Coperta 1 : Crucea de călugărie a părintelui Arsenie Papacioc

Singur Ortodoxia

Cuprins
Întîmpinare ...................................................................5 CUVÎNTUL I .............................................................7 Despre unitatea Bisericii; despre dialogurile cu cei care s-au desprins de Biserică; despre ecumenism. În care se arată că unitatea Bisericii ţine de Mîntuitorul Hristos, care este Calea, Adevărul şi Viaţa. CUVÎNTUL II .........................................................31 Despre Sinoade, despre dogme, despre drumul spre mîntuire; despre schismă şi despre eres; despre succesiunea apostolică. În care se arată că singurul drum mîntuitor este cel al Bisericii Ortodoxe. CUVÎNTUL III ........................................................55 Despre o nouă mentalitate şi un nou limbaj “teologic”, adică despre biserici nedepline, biserici surori şi altele ca acestea. În care se arată că dragostea se bucură numai de Adevăr. CUVÎNTUL IV ........................................................67 Despre rugăciunile împreună cu schismaticii şi ereticii, care acum se numesc şi “rugăciuni ecumenice”; şi altele, tot “ecumenice”.
3

....... Precum se spune în Molitvelnicele autentice.............Singur Ortodoxia În care se arată că trebuie să ne rugăm în Adevăr........... aşa cum s-a predanisit de către Biserica drept-măritoare........... ULTIMUL CUVÎNT.....89 4 ........... adică: Rînduiala cum se cuvine să primim pe schismatici şi pe eretici........ CUVÎNTUL V ...................81 Despre revenirea la Ortodoxie. în practica Adevărului........................... care vin la drept măritoarea credinţă..

chemărilor vieţii acesteia – şi. recomandă o prezenţă continuă. adevărate. o trezvie. ca duhovnic. Întrebările sunt puse din dorinţa de a fi lămurite unele aspecte cu care se confruntă creştinii din zilele noastre. celor ce-l caută pentru sfat şi mărturisire. sunt îndreptar şi predanie. Aceste cuvinte.Singur Ortodoxia Întîmpinare Mulţumim părintelui Arsenie Papacioc pentru aceste cuvinte de învăţătură atît de necesare timpului în care trăim. pe lîngă mîngîiere şi bucurie duhovnicească. Răspunsurile sunt simple. Sunt cuvinte ale unui om care a fost şi a răspuns: Prezent! . ne învaţă părintele Arsenie: “trăim zile Apostolice”. despre acestea. Iulian Liţă 5 .pentru că spune şi Sfîntul Maxim Mărturisitorul: “a tăinui cuvîntul Adevărului înseamnă a te lepăda de el“. fără tăgadă .

.

Luterane. unele mai mari. unele cu har mai puţin. adică Bisericile Evanghelice.Singur Ortodoxia Cuvîntul I Sfinţia voastră. începînd cu pagina 23. despre Biserica Apuseană. despre cei doi plămîni ai Europei. sau a fost vreodată împărţită în mai multe Biserici. despre marea Biserică soră a Apusului. despre Biserica Răsăriteană. Acestea sunt luate chiar din teologi ortodocşi. protestanţi) şi Biserica Răsăriteană (ortodoxă). altele cu har mai mult. XVI creştinismul şi-a pierdut unitatea. protestanţi. ortodocşi.“ şi altele asemenea. adică Biserica RomanoCatolică şi Protestantismul. cum s-ar zice. despre “despărţirea unicei Biserici a lui Hristos în Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică. adică ortodoxe. adică Biserica Apuseană (catolică. sau divizată? arhimandrit Arsenie: Este şi inutil să mai discutăm chestia asta. despre istoria a trei confesiuni: catolici. despre faptul că prin Marea Schismă şi apoi prin ruptura din sec. se vorbeşte în ultimul timp. Anglicană etc. că nu putea să fie împărţită Biserica. despre cămaşa sfîşiată a lui Hristos. 7 despre unitatea Bisericii . mai ales în mediul universitar teologic. altele mai mici. A se vedea Însemnări pentru Cuvîntul I. Bisericile occidentale. Întrebarea pe care v-o punem sfinţiei voastre este următoarea: este Biserica Mîntuitorului Hristos în momentul de faţă. despre cele trei dimensiuni ale Creştinătăţii: Bisericile orientale.

Sinodul VII Ecumenic. toată învăţătura aceasta pînă la 787. pentru că acesta era un obiectiv care strălucea. că Iisus Hristos este Dumnezeu Născut. şi sigur că a fost atacat de toate filosofiile care au păreri bune. nu făcut. care umbrea orice. adică: nu e Cale nu e mergere. care a fost în apărarea icoanei. s-a dogmatizat în Sinoadele Ecumenice. dacă n-ar fi existat Noul Testament n-ar fi existat nici o serie întreagă de atacuri filosofice împotriva Adevărului-Hristos. ca să fie 12. 8 Cuvîntul I . dar mai ales la Sinodul I Ecumenic. unde s-au stabilit cele 7 puncte din Crez. Numai în funcţie de acest Adevăr este construită orice gîndire ca să fie valabilă. Adevărul şi Viaţa”1. numai dacă este pe Adevărul-Hristos care. nu poate să fie împărţit acest Adevăr. şi nu poate să fie alt Adevăr decît numai Hristos. dar există erezii. nu e Adevăr nu-i cunoştere. acesta ar putea să fie răspunsul la întrebare: niciodată nu poate să fie împărţită Biserica. împotriva Adevărului adevărat. Dacă n-ar exista Noul Testament s-ar fi desfiinţat Vechiul Testament. împotriva Creştinismului. Deci s-a stabilit lucrul acesta: Biserica nu poate să fie împărţită. zic ei. unde s-a completat Crezul cu încă 5 articole.arhimandrit Arsenie Papacioc pentru că Hristos a spus: “Eu sunt Calea. şi la Sinodul al II – lea Ecumenic. de fapt. şi dacă nu-i Viaţă nu-i vieţuire.

respectiv Protestantism. să se poată împlini. că s-au rupt de Adevăr este altceva. Unitatea ţine de Adevăr. Cuvîntul ortodox asta înseamnă. trebuie să se şi motiveze despre ce unitate este vorba. Sfinţia voastră. mai cu seamă pentru că acestea sunt făcute de universitari. ci se referă numaidecît la Adevăr. cît timp ar trebui să ţină aceste discuţii? despre unitatea Bisericii 9 . Necalcedonieni etc. Biserica Ortodoxă. arhimandrit Arsenie: Biserica şi-a pierdut unitatea ţinînd cont de numărul de credincioşi. dar nu unitatea în funcţie de Adevăr. Sunt afirmaţii grave faptul că se susţine că Biserica şi-a pierdut unitatea. rămîne imutabil şi singurul drum mîntuitor. ? Ce ar trebui să se discute. teologi. care nu s-a stricat. nu spun de la mine şi: “cine va strica una din aceste mici. Faptul că s-au desprins de-a lungul vremii schisme şi erezii nu înseamnă că Biserica şi-a pierdut unitatea ? arhimandrit Arsenie: Nici vorbă. Dacă se vorbeşte aşa. mic se va chema”3 – adică nu se va mîntui. Adevărul nu poate să fie împărţit.Singur Ortodoxia Adevărul este Hristos2. s–a dogmatizat tot ce a spus Hristos ca să se poate trăi. cum credeţi că ar trebui să se desfăşoare dialogurile inter-creştine între Ortodoxie şi Catolicism. dar unitatea nu se referă la un număr de credincioşi.

las şi eu. Ce să lăsăm noi? Nu se poate pune problema . la Sinodul 6 Ecumenic. Va să zică am fost împreună. Adevărul şi Viaţa”6. repet. Am stat împreună sute7 de ani şi. sigur. o cirtă cine lasă 10 Cuvîntul I .arhimandrit Arsenie Papacioc arhimandrit Arsenie: Ca timp. Papa Martin a fost mucenic al ideii normale împotriva monotelismului. îţi dai seama. o unitate. s-au despărţit. Nu există tîrg în materie de Adevăr! Ca să putem face o împăcare. De ce? La majoritatea problemelor dogmatice. şi neoprotestanţii10 care. identitate şi îi roade faptul că nu sunt cu Adevărul. au interpretare continuă.… Ortodoxia…. cum ne-a învăţat El. lupta aceasta. Hristos şi au continuat Apostolii. N-au identitate! Îi roade pe suflet faptul că nu sunt cu Adevărul. în funcţie de Adevărul acesta e tot! . decît: vă primim cu drag înapoi 4.“o iota. am fost împreună. nu se pune problema. Singurul Adevăr este Hristos: “Eu sunt Calea. Nu este valabilă nici o discuţie. cu Sinoadele Ecumenice. trebuie să negustorim: lasă tu. Ecumenismul5 acesta. chiar numele ei este de la Hristos. de venit vine din partea lor. acuma s-au despărţit! Şi de la catolici8 au venit protestanţii9 cu Luther. N-au. se pune problema adevărului care trebuie discutat.

ce istorie au? De ce au plecat? Sute de ani am fost împreună. nu-ţi dau voie. să discute nu ştiu ce… Dacă faci caz de istorie. dacă faci caz de istorie. acestea nu sînt 15 zile ! Dacă vor să vină. este neapărat problema asta care se pune. Asta este poziţia despre unitatea Bisericii 11 . sunt primiţi cu toată dragostea. dom’le. că vă primim cu drag dacă veniţi. acesta-i semn că noi suntem de bună credinţă. Fără condiţii! Deci doar aceste cuvinte ar trebui să se desfăşoare în cadrul dialogurilor. Dacă nu-i tîrg. Nu avem ce discuta decît dacă veniţi înapoi! Dar cum ar trebui să se desfăşoare aceste dialoguri? arhimandrit Arsenie: Dar nu sunt deloc de părere să fie un dialog. Aşa interpretez şi vizitele care sau făcut: de curtoazie. ar putea să fie acesta: “nu avem nimic de discutat decît: vă primim cu drag înapoi”. ştii? Obiectul unui dialog. acesta îşi pierde mîntuirea.Singur Ortodoxia din tot ce spun Eu”11. Sau. dialogul începe. mai bine zis. dacă vor să fie dialog. doar la aceste cuvinte ar trebui să se rezume dialogul ? arhimandrit Arsenie: Să vină la Ortodoxie! Că e vorba de Adevăr! Adică. să vină înapoi. ia-mi un ochi că văd bine numai cu unul.

nici un 12 Cuvîntul I . desigur. nu avem nici o grijă. Dar văd că pe ei îi roade ceva. sunt ortodox! V-am întrebat pentru că au fost acuzaţi unii ortodocşi că sunt habotnici. dar în ceea ce priveşte Adevărul. Orice ins dacă te vede pe tine pe o poziţie de valoare caută să te niveleze ca să aibă el linişte pe poziţia lui. arhimandrit Arsenie: Ascultă-mă ce spun! N-au cum. este aici. Dar cu ce interes? Nu ne-am dus noi la ei :”Hai să veniţi!”. trebuie să zică ceva. Dar ei sunt îngrijoraţi. dacă vrei să judeci normal. repetăm mereu întrebarea întîi. exclusiv spiritual. Ce să ciuntim?! Dacă v-ar spune cineva că sunteţi habotnic. altfel. au chinul acesta că nu sunt cu Adevărul. şi Adevărul e limpede. că despre asta este vorba. prin întrebările pe care le puneţi. Din punct de vedere spiritual. ar însemna ca noi să ciuntim din Ortodoxie. a dialogului cu catolicii şi protestanţii? Adică vedeţi un duh bun? arhimandrit Arsenie: Nu. Noi avem probleme că suntem neatenţi. îi chemăm. Credeţi că s-au făcut progrese în cadrul mişcării ecumenice. Nu. ce i-aţi răpunde? arhimandrit Arsenie: Nu.arhimandrit Arsenie Papacioc pentru că. că suntem slabi. dragă.

foarte bine. trebuie să facem noi concesii ? Nu ! Adevărul este imutabil şi veşnic. Credeţi că este o ispita de-a dreapta? Pentru că ei cred că suntem divizaţi. dar suntem pe poziţia noastră. dar înseamnă că cineva e vîndut. ori laş.Singur Ortodoxia progres nu se poate face. arhimandrit Arsenie: Desigur. sunt momente. arhimandrit Arsenie: Este o ispită de-a dreapta pentru că pun în discuţie Adevărul. nu le convine poziţia Bisericii pentru că vor să ne niveleze. Acestea sunt porniri omeneşti. numai aşa să nu spună că nu am stat de vorbă. din punct de vedere psihologic. Asta s-a făcut să arate că suntem civilizaţi. cum au făcut acum: le-am întors vizita. este Hristos. Discuţia este o împăcare: trebuie să ne aşezăm pe o poziţie de Adevăr comun. Sfinţia voastră. Dar nu asta e discuţia. mişcarea ecumenică porneşte de la ideea refacerii unităţii Bisericii Mîntuitorului Hristos. ei caută să motiveze ce spun şi. sectoare de timp în care se ivesc o serie întreagă de lucruri. ori nu cunoaşte frumuseţea şi văpaia Ortodoxiei. indiferent ce i se propune şi cine întreţine un dialog. ori neortodox. Dialogurile acestea durează de foarte mult timp. pentru sutele astea de ani de rătăcire ale lor. dar deja e Hristos! Pentru că vor ei. despre unitatea Bisericii 13 .

ca să poată fi liniştit în căderea lui. Ca să ne împăcăm trebuie să vină la Ortodoxie. pasionat de lucruri mai “exotice” acesta mi-a zis: “mă duc la Roma cu gîndul să combat catolicismul” . acelea durau sute de zile. cu acelaşi titlu pentru că nu se lasă ei. Ecumenismul este o problemă care nu va reuşi niciodată. nu putem să discutăm asta. Ce s-a stabilit la Sinoadele Ecumenice sunt nişte lucruri cu totul valabile. şi tocmai aceştia sunt promotorii mişcării ecumenice. arhimandrit Arsenie: Acestea nu sunt argumente. Foarte mulţi teologi studiază la facultăţi protestante şi catolice. absolut.arhimandrit Arsenie Papacioc aceasta este întotdeauna tendinţa celui mai slab ca să te aducă şi pe tine la nivelul lui. mic se va chema”12. Noi nu avem ce ceda. treaba lor! I-am spus unui băiat care făcuse Teologia sau o termina. cu mari Sfinţi Părinţi şi: “Părutu-s-a nouă şi Duhului Sfînt”13. aşa începea hotărîrea care consemna stabilirea Adevărului Sinodului. de ce exista iad şi de ce exista rai. Ce să cedăm? “O cirtă de va strica cineva din ce învăţ Eu. o vorba continuă. Noi tăcem.şi i-am spus: ascultă. noi nu am stricat nimic. de unde au plecat. decît o vorbă stearpă. numai 14 Cuvîntul I .

suntem fericiţi.Singur Ortodoxia clădirile cînd le-oi vedea te catolicizezi. sîrbul. Mai rău! arhimandrit Arsenie: Mai rău! Chiar Iustin Popovici a zis14 că ar fi cea mai mare greşeală a secolului. e un simbol. părintele Iustin Popovici. dar se motivează fals. şi cînd văd ce mult se poate face la Proscomidie unde pomenim morţii şi viii! O Liturghie fără Proscomidie e un lucru raţionalizat. Ce spuneţi? arhimandrit Arsenie: Nu este o creaţie a masoneriei. Mai mulţi teologi. E cea mai mare greşeală. se motivează. arhimandrit Arsenie: Da. Panerezia secolului. Ei s-au organizat acolo. “panerezia timpului nostru”. Şi a mai zis încă una. Dar nu ştiu de ce se pune problema împăcării! De ce? Ce te roade? Noi nu am pus problema pentru că suntem liniştiţi. M-a îngrozit foarte mult cînd am auzit că nu au Proscomidie. în unele cărţi ale lor au afirmat că mişcarea ecumenică ar fi o creaţie a masoneriei. cum ai intrat în Roma. fiind vorba de el: “S-au făcut trei mari greşeli de la Creaţie: căderea lui Adam. despre unitatea Bisericii 15 . printre care şi Mihai Urzică. este o creaţie a dracului. nu mai e un Adevăr. s-a exprimat părintele Iustin Popovici.

