TEORI MENTALIS

Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Akma , Arizza, Izuwa, Faezah.

Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Topik : Bahasa Melayu :3 : 15 Januari 2011 : 1 Jam 10 Minit : Simpulan Bahasa .

SET INDUKSI .

• Guru akan membetulkan jawapan yang diberikan oleh murid sekiranya terdapat kesalahan. .LANGKAH 1 • Guru bertanya kepada seluruh kelas mengenai simpulan bahasa yang diketahui oleh mereka.

contoh situasi berkaitan .LANGKAH 2 • Guru menulis simpulan bahasa yang bakal dipelajari pada hari tersebut • Bersama – sama dengan murid guru akan berbincang tentang maksud simpulan bahasa tersebut • Guru memperjelas maksud simpulan bahasa dengan memberikan contoh.

• Setiap kumpulan diberi masa selama 15 minit untuk menyelesaikan silang kata tersebut. .LANGKAH 3 • Guru membentuk kumpulan kecil yang terdiri daripada 5/6 orang murid. • Guru mengedarkan satu set silang kata kepada setiap kumpulan.

guru menyemak jawapan yang diberikan oleh setiap kumpulan • Kumpulan yang mempunyai jawapan yang tepat terbanyak dikira sebagai pemenang . wakil kumpulan murid dikehendaki menampal silang kata tersebut dihadapan kelas • Bersama – sama murid.LANGKAH 4 • Setelah masa tamat.

.PENUTUP • Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid sebagai aktiviti pengukuhan. • Guru membuat kesimpulan & menyatakan pengajaran yang diperolehi pada sesi P&P kali ini.

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful