Nama: _____________________________________________ SULIT KH UMK1/2005 1 Jam

Kelas : ______________

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER SATU 2005 SEKOLAH KEBANGSAAN MELUGU UJIAN MENGESAN KEMAJUAN 1
________________________________________________________________ ============================================================= KEMAHIRAN HIDUP TAHUN ENAM
Satu jam

=============================================================

Arahan Am: 1.Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan. 2. Sila jawab dengan penuh teliti 3. Amalkan nilai murni yang dikehendaki semasa menduduki ujian seperti jangan bising. 4. Jangan buka kertas soalan ini sebelum diminta.

Pph/skm/umk1/KH6/2005

Bahagian A: Bulatkan jawapan yang betul. 1. Penggunaan alatan tangan yang ______________ akan menyebabkan alatan tangan itu rosak dan tidak boleh digunakan. A. betul B. baik C. cermat D. salah 2. __________________merupakan keupayaan seseorang individu menghasilkan sesuatu produk berdasarkan cetusan ideanya sendiri. A. Kreativiti B. Prototaip C. Reka bentuk D. Projek 3. Perintang tetap berfungsi untuk … A. memutuskan litar B. mengehadkan aliran arus C. menyambung litar arus D. mengukuhkan sambungan litar 6. _________________ialah proses mengubah suai sesuatu projek yang sedia ada menjadi produk yang baru. A. Kreativiti B. Inovasi C. Reka cipta D. Prototaip 7. Kesemua alatan tangan yang berikut digunakan untuk mengukur dan menanda kecuali…….. A. pembaris keluli B. sesiku L C. pisau penanda D. gergaji puting 8. Lukisan projek mesti dilengkapi butiran yang berikut kecuali……. A. rupa bentuk projek B. ukuran setiap bahagian projek C. harga jualan projek D. bahan yang digunakan 9. Antara alatan tangan di bawah ini yang manakah boleh digunakan untuk mengetat dan melonggarkan skru jenis Philips?

4. ___________________ialah lukisan yang menunjukkan sambungan komponen-komponen dalam litar yang digambarkan oleh symbol. A. Litar bergambar B. Litar skematik C. Litar projek D. Lukisan litar 5. Pilih sifat yang tidak perlu ada untuk mereka cipta sesuatu produk. A. Inovatif B. Inventif C. Kreatif D. Pasif

10. Gergaji puting dan gergaji tangan digunakan untuk A. menanda bahan kerja B. memotong bahan kerja C. membuat kemasan D. membuat potongan melengkung

Pph/skm/umk1/KH6/2005

Soalan 11 dan soalan 12 Jawab soalan berdasarkan rajah.

A. B. C. D.

padat kimia terpakai organik

11.

Apakah A. B. C. D.

nama alatan tangan di atas ? Gerudi tangan Playar kacip Pengukur keluli Playar gabung

16. Fungsi lubang saliran pada kotak semaian adalah untuk.. A. memudahkan udara masuk B. mengeluarkan akar dengan cepat C. mengalirkan air yang berlebihan D. melembabkan medium tanaman 17. _______________dibuat bertujuan untuk membaiki saliran, pengudaraan, dan juga untuk memudahkan kerja-kerja penjagaan tanaman. A. Batas B. Membaja C. Sungkupan D. Merumput 18. Selepas pemungutan hasil dilakukan, peralatan yang telah digunakan hendaklah… A. dibuang B. disimpan C. dibersihkan D. ditanam 19. Antara alat di bawah yang manakah boleh membantu kamu memadamkan kebakaran kecil yang berlaku di makmal?

12.

Apakah fungsi alatan di atas? A. Menebuk lubang B. menanda lubang C. Mengukur diameter lubang D. Memotong kayu

13. Jahitan ___________ digunakan untuk mengemas tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. A. kia B. insang pari C. rantai D. silang pangkah 14. Antara alatan tangan ini yang manakah boleh kamu gunakan untuk mencabut paku besi yang berkarat semasa kamu membaiki kerusi?

15. Bahan __________ seperti tahi lembu amat sesuai untuk dijadikan baja tanaman.

Pph/skm/umk1/KH6/2005

20. Antara alatan tangan yang berikut yang manakah boleh kamu gunakan untuk memotong papan lapis nipis mengikut bentuk-bentuk tertentu? A. Gergaji puting B. Gergaji tangan C. Gergaji lengkung halus D. Gergaji logam 21. Antara sayuran berikut, yang manakah sesuai ditanam dengan cara hidorponik? A. Kentang B. keledek C. Ubi kayu D. Kangkung 22. 3 bahagian tanah loam 2 bahagian bahan organik 1 bahagian pasir sungai

A. B. C. D.

Penyodok sudip tangan sekateur Tangan

25. Apakah komponen elektronik X yang ditunjukkan di atas? A. LED B. Perintang boleh laras C. Perintang tetap D. Bateri 26 Antara alatan tangan berikut yang manakah boleh digunakan untuk menjalur wayar?

Sukatan medium di atas adalah sukatan untuk medium…. A. memasu B. semaian C. pengakaran D. tanaman

. 23 Alatan tangan di atas boleh digunakan untuk kerja yang berikut kecuali… A. memotong dawai halus B. membentuk kaki LED C. memegang bahagian yang kecil D. menjalur wayar 24 Apakah alatan tangan yang boleh digunakan untuk menggaulkan medium memasu?

27. Antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai sayuran jenis akar? A. Kangkung B. Bayam C. Keledek D. Karot 28. Apakah aktiviti yang perlu dilakukan selepas kamu menggemburkan tanah di dalam pasu? A. Merumput B. Membaja C. Mencantas D. Menyiram

Pph/skm/umk1/KH6/2005

29. Apakah yang akan berlaku kepada sayur-sayuran jika kamu tidak menyiramnya? I Mati II Layu III Berbunga lebat IV Berdaun hijau A. B I dan II II dan III

C D

I dan IV III dan IV

30. Yang manakah bukan alat untuk membuat jahitan asas? A. Jarum Peniti B. Pita Ukur C. Benang D. Playar

Bahagian B: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Teduh

reput

kering

tangan

sungai

1. 2.

Medium memasu terdiri daripada tanah loam, bahan organik dan pasir __________. Letakkan tumbuhan yang telah ditanamkan di dalam pasu di tempat ____________ supaya ia tidak layu.

3.

Jika medium di dalam pasu kelihatan _______________________ dan berdebu, ia perlu disiram dengan air.

4.

Rumput yang tumbuh di dalam pasu boleh dicabut dengan ____________________ atau menggunakan serampang tangan.

5.

Baja organik yang cukup ____________________ boleh dibekalkan kepada tumbuhan yang ditanam di dalam pasu.

Pph/skm/umk1/KH6/2005

Bahagian C: Berdasarkan gambar-gambar di bawah ini, namakan aktiviti yang dilakukan untuk menjaga sayur-sayuran yang ditanam di dalam pasu.

Bahagian D: Nomborkan langkah-langkah yang betul bagi jahitan-jahitan yang ditunjukkan di bawah.

a. b. c. d. e.

Matikan jahitan dengan jahitan kia. Jahit dari kiri ke kanan. Masukkan jarum pada A dan keluarkan pada B dengan jarak 1 mm. Mulakan dengan jahitan kia.

( ( ( (

) ) ) )

Masukkan jarum ke dalam lipatan pada C dan keluarkan pada D dengan jarak 1 mm. ( )

Pph/skm/umk1/KH6/2005

Bahagian E: Padankan kegunaan alat tangan di bawah ini dengan kegunaannya.

Pph/skm/umk1/KH6/2005

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful