RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MODEL 5 FASA NEEDHAM

)

Matapelajaran Tahun Masa Tarikh Bilangan murid Tema Bidang pembelajaran Objektif Hasil pembelajaran

: Sains : 5 English : 9.00 pagi – 10.00 pagi : 17 Februari 2013 : 40 orang : Menyiasat Daya dan Tenaga. : Tenaga : 1.1 Memahami Kegunaan Tenaga : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat: i) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh kegunaan tenaga dalam kehidupan seharian melalui aktiviti berpasangan. ii) Mengelaskan dengan tepat sekurang-kurangnya 3 daripada 5 sumber tenaga melalui perbincangan kumpulan. iii) Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan latihan pengukuhan secara individu.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mengetahui kepentingan tenaga dalam kehidupan seharian. Kemahiran proses sains :Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi

KBKK: -Menjana idea  Guru meminta murid mengeluarkan buku serta alat tulis yang berkaitan dan duduk dalam keadaan bersedia. Pen marker. Kertas Mahjong.Kemahiran berfikir : Mengelas. Membuat kesimpulan. bekerjasama.  Murid menonton tayangan video yang ditayangkan dihadapan kelas. Komputer riba. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional. Catatan 1. Nilai-nilai murni : Berani mencuba. Bahan bantu mengajar : Video. Fasa/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran  Murid membacakan doa sebelum memulakan pembelajaran. Pembesar Suara. berfikiran terbuka. Menjana idea. Pemancar LCD. Menganalisis. Tayangan Video BBM: video 2. Lampiran Kerja 1. berfikir secara rasional. KPS: -Memerhati -Berkomunikasi . Gambar. Soalan:  Adakah kamu sudah bersarapan?  Pernahkan tidak mengambil Set orientasi (± 5 Minit) sarapan pagi?  Apakah perbezaan kepada tubuh badan kamu apabila ambil sarapan pagi dengan tidak ambil sarapan pagi?  Apa yang dapat diperhatikan  Guru mengaitkan tayangan video dengan tajuk pembelajaran pada hari  Murid dan guru bersoal jawab mengenai video yang ditayangkan.  Murid menjawab soalan yang diutarakan oleh guru mengenai sarapan pagi. minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekitar.

Kertas mahjong .  Murid mendengar arahan guru supaya berbincang dan menulis contohcontoh kegunaan tenaga secara berpasangan dalam lembaran kertas kosong yang akan diedar.Mengelas  Murid mendapatkan lembaran kertas Pencetusan idea (± 15 Minit)  Wakil pasangan menampal hasil kerja berpasangan dihadapan kelas bagi membentuk peta minda.Menganalisis Nilai Murni: -Berani  Murid dan guru berbincang mengenai kepelbagaian kegunaan tenaga seperti yang tercatat dihadapan kelas secara ringkas. mencuba -Berfikiran rasional. . aktiviti dan pen marker dari guru.gambar KPS: -Berkomunikasi .dalam video?  Ramalkan punca berlaku situasi dalam video tersebut.Mengelas . . Kegunaan tenaga  Murid diminta memberi pandangan berkenaan maksud tenaga.Bekerjasama.Pen marker . KBKK: -Menjana idea . ini iaitu “Kegunaan Tenaga Dan Sumber Tenaga” 1. BBM: .

Nilai Murni:  Murid dan guru berbincang mengenai hasil dapatan kumpulan -Berani mencuba KBKK: -Menjana idea -Berkomunikasi . teguran atau pendapat berkenaan pembentangan kumpulan pembentang. pencetusan idea KPS: Penstrukturan semula idea. BBM: -.Hasil aktiviti dalam fasa  Beberapa kumpulan dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil dapatan kumpulan.  Secara berkumpulan.2.  Setiap kumpulan mendapatkan gambar yang pelbagai dan kertas mahjong dari guru. murid-murid diminta untuk mengelaskan gambargambar yang diedar oleh guru kepada 2 bahagian iaitu sumber tenaga dan bukan sumber tenaga. 1. Sumber-sumber tenaga  Angin  Makanan  Matahari  Bahan Api  Sel Kering  Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. ulasan. (± 15 Minit)  Murid dari kumpulan lain diminta untuk memberi pertanyaan.  Setiap kumpulan menampal hasil kerja kumpulan dihadapan kelas. Pembentangan kumpulan mengenai sumber-sumber tenaga.

Refleksi kendiri  Murid diminta membuat refleksi KPS: dengan menyatakan kembali apa yang -Berkomunikasi telah mereka rasai dan pelajari pada hari ini. KPS: -Berkomunikasi Pengaplikasian Idea (± 20 Minit)  Murid dan guru membuat perbincangan mengenai jawapan KBKK: -Menjana idea -Menganalisis Nilai Murni: -Berfikiran rasional.1. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional. Soalan:  Apakah maksud tenaga?  Apakah kegunaan tenaga?  Sebutkan sumber-sumber tenaga?  Guru memberi penghargaan kepada murid-murid atas kerjasama dan semangat yang telah ditonjolkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. KBKK: -Menjana idea . Refleksi (± 5 Minit) 1. yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. Rumusan  Beberapa orang murid diminta membuat rumusan mengenai tajuk 3.  Murid mendapatkan lembaran kerja dari guru BBM: Lembaran Kerja  Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja secara individu dalam jangka masa yang diberi. Soalan latihan pengukuhan. 2.