You are on page 1of 8

Druga kragujevaka gimnazija

Sadraj
Kratak pregled Bitne godine Lokacija Prostor Danas

Kratak pregled
Ideja i potreba za otvaranjem Druge gimnazije u Kragujevcu potekla je poetkom 20. veka. Prva gimnazija postaje tesna za veliki broj uenika. Od osnivanja do danas, velika istorijska zbivanja, a naroito ratovi, uslovili su da Druga gimnazija bude vie puta zatvarana.

Bitne godine
23.09.1911.g. Izdvajanjem pet odeljenja iz Prve gimnazije, osnovana je Druga gimnazija. 01.09.2000.g. zapoinje rad u jednom od najmodernijih zdanja na Balkanu. 2003/04.k.g. dodaje se odeljenje drutvenojezikog smera.

Izgled gimnazije

Hol gimnazije

Bitne godine
19.06.1990.g. Osniva se sadanja gimnazija, a najesen iste godine poinje sa radom kao gimnazija opteg tipa. Prvih godina je koristila prostorije drugih kola, (najvie Prve gimnazije). 2002/2003.k.g. filoloko odeljenje 2008/2009.k.g. odeljenje za sportiste

Kancelarija za profesore

Biblioteka

Lokacija
kola se nalazi u naselju Bubanj, usled loih saobraajnih veza dobija se utisak da je dislocirana.

Jedan od objekata novog obrazovnog kompleksa koji se sastoji od Rektorata kragujevakog univerziteta, Pravnog, Ekonomskog i Filolokoumetnikog fakulteta, koji koristi deo naih prostorija, kao i Centra za likovno obrazovanje CELUS.

Kabinet za informatiku

Prostor
Zgrada kole ima 6000 m2 i podeljena je na vie celina. Najvei deo zauzimaju 23 uionice, a posebnu celinu ini 9 kabineta. Prostrani hol, biblioteka i sveana sala omoguavaju koli bogatu kulturnu delatnost

Kabinet za fiziku

Danas
Direktor gimnazije:

Smerovi:
Opti tip (4 odeljenja), Drutveno-jeziki (1 odeljenje), Filoloki (1 odeljenje) i Sportski (1 odeljenje- meu smena).

Mioljub Joksimovi