RMK-10 KEMAKMURAN EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL PENDAHULUAN

Kepelbagaian corak kehidupan masyarakat Malaysia yang diwarnai dengan pelbagai kaum, agama, budaya dan adat resam memerlukan kepimpinan negara menyediakan landasan yang tepat untuk setiap rancangan. Perancangan yang menyeluruh dan mampan adalah titik tolak kerajaan yang sentiasa peka dengan denyut nadi rakyat agar kemakmuran dan keadilan dapat diagih secara saksama. Kerajaan sentiasa menyediakan perancangan yang tersusun, menyeluruh dan adil untuk pembangunan negara dan rakyat yang berbilang kaum.

Rancangan Malaysia ke-10 (RMK10) adalah kesinambungan pelan rancangan pembangunan negara jangka sederhana untuk tempoh lima tahun. RMK10 adalah bagi tempoh 2011 hingga 2015 dirangka amat kritikal bagi meneruskan agenda pembangunan negara ke arah menuju Wawasan 2020 dengan berpaksikan negara maju serta berpendapatan tinggi. Selaras dengan Gagasan 1Malaysia Rakyat didahulukan Pencapaian diutamakan, kerajaan menggarap rancangan ini untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat tanpa mengira kaum, sempadan geografi dan politik.

Selaras dengan Model Baru Ekonomi yang diperkenalkan, kerajaan menyasarkan RMK10 adalah pemangkin kepada pencapaian Wawasan 2020. Ekonomi yang berpaksikan pengetahuan, inovatif, kreatif dan berkemahiran tinggi, dijana oleh sektor perkhidmatan akan melonjakkan aspirasi negara pendapatan tinggi. Negara tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada sektor eksport, pertanian, perlombongan dan elektronik selepas kegawatan yang melanda ekonomi pada tahun 2008 lalu. Pengalaman Malaysia mengharungi krisis kewangan dunia yang bergantung pada eksport telah mematangkan kepimpinan kerajaan untuk mengorak langkah ke ekonomi yang berpaksikan perkhidmatan.

RMK10 adalah pelan rancangan pembangunan negara yang digubal untuk menyokong pelaksanaan Model Baru Ekonomi, enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), Bidang Ekonomi Utama Negara dan Pelan Transformasi Kerajaan. Perkara tunjang atau yang lebih penting ialah melaksanakan Gagasan

RMK10 adalah landasan yang sesuai digubal untuk melaksanakan perubahan untuk pembangunan negara yang seimbang dan berdaya saing. Pertumbuhan akan diterajui oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan di samping menggiatkan semula sektor pertanian yang bernilai tambah tinggi serta penyerapan kaedah ICT. Malaysia tidak boleh lagi bergantung pada struktur kos yang rendah untuk terus berdaya saing di peringkat antarabangsa. Brazil. Rakyat perlu bersedia untuk melangkah ke hadapan menerima dan melakukan perubahan untuk bersama membangunkan negara. perjalanan negara ke arah Wawasan 2020 penuh dengan cabaran getir dan tidak menentu. Timur Tengah dan juga negara jiran telah mewujudkan persaingan sengit kepada usaha untuk menarik lebih banyak peluang perdagangan dan pelaburan. Keadaan ini memerlukan KDNK sebenar berkembang pada kadar Enam peratus setahun.140 pada tahun 2015. Dalam RMK10. Russia.1Malaysia agar seluruh rakyat mendapat kehidupan yang sempurna dan berkualiti setanding dengan negara maju. Malaysia perlu melaksanakan transformasi minda dan ekonomi untuk terus kekal bersaing di peringkat global. RMK10 MELANGKAH KE HADAPAN RMK10 telah dirangka dengan pelbagai pendekatan baru dalam perjalanan menuju ekonomi berpendapatan dan berproduktiviti tinggi sesuai dengan Model Baru Ekonomi. 850 atau USD 12. . Arus globalisasi. liberalisasi dan persaingan negara-negara seperti China. bioteknologi serta kesesuaian teknologi semasa. Pendapatan Negara Kasar per kapita telah disasar untuk meningkat kepada RM38. Di persada global. India. Peralihan atau perubahan daripada satu sistem yang lama kepada yang baru akan mengambil masa kerana perubahan minda memerlukan masa.

Sektor awam perlu melaksanakan perubahan beberapa prosedur pentadbiran untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Kerjasama sektor awam dan swasta dengan perancangan dan pelaksanaan yang tersusun akan dapat memacu pembangunan negara dengan lebih pantas. Perubahan atau transformasi ekonomi negara yang diperkenalkan kerajaan wajar dilaksanakan tanpa halangan atau kerenah birokrasi pentadbiran yang mengekang kelancaran pelaksanaan. Sektor swasta dan awam akan memainkan peranan yang seiring bagi menzahirkan cita-cita murni kerajaan. .RMK10 PEMANGKIN MODEL BARU EKONOMI Penggubalan RMK10 berdasarkan kepada kesesuaian bagi mencapai matlamat Model Baru Ekonomi (MBE). Projek-projek ini menjadi pemangkin kepada kesan limpahan pelabur yang dapat menjana ekonomi negara. Oleh itu kerjasama kedua sektor adalah perubahan yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi negara. Setiap strategi yang dirangka merupakan pemangkin kepada kejayaan MBE yang berpaksikan negara maju berpendapatan tinggi. Sokongan dan sumbangan pelbagai sektor perlu bagi menjayakan setiap rangka strategi yang digubal dalam RMK10. Setakat ini 52 projek yang berimpak tinggi telah dikenal pasti untuk dilaksanakan. projek loji jana kuasa Elektrik dan pembangunan semula kawasan Sungai Buluh di tanah Lembaga Getah Malaysia. Perkongsian pintar yang akan menguntungkan kedua-dua pihak dilihat mampu menjana pembangunan untuk negara bergerak ke arah negara maju menjelang 2020. Pewujudan Dana ini bertujuan merapatkan jurang daya maju pelabur swasta dalam melaksanakan projek bernilai tinggi. Beberapa projek besar yang berjumlah RM63 bilion telah dikenal pasti untuk dilaksanakan di bawah RMK10. Pihak swasta akan diberi peluang menyertai pembangunan beberapa projek yang diterajui syarikat berkaitan kerajaan (GLC ). Tempoh waktu untuk mencapai status negara maju menjelang 2020 hanya berada sekitar sepuluh tahun lagi. Kesepakatan swasta dan syarikat berkaitan kerajaan dijangka mencapai sasaran yang dihajati oleh kerajaan Dana untuk membiayai pelaksanaan projek-projek berimpak tinggi akan disediakan oleh kerajaan sebanyak RM20 bilion melalui Dana Mudah cara atau Facilitation Fund. Antara projek tersebut ialah pembinaan tujuh lebuh raya .

Lebuh raya. syarikat-syarikat swasta akan lebih berdaya saing di samping mengurangkan risiko. Sokongan dan kerjasama antara swasta dan awam lebih menjamin kestabilan ekonomi jangka panjang dengan meraih pelbagai keuntungan kedua pihak. . INFASTRUKTUR BERTARAF DUNIA Selaras dengan harapan dan cita untuk menjadi negara maju menjelang 2020. landasan kereta api berkembar serta rangkaian telekomunikasi yang pantas dan meliputi semua kawasan akan dibangunkan dalam tempoh RMK10. Hasrat menzahirkan rakyat yang berpendapatan tinggi akan terlaksana menjelang 2020. Melalui bantuan dan inisiatif pelbagai dana yang disediakan kerajaan. Ekonomi yang berasaskan perkongsian pintar antara swasta dan kerajaan akan menguntungkan kedua pihak. syarikat-syarikat swasta yang bekerja sama dengan GLC mampu menarik sehingga RM200 bilion nilai pelaburan swasta. Limpahan ekonomi yang stabil serta berdaya maju akan memberi peluang kepada rakyat tempatan mengecapi pendapatan yang lebih tinggi melalui pekerja yang berpengetahuan serta berkemahiran tinggi.Dianggarkan dalam tempoh pelaksanaan RMK10. Status negara maju dan rakyat berpendapatan tinggi memerlukan pencapaian infrastruktur dan jalinan komunikasi yang canggih meliputi seluruh negara tanpa batas sempadan geografi. kemudahan awam rakyat. Sebanyak RM500 juta diperkenalkan bagi menyediakan modal berisiko kepada syarikat modal teroka kerajaan. Situasi menang menang akan menjamin KDNK negara mencatat yang tinggi serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan. kemudahan dan infrastruktur yang lengkap akan disediakan. Tahap risiko dan jaminan modal yang dijamin kerajaan akan memberi peluang kepada syarikat-syarikat swasta berkembang dan menarik pelabur luar untuk pengkomersilan pintar dengan syarikat multinasional. Jaminan dan penyediaan dana modal serta sokongan penuh GLC akan dapat memacu kelancaran syarikat yang mula menceburi bidang perniagaan.

Pembinaan Lebuh raya Pantai Timur fasa 2 yang menghubungkan Kuantan dengan Kuala Terengganu akan memberi manfaat kepada penduduk sepanjang rangkaian tersebut. Di samping itu pengangkutan kargo barang-barang juga akan dapat digunakan secara optimum dengan pengangkutan kereta api. Pergerakan dan kemasukan kapal-kapal dagang ke negara ini akan meningkatkan perdagangan antarabangsa. RM3.7 bilion telah di peruntukan dalam RM10 untuk melaksanakan pembinaan Lebuh raya tersebut. Menaik taraf serta memperbaiki kemudahan di Pelabuhan Barat. Pertambahan pengguna pengangkutan awam seperti kereta api akan memberi keselesaan kepada rakyat. Keselesaan dan kemudahan laluan kapal juga diberi penekanan dalam RMK10. Tanjung Pelepas dan Pulau Pinang bagi meningkatkan . RM1 bilion bagi kerja menaik taraf infrastruktur maritim termasuk kerja mendalamkan muara di alur pelayaran bagi keperluan kapal yang lebih besar.5 bilion dan dijangka siap menjelang 2015. Kemudahan pengangkutan awam yang bersepadu dan moden perlu diwujudkan di Kuala Lumpur sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Pembangunan ini akan dapat menampung dua juta penumpang sehari . Mass Rapid Transit(MRT). Keperluan dan keutamaan memperlengkapkan Kuala Lumpur sebagai pusat komersial antarabangsa menjadi keperluan kerajaan menjelang 2015 agar setanding dengan negara maju. Penyediaan infrastruktur yang bertaraf dunia sewajarnya dibangunkan di negara ini sebelum negara melangkah menjadi negara maju pada 2020. Limpahan pembangunan akan dapat dinikmati oleh penduduk melalui pelbagai aktiviti ekonomi yang dapat diusahakan. pekan dan kampung seluruh negara akan menggambarkan Malaysia mempunyai kemudahan pengangkutan darat yang lengkap. yang berkapasiti tinggi sepanjang 150 km akan dibangunkan. Urusan eksport dan import yang melibatkan pengangkutan laut juga wajar diberi perhatian yang khusus. Keprihatinan kerajaan dalam menyediakan rangkaian Lebuh raya dan jalan raya yang menghubungkan bandar. Pembangunan kemudahan awam yang bertaraf dunia sekitar Kuala Lumpur akan dilaksanakan dalam tempoh RMK10. Kesesakan lalu lintas dan kenaikan kos bahan api akan memberi pilihan kepada rakyat untuk menggunakan pengangkutan awam. Di samping itu pembinaan jalan raya antara Kuala Lipis ke Cameron Highland dan Jerantut ke Sungai Lembing di pedalaman Negeri Pahang akan memberi keselesaan dan kemudahan kepada penduduk mengeluarkan hasil mahsul serta mengembangkan peluang ekonomi lain. Rangkaian landasan elektrik berkembar dari Gemas ke Johor Bahru dengan peruntukan RM 8 bilion akan dilaksanakan sebagai pelengkap landasan dari Padang Besar di Utara ke Johor Bahru di Selatan yang telah diperuntukkan RM16.

RMK10 akan melaksanakan projek Jalur Lebar berkelajuan tinggi secara berperingkat ke seluruh negara bagi menyediakan perkhidmatan yang selesa dan memuaskan pengguna. Pembangunan sistem Jalur Lebar berkelajuan tinggi akan dapat memberi peluang kepada rakyat terutama pelajar mengakses internet di mana-mana dalam negara ini. fahaman politik dan adat budaya akan menerima peluang yang sama dalam pelbagai bidang. Rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. KEADILAN SOSIAL Penggubalan RMK10 bertepatan dengan pelaksanaan kerajaan menjayakan Gagasan 1Malaysia. Kawasan bandar. Kemudahan dan keselesaan pengguna terutama pelancong asing akan memberi pulangan yang menguntungkan negara.3 bilion untuk meningkatkan kapasiti Lapangan Terbang di negara ini selaras dengan penambahan penumpang dan kargo udara. Pandangan utama pelancong atau bakal pelabur terhadap sesuah negara adalah kepada Lapangan Terbang. Di samping itu imej negara di mata dunia akan meningkat serta menggalakkan pertumbuhan industri pelancongan. agama. Perkhidmatan tanpa wayar akan disediakan dengan pakej mampu milik di kawasan luar bandar atau pedalaman. Kemudahan prasarana ini bertujuan memberi rakyat peluang yang sama rata antara bandar dan luar bandar. luar bandar dan pedalaman akan di bekalkan dengan kemudahan Jalur Lebar mengikut kesesuaian dan kepentingan. Penyediaan Jalur Lebar berkelajuan tinggi akan memacu kepesatan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara. Kemudahan dan keselesaan yang bertaraf dunia wajar disediakan kerajaan terhadap semua pintu masuk udara di negara ini terutama yang berstatus Lapangan Terbang Antarabangsa. RM10 telah memperuntukkan RM 3. Mempunyai rangkaian telekomunikasi yang canggih serta menyeluruh antara ciri negara maju. Sebanyak RM6bilion diperuntukkan bagi kerja-kerja menaik taraf pelabuhan tersebut.keupayaan import dan eksport. Keselesaan dan kemudahan rakyat terutama golongan yang kurang berkemampuan menjadi fokus dalam RMK10 agar tiada kumpulan atau kaum yang tersisih daripada arus pembangunan negara. Hasrat membangunkan negara menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi . Di samping itu kerajaan berharap setiap rakyat mampu menjadi warga yang celik ICT dan bermaklumat.

Tumpuan juga akan diberi kepada masyarakat India yang tinggal di Estet dengan menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik. Turut diberi perhatian ialah penduduk Cina yang menghuni kampung-kampung baru. Pemberian tanah serta usaha memajukan pertanian secara berkelompok membolehkan mereka menikmati pendapatan yang lebih lumayan. Kebergantungan rakyat kepada subsidi perlu diubah kerana kebanyakan subsidi dinikmati oleh golongan yang berada dan berkemampuan. Kerajaan sentiasa peka dengan denyut nadi rakyat agar tiada yang terpinggir daripada setiap program atau dasar yang diperkenalkan. Peruntukan sebanyak RM109 juta disediakan untuk menyediakan bekalan air bersih kepada pekerja ladang agar mutu kehidupan dapat dinikmati. Kerajaan tidak mahu ada golongan atau kumpulan yang tertinggal dalam pelaksanaan RMK 10 kerana keadilan sosial perlu diutamakan. Penyediaan kemudahan kredit melalui TEKUN dan AIM akan disediakan . Pembangunan tanah secara berkelompok atau menggunakan pendekatan agropolitan akan dilaksanakan untuk pembangunan pertanian kepada masyarakat Orang Asli serta Bumiputera Sabah dan Sarawak. Keprihatinan kerajaan terhadap setiap kaum atau kumpulan minoriti di negara ini agar tiada yang terpinggir dengan setiap pelan pembangunan kerajaan terutama RMK10. Kebanyakan masalah yang dihadapi masyarakat kampung baru adalah berkaitan dengan premium tanah yang dihuni mereka. Di samping itu mereka turut diberi akses yang lebih baik kepada infrastruktur dan kemudahan awam seperti jalan. Peruntukan sebanyak RM100 juta sebagai dana permulaan untuk mereka membayar premium tanah. namun bantuan kepada kumpulan yang memerlukan akan diteruskan agar golongan ini tidak tersisih daripada arus perdana kemajuan negara.tidak meminggirkan mana-mana kumpulan atau golongan yang masih memerlukan perhatian khusus daripada kerajaan. Pemberian tanah ini untuk golongan ini akan membolehkan mereka memajukan dengan bantuan kerajaan. Bank Simpanan Nasional dilantik untuk menyalurkan pinjaman mudah kepada penduduk kampung baru. Program pembangunan latihan kemahiran akan disediakan kepada golongan muda terutama yang berminat dengan perniagaan. Kerajaan akan menyusun semula pemberian subsidi kepada rakyat. pendidikan dan kemahiran.

Penyediaan segala peluang ini bertujuan untuk mengurangkan jurang antara penduduk terutama yang tinggal di bandar. Proses pembelajaran yang dimulai daripada zaman kanak-kanak akan mengerakkan daya kreatif yang tinggi selain percambahan ilmu di peringkat awal usia. Melalui latihan dan penyediaan mikro kredit ini rakyat terutama golongan muda berpeluang memajukan diri. kerajaan akan mengurangkan umur persekolahan daripada enam ke lima tahun untuk mencapai matlamat menyediakan pendidikan di awal usia agar percambahan kreativiti dapat digarap dengan lebih bersistem. penyelidikan. Kemudahan ini akan dipakej bersama dengan latihan keusahawanan bagi membina keupayaan mereka dalam bidang pengurusan kewangan. MEMBANGUNKAN MODAL INSAN Pembangunan Modal Insan menjadi kesinambungan dalam RMK10. kreatif dan kelayakan yang sewajarnya di samping menambah bilangan guru siswazah sehingga 60 peratus di sekolah rendah seluruh negara. Guru yang terlatih dan berkemahiran tinggi dalam bidang-bidang berkaitan akan dapat melahirkan pelajar atau murid yang berkualiti. Ekonomi yang berpaksikan perkhidmatan dan kepakaran tinggi dengan inovatif serta kreatif memerlukan penyediaan peluang-peluang pengajian dan tenaga pengajar yang berkemahiran tinggi. Latihan dan pengambilan guru dalam tempoh RMK10 akan memberi tumpuan kepada aspek-aspek kemahiran. RMK10 banyak menyediakan segala kemudahan fizikal dan bukan fizikal kepada bidang pendidikan untuk menjana pelaksanaannya.dalam usaha menangani kemiskinan bandar. masyarakat dan negara dengan menceburi bidang perniagaan. Bermula daripada kanak-kanak sehingga golongan belia wajar menerima pendidikan dan kemahiran yang bersesuaian dengan keperluan negara. Guru atau tenaga pengajar merupakan aset utama kepada pembelajaran dan pengajaran. . rancangan perniagaan. inovatif. Menyediakan modal insan kelas pertama yang berkualiti serta pengetahuan yang tinggi dengan nilainilai inovatif dan kreatif perlu bermula daripada zaman kanak-kanak. Di akhir tempoh RMK10. Hasrat menjayakan Model Baru Ekonomi dan mencapai status negara maju menjelang 2020 serta negara berpendapatan tinggi lahirnya daripada pembangunan modal insan kelas pertama. pemasaran dan promosi.

Begitu juga pendidikan prasekolah yang menentukan permulaan pendidikan kepada kanak-kanak. Kerjasama dan penglibatan swasta memajukan sistem pendidikan negara akan mempercepatkan proses kecemerlangan pendidikan negara. Di samping itu untuk meringankan beban sekolah bantuan modal. Bantuan merupa dana tahunan disediakan untuk sekolah-sekolah agama.000 kepada sektor swasta yang menubuhkan pendidikan prasekolah di institusi mereka. sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil juga kepada sekolah mubaligh ( mission school ). Pembentukan modal insan yang berkualiti adalah bermula dengan penyediaan segala kemudahan dan tenaga pengajar yang berkualiti. kerajaan akan menyediakan bantuan pembayaran utiliti iaitu bil eletrik dan air sehingga RM2. Selaras itu juga kerajaan akan menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang cemerlang dan menjadi pilihan utama. Pendidikan prasekolah juga dititik beratkan dengan meningkatkan pengambilan tenaga pengajar kepada kelayakan Diploma atau Sarjana Muda. Sebanyak 1. Sains. Melalui kaedah dan galakan ini bilangan prasekolah akan dapat ditambahkan dengan keselesaan dan kemudahan yang lengkap. Pengiktirafan juga diberi kepada lulusan sekolah menengah agama untuk menjadi guru pendidikan Islam dan J-QAF.900 buah sekolah bantuan modal akan menikmati bantuan tersebut. Kerajaan akan memberi insentif RM10. Matlamat utama kerajaan ialah . Keselesaan suasana pembelajaran akan memberi semangat dan galakan kepada kanak-kanak untuk menghayati agar minat mereka belajar dapat diterjemahkan. Setiap satu akan menerima RM70 juta yang melibatkan peruntukan RM280 juta bagi tempoh 2011 dan 2012.Subjek-subjek kritikal seperti Bahasa Malaysia. Begitu juga dengan lepasan yang berkelayakan daripada sekolah-sekolah jenis kebangsaan untuk mengikuti kursus latihan guru. RMK10 memberi peluang kepada memperkasakan pendidikan negara tanpa mengira kaum dan bentuk pendidikan. Pengambilan guru dalam subjek-subjek tersebut akan dipertingkatkan dengan memastikan hanya yang berkelayakan dan berminat ditawarkan mengisi jawatan tersebut.000 sebulan. Bahasa Inggeris dan Matematik memerlukan guru yang berkualiti dan mahir dalam bidang berkenaan. Pengiktirafan kerajaan terhadap kepentingan pendidikan yang berteraskan agama juga tidak ketinggalan dalam perancangan RMK10.

Ekonomi yang berpaksikan pengetahuan. . Terdapat ramai yang telah mencipta nama di luar negara dan berkhidmat dengan agensi luar negara. Mereka akan penentu dan modal insan yang akan membina negara di masa depan. setiap universiti akan dapat mengukuhkan peranan dan meningkatkan prestasi institusi berkenaan serta mempunyai daya saing yang sihat. Peluang dan ruang untuk membangunkan modal insan begitu banyak disediakan kerajaan untuk memberi pendidikan yang menyeluruh kepada rakyat Malaysia. PENGIKTRAFAN KEPADA UNIVERSITI Melahirkan modal insan yang berilmu serta berkualiti secara berterusan menjadi fokus utama kerajaan untuk menjayakan misi nasional dan menterjemahkan Model Baru Ekonomi.memberi pendidikan yang menyeluruh kepada kanak-kanak di seluruh negara. RMK10 memberi peluang kepada universiti-universiti tempatan untuk mendapatkan autonomi secara berperingkat. Melalui autonomi ini. Kanak-kanak lebih memahami dan menghayati segala nilai dan aspirasi 1Malaysia melalui pendidikan yang terancang. Matlamat Gagasan 1Malaysia untuk membentuk sebuah negara bangsa yang berdaulat serta stabil akan dapat diwujudkan lebih awal melalui pendidikan yang bersepadu kepada rakyat bermula daripada kanak-kanak. Tiada satu kumpulan atau kaum yang dipinggirkan untuk sama-sama menikmati kemakmuran negara hasil limpahan ekonomi berkat kesepaduan dan kemuafakatan kerajaan. kreativiti dan inovasi memerlukan tenaga mahir dan pakar yang mampu mengilhamkan perkhidmatan terbaru. Pendidikan tinggi adalah pemangkin kepada melahirkan cendekiawan dan tenaga-tenaga pakar negara. Universiti di negara ini telah berjaya mencipta serta menempa kejayaan yang membanggakan negara. Melalui pemberian autonomi ini. Walau pun begitu kerajaan akan memastikan agar mutu serta matlamatnya tidak menyimpang daripada landasan pewujudan universiti. Banyak penemuan baru dan tenaga pakar telah dikeluarkan. RMK10 adalah pemangkin kepada pembentukan sebuah negara bangsa Malaysia yang diilhamkan dalam Rukun Negara. setiap universiti akan mempunyai kuasa dan hak untuk menjana pendapatan dan mengurus dengan acuan dan kehendak mereka.

Kerajaan juga melalui Tabung Pembangunan Sumber Manusia serta Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana akan menyediakan geran sepadan untuk membangunkan latihan kemahiran kepada pekerja. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) akan diiktiraf sebagai universiti penyelidikan menjadikan Malaysia mempunyai lima buah universiti penyelidikan. Ekonomi yang berpaksikan perkhidmatan dan kemahiran tinggi memerlukan pekerja yang berkemahiran serta berilmu. RMK10 banyak menyediakan peluang kepada pekerja-pekerja tempatan untuk memantapkan ilmu dan kemahiran agar dapat mengisi keperluan pasaran kerja di masa depan. Dalam RMK10. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Melalui geran ini kerajaan membantu majikan dan industri untuk melatih pekerja bersesuaian dengan keperluan semasa. Penyediaan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir wajar diteruskan agar negara tidak terus bergantung dengan tenaga kerja asing. akan dapat melahirkan lebih ramai pengkaji. RM500 juta akan disediakan melalui Perbadanan Kemahiran dalam bentuk pinjaman kepada pekerja bagi mengikuti latihan untuk peningkatan kelayakan dan kemahiran. Bagi menjayakan hasrat negara berpendapatan tinggi melalui perkhidmatan yang kreatif dan berinovatif.Penambahan tenaga pakar akan dapat diwujudkan melalui pengajar atau pensyarah yang berkaliber serta mempunyai tahap akademik yang tinggi. Bermula dengan Pakej Rangsang Ekonomi yang diperkenalkan ketika negara berhadapan dengan kegawatan ekonomi. penyelidik dan pencipta yang bertaraf dunia. Penambahan bilang pensyarah yang mempunyai kelayakan PhD akan ditambah di setiap universiti sejajar dengan matlamat melahirkan graduan yang mampu bersaing di pasaran global serta mempunyai kepakaran yang tinggi.000 pekerja akan menikmati peluang ini. Dengan penambahan universiti pendidikan di negara ini. LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Model Baru Ekonomi akan dipacu oleh modal insan yang berkualiti. penyediaan peluang-peluang latihan kemahiran kepada rakyat semestinya seiring dengan keperluan tersebut. Semasa pelaksanaan RMK10. Dianggarkan seramai 38. Pada masa ini terdapat empat buah universiti yang telah diiktiraf sebagai universiti penyelidikan. Rakyat tempatan wajar membangunkan negara sendiri agar nisbah pengangguran negara tidak meningkat. kerajaan terus melaksanakan latihan dan kemahiran vokasional kepada pekerja tempatan. penambahan kepada 75 peratus pensyarah yang memiliki PhD akan dilaksanakan di universitiuniversiti penyelidikan. .

kediaman serta menambah prospek kerjaya sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi pasukan polis.Sijil Kemahiran Malaysia akan diiktiraf sebagai kesesuaian kepada pasaran kerja dan keperluan masa depan. Peruntukan yang besar saban tahun telah diberikan kepada PDRM bagi melaksanakan program dan aktiviti pengurangan jenayah terutama di bandar-bandar besar yang menjadi tumpuan rakyat dan pelancong. kemahiran dan pengalaman akan diiktiraf oleh kerajaan melalui pemberian Sijil Kemahiran Malaysia. Polis diberi tanggungjawab yang besar untuk menangani masalah jenayah bagi memberi keyakinan kepada rakyat tentang keselamatan negara dan mereka adalah terjamin. Rakyat memerlukan keadaan yang selamat dan bebas untuk menikmati kehidupan di samping meneruskan aktiviti ekonomi. RMK10 telah memperuntukkan RM2. Negara yang kadar jenayah seperti rompak. Program atau tindakan ini akan dapat melahirkan pekerja yang mempunyai keyakinan diri dan mampu bersaing di pasaran. Keadaan yang aman di mana rakyat dan pelabur bebas bergerak tanpa sebarang perasaan curiga akan menjamin kemakmuran ekonomi negara. . Langkah ini akan menggalakkan lebih ramai rakyat terutama golongan muda berminat dengan bidang kemahiran. ragut. KESELAMATAN NEGARA KESEJAHTERAAN RAKYAT Keselamatan adalah aset utama bagi menentukan kestabilan dan kemakmuran sesebuah negara. Bidang Keberhasilan Negara berkaitan dengan jenayah yang menjadi keutamaan kerajaan ialah mengurangkan sehingga ke paras sifar menjelang 2015. samun. Di samping itu pengurangan kepada tenaga kerja asing dalam bidang-bidang tertentu dapat dikurangkan agar pengaliran wang keluar negara dapat dibendung.4 bilion untuk menjaga kebajikan anggota polis seperti menaik taraf balai polis. Seramai 60. curi dan peras ugut akan diyakini oleh para pelabur dan pelancong luar negara untuk menanam modal atau melancung. Kerajaan telah mengambil langkah awal mengurangkan kadar jenayah negara dengan memperkenalkan salah satu NKRA iaitu mengurangkan kadar jenayah negara.000 pekerja yang mempunyai pengetahuan.

41 klinik kesihatan komuniti dan 50 klinik 1Malaysia. taman perumahan dan pekan-pekan bagi mengurangkan kadar jenayah. klinik bergerak tidak ketinggalan juga hospital pakar telah banyak didirikan di setiap negeri dalam negara ini. pedalaman atau taman perumahan. Tidak ada mana-mana kawasan atau rakyat yang terpinggir daripada menikmati peluang kesihatan percuma di negara ini. kerajaan sentiasa menyediakan kemudahan kesihatan kepada rakyat. Di samping itu RM120 juta juga diperuntukkan di bawah Skim Rondaan Sukarela dalam bentuk inisiatif bagi menggalakkan budaya kesukarelaan seperti program Rukun Tetangga dengan penyertaan penduduk setempat di kawasan kejiranan. Peruntukan yang berbilion ringgit setiap tahun telah diberi kepada sektor kesihatan bagi menjamin kualiti kesihatan kepada rakyat. swasta dan orang ramai amat digalakkan bagi menghidupkan semangat kesukarelaan seperti pasukan rondaan kampung.04 juta disediakan bagi melaksanakan program membina pasukan kesukarelaan bagi mengurangkan jenayah. KEMUDAHAN KESIHATAN Satu daripada penanda aras atau indikator negara maju ialah penjagaan dan perkhidmatan kesihatan yang lengkap di samping rakyatnya sihat dan cerdas. Tanpa mengira lokasi sama ada bandar. RMK10 telah menyediakan peruntukan sebanyak RM637 juta untuk membina 156 buah klinik di kawasan luar bandar. pusat kesihatan. Sejak RMK pertama hingga RMK10 perkhidmatan kesihatan sentiasa diberi perhatian yang serius oleh kerajaan.Memupuk budaya kesukarelaan dalam masyarakat Malaysia menjadi agenda dalam program pengurangan kadar jenayah. Peruntukan sebanyak RM2. Banyak hospital. Penglibatan semua pihak sama ada kerajaan. . Kerajaan sentiasa memastikan tidak ada kawasan atau rakyat yang tidak mendapat perkhidmatan kesihatan di negara ini. klinik. cergas dan mampu melaksanakan pembangunan untuk negara atau menyumbang secara yang mampu. Penyediaan kemudahan kesihatan yang menyeluruh serta bertaraf dunia telah lama dilaksanakan oleh kerajaan. Keprihatinan kerajaan menyediakan kemudahan kesihatan bertujuan mewujudkan rakyat Malaysia yang sihat.

Penyediaan perumahan yang teratur dan terurus akan membendung pembinaan setinggan yang menjijikkan pemandangan bandar-bandar terutama Kuala Lumpur.Kemewahan dan nikmat pembangunan yang dikecapi rakyat Malaysia kini telah menyebabkan pertambahan bilangan pesakit. 78. Pembinaan perumahan yang dibangunkan oleh swasta tidak mampu dibeli oleh golongan berpendapatan sederhana dan rendah. Keperluan perumahan semakin mendesak rakyat untuk menyewa atau membeli kepada yang berkemampuan. Sasaran setinggan sifar menjelang 2020 menyebabkan kerajaan merancang. merancangkan dan mengambil alih segala projek perumahan yang terbengkalai untuk menjamin hak rakyat tidak disia-siakan. Prihatin dengan situasi ini. Peruntukan sebanyak RM600 juta telah disediakan untuk memberi kemudahan dan keselesaan kepada rakyat yang memerlukan rawatan. kerajaan sentiasa menambah bilangan hospital dengan membina bangunan tambahan atau baru. Pelbagai penyakit sama ada kronik atau wabak semakin bertambah di negara ini menyebabkan kebanyakan hospital kerajaan menjadi sesak. . Rumah merupakan perkara yang sering diperkatakan oleh rakyat terutama yang menghuni kawasan perbandaran. Di samping itu Syarikat Perumahan Negara merancang pembinaan perumahan rakyat mampu milik untuk memenuhi tuntutan perumahan rakyat. Kerajaan terpaksa membentuk badan yang dipertanggungjawabkan mengenai urusan penyediaan perumahan rakyat.000 unit rumah mampu milik akan dibina dalam RMK10 untuk memberi keselesaan kepada rakyat terutama mereka yang berpendapatan rendah. PERUMAHAN UNTUK RAKYAT Keselesaan rakyat menjadi agenda utama kerajaan dalam sebarang perancangan. Empat buah hospital baru dan empat yang akan di naik taraf akan dilaksanakan dalam RM10. membina dan menempatkan masyarakat di bandar-bandar agar segala perancangan dan dasar kerajaan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Syarikat Perumahan Negara telah mengenal pasti. Pertambahan penduduk serta luasnya peluang pekerja telah mendesak rakyat terutama golongan muda berhijrah ke kawasan-kawasan industri atau ke perbandaran.

Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Tabung Haji akan diperbaharui. dengan penekanan khusus untuk melabur ke dalam syarikat sederhana besar yang berpotensi tinggi. MENINGKATKAN EKUITI BUMIPUTERA Bumiputera seperti yang termaktub dalam Perlembagaan tidak akan dipinggirkan dalam apa-apa dasar kerajaan sekalipun.Di samping itu kemudahan di kawasan perumahan seperti taman permainan. Meningkatkan pemilikan ekuiti bumiputera melalui penginstitusian. Pelaburan Hartanah Berhad akan menubuhkan Tabung Pelaburan Amanah Hartanah untuk mengurangkan kekangan kepada bumiputera untuk melabur . Hasrat memberi keselesaan kepada rakyat menjadi aspirasi kerajaan berdasarkan 1Malaysia Rakyat didahulukan pencapaian diutamakan. Kerajaan telah menubuhkan EKUINAS sebagai institusi pelaburan swasta bumiputera. EKUINAS membawa pendekatan baru yang lebih mesra pasaran dan berdasarkan merit. Penglibatan dan peranan bumiputera dalam memajukan negara wajar diberi keutamaan. tangki air dan lain-lain kemudahan bersangkutan akan dipertingkatkan. Hak istimewa dan kedudukan bumiputera tidak akan digadai atau berkompromi dengan segala anasir yang ingin mencabulnya. RM500 juta diperuntukkan untuk membaik pulih dan penyelenggaraan kemudahan tersebut demi memberi keselesaan kepada penduduk. EKUINAS mirip kepada Permodalan Nasional Berhad. Kerajaan akan menyokong usahawan bumiputera berwibawa dan golongan profesional bumiputera yang berkeupayaan untuk mengembangkan syarikat masing-masing ke tahap yang lebih tinggi sehingga ke peringkat antarabangsa. diperkukuh dan diperluas bagi menggembleng pelbagai dana dalam usaha memperluas pemilikan dan kawalan ekuiti bumiputera. Program ekuiti swasta dalam syarikat pelaburan berkaitan kerajaan seperti PNB. agar dapat disokong sehingga menjadi peneraju utama dalam sektor masing-masing. Mempertingkatkan pemilikan hartanah bumiputera. lif. Tanpa mengira perumahan awam yang dimajukan kerajaan mahu pun yang dibina swasta. Rangka atau pelan untuk memperkasakan bumiputera telah dikenal pasti kerajaan dalam menyediakan RMK10.

guna tenaga profesional bumiputera telah meningkat daripada 56 peratus kepada 63 peratus. . Satu majlis peringkat tertinggi untuk merancang. bantuan teknikal. Kerajaan akan menambahbaik program pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta pembiayaan melalui pelbagai agensi pembangunan bumiputera. akauntan. doktor. RM1. pembiayaan. Kerajaan telah berjaya melahirkan banyak profesional bumiputera termasuk ahli korporat. Kampung Baru perlu dibangunkan semula supaya pemilik tanah dapat merealisasikan nilai sebenar hartanah mereka tanpa menjejaskan kedudukan orang Melayu sebagai pemegang asal tanah di kawasan tersebut.dalam sektor hartanah komersial dan industri serta mendapat faedah daripada peningkatan hartanah tersebut. Pakej ini termasuk latihan keusahawanan. Kejayaan melahirkan profesional bumiputera adalah berkat usaha dan kesungguhan kerajaan memajukan golongan bumiputera agar mereka dapat bersaing dengan kaumkaum lain. peguam dan profesional lain. Sesungguhnya program pembangunan usahawan bumiputera akan mempercepatkan proses pegangan ekuiti bumiputera sebanyak 30 peratus dalam negara sebagaimana yang dihajati dalam Dasar Ekonomi Baru 1970. menyelaras dan memantau pelaksanaan agenda pembangunan bumiputera akan ditubuhkan dan dipengerusikan Perdana Menteri dengan dianggotai beberapa menteri kabinet. Dalam tempoh 2000 hingga 2008. jurutera. merupakan aset bumiputera yang berharga di tengah Pusat Bandar raya. Membangunkan guna tenaga profesional bumiputera secara lebih menyeluruh. Kampung Baru di Kuala Lumpur. khidmat rundingan serta promosi dan pemasaran. Bagi meningkatkan akses kepada kemudahan pembiayaan.5 bilion telah diperuntukkan untuk kemudahan usahawan bumiputera. Tanggungjawab dan kesungguhan membangunkan taraf kehidupan bumiputera menjadi tunjang kepada setiap dasar atau program pembangunan kerajaan agar golongan bumiputera tidak tersisih daripada arus kemajuan. Pakej bersepadu akan dilaksanakan bagi meningkatkan daya saing dan daya maju Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. pegawai kanan kerajaan dan pihak swasta. Sehingga kini kebanyakan sektor atau profesion telah diceburi oleh golongan profesional bumiputera.

