You are on page 1of 1

BORANG ANALISIS UPSR JADUAL 1: ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN UPSR SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA MARUDU TAHUN 2006

NAMA SEKOLAH : SK.TUMUNDA SALIMANDUT KOTA MARUDU. BAHASA MELAYU JUMLAH CALON HADIR TIDAK HADIR BAHASA CINA BAHASA INGGERIS MATH SAINS
JUMLAH MURID MENGUASAI SEMUA M ATA PELAJARAN

K (A+B +C) 55

P (A+B +C) 53

K (A+B +C) -

P (A+B+C) -

A+B +C 48

A+B +C 56

A+B +C 57

A+B+C

71

70

77.5

74.6

67.6

78.9

80.3

41

58.6

JADUAL 2: ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN UPSR TAHUN: 2004,2005,2006 TAHUN 2004 2005 2006 JUMLAH MURID MENDUDUKI PEPERIKSAAN 71 70 JUMLAH MURID MENGUASAI SEMUA MATA PELAJARAN A+B+C 40 41 % 56.3 58.6 MENINGKAT (+) / MENURUN (-) % BILANGAN MURID MENDAPAT 5A / 7A

Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar. Tandatangan Guru Besar :______________________________________ Nama Guru Besar : ___________________________________________ Tarikh : ____________________________________________________ Cop Sekolah