You are on page 1of 2

PASF FLTRELER ( RC VE RLC DEVRELER) YT ELEKTRONK VE HABERLEME MHENDSL Mesleki Terminoloji Mert MYESSER 10014056 FLTRE DEVRE NEDR?

Filtre devresi, istenilen frekanstaki sinyali geirmek, geirmemek veya azaltmak iin yaplan devredir. ounlukla radyo ve televizyonlarda kullanlan devre eitlerindendir. 2 eit filtre vardr: Aktif Pasif Pasif filtre olmas iin devrede sadece pasif devre elemanlarnn bulunmas gerekir. elemanlar R L ve C elemanlardr. Pasif filtreler drde ayrlr: Dk Geiren Filtre (Low Pass Filter) (LPF) Yksek Geiren Filtre (High Pass Filter) (HPF) Bant Geiren Filtre (Bandpass Filter) (BPF) Bant Durduran Filtre (Bandstop Filter) ekil 1 Filtre eitlerinin frekans yantlar 1. Alak Geiren Filtre (Low Pass Filter) Yksek frekansl sinyalleri szen, alak frekanslar geiren filtre eididir.Bu filtre aslnda basit bir RC devresidir. jW domeninde Pasif

W= iin H(w)=0 W=0 iin H(w)=1 ekil2 Alak geiren filtre devresi H(w)=transfer fonksiyonu ekil3-Alak geiren filtrenin frekans yant Kesim frekans 2.Yksek Geiren Filtre(High Pass Filter)

Dk frekansl sinyalleri szen, yksek frekanslar geiren filtre eididir.Bu filtrede basit bir RC devresidir. ekil4-Yksek geiren filtre devresi ekil5-Yksek geiren filtrenin frekans yant Kesim frekansnn zerinde byklkteki frekanslar geebilir. 3.Bant Geiren Filtre(Bandpass Filter) Belli bir frekans blgesi dndakileri sinyalleri szen,sadece belli aralktaki frekans geiren filtre eididir.Bu filtre ise seri bir RLC devresidir. ekil6-Bant geiren filtre ekil7-Bant geiren filtrenin frekans yant 4.Bant Durduran Filtre(Bandstop Filter) Belli bir frekans blgesindeki sinyalleri szen,dier aralklardaki frekanslar geiren filtre eididir.Bu filtrede seri bir RLC devresidir. ekil8-Bant durduran devre ekil9-Bant durduran devrenin frekans yant ekil10-Filtre eitlerine gre ideal ve gerek frekans yantlar Bant geiren filtre iin alak ve yksek geiren iki filtre seri olarak balanr. Band sndren filtre ise alak ve yksek geiren filtrelerin paralellenerek seri kola balanmas ile elde edilir.Bant geiren filtre iin alak geiren filtre zaman sabiti yksek geiren filtre zaman sabitinden yksek olmal, bant sndren filtrede ise alak geiren filtre zaman sabiti, yksek geiren filtre zaman sabitinden dk olmaldr.