Concursul Naţional de Matematică Aplicată ” Adolf Haimovici ”,
16 februarie 2013
filiera teoretică: profil real: Ştiinţe ale naturii
cl. a XI-a
Varianta 3
1. Se consideră matricea

a) Calculați

.

b) Calculați produsul

.

c) Determinați pentru care

– x A) = 0

2. Considerăm punctele A(2,3), B(4,5) și C(7,9).

a) Calculați perimetrul triunghiului.
b) Calculați aria acestuia.
c) Aflați înălțimile triunghiului și ecuațiile acestora.
3. Să considerăm

.

a) Aflați domeniul de definiție D.
b) Calculaț

.

c) Determinați
4. Să se determine a şi b astfelîncâtsăavem:

NOTA :

.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Fiecare subiect se noteaza de la 0 la 7 puncte.
Timp de lucru 3 ore.
Fiecare subiect se va redacta pe o foaie separată.

B‐dul Eroilor nr. 4‐6, 
Piteşti, Jud. Argeş, 
Tel:    +40 (0)248 218 319 
Fax:   +40 (0)248 219 743 
www.isjarges.ro 
 

Str. General Berthelot nr. 28‐30, 
 Sector 1, 010168,  Bucuresti  
 Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
 Fax:   +40 (0)21 310 32 05  
www.edu.ro 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful