UN SEMINAR SCURT ȘI EFICIENT PENTRU SUCCESUL TĂU ÎN 2013

fascinează. te provoacă să-ți depășești limitele! Extraordinar! Accelera rules!” REKA SERBEZAN .  veți  lucra  cu:           Bogdan   Comănescu   Leadership   Amada   Bălțățeanu   Comunicare   Ovidiu   Atanasiu   Motivare   Paul   Costin   Coaching   Octavian   Grozea   Negociere   Cătălin   Dumitru   Vânzare   .Manager – VODAFONE ROMÂNIA SA În  cadrul  acestui  seminar.  Rezultatele  concrete  obținute!     Portofoliul   Accelera®   și   peste   500   de   mărturii   despre   serviciile  noastre.Gazda  evenimentului   În#iințată   în   anul   2005   ca   #ilială   a   Academy   Accor   Services.  Inteligența  soluțiilor  oferite  și    4.  veți  găsi  la  www.     Mulțumită   Know-­‐how-­‐ului   și   a   experienței   internaționale   în   domeniu.   în   primii   7   ani   de   activitate.  Know-­‐how-­‐ul  internațional    2.ro     www.   Accelera®   a   livrat  programe  de  training  și  consultanță  pentru  250  de   companii   din   România   și   a   găzduit   în   sălile   sale   de   training  peste  8.accelera.     Companiile  aleg  serviciile  Accelera®  pentru:    1.   Accelera®   este   o   companie   de   Training   și   Consultanță   specializată   în   creșterea   performanțelor   profesionale.000  de  cursanți. promite multe. șochează.  Experiența  practică  a  trainerilor    3.accelera. îndeamnă.ro   “Cel mai bun curs la care am participat.

 poți!             Demnitatea  și  Valorile   tale   sunt  Puterea  ta!           by  Bogdan  Comănescu    Ce  obiective  avem?     Ne   dorim   ca   până   la   #inalul   anului   2023.  o  dată  pe  trimestru.  Vreau  și  Pot  mai  mult!”  au    trei  activități  de  bază:    1.  dar  și  pe  alții  care  merită.  bunul  simț.  poți!   Poți  să  reușești  în  viață  dacă     ai  bun  simț?  Da.  educația.  Ne  întâlnim.  companii  constructive  și  corecte.000   de   oameni  care  aderă  la  valorile  noastre  și  care  ”propovăduiesc”.    (2)  cultura.  poți!   Poți  să  reușești  în  viață  dacă     ești  corect?  Da.  Vreau  și  Pot!”  la  ”Știu  și  Acționez!”     Poți  să  reușești  în  viață  dacă     ești  cinstit?  Da.  Ne  ajutăm  între  noi.  vom  accepta  și  alți  sponsori.    Nu  se  va  vinde  nimic!  Nu  se  vor  cere  taxe  de  participare!     .  vor  și  pot  mai  mult.   când   trendul   se   va   dezvolta  foarte  mult.   în   România   să   #ie   peste   500.  să  ne  atingem   OBIECTIVELE!      2.  poți!   Poți  să  reușești  în  viață  dacă     ești  bun  la  su#let?  Da.  prin  ceea  ce  fac  și  ceea  ce   spun.  Ce  este  ”Merit.  unde:      (1)  ne  încărcăm  bateriile  și      (2)  învățăm  cum  să  trecem  de  la     ”Merit.  corectitudinea  și  ambiția!    Ce  implicaţii  Hinanciare  există?     Nici   una!   Seminariile   sunt   sponsorizate   de   Accelera®   și.     (4)  constructivismul.      (5)  bunul  simț.    (3)  învățarea.  Vreau  și  Pot  mai  mult”?      Cei  care  aderă  la  ”Merit.  ”Propovăduim”  în  jurul  nostru     (1)  educația.  Vreau  și  Pot  mai  mult!”  ?    ”Merit.  Vreau  și  Pot  mai  mult!”  este  un  trend!  Este  un  trend  al  oamenilor  care  au   ambiția  să  reușească  în  viață  fără  să  încalce  valorile  sociale  și  morale!    În  ce  constă  ”Merit.  în     cadrul  unui  seminar  free.             (6)  corectitudinea    și      (7)  ambiția!      3.

 Ce  obligații  ai  ca  aderent  la  ”Merit.  Intră   pe  pagina  ”Merit.   link-­‐uri   interesante.  share  postări  educative.  etc.     3)   Ajută   la   educarea   oamenilor   prin   discuții.  dă  share  la   postările  și  articolele  care  îţi  plac.  pe  blog.   povești   de   succes.  cărți.  acasă  sau  la  birou.    Cum  poți  să  sprijini  activ  ”Merit.  Vreau  și  Pot!”  ?    Dacă  aderi  la  ”Merit.   articole.  invită-­‐ți  prietenii  pe  ea.  LinkedIn.  Vreau  și  Pot!”  ai  două  obligații  majore:    1)  Față  de  tine.  dar  asta  nu  obligă  pe  nimeni  cu  nimic!      Acțiuni  de  sprijin:    1)  A#ișează  logo-­‐ul  MVP  pe  FB.   invită-­‐i   la   seminariile  noastre  free.  să  comunici  și  altora  ceea  ce  învățăm  împreună  pentru  a-­‐i  ajuta   și  să  susții  valorile  noastre.   .  să  îți  păstrezi  valorile  și  să  ai  ambiția  de  a-­‐ți  atinge  obiectivele!    2)  Față  de  trend.  Vreau  și  Pot  mai  mult!”  dă-­‐i  Like.     4)   Și   dacă   constați   că   facem   o   treabă   bună.     2)   Vorbește   despre   MVP   cu   cei   din   jurul   tău!   Dacă   crezi   că   merită.   recomandă   Accelera®   pentru   că   din   banii  Accelera®  vom  reuși  să  facem  seminariile  și  să  mai  ajutăm  și  alți  oameni.  pe  site.  Vreau  și  Pot!”  ?    Atenție!  Sprijinirea  trendului  NU  este  o  obligație!  Ne-­‐ar  ajuta  enorm  ”o  mână  de   ajutor”.

 fă-­‐ți  prieteni.   Have   Fun!   -­‐   implică-­‐te.     .  întreabă.  ascultă.Ce  vom  face  azi.  aici?    Vom  face  3  lucruri  importante:      1)  Ne  vom  încărca  bateriile!     Dacă   tot   te-­‐ai   trezit   de   dimineață   și   ai   bătut   drumul   până   aici.  împărtășește  păreri!      2)  Ne  vom  stabili  un  Obiectiv  Personal  Ambițios  pentru  2013!         Vom   învăța   cum   să   îl   stabilim   cât   mai   e#icient   și   cum   facem   să   rămânem   concentrați  pe  el  până  când  devine  realitate!        3)  Vom  învăța  să  ne  promovăm  la  adevărata  noastră  valoare!       Vom   învăța   cum   să   #im   conștienți   de   punctele   noastre   forte   și   cum   să   le   ”expunem”  astfel  încât  cei  din  jur  să  le  accepte  și  să  le  respecte.  distrează-­‐te.

  dar  te  rugăm  să  îţi  reaminteşti  două  aspecte  importante:   1.00  -­‐  11.  Vreau  şi  Pot®”  este  o  marcă  înregistrată  Accelera.  rău  voitoare  sau  ilegale.  Vreau  şi  Pot  mai  mult!”  și  pe  site-­‐ul  www.30  –  09.30  -­‐  13.30  Pauză  -­‐  protocolul  nu  este  asigurat  de  MVP     11.   fotogra#iile   și   #ilmările   pot   #i   utilizate   liber.  pe  pagina  FB  ”Merit.  fotogra#iile  și  #ilmările  le  vei  găsi  pe  pagina  de   FaceBook  ”Merit.     Toate   documentele.30  Merit  mai  mult!  Voi  obține  mai  mult!     -­‐  Cum  să  îți  descoperi  punctele  forte?   -­‐  Cum  să  te  promovezi  la  adevărata  ta  valoare?  -­‐  Planul  personal  de  promovare!            Documentele:    Toate  documentele.  Pot    și  voi  Face  mai  mult  în  2013!     -­‐  Cum  să  îți  deMinești  obiectivul  cel  mai  ambițios?   -­‐  Ce  strategie  să    adopți  pentru  a  reuși?  -­‐  Planul  câștigător!     11.  Este  un  seminar  free  și  deci  resursele  au  fost  limitate!  și   2.ro    Drepturi  de  autor:    ”Merit.  te  rog  să  veriMici   orice  informație  pe  site-­‐ul  Accelera.  Este  total  interzisă  folosirea  lor   în  scopuri  comerciale  sau  comercializarea  lor  sub  orice  formă!    Prezența  ta  în  sală  este  considerată  ca  o  acceptare  a  celor  de  mai  sus!    Autoritatea:    Pentru  a  nu  lăsa  loc  unor  acțiuni  ne-­‐etice.  Vreau  şi  Pot  mai  mult!”  sau  direct   cu  membrii  echipei  Accelera!   .Aspecte  administrative:    Suntem  de  acord  că  organizarea  nu  este  perfectă.00  Vreau.  poți  ajuta!    Orarul:   08.  deci   acolo  unde  nu  este  perfect.00  -­‐  11.   prezentările.    Este  un  seminar  despre  cooperare  și  constructivism.accelera.  prezentările.   în   scopuri  educative  și  de  promovare  a  trendului  nostru.00  Accesul  în  Sală       09.

 cu  plată   Site:  http://www.  7D.  luați  autobuzul  202.rinhotels.  4  stații                                  Stația:  ”Cartier  Vitan-­‐Bârzești”       Parcare:  are  parcare  amenajată.Aspecte  administrative:    Locația:   Fiindcă  numărul  de  participanți  este  mult  mai  mare  decât  cel  preconizat  inițial.  Sector  4     Acces:    De  la  stația  Metrou    Apărătorii  Patriei.  VITAN  BÂRZEȘTI.  Nr.ro   .     am  fost  nevoiți  să  alegem  o  locație  pe  măsură:     RIN  GRAND  HOTEL  –  Sala  BUCUREȘTI     Adresa:  Str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful