LLEGEIX I RELACIONA

:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

BA BO

BO BA BOTÓ

BU BI BEC BATA BEURE BI

BE BU BUFÓ

BI BE

BANC BOCA BOLET BA BE

BIDET BURRO BON BO BU

BIBERÓ

CABELL

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

RESSEGUEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

CA CO
CAP COCA CUL

CO CA
CEL CASA COS

CU CI
CIM COL CARTA

CE CU
COL

CI CE
CUC

CAMA CORONA

CA

CE

CI

CO

CU

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

DA DO
DAU DONA DIDAL

DO DA
DEU

DU DI
DIT

DE DU
DOS DIA DUR

DI DE
DUC DAMA DIU

DUTXA DEURES

DA

DE

DI

DO

DU

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

FA FO
FIL FUM FOC

FO FA
FOCA FONT FESTA

FU FI

FE FU

FI FE
FERRO FEINA FULL

FULLA FADA FILA

FA

FE

FI

FO

FU

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

GA GO
GOT GEL GOL

GO GA
GUANT GOS GALL

GU GI
GAT GANA

GE GU

GI GE

GALETA GIRAFA GIR

GENT

GA

GE

GI

GO

GU

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

HA HO
HORT HORA HEROI

HO HA

HU HI

HE HU

HI HE

HERBA HURRA HIENA

HIVERN HAM HOLA HOSPITAL

HELICÒPTER

HA

HE

HI

HO

HU

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

JA JO
JARDÍ JUNY JUGAR

JO JA

JU JU

JE JE
JOC

JO JA

JERSEI JESÚS JOIA

JULIOL JOVE JOGUINA

JULIVERT

JA

JE

JO

JU

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

LA LO
LACA COLA

LO LU

LU LI

LE LE
LIANA LAURA

LI LA

LUPA LARVA

GALETA JULIVERT

FILA COLOM HELICÒPTER

LA

LE

LI

LO

LU

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

LLA LLO LLU LLE LLI LLO LLA LLI LLE LLU
LLANA LLOP LLESCA LLENYA LLUNA LLIT LLIS LLOBA LLAPIS LLIMONA

LLAMINADURA

LLA LLE LLI LLO LLU

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

MA MO
MACA MOSCA

MO MA

MU MI

ME ME
MILIÓ MELÓ

MI MU

CAMELL MÚSICA MÓN

MARIETA

MOCADOR LLIMONA

LLAMINADURA

MA

ME

MI

MO

MU

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

NA ON
NAS NOM NAN

NO AN

NU IN

NE EN
NINA

NI UN

CANELL NÚVOL ÀNGEL

NEVADA DINERS

CABANA

VACANCES

NA ON

NE IN

NI UN

NO AN

NU EN

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

PA OP
POP CAPA PIPA

PO AP

PU IP

PE EP
POMA PUJAR

PI UP

PILOTA PEU PARLAR

PIJAMA

COMPRA

CAMPANA POU

PA OP

PE IP

PI UP

PO AP

PU EP

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

QUA QUO QUI QUE QUO QUE QUA QUI
JOAQUIM QUE QUADRE QUATRE QUI

QUADERN

QUAN QUADRAT QUIMONO

QUINZE

QUA QUI

QUE QUA

QUI

QUO

QUO QUE

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

RA OR
PORTA CARPA

RO AR

RU IR

RE ER
PORC PERLA

RI UR

PARLAR PARTIT

CARRETERA COMPRA

CADIRA CORBATA

COLOR

RA OR

RE IR

RI UR

RO AR

RU ER

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX ATENTAMENT:
TRE TRO TRI TRU TRA TRE TRO TRU

TRU TRE TRA TRI

CRE CRA CRU CRO CRA CRI CRO CRU CRE CRI CRO CRA

PRU PRI

PRA PRE PRO PRA PRU PRA PRE

PRO PRE PRI

DRA DRE DRO DRI DRE DRI

DRU DRA

DRO DRU DRA DRO

BRU BRA BRE BRI BRA BRE BRI

BRO BRU

BRO BRU BRI

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX AQUESTES PARAULES I ENCERCLA LA LLETRA REINA:

SA OS

SO AS

SU IS
CASA PASTIS SUCAR SORRAL

SE ES

SI US

POSTAL CASSOLA SIRENA CISTELL

POLS PEUS SEURE COSA

SA OS

SE IS

SI US

SO AS

SU ES

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX ATENTAMENT:
SI SO SU SE SA

AS

IS
CARBASSA

OS
SAMARRETA

US

ES
SECRET

SEGON

SEMÀFOR

SENGLAR

SERRA

SINGLOT

SOBRE

SOFÀ

SOLDAT

SONALL

SOMNI

SARDINA

SORPRESA

SUAU

SUCAR

SUCRE

SUMA

SUPERMERCAT

SURO

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX ATENTAMENT:
TI TO TU TE TA

AT
CARETA

IT

OT
SAMARRETA

UT

ET
SECRET

CASETA

CATIFA

SORT

BÀSQUET

SINGLOT

BOTA

TIROLINA

SOLDAT

MANTELL

TELÈFON

TOCADOR

CARTA

TARDOR

COMPUTADORA

TINTA

PELUT

SUPERMERCAT

TURQUIA

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I TROBA LA LLETRA REINA: VI VO VU VE VA

VA

VI

VO

VU

VE

VA

VO

VE

VI

VA

VU

VALENT

VUITANTA

VACANCES

NEVERA

VIOLETA

VOLCÀ

VERDURA

CAVALL

TOVALLOLA

VIGILANT

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I TROBA LA LLETRA REINA: XI XO XU XE XA

XA

XI

XO

XU

XE

XA

XO

XE

XI

XA

XU

XIFRA

CAIXA

XILÒFON

CALAIX

XINA

COIXÍ

XARAMPIÓ

XOCOLATA

XUTAR

XÈNIA

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I TROBA LA LLETRA REINA: ZI ZO ZU ZE ZA

AZ

IZ

OZ

UZ

EZ

ZA

ZO

ZE

ZI

ZA

ZU

COLZE

CATORZE

ZERO

ZOO

BENZINA

PINZELL

ZONA

QUINZE

OZÓ

ZETA

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

LLEGEIX I TROBA LA LLETRA REINA: ÇI ÇO ÇU ÇE ÇA

ÇA

ÇO

ÇO

ÇU

ÇA

ÇU

BRAÇALET

ADREÇA

DOLÇ

FORÇA

ANTIFAÇ

ERIÇÓ

CALÇOTETS

FELIÇ

DESCALÇ
MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

PINÇA

LLEGEIX I RELACIONA:

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

MATERIAL ELABORAT PER nuriala81@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful