You are on page 1of 7

Thálesz tétel

Ez a tétel egy speciális esete a kerületi és középponti szögek közötti összefüggésnek.

Nevezetesen, hogy az azonos körívhez tartozó kerületi és középponti szög aránya

.

Thálesz tétel:

A kör egy átmérője a kör kerületi pontjairól derékszögben látszik, kivéve az átmérő két végpontjáról tekintve.

Rajzoljuk fel a kört egy átmérőjével együtt, és egy kerületi pontját kössük össze az átmérő két

végpontjával, és a középponttal is! Jelöljük a nagy háromszög átfogója két végpontjánál lévő belső

szögét

-val és

-val!

két végpontjánál lévő belső szögét - val és -val! Tehát a csúcsnál valóban derékszög van. Szemléljük

Tehát a

csúcsnál valóban derékszög van.

Szemléljük az így keletkezett két kisebb háromszöget! Ez két egyenlőszárú háromszög,

hiszen a kör

oldala. Ekkor pedig eme azonos hosszúságú oldalakkal szemben is azonos szögek kell, hogy

legyenek egy háromszögön belül. Ezért lett a

csúcsnál is egy

síkháromszög belső szögeinek összege

ábra szerint, a mi nagy háromszögünkben ez így alakul:

sugara mindkettőnek két-két

és egy

szög. Tudjuk, hogy a

. Az

Vagyis

A Thálesz tétel megfordítása:

A derékszögű háromszög átfogója, éppen a köré írt körének egyik átmérője. Azaz a

szokásos jelölésekkel:

középpontja, a háromszög átfogójának a felezőpontjával esik egybe.

. Más szavakkal, a derékszögű háromszög körülírt körének

A háromszög köréírt körének 1 középpontja az oldalfelező merőlegesek metszéspontja. Így akár szerkesztéssel is igazolhatjuk az állítást. A szerkesztéses bizonyítás legyen házi feladat!

Tényleg csináld meg ezt a házit, mert engem fognak azzal vádolni, hogy ebben a fejezetben nem adtam házit. S lám tényleg nem is adtam mást.

A tétel felhasználása

A tételt használjuk fel sok szerkesztéshez is.

Érintőszakaszok szerkesztése Pl. ha egy körhöz kell érintőt szerkeszteni egy adott pontból,

sugár éppen merőleges az helyzetbe. Kössük össze a

pontot, melyen az érintő áthalad, a kör

szakaszra rajzoljunk Thálesz kört! Ami annyit jelent, hogy a szakaszt középpontja. Természetesen, így a Thálesz kör átmérője maga a

metszi a

pontból. Az

érintési pontba húzott

érintő egyenesre. Tehát igyekszünk belelátni egy Thálesz kört a

és

középpontjával! A

felező pontja lesz a Thálesz kör szakasz. Ahol a Thálesz kör

középpontú kört, ott lesznek az

értintési pontok.

kör szakasz. Ahol a Thálesz kör középpontú kört, ott lesznek az értintési pontok. 1 Köréírt körtének…

1 Köréírt körtének…

Na, még egyszer, miért is működik ez a szerkesztés? Hol a derékszög az ábrán? Hát

Na, még egyszer, miért is működik ez a szerkesztés? Hol a derékszög az ábrán? Hát ezért!

Na, még egyszer, miért is működik ez a szerkesztés? Hol a derékszög az ábrán? Hát ezé

Éppen így, ha megadták egy derékszögű háromszög átfogójának és egyik befogójának a hosszát, megszerkeszthetjük a kívánt háromszöget a Thálesz tétel segítségével. Persze másképpen is megszerkeszthetnénk, de most tegyünk úgy, mintha csak így tudnánk!

A derékszögű háromszög megszerkesztése az átfogó és egyik befogó ismeretében Felmérjük az átfogót, megfelezzük, és ezzel a félhosszal, mint sugárral kört rajzolunk, a felezőpontba szúrva a körzőt. Nem utólag szúrjuk oda, hanem közben ott tartjuk. Ugyanis nem a levegőbe rajzoljuk a kört, hanem az adott átfogóra. Ekképpen lesz az átfogó egyúttal átmérő is. Az átmérő egyik végpontjába szúrva a körzőt, az adott befogóhossznak megfelelő metszést ejtünk a körön. Eme metszéspontot összekötve az átmérő másik végpontjával, készen is vagyunk.

metszést ejtünk a körön. Eme metszéspontot összekötve az átmérő másik végpontjával, készen is vagyunk.
metszést ejtünk a körön. Eme metszéspontot összekötve az átmérő másik végpontjával, készen is vagyunk.
Lehet, hogy mégis adok házit? Szerkesztés! Adott a derékszögű háromszög átmérője és befogója. Rajzold meg

Lehet, hogy mégis adok házit?

Szerkesztés! Adott a derékszögű háromszög átmérője és befogója. Rajzold meg a háromszöget!

átfogó

cm, befogó

cm.

átfogó

cm, befogó

cm.

átfogó

cm, befogó

cm.

Adott egy kör sugara, valamint a kör

Szerkeszd meg a pontból a körhöz húzható érintő egyeneseket!

középpontjának és a körön kívül eső

pontnak a távolsága.

sugár

cm, a

pont távolsága a

középponttól

cm.

sugár

cm, a

pont távolsága a

középponttól

cm.

sugár

cm, a

pont távolsága a

középponttól

cm.

∎∎