kerjasama dan penglibatan swasta amat digalakkan kerana mereka adalah penggerak dan penjana ekonomi negara. Dalam tempoh peralihan model ekonomi sedia ada kepada Model Baru Ekonomi. negara dan rakyat semestinya sudah bersedia menempuh RMK11 yang akan menuju negara maju pada 2020. Kaum bumiputera dan Orang Asli sama ada di Semenanjung atau Sabah dan Sarawak mendapat perhatian yang khusus. RMK10 menggalakkan perkongsian pintar antara sektor awam dan swasta kerana limpahan dan pembangunan ekonomi yang tinggi akan menguntungkan pihak swasta di samping kerajaan menerima hasil dalam bentuk cukai. RMK10 adalah landasan kepada pencapaian matlamat tersebut kerana di akhir pelaksanaannya. di mana kerajaan banyak memberi bantuan. galakkan dan kemudahan untuk membolehkan mereka tidak ketinggalan dalam arus perdana kemajuan. RMK10 pula digubal dengan teliti untuk memastikan kesejahteraan dan keselesaan rakyat apabila negara berada persada global. Peruntukan RM230 bilion untuk tempoh 2011 hingga 2015 meliputi keseluruhan sektor . RMK10 meliputi pengagihan yang menyeluruh tanpa menyisihkan mana-mana kumpulan atau golongan minoriti di negara ini. menghayati dan melaksanakan segala teras dan strategi dalam RMK10 adalah wadah kepada kejayaan rancangan tersebut. Hasrat dan nilai murni sesuatu perancangan tidak tercapai tanpa penerimaan dan penyertaan rakyat. . Penyertaan rakyat terutama bumiputera dalam menerima.KESIMPULAN Tempoh Malaysia menuju mencapai Wawasan 2020 dengan matlamat negara maju berserta negara berpendapatan tinggi sebagaimana inti pati daripada Model Baru Ekonomi hanya tinggal sepuluh tahun lagi. Kerjasama awam swasta amat diharapkan bagi melaksanakan pembangunan negara dijayakan melalui penglibatan bersama. Sejajar dengan Gagasan 1Malaysia. Pengagihan kekayaan negara yang saksama dan mengutamakan kepentingan keseluruhan rakyat menjadi teras perancangan. RMK10 tetap berpaksikan kepada kepentingan dan mendahulukan rakyat di samping meningkatkan pencapaian.

menaik taraf jalan luar bandar. Walaupun negara menuju ke negara maju dan berpendapatan tinggi. kerajaan tetap prihatin dan peka dengan denyut nadi rakyat. klinik. RMK10 tetap memberi keutamaan kepada prinsip-prinsip keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Latihan dan kemahiran sama ada ditaja kerajaan atau melalui perkongsian pintar pihak swasta dan kerajaan akan memberi peluang yang lebih luar kepada golongan muda untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menjana kemahiran sebelum memasuki pasaran industri. RMK10 juga memberi perhatian yang serius kepada penyediaan kemudahan rakyat agar mereka dapat menikmati limpahan pembangunan tidak hanya kepada penduduk bandar sahaja. lebuh raya. RMK10 telah menyediakan landasan yang kukuh serta sistematik untuk memartabatkan sistem pendidikan dan pembelajaran negara. Kemudahan dan keselesaan yang menjadi keutamaan kerajaan tanpa mengira sempadan geografi. Selaras dengan tema RMK10. Di samping itu hasrat membangunkan negara dengan diterajui anak tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga asing menjadi keutamaan. Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan Sosial. Segala perancangan dan dasar yang digubal tetap mengambil kira kehidupan dan keperluan rakyat terutama golongan yang memerlukan perhatian. bekalan air dan elektrik dan pengangkutan awam yang mencukupi akan memberi kemudahan yang lebih selesa kepada rakyat.Penyediaan dan pembangunan modal insan menjadi agenda utama negara untuk melaksanakan Model Baru Ekonomi dan menjadi negara maju menjelang 2020. golongan atau kumpulan yang perlu mendapat pembelaan dan bantuan akan terus dibantu agar mereka tidak tersisih daripada pembangunan. Ekonomi yang berpaksikan pengetahuan. hospital. Pembinaan jalan raya. Melalui pelaksanaan . agama dan fahaman politik. Kemakmuran dan keselesaan bersama menjadi kepentingan kerajaan dalam penggubalan rancangan tersebut. Penyediaan prasarana dan kemudahan awam yang lengkap dan bertaraf dunia melibatkan peruntukan yang besar. inovatif dan kreatif memerlukan rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi.

kerajaan menyasarkan dapat mengurangkan kadar perbezaan pembangunan antara wilayah dan meningkatkan pendapatan seluruh rakyat.RMK10. Rakyat yang akan menentukan kejayaan atau kecemerlangan sesuatu rancangan atau dasar kerajaan. Pelaksanaan Model Baru Ekonomi akan memberi kesan yang positif kepada negara dan rakyat melalui perancangan yang teliti. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful