NEDŽAD LATIĆ

BOJA POVIJESTI
(Izetbegovićeve godine 1983-2003)

ELEKTRONIČKO IZDANJE KNJIGE PRIPREMIO Patriotski studio „VATAN“ BRČKO DC 2009.g.

BEMUST, 2003

POSVETA U vrijeme rata, mislim da je bila jesen 1994., došao sam u Gračanicu kod Doboja. Džamija i munara bile su oštećene gelerima, ali su opstale. Primijetio sam da su lipe u haremu džamije skršene: «Ovo vas je zadesila holuja?!» komentirao sam, sažaljivo gledajući presamićene ovrške lipa. «Nije holuja, granate!« objasnio mi je jedan džematlija. I onda je slijedilo pojašnjenje kako su te lipe zasađene kao nišani šehidima koji su poginuli u boju pod Banjom Lukom. Nakon okupacije Bosne, krilo se pred tuđinom da su to šehidi. Tako su im imena ostala nepoznata, a džematlije su im učile šapatom fatihe uz šum lipova lišća. «Lipe su svojim granama štitile džamiju od četničkih granata«, tvrdio je džematlija. Ja sam zamislio šehide kako šire svoje zelene ruke poput lipovih grana i zaustavljaju granate; ne daju svoju džamiju! Slijedeće godine jedna granata je iznad polomljenih lipa pogodila munaru. Ovu knjigu posvećujem svim šehidima, uz želju da me Svevišnji uvede pod njihov lipov hlad. Posebnu posvetu činim svojoj ljubljenoj majci hadži Džemila-hanumi, koja je svehla brinući se «šta će biti sa muslimanskom dicom«. Sarajevo, redžeb 1442. Septembar 2003.

PROCES '83. Bismillahirrahmanirrahim! Ovo bi trebalo biti moje kazivanje, svjedočenje, moglo bi se reći, iskaz o hapšenju, zatvaranju, suđenju i odbrani trinaestero muslimana koji su u jesen 1983. godine osuđeni na dugogodišnju robiju; kazivanje –jer je osobno prisjećanje na najturbulentniji dio mog života; svjedočenje – jer sam kao Džemalov brat, uz Sabinu Berberović, kćerku Alije Izetbegovića, bio najangažiraniji u njihovoj odbrani. Iskaz je udbaški termin i odgovara mojoj nakani priznanja svega što sam radio, vidio i čuo da se radi protiv njih. Vjerujem u kismet – sudbinu, lako mi se razum ne miri sa svim odlukama i situacijama koje me zadese u životu, pri hvatam i pokoravam se sudbini kao nečemu što me nije moglo mimoići. Bilo to dobro ili zlo. Danas, nakon skoro dvije decenije, vidim da sve što se zbivalo nije imalo nikakve veze sa mojima željama, ambicijama, snovima i vizijama. Kakav, onda, mogu imati zaključak?! Bio sam veseo i bezbrižan mladić; nikad me policajac nije legitimirao; nikad nisam upoznao advokata, nisam znao ni kako izgleda zatvorska ćelija i sudnica. Tek sam kao učenik Medrese znao da su neki moji profesori bili u zatvoru. Poput hafiza Ibrahim-efendije Trebinjca, Kasima Hadžića, Omera Nakičevića, Safeta Tokića, Mustafe Sete itcl. Ništa me to nije sikiralo, mada sam bio kivan na komuniste koji su tako dobre ljude, poput starih i pobožnih profesora, terorizirali po kamenolomima i rudnicima. Imao sam još razloga da mrzim komuniste i komunizam, naprimjcr –nisam bio socijalno osiguran u Medresi, ali nisam ih se bojao, nisam strepio za svoju sudbinu. Imao sam snove i vizije, kao da sam živio u najslobodnijoj državi na svijetu. Mislim da su mi i roditelji živjeli u takvom svijetu. Jednom mi je babo rekao da je molio Adaha, dž.š., da mu sačuva djecu od svakog zla i belaja, ali nikada nije molio da ih sačuva od zatvora. Možda to i nije bila naivnost, kako bi se moglo u prvi mah zaključiti. Jer sa naše strane nije bilo grješke. Babo je, kao imam, bio čak i oprezan. Držao je Titinu i Jovankinu sliku u dnevnoj sobi. Nit'je volio Titu, nit' Jovanku, ali njihova slika je visila na zidu uz porodični album i nekoliko levhi. Tito i Homeini Ja sam taj koji je u svojoj bezazlenosti donio konkurenciju Titinoj slici. Jednog dana sam donio sliku imama Homeinija. Bila je to naljepnica pa sam je zalijepio na vitrinu sa knjigama. Homeinijev turban se idealno uklapao u tomove knjiga pisane halfovima, Kur'ane, levhe. Taj moment bio je prekretnica u našoj porodičnoj idili, u kojoj je svakako uživao i Tito sa svojom slikom. Kako se to desilo? Moj babo je volio nekoliko poznatih muslimana: Jasera Arafata, Džemala Nasera, Muamera Gadafija, Džemu Bijedića i Safeta Isovića. U prvu trojicu, Arape, razočarao se kad je čuo da i nisu bili Bog zna kakvi muslimani. Džemu nije prežalio. Po jednom od ove dvojice, Naseru ili Bijediču, Džemal je dobio ime. A Safet je za njega bio sultan, kralj, predsjednik, pravi lider. Bacao bi kapu u plafon kad bi na televizoru Sajo zapjevao. Nisam imao ništa protiv babinih ljubimaca, ali ih nisam ni simpatizirao.

. Ja sam im bio vodonoša. gorljivo je kritizirao čelnike IVZ-a. Helikopterom su se negdje spustili i došli u novu džamiju. koliko god sam poštovao. zna Džemo kako se pomažu muslimani«.I ja sam dočekao i vidio Gadafija u haremu. Sva trojica su kasnije imali problema sa Udbom zbog ove slike. Homeini kao da nije ni čuo za Bosnu. Ali. vidio sebe kao pjesnika. tu je negdje u blizini safa bio i babo. Bio sam fasciniran njegovim imidžom. Ali. «Nemoj ti tako». Svatovi su bili koji mjesec prije Titine smrti. Davao mi je informacija toliko da mi potvrdi ispravnost mojih simpatija za Homeinija. nije me upućivao u svoje krugove. Udba mu je odgovorila daje u zatvoru. E. On je klasični aktivist. mnogo puta su prekršili taj sporazum. Vjerovatno zato što su ga i Naser i Arafat i Gadafi razočarali. Bijelo dugme. Šerijatski. iako su bili profesori marksizma. Gadafi je klanjao u džamiji. Očito je babo čekao sličnu priču o Homeiniju pa da „zagrize“. pa su napravili sporazum da ne smiju biti ljuti duže od tri dana. već sam je zalijepio na unutarnju stranu poklopca kožne torbe. gle čuda. upozoravao je kritičare Nasera. Najtješnje je surađivao sa Mehmedalijom Hadžićem i Hasanom Čengićem. «On nam je valj'o. Nikad nas dvojica nismo dijelili društvo i prijatelje. A i sa Džemom se često svađao. Nije ga prihvatio kao Nasera. Čak je trenirao u FI< „Bosna“. Abbu itd. dok bi spremali predavanja u Tabačkom mesdžidu. zaključio bi priču. Ta hipnotička elokvencija i imidž „dede evlije“ bili su dovoljni da pridobije moje simpatije. Hasana. Ponekad. Ova potajna babina razmišljanja Udba je denuncirala pred samu Đozinu smrt. Neke sam prijatelje sa Filozofskog fakulteta. Tad je odobravao moje foliranje sa slikom imama Homeinija. al' dugo je pričao kako je Gadafi sa Džemom Bijedićem došao u Gornji Vakuf.« Za Gadarija je još imao razumijevanja da je mlad. Zilhada. Rifata i Ahmeta. niti mi je posebno sugerirao stavove o pitanju Iranske revolucije. Navodno je Tito odmah naredio da se pusti i tako je. tako da je i Džemo vrlo loš organizator i aktivist. Mislio sam da će i babo dobiti novog autoriteta. jedne večeri. nikad nisam volio. intelektualac. kao i njegovim djelovanjem na mase. Mislim daje on izvršio presudan utjecaj na Džemu. koji je sa njim bio skupa u klupi na El-Azharu u Kairu. Volio je dugu kosu. Kad se Tito raspitao za Dozu. Radio je kao vanredni profesor u Medresi i mnogo se angažirao u predavanjima u Tabačkom mesdžidu. a takav je i ostao. Izvanredno obrazovan čovjek. Slušao sam Šabana Šaulića. naprimjer. kupio bih im grožđa. koga voli i ne voli. A ja sam „zagrizao“ toliko da mi nije bilo dosta zalijepiti Homeinijevu sliku na vitrinu. ni zemlje ni naroda. Mehmedalija je bio. Jedanput mi je ispričao da se viđa sa jednim Irancem. Loš organizator i loš aktivist. Bile su mi stereotipne i preglasne. a Džemo je stajao na vratima. Dedo sa turbanom na glavi i crnom sjenom koja mu je padala sa ramena do tala. a la Streljnikov. Doimalo se da im je oduzeo dah. da ne dišu. Nisam shvatao koga obara sa vlasti. Čak nisam uživao ni u Safetovim pjesmama. Postoji još jedna poruka iz ove anegdote: šta je falilo da Dozo bude predsjednik kao i Naser. dok smo sjedili u dnevnoj sobi i gledali Dnevnik. A šta će hudi Arafat. mahala rukama. A gdje je tu Džemal? On se oženio. babo je sumnjičavo klimao glavom. pozdravljao tako što bih im „podviknuo“ selam i otvorio poklopac da vide sliku Homeinija. pojavio se imam Homeini. U pubertetu je sanjao o fudbalskoj karijeri. Nakon njegovog jednog lagahnog polukružnog pokreta desne ruke milionska masa se utišala. Do poznanstva sa njim Džemo je bio bohem. koja se graničila sa drskošću. Negdje su sjedili skupa i razgovarali o Iranskoj revoluciji. skupa su bili u klupi. «E-e-e. vrištala. Muslimanski krugovi su pričali verziju da je prilikom prve posjete Nasera Beogradu ovaj odmah upitao za Husejna Dozu. Imao sam jednu „foru“ sa tom slikom. Izvadio je Dozu iz zatvora. Ženidbom se totalno udaljio od mene. Smetala mi je njegova prepotentnost. Dozo pušten. stao je pred milionsku masu koja je kliktala. zahvaljujući svom studentskom kolegi. Zvao se Doktor Turabi. nema šta. iako nisam bio upućen šta on hoće. Mnogo.

marta 1983. Srce mi je obuzela hladna zebnja. kasnije Danas. Nas dvoje smo sjedili za stolom pod šljivom kad je mali Hasib. Nisam im kazao da mu Džemo nosi pakete u zatvor. Start. Usprkos filmovima u kojima sam vidio ćelije. Ja njemu nisam imao šta tolerirati. Bio je u pravu: svu filozofiju života naučio sam od svog dede. Ona se bila sprijateljila sa Hasinom sestrom Nedžmom. Dok sam putovao kasno noću. Govorio mi je da sam odrastao na dedinom krilu. Možda zbog Mirzete. Najviše su bili ispitivani o Homeiniju. NIN. Slike nije bilo. čuo da je uhapšena grupa „koja je djelovala sa neprijateljskih pozicija“. Bilo je to 23. dotrčao uzvikujući: »Nedžade. «lma samo njega«. traže te kod kuće!» «Ko?Je 1' policija?«. a stražar na prijavnici je uzeo Džemine podatke. Vršili su pretres stana. Sjećam se kad sam kupio prvi broj Danasa. «Kako mu je jadnoj majci?!». Bilo je to 9. al' mi je bilo žao Hase. godine. odgovorio mi je. tolerirao mi je ispade i pogrješke. Čitao sam Politikin zabavnik. U sobi sam zatekao majku. a Aliju Izetbegovića i Omera Behmena sam vidio na ulici. Voljela ga je kao dobrog Džeminog prijatelja. Kad danas čitam stenogram sa sjednice. Postoje stariji. gdje mi je babo radio kao imam. godine. Babo je uradio posao istog trenutka kad je. vidim da su moje „simpatije bile panislamističke“. jer je bio sto puta odgovornija osoba od mene. odhukivala je. Zgulio sam Homeinijevu sliku sa torbe. neprimijetno sam ušao u sobu da bih zgulio Homeinijevu sliku sa vitrine. Ma koliko bile bezazlene. Čim sam došao kući. Za ostale nikad nisam ni čuo.Džemo me je odlično poznavao. profesori medrese i studenti privođeni u policiju. I ona je bila kud. moja mašta. jednog policajca u uniformi i dvojicu mlađih ljudi. Policija te traži«. putem televizije. htio sam se našaliti sa uspaničenim dječakom. Sarajevski Svijet. što je trebalo značiti da ja Homeinija volim kao dedu. on leži negdje na betonu sklupčan i pretučen. Džemo je još bio na slobodi. Imao je i šta. Od uhapšenih sam znao Hasana Čengića i Meliku Salihbegović. Tih dana sam otišao roditeljima u Biljane kod Ključa. starog komšiju Latifa. Ujutro za kahvom majka me je upitala za Hasana. Nikad nisam čitao Oslobođenje. gledao sam mjesečinu i tugovao za Hasom. Nisam znao kako izgleda zatvor. Nisam se puno sekirao zbog hapšenja desetak ljudi. simpatije za imama Homeinija bile su raspravljane na sjednicama CKKP BiH. potaknuta tugom za Hasanom. možda Varunek. iako mu je sama spremala paket. Paket je bio vraćen. Sedmi maj Nekako sam oduljio kod kuće. To su bili agenti Udbe. Nekoliko je puta nosio Hasi paket u zatvor. a ne kao lidera jedne vrlo značajne revolucije na koncu dvadesetog stoljeća. Kako je počelo Bilo je dovoljno da se uspaničim kad sam u čaršiji čuo da su neki imami. iz Banje Luke. Zamišljao sam da. «Jeste. Oslobođenje sam kupio kad sam čuo da su objavljena imena grupe uhapšenih muslimana. aprila 1983. a moje zanimanje za Iransku revoluciju nije sezalo dalje od simpatične brade i turbana imama Homeinija. uvijek se prema meni odnosio zaštitnički. . formirala mi je betonske hladne ćelije. Krenuo sam kući. dok se ja vozim. dječak iz komšiluka. Supruga ga je korila da to ne čini. koji su se predstavili kao Muharem Zjajo i Željko(?).

rekla je. smogao sam hrabrosti svađati se: «Kako mogu da ne kažu familiji šta se desilo sa čovjekom koji je otišao u SUP!« Bez obzira na to. imam imidž čovjeka „vesele naravi“. Dok klanjam džumu. pa sam još mnogo puta sjedio i gledao u kupolu zatvora. oni su dubili na glavi – Tito na šeširu. Uhvatio se za lijevo rame koje ga nikad nije prestalo boljeti – umro je od infarkta. Odmah sam otišao u zgradu kod Ljubljanske banke. Vraćaju me u SUP.. Bila je to uramljena mala slika bračnog para Broz. a Jovanka na punđi. ali iza mog osmijeha ostaje duboko more tuge i boli koje se slijevalo u moju dušu od Džeminog hapšenja do smrti roditelja. »Ljudi. Sedmi maj! Svi koje sam volio te noći su bolno plakali. To je bila noć bola u mom životu. . I danas se smijem. Zavirivali pod krevete. „Dok klanjam džumu“. Babo se zabrinuo i othuknuo iz dna duše. I pored straha koji sam osjećao ulazeći u zatvor i SUP. Zapravo. Majka je zaplakala i nikad nije preboljela. Tako je počelo. razglednice. Računao sam daje Hasan uhapšen 24. čim je babo došao iz Jajca. zgradu današnjeg Federalnog MUP-a. moje ime biti pod žigom. Ja nisam plakao. odgovorio je. U akšam sam krenuo u stan na Alifakovac. Dok su izmicali vitrinu sa knjigama. koji se više nikad nije vratio na moje lice. popisali su i odnijeli. ali sam od te noći izgubio osmijeh. «Danas je ponedjeljak. Sa vrha Alifakovca se vidi kupola Centralnog zatvora. Na portirnici sam pitao za brata. vjerovatno.. niko mi nije rekao gdje mi se brat nalazi. Pali su naglavačke. Njegovi prijatelji su pričali kako se u haremu Hadžijske džamije opraštao sa njima.. misleći na Džemu. preturali knjige. Niko ne zna. Nikad je više nisam vidio bez bola u očima. Pitao sam Timu da li su joj udbaši koji su joj pretresali stan rekli gdje se nalazi Džemo. Udbi nije bilo dosta samo mučiti uhapšenog „državnog neprijatelja“ već se mazohistički trudila „uništiti ognjište“. i dok su agenti gledali u nju. Jedan policajac me je upitao – kad je pozvan u SUP. posebno roditelji. dakle prije više od mjesec dana. i da Džemu. nešto je ispalo i udarilo o pod. Na rastanku su me upozorili da se ne odvajam od kuće i da isto prenesem babi. Džeminoj supruzi. mislio sam da će komunisti vječno vladati. To će mi postati navika. Iste noći otišao sam u Sarajevo. izdvajali Džemine slike. Važnost izricanja ovakve tvrdnje leži u tome što smatram da ništa manje nisu patile familije. Mirzeta je plakala. marta. Rekao sam joj da mi je Džemo uhapšen i da će od sada zauvijek. kako je moj babo to nazivao.Rovili su po vitrinama. Rahmetullahi alejhim. To im je bilo cilj i sa Džeminim hapšenjem. ispituju kao njegovog svjedoka. koji se tog dana nalazio na nekoj sjednici imama u Jajcu. Tražim da mi se kaže gdje mi je brat. ali to je istina. Ono što su izdvojili. u dimnjak. rekao sam. i tespiha u rukama –umrla je od infarkta. Ustručavao sam se izgovarati ovakve tvrdnje zbog Džeme. Muharem ju je uzeo i stavio na vitrinu. Sačekao je džumu i onda otišao sam. nevino hapšenih političkih zatvorenika u doba komunizma. «U petak«.. Onda trebate u Centralni zatvor. Po nišanima na seoskom greblju u Pridvorcima može se pročitati da su Sakib i Džemila Latić živjeli (samo!) 60 godina. otišao sam Timi. Tad su prestali rovariti.« Odem u CZ. Sjeo sam na klupu i zurio u nju. Tito mi je valj'o». A do tada sam se bio oprostio sa Mirzetom. teke. «Tamo gdje su i mene vodili». Čim sam stigao u Sarajevo. govoreći im „da su ga Oni (!) pozvali“. čeznući da saznam kako mu je unutra. Kroz plač mi je ispričala da je bio na nastavi u Medresi kad su ga iz SUP-a pozvali telefonom da dođe u SUP. da se ne bi on direktno osjetio krivim. kasete. uzviknem u raspravama o Titi. tražili su oružje.

pa i danas ga sretnem na kahvi. Hajd1 mu znadi je li baš isteklo tih jadnih petnaest minuta. primijetio sam djevojku koja seta ispred vrata. Hadžikarić mi je dozvolio posjetu na jedan sahat. pa pošto je vidio da Vlado neće da se svađa. ne smije ni druge teretiti!». tješila ju je. Tima i ja smo je držali pod ruku. vjernik. Ovog hladnokrvnog čovjeka sretat ću dugo u vrijeme posjeta. Ali.Čuvaj obraz.. Ne sikiraj se. Ja sam šutio. primijetio Vladu kako stoji iza mojih leđa. druže! Nije moje dijete protiv ove države. i zatvor je za ljude«. sine! Tragajući za Džemalom. iako je ovaj bio mnogo korpulentniji od njega. zakasniti. Prkosila je policajcu i savladala plač. «Babo.». Babo zna kako te je odgojio. Pronašao kancelariju sudije Hadžikarića.« Mene je pitao za roditelje. Nekoliko puta Timi je ponovio da se čuva. Bože. jauknula je i pala na asfalt. slušajte Vi. Ja sam sklupčan ridao. Ipak je pribrana ušla kod Džemala. Sigurno bi u drukčijim prilikama skočio na Vladu. «Znam. Obrisanih suza došao sam pred Džemu. hudnjak. Jauknuo sam i uhvatio se za rešetke. saznao sam da su familije drugih uhapšenih upućene na istražnog sudiju Abdulaha Hadžikarića. «Prekinut ću posjetu ako tako nastavite. Ona nije plakala. «Ma. Otišao sam u Sud. nastavio istim tonom prema Džemi: «A tebi kažem. a. «Aj. Znam ga. Prihvatili su nam paket na ulazu. Ona je zaridala nasred ulice. Vlado se nakašljao. babo je zapalio cigaretu. Bilesi sam i jutros. podviknuo je babo. Sad smo u prizemlju. Tad sam joj pokazao rukom zgradu zatvora. Tješila je mene i upozoravala da mu nešto ne otkrijem o njenom plaču. Više nikad nisam sa njom hodio a da je nisam držao pod ruku. To je krajiška gordost. komentirao je babo sukob sa Vladom. neko me zovnu. Uspio sam preko Mirzete. Tima me je tješila. tokom suđenja. pas mu majku. Opet moljakanje kod Hadžikarića za babinu posjetu. Jedna žena je povikala sa prozora «Je 1' to umire?« Donijela joj je vode i kocku šećera. navodno. Samo što smo izišli iz zatvora. nek' sam mu skresao.. Čekajući pred kancelarijom. Čak se smijala u . koja je studirala u Banjoj Luci.» Vlado je pogledao na sahat i prekinuo posjetu. «E. Na izlazu. Glumio je opuštenost. počeo je Džemo svoju ispriku babi. sad se sjetih da smo je Mirzeta i ja tako odveli do bolničke sobe iz koje nikad više nije iskoračila. sine – bolje živjeti sahat čista obraza nego dug život crna obraza. ugledao sam Džemu kojeg je vodio policajac ispred nas kroz dugi hodnik. Uveli su nas u kancelariju. a nas su odveli nekud na sprat prema dugom hodniku. Rešetke! Rešetke! Svuda su bile rešetke.» Ovdje gaje Vlado direktno prekinuo. «Ide sinu u zatvor«.« Džemo je bio osokoljen babinom podrškom te nastavio: «Nisam htio potpisati laži na druge. Kasnio mu je autobus. tad smo je pridržavali. I policajac me je počeo tješiti: «Čut će te Džemo. objasnila je Tima. lspinjući se uza stepenice. Išli smo u posjetu Džemi. Ujed za džigericu I danas kad prođem ulicom ispred „Sarajke“ ka CZ-u. «Čuvaj se kad prelaziš raskrsnicu. hlačama i jednom mom starom smeđem džemperu.. «Hajde. Bio je to babo. sine. upravnik Centralnog zatvora. Ništa nisam kriv. Nije bila tako stara i bolesna. vala. poručiti babi da dođe u posjetu. moj Džemale!!!».» Mora da je bio musliman. sestra Džulina i Edhemova. čak se i smijao. Preznojavala se i mi smo joj brisali znoj.. moja.». Bila je to Nerma Bičakčić. Dobijamo 15 minuta. Pored Džeme je sjedio čovjek „u civilu“ i žvakao žvaku.. dok sam sa Hadžibom pio jutarnju kahvu. mog hapšenja. sjetim se rahmetli majke. U zatvor smo ušli samo Tima i ja. On će. samo mi je stalo do toga da me ti ne kriviš.« Džemo se bio zacrvenio. Bio je u papučama.. Bio je to Vlado.

Pozvao me je da mi saopći da nađem advokata. Jedva sam našao Žaru. Rajka Danilovića. znali da živimo u opasnom društvu. Njegova plaća je bila pola miliona dinara.» Nikad do tada nisam primijetio da moj dedo. al' sam. Ibrahim je radio kao prevodilac arapskog jezika u Iraku i imao je dobru plaću. kad smo došli kud. On je uzvraćao. stavila jastuk na glavu i nije izlazila osim kad je išla u kupatilo da promijeni abdest. Imao sam novac za put u Beograd. koliko su znali njihovu bezdušnost? 0 svemu tome su šutjeli pred djecom. Neki su tvrdili daje trebao biti obješen. Saznao sam daje muftija došao u Medresu. jer ga je jako volio. Ipak sam odlučio otići. Ni pozdravili se nismo. mislim na BBC-u. Beogradska škola se smatra najjačom. dakle Džemaludin. nepismeni i bogati seljak. advokata iz Beograda. Ibrahim je otišao u banku i pružio mi tuce novčanica. I reklo bi se da je posjeta dobro prošla. majka je otišla u spavaću sobu. vidio sam da su. Otišao sam u zatvor. tad sam ga zvao Kerber. zamolio me je. Kasnije mi je pričao kako bi se radovao i odbolovao posjete.» Otišao sam kući i telefonirao beogradskom muftiji Hamdiji Jusufspahiću. Sa telefonske govornice pozvao sam . Sreo sam ga na izlazu. a za džigericu ujedaju kad niko ne vidi. On mu je na ime Džemal dodao din. Nikad nisam bio u Beogradu. Prema strahu roditelja za Džemalov život. Moj dedo je na vijest o Džemalovom zatvaranju samo jauknuo: «Takvi su oni. jer znanje o komunističkim zlodjelima bilo je najopasnije znanje. a i svakako gledaj da ga brani Srbin». raspitati se za advokate i za cijenu njihovih usluga. daje to najpoznatiji beogradski advokat. «Dolazim za nekoliko dana u Sarajevo i vidjet ćemo se». Poslije namaza prišao mi je Ibrahim Ahmetagić. Jednom mi je Hadžikarić rekao da mogu istog dana vidjeti Džemu. Ali. Neko mi je rekao. Zato smo svakog utorka moljakali još koji sahat za posjetu. Ovaj se nećkao. Ispričao mi je daje gledao jednu emisiju. Koliko su znali za komunističke torture nad narodom. Traži advokata! Pošto se to cijelo ljeto smatralo da su pod istragom. sve posjete je odobravao istražni sudija Abdulah Hadžikarić. dok se vratim». nekadašnjeg Džemalovog razrednika. Nisam ga dugo čekao. Iz milja. Neće tražiti više od jednog miliona dinara». «Srbi to i dne. Predložio mi je Žaru Bulića. a nije imao rođene djece. o njemu kao advokatu koji je osuđen na godinu robije zbog toga što se identificirao sa svojim klijentom. Tako je Džemo tražio. ipak. zavukao je ruku u unutarnji džep sakoa i na nonšalantan način mi tutnuo nešto u ruku. Kanio sam se otići do babe. al1 nisam imao za kaparu advokatu. Mislim da je bilo tri do četiri miliona dinara. Strah i šutnja o komunističkim zločinima jedan je od velikih fenomena komunističkog vladanja. Njegov babo je imam i njih peterica braće završili su Medresu. a ja nisam navaljivao. nek' imaš za advokata«. sretnem profesora Kasima Hadžića. »Sačekaj me ovdje. 0 putovanju sam razmišljao dok sam klanjao ikindiju u Begovoj džamiji. Bio je 12 godina na robiji pod optužbom da je zagovarao autonomiju Sandžaka. Bila je to vizitkarta dr. Hadžićje bio Sandžaklija iz Priboja. savjetovao me je profesor. mislim Fikret Karčić. Rekao sam da želim da mi preporuči advokata. Tako će se odvijati drama između nas slijedeće tri godine. «Nema više advokata iz mog vremena. Jednom mi je priznala da je svaku noć očekivala smrt i da zbog toga uopće ne koristi proteze. rekao mi je Džemo. Pitao me je za Džemala i rekao sam mu da tražim advokata. «Evo. rekao je. Danilovića i sa imenom Srde Popovića. mrzi komuniste. Džemal je sličio majci. U Beograd sam otišao sa vizitkartom dr.razgovoru sa njim. Kad me je vidio. i doveo Džemu. gdje me je čekao Vlado. Lijepo sa tobom pred narodom. Idući od Žare. «Već sam razgovarao sa njim.

Svaka sekunda mog života bila je okupirana tugom za Džemom i mržnjom prema policiji. pitao me je da li znam neke od njih. «Nisam ga to pitao». rekao sam mu. ukupni troškovi bi mogli izaći do 30 miliona dinara. čoveče. Kondicioni sudija Nikad cijeli juli nisam proveo u Sarajevu. odgovorio je: »Duplo skuplje nego sarajevski advokati. rekao sam. pitao sam. «Odmah sam im napravio zvrčku. «Da potpišem punomoć«. Onda sam okretao telefonski broj kancelarije Danilovića. Tek u popodnevnim satima neko mi je digao slušalicu i objasnio gdje se nalazi kancelarija. što znači da povjerljive stvari nisu govorili. ukoliko bi nas čuli. izbija iz asfalta. da skupa proanaliziraju optužnicu. vidno raspoložen. Nikom nisam govorio kolika je cijena advokata. «To je muzika za moje uši». koja je za mene bila nepodnošljiva. Na moj upit koliko će to koštati. već pisali. osjećao sam zadovoljstvo da sam kao pravi muškarčina potpisao „tako velik' posao“. Ni babo nije znao. «A kako je tek Džemi u ćeliji?«. bogati!». «Emotivno je utučen. On nije svestan kakva mu je uloga namenjena«. Znao sam ih većinu. svaki psihotest kojem bih bio podvrgnut tih dana pokazao bi da sam bio „neuračunljiva osoba“.prvo Popovića. Fascinirao me je svojom elokvencijom. Možda me je ohrabrio Ibrahim da ću skupiti novac za advokate i nisam se kajao što sam za toliki novac pogodio advokata. rekao sam mu dok sam listao optužnicu. Bio je čuo za hapšenje u Sarajevu. pesnik. dete. Dok sam se vozio „Bosna ekspresom“. Poslije ručka Rajko je otišao Džemi u zatvor. bilo sobi ili kupeu. Prema tome. osim onim u koje imaš poverenje. Sudija je kipteo od besa zbog mojih beogradskih štosova.» Smijao se grohotom i. «Ne približavaj se svedocima. Vidio sam papirić ispisan suhom olovkom. Rajko?». rekao je: «Ma. Ja sam se usprotivio i rekao da familija ima pravo znati optužnicu. podviknuo je Rajko kad me je vidio pri izlasku iz CZ-a. Ja nisam znao reći ko je glavni. To je šest godina rada moga babe! Ipak sam pristao. slagao . Nažalost. Kad sam stigao do spiska svjedoka.» Psovao sam im majku komunističku. U to vrijeme kosio bih travu po Košarama skupa sa Džemalom. naručio je ručak. Termin preuzimanja optužnice javio sam Rajku. jer ću ja imati troškove prevoza i noćenja. Kad je došao. «A kaparu ću Vam dati kad dođete u Sarajevo«. Pristao je da brani Džemala.« «Jesu li ga tukli. ali ja ga neću ispoštovati. Malo poslije. takvo suđenje će trajati mjesec dana. misleći na zatvor. ako Bog da.» Ovo upozorenje je bilo značajno za mene. Ne znam ko mi je rekao da su sarajevski advokati dobili poziv od sudije Rizaha Hadžića da dođu preuzeti optužnicu. nesvjesno bih udario šakom o zid ili sto i uzviknuo: »Osvetit ću se. Tako je slobodno govorio da sam se uplašio. Sudija je od nas zahtevao da optužnicu ne pokazujemo rodbini.« Nikad nisam sanjao o tolikom novcu. Sa Aerodroma smo se odvezli do Suda. mislio sam. odmah mi je optužnicu stavio na sto. Čekao sam ga u „Amerikancu“ da donese optužnicu. Sekretarica mi je rekla da je u Americi. I on je došao avionom. Danilović je bio pedesetogodišnjak vrlo otmjena izgleda. «Pa. A. Moramo ga okuražiti. «Možda Čengić?». U osami. Moramo ga pripremiti za suđenje. valjda da bi otklonio moju zabrinutost. Zato sam mislio da vrućina. Shvatio je daje Džemo „zadnja rupa na svirali“ po optužnici i pokazivao interes da brani glavnog. da nas ne uhapse na licu mjesta.

Kako su mi rekli neki prijatelji. «Ne sikiraj se. . U rukama je morao držati novine Nova Hrvatska. Familije na okupu Kako su počele posjete istim danima. šta ćeš ga drugo pitat'?!«.» Kako sam u danu bio utučen. Rajko i ja smo stvarno postali dobri prijatelji.» Još mu je preostalo da mi kaže koje tužiteljica. takve sudije bira policija za svoje zadatke. Znaš kako su ga zvali studenti? Balvan. jer je policija kivna na njega. E. tako sam na kraju večeri bio očaran Rajkovom slobodoumnošću. je 1' tako? Veruj mi da sam i ja ubeđen u to. pa tek onda njega. bojim se da ćemo ga teško iščupati. Hvalio sam ga kao „da me je sam Bog poslao k njemu“. je I1 da?!». ali dovoljno obrazovan da artikulira ozbiljnije naučne i političke ideje kakve su iznesene u Izetbegovićevoj knjizi. »Izgleda da prvo tebe trebam pripremiti za njegovo suđenje. Ovde je sve gotovo. On samo mora biti kondiciono spreman da se nosi mesec dana sa nama advokatima. što sam i pitao. Moraš znati da nema zakona bez palice.« Rajko rijetko konzumira alkohol. mislio sam u sebi. »Raspitao sam se kod jednog svog prijatelja advokata za sudiju (Rizaha Hadžića). familije optuženih su se susretale u holu zatvora na šalteru za predaju paketa. al' tako vidim situaciju. Tako je on vidio svog advokata na dan uručenja optužnice. «Ti veruješ da je tvoj brat nevin.me je. ova mlada Hercegovka bila je primećena još kao studentica. «Pa. neki rođaci će biti svjedoci optužbe. tako da smo dugo sjedili u Morića hanu i jeli odličan roštilj.« Još nešto je teoretizirao o balkanskoj emotivnosti. Al' male vajde će ti biti od mene. «ProceniIi su da je Džemo mek dečak. možeš učiniti?«. Nakon ovog procesa treba da ide u sam državni vrh. Verovatno je obrazovaniji od drugih. Njeno portretiranje je ostavio za kraj. pesnik. uz dobar roštilj. Izetbegoviću je stan premetalo jedanaest udbaša. «Ti očekuješ da ja oslobodim tvoga brata. Mnogi od njih su bili saslušavani i hapšeni. koja mu je bila na studijama u Americi i kako joj šalje novac da bi tamo nastavila karijeru. Bio je glup kao balvan. Od njih saznajem pojedinosti o strašnim hajkama i hapšenjima. i po lepoti i po pameti. što su mu „ovi majmuni uskratili“. a presude već gotove?! «Džemo je čudan dečak. On im je jedan veliki neuspeh. Tvrdio je da su Džemu priveli da bi preko njega uspjeli imati kvalitetna svjedoka Izetbegoviću. Tako je stekla dobru zaleđinu uticajnih političara. Tepao mi je: «Lepi moj. Pred odlazak u voz rastali smo se kao stari prijatelji koji su se jedan drugom dugo ispovijedali. Ništa mi to o pravima nije išlo u glavu.» Onda je počeo pričati o svojoj kćerki. Ja sam ušutio vidno razočaran rezultatom advokatove posjete Džemi. započeo je svoje kratko objašnjenje.« Šta sam mogao tad misliti o njemu? Primiti toliki novac za odbranu. bit će dobro. upitao sam ga prijateljski. Sve se to oko njega čudno desilo. Mislili su da će to dečačko lice svisnuti od straha i lako pristati na saradnju. On će vozom putovati za Beograd. Tad saznajem da je Džemo imao pravo imati advokata tokom istrage. Njega su prikačili optužnici». odnosno njegovoj inkriminiranoj knjizi Islamska deklaracija. pio je i mislim da je zbog alkohola razvezao jezik. Te noći. Koliko god mu je neubedljiva pozicija na optužnici. On me je zagrlio kao dijete. koji je skupa sa njim bio na fakultetu. Udbaši su mu poturili emigrantsku hrvatsku štampu u biblioteku i slikali ga sa njom. Rajko. Njima su kazne već određene i oni su već osuđeni. Znam mnoge glupe studente' koji su postali dobre sudije. Razumeš?« Nisam ga razumio i nisam mu ništa odgovorio. Ja mogu samo da se borim za zapisnik kako bismo imali što bolje šanse na Vrhovnom sudu. zatim na Saveznom itd. «Pa šta ti tu. Klimao sam mu glavom potvrdno. Ti si muškarčina. Al' su očito naišli na tvrd orah. Izgleda surovo maštovito da bi bilo istinito. nastavio je elaborirati Džeminu poziciju. Neće nam biti lako. «Radi se o veoma lepoj i zgodnoj ženi.

Odvukoše ga ka jednom kraju hola. proderao se Meho. Od tada se meni otkriva potpuno novi svijet i nova historija muslimana. Čujem neki prasak. starine. Probuđen sam iz sna bezbrižne mladosti i sve više propadao ka čeljustima nemani. Mislio sam da me vodi u svoj zatvor. Familijama optuženih date su specijalne propusnice koje je na ulazu u sudnicu pregledao korpulentni policajac Ratko. Nisu se smjeli viđati. «Znaš mi roditelje. Neće moći preboljeti ako i mene odvedeš u zatvor». Oči u oči sa udbaškom nemani. . Bio je to Meho Hadžimešić. bio bih uhvaćen. spoznaje o dramama i tragedijama muslimanskih familija trajno će opredijeliti moje mišljenje o državi i društvu u kojem sam odrastao. upozoravao me je očinski. Boljela me je uvrnuta ruka. Tako su oni džuture prošli kroz istragu. Izgleda da je familija Kasumagića bila po broju najviše obuhvaćena istragom. On je hladnokrvno žvakao žvaku. ka advokatskoj komori. Da. odakle je Ismetova supruga Azijada. mislim da sam cvokotao zubima. Meho. To je bio popodnevni nastavak suđenja. moje iskustvo. i mogla je iz sna probuditi samo tako jeziva spoznaja o nemani. Nurija se opirao policiji i glasno gunđao da ne da svoje muslimane. Takvu sam spoznaju jezivo preživljavao. Odakle se tu bio stvorio Vlado?! Strašni Kerber! Iznikao je iza stuba. Nuriju su ljudi poznavali kao ludu. «Nemoj. Rušidu Prgudi su odnijeli novac. Vrebali su me. Prepoznao sam brku. iza stubova u holu pojavi se nekoliko ljudi u civilu. Evo dana kad sam došao u carstvo udbaške nemani.Alija je protestirao. Molio sam Vladu da me pusti. sin Murata. Kerber je rekao da ga slijedim. Familija Serdarević. dok smo izišli na ulicu. majke ti!». Tako su samo još zaustavili Nuriju Milica. Mujkijeva djeca ostala bez igdje ičega. Deseci su ih mladost proveli po komunističkim kazamatima. Vidio sam sebe kao mjesečara koji je uspavan hodio po mirnoj površini nekakvog jezera na čijem dnu živi i koti se neman najstrašnije sorte. Samo je hudi Nurija protestirao zbog njihova hapšenja!) Svi posjetioci su ušli i vrata sudnice se zatvoriše. Prvog su zgrabili Nuriju. Edhemu Bičakčiću vrijedne suvenire. drugog Džeminog advokata. «Sad ćeš vidjet' svoga Boga!!!» Teglio me iza stuba. Od svoje trgovine pravio je džamiju u svom selu kod Rogatice. Bože me oprosti. bilo me je strah! Moji dani i noći bili su jezoviti. (Smatram daje to bio jedini javni protest protiv ovog procesa u Sarajevu. Ratko me je zaustavio. Na holu među velikim stubovima ostali smo Nurija i ja. zavapio sam od straha. neku unikatnu lovačku pušku. niti zvati telefonima. niko nije primijetio da sam uhapšen i da sam pod pratnjom. Čujem psihičke drame nekih ljudi. čujem od Time kako su se udbaši pred njom igrali pištoljima i govorili joj da ne pokuša skočiti kroz prozor dok su je saslušavali u SDB-u. bila je to tamna strana. ponavljao sam. Suđenje je počelo 18 jula. kao da su bili markirani. Na umu su mi bili savjeti Orhana Nevzatija. starog sekretara Medrese. Mislim da je iza svakog stuba bio maskiran po jedan agent. «Dobit ćeš par palica po bubrezima i gotov si za čitav život». Tek. da se pazim jer me mogu izlemati negdje iza ćoška. Drhtao sam. Procjenjujemo da je gotovo 500 ljudi saslušavano u SUP-u. bila je brojna u organizaciji Mladih Muslimana. Muslimanskom Sarajevu! Nek' se zna. Mene. On se iznenadio što sam ga prepoznao. Da sam pokušao pobjeći. Edhema su uhapsili u vozu dok je putovao u Zagreb. mucao sam dok sam išao pored njega. koji je čitav život prodavao tespihe i hamajlije ispred Begove džamije. Naravno. uspavanog mjesečara. Kasnije ću reći zašto je ovo bila osmišljena podvala KOS-a. Svakim danom saznajem sve više informacija o opsegu racija. Znam da sam počeo ispuštati vjetrove od straha. gdje je bio upisao postdiplomski studij. «Nisam ništa skrivio«. «Vodi ga Rusmiru». čujem za tuču i zastrašivanja. Nurija urliče i viče: »Marš! Marš! Pustite me!» U tom trenutku me uhvati jedan brkat čovjek pod ruku. Držali su pristojno odstojanje tako da. Najedanput. rekavši da sačekam malo u holu. Za nama su krenula još dvojica. Hasana su uhapsili u Stocu.

mučila me nesanica i glad. iskupljali smo se u holu Suda u Sarajevu. molbama i istupima. već u SUP. To su bile propusnice za ulaz u sudnicu. Hasanova desna ruka. tako da će povremeno suđenje biti prava dobra pozorišna predstava puna neizvjesnosti za sve strane. Al' zato će taj moj specijalni zadatak unijeti u sudnicu najviše živosti. jula. smješkao se. Zagreba i Sarajeva. Među njima je bilo Srba. pitao je. a u bolnicu nisam išao. Kako se primicao zakazani dan suđenja. proderao se. Pušio sam mnogo. Čovjek čičkave frizure slušao je muziku sa nekom ženskom u svojoj kancelariji. uz suradnju sa mnom. Putem direktnih ili indirektnih kontakata. iz Tabačkog mesdžida. «Da te više nisam vidio blizu Suda. «Jasno». Tad me je raspalio dlanom u čelo tako da sam sjeo na guzicu u fotelju koja je bila iza mene. Nekoliko studenata Islamskog fakulteta demonstrativno je pokušavalo doći do propusnica. Vršili smo i neke druge pripreme. Malo je bilo nepoznatih lica. «Ništa». a odbrana i optuženi su nagađali ko bi mogao promijeniti iskaz. ali nisu bili mnogobrojni. predsjednika Suda. Jasno!». U svojim predstavkama. Na muci. kad smo se žalili da „mnogobrojna publika koja je željela pratiti suđenje nije mogla dobiti propusnice“. Neke ugledne Sarajlije pokušavale su doći do političara. Tek smo svoje uhapšene žalili zbog nesnošljivih vrućina u zatvoru. Familije su bile odjevene kao da su došli na svadbu. Dok bih sjedio. Početak suđenja „Mi. «Marš kući!» Od tada me je počeo boljeti stomak. Naivno smo vjerovali u Sud i pravdu. odgovorio sam nujno. Neki nisu mogli dobiti propusnice. Bošnjaka i jedan Albanac. Jkrvario sam. bit će kasnije česta fraza u našim obraćanjima. drmuckao sam nogama. Svi smo u rukama držali papirić ovjeren potpisom Sime Kurajice. Dobro smo se pripremili. naprimjer Ahmed Fetić. Kuknjava i suze koje smo ispoljavali nakon hapšenja prestali su tokom ljeta. «Da vidim i tu ptičicu*.Nisam odveden u zatvor. Pomagali smo se i podržavali. On je pobjegao u Sandžak i nije se pojavio na Sudu. Moj mentalni sklop bio je slabašan za ovako surovu stvarnost. a ja sam kontaktirao ljude u Islamskoj zajednici i posebno sam radio na „pripremanju“ svjedoka. 18. Mom i Mujkijevom babi policajac Ratko strogo je naredio da skinu . Ova fraza je bila mnogo više životna nego se to doima iz predstavki. [Uskoro će mi puknuti čir na dvanaestopalačnom crijevu. Hrvata. ja sam kao čunak tkao između njih. frajeru. On mi priđe. Idealna atmosfera za kladionicu. Kao da smo namjerno prkosili udbašima svojim živahnim razgovorima. Mislim da nismo improvizirali optimizam. boli i solidarnosti nastala je jedna nova familija od trinaest paćeničkih porodica. mogao je dobiti osamdeset posto opklada. Ušli smo u glavnu sudnicu i posjedali na drvene klupe koje su bile poredane u desetak redova. stoje bilo kažnjivo i što će mi se obiti o glavu. Vlado me je predao Rusmiru Hadžiosmanoviću. Znao sam i ko se neće pojaviti na Sudu. Za toliko svjedoka sam znao kako će svjedočiti. familije optuženih“. Izgledali su kao mladi zaneseni revolucionari. Pokupovali smo ugledne advokate iz Beograda. Ona nas je ostavila same. Bolio me je zatiljak zbog malokrvnosti. « Šta si skrivio?«. Tog jutra. odgovorio sam. Tužiteljica. nismo govorili istinu. često sam povraćao. Da se neko kladio. kod nas je porastao optimizam. Skoro svakodnevno smo se viđali. grickao zanoktice – postao sam nervno rastrojena osoba. sudija i policija strepili su nad svakim svjedokom.

S pravom je smatrao da on neće biti objektivan. Rajko Danilovič. kružio je sa kamerom na ramenu na ničijem terenu između sudije. Tražio je izuzeće sudije Rizaha Hadžića. Zatim se opet spetljao oko predstavljanja advokata. Milosav Janjić. iza mojih leđa nastao je košmar. Rizah je sudio Hasanbegoviću. Bio se promijenio. Husein Živalj. Rasim Omanović. Naišao je Haso. Mustafa Spahić. Tad je isti sudija sjedio na istom mjestu. Imao je bradu. pa je zagalamio na nas publiku da se smirimo. Orhan Nevzati. Ispod Titinog portreta sjedio je sudija Rizah Hadžić. kad smo snimali edukativni film „Namaz“. Sudnica je u tom času izgledala ovako: Cijelom sudnicom dominirao je ogromni portret Tita. optuženih i advokata. ispod kojeg je pisala parola: U IME NARODA. Džemo je ušao poslije Melike. i Avdi Ćurovcu. dr. Iza optuženičke klupe bio je kordon unifomirane policije sa pendrecima i pištoljima obješenim o bokove. Milorad Katić. Deset advokata bilo je ranije sjelo za stolove sa lijeve sudijine strane. sa smiješkom na licu. njegovom muteveliji. Ostale koji su za njim išli nisam prepoznao. Izetbegović je odbrusio da ima pravo pozdraviti porodicu. Džemal Latić. porota i tužiteljica. Iza sudijinih leđa diskretno su se pozicionirala tri porotnika. Govorio je usiljeno i srdito. pokazujući provokativno na veliki Titin poster: «Znate da se u prostorijama gde je Titina slika skida kapa. Još samo da je zatražio skidanje Titove slike. Samo troje iz jedne familije moglo je dobiti propusnicu. Ne sjećam se kad i kako su ušli sudija. pisao je peticije zbog ovog sudije. koga brani Nevzati. lsmet Kasumagić. Bili su to Alija Izetbegović. kojeg sam primijetio čim se Izetbegović pojavio u sudnici. advokat Mustafe Spahića.francuzice sa glave. Bila je to tužiteljica Edina Rešidović. Omer Behmen. pomislio bih da mi je čitao misli. tužiteljice. Na stražnja vrata bio je ušao Alija Izetbegović: „Selam alejk!“. Derviš Đurdjević i Đula Bičakčić. pomislio sam. Publika je gledala u potiljak optuženih. Hodio je gordo. Fahrija Karkin. kako sam se već bio prisjetio. Predstavljali su „sveto trojstvo“ naroda BiH. Upečatljivija mi je u sjećanju reakcija bijesa i srdžbe tužiteljice Edine. Dakle. Međutim. Pozdravljao je Timu i babu.» Dok sam razgledao sudnicu. Imala je bujnu kestenjastu frizuru. bio sam jednom u sudnici. Dok sam se prisjećao tog dana. «On i Tito ne napuštaju ovu sudnicu«. Komunistički srp žanje muslimane Sudija se prije oficijelnog početka porječkao sa Izetbegovićem zbog pozdrava. Nenad Jovanović. Okrenuo sam se. Edhem Bičakčić. Naprosto je dreknuo na njega. Opet sam se sjetio suđenja Hasanbegoviću. čini mi se. Salih Behmen. Nikola Sukno. Hakija Topić mi je rekao da je on bio taj kamerman u sudnici i da se snimka početka i kraja suđenja nalazi u arhivi RTVBiH. Sead Hadžisejdović. Taj tihi i smireni čovjek izvanredne lucidnosti pogađa u „sridu“. Melika Salihbegović. Nisam ni primijetio da su mi oči bile pune suza. Mene je primijetio kasnije. Kamerman. u sudnici je bilo još desetak naoružanih udbaša u civilu. imamu iz Goražda. A Mujki. pozdravio nas je ponosno. On mi je dodirom pod očne kapke pokazao na suze. Podijelili su se po ćoškovima sudnice. Obrisao sam ih i spustio glavu u šake. Tad na scenu stupa Orhan Nevzati. Hasan Čengić. Reflektori kamermana nagovijestili su da je sve spremno za početak.Vis-a-vis tužiteljice sjedilo je deset advokata: Nikola Muslim. Tek ove godine. sjetio sam se da sam već jednom bio tu kad se sudilo Muharemu Hasanbegoviću. Ne mogu se precizno prisjetiti pravne zavrzlame po kojoj je okončana ova tačka izuzeća sudije. koja se samo . Sudiji sa desne strane sjedila je dama u modrozelenom kostimu.

« Samo Sabina i ja smo zatvorili notese. Prguda se nikad više neće pojaviti na suđenju. Sudija ga prekida galamom. Osim nekih primjedbi na generalije. raspravljano je i o fizičkoj sposobnosti Rušida Prgude. On se tako dobro nasmijao. uputivši joj kompliment da joj „lepo stoji zelena boja“.. Ismeta i Mujkija. Po ovoj tački došlo je do prekida. «Meni je stalo da se obratim cijeloj poštenoj Jugoslaviji. Mi ćemo svakog dana bivati isključivani kad je raspravljano o inkriminacijama u vezi sa putovanjem „u jednu prijateljsku zemlju“. što je znak da je pravilno razumjela njegov ironični kompliment. a ne samo sudiji Hadžiću. poput žutog i crvenog kartona u fudbalu. nakon čega bi obećavao da će suđenje biti objektivno i fer. Čitanje optužnice Edina Rešidović kao javna tužiteljica je ustala da čita optužnicu. zar ne?!». govorio je Izetbegović. »Optužnica nastupa protiv». Ja želim da građani iz mojih usta čuju i da ocijene da li sam kriv. Navečer u Dnevniku Edina će dugo biti u kadru sa tonskim prilogom. «I ja sam muslimanka. niste vi novinari i nema nikakva bilježenja u sudnici. Nikad se nije digao iz kreveta. Tako je Rajko u prvoj pauzi u hodniku Suda prišao Edini. koji sam držao bilježnicu i olovku u ruci. Umro je nakon godinu dana bolesti. Sjećam se da je sudija galamio na mene. Radilo se o nekom sudijskom pravu. Mi smo ga podržali. To za mene nije bilo toliko bitno koliko sam uživao da se neko tako inteligentno suprotstavio toj (sve)moći. u korist ostanka sudije. a da ne saznaju samo iz Oslobođenja što sam govorio«.pozivala na Zakon. naravno. Intimno sam osjećao da je rat između mene i komunista počeo. a sudija preklinjao Mujkija da usmeno kaže da li on osobno ima povjerenja u njega. Uvijek su pored njega bdjeli agenti. presudio.. «Vi ste publika. Kamerman je uperio kameru u nju. Vi želite ugroziti status Suda!» Vrlo brzo će Hadžić uzvratiti Nevzatiju. Ovdje se moram ispričati čitaocima zbog zaborava. koje sam osobno angažirao da skupa brane Džemu. Uvod u suđenje završio se priznanjem sudije Nevzatiju: «To su niski udarci. uzvratila mu je cinično. Javnost suđenja Ne znam kako je došlo do ponovne prepirke Alije i Rizaha. Prvi okršaj sam dobio. što je učinio i Rajku. a sudija se branio da „aranžman suđenja“ nije u njegovoj nadležnosti. predsjednik Suda.. Ne sjećam se koliko je publika mogla slušati optužnicu. Bio sam ponosan na Nevzatija i Rajka. da bi Simo Kuraica. . Izetbegović je protestirao zbog isključenja javnosti. započela je sa čitanjem i navela generalije 13 optuženih. uzvikujući da ga sudija pusti da govori. To je bila tako bolna situacija da sam vidio žene kako plaču u publici. Radilo se o predinfarktnom stanju. Njegova optužnica je izuzeta. Mislilo se na Iran. Izetbegović je kao dokaz isključenja javnosti naveo i naše propusnice. Zato ću se poslužiti citatom iz optužnice. koja je bila u zelenom kostimu. Rajko i Orhan su to učinili već na startu. dodjeljujući mu sudijske opomene. Važno je bilo „pokazati im zube“..

godine. Deklaracija je bila razrađeni program organizacije Mladih Muslimana. Na put nije otišao Izetbegović zbog Sabinine svadbe.» Zatim je optužnica tretirala druge tekstove koji su tretirali položaj Muslimana u Jugoslaviji.) pa je jedan primjerak dao H. u kojoj su u potpunosti preneseni dijelovi Deklaracije (. Zbog pritiska afere „Poriče“ umro je Husein Dozo. To je bilo blasfemično policijsko publicističko djelo koje je imalo cilj kriminalizaciju islama. Kupusović Muhamedu. koju je optužnica postavila kao platformu djelovanja ove „neprijateljske grupe“. prema optužnici. kojima su istragu vodili Simeon Tumanov i Aca Vasiljević. Kasumagić. Cengiću za predavanja u Tabačkom mesdžidu. Edhem postali članovi grupe. Alija objavio više napisa. Prema optužnici. bila je osnovica platforme za njihovu odbranu.. pisale su arapske novine. naravno. pokazuje dokle su smjerali ići koncentrični krugovi hapšenja muslimana. naravno. Dozo je to nazvao „zabadanjem trna u . tema... Živalj Husi. Ta ambicija Udbe I KOS-a je bitno osujećena izvanrednom. do 1983. lako je Naser umro. i B.. Već je bio osuđen Husejn Smajić. engleski i njemački jezik. a i Dozo. na čitanje većem broju intelektualaca: Đozo Huseinu. Hasan. Kako mi je Rajko rekao da će on i Orhan imati ulogu da okuraže druge advokate te da treba „razvaliti“ Rizahov zapisnik. imam u Zvorniku. Izbor mjesta. kroz iskaze svjedoka date pred policijom. kome je Džemo bio profesor.. Živalj i Čengić. preveli na arapski. kasnije vodeći ljudi KOS-a. pripadniku neprijateljske emigracije u Beču. K. Dozom sačinio zbirku tekstova pod nazivom Problemi islamskog preporoda.. Huso. Prema naknadnim procjenama. Da se prisjetimo: on je na otvorenju džamije kod Bugojna javno napao „Paregon“.. ovo je trebala biti samo prva grupa muslimana izvedenih na optuženičku klupu. u cilju kontrarevoliicionarnog ugrožavanja društvenog uređenja u SFRJ.Prvooptuženi su bili Alija i Omer. One su ukomponirane. a u 1981. Putovanje se desilo 2. Muhameda Čajlakovića. odnosno Islamske vjerske zajednice. Njih dvojica su se... Ž. Bičakčić.. odbranom ove grupe.) pa ovaj tekst Deklaracije u vremenu od 1974. godini zajedno sa H. Mehmedaliji Hadžicu. »početkom 1974. Slijedeće inkriminacije odnosile su se na njihove kontakte sa iranskim ambasadorom u Beču i njihov odlazak u Teheran. U Teheran su putovali Behmen. usaglasili daje istu neophodno osvijetliti tekstovima koji će zainteresirati širi krug lica. a ja da remetim pakirane svjedoke i okuražim familije da vrše pritisak na javnost. stajali Omer i Alija. «Komunistički srp žanje muslimane«. opsjednuti idejom islamskog preporoda i islamizacije muslimana. Oni sve znaju Jedan veliki hendikep imali su progonitelji.. Medresu. radili izdanja na tim jezicimasa predgovorom. džamije i mektebe. i Avde Stupara. knjigu Derviša Sušica. a u namjeri stvaranja grupe istomišljenika na način i ciljeve utvrđene u Deklaraciji istu dali u vremenu od 1976. (. nepredviđenom za Udbu i KOS. turski. Otprilike.vojnika. Ismet. bilo je drugih Nasera u islamskom svijetu koji će prigovarati Jugoslaviji zbog ovog suđenja. stvari su se tako i razvijale. januara 1983. Izetbegović je napisao i objavio nekoliko takvih tekstova pa prvu verziju Islamske deklaracije daje Behmen Omeru i Teufiku Velagiću. Ove inkriminacije optužba je podvela pod član 136 KZ SFRj.) U tom pravcu je I. i. pa su Č. student iz Prusca. u kontekst teza Deklaracije. do 1983. kvalifikacija. pa i karaktera svjedoka vršen je po potrebi sklapanja mozaika po kojem bi se u javnosti stekao dojam da je ova grupa uspjela ući u mnoge muslimanske institucije: Islamski fakultet. muslimana (vjernika) i IVZ-a. prema navodima optužnice. Sve ostale inkriminacije odnosile su se na verbalni delikt i one su podvedene pod član 133 KZ SFRJ. Hapšenjem dvojice. iza kojih su. Salihbegović Meliki i Bičakčić Edhemu. (. Čengić Hasanu i Mahmutčehajić Rusmiru. vremena. a odmah poslije njih osuđen će biti i Kemal Terzić..

Dozo je odrobijao svoju „punu porciju“. u koju je vjerovao i moj babo. Srce mu je puklo.. koji je prošao pored nas bez pozdrava. Kasnije. kao i Alija. Sve mi ih je pokazao Džemo. Nešto su njih dvojica diskutirali oko njegovih poetskih nastupa da bi mu na kraju Dozo doviknuo: «Ma. Hoću reći da su Bošnjaci tadašnjim rasporedom ljudi na optuženičkoj klupi dobili svog prvog lidera nakon ubistva Mehmeda Spahe. Međutim. šetao. vjetar islama je puhnuo i niko ga neće zaustaviti. Ponekad nam je dolazio i na časove. Kao. «Vidiš onog čovjeka sa obrvama?«. nekud putovao. «To je taj čovjek o kome sam ti pričao«. šaptao mi je. Očito su imali visok stepen sigurnosne kulture. Ne voli se na ulici pozdravljati jer ga prate». Njegov dosje je vođen pod šifrom PPR „Bistrik“. Hilmin babo i jedan Hilmin prijatelj. Dozo nije izdržao taj pritisak. Behmena itd.. Dao je vrlo kritičke opaske na nju. situirao Dozu. Udba je znala (i) tajne misli moga babe. Pričao je o Aliji. dovoljno je samo da ga 'glom dotaknete i on se rasprši. On se u toj ulozi ponašao maestralno. moj dojam nakon isčitavanja optužnice bio je da nema tog advokata. Ali. veži pertlu. lideri Partije. tako da se nikako Alija ne može prepoznati. Aliju. Neimarlije i studenta. Tad nastaje jedna od najharizmatičnijih figura među Bošnjacima u ovom stoljeću. Rešad Kadić. rekao bih. on bi bio lider grupe. Bolje tada nego danas. Ovako. Nisam bio jedini koji je uzvikivao „oni sve znaju“. moram kazati . Bio je osuđen kao Mladi Musliman. Kasnije sam od Hilme Neimarlije čuo još jednu anegdotu kako Alija veže pertle. Alija Izetbegović. Husein Đozo. poput Branka Mikulića i Raifa Dizdarevića. Ali. Neimarlija je bio dobio stipendiju za postdiplomski studij u Londonu i na Aerodromu su ga ispraćali reis Naim Hadžiabdić. tog uma i tog heroja da se može suprotstaviti ambiciji tužiteljice. Aliji je „palo sljeme na tjeme“. dr. Ahmeda Smajlovića.» Sliku sa svog ispraćaja Neimarlija je vidio negdje 1992. Čak sam bio zaprepašten informiranosti sastavljača optužnice. tada. znali su i pozicije ljudi među muslimanima.« Viđao sam Dozu i ranije. Rešad Kadić je poznati pisac mevluda. Tako mije nakon jedne džume u Carevoj džamiji dobacio. Ovaj student se sjeti da slika tu situaciju ispraćaja. ovo je mjehur od sapunice. «To je Omer Behmen. i ja sam odahnuo. Iako sam ih ovlaš poznavao. Komentirao je jednu hutbu dr. nekada će mi do ruku doći arhiva SDB-a u kojoj sam vidio da je Omer bio u pravu. da mu se moglo suditi. Sad bismo trebali zaključiti da nije više bilo Nasera da ga brani. njegov duh je lebdio iznad optuženičke klupe. divio mu se Džemo. Što bi bilo pogrešno. Tako smo jednom u Saračima sreli čovjeka velikih natmurenih obrva. Niko nije naišao. naveo sam samo kao paradigmu muslimanskog straha i traženja zaštite od komunizma. nit' su bili školske kolege. Jednom mi je Džemo ushićeno pričao da je upoznao izvanrednog muslimana. formalne i neformalne.zdravu nogu“. koji su otišli Titi u vilu na Koprivnici i ocinkali Dozu. «Znaš kakvu ima biblioteku?!«. Pogledao sam u čovjeka koji je vezao pertle na cipelama. da bi im ovaj rekao da se sa takvima treba oštro obračunati. 1 ja bih tako. Svi su umrli. Na slici su Kadić i izetbegović simulirali da vežu pertlu. a ne Alija.. Da bih upotpunio priču o poznatim sa optuženičke klupe. Ova anegdota je podesna za pojašnjenje ko je bio stvarni muslimanski intelektualni lobi iz tog vremena. Posljednji put sam sreo Dozu šetajući Ferhadijom sa Džemom. na staje Kadić reagirao: «Alija. Ahmed Smajlović. strani student. Tu priču. Daje bio živ. prema intonaciji optužnice. Na njega su se obrušili mediji. Nit' je Naser pit'o Titu za Dozu. nakon 15 godina. Znali su kad je ko s kim gledao Dnevnik. al' nikad nisam bio ovako u njegovoj blizini. Bio je to Izetbegović. Pogledom desetak metara iza njegovih leđa tražio sam ljude u mantilima tipa Jamesa Bonda. kod svog prijatelja. osim Izetbegovića.

(. (. Ovo sam mogao reći onog dana kad je dao svoju odbranu. Posebno je pobijao inkriminacije iz člana 136..)» Treći prigovor odnosio se na pisanje štampe.kako sam upoznao Meliku. «Potpuno se zatvorio.. Slovila je kao izvanredan intelektualac i pjesnik. ustvari. optužnicom je obuhvaćeno 13 ljudi od kojih sedam nema nikakve veze sa ovim predmetom. «Prvo. Vratila se islamu«. «To je Melika. Bila je u dugoj haljini vesela dezena.. izrazio je svoju bojazan Rajko. «Još prije početka suđenja dio štampe me je proglasio nacionalistom. Imao je strica generala u JNA. nakon što je Izetbegović dao svoju odbranu kao prvooptuženi. kontrarevokicionarom. On je istakao da to nije neprijateljski tekst i da tretira probleme islamskog svijeta i ne odnosi se na Jugoslaviju. Evo kako se Izetbegović branio.« Zatim je rekao da se njegovo izlaganje neće razlikovati od onog kojeg je dao u istrazi i izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Nije imala mahramu. U vrijeme agresije na BiH bio je dopisnik Tanjuga iz Kine. sa kojim mi se završio prvi dan suđenja. Uporedo sa ovom mojom perfekcionističkom kvalifikacijom moram izreći i Raj kovu sumnjičavost koja je izražena prije 16 godina. ne mogu mu prići ni sa jedne strane». Dakle. »Tvrdnja optužbe da je ID. To je Alija – stvoren je da iz nemoguće situacije postigne zgoditak. Zar ovo ne može biti. Prije izlaganja odbrane istakao je tri prigovora procesne prirode. paradigma današnjeg općenarodnog mišljenja o njemu?! Zatim je novinar ustvrdio da je Izetbegović vizionar i da je Deklaracijom predvidio pojavu Homeinija. (. «Ovaj je imao savršenu odbranu». Sutra će Alija izlagati svoju odbranu. tvrdio je. znao sam one na koje mi je Džemo skrenuo pažnju. Optužnica se temeljila na Deklaraciji. nakon 16 godina svjedočanstva njegove karijere lidera SDA. doduše uprošćena. Bio je Ramazan. Ona je za Džemu bila primjer kako se inteligencija vraća islamu. čije je autorstvo Izetbegović priznao. sa kojima sam do kasno u noć sjedio u „Nacionalu“. restoranu prekoputa ulaza u zatvor. mislim da se zvao Boro. pa ja tražim javni pretres.. za ovo suđenje Sud je pozivnicama na ime selekcionirao publiku umjesto javnosti. prema kojima ga se teretilo za stvaranje grupe radi rušenja Jugoslavije. a aktualna je i danas. U tome mi nisu mogli pomoći ni Rajko ni Muslim.. što danas. odnosno pojavu Iranske revolucije.) Drugo.« . rekao mi je Džemo. data je pauza.. petericu uopće ne poznajem. do u tančine razrađen Program organizacije 'Mladi Muslimani' je bez ikakvog osnova i optužba je ničim nije pokušala dokazati. Alijina odbrana Zbog dojma „da oni sve znaju“. Sa Džemom sam pošao na mukabelu u Begovu džamiju.) Prvi put sam ovaj tekst (Program MM) vidio ovdje u istrazi i tvrdim da u njemu nema nijedne ideje koja čini suštinu Deklaracije. Naime. Ispod kestena u haremu džamije stajala je osamljena sredovječna žena i slušala učenje Kur'ana putem razglasa. komentirao je novinar. ne bih rekao. Ja nisam bio u sudnici. Nisam vidio mogućnost odbrane. Sa njim je bio i novinar Politike. neprijateljem i praktično me osudio bez suđenja. čekao sam Rajka u „Amerikancu“. Ostale nikad do tada nisam vidio. otišao sam u stan potučen do koljena. «Zato će pokušati ući preko drugih«.

i očito obrazovaniji i inteligentniji od bilo kojeg isljednika i svih njihovih asistenata. djelovao je kao da Aliju ni u putu nije sreo. Po odbrani Omera vidjelo se da su isljednici pretjerali u pritisku. možda ste Muslimanka sa onim velikim „m“. Omer se spetljao u vlastite izjave kao pile u kučine. Tad je Džemo dobio presudu. odbrusio je Džemo. Puštali su ga kući pa vraćali. istražnog sudije pa i tužiteljice koja je sa njima komunicirala tokom istrage a da se nije predstavila.Zatim je negirao da je namjeravanim putovanjem u Iran počinio ikakvo krivično djelo. ali mnogo kompliciranije od Izetbegovića. Rešidović Da li ste ijednom rečenicom naglasili da se ID ne odnosi na SFRJ? Izetbegović: Ne. Gubio je svijest pa su ga polijevali vodom u istrazi. «Da to nije možda zbog rjeđeg proreda. Živalja. demonstrirao silu – silno ga je ošamario. za razliku od drugih. A bio mu je desna ruka. Rešidović: Da li i mene ubrajate u onih 700 miliona muslimana? Izetbegović: Ubrajam države sa muslimanskom većinom – od Maroka do Indonezije. on je javno rekao da ga je tukao Nazif Džubur. Osim toga. «Za ovo 'neću' dobit ćeš šest godina*. Da li se radilo o njihovom nezajažljivom animozitetu prema ovakvoj vrsti muslimana ili ih je Omerov karakter motivirao. tvrdeći da su konstrukcije. Haso i Huso preživjeli su pravu torturu. Omer. Taj dan je Džemo prebačen u zatvor. Vjerujem da jeste. Malo zatim je u sobu ušao Šef (!). iako mu se jedan tekst učinio duljim. Samo on nije bio u koliziji ni sa kim. odlično je znao svoja prava. On je odbio to potpisati jer je bio „filovan“ konstrukcijama koje on nije rekao. On je četrdeset godina . To je put preko kojeg su željeli doći do Alije. Omere?». Odbrana ostalih Zatim su ostali optuženi davali odbranu. ne znam. Omera Behmena i Džemu. optužio gaje isljednik. kome se tako nešto ne smije reći. podvalu isljednika. Alija je bio pravnik. Dok je Izetbegović imao hipnotičku elokvenciju u odbrani. kao što je interpretaciju mnogih ćaskanja sa prijateljima u vrijeme Dnevnika potpuno zanijekao. Vi niste muslimanka. Drugi su se žalili na pritisak i tuču u istrazi. U tom trenutku nije znao da je rekao „neću“ ministru policije. Te je vidio dvije verzije Deklaracije. Rešidović: U svojoj odbrani ste iznijeli tvrdnju da ID zagovara moderan i human poredak zasnovan na islamu. «Hoćeš li potpisati?«. Omera i Hasu su tukli palicama i šakama. On je imao vrlo loš izražaj. «Neću». Iz sadržine teksta to je sasvim vidljivo. Šefe». kao i onih dodatnih šest mjeseci koje mu je Hadžić dodao na Zgonjaninovu presudu. nema ni frtalj Izetbegovićeve elokvencije.«Neće da potpiše. proderao se sudija. štiteći svoj ugled ministra kod isljednika. Ovaj je. nije mijenjao iskaz iz istrage. ali postoje i drugi principi koji su humani i moderni. ali Omer je pretrpio sav njihov gnjev. i nije teretio drugog. te nije vidio. Na kraju izlaganja direktno gaje ispitivala tužiteljica. Nakon nekoliko dana ispitivanja donesen mu je zapisnik po kojem bi on teško trebao teretiti Aliju i Hasana. pomagao mu je izetbegović. jer nije bilo potrebno. Ne poričem vrijednost ovih principa. Sve je drugo bilo efemerno. izjasnio se ministar. Što se Džeme tiče. upitao ga je Zgonjanin. a Huso je bio podvrgnut specijalnom iscrpljivanju. a prešutio je šamar Duška Zgonjanina u istrazi. itd. Kasnije je njegova supruga tvrdila da je bio pod drogama. Kakav je to human i moderan sistem koji nigdje ne spominje nesvrstanost i samoupravljanje? Izetbegović: Nisam nigdje zagovarao nesvrstanost i samoupravljanje. «Na ovo pitanje ne smiješ odgovoriti«. Najviše su tukli Cengića. Onda je Omer pao u komu.

Zato će dobiti najveću kaznu. elokvenciji i hrabrosti danas imali prave političke eseje u njenoj odbrani. njega nema na optuženičkoj klupi. Džemo je svoje skoro bezazlene inkriminacije shvatao previše ozbiljno pa se trudio pobiti ih – je li sevdalinka najbolja poezija na svijetu i si. pokazao je vrlo hrabro držanje. Nakon odbrane ocijenili su ga samo kao Izetbegovićeva istomišljenika. «Govori na srpskohrvatskom jeziku. Hasan je počeo svoju odbranu bismillom i učenjem jedne dove na arapskom jeziku u kojoj je molio Allaha.. Mujki je bio „plućni bolesnik“. kojeg je jugoslavenska štampa obilato koristila da bi dokazala imidž „bosanskog pasdarana“. Salih Behmen je bio najstariji i mogao je konkurirati Izetbegoviću. zatim sa njenim kolegama piscima koji šute o ovome. Edhem Bičakčić je imao problem zbog svog dnevnika koji je pisao na putu u Teheran. da bi zatražio doživotnu robiju za oboje. koji joj je oduzeo nacionalnost knjigom „Nož“. Salih također. Hasan je bio oslobođen služenja JNA zbog bolesnog srca. Mujki je više koristio sudnicu za iskazivanje svoje ciceronske nadarenosti pa je dao jednu vrlo neukusnu i uvredljivu izjavu: «Dovedite mi i crnog đavla. Ovo je dokaz da je islamski svijet Sarajevskim procesom otkrio muslimane u BiH. treće slike nije bilo. samo mi nemojte dovoditi hodže za svjedoke. medijski. koja mu je mogla biti oproštena jer je u tom trenutku bio na optuženičkoj klupi. Jedan od komandanata odreda El-Mudžahid.vodio rat sa Udbom. Melika je nastupila najrevolucionarnije. dž. Inače. Ja sam zbog slučaja koji sam opisao . Zbog ovakvog nastupa. koji je bio nesposoban služiti vojsku. Sve tekstove koje sam vidio u arapskim časopisima pratila je jedna Hasanova slika. Zadivili su me Vaš brat Gemaluddin i Ali-lzet. Zanimljivo je da će Hasan. Prava je šteta što je optužba Meliku teretila za banalne inkriminacije. Ismet Kasumagić je imao najreferentniju biografiju. On će se. Ove reference je optužba ignorirala.š. uz Đulu. odgovorio mi je: «Do ruku mi je došla brošura koju je napisao jedan naš brat o muslimanima u Bosni. Husu su boljele oči. doimati nejbezazlenijim u sudnici.« Mislim daje istaknuo Džemu da bi meni ugodio. bez imalo kompleksa prema komunistima. Bio je ekspert UN-a. podvikivao je na Hasana. Zbog tog dnevnika Đula je sjedila na klupi zajedno sa njim. kasnije biti ključni čovjek za formiranje Armije BiH pa i ministar odbrane. On je čak imao otmjenije držanje. a ne Džemina slika. on je u svim časopisima islamskog svijeta bio tik uz Aliju. Ebu Haris. Ovdje se ne govori arapski!«. a eto. Sudija se bio rasrdio kao ris. inače bi prema njenoj inteligenciji. Kasnije će Husein Tahmiščić od Udruženja pisaca tražiti da se Melika i Džemo izbace iz Udruženja. Mujkiju je to bila i ostala jedina permanentna vrlina. a Hasina slika sa bradom i naočalama se stvarno uklapala u taj imidž. Nevjerovatan dar za humor i apsolutna koncentracija ovog su čovjeka ostavili mirnim kao da je stvarno došao na Shakespeareovu predstavu u pozorište. stoje i usvojeno. da pomogne nevine muslimane i slomi zulum nevjernika. mogao proces dići na veću međunarodnu političku ravan. Ponekad Alijina. Tvrdilo se da je imao plavi pasoš.* Budalaština (!). jer je u toj brošuri bila Hasina. a ni on ih nije posebno isticao. Za ovog nastavnika iz Mostara ovo je bio piknik u odnosu kroz šta je prošao na suđenju prije nešto manje od četrdeset godina. na moje pitanje šta ga je dovelo da dođe boriti se u Bosnu i napusti studij medicine u Beču. Obračunala se sa Vukom Draškovićem. inače se i on branio vrlo racionalno. Ovdje sam da im pomognem u odbrani islama. Advokati su tipovali da bi on. Omer je bio bolestan čovjek. sve dok nije napravio gaf sa jednom ceduljicom.

Pozvao me je da mi pročita tekst koji je tog dana objavio u Observeru. dopisnik Observera. dopisnica Spiegela. bile su obavezne popodnevne sjedeljke sa advokatima u „Nacionalu“. kao advokat dobio godinu dana zatvora jer se „identificirao“ sa optuženim maspokovcima. A i da me nisu otjerali. sa kojom je imao sina Ivana. I kao disident izabrao je jedinu moguću profesiju – advokaturu. i Christina von Khol. Imao sam prečeg posla. Pomogao je Sabini da prevede optužnicu na engleski. napravili su dar-mar svojim tekstovima. Peter je bio četrdesetogodišnjak. Zato je Peter ilegalno pisao (i) za njih. posredstvom kojih sam došao u kontakt sa stranim novinarima i aktivistima za zaštitu ljudskih prava.na početku bio odstranjen sa Suda. policija nije dozvolila ulazak u sudnicu. Pripadao je grupi Praxis i kao predavač na političkim naukama. Nikad u Bosni nisam vidio takvu ni redakciju. mislim da je predavao nešto što ću formulirati kao sociologija političkih ideja. Rajka Danilovića. Neopravdana. svom mlađem kolegi. ne bih mogao stalno pratiti proces. naravno. oboje akreditirani u Beogradu. Ja sam se sprijateljio sa Peterom u tolikoj mjeri da mi je dao ključ od svog stana. Pripadao je generaciji studenata prava sa Kostom Cavoskim i Nebojšom Popovim. tako da je u Titovom obračunu sa praxisovcima i njega pomela metla. Mislio sam da je to kultna profesija. Pošto sam sudio po Peterovom stanu. Srđom Popovićem hrvatske maspokovce. Oni se nisu htjeli pojavljivati na suđenju. takav rezon je bio ispravan. osigurali prvu lidersku partijsku funkciju. tako da ću postati član ove organizacije. Živio je u Beogradu i imao propao brak sa jednom Hrvaticom. koja je više sličila profesorici latinskog jezika nego bilo kojoj novinarki koju sam upoznao u životu. danas je vjerovatno starica. Čuo sam da je teško obolio. Inklinirao je liberalima Marka Nikezića i Latinke Perović. Njega su angažirali moji prijatelji Nusret i Mensura Muhamed. čini mi se Marka Veselicu. predstavniku Amnesty Internationala iz Londona. Uživao sam u neredu njegova stana. da je tekst počeo ovako: Dok nad Sarajevom padaju tihe pahuljice i cijeli grad blješti u svjetlu i dok njegovim ulicama šetaju bezbrižni građani i uživaju u prekrasnoj zimskoj idili. Pretpostavljam da ju je distribuirao raznim međunarodnim organizacijama. tako da im se cijeli svijet divi ljepoti njihova grada. Od poznatih procesa branio je skupa sa dr. Srđa Popović je. Advokati disidenti Zanimljivo je predstaviti i advokate. Posljednji put mi se Peter javio za vrijeme Olimpijade. na engleskom naravno. Prvo ću predstaviti dr. gdje je i stepenište bilo pretrpano snopovima novina. Dvoje stranih novinara Peter Hadžiristić. Tvrdio je da je njegovo porijeklo iz Sarajeva i da je ulica pored hotela „Evropa“ dobila ime po njegovom jednom pretku koji je nakon Prvog svjetskog rata odselio u London. koji su vodili IRNA-u u Beogradu. Navodim ovo kao primjer kolika je bila Peterova duša. al' ću tog gospodina još sretati. Suđenje sam pratio putem jugoslavenskih medija i navečer slušao strane radiostanice – BBC i Deutsche Vvelle. koji su Slobodanu Miloševiću. da ne bi otežali položaj optuženih koji su putovali u Iran. čini mi se. Tad nisam znao da ću se i ja baviti novinarstvom. bračni par. Mislim da je umro. a kamoli stan. Ona se plašila da je udbaški provokator. . Zaboravio sam mu ime. u kojem sam spavao kad god sam dolazio u Beograd. Christina je bila starija gospođa. al' opet je bila sumnja na njega. Sastali su se u parku pored „Sarajke“. Naravno. Jednom bradatom gospodinu sa lulom. Ovo je parafraziranje po sjećanju. dvanaestero nevinih ljudi čami u tamnicama itd. Pokazao joj je sve akreditacije. u kojem će se održati 14. On je bio Crnogorac nastanjen u Beogradu. Peter je prvo prišao Sabini. Pokoj mu duši i slava velikim novinarima od kakvih je Bosna i kasnije imala fajde. Razumio sam. Bio je član Pokrajinskog komiteta. Zimske olimpijske igre. a nekamoli spavaća soba. kao što je poznato.

Orhan Nevzati je Albanac, rođen u Prizrenu. Pričao mi je da mu je nana bila šejhana, a dedo historičar. Očito je poticao iz ugledne albansko-turske porodice. Političku karijeru je započeo kao omladinac i završio je kao član Pokrajinskog komiteta. Bio je član delegacije koja je pregovarala sa Mikom Tripalom i Savkom Dapčević. Ne znam mu krivicu kako je „zglajzao“ sa 11. sprata zgrade SIV-a i sve sprat po sprat, iz kancelarije u kancelariju, spuštao se do prizemlja dok nije ostao bez posla. Orhana sam se sjetio kad je padao Ceausescu. Jednom je bio u delegaciji koja je posjetila Rumuniju. Na njegovom primjeru mi je objašnjavao piramidu komunističke diktature. Mislim da će Rajko i Orhan braniti Azema Vlasija. Nikola Muslim. Zanimljivo prezime, zar ne? Rijetko sam sreo ljubaznijeg čovjeka u životu. Nemoguće je izbjeći prijateljstvo ovog dobronamjernog čovjeka. On u komunikaciji nudi čisto mlijeko ljubaznosti. Bio je suđen za ideje maspokreta. Trebao je biti obješen zbog pjesme Domovina gori. U kakvoj je on bio vezi sa ovom pjesmom, ne znam, jer nije pjesnik, ali zbog nje je robijao. Jednom me je odveo na Trebević u šetnju. Pitao me je da li bih ja bio političar. «Možda, al' ne ovakav kakve poznajem«, odgovorio sam mu. Bio je oduševljen sa mnom. Kasnije će u svojoj knjizi o Sarajevskom procesu napisati da je u meni prepoznao nove snage koje će se žestoko suprotstaviti komunistima. Tako nešto je napisao. Mislim da je pretjerao i da mi se htio odužiti za dobro prijateljstvo koje smo sklopili tokom suđenja. Dakle, sa ovakvom strukturom advokata stekao sam prve političke časove. Saznao sam stotine anegdota, kojih će uskoro biti puna omladinska štampa, o nedodirljivim komunističkim liderima. Ne zvuči danas ubjedljivo, al1 za mene će ostati fascinantno to što sam dobio izvanredne portrete Bakalija, Miloševića, Šuvara, Đilasa, Tita, Ceausescua, Mikulića, Ćosića itd. Ti ljudi su bili iskreni prema meni i dali su prve grame političke kulture. Ali sam zbog njih dobio jednu neoprostivu zabludu – povjerovao sam da ćedemokratske slobode doći preko Beograda! Nisu mi oni to sugerirali, naravno. Oni su kao Beograđani demonstrirali slobodoumlje. Viđenje nivoa slobodoumnosti sarajevske i beogradske inteligencije mogao sam zadobiti uspoređujući Fahriju Karkina i Rajka Danilovića. Karkin nije loše branio Hasana, al' njegov intelektualni habitus u usporedbi sa Nevzatijem ili Danilovićem mene kao Bošnjaka je poražavao. Tu sam se zeznuo. Ni Danilović, ni Nevzati, ni Muslim nisu miljenici današnje vlasti. Muslim se bio priključio demokratskim promjenama u Hrvatskoj, pa je brzo ispao, Danilović nije mijenjao posao, a ni gledišta, dok je Nevzati, čujem, predložen za ombudsmena na Kosovu.

Silajdžićeve batine – Behmenova osveta? Lako sam već bio prepadnut nasmrt, Orhan se očinski sikirao za mene, nisam vodio računa o pratnji udbaša. A bili su mi za petama; sjedili za drugim stolom dok ja pričam sa advokatima, dežurali noći u avliji ispred mog stana, trčali za mnom ulicom sa novinama u ruci, pratili me u džamiju dok sam klanjao. Jedan dan sam ostavio bijelu vindjaknu kod portira u Begovoj džamiji. Sjetio sam se izvaditi dokumenta i novac iz unutrašnjeg džepa. Kad sam se vratio, jakne nije bilo. Odnijeli su je udbaši. To je bila posljednja opomena. A pred džamijom sam se sastajao sa svjedocima i govorio im šta je problematično u njihovu iskazu. Imao sam jednu optužnicu kod sebe. Tako sam kod šadrvana pričao sa Nerminom Jašarević. Ona je rekla da uči zapisnik napamet, al' da će reći istinu. „Stvarno sam naučila napamet zapisnik i oni vjeruju da ću ga izdeklamovati. Al' ti poselami Hasu da ću ja reći istinu. 1 nek' mi poruči ako ga za šta moram vaditi.» Ispred Begove džamije rastao sam se sa Nusretom Čančarom koji je otišao u vojsku u Tuzlu i dogovorio da se vidi sa Seadom Seljupcem te da mu prenese da mu

mogu pomoći oko onoga šta ne valja u iskazu. Tako me je Sead za nekoliko dana pozvao i mi smo se sastali u Medresi. Obećao je da će govoriti istinu, a to je značilo protiv optužbe. Nisam se samo sa ovih dvoje svjedoka sastao, al' oni su bili ključni i najzanimljiviji u procesu. Rekao sam Karkinu da Hasi prenese Nermininu poruku. On je uzvratio da ju je Haso poselamio da govori samo istinu. Ovo mi je bila velika grješka. Tog dana kad je trebao svjedočiti Sead Seljubac, mislim daje bio dvadeseti po redu, bio sam „kao na iglama“. Isto tako, polagao sam test kod Rajka. Samo je on znao da instruiram svjedoke. Seadovi prethodnici su svjedočili tuc-muc, pola udbašima, pola optuženima, bez hrabrih i radikalnih izjava u korist optuženih. Doduše, radilo se o starijim osobama. Među njima je svjedočio i Halid Čaušević, koji je dao negativnu recenziju za Alijinu knjigu Islam između Istoka i Zapada. Bio sam šokiran saznanjem da je on sin rahmetli velikog Džemaludina ČauŠevića. Onda sam se razočarao u sve stare muslimane. Nisam bio fer. Trebao sam ih žaliti, jer im je strah od komunizma sišao u pete. Al' takva je mladost. Sa Seadom sam htio pokazati kako se mi ne bojimo komunista. Rajku sam obećao takvo ponašanje Seada. Tako je i bilo. Sead je promijenio iskaz. Branio je Hasana, Mujkija i Džemu. Svojim svjedočenjem najavio je debakl procesa. Advokati su me čekali u „Nacionalu“. Oni su mi i saopćili Seadovo ponašanje. Rajku je prijao hladan vjetrić nakon vrućina u sudnici. Pio je Baverove aspirine zbog napada migrene. Mene je tapšao po leđima. Mislim da mi se iskreno divio u tim trenucima. Imao je i zašto! To danas, kad sam opametnio, ne bih smio raditi. Te noći sam bio grogi. Stomak me je bolio. Imao sam ogroman radijus kretanja. Osim kontakata sa svjedocima, morao sam putovati roditeljima u Ključ i informirati ih o suđenju, skupljao sam novac za advokate, narod mi je mnogo davao novca. Rajko se čudio da su muslimani tako solidarni. «Da neko nekome džaba da novac, neverovatno«, čudio bi se. Objašnjavao sam mu sadaku. Advokati su imali još jedno bitno iskustvo sa patnicima. Znali su im vratiti nadu. To su, te noći posebno, pokušali Orhan i Rajko. Govorili su mi da Džemo džaba sjedi u sudnici. «lzgleda kao janje. Miran i nevin. Samo ga mrzi Edina zbog ženine mahrame. Bojim se da ga ne isprovocira». Ništa me nije raspoložilo. Izgleda da sam imao predosjećaj. «I da ti Nermina bude kao Sead», prošaputao mi je Rajko. «Nadam se», rekao sam mu na odlasku. Došao sam kući kasno. Teta Bahra me je primijetila i ispričala mi da je Mirso pušio na prozoru i vidio nekoga kako stoji pored stuba u avliji. Pitao ga je šta radi tu u ta doba, a on mu je odgovorio da čeka neku pticu. Bahra se smijala, a ja sam znao ko bi mogao biti ptica. I kad me je ujutro oko sedam sati Bahra pozvala na telefon, znao sam ko me traži. Sišao sam do telefona. Veza je već bila prekinuta. Otišao sam u WC. Domalo, neko je kucao na vratima. Otvorio sam. «Ti si Nedžad?», pitao me je čovjek. «Da, ja sam», odgovorio sam. «Pođi sa nama». Bio sam u pidžami i otišao sam se obući. I tad su udbaši imali bijele „golfove“. «Stare navike«, pomislim kad danas vidim parking pred policijskom stanicom. Bijelim „golfom“ sam odvezen niz Alifakovac. Sunce je tek bilo izišlo. Gledao sam kroz prozor. «Lijep dan», cinično je konstatirao Željko Kozina, moj budući isljednik. Drugi isljednik je bio moj imenjak. U vrijeme rata čitao sam da je Kozina bio jedan od šefova SIS-a u Hercegovini. Odvezen sam u zgradu Državne sigurnosti. Zadugo nisam znao zbog kojeg „grijeha“ ću imati tarapanu. Igrali smo taktiku upoznavanja. Tek oko deset sati u sobu upada jedan udbaš i udara Željka objema šakama. «Ovo je bilo za deset!», podvriskivao je. «A Nermina?», pitao je ovaj. «Upravo je na sceni, i to će biti dvadeseti««, smijao se i trljao ruke. Ni od mene nisu krili zadovoljstvo. Tako sam iz te čestitke saznao da sam upao u makaze između Seada i Nermine. Malo zatim, prebačen sam u drugu sobu. Do tada sam imao neobaveznu komunikaciju sa isljednicima. Tek je sad Željko namrgođen krenuo na posao. «Na toj stolici ti je sjedio i brat», zlobno je provocirao. «Ti bi, prema onome što mi znamo, trebao dobiti najmanje dvije godine zatvora. Ako budeš pametan, kazna ti se može umanjiti; ako budeš blesav, može se i uvećati»,

upoznao me je Željko sa mojom situacijom. »Prijetio si svjedocima, lajao si da je tužiteljica zmija i krava. Obje radnje predstavljaju krivično djelo«, upoznao me je sa mojim pravima. Odmah sam priznao da poznajem Seada i Nerminu i da sam ih viđao. Negirao sam bilo kakvu prijetnju i psovku. Postavio sam odbranu da su svjedoci mene tražili, a da se ja nisam libio kazati šta piše u optužnici. Isljednicima se baš nije žurilo sa takvim pitanjima pa su me, by the way, priupitali šta je za mene islam, na šta sam odgovorio da ja islam vidim u tome što berem mrve dok jedem, klanjam i zahvaljujem se Bogu za zdravlje; na pitanje šta mislim o iračkoiranskom ratu, odgovorio sam da je to besmislen rat kao i svaki drugi. Dok sam bio pitan, Željko je nešto razmotavao. Okačio je na zid ogromni poster imama Homeinija. «Ko je ovo?», pitao je. Sav sam utrnuo. «Ne razabirem dobro, ali po obrvama prepoznajem Homeinija.« «Nikad nisi vidio njegovu sliku?!«, pitao je. «Nisam vidio takvu. Prepoznao sam ga sa televizije«, lagao sam. Zatim su počela pitanja kako sam došao do ovih advokata. Sumnjali su u Hamdiju Čemerlića.Ja sam lagao da sam ih našao po telefonskom imeniku. Da ne duljim, bili smo uhapšeni Nusret Čančar i ja zbog Seada Seljupca. Mislim da su me Nusret i Nermina spasili zatvora. Da su oni poklekli, ja se ničim ne bih mogao odbraniti. To sam saznao kad su me kasno poslije ponoći pustili kući, i ja sam na Baščaršiji kupio Večernje novine u kojima je pisalo da je Seljubac na vlastiti zahtjev ponovo svjedočio i optužio mene za prijetnju. Spomenuo je i Čančara. Novine su spomenule i Nerminino svjedočenje. Nisu je hvalili i shvatio sam daje promijenila iskaz. Znajući da su me pustili kući da prespavam, da bi pratili moje eventualne aktivnosti koje će ih odvesti na „trag mog zločina“, nisam se javljao advokatima. Sutra sam sam došao u Udbu. Glumio sam nevina i bezazlena dječaka koji nema pojma o politici. Uspio sam. Ne bih detaljizirao sitne udarce, prijetnje i maltretiranja, pa čak i šamaranja. Jednostavno, isljednike sam doživljavao kao uhranjene pitbule, svi su nosili zlatne ogrlice i narukvice, malu torbicu, „pederušu“, u kojoj je pištolj, ali radilo se o klasičnim glupim dripcima. Moram izdvojiti Vladu, mog kerbera. Možda sam bio dobio kompleks od njega. Kad god bih vrludao u ponavljanju iskaza, Vlado bi, stojeći uza zid sa ostalom osmericom udbaša, kratko izgovorio: «Laže.» Da je znao koliko me zbunjuje, pošamarao bi Džubura i Rusmira, koji su me gađali predmetima sa stola, i preuzeo stvar u svoje ruke. Ovako, kliznuo sam im i svoju trodnevnu, bez prekida, istragu poentirao tako što sam pred osmericom udbaša ismijao Nazifa Džubura. Pošto sam u svakom od njih gledao pseću vrstu, zavisno od karaktera i izgleda, Džubura sam poredio sa malim kusastim ptičarem. On bi čučnuo pored moje stolice, imao sam dojam da stalno vrti repićem, i onako mali skevčio i režao odozdo na mene. Jednom me je upitao hoću li biti hodža? Rekao sam da ne znam. «Znaš li kulhuvallahu?», upitao je. «Znam», odgovorio sam. «Znam i ja. Čuj, Kulhuvallahu ehad...», proučio je. «Kad znaš kulhuvallah, hoćeš li ti biti hodža?», uzvratio sam protupitanjem. Svih osam udbaša koji su se bili načičkali u kancelariju prasnulo je u smijeh i istrčalo napolje, držeći se za stomak. Džubur je skočio i, bijesan na mene, počeo psovati vjerske svetinje. Meni to i nije izgledalo baš toliko smiješno, al', eto, njima jest. Mislim da su se bili okupili da bi izvršili finalni pritisak na mene da priznam da sam poslao Čančara Seljupcu i da sam mu prijetio da promijeni iskaz, što sam ja odbijao priznati. Sa ovakvim mojim, sasvim slučajnim kontrapunktom sve je palo u vodu, i ja sam pušten. 0, kako me je boljela glava zbog promahe, nesanice i gladi! Čančar je bio vojnik i prošao je mnogo, mnogo gore od mene. Kad su ga hapsili, noću u spavaonici strgli su mu sahat sa ruke da bi ga rastavili u djeliće. On je bio jednu godinu u Kairu. Zbog toga su ga tretirali kao međunarodnog teroristu tipa Carlosa. A najgore je prošao naš Sead Seljubac. Njega su, nakon što je prvi put svjedočio, pozitivno, na putu ka kući za Tuzlu presreli udbaši, kidnapirali ga u motel „Zlaću“ i maltretirali dok nije prihvatio da će se ponovo pojaviti na suđenju i priznati da je pod mojim prijetnjama

promijenio (policijski) iskaz. Njemu su u hotelskoj sobi namontirali lažni Dnevnik na kojem spikerica govori da će Seljubac biti uhapšen i dobiti pet godina zatvora zbog lažnog svjedočenja pred Sudom. Pošto mu je košulja bila krvava od tuče, a i sav se isjekao dok se brijao, udbaš će mu dati svoju košulju, obrijati ga i dovesti u sudnicu. Svoju ispovijest će naknadno objaviti u Valteru sa naslovom „Vuk samotnjak“. Rešid Hafizović će, također, proći teška maltretiranja nakon što je porekao iskaz i svjedočio u korist optuženih. Naknadno je pozvan u vojsku i pretučen tako da mu je kući došla krvava potkošulja. Izgleda da je Christini von Khol bilo dovoljno ovo vremena dok sam ja bio u hapsani da objavi tekst o Nermininom svjedočenju. Na naslovnoj strani Der Spiegela bio je naslov: Istina i samo istina. Christina je ocijenila da je proces pred skandalom i da ga policija želi spasiti optužujući i hapseći familije zbog prijetnji svjedocima. Jadna Mebrura Topalovac, koju su moji roditelji voljeli zato što bi nekad, dok čita vijesti, pregrnula šamijicu sa isheklanim resicama preko ramena, čitala je komentar Dnevnika kako gospođa Von Khol već dugo krivo piše o stanju u Jugoslaviji i da ugrožava prijateljske odnose dviju zemalja. Taj Dnevnik su u hotelu gledali advokati kad sam bahnuo u hotelsku salu. Došao sam ih samo pozdraviti, jer sam žurio na autobusku stanicu. Roditelji su mi saznali za hapšenje i jako se brinuli. Boga mi, više od straha nego od umora, sve manje sam kontaktirao familije optuženih i advokate. Slušao sam strane radiostanice i izvještavao Timu. Tako je ona, osokoljena kritikama vanjske javnosti, pričala Džemi u sudnici –jednomje sudija dozvolio optuženima da tu u sudnici proćaskaju sa familijom – kako se svjetska javnost obrušila na Jugoslaviju zbog njih. Džemo će tu informaciju napisati na ceduljici da bi je pokazao Meliki. „Bacili smo Jugu na koljena“, pisalo je. Policajac, koji im je puhao u vrat, pročitao je ceduljicu i Džemu će, kad je pošao u sobu, skinuti do gola. Naći će mu ceduljicu. Sutra je tužiteljica dan počela čitanjem ceduljice. Prekosutra je Slobodan S. Princip, novinar u Večernjim novinama, napisao da se do tog dana Dž. Latić doimao „nevinim kao janje“ i da je tek tog dana pokazao „koliko je zatrovan mržnjom prema domovini“. Tako je on „sam naspram sebe izvršio neprijateljsku propagandu“. To je bio Džemo. Kakav je bio, takav i ostao. Sa jednom rečenicom izgovorenom na bezazlen način, oboji jedan proces. Ništa se više zanimljivo neće dešavati do presude. Bilo je još nekih smiješnih, odvratno smiješnih situacija sa svjedocima. Neke Hasine i Džemine kolege pokazale su se kukavicama. S vremenom im je oprošteno, al' su tad familije optuženih pljuvali na njih. Neko će pretući Adnana Silajdžića, jednog od Hasinih i Džeminih svjedoka, sedam godina kasnije. On će javno prozvati neke od optuženih, konkretno Omera Behmena, da stoje iza napada na njega. On je to smatrao osvetom. Nikad tako nešto nije dokazao, al' sumnjam daje to bila osveta iza koje bi stajao Behmen. Čak je to osuđenička strana smatrala nekom udbaškom osvetom i razračunom među njima. Ne znam daje i prema kome ispoljen revanšizam. Mislim da se Izetbegović i previše trudio da onemogući politički revanšizam. Sigurno niko zbog toga nije izgubio posao niti funkciju, čak su neki obnašali veće funkcije u svojoj službi, poput Munira Alibabića, prema mnogima zloglasnog isljednika, ili u SDA-u, poput Seada Hodžića, sudije izvjestitelja (njihove presude) na Vrhovnom sudu. Edina Rešidović je advokat, šef istrage, Amir Salihagić je advokat, Rizah Hadžić je advokat. Njegova kancelarija je vlasništvo Islamske zajednice. Osim Halida Hadžiabdića, amidžića tadašnjeg reisa, profesora Medrese za kojeg se dokazalo da je bio agent Udbe, i Muhameda Dedića, udbaša dvojnika, ni najednom svjedoku nije ostala trajna anatema. Hadžiabdiću je jednom ostao notes na stolu zbornice u kojem je bilježio razgovore svojih kolega. Evo jedne paradigmatične anegdote. U proljeće 1995. reis je pozvao predsjednika Izetbegovića na sijelo u svoju rezidenciju. Sijelo nije imalo nikakav aktualni povod. Tek tako je predsjednik bio reisov gost, a ovaj je pozvao dvadesetak svojih prijatelja i bližih suradnika, među koje je spadala i moja malenkost. Bio sam tad pozvan i nikad više. Da

prolazio sam Saračima.» Tek u ratu pružila mi se prilika da se revanširam Stevi.. Čuo sam da su ga „naši“ odveli na kopanje rovova. bila je IVZ. istakao bih još jedan kuriozitet. Tad mi je Seta dao prijedlog da bi Islamska zajednica trebala platiti advokata za njega. mislim da je još bio ministar za kulturu. Među njima su bili i dvojica Srba: Sreto Tomašević. sumnjam da je iko u Islamskoj zajednici mirno spavao tih dana. U jednim novinama objavio je fotografiju koju je te noći napravio Aziz Kadribegović. Ipak. Jedan od svjedoka. strepili su hoće li ih Udba žrtvovati i natjerati da na Sudu govore ono što su cinkarili tajno. ružna prilika. čija je komanda bila na Ciglanama. Oba su bila vrlo korektna.» Prema optužnici. i ja sam obećao agitirati za to. Hadžiabdića. Bojim se gibeta. «Odmah ću to riješiti sa tim budalama. Jedno jutro. a bilo ih je i suradnika Udbe. kako se ispostavilo sa Hadžiabdićem. kalendaru IVZ-a. kako sjedi između reisa i Predsjednika. Na današnji dan bih izišao iz zatvora. Na ćepenku je sjedio Sidran. Predsjednik Republičkog starješinstva IZ-a tada je bio dr. glavno mjesto aktivnosti inkriminiranih radnji bio je Tabački mesdžid na Baščaršiji. Primijetio sam da je bilo nezgodnije osuđenima prisjećati se suđenja nego svjedocima. poput H.S. tugovali su i sikirali se zbog optuženih. a prema presudi Vrhovnog suda RbiH. i Karić ce biti na strani dr. Otišao je kod Hamdije Pozderca i zaplakao pred njim da učini nešto za Džemu. Priznao mi je da je to istina. i Stevan Tontić. studenti Islamskog fakulteta. uskoro je došlo do raskola u SDA. al1 mislim da je bio pijan. On je jedini sarajevski intelektulac i pisac koji se direktno zauzeo za Džemu. Za to bi ih. Dok me je tapšao po ramenima. bio je jedan od glavnih imama u džematu Fikreta Abdića. treći. koji su imali blisku suradnju sa komunistima. plačno je govorio: «Moj Džemo. pred sudom rekao da će mu IZ plaćati advokate. Ovo su tri početna slova imena njegove djece. Neki. On je bio najmarkantnija ličnost u IZ-i. stigla doživotna anatema. Mogu zamisliti život tog čovjeka danas kad nema Udbe?! Jedini dio inkriminacija od kojih je Džemo oslobođen je onaj kojim se teretio da je propagirao na nastavi. Prir. čak je Deklaracija većim dijelom objavljena u Takvimu. Zbog toga mislim da je bilo pravilnije reći da je to bila dvanaestogodišnjica njegova hapšenja. Nazvao sam Talijana (Mustafa Hajrulahović. Mujkija i Hasu.» Prema prvoj presudi. mart. pod Izetbegovićevim pseudonimom L. deklariranih vjernika. a osim puta u Iran sve radnje su bile napisane ili izgovorene riječi. Augusta 1992. koji je. braneći se kako nije u sukobu sa IZ-om. pa i tadašnji direktor Medrese Ferhat Seta. Ja to čitam udbaškom linijom.bi se objasnila jedna situacija. Međutim. Jedan od svjedoka optužbe bio je i Karić. koji je svjedočio o Džemi i Meliki. do njega je sjedio Enes Karić. Mislim da je to Stevo radio u dosluhu sa Abdulahom Sidranom.B. Većina svjedoka bili su imami. Prepoznao me je i prišao. Bili su pozvani neki učenici. ustanovljavao se datum i konstatirano je da je taj dan 24. Izetbegovićje bio osuđen na 14.). bolovao za Džemom i Melikom. rano. . moj Džemo. Neke inkriminacije su bile direktno vezane za Islamsku zajednicu. Džeminih učenika. Harisa Silajdžića.. najčešće da je neko od optuženih negdje rekao da je vode „režimski ljudi“. Ahmed Smajlović. Ovo pokazuje da on nema nimalo neprijatnosti zbog uloge svjedoka u procesu. Dok se Izetbegović toga javno prisjećao. krovna institucija pod kojom su se odvile inkriminirane radnje. dok mu je Savezni sud smanjio kaznu na devet godina. Nedžade. njih većina. «Vidite slučajnosti. Zbog toga od tog posla neće biti ništa. sreo sam ga u Ferhadiji. koji je svjedočio o Kasumagiću. na 12 godina. op. Sve te informacije došle su do Džeme i on je. Što se tiče svjedoka. naprosto. urednik Preporoda. Ovaj mu je odgovorio da ne može ništa učiniti. Tako da se nije više evociralo sjećanje na taj proces. Bio je nujan i veoma deprimiran. U vrijeme suđenja kontaktirao sam Setu da bi zadržao dio Džemine plaće za njegovu suprugu. Nažalost. drugi su se bojali za sebe. Tako je izgledalo da komunisti brane Islamsku zajednicu od njenih članova. Za Stevu moram ispričati i slijedeće.

samo što vješto krije nož u ruci. Bina bi bila obavezno prekrivena bosanskim vunenim ćilimima. Neki tvrde da je bio jedan od najpopularnijih alima u cijelom islamskom svijetu. Što se tiče Doktora. Smajlović je plijenio mase tvrdnjom „da je islam poklonio Evropi renesansu i da je Evropi spas u islamu“. a ne kod Begove džamije. Smajlovića su imponirali bosanskim muslimanima i politika ih je dugo tolerirala. a kritizirali zapadni kapitalistički. Vjerovatno su njegovi govori koji su podržavali treći svijet (islamski i nesvrstani). na podne-namazu. Takvi govori dr. na njega je vršio pritisak Rešad Musić. jedno vrijeme imponirali komunistima. Zvao ga je telefonom i dolazio mu kući. pa i kršćanski. Sve do jednog govora na otvorenju džamije u Sljemenima kod Novog Travnika. Dr. čekao dva-tri sahata u holu bez poziva. tako i u starosti. jer je samo on uspio preživjeti. kako su prijatelji jednostavno zvali Ahmeda Smajlovića. Boga mi.Duboko u njegovoj sjeni je bio reis Naim Hadžiabdić. Renovica je bio poručio Doktoru da dođe na razgovor kod njega u kabinet. imam Careve džamije. Smajlović je bio vrstan govornik. razmišljajući o Izetbegoviću kao karakteru. čuveni udbaš zadužen za Islamsku zajednicu. Govorio je na otvorenjima džamija i mevludima. Smajlović prkosio kad je u Ključu. dok je unutarmuslimanske odnose rijetko ili nikako tretirala. Jednom mu je rekao da bi i on klao. doslovno. ponižen i uvrijeđen. kvalificirajući „njihovu rabotu neprijateljskom“. dr. i prišao mu? Upitao ga za zdravlje i potapšao po ramenima u znak podrške. u dupke punoj džamiji. a. osudio grupu muslimana. dr. često bi se sretali na Latinskoj ćupriji. mnogi muslimani. Od njega se tražila javna osuda „Alijine grupe“. Nastranu karijerističke žestoke borbe koje su vođene u Islamskoj zajednici i u kojima je bio i sam akter. gdje se inače ukopavaju veliki autoriteti muslimana. Doktor Smajlović se nije oglašavao. Ukopan je na Barama. Pripadao je generaciji islamske uleme koja je nastala nakon talasa oslobodilačkih pokreta u islamskim zemljama koje su stekle svoju nezavisnost i oslobodile se zapadnih kršćanskih kolonijalista. pa i imami. islam u očima zapadnih orijentalista. Je li im dr. i život. Pretpostavljam da je još bio predsjednik Predsjedništva BiH. On je tu negdje stanovao. Smajlović je doktorirao na el-Azharu sa temom. Po pravdu kod Milanka Renovice Kasnije će se pokazati da je rivalstvo u vrhu Islamske zajednice (svakako je konce povlačila Udba) bilo vrlo izraženo. Hafiz Hadžimulić. a to je prva ozbiljna poruka Udbe da je neko na njihovoj crnoj listi. njegova karijera. Poslije tog govora dobio je prijekor Komisije za vjerske odnose. Pričao mi je o poniženju koje mu je priređivao Milanko Renovica. kod kojeg je intervenirao za vraćanje pasoša. Za njega je govoreno da je bio prevodilac Titu i da ga je to „izvlačilo“ dok je tako smjelo govorio. suđenja i pritiske. Prema iskazu njegove supruge Munira-hanume. Nekad sam. završava se sa procesom '83. Doktor je. Ta ulema je bila oštar kritičar odnosa Zapada prema islamu. primijetio moga babu u zadnjim safovima dok se molio osamljen i kaharan. Vjerujte. Ispred novootvorene džamije namjestila bi se bina sa mikrofonom i velikim zvučnicima. On me je . Bio je cijenjen kod muslimanskih masa kao vaiz. Međutim. Kako u mladosti. da parafraziram. na šta nije pristao. Nakon što je smijenjen sa svih funkcija u IZ-u. što je bila jedna od tradicija masovnih okupljanja muslimana koja se nisu razlikovala od teferiča. nazvao je to „ćafirskim lancima zuluma“. samo je bio profesor na FIN-u. Nikad ga nije primio. zaključio da je snažna osoba. Pod takvim pritiskom i poniženjem on je i umro od infarkta. Doktoru su bili oduzeli pasoš. bez infarkta. Za takve svoje tvrdnje citirao je same evropske pisce i filozofe. Smajlović je bio završio karijeru onog trenutka kad je reis Naim Hadziabdić dao intervju Borbi u kojem je. nisu smjeli klanjati pored mog babe u džamiji.

koji je u jednom televizijskom intervjuu rekao da su oni željeli „etnički čistu Bosnu i Kosovo“. već od nekoga ko je „sve znao“. pa čak i danas umjereni novinar i publicist Hamza Bakšić. ostat će činjenice da je Muhić kao najelokventniji i možda najveći apologet u Sarajevu bio izvanredno informiran intelektualac. Nismo završili. „Cilj islamska republika“ (Politika expres). načinima i ciljevima rata u Jugoslaviji. Zlatko Dizdarević. Mislim da smo učili jetmiš bin tevhid. odabrao baš njih da bi kušao ćafirski zulum. One sigurno mogu poslužiti za analizu historičarima koji se budu bavili uzrocima. bio je zaključak njegovih elaboracija nekih teza Islamske deklaracije. Ovo je bio jedini aktivni vid otpora iz Islamske zajednice. Tekst naslovljen „Duboki korijeni. ona nikakvu Bosnu ne spominje“. Mnogi još u njegovoj smrti vide ruku KOS-ove osvete. on će. «Ne znam zašto je Allah. Da podvučem ove činjenice. Hudi muslimani su kući i na moru krišom čitali izvještaje sa suđenja. ali zatrovana“ (Svijet). takva formulacija nije bila nigdje u optužnici. „Deklaracija mraka i mržnje“ (Oslobođenje). Iskupit ćemo sedamdesetak mladića i proučiti salavate na murad.sreo na ulici i tješio. Nastranu spekulacije. dž. „Četa mala.što praktički znači zahtjev za etnički čistom Bosnom“. „Bog u službi bratoubistva“ (Svijet) itd. Sa suđenja sam upamtio dvoje novinara: Nagorku Idrizović i Slobodana S. Nijaz Duraković. Na zaprepaštenje optuženih i njihovih advokata. Izudin Filipović. konstrukciju „etničke čistoće“ u Jugoslaviji izrekli su Fuad Muhić. jer je instalirao termin „etnički čista Bosna“. Salavati mogu raskinuti lance zuluma«. tadašnji savezni sekretar unutarnjih poslova. objavljen u Oslobođenju. Informacije sigurno nije dobivao nadahnućem. Sigurno niko od optuženih nikad nije ni čuo. Principa. ni etničku čistu ni etnički miješanu. Otišao sam u Carevu džamiju. ID najmanje. Muhić je umro prilično misterioznim (samo)ubistvom. „. „Etnički čistu Bosnu niko od optuženih nije tražio. pisat će Izetbegović u svojoj žalbi Saveznom sudu u Beogradu. Iskupilo nas se četrdesetak. Hafiz je preuzeo na sebe da to dovrši sam. nastankom. Što se tiče Fuada Muhića. Ne znam koliko hiljada puta smo trebali proučiti salavate. opasni planovi“. „Protiv Ustava u ime Kur'ana“ (Start). Allah trpi nevjerovanja. Dođi mi u džamiju. Bahrudin Bijedić. Ovu Fumuovu (ovo mu je bio pezorativni nadimak) imputaciju proširit će Stane Dolanc. a nekamoli izgovorio ovu konstrukciju.š. „Aveti prošlosti u terorističkom plastu“ (Oslobođenje). Evo nekih naslova: „Podrivali društveno uređenje“ (Oslobođenje). Zapamtio sam ostala imena pisaca tekstova kao sto su Fuad Muhić.. oficijelni ideolog SK BiH. Obje ove imputacije su došle naknadno i indikativno je od koga i kad su došle... Presuda prije presude Iako je bila sezona godišnjih odmora. prvi u Jugoslaviji denuncirati Miloševića tekstom u Danasu naslovljenim „Jesu li na redu Muslimani?“. Volio bih danas vidjeti izvještaje o prodaji Oslobođenja i Večernjih novina u tim danima. . On je prvi javno nazvao Miloševića fašistom. Sve ovo govorilo je o presudi prije presude. Kao što je poznato. ali zulum ne trpi. „Protiv Allahovih neprijatelja“ (Politika). Fuad Muhić je pisao najpogubnije. upravo je završavao ovakvim zaključkom. štampa se prodavala kao halva. i šef policije Stane Dolanc. također.

koji bi to sudija. Mislim da je ova imputacija o „etničkoj čistoći“ bila crta preko koje mu nisu moglo preći lideri SDA. Preostalih 10 godina čekalo je Rušida Prgudu. Hasan Čengić 10. Obrazloženje presude je bilo njegova napomena da se „ovdje nije sudilo vjeri“. Ona je svih 28 dana. nakon studija sociologije. kamera je fokusirala radi ambijenta. on je zaklonio lice desnom rukom. Tek sam navečer u Dnevniku vidio. Poslije ikindije sjeo sam u tramvaj i otišao do Time. čini mi se daje meni posvećena. Edhem Bičakčić 7. Dakle. a neki obični čitači novina. kad je bahnuo preko nekog brda sa njegove istočne strane. augusta. Džemo je dobio šest godina i šest mjeseci zatvora. da rođena familija aplaudira protiv svojih. Prilog je imao muzičku podlogu u ritmu lupanja željeznih vrata zatvorskih ćelija. Salih Behmen 5. kamerman je fokusirao njegovo lice. Ukupno 90 godina robije. Izetbegović se držao prkosno uspravno. u tim vodama. uzvikivali su da ih treba objesiti. Danas joj je svaka nada bila ubijena. tako da sam bio crven kao bulka kad sam stigao kod Time. Nikad više (puta) nisam klanjao u Begovoj džamiji. Takvim ga je. Kad je kamera stala na Džemi. moj Nedžade». atmosferu u sudnici prilikom izricanja presude. uputila mi je prijekor za moj demagoški optimizam koji sam joj sve vrijeme prosipao. spržile te munje“. Ismet Kasumagić 10. i pun sam mahana i poroka. koji je ležao na samrtničkoj postelji. Prema mojim naknadnim informacijama. Kazne ostalima bile su: Alija Izetbegović 14. Nisam plakao. Gdje drugo nego u udbaškom Svijetu. više sam izvikani musliman nego što stvarno jesam. Pročitanu presudu popratio je frenetičan aplauz u sudnici. Kako je koje ime izgovarao. Tu je upoznao mnoge novinare i od tada je bio. za propagandu i medije u ime Udbe bio je zadužen Munir Alibabić Munja. njegov osnivač. Osjetio sam vrućinu u sebi. prvi put vidio Isa-beg Isaković. davno mi je zabranjeno primicanje sudnici i ja sam to poštovao. „U pitanju je recidiv onih snaga koje su svoje nade i svoju sudbinu vezale za fašizam tipa Trećeg rajha“. koji je instruirao novinare. odnosno njenu mahramu. tu me je zatekla vijest o presudi.Kad se osnovala SDA. političar. Omer Behmen 15. intelektualac smio pomisliti drukčije? Neke mjesne zajednice potpisale su peticije da se osude na smrt. i ostao. On je kao početnik u Udbi. I započeo svoj rad na osiguranju TV Sarajevo. Gordo i ponosito je slušao presudu. Mustafa Spahić 5. Sarajevo se u njemu doimalo poput nevinog janjeta koje spava sklupčano na travnjaku pored Miljacke. Munja je imao nos za novinarske talente. A Džemo će nakon ovog dana. Inače. Više grješnik nego svetac. da se ne bi stekao dojam da sam veliki musliman. Takav takt pratio je Timu dok je sa mahramom na glavi ulazila u sudnicu. Melika Salihbegović 5. Husein Živalj 6. Kao što sam već pisao. Ona je plakala: «Eto vidi. On će za rad u Udbi vrbovati neke glavne urednike današnjih novina koje se pišu u Sarajevu. koliko je trajao proces. Nakon toga je Rizah Hadžić gordo i glupo tražio da se svi dignu i počeo „u ime naroda“ nabrajati imena i brojke godina zatvora. čovjek u muci više moli Boga. Ako su takva imena sa tako „otrovnim“ tekstovima prije presude iščitala „rad i djelovanje neprijateljske grupe“. Zna se jda je bio ponudio svoje usluge ovoj stranci. Bahrudin Bijedić se odvažio i napisati tekst. presjedila u sudnici. Presuda Bio je sunčan dan. napisati pjesmu „Sarajevo. . Reklo bi se. Za razliku od Munje. 20. prema dosadašnjoj publici na propusnice. po predanju. komšije optuženih. Nju. Bio sam u abdesthani kod Begove džamije kad je glasnik donio vijest o Džeminoj presudi. Bodrila Džemala i sebe. pisao je Buri. Derviš Đurđević 5 godina i Đula Bičakčić 6 mjeseci. Al' eto. Zatražit ću oprost od čitalaca što sam čestonavodio svoje prisustvo u Begovoj džamiji. jedan od uglednih intelektualaca koji je sjedio na mitingu u prvim redovima bio je i Muhić. Tad sam stalno boravio oko Begove džamije kao staništa i mjesta za sastanke.

