1

Sadržaj
Predgovor .....................................................................................5 KNJIGA PRVA ............................................................................13 1. Zakon ljudske naravi .........................................................15 2. Neki prigovori ...................................................................19 3. Stvarnost zakona ...............................................................23 4. Što se nalazi u pozadini zakona ........................................27 5.Uzrok naše nelagodnosti ....................................................33 KNJIGA DRUGA .......................................................................37 1. Suprotne predodžbe o Bogu ..............................................39 2. Najezda .............................................................................43 3. Zapanjujuća mogućnost izbora .........................................49 4. Savršeni pokajnik ..............................................................53 5. Praktičan zaključak ...........................................................59 KNJIGA TREĆA ........................................................................63 1. Tri područja morala ...........................................................65 2. Glavne vrline.....................................................................69 3. Društveni moral ................................................................73 4. Moral i psihoanaliza..........................................................77 5. Moral u spolnosti ..............................................................81 6. Kršćanski brak ..................................................................89 7. Opraštanje .........................................................................97 8. Veliki grijeh .....................................................................101 9. Milosrđe ..........................................................................107 10. Nada .............................................................................. 111 11. Vjera — 1 ......................................................................115 12. Vjera — 2 ......................................................................119 KNJIGA ČETVRTA .................................................................123 1. Stvaranje i rađanje...........................................................125 2. Bog — tri osobe ..............................................................131 3. Vrijeme i izvan vremena .................................................135 4. Dobra ‘zaraza’ .................................................................139 5. Svojeglavi olovni vojnici ................................................143 6. Dvije bilješke ..................................................................147 7. Hajde da se pretvaramo ... ...............................................151 8. Da li je kršćanstvo teško ili lako .....................................157 9. Izračunavanje cijene........................................................161 10. Zgodni ljudi ili novi čovjek...........................................165 11. Novi čovjek ...........................................................................173 C.S. Lewis .................................................................................179 3

Copyright: Mladen Ivanović www.soulsaver.hr

2

Predgovor
Sadržaj ove knjige objavljen je na radiju, a potom i tiskan u tri odijeljene cjeline pod naslovom: Razlozi za kršćanstvo (1943), Kršćansko ponašanje (1943) i S onu stranu osobnosti (1945). U tiskanom izdanju dodao sam nešto onome što sam govorio preko radija, no tekst je uglavnom ostao isti. Po mom mišljenju, razgovorna radiju trebao bi biti u što većoj mjeri nalik pravom razgovoru, nikako pak ne bi smio biti glasno čitan esej. Stoga sam se u svojim razgovorima koristio svim skraćenicama i kolokvijalizmima koje u govoru redovito koristim. U tiskanoj verziji napravio sam isto. Gdje god sam u razgovorima naglasio riječ koja mi se činila važnom, u tiskanom izdanju ta je riječ tiskana kurzivom. Sada mi se čini da je to bilo pogrešno — jedan neuspio hibrid između govornog umijeća i umijeća pisanja. Govornik treba u svrhu naglašavanja koristiti varijacije u govoru zato što se taj medij po svojoj prirodi tome ne protivi. Pisac, međutim, ne bi trebao za to koristiti kurziv, nego mora imati poseban način isticanja riječi koje nose smisao i njega koristiti. U ovom sam izdanju u još većoj mjeri koristio skraćenice, a većinu kurziva zamijenio preinakom rečenica. Nadam se da time nisam naškodio popularnom i neusiljenom tonu kojeg sam kanio sačuvati od početka do kraja. Mjestimice sam također nešto dodao i izostavio i to ondje gdje mi se činilo da temu razumijem bolje negoli prije deset godina ili ondje gdje su čitatelji izvornog sadržaja krivo shvatili tekst.

Trebalo bi da ovdje upozorim čitatelja da mu ja ne nudim pomoć u odabiranju bilo koje kršćanske denominacije. Od mene nećete saznati treba li postati anglikanac, metodist, prezbiterijanac ili pak rimokatolik. Taj propust je posve namjeran (čak sam u ovom nizu poredao denominacije po abecednom redu). Moj položaj u tome nije ni najmanje tajanstven. Ja sam običan laik koji pripada anglikanskoj crkvi, u njoj se ne nalazim na posebno niskom položaju. Međutim, u ovoj knjizi ja nikog ne želim obratiti na skupinu kojoj pripadam. Sve od dana kad sam postao kršćanin, mislim da je najbolji, a možda i jedini savjet, ono vjerovanje koje je zajedničko svim kršćanima svih vremena. Na takav me stav upućivalo više razloga. U prvom redu, pitanja koja razdjeljuju kršćane često uključuju pojedinosti o kojima raspravlja visoka teologija, pa čak i crkvena povijest — time bi se trebali baviti samo vrsni znalci — i nitko drugi. Ja se u tim vodama dovoljno ne snalazim i prije bi pomoć meni trebala no što bih ja mogao drugima pomoći. Drugo, mislim da moramo priznati da rasprava o takvim pojedinostima uopće nema za cilj nekoga izvan Crkve dovesti u kršćansko stado. Sve dotle
4 5

uklonimo li prijeporne točke. F. između ostaloga. Ponekad jesam. Radikalnim protestantima čini se da je time ugrožena razlika između Stvoritelja i stvorenja (koliko god ono bilo sveto). čini mi se da su se takvim spornim pitanjima bavili mnogo talentiraniji autori braneći ono što Baxtor naziva osnovno kršćanstvo. Postojala je opasnost da pod takvo zajedničko kršćanstvo nehotice podmetnem ono što je karakteristično za anglikansku crkvu ili (još gore) za mene osobno. Inače smo se sva petorica u drugome složili. tako i iz brojnih pisama koja sam primio.” Ovo sam rekao da bih razjasnio kakvu sam knjigu zapravo želio napisati. ako se u tom pitanju ne slažete s njim. C. osim ako su nazočni oni koji su već povjerovali da postoji jedan Bog i da je Isus njegov jedini Sin. Taj H. ta šutnja ne mora značiti da sam neopredijeljen. Kršćani se. prezbiterijancu i rimokatoličkom svećeniku. Time bi mogla biti od određene koristi pri uklanjanju prigovora da će nam. Ni jedna prijeporna točka medu kršćanima ne zaslužuje toliko pažnje kao ova. već (a to je posve prirodno) i s osobitom. Ovo je. pa to je od osnovne važnosti. kako iz osvrta napisanih o knjizi. unatoč nekim nedostacima. dočim je rimokatolički svećenik rekao da sam otišao predaleko. prije ćemo ga odvratiti da uđe u neku kršćansku zajednicu negoli ga povući za sobom. Ako ovom knjigom nisam izravno pomogao ponovnom ujedinjenju crkava. Metodist je primijetio da nisam dovoljno pisao o vjeri. Ako ijedna tema može upropastiti knjigu o osnovnom kršćanstvu — ako bi bilo koja tema bila beskorisna onima koji ne vjeruju da je Sin Djevice Bog — onda je to sigurno ova. ni najmanje nisam želio sakriti ili izbjeći odgovornost za svoja vjerovanja. osnovno kršćanstvo. rekao bih. O našim razmimoilaženjima ne bi nikako trebalo raspravljati. Kada se dva kršćanina različitih denominacija počnu prepirati.dok o tome pišemo i razgovaramo. jedna od tih prijepornih točaka. Nisam naime želio razložiti ono što bih nazvao svojom religijom. jer razlike koje bi se pritom javile. viteškom čašću koja se javlja u čovjeku kad je na kocki čast njegove majke ili ljubljene dragane. to sam već rekao. (Highest common factor — najviši zajednički čimbenik). to bi me odmah odvuklo u krajnje prijeporna područja. Zar nije posve jasan razlog zašto tako postupam? Kad bih rekao nešto više. Medu kršćanima postoje i takve sporne točke na koje nemam odgovora. osjećao sam izrazitu sklonost upravo prema njemu. nego među pojedincima ili filozofskim školama. Ostale knjige nisam dao na takav način ispitati. biti heretik — idolopoklonik ili poganin. Sigurno je da sam od uvjerenih članova drugih zajednica doživio vrlo malo onog 7 . Stoga je vrlo vjerojatno da ćete jednom rimokatoliku izgledati kao nitkov čak i heretik. koje jest ono što jest i koje je bilo ono što je bilo. To sam pokušao izbjeći time što sam izvorni rukopis druge knjige poslao četvorici svećenika i zamolio ih da na nju daju kritički osvrt: anglikancu. pa ipak o njima ništa ne govorim. Rimokatoličko vjerovanje o ovome nije povezano samo s neobičnim žarom kojeg nalazimo kod svakog iskrenog vjernika. oko jednog ne slažu a to je važnost njihova neslaganja. 6 Stoga je sasvim razumljivo da ćete im. možda sam uspio razložiti zašto bismo se trebali sjediniti. Primjerice. F. središnje. knjiga je uspjela prikazati ono zajedničko. dok će drugi: “Važno? Moj Bože. Jedino su to bili moji motivi i bio bih vrlo sretan kad se iz moje šutnje o nekim prijepornim točkama ne bi izvlačili fantastični zaključci. Nasuprot tome. Neki izvlače neopravdane zaključke iz činjenice što o djevici Mariji ne govorim ništa osim što prihvaćam da je Krista rodila Djevica. već objasniti osnovno kršćanstvo. naime. davno prije nego sam se rodio i bez obzira na to sviđa li mi se ono ili ne. Konačno. C. ostati tek nejasni i beskrvni H. pa sam se zdušno prihvatio posla. Ima takvih pitanja na koja možda nikad neću moći odgovoriti: kad bih čak i u jednom boljem svijetu postavio takva pitanja. Koliko mogu procijeniti. naglasivši da su nevažne teorije o Otkupljenju. suprotna protestantska vjerovanja o tom predmetu povlače sa sobom osjećaje koji se nalaze u temeljima monoteističke religije. Ona nisu tajna. već i prodoran. Neobično što iz moje šutnje o nekim prijepornim točkama ne možete zaključiti da li ja njih smatram važnim ili ne. metodistu. nije samo pozitivan. Ima i drugih pitanja na koja sam konačno i za svagda našao odgovor. neće proći dugo vremena i jedan će upitati drugoga da li je to i to stvarno važno. ne bi bile razlike među denominacijama. možda bih dobio odgovor kakav je tada dobio jedan čovjek: “Što se to tebe tiče? Slijedi mene”. ukoliko se ne suglasite s njima. i da se ponovno rađa politeizam. odijeljen od svih nekršćanskih vjerovanja ponorom s kojim se ne mogu usporediti ni najgore podjele unutar kršćanstva. Kako je takav pristup kod ranijih pisaca bio vrlo rijedak.

Slučajno nisam opsjednut kockarskim strastima. onda bi taj izraz isto tako vrlo brzo postao neupotrebljiv. bolje je biti častan. duhovno i dojmljivo — ali nekorisno: “Ah. isto kao što danas nema proturječja u tvrdnji da je James budala i akademski kipar. također sam prešutio neke pojedinosti. tako da nije bilo potrebno koristiti još i taj. Stoga se ne smatram mjerodavnim davati savjete o tome kakvo je kockanje dopušteno a kakvo nije (ako uopće postoji dopušteno kockanje). a reći da čovjek nije gentleman znači uvrijediti ga. nemam svećeničku službu koja bi me na to obvezivala. zbog toga što naziv kršćanin upotrebljavam za onoga koji prihvaća opće doktrine kršćanstva. Nazvati nekoga gentlemanom u ovom novom. već samo odnos govornika prema datom objektu (kad netko za jelo kaže da je dobro. ona je označavala čovjeka koji je posjedovao grb i nešto zemlje. tamo gdje prebivaju njezina najvjernija djeca. zar kod gentlemana nije najvažnije ponašanje? Što će mu grb i zemlja. opasnosti i troškova kojih sam osobno pošteđen. objektivnog značaja. ne možemo suditi — nama je to čak i zabranjeno. to nije isto. unatoč sjećanju na uzajamne progone. Također nisam ništa rekao o kontroli rađanja. običnog. duhovan i ostavlja vrlo snažan dojam. Ako bi za nekoga rekli da nije gentleman. jer ne tvrdim da znam čak i to. a dobio sam ih. tada ona više ne izražava činjenicu. Kad neka riječ prestane biti opisni izraz. Ljudi me pitaju: “Tko si ti da određuješ tko jest. ne može to učiniti bez dodatnog objašnjenja. :e one u prvim redovima. Zato ne volim mnogo govoriti o onim napastima kojima nisam osobno izložen. kako se često kaže. On je po svemu dobronamjeran. Pretpostavljam da nitko nije napastovan baš od svakog grijeha. U većoj sam mjeri nailazio kod ljudi na neprijateljstvo i to od onih koji se nalaze na granici. ne sviđaju mi se ljudi koji u sigurnosti i udobnosti pozadine. Prema tome. Čim je riječ gentleman lišena svog starog. to nije ono s čime će se svatko složiti. Ja nisam žena. bilo unutar anglikanske crkve. U prvom redu. ako neki povjesničar želi taj izraz upotrijebiti u njegovom izvornom značenju. Naravno. Već i prije smo imali dovoljno izraza koji označuju pohvalu. Tada je netko primijetio. profinjenom smislu. govori istim glasom. već obično obavještenje. ako već ne po doktrini. posve ispravno. sami kršćani ga ne bi više mogli primijeniti ni na koga. Ne možemo jednostavno bez izvjesne opasnosti koristiti jezik naših kritičara. ne znači dati o njemu obavještenje. Nije na nama da prosuđujemo tko jest. ali nije koristan. hrabar negoli imati grb i zemlju. učtiv. Očito da je riječ koju ne 9 . ako se ne zna ponašati? Zar nije pravi gentleman samo onaj koji se ponaša onako kako bi se gentleman trebao ponašati? Zar nije onda Edward mnogo istinskiji gentleman od Johna?” Takvo razmišljanje bilo je u osnovi dobro. kad postane sredstvo kojim nekoga ocjenjujemo. to nije bio nikakav kompliment. već se time ustvrdila jedna činjenica. to nije bila uvreda. U trećoj knjizi koja govori o moralu. ne mogu zauzeti čvrsti stav. no ovaj put je razlog bio drukčiji. bilo izvan nje — dakle kod onih koji zapravo ne spadaju ni u jednu zajednicu. U svojem središtu. A to nam pak govori da u središtu svake zajednice postoji nešto ili Netko tko unatoč svim razlikama u vjerovanju i temperamentu. već je to način da ga pohvalimo. 8 Riječ gentleman je izvorno značila nešto prepoznatljivo. ona znači samo da nam se čovjek kojega smo tako označili sviđa. Štoviše. Pokušat ću vam to objasniti na primjeru jedne druge riječi. a tko nije.čuvenog odium theologicum. Mogli bi mi se uputiti daleko opravdaniji prigovori. danas je riječ gentleman potpuno neupotrebljiva. Ne možemo prozrijeti ljudsko srce. a nisam ni svećenik. kad bi počeli pročišćavati ili. a tko nije blizak Kristovom duhu u najdubljem značenju te riječi. daleko manje važnoj od riječi kršćanin. Od nas bi bilo odviše drsko tvrditi tko je u ovom pročišćenom smislu kršćanin. a tko nije kršćanin?” Ili: “Zar ne mogu stotine ljudi koji ne vjeruju u te doktrine biti daleko bolji kršćani. a ono po dubini. upravo je ondje svaka zajednica najbliža drugim zajednicama. Kad bi ljudi počeli pridavati duhovni značaj. jer on više ne odgovara svojoj svrsi. mnogo bliže Kristovu Duhu od onih koji u te doktrine vjeruju?” Ovakav prigovor je u određenom smislu vrlo dobronamjeran. Sve otkako sam u Prvom svjetskom ratu služio u pješadiji. nisam čak ni oženjen. S druge strane. Također smatram da što se tiče bolova. Kad bi takva čovjeka nazvali gentleman. Nije bilo proturječno kazati da je John lažac i gentleman. Međutim. To me tješi. produbljivati smisao riječi kršćanin. ali bez sumnje to plaćam time što nemam neki dobri poriv po kojem su te strasti neumjerenost ili izopačenost. dobronamjerno. to znači da mu se ono sviđa). Toliko o mojem izbjegavanju da govorim o doktrini.

Radi se samo o takvom korištenju riječi. uspjet ću u svojoj nakani. odstupiti od izvornog. Ako mi pođe za rukom nekoga dovesti u to predvorje. Što se tiče nevjernika. Zbog toga je i najgora soba (bez obzira koja) bolja od predvorja. To je jedno od onih pravila koja vrijede za cijelu kuću. bez dvojbe. budući da već postoji riječ dobar. još su im više potrebne vaše molitve. Nema dvojbe da je taj pojam zahvaćao i one koji su na neki pročišćeni. oni će. dakle. morate se stalno pitati koja su vrata prava. Nadam se da nijedan čitalac neće pomisliti da je osnovno kršćanstvo ponuđeno ovdje kao mogući izbor vjerovanjima postojećih vjerskih zajednica — kao da bi mogli prije prihvatiti “osnovno” kršćanstvo nego kongregacionalističku. posebnih sklonosti. od onih učenika koji nisu u tolikoj mjeri ispunili očekivanja. tada vam je naređeno da molite za njih. Tu se ne radi ni o kakvoj teologiji. Kad konačno uđete u svoju sobu. njome će izricati samo procjenu. naravno. ili zato što mi se uopće ne sviđa ovaj vratar?” Kada dođete do svoje sobe. Međutim. Kada je budu izgovarali. taj način upotrebe ove riječi neće doprinijeti bogaćenju jezika. 11 . Stoga će riječ kršćanin biti potpuno neprikladna svrsi kojoj je mogla služiti. Nema ni najmanjeg znaka da bi se taj naziv ograničavao samo na one kojima je to naučavanje koristilo onoliko koliko im je trebalo koristiti. Prije svega. Kad nekoga budu nazivali kršćaninom. Ne znam odakle potječe ta razlika. bit će jasnije ako kažemo da je on loš kršćanin. pravoslavnu ili bilo koju drugu crkvu. 10 nikada se ne smijete zapitati: “Da li mi se sviđa takva vrsta službe?” već: “Da li su ove doktrine istinite? Da li me moja savjest na njih upućuje? Zbog čega se ne usuđujem pokucati na ova vrata — da li zbog moje oholosti. one koji su prihvatili apostolsko naučavanje.možemo primijeniti beskorisna. to vrijeme morate smatrati samo čekanjem. uvidjet ćete da vam je dugo čekanje na neki način koristilo i da je možda zato bilo i potrebno. Ako su pogriješili. no siguran sam da Bog nikoga neće ostaviti da čeka. U predvorju se čeka. a ne čija vam se boja ili oblik više sviđa. da svi razumijemo o čemu se govori. nego li da nije uopće kršćanin. produhovljeni. ukoliko ne vidi da je to za njegovo dobro. a ne logorovanjem. to će značiti da misle kako je to dobar čovjek. kao i prema onima koji još uvijek čekaju u predvorju. Kada čovjek koji prihvaća kršćansku doktrinu ne živi u skladu s njom. Jednostavno rečeno. Ono je više nalik predvorju iz kojeg se može ući u više soba. tu riječ koristiti u njenom pročišćenom značenju. Istina je da se nekima može učiniti da već dugo čekaju u predvorju. hrana i stolice nalaze se u sobama. Međutim. čak u predvorju morate nastojati pridržavati se pravila koja važe za cijelu kuću. no u njemu se ne živi. očitog značenja. Morate i dalje moliti za svjetlo i. Ne smijemo. dočim drugi gotovo odmah znadu na koja vrata trebaju pokucati. Naziv kršćani najprije se spominje u Antiohiji (Djela 11:26) gdje su tako nazvali “učenike”. unutarnji način bili puno bliži Kristovu duhu. iz njega se može pokušati ući na više vratiju. No ognjište. budite ljubazni prema onima koji su izabrali druga vrata. Ako su to vaši neprijatelji. ni o kakvom moralu.

KNJIGA PRVA DOBRO I ZLO KAO KLJUČ ZA RAZUMIJEVANJE SVIJETA 12 13 .

obično mislimo na zakon sile teže. Svađati se znači pokušati dokazati drugoj strani da nije u pravu. a 14 15 . Zakonom prirode. Ponekad nam se to pričinja smiješnim. vjerujem da možemo naučiti nešto važno iz onoga što se u svađi izgovori. Ono što je zanimljivo u vezi takvih primjedbi jest to. Da se nisu. nije ti se ničim zamjerio!” “Zašto bi ti bio prvi?!” — “ Daj mi pola naranče. Čini se. tada uvijek ima neko posebno opravdanje. Pri tom su se vodili mišlju da isto kao što svim tijelima vlada zakon sile teže. ja sam prvi došao!” — “Pusti ga. već se poziva na neki uzor ponašanja kojeg bi trebale poznavati obje strane. mislili su. Pronalazi se neki poseban razlog. u nekom posebnom slučaju. Međutim. obećao si!” Svakog dana čujemo ovakve riječi. Zakon ljudske naravi Zacijelo je svatko od nas čuo kako se ljudi svađaju. nasljednost osobina ili na fizikalno kemijske zakone. ponekad neugodnim. oko kojeg su se doista složili. tako i od odraslih. no bez obzira na to. na zakon ljudske naravi. nazvavši zakon o Dobru i Zlu. zapravo. ukoliko ne postoji neki zajednički pojam o tome što je Pravo a što Krivo. nazovite to kako hoćete. stari mislioci. kako od obrazovanih ljudi. A govore se ovakve stvari: “Kako bi bilo kad bi se prema tebi netko tako ponio?” — “To je moje mjesto. vrlo rijetko odgovara: “K vragu i taj tvoj uzor!” Gotovo se uvijek trudi da dokaže kako njezino ponašanje nije protivno tom uzoru ili ako prizna da jest. zbog kojeg onaj tko prvi zauzme mjesto mora to mjesto prepustiti drugome ili se izgovara da su prilike bile posve drukčije kad su prvi put dijelili naranču ili se dogodilo nešto neočekivano zbog čega.1. da osoba koja ih izgovara ne tvrdi samo da joj se ne dopada ponašanje druge osobe. Osoba koja je u takvoj svađi napadnuta. Ovaj zakon ili pravilo o Dobru i Zlu nekad se nazivao Zakon prirode. bili bi se možda potukli poput životinja. a da se prije nismo dogovorili o nogometnim pravilima. mora pogaziti obećanje. A to ne bi imalo nikakva smisla. kad upotrebljavamo pojam zakoni prirode. ja sam tebi dao pola moje!” — “Hajde. eto. tako i od neukih. Danas. Oni su se stvarno složili. da obje strane imaju na umu neku vrst zakona ili pravila poštene igre ili dolična ponašanja ili morala. ustvari. kako od djece. isto kao nogometašu predbacivati kako je načinio prekršaj. a ne svađali u ljudskom značenju te riječi.

običnim ljudima. Nitko se od nas istinski ne pridržava Zakona prirode. Svaki je čovjek u jednom trenutku svojeg života podložan nekolicini zakona. Kakvog bi smisla imalo kazati da je neprijatelj bio u krivu. međutim. sigurno ćemo zamijetiti veliku međusobnu povezanost. najznačajnije je slijedeće: pretpostavimo da netko pogazi zadano obećanje i kaže da ne vjeruje u stvarnost Dobra i Zla. (koji recimo. ljudsku vrstu kao cjelinu. to ne znači da nema pojedinaca koji nisu svjesni postojanja tog zakona u sebi. a netom poslije toga sve će pokvariti izjavom da posve određeni ugovor. ni s biljkama. isti će vam čovjek kazati: “To nije pravedno” (prema njemu. Uzimajući. to nije samo stvar ukusa i mišljenja kao što to nije ni tablica množenja. ako nema Zakona prirode kakva je razlika između pravičnih i nepravičnih ugovora? Nisu li se oni time razotkrili i pokazali da. Hindusa. jer su ljudi smatrali da ga svaki čovjek već po samoj svojoj prirodi poznaje. Ako među vama ima takvih. past će na zemlju onako kako pada kamen. nije istina. Ljudi se razlikuju u mišljenju smije li se imati jednu ili četiri žene. i ukoliko ne postoji Dobro i Zlo. svatko se slaže u tome da ne valja sebe stavljati na prvo mjesto. To. isto kao što ima takvih koji ne raspoznaju boje ili nemaju sluha. jer ih se neće ticati ono što ja ovdje govorim. ne bismo ih smjeli osuđivati zbog njihovih zločina ništa više no što bismo ih mogli optužiti zbog boje njihove kose. a za sada bih se zadovoljio uputom čitatelju da pokuša predočiti sebi što bi značio potpuno različit moral. onda bi sve što je rečeno npr. zamisao o ispravnom ponašanju bila je više nego očita. Međutim. nije bio pravičan. neka prime moju ispriku. Znam da će netko primijetiti da je zamisao o Zakonu prirode ili o opće priznatom ispravnom ponašanju smiješna. ako smo se u tome složili. Njegovo tijelo je podložno sili teži kojoj ne može izbjeći — ako ostane bez potpornja u zraku. Ukoliko vi pogazite svoje obećanje. Naravno. o ratovima. ni s neživim tvarima. jednako kao što se taj pojam mijenjao tijekom stoljeća. Meni se to mišljenje čini posve pravilnim. Jedino taj zakon može prekršiti svojom voljom. svojim sunarodnjacima ili pak prema svim ljudima. Kad ne bi bilo tako. dok čovjek može odlučiti hoće li poštivati zakon ljudske naravi ili će ga prekršiti. A sada se obratimo ostalim. da moramo vjerovati u istinsko Dobro i u istinsko Zlo. samo se tog Dobra nisu pridržavali? Da nisu imali pojma o onome što mi podrazumijevamo pod Dobrim. bez obzira na to što izjavljuju. Ljudi se razlikuju samo u onome po čemu se trebaju pokazati nesebičnim — da li jedino prema svojoj zemlji. kao što pogriješe u računanju. To znači da ne može prekršiti one zakone koje dijeli s drugim bićima. Možete tražiti takvu zemlju ili društvo koliko god hoćete. Nadam se da me nećete krivo shvatiti. recimo. naravno. ne znači da protiv njih ne bismo trebali nastaviti borbu. no ima samo jedan kojeg je slobodan odbaciti. naravno). Kineza. ali može prekršiti onaj koji je svojstven njegovoj ljudskoj naravi. Pretpostavimo da neki narod objavi kako međunarodni ugovori nemaju nikakve važnosti. no svi se slažu da čovjek ne smije posjedovati baš svaku ženu koju želi. međutim. poznaju Zakon prirode kao i svi ostali? Čini se. Navedite mi makar jednu zemlju u kojoj se poštivalo dezerterstvo ili izdajstvo prijatelja. Ovaj zakon je nazvan Zakonom prirode. starih 16 Egipćana. Ako proučimo moralno učenje. To. zakon koji ne dijeli ni sa životinjama. dakle. Grka i Rimljana. kao ni životinje. drugim riječima. E pa. a Bog mi je svjedok da se ne pravim boljim od drugih. budući da različite civilizacije drukčije shvaćaju pojam Zakona prirode.organizmima biološki zakoni. Nitko se nikada nije divio sebičnosti. No. ovoga 17 . jednako kao ni zemlju u kojoj su dva i dva pet. ako ugovori nemaju nikakve važnosti. žele poništiti). prijeđimo na slijedeću točku. Njegov organizam je podložan različitim biološkim zakonima kojima se ne može oduprijeti. Možemo to i drukčije kazati. Takvima je bolje da čitaju nešto drugo. i stvorenje zvano čovjek ima svoj zakon — no s velikom razlikom što tijelo ne može odabrati hoće li se potčiniti zakonu sile teže ili neće. pa ga nitko ne treba o njemu poučavati. ukoliko Dobro nije stvarnost koju su nacisti u svom srcu poznavali isto kao i mi. Međutim. bilo besmisleno. ove godine. no uvijek je među njima bilo više sličnosti nego razlika. Dogodi se da ljudi pogriješe prilikom prosuđivanja Dobra i Zla. Samo pokušavam upozoriti na jednu činjenicu — na to da se danas. ja vam ne želim držati prodiku. ali je nećete pronaći. Neke dokaze za to naveo sam u dodatku svoje knjige Svrgnuće čovjeka. Razlike između moralnih mjerila kod različitih civilizacija i povijesnih razdoblja postoje. Babilonaca. Međutim. koji ga se ipak pridržavaju. kao i sličnost između njihovog i našeg moralnog učenja.

hm. spolni ili nagon za hranom. zar se on nije razvio poput ostalih naših nagona?” Dakle. zar ne? A uslugu koju ste obećali napraviti starom. Poznat nam je Zakon prirode. Naše loše raspoloženje pripisujemo zamoru. samo sam ovo dvoje želio kazati. sasvim je jasno da će jači pobijediti. Postoji još jedan način koji će nam pomoći da shvatimo kako Moralni zakon nije tek jedan od ljudskih nagona. zabrinutosti ili gladi. uvijek smatramo da smo sami zaslužni za naše dobro raspoloženje. Unatoč našoj želji. svi ljudi na svijetu misle kako je potrebno da se na sasvim određen način ponašaju i drugo. čini se da nas on obično tjera da se priklonimo slabijem od dva nagona. 2. Prvo. da ste znali da ćete biti toliko zaposleni. Ove dvije činjenice predstavljaju temelj jasnog razmišljanja o nama i o svijetu u kojem živimo. I naravno. ja ne poričem mogućnost postojanja nagona stada kod ljudi. Međutim. naši nagoni su pri tom samo pojedini tonovi. U ovom trenutku nije bitno da li su te isprike dobre. taj nas zakon toliko pritiska.mjeseca. da jednostavno ne možemo podnijeti pomisao da ga se ne pridržavamo. negoli spašavati čovjeka koji se utapa. i kada mi netko zbog toga prigovori. Moralni nam zakon nalaže da mu pomognemo. Ovaj treći poticaj. da se nitko od nas tako ne ponaša. koji će vam reći da treba slijediti onaj prvi glas i potisnuti onaj poticaj koji vas tjera na bijeg. ili Moralni zakon ili Zakon ispravnih postupaka (kako god želite). Moralni zakon nas upućuje na melodiju koju moramo svirati. Zacijelo imamo tisuću i jednu ispriku za to. Primjećujete li da sve isprike nalazimo jedino zato da opravdamo naše nedostojno ponašanje. Neki su mi na primjer pisali: “Nije li ono što vi nazivate Moralnim zakonom. sviđalo nam se to ili ne. Također nas često potiče da pokušamo ojačati ispravni poriv da bude jači no što on po prirodi jest. Uz ova dva poticaja. u trenucima kad smo najsvjesniji Moralnog zakona. no unatoč tome. nema dvojbe da tu želju treba pripisati nagonu stada. To je osjećaj jake želje ili potrebe da se ponašamo na određeni način. prije nego pođemo dalje. upravo sama ta nota. Isto tako ne možemo reći da je notni papir koji nam poručuje koju notu da odsviramo na glasoviru. koji prosuđuje prva dva i odlučuje kojeg treba prihvatiti. A što se tiče ponašanja prema vašoj ženi (ili mužu). ni ja se ne uspijevam uvijek pridržavati tog Zakona prirode. Neki prigovori Ako je sve to tako. bez obzira na to da li to želimo ili ne. dobrom Peri. nismo ponašali onako kako bismo željeli da se drugi ponašaju prema nama. iz mojih usta počnu vrcati isprike. nikada vam se ne bih čudio — uostalom tko sam ja da vam postavljam takva pitanja? I ja sam isti kao i vi. Ali osjećati želju da pomognemo sasvim je različito od osjećaja da se nekome mora pomoći. zastanimo malo i učvrstimo taj temelj jasnog i poštenog razmišljanja o čovjeku. Pretpostavimo da čujete povik u pomoć od čovjeka u opasnosti. a drugu da se ne izložite opasnosti (ovu treba pripisati nagonu samoodržanja). nikad mu ne bismo to obećali. i to je bilo sasvim normalno. da često 18 19 . Vjerojatno ćete u tom trenutku osjetiti dvije želje — jednu da mu pomognete (nju treba pripisati nagonu stada). ali pod Moralnim zakonom ne podrazumijevam taj nagon. običan nagon stada. Eto. Ako ne vjerujemo u ispravno ponašanje. Svi znamo kako to izgleda kad nas potiče neki nagon — recimo majčinski. a niste. da samo znam kako oni mogu iznervirati čovjeka. ne može biti ni jedan od prva dva. Hoću reći. Pisma nekih mojih čitatelja ukazuju na to da mnogi smatraju kako je teško shvatiti Zakon ljudske prirode. te stoga odgovornost prebacujemo na drugoga. a u čovjekovoj svijesti nema ničeg drugog osim njih. Bitno je da one predstavljaju još jedan dokaz kako duboko vjerujemo u Zakon prirode. ponekad osjećamo stvarnu želju da nekom pomognemo. zašto se tako žurno ispričavamo zbog naše nepristojnosti? Činjenica je da toliko vjerujemo u ispravne postupke. Ako se dva nagona sukobe. Daleko više želimo biti na sigurnom. Neki dan ste bili nepravedni prema djeci zato jer ste bili preumorni. ili prema sestri (ili bratu). ne pridržavamo ga se. Hoću reći. Međutim. A što se tiče onog sumnjivog poslića s novcem na koji ste već gotovo zaboravili. osjetit ćete u sebi još jedan.

one nisu toliko velike — nisu ni približno toliko velike kao što većina ljudi zamišlja. a vojnik svoj borbeni. tad ne bi imalo smisla govoriti o prednosti morala civiliziranog čovjeka nad moralom divljaka ili kršćanski moral pretpostavljati nacističkom. taj. nije 20 tako. istina je da svi vjerujemo kako su neka moralna načela bolja od drugih.osjećamo svojom dužnošću poticati nagon stada. slučajeva kada je oženjen čovjek dužan poticati svoj spolni nagon. Ali je potpuno jasno da ne djelujemo nagonski kad pojedini nagon želimo ojačati. nešto Sto su ljudi izmislili za svoje potrebe a mogli su je načiniti drukčije. ukoliko bi oni nanijeli nepravdu drugoj djeci. da premda postoje razlike između moralnih predodžbi u raznih naroda i epoha. a da su neki drugi nagoni. dogovoriti i drukčije. međutim. Kad bi Moralni zakon bio samo jedan od naših nagona. Pokušajmo to još jasnije izraziti. U moralnim predodžbama svih naroda i epoha prepoznajemo isti zakon. Čim kažete da jedan skup moralnih načela može biti bolji od drugog. Naučili smo voziti desnom stranom ceste. ne može biti sam nagon stada. Matematika pak. već stvarna istina. samo da su htjeli. Prisjetimo se još jednom glasovira. nikako ne može biti baš sama ta nota. Na njemu ne postoji dvije vrste nota — dobre i loše. kao što su prometna pravila. uvijek loši. kad bismo ga slijedili kao jedini ispravni nagon. odnosno drugim zemljama. Međutim. To naravno. Uistinu vjerujemo da su pojedinci koji su pokušavali promijeniti moralna načela svojega doba bili reformatori ili pioniri — bili su to ljudi koji su moral shvaćali bolje od svojih suvremenika. Ono što vam govori: “Tvoj nagon stada je uspavan. Ako pritom izostavimo pravdu. Prvi je. mogli bismo uprijeti prstom na neki poticaj u nama koji je uvijek dobar. Svaki od njih nas može pretvoriti u vragove. Isto tako. nismo li to primili obrazovanjem?” Čini mi se da se tu radi o nesporazumu. mi spomenute skupove moralnih načela uspoređujemo s nekim stvarnim 21 . tada ne može biti nikakvog moralnog napretka. sve zbog čovječnosti. ako smo bilo što naučili od roditelja i učitelja onda je to jedino ljudski pronalazak. obično uzimaju zdravo za gotovo. ponekad. iz toga ne slijedi da je tablica običan dogovor među ljudima. ljubav prema čovječanstvu uvijek dobra i plemenita osobina. buđenjem mašte. Pitanje je kojoj kategoriji pripada Zakon ljudske naravi? Dva su razloga zbog kojih on pripada istoj kategoriji kojoj i matematika. neke stvari koje naučimo. koja su mogla biti i drukčija. dok društveni dogovori ili običaji.. Moralni zakon nije nikakav nagon niti skup nagona. U tome se svi slažemo. oba u stvari uspoređujete s mjerilom. odnosno rodoljubni nagon. da bi na taj način smogli dovoljno snage i oduševljenja da uradimo nešto dobro. kao što učimo i sve ostalo. to ne možemo. postali bismo isto prevrtljivci i izdajnici. Drugi razlog je ovaj: kad razmišljamo o razlikama koje postoje u shvaćanju morala između različitih naroda i epoha. Ali vidite. da li pomišljamo da je moral jednog naroda bolji ili gori od morala nekog drugog naroda (epohe)? Da li je neka promjena kod njih značila nekakav napredak? Ako nije. npr. Neki su mi pisali i pitali me: “Nije li ono što vi nazivate Moralnim zakonom samo društvena konvencija. Ima međutim. Zapravo. način odijevanja i ostalo. Najopasnije je uzeti bilo koji nagon kao nešto neprikosnoveno. mogu biti sasvim različiti. Kad ne bi bilo razlike u vrijednosti i istinitosti između morala i različitih naroda i vremena. mogli smo se. ne bi znalo za nju. Svaka pojedina nota je u određenom trenutku dobra. počet ćemo kršiti sporazume i krivotvoriti dokaze na sudu. Međutim. a u nekom drugom loša. Svi smo naučili tablicu množenja u školi. majčinska ljubav ili rodoljublje uvijek dobri. što treba slijediti pod svaku cijenu. nije dogovor među ljudima. Međutim. prijatelja i iz knjige. na pustom otoku. U stvari. Međutim. to jest da vozimo lijevom stranom. Možda mislite da je. Ono što vas upućuje koju notu na glasoviru treba odsvirati glasnije od ostalih. isto kao što nema ni jednog kojeg tu i tamo ne bi nastojao potaći. Ljudi koji postavljaju takvo pitanje. od vrlo velike praktičke vrijednosti. nagoni sami po sebi nisu ni dobri ni loši. on upravlja nagonima. kao spolni ili borbeni nagon. mjerilo s kojim uspoređujemo dvije stvari nešto je posve različito od njih. Potpuno se slažem da pravilo ispravnog postupanja učimo od svojih roditelja. učitelja. općenito gledajući. uvijek u skladu sa načelom ispravnog postupanja. probudi ga”. Sama promjena ne znači i napredak — on postoji tek kad se radi o promjeni na bolje. Dijete koje bi odraslo samo. Nema ni jednog poticaja u nama kojeg Moralni zakon ne bi ponekad nastojao zatomiti. samo su ustaljena pravila. stvara neku vrst “melodije” (koju možemo zvati dobrota ili ispravno postupanje). Pogrešno je misliti da su neki naši poticaji. sućuti itd. tvrdeći da se jedan od tih načela više približava tom mjerilu nego drugi. kao što rekoh u prvom poglavlju. Ovo je uzgred. ali to nije tako. treba potisnuti majčinski.

ukoliko želite taj kamen odnijeti u svoj vrt. sama zamisao o tome da je nešto nesavršeno. tj. slijediti Zakon prirode. to mi uopće nije nakana. koje postoji neovisno od moje i vaše predodžbe. Isto tako.moralom. neće stvarno biti zakoni u pravom smislu te riječi. tada mora postojati nešto — neki stvarni. Konačno možete kazati da ono što ja zovem nepoštivanjem zakona Dobra i Zla. ili Zakona prirode. kažemo da on sam pada. da u njegovoj kući nema miševa. jedan čovjek rekao: “Pred tri stotine godina Englezi su spaljivali vještice. Dakle. ako ga bacimo. to jest. Nevjerovanje u vještice može predstavljati značajan napredak u znanju. a stablo je stablo. Drugim riječima. da se ljudi u stvarnosti tako ne ponašaju. recimo. uostalom. Ili drugim riječima. tada ne bi imalo smisla tvrditi da je jedan narod po svojem izboru određenih moralnih načela ispravniji od drugoga. ne možemo biti sigurni da postoji neki zakon o onome što se mora dogoditi. Bilo bi potpuno besmisleno kazati da svijet može rasti u dobru ili padati u moralnom zlu. jer ne vjerujemo da one postoje. Druga je. da čovjeka proganja misao kako bi se trebao dolično ponašati. i nema nikakvog smisla tražiti da kamen ne bude kamen ili da stablo ne bude stablo. koji bi bio različit od onoga što 23 . nije li to isto kao kad bismo rekli da taj zakon predstavlja samo ono što kamen uvijek čini? Zacijelo ne mislite da će se kamen. pomislili na grad koji upravo zamišljam u svojoj glavi. način na koji vrijeme djeluje na stablo. Razlog zbog kojeg vaša predodžba New Yorka može biti bliža ili dalja od stvarnosti nego moja. kod ljudske vrste nailazimo na dvije vrlo čudne pojave. na primjer. Ako bismo obojica. Dobro znate da to stablo u određenim klimatskim uvjetima i na određenom zemljištu ne može biti drukčije. Kad kažem da kamen koji pada poštuje zakon sile teže. da danas ne spaljujemo vještice zato. i na taj način priznajemo da takvo nešto postoji. uzorni moral. da nije onako kako bi trebalo biti. Ne možemo nekoga smatrati čovječnim zato jer više ne postavlja mišolovke vjerujući naime. samo pokušavam pronaći istinu. Stvarnost zakona Kao što rekoh na kraju drugog poglavlja. tada uopće ne bi imalo smisla govoriti o tome. Možda će neki pomisliti kako sam ja vrlo strog prema ljudima. to jest. A zašto bi. Ovdje ne postoji nikakva razlika u moralnom načelu. biti častan. nacističkog. izgovorivši New York. već ih samo mi tako nazivamo. Naravno. iznenada sjetiti kako mu je naređeno da padne na zemlju. poštuje zakone svoje naravi u istoj mjeri kao i dobro stablo. možete kazati da on nema prikladan oblik. Uzmimo. ako je vaš moral ispravniji od. No. prirodnog zakona ponašanja. Isto tako možete kazati da je stablo loše. kad bismo stvarno mislili da među nama ima ljudi koji su se prodali vragu i primili od njega nadnaravnu snagu kojom ubijaju svoje bližnje. To im ne možete predbacivati. Kad bismo vjerovali u njih. razlika je samo u poimanju činjenica. ni o lažnosti. ukoliko ih ne spaljujemo samo zato. leži u tome što je New York stvarno mjesto. Moj zaključak je. ima stanovite posljedice. ako bi pravilo ispravnog postupanja značilo sve ono što neki narod odobrava. pomračuju im razum i nanose ružno vrijeme. Prva je. s kojim ta dva morala uspoređujete. ljudi bili savršeni? Taj bi prigovor bio na mjestu. znači samo to da ljudi nisu savršeni. U ovom trenutku nemam namjeru govoriti o krivici. neovisno od toga kako ga ljudi zamišljaju ili što misle o njemu. Reći ću vam još nešto. jer ne vjerujemo da postoje. što ne vide razliku između različitih vjerovanja o činjenicama. S te točke gledišta. Opažate li što iz tog proizlazi? To je ono što obično nazivamo zakonima prirode. dokazuje zapravo sasvim suprotno. stvarnim Dobrom. stoga ovaj: premda razlike o predodžbama o ispravnom ponašanju često dovode u sumnju postojanje istinskog. možda vam to izgleda sasvim normalno. Susretao sam ljude koji razlike u predodžbama o ispravnom ponašanju preuveličavaju i to stoga. osim šale radi. ali ne možemo govoriti o moralnom napretku. kamen ili stablo. da taj zakon postoji. a njegov oblik vam ne odgovara. ono što nas tjera da o tim razlikama razmišljamo. Možda će se netko upitati zašto to nazivam čudnim. Ono što s našeg gledišta nazivamo lošim stablom. jer vas u dovoljnoj mjeri ne zaštićuje od sunca. Time zacijelo želite reći da taj kamen ili stablo ne odgovara određenoj svrsi koju ste mu namijenili. moralan. tj. Kamen je kamen. ako bih pokušao samo ustanoviti stupanj naše krivice zbog ponašanja suprotnog onomu koje očekujemo od drugih. na primjer. igrati poštenu igru. zacijelo bismo se svi složili da ako itko zaslužuje smrtnu kaznu. 22 3. onda su to svakako ti ogavni zlotvori. čija je predodžba New Yorka bila stvarnost — ne bismo mogli govoriti ni o istinitosti. Da li i to nazivate zakonom ljudske naravi ili zakonom ispravnog postupanja?” Činjenica je. Tako mi je.

uopće ne protivi našim interesima. dok se ne priberem. (Ne mislim kazati. a kako ne. zakon ispravnog postupanja. Dakle. nešto drugo dolazi iznad i van stvarnih činjenica. Ljudi moraju biti nesebični. mogu značiti samo ono što priroda. Time bismo samo ustvrdili da je ispravno ponašanje tek — ispravno ponašanje. jer kako sam spomenuo ranije. jer nastojanje oko dobrobiti društva. To bi značilo kazati da je nogomet — nogomet. već da moraju biti nesebični. To je doista u tolikoj mjeri čudnovato. Sto se tiče našeg osobnog ponašanja. na onoga koji mi pokušava podmetnuti nogu i nakon što mu to prvi puta nije uspjelo. dok sam ja bio okrenut leđima. ako razmotrimo zakon ljudske naravi. Postoje činjenice. jer znamo da bi se trebao ponašati drukčije. dok Zakon ljudske prirode govori kako bi se čovjek trebao ponašati.” Ovdje bih završio. ali je ta istina toliko očita da je ne treba ni spominjati. Taj zakon zacijelo ne znači ono što čovjek ustvari radi. Ako na pitanje: “Zašto ne bih smio biti sebičan?” — dobijemo odgovor: “Zato. čini. ne vrijedi odgovoriti da je to zbog dobrobiti društva. U ratu. ali to nas nije odvelo nikuda dalje. skupina i naroda koji se međusobno poštuju i cijene.se stvarno događa. održati obećanje onda kada biste ga najradije pogazili. Možemo. međutim. na primjer. Takav zaključak. drugim riječima nesebičnost. Moralni zakon nije puka fantazija. svakako. To. To je. Međutim. ali ona nikako ne objašnjava naš stav prema Dobru i Zlu. jer se jednostavno ne možemo osloboditi predodžbe o njemu. umjesto s deset tisuća. Zakoni prirode. da je to čitava priča. pa makar me pri tome ozlijedio. ali imamo i nešto drugo (kako bi se trebali ponašati). vidjet ćemo da je to nešto sasvim različito. ukoliko osobno nemam ništa od toga?” Odgovor može biti samo ovaj: “Zato jer trebamo biti nesebični” — a to nas vraća na sam početak. Ljutim se. Konačno. Izvan toga u svemiru ne bi trebalo postojati ništa drugo osim činjenica. svi ga drže izrodom. Ponašanje čovjeka koji je zauzeo mjesto u vlaku zato jer je prvi došao i onoga koji je. izvesti slijedeći zaključak: kad kažemo za nekoga da se ne ponaša onako kako bi trebao. kao što ćete vidjeti kasnije. Elektroni i molekule se ponašaju na stanovit način iz čega nastaju određene posljedice i to bi mogla biti čitava priča. znači i druge ljude) jedna je od onih stvari koje ispravno ponašanje sadrži u samome sebi. No. a ne razlog igre. a gotovo nitko ga se u potpunosti ne pridržava. kad razgovaramo o ljudima. ali to nije čitava priča. S druge strane. ne bi mnogo vrijedio odgovor: “Da se postignu golovi”. (društvo na koncu. ono se ipak isplati ljudskom društvu kao cjelini i da u tome nema nikakve posebne tajne. budući je nastojanje da se zabiju golovi isto što i sama igra. reći istinu čak i onda kada će vas smatrati budalom. Naravno. Ispravno se ponašati znači biti zadovoljan s tisuću dinara. svakoj strani dobro dolazi izdajica protivničke strane. mnogi ljudi se uopće ne pridržavaju ovog zakona. isto kao što je zakon sile teže činjenica o ponašanju tijela koja imaju određenu masu. Pri tome neću osuditi postupak prvog čovjeka. Neki smatraju da iako se ispravno ponašanje čovjeku ne isplati u određenom slučaju. ne znači da su oni nesebični. jedna od najvažnijih istina na svijetu. u stvari. jednako mi ne odgovara. jer je to u interesu društva” — tada se možemo upitati: “A zašto bih ja vodio računa o blagostanju društva. što je svakako istina. Ne ljutim se. Trebaju pošteno postupati s drugim ljudima. Ponekad se ponašanje koje nazivamo lošim. niti da vole biti takvi. naime. pošteno ostati u školi na satu kad biste najradije markirali. ljudi ipak imaju toliko razuma da uvide kako ne mogu biti sigurni ili sretni. velika većina onoga što mislimo i kažemo o čovjeku bilo 25 . svakako. također mi se čini očitim da nije ispravno samo ono ponašanje koje nam se isplati. da osjećamo potrebu za daljnjim objašnjenjem. da nam ponašanja takve osobe ne odgovaraju. već onog drugog. osim u društvu u kojem se svi ispravno ponašaju. međutim. Kad bi netko postavio pitanje zašto se igra nogomet. ostaviti djevojku na miru onda 24 kad biste najradije vodili s njome ljubav. a kad bismo to mogli. ostati na opasnim mjestima iako biste mogli otići na neko manje opasno mjesto. skliznuo na sjedalo premjestivši moju torbu. Isto tako na pitanje zbog čega se čovjek treba dolično ponašati. Drugim riječima. (kako se ljudi stvarno ponašaju). te se i sami nastoje tako ponašati. točno je da sigurnost i sreća dolaze samo od onih pojedinaca. na onoga tko mi slučajno podmetne nogu. Zato ne možemo reći da je ispravno samo ono postupanje od kojeg imamo koristi. osim za trenutak.) I čovjek se ponaša na stanovit način. jednostavno ne bi bio ispravan. premda ga plaćaju i koriste njegove usluge. Ništa više ne bismo rekli i kad bismo se zadržali na tvrdnji: “Čovjek treba biti nesebičan. sve što smo rekli točno je. već naprotiv. Zakon sile teže nam govori kako se kamen ponaša kad ga ispustimo. tada je to isto kao kad kažemo da je kamen krivo oblikovan. već bi to moglo biti tako samo u ovoj fazi razmatranja. dakle. Moralni zakon ili Zakon ljudske prirode nije obična činjenica o čovjekovom ponašanju.

