You are on page 1of 2
OLIMPIADA DE MATEMATIC Ă ETAPA LOCAL Ă - 16 februarie 2013 BAREM DE CORECTARE: 1
OLIMPIADA DE MATEMATIC Ă ETAPA LOCAL Ă - 16 februarie 2013 BAREM DE CORECTARE: 1

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

ETAPA LOCALĂ - 16 februarie 2013

BAREM DE CORECTARE:

1.

det

det(

A



BA

det

B



det

)

det(

B

AB

)

A

det

Clasa a XI-a

1

1

p

p

xy

200

(1

p

)

tr ( AB ) tr ( BA) x y 30 (2 p )



30





xy

200

xy

x

y



20

10

sau

2. a) Dem prin inducție

(2p)

b)

Notăm

x

n

2

n 1

f

22

ff

1

 

2

2

f

n

lim

n



n x n
n
x
n

lim

n



x n 1

x n

(1

p

)

x

 x 

y

(1

10

20

p

)

(2

p

)

VARIANTA 3

x n  1 Calcul (1 p ) x n lim (2 p ) n
x n 
1
Calcul
(1
p )
x
n
lim
(2
p
)
n 
SUBIECTUL 3 :
x n > n ‐ 2 ,n  3,inductie
x
3 > 1 şi
x 4 
1
3
3 >2,P(k‐1) si P(k)  P(k+1)
2p
3
x n < n‐1, n  3 inductie
x
3 3 < 2 … şi
x 4 
1 3 3 <3, P(k ‐1) si P(k)  P(k+1)…2p
n
‐2< < n ‐1,
x
 x n  N
,  N
n  3  A
=
1,2
1p
n
………………………………………………’’……………………………………….……
……………
1p

Finalizare,(criteriul clestelui,)

SUBIECTUL 4:

1p Finalizare,(criteriul clestelui,) SUBIECTUL 4: = 1…………………………….……………… 1p

= 1…………………………….………………

1p

Bdul Eroilor nr. 4 6, Pite şti, Jud. Arge ş,

Tel: +40 (0)248 218 319 Fax: +40 (0)248 219 743 www.isjarges.ro

Str. General Berthelot nr. 28 30, Sector 1, 010168, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

Inmul ţ e ş te la stânga ş i la dreapta cu X ş i
Inmul ţ e ş te la stânga ş i la dreapta cu X ş i

Inmul ţ e şte la stânga şi la dreapta cu X şi ob ţine AX = XA…………………

……… 1p

X=

i ob ţ ine AX = XA………………… ……… 1p X= a,b,c Z

a,b,c Z …………………………………….…….…….………………1p

X=a

I

3

B

, B=

0

0

0

b c

0

0

2

b

0

,

k

B O

3

,.k 3

……………………………………………… 1p

X= a

n

I

3

n

a

n 1

a

n



a

0,

b n

(

a

Finalizare X=

0

o

0

B

n n 1)

(

2

n

2

a B

2

……………………………………………… ……

1p

n

1

_1

0

0

1)

1,

_ k

2

0

nc

a

12

nn



n n

(

1)

ab

2



c

kabc Z

,

  a=0,b= 1,c= k…2p

,

,

……………………………………………………………… 1p

Bdul Eroilor nr. 4 6, Pite şti, Jud. Arge ş,

Tel: +40 (0)248 218 319 Fax: +40 (0)248 219 743 www.isjarges.ro

Str. General Berthelot nr. 28 30, Sector 1, 010168, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro