEM09-25(4642414)ETI Bimetal RE27D4.0 2.8-4A CEM09-25(4642406)ETI Bimetal RE27D6.3 4-6.3A CEM09-25(4642407)ETI Bimetal RE27D8.0 5.6-8A CEM09-25(4642408)ETI Cilindricni topljivi umetak CH10 10A 10x38mm 500V ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ENERGOINVESTom k ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom ETI kom 2651 2304.5 1948.1 2037.2 1948.1 567.26 218.54 218.54 218.54 218.54 600.02 227.77 415.27 447.07 614.6 218.54 218.54 218.54 602.02 218.54 447.72 218.54 602.02 227.77 415.26 739.02 558.82 614.56 218.54 972.96 972.99 972.99 972.96 1021.22 1449.68 972.99 972.99 972.99 972.93 1021.21 1449.68 1945.8 2140.51 972.99 248.43 2576.5 2576.5 2576.5 2576.5 2576.5 2717.29 2576.5 2717.29 2961.88 2576.5 2576.5 2576.5 70.59

Page 55

68 2694.98 2131.18 2366.84 2693 2446.96 59.03A ETI (2062121) FID sklopka EFI-2 16/0.03A ETI (2062142) FID sklopka EFI-4 25/0.89 4674.64 38.9 3668.5 61.5 59.19 193.5 29.94 70.52 72.82 154.5 38.15 27.52 2298.06 23320.59 81.36 Page 56 .72 7944.02 2362.66 14222.7 3739.05 4739.22 23558.34 210.3A ETI (2064143) FID sklopka EFI-4 40/0.02 2694.94 3400.96 59.29 27.5A ETI (2065122) FID sklopka EFI-2 40/0.25 5023.36 2298.5 27.5 27.5 27.96 51.10 230V AC 18A(4644123)ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 68.67 2366.5A ETI (2065144) FID sklopka EFI-4 80/0.72 80069.58 68.84 1537.8 2694.3A (2064121) FID sklopka EFI-2 25/0.64 7944.03A ETI (2062123) FID sklopka EFI-2 40/0.01 230V AC 18A ETI 4644113 Kontaktor CEM 18.3A ETI (2064142) FID sklopka EFI-4 25/0.5A ETI (2065143) FID sklopka EFI-4 63/0.5A ETI (2065123) FID sklopka EFI-4 25/0.02 3207.58 415.45 13771.32 1622.3A ETI (2064122) FID sklopka EFI-2 25/0.76 1762.24 128.41 2446.84 2257.5A ETI (2065145) Foto rele sou-1(sa senzorom)(2470011)ETI Glavna rastavna sklopka LAS25 ETI Glavna rastavna sklopka LAS32 ETI S/C Glavna rastavna sklopka LAS40 ETI 9/C Glavna rastavna sklopka LAS63 ETI 9/C Jednopolna osnova D01 H-K Jednopolna osnova D02 N-K Jednopolna osnova EZN 25A Jednopolna osnova EZN 63A Kalibarski prsten VD II 10A ETI 2342004 Kalibarski prsten VD II 16A ETI 2342005 Kalibarski prsten VD II 20A ETI 2342006 Kalibarski prsten VD II 25A ETI 2342007 Kalibarski prsten VD II 4A ETI 2342002 Kalibarski prsten VD II 6A ETI 2342003 Kalibarski prsten VD III 35A ETI 2343001 Kalibarski prsten VD III 50A ETI 2343002 Kalibarski prsten VD III 63A ETI 2343003 Kapa KD II 25A ETI 233003SK Kapa KD III 63A ETI (2333002SK) Kapa KN D02 2232003 Kapa KND01 Kapa osiguraca KN D01 ETI Kapa osiguraca KN D02 63A ETI Kontaktor CEM 112.78 43.lager lista 2620000 2620011 2620013 2625013 2620015 2620005 4620024 4671147 4620015 4620017 4626101 4671046 4671044 4671083 2062121 2064121 2062122 2064122 2065122 2062123 2065123 2062142 2064142 2065142 2062143 2064143 2065143 2062144 2065144 2065145 2470011 4660002 4660003 4660004 4660005 2221011 2222011 2322009 2323008 2342004 2342005 2342006 2342007 2342002 2342003 2343001 2343002 2343003 2332003SK 2333002SK 2232003 2231003 2231003S 2212005 4653143 4643123 4644113 4644123 Cilindricni topljivi umetak CH10 1A 10x38mm 500V Cilindricni topljivi umetak CH10 20A 10x38mm 500V Cilindricni topljivi umetak CH10 25A 10x38mm 500V Cilindricni topljivi umetak CH10 25A ULTRA QUICK Cilindricni topljivi umetak CH10 32A 10x38mm 500V Cilindricni topljivi umetak CH10 6A 10x38mm 500V Daljinski okidac DA 100AF 240-400V AC ETI Daljinski okidac DA2 125-630AF ETI 4671147 ETIBREAK EB 100/3L 40A 3P 4620015 ETIBREAK EB 100/3L 63A 3p 4620017 ETIBREAK EB 800/3 800A 3P ETIBREAK EB2 125/3S 125A 3P ETIBREAK EB2 125/3S 63A 3P 4671044 ETIBREAK EB2 250/3S 250A 3P FID sklopka EFI-2 16/0.22-230V AC 112A(4653143) ETI Kontaktor CEM 12.5A ETI (2065142) FID sklopka EFI-4 40/0.03 ETI (2062144) FID sklopka EFI-4 63/0.13 1581.82 81.03A ETI (2062122) FID sklopka EFI-2 25/0.03A ETI (2062143) FID sklopka EFI-4 40/0.02 2694.99 3207.10 230V AC 12A(4643123)ETI Kontaktor CEM 18.

3A Nozasti osiguraci NV00 100A ETI(4181214) Nozasti osiguraci NV00 10A(4181204)ETI Nozasti osiguraci NV00 125A 4182215 Nozasti osiguraci NV00 160A(4182216)ETI Nozasti osiguraci NV00 16A(4181205)ETI Nozasti osiguraci NV00 20A(4181206)ETI Nozasti osiguraci NV00 25A ETI(4181207) Nozasti osiguraci NV00 32A 4181208 ETI Nozasti osiguraci NV00 35A ETI(4181209) Nozasti osiguraci NV00 40A 4181210 ETI Nozasti osiguraci NV00 50A(4181211)ETI Nozasti osiguraci NV00 63A(4181212)ETI Nozasti osiguraci NV00 6A(4181203)ETI Nozasti osiguraci NV00 80A(4181213)ETI Nozasti osiguraci NV1 100A(4184214)ETI Nozasti osiguraci NV1 125A(4184215)ETI Nozasti osiguraci NV1 160A(4184216)ETI Nozasti osiguraci NV1 200A(4184217)ETI Nozasti osiguraci NV1 224A(4184218) Nozasti osiguraci NV1 250A(4184219)ETI Nozasti osiguraci NV1 25A ETI 4184207 Nozasti osiguraci NV1 35A ETI 4184209 Nozasti osiguraci NV1 40A ETI 4184210 Nozasti osiguraci NV1 50A ETI 4184211 Nozasti osiguraci NV1 63A(4184212)ETI Nozasti osiguraci NV1 6A ETI 4184203 Nozasti osiguraci NV1 80A(4184213) Nozasti osiguraci NV2 100A 4185214 Nozasti osiguraci NV2 125A 4185215 Nozasti osiguraci NV2 160A 4174016 Nozasti osiguraci NV2 200A 4185217 Nozasti osiguraci NV2 250A 4185219 Nozasti osiguraci NV2 315A 4185222 ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2828.9 621.02 2369.16 6695.02 2082.95 2031.95 343.09 2117.58 3076.65 1927.5A Motorna zastitna sklopka MS25-20A Motorna zastitna sklopka MS25-25A Motorna zastitna sklopka MS25-4A Motorna zastitna sklopka MS25-6.83 4589.65 1927.35 2082.95 343.97 0 343.9 621.55 218.9 621.9 621.55 218.02 2082.55 218.10 230V AC 25A(4645123)ETI Kontaktor CEM 32.95 343.00 230V AC 25A 4645103 ETI Kontaktor CEM 25.11 230V AC 50A(4648133)ETI Kontaktor CEM 65.66 343.15 1914.55 218.6A Motorna zastitna sklopka MS25-10A Motorna zastitna sklopka MS25-16A Motorna zastitna sklopka MS25-2.95 343.63A Motorna zastitna sklopka MS25-1.lager lista 4645103 4645123 4646123 4647133 4648133 4649133 4642113 4642123 4600190 4600200 2461210 2461220 2462320 2462310 2463420 2463460 4600040 4600060 4600100 4600110 4600070 4600120 4600320 4600080 4600090 4181214 4181204 4182215 4182216 4181205 4181206 4181207 4181208 4181209 4181210 4181211 4181212 4181203 4181213 4184214 4184215 4184216 4184217 4184218 4184219 4184207 4184209 4184210 4184211 4184212 4184203 4184213 4185214 4185215 4185216 4185217 4185219 4185222 Kontaktor CEM 25.95 483.9 740.95 343.54 286.10 230V AC 9A(4642123)ETI Kuciste za DM sklopke O-IP 41 Kuciste za DM sklopke O-IP 55 Modularni kontaktor 2P 1M R 20-20 Modularni kontaktor 2P 1M R20-11 230V ETI Modularni kontaktor 4P 2M R25-31 230V Modularni kontaktor 4P 2M R25-40 230V Modularni kontaktor 4P 3M R40-31 230V Modularni kontaktor 4P 3M R63-31 230V ETI Motorna zastitna sklopka MS25-0.15 Page 57 .84 343.79 2082.49 302.95 621.02 2082.6 1026.66 483.10 230V AC 32A(4646123)ETI Kontaktor CEM 40.54 231.11 230V AC 65A(4649133)ETI Kontaktor CEM 9.37 10038.49 262.02 221.65 893.31 9412.66 483.95 343.84 262.56 218.09 1914.39 5323.5 3073.11 230V AC 40A(4647133)ETI Kontaktor CEM 50.02 2082.61 6313.01 230V AC 9A (4642113)ETI Kontaktor CEM 9.55 218.02 2082.54 302.01 221.

05 267.15 1083.26 553.lager lista 4185223 4185224 4185212 4185213 4186329 4186233 4116101 4116103 4941404 4665001 2541000 2544000 4335216 4665010 4665011 4665012 2211004 2211005 2211003 2212001 2212002 2312404 2312405 2312406 2312407 2312402 2312403 2313401 2313402 2313403 4671153 4641501 2461101 4644511 4642510 4644520 9911315 9911314 9911301 2322001SK 2323001SK 2322006SK 2323005SK 4132008 4132004 4122002 4132002 4121007 4122003 4132003 4122004 4122005 4132005 4122006 2322003SK 2323002SK 2322015SK 2323004 Nozasti osiguraci NV2 355A Nozasti osiguraci NV2 400A ETI 4185224 Nozasti osiguraci NV2 63A 4185212 Nozasti osiguraci NV2 80A 4185213 Nozasti osiguraci NV3 400A Nozasti osiguraci NV3 630A gL-gG kombi 500V Nozasti osiguraci NV4 630A (4116101) Nozasti osiguraci NV4 800A (4116103) Nul stezaljka PK-250/0 PK1/0 (4941404)ETI Okretna rucica sa blokadom crna ETI Osigurac rastavljac VLC10 1P Osigurac rastavljac VLC10 3P Osigurac ultra quick M3 UQU-N/630A/690V Osovina 100mm ETI Osovina 200mm ETI Osovina 300mm ETI Patron osigurac D01 10A (2211004) ETI Patron osigurac D01 16A ETI Patron osigurac D01 6A ETI Patron osigurac D02 20A GL ETI 2212001 Patron osigurac D02 25A GL ETI 2212002 Patroni D II GL-GG 10A(2312404)ETI Patroni D II GL-GG 16A(2312405)ETI Patroni D II GL-GG 20A(2312406)ETI Patroni D II GL-GG 25A(2312407)ETI Patroni D II GL-GG 4A ETI 2312402 Patroni D II GL-GG 6A(2312403)ETI Patroni D III GL-GG 35A(2313401)ETI Patroni D III GL-GG 50A ETI 2313402 Patroni D III GL-GG 63A ETI 2313403 Podnaponski okidac NA2 125-630 AFAC 240V Pomocni kontakt gornji 1NC BCXMFE01 Pomocni kontaktni blok RH11/RH11 Pomocni kontaktni blok bocni BCXMLE11 1NO-1NC Pomocni sklopni blok BCXMFAE10 ETI Pomocni sklopni blok BCXMLE20 Porcelan Armatura Kosa .Grlo E27-103 9911314 ETI Porcelan Grlo E27 tip001 ETI 9911301 Postolje EZ 25A ETI (2322001SK) Postolje EZ 63A ETI (2323001SK) Postolje EZR-25A ETI (2322006SK) Postolje EZR-63A ETI (2323005SK) Postolje PK 00/3 160A/3P M8-M8(4132008) Postolje PK 2/3 PK (4132004) ETI Postolje PK0-160A M8-M8 ETI 4122002 Postolje PK0/3-160/3 M8-M8 (4132002) Postolje PK00/1-160A M8-M8 ETI (4121007) Postolje PK1-250A ETI (4122003) Postolje PK1/3-250/3(4132003) Postolje PK2-400A Postolje PK3-630A ETI 4122005 Postolje PK3/3-630/3(4132005) Postolje PK4-1250A Eti (4122006) Postolje TZ-25A ETI 2322003SK Postolje TZ-63A ETI (2323002KS) Postolje UZ-25A ETI 2322015SK Postolje UZ-63A (2323004) ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 740.32 151.48 25.15 740.75 722.83 23.86 30.94 31.46 2767.07 341.43 2102.35 1232.14 Page 58 .07 35.91 392.83 25.9 621.18 1595.46 6850.16 1407.48 29.36 248.44 248.56 4528.69 1921.44 346.22 87.15 621.64 1478.61 305.71 378.86 267.05 446.37 4792.Grlo E27-204 9911315 ETI Porcelan Armatura Ravna .54 31.61 152.73 211.45 391.86 267.31 81.74 6852 250.54 23.9 1478.75 822.73 248.19 99.52 26.43 407.07 30.64 4792.95 49.19 392.17 6737.94 1162.97 6108.

35 28.17 Page 59 .52 13744.03 15.97 20025.91 5166. ETI ETI Stanska tabla ECT N/Z 4-8 1R.46 13085.44 40385.08 3942.69 1303.73 1140.74 1281.55 2957.72 5166.85 977.39 3942.39 5271.5 ZUTA 50m Elektrokontakt Cev savitljiva 16/11.prek.11 921. ETI ETI Stanska tabla ECT U/Z 12 1R.2 2750 3700 3567.5 ZUTA 50m Elektrokontakt Cev savitljiva 20/15. SKX 12/21 16A Ex izvedba EX IZVEDBA Razvodna kutija 88x88 u ex izvedbi EX IZVEDBA Nozasti patron 400A Elbi Postolje NN osiguraca PND 400A ELBI Elbi Cev savitljiva 16/11.5 samogasiva SIVA 50m Elektrokontakt Cev savitljiva 20/15.83 977.53 3686.06 3686.65 1772.3 18.160A HLE-PL00 M8(4581306)DRI TI E Rastavljac160A 500W HVL00 3p M8-M8 T5911136 ETI Rele za nadzor faze HRN-54 ETI (2471416) ETI Rele za nadzor napona HRN-54N (2471412) ETI Rele za nadzor razine HRH-5 ETI (2471715) ETI Rucica RO 800P za ETIBREAK 800A ETI Sabirnica EZR 25 (1m) ETI Sabirnica EZR 63 (1m) ETI Signalno svetlo L1 zelena ETI Sklopka AS ETIBREAK EB2 125/3L 125A 3P(4671026) ETI Sklopka AS ETIBREAK EB2 125/3L 50A 3P 4671023 ETI ETI Sklopka AS ETIBREAK EB2 160/3S 160A 3P ETI ETI Sklopka AS ETIBREAK EB2 250/3L 250A 3P ETI ETI Sklopka AS ETIBREAK EB2 400/3S 400A 3P ETI 4671102 ETI Stanska tabla ECT N/Z 12 1R.69 1303.35 1281. ETI ETI Stanska tabla ECT U/Z 18 1R ETI ETI Stanska tabla ECT U/Z 24 2R.9 18.74 439. 250A HLE-PL1 M10(4582310)DR ETI Rastavljac za NV osig.84 2106.05 2821. ETI ETI Stanska tabla ECT N/Z 18 1R.8 5315. ETI ETI Stanska tabla ECT U/Z 4-8 1R.lager lista 1692705 4582310 4581306 1692700 2471416 2471412 2471715 4625163 2923032 2923033 2431103 4671026 4671023 4671061 4671073 4671102 1101001 1101002 1101003 1101004 1101000 1101011 1101018 1101012 1101013 1101010 2470012 4335214 4235004 4235014 4235016 4255006 4255007 4255009 4255011 4255013 4255005 2470003 2470001 2470056 2470007 2470008 2470002 2173304 2353002 2352001 2412001 EX16A KX2025 NO400A ELBI400P EK29204 EK19204 EK19104 EK29205 EK19205 EK19105 EK1920525 Rastavljac 250A HVL1 3p M10-M10T1911075 ETI Rastavljac za NV osig.66 10785.17 19.5 samogasiva SIVA 50m Elektrokontakt Cev savitljiva 20/15.5 zuta 25m Elektrokontakt kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m m m m m m 8558.2 NARANDZASTA 50m Elektrokontakt Cev savitljiva 16/11.65 1772.72 31.08 3686.2 NARANDZASTA 50m Elektrokontakt Cev savitljiva 20/15.17 19.62 5956.6 1460 705 1170 17.08 3668.36 17794.65 2957.08 3861.55 8558.84 2887.3 18.ETI ETI Stanska tabla ECT U/Z 36 3R.06 12826.73 1140. ETI ETI Stanska tabla ECT N/Z 24 2R ETI ETI Stanska tabla ECT N/Z 36 3R. ETI ETI Stepenisni automat CRM-4 ETI (2470012) ETI Topljivi umetak M3UQU-N69OV 500A ETI Vidokonaponski osigurac VVC 24KV 4A ETI Visokonaponski osigurac VVC 12 KV 80A ETI Visokonaponski osigurac VVC 12KV 125A ETI Visokonaponski osigurac VVC 24KV 10A ETI Visokonaponski osigurac VVC 24KV 16A ETI Visokonaponski osigurac VVC 24KV 25A ETI Visokonaponski osigurac VVC 24KV 40A ETI ETI Visokonaponski osigurac VVC 24KV 63A ETI Visokonaponski osigurac VVC 24KV 6A ETI Vremenski rele CRM-2H UNI 2470003 ETI Vremenski rele CRM-91H ETI ETI Vremenski rele SHT-3 uni digitalni ETI Vremenski rele impulsni MR-41 1NO/NC ETI 2470007 ETI Vremenski rele impulsni MR-42 2NO/NC ETI 2470008 ETI Vremenski rele multifunkcionalni CRM-93HETI2470002 ETI Zastitna sklopka KZS 2M 300m A B16A 2173304 ETI Zastitni poklopac EZN ZP 63A ETI Zastitni poklopac ZP25 ETI Zvono ZE 220(2412001)ETI ETI Greb.91 4867.96 725.23 6737.11 921.43 6610.

86 424.3E EK35112 EK2020. D 50/42 PLAVA 15m PVC orman neopremljen N/Z za 2 brojila PVC orman neopremljen U/Z za 1 brojilo PVC orman neopremljen U/Z za 2 brojila Porcelan Grlo E27 Elektrokontakt Uticnica bez uzemljenje 2P Utikac lagani 2P+PE beli Utikac lagani 2P+PE crni Utikac masivni 2P+PE beli Utikac masivni 2P+PE crni ABB 10882 produzena kutija AE Orman 300x300x210 mm. D 40/32.0E EK35111.1 EK21503 EK21503.97 7200 205.84 100.75 963 916. D 32/26.15 Page 60 .6 13 21.15 1612.25 39.7 268 4581.88 55.5 255.17 5376.15 59.66 39.8 NARANDZASTA 20m Cev savitljiva 40/33.13 21.05 71.lager lista EK29206 EK19206 EK19106 EK29207 EK19207 EK19107 EK29208 EK19208 EK19108 EK29209 EK19209 EK19109 EK29104 EK29105 EK29106 EK29107 EK29108 EK29109 EK35161.6 samogasiva SIVA 25m Cev savitljiva 40/32.6 PLAVA 25m Cev savitljiva samog.8 PLAVA 20m Cev savitljiva samog. D 16/11.sklopka MN-16-51-U Greb.31 88.4 ZUTA 20m Cev savitljiva 40/33.61 135.65 5200 984.13 16096.2 PLAVA 25m Cev savitljiva samog.5 samogasiva SIVA 15m Cev savitljiva samog.58 27.73 37.2 PLAVA 50m Cev savitljiva samog.99 1986.58 26.2 NARANDZASTA 25m Cev savitljiva 32/26.02 4507.09 130 130 130 1350 15.62 21.4 samogasiva SIVA 20m Cev savitljiva 50/42 NARANDZASTA 15m Cev savitljiva 50/42.64 68.84 1564.54 135.75 52. D 25/19.12 43.13 55.2 PLAVA 50m Cev savitljiva samog.09 93.63 6122.25 21.RAL 7035 Aspirator ugradni Fi 120 Brojac casova rada 48x48 220V Brojac casova rada HK-46 220V Brojilo trofazno dvotarifno CX2000-4 Sagem DUWI Planoluxe prikljucnica 2-ka DUWI Planoluxe prikljucnica 3-ka Dodatak za sklopku 2-2 Drveni bubanj 700 F nastavak Greb.6 ZUTA 25m Cev savitljiva 32/26.6 NARANDZASTA 25m Cev savitljiva 25/20 ZUTA 25m Cev savitljiva 25/20 samogasiva SIVA 25m Cev savitljiva 32/26.sklopka MN-16-53-PK Grebenasta sklopka GS4G 16-10 U Grec ispravljac 35A Grlo za fluo cev FCO Grlo za fluo cev FCOS Izolir traka 19/10 Wonder Izolir traka 19/20 Wonder Kanal 30x15 Kanal 40x16 Klema zbirna HSV-35 4P 35mm2 Klema zbirna SV-35 1P 35mm2 Klesta za secenje strujnih kablova Kontaktor CN 10/220V/50Hz Koncar Kuciste za stakleni osigurac 5x20 Kutija MPK-13 Led traka SMD 3528 60led/m hladno bela Makaze za kablove crvena 600mm Merac potrosnje FF LE-01 Merna traka 30m plava Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektrokontakt Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal m m m m m m m m m m m m m m m m m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m kom kom kom 27.75 30.67 90 117 609 172.100 EK1061 EK1502 EK1502.08 88.19 208 39 5755. D 20/15.24 40.69 1929.08 100.5 ZUTA 15m Cev savitljiva 50/42.1 OST054 OST028 7331 182050002 HK-46 CX2000 OST233 OST234 000800 OST700 K148026 ZZIN200511 ZZIN200532 ZZRGS4G1610 PV1153 ZZUT100026 ZZUT100027 K160001 K160003 ELM052 ELM053 ELM018 ELM019 2306210 ZZCN10 OST022 MPK13 73840 MAKAZE OST199 MERTRAK Cev savitljiva 25/19.64 68.

55 18.9 8.3mm uticnica -3.36 30.3 12.48 15.78 9.9 8.5 25m Motalica sa ind.26 25.5mm mono utikac-cinc uticnica Adapter 6.5mm mono uticnica na kabel plasticna 3.25 Stakleni osigurac 5x20F 10A Stakleni osigurac 5x20F 1A Stakleni osigurac 5x20F 2.9 8.5x46m providni Senilo TU 3x36W BI Sijalica E10 130V 2.5 30m Motalica za kabel Naocare zastitne ZN-O Natikac-kuplung monofazni gumeni PVC pancer za aut.9 8.96 220 1005.59 12 466.5/12 OK431 Redna klema 25/12 OK438 Redna klema 6/12 OK-433-PLP Redna klema OK433-NY 4/12 Redna klema OK434-NY 10/12 Rukavice VN(20kV) ELSEC Secura-2 Selotep 4.07 5816.9 8.3mm mono utikac Antenska uticnica manja FSZM Antenski utikac manji (CX PLUG2) BNC utikac krimp 50R BNC utikac na navrtanje 50R (RG-58) Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elektromaterijal Elementa Elementa Elementa Elementa Elementa Elementa Elementa Elementa Elementa Elementa Elementa Elementa kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 4576 9404.1 278.82 84.81 700 250 58 470 75 77 100 3560 55 440 78 28 450 450 1310 1670 8.3 19.osigurace Plafonjera DNS ALD D38W Miguel opal telo Poklopac za kutiju FI78 Pomocni relej PR-58 24V AC Wolfman Radne rukavice Road Star Razvodna tabla 18 n/z Redna klema 16/12 OK435 Redna klema 2.cev.53 Page 61 .5mm mono utikac plasticni 6.78 20.9 8.3mm stereo utikac plasticni Adapter 3.2A Stakleni osigurac 5x20F 0.6W Sijalica Sofitna 24V 5W Slem zastitni-crveni-MK2 Slem zastitni-zuti-MK2 Sonda za uzemljenje 2m Sonda za uzemljenje 3m Stakleni osigurac 5x20F 0.15A Stakleni osigurac 5x20F 4A Stakleni osigurac 5x20F 6.3A Stakleni osigurac 5x20F 1.6A Stakleni osigurac 5x20F 0.95 1650 240 91.3mm mono utikac plasticni 6.lager lista EPSIC MOTELKA MOTIND MOTKAB naocZN-O OST004 V2011 SVET109 POKL-FI78 PR58-24VAC 7050061 SP-18 OST075 OST071 OST076 OST073 OST072 OST074 OST200 SEL 8154 OST5555 OST24V5W slemMK-2 slemMK2 SZVZ2 SZVZ3 OST045 OST51 OST50 OST050 OST52 OST55 OST046 OST047 OST048 OST53 OST049 OST54 SP000014 ZZTIPL OST003 514-6 515-6 524-6 ZVONO01 SK5K SK5 SK2 SK3 AC12 AC6 S44 AC4 FSZM FS1M S29-5C S29-5T Moskito killer 2x20W Motalica GG/J 3x2. TSKS 4x25-95SC Tipla PVC sa vijkom fi8 Utikac monofazni gumeni Utikac nadgradni/ugradni 16A 4P 6h IP44(514-6) Utikac nadgradni/ugradni 16A 5P 6h IP44(515-6) Utikac nagradni/ugradni 32A 4P 6h IP44 (524-6) Zvono za domacinstvo glasno 230V 3.utikacem 3x2.49 52.97 530 560 560 1613.5mm stereo utikac Adapter BNC utikac-F uticnica Adapter cinc uticnica-6.9 8.5A Stakleni osigurac 5x20F 3.3A Stakleni osigurac 5x20F 8A Termoskup.6 38.5A Stakleni osigurac 5x20F 0.9 8.96 9.9 8.9 3000 1.73 19.9 8.9 8.

TT1-1 Elementa Odvijac-ispitivac 77000 Elementa Odvijac-ispitivac 77010 Elementa Odvijac-ispitivac ERGO-250 sa LCD disp.25 1329.8 71.64 692.46 24.bela Elementa Tel.23 69.9 803.58 27.57 979.88 618.25 56.48 500 376.za AMP stop.5-6qmm 160mm Elementa Komplet mini odvijaca 6kom CSH1 Elementa Kontakt sprej podmazivac K-61 300ml Medikemia Elementa Krimp klesta univ.34 50.72 20.12-250V Elementa Pasta za lemljenje 50g Elementa Pasta za lemljenje 50g TS570 Elementa Pistolj lemilica 230V 100W SG 109 Elementa Pistolj lemilica 230V 100W SG109 Elementa Rezervni vrh za pistolj za lemilicu SG109T Elementa Rotaciono svetlo sa magnetom.45 27.8/8 Elementa Kucno zvono sa 8 melodija 100m DB238 Elementa LIYCY 6x0.25 56.6 585.32 164.76 770.41 45.02 55.74 5.34 50 1805.zuto Elementa SAX801 ispravljac 3-12V/800mA Elementa Stoni termometar a merenjem vlage(-10-50C.12VDC.45 37.42 52.53 17.8p8c.81 141.razvodnik 1 utikac-2 uticn.03 4.97 37.1 6.25 37.45 37.razvodnik 1 utikac-3 uticnice bela Elementa Telefonski mikro utikac 4PC4 RJ10 Elementa Telefonski mikro utikac 6P4C RJ11 Elementa kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 52.22 alarm kabel Elementa Lazna kamera SEC-DUMMYCAM30 Elementa MSW01 mikro taster 5(10)A 250V Elementa MW79CE ispravljac 3-12/1000mA Elementa Merni kablovi za instrument 20A MZ2 1par Elementa Metalni skalpel sa uloskom 18mm SZK21 Elementa Mikro taster 5A 20x10x6mm Elementa Mikro taster sa polugom A 20x10x6mm Elementa Modularni mikro utikac 8P8C RJ45 Elementa Nastavak za RJ45.65 4.76 3379.23 48.36 32.8 Page 62 .62 81.45 37.85 45.ProsKit 8PK313B Elementa Krimp klesta za mod.45 69.22 925.29 49.lager lista S29-5 BD4/BK TS1913 MY64 MY68 TS1909 TS1910 FF4 FF1 F803D HHA01 FK1 SS510 SS520 SS110 SS210 SS220 SS310 SS320 SS410 SS420 SSF710 SSF720 CT-318B ELCSH1AC/DC MK-K61 EL8PK-313B TEL-0095/A DB238 LIY001 DUMMYCAM30 MSW01 ELMW79CE MZ2 SZK21 MSW11 MSW13 TS51 TT1-1 FC1 WZSP100 ERGO-250 TS570 ELTS570 SG109 ELSG109 ELSG109T ROT-YEL ELSAX801 HC09 ELSP01/BK ELSP02/BK ELSP01/RD ELSP02/RD TS16-2/WH TS16-3/WH TS12 TS13 BNC utikac sa navojem 50R Elementa Banana utikac crna BD4/BK Elementa Cetvorostruki spliter 1 ulaz-4 izlaza F Elementa Digitalni multimetar MY64 Elementa Digitalni multimetar MY68 Elementa Dvostruki spliter 1 ulaz-2 izlaza Elementa Dvostruki spliter 1 ulaz-2 izlaza F Elementa F utikac "SAT" Elementa F utikac RG-6 Elementa F utkac za S11 (RG-11) kabel Elementa Grejalica sa ventilatorom 1000/2000W PROSTO Elementa Grejalica sa ventilatorom 2000W FK1 Elementa Izolir traka bela 19mm 10m Elementa Izolir traka bela 19mm 20m Elementa Izolir traka crna 19mm 10m Elementa Izolir traka crvena 19mm 10m Elementa Izolir traka crvena 19mm 20m Elementa Izolir traka plava 19mm 10m Elementa Izolir traka plava 19mm 20m Elementa Izolir traka zelena 19mm 10m Elementa Izolir traka zelena 19mm 20m Elementa Izolir traka zuto zelena 19mm 10m FootMar Elementa Izolir traka zuto zelena 19mm 20m FootMar Elementa Klesta za blankiranje 0.97 1054.69 720 20.25 56.25 56.RH20-99%Elementa Taster normalno otvoreni crni SP01/BK Elementa Taster normalno otvoreni crni SP02/BK Elementa Taster normalno otvoreni crveni SP01/RD Elementa Taster normalno otvoreni crveni SP02/RD Elementa Tel.66 1035.12 54.75 664.38 37.4/6.29 5.18 50.25 126.11 285 403.utikace 4/4.

05 1109.69 1210.guma. silumin OG kosa 200W + (staklo.senilo) Elpa Arm.48 4243.00mm 1000g Sn60Pb40 2.01 156 132 408.93 6443.21 ITO-1 ITO-1/10 ITO-2 ITO-2/20 TEL152013 TEL152110 TEL152064 Telefonski mikro utikac 6P6C RJ12 Elementa Telefonski nastavak 1-1 beli Elementa Telefonski razvodnik sa v3 mikro uticnice TS 17-2 Elementa Tinol zica 1.01 467.5mm 500g SN60/PB40.68 34. silumin OG ravna 200W + (staklo.7 45.guma. 712 Elni prom Svetiljka otvorena 2x36W FS-236I Elni prom Svetiljka otvorena nadgradna FS-258I Elni prom Arm.2% SMA Elementa Tinol zica 1.728 Elni prom Senilo za FS-458.2% SMA Elementa Tinol zica 1.32 723.21 0231100.01 396.84 5762.lager lista TS14 TS15/WH TS17-2 SW1/1000 SW1.00mm 1000g Sn60Pb40 2.21 5041250.5/500 SW1/500 TIN-1 TIN-2 LZ3010-0500 TS1911 FKO11 SL5K SL5 12V/7. 732 Elni prom Svetiljka FS-336 ind.0mm 500g SN60/PB40 2.21 5021250.4 122.2% Elementa Tinol zica KONT 2.25 1387.99 408.2% Elementa Trostruki spliter 1 ulaz-3 izlaza F Elementa Uljani radijator 11 rebara maks.21 0650231.01 304 330 378 480 936 300 648 348.85 7067.4 146.senilo) Elpa Armatura kosa E27 PVC Elpa Armatura ravna E27 PVC Elpa Aspirator Domovent 125D Elpa Aspirator VENTS F125S Elpa Aspirator Vents f125M Elpa Ispitivac faze 220V/140mm beli Elpa Ispitivac faze 220V/140mm crveni Elpa Ispitivac faze 220V/180mm beli Elpa Ispitivac faze 220V/180mm crveni Elpa ITO-1 telefonski orman N/Z Eltel ITO-1/10 590x260x125 telefonski orman U/Z Eltel ITO-2 telefonski orman N/Z Eltel ITO-2/20 590x360x125 telefonski orman U/Z Eltel Nosac reglete 1/1 za 10x2 Eltel Nosac reglete 10/1 za 10x2 Eltel Nosac reglete 5/1 za 10x2 Eltel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 6.16 151.art 708 Elni prom Svetiljka FS-458 ind.18 70 700 350 Page 63 .39 2073 1088.21 0650230.32 56.2.2% Elementa Tinol zica KONT 1.21 0650235.2% Elementa Tinol zica STANNOL 1.52 874.2 6338.0mm 500gr Sn60Pb38Cu2 2.97 258 432.01 830 940 1134 2480 3875 1892 2518 1126.25 33.21 5011250.2500W 640x500x157 Elementa Uticnica za zvucnik na kabel sa plasticnom oprugom Elementa Utikac za zvucnik sa plasticnom oprugom Elementa Zele akumulator 151x65x94mm Elementa Gumeni utikac elid art.0Ultrac ELID285 ELID224 ELID214 ELD012 ELD005 ELD006 ELD007 ELD008 ELD009 ELD011 ELD004 ELD010 ELID370 ELD271 ELD285 ELID301 ELID381 ELID341 ELID68 EP725 FS-336-728 ELP732 FS336-708 ELP712 FS236I FS258I 3692000.4 39.21 0231000.4 122. art.22 4124.0mm 1000g SN60/PB40 2.16 15. art.21 3692100.67 1130 110 899.9 899.81 56.21 0650220.285 Elid Horizontalni indikator ELID 224 Elid Indikator vertikalni Elid 214 Elid Kutija za izjednacavanje potencijala 128 ELID Elid Podsklop cetiri gnezda 485 ELID Elid Podsklop tri gnezda 440 ELID Elid Prekidac obican OG-silumin 225 ELID Elid Prekidac serijski OG-silumin 226 ELID Elid Prikljucnica dvopolna OG-silumin 235 ELID Elid Prikljucnica prenosna 6 gnezda sa gajtanom480 ELID Elid Prikljucnica trognezda u zid 232 ELID Elid Prikljucnica tropolna OG-silumin 234 ELID Elid Trafo za zvono 370 ELID Elid Uticnica IIP gumena Elid 271 Elid Utikac dvopolni gumeni 285 ELID Elid Zvono elektricni 220V 301 ELID Elid Zvono elektricni 3-5-8V 381 ELID Elid Zvono elektricni dvoglasno 220V 341 ELID Elid Zvono elektricno dvoglasno 6-8V Elid Senilo za FS-236 Elni prom Senilo za FS-336 art.43 1673.16 3201.

prek. MN 10-260 U 0-1-2-3-4 grupna sklopk Eltex ELT Greb.prek. Eltex ELT Greb. MN 10-10 U 0-1 tropolna Eltex ELT Greb.prek. MN 10-60 U R0-RS-ST-TR 3 LINIJA 1F Eltex ELT Greb.prek. MN 10-12 U 0-zvezda-trougao Eltex ELT Greb.prek.prek.prek.prek.prek.prek.prek.prek. MN 16-4531 U 220V-0-380V Eltex ELT Greb. MN 16-135 U 0-1-2 tropolna Eltex ELT Greb. MN 16-251 U 0-1-2 grupna sklopka Eltex ELT Greb. MN 10-51 PK 1-0-2 jednopolna Eltex ELT Greb.prek.prek.-zv. MN 16-260 U 0-1-2-3-4 grupna sklop. Eltex ELT Greb. MN 10-4166 U za aparate za varenje Eltex ELT Greb.prek. MN 16-11 U 1-0-2 reverziona 3 polna Eltex ELT Greb.prek. MN 16-52 U 1-0-2 dvopolna Eltex ELT Greb. MN 10-110 U 0-1-2-3-4-5 jednopolna Eltex ELT Greb. MN 16-12 PK 0-zvezda-trougao Eltex ELT Greb. MN 10-52 U 1-0-2 dvopolna Eltex ELT Greb.prek.prek.prek.prek.prek.prek.prek. MN 100-53 U 1-0-2 tropolna Eltex ELT Greb. MN 16-19 U 0-1-2 dalander 0-tr.prek.prek.prek. MN 10-53 U 1-0-2 tropolna Eltex ELT Greb.prek. MN 10-254 U 0-1-2-3 grupna sklopka Eltex ELT Greb.prek. MN 10-54 U 1-2 jednopolna Eltex ELT Greb. MN 10-4531 U 220V-0-380V Eltex ELT Greb.lager lista RTO-1 RTO-2 RTO-6 TEL145017 EV-2 6100010 5100010 5100108 5100109 5100110 5100012 5100135 5100015 5100020 5100022 5100251 5100254 5100260 5104166 5104531 6100051 5100051 5100052 6100053 5100053 5100054 5100055 5100060 5100066 5100067 5100075 6100090 5100090 5100091 5600010 5600053 6200010 5200010 5200108 5200011 6200012 5200012 5200135 5200015 5200019 5200251 6200254 5200254 6200257 5200260 5203363 5204531 6200051 5200051 5200052 6200053 5200053 5200066 RTO-1 220x140x100 telefonski orman U/Z Eltel RTO-2 telefonski orman U/Z Eltel RTO-6 340x300x100 telefonski orman U/Z Eltel Rastavna regleta 10x2 Krone Eltel Uzidni poliester orman EV-2 Eltel ELT Greb. MN 16-10 PK 0-1 tropolna Eltex ELT Greb. MN 10-90 PK 0-1 jednopolna Eltex ELT Greb. MN 10-109 U 0-1-2-3-4 jednopolna Eltex ELT Greb.prek. MN 10-91 U 0-1 dvopolna Eltex ELT Greb. MN 10-53 PK 1-0-2 tropolna Eltex ELT Greb. ltex E ELT Greb.prek. MN 16-15 U 0-1-start Eltex ELT Greb.prek. MN 10-20 U 2-1-0-1-2 2smer 2 brzina Eltex ELT Greb. MN 16-51 PK 1-0-2 jednopolna Eltex ELT Greb.prek. MN 16-12 U 0-zvezda-trougao Eltex ELT Greb.prek.prek. MN 16-10 U 0-1 tropolna Eltex ELT Greb. MN 16-3363 U za aparate za varenje Eltex ELT Greb.prek. MN 10-55 U 1-2 dvopolna Eltex ELT Greb.prek. MN 10-67 U 0-RS-ST-TR LINIJSKI NAP.prek.prek.98 2101 4020 550 11600 699 459 661 661 876 933 876 661 1511 876 400 661 661 660 798 582 343 567 990 750 343 567 876 876 661 1087 563 324 343 5237 7144 953 713 1037 944 1588 1283 1214 1037 1498 647 1276 1037 886 1037 1563 1066 794 554 886 1346 1043 1213 Page 64 . MN 10-90 U 0-1 jednopolna Eltex ELT Greb.prek.prek.prek. MN 16-66 U TR-ST-RS-0-R0-S0-T0 Eltex kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2016.prek. MN 16-108 U 0-1-2-3 jednopolna Eltex ELT Greb.prek. MN 16-254 U 0-1-2-3 grupna sklopka Eltex ELT Greb.prek. MN 10-75 U 1-0-2 cetvoropolna Eltex ELT Greb.prek. MN 16-254 PK 0-1-2-3 grupna sklopka Eltex ELT Greb. MN 10-15 U 0-1-start Eltex ELT Greb. MN 10-66 U TR-ST-RS-0-R0-S0-T0 Eltex ELT Greb.prek. MN 16-257 PK 0-1-2-3 grupna sklopka Eltex ELT Greb. MN 10-51 U 1-0-2 jednopolna Eltex ELT Greb. MN 16-53 U 1-0-2 tropolna Eltex ELT Greb.prek.prek. MN 10-22 U 0-1-2 odvojenog 2 namota Eltex ELT Greb.prek. MN 100-10 U 0-1 tropolna Eltex ELT Greb.prek.prek. MN 16-53 PK 1-0-2 tropolna Eltex ELT Greb. MN 10-108 U 0-1-2-3 jednopolna Eltex ELT Greb. MN 10-10 PK 0-1 tropolna Eltex ELT Greb. MN 10-251 U 0-1-2 grupna sklopka Eltex ELT Greb.prek.prek. MN 10-135 U 0-1-2-3 tropolna Eltex ELT Greb. MN 16-51 U 1-0-2 jednopolna Eltex ELT Greb.

prek. MN 25-109 U 0-1-2-3-4 jednopolna ELT Greb.prek. MN 40-53 PK 1-0-2 tropolna ELT Greb. MN 63-20 U 2-1-0-1-2 dalander 2b. MN 25-251 U 0-1-2 grupna sklopka ELT Greb.prek.2s ELT Greb. MN 25-21 U troug-zvez-0-zvez-troug ELT Greb.prek. MN 16-90 U 0-1 jednopolna ELT Greb.prek.prek.prek.prek. MN 16-90 PK 0-1 jednopolna ELT Greb. MN 40-92 U 0-1 cetvoropolna ELT Greb.01 733 920 1862 1368 3417 2822 3214 2619 4018 2810 2215 3287 1611 1983 1489 2051 3662 3065 6072 4510 2401 1764 2996 240 Page 65 . MN 40-29 U zvezda-0-zvezda-trougao ELT Greb.prek. MN 200-53 U 1-0-2 tropolna ELT Greb.prek.prek.prek. MN 25-90 PK 0-1 jednopolna ELT Greb.prek.prek. MN 25-26 U start-1-0-2-start reverz ELT Greb.prek.prek. MN 25-75 U 1-0-2 cetvoropolna ELT Greb. MN 25-15 U 0-1-start ELT Greb. MN 40-22 U 0-1-2 odvojenog 2 namota ELT Greb. MN 25-10 PK 0-1 tropolna ELT Greb. MN 25-92 U 0-1 cetvoropolna ELT Greb.prek.prek. MN-63-53 PK 1-0-2 tropolna ELT Kuciste manje za 10 A (niska) Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex Eltex kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1498 702 462 554 888 12026 10022 9019 1035 796 853 1074 1074 1102 1449 1121 1865 1560 1449 1070 2347 853 1074 1283 2753 969 729 1155 915 1546 1243 1822 849 609. MN 25-51 U 1-0-2 jednopolna ELT Greb. MN 25-53 PK 1-0-2 tropolna ELT Greb. MN 25-254 U 0-1-2-3 grupna sklopka ELT Greb.prek. MN 63-92 U 0-1 cetvoropolna ELT Greb. MN 40-12 U 0-zvezda-trougao ELT Greb. MN 40-12 PK 0-zvezda-trougao ELT Greb.prek.prek.prek.prek. MN 16-91 U 0-1 dvopolna ELT Greb.prek.prek.prek. MN 25-135 U 0-1-2 tropolna ELT Greb. MN 25-91 U 0-1 dvopolna ELT Greb.prek. MN 16-75 U 1-0-2 cetvoropolna ELT Greb. MN 25-90 U 0-1 jednopolna ELT Greb.prek.prek. MN 63-12 U 0-zvezda-trougao ELT Greb. MN 200-12 U 0-zvezda-trougao ELT Greb.prek. MN 25-12 U 0-zvezda-trougao ELT Greb. MN 63-10 PK 0-1 tropolna ELT Greb.prek.prek. MN 25-107 U 0-1-2 jednopolna ELT Greb.prek.prek.prek. MN 25-110 U 0-1-2-3-4-5 jednopolna ELT Greb. MN 63-53 U 1-0-2 tropolna ELT Greb.lager lista 5200075 6200090 5200090 5200091 5200092 5700012 5700053 5700092 6300010 5300010 5300107 5300108 5300109 5300011 5300110 5301186 6300012 5300012 5300135 5300015 5300021 5300251 5300254 5300026 5303363 6300051 5300051 6300052 5300052 6300053 5300053 5300075 6300090 5300090 5300091 5300092 6400010 5400010 6400012 5400012 6400022 5400022 5400029 6400053 5400053 5400075 5400092 6500010 5500010 5500011 6500012 5500012 5500020 5500021 5500053 5500092 6500053 7000004 ELT Greb.prek.prek. MN 63-21 U troug-zvez-0-zvez-troug ELT Greb.prek.prek. MN 16-92 U 0-1 cetvoropolna ELT Greb. MN 63-10 U 0-1 tropolna ELT Greb. MN 40-75 U 1-0-2 cetvoropolna ELT Greb. MN 63-11 U 1-0-2 reverziona 3 polna ELT Greb.prek. MN 40-53 U 1-0-2 tropolna ELT Greb. MN 25-10 U 0-1 tropolna ELT Greb.prek.prek.prek. MN 63-12 PK 0-zvezda-trougao ELT Greb. MN 40-22 PK 0-1-2 odvojenog 2 namo ELT Greb. MN 25-53 U 1-0-2 tropolna ELT Greb.prek.prek. MN 25-1186 U za aparate za varenje ELT Greb.prek.prek. MN 25-51 PK 1-0-2 jednopolna ELT Greb. MN 25-11 U ELT Greb.prek.prek.prek.prek.prek.prek.prek. MN 25-3363 U za aparate za varenje ELT Greb. MN 200-92 U 0-1 cetvoropolna ELT Greb.prek. MN 25-52 PK 1-0-2 dvopolna ELT Greb. MN 40-10 PK 0-1 tropolna ELT Greb. MN 40-10 U 0-1 tropolna ELT Greb. MN 25-12 PK 0-zvezda-trougao ELT Greb. MN 25-108 U 0-1-2-3 jednopolna ELT Greb. MN 25-52 U 1-0-2 dvopolna ELT Greb.prek.prek.

FACP-95/12 Feman F Al-caura neiz.36 371.61 170.77 62.36 62.DNTSO24-20/0.04 91.5VA) 200A/5A FMT Uklopni sat DUS-1 230V FMT Visokonaponski merni transf. FACP-50/12 Feman F Al-Cu pap.12 1177. FCPCu-120/10 Feman F Cu cevasta pap. FCPCu-10/6 Feman F Cu cevaste pap.FAC-95 Feman F Al-zavrsna stezajka FZSAL 25-35 Feman F Aut.15 42.22 28. FCPCu-185/12 Feman F Cu cevaste pap.17 310.55 79.FAC-70 Feman F Al-caura neiz.75 169. FACP-25/10 Feman F Al-Cu pap.55 83.57 88. FACP-35/12 Feman F Al-Cu pap.75 109. FACP-70/12 Feman F Al-Cu pap.. FCPCu-185/10 Feman F Cu cevasta pap. FACP-300/12 Feman F Al-Cu pap.0.4 46.09 205. FACP-150/12 Feman F Al-Cu pap.54 137.FLY-03-B Feman F Bimetalni svornjak Al-Cu FBS-240 Feman F Cu cevasta pap.5(2. FCPCu-16/10 Feman kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 240 494 304 304 595 16986 24668 2357 5038 264 270 270 475 1523 1540 3740 3100 3887 94600 167.58 82.FAC-150 Feman F Al-caura neiz.31 168.04 91.24 164.lager lista 7000005 7000006 7000007 7000008 7000009 LOKB11236 LOKB31236 MP112 MP312 POKOKW FEP20 FEP40 FEP65 SVET900 FEP18ST STEM081 STN60 OST201 3034167 F2601095 F2600425 F2600635 F3016702 F1912012 F1915012 F1901610 F1901608 F1924012 F1902510 F1902508 F1930012 F1903510 F1903512 F1903508 F1905010 F1905012 F1905008 F1907010 F1907012 F1909510 F1909512 F2100150 F2100016 F2100025 F2100035 F2100050 F2100070 F2100095 F2802535 F1500003 F1970240 F612010 F618510 F618512 F601010 F601006 F601008 F601610 ELT Kuciste manje za 16-25 A (niska) Eltex ELT Kuciste manje za 40-63 A (niska) Eltex ELT Kuciste vece za 10A (visoka) Eltex ELT Kuciste vece za 16-25A (visoka) Eltex ELT Kuciste vece za 40-63 A (visoka) Eltex Limeni orman KB 1/12/36 1850x300x360 Evrotehna Limeni orman KB 3/12/36 1850x800x360 Evrotehna Montazna ploca MP 1/12 Evrotehna Montazna ploca MP 3/12 Evrotehna Poklopac OK-W Evrotehna PRIGUSNICA ZA FLUO CEV 20W FEP FEP PRIGUSNICA ZA FLUO CEV 40W FEP FEP PRIGUSNICA ZA FLUO CEV 65W FEP FEP Svetiljka strela SD 136 1X36W FEP FEP Svetiljka strela SD 1x18W FEP FEP Strujni transformator STEM081 150/5 A FMT Trafo STN-60/30 kl.81 91.57 69. FACP-16/10 Feman F Al-Cu pap.11 78. FACP-35/10 Feman F Al-Cu pap.1kV 75VA FMT F Al stezaljka UNIMAX 10-95 Feman F Al stezaljka UNIMAX 4-25 Feman F Al stezaljka UNIMAX 6-35 Feman F Al-Cu kombinovana stezajka 16-70/2 Feman F Al-Cu pap.FAC-50 Feman F Al-caura neiz.14 47. FACP-50/10 Feman F Al-Cu pap.7 83.28 41.presa za krimp.52 29. FACP-240/12 Feman F Al-Cu pap.FAC-25 Feman F Al-caura neiz. FACP-120/12 Feman F Al-Cu pap. FACP-16/8 Feman F Al-Cu pap.95 28.39 54.04 109.84 558.FAC-35 Feman F Al-caura neiz.87 73. FACP-95/10 Feman F Al-Cu pap. FACP-70/10 Feman F Al-Cu pap. FCPCu-10/10 Feman F Cu cevaste pap.FAC-16 Feman F Al-caura neiz. FCPCu-10/8 Feman F Cu cevaste pap.52 310. FACP-35/8 Feman F Al-Cu pap.85 152.35 2943. FACP-50/8 Feman F Al-Cu pap. FACP-25/8 Feman F Al-Cu pap.63 78.18 177.17 Page 66 .

27 236.FPG-10/8 F Neiz.57 2126. FNH-1.75/8 F Izolovana hilzna za lic.fidos.FZH-1. FCPCu-25/8 F Cu cevaste pap.3 69.5-3 F Neiz.pap.pap. FCPCu-35/12 F Cu cevaste pap.5/4 F Neiz. FNH-1/8 F Neiz.pap.42 2.71 0.FZH-0.83 2.pap.FPG-1.16 0.hilz.38 2.5/10 F Izolovana hilzna za lic.FZH-1.hilz.28 383.58 0.46 17.5/10 F Neiz.za lic.za gnjec. FCPCu-70/12 F Cu cevaste pap.za gnjec.hilz.pap.za gnjec.FPG-10/10 F Neiz.9 83.pr.pap.69 90.73 2.za lic.za gnjec.61 2.17 8.15 22.5/8 F Neiz.pr.82 68.pr.44 Page 67 .5/5 F Neiz.FPG-1. FCPCu-6/6 F Cu cevaste pap.FZH-6/12 F Izolovana vodod. FCPCu-16/8 F Cu cevaste pap. FCPCu-50/10 F Cu cevaste pap. FCPCu-50/8 F Cu cevaste pap.5/10 F Izolovana hilzna za lic.pr.37 27.97 48.pr.pr.22 49.pr. FCPCu-16/6 F Cu cevaste pap.73 3.FZH-2.5/8 F Izolovana hilzna za lic.94 1566.FPG-10/6 F Neiz.pr.pap.8 128. FCPCu-25/10 F Cu cevaste pap. FCPCu-6/8 F Cu cevaste pap. FCPCu-70/10 F Cu cevaste pap.za lic.za gnjec. FCPCu-35/10 F Cu cevaste pap.06 48.59 2.FZH-4/12 F Izolovana hilzna za lic.7 17. FCPCu-50/12 F Cu cevaste pap.hilz.61 2.38 26.5/3 F Neiz. FCPCu-25/12 F Cu cevaste pap.FHZ-25/18 F Izolovana hilzna za lic.33 2.pr.47 2164.5/8 F Izolovana hilzna za lic. FNH-075/8 F Neiz. FNH-4/10 F Neiz.71 29.pap.94 90.53 189.FPG-1.18 140.06 106.za gnjec.23 83.pr. F Fluorescentna armatura 2x20W F Fluorescentna armatura 3x20W F Fluorescentna armatura 3x40W F Izolovana hilzna za lic.pr.02 2.za gnjec.69 103.29 51.38 122.7 42.01 107.pr.46 213.83 0.95 1.za gnjec.za lic.FLV-600 F Lim-crep-za kucni prikljucak F Limena kapa za 2.pap.88 2657.92 95.FZH-18/12 F Izolovana hilzna za lic.22 69.pr.lager lista F601606 F601608 F602510 F602512 F602508 F603510 F603512 F603508 F605010 F605012 F605016 F605008 F600605 F600606 F600608 F607010 F607012 F609508 F3200010 F3200016 F3200025 F3200035 F3200050 F3200006 F1500205 F3902020 F3903020 F3903040 F1310025 F1300508 F1300708 F1301510 F1301508 F1301008 F1310016 F1302510 F1304012 F1306012 F3801670 F3400010 F3400006 F3400008 F1550600 F3890440 F3890250 F1310708 F1311508 F1311008 F1312510 F1314010 F500153 F500154 F500155 F501010 F501006 F501008 F515012 F501610 F Cu cevaste pap. 16/25-35/70 F Klema za sajlu f 10 F Klema za sajlu f 6. FCPCu-6/5 F Cu cevaste pap.FPG-16/10 Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 35. FCPCu-50/16 F Cu cevaste pap.hilz.pr.5 5. FCPCu-35/8 F Cu cevaste pap. FCPCu-95/8 F Cu-caura neizolovana FSCCU-10 F Cu-caura neizolovana FSCCU-16 F Cu-caura neizolovana FSCCU-25 F Cu-caura neizolovana FSCCU-35 F Cu-caura neizolovana FSCCU-50 F Cu-caura neizolovana FSCCU-6 F FYS-02BM presa za nizol.pr.52 39.38 26.5 F Klema za sajlu f 8 F Klesta za zatez.FPG-150/12 F Neiz.za lic.84 26.29 2053.74 4.vez.FZH-1/8 F Izolovana hilzna za lic.85 18. FNH-2.FZH-0.82 63.

FFZM-1.04 4.64 222.5/4 F Neiz.39 180.75 F Pap. 30x40x2000 sivi F PVC kan.za gnjec.3 F Pap.64 4.FPG-2.78 5.01 Page 68 .3 F Pap.zen.za gnjec.FPG-4.pap.21 3. 40x60x2000 sivi F PVC kan. slic.4 5.pap. slic.56 3.zen.okasta izolovana FOP-1.49 3.pap.pap. 60x40x2000 sivi F PVC kan.6/4 F Neiz.pr.pap.FFZ-4.FPG-2.za gnjec. slic.izol.5/8 F Neiz.FIP-4/6 F Pap.pap. slic.za gnjec.6/8 F Neiz.pap.5/6 F Neiz.pap.pap.FPG-35/6 F Neiz.FFZ-0.42 42.fast.iglicasta neizolov.FIP-4/6 F Pap.FPG-35/12 F Neiz.FPG-35/8 F Neiz.83 202.zen.6-10 F Pap.izol. 60x40x2000 beli F PVC kan.9 3.16 37. 60x60x2000 sivi F Pap.za gnjec.4 31.18 42. 17x17x2000 beli F PVC kan.za gnjec.66 3.FPG-50/12 F Neiz.fast.5 F Pap.5-6.3 F Pap.5 F Pap.5 F Pap.pap.FFZ-4.za gnjec.FPG-25/16 F Neiz.iglicasta izolov. 30x60x2000 beli F PVC kan. slic.94 18. slic.za gnjec.fast.FPG-2.3 F Pap.97 3.24 256.5 5.04 3.24 218. nes.21 165.fast.56 6.FPG-16/12 F Neiz.neizol.55 6.5 F PVC kan.pap.5/3 F Neiz.42 172.33 140.41 57.za gnjec.FFZM-2.29 233.iglicasta izolov.pap.3 F Pap.02 202.FPG-25/6 F Neiz.neizol. 60x40x2000 beli F PVC kan.za gnjec.pap.6-6.18 31.6-6.za gnjec.FFZ-1.pap.78 7.5 3.99 56.FFZ-2. slic. nes.FPG-25/8 F Neiz.4 42.FPG-16/8 F Neiz.fast.fast. 40x40x2000 sivi F PVC kan.FPG-35/10 F Neiz.za gnjec.FPG-4.pap.FIP-1.FIP-1.5/3 Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 24.38 2.FPG-16/6 F Neiz. 40x40x2000 beli F PVC kan.za gnjec.02 218.49 92. nes.za gnjec.iglicasta neizolov.za gnjec.neizol.pap.37 198.pap.09 3.pap.FPG-25/10 F Neiz.FPG-2.izol.za gnjec.6/5 F Neiz.8/10 F Neiz.83 180.FFZ-2.pr.24 2.06 8.3 F Pap.74 2. 30x40x2000 beli F PVC kan. slic.za gnjec.sa dod.04 3. nes.9 256.fast.izol.9 42.sa dod. 60x60x2000 beli F PVC kan.za gnjec.za gnjec.5-6. 40x60x2000beli F PVC kan.lager lista F501612 F501606 F501608 F500253 F500254 F500255 F500256 F500258 F502510 F502512 F502516 F502506 F502508 F503510 F503512 F503506 F503508 F500464 F500465 F500466 F500468 F500469 F505012 F505008 F3890625 F5003017 F5003010 F5003020 F5003040 F5003060 F5004040 F5006040 F5006060 F5063041 F5064040 F5064041 F5064061 F5064060 F5066040 F5066041 F5066060 F5066061 F1600105 F1600205 F1600406 F1610007 F1620105 F1620205 F1610406 F1620406 F1110116 F1110125 F1110146 F1110015 F1110046 F1630105 F1630205 F1000153 F Neiz.96 3.za gnjec.pap.FPG-4.FPG-50/8 F Obujmica FOD 2.11 103.neizol.FIP-2.zen. nes.zen.za gnjec.5 F Pap.pap.5 F Pap. nes.4 44.FFZ-1. nes.neizol.FPG-25/12 F Neiz.za gnjec.pap.5/5 F Neiz.FFZ-4.7 19.44 2. 30x20x2000 beli F PVC kan. 60x60x2000 beli F PVC kan.pap.5-6. slic.zen.5-6.FPG-2.za gnjec.izol.12 48.fast. 40x40x2000 beli F PVC kan.FPG-4.zen.09 3.pap.pap.64 36.za gnjec.99 8. nes.FPG-4.6/6 F Neiz.09 163.iglicasta izolov. 30x10x2000 beli F PVC kan.zen.

vilj.98 26418 301. 4x16-25mm F Zatezac M-10(kovani)PSK-18 F Zivina svet.6/5 F Pap.za zavrt.vilj.vilj.okasta izolovana FOP-2.pr.vilj.okasta izolovana FOP-4.neiz.p.okasta izolovana FOP-2.izolovane FVP-1.okasta izolovana FOP-1.izolovane FVP-2.5mm za 185 Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman Feman kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom par 3.16 6.okasta izolovana FOP-2.FHT-202B F Rucna kablovska presa FP-50-C F Rucni merac duz.izolovane FVP-2. F Zivina svet.72 6.5/3 F Pap.vilj.18 285.5/4 F Pap.okasta izolovana FOP-1.izolovane FVP-2. zila iz snopa Nosac izolatora NSN 16E Nosac izolatora NSN 16FVx100 Noz za blankiranje Ly-25-6 F6603023 Obl.PAPAL/CUFVBR-150/12 F Zat.okasta izolovana FOP-2.izolovane FVP-1.56 4.presa RMK 10 F Rucn.6/10 F Pap.za neiz.tipl.okasta.5/4 F Pap.95 22.62 196.74 4.48 8.08 2347.75 8.35 2354.52 169.5/8 F Pap.5/6 F Pap.24 3.8 102.28 394.tipl.5/6 F Pap.ov.za kuc.9 1947.ov.izolovane FVP-4.za sekt.5/10 F Pap.vilj. FPT/Z-10 F Plast.za gnjec.5/5 F Pap.21 3.(duza cev) F Vodon.vilj.33 3.44 212.vilj.okasta izolovana FOP-4. fidos 4-35/6-150-8Z Izolovana vodozaptivna fidos 4-35/6-150-8Z Kljuc za izdv.16 4.okasta izolovana FOP-4. Neiz.6/5 F Pap.5/3 F Pap.bim.44 4.okasta izolovana FOP-1.13 Page 69 .6/8 F Pap.lager lista F1000154 F1000155 F1000156 F1000158 F1000259 F1000253 F1000254 F1000255 F1000256 F1000469 F1000465 F1000466 F1000468 F1000464 F1200154 F1200155 F1200156 F1200253 F1200254 F1200255 F1200256 F1200465 F1200466 F1201153 F1201155 F1201254 F1201255 F1715011 F1715007 F1715009 F6603107 F6603110 F6602976 F1500204 F1800052 F4600010 F3901012 F5000200 F5090010 F2700425 F2700635 F2700650 F3900150 F1941512 F3811625 F3890010 F3900140 F3900130 F1500102 F515016 F5000120 F3804151 3804151 F3850110 F6600843 F6600844 F6603023 F1801894 F Pap.16 4.35 414.16 1934.presa FKH 18 F Rucna .26 26.16 4.5/4 F Pap.21 3.98 3.za zavrt.5/4 F Pap.6/6 F Pap.58 304.(prava)bez sijal.neiz.5 2127.33 4.vilj.5/4 F Pap.5/5 F Pap.33 1053 2832.5/3 F Pap.izolovane FVP-4. i hil.sa pr. FPG-150/16 Granicnik za VS kleme Izol.89 998.pap.kab.kabla FRM 3-25mm F Senilo za fluo armature 20W F Sina za nosenje VS klema L=1m F Stitnici za pokriv.5/5 F Pap.5/6 F Pap.6/4 F Pap.5/5 F Pap.okasta izolovana FOP-1. vod.24 3.74 3.02 160.94 4.FVP-2.FVP-1.33 3.FVP-1.5/8 F Pap.ov.79 848.stez.5/5 F Plast.46 5.55 342.izolovane FVP-1.vilj.6/6 F Pap.neiz.ov.izolovane FVP-2.33 3.91 4128.24 6.56 3.24 7.72 6.vilj.okasta izolovana FOP-4.16 194.neiz.03 226.pr. PTT kablova F Super-Unimax-stezaljka 4-25 F Super-Unimax-stezaljka 6-35 F Super-Unimax-stezaljka 6-50 F Ulicna stubna svet. F hoby presa FRC-102 F.okasta izolovana FOP-2.za zavrt.vilj.vilj. FPT/Z-6 F Plast.44 3.tipl.(kosa) bez sijal.16 1. FPT/Z-8 F Presa FLY-03C F Ruc.74 2354.45 3010.izolovana FOP-4.44 3.FVP-2.5/5 F Pap.

lager lista F1801896 F5080272 F5082031 F5082032 F3100070 F3100074 F3100090 F5090045 F4710019 F1800450 F1800010 F4700080 F5090000 F1801877 F1801874 F3850105 F4710219 F3812070 F3890012 F4710000 F470002 FIND093.PA 1500 1x50-70 Feman Zatezac M-12(kovani) PSK-18 Feman Zatezac prohrom trake Feman Zatezac prohrom trake fzt Feman Kratkospojnik 093.nosac za stub Feman PSK-7 750-320 prol.67 427.13 76. za zid i bet.20 GE35174 GE35178 GE29044 GE30108 GE12693 GE90244 GE29534 GE29534PRC GE96667 GE34883 GE29748 GE39979 GE390198 GE39985 GE18146 GE96668 GE34886 GE29769 GE90280 GE29580 GE37627 GE78128 GE29784 GE39445 GE37755 SVET082 GE41745 GE32419 GE32420 GE12864 SVET071 GE76210 GE762210PRC GE76209 GE91428 GE76208 Obl.dist.07 1000.52 145 80 87.08 163 80 80 80 80 161 260 167.35 6932.55 11927. nos.za sekt. nos.8 95 290 290 290 140 89 97.94 456. kablova FLK450 Feman Rucni alat za probijanje lima FAP-10 Feman Savijeni nosac porcelan izolatora NSN-16 Feman Stit za pokrivanje energet.7x19x20000+zab Feman Rucna makaza za sec.17 3060.97 566 580 525 290 765 235. za stub Feman PSK-9 150 pr.94 1629.38 33.31 15007.09 358.traka 0.12 1629.13i 1 Feman Zabica za prohrom traku 19mm Feman Zat.stez. kljuc 10.01 80 248.43 210.76 27. izol.2x4000 oranz Feman Proh.54 15339.3 118 299 130 130 140 210 145 145 560.kab150mm za 185 Feman Orman MRO1/N-U 780x915x250 Feman Orman SMC MRO 1-2 320x665x235 Feman Orman SMO NRO1-U 320x665x235 Feman PSK-7 500-230 prol.85 172.15 11122.84 175 235.65 5661 6338.88 218. kablova(gal stitnik) Feman Umetak za presu FP-185 AL-120 Feman Umetak za presu FP-185 AL-70 Feman Univer. Feman PVC cev fi 10x3.20 finder Finder 24V 100W classic sijalica E27 GE GE 24V 25W classic sijalica E27 GE GE 24V 40W classic sijalica E27 GE GE 24V 60W classic sijalica E27 GE GE Fluo cev 13W /33 525 4200 25 GE12693 T5 GE Fluo cev 14W T5/865 STARCOAT D549mm GE Fluo cev 15W F15/54 GE29534 GE Fluo cev 15W F15/54 PRC GE Fluo cev 18W /T8/54/GE/SL/1-25 6500k GE GE Fluo cev 18W F74 GE 34883 GE Fluo cev 20W F20W/74 GE GE Fluo cev 21W F21W/T5/865 GE39979 GE Fluo cev 24W T5 6500K STARCOAT GE Fluo cev 28W F28W/T5/865 D1149mm GE39985 GE Fluo cev 30W /54 6500K 25 GE GE Fluo cev 36W /T8/54/GE/SL/1-58 6500k GE GE Fluo cev 36W 74 6500K GE 34886 GE Fluo cev 40W 40W/35 3450K/1200mm ge29769 GE Fluo cev 49W T5/GE STARCOAT GE Fluo cev 58W F74 GE 29580 GE Fluo cev 58W T8/35/535 4000k GE GE Fluo cev 58W T8/54/SL PRC GE GE Fluo cev 65W F65W/33 290 4200 25 GE29784 GE Fluo cev 6W F6W/33 290 4200 25 GE39445 GE Fluo cev 8W F8W/33 4200 25 GE Fluo cev biax 14W 2D F162D/835/2P GR8 GE GE Fluo cev biax 16W 2D/835/2P GR8 GE GE Fluo cev biax 16W F16/2D/835/2P GR8 GE GE Fluo cev biax 16W F16/2D/835/4P (GE32420) GE Fluo cev biax 18W DBX/840/G24D-2 2P GE GE Fluo cev biax 28W 2D F282D/835/4P GR10 GE GE Halogena stapna sijalica 100W K12 78mm R7s GE Halogena stapna sijalica 100W K12/78mm R7S PRC GE Halogena stapna sijalica 130W 117mm GE GE Halogena stapna sijalica 150W K12/78mm/R7S 10 GE GE Halogena stapna sijalica 200W C118mm/230V/R7Sen se E G kom kom kom kom kom kom kom m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2832.01 Page 70 .

99 598 39 90 90 220 38 39 39 39 45 39 41 39 48 40 40 39 40 45 58 45 45 45 1989 1289.92 2158 1986 1480 965 795 883 1005 1005.9 2094.3 GE GE Sijalica halogena 230V 50W Q50 GU10 GE92729 GE Sijalica kugla 25W clear D1/CL/E14 230V GE GE Sijalica kugla 25W clear D1/CL/E27 230V GE90564 GE Sijalica kugla 40W clear D1/CL/E14 230V 10/50 GE Sijalica kugla 40W clear D1/CL/E27 230V GE GE Sijalica kugla 40W opal D1/O/E27 10/50 GE GE Sijalica kugla 60W clear D1/CL/E14 230V GE 19791 GE Sijalica kugla 60W clear D1/CL/E27 230V GE91593 GE Sijalica kugla frost 25W D1/FR/E14 GE GE Sijalica kugla frost 40W D1/FR/E14 230V GE GE Sijalica kugla frost 40W D1/FR/E27 GE GE Sijalica kugla frost 40W D1/FR/E27GE GE Sijalica kugla frost 60W D1/FR/E14 GE GE Sijalica kugla frost 60W D1/FR/E27 GE GE Sijalica kugla opal 40W D1/O/E14 GE GE Sijalica kugla opal 40W D1/O/E14 GE GE Sijalica kugla opal 60W D1/O/E14 220V GE GE Sijalica kugla opal 60W D1/O/E27 100 GE GE GE Sijalica kugla opal 60W D1/O/E27 GE GE Sijalica metal halogen 70W G12 GE GE Sijalica metal halogen 150W R7S-24 GE GE Sijalica metal halogen 250W HGMI E40 GE GE Sijalica metal halogen 400W HGMI E40 GE GE Sijalica metal halogen 400W MBID E40 GE GE Sijalica metal halogen 70W R7S GE GE Sijalica natrijum 100W LU\T\E40 GE93767 GE Sijalica natrijum 150W LU 150W/100/40 E40 GE GE Sijalica natrijum 250W LU 250W/E40 GE GE Sijalica natrijum 400W LU/T/E40 GE GE Sijalica natrijum 400W LU/T/E40 natrijum GE GE Sijalica natrijum 70W LU/90/T12/E27 GE GE kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 185 230 185 70 575 495 480 495.3 closed 10 GE GE Sijalica halogena 12V 50W /M58/EXN/GU5.86 225 32.lager lista GE96949 GE76207 GE74530 GE74530PRC GE91391 GE91390 GE28720 GE28724 GE21669 GE22566 GE91127 GE23547 GE91226 GE19946 GE21667 GE21668 GE91724 GE13598 GE37664 GE37660 GE37653 GE35252 GE96724 GE96723 GE17944 GE38006 GE38002 GE92729 GE19781 GE90564 GE19788 GE90565 GE90524 GE19791 GE91593 GE19787 GE28290 GE28287 GE90567 GE19793 GE90568 GE19780 GE91094 GE19773 GE92000 GE392000 GE20005 GE34527 GE32664 GE42369 GE30704 GE34530 GE93767 GE44244 GE45166 GE96813 GE11678 GE96815 Halogena stapna sijalica 300W K9/117mm/R7S 10 GE GE Halogena stapna sijalica 330W 118mmC330R7S en se GE Halogena stapna sijalica 500W K1/118mm/R7S 10 GE GE Halogena stapna sijalica 500W K1/118mm/R7S PRC GE Infra red 250W R/IR-R/E27 240V GE 91391 GE Infra satin 250W R/IR/SA/E27 240V GE91390 GE Infra sec 150W clear /R/CL/E27/240V GE 28720 GE Infra sec 250W clear R/IR/CL/E27 235/245V GE 28724 GE Obicna sijalica 100W A50/CI/E27 230V GE GE Obicna sijalica 150W T-68 E-27 GE GE Obicna sijalica 200W A1/CL/E27 230V GE GE Obicna sijalica 25W A50/CL/E27 230V GE GE Obicna sijalica 300W A1/CL/E27 230V GE GE Obicna sijalica 40W A50/CL/E27 230V GE GE Obicna sijalica 60W E27 230V GE GE Obicna sijalica 75W A50/CL/E27 230VGE GE Obicna sijalica E40 300W A1/CL/E40 230V GE GE Projekciona sijalica 24V 150W G6.86 32.02 593 Page 71 .86 32.02 31 84 125 32.88 288.99 240 168 168 168 265 287.35 GE GE Sijalica PL 11W F11W BX/840/G23 10 GE GE Sijalica PL 7W F7W BX/SPX41/840/G23 10 GE GE Sijalica PL 9W F9W BX/SPX41/840/23 10 GE GE Sijalica PLC 26W 2P DBXT4/SPX41/840/G24D-3 2P GEGE Sijalica fluo sol 160W E27 sijalica GE 96724 GE Sijalica fluo sol 250W HMLI 250/E40 GE96723 GE Sijalica frost 75W A50/FR/E27 230V 10/50/100 GE GE Sijalica halogena 12V 20W M269/GU5.

99 300 280 370 320 310 399 588 465 365 299 42 42 42 48 48 58 58 88 89 88 88 89 89 88 88 88 Page 72 .lager lista GE91095 GE91116 GE90544 GE90540 GE90541 GE90562 GE90542 GE90543 GE92860 GE91524 GE92366 GE91079 GE91327 GE91080 GE92859 GE91386 GE91532 GE91387 GE91530 GE91389 GE91533 GE91388 GE91531 GE75730 GE40837 GE40831 GE40844 GE72688 GE88270 GE26447 GE88718 GE88722 GE82911 GE88703 GE97000 GE88701 GE82926 GE88178 GE88643 GE72717 GE82941 GE72712 GE90488 GE90487 GE90480 GE91323 GE91534 GE33040 GE90481 GE28002 GE90922 GE90923 GE90924 GE90920 GE90921 GE91930 GE91929 GE91927 Sijalica opal balon 100W G125/O/230V GE Sijalica opal balon 60W G95\O\E27 230V GE91116 Sijalica soft 100W A1/SL/E27 230 GE 90544 Sijalica soft 25W A1/SL/E27 230 GE Sijalica soft 40W A1/SL/E27 230 GE Sijalica soft 40W T45/SL/E14 230V GE Sijalica soft 60W A1/SL/E27 10/50 GE Sijalica soft 75W A1/SL/E27 230 GE Sijalica spotna 100W R80/E27 230 GE92860 Sijalica spotna 30W R39/E14 230 GE Sijalica spotna 40W R50/E14 230V 50 GE 92366 Sijalica spotna 40W R63/E27 230V GE 91079 Sijalica spotna 60W R50/E14 230V GE 91327 Sijalica spotna 60W R63/E27 230V GE 91080 Sijalica spotna 75W R80 E27 230V 40 GE92859 Sijalica spotna crvena 40W R50/E14 GE Sijalica spotna crvena 40W R63/R/E27 230V GE Sijalica spotna plava 40W R50/E14 GE Sijalica spotna plava 40W R63/B/E27 230V GE Sijalica spotna zelena 40W R50/E14 GE Sijalica spotna zelena 40W R63/G/E27 230V GE Sijalica spotna zuta 40W R50/E14 GE Sijalica spotna zuta 40W R63/Y/E27 230V GE Sijalica stedljiva 3U 11W T3/E27 6500K GE Sijalica stedljiva 3U 11W TBXT3/827/E27 2700k GE Sijalica stedljiva 3U 11W mini /TBX/827/E14 2700k Sijalica stedljiva 3U 11W mini TBX/T3/865E27 6500k Sijalica stedljiva 3U 15W T3/E27 2700K GE Sijalica stedljiva 3U 15W TBX/865/E27 6500K GE Sijalica stedljiva 3U 15W mini TBX3/827/E27 2700k Sijalica stedljiva 3U 20W T3//E27 10000H 2700K GE Sijalica stedljiva 3U 20W T3/E27 4000K GE Sijalica stedljiva 3U 20W TBX3/827/E27 2700k GE Sijalica stedljiva 3U 9W TBX/T3/865/E1410000h6500k Sijalica stedljiva 4U 23W 4000K E27 GE97000 Sijalica stedljiva mini 9W TBX/T3/865/E27 2700k GE Sijalica stedljiva mini spiralna 11W 827/E27 2700k Sijalica stedljiva okrugla 8W GLS E14 2700k GE Sijalica stedljiva sa senzorom 15W E27 2700K GE Sijalica stedljiva spiralna 15W 827/E27 2700k GE Sijalica stedljiva spiralna 20W 827/E27 2700k GE Sijalica stedljiva spiralna 8W E27 8000h 2700k GE Sijalica sveca clear 25W C1/CL/E14 230V GE Sijalica sveca clear 40W C1/CL/E14 230V GE Sijalica sveca clear 60W C1/CL/E14 230V GE Sijalica sveca frost 40W C1/F/E14 230 GE 91323 Sijalica sveca frost 60W C1/FR/E14 230V GE Sijalica sveca opal 40W C1/O/E14 GE 33040 Sijalica sveca opal 60W C1/SL/E14 10/50 GE Sijalica u boji 25W crvena A1/R/E27 230V 50 Red GE Sijalica u boji 25W crvena A1/R/E27 230V GE Sijalica u boji 25W narandzasta A1/E27230V GE90923 Sijalica u boji 25W plava A1/B/E27 230V 50 GE Sijalica u boji 25W zelena A1/E27/230V 50 green GE Sijalica u boji 25W zuta A1/E27 230V 50 yellow GE Sijalica u boji crvena 15W A1/R/E27 230V GE Sijalica u boji narandzasta 15W A1/0/E27 230V GE Sijalica u boji plava 25W A1/B/E27 230V 50 GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 295 221 58 58 58 69 58 58 85 72 72 80 72 85 85 143 140 140 140 140 140 140 135 325 250 250 250 335 280 260 340 299.

28 108.85 721.3 1309 1365.92 25.39 421.56 458.2 99.79 122.5 355.86 954.07 3700 55.9 69 127.3 405.75 355.95 310.13 477.7 119 33.25 49 138.1 99.02 860 25 25 25.19 499.8 Page 73 .8 405.18 466.2 1365.5 377.28 99.49 654.7 688.18 1465.9 572.78 114.15 506.6 360.92 2530.75 610.65 410.3 439.76 805.lager lista GE91928 GE13110 GE13111 GE12512 GE92046 GE12447 GE35239 GE91780 GE44180 GE73737 GE44185 GE42865 GE42760 GE64085 GE64087 GE43155 GE44479 GIPS2/1 GPS100 GPS60 GPS78 CEPMK OST5955 GREJ5/4-2000 TAP1166 TAP001 TAP2000 TAP833 GREJ2000 MEBOS2000 GREJTOR2000 GREJ3000 GREJTOR3000 GB55/42000 KOTLA54 OST5743 KOTLA64 GREJ1100 GREJ1150WG GREJ1200 OST705 GREJ2000900 OST5761 GREJVM2800 TAPDUG DUGT0-300 OST5200 OST5757 GREJ1500 2000MK OST5305 OST5679 OST5678 OST5577 GREJ500 GREJ525 GTAPS1000 METAL2000 Sijalica u boji zelena 15W A1/G/E27 230V 50GE Sijalica za aspirator 40W 40T28/CL/E14 1/50 GE Sijalica za aspirator 60W 60T28/CL/E141/50 GE13111 Sijalica za frizidere 15W P1/CL/E14 10/50 GE12512 Sijalica za frizidere 15W clear E-14 GE Sijalica za rerne 15W T300 E14 230V GE Sijalica za semafore 60W E27 230V Sijalica za sivace masine 15W P1/CL/B15D 230 100 Sijalica zivina 125W H 125W/E27 GE 44180 Sijalica zivina 250W H 250W/E40 GE 73737 Sijalica zivina 400W H GLI 400W/E40 12 GE 44185 Starter 4-22W GE Starter 4-65W GE Starter za fluo cev 4-22W GE Starter za fluo cev 4-65W GE Svetiljka plafonjera 2D Brio 16W HL 835 GE43155 Svetiljka plafonjera 2D Brio 28W HL 835 GE43172 Gips 2kg/1pak alabaster Razvodna kutija 100x100 za Gips Razvodna kutija fi60 za Gips Razvodna kutija fi78 za Gips Cep grejaca bojlera MK sa navrkom komplet Cevni grejac za ves masinu dupli 1700+700W Cevni grejac 5/4 coll 2000W sa sondom Cevni grejac TAP 1166W Mk Cevni grejac TAP 1500W CER Cevni grejac TAP 2000W Cevni grejac TAP833 Cevni grejac bojlera 2000W (spiralni) Cevni grejac bojlera 2000W MEBOS M14 Cevni grejac bojlera 2000W toroidni Cevni grejac bojlera 3000W Cevni grejac bojlera 3000W toroidni Cevni grejac bojlera 5/4 6KW vijcana veza Cevni grejac kotla 5/4 coll 2000W Cevni grejac kotla 5/4 coll 3x2000W Cevni grejac kotla 6/4 coll 200W Cevni grejac za rerne 1100W M Cevni grejac za rerne 1150W Gorenje Cevni grejac za rerne 1200W Cevni grejac za rerne 1250W Cevni grejac za rerne dupli 2000/900W Cevni grejac za ves masinu 2400W Cevni grejac za ves masinu 2800W Dugme TAP Dugme termostata 0-300 Dugme termostata 30-90C Flansna grejaca elipsa Grejac bojlera 1500W spiralna Grejac bojlera 2000E Mk komplet Grejac kvarcne peci L=384mm 600W Grejac kvarcne peci L=420mm 800W Grejac kvarcne peci L=550mm 1000W Grejac kvarcne peci L=615mm 1200W Grejac rerne perle 400/500W keramia kraca Grejac rerne perle 525/525W keramia duza Grejac spiralni na samotu za TAP 1000W Grejac za bojler 2000W Metalac GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GE kom GIPS kom GIPS DOZNE kom GIPS DOZNE kom GIPS DOZNE kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom 88 115 111 79 76 79 110 79 255 495.19 466.89 643.

8 1198.47 477.59 10235 388.1 466.8 266.84 59.9 546.kotao 20-110 Ventilator za termo akulacioni pec desni Ventilator za termo akulacioni pec levi Zaptivac bojlera 6-rupa Koncar Zaptivac grejaca bojlera Zaptivac grejaca bojlera sa falcom Navrtka za fixiranje M12 GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom GREJNA TEHNIKA kom Gewiss kom 692.16 462 632. -50-150C sa termoparom Termostat frizidera K-50 Termostat sa prekidacem 324C za fritezu Termostat zamrzivaca K-54 Trofazni kapilarni termostat TAP (50-230)C Trofazni termostat TAP 300C Trofazni termostat TAP 380V/110C Trofazni termostat TAP 380V/280C MMG Trofazni termostat TAP 380V/320C Grcka Trofazni termostat.8 679.2 499.2 62.6 310.7 11700 11700 12900 133.48 543.88 106.81 99.94 20.15 2000 105.78 1108 1198.2 355.88 723.19 62.16 Page 74 .25 799.2 688.64 532.32 688.4 921.69 604.5 mikrofarada Kondenzator 20 mikrofarada Kontra flansna za bojler Lezaj ventilatora sa sinter lezajem Monofazni termostat TAP 110C Monofazni termostat TAP 200C Nalegajuci cevni termostat 0-90C Petopolna redna stezaljka TAP Plocasti grejac u limu 450W Plocasti grejac u limu 600W Elker Sloboda Prekidac rerne 1-osovina Prekidac ringle 6+0 polozaja Sigurnosna dioda 117C za raijatore Sonda PT100 L=160mm (0-250)c 4-20mA Sonda PT100 L=160mm (0-500)c 4-20mA Sonda PT100 L=400mm (0-250)c 4-20mA Sonda grejaca bojlera Spiralni grejac kvarcnog peca 1000W Spiralni grejac kvarcnog peca 1200W Spiralni grejac na samotu za TAP 1333W Stapni termostat bojlera Italianski kockasti Stapni termostat za bojler DT127 Metalflex okrugli Stapni ubodni termostat bojlera italianski kockast Termicka zastita malog bojlera 117C Termoregulator temp.3 932.8 310.16 62.48 3266.93 832.48 288.2 627.35 2819.9 131.58 334.02 610.39 280 244.2 2819.02 543.4 543.8 66.6 48.67 944.38 1099 1099 1107.lager lista PROHR2000 NIKL2000 IZM2000 LEOV1500 LEOV2000 OST5148 OST5149 GP110 GP110EGO GP145EXP GP145 GP180EXP GP180S GPS220S GP80S GP95 OST5139 OST5884 KOND125 KOND20 KONT-FL OST5306 TAP110 TAP200 OST204 OST5199 GREJPL450 OST704 OST5138 OST0222 OST5735 SONDA16250 SONDA16400 SONDA40250 OST5758 SPIRAL1000W SPIRAL1200W GREJ1333 OST5141 DT-127 OST5759 OST5182 TERMOR150 OST0223 TKT324 6274 OST5829 TTAP300C TAP380/110 TAP380/280 TAP380/320 KOTAO20110 OST5145 OST5574 ZAPT02 ZAPT01 ZAPT03 GW52161 Grejac za bojler 2000W prohrom Grejac za bojler duzi Niklovan 2000W Grejac za izmenjivac toplote 2000W Niklovan Grejac za makedonski bojler 1500W 10L Grejac za makedonski bojler 2000W(Leov) Grejac za radijator 5/4 2000W desni navoj Grejac za radijator 5/4 2000W levi navoj Grejna ploca fi 110 Grejna ploca fi 110 Ego Grejna ploca fi 145 exp Grejna ploca fi 145s Grejna ploca fi 180exp Grejna ploca fi 180s Grejna ploca fi 220S Grejna ploca fi 80S Grejna polca fi 95 Kapilarni termostat kvarcne peci 0-40C Kapilarni termostat za rerne (50-320)C Kondenzator 12.

B4.SP.B4. A.9220 tegola Gromobranska oprema kom Potpora za krovni vod oblik CJUSNB4923Ptegola ravn Gromobranska oprema kom Potpora za krovni vod sleme manji A JUS.4 58.84 195 195 195 707.4 707.4 83.lager lista GW52162 GW52163 GW52164 GW52165 GW52166 GW52167 GW52168 GW92006 GW92007 GW92005 GW92067 GW92068 GW92069 GW52121 GW52123 GW52124 GW52125 GW52126 GW52127 GW52128 GW52122 GIPS2/1E HER90250 G06502 G06504 HER50522 HER60122 HER700308 HER200122 HER80518 HER40111 GO1804 GO18 GO19 GO2001 GO2101 GO2502 OBC50 GO2404 GO2402 GO2305 GO2307 GO2301 GO2302 GO2304 GO2306 GO2403 N00101 N00102 N005 N00302 PERFT-F16 GO3302 GO33 GO2801 GO2802 GO34 GO31 Navrtka za fixiranje M16 Gewiss kom Navrtka za fixiranje M20 Gewiss kom Navrtka za fixiranje M25 Gewiss kom Navrtka za fixiranje M32 Gewiss kom Navrtka za fixiranje M40 Gewiss kom Navrtka za fixiranje M50 Gewiss kom Navrtka za fixiranje M63 Gewiss kom Osigurac automatski 1P C10 6KA Gewiss Gewiss kom Osigurac automatski 1P C16 6KA Gewiss Gewiss kom Osigurac automatski 1P C6 6KA Gewiss Gewiss kom Osigurac automatski 3P C16 6KA Gewiss Gewiss kom Osigurac automatski 3P C20 6KA Gewiss Gewiss kom Osigurac automatski 3P C25 6KA Gewiss Gewiss kom Uvodnica M12 D3-3.82 2929 4895 140.N.9 93.4 95.N.5 IP68 Gewiss kom Uvodnica M20 D10-14 IP68 Gewiss kom Uvodnica M25 D13-18 IP68 Gewiss kom Uvodnica M32 D18-25 IP68 Gewiss kom Uvodnica M40 D22-32 IP68 Gewiss kom Uvodnica M50 D32-38 IP68 Gewiss kom Uvodnica M63 D37-44 IP68 Gewiss kom Uvodnice M16 D5-10 IP68 Gewiss kom Gips 2/1 elektricarski Gips2 kom AH1 zica al legura 8mm Gromobranska oprema m Cevni uzemljivac A 3000/3 L-2000 JUSNB4942 Gromobranska oprema kom Cevni uzemljivac A 3000/3 L-3000 JUSNB4942 Gromobranska oprema kom KON 04 A simple SP.S.4 60.N.A L=1600 40x40x2JUS.44 178. K.914P2 Gromobranska oprema kom Obujmica za oluk fi 50 SLIVNIK A100JUS.915 P Gromobranska oprema kom Obujmica za oluk B 120x120 SLIVNIK JUS.N.4 78 75.B4.4 134.N.01 364 464.7 92.N.08 203.913 P Gromobranska oprema kom Obujmica za cev fi 64 dvodelna 100 JUS.920 Gromobranska oprema kom Potpora za krovni vod sleme veci A JUS.N.912 U Gromobranska oprema kom Mehanicka zastita obl.B4.89 214.b4.B4.2 63 75.76 199.16 96.B4.N.6 Page 75 .7 85.6 428.1 88.N.B4.N.24 44.JUS.64 30.N.8 125.B4.920 Gromobranska oprema kom Potpora za krovni vod za crep obl D JUSNB4922ravna Gromobranska oprema kom Potpora za krovni vod za crep sa kukom AJUSNB4922PGromobranska oprema kom 20.2 365.914 P2 Gromobranska oprema kom Obujmica za oluk fi100 SLIVNIK A100JUS. 120mm Gromobranska oprema kom KON 20 KON.915 P Gromobranska oprema kom Obujmica za cev fi50 dvodelna 100 JUS.7 93. 48x85 Gromobranska oprema kom KON 11A cev.N. obujm.S.N.913 Gromobranska oprema kom Mehanicka zastita obl.B4.N.B4.1 99.B4.1 77.8 55.B4. K.914 P2 Gromobranska oprema kom Obujmica za oluk fi120 SLIVNIK A100JUS.2 268.912 Gromobranska oprema kom Kutija za merni spoj ugr.16 24.B4.B4.N.4 428.JUS.914 P2 Gromobranska oprema kom Obujmica za oluk fi 64 SLIVNIK A100JUS.M.M.B4.4 308.JUS.8 1254.6 98.4 73.6 80.RF 48x50 za ob Gromobranska oprema kom KON05 kontaktna SP.914 Gromobranska oprema kom Obujmica za oluk B 80x120 SLIVNIK JUS.N.9 255 162 162 141. 20x48 Gromobranska oprema kom KON07 spona 3x58 RF-V Gromobranska oprema kom Kutija za merni spoj nadg.29 58.4 1512 1635.1 75 95. Gromobranska oprema kom KON 06 zljebana SP. B.6 73.914 P2 Gromobranska oprema kom Obujmica za oluk oblik B 100x100 SLIVNIK JUSNB4914Gromobranska oprema kom PSK-1 hvataljka krajnja 300kg U Gromobranska oprema kom PSK-1 hvataljka krajnja 800kg U Gromobranska oprema kom PSK-10 prolazni za stub 500kg U Gromobranska oprema kom PSK-4 nosac prolazni za stub kuka FI12x320 U Gromobranska oprema kom Perforirana traka FI 6 L=2m U Gromobranska oprema kom Potpora za krovni vod C uvrnut jusn.B 1600 50X40X JUS.3 91.914 O Gromobranska oprema kom Obujmica za oluk fi 110 SLIVNIK A100JUS.912 U Gromobranska oprema kom Kutija za podzemni merni spoj B.914P2 Gromobranska oprema kom Obujmica za oluk fi 135 SLIVNIK A100JUS.N.B4.4 707.

A stablo L-100 fi8 drvo GO4703 Potpora za vod stablo drvo oblA L-120 FI8JUSNB4925 HER90160 RH5 zica RF 10mm HER1421 SON14 RF-K 8mm GO13 Stezaljka za oluk JUS N.6 116.19 78.6 75 1900 82.37 1050.8 55. RG-59-U PP47SPOJ Komplet za spojanje ksts sig 5x2.46 265 102.54 193.6 75 47.66 2252.8 64.76 187.36 1558 2533.75 RG59U Koaks.6 88.6 176.2 57 231.6 59.N.26 2272.49 42.4 45.8 53.2 78.16 Page 76 .4 51 54.B4.91 1205. HL652T HL 652 zidna lampa titatanium black HL787WHITE HL 787 Ceiling lamp white HLT810W HL Fluo cev 10W T8 daylight bela HLT513W HL Fluo cev 13W T5 daylight bela HLT815W HL Fluo cev 15W T8 daylight bela HLT416W HL Fluo cev 16W T4 daylight bela HLT8BLB18W HL Fluo cev 18W T8 BLB uv black HLT818WBLUE HL Fluo cev 18W T8 color blue HLT818WGREEN Fluo cev 18W T8 color green HL HLT818WRED HL Fluo cev 18W T8 color red HLT818W HL Fluo cev 18W T8 daylight bela HLT521W HL Fluo cev 21W T5 daylight bela HLT528W HL Fluo cev 28W T5 daylight bela HLT830W HL Fluo cev 30W T8 daylight bela HLT532WCIRCLE Fluo cev 32W T5 kruzna bela circular daylight HL HLT532CIRCLEAHL Fluo cev 32W T5 kruzna bela sa adapterom E27 HLT932W HL Fluo cev 32W T9 kruzna bela circular daylight Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema m Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom Gromobranska oprema kom HANDY kom HOLDING kom HOLDING m HOLDING kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom Horoz kom 192.5 za PP00 1kv HLASP10 Aspirator E-10 fi100 HLASP12 Aspirator E-12 fi120 HL238 Butanska lampa 15W E27 HL275 Garden lamp 60W E27 220V black HL245 Garden lamp E27 HL245 HL243 Garden lamp HL243 E27 HL244 Garden lamp HL244 E27 HL10MIX HL 10 yards mix adhesive tape izolir traka HL20MIX HL 20 yards mix adhesive tape izolir traka HL233 HL 233 E27 Garden lamp HL406 HL 406 Metalo halogena sijalica 150W hl410 HL 410 70/150W G12 HL471 HL 471 Photosenzor (senzor sumraka) 1200W sa nos.36 73.75 (H) LIYCY 4x0.74 88.38 2288 962.32 1033.936 GO6304 Ukrsni komad 90x90 GO6304 UK1000 Ukrsni komad III plocice vim-pla duzi saraf CRIMPRG11 Klesta CRIMP za RG-11 LIYCY4X0.19 463.51 900 412.93 143.6 59.76 43.79 2738.6 71.68 25.84 879.8 50.lager lista GO79 Potpora za traku sa betonskim uloskom 120X120 GO4903 Potpora za vod C stablo L-100 tipla FI8 JUSNB4925 GO4904 Potpora za vod C stablo L-120 tipla FI8 JUSNB4925 GO4906 Potpora za vod C stablo L-150 fi8 JUS NB 925 GO4907 Potpora za vod C stablo L-250 tipla FI8 JUSNB4925 GO4901 Potpora za vod C stablo L-80 tipla FI8 JUSNB4925 GO5000 Potpora za vod Cstblo L-120 tipla FI8 za zicu GO5002 Potpora za vod D beton L-100 FI8 JUSNB4925 0 GO5003 Potpora za vod D beton L-120 FI8 JUSNB4925 0 GO5004 Potpora za vod D beton L-130 FI8 JUSNB4925 0 GO5005 Potpora za vod D beton L-150 FI8 JUSNB4925 0 GO5001 Potpora za vod D beton L-80 fi8 JUSNB49250 GO4803 Potpora za vod obl B beton L-120 FI8 JUSNB4925 GO4702 Potpora za vod obl.74 66.21 49.2 49.56 962.28 71.B4.76 87.6 54.908 AL-TRAKA Traka Al 10x1x2000 za bandaziranje GO6302 Ukrsni komad 60x60 Traka-traka torban saraf GO6201 Ukrsni komad 60x60 ZICA-TRAKA GO6301 Ukrsni komad 60x60/II plocica TRAKA-T JUS.63 55.6 102.61 217.6 102.

01 285 285.35 10W 12V HLJCG435W12VHL Halogena sijalica JC G4 G6.2 18.3550W Halogena sijalica JCD G6.3535W Halogena sijalica JCD G6.61 83.06 18.2 18.94 41.57 36.66 50.23 46.86 82.79 51.55 41.79 91.34 28.61 Page 77 .21 37.3 35W 12V closed HLMR1650WCL HL Halogena sijalica MR16 GU5.48 72.57 43.09 35.2W color 220V red HL HLGU10LEDYELL L GU10 LED 1.01 1045 57.66 50.7 26.3 35W 220V open HLMR1120WCL HL Halogena sijalica MR11 GU4 20W 12V closed HLMR1120WOP12 Halogena sijalica MR11 GU4 20W 12V open HL HLMR1135WCL HL Halogena sijalica MR11 GU4 35W 12V closed HLMR1135WOP12 Halogena sijalica MR11 GU4 35W 12V open HL HLMR1620WCL HL Halogena sijalica MR16 GU5.4 42.54 53.93 131.2W E27 220V blue HLJDRLEDGREEN JDR LED 1.47 36.35 50W 12V HLJCDG6.79 131.3 50W 12V closed HLCRNA20 HL Izolir traka crna 20m (Adhesive tapes) HLJDRLEDBLUEHL JDR LED 1.35 35W 220V HL HLJCDG6.59 23. JCDR 50W color GU5.34 46.34 28.2W E27 220V green HL HLJDRLEDWHITE L JDR LED 1.79 131.3 75W 220V closed HLMR1120WOP HL Halogena sijalica MR11 G5.3 blue closed HLG9BLUE25W HL Halogena sijalica G9 25W blue 220V HLG9CLEAR25W Halogena sijalica G9 25W clear 220V HL HLG9FROST25W Halogena sijalica G9 25W frost 220V HL HLG9BLUE40W HL Halogena sijalica G9 40W blue 220V HLG9CLEAR40W Halogena sijalica G9 40W clear 220V HL HLG9FROST40W Halogena sijalica G9 40W frost 220V HL HLGU1035W HL Halogena sijalica GU10 35W 220V HLGU1050W HL Halogena sijalica GU10 50W 220V HLJCDR35WOP HL Halogena sijalica GU53 35W 220V OPEN HLJCG4BLUE20W Halogena sijalica JC G4 20W 12V blue HL HLJCG420W12VHL Halogena sijalica JC G4 G6 35 20W 12V HLJCG410W12VHL Halogena sijalica JC G4 G6.54 53.01 285 285.4 49.2 60.2W 220V white H HLGU10LEDBLUEL GU10 LED 1.35 35W 12V HLJCG450W12VHL Halogena sijalica JC G4 G6.86 70.3 20W 220V open HLMR1135WOP HL Halogena sijalica MR11 G5.98 285.lager lista HLT8BLB36W HL Fluo cev 36W T8 BLB uv black HLT836WBLUE HL Fluo cev 36W T8 color blue HLT836WGREEN Fluo cev 36W T8 color green HL HLT836WRED HL Fluo cev 36W T8 color red HLT836W HL Fluo cev 36W T8 daylight bela HLT5BLB6W HL Fluo cev 6W T5 BLB uv black HLT56W HL Fluo cev 6W T5 daylight bela HLT48W HL Fluo cev 8W T4 daylight bela HLT5BLB8W HL Fluo cev 8W T5 BLB uv black HLT58W HL Fluo cev 8W T5 daylight bela HLGU10LEDWHITL GU10 LED 1.2W color 220V blue H HLGU10LEDGREE GU10 LED 1.54 49.2W E27 220V yellow HL HLJDR1X3LEDB HL JDR POWER LED 1X3W 220V blue HLJDR1x3LEDWHL JDR Power led 1x3 white HL10A2LINE HL Keramicka klemna 10A 2line HL10A3LINE HL Keramicka klemna 10A 3line HL15A2LINE HL Keramicka klemna 15A 2line HL15A3LINE HL Keramicka klemna 15A 3line Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 352.2 28.15 70.3 50W 220V open HLJCDR75WCL HL Halogena sijalica JCDR GU5.22 82.47 42.35 50W 220V HL HLJCDG6.3 20W 12V closed HLMR1635WCL HL Halogena sijalica MR16 GU5.08 35.55 46.35 75W 220V HL HLJCDR35WCL HL Halogena sijalica JCDR GU5.3 50W 220V closed HLJCDR50WOP HL Halogena sijalica JCDR GU5.91 285 285 285 285 303.3 35W 220V closed HLJCDR50WCL HL Halogena sijalica JCDR GU5.82 43.2W color 220V yellow H HLGU103X1LEDW GU10 POWER LED 3X1W warm white HL HLJCDRBLUE HL Halogena sij.57 46.2W color 220V green HL HLGU10LEDRED GU10 LED 1.38 855 16.3575W Halogena sijalica JCD G6.2W E27 220V white H HLJDRLEDYELLO JDR LED 1.27 41.2 18.

lager lista HL20A2LINE HL Keramicka klemna 20A 2line HL30A2LINE HL Keramicka klemna 30A 2line HL5A2LINE HL Keramicka klemna 5A 2line HL5A3LINE HL Keramicka klemna 5A 3line HLJCDRLEDBLUE LED JCDR 1.35 73.18 14.81 75.2W color 220V red GU5.3 closed HL HLNAIL10 HL Obujmica sa ekserom 10mm nail clips round HLNAIL12 HL Obujmica sa ekserom 12mm nail clips round HLNAIL14 HL Obujmica sa ekserom 14mm nail clips round HLNAIL16 HL Obujmica sa ekserom 16mm nail clips round HLNAIL18 HL Obujmica sa ekserom 18mm nail clips round HLNAIL22 HL Obujmica sa ekserom 22mm nail clips round HLNAIL4 HL Obujmica sa ekserom 4mm nail clips round HLNAIL5 HL Obujmica sa ekserom 5mm nail clips round HLNAIL6 HL Obujmica sa ekserom 6mm nail clips round HLNAIL7 HL Obujmica sa ekserom 7mm nail clips round HLNAIL8 HL Obujmica sa ekserom 8mm nail clips round HLNAIL9 HL Obujmica sa ekserom 9mm nail clips round HLR3930W HL R39 30W E14 Reflektna sijalica frosted HLR5040WFROST R50 40W E14 Reflektna sijalica frosted HL HLR50BLUE HL R50 40W E14 color Reflektna sijalica blue HLR50GREEN HL R50 40W E14 color Reflektna sijalica green HLR50GREEN3 HL R50 40W E14 color Reflektna sijalica green HLR50RED HL R50 40W E14 color Reflektna sijalica red HLR5060WFROST R50 60W E14 Reflektna sijalica frosted HL HLR6360WFROST R63 60W E27 Reflektna sijalica frosted HL HLR63BLUE HL R63 60W E27 color Reflektna sijalica blue HLR63GREN HL R63 60W E27 color Reflektna sijalica green HLR63RED HL R63 60W E27 color Reflektna sijalica red HLR63YELLOW HL R63 60W E27 color Reflektna sijalica yellow HLR80100FROST R80 100W E27 Reflektna sijalica frosted HL HLR8060WFROST R80 60W E27 Reflektna sijalica frosted HL HLR8075WFROST R80 75W E27 Reflektna sijalica frosted HL HLROPEYEL HL Ropelight svetlece crevo 100m 2 line yellow HLLEDROPEGR HL Ropelight svetlece crevo 100m 2LINE LED green HLLEDROPERGW Ropelight svetlece crevo 100m 2LINE white HL HLEDROPEWHITE Ropelight svetlece crevo 100m 2line LED white HL HL1891000 HL Stapna halogena sijalica 1000W 189mm/R7S/220V HL78100 HL Stapna halogena sijalica 100W 78mm/R7S/220V HL2541500 HL Stapna halogena sijalica 1500W 254/R7S/220 HL78150 HL Stapna halogena sijalica 150W 78mm/R7S/220V HL118200 HL Stapna halogena sijalica 200W 118mm/R7S/220V HL118300 HL Stapna halogena sijalica 300W 118mm/R7S/220V HL118500 HL Stapna halogena sijalica 500W 118mm/R7S/220V HLS10 HL Starter za fluo cev S10 4-65W HLS2 HL Starter za fluo cev S2 4-22W HLPL11W HL Stedljiva sijalica PL 11W bela 2 pina HLPL7W HL Stedljiva sijalica PL 7W bela 2 pina HLPL9W HL Stedljiva sijalica PL 9W bela 2 pina Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 53.25 Page 78 .12 32.3 H HL3A HL Luster klemna 3A 4mm2 bela HL5A HL Luster klemna 5A 6mm2 bela HLMR16BLUE HL MR16 COLOR 50W 12V blue GU5.3 closed HLMR16GREEN HL MR16 COLOR 50W 12V green GU5.62 84.7 120.42 75.62 84.42 48.58 154.91 39.8 56.3 HL HLJCDRLEDYELL L LED JCDR 1.82 14.66 51.3 HL HLJCDRLEDGREE LED JCDR 1.91 53.12 32.47 40.81 75.3 closed HLMR16RED HL MR16 COLOR 50W 12V red GU5.12 12.81 75.35 32.01 285 34.83 221.91 56.87 42.44 20.22 47.54 71.63 268.25 71.3 57.09 204.2W color 220V white GU5.91 56.6 47.2W color 220V yellow GU5.32 52.62 133 230.3 closed HLMR16YELLOW MR16 COLOR 50W 12V yellow GU5.05 53.2W color 220V blue GU5.81 84.91 56.3 HL HLJCDRLEDWHIT LED JCDR 1.75 34.86 78 79.64 47.13 34.16 112.36 230.87 63.25 71.3 HL HLJCDRLEDRED LED JCDR 1.2W color 220V green GU5.64 96.03 285 285 285 285.8 71.64 47.

8 Page 79 .SAV HL Stedljiva sijalica PLC 18W 6400K bela 2 pina HL Stedljiva sijalica PLC 26W 6400K bela 2 pina HL Vezica 2.64 713.7 139.21 424.27 1688.88 634.lager lista HLPLC10W HLPLC13W HLPC18W HLPLC18W HLPLC26W HLVEZ1 HLVEZ6 HLVEZ2 HLVEZ7 HLVEZ3 HLVEZ4 HLVEZ5 HLZ060 HL016BLACK HL016GREEN HL016GREY HL016RED HL016BLUE HL016WHITE HL027SILVER HL027WHITE HL028BLACK HL028BLUE HL028GREEN HL028RED HL028SILVER HL028WHITE HL036PINK HL036GREEN HL036BLUE HL038BLUE HL050BLACK HL050BLUE HL050RED HL050WHITE HL051GREEN HL051SILVER HL052GREEN HL052ORANGE HL052PURPLE HL065BLACK HL065BLUE HL065GREEN HL065RED HL065WHITE HL066BLACK HL066RED HL066WHITE HL067BLACK HL067RED HL067WHITE HL068BLACK HL068WHITE HL069BLACK HL069GREY HL069RED HL074BLACK HL074RED HL Stedljiva sijalica PLC 10W 6400K bela 2 pina HL Stedljiva sijalica PLC 13W 6400K bela 2 pina HL Stedljiva sijalica PLC 18W 6400K EN.3 1863.27 1574.84 589.75 99.82 100.86 634.76 224.5x200 HL Vezica 3.01 1574.64 713.21 1160.21 1688.82 645.65 541.4 1150.75 114 40 66.21 424.27 1688.21 424.87 1688.06 1574.62 1836.5 1165.62 713.6x200 HL Vezica 3.75 99.88 1165.48 1001.55 569.06 1288.5x150 HL Vezica 2.53 569.21 424.1 186.08 424.21 424.6x370 HL zidni viseci fenjer crni Astri(Z060) HL016 Stona Lampa Black (PL sijalica) HL016 Stona Lampa Green (PL sijalica) HL016 Stona Lampa Grey (PL sijalica) HL016 Stona Lampa Red (PL sijalica) HL016 Stona lampa Blue (PL sijalica) HL016 Stona lampa White (PL sijalica) HL027 Stona lampa silver (E27 sijalica) HL027 Stona lampa white (E27 sijalica) HL028 Stona lampa black (E27 sijalica) HL028 Stona lampa blue (E27 sijalica) HL028 Stona lampa green (E27 sijalica) HL028 Stona lampa red (E27 sijalica) HL028 Stona lampa silver(E27 sijalica) HL028 Stona lampa white (E27 sijalica) HL036 Stona lampa pink (PL sijalica) HL036 Stona lampa zelena (PL sijalica) HL036 stona lampa plava (PL sijalica) HL038 Stona lampa blue (PL sijalica) HL050 Stona lampa black (E27 sijalica) HL050 Stona lampa blue (E27 sijalica) HL050 Stona lampa red (E27 sijalica) HL050 Stona lampa white (E27 sijalica) HL051 Stona lampa green (E14 sijalica) HL051 Stona lampa silver (E14 sijalica) HL052 Stona lampa green (G9 sijalica) HL052 Stona lampa orange (G9 sijalica) HL052 Stona lampa purple (G9 sijalica) HL065 Stona lampa black (G4 sijalica) HL065 Stona lampa blue (G4 sijalica) HL065 Stona lampa green (G4 sijalica) HL065 Stona lampa red( G4 sijalica ) HL065 Stona lampa white (G4 sijalica) HL066 Stona lampa black (E27 sijalica) HL066 Stona lampa red (E27 sijalica) HL066 Stona lampa white (E27 sijalica) HL067 Stona lampa black (E27 sijalica) HL067 Stona lampa crvena (E27 sijalica) HL067 Stona lampa white (E27 sijalica) HL068 Stona lampa black (E14 sijalica) HL068 Stona lampa white (E14 sijalica) HL069 Stona lampa black (PL g23 sijalica) HL069 Stona lampa grey (PL g23 sijalica) HL069 Stona lampa red (PL g23 sijalica) HL074 Stona lampa black (E27 sijalica) HL074 Stona lampa red (E27 sijalica) Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 99.67 713.6x300 HL Vezica 3.5x100 HL Vezica 2.86 589.87 1688.6 589.62 1863.61 541.75 99.52 1150.65 713.6 541.8 1001.87 1688.55 569.6x250 HL Vezica 3.46 1165.39 569.8 1113.77 301.

42 813.95 1615.04 1204.49 842 1235 1548.04 984.63 250.42 300.7 595.09 1022.9 880.11 995.56 2401.53 Page 80 .92 442.44 3249.34 1177.92 968.89 506.6 1590.21 436.95 1615.8 1615.36 1579.69 903.62 1624.44 1554.57 1820.81 3939.78 931.91 591.24 3456.83 1096.28 336.95 1408.1 1356.54 506.49 3024.31 478.91 2548.03 1168.46 11400 1498.24 2529.57 554.lager lista HL074WHITE HL080BLUE HL080WHITE HL080ORANGE HL081WHITE HL082WHITE HL100WHITE HL101WHITE HL104BLACK HL105BLACK HL106 HL110 HL120BLACK HL140 HL141 HL142 HL143 HL144 HL150 VT3120 HL151 HL152 HL153 HL160 HL161 HL162 HL163 HL164 HL165 HL170 HL180 HL181 HL182 HL183 HL185 HL190 HL200113W HL200121W HL200128W HL20016W HL20018W HL200213W HL200221W HL200228W HL20028W HL200313W HL200321W HL2004B20W HL20058W HL20078W220 HL203 HL206 HL213 HL220 HL228 HL230 HL232 HL234 HL074 Stona lampa white (E27 sijalica) HL080 Podna lampa plava (E27 sijalica) HL080 Podna lampa white (E27 sijalica) HL080 podna lampa narandzasta (E27 sijalica) HL081 Podna lampa white (E27+E14 sijalica) HL082 Podna lampa white (E27+E14 sijalica) HL100 Reflektor halogeni 150W bez senzora white HL101 Reflektor halogeni 500W bez senzora white HL104 Reflektor halogeni 150W sa senzorom black HL105 Reflektor halogeni 500W sa senzorom black HL106 Reflektor halogeni 150W rucni HL110 Reflektor halogeni 2x500W stojeci HL120 Reflektor metal halogeni 150W black HL140 11W Vodootporna 1x11W (PL g23 sijalica) HL141 20W Vodootporna 1x20W (T8 fluo cev) HL142 40W Vodootporna 1x40W (T8 fluo cev) HL143 Vodootporna 2x20W (T8 fluo cev) HL144 Vodootporna 2x40W (T8 fluo cev) HL150 Otvorena armatura 1x20W HL150 Otvorena fluo svetiljka 1x20w HL151 Otvorena armatura 2x20W HL152 Otvorena armatura 1x40W HL153 Otvorena armatura 2X40W HL160 Otvorena strela 18W HL161 Otvorena strela 36W HL162 Otvorena strela 2x18W HL163 Otvorena strela 2x36W HL164 Metalna otvorena strela 18W HL165 Metalna otvorena strela 36W HL170 Power Led Projector 16W HL180 Nadgradni raster 2x20W HL181 Nadgradni sjajni raster 2x20W HL182 Ugradni sjajni raster 4x20W HL183 Nadgradni sjajni raster 4x20W HL185 Nadgradni sjajni raster 2x40W HL190 Street lamp E27 white kandelaber HL2001 13W strela HL2001 21W strela HL2001 28W strela HL2001 6W strela HL2001 8W strela HL2002 13W strela rotaciona HL2002 21W strela rotaciona HL2002 28W strela rotaciona HL2002 8W strela rotaciona HL2003 13W strela siva HL2003 21W strela siva HL2004B 20W nizajuca zatvorena strela HL2005 8W strela sa kukama HL2007 8W radionicka lampa 5m 220V (T5 fluo cev) HL203 Garden lamp E27 60W mat chrome HL206 E27 zidna svetiljka Titan black HL213 E27 Garden lamp HL220 Zidna lampa LED HL228 Garden lamp LED HL230 E27 Zidna lampa HL232 E27 Zidna lampa HL234 E27 Garden lamp Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1001.2 1377.66 2534.95 2097 2170.86 810.54 555.32 331.72 2174.16 647.59 1424.59 483.5 253.

84 1841.6 1509.64 1845.49 10671.99 1339.57 646.5 2/3.13 960.54 1619.3 322mm Horoz HL292L HL292 Solar lamp LED Horoz HL300 HL300 1x20W Mobil panik svetiljka 3.66 1696.77 1939.83 960.62 943.4 1299.43 1614.27 1339.5h Horoz HL303030W HL3030 30W Strela polukruzni Horoz HL303036W HL3030 36W Strela polukruzni Horoz HL305 HL305 2X6W Rechargeable lamp T8 rucna 1/7.3 315.72 1291.17 2254.36 882.83 1483.96 1084.55 1669.62 Page 81 .2 1922.7 2229.91 522.27 2170.95 2098.4 1426.1 668.7 852.32 2881.7 1089.44 943.29 625.25 646.5 2748.44 221.5h Horoz HL307 HL307 7W Rechargeable mosquito killer PL 5.83 882.12 2019.51 665.5h Horoz HL308L HL308L LED Panik lampa 5h Horoz HL311 HL311 11W Rechargeable mosquito killer PL Horoz HL319L HL319L 21LED 220-240V Rech.87 185.66 777.5 1211.01 222.64 1733.5h Horoz HL308 HL308 1x8W T5 Panik lampa 1.95 559.06 2605. EMERGENCY LANTERN Horoz HL302010W HL3020 10W Strela sa uticnicama Horoz HL302015W HL3020 15W Strela sa uticnicama Horoz HL302018W HL3020 18W Strela sa uticnicama Horoz HL302030W HL3020 30W Strela sa uticnicama Horoz HL302036W HL3020 36W Strela sa uticnicama Horoz HL302111W HL3021 11W Strela sa uticnicama kratka PL sijalica Horoz HL303 HL303 Panik lampa 2x8W 1cev/5h 2cev/2.44 960.5h Horoz HL301110W HL3011 10W Strela Horoz HL301115W HL3011 15W Strela Horoz HL301118W HL3011 18W Strela Horoz HL301130W HL3011 30W Strela Horoz HL301136W HL3011 36W Strela Horoz HL301310W HL3013 10W Strela Horoz HL301315W HL3013 15W Strela Horoz HL301330W HL3013 30W Strela Horoz HL301336W HL3013 36W Strela Horoz HL30172x18W HL3017 2x18W Strela Horoz HL30172x36W HL3017 2x36W Strela Horoz HL302 HL302 2X8W T5 220-240V RECH.61 1135.5mm Horoz HL281 HL281 Garden lamp MR16 G5.94 851.46 715.8 1052.36 1021.28 1287.57 564.lager lista HL235 HL235 E27 Garden lamp Horoz HL236 HL236 E27 Garden lamp sa senzorom Horoz HL240 HL240 E27 Zidna lampa Horoz HL242 HL242 E27 Viseca lampa Horoz HL245P HL245P Gardenlampa 3x60W E27 Horoz HL246MATCHROM HL246 Zidna lampa 35W GU10 Horoz HL251 HL251 Garden lamp 220V E27 Horoz HL255 HL255 E27 Zidna lampa Horoz HL258 HL258 E27 Garden lamp Horoz HL261 HL261 E27 Zidna lampa sa senzorom Horoz HL265 HL265 Zidna lampa GU10 Horoz HL266 HL266 Garden lampa 2x35W GU10 Horoz HL270BLACK HL270 E27 Zidna lampa black Horoz HL270WHITE HL270 E27 Zidna lampa white Horoz HL271BLACK HL271 E27 Garden lamp black Horoz HL271WHITE HL271 E27 Garden lamp white Horoz HL272BLACK HL272 E27 Viseca lampa black Horoz HL272WHITE HL272 E27 Viseca lampa white Horoz HL276BLACK HL276 E27 Garden lamp black Horoz HL280 HL280 Garden lamp MR16 G5.65 2248.53 1183.97 1311. Emergency Lantern Horoz HL323L HL323L Panik lampa LED 15h Horoz HL324L HL324L LED Rucna lampa Horoz HL327L HL327L LED Rucna lampa Horoz HL332L HL332L Rucna lampa 5LED zuta 220-240V Horoz HL333L HL333L Rucna lampa 9LED zuta 220-240V Horoz HL350 HL350 PL i PLC prigusnica 1x10W Horoz HL351 HL351 PL i PLC prigusnica 1x13W Horoz HL352 HL352 PL i PLC prigusnica 1x18W Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1849.

8 31.06 33.08 33.06 193.88 1766.08 543.51 879.38 228.07 631.7 31.04 228. 250W 21A Horoz HL380 HL380 Electronic ballast 1x10W Horoz HL381 HL381 Electronic ballast 1x15W Horoz HL382 HL382 Electronic ballast 1x18W Horoz HL383 HL383 Electronic ballast 1x30W Horoz HL384 HL384 Electronic ballast 1x36W Horoz HL385 HL385 Electronic ballast 2x18W Horoz HL386 HL386 Electronic ballast 2x36W Horoz HL387 HL387 Electronic ballast 4x18W Horoz HL400 HL400 Zivina sijalica 125W E27 with ballast Horoz HL407 HL407 Metal halogena sijalica cevasta 150W E27 Horoz HL408 HL408 Metal halogena sijalica cevasta 250W white Horoz HL409WHITE HL409 Metal halogena sijalica cevasta 400W white Horoz HL415 HL415 Sveca 10W E12 clear mini bulb Horoz HL416 HL416 Sveca 10W E14 clear mini bulb Horoz HL42040WCAN HL420 Sveca 40W E14 clear candle Horoz HL42060WCAN HL420 Sveca 60W E14 Clear candle Horoz HL42140WCAN HL421 Sveca 40W E14 frosted candle Horoz HL42160WCAN HL421 Sveca 60W E14 frosted candle Horoz HL42340WCAN HL423 Sveca 40W E14 clear candle Horoz HL42440WCAN HL424 Sveca 40W E14 frosted candle Horoz HL42540WCAN HL425 Sveca 40W E14 soft candle Horoz HL43040WGLO HL430 Globe 60W soft E14 Horoz HL43060WGLO HL430 Globe 60W soft E14 Horoz HL43140WGLO HL431 Globe 40W frosted E14 Horoz HL43260WGLO HL432 Globe 60W soft E27 Horoz HL435MUS HL435 Mushroom 60W E27 soft Horoz HL440LWHITE HL440L Reflektorska LED sijalica 6W R7S white Horoz HL450 HL450 12V Doorbell ding-dong Horoz HL451 HL451 12V Doorbell 16 kinds of music Horoz HL47215A HL472 15A Photosenzor (senzor sumraka) 1800W Horoz HL47225A HL472 25A Photosenzor (senzor sumraka) 2700W Horoz HL473 HL473 10A Photosenzor (senzor sumraka) 1200W Horoz HL480WHITE HL480 Sensor poktreta white 360 stepeni Horoz HL481BLACK HL481 Sensor pokreta black 140 stepeni Horoz HL481WHITE HL481 Senzor pokreta white 140 stepeni Horoz HL482BLACK HL482 Sensor pokreta black 180 stepeni Horoz HL482WHITE HL482 Senzor pokreta white 180 stepeni Horoz HL483WHITE HL483 Sensor pokreta white 180 stepeni u zid Horoz HL490 HL490 Senzor za dim white Horoz HL500 HL500 max40W E27 Viseci zvono high bay fi180 h900 Horoz HL501 HL501 max40W E27 Viseci zvono high bay fi180 h900 Horoz HL502CLEAR HL502 Viseca lampa E27 40W providna Horoz HL510 HL510 max60W E27 Viseci zvono high bay fi355 h1000 Horoz HL513 HL513 max80W E27 Viseci zvono high bay fi430 h1000 Horoz HL540LCWHITE HL540L Led traka 5m 12V coolwhite Horoz HL540LWHITE HL540L Vodootporna LED traka 5m 1m/60LED white Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 226.55 465.28 254.22 31.89 1218.lager lista HL353 HL353 PL i PLC prigusnica 1x26W Horoz HL355 HL355 Prigusnica za fluo cev 18W Horoz HL356 HL356 Prigusnica za fluo cev 36W Horoz HL360 HL360 Transformator 220V/12V 50W Horoz HL361 HL361 Trnasformator 220V/12V 105W Horoz HL370 HL370 Transformator electronic 220V/12V 60W Horoz HL371 HL371 Transformator electronic 220V/12V 105W Horoz HL372 HL372 Transformator electronic 220V/12V 150W Horoz HL374 HL374 Transformator electronic gold s.06 27.38 1535.51 13.92 559.55 738.08 30.52 704.01 855 855 Page 82 .09 774.58 31. 150W 12A Horoz HL376 HL376 Transformator electronic gold s.2 253.54 1445. 100W 8.51 879.89 357.63 631.19 28.18 13.5 1935.38 228.2 197.26 1061.11 918.06 764.07 626.49 491.22 3825.3 350.72 890.7 879. 200W 16A Horoz HL377 HL377 Transformator electronic gold s.08 31.8A Horoz HL375 HL375 Transformator electronic gold s.66 626.98 549.91 1126.78 609.07 631.08 39.16 277.23 757.06 31.48 2702.37 261.

57 1218.83 956.52 1558 1641.58 1212. nadgradna white 2x20W E27 8" Horoz HL622MATCH HL622 MATCHROME 150W u gips Horoz HL625WHITE HL625 Svet.57 1641. ugradna u gips mat chrome 2x18W PLC 6" Horoz HL611MATCHROM HL611 Svet.6 1641.58 1212.9 48.94 969.44 956. ugradna u gips white 2x25W E27 8" Horoz HL617MATCHROM HL617 Svet.71 26.65 447. ugradna u gips mat chrome 2x20W E276 Horoz HL612MATCHROM HL612 Svet.64 1553.4 956.89 43.58 255.ugradna u gips Matchrome 2x18W PLC 6'' Horoz HL627CHROM HL627 Svet.58 1283. ugradna u gips matchrome Horoz HL618CHROM HL618 Svet.64 1893.64 1329.36 1212.64 1692. ugradna u gips mat chrom max13W PLC 3"Horoz HL604WHITE HL604 Svet.5'' Horoz HL603MATCHROM HL603 Svet.91 14. ugradna u gips white 2x20W E27 6" Horoz HL614CHROME HL614 Svet.86 12.6 1735.63 24.89 35.6 1893.97 994.07 39.7 1607.58 1212.97 1590. ugradna u gips chrom max 40W E27 2.65 1426.71 46.48 Page 83 . ugradna u gips white max60W E27 4" Horoz HL610MATCHROM HL610 Svet.02 27.ugradna u gips chrome 2x18W PLC 6'' Horoz HL616CHROME HL616 Svet.lager lista HL55010CM HL550 Grlo JCDR 10cm Horoz HL55015CM HL550 Grlo JCDR 15cm Horoz HL55020CM HL550 Grlo JCDR 20cm Horoz HL55115CM HL551 Grlo GU10 15cm Horoz HL560 HL560 Grlo za stapne halogene sijalice 78mm/R7S Horoz HL561 HL561 Grlo za stapne halogene sijalice 118mm/R7S Horoz HL547 HL574 Led Driver 12W 12V 1A Horoz HL580 HL580 Bakelit visece Grlo E14 crni Horoz HL581 HL581 Luster grlo E14 crna Horoz HL582 HL582 Bakelit visece grlo E27 crna Horoz HL583 HL583 Luster grlo E27 crna Horoz HL584 HL584 Luster grlo E27 bela Horoz HL585 HL585 Bakelit visece grlo E27 bela Horoz HL586 HL586 Bakelit visece grlo E14 bela Horoz HL587 HL587 Luster grlo E14 bela Horoz HL590 HL590 Porculansko grlo E14 bez nosaca Horoz HL592 HL592 Porcelansko grlo E27 sa nosacem Horoz HL593 HL593 Porcelan Grlo E27 visece Horoz HL600CHROM HL600 Svet.6 1641.29 16.ugradna u gips mat chrome 2x25WE27 8" Horoz HL628MATCHROM HL628 Svet.6 2357.51 2393. ugradna u gips chrome 2x25W E27 8" [] Horoz HL627MATCHROM HL627 svet.89 656. ugradna u gips white 2x20W E27 6" [] Horoz HL625MATCHROM HL625 Svet.95 1075.2 15. ugradna u gips chrome 2x25W E27 8" Horoz HL616MATCHROM HL616 Svet.37 32. ugradna u gips mat chrome 2x25W E27 8" Horoz HL616WHITE HL616 Svet.06 474. ugradna u gips white 2x26W E27 8" Horoz HL614MATCHROM HL614 Svet. ugradna u gips mat chrome 2x20W E27 6" Horoz HL614WHITE HL614 Svet. ugradna u gips mat chrom PLC 8" Horoz HL641 HL641 Plafonjera mat chrome max60W E27 Horoz HL642 HL642 Plafonjera mat chrome 2x60W E27 Horoz HL644 HL644 Plafonjera mat chrome max60W E27 Horoz HL645 HL645 Plafonjera mat chrome 2X60W E27 Horoz HL652MATCHROM HL652 Zidna lampa za slike matchrom 2x20W 12V G4 Horoz HL653CHROM HL653 Zidna lampa za slike chrome 8W T4 Horoz HL653GOLD HL653 Zidna lampa za slike gold 8WT4 Horoz HL653MATCHROM HL653 Zidna lampa za slike mat chrome 8W T4 Horoz HL653TITBLACKHL653 Zidna lampa za slike titanium black 8W T4 Horoz HL654MATCHROM HL654 Zidna lampa za slike mat chrome 2x40W G9 Horoz HL655 HL655 Zidna lampa za slike mat chrome 2+40W E14 Horoz HL656GOLDEN HL656 Zidna lampa za slike mirror golden 100W R7S Horoz HL700 HL700 40W chrome&matchrome plafonska lampa R50 E14 Horoz HL701 HL701 2x40W chrome&matchrome plafonska lamp R50E14 Horoz HL702 HL702 3x40W chrome&matchrome plafonska lamp R50E14 Horoz HL704 HL704 3x40W chrome&matchrome plafonska lamp R50E14 Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 9.ugradna u gips mat chrom 2x20W 6" Horoz HL626 HL626 Svet.15 969.04 1082.21 43.47 368.72 2124.27 1196.16 44.26 1552.4 909.ugradna u gips chrome 2+20W E27 6" Horoz HL615CHROME HL615 Svet.62 1893. ugradna u gips mat chrome 2x26W E27 8" Horoz HL612WHITE HL612 Svet.07 1219.96 51. nadgradna chrome 2x20W E27 8" Horoz HL618WHITE HL618 Svet.

14 425.06 145.15 277.83 183.04 1293.3 145.07 1261.lampa chrom max100W R80 E27 Horoz HL722MATCHROM HL722 Spot lampa matchrome max40W R50 E14 sa prek.54 369.13 321.04 1293.77 4120.78 979.64 1304.42 2416. Horoz HL723BLACK HL723 Spot lampa black max 100W R80 E27 Horoz HL723WHITE HL723 Spot lampa white max 100W R80 E27 Horoz HL724CHROM HL724 Spot lampa chrome 2x40W R50 E14 Horoz HL724MATCHROM HL724 Spot lampa matchrom 2x40W R50 E14 Horoz HL725CHROME HL725 Spot lampa chrome 3x40W R50 E14 Horoz HL725GOLDEN HL725 Spot lampa golden 3x40W R50 E14 Horoz HL725MATCHROM HL725 Spot lampa mat chrome 3x40W R50 E14 Horoz HL725WHITE HL725 Spot lampa white 3x40W R50 E14 Horoz HL726MATCHROM HL726 Spot lampa mat chrome 2x100W R80 E27 Horoz HL726WHITE HL726 Spot lampa white 2x100W R80 E27 Horoz HL727MATCHROM HL727 Spot lampa mat chrome 3x100W R80 E27 Horoz HL728GOLDEN HL728 Spot lampa golden 2x40W R50 E14 Horoz HL730CHROM HL730 Spot lampa chrome 3x40W R50 E14 Horoz HL730GOLDEN HL730 Spot lampa golden 3x40W R50 E14 Horoz HL730MATCHROM HL730 Spot lampa mat chrome 3x40W R50 E14 Horoz HL731 HL731 plafonska lampa spot 3+100W R80 Horoz HL734CHROM HL734 Spot lampa chrom ugradni R50 E14 Horoz HL734GOLDEN HL734 Spot lampa golden ugradni R50 E14 Horoz HL735CHROM HL735 Spot lampa chrome ugradni R50 E14 Horoz HL735GOLD HL735 Spot lampa gold ugradni R50 E14 Horoz HL735MATCHROM HL735 Spot lampa mat chrome ugradni R50 E14 Horoz HL735WHITE HL735 Spot lampa white ugradni R50 E14 Horoz HL736CHROM HL736 Spot lampa chrome ugradni R63 E27 Horoz HL736GOLDEN HL736 Spot lampa golden ugradni R63 E27 Horoz HL736MATCHROM HL736 Spot lampa mat chrome ugradni R63 E27 Horoz HL736WHITE HL736 Spot lampa white ugradni R63 E27 Horoz HL737CHROM HL737 Spot lampa chrome ugradni 100W R80 E27 Horoz HL737GOLDEN HL737 Spot lampa golden R80 E27 Horoz HL740BLACK HL740 Halogen lamp black max50W MR16 G6.34 1103.12 1919.98 349.54 369.1 1573.51 120.25 1422.83 295.98 1024.78 120.83 181.21 2695.58 522.35 Horoz HL742SILVER HL742 Halogen lamp silver MR16 G6.06 145.35 Horoz HL742GOLDEN HL742 Halogen lamp golden MR16 G6.21 95 95 95 95 Page 84 .34 181.76 979.89 1516.03 1304.16 295.38 414.54 550.12 288.53 482.35 Horoz HL743 HL743 Ceiling lamp mat chrome 40W G9 Horoz HL744 HL744 Ceiling lamp mat chrome 2x40W G9 Horoz HL774WHITE HL744 Rozetna sa grlom white MR-16 50W Horoz HL745 HL745 Ceiling lamp mat chrome 3x40W G9 Horoz HL746 HL746 Ceiling lamp mat chrome 4x40W G9 Horoz HL747 HL747 Ceiling lamp mat chrome 3x40W G9 okrugli Horoz HL748 HL748 Ceiling lamp mat chrome 6x40W G9 Horoz HL750CHROM HL750 Rozetna sa grlom chrome Horoz HL750GOLDEN HL750 Rozetna sa grlom golden Horoz HL750MATCHROM HL750 Rozetna sa grlom mat chrome Horoz HL750WHITE HL750 Rozetna sa grlom white Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1807.21 295.58 321.99 2506.63 1304.51 120.06 1040.39 2096.76 425.64 1724.35 Horoz HL740SILVER HL740 Halogen lamp silver Horoz HL742BLACK HL742 Halogen lamp black MR16 G6.06 132.85 1293.76 183.38 321. Horoz HL722WHITE HL722 Spot lampa white max40W R50 E14 sa prek.35 Horoz HL740GOLDEN HL740 Halogen lamp golden max50W MR16 G6.lager lista HL706 HL706 2x40W golden&matgolden plafonska lamp R50E14 Horoz HL714 HL714 Plafonjera chrome G9 Horoz HL716 HL716 2x40W okrtetna 2M chrome G9 Horoz HL717 HL717 3x40W okretna 3M chrome G9 Horoz HL718 HL718 4x40W okretna 4M chrome G9 Horoz HL720BLACK HL720 Spot lampa black max40W R50 E14 Horoz HL720CHROM HL720 Spot lampa chrome max40W R50 E14 Horoz HL720GOLDEN HL720 Spot lampa golden max40W R50 E14 Horoz HL720MATCHROM HL720 Spot lampa matchrome max40W R50 E14 Horoz HL721WHITE HL721 Spot lampa white max100W R80 E27 Horoz HL721CHROME HL721 spot.04 1680.51 108.17 369.

lager lista HL751CHROM HL751 Rozetna sa grlom chrome HL751GOLDEN HL751 Rozetna sa grlom golden HL751MATCHROM HL751 Rozetna sa grlom matchrome HL751TITBLACKHL751 Rozetna sa grlom titanium black HL752 HL752 Rozetna sa grlom Grey HL752CHROM HL752 Rozetna sa grlom chrome HL752MATCHROM HL752 Rozetna sa grlom mat chrom HL752WHITE HL752 Rozetna sa grlom white HL753CHROM HL753 Rozetna sa grlom chrome HL753GOLDEN HL753 Rozetna sa grlom golden HL753MATCHROM HL753 Rozetna sa grlom matchrom HL753WHITE HL753 Rozetna sa grlom white HL754CHROM HL754 Rozetna sa grlom chrom HL754GOLDEN HL754 Rozetna sa grlom golden HL754MATCHROM HL754 Rozetna sa grlom mat chrome HL754REDCOP HL754 Rozetna sa grlom red copper HL754WHITE HL754 Rozetna sa grlom white HL755CHROM HL755 Rozetna sa grlom chrome HL755GOLDEN HL755 Rozetna sa grlom golden HL755MATCHROM HL755 Rozetna sa grlom mat chrome HL756CHROM HL756 Rozetna sa grlom chrome HL756MATCHROM HL756 Rozetna sa grlom mat chrome HL757CHROM HL757 Rozetna sa grlom chrome HL757MATCHROM HL757 Rozetna sa grlom mat chrome HL757WHITE HL757 Rozetna sa grlom white HL758MATCHROM HL758 Rozetna sa grlom matchrome HL762CHROM HL762 Rozetna sa grlom chrome HL764CHROM HL764 Rozetna sa grlom chrome HL764MATCHROM HL764 Rozetna sa grlom mat chrome HL765CHROM HL765 Rozetna sa grlom G4 chrome HL765GOLDEN HL765 Rozetna sa grlom G4 golden HL765MATCHROM HL765 Rozetna sa grlom G4 mat chrome HL766MATCHROM HL766 Rozetna sa grlom G4 MatChrome HL766GOLDEN HL766 Rozetna sa grlom G4 golden HL766CHROME HL766 rozetna sa grlom G4 chrome HL767CROME HL767 Rozetna sa grlom chrome HL767GOLD HL767 Rozetna sa grlom gold HL768GOLD HL768 Rozetna sa grlom golden HL769BLUE HL769 Rozetna sa grlom blue HL769CLEAR HL769 Rozetna sa grlom clear HL769GREEN HL769 Rozetna sa grlom green HL769PINK HL769 Rozetna sa grlom pink HL769WHITE HL769 Rozetna sa grlom white HL770CHROM HL770 Rozetna sa grlom chrome HL770MATCHROM HL770 Rozetna sa grlom mat chrom HL772CHROM HL772 Rozetna sa grlom chrome HL772GOLDEN HL772 Rozetna sa grlom golden HL772MATCHROM HL772 Rozetna sa grlom mat chrome HL776MATCHROM HL776 Svetiljka trougao mat chrome G4 20W 12V HL777CHROM HL777 Rozetna sa grlom chrome HL777MATCH HL777 Rozetna sa grlom matchrome HL778CHROM HL778 Rozetna sa grlom chrome HL778MATCHROM HL778 Rozetna sa grlom matchrome G4 HL785 HL785 Ceiling lamp mat chrome 50W GU10 HL786 HL786 Ceiling lamp mat chrome 2x50W GU10 HL787 HL787 Ceiling lamp mat chrome 3x50W GU10 HL788 HL788 Ceiling lamp mat chrome 4x50W GU10 HL793 HL793 Ceiling lamp mat chrome 4x40W Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 95 95 95 95 209.2 2947.66 375.91 777.28 171.58 139.58 165.54 375.38 181.38 209.47 308.66 232.75 164.75 165.79 102.71 3502.56 102.46 213.28 308.79 102.48 340.92 200.83 340.61 490.78 104.78 104.46 77.64 144.44 166.78 122.31 1858.61 490.28 171.83 490.58 165.61 490.58 165.38 209.47 340.79 104.66 232.46 213.58 166.92 200.61 490.53 249.8 169.92 164.44 171.85 Page 85 .56 232.72 143.34 2533.58 213.21 249.

54 165.4 1831.87 1256.89 237.1 365 272.74 380.66 303.75 230.62 166.43 290.74 355.78 290.6 363 363.37 254.3 254.02 442.06 939.04 275.97 228.22 301.42 277.78 260.98 302.41 254.lager lista HL795 HL795 Zidna lampa R7S mat chrome HL796 HL796 Zidna lampa R7S mat chrome HL797MATCHROM HL797 Rozetna sa grlom matchrome MR16 12V 50W HL8020 HL8020 Stedljiva sijalica Globe 20W E27 bela HL8105E14 HL8105 Stedljiva sijalica candle 5w E14 bela HL8209E14 HL8209 Stedljiva sijalica 2U 9W E14 bela HL8211E14 HL8211 Stedljiva sijalica 2U 11W E14 bela HL8315 HL8315 Stedljiva sijalica 3U 15W E27 bela HL8320 HL8320 Stedljiva sijalica 3U 20W E27 bela HL8325 HL8325 Stedljiva sijalica 3U 25W E27 bela HL8411 HL8411 Stedljiva sijalica mini 4U 11W E27 bela HL8415 HL8415 Stedljiva sijalica nano 4U 15W E27 bela HL8420 HL8420 Stedljiva sijalica mini 4U 20W E27 bela HL8434 HL8434 Stedljiva sijalica 4U 34W E27 bela HL8445 HL8445 Stedljiva sijalica 4U 45W E27 bela HL85105 HL85105 Stedljiva sijalica 5U 105W E27 bela HL8585 HL8585 Stedljiva sijalica 5U 85W E27 bela HL8609MICRO HL8609 Stedljiva sijalica micro 9W E14 belo HL8609NANOE14 HL8609 Stedljiva sijalica nano 9W E14 bela HL8609NANO HL8609 Stedljiva sijalica nano 9W E27 bela HL8611MINIE14 HL8611 Stedljiva sijalica mini 11W E14 bela HL8611MINIE27 HL8611 Stedljiva sijalica mini 11W E27 bela HL8615BLUE HL8615 Stedljiva sijalica color 15W E27 blue HL8615GREEN HL8615 Stedljiva sijalica color 15W E27 green HL8615RED HL8615 Stedljiva sijalica color 15W E27 red HL8615YELLOWHL8615 Stedljiva sijalica color 15W E27 yellow HL8615MINIE14 HL8615 Stedljiva sijalica mini 15W E14 HL8615MINIE27 HL8615 Stedljiva sijalica mini 15W E27 HL8620 HL8620 Stedljiva sijalica spiralna 20W E27 bela HL8623NANO HL8623 Stedljiva sijalica nano spiralna 23W E27 be HL8625 HL8625 Stedljiva sijalica spiralna 25W E27 bela HL8711DG53 HL8711D Stedljiva sijalica 11W G5.6 1479.69 217.84 1929.34 1015.94 260.29 791.06 Page 86 .83 355.66 1438.39 2379.35 304 304.63 233.49 228.97 217.77 384.4 305.28 246.02 703.97 228.3 bela HL8711DGU10 HL8711D Stedljiva sijalica 11W GU10 bela HL8711RG53 HL8711R Stedljiva sijalica 11W G5.1 363.02 939.04 380.4 237.27 286.3 bela HL8711RGU10 HL8711R Stedljiva sijalica 11W GU10 bela HL8720 HL8720 Stedljiva sijalica 20W R7S bela HL8809E27 HL8809 Stedljiva sijalica nano spiralna 9W E27 bel HL8809G9 HL8809 Stedljiva sijalica nano spiralna 9W G9 bela HL8809GU10 HL8809 Stedljiva sijalica nano spiralna 9W GU10 HL8809E14 HL8809 stedljiva sijalica nano spiralna 9w E14 bel HL88105 HL88105 Stedljiva sijalica spiralna 105W E27 bela HL8811E14 HL8811 Stedljiva sijalica spiralna 11W E14 bela HL8811E27 HL8811 Stedljiva sijalica spiralna 11W E27 bela HL8815E14 HL8815 Stedljiva sijalica spiralna 15W E14 bela HL8815E27 HL8815 Stedljiva sijalica spiralna 15W E27 bela HL8820 HL8820 Stedljiva sijalica spiralna 20W E27 bela HL8825 HL8825 Stedljiva sijalica spiralna 25W E27 bela HL8845 HL8845 Stedljiva sijalica spiralna 45W E27 bela HL8865 HL8865 Stedljiva sijalica spiralna 65W E27 bela HL8885 HL8885 Stedljiva sijalica spiralna 85W E27 bela HL901BLACK HL901 Brodska aluminijum 60W E27 black HL901WHITE HL901 Brodska aluminijum 60W E27 white HL906BLACK HL906 Zidna brodska lampa 60W E27 black HL906WHITE HL906 Zidna brodska lampa 60W E27 white HL908BLACK HL908 Zidna brodska lampa 40W E27 black HL909WHITE HL909 Zidna aluminium lampa 60W E27 white HL910BLACK HL910 Zidna aluminium lampa 60W E27 black HL911WHITE HL911 Zidna aluminium lampa 60W E27 white Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1009.06 939.01 260.85 222.12 251.75 688.03 304 304.

81 330.5W HL982WHITE HL982 Nocno svetlo 3W white HL984GREEN HL984 Nocno svetlo 5-7W GREEN HL984RED HL984 Nocno svetlo 5-7W red HL985YELLOW HL985 Nocno svetlo Hello Kitty 1.32 82.crevo gibljivo bezhalogeno 20/16 siva (50m) KAB9011061 Inst.64 288.5mm HL1003LINE Svetlece crevo 100m 3line zuta 12.lager lista HL921WHITE HL921 Brodska aluminium lampa 100W E27 HL921BLACK HL921 Brodska aluminium lampa 100W E27 black HL923BLACK HL923 Zidna lampa 100W E27 black HL923WHITE HL923 Zidna lampa 100W E27 white HL930WHITE HL930 Brodska lampa 60W E27 white HL940L HL940L LED fi95 h95 IP67 podna HL941L HL941L LED x95 y95 h95 IP67 podna HL945L HL945L LED fi150 h130 IP67 podna HL950 HL950 Potezni prekidac HL981 HL981 Nocno svetlo sa motivom 1.62 152.crevo gibljivo bezhalogeno 36/29 siva 50m Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz Horoz ICAR ICAR ICAR ICAR ICAR ICAR ICAR ICAR ICAR ICAR ICAR ICAR ECOFILL ICAR ECOFILL ICAR ECOFILL ICAR ECOFILL ICAR ECOFILL ICAR ECOFILL ICAR ECOFILL ICAR ECOFILL ICAR ECOFILL Iskra Iskra Iskra Iskra KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m m m m m 684.08 631.crevo gibljivo bezhalogeno 16/11 siva 100m KAB9011060 Inst.57 310.79 355.8 194.95 1093.72 1241.97 144.5W yellow HL986ORANGE HL986 Nocno svetlo pingvin 1W orange HL337L LED Rucna lampa HL632FROST Plafonjera HL 632 frost 20W HL927WHITE Plafonjera HL 927white HL763MATCHROM Rozetna sa grlom G4 12V 20W mat chrome IP20 HL766WHITE Rozetna sa grlom G4 white HL231 Spoljasnja zidna svetiljka 60W sa senzorom HL1003LINEW Svetlece crevo 100m 3line bela 12.35 98.32 1643.77 112.21 380 577.61 510.15 1758.95 684.83 1890.32 79.34 16.4 47.15 97.96 144.61 488.89 13.79 75.crevo gibljivo bezhalogeno 25/18 siva (50m) KAB9011062 Inst.55 655.5MF Icar Ecofill Italy ICAR16 Kondenzator 16MF Icar Ecofill Italy ICAR20 Kondenzator 20MF Icar Ecofill Italy ICAR25 Kondenzator 25MF Icar Ecofill Italy ICAR3 Kondenzator 3MF Icar Ecofill Italy ICAR50 Kondenzator 50MF Icar Ecofill Italy ICAR80 Kondenzator 80MF Icar Ecofill Italy ICAR8 Kondenzator 8MF Icar Ecofill Itally 7110086 Automatski osigurac RI 61 C 63A Iskra 7110074 Automatski osigurac RI 61 C 16A Iskra 7110084 Automatski osigurac RI 61 C 50A Iskra BR2510 Bimetalni relej MST 25-10A ISKRA KAB9011059 Inst.38 288.81 82.94 795.9 364.45 28.08 79.08 91.92 99.73 1184.66 581.08 Page 87 .crevo gibljivo bezhalogeno 20/14 siva 50m KAB9011056 Inst.46 1338.crevo gibljivo bezhalogeno 32/24 siva (50m) KAB9011058 Inst.73 1093.75 405 204 339 1950 8.21 255.5 Kondenzator 12.12 113.03 19.54 24.94 99.31 643.95 151.84 2374.44 249.97 230.94 1818.5mm HL100MLED Svetlece crevo led 100m 2line 13mm VT275BL VT275 Senzor pokreta black 360 stepeni VT275WHITE VT275 white sensor VT751MC VT751 Rozetna sa grlom mat chrome HL262 Zidna lampa HL262 E27 KOND10 Kondenzator 10 mikrofarada ICAR KOND100125 Kondenzator 100-125 mikrofarada ICAR KOND12 Kondenzator 12 mikrofarada ICAR KOND125160 Kondenzator 125-160 mikrofarada ICAR KOND16 Kondenzator 16 mikrofarada ICAR KOND25 Kondenzator 25 mikrofarada ICAR KOND30 Kondenzator 30 mikrofarada ICAR KOND35 Kondenzator 35 mikrofarada ICAR KOND50 Kondenzator 50 mikrofarada ICAR KOND8 Kondenzator 8 mikrofarada ICAR KOND80 Kondenzator 80 mikrofarada ICAR ICAR10 Kondenzator 10MF Icar Ecofill Italy ICAR12.

crevo gibljivo teski sa sajlom 25/17 crna 50m KAB9011076 Inst.5 bela) KPSL075BE (K) H03VV-F (PP/L 5x0.29 54.crevo gibljivo laki tip 32/24 crna (50m) KAB9011005 Inst.63 7.8 22.53 26.41 13.crevo gibljivo laki tip 36/29 crna (50m) KAB9011014 Inst.5 bela) KPSPPL40.crevo gibljivo bezhalogeno 50/40 siva 25m KAB9011065 Inst.13 149.75 bela) KPS042 (K) H03VV-F (PP/L 2x0.crevo gibljivo laki sa sajlom 32/24 crna (50m KAB9011037 Inst.crevo gibljivo laki sa sajlom 50/40 crna 25m KAB9011039 Inst.crevo gibljivo laki tip 16/11 crna (50m) KAB9011131 Inst.29 24.crevo gibljivo negorivo 20/14 siva 50m KAB9011049 Inst.49 61.98 91.crevo gibljivo laki tip 20/14 crna (50m) KAB9011132 Inst.49 10.crevo gibljivo laki sa sajlom 20/14 crna (50m KAB9011035 Inst.75 bela) KPSL215BE (K) H03VV-F (PP/L 2x1.crevo gibljivo negorivo 40/32 siva (50m) KAB9011021 Inst.51 7.72 11.27 31.69 24.crevo gibljivo ojacano teski 40/30 crna (50m) KAB9011029 Inst.75BE(K) H03VV-F (PP/L 4x0.crevo gibljivo teski sa sajlom16/10.crevo gibljivo laki sa sajlom 25/18 crna (50m KAB9011036 Inst.16 72.82 27.crevo gibljivo laki tip 25/18 crna (50m) KAB9011134 Inst.35 30.5 bela) KPS041 (K) H03V-F (P/L 2x0.crevo gibljivo laki tip 32/24 crna (25m) KAB9011018 Inst.07 38.22 26.crevo gibljivo laki tip 50/40 crna (25m) KAB9011027 Inst.crevo gibljivo negorivo 32/24 siva (50m) KAB9011042 Inst.82 15.15 40.51 56.34 13.crevo gibljivo laki tip 20/16 crna (50m) KAB9011133 Inst.crevo gibljivo laki tip 63/50 crna (25m) KAB9011050 Inst.29 21.75 bela) KPSL515BE (K) H03VV-F (PP/L 5x1.68 45.11 18.5crna 100m KAB9011015 Inst.08 150.crevo gibljivo negorivo 25/18 siva (50m) KAB9011053 Inst.crevo gibljivo laki tip 16/11 crna (100m) KAB9011130 Inst.28 11.crevo gibljivo ojacano teski 25/17 crna (50m) KAB9011022 Inst.75 bela) KPSL415 (K) H03VV-F (PP/L 4x1.91 45.6 55.57 41.75 56.crevo gibljivo laki tip 20/14 crna (25m) KAB9011006 Inst.3 11.lager lista KAB9011063 Inst.crevo gibljivo negorivo 20/16 siva 50m KAB9011052 Inst.03 21.crevo gibljivo laki tip 20/16 crna (25m) KAB9011003 Inst.5 bela) KPS023 (K) H03VV-F (PP/L 2x0.65 16.66 75.8 15.58 15.38 2718 244.35 17.5 bela) KPS024 (K) H03VV-F (PP/L 3x0.crevo gibljivo laki tip 25/18 crna (20m) KAB9011011 Inst.crevo gibljivo laki sa sajlom 63/50 crna 25m KAB9011019 Inst.56 22.25 10.34 15.5) gumeni KBLG301 (K) H05RR-F (GG/J 3x2.41 10.crevo gibljivo bezhalogeno 40/32 siva 50m KAB9011064 Inst.5 bela) KBLG300 (K) H05RR-F (GG/J 3x1.crevo gibljivo bezhalogeno 63/50 siva 25m KAB9011033 Inst.11 30.36 13.76 67.crevo gibljivo ojacano teski 50/39 crna(25m) KAB9011032 Inst.6 23.8 21.78 16.45 31.47 40.67 35.crevo gibljivo teski tip 25/17 320N (50m) CN16220 Kontaktor CN 16A 220/50 Koncar LIM-GO PVC krovni lim GO KPS022 (K) H03V-F (P/L 2x0.25 7.1 Page 88 .22 94.5) gumeni KPS515 (K) H05RR-F (GG/J 5x1.75 bela) KPSL315BE (K) H03VV-F (PP/L 3x1.crevo gibljivo ojacano teski 16/10.crevo gibljivo laki sa sajlom 40/32 crna (50m KAB9011038 Inst.crevo gibljivo ojacano teski 32/23 crna (50m) KAB9011028 Inst.5crna100m KABF25320N Inst.crevo gibljivo ojacano teski 63/49 crna (25m) KAB9011074 Inst.crevo gibljivo laki tip 40/32 crna (50m) KAB9011026 Inst.crevo gibljivo teski sa sajlom 32/23 crna 50m KAB9011073 Inst.crevo gibljivo ojacano teski 20/13 crna (50m) KAB9011016 Inst.crevo gibljivo negorivo 16/11 siva 100m KAB9011051 Inst.59 47.crevo gibljivo laki sa sajlom 16/11 crna 100m KAB9011034 Inst.crevo gibljivo teski sa sajlom 20/13 crna 50m KAB9011075 Inst.5) gumeni KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KABELLAJT KONCAR KROVNI LIM Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m kom kom m m m m m m m m m m m m m m 32.

5) gumeni (K) H05V-K (P/F-0.5 crvena) (K) H05V-K (P/F-1.08 8.73 15.5 crvena) (K) H05V-K (P/F-0.19 8.08 6.73 363.62 25.19 8.5 bela) (K) H05V-K (P/F-0.8 165.35 96.75PL KPSPF1BE PRBL300 PRBL301 KPS007 KPSPF15CV KPSPF15PL KPS116 KPS115 KPS008 KPS10CN KPS117 KPS0111 KPS10ZZ KPS1005 KPS1006 KPS118 KPS16ZZ PRBL303 KPS012 KPS009 KPS010 KPS011 KPSPF25CN KPS25ZZ KPSPF35CR KPSPF35PL KPSPF35SM KPSPF35ZZ KPSPF4CN KPSPF4CRV KPSPF50CN KPSPF50SM KPS013 KPS1007 KPS014 KPS015 KPSPF6ZZ KPS70CN KPS70PL KPSFF95CN KPS1008 KPS1009 KPSPPJ3075 KPS025 KPS315CRNA KPS026 KPSPPJ325CN KPS1011 (K) H05RR-F (GG/J 5x2.5 crna) (K) H05V-K (P/F-1.69 15.73 41.91 25.35 43.8 108.5 bela) (K) H05VV-F (PP/J 3x2.75 crni) (K) H05V-K (P/F-0.98 63 63 63 63 63 724.5 bela) (K) H05VV-F (PP/J 3x0.75 bela) (K) H05VV-F (PP/J 2x1.91 25.91 259.75 crvena) (K) H05V-K (P/F-0.5 crni) (K) H05VV-F (PP/J 4x0.62 165.75) (K) H05VV-F (PP/J 3x1.12 34.73 10.48 24.5 crna ) (K) H05VV-F (PP/J 3x2.8 108.5 smedja) (K) H05V-K (P/F-1.5 zuto-zelena) (K) H05V-K (P/F-25 crna) (K) H05V-K (P/F-25 zuto-zelena) (K) H05V-K (P/F-35 crna) (K) H05V-K (P/F-35 plava) (K) H05V-K (P/F-35 smedja) (K) H05V-K (P/F-35 zeleno/zuto) (K) H05V-K (P/F-4 crna) (K) H05V-K (P/F-4 crvena) (K) H05V-K (P/F-50 crna) (K) H05V-K (P/F-50 smedja) (K) H05V-K (P/F-6 crna) (K) H05V-K (P/F-6 crvena) (K) H05V-K (P/F-6 plava) (K) H05V-K (P/F-6 smedja) (K) H05V-K (P/F-6 zeleno-zuta) (K) H05V-K (P/F-70 crna) (K) H05V-K (P/F-70 plava) (K) H05V-K (P/F-95 crna) (K) H05VV-F (PP/J 2x0.62 165.95 Page 89 .75 plava) (K) H05V-K (P/F-1 bela) (K) H05V-K (P/F-1 plava) (K) H05V-K (P/F-1 zuto/zel) (K) H05V-K (P/F-1.69 15.44 6.8 108.69 108.26 59.lager lista KPS028 KPS1001 KPS1002 KPS1003 KPS1004 KPSPF003 KPS075BE KPS075CN KPS075CV KPSPF0.5 plava) (K) H05V-K (P/F-0.08 6.5 zuto-zelena) (K) H05V-K (P/F-10 crna) (K) H05V-K (P/F-10 plava) (K) H05V-K (P/F-10 smedja) (K) H05V-K (P/F-10 zuto-zelena) (K) H05V-K (P/F-16 crna) (K) H05V-K (P/F-16 plava) (K) H05V-K (P/F-16 smedja) (K) H05V-K (P/F-16 zuto-zelena) (K) H05V-K (P/F-2.69 15.5 plava) (K) H05V-K (P/F-2.5 crna) (K) H05V-K (P/F-2.46 724.91 25.69 15.75 beli) (K) H05V-K (P/F-0.7 44.46 957.19 10.08 6.02 59.69 15.98 519.94 259.19 8.75 bela) Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 239.5 crvena) (K) H05V-K (P/F-2.5 crna) (K) H05V-K (P/F-0.28 519.62 165.5 svetlo plava) (K) H05V-K (P/F-1.5 smedja) (K) H05V-K (P/F-0.08 6.5 plava) (K) H05V-K (P/F-1.73 10.5 smedja) (K) H05V-K (P/F-2.94 363.73 363.91 25.26 96.5 bela) (K) H05VV-F (PP/J 3x1.73 363.28 41.

5 bezhalogeni (K) N2XH-J 5x2.26 247.49 208.5 bela) (K) H05VV-F (PP/J 5x1.47 61.35 247.36 108.5SM KPSP2.65 68.6 signalni (K) J-Y(St)Y 20x2x0.76 167.14 39.5 bela) (K) H05VV-F (PP/J 5x2.4 30.5 smedja) (K) H07V-U (P-2.13 25.6 signalni (K) J-Y(St)Y 3x2x0.61 333.8 signalni (K) J-Y(St)Y 2x2x0.5ZZ KPSP4CN KPS001 KPS002 KPS003 KPS0106 KPS004 KPS005 KPS006 KPS1206 KPS9208 KBSI2206 KPS20208 KBS2206 KBS2208 KBS3206 KBSI3208 KPS4208 KBSI6206 KBOEL4075 KPS045 KPSN2XH325 KPSN2XH415 KPSN2XH525 KBOEL148 KPSPP00A4150 KPSPP00A416 KPS033 KALZ050 KPSPP00A450 KPSA470 KPSA495 KPS034 KPS035 KPS038 KPS036 KPSNHXHX41.6 signalni (K) J-Y(St)Y 2x2x0.5SM KPSP15ZZ KPS0110 KPSP020 KPSP2.64 22.5PL KPSP1.5 plava) (K) H07V-U (P-1.49 344.5 bezhalogeni (K) N2XH-O 2x1.5 zeleno-zuta) (K) H07V-U (P-4 crna) (K) H07V-U (P-4 plava) (K) H07V-U (P-4 smedja) (K) H07V-U (P-4 zuto-zelena) (K) H07V-U (P-6 crna) (K) H07V-U (P-6 plava) (K) H07V-U (P-6 smedja) (K) H07V-U (P-6 zuto-zelena) (K) J-Y(St)Y 1x2x0.8 signalni (K) J-Y(St)Y 4x2x0.5 bela) (K) H05VV-F (PP/J 5x4 bela) (K) H05VV-F (PP/J 5x4 crna) (K) H05VV-F (PP/J 5x6 bela) (K) H05VV-F (PP/J 5x6 crna) (K) H07V-U (P-1.68 36.03 188.52 15.66 57.52 99.34 124.8 signalni (K) J-Y(St)Y 3x2x0.5 smedja) (K) H07V-U (P-1.75 (K) N2XH-J 3x1.47 76.14 25.77 58.5CV KPSP2.5 gumena bezhalogena (K) NYBY-J (PP41 5x2.52 87.11 177.5 crvena) (K) H07V-U (P-2.14 25.72 34.4 936.79 125.26 365.52 15.27 141.94 58.6 signalni (K) LIYCY 4x0.46 153.01 Page 90 .5 crna) (K) NYIFY (PP/R 2x2.77 39.5 KPS525RE KPS021 KPSPPR225 (K) H05VV-F (PP/J 4x1.59 365.5 zuto-zelena) (K) H07V-U (P-10 crna) (K) H07V-U (P-2.5 bela) (K) H05VV-F (PP/J 4x2.8 signalni (K) J-Y(St)Y 6x2x0.59 56.05 233.5 plava) (K) H07V-U (P-2.6) samonoseci alumin (K) NHXHX-J 4x1.14 25.5 bezhalogeni (K) N2XH-J 4x1.6 signalni (K) J-Y(St)Y 1x2x0.94 58.38 272.94 58.5 bezhalogeni (K) N2XH-J 3x2.5 crna) Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 78.lager lista KPS415BE KPSPPJ42.77 107.77 39.52 15.5 crna) (K) H07V-U (P-1.66 631.5PL KPSP2.03 22.7 462.5 crvena) (K) H07V-U (P-1.22 286.33 166.14 25.5 crna) (K) H07V-U (P-2.5 KPS044 KPS027 KPS1012 KPSPPJ54CR KPS56BE KPSPPJ56CN KPSP001 KPSP002 KPSP1.42 95.33 70.94 14.47 51.77 39.59 15.8 signalni (K) J-Y(St)Y 20x2x0.52 15.5 bezhalogeni (K) NAYY-J (PP00-A 4x150 ) (K) NAYY-J (PP00-A 4x16) (K) NAYY-J (PP00-A 4x25) (K) NAYY-J (PP00-A 4x35) (K) NAYY-J (PP00-A 4x50) (K) NAYY-J (PP00-A 4x70) (K) NAYY-J (PP00-A 4x95) (K) NFA2X (X00-A 2x16) samonoseci aluminijum (K) NFA2X (X00-A 4x16) samonoseci aluminijum (K) NFA2X (X00-A 4x25) samonoseci aluminijum (K) NFA2X (X00/0-A/Fe 3x35+54.5) (K) NYIFY (PP/R 2x1.

5) (K) NYY-J (PP00 3x2.5) (K) NYM-J (PPY 5x4) (K) NYM-J (PPY 5x6) (K) NYM-J (PPY 7x2.84 104.35 52.55 72.02 158.53 26.5) (K) NYM-J (PPY 3x2.81 82.5) (K) NYM-J (PPY 5x10) (K) NYM-J (PPY 5x2.E27 porc.8 bela/plava telefonski (K) TK59-U 1x4x0.45 62.5) (K) NYY-J (PP00 2x1.41 143.96 53.51 220.56 67.9 639 139 126 77 73 54 54 25.5) podzemni (K) NYY-J (PP00 5x16) (K) NYY-J (PP00 5x2.5) (K) NYY-J (PP00 4x10) (K) NYY-J (PP00 4x16) (K) NYY-J (PP00 4x2.83 311.41 453.5 crna) (K) NYIFY (PP/R 3x2. grlom E27 Kapri Grlo sa nosacem E-27 porcelan 130 Grlo visece E-27 bakelit Kapri Grlo za fluo cev G13 tip FCO Kapri Grlo za fluo cev sa nos.83 253.5) (K) NYY-J (PP00 5x6) (K) NYY-J (PP00 7x1.43 51.81 1574.05 528.5) (K) NYY-J (PP00 4x1.BB sa nosacem Kabel PTK 10 produzni telefonski kabel Kapri Kabel PTK 2 produzni telefonski kabel Kapri Kabel PTK 20 produzni telefonski kabel Kapri Kabel PTK 3 produzni telefonski kabel Kapri Kabel PTK 5 produzni telefonski kabel Kapri Kanel PTK 15 produzni telefonski kabel Kapri Kutija PVC 100x100 Kapri Kutija PVC 150x100 Kapri Kutija PVC 150x150 Kapri Kutija PVC 150x150 Kapri Kutija PVC fi60 Kapri Kutija PVC fi78 Kapri Kutija fi70 za IIIp prikljucnicu u gips Kutija razvodna fi74 za 3P prikljucnicu Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapis Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri Kapri m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 51.71 60 14.63 957.18 10.5 crna) (K) NYM-J (PPY 3x1.5) (K) NYY-J (PP00 4x25) (K) NYY-J (PP00 4x35) (K) NYY-J (PP00 4x4) (K) NYY-J (PP00 4x6) (K) NYY-J (PP00 5x1. startera G13 tip FCOS Kap Grlo za plaf. grlom E27 Kapri Armatura BR bakelit ravna sa porc.6 bela/plava telefonski (K) TI20 2x0.5) (K) NYM-J (PPY 4x2.5) Podzemni (K) TI20 2x0.29 451 738.89 1146.6 samonoseci telefonski kabel (K) UTP 4x2x0.lager lista KPSPPR315 KPSPPR325 KPS016 KPS017 KPSPPY415 KPS018 KPS019 KPS510 KBP301 KBP303 KBP5X6 KPS020 KBP300 KPSPP00215 KPS029 KPS030 KBZ300 KBZ301 KPSPP004X16 KPSPP0042.5) (K) NYM-J (PPY 4x1.18 278.5) (K) NYM-O (PP 2x1.17 86.5) (K) NYM-J (PPY 5x1.32 114.5 42.2 83.85 Page 91 .5 136.39 12.3 84.22 7.91 352.5 KPS032 KPSP00435 KPSPP0044 KPS031 KPSPP00515 KPSPP00516 KPS037 KPSPP0056 KPSPP00715 KPSTI20206 KPSTI20208 KPS2000 KPSUTP4205 KPSZNS16 KPSZNS25 KPSZNS35 KPSZNS50 K312002 K312001 K142017 K311003 K311001 K311002 K142070 K313003 K313005 K313006 K313001 K313002 K313004 K306003 K306004 K151019 K306005 K306001 K306002 K151013 K151093 (K) NYIFY (PP/R 3x1.5) (K) NYY-J (PP00 3x1.19 196.34 330.5 (K) ZN/S 16 gumeni za varenje (K) ZN/S 25 gumeni za varenje (K) ZN/S 35 gumeni za varenje (K) ZN/S 50 gumeni za varenje Armatura BK bakelit kosa sa porc.95 40.61 101.21 213.17 4.01 127.64 67.3 133 40 249 52 75 190 18.

2 9828 11340 11340 11340 16.89 23.29 24.Pannon LEDMART sijalica 60LED GU10 120st CW Pannon LEDMART sijalica 60LED GU10 120st WW Pannon LEDMART sijalica 60LED GU10 90st CW Pannon LEDMART sijalica 60LED GU10 90st WW Pannon LEDMART sijalica 66LED E27/UFO CW Pannon LEDMART sijalica 66LED E27/UFO WW Pannon LEDMART sijalica 84LED E14/C35 CW Pannon LEDMART sijalica 84LED E14/C35 WW Pannon LEDMART sijalica 84LED E27/B60 CW Pannon LEDMART sijalica 84LED E27/B60 WW Pannon Monofazni elektricni kalorifer 3kW Limaks Trofazni elektricni kalorifer 12kW Limaks Trofazni elektricni kalorifer 6kW Limaks Trofazni elektricni kalorifer 9kW Limaks (P) LS 2x0.24 123.dupli lilium sa t. dvopolna sa poklopcem lilium modul mehani.6 1. Prikljucnica dvopolna lilium modul mehanizam RAM 1 mesto lilium bela RAM 1 mesto lilium sa t.9 123.5 zvucni (P) LS 2x4 zvucni KLS-1 Kabel za zvucnike 2x1 mm crveno/crni KLS-1T kabel za zvucnike 2x1 mm transparentni Prekidac jednopolni bela 10A CARIVA Prekidac naizmenicni bela 10A CARIVA Prekidac serijski bela 10A CARIVA TV uticnica 1.82 333. siva TV prikljucnica lilium modul mehanizam TV+R+Sat prol.5m M-M Telefon adapter 1AA 004 2M+kl.82 190.01 82.57 50.9 98.17 132.5 815.72 225.88 815. Tipla PVC fi10 sa vijkom Kapri Tipla PVC fi12 sa vijkom Kapri Tipla PVC fi6 sa vijkom Kapri Tipla PVC fi8 sa vijkom Kapri LEDMART sijalica 48 LED GU10 120st WW Pannon LEDMART sijalica 48LED GU10 120st CW.65 166.o.35 zvucni (P) LS 2x0.83 2.-Lilium Telefon prikljucnica1+1 lilium modul mehanizam Zadnji deo TV zavrsna Celia Makel Limeni razvodni orman 11000x1000x250 Limeni razvodni orman 500x1000x200 Kapri kom Kapri kom Kapri kom Kapri kom Kapri kom Kapri kom Kapri kom Kapri kom Kapri kom Kapri kom Kapri kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LEDMART kom LIMAKS kom LIMAKS kom LIMAKS kom LIMAKS kom LS PROVODNICI m LS PROVODNICI m LS PROVODNICI m LS PROVODNICI m LS PROVODNICI m LS PROVODNICI m LS PROVODNICI m LS PROVODNICI m Legrand kom Legrand kom Legrand kom Legrand kom Legrand kom Legrand kom Legrand kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom Lilium kom MAJSTORIJA kom MAJSTORIJA kom 2233 7 5.41 22.88 1572.75 166.55 117.75 396.76 13.lager lista K303107 K307002 K307001 K311004 K141021 K141019 K141147 K308003 K308004 K308001 K308002 LEDM007 LEDM001 LEDM003 LEDM009 LEDM002 LEDM008 LEDM006 LEDM011 LEDM004 LEDM010 LEDM012 LEDM005 KALORIFER3 KALORIFER12 KALORIFER6 KALORIFER9 KBZV005 KBZV004 KBZV001 KBZV002 KBZV003 KBZV006 KLS-1 KLS-1T LEG1 LEG3 LEG2 LEG6 LEG5 LEG7 LEG4 MAK55035 MAK30001005 MAK30001001 MAK30001003 MAK30001029 MAK30001028 MAK31002701 MAK18002701 MAK18005701 MAK18005710 MAK30001027 MAK70467 MAK30001034 MAK2200623 ERO10010025 ERO5010020 Manzetna termoskup.93 1572.49 455.i mesto za oznaku CARIVA Uticnica dvopolna CARIVA Uticnica dvopolna dupla 16A bela CARIVA Kompjuterska prikljucnica Lilium Prekidac naizmenicni modul mehanizam lilium Prekidac obicni modul mehanizam lilium Prekidac serijski modul mehanizam lilium Priklj. bela RAM 1 mesto lilium siva Ram s.5 zvucni (P) LS 2x0.1 108 88 199.2 1631.buzir CRSM 53/13 Obujmica OG 18-26 nizajuca Kapri Obujmica OG 8-18 nizajuca Kapri Porcelan Grlo E27 visece Kapri Spiralni gajtan za telefon 2.8 191.o.68 20760 10000 Page 92 .9 153.85 779.98 1075 190.75 zvucni (P) LS 2x1.2 1631.27 910.2 1631. Telefon adapter 1AA 004 2M+kl.5 zvucni (P) LS 2x2.93 910.9 6.11 1631.27 1631.25 3.08 13.5db bela CARIVA Taster sklopka sa ind.37 264.04 13.71 13.2 1631.69 124.04 27.

5 180 225 2700 4950 3329.satin nikl Mitea M202125 Halogena svetiljka ugradna chrom Mitea M202125 Halogena svetiljka ugradna zlatna Mitea M2130-F plafonjera MITEA M2130-F2 plafonjera Mitea M2130-F4 plafonjera Mitea M2135-V212 visilica Mitea zlatna linija 1x60W 35cm M2140-V visilica Mitea belo-braon 1x60W/40cm M2140-V3 visilica Mitea M2140-V4 visilica Mitea belo-braon 1x60W/40cm M2330-F5 plafonjera Mitea M255 1x60W/E27 plafonjera Mitea M2930-F plafonjera Mitea M2930-F1 plafonjera Mitea M2930-F10 plafonjera Mitea M303-3 3x40W/E14 luster Mitea M3030-F plafonjera Mitea M303150W MTH reflektor 150W Tamno sivi Mitea M303150W MTH reflektor 150W srebrni Mitea MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 720 2200 675 675 288 351 855 2475 40.98 918 432 675 648 648 126 126 124. 1x60W Fluo cev biax 16W 2D 2 pina Mitea Fluo cev biax 28W 2D 4 pina Mitea Fluo svetiljka nadgradna 2x26W/E27 bela Mitea G928A-3TU spot lampa Halogena stapna sijalica 150W 78mm Mitea KD202125 Halogena svet.drveni beli M10710/3 luster 3xE14 max40W/220V hrom drv beli M10710/5 luster 5xE14max 40W/220V hrom drveni beli M10750/3 luster 3xE27 max 60W/220V M10770/3 luster 3xE27 max 60W/220V M150/RS R7s 150w reflektor sa senzorom crni Mitea M1930-A1 plafonjera Mitea M1930-A16 plafonjera Mitea M1930-A2 plafonjera Mitea M1930-A5 plafontera Mitea M1930-A8 plafonjera Mitea M1930-B1 plafonjera Mitea M1930-B5 plafonjera Mitea M1952-B6 Zidna lampa Mitea M2001-D crni max.99 513 513 917.14 459.14 446.5 1035 1035 446.3 2880 2727 945 513 513 512. 1x60W fenjer Mitea M2001-V crni max.8 2988 4155.2 446.10xG4 max 20W/12V hrom crni Luster plafonski 3xE14 MAX.2 148.14 792 414.72 3705 3509.ugrad.08 900 967.lager lista M400-1 CS6243P M2002-D M22002-D 2DF16W 2DF28W M0709-N G928A-3TU VT78150W KD202125 KOND16MITEA KOND20MITEA KOND25MITEA M129K M-R5050 M-S3528 M-R3528 M-R3528T M303-5 M10230/10 M10600/3 M02039 M10700/3 M10710/3 M10710/5 M10750/3 M10770/3 M150/RS M1930-A1 M1930-A16 M1930-A2 M1930-A5 M1930-A8 M1930-B1 M1930-B5 M1952-B6 M2001-D M2001-G M2001-V M202125/S M202125 M202125/Z M2130-F M2130-F2 M2130-F4 M2135-V212 M2140-V M2140-V3 M2140-V4 M2130-F5 M255 M2930-F M2930-F1 M2930-F10 M303-3 M3030-F M303150WTS M303150W 1xG10/35W spot Mitea CS6243P Spot lampa 3xR50 40W E14 Crni max 1X60W fenjer zidni Mitea Fenjer zidni Mitea M22002-D crni max. 40w 220v hrom-beli M02039 Halogena svetiljka ugradna chrome M10700/3 luster 3xE14max.72 2700 414.5 124.89 2700 2375 3960 8100 2250 90 3025.91 Page 93 .36 414.72 423.40W/220V hrom.zelena.hrom Mitea rozeta Kondenzator 16 mikrofarada Mitea Kondenzator 20 mikrofarada Mitea Kondenzator 25 mikrofarada Mitea Kuciste MTH 250-400W Mitea LED traka crvena.plava 5m 12V/30 led mitea Led traka hladna bela 5m 12V /60 led IP67 Mitea Led traka hladna bela 5m 12v/60 led Mitea Led traka topla bela 5m 12v/60led IP20 Mitea Luster Mitea M303-5 5x40W E14 Luster plafon.1x60W fenjer Mitea M2001-G crni max.1x60W fenjer Mitea M202125 Halogena svetiljka ugr.

5 2142 2812.5 180 2385 2529 2529 2529 2376 2430 3600 Page 94 .5 4845.8 4950 2700 1367.60W/220V M10730/5 M10730/8 TM Luster 8xE27max.04 2421 1805 2612.13 5225 855 1800 784 1260 2061 3455.26 5415 3508.60W/220V M10730/8 P4X18 Ugradni sjajni raster za armstro FSUAL 4x18W MITEA M-R50-A Ugradni spot hrom 1xR50/40W mITEA DICLE3S210462 Visilica DICLE-3S 21 04 62 DICLE3S210612 Visilica DICLE-3S FLAT 21 06 12 DICLE3S210662 Visilica DICLE-3S FLAT 21 06 62 DICLE3S210610 Visilica DICLE-3S Flat 21 06 10 DICLE3S210412 Visilica DICLE-3S ROUND 21 04 12 DICLE3S210443 Visilica DICLE-3S ROUND 21 04 43 M197-3 Visilica Mitea 3x60W E27 Mitea MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA MITEA kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1467 2160 1125 432 576.5 2700 2494.04 2665.5 1611 2790 918 513 742.5 512. FSUOP 4x18W T8 MITEA X2X18 Nadgradni sjajni raster FSNAL 2x18W T8 MITEA TM236T8 Nadgradni sjajni raster FSNAL 2x36W T8 MITEA TM336 Nadgradni sjajni raster FSNAL 3x36W T8 X4x18 Nadgradni sjajni raster FSNAL 4x18W MITEA X4x36W/T8 Nadgradni sjajni raster FSNAL 4x36W T8 MIEA NAP200W Napajanje IP20 12V/200W Mitea PLAFT532W Neonska plafonjera 32W/A Mitea P180-3 P180-3 luster P180-5 P180-5 luster P180B-3 P180B-3 luster P180B-5 P180B-5 luster CAB091A(B) Plafonjera 1x60W E27 CAB091(B) M1940-E1 Plafonjera 3x60W E27 Mitea M1930-B6 Plafonjera M1930-B6 Mitea M1930-D1 Plafonjera Miki Mouse Mitea M1930-D1 M2940 Plafonjera Mitea M1930-A20 Plafonjera Mitea 1x60W E27 M1930-A20 M1930-A10 Plafonjera Mitea M1930-A10 M1930-A14 Plafonjera Mitea M1930-A14 M1930-A15 Plafonjera Mitea M1930-A15 M1930-A3 Plafonjera Mitea M1930-A3 M1940-A2 Plafonjera Mitea M1940-A2 M2925-F Plafonjera Mitea M2925-F M2940-F Plafonjera Mitea M2940-F M33 Podna lampa bela Mitea M34 Podna lampa boje duge Mitea M719L Punjiva lampa 19 leda Mitea R5026B-3SP R5026B-3SP spot lampa R5026B-4S R5026B-4S spot lampa R5028-3SP R5028-3SP Spot lampa R6307-3B R6307-3B spot lampa 3x60W/R63/E27 TM-MTH/NA400 Reflektor M129 MTH 400W Mitea metalhalogen TM-ITFL303A Reflektor MTH 150W ITFL303A Mitea TM-ITFL129-2 Reflektor MTH/Na 250W Mitea M5026-1 Spot lampa 1x40W R50 E14 Chrome Mitea CS6873J Spot lampa 3xGU 10/50W TM118 Svetiljka vodonepropusna 1x18W IP65 MITEA TM218 Svetiljka vodonepropusna 2x18W IP65 MITEA TM236 Svetiljka vodonepropusna 2x36W IP65 MITEA TM258 Svetiljka vodonepropusna 2x58W IP65 MITEA LEDPLAVA100MSvetlece crevo led plava 100m M10730/5 TM Luster 5xE27max.97 2142 2812.99 513 513 513 513 1116 405 742.lager lista M304-1 M304-1 1x60W/E27 visilica Mitea M304-3 M304-3 3x40W/E14 luster Mitea M66 M66 Podna lampa M951-A16 M951-A16 Zidna lampa Mitea 70-400 Na upaljac 70-400W MITEA TM418 Nadgradna svet.1 180 3690 5922 2612. sa opal dif.5 2322 2745 1350 2700 3037.

5 Draka racunarski MREZNI KABLOVI m KBCAT003 UTP cat.25 52.6 AF FRNC-C green MREZNI KABLOVI m UC500S23 FTP cat.lager lista M2135-V62 Visilica Mitea bela M2135-V6/2 1x60W 34cm MITEA kom M2140-V6/1 Visilica Mitea braon 1x60W/36 cm Mitea MITEA kom TOROS3S212613 Visilica TOROS-3S ROUND 21 26 13 MITEA kom M2140-V5/1 Visilica bela Mitea MITEA kom DICLES210312 Visilica fi330 DICLE-S 21 03 12 MITEA kom DICLES210343 Visilica fi330 DICLE-S 21 03 43 MITEA kom DICLES210362 Visilica fi330 DICLE-S 21 03 62 MITEA kom WS6664P WS6664P spot lampa 4x40W E14 MITEA kom MTTCL065-2 Zidna lampa 2x40W/E14 Mitea CL065-2 MITEA kom M1951-A16 Zidna lampa Mitea MITEA kom M1951-A1 Zidna lampa Mitea M1951-A1 MITEA kom M1951-A2 Zidna lampa Mitea M1951-A2 MITEA kom M2951-F Zidna lampa Mitea M2951-F MITEA kom M2930-F8 m2930-F8 plafonjera Mitea MITEA kom FRNC-C Draka Video 1.72 129 79.2mm MTG MTG10 kom MTG6794 Grejalica kupatilska kvarcna 2x600W-eurosp.O1M(1mm) pocinkovani lim-perfor.4/6.03 89.5 26.23 247 553 99 189 189 80 400 449 449 505 505 730 730 850 850 1380 1530 1850 3040 3270 590 728 248 1095 Page 95 .98 0 73.6 Draka tip UC500 S23 4P FRNC test500MHz MREZNI KABLOVI m KBSCAT001 FTPcat 5E. bezhalogen MREZNI KABLOVI m UC400S23 STP kabl cat. 5E Draka bez halogena UC30 24 4P MREZNI KABLOVI m KBCAT006 UTP patch cat.pun presek met.74 89.Draka UC300 S24 4P test.do 400MHz MREZNI KABLOVI m KBCAT005 UTP kabl kat.04 220 810 1487. RG-11/Cu Trishield koaksijalni kabl bakar MREZNI KABLOVI m RG59/CU Koaks.09 69.5 432 431.5 43.52 36.6 DRAKA UC400 2304P PVC test.externi.98 74.99 350 414. RG-59/Cu Trishield koaks+napojni 2X0.400 MREZNI KABLOVI m KBCAT001 UTP 4x2xAWG24 cat.6-8P8C-pinski MREZNI KABLOVI kom SFTP5SAMONOS SFTP CAT5E samonoseci.06 42.85 75. RG-59/CU Trishield koaksijalni kabl bakar MREZNI KABLOVI m RG59/CU/TRIS Koaks.MTG MTG20 kom MTG455 Grejac kalorifera za 12kw M-T MTG MTG30 kom D1201 Kontaktor B 12 LC1-D1201 MTG MTG30 kom D1210 Kontaktor B 12 LC1-D1210 MTG 3P+1NO MTG30 kom D1801 Kontaktor B 18 LC1-D1801 MTG MTG30 kom D1810 Kontaktor B 18 LC1-D1810 MTG 3P+1NO MTG30 kom D2501 Kontaktor B 25 LC1-D2501 MTG MTG30 kom D2510 Kontaktor B 25 LC1-D2510 MTG 3P+1NO MTG30 kom D3201 Kontaktor B 32 LC1-D3201 MTG MTG30 kom D3210 Kontaktor B 32 LC1-D3210 MTG MTG30 kom D4011 Kontaktor B 40 LC1-D4011 MTG MTG30 kom D5011 Kontaktor B 50 LC1-D5011 MTG MTG30 kom D6311 Kontaktor B 63 LC1-D6311 MTG MTG30 kom D8011 Kontaktor B 80 LC1-D8011 MTG MTG30 kom D9511 Kontaktor B 95 LC1-D9511 MTG MTG30 kom MTG7522 Trofazni podsklop 3 mesta MTG MTG30 kom MTG7664 Prigusnica 125W mehanicka zivina MTG MTG32 kom MTG6182 Prigusnica 13W LLc mehanicka MTG MTG32 kom MTG7668 Prigusnica 150W mehanicka MTH/Na MTG MTG32 kom 900 1035 4230 1035 1827 1863 1827 2322 1237.99 431. MTG MTG10 kom TLS1-6 Tlacna sklopka G 3/8 1-6 bar silumin MTG10 kom 9523 Namotaj kontaktora LX1-D2 24AC MTG MTG20 kom 9527 Namotaj kontaktora LX1-D4 24V AC MTG MTG20 kom 4425 Postolje releja PR59 MTG MTG20 kom 9183 Rele PR 59 24V jednosmerni MTG MTG20 kom 9184 Rele PR 59 24V naizmenicni MTG MTG20 kom MTG6611 Sina za A. 5E Draka UC300 26 4p-test do 300MHz MREZNI KABLOVI m MTG4422 Bakarni cesalj za automatske osigurace 1.32 57.75 MREZNI KABLOVI m RJ45CAT6 RJ-45 konektor kat.do 300MHz MREZNI KABLOVI m RG11/CU Koaks. 5E (Netix) MREZNI KABLOVI m KBCAT002 UTP patch cat.46 89.38 28.6 Draka tip UC400 S23 4P PVC test.folij MREZNI KABLOVI m SFTP5 SFTP cat 5E Draka UC300 HS 24 4P test do 300MHz MREZNI KABLOVI m SFTP7 SFTP cat 7 DRAKA UC900 HS23 4P test do 900MHz MREZNI KABLOVI m SFTP6 SFTP cat6E Draka UC400 HS23 4P 400MHz.

ugradna MTP MTP kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 255 255 1560 397 728 980 269.6-2.85 49 59 11000 9800 11000 11000 150 1000.99 1760 1990. fikdni-novi tip uski MTP Nosac malog kalorifera MTP Nosac velikog kalorifera MTP Podsklop 3 mesta MTP MTP Podsklop 3 mesta sa prekidacem-kose uticnice MTP MTP Podsklop 5 mesta sa prekidacem-kose uticnice MTP MTP Podsklop 5 mesta-kose uticnice MTP MTP Razvodna tabla 12 osiguraca.5mm MTG MTG35 Dugme termostata 0-300 C MTG MTG35 Grejac rerne 1550W Koncar MTG MTG35 Grejac rerne 2000/950W Artur Marten MTG MTG35 Motalica 50m GG/J 5x2. EKSKLUZIV.93 270 350 585 775 69 69 1997 999.5mm trofazni pvc M-T MTG MTG35 Bakarni cesalj za automatske osigurace 1.81 264.61 333.01 Page 96 .99 550 519.01 27 459 892 26920 383.5mm MTG MTG40 Grejac rerne 2000/900W Koncar MTG MTG40 Kalorifer monofazni 3kw m-T crni MTG MTG40 Kalorifer trofazni 12kw M-T crni MTG MTG40 Kalorifer trofazni 6kw M-T crni MTG MTG40 Kalorifer trofazni 9kw M-T crni MTG MTG40 Podsklop 4 mesta bez prekidaca MTG MTG40 Podsklop 4 mesta sa prekidacem MTG MTG40 Produzni kabel K3mesta-3m SR-5003 MTG MTG40 Produzni kabel K3mesta-5m SR-5003 MTG MTG40 TV Dzek 39007 M MTG40 TV Dzek 39008 Z MTG40 Tajmer digitalni 230V AHC15A MTG MTG40 Grejalica sa ventilatorom SFH-200B 2000W MTG MTG8 Aspirator A fi120 MTP MTP Aspirator fi 100 MTP A MTP Aspirator fi 200 10W MTP MTP Aspirator fi 250 16w MTP MTP Aspirator fi 300 25W MTP MTP Aspirator fi 300 34W MTP MTP DM sklopka 1.86 78.lager lista MTG9272 MTG5617 MTG7670 MTG7663 MTG7667 MTG6787 MTG4421 MTG629 MTG428 MTG41 MT208 MTG218 MTG6181 MTG7690 MTG6720 MTG9185 MTG793 MTG177 MTG7432 MTG42 MTG11632 MTG11602 MTG11600 MTG11601 MTG11272 MTG11273 MTG253 MTG254 OST219 OST220 MTG9187 SFH-200B MTP22 MTP001 MTP002 MTP003 MTP004 MTP005 MTP23 MTP24 MTP20 MTP21 MTP25 MTP26 KALTR012 KALMO3 KALTR06 KALTR09 MTP011 MTP2000W MTP1000 MTP501 MTP500 MTP006 MTP007 MTP009 MTP008 MTP015 Prigusnica 30W mehanicka MTG MTG32 Prigusnica 36W mehanicka MTG MTG32 Prigusnica 400W mehanicka MTH/Na MTG MTG32 Prigusnica 58W mehanicka MTG MTG32 Prigusnica 70W mehanicka MTH/Na MTG MTG32 Bakarni cesalj 1.5 sa kolicima 2X220V+2x380V MTG35 Prekidac rerne EGO MTG MTG35 Reflektor MTH 150W Rx7s M-T beli komplet MTG35 Reflektor MTH 250W E-40 komplet M-T MTG MTG35 Reflektor MTH 400W E-40 komplet M-T MTG MTG35 Tajmer fuli 0-5 sec ST3PC 220V AC MTG MTG35 Tajmer fuli 0-60 sec ST3PE 220V AC MTG MTG35 Dugme termostata 0-90 C MTG MTG40 Flansna bojlera Tiki pocinkovana POLET 2.05 2280 2500 874 874 78.98 3850 5900 5990 792 792 27 135 850 15487 19350 19350 19350.5cm MTP MTP Kalorifer 12KW trofazni MTP Kalorifer 3KW monofazni MTP Kalorifer 6KW trofazni MTP Kalorifer 9KW trofazni MTP Kuciste za 3 osiguraca MTP MTP Kupatilska infra grejalica prohrom 2000w MTP MTP Nosac klime mali plastif.07 262 1400 1500 170 260 301.5A MTP MTP DM sklopka 16-25A MTP MTP Dvopolni utikac Beli MTP MTP Dvopolni utikac Crni MTP MTP Grejac kvarcne peci 600W 38cm MTP MTP Grejac kvarcne peci 600W 41.

72 750.PAK-150 POK1510 Pok kanal 15x10x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-125 POK1616 Pok kanal 16x16x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-125 POK1616LEPAK Pok kanal 16x16x2000 samolepljiva mutlusan PAK 115 POK2516 Pok kanal 25x16x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-75 POK2525 Pok kanal 25x25x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-50 TMI6033 Pok kanal 40x20x2000 mutlusan sir/vis/duz POK4025 Pok kanal 40x25x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-40 POK4040 Pok kanal 40x40x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-25 POK6040 Pok kanal 60x40x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-20 POK6060 Pok kanal 60x60x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-16 POK8040 Pok kanal 80x40x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-15 POK8060 Pok kanal 80x60x2000 mutlusan sir/vis/duz TMRK Razvodna kutija 110x110x74 OG Multusan TMIRK1 Razvodna kutija 180x270x100 OG Mutlusan TMIRK Razvodna kutija 185x110x75 OG Mutlusan MUT3FK Trofazna prikljucna kutija Multusan MAK12411 Dimer 600W mimoza sivi Makel MAK30001011 Dimer 600W modul MAK70011 Dimer lilium beli Makel MAK12445 Dimer na daljinski 600W mimoza sivi Makel 1010006 Dvopolni utikac suko PBCX-A II styland Makel MAK230 Indikator horizontalni Makel MAK330 Indikator vertikalni Makel MAK1112501 Kip prekidac mimoza sivi Makel MAK352 Kutija OG M10 mimoza Makel MAK10014 Medjugajtanski prekidac beli Makel MAK10080 Medjugajtanski prekidac belo-crvena Makel MAK10064 Medjugajtanski prekidac crni Makel MAK10081 Medjugajtanski prekidac crno-crvena Makel MAK10227 Medjuram dupla mimoza zlatna Makel MAK10311 Medjuram jednostruki mimoza zlatna Makel MAK2348701 Okvir celia mat hrom Makel MAK2350701 Okvir celia tamno siva Makel MAK2346701 Okvir celia tamno zlato Makel MAK331 Podsklop 3 mesta K suko 331 Makel EKO MAK181 Podsklop 6 mesta suko 381 Makel 1010117 Porcelan Grlo E27 4A visece makel MTP MTP MTP MTP MTP MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN MUTLUSAN Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel kom kom kom kom kom m m m m m m m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 710.8 711.ugr...5 629.08 32.15 123.6 1259.nazidna.87 44 46.ugradna MTP MTP014 Razvodna tabla 36 osiguraca.72 900 1503 77 525 625.87 44 15.5 104.17 Page 97 .lim MTP TM0011 Crevo metalno fi 11 mutlusan (sapa cev) PAK-100 TMI6003 Crevo metalno fi 14 mutlusan (sapa cev) PAK-50 TMIMFI16 Crevo metalno fi 16 mutlusan (sapa cev) PAK-50 TMI6004 Crevo metalno fi 18 mutlusan (sapa cev) PAK-50 TMI6007 Crevo metalno fi 26 mutlusan (sapa cev) PAK-25 TMI6008 Crevo metalno fi 37 mutlusan (sapa cev) PAK-25 MUTFI18 Crevo metalno izolovano-crno fi 18 Multusan PAK-50 MUTFI26 Crevo metalno izolovano-crno fi 26 Multusan PAK-25 ELEMENT Elementi za kanalice OST318 Kutija za 2 tastera Mtl OST319 Kutija za 3 tastera Mtl Yasemin Plafonjera Yasemin Mutlusan POK10040 Pok kanal 100x40x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-12 POK10060 Pok kanal 100x60x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-10 POK1212 Pok kanal 12x12x2000 mutlusan sir/vis/duz PAK-125 POK1312.9 54 63 63 92.6 1259.92 657.03 205.EKSKL.7 135 90 126 18 160 210 585..AMB 1/1 MTP MTP019 Razvodna tabla 24 osig..99 57 46.92 772. MTP MTP027 Ventilaciona zaluzina 360x360mm-pc.5 Pok kanal 13x12. EKSKL.32 15.02 880 45.amb.98 57 114 54 73.14 337.5X2000 samolepljiva mutlus.4 114 190 228 342 437 378 450 261 459 324 810 752..EKSKL.5 125.1/5 MTP MTP017 Razvodna tabla 24 osiguraca.6 187.03 560.lager lista MTP018 Razvodna tabla 24 osig.32 1259.

66 271.deo prek.07 130 135 173.obic.deo prek.Celia tamno siva Makel Pr.13 25.5 784 Makel EKO Ram 1 mesto kare natural Makel Ram 1 mesto purpurnocrvena Makel Ram 1 mesto-Pastelno plava Makel Ram 2 mesta horizontalan Makel Ram 3 mesta horizontalan Makel Ram 4 mesta Makel Razvodna kutija F 100x100 Makel EKO Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel Makel kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 258. kabl 3 gnezda 5m sa prek. kabl 6 gnezda 3m sa prek.5 714 Makel EKO Produzni kabl K3mesta/2m 3x1.87 764.19 Page 98 . MGP-613 Makel Prod.99 874.Celia zelena Makel Prekidac jednopolni OG beli Makel Prekidac jednopolni lilium beli Makel Prekidac jednopolni mimoza beli Makel Prekidac jednopolni mimoza sivi Makel Prekidac naizmenicni OG beli Makel Prekidac naizmenicni dupla mimoza sivi Makel Prekidac naizmenicni lilium beli Makel Prekidac naizmenicni mimoza sivi Makel Prekidac serijski OG beli Makel Prekidac serijski lilium beli Makel Prekidac serijski mimoza sivi Makel Prekidac unakrsni mimoza sivi Makel Prikljucnica TV OG beli Makel Prikljucnica TV zavrsna mimoza siva Makel Prikljucnica dvopolna bez poklopca OG beli Makel Prikljucnica dvopolna dupla bela Makel Prikljucnica dvopolna dupla lilium Makel Prikljucnica dvopolna dupla mimoza siva Makel Prikljucnica dvopolna lilium beli Makel Prikljucnica dvopolna mimoza bela Makel Prikljucnica dvopolna mimoza sivi Makel Prikljucnica kompjuterska single mimoza siva Makel Prikljucnica na kabel (kuplung) PVC M03 Makel Prikljucnica sa poklopcem OG beli Makel Prikljucnica sa poklopcem dupla OG beli Makel Prikljucnica sa poklopcem mimoza bela Makel Prikljucnica sa poklopcem mimoza sivi Makel Prikljucnica telefon PTT 1pol mimoza sivi Makel Prikljucnica telefon PTT dupla mimoza siva Makel Prikljucnica tropolna mimoza sivi Makel Prod.62 848.5 733 Makel EKO Produzni kabl K3mesta/5m 3x1. kabl 3 gnezda 3m MGP-533 Makel Prod.23 160.56 1050.utic. kabl 6 gnezda 5m MGP-584 Makel Prod.08 155. kabl 3 gnezda 5m MGP-534 Makel Prod.17 84. kabl 3 gnezda 2m MGP-532 Makel Prod. kabl 3 gnezda 3m sa prek.lager lista MAK2250717 MAK2250733 MAK2250726 MAK2252745 MAK18300 MAK70001 MAK12001 MAK12401 MAK18303 MAK12426 MAK70005 MAK12405 MAK18301 MAK70003 MAK12403 MAK12420 MAK18307 MAK12407 MAK18308 MAK12082 MAK70082 MAK12482 MAK70028 MAK12008 MAK12408 MAK400 MAK10003 MAK18304 MAK18354 MAK022 MAK12409 MAK12414 MAK12434 MAK160 MAK532 MAK533 MAK613 MAK534 MAK614 MAK553 MAK633 MAK584 MAK634 MAK10022 MAK10023 MAK714 MAK1111732 MAK733 MAK1111734 MAK1111783 MAK1111784 MAK32001701 MAK32085701 MAK32092701 MAK22012 MAK22013 MAK22039 MAK10028 Pr. MGP-614 Makel Prod.27 126.99 135 140.4 566.17 25.25 106.64 160.7 363 216.31 168.Celia tamno siva Makel Pr.66 0 200 200.56 130 168.5 734 Makel EKO Produzni kabl K6mesta/3m 3x1.seri.5 783 Makel EKO Produzni kabl K6mesta/5m 3x1.43 60.43 621.54 343.9 670. MGP-634 Makel Produzni kabl K1mesta/3m 3x1. MGP-633 Makel Prod.5 732 Makel EKO Produzni kabl K3mesta/3m 3x1.deo Suko Celia tamno siva Makel Pr.62 360 480 420 435 445 710 685 870 13. kabl 4 gnezda 3m MGP-553 Makel Prod.33 163.5 10022 Makel EKO Produzni kabl K1mesta/5m 3x1.6 105 110.4 157.55 135 200 135 131.5 10023 Makel EKO Produzni kabl K2mesta/5m 3x1.49 135 1031 64.deo tel.23 125 200 200 468. kabl 6 gnezda 5m sa prek.95 114.16 945.

5 568.2 360 321.obicni Celia Makel Zadnji deo prek.lager lista MAK100028 1010105 MAK504 MAK1110031 MAK1110033 MAK30001082 MAK10015 MAK30001007 MAK12424 MAK12410 MAK18314 MAK30001014 MAK10027 MAK10002 MAK2200402 MAK2200101 MAK2200105 MAK2200601 TMI6076 TMI6077 TMI6079 TMI6042 TM1001 TM1002 TLS003 TLS004 ML0007 ML95534 ML78751 ML78750 ML78721 ML78710 ML78724 ML78725 ML78723 ML78737 ML78733 ML78758 ML78757 ML78756 ML304084 ML78774 ML78772 ML78764 ML78760 ML78734 ML78740 TL3017N INST100 INST005 AM40 BCSDC96 INST009 5925 INST008 2222 OST078 5504 Razvodna kutija F 80x80 100028 Makel Razvodna kutija OG 6 rupa 100x100x50 styland Makel Razvodna kutija nizajuca fi60 M11 Makel Razvodnik T sa uzem.18 200.04 3300 1659.sijalica capsula E27 8W Komp.sijalica E27 15w 3U Komp.99 70.77 180.55 659.31 257.54 27 45 45 49.55 568.03 64.3 20W 12V MR16 Sijalica halogena stapna 118/150W Sijalica halogena stapna 78/60W Sted.uticnica Celia Makel Klema keramicka dvostruka br1 2x2.sijalica ubodna G4 5W Maxilighting Komp.74 696. MAKEL Suko dupli modul T-razvodnik 3 struka Makel TV uticnica pr. 96x96 A-metar +_ 60MV A-metar 300/5A A-metar 60MV A-metar 72x72 +-250A/60MV A-metar 72x72 15A AC dir.sij.09 219.41 258 132. MAKEL Razvodnik T sa uzem.7 279 455. uticnica modul mehanizam Utikac dvopolni L Makel Utikac dvopolni ravni M02 Makel Zadnji deo Suko Celia Makel Zadnji deo prek.88 270.sijalica E14 13W 3U Komp.59 142.93 1660 Page 99 .71 142 113.97 552. MR16 GU5. E27 24W globe Maxilighting78740 Svetiljka Wall 2x36W Maxilighting TL3017N A-M 200/5 A-METAR 96X96 60MV A-Metar 96x96 AC direktni A-Metar DC DIR.39 277.trost. E14 8W mini globe Maxilighting Sted.57 64.sijalica ubodna G4 10W Maxilighting Hal.sijalica E27 8W 3U Komp.97 929.96 70 96 34 34 360 318. A-metar 72x72 5A AC Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Makel kom Matejic kom Matejic kom Matejic kom Matejic kom Matejic kom Matejic kom Matejic kom Matejic kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Maxilighting kom Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k 45 100 18 180.sij.3 35W Maxilighting Hal.sijalica E27 11W 3U Komp.sijalica sveca E27 7W Candel LED GU 10 crvena Maxilighting LED GU10 plava Maxilighting LED GU10 zelena Maxilighting LED sijalica 21W standardna MR16 12V/50W halogena Maxilighting Sijalica halogena GU 5.dvost.34 1485 790.sij.21 487.5 36 36 749.sijalica MR11 35W Blitz Hal.5 Klema keramicka trostruka br1 3x2.02 3300 1660 2660 3300 790 1850.5 Klema keramicka trostruka br2 3x4-6 Signalna sijalica fi22 zelena Tinjalica sa krajem fi 10 crvena Tinjalica sa krajem fi 10 zelena Tlacna sklopka PT/12 Tlacna sklopka PTA/12 Hal.sijalica E14 8W 3U Komp. modul Taster svetla sa indikacijom mimoza sivi Makel Taster zvona sa natpisom mimoza sivi Makel Tel uticnica-OG Makel Tel.serijski Celia Makel Zadnji deo tel.87 666.5 70.27 135.5 71 64.

lager lista OST084 96B T 96CDA INST001 OST077 72B 55559 5499 INST010 OST5532 200/5A AMP72100/5A AMP72250/5A AMP72300/5A AMP7240015 AMP7250/5A AMP72600/1A AMP7275/5A AMP5/5A AMP96100/5A AMP96200/5A AM9625 AM9640 AMP960005 AMP962000 RG-72 RG-96 A16029 AMPERM OST079 INST24/200 INST24 KVM7210KV KVM9610KV KVM9635KV OST224 BIM725AAC MI42MV BCS8-PIN BCS60S-6H OST086 OST5531 72VAC VM100 VM96/3 OST135 INST006 VM7210DC VM96150DC VOLT15DC VM72 VM96/2 VM96/1 VM96400V VM96500V 01.1KV KV-metar Merni inst.00 Kutija za stalni prikljucak Apolo OG Prekidac jednopolni OG 60x70 Bela(01.72 BIM 5A AC Merni instr.14.94 1590 2650 790 790 790 790 790 790 1380 790 790 790 790 1850 1850 790 1850 1850 3300 4467. 42mV (0-100%) Postolje Relea 8-PINA Rele Vremenski 60S-6H FULI V-metar 72x72 DC V-metar 72x72 40V V-metar 72x72 500V AC V-metar 96x96 100V AC V-metar 96x96 250V DC V-metar 96x96 500V AC V-metar DC 150V Volt metar 72x72 10V DC Volt metar 96x96 150V DC Volt metar 96x96 15V DC Voltmetar 72X72 500V AC Voltmetar 96x96 24V DC skala 200A Voltmetar 96x96 24V DC skala 40V Voltmetar 96x96 AC 400V Voltmetar 96x96 AC 500V Trostruka rastavna priklj.i kab.1KV KV metar 96x96 35KV/0.54.54.bez prek.01) Apolo Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Merni instrumenti om k Metalka kom Metalka Apolo OG kom Metalka Apolo OG kom 2650 1590 7650 0 790 1590 1590 1589.00 01.97 1850 1850 1850 1850 790 1850 1850 1850 790 253 146 177 Page 100 .00 01. 01. ampermetar Frek-metar 72x72 45-55Hz Instrument +/-24V DC(+/-200A) Instrument 24V DC(40V) KV metar 72x72 10KV/100V KV metar 96x96 10KV/0. 60A DC Amper metar 72X72 200/5A Amper metar 72x72 100/5A Amper metar 72x72 250/5A Amper metar 72x72 300/5A Amper metar 72x72 400/5A Amper metar 72x72 50/5A Amper metar 72x72 600/1A Amper metar 72x72 75/5A Amper metar 72x72 M 5/5A AC Amper metar 96x96 100/5A Amper metar 96x96 200/5A Amper metar 96x96 25A 60MV Amper metar 96x96 40A 60MV Amper metar 96x96 600/5A Amper metar 96x96 60MV 2000A DC Ampermetar RG-72 Ampermetar RG-96 Ampermetar analog.55. A-metar 96B T 15min A-metar 96CDA 10MA A-metar 96MD 100 mA DC A-metar X/5A A-metar bimetalni 72x72 A-metar bimetalni 72x72 400/5A A-metar bimetalni 72x72 600/5A A-metar bimetalni 96x96 A-metar dir.14. 30A Analog.42 790 4320 4488 3553 2780 2780 3280 2780 1590 1850 240 1260 1850 1850 790 1300 1850 789.01 A-metar 72x72 5A DC dir.

98 230 152 357 1075 357 114 564 184 610 253 Page 101 .004 16.33.001 Prekidac serijski Happy cvet belo-pink 16.01.055 polikarbonat Uticnica dupla Emporio 17.13. crni Kombo 1M SAT TV prikljucnica zavrsna F/F crna Kombo 1M Sklopka jednopolna 16AX-bela KOMBO 1M TV prikljucnica zavrsna crna Kombo 1M dvop.99 230 230 230 229. Emporio 17.042 17.05.004 Prekidac serijski Happy jaje na oko zuto-belo Prekidac serijski Happy sunce 16.15.052 16.042 Taster svetla sa sig.06.01.004 Uticnica dvopolna sa zastitom Happy cvet belo-pink Uticnica dvopolna sa zastitom Happy cvet zuto-bela Uticnica dvopolna sa zastitom Happy sunce Uticnica dvopolna sa zastitom HappyCvet plavo-beli Uticnica dvopolna sa zastitom Zvezda zuto-plava Uticnica dvopolna sa zastitom cvet zuto-crveni Uticnica dvopolna sa zastitom jaje na oko zutobelo Uticnica dvopolna sa zastitom zvezda zuto-crvena 1M Dvop.01.13.01 241 391 229.095 21.050 porc.052 16.090 21.001 Prekidac jednopolni cvet zuto-beli 16.621 21.052 16.98 230 230 230 230 230 229.004 16.lager lista 01.352 17.pr.004 16.090 16.41.01.sa zastit.33.063 21.001 16.36.10.35.001 16.15.01.01 17.012 17.051 policarb.052 16.042 21.001 Prekidac jednopolni zvezda zuto-crvena 16.001 16.41.057 17.01.41.32.01 01.01.01.01.32.15.42.pr.355 Ukrasni okvir Emporio krem Ukrasni okvir Emporio krem 17.42.352 17.33.077 21.01.055 17.15.004 Prekidac serijski zvezda zuto-crvena 16.01.001 Prekidac jednopolni zvezda zuto-plava 16.004 16.41.352 17.98 229.61.004 Prekidac serijski cvet zuto-crveni 16.15.sivoj boji 1M Ukrasni okvir u svetlo zelenoj boji Emporio Ukrasni okvir u tamno zelenoj boji Emporio Uticnica dupla Emporio 17.004 16.61.052 21.10A Euro bela Kombo 1M Prikljucnica audio 2xRCA-crna Kombo 1M Regulator svetla sa potenc.99 167 195 173 184 1035 201 201 35 29 35 29 29 29 29 236 293.36.15.33.01.057 porcelan Uticnica dvopolna Emporio 17. bela emporio Ukrasni okvir Emporio bordo17.35.052 16.sij.35.090 Prekidac jednopolni Happy cvet belo-svetlo plavo Prekidac jednopolni Happy cvet zuto-crvena1633001 Prekidac jednopolni Happy jaje na oko zuto-belo Prekidac jednopolni Happy sunce Prekidac jednopolni cvet belo-pink 16.35.36.005 17.98 229.013 17.61.352 17.01.01.99 229.355 Ukrasni okvir crniv Emporio Ukrasni okvir u S.01.sij.06.355 17.41.050 17.98 229. 10A EURO-crna Kombo 1M prikljucnica komunikaciona cat6-crna Kombo 1M prikljucnica telefonska 623K-crna Kombo Metalka Apolo OG kom Metalka Apolo OG kom Metalka Apolo OG kom Metalka Apolo OG kom Metalka Apolo OG kom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Emporiokom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka Happy kom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom 184 190 228 304 201.32.072 17.bela Emporio Taster zvona sa sig.05.51.004 17. Uticnica telefonska 2 modula Emporio 17.092 21.18.052 16.51.01.(01.075 Prekidac naizmenicni OG 60x70-bela Prekidac serijski OG 60x70-bela Prekidac unakrsni OG 60x70-bela Prikljucnica tropolna OG 80x80-bela Uticnica dvopolna OG 60x70 Kera.01 173 173.01.51.001 16.01.17.61. sa zastit.051 17.42.01) Apolo Prekidac jednopolni Emporio Prekidac jednopolni sa sig.15.98 229.004 16. bels emporio Prekidac naizmenicni Emporio 17.15.001 17.001 16.007 17.01 01.32.15.352 17.004 16.01 01.004 Prekidac serijski Happy zvezda zuto-svetlo plava Prekidac serijski cvet plavo-beli 16.01.05.03.01.01 01.sij.14.42.01.001 16.01.001 16.072 Uticnica za TV 1M zavrsna Emporio 17.001 16.32.98 230 229.004 Regulator svetla sa potenc.004 Prekidac serijski cvet zuto-beli 16.004 16.01.35.005 Prekidac serijski Emporio 17. Uticnica dvopolna Emporio 17.052 16.355 17.01.19.36.98 230 229.99 229.063 21.98 229.99 229.

007 Nosac modula 1M KOMBO 20.057 11.01 133 133 145 169 145 158 158.01.01.01.01.01.57.00.101 Nosac modula 2M KOMBO 20.103 20.012 11.354 11.01.01.01. sa sig.050 18.356 Ukrasni okvir 5M horizontalni Premijer Uticnica RTV prolazna P+ sis Uticnica dvopolna Majur Premijer 11.01.02 724.627 20.01.004 20.098 11.01.01.00.02 676.01.103 Nosac modula 4M KOMBO 20.01.01.01.01.01.005 18.u puni zid Montazna kutija PM4 KOMBO za mont.024 11.44 Page 102 .097 11.003 20. Prenijer Prekidac serijski viljcana v.01.01.01.002 20.011 18.005 11.75.01.sijalicom Premijer Taster svetla sa signalnom sijalicom P+ 11.11.15. Premijer Prekidac serijski bezviljcana v.029 11.355 11.01.58.01.058 11.01.01.357 11.01.017 11.007 20.00.u puni zid Montazna kutija PM7 u puni zid Kombo20.57.98 676.050 Uticnica dvopolna dupla polikarbonat Premijer Uticnica dvopolna dupla porcelan Premijer Uticnica dvopolna sa poklopcem porcelan Premijer Uticnica komunikaciona 2xcat6e P+ 11.01.41 11.096 11.006 Prekidac unakrsni Premijer 11.99 930.055 11.01.lager lista 22.01.98 169.01.01.01.01.01 193 749 169 206 229.41 Uticnica telefonska RJ12 2x623K4 Premijer Majur Uticnica tropolna porcelan Premijer Uticnica za TV 1modul prolazna Premijer Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka KOMBOkom Metalka Mini OGkom Metalka Mini OGkom Metalka Mini OGkom Metalka Mini OGkom Metalka Mini OGkom Metalka Mini OGkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom Metalka Premijerkom 184 25 222 31 92 138 45 45 45 76 95 121 121 51 164 63 121 177 184 190 202 184 184 676.010 11.01.004 18.01 217 216.004 11.99 193 216.107 21.003 20.okvira 3M beli KOMBO Dvopolna prikljucnica crna Kombo Montazna kutija PM3 KOMBO za mont.004 18. Premijer Prekidac naizmenicni dupli 11.58.01.01.101 20.01.01.01.01.029 Prekidac naizmenicni viljcana v.072 11.01.41.01.01.01.001 11.01 169.01.01.104 20.013 Taster zvona P+ 11.026 11.003 Ukrasni okvir 4M beli KOMBO 20.19.010 Taster zvona sa sign.01.01.021 Prekidac naizmenicni bezviljcana v.354 Ukrasni okvir 3m Majur premijer 11.081 11.01.059 11.001 20.102 20.01.356 11.01 145 169 85 109 158 206 316 145 206 254.01.051 20. sij. bezvij.078 Uticnica telefonska 1x623 k4 Uticnica telefonska 2+1 Premijer 01.01.01.095 11. premijer Ukrasni okvir 2m Majur premijer 11.00.002 20. Uticnica telefonska 3+1 P bela 01.051 20.99 423.01.01.042 11.045 11.010 11.078 11. 16A bela KOMBO Ukrasni okvir 1M-slonova kost KOMBO Ukrasni okvir 2M-beli Kombo Ukrasni okvir 2M-crni KOMBO Ukrasni okvir 3M-beli KOMBO 20.004 Prekidac jednopolni mini OG Metalka Prekidac naizmenicni mini OG Metalka Prekidac serijski mini OG Metalka Prikljucnica keramika mini OG Metalka Taster sklopka svetla mini OG Metalka Taster sklopka zvona mini OG Metalka Indikator horizontalni Premijer Indikator vertikalni jednopolni Premijer Indikator vertikalni sa uticnicom Premijer Indikator vertikalni serijski Premijer Prekidac KIP Majurka Premijer porcelan Prekidac jednopolni Premijer bezviljcana v.01.001 18.41 01.355 Ukrasni okvir 4m Majur Premijer 11. Majur Premijer Taster svetla sa ploc.013 11.021 11.01. Prekidac jednopolni Premijer vijcana v.01.088 2M Dvopolna priklj.303 22.026 Regulator svetla sa potenc.-bela KOMBO Donji deo ukr.025 11.071 01.Majur Premijer Prekidac unakrsni P+ 11.01.01.102 Nosac modula 3M KOMBO 20.01.01.01.006 11.01 266.050 11.01.104 Nosac modula 7M KOMBO Prekikac jednopolni sa indik.01.01.

72.Royal Taster zvona sa sign.021 Prekidac jednopolni Royal bezviljcana v.071 15.71.352 15.095 15.021 15.15.090 15.30 15.096 15.06.01 kom Metalka Royal Exclusive 1022.096 15. Indikator horizontalni Royal Indikator vertikalni jednopolni Royal Indikator vertikalni serijski Royal Indikator vertikalni serijski sa signalnom sij. zlatna Exclusive Uticnica dvopolna poli.01.01.004 15. Indikator vertikalni jednopolni crno-srebrna Indikator vertikalni jednopolni zlatna Exclusive Prekidac jednopolni bezvijacna v.01.03.71.011 15.058 15.01.001 15.045 15.01.064 Uticnica za TV 1modul zavrsna Premijer Produzivac 3struka 5m sa prek.12.01.096 15.095 15.078 15.363 15.362 15. zlatna zastitom Exclusiv Uticnica dvopolna sa zastitom i tr.72.006 15.01.01.71. zlatna Exclusive Prekidac jednopolni crno-srebrna Prekidac naizmenicni bezvijacna v.28.01.05.01 Metalka Royal kom 253 Metalka Royal kom 459.055 15.057 15.001 15.01.01.004 Prekidac unakrsni Royal 15.13.01.01.01 Metalka Royal kom 228 Metalka Royal kom 202 Metalka Royal kom 228.004 15.71. Royal Tster svetla bezvijcana veza Ukrasni okvir 1M bordo Royal Ukrasni okvir 1M krem Royal Ukrasni okvir 1M svetlo plavi Royal Ukrasni okvir 1M svetlo zeleni Royal Ukrasni okvir 1M tamno zeleni Royal Ukrasni okvir 1M teget Royal Ukrasni okvir 2M-horizontalni Royal Ukrasni okvir 2M-horizontalni sivi Royal Ukrasni okvir 3M-horizontalni Royal Ukrasni okvir 3M-horizontalni sivi Royal Ukrasni okvir 4H svetlo sivi Royal Ukrasni okvir 4M-horizontalni Royal Ukrasni okvir krem Royal Uticnica dvopolna dupla keramicka Royal Uticnica dvopolna dupla polikarbonat Royal Uticnica dvopolna porcelan Royal Majur Uticnica komunikaciona RJ45 2 modula 2xcat6e Royal Uticnica sa poklopcem porcelan Royal Uticnica sa transparantnim poklopcem porcel.012 15.01.01.01.72.068 15.01.352 15.01.088 15.01.361 15.99 Metalka Royal kom 362 Metalka Royal kom 748 Metalka Royal kom 656 Metalka Royal Exclusive 1023 kom Metalka Royal Exclusive 1023 kom Metalka Royal Exclusive 1023.71.lager lista 11.01.71.006 15.01.01. Royal Taster svetla sa signalnom sij.01.01.099 15.03.01.01.72.013 15.001 15. zlatna Exclusiv Prekidac serijski crno srebrna Royal Exclusive Prekidac unakrsni crno srebrna Royal Exclusive Uticnica dvopolna dupla crno srebrna RoyalExclusiv Uticnica dvopolna dupla polikarb.pok crno sreb.009 15.14.095 15.352 15.050 15.01.01 Metalka Royal kom 810 Metalka Royal kom 228.006 Regulator svetla sa potenc.352 15.01 Metalka Royal kom 190 Metalka Royal kom 190 Metalka Royal kom 164 Metalka Royal kom 46 Metalka Royal kom 46 Metalka Royal kom 46 Metalka Royal kom 46 Metalka Royal kom 46 Metalka Royal kom 46 Metalka Royal kom 101 Metalka Royal kom 115 Metalka Royal kom 127 Metalka Royal kom 138 Metalka Royal kom 190 Metalka Royal kom 177 Metalka Royal kom 46 Metalka Royal kom 278 Metalka Royal kom 228 Metalka Royal kom 164.361 15.055 15.01.352 15.092 15.042 15.01.001 Prekidac naizmenicni Royal bezviljacna v. zlatna Exlusive Prekidac naizmenicni crno srebrna Royal Exclusive Prekidac serijski bezvijacna v.08.352 15.004 15.091 15.01.362 15.71.005 15.98 kom Metalka Royal Exclusive 288 kom Metalka Royal Exclusive 288 kom Metalka Royal Exclusive 299 kom Metalka Royal Exclusive 288 kom Metalka Royal Exclusive 315.352 15.72.72.99 kom Metalka Royal Exclusive 316 kom Metalka Royal Exclusive 391 kom Metalka Royal Exclusive 391 kom Metalka Royal Exclusive 391 kom Metalka Royal Exclusive 288 kom Metalka Royal Exclusive 368 kom Page 103 . Royal Uticnica telefonska 1X623k Royal Uticnica telefonska RJ12 2 modula 2x623K Royal Uticnica tropolna porcelan Royal Uticnica za TV 1modul prolazna Royal Uticnica za TV 1modul zavrsna Royal Uticnica za TV 2M prolazno zavrsna Royal Uticnica za TV 2modula zavrsna Royal Indikator horizontalna zlatna Royal Exclusive Indikator horizontalni crno srebrni Royal Exc.055 15.059 15. Prekidac naizmenicni dvostruki Royal Prekidac serijski Royal 15.01.090 01.005 15. bezviljacna v.01.72.10.01. bezvijacna v. Metalka Premijerkom 334 Metalka Prenosne prikljucnice kom 999 Metalka Royal kom 746 Metalka Royal kom 746 Metalka Royal kom 746 Metalka Royal kom 822 Metalka Royal kom 304 Metalka Royal kom 152 Metalka Royal kom 152 Metalka Royal kom 164 Metalka Royal kom 202 Metalka Royal kom 177 Metalka Royal kom 240 Metalka Royal kom 977.72.005 15.097 15. sij.03.363 15.072 15. Prekidac KIP porcelan Royal Prekidac jednopolni Royal 15.01.01.052 15.01.

lager lista
15.71.064 15.71.071 15.71.088 12.23.001 12.01.001 12.01.621 12.23.005 12.01.005 12.01.625 12.01.004 12.01.624 12.01.006 12.23.051 12.01.070 12.23.70 12.01.002 12.01.008 12.01.009 12.23.004 12.01.003 12.23.011 12.01.011 12.23.010 12.01.010 12.01.058 12.23.052 12.01.052 12.01.057 12.01.051 12.01.050 12.23.050 12.01.059 12.23.059 14.01.095 14.01.096 14.01.097 14.01.045 14.01.001 14.01.627 14.01.021 14.01.005 14.01.029 14.01.025 14.01.004 14.01.024 14.01.006 14.01.026 14.01.042 14.01.031 14.01.011 14.01.013 14.01.010 14.01.012 14.06.352 14.05.355 14.06.355 14.08.355 14.09.355 Uticnica dvopolna trans.pokl. zlatna za. Exclusive Uticnica telefonska 1 modul zlatna RJ12 1x623K Ex. Uticnica za TV 1modul prolazna zlatna Exclusive Prekidac jednopolni SET Q-OG siva Prekidac jednopolni bezvijacna v. bela OG SET Q Prekidac jednopolni vijcana v. bela OG SET Q Prekidac naizmenicni SET Q-OG siva Prekidac naizmenicni bezvijacna v. bela OG SET Q Prekidac naizmenicni vijcana v. bela OG SET Q Prekidac serijski bezvijacna v. bela OG SET Q Prekidac serijski vijcana v. bela OG SET Q Prekidac unakrsni bezvijacna v. bela OG SET Q Prikljucnica dvopolna SET Q-OG siva Razvodna kutija 4 uvoda bela OG SET Q Razvodna kutija SETQ OG siva Sklopka dvopolna SET Q-OG bela Sklopka dvopolna naizmenicna SET Q-OG, bela Sklopka dvostruka naizmenicna bela SET Q-OG Sklopka serijska SETQ-OG siva-OSklopka tropolna SET Q-OG bela Taster svetla SETQ-OG sivi -OTaster svetla bezvijacna v. bela OG SET Q Taster zvona SETQ-OG sivi -OTaster zvona bezvijacna v. bela OG SET Q Uticnica dvopolna SET Q-OG nizajuca bela Uticnica dvopolna dupla horizontalni siva OG SET Q Uticnica dvopolna dupla porc. bela hor. OG SET Q Uticnica dvopolna dupla vertikalni OG bela SET Q Uticnica dvopolna polikarbonat bela OG SET Q Uticnica dvopolna porcelan bela OG SET Q Uticnica dvopolna porcelan siva OG SET Q Uticnica tropolna porcelan bela OG SET Q Uticnica tropolna porcelan siva OG SET Q Indikator horizontalni Status Indikator vertikalni jednopolni Status Indikator vertikalni serijski Status Prekidac KIP porcelan Status Prekidac jednopolni bezvijcana v. Status Prekidac jednopolni sa sig.sij.16A Status kip Prekidac jednopolni viljcana v. Status Prekidac naizmenicni bezviljcana v. Status Prekidac naizmenicni dupli vijcana v. Status Prekidac naizmenicni viljcana v. Status Prekidac serijski bezvijacna v. Status Prekidac serijski viljcana v. Status Prekidac unakrsni Status 14.01.006 Prekidac unakrsni vijcana v. Status Regulator svetla sa potenc. Status Taster svetla Status Taster svetla Status 14.01.011 Taster svetla bezvijacna v. sa signal.sij.Status Taster zvona Status Taster zvona bezvijacna v. sa signal. sij. Status Uklopni okvir bordo Status Uklopni okvir dvost. priklj. krem Satus Uklopni okvir dvost.prikljucnice bordo Status Uklopni okvir dvost.prikljucnice teget Status Uklopni okvir dvost.prikljucnice zuti Status Metalka Royal Exclusive kom Metalka Royal Exclusive kom Metalka Royal Exclusive kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka SET Q OG kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom 368 345 621 177 177.01 177 184 184 184 190.02 190 227.99 127 152 127 202 215 228 189.99 291 184 184 184 184.01 329 392 392.01 392 201.98 201.99 202 304.01 304 746.03 746.03 746.01 304.01 152 240 152 164 202 164.01 177.01 177.01 240 240 977.03 164 164 190.02 164.01 190 21 25 25 25 25

Page 104

lager lista
14.05.352 14.04.352 15.09.352 14.07.352 14.02.352 14.03.352 14.10.352 14.08.352 14.01.361 14.07.355 14.02.355 14.01.365 14.01.362 14.01.366 14.01.363 14.01.364 14.10.355 14.10.359 14.01.078 14.01.055 14.01.057 14.01.050 14.01.068 14.01.058 14.01.052 14.01.071 14.01.072 14.01.059 14.01.088 14.01.090 14.01.092 51.01.021 01.44.00 51.01.031 51.15.031 01.72.10 06.51.01 06.01.001 06.00.001 08.11.01 05.00.001 08.10.00 08.05.01 50.01.001 08.06.01 01.26.00 08.10.01 08.04.01 05.62.81 05.63.81 05.67.81 05.69.81 05.68.81 05.60.81 05.61.81 05.64.81 05.66.81 05.65.81 Uklopni okvir u krem boji Status Uklopni okvir u narandzastoj boji Status Uklopni okvir zuti Status Ukrasni okvir 1M plavi Status Ukrasni okvir 1M sivi Status Ukrasni okvir 1M svetlo sivi Status Ukrasni okvir 1M svetlo zeleni Status Ukrasni okvir 1M teget Status Ukrasni okvir 2M-horizontalni Status Ukrasni okvir 2M-horizontalni plavi Status Ukrasni okvir 2M-horizontalni sivi Status Ukrasni okvir 2M-vertikalni status Ukrasni okvir 3H Status Ukrasni okvir 3M vertikalni Status Ukrasni okvir 4H Status Ukrasni okvir 5H STATUS Ukrasni okvir dvost.prik.svetlo zeleni Status Ukrasni okvir trofazne prilj.Status svetlo zeleni Uticnica Komunikaciona 2xcat6e Status 14.01.078 Uticnica dvopolna dupla polikarbonat Status Uticnica dvopolna dupla porcelan Status Uticnica dvopolna porcelan Status Uticnica dvopolna porcelan sa trans.poklop. Status Uticnica dvopolna sa poklopcem porcelan Status Uticnica dvopolna sa zastitom Status Uticnica telefonska 1modul RJ12 623K4 Status Uticnica telefonska 2modula RJ12 2x623K Status Uticnica tropolna porcelan Status Uticnica za TV 1M prolazna Status Uticnica za TV 1M zavrsna Status Uticnica za TV 2M zavrsno-prolazna Status14.01.092 Dvopolni utikac L bela Metalka Obujmica od 8do 18mm Trofazni utikac L beli Metalka Trofazni utikac L crna Metalka Ulozak za KIP prekidac sa signalnom sijalicom Zastitnik za dvopolnu prikljucnicu beli Zastitnik za zid od prljanja beli Zastitnik za zid od prljanja transparentan (prov.) Kutija za izjednac.potencijala PS49 08.11.01 Nizajuca montazna kutija fi60 Metalka Razvodna kutija 100x100 Razvodna kutija 228x240 Razvodna kutija OG 81x81 sa 12 uvoda Razvodna kutija na zid 156x240 08.06.01 Razvodna kutija sa 6 uvoda OG 80x80 (01.26.00) Razvodna kutija u zid 100x100 08.10.01 Razvodna kutija u zid 156x240 08.04.01 Razvodna tabla N/Z MAT-12 Metalka Razvodna tabla N/Z MAT-24 Metalka Razvodna tabla N/Z MAT-36 Metalka Razvodna tabla N/Z MAT-4 Metalka Razvodna tabla N/Z MAT-8 Metalka Razvodna tabla U/Z MUT-12 05.60.81 Metalka Razvodna tabla U/Z MUT-24 05.61.81 Metalka Razvodna tabla U/Z MUT-36 05.64.81 Metalka Razvodna tabla U/Z MUT-4 05.66.81 Metalka Razvodna tabla U/Z MUT-8 05.65.81 Metalka Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka Status kom Metalka elektro pribor kom Metalka elektro pribor kom Metalka elektro pribor kom Metalka elektro pribor kom Metalka elektro pribor kom Metalka elektro pribor kom Metalka elektro pribor kom Metalka elektro pribor kom Metalka razvodne kutije kom Metalka razvodne kutije kom Metalka razvodne kutije kom Metalka razvodne kutije kom Metalka razvodne kutije kom Metalka razvodne kutije kom Metalka razvodne kutije kom Metalka razvodne kutije kom Metalka razvodne kutije kom Metalka razvodne table kom Metalka razvodne table kom Metalka razvodne table kom Metalka razvodne table kom Metalka razvodne table kom Metalka razvodne table kom Metalka razvodne table kom Metalka razvodne table kom Metalka razvodne table kom Metalka razvodne table kom 21 18 21 21 21 21 21 21 101 25 25 101 127 127 177 253 25 23 810 227.99 277.98 164.01 228 228.01 190 202 228 253.01 459.99 362 747 110 5 177 177 202 13 32 32 190 11 91 241 89 236 152 91 194 660 1200 1650 437 541 660.01 1200 1650 437 541

Page 105

lager lista
P02601 P01702 P01703 P01704 P01705 P01708 P01701 P01707 P00102 P00103 P00104 P00105 P00106 P00101 PERFT001 PERFT002 PERFT003 P00702 P00703 P00704 P00705 P00706 P00701 RO4312 RO4315 RO4301 RO4302 RO4305 RO4306 P00201 Z022DSW Z024DSR Z022DSR Z022DSB Z024DSB Z022DSG Z024DSG OST006 OST034 Z022BSR0 Z00BA310 Z00BA420 Z00BD210 OST035 54270000 54270010 EL318000 54270020 54270030 54270040 54270050 54270060 54270070 54270080 54270090 54270100 54270110 54270120 "U" Stub L-1000mm Plafonski nosac PNK regala Konzola PNK regala KZ 100 U Konzola PNK regala KZ 160 U Konzola PNK regala KZ 200 U Konzola PNK regala KZ 300 U Konzola PNK regala KZ 400 U Konzola PNK regala KZ 50 U Konzola PNK regala KZ 500U PNK regal 100 U PNK regal 160U PNK regal 200 U PNK regal 300 U PNK regal 400 U PNK regal 50 U Perforirana traka 5-ica Perforirana traka 6-ica Perforirana traka 8-ica Poklopac PNK regala 100 U Poklopac PNK regala 160 U Poklopac PNK regala 200 U Poklopac PNK regala 300U Poklopac PNK regala 400U Poklopac PNK regala 50 U Razvodni orman 1000x800x200 Razvodni orman 200x200x100 Razvodni orman 300x300x200 Razvodni orman 400x400x200 Razvodni orman 600x400x200 Razvodni orman 600x600x200 Spojnica za PNK regal 50-220 bocna 22DS bela 220V AC sign.lampa-LED FI22 22DS crvena 24V sign.lampa-LED fi22 22DS crvena220V AC sign.lampa led FI22 22DS plava 220V AC sign.lampa-LED fi22 22DS plava 24V sign.lampa LED fi22 22DS zelena 220V AC sign.lampa-led FI22 22DS zelena 24V sign.lampa-LED fi22 22DS zuta 220V sign.lampa-LCD FI22 22DS zuta 24V sign.lampa-LED fi22 AD22-22BS crvena 220V AC sign.lampa-led fi22 BA31 zeleni N/O obican taster BA42 crveni N/C obican taster BD21 N/O dvopozajni prekidac BS542 crveni N/C gljivasti zakretni taster Broj za provodnike EC-0 "0" Broj za provodnike EC-0 "1" Broj za provodnike EC-0 "1" Broj za provodnike EC-0 "2" Broj za provodnike EC-0 "3" Broj za provodnike EC-0 "4" Broj za provodnike EC-0 "5" Broj za provodnike EC-0 "6" Broj za provodnike EC-0 "7" Broj za provodnike EC-0 "8" Broj za provodnike EC-0 "9" Broj za provodnike EC-1 "0" Broj za provodnike EC-1 "1" Broj za provodnike EC-1 "2" Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Metalna oprema kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom Minor kom 828.9 91 130 148.01 211.01 278 62.4 382 368.01 463.5 586.02 954 1163 248.01 294.5 329.8 405 287.01 404 501 795 964 192.01 6072 1948.8 2298 2505.6 3549.6 3811.2 38.5 118 126.85 118 118 118 118 126.85 118 130.6 126.45 170.7 170.7 180.17 425.98 1.31 1.31 1.15 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.48 1.48 1.48

Page 106

34 2.2 Krajnja plocica AP 35 2116.5 1691.75 113.67 3.34 2.13 189.6.8 30.48 2.5 51.0 Brojevi za kleme RK-SB5 21-30 2431.8 21.55 34.48 1.8 30.stk 1 219020 Krajnja plocica AP 2.5-10 2001.5/35 zuto-zelena (vs stezajka) Klema SL 4/35 zuto-zelena (vs stezajka) Klema za stakl.0 Brojevi za kleme RK-SB5 31-40 2431.34 2.08 1.2 (vs stezajka) Klema SL 10/35 zuto-zelena (vs stezajka) Klema SL 2.48 1.09 1.94 142.5mm2 Brojevi za kleme RK-SB5 1-10 2431.48 1.6 45.4 20.lager lista 54270130 54270140 54270150 54270160 54270170 54270180 54270190 S00KN102 KN102 S00KN202 CC243100 CC243110 CC243120 CC243130 CC243140 CC243150 CC243160 CC243170 CC243180 CC243190 OST-BUZ EC10000 Z00ED250 ERG51910 ERG51700 ERG50410 EC010300 EC051200 CC105020 CC129620 CC100120 CC105220 CC100520 CC121320 CC105620 CC121220 CC219020 CC200120 CC211620 CC204620 CC200520 LSS 2202 ER803180 50400570 50400580 50400590 50400020 50413310 50413360 50413410 50413460 50413660 50413760 50400010 50413300 50413350 50414050 50413400 Broj za provodnike EC-1 "3" Broj za provodnike EC-1 "4" Broj za provodnike EC-1 "5" Broj za provodnike EC-1 "6" Broj za provodnike EC-1 "7" Broj za provodnike EC-1 "8" Broj za provodnike EC-1 "9" Broj za provodnike KN102 Broj za provodnike KN102"2" 0.2 (vs stezajka) Klema RK 35 1052.69 45.5mm /L2/ 41335 Nalepnica 1/12 FI 12.34 2.5 1296.51 18.dugi crveni Mikroprekidac E400-00-CM Nalepnica 1/1 18x37mm(visok napon) 40057 Nalepnica 1/1 26x52mm(visok napon) 40058 Nalepnica 1/1 37x74mm (visok napon) 40059 Nalepnica 1/10 (visok napon) trougao 50mm 40002 Nalepnica 1/10 FI 16mm/L1/ 41331 Nalepnica 1/10 FI 16mm/L2/ 41336 Nalepnica 1/10 FI 16mm/L3/ 41341 Nalepnica 1/10 FI 16mm/N/ 41346 Nalepnica 1/10 FI 16mm/PE/ 41366 Nalepnica 1/10 FI 16mm/PEN/ 41376 Nalepnica 1/10(visok napon) trougao 25mm 40001 Nalepnica 1/12 FI 12.00-15 H 320-109601 Kanal 25x60 slic.34 2.34 17.1 18.85 26.5-1mm2 Broj za provodnike KN202"2" 1.0 Brojevi za kleme RK-SB5 51-60 2431.34 2.54 170.0 Brojevi za kleme RK-SB5 61-70 2431.00 crna 18 HI 320-209400 Hilzna izolovana 2.0 Brojevi za kleme RK-SB5 91-100 2431.34 2.2 (vs stezajka) Klema RK 2.0 Brojevi za kleme RK-SB5 41-50 2431.0 Brojevi za kleme RK-SB5 81-90 2431.38 44 58 24.06 30.5-4 1001.58 65.2 LSS 2202 Prek.73 30.34 2.48 1.5mm/L3/ 41340 Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m kom kom kom kom m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1. 204620 Krajnji drzac ES 35 2005.15 330.93 2.85 59.5-2.0 Brojevi za kleme RK-SB5 11-20 2431.1 Page 107 .51 1.osig.8 23.5 plava Hilzna neiz.06 2.34 2.0 Brojevi za kleme RK-SB5 71-80 2431.2 (vs stezajka) Klema RK 2.2 Krajnja plocica AP SI-1 za klemu sa osig.48 1.0 Buzir cev fi3 ZIXI mrezasti Crevo kondenza klime FI16mm Texoflex GFE16/30m Dvopolozajni prekidac ED25 N/O+N/C Fi22 Hilzna izol.5 mm/L1/ 41330 Nalepnica 1/12 FI 12.48 1.2 (vs stezajka) Klema RK 6-10 1005.1 18.8 30.1 18.41 21.5mm uzemljenje(12 simbola) 41 Nalepnica 1/12 FI 12. sivi 4/6/4-italija S2560/70m Kanal 75x17 beli za pod gaziva CAP7517B/50m Klema RK 16 1050.6 198.6.91 168 464.45 151 222.

81 63.95 38.5 CV Vezica 150x3.32 2.25 336.33 88.25 59.5 65.2 Moeller Kontaktor DILM9-10(230V50HZ.25 1471.45 22.84 13.45 3841.23 1545.4x9.5 OPCS9 50m Separator TRS 1 (razdvajac) 200320 Sirena MS 220V AC Svetleci taster crveni N/O+N/C FI22 Svetleci taster zeleni N/O+N/C FI22 Tropolozajni prekidac N/O+N/O FI22 Uvodnik PG-11 PA ECO komplet IP68 50500520 Uvodnik PG-13.5 bela Vezica 300x4.8 bela Vezica 540x7.zapt.66 51.81 264.1 Bakarna sabirnica 1P izolovana Moeller Bimetal 16-24 Moeller Instalacijski kontaktor 4P 25/40 230V Moeller Instalacioni kontaktor 4P 25A 230V Moeller Instalacioni kontaktor 4P 40A 230V Moeller Kontaktor DILM 25-101 230V 50Hz Moeller Kontaktor DILM12-10130V50HZ. Uvodnik PG-21 PA IP67 komlet Uvodnik PG-29 komplet Uvodnik PG-36 PA IP67 komplet Uvodnik PG-42 PA IP67 komplet Uvodnik PG-48 komplet Uvodnik PG-7 komplet IP68 Uvodnik PG-9 PA ECO kompl.94 3225.3 Razvodna kut.84 2939.240V60Hz)Moeller Moeller sina za uzemljenje 16mm2 KLM Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Minor Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m m m m m m m m m m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 18.95 10.sa gum.84 76.8 bela PA 50062400 Vezica marker 110x2.21 35.63 130.53 50.1 3.05 635.77 18.8 crna Vezica 430x4.36 3721.7 5.9 166. 50500510 Uvodnik PG-9 komplet IP 68 Vezica 100x2.sa gum.02 106. zapt.88 95.25 240.69 0.56 312.5 1118 Page 108 .95 60 1342.05 7.83 150.16 5.5mm/PE/ 41365 Nalepnica 1/3 (visok napon) trougao 100mm 40003 Nalepnica 14x32(visok napon) 144-334010 Nalepnica 20x45(visok napon) 15/1 144-360410 Neizolovana papucica okasta 120mm2-10 HRNB Nosac nulte sine Nulta klema 2/12*143 Papucica okasta izolovana 2.54 358.48 203.66 336.02 1625.33 1.25 47.lager lista 50413450 50413650 50400030 ERG17000 ERG17050 Z0011010 OST030 OST029 ZO100130 ZZ103000 EC005400 EC005500 HA002010 HA002020 HA002030 HA002040 HA002050 HA002060 HA002070 HA002080 HA002090 HA002000 HA002011 ORTAOPCS09 CC200320 ZK010100 ZBW34650 ZBW33650 Z00BD330 50500520 50500530 50500540 50500550 OST012 50500560 50500570 50500580 50500590 OST007 50500510 OST008 OST017 L036150N OST018 OST019 OST020 50062400 50063200 MOELL106 ZBSZ-24 Z-SCH230/25-4 Z-SCH230/25 Z-SCH230/40 DILM25-10 DILM12-10 DILM17-10 276690 ELM017 Nalepnica 1/12 FI 12.5-6.46 1670.5/5 Papucica potp.1 25.03 555.izolovana zen.81 1.6 bela Vezica 200x2.5 20.M Moeller Kontaktor DILM17-101250V50HZ.85 0.5mm/N/ 41345 Nalepnica 1/12 FI 12.ABS 190x140x140mm IP56 halogen free Sapa-plastificirano FI 10 JSH-010 1/4" PAK-100 Sapa-plastificirano FI 13 JSH-013 3/8 PAK-50 Sapa-plastificirano FI 16 JSH-016 1/2" PAK-100 Sapa-plastificirano FI 21 JSH-021 3/4" PAK-50 Sapa-plastificirano FI 26 JSH-026 1" PAK-50 Sapa-plastificirano FI 34 JSH-034 1-1/4" PAK-25 Sapa-plastificirano FI 40 JSH-040 1-1/2" PAK-25 Sapa-plastificirano FI 51 JSH-051 2" PAK-20 Sapa-plastificirano FI 63 JSH-063 2-1/2" PAK-10 Sapa-plastificirano FI 8 JSH-008 5/16" PAK-100 Sapa-plastificirano fi11 11x15 OPCS11 50m Sapa-plastificirano fi9 9x11. 2.38 461.ABS 150x110x140mm IP56 halogen free Razvodna kut.09 28.66 224.5 PA ECO komplet IP68 50500530 Uvodnik PG-16 PA ECO komplet IP68 50500540 Uvodnik PG-21 PA ECO kompl.12 871.48 10 147 3.61 16.

09 72.05 304.5 NVK067 NVK062 NVK119 NVK3X1 NVK058 NVK057 NVK197 NVK120 Motorni zastitni prekidac 1-1.03A 4P 6kA PF6 Moeller Sklopka FID 63/0.2 232.5 rudarski gumeni (N) EPN 50 3x1.4 3262.61 269.5 2929.75 gumeni (N) GG/J 2x1.5A 4P Moeller Taster kontakt element 1NC M22-KO1 Moeller Zvono signalno 220V Z-GLO230 Moeller Obujmica za met.35 3985 164.61 364.cevi OIP-1 od 1/2"-2" univerzalna Potpora za zid 925-B (Torban Saraf) Ukrsni komad TT-936 (Torban Saraf) (N) EPN 50 12x2.49 268.6A Moeller ZB12-1.5 445.5 rudarski gumeni (N) GG/J 2x0.13 193.48 773.11 50 55 68 84 700.6-2.4 2063.5 rudarski gumeni (N) EPN 50 4x16 rudarski gumeni (N) EPN 50 4x2.5 rudarski gumeni (N) EPN 50 7x2.5 gumeni (N) GG/J 3x2.5 gumeni Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Moeller Morando Morando Morando Morando NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m m m m m m m m m m m m m m m m 2370.4A Moeller Motorni zastitni prekidac 10-16A Moeller Motorni zastitni prekidac 6.08 117.6 286.5 EPN5032.17 1113.61 1495 1632.4 Osigurac automatski 1P B 10A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P B 16A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P B 20A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P B 25A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P B 32A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P B 40A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P B 50A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P B 6A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P C 10A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P C 16A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P C 20A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P C 25A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P C 32A PL6 Moeller Osigurac automatski 1P C 6A PL6 Moeller Osigurac automatski 3P C 10A PL6 Moeller Osigurac automatski 3P C 6A PL6 Moeller Osigurac automatski 3P C10A PL6 Moeller Pomocni kontakt 2NC+2NO Moeller Pomocni kontakt 2NO+2NO Moeller Prikljucni blok za vodove 1-polni.5 gumeni (N) GG/J 4x1.81 241 803.16 562.5 232.5 EPN5031.102714 Rele impulsni Z-S230/SO 265283 Moeller Sklopka FID 16A/0.85 293.03A 4P Moeller Sklopka FID 40/0.5 232.5 rudarski gumeni (N) EPN 50 2x1.66 427.48 364.4A Moeller ZB12-2.3 2563 2563.5A 2P Moeller Sklopka FID 25/0.6 Motorni zastitni prekidac 1.5 EPN5021.2 232.5 2370.8 3135 2880.14 2370.06 118.5 EPN50416 EPN5042.22 232.5 gumeni (N) GG/J 4x2.6-2.03A +AO C 1N PFL6 Moeller Sklopka FID 25/0.17 2467.53 428.53 1828.5 rudarski gumeni (N) EPN 50 4x6 rudarski gumeni (N) EPN 50 5x1.33 803.2 264.5 NVK106 EPN5051.62 180.19 232.cevi OIP-1 od 1/2"-1" univerzalna Obujmica za met.5A 4P Moeller Sklopka FID 40/0.5 EPN5072.42 64.3-10A Moeller Motorni zastitni prekidac 8-12A Moeller Motorni zastitni prekidac1.84 39.21 264.12 51.13 149.5A 4P 6kA PF6 Moeller Sklopka FID 63/0.lager lista 278436 1/056-0065 PKZMO-16 PKZMO-10 PKZMO-12 278437 MO286519 MO286521 MO286522 MO286523 MO286524 MO286525 MO286526 MO286518 MO286531 MO286533 MO286534 MO286535 MO286536 MO286530 MO286599 MO286598 MOELL3PC10A DILA-XHI11 DILA-XHI20 BPZ-KB-6/125 Z-S230/SO MOELL111 MO286495 MO286507 1/124-0087 MO286508 MO286511 MOELL105 MO286515 M22-KO1 MOELL110 OIP-1 OIP-1-2 925B TT936 EPN50122.75 gumeni (N) GG/J 3x1 gumeni (N) GG/J 3x1.51 94.22 Page 109 .58 3227.5 rudarski gumeni (N) EPN 50 3x2.5 gumeni (N) GG/J 3x0.Moeller.31 86.03A 4P Moeller Sklopka FID 40/0.41 213.

78 59.84 156.8 signalni (N) J-Y(St)Y 4x2x0.04 37.75 (N) LIYCY 3x1 (N) LIYCY 3x1.5 (N) LIYCY 7x0.16 189.97 78.85 64.01 90.17 59.43 556.91 73.88 190.38 105.76 62.5 (N) LIYCY 36x0.6 signalni bezhalogeni (N) J-H(St)H 2x2x0.2 221.75 (N) N2XH-J 3x1.16 14.91 114.08 363.8 signalni (N) J-Y(St)Y 20x2x0.21 100.5 (N) LIYCY 6x0.7 146.75 (N) LIYCY 12x0.lager lista NVK059 NVK016 NVK617 NVK168 NVK2208 NVK169 NVK170 NVK038 NVK054 KBSI233 NVK055 NVK056 NVK049 NVK166 KBSI300 NVK050 NVK167 NVK094 NVK401 NVK402 NVK410 NVK171 NVK232 NVK233 NVK125 NVK033 LIYCY12205 NVK127 NVK031 NVK183 NVK360.19 90.25 (N) LIYCY 4x0.98 823.8 signalni (N) J-Y(St)Y 3x2x0.75 (N) LIYCY 4x1 (N) LIYCY 4x1.15 37.8 signalni (N) J-Y(St)Y 8x2x0.47 52.41 101.5 bezhalogeni (N) N2XH-J 3x2.5 (N) LIYCY 8x0.6 signalni (N) J-Y(St)Y 2x2x0.12 78.64 125.5 bezhalogeni (N) N2XH-J 4x10 bezhalogeni (N) N2XH-J 4x16 bezhalogeni (N) N2XH-J 4x2.6 signalni (N) J-Y(St)Y 1x2x0.41 177.5 gumeni (N) GG/J 5x2.14 28.3 131.34 57.53 39.87 144.48 Page 110 .3 51.88 78.8 55.5 (N) LIYCY 2x0.6 signalni (N) J-Y(St)Y 5x2x0.34 (N) LIYCY 4x0.36 520.5 (N) LIYCY 5x1.5 (N) LIYCY 5x0.75 (N) LIYCY 7x0.42 89.6 signalni bezhalogeni (N) J-Y(St)Y 1x2x0.5 (N) LIYCY 4x0.35 124.61 56 48.5 (N) LIYCY 3x0.34 (N) LIYCY 10x0.9 22.5 sirmovani bezhalogeni (N) LIHCH 3x1 sirmovani bezhalogeni (N) LIHCH 4X1 sirmovani bezhalogeni (N) LIYCY 10x0.42 160.5 (N) LIYCY 4x0.5 (N) LIYCY 10x0.25 23.75 (N) LIYCY 12x1 (N) LIYCY 12x2x0.34 (N) LIYCY 3x0.5 (N) LIYCY 4x2x0.5 bezhalogeni NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 150.75 (N) LIYCY 7x1 (N) LIYCY 7x1.5 (N) LIYCY 8x0.36 67.68 341.50 NVK093 NVK173 NVK186 NVK086 NVK333 NVK082 KBOEL004 NVK174 NVK087 NVK202 NVK194 NVK085 NVK204 NVK188 NVK123 NVK121 NVK124 NVK122 NVK222 NVK715 NVK187 NVK126 N2XHJ315 N2XHJ325 NVK6162 NVK6161 NVK158 (N) GG/J 5x1.08 65.8 signalni (N) J-Y(St)Y 4X2X0.18 72.08 90.14 (N) LIYCY 3x0.8 signalni (N) Koaks.82 154.44 1445.8 signalni (N) J-Y(St)Y 2x2x0.6 signalni bezhalogeni (N) J-H(St)H 4x2x0.1 239.99 72.67 145.48 132.83 174. RG-59 B/U-CU crna koaksialni (N) LIHCH 2x1.5 gumeni (N) HNXHX-J 4x25 gumeni bezhalogeni (N) J-H(St)H 1x2x0.8 signalni bezhalogeni (N) J-H(St)H 3x2x0.09 140.13 159.75 (N) LIYCY 2x1 (N) LIYCY 2x1.5 (N) LIYCY 3x0.

77 39.8 6.75 narandzasta NVK088 (N) P/F-0.94 59.5 crvena NVK025 (N) P-2.8 6.49 9.77 39.5 FE180 E90 gumena bezhalogena (N) NHXHX-J315 (N) NHXHX-J 3x1.8 6.04 486.14 25.8 6.45 12.23 312.94 58.5 zuta NVK129 (N) P/F-0.5 smedja NVK027 (N) P-10 crna NVK028 (N) P-10 smedja NVK026 (N) P-2.5 kabel za kran NHXHX-J54 (N) NHXHX 5+4 gumena bezhalogena NVK205 (N) NHXHX-J 1x4 gumeni bezhalogeni NHXHXFE180315 NHXHX-J 3x1.13 99.49 9.49 9.5 narandzasta NVK164 (N) P/F-0.31 86.77 58.77 39.5 FE180 E90 gumena bezhalogena NVK051 (N) P-1 crna NVK039 (N) P-1 crvena NVK040 (N) P-1 plava NVK052 (N) P-1 smedja NVK041 (N) P-1 zeleno/zuta NVK043 (N) P-1.49 12.96 186.77 39.29 12.5 siva NVK700 (N) P/F-0.45 12.14 25.45 12.75 plava NVK107 (N) P/F-0.75 zelena NVK096 (N) P/F-0.49 9.75 smedja NVKPF075Z (N) P/F-0.66 99.94 58.5 gumena bezhalogena NVK00001sp (N) NHXHX-J 4x1.45 12.14 39.46 1022.49 9.75 crvena NVK103 (N) P/F-0.5 crvena NVK161 (N) P/F-0.5 zeleno/zuta NVK010 (N) P-4 braon NVK007 (N) P-4 crna NVK148 (N) P-4 crvena NVK018 (N) P-4 plava NVK008 (N) P-4 zeleno/zuta NVK009 (N) P-6 braon NVK006 (N) P-6 crna NVK017 (N) P-6 plava NVK019 (N) P-6 zeleno/zuta NVK159 (N) P/F-0.62 455.49 9.49 9.83 385.94 6.44 135.75 bela NVK108 (N) P/F-0.13 25.75 zeleno/zuta NVK163 (N) P/F-0.lager lista NVK560 (N) N2XH-J 5X6 bezhalogeni NVK616 (N) N2XH-J 5x16 bezhalogeni NGFLGOU425 (N) NGFLGOU-J 4x2.8 6.45 12.72 203.8 6.45 12.21 12.5 crvena NVK042 (N) P-1.21 12.21 12.75 siva NVK089 (N) P/F-0.45 12.5 zelena NVK100 (N) P/F-0.49 9.5 zelena/zuto NVK162 (N) P/F-0.21 12.45 Page 111 .5 smedja NVK250 (N) P-2.75 ljubicasta NVK101 (N) P/F-0.44 639.75 crna NVK046 (N) P/F-0.49 9.75 zuta NVK047 (N) P/F-1 bela NVK113 (N) P/F-1 crna NVK160 (N) P/F-1 crvena NVK110 (N) P/F-1 ljubicasta NVK117 (N) P/F-1 plava NVK109 (N) P/F-1 siva NVK198 (N) P/F-1 smedja NVK112 (N) P/F-1 zelena NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 402.21 18.5 smedja NVK132 (N) P/F-0.66 18.5 kkabel za kran NGFLGOU-J44 (N) NGFLGOU-J 4x4 kabel za kran NGFLGOU-J46 (N) NGFLGOU-J 4x6 kabel za kran NGFLGOU725 (N) NGFLGOU-J 7x2.49 9.8 9.

75 crna (N) PP/J 2x1 bela (N) PP/J 2x1.27 24.09 16.75 bela (N) PP/L 2x1.91 25.62 25.75 bela (N) PP/J 4x1.14 108.8 165.5 crvena (N) P/F-1.32 63.62 165.66 95.98 63 63 63 957.14 18.77 24.23 44.45 Page 112 .lager lista NVK118 NVK111 NVK048 NVK044 NVK143 NVKPF15LJ NVK102 NVK045 NVK115 NVK114 NVK179 NVK311 NVKPF16CR NVK180 NVK081 NVK078 NVK157 NVK023 NVK156 NVK181 NVK116 NVK149 NVK024 NVK095 KBSI301 NVK099 NVK679 NVKPF95CN NVK012 NVK013 NVK165 NVKPT075B NVK203 NVK004 NVKPPJ275 NVK092 NVK139 NVK079 NVK239 NVK014 NVK073 NVKPPJ325 NVK199 NVK140 NVK065 NVK075 NVK137 NVK138 NVK080 NVK084 NVK5600 NVK090 NVK037 NVK053 NVK091 NVK036 NVK702 NVK035 (N) P/F-1 zeleno/zuta (N) P/F-1 zuta (N) P/F-1.5 zuta (N) P/F-10 crna (N) P/F-10 crvena (N) P/F-16 crvena (N) P/F-16 zeleno/zuta (N) P/F-2.5 bela (N) PP/J 3x2.91 25.5 crna (N) P/F-2.28 41.5 bela (N) P/F-2.75 bela (N) PP/L 3x1 bela (N) PP/L 3x1.45 18.5 smedja (N) P/F-1.14 18.4 24.46 40.5 crna (N) P/F-1.46 153.35 24.7 31.95 78.73 363.28 41.5 smedja (N) P/F-35 plava (N) P/F-35 zeleno/zuta (N) P/F-4 bela (N) P/F-4 crna (N) P/F-4 smedja (N) P/F-50 crna (N) P/F-6 braon (N) P/F-6 crna (N) P/F-6 zeleno/zuta (N) P/F-95 crna (N) P/L 2x0.5 bela (N) PP/J 4x4 bela (N) PP/J 4x6 bela (N) PP/J 5x1.41 59.35 96.14 18.14 18.5 bela NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 12.75 bela (N) PP/J 2x0.5 siva (N) P/F-2.55 307.64 14.14 18.14 18.5 bela (N) PP/J 5x4 bela (N) PP/J 5x6 bela (N) PP/L 2x0.6 23.45 12.12 42.68 42.7 24.51 33.5 bela (N) PP/L 3x0.73 41.5 bela (N) PP/J 4x2.91 25.93 96.75 bela (N) P/T-0.5 bela (N) PP/L 3x0.5 bela (N) PP/L 2x0.79 125.28 519.5 (N) PP/J 2x0.5 (N) PP/J 3x2.75 bela (N) PP 2x1.42 202.75 (N) P/L 2x1 bela (N) P/T 0.14 18.5 (N) P/L 2x0.26 356.36 8.15 40.48 20.8 108.91 363.5 ljubicasta (N) P/F-1.5 narandzasta (N) P/F-1.35 247.5 bela (N) PP/J 3x1 bela (N) PP/J 3x1.5 crni (N) PP/J 4x0.5 bela (N) PP/J 5x2.5 zelena (N) P/F-1.5 bela (N) P/F-1.35 43.

75 crna (N) SI/F-0.6 crna samonoseci telef.71 33.5 NPP4751.59 51.02 53.5 PP00162.5 crna (N) SI/F-1.5 (N) PPY 5x2.5 bela (N) SI/F-2.5 (N) PP47 5x1.5 (N) PP00 3x2.5 (N) PPY 3x2.68 Page 113 .83 311.16 49. kabel (N) YSLY-JZ 12x1.5 NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL NOVKABEL m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 41.92 53.33 20.75 bela (N) PP/L 5x1.41 12.92 53.05 136.83 20.95 117.75 smedja (N) SI/F-0.83 7.5 crna (N) SI/F-2.8 bela/plava telefonski (N) TK33-U 1x2x0.81 82.36 70.55 114.74 67.3 2095.41 143.95 323.5 (N) PP00 4x2.5 plava (N) SI/F-1.5 (N) PPY 4x2.33 20.84 244.22 188.75 crvena (N) SI/F-0.61 101.5 bela (N) SI/F-2.88 81.29 127.5 smedja (N) SI/F-4 crna (N) SI/F-4 crvena (N) SI/F-6 crna (N) SI/F-6 plava (N) Si/F-16 crna (N) TI20 2x0.5 smedja (N) SI/F-2.05 270.99 79.5mm2 (N) PP47 5x 2.33 23.5 (N) PP/R 3x1.5 crvena (N) SI/F-2.1 NVK005 NVK011 NVK131 NVK155 NVK189 NVK064 NVK001 NVK182 NVK141 NVK135 NVK153 NVK154 NVK152 NVK063 SIK010 NVK069 NVK068 NVK070 NVK142 NVKSI/F1 NVK071 NVK0031 NVK097 NVK076 NVK072 SIF4CR NVK147 NVK1001 NVKPS16 NVK347 NVK146 NVK104 NVK177 (N) PP/L 4x0.5 (N) PP00 12x1.6 bela/plava telefonski (N) TI20 2x0.83 35.5 NVKPP00315 NVK066 NVK1230 NVK133 NVKPP0042.75 zeleno/zuta (N) SI/F-1 crni (N) SI/F-1.17 264.56 84.33 20.75 plava (N) SI/F-0.92 53.5 (N) PP00 3x1.2 83.96 244.89 196.5 (N) PPY 4x6 (N) PPY 5x1.5 bela (N) PP/R 2x1.84 35.33 20.92 53.5 (N) PP00 4X50 Podzemni (N) PP00 4x1.5 (N) PP/R 3x2.75 bela (N) SI/F-0.21 213.3 219.5 mm2 (N) PPY 3x1.5 (N) PP00 16x2.98 98.92 81.5 (N) PPY 5x4 (N) PPY 5x6 (N) SI/F-0.05 86.83 53.18 278.88 117.5 plava (N) SI/F-2.5 bela (N) PP/L 5x0.5 (N) PP00 4x4 (N) PP00 4x6 (N) PP00 5x4 (N) PP00 5x6 (N) PP00 7x1.5 (N) PP00-A 4x16+2.75 bela (N) PP/L 4x1 bela (N) PP/L 4x1.lager lista NVK105 NVK411 NVK145 NVK034 NVK015 NVK172 NVK715B NVK020 NVK021 NVK022 NVK121.5 158 34.33 20.92 53.5 NVK150 NVK061 NVKPP0054 NVK060 NVK200 NVK761 NPP4752.54 322.59 410.73 352.83 35.5 (N) PP/L 7x1 bela (N) PP/L 7x1.14 47.

95 1892.45 529.17 269.15 111.81 451 738.52 1600.5 CYJZ7x2.41 478.19 462.66 296.54 202.5 NOVKABEL (N) YSLY-JZ 4x1 NOVKABEL (N) YSLY-JZ 4x1.01 1574.93 199.05 913.orman 31U 600x600x1600 Netiks Switsh TL-SG1008 1000 Mb/s 240V 50-60 Hz Netiks UTP eksterni kabl kat. Nopal Astra dvopolna prikljucnica sa bakelit jezgrom Nopal Astra dvopolna prikljucnica sa porcelan jezgrom Nopal Astra sklopka jednopolna (3111) Nopal Astra sklopka naizmenicna (3131) Nopal Astra sklopka serijska (3121) Nopal Astra sklopka taster za svetlo sa indikac.66 108.37 1482 50.4 311.5 60.27 141.5 NOVKABEL (N) YSLY-JZ 5x1.5 NGFL416 NYCWY425 NYCWY435 NYCY4X2.5 licnasti faber NOVKABEL NGFLGOU-J 4x16 NOVKABEL NYCWY 4X25/16 NOVKABEL NYCWY 4x35/16 NOVKABEL NYCY 4x2.73 167.49 2265 11808.13 1616.04 343.49 208.5 NOVKABEL (N) EPN 50 5x10 rudarski gumeni NOVKABEL D (N) EPN 50 5x16 rudarski gumeni NOVKABEL D (N) PP/J 4x10 bela NOVKABEL D (N) PP/O 4x10 samonoseci bakar NOVKABEL D (N) PP/O 4x6 samonoseci bakar NOVKABEL D (N) PP00 4x10 NOVKABEL D (N) PP00 4x16 NOVKABEL D (N) PP00 4x35 NOVKABEL D (N) PP00-A 4X70 NOVKABEL D (N) PP00-A 4x150 NOVKABEL D (N) PP00-A 4x16 NOVKABEL D (N) PP00-A 4x25 NOVKABEL D (N) PP00-A 4x50 NOVKABEL D (N) PPY 5x10 NOVKABEL D (N) X00-A 2x16 samonoseci aluminijum NOVKABEL D (N) X00-A 3x50+50/8 samonoseci aluminijum NOVKABEL D (N) X00-A 4x16 samonoseci aluminijum NOVKABEL D (N) X00-A 4x25 samonoseci aluminijum NOVKABEL D (N) X00/0 (Ac)-A3x70+50/8 samonoseci aluminijum NOVKABEL D (N) X00/0(AC)-A3x70+50/8+2x16 samonoseci aluminiju NOVKABEL D (N) XHE49-A 1x150/25 MM2 20KV NOVKABEL D (N) ZN/S 16 gumeni za varenje NOVKABEL D (N) ZN/S 25 gumeni za varenje NOVKABEL D (N) ZN/S 35 gumeni za varenje NOVKABEL D (N) ZN/S 50 gumeni za varenje NOVKABEL D (N) ZN/S 70 gumeni za varenje NOVKABEL D Impact tool za spajanje kabla na reglete po 110/88 Netiks Koaks.41 453.38 344.7 528.5 NOVKABEL CYJZ4x2.91 397.5 NOVKABEL (N) YSLY-JZ 7x1.58 27448 3883 54.9 639.34 330.5 NOVKABEL (N) YSLY-JZ 25x1.orm.41 508.22 431.lager lista KBSI040 NVK193 NVK191 NVK176 NVK192 NVK615 CYJZ4x2.1 165.47 1422. RG-59 koax kabel Draka MIC-C-17F 8 17G Netiks Patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 UTP kat5E Netiks Razvod. sa indikacijom Nopal Astra sklopka za kupatilo serijski sa indikacijom Nopal Astra telefonska prikljucnica dupla RJ11 6/2 Nopal Astra tropolna prikljucnica sa porcelan jezgrom Nopal m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m kom m kom kom kom kom m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 166 1000.66 936.39 240 140 157 160 173 193 189 189 565 560 595 199 248 Page 114 . 5e (outdoor) Netiks Astra dvopolna prikljucnica dupla sa porcelan jez.10A 250V Nopal Astra sklopka taster za zvono sa indikac.9U staklena vrata sa bravom 600x600x500 Netiks Stojeci razvod.22 220.5 EPN50510 EPN50516 NVK136 NVK003 NVK002 NVK029 NVK030 NVK130 NVK144 NPP00A4150 NVK074 NVK184 NVK450 NVK077 NVK196 447955 NVK220 NVK134 X00370508 KALN102 NXHE49A1150 NVKZNS16 NVK178 NVK151 NVK2NS50 NVK195 R110/88 DRRG59 PP191U ORM9U ORM31U TL-SG1008 UTPEKSCAT5 NOP4251 NOP4211 NOP4221 NOP3111 NOP3131 NOP3121 NOP3161 NOP3151 NOP3243 NOP3244 NOP3247 NOP4453 NOP4151 (N) YSLY-JZ 16x0.13 920.5 licnasti faber NOVKABEL CYJZ7x2.92 976. 10A 250V Nopal Astra sklopka za kupatilo bakelit sa indikacijom Nopal Astra sklopka za kupatilo sa prik.5/2.

star.35 8 A 250V(190) Jednopolna sklopka za ug.(321) Kutija za izjednacavanje potenciala 5x4mm2. ul.4 A 250V Grlo bakelit E-14 sa navoljem 250V(116 K) Grlo bakelit E-14 sa plasticno svecom 250V(119) Grlo bakelit E-14 sa plasticnom svecom bela Grlo bakelit E-27 viseci sa navojem 250V(108) Grlo bakelit E-27 zidno kosa 250 V(122 L) Grlo bakelit E-27 zidno ravno 250V(120 L) Grlo bakelit sa prstenom za nos. star.2 A 250V(171) Grlo bajonet metalno sa drzacem B-22. 16A 250V Dvopolna prikljucnica sa porcelan jezg.2 A 250V Grlo za fluo cev sa nos.lager lista NOP3141 NOP259I NOP232 NOP230I NOP408NI NOP4241B NOP404N NOP425 NOP404P NOP461P NOP402NL NOP418 NOP206NL NOP204NL NOP209NI NOP209 NOP205NL NOP214 NOP213 NOP212 NOP134 NOP171 NOP161 NOP160R3/8 NOP160R1/8 NOP116K NOP119 NOP119. sa porc.2 A 250V Grlo za halogene sijalice GY 6. G-13. ul Dvopolna prenosna prik.1x6mm2 Kutija za stalni prikljucak 2. strane G-13.star. strane G-13. sa PVC plastom sa porc. G-13.4 A 250V(161) Grlo bajonet metalno sa kapom B-22 250V Grlo bajonet metalno sa kapom B-22. Nopstyle Antenska zavrsna prikljucnica TV (483B) Nopstyle Antenska zavrsna prikljucnica TV/R (480B) Nopstyle dvopolna prikljucnica sa bakelit jezgrom Nopstyle dvopolna prikljucnica sa porcelan jezgrom Nopstyle prikljucnica telefonska duplaRJ11 6/4 6/2 Nopstyle sklopka dvostruka naizmenicna (317B) Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 255 175 172 172 140 350 215 215 250 195 150 145 120 120 110 100 102 140 125 125 100 95 320 352 321 81 85 85 87 85 85 125 125 80 90 66 90 102 98 385 120 500 95 124 124 124 100 100 195. uloskom 16 A 250V Dvopolna prikljucnica bakelit jezg. senila E-27 Grlo bakelit sa prstenom za nos.5 mm2 440V u zid Montazna kutija fi60 NOPAL 500V okrugli tip C Montazna kutija fi60 NOPAL 500V osmougaona nizaj.B NOP108 NOP122L NOP120L NOP106LK NOP106SP NOP136A NOP130A NOP133A NOP136 NOP130 NOP130PP NOP1381 NOP133 NOP1382 NOP141 NOP142 NOP143 NOP144 NOP190 NOP321 NOP512 NOP450 NOP523 NOP521 NOP483B NOP480B NOP421B NOP422B NOP445B NOP317B Astra ukrsna sklopka 10A (3141) Dvopolna prenosna prik. ravni 16A 250V Dvopolna prikljucnica dupla (4241B) Dvopolna prikljucnica dupla sa bakelit jezg.2 A 250V(141) Grlo za fluo cev sa nos.4 A 250V(134) Grlo bajonet bakelit B-15. 16A Dvopolna prikljucnica sa poklopcem IP 54 u zid 16A Dvopolna prikljucnica sa porcelan jezg.2 A 250V(142) Grlo za fluo cev sa nos.jezgrom(425) Dvopolna prikljucnica dupla sa porcelan jezg. GERETA sa porc.01 192 19 17 265 760 138 157 220 270 Page 115 .star. ravni 16A Dvopolni utikac L izvedba 16 A 250 V "L" 2P+1 Dvopolni utikac masivni ravni 16 A 250V 2P+1 Dvopolni utikac ravni 16 A 250 V(209 NI) 2P+1 beli Dvopolni utikac ravni 16 A 250 V(209 NI) 2P+1 crni Dvopolni utikac ravni 16 A 250V(205 NL) 2P+1 Dvopolni utikac sa PVC plastom 16 A 250 V 2P+1 Dvopolni utikac termoplasticni L izvedba 16 A 2P+1 Dvopolni utikac termoplasticni ravni 16 A 2P+1 Grlo E-27. 16A Dvopolna prikljucnica dupla sa porc. senila E27 SPLUS Grlo porcelan bez drzaca E-14 250V(136 A) Grlo porcelan bez drzaca E-27 250V Grlo porcelan bez kape E-27 250V(133 A) Grlo porcelan sa metalnim drzacem E-14 250V Grlo porcelan sa metalnim drzacem E-27 250V Grlo porcelan sa metalnim drzacem E-27 250V Grlo porcelan sa metalnim nosacem 250V E-40 (1381) Grlo porcelan viseci E-27 250V(133) Grlo porcelan viseci E-40 sa kapom 250V(1382) Grlo za fluo cev bez nos. 10A Dvopolna prenosna prik.

IP54 bez zast.kut. okrugla 60 Svetiljka sa zast. u zid(525) Razvodna kutija sa 3 uvoda 2.kut. grl.5mm2 500V IP54 Razvodna kutija sa 6 uvoda 2. uz. ravna 60W E-27 Razvodna kutija 100x100 sa pokl. kosa 60W E-27 Postolje svetiljke sa porc. (mala) panon super 3x1.grl.fi70 16A 440V Tropolna prikljucnica sa mont. IP54 sa zast.500V(526) Razvodna kutija fi78 mm 500 V sa pokl. 10A Nopstyle sklopka taster za zvono 10A (315B) Nopstyle sklopka ukrsna 10A x 25 Nopstyle telefonska prikljucnica dupla RJ11 6/4 Nopstyle tropolna prikljucnica sa porcelan jezgrom Nosac startera sa bezviljcanim prikljucima 250V OG dvopolna prikljucnica na zid IP54 16A 250V OG sklopka jednopolna na zid IP54 10A 250V(3601) OG sklopka naizmenicna na zid IP54 10A 250V(3603) OG sklopka serijska na zid IP54 10A 250V OG sklopka taster za svetlo na zid IP54 10A 250V OG sklopka taster za zvono na zid IP54 10A 250V OG sklopka ukrsna na zid IP54 10A 250V(3604) OG tropolna prikljucnica na zid IP54 16A 440V OGlux sklopka jednopolna Postolje svetiljke 250V 60W sa porc. telom 16A Sklopka jednopolna sa indikacijom kip bakelit 16 A Sklopka jednopolna sa indikacijom kip porcelan 16A Sklopka naizmenicna 10 AX 250V u zid(3013 L) Sklopka serijska 10 AX 250V u zid(3012 L) Sklopka taster za svetlo 10 AX 250V u zid(306 I) Sklopka taster za zvono 10 AX 250V u zid(305 I) Sklopka ukrsna 10 AX 250V u zid(3014) Sklopka za kupatilo bakelit sa indikacijom 250V Sklopka za kupatilo porcelan sa indikacijom(3240P) Sklopka za kupatilo sa prik.01 255 240 220 285 315 175 229 229 170 170 193 176 77 35 200 210 146 217 240 886 14 600 220 125 85 220 220 145 185 185 140 230 600 650 650 1150 1240 1270 185 240 230 188 185 195 195 Page 116 . mrez.lager lista NOP311B NOP313B NOP312B NOP312 NOP316B NOP315B NOP314B NOP444B NOP415B NOP146 NOP460P NOP3601 NOP3603 NOP3602 NOP3607 NOP3606 NOP3604 NOP426 NOP3611 NOP124 NOP125 NOP128KI NOP128I NOP127K NOP126K NOP526 NOP525 NOP505/1 NOP505/2 NOP510 NOP510I NOP2221 NOP6100 NOP420 NOP3146B NOP3017 NOP3011L NOP324 NOP3250 NOP3250P NOP3013L NOP3012L NOP306I NOP305I NOP3014 NOP3240 NOP3240P NOP3241 NOP154 NOP152 NOP1510 NOP222 NOP405NL NOP409 L NOP216NL NOP215NL NOP218 NOP218C Nopstyle sklopka jednopolna 10A x 25(311B) Nopstyle sklopka naizmenicna 10A x 25 (313B) Nopstyle sklopka serijska 10A x 25(312B) Nopstyle sklopka serijska NOP312 Nopstyle sklopka taster za svetlo sa indikac. grl. E-27(125) Postolje svetiljke sa bakelit grlom kosa 60W E-27 Postolje svetiljke sa bakelit grlom ravna 60W E-27 Postolje svetiljke sa porc. mrez. okrugla 60W Svetiljka sa zast. E-27(124) Postolje svetiljke 250V 60W sa porc. 2P+1 sa indikacijom Svetiljka sa zast. ovalna 60W T razvodnik sa dve prikljucnice 16 A 250V beli Tropolna prikljucnica sa mont.5 mm2 500V IP54(510) Razvodna kutija sa 6 uvoda sa prik.5 mm2 500V IP54 Razvodna kutija sa 4 uvoda 2. mrez. sa kont.5V r14 IP54 Sigurnosni umetak za dvopolnu priklj. IP54 sa zast. za provodnike Razvodnik sa 4 euro prikljucnice 16 A 250V beli Rucna svet. Sklopka 16A 250V sa indikacijom (3146B) Sklopka dvostruka naizmenicna (3017) Sklopka jednopolna 10 AX 250V u zid(3011 L) Sklopka jednopolna kip ulozak sa bakeli.grl.fi70 ravni 16A Tropolni utikac bakelit L izvedna 16 A 440 V 3P+2 Tropolni utikac bakelit ravni 16 A 440V 3P+2 Tropolni utikac polikarbonat L izvedba beli 3P+2 Tropolni utikac polikarbonat L izvedba crni 3P+2 Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal Nopal kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 167 188 209 209 185 180 265 460 253 87 205 215 230.

96 OBO Bettermann kom 0.9 Osvetljenje kom 450 Osvetljenje kom 449. grm 55x200 6001446 OBO OBO6001072 Resetkasti regal GRM 55x100 OBO OBO6001450 Resetkasti zljeb brm 6001450 OBO OBO15669 Sina perf.1P.lager lista NOP221 Utikac telefonski PTT 18/79 L izvedba beli(221) NOP805 Zvono kucno gong sa dva tona 230V NOP806 Zvono kucno gong sa dva tona 8V NORTALFE25/4 Al/Fe uze 25/4 PPR218OBO Ekser PPR 2x18 PPR223OBO Ekser PPR 2x23 OBO6025 Kanal 60x25 Obo slicovani OBO6040 Kanal 60x40 Obo slicovani OBO6060 Kanal 60x60 Obo slicovani OB5094510 Kombi.7 OBO Bettermann kom 4746 OBO Bettermann kom 82.9 Osvetljenje kom 31.71 Osvetljenje kom 1122 Osvetljenje kom 1350 Osvetljenje kom 297.5 Osvetljenje kom 1225 Osvetljenje kom 822.05 kom ORMAN ZA STRUJOMER 4950.45 Osvetljenje kom 597. FRD24 OBO OBO75X75X36 Razvodna kutija A8.93 OBO Bettermann kom 0.63 OBO Bettermann m 234.za el.62 OBO Bettermann kom 86.18 Osvetljenje kom 12.28 Osvetljenje kom 1091.29 OBO Bettermann kom 17.98 OBO Bettermann m 2778.75x75x36. E2E-X5Y1 2M OMRON OMS611522 MTH Reflektor 150W Rx7S UNILUX OMS611571 MTH Reflektor 70W Rx7S UNILUX SVET5409 Plast n 2x36W Opal OMS OMS611415 Raster 2x36W T8 MB OMS UNILUX OMS236 Simple TSM-W 2x36W sa senilom OMS OMS611406 Vododiht 2x36W IP65 OMS TORNADO OMS611408 Vododiht 2x58W IP65 OMS TORNADO ORMANA1 Limeni razvodni orman za 1 strujomer A1 ORMANA2 Limeni razvodni orman za 2 strujomera A2 OST-ORMAN Orman drveni za strujomer P8006-1 Armatura E-27 kosa porcelan P8006-1 P8006 Armatura E-27 ravna porcelan P8006 ARM2012 Armatura ravna PVC sa porc grlom VP OST309 Brodska svetiljka 100W silumin OST312 Brodska svetiljka 200W silumin OST051 DUWI VEGA spoljasna plafonjera IP44 100W LE717938 Drzac fluo cevi metalni 26mm SCHWABE LE717939 Grlo za fc G13 T8 ubodno SCHWABE LE717940 Grlo za fc G13 T8 ubodno sa drz.67 OMRON kom 1124.38 OMS kom 4992 OMS kom 4598 OMS kom 1880 OMS kom 2630 OMS kom 2119 OMS kom 2120 OMS kom 2700 ORMAN ZA STRUJOMER 4108.95 OBO Bettermann kom 865.1 Osvetljenje kom 20.68 OBO Bettermann kom 136.zastita V25-B+C 3+NPE-FS OBO OBO12000342 Kutija OG A11 OBO IP54 OBO70X70A8 Kutija OG A8 Obo 70x70 OBO60/40 Kutija fi60/40 nizajuca v.45 kom ORMAN ZA STRUJOMER 3725 kom Osvetljenje kom 160 Osvetljenje kom 160 Osvetljenje kom 152 Osvetljenje kom 706.uredjaj.99 Osvetljenje kom 862.zast. okvir OBO MC125-B/NOBO Odvodnik prenapona MC 125-B/NPE MC50B1POBO Odvodnik prenapona MC 50B.SCHWABE SVET061 OG armatura silumin kosa 100W SVET060 OG armatura silumin ravna 100W KUGL300 Opal kugla fi 300 KUGL400 Opal kugla fi 400 SVET051 Otvorena armatura SL-118 SVET052 Otvorena armatura SL-218 SVET050 Otvorena armatura SL-240 LF004 Otvorena lampa LF004 2x40W REDUCIR200 Reducir OG 60/200W TM1000 Tinjalica sa krajem fi 10 narandzasta SVET059 Ugradni sjajni raster 4x18W DNS MIA DP VVG SVET007 Ugradni sjajni raster 4x18W ELGO RASTRA 204M Nopal kom 120 Nopal kom 505 Nopal kom 425 Nort kg 395.1 OBO Bettermann kom 13586 OBO Bettermann kom 10782 OBO Bettermann kom 12650 OBO Bettermann kom 12.97 OBO Bettermann m 373 OBO Bettermann m 421 OBO Bettermann m 531 OBO Bettermann kom 20469 OBO Bettermann kom 91. siva OBO100100 Razvodna kutija u zid 100x100 bezhalogena OBO OBO70 Razvodna kutija u zid fi70 bezhalogena OBO OBO6001446 Resetkasti reg.56 OBO Bettermann kom 9.KLB OBO5093422 Odvodnik prenapona V10-C/3+NPE-280 OBOPKL80 Poklopac fi78 OBO OB5098514 Prenap.44 Osvetljenje kom 36 Osvetljenje kom 1600 Osvetljenje kom 1600 Page 117 .start.69 Osvetljenje kom 938. zuto hromirana OBO D4N1120 Granicni prekidac D4N1120 OMRON E2EX5Y1 Senzor indukt.86 OBO Bettermann kom 1453.37 OMRON kom 6901.

STAR-118 PS telo Adapter 32A/5-16/5 Adapter uticn.4W Sijalica Ba9s 24V 2W Sijalica E10 60V 3W Sijalica E14 220V 6-10W Sijalica E14 24V 6-10W Ugradni prozor za razvodne kutije 13 modula(900613 Uticnica na kabel 63A 3P IP67 Uticnica na kabl 125A 4P 6h IP67(244-6) Uticnica na kabl 125A 5P 6h IP67(245-6) Uticnica na kabl 16A 3P 6h IP44(213-6) Uticnica na kabl 16A 3P 6h IP67(2132-6) Uticnica na kabl 16A 4P 6h IP44(214-6) Uticnica na kabl 16A 5P 6h IP44(215-6) Uticnica na kabl 32A 3P 6h IP44(223-6) Uticnica na kabl 32A 4P 6h IP44(224-6) Uticnica na kabl 32A 5P 6h IP44(225-6) Uticnica na kabl 63A 4P 6h IP67(234-6) Uticnica na kabl 63A 5P 6h IP67(235-6) Uticnica nadgr/ugr.lager lista SVET066 OST097 OST119 OST118 325-6 313-16 315-16 325-67 WOLFPR59 OST041 OST042 OST043 OST095 OST096 OST094 OST098 OST044 BA15D24V15W OST038 OST037 OST036 E1060V3W OST040 OST039 900613 PCE633PK 244-6 245-6 213-6 2132-6 214-6 215-6 223-6 224-6 225-6 234-6 235-6 123-6k 144-6 145-6 162-6K 182-4 PCE32367N PCE32A7PU PCE633PN 134-6 135-6 113-6k 114-6k 115-6k 124-6k 125-6k 1252-6 PCE633P 044-6 045-6 062v 063v Vodotesna arm.utikac 32A/5 IP 67 na kabl Pom. Ind.uticnica 16A 3P ugradna Ind.uticnica 16A 5P ugradna Ind.6W Sijalica Ba9s 220V 2.3x16A/3+utikac 16A/3 Razvodna kutija 16A/5-2 x mono Razvodnik 16A/3-3x16A/3 Razvodnik 16A/4-3x16A/4 Sijalica Ba15d 220V 6-10W Sijalica Ba15d 24v 15w 16x54 Sijalica Ba9s 130V 2. 32A 3P 6h IP44(123-6k) Uticnica nadgradna 125A 4P 6h IP67(144-6) Uticnica nadgradna 125A 5P 6h IP67(145-6) Uticnica nadgradna 16A 2P 24V IP44 Uticnica nadgradna 16A 2P 24V IP44 Uticnica nadgradna 32A 3P IP67 Uticnica nadgradna 32A 7P 6h IP44 Uticnica nadgradna 63A 3P IP67 Uticnica nadgradna 63A 4P 6h IP67(134-6) Uticnica nadgradna 63A 5P 6h IP67(135-6) Uticnica nadgradna/ugradna 16A 3P 6h IP44(113-6k) Uticnica nadgradna/ugradna 16A 4P 6h IP44(114-6k) Uticnica nadgradna/ugradna 16A 5P 6h IP44(115-6k) Uticnica nadgradna/ugradna 32A 4P 6h IP44(124-6k) Uticnica nadgradna/ugradna 32A 5P 6h IP44(125-6k) Uticnica nadgradna/ugradna 32A 5P 6h IP67(1252-6) Utikac na kabel 63A 3P 64 IP67 Utikac na kabl 125A 4P 6h IP67(044-6) Utikac na kabl 125A 5P 6h IP67(045-6) Utikac na kabl 16A 2P 24V IP44(062v) Utikac na kabl 16A 3P 24V IP44(063v) Osvetljenje PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1050 2588 1050 930 560 400 400 810 430 39 74 86 2506 2575 2589 2699 78 78 78 78 32 54 73 78 990 2400 6600 6600 280 790 350 430 530 540 550 2080 1980 530 6600 7260 720 720 1190 3130 2380 2080 2180 390 410 440 600 610 1310 1830 6360 5780 540 370 Page 118 .16A/3-utikac Adapter utikac 16A/3 uticn.relej PR59 24v DC Wolfman Pregibni prekidac 1/1 crveni Pregibni prekidac 1/2 crveni Pregibni prekidac 2/1 crveni Razv.kut. uticnica 32A/5 ugradna Ind.

58 124.5mm D400305 Hilzna izolovana 4.22 48.06 27.00 siva 18 Hilzna izolovana 6.83 124.5mm D400301 Hilzna izolovana 0.54 2.94 27.25 843.98 220.0mm D400308 Hilzna izolovana 1mm D400303 Hilzna izolovana 2.7 405.95 213.39 1057. caura FID Al-Al 16/16 Izolovana vodozaptivna spoj.75 98.06 174.66 361.13 85. odvo IOS-2 6-70/35-95 Noseca stezaljka za snop u sredini 17.85 200.66 261.82 86. caura FID Al-Cu 16/10 Izolovana vodozaptivna spoj. Papucica Al-Cu 25/12 Papucica Al-Cu 150/12 Papucica Al-Cu 16/8 Papucica Al-Cu 240/12 Papucica Al-Cu 240/16 Papucica Al-Cu 25/10 Papucica Al-Cu 25/8 Papucica Al-Cu 35/8 Papucica Al-Cu 50/10 Papucica cevasta CP Cu 10/5 Papucica cevasta CP Cu 10/8 Papucica cevasta CP Cu 120/12 P402127 Papucica cevasta CP Cu 185/12 Papucica cevasta CP Cu 25/10 Papucica cevasta CP Cu 25/12 Papucica cevasta CP Cu 25/8 Papucica cevasta CP Cu 300/16 PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PK KUTIJE PK KUTIJE PK KUTIJE PK KUTIJE PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 270 590.11.1 1198.12 200.88 355.5 Hilzna izolovana 10.39 51. caura FID Al-Al 25/25 Izolovana vodozaptivna spoj.76 747. IOS-6 10-50/25-95 Izolovana vodozaptivna stez.75 Hilzna izolovana 1.0mm D400307 Izolovana vodozaptivna spoj.67 2.41 300 350 440 810 860 350 440 2700 1530 1610 1790 2310 590 461.36 85.13 405.93 4.75 2137.16 2.5 2475 1006.28 Page 119 . caura FID Al-Cu 16/6 Izolovana vodozaptivna stez.01 4. IOS-3 70/35 4 izvoda Izolovana vodozaptivna stez.06 48. IOS-5 15-10/16-95 Izolovana vodozaptivna stez. odvo IOS-1 4-25/16-70 Izolovana vodozaptivna stez.34 2.08 139.lager lista 013-6 0132-6 014-6 015-6 023-6 PCE32367U 242-6 024-6 025-6 PCE32A7P 034-6 035-6 534-6 535-6 525-6 PK-1 PK-2 PK-4 PK-6 P405308 P405310 P405306 P4700005 D400301 D400302 D400304 D400308 D400303 D400305 D400306 D400307 P801206 P801208 P801205 P801204 P432005 P432007 P432008 P432003 P432004 P800601 P405234 P405216 P405202 P405222 P405223 P405204 P405203 P405230 P405207 P402103 P402143 P402127 P402135 P402110 P402111 P402109 P402141 Utikac na kabl 16A 3P 6h IP44(013-6) Utikac na kabl 16A 3P h IP67(0132-6) Utikac na kabl 16A 4P 6h IP44(014-6) Utikac na kabl 16A 5P 6h IP44(015-6) Utikac na kabl 32A 3P 6h IP44(023-6) Utikac na kabl 32A 3P IP67 Utikac na kabl 32A 4P 6H IP67 (242-6) Utikac na kabl 32A 4P 6h IP44(024-6) Utikac na kabl 32A 5P 6h IP44 Utikac na kabl 32A 7P 6h IP44 Utikac na kabl 63A 4P 6h IP67(034-6) Utikac na kabl 63A 5P 6h IP67(035-6) Utikac nadgradni 63A 4P 6h IP67(534-6) Utikac nadgradni 63A 5p 6h IP67(535-6) Utikac nadgradni/ugradni 32A 5P 6h IP44(525-6) Prikljucna kutija PK-1 Prikljucna kutija PK-2 Prikljucna kutija PK-4 Prikljucna kutija PK-6 Al Vezna caura sa Cu svornjakom 150-185/12 Al Vezna caura sa Cu svornjakom 240-300/14 Al Vezna caura sa Cu svornjakom 95-120/9 Caura za izolatore 95/19 Hilzna izolovana 0.8 5.08 124.25 2.08 704.07.98 67.98 75.53 31.

5/8 Papucica za gnjecenje GP 25/10 Papucica za gnjecenje GP 25/8 Papucica za gnjecenje GP 35/10 Papucica za gnjecenje GP 35/12 Papucica za gnjecenje GP 35/8 Papucica za gnjecenje GP 4/4 Papucica za gnjecenje GP 4/5 Papucica za gnjecenje GP 4/6 Papucica za gnjecenje GP 4/8 Papucica za gnjecenje GP 50/10 Papucica za gnjecenje GP 50/12 Papucica za gnjecenje GP 50/16 Papucica za gnjecenje GP 50/8 Papucica za gnjecenje GP 6/10 Papucica za gnjecenje GP 6/6 Papucica za gnjecenje GP 6/8 Papucica za gnjecenje GP 70/10 Papucica za gnjecenje GP 70/12 Papucica za gnjecenje GP 95/10 Papucica za gnjecenje GP 95/12 Papucica za gnjecenje GP 95/8 Papucica za gnjecenje GP1.22 25.89 Page 120 .81 3.77 19.35 4.56 6.3 zuta Papucica izolovana okasta 1.94 6.43 3.5/8 Papucica izolovana vilasta 1.72 6.64 20.5/4 Papucica za gnjecenje GP 2.4 22.79 46.5/4 Papucica izolovana okasta 2.5/8 D400102 D400110 D401102 D401103 D401104 D401105 D401106 P405546 D400529 D400527 D400528 D400557 D400558 D400578 D400560 D400534 D400533 D400512 D400513 D400514 D400515 D400539 D400538 D400544 D400545 D400543 D400516 D400517 D400518 D400519 D400548 D400549 D400550 D400547 D400525 D400523 D400524 D400551 D400552 D400554 D400555 D400576 D400507 P4700351 D403001 Papucica cevasta CP Cu 35/8 Papucica cevasta CP Cu 70/10 Papucica cevasta CP Cu 95/10 Papucica cevasta CP Cu 95/12 Papucica cevasta CP Cu 95/8 Papucica iglicasta izolovana 2.63 79.94 897.73 125.5 crvena Papucica izolovana faston zenska PZ 2.31 150. Papucica za gnjecenje GP 10/10 Papucica za gnjecenje GP 10/6 Papucica za gnjecenje GP 10/8 Papucica za gnjecenje GP 120/10 Papucica za gnjecenje GP 120/12 Papucica za gnjecenje GP 150/10 Papucica za gnjecenje GP 150/12 Papucica za gnjecenje GP 16/10 Papucica za gnjecenje GP 16/8 Papucica za gnjecenje GP 2.5/6 Papucica izolovana okasta 2.31 19.55 46.32 5.04 12.22 236.61 40.14 34.52 55.5/6 Papucica izolovana okasta 2.08 5.32 13.09 61.22 18.47 5.37 3.73 4.31 184.8 321.22 70.15 184.65 154.69 150.49 85.14 130.99 49.37 154.1 3.21 79.63 125.45 4.46 214.15 236.08 3.5/4 crvena Papucica izolovana vilasta 4-6/5 zuta Papucica kablovska vijcana 10 Papucica kablovska vijcana 16 Papucica kablovska vijcana 25 Papucica kablovska vijcana 35 Papucica kablovska viljcana 50 Papucica za gnjecenje Al-Cu 150/10 simetric.5 Papucica izolovana faston zenska PZ 1.68 112.43 5.73 125.43 3.5 plava Papucica izolovana faston zenska PZ 4-6.52 40.63 74.21 6.5/4 Porcelanski izolator NN-N95R Reducir caura Al-Al 25-16 simel PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN PLAMEN kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 64.47 5.99 5.5/6 Papucica za gnjecenje GP 2.48 61.5/5 Papucica za gnjecenje GP 2.lager lista P402112 P402120 P402123 P402124 P402150 D400402 D400125 D400126 D400127 D400116 D400118 D400120 2.

45 153.98 294.4 897.76 349.96 147.02 7.37 7.64 897.37 46.6 220.35 906 38.77 153.29 289.13.15 147.5 zeleno/zuta) (P) H05V-K (P/F-0. Stezajka zatezna za kucni prik.58 96.17 51.09 680.76 349.75 zlatna) (P) H05V-K (P/F-0.09 442.59 528.5 plava) (P) H05V-K (P/F-0.07.45 153.08 Stezaljka zatezna 4x(16-35) Univerzalna konzola drveni i betonski stub17.10 Vijak sa kukom 12x250 Vijak sa kukom 16x250 Pocinkovana traka 20x3 Pocinkovana traka 25x4 Pocinkovana traka 30x4 Pocinkovana traka 35X4 Pozor traka crvena energetska 100x0.11 50.75 crvena) (P) H05V-K (P/F-0.85 29.6AF PVC (P) 02Y(St)CY 1.14 96.26 180.07.98 9.P801101 Stezaljka zatezna 17.93 52.lager lista P4700183 P402707 P402708 P402701 P402702 P402703 P402704 P402705 P402706 P406812 P406935 P406936 P406938 P406905 P406906 P406904 P406907 P406908 P406909 P406921 P401505 P401506 P401507 P401508 P401509 P401504 P401510 P401511 P801601 P801802 P412905 P412902 P412903 P412904 P413102 P410800 P801101 P801801 P801807 P801001 P802802 P802801 PCT20X3 PCT25X4 PCT30X4 PCT35X4 BEL0600005 BEL063001 OST0001 SPEC0004 SPEC0018 KUO003 KBLG250 KBL081 KBL095 KBL080 KBL086 KBL083 Savijeni nosac porcelan izolatora NSN 19 E-TC Spojna caura Al 120mm P402707 Spojna caura Al 150mm P402708 Spojna caura Al 16mm Spojna caura Al 25mm Spojna caura Al 35mm Spojna caura Al 50mm P402704 Spojna caura Al 70mm P402705 Spojna caura Al 95mm P402706 Spojna caura Al-Cu 150/185 Spojna caura Al-Cu 150/35 Spojna caura Al-Cu 150/50 Spojna caura Al-Cu 150/95 P406938 Spojna caura Al-Cu 16/10 Spojna caura Al-Cu 16/16 Spojna caura Al-Cu 16/6 Spojna caura Al-Cu 25/10 Spojna caura Al-Cu 25/16 Spojna caura Al-Cu 25/25 Spojna caura Al-Cu 70/50 Spojna caura Cu 10mm Spojna caura Cu 16mm Spojna caura Cu 25mm P401507 Spojna caura Cu 35mm P401508 Spojna caura Cu 50mm P401509 Spojna caura Cu 6mm Spojna caura Cu 70mm P401510 Spojna caura Cu 95mm P401511 Stezajka zatezna prihvatanje SKS 1x50-70 17.76 442.09.96 355.37 7.42 166.29 289.07.75 plava) PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom PLAMEN kom POCINK TRAKAkg POCINK TRAKAkg POCINK TRAKAkg POCINK TRAKAkg POZOR TRAKA kg POZOR TRAKA kg POZOR TRAKA kg PRYSMIAN m PRYSMIAN m PRYSMIAN m PRYSMIAN m PRYSMIAN m PRYSMIAN m PRYSMIAN m PRYSMIAN m PRYSMIAN m 210.65 68.64 48.5 crvena) (P) H05V-K (P/F-0.8mm Pozor traka zuta Gasovod Pozor traka zuta PTT (P) 02Y(St)CY 1.07.22 27.4 680.78 160.96 180.07.18 147.45 153.97 109.72 40.14 116.29 76.06 127.41 842.6AF PVC (P) 2YSLCY 4x35 (P) H03VV-F (PP/L 3x0.57 79.09 442.AL 17. 10-25 17.98 Page 121 .98 88.96 113.44 59.08.35L/3.37 9.64 349.45 289.PVC Stezaljka Unimax Al 10-95 Stezaljka Unimax Al 4-25 Stezaljka Unimax Al 6-35 Stezaljka Unimax Al 6-50 Stezaljka Unimax Cu 4-25 Stezaljka kombinovan Al-Cu 6-35/1 Stezaljka ugaona za kucni prik.35L/3.89 89.98 479.

71 444.12 13.5 silikonski kabel (P) TQLM Telefonski 2x0.48 3744.lager lista KBL084 KBL090 KBL092 KBL089 KBL091 KBL076 PRBL154 SPEC014 SPEC015 KBRG005 KBOEL007 KBOEL001 KBOEL002 KBOEL003 KBOEL010 SPEC0017 SPEC0016 SPEC005 SIK006 SIK002 SIK005 SIK003 SIK004 KBTE050 KUO005 KUO022 KUO023 KUO002 KUO004 KUO010 KUO016 KUO008 KUO021 KUO009 KUO007 KUO060 KUO015 KUO011 KUO017 KUO024 KUO019 KUO050 KUO018 KUO001 KUO013 KUO012 KUO020 KUO006 KUO014 SPEC003 SPEC001 SPEC002 CP5001 CP5002 CP5003 CP5005 PLK003 PLK001 (P) H05V-K (P/F-0.7 5104.5 silikonski kabel (P) SiHF 5x2.98 45. (P) YSLY-JZ 7x1 (P) YSLY-JZ 7x1.75 (P) YSLY-OZ 4x1 (P) YSLYQY-JZ 4x10 (P) YSLYQY-JZ 4x2.5 silikonski kabel (P) SiHF 3x1.75 (P) YSLY-JZ 25x1 (P) YSLY-JZ 34x1 (P) YSLY-JZ 3x1 (P) YSLY-JZ 4x10 (P) YSLY-JZ 4x2.98 45.75 (P) YSLY-JZ 21X1 (P) YSLY-JZ 25x0.55 Page 122 .98 92.02 191.8 135.57 212.3 45.5 (P) NSHTouK-J 7x1.38 141.85 55.6 bela (P) YSLCY-JZ 25x1.02 30.34 (P) LIYCY 2x0.6 178 183 318.19 345.5 (P) YSLY-JZ 5X1 (P) YSLY-JZ 5x10 (P) YSLY-JZ 5x16 (P) YSLY-JZ 7x0.84 342.65 127 186.3 517 702 73 82.5 26.2 3344 2863.76 197.41 480.6 (P) SI/F 1 silikonski provodnik (P) SIHF-O 2x1.27 67.12 13.5 (P) H07VVH6-F 4x4 (P) Koaks.59 291.2 364.5 (P) LIYCY 2x2x0.34 (P) LIYCY 2x0.5 bela) (P) H07V-K (P/F-1.98 13.5 (P) YSLYQY-JZ 4x6 PVC orman CP 210x280x135 PVC orman CP 5002 333x250x130 PVC orman CP 5003 400x300x165 PVC orman CP 5005 600x400x200 Kruta plasticna cev 16 II (3m) Kruta plasticna cev 20 II (3m) PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PRYSMIAN PVC ORMANI PVC ORMANI PVC ORMANI PVC ORMANI Pannonpipe Pannonpipe m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m kom kom kom kom m m 9.5 (P) YSLY-JZ 9X1 (P) YSLY-OZ 2x0.59 25.5 (P) YSLY-JZ 25x0.38 64.34 217 181.7 294.93 371 149.5 (P) QL 5x4x0.74 21.75 zeleno/zuta) (P) H05V-K (P/F-1 braon) (P) H05V-K (P/F-1 crvena) (P) H05V-K (P/F-1 plava) (P) H05V-K (P/F-1 zuto/zelena) (P) H05V-K(P/F-0.34 (P) NSHTouK-J 12x1.24 20.54 245 384 35.5 (P) YSLCY-JZ 4X4 (P) YSLY-JZ 10x1.21 142.75 (P) YSLY-JZ 16x1 (P) YSLY-JZ 18x0.37 19. RG-59 B/U koaksialni (P) LIYCY 18x0.82 107.5 (P) YSLY-JZ 15x0.67 420.5 crvena) (P) H07VVH6-F 12x1.6 1292 1097 117.5 silikonski kabel (P) SiHF 3x2.5 (P) YSLY-JZ 12x1.49 143.25 (P) LIYCY 2x0.12 7.5 (P) YSLCY-JZ 4X2.12 13.75 uljootp.

02 367.59 3293.38 550.45 223.66 353.6 277.94 275.78 458.32 182.99 304.87 694.42 252 385.13 576.89 211.09 141.98 354.96 2293.55 79.97 990.75 98.92 2301.99 228.lager lista PLK002 PLK004 PERT075 PERT101010 PERT045 PERT046 PERT047 PERT048 PERT049 PERT050 PERT051 PERT052 PERT053 PERT054 PERT055 PERT056 PERT2240310 PERT22449 PERT001 PERT002 PERT003 PERT004 PERT005 PERT006 PERT007 PERT008 PERT009 PERT010 PERT011 PERT012 PERT1200400 PERT057 PERT058 PERT059 PERT060 PERT013 PERT014 PERT015 PERT016 PERT017 PERT018 PERT019 PERT020 PERT025 PERT026 PERT027 PERT028 PERT1450550 PERT45552 PERT45555 PERT061 PERT062 PERT063 PERT064 PERT021 PERT022 PERT023 PERT024 Kruta plasticna cev 25 II (3m) Kruta plasticna cev 32 II (3m) Pertinaks 1000x1000x1 Pertinaks 1000x1000x10 Pertinaks 1000x1000x2 Pertinaks 1000x1000x3 Pertinaks 1000x1000x4 Pertinaks 1000x1000x5 Pertinaks 1000x1200x2 Pertinaks 1000x1200x3 Pertinaks 1000x1200x4 Pertinaks 1000x1200x5 Pertinaks 1200x1200x2 Pertinaks 1200x1200x3 Pertinaks 1200x1200x4 Pertinaks 1200x1200x5 Pertinaks 240x310x2 Pertinaks 240x490x2 Pertinaks 250x250x2 Pertinaks 250x250x3 Pertinaks 250x250x4 Pertinaks 250x250x5 Pertinaks 300x300x2 Pertinaks 300x300x3 Pertinaks 300x300x4 Pertinaks 300x300x5 Pertinaks 300x400x2 Pertinaks 300x400x3 Pertinaks 300x400x4 Pertinaks 300x400x5 Pertinaks 400x200x1 Pertinaks 400x200x2 Pertinaks 400x200x3 Pertinaks 400x200x4 Pertinaks 400x200x5 Pertinaks 400x400x2 Pertinaks 400x400x3 Pertinaks 400x400x4 Pertinaks 400x400x5 Pertinaks 400x500x2 Pertinaks 400x500x3 Pertinaks 400x500x4 Pertinaks 400x500x5 Pertinaks 400x600x2 Pertinaks 400x600x3 Pertinaks 400x600x4 Pertinaks 400x600x5 Pertinaks 450x550x1 Pertinaks 450x550x2 Pertinaks 450x550x5 Pertinaks 500x200x2 Pertinaks 500x200x3 Pertinaks 500x200x4 Pertinaks 500x200x5 Pertinaks 500x500x2 Pertinaks 500x500x3 Pertinaks 500x500x4 Pertinaks 500x500x5 Pannonpipe Pannonpipe Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 44.42 64.26 246.77 2778.21 210.4 274.02 173.04 384.44 2655.67 573.36 1829.42 663.99 2646.96 230.05 694.3 153.61 3305.05 211.41 332.48 249.87 2194.39 144.18 554.8 3991.92 185.54 3205.81 457.17 Page 123 .09 184.25 121.45 552.67 5544 1523.4 427.96 146.49 141.

51 276.9 705.85 551.17 1008 118.4 1329.13 2662.76 445.38 672.98 275.3 1476.8 500.61 368.32 999.98 415.32 199 414.26 Page 124 .75 2205 2197.28 825.0mm aquarelle Philips Fluo cev 30W TUV dezinfekcione Philips Fluo cev 35W Philinea S14S Fluo cev 36W TUV dezinfekcione Philips Fluo cev 36W/54 TL-D Philips Fluo cev 36W/79 TL-D food za meso Philips Fluo cev 36W/840 TL-D MASTER Philips Fluo cev 36W/89 TL-D aquarelle Philips Fluo cev 40W/54 TL-RS Philips Fluo cev 58W/54 TL-D Philips Fluo cev 58W/840 TL-D MASTER Philips Fluo cev 60W Philinea S14D-1 Fluo cev 60W Philinea S14S Fluo cev kruzna circular 22W T5 Philips Fluo cev kruzna citcular 32W T9 Philips G9 25W 230V CL Halogena sijalica G6.59 174.08 6390.71 1677.14 952.98 415.99 332.6 206.78 529.82 1560 638.36 975.93 184.98 414.49 1101.37 1117.88 135.89 731.73 828.lager lista PERT079 PERT55655 PERT1200600 PERT065 PERT066 PERT067 PERT068 PERT029 PERT030 PERT031 PERT032 PERT033 PERT034 PERT035 PERT036 PERT55652 PERT041 PERT042 PERT043 PERT044 PERT037 PERT038 PERT039 PERT040 PERT076 PERT078 PERT077 PERT069 PERT070 PERT071 PERT072 PHIL345 PHIL198 PHIL1554 PHIL335 PHIL401 PHIL381 PHIL199 PHIL35WS14S PHIL200 PHIL336 PHIL378 PHIL339 PHIL383 PHIL4054 PHIL337 PHIL340 PHIL80W PHIL60W PHIL22W PHIL32W PHIL01111134 PHIL2450 PHIL224 PHIL225 PHIL227 PHIL402 PHIL240 Pertinaks 500x600x5 Pertinaks 550x650x5 Pertinaks 600x200x1 Pertinaks 600x200x2 Pertinaks 600x200x3 Pertinaks 600x200x4 Pertinaks 600x200x5 Pertinaks 600x600x2 Pertinaks 600x600x3 Pertinaks 600x600x4 Pertinaks 600x600x5 Pertinaks 600x800x2 Pertinaks 600x800x3 Pertinaks 600x800x4 Pertinaks 600x800x5 Pertinaks 650x550x2 Pertinaks 800x1000x2 Pertinaks 800x1000x3 Pertinaks 800x1000x4 Pertinaks 800x1000x5 Pertinaks 800x800x2 Pertinaks 800x800x3 Pertinaks 800x800x4 Pertinaks 800x800x5 Pertinaks ploca 1020x2040x1 Pertinaks ploca 1020x2040x10 Pertinaks ploca 1020x2040x12 Pertinaks ploca 1020x2040x2 Pertinaks ploca 1020x2040x3 Pertinaks ploca 1020x2040x4 Pertinaks ploca 1020x2040x5 ECONOMY CAPSULINE 20W G4 Fluo cev 15W TUV dezinfekcione Philips Fluo cev 15W/54 TL-D Philips Fluo cev 18W/54 TL-D Philips Fluo cev 18W/79 TL-D food za meso Philips Fluo cev 18W/89 TL-D 604.77 189.33 1097.25 1219.35 2236.88 5325.09 1474 1781.54 124.09 472.14 1843.59 2224.35 LH 24v150w Halogena stapna R7S 100W 78mm Halogena stapna R7S 120W 78mm 230V Halogena stapna R7S 150W 117mm Halogena stapna R7S 150W 78mm Halogena stapna R7S 240W 117mm Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Pertinaks Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m² m² m² m² m² m² m² kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 833.77 304.92 92.26 414.14 1836.98 90 692.75 550.12 1464.

76 264.5 1488.26 415.96 97.65 158.91 147.26 415.35 ubodna Philips PHILG925WMATSijalica halogena 69 25W 230V MAT Philips PHIL3333 Sijalica halogena G4 12V 10W 4000h philips Philips PHILG925W Sijalica halogena G9 25W Clear 230V Philips PHIL184P Sijalica kompaktna PL-L master 18W/840/4P Philips PHIL308 Sijalica metal halogena HPI-T plus E40 250W master Philips PHIL309 Sijalica metal halogena HPI-T plus E40 400W master Philips PHIL305 Sijalica metal halogena MHN-TD 150W RX7S standard Philips PHIL304 Sijalica metal halogena MHN-TD 70W Rx7S standard Philips PHIL285 Sijalica natrijum SON-T 100W Philips PHIL286 Sijalica natrijum SON-T 150W Philips PHIL287 Sijalica natrijum SON-T 250W Philips PHIL288 Sijalica natrijum SON-T 400W Philips PHIL284 Sijalica natrijum SON-T 70W Philips kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 415.18 97.96 97.37 368.98 360.08 359.lager lista PHIL229 Halogena stapna R7S 300W 117mm Philips PHIL231 Halogena stapna R7S 400W 117mm Philips PHIL230 Halogena stapna R7S 500W 117mm Philips PHIL223 Halogena stapna R7S 60W 78mm Philips PHIL1702 Halogena stapna sijalica 1000W R7S 230V Philips PHIL356 INFRA RED Sijalica 150W Philips Philips PHIL364 Kompaktna E27 14W/827 6Y Philips PHIL365 Kompaktna E27 23W/827 6Y Philips PHIL24250 Prijekciona 24V 250W (0111059) Philips PHIL265 Projekciona 24V 250W ( 0111024 ) Philips PHIL355 STARTER S-10 4-65W Philips Philips PHIL354 STARTER S-2 4-22W Philips Philips PHIL0104002 Sijalica Fluo sol 160W Philips Philips PHIL162 Sijalica INFRARED 250W Philips PHIL115 Sijalica KOMPAKTNA E14 8W/865 8y GENIE Philips PHIL111 Sijalica KOMPAKTNA E27 11W/865 8Y GENIE Philips PHIL112 Sijalica KOMPAKTNA E27 14W/865 8Y GENIE Philips PHIL382 Sijalica KOMPAKTNA PL C Master 26W/840/2P Philips Philips PHIL391 Sijalica KOMPAKTNA PL Genie 6Y 8W/827 E27 Philips PHIL116 Sijalica KOMPAKTNA PL Genie 8Y 11W/827 E14 Philips Philips PHIL386 Sijalica KOMPAKTNA PL Genie 8Y 14W/827 E27 zuta Philips PHIL389 Sijalica KOMPAKTNA PL Genie 8Y 18W/865 E27 bela Philips PHIL114 Sijalica KOMPAKTNA PL Genie 8Y 5W/827 E14 zuta Philips PHIL390 Sijalica KOMPAKTNA PL Genie 8Y 8W/827 E27 zuta Philips PHIL131 Sijalica KOMPAKTNA PL S 11W/840 2 PINA (0107029) Philips PHIL392 Sijalica KOMPAKTNA PL Tornado 8Y 23W/827 E27 zuta Philips PHILPLS11 Sijalica KOMPAKTNA PL-S 11W 2 PINA Philips PHIL135 Sijalica KOMPAKTNA PLC 13W 2 PINA Philips PHIL137 Sijalica KOMPAKTNA PLC 18W 2 PINA Philips PHIL139 Sijalica KOMPAKTNA PLC 18W 4 PINA Philips PHIL138 Sijalica KOMPAKTNA PLC 26W 2 PINA Philips PHIL140 Sijalica KOMPAKTNA PLC 26W 4 PINA Philips PHIL089 Sijalica REFLEKTNA R50 E14 25W Philips PHIL090 Sijalica REFLEKTNA R50 E14 40W (0108013) Philips PHIL376 Sijalica REFLEKTNA R50 E14 40W SpotLine Philips Philips PHIL091 Sijalica REFLEKTNA R50 E14 60W Philips PHIL096 Sijalica REFLEKTNA R63 E27 40W (0108046) Philips PHIL097 Sijalica REFLEKTNA R63 E27 60W (0108012) Philips PHIL104 Sijalica REFLEKTNA R80 E27 100W (0108011) Philips PHIL103 Sijalica REFLEKTNA R80 E27 75W (0108010) Philips PHIL276 Sijalica Zivina HPL-N E27 125W Philips Philips PHIL426 Sijalica green power T400W E40 natrijum Philips PHIL236 Sijalica halogena 12V 20W G6.34 360.84 112.64 603.22 491.79 1154.31 446 3103.16 451.49 30.94 97.96 97.97 440.35 ubodna (0111028) Philips PHIL237 Sijalica halogena 12V 35W G6.96 97.6 411.96 451.56 486.1 411.35 ubodna (0111090) Philips PHIL238 Sijalica halogena 12V 50W G6.47 470 471 471 360.23 1724.27 511.15 2096.6 124.76 121.24 1771.6 470.63 360.59 450.71 280 374.92 727.22 1264.91 Page 125 .94 121.98 756.22 2096.34 452 451.76 375 3276.96 451.74 3334.87 31.26 414.

17 129.95 61.44 60.za gipskart.2 37.76 37.99 549.68 Page 126 .sij.5 30.74 169.66 329. lum 45W/840 E27 bela PHIL65 Stedljiva sijalica Tornado h.lager lista PHIL400 Sijalica natrijum za biljke 400W E40 SON-T PIA PHILPAR300W12 Sijalica par 56 300W 12V PHIL030 Sijalica sveca B35 E14 25W bistra (0108053) PHIL031 Sijalica sveca B35 E14 40W bistra (0108049) PHIL034 Sijalica sveca B35 E14 60W bistra (0108050) PHIL155 Sijalica za aspirator 40W E14 Philips PHIL154 Sijalica za frizidere 15W E14 Philips PHIL380 Sijalica za rerne 15W T22 E14 Philips PHIL375 Sijalica za rerne 25W T25 E14 Philips PHIL156 Sijalica za sivace masine 20W T22X51 Philips PHIL352 Standardna sijalica A55 E27 100W bistra Philips PHIL348 Standardna sijalica A55 E27 25W bistra Philips PHIL349 Standardna sijalica A55 E27 40W bistra Philips PHIL350 Standardna sijalica A55 E27 60W bistra Philips PHIL351 Standardna sijalica A55 E27 75W bistra Philips PHIL021 Standardna sijalica A65 E27 150W bistra Philips PHIL022 Standardna sijalica A80 E27 200W bistra Philips PHIL023 Standardna sijalica A88 E27 300W bistra Philips PHIL024 Standardna sijalica A88 E40 300W bistra Philips PHIL332 Stedljiva sijalica ECONOMY 20W/827 E27 Philips PHIL333 Stedljiva sijalica ECONOMY 23W/827 E27 Philips PHIL359 Stedljiva sijalica Genie E14 5W/865 6Y Philips PHIL360 Stedljiva sijalica Genie E14 8W/865 6Y Philips PHIL361 Stedljiva sijalica Genie E27 18W/827 8Y Philips PHIL363 Stedljiva sijalica Tornado 12W/865 E27 T2 bela PHIL42W Stedljiva sijalica Tornado 42W 6500K E27 CW PHIL362 Stedljiva sijalica Tornado 8W/865 E27 T2 bela PHIL123 Stedljiva sijalica Tornado E27 15W 8Y (0107205) PHIL124 Stedljiva sijalica Tornado E27 20W 8Y 827 WW PHIL125 Stedljiva sijalica Tornado E27 23W/865 8Y(0107207) PHIL367 Stedljiva sijalica Tornado ES 8Y 15W CDL bela PHIL366 Stedljiva sijalica Tornado ES 8Y 20W E27 CDL bela PHIL334 Stedljiva sijalica Tornado T2 12W/827E14 (0107017) PHIL4496 Stedljiva sijalica Tornado T2 12W/865 E14 PHIL385 Stedljiva sijalica Tornado T2 8W 827 E14 zuta PHIL384 Stedljiva sijalica Tornado T2 8W 865 E14 bela PHIL12E27 Stedljiva sijalica Tornado T212W 827 E27 Philips PHIL358 Stedljiva sijalica Tornado T3 23W 865 E27 bela PHIL368 Stedljiva sijalica Tornado T3 23W827 E27 nova zuta PHIL45 Stedljiva sijalica Tornado h.5 550 550 550 549.62 77. PGK006 Kutija u zid 516x202x80 PGK004 Kutija u zid GW 294x152x70 PGK005 Kutija u zid GW 392x152x70 PLK006 OGkut. 20 II PLKL003 Koleno 90 st. 25 II PLKL004 Koleno 90 st. 107x107 PKAN006 IBOCO TMR kanal 12x12 PLKL001 Koleno 90 st. 105W 230V 50HZ PHILT150 Trafo za halog.66 830.99 550 550 396 550 550 550.8 48.1 134 108.2 37.2 37.52 400.2 411.78 17.75 896.28 237.u zid ELC92x92x45 PKAN003 PVC kanal 50x100 Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Philips kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema m Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema kom Plasticna oprema m 3001.1 783. 150W 230V 50HZ ASAV001 Alat za savijanje PKOD005 D-8021 gipskarton kut. 16 II PLKL002 Koleno 90 st.1 48.2 86 106 338.78 443 470 470 452 550 2407.17 25.39 94.2 37.1 48. 32 II KEPC001 Konusni element za prosirenje cevi al.15 47.01 550 550 2185 3045.94 3144.92 33.17 1422.98 238.sij.2 338. lum 65W/840 E27 bela PHILKX12641 Stedljiva sijalica sa senzorom 20W E27 PHILT105 Trafo za halog.36 107. 80mm PKOD004 DUWI kut.

3 FI60 TRIPLA Plasticne kutije kom Kutija za gips ELC.76 46.RESETOM RAF 220Vromel P kom RELE REDOSL.5 2460 2208 2712 2712 5950 1482 1482 5016 9458.09 119.18320 fi65 Plasticne kutije kom API-10/10A1 oblik burada Promel kom API-16/16A1 oblik burada Promel kom API-30 8/8A1 oblik burada Promel kom API-6/6A cilindricni Promel kom API-6/6A1 oblik burada Promel kom API-8/8A1 oblik burada Promel kom API-D 6/6 kosa Promel kom API-D 8/8 kosa Promel kom CU SABIRNICA IP (BAKARNI CESALJ) 1M Promel kom CU SABIRNICA IZOLOVANA IP (BAKARNI CESALJ) 1M Promel kom DIN SINA-PERFORIRANA Promel kom FOTO RELE SA SONDOM FOR Promel kom MS BOLCNA M 8X50/14 (mesing) Promel kom Osigurac rasvete ora(fra) 10A Promel kom Perforirana traka Fi 6mm L=2 metar Promel kom RELE ASIMET.RAFP Promel kom RELE ASIMETRIJE FAZA SA AUT.82 176.5m) Plasticne cevi m Savitljiva plast.94 6.na zid 190x140x70 IP65 Plasticne kutije kom OG kut.07 9.lager lista POKL-FI60 007149 PLS003 PLS001 PLS002 PLS004 USAV001 USAV002 PLF001 PLF003 PLF004 PLF005 PLFG004 PLFG005 PLSV002 PLSV001 PLSV003 PLSV004 PLSV005 PKG001 PKG002 PKG003 PKG004 PLK008 PLK009 PLK010 PLK011 PKO002 PKO001 PRO004 PRO005 PRO040 PRO001 PRO002 PRO003 PRO012 PRO009 PRO029 PRO038 PRO031 PRO400 PRO013 OSRAS10A PERF-FI6 PRO410 PRO401 PRO411 PRO412 R5096 RBK00-W RBK000 RBK1 225350045 225350435 POKL300 OST100 OST110 OST111 Poklopac za kutiju fi60 Plasticna oprema kom Sijalicno grlo GU 10 VT265 Plasticna oprema kom Stega 16 II Plasticna oprema kom Stega 20 II Plasticna oprema kom Stega 25 II Plasticna oprema kom Stega 32 II Plasticna oprema kom Ulozak za savijanje 13.5 Plasticna oprema kom Ulozak za savijanje 16 Plasticna oprema kom Fleksibilna plast.48 54.18 45.5 10.42 37.48 45.12 360 420 228.7 507 1880 2032 2650 Page 127 .06 58.79 12.cev SGK 32 siva(rebrasta) Plasticne cevi m Fleksibilna plast.cev 29 III (2. I NESTANKA FAZA RAFR Promel kom RELE REDOSL. kutija DUWI 18310 fi65 Plasticne kutije kom Plast.5m) Plasticne cevi m Savitljiva plast.54 37.5m) Plasticne cevi m Savitljiva plast.24 388.na zid 150x110x70 IP65 Plasticne kutije kom OG kut.9 6046.24 24.77 77.5 13.5m) Plasticne cevi m Kutija za gips 60UGD LEG Plasticne kutije kom Kutija za gips ELC.na zid 240x190x90 IP65 Plasticne kutije kom Plast.ASIM.23 16 18.17 20 7.cev SGK 16 siva(rebrasta) Plasticne cevi m Fleksibilna plast.cev 36 III (2.cev SGK 40 siva(rebrasta) Plasticne cevi m Fleksibilna plast.25 79.I NESTANKA FAZA RAFR1 Promel kom GS4G 80-53-u (R5096) RASINA kom Rastavljac RBK00-W M RASINA kom Rastavljac RBK000 M RASINA kom Rastavljac RBK1 M RASINA kom POLJ24 Termoskup spojnica sa caurama 24KV 1x70-150 AYCHEM R kom SXSU5131 Termoskup spojnica 24KV 1x95-240 RAYCHEM kom Poklopac za PNK regal 300 R Rad promet kom REO 250/250/150 razvodni orman Rad promet kom REO 250/250/200 razvodni orman Rad promet kom REO 300/300/250 razvodni orman Rad promet kom 15. kutija DUWI dub.5 III (2.5m) Plasticne cevi m Savitljiva plast.4 FI60 QUATRO Plasticne kutije kom OG kut.ASIM.2 FI60 DUBLA Plasticne kutije kom Kutija za gips ELC.55 15.cev SGN 32 crna gaziva(rebrasta) Plasticne cevi m Fleksibilna plast.94 388.RES.24 202.cev SGK 25 siva(rebrasta) Plasticne cevi m Fleksibilna plast.cev SGN 40 crna gaziva(rebrasta) Plasticne cevi m Savitljiva plast cev 16 III (2.66 106.9 69.14 144 144 234 213 213 262 280 99 2184 143 144 69.61 13.FAZA SA AUT.na zid 100x100x50 IP65 Plasticne kutije kom OG kut.cev 13.cev 23 III (2.

87 9100 316 1063 568.zast.sklpoka DM 14-20 Siemens 6ED1057 Siemens.5 SENT25 Sent 25A 60MV SENT40 Sent 40A 60MV 60MV Sent 40A/60mV SENT60 Sent 60MV/25A 004880 D.6 432 22000 22.5 INST011 Sent 150A/60MV CL 0.97 1299.1 PK-10 Mikropreklopnik PK-10 PREGIB16A Sklopka pregibna 16A Sigma PS-1 Prekidac PS-1 (bez nosaca) PS-2 Prekidac sijalice PS-2 (sa nosacem) SBT-10 Termostat sobni SBT-10 bez prekidaca SBT-11 Termostat sobni SBT-11 sa prekidacem T-11-1 Mikropreklopnik T-11-1 TAPBOR-10 Sigurnosni termostat za TAP BOR-10 TKLV-10 Mikropreklopnik TKLV-10 var.2 37.zast.97 1299.zast. napajanje) DHC3L-6 LM08-3002PA SQW-Induktivni senzor-LM08-3002PA IPS007 LM12-3004PA SQW-Induktivni senzor-LM12-3004PA IPS017 SC155779 Prigusnica elektronska 2x58W T8 Schwabe UPALJAC70-400 Upaljac natrijum 70-400 SCHWABE INST012 Sent 100A/60mV CL 0.32 452.42 Page 128 .021180224 Digitalno trofazno dvotarifno brojilo Sagem SQW Induktivni senzor LM12-3004PA-IPS017 SQW DHC3L-6 SDHC-Brojac casova rada-(Bat.97 1299.76 595 320 1650 1680 299.6-2.9 28.27 6734.63-1 Siemens MZS003 Mot.zast.99 626. sklopka 16-25A *** MZS001 Mot.15 25.55 6753. 6ED1057-1AA00-0BA0 SI2943 Sklopni element za taster 3SB3400-0B SI2836 Zakretni taster 0-1 -3SB3202-2KA11 I-22 Indikator kupatila SIGMA I-22 B v.69 595 332.zast.99 603.B.sklopka DM 16-25 Siemens MZS004 Mot.sklopka DM 1-1.6 1740 1740 1950 1950 1950 1740 1197 1299.22 SO22003009 Prekidac sirko M2 100A 3p SO SO14070520 Produzni pogon za sirko M 200mm 16-125A SO SO14811111 Pucka za pogonski prekidac sirko M3 crna SO SM10-1 Jednopolni teleskop.3 Siemens MZS006 Mot.54 1275 1950 1700 1275 1236 577.6 Siemens MZS007 Mot.47 24.97 1299.87 1299.sklopka DM 10-16 Siemens MZS009 Mot.indikator napona 5-40KV SM10-1 SP2052 220V viljuska euro SP2053 220V viljuska euro uticnica Rad promet kom Rad promet kom Rad promet kom Rad promet kom Rad promet kom SAGEM kom SAH kom SAH kom SAH kom SAH kom SCHWABE kom SCHWABE kom SENT kom SENT kom SENT kom SENT kom SENT kom SENT kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIEMENS kom SIGMA I-22 kom SIGMA PK-10 kom SIGMA PREGIB16A kom SIGMA PS-1 kom SIGMA PS-2 kom SIGMA SBT-10 kom SIGMA SBT-11 kom SIGMA T-11-1 kom SIGMA TAPBOR-10 kom SIGMA TKLV-10kom SIGMA TPLV-11kom SIGMA TR-10 kom SIGMA TSD-10 kom SIGMA TSO-10 kom SIGMA TX-33 kom SIGMA VEZ-10 kom SIGURNOSNI m SIGURNOSNI m SIGURNOSNI m SIGURNOSNI m SIGURNOSNI m SIRKO kom SIRKO kom SIRKO kom SMER kom SP kom SP kom 3488 3732 3879.13 2400 39.zast.5-4 Siemens MZS005 Mot.zast.22 KBSI015 (P) Sigurnosni 12x0.sklopka DM 2.sklopka DM 1.97 1299.22 KBSI012 (P) Sigurnosni 6x0.3-10 Siemens MZS008 Mot.sklopka DM 0.1 indikator kupatila VEZ10 Zvono elektricno VEZ-10 skolsko KBSI014 (P) Sigurnosni 10x0.22 KBSI011 (P) Sigurnosni 4x0.22 KBSI013 (P) Sigurnosni 8x0.2 94 99.54 102.4 129.1 TPLV-11 Mikropreklopnik TPLV-11 TR-10 Regulacioni kapilarni termostat TR-10 za bojler TSD-10 Indikator TSD-10 TSO-10 Kapilarni sigurnosni termostat bojlera TX-33 Prekidac triplex TX-33 var.96 5251 10552.zast.92 1299.3 504.sklopka DM 4-6.86 48.lager lista OST103 REO 400/400/200 razvodni orman OST104 REO 400/400/250 razvodni orman 5571 REO 450/400/200 razvodni orman OST112 REO 500/500/250 razvodni orman OST115 REO 800/800/250 razvodni orman F.sklopka DM 6.zast.93 1299.M.5 Siemens MZS002 Mot.

L-700)MK (sre.55 97.94 18.08 883.75mm Kabl za zvucnike 2x0.53 681.) Grejac TA pec 1500W (oblik M.84 22.85 31.M-T Grejac bojlera spiralni 2000W TIKI (sre.5 Utikac na UTP kabl RJ45 PIN 8P8C cat5 Ventilator stojeci Dihtung guma elipsa za bojler Leov (sre.8/8 Koaks.) SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO SRECKO kom kom m m m kom m m m m m kom kom m kom kom kom kom kom kom kom kom m kom kom kom kom kom m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 11.4 842.17 29.23 120.85 9.L-750)CER (sre.08 380.26 1000 40.21 407.13 475.27 652.55 33.15 15.05 747.68 33.) Dihtung guma elipsa za bojler Tiki MK (sre.03 652.05 1766.58 19.4 Page 129 .17 543.) Grejac bojlera 3x2000W 5/4 L-600mm (sre.L-900)CER (sre.25mm Kljesta za telefon 4/6 .55 543.75 47. RG-59+2x0.56 9.55 529.) Grejac bojlera za izmenjivac toplote 2000W (sre.44 509.L-700)MK (sre. RG-6 Koaksijalni.) Grejac TA pec u samotu okrugli 1333W (sre.) Grejac bojlera 1500W za Leov sond Fi8 (sre.L-1100) MK (sre) Grejac TA pec 833W (oblik U.54 17.L-900)MK (sre.44 679.) Grejac bojlera toroidni 2000W Mebos Fi14 navoj (sr Grejac bojlera toroidni 2000W TIKI (sre.08 475.78 13.57 37.) Grejac TA pec 1250W (oblik M. RG-6 Cu 305m Koaks.22 Spliter 1/2 5-1000 Spliter 1/2 5-900 Spliter 1/3 5-1000 Spliter 1/3 5-900 Spliter 1/4 5-1000 Telefonska nalepnica 1/1 Telefonska nalepnica 1/2 Telefonska uticnica 2+1 U/Z Telefonski kabl PGA4 beli Telefonski kabl PGA4 crni Telefonski nastavak M-2Z 5018 Telefonski nastavak M-3Z Telefonski nastavak Z-2Z Telefonski nastavak Z-Z UTP cat.07 127. RG-11 Koaks.21 407.L-500)CER (sre.48 652.05 41.) Grejac bojlera toroidni 3000W TIKI (sre.) Grejac TA pec 1500W (oblik U.) Grejac TA pec 1166W (oblik U.94 11.) Grejac TA pec 1000W (oblik U.38 509.) Grejac TA pec u samotu okrugli 1000W (sre.11 31.1 BC RF dzek pl muski TV RF dzek pl zenski TV Sigurnosni (Motorni kabl) 6x0.18 353.) Dihtung guma okrugli sa 8 rupa za bojler Mebos (sr Dugme za TA pec (1-2-3) (sre.48 652.L-750)CER (sre.lager lista SP1504 SP1505 FTPCAT5 SP033 SP5217 SP8050 SP5206 SP5220 SP52 SP5221 SP5201 SP1010 SP1011 SP30 SP1007 SP1005 SP1008 SP1006 SP1001 SP5006 SP5007 SP20 SP12 SP12CR SP5018 SP5017 SP5005 SP5004 SP5208 SP5003 SP8070 SRE7205 SRE1036 SRE7204 SRE7056 SRE5007 SRE5001 SRE5008 SRE5002 SRE5003 SRE5010 SRE5004 SRE5011 SRE5005 SRE5012 SRE5006 SRE5014 SRE5015 SRE1055 SRE3009 SRE3010 SRE1071 SRE1001 SRE1008 SRE1015 SRE1003 SRE1007 SRE1061 F NASTAVAK 1504 F konektor 1505 Kabl FTP cat5 Kabl za zvucnike 0.17 7.bela koax 1.L-500)MK (sre.82 353.) Grejac bojlera protocni bojlera 2000W Gorenje.25 1766.69 34.75 27.48 72 7.L-900)CER (sre.6 43. RG-6 3xekran koax RG6 tri-shield Koaks.69 6.5mm Koaks.) Grejac bojlera 3x2000W 6/4 L-600mm (sre.8 5.96 61.) Grejac TA pec 1000W (oblik U.) Grejac TA pec 1666W (oblik M.) Grejac TA pec 2000W (oblik M.L-1100)MK (sre.24 35.) Grejac TA pec 2000W (oblik U.08 747.) Grejac TA pec 1666W (oblik U.) Grejac bojlera spiralni 3000W TIKI (sre.69 29.

5mm (sre.lager lista SRE3005 SRE3006 SRE3007 SRE5021 SRE5022 SRE5018 SRE4010 SRE4004 SRE4005 SRE4006 SRE4013 SRE4014 SRE2011 SRE2019 SRE2012 SRE2003 SRE2010 SRE2005 SRE7104 SRE7101 SRE7103 SRE7102 SRE7057 SRE7023 SRE7020 SRE7250 SRE1062 SRE1035 SRE7040 SRE7008 SRE7010 SRE7058 SRE7059 SRE7052 SRE7053 SRE7015 989016 99340021 99340027 99300002 92044/SN 99210053 99210057 99210060 STMAK001 STMAK10/1 STMAK100/5 STMAK20/5 STMAK400/1 STMAK600/1 STMAK800/1 MAK60015 STMAK200/5 ATS01N222QN AYA3400421 LR2K0307 LRD01 LRD02 Grejac kotla 3x2000W 5/4 L-400mm (sre.) Klema keramicka trostruka 3x2.55 407.) Grejac ves masine 2400W prav Gorenje (sre.) Grejac sporeta 1400W Artur Marten (sre.) Termostat regulacioni 3F za TA pec 110C ELIND (sre Termostat regulacioni 3F za TA pec 280C za CER (sr Termostat regulacioni 3F za TA pec 50-230C za MK Termostat regulacioni monofazni za TA pec 50-200C Termostat rerne do 300 'C (sre.) Sonda bojlera univerzalna Fi 6.Nis (sre.89 44.) Grejac sporeta 2000/950W Artur Marten (sre.21 88.51 407.) Ringla Fi80 termovracar 450W (sre.78 203.) Klema keramicka dvostruka 2x4-6mm2 (sre.) Grejac kvarcne peci 1000W L-550 (sre.) Klema keramicka dvostruka 2x16mm2 (sre.) Grejac ves masine 2000W kriv Gorenje (sre.25 3121. 200/5 ATS01N222QN soft-start Schneider Aya:Prikljucnica TV/SAT zavrsna bela AYA3400421 Bimetal 1.83 47.78 203.5 1698.16 10-ka LRD01 Bimetal LRD02 (0.63 339.) Halogen reflektor sa senzorom 500W crni stellar Sijalica halogena 20W stellar Sijalica halogena 40W G9 stellar Sijalica stapna halogena 150W 78mm stellar Spot lampa SA-044 IP44 NIKEL saten Stellar Stedljiva sijalica tornado 11W E27 6400K stellar Stedljiva sijalica tornado 20W E27 6400K stellar Stedljiva sijalica tornado 28W E27 6400K stellar Strujni trafo Strujni trafo 10/1A Strujni trafo 100/5A 62/30 Strujni trafo 20/5A Strujni trafo 400/1A Strujni trafo 600/1A Strujni trafo 800/1A Strujni trafo CA 60/40 600/5 Strujni trafo CP62/40.78 237.) Termicka zastita 16A 98'C ATTOS (sre.2-1.) Sonda bojlera prohrom (sre.85 135.63 353.) Grejac ves masine 2800W Giorenje.) Grejac kotla 3x2000W 6/4 L-400mm (sre.) Grejac ves masine 2400W kriv Gorenje (sre.74 373.16-0.55 747.17 339.8 423.) Grejac rerne u limu 600W Gorenje (sre.1-0.) Grejac kvarcne peci 1000W L-615 (sre.16)A SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom SRECKO kom STELLAR kom STELLAR kom STELLAR kom STELLAR kom STELLAR kom STELLAR kom STELLAR kom STELLAR kom STRUJNI TRAFO kom STRUJNI TRAFO kom STRUJNI TRAFO kom STRUJNI TRAFO kom STRUJNI TRAFO kom STRUJNI TRAFO kom STRUJNI TRAFO kom STRUJNI TRAFO kom STRUJNI TRAFO kom Schneider kom Schneider kom Schneider kom Schneider kom Schneider kom 1358.) Klema keramicka dvostruka 2x2.63 353.) Grejac sporeta 1150W Gorenje (sre.5 1358.) Grejac sporeta 1200W Gorenje (sre.25 Page 130 .5mm2 (sre.56 122.3 29.) Grejac ves masine 2000W prav Gorenje (sre.84 65.74 1107.95 366.) Grejac sporeta 1100W Gorenje M (sre.13 315.) Prekidac za rernu M-T (sre.68 2328.8A Bimetal LRD01 0.21 339.44 135.32 1740 3300 1740 2300 2415 2415 2835 1740 1740 17781 518.63 339.85 149.13 203.38 1347.) Prekidac ringla 6+0 EGO (sre.Nis (sre.89 380.) Termostat bojlera stapni kocka italijanski (sre.52 56.74 957.27 230.) Grejac kvarcne peci 800W L-550 (sre.5mm2 (sre.18 461.) Grejac ves masine 2400W duzi Gorenje.08 3121.84 21.) Lezaj guma ventilatora za TA pec (sre.72 957.59 441.85 434.12 387.72 434.) Termostat bojlera stapni ubodni italijanski (sre.16 393.92 424.) Grejac kotla 3x3000W 5/4 (sre.

lager lista LRD03 Bimetal LRD03 (0.prek.8-2.06 2328.25 3928.94 2492.6 125.4-0.1 385.25-0..67 5210.25 3121.5-50mm M248846 Instalacijski kontaktor Z-SCH230/25-31 LA1KN11 Kontakt blok Schneider LA1KN22 Kontakt blok Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 3121.25 3098.5KW 500V ATV312HU75N4 ZB4BW643 Glava gljivastog tastera push-pull ZB4BW643 ZB4BK1263 Glava svetleceg tastera K50C003AP Greb.08 2328.63-1)A LRD06 Bimetal LRD06 (1-1.80A Schneider LR2K0308 Bimetalni rele LR2-K0308 1.31 3777.44 5106.3P 0-1 50A Telemechanique Schneider K2C003ALH Grebenasti prekidac 3P 0-1 20A Schneider K30C003AP Grebenasti prekidac 3P 0-1 32A Telemechanique 49804 ISFT160 rastavna sklopka-osigurac priklj.61 8318.5-8)A LRD14 Bimetal LRD14 (7-10)A LRD16 Bimetal LRD16 (9-13)A LRD21 Bimetal LRD21 (12-18)A LRD22 Bimetal LRD22 (16-24)A LRD32 Bimetal LRD32 (23-32)A LRD3322 Bimetal LRD3322 (17-25)A LRD3353 Bimetal LRD3353 (23-32)A LRD3355 Bimetal LRD3355 30-40 A LRD3357 Bimetal LRD3357 (37-50)A LRD3359 Bimetal LRD3359 (48-65)A LRD3361 Bimetal LRD3361 (55-70)A LRD3363 Bimetal LRD3363 (63-80)A LRD3365 Bimetal LRD3365 LRD35 Bimetal LRD35 (30-38)A LR2K0321 Bimetal rele 10-14A Schneider LR2K0305 Bimetalni rele 0.25 3121.25 3121.5 5147.29 4708.4)A LRD04 Bimetal LRD04 (0.25 3121.6-2.7 A Telemechanique LR2-K0312 o Bimetalni relej LR2-K0312 3.47 2701.2 5434 1238.1 5002.88 6148.14 Page 131 .84 3196.regulat.66 2787.08 2597.69 2997.7)A LRD07 Bimetal LRD07 (1.39 7717.47 1411.85 6409.6-3.1 2118.75 67862 1993.1 2328 2597 559.81 3588.25 3121.7-5.7 1000.34 3399.5 A Telemechanique LR2-K0321 Bimetalni relej LR2-K0321 10-14A Telemechanique LADN11 Blok pomocnih kontakata LADN11 Schneider LADN22 Blok pomocnih kontakata LADN22 Telemecanique XBKP62230G32E Brojac XBKP6220G32E ZB2SZ3 Cep zb2sz3 XUB4BNANL2 Detektor foto M18 Schneider M16790 FID sklopka Merlin SFI 2P 25A 30mA(11024) M23016 FID sklopka Merlin SFI 2P 40A 300mA 23016 M16793 FID sklopka Merlin SFI 2P 40A 30mA(11025) M23017 FID sklopka Merlin SFI 2P 40A 500mA 23017 M11028 FID sklopka Merlin SFI 4P 25A 30mA(11028) M23041 FID sklopka Merlin SFI 4P 25A 500mA (23381 M16812 FID sklopka Merlin SFI 4P 40A 300mA 23045 M16810 FID sklopka Merlin SFI 4P 40A 30mA 23042 M23046 FID sklopka Merlin SFI 4P 40A 500mA 23046 M23049 FID sklopka Merlin SFI 4P 63A 300mA 23049 M23051 FID sklopka Merlin SFI 4P 63A 500mA 23051 A9R16440 FID sklopka Schneider 4P 40A 500MA A9R16440 A9R16463 FID sklopka Schneider 4P 63A 500MA A9R16463 ATV312HU75N4 Frekven.5-4)A LRD10 Bimetal LRD10 (4-6)A LRD12 Bimetal LRD12 (5.15 665.68 4266.7.9 1121.5 A telemechanique LR2-K0316 a Bimetalni relej LR2-K03168-11.06 2118.63)A LRD05 Bimetal LRD05 (0.09 3431.72 3573.23 23716.1 8963.05 4662.55 3121.25 3121.6A telemechanique LRK2K0321 Bimetalni rele LR2K321 10-14A Schneider A9C20833 Bimetalni relej LR2-K0310 2.18 2597.64 5071.25 3121.44 3647.54-0.1.64 2447.85 3867.5)A LRD08 Bimetal LRD08 (2.69 3818.

5 337.1 455.4 3888.56 5884.78 2894.1 823.58 1896.8 337.6 2241.76 2894.41 476.08 715.83 1804.42 648.08 502.44 1673.9 3223.43 11097.29 1994.lager lista SEZBE101 GVAD1010 GVAE11 LAD8N11 ZBE102 ZBE101 LC1K1210B7 LC1K1210P7 LC1K0610P7 LC1D09B7 LC1D09BD LC1D09P7 LC1D115P7 LC1D12B7 LC1D12BD LC1D12P7 LC1D18B7 LC1D18BD LC1D18F7 LC1D18P7 LC1D25B7 LC1D25BD LC1D25P7 LC1D32B7 LC1D32BD LC1D32P7 LC1D38B7 LC1D40AB7 LC1D40ABD LC1D40AP7 LC1D50AB7 LC1D50AP7 LC1D65AB7 LC1D65AP7 LC1D80B7 LC1D80P7 LC1D95B7 LC1D95P7 LC1K0910P7 LC1K1601P7 LC1K1610B7 LC1K1610P7 XENG1491 GV2MC02 LC1K0910F7 LC1K1201B7 XB4BVB4 XB4BVB3 XB4BVB5 A9F73110 A9F73116 A9F73125 A9F73102 A9F73132 A9F73140 A9F73150 A9F73163 M24401 Kontakt blok.04 5295.43 13867.78 18644.27 1472.1 828.58 649. 1NO Kontaktni blok GV2 bocni GVAD1010 Kontaktni blok GV2 prednji NO+N GVAE11 Kontaktni blok LAD8N11 Kontaktni blok NC Kontaktni blok NO Kontaktor 12A 3P 24V 1NO Kontaktor 12A 3P Schneider Kontaktor 6A 3P Schneider 220V (LC1K0610P7) Kontaktor LC1D09B7 9A Kontaktor LC1D09BD 24V DC 9A Kontaktor LC1D09P7 220V AC 9A Kontaktor LC1D115 Kontaktor LC1D12B7 Kontaktor LC1D12BD Kontaktor LC1D12P7 Kontaktor LC1D18B7 24V AC 18A Kontaktor LC1D18BD 24V DC 18A Kontaktor LC1D18F7 110V AC 18A Kontaktor LC1D18P7 220V AC 18A Kontaktor LC1D25B7 Kontaktor LC1D25BD 24V 25A Kontaktor LC1D25P7 220V AC 25A Kontaktor LC1D32B7 Kontaktor LC1D32BD 24V DC 32A Kontaktor LC1D32P7 220V AC 32A Kontaktor LC1D38B7 24V AC 38A Schneider Kontaktor LC1D40B7 Kontaktor LC1D40BD 24V DC 40A Kontaktor LC1D40P7 220V AC 40A Kontaktor LC1D50B7 Kontaktor LC1D50P7 220V AC 50A Kontaktor LC1D65B7 Kontaktor LC1D65P7 220V AC 65A Kontaktor LC1D80B7 Kontaktor LC1D80P7 220V AC 80A Kontaktor LC1D95B7 95A Kontaktor LC1D95P7 220V AC 95A Kontaktor LC1K0910P7/230VAC Telemechanique Kontaktor LC1K1601P7/230V AC Telemechanique Kontaktor LC1K1610B7/24AC Telemechanique Kontaktor LC1K1610P7/230VAC Telemechanique Kontaktor blok XEN-61491 Schneider Kuciste IP55 za motorni prekidac Schneider LC1K0910F7 9A 3P 110V 1NO LC1K1201B7 kontaktor 12A 3P 1NC 24V Lampica signalna 24V AC/DC LED crvena XB4BVB4 Lampica signalna 24V AC/DC LED zelena XB4BVB3 Lampica signalna 24V AC/DC LED zuta XB4BVB5 Merlin 1P B 10A C60N Merlin 1P B 16A C60N Merlin 1P B 25A C60N Merlin 1P B 2A C60N Merlin 1P B 32A C60N Merlin 1P B 40A C60N Merlin 1P B 50A C60N Merlin 1P B 63A C60N Merlin 1P C 10A C60N Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 337.12 1220.78 3320.74 572.11 8510.26 4272.46 1472.27 2114.29 2241.26 3888.07 433.56 6426.4 6672.6 1673.29 2241.5 1673.39 6672.11 11097.37 8510.77 21801 2114.23 5300.46 18644.5 997.78 13867.45 452.23 5300.75 Page 132 .73 572.1 828.44 828.37 9074.44 1433.4 2894.

64 299./630 Schneider Navlaka gumena za taster Schneider Schneider PODNOZJE ZA POM.22 2162 1339. RELE RXZE2S114M Schneider Podnozje relea Schneider Podnozje za RSB 8A I 16A Schneider Podnozje za pom.36 2633.15 305.69 494.39 13542 3063 3063 3254.74 1485.64 481 481 481 525 Page 133 .01 1389.9 289.34 339.5 4041.FC Schneider Prekidac motorni P25M 3P 10A Schneider Prekidac motorni P25M 3P 10A Schneider 21109 Schneider Prekidac motorni P25M 3P 14A Schneider Prekidac motorni P25M 3P 18A Schneider Prekidac motorni P25M 3P 25A Schneider RE11RLMU Trepcuci Tajmer Schneider RELE POMOCNI MINI 4CO RXM4AB1B7 24VAC Schneider RELE POMOCNI MINI 4CO RXM4AB1BD 24VDC Schneider RELE POMOCNI MINI 4CO RXM4AB2B7 24VAC LED Schneider RELE POMOCNI MINI 4CO RXM4AB2BD 24VDC LED Schneider RELE POMOCNI MINI 4CO RXM4AB2F7 120VAC LED Schneider RELE POMOCNI MINI 4CO RXM4AB2P7 230VAC LED Schneider kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 443..33 364.72 436.63 222.93 564.5 425.66 2107.76 786.11 470.17 2204.67 328.33 1279.22 1440.17 1308.02 1724.88 1604.65 372.79 306.87 1308.55 1436.14 1350.18 1350.lager lista M24403 M24404 M24405 M24406 M12575 M24407 M12147 M24408 M24409 M24399 M12570 M24349 M11742 M24350 M11744 M24351 M24352 M11746 M24353 M12582 M24354 M12150 M24355 M24356 M24348 M11741 M11745 NSYCVA114M SCH248847 A9C20731 NSYMM44 NSYMH64 MM64 LV429387 ZBP0A RXM4AB1P7 RXZE2S108M RXZE2S114M RUZC2M RSZE1S48M RXZE2S111M CA2KN40P7 CAD32B7 SCH384033 TLK1441 LV429630 21109 SCH21109 21110 21111 21113 RE11RLMU RXM4AB1B7 RXM4AB1BD RXM4AB2B7 RXM4AB2BD RXM4AB2F7 RXM4AB2P7 Merlin 1P C 16A C60N Schneider Merlin 1P C 20A C60N Schneider Merlin 1P C 25A C60N Schneider Merlin 1P C 32A C60N Schneider Merlin 1P C 32A start(12575) Schneider Merlin 1P C 40A C60N Schneider Merlin 1P C 40A start(12147) Schneider Merlin 1P C 50A C60N Schneider Merlin 1P C 63A C60N Schneider Merlin 1P C 6A C60N Schneider Merlin 1P C 6A start(12570) Schneider Merlin 3P C 10A C60N Schneider Merlin 3P C 10A Domae(M12779) Schneider Merlin 3P C 16A C60N Schneider Merlin 3P C 16A Domae(M12780) Schneider Merlin 3P C 20A C60N Schneider Merlin 3P C 25A C60N Schneider Merlin 3P C 25A Domae(M12782) Schneider Merlin 3P C 32A C60N Schneider Merlin 3P C 32A start(12582) Schneider Merlin 3P C 40A C60N Schneider Merlin 3P C 40A start(12150) Schneider Merlin 3P C 50A C60N Schneider Merlin 3P C 63A C60N Schneider Merlin 3P C 6A C60N Schneider Merlin 3P C 6A Domae(M12778) Schneider Merlni 3P C 20A Domae(M12781) Schneider Metalna zastita 114mm Schneider Schneider Modularni kontaktor 25-40A Schneider Schneider Modularni kontaktor 25A 1P 1NO 230V Schneider Schneider Montazna ploca za razvodni orman 4040 Schneider Schneider Montazna ploca za razvodni orman Schneider Schneider Montazna ploca za razvodni orman Schneider 600x400 Schneider Naponski okidac MX 220V/50Hz za NS100/. kontaktor 4NO 220V AC Schneider Schneider Pomocni kontaktor-CAD32B7/24VAC-Telemechanique Schneider Postolje NV00 3P 160A Schneider Schneider Postolje TLK 1441 Schneider Prekidac COMPACT NS100N 3P. RELE RXM4AB1P7 Schneider PODNOZJE ZA POM.5 3254.06 1439.85 1389. RELE RXZE2S108M Schneider PODNOZJE ZA POM.87 1676.29 334.64 425.3 3844.releje RXZE2S111M SCHNEIDER Schneider Pom.3 464.64 441.95 156..31 715.63 1596.82 1641.16 1689.93 3033.F.08 635.18 1851.

02 425.6 3006.9 818.64 285.33 5805.63)A GV2ME04 GV2ME05 Sklopka (0. RXM3AB1P7 mini rele ZB4BW0B42 Telo svetleceg tastera 24V LED ZB4BW0B61 Telo svetleceg tastera 24V LED Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 427.8 299. RXM3AB1B7 mini rele RXM3AB1BD Telemech.08 593.22 114 186 186 21451.59 293.2 1420. na sabirnice18m MIP12118T Razvodna tab.43 281.81 3006.16)A GV2ME01 GV2ME02 Sklopka (0.40)A GV2ME03 GV2ME01 Sklopka (0.25)A GV2ME02 GV2ME04 Sklopka (0.81 3440.6)A GV2ME06 GV2ME07 Sklopka (1.5-4)A GV2ME10 GV2ME22 Sklopka (20-25)A GV2ME22 GV2ME32 Sklopka (24-32)A GV2ME32 GV3ME63 Sklopka (40-63)A GV3ME63 GV3ME80 Sklopka (56-80)A GV3ME80 GV2ME14 Sklopka (6-10)A GV2ME14 GV2ME16 Sklopka (9-14)A GV2ME16 GV3ME40 Sklopka GV3ME40 XB4BA21 Taster crni 1NO XB4BA21 XB4BA42 Taster crveni 1NC XB4BA42 XB4BA51 Taster crveno 1NO XB4BA51 XB7EW33B1P Taster svetleci 220V LED zeleno 1NO XB7EW33B1P XB4BA31 Taster zeleni 1NO XB4BA31 RXM3AB1B7 Telemech.83 3440.83 4035.15 8027.5-4)A GV2ME08 GV2ME10 Sklopka (2.66 3440.7 Page 134 .94 328.65 297.5)A GV2ME07 GV2ME20 Sklopka (13-18)A GV2ME20 GV2ME21 Sklopka (17-23)A GV2ME21 GV2ME08 Sklopka (2.1-0.8 1770.64 470.93 3440.lager lista RUZC3M RUZC3M podnozje releja Schneider RXM040W RXM040W modul dioda 6.250 V RXM041BN7 RXM041BN7 modul RC 24-60V RXM041FU7 RXM041FU7 modul RC 110-240V ISFL630 Rastavljacka letva ISFL630 priklj.81 3006.63-1)A GV2ME05 GV2ME06 Sklopka (1-1.71 455.25 544.59 297.6-2.5A RSB2A080P7 Relej interfejs 2CO 8A 230VAC RE11RMMU Relej multifunkcionalni NSYCAG125LPFResetka 125x125mm Schneider NSYCAG92LPF Resetka 92x92 Schneider A9F73120 Schneider 1P B 20A IC6ON A9F73120 SCH11363 Schneider automatski osigurac 1P B 10A Domae SCH11364 Schneider automatski osigurac 1P B 16A Domae SCH11365 Schneider automatski osigurac 1P B 20A Domae SCH11366 Schneider automatski osigurac 1P B 25A Domae SCH12561 Schneider automatski osigurac 1P B 32A Domae SCH12153 Schneider automatski osigurac 1P B 40A Domae SCH12556 Schneider automatski osigurac 1P B 6A Domae SCH12912 Schneider automatski osigurac 1P C 10A Domae SCH12913 Schneider automatski osigurac 1P C 16A Domae SCH12914 Schneider automatski osigurac 1P C 20A Domae SCH12915 Schneider automatski osigurac 1P C 25A Domae XB5AVB4 Signalna lampa 24V AC/DC crvena schneider XB5AVB3 Signalna lampa 24V AC/DC zelena schneider SE16007 Skala za A-metar za motorni izvod 75A GV2ME03 Sklopka (0.25-0.99 291.40-0.27 281.83 4916.56 4670.04 12050 12050 3440.99 544.7 818.8 3726.64 425. RXM3AB1BD mini rele RXM3AB1P7 Telemech. 5. nazidna 18 osig NSYCRN44200 Razvodni limeni orman 404020 Schneider CRN64200 Razvodni limeni orman 600x400x200 Schneider NSYCRN64200 Razvodni limeni orman 604020 Schneider LR2K0314 Rele Term1/4.87 281.35 12649.22 306. 5-8 A LR2K0314 LR2K0316 Rele termicki 8-11.66 4035.83 3440.76 1234.5 679 679 679 782 679.16-0.86 2328 2328.86 5805.81 3006.76 5154.65 265.

5 Schrach Schrack TE100150 Dozna 100x150 TE T-ELEKTRO TE150150 Dozna 150x150 TE T-ELEKTRO TEGPS100100 Dozna za gips 100x100 TE T-ELEKTRO TEGPS78 Dozna za gips fi78 TE T-ELEKTRO TEIIIKVT Dozna za trofaznu prikljucnicu TE T-ELEKTRO TEOBUJ1118 Obujmica PVC 11-18 TE T-ELEKTRO TEOBUJ1826 Obujmica PVC 18-26 TE T-ELEKTRO TEFI78P Patent poklopac sa PVC nozicama fi78 TE T-ELEKTRO TE100100 Patent poklopac sa metalnim nozicama 100x100 TE T-ELEKTRO TEFI78P1 Patent poklopac sa metalnim nozicama fi78 TE T-ELEKTRO TEH0496 Bezicni interfon sa telefonom INTERDECT TEH TEL TEH0283 Komplet interfon Strong 1 TEH TEL TEH0381 Komplet interfon Strong 2b TEH TEL TEH0330 Komplet interfon Urban TEH TEL TEH0528 PS-5A za bezicni TEH TEL TEH0220 Prihvatnik elektricni 13.45 62.5x25 Tesa TESA kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 886.19x10 Tesa TESA IZT003 Izolir traka 0.6 32.19x20 Tesa TESA IZT008 Traka DUCT extra pow.5-16mm2/5mm Schrack Schrack SI012850 Stezaljka 1.76 3220. bela 0.1 7.25 3030.2 Page 135 .59 2245.5-35mm2/5mm Schrack Schrack SI012870 Stezaljka 16-70mm2/5mm Schrack Schrack SCHRACHUTP UTP cat.42 6771.5 10203.08 847 831.4 2712 13.7 1828.CM-06DNd1G CMOS+AD Pano TEH TEL TEH0326 Video interfon IN.43 120 49 21.1 22.09 8082. D22 4 smera Schneider XD4PA24 XD4PA24 dzojstik Schneider XPER110 XPER110 nozni prekidac Schneider ZB2BZ4 ZB2BZ4 Adaptivna ploca Telemechanique Schneider ZD4PA203 ZD4PA203 telo dzojstika Schneider ZD4PA24 ZD4PA24 glava dzojstika Schneider RSZR215 Zadrzna opruga RSB Schneider 21117 Zastitni prekidac P25M 1NO+1NC Schneider PR 45C24V pomocni rele PR 45C 24V AC Schneider WSM1210302 Nazidni ormar 1200x1000x300 Schrack SI012840 Stezaljka 1.7 35486 54.5 11.42 42.lager lista NSYCCOTHO Termostat TS141 Schneider Schneider ABL6TS10B Transformator 230/24V Schneider RUMC3AB1B7 Univerzalni pomocni rele 24V 3CO Schneider RUMC2AB1BD Univerzalni pomocni rele 24V DC 2CO Schneider WDE000523 Uticnica dupla dvopolna OG PVC bela Schneider Schneider NSYCVF156M23Ventilator 156 M3/H Schneider Schneider NSYCVF38M230Ventilator 38M3/H Schneider Schneider RE48ATM12MW Vremenski analog rele Schneider RE48AML12MW Vremenski rele RE48AML12MW Schneider Schneider RE7YA12BU Vremenski relej RE7YA12BU Telemechanique Schneider Schneider XALD211H29 XALD211H29 kutija upravlj.5 564.03 brava levi TEH TEL TEH0112 Prihvatnik elektricni 23.2 6396. CM-06DNd1G CMOS+AD TEH TEL TEH0369 Video interfon TREND 7 067 TEH TEL SHT911 Naponski okidac Shunt AC 200-240V 911 TERASAKI E400NJ Prekidac E400NJ 400A 3P FC TERASAKI TME110074 Aspirator fi100 fluetess 110074 TERMOMONT TME110075 Aspirator fi120 fluetess 110075 TERMOMONT IZT001 Izolir traka 0.96 578.6 81.18 1313.56 593.14 16865.7 3796. D22 4 smera Schneider XD4PA22 XD4PA22 palica upravlj.03 brava desni TEH TEL TEH0326P Video interfon "IN".7 682.19 7288.2 6297.79 783.0.18 1649.15x10 Tesa TESA IZT002 Izolir traka 0.03 6999.36 3312.5 19 8135.21 2657 24356 595 605 41 42 80 515.0.2 1525.87 717.6 5.9 117.8 5283. 3 tastera Schneider XB5AD21 XB5AD21 grebenasti prekidac 0-1 1 NO Schneider Schneider XB5AD33 XB5AD33 grebenasti prekidac fi22 1-0-2 Schneider XB5AVM4 XB5AVM4 signalna lampa Schneider XCKS159 XCKS159 granicni prekidac Schneider XD4PA14 XD4PA14 palica upravlj.42 1525.5 5074.17 6396.73 1205 339.

5x25 Tesa IZT006 Traka samol. penasta 0.transp.86 2337 3890.57 101.5 4498 5092 169 161 242 260 125 125 152 240 144 Page 136 .5x33 Tesa IZT015 Traka obostrana film mont.48x66 Tesa IZT005 Traka samol.53 147.8 1243005408 XzTKMXpw (TK59 5x4x0.65 3890.5 1651.6 2240 321. mas.2 985.48x66 TESA IZT004 Traka.braon 0.6) 1243002208 TK59 UM 1x4x0.5x25 Tesa IZT016 Traka obostrana mont.5x10 Tesa IZT010 Traka platnena 55 mesh PE bela 0.11 81. mas.4 672 336 280 672 672 112 112 110 34. hazard c/b 0.6) 1245003406 TCEPKPFLE (TK59 3x4x0.4 638.3 2932.07 4032 3510 4200 1890 36960 2709 4960.lager lista IZT007 Traka DUCT extra pow.19x10 Tesa IZT017 Traka obostrana podna 0. mas.19x25 Tesa IZT013 Traka obelez.15x10 Tesa 1241010404 (T) TK-59 10x2x0.kupl.48x66 Tesa TRAKSAM1 Traka samolepljiva 0. 0. 2/212-0041 Dvopolni utikac L beli PVC tehno elektro 2/212-0127 Dvopolni utikac L crni PVC tehno elektro 2/212-0121 Dvopolni utikac beli PVC masivni tehno elektro 2/212-0123 Dvopolni utikac beli guma masivni tehno elektro 2/212-0002 Dvopolni utikac crni PVC masivni tehno elektro TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TESA kom TIM m TIM m TIM m TIM m TIM m TIM m TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom TRANSFORMATOR TU kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom Tehnoelektro kom 515.5x25 Tesa IZT009 Traka platnena 55 mesh PE crna 0.25x15 Tesa IZT018 Traka keper 0.5x33 Tesa IZT012 Traka obelez.kupl. siva 0. mas.5x50 Tesa IZT014 Traka anti-slip 0.4 podzemni telefonski kabel 1245001406 TCEPKPFLE (TK59 1x4x0.transp.hazard z/c 0.kupl.48 144. 2/212-0124 Dvopolna prilkjucnica bela guma na kab.47 235.kupl.99 2394 4032 4473 2709 3087 3380 8365. 2/212-0005 Dvopolna prikljucnica crna guma na kab.8) ELM220110100 Transformator TU 220/110V 100VA TR221120 Transformator TU 220/110V 200VA 7887 Transformator TU 220/12-0-12V 200VA OST136 Transformator TU 220/12V 100VA ELMA22012150 Transformator TU 220/12V 150VA OST138 Transformator TU 220/12V 200VA ELMA22012500 Transformator TU 220/12V 500VA ELMA2201250 Transformator TU 220/12V 50VA ELMA220220100Transformator TU 220/220V 100 VA OST432 Transformator TU 220/220V 250VA ELMA22024500 Transformator TU 220/24 V 500VA ELMA22024100 Transformator TU 220/24V 100VA OST065 Transformator TU 220/24V 10A DC ELMA22024150 Transformator TU 220/24V 150VA ELMA22024200 Transformator TU 220/24V 200 VA OST139 Transformator TU 220/24V 200VA ELMA22024250 Transformator TU 220/24V 250VA ELMA2202450 Transformator TU 220/24V 50 VA OST703 Transformator TU 380/110V 3000VA OST433 Transformator TU 380/220V 100VA OST140 Transformator TU 380/220V 200VA ELMA380220250Transformator TU 380/220V 250VA OST435 Transformator TU 380/24V 100VA ELMA38024150 Transformator TU 380/24V 150VA OST437 Transformator TU 380/24V 250VA ELMA3803650 Transformator TU 380/36V 50 VA 2/310-0060 DAF 1(asimetrije) tehno elektro 2/310-0061 DAF 4 tehno elektro 2/212-0122 Dvopolna prikljucnica bela PVC na kab.5x25 Tesa IZT011 Traka alu 30 YM 0. 2/212-0001 Dvopolna prikljucnica crna PVC na kab.25 1795.87 49. 0.6) 1245005406 TCEPKPFLE (TK59 5x4x0.25 8190 2709 5130 2950. 0.98 638.22 4599 2274.samol.

os.lager lista 2/212-0044 2/212-0066 2/212-0065 2/310-0002 2/102-0031 2/102-0029 2/310-0014 2/212-0054 2/212-0055 2/212-0011 2/212-0012 2/212-0088 2/212-0089 2/212-0026 2/212-0027 2/212-0056 2/212-0059 2/212-0102 2/212-0057 2/212-0060 2/212-0100 2/212-0058 2/212-0061 2/212-0101 2/212-0156 2/212-0013 2/212-0014 2/212-0017 2/212-0015 2/212-0090 2/212-0093 2/212-0091 2/212-0094 2/212-0092 2/212-0095 2/212-0029 2/212-0032 2/212-0030 2/201-0017 2/201-0033 2/201-0031 2/201-0032 2/310-0018 2/310-0044 2/206-0006 2/206-0008 2/310-0006 2/310-0007 2/310-0015 2/310-0005 2/310-0041 2/201-0001 2/201-0002 2/201-0003 2/201-0004 2/201-0005 2/201-0006 2/201-0007 Dvopolni utikac crni guma masivni tehno elektro Dvopolni utikac mali beli PVC ravni tehno elektro Dvopolni utikac mali crni PVC ravni tehno elektro Fotorele sa sondom FR-3 tehno elektro Navrtka N-48 ZnAl Navrtka N42 ZnAl N.) tehno elektro Signalno zvono TEZ-1 tehno elektro Sobni termostat ST-2 bez prekidaca tehno elektro Sobni termostat ST-2/A sa prekidacem tehno elektro Sonda nivostata N-1 SA KABLOM L=10m tehno elektro Stepenisni automat TE-2 tehno elektro Stepenisni automat TE-3 tehno elektro Stezaljka O/Z MS 2/04 Stezaljka O/Z MS 2/06 Stezaljka O/Z MS 2/08 Stezaljka O/Z MS 2/10 Stezaljka O/Z MS 2/12 Stezaljka O/Z MS 2/14 Stezaljka O/Z MS 2/16 Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 208 132 132 2990 216 171 3654 300 420 342 420 450 550 410 500 591 690 733 685 785 895 870 970 1200 891 625 720 795 910 720 860 815 955 1005 1145 805 905 995 105 291 152 204 3470 3470 376 316 660 730 920 2010 2350 84 109 129 152 176 194 218 Page 137 .E2.516 Nivostat N-1 tehno elektro Podsklop 3 mesta Podsklop 3 mesta sa prekidacem Podsklop 4 mesta Podsklop 4 mesta sa prekidacem Podsklop 5 mesta Podsklop 5 mesta sa prekidacem Podsklop 6 mesta Podsklop 6 mesta sa prekidacem Prenosna prikljucnica 3 mesta 2m Prenosna prikljucnica 3 mesta 2m P Prenosna prikljucnica 3 mesta 2m sa kablom 3x2.5 Prenosna prikljucnica 3 mesta 5m Prenosna prikljucnica 3 mesta 5m P Prenosna prikljucnica 3 mesta 5m a kablom 3x2.5 Prenosna prikljucnica 3 mesta crna Prenosna prikljucnica 4 mesta 2m Prenosna prikljucnica 4 mesta 3m Prenosna prikljucnica 4 mesta 3m P Prenosna prikljucnica 4 mesta 5m Prenosna prikljucnica 5 mesta 2m Prenosna prikljucnica 5 mesta 2m P Prenosna prikljucnica 5 mesta 3m Prenosna prikljucnica 5 mesta 3m P Prenosna prikljucnica 5 mesta 5m Prenosna prikljucnica 5 mesta 5m P Prenosna prikljucnica 6 mesta 3m Prenosna prikljucnica 6 mesta 3m P Prenosna prikljucnica 6 mesta 5m Redna stezaljka 12 pol 1.DAF-MS3 tehno elektro Signalna sijalica TES-3(aut.5-2.faza DAF-02 tehno elektro Rele asimet.5mm2 tehno elektro Redna stezaljka 12 pol 16mm2 tehno elektro Redna stezaljka 12 pol 4 mm2 tehno elektro Redna stezaljka 12 pol 6-10mm2 tehno elektro Rele asimet.red.5 Prenosna prikljucnica 3 mesta 3m Prenosna prikljucnica 3 mesta 3m P Prenosna prikljucnica 3 mesta 3m sa kablom 3x2.

sklop. 5A Adapter sa kompaktnom cevima R7s 118mm 23W Adapter(Schuko utik.66 725.) Al spojna caura 2x2 vijc. sa volf.75 517.3 0 511.rast.34 2551. 40A/3P bezbednosnarast.14 725.23 830. 48-65A Termicki prekostr. 32A/3P bezbedonosna rast. relej za TR1D 32A/3P bezbednosna rastavna sklopka sa zabrav. 10A AC Ampermetar DE-96.sklop.06 1022.G9.6A Term.relej za TR1D 17-25A Termièki prekostruj. 37-50A Termicki prekostrujni relej za TR1D 3F Neposredno elektromehanicko brojilo 20(80)A 3kom sij.66 2697.relej za TR1D 5. sa zabravlj. relej za TR1D 2.55 1726. prekostruj.u blisteru 4-6A Termicki prekostrujni relej za TR1D 40A/3P bezbed.88 1388.18 2551.66 725. sklop.66 725.26 1078.66 2028.sa zabrav. 9-13A Termicki prekostrujni relej za TR1D AC Ampermetar DE-96 30A AC Ampermetar DE-96.66 7858.5-4A Termicki prekostrujni relej za TR1D 23-32A Termièki prekostruj.66 725.63-1A Term.77 Page 138 .04 44.66 1989 1402.relej za TR1D 1-1.9 7779.lager lista 2/201-0008 2/201-0009 2/201-0010 2/201-0011 2/201-0012 2/201-0013 2/201-0014 2/201-0015 2/201-0016 2/201-0030 2/201-0026 2/201-0020 2/212-0003 2/212-0128 2/212-0129 2/212-0010 2/212-0024 2/212-0126 2/212-0125 2/102-0010 2/310-0011 2/310-0033 TR2HD1305 TR2HD1306 TR2HD1321 TR2HD1322 TR2HD1308 TR2HD3353 TSS-32/3 TSS-32/3K TR2HD3357 TVO-F3M2 TLWI-G9-40-F TR2HD1310 TSS-40/3K TSS-40/3 TR2HD3359 TR2HD1312 D31-50 TR2HD1314 TSS-80/3 TR2HD1316 ACAM96-30 ACAM96-10 ACAM96-5 TLKF-R7S-23W TICS-A3 AT16-70CS SCC60 CC25 CC22 CC38 CC60 CC80 RCC325 RKV325 AMT-02 TES-11 Stezaljka O/Z MS 2/18 Stezaljka O/Z MSI 2/04 Stezaljka O/Z MSI 2/06 Stezaljka O/Z MSI 2/08 Stezaljka O/Z MSI 2/10 Stezaljka O/Z MSI 2/12 Stezaljka O/Z MSI 2/14 Stezaljka O/Z MSI 2/16 Stezaljka O/Z MSI 2/18 Strujna klema RSB 16/4 tehno elektro Strujna klema RSB-35/4 tehno elektro Strujna klema RSB-6 tehno elektro T-razvodnik dvostruki beli PVC tehno elektro T-razvodnik dvostruki crni PVC tehno elektro T-razvodnik trostruki beli tehno elektro Trofazni utikac L beli tehno elektro Trofazni utikac L crni tehno elektro Trofazni utikac pravi beli tehno elektro Trofazni utikac pravi crni tehno elektro Uvodnica metalna Au-48 2nAl Vremenski rele VR 8 0-2h tehno elektro Vremenski rele zvezda trougao 20sec tehno elektro 0.prekostruj.9 6545.40W sa opal sen.11 1772.44 725.22 1708.sklopka sa zabrav.5-8A Termicki prekostrujni relej za TR1D 50mm2 markica za hidraulicnu presu D31/D31E 7-10A termicki prekostrujni relej za TR1D 80A/3P bezbedonosna rast.41 11072.sa zabrav.32 1618. relej za TR1D 12-18A Term.56 1780.92 215.prekostruj.5 1661.16-70mm2 Alat za rezanje Cu-Al i celicnih kablova(do60mm2) Alat za rezanje Cu-Al kablova 25mm2 Alat za rezanje Cu-Al kablova 25mm2(CC22) Alat za rezanje Cu-Al kablova 28mm2(CC38) Alat za rezanje Cu-Al kablova 60mm2(CC60) Alat za rezanje Cu-Al kablova 70mm2(CC80) Alat za rezanje Cu-Al kablova sa transmisijom Alat za rezanje kablova 325mm2 Analogni multimetar Aparatna sklopka 250V AC 16(6)A Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tehnoelektro Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 237 112 129 152 172 194 215 237 258 494 851 273 193 193 350 192 183 192 183 1148 3152 3311 725.9 725. 2P+F 16A 250V CEE utic.24 725.66 1661.14 10025.

87 172. 16(6)A Aparatna sklopka 250V AC.66 172.redni C-1P-10A(TDZ-1C-10) Automatski osigurac.1 504.87 504.87 172.61 39.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC.11 Page 139 .max. redni C-3P-40A Automatski osigurac.max 2x15W27 Armatura lampe.11 172.87 172.redni B-1P-16A(TDZ-1B-16) Automatski osigurac.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC.88 116.11 172.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC. redni C-3P-10A Automatski osigurac.87 172. redni C-1P-63A Automatski osigurac.redni C-1P-4A(TDZ-1C-4) Automatski osigurac.87 172.66 86.1 504. redni C-3P-63A Automatski osigurac.87 172.2 kom.27 68.87 172.redni B-1P-50A(TDZ-1B-50) Automatski osigurac.redni D-1P-50A Automatski osigurac.11 172.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC.87 172.1 504.87 172.redni D-1P-16A Automatski osigurac.redni D-1P-20A Automatski osigurac.11 172. redni C-3P-50A Automatski osigurac.87 172.11 172.87 504.redni D-1P-32A Automatski osigurac.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC. redni C-3P-20A Automatski osigurac.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC.redni C-1P-2A Automatski osigurac.32 1135.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC.61 39. redni D-1P-40A Automatski osigurac.87 172.88 44. redni C-1P-40A Automatski osigurac.redni B-1P-32A(TDZ-1B-32) Automatski osigurac.56 39. redni C-3P-32A Automatski osigurac.redni C-1P-16A Automatski osigurac.87 172.redni B-1P-4A(TDZ-1B-4) Automatski osigurac.redni C-1P-20A(TDZ-1C-20) Automatski osigurac.1 504.1 504.15 1543.61 51.87 172.87 172.87 172.87 172.13W+2 predspojne sprave Automatski osigurac redni B-1P-1A Automatski osigurac redni C-1P-1A Automatski osigurac redni C-3P-4A Automatski osigurac.redni B-1P-2A(TDZ-1B-2) Automatski osigurac.87 172.lager lista TES-12 TES-13 TES-21 TES-22 TES-32 TES-33 TES-34 TES-35 TES-41 TES-42 TES-43 TES-44 TES-51 TES-52 TLK-15-2E-E27 TLK-13-2E TDZ-1B-1 TDZ-1C-1 TDZ-3C-4 TDZ-1C-32 TDZ-1C-40 TDZ-1C-50 TDZ-1C-63 TDZ-3C-10 TDZ-3C-16 TDZ-3C-20 TDZ-3C-25 TDZ-3C-32 TDZ-3C-40 TDZ-3C-50 TDZ-3C-63 TDZ-3C-6 TDZ-1D-40 TDZ-1D-6 TDZ-1B-10 TDZ-1B-16 TDZ-1B-20 TDZ-1B-25 TDZ-1B-2 TDZ-1B-32 TDZ-1B-40 TDZ-1B-4 TDZ-1B-50 TDZ-1B-63 TDZ-1B-6 TDZ-1C-10 TDZ-1C-16 TDZ-1C-20 TDZ-1C-25 TDZ-1C-2 TDZ-1C-4 TDZ-1C-6 TDZ-1D-10 TDZ-1D-16 TDZ-1D-20 TDZ-1D-32 TDZ-1D-50 TDZ-1D-63 Aparatna sklopka 250V AC.1 60.61 39.77 51.87 172.redni B-1P-6A(TDZ-1B-6) Automatski osigurac. redni C-3P-16A Automatski osigurac.87 172.redni B-1P-25A(TDZ-1B-25) Automatski osigurac.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC. redni C-3P-6A Automatski osigurac.redni B-1P-10A Automatski osigurac..redni D-1P-10A Automatski osigurac.87 172.1 504.87 172.1 172.redni C-1P-6A(TDZ-1C-6) Automatski osigurac.61 39.11 172.1 172.16(6)A Aparatna sklopka 250V AC.87 172.redni B-1P-40A(TDZ-1B-40) Automatski osigurac. redni C-1P-50A Automatski osigurac. redni C-1P-32A Automatski osigurac.redni B-1P-63A Automatski osigurac.redni D-1P-63A Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 68.11 172.redni B-1P-20A(TDZ-1B-20) Automatski osigurac.redni C-1P-25A(TDZ-1C-25) Automatski osigurac. redni D-1P-6A Automatski osigurac.16(6)A Aparatna sklopka IP42 16(6)A2P Armatura lampe E.66 51. redni C-3P-25A Automatski osigurac.1 504.1 504.

6mm2 25A U 12 plava(SK10A-U Tracon Fleksibilna redna stez.6mm2 25A U 12 crv.6mm2 25A U 12 zuta(SS10A-U) Tracon Fleksibilna redna stez.6A/400V.dubine za lim.07 135.12mod. ruckom i povrat.2 Tracon Buzir termoskup.72 389.5mm Tracon Bezvijacna spojnica vodova 2x2.46 7. za merenje napona sa izvorom svet.63-1A Tracon Bocni pom. sa prod.op Tracon Dvostepena sklop.max400 Tracon Dvostr.88 98.5/4.41 72.5-20 min Tracon Elektronski uklopni sat sa vise prog.34 389.44 143.72 84.sa normal.4/12.27 37.45 619.16mm2 50A U 12(S30A) Tracon Fleksibilna redna stez.12 mod.(SP10A-U) Tracon Fleksibilna redna stez.10mm2 40A U 12(S15A) Tracon Fleksibilna redna stez.54 52.4-3.06 1592.4 Tracon Bakelit redna stezaljka.69 191.84 44.4mm Tracon Buzir termoskup. 19/9.86 93.14 200.sa normalnom ruckom Tracon Dvostepena sklop.5A/400V. Tracon Digitalni multimetar(termometar)MT-02 Tracon Drzac vezice samolepivi 19x19 Tracon Drzac vezice samolepivi 27x27 Tracon Dvopolna naprava za kontrolu napona 6-400 V AC/DC Tracon Dvostep.vodove.25mm2 Tracon Elekronicki stepenisni automat 0.M3.6mm2 32A U 12 crna(SF15A-U) Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m m kom m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1500.ormare TFE Tracon Fleksib.lager lista TNFS BSK-40A ST63 ST100 ST160 BSK-15A BSK-30A BSK-5A BSK-6A TRC252 TRC258 TR2HK0305 TGV2-N11 ZS127 ZS190 ZS254 ZS048 ZS064 ZS095 AMAX3 AMAX5 AMAX6 ZS30/8R C60-LAM-P LF266 LF266C FV-03 MT-02 TALP191 TALP271 FV-02 KBJ25LO NYBD45KST NYBJ21KLO NYBD41KST KBD25ST NYBJ41KLO NYBG41KKT NYBD21KST NYGBK2565S NYKK8325 BSZ2-5 BSZ2-6 TLA-3 TKO-HE TFE-MA S10A-U SF3A-H S3A-U SF30A S15A S30A SF10A-U SP10A-U SK10A-U SZ10A-U SS10A-U SF15A-U Bakarna sina za nulte i zast.44 485.5 mm2 Tracon Bezvijacna spojnica vodova 8x2.kontakt s 1 uklopnim i 1 isklopnim konta Tracon Buzir termoskup.76 108 153.78 503.1m Tracon Bakelit redna stezaljka 40A/400V 12mod Tracon Bakelit redna stezaljka 500V/25mm2 Tracon Bakelit redna stezaljka 500V/50mm2 Tracon Bakelit redna stezaljka 500V/70mm2 Tracon Bakelit redna stezaljka. sa normalnom ruckom i pov.27 742. ruckom Tracon Dvostepena sklop.10mm2 40A U 12 crna(SF30A) Tracon Fleksibilna redna stez.68 1302 527.12mod.44 39.6mm2 25A U 12 zel(SZ10A-U) Tracon Fleksibilna redna stez.max.24 60.04 43.7/6.sa vijcima.42 221.75 73.4 732.04 17.4 400.20mm2 Tracon Dvostruki zatezni okov zaelicno uze 6mm.dugmad c-z(NYKK8325) Tracon Dvostruki zatezni okov zaelicno uze 5mm.11 84.17 1987.sa prod.ruckom Tracon Dvostepena sklop.uklj-isklj.5mm2 16A H 12 crna Tracon Fleksibilna redna stez.2.99 3472.30A/400V.sa produznom ruckom i povr.11 84.48 Page 140 .52 49.dana Tracon Elemenat za pod.57 2558.11 84.M4.9 2874.15A/400V. 4. 12.69 48.03 83.5.12 mod.38 39.3 30.41 76. 25.06 55.7mm Tracon Buzir termoskup.ruckom1-Z Tracon Dvostepena sklopka sa svetlecom ruckom. 6.oprem Tracon Dvostepena sklop.max1.8/2.64 620.M3.4mm Tracon Buzir termoskup.8 68.5 mm2 Tracon Bimetalni rele za TR1K 0.51 159.76 2130.sklop.8 Tracon Celicni zatezni okov za celicno uze 3mm 6mm2 Tracon Celicni zatezni okov za celicno uze 5mm 16mm2 Tracon Celicni zatezni okov za celicno uze 6mm 25mm2 Tracon Cev za zgrcenje srednje zidne debljine 30/8mm Tracon Crvena signalna lampica 1P C60-LAM-P Tracon Digitalna merna klesta LF266 Tracon Digitalna merna klesta sa termometrom LF266C Tracon Digitalni inst.96 220. redna stezaljka 6mm2 25A U 12 natur Tracon Fleksib.M3.max.zuta.11 81. 2.38 98. 9.83 77.06 619.op Tracon Dvostepena sklopka sa kljucem u kucistu 1-Z Tracon Dvostepena sklopka sa norm.max6mm Tracon Bakelit redna stezaljka.za ned.36 949.5mm Tracon Buzir termoskup.29 5.44 400.redna stezaljka 2.6mm2 25A U 12 crna(SF10A-U) Tracon Fleksibilna redna stez.5/12 Tracon Fleksibilna redna stez.5mm Tracon Bakelit redna stezaljka.

MR16 Tracon Impulsni relej 16A 1P 230V AC Tracon Ind.05 205.82 50.JDR-2 Tracon Halogenski izvor svetlosti sa parabol.88 8. MR11 Tracon Halogenski izvor svetlosti sa parabol. na povrsinu 63A/400V 3P+F IP4 Tracon Ind.ormana na zid TQBY2 Tracon Gumena uvodnica priklj. 60mm.1000W.MR16 Tracon Halogenski izvor svetlosti sa parabol.24 527.6mm2 32A U 12 pl.39 5.44 1099.relej 240V AC 3 izmenicni kont.relej snage 24V DC 3 izmenicni kont.41 76. 1-O Tracon Gljivasti traster sa zadrskom i klucem crvena 40mm Tracon Gljivasti traster sa zadrskom u kucistu Tracon Gljivasti traster sa zadrskom u kucistu Tracon Gljivasti traster sa zadrskom.RM11-24AC Tracon Ind.230V 300W 118mm Tracon Halogenska linijska zarulja J tipa 230V 200W 78mm Tracon Halogenska linijska zarulja J tipa 230V 250W118mm Tracon Halogenska linijska zarulja J tipa 230V.ogled.46 6.96 141.snage230V AC 2 izmenicni kont.relej 24V DC 3 izmenicni kont.81 881.(SZ15A-U) Tracon Fleksibilna redna stez.rel. Tracon Indukciona kontrolna naprava 12-250V AC/DC FV-01 Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 121.36 619.75 1156.29 135.5-4mm2 10x50kom0-9 Tracon Gljivasti taster sa zadrskom.crvena.75 141.85 460.ogled.41 42.6mm2 32A U 12 zel.118mm Tracon Halogenska linijska zarulja J tipa 230V.ormana na zid TQBY5 Tracon Gumena uvodnica prikljucnih ormana na zid TQBX i T Tracon Halog.150W.98 278.87 5.85 1584.45 485.88 98.96 141.96 204. Tracon Ind.62 94.29 92.JDR-2 Tracon Halogenski izvor svetlosti sa parabol.(SP15A-U) Tracon Fleksibilna redna stez. 100W.27 1128.5-4mm2 50x10 A-Z Tracon Garnitura oznaka vodova 1.uticnica mont.42 92.100W. crvena 60mm(NYGBR42PT) Tracon Gljivasti taster.relej 24V AC3 izmenicni kont.62 98.6mm2 32A U 12 zuta(SS15A-U) Tracon Fleksibilna redna stezaljka 10mm2 40A U 12 crna Tracon Fleksibilna redna stezaljka 10mm2 40A U 12natur Tracon Fleksibilna redna stezaljka 16mm2 50A U 12natur Tracon Fleksibilna redna stezaljka 2.44 4. ogled.45 135.4 1376.RM11-220AC Tracon Ind.96 141.linijska zarulja J tipa 230V.61 47.78mm Tracon Halogenska linijska zarulja J tipa 230V.44 916. crvena.ogled.230VAC/28VDC Tracon Ind.30mm Tracon Gljivasti taster u kucistu.150W.03 1675.32 Page 141 .(SK15A-U) Tracon Fleksibilna redna stez.RT11-240A Tracon Ind.ogled.ormana na zid TQBY1 Tracon Gumena uvodnica priklj.96 141.96 141.96 141.37 506.uticnica za ugradnju sa bocnim zast.31 4.24 436.89 954.lager lista SP15A-U SK15A-U SZ15A-U SS15A-U SF30A-U S15A-U S30A-U S3A-H S60A-U S5A-U S5A-H CSHK7DL CSHK7PR CSHK8 JSET/B JSET NYG442P30 NYGBR42PT NYGBR42P NYG642P60T NYG642P60 NYGBS9445P NYG442P30T NYG542P40T NYG542P40 TQBY1-GB TQBY2-GB TQBY3-GB TQBY4-GB TQBY5-GB TQBX-Y0-GB THV2-J100 THV2-J300 THV1-J200 THV2-J250 THV1-J100 THV2-J150 THV1-J150 THV2-J500 THV3-J1000 MR11-35 MR230-20 MR230-35 MR230-50 MR16-20 MR16-35 MR16-50 C60-KA-16 RT08-240AC RM11-220AC RM11-24AC RM11-24DC RT11-240AC RT11-24AC RT11-24DC TICS-134 TICS-105S FV-01 Fleksibilna redna stez.ormana na zid TQBY3 Tracon Gumena uvodnica priklj.500W.3 247.RM11-24DC Tracon Ind.65 94.35 300.62 94.78mm Tracon Halogenska linijska zarulja J tipa 230V.JDR-2 Tracon Halogenski izvor svetlosti sa parabol.5mm2 16A H 12natur Tracon Fleksibilna redna stezaljka 25mm2 63A U 12 ntur Tracon Fleksibilna redna stezaljka 4mm2 16A U 12 natur Tracon Fleksibilna redna stezaljka 4mm2 20A H 12natur Tracon Garnitura namagnetisanih odvrtaca od legure Cr-Va Tracon Garnitura namagnetisanih odvrtaca od legure Cr-Va Tracon Garnitura namagnetisanih odvrtaca od legure Cr-Va Tracon Garnitura oznaka vodova 1.29 135.24 436.MR16 Tracon Halogenski izvor svetlosti sa parabol.ogled.RT11-24AC Tracon Ind. 60mm 1-O(NYGBR42P) Tracon Gljivasti traster sa zadrskom u kucistu Tracon Gljivasti traster sa zadrskom . 40mm.5 1675.118mm Tracon Halogenska linijska zarulja J tipa230V. crvena.55 619.7 436.26 527.45 92.ogled.96 141.45 92.relej snage 240V AC 3 izmenicni kont.kont.6mm2 32A U 12 crv.ormana na zid TQBY4 Tracon Gumena uvodnica priklj.03 619.relej snage 24V AC3 izmenicni kont. crvena.96 1101. 118mm Tracon Halogena linijska zarulja J tipa.189mm Tracon Halogenski izvor svetlosti sa parab. 1-O Tracon Gumena uvodnica priklj.

d1=3.3x0.71 6.5/2.5/3) Tracon Izilovana zavrsna caura 0.5/2.02 4.5mm2 L=16.8mmd2=10.66 2.5 crna 12mm Tracon Izolovana dvojna zavrsna caura 2x1.45 9.4mm crvena Tracon Izol.7 5.5/1) Tracon Instrument faktora snage DE-96(CF96-0.3x0.3 Page 142 .18 5.dvopolni.8mm d2=3.5mm2 Tracon Izolovana naticna stopica 1.68 1394.5mm L=18.6mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 1.58 198.86 1490.5/3 E050 E16I E19I KFK3-1000 SSZ8 E114 E117 E120 SZICSH5 SZICSH6 E110 SHA4 E90I E50IH E20I E50I E13I E13IR E16IR E22I PCS SCS KCS PCSH3 PCSH5 PCSH6 KCSH3 KCSH5 KCSH6 SCSH6 SSZ10 PSZ10 PSZ3 PSZ4 PSZ5 PSZ6 PSZ8 PSZ10-6 KSZ10 KSZ12 KSZ3 KSZ4 KSZ5 KSZ6 KSZ8 SSZ3 Industr.24A Tracon Instalacijski kontaktor.5mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 1.5mm2 L=8mm bela Tracon Izolovana dvojna zavrsna caura 2x0.8mm Tracon Izolovana naticna stopica 6mm2 6.zavrs.69 5.5/4mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 2. caura 2x1mm2 L=8mm crvena Tracon Izolovana dvojna zavrsna caura 2x0.4mm Tracon Izol.75mm2L2=8mm sivTracon Izolovana dvojna zavrsna caura 2x1.5mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 1.caura 2.okasta stop.8x0.uticnica mont.31 1.zavrs.5/2.5/4mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 2.8mm(SZICSH5) Tracon Izolacija za naticne stopice 6.3 2.8mm Tracon Izolovana naticna stopica 2.91 2.d1=3.32 9.4mm zuta Tracon Izolovai cilindricni prikljucni cepovi(uticnica)6m Tracon Izolovana dvojna zavrs.7 7.5mm2 L2=13mm plava Tracon Izol.31 2.58 7.08 5.95 4.71 3.8mm Tracon Izolovana naticna stopica 2.75mm2 l=14.55 4.5mm2 Tracon Izolovana naticna stopica 1.71 8.na povrsinu 32A/250V Tracon Industr.34 1490.5mm2 Tracon Izolovana iglicasta stopica 13.dvojna zavrsna caura 2x2. 3P+F.6 2.95 4.86 1953.5mm2 2.3x0.05 2.3x0.5/4mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 2.83 3.zavrs.5 13.1 17.58 1. 20A Tracon Instrument faktora snage DE-96(CF96-0.6mm b.5mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 1.garnitura klesta sa napon.18 4.IP44 Tracon Instalacijski kontaktor 20A 3P 230V AC Tracon Instalacijski kontaktor 20A 4P 230V AC Tracon Instalacijski kontaktor 32A 4P 230V AC Tracon Instalacijski kontaktor 40A4P 24V AC Tracon Instalacijski kontaktor.65 9.caura 4mm2 l=19.5mm2 6.5mm2 L=19mm plava Tracon Izol.5/1 CF96-0.5mm plava Tracon Izolovana dvojna zavrsna caura 2x6mm2 zuta Tracon Izolovana iglicasta stopica 1.do 1000V Tracon Izol.11 3.5mm2 6.63 1953.5mm2 4.58 3020.5 crna 8mm Tracon Izolovana dvojna zavrsna caura 2x2.7 2.02 3.5/2.5mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 1.06 7.zavrsna caura 1.04 1067.66 2.5mm siva Tracon Izolacija za naticne stopice 4.8mm Tracon Izolovana naticna stopica 2.86 4.dvojna zavrsna caura 2x4mm2 L2=12mm siva Tracon Izol.8x0.lager lista TICS-123 TICS-523 TICS-013 TICS-034 THK3-20 THK4-20 THK4-32 THK4-40-24 THK4-24 THK2-20 CF96-0.8x0.utikac montiran na povrsinu 32A/250V Tracon Industrijski prikljucni utikac 16A/250V 2P+F IP44 Tracon Industrijski prikljucni utikac 63A/400V.91 1711.5/4mm2 Tracon Izolovana okasta stopica d1=3.5mm.95 6.5/4mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 2.iol.5/4mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 2. E050 Tracon Izol.93 3.74 2.5mm2 4.91 0.32 1.8mm d2=8.5/4mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 2.07 5.8mm Tracon Izolovana naticna stopica 1.5mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 10/6mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 2.8x0.5mm2 Tracon Izolovana iglicasta stopica 2.5/2.caura 1.8mm(SZICSH6) Tracon Izolov.63 1345.8mm Tracon Izolovana okasta stop.71 3.12 7.cetvoropolni.73 5.91 3020.63 318.5/2.75 siva 10mm Tracon Izolovana dvojna zavrsna caura 2x0.5mm2 Tracon Izolovana okasta stopica 1.6mm 6mm2 Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 361.95 3.24 5.

79 0.75 3.8mm Tracon Izolovana uticna stopica 2.5mm 6.83 8.5mm2 pl.5mm2 4.19 5.5mm siva Tracon Izolovana zavrsna caura 4mm2 siva Tracon Izolovana zavrsna caura 6mm2 L=20mm crna Tracon Izolovana zavrsna caura 6mm2 L=26mm crna Tracon Izolovana zavrsna caura 6mm2L=20mm crnaE122 Tracon Izolovana zavrsna caura0.3x0.56 5.9 3.4mm Tracon Izolovana vilasta stopica 2.3x0.42 1.2mm zelena Tracon Izolovana zavrsna caura 16mm2L=28.95 Page 143 .7mm Tracon Izolovana vilasta stopica 2.02 6.5mm2 L=14mm narandz.85 1.5mm 3.34 tirkiz Tracon Izolovani cilindricni prikljucni cepovi(uticni)1.8mm Tracon Izolovana uticna-naticna stopica 2.3mm Tracon Izolovana vilasta stopica 6mm2 5.5mm2 l=15.18 3.5mm2 L=25mm Tracon Izolovana spojna caura 2.3 7.8mm d2=6.5mm krem Tracon Izolovana zavrsna caura 10mm2 krem Tracon Izolovana zavrsna caura 16mm2 L=22.12 54.66 6.6mm crvena Tracon Izolovana zavrsna caura 1mm2zuta Tracon Izolovana zavrsna caura 2.08 4.5mm2 6.96 5.5mm2 4.3x0.6mm plava Tracon Izolovana zavrsna caura 0.2mm s.7mm Tracon Izolovana vilasta stopica 6mm2 4.75 3.96 3.75mm bela Tracon Izolovana zavrsna caura 0.2 0.05 0.5mm 6.5mm braon E24 Tracon Izolovana zavrsna caura 10mm2 L=27.54 3.5 7.19 4.34mm2 Tracon Izolovana zavrsna caura 0.5mm narandzasta Tracon Izolovana zavrsna caura 0.7 2.6mm crvena Tracon Izolovana zavrsna caura 1.74 10.8x0. Tracon Izolovana zavrsna caura 25mm2 L=35mm braon Tracon Izolovana zavrsna caura 25mm2 L=35mm crvena Tracon Izolovana zavrsna caura 4mm2 L=25.08 4.lager lista SSZ4 SSZ5 SSZ6 PTH KTH STH PCS5 PCS6 KCS5 KCS6 SCS6 PCSE KCSE TRK4 PV3 PV4 PV5 PV6 KV3 KV4 KV5 KV6 SV3 SV4 SV5 SV6 E010 E135 E020 E040 E05 E070 E060 E113 E115 E13 E24 E125 E124 E126 E127 E100 E09 E080 E118 E16 E116 E129 E29 E121 E119 E112 E123 E122 E136 PHA4 KHA4 PH4 Izolovana okasta stopica d1=3.48 1.5 4.16 1.2mm Tracon Izolovana uticna stopica 1.3mm Tracon Izolovana vilasta stopica 1.8x0.5mm 4.8mm Tracon Izolovana uticna-naticna stopica 1.54 8.2mm zelenaE127 Tracon Izolovana zavrsna caura 1mm2 L-16.96 1.4mm crvena Tracon Izolovana zavrsna caura 1.5mm2 6.96 7.4mm 6mm2 Tracon Izolovana spojna caura 1. E16 Tracon Izolovana zavrsna caura 2.3mm Tracon Izolovana vilasta stopica 1.5mm 3.96 6.3mm 6mm2 Tracon Izolovana okasta stopica d1=3.3mm Tracon Izolovana vilasta stopica 2.75mm2 l=16.5mm2 L=25mm Tracon Izolovana spojna caura 6mm2 L=26.3 6.5 Tracon Izolovani cilindricni prikljucni cepovi(utikac)1.5mm2 crna Tracon Izolovana zavrsna caura 10mm2 L=21.3mm Tracon Izolovana vilasta stopica 6mm2 6.75mm2 L=18.5mm 4.5mm2 6.1 2.4mm bela Tracon Izolovana zavrsna caura 1.5 Tracon Izolovani cilindricni prikljucni cepovi(uticni)2.02 10.98 2.75 6.8mm Tracon Izolovana vijcana spojnica 4x2.42 4.3x0.4mm bela Tracon Izolovana zavrsna caura 0.7mm Tracon Izolovana vilasta stopica 6mm 3.4Mmm zuta Tracon Izolovana zavrsna caura 1mm2 L=14.96 1.8mm Tracon Izolovana uticna stopica 6mm2 6.91 0.98 1.35 1.3mm 6mm2 Tracon Izolovana okasta stopica d1=3.19 3.5mm2 L=25mm plava Tracon Izolovana zavrsna caura 2.5mm 5.8mm Tracon Izolovana uticna stopica 1.05 1.02 4.8mm d2=4.5mm2 L=14.66 6.5mm 5.5mm2 6.66 9.4mm Tracon Izolovana zavrsna caura 0.5mm2 L-24.8mm Tracon Izolovana uticna stopica 2.3x0.08 5. Tracon Izolovana zavrsna caura 0.8mm d2=5.75mm2 L=14.43 1.2 8.28 7.5 mm2 Tracon Izolovana vilasta stopica 1.7mm Tracon Izolovana vilasta stopica 1.3mm Tracon Izolovana vilasta stopica 2.3 8.74 2.91 1.84 6.5 Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 7.65 0.91 0.

zeleni1-Z(NYGBA31ZT) Jednostavni taster.zeleni.ravna glava. 5x125mm Izolovanih odvrtaca. zvezda glava.39 26.08 949. 4x100mm Izolovanih odvrtaca. 4x100mm Izolovanih odvrtaca.35 36. zuti. 6x100mm Izolovanih odvrtaca. ravna glava.komandu Jednostavni taster crni NYGBA21 Jednostavni taster u kucistu.zatezni okov za celicno uze 3-3.3 20.42 17.22 801. 4x100mm Izolovanih odvrtaca. crveni(NYGBA42PT) Jednostavni taster u kucistu.81 133. 5x50-5x120 Kabel spojnica 4x150-4x240 Kabel spojnica 4x35-4x120 Kabel spojnica 4x6-4x25 Kalaj za lemljenje 100g(FPO-100) Kalaj za lemljenje 500g(FPO-500) Karabiner sa oprugom 10mm Karabiner sa oprugom 11mm Karabiner sa oprugom 12mm Karabiner sa oprugom 13mm Karabiner sa oprugom 4.15 653.1-Z(NYGBA31Z) Jednostr.4x100mm Izolovanih odvrtaca. zvezda glava. 4x35-4x50 Kabel glava termosk.75 110. zvezda glava. zvezda glava.77 209. zvezda glava.45 203. 5x150-5x240 Kabel glava termosku.77 113.ravna glava.23 141.28 1130.53 209.69 249.08 74. zvezda glava. zvezda glava.07 197. 3x75mm Izolovanih odvrtaca. plavi 1-Z(NYGBA61K) Jednostavni taster. 5x125mm Izolovanih odvrtaca. 6x100mm Izolovanih odvrtaca. zvezda glava.55 31. 6x150mm Izolovanih odvrtaca.46 201.5mm. 5x125mm Izolovanih odvrtaca. 5x125mm Jednosm. 3x75mm Izolovanih odvrtaca. 6x100mm Izolovanih odvrtaca.zatezni okov za celicno uze 4-4.46 201.31 197. 6x150mm Izolovanih odvrtaca.46 1251. zvezda glava.22 114. 4x70-4x120 Kabel glava termosk.ravna glava. 6x150mm Izolovanih odvrtaca.61 205.73 752. zvezda glava. 6x125mm Izolovanih odvrtaca.ravna glava.zatezni okov za celicno uze 5mm.5mm Karabiner sa oprugom 5mm Karabiner sa oprugom 6mm Karabiner sa oprugom 7mm Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 7.zatezni okov za celicno uze 2-2.69 14.ravna glava.67 Page 144 .12mm2 Jednostr.73 249.amperm.42 641 704.ravna glava.02 DCAM96-0.07 110 137.43 249. 1-Z(NYGBA51S) Jednostavni taster. 6x100mm Izolovanih odvrtaca.lager lista KH4 SH4 SD5125F SD375S SZ375S SD4100S SZ4100S SD5125S SZ5125S SD6100S SZ6100S SD6125S SZ6125S SD6150S SZ6150S SD375F SZ375F SZ4100F SD6100F SZ6100F SD6125F SZ6125F SD6150F SZ6150F SD4100F SZ5125F DCAM72-0.ravna glava.komandu Jednosm.ampermet.45 205.23 114.4-20mA za el.31 197.6 137. 6x125mm Izolovanih odvrtaca.22 141.7 1088.4-20mA za el.4x6-4x25 Kabel glava termoskup.84 1296.5mm.43 1654.crveno.69 752.3 201. 6x125mm Izolovanih odvrtaca.96 1095. 3x75mm Izolovanih odvrtaca.11 2031.ravnaglava.ravna glava. 1-O Jednostavni taster.ravna glava.3 201.8mm. 6x150mm Izolovanih odvrtaca. zvezda glava.07 195.4mm2 Jednostr.3 8. 6x125mm.20mm2 Kabel glava termosk. zvezda glava. 4x150-4x240 Kabel glava termosk.96 195.26 19.68 152.02 NYGBA21 NYGBA42PT NYGBA31ZT NYGBA61K NYGBA51S NYGBA42P NYGBA31Z BSZ1-2 BSZ1-3 BSZ1-4 BSZ1-5 VE8035 VE4021 VE5527 VE510046 VE3512 VE57839 ZSRSET-3 ZSRSET-2 ZSRSET-1 FPO-100 FPO-500 RKARA10 RKARA11 RKARA12 RKARA13 RKARA4 RKARA5 RKARA6 RKARA7 Izolovani cilindricni prikljucni cepovi(utikac)2.93 25.69 249.ravna glava.69 249. 3x75mm Izolovanih odvrtaca. Izolovanih odvrtaca.6mm2 Jednostr.73 2406.5 Izolovani cilindricni prikljucni cepovi(utikac)6 Izolovanih odvrtaca.22 197.54 203.

15 104.4-6pol.cev.16 681.5 Komplet raskomadnih cev za zgrcenje salepkom5x1.lager lista RKARA8 Karabiner sa oprugom 8mm Tracon RKARA9 Karabiner sa oprugom 9mm Tracon TIR-SD2 Klasican vremenski relej zvezda-trougao Tracon 9004-LT Klesta za caure 0.77 364.bez ekr.prekidac 2P.rask.fluor.54 364.5-16mm Tracon RJ86 Klesta za krimp.5 Kompl.spaj.4 380.cev.cev za zgrc sa lepkom 4x150m Tracon ZSRSET-2B Kompl.35 2321.kabl.24 1317.rask.4x25-4x35mm2(ZSRSET-2A) Tracon ZSRSET3-1. sa lepkom 4x70m Tracon ZSRSET4-95 Kompl.13W Tracon TLKF-MS-E277 Kompaktna sijalica mini spiral E27 7W Tracon TLKF-MS-E279 Kompaktna sijalica mini spiral E27 9W Tracon ZSRSET4-6 Kompl.5m Tracon ZSRSET4-10 Kompl.51 29.1 1317.7 155.5m Tracon ZSRSET5-2.cevi za zgrc.T2.5m Tracon ZSRSET5-4 Komplet raskomadnih cev za zgrcenje salepkom5x4mm Tracon ZSRSET5-6 Komplet raskomadnih cev za zgrcenje salepkom5x6mm Tracon NYG2-E11 Kontakni modul sa zatvaranjem i otvaranjem(NO+NC) Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 51.za zgrc.300mA KVKB-25/30 Tracon KVKB-16/03 Kombinovani zast.2 880.cevi sa lepkom.bez ekr(ZSRSET5-1FK) Tracon ZSRSET-2FK Kompl.(ZSRSET-2FK) Tracon ZSRSET-3FK Kompl. 26W Tracon TLKF-13 Kompaktna neonska cev sa prikljuckom G24d.5-10mm2 23cm Tracon 9039BR Klesta zavrsnih caura 16-35mm2 23cm Tracon TKCR-1214 Klips za pricvrscivanje kablova i obujmica d=12-14 Tracon TKCR-1618 Klips za pricvrscivanje kablova i obujmica d=16-18 Tracon TKCR-0607 Klips za pricvrscivanje kablova i obujmica d=6-7mm Tracon TKCR-0708 Klips za pricvrscivanje kablova i obujmica d=7-8mm Tracon TKCR-0910 Klips za pricvrscivanje kablova i obujmicad=9-10mm Tracon KVKB-25/30 Komb.bez ekr.49 403. prekidac 2P.20W 2700K Tracon FL20 Kompaktna cev E27. Tracon RJ46 Klesta za tlf.21 181.72 338.spaj.5 Komplet raskomadnih cev za zgrcenje salepkom5x2.57 2141. sa lepkom 4x25m Tracon ZSRSET4-70 Kompl.34 2416.rask.B25A.65 207.niskonap.cev.rask.20W.67 2416. sa lepkom 4x95m Tracon ZSRSET3-2.09 1246.cevi za zgrc.(ZSRSET-3FK) Tracon ZSRSET5-2FK Kompl.82 338.zast.za zgrc.17 195.9 3029.bez ekr.mini spiral.03 282.57 33.57 2642.83 1043.89 283.12 4388.rask.kabl.sa lepkom 4x35m Tracon ZSRSET4-50 Kompl.bez ekr.cevi za zgrcenje sa lepkom 3x1.B16A 30mA Tracon TLKF-RS-E2724 Komp.niskonap.kabl.sveca E14 7W 2700K Tracon TLKF-RS-E2720 Komp/fluor.cev.niskonap.2700k Tracon TLKF-18 Kompaktna neonska cev sa prikljuckom G24d 18W Tracon TLKF-26 Kompaktna neonska cev sa prikljuckom G24d.23 39.65 Page 145 .spaj.7 430.cevi za zgrc.fluor.E14 Tracon TLKF-GY-E14-7 Komp.9 686.5m Tracon ZSRSET5-1 Komplet raskomadanih cevi za zgrcenje 4x6-4x25crna Tracon ZSRSET5-1.cevi za zgrc.77 341.5 Kompl.28 322.fluor.rask.07 1009.cev kratka spiral.5 Kompl. E27.86 292. 6-8pol.15W E27 Tracon TLKF-MS-E1415 Komp.15W.(ZSRSET5-2FK) Tracon ZSRSET-1FK Kompl.rask.fluor.T2.16 23.cevi zazgrc.49 556.rask.kabl.5 922.25-2.cevi za zgrc.rask.69 2108.64 333.cevi za zgrc.mini spiral.rask. sa lepkom 4x6mm Tracon ZSRSET4-150 Kompl.kratka spiral.5-10mm2 Tracon 9039AR Klesta zavrsnih caura 0.24W E27 T2 2700K Tracon TLKF-RS-E2715 Komp.cev. bez ekr.cevi za zgrc.09 59.5 26.rask.E27. sa lepkom 3x2.6 1392.niskonap. sa lepkom 4x16m Tracon ZSRSET4-25 Kompl. 15W Tracon TLKF-MS-E2715 Komp.68 140.5m Tracon ZSRSET4-1.niskonap.kabl. 4x50-4x70mm2(ZSRSET-2B) Tracon ZSRSET4-2.spaj.57 2141.cev.kratka spiral.rask. cevi za zgrc.06 3822.89 165.98 570.96 298.kabl.3 191.spajanja niskonap.priklj.17 1132.cevi za zgrc. sa lepkom 4x120 Tracon ZSRSET4-16 Kompl.78 2542.5 Komplet raskom.cev.spaj.sa lepkom 4x50m Tracon ZSRSET4-4 Kompl.78 1377.8 1574.38 350.5m Tracon ZSRSET4-35 Kompl.(ZSRSET5-3FK) Tracon ZSRSET5-1FK Kompl. Tracon 9102-LT Klesta zavrsnih caura 0.cevi za zgrc.rask.(ZSRSET-1FK) Tracon ZSRSET-2A Komplet rask.84 2141.sa lepkom 4x4mm Tracon ZSRSET5-3FK Kompl.sa lepkom 4x1. tlf priklj.cevi za zgrc.5mm2 Tracon 9039A Klesta zavrsnih caura 0.rask.3x2. sa lepkom 4x10m Tracon ZSRSET4-120 Kompl.rask.cevi za zgrc.fluor.72 328.

55 79.52 5619.81 1159.27 26 34. 1Z.73 4535.31 2307. orman IP55 500x400x150mm Limeni razv. 1Z 230V AC crvena Mini sklopka sa sign.22 89.49 1234.68 5224.orman IP55 250x200x150mm Limeni razvodni orman IP55 300X250X150MM Limeni razvodni orman IP55 300x300x150mm Limeni razvodni orman IP55 400x300x150mm Limeni razvodni orman IP55 400x300x200mm Limeni razvodni orman IP55 500x400x200mm Limeni razvodni orman IP55 500x400x250 Limeni razvodni orman IP55 600x400x200 mm Limeni razvodni orman IP55 600x500x200mm Limeni razvodni orman IP55 600x500x250mm Limeni razvodni orman IP55 800x600x200 mm Limeni razvodni orman IP55 800x600x250mm Limeni razvodni orman IP700x500x200mm Merni inst.lampicom.1Z 12V AC/DC crvena Mini sklopka sa sign.22 79.13 172.97 1315 1581.55 690 685.siva Metricna zaptivna uvodnica.65 62.lamp.1Z 12V AC/DC zelena Mini sklopka sa sign.75 1446.39 6249.22 79.5kW(zatvara) Kontaktor 25A 110V 11KW Kontaktor 25A 110V AC 11KW Kontaktor 25A 220/230V 11kW(zatvara) Kontaktor 25A 24V 11kW (zatvara) Kontaktor 32A 220/230V 15kW(zatvara) Kontaktor 40A 220/230V 18.siva Metricna zaptivna uvodnica.84 618.M16.230V AC zelena Mini sklopka sa sign.22 Page 146 . 24V AC Limeni razv.06 4165.89 3013.71 917.lamp.lamp.69 3423.13 617.1Z.M20.81 3118.lamp.11 2005.56 2853.5kW(zatvara) Kontaktor 50A 220/230V 22kW(zatvara) Kontaktor 65A 220/230V 30kW(zatvara) Kontaktor 80A 220/230V 37kW(zatvara) Kontaktor 95A 220/230V 45kW(zatvara) Kontaktor 9A 220/230V 4kW(prekida) Kontaktor 9A 220/230V 4kW(zatvara) Kontaktor 9A 220V/24V AC 4kW (zatvara) Kuci kontaktor 20A.lamp.36 2556.71 1070.za mer.65 89.19 440.3 544.istosmerne struje DE-96 Merni instrument za merenje istosmerne strujeDE-48 Metalna zaptivna uvodnica PG-16 Metalna zaptivna uvodnica PG-21 Metalna zaptivna uvodnica PG-29 Metalna zaptivna uvodnica PG-36 Metricna zaptivna uvodnica M25 siva Metricna zaptivna uvodnica.22 79.8 6027. 2P.lampicom 1Z.44 62.5kW(prekida) TR1D1801B7 Kontaktor 18A 24V AC 7.230v AC zuta Mini sklopka sa sign.M12.8 10745.56 179.22 79.27 21.5KW (zatvara) Kontaktor 12A 220/230V 5.250V/16(4)A osnovna izvedba Mikrosklopka.35 663.za mere.75 3816.55 89.lamp.siva Mikrosklopka 250V/16(4)A osnovna izvedba Mikrosklopka. 2NO.17 617.71 7159 7237.9 47.5kW(zatvara) Kontaktor 18A 24V 7.24 686 1573.12V AC/DC zuta Mini sklopka sa sign.250V/16(4)A rolnasta izvedba Mini sklopka sa sign.lampicom 1Z.13 2893.55 79.65 62.lager lista NYAE102 NYAE101 TR1K1204F7 TR1D1210 TR1D1810 TR1D1801B7 TR1D1810B7 TR1D2510F7 TR1F2510F7 TR1D2510 TR1D2510B7 TR1D3210 TR1D4011 TR1D5011 TR1D6511 TR1D8011 TR1D9511 TR1D0901 TR1D0910 TR1D0910B7 THK2-20-24 TFE504015 TFE252015 TFE302515 TFE303015 TFE403015 TFE403020 TFE504020 TFE504025 TFE604020 TFE605020 TFE605025 TFE806020 TFE806025 TFE705020 DCVM-72B DCVM-96B DCVM-48B PGF-16 PGF-21 PGF-29 PGF-36 MG-25 MG-12 MG-16 MG-20 KW3-01 KW3-05 KW3-51 MNK-230R MNK-230Y MNK-012R MNK-012G MNK-024G MNK-024Y MNK-012Y MNK-230G MNK-024R Kontaktni element otvaranja Kontaktni element zatvaranja Kontaktor 12A 110V 5.72 8410.5kW(zatvara) Kontaktor 18A 220/230V 7.1Z 24V AC/DC zuta Mini sklopka sa sign.istosmerne struje DE-72 Merni inst.1Z 24V AC/DC zelena Mini sklopka sa sign.4 264.55 12017.78 1434.24V AC/DC crvena Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 179.

5-5 V2.5(l=20mm)(35/7. sa ruc.nat.stop.48 395.5CSIN) Motor. sa osig 6.67 35.24V Mini taster sa sign.31 368.lamp.92 81.stop.sa ruc.5DSIN) Montazna sina 35/7.sklop.230V AC crvena Mini taster sa sign.5(l=1000mm)(35/7.mesing.22 79.5mm(HSZ4) Neiz.lampicom 1Z.55 44.lager lista MNG-024G MNG-024R MNG-024Y MNG-012G MNG-012Y MNG-230R MNG-230G MNG-012R MNG-230Y RM12-240AC RM12-24AC RM14-24AC RM12-24DC RM14-24DC RL14-240AC RL14-24AC RL11-24AC RL11-24DC RL14-24DC RM14-220AC NYG2-L3 NYG2-L6 NYG2-L9 NYG2-F9 35/7.19 115. AC230V Modul sa zutim LED.okasta stopica za gnjec 2.crvena Mini taster sa sign.1-2.RM14-24A Minijaturni relej 24V DC 3 izmenicni kont.05 1610.sklop.05 1610. nat.48 3.05 1610. 1Z.69 176.02 395.sklopka sa rucnom komand.za gnj.sklop.68 4.nat.nat.8 132.55 407.1-2.5ASIN) Montazna sina 35/7.priklj.lamp.5SIN) Montazna sina 35/7.6 48.22 79.sklop.3A Motorna zast.69 408.1Z.5-4A Motorna zast.AC230V Modul sa zelenim LED.14 64. Modul sa crvenim LED.zast.85 393.lamp.5mm2 Neiz.stopica sa osig.8 3. mesingana prikljuc.priklj.24V.vilasta stopica V1.sa ruc. 1Z. Minijaturni relej 24V DC4 izmenicni kont.5-4 Neizol.1. stop.priklj.sklopka sa rucnom komandom 6-10A Motorna zastitna sklop.05 1610.05 1610.63-1A Motorna zast.91 379.69 3.230V AC zelena Mini taster sa sign.priklj.01-0.24V.3x0.bak.1-2.komand.sklop.m 4(CS5) Neiz.sa ruc.zuta Mini taster sa sign.okasta stopica za gnjec.zuta Mini taster sa sign.31 3.1Z.5A Motorna zast.1Z 230V AC zuta Minijaturni relej 240V AC 3 izmenicni kont.04 3.8 Neiz.5mm(HSZ6) Neiz.RM12-24A Minijaturni relej 24V AC 4 izmenicni kont.vilasta stopica V1.27 60.5-4mm(HSZ8) Neiz.mes.55 79.2.mesing.25-0.22 6. priklj.zastit.69 353. mesing.RM12-24 Minijaturni relej 24V AC 3 izmenicni kont.lamp.96 28.31 379.4-0.22 89.crvena Mini tastr sa sign.51 3.05 1610.0. 1Z.lamp.5BSIN 35/7.22 79.z 6(CSH6) Neiz. Al spojna caura AT95 Neizol.stop.05 1610.5-4 AT95 AT35 AT50 AT70 Mini taster sa sign.22 89.4-6.komand.mesing.naticna stopica za unutra Neiz.5(l=500mm)(35/7.5(l=137mm)(35/7.94 62.05 1610.5-5 Neiz.6-2.m 6(CS6) Neiz.sa rucnom komand.lamp. Al spojna caura AT50 Neizol.okasta stopica za gnj.5ASIN 35/7.6A Motorna zast.5-3 Neiz.lamp.29 Page 147 .41 353.12 3.53 11.bak.12V.okasta stop.02 1610.nat.bak.5CSIN TGV2-01 TGV2-10 TGV2-08 TGV2-05 TGV2-06 TGV2-07 TGV2-14 TGV2-04 TGV2-16 TGV2-03 CSH6-B CSH6-BB HSZ6 HSZ5 HSZ8 HSZ4 CS6B CS3 CS5 CS6 CSH6 SZ35-12 V1.91 379.5SIN 35/7. Al spojna caura AT70 Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 79.22 79.92 2.66 4.38 2. Al spojna caura AT35 Neizol.85 176.5(l=60mm)(35/7.73 5.stop.m 2(CS3) Neiz.kom.zelena Mini taster sa sign. 1Z.vilasta stopica V2. 1-1.5-3 V1.5DSIN 35/7.komand.5BSIN) Montazna sina 35/7.priklj.55 89.bak. 0.muske 1-2.lamp.kom.5mm(HSZ5) Neiz.mesing.85 176.komandom 9-14A Motorna zastitna sklopka sa rucnom kom. sa ruc.4A Neiz.02 408.RM14-24DC Minijaturni relej snage 240V AC 4 RL14-240AC Minijaturni relej snage 24V AC 4 RL14-24AC Minijaturni relej snage 24V AC3 RL11-24AC Minijaturni relej snage 24V DC3 RL11-24DC Minijaturni relej snage 24V DC4 RL14-24DC Minjaturni relej 240V AC4 izmenicni kont.0.16 A Motor.okasta stopica SZ35-12 Neiz. AC 230V Modul svestop gljivastih zakretnih tastera za zadr Montazna sina 35/7.05 1607.63 Motorna zastitna sklopka sa ruc. 1Z.

iglicasta stopica 4mm2 CS4 Tracon Neizol.85 35.45 28.okasta stopica SZ2.5mm Tracon Neizol.7mm.d1=3mm.92 8.4mm.d1=3mm.okasta stop.5m25m Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=7mmd=8.7mmd=8.5mm70 Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=11.35 33.5mm.5mm.6mm 150mm2 Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=11.d2=8.5mm Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=7mmd=6.5mm Tracon Neizolovana Cu-Al okasta stopica d1=5.okasta stopica d1=2.5mm Tracon Neizol.5mm.69 5.49 3.5-6 Tracon Neizol.d2=10.5-6 Tracon Neizol.okasta stop.1.okasta stopica SZ16-8 Tracon Neizol.5-5 SZ1.55 79.5-12 SZ10-8 SZ16-12 SZ16-6 SZ16-8 SZ1.d2=6.d1=2.16 22.5-6 Tracon Neizol.16mm Tracon Neizol.85 8.d1=3.5-10 SZ1.5mm2 CS1.93 11.prikljucna naticna stopica z4 CSH5 Tracon Neizol.92 153.03 71.1.3mm Tracon Neizolovana Cu-Al okasta stopica d1=7mmd=8.5mm.26 12.76 12.5-5 Tracon Neizol.45 24.5mm Tracon Neizolovana mesingana priklj.d2=3.3mm.iglicasta stopica 1.76 15.68 99.01 64.5mm Tracon Neizol.5mm Tracon Neizolovana Cu-Al okasta stopica d1=9.64 5.120mm2 Tracon Neizolovana Cu-AL spojna caura RT10/16 Tracon Neizolovana Cu-AL spojna caura RT16/25 Tracon Neizolovana Cu-AL spojna caura RT25/35 Tracon Neizolovana Cu-AL spojna caura RT35/50 Tracon Neizolovana Cu-Al okasta stopica d1=11.5 CS2.5mmd=8.8mm.35 3. 1=3.13 136.22 7.16 320.okasta stopica SZ2.vilasta stopica V2.5mmd=12.okasta stopica SZ4-5 Tracon Neizol.36 4.5mmd=10.41 12.32 33.7mm.5-10 SZ2.5-8 SZ10-4 SZ2.82 9.d1=2.5mm Tracon Neizolovana AL spojna caura d=16.5mmd=6.69 95.5mmd=8.okasta stop.55 71.okasta stop.okasta stop.okasta stopica SZ1.41 5.61 115.76 7.3 15.8mm.okasta stop.5mm Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=5.5 Tracon Neizol.5mm70 Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=5.55 176.44 210.29 19.10mm Tracon Neizol.naticna stopica-z6 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ120-16 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ150-16 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ25-8 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ35-10 Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 4.12 3.lager lista CS1.5-4 V2.31 100.okasta stop.92 Page 148 .68 46.vilasta stopica V4-4 Tracon Neizol.2.vilasta stopica V4-6 Tracon Neizolovana AI okasta stopica d1 16.okasta stop.d1=2.5mm35m Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=8mmd=12.d2=4.d1=4.5-3 SZ1.mesing.5-6 SZ25-10 SZ4-5 SZ4-8 SZ1.5-5 Tracon Neizol.okasta stopica SZ4-8 Tracon Neizol.okasta stop.7mmd2=8.5mm35m Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=9.02 3.85 3.84 7.3mm.5mmd=10.natic.35 46.mesing.okasta stop.1.4mm.64 5.41 129.5mm Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=8mmd=10.56 24.5 CS4 CSH3 CSH5 SZ4-6 SZ1.7 55.stopica z2 CSH3 Tracon Neizol.d2=10.64 4.5mm d2 12.5mm Tracon Neizolovana Cu-Al okasta stopica d1=5.okasta stopica SZ1.16mm Tracon Neizol.5mm50 Tracon Neizolovana Al spojna caura d=15mm.1 93.okasta stopica SZ10-10 Tracon Neizol.78 30.5mmd=12.5mm.56 55.d2=4.08 121.5mm2 Tracon Neizol.5-5 SZ2.okasta stopica SZ25-10 Tracon Neizol.7mmd=6.47 16.priklj.5mm Tracon Neizol.5mmd=12.5-6 V4-4 V4-6 AS150-12 AT150 AS70-10 AS70-12 AS16-6 AS16-8 AS25-6 AS25-8 AS35-10 AS35-12 AS50-10 AS50-12 AT120 RT10/16 RT16/25 RT25/35 RT35/50 RA70-12 RA16-6 RA16-8 RA25-8 RA35-8 RA50-10 CSH6-2 SZ120-16 SZ150-16 SZ25-8 SZ35-10 Neizol.4mm 10mm2 Tracon Neizol.okasta stopica SZ10-6 Tracon Neizol.4mm.5mm.28 11.d1=5.5mm Tracon Neizolovana Cu-Al okasta stopica d1=8.okasta stopica SZ10-5 Tracon Neizol.d2=6.d1=5.4mm2 Tracon Neizol.2.iglicasta stopica 2.5-6 SZ10-10 SZ10-5 SZ10-6 SZ2.5mmd=10.9 33.1.41 12.5mm2 Tracon Neizol.5mm50 Tracon Neizolovana Al okasta stopica d1=9.7mm.9 28.d2=13mm.d2=13mm.5mm Tracon Neizol.

d1=3mm.22 260.84 1 1.5mm.39 143.10m(TBSZ-10) Tracon O 3mm plasticna nit za uvlacenje.91 3. za trof.lager lista SZ35-8 SZ50-10 SZ50-12 SZ50-8 SZ70-12 SZ70-16 SZ95-16 SZ95-10 SZ4-10 SZ-CL16 SZ-CL25 SZ-CL35 SZ-CL50 SZ-CL70 SZ-CL95 TH1 TH1.97 0.69 11.83 406.5-4 V1.21 149.6 1377. Tracon Nizajuca sina.17 5.5mm2 L=10mm Tracon Neizolovana zavrsna caura 0.75mm2 L=10mm Tracon Neizolovana zavrsna caura 1.5mm.95 5. iglicasta.56 2.53 485.75mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 0.32 22.priklj.5mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 4mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 4mm2 Tracon Neizolovane naticna stop.5-4 Tracon Neizolovana vilasta stopica V1.59 1549.83 1362.84 81. za jednofazno priklj.max63A/fa Tracon Nizajuca sina.priklj.za jednof.5-6 Tracon Neizolovana vilasta stopica V2.78 688.max63A Tracon Nizajuca sina.5-5 Tracon Neizolovana zavrsna caura 0. 1.7mm.2 12. d2=8.5-8 ACVMD-72-500 ACVMD-96-500 TVO-F1M2 TFSS-1 TFSS-3 TFSS-3V TFSS-1V KB-UNI PL KL SL TBSZ-10 TBSZ-20 SPI10 SPI20 KSPI-10N KPSI-10F KPSI-12N KSPI-16F Neizolovana okasta stopica SZ35-8 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ50-10 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ50-12 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ50-8 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ70-12 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ70-16 Tracon Neizolovana okasta stopica SZ95-16 Tracon Neizolovana okasta stopica d1=10.64 Page 149 .61 118.5mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 0. sa unutrasnjim os.51 2.13 165.28 379.5-3 Tracon Neizolovana vilasta stopica V4-3 Tracon Neizolovana vilasta stopica V4-5 Tracon Neizolovana vilasta stopica v2.31 43.5 10.5-6mm2 zuta Tracon O 3mm plasticna nit za uvlacenje.59 7.87 202.5mm2 Tracon Neizolovana vilasta stopica V1.9mm. 9x Tracon Neozolovana okasta stop.21 0.77 124.84 0.25mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 0.5 V1.85 80.92 5.3 2737.d2=10.02 83.25-1.65 2254.5mm2 Tracon Neizolovana spojna caura d=2.15 0.5-2. 2.82 0.5mm2 crvena Tracon Nozasti razdelnik 1.06 261.97 3. za trof.97 0.20m(TBSZ-20) Tracon Obuhvatna spirala 10mm Tracon Obuhvatna spirala 20mm Tracon Obuhvatna trakasta spirala 10-12mm crna Tracon Obuhvatna trakasta spirala 13-70mm crna Tracon Obuhvatna trakasta spirala 15-80mm natur Tracon Obuhvatna trakasta spirala 16-20mm natur Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m kom kom kom kom 61.94 95.73 4.77 3.1 256.82 0.4mm Tracon Neposredni digitalni voltmetar(72x72)ACVMD-72-500 Tracon Neposredni digitalni voltmetar(96x96)ACVMD-96-500 Tracon Neposredno el.max 63A Tracon Noz sa dve ostrice za guljenje provodnika Tracon Nozasti razdelnik 0.5mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 10mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 16mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 1mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 2.27 43.27 49.5mm2 plava Tracon Nozasti razdelnik 2.19 6.5 TH2.priklj.84 0.5mm.82 6. iglicasta.5mm2 Tracon Neizolovana zavrsna caura 0.vilasta.83 82.95m Tracon Neizolovana okasta stopica d1=4.mehanicko brojilo 20(60)A monof. Tracon Nizajuca sina.4mm2 Tracon Neizolovana produzena cevasto okasta stopica Tracon Neizolovana produzena cevasto okasta stopica Tracon Neizolovana produzena cevasto okasta stopica Tracon Neizolovana produzena cevasto okasta stopica Tracon Neizolovana produzena cevasto okasta stopica Tracon Neizolovana produzena cevasto okasta stopica Tracon Neizolovana spojna caura d=1.5-6 V2.13 4. 1mm2 Tracon Neizolovana spojna caura d=1.65 2737.5-5 E00NR6 E01NR E01NR6 E01N E02NR E02N E04N E08N E09N E03N E05N E06N E07N CSHO9B SZ2.4mm.7 118.5-3 V4-3 V4-5 V2.85 5.45 135.vilasta.

44 6.53 28.5x4.31 22.12 4.6 tipla za zabijanje 8x60mm PA6.44 2.6tipla+vijak sa obodom 6x30mm(T6PCS-PA) PIR mini alarm 9V DC PVC izolir traka 10mX15mm bela PVC izolir traka 10mX15mm braon PVC izolir traka 10mX15mm crna PVC izolir traka 10mX15mm crvena PVC izolir traka 10mX15mm plava PVC izolir traka 10mX15mm siva PVC izolir traka 10mX15mm zelena PVC izolir traka 10mX15mm zuta PVC izolir traka 10mX19mm bela PVC izolir traka 10mX19mm braon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 187.natur 208x3.53 28.34 10.6 vezica sa metalnim jezikom.jezikom.6 tipla+vijak 8x40mm PA 6.07 420.8mm PA6.6 tipla+vijak sa obodom 8x40mm(T8PCS-PA) PA6.52 28.26 16.siva(RAL7035) Obujmica vezica za zabijanje.8 25.6tipla+vijak sa obodom 10x50mm PA6.15 17.53 28.87 1.46 29.6 tipla+kuka 6x30mm sa obodom PA6.33 11.6mm PA 6.69 22.6 vezica sa metalnim jezikom.6 produzena tipla+vijak 10x100mm PA6.71 2.6 produzena tipla+vijak 8x100mm PA6.81 13.6mm PA 6. Odvrtac-ispitivac faze 220-250V Odvrtac-ispitivac faze 240V FK-02 PA 6.04 18.siva(RAL7035) Obujmica za koaksijalni kabel 16-19mm Odstojni stipaljkasti nosac kablova i cevi sa nat.8mm PA 6. Odstojni stipaljkasti nosac kablova i cevi sa nat.17 1104 28.40-63mm.81 28.62 6.23 24.09 193.11 11.75 17.54 4.26 26.6mm PA 6.34 25.92 17.8mm PA 6.6 tipla+vijak 10x50mm PA6.5mm Obujmica telefonskih kablova(siva) 2.natur 186x4.69 40.79 20.11 31. Odstojni stipaljkasti nosac kablova i cevi sa nat.58 17.52 21.83 1.26 6.natur 293x4.44 39.48 13.6 vezica sa met.92 10.11 27.31 7.6 vezica sa metalnim jezikom.14 11.53 32.54 23.natur 281x3.6mm PA 6.5mm Obujmica vezica za zabijanje 16-32mm crna UV Obujmica vezica za zabijanje.6 vezica sa metalnim jezikom.6mm PA 6.6 vezica sa met.54 1.54 1.83 22.53 28.6tipla+vijak 6x30mm PA6.33 11. Odstojni stipaljkasti nosac kablova i cevi sa nat.45 17.natur 338x7.03 33.6 vezica sa metalnim jezikom.6 produzna tipla+vijak 8x160mm PA6.67 Page 150 .natur 360x4.67 32.16-32mm.6 vezica sa metalnim jezikom.lager lista SPI15 BCSV-3 BCSV-4 N4 N1 N2 N3 TKCRZ-12 TKCRZ-18 TKCRZ-20 TKCRZ-22 TKCRZ-28 TKCRZ-32 TKCRZ-35 TKCRZ-15 N0F N0SZ TBK-1 TBK-3 TBK-4 TCKRB-1619 TKCP-14-15/1 TKCP-14-15/2 TKCP-16-18/1 TKCP-16-18/2 FK-10 FK-02 T8CS-PA T140 T186 T208 T223 T281 T293 T338 T360 T10CS-PA THC10100 THC8100 THC8160 TB860 T6H T6SZ T8PCS-PA T6CS-PA T10PCSPA T6PCS-PA TMA-001 FEH10-15 B10-15 FEK10-15 P10-15 K10-15 SZ10-15 Z10-15 S10-15 FEH10 B10 Obuhvatnica spiralna 15mm Obujmica 10-18mm Obujmica 19-26mm Obujmica PTT sa ekserom 11mm Obujmica PTT sa ekserom 6mm Obujmica PTT sa ekserom 8mm Obujmica PTT sa ekserom 9mm Obujmica kablova i cevi sa zatvaracem 12mm Obujmica kablova i cevi sa zatvaracem 18mm Obujmica kablova i cevi sa zatvaracem 20mm Obujmica kablova i cevi sa zatvaracem 22mm Obujmica kablova i cevi sa zatvaracem 28mm Obujmica kablova i cevi sa zatvaracem 32mm Obujmica kablova i cevi sa zatvaracem 35mm Obujmica kablova i cevi sa zatvaracem15mm Obujmica telefonskih kablova(bela) 2.94 14.jezikom.5x4.6 tipla+oko 6x30mm sa obodom PA6.natur 223x7.53 28.natur 140x3.

prov.24 511 1980.74 472.88 49.8 59.krugova za TSKA2.15 1207.21 1375.190x140x70mm.150x110x70mm.63 148. IP55 Plast.8 31.59 1510. PVC izolir traka 20mX50mm bela PVC izolir traka 20mX50mm crna PVC izolir traka 20mX50mm crvena PVC izolir traka 20mX50mm plava PVC izolir traka 20mX50mm zelena PVC izolir traka 20mX50mm zuta PVC izolir traka 20mx19mm braon PVC izolir traka 20mx19mm crna FEK20 PVC izolir traka 20mx19mm lilava PVC izolir traka 20mx19mm narandzasta PVC izolir traka 20mx19mm plava PVC izolir traka 20mx19mm z/z ZS20 PVC izolir traka 20mx50mm siva PVC izolir traka 20x19mm bela PVC izolir traka10mX15mm zeleno/zuta Plafonski vijci M4x81 Plafonski vijci+kuka Plafonski vijci+navoj M4x100 Plast.9 247.67 35.poklopcem(150x150x70mm) Plast.74 10.19 605.3 198.23 Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 32.85 440.8 59.3 198.sa zast.lager lista P10 L10 N10 K10 SZ10 Z10 S10 FEK10 ZS10 P20 SZ20 Z20 S20 ZS50 FEH50 FEK50 P50 K50 Z50 S50 B20 FEK20 L20 N20 K20 ZS20 SZ50 FEH20 ZS10-15 TMCS TMK TMM TGV2-T1 MED302212 MED15157T MED19147T MED15117T MED10105 MED15157 MED241912 MED302217 MED383012 MED383017 MED463813 MED15117 MED19147 MED24199 TFE-ZM TNFSB1 TNFSB TBSZF-20 FVL HL10 HL4 HL6 EL102 PF11-3A RS90.kutija elektronike 300x220x120mm IP56 Plast.3 59.3 198.77 32.8 59.pokl.4/2.5-35.4/3.traka za uvl.18 3108.3 59.54 472.8 59.23 PVC izolir traka 10mX19mm crvena PVC izolir traka 10mX19mm lilava PVC izolir traka 10mX19mm narandzasta PVC izolir traka 10mX19mm plava PVC izolir traka 10mX19mm siva PVC izolir traka 10mX19mm zelena PVC izolir traka 10mX19mm zuta PVC izolir traka 10mx19mm crna FEK10 PVC izolir traka 10mx19mm z/z ZS10 PVC izolir traka 20mX19mm crvena PVC izolir traka 20mX19mm siva PVC izolir traka 20mX19mm zelena PVC izolir traka 20mX19mm zuta PVC izolir traka 20mX50mm Zuto-zel.68 Page 151 .65 102.struj.93 59.sa prov.07 2729.97 1881.8 217.67 32.kutija sa prov.kuciste na zid za TGV2 sklop.67 32.4/4 Plocica premoscenja za TSKA6 Plocice za odvaj.63 52.67 32.IP65 Plasticna kutija elektronike.67 32.(150x110x70mm) Plasticna kutija elektronike 100x100x50mm Plasticna kutija elektronike 150x150x70mm IP56 Plasticna kutija elektronike 240x190x125mm Plasticna kutija elektronike 300x220x170 IP56 Plasticna kutija elektronike 380x300x120mm Plasticna kutija elektronike 380x300x170mm Plasticna kutija elektronike 460x380x130mm Plasticna kutija elektronike.8 59.releja RS90.releja PF11-3A Podnozje ind.20m(TBSZF-20) Pljosnato dleto sa PVC stitom za ruke Plocica premoscenja za TSKA10 Plocica premoscenja za TSKA4.57 198.67 32.67 32.4/3 Podnozje ind.8 324.kutija sa prov.31 198.240x190x90mm.IP56 Plasticna kutija elektronike.77 423.74 472.4.67 32.61 495.8 59.poklopcem(190x140x70mm) Plast.24 9.8 198.47 235.kutija za elektr.81 2476.52 52.IP56 Plasticna sigurnosna brava za orman TFE Plasticni nosac bakarnih sina 1 kom Plasticni nosac bakarnih sina TNFSB Pljosnata met.8 59.8 65.3 198.56 352.26 302.

82 164.22 349.osig.kontakt za TR1D.8x0.71 8. sa jez.82 1204.valjkom5A/250V.95 10. 120mm 15A/250V LS7121 Poz.NO-1 NZ-1 TR5KN22 Pomocni kontakt za TR1K 2Z+2O NYAZ101 Pomocni kontakt za taster SPRAY-RAL7032Popravni spray za liveni ormar.24 277.3 395.89 749.1 178.10A/250V LS7124 Poz.69 895.8x0.82 386.5 9.5mm2 6. NO-3 NZ-1 TR6DN13 Pom.lager lista RS90.83 151.24 386.kontakt za TR1D.46 386.sklopka sa jezikom 55mm i valjk.5mm PTCSH6 Potpuno izolovana naticna stopica 1.8mm LS15HW24-B Poz.12 46.47 Page 152 .sivi RAL 7032 STS-25 Potporni izolatori 25mm STS-25 STS-30 Potporni izolatori 30mm STS-30 STS-30-6 Potporni izolatori 30mm sa M6 STS-35 Potporni izolatori 35mm STS-35 STS-35-6 Potporni izolatori 35mm sa M6 STS-40 Potporni izolatori 40mm STS-40 STS-40-10 Potporni izolatori 40mm sa M10 STS-40-6 Potporni izolatori 40mm sa M6 STS-51 Potporni izolatori 51mm STS-51-10 Potporni izolatori 51mm sa M10 STS-76 Potporni izolatori 76mm PTCSH5 Potpuno izol.5mm KTCSH5 Potpuno izol.5mm2 4.) RSPYF-11A Podnozje minijaturnog releja RSPMF-14 Podnozje minijaturnog releja (4 kontakt.48 332.8mm KTCSH3 Potpuno izolovana naticna stopica 2.valjkom 15 LSME8104 Pozicionska sklopka sa dvosm.68 235. NO-1 NZ-3 TR6DN22 Pom.24 386.sa jezikom45mm i valjkom15A/250V LSME8112 Pozicionska sklop.22 176.03 1204.sklopka sa jezikom 55mm i valjkom jednosmerna LSME9101 Pozic.71 78. kontakt za TR1D.89 7.NZ-1 TR1K0610 Pomocna kontaktor 6A 230V NZ-1 TR6DN02 Pomocni kontakt za TR1D.62 277.83 183.2kW TR1K1210 Pomocna kontaktor 12A.5 8 7.230V.24 163.85 5385.31 94.sa paralelnim valjkom 5A/250v LS15GD-B Pozicionska sklopka (veliki cep) 15A/250V LS15GQ21-B Pozicionska sklopka sa dvosm.naticna stopica 1.velika struja.sa jezikom 40mmi valjkom10A/250V LS15GW2-B Pozicionska sklop.62 1354.22 349.46 170.5mm2 2.paral.58 277.) RSPTF-11A Podnozje minijaturnog releja snage RSPTF-11A RSPSF-14AE Podnozje print releja(2 kontakt.68 653.32 62.95 294.valjkomi jez.kontaktor 9A 220/230V 2.82 445.73 170.NO-0 NZ-2 TR6DN11 Pomocni kontakt za TR1D.naticna stopica2.nac.58 97.6 288.5mm STCSH6 Potpuno izolovana naticna stopica 6mm2 6.5mm2 4.valjkom 15/2 LS15GQ22-B Pozicionska sklopka sa dvosm.3x0.) RSJQX-38FS Podnozje releja velike snage RSJQX-38FS D60T Poklopac sa oprugom 60mm(beli) D70T Poklopac sa oprugom 70mm(beli) D80T Poklopac sa oprugom 80mm(beli) TR6DN31 Pom.31 69.51 73.17 7.99 7.tropolni 80A KMH-163 Prekostrujni zastitni osigurac velika struja jedno Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 206.NO-2 NZ-2 TR1K0910 Pom.75 41.98 57.8x0.82 277.22 Podnozje industrijskog releja (2kontakt.04 227.sklopka sa oprugom(visesmerna) 5A/250V IP65 VP121 Poziciona sklopka sa valjkom 3A/250V IP65 LS7310 Poziciona sklopka sa vijkom 10A/250V IP40 LSME8111 Poziciona sklopka(cep)5A/250V IP65 LS7141 Pozicionska sklop.87 386.17 349.3x0.22 653.IP65 LSME8108 Pozicionska sklopka sa dvosm.45 50.51 237 437 164.68 653.20-9 LS15GW22-B Pozicionska sklopka sa jezikom35mm i valjkom VP106 Pozicionska sklopka sa oprugom 3A/250V VM115 Pozicionska sklopka sa vijkom i ruckom 3A/250V SKALALAP Prednje(skalne)ploce TLKE-26 Predspojna sprava 1x18-26W KMH-380 Prekostrujni zast. sklop.

63 536.94 722. sa smol.5-10 Tracon Ravna spoj.31 384.9 370.93 2146. 6/12 Tracon Redna stezaljka 10mm2 plava Tracon Redna stezaljka 2.5 7888.22 487.5m Tracon Pricvrscivac 1 Tracon Print relej 24V DC 2 izmenicni kont.o.75 176.6 67.sa kablom 3m Tracon Prenosni razdelnici 3 suko.84 434.5mm2 2 modula Tracon Premoscivac 2.89 221.59 39.za isp. 4/12 Tracon Redna stez.85 29.6 521.78 295.62 59. Tracon Prit.35 1080.sa kablom.5mm2 plava Tracon Redna stezaljka 4 mm2 Tracon Redna stezaljka 4mm2 plava Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 223.za isp.88 296.68 168.5mm2 10 modula Tracon Premoscivac 2.za kabl.sa smol.5-K TSKA4 TSKA4-K Premoscivac 1.obujm.17 7.natur 180F-GY Tracon Razvodna kutija na zid 100x100mm Tracon Razvodna kutija na zid 150x110mm Tracon Razvodna kutija na zid 190x150 mm Tracon Razvodna kutija na zid 190x250mm Tracon Razvodna kutija na zid 80x80mm Tracon Razvodna kutija na zid d=70mm Tracon Razvodna kutija na zid d=85mm Tracon Redna stez.61 569.52 3361.25 89.64 981.8mm Tracon Ravna spoj.za isp. 2P Tracon Razdelne kutije bez vrata za a.58 1.o.5-10 KET-50-95 KET-16-50 KET-70-150 KET-6-25 EDFKIP65-4/1 EDFK-3/1ANP EDFK-1/1ANP EDFK-2/1ANP EDFK-4/1ANP 120N-GY 180F-GY TQBY2 TQBY3 TQBY4 TQBY5 TQBY1 TQBY0 TQBX S3A S5A S10A TSKA10-K TSKA2.za isp.uredjaj 25kA 3P B+C Tracon Prenaponski/podnaponski prekidac 230V AC za C60 TDTracon Prenosni razdelnici 3 suko sa sklopkom i kablom 5m Tracon Prenosni razdelnici 3 suko sa sklopkom i kablom1. 1.18 52.cevi i kablova sa d=10-18(BTCS-3) Tracon Probna lampa za vozila 6-24 V DC FV-06 Tracon Protivpanicna svetiljka 2x8W Tracon Ptpuno izolovana naticna stopica 2.84 1582.5mm2 3 modula Tracon Premoscivac 2.5/12 Tracon Redna stez.5 Tracon Prenosni razdelnici 3 suko sa sklopkom i kablom3m Tracon Prenosni razdelnici 3 suko.14 1.18 48.44 92.1 77. za kabl.za kabl.5/2 AH1.5mm2 3 modula Tracon Premoscivac 4mm2 10 modula Tracon Premoscivac 4mm2 2 modula Tracon Premoscivac 4mm2 3 modula Tracon Prenaponski zastit.69 44.5m Tracon Prenosni razdelnici 4suko+4euro a kablom 3m Tracon Prenosni razdelnici 5 suko 5m Tracon Prenosni razdelnici 5 suko sa kablom 1.obujm.5/3 AH2.11 260.82 202.lager lista AH1.5mm2 10 modula Tracon Premoscivac 1.87 Page 153 .sa kablom 5m Tracon Prenosni razdelnici 4suko+4Euro.59 1743.17 415. 4P Tracon Razvezive biseraste vezice 120mm crna Tracon Razvezive biseraste vezice 180mm.82 68.6-25m Tracon Razdelna kutija na zid IP65 4/1 Tracon Razdelne kut.5/10 AH1.01 462.za kabl.za kabl. 70-150 Tracon Ravna spoj.2 8523.64 639.6 876.08 140.63 124.55 188.38 47.68 779.5 mm2 Tracon Redna stezaljka 2.1.49 266.94 690.5mm2 2 modula Tracon Premoscivac 1.02 44.52 52.5/3 AH4/10 AH4/2 AH4/3 TTV-BC325 C60-U2/O2 HK3-5M HK3 HK3-3M H3-3M H3-5M H4/4 H4/4-3M H5-5M H5 H5-3M HK5-5M HK5-3M H3 RE1 PR24-2V BTCS-4 BTCS-3 FV-06 TLBV-28 KTCSH6 KET-1.91 739.5mm2 6.o. 2.5 TSKA2. 50-95m Tracon Ravna spoj. sa smol. sa smolom za isp.16-50m Tracon Ravna spoj.cevi i kablova d=19-26(BTCS-4) Tracon Prit. 1P Tracon Razdelne kutije bez vrata za a.98 104.5/2 AH2.71 57.7 12.sa smol. bez vrata 3P EDFK-3/1ANP Tracon Razdelne kutije bez vrata za a.04 180.3 suko.2 84.65 20.3x0.5/10 AH2.5m Tracon Prenosni razdelnici 5 suko sa kablom 3m Tracon Prenosni razdelnici 5 suko sa sklopkom 5m Tracon Prenosni razdelnici 5 suko sa sklopkom i kablom 3m Tracon Prenosni razdelnici.sa kablom 1.

1.84 1318.14 5113.23 1153.d=22mm.79 15.3x2.5 Tracon Spojn.7 479. za zvona 230V/8-12-24V Tracon Sigurnosni transformatori (za zvona) 230V/4-8-12V Tracon Sklopka sumraka 230V/10A Tracon Sklopka sumraka 230V/6A Tracon Spiralna met.71 1355.kucistu.bezvij.56 571.18 99.lampa u plast.46 6. diodom (LED)16mm230V ZUTA Tracon Signalna lampa sa svetl.lampa u plast.crvena Tracon Sign.7 479.81 409.2 574.88 438.73 1402.22 23.5-5 TBSZF-10 TBSZ20 JC08 JC01 JC02 JC06 TALP190 TALP270 ONVSZ19 ONVSZ25 ONVSZ38 TSF-50 TSF-75 TK/T3+F3/ TK/T1+F1/ TK/T1+F2/ TK/T1+F2S/ TK/T2+F1/ TK/T2+F2/ TMB-011 TMB-018 ZSJR50/05 NYGEV444P NYGEV445S LJL22-YC LJL16-AC230Y LJL22-WC LJL22-GC LJL22-RC LJL22-RE NYGEV446K NYGEV443Z C60-LAM-P-L NYGLP NYGLZ TMA-203 BT-8/2 BT-8/1 ALK-10A ALK-6A TBSZS-20 TBSZS-10 TRC253 TRC254 TRC255 Redna stezaljka 6mm2 Tracon Redna stezaljka 6mm2 plava Tracon Redna stezaljka za uzemljenje 2.3 22.76 0 8.2-8mm Tracon Rucni digitalni multimetar FV-04 Tracon SPojnica vodova sa opr. Tracon Senzor za pokret 230V AC.97 32.plava Tracon Signalna lampa u plast.19 18.5 Tracon Sajla met.5 Tracon Spojn.5x2.5 Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 57.18 479.13 1420.5JD TMSZ-32/20 TMSZ-32/25 TMSZ-40/32 RJ08-240AC RJ11-240AC RJ11-24AC RJ11-24DC TG007 FV-04 RVO2.47 182.88 471.37 46.7 99.kucistu.82 443.02 757.diodom 22m 24V Tracon Signalna lampa sa svetl. Tracon Servisni komplet sa cipzarom 4x6-4x25 mm Tracon Sign.64 212. Tracon Relej velike snage 240V AC3 RJ11-240AC Tracon Relej velike snage 24V AC 3 RJ11-24AC Tracon Relej velike snage 24V DC3 RJ11-24DC Tracon Rucni alat za zatezanje i rezanje vezica 2.44 356.18 99.PVC 20m Tracon Samolepljiva etiketa d=20mm 'PE'(JC08) Tracon Samolepljiva etiketa d=20mm L1'(JC01) Tracon Samolepljiva etiketa d=20mm L2'(JC02) Tracon Samolepljiva etiketa d=20mm N'(JC06) Tracon Samolepljivo vezicno stopalo 19x19mm natur Tracon Samolepljivo vezicno stopalo 27x27mm natur Tracon Samovulkanizajuca traka 10mx19mm crna Tracon Samovulkanizajuca traka 10mx25mm Tracon Samovulkanizajuca traka 10mx38mm crna Tracon Sant 50A/75mV Tracon Sant 75A/75mV Tracon Sast.02 462.51 479.10m Tracon Sajla za provl.25 152.bezvij.38 750.7 479.LED Tracon Signalno zvonce TMA-203 Tracon Sigurnosni trans.93 26.77 69.5-2.74 8.trojno kuciste rucnih sklopki 32 63A IP44 Tracon Sastavljeno nisko kuciste rucnih sklopki IP44 Tracon Sastavljeno nisko kuciste testeri Tracon Sastavljeno nisko kuciste.74 8.64 1488.74 5.bezvij.pljos.04 1133.diodom 22mm 24V Tracon Signalna lampa sa svetl.zuta Tracon Signala lampa sa svetl.270 step.48 431.zuta Tracon Sastavljeno visoko kuciste rucnih sklopki IP44 Tracon Sastavljeno visoko kuciste testeri Tracon Senzor za pokret 230V AC.73 212.08 99.diodom 22mm 24V Tracon Signalna lampa sa svetlecom diodom22mm230V Tracon Signalna lampa u plast.zelena Tracon Signalna lampica 230V LED crvena Tracon Signalna sijalica Ba9s 24-230V.crvena.16 766.(TBSZS-10 Tracon Spojn.87 1048.04 836.kucistu.64 1048.LED Tracon Signalna sijalica Ba9s 24-230V.2 750.7 207.64 1048.53 Page 154 .74 8.5mm2.44 548.traka za ulacenje prov(TBSZS-20) Tracon Spiralna metalna traka za uvlacenje prov.za prov.kucistu.zelena.120-360step.4x2.67 724.5mm2 Tracon Reducirni medjuvijak sa metrickim navojem M32/M20 Tracon Reducirni medjuvijak sa metrickim navojem M32/M25 Tracon Reducirni medjuvijak sa metrickim navojem M40/M32 Tracon Relej velike snage 240V AC 2 izmen.kont.18 490.lager lista TSKA6 TSKA6-K TSKA2.diodom 22mm 24V Tracon Signalna lampa sa svetl.

92 0.5-8 Spojnica vodova sa opr. 6mm TH70 Stopica caura neiz.17 506.91 12.19 54.5-3 Spojnica vodova sa opr.4-polna TFV4-40300 TFV4-40030 Strujna zast.5-1 mm2.5-2.01 24.37 430.57 14. 16/10 SZ10/8 Stopica okasta neiz.5mm L-7mm E06NR Stopica hilzna neizol.4mm L-16.8 9.1.5-4 Spojnica vodova sa opr. crvena SF113 Spojna sina za TSKA4.65 897.16mm AT25 Stopica caura neiz.25mm E090 Stopica hilzna 1mm L-14. 10mm L-12 E04NR Stopica hilzna neizol.5mm L-7mm E03NR Stopica hilzna neizol.02 1854. 70mm TH120 Stopica caura neiz.4/4.5-4 Stopica neiz.83 265.izolacije 0.5 E08NR Stopica hilzna neizol.1.84 1 1. 4mm TH50 Stopica caura neiz.sklopka 40A/30mA. 10mm TH16 Stopica caura neiz.96 105.72 617.76 491.16mm L-22.21 37.84 22.4-polna NF4P25-500 Strujna zast. sklopka 25A/300mA.92 27.52 1854.3 RVO2.5-2.4/2.25mm L-29mm E19 Stopica hilzna izol.1.5mm2.28 Page 155 .51 195.120mm AT16 Stopica caura neiz.88 12 897.2mm E28 Stopica hilzna izol.31 14.47 28.10/8mm SZ25-12 Stopica okasta neiz.4/3.6mmL-12mm SZ2.1mm L-6mm E05NR Stopica hilzna neizol.48 2. 6mm-L-20mm E26 Stopica hilzna izol.lager lista ZSTHK Spojna caura sa zgrc.5/4mm SZ16-10 Stopica okasta neiz.5 mm2.65 897. 240mm TH25 Stopica caura neiz.6 zuta E22 Stopica hilzna izol. zuta ZSTHP Spojna caura sa zgrc.97 0. 50mm TH6 Stopica caura neiz.ZS19/6R NYGR38/22 Stezni prsten sa d=38mm na d=22m TH150 Stopica caura 150mm TH185 Stopica caura neiz 185mm TH95 Stopica caura neiz 95mm TH10 Stopica caura neiz.1 70.4 RVO2.5-2.12 16.5mm2.34 1659.5-2. plava ZSTHS Spojna caura sa zgrc.2.11 467.sklopka 25A/500mA 4-polna TFV4-40300 Strujna zast.5-2 Spojnica vodova sa oprugom 1.75 2197.47 2094.96 2.4-polna TFV4-63300 NF2P25-30 Strujna zastitna sklopka 25A/30mA 2-polna TFV4-25030 Strujna zastitna sklopka 25A/30mA 4-polna Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 27.73 75.08 40. 35mm TH4 Stopica caura neiz.ZS16/4R ZS12/3R Stezna cev srednje deblj.65 14.4mm L-10mm E07NR Stopica hilzna neizol. izolacije 1.deblj.4 lev RVO2.42 0.sred.4-polna TFV4-63300 Strujna zast.54 38.07 5.28 1820.5mm2 LED-E14-60-WWSpot sijalica LED E14 230V 3W 3000K 60LED LED-E14-60-CW Spot sijalica LED E14 230V 3W 6300K 60LED LED-E27-60-WWSpot sijalica LED E27 230V 3W 3000K 60LED LED-E27-60-CW Spot sijalica LED E27 230V 3W 6300K 60LED LEDGU1060WW Spot sijalica LED GU10 230V 3W 3000K 60LED LEDGU1060CW Spot sijalica LED GU10 230V 3W 6300K 60LED LEDMR1660WWSpot sijalica LED MR16 12V 3W 3000K 60LED LEDMR1660CW Spot sijalica LED MR16 12V 3W 6300K 60LED MG-40-A Srezna navrtka za zaptivnu uvodnicu MG40 ZS16/4R Stezna cev sred.04 150.65 897.deblj. izolacije 4-6 mm2.65 897.48 3.03 113.65 897.sklopka 40A/300mA.alum.5-2.27 2.okasta 2.78 39.65 897.5mm2.8 RVO2.alum.65 897. 25mm TH35 Stopica caura neiz.ZS12/3R ZS19/6R Stezna cev.sklopka 63A/300mA. 16mm TH240 Stopica caura neiz.68 2.67 1521.38 10.1.96 7.12 19.25/12mm TFV4-25300 Strujna zast.

38 60.4mm Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 c 2.41 3.74 1284.0mm Tankozidna cev za zgrc.5-6mm2 Trafix spojka za tvrde bakrene vodove 0.64 495.4-3.86 215.7mm Tankozidna cev za zgrcenje 2:1 crna 19-9.5-4.8m Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 z/z6. E14 11W 2700 Tralux stedljiva sijalica.1-Z Taster u plast.8/1.02 257.75 4.kucistu.5mm2 Trafix spojka za savit.17 2.6mm Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 c 4.51 180.94 1628.2mm Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 pl 9.1-19 Taster u plast.02 1545.55 196.13 57.8/1. bakrene vodove 1.1-19.kucistu.5-4.2mm Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 c 9.73 407.54 52.d=8mm kabla Trafix spojka za savit.5mm2 Tralux stedljiva sijalica.4 159.84 35.86 43.0mm Tank.cev za zgrcenje odnosa 2:1 plava 38.lager lista NF2P25-500 NF4P40-300 TFV2-40300 NF2P40-30 NF4P40-30 NF2P40-500 NF4P40-500 NF4P63-500 NYGBW33S NYGBW33Z ZS381-D ZS381K-D ZS254-D ZS190-D ZS190ZS-D ZSVR48 ZS127-D ZS024-D ZS032-D ZS048-D ZS064-D ZS095-D ZS016-D ZS381 ZS064K-D ZS095K-D ZS064zs-D ZS095zs-D ZSV120 ZSV180 ZSV240 ZSV390 ZSV60 ZSV90 ZSVR30 ZSVR60 ZSVR90 ZSVR120 ZSVR190 ZSVR240 ZSV48 ZSVR390 ZS381ZS-D NYGEA121 NYGEA142P NYGEA131Z NYG2-T TSZ10 KRT KRT8 TFH1 TFH2 TFH3 TFH4 TFM2 TLKF-E14-11KS TLKF-E14-13KS TLKF-E27-11KS Strujna zastitna sklopka 25A/500mA 2-polna Strujna zastitna sklopka 40A/300mA 4-polna Strujna zastitna sklopka 40A/300mA.2-1.06 55.73 230.6 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 c 12.55 202. bakrene vodove 0.1-19 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 pl 6.3:1sa lepkom4.8mm Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1 12/4 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1 18/6 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1 24/8 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1 39/13 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1 6/2 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1 9/3 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1 sa lepkom3/1 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1 sa lepkom6/2 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1 sa lepkom9/3 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1sa lepkom12/4 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1sa lepkom19/6 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 3:1sa lepkom24/8 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa3:1 4.13 407.02 1611.49 422.04 355.2-polna Strujna zastitna sklopka 40A/30mA 2-polna Strujna zastitna sklopka 40A/30mA 4-polna Strujna zastitna sklopka 40A/500mA 2-polna Strujna zastitna sklopka 40A/500mA 4-polna Strujna zastitna sklopka 63A/500mA 4-polna Svetleca taster max 400V zuta 1-Z Svetleca taster max400V zeleno 1-Z Tank.2mm Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 c 3.9 586.83 130.2 1659.6 349.59 2.75-2.075mmx12mmx10m Tipla za fiksiranje kablova 6mm.04 1659.d=8mm kabla Tipla za fiksiranje kablova 8mm.97 27.4-12.8 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 crna 38.1-O Taster u plast.02 1609. cev za zgrcenje odnosa 2:1 crna 38.96 230.07 822.93 510.42 7.08 279.8-2. bakrene vodove 1-4mm2 Trafix spojka za savit.24 215.24 67.86 35.1-Z Tastersko telo NYG2 metal-plastika sa vijcima Teflonska zaptivna traka 0.7-6.96 37.83 Page 156 .5-1.06 52.37 2085.4-3.24 215.4-1.75-2.5-4. bak.5mm Tankozidna cev za zgrcenje 2:1 zut-zel 19-9. vodove 0.odnosa 2:1crna 25.8mm Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 crna 1.6-0.2 3.23 53.54 196.zeleno.95 946.78 398.04 93.4-3.crno.kucistu.52 3.5 Tankozidna cev za zgrcenje odn.crveno.4 153.71 185. E14 13W 2700 Tralux stedljiva sijalica.2mm Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 z/z9.5mm2 Trafix spojka za savit.4mm Tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1 c 6.54 72. E27 11W 2700 Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m kom kom kom kom kom kom kom m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1489.59 1658.92 270.1-19.6 Tankozidna cev za zgrcenje odnosa3:1sa lepkom39/13 Tankozidni cev za zgrcenje 2:1 zut-zel 38.

27 206 115.ruckom i pov.5 29.fluoresc.kabl.41 159 169.stopice 0.kabl.29 416.51 82.82 732. guma 16A 250V Uticnica za sinu 250V/16A C60-DAO Utikac sa bocnim zastitnim kontaktom guma 16A 250V Utvrdjivac vezica sa cepom d-6mm Uvodnik za krovni nosac 1.5 U sina za TSKA35 U sina za TSKA4.16(4)A Uklopni sat sa utikacem TKO-DN Uklopni sat sa utikacem.78 147.82 443.53 Page 157 . E27 2U Tralux stedljiva.50Hz. E27 13W 2700 Tralux stedljiva sijalica.kabl.57 1362.82 443.cev Transformator 100-1500/5A Trojni suko razdelnik Trojni suko razdelnik okretni za 90 stepeni Trostepena sklop.86 443.230V.11 1.33 13. E27 15W 2700 Tralux stedljiva sijalica.5-7mm(U06) U stega(okov-obujmica)za celicno uze 16-19mm U stega(okov-obujmica)za celicno uze 19-22mm U stega(okov-obujmica)za celicno uze 6. sa prod.07 6.57 2141.41 2535.stopice 1.15 345.02 89.3-8mm(U08) U stega(okov-obujmica)za celicno uze 8-9mm(U09) U stega(okov-obujmica)za celicno uze10-11mm(U11) U stega(okov-obujmica)za celicno uze14-16mm(U16) U stega(okov-obujmica)za celicno uze3.op Trostepena sklop.ruckom.5-6mm(9006) Univerz.14 92.55 266.2-5mm(U05) U stega(okov-obujmica0za celicno uze 12-14mm(U13) U stega9okov-obujmica)za celicno uze 22-25mm Uklopni sat 24 sata. ruckom 2-Z Trostepena sklopka sa norm.presa za izol.57 1930.75 67.03 142.97 207.66 1930.5" Uvodnik za krovni nosac 2 Uvrtno vezicno stopalo natur Vezica 200x2.45 906.37 443.22 118.4/3.53 61.25-1(KH16) Univerz.84 133.95 18.5 TB-2 CSTALP 201 T171 Tralux stedljiva sijalica.nedeljni Ulozak za uze 1-3mm Ulozak za uze 12-14mm Ulozak za uze 16-19mm Ulozak za uze 4-5mm Ulozak za uze 5-6mm Ulozak za uze 6-7mm Ulozak za uze 7-9mm Ulozak za uze 9-12mm Univer.presa za neiz.13 15.5 USF35 USF4 USF6 U03 U06 U19 U22 U08 U09 U11 U16 U05 U13 U25 TKO-N TKO-DN TKO-DHE SZIV-3 SZIV-16 SZIV-19 SZIV-5 SZIV-6 SZIV-8 SZIV-10 SZIV-12 LY03B 9006 KH16 KH8 HD156 TP700B TKO-DH TICS-212G C60-DAO TICS-012G 5458-2 TB-1.6 crna(201) Vezica 200x3.06 4.25 195.4/4 U sina za TSKA6 U stega(okov-obujmica) za celicno uze 2-3mm(U03) U stega(okov-obujmica) za celicno uze 4. E27 15W 2700K Tralux stedljiva sijalica.98 184.83 331.kabl. Trostepena sklop.5-6m(HD156) Univerzalni alat za rezanje i guljenje provodnika Uticni nedeljni uklopni sat sa bocnim zas.27 11.57 42.presa za neiz.74 194.07 2415.66 2141.presa za neiz.95 130.lager lista TLKF-E27-13KS TLKF-E27-15FS TLKF-E27-15KS TLKF-E27-20FS TLKF-E27-11 TLKF-2U-E27-1 AV1001500 TDUGO TDUGO9 NYBJ53KLO NYBD53KST NYBJ33KLO NYBD33KST NYGBK3565S USF10 USF16 USF2.82 465.68 124.28 12.83 150.37 2141.dugotrajna komp. 4/2.stopice 1.25-1(KH8) Univerz.presa za neiz. kontakt Uticnica sa bocnim zastitnim kont. E27 20W 2700 Tralux stedljiva sijalica.naticne stopice(LY03B) Univerz.63 161.zuta U sina za TSKA10 U sina za TSKA16 U sina za TSKA2.oprem.6mm crna(171) Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 202.7 104.stopice 1.82 1.sa prod.47 23.sa normalnom ruckom i povr.31 18.kabl.ruckom 2-Z Trostepena sklopka sa svet.45 15.1 22 29.

6 Vezica kablova 180x7.6(531) Vezica kablova 530x9mm natur PA 6.8mm crna PA 6.72 4.otp.na UV zracenje Vezica sa met.6 Vezica kablova 430x9mm natur PA 6.6 mm natur PA 6.04 20.na UV zracenje Vezica sa met.na UV zracenje Vezica sa met.jezikom PA6.53 Page 158 .75 2.otp.na toplotu Vezica kablova 365x7.03 1.jezikom PA6.6 Vezica kablova 250x4.2 mm natur PA 6.6mm crna PA 6.9mm natur PA 6.8mm natur PA 6.94 13.6 mm natur PA 6.6 Vezica kablova 200x4.6mm crna PA 6.na UV zracenje Vezica sa met.17 10.6 otp.72 6.lager lista 131 151 181 191 251 211 221 261 81 121 231 301 1001 130 T130 150 T161 160 180 200 170 190Tracon 250 230 210 300 220 260T 260 371 370 431 430 490 451 450 531 530 541 540 80 761 760 851 120 TU200 TU208 TU223 TU281 TU293 TU338 TU360 TU368 TU140 TU186 TU92 120J 190J Vezica L-130mm/2.6(851) Vezica kablova 98x2.6 mm natur PA 6.6 Vezica kablova 540x7.6 Vezica kablova 850x12.29 2.6mm natur PA 6.6mm crna(231) Vezica L=300x7.26 1.57 2.96 4.6 Vezica kablova 370x3.9mm natur PA 6.98 1.8 crna Vezica L-290mm/4.6 Vezica kablova 200x3.17 6.6 mm natur PA 6.6mm crna PA 6.na UV zracenje Vezica sa met.17 6.6 Vezica kablova 530x9mm crna PA 6.6 Vezica kablova 300x7.6 otp.5 mm natur PA 6.14 4.8mm natur PA 6.6 Vezica kablova 200x2.04 32.otp.2mm Vezica L-98x2.42 32.8mm Vezica L-360x4.34 3.6(541) Vezica kablova 540x7.6 Vezica kablova 75x2.51 20.5 mm natur PA 6.8mm natur PA 6.39 1.6 Vezica kablova 130x2.6 Vezica kablova 290x3.6 Vezica kablova 430x4.8 Vezica L-75mm/2.otp.06 13.06 15.6mm crna(301) Vezica kablova 1000x12.6 Vezica kablova 780x9mm crna PA 6.8mm Vezica L-200x4.6(761) Vezica kablova 780x9mm natur PA 6.8mm natur otp.59 25.8mm crna PA 6.37 7.jezikom PA6.14 2.45 20.67 16.8 mm natur PA 6.8 mm natur PA 6.8 mm natur PA 6.36 2.03 1.67 15.8 natur Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.8 mm natur PA 6.5 Vezica L=290x3.otp.8 Vezica L-250x4.29 6.jezikom PA6.17 4.5 natur Vezica sa natpisnom etiketom 190x4.6(1001) Vezica kablova 130x2.6 Vezica kablova 140x3.jezikom PA6.96 0.87 13.6(431) Vezica kablova 430x4.18 24.37 2.9mm Vezica L-140x3.96 4.jezikom PA6.96 40.81 4.na UV zracenje Vezica sa met.49 6.37 13.6 Vezica L-180mm/7.8mm natur PA 6.jezikom PA6.6(371) Vezica kablova 370x3.jezikom PA6.96 7.08 0.6 Vezica sa met.6 otp.5mm crna PA 6.jezikom PA6.8 5.jezikom PA6.otp.67 0.6(451) Vezica kablova 450x7.na UV zracenje Vezica sa met.8mm crna PA 6.otp.6 mm natur PA 6.6(161) Vezica kablova 160x2.6 Vezica kablova 360x4.53 1.26 0.03 1.na UV zracenje Vezica sa met.na UV zracenje Vezica sa met.6 Vezica kablova 450x7.na UV zracenje Vezica sa met.89 40.03 1.21 15.8 Vezica L-365x7.66 8.6 Vezica kablova 160x2.6 Vezica kablova 365x7.07 6.6 Vezica kablova 290x4.na UV zracenje Vezica sa natpisnom etiketom 110x2.14 2.03 4.otp.8 mm natur PA 6.jezikom PA6.51 0.03 1.

TDT Zatega za uze kukasta-kukasta 10x120mm(FHH10120) Zatega za uze kukasta-kukasta 12x130mm(FHH12130) Zatega za uze kukasta-kukasta 5x70mm(FHH570) Zatega za uze kukasta-kukasta 6x100mm Zatega za uze kukasta-kukasta 6x60mm(FHH660) Zatega za uze kukasta-kukasta 8x110mm(FHH8110) Zatega za uze kukasta-kukasta 8x70mm(FHH870) Zatega za uze okasto-kukasta 10x120mm Zatega za uze okasto-kukasta 8x110mm Zateha za uze kukasta-kukasta 5x50mm(FHH550) Zavrsna caura petozilnih kablova5x6-5x35 46/22. pl.1-3m 250V AC/5A Vremenski relej 1-30m 250V AC/5A Vremenski relej 2-60m 250V AC/5A Y spojnica za kab.19 Page 159 . sav.od bakar.25 85.46 37.TFSS-1Z Zavrsni fazonski komad za trof.5 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-16 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-21 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-29 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-36 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-42 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-48 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-7 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-9 Zaptivni pribor kutije sklopki sa zabr. savijene od bakar.93 78. Zastitno kuciste za aut.5 Zavrsna kapa 4x25-35mm2 40/15 Zavrsna ploca 4/10 Zavrsni cep sa metrickim navojem M40 crna Zavrsni fazonski komad TFSS-2Z Zavrsni fazonski komad TFSS-4 Zavrsni fazonski komad za jednofaznu izv.4 222.5 natur Vijcana prikljucna stezaljka 25mm2 Vijcana stop. ploca 50/70mm2 d=1 Vijcana stopica sa providnim kucistem 1 clan 2kom Vijcana stopica sa providnim kucistem 10mm2 5 clan Vijcana stopica sa providnim kucistem 16mm2 5clan Vijcana stopica sa providnim kucistem 1kom 1 clan Vijcana stopica sa providnim kucistem 2.sa smol.03 278.8 117. 16/25mm2 =8 Vijcana stop. sav.5 PG-16 PG-21 PG-29 PG-36 PG-42 PG-48 PG-7 PG-9 TKT-65/3 TDT FHH10120 FHH12130 FHH570 FHH6100 FHH660 FHH8110 FHH870 FSH10120 FSH8110 FHH550 VE54622 VES124 VES208 VES3515 VL4/10 TMZ-40 TFSS-2Z TFSS-4Z TFSS-1Z TFSS-3Z C60-LAM-Z C60-LAM-S C60-CSEN C60-CSEN-8 TDZ-1D-25 CSHK1000 Vezica sa natpisnom etiketom 200x2.88 220.9 14.72 2178.09 2905.67 67.46 189.65 17.88 319.lager lista 200J TFSS-1CS WCJB-16-25-2 WCJB-25-35 WCJB-16-25 WCJC-16 WCJB-50-70 TBT-6/2 TBT-10 TBT-16 TBT-6/1 TBT-2.5 Vijcana stop. redni D-1P-25A garnitura izolovanih odvrtaca(1000V)(CSHK1000) Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 6.36 194.02 43.36 172.28 38.95 121.93 2178.liva.25 2342.76 33.osig.5 Zavrsna kapa 4x1.9 220.77 1.5mm2 5clan Vijcana stopica sa providnim kucistem 4mm2 5 clan Vijcani stopica sa providnim kucistem 4mm2 5 clan Vrebac napona FV-05 Vremenski relej 0.05 258.1-12s 250V AC/5A Vremenski relej 0.izv.62 188.74 1733.25 32.od bakarnih ploca 25/35mm2 d=1 Vijcana stop.19 14.savijene od bakar.4 21.32 307.81 34.01 176.32 310.24 62.61 259. i zast.5 TBT-4 TBT-6 FV-05 TIR-01 TIR-02 TIR-03 TIR-04 KYT-6-25 PG-11 PG-13.9 194.07 31.87 119.46 79.22 132.11 790.79 122.72 2.4x6-25mm2 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-11 Zaptivna uvodnica sa maticom PG-13.18 164.16 231.62 45.d=8 Vijcana stop. velicine 1 modula.83 202. 24V AC automatski osigurac.5-6mm2 10/4 Zavrsna kapa 4x10-16mm2 20/7. hromirane 16mm2 d=7.5 65.TFSS-3Z Zelena signalna lampica 1P C60-LAM-Z Zuta signalna lampica 1P C60-LAM-S Zvonce(stavlja se na sinu 1P) Zvonce.od bakarnih ploca 16/25mm2.63 51.94 2542.11 835.45 438.29 3.68 100.56 27.18 4.

6 22.11 241.83 428.1 520 480 480 420 440 2100 1986 2360 31 31 31 31 300.8-25.1 848.9 3 5.74 1722.47 350 390 390 420 80 74 19.1 43.5 248.4mm TRAKA005 Perforirana traka u kucistu 15/6.5 10m TU42542 150 R/IR/CL/E27 235-245V Tungsr TU08164 24V 75W classic sijalica E27 Tungsram TU208164 24V 75W classic sijalica E27 Tungsram SVET102 Bistra sijalica 60W E27 A50 TU523361 Halogena stapna sijalica 100W 78mm Tungsram TU523362 Halogena stapna sijalica 200W 117mm Tungsram TU509701 Infra red 150W R/IR/E27 240V Tunsgram TU509715 Infra red 250W R/IR/E27 235/240V Tungsram TU28729 Infra satin 250W E27 Tungsram TU509714 Infra satin 250W E27 220V TUNGSRAM TU509699 Infra sec 150W ER/IR/CL/E27 235-245V TUNGSR TU509702 Infra sec 250W E27 Tungsram TU177890 Metal halogen sijalica 250W E40 Tungsram TU17874 Metal halogen sijalica 400W E40 Tungsram TU178074 Metal halogen sijalica 400W E40 Tunsgram TU515849 Obicna sijalica 100W A50/CL/E27 230V Tungsram TU515854 Obicna sijalica 25W A50/CL/E27 230V Tungsram TU515855 Obicna sijalica 40W A50/CL/E27 230V Tungsram TU515856 Obicna sijalica 60W A50/CL/E27 230V Tungsram TU522047 Sijalica fluo sol 160W E27 Tungsram TU516786 Sijalica mala kugla clear 25W E14 Tungsram TU63464 Sijalica mala kugla clear 25W E27 Tungsram TU62639 Sijalica mala kugla frost 40W E14 Tungsram TU512876 Sijalica natrijum 150W E40 Tungsram TU508181 Sijalica soft 40W T45/SL/E27 Tungsram TU509690 Sijalica spotna 40W R50 E14 220V Tungsram TU509691 Sijalica spotna 40W R63 E27 220V Tungsram TU510351 Sijalica spotna 60W R50 E14 220V Tungsram TU509692 Sijalica spotna 60W R63 E27 220V Tungsram TU523070 Sijalica stedljiva 3U 20W T3/E27 6500K Tungsram SVET104 Sveca sijalica 25W E14 bistra Tungsram TU508135 Sveca sijalica 40W E14 bistra Tungsram SVET103 Sveca sijalica 60W E14 bistra Tungsram TU508136 Sveca sijalica 60W E14 bistra Tungsram UNI611523 Metal halog.1 43.66 38 39 39 1050 69 82 85 82 85 340 28.5 28.5kW(zatvara) PYF14A podnozje minijaturnog releja PYF14A RSPTF-14A podnozje minijaturnog releja snage RSPTF-14A JC03 samolepljiva etiketa d=20mm L3'(JC03) NF2P63-300 strujna zastitna sklopka 63A/300mA ZS508-D tankozidna cev za zgrcenje odnosa 2:1c 50.reflektor 250W E40 UNILUX URMET956/41 5W Video set 1 FAM 956/41 URMET956/42 5Z.75 120 38.84 8.55 335.5 10m TRAKA007 Perforirana traka u kucistu 20/8.46 350.54 28.5 10m TRAKA006 Perforirana traka u kucistu 20/6.83 248.lager lista NTK klesta nozastog osiguraca 1000V TR1D1210V7 kontaktor 12A 400V 5.54 6435 28350 38640 6677 8426 819 3623 14.V2 Video set SMYLE+A URMET1129/501Audio kit 1na1 1129/501 URMET URMET1129/502Audio kit 1na2 1129/502 URMET URMET1134/1 Slusalica utopija 4+N 1134/1 URMET URMET786/4 Transformator sa releom 786/4 URMET E01703 Dozna kutija PVC sa poklopcem 100x100 E01721 Gips dozna fi68 U E01722 Gips dozna fi78 U GKD100 Gips kutija dozna 100x100 KD150 Kutija dozna 150x150 E01701 Kutija dozna fi60 KDFI78 Kutija dozna fi78 Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Tracon Traka Traka Traka Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram Tungsram UNILUX URMET URMET URMET URMET URMET URMET Unimont Unimont Unimont Unimont Unimont Unimont Unimont kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 523.9 Page 160 .

17 498 253.5V-C VARTA SUPERLIFE kom Varta Superlife 2020-R20-1. 4903-LR03-1. VARTA POWERkom ACCUS Varta Power ACCU 56720-HR20-D-3000mAh punj.61 296.6 46.99 96 83.2 16.5 Unimont kom Uvodnik gumeni PG 16 Unimont kom Uvodnik gumeni PG 21 Unimont kom Uvodnik gumeni PG 29 Unimont kom Uvodnik gumeni PG 36 Unimont kom Uvodnik gumeni PG 42 Unimont kom Uvodnik gumeni PG 60 Unimont kom Uvodnik gumeni PG 9 Unimont kom Bat. VARTA POWERkom ACCUS Varta Power ACCU 56722-6F22-9V-200mAh punj. VARTA ELECTRONICS kom Varta Electronics CR2025-3V Lithium dugm.22 47 84. VARTA ELECTRONICS kom Varta Electronics V12GA-LR43-1.08 6 252 232.5V-dugm.5V-normal VARTA SUPERLIFE kom Varta Superlife 2014-R14-1. VARTA POWERkom ACCUS Varta Power ACCU 56763-HR3-AAA-1000mAh punj.9 12.47 65.5V-AAA VARTA MAX TECH kom Varta Max Tech 4706-LR6-1.1 7.08 13. 4914-LR14-1. VARTA ELECTRONICS kom Varta Electronics CR2016-3V Lithium dugm.5V-AA VARTA MAX TECH kom Varta Phone Power T398-HR3-1.05 Page 161 .27 65.32 100.47 25. 4920-LR20-1.61 380.4V 300mAh T104GP VARTA kom Varta Superlife R03 AAA VARTA kom Varta Easy Energy 15min ultra fast charger 2500/mA VARTA EASY ENERGY kom Varta Easy Energy Pocket charger AA-AAA 5706210140 VARTA EASY ENERGY kom Varta Easy Energy Universal charger AA-AAA-C-D-9V VARTA EASY ENERGY kom Varta Easy Energy mini charger AA-AAA 57066101401 VARTA EASY ENERGY kom Varta Electrics CR1620-3V Lithium dugm.2 10.5V-AA VARTA SUPERLIFE kom Varta Superlife 2012-3R12-4.44 27.63 60 59 298 232.5V-AAA VARTA HIGH ENERGY kom Varta High Energy bat.85 735. 4922-6LR61-9V-6AM6 VARTA HIGH ENERGY kom Varta Industrial 6LR61-9V VARTA INDUSTRIAL kom Varta Industrial LR03-AAA VARTA INDUSTRIAL kom Varta Industrial LR6-AA VARTA INDUSTRIAL kom Varta Lithium CR123A VARTA LITHIUM kom Varta Lithium CR2 VARTA LITHIUM kom Varta Longlife LR3 VARTA LONGLIFE kom Varta Max Tech 4703-LR03-1.48 115 169.2V 230mAh CFL 1700H sa pl.86 162. VARTA kom Baterija za telefon 2. VARTA POWERkom ACCUS Varta Power ACCU 56706-HR6-AA-2100mAh punj.01 219.21 5293 870 1930 761.24 187.5V-D VARTA SUPERLIFE kom Varta Superlife 2022-6F22-9V VARTA SUPERLIFE kom Razvodna tabla VI-CO 12 osig.5 UG16 UG21 UG29 UG36 UG42 UG60 UG9 VAR120005 VAR490473 VAR280163 VAR280041 VAR280040 VAR280095 VAR280125 VAR280005 VAR280006 VAR280007 VAR280008 VAR280097 VAR280072 VAR280059 VAR280023 VAR280024 VAR280021 VAR280022 VAR280017 VAR280133 VAR280132 VAR280122 VAR280035 VAR280034 VAR280119 VAR280036 VAR280037 VAR280142 VAR280045 VAR280047 VAR280082 VAR280091 VAR280083 VAR280081 VAR280048 VAR280044 VAR280134 VAR280135 VAR280058 VAR280057 VAR280055 VAR280056 VAR280054 ELM007 Kutija za trofaznu uticnicu u zid III U Unimont kom Luster kuka sa golim vijkom Unimont kom Luster kuka sa kukom Unimont kom OG kutija sa 6 uvoda Unimont kom Poklopac razvodne kutije 100x100 U Unimont kom Poklopac razvodne kutije fi78 U Unimont kom Uvodnik gumeni PG 13. VARTA ELECTRONICS kom Varta Electronics CR2032-3V Lithium dugm.za uklopni sat 1.47 166 43 45 268 300 50.89 96 72 80 126. VARTA POWERkom ACCUS Varta Power ACCU 56756-HR6-AA-2500mAh punj.82 536 846.92 275 74 74 25. VARTA POWERkom ACCUS Varta Power ACCU 56714-HR14-C-3000mAh punj.8 51 78 13.21 143. VARTA POWERkom ACCUS Varta Professional LR03 VARTA PROFESSIONAL kom Varta Professional LR6 VARTA PROFESSIONAL kom Varta Superlife 2006-R6-1. VARTA POWERkom ACCUS Varta Power ACCU 56716-HR6-AA-1600mAh punj.5V-D VARTA HIGH ENERGY kom Varta High Energy bat. VARTA ELECTRONICS kom Varta Electronics V23GA-MN21-12V Alkalne VARTA ELECTRONICS kom Varta High Energy bat.2 22.5V-C VARTA HIGH ENERGY kom Varta High Energy bat.lager lista E028 E03202 E033203 OGKD E027 E026 UG13. nazidna VICO kom 21.2V-800mAh VARTA PHONE kom POWER Varta Power ACCU 56703-HR3-AAA-800mAH punj. 4906-LR6-1.5V Alkalne dugm. VARTA ELECTRONICS kom Varta Electronics V13GA-LR44-1.5V-AA VARTA HIGH ENERGY kom Varta High Energy bat.

15 183.92 1807.6 540.2 0 648 Page 162 .8 26. nazidna Razvodna tabla VI-CO 24 osig. uzidna Razvodna tabla VI-CO 36 osig.grlo VT265 GU10 grlo halogeno VT276 senzor pokreta beli VT3011 15W nenonska strela VICO VICO VICO VICO VICO VICO VICO VICO VICO VICO VICO VICO VICO VIMAR VIMAR VIMAR VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 735.25 2403 1089 2610 891 1125 414 441.5mm 10A Vito Kontroler 3 linije 100m Vito LED traka hladna bela 12V 1P 68 5M Led traka plava 12V 1P68 5M VITO Neonska strela 13W Vito Neonska strela 13W Vito Neonska strela 21W Vito PLC sijalica VO14426-26W/6400K/G24 Vitoone Panik svetiljka led Vito Porcelan Grlo E27 VISECE VT263 EE Spoljna ugradna lampa GU10 50W IP67 matchrome Spot lamp E14 beli Svetiljka otvorena VT3140 1x40W Svetiljka otvorena VT3240 2x40W Trafo elektronski VT 450 60W za halogen sijalice Trafo elektronski VT 451 105W/12V Ugradni sjajni raster 2x36W Vito VITO Garden lamp VT747D -12X0.67 1047.75 1295. nazidna Razvodna tabla VI-CO 8 osig.35 ker. uzidna Naizmenicni prekidac 10A beli Vimar Ram za 1 modul glatni beli Vimar Uticnica obicna Euro 15A bela 16233. uzidna Razvodna tabla VI-CO 16 osig.hal.92 1388.12W/IP44/LED VT 268 grlo luster E14 Vito VT 464 Prigusnica 36W Vito VT LED GU10 220V Vito VT021 plava stona lampa VT022 crvena stona lampa VT031 hrom stona lampa VT037 plava stona VT1012 4x18W/T8 ugradni raster Vito arm.5 VT6708 VT846WW VT846 VT2001/13 VT3100-13W VT3100-21W TMI14426 VT299 VT263 VT538 VT900 VT3140 VT3240 VT450 VT451 VT1013 VT747D VT268 VT464 VTLGU10/W VT021 VT022 VT031 VT037 VT1012 VT2001/21 VT2001/28 VT2001/6 VT2001/8 VT250 VT264 VT265 VT276WH VT3011/15 Razvodna tabla VI-CO 12 osig.09 480.92 35 288 278.07 269.7 205 335 1890 2020.15 270 76.95 540 195 187.B Baterijska lampa zidna E27/60W IP44 Vito Brodska svetiljka bela 60W F18 18W BLB/G13 UV Vito Fluo cev 32W T5 kruzna Vito Fluo cev 32W T9 kruzna Vito Fluo cev 36W BLB VITO Kabl za VT2001 150cm Klemna keramicka 2x2.71 267. uzidna Razvodna tabla VI-CO 4 osig.25 45 2151 288 594 956.77 480.04 980 980 1388. nazidna Razvodna tabla VI-CO 4 osig.01 108 10.69 1807.lager lista ELM014 ELM008 ELM015 ELM009 ELM016 ELM010 ELM012 ELM025 ELM024 ELM005 ELM011 ELM006 ELM013 VIM16004B VIM17080B VIM020053 VT751 VT301C VT18W VT32T5 VT32T9 VTBLB36 VT2001KABL VT2x2. uzidna Razvodna tabla VI-CO 6 osig. uzidna Razvodna tabla VI-CO 8 osig. nazidna Razvodna tabla VI-CO 16 osig. nazidna Razvodna tabla VI-CO 6 osig.5 569. uzidna Razvodna tabla VI-CO 24 osig.6 437 190 399 1093.77 540./rigips VT2001 21W neonska strela VT2001 28W neonska strela VT2001 6W neonska strela Vito VT2001 8W nenonska strela VT250 Zvono 220V Vito VT264 15cm/g6.5 18 756 3330 3330 531 1062 1539 115. nazidna Razvodna tabla VI-CO 36 osig.

6 signalni (Z) J-Y(St)Y 10x2x0.5 gumeni (Z) GG/J 4x0.44 39.62 152.39 51.5 gumeni (Z) GG/J 5x0.68 88.26 150.1 239.08 65.42 82.75 gumeni (Z) GG/J 2x1 gumeni (Z) GG/J 2x1.8 signalni bezhalogeni (Z) J-H(ST)H 20x2x0.09 232.44 38.49 99 99 99 99 1620 1620 342 342 486 648 846 972 1251 1332 1268.13 193.79 282.42 64.5 gumeni (Z) GG/J 2x2.12 108.49 303.51 94.lager lista VT3011/18 VT3011/36 VT422 VT441 VT442 VT443 VT444 VT6008-30 VT764 VT770 VT809 VT810 VT811 VT811/R VT843-60W VT843-30W VT902GOLD VT903 VT907CHROM VT916 VT917 VT920 VT921CHROM VT921 VT923 VT930 VT931 VT936 VM00020011 VM00024081 EPN50315 EPN50415 EPN5042.4 1692.5 gumeni (Z) GG/J 4x2.75 131.22 82.75 gumeni (Z) GG/J 4x1 gumeni (Z) GG/J 4x1.5 gumeni (Z) GG/J 3x2.13 149.77 680.5 rudarski gumeni (Z) EPN 50 4x2.56 117.6 signalni VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VITO VM VM ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 747 948.5 gumeni (Z) GG/J 5x2.8 signalni (Z) J-Y(St)Y 1x2x0.16 59.5 rudarski gumeni (Z) EPN 50 4x4 rudarski gumeni (Z) GG/J 2x0.5 rudarski gumeni (Z) EPN 50 4X1.05 72.75 gumeni (Z) GG/J 5x1 gumeni (Z) GG/J 5x1.12 40.86 156.5 gumeni (Z) GG/J 3x0.75 gumeni (Z) GG/J 3x1 gumeni (Z) GG/J 3x1.5CN EPN5044 KBLG115 KBLG116 KBLG117 KBLG118 KBLG119 KBLG120 KBLG121 KBLG122 KBLG123 KBLG124 KBLG125 KBLG126 KBLG127 KBLG146 KBLG128 KBLG129 JHSTH1206 KBSI017 KBSIH20206 KBSIH2206 KBSI2208 KBSI004 KBSI009 KBSI100 VT3011 18W neonska strela VT3011 36W neonska strela VT422 50W/MR16 ZIDNA LAMPA VT441 spot lampa VT442 spot lampa 2/1 VT443 spot lampa 3/1 VT444 spot lampa 4/1 VT6008 30W strela VITO VT764 bastenska lampa zidna E27/mini IP44 VT770 Bastenska lampa zidna E27/60W IP44 VT809 LED mini nocna lampa plava VT810 LED crvena nocna lampa VT811 LED mini nocna lampa plava VT811 LED mini nocna lampa roza VT843 60W/220V-12V napajanje za LED trak IP66 Vito VT843 Napajanje za led trake IP66 30W/220V-12V VT902 Spot lampa gold E14 VT903 Spot lamp E14 chrome VT907 Spot lampa chrome E27 VT916 bela E14 sina VT917 Spot lampa chrome 2x40W R50 E14 VT920 bela E14 sina VT921 Spot lampa chrome 3x40W E14 VT921 Spot lampa mat chrome 3x40w R50 E14 VT923 Spot lampa E14 chrome krug VT930 Spot lampa bela 3x 100W R80 E27 VT931 Spot lampa chrome 3x100w R80 E27 VT936 Spot lampa zlatna 3x100w R80 E27 Razvodnik T "IB-1" VM ( 222 ) Utikac L monofazni VM ( 206 ) (Z) EPN 50 3X1.6 signalni bezhalogeni (Z) J-H(ST)H 2x2x0.64 Page 163 .89 14.53 738 1413 2178 3384 1063.93 1197 1548 1548 138 100 118.8 signalni bezhalogeni (Z) J-Y(St)Y 10x2x0.1 101.09 50.6 signalni bezhalogeni (Z) J-H(ST)H 2x2x0.44 27.5 gumeni (Z) J-H(ST)H 1x2x0.6 signalni bezhalogeni (Z) J-H(ST)H 1x2x0.

63 64.33 38.5 bezhalogeni (Z) N2XH-J 5x25 bezhalogeni (Z) N2XH-J 5x4 bezhalogeni (Z) N2XH-J 7x1.5 bezhalogeni (Z) NHXHX-J 1x70 gumena bezhalogena (Z) NHXHX-J 4x4 gumena bezhalogena (Z) P-1 zeleno/zuta (Z) P-1.5 crvena (Z) P-1.6 signalni (Z) J-Y(St)Y 6x2x0.93 10.5 zeleno/zuta (Z) P-10 crna (Z) P-10 plava (Z) P-10 smedja (Z) P-10 zeleno/zuta (Z) P-2.5 bezhalogeni (Z) N2XH-J 3x2.75 (Z) LIYCY 2x1 (Z) LIYCY 2x1.63 15.14 Page 164 .36 118.03 22.99 92.5 bezhalogeni (Z) N2XH-J 4x1.15 70.8 signalni (Z) J-Y(St)Y 2x2x0.68 36.6 signalni (Z) J-Y(St)Y 2x2x0.86 50.52 15.5 (Z) LIYCY 12x0.75 (Z) LIYCY 7x0.4 30.47 51.5 smedja (Z) P-1.8 signalni (Z) J-Y(St)Y 4x2x0.6 signalni (Z) J-Y(St)Y 3x2x0.5 (Z) LIYCY 3x2.61 333.5 bezhalogeni (Z) N2XH-J 5x10 bezhalogeni (Z) N2XH-J 5x2.88 109.8 signalni (Z) Koaks.5 crvena ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 22.12 170.5 plava (Z) P-1.72 179.37 5325.23 280.lager lista KBSI104 KBSI106 KBSI010 KBSI001 KBSI105 KBSI102 KBSI016 KBSI002 KBSI007 KBSI103 KBSI003 KBSI008 KBRG003 KBOEL069 KBOEL061 KBOEL062 KBOEL065 KBOEL051 KBOEL008 KBOEL155 KBOEL050 KBOEL156 LIYCY315 KBOEL157 KBOEL011 KBOEL009 KBOEL158 KBOEL052 KBOEL150 KBOEL063 KBOEL064 N2HX4120 KBPB005 KBPB002 KBPB008 N2XH435 N2XH470 KBPB003 N2XH510 KBPB004 N2XH525 KBPB006 KBPB001 KBPB007 NHXHX170 KBPB011 PRBP1 PRBP017 PRBP103 PRBP016 PRBP104 PRBP018 PRBP029 PRBP028 PRBP105 PRBP030 PRBP020 PRBP106 (Z) J-Y(St)Y 1x2x0.13 99.8 signalni (Z) J-Y(St)Y 3x2x0.38 650.75 (Z) LIYCY 4x1 (Z) LIYCY 5x0.47 46.46 75.5 bezhalogeni (Z) N2XH-J 4x35 bezhalogeni (Z) N2XH-J 4x70 bezhalogeni (Z) N2XH-J 5x1.4 150.11 177.13 99.64 3108.55 128.6 signalni (Z) J-Y(St)Y 6x2x0.13 114.52 15.75 (Z) N2HX-J 4x120 bezhalogeni (Z) N2XH-J 3x1.13 25.65 1596.8 signalni (Z) J-Y(St)Y 20x2x0.5 crna (Z) P-1.4 875.18 68.79 313. RG-58 C/U 50 Ohm koaksialni (Z) LIYCY 10X0.5 (Z) LIYCY 4x0.19 231.6 signalni (Z) J-Y(St)Y 20x2x0.27 94.37 188.61 61.36 108.14 25.6 signalni (Z) J-Y(St)Y 4x2x0.8 signalni (Z) J-Y(St)Y 5x2x0.75 (Z) LIYCY 10x0.34 124.5 bezhalogeni (Z) N2XH-O 2x1.13 99.7 186.52 47.5 crna (Z) P-2.5 (Z) LIYCY 5x0.07 81.47 103.75 (Z) LIYCY 3x1 (Z) LIYCY 3x1.52 15.99 87.75 (Z) LIYCY 5x1 (Z) LIYCY 6x0.52 99.25 75.21 149.75 (Z) LIYCY 12x1 (Z) LIYCY 2x0.5 (Z) LIYCY 3x0.52 15.03 1656.26 106.38 61.6 81.

69 15.5 crna (Z) P/F-2.73 10.62 165.08 6.08 6.94 58.69 15.8 108.19 8.77 39.5 smedja (Z) P/F-2.08 6.08 8.94 58.75 crvena (Z) P/F-0.lager lista PRBP019 PRBP102 PRBP021 PRBP023 PRBP022 PRBP100 PRBP024 PRBP026 PRBP025 PRBP101 PRBP027 PRBL236 PRBL203 PRBL237 PRBL204 PRBL238 PRBL253 PRBL053 PRBL163 PRBL052 PRBL222 PRBL054 PRBL170 PRBL056 PRBL167 PRBL055 PRBL169 PRBL057 PRBL171 PRBL059 PRBL164 PRBL058 PRBL161 PRBL060 PRBL071 PRBL180 PRBL070 PRBL155 PRBL072 PRBL089 PRBL088 PRBL090 PRBL092 PRBL091 PRBL093 PRBL101 PRBL102 PRBL200 PRBL100 PRBL095 PRBL094 PRBL096 PRBL062 PRBL165 PRBL061 PRBL166 PRBL063 PRBL098 (Z) P-2.5 crvena (Z) P/F-1.75 crna (Z) P/F-0.75 bela (Z) P/F-0.8 108.91 25.85 1846.39 Page 165 .75 smedja (Z) P/F-0.91 25.5 zeleno/zuta (Z) P/F-240 crna ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 25.91 25.5 plava (Z) P/F-0.19 8.25 1216.69 15.77 58.75 zeleno/zuta (Z) P/F-1 bela (Z) P/F-1 crna (Z) P/F-1 crvena (Z) P/F-1 plava (Z) P/F-1 smedja (Z) P/F-1 zeleno/zuta (Z) P/F-1.19 8.73 15.5 bela (Z) P/F-1.5 bela (Z) P/F-0.5 plava (Z) P/F-1.25 1520.5 zeleno/zuta (Z) P/F-10 crna (Z) P/F-10 crvena (Z) P/F-10 plava (Z) P/F-10 smedja (Z) P/F-10 zeleno/zuta (Z) P/F-120 crna (Z) P/F-120 plava (Z) P/F-120 zeleno/zuta (Z) P/F-150 crna (Z) P/F-150 plava (Z) P/F-150 zeleno/zuta (Z) P/F-16 crna (Z) P/F-16 plava (Z) P/F-16 smedja (Z) P/F-16 zeleno/zuta (Z) P/F-185 crna (Z) P/F-185 plava (Z) P/F-185 zeleno/zuta (Z) P/F-2.14 25.19 8.5 smedja (Z) P-2.19 8.73 10.5 crvena (Z) P/F-2.5 crna (Z) P/F-0.59 165.8 108.85 1846.5 plava (Z) P/F-2.62 165.5 plava (Z) P-2.25 1216.8 108.73 10.5 crna (Z) P/F-1.73 10.5 smedja (Z) P/F-1.77 39.5 crvena (Z) P/F-0.91 2450.08 6.73 10.5 zeleno/zuta (Z) P-4 crna (Z) P-4 plava (Z) P-4 smedja (Z) P-4 zeleno/zuta (Z) P-6 crna (Z) P-6 plava (Z) P-6 smedja (Z) P-6 zeleno/zuta (Z) P/F-0.85 25.8 1216.62 1846.91 25.59 1250.69 108.69 15.14 39.94 58.59 1520.19 10.75 plava (Z) P/F-0.94 6.5 smedja (Z) P/F-0.14 25.62 165.69 15.77 39.

48 957.28 41.26 96.48 Page 166 .28 41.46 724.48 957.5 bela Licnasti (Z) PP/J 4x2.98 519.39 2450.26 365.48 957.12 70.5 crna Licnasti (Z) PP/J 3x2.26 247.66 55.75 bela Licnasti (Z) PP/J 2x1 bela Licnasti (Z) PP/J 2x1.75 bela Licnasti (Z) PP/J 5x1 bela Licnasti (Z) PP/J 5x1.75 bela Licnasti (Z) PP/J 3x1 bela Licnasti (Z) PP/J 3x1.61 78.04 95.5 bela Licnasti (Z) PP/J 3x0.35 43.lager lista PRBL097 PRBL099 PRBL074 PRBL073 PRBL168 PRBL075 PRBL077 PRBL076 PRBL178 PRBL078 PRBL065 PRBL201 PRBL064 PRBL223 PRBL066 PRBL080 PRBL079 PRBL224 PRBL081 PRBL068 PRBL299 PRBL067 PRBL162 PRBL069 PRBL083 PRBL082 PRBL084 PRBL086 PRBL085 PF95SM PRBL087 KBL116 KBL102 KBL103 KBL026 KBL027 KBL028 KBL029 KBL030 KBL031 KBL032 KBL315 KBL033 KBL036 KBL037 KBL038 KBL039 KBL040 KBL046 KBL041 KBL042 KBL043 KBL044 KBL045 PRBL160 KBL048 KBL0480 KBL050 (Z) P/F-240 plava (Z) P/F-240 zeleno/zuta (Z) P/F-25 crna (Z) P/F-25 plava (Z) P/F-25 smedja (Z) P/F-25 zeleno/zuta (Z) P/F-35 crna (Z) P/F-35 plava (Z) P/F-35 smedja (Z) P/F-35 zeleno/zuta (Z) P/F-4 crna (Z) P/F-4 crvena (Z) P/F-4 plava (Z) P/F-4 smedja (Z) P/F-4 zeleno/zuta (Z) P/F-50 crna (Z) P/F-50 plava (Z) P/F-50 smedja (Z) P/F-50 zeleno/zuta (Z) P/F-6 crna (Z) P/F-6 crvena (Z) P/F-6 plava (Z) P/F-6 smedja (Z) P/F-6 zeleno/zuta (Z) P/F-70 crna (Z) P/F-70 plava (Z) P/F-70 zeleno/zuta (Z) P/F-95 crna (Z) P/F-95 plava (Z) P/F-95 smedja (Z) P/F-95 zeleno/zuta (Z) P/L 2x0.39 259.94 363.11 18.23 44.98 63 63 63 63 63 724.5 bela Licnasti (Z) PP/J 4x0.5 bela Licnasti (Z) PP/J 5x4 bela Licnasti (Z) PP/J 5x4 crna Licnasti (Z) PP/J 5x6 bela Licnasti (Z) PP/J 5x6 crna licnasti (Z) PP/J 7x1.51 34.5 bela Licnasti (Z) PP/J 4x4 bela Licnasti (Z) PP/J 4x6 bela Licnasti (Z) PP/J 5x0.5 bela Licnasti (Z) PP/J 3x1.5 crna Licnasti ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 2450.79 125.35 247.78 40.32 59.28 41.28 519.42 202.55 307.46 957.75 bela Licnasti (Z) PP/J 4x1 bela Licnasti (Z) PP/J 4x1.5 bela Licnasti (Z) PP/J 2x2.94 259.5 bela Licnasti pljosnati (Z) P/L 2x0.59 137.7 31.75 bela Licnasti pljosnati (Z) PP 2x1.26 59.94 259.35 24.46 153.73 41.5 bela Licnasti (Z) PP/J 5x2.73 363.5 Uzidni (Z) PP/J 2x0.73 363.98 519.02 42.98 519.94 259.46 724.59 365.95 55.28 41.73 363.32 71.48 13.

21 213.22 222.5 Uzidni (Z) PPY 5x4 Uzidni (Z) PPY 5x6 Uzidni (Z) PPY 7x1.5 bela Licnasti (Z) PP/L 2x0.76 376.5 Pljosnati (Z) PP/R 3x1.5 Podzemni (Z) PP00 30x1.82 311.75 bela Licnasti (Z) PP/L 5x0.5 Podzemni (Z) PP00 4x2.75 bela Licnasti (Z) PP/L 5x1.74 72.5 bela Licnasti (Z) PP/L 5x2.05 86.27 31.4 GM podzemni telefonski kabel (Z) TK59 75x4x0.5 Podzemni (Z) PP00 19x1.79 52.78 284.68 34.84 104.5 Podzemni (Z) PP00 1x35 Podzemni (Z) PP00 1x95 Podzemni (Z) PP00 24x1.5 Podzemni (Z) PP00 2x1.5 Pljosnati (Z) PP/R 2x2.7 50.75 bela Licnasti (Z) PP/L 2x1.96 200.2 83.01 51.5 Uzidni (Z) PPY 3x4 Uzidni (Z) PPY 3x6 Uzidni (Z) PPY 4x1.5 Podzemni (Z) PP00 5x4 Podzemni (Z) PP00 5x6 Podzemni (Z) PP00 7x1.39 12.05 136.33 297.61 101.18 278.5 Uzidni (Z) TI20 2x0.7 264.18 773.5 crvena/plava telefonski (Z) TI20 2x0.59 56.5 bela Licnasti (Z) PP/L 4x0.73 352.3 7.16 47.17 180.3 167.6 M podzemni telefonski kabel (Z) TK59 1x4x0.5 Podzemni (Z) PP00 7x2.06 806.41 143.6 M podzemni telefonski kabel (Z) TK59 25x4x0.6 23.59 53.63 158.44 228.5 Uzidni (Z) PPY 5x2.5 bela Licnasti (Z) PP/R 2x1.15 40.5 Uzidni (Z) PPY 4x4 Uzidni (Z) PPY 4x6 Uzidni (Z) PPY 5x1.5 Podzemni (Z) PP00 4x4 Podzemni (Z) PP00 4x6 Podzemni (Z) PP00 5x1.56 584.98 91.91 244.6 55.91 375.5 Podzemni (Z) PP00 3x1.09 239.13 474.57 256.64 56.22 150.5 Uzidni (Z) PPY 4x2.5 Podzemni (Z) PP00 3x4 Podzemni (Z) PP00 3x6 Podzemni (Z) PP00 40x1.3 Page 167 .55 155.8 bela/plava telefonski (Z) TK33-U 1x4x0.5 bela Licnasti (Z) PP/L 3x0.6 bela/plava telefonski (Z) TI20 2x0.75 bela Licnasti (Z) PP/L 3x1.81 82.83 84.5 Pljosnati (Z) PP00 10x1.57 41.6 samonoseci telefonski kabel (Z) TK59 10x4x0.92 998.32 114.4 GM podzemni telefonski kabel ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 16.84 0 5.5 Podzemni (Z) PP00 4x1.lager lista KBL190 KBL101 KBL105 KBL115 KBL104 KBL106 KBL118 KBL117 KBL199 KBPL005 KBPL006 KBPL007 KBPL008 KBZ075 KBZ076 KBZ077 KBP1035 KBZ403 KBZ078 KBZ402 KBZ079 KBZ041 KBZ042 KBZ043 KBZ044 KBZ080 KBZ047 KBZ048 KBZ049 KBZ050 KBZ062 KBZ063 KBZ064 KBZ065 KBZ073 KBZ074 PP00A1240 KBP019 KBP020 KBP021 KBP022 KBP024 KBP025 KBP026 KBP027 KBP029 KBP030 KBP031 KBP032 KBP034 KBTE003 KBTE004 KBTE005 TK33-001 TK5910406 TK59-001 TK59-003 TK59-004 (Z) PP/L 2x0.89 196.5 Podzemni (Z) PP00-A 1x240 Podzemni (Z) PPY 3x1.5 Podzemni (Z) PP00 14x1.29 127.6 67.5 Podzemni (Z) PP00 5x2.5 Pljosnati (Z) PP/R 3x2.5 Podzemni (Z) PP00 3x2.5 Uzidni (Z) PPY 3x2.86 390.

48 1485.5 mrezni kabel DOBOS 9 Dobos 100 Dobos 120 Dobos 140 Dobos 180 Dobos 60 Dobos 70 Dobos 80 Dobos110 Dobos160 H-155 koaksijalni kabel wireless internet (Z) EPN 50 4x25 rudarski gumeni (Z) EPN 50 4x35 rudarski gumeni (Z) N2XH-J 4x50 bezhalogeni (Z) N2XH-J 5x16 bezhalogeni (Z) NHXHX-J 4x95 gumena bezhalogena (Z) NHXMH-J 5x10 PVC bezhalogeni (Z) PP/J 4x10 bela Licnasti (Z) PP/J 5x10 bela Licnasti (Z) PP00 1x185 Podzemni (Z) PP00 1x50 Podzemni (Z) PP00 1x70 Podzemni (Z) PP00 3x10 Podzemni (Z) PP00 3x16 Podzemni (Z) PP00 3x185 Podzemni (Z) PP00 4x10 Podzemni (Z) PP00 4x120 Podzemni (Z) PP00 4x150 Podzemni (Z) PP00 4x16 Podzemni (Z) PP00 4x185 Podzemni (Z) PP00 4x240 Podzemni (Z) PP00 4x25 Podzemni (Z) PP00 4x35 Podzemni (Z) PP00 4x50 Podzemni (Z) PP00 4x70 Podzemni (Z) PP00 4x95 Podzemni (Z) PP00 5x10 Podzemni (Z) PP00 5x16 Podzemni (Z) PP00 5x25 Podzemni (Z) PP00 5x35 Podzemni (Z) PP00 5x50 Podzemni (Z) PP00 5x70 Podzemni (Z) PP00 5x95 Podzemni (Z) PP00-A 4X185 Podzemni (Z) PP00-A 4x120 Podzemni (Z) PP00-A 4x150 Podzemni (Z) PP00-A 4x16 Podzemni (Z) PP00-A 4x240 Podzemni (Z) PP00-A 4x25 Podzemni (Z) PP00-A 4x35 Podzemni (Z) PP00-A 4x50 Podzemni (Z) PP00-A 4x70 Podzemni (Z) PP00-A 4x95 Podzemni (Z) PPY 3x10 Uzidni (Z) PPY 4x10 Uzidni ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D m m m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 82.76 756.51 1442.6 2220.95 4102.49 344.33 526.81 1574.76 1788.17 2468.66 388.6 samonoseci telefonski kabel (Z) UTP 4x2x0.31 6317.09 4035.66 631.38 272.01 7908.72 4947.79 881.07 730.05 Page 168 .13 70 1761.59 0 0 0 1158.69 565.01 380.65 28.63 450.66 0 3491.07 137.19 2095.53 1022.33 141.24 957.05 738.8 samonoseci telefonski kabel (Z) TK59-U 3x4x0.99 676.49 208.97 653.14 748.16 993.67 2777.6 1146.7 462.1 936.36 729.66 2042.56 2991.79 451 5135.33 10367.61 6532.02 1490.lager lista TK591408 TK59-002 KBCAT004 DOBOS9 DOBOS10 DOBOS12 DOBOS14 DOBOS18 DOBOS6 DOBOS7 DOBOS8 DOBOS11 DOBOS16 KBRG006 EPN-50-25 EPN002 KBP400 KBPB010 KBPB012 KBPB013 KBL047 KBL049 KBZ1185 KBZ401 KBZ400 KBZ045 KBZ046 KBZ3185 KBZ051 KBZ058 KBZ059 KBZ052 KBZ060 KBZ061 KBZ053 KBZ054 KBZ055 KBZ056 KBZ057 KBZ066 KBZ067 KBZ068 KBZ069 KBZ070 KBZ071 KBZ072 KALZ150 KALZ151 KALZ011 KALZ007 KALZ012 KALZ008 KALZ051 KALZ009 KALZ113 KALZ010 KBP023 KBP028 (Z) TK59-U 1x4x0.18 610.21 0 1943.

4 Page 169 .22 107.37 1189.93 0 220.77 422.76 167.33 387.22 286.5 57.5 samonoseci aluminijum (Z) X00-A 4x16 samonoseci aluminijum (Z) X00-A 4x25 samonoseci aluminijum (Z) X00/0-A/Fe 3x35+50/8 samonoseci aluminijum (Z) X00/0-A/Fe 3x50+50/8+2x16 samonoseci aluminiju (Z) XP00-A 3x150+70 (Z) ZN/S 120 gumeni za varenje (Z) ZN/S 16 gumeni za varenje (Z) ZN/S 25 gumeni za varenje (Z) ZN/S 35 gumeni za varenje (Z) ZN/S 50 gumeni za varenje (Z) ZN/S 70 gumeni za varenje (Z) ZN/S 95 gumeni za varenje Dozna 100x100 sa srednjim vijkom CIP PAK-100 Dozna fi60 duboka CIP PAK-170 Dozna fi60 standardna CIP PAK-250 Dozna fi78 sa srednjim vijkom CIP PAK-200 ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D ZAJECAR D cip cip cip cip m m m m m m m m m m m m m m m kom kom kom kom 528.36 21.41 453.64 9.lager lista KBP033 KALN050 KALN057 KALN052 KALN053 KALN100 KALN101 XP00A3X15070 PRBG007 PRBG008 PRBG009 PRBG010 PRBG011 PRBG012 PRBG013 300011153 300011155 300011151 300011152 (Z) PPY 5x10 Uzidni (Z) X00-A 2x16 samonoseci aluminijum (Z) X00-A 3x70+61/10.9 639.19 4 3.34 330.61 937.05 913.