P. 1
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

|Views: 23|Likes:
Published by Phong Nhàn

More info:

Published by: Phong Nhàn on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

LOGO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

GVHD: Trịnh Thị Anh Loan Nhóm SV: ĐH K11_Toán Tin

NỘI DUNG BÁO CÁO 1 2 3 Mục đích và phạm vi đề tài Quá trình hoạt động của khách sạn Sơ đồ phân cấp chức năng 4 5 6 7 Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Mô hình ERD Mô hình dữ liệu quan hệ Một số form của chương trình 8 .

Quản lý thuê phòng .Quản lý trả phòng .Quản lý nhân sự .Quản lý dịch vụ .Quản lý kỹ thuật .Quản lý báo cáo  Phạm vi đề tài : Đề tài được thực hiện trên cơ sở lý thuyết để làm nền tảng phát triển thành một ứng dụng quản lý khách sạn hoàn chỉnh .MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI  Mục tiêu : Dựa vào các kiến thức đã học ở môn phân tích thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu khóa luận sẽ phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn nhằm mục đích tạo một hệ thống quản lý việc kinh doanh của một khách sạn bao gồm các chức năng: .Quản lý tài chính .

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN  Quá trình thuê phòng của khách : Khi khách có nhu cầu thuê phòng thì khách sẽ liên hệ với bộ phận lễ tân thuộc quản lý thuê phòng để đặt phòng(Khách có thể đặt phòng trước hoặc đến thuê phòng trực tiếp tại khách sạn).Bộ phận lễ tân sẽ lập chi tiết phiếu thanh toán cho khách sau đó sẽ báo cáo lên bộ phận kế toán. sau đó sẽ lập phiếu đăng ký và sắp xếp phòng phù hợp với yêu cầu của khách.  Quá trình sử dụng dịch vụ của khách . Nếu khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ thì bộ phận lễ tân sẽ lập phiếu đăng ký dịch vụ cho khách và sau đó sẽ thông báo lại cho bộ phận quản lý dịchvụ  Quá trình trả phòng của khách : Khi khách trả phòng thì mọi thủ tục sẽ diễn ra ở phòng lễ tân.Ngoài ra khi khách trả phòng thì bộ phận buồng phòng sẽ phải kiểm tra phòng . Bộ phận lễ tân sẽ tiếp nhận và cập nhật thông tin từ khách.Khi khách yêu cầu sử dụng các dịch vụ tại khách sạn thì nhân viên phải có nhiệm vụ giới thiệu các dịch vụ của khách sạn.

SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN QL thuê phòng KT trạng thái phòng KT thông tin khách QL trả phòng QL dịch vụ QL kỹ thuật QL nhân sự QL tài chính Báo cáo KT trạng thái phòng Nhận phòng QL danh sách dịch vụ Nhận phiếu y/c dịch vụ Đăng ký dịch vụ cho khách KT thông tin thiết bị Thêm thông tin thiết bị Sửa thông tin thiết bị Xóa thông tin thiết bị KT thông tin NV Thêm thông tin NV Sửa thông tin NV Xóa thông tin NV Lập hóa đơn Thanh toán tiền phòng Thanh toán tiền dịch vụ Báo cáo tài chính Báo cáo tổng hợp Lập phiếu thuê Giao phòng .

TT phòng cần thuê Tiền Tt y/c báo cáo Lương NHÂN VIÊN Thông tin cá nhân .SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC NGỮ CẢNH Hóa đơn KHÁCH HÀNG Tt phản hồi Text Tt chỉ đạo Phiếu thuê phòng _dkdv BAN LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Biên bản báo cáo Thông tin khách.

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH Phòng Phiếu thuê phòng 1 QL THUÊ Giá PHÒNG phò ng Tt cá nhân Tt phòng cần thuê Tt phòng. tiền Chấp nhận 2 QL TRẢ PHÒNG NHÂN VIÊN Tt nv Tt y/c 5 Từ chối KHÁCH HÀNG Phiếu thuê phòng.giá giá phòng Ds dịch vụ giá dịch vụ Phiếu dkdv . tiền Phiếu ĐKDV Tiề n Hóa đơn QL NHÂN SỰ 6 Báo cáo Nhân viên 3 QL DỊCH VỤ Dịch vụ khách sử dụng giá dv QL TÀI CHÍNH Ds dịch vụ Hóa đơn Thông tin phòng khách thuê 4 Bb báo cáo Thiết bị 7 BÁO CÁO BAN LÃNH ĐẠO y/c báo cáo QL THIẾT BỊ Tt thiết bị .

MÔ HÌNH ERD BỘ PHÂN BỘ PHÂN HÓA ĐƠN DỊCH VỤ Quản lý Lập Thanh toán Sử dụng NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN Lập PHIẾU ĐK KHÁCH HÀNG Đăng ký Có LOẠI PHÒNG Thuộ c PHÒNG Gồm THIẾT BỊ .

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ .

MỘT SỐ FORM CHÍNH CỦA CHƢƠNG TRÌNH Form đăng nhập .

FORM MENU CHÍNH Form tìm kiếm thông tin .

Form quản lý thông tin khách hàng .

Form tìm kiếm thông tin phòng .

Form đăng ký phòng cho khách .

Form hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ .

Kết luận  Qua khảo sát và tìm hiểu về khách sạn Sao Mai.Đề tài thực hiện đã thể hiện một số chức năng chính đáp ứng yêu cầu và mục đích của môn học. . . . hệ thống hoạt động của khách sạn.Tìm hiểu về hệ thống đang hoạt động của khách sạn.Hiểu được quy trình hoạt động. nhóm thực tập chúng em đã thu được những kết quả sau: . nhược điểm và biện pháp khắc phục cho hệ thống. . tìm ra ưu.Thiết kế được hệ thống quản lý thông tin mới cho khách sạn.

LOGO .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->