Prema religioznom shvaćanju. nešto se sudarilo sa suncem. oduvijek. više je razum negoli išta drugo. da u ovom konkretnom slučaju ima nešto iznad i s onu stranu običnih činjenica o ljudskom ponašanju. Po ovom shvaćanju. pitaju se što je u stvarnosti ovaj svemir i kako je on nastao. Na primjerima kamenja. Želio bih sada razmotriti što nam ova spoznaja govori o svijetu u kojem živimo. pa je jedan dio materije oživio. ovo pravilo o Dobru i Zlu. to nije činjenica u običnom smislu te riječi. Što se nalazi u pozadini zakona Razmotrimo ukratko do čega smo do sada došli. Od kada su ljudi kadri razmišljati. valja zapamtiti jedno: nikako ne možete uz 26 27 . Prema tome. osim stvarnih činjenica. da je svemu što postoji odredilo svrhu. Međutim. to može značiti da se priroda ponaša na određeni način. na jednoj od tih planeta nastala je sretna okolnost da su se zajedno našli kemijski elementi. to nešto je stvorilo svemir. 4. Unatoč tome. Oba se stajališta svugdje pojavljuju. ali znamo da ga moramo poštovati. vidimo da kod čovjeka to nije tako. posve slučajno. Kad kažemo da prirodom upravljaju stanoviti zakoni. Kao prvo. postoji ono što obično nazivamo materijalističkim nazorom. a da nama to ponašanje odgovara. ljude. ponašajući se oduvijek sasvim određeno i jednoliko. a čijeg smo djelovanja potpuno svjesni. to ne znači da je jedan od tih nazora vladao dugo vremena i da ga je drugi s vremenom istisnuo. određena temperatura i ostali uvjeti potrebni za nastanak života. proizvela bića koja mogu misliti — tj. što posjeduju razum. ili Zakon ljudske prirode.bi lišeno smisla. poput upada biljarske kugle u rupu. a dijelom zato da stvori bića na sebe nalik — utoliko nalik. postoje dva mišljenja o tome. Materijalisti misle da materija i prostor postoje tek tako. ono što nazivamo prirodnim zakonima. daljnjom igrom slučaja. čak naprotiv. postoji još nešto — postoji stvarni zakon kojeg nismo sami izmislili. te da pojedine stvari pretpostavlja drugima. Ovi takozvani zakoni ne moraju biti ništa stvarno — ništa što bi prodiralo dublje u bit stvarnih činjenica koje zamjećujemo. Grubo rečeno. Potom. Time se misli da to nešto je svjesno. stabla i sličnog. mora na ovaj ili onaj način biti nešto stvarno — nešto što zaista postoji i što mi nismo izmislili. Zakon ljudske prirode ili Zakon Dobra i Zla. Oni također misle da je materija. Sličnom igrom slučaja. u ovom slučaju. To nije ni izjava o načinu na koji bismo željeli da se ljudi ponašaju. ne mora značiti ništa osobito — to može biti samo pitanje naziva. Međutim. a to nešto je ipak veoma stvarno — stvaran zakon. Nitko ne zna zašto je to tako. Igrom slučaja. jer nečije loše ili nepošteno ponašanje ne mora nam uvijek škoditi. mora biti nešto izvan stvarnih činjenica o ljudskom ponašanju. dijelom iz nama nepoznatih razloga. nazovite to kako želite. postupno su se razvila stvorenja poput nas. kojeg nitko od nas nije izmislio. Drugi stav je religiozan. uslijed čega je došlo do stvaranja planeta. niti činjenica na način na koji bi to bilo naše stvarno ponašanje. Izgleda da ćemo morati priznati da postoji više nego jedna vrsta stvarnosti. gdje postoje misaoni ljudi. Dakle. ono što se nalazi u pozadini svemira. Naravno.

otkriti da kamen mora poštovati zakon sile teže. a koju ne možemo otkriti pukim promatranjem. Obratite pažnju na slijedeće — da netko proučava čovjeka izvana. Za sada se nalazim još vrlo daleko od Boga kršćanske teologije. da netko od mene očekuje da se ponašam na određeni način. kad vidim čovjeka u sivoj uniformi kako ide ulicom i u sandučić pred vratima kuće ubacuje omotnicu. ne tvrdim da bih to isto našao kod kamena ili stabla. neki Upravitelj ili Vodič. Ukoliko postoji. tj. objašnjavam pomoću onih koje imam pravo otvoriti. Recimo. Ona promatra kako se nešto ponaša. u njoj se nalazi pismo. da tako kažem. a kamen primorava da poštuje zakon svoje kamene naravi. onda će to čovjeku ili ostati potpuno nepoznato. Nije li očito da bi i u tom slučaju pitanja kao što su: “Zašto postoji svemir? Zašto on postoji na ovakav način? Ima li on bilo kakvo značenje?” — ostala nepromijenjena. da pošiljalac pisma od mene traži samo da poštujem zakon moje ljudske naravi. Znanost se služi pokusima. U ovom slučaju mi. uperio sam teleskop na taj i taj dio neba. ni kamin u kući koju je izgradio. I pravi znanstvenici obično ne tvrde ništa slično. Što god je čovjek veći znanstvenik. Na kraju krajeva to je stvar zdrava razuma. bez ikakva razloga ili iza njega postoji neka sila koja ga čini upravo onakvim kakav on jest. neka sila izvan nama poznatih činjenica. A to je baš ono što nalazimo u sebi. i opazio to i to” ili: “stavio sam toliko i toliko ove tvari u posudu. Time se više bave novinari i pripovjedači sa širokim krugom čitateljstva. ljudima. možemo spoznati da u svemu tome ima nešto više. da tako kažemo. Dakle. Ne samo da ljude promatramo — mi jesmo ljudi. Nemojte misliti da trčim pred rudo. A po čemu bi i mogao? Zapažanja takvog promatrača odnosila bi se samo na ono što čovjek čini.pomoć znanosti u uobičajenom smislu te riječi. ni stubište. već stvarnost koja tu činjenicu uvjetuje. nešto sasvim drukčije? Ali. ugrijao je na određenu temperaturu. Jedino kad se radi o nama. siječnja u 20:20 sati. Pretpostavimo da znanost jednom toliko uznapreduje. Znanost ne može tvrditi da nešto takvo postoji ili ne postoji. to nije znanstveno pitanje. kako bih i mogao kad nisu upućena meni. a moralni zakon zahvaća nešto drugo. svodi se na kraju krajeva otprilike na ovo: “15. ne bi nikad mogao naslutiti postojanje moralnog zakona. Sadržaj omotnica koje nemam pravo otvoriti. I kad otvorim taj omot. to jest kad se radi o nama samima. (kad bih mogao proniknuti njihovu nutrinu). netko me upita zašto. pretpostavljam da te omotnice sadrže pisma? Odgovor bi bio — zato što uvijek kad sam primim takvu omotnicu. nikad to ne bismo otkrili samo vanjskim promatranjem. kad bi postojalo nešto iznad činjenica do kojih smo došli promatranjem kamenja ili vremenskih prilika. I zbog toga znamo da nad ljudima postoji moralni zakon kojeg ljudi nisu sami stvorili i kojeg ne mogu sasvim zaboraviti čak i ako pokušavaju. U ostalim slučajevima. ono što bi trebao činiti. Sigurno bi to trebalo pobuditi našu sumnjičavost? U jedinom slučaju gdje možemo očekivati odgovor. koji sakupljaju komadiće i otpatke nedopečene znanosti. međutim. posjedujemo unutarnju obavijest. u oba slučaja treba očekivati da postoji. da je u samima sebi osjetimo kao neki utjecaj ili zapovijed što nas potiče da se ponašamo na određeni način. No. koje ne poznaje ljudski jezik i nije kadar doznati naša unutarnja saznanja. taj odgovor je potvrdan. već da iznad mene postoji zakon. Jedini je način na koji bismo mogli očekivati da nam se ta sila pokaže. Samo sam došao do zaključka da postoji 29 .” Ja ću vam na to odgovoriti: “Naravno da nisam. isto kao što ne tvrdim da moji susjedi primaju jednaka pisma kao i ja. gdje ne dobivamo nikakav odgovor. za kojeg osjećaju da ga moraju poštivati. to jest. ili će mu se pak objaviti na način različit od uobičajenog. možete reći: “Ali vi nikada niste vidjeli pisma za koja mislite da ih drugi dobijaju. mi smo u tom saznanju. vjerujem. uviđam da ne postojim sam po sebi. kao što mi proučavamo elektricitet ili zelje. u slijedećem: želimo znati da li svemir postoji tek onako. osobito kad otvorim omot — sama sebe. Svaka znanstvena postavka. Vi. pošiljalac pisma. govorim samo o njenoj djelatnosti. otkriti koji je od ta dva stava ispravan. ta sila ne bi bila činjenica koju možemo promatrati. Isto tako. da može spoznati i objasniti svaki detalj svemira. na primjer.” Isto je s prethodnim pitanjem. Ako postoji nešto iza. pa se nešto zbilo.” Nemojte misliti da imam nešto protiv znanosti. ona se ne bi mogla pokazati kao jedna od činjenica unutar svemira — kao što ni graditelj kuće ne može biti zid. bez obzira kako složena. 28 Pitanje je. vidjet ćemo zašto je to tako. Ili recimo to ovako: kad bi iznad svemira postojala sila koja ga nadzire. dakle. tim će se prije. složiti da je takva zadaća znanosti — nesumnjivo vrlo korisna i potrebna. nego samo promatrati ono što činimo. položaj bi bio prilično beznadan da nema jednoga: postoji samo jedno u čitavom svemiru o čemu znamo više no što bismo mogli naučiti promatranjem izvana. A to je čovjek. zbog čega nešto uopće postoji i da li postoji nešto iza stvarnosti koju znanost promatra. Mogao bih. Naravno. jedini omot koji smijem otvoriti je čovjek. No.

tada je um koji stvara život i koji ga privodi savršenstvu u stvari Bog. To možete mirne duše zaboraviti. Naravno. spomenuo sam samo materijalistički i religiozni stav. koja ne propisuje nikakva moralna načela. da to nešto ima svrhu? Čini mi se da je baš to kobno za ovakav svjetonazor.nešto što upravlja svemirom. nisu nastale slučajno. 30 zaista. pa je njihovo uvjerenje jednako religioznom. već da su rezultat nastojanja. to nije ono što ja nudim. kakvog smisla ima kazati da nešto bez uma teži nečem. budući je ona tek slijepa sila. a da nas to ništa ne košta. lijepo je pomisliti kako se ta velika. Čini mi se da moramo pretpostaviti da je to nešto više nalik umu. međutim. U zadnjih stotinjak godina izgovoreno je mnogo razvodnjenih i sladunjavih priča o Bogu. spomenuti još i stav nazvan filozofija životne snage ili stvaralačka evolucija ili evolucija-koja-traje. Zagovornici ovog gledanja na svijet tvrde da neznatne promjene po kojima se na ovoj planeti život razvio od najnižih oblika do čovjeka. Ukoliko je odgovor negativan. a izostavlja one manje prijatne posljedice. Međutim. nije poput onog nezgodnog Boga o kojem smo učili kao djeca. BILJEŠKA — U želji da izbjegnem opširno obrazlaganje stavova o gledanju na svijet i život. Ako s druge strane. Kad se dobro osjećate. Dakle. ne morate se bojati da će vas ona ukoriti. Njih bi trebalo upitati da li pod životnom silom podrazumijevaju nešto što ima um ili nema. što se u meni pojavljuje kao zakon koji me potiče da postupam ispravno i koji pobuđuje osjećaj odgovornosti i nelagode kad postupam loše. a još manje osobi. Možete je uključiti kad to želite. a teško je zamisliti da bi nas komad materije mogao na nešto usmjeravati. imamo priliku doživjeti sve ushite religije. U slijedećem odlomku vidjet ćemo da li možemo o tome saznati nešto više. bez razuma. Prije toga dužan sam jedno upozorenje. tajanstvena sila kotrljala kroz stoljeća noseći vas na svojoj krijesti. Bernard Shaw je poznat po najduhovitijem izlaganju toga stava. nego bilo čemu drugome što poznajemo — konačno jedino što još poznajemo. to ne mora biti vrlo nalik umu. životna sila najveći domet ljudskog razmišljanja kojeg je svijet doživio? 31 . Potrebno je. no ona vas neće uznemiravati. Jedan od razloga zašto je tolikim ljudima teorija stvaralačke evolucije privlačna. Da li je. Ako je odgovor potvrdan. s neba sija sunce i ne želite vjerovati da je čitav svemir tek mehanički ples atoma. dok ga je najtemeljitije prikazao Bergson. sigurno leži u tome što ona u obilatoj mjeri pruža čovjeku osjećaj ugode koja je ishod vjerovanja u Boga. svrhovitosti životne sile. želite počiniti nešto nedolično. Životna sila je neka vrst pripitomljenog Boga.

u vezi vraćanja kazaljke sata. Jedan je svemir. To se najbolje vidi u aritmetici. pogledamo li na sadašnje stanje u svijetu. najmanje pak do kršćanskog Boga. Kad započnem pogrešno zbrajati. tko stoji iza moralnog zakona. Drugi dokaz je moralni zakon kojeg je On usadio u naš um. Nalazimo se na krivu putu. On obično znači približavanje cilju prema kojem smo se uputili. mogli bismo zaključiti da je On veliki umjetnik (jer je svemir veoma lijep prostor). Drugo. Došli smo tek do Nekog ili Nečeg. napredovati znači okrenuti se i vratiti na pravi put. rado bih mu rekao tri stvari. bolje je da se okanimo priče o satovima. tim ću prije doći do ispravnog rezultata. no i prilično nemilosrdan prema čovjeku (svemir je vrlo opasan i strašan). Čini mi se. Ako bismo to uzeli kao jedino uporište. Taj dokaz je jači od prethodnog. Onaj tko se prvi vrati na pravi put napredan je. Svi želimo napredak. jer do njega dolazimo unutarnjim spoznajama. to još uvijek nije popovska prodika.Uzrok naše nelagodnosti Posljednje sam poglavlje zaključio s mislima da nas putem moralnoga zakona netko ili nešto dotiče s one strane materijalnog svijeta. već pokušavamo vidjeti što o tom Nekom možemo sami zaključiti. isto kao što o čovjeku saznajemo više dok ga slušamo. Prvo. već su vam i drugi dolazili s tom temom. pa se vratim i počnem iznova. što ranije priznam grešku. O Bogu više saznajemo preko moralnog zakona nego preko svemira. O tom Nekom imamo dva dokaza. Ako netko od vas misli tako. U tom slučaju. Još uvijek nismo stigli do Boga neke religije.5. Vjerujem da to može nekoga smetati. kojeg je On stvorio. Najdublji dojam ostavlja uvijek ono do čega sami dođemo. Možda ste čak pomislili da sam vas prevario — da sam jednu od mnogih popovskih prodika zaodjenuo plaštem filozofije. Nema ničeg naprednog u tvrdoglavosti i odbijanju da priznam pogrešku. U tom se slučaju trebamo vratiti — samo ćemo na taj način brže napredovati. Ako ste se uputili krivim smjerom. da čovječanstvo očito radi velike greške. Nismo ni spomenuli Bibliju niti Crkvu. Možda mislite da je nepotrebno vraćati unazad kazaljke sata. Međutim. nastavak puta vas neće približiti odredištu. nego gledamo 32 33 . Nemojte misliti da se šalim ako kažem da možete vratiti kazaljke unazad i da je to vrlo često razuman postupak ukoliko je sat netočan. Možda ste me bili spremni slušati sve dok sam vam govorio nešto novo. ali ako se radi samo o religiji.

Prema tome. što je jedan dio vas suglasan kad on ne odobrava čovjekovu pohlepu. jednako kao što nema smisla tražiti od tablice množenja da nam oprosti pogrešno računanje. Ukoliko svemirom ne upravlja apsolutna dobrota. kad shvatimo da smo taj Zakon prekršili i time se suprotstavili toj Sili — ni trenutka ranije. vrlo je stalo do ispravnih postupaka — poštena igra. bili ispunjeni umjesto nas. mogli složiti s onime što naučava kršćanstvo. Moralni zakon nam ne kaže da je Bog dobar tako da je popustljiv. može biti 34 ili velika sigurnost ili ogromna opasnost — već prema tome kako na nju odgovorimo. Sve što ja tražim jest da se suočimo s činjenicama — da razumijemo pitanja na koja kršćanstvo smatra da ima odgovor. Ako je Bog nalik na moralni zakon. To je stara priča i ako je želite shvatiti. no moram reći ono što mislim da je istinito. na kraju ćemo naći utjehu. slažem se da kršćanska religija. bez sumnje ćete se savjetovati s ljudima koji su više od mene pozvani da o tome govore. tada su na kraju krajeva svi naši napori uzaludni. ono nema ništa kazati (koliko ja znam) ljudima koji nisu svjesni da su učinili nešto zbog čega bi se trebali pokajati i koji ne osjećaju potrebu za oproštenjem. naime. Ne možemo s tom dobrotom. lukavstvo i izrabljivanje. Kršćanstvo počinje tek kad smo uvidjeli da postoji stvarni Moralni zakon i Sila iznad njega. pruža neopisivu utjehu. da nam ovaj put oprosti. kako sam Bog postaje čovjekom da bi spasio čovjeka od Božjega suda. Svi smo manje više prerasli neka čeznutljiva razmišljanja o budućnosti — vrijeme je da isto učinimo i s religijom. Govore nam kako su zahtjevi ovog Zakona. dobronamjernost. škripac u kojem se nalazimo. U tom bismo se smislu. Ali ona ne počinje utjehom. Nemojmo trčati pred rudo. Nevolja je. Kršćanstvo traži od čovjeka pokajanje i obećava oproštenje. Međutim. Isto tako nema koristi reći. a također i Osoba. Tek kad saznamo da smo bolesni slušamo liječnika. kršćanstvo jednostavno nema nikakva smisla sve dok se ne suočimo s činjenicama koje sam upravo iznio. utjehu ne možemo naći pukim traženjem. mekan ili da s nama suosjeća. Takvi se još uvijek samo igraju s religijom.kuću koju je načinio. Moralni zakon nije nimalo popustljiv. On je tvrd poput stijene. bez izgleda da se u budućnosti što promijeni. Govori nam da činimo samo ono što je ispravno i izgleda da ga se ne tiče koliko to može biti bolno. kao i u ratu ili bilo gdje drugdje. ne bi je imalo smisla moliti da nam nešto odobri ili oprosti. a završiti na kraju očajanjem. tada smo u svakodnevnom neprijateljstvu s njom. U isto vrijeme ga najviše trebamo i najviše ga se bojimo. Ako je ona neosobni um. Neki ljudi pretpostavljaju da bi susret s Apsolutnom dobrotom bio zabavan. to još uvijek ne mora značiti da je to sila osobe. Razlog je bio posve drukčiji. naime da je Bog dobar. Naravno. To je. a ipak smo postali njegovi neprijatelji. onda on nije nimalo mekan. dakle. a mi do osobnog Boga još nismo došli. Oni nude objašnjenje kako smo dospjeli u sadašnje stanje gdje djeluje i mržnja i ljubav prema dobroti. 35 . nećemo naći ni nju ni istinu — počet ćemo s čeznutljivim i razvodnjenim mislima. ukoliko takav Bog postoji — a on bi bio neosobna. ako ona postoji. Volio bih da mogu kazati nešto prihvatljivije. No. ipak na kraju. No. ali isto tako ulijeva i najveći strah. oni isto tako nude objašnjenje kako Bog u isto vrijeme može biti neosobni um koji stoji iza Moralnog zakona. hrabrost. Tu nam ništa ne pomaže ako kažemo da pod dobrim Bogom razumijevamo Boga koji oprašta. Dobrota. ona ne odobrava najveći dio onoga što činimo. Oprostiti može samo osoba. naime. pa je naš položaj beznadan. Može se dogoditi da od njega tražimo da u našem slučaju načini izuzetak. apsolutna dobrota — da vam se on ne sviđa i da ne marite za njega. On nam je jedini mogući saveznik. Ako tražimo istinu. Ali nemojmo se prenagliti. ona počinje pokajanjem o kojem sam vam već govorio i nema uopće koristi pokušavati nešto reći o utjehi a da prethodno ne govorimo o očaju. U religiji. Naime. a i neke druge religije. Možda bi o tome trebalo još jednom promisliti. I treće: kad sam odlučio da na ovako zaobilazan način izložim ono što mi je bilo na umu. opasno ili teško. da ukoliko zaista postoji apsolutna dobrota. poštenje i iskrenost. Kad uvidimo da smo u očajnom položaju. nesebičnost. Do sada smo ustanovili samo to da iza moralnog zakona postoji neka sila koja je sličnija razumu nego bilo čemu drugome. Te činjenice su zaista zastrašujuće. nisam vas želio ni na koji način prevariti. Dakle. ali duboko u sebi znamo da on ne može biti dobar ako stvarno i neopozivo ne prezire takav način ponašanja. koje ni vi ni ja ne možemo ispuniti. ako tražimo utjehu. S druge strane znamo. Niti u jednom od ta dva slučaja ne bismo dobili odgovor. tek tada ćemo početi shvaćati o čemu govore kršćani. a ni bez nje. A mi odgovaramo na krivi način. iz ovog drugog dokaza zaključujemo da Biću koje se nalazi iza svega postojećeg. Bog je najveća utjeha. u tome što je jedan dio vas na njegovoj strani.

KNJIGA DRUGA ŠTO KRŠĆANI VJERUJU 36 37 .

morao sam se prisiljavati na pomisao da je većina čovječanstva u zabludi u vezi najvažnijeg. ovakvi misle da će ta razlika nestati mnogo prije no što se približimo Božjem gledištu. morate vjerovati da su sve religije svijeta u osnovi jedna velika pogreška.1. nasuprot suvremenom materijalizmu zapada. Prvo gledište. Ovdje se mišljenja uvelike razlikuju. neki smatraju da je tako samo s naše točke gledanja. svrstati ga uz stare Grke. Nadalje. Ukoliko ste kršćanin. Sve zavisi o kutu iz kojeg gledamo. i koliko se meni čini također 38 39 . oni koji vjeruju u Boga mogu se podijeliti prema tome u kakvog Boga vjeruju. započet ću odgovor time da vam kažem u što kršćani ne trebaju vjerovati. Rimljane. mogao sam razmišljati mnogo slobodnije. naziva se panteizam. Međutim. Ljudi nešto nazivaju dobrim. a s druge loša i da drukčije ne može biti. no isto tako mogli bismo lošim nazvati vrsnog kirurga zbog toga što ubija rak. Prema tome. Kao u aritmetici — samo je jedan rezultat ispravan. suprotnom mišljenju dobar ili pravedan Bog je onaj koji se opredjeljuje. suvremene divljake. stoike. jer ubija čovjeka. Kazat će otprilike ovako. grubo uzevši. itd. rak nazivamo lošim. može podijeliti na dvije velike skupine: na većinu koja vjeruje u nekog Boga ili bogove i na manjinu koja ne vjeruje ni u kakvog Boga. platoniste. a drugo lošim. a ne na onaj način. Naravno. Dosljedno tome. ljubi ljubav. to će manje nešto nazivati dobrim ili lošim. hinduse. U vrijeme dok sam još bio ateist. slobodno možete vjerovati u sve te religije. ali su neki od njih bliži ispravnom rezultatu od drugih. Prema drugom. dakle ono koje tvrdi da je Bog s one strane dobra i zla. biti kršćanin znači misliti da je kršćanstvo u pravu ondje gdje se razlikuje od drugih religija. čak i najneobičnije među njima. ne trebate vjerovati da su sve druge religije potpuno pogrešne. koji od nas traži da se ponašamo na ovaj. Ako ste kršćanin. dok mrzi mržnju. kršćanstvo bismo mogli pribrojiti u većinu — tj. muslimane. Kad sam postao kršćanin. Zastupnik ovog pravca je veliki pruski filozof Hegel. Suprotne predodžbe o Bogu Ako me upitate u što kršćani vjeruju. Jedni tvrde da je Bog s one strane dobra i zla. dok su svi ostali pogrešni. Ako ste pak ateist. Sve će više uviđati da je svaka stvar s jedne strane dobra. Što je je čovjek mudriji. Na toj osnovi čovječanstvo se.

tako žestoko bunim protiv njega? Čovjek osjeća da je mokar tek kad padne u vodu i to zato. Ono tvrdi da je Bog stvorio svijet — prostor i vrijeme. boje i okuse. toplinu i hladnoću. Naravno. sve što je Bog izmislio iz svoje glave. to pokreće vrlo veliko pitanje. shvatili biste da je i to Bog. Ako razliku između dobra i zla ne uzimate sasvim ozbiljno. Riba se ne osjeća mokrom. ali on je unio velik dio sebe u tu sliku. Ukoliko smatrate da nešto može biti stvarno loše. Naravno. tako žestoko bunim protiv 40 njega? Čovjek osjeća da je mokar tek kad padne u vodu i to zato. Činilo mi se da je mnogo jednostavnije i lakše kazati da svijet nije stvorila nikakva razumna sila. shvatili biste da je i to Bog. Njegovo se umijeće ne nalazi u slici na isti način kao što se nalazi u njegovoj glavi ili rukama. to pokreće vrlo veliko pitanje. kršćanstvo je aktivna religija. Ako je dobri Bog stvorio svijet. Kršćanska predodžba o Bogu je sasvim različita. Ono tvrdi da je Bog stvorio svijet — prostor i vrijeme. to jedino znači da su čitava njezina ljepota i zanimljivost proizišli iz njegove glave. toplinu i hladnoću. govoreći da je ona samo moja subjektivna predodžba. tako da ako ne bi postojao svemir. kršćanstvo je aktivna religija. kako sam uopće došao do zamisli o pravdi i nepravdi? Čovjek nikad neće crtu nazvati savinutom. ukoliko nema predodžbu o tome kako izgleda ravna crta. pokreće svemir onako kao što mi pokrećemo vlastito tijelo — gotovo da je sam svemir Bog. pa je prema tome.” Jer. jer nije vodena životinja. mogao bih se odreći svoje glavi ili rukama. zašto je taj svijet pošao nizbrdo? Mnogo godina nisam nikako želio slušati odgovore kršćana na ova pitanja. S čime sam uspoređivao svijet kad sam ga nazvao nepravednim? Ako je sve tako loše i besmisleno. Zar nisu ti dokazi. Ukoliko smatrate da nešto može biti stvarno loše. zašto je taj svijet pošao nizbrdo? Mnogo godina nisam nikako želio slušati odgovore kršćana na ova pitanja. sve što postoji. u stvari. jer se on osniva na tvrdnji da je svijet stvarno nepravedan. Kršćani vjeruju da je Bog zamislio i stvorio svijet onako kao što umjetnik stvara sliku ili skladatelj glazbu. sve što je Bog izmislio iz svoje glave. zašto se ja. a da je Bog stvarno dobar.” Jer. Kazat ćete: “Da. Vjerujem da sada uočavate kako prva razlika između panteizma i kršćanstva nosi sa sobom i drugu. Međutim. samo složen pokušaj da se izbjegne prihvatiti ono što je sasvim očito? Ali tada je iskrsnula druga nevolja. koji sam također dio tog besmisla. ako bih tako postupio. sve životinje i biljke. Morat ćete vjerovati da je Bog odvojen od svijeta te da je mnogo onoga što zamjećujemo u svijetu protiv njegove volje. mi to nikad ne bismo mogli otkriti — isto kao. reći će: “Kad biste to mogli pogledati iz božanskog ugla. ukoliko ne bi 41 . onda nećete moći govoriti na taj način. ukoliko nema predodžbu o tome kako izgleda ravna crta. suočen s problemom bolesti ili sirotinje. Moj dokaz protiv Boga svodio se na to da je svijet okrutan i nepravedan. jer nije vodena životinja. ne bi bilo ni Boga. da tako kažemo. S čime sam uspoređivao svijet kad sam ga nazvao nepravednim? Ako je sve tako loše i besmisleno. Panteisti obično vjeruju da Bog. suočen s problemom bolesti ili sirotinje. onda nećete moći govoriti na taj način. samo složen pokušaj da se izbjegne prihvatiti ono što je sasvim očito? Ali tada je iskrsnula druga nevolja. došao sam do saznanja da je jedan dio stvarnosti — naime moja predodžba o pravdi — sasvim smislena. a ne samo da ne ispunjava moja osobna očekivanja. Morat ćete vjerovati da je Bog odvojen od svijeta te da je mnogo onoga što zamjećujemo u svijetu protiv njegove volje. kako sam uopće došao do zamisli o pravdi i nepravdi? Čovjek nikad neće crtu nazvati savinutom. Slikar nije isto što i slika i on ne umire ako uništimo njegovo djelo. a da je Bog stvarno dobar. Zastupnici drugog stava su Židovi. koji sam također dio tog besmisla. Ako razliku između dobra i zla ne uzimate sasvim ozbiljno. muslimani i kršćani. Naravno. Ako je dobri Bog stvorio svijet. Uporedo s ovom velikom razlikom između panteizma i kršćanskog poimanja Boga obično ide i druga razlika. mogao bih se odreći svoje zamisli o pravdi.” No.” Kršćanin bi rekao: “Ne lupetaj gluposti. Vjerujem da sada uočavate kako prva razlika između panteizma i kršćanstva nosi sa sobom i drugu. upravo prilikom pokušaja da dokažem kako Bog ne postoji. Moj dokaz protiv Boga svodio se na to da je svijet okrutan i nepravedan. tada je lako reći kako je sve što postoji dio Boga. reći će: “Kad biste to mogli pogledati iz božanskog ugla. Međutim. tada je lako reći kako je sve što postoji dio Boga. No.” Kršćanin bi rekao: “Ne lupetaj gluposti. bez obzira na to koliko njihovi dokazi bili uvjerljivi. Panteist. u stvari. Činilo mi se da je mnogo jednostavnije i lakše kazati da svijet nije stvorila nikakva razumna sila. sve životinje i biljke. boje i okuse. Iz toga slijedi da je ateizam suviše jednostavan. drugim riječima. Naravno. Zar nisu ti dokazi. Riba se ne osjeća mokrom. dio Boga. kako je cjelokupna stvarnost besmislena. Panteist. Kad bi čitav svemir bio besmislen.i hindusi. tada bi propao i moj dokaz protiv Boga. Dakle. zašto se ja. bez obzira na to koliko njihovi dokazi bili uvjerljivi.

S takvim ljudima treba biti oprezan. naude kršćanstvu. Stol za kojim sjedim izgleda posve jednostavan. upućeni ljudi. Koliko ja shvaćam. itd. međutim. ona predstavlja njegovu riječ nama upućenu. Spomenut ću još jedno gledište koje je također vrlo jednostavno. bilo bi prirodno razmisliti da su zamišljeni tako da pristaju jedno drugome — da su. Kada. nije očita. te Bog. a ono tvrdi da Bog postoji na nebu. već prečesto i čudnovata. ako to ne želite — a suvremeni svijet obično ne želi biti zaostao — ako želite ići dalje i pronaći Što se stvarno događa — tada se morate pripremiti za nešto teže. tada je glupo žaliti se da to više nije jednostavno.postojalo svjetlo. jer je jednostavnost tako lijepa. zamolite znanstvenika da vam kaže od čega je napravljen — da vam priča o atomima. recimo. Ukoliko vas zadovoljava da se tu zaustavite. tada će prigovoriti da im se od toga vrti u glavi. Najezda U redu. uvijek je drukčija nego što očekujete. o svjetlosnim valovima koji se od njega odbijaju i udaraju u pozadinu našeg oka. ateizam je suviše jednostavan. obratite pažnju na izraz Bog koji pojednostavljuje religiju — kao da je religiju Bog izumio. kako djeluju na vidni živac i što on stvara u mozgu — vidjet ćete da vas pojam koji nazivamo vidjeti stol stavlja u nedoumicu koju ćete teško razriješiti. prave stvari nisu jednostavne. Ako težimo za nečim složenijim. Ono izostavlja sva ona teška i jezovita učenja o grijehu. Ja ga zovem razvodnjeno kršćanstvo. Kad im pokušate razložiti kršćanstvo na način kako ga shvaćaju odrasli. Ona nije uredna. Na kraju krajeva. događa da ljudi koji nisu glupi. Takvi primaju kršćanstvo koje je za šestogodišnje dijete i tada ga napadaju. na primjer. jednako udaljeni ili da se ta udaljenost 42 43 . Mališan koji izgovara svoju djetinju molitvu izgleda jednostavno. premda tako izgledaju. nikad ne bismo znali da smo u tami. Također. sasvim bi sigurno religiju učinio jednostavnijom. prihvaćaju ovakvo glupo razmišljanje te svjesno ili ne. 2. pa ćete s njima samo protratiti vrijeme. jer su oni spremni svaki čas mijenjati temu razgovora. paklu. shvatimo da se Zemlja i planeti okreću oko Sunca. No. ako postoji. stvarnost nije samo složena. Nije dobro tražiti da religija bude jednostavna. No. sve je u redu. Obje ove filozofije su djetinjaste. Tama bi bila besmislena. u kojoj nam govori o stanovitim nepromjenjivim značajkama svoje naravi. Često se. da je sve u redu i da se ne treba ni o čemu brinuti. pa prema tome niti bića s očima. da je sve to suviše složeno. vragu i otkupljenju.

međutim. bez obzira na to koja nam se od njih više sviđa ili što misli o sebi. Ono se ponaša vrlo čudno. Sadizam smo nazvali opasnom izopačenošću. Meni se osobno čini da je dualizam. samo opstoji — zlo je iskvareno dobro. nećemo sresti nikoga tko bi zlo volio samo zato jer je ono zlo. što to pokušavamo ostvariti na krivi način ili to želimo imati u neumjerenim količinama. dočim druga cijeni ljubav i milosrđe. Čovjek može biti dobar radi samog dobra. a druga stvarno zla. Ali. bez stvarnog razloga. mjerilo ili pravilo o dobru s kojim jedna sila stoji u skladu. na primjer novac. moć ili sigurnost. nikada nećemo doznati kakvo je normalno ponašanje. Dakle. zlo ne može uspjeti čak niti u svojoj zloći. Znači. od dvije sile koje po dualističkom gledanju vladaju svijetom. neka čak četiri. rješenje još manje. ali ne može biti zao samo poradi zla. neka nemaju ni jedan. daleko iznad svake sile. novac i sigurnost nije loše. ono nije takvo kao da bi ga bilo tko izmislio. i koja zlo 45 . Kad bi biti dobar značilo prikloniti se strani 44 koja nam se trenutno sviđa. no u kojem mi ljudi živimo. Tada je to mjerilo kojim sve prosuđujemo. pa im okrutnost pričinja čulno zadovoljstvo ili pak žele okrutnošću nešto drugo postići. Drugo gledište zove se dualizam — vjerovanje da u pozadini svega stoje dvije jednake i međusobno potpuno nezavisne sile. Međutim. nije okrutan stoga što je okrutnost loša. od kojih je jedna dobra a druga loša. samo stoga jer zna da je ljubaznost ispravna. a druga ne. neka dva. jedna je stvarno dobra. Međutim. Prvo od njih je kršćansko gledište koje smatra da je ovo dobar svijet koji je krenuo nizbrdo. Svaka pak podupire svoje stajalište. Najbliža takvom stavu bila bi okrutnost. što mislimo time kad jednu silu zovemo dobrom. konačnom Bogu. nešto o čemu se obično ne može nagađati. To je jedan od razloga zašto vjerujem u kršćanstvo — ono je religija kod koje nema nagađanja. a onu drugu lošom. postići moć.redovito povećava ili da su svi iste veličine ili da se s udaljenošću od Sunca povećavaju i smanjuju. no koji. međutim. ovaj svijet je bojište na kojem te dvije sile neprestano ratuju. Vjerojatno svaka sebe smatra dobrom. pivo više sviđa od vina) ili pak želimo kazati da jedna od njih griješi. Osim toga. Ostavimo stoga sve te djetinjaste filozofije — sve jednostavne odgovore. ili biće koje ga je stvorilo. tada uopće ne možemo govoriti o dobru i zlu — jer dobro znači nešto za što se trebamo odlučiti bez obzira na to da li nam se to u datom trenutku sviđa ili ne. Svakako. tada zla sila mora biti biće koje cijeni zlo radi samog zla. najpoštenije i najrazboritije vjerovanje koje postoji na tržištu. Ovo se može i drukčije izreći. Iz toga slijedi da je sila zla. Ni jedna od njih nije stvorila drugu. koju dualizam drži jednako moćnom kao i silu dobra. ne želim time kazati da su takvi ljudi beznadno pokvareni — samo hoću reći da pokvarenost. jer znamo kako izgleda normalno ponašanje. Zlo je u tome. Samo dva gledišta uzimaju u obzir sve činjenice. Stvarnost je. kad se smatra dobrom. Problem nije jednostavan. Prema tome. svjesni njegovih nedostataka. Dobro. Ako je dualističko gledanje ispravno. U stvarnosti. još uvijek čuva uspomenu na ono kakav je trebao biti. tada takvo dobro ne bi zasluživalo da se zove dobrim. U čemu je problem? On je u svijetu u kojem postoji mnogo lošeg i očito besmislenog. ono bi dakle bilo stvarni Bog. znači da je jedna od njih u ispravnom. baš kao i stvarnost. zapravo. Može se pokazati ljubazan i onda kad mu nije do ljubaznosti. Drugim riječima. da se tako izrazimo. predstavlja ostvarivanje dobra na krivi način. da bismo mogli govoriti o njenoj izopačenosti. a drugu zlom? To može značiti samo dvije stvari — da nam se jedna sviđa više od druge (kao što nam se. izopačeni. kad je pažljivije razmotrimo. oko sebe ima prsten. već zato jer mu to pričinja zadovoljstvo ili donosi korist. Nitko. Jedna od njih voli mržnju i okrutnost. Ali. ako se samo pukim slučajem odlučimo na prvu. Najprije moramo imati predodžbu o normalnoj spolnosti. neka ta nebeska tijela imaju po jedan mjesec. Pretpostavlja se da su te dvije sile — duh ili bog dobra i zla — sasvim nezavisne jedna od druge. čim to utvrdite. na isti način kao što je dobro uspješno u svojoj dobroti. Dakle. a druga u pogrešnom odnosu prema stvarnom. da bi se moglo pokvariti. Naravno. Prema tome. recimo. unatoč tome. ima jednu nevolju. kad mu to ne pričinja nikakvo zadovoljstvo. Ali u stvarnom životu ljudi su okrutni iz dva razloga — ili zato što su sadisti. One oduvijek postoje. izgledalo bi nam da smo ga sami izmislili. A ipak ne nalazimo nikakva vidljiva uzroka ili razloga u veličini ili udaljenosti. Ono na što smo mislili nazvavši ih dobrom i zlom silom. ni jedna od njih nema više prava da se smatra bogom druge sile. to jest. ako polazimo od izopačenosti. Kad bi ono nudilo svijet kakav smo oduvijek očekivali. dovodite na pozornicu nešto treće uz već spomenute dvije sile— neki zakon. a jedno pak. nešto mora biti najprije dobro. Nju možemo procijeniti zato. poslije kršćanstva.

No. a nikako izvorna pojava. Zlo je dio svijeta sile dobra. nego govori da je to građanski rat. postojanje. razum i volja sami su po sebi dobri. Počinjete li sada shvaćati zašto kršćanstvo oduvijek tvrdi da je đavao pali anđeo? To nije samo priča za malu djecu. mnogo bliže dualizmu nego što ljudi misle. dobar izgled. Znam da bi me netko rado upitao: “Da nas možda ne namjeravate ponovno upoznavati s našim starim znancem — đavolom — s onim rogatim?” Ne vidim kakve veze ima današnjica s time. namjera46 vam vas ponovno upoznati s njim”. dolazimo zapravo slušati poruku našeg saveznika. ona mora željeti dobro koje ostvaruje na pogrešan način. računajući s našom taštinom. mora imati poriva koji su izvorno dobri. bolesti i grijeha. imat će prilike za to. moj odgovor bi svakako glasio: “Da. samo po sebi je dobro — odlučnost. a poslije se izopačila.cijeni na isti način kao i sila dobra dobrotu — najobičnija utvara. A ako je tako. te da je ona izvorno bila dobra. Tu se radi o shvaćanju činjenice da je zlo nametnik. Prema tome. ako je nešto loše. i kako nas poziva da uzmemo udjela u otporu. tada ne može biti govora o nezavisnosti. da bi ih mogla izopačiti. tada ono ne može imati želju za dobrim niti dobre porive koje bi moglo izopačiti. kopita i rogovi đavla me ne zanimaju. Kažimo to jednostavnije. Međutim. Da li će mu se to sviđati ili ne — to je već drugo pitanje. lijenošću i intelektualnim snobizmom. njega je stvorila ili ona ili neka sila koja je iznad njih obje. Kršćanstvo govori o tome kako je pravedni kralj došao. moram priznati da je stvarno kršćanstvo (dakle ne ono razvodnjeno). Kad sam prvi put ozbiljno pročitao Novi zavjet. nema stvarnog temelja. 47 . primilo je od dobra. kršćanstvo ne misli da je to rat dviju nezavisnih sila. Zbog toga dualizam u svojem užem smislu. ovaj svijet je područje koje je zauzeo neprijatelj. imati razum i volju. u izvjesnom smislu. uvelike me je začudilo što on toliko mnogo govori o sili mraka u ovom svijetu — o moćnom zloduhu za kojeg se držalo da postoji u osnovi smrti. Unatoč tome. Kad odlazimo u crkvu. Da bi bila zla. Ne tvrdim da znam kako on izgleda — ukoliko ga netko želi bolje upoznati. Međutim. Moć kojom se zlo održava. Oboje mora dobivati od sile dobra. Razlika je u tome što kršćanstvo smatra da je tu silu stvorio Bog. Kršćanstvo i dualizam se slažu da je svijet u stanju rata. Dakle. No. pa i samo postojanje. Neprijatelj. Da bi sila mogla biti zla. pokušava nas spriječiti u toj nakani. mora posuđivati ili krasti od svojeg protivnika. pobuna i da mi živimo u prostoru i vremenu kojeg su zaposjeli pobunjenici. ona mora postojati. Osim toga. mogli bismo reći prerušen. Sve ono što zlu čovjeku omogućuje da učini neko zlo. pamet. ona ih mora dobivati od sile dobra — dakle čak i da bi bila zla.

onda je isto tako slobodno da bude zlo. tintarnicu i francusku gramatiku. Bog je stvorio bića koja imaju slobodnu volju. Svijet automata. iako čini zlo mogućim. vjeruju da se sila zla samozvano nametnula čovječanstvu kao knez ovoga svijeta. Pa zašto je onda Bog dao stvorenjima slobodnu volju? Zato. Bog je znao što će se dogoditi ako se slobodna volja zloupotrijebi — očito je vjerovao da vrijedi pokušati. Ako nije. Ako jest. nije teško razumjeti kako nešto na jedan određeni način može biti u skladu s nečijom voljom. 48 49 . Naravno. istovremeno jedina omogućuje da postoji ljubav. To je razlog zašto ljudska bića moraju biti slobodna. Da li je ovakvo stanje u skladu s Božjom voljom ili nije. dobrota i radost. Naravno. Možda se u tome ne bismo rado složili s njim. Zapanjujuća mogućnost izbora Kršćani. To je protiv njene volje. Morate sami naučiti održavati je urednom!” Jedne večeri uđe majka u sobu i nađe u kaminu medu. vrijedne tog naziva. Ja takvo nešto ne mogu zamisliti. ne bi vrijedilo ni stvoriti.3. to za sobom povlači niz pitanja. škole i uređenja. upitat ćemo se kako se može dogoditi da je nešto protiv volje Bića koje posjeduje apsolutnu moć? Međutim. ali bez mogućnosti da se skrene na krivi put. svijet bića koja bi radila kao strojevi. Majka razumno postupa kada kaže svojoj djeci: “Neću vas tjerati da svakog dana spremate svoju sobu. Postoji teškoća kod neslaganja s Bogom. sreća je koja dolazi od našeg slobodnog i dobrovoljnog sjedinjenja s njime i jednih s drugima u ushitu ljubavi i radosti. s druge strane. Sreća koju je Bog namijenio svojim višim stvorenjima. Često se ne radi ono što je ostavljeno da se uradi dobrovoljno. Upravo je slobodna volja ono što čini zlo mogućim. Isto je tako i kod svake organizacije. a ne na drugi. a s time se ne može usporediti ni najžešća ljubav između muškarca i žene. baš njezina volja dala je djeci slobodu da budu neuredna. No. To nije ono što smo željeli. Možda netko misli da možete biti slobodni. možemo reći da je to čudan Bog. jer slobodna volja. dakle. Vjerojatno je isto i u svemiru. To znači stvorenja koja mogu ići pravim ili krivim putem. Ona bi svakako više voljela da su njena djeca uredna. Ako je nešto slobodno da bude dobro. ali to je omogućila slobodna volja.

On je izvor iz kojeg dolazi sva naša snaga razumijevanje i mišljenje. Ne možemo mi biti u pravu, a on u krivu, isto kao što se rijeka ne može popeti iznad svojeg izvora. Kad se svađamo s njime, svađamo se s onime koji nas čini kadrim da se uopće možemo svađati — to je kao da režemo granu na kojoj sjedimo. Ako Bog ovo ratno stanje, koje vlada u svemiru, smatra da je cijena koju vrijedi platiti za slobodnu volju, to jest, da stvori živi svijet u kojem možemo činiti stvarno dobro ili stvarno zlo, svijet u kojem se nešto uistinu važno može dogoditi, a ne svijet koji se poput lutke pokreće samo kad on vuče konce — dakle, u tom slučaju i mi možemo smatrati da je tu cijenu vrijedno platiti. Ako smo ovo razumjeli, vidjet ćemo da je glupo upitati: “Zašto je Bog uopće stvorio bića tako loše građe, da su se odmah pokvarila?” Ukoliko je građa od koje je biće načinjeno bolja, utoliko je ono pametnije, jače, slobodnije — dakle, utoliko će biti bolje pođe li pravim putem,odnosno gore ako odabere krivi put. Krava ne može biti ni posebno dobra ni posebno loša, pas može biti bolji ili gori, prosječan čovjek može u još većoj mjeri biti bolji ili gori, dočim nadčovječni duh može biti najbolji ili najgori od svega ostalog. Kako je mračna sila pogriješila? Bez sumnje na ovo pitanje ne možemo dati siguran odgovor. Ovdje nam međutim, može pomoći jedna razumna (i tradicionalna) pretpostavka, koja se temelji na našem iskustvu o izopačenosti. Samim time što posjedujemo osobnost, postoji mogućnost da sebe stavimo na prvo mjesto — da poželimo biti središte oko kojeg se sve vrti — zapravo, da zaželimo biti Bog. U tome se sastoji grijeh Sotone, kojeg je on kasnije prenio na čovječanstvo. Ima ih koji vjeruju da je čovjekov pad morao imati neke veze sa spolnošću, no to je sasvim pogrešno. (Knjiga Postanka daje nam naslutiti da je određena spolna izopačenost nastupila nakon čovjekova pada, ona je posljedica, a ne uzrok pada.) Sotona nas je još od vremena naših davnih predaka pokušao uvjeriti da bismo mogli biti poput bogova — osamostaliti se kao da smo sami sebe stvorili, da bismo mogli biti svoji gospodari, sretni i izvan Boga, nezavisni od njega. Iz ovog beznadnog pokušaja proizašlo je gotovo sve što nazivamo ljudskom povijesti — novac, siromaštvo, častoljublje, rat, bludniš-tvo, društvene klase, carstva, ropstvo — dugačka i strašna priča o čovjeku koji pokušava pronaći sreću negdje drugdje a ne u Bogu. Razlog zbog kojeg u tome ne može uspjeti je slijedeći: nas je stvorio
50

Bog — stvorio nas je kao što čovjek stvara stroj. Automobil je načinjen tako da ga pokreće određeno gorivo i neće se pokrenuti osim pomoću tog goriva. Bog je zamislio da on sam pokreće ljudski stroj. Naše duše su zamišljene tako da troše njega kao gorivo ili hranu, koja je samo njima namijenjena. U tome ga ničim ne možemo zamijeniti. Zato nema smisla tražiti od Boga da nas usreći na naš način, kako se ne bismo opterećivali religijom. Bog nam ne može dati sreću i mir izvan njega samoga, jer tamo nema sreće. U tome je ključ za razumijevanje povijesti. Troše se neizmjerne količine energije, grade se civilizacije, donose se savršeni zakoni — no svaki put nešto krene nizbrdo. Neki čudni, sudbonosni vjetar uvijek izgura na površinu sebične ili okrutne ljude, pa sve sklizne natrag u bijedu i ruševinu. Rekli bismo — motor trokira. Kao da izvrsno starta, a onda nakon nekoliko metara stane — pokušavaju ga pokrenuti krivim gorivom. Nešto slično je Sotona učinio nama ljudima. A što je Bog učinio? Prije svega, ostavio nam je savjest, osjećaj za dobro i zlo. Kroz čitavu povijest nailazimo na ljude koji su pokušavali (neki od njih izuzetno predano) živjeti u skladu sa svojom savješću. Nitko do sada još nije u tome potpuno uspio. Drugo, poslao je ljudima ono što bih ja nazvao lijepim snovima — čudnovate priče koje u ovom ili onom obliku nalazimo u gotovo svakoj poganskoj religiji, a koje nam govore o nekom bogu koji poslije smrti ponovno uskrsava, dajući, na neki način, svojom smrću novi život ljudima. Treće, izabrao je određen narod kojem je tijekom nekoliko stoljeća govorio kakav je on Bog — da postoji samo jedan Bog i da mu je veoma stalo do ispravnog ponašanja. Taj narod bili su Zidovi, a Stari zavjet opisuje kako je Bog s njima govorio. A onda dolazi zapanjujući događaj. Među tim Židovima iznenada se pojavio čovjek koji posvuda govori da je on sam Bog. Tvrdi da oprašta grijehe. Za sebe govori da postoji oduvijek. Tvrdi da će na kraju vremena suditi svijetu. Kod panteista, Indijaca na primjer, svatko može reći za sebe da je dio Boga, da je jedno s Bogom — u tome nema ničeg čudnog. Ovaj čovjek, međutim, jer je bio Židov, nije mogao govoriti o takvom Bogu. U njihovom jeziku Bog je označavao biće izvan svijeta koje bi ga stvorilo, i koje je neizmjerno različito od svega postojećeg. Prema tome, uvidjet ćete da su riječi toga čovjeka bile nevjerojatnije od svega dotada izrečenog.
51

Jedan dio njegovih tvrdnji lako bi mogao ostati nezamijećen, jer smo slično već toliko puta čuli, više ne znamo što to znači. Mislim na one o oproštenju grijeha — svih grijeha. Ukoliko onaj koji tako govori nije Bog, tada je to u tolikoj mjeri protivno zdravom razumu da je naprosto smiješno. Mi možemo razumjeti da je čovjek kadar oprostiti uvredu koja mu je nanesena. Vi mi stanete na nogu ili ukradete novac i ja vam oprostim. No, što ćemo s čovjekom kojeg nitko nije opljačkao niti mu stao na nogu, ali koji govori da vam oprašta što ste stali na nogu vašem susjedu ili što ste nekog opljačkali? Najblaža ocjena takvog ponašanja bila bi da je to krajnja glupost. Isus je baš tako postupao. Govorio je ljudima da su im grijesi oprošteni — nije čekao da ispita mišljenje onih koji su tim grijesima bili povrijeđeni. Bez oklijevanja se ponaša kao da je on sam povrijeđena strana. Sve bi to imalo nekog smisla jedino u slučaju, kad bi on stvarno bio Bog čiji se zakoni krše i čiju ljubav svaki pojedini grijeh pozlijeđuje. Da je to rekao netko drugi a ne sam Bog, mogli bismo to smatrati budalaštinom i umišljenošću, bez premca u povijesti. Međutim, (a to je vrlo čudno i značajno), čak se ni njegovi neprijatelji, kad pročitaju Evanđelje, ne mogu oteti dojmu da to uopće nije glupost i taština. Još manje to može čitatelj, koji nije opterećen predrasudama. Krist kaže za sebe da je ponizan i blag i mi mu vjerujemo, ne uočavajući da ukoliko je on samo čovjek, nekim njegovim riječima ne bismo mogli pripisati poniznost i blagost. Ovdje, zapravo, pokušavam upozoriti na veliku glupost koju često čujemo od onih koji govore: “Spreman sam prihvatiti Krista kao velikog moralnog učitelja, ali ne prihvaćam njegovu tvrdnju da je on Bog.” Tako nešto ne bismo nikako smjeli reći. Čovjek koji bi bio samo čovjek i rekao ono što je govorio Isus, ne bi bio nikakav veliki moralni učitelj. Bio bi ili luđak — na duševnoj razini čovjeka koji za sebe kaže da je tvrdo kuhano jaje — ili bi pak bio sam pakleni đavao. Morate se odlučiti. Ili je taj čovjek bio i ostao Božji Sin ili je bio luđak, a možda i nešto gore. Možete ga nazvati budalom, možete ga pljuvati i ubiti ga, jer držite da je zloduh, i treće, možete pasti pred njegove noge i nazvati ga Gospodinom i Bogom. No, nemojte dolaziti s takvom pokroviteljskom glupošću tvrdeći da je on bio veliki moralni učitelj. On nam tu mogućnost nije ostavio. To mu nije bila nakana.

4. Savršeni pokajnik
Suočeni smo, dakle, sa zastrašujućom mogućnosti izbora. Ili je ovaj čovjek, o kojem je riječ, bio (i ostao) ono što je za sebe tvrdio, ili je luđak, a možda i nešto gore. Čini mi se da je posve očito kako nije bio ni luđak ni đavao. Dosljedno tome, koliko god čudno, zastrašujuće ili nemoguće izgledalo, moram prihvatiti činjenicu da je on bio i jest Bog. Bog se iskrcao na ovaj svijet, kojeg je zauzeo neprijatelj — iskrcao se u ljudskom obliku. Kakva je bila svrha njegova iskrcavanja? Došao je poučavati, reći ćete. Međutim, čim počnemo čitati Novi zavjet, ili koji drugi kršćanski zapis, vidjet ćemo da oni govore o nečem sasvim drugom — o njegovoj smrti i uskrsnuću. Očito je da kršćani smatraju baš to najglavnijim dijelom cijele priče. Vjeruju da je Bog došao na svijet uglavnom zato da trpi i da bude ubijen. Prije nego što sam postao kršćanin, imao sam dojam da kršćani moraju vjerovati u jednu sasvim osobitu teoriju koja je objašnjavala svrhu ove smrti. Prema toj teoriji, Bog je nakanio kazniti ljude zato što su ovi dezertirali i pridružili se Velikom Pobunjeniku, no Krist se dobrovoljno ponudio da bude kažnjen umjesto njih, pa je Bog ljudima oprostio. Moram priznati da mi ova teorija baš ne izgleda nemoralna i glupa kao što mi je izgledala dok još nisam bio kršćanin. No, nije to ono najhitnije što vam želim kazati. Tek sam kasnije shvatio da ni jedna teorija sama po sebi ne sačinjava kršćanstvo. Glavno kršćansko vjerovanje svodi se na to da nas je Kristova smrt na neki način pomirila s Bogom — omogućila nam da sve počnemo iznova. Teorije koje pokušavaju objasniti na koji način je to postignuto sasvim su druga stvar. Njih ima mnogo. Svi kršćani se pak slažu da je Kristova smrt u tome bila djelotvorna. Reći ću vam kako ja na to gledam. Svi znamo da će umornu i gladnu čovjeku pomoći dobar obrok. Suvremena teorija ishrane, sa svojim vitaminima i bjelančevinama, nešto je sasvim drugo. Ljudi su uzimali hranu i poslije se izvrsno osjećali, daleko ranije no što se uopće čulo za teorije o ishrani. Ako se ikad dogodi da se takve teorije odbace, ljudi će jednako jesti kada ogladne. Teorije koje govore o Kristovoj smrti nisu kršćanstvo — one samo objašnjavaju na koji je način Kristova smrt djelotvorna. Među kršćanima postoje stanovite razlike u pogledu važnosti ovih teorija. Anglikanska crkva, kojoj ja pripadam, ne tvrdi
53

52

ni za jednu od njih da je ispravna. Rimokatolička pak, ide nešto dalje. Meni se, međutim, čini da je sam događaj daleko značajniji od svih objašnjenja koja nude teolozi — mislim da i sami moraju priznati da ni jedno ne može u potpunosti odgovarati stvarnosti. Ali, kao što rekoh u predgovoru ovoj knjizi, ja sam samo laik i nastavimo li dalje ovim pravcem, otišli bismo predaleko. Mogu vam reći samo kako ja osobno gledam na ovaj problem. Moje je mišljenje, da se od nas ne traži da prihvatimo teorije same po sebi. Mnogi su vjerojatno čitali Jeansa ili Eddingtona. Kad žele objasniti atom ili nešto slično, tada ga opisuju tako da možete lako steći mentalnu predodžbu o tome. Međutim, nakon toga vas upozoravaju da u tu predodžbu znanstvenici zapravo ne vjeruju. Znanstvenici vjeruju, recimo, u matematičke formule. Predodžbe samo pomažu da bolje shvatimo formule. One ne predstavljaju istinu na onaj način na koji to čini formula. Predodžbe nisu stvarnost, već više ili manje njoj nalik. One samo pomažu da nešto bolje shvatimo — ukoliko ne pomažu, bolje ih odbacimo. Sama se stvar pak, ne može naslikati — ona se može izraziti samo matematički. I mi imamo isti problem. Vjerujemo da Kristova smrt predstavlja onu povijesnu točku kad nam se nešto potpuno nezamislivo, izvan našega svijeta ukazuje kao stvarnost u našem svijetu. Ako ne možemo predočiti čak ni atome od kojih je sagrađen naš svijet, kako bismo mogli predočiti nešto takva? U stvari, kad bismo tu smrt mogli potpuno razumjeti, tada ona više ne bi bila ono za što se izdaje — nepojmljiva, nestvarna, nešto s onu stranu prirode, na koju se ta činjenica obara poput munje. Možda ćete se upitati kakva korist od toga, kada ništa ne razumijemo. Na to je lako odgovoriti. Čovjek pojede svoj ručak, a da ni ne zna kako izgleda proces iskorištavanja hrane u tijelu. On isto tako može prihvatiti ono što je Krist učinio, a da ne zna način na koji to djeluje. Uostalom, sve dok to ne prihvati, neće ni saznati kako djeluje. Rečeno nam je da je Krist ubijen radi nas, da je njegova smrt oprala naše grijehe, te da je svojom smrti pobijedio samu smrt. To je formula. To je kršćanstvo. U to se mora vjerovati. Svaka teorija kojom pokušavamo objasniti način na koji je Krist svojom smrću uklonio naše grijehe i pobijedio samu smrt, po mojem je mišljenju od drugorazredne važnosti — tek puki dijagram, koji možemo zanemariti ukoliko nam ne pomaže u razumijevanju bitnoga. Čak ako nam i pomaže, ne smijemo taj dijagram poistovjetiti s onim što on prikazuje. Ipak, vrijedi razmotriti
54

neke od tih teorija. Najraširenija je ona koju sam ranije spomenuo — koja govori da nam je oprošteno zato što je Krist dobrovoljno prihvatio da bude kažnjen umjesto nas. Ova teorija je na prvi pogled veoma glupa. Ako je Bog bio spreman da nam oprosti, zašto onda to nije učinio? I kakvog smisla ima kažnjavati nevina čovjeka umjesto nas? Koliko ja vidim, to je bez svrhe, ukoliko mislimo na kaznu u policijsko-sudbenom smislu. S druge strane, ako se radi o dugu, to ima smisla, jer netko tko ima nešto gotovine platit će za onoga koji je nema. Ili ako uzmemo plaćanje globe, ne kao kažnjavanje, već u širem smislu, na primjer kod nadoknade štete, tada je sasvim prirodno da će čovjeka iz nevolje izvući njegov najbolji prijatelj. Dakle, u kakvu je to stupicu upao čovjek? Pokušao se osamostaliti, ponašati kao da pripada samom sebi. Drugim riječima, posrnuli čovjek nije nesavršeno biće koje bi trebalo usavršiti — on je pobunjenik koji mora položiti oružje. Jedini način da se izvuče iz stupice jest u tome da položi oružje, da se preda, ispriča, shvati da je krenuo krivim putem i da se pripremi za novi početak. Ovaj čin predaje, ovo vraćanje unatrag, to je ono što kršćani nazivaju pokajanjem. Moram vam reći, da pokajanje uopće nije zabavno. Ono je mnogo teže od posipavanja pepelom. Pokajati se znači odviknuti se od uobraženosti i samovolje koje smo vježbali tisućama godina. To znači ubiti dio sebe, u određenom smislu čak umrijeti. Ustvari, pokajati se može samo dobar čovjek. Ovdje nailazimo na problem — loš čovjek bi se trebao pokajati, a samo dobar čovjek to može savršeno učiniti. Što smo gori, pokajanje nam je potrebnije, ali i teže izvedivo. Jedino savršen čovjek mogao bi se savršeno pokajati, međutim, njemu to ne bi bilo potrebno. Važno je znati da ovo pokajanje, to jest svjesno potčinjavanje, ponižavanje i, da kažem, umiranje, Bog od nas ne traži prije nego nas vrati na pravi put, čega nas može osloboditi ako želi — to je samo opis našeg povratka njemu. Ako od Boga tražite da vas vrati na početak bez toga, tada od njega tražite da vas vrati bez da krenete natrag. To ne može biti. Dakle, kroz sve to ipak moramo proći. Međutim, ono isto zlo u nama, koje je uzrok potrebe za pokajanjem, čini nas nesposobnim da to učinimo. Možemo li se pokajati ako nam Bog u tome pomogne? Možemo, ali što podrazumijevamo pod Božjom pomoći? Bog, da tako kažem, u nas usađuje dio sama sebe, daje nam dio svoje moći
55

Ona bi se mogla odreći svoje volje. stopi s Božjom naravi u jednoj osobi — u tom bi nam slučaju ta osoba mogla pomoći. jer je ono kap u oceanu njegova razuma. ona bi sve to mogla učiniti savršeno. ne može umrijeti ukoliko ne postane čovjek. U tom smislu. sada trebamo Božju pomoć da bismo učinili nešto što Bog po svojoj naravi nikad ne čini — da bismo se predali. vodi nas za ruku dok to činimo. taj prigovor stoji — ali samo kao dokaz površnosti onih koji tako misle. da se 56 utapljam u rijeci i čovjek koji stoji na obali pruža mi ruku da mi spasi život. međutim. A on. to je samo slika koju ne smijete poistovjetiti sa stvarnošću koju ona predstavlja — ako vam ne pomaže. mi ne možemo sudjelovati u Božjem umiranju ako on sam ne umre. savršena smrt — nisu bili lakši Isusu zato što je bio Bog. patili. to bi bio vrlo neobičan razlog da ga ne prihvatimo. Mogla bi patiti i umrijeti. umrli. mogao lako podnijeti patnje i smrt.rasuđivanja po kojoj i mi rasuđujemo. povikati: “Ne nije to pošteno. Zapamtite. tada je odbacite. nema nepoštene prednosti) — nikad ne bi napredovalo u pisanju. Međutim. jer vi pišete. Učitelj može učiti dijete pisati. uopće ne bi trebao patiti. On nam može dati samo ono što ima — a ono čega nema u njegovoj naravi ne može nam dati. S druge strane. uzmemo udjela u Božjem umiranju. Da li bih trebao. savršena patnja. ako je bio Bog kao što je bio i čovjek. Kad bi ga dijete odbilo zato što je to starijima lako. jer je odrastao i zna pisati. ako želite — jest jedini način pomoću kojeg mogu biti spašen. na put. Na nesreću. s druge strane. jer bi istovremeno bila i Bog. Od koga ćete tražiti ako ne od nekoga tko je jači od vas? Tako ja gledam na ono što kršćani zovu otkupljenje. premda. Ti si u prednosti! Ti stojiš na obali!” Ta prednost — nazovite je nepoštenom. Mi ljubimo i rasuđujemo jer Bog ljubi i rasuđuje. ulije u nas dio svoje ljubavi po kojoj se i mi međusobno ljubimo. Da nismo posrnuli. već su bile moguće jedino zato što je on bio Bog. Bog sam u svojoj naravi nikad nije kročio. jer one za njega nisu predstavljale isto što i za druge ljude. daveći se. ljudi. da se naša ljudska narav koja pati i umire. 57 . sve bi bilo mnogo lakše. on plaća naš dug. pati za nas. No. Naši napori u takvom umiranju bit će uspješni jedino ako mi. na kojem trebamo Boga kao vodiča. dok mene iznenađuje duboko nerazumijevanje koje stoji iza njega. Neki prigovaraju da je Isus. potčinili. Uzmimo npr. U određenom smislu. Savršeno potčinjavanje. Ali Bog to može učiniti samo ako postane čovjek. dijete piše. Netko drugi bi mogao s pravom osuditi nezahvalnost i neprimjerenost ovog prigovora. Naravno. Vi i ja možemo proći kroz takav proces jedino ako to Bog učini u nama. Kada dijete učite pisati. pretpostavimo da je Bog postao čovjek. sam po sebi. isto kao što uspijevamo u našem rasuđivanju samo zato. No. tada u svojoj ruci držite njegovu i pišete slova — dakle. Dakle. Sve to ne nalazimo u Božjoj naravi. i kad bi čekalo da ga nauči pisati neko drugo dijete koje ni samo ne zna pisati (dakle. jer bi bila čovjek. ta mu činjenica olakšava posao i zato može pomoći djetetu.

To su tri uobičajene metode. na neki način. Isto tako. međutim. Bog koji je to omogućio. misa. Novi život koji je počeo u njemu. Taj postupak nikako niste mogli predvidjeti. metodist. ako. a to je. do Edinburgha se može doći i brodom i avionom. Ja osobno. isti je onaj koji omogućava nastanak života u Kristu. sasvim dostatno za našu svrhu. On nas nije pitao za mišljenje kad je stvorio spolnost — također nas nije pitao u vezi ovog drugoga života. imat također udjela u njegovoj pobjedi nad smrću. neću time baviti. sudjelujemo u Kristovoj poniznosti i patnji. Ne kažem da nema posebnih slučajeva. a manje (razmjerno) o krštenju i pričesti. a nekom želite objasniti kako se stiže do Edinburgha. predao i ponizio — jer je bio čovjek. volio bi kad bih više govorio o vjerovanju. od naših roditelja i predaka i to bez našeg pristanka. kroz vrlo čudan postupak koji u sebi nosi zadovoljstvo. Neki moj prijatelj. Gospodnja večera. Praktičan zaključak Krist se savršeno predao i ponizio: savršeno — zato jer je bio Bog. vjerovanje i tajanstveni čin kojeg različiti kršćani zovu različitim imenima: sveta pričest. jer je postupak nastanka novog bića zaista čudan. Kršćani vjeruju da ćemo. treba biti usađen u nas. steći novi život nakon smrti i u njemu postati savršeni i potpuno sretni. kazat ćete mu kad idu vlakovi. Ako imate svega nekoliko minuta vremena. Svatko tko vas kani poučavati u kršćanskoj doktrini.5. To nam znači mnogo više od samog nastojanja da slijedimo njegovo učenje. kad kršćanin može biti kršćanin i bez jedne ili dviju od ovih stvari. u ovom trenutku. bol i opasnost. kad im to prvi put objasnimo. ne mogu razumjeti zašto bi ovo trebalo biti presudno kod 58 59 . Kako to postići? Sjetite se kako smo stekli stari život? Dobili smo ga od drugih. Zbog toga ih ne treba kriviti. reći će da je sve troje jednako važno. provedu mnogo vremena pokušavajući to zamisliti. Kršćanstvo tvrdi da je to već učinjeno. Mnogi. Ljudi se često pitaju kad će se po evoluciji razviti bića savršenija od čovjeka. Ja se. no vrijeme vam ne dopušta da mu sve to objašnjavate. U Kristu se pojavila nova vrst čovjeka. To su: krštenje. Za očekivati je da će i to biti vrlo čudno. kao djeca.Troje razvija Kristov život u nama. a moram priznati da o njima i ne znam dovoljno. jednostavno ne vjeruju. ne bih želio ulaziti u pitanje što je od ovo troje najbitnije. Neka djeca. Nemam vremena ulaziti u posebne slučajeve. Istina.

no Bog ne misli tako. Nisam ga vidio. bilo bi.uvođenja novog života u nas. već će nas učiniti dobrim zato što nas voli — baš kao što krov staklenika ne privlači sunčane zrake zato što je sjajan. pospješuje njegovo djelovanje. rana će za izvjesno vrijeme zacijeliti. Vjerujem da on postoji zato što su mi rekli ljudi u koje imam povjerenja. ne znači da će on uvijek postojati. koji nastoje da budu dobri. Stvarnost moramo prihvaćati onakvom kakva se pojavljuje — nema koristi od pričanja kakva bi ona trebala biti. Kršćani su Kristovo tijelo. već je sjajan zato što ga sunce obasjava. jednoj biološkoj ili nadbiološkoj činjenici. ne svode to samo na područje uma ili morala. atome. jer su oni koji su ih vidjeli ostavili o tome zabilješke — dakle. Rezanje prstiju. ukoliko on uopće postoji. Želio bih da je jedno posve jasno — kad kršćani kažu da u njima živi Krist. pridići se nakon svakog pada i započeti iznova. krvotok — zato što mu o tome govore znanstvenici. jer se Kristov život u njemu oporavlja i omogućuje mu da u stanovitom stupnju iskusi dobrovoljnu smrt koju je Krist podnio. dočim rana na mrtvom tijelu ne 60 zacijeljuje. reći ću vam zašto vjerujem da to jest tako. Povijesna je činjenica da je on svojim učenicima govorio da se život razvija na takav način. vjeruje njihovom autoritetu. stanice njegova tijela. on će to tijelo u velikoj mjeri održavati. ukoliko ne ulaže izvjestan napor da ga sačuva. međutim. time ne kažu da o Kristu samo razmišljaju ili ga oponašaju. Nitko ne može te činjenice dokazati pomoću čiste logike kao što dokazujemo u matematici. možemo ga se riješiti samoubojstvom. nije bio takav sam po sebi — on samo hrani i zaštićuje život koji nikad ne bi mogao steći svojim nastojanjima. To. ni najbolji kršćanin koji je ikad živio. uvijek moramo biti svjesni činjenice da ga ne stvaramo — samo održavamo život kojeg smo dobili od nekog drugog. Zbog toga se kršćanin nalazi u posve drukčijem položaju od ostalih. Devedeset devet posto vjerujete na temelju autoriteta. vjerujem na temelju njegova autoriteta. Nitko od nas nije bio svjedok povijesnog osvajanja Normana ili poraza španjolske armade. Drugim riječima. kao što neki zaziru od autoriteta na području religijske spoznaje — morao bi se pomiriti s time da će čitav život provesti u neznanju. Možda to unekoliko pojasnjuje problem. širenje jedne zamisli. vjerujemo na osnovi autoriteta. Zar nije strahovita nepravda što se ovaj novi život daje samo onima koji su čuli za Krista i koji su kadri u njega povjerovati? Bog nam. kako bi u nas usadio novi život. vjerovanje i svetu pričest kao nadomjestak naših nastojanja da budemo poput Krista. Oni se nadaju da će svojom dobrotom zadovoljiti Boga. ako vas brinu ljudi koji se drže po strani. Premda ne razumijem zašto bi to trebalo biti tako. Nema nikakve koristi pokušavati biti duhovniji od Boga. Već sam objasnio zašto je nužno vjerovati da je Isus bio (i ostao) Bog. Ako ga ranite. da smo mi njegovi prsti i mišići. ono se nakon ranjavanja može do stanovite granice oporaviti. Kršćanin drži da je dobro koje sam čini. Na sličan način i kršćanin može izgubiti svoj život u Kristu. Isto tako svaki kršćanin može pogriješiti. u 61 . Međutim. U svaku povijesnu tvrdnju vjerujemo na temelju nekog autoriteta. On je stvorio jelo. to je više nalik razvoju.Postoji još nešto što me je svojedobno vrlo zbunjivalo. da predstavljaju jedan tjelesni organizam kroz koji Krist djeluje. Život možemo izgubiti nepažnjom. Nemojte misliti da postavljam krštenje. Ako pak ne vjeruju u njega. međutim. On ne misli da će nas Bog voljeti zbog naše dobrote. Nesređenim razmišljanjem ne mogu dokazati da takav Bog postoji. Nemojte se prepasti riječi autoritet. Kada tvrde da su u Kristu ili da je Krist u njima. oni su organizam kroz koji on djeluje. tada se nadaju da će njihova dobrota naići na priznavanje drugih dobrih ljudi. Znamo da se nitko ne može spasiti osim po Kristu. Svaki dodatak tome tijelu. obredima kao što su krštenje i sveta pričest. to nije razlog da i sami ostanete po strani. jednostavno znači vjerovati stoga. Ja vjerujem da postoji New York. što bi trebalo očekivati od nje. To ne znači puko očitovanje. S druge strane opet. jer se tu radi o nekom u koga imamo povjerenja. Čovjek koji bi zazirao od autoriteta. Bog čovjeka nije zamislio samo kao duhovno biće. Vjerovati u nešto na temelju nečijeg autoriteta. On ju je i stvorio. Prirodni smo život dobili od roditelja. ali ne znamo da li su oni koji ga još ne poznaju isključeni iz tog spasenja. U te događaje vjerujemo jednostavno stoga. nego i tjelesnim. Time žele kazati da Krist stvarno djeluje kroz njih. no on se može pokajati. On nema ništa protiv materije. Nekom se to može učiniti prilično grubo i neduhovno. To objašnjava zašto se taj novi život ne širi samo čisto umnim djelovanjem kao što je vjera. neupućen čovjek ne bi nikada vidio vezu između stanovitog tjelesnog zadovoljstva i pojave novog ljudskog bića na svijetu. evoluciju. U međuvremenu. Običan čovjek vjeruje u Sunčev sustav. To je moguće zato. rezultat Kristova djelovanja u njemu. ukoliko se ne potrudimo da ga sačuvamo. Živo tijelo nije neranjivo. Sve dok u tijelu postoji naravni život. Zato Bog upotrebljava materijalne tvari poput kruha i vina. nije ništa rekao o tome kakve su njegove namjere. Iako ga održavamo i pazimo na nj.

Moguć je i ovaj prigovor — zašto Bog na ovaj svijet.najmanju ruku. kad se pred našim očima čitav svemir raspline kao san. ovog trenutka imamo priliku izabrati pravu stranu. Kad pisac kazališnog komada iziđe na pozornicu. koji to od njega već sada traže. Tada neće biti vrijeme biranja — shvatit ćemo koju smo stranu stvarno izabrali bez obzira na to da li smo bili svjesni tog izbora ili nismo. a nešto se drugo. kojeg je zauzeo neprijatelj. vjeruju da će se on jednom iskrcati u punoj snazi. On nam želi pružiti priliku da slobodno pređemo na njegovu stranu. nešto za nas toliko veličanstveno. danas. Sada. pa tek onda objavio da je na našoj strani. U svakom slučaju. dosad neviđeno otkrije pred nama. zašto osniva neku vrst tajnog udruženja kako bi uništio đavola? Zašto se ne iskrca u punoj snazi. i kad nitko više neće imati izbora? Ovaj put Bog neće doći prerušen — doći će silno i moćno. Bog će doći. pobudit će u svakom biću neodoljivu ljubav ili strahoviti užas. Kad se to dogodi. Nema koristi odlučiti se za ležanje onda kad stajanje postane nemoguće. ustvari. KNJIGA TREĆA KRŠĆANSKO PONAŠANJE 62 63 . Tada će biti prekasno da odaberemo stranu. dolazi prerušen. zašto ne izvrši invaziju? Znači li to da nije dovoljno jak? Kršćani. a stravično za druge. Na nama je da se odlučimo. shvaćaju kako će to izgledati. možemo samo nagađati koji su razlozi njegova odgađanja. samo što ne znamo kada će to biti. vrlo nepodesno ako nekoga želimo osposobiti da više radi. Sigurno ne bismo cijenili Francuza koji bi čekao da sile Antante uđu u Njemačku. Bog nas ostavlja na miru kako bi nam pružio priliku za izbor. predstava je završena. Drugo je pitanje da li oni. ali od kakve će koristi biti da tada kažemo da smo na njegovoj strani. Bog će se posve sigurno iskrcati i zauzeti ovaj svijet. bit će kraj svijeta. To neće vječno trajati.

da je Bog onaj koji uvijek njuška uokolo. Međutim. Kad nas predavač poučava kako treba upotrebljavati neki stroj. kako se njemu čini. Mi ne možemo biti savršeni vozači ili tenisači. Zbog toga se na prvi pogled čini da su spomenuta pravila stalno u sukobu s našim prirodnim sklonostima. ometa nas da uživamo i da se dobro provedemo. pa prema tome i uzore. kojima treba čestitati na 64 65 .1. U takvim stvarima možemo imati različite ukuse. brod ili vrt njegov uzor time ne misli kazati (osim možda u šali) da svi ostali ljudi moraju imati isti uzor. naprezanje ili trenje pri upotrebi stroja. (osim povremeno) ili da se nikad ne ponašamo nasilnički (osim s vremena na vrijeme). kuća. Međutim. To bi bila tragična pogreška. s kojim se mi ostali ne moramo složiti. moralna pravila bismo mogli nazvati uputstvima za upotrebu ljudskoga stroja. bilo bi vrlo pogrešno nazvati moralno savršenstvo uzorom. u smislu da ga ne možemo potpuno doseći. točno je da je moralno savršenstvo uzor. Tri područja morala Ima jedna priča o dječaku koga su pitali kako zamišlja Boga. što se trudimo da nikad ne počinimo preljub. ne bi li otkrio nekoga tko se dobro provodi i tada ga pokušava spriječiti u tome. ono je neophodan uzor.” Ono što nam se čini prirodnim načinom upotrebe stroja. Još gore bi bilo smatrati sebe čovjekom visokih uzora zbog toga što nastojimo da nikad ne slažemo. u jednom drugom smislu. To bi nas moglo učiniti taštima — mogli bismo pomisliti da smo izuzetni ljudi. to se tako ne radi. Međutim. bilo bi opasno onoga tko marljivo nastoji pridržavati se moralnog zakona opisati kao čovjeka velikih uzora. niti možemo povući savršeno ravnu crtu. jer bi nas to moglo navesti na pomisao da je moralno savršenstvo pitanje njegova ukusa. Neki ljudi radije govore o moralnim uzorima i moralnom idealizmu. Bojim se da sličnu predodžbu kod mnogih pobuđuje riječ moral — to je ono što se uvijek upliće. Ustvari. Svakako.Kad netko kaže da je neka žena. Svrha svakog moralnog pravila je u tome da spriječi kvar. ne mora biti i ispravno. Savršeno ispravno postupanje jednako je nedostižno kao i savršeno mijenjanje brzina u vožnji automobilom. U tom je smislu svako savršenstvo za nas ljude uzor. (osim tu i tamo). on obično kaže: “Ne. propisan za sve ljude zbog same naravi ljudskog stroja. nego o moralnim pravilima i njihovom obdržavanju. isto kao što je savršeno mijenjanje brzina uzor koji proizlazi iz same prirode automobila. Odgovorio je.

zlovolja i uobraženost neće dopustiti da ih se pridržavamo?To. skladbom koju dirigent zahtijeva od orkestra. a posve sigurno nama samima. Isto tako na tom području ima vrlo malo nesloge što se tiče morala. To će biti jasnije ako ljude prikažete kao skupinu brodova koji plove u određenoj formaciji. jer nam svaka pogreška kasnije pričinjava teškoće. ovo se dvoje međusobno uvjetuje. ali sve dok ljudi ne prestanu biti varalice i tirani. da će svi napori u tom pravcu biti tek pusta tlapnja ako nema pojedinac hrabrosti i nesebičnosti. ali uspjeh će izostati ukoliko umjesto naručene zabavne glazbe budu svirali posmrtnu koračnicu. Gotovo svi ljudi svih vremena. svaki brod mora biti ispravan i sposoban za plovidbu. Ljudski stroj se može pokvariti na dva načina. Isto tako. dolazimo do niza zaključaka koji se odnose na plovidbu ljudske flote. Isto bi bilo kad bismo očekivali čestitke zbog nastojanja da dođemo do ispravnog rezultata nekog matematičkog računa. nema ni dobrog društva. Da bi uspio. Ukoliko ne pređemo na drugo područje — na unutarnje sređivanje ljudskoga bića — samo se zavaravamo. siromaštvo. mogu upadati u točno označeno vrijeme. ne može doći do značajnijeg napretka — stara igra će se nastaviti i u novim okolnostima. korupcija. Bez obzira na to koliko uspješno flota plovila. Ukoliko su one istinite. umjesto o uzorima i idealizmu. Glazbala mogu biti dobro ugođena. Lako je spriječiti stanovite oblike korupcije i tiraniju u nekom društvu. To zvuči dobro za početak. dakle. Savršena je aritmetika uzor. Moral. najprije počnemo s prvom stvari. Zapravo. jer ćemo sigurno ponekad pogriješiti u računanju.naravno. Bilo bi glupo ne nastojati u tome. klasama i pojedincima — dakle. o daljnjem unapređivanju društvenih i ekonomskih sustava. kamo se flota uputila. poštenu igru i sklad među pojedincima. Rezultati nemorala su u ovom području uvijek vidljivi i oni nas svakodnevno pritišću. i to vrlo ozbiljno. bit će nesposobni za plovidbu. teško će izbjeći sudare. kukavičluk. bavi se svrhom ljudskog postojanja. Nešto nismo. niti znamo koju skladbu želi naš orkestar odsvirati. Isto se događa kad kažemo za nešto što namjeravamo učiniti: “To ne može biti zlo. ako su im kormila neispravna. Možda ste zamijetili da suvremeni čovjek skoro uvijek razmišlja samo 66 o prvom području. Želimo samo kazati. potreba i sklonosti u svakom pojedincu. stigne u Kalkutu. 67 . ne znači da ne bismo trebali razmišljati. dobar te pomagati drugome u nevolji. Drugo. Ali možemo li to učiniti? Prisjetimo se da religija sadržava niz tvrdnji o činjenicama koje mogu biti ili istinite ili lažne. barem su se u teoriji slagali da čovjek mora biti pošten. potrebno je dvoje — glazbalo mora biti dobro ugođeno i svaki izvođač mora odsvirati svoju dionicu u određeno vrijeme kako bi se uskladio s ostalima. da kad god počnemo razmišljati o moralu. bavi se onim što bismo nazvali povezivanjem ili usklađivanjem želja. Samo nastojanje da budemo potpuno točni pri računanju nije ništa izuzetno. s društvenim odnosima. Prvo. S druge pak strane. Prvi je kad se ljudi međusobno otuđe. Isto tako će svaka naša moralna pogreška vjerojatno prouzročiti nevolje drugima.Drugi je način kad stvari krenu po zlu unutar samog čovjeka — kad se različite želje i sposobnosti međusobno sukobljavaju ili razilaze.idealizmu. Zato moramo uzeti u obzir i moralna načela pojedinaca. Govoreći o pravilima i njihovom poštivanju. obrađuje tri područja. a ne samo njihove međusobne odnose. mislimo opet samo na prvo od navedena tri područja. dok druga dva zaboravlja. laži i nemar. Putovanje će biti uspješno samo onda ako se brodovi ne sudaraju. Na prvi pogled nam se može činiti mudrim da ovdje zastanemo i nastavimo govoriti o onim vidovima morala sa kojima se slažu svi razumni ljudi. putovanje će biti promašeno ako umjesto u New York. Često iza tvrdnje da se borimo za kršćanska moralna načela podrazumijevamo težnju za dobrim odnosima među narodima. međutim. Čini mi se da se ni na tome ne možemo zaustaviti. Pođimo korak dalje. ako su samo nezgrapne olupine kojima se uopće ne može upravljati? Koja je korist od sastavljanja pravila društvenog ponašanja ako znamo da nam pohlepa. Prisjetimo se usporedbe s brodovima — koja je korist od pretpostavke da se brodovi ne bi trebali sudarati. pomažemo sebi da se prisjetimo ovih činjenica. Još se nismo upitali kamo plovi naša flota. Treće. ukoliko se ne sudara s drugim brodovima. Nikoga se ne može zakonski prisiliti da bude dobar — a bez dobrih ljudi. jer nikome ne nanosi štetu. ali ako se naše razmišljanje o moralu ovdje zaustavlja. Došli smo do točke na kojoj različita poimanja svijeta uvjetuju različite načine ponašanja. kad se sukobe ili jedan drugog pozlijede varanjem ili tiranijom.” Time mislimo da uopće nije važno kakav je brod iznutra. Ako se brodovi počnu sudarati. Ili zamislimo čovječanstvo kao orkestar koji svira određenu skladbu. uzeli u obzir. ako jedan drugom ne predstavljaju prepreku. pravcem koji cijela flota mora slijediti. Posve je prirodno. to su rat. onda nismo trebali niti početi o njemu razmišljati.

Međutim. Kao prvo. Prema toj shemi postoji sedam vrlina. što mi se to učinilo najkraćim načinom izlaganja. Svakako. dok teološke poznaju uglavnom kršćani. besmrtnost postavlja još jednu razliku — ako čovjek živi samo sedamdesetak godina. Činjenica da razmišljate o samom Bogu (na primjer kod molitve) ne znači da se morate zadovoljiti djetinjim predodžbama i pojmovima koji su vam bili u mislima kad ste imali pet godina. tada se mnogo toga treba žrtvovati. Ako razmišljamo o moralu. čini nam se da trebamo uzeti u obzir sva tri područja — odnose među ljudima. Ovdje ću se poslužiti podjelom nekih starijih pisaca. ne može biti loše. čovjeku koji tvrdi da ono što ne šteti drugome. a posebno su ozbiljna kad se postave na vidjelo odnosi čovjeka prema moći koja ga je stvorila. Ima mnogo toga čega se ne bih trebao pridržavati ukoliko ću živjeti samo sedamdeset godina. ali on želi da čovjek iskorištava svu svoju pamet koju ima. svakodnevno razumno shvaćanje života. Zato nije u redu reći: “Budi dobar. Ustvari. uz pretpostavku da je kršćanstvo istina. a zbog čega bih se trebao ozbiljno zamisliti ako ću vječno živjeti. što može biti istina ili laž. Štoviše. Razmimoilaženja započinju kod pitanja kakav bi čovjek trebao biti u sebi. Glavne su one koje odobravaju svi civilizirani ljudi. Ako dajete dobrovoljni prilog. to ne znači da ne trebate provjeriti da li je on iskorišten za pravu svrhu. odgovoran pravom gospodaru? Ako me je netko drugi stvorio za svoju svrhu. tek jedan trenutak. ukoliko je kršćanstvo u pravu. Ali nije li važno znati i to da li je brod njegovo vlasništvo ili ne? Nije svejedno da li sam vlasnik vlastita uma i tijela. prostodušni. Glavne vrline Prethodno sam poglavlje izvorno zamislio kao kratku radio emisiju. 2. dolazimo do posve drukčijeg niza zaključaka. no koja doista ima mnoge prednosti. već i mudri kao zmije. ili sam samo zakupnik. U današnje vrijeme malo tko uzima razboritost kao vrlinu. On traži od nas da imamo srce djeteta. a glavu odrasla čovjeka — da budemo jednostavni. Drugo. na primjer. nacija i civilizacija (koja može trajati na tisuće godina) važnije od pojedinca. on nije rekao samo da moramo biti blagi kao golubovi. koju zbog svoje dužine nisam mogao uvrstiti u radio emisiju. dočim je vijek države ili civilizacije u usporedbi sa životom pojedinca. tada je pojedinac neusporedivo važniji. mnogi kršćani misle da je važno biti dobar. On isto tako želi da čitavu svoju inteligenciju koristimo na zadatak kojeg nam je namijenio i zato je trebamo stalno razvijati. srdačni te da se dademo poučavati. zato što njegov život vječno traje. već: “Budi dobar. to bi mogao postati pravi pakao — to bi bio najtočniji tehnički izraz za takvu situaciju. Možda moja zlovolja ili ljubomora postupno rastu — za sedamdeset godina taj se porast možda neće ni primjetiti. za milijun godina. na vidjelo izlaze sve razlike između kršćanskog i nekršćanskog morala. moralna načela unutar svakog pojedinca i odnos između svakog pojedinca i moći koja ga je stvorila. većina djece pokazuje visoki stupanj razboritosti kad se bave onime što ih doista zanima. 69 68 . a ostale tri teološke. pravednost i smionost. ponizan i pusti drugog da bude pametniji od tebe”. recimo. Krist nije htio time reći da nam inteligencija mora ostati na razini djeteta. Osim toga. ali je isto tako uvjeren da je njegova stvar kako se on odnosi prema svom brodu. Sve do kraja ove knjige. Jedan od glavnih razloga zbog kojih sam moralnost podijelio na tri područja (uključivši i onu usporedbu s brodovima) bio je taj. dok ćemo se glavnima pozabaviti sada. Glavnim se vrlinama smatraju razboritost. Četiri od njih zovu se glavne vrline. U pitanjima odnosa čovjeka prema čovjeku svi možemo surađivati. tada su država. kako ističe apostol Pavao. Ako je kršćanstvo u pravu. On shvaća da ne smije oštetiti druge brodove u konvoju. Razboritost predstavlja praktično. O teološkim vrlinama će biti kasnije riječi.a ako nisu. Ponovimo još jednom — kršćanstvo tvrdi da će svaki čovjek vječno živjeti. umjerenost. tada ću imati mnoge dužnosti koje ne bih imao u slučaju da pripadam samome sebi. Vratimo se. Bog jednako ljubi one koji su rođeni sa skromnijim umnim mogućnostima. zbog Kristove tvrdnje da ćemo u njegovo kraljevstvo ući samo budemo li kao djeca. To je nesporazum. Kad na raspolaganju imate samo desetak minuta. pa makar i glup. Kod njega ima prostora i za one s malo razuma. promatrat ću sve to s kršćanskog gledišta — dakle. razmišljanje o onome što činimo i o posljedicama koje iz toga mogu proizići. ponizan i ne zaboravi da trebaš biti što je moguće pametniji”. Kod ovog posljednjeg pitanja.