Vă cunoştea dinainte? arhimandrit Arsenie: Nu. Am auzit că e om milostiv şi i-am bătut la uşă: “Domnule. 16 Cuvîntul I .şi Mihai Urzică pe care îl cunosc. dar pe undeva a devenit suspicios . Sfinţia voastră. şi m-a primit el. n-am unde să stau”. “dezbină şi stăpîneşte”. n-aveam unde să stau. arhimandrit Arsenie: Este o risipire de cuvinte pur şi simplu susţinîndu-se prosteşte. nişte trăitori . Sigur. Am stat la el după ce m-a eliberat din închisoare. L-aţi cunoscut ? arhimandrit Arsenie: Cum să nu. că mişcarea ecumenică este o creaţie a dracului. sunt eliberat din închisoare. îi am pe pomelnic. Au fost nişte ortodocşi.s-a convins că nu este cazul. Vă rugăm să explicaţi acest lucru. am stat împreună şi îl pomenesc zi de zi pe el şi pe Maria.arhimandrit Arsenie Papacioc trădarea lui Iuda şi infailibilitatea papală”. de altfel spune şi părintele Iustin Popovici. Va să zică nu putem să dăm citate decît pentru Ortodoxie. aţi spus. soţia lui. pentru că: împrăştie ca să poţi să stăpîneşti. mi-a trimis şi un rînd de veşminte. omul avea inimă bună.

afară de cei ce nu cunosc Ortodoxia. e altceva. acesta-i adevăr de credinţă.Singur Ortodoxia Adevărul de credinţă s-a stabilit pe ce a făcut Mîntuitorul. de aceea i-a ales Dumnezeu pe aceştia . dar nu ne interesează. Îmi pare foarte rău că lumea nu este trezită sau nu este orientată cu privire la bătaia asta continuă de la Apus pentru împăcare. nu numai asta. Aici trăim cu turcii .am botezat vreo 7 pînă acum . arhimandrit Arsenie: Nu este. dar eu sunt tot ortodox. aici este experienţa: după Cel de sus. cumpăr pîine de la tine. arhimandrit Arsenie: Nu ştiu pe cine arde. Cînd spuneţi că este a dracului arde. Ce împăcare? Îţi dau bună ziua.vin pe la despre unitatea Bisericii 17 . dacă arde îi arde şi altele. Au fost nişte pescari.cu cele smerite să-i smerească pe toţi. pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus”16. dacă ai magazin. ustură. sigur că-i după Diavol 15. Adică unul mai deştept pentru că este destul de răspîndit şi printre unii ortodocşi. Credeţi că este un drac mai al dracului? arhimandrit Arsenie: Toţi dracii sunt ai dracului. aici este ştiinţa. Mîntuitorul a spus cînd S-a înălţat la cer: ”rămîneţi în Ierusalim. dacă nu-i după Adevăr.

avem acelaşi Dumnezeu”. Sunt bucuros că s-au retras. şi numai prin El ne putem mîntui. Avem. ai văzut cu ce prudenţă a vorbit Mîntuitorul cu mii de ani înainte ? Apostolul Pavel pune anatema pe cei care strică Adevărul Evanghelic. n-avem cum face. sigur că avem acelaşi Dumnezeu. aceasta este important. Sfinţia voastră. nici vorbă. Cum crezi în Dumnezeu. arhimandrit Arsenie: Păi. ca să fie liniştit în slăbiciunile lui. mai multe Biserici Ortodoxe. arhimandrit Arsenie: Sunt foarte de părere. vrea să-l niveleze. s-au retras de la dialogurile ecumenice şi din consiliile ecumenice. 18 Cuvîntul I . În Sinodul Bisericii Sîrbe sunt episcopi care au fost fii duhovniceşti ai Părintelui Iustin Popovici. anatema să fie”18. Nu se pune problema. mi-au zis: “părinte. pentru că sunt foarte convins că nu se poate face ceva ţinînd cont din alt punct de vedere decît cel Ortodox. “Cine va strica una din aceste mici. dar nu credeţi în Hristos. “ Înger de sus de va face altfel decît vă învăţ eu. printre care şi cea a Serbiei.arhimandrit Arsenie Papacioc mine şi îmi cer rugăciuni. De ce nu ne lasă în pace? Pentru că nu suportă nimeni pe altul lîngă el superior. mic se va chema”17.

a vrut să arate cît este de grav. Şi să ştiţi că unul din meritele lui este că a fost erou şi a spus Adevărul fără teamă. La Sinoade20 s-au stabilit nişte adevăruri de credinţă. arhimandrit Arsenie: Cred şi eu. pe urmă au emanat pe Filioque. Păi. îi place. 318 Sfinţi Părinţi. care a fost o sabie bine ascuţită. Hotărîrea Sinodului începea astfel: despre unitatea Bisericii 19 . şi toţi sunt sfinţi.Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: A fost un om de mare valoare bisericească acest Iustin Popovici. ce zici de el?! A zis-o cu curaj. Spune Mîntuitorul: ”De la Tatăl purcede”19. nu a fost un molîu să pună problema numai ştiinţific. trădarea lui Iuda şi infailitatea papală. şi s-a fixat Crezul la Sinoadele Ecumenice cu nişte titani. este Hristos în Papa? Adică nu-i slujitor al lui Hristos? Pentru că multe face ca să renunţe. niste sfinţi titani. dar nu renunţă la asta. A fost un trăitor şi a susţinut Adevărul cu curaj. Nu renunţă. am toată admiraţia. A vorbit adevărat. chiar dacă se zice că a exagerat cînd a afirmat că s-au făcut trei mari greşeli în lume: căderea lui Adam. şi aşa este. şi Atanasie cel Mare. Dumnezeu l-a scos pe Iustin Popovici care a fost o figură şi continuă să fie.

Asta este o întrebare de fantezie. 20 Cuvîntul I . nu mă primeşte el pe mine. cu prezenţă ortodoxă şi am mai spus: “am fi foarte bucuroşi dacă aţi veni la Ortodoxie. Şi a venit erezia să spună că Duhul Sfînt este o apariţie inventată de lume. Ce i-aţi spune Papei dacă l-aţi vedea? arhimandrit Arsenie: Mai întîi de toate aş fi cu inima ortodoxă.arhimandrit Arsenie Papacioc „Părutu-ni-s-a nouă şi Duhului Sfînt”21. Asta-i. privind Duhul Sfînt. vreun punct dintracestea că nu-i adevărat? N-a spus Mîntuitorul. fără condiţii. Am spus: nu există tîrg în materie de Adevăr. trei Dumnezei. înapoi”. deci în Duhul Sfînt. ci sute de zile. şi nu durau 2-3 zile. Nu vrea să vadă că sunt 3 feţe şi o singură putere. Putem să zicem ceva în ce priveşte punctele Crezului care s-au stabilit 7 la Sinodul I Ecumenic şi încă 5 puncte din Crez la al doilea. unde a contribuit şi Duhul Sfînt. asta nu vor să vadă: “nenaştere. nu se va mîntui”23. Cum Dumnezeu în trei. putem contesta ceva. limpede cu privire la Duhul Sfînt: „Cine se va boteza în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfînt”22 ? Zice în Evanghelie: „cine nu se va boteza. naştere şi purcedere”.

despre unitatea Bisericii 21 . nu se poate altfel. ce a hotărît Hristos. dar tineţi administrativ de noi. într-un fel sau altul. Adică. trebuie să cedez şi eu. mic se va chema”24. dacă “o cirtă dacă schimbaţi din ce-am spus Eu. ce să cedăm noi? Ce să cedăm? Că. trebuie să-ţi accept ţie nişte lucruri. dar care-i scopul? Noi stăm de vorbă cu cei desprinşi de adevărul de credinţă într-un singur caz: dacă vrei să vii la Ortodoxie înapoi.Singur Ortodoxia A venit în ţara noastră să facă demonstraţie făcînd o Liturghie catolică. aşa se făceau şi consemnările. dar cu o condiţie: să faci ca ei. Singurul dialog ?! arhimandrit Arsenie: Păi. a venit să facă lucrul ăsta. tot metoda aia. ori prozelitism. Ce să acceptăm. I-a păcălit. ci Duhul Sfînt în Sinod. pentru că la Sinoade n-au hotărît oamenii. arhimandrit Arsenie: I-a păcalit. să mă împac cum vrei tu. fără condiţii. ceea ce înseamnă ori să cucerească. pe greco-catolici i-a amăgit cu lucrul acesta: rămîneţi şi duceţi o viaţă ortodoxă. Şi acuma tot aşa. Noi n-am făcut decît ce au hotărît Sinoadele. şi acum sunt mai catolici decît Papa.

se zice că sunt perimate.poate a greşit arhanghelul ăla. ei spun că au dreptate.arhimandrit Arsenie Papacioc A venit Dumnezeu. la urma urmei. S-au consemnat în canoane o serie întreagă de abateri. dar a precizat: “cerul şi pămîntul vor trece. Ei vor o împăcare. mic se va chema”26 . dar nu sunt perimate.”28 (spune Apostolul Pavel). 22 Cuvîntul I .adică nu se va mîntui. spre o motivare a lor. dar să ţinem de Roma. A venit chiar El. ca să nu se mai pună în dubiu. dar cuvintele Mele nu vor trece”25. şi cuvintele acestea sunt: “o iota sau o cirtă de veţi schimba din ce am hotarăt Eu. pentru că Dumnezeirea a ştiut că vor fi dezbateri şi vor fi schimbări. O altă problemă este că aceste canoane nu prea s-au mai republicat. pecetluiau Adevărul cu ameninţările acestea divine. zice şi Sfîntul Ioan Gură de Aur27. arhimandrit Arsenie: Se scrie. ameninţări făcute cu adevărat şi poate să fie juridic şi cu tărie. nu a venit un Arhanghel ca să mai discutăm niţel . “Şi înger din cer de va veni şi vă va învăţa altceva decît vă învăţ eu: anatema. Va să zică. se tipăreşte numai ceea ce ar duce spre o împăcare.

totul este Taină “mai presus de cuget” = mai presus de raţiune.Singur Ortodoxia Părintele Iustin Popovici spunea că orice protestant în materie de dogme este infailibil. totul în Biserică este minune. şi astfel s-a dobîndit Taina cea mare. e un Papă. într-o singură şi atot2 1 despre unitatea Bisericii 23 . nimeni nu vine la Tatăl. toate tainele cerului şi ale pămîntului s-au împreunat într-o singură Taină. toată viaţa lor. Capitolul 14. toate legăturile lor. vă dau preoţie. Sfînta Evanghelie de la Ioan. nimic de mîna a doua.”. şi Adevărul. Drept aceea. dar “Eu sunt Cel ce sunt”31. “vă fac arhierei. versetul 6. totul este unit organic într-un singur organism Dumnezeu-omenesc. Însemnări pentru Cuvîntul I. vă dau puterea asta harică”30. Spune Mîntuitorul nostru. Amintim cuvintele Cuviosului Iustin Popovici : “Dumnezeu-Omul Hristos a unit în Biserica Sa toate cele din ceruri şi cele de pe pămînt (Efeseni 1:10). şi Viaţa. nimic banal. ei interpretează la infinit. Dacă Papa singur s-a făcut infailibil. arhimandrit Arsenie: Aşa este. fiindcă totul este Dumnezeu-omenesc. fără numai prin mine. de ce să nu mă fac şi eu ? Ce temei scripturistic ai ? “Eu sunt cu voi pînă la sfîrşitul veacului”29. Aici nu este nimic obişnuit. a-tot-Taina: Biserica. Iisus Hristos: “Eu sunt Calea. Această mare Taină pătrunde toate mădularele Bisericii. nimic de puţină însemnătate.

cela ce va strica una dintru aceste porunci mai mici. a Domnului Hristos.Da. În ea. iar cela ce va face şi va învăţa. nu este număr tainelor în Biserica lui Hristos. este şi gîndirea Sfîntului Ioan Gură de Aur. Sfînta Evanghelie de la Matei. Domnul Hristos.(…) Drept aceea. mai mic se va chema întru Împărăţia Cerurilor. şi va învăţa aşa pe oameni. acela mare se va chema întru Împărăţia Cerurilor. (. toate: de la lucrul cel mai mărunt pînă la cel mai mare. Iisus Hristos: “amin zic vouă: pînă ce va trece cerul şi pămîntul. versetul 18. Capitolul 5. Orice ierurgie e Sfîntă Taină. în această a-tot-cuprinzătoare sfîntă a-tot-Taină cerescpămîntească a Dumnezeu-Omului.” 3 Spune Mîntuitorul nostru. Iar pe primul loc: Sfînta Taină a Botezului. “Chiar una mică. 4 24 Cuvîntul I . o iotă sau o cirtă nu va trece din lege. Fiindcă şi cea mai mică dintre ele este în organismul Dumnezeu-omenesc al Bisericii într-o legătură organică. Deci.. şi fiecare lacrimă de pocăinţă. cu întreaga taină a Bisericii . pînă ce vor fi toate.. Sfînta Taină a Mirungerii.”. 19. Aceasta este dragoste şi linişte sufletească: a-i arăta celui ce greşeşte şi a-l îndruma spre pocăinţă. şi fiecare strigăt de tînguire. Oricare dintre ele este la fel de uriaşă ca însăşi taina Bisericii. mai ales dacă se află în abateri de la adevărul mîntuitor.arhimandrit Arsenie Papacioc cuprinzătoare “mare taină” Dumnezeu-omenească: Biserica Ortodoxă... şi fiecare suspin al rugăciunii. şi fiecare „Doamne miluieşte” este o Sfîntă Taină. pentru că totul este cufundat în negrăita sfinţenie a Dumnezeu-Omului Celui fără de păcat. totul este Sfîntă Taină.cu Însuşi Dumnezeu-Omul. şi Sfînta Taină a Euharistiei. chiar şi cea mai mică?” . vie.(.) Toate în Biserică sunt Sfîntă Taină.) În Biserică.

Multe din greşelile latinilor: Filioque. 6 7 5 Vezi însemnarea 1.Singur Ortodoxia A nu-i spune şi a nu îndrepta pe cel ce greşeşte. În momentul de faţă. cu purtarea de grijă a Sfîntului Antim Ivireanul. celibatul preoţilor. facem precizarea că termenii ecumenic ( a–toată– lumea. folosirea azimilor. apărătorul credinţei la Sinodul de la FerraraFlorenţa(1438-1439). iar la Rîmnic. 1705. în mod eronat. înseamăna nepăsare. Pentru a preîntîmpina orice confuzie. Cartea Bucuriei (Tomos Haras). şi pentru aducere la cunoştiinţă. peste tot pămîntul). amintim: 8 despre unitatea Bisericii 25 . respectiv adepţii ecumenismul ( aşa cum este arătat de Cuviosul Părinte Iustin Popovici). pe atunci episcop de Rîmnic – din acest volum. a se vedea şi cele trei tomuri tipărite în Ţările Române. apărută sub voievodul martir Constantin Brîncoveanu. împreunare greşelilor dogmatice. şi nu au legătură cu acest an. sunt însuşiri ale Bisericii Ortodoxe. combătute şi de Sfîntul Fotie. patriarh la Constantinopole. 1698. ca şi pentru alt interes duhovnicesc. au fost arătate. Cartea Dragostei (Tomos agapes kata latinon -Tomul dragostei asupra latinilor). cuprinde şi scrieri ale Sfîntului Marcu al Efesului. sub îngrijirea patriarhului Dosithei al Ierusalimului: Cartea Împăcării (Tomos Katallaghes). Pentru greşelile catolicilor. catolic (universal) sunt proprii Bisericii Ortodoxe. de asemenea Sinodul de la Constantinopole de la anul 879-880 . a se vedea Enciclica de la anul 876. ereziilor. aceşti termeni sunt folosiţi pentru a arăta pe următorii greşelilor Papei (termenul catolic). începutul infailibilităţii sunt dinainte de anul 1054. mai ales în materie de credinţă. 1694. Iaşi. Iaşi.

Nectarie. hotărîri. Iaşi. Contradicţii în părerile latinilor. reformaţi. Luther nu s-a întors către Răsărit). contradicţii arătate de patriarhul Dositei al Ierusalimului. patriarh al Ierusalimului. Mai amintim: Ioan Eugenikos. baptişti. amestec de iconoclasm (hulitori ai icoanelor). către patriarhii Răsăritului. 1694. Discurs contra hotărîrii sinodului din Florenţa. contra latinilor. A se vedea răspunsurile patriarhului Ieremia al II al Constantinopolei către luteranii din Tubingen(1576. despre care este adevărata Biserică. penticostali etc. şi care este adevăratul ei Cap. luterani. 1682. adventişti. Eustratie Argentis. Capitolul 3. după una şi a doua sfătuire. Dialogul oarecărui secretar cu latinii. aceştia sunt: evanghelici. Sintagma contra azimilor. a Crucii. şi împotriva primatului papei Romei. Iaşi. “dialogul” a încetat.versetul 10). calvini. Iaşi. amintim: 9 26 Cuvîntul I . a Maicii Domnului etc. Cel de-al optulea Sinod Ecumenic. Aşternuturile Fericitului Meletie. papa Alexan-driei. Intîmpinare împotriva primatului Papii. te fereşte. ascultînd de Apostolului Pavel: “De omul eretic. hulire a Sfinţilor. 1747.arhimandrit Arsenie Papacioc Epistola enciclică. Iaşi. 1746. denumire atribuită de papistaşi următorilor lui Luther (din păcate. Manual în contra infailibilităţii Papei.” (Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Tit. interpretare eronată a Sfintei Scripturii. 1581). şi că pe eretici Biserica Sobornicească îi leapădă de la sine. unitarieni. după a treia sfătuire. De asemenea. Termenul (neo)protestant vine de la protestul faţă de Papa. împotriva celor ce zic că purcede Duhul cel Sfînt şi de la Fiul. 1579. Dialog între doi monahi. a lui Fotie.

Şi a fost cînd i-a binecuvîntat pe ei. 1690. începînd cu Sinodul Apostolic. şi nouă”. Cartea Cuviosului Iustin Popovici(1894-1977). spune Domnul nostru. Bucureşti. patriarh al Ierusalimului. i-a binecuvîntat pe dînşii. s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi i-a scos pe ei afară pînă în Betania. “Pentru că s-au părut Sfîntului Duh. Parafrază. Spune Mîntuitorul nostru. Capitolul 12. Capitolul 15. Sfînta Evanghelie de la Matei. versetul 28. mitropolit al Moldovei. Răspuns împotriva catehismului calvinesc. Faptele Sfinţilor Apostoli. Iisus Hristos: “Şi iată. Petru Vodă. a fost tradusă pe româneşte de răposatul părinte Olimp Căciula.Singur Ortodoxia Varlaam. Iar ei închinîndu-se Lui. Parafrază. conform Sfîntului Apostol Iacov. Citatele din Cuviosul Iustin Popovici sunt după ediţia din anul 2002. vezi însemnarea 3. Dosithei. o copie dactilografiată se află şi în biblioteca Facultăţii deTeologie din Bucureşti. vezi însemnarea 3. Manual în contra rătăcirii calvine. iar voi şedeţi în cetatea Ierusalimului. Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul. Iisus Hristos: “Cel ce nu este cu Mine. şi Sfinţilor Apostoli. lăudînd şi binecuvîntînd pe Dumnezeu. Şi erau în toată vremea în Biserică. versetul 30. consemnare la Sinoade. Mănăstirea Sfinţii Arhangheli. şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte”. Eu trimit făgăduinţa Tatălui meu întru voi. în 1979. Iaşi. şi Se înălţa la cer. pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. de atunci. S-a depărtat de la dînşii. în traducerea lui Adrian Tănăsescu. şi ridicîndu-Şi mîinile sale. 16 15 14 despre unitatea Bisericii 27 . 10 11 12 13 Vezi însemnarea 9. 1645. Parafrază. împotriva Mea este.

Sfîntul Simeon al Tesalonicului. care de la Tatăl purcede. a fost recunoscut. 1351) din timpul Sfîntului Grigorie Palama sunt considerate cu caracter ecumenic. 9. Duhul Adevărului. Capitolul 24.arhimandrit Arsenie Papacioc Amin. către Galateni. versetul 8. 17 18 Parafrază. versetul 26. Spune Mîntuitorul nostru.” Sfînta Evanghelie de la Luca. Spune Sfîntul Apostol Pavel: “Ci măcar noi. Sfînta Evanghelie de la Ioan. care cuprinde şi canoanele şi comentariile la acestea. Epistola Sfîntului Apostol Pavel. Acela va mărturisi pentru Mine. sau înger din cer de va binevesti vouă.51. Sinodul de la anul 787.”. versetul 49. anatema să fie.”. Iisus Hristos: “cînd va veni Mîngîietorul pe care Eu voi trimite vouă de la Tatăl. vezi însemnarea 13. Patriarhul Dositei în culegerea de texte Tomul Bucuriei(Tomos Haras). 21 20 19 Parafrază. pentru cinstirea Icoanelor şi condamnarea celor ce le hulesc. 28 Cuvîntul I . consacrat ca ecumenic în timpul Patriarhului Fotie al Constantinopolei. de asemenea Enciclica Patriarhilor Ortodocşi de la anul 1848 arată Sinodul de la anul 879-880 din timpul Patriarhului Fotie fiind a toată lumea(ecumenic). unul din meritele Sfîntului Fotie este că a contribuit esenţial la codificarea sinoadelor recunoscute de Biserică – lucrare cunoscută în prezent sub numele de Pidalion. Precum am zis mai înainte.52. vezi însemnarea 3. anatema să fie.50. Capitolul 1. de asemenea sinoadele palamite (1341. 1347. Prin Sinod Ecumenic ( a toată lumea) se înţelege importanţa deosebită a sinodului pentru viaţa Bisericii. afară de ceea ce am binevestit vouă. Capitolul 15. şi acum iarăşi zic: Oricine de vă va binevesti vouă afară de ceea ce aţi luat.

decît din lege o cirtă să cadă. spune Mîntuitorul: “mergeţi în toată lumea. Drept aceea. pînă la sfîrşitul veacului. versetul 5. Capitolul 16. se va mîntui. în Cer. a suflat. Vezi însemnarea 22.”. se vor ierta lor. despre unitatea Bisericii 29 . versetul 15. Sfînta Evanghelie de la Ioan. Omilia a XVI – a. spune Domnul nostru. Iisus Hristos: “Cerul şi pămîntul va trece. 24 25 23 22 Parafrază. Iisus Hristos.”. Şi iată. şi al Sfîntului Duh. mergînd. şi Eu vă trimit pe voi. Iisus Hristos: “Amin. Apostolilor: “Pace vouă. se va osîndi. 26 27 Sfîntul Ioan Gură de Aur. botezîndu-i pe ei în numele Tatălui.” Sfînta Evanghelie de la Marcu. învăţaţi toate neamurile. versetul 18. Parafrază. 19. Şi acestea zicînd. Amin grăiesc ţie: de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh. 28 29 30 Parafrază. Sfînta Evanghelie de la Luca. vezi însemnarea 3. Învăţîndui pe dînşii să păzească toate cîte am poruncit vouă. 20. Spune Domnul nostru. Parafrază. Eu cu voi sunt în toate zilele. Omilii la Sfînta Evanghelie de la Matei. vezi însemnarea 3. Capitolul 24. Iisus Hristos. şi cărora le veţi ţinea. iar cel ce nu va crede.Singur Ortodoxia Parafrază. Sfînta Evanghelie de la Matei. Cărora veţi ierta păcatele. spune Mîntuitorul: “Mai lesne este cerul şi pămîntul să treacă. şi propovăduiţi Evanghelia la toată zidirea. şi al Fiului. şi a zis lor: Luaţi Duh Sfînt. versetul 17. de asemenea. nu va putea să intre întru Împărăţia lui Dumnezeu”. Capitolul 28. versetul 35. 16 . spune Domnul nostru. Vezi însemnarea 18. Capitolul 16. precum M-a trimis pe mine Tatăl. Sfînta Evanghelie de la Matei. iar cuvintele Mele nu vor trece. şi pe pămînt. de asemenea. spune Mîntuitorul nostru.”. Apostolilor: “Datu-Mi-s-a toată puterea. Capitolul 3. Amin. Cel ce va crede şi se va Boteza.

Ieşire. 23. vor fi dezlegate în Cer. vor fi legate în Cer. Capitolul 3. spune Mîntuitorul: “Amin grăiesc vouă: ori cîte veţi lega pe pămînt.”.”. 22. Capitolul 8. Sfînta Evanghelie de la Ioan . versetul 30. Sfînta Evanghelie de la Matei. Capitolul 10. Sfînta Evanghelie de la Ioan. Capitolul 18. Parafrază. versetul 18 . versetul 21. versetul 14. Sfînta Evanghelie de la Ioan. Capitolul 20. şi ori cîte veţi dezlega pe pămînt. 31 30 Cuvîntul I .arhimandrit Arsenie Papacioc vor fi ţinute. de asemenea. versetul 58.

Singur Ortodoxia Cuvîntul II Sfinţia voastră.pe greceşte. Adevărul şi 1 Viaţa” . dar la 787 (Sinodul VII Ecumenic. ei s-au despărţit. pentru apărarea Icoanelor) noi am fost împreună. cum ne-a învăţat Hristos. adică credinţa dreaptă: “orthos” înseamnă drept. mai departe nu ne putem da după fiecare bătaie de vînt. prin ce se defineşte Biserica Ortodoxă? arhimandrit Arsenie: Chiar cuvîntul ortodox în- seamnă dreaptă credinţă. “doxa” înseamnă credinţă . de aceea a şi rămas. Ce înseamnă dogma creştină? arhimandrit Arsenie: Adevăr de credinţă revelat. 31 despre drumul spre mîntuire . dreaptă slăvire pentru Adevărul pe care l-a propovăduit Hristos. A se vedea Însemnări pentru Cuvîntul II. cu mila lui Dumnezeu. începînd cu pagina 53. această titulatură: Ortodoxie. aprobat şi practicat de Biserică. n-am schimbat nimic în practică. şi noi respectăm Adevărul care este Hristos. şi am respectat lucrul acesta. s-au stabilit şi poziţiile dogmatice prin Sinoadele Ecumenice. Acestea sau făcut şi împreună cu catolicii de astăzi. cuprins în Scriptură şi în Tradiţie. Deci Adevărul: “Eu sunt Calea.

. vorbim de Ortodoxie.arhimandrit Arsenie Papacioc Sfinţii Părinţi 2 spun că în afara Bisericii Ortodoxe există erezii.. schisme şi adunări ilegale . e alta aia. Faptul că se folosesc aceşti termeni? Pentru că. biserici surori. 32 Cuvîntul II . biserici nedepline. Ce părere aveţi? arhimandrit Arsenie: Nu spun nici o noutate. Este o greşeală acest lucru? arhimandrit Arsenie: Din momentul în care este schismatic sau eretic. Vă întreb acest lucru pentru că acum nu prea se mai folosesc aceşti termeni. arhimandrit Arsenie: Ei bine. ci confesiuni creştine. ştiţi că se practică căsătoriile mixte. ştim că există. În sfîrşit. Nu este bine? Puteţi să ne explicaţi. de exemplu. există. una este să spui că te-ai căsătorit cu un schismatic sau un eretic şi alta este să spui că te-ai căsătorit cu cineva dintr-o biserică mai mult sau mai puţin nedeplină. este o greşeală. sigur că da.e alta aia.aşa le caracterizează. culte creştine. sigur că . de ce facem discuţie în plus? Nu îmi place cuvîntul acela biserică nedeplină.

adică este în continuare să se împlinească? Teologii ecumenişti.Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Cum adică. dar erezie ar însemna şi la Nestorieni. dar poziţia lor este determinată: aşa vor rămîne. dar ortodocşi. Care poziţie? arhimandrit Arsenie: Poziţia lor eretică sau schis- matică. biserică nede- plină. arhimandrit Arsenie: Este o rătăcire termenul acesta. spun că dacă s-au depărtat de Ortodoxie mai mult sau mai puţin. neascultarea este început de păgînătate3. Este adevărat? arhimandrit Arsenie: Asta era erezia de atunci. spun că erezie se referă doar la arianism. la cei care nu recunoşteau pe Teotokos. chiar şi de o singură dogmă. este mai mult sau mai puţin nedeplină. Unii teologi ecumenişti. Ce înseamnă erezie? arhimandrit Despărţire de creştine. Arsenie: dogmele Şi schismă ? arhimandrit Arsenie: Indisciplină faţă de ordinea consacrată a Bisericii. dintre ortodocşi. lasă să înţelegi că se vor împlini cu timpul. pe Maica Domnului care despre drumul spre mîntuire 33 .

neîmpărţite şi nedespărţite. şi ne-a adus mai mult decît a pierdut Adam. şi o serie întreagă de alte lucruri. avem libertatea de a interpreta şi de a face cum credem. adică putinţa de a fi dumnezei după Har. a venit Hristos şi a restaurat neamul omenesc. Tot erezii sunt toate 4. socotesc ei. l-a creat singur numai pentru El ca să fie în Împărăţie împreună şi. încurajează filozofia ateistă. Consecinţele sunt că se abat de la ce a zis Mîntuitorul. aceasta ar fi consecinţa cea mai mare. erezie era şi aceea să nu recunoşti 2 firi ale Mîntuitorului. S-au interpretat la infinit şi se vor interpreta: drumurile.arhimandrit Arsenie Papacioc este Născătoare de Dumnezeu. sunt consecinţe foarte grave privind respectivii la Judecata de Apoi. sigur. adică mîntuirea omului. Care sunt consecinţele ruperii de Biserică şi formării schismelor şi a ereziilor? arhimandrit Arsenie: Scopul principal. nu se vor mîntui. cărările care duc spre mîntuire şi este numai una: aceasta pe care o ţinem mai departe fără 34 Cuvîntul II . afară de aceasta. nu-i uşor. de a şti să iubim vrăjmaşii. Hristos nu a venit să anihileze. va să zică. grozav cînd a creat Dumnezeu omul. ci să transfigureze. neschimbate şi neamestecate. pentru că. Este în primejdie mîntuirea lor. pentru pervertirea pe care a adus-o Adam.

acesta este motivul principal. ca şi despre protestantism. arhimandrit Arsenie: Diavolul îndeamnă tainic inimile celor ce au concepţii amestecate privind adevărul mîntuitor. că n-au fost la Sinoade etc. de istorie. care sunt cauzele apariţiilor schismelor şi ereziilor? Pentru că se invocă motive sociale. Enciclica Patriarhilor Ortodocşi de la 1848 – care este un răspuns la o chemare a Papei să vină ortodocşii la Biserica Catolică . Biserica este cea care patronează drumul spre mîntuirea noastră cu orice chip. E vorba de Adevăr ! Nu-i vorba de timp.Singur Ortodoxia nici un fel de schimbare şi chiar cu rîvnă şi cu trăire Biserica Ortodoxă. Suprema valoare e Adevărul! Sfinţia voastră. S-au rupt după sute de de ani! Şi nu s-au rupt oricum. va să zică cu interes. în stilul ortodox. de mîndrie a Romei să fie mai deasupra decît Constantinopolul. aşa cum s-a fixat la Sinoade privind dogmele respective. politice sunt puse ca să momească. Sfinţia voastră. Motivele sociale. istorice. la fel şi Părintele Iustin Popovici spune despre romano-catolicism că este o erezie.condamnă papistăşia ca erezie în special datorită învăţăturii Filioque. Ce părere aveţi? despre drumul spre mîntuire 35 . această stare de măreţie. politice. să spună că tu nu eşti cu istoria. geografice.

respectiv dogmatică. ortodocşii. deci cum pot să spun eu altfel. ce facem cu morţii? Noi avem cultul morţilor. să adauge purgatoriul. cînd s-a stabilit cu jertfe mari Adevărul. Apoi au început să adauge primatul papal. nu cu pîine dospită. dă-i vînt înăuntru. care se strecoară.arhimandrit Arsenie Papacioc arhimandrit Arsenie: Nu ne pronunţăm pentru că repetăm lucrurile… Pentru că au ieşit din răspunderea canonică. Imaculata Fecioară iarăşi este o mare greşeală: că s-a născut Maica Domnului fără păcat. este o problemă de dogmă. au băgat un lucru foarte grav. au modificat cu filioque Crezul: spun că Sfîntul Duh purcede şi de la Fiul cînd. este o obligaţie religioasă la ei. e limpede. să adauge infaibilitatea papală. să adauge indulgenţele. nu spune: şi de la Mine.te omor că aşa spune religia mea.”. El a făcut artos. unde îi pomenim cu mare evlavie. Şi pe urmă. exact cum spune în Talmud: “Dacă vezi un creştin pe margine de prăpastie. fac Liturghia cu azime. Ei nici n-au Proscomidie. nu a făcut azimă. spune Mîntuitorul: “de la Tatăl purcede”5. mult timp. care este legea Mîntuitorului. Acuma. Mai întîi de toate. avem Proscomidie. dar este foarte grav din punct de vedere strategic şi din punct de vedere al luptei: “Scopul scuză mijloacele” . avem cultul morţilor. îi 36 Cuvîntul II . S-a pus problema că noi.

El este singurul care poate să ierte păcatele. Trist este că ei au început de-o bucată de vreme să fie cu totul conştienţi că au dreptate şi îşi motivează dreptatea. ei. Păcatele nu le poate ierta decît Hristos. din punct de vedere strategic considerat. Au avut şi Papi: Papa Martin la Sinodul VI Ecumenic. Ipolit. păcatele celor ce s-au pomenit aici”. în sîngele lui Hristos: ”…şi iartă. Fiul şi Sfîntul Duh. asta poate salva morţii. deci au motive să rămînă în despre drumul spre mîntuire 37 . de asemenea. toată lăţimea şi toată adîncimea. nu-i aşa! Apoi mi-a schimbat Sfînta Cruce. Sfînta Treime: toată înălţimea. care este motivată. Doamne. Ei au creat purgatoriul să dea un răspuns la întrebarea ce facem cu morţii şi. mistifică adevărurile istorice. îşi fac crucea altfel: cu toată mîna şi de la stînga la dreapta numai ca să fie altfel decît a fost. mai repede îţi faci prozeliţi. forma Sfintei Cruci. Sfînta Treime: Tatăl. Patriarh la Roma au fost mucenici. într-o formă raţională.Singur Ortodoxia punem în Potir. ei nu se gîndeau la o semnificaţie. ceea ce înseamnă o ambiţie şi. aducînd o noutate. va să zică tot Hristos îi iartă prin Liturghiile pe care le facem. Crucea este un lucru care are o semnificatie la noi. ard acolo cît ard pentru păcatele pe care le-au făcut şi automat se mîntuie. pentru că nu-i nimic fără o semnificaţie în Biserica noastră.

în Adevărul iniţial. Şi asta se poate întîmpla.afirmaţii 38 Cuvîntul II . o cirtă dacă schimbaţi”6. că a fost nu ştiu cum… arhimandrit Arsenie: A usturat Occidentul cînd a auzit. Ceea ce înseamnă că acest mic. arhimandrit Arsenie: Da. “mic se va chema în Împărăţie”7. pe necalcedonieni . nu vă veţi putea mîntui. Le e cam frică. nu aşa. Se pierd scaune. Este un cuvînt împotriva Părintelui Iustin Popovici. eu n-aş îndrăzni să spun să fie chiar pînă într-atîta grad de laşitate. adică nu se va putea mîntui. arhimandrit Arsenie: Ăştia sunt nişte pui de pervertiţi. protestantismul. păi. da. Pierde acela care nu susţine Ortodoxia exact şi să moară pentru ea. Ortodoxia nu este un titlu.arhimandrit Arsenie Papacioc Ortodoxie. care este de fapt mare. este ceea ce fac ei. este un Adevăr! Acest Iustin Popovici nu cruţa nimic şi nu făcea diferenţe prea mari de termeni de exprimare cînd este vorba de Adevăr pentru că Mîntuitorul a spus: “o iotă. Cuvînt şi de la noi. sfinţia voastră. S-a spus despre aceşti ortodocşi care au atacat catolicismul. profesorate.

şi a prezentat ca un revoluţionar creştin. la măsura fiecăruia. pune problema şi ca un erou. nu contează asta. dar acesta este cuvîntul ereticilor. despre drumul spre mîntuire 39 . şi despre El s-a vorbit. Iustin Popovici mi-a plăcut foarte mult dar. Orice trăitor este inspirat de Duhul Sfînt să se apere Adevărul.că ar avea doar o brumă de cultură teologică. nu? . n-a prezentat ca un profesor de la catedră: ”treaba voastră dacă nu credeţi”. apărarea lor. e harul lui Dumnezeu care ajută. Şi despre Hristos au spus: ”De unde ştie Acesta atîta carte?”8. Sunt afirmaţii făcute şi de unii ortodocşi. Iustin a avut foarte mare dreptate în tot ce a făcut. Este Dumnezeu care lucrează. seamănă niţel cu Ioan Gură de Aur ca metodă. arhimandrit Arsenie: Dar chiar ortodocşi? Treaba lor! Îi lăsăm la o parte. este vorba de trăit creştineşte.dacă-i vorba. nu ca un milog. el impunea. spune Mîntuitorul Apostolilor: ”Staţi în Ierusalim pînă ce veţi primi putere de sus”9. mai mult decît atît. acesta-i răspunsul. nu face discuţie în materie de Adevăr.Singur Ortodoxia făcute chiar de către teologi ortodocşi . Şi de unde ştiau pescarii atîta carte. arhimandrit Arsenie: Nu-i vorba de cultură. nu-i vorba de citit.

sunt Sinoade Ecumenice şi Locale la care s-a stabilit Adevărul şi practica religioasă. spun că noi suntem excesivi. aceste lucruri sunt mari profesori. ne 40 Cuvîntul II . ca să poată pătrunde. pînă la urma urmei. Ei. arhimandrit Arsenie: Dar nu contează că-i doctor în Teologie. La ora asta sunt despărţiţi de Biserică pentru că Adevărul este Hristos. trebuie să simţim care este intenţia lor intimă. dintre ai noştri. suntem habotnici.arhimandrit Arsenie Papacioc Cei care afirmă. la noi ierarhia este smerenia. mai mare nu-i nici împăratul. nici patriarhul. încearcă pe fel şi fel de lucruri ca să fim împreună şi vor asta cu orice chip pentru că nu au o identitate pur şi simplu duhovnicească. şi ne-a învăţat şi cum să facem. religioasă. Se constată un interes în toată treaba asta. care credeţi că sunt consecinţele participării unor ortodocşi în cadrul acestor mişcări numite ecumenice? arhimandrit Arsenie: Consecinţele sunt: nu mai suntem credincioşi întrutotul lui Dumnezeu Cuvîntul – mare risc ! E acelaşi subiect. Sfinţia voastră. doctori în Teologie.s-a făcut un Sinod Apostolic la anul 50 la Adormirea Maicii Domnului la Ierusalim -. au rămas într-o lume de interpretare continuă. ne-au învăţat Apostolii . Suntem habotnici că ne închinăm şi nu zicem nimic.

Singur Ortodoxia vedem de treaba noastră?. ce să cedăm noi? O împăcare se poate face numai să vină înapoi fără condiţii. ne jucăm cu astea?. ce înseamnă că Sfintele Taine ale celor care s-au despărţit de Biserica Ortodoxă sunt simbolice? despre drumul spre mîntuire 41 . nu?. cum interpretează ei bătaia clopotelor. dacă nu-i Adevăr. dar numai în Adevăr. ei nu au nici Proscomidie. Sfinţia voastră. nu-i utilă. n-am schimbat nimic? Suntem împreună cu Apostolii. O împăcare propriu-zisă nu se poate face dacă nu cedezi şi tu şi celălalt. citim Apostolul la Liturghie. îi cinstim. dar ne apărăm contra adaosurilor antidogmatice. dacă nu-i în Adevăr. Şi trebuie să renunţe la toate invenţiile lor ? arhimandrit Arsenie: Să vină la Ortodoxie! Ce-aţi căutat acolo? De ce ridicăm problema asta cînd eu sunt stabil. suntem cu ei. nu-i cunoaştere. ”Eu sunt Adevărul”10 – spune Hristos. Ce să fac ca să ne împăcăm? Împăcarea în sine e utilă. Adevărul este Hristos şi ne-a arătat cu toate amănuntele calea spre mîntuire. o serie întreagă de lucruri practice. liturghia. cum interpretează ei slujbele?. slujbele astea le-a făcut Biserica dintru-început. va să zică. sunt geloşi pe noi că suntem liniştiţi.

fără nimic. la taine. n-am avut timp.arhimandrit Arsenie Papacioc arhimandrit Arsenie: Adică nu sunt îndeplinite cum trebuie. care dau foarte multă importanţă amănuntului slujbelor. epicleza. întru totul cum trebuie şi au numai ca simbol Taina propriu-zisă. sunt foarte încrezător că se împli-nesc. Ei consideră că sunt căsătoriţi în limba lor . pentru că s-a făcut cu multă semnificaţie. să trăiască taina aşa cum s-a făcut în Biserică. dacă nu se împlinesc acestea. dar ei o iau aşa şi numai aşa. taina nunţii: “vă declar soţ şi soţie . să participe. lucrul acesta nu-l arată că îl fac.ca şi turcii. este un fel de mascaradă. sunt soţ şi soţie în felul lor. reduc cum vreau eu. cu cununiile pe cap .este împărăteasă şi împărat. fără o rugăciune. motivînd în fel şi chip: dom'le. Sfînta Împărtăşanie care trece prin procesul de sfinţire. fac cum vreau eu. încît să mă ierte bunul 42 Cuvîntul II . dar recunosc ca moment că e necesar. Bunăoară. nu o împlineşte în esenţialitatea ei. Eu. adică faptul că s-a făcut taina. de către Biserică. de ce s-a făcut aşa. vorbesc de momentul major al tainelor. şi cum o prepară nu ştiu. Toată slujba aceasta este făcută de Sfinţii Părinţi cu angajament.sărutaţi-vă”. dar nu împlinesc practic cum trebuie. cu verighete. recunosc ca simbol că este necesară. sunt atîtea rugăciuni de angajament.

a trupului lui Hristos. Şi Duhul Sfînt în afara Bisericii mai lucrează? Pentru că. care a făcut-o Biserica prin Duhul Sfinţiilor Părinţi. despre drumul spre mîntuire 43 . consacrată.Singur Ortodoxia Dumnezeu. nu se poate face. în afara Bisericii. cuprins în Scriptură şi în Tradiţie. dar cred că nici Împărtăşanie . că sunt mîntuitoare. pentru că noi ţinem foarte mult să se împlinească întru totul slujba tainei.cu acea bulă a lor. nu-i Sfînta Sfinţii Părinţi. în afară de Biserică. şi mai recent părintele Iustin Popovici spun că. aşa cum se face ca bună. Ne pun în situaţia să spunem: nu mai sunt taine. În afara Bisericii. arhimandrit Arsenie: Nu pot fi în afara învăţăturii Bisericii Ortodoxe. adică nu mai sunt taine propriu-zise. sfinţitoare. adică de harul preoţiei. mai sunt taine? arhimandrit Arsenie: Nu.în afară de Biserica Ortodoxă. tainele nu mai au un rol sfinţitor şi mîntuitor . În taine lucrează Hristos ? arhimandrit Arsenie: Fără discuţie că lucrează Duhul Sfînt. sau ar însemna. înseamnă. dacă mai lucrează. dogmă se numeşte Adevăr de credinţă revelat. aprobat şi practicat de Biserică.

pe placul lui Dumnezeu ce fac alţii. şi asta e problema. pentru că se consideră Biserică şi ei. ca Iustin Popovici şi alţii mai vechi. aici este vorba şi de mila lui Dumnezeu. se consideră şi ei Biserică. arhimandrit Arsenie: Nu. sfinţia voastră.arhimandrit Arsenie Papacioc Unii părinţi sunt mai categorici. 44 Cuvîntul II . E problema lor. că valabilitatea tainelor sunt puse sub semnul întrebării. Nici nu se pune problema. E vorba de taina propriu-zisă. asta e întrebarea: e valabilă sau nu? Deşi nu e. asta trebuie să ne lămuriţi. Întrebarea are această codiţă. Deci nu mai lucrează harul ? arhimandrit Arsenie: Nu lucrează. în afară de ortodoxie. şi eu sunt de părerea asta. Răspunsul meu e mai complet: adică nu pot să văd. în afară de Biserică nu. dar noi nu-i recunoaştem că sunt Biserică. dar e foarte riscant să vorbeşti de chestiile astea. ei spun că în afara Bisericii nu mai lucrează mîntuitor. şi atunci răspunde Dumnezeu. arhimandrit Arsenie: S-a lămurit în discuţiile ante- rioare că sunt greşeli foarte mari şi nu suntem de părere cu toate aceste lucruri.

ce mai discutăm despre greşeli. Las în voia lui Dumnezeu. iar despre mîntuirea lor. Discutăm de greşelile lor. dacă se mîntuiesc. e o mare greşeală. nu …? Dar eu una ştiu. numai Dumnezeu să dispună. nu? Şi rămîn acolo. sau nu se mîntuiesc. Se discută: au dreptate sau nu. se mîntuiesc. şi asta trebuie să răspund în ce mă priveşte. Problema care se pune direct şi este o întrebare dură: se mîntuiesc sau nu? Dacă se mîntuiesc. aşa cum face Ortodoxia. dacă ei ştiu că există mîntuire la ei cît de cît. despre aceste greşeli spune Mîntuitorul: “cine va schimba o iotă din aceste lucruri”11 . mai ales a tainelor. eu spun că e o mare greşeală să nu se împlinească slujba.deci sunt foarte suspecţi. arhimandrit Arsenie: Nu asta se discută. eu mă îndoiesc. remarc greşelile lor.Singur Ortodoxia Pentru că. la ce mai discutăm greşelile lor şi rămîn aşa cum sunt ei. arhimandrit Arsenie: Nici nu se pune problema. că ei aşa zic. şi atunci ce ne mai certăm? despre drumul spre mîntuire 45 . rămîn aşa. Pentru că.

arhimandrit Arsenie Papacioc

Dar greşelile lor trebuie să mă pună în situaţia de a gîndi, pentru că spune Mîntuitorul: “cine va schimba unele dintre acestea prea mici mic se va chema”12, nu se va mîntui. Şi ei au schimbat aceste lucruri, deci mă îndoiesc de mîntuirea lor.

Ca să respectaţi ce a spus Mîntuitorul.
arhimandrit Arsenie: Sigur. Acum am răspundere

că sunt creştin, sunt călugăr, sunt preot; am răspundere de ce vorbesc. Ce mai discutăm greşelile dacă sunt siguri şi ei de mîntuire.

Şi de ce să mai vină la Ortodoxie ?
arhimandrit Arsenie: Ce caută? Sigur că da.

Îi roade pentru că, pe linie psihologică, nu le convine să fie altul la nivel mai înalt; ei vor să fie liniştiţi în greşelile lor. Ortodoxia, prin poziţia ei, mustră puternic. Şi, dacă ne permitem să facem aceste ştergeri, aşa, din taine, din felul de a împlini taina, înseamnă că suntem pe o scenă de artişti - nu suntem pe un altar autentic al Bisericii. Popovici Iustin zice că numai în Biserică este mîntuire; numai în Biserică, fără discuţie, dar ei consideră că şi ei sunt Biserică, ca să se încadreze în ce spune Iustin, nu? Dar nu asta discutăm noi. Zice că-i Biserică şi adventistul, şi toţi.
46
Cuvîntul II

Singur Ortodoxia

Cînd s-a făcut această Liturghie cu epicleza ei, s-a făcut de sfinţi. În afară de Vasile cel Mare, a fost un Apostol care a făcut Sfînta Liturghie; Sfîntul Vasile n-a făcut altceva, decît pe acelaşi schelet a făcut rugăciuni pe ici pe colea; scheletul sa respectat întru totul şi de Ioan Gură de Aur, numai că sunt nişte rugăciuni mai lungi. Nu s-a făcut fără rost; erau nişte titani, sunt consacraţi ca nişte titani de către Cer, semne mari au făcut. Învăţătura creştină a luptat cu toate fiarele duşmănoase ale Ortodoxiei, ale Adevărului; au luptat aceşti oameni cînd s-au confirmat persoanele Sfintei Treimi şi nu putem trece peste ce-au hotărât ei; au putere canonică. Aşa că, la întrebarea aceasta care este dură: se mîntuiesc?, dacă s-ar răspunde că se mîntuiesc atuncea ce mai discutăm greşelile? Întrebarea este dură în sensul că nu depinde de noi mîntuirea numaidecît, însă noi avem obligaţia, cum spune Mîntuitorul, să respectăm pentru că cei care nu respectă “aceste mici de tot, mic se va chema”13, adică nu se va mîntui - zice Ioan Gură de Aur; şi eu interpretez tot aşa. Iar cei care vor face lucrurile bine, aceia se vor mîntui încă cu slavă mare. Şi, dacă a spus Mîntuitorul lucrul acesta, eu sunt sluga cinstită a acestor spuse; ce se adaugă mai departe mă îndoiesc de mîntuire. Deci asta e, că atunci nu-i mai discuţi slăbiciunea dacă am oarecare încredere în mîntuirea lor.
despre drumul spre mîntuire

47

arhimandrit Arsenie Papacioc

Adevărul trebuie trăit aşa cum e şi împlinit aşa cum începe şi aşa cum se termină; nu să adaug eu de la mine.

Sfinţia voastră, dacă nu este mîntuire în afara Bisericii.
arhimandrit Arsenie: Nu există.

Totuşi, poate unii eterodocşi care nu au luat parte la separarea de Biserică, nu se ocupă de problemele strict de dogmă, dar sunt oameni buni, sunt oameni morali, pentru aceştia nu există mîntuire?
arhimandrit Arsenie: Asta ştie şi poate numai

Dumnezeu. Fără discuţie, noi ştim cum ne-a învăţat Hristos: singura cale de mîntuire este aceasta; şi El spune: ”cine va schimba una dintre aceste mici, foarte mici mic se va chema”14, adică nu se va mîntui. Acum se face discuţie pe istorie, pe momente, pe habotnicie; acestea sunt păreri şi acuze. Nu poate să-şi apere poziţia decît să spună că sunt eu habotnic, nu? Nu este cunoscut în Ortodoxie discuţie pe Adevăr.

Poate or fi şi la necreştini (necredincioşi) oameni morali, au o moralitate, nu fură etc; pentru aceştia nu există mîntuire?
48
Cuvîntul II

că a iubi pe Dumnezeu înseamnă a împlini ceea ce a spus El să împlineşti15. nu mă bag aici. de la trăire. adică facem de capul nostru ? Din momentul în care îţi pierzi mîntuirea. Prin Botez vine această succesiune apostolică. la catolici. fără discuţie. dar sunt. Dacă s-au abătut de la Botez nu mai au succesiune apostolică normală. orice abatere de aici este discutată. Aceştia dacă nu sunt în Biserica Ortodoxă se poate spune că mai au succesiune ? arhimandrit Arsenie: Lucrul acesta este deja discutat din momentul în care s-a precizat care este poziţia mîntuitoare. Eu ştiu una şi bună: mă ţin de Hristos aşa cum ne-a învăţat El. ai pierdut succesiunea apostolică. Ortodoxia. Sfinţia voastră. la monofiziţi etc. afară de mîntuire pentru că ei nu cred în Adevărul Creştin. duc o viaţă morală. foarte mulţi turci. Hristos o să-i judece şi pe ei ? arhimandrit Arsenie: Îi va judeca. vorbim de mîntuire. aceasta este tema. şi ei s-au abătut de la Botez. se vorbeşte despre succesiune apostolică la anglicani.Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Eu trăiesc aici înconjurat de turci. despre drumul spre mîntuire 49 .

pun mîinile pe Biblie. Acuma şi Taina Cununiei: ”vă declar soţ şi soţie” adică foarte simplă.lucruri care la ei nu sunt. Deci succesiunea apostolică nu mai există pentru că este atacat chiar Hristos. catolici. dacă vin la Ortodoxie. Vreţi să spuneţi că. dacă nu te mîntuieşti. noi nu avem ce să lăsăm. la o revenire a lor. degeaba ţi-a propovăduit apostolul Pavel şi apostolul Petru. * Sfinţia voastră. cu făgăduinţă în faţa Bisericii. şi sunt rugăciuni de o mare importanţă. trebuie să se facă o întrunire sinodală. să se vadă ce formă au ei preoţia.arhimandrit Arsenie Papacioc Ei susţin că sunt Biserică. monofiziţi etc. credeţi că vă mîntuiţi ? 50 Cuvîntul II . jurăminte în faţa altarului . cu cununiile pe cap. trebuie să se li se mai facă Taina Cununiei ? arhimandrit Arsenie: Numai o hotărîre sinodală ar putea să reglementeze aceasta. înţelegi: las şi eu laşi şi tu. dar acest lucru este numai în funcţie de Adevăr. dacă vin la Ortodoxie li se mai face hirotonia ? arhimandrit Arsenie: La anglicani se hirotonesc pînă şi femeile ! Aceasta nu este o problemă care ne priveşte. nu o împăcare16. Preoţilor anglicani. Cînd zici împăcare.

Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Problema are aspectul ei de duritate. ortodoxia este poziţia de mîntuire. ci despre adevărul creştin pe care trebuie să-l respectăm. Sinodul III Ecumenic. Nu vorbim despre trăirea creştină aici. dar cu condiţia aceasta: să mă smeresc. cu Teotokos. Noi nu vorbim acuma făcînd un fel de anchetă printre oameni din acest punct de vedere. şi cum aş putea eu să mă declar smerit? Sunt un om care nădăjduiesc însă. Vorbim despre adevăr şi despre neadevăr. cea dumnezeiască. Mîntuirea este în funcţie de smerenie ca să vină harul lui Dumnezeu. rămînea erezia mai departe că Maica Domnului a fost o femeie oarecare. nu făcut. Dacă nu se dezbăteau acestea în Sinod. Un ortodox se înţelege că este un om smerit. Atunci de ce s-a despre drumul spre mîntuire 51 . s-a fixat dogma despre Mîntuitorul că-i Fiu născut. La Sinodul IV Ecumenic împotriva monofizitismului care susţinea că Mîntuitorul are o singură fire. * Sinoadele Ecumenice au dezbătut nişte lucruri de dogmă. nădăjduiesc. născut din Tatăl fără de început. Născătoarea de Dumnezeu. Ce s-ar fi întîmplat dacă Arie ar fi susţinut şi ar fi biruit? Putem să spunem că Mîntuitorul e fiinţă creată? Iată importanţa Sinodului.

fiul lui Stanca. se topeşte. dar un lucru nu poate să facă: să-şi calce cuvîntul. Deci are două firi. dezleg pe fiul lui cutare sau dezleg lumea pămîntului . de aceea se numeşte şi Fiul Omului. cu puteri divine. că doar e tot de Dumnezeu creată. suferă pur şi simplu. E grozav! Dumnezeu suferă împreună cu noi mai departe şi. Deci a fost născut Om întreg. chip şi asemănare s-a numit. ne-a creat din iubire. Face orice să ne salveze. mecanică. auzi! Ce dar are preoţia! Atunci cînd preotul zice la Epicleză: „Acesta este Trupul Meu”. Pentru că nu ne-a creat într-o formă rece.creştin. dar ce facem cu firea omenească. dar iadul există. nu zice 52 Cuvîntul II . Raiul e plin de păcătoşi pocăiţi şi iadul e plin de păcătoşi nepocăiţi. s-a făcut numai în chip? Cu toată firea omenească. are şi ea puterea ei. bine-înţeles.arhimandrit Arsenie Papacioc făcut om. A dat Dumnezeu putere omului să ne iertăm între noi prin darul preoţiei. Dumnezeu poate să facă orice. La Sinodul VI Ecumenic împotriva monotelismul (susţinea o singură voinţă a Mîntuitorului . repet. Eu. depăşind neputinţele omeneşti. cu firile şi cu puterile omeneşti. Te iert şi te dezleg. şi el există pentru că s-a încălcat dreptatea divină. Firea omenească fără păcat. agonia lui Hristos încă nu s-a terminat. neavînd cădere în păcat. Acesta este Omul. Acesta-i omul creat de Dumnezeu.cea dumnezeiască). cum se spune. Pentru că.

spune-l soborului. 2 Spune Domnul nostru. prin canonul 2. Capitolul 14. nimeni nu vine la Tatăl. Canonul 1. Sfînta Evanghelie de la Ioan. 3 Fără de răspundere. Ucenicilor: “Şi de-ţi va greşi ţie fratele tău.”. canoanele Sfîntului Vasile cel Mare au fost primite de Sinodul VI Ecumenic. Iisus Hristos: “cînd va veni Mîngîietorul pe care Eu voi trimite vouă de la Tatăl. VI Ecumenic ca fiind vechi ortodocşi. Iar de nu te va asculta. versetul 26. teologii modernişti numesc pe cei ce nu recunosc Hotărîrile Sinoadelor III Ecumenic. versetul 15. care de la Tatăl purcede. Capitolul 18. Sfînta Evanghelie de la Ioan. şi de nu va asculta nici de sobor. cela ce va strica una dintru aceste despre drumul spre mîntuire 53 . Sfîntul Vasile cel Mare. oriental ortodocşi. preotul. fără de ruşine. ai dobîndit pe fratele tău. Acela va mărturisi pentru Mine. ca prin gura a două sau a trei mărturii să stea tot graiul. Iar de nu-i va asculta pe ei. Iisus Hristos: “Eu sunt Calea. el. şi Adevărul.17. mai ia împreună cu tine încă pe unul sau doi.16. o iotă sau o cirtă nu va trece din lege. 5 4 Spune Mîntuitorul nostru. pînă ce vor fi toate.Singur Ortodoxia trupul lui Hristos. fără numai prin mine. Iisus Hristos: “amin zic vouă: pînă ce va trece cerul şi pămîntul. Capitolul 15. după har. 1 Spune Domnul nostru. Iisus Hristos. IV Ecumenic. de te va asculta. 6 Spune Domnul nostru. deci. Eşti Dumnezeu pe pămînt. Însemnări pentru Cuvîntul II. Deci. mergi şi-l mustră pe dînsul între tine şi între el singur. este una cu Hristos. să-ţi fie ţie ca un păgîn şi vameş”.”. versetul 6. Duhul Adevărului. şi Viaţa. Sfînta Evanghelie de la Matei. Îţi dai seama! Ce daruri a dat Dumnezeu dimensiunii omeneşti: putere divină.

versetul 49. Sfînta Evanghelie de la Marcu. lăudînd şi binecuvîntînd pe Dumnezeu. Spune Mîntuitorul nostru. 11 10 9 54 Cuvîntul II . Capitolul 2. 13 Vezi însemnarea 6. iar cela ce va face şi va învăţa. Amin. şi la el vom veni.50. 12 Vezi însemnarea 6. s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. versetul 14 –17. i-a binecuvîntat pe dînşii. versetul 23. S-a depărtat de la dînşii. Iisus Hristos: “De mă iubeşte cineva pe Mine. pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Vezi însemnarea 6. Sfînta Evanghelie de la Matei. Eu trimit făgăduinţa Tatălui meu întru voi.arhimandrit Arsenie Papacioc porunci mai mici. Şi erau în toată vremea în Biserică. 16 Prin cuvîntul împăcare s-ar putea înţelege că Biserica ar fi greşit cu ceva. 15 Spune Mîntuitorul nostru. versetul 46-49. 24. şi Tatăl meu îl va iubi pe el. iar voi şedeţi în cetatea Ierusalimului. şi lăcaş la dînsul vom face.”. Capitolul 24. şi va învăţa aşa pe oameni. Iar ei închinîndu-se Lui. versetul 2-6. Cel ce nu Mă iubeşte pe mine. versetul 54. şi ridicîndu-Şi mîinile sale. Capitolul 7. Sfînta Evanghelie de la Luca. Capitolul 13. 19. şi cuvîntul care-l auziţi nu este al meu. şi Se înălţa la cer. Sfînta Evanghelie de la Matei. acela mare se va chema întru Împărăţia Cerurilor. Sfînta Evanghelie de la Ioan. ci al Tatălui celui ce m-a trimis pe mine. mai mic se va chema întru Împărăţia Cerurilor. Cuvîntul meu va păzi. Şi a fost cînd i-a binecuvîntat pe ei. 55. Vezi însemnarea 1.51. 14 Vezi însemnarea 6. Capitolul 14.” Sfînta Evanghelie de la Luca. Iisus Hristos: “Şi iată. Capitolul 6. cuvintele mele nu le păzeşte.”. versetul 18. Capitolul 5. 7 8 Vezi însemnarea 6. Şi i-a scos pe ei afară pînă în Betania.52. Sfînta Evanghelie de la Ioan.

la pagina 65. de ce nu? Dar îşi fac loc. nu altceva pentru că. nu? Dacă-i mîntuie Mîntuitorul. arhimandrit Arsenie: Aceste locaşuri sunt consi- derate după gradul de trăire. Meu multe lăcaşuri sunt” 1. dar El a spus cum se mîntuie. este un cuvînt. ci în ce priveşte trăirea Adevărului. şi cine nu va respecta. spune Mîntuitorul: “cine n-adună cu Mine risipeşte”2. arhimandrit Arsenie: Asta nu în ce priveşte Adevărul. a spus că nu se va mîntui gata. este acest pasaj. dacă vrei aşa. 55 dragostea se bucură numai de Adevăr . îşi fac loc şi adventiştii. Este o părere. pe care o exprimă chiar unii dintre teologii ortodocşi. A se vedea Însemnări pentru Cuvîntul III. cum că ar fi vorba de un locaş mai mic pentru protestanţi. chiar şi turcii şi îşi fac loc toate religiile pentru că sunt locaşuri multe acolo. un locaş pentru catolici etc. arhimandrit Arsenie: Mîntuitorul doreşte să se mîntuie toată lumea. dacă sunt mai multe locaşuri.Singur Ortodoxia Cuvîntul III Sfinţia voastră. de împlinire privind Adevărul. asta este. spune Mîntuitorul: “în Casa Tatălui.

Altfel nici nu s-ar putea judeca lucrurile. este o preocupare şi învăţătura pe limbă drăcească3.. că Mîntuitorul este un bastard al unei mironosiţe cu un legionar roman. Dar să-l întrebăm pe Voltaire. 56 Cuvîntul III arhimandrit Arsenie: Nu ne interesează. ar avea dreptate şi unii ca Voltaire. După aceştia. dacă nu era Adevărul.. că a spus cutare şi cutare. dacă-i vorba de aşa ceva. arhimandrit Arsenie: Unde e. Ne interesează care este Adevărul şi avem obligaţia să-l respectăm chiar pînă la moarte. unde-o fi. Duşmanii adevărului Ortodox vin cu fel de fel de aspecte dialectice. asta-i poziţia. filosofiile şi toate adversităţile împotriva lui Hristos nu ar fi avut motiv să mai existe. Dacă nu era Adevărul-Hristos se desfiinţa Vechiul Testament. ce-a văzut acuma? Nu le e ruşine! Era duhul masoneriei atunci. acuma. masoneria . care parafrazează tot ce-i împotriva lui Hristos. cu fel de fel de personalităţi cu renume care au creat epoci. ce-i cu bastardul… Acuma.arhimandrit Arsenie Papacioc Adevărul este numai unu care a făcut revoluţie mare în toate veacurile.

după Învierea Mîntuitorului . dar nu m-a răstignit nimeni. arhimandrit Arsenie: Biserica Ortodoxă.adică asta-i speculaţie! Una în Adevăr. dialogurile ecumenice se bazează pe aceste cuvinte. “Una” . unul oarecare era trist. Sfinţia voastră. Adevărul-Hristos ! Adică Biserica Ortodoxă. Cum să nu fiu trist? Că şi eu am făcut minuni. dragostea se bucură numai de Adevăr 57 . ce a vrut să spună Mîntuitorul prin cuvintele: “Părinte Sfinte. N-a răstignit Satana decît pe cei care-i convenea. Se poate spune despre Bisericile Ortodoxă şi Catolică că sunt Biserici surori? Referitor la termeni. păzeşte-i pe dînşii întru Numele tău. n-a propo- văduit Hristos şi pe ăla şi pe ăla! Am fost una şi am rămas cu Hristos.a atacat Satana tocmai acolo unde era Adevărul trăit. precum şi Noi. care era chiar Mîntuitorul . arhimandrit Arsenie: Noi. adesea. ortodocşii. pe care ai dat mie. ca să fie una. deci El este ortodox. dacă nu eşti în Adevăr. Unul.” 4? Pentru că.Singur Ortodoxia nici nu avem cum. n-am schimbat nimic din ce ne-a vorbit El. nu-i jenat Satana. suntem deja una cu Adevărul. deci numai Adevărul omoară pe dracul.în veselia care a adus-o în toată creştinătatea.

ştii. trebuie să mă facă pe mine habotnic. cum să fac dacă ei n-au Proscomidie ? Nu-i vizibil că e propagandă? Dar de ce te bagi peste mine? De ce nu mă laşi în pace? De ce? 58 Cuvîntul III .arhimandrit Arsenie Papacioc arhimandrit Arsenie: Ascultă. Şi pe urmă. dar mai drag mi-e Adevărul”. Pot participa clerici ortodocşi la Liturghia catolică să spună diverse rugăciuni ? arhimandrit Arsenie: Nu recomand acest lucru. dacă nu e Adevăr nu e unitate. ca să se apere. Se poate oficia Mesa catolică. dar nu în Adevăr. Le recomandăm să se facă ortodox respectivul sau repectiva. e inutil. Nu aş permite pentru că. repetăm mereu lucrurile astea. “Drag mi-e Platon. Liturghia catolică. necivilizat. cînd suntem Biserică Ortodoxă ? Ei au venit cu o serie întregă de metode. deşi se fac lucrurile astea. neoccidentalizat. într-o biserică ortodoxă? arhimandrit Arsenie: Eu nu aş permite. nepoliticos. ei. Numai în Adevăr e unitate. ia uite! Se pot căsători ortodocşi cu catolici sau cu protestanţi? arhimandrit Arsenie: Nu recomandăm. de ce să se facă lucrul ăsta. Suntem fraţi.

sunt habotnic? Este un limbaj folosit şi de unii ortodocşi..care se foloseşte. dacă noi susţinem acest Adevăr cu sîngele nostru. Este un nou limbaj 5. ne consideră habotnici. Adevăr pe care-l vedem neforţaţi şi nu putem să-l vedem altfel pentru că sau făcut atîtea. arhimandrit Arsenie: Nu este teologic. ceva mai aşa. s-a confirmat prin atîtea semne grozave Adevărul acesta. se folosesc acum noi termeni “teologici”.Singur Ortodoxia Ce te mînă? Nu vezi! E un vierme care este Neadevărul. adică de ce? Pentru că nu zic ca tine.limbaj teologic . Ei au făcut aceste greşeli de dogmă şi atunci e biserică nedeplină. Biserică nedeplină este un termen greşit ? arhimandrit Arsenie: Nu există aşa ceva. arhimandrit Arsenie: Ăsta este un prost ortodox care nu cunoaşte ortodoxia. Da. dragostea se bucură numai de Adevăr 59 . Poate să fie o biserică nedeplină? arhimandrit Arsenie: Nu poate să fie. Sfinţia voastră. adică e o taină nedeplină. Nu este Biserică dacă nu este deplină.. nu mai e biserică. în tot felul şi. dacă-i vorba. ci este speculativ. unul ar fi: biserică nedeplină. n-au identitate.

e născătoare de Hristos. fără discuţie. El a spus că nu-i susţine. şi a căzut în anatemizare. Şi l-au prins. l-a scos anatemizat pentru că a fost de părerea ereticilor că o singură voinţă are Mîntuitorul. şi l-au luat direct pe Nestorie: dar tu cum zici ? Nestorie a răspuns: Nu-i născătoare nici de Dumnezeu. Sub anatema se cade automat ? Sau cum ? arhimandrit Arsenie: Se cade automat dacă nu susţii Adevărul.arhimandrit Arsenie Papacioc arhimandrit Arsenie: Uite ce-i. nici de om. se spune cu sabia în mînă. Serghie. de aceea şi Apostolul Pavel 60 Cuvîntul III . Noi avem datoria să păstrăm Adevărul. Nestorie a fost patriarh pe vremea aceea la Sinodul III Ecumenic privind Teotokos şi a susţinut pe eretici. Rămîn în vigoare toate anatemele acestea ? arhimandrit Arsenie: Rămîn în vigoare. Dacă eşti în erezie intri de la sine în blestem. la Sinoadele astea Ecumenice dădea anatema pe toţi cei care erau împotriva adevărului care forma obiectul Sinodului. Era o hotărîre sinodală şi au rămas aşa aceştia. Sinodul cu privire la monotelism chiar pe patriarhul care a făcut acatistul Bunei-Vestiri. nu mai este nevoie să te anatemizeze cineva.

aprobat şi practicat de Biserică. oamenii sunt divizaţi. Adică el era habotnic? Era habotnic . biruitoare. se spune că este biserica văzută.asta înseamnă. Ce se numeşte dogmă? Adevăr de credinţă revelat. a treia fă-te sabie”.Singur Ortodoxia este în icoană cu sabia. cuprins în Scriptură şi în Tradiţie. Aceasta este puterea credinţei. şi aici este toată puterea creştinului: să creadă 6. ferice de cel ce nu a văzut şi a crezut 7. vizibilă. 61 dragostea se bucură numai de Adevăr . aceasta nu mai este o logică pipăibilă. de credinţă. nu e glumă. că îşi fac loc cu sabia – sabia cuvîntului. se spune despre ea că este divizată. şi această biserică văzută.ce-ai zice de asta? Adevărul este apărat cu sînge . împărţită. luptătoare şi biserica nevăzută. arhimandrit Arsenie: Biserica propriu-zisă nu-i divizată. Învăţătura creştină pare un paradox. Sfinţia voastră. pe ici pe colea. oamenii s-au despărţit. de aceea l-am desenat şi eu cu sabia. Cînd zici Biserică se înţelege adevăr mîntuitor. Spune Sfîntul Pimen: “o dată rabzi. pentru că este logică divină. să crezi într-un loc pe care nul vezi. pentru că iese din logica omenească. a doua oară rabzi.

l-au respectat şi ei sute de ani şi s-au rupt de adevărul mîntuitor. receptiv pentru respectarea tradiţiilor fiecăruia. E. Adevărul este acesta. pe sabia Adevărului. pentru că altfel ar însemna să ne tremure mîna pe sabie. dracul e mai mult.discuţii teologice? arhimandrit Arsenie: Eu cred că sunt influenţaţi atunci cînd spun că trebuie să fim maleabili şi nu habotnici. arhimandrit Arsenie: Nu mai vorbim. Asta-i dragostea! 62 Cuvîntul III . A apăra Adevărul este un erou al Adevărului.arhimandrit Arsenie Papacioc Sfinţia voastră. te compătimesc şi atît. Ei sunt lăudaţi că sunt teologi de talie mondială. nici o biruinţă nu va fi cu mîna tremurînd. ia uite! Dar cum să-şi manifeste dragostea pentru că. de un om ecumenic care să fie un creştin îngăduitor. îl respectăm de mii de ani. în cadrul ecumenismului se vorbeşte de o nouă mentalitate. dar se bucura numai de Adevăr8. zice că e Dumnezeu. Acuma ne pare foarte rău. Domnule. dar asta nu înseamnă că sunt de partea lor. nici nu-i vorba de habotnicie. se supără? arhimandrit Arsenie: Dragostea iartă totul. Ce recomandaţi teologilor ortodocşi care poartă discuţii şi intră în contact cu cei ce s-au desprins de Biserică . suntem destul de îndureraţi. dacă le spui că sunt schismatici sau eretici.

momente demonstrative se fac cu un scop. bibliotecă ecumenică. calendar ecumenic şi există şi un Institut Ecumenic “Sfîntul Nicolae”. dar care propagă ideile acestea ale ecumenismului. Dar acum unora chiar le place. aş spune că toţi ştiu ce ar spune Sfîntul Nicolae. Care este scopul de se fac aceste amestecări de concepţii să zicem că e una religia? Aceste jocuri de lumini. rugăciune. institut ortodox. n-au răspunderea Adevărului. cununie ecumenică. Dragostea crede totul.Singur Ortodoxia Dragostea nu-i chiar aşa să bem o cafea împreună şi gata. Nu adevăraţii oameni ortodocşi organizează lucrurile acestea. suntem o unitate. şi asta ar spune toţi. sfinţia voastră? arhimandrit Arsenie: Eu ştiu ce ar spune Sfîntul Nicolae. cultură. vocaţie ecumenică. Şi ce ar spune Sfîntul Nicolae. Ce credeţi că ar spune Sfîntul Nicolae. se vorbeşte despre viaţă ecumenică. pe ici pe colea. sfinţia voastră? dragostea se bucură numai de Adevăr 63 . n-au conştiinţă. uită totul. arhimandrit Arsenie: N-au nici o răspundere. dar se bucură numai de adevăr. vizite. A fost grozav acest Corinteni 13! Sfinţia voastră.

arhimandrit Arsenie Papacioc arhimandrit Arsenie: Le-ar da cîte o palmă. Asta ar face… Ar avea cam multe palme de dat acum. cum este în România. adică nu vezi cu ce aspecte de subţietate vin să se apropie prin asta. A avut un scop să se facă o legătură că nu era nici o legătură cu el. i-a tras două palme. bisericile pline şi credinţa statornică. Asta a făcut Sfîntul Nicolae. decît nu recunoştea Adevărul despre Hristos. ce altceva făcea Arie. Cu ce scop? Ce. dom’le !?! Au rîs. A venit şi a făcut o slujbă catolicădemonstrativ. arhimandrit Arsenie: Acum. eu puteam să o beau şi acasă. ca lui Arie. În aer liber s-a făcut să vadă toată lumea. La urma urmei. păi da. deci a avut un scop. 64 Cuvîntul III . arhimandrit Arsenie: A făcut o şi mai mare greşeală că au văzut românii: ce. Uite dovada: Papa a venit în România nu ca să vadă organizaţia Bisericii. vrei să spui că a fost altă cafea? A fost mai gustoasă că ai băut-o cu ăla? E un scop care urmăreşte ceva. dar am băut-o cu el. am băut o cafea împreună la masă . prin asta. uite. ce…ce-i aia.am băut cafeaua aia. în masă. prin asta! Domnule.

Ei n-au vrut să se închine altfel. Adevărul. Acestea sunt nişte demonstraţii. acum sunt mai catolici decît catolicii. încet-încet. încet-încet. Capitolul 12. la anul 1815. românul nostru respectă tradiţia pe care a moştenit-o. Acesta a fost scopul. dacă au ţinut de ei organizatoric. pentru că mai înainte de toate. Capitolul 14. versetul 30. uite. şi. dar ţineţi administrativ de noi. şi cînd au văzut că nu puteau să-i facă să se închine. 1 2 Sfînta Evanghelie de la Ioan. Sfînta Evanghelie de la Matei. Iisus Hristos: “Cel ce nu este cu Mine. împotriva Mea este. fac ca ei pentru că ăla comandă. Spune Domnul nostru. şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte”. Aşa face şi aici. versetul 2.Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Au rîs. arhimandrit Arsenie: I-a prins cu puţin. 3 dragostea se bucură numai de Adevăr 65 . Însemnări pentru Cuvîntul III. I-a prins cu puţin. niste apariţii cu scopuri veninoase. A se vedea hotărîrea arhiepiscopului Ciprian al Ciprului. le-au zis: închinaţi-vă ca voi. Aşa şi cu Greco-catolicii s-a făcut cînd au vrut să-i schimbe.

precum este scris: Iar dreptul din credinţă va fi viu.arhimandrit Arsenie Papacioc 4 5 Sfînta Evanghelie de la Ioan. “eclesiologie euharistică”. versetul 11. aceştia sunt străini de Predanie. “intercomuniune spirituală”. de Teologie. Alături de “biserică nedeplină”.”. Capitolul 17. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Romani. versetul 29. sunt năluciri. versetul 17. alţi termeni ai teologiei moderniste sunt: “sobornicitate deschisă”. Capitolul 13. Capitolul 1. 7 8 6 Sfînta Evanghelie de la Ioan. Epistola Sfîntului Apostol Pavel întîia către Corinteni. 66 Cuvîntul III . Dragostea şi bunătăţile ei. Capitolul 20. versetul 6. “biserică-soră”. Spune Sfîntul Apostol Pavel: “dreptatea lui Dumnezeu întru dînsa se descoperă din credinţă în credinţă.

Singur Ortodoxia Cuvîntul IV Sfinţia voastră. spre o cedare a noastră. este mai mult o demonstraţie. constituie rugăciunile împreună cu eterodocşii. vin protestanţii la catolici etc. pentru că nu sunt în Adevăr.. la protestanţi. Deci e o greşeală. Sfinţia voastră. la ne-calcedonieni (diverse ramuri de monofiziţi). Sunt nişte practici normale? arhimandrit Arsenie: Astea-s anormale. o dorinţă de a pune piciorul spre o împăcare. arhimandrit Arsenie: E o greşeală că… pierdem vremea. se roagă împreună. aşa cum ne-a fost lăsat. în practica Adevărului. Şi merg ortodocşi la catolici. ce raţiune. în adevărul de credinţă. de a intra încet-încet într-un fel de împăcăciune. cu schismaticii şi cu ereticii? arhimandrit Arsenie: Logica este să nu te rogi cu ei pentru că au alt punct de vedere al Adevărului. un vizibil interes al lor. dar şi de unii ortodocşi. o practică recomandată de mişcările ecumenice. predică etc. cîntă. ce logică au avut Sfinţii Părinţi cînd au spus să nu ne rugăm cu cei care sunt despărţiţi de Biserică. Noi ne rugăm în Adevăr. trebuie să ne rugăm în Adevăr 67 . cum s-a fixat de către Biserică.

toată înălţimea. Fiul şi Sfîntul Duh. de la pagina 79. Sfînta Cruce în felul acesta. A se vedea Însemnări pentru Cuvîntul IV. o cirtă. N-au făcut lucrul acesta fără un motiv. spune Mîntuitorul -. ortodox. uşor îl bagi în dogma lor. toată adîncimea şi toată lăţimea: Tatăl. Aşa că trebuie să mă rog în măsura lucrurilor care cred în Dumnezeu. nu cu două degete ca lipovenii. adică să aducă practica lor pentru că. nici cu toată mîna ca la catolici. 68 Cuvîntul IV . din această cauză să nu ne rugăm cu ei? arhimandrit Arsenie: Dogma nu e Dumnezeu. mă rog la Dumnezeu aşa cum mă mîntuiesc. adică nu se va mîntui . aşa cum nu se poate altfel. care înseamnă Sfînta Treime. ci să fie altfel decît e Adevărul. dogma este măsura lucrurilor. avînd practica lor.arhimandrit Arsenie Papacioc Mă rog la Hristos aşa cum m-a învăţat El.zice şi Sfîntul Ioan Gură de Aur. a costat enorm. acela mic se va chema”2. o parte de se va schimba. va să zică. Pentru ca Adevărul să se stabilească a fost nevoie de multă jertfă. “cine nadună cu El risipeşte”1. nu cum nu mă mîntuiesc. Pentru că s-au depărtat de dogme. nu altfel. Exact cum am spus Eu. Şi a spus: “o iotă. nu fac combinaţii.

Şi rugatul împreună nu este o gimnastică. numărul cutare şi unul îţi spune altfel: că stai pe strada cutare sau cutare . rugăciunea e un duh. nu este adevărat. cum să mă rog cu tine. n-au nimic. exact cum a învăţat El: “şi spuneţi aşa cum v-am învăţat Eu... Nu ştiu de ce această invitaţie: rugăciune împreună. adică să nu ne rugăm cu schismaticii şi cu ereticii. De ce altfel? Adică tu stai pe strada cutare. la Euharistie. Eu am să mă rog ortodox. e o trăire. că mă rătăcesc. Sunt cu totul de acord cu ce au spus Sfinţii Părinţi. Sfinţia voastră. şi v-am spus Eu”3. mă închin ortodox. el nici nu se închină ortodox.ca să ajungem într-un loc. ca şi cum facem un fel de gimnastică şi trebuie să ne rugăm în Adevăr 69 . cu atît mai mult să nu ne împărtăşim cu ei. un principiu în ecumenism este următorul: creştinii de diferite confesiuni să se roage împreună. Atunci. dar să nu participe la Euharistie şi aceşti teologi ortodocşi care sunt în mişcarea ecumenică spun că atunci cînd Sfinţii Părinţi au spus să nu ne rugăm cu ereticii şi cu schismaticii se refereau doar la Împărtăşire.Singur Ortodoxia Practica vieţii noastre este să ţinem legătura cu Dumnezeu ca şi cum îl trăim pe Dumnezeu în tot ce facem – şi cînd ne rugăm. şi nu este un program rugăciunea. Şi nu e duh. Este adevărat? arhimandrit Arsenie: Nu.

de la adevărul mîntuitor. Ce fel de interes ? arhimandrit Arsenie: Interes pentru unitate.. restul e uşor. că nici n- am ştiut! Nu este duhul adevărului în rugăciunile acestea ? arhimandrit Arsenie: Nu este duhul adevărului.. Gimnastică. eu iam spus sport aici sau cum i-am spus.. ce înseamnă asta? Rugăciunea e o problemă de duh. arhimandrit Arsenie: Mie îmi pare bine.4 arhimandrit Arsenie: Cine a dedicat-o? Şi unii dintre ai noştri. Luna ianuarie este dedicată acestor practici. Şi de ce să fac lucrul acesta? Asta-i demonstraţie. arhimandrit Arsenie: Gimnastică.arhimandrit Arsenie Papacioc facem un fel de întărire a muşchilor. să zicem că suntem una. Nu accept eu rugăciunea împreună. da. o problemă de trăire personală. emanat de cineva. dacă accepţi să te rogi împreună.. adică este un interes în practica asta.nu este voie să 70 Cuvîntul IV . adică să acceptăm abateri de la adevărul de credinţă. pentru că. Şi de ce să fac lucrul acesta? Chiar rugăciunea .

Singur Ortodoxia

zici program de rugăciune - este suflare şi răsuflare, aşa cum ne-a spus Hristos.

Se strîng episcopi, preoţi credincioşi şi participă la astfel de slujbe, zise adesea şi ”ecumenice”.
arhimandrit Arsenie: Nu au nici o scuză.

Acuma sunt tot felul de vecernii împreună etc.
arhimandrit Arsenie: Lăsăm la o parte; e un

moment istoric, politic şi gata. Nu stau, nu sunt liniştiţi pentru că nu sunt în Adevăr. Şi vor să te niveleze pentru că ei nu schimbă nimic. Noi suntem foarte bucuroşi să fim uniţi, dar în Adevăr; să poftească aici, la noi, fără condiţii. Mergem la tîrg împreună, ne sfătuim împreună, am băut cafeaua împreună sau ceaiul şi totuşi unul se ia şi unul se lasă - care sunt două la moară cu acelaşi interes - una pe norii cerului şi una la judecată; “unul se ia şi unul se lasă”5 dacă n-ai trăit în Adevăr. Nu-i nimic de glumă, dragul meu. Şi tot argumentul acesta rămîne pînă la urmă: sunt gata să mor.

Ei spun că este o lucrare a Duhului Sfînt rugăciunea asta împreună.

trebuie să ne rugăm în Adevăr

71

arhimandrit Arsenie Papacioc arhimandrit Arsenie: Ei nu vor rugăciune împreună,

ei vor să fim una. Rugăciunea împreună pentru ei înseamnă că ne-am unit. Asta-i uşor, nu-i important. Important este de ce nu suntem împreună. Nu ne-am rugat împreună? Vorbim despre cei care trăiesc în Adevăr; dacă suntem ortodocşi ne rugăm împreună, e frumos. Dar de ce tot ţii să te rogi cu mine împreună şi din punct de vedere al practicii tu nu eşti ? Cum te-nchini? Ce liturghie ai? Nu mai ai proscomidie, n-ai nimic. Va să zică toate cele pe care le-au făcut aceşti titani: Vasile cel Mare, Apostolul Iacov şi Ioan Gură de Aur; poţi să treci peste ei? N-au proscomidie; cum să intrăm în Liturghie ca într-un fel de piesă de teatru, nu?
*

Ce fel de oameni?
arhimandrit Arsenie: Care au fost plătiţi sau care

vor fi plătiţi.

Plătiţi să ce?
arhimandrit Arsenie: De a face gustul celor ce nu

susţin Adevărul dogmatic, de credinţă, că ăia-s oameni de cultură, noi - zic ei - suntem nişte proşti. Vezi de treabă; ia uite, ce fericit sunt că sunt astfel de “prost”.
72
Cuvîntul IV

Singur Ortodoxia

*

Un motiv al lor este următorul: ei zic că cei care nu se roagă împreună nu au dragoste.
arhimandrit Arsenie: Părinte dragă, adică, dacă nu

furi cu mine, n-ai dragoste? Vezi de treabă! Esti chior? Sunt. Eşti hoţ? Sunt. Eşti curvar? Sunt. Eşti eretic? NU! Aici nu mai merge. Nu mai putem fi împreună cînd e vorba de Adevăr. Adică, ba mai mult, ne spun că suntem reduşi; poţi să spui orice. De unde ştie fiul teslarului atîta carte?6 Mi-a spus o doamnă profesoară, trăitoare: “nu-i aşa, părinte, că Hristos a fost prin India?” Doamnă, zic eu, dumneata ştii că Hristos era Dumnezeu, că i-a făcut şi pe indieni? Era Dumnezeu, dar şi-a motivat învăţătura; e singura cale, nu e alta. De aceia zic: crede cu orice chip şi te convingi pe drum de ce crezi.

Nu înseamnă că n-avem dragoste dacă-i refuzăm ?
arhimandrit Arsenie: Păi, dragostea o măsurăm cu

tovărăşia la hoţie? Dragostea se bucură numai de Adevăr. Ce zici de lucrul acesta! Eu nu-l urăsc, dar nu-l accept. Noi, ortodocşii, întinerim lumea pămîntului prin slujbele pe care le facem. De ce să facem
trebuie să ne rugăm în Adevăr

73

dar această învăţătură este interpretată diferit şi nu putem să interpretăm cuvintele lui Dumnezeu decît prin rugăciune” . psihologic vorbind. creştină să zicem – să te niveleze ? Pentru că el îşi motivează slăbiciunile şi vrea să te niveleze ca să fie liniştit în păcatele lui şi în practica lui. Noi suntem deja împliniţi – în Adevăr. Fanaticului nu-i pasă nicicînd de adevăr. Şi interesul ? arhimandrit Arsenie: Interesul este al lor. interpretarea învăţăturii creştine? 74 Cuvîntul IV . Tot în funcţie de Adevăr e tot războiul care se dă. dacă nu era Adevărul. Întotdeauna Adevărul este atacat. nici filosofiile care comparau lucruri frumoase nu existau. despre care am discutat.într-un îndemn la rugăciunile acestea comune. se zice aşa: “avem aceeaşi învăţătură. Într-un îndemn la rugăciunile acestea comune. nu suferă ca tu să fii mai înalt. De ce doreşte. cunoscut . după sute de ani. cineva care-i lîngă tine.nu-i convine că tu ai o viaţă de trăire motivată. Ia uite! Tăbară pe tine. Ce recomandaţi teologilor în învăţarea. nici filosofiile care l-au atacat nu existau.arhimandrit Arsenie Papacioc rugăciune? Nu vezi că e un interes.

Numai Biserica Ortodoxă explică adevărat învăţătura Mîntuitorului Hristos. am spus de atîtea ori fără să fac figură de stil. Mai întîi de toate.Singur Ortodoxia La nivel teologic. arhimandrit Arsenie: Astea sunt discutate. să pună mîna pe învăţătura acestor mari titani: Ioan Gură de Aur. dar nu a fost într-o formă eroică şi să aducă noutăţi ca fiul său Grigorie Teologul. de ce să nu spun Biserică Ortodoxă? N-am schimbat nimic deci. Grigorie de Nazianz. cu ecumenismul. e consemnată învăţătura. că e prea adevăr. Biserica e numai una. prea trasor Adevărul de credinţă. Chiril al Alexandriei cu o serie întreagă de lucruri. Cum. nici nu-mi vine să cred că se învaţă altfel în universităţi. şi treaba lor dacă păstrează un amestec de idei. Teologul mai corect. şi este foarte trist că autoritatea dogmatică a universităţii nu precizează cu sabia în mînă adevărul . Hristos e ortodox pentru că facem exact ce a spus El.sabia duhului. Vasile cel Mare.a fost un mare trăitor. şi gata. al institutelor teologice este la modă chestia asta cu împăcările. că de Nazianz a fost şi tatăl său . a prezidat Sinodul al II-lea Ecumenic trebuie să ne rugăm în Adevăr 75 . Ce îndemnaţi pe teologi să citească? arhimandrit Arsenie: Să citească ce spune Biserica Ortodoxă.

Aceasta a motivat şi forma Sfintei Cruci. Adevărul a fost definitiv interpretat de Sfinţii Părinţi la Sinoade. al Fiului şi al Sfîntului Duh”7. atunci parohiile se înfrăţesc. că e bine să ştie ca să poată să-i combată. Cu Adevărul nu-i voie să faci asta. să citească şi de Mahomed dacă e necesar. dar nu că-I de la Mine.arhimandrit Arsenie Papacioc care privea Duhul Sfînt.Sfînta Treime. pentru că Mîntuitorul era cunoscut ca Dumnezeu. chiar dacă te jertfeşti. logica este următoarea: dacă Biserica Ortodoxă este soră cu marea Biserică a Apusului. O altă practică este înfrăţirea parohiilor. adică suntem Una . Sfîntul Duh era deja de Mîntuitorul confirmat: “de la Tatăl purcede”8. au hotărât Sfinţii Părinţi cu Duhul Sfînt ce-a fost. dacă nu eşti în stare să faci lucrul acesta zici ca ăla. pentru că vine cu o logică oarecare. AdevărulHristos nu poate fi interpretat. “Voi trimite”9. dacă-l interpretăm mereu. arhimandrit Arsenie: Dar nu e soră ! 76 Cuvîntul IV .a precizat. chiar dacă trebuie să mori pentru El. gata. nu mai interpretezi tu. Să citească orice. vine altul şi spune că are dreptate. Adevărul nu se poate interpreta. de apostoli şi de asta zice “şi Voi trimite”. Mîntuitorul spune: “cine se va boteza în numele Tatălui. “Care de la Tatăl purcede” .

nu se mai pune nici a doua întrebare. cînd au văzut toată slujba ortodoxă. arhimandrit Arsenie: Unui băiat i-a plăcut mai mult decît pe terenul de fotbal sau la un teatru cu o piesă oarecare. Alt moment emoţionant pentru mine a fost rostirea rugăciunii “Tatăl nostru”. asta şi ca să viziteze sau nu ştiu ce … Şi spune un copil: “A doua zi asistăm în parohie pentru prima oară la o liturghie catolică unde mă impresionează foarte mult corul. dar nu cunoştea slujbele ortodoxe copilul acesta. dar aşa se vrea să fie crescuţi10. bine. Le cunoaşte sfinţia voastră. preoţi chiar şi. parcă-ţi deschideau inima. arhimandrit Arsenie: Nu. prezentîndu-ne pe fiecare în parte credincioşilor catolici care au umplut biserica”. Mă simt foarte flatat cînd părintele ne invită în altar. arhimandrit Arsenie: Atunci. s-au bucurat trebuie să ne rugăm în Adevăr 77 . rugăciune în timpul căreia toţi ne ţineam de mîini. dacă aşa zic ei. pentru că au fost mulţi catolici de bună credinţă. Se duc cu copiii şi participă la liturghiile lor. cîntecele lor. aia e altceva.Singur Ortodoxia Păi aşa zic ei. nu le cunoaşte.

nu ne jucăm cu asta. o fi fost o fire sentimentală. Copilul a avut vîrsta lui de înţelegere. mă omori. stăpîneşte Adevărul. cînd l-a condamnat la moarte. împăratului. Nu-i un motiv obiectiv. dar nu poţi să-mi faci nimic. Nu contează că mor eu. orice suflare şi răsuflare. i s-a dat atenţie. Adică. mai mult decît o crimă. e în funcţie de ce faci tu după asta şi de ce ai făcut asta. dacă te duci într-un magazin şi vînzătoarea sau vînzătorul te ia de mînă şi te duce şi-ţi arată nu ştiu ce. 78 Cuvîntul IV . Doamne. un motiv întemeiat să ne împăcăm că a zis un copil.arhimandrit Arsenie Papacioc foarte mult. Ştii ce i-a spus unul. Nu dragă. Eşti mai slab şi este o lege: cine este tare să stăpînească. de a sufla în adevăr cu Dumnezeu . aţi comis o nedreptate.tu eşti. E în funcţie de Adevăr orice mişcare. E. pentru că.” Ştii ce-a spus unul lui Napoleon.” Adică nu e în funcţie de ce faci tu cu mine. Non multa sed multum. De ce nu vrem să înţelegem că aceasta înseamnă o trăire liniştitoare! Nu-i vorba de mult. cînd a omorît un demnitar? “Sire. şi i-a mazilit. şi au vrut să schimbe şi la ei. acolo în arenă? “Împărate. te simţi flatat şi nu-ţi vine să pleci fără să cumperi ceva. aia-i altceva.

Sfînta Evanghelie de la Ioan. “Mai lesne este cerul şi pămîntul să treacă.42. Sfînta Evanghelie de la Matei. Spune Mîntuitorul nostru. Sfînta Evanghelie de la Matei. Capitolul 24. 55. 2 Spune Domnul nostru. versetul 46-49. Sfînta Evanghelie de la Luca. mai mic se va chema întru Împărăţia Cerurilor. şi pe pămînt. de asemenea: “Că amin zic vouă: pînă ce va trece cerul şi pămîntul. în Cer. Drept aceea. Iisus Hristos: “Cela ce nu este cu Mine. Capitolul 5. versetul 30. versetul 17. Sfînta Evanghelie de la Marcu. versetul 35. Sfînta Evanghelie de la Luca. Sfînta Evanghelie de la Matei. Spune Domnul nostru. Iisus Hristos. Capitolul 6. Sfînta Evanghelie de la Matei. Capitolul 7. 6 5 Sfînta Evanghelie de la Matei. Capitolul 12. Capitolul 2. cela ce va strica una dintru aceste porunci mai mici. versetul 2-6. şi va învăţa aşa pe oameni. decît din lege o cirtă să cadă.”. 19. versetul 18. împotriva Mea este. acela mare se va chema întru Împărăţia Cerurilor. Sfînta Evanghelie de la Matei.Singur Ortodoxia Însemnări pentru Cuvîntul IV. iar cuvintele Mele nu vor trece. şi cela ce nu adună cu Mine risipeşte”. versetul 41. Capitolul 24. că nu ştiţi în care ceas Domnul vostru va veni. Apostolilor: “DatuMi-s-a toată puterea. iar cela ce va face şi va învăţa. 7 Spune Mîntuitorul nostru. Deci: privegheaţi. trebuie să ne rugăm în Adevăr 79 .”. 3 Parafrază. versetul 54. una se va lua şi una se va lăsa. mai sunt şi alte manifestari de acest fel. pînă ce vor fi toate. 4 1 Este vorba de ultima săptămînă a lunii ianuarie. versetul 14 –17.”. Iisus Hristos: “Cerul şi pămîntul vor trece. Capitolul 28. Capitolul 13. versetul 20. Capitolul 16. Deci.”. o iotă sau o cirtă nu va trece din lege. Iisus Hristos: “Două măcinînd la moară.

Sfînta Evanghelie de la Ioan. pînă la sfîrşitul veacului.”. 10. Amin. Sfînta Evanghelie de la Matei. pururea văd Faţa Tatălui meu care este în Ceruri. Sfînta Evanghelie de la Matei. şi al Sfîntului Duh. versetul 26. ecumenismul este obiect de studiu şi în manualele şcolare. mai de folos i-ar fi lui ca să se spînzure o piatră de moară de grumazul lui. Eu cu voi sunt în toate zilele. versetul 18. că zic vouă: Că Îngerii lor în Ceruri. 8 80 Cuvîntul IV . Duhul Adevărului. şi să se înece întru adîncul mării. Capitolul 18. că nevoie este să vină smintelile. Vai lumii de sminteli.”. Spune Mîntuitorul nostru.(…) Căutaţi să nu defăimaţi pe vreunul dintr-aceşti mai mici. 20. Iisus Hristos: Iar oricine va sminti pe unul dintr-aceşti mici care cred întru mine.arhimandrit Arsenie Papacioc mergînd. dar nu pentru a fi predat cum îl înfăţişează Cuviosul Iustin Popovici. 9 Vezi însemnarea 8. Iisus Hristos: “cînd va veni Mîngîietorul pe care Eu voi trimite vouă de la Tatăl. dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. Capitolul 15. 7. botezîndu-i pe ei în numele Tatălui. Învăţîndu-i pe dînşii să păzească toate cîte am poruncit vouă. care de la Tatăl purcede.. 19. Capitolul 28. spune Domnul nostru. 10 Pe lîngă institutele teologice. şi al Fiului. Acela va mărturisi pentru Mine. Şi iată. învăţaţi toate neamurile. versetele 6.

anglicani sau alţii. s-a făcut prin Botez. la anul 1843). prin Mirungere sau prin Pocăinţă în funcţie de greşeli şi de timpul despărţirii. neoprotestanţi. catolicii trebuie să se primească la Biserică după cum scrie1 în însemnările din Molitfelnicele autentice (a se vedea Molitvelnicul bogat tipărit la Mănăstirea Neamţu2.Singur Ortodoxia Cuvîntul V Sfinţia voastră. iar monotelismul la 680 la Sinodul VI Ecumenic la Constantinopole. în Pidalionul tipărit la Mănăstirea Neamţu. adică nu prin învăţături. pe Sfîntul Nicodim Aghioritul). Monofizitismul a fost condamnat la 451 la Sinodul IV Ecumenic la Calcedon. Întrebarea este următoarea: revenirea la Biserică are un caracter sfinţitor. 81 despre revenirea la Ortodoxie . A se vedea Însemnări pentru Cuvîntul V. după cum arată atîţia Părinţi (amintim pe Sfîntul Paisie de la Neamţ. revenirea la Biserica Ortodoxă. lucru valabil şi pentru protestanţi. la anul 1844). că şi-au dat seama de greşeli sau învăţături teologice ? arhimandrit Arsenie: Revenirea la Biserică nu se poate face decît cu lepădarea de învăţătura papistă. la pagina 87. şi după cum bine scrie şi în Pidalion (a se vedea însemnările şi subînsemnările la canonul 46 Apostolic. în timp.

alţii mai slabi . în loc de lepădări şi de venirea la Ortodoxie. Ar trebui să se includă şi în Molitfelnicele noi aceste slujbe? arhimandrit Arsenie: Nici nu se pune problema.dar sunt creştini. Nu este vorba de cum trăieşti. s-a pus un acatist. datorită tendinţelor ecumeniste. aprobat şi practicat de Biserică. în Molitfelnice. arhimandrit Arsenie: Nu contează. ci ce trăieşti. unde se precizează aducerea la Ortodoxie.arhimandrit Arsenie Papacioc Monofiziţii sunt unii mai radicali. cuprins în Scriptură şi în Tradiţie. vorbim de Molit- felnicele mai vechi. Dogmă înseamnă adevăr de credinţă revelat. arhimandrit Arsenie: Nu ne interesează. ca să fii bun trebuie să fii în dogmele creştine şi în practica creştin-ortodoxă. sunt şi ei de mai multe feluri. E posibil aşa ceva?! Vremea a schimbat lucrurile de la sine ? 82 Cuvîntul V . autentice. Ce mai discutăm – acestea sunt tendenţioase. şi creştinii unii sunt mai trăitori. Sfinţia voastră. slujbele de venire a eterodocşilor la Biserică nu mai sunt tipărite în cărţile de cult. Nu facem anchetă care este mai bun şi care este mai rău. alţii mai moderaţi. Eu am şi un Molitfelnic care nu este chiar nou şi acolo.

în erezia lor. Pocăinţei. Mirungerii sau a Pocăinţei.Singur Ortodoxia Dacă este vorba. luminarea inimii lor. luminarea poziţiei lor. de ce este nevoie să se facă Taina Botezului. Sfinţia voastră. Această mare Taină este venirea Sfîntului Duh. nu se poate face decît prin Taina Botezului. n-avem voie să schimbăm cum vrem noi. după caz ? arhimandrit Arsenie: Dacă vor să vină la Ortodoxie. Mirungerii. Sfinţia voastră. despre revenirea la Ortodoxie 83 . Mirungerii. Pocăinţei cînd se revine la Biserică ? arhimandrit Arsenie: Pentru că respectivii au intrat într-o rătăcire faţă de adevărul mîntuitor. Să se păstreze molitfelnicele vechi. în credinţa lor. şi mai multe lucruri schimbate vei vedea ! – nu numai atît. arhimandrit Arsenie: Rămîn aşa cum sunt. Nu se poate trece peste acest pas? arhimandrit Arsenie: Este singurul mod prin care poţi să-l aduci. Dar dacă nu se vrea să se treacă prin această taină? Vă întreb pentru că aceasta este tendinţa actuală. în cadrul revenirii la Biserică se poate face aceasta fără Taina Botezului.

Ce simplă … Este simplu dacă vrei. arhimandrit Arsenie: Este simplu. să fim moderni ?! Ce ne-a dat Apusul ?! Aţi spus. prin revenire. unde. sfinţeşte. că Biserica întîi sfinţeşte şi apoi învaţă. de împlinire. dar are toată adîn- cimea. Adică întoarcerea la Ortodoxie are un caracter sfinţitor.arhimandrit Arsenie Papacioc Altă situaţie nu există. să fie pe linia dorinţei divine. dar este foarte complicat un simplu ca acesta. Botez. prin taina propriu-zisă. arhimandrit Arsenie: Biserica mai mult decît învaţă. Are un caracter de taină. vorba lui Dostoievski: e complicat un om simplu. sfinţia voastră. să fim şi noi apuseni. arhimandrit Arsenie: Da. Mirungere. Ne împăcăm acuma într-o înţelegere aşa. Este mîntuirea în joc. şi toată înălţimea. vedeţi foarte simplu unirea Bisericilor (revenirea la Ortodoxie): prin lepădare de erezii. 84 Cuvîntul V . Biserica Ortodoxă s-a pregătit să ajute toată lumea pămîntului să se mîntuiască. la o întîlnire tendenţioasă ?! Sfinţia voastră.

cinci.. trei. zece şi 365 fac un an. Sfîntul Martin este mucenic la Sinodul VI Ecumenic cu problema monotelistă.mă lepăd … Să se lepede de învăţătura trecută şi să intre în învăţătura ortodoxă.Singur Ortodoxia Adică nu de învăţătură ? arhimandrit Arsenie: Nu poţi să faci un gest dacă el nu revine la învăţătura pe care a pierdut-o. calen- darul este o măsurătoare. despre revenirea la Ortodoxie 85 . Dar sute de ani? Şi am trăit aceste lucruri împreună. îţi mulţumesc Doamne că m-ai născut ortodox”. a fost contemporan cu Maxim Mărturisitorul. Sute de ani. în pădure: “Doamne. O zi. ei cum revin la Ortodoxie? Prin mirungere? arhimandrit Arsenie: Stiliştii nu. Dar cum? Se primesc prin pocăinţă ? arhimandrit Arsenie: E vorba de calendar. patru. Am zis lucrul acesta singur.. chiar pentru asta îi pui întrebarea: te lepezi de patimi mă lepăd. Şi mi-a dat putinţa să mă conving de valabilitatea acestei trăiri. Cine vine mărturiseşte Adevărul. te lepezi de. două. . Pentru ce? Pentru un fes roşu pus deasupra capului? De exemplu stiliştii. Să fim fericiţi că suntem ortodocşi. Este un papă martir pentru Adevăr şi toate aceste lucruri sunt anulate acum.

deci păgînătatea. citim Pidalionul. pur şi simplu ? arhimandrit Arsenie: Pur şi simplu să revină. şi umblam în cărţile lui Iorga să caut nişte adevăruri istorice. Din cauza calendarului au dat în. numai că ei s-au complicat acuma .ca să-i primeşti. arhimandrit Arsenie: Păi sigur. îţi dai seama ce mare greşeală. şi au căzut în erezie. arhimandrit Arsenie: Nu s-au retipărit. arhimandrit Arsenie: S-au publicat. şi dacă eşti cununat te cunună încă o dată.vorbeam cu patriarhul Iustinian. Ştiu lucrul acesta şi am învinuit chiar . 86 Cuvîntul V . să-ţi fie ca un păgîn şi vameş”3. ci pentru că repetă botezul.. ce putea să-mi dea Iorga? Săracu' Iorga. nu prea s-au republicat hotărîrile sinodale. Cine n-ascultă intră în păgînătate : “şi. dacă n-asculţi. pentru că te botează încă o dată dacă eşti botezat.. da. Botezul repetat. Eu predam istorie la un seminar în Neamţ. Nu pentru calendar. Ce nu s-a publicat? Nu s-au retipărit.arhimandrit Arsenie Papacioc Deci ei vin aşa. dacă nu te ascultă. Sfinţia voastră. seminar monahal.

că aveam mare nevoie de Pidalion. dar mi le-au luat studenţii. Editura Scara. cît şi fragmente din Viaţa Sfîntului Paisie de la Neamţ. Pînă cînd. Ce putea să-mi dea? Eram disperat. am dat de ea pentru că m-a ajutat Dumnezeu. pe care l-a tipărit Veniamin Costache. am găsit o carte care era pierdută.. Era chiar Pidalionul lui Iosif Naniescu. O cultură întreagă e acolo. Nu putea să nu se tipărească canoanele Sfinţilor Părinţi. Are însemnări şi subînsemnări de pagini întregi. ale Sinoadelor Ecumenice şi Locale. retipărire în: Din istoria marii apostazii: Sinodul de la Ferrara-Florenţa. foarte important. 2002. din Pidalion. ale Sinoadele Ecumenice. Însemnări pentru Cuvîntul V. gros.Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Săracu’ şi nevinovatul Iorga . dar Pidalionul îl am. ale Sfinţilor Părinţi. fost mitropolit la Iaşi. că îl ardeau comuniştii. 1 A se vedea ediţiile respective. legat în aur pe margine. S-au tipărit şi fracţionat: separat ale Sfinţilor Părinţi. Eu am avut toate ediţiile .7 erau. Am avut şi Pidalionul mare4. L-am scăpat de la foc. printr-un preot îndrăzneţ.. este un pidalion mare. pentru însemnările din Molitfelnic. a se despre revenirea la Ortodoxie 87 . în chirilică. Sunt exact toate canoanele Sfinţilor Apostoli. S-au tipărit aceste cărţi. de asemenea.

ai dobîndit pe fratele tău. în anul mîntuirii 1797. să-ţi fie ţie ca un păgîn şi vameş”. Iar de nu te va asculta.arhimandrit Arsenie Papacioc vedea cele două volume de Convorbiri şi istorisiri duhovniceşti. Iisus Hristos. cuprinde însemnările şi subînsemnările la canoane ale Sfîntului Nicodim Aghioritul. mai ia împreună cu tine încă pe unul sau doi. ca prin gura a două sau a trei mărturii să stea tot graiul. Sfînta Evanghelie de la Matei. 88 Cuvîntul V . ale Sfîntului Paisie de la Neamţ. şi înţelesul acesteia. după adormirea Precuviosului Paisie Stareţul şi arhimandritul Sfintelor Monastiri Neamţu şi Secu. Capitolul 18. din Sfînta Monastire a Neamţului. 1844. cu trei ani în urmă . Spune Domnul nostru. 4 3 2 Tipărit la Mănăstirea Neamţu. versetul 15. Despre împotrivirea faţă de cărţile tipărite la Mănăstirea Neamţu.17.16. în luna decembrie 20 spre 21. mergi şi-l mustră pe dînsul între tine şi între el singur. horos-urile Sinodale. deci. spune-l soborului. Iar de nu-i va asculta pe ei. a se citi Istorie pentru Vedenia monahului Theodosie. de te va asculta. Ucenicilor: “Şi de-ţi va greşi ţie fratele tău. Nu conţine şi hotărîrile de dogmă. şi de nu va asculta nici de sobor.

o spun cu regret. s-ar putea numi false trăiri interioare. care oferă realizarea omului din tine.” * 89 . atît de deplină. trăirea şi adîncimea unei structuri. care este marele Adevăr – Orto-Doxia. dar nam încredere decît în Biserica Ortodoxă.Singur Ortodoxia Ultimul cuvînt Biserica este trupul tainic al lui Hristos. este vorba de a ne angaja cu toată seriozitatea pe drumul esenţial istoric. Sigur. Scria. de universală. În alegerea. În ea se găseşte bucuria mîntuirii. trebuie neapărat să ţinem cont de nişte date reale ale problemei în care ne angajăm. după ce un alt părinte trăsese concluzia că toţi ereticii vor pieri: “Nu ştiu. Nu este o întîmplare că noi suntem ortodocşi. Nu poţi să fii creştin universal decît prin modalitatea ortodoxă. şi nu suntem romano-catolici. Este o greşeală să ieşi dintr-o structură spirituală puternică – Ortodoxia. de autentică. * Sfîntul Siluan Athonitul aparţine în întregime Bisericii Ortodoxe. altfel. ce se dobîndeşte prin smerenia lui Hristos.

Sfîrşit. Adevărul şi Viaţa”. şi capetele la pămînt. şi Lui Dumnezeu slavă 90 . Te rugăm ca frumuseţea şi veşnicia aceasta Ortodoxă să fie înţeleasă fără părtinire. că Tu eşti “Calea. desăvîrşindu-se marea Ta biruinţă.arhimandrit Arsenie Papacioc Doamne Iisuse Hristoase. cu inimile smerite.

.

cărările care duc spre mîntuire şi este numai una: aceasta pe care o ţinem mai departe fără nici un fel de schimbare. Adevărul trebuie respectat fără condiţii. fără condiţii. aşa cum s-a fixat la Sinoade privind dogmele respective.smeriţi. Biserica Ortodoxă. arhimandrit Arsenie Papacioc .Adevărul este Hristos. * Sunt creştin. şi se vor interpreta: drumurile. * Am fost întrebat: ce să spun Apusului? – de la părintele Arsenie. cu orice chip. sunt călugăr.la Biserica Ortodoxă . toţi vom răspunde. şi chiar cu rîvnă şi cu trăire. Biserica este cea care patronează drumul spre mîntuirea noastră. în stilul ortodox. sunt preot şi voi răspunde. Biserica Ortodoxă. S-au interpretat la infinit. Şi am răspuns: să vină la Răsărit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful