You are on page 1of 2

PERSAMPELAN

Persampelan dibuat supaya ciri-ciri tanah dan batu boleh diperihalkan dan persampelan juga dibuat untuk tujuan ujian-ujian dijalankan dimakmal. Ujianujian dimakmal boleh dibahagikan kepada bebberapa kategori:

Pengelasan Pemadatan Kekuatan Kimia Parameter Rekabentuk Kejuruteraan

Sampel yang diambil, samada untuk perihalan atau ujian, mestilah mewakili tanah di mana tapak yang dikaji. Ia mestilah cukup banyak untuk menerangkang keadaan saiz zarah, fabrik serta rekahan dan keretakan. Gangguan keadaan asal hendaklah diminimumkan . Secara amnya terdapat dua jenis persampelan:

Sampel Terganggu Sampel Tak Terganggu

Sampel Tak terganggu biasanya diambil dengan memotong batu atau tanah atau dengan menekan tiub khas ke dalam kawasan tanah yang hendak diambil sampel. Sampel terganggu boleh diambil dari gerudi, split spoon sampler ( dari lubang gerek selepas SPT).

SPLIT SPOON (BARREL) SAMPLER


BS 1377 Disturbed sample with SPT Ujian pengelasan dan perihalan tanah

THIN WALLED SAMPLER

Untuk tanah berjelekit (N<10)

Free from large particles

THIN WALLED PISTON SAMPLER

Untuk tanah berjelekit yang sangat lemah very soft to soft clay

CONTINOUS SAMPLER

Menentukan lapisan pasir, perihalan dan pengelasan tanah Usually for soft marine deposits

MAZIER SAMPLER

Triple tube core-barrel containing detachable liners within inner barrel Ideal for triaxial test core of sampler = 74mm Untuk persampelan tak terganggu di kawasan lapisan yang agak kukuh(stiff)