Kad ne bismo naglasili ovu razliku. jednako su neumjereni koliko i čovjek koji se svaku večer opija. njegov mu udarac može sasvim slučajno pomoći da u igri pobijedi. upozoravam vas da se upuštate u nešto što će vas čitavog zaokupiti. vaš cijeli um. To je stari naziv za sve ono što bismo danas nazvali poštenim. da ne možete dugo ustrajati ni u jednoj od spomenutih vrlina ukoliko u igru ne uključite i ovu treću. ali bi bio sasvim u krivu kad bi smatrao da je sve to loše ili kad bi gledao s visine na ljude koji ne misle kao on. primijetit ćete. nije uopće bitno kako i zašto smo to učinili — da li dobrovoljno ili ne. pijančevanje. zlovoljno ili veselo. isto kao što um matematičara ima određena svojstva i onda kad se ne bavi matematikom. islam. žena koja čitavo svoje vrijeme posvećuje kupovanju haljina i šešira. Učiniti nešto pravedno ili povremeno u nečem uživati. na primjer. i ustrajnost u patnji. Kršćanin može doći do zaključka da bi bilo dobro kad bi se iz određenih razloga odrekao nečega. na sreću vrijedi i obratno. 2) Mogli bismo pomisliti da Bog od nas traži da se pokoravamo određenim pravilima. upravo je ta kvaliteta od prvenstvene važnosti. davanje i primanje. već ga raduje vijest da drugi u tome uživaju. Ali. osim toga. Smionost pak uključuje dvije vrste hrabrosti — suočavanje s opasnošću. tijelo i duh. mogao napisati knjigu koja je zadivila čitav svijet (Put kršćanina. Ona. Naravno. Svaki onaj koji iskreno pokuša razumjeti i prihvatiti kršćanstvo. jer neće biti nikakve opasnosti.Umjerenost. Posve je točno da ondje vjerojatno neće biti takvih 71 . te za one koji se nalaze u društvu ljudi sklonih opijanju. (Ako loš tenisač snažno udari loptu. mišići i živci u tolikoj mjeri izvježbani. za one koji će radije dati novac siromasima. Kad govorimo o vrlini. 3) Mogli bismo pomisliti da su vrline potrebne samo u sadašnjem životu — da na drugom svijetu nećemo trebati biti pravedni. tada mislimo na takvu kvalitetu. To vrijedi za one koji ne mogu piti a da se ne napiju. Takav ima određenu kvalitetu i onda kad nije u igri. što je već samo kršćanstvo izvjesna izobrazba. Istina je. Zbog toga je i potpuno neobrazovani vjernik. kao što ne voli i ostale lijenčine. u to je uključeno poštenje. Jedno od obilježja lošeg čovjeka je u tome da se ne može odreći nečega. Prilična je šteta što se u novije vrijeme smisao riječi umjerenost ograničava samo na piće. nikako ne pomažu izgradnji unutarnje kvalitete karaktera. to jest. spada medu one riječi koje su promijenile svoje značenje. takva neumjerenost se izvana ne mora vidjeti. op. Kršćanstvo nije trezvenjačka religija kao što je. to mu neće pomoći da postane vrstan igrač). da ispravna djela učinjena iz krivih pobuda. piva ili odlaska u kino. Sve je u tome da se kršćanin ponekad suzdržava (i to s razlogom) u nečemu što inače ne osuđuje. ispunjavanje obećanja i slično. iskrenost. Možda bi najbliži suvremeni izraz za to bio imati petlje. Umjerenost se nije odnosila samo na piće. brzo će ustanoviti da se njegova inteligencija izoštrava — jedan od razloga zašto nije potrebna posebna izobrazba da čovjek postane kršćanin je ta. 70 Pravednost znači nešto mnogo više od onoga što se odvija na sudovima. međutim. Bog želi da postanemo osobiti ljudi. u vrijeme kad je druga od glavnih vrlina nazvana umjerenošću njeno značenje je bilo posve drukčije. Tko u središte svojeg života postavi sport ili motorkotač. Ako razmišljate da postanete kršćanin. Naravno. Ustvari. nazvane vrlinom. stekne na kraju određenu kvalitetu karaktera. ukoliko nemate petlje. mesa. mogli bismo doći do tri pogrešna zaključka: 1) Mogli bismo pomisliti. nije značila potpuno suzdržavanje. dužnost je kršćana da se ponekad suzdrže od jakih alkoholnih pića. da nam tamo neće trebati hrabrosti. Međutim. no Boga time ne možemo zavarati. ne zato što smatra da je to potrebno. Ona se danas najčešće koristi da se opiše trezvenjaštvo. Naravno. već uživanje do razumne granice. Zbog toga ljudi često misle da se može biti neumjeren samo u piću. čovjek koji se ustrajno ponaša pravedno. pa ih ne bi trebali ohrabrivati svojim primjerom da piju preko mjere. To nije kršćanski način. kao što je bio John Bunyan.Bog ne voli intelektualne lijenčine. Čovjek koji nije dobar tenisač može ponekad izvesti i dobar udarac. a da ne zahtijeva da se toga odreknu i ostali. na primjer ženidbe. ali to nije točno. ne izlažu nas tuđim pogledima kao. recimo. a ne na pojedinačna djela. da se u njih uvijek može pouzdati. jer se nećemo imati oko čega svađati. nažalost. već na sve užitke. već zato jer je izgubio živce. ur.). Manija bavljenja nekim sportom ili tjeranje mode. da li zbog straha od javnog mišljenja ili radi samoga dobra. Dobar tenisač je onaj čije su oči. da ukoliko učinimo nešto ispravno. Jednako tako. Pogrešno je misliti da kršćani obavezno trebaju biti trezvenjaci. oni koji se bave samo svojim psima. S tim u vezi treba još nešto spomenuti. nije isto što i biti pravedan i umjeren. Međutim.

kad kažu da bi Crkva trebala biti vodič. ono nas ne uči kuhanju. veliki učitelj morala nikad ne dolazi s novim moralom — to čine samo šarlatani i neuravnoteženi ljudi. ne znači da nas podučava grčki i hebrejski. Svećenstvo sačinjavaju određeni ljudi unutar Crkve. jaku i nepokolebljivu sreću koju nam je Bog namijenio. U svakom slučaju. Pravi zadatak svakog učitelja morala je da nas povremeno vrati starim. Svrha kršćanstva nije da zamijeni ili ukine umjetnost i znanost. Pod Crkvom bismo trebali podrazumijevati čitavo tijelo koje sačinjavaju svi kršćani. Kršćanstvo to ne može. kršćanstvo ne djeluje na taj način. Ponekad ljudi kažu da bi nam Crkva trebala biti vodič. o tome da nam bez spomenutih kvaliteta ili barem njihovih začetaka. Bilo bi posve u redu kad bi ljudi kršćanskih načela bili ekonomisti i državnici. Kad bi to doista bilo tako. a ne na krivi način. mnogi misle da svećenici trebaju pružiti određeni politički program. To je točno ako pritom razmišljaju na pravi. Ljude je potrebnije češće podsjetiti na nešto nego poučiti. ali će biti bezbroj prilika u kojima ćemo morati dokazivati da smo nastojali biti pravedni i hrabri na ovome svijetu. Namijenjeno je svim ljudima u svim razdobljima — dok određeni program. Društveni moral Prije svega. koji su posebno obrazovani i postavljeni da paze na nešto drugo — na sve ono što je povezano s našim kretanjem prema vječnosti. jednostavnim načelima koja svi zdušno nastojimo zaboraviti — kao kad vraćamo konja na prepreku koju nije htio preskočiti ili pak dijete na lekciju koju ne želi naučiti. Ne možemo od njih tražiti da se bave poslom za koji 72 73 . ne bi odgovarao nekom drugom. Krist. Radi se. Još nam nešto mora biti jasno — kršćanstvo nema razrađen politički program koji bi mu omogućio da načelo čini drugome ono što želiš da drugi čine tebi primijeni na određeno društvo ili na određeni trenutak. Međutim. te kad bi svoj trud stvarno usmjeravali prema praktičnom ostvarenju načela čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi.prilika koje bi od nas zahtijevale pravednost i hrabrost. 3. Ne radi se o tome da bi nam Bog mogao uskratiti ulazak u svoj vječni svijet radi toga što nemamo stanovitih kvaliteta već nam nikakve izvanjske okolnosti neće pribaviti nebo. koji bi možda odgovarao jednom mjestu i razdoblju. nitko i ništa neće moći pružiti onu duboku. dakle. već da ih usmjeri onamo gdje će donijeti najviše dobra. pa čak ni našu gramatiku. Zlatno pravilo Novoga zavjeta (čini drugome ono što želiš da drugi čine tebi) sadržava ono što svatko u dubini svoje duše smatra ispravnim. Kad nas upućuje da čitamo Sveto pismo. naime. Kad traži od nas da nahranimo gladnoga. da bude izvor energije koja će im dati potpuno novi život ukoliko su otvoreni za tu mogućnost. nije došao propovijedati neki potpuno novi moral. ukoliko kod nas ne postoje barem začeci ovih kvaliteta. Uistinu. trebamo raščistiti pojmove u vezi s kršćanskim društvenim moralom. tada bismo vrlo brzo pronašli kršćanski ključ za rješenje mnogih problema. To je glupo. i kad bismo se mi ostali s time složili.

trebali bismo ostvariti društvo u kojem neće biti siromaha. Posebni slučajevi oskudice kod vaših rođaka. Svi su oni govorili da ne smijemo pozajmljivati novac uz kamate. Ovdje govorim o milostinji na jedan općeniti način. i u tom smislu napredan. Neki kažu da kad su Moj sije. biskupi u svoje slobodno vrijeme. starozavjetni Židovi i veliki kršćanski učitelji Srednjega vijeka. Još nešto prije nego završim. Svi smo se odvojili od takvog plana. Suvremeni ekonomski sustav potpuno je odbacio savjet kojeg su nam dali još stari Grci. S druge strane. tada vjerojatno dajemo premalo. mogu zahtijevati mnogo više — čak da dovedete u opasnost svoj položaj. Drugim riječima. mogu kazati da se bore za kršćanstvo. ne bi bilo javnog razmetanja ni hvalisanja. Aristotel i kršćani zabranili zajmove uz kamate (oni su to zvali lihva). može se vidjeti i razlog toj zapovijedi — kako bi mogao pružiti nešto onima koji nemaju. Zastrašujuća prispodoba o ovcama i jarcima govori nam da se oko toga sve okreće. Nitko ne bi smio biti besposlen. U poglavlju Novoga zavjeta gdje se govori da svatko mora raditi. upravo taj njegov plan. te umjesto davanja siromasima. U tim odnosima. ako su naši izdaci za udobnost. Nisam poslovan čovjek i jednostavno ne znam da li je sustav investiranja odgovoran za ovo stanje u kojem se nalazimo ili nije. to još ne mora značiti da smo u krivu. Čitav naš sustav počiva na pozajmljivanju novca 74 uz kamate. a onaj tko ne želi raditi ne bi trebao ni jesti. Uvijek bi trebalo postojati nešto što bismo rado imali a ne možemo. Trebali bismo čuti što o tome misli kršćanin — ekonomist. a još manje bi se vidjele glupe reklame koje nas nagovaraju da tu robu kupujemo. Upravo bismo to i očekivali. zabavu i slično. cjelokupnim kršćanstvom — svakog privlače određeni dijelovi te cjeline. Ja se u vezi toga ne mogu odlučiti. U redu. uputivši se različitim pravcima. Ponekad oholost smeta darežljivosti — često dolazimo u iskušenje da potrošimo više nego što bismo trebali na upadljive oblike velikodušnosti (napojnice. Kršćanska načela u raznim društvenim ili umjetničkim djelatnostima. Nešto od toga bi nam se svidjelo. Za mnoge najveća prepreka davanju milostinje ne leži u raskošnom životu ili u želji da imamo što više novaca. To je ispravno mišljenje što se tiče potrebe za stvaranje takvog društva. Možda nam pri tom nudi više nego što možemo ponijeti. bilo pošteno da nisam spomenuo kako su tri velike civilizacije osudile (ili barem tako izgleda) ono što predstavlja osnovu suvremenog načina života. a ne recimo. Treće. te svatko od nas misli da je njegova preinaka izvornog plana. mislim da bismo se vratili kući s vrlo čudnim dojmovima. dok su obiteljski život i pravila koja ga reguliraju prilično starinska — možda čak suviše obredna i nekako aristokratska. Još nešto. Vidjeli bismo da je ekonomski život tog društva vrlo socijalistički usmjeren. To ćete primijetiti kod svega što ima veze sa istinskim. dok manje trošimo na one koji stvarno trebaju našu pomoć. kad bi kršćanstvo bilo jedinstveni plan za ljudski stroj. Taj bismo strah najčešće morali smatrati kao napast. čašćenja). luksuz. te su pri tome mislili samo na privatne lihvare. Ne bi. Ljubaznost je jedna od kršćanskih vrlina — Novi zavjet osuđuje neuljudnost i bezobzirnost. ono uvijek zahtijeva poštovanje koje bismo trebali iskazivati zakonitim vlastima. svaki rad bi trebao proizvesti nešto korisno. susjeda ili suradnika na koje vam Bog ukazuje. no bojim se da bi se malo kome baš sve dopalo. Danas neki govore da milostinje ne bi trebalo biti. Ne bi se trebala proizvoditi beskorisna. kršćansko društvo bi bilo ono što danas zovemo lijevim društvom. kao što djeca iskazuju roditeljima i (bojim se da će ovo biti vrlo nepopularno) i žene muževima. i zato se ne trebamo obazirati na njihove riječi. već u strahu od nesigurnosti. Ne vjerujem da bilo tko može odrediti koliko bismo trebali davati onima koji su siromašniji od nas. štoviše.jer nam naši izdaci za dobrotvorne svrhe to onemogućuju. mogu primjenjivati kršćani koji se ondje nalaze. Osobno mi se čini da nećemo pogriješiti ako dajemo više nego što nam preostaje kad podmirimo osnovne izdatke. Zbog toga nema napretka i ljudi koji se čak bore za suprotno. Novi zavjet nam prilično jasno prikazuje kako bi trebalo izgledati pravo kršćansko društvo. nisu mogli predvidjeti dioničarska društva. 75 . Kad bi stvarno postojalo takvo društvo i kad bismo mogli boraviti u njemu. luksuzna roba. Govori nam da ne bi smjelo biti zabušanata i nasilnika. Isto tako. rekao bih da smo dali premalo. koje bi htjeli izdvojiti. u kojem ne bi bilo zabrinutosti i tjeskobe. to bi trebalo biti društvo radosti. blizu standarda koji vlada među onima koji imaju iste prihode kao i mi.nisu osposobljeni — takvim poslovima se trebamo mi baviti. Milostinja — to je davanje siromasima — jest bitan dio kršćanskog morala. prijatelja. međutim. a ostatak bi najradije napustili. ali onaj tko misli da u međuvremenu ne treba pomagati siromasima odvaja se od kršćanskog morala. bez da ulazim u pojedinosti. Ako uopće ne osjetimo da smo dali milostinju.

psihoanaliza ne slijedi isti pravac. ali i onih koji misle suprotno i smatraju da sam otišao predaleko. Međutim. tada govori kao amater. kao što sam vas upozorio. mi tražimo saveznika. i u :ome je njena djelatnost različita od djelatnosti kršćanskog morala. Kad se čovjek nalazi u moralnoj sumnji. Već sada moramo početi raditi na oba zadatka — na nastojanju da u suvremenom društvu primijenimo rečeno čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi. Ovo drugo. Freudova filozofija. čim uvidimo na koji način to možemo najbolje uraditi. te na nastojanju da sami postanemo takvi koji će to načelo odmah primjenjivati. Moral i psihoanaliza Već sam prije spomenuo da kršćansko društvo nećemo ostvariti sve dok većina ne postane kršćanima.Prije nego završim. koja za sebe tvrdi nešto slično. naravno. ne znači da nastojanja na unapređivanju društva trebamo odgoditi do nekog zamišljenog datuma u budućnosti. tj. osim ukoliko im pristupimo drukčije. pokazuje prilično neznanje. temeljitije. već često prilaze u nadi da će u kršćanstvu naći potvrdu vlastitih pogleda. Međutim. Njega ne mogu ljubiti ako ne naučim poštovati njegovu Riječ. U nekim područjima ona se poklapa s kršćanskim moralom i ne bi bilo loše kad bi je svaki kršćanski propovjednik bolje poznavao. I ja sam takav. usudio bih se pretpostaviti kako je ovaj ulomak uticao na one koji su ga pročitali. Prije nego zađem u pojedinosti. Ako je tome tako. Tamo gdje nam se nudi gospodar ili sudac. dakle. Nadalje. Ova sirovina je dvojakog karaktera — može biti normalna. uopće ne proturječi kršćanstvu. Stoga bi bilo razumno kad bismo se prema njemu u prvom slučaju odnosili s poštovanjem a u drugom ne. Zbog toga. izravno se suprotstavlja kršćanstvu. ali to će biti tek prazne riječi sve dok svog susjeda ne zavolimo kao samog sebe. A to ne mogu učiniti sve dok ne naučim voljeti Boga. Mnogi ovoj temi ne pristupaju sa željom da ustanove što kršćanstvo stvarno poručuje. 4. Kao prvo. Možda ima nekih lijevo usmjerenih među vama. rado bih istakao dvije općenite stvari. U ovom poglavlju ima pojedinosti koje sam želio izostaviti. koji se javljaju zato. bilo bi zanimljivo vidjeti kako se on odnosi prema psihoanalizi. tada govori kao specijalista u svojoj struci. kršćanstvo zamišlja ljudski stroj. jer nešto nije u 76 77 . Ona se isto tako suprotstavlja gledištu drugog velikog psihologa Junga. to bi predstavljalo veliku prepreku našem pokušaju da zamislimo stvarno kršćansko društvo. sama psihoanaliza. Mogu do besvjesti ponavljati čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi. mogu je sačinjavati osjećaji zajednički svim ljudima ili može sadržavati abnormalne osjećaje i poticaje. I tako. budući da kršćanski moral za sebe tvrdi da je najbolji način za dovođenje ljudskog stroja u red. Kršćanskog društva neće biti sve dok ga većina ne bude željela. od ovakvih razgovora neće biti koristi. stigli smo do nečeg dubljeg — s područja društva. Duljim putem često prije stižemo kući. poticaji i slično. s čime ga opskrbljuje njegova psihološka oprema — to je sirovina njegova izbora. primijetio sam da kad on govori o onome o čemu i ja nešto znam (naime o jezicima). Treba jasno razlikovati dvoje — jedno je suvremena medicinska teorija i tehnika psihoanalize. a to će se dogoditi tek kad sami postanemo pravi kršćani. koji se ljute što nisam otišao dalje u tom pravcu. ali kad prelazi na područje filozofije. Sada bih se pozabavio kršćanskom predodžbom dobra čovjeka. Ja upravo to i činim — naime. kad Freud govori o liječenju neurotičara. Kako dakle. a drugo je filozofski pogled na svijet kojeg su stvorili Freud i drugi. došli smo na područje vjere. prisutno je dvoje — sam čin biranja i različiti osjećaji. bez suvišnog filozofiranja koje su joj dodali Freud i neki drugi psihoanalitičari. To.

pa mogu bolje paziti na vlastitu sigurnost i prepustiti onom tamo druškanu da se istakne kad zagusti”. što je nastalo kao rezultat kompleksa i lošeg zdravlja. Ta se razlika očituje između straha od nečeg stvarno opasnog i bezrazložnog straha od mačke ili pauka. znadu pričati kao da o njima ovisi sudbina svijeta. veći dio čovjekove psihološke šminke treba pripisati njegovu tijelu — kad umre tijelo. Moral se pak. dovodi ih u stanje u kojem se nalazi prvi čovjek. Loš psihološki materijal nije grijeh nego bolest. sasvim je moguće da je u Božjim očima pokazao više hrabrosti. Taj slobodni izbor je ono čime se bavi moral. konačno sam se oslobodio tog straha. Nakon izliječenja. s drugim bićima i sa samim sobom. a što je. otpast će sve ono lijepo što se pripisivalo čovjekovoj zasluzi. a Bog ih sudi po njihovom moralnom izboru. Svaki od njih. slobodni izbor čovjeka. s vremenom sam shvatio da su u pravu. Otpast će i sve ono ružno. Koliko god usavršavali ljudsku sirovinu. Ako smo s Bogom u miru to je već raj. Bit će velikog iznenađenja. otežati izglede da izbjegne bijesu u slijedećoj prilici i dovest ga da se još više razbjesni. On taj strah zatomljuje moralnim naporom i postaje hrabar čovjek. pa se mogu bolje iskazati u borbi”. koji može na prvo mjesto staviti sebe i svoju korist ili to može zanemariti. Pretpostavimo da je kod druge dvojice nazočan pretjeran. nego li potpuno zdrav čovjek koji ima medalju za hrabrost. drugi može razmišljati ovako: “Baš je dobro što se više ne tresem od straha kad pripuca. ili u biće koje je u stanju zavade i mržnje. već kako je oni upotrebljavaju. bio rezultat njegove dobre probave. bijes. već ga treba liječiti. O beznačajnim grijesima koje čovjek počini u mislima. Prije bih rekao. okrene li se ozbiljno Bogu. Prvi može kazati: “Hvala Bogu. a ponekad više nego umjereni i popustljivi. Psihoanalitičar pokušava ukloniti slične abnormalnosti.redu u čovjekovoj podsvjesti. Međutim. učini neku sitnu ljubaznost ili se suzdrži od okrutnosti. u nebesko ili pakleno biće. Kad se neurotičar. Zbog njega se ne treba kajati. pretvaramo svoj glavni dio. Tada ćemo prvi put vidjeti kakav je tko. Svaki je od njih učinio sebi nešto što će mu. Ljudi često misle da je kršćanski moral nešto poput pogodbe u kojoj Bog kaže: “Budeš li se pridržavao ovih pravila. kad žrtvujemo život za svoga prijatelja. ukoliko se ne pokaje. Kad čovjek koji je od malih nogu odgajan da je okrutnost vrlina.bezrazložan strah zbog nečega u njihovoj podsvjesti kojeg ne može ublažiti nikakav moralni napor. a nakon toga govore o teškim ubojstvima i prijevarama kao da je dovoljno samo pokajanje. To nas vodi do slijedeće točke o kojoj bih želio govoriti. kad bismo bili u položaju da vladamo drugim ljudima? Upravo zbog toga kršćanin ne smije druge osuđivati. uvijek će ostajati još nešto — stvarni. izlažući se riziku da bude ismijan od okoline. upravo ovdje prestaje psihoanalitički problem i počinje moralni. dvojica bivših kukavica. Svi mi u svome životu kročimo putem koji vodi prema jednom od ova dva stanja. bolesno uplašen od mačke. Bog ljude uopće ne prosuđuje po toj sirovini. No. Isto tako tu razliku uočavamo kod želje koju muškarac osjeća prema ženi i izopačene želje koju neki muškarci osjećaju prema drugim muškarcima. Ljudi ocjenjuju jedni druge po vidljivim djelima. pa će im biti oprošteno. užas. Mi. nemoć i vječna usamljenost. središnjem dijelu naše osobnosti. Možemo li uopće biti sigurni kako bismo se ponašali kad bismo bili psihološki opterećeni lošim odgojem i moći. vidimo samo rezultate čovjekova izbora na temelju tog sirovog materijala. ojačat će izglede za temeljitu promjenu svoje naravi. Recimo to drukčije — neki izgledaju divni ljudi. To objašnjava ono što me je kod kršćanskih pisaca uvijek zbunjivalo — ponekad su vrlo dosljedni i čvrsti. Oni stalno imaju na umu trag koji naša djela ostavljaju na onom nevidljivom. Jedan od njih posjeduje prirodni strah od opasnosti. u stvari. Ali trag na duši obojice može biti isti. kakav je svojstven svim ljudima. zapravo. na kraju će propasti. možda on u Božjim očima čini više nego vi i ja. Dakle. dati čovjeku bolju sirovinu za njegov čin odabiranja. samo naše djelovanje. u biće koje je u skladnom odnosu s Bogom. 79 . dakle. To je vrlo važno. dok će bijes nekog drugog samo izazvati smijeh. onaj koji bira. No. mogu dvojako postupiti. nagradit ću te. Pretpostavimo da dolazi psihoanalitičar izliječiti tu dvojicu — dakle. Zamislimo trojicu koji odlaze na bojno polje. da kad god biramo. mogu ponekad i u neznatnoj mjeri koristiti svoje dobro nasljeđe i odgoj. i psihoanalitičari ne mogu tu ništa učiniti. Ukoliko to ne učini. bavi samim činom odabiranja. a ako ne. Bijes pojedina čovjeka može proliti krv tisuća ljudi. Ako smo s njime zavađeni. Ova je razlika posve moralne naravi. Vjerojatno.” Ne bih se složio s takvim gledanjem. To možemo reći drukčije. tada teško tebi. prisili da podigne mačku zbog nekog valjanog razloga. otkrit će se stvarni čovjek koji je imao mogućnost izbora. tada je to ludost. a u stvari su 78 gori od onih koje inače smatramo čudovištima. a s kojim ćemo morati trpjeti — ili uživati — zauvijek.

Naime. drsko krše pravila pristojnosti. ljudi različite dobi i temperamenta različito gledaju na stanovita pravila ponašanja. Na kraju još nešto. Kada ljudi. ima jedna teškoća. a drugu među razbludne. Naša stvarna spremnost da u drugima otkrijemo što više dobra i da nastojimo kako bi se među nama ugodnije osjećali. s pristojnošću. možemo im predbaciti samo loše ponašanje. čemu smo i sami svjedoci. Ni u kom slučaju ne mislim da je pretjerana strogost u ponašanju dokaz čistoće i zbog toga zdušno prihvaćam popuštanje i pojednostavljenje tih pravila. emancipirane ljude smatrati pokvarenima jer se ne drže starih pravila ponašanja. sve jasnije vidi zlo koje ostaje u njemu. a nećete ih vidjeti dok ih činite. što se često događa. ne mora biti ništa manje čedna ili pristojna od dame iz viktorijanskog razdoblja koja je do grla zakopčana — i jedna i druga se oblače u skladu s pravilima društva u kojem žive. dok zao ne zna ni o jednom ni o drugom. Međutim. nego i nemilosrdni. Dobar čovjek znade i o dobru i o zlu. upravo je znak nemilosrdnosti. Kad se čovjek popravlja. to jest. Sve dok dolazi do ovakvih sukoba. već i do znanja. koje je u Shakespearevo vrijeme mogla bez srama izgovoriti svaka čestita žena. mislim da stariji ili staromodniji ljudi nikako ne bi smjeli mlađe. Bez obzira na to što bismo jednu od njih po načinu odijevanja mogli svrstati među kreposne. koja nema na sebi gotovo nikakve odjeće. Moramo znati da pravi put ne vodi samo do mira. Pogreške u aritmetici uočit ćete onda kad vam je um bistar. dok je poimanje čistoće jednako za sve kršćane svih vremena. poimanje pristojnosti se mijenja. o kojim dijelovima tog tijela se može govoriti i koji izrazi se pritom mogu upotrebljavati prema običajima određenog društva. pomoći 81 80 . nije ono najbitnije. ako se tih pravila ne pridržavaju zbog neznanja ili nemara. odnosno razbludne. Ukoliko postaje sve gori. Tako. zato što oni ne žele prihvatiti nova pravila ponašanja. dočim čovjek ogrezao u zlu misli za sebe da je dobar. pa se ponekad i sami u tome teško snalazimo. zato da bi u sebi ili drugima izazvali pohotu. To je razumljivo. Neke izraze. Pijanstvo ne shvaćate kad ste pijani. a ne dok spava. Isto tako mlađi ne bi smjeli starije nazivati lažno kreposnima ili puritancima. to ne mora značiti da su raskalašeni. one obje mogu u istoj mjeri biti kreposne. jer žele šokirati i sablazniti druge. Uživati u tome da se netko osjeća neugodno. tada oni vrijeđaju čistoću. Kršćansko poimanje čistoće ne smije se miješati s društvenim poimanjem čednosti.gledano izvana. Međutim. Kad ljudi krše pravila pristojnosti koja vrijede u njihovu društvu. sve teže uvida da je zao. Čovjek je svjestan spavanja tek kad je budan. Onaj tko nije pretjerano zao nije baš dobar. Djevojka s nekog otoka u Tihom oceanu. kod tog popuštanja i pojednostavljenja. 5. već kad se otrijeznite. Društveno poimanje pristojnosti određuje u kolikoj mjeri se ljudsko tijelo može izložiti pogledima drugih. Moral u spolnosti Sada bismo mogli razmotriti kako kršćanski moral gleda na spolnost — govorit ćemo o onome što kršćani nazivaju čistoćom. u devetnaestom bi stoljeću mogla upotrijebiti samo potpuno raskalašena djevojčura.

Kažu da je sva ta zbrka oko spolnosti nastala zbog toga. mogli bismo to provjeriti tako da ustanovimo jede li se u toj zemlji mnogo ili malo. Čistoću se najmanje prihvaća od svih ostalih kršćanskih vrlina. noseći pokriven tanjur zatim počne polako podizati poklopac. a na pozornicu. Svatko zna da spolni nagon. Gase se svjetla. kao što to rade sa ženama. Već su nam uši oglušile od slušanja o tome kako između želje za spolnim činom i svih drugih prirodnih želja nema nikakve razlike. ali njoj nikako ne možemo pobjeći. Međutim. Na predstavu striptiza doći će veliki broj ljudi da gledaju kako se djevojka svlači na pozornici. Nije. Pretpostavite sada da se nalazite u nekoj nepoznatoj zemlji. tada bi bilo prirodno da otpuštanjem ventila dovodimo u red taj nagon. pretpostavka o spolnoj izgladnjelosti jedina. Naravno. Biološka svrha spolnosti je potomstvo. i kad bi se svaki put nakon toga rodilo dijete za deset bi godina lako mogao napučiti manje selo. ali ne i sasvim preko mjere. već se o njemu priča po čitave dane. jer je oko njega uvijek dolazilo do zbrke. dok javno mnijenje još od poganskih vremena nije bilo tako slobodno u pogledu nedopuštenih veza. Priznajte. zdrav. oko spolnosti još uvijek vlada zbrka. zastrašujući je i teško ga se oslobađamo. Nije nevolja ni u razmnožavanju. Čim pogledate činjenice. Žao mi je što moram ulaziti u sve ove pojedinosti. da kad bi nabasao na zemlju u kojoj bi se prikazivao striptiz s hranom. Danas se često govori da se spolnog nagona ne trebamo stidjeti. čim zaboravite na propagandu. pa čak i svih mogućih oblika spolne izopačenosti. baš kao i proždrljivac — obojica uživaju u podražajima. zar ne biste pomislili da s apetitom tih ljudi nešto nije u redu? I zar se netko tko bi odrastao u svijetu drukčijem od našega ne bi isto tako začudio nad stanjem spolnoga nagona u nas? Neki je kritičar jednom zgodom rekao. Međutim. Teško ćete naći čovjeka koji će pojesti nešto što nije za jelo ili neće pojesti hranu nego će s njom uraditi nešto drugo. Još nešto. Staro kršćansko pravilo glasi: “Ili ženidba i potpuna vjernost bračnom drugu ili pak potpuno suzdržavanje. što se može protumačiti na dva načina. Kad bi stvarno postojala takva zemlja u kojoj ljudi trče na predstavu razodijevanja hrane. da nam se čini kao da s kršćanstvom ili sa spolnim nagonom nešto nije u redu. izopačeni spolni nagon je čest. Netko može pojesti za dvojicu. izopačeni nagon za jelom je rijetkost.” To je. ni u užitku vezanom uz njega. Gladan čovjek mislit će samo na jelo. Ako bismo ustanovili da se dobro jede. svi mogu vidjeti da se na tanjuru nalazi rebarce ovčetine ili komad slanine. jer su nas zadnjih godina kljukali debelim lažima u vezi sa čovjekovom spolnošću. Znam da neki smušeni kršćani govore kako kršćanstvo smatra spolni 83 . ali to je potrebno. Pogledajmo to s druge strane. To nije istina. prije nego striptiz objasnimo kao rezultat spolne izgladnjelosti. mlad čovjek odavao spolnom uživanju kad god bi mu se prohtjelo. izlazi čovjek. što bih drugo mogao pomisliti osim da je u pitanju glad? Međutim. Tek u određenoj mjeri prelazi svoju biološku zadaću. ali ne može pojesti za desetoricu. Isto tako. pa će sve biti u redu. Tako govori i kršćanstvo. Sredstva protiv začeća učinila su spolni čin mnogo bezbrižnijim u braku i sigurnijim izvan braka. i potražiti neko drugo objašnjenje. Kad bi se pak. kao i svi drugi porivi. već gladi. A ipak. ali ne previše. mora se priznati. Takav spolni poriv bio bi smiješan i u najvećoj mjeri protivan zdravom razumu. obasjan reflektorima. Drugim riječima. trebali bismo ustanoviti da li u ovom našem vremenu ima više spolnog suzdržavanja nego ranije dok se još nije znalo za striptiz? Jasno nam je da nije tako. teško i u tolikoj mjeri protivno našim nagonima. vidjet ćete da to nije istina. ako smo kršćani. kao što je i biološka svrha uzimanja hrane održavanje tijela. to nije jedini razlog za takvo mišljenje. reći ćemo da s našim nagonima nešto nije u redu. 82 morali bismo odbaciti našu pretpostavku o gladi. Stari su kršćanski pisci pisali da bi užitak u spolnom činu bio veći da čovjek nije posrnuo. U tome se potpuno slažem s njim. samo treba odbaciti glupe predrasude o potiskivanju tog nagona. ako želimo utvrditi radi li se tu o gladi.će u rješavanju mnogih problema. Jedemo li kad god zaželimo i onoliko koliko nam se svidi. Zadnjih godina nije bio potiskivan. To može značiti da se ne trebamo stidjeti činjenice kako se ljudska vrsta na stanovit način obnavlja niti da to čovjeku pričinja zadovoljstvo. ali to nije tako. raste ako mu popuštamo. zaključio bi da u toj zemlji ljudi skapavaju od gladi — time je želio kazati da striptiz ne treba pripisati spolnoj izopačenosti. tako da neposredno prije nego se reflektori ugase. što smo taj nagon predugo potiskivali. dakle. Osobno mislim da je ljudska vrsta počela potiskivati spolni nagon zato. očito je da previše jedemo. Tko tako misli u pravu je. Uđete u kazalište i čekate početak predstave. Ako je potiskivanje uzrok toj nevolji. Ili jedno ili drugo.

Bog zna naš položaj. nema mjesta dvojbi da li je to moguće ili ne. Najvažnije je da pri tom budemo iskreni i ustrajni. to bi nas. iskrenosti i dobrim raspoloženjem. a kamoli postići potpunu čistoću. Na prvom je mjestu naša izopačena narav. ukoliko ne želimo upropastiti cijeli svoj život. Kao sve ostale velike laži i ova se temelji na istini — istini koju smo već prihvatili — da je spolni čin sam po sebi (isključujući pretjerivanja i 84 opsjednutost njime). Postoje. Pa čak i onda kad smo to učinili. moramo to najprije željeti. tako zdrave. bolesti. Netko može kao mjerilo izabrati kršćanska načela. Kršćanstvo se suprotstavlja svakom mišljenju koje tvrdi da je spolnost sama po sebi loša. Da bismo ostvarili sreću čak i na ovom svijetu. U tom slučaju smatram da nisu u pravu. pa ako želite. Naravno. Kad bismo popuštali svakoj našoj želji. tri razloga zašto je nama osobito teško željeti. prirodna i zdrava pojava. međutim. prilikom učenja vožnje biciklom. Svaki razuman čovjek mora imati stanovita načela po kojima će se nekim svojim željama odupirati. Ali nemojmo se zato zabrinjavati. a ako pitanje ostavimo bez odgovora dobit ćemo negativnu ocjenu. danas je mnogim ljudima i to teško. Moramo od Boga zatražiti pomoć. slineći i mljackajući ustima. dovelo do nemoći. mnogi se ljudi ne usuđuju truditi da postignu čistoću u kršćanskom smislu. znakom mladosti. Vrlo nam često Bog ne pomaže da dosegnemo samu vrlinu. Prema tome.” Slično se može dogoditi i kod bilo koje druge vrline. a ne samo kršćanima. nedvojbeno. Drugo. koje nemaju ničeg zajedničkog sa zdravljem. Ne tvrdim da smo mi osobno odgovorni za ovakvo stanje. ali bismo se trebali stidjeti kad bismo hranu shvatili kao glavnu u životu i kad bismo provodili vrijeme gledajući slike s hranom. Čovjek koji želi pomoć dobit će je. pridignite se i pokušajte ponovo. jer prije nego to i pokušaju. Lako je samo misliti da nešto želimo. to isto tako može značiti da se ne trebamo stidjeti stanja u koje je danas dospio taj spolni nagon. dok su mu usne molile: “Bože. Ima ljudi koji naš spolni nagon raspaljuju da bi na tome zaradili. Ne samo na ispitu. međutim. stalno molio za moralnu čistoću. možemo misliti da nam je Bog prekasno pomogao ili da je pružena pomoć nedostatna. filmovi i romani povezuju slobodno prepuštanje spolnom nagonu sa zdravljem. iako to u stvari ne želimo. Plakati. Mislim da se toga treba stidjeti. Ali oni nemaju pravo. Možemo uistinu biti posve sigurni da se običnim. da im se može suprotstaviti samo nenormalan čovjek. Isto tako vjerujemo da ćemo pridržavajući ih se dobiti pomoć koju ne bismo dobili od ostalih. a mnogo kasnije je shvatio da su njegove misli. Ne trebamo se stidjeti uživanja u hrani. ljudskim naporima ne može ostvariti savršena čistoća. drugi higijenska. dok je još bio mlad. opsjednut čovjek se ne može svladati kad vidi da može kupiti ono čime je opsjednut. već nam daje snage da možemo 85 . Upravo je divno što sve čovjek može učiniti kad mora. Jedan vrlo poznati kršćanin još davno je rekao da je on. Međutim. zatajivanja i niza drugih izopačenosti. i prilikom pokušaja da prozeblim prstima zakopčate tvrdi ovratnik. Kad nas bude prosuđivao. Poslije svakog pada tražite oproštenje. laži. Kršćanstvo slavi ženidbu više nego i jedna druga religija — upravo su kršćani napisali najveći dio najboljih ljubavnih pjesama. Laž se sastoji u tome da se pokušava nametnuti misao kako je zdrav i prirodan baš svaki oblik spolnosti koji nas privlači. misle da je ona nemoguća. Ta je besmislica svakome očita. te sva propaganda koja se zalaže za nezajažljivost spolnog nagona.nagon. svakako će voditi računa o tome da smo morali savladati mnoge teškoće. molitvi dodavale: “Ali neka to ne bude baš sada. da ćemo i na drugom svijetu imati neku vrst tijela i da će ono biti dio naše sreće. tijelo i uživanje zlom. Za vrlo slab odgovor dobit ćemo slabu ocjenu. Moramo priznati da su kršćanska načela možda stroža nego li neka druga. To je laž. ništa ne znači tvrdnja da svaka želja kad postane dovoljno jaka. potrebno je dosta suzdržavanja. U tom smo smislu naslijedili donekle nesavršene organizme — rastemo zapljuskivani propagandom koja ide u prilog nečistoći. prirodne i razumne. možemo razmišljati da li da odgovorimo ili ne. kad netko kaže da se spolnog nagona ne trebamo stidjeti. Kršćanstvo je gotovo jedina od velikih religija koja u potpunosti priznaje tijelo — koja vjeruje da je materija dobra. kao ni savršeno milosrđe. Stvarni sukob ne postoji između kršćanstva i prirode. ljubomore. Ali. smatraju ga prirodnim. već između kršćanskih načela i ostalih načela koja drže prirodu pod nadzorom — jer prirodu (u smislu prirodnih želja) trebamo na neki način nadzirati. treći sociološka. skijanju. Suočeni s neobveznim pitanjem na ispitu. već i u čitavom nizu drugih okolnosti čovjek često uspije učiniti nešto što mu se trenutak ranije činilo nemogućim — tako je u planinarenju. a drugima neće. to su vrazi koji nas napastuju. dok kod obveznih pitanja moramo dati sve od sebe da bismo ih riješili. kad je nešto potrebno izvršiti. da se i sam Bog jednom utjelovio. dobrim raspoloženjem i otvorenošću. Sve nas to nastoji navesti na pomisao da su želje kojima se opiremo. Da bismo se izliječili.postaje ujedno zdrava i razumna. ljepote i snage. učini da budem čist”.

ubrzo saznaju mnogo više o svojoj spolnosti i postaju je svjesniji od ostalih. što je još važnije. Svatko tko bi moralnu nečistoću smatrao najgorim porokom. hladan. oduzimanja malih radosti drugima ili klevetanja. želio bih posebno naglasiti da se središte kršćanskog morala ne nalazi u tome. koji redovno odlazi u crkvu. Ovo drugo je opasnije. ponižavanja. ne može se govoriti o potiskivanju niti o opasnosti od potiskivanja. Potisnutu spolnost bolesnik uopće ne doživljava kao spolnost. može biti bliži paklu nego neka prostitutka. 86 87 . Vrlina — čak ako se oko nje samo trudimo s više ili manje uspjeha — donosi svjetlo. Zbog toga. da ne trebamo očajavati ni onda kad smo najslabiji — grijesi nam se. kako je. Konačno. Kod mladića ili odraslog čovjeka koji se opire jednoj svjesnoj želji. koliko god su važni čistoća. grijesi tijela su zla stvar. u usporedbi s drugim grijesima najneviniji. Međutim pojam potisnut ovdje je upotrijebljen u tehničkom smislu. Tako dolazimo do spoznaje da ne možemo sebi vjerovati ni onda kad smo najbolji. najbolje bi bilo ne biti ni jedno ni drugo. Trebamo težiti savršenstvu. opraštaju. a s druge strane. Potisnuta želja ili misao je ona koja je gurnuta u podsvijest (često još u djetinjstvu) i koja se sad pojavljuje* samo u prerušenom i neprepoznatljivom obliku. postoje dvije naravi koje se takmiče s ljudskošću. Najkobnije bi bilo sjediti skršenih ruku i zadovoljiti se postojećim stanjem. Svakako. bio bi u krivu. koju moramo jačati i staviti je u središte našeg života. Naprotiv. ali su. Uskoro upoznaju svoje želje onako. Naravno. Wellington poznavao Napoleona ili Sherlock Holmes Moriartya. zlostavljanja. dočim neobuzdano odavanje užicima donosi maglu. oni koji na takav način prilaze pitanju spolnosti i čestitosti. naime. recimo. Jer. ljudi često krivo shvaćaju psihološko tumačenje potiskivanja. Treće. hrabrost i istinoljublje ovaj nam proces omogućuje da. on ovdje ne znači zanijekan ili odbijen. U nama. Psihologija uči da je potisnut spolni nagon opasan.započeti uvijek iznova. zadovoljstva koja proizlaze iz posjedovanja moći i mržnje prema drugima. iako sam možda oduljio o spolnosti. Takvi ljudi upoznaju svoje strasti isto onako kao što lovac poznaje zvjerku ili kao što vodoinstalater prepoznaje pokvarenu slavinu. To su životinjski i đavolski ego. ojačamo duh. samodopadan i tašt čovjek. naime. Najpokvarenija zadovoljstva su duhovne naravi — zadovoljstva koja izviru iz optuživanja drugih. Time otklanjamo iluzije koje imamo o sebi i učimo se pouzdati u Boga.

6. Kršćanski brak
Posljednje poglavlje je bilo uglavnom negativno obojeno. U njemu sam razmatrao što je loše u spolnom nagonu, ali nisam gotovo ništa rekao o ispravnoj strani spolnosti — drugim riječima o kršćanskom braku. Dva razloga mi priječe da govorim o braku. Prvi je taj što su kršćanske doktrine u ovom području krajnje nepopularne. Drugo, ja nisam oženjen, pa prema tome mogu o braku govoriti samo iz druge ruke. Ali usprkos tome, kad već govorim o kršćanskom moralu, čini mi se da ne mogu ostaviti po strani ni kršćanski brak. Kršćanski pogled na brak temelji se na Kristovim riječima da se muž i žena moraju smatrati jednim organizmom — tako bi se otprilike mogle prevesti riječi jedno tijelo. Kršćani vjeruju da Krist nije izražavao nekakvo sentimentalno raspoloženje, već tvrdnju jednaku onoj da su brava i ključ jedna naprava ili violina i gudalo jedno glazbalo. Izumitelj ljudskog stroja nam je time želio kazati da su njegove polovine, muškarac i žena, načinjeni tako da bi se mogli slagati u parove, i to ne samo na spolnoj razini nego i na svim ostalim razinama. Monstruoznost spolnoga čina izvan braka sastoji se u tome, da se jedna vrst sjedinjenja (spolni čin) pokušava odijeliti od svih drugih vidova sjedinjenja koja su zamišljena da ga prate i tako stvore potpuno jedinstvo. Kršćansko gledište ne tvrdi da u spolnom zadovoljstvu ima nečeg lošeg, kao što nema ni u uživanju u hrani. Kršćansko je stanovište da spolno zadovoljstvo ne smijemo uzimati odijeljeno od sveg ostalog što ga prati, dakle, da ga ne smatramo samo sebi svrhom. Inače bi to bilo jednako besmisleno kao i uživanje u jelu, koje bi se sastojalo samo od žvakanja i pljuvanja ukusne hrane, bez gutanja i probavljanja. Nadalje, kršćanstvo naučava da brak traje čitav život. Naravno, mnoge crkve različito misle o tome — neke uopće ne dopuštaju razvod braka, neke ga opet, iako nevoljko, dopuštaju i to u posebnim slučajevima. Velika je šteta što se u ovim pitanjima svi kršćani ne slažu. Potrebno je, međutim, naglasiti da se crkve u pitanju braka medu sobom daleko više slažu, nego s vanjskim svijetom. Time mislim reći da sve smatraju razvod braka presijecanjem živoga tijela, kao neki kirurški zahvat. Neke crkve drže da je operacija toliko nasilna, da je nikako ne možemo dopustiti, dočim je druge dopuštaju kao krajnje sredstvo u beznadnim slučajevima. Sve se crkve slažu u tome da je razvod braka sličniji
88 89

rasijecanju tijela, nego raskidu poslovnog odnosa ili dezertiranju, s čime se on često uspoređuje. Ni jedna od njih se ne slažu sa suvremenim stavom, po kojem je razvod braka samo promjena bračnog druga koja se može dopustiti kad god muž i žena osjete da više nisu zaljubljeni jedno u drugo ili se jedno od njih zaljubi u nekog trećeg. Prije nego razmotrimo u kakvom je odnosu ovo suvremeno stanovište prema moralnoj čistoći, moramo vidjeti u kakvom je odnosu s jednom drugom vrlinom, naime s pravednošću. Pravednost, kako već rekoh, uključuje održavanje obećanja. Svatko tko se vjenčao u crkvi, javno je i svečano obećao da će sa svojom ženom (mužem) živjeti do smrti. Obveza održavanja ovog obećanja nema nikakve posebne veze sa spolnim moralom — to je obećanje kao i svako drugo. Ako je spolni poriv isti kao i svi ostali poticaji, tada se prema njemu moramo odnositi na isti način kao i prema ostalima. Dakle, obećanje održavanja bračne vjernosti treba nadzirati spolni nagon, kao što obveze iz ostalih obećanja nadziru druge poticaje u nama. Ako pak spolni poriv nije isti kao i svi ostali, a ja tako mislim, nego je bolesno žestok, tada bismo trebali posebno paziti da nas on ne odvede u nepoštenje, u kršenje zadanog obećanja. Netko će na to reći da obećanje zadano u crkvi smatra pukom formalnošću, da ga i onako nije imao namjeru održati. Koga bi u takvom slučaju pokušali prevariti? Boga? To bi bilo vrlo glupo. Sebe? Ni to nije mnogo pametnije. Nevjestu, ženika ili rodbinu? To je nepošteno. Ja mislim da mladi par (ili jedno od njih) najčešće žele obmanuti javnost. Oni žele ugled koji se pripisuje braku, ali za njega ne žele platiti cijenu — znači da su prevaranti, obmanjivači. Ako su zadovoljni kao obmanjivači, nemam im što više reći — nema smisla govoriti o visokoj i teškoj dužnosti moralne čistoće onim ljudima koji ne pokazuju želju da budu pošteni. Ukoliko se urazume i odluče da postupe pošteno, obvezuje ih obećanje koje su već dali. A to, vidjet ćete, spada pod naslov pravednost, a ne pod čistoću. Za one koji ne vjeruju u trajnost ženidbe, možda je bolje da žive zajedno nevjenčani, nego da se zakunu na vjernost koju ne namjeravaju održati. Istina je, u tom će slučaju, po kršćanskom gledanju, živjeti u bludu. Međutim, jednu grešku ne možemo ispraviti drugom — nečistoća se ne može popraviti krivokletstvom. Mišljenje da je zaljubljenost jedini razlog da ostanemo u braku, nema
90

nikakve podloge za brak kao ugovor ili obećanje. Ako je sve u ljubavi, tada obećanje ne donosi ništa novo — u tom slučaju zašto bi trebalo išta obećavati? Zanimljivo je da zaljubljeni ljudi bolje znaju o tome od onih koji o ljubavi samo pričaju. Kao što je Chesterton istaknuo, zaljubljeni su prirodno skloni da se vežu obećanjima. Ljubavne pjesme širom svijeta pune su zakletvi o vječnoj odanosti i vjernosti. Kršćanska pravila ne nameću osjećaju zaljubljenosti ništa što bi mu bilo strano — kršćanstvo samo zahtijeva da zaljubljenici ozbiljno uzmu ono na što ih tjera njihova zaljubljenost. Naravno, obećanje koje čovjek zada dok je zaljubljen i zato što je zaljubljen, obećanje da će biti vjeran voljenom biću do kraja života, obvezuje ga na vjernost čak i onda ako se odljubi. Obećanje se može dati samo za ono što se može izvršiti, dakle, u vezi s onime što se učini. Nitko ne može obećati nešto što je dio osjećaja. Ne možemo obećati da nas nikad neće zaboljeti glava ili da ćemo, recimo, uvijek biti gladni. Ali kakva je korist, upitat ćete, da dvoje, koji više nisu zaljubljeni, ostanu zajedno? Ima nekoliko vrlo razumnih, društvenih razloga za to — da djeci osiguraju dom, da se zaštiti žena (koja često, udavši se zanemari ili žrtvuje svoju karijeru) od mogućnosti da je muškarac ostavi kad god mu se to svidi. Postoji, međutim, još jedan razlog, vrlo uvjerljiv, ali mi se čini da ga nije lako objasniti. Teškoća je u tome što mnogi ne žele shvatiti da, kad je B bolje od C, A može biti još bolje od B. Ljudi vole razmišljati u izrazima dobra i zla, a ne dobrog, boljeg, najboljeg ili lošeg, goreg, najgoreg. Kada vas, na primjer, netko upita što mislite o dvoboju, a vi mu odgovorite da je bolje čovjeku oprostiti nego ga izazvati na dvoboj, ali i to da je i dvoboj bolji od doživotnog neprijateljstva i mržnje, prigovorit će vam da se ne želite do kraja izjasniti. Nadam se da nitko neće napraviti takvu grešku s ovim što kanim sada kazati. Ono što nazivamo zaljubljenošću, sjajna je stvar koja je po mnogočemu za nas dobra. Ona nam pomaže da budemo velikodušni i hrabri, otvara nam oči ne samo za ljepotu osobe u koju smo zaljubljeni, već i za sve drugo, osobito u prvo vrijeme potiskuje naš čisto životinjski spolni nagon. U tom je smislu zaljubljenost veliki neprijatelj pohote. Nitko ne može zanijekati da je zaljubljenost daleko bolja i od uobičajene senzualnosti i od hladne samoljubivosti. Kako već rekoh, pogrešno bismo uradili kad bismo bilo koji poticaj naše naravi uzeli kao nešto što
91

treba slijediti pod svaku cijenu. Zaljubljenost je dobra ali ne i najbolja. Ima mnogo toga manje vrijednog od zaljubljenosti, kao i onog vrednijeg. Zaljubljenost ne možete učiniti osnovom života. Ona je plemeniti osjećaj, ali ipak, samo osjećaj. Ni za jedan osjećaj ne možemo tvrditi da će vječno trajati u punoj snazi, kao ni da će uopće potrajati. Trajati može znanje, načela, običaji, ali osjećaji dođu i odu. Ustvari, bez obzira na to što ljudi govore, ono što nazivamo zaljubljenošću obično ne traje dugo. Svi znamo rečenicu kojom često završavaju stare i svima drage bajke — živjeli su sretno sve do svoje smrti. Ako to znači — pedeset su godina osjećali jedno prema drugom isto što su osjećali i dan prije vjenčanja, tada možemo slobodno tvrditi da to nije istina. Ne bi niti bilo dobro da je to istina. Tko bi mogao podnijeti da živi u takvom uzbuđenju makar pet godina? Što bi se u tom slučaju dogodilo s našim poslom, jelom, spavanjem, odnosima prema prijateljima? Naravno, prestanak zaljubljenosti ne mora značiti i prestanak ljubavi. Ljubav u drugom značenju, ljubav koju treba razlikovati od zaljubljenosti, nije običan osjećaj. Ona je duboko jedinstvo, postignuto snagom volje, te svjesno i uporno jačano navikom i milošću, koje je traženo od Boga i dobijeno. Supružnici mogu ljubiti jedan drugoga čak i u onim trenucima, kad se jedno drugome previše ne sviđaju, kao što, uostalom, mi sebe volimo i onda kad nismo oduševljeni sami sobom. Oni su kadri održati tu ljubav čak i onda kad bi se mogli, ako bi htjeli, zaljubiti u nekog drugog. Zaljubljenost ih je potakla da jedno drugom obećaju vjernost, dok im ovakva tiha ljubav omogućuje da obećanje ispune. Upravo je takva ljubav gorivo koje pokreće bračni stroj — zaljubljenost je eksplozija koja ga je uključila. Ako se sa mnom ne slažete, možete, naravno, reći: “On o tome nema pojma, a kako bi i imao kad nije oženjen”. Možda ste u pravu. Ali prije toga provjerite da li me prosuđujete po onome što stvarno znate iz vlastita iskustva ili iskustva vaših prijatelja, a ne po onome što ste pokupili iz romana i filmova. To nije tako jednostavno kako se često misli. Naše iskustvo je u velikoj mjeri obojeno knjigama, dramama i filmovima, te je potrebno dosta truda da bismo bitno mogli nepristrano sagledati. Ljudi često pokupe iz knjiga zamisao da ukoliko oženite pravu osobu, možete očekivati da ćete ostati zauvijek zaljubljeni. Stoga, kad ustanove da više nisu zaljubljeni, smatraju da je to dokaz kako su pogriješili u izboru, pa im je dopušteno promijeniti bračnog druga — ne shvaćajući
92

da će s promjenom druga i nova ljubav ostati uskoro bez zanosa, jednako kao i prethodna. Ovdje, kao i inače u životu, uzbuđenja su kratkotrajna. Uzbuđenje koje obuzme dječaka pri pomisli na let avionom neće biti duga vijeka — čim se priključi RAF-u (ratno zrakoplovstvo Velike Britanije, op. autora) i počne učiti letjeti, ono će nestati. Uzbuđenje koje obuzme čovjek kad vidi slikovito mjesto izgubi se čim se onamo za stalno doseli. Da li to znači da bi bilo bolje uopće ne učiti letjeti ili ne stanovati u lijepim mjestima? Nipošto! U oba slučaja, ako početni zanos i nestane, njega će zamijeniti mirniji i trajniji interes. Štoviše, (teško mi je pronaći pravu riječ kojom bih naglasio koliko to smatram važnim), upravo će onaj tko je spreman pomiriti se s gubitkom početnog zanosa i smiriti se u dubljem zanimanju za bračnoga druga, lakše naći nove ushite, u posve drukčijem obliku. Onaj tko je naučio letjeti i postao dobar pilot, ubrzo će otkriti draži glazbe a tko se naselio u slikovito mjesto, počet će s užitkom obrađivati svoj vrt. Mislim da je Krist, govoreći da ništa neće živjeti ukoliko najprije ne umre, mislio i na ovo o čemu je sada riječ. Nije dobro truditi se oko očuvanja bilo kakvog zanosa. Neka zanos ode, pustite ga da umre — prođite kroz to razdoblje smrti i uputite se prema onom mirnijem, staloženijem zanimanju i sreći, pa ćete uvidjeti da stalno živite u svijetu novih zanosa, novih uzbuđenja. Međutim, ako se odlučite da nam zanos ili uzbuđenja budu neka vrsta podražaja, kojeg u određenoj količini morate svakodnevno uzimati — ako ih kanite umjetno podražavati, oni će sve više slabiti, sve se rjeđe javljati, a vi ćete ostatak svojeg života provesti kao starac bez iluzija kojem će sve biti dosadno. Zbog toga što vrlo malo ljudi ovo uviđa, vidimo tolike žene i muškarce u najboljim godinama svojeg života, kako tuguju za izgubljenom mladošću i to u razdoblju kada bi se posvuda oko njih trebali otvarati novi vidici i nova vrata. Mnogo je zabavnije naučiti plivati, nego neprekidno i beznadno pokušavati dozvati u sjećanje osjećaj koji smo imali dok smo se, kao djeca, prvi put brčkali u moru. I romani i filmovi nas upućuju na to da se čovjek ne može oteti zaljubljenosti, da se to jednostavno događa, kao ospice na primjer. Ljudi u braku, koji ovako misle, brzo podlegnu i priklanjaju se novom poznaniku (poznanici) koji im se svide. Rekao bih da su ovi neodoljivi osjećaji puno rjeđi u stvarnom životu negoli u knjigama, barem što se tiče odraslih ljudi. Kad sretnemo nekoga tko je lijep, pametan i simpatičan, trebalo bi, naravno, da se u određenom smislu divimo tim
93

koliko biste vi željeli? Nisam li vas ipak malo utješio? 95 . Ali tome ćete sami biti krivi. a tijelo natopljeno alkoholom. Ova razlika bi trebala biti toliko jasna. budući da se i same žene toga stide i preziru muževe kojima one vladaju. Prirodno. U kršćanskom braku. ako ste žena. više nema. a protiv je ostalog svijeta. Sasvim sigurno mogu se dogoditi samo dvije stvari — ili se moraju odijeliti i svatko krenuti svojim putem ili jedno od njih mora 94 imati odlučujuću riječ. Uloga muža sastoji se u tome. Moje je mišljenje da bi crkve trebale pošteno priznati da većina Britanaca nisu kršćani. a koji nisu. Ako vaš pas ugrize susjedovo dijete ili vaše dijete povrijedi susjedova psa. da li će se ova ljubav prema vrlinama koje opažamo kod našeg novog poznanika ili poznanice pretvoriti u ono što zovemo zaljubljenošću? Bez ikakve dvojbe. najčešće se ne divi svojoj susjedi. a drugim crkve. čiji zakoni vrijede za sve građane. za muškarca se kaže da je glava. Obično se misli da bi kršćani trebali svakome otežati razvod braka. Odnosi koje jedna obitelj odražava s vanjskim svijetom — ono što bi mogli nazvati njenom vanjskom politikom — moraju ovisiti o muškarcu. Osobno bih. Prije nego napustimo problem razvoda braka. Ovdje se. čiji je muž papučar. bio vrlo ljut kad bi muslimani pokušali spriječiti ostale ljude da piju vino. On mora imati zadnju riječ. dakle onima koji nisu kršćani. Ovdje govorim sasvim pošteno kao neženja jer čovjek taj razlog lakše uočava izvana nego li iznutra. Toliko o kršćanskoj doktrini o nerazrješivosti braka. tada. da li netko uopće želi da to bude žena? Kao što rekoh ja nisam oženjen. Ali zar ne zavisi u najvećoj mjeri upravo o nama. zahtjevi obitelji su za nju najvažniji. ako nam je glava puna romana. Naravo. sve dok se muž i žena slažu ne mora se uopće pojaviti pitanje glave. čija pravila važe samo za njene članove. htio bih istaknuti razliku između dvije stvari. zašto bi to morao biti muškarac? Dakle. očito. ali koliko mogu vidjeti. javljaju dva pitanja. Ona je osobiti zagovornik njihovih interesa. Ako u to sumnjate. ako nosite naočale s plavim staklima. Prije će kazati: “Jadni gospodin X! Zašto dozvoljava toj užasnoj ženi da ga drži pod papučom? To je ipak previše!” Mislim da ni jedna žena neće biti odviše polaskana ako joj spomenemo da je ona glava u kući. Ali postoji još jedan razlog. filmova i sentimentalnih pjesama. Žena se u prvom redu bori za svoju djecu i muža. Ostaje da razmotrimo nešto još nepopularnije. gotovo na neki način i ispravno. Ja ne mislim tako. Ako želimo da brak ostane nerazrješiv. ne mislite li ipak da je njegova glavna mana u tome da nije onoliko uporan u obrani svojih i vaših prava pred susjedima. Stabilna država ne može opstati bez Ustava. (2) Ako netko već mora biti glava. (1) Zašto uopće netko treba biti glava — zašto ne jednakost? (2) Zašto da baš muškarac bude glava?(1) Potreba za glavom slijedi iz činjenice da je brak nerazrješiv. da ih na neki način volimo. jer u ovom slučaju većine nema. da shvati kako joj ova njezina prirodna sklonost davanja prednosti obitelji. pravedniji prema onima vani. koje često dovoljno ne razlikujemo. da li ćete se prije obratiti susjedu ili njegovoj ženi? Ili. Ali što se događa kad se jave nesuglasice? Razgovora. onemogućuje da bude glava. jednako kao što se kiša slijeva u udubinu koju na prašnjavom seoskom putu ostavljaju zaprežna kola ili kao što ćete. I poslije učestalih pokušaja da razgovaraju. Možda bi trebale postojati dvije različite vrste braka — jednim bi trebala upravljati država.vrlinama. prije svega. Kršćanska zamisao braka je jedno. kako bi mogao druge ljude zaštititi od pretjerane odanosti koju osjeća prema svojoj obitelji njegova žena. da se može razabrati koji su parovi vjenčani po kršćanskom uzoru. a sasvim je drugo granica do koje kršćani kao glasači ili članovi Parlamenta mogu ići u svom nastojanju da u obliku zakona o bračnim odnosima nametnu svoj pogled na brak društvu. a obično i jest. o našem izboru. jedan od supružnika mora imati odlučujuću riječ u vođenju obiteljske politike. Ima nešto neprirodno u vladanju žene nad muškarcem. Što da rade? Ne mogu odlučiti većinom. sve vidjeti plavo. dopustite mi da vas nešto upitam. naravno. Bez obzira na to koliko se divite svome mužu. te da se od njih ne može očekivati da žive kršćanskim životom. supružnici nisu postigli sporazum. čak i ona žena koja želi biti glava u svojoj kući. na primjer. jer on uvijek treba biti. dopustite da i vas nešto upitam. Nadamo se da će u kršćanskom braku biti baš tako. Kršćanke obećavaju da će slušati svoje muževe. svaku naklonost koju prema nekom osjećamo pretvorit ćemo u ovakvu ljubav. u krajnjoj liniji.

Kad počnete učiti matematiku. pazite. Radi se. Međutim. Ponekad. Isto tako. dakle. sa strašnom dužnošću opraštanja našim neprijateljima. sve zavisi od toga da li to stvarno želimo) naučiti opraštati. nešto što su vam učinili ili rekli prošlog tjedna. čak i pod cijenu smrti. da li bih mogao oprostiti gestapovcu. pa ne zanijekati svoju vjeru. Mnogi od vas sigurno žele upitati: “Zanima me što bi ti mislio o opraštanju gestapovcu da si kojim slučajem Poljak ili Židov?” To se i ja pitam. Vjerujem da vrlinu o kojoj će sada biti riječ ljudi još manje vole. ukoliko mi ne oprostimo drugima. nije mi ni na kraj pameti da u ovoj knjizi govorim što bih ja mogao učiniti — ja sam sitna riba —govorim vam samo ono što je kršćansko. svi će bijesno zarežati na nas. oprostiti je teško. u samoj njegovoj biti. Takvi me razgovori tjeraju na povraćanje. vjerujte. Sasvim nam je jasno rečeno. sada nisam posve siguran da sam bio u pravu. Što nam je. Nema ni najmanjeg znaka da bi nam moglo biti oprošteno pod drugim uvjetima. bližnji može biti i neprijatelj. 96 97 . U kršćanskoj etici. Međutim. Nema drugog načina. činiti? Svakako. kažu. što ćete oprostiti mužu (ženi). pitam se. A u njemu. Opraštanje Već sam u prethodnom poglavlju spomenuo da je moralna čistoća jedna od onih vrlina koje ljudi najmanje vole. mogli bismo pokušati shvatiti.7. ne počinjete odmah s integralnim računom. To će vas vjerojatno na trenutak zaposliti. kao što i mi opraštamo dužnicima našim”. Suočavamo se. Svi govore da je opraštanje divna stvar sve dok se ne nadu sami u situaciji da nekome nešto oproste. ali mi se čini da bi nam u tome mogle pomoći dvije stvari. kad bih stvarno bio Poljak ili Židov. Ja nisam kršćanstvo izmislio. da nam se neće oprostiti. roditeljima ili djeci. Isto se tako pitam da li bih uistinu mogao biti toliko hrabar. ako samo spomenemo opraštanje. ako stvarno želimo (ali. Nije u tome što ljudi smatraju da je to nedostižna i teška vrlina — naprotiv. o kršćanskom pravilu: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe”. Da. već s običnim zbrajanjem. Drugo. oni je često preziru i mrze. Mogli biste početi tako. nalaze se ove riječi: “Oprosti nam grijehe naše. možda bi bilo bolje početi s nečim lakšim nego što je gestapo. naime. dakle.

Dugo vremena sam ovu razliku smatrao glupim cjepidlačenjem — ta kako čovjek može mrziti grijeh. Dakle. Koliko sam god mrzio svoj kukavičluk. Očito. moji najgori trenuci). privlačnih osobina koje možda posjedujemo. On nam je dao svojstvo da ljubimo sebe. znači priznati kako on. kako se u prvi mah može zaključiti. nipošto ne znači da ih trebamo smatrati dobrima. mrzio sam njegove opačine. Tako. Međutim. upravo zato što sam volio počinitelja. U svojim najsvjetlijim trenucima. tada je to prvi korak. i to cijeli svoj život — prema samome sebi. no takvo mišljenje o samom sebi nije razlog zbog kojeg sama sebe volim. nedvojbeno. a na kraju ćemo čak i bijelo vidjeti kao crno. Pođimo dalje. a ne mrziti počinitelja? Mnogo godina kasnije. Dosljedno tome. kršćanstvo od nas traži da ih mrzimo na isti način na koji mrzimo opačinu u nama samima. jer ste vi u pitanju. Baš zbog ljubavi prema sebi bio sam žalostan kad sam shvatio što sam sve kadar napraviti. čak se događa da uopće ne uživam u vlastitom društvu. nisam prestao sebe voljeti. U životu sam učinio dosta toga čega se sramim. ostaje i dalje. Sad kad o tome razmišljam. ali da ne smijem mrziti zle ljude — dakle. Prema tome. jer smo takvi kakvi jesmo. već jednostavno zato. ne samo da ne mislim da sam dobar čovjek. mislim li da sam dobar momak? Moram priznati da ponekad tako mislim (to su. i nije tako loš. Dakle.. Bog želi da na isti način i iz istoga razloga volimo sve ljude. Ne odupremo li se tome. Priznajem da se iz toga može zaključiti kako trebamo voljeti i one koji u sebi nemaju ničega što bi bilo vrijedno ljubavi. koji će vas ako se nastavi pretvoriti u đavla.” Ili ćete u potpunosti prihvatiti prvi dojam priče i uživati u činjenici da se o vašem neprijatelju piše tako loše. 99 . čak i mi sami. mislim da sam dobar. sjećam se kako su mi još davno vjeroučitelji govorili da trebam mrziti djela zlih ljudi. uskoro ćemo željeti da sivo vidimo kao crno. Ako je točno ovo drugo. ali ne grešnika. ako je ikako moguće.što znači voljeti svojeg bližnjeg kao sama sebe. U stvarnosti je obratno — zbog svojeg samoljublja. čovjek počinje željeti da ono crno bude još crnije. naime. Vidite. Predlažem malu provjeru. Da li ja o samom sebi mislim najbolje. Pretpostavimo da u novinama pročitate o gadostima koje je počinila osoba koja vam nije baš draga. voli svog bližnjeg ne znači neka ti se on svidi ili pokušaj uvidjeti njegovu privlačnost. To vidimo kod drugih i bez posebnog uvjeravanja. Hoće li vam nakon čitanja pasti na um pomisao: “Hvala Bogu. misle da oprostiti neprijatelju. pa on i nije tako loš. moramo primijeniti i na druge ljude. da žalimo onoga koji čini zlo i da se nadamo da će se on. ne bih baš mogao reći da se sam sebi sviđam. Konačno ćemo tvrditi da je sve loše — Bog. Pretpostavimo dalje. Sve što je o njima rečeno.. mrzi grijeh. Mnogi ljudi. kad kažem da treba ljubiti svoje neprijatelje. kršćanstvo od nas ne traži da bar malo ublažimo mržnju koju osjećamo prema zlim djelima. pravilo koje vrijedi u našem posebnom slučaju. naši prijatelji. palo mi je na pamet da sam se upravo tako ponašao prema jednom čovjeku. U tome me ništa nije moglo spriječiti. To je veliko olakšanje. premda smo uvjereni u suprotno. na kraju krajeva. jednom negdje i na neki način izmijeniti i ponovo postati čovječan. Zaista u nama nema ničeg što bi se moglo voljeti — bića poput nas u mržnji nalaze toliko zadovoljstva da se je odriču jednako teško kao i žestokih pića ili duhana . dopušteno mi je prezirati i mrziti ono što rade moji neprijatelji. da se iz članka može zaključiti da cijela priča možda i nije 98 potpuno istinita ili da onaj o kome je riječ nije tako loš. kako bismo trebali naučiti na koji način trebamo voljeti druge. taštinu i pohlepu. Kako to ja volim sama sebe? Kad o tome bolje promislim. U tome se nećemo moći zaustaviti — zauvijek ćemo ostati u svijetu potpune mržnje. Da li u nama ima nečega zbog čega bi nas trebalo voljeti? Sebe volite jednostavno zato. već uviđam da sam opak. Možda će nam biti lakše ako se prisjetimo da baš tako Bog nas voli — ne zbog nekih dobrih.

uočava kod sebe. Čini li vam se to pretjeranim? Ako je tako. svoje pameti. kad sam vam govorio o moralu. a čijeg smo postojanja kod nas samih manje svjesni. Ona je uzrok svakom drugom poroku — oholost je stanje duha potpuno suprotno Božjoj zamisli. da što smo oholiji. čak za sebe tvrde da su kukavice. porok kojeg svi mrzimo kod drugih. Đavao je postao zao upravo zbog oholosti. Najlakši način da ustanovite stupanj vlastite oholosti jest u tome da se upitate: “Koliko me smeta što me drugi preziru. I sad smo došli do tog središta. dok drugi poroci mogu biti samo slučajno takmičarski. Što smo više tim porokom zaraženi. pijanstvo — to su sitnice u usporedbi s ohološću. Postoji jedan porok kojeg se nitko ne može osloboditi. Čuo sam ljude kako priznaju da su zlovoljni. prvi porok. da se naša oholost takmiči s ohološću drugih. prema meni se odnose pokroviteljski ili što se preda mnom prave važni?” Stvar je u tome. Sjetit ćete se. Malo prije sam istaknuo. pametniji ili zgodniji od drugih. lakomost. U kršćanskom moralu suprotna mu je skromnost. što me ne primjećuju. Zato što sam se na kućnoj zabavi baš ja htio istaknuti. Kad bi svi bili jednako bogati. Nema tog poroka koji bi nas mogao više omrznuti u očima drugih. Oholost je u biti takmičarske naravi. zadovoljan je tek kad posjeduje više od drugih. ali to nije istina. Prema kršćanskim učiteljima. to nam se on manje sviđa kod drugih.8. Takvim nas čini uspoređivanje — zadovoljstvo dolazi 100 101 . to nam se manje sviđa tuđa oholost. upozorio sam vas da središte kršćanskog morala nije u spolnosti. krajnje zlo. Kažemo da su ljudi oholi zbog svog bogatstva. Poznato je da se dva trgovca nikad ne slažu. Ohol čovjek se ne zadovoljava onime što posjeduje. čovjek ne bi imao razloga biti ohol. smeta me što je glavni bio netko drugi. ali kojeg jedva tko. jest oholost. Ljudi su oholi ako su bogatiji. Veliki grijeh Sada prelazim na onaj dio kršćanskog morala koji se najviše razlikuje od bilo kojeg drugog morala. osim kršćana. Također sam rijetko nailazio na nekršćane koji bi pokazivali i najmanju dozu razumijevanja prema ovom poroku kod drugih. pametni i lijepi. promislite još jednom. da izgube glavu kad vide lijepu djevojku ili čašu vina. ljutnja. nikada nisam čuo nekog nekršćanina da se osuđuje zbog ovoga poroka. Razvratnost. Porok o kojem je riječ zove se oholost ili taština. Međutim. dobrog izgleda.

Svaki od nas. pomoću oholosti. Posve je zadovoljan našom čednošću.000 funti omogućuje svakome koliko god želi uživanja. Ona je po svojoj prirodi takmičarska — zato se ohol čovjek ne zadovoljava onim što ima. želji da budem bogatiji od drugog bogataša. Ali to je samo slučajnost — mogli su isto tako voljeti i dvije različite djevojke. koji vole istu djevojku. već uvijek traži više. Ali sve to samo do određene granice. Gotovo sva zla koja se pripisuju pohlepi ili sebičnosti. Zato kažem da je oholost bitno takmičarske naravi. on će to učiniti da sebi dokaže kako je bolji od vas. Ona je suština neprijateljstva. Što nekog političara ili čitav narod tjera da traži sve više i više? Opet oholost. na primjer. Što čini zgodnu djevojku koja skuplja obožavatelje. Uzmimo. najčešće su posljedica oholosti. Tu se radi o oholosti. Sad nam se postavlja jedno doista čudno pitanje. koji godišnje zarađuje 10. Strašno je što se najgori od svih poroka može kradom uvući u samo središte našeg religioznog života. Sve dok ga tako ne shvatite i dok ne shvatite da ste u usporedbi s njim beznačajni. Kršćani imaju pravo: oholost je glavni uzrok bijedi svakog naroda i svake obitelji. zapravo.000 funti. nego kad se s drugima može poigravati kao s olovnim vojnicima. Drugi poroci mogu ponekad ljude zbližiti. Čim nestane takmičenje. oholost nema nikakve veze sa životinjskom naravi. Što čovjeka. Spolni nagon može dva momka. da posvuda širi bijedu svojim ponašanjem? Sigurno ne zbog svojeg spolnog nagona (takve su najčešće u ljubavi hladne).od spoznaje da smo iznad drugih. dolaze od đavla. pa je jasno da ne može vidjeti nešto što je iznad njega. Bog je u svemu neizmjerno veći od nas. već zbog oholosti. koji se koristi našom naravi koja je slična životinjskoj. moram vas upozoriti na moguće nesporazume: 103 . pa je. ukoliko je to posljedica diktature oholosti u nama. u svakom trenutku svojeg života može zakoračiti u ovakvu smrtonosnu stupicu. pohotu ili naglost. čak i kad ima više nego je mogao poželjeti. bogatiji i pametniji od mene. Duhovne je naravi. novac. Čovjek se može sprijateljiti i dobro se zabaviti u društvu pijanaca i bludnika. Mnogi ljudi su svladali kukavičluk. Pohlepnu čovjeku nikad nije dosta novaca: s više novca moći će sagraditi bolju kuću. Vidjet ćete zašto je to tako. Međutim. ali u stvarnosti misle da on posebno drži do njih te ih smatra daleko boljima od običnih ljudi. Sve dok ste oholi. Kako to da ljudi koji su očito oholi govore da vjeruju u Boga a jošse smatraju i vjernicima? Bojim se. Nema boljeg načina da se čovjek osjeća moćnim. Prije nego završimo s time. pa čak i zdravog razuma. otkad je svijeta. te (još više) želji za moći. Oholost nalazi užitak u moći. a za uzvrat da vam nanese rak. prema tome. A đavao se smije. natjerati da se takmiče. manje opasni poroci. Isto tako bio bi zadovoljan da vas izliječi od ozeblina. Pretpostavljam da je Krist mislio upravo na takve ljude kad je rekao da će neki pričati o njemu i u njegovo ime izgoniti đavle ali njima će on na kraju reći da ih nikada nije poznavao. 10. zadovoljstva. Pohlepa može ljude natjerati na pretjerano takmičenje kad žele nešto čega nema dovoljno za sve. Ako sam ohol i ako u cijelom svijetu postoji samo jedan čovjek koji je moćniji. Ohol čovjek 102 uvijek potcjenjuje drugoga. hrabrošću i samosavladavanjem. samo da potvrdi svoju moć. vrlo često koriste oholost učenika ili kako to oni kažu samopoštovanje. Drugi. na takav način na koji nisu ostali poroci. čak bolji od drugih — mislim da možemo biti sigurni da nama Bog ne upravlja. nećete moći upoznati Boga. nestaje i oholosti. nećete ga uopće poznavati. ljepše će provesti godišnji odmor. na njega gleda s visine. da takvi štuju krivoga Boga. Kad god osjetimo da smo zbog našeg religioznog života izuzetno dobri. uvjeravajući sami sebe da su ti poroci ispod njihovog dostojanstva — dakle. daju mu sitnicu svoje umišljene poniznosti a iz toga izvlače obilato oholosti u svom stavu prema drugima. Srećom imamo pouzdanu provjeru za to. Ali oholost uvijek znači neprijateljstvo. Teoretski priznaju da u odnosu prema njemu nisu ništa. Učitelji. daleko podmuklija i opasnija. obilnije će jesti i piti. kako bi ga naveli da se dolično ponaša.000? To nije pohlepa za većim zadovoljstvima. To je neprijateljstvo ne samo medu ljudima nego i između čovjeka i Boga. on će biti moj protivnik i neprijatelj. ohol čovjek vam neće oteti djevojku zato jer je on želi. Oholost je duhovni rak koji izjeda samu mogućnost postojanja ljubavi. Iz istog razloga oholost se često može upotrijebiti za svladavanje manjih poroka. Bog je s nama ako smo kadri da potpuno zaboravimo na sebe. tjera da zaradi 20. Ona dolazi izravno iz pakla. Međutim. pokušat će dobiti još više. ali ohol čovjek. Dakle. te kad sebi ne pridajemo neki izuzetni značaj.

da mu se drugi dive. na školu. ali i to je bolje nego biti ponosan na sama sebe. Zacijelo. ohol čovjek ne vodi računa o mišljenju ostalih ljudi iz sasvim druga razloga. ustvari. đavolja oholost javlja se onda kada toliko malo držite do drugih. Još uvijek držite do mišljenja drugih. sebi pridaje dio važnosti koju ima njegov uvaženi otac. ali u tom nastojanju ne smijemo pozivati u pomoć oholost. zato što sam ja strašan tip. Ovdje. lakrdijaških krpetina u koje smo se do vrata obukli. to je zato što pomalo zavidite svakom tko tako uživa u životu. ukoliko imamo dobar razlog za to. Zbog toga je taština. da mu se plješće. Nećemo se. želi da ga svaki od nas osobno upozna. On. Neće on biti neki ljigavac koji stalno za sebe govori da je nitko i ništa. 3) Ne smijemo misliti da Bog oholost zabranjuje zato jer ga ona vrijeđa ili da od nas traži poniznost zbog toga što ona odgovara njegovoj uzvišenosti. nego iz činjenice da smo usrećili nekoga koga smo (s pravom) htjeli usrećiti. ili njegova četa. kao da je sam Bog ohol. neka joj bude. Vjerojatno će vam se učiniti radostan. 4) Nemojte misliti da će doista ponizan čovjek biti ovakav kakvim danas često zamišljaju ponizne ljude. zadovoljstvo ne proizlazi iz svijesti o vlastitoj veličini ili vrijednosti. Sve što sam učinio. Međutim. Ako netko želi postati skromniji. bit ćemo doista ponizni i osjećat ćemo beskrajno olakšanje što smo se jednom za svagda oslobodili svih glupih predodžbi o vlastitoj uzvišenosti. Bolje je pasti u tavu nego li u vatru. Ako mislite da niste umišljeni. posve je u redu. razuman momak. On neće razmišljati o poniznosti — on uopće neće razmišljati o sebi. Kad potpuno uživate u sebi ništa ne držite do same pohvale. On će biti shvaćanje da smo oholi. Ona mi ništa ne predstavlja. Volio bih da sam i sam malo više ponizan — tada bih vam. Naravno. ja sam potpuno odrastao čovjek. kako maločas rekoh. Moramo nastojati da ne budemo tašti. spašena duša u susretu s Kristom — osjećaju pri tome zadovoljstvo i to je dobro. mogao kazati nešto više o olakšanju i zadovoljstvu koje donosi svlačenje te lakrdijaške odjeće i oslobađanju lažne slike o sebi sa svim ovim: “Gledajte me!” i “Zar nisam strašan momak?”. premda se ona najviše iskazuje površinski. pa čak i za trenutak. Još ste uvijek čovjek. U ovakvim izjavama. bilo je da zadovoljim vlastite uzore. to je mana. Njegova i naša narav takve su. Ona pokazuje da još niste u potpunosti zadovoljni divljenjem koje osjećate prema samom sebi. koji se uistinu zanima za ono što mu govore. stigli ste do samog dna. Voljeti i diviti se bilo čemu odvojeno od nas samih predstavlja korak dalje od krajnje duhovne propasti. koje su nam zagorčavale život. zar sam ja djevojka na prvom plesu. fraza ponosan je na često znači osjeća divljenje prema nekome. Naravno. Ako vam nije simpatičan. To je ujedno i najveći korak. Prava. međutim. dobro osjećati sve dok naša ljubav i divljenje prema Bogu ne bude jače od svake druge ljubavi i divljenja.” Na ovaj nam način oholost može poslužiti da provjerimo koliko smo tašti. ovo divljenje je daleko od toga da bude grijeh. na svoju četu u vojsci. To bi očito bilo pogrešno. a počnete sebe uvjeravati: “Što sam dobar! Pa tko bi to još mogao tako dobro napraviti?” Što više uživate u sebi a manje u samoj pohvali. Dijete koje učitelj potapša po ramenu zbog dobro naučene zadaće. te ostalim prenemaganjima. pa čak (na neki način) mana koja svjedoči o izvjesnoj dozi skromnosti. pa se može postaviti pitanje da li takav ponos u ovom značenju predstavlja grijeh? Čini se da sve ovisi o tome 104 što mislimo kad govorimo da se nečim ponosimo. kažemo da je čovjek ponosan na svoga sina. da vas uopće nije briga što misle o vama. želi svakome od nas predati sebe.1) Zadovoljstvo koje se javlja kad nas netko cijeni. neznatnu manu da bi vas istovremeno zarazio mnogo većom. On kaže: “Zašto bih se brinuo za pljesak te svjetine? Kao da njeno mišljenje išta vrijedi? Pa čak kad bi i vrijedilo. Samo približavanje tom uzoru. to postajete gori. mislim da ga mogu uputiti na prvi korak. 105 . 2) U našem jeziku. sve je u redu”. naime. daleko manje zla i opasna od ostalih vidova oholosti — preko nje najlakše prelazimo. Ali može se dogoditi da onaj tko tako govori. pa je jasno da očekujete njihov sud o sebi i svojim sposobnostima. naime. da ukoliko dođemo u bilo kakav doticaj s njime. žena koju hvali njen muž. ali djetinjasta. nalik je čaši hladne vode u pustinji. na oca. Teškoće počinju kad prestanete misliti: “Usrećio sam nekoga. ukoliko nam je važnije što o nama misli Bog. u kojima se potucamo po svijetu kao idioti. ne možemo ništa poduzeti. vjerojatno. a često nam je i dužnost da se ne obaziremo na ono što drugi misle o nama. đavao voli izliječiti neku sitnu. umjetničku svijest ili tradiciju svoje obitelji — ili jednom rječju. crna. pa da se crvenim zbog svakog komplimenta? Ne. ne znači oholost. Prije njega. Tašt čovjek želi da ga se hvali. jer. Ako rulja to voli. On nas nastoji učiniti poniznim. O tome nema ni govora. to je siguran znak da jeste. kako bi nam omogućio slijedeće: da nas oslobodi ružnih.

Milosrđe danas ima najčešće samo jedno značenje: milostinju. Teološke su vjera. pa neki misle da je prava samo ona pjesma. potrebno je paziti da našu naklonost prema jednima drugi ne dožive da smo prema njima nemilosrdni ili nepošteni. može biti grešan ili pohvalan. Međutim. Važno je shvatiti da ovaj prirodni osjećaj koji samo prema nekom osjećamo. S druge strane. nešto o samom značenju te riječi. očito je da način na koji se ophodimo prema drugima. na primjer. To je samo činjenica. Ona znači da sebi želimo dobro. Milosrđe U jednom od ranijih poglavlja spomenuo sam da postoje četiri glavne i tri teološke vrline. majka može pretjeranom privrženošću 106 107 . o milosrđu sam već govorio u sedmom poglavlju. Davanje siromasima je jedan od najočitijih izvanjskih znakova milosrđa. nešto potpuno različito od sviđanja ili simpatije. To nije čuvstveno stanje. da ljubav koju osjećamo prema sebi ne znači da smo sami sebi dragi. no ondje sam usredotočio pažnju na onaj vid milosrđa koji nazivamo opraštanje. (Pogledajmo kako je došlo do njenog suvremenog značenja.9. u posljednja dva poglavlja. Istakao sam već u poglavlju o opraštanju. Sada bih želio o tome kazati nešto više. Prirodna naklonost koju osjećamo prema nekim ljudima. a ne svi. Tako. Međutim. Najprije. jednako kao što se ni različiti ukusi u pogledu jela ne mogu smatrati grešnima ili ispravnima. olakšava nam da prema njima budemo milosrdni. ne zato što je to samo po sebi milosrđe već zato što nam to pomaže da postanemo milosrdni. davati siromasima. čiji se stihovi rimuju. Stoga je naša dužnost da ohrabrujemo u nama takva čuvstva prema drugima. pa se često misli da se čitavo milosrđe u tome sastoji.) Milosrđe znači ljubav u kršćanskom smislu. 0 vjeri će biti riječ. nastojimo što više da nam se oni svide isto kao što nam je ponekad dužnost da zavolimo vježbanje ili (neko jelo). nije ni grijeh ni vrlina. nada i milosrđe. Izvorno je ova riječ imala znatno šire značenje. ljubav u kršćanskom smislu nije samo osjećanje. Ponekad se naša naklonost prema nekome sukobljava s milosrđem koje bismo morali pokazati prema toj istoj osobi. Isto je tako u pjesništvu najuočljivija rima. a prema drugima ne. Isto tako je kršćanska ljubav (milosrđe) prema bližnjima. Nama se dopadaju ili sviđaju samo neki ljudi. nego stav volje kakav prirodno imamo prema sebi i kakav moramo imati i prema drugima.

Nitko ne može neprestano imati pobožne osjećaje. Ako mu učinite neku sitnu ljubaznost. ono ipak završava naklonošću. to će više mrziti. Njima je rečeno da trebaju ljubiti Boga. zato što su već ranije s njima grubo postupali. Povrijedite li nekoga tko vam nije drag. Nemojte gubiti vrijeme u razmišljanju da li volite svoga bližnjeg ili ne. Premda bismo trebali u svakom slučaju slične prirodne osjećaje ohrabrivati. bez obzira na to koliko nas to koštalo i bez obzira na to koliko to koštalo Boga. Drugim riječima. To im. trebaju uraditi? I ovdje je odgovor isti. zato jer su ih mrzili. da ih voli. Što je čovjek okrutniji. Što. ali to je toliki grijeh koliko i loša probava. Čak kad bismo i mogli. već da pokažete kako ste vi dobar čovjek koji umije opraštati. razmišljati o Božjoj ljubavi prema nama. Nijemci su. začarani krug mržnje i očaja. Ponašajte se kao da ga ljubite. Jedno naizgled posve beznačajno popuštanje slabosti ili bijesu predstavlja gubitak bojnog polja. I dobro i zlo rastu poput novca na koji nam banka plaća kamate. a što više mrzi. I najmanje dobro djelo koje ste danas učinili. zapravo. stvar je volje. 109 . Važno je. to je okrutniji. svakidašnje odluke neizmjerno važne. vidjet ćete da će vam biti manje mrzak. vjerojatno ćete se razočarati. postoji jedan izuzetak. željezničke pruge ili mostobrana. ali u sebi nemaju takvih osjećaja. već se ponašajte tako kao da ga volite. što bih u tom slučaju uradio?” Kad na ovo pitanje nađete odgovor. Postoji za sve jednostavno pravilo. uključujući tu i one za koje je mislio da ih nikad neće voljeti. Kršćanska ljubav. kršćanin postupno dolazi do spoznaje da prema ljudima osjeća sve veću naklonost. dok je kršćanin prema svakom. ona će zadovoljiti svoje osjećajne porive po cijenu kasnije stvarne sreće svog djeteta. otkrit ćete tajnu: kad se prema nekom ponašamo kao da ga volimo. Nemojte u sebi umjetno izazivati osjećaj ljubavi. Ljudi su često zabrinuti zbog ovog drugog. ali ne zato da zadovoljite Boga i zakon milosrđa. Brzo shvate tko se pravi važan i tko se ponaša pokroviteljski. nego i Božju ljubav prema čovjeku i čovjeka prema Bogu. svakako. Ovaj duhovni zakon strašno djeluje u suprotnom pravcu.razmaziti svoje dijete. 108 Na taj način upada u vječni. Upitajte se: “Kad bih bio siguran da ljubim Boga. predstavlja osvajanje važnog strateškog položaja s kojeg ćete poslije nekoliko mjeseci moći krenuti u pobjede o kojima niste ni sanjali. Zbog toga su naše male. i kad mu želimo sreću kao samom sebi. Mi ih sami ne možemo stvoriti i ne možemo ih od njega zahtijevati kao svoje pravo. dat će nam takve osjećaje. milosrdan. tako i prema ljudima. međutim. To. Ona je ustrajna u tome da nas izliječi od grijeha. Svjetovan čovjek se prema nekim ljudima ponaša zato ljubazno. (Ljudi nisu budale. Pokušavajući da se prema svakom ophodi ljubazno. Tu. zapamtiti jedno: premda su naši osjećaji nestalni — neočekivano se javljaju i još iznenadnije odlaze. Poslije su ih mrzili još više. te ga na taj način kanite zadužiti i očekujete njegovu zahvalnost. otkrit ćete da vam je nakon toga još manje simpatičan. Neki pisci upotrebljavaju riječ milosrđe ne samo da označe kršćansku ljubav medu ljudima. Razlika između kršćanina i svjetovna čovjeka ne sastoji se samo u tome što se svjetovnom čovjeku neki ljudi dopadaju ili sviđaju. svakako. međutim.uskoro ćemo ga stvarno zavoljeti. Ako on bude htio. postupite prema tome. Učinite li nekome sitnu ljubaznost. otkuda neprijatelj može krenuti u napad. Dosljedno tome. premda se pretjerano sentimentalnim ljudima kršćansko milosrđe može učiniti prilično hladno i premda je sasvim različito od naklonosti. Čim to pokušate. nego o našoj ljubavi prema Bogu. ne znači da oni nemaju izgleda postati milosrdni i da se ne trebaju oko toga truditi. može biti nedostatak. Bog ne vodi toliko računa o osjećajima. Mnogo je sigurnije. kako prema Bogu. jer mu se oni sviđaju. Naši grijesi i naša površnost je ne mogu ugasiti. Neki su ljudi po temperamentu hladni. bilo bi pogrešno pomisliti da ćemo postati milosrdni umjetnim poticanjem takvih osjećaja. a da nismo popustili taj bi napad bio nemoguć. u početku grubo postupali sa Židovima. vidjet ćemo da nam je takva osoba postala draža ili barem manje mrska.) Ali kad nekom učinimo uslugu zato jer je i on čovjek stvoren od Boga (kao i mi). Božja ljubav prema nama nije takva. Nastojimo li sprovoditi njegovu volju vršimo zapovijed: “Ljubi Gospodina Boga svog”. recimo. ustvari.

ali sve je uzalud. da kad u nama i postoji stvarna želja za nebom mi je ne prepoznajemo. To ne znači da se trebamo odreći svijeta onakvog kakav on jeste. Postoje tri pristupa ovom problemu: 110 111 . Vjerujem da svi znate na što mislim. izgubit ćete oboje. Moramo naučiti željeti nešto drugo više od njega. sporta. Iz povijesti vidimo da su za ovaj svijet najviše učinili upravo oni. a kemija vrlo zanimljiva struka. svi su oni u ovome svijetu ostavili svoj znak i to stoga. ne može zadovoljiti ni vjenčanje. na neuspjele praznike ili na promašenu karijeru. međutim. veselja i čistoga zraka. To znači da stalna nada u zagrobni život nije. veliki ljudi Srednjega vijeka. Kad su neki prestali razmišljati o drugome svijetu. Bolje ćete zdravlje postići ako se više trudite oko nečeg drugog: oko hrane. hotel i krajolik prekrasni. Jedan razlog za tu teškoću je u tome što nismo u tome izvježbani. ni učenje. Ovdje ne mislim na neki oblik promašenog braka.osim ukoliko ga ne smatramo mjestom gdje ćemo ponovno sresti naše umrle prijatelje. Isto tako nećemo sačuvati čovječanstvo sve dok nam ono predstavlja glavnu brigu. tada nisu mnogo učinili ni za ovaj. Drugi razlog je u tome. U prvom trenutku čežnje nešto uhvatimo da bi nam to u stvarnosti kasnije izblijedilo. koji su započeli obraćati na kršćanstvo Rimsko carstvo. već se ona očekuje od svakog kršćanina. oblik bijega ili priželjkivanja vječnosti. U većini slučajeva nalazimo da je vrlo teško željeti nebo. Mnogo nam se toga na ovome svijetu nudi za ispunjenje te želje. a opazit ćete da s vama nešto nije u redu. koji su najviše razmišljali o budućem svijetu. engleski kršćani koji su osudili trgovinu robljem. svjesni su tada neutažive želje za nečim što na ovom svijetu ne mogu dobiti. ni putovanje. kako neki misle. ali slično tome opažamo i drugdje. Apostoli.10. ali čim se previše posvetite brizi oko zdravlja postat ćete čudak. Ovo pravilo se može činiti vrlo čudnim. koja se u nama javlja kad se prvi put zaljubimo ili kad pomislimo na neku stranu zemlju ili se prihvatimo nečega što nas zanima. jer su njihove misli bile zaokupljene nebeskim svijetom. Žena može biti uistinu dobra. a tražite li svijet. rada. Ako su ljudi istinski naučili proniknuti u svoje srce. Govorim o najuspješnijim slučajevima. Čežnju. jer nas naše obrazovanje usmjerava prema ovome svijetu. Nada Nada je jedna od teoloških vrlina. nešto nam je pobjeglo. Zdravlje je velika blagodat. Tražite nebo i pridodat će vam se svijet.

govoreći da ne bi željeli vječnost provesti svirajući na harfi. Oni čitav svoj život provedu lutajući od žene do žene (prolaze. krune. time htio reći da bismo trebali i nesti jaja. to ne znači da je svijet opsjena. od kontinenta do kontinenta. želi rukom dohvatiti mjesec. razumije se. te pokušava ušutkati onaj dio u sebi koji. da ukoliko ne razumiju knjige namijenjene odraslima. Ali s vremenom. imaju udjela u njegovom sjaju. kaže on. Takvi su većinom bogati. tada mora biti i način da se želje ispune. da postane nevažna. Oni koji ove simbole shvaćaju doslovno. koje naziva pubertetlijama). Ne smijem nikako dopustiti da je snijeg zatrpa. Patak želi plivati. Krune se spominju zato. samo kad čovjek ne bi vječno živio. Ako je ne može zadovoljiti ni jedan ovozemaljski užitak. Ljudi osjećaju spolnu želju. zato postoji i spolni čin. sami su po sebi simbolički pokušaj da se izrazi ono neizrecivo. U tom bi slučaju bila prava šteta prekasno shvatiti (trenutak poslije smrti) da smo svojim zdravim razumom u sebi uništili sposobnost da u tome uživamo.). u redu. Međutim. moći i radosti. kao što sam kaže. jer se želi kazati da oni koji su s Bogom sjedinjeni u vječnosti. pretpostavimo da stvarno postoji neizmjerna sreća koja nas čeka? Pretpostavimo da ipak možemo dohvatiti dugu. mnogo bolji stav. Ta ovakav će ga odnos prema životu učiniti taštim i cjepidlakom (on se osjeća većim od ostalih. i tu je voda. Glavna mi briga u životu mora biti ostvarenje te želje kao i pomaganje drugima da to isto čine. Takav odmah shvaća da su u životu samo snovi lijepi. ali postoji hrana.dva kriva i jedan ispravan. Glazbala se spominju zato što glazba većini snažno dočarava zanos i beskonačnost. ali uvijek slijedi novo razočarenje. ne bi trebali niti govoriti o njima. Dijete je gladno. zlata itd. Zlato služi kao slika nebeske vječnosti i dragocjenosti (zlato ne hrđa). čega su oni samo kopija. zacijelo bih uhvatio to tajanstveno nešto za kojim čeznem. Nema potrebe brinuti se što neki šaljivčine kršćansku nadu u nebo pokušavaju ismijati. Vjerojatno nije ni predviđeno da užici ovoga svijeta zadovolje takve želje. jer čovjeka čini sretnijim i manjim gnjavatorom u društvu. da sam samo potrošio koji dinar više i otišao u bolji hotel. da nas upute na ono pravo. Kršćanin razmišlja na ovaj način: “Ako postoje želje. Moram u sebi održavati živu želju za 112 pravom domovinom. koji su dosadni najprije sebi. “Naravno”. To bi bio najbolji pristup životu. nećete više trčati za dugom.” I tako se on smiri u saznanju da od života ne treba očekivati previše. 113 . kroz mnoge rastave braka). “čovjek se tako osjeća dok je mlad. a također i da ih nikada ne prihvatim umjesto nečeg drugog. ukoliko osjećam neku čežnju koju na ovom svijetu ne može zadovoljiti nijedno iskustvo. 2) Stav razočaranog ali razumnog čovjeka. najvjerojatnije sam stvoren za drugi svijet. koju neću naći sve do poslije smrti. stalno se nadaju da je ono čime su trenutno zaokupljeni upravo ta prava stvar. ali sve u svemu. odjek ili odraz. jamačno misle da je Krist. da sam bar pokušao s nekom drugom ženom. nezadovoljni ljudi. naravno. od hobija do hobija. kad dođete u moje godine. Ali. Takav čovjek baca krivnju na sve oko sebe i čitav život ovako razmišlja: “Oh. onda moram paziti da ih nikad ne prezrem ili da budem zahvalan za takve zemaljske blagoslove. 3) Kršćanski stav. a zatim i svima ostalima. takav se čovjek prilično dobro snalazi. govoreći kako trebamo biti poput golubova. Ovo je. već da ih potaknu. Svi biblijski slikoviti prikazi neba (harfe. 1) Stav budale. Ako je tome tako. Odgovor takvim ljudima bio bi.

nije tako. bilo bi glupo smatrati dokaze nevaljanima a ipak se prisiljavati da u njih vjerujemo. S druge strane. da ljepotica koju je nedavno upoznao laže. Na primjer. te mašte i osjećaja na drugoj. jest činjenica da kršćani vjeru u tom smislu smatraju vrlinom.11. to nikako ne bi značilo da sam loš čovjek. dakle prihvaćanje određenih kršćanskih doktrina kao istine. Bitka se vodi između vjere i razuma na jednoj strani. Mojoj vjeri smetaju mašta i osjećaji. Kad malo promislimo. vjera je jednostavno vjerovanje. Hoću reći. Pretpostavljao sam. da ako ljudski razum jednom nešto prihvati kao istinu. tada će to uvjerenje i ostati sve dok se ne pojavi neki stvarni razlog koji će ga prisiliti da ponovno razmotri svoje uvjerenje. na temelju iskustva. pa ću oba razložiti. Čovjek zna. odnosno nevaljanim. Unatoč tome hvata me upravo djetinja panika čim me stave na operacijski stol i preko lica mi stave onu jezivu masku. To. Kad bih pogriješio u određivanju valjanosti dokaza. Često sam se pitao kako ona može biti vrlina. vjeri ne smeta razum. već da možda nisam dovoljno upućen. Grubo govoreći. da će me početi rezati prije no što me potpuno uspavaju. čini se da kršćani ovu riječ upotrebljavaju u dva smisla. njegov razum izgubi vjeru u ono malo znanja. vidjet ćemo da se isto događa u mnogim slučajevima. Što ima moralnog u vjerovanju ili nemoralnog u nevjerovanju u skup određenih tvrdnji? Smatrao sam očitim da razuman čovjek prihvaća ili odbacuje neku tvrdnju ne zbog toga što on to želi ili ne. Ustvari. To je prilično jednostavno. već stoga što mu se dokazi na kojima se ona osniva čine valjanim. Dakle. gubim vjeru u anesteziju. moram priznati da još i danas tako mislim. Ali ono što zbunjuje. Bojim se da ću se ugušiti. iz iskustva znam da me anestezija ne može ugušiti te da me spretni kirurzi neće operirati sve dok ne budem potpuno uspavan. i to ni danas mnogi ne shvaćaju. polazio sam od pretpostavke da čovjekovim umom upravlja samo razum. barem je mene uvijek zbunjivalo. ona se naprotiv temelji na razumu. da je sklona ogovaranju i ne treba joj vjerovati. Drugim riječima. U prvom smislu. Međutim. počne misliti kako će možda ovaj put biti drukčije i on još 114 115 . međutim. Ali tada nešto ipak nisam shvaćao. kad se nađe s njom. Vjera — 1 U ovom bih poglavlju trebao nešto reći o onome što kršćani nazivaju vjerom.

u onom smislu u kojem ja ovdje rabim tu riječ. Prvi ishod prihvaćanja stvarnog kršćanstva je odbacivanje takvih zamisli. Snagu loših poticaja u nama. u jednom trenutku će poželjeti da kršćanstvo nije istinito. ukoliko ste prihvatili kršćanstvo. naime. Snagu vjetra osjetit ćete ako se krećete protiv vjetra. Snagu protivnika konačno. Ono sasvim pouzdano zna da ljudsko tijelo ne mora nužno potonuti u vodi. čovjek se mora izvježbati u navici vjere. on je jedini potpuni realist. jest umijeće prianjanja uz ono što je naš um jednom prihvatio kao istinito. Sada bih želio dodati da je slijedeći korak ozbiljno nastojanje da primijenimo kršćanske vrline u svakodnevnom životu. da li će u to vjerovati i onda kada ga učitelj plivanja više ne bude pridržavao rukom ili će iznenada izgubiti vjeru. Mislim da tako zamišljaju kršćanstvo oni koji imaju neku blijedu predodžbu o Bogu. ustanovit ćemo tek ako im se suprotstavimo. Zbog toga se 116 bez svakodnevne molitve. To je najteža tema koju sam do sada razmatrao. Prije nego počnemo. neki pomišljaju da je kršćanstvo promašaj. a da su to učinili nakon poštenog razmišljanja potkrijepljenog dokazima? Zar većina njih jednostavno ne odluta? Pogledajmo sada što vjera predstavlja u drugom. Jednom će se vaše raspoloženje zacijelo pobuniti protiv vašeg istinskog uvjerenja. To je očita laž. Pokušajmo se zapravo upitati koliki je postotak onih koji su odbacili kršćanstvo. već kukavna stvorenja koja lutaju amo-tamo i čija uvjerenja ovise o vremenu i o stanju probave. Zbog toga vjera i jest tako neophodna vrlina i sve dok ne budemo imali snage zaboraviti na naša raspoloženja. Prvog tjedna sve se odvija kao po loju. vratimo se načas na razmišljanje o poniznosti.jednom od sebe napravi budalu. da mi ono izgleda vrlo nevjerojatno. Dakle. Raspoloženja se. Tu je vjera nemoguća. a ne ako legnete na zemlju. pretpostavimo da čovjek razumski shvati da dokazi govore u prilog kršćanstvu. mijenjaju bez obzira na to kakav pogled na svijet ima čovjekov um. povjerivši joj nešto što nije trebalo. ne može zamisliti kršćanski život. pa ako on želi biti pravedan mora ispuniti svoj dio pogodbe. Međutim. znaju vrlo malo o zlu. Drugi korak je u tome. Vjera. u nekom smislu. Ja ovdje govorim o trenucima kada se protiv kršćanstva diže tek glas čovjekova raspoloženja. Možda se sjećate da sam rekao da je prvi korak prema poniznosti priznanje vlastite oholosti. To znamo iz iskustva. Krist je jedini potpuno upoznao napast zbog toga jer je bio jedini čovjek koji nikada nije podlegao iskušenju. ponekad sam u takvom raspoloženju. otkrit ćete neke istine o sebi.Trebamo se neprestano prisjećati onoga u što vjerujemo. Isto je i s kršćanstvom. Medu ljudima vlada glupo uvjerenje da dobar čovjek ne poznaje napast. Zapravo. ne može znati što bi bilo za sat vremena. Nikoga ne tražim da prihvati kršćanstvo kao istinu ukoliko mu njegov razum govori da je većina dokaza protiv njega. treba odbaciti. bez čitanja vjerskoga štiva i bogo-služenja u crkvi. Kad ozbiljno nastojimo primjenjivati kršćanske vrline. kao ni bilo što drugo. Prema tome. Kršćansko uvjerenje neće samo po sebi biti živo. Kad shvate da se tu ne radi o ispitu ili pogodbi s Bogom. nećemo biti ni pravi kršćani. uzvišenijem značenju. uzmimo na primjer. ali to je nešto posve drugo. Želje i potrebe dovest će još jednom vjeru u pitanje. Zamisao o pogodbi u kojoj mi. Prihvativši kršćanstvo. međutim. Dok mu se predaju stalno su u zaklonu. Moramo ga stalno hraniti. u nekim mi se trenucima kršćanstvo pričinjalo i te kako vrijednim. dok sam bio ateist. Pokušajte šest tjedana. dijete koje uči plivati. pa će se iznenada njegovi osjećaji uzburkati i njegova će se vjera uzdrmati. stavljamo Boga na položaj dužnika. ni pravi ateisti. možete upoznati jedino ako se protiv njega borite. 117 . Ali. I s time se treba suočiti. da se. S velikom vjerojatnošću mogu tvrditi da će u slijedećih nekoliko tjedana taj čovjek čuti neke loše vijesti ili će upasti u neku nepriliku ili doći pod utjecaj onih koji ne vjeruju. Zbog toga zli ljudi. Ono je vidjelo mnoge kako plivaju ili plutaju u vodi bez oslonca. Čovjek koji poklekne pred napašću za manje od pet minuta. uplašiti se i potonuti. svakodnevno prisjetite nekih njegovih temeljnih postavki. a još nisu kršćani. treba izbaciti iz glave. osjećaji su uništili vjeru u ono za što znamo da je istina. otkrivamo da u tome ne uspijevamo. jer bi mu to neobično odgovaralo. Zamisao da nas je Bog pozvao na neku vrst ispita gdje bismo mogli dobiti dobre ocjene samo zbog vlastita zalaganja. Možda će poželjeti tuđu ženu ili se upetljati u sumnjiv posao da zaradi nešto novca. usprkos čestim promjenama raspoloženja kojima je izložen. Ili. Pitanje je. Ovdje ne govorim o tome da se ne bi mogao naći neki stvarni prigovor kršćanstvu. a ne ako mu se predate. vršeći svoje obaveze. Za tako nešto nije dovoljno tjedan dana. Nitko ne može znati koliko je loš sve dok se ozbiljno ne potrudi da bude bolji. Ako poslije isteka tog vremena ustanovite da ste potpuno pali ili dospjeli čak ispod točke s koje ste krenuli. Samo oni koji se odupru napasti znaju koliko je ona snažna. Prvi korak je u tome da shvatimo činjenicu kako se raspoloženja mijenjaju.

naime. Zamolio bih one koji dobro poznaju ovu temu da me pažljivo slijede i da me upozore ako sam u krivu. Oni smatraju Boga lakovjernim. U kršćanstvu ima dosta toga što se može razumjeti izvana. Tek kad to uvidimo. Ranije sam već rekao da se pitanje vjere u drugom značenju. Stalo mu je da budemo stvorenja stanovite kvalitete. jer to se razumije samo po sebi. vrijedi za mene. drugim riječima. To se odnosi na neke čisto praktične stvari. Nemojte se time uopće zamarati. pa mu kaže: “Tata. Znate li što zapravo znači kad kažemo da je netko nešto učinio ili mu nešto dao? To je isto kao kad dijete dođe svom ocu. Čovjek je sada do kraja probuđen. U slijedećem poglavlju. ispravno odnosimo prema Bogu. Jednostavno je preskočite. Vjera — 2 Htio bih početi s nečim na što bismo trebali obratiti posebnu pažnju. Sve dok Boga doživljavamo kao ispitivača koji nam je zadao listu zadataka ili kao sudionika u nekoj nagodbi. Možda ne bi bilo ni dobro. o uputama za snalaženje na određenim raskršćima i za prilike kod nailaska na prepreke. tako ćemo se odnositi i jedni prema drugima. tek nakon što ustanovi svoju nemoć i neuspjeh. dok čovjek još nije kršćanin. jednako kao što sve žbice na kotaču bicikla. kao što je rasuđivanje. razmotrit ćemo pitanje vjere u njenom drugom značenju. Bog se ne brine toliko o našem djelovanju. samo bi Bogu vratio ono što je već ionako njegovo. daj mi dinar da ti kupim poklon za rođendan. ali ima i mnogo toga što se ne može razumjeti sve dok niste. Nisam dodao i da se na određeni način odnosimo jedan prema drugome. da budemo onakvim kakvima nas je on zamislio. sve što bismo mu dali na neki je način već njegovo. Kad god pri čitanju kršćanskih tekstova naiđete na misao koja vam ništa ne govori. prestanite sa čitanjem.pa dižu ruke od njega. Upute nemaju posebnog smisla. pojavljuje nakon što čovjek pokuša primijeniti kršćanske vrline i ustanovi da u tome ne uspijeva. ostale bih pak zamolio da moje riječi uzmu sa zrnom soli. međutim. sve smo to dobili od Boga. A onda dolazi još jedno otkriće. održavaju isti međusobni razmak. kao i za svakog drugog. Ako vam se ovo poglavlje učini nevažnim. pokretanje udova. 12. Radi se. sve dok ne naiđemo na spomenuta raskršća i prepreke. kad bi sve odjednom shvatili. kao nešto što će im pomoći. premda one ne izgledaju tako. nekom uzvišenijem. kad će vam se njeno značenje neočekivano otkriti. Ako se. Doći će vrijeme.” Naravno. možda poslije mnogih godina. ako smatrate da ono nastoji odgovoriti na pitanja koja sami niste nikada postavili. zna u čemu je naša nevolja i čeka trenutak kad ćemo uvidjeti da se tu ne radi ni o zarađivanju prolazne ocjene. da tako kažem prevalili dobar dio puta po cesti kršćanstva. I onda počinje pravi život. da se prema njemu odnosimo na određeni način. Ovo sve naravno. Svaku sposobnost koju imamo. Bog može započeti svoj dio posla. koju ne razumijete nemojte se zabrinjavati. otac će mu dati dinar i bit će radostan kad mu njegovo dijete donese poklon. Kad bismo svaki trenutak života posvetili isključivo njemu. Ponavljam još jednom. ali samo bi idiot mogao iz toga zaključiti da je otac dinarska protuvrijednost za robu. A Bog. ni o tome da ga mi možemo nečim zadužiti. pravilno učvršćene na osovini i na rubnom dijelu. Možda ni ja nisam ispravno shvatio nešto što vam kanim objasniti u ovom poglavlju. sve dok 118 119 . Sve je to lijepo i u redu. naime. a ne kao nešto u što sam ja potpuno siguran. a kad bi i uspio u tome. To je.

Čovjek se ne može ispravno postaviti prema Bogu. bezbrižniji način. Prema tome. molim vas. nužno slijede dobra djela. samo ako se budemo dovoljno trudili. govorim o stvarnom otkrivanju tih činjenica. pa se na njima zadržimo na trenutak. Ja. i mi ćemo vas spasiti. Štoviše. Ali. Isto tako ovo o čemu sada govorim. Ne bi imalo smisla kazati da vjerujemo nekome. a da nešto od toga ne zadrži. možemo reći da nam Krist nudi nešto badava. međutim. važnija je priroda samog događaja. možda ćemo bolje shvatiti pravu istinu. Novac je najbolje dati Crkvi. jesu li to dobra djela ili vjera u Krista. mi ne možemo. i tada sve prepuštamo Bogu. kad pogledamo unazad i ustanovimo da smo odrasli. Najvažnije stvari u životu najčešće nam se neprimjetno događaju. nego zato jer nas je on već počeo spašavati. svako dijete koje ima barem malo vjerske naobrazbe. Ako ne damo sve od sebe u tim nastojanjima. Jedna od krajnosti sadržana je u slijedećem stavu: “Važna su jedino dobra djela. putem vlastita iskustva. a kad se dogode. da mi teško uviđamo kako je sve što jesmo i što možemo učiniti ništavno. te da mu čak ni to ne može dati. učinit će nas Božjim sinovima. Pri tome je najmanje važno što osjećamo. To je promjena stanja kada smo bili zadovoljni vlastitim duhovnim naporima. u nekom smislu. ne razumijemo ni sebe.” Odgovor na takvu glupost bio bi. a ne da ih samo ponavljamo poput papiga. U četvrtom dijelu ove knjige pokušat ću podrobnije raščlaniti smisao ovih riječi. samo nastojanje neće nas nipošto približiti cilju. Dakle. uvijek će nas mučiti pomisao da ćemo idući put uspjeti. da dobra djela učinjena iz ovakve pobude nisu uopće dobra djela. kao što je i on. mogu krivo shvatiti. Ne treba se nadati nebu kao nagradi za naša djela. naravno. Kršćani su se često međusobno prepirali oko toga što. Dakle. vodi kršćanina u nebo. je na neki način. Kršćanskim jezikom rečeno. I opet možemo reći da napast. Naravno. Ako više volite. Nastojanje nas samo približava onom presudnom trenutku kad se obratimo Bogu i kažemo mu: “Ti to moraš učiniti.” Nemojte se. stvarno se predati u njegove ruke. Najbolje dobro djelo je djelo milosrđa. Krist će s nama podijeliti svoje sinovstvo. u tom smislu. naravno. pa ja rastem!” Obično to ustanovimo tek poslije. Ja ne mogu. osim ako se stvarno trudimo oko toga i na taj način uviđamo uzaludnost naših napora. već obično trgovanje. ako 121 . Prepustiti sve Kristu. odmah početi pitati: “Da li je nastupio taj trenutak?” Nemojte ni za živu glavu istraživati svoje misli da otkrijete ako vam nešto takva dolazi. cesta moralnog napora i odlučnosti da se što više trudimo postići taj cilj. sigurno neće zaspati. U izvjesnom smislu. dok ne shvati da mu njegovi napori bitno ne uspijevaju. otkriti da ne uspijevamo djelovati po Božjoj zamisli. Dakle. ali to će se zbiti tek nakon što smo dali sve od sebe u borbi protiv nje. Voljeli bismo da Bog pamti naša dobra djela. Samo vjera u Krista otklonit će očaj koji vas u tome trenutku zahvaća. cesta koja vodi Bogu. Teškoća je u tome. sve dok ne dignemo ruke od nje. da nećemo biti kadri odrediti ni dan. Važno je da te činjenice ozbiljno shvatimo. znači truditi se da svakodnevno slijedimo njegov primjer. u stanje kada napuštamo pomisao da sami možemo bilo što učiniti. ni Boga. ne znači prestati bilo što poduzimati. Čije savjete inače ne prihvaćamo. ni godinu doživljenoga. čitav kršćanski život sastoji se u prihvaćanju ove značajne ponude. Druga krajnost. već ustrajati u određenom ponašanju i zato jer prvi tračak neba već sija u nama. on nudi sve za ništa. S druge strane. Najbolja vrsta milosrđa je davanje novca. U tom slučaju. a iz vjere u Krista. Ako se osvrnemo na krajnosti u koje su neki otišli tumačeći na svoj način ove činjenice. sve do tada se ne nalazimo u ispravnom odnosu prema Bogu. Jedino će vas ozbiljan moralni napor dovesti do onog mjesta gdje ćete dići ruke od svega. Zaista nemam nikakva prava govoriti o tako teškom pitanju. Ne možemo kazati: “Gle. nećemo svladati sve dok ne prestanemo nastojati da je svladamo. Oko toga se ne trebamo truditi zato da bismo bili spašeni. zapravo. bila bi u slijedećem: “Važna je jedino vjera. naučit će ponavljati tvrdnju da Bogu ne može dati ništa što već nije njegovo. Vjerovati njemu znači nastojati slijediti njegovo učenje. Čovjek koji legne u krevet pa napregne sve sile da ustanovi spava li već. a zaboravlja zla koja činimo. moramo nastojati da to činimo na novi. ne mora se svakome iznenada otkriti kao što se objavilo apostolu Pavlu ili Bunyanu — to se može dogoditi tako postupno. obično nismo svjesni što se zbilo. vjeruje da će mu Krist nekako pomoći u naporu da svoju volju 120 potčini Božjoj volji i to na isti način na koji je i sam Krist od rođenja do smrti na križu u svemu slušao Oca i da će ga Krist učiniti sličnijim sebi i opravdati njegove nedostatke. To će vas odvesti na potpuno krivi put.taj odnos doživljavamo kao borbu zahtjeva i protuzahtjeva. Dajte nam stoga 10. Želio sam reći da kršćanin u svemu vjeruje Kristu. Znam da se riječi sve prepusti Bogu.000 funti. ali mi se čini da je to isto kao kad bismo pitali koja oštrica na nožicama je potrebnija.

mislim da to ne bismo mogli izraziti na odgovarajući način. izvan svega što je ovozemaljsko. iako. Ali ovdje cesta prelazi već preko ruba našega svijeta. Tamo su svi prepuni onog što bismo nazvali dobrotom. i dobro se provodi. Bog nije takav. koje uglavnom naglašavaju vjeru. Krist će na kraju reći da sve to nema veze. dužnostima i zakonima. Vjerujem da će se svaki kršćanin složiti sa mnom u tome kad kažem da. krivnjom i vrlinama. Samo ti griješi. tada to uopće nije vjera. Previše su zauzeti gledanjem njena izvora. reći će vam da čovjek mora činiti i dobra djela. izgleda da se kršćanstvo bavi samo moralom. stari moj. mi pokušavamo razumjeti i raščlaniti što zapravo čini Bog a što čovjek kad surađuju na istom poslu. stoga možemo kazati: “On je učinio ovo. I naravno. a mi ništa. Moram priznati da me to zbunjuje. nije uopće važno što radi. osim možda u šali. a onaj drugi ono”. različite crkve različito tumače taj odnos. K N J I G A ČETVRTA S ONU STRANU OSOBNOSTI ILI PRVI KORACI U DOKTRINI O TROJSTVU 122 123 .” Odgovor ovoj besmislici je slijedeći: ako ono što nazivamo vjerom u Krista ne uključuje ni najmanje obaziranje na njegove riječi. obično mislimo da je to kao kad dva čovjeka rade zajedno. već nije ni povjerenje u njega. Drugi dio iste rečenice glasi: “Jer je Bog taj koji djeluje u vama” — što nam govori da Bog čini sve. Međutim. Bojim se da nam u kršćanstvu upravo to najviše smeta. On je u nama i izvan nas. 2:12) — što bi značilo da mnogo toga ovisi o nama i našim dobrim djelima. ali mnogi ipak vide dalje nego ja. Izgleda da Biblija stvarno i konačno rješava ovaj problem tako što oba spomenuta mišljenja povezuje u divnoj rečenici. Netko ima viziju zemlje u kojoj se ne govori o ovim stvarima. koja u prvom dijelu glasi: “Sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja” (Fil.čovjek ima vjeru. One pak. Oni za to uopće nemaju naziva niti o tome razmišljaju. ono nas ipak upućuje na nešto dalje. na prvi pogled. Ali oni to ne nazivaju dobrotom. kao što je zrcalo ispunjeno svjetlom. U pokušaju da to izraze. ali ne i iznenađuje. Vidite. Barem to ja tako vidim. Ali vidjet ćete da i one koje najviše naglašavaju važnost dobrih djela. Čak i kad bismo mogli razabrati tko je što učinio. To ne samo da nije vjera. Netko ne može vidjeti dalje od toga. ovakvo razmišljanje nije pravilno. tvrde da je čovjeku potrebna vjera. to je razumsko prihvaćanje neke teorije o njemu.

Ova je knjiga namijenjena zrelim ljudima. ukoliko želite stići u Ameriku. dok će naše viđenje biti jedno i usamljeno. zemljopisna karta temelji se na onome što su tisuće ljudi ustanovili ploveći stvarnim Atlantikom. vaše teorije izgledaju vrlo beznačajne. praktičnu vjeru. Govorili su mi: “Prosječan čitalac ne želi teološke rasprave. Ali upozoravam vas. Teologija je znanost o Bogu i mislim da bi svaki čovjek koji uopće želi razmišljati o Bogu.” Takve sam savjete odbijao. zemljopisna karta sadrži zbir različitih iskustava. Sjećam se. To je velika stvar. tada on prelazi od nečeg vrlo stvarnog u nešto manje stvarno. male dogme i formule o njemu. zemljopisna karta nam je potrebna kad god želimo nekuda otploviti.” Posve se slažem s tim čovjekom u nekom smislu. Isto se događa kad netko dođe na obalu Atlantskog oceana i promatra valove. strogi oficir i rekao: “Meni ne trebaju takve brbljarije. Očito je da je zemljopisna karta samo obojeni papir. noću dok sam bio sam.1. ali ne smijemo zaboraviti dvoje. Kao prvo. a poslije ode kući i zagleda se u kartu Atlantika. Međutim. Ako se čovjek zadovoljava šetnjom po plaži. od pravih valova okreće se arku obojena papira. Međutim. 124 125 . Znam da ima Boga. nego gledanje u zemljopisnu kartu. prema nečemu manje stvarnom. prema vama ponašao kao prema djeci? Mislim da mogu razumjeti zašto je nekima teologija nesimpatična. I kad se od toga iskustva okrene kršćanskim vjerovanjima. Stvaranje i rađanje Svi me upozoravaju da ne pišem o ovome o čemu ću u posljednjem dijelu napisati. radi se o slijedećem. Samo. ustao je jedan stariji. Osjetio sam ga tamo u pustinji. Kao drugo. ne vjerujem u te vaše praktične. Na taj način. dakle. I baš zbog toga. tada će vam zemljopisna karta biti od daleko veće koristi nego šetnje po plaži. i ja sam religiozan. Zašto bih se. njegovo promatranje Atlantika u daleko većoj mjeri predstavlja zabavu. zemljopisna karta je rezultat mnogih iskustava koja nisu ništa manje stvarna od iskustva koje doživljavamo dok gledamo ocean s obale. kad sam u ratnom zrakoplovstvu držao predavanje. sitničave i nastrane. Onome tko je nešto takvog doživio u svome životu. Prosječan čitalac nije nikakva budala. volio imati najjasniju i najtočniju moguću predodžbu o njemu. dajte mu jasnu. također se okreče od nečeg stvarnog. Mislim da je on imao stvaran doživljaj Boga dok je bio u pustinji.

nesređene.Teologija je kao zemljopisna karta. nedvojbeno je da mi već jesmo Božja djeca — Bog nas je stvorio. ukoliko se priklonimo Kristu i sami postati Božji sinovi. ostvarit ćemo bolje društvo i izbjeći ratove? Ustvari. Nema nikakve koristi od prigovora da su ove tvrdnje teške. korak je natrag. ako se samo time zadovoljite. Vidite. Ali čim uzmete u ruke bilo koji pravi kršćanski tekst. Ono što u kršćanstvu najviše zaprepašćuje je to. ta zemljopisna karta je temeljena na iskustvima stotina ljudi koji su bili u stvarnom doticaju s Bogom — iskustvima prema kojima su uzbuđenja i pobožni osjećaji koje nalazimo u sebi. a ne stvoren. Nigdje nećemo stići ni onda. rođen. slušaju različita mišljenja. da nas je njegova smrt izbavila naših grijeha (bez obzira na to što to znači). Sada nije riječ o tome. koje se danas prodaju kao nove. primitivni i u velikoj mjeri nesređeni. o onome što se nalazi iza ovoga svijeta. po kojoj je Isus Krist bio veliki moralni učitelj. bez imalo truda. Bolje bismo napredovali kad bismo poslušali Platona. vidjeti. Ovdje se suočavamo sa samom srži teologije. vidjet ćete da on govori o nečem posve različitom od ove današnje religije. Osim toga. Kao prvo. Kazat će vam i to. budemo li zemljopisnu kartu samo promatrali. čuti. Naše vjerovanje govori da je Krist Božji Sin. ali iz toga ništa ne proizlazi. ukoliko prihvatimo Kristove savjete. pazi na nas i zato je poput našeg oca. ubrzo živjeli 126 u sretnijem svijetu. kao čovjeka. prije početka vremena. Sto to znači? 127 . razgovaraju. naročito danas. pa prihvaćanjem njegovih savjeta. Netko će možda upitati: “Ta zar mi nismo već Božji sinovi? Zar kršćanstvo ne naučava da nam je Bog otac?” Na neki način. ako ne poznajete teologiju. Uzimati u obzir današnju religiju suvremene Engleske. Sada govorimo o nečem što se dogodilo prije nego je uopće stvorena priroda. mora nam odmah biti jasno da ovo nema nikakve veze sa činjenicom da ga je na Zemlji. Točno je da bismo. Ali kad Biblija govori o tome da ćemo postati Božji sinovi. Kad bismo samo na takav način pristupali Atlantskom oceanu. manje je stvarno i manje uzbudljivo od onoga što je moj prijatelj iskusio u pustinji. bile su predmet razmatranja prije nekoliko stoljeća. rodila Djevica. Jedan više ili manje ne čini razliku. a ne stvoren i dodaje . nije li raširena baš ona predodžba u kršćanstvu. dok su ljudi bili znatno manje obrazovani i dok su manje raspravljali o ovim temama. možda je bilo moguće zadovoljiti se s nekoliko jednostavnih predodžbi o Bogu. tada to očito mora značiti nešto drugo. bez da se otisnemo na more. a mnoge su još tada bile odbačene. Kazat će vam da je Krist Božji Sin (bez obzira na to što to znači). Možda mislite da je ova tvrdnja bez osnove? Ako je istina. da ono tvrdi da ćemo. ako želite dalje dospjeti. to neće značiti da o Bogu nemate nikakvih predodžbi. rođen od Oca prije svih vjekova. Ustvari. Dalje će vam kazati da će i oni koji u njega vjeruju postati Božji sinovi (bez obzira što to znači). U zadnjih četiri tisuće godina nije manjkalo dobrih savjeta.. S time ne možemo ništa učiniti. i tko kaže da će ubuduće biti drukčije? Zašto bismo baš Krista slijedili lakše nego ostale? Zato što je on najbolji moralni učitelj? Pa to bi čak bio razlog više da ga ne slijedimo. kad malo promislimo. Velik broj predodžbi o Bogu. Međutim. Prema tome. Danas više nije tako. Ako ne razumijemo početne lekcije. onda mora biti teška — barem u istoj mjeri kao i suvremena fizika zbog istog razloga. zar ćemo razumjeti one složenije? Ako je kršćanstvo samo još jedan dobar savjet ljudima. Aristotela ili Konfucija. a zacijelo je bilo prilično uzbudljivo. ljubi nas. To nikuda ne vodi. kao da vjerujemo da je Zemlja ravna ploča. moglo je biti vrlo stvarno. morate također koristiti zemljopisnu kartu. Drugim riječima. već su one iskrivljene. nije to daleko od istine. Doktrine nisu Bog — one su samo neka vrsta zemljopisne karte. Ne trebamo čak ići ni tako daleko kao Krist.. “Prije svih vjekova” Krist je rođen. nikada ne bismo stigli na New Foundland. ono što se u pustinji dogodilo spomenutom oficiru. kao užitak u promatranju valova s obale mora. Jer. koji nema velike praktične vrijednosti. Kršćanstvo tvrdi da ono može reći ljudima nešto o drugom svijetu. tada ono nema nikakve vrijednosti. kojeg možemo dodirnuti. Puko učenje i razmišljanje o kršćanskim doktrinama.baš su zato toliko privlačne neodređene religije koje govore samo o osjećajima Boga u prirodi. loše. Pa što onda? Ljudi nikada nisu slušali savjete velikih učitelja. Svi čitaju. teologija ima praktično značenje. Ranije. kao što ni vječni život nećemo postići pukim traženjem Božjega prisustva u cvijeću ili glazbi. Ali to je samo dio istine o kršćanstvu. jednako kao što na moru nećemo biti sigurni ako je ne ponesemo sa sobom. Kod njih postoji samo zanos.

isto kao što ljudska tvorevina nije čovjek. ta vrsta energije nešto posve različito od Božje moći. koja je vezana uz nagone. Oni po nekim svojim značajkama mogu biti nalik Bogu. koji postoji u Bogu od vječnosti i koji je stvorio čitav prirodni slijed. on je nalik Bogu. bilo bi nalik mišljenju da su veličina svemira i Božja veličina. Ono što Bog stvori nije Bog. to znamo. Duhovni život. Čovjek rada djecu. može načiniti kip koji u velikoj mjeri sliči čovjeku. dabar rada dabriće. a on je. ljudsku sličnost s Bogom. iako je. hrane itd. život u takvom biološkom značenju nije isto što i život u Bogu. Ali čovjek u svom prirodnom stanju nema duhovnog života. nazvat ću Zoe. To nije isto kao ljubav koja je prisutna u Bogu. ali nije živ. već je samo simbol. Isto tako. Mogli bismo reći da je čovjek prije slika ili kip Boga. Svijet u kojem živimo veliki je umjetnički atelier. on voli i razmišlja. kao kukci na primjer. Uzmimo najprije prvu točku. kad nešto načinite. Osim što su žive. Razlika između biološkog i duhovnog života toliko je važna. Upravo se na to svodi kršćanstvo. ali samo u onoj mjeri u kojoj je fotografija slična krajoliku kojeg predstavlja ili koliko je kip sličan čovjeku. ali nisu od iste vrste kao on. On ne može disati ni misliti jer nije živ. npr. životinje imaju i druge sličnosti s Bogom. to nije istovrsno s vama. One su mu nalik po izrazitoj aktivnosti i plodnosti. Bios. Riječ život upotrebljavamo u oba slučaja. dakle. Razlika je u tome da kad rodite. iz kojih se izlegnu ptići. bila bi ravna promjeni kada bi kameni kip postao živi čovjek. najviše je nalik Bogu. njegova beskrajnost nije istovrsna Božjoj beskrajnosti. već je na neki način nalik Božjoj ljubavi. nazvat ću Bios. ta najsavršenija životinja. Međutim. Čovjek. ima stanovite sličnosti sa Zoe. on samo sliči čovjeku. a čovjek čovjeka. isto kao što slika može. ali o njima ne znamo ništa. Sve što je Bog stvorio po nečem je nalik na njega. a ptica rađa jaja. kojeg dobijamo od prirode i koji se (kao sve drugo u prirodi) gubi i propada. Kip ima izgled čovjeka. istovrsne. razjasnili — Bog rađa Boga. onda rodite nešto od iste vrste kao što ste i vi. živi Bog. kip. Svijet biljaka mu je nalik po tome što živi. pa ga može održavati jedino priroda pomoću vode. čovjek napravi radio ili nešto što mu više sliči nego radio. Biološki život. što je samo blijedi odraz neprekidne Božje aktivnosti i njegova stvaralaštva. Ptica pravi gnijezdo. njegov odraz. a okolo se šire glasine da će jednog dana neki od nas oživjeti. čovjek ima objasnit ću kako) oblik Boga. Ako je spretan u tome. (Možda na drugim svjetovima postoje bića koja su više nalik Bogu od nas. ponavljam. dabar gradi nasipe. 128 ali pomisliti da je to ista vrsta života. on je samo neka vrsta nagovještaja Božjega života. 129 . Kod viših sisavaca nailazimo na začetke osjećajnosti.Roditi znači postati otac. prijevod Božje beskonačnosti u vanduhovnim izrazima. da ću ih nazvati potpuno različitim imenima. Svemir je nalik na njega po tome što je neizmjeran. biti nalik na krajolik koji predstavlja.) Čovjek ne samo da živi. unatoč svemu. Promjena od bića koje posjeduje Bios prema onom koje bi posjedovalo Zoe. Materija nalikuje Bogu po tome što posjeduje energiju. ali nema istu vrstu života kao Bog. takav kip nije čovjek. Naravno. To smo. Međutim. Mi smo kipovi. svakako. onog višeg života. stvoriti znači načiniti. Zbog toga ljudi nisu Božji sinovi u istom onom smislu u kojem je Krist. kojeg posjeduje Bog. biološki život je dosegao najvišu razinu upravo kod ljudi.

nešto što je više od osobe. nešto od iste vrste kao i on sam. Bog — tri osobe U prethodnom smo poglavlju razmatrali razliku između rađanja i stvaranja. ali je stvorio čovjeka. naprijed-natrag i gore-dolje. tada progutan znači isto što i prestati postojati. Neki. Čovjek rodi dijete.2. Već sam spomenuo da je teologija praktična. pažnju na slijedeće. na čas. zapravo o njemu razmišljaju kao o nečem neosobnom. U našim ljudskim razmjerima. Mnogi danas govore: “Vjerujem u Boga. Međutim. nadalje smatraju da će poslije ovog života ili možda poslije nekoliko života koje proživimo. tome bi najsličnije bilo kad se čovjeku rodi dijete. a ipak ostaje ono što jest. postaje više nalik sebi. Razmotrimo pobliže o čemu se. Međutim. jasno je da je to kraj života kapi. Svi ostali. Obratimo. Ako koristimo samo jednu 130 131 . jedino kršćani nude predodžbu kakvo bi moglo biti biće. nego je ikad ranije bila. ali ne vjerujem da je on osoban. radi. dakle kao o nečem što je manje od osobnog. dakle. Bog progutati ljudsku dušu. Ako tražite nešto vanosobnog. moramo krenuti jednim od ova tri pravca. ili pak pravcem koji predstavlja kompromis između njih. tada se ne radi o biranju između kršćanske predodžbe i onih koje nude drugi. S time bih se donekle složio. ustvari. tada je kršćanska predodžba jedina mogućnost. To su takozvane tri dimenzije. mora biti nešto više od osobe. Ali kad pokušaju objasniti što time misle. koje se nalazi iza svega. zapravo. ispada kao da će nas Bog progutati na način na koji bi jedna materijalna stvar progutala drugu. Time sam. ali napravi kip. iako govore da je Bog s onu stranu osobnosti. Kažu da je to isto kao kad ocean upije kap vode. Krive predodžbe mogu to samo otežati.” Takvi misle da ono tajanstveno nešto. isto tako Bog. Čitava svrha našeg postojanja jest u tome. Kud god se pomakli. Svi znamo da se u prostoru možemo kretati u tri pravca: lijevo-desno. prikazao samo jednu Božju značajku. Ako smo poput kapi koje nestaju u moru. ali to nikako ne smijemo poistovjetiti. zapravo. koje se nalazi s onu stranu osobnosti. naime da je ono što rodi Bog — Otac. Bog je rodio Krista. da na takav način budemo preuzeti u život Boga. Jedino kršćani imaju predodžbu o tome na koji način ljudska duša ima udjela u Božjem životu.

Morali su mu vjerovati. ako bismo bili stvoreni da možemo opažati samo dvije dimenzije. međutim. odvija u stvari u običnoj. Nešto takvo inače nikada ne bismo mogli pretpostavljati. Dakle. takvo biće ne možemo shvatiti u potpunosti. Ali on također zna da njegovo čitavo znanje o Bogu dolazi od Krista. Ako je netko geolog. mi o tome biću možemo steći kakvu-takvu predodžbu. Radi se. 132 on zna da i ono što ga potiče na molitvu jest Bog. u ono što sam nazvao Zoe ili duhovni život. nalazimo Biće od tri osobe koje unatoč tome ostaje jedno biće. Nadalje. možemo napraviti čvrsto tijelo. koje mi. skupivši se u grupu. On pokušava doći u doticaj s Bogom. Jednostavne religije su uvijek izmišljene religije. U Božjoj dimenziji da se tako izrazimo. tada prvi put imamo jednu pozitivnu predodžbu (ma koliko ona bila nejasna). kako napredujemo prema stvarnijim i složenijim razinama. isto kao što ne bismo mogli potpuno shvatiti prizmu. Na taj način se trostruki život triosobnog Boga. Pretpostavimo. možda od toga nema nikakve koristi. ali više likova čine čvrsto tijelo. o slijedećem. Na božanskoj razini također postoje osobnosti. Bog ga je uvukao u sebe. Ako on to ne želi. ali više njih čine jedan lik. Bog je također put ili most koji vodi do cilja. čovjeka koji je bio Bog. možemo nacrtati lik. koji se sastoji od četiri ravne crte. Ako 133 . Ljudska razina je jednostavna i prilično prazna. a čovjek opet ostaje ono što je bio. Teologija je. na neki način. budući da se tako dobro uklapa u ono što nam je do sada poznato. osjetimo da smo već ranije trebali to shvatiti. još su i dalje tu. Poticaj je na njegovoj strani. da tako kažemo. Potom. Onda se pojavio Čovjek koji je za sebe tvrdio da je Bog. i na njenoj strani mora postojati neznatan trag. Morate steći njegovo povjerenje. Ljudi su imali o Bogu neku nejasnu predodžbu. ali im nije posve nalik. budući da ne živimo na toj razini ne možemo zamisliti. možemo povući jedino ravnu crtu. a dvije osobe predstavljaju samo dva bića — kao što kod dviju dimenzija recimo na komadu papira) jedan kvadrat predstavlja jedan lik. znanje do kojeg smo došli na iskustveni način. Sreli su ga i nakon što su vidjeli da je umro. da tako kažemo. što se može dogoditi svaki čas — već večeras. Međutim kao kršćanin. osjećali su da on njima upravlja. Kad su o svemu bolje promislili shvatili su. a nisu ga mogli otpisati kao luđaka. to je cilj koji pokušava doseći. Idemo dalje i pretpostavimo da želite upoznati nekog čovjeka. jer ona može pobjeći od vas. Važno je. Drugim riječima. da ste zoolog i da želite snimati divlje životinje u njihovom brlogu. nećete ga upoznati. a ako ih potraži. Bog je također u njemu. Kad u tome uspijemo. ako želimo. ali tamo se one kombiniraju na nove načine. mora otići u prirodu i pronaći stijene. poticaja da krene. Naravno. Kad kažem da je ona na neki način iskustvena znanost.Isto načelo vrijedi i za kršćansko poimanje Boga. pa se bavi proučavanjem stijena. naime. Stijene tu ne mogu pomoći ni odmoći. Vidite li u čemu je stvar? Jednodimenzionalni svijet bio bi ravna crta. poticaj je na Božjoj strani. dok su dva kvadrata dva lika. zacijelo će vam pobjeći. One neće doći k njemu. dakle. Upravo su takvi počeci teologije. Ako niste savršeno tihi. u malu zajednicu. a kad to uvidimo. ako imamo tri dimenzije. ali složene na nove načine. koja se sastoji od šest kvadrata. time mislim da je teologija po mnogočemu nalik na ostale eksperimentalne ili iskustvene znanosti. u njemu samom. Divlju zvijer nećete dobiti na pladnju. svakodnevnoj sobi u kojoj se prosječan čovjek moli. dakle o nečem nadosobnom. on ga tjera naprijed kao pokretačka snaga. koji je.dimenziju. Sasvim običan kršćanin klekne da bi se pomolio. dakle. kao što prizma ima šest ploha a opet ostaje prizma. On je tom prilikom uvučen u uzvišeniju vrstu života. U trodimenzionalnom svijetu imamo likove. koje ne bismo mogli ni zamisliti kad bismo poznavali isključivo jednostavnije razine. Ukoliko imamo dvije dimenzije na raspolaganju. U dvodimenzionalnom svijetu još uvijek imamo ravne crte. Možda ćete upitati: “Ako ne možemo zamisliti Boga u tri osobe. za prijateljstvo je uvijek potrebno dvoje. poticaj mora dolaziti s obje strane. da ih osposobljava za ono što je prije izgledalo nemoguće. Ovu definiciju nismo izmislili. na neki su način pronašli Boga i u sebi. ne ostavljamo iza sebe ono što smo susretali na nižim razinama. Ipak. pravokutnik. recimo prizmu. zna da pokraj njega stoji Krist koji mu pomaže u molitvi i koji moli za njega. recimo. Na njoj jedna osoba može biti samo jedno biće. da su došli do kršćanske definicije triosobnog Boga. U ovom slučaju. o nečem što je više od osobe. neće mu pobjeći. To je donekle različito od proučavanja stijena. da možemo stvarno biti uvučeni u taj triosobni život. Kad čovjek počne upoznavati Boga. koja korist razgovarati o njemu?” Dobro. Vidite što se događa: on se moli Bogu.

da ista nevolja muči veliki broj ljudi. kao što ćemo nejasno vidjeti Mjesec.se on ne pokazuje.” Uvjeren sam. dakle upravo onako kao i mi. već da odmah prijeđete na slijedeće. Međutim. za njega je uvijek sadašnjost. Neki mi je čovjek to ovako izložio: “Ja mogu vjerovati u Boga. Međutim. Poslije su tu zamisao preuzeli i filozofi. Ukoliko zanemari svoju nutrinu. Isto je tako i sa sunčevim svjetlom koje nema miljenika. On. Na prethodnim stranicama bilo je riječi i o molitvi. oni Boga gledaju kroz nečiste leće. Da smo kršćanstvo izmislili mi. Ta kako bismo i mogli? Mi se bavimo činjenicama. već i za sve ostalo što postoji. osim starog dalekozora. nećete ga pronaći. njega će svi zaboraviti dočim će prava znanost još uvijek napredovati. Tako je. uključujući i Boga. To je kao kad bi čovjek koji nema nikakvih pomagala. Za izvjesno vrijeme. sigurno bismo ga učinili znatno pristupačnijim. da tako kažemo. bez obzira na to što uradili. Bog se može u svojoj stvarnosti objaviti samo stvarnim ljudima. da jedva stignemo nešto napraviti. Nije teško shvatiti da Bog može saslušati sve one koji mu dolaze u molitvi. Možemo to kazati i drukčije: dok se pomagala u ostalim znanostima kojima se čovjek služi. mnogi učeni ljudi teško će se s time složiti. Ono o čemu će biti riječ u ovom poglavlju. instrument kojim otkrivamo Boga je sam čovjek. ali nikako ne razumijem kako on može slušati nekoliko stotina milijuna ljudi koji mu se obraćaju svi u isto vrijeme. čovjeku je lako biti jednostavan. ona je. Svjesni smo vremena. ne vrijedi samo za nas. ali on nema nikakvih izgleda. 135 134 . Ako ste u drugoj skupini savjetujem vam da ne gubite vrijeme na ovom poglavlju. teškoća je u pretpostavci da bi Bog odjednom imao posla s mnogim stvarima. Bog zamislio ljude. Zbog toga neki ratoborni narodi imaju jezive religije. pokušao opovrći sve ono do čega su došli pravi astronomi. Teolozi su prvi došli na pomisao o tome. Prema tome. ljudi. Njegov život se ne sastoji od niza trenutaka. 3. jest kršćanstvo kao zajednica. nalaze izvan njega. Naravno. stalno kreće od prošlosti prema budućnosti. ali se neće tako sjajno odražavati u prašnjavom zrcalu kao u čistom. u zamjenu za kršćanstvo. Dakle. Drugim riječima. naravno. ne zato što bi možda nekima bio više sklon. Ali čovjek nije izmislio kršćanstvo. pa bih se rado osvrnuo na teškoće na koje neki nailaze kod molitve. tehnička oprema za ovu znanost. na taj način živimo mi. pomažu jedan drugoga i druge upućuju na njega. nekim će čitateljima zacijelo koristiti. već zato što nije moguće da se otkrije onome čiji su um i karakter usmjereni u pogrešnom pravcu. Takav momak može biti pametan. Ne možemo se natjecati u jednostavnosti s onima koji izmišljaju religije. Taj i svaki drugi trenutak od početka svijeta. pa se ona onečisti i postane mutna. skloni smo uzeti zdravo za gotovo. ima beskonačno mnogo vremena na raspolaganju. ljudima koji se vole. jedino što nam može pomoći da bolje spoznamo Boga. Skloni smo pretpostaviti da se čitav svemir. naime. (na primjer mikroskop ili teleskop). izrečenu u djeliću sekunde dok mu zrakoplov eksplodira u plamenu. čak pametniji od pravog astronoma. on će Boga vidjeti iskrivljeno. ti su trenuci toliko kratki. kao pojedine organe jednog tijela. sadašnjosti i budućnosti. a danas tako misle i neki znanstvenici. Jedan trenutak prođe a zatim dolazi drugi. on ima na raspolaganju čitavu vječnost da bi saslušao molitvu avijatičara. To ne znači ljudima koji su pojedinačno dobri. Vrijeme i izvan vremena Zar nije nerazumno kazati da kad čovjek čita knjigu. I naravno. Odmah upada u oči da se oštrica optužbe nalazi u riječima u istom trenutku. da ovaj vremenski slijed. ako ga promatramo kroz nečist teleskop. Zbog toga gube vrijeme oni koji svakih nekoliko godina. Gotovo bi se sigurno moglo reći da se Bog ne nalazi u vremenu. Zapravo. samo ukoliko mu dolaze jedan po jedan. nikad ne smije ništa preskočiti? Svatko razuman preskoči ono što mu se čini nekorisnim. uzastopno izmjenjivanje prošlosti. on se nekim ljudima više pokazuje nego drugima. on ih uopće ne treba sve saslušati onog kratkog trenutka kojeg nazivamo 22:30 sati. nude patentirane pojednostavljene religije. kad nema činjenice s kojima bi se morao baviti. već onima koji su ujedinjeni u jedno tijelo. kao glazbenike u orkestru. Vrijeme je takvo po svojoj prirodi. Ako se u 22:30 sati milijuni obraćaju Bogu. da se neki pojmovi uopće ne nalaze u vremenu. dok će se drugima učiniti nepotrebnim i suviše složenim. ljudi.

Prije nego sam postao kršćanin. Eto. Kad bi to bilo tako. Čak ni mi sami ne volimo o sebi razmišljati na takav način. spavanjem i neznanjem. uopće ne živim u tom zamišljenom svijetu.To je teško razumjeti. S nama se uopće ne mora baviti kao sa skupinom ljudi. Mislim da ovakav način gledanja nema ničeg zajedničkog sa stvarnim činjenicama. da tako kažem. polazio sam od krive pretpostavke da život Krista kao Boga traje u vremenu. Međutim. Ovu zamisao je korisno shvatiti. a zatim do C itd. a onda opet kad na svoj ljudski život gleda kao na prošlost. On. da pišem roman: “Marija je ostavila posao. zapravo znači ne imati ništa osim sadašnjosti. Uzmimo slijedeći primjer. međutim. Pretpostavimo.” Za Mariju koja živi u zamišljenom vremenu moga romana. koji sve zna i čovjek koji pita svoje učenike: “Tko me je dotaknuo?” Zamijetit ćete da se primjedba osniva upravo na riječima koje označavaju vrijeme — dok je bio dijete i kako je u isto 136 vrijeme mogao. kao da je jedino njega Bog stvorio. jer ona uklanja neke očite teškoće koje se javljaju u kršćanstvu. da nestane prije nego što stignemo progovoriti o njoj. na neki način uključena u njegov čitav božanski život. znači izgubiti dio vlastite stvarnosti (koja je iščezla u prošlosti). Zbog čega mislim da ova ilustracija nije najprikladnija? Naime. Svatko tko vjeruje u Boga. Kako. Za njega su svi dani danas. isto kao što je moje služenje u vojsci samo kraći dio mojeg cijelog života. Svaki pojedinac je u tolikoj mjeri sam s Bogom. Bog nam zabranjuje da o njemu razmišljamo na takav način. kad bi Bog predviđao naša djela. bio kraći dio tog općeg vremena. u tom slučaju. umro je upravo za vas. Bog se ne mora žuriti u vremenu isto kao što se pisca osobno ne tiče vremenski slijed u njegovoj priči. možemo biti slobodni da uradimo nešto drugo? I ovdje dolazi do nesporazuma zbog pretpostavke da Bog živi u vremenu. jer je budućnost. koji se svugdje nalazi i koji pokreće čitav svemir. U tom slučaju. Vanvremenska istina o Bogu sastoji se u tome da je ljudska narav sa svim svojim slabostima. bilo bi zaista teško razumjeti da smo slobodni da nešto učinimo po vlastitoj volji. ne možemo stavljati ni u kakav vremenski odnos sa životom Isusa kao Boga. u njoj pisac iz jednog vremenskog razdoblja (onog u kojem se odvija roman). a mi ne. Kristov zemaljski život kojeg je proveo u Palestini. zatim razdoblje dok živi kao čovjek. Međutim ja. Imati povijest. Pretpostavimo. ali ipak daje naslutiti ono što smatram istinom. njemu je isto tako vidljivo kao i danas. a sati koje sam tako proveo ne bi se uopće pojavili u Marijinom vremenu (vremenu u priči). Boga zamišljamo kako je živio u vremenu dok je njegov ljudski oblik života još uvijek bio budućnost. kao naš. dakle. Naravno. Njegov je život on sam. međutim. na neki način. da bismo od nje stigli do točke B. te da je njegov život kao čovjeka po imenu Isus. On se ne sjeća što ste radili jučer — on vas naprosto vidi kako to radite. jer iako je za nas jučer izgubljeno. ja vjerujem da Bog uopće ne živi u vremenskom razdoblju. na isti način kao i mi. Bog može svakome pokloniti neizmjerno mnogo pažnje. Pitao sam se što se događalo dok je on bio dijete ili dok je spavao. On je previše stvaran da bi je imao. Kad je Krist umro. Bog ne predviđa što ćete sutra uraditi — on to već vidi. od jednog trenutka do drugog. Bog sadrži u sebi cijelu crtu. isto kao i u 1990-oj. izlazi da bi ušao u drugo vremensko razdoblje (stvarno razdoblje). a cijelu je i vidi sa svih strana. zatim se na vratima čulo kucanje. Njegov život ne kapa. kao da ste jedini na svijetu. za njega sadašnjost. Život Boga kao čovjeka s naše je točke gledišta posve određeno razdoblje u povijesti čovječanstva (od Kristova rođenja do smrti). Bog. a još bez drugog dijela (koji se još uvijek nalazi u budućnosti). Imati povijest. nema povijesti. koji je izvan vremena i prostora. Do pojedinih točaka na crti dolazimo postupno. Nemojte misliti da je u ovom trenutku vaše djelovanje manje slobodno 137 . postao čovjek. još uvijek živi u 1920-oj godini. tada Boga moramo zamisliti kao plohu na kojoj je ta crta povučena. ono što zovemo sutra. na koji smo način kadri to shvatiti. O njoj sam mogao misliti kao da je ona jedini lik u pripovjetki i to koliko god sam htio. koja je toliko sitna. za njega nije. Još jedna teškoća proizlazi iz vjerovanja da Bog živi u vremenu. Drugim riječima. Napisavši prvu polovicu rečenice mogao sam tri sata mirno sjediti i razmišljati o Mariji. Najprije za nama ostaje točka A. Kako je u isto vrijeme mogao biti Bog. koji sam Mariju izmislio. vjeruje da je njemu poznato što ćemo sutra učiniti. da je Bog izvan i iznad vremena. Zato često zamišljamo njegov zemaljski život kao razdoblje u povijesti Božjega života. ovo nije savršena ilustracija. s tom razlikom da on može vidjeti budućnost. Ako vrijeme zamislimo kao ravnu crtu po kojoj moramo putovati. često sam prigovarao kako kršćani govore da je vječni Bog. ne postoji razmak između završetka posla i vremena kad se čuje kucanje na vratima.

Kažem da prva osoba rađa ili stavlja u život drugu — to zovemo rađanjem. da pokušate jasno zamisliti slijedeće: zamislite dvije knjige na stolu. nameće pomisao da je on postojao prije ostalih. Drugim riječima. Isto tako. na sreću. Međutim. Sin postoji zato što postoji Otac. recimo. 4. sve dok ih ne uradimo. U ovom slučaju ne postoji prije i kasnije. kao što se i prizma sastoji od šest kvadrata. položaj knjige A ne bi postojao prije položaja knjige B. kao što je. Međutim. Ako vam ne pomaže odbacite je. Sasvim je očito da je zamišljanje bilo uzrok. A sada pretpostavimo da se obje knjige oduvijek nalaze u tom položaju. Kad bi postojalo vječno Biće. istovrsno je kao i on. a ipak je samo jedno tijelo. donja knjiga nosi gornju. Meni je ova predodžba mnogo pomogla. a potom dobije probavne smetnje. a kao ishod toga u vašim mislima je nastala određena slika. Čitavo ste vrijeme svojom voljom održavali sliku pred vašim duhovnim okom. posljedica ne dolazi poslije uzroka. Time se. Dobra ‘zaraza’ Zamolit ću vas odmah na početku. jednu povrh druge. naš otac postojao prije nas. a tek onda se pojavila slika. Čin volje i slika počeli su i završili istodobno. to je za Boga sada. a gornju s B. Odmah ćete vidjeti zašto ovo smatram važnim. Slika se pojavila čim ste je zamislili. Nešto slično nećemo naći ni u Bibliji. a da to istovremeno ne znači da je postojala prije nje. On u izvjesnom smislu niti ne zna kakva su naša djela. to nije tako. to ne znači da ste prvo zamislili. gornja knjiga se nalazi tri-četiri centimetara iznad površine stola zato jer leži na donjoj. posljedica bi uvijek bila 138 139 . On na isti način znade što ćete uraditi sutra. Ali to nije slučaj kod svih uzroka i posljedica. Ako pokušam objasniti kako su ove božanske osobe povezane. prisiljen sam se izraziti na način po kojem bi se dalo zaključiti da je jedna od njih postojala prije ostalih. Upravo zbog toga sam vam i pokušao objasniti kako jedna stvar može biti izvor. Naravno. uvjetovan je položajem knjige A. jer on se već nalazi u sutra i jednostavno vas promatra. Znači. To znači da ste napregnuli svoju maštu. To je kršćanska zamisao po tome što su je mnogi veliki kršćani usvojili jer u njoj nema ničeg suprotnog kršćanskom naučavanju. Pokušajmo o tome razmisliti i na ovaj način: malo prije sam vas zamolio da zamislite dvije knjige i vjerojatno ih je većina vas i zamislila. i Sin i Otac postoje oduvijek. Označimo donju knjigu s A. Očito. ne stvaranjem. jer ono što Bog rađa. Ali. Umjesto da dodiruje stol. U tom slučaju. položaj knjige B bio bi uvijek ishod položaja knjige A. ako tu zamisao odbacite ili ako o njoj uopće ne razmišljate. čovjek pojede krastavac. Položaj knjige B. Možete biti sasvim dobar kršćanin i onda. Ranije sam već spomenuo da je Bog biće koje se sastoji od tri osobe. ovdje najbolje pristaje izraz Otac. ni u ostalim kršćanskim tekstovima. najčešće je obratno. ali čim nešto uradimo. odnosno uzrok druge. koje bi uvijek zamišljalo samo jedno. a slika u mislima posljedica. a ipak je jedno biće. Prva osoba je Otac a druga Sin.zato jer Bog zna što radite.

svatko od nas treba ući u taj obrazac. Opažate li što se događa? Sve ove predodžbe sa svjetlom i toplinom kao da nam žele nagovijestiti da su Otac i Sin dva predmeta a ne dvije Osobe. Upravo je to jedna od razlika između Boga i nas. Dobrim kao i lošim stvarima možemo se na neki način zaraziti. nemojte me krivo shvatiti. odijeli od Boga. Na isti način moramo razmišljati o Sinu koji. toplina iz vatre ili misli iz uma. U kršćanskom životu obično ne gledamo na njega. pak. međutim. Tehnički izraz za ovu treću osobu. Nemojte se zabrinjavati ili čuditi ako vam se ono (ili on) učini još nejasnijim i maglovitijim od prve dvojice. ovaj obrazac triosobnog života treba se prikazati u svima nama. Ono što proizlazi iz zajedničkog života Oca i Sina. To se uvijek događa kad se čovjek udalji od Biblije. I zato je novozavjetna slika Oca i Sina prikladnija od svih ostalih. osobito kroz kršćane. on nas je samo stvorio. naravno. ono što Otac želi reći. Otac uživa u Sinu. a Otac je oduvijek govorio. osim ako Bog u sebi ne sadrži barem dvije osobe. Možda je to točno. već samo o sličnosti s osobom. misle ljubav je Bog. mir i vječni život. već on uvijek djeluje kroz nas. Oni. Kad bi Bog bio samo jedna osoba. Jedinstvo Oca i Sina je nešto tako živo i stvarno da je i sama ta veza Osoba. kad bi htio. Naravno.) Naravno. On zna da je odnos između prve i druge Osobe više nalik odnosu između oca i sina nego bilo čemu drugom. kakav se ne bi razvio. kojima je pokušavamo zamijeniti. Kršćani vjeruju da se u Bogu uvijek odvija živa. a Sin poštuje Oca. Ovaj ples. bez obzira na to gdje i kako oni nastaju i kakve posljedice polučuju.(Ova zajednička osobnost može. život. tada prije nastanka svijeta. uvijek proizlazi iz Oca. ona bi bila vječna kao i sam čin zamišljanja. Možda će vam se učiniti da je lakše započeti s trećom Osobom i ići natraške. Sreću za koju smo stvoreni nećemo ostvariti ni na jedan drugi način. Međutim. najvažnija razlika između kršćanstva i svih drugih religija. ostat ćete suhi. Sigurno znate da se među ljudima okupljenim u obiteljima. klubu ili sindikatu. on ne bi bio ljubav. To je. One su veliki izvor energije i ljepote koja izbija iz samog središta stvarnosti. mora se uključiti u taj ples. Najvažnije je ipak znati da je to odnos ljubavi. o duhu kluba ili sindikata. kao o nekome tko se trudi da i vi postanete Božji sin. Ako se želite ogrijati. mi nismo Božji sinovi. tu se ne radi o stvarnoj osobi. kad ljudi govore Bog je ljubav. Međutim. govori o duhu te obitelji. Govorimo o duhu 140 zato što se među članovima takve zajednice razvija posve osobit način ophođenja. usput budi rečeno. da pritom ne shvaćaju kako riječi Bog je ljubav nemaju nikakvog stvarnog značenja. što mu preostaje nego da nestane i umre? Na koji se način možemo sjediniti s Bogom? Kako se možemo uključiti u triosobni život? Sjećate li se što sam rekao u drugom poglavlju ove knjige? O razlici između rađanja i stvaranja? Mi nismo rođeni od Boga. morate se približiti vatri. U našem prirodnom stanju. Kad se čovjek jednom sjedini s Bogom. olako dati bilo kome. Prije nego nastavimo. što posjeduje te vrline. kako bismo nešto bolje sagledali. ova drama. Ako o Ocu razmišljamo kao o nekomu ondje gore. ali to je nešto sasvim drugo od onoga što kršćani misle kad kažu Bog je ljubav. uvijek joj se moramo vraćati. Ako se nalazite blizu njega. Mislim da postoji razlog zašto je to tako. a o Sinu kao o nekome tko se nalazi uz vas i pomaže vam u molitvi. Znam da je to vrlo teško shvatiti. Sasvim je u redu ako se ponekad malo udaljimo od nje. On je donekle. Time žele kazati da se prema osjećajima ljubavi. smočit će vas. One nisu nikakva nagrada koju bi Bog mogao. a ona je stvorila sve što postoji. Možemo to i obrnuto kazati. Danas svatko voli ponavljati kršćansku misao. Bog je ljubav koja djeluje kroz ljude. da su kojim slučajem odvojeni. jest stvarna osoba. u stvari. obratimo pažnju na praktičnu važnost spomenutoga. snagu. kao što svjetlo dolazi iz svijeće.umna slika. što ga može spriječiti da živi vječno? Kad se. Ako se želite smočiti. kao da se pojavila neka vrst zajedničke osobnosti. Ljubav osjeća jedna osoba prema drugoj. morate skočiti u vodu. skoro kao neka drama. da tako kažem. ako ste daleko. morate se približiti. dinamična aktivnost ljubavi. Prirodno je da Bog sebe može opisati daleko bolje nego što bismo to mi učinili. treća od triju osoba koje su Bog. je Sveti Duh ili Božji duh. poput plesa. tada o trećoj Osobi morate misliti kao o nekome tko je u vama. koja kaže da je Bog ljubav. već samo 141 . ovaj duh ljubavi predstavlja ljubav koja oduvijek postoji između Oca i Sina. On je Očev izražaj. U kršćanstvu Bog nije statično biće već dinamična pulsirajuća aktivnost. biti bolja ili gora od osobnosti pojedinaca. I od kakve je to važnosti za nas? To je važnije od svega na svijetu. Izgleda. ispred vas. trebamo odnositi s dužnim poštovanjem. štoviše ući u ono. Ako želite radost. ali to je način na koji moramo na to gledati. tada najčešće misle na nešto posve drugo.

Krist je došao na ovaj svijet i postao čovjekom. A one stoje ovako: te dvije vrste života nisu sada samo različite (one su takve oduvijek bile). jače ili veće od njega. određene visine. Njega ne zanima meso. To su. Mi nemamo Zoe. Ljudsko. Možda bi svaki čovjek već od samog rođenja bio u Kristu i sudjelovao bi u životu Božjega Sina. da uzmemo učešća u Kristovu životu. zapravo. zna da bi stradala njegova samoljubivost i samovolja čim bi došao pod utjecaj duhovnog života. teži iskorištavanju drugih života. prirodno stvorenje u njemu. Ako želite zamisliti što to znači. Krist je Božji Sin i ako uzmemo udio u takvoj vrsti života i sami ćemo postati Božji sinovi. a još ranije. Zamislite da se olovni vojnik pretvori u pravog. koji može svakog časa prestati. Zanima nas kako sada stvari stoje. Voljet ćemo Oca onako kako ga Krist voli i u nama će se pojaviti Duh. čovjek u kojemu je stvoreni život. tj. postao je čovjek. pa je spreman boriti se zubima i noktima da to izbjegne. što su svi ljudi trebali biti. Svojeglavi olovni vojnici Božji je Sin postao čovjek kako bi ljudima omogućio da postanu Božji sinovi. odmah uključio u Zoe. ne samo da je postalo čovjek. da ga ne uznemirava ništa što bi izgledalo bolje. već su. zametak u tijelu žene. Sin.(da kažem) kipovi. jer ni pod koju cijenu ne želi postati čovjek. oprečne. ali ne samo to. dopustio da bude potpuno i savršeno preobražen u rođeni život. jednako kao Sto se ljudi. već (prije toga) dijete. međutim. Možda bi se Bios. koju nam Bog pruža. malog čovjeka. prirodni život. Ako tako postupimo. Kršćanstvo nam nudi priliku. rodio se u ovaj svijet kao pravi čovjek. težine. bit ćemo sudionici života koji je rođen a ne stvoren. Olovo bi se moralo pretvoriti u meso. Taj život osobito voli da bude ostavljen na miru. On je u nekom smislu u pravu. Jeste li ikad kao dijete. u potpunosti je bilo preuzeto od božanskog Sina. upitajte se da li biste željeli postati puž ili rak? Ishod je bio čovjek koji je predstavljao ono. navikli na prljavštinu. pomislili kako bi izgledalo kad bi oživjele vaše igračke? Pretpostavimo da ste ih zaista mogli oživjeti. ništa što bi moglo umanjiti njegov značaj. Na 142 143 . Vječno Biće. Ne znam što biste napravili s olovnim vojnikom. koji je oduvijek postojao i koji će zauvijek postojati. nešto što želimo maziti i obožavati. sasvim određene boje kose i govorio je određenim jezikom. Boji se svjetla i svježine duhovnoga svijeta. dobijen od majke. samo nagađanja. 5. Ali pogledajmo što je Bog učinio s nama. A cilj kršćanstva upravo je u tome. biološki život. Pretpostavimo da se to ne bi svidjelo olovnom vojniku. Prirodni život u nama jest samoljublje. Druga Osoba u Boga. boje kupanja. u nestvoreni život. već samo Bios. on jedino vidi da se olovo pokvarilo i sve će poduzeti da vas u tome spriječi. kojemu je sve poznato i koje je stvorilo čitav svemir. Svaki kršćanin bi trebao postati mali Krist. kako bi dobrom zarazom prenio na sve ljude život koji je u njemu. duhovni život. Ne znamo — barem ja ne znam — kako bi se stvari odvijale da se ljudska vrsta nije pobunila protiv Boga.

To je kao da nešto što stalno utječe na ljudsku vrstu. biološkog života u vanvremenski duhovni život. to ne bi utjecalo na druge. to je preobrazba od stvorenih bića u rođena. kad je riječ o Bogu. unatoč tome što je Bog. pokreće. Što je. kao vrlo složeno stablo. Budući da se sva teškoća sastoji u tome što se prirodni život mora. U krajnjoj liniji. Mi trebamo prihvatiti spasenje. mi smo stvoreni tako da možemo vidjeti samo sadašnji trenutak. Učinak toga širi se čitavim čovječanstvom. u kojemu je duhovni život potpuno prisutan i koji. Tada bi svakog pojedinca vidjeli povezana sa svima ostalima. I ne samo to. Ali ljudska bića nisu takva. ne počinjite svađu s drugima samo zato jer oni upotrebljavaju drukčije formule od vaših. da on to učini u nama i za nas. zarazit ćemo se. Ne možemo ni očekivati da bude drukčije. već spašeno. Po prvi put smo vidjeli stvarnog čovjeka. učinjen od olova kao i svi ostali. jasno je da ono što on Čini. novoga on donio svijetu? Evo što: obavio je posao kojim 144 se postaje Božjim sinovima. Dovoljno je da dopustimo tom Čovjeku. ni jedna ova usporedba nije savršena. da nam je Otac oprostio zato jer je Krist za nas učinio ono što smo trebali učiniti sami. U Kristu je ponovno uskrsnuo Čovjek. prelazak od privremenog.jednom je primjeru čovječanstvo ušlo u Kristov život. da tako kažemo. Kad bismo mogli vidjeti čovječanstvo rasprostranjeno u vremenu onako kako ga Bog vidi. također je stvaran čovjek. mora biti različito od svega ostaloga. u načelu. Prema tome. Jedan od naše vrste posjeduje novi život i ako mu se približimo. ljudsko stvorenje u njemu. oživio je u punini i sjaju. kad je Krist postao čovjek. Ali ono najteže. Možemo kazati da je Krist umro za naše grijehe. pojedinci nisu odvojeni od Boga više nego što su međusobno odvojeni. žena i dijete u ovom trenutku dišu i osjećaju zato što ih Bog. a ne samo Bog. izdaja od najbližeg prijatelja. razbacanih uokolo. ovo možemo izraziti na različite načine. a još ranije dio svojih djedova i baka. on je izabrao zemaljsku karijeru koja je uključivala ubijanje njegovih ljudskih želja na svakom koraku. 145 . Kao kad u čašu vode stavimo neke tvari koje će joj dati drugu boju ili ukus. ono što ne bismo mogli sami učiniti. Svaki muškarac. već je učinjeno za nas. Izgledalo bi kao nešto što raste. Međutim. Razumije se. Sve je to to točno. Ne moramo se truditi da se popnemo u duhovni život. a ubijeno je bilo u određenom smislu svaki dan. dakle. a zato jer je bilo sjedinjeno s božanskim Sinom. Sjetite se što sam rekao o dobroj zarazi. jer je on već sišao među nas. Međutim. U tome je glavna točka. Olovni čovjek. Svaki od njih živi za sebe. počne na nju utjecati na posve nov način. kao i na one koji za njega nikada nisu čuli. ponovo je oživjelo. na ljude koji su živjeli prije i poslije Krista. potražite onaj koji vam odgovara. u određenom smislu ubiti. Kad bi. poruga i zlostavljanje od vojnika i na kraju smrt mučenjem. kojim slučajem. Ako vam se ni jedan od ovih načina ne sviđa. Moja usporedba s olovnim vojnikom ovdje postaje manjkava. Čovječanstvo je. Možemo kazati da smo oprani u krvi janjeta i da je Krist pobijedio smrt. U stvarnosti. Nakon što je ovako ubijen. Ljudi izgledaju odvojeni jedni od drugih zato jer ih vidimo kako se odvojeno kreću. Kad bismo mogli bolje sagledati prošlost sve bi izgledalo drukčije. što god učinili. ono ne bi izgledalo kao mnoštvo pojedinaca. to nije isto kao kad bismo mi postali olovni vojnici. a to je bilo siromaštvo. Jednom je svaki čovjek bio dio svoje majke i oca. nerazumijevanje od vlastite obitelji. jedan od pravih olovnih vojnika oživio. Razumije se.

A dao im je zato. da je nešto drugo. da je tiskar upotrijebio crvenu boju. Nastojanje na pitanju: “Nije li moglo njih biti više?” — naprosto nema smisla kad govorimo o Bogu. trebalo bi da se po nečemu razlikuju. 1) Jedan razuman kritičar upitao me zašto Bog kad je želio imati sinove a ne olovne vojnike. jednako odnosili. Međutim. a ne najprije stvorio olovne vojnike. nemoguća. tada je posve nerazumno pitati da li je nešto moglo biti drukčije nego što jest. Po čemu bi se razlikovali jedan od drugoga? Razumljivo. da mu je netko to naredio. svi oni bi se. To su mogli učiniti zato jer im je dao slobodnu volju. dakle. treće itd. a dio vjerojatno nećemo nikada dokučiti. Ali bez obzira na to. Da bi ih bilo mnogo. da se ljudi nisu okrenuli od Boga. bilo različito od nečeg prethodnog.6.) Međutim. tako i prema Ocu. a on bi je bio upotrijebio. A sada dolazi teži dio odgovora. Kad bolje promislimo. kad bi bilo više Sinova. već na samom početku nije rodio mnoštvo sinova. kad govorimo o Bogu. Razliku između Oca i Sina možemo razumjeti ne uvodeći u razmatranje prostor i materiju. vidjet ćemo da nam je zamisao 146 147 . Dva dinara imaju isti oblik. Po čemu su to dva dinara. a ne jedan? Po tome što se nalaze na različitim mjestima u prostoru i što sadrže različite atome. samo jedan Božji Sin. o neoborivoj činjenici o kojoj ovise sve druge činjenice. Odnos Oca prema Sinu. Dio odgovora na ovo pitanje vrlo je lagan. Dvije bilješke Kako ne bi došlo do nesporazuma. da bismo ih mogli smatrati različitima. kako međusobno. da bi ih na tako težak i bolan način doveo u život. (Slova na ovoj stranici mogla su biti i crvena. jer jedan od njih rađa a drugi je rođen. u punom i izvornom smislu. Postupak prelaska stvorenja u sina ne bi bio ni težak ni bolan. stvoreni svijet. moramo uvesti prirodu. dodajem ovdje dvije bilješke povezane uz prethodno poglavlje. Možete kazati da je nešto moglo biti drukčije nego što jest da je bilo različito. Ljudima se pričinja da je zamisao o nekoliko sinova sasvim u redu. o onome koji se nalazi u temelju svega postojećeg. a bilo bi različito. mislim da je i sama zamisao Oca koji vječno rađa mnoštvo sinova. Svi se kršćani slažu da postoji. na prvi pogled ne opažamo ovu nelogičnost. Drugim riječima. jer on ne bi nikada mogao voljeti svijet robota pa zbog toga ne bi mogao upoznati sreću. moramo uvesti kategorije prostora i materije — u stvari. nije isti kao odnos Sina prema Ocu.

ako želite ukloniti sve razlike među njima i učiniti ih istim bit ćete čovjek koji sve nabija u isti kalup. Ako zaboravite na tu činjenicu. Uvijek moramo imati pred očima cilj i prema njemu trebamo ići ravno. koja je od ovih dviju pogrešaka gora. S druge strane. Kršćanin ne bi smio biti ni jedno. Ne dopustite da on od nas napravi budale. ali vrlo slični. postat ćete individualist. Zamisao izblijedi i pretvori se u obične riječi. iako su različiti od vas. kao. Te dvije zamisli su sasvim oprečne. pokušamo zamisliti Oca kako od davnine rađa mnoštvo Sinova. stablo. manje važni od zajednice. učenike ili susjede pokušavate učiniti onakvima kakvi ste sami. Osjećam snažnu potrebu da vam kažem. Dijelovi nekog organizma mogu se međusobno vrlo razlikovati. ali postoje samo zato jer su dijelovi istoga tijela i sudjeluju u životu tijela. 148 Znate li zbog čega? On se oslanja na to da će vam se jedna pogreška učiniti gorom i nada se da će vas postupno navesti da počinite drugu grešku. vrijeme. U protivnom slučaju. na neki način. Kršćanstvo ne gleda na ljude kao na članove neke skupine ili kao na brojeve s neke liste. koja se zatim produhove? Naravno.)2) Zamisao po kojoj je ljudska vrsta. On nam uvijek šalje pogreške u parovima. recimo. to su sve samo nagađanja. jer se to vas ne tiče. Nenad i Katica. ne smije se poistovjetiti s mišljenjem da pojedinačne razlike nisu važne ili da su stvarni ljudi — Tomo. pokušali smo nešto takvo prokrijumčariti unutar postojećeg svijeta. koji su svi međusobno različiti. Šest dinara su međusobno sasvim odijeljeni. ni drugo. Moj nos i pluća su prilično različiti. u oprečnostima. klase ili rase. sjetite se da su ti drugi ljudi dijelovi istoga organizma kojem i sami pripadate. a vjerujem da i vi želite meni reći. koji se nalaze u nekoj vrsti prostora. doprinosi ono što drugi ne mogu. Zapravo. uvidjet ćemo da zapravo. isto kao što stvari koje nisu na taj način povezane. (Da li je priroda — prostor. stvorena samo zato da bi se omogućila višestrukost? Ne postoji li ipak neki drugi način da se dobije mnoštvo vječnih drugova. materija. osim onoga po kojemu se najprije stvara mnoštvo prirodnih bića. kad vam se čini da nema potrebe miješati se u tuđe probleme. već kao na organe istoga tijela. ako zaboravite da su drugi ljudi poput organa koji su različiti od vas.o više sinova izgledala moguća samo zato jer smo te sinove na neki način zamišljali kao ljude (dakle materija). Ni jedna nas ne smije suviše zahvatiti jer su obje jednako loše. Ako i nakon što ovo shvatimo. Rekli bismo da su to vražja posla. Vi i oni ste različiti organi koji trebaju obavljati različite funkcije. između obiju pogrešaka. iako smo bili uvjereni da razmišljamo o nečemu što nije ograničeno prostorom. ni na što ne mislimo. Kad primijetite da svoju djecu. I uvijek nas navodi da gubimo vrijeme u razmišljanju o tome što je gore. sjetite se da ih Bog nije zamislio takvima. 149 . vremenom i materijom. u određenom smislu jedan organizam. mogu biti vrlo slične. ali koji. svaki na svoj način.

nade. a sve je to osuđeno na smrt. vidio je da se je njegovo lice promijenilo. Kad ju je konačno skinuo. Čovjek nije nimalo nalik na Božjeg Sina čija je volja i priroda ista kao i njegova Oca. uistinu je postao lijep. Hajde da se pretvaramo . shvaćate li sada što te riječi znače? One znače da se stavljate na mjesto Božjega Sina. Za kratko ćemo vrijeme početi osjećati istinsku naklonost prema takvoj osobi. Međutim. vi se. Neka se djevojka morala udati za čudovište. Postoji. odmah nam je jasno da mi nismo Božji Sinovi.7. čim shvatimo značenje tih riječi. Prerušavanje je postalo stvarnost. zove se Ljepotica i zvijer. Bez ikakvog uvijanja. svakako) pomoći da shvatite ono što kanim reći u ovom poglavlju.. bolje rečeno dvjema pričama. Kad se udala poljubila ga je kao da se radi o čovjeku. Nosio ju je godinama. ljubomore i taštine. da ste spremni pokušati i s molitvom. Vrlo je vjerojatno da ćete u tom slučaju početi s — Oče naš. a znamo da to nije u redu i da moramo biti ljubazni s njim. Dosad sam pokušao opisati činjenice: ono što Bog jest i ono što je učinio. pohlepe. pretvarate. Naime. međutim. Dakle. Sad želim govoriti o praksi: o tome što trebamo dalje učiniti. na primjer. Jednu od njih. na neki način. Oče naš.. pa se nakon toga čudovište stvarno pretvorilo u čovjeka. najbolje da se prema njemu tako i ponašamo. Htio bih se još jednom poslužiti usporedbama. iako to u stvari ne želi. Netko se. i pozitivno pretvaranje. Zašto? Kakva je korist od toga da se izdajemo za nešto što nismo? Dakle. pretvara da će vam pomoći. ono koje ima za posljedicu pojavljivanje upravo onoga. izdajete se za Krista. Na neki način. tada je vaše zanimanje vjerojatno toliko. ono se potpuno prilagodilo maski. najčudnije u svemu tome jest da nam je Krist tako naredio. Ako ste knjigu pročitali do ovog mjesta. prilično je drsko da se takvo biće pretvara da je Krist. i to primijeniti na vlastiti život. strahova. Mislim da vam obje priče mogu (u mašti. u vezi čega se pretvaramo. Kakvog smisla ima sva ta teologija? Možda ćete već večeras shvatiti važnost svega što je dosad rečeno o ovoj temi. čak i na ljudskoj razini postoje dvije vrste pretvaranja. Možda ste već imali prilike da se i sami 150 151 . da se pravimo boljim nego što jesmo. Druga je priča o čovjeku koji je morao nositi masku da ga učini mnogo ljepšim nego što je u stvarnosti bio. Čovjek je pun samoljublja. Dakle. kad izgovorite ove riječi. Ako nekoga ne podnosimo. sigurno svi poznajete.

budući svi u njenoj obitelji jedu toast (prepečeni kruh). ne vrijede samo dvostruko više. U tom slučaju idite i pomozite joj. Mene su ponekad. Ima mnogo toga što naša savjest neće potpuno osuditi (to se osobito odnosi na naše misli). dobit ćete samo jedan odgovor. U početku se to događa samo na trenutke. znanju i neprolaznosti. Ako nema kruha. ali dobro znam da su mi često pomogli ljudi”. Takvo razmišljanje me podsjeća na ženu iz Prvog svjetskog rata. i da radi za nas. E pa zaustavite ih. ali što nikako ne možemo prihvatiti. a oni će nas razočarati. naime. jer ne razmišljamo više samo o dobru i zlu već se pokušavamo zaraziti od Osobe. radosti. za čitavo vrijeme igre. On vas počinje pretvarati u čovjeka kakav je i on sam. neće biti ni toasta. Od pijeska možete napraviti mnogo toga zgodnog. dobit ćete potpuno drugi odgovor. Oni misle izraziti da je stvarna Osoba. Važno je obratiti pažnju na slijedeće: kao što je prirodno da dojenče siše majčino mlijeko. A ono u vama što se tome opire. kroz naše tijelo. pa makar on bio najbolji i najpametniji na svijetu. Božji Sin. te zato prestane ići u crkvu. Na kraju zauvijek postajem netko drugi — novi mali Krist. postanete svjesni činjenice da se izdajete za Krista. dakle. obično je da Isusa oni koji ga poznaju prenose drugima. kao što čitamo Platona ili Marxa i to provodimo u život. On govori o kršćanima koji se ponovno rađaju. Međutim. To jest stoga. prodavača u dućanu. Tu se ne govori o nekom dobrom čovjeku koji je umro prije dvije tisuće godina. Kršćani pod time podrazumijevaju mnogo više. koja predstavlja jedno tijelo i čiji udovi pokazuju Krista jedni drugima. a na drugi mnogo lakše od pukog pridržavanja pravila. Ipak. Ovu dobru zarazu mogu prenositi i oni koji sami nisu zaraženi. Možete kazati: “Nikada nisam imao dojam da mi pomaže neki nevidljivi Krist. a ne svaki za sebe. Pravi čovjek i pravi Bog dolazi k vama. Krist djeluje na nas preko drugih ljudi. a manje pretvaranje. zamjenjuje ga bićem kakvo je On sam. koji je čovjek (isto kao i vi) i Bog (kao i njegov Otac). isto toliko i Bog. daje vam svoj Zoe. nikad nemojte svu svoju vjeru polagati u jednog čovjeka. ako imate na umu da se izdajete za Krista. koji rutinski i iz puke navike odlazi u crkvu. Ali nemojmo ostati djeca. biće koje na svoj način ima udjela u životu Boga. još uvijek je od olova. govori o Kristovom oblikovanju u nama. Vrlo je često jedini način da stvarno dobijemo neku vrlinu taj. Ako pitate svoju savjest. čovjek Krista prenosi drugima. već šesnaesterostruko. iako je i ne poznaje. a kasnije promjena postaje sve trajnija. Pravi Božji Sin je na vašoj strani. Kad mladić. baš usobi u kojoj se molite pred spavanje. Izbacite iz glave pomisao da je to kićen način da se kaže kako kršćani trebaju čitati ono što je Krist govorio i tako se ponašati. oni vježbaju svoje mišiće i razum. kao i onda kad je stvarao svijet. I najbolji medu njima će pogriješiti. To nije zaobilazni put da kažem kako treba slušati glas savjesti. Uskoro zatim 153 . Krist.uvjerite u to. vjerojatno. ukoliko nastojimo slijediti Krista. To je više nalik slikanju portreta. Ili ćete možda uvidjeti da bi. a svi će na kraju umrijeti. itd. upliće se u samu vašu dušu. odjednom shvati da ne vjeruje u kršćanstvo. prirodno biće u vama. kroz knjige. Počinje vam ubrizgavati svoj život i misli. Ljudi su zrcala ili prenosioci Krista drugima. ponekad djeluje na nas i kroz iskustva koja nam se u prvi trenutak čine nekršćanska. koja je jednom zgodom rekla da nju ne brine nestašica kruha. Ako nemamo pomoć od Krista. Čim. Mogli bismo reći da dva kršćanina koja zajedno slijede Krista. Djeca se uvijek pretvaraju da su odrasli ljudi. u njegovoj moći. ovdje i sada. A iznad svega. na vašoj je strani. U tome je važnost Crkve. o nama koji dobivamo Kristov Duh. da se ponašamo da je već posjedujemo. kao i vi. bolje bilo da napišete pismo ili da pomognete ženi oprati suđe. a to im pomaže kad odrastu. on vaše pretvaranje preobraća u stvarnost. To je na neki način teže. ne upoznamo njega. oslanjat ćemo se na ljude. nego pridržavanju određenih pravila. On je živi čovjek. Bila bi ludost ne upoznati ga. najvjerojatnije ćete osjetiti nešto što će biti više stvarnost. On na nas djeluje na najrazličitije načine. Moramo biti zahvalni svima koji su nam pomogli. isto je tako prirodno da iza čovjeka koji nam pomaže ne vidimo Krista. umjesto da se molite. ubija staro. nećemo je imati ni od ljudi. koji se oblače u Krista. moramo ih poštivati i voljeti. Moramo prepoznati pravog Darovatelja. Zbog toga su dječje igre toliko važne. Ako. ali nemojte graditi kuću na pijesku! Sada počinjemo shvaćati o čemu Novi zavjet stalno govori. On djeluje kroz prirodu.Vidite li što se događa? Sam Krist. Nekima se može učiniti da još nikad nisu doživjeli nešto slično. igraju se vojnika. bliži nego ikad. Olovnog vojnika počinje pretvarati u pravog čovjeka. na kršćanstvo upućivali upravo nekršćani. Ali nikad. a ne samo po onome što nazivamo religioznim životom. 152 Kristov duh mu je tada. Ponekad čak i nesvjesno. U vama će se još uvijek javljati misli kojih ne bi bilo da ste stvarno Sin Božji.

Miševi su stalno u podrumu. On je poput Krista zato što je čovjek. Igrajmo se. ako je (kao što već rekoh) važnije ono što jesmo. bio sam bijesan. To sam uvidio na vlastitom primjeru.otkrivam slijedeće: 1) Osim naših pojedinačnih pogrešaka počinjemo otkrivati vlastitu grešnost. Međutim. Triosobni Bog. da bi se iz njih moglo zaključiti da smo 154 mi ljudi sve sami učinili. 155 . takav je on u stvari. nego li ono što činimo. Očito. jer je Krist postao čovjekom. kad dođe vrijeme za večernju molitvu i kad se pokušam prisjetiti grijeha proteklog dana. svakako. ispred sebe vidi zapravo samoljubivu. 2) Moje riječi su tako obojene. Pritom se odmah pred samim sobom opravdavam da sam iznenadno i neočekivano bio izazvan. Upravo zbog toga je do sada moj način izražavanja bio možda neprikladan. neočekivani izazov nije uzrok našoj svadljivosti. Da li je ona uistinu takva? Zar nije baš to način na koji ono više uzdiže ono niže? Majka uči dijete govoriti tako da mu priča kao da je ono razumije. Međutim. Zapravo je Bog taj koji sve čini. jer bi oni. gunđavu i pobunjenu ljudsku životinju. bili još i gori da su unaprijed i smišljeni i pripremljeni. izravnim moralnim naporom ne možemo u sebi stvoriti nove. koji bi nas u drugim okolnostima mogli navesti da počinimo nešto loše? Međutim. mogli bismo čak kazati da je Bog taj koji se pretvara. ali ne možemo izravno nadzirati svoj temperament. Ponašajmo se prema njemu kao da je on ono što nije. Isto tako. S druge strane. On kaže: “Hajde da se pretvaramo kao da to nije obično stvorenje.” Bog vas smatra malim Kristom. tada slijedi da izravnim. miševi srdžbe i osvetoljubivosti stalno borave u podrumu naše duše. on je samo iznosi na vidjelo. Koliko smo dobrih djela učinili zbog ispravnog motiva? Koliko smo ih učinili zbog straha od javnog mišljenja ili iz želje da se napravimo važnima? Koliko smo ih učinili zbog tvrdokornosti ili osjećaja više vrijednosti. Usudio bih se reći da ova zamisao božanske opsjene izgleda na prvi pogled vrlo čudna. U određenom smislu. voljnim naporom nikako ne možemo promijeniti ono što bismo trebali mijenjati. otkrivam da su to uglavnom grijesi protiv milosrđa. uznemirujemo se ne samo zbog onoga što činimo već i zbog onoga što jesmo. Krist se nalazi pokraj vas kako bi omogućio tu preobrazbu. ono što čovjek učini kad je uhvaćen dok ne pazi. podrugljivo sam nekoga ismijavao. To isto vrijedi i za dobra djela. iznenadno otvaranje vrata nije uzrok postojanju miševa u podrumu — otvaranje vrata im samo onemogućuje da se sakriju. da nisam bio dovoljno oprezan ili da nisam imao vremena sabrati se. pohlepnu. da tako kažemo. ali ako ulazimo s galamom i bukom. Poslije prvih koraka što ih napravimo u kršćanskom životu. prezirao i ljutio se. ako su naša djela važna uglavnom zato jer pokazuju što jesmo. kako bismo igru pretvorili u zbilju. Pretvarajmo se kao da mu je nalik i po Duhu. ispravne motive za naša djela. To može biti olakšavajuća okolnost kad se radi o pojedinačnim činima. Svjesno možemo donekle nadzirati svoja djela. U najboljem slučaju. oni će se izgubiti prije nego što upalimo svjetlo. Nije li ono što se čovjeku omakne. mi samo dopuštamo da nam se nešto učini. shvatimo da nitko osim Boga ne može u našim dušama učiniti onu bitnu promjenu koju treba učiniti. Taj podrum ne možemo doseći svjesnom voljom. Mi se prema psima ponašamo kao da su ljudi i baš zbog toga oni vremenom postaju skoro kao ljudi. ono što ne uspije prikriti. već moj Sin. prava istina o njemu? Ako u podrumu ima miševa. najvjerojatnije ćete ih vidjeti ukoliko naglo otvorite vrata.

kako sami kažu. kao uvjetu da bismo sami mogli postati pravi Božji sinovi. kao ispravno. jer nam je to preteško ili postajemo veoma nesretni zbog naših uzaludnih nastojanja oko toga. Razlog svemu tome je u činjenici da nam je početna točka naš prirodni ja. nazovimo to moralom. Želio bih vam pokazati po čemu se kršćanstvo razlikuje od svakodnevnih. prirodni ja još uvijek imati neke izglede da živi onako kako se njemu sviđa. U tome smo veoma nalik na poštenog građanina koji uredno plaća porez i pritom se nada da će mu ipak ostati dovoljno za pristojan život. Konačno. sastoji se u slijedećem: kao početnu točku uzimamo naše obično ja sa svim njegovim željama i interesima. to on više od nas zahtijeva. pristojnim ponašanjem ili društvenim blagostanjem. njegov ubogi. a nešto drugo. Nešto od onoga što naše ja želi učiniti. bio onaj koji popušta pred zahtjevima koji se pred njega postavljaju. postaje sve više bijesan. što inače ne bismo željeli učiniti. kad zadovolji sve zahtjeve koje pred njega postavlja moral. prestajemo se truditi da budemo dobri ili postajemo jedan od onih koji. običnih zamisli o moralu i dobroti. pa smo to najčešće prisiljeni prihvatiti kao takvo. A prirodni ja. pokazuje se kao dobro. Što se više potčinjavamo glasu vlastite savjesti. čovjek se nada da će. to nije ni neka vrst vježbe namijenjena posebnim ljudima. Obična zamisao o moralu i dobroti. ima pravo na naše ja. odnosno oblačenju u Božjeg Sina. To je cjelina kršćanstva. Da li je kršćanstvo teško ili lako U prethodnom smo poglavlju razmatrali kršćansku zamisao o oblačenju u Krista. pokazuje se kao loše. Dobar čovjek bi. pristojnost ili društvene norme. Zatim priznajemo da nešto drugo. ako ste stvarno nakanili udovoljiti svim zahtjevima koji se postavljaju pred vaš prirodni ja. pa se toga moramo odreći. žive 156 157 . neće vam ostati ništa od čega biste mogli živjeti. Iz takvog razmišljanja nužno slijedi jedan od slijedeća dva zaključka: prestajemo se truditi da budemo dobri. dakle. koji zbog toga stalno skapava i uznemirava se. Ono ništa drugo niti ne nudi. Međutim. koju svatko od nas posjeduje prije nego je postao kršćanin. Nema dvojbe. Želim napomenuti da to nije samo jedna u nizu kršćanskih zadaća. Ti se zahtjevi sukobljavaju s našim željama.8.

rekao da je lagan. Prema tome. svoj ja. Svaki će vam učitelj reći da najljeniji učenik na kraju mora najviše učiti. parlamenti. ne želim ga popravljati ili ublažiti bol. sve to zaboravi. jer to zahtijeva manje napora. jaram je moj sladak. Ne želim posjeći tek poneku granu. sve svoje želje. promjena se mora dogoditi dublje ispod površine. To znači slijedeće: ako dvojici đaka zadate da nauče neko pravilo. Zbog toga se pravi problem kršćanskog života nalazi ondje gdje ga ljudi najmanje traže. Ako se u početku plašite kasnije obično upadnete u još veću opasnost. Ne namjeravam bušiti zub. Na drugom mjestu kaže: “. ali u krajnjem slučaju. poput divljih zvijeri. nadajući se da ćemo se unatoč tome ponašati pošteno. U početku se možemo na taj način ponašati samo kratko vrijeme. svi zakoni. više ćete muke nanijeti onima koji s vama žive. Smatrao je da se moramo potpuno predati želji za savršenstvom. sve je to na neki način mnogo jednostavnije. ni tvoj posao. Javlja se istog trenutka kad se probudimo. Ne možemo zauvijek ostati samo obično. Nema koristi od polovičnih rješenja. kukavičluk je najopasniji. Lijenčina će ga naučiti napamet. Tako puštamo Boga da djeluje baš ondje gdje je to potrebno. jači i prostraniji život. tada na meni ne može izrasti žito. gospodarstva itd. Vidjet ćete da je oboje istinito. zadovoljstvima ili težnjama. čuvaju i zaštite takve trenutke i vlastiti način života. čestito jaje. lijeni će se učenik satima mučiti s problemima koje će drugi razumijeti za nekoliko minuta i pritom čak uživati. brige i nade. Međutim. Ako želim da na meni raste žito. pokušat će shvatiti bit tog pravila. Tako je i ovdje.za druge. Ukoliko se ljudi sami ne potrude da unaprijede. ali su uvijek nezadovoljni. To je teško. da bi se dvojica prijatelja mogla mirno kartati u gostionici. koji drukčije gleda na život i čini da u nama prostruji mirniji.” Ovo je i lakše i teže od svega onoga što pokušavamo sami učiniti. ni tvoje vrijeme. a uz to nastojimo biti dobri.svakodnevnu ljudsku sreću. on je i teži i lakši. Kao što rekoh. gotovo nemoguće predati sebe potpuno Kristu. Sve naše želje i nade jure prema nama. uklanjati se s vjetrometine vlastite naravi. policija i sve državne mjere nisu ništa drugo 159 .. Ja želim tebe. nespokojstvu i zlovolji. gunđaju. ali još je teži. Krist kaže: “Daj mi sve. On govori: “Uzmi svoj križ” — to zvuči kao da ćemo umrijeti pod batinama u nekom koncentracionom logoru. politike. kao i one koje smatraš da su nevine. Predaj čitavu svoju osobnost. U tome trebamo nastojati čitav dan.” On je mislio i jedno i drugo. a moje breme lako. koliko god ti trenuci bili kratkotrajni. Mi smo poput jajeta. želim ga izvaditi. Prvo što tada moramo učiniti. Iz nas se nešto mora izleći inače ćemo se pokvariti. u tome se sastoji čitavo kršćanstvo i nije jednostavno imati to uvijek na umu. jest da ih odgurnemo od sebe i poslušamo onaj drugi glas. lijenčina na kraju uvijek mora više raditi. To možemo usporediti i s bojom koja se nanosi na površinu i onom koja prodire duboko u platno. Mi. održavanje službe Božje. u drugoj prilici. sve želje za koje misliš da su pokvarene. ali će i dalje biti trava. Krist nije nikad govorio nejasno. A upravo nas je na to Krist upozorio rekavši da na čičku ne rastu smokve. Moram biti preoran i ponovno zasijan. poput vojske. došao sam ga ubiti. Vjerujem da ste i sami primijetili da Krist ponekad kaže da je njegov put vrlo težak. stalno se žale da nitko ne primjećuje njihovu dobrotu i u svakoj prilici ističu svoje mučeništvo. Međutim. to je neusporedivo lakše od svega onoga što umjesto toga pokušavamo učiniti. dječak koji je spreman potruditi se. vojska. Nisam došao mučiti tvoju osobnost. želim srušiti čitavo stablo. Kršćanski put je drukčiji. bit će niska. da bi muž i žena mogli pričati pokraj kamina. naime. to je najbolji način. Ako ja predstavljam polje na kojem nije zasijano ništa osim trave. nastojimo ostati ono što nazivamo svoje osobno ja. misiju. Država postoji zato da bi zaštitila običnu. Možda se jajetu čini gotovo nemoguće pretvoriti se u pticu. Trebamo se uklanjati prirodnoj usplahirenosti. Gledajući dalekosežno. tada je baš to mislio. isto kao što i država ima čitav niz poslova. Lako je misliti da Crkva ima mnogo različitih dužnosti kao što su odbor. kompromis za kojim svi mi čeznemo. Ako postanete takvi. Nije mi potreban tvoj novac. Međutim. nakon pola godine kad bude pripremao ispit. ali mu je još teže kao jajetu naučiti letjeti. građenje crkava. nego da ste ostali iskreni sebičnjaci. U zamjenu ću ti dati novu osobnost. Kad je rekao: budite savršeni. Ako se trava bude kosila. moja volja postat će i tvoja. zapravo nemogući. pokušavamo sačuvati osobnu sreću kao najdragocjenije u životu. tvoj ja. To možemo reći i ovako: u ratu ili planinarenju Često moramo poduzeti nešto što od nas zahtijeva izuzetnu hrabrost. dat ću ti samoga sebe. Međutim. Vrlo je teško. iz njih će novi život strujati u naš duhovni sustav. idealistički. da bi zatim. milosrdno i skromno.. a ne žito. Puštamo 158 srce i um da idu svojim putem za novcem. da čovjek može na miru čitati knjigu ili okopavati svoj vrt. ustvari.

svećenstvo. sve dok moj Otac bez 160 161 . majci nisam odlazio prije no što su bolovi bili neizdrživi. Zato je i upozorio čovjeka. U tome je svrha našeg postojanja. Ružni će snovi nestati. Mogu čak zamisliti da je neživa tvar i biljni svijet dio čovjeka po tome što ih on proučava.nego tračenje vremena. Ako me ne odbiješ. isto kao što ne znamo kako bi se to primijenilo na naš zemaljski život. U redu. svanut će jutro. uzalud je čak i sama Biblija. Moram priznati da ponekad zamišljam način na koji bi se taj naum mogao primijeniti i na ostalu prirodu. neću ti pomoći”. Ne smatram da je on tako mislio. Nama je otkriven samo onaj dio općeg Božjeg nauma koji se odnosi na nas. da svakog čovjeka učini poput Krista. uzbudljivih nagovještaja da će se mnogo toga promijeniti kad uzmemo udjela u životu Krista. bez obzira na to koliko će to mene stajati. koristi i vrednuje. Zadovoljavao sam se time da me zub privremeno prestane boljeti. to je i razumljivo. Na kraju krajeva. Nisu se zadovoljavali samo da poprave bolesni zub. Bog je samo zbog toga postao čovjekom. pa ću moći mirno spavati. on će ih od toga izliječiti. Nitko ne razumije na koji način će se to dogoditi. dobili smo potpuno liječenje. Ako to ne uviđamo. a ne samo na ljude. uzmu ti čitavu ruku.” Da to objasnim. Ali. ako im daš prst. znao sam da će me idućeg jutra odvesti zubaru. Čim se prepustiš mojim rukama. Boje se kao da to znači: “Ako nisi savršen. Možda je to i jedini razlog postojanja svemira. pogledat će vam sve zube. Bez obzira na to koliko te to u zemaljskom životu stajalo. Ništa manje i ništa drugo osim toga ne dolazi u obzir. odnosno mi u njemu. uzalud su sve katedrale. Možda sva razumna bića ulazeći u Krista sa sobom unose i sve ono što ima izuzetno značenje u njihovu životu. ako se smijem tako izraziti. sve dok ne postaneš doslovno savršen. naravno. spremi se da će biti upravo tako. dar kojije on sam. ali kad smo ga pozvali. Znao sam da ako odem majci. neću prestati niti ću ti dopustiti da se odmoriš. 9. Međutim. po onima koji me još nisu počeli boljeti. kaže on. učinit ću te savršenim. ako postoje. propovijedi. Isto tako ni Crkva nema druge zadaće već da ljude privuče Kristu. misije. kako možemo postati dio veličanstvenog dara kojeg Knez čitavog svemira želi ponuditi svom Ocu. Možda očekujete nešto manje. naš Gospodin je kao zubar. E pa. dat će mi sredstvo protiv bolova. Mi ne znamo da li ima života u svemirskim prostranstvima ni kako taj život izgleda (ako ga ima). da prije nego postane kršćaninom. Mislim da je želio reći slijedeće: “Pomoći ću vam jedino u tome da postanete savršeni. Možda smo tražili samo jednu sitnicu. on bi me nakon nekoliko dana ponovno zabolio ako ne bih u međuvremenu otišao zubaru. iako nisam sumnjao da će mi dati lijek protiv bolova. I kako ne možemo biti potpuno savršeni. dobro izračuna cijenu. ali se na tome neće zaustaviti. nego što bi one inače bile. “Nemoj pogriješiti”. Nisam dakle mogao dobiti ono što sam želio a da uz to ne dobijem i ono što nikako nisam želio. ali vam neću dati ništa što bi bilo manje od toga. Razlog je bio ovaj. Puno ljudi dolazi k njemu da ih izliječi od nekog grijeha kojeg se srame (recimo kukavičluka ili slično) ili od grijeha koji zagorčava život i njima i njihovim bližnjima (kao na primjer netrpeljivost ili pijanstvo). moraš znati da se neću zaustaviti sve dok potpuno ne obavim posao. Čini mi se da su viši oblici životinja bliže čovjeku zbog toga što ih više volimo i tako ih činimo Ijudskijima. Izračunavanje cijene Mnogi su se zabrinuli zbog onoga što sam u prethodnom poglavlju rekao o Isusovim riječima —Budi savršen. Sve to može vrijediti i za razumna bića na drugim svjetovima. Znao sam ja dobro te zubare! Znao sam da će početi kopati i po ostalim zubima. Ako mu otvorite usta. Imaš slobodnu volju i ako želiš možeš me odbaciti. Nama je pokazan samo način na koji možemo postati dio Krista. Naravno. Kao dijete često sam imao zubobolju. o svemu tome možemo tek nagađati.. “ako mi dopustiš. tko zna? Biblija govori da je svemir stvoren za Krista te da se sve što postoji mora sjediniti u njemu. naš je položaj beznadan. Biblija je puna čudnovatih.

Što on to smjera? Radi se o tome. i ne postanemo ljudi koji prolaze kroz bolni proces rađanja. neće kasnije biti zadovoljan ničim drugim osim čvrstim. Bili bismo posve zadovoljni da možemo ostati obični ljudi. on je. Nijedna sila. S jedne strane. odlučio da provede drukčiji plan. još nekako razumijete što on radi. neimaština. nije neka idealistička maglica. ne smijemo misliti da ćemo vlastitim naporima postati čestiti ljudi. skloni smo smatrati da smo postali dobri. ali ni jedan otac. to je druga i jednako važna strana medalje. već poslušan. mijenja crijepove na krovu i poduzima slične radove. ako želimo). nesputanim. međutim. međutim. inače ćemo se ubrzo početi povlačiti i opirati mu se. barem ne u trenutnim naporima da budemo bolji.dvoumljenja može reći da si mu po volji. sami ste znali da to treba popraviti. ali je teško postići da bude potpuno zadovoljan”. ne znači biti tašt ni megaloman. On će nas pretvoriti u bića koja mogu izvršiti tu zapovijed. Ja to mogu i učinit ću to. ali to nas ne bi trebalo obeshrabriti. Odjednom. Zbog toga se ne smijemo iznenaditi i razočarati kad u životu naiđu teška vremena. pa čak ni nakon neuspjeha u tim nastojanjima. on će vas podignuti. ne može ga spriječiti da vas onamo dovede. svakom je ocu neobično drago kad njegovo dijete napravi svoj prvi korak. prošli smo različite stadije razvoja. Zapovijed budi savršen. učinio sve što smo od njega očekivali i bili bismo mu vrlo zahvalni kad bi nas sada ostavio na miru. Pokoriti mu se. a mi slika. on počinje tako žestoka prekapati po kući. u tome ne vidite nikakva smisla. da on gradi potpuno novu kuću. Kad se čovjek obrati Kristu i kad život dobro krene čini mu se da bi najprirodnije bilo da i dalje sve ide kao po loju. Kako je jednom zgodom istaknuo kršćanski pisac George Mac Donald. On se sam namjerava nastaniti u njoj. već kakvima nas je on zamislio. čestit momak. morate odmah na početku shvatiti da je cilj kojem vas on vodi potpuno savršenstvo. ali on nas kani približiti tom cilju što je više moguće. bio bi slijedeći: s jedne strane nalazi se činjenica da Bog od nas traži savršenstvo. želim biti samo običan. na više razine gdje ćemo morati pokazati više hrabrosti. eto. On je izumitelj. Odbaciti taj plan ne znači biti skroman. Ali čitavo vrijeme on je imao svoj plan za nas i odlučio je da ga do kraja provede. Ako nas on ne podrži. Čini nam se da su te teškoće mogle naići u stara. usudio bih se reći da bismo se možda zadovoljili da ostanemo poput povrća ili ribe. pa vas to ne iznenađuje. ondje novi kat. S druge strane. nitko od nas nije siguran od grijeha. on će i najslabije i najgore ljude pretvoriti u 163 . prije nego odemo s ovoga svijeta. s ničim manjim neću se zadovoljiti”. Kad naiđu teškoće. samo na 162 višoj razini. Nije bitno. loša vremena. mi smo samo stroj. On vrlo dobro zna da vas vaši napori neće nimalo približiti savršenstvu. S druge strane. osim vas samih. Taj posao neće biti gotov sve dok traje ovaj život. Krist je. “Nisam nikada mislio da bih mogao biti svetac. već znači biti lijenčina i kukavica.” I kad to kažemo smatramo da smo skromni. pa makar samo i jedan dan. Popravlja kanalizaciju. Možda nam se sve to čini nepotrebnim. To je kobna greška naravno. ali zašto sada? Zato. muževnim korakom svoga odrasla sina. Praktični zaključak. jer nas Bog tjera dalje. Ako mu to dopustimo (jer ga u tome možemo i spriječiti. međutim. ovdje podigne novo krilo. onako kao što je i za mene rekao da sam mu po volji. a on gradi palaču. Mnogi koji smo se oslobodili nekih grijeha. gradi nova dvorišta. Bili smo sličniji povrću. on je odlučio da svi mi na kraju postanemo sveti heroji i to u istoj mjeri u kojoj su bili najveći kršćani u povijesti. Prije rođenja. A opet. ponekad ribi. još u majčinoj utrobi. Kako bismo uopće mogli znati kakvima nas je on zamislio? Već je napravio od nas nešto posve drugo nego što smo ranije bili. i to vas počinje uznemiravati. bit će radostan kad vidi naše prve nesigurne korake u savladavanju najjednostavnije zadaće s kojom ćemo se sutra susresti. naprijed. Na početku radova. strpljivosti i ljubavi nego što smo mogli i pretpostavljati. Zbog toga cilja i postojite. a to dolazi zato jer još nemamo nikakvu predodžbu o tome u kakvo nas biće želi pretvoriti. iskušenja. Zamislite da ste kuća koju Bog dolazi popraviti. taj Pomagač koji se ne želi zadovoljiti ničim osim potpunim savršenstvom. U Bibliji je rekao da smo mi bogovi i namjerava te svoje riječi opravdati. On je slikar. Vrlo je važno da to shvatimo. diže tornjeve. Kad god posrnete. tek smo kasnije postali nalik ljudskom djetetu. često se razočaramo. Čini mi se da bismo od Georga Mac Donalda mogli posuditi još jednu usporedbu. ono što smo mi zamišljali za sebe. Očekivali ste da će od vas napraviti pristojnu obiteljsku kućicu. Možemo to i drukčije kazati. niti zahtjev da se uradi nemoguće. bolesti. nikada nismo željeli a niti tražili da postanemo onakvi kakvima će nas on učiniti. Isto to se događa sada. Da smo tada imali dovoljno svijesti. Isto tako možemo reći da je “Bogu lako ugoditi.

mislio je ozbiljno ono što je rekao. Postat ćemo čista i sjajna zrcala koja će odražavati Božju neograničenu moć. ako toplomjer i dalje pokazuje povišenu temperaturu. I Krist je rekao da stablo prepoznajemo po njegovom plodu ili. Oni ne samo da očekuju da se život svakog čovjeka mora promijeniti na bolje kad postane kršćanin. zavidan ili pretjerano ambiciozan u istoj mjeri kao i ranije. zloban. veća sposobnost zapažanja. ljepoti i besmrtnosti. Jedino je u tome i ničem drugome svrha našeg postojanja. mudrost i ljubav bez premca. On je ozbiljno mislio kad je to rekao. veće zanimanje za religiju ništa ne znači. vjerojatno. Ovakvo je 164 165 . U traženju dokaza za djelotvornost kršćanstva ljudi u svijetu često postupaju prilično nerazumno. budući je i sama smrt njen važan dio. kako mi kažemo. U tom su smislu posve u pravu oni koji kršćanstvo prosuđuju po njegovim plodovima. nalazimo u potvrdnom odgovoru na pitanje: jesmo li uznapredovali u nastojanjima da budemo bolji? Profinjeni osjećaji. Rekao bih da je vrijeme da razmotrimo pitanje koje se često postavlja. tada obraćenje. radosti. čine kršćanstvo manje prihvatljivim za ostale ljude. isto kao što ništa ne znači osjećati se bolje kad smo bolesni. Ako je kršćanstvo istina. dajemo im razlog da dovode u sumnju kršćanske istine. Taj će postupak biti dugotrajan. radost i dobrotu. puding prepoznajemo tek kad ga jedemo. radost. ukoliko pozitivno ne utječu na naše stvarno ponašanje. mudrosti. u divna i besmrtna bića u kojima će buktjeti energija. 10. zašto se ne vidi da su kršćani mnogo bolji od ostalih ljudi? Ovo je pitanje djelomično vrlo razumno. Kad se kršćani loše ponašaju. već govore da će sami postati kršćani tek kad svijet bude uredno podijeljen u dva tabora. Razboritost pitanja leži u slijedećem: ukoliko prihvaćanje kršćanstva ne dovodi do napretka u ponašanju obraćenika. postoji samo u njegovoj mašti. ako je on i dalje snob. Za vrijeme rata smo često viđali plakate koji su upozoravali na opasnost od špijuna s ovakvim natpisom: “Lakouman razgovor košta živote. a djelomično prilično besmisleno. Teško je predvidjeti koliko će ta preobrazba uznapredovati za života svakog pojedinog kršćanina. Svojim lakoumnim načinom života možemo druge navesti da pričaju svašta.” Isto je tako istina da lakouman život košta razgovora. Pravi dokaz da smo istinski prihvatili kršćanstvo. Zgodni ljudi ili novi čovjek Dakle. na kršćanski i nekršćanski. Oni koji se predaju u njegove ruke. postat će savršeni kao što je i on savršen: savršen u ljubavi. Ta promjena neće biti završena za vrijeme ovog života. zlo postupaju ili se dovoljno ne trude da postanu bolji.bogove i božice. a ponekad i vrlo bolan. te kad svi ljudi iz prvog tabora budu u svakom trenutku očito bolji od onih iz drugoga.

Ne možete od Boga očekivati da Dickovu blagu ćud i prijateljski nastup gleda isto onako kao što mi gledamo. Prirodni uvjeti i odgoj u mladosti odredili su temperament i Dicka i gospođice Bates. Svijet se ne sastoji od stopostotnih nekršćana. iz toga bi trebalo slijediti da će onaj tko upotrebljava tu pastu imati bolje zube nego kad je ne bi upotrebljavao. 3) Pođimo još dalje. premda se još ne nazivaju tim imenom. pa također pripadaju Kristu bez da to znaju. postoji velik broj ljudi zbunjena uma i koji su puni mnogih proturječnih vjerovanja. to nam ne govori ništa o ispravnosti kršćanstva. Znamo da je ono čime treba upravljati u Dickovu slučaju. samo gubimo vrijeme. 1) Kao prvo. Tako će. Ako želite usporediti lošeg kršćanina s dobrim nevjernikom. U određenom smislu. S druge strane. Međutim. tada obično ne mislimo na stvarne ljude koje poznajemo. već na dvije nejasne zamisli pokupljene iz neke knjige ili novina. Čak i tada moramo paziti da ne bismo postavili krivo pitanje. To je sasvim pogrešno. Isto vrijedi i za mnoge dobre pogane koji su živjeli davno prije Kristova rođenja. Ali ne radi se o tome. Kršćanstvo tvrdi da ono može oba temperamenta staviti pod novu upravu. postoje i takvi koji neprimjetno postaju kršćani. Da bismo ocijenili sposobnost uprave neke tvornice. nema mnogo koristi od općeg prosuđivanja između kršćana i nekršćana. znatno kvalitetnije od onoga što nalazimo kod gospođice Bates. Upravitelj namjerava u tvornicu uvesti nova postrojenja: prije nego Krist završi s gospođicom Bates. Isto tako. zapravo. Među njima bi se moglo naći i svećenika. Isto tako prirodnim uzrocima. stvari smo postavili tako kao da je Dick sasvim ispravan. ali za to treba vremena. koja je kršćanka. ne mora značiti da je reklama netočna. koja je u skladu s kršćanstvom. koje vodi Božji tajanstveni utjecaj da se usredotoče na dijelove svoje religije. 166 To što ja. te kao da je dobrota jedino što Bog traži od nas. Dobrota je. kad općenito uspoređujemo kršćane s nekršćanima. 2) Pretpostavimo. Pitanje je kakav bi jezik imala gospođica Bates da slučajno nije kršćanka. a kakav bi Dick imao kad bi kojim slučajem postao kršćaninom. Prema tome. samo ako mu to dopuste. Neki pak ne prihvaćaju u potpunosti kršćanske doktrine. Dakle. Na taj način možemo prosuđivati. koji djeluju u svijetu koji je 167 . recimo. Dicku je spasenje potrebno u istoj mjeri kao i gospođici Bates. U Božjim očima. Božji dar Dicku. dobar upravitelj tvornice A uvest će nove strojeve čim bude mogao. ne smijemo uzimati u obzir samo njen ukupni proizvod.razmišljanje nerazumno iz više razloga. već i postrojenja. neka druga budistička vjerovanja. b) da će svaki onaj tko postane kršćanin. kad bi reklama koja preporučuje zubnu pastu “Whitesmile” (bijeli smješak) bila istinita. njen ukupni proizvod bi mogao biti još veći nego do sada. Jedna mačka se neće (ni postupno ni iznenada) pretvoriti u psa. iako u to možda i dalje vjeruje. Bez dvojbe. budist dobre volje usredotočiti svoju pažnju na budističko učenje o milosrđu i zapostaviti. dakle. S obzirom na zastarjela postrojenja tvornice A čudo je da ona uopće nešto proizvodi. ona će postati vrlo draga osoba. može imati daleko prljaviji jezik od. nekog Dicka Firkina koji je bezvjerac. Ali kad bismo ostali jedino na tome. postati ujedno bolji nego je bio prije toga. S pravom se možemo upitati da li će nova uprava. Nizak ukupni proizvod nipošto ne mora značiti da je za to kriv upravitelj. primjerice. recimo. pse i mačke ili čak muškarce i žene. morate misliti na dvije stvarne osobe koje poznajete. izgledalo bi kao da je Krist želio gospođicu Bates samo podignuti na razinu na kojoj se Dick nalazi. Osim toga. Uzimajući u obzir prvorazrednu opremu tvornice B. kao da je kršćanstvo potrebno samo lošim ljudima a dobri mogu i bez njega. ali se i nadalje smatraju takvima. Ako je kršćanstvo istina. dobre bi se strane karaktera mijenjale u zavisnosti od stanja probave ili drugih okolnosti. Ima pripadnika drugih religija. popraviti stanje u kojem se poduzeće nalazi. a Krist ih u tolikoj mjeri privlači da mu oni pripadaju više nego što to sami shvaćaju. stvarnost je daleko složenija. ovdje se uopće ne radi o dobroti što ću odmah pokušati objasniti. tada bi trebalo slijediti: a) da će svaki kršćanin biti bolji čovjek nego što bi bio da kojim slučajem nije kršćanin. koji uopće ne koristi pastu za zube. koji upotrebljavam “Whitesmile” zubnu pastu (i koji sam od roditelja naslijedio loše zube) nemam tako lijepe i zdrave zube kao neki mladi Crnac. jer tu točno znamo tko je tko. ako joj dopuste da stvar preuzme u svoje ruke. Kad bi to bilo pitanje samo temperamenta. da ne govorimo više o zamišljenom kršćaninu i nekršćaninu već o dvoje stvarnih osoba iz susjedstva. a ne obratno. Gospođica Bates. Samo po sebi. Ima ljudi (i to vrlo mnogo) koji postupno prestaju biti kršćani. Dickov karakter je ishod prirodnih okolnosti i uzroka koje stvara Bog. Ukoliko tako ne postupamo.

da tako kažemo. Bog neugodnu narav ne smatra nečim dobrim. ali je ne može na to prisiliti. beskrvnim. Ali on je taj koji nam sve to daje. nekima to nije bilo pravo. Ne može. ispružiti ruku i postaviti je u ispravni položaj. Stoga se ne trebamo čuditi kad među kršćanima naiđemo na lošeg čovjeka. plašljivim. Nema dvojbe da je u prvom redu mislio baš na prave bogataše. na one koji imaju mnogo novaca i na prave siromahe. obraćenje buntovne volje košta ga pribijanja na križ. lako se može dogoditi da zaboravimo kako smo u svakom trenutku našega života potpuno ovisni o Bogu. Da li će gospođica Bates i Dick Firkin pružiti Bogu svoju narav? O tome sve ovisi. bio on dobar ili loš čovjek. ova igla može birati. Očito je da prirodni darovi nose u sebi istu opasnost. dok se ne pokoleba njihovo zadovoljstvo. jer po prirodi stvari ni on to ne može ostvariti pukom upotrebom moći. Da li će se zavrtjeti i umiriti okrenuta prema Bogu? Bog joj u tome može pomoći. Razmjerno se lako postiže stanovita razina dobrog vladanja ako niste jedan od onih vjernika koji se bakću seksom. Međutim. tada dvostruko brže shvate da im je potrebna pomoć. On je naprosto privlačio baš takve užasne tipove. od nje na kraju neće ništa ostati. Ima i danas takvih kojima to nije pravo. Sve dok se ne obrati Bogu. Boga ništa ne košta stvoriti dobre stvari. alkoholom. Prirodne se sklonosti u Dicku združuju kako bi načinile ugodan psihološki uzorak. Krist je došao upravo zato da takve nađe i spasi. priprostim. a neće im nikada ni biti. Kad bolje promislite. dok prijatnu narav smatra poželjnom i dobrom. Ovdje se suočavamo s paradoksom. Zašto petljati Boga u to? — možda ćete upitati. isto kao što se prirodne pojave združuju. ondje ima još mnogo toga. boljom dobrotom. da bi stvorile skladnu kombinaciju boja. Koliko nam je poznato.iskvaren grijehom već stoljećima. Svi govore da ste dobar momak i (medu nama) vi se s time slažete. Ako se takvi makar i malo potrude da budu bolji. Oni su (u takvom vrlo 169 . zdravlje. Oni mogu uzeti svoj križ i slijediti ga. ili očajavati. kao što je dobar kruh. naime. U vrijeme dok je Krist živio na zemlji. izopačenim. Bog je dopustio da u gospođici Bates proizvedu uskogrudnost i slabe živce čemu treba zahvaliti najveći dio njene neugodne naravi. on za nju nije nimalo zaslužan. ako ste omiljeni u društvu i potječete iz dobre obitelji. Hoće li se ili neće okrenuti prema njemu i tako ispuniti svrhu za koju su stvoreni? Slobodna volja u njima titra poput magnetske igle u kompasu. može ga odbiti. Zar ne vidite zašto je to tako? Krist je rekao: “Blago siromašnima” i “Teško će bogataši ući u Kraljevstvo”. kad-tad ćemo sigurno izgubiti. i bogataši će u ovakvom smislu. sve dok ih jednog dana njihova narav ne iznevjeri. On u njoj to namjerava popraviti kad to sam odluči. Ako nam se čini da sve probleme u životu možemo riješiti potpisivanjem čekova. teško da ćete osjetiti potrebu za jednom drugom. za Boga to nije ključno pitanje i ono ne predstavlja neku teškoću. Drugim riječima. On je stvorio i Dickove zdrave živce i dobru probavu. I sama će narav nestati. ona može ali ne mora pokazivati pravi sjever. Neće proteći mnogo vremena (to je. Tek kad shvati da nema dobru narav vlastitom zaslugom već je ona Božji dar i kad je preda ponovno u Božje 168 ruke. Čovjek može sačuvati samo ono što slobodnom voljom daje Bogu. teško ući u Kraljevstvo. Međutim. onim beznačajnim. Ali zar se njegove riječi ne odnose i na drugu vrst bogatstva i siromaštva? Jedna od opasnosti materijalnog bogatstva sastoji se u zadovoljavanju samo s onom vrstom sreće koja se kupuje novcem. Ako imate dobre živce. To ne zabrinjava. Ono što želimo sačuvati samo za sebe. uzorak će u oba slučaja nestati. pri zalazu sunca. Lako ćete povjerovati da svu tu privlačnost karaktera trebate zahvaliti jedino sebi. inteligenciju. Takvi trebaju Krista i ništa drugo. pa se tako ne može prepoznati osnovna potreba za Bogom. lako ćete se samo time zadovoljiti. tada više ne bismo mogli govoriti o slobodnoj volji. usamljenim stvorovima ili s ljudima žestoke naravi. Ono na što on gleda. Takvi ljudi teško spoznaju svoju potrebu za Kristom. svojstveno prirodi) i one će se raspasti. međutim. a odakle je to došlo. Dick misli da je sam zaslužan za svoju dobru narav. tada počinje sudjelovati u stvaranju samoga sebe. ali on nije iskoristio tu mogućnost. To je nešto što mu oni mogu slobodno dati ali isto tako i slobodno uskratiti. senzualnim i neuravnoteženim. Oni su izgubljene ovce. nije čak ni njemu lako. Nemojte me krivo shvatiti. sunce ili voda. vidjet ćete da postoji razlog zašto možemo očekivati da više loših ljudi dolaze Kristu nego dobrih. nervozom i zlovoljom. Budući da je dobrota koju nalazimo u Dicku tek dio naravi. Manje je važno da li je u tome trenutku njihova narav dobra i dopadljiva ili nije. Dick je mogao taj trenutačni uzorak pretvoriti (bolje rečeno dopustiti Bogu da to učini) u ljepotu vječnog duha. Upravo zato što čovjek posjeduje slobodnu volju. one koji nemaju ništa. Sasvim je drukčije s problematičnim ljudima. Sve dok tako misli. mi samo primamo. Bog za to čeka i u slučaju gospođice Bates i Dicka Firkina.

kao i sama sebe. prilikama u kojima se nalaze. potpuna osoba. Što uopće možemo znati o dušama drugih ljudi. Bog sve to zna. jer ste naučili voziti u teškoj školi (neki od zadnjih bit će prvi. a neki od prvih bit će zadnji). otrovani lošim odgojem u kući u kojoj je vladala opasna ljubomora i besmislena svađa. biti zdrava.” U ovome bi neki mogli naći upozorenje. evo tog novog čovjeka kojim se hvalite! Dajte mi radije starog. iznenadit ćete sve nas. njegovi su prirodni darovi bili u tolikoj mjeri iznad naših. Međutim. kako bismo stvorili svijet u kojem će ih što više imati prilike da budu dragi i mili. Jednog dana (možda na drugom svijetu. Ako ima Boga. a Prisutnost u kojoj ste se oduvijek nalazili postane opipljiva. budi oprezan! Mnogo se očekuje od onih kojima je mnogo dano. ako ti vrline nisu teret. a loš primjer još kobnijim. Moramo se truditi da upotrijebimo sve mjere koje su nam na raspolaganju: medicinske. Ako sebi u zaslugu pogrešno pripišete ono što vam je Bog darovao kroz vašu narav i ako ste time zadovoljni. ako nemate mogućnosti da birate ili ste rob neke spolne izopačenosti. pokvarenost još složenijom. koliko su naši iznad čimpanzinih. gospodarstvene i političke.” Ali kad počnete uviđati da je kršćanstvo moguće i na drugim razinama. a ne stvaranje glupog i nezadovoljnog kršćanina za kojega će reći: “Aha. oni su ti odvratni ljudi s kojima se Krist druži. Ti će isti učiniti vaš pad strašnijim. vi ste na neki način. on će ih baciti u staro željezo i dati vam nova. Ukoliko si drag i dobar. ako vas grešni porivi tjeraju da ste grubi prema najbližim prijateljima. Đavao je jednom bio anđeo. a možda i mnogo prije). Ustrajte u tome. odgojne. Ako ste pak ljudi. ne očajavajte. o njihovim borbama? Poznamo samo jednu dušu i jedino njezina sudbina leži u našim rukama. on ih je blagoslovio. Biti mio i drag. ovi ljudi ne bi bili kršćani. A tada. Učinite što možete. On dobro poznaje slupana kola koja pokušavate voziti. Farizeji i danas kao i nekad govore: “Da u kršćanstvu ima nečeg vrijednog. zaista je divno. Od kakve će koristi biti sve to naklapanje (tko zna da li ćete se uopće sjećati) kad 170 umrtvljujuća magla koju nazivamo priroda ili stvarni svijet nestane. a drugi ohrabrenje. još uvijek ste buntovnik. sami s njime. Vi ste jedan od onih siromašnih koje je on blagoslovio. ako ste opterećeni i ne vidite izlaz.stvarnom i strašnom smislu)siromašni. Ne možete ga odstraniti ako razmišljate o osobinama vašeg susjeda ili sjećajući se onoga što ste pročitali u nekoj knjizi. neposredna i neizbježna? 171 . morat ćete priznati da ovakvim primjedbama samo zaobilazite temu.

već o preobrazbi. Ustvari. Pretpostavimo. mnogi se često pitaju. oteti dojmu da će slijedeći korak 172 173 . (Naravno. pomoću kojeg će zavladati cijelom planetom. a onda njegove nedostatke pokušavaju nadoknaditi tako da mu nadodaju još koju ruku ili nogu. Međutim. Obično zamisle stvorenje u dobroj mjeri gore od čovjeka kakvog poznajemo. ali u tome slabo uspijevaju. koji je slijedeći korak? Kad će se pojaviti biće savršenije od čovjeka? Maštoviti pisci povremeno pokušavaju dočarati taj novi potez evolucije — zovu ga nadčovjekom. da je slijedeći korak evolucije neusporedivo različitiji od prethodnog. već će posjedovati sasvim drukčiju vrstu snage. Možda će suvremeni čovjek najbolje razumjeti zamisao kršćanstva ako je poveže s evolucijom (premda je neki od znanstvenika ne prihvaćaju). međutim. koja su imala razvijeniji mozak. Budućnost je u rukavu imala skrivenu kartu koju u to vrijeme nitko nije mogao očekivati. Ona neće biti samo moćnija od pretpotopnih čudovišta. a nekorisne iščeznu). Novi čovjek U prethodnom sam poglavlju usporedio Kristovo djelo u stvaranju Novoga Čovjeka s pretvaranjem konja u krilato biće. Da je itko u to vrijeme pratio tijek evolucije. vjeruju da će i dalje tako teći. međutim. jer svatko je čuo da se čovjek razvio od nižih vrsti života. Ne mogu se. Čini mi se da većina u nagađanju o tome kakav će biti slijedeći korak u razvoju. Dosljedno tome.11. čim se takve promjene pojave. slijedeći korak nije bio samo različit. Možda su promjene u živim bićima bile posljedica svemirskog zračenja. da se ljudski jezik sve više razvija i da čovjek u sve većoj mjeri savladava prirodu. Budući da misle kako struja teče u tom pravcu. oklopljena bića. naglo je skrenuo. već je ta razlika bila sasvim drukčija od svih prethodnih. Razvoj živih bića nije tekao smjerom koji se mogao očekivati. korisne promjene prežive. Dakle. dolazi do prirodnog odabiranja — tj. čine istu pogrešku. vjerojatno bi očekivao da će ona stvarati sve teže i teže oklope. Ljudi vide (ili barem misle da vide). gola bića bez oklopa. bio bi u krivu. Spremala je sitna. Najbližu usporedbu u svijetu prirode nalazimo u značajnoj preobrazbi kukaca. Upotrijebio sam ovakav krajnji primjer zato da bih naglasio kako se tu ne radi o običnom usavršavanju. I zar ne izgleda da će tako biti? Tisućljećima prije razvila su se golema i teška. Neki misle da se slično događalo i tijekom evolucije. kad ih ozračimo određenom vrstom zraka.

Ako u dućanu vidimo potpuno novi proizvod. 174 donoseći novi život (nov za nas. Prvo razočaranje pojavilo se neposredno nakon što su razapeli Krista. već u prirodu dolazi izvana. Ja ne bih očekivao samo razliku. tek što su poravnali zemlju na grobu. potpuno razumijem koliko se to svijetu može činiti nepoštenim. odjednom čuju da je njegova ideja dalje živa i da se pojavila negdje drugdje. (Nemojte nikada zaboraviti da smo mi još uvijek rani kršćani. dok ovdje ima. To bi bilo i za očekivati. Ukoliko nemate ništa protiv ovakvog načina izražavanja.već onim što sam nazvao dobrom zarazom. da majčina utroba znači sigurnost. On je ponovno oživio. ne bih se iznenadio da svega nekolicina bude svjesna tog procesa. već i po nekim drugim značajkama. Došao je u stvoreni svijet svojevoljno. Hoće li porod proći normalno? Međutim. njegova su dječja bolest. Svijet i dalje ubija ono što je on započeo i svaki put. I baš tu bi pogriješilo. sve se to stalno ponavlja. Padom u ovoj odluci. već novi način stvaranja promjena. Sve dok se ne uzdignemo i slijedimo Krista. naime. On je izvor i središte života svih novih ljudi. Do zamisli o evoluciji došli smo proučavajući prošlost. 5) Rizik u igri postaje veći. Stoljeće po stoljeće Bog je upravljao prirodom do točke kad je stvorio bića koja mogu (ako to žele) biti izvučena iz nje i mogu se preobraziti u bogove. vjerujte mi. Prvi se slučaj ovakve promjene dogodio u Palestini prije dvije tisuće godina. Razvoj je koristio druge puteve. Pitam se što bi jedno obično dijete učinilo kad bi moglo birati? Možda bi više voljelo ostati u mraku. možemo se povući. On nije novi čovjek po tome što predstavlja uzorak nove vrste. Svijet nedvojbeno misli upravo suprotno. promjena od Božjih stvorenja u Božje sinove. širenje kršćanstva doimlje se kao bljesak munje. uistinu nov. nalazimo se u maternici naše velike majke. zatim pojava prirodnih znanosti i velikih protukršćanskih pokreta. ovaj novi korak se od prethodnih ne razlikuje samo po tome što u prirodu dolazi izvana. da tako kažemo. bilo zbog progonstva. da će krenuti pravcem o kojem nikada nismo mogli ni sanjati. 4) Ovaj korak poduzet je brzinom većom od prethodnih. očekivao bih da novi korak u evoluciji uopće neće biti korak u evoluciji. voljni je korak zato jer ga slobodnom voljom možemo odbiti kad nam je ponuđen. taj novi korak preobrazbe stvaranja u Sinove. dijete nema izbora. ne može prihvatiti. Došao je veliki trenutak. on je potpuno određeno novi čovjek. svijet se svaki put prevario i razočarao. Taj se život ne prenosi nasljednim osobinama. U usporedbi s potpunim razvojem čovjeka na ovoj planeti. Ili. ovo se rođenje uvelike razlikuje od običnog. Sada je došao presudni trenutak beskrajna. reći ću vam još nešto. možemo se ukopati i pustiti da novo čovječanstvo ide dalje i bez nas. jer se nalaze u njemu. očekujem da će sama evolucija kao način stvaranja promjena biti nadmašena. Treba li nas to čuditi? Spolnost nije postojala oduvijek. bolna i zabrinjavajuća. već novu vrst razlike. postaju novi. konačno. Koliko je često izgledalo da kršćanstvo umire. gubimo nagradu koja je (u najužem smislu riječi) beskrajna. Očekivalo se da će ga islam srušiti. Stigao je i liječnik. u određenom smislu. da to izrazim drukčije. A on je. ako bi i dalje 175 . ta promjena uopće ne spada u evoluciju zato jer ne izrasta iz prirodnog slijeda događaja. Trenutne obijesne i nepotrebne podjele u kršćanstvu. mogli bismo očekivati vrijeme kad će spolnost prestati biti glavno i jedino sredstvo razmnožavanja (toga smo već danas donekle svjedoci). Sada je. Padom u ranijoj odluci biće gubi nekoliko godina života na zemlji — često čak ni to. on im se. Sve je spremno. Naravno. Prema tome. Međutim. I. bilo zbog pokvarenosti i među samim kršćanima. Ali to je mnogo puta mislio i ranije. duhovni život sam po sebi postoji oduvijek). tada je ona bila neznatna. nadajmo se. ali je uskoro dosegla vrhunac. Da li to ona zaista žele? Na neki je način to slično onom odlučnom času kad se dijete treba roditi. Nije čudo da nas mrze. 1) On se ne odvija spolnim razmnožavanjem. Kod običnog rođenja. U nekom smislu. Ako želimo. kad se to dogodi. tada je prirodno da ga naša misao. Međutim. I tako. Ne bih očekivao samo promjene. tek slučajno dogodio. Njena trudnoća je bila dugotrajna. koja se temelji na prošlom iskustvu. Kršćansko je gledište da je taj novi korak već učinjen. To nije promjena od pametna čovjeka još pametnijem. a ljudi ga dobivaju osobnim susretom s njim. on je daleko više od čovjeka. Napredak se uglavnom odvijao mimo njihove volje. da umiremo od starosti. mi smo samo dijelovi prirode. to je promjena koja kreće u posve drugom smjeru. Ne bi ga vrijedilo nazivati novim korakom kad tako ne bi bilo. došao presudni trenutak. dvije tisuće godina ne predstavlja gotovo ništa u povijesti svijeta. Ustvari. a ako su je i imala. Mislilo bi naime. još uvijek sazrijevamo.biti doista potpuno novi. 3) Krista sam nazvao prvim primjerkom novog čovjeka. toplini i sigurnosti majčine utrobe. 2) U ranijim razdobljima živa bića nisu imala mogućnost izbora promjene.

(jer kako bih to mogao znati). učinak soli upravo suprotan. Krista ima toliko mnogo. Ovdje nije lako dati odgovarajuću sliku koja bi u potpunosti objasnila naš stav. želje kojima su me napumpali drugi ljudi. ali u stvarnosti je to potpuno drukčije. On je stvorio. (Naravno. prepoznatljivi. ustvari. recimo. ne samo da ne ubije okus jaja. Velik dio onoga što sam izložio u posljednjem poglavlju. znamo da je stvarni . Ili. Možete im reći da kad bi izašli na svjetlo. drugog ćete prepoznati mnogo lakše. a odakle im. ljubazni prema vama. Date mu malo da kuša i on će osjetiti stanovit jak i oštar okus. ono što tako ponosno nazivamo ja. misliti da su novi ljudi međusobno slični. istinski i potpuno predati. teško prepoznati. umrlo bi. Propaganda će biti stvarni izvor onoga što smatram svojim političkim nazorima. bez obzira na boju.” Međutim. na njega bi svi jednako reagirali (tj. jer okus tvari koju ste mi dali sigurno uništava sve ostale okuse. Na početku sam rekao da u Bogu postoje Osobnosti. Zar nije vjerojatno da će ti ljudi pretpostaviti kako su svi zbog toga slični? Mi. novi korak je učinjen i on još uvijek traje. jer stvarne osobnosti ne postoje nigdje drugdje. zamislite čovjeka koji ne zna ništa o soli. što više dopuštamo da nas preuzme. Sve dok sebe ne predate njemu. pitat ćete se. samo je veza niza događaja koje nismo pokrenuli i koje ne možemo zaustaviti. nećete imati svoj stvarni ja. Neke je. Nema nikakve koristi nastojati da bez njega budemo svoji. Čim više odbacujemo ono što nazivamo mi. Svoje prirodno ja moramo. već ih ističe. međutim. da bi milijuni i milijuni malih različitih Kristova bilo još uvijek premalo da ga potpuno izraze. odgoj. Bilo bi pogrešno. na kraju krajeva. kako sam vas već upozorio. a najveći dio onoga što nazivam ja. Svako ih malo susretnemo.ovdje ostalo. Krist će nam doista dati 177 . Zapravo. može se vrlo lako objasniti. Ako je pak Krist jedan i ako on mora biti u svima nama. Samo među najprirodnijim ljudima nalazimo jednoznačnost. znači izgubiti ono što nazivamo mi. nisam ni približno toliko osoban koliko volim zamišljati. mirnija. Pretpostavljam. kao što rekoh. vodim ljubav s djevojkom koja sjedi do mene u tramvaju. Dovoljno sna. Njegova volja mora postati naša. klasu. Što mu se više opiremo i pokušavamo živjeti oslonjeni samo na sebe. dok se drugi odmah prepoznaju. imati um Krista. slijepo odbaciti. poput pisca koji stvara likove u svom romanu. Budući da bi sve njih u tom slučaju obasjavalo isto svjetlo. mesa ili zelja. u običnom smislu riječi. Sama njihova lica i glasovi drukčiji su od naših. ali morate znati na što kod njih trebate obraćati pažnju.)Nešto slično tome postoji između Krista i nas. međutim. Oni vas vole više nego drugi. jer nema dvije stvari koje su u onakvom međusobnom odnosu u kakvom je Stvoritelj prema svom stvorenju. ali vas manje trebaju. nikako među onima koji su se predali Kristu. Širom cijele zemaljske kugle već su raštrkani novi ljudi. Postati novi čovjek. to nije naročito uspjela usporedba. da oni jedan drugoga prepoznavaju odmah i nepogrešivo. čvršća su. U tom smislu. Sve ih je on stvorio. odbijali bi ga). znamo da će svjetlo iznijeti na vidjelo upravo razliku među njima. da tako kažem. Obično će vam se učiniti da takvi imaju na raspolaganju mnogo vremena. bit će pravi uzrok onoga što smatram da je moja svjesna odluka da. Zar ne bi 176 bilo prirodno da bi on odgovorio: “U tom slučaju. jer. Najbliža (iako nesavršena) usporedba bila bi slijedeća: zamislite mnoštvo koje je oduvijek živjelo u tami. tada počinjem posjedovati vlastitu osobnost. Oni ne privlače pažnju na sebe. možda bi vas moglo navesti na takvu pomisao. Moramo izaći iz sebe i ući u Krista. oni su. okolina i prirodne sklonosti. odrazili bi ga i tako postali vidljivi. U prirodnom stanju u kojem se nalazim. moramo imati njegove misli. ono bi ih sve obasjalo. to nad nama više vladaju nasljedne osobine. Oni su. Stvarni okus jela nećete osjetiti dok ga ne posolite. dok okus ljudske osobnosti ne možete odstraniti ako dodate previše Krista. naša prava osobnost čeka nas u njemu. dob. dakle. zar iz toga ne slijedi da ćemo svi mi biti potpuno isti? Na prvi pogled zaista izgleda tako. naprotiv. Oni uopće neće odgovarati predodžbi o religioznim ljudima koju obično imamo na osnovi onoga što čujemo ili pročitamo. sva vaša jela imaju isti okus. to potpunija postaje naša osobnost. Dolazite k njima i pokušavate im objasniti kako izgleda svjetlo. Sada ću otići još dalje. ukusna jela i dobro vino. kako kaže Biblija. Tek kad se okrenem Kristu i kad sebe predam njegovoj osobnosti. pa čak i uvjerenje. Dakle stvari stoje tako. sve one ljude kojima smo vi i ja predviđeni da postanemo. sretnija i izražajnija. Kad prepoznate jednog medu njima. Tada mu kažete da je u vašoj domovini kuhanje nezamislivo bez soli. spol. Zar nisu svi tirani i osvajači kroz povijest bili upravo monotono isti? Moramo se. ako dodate previše soli ubit ćete njome svaki drugi okus. Ono što nazivamo svojim željama. Kad vam se čini da ste prema njima ljubazni. Trudim se u tome koliko mogu. ustvari su samo tjelesne potrebe organizma. Počinju ondje gdje većina nas posustaje.

i to smrti svakodnevnih želja i pobuda. S. Odrecite se sebe i pronaći ćete svoju stvarnu osobnost. Izgubite li svoj život sačuvat ćete ga. U književnosti kao i u ostalim granama umjetnosti onaj tko se brine samo o originalnosti. a s njime i sve ostalo. 178 179 . Međutim. Ništa od onoga što ste zadržali. baš kao i u vrijeme kad je C. očaj. ima mnogo onih koji baš ništa ne znaju o kršćanstvu ili o njemu imaju potpuno krivu predodžbu. Predajte se smrti. on je bio preveliki intelektualac i previše pošten. S. svakodnevnim pojavama. ukoliko ne znamo o čemu se tu zapravo radi. na kraju ćete naći samo mržnju. nikada ne postaje originalan. S. neće biti stvarno vaše. jesu li se čudesa stvarno dogodila. Međutim. Poznati književni kritičar.stvarnu osobnost. pisac mnogih djela. i na kraju predajte smrti i vlastito tijelo. Tragajući za istinom. Lewis je želio pronaći odgovor na pitanja kao što su: zašto Bog dozvoljava patnju. Sve dok se brinete za vlastitu osobnost vi mu se uopće ne obraćate. Nemojte ništa zadržati. Vaš stvarni novi ja (koji je Kristov kao i vaš. C. ukoliko se ne prestanete brinuti o tome kakav dojam ostavljate. Bilo bi glupo da se u tome pogledu zavaravamo. Tako je svugdje u životu. Čak ni u društvenom životu nećete ostaviti dobar dojam na ljude. Ništa od onoga što u vama nije umrlo neće uskrsnuti. Tražite li sebe. ruševine i raspadanje. bijes. postat ćete originalni. “Zamke se nalaze posvuda”. Pojavit će se tek kad započnete tražiti njega. kleknuo sam i molio i te noći vjerojatno. “Mlad čovjek koji želi ostati pravi ateist. Posve prirodno. Ako pak jednostavno pokušate izraziti istinu (ne brinući se o tome koliko je puta to već učinjeno). tražite li Krista. postavio je pitanja koja i drugi ljudi postavljaju. Lewis dugi je niz godina bio ateist. umrite svakom žilicom svojeg bića i pronaći ćete vječni život. C. Konačno je i sam popustio. Prvi korak mora biti nastojanje da potpuno zaboravite na sebe. a da toga nećete biti ni svjesni. usamljenost. “Popustio sam i priznao da je Bog doista Bog. Danas. zašto se kršćanstvo jedino smatra istinitim. Kroz svoja je istraživanja osjetio da je doveden pred zid. Da li vam to zvuči neobično? Isto načelo susrećemo i u sasvim običnim. odbacujući kršćanstvo kao zamisao koju su ljudi stvorili da bi se oslobodili osjećaja beznadnosti i straha. Lewis napisao ovu knjigu. dugogodišnji profesor srednje-vjekovne i renesansne književnosti na Oxfordu i Cambridgeu. nemoguće je razlučiti da li je kršćanstvo istinito ili lažno. neće se pojaviti sve dok ga ne zatražite.” jednom je napisao. U ovoj je knjizi izložio neke razloge koji su ga naveli da povjeruje. ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. ali ne smijemo mu se obratiti samo zbog toga. nije bilo jadnijeg i bezvoljnijeg obraćenika u cijeloj Engleskoj”. Lewis Bez obzira na stupanj naobrazbe. a vaš je zato jer je i njegov). naći ćete ga.

180 181 .

182 183 .

184 185 .

186 187 .

188 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful