P. 1
Curs 1 Brasov

Curs 1 Brasov

|Views: 4|Likes:
Published by Dana Capbun
dirigentie
dirigentie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dana Capbun on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

Sections

  • OBIECTIVE
  • AGENDA
  • Competenţele
  • Exerciţiul Jabberwocky
  • Exerciţiu
  • Behaviorismul

TRAINING şi ÎNVĂŢARE

Dana Opre www.consultplus.ro Braşov, octombrie 2010
Proiect POSDRU 87/1.3/S/64125 Dezvoltarea de competenţe cheie în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii

OBIECTIVE
 Să identificaţi caracteristicile învăţării la adulţi  Să descrieţi factorii care influenţează

învăţarea la adulţi  Să explicaţi utilitatea ierarhizărilor deprinderilor în construirea unei activităţi de formare  Să analizaţi impactul diferitelor teorii ale învăţării asupra formării adulţilor

AGENDA
14.00 – 15. 20: Socializare participanţi, structura programului,caracteristici training 15. 20 – 15. 30: Pauză 15. 30 – 16. 20: Învăţarea la adulţi,caracteristici 16. 20 – 16. 30: Pauză 16. 30 – 17. 50: Arhitectura deprinderilor cognitive 17. 50 – 18. 00: Pauză 18. 00 – 19. 20: Teorii ale învăţării

Exerciţiu  Ce nu doriţi să obţineţi de la acest program de formare?  Ce puteţi face dvs pentru ca acest program de formare să fie unul reuşit?  Ce aţi auzit despre acest training?  Ce doriţi să obţineţi de la acest training? .

Standardele ocupaţionale Documente în care se definesc în termeni de competenţe cerinţele necesare pentru realizarea eficientă a activităţilor într-o ocupaţie .

(www. combina şi transfera cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse. la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.ro) .Competenţele Competenţa reprezintă capacitatea de a aplica.cnfpa. pentru realiza activităţile cerute la locul de muncă.

Formator Domeniul: Educaţie şi formare profesională. derulează. derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă. sport Formatorul este specialistul în formare care proiectează. evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale. . cercetare-proiectare.

a programului de training Legislaţia în domeniu.Teme abordate în cadrul cursului        Fundamentele trainingului – caracteristicile trainingului. principii ale învăţării la adulţi. caracteristici ale cursanţilor Identificarea nevoilor de training Elaborarea obiectivelor programului de training Designul activităţilor Livrarea programului. reglementări CNFPA . a secvenţelor de formare Evaluarea activităţilor.

după modelul oferit) 1 diagramă Gant pentru un program de formare 1 proiect didactic (proiectul unei secvenţe de training de aproximativ 3 ore) fişele de lucru. prezentarea powerpoint (aferente proiectului) 1 instrument de evaluare a unei activităţi de formare Susţinerea unei secvenţe de training Evaluarea finală: .susţinerea secvenţei de training (20 minute) şi prezentarea conţinutului portofoliului .Evaluarea Portofoliul final va conţine:       Jurnal de învăţare 1 programă a unui curs de formare (prezentarea structurii cursului.test grilă .

Ce este trainingul? .

proiecte de muncă în echipă. cunoştinţelor sau comportamentelor prin experienţe de învăţare în scopul atingerii performanţelor dorite într-o activitate sau un tip de activităţi. prin intermediul mentorilor. Învăţare dirijată care are loc – la locul de muncă.TRAININGUL Tip de instruire Metodă de creştere a performanţelor umane (atunci când performanţele scăzute sunt datorate lipsei de cunoştinţe sau deprinderi) Un proces planificat de modificare a atitudinilor. în afara locului de muncă .

Livrarea programului de training Sto p 10. Definirea problemei Sto p DA NU 5. Planificarea metodelor de training . Verificarea achiziţionării comportamentelor finale 21.up 19. training NU. Măsurarea performanţelor 20. Precizarea simptomelor 3. Selectarea alternativei DA. Elaborarea testelor 16. Evaluarea alternativelor 7.PROCESUL DE TRAINING 1. Stabilirea metodelor de evaluare a performanţelor 13. Follow . Dezvoltarea materialelor şi asigurarea mijloacelor necesare 8. Conştientizarea unei probleme/nevoi 2. nu e nevoie training 22. Stabilirea finalităţilor 12. Identificarea populaţiei ţintă şi descrierea conţinutului 14. Identificarea nevoilor de training 11.Propunerea de soluţii alternative 6. Întoarcerea cursanţilor în câmpul muncii 18. altă soluţie 9. Pretestul: selectarea cursanţilor şi a grupului de control 15. Măsurarea reacţiilor şi a rezultatelor învăţării 17. training NU. Stabilirea cauzelor 4. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei DA.

concrete de învăţare  Cunoştinţe cu aplicabilitate reală  Motivaţie internă .Cum şi de ce învaţă adulţii?  Învăţarea e auto dirijată  Experienţa – rol important  Nevoi specifice.

cel care învaţă.Stilul de învăţare Stilurile de învăţare se referă la modul în care. abordează şi răspunde unei experienţe de învăţare .

oamenii învaţă prin acţiune .Modalitatea perceptuală  Vizuală  Auditivă  Interactivă  Tactilă  Kinestezică Cei mai mulţi adulţi sunt vizuali În general.

cunoştinţele.vârsta .Factori care influenţează învăţarea la adulţi .motivaţia .stilurile de învăţare . abilităţile .modalitatea perceptuală dominantă .strategiile de transmitere a informaţiilor .

psiho-motorii) .Cunoştinţe . sociale şi interpersonale.Rezultatele învăţării .Deprinderi (cognitive.Competenţe . lingvistice.

Taxonomia lui Bloom Evaluare Sinteză Analiză Aplicare Comprehensiune Cunoaştere .

Taxonomia lui BLOOM Sarcini cu solicitare cognitivă crescută Evaluare Abilităţi deplin funcţionale Sinteză Analiză Aplicare Comprehensiune Sarcini cu solicitare cognitivă scăzută Abilităţi de nivel bazal Cunoaştere .

reproducere a cunoştinţelor (ex. recunoaşterea semnului “: “ca fiind împărţire) Numeşte Enumeră Recunoaşte Alege Povesteşte Potriveşte Defineşte Relatează .Taxonomia lui Bloom Cunoaşterea – abilitatea de recunoaştere.

înseamnă că putem explica noile concepte cu ajutorul conceptelor de care dispunem (ex.Taxonomia lui Bloom Comprehensiunea – înţelegerea cunoştinţelor. În practică. Compară Descrie Subliniază Organizează Clasifică Concluzionează Explică Reformulează Identifică Relaţionează Generalizează . explicarea operaţiei de împărţire de câte ori un număr împărţitorul e cuprins într-un alt număr deîmpărţit).

a utiliza cunoştinţele în situaţii noi. a împărţi pe 324 la 14.Taxonomia lui Bloom Aplicarea – a face ceva după ce ţi s-a arătat cum (ex. Aplică Modelează Practică Utilizează Simulează Experimentează Dramatizează . după ce s-a arătat cum se face împărţirea atunci când împărţitorul e format din 2 cifre).

ce se cere. De ce? – întrebare care stimulează analiza Analizează Diferenţiază Secvenţa Sumarizează Relaţionează cu Clasifică . ce se dă.Taxonomia lui Bloom Analiza – secţionarea întregului în părţile componente şi studierea în detaliu a acestor părţi (a “sparge” o problemă de aritmetică şi a recunoaşte părţile componente. relaţia dintre datele problemei).

Compune Elaborează Propune Adaptează Dezvoltă Inventează . deprinderilor. Presupune utilizarea într-o manieră orginală a cunoştinţelor. a decide asupra strategiei potrivite de rezolvare a unei probleme. experienţei personale. a şti când trebuie efectuată împărţirea). relevante în raport cu sarcina (ex. invenţie.Taxonomia lui Bloom Sinteza – creaţie. realizarea unei sarcini fără a se preciza demersul care trebuie urmat în realizarea acelei sarcini.

Taxonomia lui Bloom Evaluarea – implică a judeca. a oferi argumente pro şi contra. strategia utilizată. Apreciază Ierarhizează Evaluează Apără Argumenteză Dovedeşte Justifică Elaborează . erorile). a-ţi autoevalua munca în timp ce o desfăşori sau la final (ex. a recunoaşte omisiunile. a-ţi verifica munca.

.Aplicaţie BLOOM folosind povestea Albă ca Zăpada şi cei 7 pitici  Cunoaştere: enumeraţi încercările mamei vitrege de a o omorî pe Albă ca Zăpada  Înţelegere: explicaţi de ce Albă ca Zăpada a fost nevoită să părăsească palatul în care s-a născut Aplicare: demonstraţi ce obiecte ar folosi Albă ca Zăpada dacă ar intra la voi în casă  Analiză: comparaţi această poveste cu realitatea. Argumentaţi-vă opinia. Precizaţi ce nu s-ar fi putut întâmpla cu adevărat  Sinteză: inventaţi cum s-ar schimba povestea dacă s-ar numi Albă ca Zăpada şi cei 7 uriaşi  Evaluare: apreciaţi strategia de apărare a Albei ca Zăpada în raport cu mama sa vitregă.

.Exerciţiu Precizaţi pentru fiecare din cele 6 niveluri ale taxonomiei lui Bloom câte o sarcină de lucru prin care să determinaţi la cursanţii dvs. achiziţionarea deprinderii cognitive corespunzătoare nivelului respectiv.

Ce fac stramina şi pietrele murcoase în plastă? Cum aţi descrie starea frazbilelor? Ce puteţi spune despre clipe? . 3.Exerciţiul Jabberwocky Stramina şi pietrele murcoase Se învârtesc şi pivotează-n plastă Frazbilele sunt toate granchioase Iar clipele le trec prin poarta rastă. 1. 2.

Răspunsuri 1. Se învârtesc şi pivotează .

2. Frazbilele sunt granchioase .

Clipele trec prin poarta rastă .3.

4. poezia pentru a răspunde la întrebări care vizează abilităţi cognitive bazale? . Am nevoie să înţeleg materialul.

Stramina şi pietrele murcoase Se învârtesc şi pivotează-n plastă Frazbilele sunt toate granchioase Iar clipele le trec prin poarta rastă. Cât de eficientă este strategia clipelor? . De ce sunt frazbilele granchioase? 6. 5.

N-am idee! Este imposibil să răspund atâta timp cât nu înţeleg textul. . Nu pot să dau un sens.o semnificaţie care să nu fie pură speculaţie.4. NU! 5.

6. . Nu pot să dau un sens.o semnificaţie care să nu fie pură speculaţie. N-am idee! Este imposibil să răspund atâta timp cât nu înţeleg textul.

Modelul stadial al deprinderilor (Dreyfus.expert . Dreyfus & Athanasion)  Stadiul 1 – novicele  Stadiul 2 – începător avansat  Stadiul 3 – competent  Stadiul 4 – competent avansat  Stadiul 5 .

.Exerciţiu Precizaţi pentru fiecare din cele 5 stadii câte un comportament prin care cursanţii dvs. demonstrează atingerea stadiului respectiv.

Procesul de învăţare .

Constructivismul construirea propriei semnificaţii

Înţelegerea = link între informaţiile noi şi informaţiile existente

Poveste Peştele e peşte

Exerciţiu
Ştiind faptul că peştele a văzut doar peşti şi broaşte, cum ar descrie el o vacă sau un om. Desenaţi-vă răspunsurile, apoi explicaţi-le şi justificaţi-le în cadrul grupului.

Principii constructiviste  Constructe  Verificaţi şi corectaţi  Accentul pe cel care învaţă  Faceţi învăţarea cât mai atractivă .

Behaviorismul întăriri şi motivaţie  Comportamentele umane sunt determinate de factori externi.menţinerea sau evitarea unui comportament sunt determinate de consecinţele pe care acesta le are asupra individului  Recompense pozitive  Recompense negative  Pedepse . nu de forţe interioare persoanei  Învăţarea.

Umanismul nevoile emoţionale ale celui care învaţă  O abordare centrată pe persoană  Indivizii sunt unici – atitudini. stiluri de învăţare diferite  Învăţarea trebuie să fie auto-dirijată. asumarea responsabilităţii pentru propria învăţare  Învăţarea este mai uşoară. mai cu sens şi mai eficientă când are loc în situaţii lipsite de ameninţări –acceptare necondiţionată .

Exerciţiu Maşina de predat .

Principii ale învăţării la adulţi  Învăţarea globală sau pe părţi  Învăţarea spaţiată  Învăţarea activă  Feed back-ul  Supra-învăţarea  Recompensarea  Poziţia informaţiei în serie  Construirea semnificaţiei  Învăţarea senzorială multiplă  Transferul învăţării .

realizată la intervale rezonabile de timp este superioară învăţării comasate. 7. 5. . 1. Decizia de a fragmenta sau nu conţinutul cursului în părţi componente depinde în mare măsură de natura acestuia. 10. 3. Cu cât feed-back-ul este mai prompt. 9. Termenul andragogie se referă la predarea/învăţarea adulţilor. Pentru ca supra-învăţarea să aibă efect. Învăţarea spaţiată. Adulţii doresc să fie consultaţi atât cu privire la ceea ce învaţă cât şi la modul în care învaţă. cu atât eficienţa sa este mai mare. Feed – back-ul este un aspect esenţial al comunicării bidirecţionale. 2. cursanţii trebuie implicaţi activ în repetarea cunoştinţelor. Utilizarea supra-învăţării creşte înclinaţia curbei de uitare.Răspundeţi prin A sau F Termenul andragogie se referă la predarea/învăţarea copiilor. Un cursant implicat activ în procesul de training tinde să devină automotivat. 8. 4. 6.

Este recomandabil ca în prezentarea unui conţinut să se insiste asupra aplicaţiilor lui viitoare. Un conţinut nou dobândeşte semnificaţie în măsura în care e conectat cu cunoştinţele anterioare. Un bun transfer al trainingului depinde în bună parte de gradul de similaritate dintre ceea ce s-a învăţat la training şi ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Materialul văzut sau auzit la final va fi reamintit mai bine deoarece nu intră în competiţie cu materialul care îl precede. Mijloacele vizuale nu reprezintă un instrument important de training. 4. 2. 8. 3. Materialul văzut sau auzit la final va fi reamintit mai uşor deoarece nu intră în competiţie cu materialul care îl urmează.Răspundeţi prin A sau F 1. dar va şi întări comportamentul eficient. Fiind dată o succesiune de fapte. 5.    Pedepsirea unui răspuns greşit este un factor demotivant în învăţare deoarece tinde să omită descoperirea răspunsului corect. 9. Plasaţi literele în zona corespunzătoare a diagramei. 7. Recompensarea unui răspuns corect nu numai că va confirma corectitudinea răspunsului. a) auzul b) văzul c) alte simţuri . 6. 10. cursanţii vor tinde să uite ceea ce au auzit la începutul şi la sfârşitul prezentării.

Care sunt principiile învăţării pe care le puteţi aplica pentru a vă asigura că grupul dvs învaţă? .Exerciţiu Vi se cere să demonstraţi unui grup de 6 cursanţi metoda corectă pentru a completa un formular.

Răspundeţi prin A sau F  Cursanţii prezintă un nivel similar în ceea ce priveşte abilităţile pe care le deţin  Cursanţii au acelaşi nivel motivaţional  Fiecare consultaţie cu un potenţial cursant este un bun factor motivant pentru participarea la curs  Când selectăm cursanţii. existenţa sau inexistenţa la nivelul organizaţiei a oportunităţilor de aplicare a trainingului nu este importantă  Selectarea doar a cursanţilor cu şanse sigure de succes este o tactică care poate pune la îndoială validitatea rezultatelor trainingului .

 A fi prietenos cu participanţii la training este       întotdeauna cea mai bună abordare Un grup de cursanţi cu abilităţi de nivele diferite prezintă anumite avantaje Un grup va disciplina acel membru care nu se conformează normelor Intr-un grup există un singur lider Un contract psihologic se bazează pe discutarea expectanţelor Sancţionarea cursanţilor poate interfera deseori cu învăţarea Atât timp cât stăpâneşti foarte bine informaţiile. nu ai nevoie să apelezi la cunoştinţele de care dispun participanţii .

punând mereu întrebări Clovnul – face glume în momente nepotrivite Distractorul – utilizează diverşi factori distractori în timpul cursului ( de ex.telefonul) . nu se implică în activităţi Intrebătorul: opreşte fluxul prezentării. în proceducerile pe care acesta le utilizează Intelectualul – are o nevoie excesivă de a explica şi justifica ideile şi convingerile cuiva Retrasul – nu participă.Tipuri de cursanţi dificili  Monopolizatorul – încearcă constant să ofere toate        răspunsurile la întrebările adresate grupului Epatantul – încearcă să apară mai informat şi mai pregătit decât ceilalţi din grup. inclusiv decât trainerul Reclamantul – caută în mod constant greşeli trainerului.

adresându-te persoanei cu comportamentul problemă  Fă apel la regulile grupului  Adresează noi cereri pentru a preveni comportamentele problemă  Nu te lăsa prins într-o luptă de putere cu participantul  Fă apel la umorul de bună calitate  Dezvoltă o legătură la nivel personal cu participantul dificil (abordează-l în pauză. la masă)  Protejează participanţii .Recomandări  Nu considera aceste comportamente ca pe un atac la propria persoană  Fă observaţii în mod individual.

cum faceţi faţă acestei situaţii?  Cum stabiliţi un contract psihologic? . Când cursanţii dintr-un grup au nivele diferite ale abilităţilor.

Exerciţiu  Care sunt punctele dvs forte şi care consideraţi că vă recomandă ca şi trainer/formator?  Care sunt aspectele pe care consideraţi că trebuie să vi le îmbunătăţiţi pentru a fi un trainer/formator de succes? .

abordabil Cu tact Timbru vocal plăcut Entuziast Onest.Caracteristicile trainerilor eficienţi               Stăpâneşte bine cunoştinţele Autentic Bine organizat Orientat pe obiective Prezenţă puternică Apariţie profesională Abilitatea de a relaţiona conţinutul cu exeprienţa participanţilor Bun ascultător Răbdător Flexibil. înţelegător Simţul umorului Utilizează o varietate de metode Cald. spontan Atitudine pozitivă Credibil Abilitatea de a se relaţiona cu ceilalţi la toate nivelele Coach şi consilier               Clar Empatic. deschis Centrat pe cursanţi Respectuos faţă de participanţi Echilibrat emoţional Bun diagnostician Obiectiv .

nu există bani sau mână de lucru pentru această acţiune. Amenajarea trebuie făcută foarte repede. directorul şcolii a primit de la primăria locală răsaduri de flori şi pomi pentru spaţiul verde din curtea şcolii. Vineri.Situaţie  Joi.împreună cu elevii pentru a amenaja curtea şcolii (inclusiv curăţenia).directorul convoacă consiliul profesoral pentru a-i determina pe profesori să vină la şcoală sâmbăta şi duminica. dar există tot echipamentul necesar. .

fiecare grupă îl va desemna pe cel care va juca rolul directorului în grupul mare (care va fi consiliul profesoral).Sarcina (25 min. pe o bucată de hârtie. fiecare dintre dvs va scrie pe un bileţel numărul prezentării care i s-a părut cea mai convingătoare. La sfârşit.) Fiecare grupă trebuie să conceapă discursul directorului.Fiecare grupă va avea propria prezentare. . După finalizarea acestuia.

materialele de învăţare Criteriile de performanţă 1 1 2 3 4 5 6 .instruire teoretică Nr. crt. Competențe specifice Conținut tematic Metode/forme de Mijloacele de activitate instruire. din care: .instruire practică .PROGRAMA Modul 1 : Metode şi tehnici speciale de formare – dezvoltare și aplicare Durata (în ore de pregătire) : Total.

anexa 4 Numele şi prenumele formatorului: Denumirea programului de formare: PROIECT DIDACTIC Unitatea de învăţare: Unitatea didactică: Competenţ Conţinuturi e specifice (detalieri) Activităţi de învăţare Resurse Evaluare .

revizuirea calităţii programelor şi a stagiilor de formare     .Pregătirea formării Realizarea activităţilor de formare Evaluarea participanţilor la formare Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare  Marketing-ul formării  Proiectarea programelor de formare  Organizarea programelor şi a stagiilor de formare  Evaluarea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->