<titlu> Utopia CARTEA DE AUR A LUI THOMAS MORUS, PE CÂT DE UTILĂ PE ATÂT DE PLĂCUTĂ, DESPRE CEA MAI BUNĂ

ÎNTOCMIRE A STATULUI ŞI DESPRE NOUA INSULĂ UTOPIA <autor>THOMAS MORUS <editura> MONDERO Bucureşti Colecţie coordonată de prof. dr. Dan Grigorescu Coperta şi grafica: Anamaria Smigelschi CAPODOPERE ALE LITERATURII UNIVERSALE Traducere din limba latină de ELEFTERIE şi ŞT. BEZDECHI Ediţie îngrijită şi prefaţată de ION ACSAN Lector: Rose-Marie Zidăroiu Procesare computerizată: Ruxandra Munteanu ISBN 973-9349-3l-5 Tiparul executat la Imprimeria de Vest, Oradea, str. Mareşal Ion Antonescu nr. 105. ROMÂNIA Au apărut: 1. Homer - Odiseea 2. Flaubert - Madame Bovary 3. Stendhal - Roşu şi negru 4. La Fontaine - Fabule 5. *** - Epopeea lui Ghilgameş 6. Jack London - Colţ Alb 7. Daniel Defoe - Robinson Crusoe 8. Longos - Daphnis şi Chloe 9. H. de Balzac - Moş Goriot 10. Niccolo Machiavelli -Principele 11. Guy de Maupassant - Bel-Ami 12. N.V.Gogol - Sunete moarte 13. Eschil, Sofocle, Euripide - Teatru antic 14. Voltaire - Zadig, Candid, Naivul 15. Blaise Pascal - Scrisori provinciale 16. A.S.Puşkin - Fata căpitanului. Dama de pică 17. Charles Dickens - Marile speranţe 18. William Shakespeare - Teatru 19. Calidasa- Sacontala 20. Homer - Iliada 21. Choderlos de Laclos - Legăturile primejdioase 22. M. I. Lermontov - Un erou al timpului nostru 23. Rene Descartes - Discurs asupra metodei 24. Plaut, Terenţiu, Seneca - Teatru latin

25. Emily Bronte - La răscruce de vânturi 26. W. Shakespeare - Romeo şi Julieta 27. J. W. Goethe - Suferinţele tânărului Werther 28. Ovidiu - Scrisori din exil (Tristele şi ponticele) 29. J. J. Rousseau - Contractul social 30. Vergiliu - Eneida 31. Platon - Banchetul şi alte dialoguri