Jedna žena. tog dana su udbaši doveli one aktiviste iz mjesnih zajednica koji su tražili smrtnu kaznu za njih. odnosno Nikole Stojanovića. Umjesto moga brata Džeme. Muhsin Rizvić. To je bio jedan od temeljnih elemenata (dizajna i šehida Iranske revolucije. tako da je sve ostalo u domenu spekulacija. već nekoliko razloga. spasio je Hamdija Pozderac. održane 8. gotovo je. U polemici sa Džemom... Raifa Dizdarevića itd. predstavio ugledne članove Centralnog komiteta. Pročitao je da bi to mogao biti udar i na njega samog. priznala je jednoj poznanici da je dobila 50 hiljada dinara kao dnevnicu za taj dan. Oslobođenju je preostalo da „zakuca“ sa jednostavnim naslovom: „Neprijateljima 90 godina zatvora!“ Očekivao sam da su gladne hijene nahranjene. Voditelj je bio Nedim Lončarević. Iz stenograma se vidi da su komunistički lideri „baratali“ terminom „etnički čista Bosna“. Dok Filandra. Iz stenograma sjednice vide se stajališta Hamdije Pozderca. Filandra obznanjuje da je na istoj sjednici raspravljano o dr. profesori sa Filozofskog fakulteta: Dr. zatim Nijaz Duraković itd. donosi neke informacije o stajalištu pojedinih političara u odnosu na Sarajevski proces. Nema više ujedanja. Međutim. Nas dvojica ćemo doći do suda. Lončarević je pozdravio (gledaoce. prema tvrdnjama istih krugova. Doduše. a gosti u studiju bili su dr. na optuženičkoj klupi je trebao sjediti drug Nijo.Međutim. Umjesto ove grupe.. Isto tako. Tako su tvrdili ozbiljni sarajevski intelektualci. pred sud su trebali biti izvedeni Bošnjaci. septembra 1998. Neki do ovih profesora su privođeni u Udbu nakon hapšenja Izetbegovićeve grupe. Koga su ščepali – ščepali. Sve to je stavio u omiljene oblande komunističkog agitpropa „nacionalisti čko-kleronacionalističko-šovinističko– panislamističko“ itd. trudeći se da zadrži objektivni analitičko-naučni diskurs u interpretaciji stenograma. Na zauzimanje Pozderca. Muzika i krv Logički. Nijaza Durakovića. štampa je još najavila televizijsku emisiju o suđenju. zbog potpuno drugih „inkriminacija“ klevete i uvrede druga . Itsl. Filandra u svojoj knjizi razrađuje i citira stenogram sa sjednice Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista BiH. odnosno naučne suradnike Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa CK SK BiH. Ja ću navesti samo jedan. Enes Duraković. Smajlović je pošteđen. Ahmedu Smajloviću. Dilema je bila da li ga priključiti ili izostaviti iz grupe. Mislio sam da „kamen na kamenu“ u gradu nije ostao na starom mjestu. Nijo Duraković je bio izvanredno informiran i nadasve inspiriran. zaželio im dobrodošlicu i kao uvod emisije pustio insert sa samog suđenja na dan čitanja presude. 0 ovim informacijama i pretpostavkama nikad se javno nije polemiziralo. Nijaz Duraković i Ivan Cvitković. godine. Nijo je imao razloga za tako nadahnut govor. Dizdarević će i mene potegnuti za jezik „kao bratsko pero“. Ovu grupu sarajevskih profesora. Hapšenje se desilo samo 15 dana ranije. Muzika u taktu škripe i udaranja željeznih I vrata te aplauz odjekivali su sa ekrana. Nacalio sam se pred televiziju. prema Filandrinoj interpretaciji. -komunistički specijalisti za vjeru. Osnovu svojim ovakvim tvrdnjama Džemal je našao u istom stenogramu spomenute sjednice komunističkih lidera. Dobio sam tri mjeseca zatvora uvjetno. sa bijelim čaršafom u pozadini poprskanim sa jnekoliko kaplji krvi. izravno optužiti Raifa Dizdarevića kao poručioca njihova hapšenja. dr. ministra policije. Tragovi na stenogramu Samo knjiga Bošnjačka politika u XX stoljeću. gdje sam ja izgubio parnicu. 4. bili najagilniji učesnici rasprave. akademik Muhamed Filipović. „drži stranu“ Hamdije Pozderca. 1983. autora Šaćira Filandre. Objedinio je Muhićevu konstrukciju o „etnički čistoj Bosni“ i Bijedićevu tvrdnju da je to „recidiv ideologije Trećeg rajha“. Oni su uz Duška Zgonjanina. dotle će Džemal u jednom tekstu u Ljiljanu. Studio je bio specijalno Sdizajniran. koja je bila posvećena uhapšenoj grupi. muslimanka sa Pala. Ne jedan.

Umro je tokom rata. pazi na Nedžada». strah i vrućina bili su sokaci grada kroz koji sam hodio cijelog proteklog ljeta. Jedan je u tome što sam (vječito) Džemin brat. između ostalog. gospodin Carlos Westendorp me je amnestirao svojom Odlukom o „dekriminalizaciji člana klevete“. „Knjižica“ će biti sevapom da se vrati vjeri iz ateizma. koji su i. Pale su kiše i grad je bilo pretrpan brdima lubenica. bliski rođak Dizdarevića. Ovo je moj prvi tekst nakon što sam izgubio parnicu sa Dizdarevićem. bio u srodstvu sa Dizdarevićima. sigurno. Senad Pećanin. smrad smoga od lošeg ćumura. jednog od najvećih sufijskih mislilaca. allahimanet«. Po meni. «Eno jedinice«. poljubio me je u kosu. možda i najubjedljivijih. Ipak Dizdarevići?! Postoje ovdje dva valjana razloga zbog kojih bi čitalac trebao posumnjati u moju objektivnost prema Dizdarevićima. Javno su imali imidž kao jedna od rijetkih porodica koja se „tuto kompleto“ dala u komuniste. uspavan čopor pasa na greblju na Alifakovcu. Dakle. Jad. u kojem sam. optuženika. Šef istrage Izetbegovićevoj grupi bio je Amir Salihagic. puni kontejneri kora od lubenice. Za tadašnje bosanske (ne)prilike nije bilo podesnije i uvjerljivije osobe da bude uspoređena sa Homeinijem od njega. Na bunjištu logora našao je neku „knjižicu“. rahmetullahi alejhi. šćućure ni i sjehuđeni golubovi poput muslimana. „Čim lubenice. koji je vodio intervju sa mnom. ovo je ključni argument prema kojem se može zaključiti da je Proces '83. eto zime“.)Već zbog toga što bi eventualnim njegovim hapšenjem svoju porodicu ukaljali pred komunističkom javnošću. Međutim.Raifa. on je kao mlad čovjek bio u koncentracionom logoru u Njemačkoj. mogao je imati dobru karijeru. (Samo Ziju. Ova presuda je sudbinski povezana sa ovim feljtonom. mogao sam uzviknuti. kukavičluk. srodstvo sa Dizdarevićima. zamolio me je da odgovore na pitanja o Procesu '83. Međutim. izostavimo i da napišem feljton za Dane. Ne znam šta gaje spasilo hapšenja. Načelno sam bio pristao. Tako da je i on mogao biti jedan od. «Eto. narodna poslovica smišljena u Sarajevu. Kao da nisam ljeto proveo u ovom gradu. prema citiranom stenogramu. Sa prezimenom Salihagic uvest ću još jednog čovjeka u feljton. nikad nije čuo da psuje Boga. Od nekih derviša čuo sam vrlo pogrdne riječi koje su Dizdarevići govorili o njemu. «Džemale. a drugi je što sam bio na sudu sa Dizdarevićem. ali sam „bio pod uvjetnom kaznom“ i zarekao se da ću ostaviti novinarstvo. drastične razlike«. bio u „opisu zadataka“ Dizdarevića klana u Bosni. ažurniji oko montiranja procesa Izetbegovićevoj grupi. bar. on će sve ponude komunista odbiti i ostati usamljeni čitač lbni Arebija. Kako sam pročitao u novinama. Radi se o šejhu Halidu Salihagiću. Amir Salihagić je istraživao i svoga rođaka šejha Halida. Šejh Halid. naravno i sa Amirom. rekao je i šmugnuo preko . moram iznijeti još neke činjenice koje navode na trag da je klan Dizdarevića bio. Prema informacijama koje sam dobio u vrijeme dok su osuđeni izdržavali kaznu u Zenici i Foči. bio je jedan od posljednjih velikih sufija u Sarajevu. Prema predajama njegovih murida i derviša. Kao fakultetski obrazovan čovjek i preživjeli njemački zarobljenik. bila je slika Sarajeva kakvog pamtim od onog jutra (septembar 73. Tu je bila i rodbinska veza sa Dizdarevićima. Amir je bio (i) „deal“ Zgonjanina i Raifa. Povodom presude dao sam intervju Danima. tuga. On je. poviknuo je dok smo stajali više Sebilja. čemer. Čitao je filozofska djela na arapskom jeziku. On je priča za sebe. također. Hladna jutarnja rosa. Ne zbog simpatija. koji mu je bio cimer u Beogradu. Najvjerovatnije. «Joj. Sarajevu na emanet Sa završetkom njihova suđenja prestale su vrućine moriti Sarajevo.) kad nas je babo ostavio na Baščaršiji. bio pitan i o Procesu '83. tražili najstrožije kazne.

0 tome sam tog ranog jutra razmišljao kad sam pošao prvi put Džemi u posjetu u Zenicu. sikirala se. Mučila se sa paketom. jednom sam mu vidio familiju u čekaonici u Zenici. Omer. Zatim pretres i prekopavanje odjeće. Bio je obučen u zatvoreničku uniformu miš boje. Melika je sprovedena u Gradišku. kroz mene. koliko se sjećam. hoće li sve primiti«. U nekim pričama sam pisao kako je moj dedo mislio da put kible ide preko Sarajeva. Svaki put u povratku sa ljetnog ferija bih se obradovao njegovim korama od lubenice razbacanim po mahalama. Salih.ulice u tramvaj koji je već bio stao. da bi ih snašla kazna poput ptica koje su iz zraka srušile Vojsku slonova koji su bili naumili srušiti Kabu. Mujki i Ismet u Foču. Nije korektno od mene što ne znam gdje je bio Derviš Đurđević. pitala ga je majka. Posvetio ju je Timi. On. A Alija. zatim poljubac Time u ruku i čelo. Džemo je otvoreno upozorio: «Ovdje se sve snima. Kad sam prošao pored zgrade SUP-a. «Gdje radiš?». i sa mnom pozdrav i zagrljaj. haram ti bilo». I. jer je ugurala neku kilu više. Dugo su me grlili. Malo su nadoknađivali. Edhem. «Bože. Sjedili smo na kraju stola. U Sali. U hladnoj čekaonici čekali su moji roditelji. Džemo me je potegao za rukav svog lanjskog zelenog džempera što mu ga je majka plela. Tima me je čekala na autobuskoj stanici.« Policajac je bio zatečen i kao da ništa nije čuo. meni najmanje poznata osoba u ovom procesu. Tek sam na trenutak ugledao babino lice u tramvaju. evo kako mi vraća. pazite šta govorite. proučio sam suru „elemtere kejfe“ i devet puta puhnuo na nju izgovarajući „tajren eba bilen“. «Ne mogu to reći». ostali smo skamenjeni sami sa golubovima i hamalima sa testericama obješenim o ramena. čini mi se. Zbog mene. Mi nismo prešli ulicu. Kasnije mi je pričao doček u zatvoru. reći će mi jedan stražar koji je tad držao mitraljez. ljubav za Džemom. Kosa mu je bila kratka i kuštrava kao da su ga misi izgrizli. Tako se čini dova za prokletstvo. niti trčali za njim. pa Timina svađa sa brkatim policajcem oko kilaže paketa: «Vi morate odvaditi deset kila. Ušli smo na glavni ulaz. sjedio je Džemo. «Eto ti tvoje Sarajevo. Tramvaj je zvonio. Isti takvi mitraljezi dočekali su ih na glavnom ulazu u zatvor. On je. Podigao sam ruku i mahnuo mu. bilesi i majku su pretresali. Ušli smo u autobus za Zenicu. Ruke prljave od neke crne masnoće. U vagonu za junce su njega vozili.* Tima se dvoumila šta je manje vrijedno u paketu da odvadi i usput se cjenkala. Dozvoljeno je 12 kilograma. Tako nas je same ostavio na Baščaršiji –Sarajevu na emanet. U vagonu za junce 0 svom sprovođenju za Zenicu Džemo je napisao pjesmu sa naslovom „Balada o medvjedici“. Nije stoje nakit. . Zašto su mi sestre tkale ćilime na bosanske ćenarove da bi platile moje i Džemine internate?! Jer internat za nas dvojicu je bio skuplji od babine plaće. Odlično je prošla. Babo je uvijek majci i sestrama kupovao minđuše i pršćenje sa Baščaršije. inače. Na rukama su imali lance. On se sakrio iza nekoga da ga ne vidim kako plače. Zanimljiv je možda stoga što mu je brat radio kao kriminalni inspektor u Beogradu i daje izgubio posao. a praćeni su policijom naoružanom mitraljezima. «Sarajevu. a više su mi bili zahvalni što sam hairli i toliko se trudim da ga spasim. Koliko smo samo ljubavi dali ovom gradu. «Taj zatvor nije upamtio toliko oružja u rukama u jednom danu!». Huso i Haso su odvedeni u KP Dom „Novi život“ u Zenici. već stoje iz Saraj'va. Stambola i Meke. Poljupci i grljenje sa majkom i babom. On pjeva o lokomotivi koja svaku noć pisne dok on ide na počinak u ćeliju. Do mene i Džeme sjedio je policajac. babo». Hiljadu puta sam tako puhao na zatvore i „supove“. mislio sam. čuo sam svoju majku koja ga je klela. Sa takvom gorčinom vozio sam se u „kecu“ prema autobuskoj stanici. Jasno sam vidio suze i grč u Ademovoj jabučici. Pretrpala ga je pitama i suhim mesom. za jednim dugim stolom. Tamo je bio sproveden Džemo.

«Pa et. Osim advokata Muslina i Omanovića.». Ovakvu ocjenu izričem jer Predraga Matvejevića smatram Bosancem. koji je bio zauzet poslovima oko Olimpijade. nije nas primio. na vrata je ušla gospođa Hajra Marjanović. Hajra će uskoro u pošti sresti Amilu Kasumagić. zaključi majka. držeći francuzicu sa dva prsta u ruci kojom ga je grlio preko ramena. Daje bio Tito živ. Ni nakon tri dana opsjedanja njegova kabineta i prijetnje štrajkom glađu pred ulazom u zgradu Saveznog SUP-a. Slabo se tog sastanka sjećam. moj bi babo sigurno išao Titi u Beograd. Ovo pismo-predstavka je prošlo gotovo nezapaženo u javnosti. Najviše smo kukali na policiju i novine. Svašta smo joj se nagovorili. i straha. kako je čuo da su mnogi išli. „Mi. koji su branili Izetbegovića i Živalja. Vjerovatno je svako od nas potajno tražio neku „vezu“. sjetio se da i mi uputimo predstavku predsjedniku Predsjedništva SR BiH Milanku Renovici. Zatim ga je babo zagrlio. Da li razočarane rezultatima dosadašnjih obijanja pragova. Nekim poslom sam bio u Zagrebu i svratio sam Šefki Omerbašiću. tadašnjem šefu policije. moj Džemale. jer su se porodice nekako nećkale ići kardinalu. Ja sam. «Je li ti teško?*. Ko je tako razmišljao. Kako sam samo smio tako nešto lupiti?! Mladost ludost. malo ih je bilo spremno ići sa mnom u Zagreb. Čuo sam da je majka Saliha i Omera Behmena u onaj vakat išla Titi u Beograd. kad stvarno nas zovu da uđemo u neku salu. Skoro tačno na vrijeme. »Neće vas primiti«. Iskupimo se pred zgradom Predsjedništva u zakazano vrijeme. Pogledao sam na zid. tražeći da nas primi Stane Dolanc. ali bilo je veoma snažna moralna podrška osuđenima. ništa se nismo ispričali«. Matvejević je prvi uputio predstavku sudu u Sarajevu i tražio njihovo oslobađanje. «Ono će biti dobro. Imao je štopericu ispred sebe. iako je najviše pričala. al1 znam da sam pokazivao nake članke i karikature kao argument tvrdnjama da „neko mrzi islam i muslimane“. familije osuđenih“ Ne znam kome je na um palo da se mi familije idemo žaliti političarima. «Ah. Posjeta je trajala sahat. «Oni su željeli etnički čistu Bosnu i etnički čisto Kosovo«.» To je sve što smo dobili od Komisije za žalbe pri Predsjedništvu. Tek ću od jednog prijatelja Hrvata dobiti poruku daje kardinal Kuharić voljan da nas primi. Pet minuta prije isteka policajac nas je upozorio. a. navodno. i reći joj da se ne brine. «Ovaj proces je jedna bomba kojoj niko ne smije taknuti upaljač.. koja je. Ne znam tačno kad smo išli u Beograd. On je kao loš diplomata dao neki opći odgovor da se „nad njima vodi jedan džinovski sukob u kojem jedna takva .» Zato će nakon naše neuspjele posjete Beogradu on dati intervju u kojem će osuđene optužiti i za ono što ih optužnica nije teretila. To nam je bio odgovor. skidao je kapu gdje je bila Titina slika. ili zbog procjene da se nema šta tražiti kod vjerskih institucija za pomoć u komunističkom sistemu. zamjenjivala Milanka. Ustali smo. izbjegao je odgovor. raznijet će cijeli sistem policije. ne znam za ozbiljniju reakciju tih krugova. Papa pruža ruku Homeiniju Zagreb je na Sarajevski proces gledao mnogo pasivnije od Beograda. Ako eksplodira. bio najžešći. prema kasnijim dojmovima. Ušli smo i posjedalo nas desetak ucviljenih familija. Pitao sam ga šta misli o pozivu od kardinala. Njega smo odabrali kao šefa policije da se žalimo na Udbu. a ne Hrvatom. Stvarno je na njemu visila Titina slika. Jedan dan smo dobili obavijest da će nas primiti Milanko. Nisam odgovarao na poruku. ali javno smo nastupali zajedno zbog solidarnosti. Otkad je počeo ići po sudnicama i zatvorima. Mogao bih preko njega najaviti posjetu sa još nekoliko članova porodica osuđenih. kćer Ismetovu. Boga mi. Njihovi disidenti su šutjeli. pa i Uglješi Daniloviću. ustvrdio je. a to je cement ove države. nastavila je.. Majka i Džemal su se dugo ljubili. govorio mi je moj Peter.odgovorio je.

negdje na Sirokači. Ovaj crni. pa i živote.posjeta ništa ne mora značiti“. Kurban-bajram je bio pao ujesen. Pakistan je najoštrije kritizirao Jugoslaviju zbog progona muslimana. Sakupljeni novac smo ujedinili i ja sam na savjet profesora Nijaza Sukrića kupio kurban. Tek su ga u akšam. Nit' je jeo nit1 šta pio do sutradan. Zaklao sam kurban i podijelio ga na jedanaest jednakih dijelova. jer želi pružiti ruku Homeiniju». Na ponovni upit prijatelja da li ćemo dolaziti u Zagreb. Crni kurban! Ne znam ko od osuđenih nije kukao zbog tretmana u zatvoru. ubit će me Tad smo više strahovali za Aliju nego za Džemu. naravno. Ko bi na Džemu digao ruku!? Alija je bio smješten u sobu sa ubicama. Grupa mojih prijatelja željela je poslati im pakete u zatvor. Osim nevladinih organizacija za ljudska prava i PEN-a. Vajkan. a nakon izbijanja rata između Irana i Iraka. Dževad i ja. Mensur. Jedva smo ga doveli do Bahrina podruma. Harno i Hadžib našli u nekoj avliji. Nedžade. niti . poput vjetra prošao pored nas i skočio sa podzide na prvi krov kuće. Zbog straha za njihove živote namijenio sam zaklati kurban. Preko nje sam saznao da je „baba“. Zbog toga se ozbiljno sumnjalo da Udba namjerava ubiti Izetbegovića. kad je hadžija Alibeg došao da ga zakolje. ja sam mu objasnio nećkanje ostalih. nekadašnji jugoslavenski ambasador u zemljama Srednjeg istoka. Na to je u svojim predstavkama eksplicite ukazivala Sabina. stara pobožna žena kojoj smo davali vitrovašće. a on je. skočio sa krova preko mene i pobjegao preko Bistričke pruge. »Kurban sve zna onog trenutka kad ga nanijetimo zaklati*. koji je u ime KP Jugoslavije putovao u Bagdad i Damask. Tako me je odvratio od nakane da posjetimo kardinala Kuharica. Zato sam učio tekbire i dove. jer mi je prvi. težak mu murad (namjena)«. Nije mi poznato da je neka zapadna vlada reagirala na njihovo suđenje. Baba. Zatim se vratio. Aliji sam. Nismo otišli kardinalu. nagovarao me je prijatelj. Bio je to vlašićki ovan kojeg ljudska ruka do tog dana nije dotakla. Problemi sa ishranom. il' mi je rekla pa sam zaboravio. Pozderac je putovao u Irak i Siriju. sa Zapada se niko nije oglašavao. Nije mi rekla koji su to udbaši. Na Alifakovcu su bila tri crna kurbana. imao tajne posjete dvojice udbaša iz RSUP-a. On je tvrdio da Izetbegovićeva gruparadi za CIA-u. kako ga je zvala Sabina. Hadžija Asim me posavjetovao da kurban mora biti crn. Zbog međunarodnog konteksta mogao bih ispričati još nekoliko detalja koji pokazuju političke razmjere koje je poprimio ovaj proces. to je vrijeme dok su oni izašli iz karantina i upućeni u spavaonice. najboljeg. «Pa znate da bi se nakon toga Papa zauzeo za njih. Vođe grupe bili su Rašid i Enes. rekla je. Direktor IRNA-e u Beogradu ispričao mi je da je zbog odnosa Jugoslavije sa Iranom nakon presude u Teheran putovao Nijaz Dizdarević. da bi ih pomirio nakon što je Sirija zatvorila irački naftovod koji teče preko njene teritorije. on se nasmijao i ispričao mi da je Hamdija Pozderac. Jednog od ta tri. teškim radom i fizičkim prijetnjama ugrožavali su njihovo zdravlje. Bili smo formirali ilegalnu grupu za pomoć familijama osuđenih. kao vođi grupe. Otvorili smo vrata. usplahireni kurban bio mi je simbol Džeminog stanja u zatvoru. Preko nekog ludog ubice. Sumnjam na neke. Na moje zaprepaštenje da li su mu povjerovali. kupio sam za 730 hiljada dinara. izgovarajući njihovih 11 imena. sestrinskoj Ba'as partiji tvrdio da je Izetbegovićeva grupa u dosluhu sa iranskom obavještajnom službom. čula je da je kurban pobjegao: «Bogme. odsjekao dio od vrata. al' neću nagađati. kao najstariji. Nas četverica smo prišli da ga svežemo pa zakoljemo. Isljednici nemaju nikakvih razloga. onako crn. zatim Hadžib.

»Pođite za mnom kod upravnika*. Tad smo uspjeli razvaliti policijsku namještaljku. U osam sati ujutro došao sam na prijavnicu. Iza pojasa sam mu na sto bacio Krivični zakon SFRJ. «Šta ćeš. «Njega su stvarno naumili ubiti«. To je najteže radno mjesto . Sjedio sam sve do podne. Radno mjesto je takvo da je svuda promaha. Do mene je došao Džemin vaspitač. Samo što je sjeo na stolicu. Moj imenjak. U jednom intervjuu postavio sam pitanje Bakiru da li je neko htio ubiti njegovog oca u Foči? Odgovorio mi je da on nema takvih informacija. Nije on tad bio pretučen pendrekom. Prije odlaska u Foču još jedanput sam „letio“ Džemi u posjetu. Džemo ništa nije krio ni mistificirao. sledio sam se. On se tad izderao na mene: «Pa on je ovdje u Kazneno-popravnom domu!!! Nije kod kuće! Kako ću mu ja dati Kur'an. na koju imam pravo. »Koristim priliku da Vas zamolim još neke stvari. a Vi im sve uskraćujete«. naredio mi je. inače će mi roditelji svisnuti ako čuju da je pretučen«. Sjeo sam ispred glavnog ulaza. Nije ozbiljno«. kakvi su bili i Džemo i Haso. njegov babo. Policajac koji je sjedio tik do mene. ovo sam došao iz smjene«. imaju pravo na dijetalnu hranu. Ako bi tako nešto neki „rob bez duše“ posvjedočio. Zatim imaju pravo na Kur'an. «Odmah sutra otiđi Džemi u zatvor. da ja ne bih spekulirao o tome. da ga je udario neki „neodgovorni“ zatvorenik. oštro gaje opomenuo. Otišao sam u čekaonicu. Nakon stoje obavio posjetu Hasanu. Sabina je još više strahovala za ubistvo svoga babe. «Molim Vas da mi danas dozvolite vanrednu posjetu. odgovorio sam. koji gaje doveo ovdje?!». a udiše se kvarcna prašina. Raspitivao sam se u SIV-u za njihova prava. Sam sam išao samo kad je u opasnosti. tješio me je. I pored toga. Iznenadio me je. Tada je obolio na plućima. ja ću red sve. . ruke crne tako da se jasno vidjela prljavština ispod nokata. Upravnik zatvora bio je Fadil Lipničević. rekao sam. «Ne sikiraj se. stoje rezultiralo i kaznom samice. Međutim. On ti je u kom i jer ga je neki bokser nokautirao!« «Ah. «Štrajkovat ću pred ulazom dok god me on ne primi». Ja moram vidjeti brata. Zamolio me je da odustanem od posjete pa da će mi drugi put dati sahat duže itd. Imao je modricu pod okom. Neko od Izetbegovića može odgovoriti. obrisao je suzu sa obraza. koja se zbog nesnosnih vrućina lijepi po oznojenom tijelu. Odmah sam zvao Rajka da dođe i on je stvarno u roku dva-tri dana došao u Zenicu. mene će ovdje ubiti!!!» Nije zaplakao. Još sam dugo čekao dok su Džemu doveli. «Nema veze. majko moja!». rekao je: «Nedžade. Na temperaturi kod topionice morali su izvlačiti neke kalupe za čelične „bebe“. tako da me je ponekad dirnuo koljenom. bilo bi im suđeno u zatvoru. Bio je ljigavo usrdan. Plus loša ishrana. koji se bio oporavio. upitao sam srdito. On i Haso su radili na zloglasnoj Kuki u livnici. kosa masna. «To je jedan zenički Rom. dobili biste sat«.ovlasti nakon presude posjećivati osuđenike. Moje informacije su bile da su tražili neku nagodbu sa Izetbegovićem i da ju je on odbio. derao se. neki cinkaroš ih je optužio da spremaju štrajk i pobunu u zatvoru. «Dat ću vam deset minuta. kad mi je prišao policajac. Kaži Rajku da me posjeti«. «Je li te to neko jutros tukao?». Posjetio je Džemala. hadži Halid-aga. jer su gorčina i strah u njegovom grlu udavili suze. zbog čega će biti prebačen u Foču. Jednom je poručio da samo ja dođem u posjetu. nakon što su se prilikom odlaska u kupaonicu nešto dozviždavali u silnoj buci. Zimske temperature su bile ispod nule. jauknuo sam. »Tražim prijem kod upravnika zbog svoga brata Džemala«. Ne znam koliko je trajala posjeta i kako smo se rastali. Bio sam spreman zgrabiti policajca da me je prekinuo u razgovoru. al' će Džemo još dugo raditi u livnici. Tad se nisam bojao! «Ne. Rezultat takvog rada je brza smrt za ljude krhke konstitucije. on je mene tješio. Kad sam ga vidio u Sali za posjete.u zatvoru. a ja sam mu odbrusio da me on ne zanima već hoću do upravnika. da će oni kazniti izgrednika i da će sve biti uredu. Začudo. gospodine«. Poslije smjene se mora na kupanje u ledenu kupaonicu. Da ste bili ljubazniji. nazvao me je. Oči su mu bile krvave od nesanice. Oni ne moraju jesti mast i svinjetinu. Samo se uplašio namještaljke zbog koje je mogao dobiti samicu. Znao sam da je neki belaj. Zašto su to činili Izetbegovićevi isljednici? To je bilo opasno pitanje od kojeg smo strahovali. Uvjeravao me je da je Džemo dobro. sve je ovo kismet». «Tako ovdje ne piše.

a kažu da će mu suditi«. Je li se u toj godini pojavio dr. Latić tri i po. Uzeo sam papirić. Jugoslavija je dobila velike komplimente. 1985. I. uživajući u samozadovoljstvu zbog komplimenata za organizaciju. Nisam dugo razmišljao. Samo je još Melika imala dramatičnije robijaške dane. ovaj put samo jedno iz familije moglo je pratiti suđenje. godine: A. predsjednikom SDA Zenica. gladi. ne znam. ostavio je broj telefona. Živalj dvije. On je bio jedan od prvih zagovarača ukidanja verbalnog delikta u Jugoslaviji. Bokser koji je udario Džemu nikad nije izišao iz zatvora. Vjerovao je da se to nekako i može izdržati a da čovjek ne poludi. Sarajevo je bilo u fokusu. da bi u Foči. štrajkom glađu izborila daje odvezu na liječenje u Koševsku kliniku. Osmijeh Olimpijade Sarajevske Zimske olimpijske igre unijele su mnogo optimizma u narod. Čim je Bahra naložila vatru i napustila sobu. kojeg nije bilo od smrti njihova vođe Josipa Broza. Ona je još u CZ-u Sarajevo bila počela štrajk glađu. E. Nikad više nisam bio pozvan u Udbu. ja sam papirić bacio u vatru. Drugi telefonski poziv bio je od mog Petera. Tih dana su bili žestoki sukobi u dolini Lašve. 10. Ne. Pritrčao je mom mlađem bratu Muzaferu i udario ga nogom u cjevanicu. što znači od aktivnosti nas „familija osuđenih“. smanjena mu je kazna na četiri godine. a Behmenu 11 godina. Džemo je prebačen u Foču. Nagovoren je da me udari. Bičakčić tri. raznom šikaniranju i maltretiranju. To samo ona zna ispričati. nekim ljekarskim vezama. a nekakvi su dolazili i ostavili ti broj telefona da se javiš». Vrhovni sud će ublažiti kazne. Bio mi je veoma zahvalan kad smo se vidjeli na posjeti. Đorđe Marjanovic. H. Opet su bile propusnice. Grupice mladića na Skenderija mostu stvarno su se doimali kao rastjerani demonstranti. Pričala je o tučama zatvorenika. Kazne su svima nešto ublažene. Dž. Srećom. Bila je poluparalizirana osoba. pravni ekspert iz Skoplja. Kad su naišle marice u kojima su bili osuđeni. Izetbegović je osuđen na devet godina. Bio sam odsutan nekoliko dana iz grada i moja teta Bahra mi je referirala stanje: «Zvali su te nekakvi stranci.bokser. zgodno nabacili osmijeh na lice. Onda se sve češće . 1 komunisti su. Kao da im se smjeralo suditi po zatvorima. Izvršio je samoubistvo. Bilo je mnogo više interesenata. Željko Kozina. Psovkom ga je otjerao. Lipničević je kao penzionirani policajac bio kandidat za načelnika MUP-a u Zenici. Na Okružnom sudu Omer Behmen je imao najveću kaznu. Kasumagić sedam. To su bili učenici Medrese i studenti FIN-a. dok je Vrhovni sud dao Izetbegoviću 12. moj isljednik. koji su na ljetošnjem suđenju bili na feriju. Melika se već štrajkom glađu izborila za slobodu. koje su se desile iz milosti. Od Vrhovnog suda bilo je neke fajde. Nakon godinu vidio sam njegovo ime na smrtovnici. nakon prebacivanja iz Gradiške. Usput da navedem konačne presude sa Saveznog suda u Beogradu. Kad sam sve ovo ispričao na jednoj tribini pred Fuadom Džidićem. Osmrtnica je bila plava sa petokrakom. neki su povikali: «Eno Alije! Eno Hase! Eno Džeme!» E Vlado je stvarno pretjerao u ažurnosti. u Sali je bio Lipničević. odakle je puštena kući prije isteka oficijelne kazne. Tad sam kao vojnik u JNA bio došao na dopust i posjetio sam Meliku. Imali smo nekih problema sa dolaskom optuženih u Sarajevo. Džemal je bio zadovoljan. on je odustao od kandidature. Behmen osam. Jedna od rijetkih među desecima zelenih sa polumjesecom i zvijezdom. nisu se to muslimani probudili. Ne sjećam se Dervišove presude. koje su donesene 31. Tako su završavali oni koji su radili prljave zadatke u zatvoru pod policijskom ucjenom. Vrhovni i Savezni sud smanjuju kazne Sigurno da je bilo neke fajde od pritiska javnosti. 0.

jedine analitičare optužnice. Ni do danas nisam promijenio mišljenje. svi drugi su nijemo šutjeli. Mi „familije osuđenih“ poslali smo optužnicu i presude na sve strane. U njemu nikad niko ni za koga javno nije digao glas. Predali smo mu cjelokupne sudske spise sa procesa. Vojislav Lubarda „Noć nema svjedoka“.počinju oglašavati neki beogradski krugovi „na fonu rasprava o ljudskim pravima“. zatim Našim danima (intervjuirali su ga Tihomir Loza i Midhat Ajanović). Avdić je i ranije u Šuvarevim novinama napadao Džemu kao osuđenika. dakle. Orhan Nevzati je stenogramski pisao i zapisnik sa suđenja. Veza sa Valterom bio je Jasmin Duraković. Osim. a neki su već ustvrdili da je te godine tajna srpska policija izvršila inventuru stanja kod Bošnjaka kako bi se spremila za ono šta je uradila '92. što je pisao Start. Laste hrvatskog proljeća bile su potpuno umukle. Ljube Bavcona. Ispravno ili ne. Bavcona. Samo će jedna srednja generacija novinara kroz Naše dane osvjetlati obraz u skorim demokratskim promjenama. Matvejevića. Inkriminacije su bile takve da su samo optuživale Srbe. „zelenoj transferzali“. On je u naslovu teksta tvrdio da je Izetbegović bio ideolog Handžar divizije. i mi smo trebali tražiti podršku upravo od Srba. Sarajevo i danas u prosjačkom položaju vapi za muževnom inteligencijom. Džemo je dao intervju Književnoj reci (intervjuirao ga je pokojni Srebrov). slovenskog eksperta za krivično pravo. Izetbegovićje svoj prvi intervju po izlasku iz zatvora dao Delu (intervjuirala ga je Nadežda Gaće). Udba je htjela „po svaku cijenu“ da uhapšene. Najozbiljnija očekivanja su bila od dr. da bi taj intervju prenio Valter. Dakle. Najhitniji razlog za nas familije. kojeg je uređivao Goran Todorović. Sarajevo je stvarno bilo „tamni vilajet“. Osim Tunje. potvrđena je bila spekulacija o tzv. navest ću iskaz jednog Bošnjaka koji se tajno i sasvim . ove dvojice pravnih eksperata. tako smo mislili. Kod njega smo otišli Azijada Kasumagić i ja. Tako i gospodinu Marjanoviću. Sve slobodnije i sve češće će štampa pisati o tim temama. Ako bi ikad ikome analitičaru na um palo. ili ideologiju uhapšenih. Avet inkriminacija iz optužnice oživjet će samo Senad Avdić jednim tekstom u Večernjim novinama. U tom kontekstu se vraćam udbaškoj podvali da lzetbegovića slikaju sa ustaškim novinama. Karte za Beograd Takav ambijent je nas „familije osuđenih“ nagnao da damo grdne pare za vozne i avionske karte na relaciji Sarajevo – Beograd. Po izlasku na slobodu. al' samo za sebe. koji je po svakom osnovu bio na živoj žeravici. Marjanovića i dr. baci u naručje ustaštva. Esad Ćimić je bio napisao denuncijantsku knjigu „Politika kao sudbina“. za staje optuživana sarajevska inteligencija. Mislim daje on bio i jedan od pisaca KZ SFRJ. Prirodno. te dr. Konstrukcijom da su „optuženi željeli islamsku državu od Slavonskog Broda do Teherana“. te je jednom gostovao na Omladinskom radiju (intervjuirao gaje Senad Pećanin). a Udba je imala svoje pisce – u Dervišu Sušicu kroz „Parergon“ i Miroslavu Jančiću kroz knjigu „Kako sam izdao nacionalnu stvar i zašto“. naši saveznici su bili komunistički disidenti bez obzira na naciju i političku ideologiju. Bio sam ozlojeđen kukavičlukom sarajevske inteligencije. Vuk Drašković je objavio „Nož“. a suprotstavi Srbima. dr. objavljenim dan uoči predizborne šutnje prvih višestranačkih izbora. Prvi muški politički probosanski stav pročitat ću u Našim danima iz pera Fahrudina Đape sa naslovom „I Bosna se može otcijepiti“. nigdje niko ni po uhu da se počeše za njih. Sa nekoliko strana sarajevskoj inteligenciji je bacana rukavica. da se okrenemo Beogradu bio je u tome stoje samo sporadično u inkriminacijama spominjana „ugroženost Muslimana od Hrvata“.

pod pritiskom intelektualaca. Njemu će biti suđeno u Sarajevu. predvođeno dr. gospodin iz Amnesty Internationala. Amfiteatar je bio krcat. Kad sam se sa Lazarom Stojanovićem pojavio na suđenju „beogradskoj šestorki“. Sa njim je bio već moj stari poznanik sa bradom i lulom. Danas se sjećam Milovana Đilasa u prvom redu sudnice. Tako sam. ali knjigu nisu štampali. To sam pričao Dogi. Pitali su me što sam došao na suđenje. Na Šeksovu sugestiju dao sam ličnu kartu i učlanio se u ovu organizaciju sa predstavništvom u Londonu. iza naših leđa je sjedila srpska intelektualna elita. već skrećem pažnju na moguće „rane radove“ srbijanskih kasapina. Glavna zvijezda procesa nisu bili optuženi poluanonimni intelektualci.. Osnova za njegovo hapšenje bio je nekakav tekst sa naslovom „Šta nam je činiti“. Dok sam sjedio sa Dogom. Nadimak „Crveni patrijarh“ nosila su podjednako obojica. Međutim.. Kaznu je izdržavao u Zenici. Taj Rajko je sve znao! Samo se Dogo sa Matijom Beckovicem bio založio za štampanje Džemine knjige. Lazar je tada radio u IRNA-i. Dali su „lepe“ kritike. pušten iz zatvora. koja je došla protestirati zbog njihova suđenja. tražeći izdavača za zbirku Džemine poezije (bilo je dosta pjesama koje je napisao u zatvoru). Mladić je prijetio: «Ako tvoj Alija ne odustane od pravljenja ustaške države do Drine. bili su i Katja Vodopivec i Ljubo Bavcon.» Dalje. Mučio ga je čir pa je ispoljavao mrzovoljnost u razgovoru. koji će biti uhapšen u vozu. navest ću kasnije tvrdnje nekih oficira KOS-a koji su završili Akademiju u Pančevu. jer bih ja tada pomoć tražio i od crnog đavla. Uz grupu profesora. Tada nije pokazivao interes za Sarajevski proces i ja nisam od njega ni očekivao zauzimanje. Znam da su ga tukli u zatvoru. jer je bio prvi zatvorenik koji je odbio raditi fizičke poslove. u Šešeljevu odbranu mnogo arogantnije i glasnije ustala je tadašnja jugoslavenska liberalna inteligencija. zatim se svela na šest. kontaktirao Gojka Dogu. U kafani gdje su advokati pravili pauzu upoznao sam Vladimira Seksa. Uzeo sam Mirzetin novac i platio kartu za Ljubljanu. Tretirali su ga kao disidenta koji je odrobijao nekoliko godina u Osijeku. U svakom slučaju. lider njemačkih zelenih. Tako je društvo sociologa. Odgovorio sam: «lz solidarnosti)). Sa ovom natuknicom ne plediram amnestirati naše postupke i kontakte sa ljudima koji će se u ratu na BiH pokazati kao fašisti. Imao je žutu bradu. a pamtim samo Pavluška Imširovića. mladog urednika Književne reci. Uzeo sam jednu naljepnicu od nje. autora mog prvog pročitanog romana u životu – Daleko je sunce.slučajno sastao sa Ratkom Mladićem nekoliko mjeseci prije pada Srebrenice. On je bio uteg na drugom tasu komunističke pravde Sarajevskom procesu. a mediji su je dovodili u vezu sa Vojislavom Šešeljem. ušao sam u tadašnju „srpsku avangardu“. od Ljube Tadića pa do Perišića. a imao je imidž disidenta i osuđenika zbog jednog filma o „šezdeset osmoj“. već Petra Kelli. Demokratija kasni 300 godina Ta beogradska grupa u početku je imala 16 članova. za kojeg se pričalo da je porijeklom musliman. koji mu je bio blizak rod. najautoritativniji eksperti krivičnog prava u . Uživao je veliki ugled među srpskim advokatima. kojih se više ne sjećam. Tu sam trebao sresti Dobricu Cosića. ali i podrške Šešelju i „beogradskoj šestorki“. Već sam bio upoznao glavne beogradske kafane. koji je zbog knjige „Vunina vremena“ bio osuđen i. Rajko mi je pričao da je Ćosića u sukobu sa Titom od robije spasio patrijarh German. On se nije pojavio. Najčešće smo se sastajali u restoranu „Sunce“. Ivanom Svetlikom organiziralo tribinu na Filozofskom fakultetu u Ljubljani o temi ukidanja verbalnog delikta. pozdravio sam se sa više pisaca nego što sam ih mogao nabrojati u Sarajevu. Osnovna ideja vodilja borbe protiv neprijatelja Jugoslavije i komunizma uvijek je polazila od opasnosti „saveza Vatikana i Arabije“ protiv komunističkog lagera.

Potpisani su slijedećim redoslijedom: dr. akademik Mića Popović. završio sam svoj govor i ostavio amfiteatar u tišini. Košta Čavoski. Nikad mi niko nije iskazao toliko ljubavi i poštovanja. onaj što su ga Kadićevi omladinci rušili. On nam ga šalje«. U ime Odbora predstavku je potpisao akademik Ljubomir Tadić. odnosno Demokratskom alternativom. gdje demokratija kasni 300 godina«. Cestovne afere. Andrija Gams. Zulfikarpašić je štampao Kostine knjige koje su bile inkriminirane u Jugoslaviji. Odbor za odbranu slobode misli i izražavanja potpisao je predstavku koju je uputio predsjedništvima SFRJ i SRBiH.. (Kos)ta zove Sarajevo Najzapaženiji odjek u zauzimanju za ovaj proces imale su dvije predstavke iz Beograda. započeo je razgovor. Zbog ovog „selama“ stekao sam naklonost najdražeg čovjeka (koji mi nije familija) u životu. među kojima je bilo 12 akademika. mogla dobiti mikrofon i postavljati pitanja. Niko nije spomenuo Sarajevski proces. suđenje njima je dokaz totalne moći policije u Bosni. Dobio sam frenetičan aplauz. tako. (Usput da kažem. A moj Salih Behmen je čitao Oslobođenje u zatvoru. u kojoj je uz Zulfikarpašića i Teufika Velagića bio i DesimirTošić. Za ovu predstavku sav trud pripisujem Kosti Cavoskom. . Povodom njegove dženaze Alija će reći da je umro „najveći među nama“. Ne mislim da su one bile rezultat angažmana nas „familija osuđenih“. U sutrašnjem Oslobođenju Darko Švarc me je citirao «da je suđenje njima dokaz totalne moći policije i da demokratija kasni 300 godina». akademik Nikola Milošević. Supruga mu je otišla priključiti se demonstrantima. to mi je i sam priznao. Prozvao sam Bavcona da smo mu dostavili „materijal“. Ivan Janković i dr. On je imao dobre odnose sa Adilom Zulfikarpašićem. akademik Matija Bečković. Pošto je publika. Prilikom mog posljednjeg susreta sa Kostom u njegovom stanu. akademik Dobrica Ćosić. akademik Gojko Nikolis. Ivan Svetlik je svakodnevno zvao Raj ka i raspitivao se da li sam uhapšen. Svoje potpise stavilo je ukupno 19 ljudi.). na Radiju 202 tvrdio da se mora „ispitati ko stoji iza tog malog“. Juna 1986. dr. Ova predstavka je imenom tretirala samo Džemu – kao primjer osuđenika za „slobodu misli“. akademik Dragoslav Srejović. mislim da je datum uzet od tzv. akademik Predrag Palavestra. Mirzeta mi je rekla da je neki šef sarajevskih komunista. dr. direktno spomenuti i ostale osuđene i zalagati se za njihovo oslobađanje. gospodo. Neca Jovanov. koju je potpisao Borislav Mihajlović Mihiz (4. O stanju demokratije u Sloveniji nekoje ustvrdio da ona kasni 30 godina. akademik Radovan Samardžić. «Kakav ti je ovaj mali brat?». Iz Ljubljane sam pobjegao u Beograd. ja sam digao ruku. oktobra 1986. veseo. akademik Mladen Srbinović.. «Jedan simpatičan mladić. studenti. pružio mu je novine. Nijedna mu moja mahana nije smetala. Tek će drugapredstavka od istog odbora. nađeni su u Beogradu. Predstavio sam se i odmah uputio kritiku zašto se ne spominje Sarajevski proces.. „Mrzim aplauze otkad se frenetično aplaudiralo njihovoj presudi“. «Je li to Vi vjerujete Pozdercu i Fu-muu (Fuadu Muhiću) da se radi o Homeinijevim fundamentalistima? Ne. akademik Ljubomir Tadić. Otišao je do Džeme. akademik Dragoslav Mihajlović. Džemo se više nasikirao nego obradovao. Salih će po izlasku iz zatvora sa mnom provesti posljednje ljeto u svom životu. Borislav Mihajlović Mihiz.. Svi primjeri zloupotrebe člana 133. Tanasije Mladenović.« «Dobili smo prvi selam. dobričak. dok se indirektno odnosila i na ostale.Ljubljani. koje je on podržavao. kod Koste sam bio kad su pred Saveznom skupštinom štrajkovali lideri iz Moševca.

napisana uemigraciji. Nisam demantirao njegove neistine. da nikad nije držao pušku u ruci. Bošnjački institut će objaviti Džeminu zbirku poezije „Nevjestina noć“ I Melikinu knjigu „Nebeska deva“. Džemo je oslobođen! Odrobijao je koju heftu više od tri godine. Navodno im je on rekao „da ovo suđenje muslimani trebaju zlatom platiti“. Čudio sam se da se Matvejević. samo nekoliko dana nakon Kongresa PEN-a. koja su. i osporio njegovo zauzimanje za Džemu. Njegov Institut u Zurichu je objavio i jedinu knjigu „Sarajevski proces“. Ova knjiga je odigrala izvanrednu ulogu u raskrinkavanju montiranja Procesa. a prešutio je svoje stvarne pokrovitelje. Bio sam u Pridvorcima kad je stigao muštuluk da je Džemo izišao iz zatvora. postala svjetski bestseleri. Uza sve to. a lahko mi se bilo ponadati. Napili smo se sa hladnog vrela u Završću i dosjeli u mirišljavom vrijesku i miloduhu. itd. Telefonski smo dogovorili sastanak kod njegove stare tetke u zgradi gdje je stanovao Emir Kusturica. Nek1 mi bude dopušteno da svoju priču završim u Završću. Odgovorio sam da Džemo do tada nikad nije vidio Irana. opet. novčano je pomagao familije osuđenih. Nikad nisam bio sa Cosićem. Džemin izlazak iz zatvora Ove predstavke nisu baš „pile vode“. Prvo sam pomislio na Matvejevića. mislim da je predsjednik PEN-a bio Glinter Grass. (je li bio maj?) javiti Džeminoj supruzi.Dževad Galijašević je u nedavnom intervjuu u Slobodnoj Bosni iznio nekoliko neistina na relaciji Latić – Ćosić. Matvejević mi nije htio reći koji. a nije mi poznato ni daje to učinio Džemo. Ovu tvrdnju je na nedavnom Kongresu PEN-a u Americi iznio neki srpski pisac. autora Abida Prgude. Tek će se Predrag Matvejević negdje u proljeće '86. Doživjela je i svoje drugo izdanje u Bosni 1990. Odmah je došao u Pridvorce. . «Ne odnosi se to na njih».) Znam da su se neki članovi familija osuđenih stvarno sastali sa Dobricom Ćosićem u Beogradu. odgovorio mi je. Nakon mog demantija Matvejević mi je rekao da će se slijedeći Kongres PEN-a održati u Miinchenu početkom juna i da bi tad Džemo mogao biti oslobođen. Obišli smo sva vrela koja je on sanjao u zatvoru.Zulfikarpašić je imao veliku ulogu u odbrani osuđenih. sina Rušidova. Nikad se nisam trudio razumjeti ovu tvrdnju. Govorio sam da je bolestan. Zulfikarpašić bi stvorio bošnjačku emigraciju kakvu su imale mnoge komunističke zemlje. Nisam mu vjerovao. ali i lijepog sjećanja na prve gutljaje slobode sa Džemom. Da nije pao komunizam. Pitao me je da li je Džemo sa puškom u ruci bio na iransko-iračkom frontu. jer nije bio u vojsci. Ovaj sastanak je aranžirala neka „treća linija“. kad sam tih dana čitao njegov feljton u Intervjuu gdje on spominje „Homeinijev duh iz boce“. al' nešto nije išlo. Bio sam u pravu. i njihova bi djela čitali kao nekad Czeslavva Milosza i Gombroviča. Matvejević je tada bio potpredsjednik PEN-a. zauzima za njih. zbog simbolike. On je pričao. koju ja ne mogu ni pretpostaviti . Sutradan smo otišli u Košare sami. Ona mu je preporučila da se vidi sa mnom. Smogao sam snage upitati ga zašto se zauzima za Džemu a piše o „Homeinijevom duhu iz boce“. Još sam pokušao utrpati i Hasu.

Čengića i Šaćirbegovića završiti karijeru na optuženičkoj klupi. sve će učiniti da ga zamijeni njegov sin Bakir. Jučer sam dobio presudu u kojoj on odustaje od krivičnog gonjena mene. iste procese i iste presude. finansijskim i poltičkim poslovima. napustio sam novinarstvo. otprilike. uz zlonamjernu manipulaciju. Ja sam citirao generala Mehmeda Alagića iz knjige koju sam pisao o njemu. prijatan i otvoren sugovornik. predvođena SDP-om. nije bitno. nikad neće ugledati bijela dana. U feljtonu sam Dizdarevića okarakterizirao kao pokretača i političkog egzekutora Procesa 83. pisati zabilješke za knjigu. koji. jasno tvrdim da nisu krali za sebe. Ovo je izjavila nakon što je obznanila da je optužnica za ratne zločine počinjene u operaciji Bljesak i Oluja protiv Franje Tuđmana bila gotova. nakon feljtona o Procesu 83. koliko je bitno da će umrijeti iza rešetaka. On me je tužio zbog klevete u jednoj polemici koju sam vodio sa njim u listu Ljiljan. Presuda je izrečena 16. ponoviti.. prema kojima se izvodila agresija na BiH. dakle. a na dio njih odgovara ne uspijevajući suspregnuti emocije. Nazirući ovakav trend. kako je Dizdarević znao za tajne planove JNA Avala 1 i Avala 2. Vratit ću se ovim suđenjima. živ je i ja mu želim dug život». Evo kako me je on portretirao u uvodniku tog intervjua: «Nedžad Latić je vrlo kontroverzna javna ličnost: za najveći dio čitalaca Ljiljana. a nakon 15 godina sam ću se naći na optuženičkoj klupi pred tužiteljem Dizdarevićem. trećinu razloga zbog kojih se užasavaju na spomen prezimena Latić i ideja i polemika koje se uz njih vežu.FIDIJE Uzdajući se u Allahovu pomoć. Dvije decenije moj život se vrti u krug i svodi na iste pozicije. Za one protiv kojih se Nedžad bori. razočaran. kriv nevjerovatan nesporazum između . Ali. Gdje će skončati. sad ih navodim samo kao povod što sam sjeo za sto da pišem. u Beogradu ili Haagu. Ne izbjegava odgovor ni na jedno pitanje. No. iste sukobe. ako neprijatelji ne uspiju predsjednika Izetbegovića dovesti na optuženičku klupu. koliko znam. iste ideje. iste aktere. Nedžad Latić je vrlo komunikativan. Na optuženičkoj klupi neće biti samog Alije Izetbegovića. ali isto tako. iste pobjede. upravo napušta. a svi su alameti da će se 83.. iste poraze. Jer. Ostvalja utisak čovjeka koji iskreno vjeruje daje za imidž ekstremiste i radikala koji o njemu postoji u dijelu javnosti. Po svemu sudeći. hrabrog muslimanskog intelektualca koji odvažno ratuje sa novinarskim izdajnicima koje plaća Soroš i neprijateljski Zapad. moje će kazivanje potvrditi kafkijansku logiku. Milošević je već u beogradskom zatvoru i vjerovatno. Nova vlast. odlučio sam. ali koliko zbog neprijateljske strategije da se razbije Izebegovićeva stranka. odnosno njegov lobi. što znači da gaje smrt spasila zatvora u Haagu. aprila 2001. Još vjerujem u njihovo poštenje. Najvjerovatnije da će Izetbegovićevi operativci poput Bičakčića. zbog suđenja sa Dizdarevićem. on predstavlja. on predstavlja primjer patriotskog novinara. General Alagić je svjedočio u moju korist i opet sam bio osuđen na 3 mjeseca zatvora pod uvjetom da godinu dana ne počinim isto krivično djelo klevete. probleme. mnoge činjenice govore da će završiti na otpuženičkoj klupi. Allahu 'alemu –samo Ailah zna. nakon kojeg ću mu obećati da ću napisati feljton o Procesu 83. Istog dana osuđen je general Alagić na 4 godine zatvora. toliko i zbog njihove nemarnosti u bavljenju državnim. Povod da sjednem za kompjuter i „otvorim fajl“ je presuda koju sam dobio od Kantonalnog suda u sporu sa Raifom Dizdarevićem. neće propusti priliku da „sasiječe zlo u korijenu“. Prije svega zato jer je javna tužiteljica Haškog tribunala izjavila: „. tim povodom dao sam intervju Senadu Pećaninu u Danima.

Oficijelnih muslimana. pogrbljen. U tom trenutku nama u susret išao je sudija Rizah Hadžić. potvrdio sam. Nije mogao odoljeti. jer sam dosta njegove intime vrlo iskreno i tačno iznio na svjetlo dana. kako sam i rekao.. Još mi je rekao da bi bilo bolje da je on prije pogledao tekst. Mnoge od njih. alahimanet. mnogi Bošnjaci čitali su na Internetu. Reakcije na feljton bile su mimo svih mojih očekivanja. Neka Vam Bog nadoknadi za ono što ste preživjeli Vi i Vaša familija Hvala. Molim te da ne čitaš do posljednjeg nastavka. Imali su dobar izgovor da me napadnu. stalo mije bilo samo do mišljenja dvojice ljudi: Alije i Džeme. mi o njemu. Ja nisam bio omiljen kod tzv. Dani su slovili kao antiislamski list.Da. Izdvojit ću dvije najzanimljivije reakcije. posebno sam Pećanin. Oprosti što te nisam obavijestio.. da ne pročita prvi nastavak i da me nazove. danas izlaze Dani. a ja sam dugo još držao slušalicu u rukama. Niko od njih nije pohvalio feljton. Jedno jutro. . . Glas je umukao. što mi je „voda došla do grla“. Penzioner sam. pisali protiv Džeme. Čitaoci su mi prilazili na ulici. Tako je i prekinut naš razgovor. možeš se zakleti da ti nemaš veze sa tim. Volio bih da se predstavila. Na dan kad će izići taj broj Dana sreli smo se na podne-namazu u Begovoj džamiji. Sve što sam obećao u tom intervjuu i ispunio sam. Kad ga vidim. Nažalost. Ne znam kako će to sve ispasti i želim te osloboditi svake odgovornosti. Uzeo sam ga pod ruku dok smo izlazili kroz vrata prema Sahat-kuli. koja se objavljena. Novine sam našla u kontejneru. . čast njihovim ahmedijama. a bilo je sporadičnih reagiranja samih aktera. Mislim na vrhove Islamske zajednice i SDA. sjetim se babe i majke. napustio sam novinarstvo zbog toga.Eto. Feljton će i biti prvi tekst koji sam napisao nakon presude. Ako što bude loše. a on pred nas. bila je nedjelja i spremao sam se sa familijom za izlazak. bili su izvanredan izgovor ovoj vrsti muslimana da me čak i napadnu. a i žestoke polemike i uvrede koje su Dani. Ostario. Latica? . malo mazohistički. Bojao sam se Džemalove reakcije. sa malom tašnom u ruci izbjegavao je naše poglede.Sinoć sam čitala vaš feljton i jedva sam čekala da svane kako bih Vas nazvala.njega i onih koji ne shvataju i ne prepoznaju da mu je „draža demokracija američkog tipa nego društveno uređenje bilo koje islamske zemlje na svijetu«. bila sam profesorica. telefon je zazvonio i ja sam podigao slušalicu: -Je li to stan g. Zamišljao sam tu plemenitu staricu dok prebire novine po kontejneru. i kao takvima nekompetentim da sude o mom pisanju. naravno. 1 sam sam. Govorio sam o nekim njegovim prijateljima i iznosio svoje sudove. uživao u toj svojoj kontroverznosti. Iskreno. A nisam ga obavijestio.Džemo. Čim sam ga primijetio sjetio sam se koliko sam prostora dao mojim sastancima u ovom haremu tokom njegova suđenja. smatrao sam mediokritetima. U njima će se u nastvacima objavljivati moj feljton o Procesu 83. Alah mu sudio. . zvali telefonom.

tvrdeći daje njihova procjena kako smo se Pećanin i ja udružili u rušenju Izetbegovića. čovjek koga sam spomenuo u feljtonu. Nikako nisam uspijevao saznati Izetbegovićevo mišljenje. izražavajući žaljenje za sve što sam pretrpio. Zaista su reakcije bile izvanredne. a i reakcije. Koliko se sjećam. I pored ovolikog opreza za javno favoriziranje nekih ljudi i poslova. očekivalo se da ćeš ti sebe izdići iznad svih. Malo ti previše šija. Često je putovao sa Izetbegovićem kao prevodilac za arapski jezik. Bog zna. Od njega sam uz jednu kahvu uspio saznati neka Predsjednikova zapažanja na feljton. neki (Hrvati) smatrali su da sam reinkarnirao dotrajalu Izetbegovićevu harizmu. Znaš šta hoću reći. Ovo još uvijek zaista je trebao biti izraz ljutnje na njega.Kad su izišli Dani. pozvao me je na kahvu. feljton je dobar. . Nisam ja tako bio blizak Izetbegoviću. Sad sam imao potvrdu da čita feljton. ako ti je stalo do njegova mišljenja. Ali. te se nešto duže zadržao. Htio sam kobajagi biti ljut. Ali. a pohvali samo ono što je primoran pohvaliti i za što je apsolutno siguran da se neće kajati. Predsjednikov rođak. Bakir i novinari BH televizije. S druge strane. pa sam rekao: Ako mi je još uvijek (!) stalo do njegova mišljenja. pri povratku iz Arabije posjetio je porušene istambulske četvrti nakon teškog zemljotresa. oko 10 sati. Vjerovao sam da bi tako približno mogao misliti i Predsjednik. . morao se „ujesti za jezik“. Inače. Avaz je tad bio blizak Izetbegovićevom kabinetu. niti sam. najbolje je znao šta Predsjednik čita. To će biti. isti onaj koji je snimao Proces 83.Zovem te iz Predsjednikovog kabineta. Kad odobrava nešto. Bakir Sadović.0 Vidi. Alija Izetbegović ti je pohvalio feljton. Sa njim su putovali Safet Oručević. bio je šef kabineta. jedan čovjek kome sam. pozvao telefonom vidno raspoložen. uistinu. Haris Pašović mi je rekao da je to najvrjedniji novinarski tekst objavljen poslije pada komunizma u Sarajevu. Tih dana putovali su u Saudijsku Arabiju. plamtio sam od sreće. dolazio do posebnih informacija. zvali smo ga mali Bakir. najčešće šuti. jer su me neki ljudi iz IZ-e opanjkali pred njim zbog pisanja o smrti rahmetli Nedžada Ugljena. Navodno sam zbog bliskosti njegovom kabinetu (zlo)upotrebljavao informacije sa ciljem osobnog novinarskog prestiža. te naslovom da je onaj Alija bio bolji. Prilikom jednog opuštenog razgovora u apartmanu Izetbegović je rekao ovom prevodiocu kako sam ga pohvalio u feljtonu. Igor Gaon (javrej) me je poljubio u čelo. ono što ti Predsjednik cijeni je tvoja skromnost te zanimljivost nekih detalja. Bio sam zadovoljan i sa nestrpljenjem iščekivao nastavke. Bio sam zbunjen. a to je znao samo Džemo. ovakvi tekstovi se pišu sa manje emocija. Znao sam da je Izetbegović škrt u pohvalama. njegovo posljednje putovanje u Arabiju. Međutim. Tek jednog dana Ibragim Ahmetagić. Jedan novinar Avaza me je šokirao. i likova poput onog Nurije koji ne da svoje muslimane. Bio je tmuran zimski dan kad me je Džemo. Broj Dana sa prvim nastavkom bio mu je u rukama. Snimatelj je bio Hakija Topić. Izetbegoviću je zbog srčane astme imponirala klima. pomno je pratio medije. posvetio ovaj tekst nije se oglašavao. komentirao je Sadović moj feljton. sa prilično bombastičnom naslovnicom o Procesu 83. kao novinar. Moj imidž .

moj politički bukvar. Ta ideja je aktualizirana još 1994. Mehmedu Spahi. nakratko. Svakome je dova dobrodošla. Džemo je u jednom intervjuu Avazu (1999) najavio da piše memoare Alije Izetbegovića. ni plejadi političara iz komunističkog perioda. ponosan na takva blagosiljanja. ali neko me je i volio zbog toga. više nego ove druge. U muslimanskoj kulturnoj baštini putopisi su jedina forma svjedočanstva vremena. Dok nis'am pročitao ovu knjigu. Neki bi dodali i pojašnjavali ljubav prema nama. . zatvorit ćemo stranice bošnjačkog svjedočanstva u „vremenu i prostoru“. ili im se kaže ko sam. a to je moja prva politička knjiga. neki su me mrzili. ali nisam ja toliki musliman. ljudi iz krugova IZ-e i SDA. i tako živimo i opstajemo. Valjda zbog toga su Zehrudin Isaković i Fahrudin Đapo došli na istu ideju te su skupili njegove intervjue pod . Kako. to je za mene bilo manje bitno. znaju. Nikad nijedan Bošnjak nije napisao memoare. ne znamo dovoljno o Džemaludinu Čauševiću. Džemo je kupio kasete i diktafone.Nek Vam Allah ukabuli. Dodamo li tome dva-tri skromna putopisa sa Ćabe. Zato su Evlija Čelebi i Bašeskija kultni muslimanski pisci. Tako.moćnog Izetbegovićevog čovjeka smiješno je napuhivan. Jednu jedinu knjigu. stideći se sebe i svog islamijeta pred tim dedom. a najbolje sebe poznajem. koja baca svjetlo na jedan period bošnjačkog političkog iskustva. rekavši: 0 Samo vama Latićima naš Alija vjeruje i vi ga nećete izdati. koliko uspješno. ali čim bih postao svjestan svoje stvarne mjere. Nemamo adekvatnu biografiju Alibega Firdusa. od tog posla nije bilo ništa. Izetbegović je objavljivao svoje zbirke govora i intervjua po godištima.Svaki dan činim dovu tebi i tvome bratu. ali što zbog Šefove zauzetosti. Džemo je vršio pritisak na Šefa. mislio sam da su ovdje nekad bili Turci. Samo Bošnjaci. Atif Puri vatra sa naslovom JMO – Jugoslovenska Muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca. odnosno uloge i pozicije. Neki su me se bojali. Pravilnije je reći da su neki napisali neku vrstu zabilješki. Važno je bilo da je postojao jedan Spaho. prvog osnivača jedne bošnjačke stranke. opozicija i novinari. on nas nekako zaštiti. jači od svih. . da napisu memoare. Konfuzija koju Bošnjaci imaju o svojoj povijesti u velikoj mjeri proizlazi iz nedostatka svjedočanstava pisanih u prvom licu. Koliko je to bio „splet okolnosti“. vjerovao sam u muslimansku fatalističku sudbinu. Pošto nas Bog voli. sa kakvim rezultatima. što zbog Džeminog stida pa i nemarnosti. koji je nosio fes. Nisu mi samo jedan dedo ili nana pomilovali ruku i blagosiljali kad me prepoznaju. Zatim smo ostali ovdje bez njih siroti i skupljenih ramena. rekao mi je jedan pobožni dedo. kako je interno zvao predsjednika Izetbegovića. bolje no iko drugi. i mogu znati vjersko. odgovorio sam mu. Bio bih. znao sam da to nije realno i da su moj imidž kod iskrenih vjernika formirali oni koji su me zbog ideološke mržnje i predrasuda blatili po novinama. neko će nekad saznati. Sa Purivatrinom knjigom saznao sam da su Bošnjaci bar pokušali učestvovati u kreiranju svoje sudbine ovdje. a svak' je nas mogao i imao pravo bihuzuriti. neki su mi zavidjeli. posebno oficiri i mafija. nikoga nismo dirali. muslimani. napisao je dr. a koliko nedostatak političke kulture. ali ih nisu objavili. Kritizirajući bošnjačku inteligenciju i žaleći zbog toga. Znao sam za tu namjeru još od ranije. učestvovao i pobjeđivao na izborima. kulturno i političko iskustvo bošnjačkih ideja i njihovih nosilaca tokom dvadesetog stoljeća.

. teško disao. Možda bih ovakvu fazu preživljavao i bez izvanjskih okolnosti. Moglo je to biti samo zbog BRT-a. To će već biti vrijeme naših svađa u NIP Ljiljanu oko nestanka novca za BRT. Ma. Bilo je to moje vrijeme teškog mahmurluka i otrježnjenja nakon dugih i teških godina romantizma i zanosa. koji je bio u stalnim problemima. nazirao sam vrijeme razočarenja u ideale i ljude sa kojima sam na ovaj ili onaj način skoro dvije decenije radio i. pokušavao sam osmisliti sebi (novi) život i karijeru. na nogama i da sačuvamo obraz. Od Stranke neće ostati ništa. vjerujući da ću uspjeti pokrenuti novu novinu. i nikad Izetbegović nije bio raspoložen. kad mi se nije mililo izići vani zbog bljuzgavice i hladnoće. tako i za iluzije za koje sam se žrtvovao. sa rolkom i sakoom. znajući da je politika prema medijima. usne su mu se sušile. I sam bih se oneraspoložio. ostao sam bez posla. Ostao sam bez novca. BRT je bila proradila sa teškim aferama i lošim programom. Svakodnevno sam vidio grješke i kajao se kako za stvarne grijehe. To su. U takvom jednom februarskom danu. borio se. Malo je govorio. Džemo nije znao zašto nas Šef zove. razočaran.Možda je i bolje da se afirmira jedan mlađi pisac. najmuževnije i najzrelije godine. ljubazno je komentirao svoj razlog protiv Džeme. brani svoje ime i dostojanstvo. gdje sam vodio prilično loše intervjue. Rezigniran. da ne kažem pijanstva.Naše je da ostanemo uspravni. Džemo je bio samo toplo obučen. Tom prilikom mi se Bakir požalio kako Džemo nije zainteresiran i da bi to trebao raditi neki mlađi pisac ili novinar. Dođi petnaestak minuta ranije u park pred zgradom Predsjedništva. odnosno samog Izetbegovića. Džemo se saglasio sa ovom ocjenom. doslovno. Poraće je bilo teže i od rata. . Bio sam obrijan. ja i nisam baš razbijao glavu. sa kravatom i teget odijelom. Napuštajući Ljiljan. što je značio i što se pretpostvaljalo da znači Alija Izetbegović.Danas u dva kod Šefa. a grješnik sam. opet me je pozvao Džemo. što se pretpostavljalo da je stvorio. . misleći da ga vidim posljednji put. pokušao svoju izdavačku kuću. Ma kako bilo. U teškim sarajevskim zimama depresije se povećavaju. Nemoguće se suprotstaviti ovom prvaljvom talasu. prema tradiciji životne filozofije po kojoj sam odgajan. Nisam ovo govorio Džemi i bio sam iznenađen njegovom samouvjerenošcu u intervjuu kako će on napisati memoare. kako mislim na stvaranje svojih medija i tako i na odnos prema medijima uopće. ja sam poklanjao pažnju odijevanju. Takvo razmišljanje iznio sam Džemi prilikom jedne šetnje. Osjetio sam da nadolazi jedan veliki prljavi talas kojem ću se teško moći suprotstaviti. bila i ostala rak-rana SDA. Taj dogovor je morao biti uvjetovan sve težim zdravstvenim predsjednikovim stanjem. lice mu je bilo starački blijedo. . Pretpostvaljao sam da je došlo do novog dogovora između predsjednika i Đeme. Izetbegović je bio počasni član Skupštine NIP Ljiljan i u našem sporu pet-šest puta je sam intervenirao.naslovom „Ja izdati ne znam“. svaki drugi razlog bio bi potpuno iznenađenje. Na tim sastancima bio sam prisutan. U to sam bio i ja svrstan. Posredovao sam kod Bakira da nam posudi adekvatne fotografije za opremanje te publikacije. Za razliku od Džeme. Šefu bi trebalo savjetovati isto. Rijetko kad je Džemo dolazio od njega da nije bio kaharan zbog njegove bolesti. jer su mi se prikučile četrdesete godine. posao u izdavaštvu vrlo loše je išao. opet sa pravom ili ne. On je bio usmjeren prema svemu stoje stvarno stvori. Nazirao sam tešku političku i materijalnu krizu. depresivan. tužan i mrzovoljan. Nek' pospremi iza sebe.

i da mi on plati honorar. a imali smo jednog starog dragog prijatelja Habira koji je 7-8 godina tako disao i bolovao. Pitao nas je za zdravlje i ponudio čajem. i ranije. Znam da su imali bezbroj ovakvih razgovora u četiri oka. ali vladalo je mišljenje u javnosti da je Džemo ideološki njegova desna ruka. inšallah. možda na isti način. Zato sam pokušao što preciznije odvagati njihovu privatnu relaciju. Uzimam neke iladže. naprosto. Malo nam je pričao o bolesti. . ali Izetbegovic nije smogao ni snage ni vremena davati dnevno duge intervjue. Nije nam to bilo poznato. On je bolovao kao i svaki stariji muškarac. Bolje bi mi bilo da nisam bio toliko znatiželjan i halapljiv u prosuđivanju tog meni veoma dragog susreta. Džemo je nestrpljivo. kad je on spominjao mladog pisca koji bi trebao. vjerno prenijeti. Vidio sam da im ja ne smetam. Bilo je toplo. koliko je njihovo međusobno povjerenje. Ali. Zanijemio sam. Samo se njegova bolest tretirala kao bolest predsjednika. On je njega oslovaljavao Šefe. Nema dvojbe. ruke. Dok je govorio. Ovo je bilo prvi put da vidim njih dvojicu zajedno bez trećih lica. ipak. inače. umjesto Džeme. Ja nisam ništa govorio. možda jedini ja. Zatim je primijetio da se Džemo nije ošišao. Džemino mišljenje o Šefu. Mogao sam opuštenije uživati u rijetkoj prilici da meni najznačajnija i najdraža. ali je pokušao sugerirati tehniku odrade posla. noge. I meni i Džemi srčana astma je bila poznata bolest. bila ozbiljna primjedba iznesena na šaljiv način. Kuj ovi ć je dobar pisac. Ovaj put takva čast je bila ukazana samo meni. kao da me nema. Majka nam je bolovala tu bolest. osim djece. Predložio je da ja odvojim nekoliko mjeseci za rad samo na memoarima. za mene je to i bila čast. koliko uvažavanje i kolika ljubav? Predsjednik kao daje primijetio da sam zapostavljen u njihovu razgovoru. i ja ću ga ovdje bez ikakvih ustezanja. mladim piscem iz Novog Pazara. viđam na televiziji kad prima goste. Izgovorio je to kao dobro pripremljenu diplomatsku rečenicu. rukovao se i sjeo za mali sto koji. jer ja. Predsjednik je slušao njegove sugestije i prihvatao ih bez komentara. obaviti ovaj posao. a ja sam se sjetio razgovora sa Bakirom. a predsjednik njega sa Džemo. Ovako intoniranom ponudom iskazao nam je čast. Džemo se malo zacrvenio. Svoju čast ovakvom ponudom Džemo je već preživio. Očito je razmišljao o ovom sastanku. drugi nisam. niti sposobnim to učiniti. dva živa stvora sjede preda mnom i razgovaraju. izrazio zadovoljstvo i prihvatio ponudu u ime nas obojice. niti stručnim. samo sam piljio u njegovo lice. Njih dvojica se nisu persirala. I za mene je to bila enigma. Na koncu. te. nisam imao posla. više se naslanjao na naslon fotelje prema Džemi.Jedan dan sam dobro. ja sam se pitao da li su prijatelji i u kojoj mjeri. Primijetio sam da su mu šake okrupnjale i da je on stvarno mršavi starac. dva pisca kakva su Predsjednik i . Dva uma. Znao sam. Predsjednik se pridigao do svog masivnog stola. i kao osobi i kao intelektualcu i kao političaru. jer mu je to nuđeno. To je.Okupiraju me i ne daju mi odmora. te se odlučio povjeriti nekome „ko ga poznaje“. ionako. Sve mi je bilo smiješno. okrenuo se meni i rekao: -Ja želim da braća Latić napisu moje memoare. a ja se nisam osjećao niti dostojnim. On se više žalio na umor od posla. cvrkutao kako bi se to trebalo raditi. jer je to stvarno njegov teren. Žalio se da je bio počeo raditi memoare sa Asmirom Kujovićem. .Ušli smo u njegov mirni kabinet. koji „nema vremena“. Moj problem je bio u tome što sam slutio da Izetbegovic zaista želi da mu ja pišem memoare. dugo godina radim puno radno vrijeme. a ne običnog starca.

odnosno Sunce. isto tako da ni on sam sebe nije umio isklesati. Nismo to znali. 0. posebno njegovo poprsje od uglačane slonovače koje je pravilo odsjaj u jezercetu zejtina razljevenom ispred prijestolja. stidio sam ga se. njegovo lice bilo je puno miline. . I to mi je tad na um palo. ili povjerio da budem Fidije?! Zapitao sam se.Znate onu anegdotu kad su Fidiju pitali kako uspijeva isklesati tako lijepe statue. lahko mu je umisliti sugestiju da je neko poseban. Valjda od muslimanske ruke. Bože me oprosti. Do tada je Fidijin Zevs. Odmah je spomenuo Churchillove memoare. a na osnovu njegovog sjećanja. hem su u obrazovanju u usporedbi sa mnom kao dva okeana i jezerce. Doduše. On je odgovorio da samo svojim dlijetom od jednog kamena odstrani ono što je višak. Ovo je njegov karakter i um. Tad sam se užasnuo svojih razmišljanja koja graniče sa širkom. estagfirullah. Zato Vam hvala na ukazanoj časti. ne sjećam se šta su pričali.Džemo. Ton ili boju umilnosti njegova lica ponajviše su davale plave oči. kroz prozor iza mojih leđa. Hvala Allahu da sam smogao imati ovoliko razuma i izgovoriti iskreno šta sam mislio i o sebi i o njima. izmicao glavu ka Džemi. ili još gore. . utjecao na kršćanske slikare koji su slikali Isusove freske. te se pribrao i pogledao u običnog pomršavog starca koji se žali na kravatu. A sastanak se toliko oduljio. a Vi na mom. pokazali su da nemam Fidijino dlijeto. prije i više nego političar. ali je preporučivao formu knjige o Malcolmu X. 0 Da sam ja na Vašem mjestu. ja sam već bio. -Je li to on meni rekao. koji su štampani sa naslovom Sjećanja. Bože. ma kakav on realno bio. Ali. hem su ozbiljni u mišljenju. žmirkajući očima. nude mi da skupa sa njima radim!!! Hem su perfekcionisti u rečenici. da sam mogao žaliti stoje Fidijina statua Zevsa spaljena baš u Istanbulu. bosanskomuslimansku političku sudbinu. kakvu samo smireni starci posjeduju. Estetičar. dlijeta od kosti koje sam gledao u jednom dokumentarnom filmu i pomislio na najveće Fidijino djelo. hem je zadatak takav da sažmem u knjigu. Njegovi memoari. Ovo je bio Izetbegović. Nešto sam čitao ili gledao na filmu kako je Fidije lijepo ukomponirao Zevsovo prijestolje u odnosu na svjetlost. Obećao sam mu donijeti sve memoare prevedene na bosanski jezik. Snop sunčevih zraka padao je Predsjedniku na prsa. Ovo je bilo veoma bitno. Predsjednik nam je otkrio da je Churchill za svoje memoare dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ma šta čovjek o sebi mislio. da on definitivno odabere formu. budi ne primijenjeno. zašto nisam mogao dugo gledati u njih?! Da li sam se stidio? Da. deceniju ili dvije. kako tvrde historičari. Džemo je to zamislio najambicioznije. Prirodno. od parka kod Ferhadije zrake sunca na zalasku obasjavale su kabinet. A prihvatit ću posao samo kao pomoć Vama dvojici. pred očima mi je bila njegova radionica. obukao Fidijinu odoru. Dok je on gledao u Džemu i slušao ga. Zašto? Danas bih mogao dati odgovor. Ono što ostane je statua. klesao svog Zevsa. Ovakvog sam ga upoznao kroz njegove knjige i tekstove. Zamišljao sam kako je Fidije. Jer je Džemo sugerirao da mi pišemo o njemu u trećem licu. ja Vama to ne bih ponudio. On je. nakon pada Carigrada.

možda ratnog zadatka. i pripremale patriotski front otpora. Kasnije sam saznao da je domaćin spomenutog okruglog stola bio dr. a koje su se odnosile na agresiju na BiH. zbog skorašnje mobilizacije. Već sam bio dobio poziv iz vojnog odsjeka da se. . „Pošto ste takvi. onda bih mogao zaključiti da veliki ljudi nisu nikako u knjigama. tadašnji glavni imam u Zagrebu. ušao sam i ja. i „sredio“ mobilizaciju. Doduše. ili opis našeg radnog mjesta. koji je potpisao Nerzuk Ćurak. Jusuf Qardavi. Mustafa Cerić. komandante i političare. Pa ni statuama. poučeni anegdotom Nasurudina Hodže. dr. Takvu konstataciju iznio je i sam Radončić na sastanku u kancelariji zgrade Prvog korpusa sa novinarima ovih redakcija. a njegovi gosti bili su ugledni islamski mislioci: Muhamed Gazali. Naša obaveza. evo vama Press-centar i radite kako najbolje znate!“ Ponuda je prihvaćena. smijem ustvrditi da će Izetbegovićev profil bošnjačkog lidera zadugo ostati kao prototip. autor teksta. javim u jedinicu na Zetri koju je oformio Vehbija Karić. dobrodošla nam je presskartica sa amblemom SVKOSBiH. Dakle. pa i išao na liniju u Trebević. i oni bi se dujisali. Ahmed Huršid i drugi. Nazvao sam Mustafu Hajrulahovića Talijana.Ako bih usporedio njega sa njegovom knjigom. nakon toga Haverić kao da je „u zemlju (Francusku) propao“. bila je pisanje za postojeće novine. objavljenim u Muslimanskom glasu. Za načelnika Press-centra određen je Nerzuk Ćurak. Nije mi poznato da se Haverić bunio zbog smjene. Nakon Curkovog teksta šef kabineta načelnika ŠV(KOS)BiH Fahrudin Radončić pozvao je novinare SB i MG na razgovor. Ali. ali i dvije novine koje su. a vala ni Grebo. Haverić je sa Zdravkom Grebom bio prvi personalni sastav Press-centra Armije BiH. RAT U (SREDNJOJ) BOSNI Sve je počelo tekstom ŠV(KOS )BIH. kako su seljaci tukli vola. Bez obzira na to što sam znao sve glavne face u gradu. kao artiljerac po vesti iz JNA. Tekst je bio reakcija na saopćenje Press-centra Armije BiH povodom održavanja nekakvog okruglog stola islamske elite u Zagrebu i poruka koje su upućene sa tog skupa. u to vrijeme trebalo je imati neku karticu na prsima. prema ocjenama javnog mnijenja. Da je bilo zečeva u gradu. Od svega. najdirektnije ukazivale na agresorke nakane JNA. čiji je Štab bio na Ciglanama. a u personalni sastav u ime MG. a Grebo je ostao sa nama u Sarajevu. uz Mirsada Sinanovića. novine čiji je novinar napisao tekst i novine koje su objavile tekst. i poništila moju vasijetnamu koju sam bio napisao familiji u slučaju da budem šehid. Potpisnik tog saopćenja bio je Tarik Haverić. te noćna dežura. A kartica Press-centra Armije definitivno je raspršila moju zebnju da ću sa Karićevim artiljercima smiriti do Dobrima kod Višegrada. Gotovo na način kako je Fidijina statua Zevsa ostala prototipom poimanja ljepote ljudskog lika. novinar Slobodne Bosne. Veliki ljudi izmiču i dlijetu i peru. haveri Haverić i Grebo su smijenjeni.

i upoznao njeno rukovodstvo u Centrali SDA: Atifa Šaronjića Emira. I nisu prestali tokom cijele agresije na BiH. Dok su se te patike. Komandantu sam dao ime Fatih iz više razloga. Gledao sam film Zeleni anđeo u kojem se elitna jedinica američke vojske zove Zelene beretke. Međutim. Fatih. tadašnjem portparolu SDA. mogu ih nazvati „talijanke“. On je to. . činio ga je potpuno različitim od Fatiha. nikad nisam znao izgovarati mornaričke činove. u njegovoj ulici agitira za Antu Markovića. ali su od tada svi srpski mediji grmjeli o Zelenim beretkama. Fatih je bio jedan palestinski komandant koji je misteriozno nestao. crnom pletenom kapom. a meni ni na kraj pameti nije bilo. ali Talijan mi je ostao u najdražem sjećanju. Naknadno sam saznao da jejuka Prazina. lila i narandžaste čohe. Kako sam (i zašto) izmislio Zelene beretke Koje su moje reference bile za ovaj ratni zadatak? Pisao sam tekstove za Muslimanski glas. Kasnije sam nekad oblačio „maskirku“. pred esdeaovcima da mu natrljam nos zbog Markovića. Tad je i Talijan bio glavni. On je grb sa loga MG-a (Bosnae) preuzeo kao grb na kapama svojih boraca. dotle je trajao taj prvi čisti patriotski zanos u gradu. farmericama i patikama. Imao sam prilike. imao sličnu ideju. kasnije. Kasnije. ubijen je na Markalama. Nit' sam ih zadužio. kao i moj izmišljeni Fatih. ali sva moja ratna uniforma bile su patike „talijanke“. Najsenzacionalniji tekst koji sam objavio bio je izmišljeni intervju sa komandantom Zelenih beretki izvjesnim Fatihom. portira u Općini Stari grad. u medijima. Ali. nit' sam imao kad demantirati Švrakića.Talijanske patike Pred prve izbore. Moje izmišljeno ime ZB preuzeo je Emin Švrakić. koji je bio u Afganistanu. nisam znao da je Halil Sandžaklija. koje je TO mobilizirala iz Alpinine prodavnice. Rada Đokić je postavila pitanje Irfanu Ajanoviću. (Nakon ovog teksta SB je napala Selima Hadžibajrića da zapošljava miidžahedine u Općini). i očekivao. A i njegov izgled. predstvaljajući se kao Amidža i komandant Zelenih beretki. došle su „breskvice“. Volio sam i cijenio mnoge borce i komandante. pod jesen. možda. ja sam bio tvorac Zelenih beretki. Međutim. „vijetnamkom“. Švrakić se uporedo predstavljao i kao vrhovni komandant ogranka PL Bosna. sa malom bradom. i čizme slične boje. Mustafu Hajrulahovića Talijana i Sefera Halilovića Halila. Te da su Zelene beretke stvarno postojale. Te su patike obilježile pi've korake branilaca grada. Nit' mi je na um padalo. nit' obukao. Napisao sam da je iz Novog Pazara. kojeg sam opisao kao svog vršnjaka. o Zelenim beretkama. a ja nisam bio čuo za njega. „Breskvice“ su podijeljene i nama u Press-centru. ispričao mi je kako jedan oficir. i niko mi tu riječ nije šapnuo. Bio je to Talijan. Za mene su simbol najčistijeg i najiskrenijeg patriotizma koji se ispoljio u Sarajevu. Mehu Karišika. mogle vidjeti na nogama boraca. lako sam znao za postojanje PL-a. Možda smo baš zbog toga postali prijatelji. Salko Duraković. Svu fabulu intervjua uzeo sam od ispovijesti Hasana Džakmića. to ime najviše asocira na Sultana Mehmeda Fatiha. znači pobjednik. kad sam na Mahmutovcu propagirao SDA. kožna komesarska torba. Jednom sam sreo Sefera pred kabinetom predsjednika Izetbegovića u toj uniformi od crne čohe. uniforme od neke crne. ispred koje se desio masakr. On ništa nije mogao odgovoriti. i poput Alije stavljao grb sa ljiljanima na beretku. Od njega sam dobio narandžasto-crno-bijele patike. dugi koltovi. te nijekao postojanje komandanta Fatiha. Nakon mog teksta –intervjua. 10 S HB cigare.

»Vjerujte meni i Tuđmanu!*. rata neće biti!». Hasanova supruga. Radilo se o video-kaseti koju je Aleksandar Aca Vasiljević. Povod njegovom dolasku je bila video-kaseta o PL-u. To je vrijeme njegovih izjava: «Mirno spavajte. Pojava i prijem Zelenih beretki u Bošnjaka. očekivao sam emitiranje tajno snimljene kasete o PL-u. ne znam da li je podržavao. molio me je. nudio je da Fatih bude komandant. Nakon svađe sa Nikolom Ljubičićem. smatrao sam ga komandantom PL-a. Očito je procijenio daje Kadijević Ljubi čićev izbor. Ali. jer na terenu ljudi bolje pri hvataju Zelene beretke i Fatiha nego njegove ljude iz PL-a. odnosno ja. kao i žestina napada agresorske propagande na njih. a Patriotsku ligu svi. poručio je da će piti kahvu sa Fatihom na Baščaršiji. »Vidjet ću». Komandant odbrane Kula grada kod Zvornika Almir.Emir i Hasan Čengić su mi tražili da ih spojim sa Fatihom. i svakoga sam ostavio u nadi. Telefoni su zvonili i tražen je Fatih. A pošto je Redakcija znala „fol“. on se želio susresti i sa generalom Džemilom Šarcem. automatski kazujem da niko iz oficijelnih bošnjačkih struktura nije naturao. Dvoumili su se između JNA i PL-a. . po provinciji su nastale mnoge vojne grupe sa nazivom Zelene beretke. Fahira. Panika među najbližim suradnicima PL-a bila je evidentna. da bi me udobrovoljio. Ako priznajem da su beretke moja izmišljotina. «JNA će se u Bosni transformirati u bosansku vojsku« i si. U to vrijeme u Sarajevo će doći Veljko Kadijević. tadašnji šef KOS-a. Svaku večer. posebno Centrala SDA. Emir. poput one o Martinu Špegelju. ali pale su sumnje. ispitivala me je o Fatihu. Imao je imidž dosljednog Titovog partizanskog oficira. Koliko god danas izgledalo pretenciozno od mene tvrditi. obećao sam Emiru. kojeg smatra ključnim krivcem što je kormilo JNA predato sprskim hegemonistima. «Samo ga dovedi». pokazuje prilično jasnu vododjelnicu unutar nacionalnih bošnjačkih osjećanja. sklon bombastičnim informacijama. povukao se u penziju. Još jedan bitan detalj je vezan za nastanak ZB. A od Hasana sam dobio pištolj „makarov“. kao znak dobre volje za suradnju sa Fatihom. Olakšica mi je bila što je takav tekstporuku pisao Rifat Hasković. putem televizije. Nikad nikom nisam demantirao postojanje Fatiha. Iako Fatih nikad nikome nije došao. Jedan Bošnjak iz Australije tražio je da kupi stotine zelenih beretki. Čak je Emir. ostali su problemi sa čitaocima. Mostara. poturio „pod nos“ samom Aliji Izetbegoviću? Ne znam. u odnosu na PL. A takva je tada bila i Alijina politika. ali više nisam navraćao u SDA. mislim daje i Hasan preko Fahire sve saznao. On je. Neko od onih oficira koje sam sretao u SDA-u. nakon konsultacija sa Raifom Dizdarevićem odbio susresti se sa Kadijevićem. kako će mi kasnije pričati. kažem da sam sa beretkama želio zavarati trag KOS-u. meni ponudio da budem portparol Fatihu. Muslimanski oficiri bojkotirali su PL. Ako sam riješio problem sa Hasanom. Nekako sam čuo za provalu u PL-u. Ne znam ko bi bio muslimanski Špegelj koji priča „kako treba klati sprsku decu“. Dolazili su ljudi iz Zenice. To je bila jedna od najbolnijih spoznaja u kakvu se iluziju uzdaju Bošnjaci. Bijeljine itd. Šarac je bio najpopularniji bošnjački general u vrhu JNA. ovu ideju.

On će. dostavljene Ejupu Ganiću. Razgovor je tekao otprilike ovako. bilo najmanje 13 „ćela“ u gradu. bio je Asko Prazina. Na taj dio razgovora se nadovezuje Juka i pozdravlja Labuda. koji su svakodnevno trpjeli građani od mahalskih vođa. napisao sam tekst sa naslovom: Grad nijemih posmatrača.Šarac se nije želio ni eksponirati u odbrani Bosne. Posebno me dojmila njegova priča kako su mu četnici pekli nekog iz familije. Sav njegov angažman se sveo na pisanje koncepta odbrane koji je proslijeđen Izetbegoviću. kako mi je pričao Šarac. Prazinu . Koliko se sjećam. Tada je. povezuje ih zavičaj. Ali sam zato pretjerao sa Vehbijom Karićem. Ovakve i slične razgovore odjavio je sam Labud. koji je bio mnogo popularniji kod gradske raje. ali da ga hvataju treći put. U vezu upada jedan borac i govori Ćeli da ne vjeruje četniku. A protiv Juke. Tražio je jednog Srbina kojeg je taj dan uhvatila vojna policija u Sarajevu. derviš. Ćelo priznaje da je u zatvoru. upozorio da on nema izun od šejha da se bori ako mu je komandant ćafir. te da se nikad nije krstio. psuje Juki majku i prijeti mu da će ga ubiti. Poslije Šarca oči muslimana bile su uprte u generale Sakiba Pozderca. Alija u gaćama Po izbijanju rata. Jedan od njih trinaest moli Ćelu da se sažali na Juku u štakama. . Doslovno je rekao: «Meni ne može komandovati onaj ko psuje Boga». 1 od njega sam najviše očekivao. Psuje one koji se krste i zvone u crkvama kao i one što se deru sa džamija. Traži da mu kaže mjesto gdje je da ga dođe ubiti. bi li onda dobio izun od Šejha?» upitao sam ga. Pitao sam se što će PAM kod CZ-a. a nakon što sam čuo ovakav razgovor. njegova amidžića.. To sam učinio nakon što me je moj prijatelj Himzo Rovčanin. «Ako bih ti ja bio komandant. Labud sa Grbavice tražio je Ćelu. Labud tvrdi da nije četnik i da je on iz Beograda. Zbog takvog straha. Divjaka. Moj najdraži lik. Buljubašića. Šibera. Valjda oca. Bio sam inspiriran Ćopićevim duhom. Izravno sam pitao vlast da odgovori narodu da li je ovakvo stanje u gradu legalno? Povod pisanju ovoga teksta bio je jedan razgovor koji je moj prijatelj uhvatio na RUP-u. Upoznali smo se na Bjelavama. Bilajca. Napisao sam portret Jove Divjaka sa naslovom Oficir džentlmen. inicirao sam formiranje jedinice Fatih... pored Talijana. Podržavao sam stasanje Armije i kritizirao paravojne i parapolicijske snage. kojeg sam opisao i upoznao u Sarajevu ljeta '92. te analize Tuđmana kroz njegovu knjigu „Bespuća“. nakon vrlo teškog i mučnog telefonskog razgovora sa bratom Hakijom. On me svojim dubokim glasom na presskonferencijama doimao najsnažnije. bar prema tom razgovoru. a mi ga na Čolinoj kapi nemamo. kad se formirala Podrinjska brigada sa kojom je pokušano probijanje u istočnu Bosnu. Najviše sam forsirao oficire bivše JNA: Karića. pisao sam panegirike-portrete o komandantima. nakon što ga on na Labudovu intervenciju pusti. umrijeti od infarkta. emitirajući poruku: Labud je odlepršao. Na ovu psovku javlja se drugi Ćelo. Da nije bio portparol ili pregovarač od JNA u vrijeme tenzija u Sarajevu. U tom tekstu kritizirao sam pljačku i koncentraciju naoružanih grupa u gradu. mislim da bi bio postavljen za komandanta.

ni sa kim nisam bio „na vezi“ i niko me nije „gurao“. Tih 80 momaka. niti se rukovao. Nit' sam vjerovao u moć KOS-a. Kasnije će mi Šiber u svojoj kancelariji pokazivati dizajn „naših“ činova i potvrditi da je Juka preko svojih pravnih savjetnika zatražio čin generala. Na koncu. koje su gazde napustili. reklo bi se. jednostavno sam mu objašnjavao da nema razloga za zabrinutost. po naredbi Harne Karamustafića. Jednog dana bio sam pošao u Komandu kod Sefera. Jedno jutro njih 19 (simboličan broj harfova iz Bismille) osvanulo je u kasarni iz koje je istjeran Milutin Kukanjac. I da definitivno razjasnim cilj osnivanja Fatiha. Jedan od njih mi se požalio da se Divjak začudio kad je vidio njih u kasarni. Između Udbe i KGS-a Aman-zeman. sebe mogu opisati pravim mjesečarom. što je prodavao lubenice na pijaci.Himzo je dobio izun i ja sam grupu od osam „džamijskih momaka“. raspadala se. Ne znam kako mi je to sve uspijevalo. posebno '92. Ako je Juka na ovakav način dolazio na pregovore sa Seferom. Gladni. misleći da im mogu kako pomoći tako i nauditi. ja nisam znao pucati ni iz pištolja. Ljudi kojima sam iznosio ideje mislili su da sam uvezan u sam vrh političke moći. kako pišem. A ustvari. vodio na stražu u Jarčedole i Čolinu kapu. prema mom ubjeđenju. Udba. Prepoznao sam jednog mladića. Kad sam ih posjetio. Tada su ulicama lunjali mnogi napušteni psi. Kasnije. samo nek' se bore». trčali su između ljudi. Preko takvih „džamijskih momaka“ predložio sam da oni naprave svoju jedinicu i da izaberu sebi komandanta. mislilo se da „sad pa sad“ mogu nazvati ne znam ti koga. da sam mogao svašta i da sam imao dobro jaku zaleđinu. da li je bilo daleko od pameti da neki neobuzdani komandant sa svojim „rambo“ momcima izbaci Aliju na ulicu u gaćama. Nakon toga sreo samjovu. Kud god hodio i sa kim radio. iz grmlja u parku Ali-pašine džamije izvirivale su puške koje su držali borci u crnim odorama. isto u crnoj uniformi i sa puškom u rukama. ispred mene je prošao kombi pun „Fatihovaca“. A grješnici u prošlom sistemu su mi se ulagivali i zazirali od mene. Skrenuo sam pažnju Jovi: «Nek' viču šta hoće. Brzo sam se vratio. moj stari dušmanin. Među njima su bila četverica hafiza. Njihova svijest o tehnici upotrebe političke moći nikad se nije promijenila. Sve se to bilo ponapijalo». ja nisam nogao komandovati hrabrijima i čvršćima od sebe. posebno među oficirima. ljudi su mi sami dolazili i saopćavali povjerljive informacije. Bili su mi smiješni udbaši. i on mi reče: «Samo oni tvoji nisu bili napustili linije. Ali. moji progonitelji. vjerujući da će stići „na pravo mjesto“. kada su takvi komandanti bili najutjecajniji u gradu. 1 dok sam prelazio na drugu stranu ulice. Takvih spekulacija je bilo sve vrijeme. bilo je spremno dati život za Aliju. Takav imidž mije ostao do kraja rata. Kad se danas prisjetim tog vremena. kad prilikom slučajnog susreta sa mnom počnu majmunisati i tražiti izlaz iz situacije. Razočarao me je Mujki kad sam ga vidio da u društvu Zijada Ljevakovića . uspoređujući ih sa udbašima. Jovo je „letio“ po noći spašavati što se moglo spasiti. da ne kažem manipulirao. mog junaka od kojeg sam ukrao fabulu za priču o Fatihu. Nikada ni sa jednim udbašem nisam izmijenio riječ. amidžić Hasana. Iza drugog grma bila je djevojka. Bio sam toga svjestan i time sam se dosta i koristio. Taj dan je Juka pregovarao sa Seferom o činovanju. Šalio sam se sa prijateljima. Tad je ta jedinica brojala 80 momaka. njome je komandovao Esad Džakmić. kad su pale linije na Zlatištu. Usljed općeg nepovjerenja među ljudima. Navodno je zahtijevao čin generala. Halida sa Begovca. tražeći svoje odbjegle gazde. tabla u spavaonici bila je ispisana harfovima. nit' u moć mafije.

zbog jedne izjave u Večernjem listu. seta Sarajevom. vodeći računa da ni mi 'ne pogriješimo«. ako nisu uništeni. rezonovao sam da je DB bila zaštitnik poretka. kako KOS-sa tako i DB-a. Jadnom ću izjaviti da je to bila najjača teroristička organizacija na Balkanu. i to osamdeset procenata nižerangiranih. KOS imao 105 oficira. bili su gojni i bogatiji ljudi. gdje je naučio Kur'an napamet. DB je bila najmoćnija i najbogatija institucija u Jugoslaviji. do Senad Pećanin?! On je rekao da dosje ne bi ni štipaljkom dohvatio. Buri je vrištao. Munir Alibabić Munja u knjizi „Bosna u kandžama KOS-a“ kaže: «Te. na prijemu novinara – urednika. ili bit će zanimljivo zaviriti u dosjee. Njegovi roditelji su došli do mene u Sarajevo i ja sam im našao advokata. već na suđenju Avdi Stupam i Muhamedu Čajlakoviću. a drugi vodio istragu. Za ovakvo pisanje o Buriju. maj“ u Pančevu smo primijetili brojne fotografije optuženih sa glavnog procesa u Sarajevu. zbog ovakvih predodžbi o DB-u. potcijenio KOS i vjerovao svakom oficiru bivše JNA. gdje je bilo zabranjeno držati Svetu Knjigu. odnosno o iznošenju dosjea u javnost. na području gdje su se odvile ratne operacije u Hrvatskoj i BiH. Cajlaković će biti osuđen pred vojnim sudom u kasarni Viktor Bubanj. ključna imena. Dok je. Naprimjer. ali nije osudio moj tekst. a smiren borac. Priča o KOS-u ne jenjava. bila su mi poznata. Koliko znam. Vasiljevićem i sa još jednim kolegom isljednikom na zajednički zadatak i uvjerio se da KOS raspolaže obimnom dokumentacijom o suđenju grupi muslimanskih intelektualaca. Dodamo li broj udbaša iz Hrvatske. Cajlaković je bio Džemin učenik. Bio je veoma hrabar. Mislim da je prvi zastupao optužnicu. kako mije objasnio jedan oficir. dakle od Slavonije do Boke Kotorske i unutar cijele BiH. Ko smo bili mi? Bilo bi zanimljivo. kako sam ih sam doživio. Ko bi drugi to pitao. vratio i živ i zdrav. klevete. bar dok je Fadil Lipničević bio upravnik. Ipak. samo sam u jednom slučaju posegao za obračunom sa udbašom. u KPD Zenica. Prozvao sam Burija Bijedića. do agresije na BiH. Slavonije i južnog primorja. Na koncu. Njegovo obrazloženje je bilo da samo udbaš Burijeva kova može parirati neprijateljskim antidržavnim rabotama. kako se ocijenio moj tekst. U KOS-ovom muzeju „13. 1983. navodne. Dvadesetogodišnji svršenik vjerske škole Cajlaković je primjer buđenja islama! Njegovo učenje Kur'ana napamet. Bez obzira na moje iskustvo sa DB-om i KOS-om. Kao mladi hafiz priključio se jedinici Fatih. samo se nisu šišali na nulu. od hapšenja muslimana. pojavljuju se imena Simeuna Tumanova i Ace Vasiljevića. aktera priče o nastanku armijskog Press-centra. Udbaši. omjer udbaša u odnosu na kosovce bio je jedan na prema deset. postavljana su skupštinska pitanja o „otvaranju dosjea“ i konačno me je tužio zbog. sam putovao sa A. i osumnjičeni za povezanost sa Izetbegovićevom grupom. Rajka Danilovića. nije se radilo samo o mojim eventualnim predrasudama o udbašima. koji su bili uhapšeni na odsluženju vojnog roka u Osijeku 1984.diskutira na ulici sa Bahrudinom Bijedićem Burijem. Vasiljević i Tuđmanovi su prijetili Daniloviću da će mu oduzeti radnu dozvolu i zabraniti bavljenje advokatskim poslom. pitan je sam Izetbegović. tadašnjeg radnika MVP-a. Udba je samo u BiH imala 700 radnika visoke naobrazbe. Slični poratnim hercegovačkim Hrvatima. a izdržavao je kaznu u KPD Zenica. izloženih u strukturi suđenih vojnika i oficira. pun vjere da su moja vremena prošla. Buri se nakon privremenog bijega. Možda sam. Suđenjem njima dvojici KOS je želio dokazati razgranatost fundamentalističkih ideja i kroz JNA. Gotovo sve ih je bio glas da su bili na vezi sa Udbom ili . te vidio optužnicu. Tad sam se pitao da li je KOS na ovom slučaju radio paralelno. za njegovu udbašku prošlost i bihuzuiiuk muslimana. od mene. odnosno države. koja će biti u opticaju. dokaz je njegove odanosti islamu. u Ameriku. Kroz odnos KOS-a prema Čajlakoviću želim prikazati i dokazati u čemu je bio problem hajke na muslimane.

Odvedeni smo u zgradu Aerodroma gdje se francuski komandant izgalamio na nas i naredio da nas vrate u Grad. Harisom i Nevzetom. Njegova kuća je bila puna islamskih adeta. Bio sam zahvalan Metiljeviću. izdvojeni su lažni parovi. a oficiri su ga viđali u Beogradu u zgradi Komande. Senad ga je volio. poželio sam pjevati. Nosio sam tri torbe pune dječije garderobe. Grupu novinara. Mirisali smo jedan u drugom protivnika. Kao da šaku žeravice neko baca oko nas i ona se rasprši pred našim očima. pored Miroslava Lazanskog i drugih. Takvoj relaciji pripisao sam pokušaj bijega preko piste bez mene. ocinkali. Prišao sam mu i čestitao za tekstove protiv JNA. sa Munjom povezao Mensur Osmović. Nismo odmah znali da smo na strani piste do Butmira. Čak sam mislio da je velika kukavica. Smatrao sam ga dobrim čovjekom. Nisu bili „moj svijet“. Čekali smo noć i krenuli. Zbog žena i djece. Ubijedio sam djetinjastog francuskog vojnika. kao kažu njegovi učitelji. Brat mu svira saz. Ovaj put. Za Avdića se znalo da je prijatelj Munje. Pravio sam se da to ne primjećujem i pripisivao to našim „različitim svjetovima“. Vrlo malo sam znao o novinarima iz Press-centra. Ponašao se. On će nam pomoći da kombijem prebrodimo Igman. Nije me zanimalo šta Metiljavić i . Vrlo lahko i brzo bivamo opkoljeni farovima UNPROFOR-ovih transportera. možda i neprijatelja. danas Bosnia. Uopće me nije zanimao razlog Avdićeve nervoze. I ja sam bio na spisku –naredbi komandanta Halilovića u kojoj se traži od svih aficira da nam se pomogne. Bila je prošla ponoć. Između nas je uvijek tinjao animozitet. Prilikom prvog pokušaja prebjega preko piste. na slobodi. Avdić je držao Metiljevića za rame kao slijepac. On mi je pokazao mali pištolj koji je držao u džepu kožnog mantila. Rado smo izgovarali frazu „slobodna teritorija“. Radončića su njegove sandžačke kolege novinari. koji nije znao engleski. Snijeg je padao. Sve sam to pripisivao njegovom osebujnom psiho-profilu. da je bio „na vezi“ KOS-a pod šifrom Šćepo. koju su predvodili Avdić i Asim Metiljević. benevolentno. ali ubrzo će njegove kolege pronijeti glasine kako je bio na vezi sa Udbom i da ga je u hotelu Beograd. Novinare je saslušavao. dok sam ostao sa Mladenom. Jeli smo kod njegove majke prvu sirnicu na slobodi. kao da se okrećem sa Nejrom. sa tri torbe o vratu. da ne vidi noću. Drugi su se radovali hrani i piću u Općini kod Huse Mahmutovića. Ubrzo će nas zasuti četnički snajperi. stigao sam na Dobrinji. Bio sam izgubio nadu da ćemo se sresti. Tek smo morali nešto svratiti kod Vehbije Karića na Igmanu. tadašnji urednik AS-a u bjekstvu. uz vjeru u Metiljevićevo iskustvo prelaska preko piste. a kasnije i neki oficiri Armije potvrđivali. Kad je otvorio transporter. «lš! Iš! Bandit!» psovali su nam Ukrajinci. Ipak su me pokušali eskivirati. bio je mnogo smireniji. Sumnjalo se daje i on jedan od novinara koje je KOS ubacio u redakciju tada popularnog sedmičnika Danas. upozorio nas je na četnički snajper i ostavio u noći. Avdića sam upoznao pred Oslobođenjem prije rata. što bi rekao Nerzuk. Samog Halilovića ubrzo će hrvatska štampa proglasiti KOS-ovcem i objaviti njegovo konspirativno ime Boris. Među njima je bio i Sidran. Bojali smo se da ne „naletimo“ na Juku. a ja sam želio biti sam. da je Nova godina i da me čekaju moja djeca.KOS-om. Ja sam želio izići iz Sarajevo zbog familije. Zapravo. Očito se sažalio i ponudio me cigaretom. a vala ni ja njihov. gdje su bile kancelarije KOS-a. žalio se da ima „kokošije sljepilo“. Razgovarao sam sa svojom Eminom. Uz povike i galamu prišli su nam naoružani vojnici. Dok sam tumarao prema Hrasnici. A i ciljevi su nam bili različiti. Pravo lice ovaj triling je pokazao objavljivanjem spiska od 30 imena u AS-u kao Miloševićevih ljudi u BiH. Pitao sam ga da li se boji. koji su bili sa nama. Okretao sam se nasred puta. objavljene u SB.

Prvi šehid u Sarajevu je Suada Dilberović. i da je uvjetovao svoje gostovanje puštanjem te pjesme. One su izraz mog cijelog bića. Avdić je tvrdio daje Behmen.Avdić rade. našla je Emina izgovor za plač. Njih se nisu bojali. . Zato sam primijetio jednu stranu rata koju malo ko primjećuje. Platio sam ceh. sa Arminom Poharom i Fra Petrom Anđelovićem. kao odgovorni kadrovik u ime SDA za MUP. Pa i sa Avdićem. Prije mene stigao je haber u Pridvorce o mom dolasku. Prije nego sam ih podigao obje u naručju pogledao sam u nebo: «Bože. koji je bio dobar prijatelj sa Šajom. zauvijek ostavljajući iza sebe sve drame života. bliskog prijatelja Delimustafića. Ti me. Iskreno i patriotski. studentica iz Mostara. Sve moje Emine Mene je Allah obdario sa tri djevojčice. nisi ostavio!« «Šame je kliv što je otkočio voz. Legitimiraju nas i izvode iz autobusa trojicu Arapa. Do tada ju je Mehmed Agović inkriminirao zbog riječi šehid. probamo meso. dok trpimo Šajina zadirkivanja. dok su mi Nejra i Emina tračale u zagrljaj. Očito je prijateljska atmosfera bila otkravila relacije između nas. a moje oči su ostale na hrpama mandarina. supruge. Osjećao sam se kao neko ko je stigao na kraj svijeta. Malo se zadržavamo. djevojke i posebno djevojčice. Šta trebaju uzeti od Karića i zašto se boje Juke. Mrzio ga je kao psa. te se Senad nije libio komentirati kako smo upravo zatekli Delimustafićevu ispostavu ili IKM. koji danas nosi njeno ime. Niko se ne buni. Tada me je Senad pitao o Mlaćinom MVO-u u Bugojnu. Prodavnice su bile pune. Nekad je pisao reportažu o njemu naslovljenu Puška o tvom. Autobus ide dalje. Kroz Kiseljak prolazimo u akšam. Već sam bio prihvatio Munjinu verziju priče o Delimustafiću. Uskačem u jedan koji vozi narod za Split. U Pazariću svraćamo u jednu vikendicu u kojoj zatičemo Šaju. Govorio je da trebamo baciti Avdića u potok. navodno je i on negdje sjedio. Bila je to vrlo. Sjećam se daje bio „gost urednik“ na TV SA. Vjerovao je u Nedu. Majke. puška o mom ramenu. kad su upaljene sijalice na novogodišnjim jelkama. jer sam iskreno želio častiti i pokazati zahvalnost zbog druženja u putu. navodno od medvjeda. zaista. a ti ostao u Salajvu». Na punktu u Novom Travniku zaustavlja nas policija HVO-a. Senad pjeva sevdalinke. bez citiranja izvora. Kleknuo sam na snijeg. zalutali metak je pogodio nju na Vrbanja mostu. doveo Delimustafića za ministra. Ništa nisam znao. Shvatao sam to kao Šajinu šalu. Večeramo pljeskavice. U protestnim demonstracijama protiv snajperista u crnim čarapama na glavama. Promrzli stižemo u hotel Interkontinental. Zatim je pjevao Ja sin sam tvoj. Najveće žrtve rata su žene. Prilično dobro. ali takvo je bilo njegovo mišljenje o Avdiću. vrlo jeftina večera u odnosu na sarajevske cijene. Avdić je bio nervozan i uplašen. Tad je ta pjesma prvi put u cijelosti emitirana putem televizije. čitati u Senadovom feljtonu. To su bili Zukini vojnici. Bio sam spreman pobratimit' se sa svima. Ujutro tragam za autobusom za Vakuf. Kasnije ću ove i ovakve svoje komentare. Tako se mimoilazimo sa kamionima na kojima piše ZULFIKAR. Spomenuo je da je to vikendica vlasništvo nekog Mutevelije. Komentirao sam daje to moguće i našalio se kako je Behmenu bilo dovoljno slagati da ti je pradjed bio u zatvoru kod komunista i prošao si.

Bila mi je veoma privržena. pomislim na nju. Međutim. «Efendija. Kako se sjećam. Oni odoše. Bili su u Ldv-u Gorana Čišića. kad mi dijete dođe prvi put u mekteb.. u avliji zgledajući se.s. Kad pogodi snajper. bit ću im šahid. Ko mi želi vjerovati. na mladalačkim licima se vidio strah. Vidio sam je jednom da tu čeka u redu za hljeb. Na rogljima su joj se uhvatile male ledenice. čizme. Posmatrao sam ih sa prozora i prisjetio se njihova prijateljstva. «Kao malom žensku«. «Ali. «Direktno u srce». Saopćio mi je da je jučer u jedan sahat po podne na ulici. Imao sam adet da.. kad granata .vv. uzeli bombe i puške. svrstavam u najjasnije momente spoznaje koga Šejtan. Prije nego sam zanijetio dženazu. . Ukopali smo je u haremu džamije Hitri Sulejman.. «Taman se okupala i navalila da izađe na ulicu. koji od majki nisu mogli sakriti. a Harno ju je hvalio i nagrađivao zbog toga što mu lijepo uči ilahije. Čekao sam spisak imena koja su emitirana uz snimku. odgovorio sam. bio je četvrtak. kako kaže. s. april '92.» Mislim da je ubijena snajperom. upozorila me je. Stigao je kurir i oni su oblačili pancire. a one ostaše.) shvatao sam kao ubistvo majke bošnjačke. tvrdio je babo. Zuhra će pitati čovječanstvo zašto su ubijene: Ona i Emina! Ako Bog da. U Sandžaku postoji legenda o Emini (baš o Emini !) koju su u onom ratu uhvatili četnici a ona ih molila: «Život vam halalim. ona je prije nekoliko dana bila dobila prve haljine«. Ljubili su se uz suze i dove na rastanku.Prvu dženazu u ratu klanjao sam (kao imam) trinaestogodišnjoj djevojčici Zuhri Lingo sa Paja. Iza njih je visila jemenija zaleđena na štriku. a drugi priprema minobacač. nek' vjeruje: prepoznao sam pramenove kose Emine Karamustafić. Pročitao sam njeno ime. Ona je to učinila. Sjedio sam na terasi kad je kroz avliju prošao čovjek. koristile izraz „dobiti haljine“. želi uništiti. Po fikhskim pravilima nakon prve menstruacije djevojčica se smatra punoljetnom i dženaza joj se klanja kao „velikom žensku“. Ubitstvo Zuhre (zvijezde Danice) i Emine (po imenu bošnjačke varijante imena majke našeg Pejgambera. džematlije su mi rekle da njena majka želi razgovarati sa mnom. onda pada granata. kao da tada prima islam. kako ćete joj zanijetiti?» pitala me je. šljemove . To je bio jedini razlog da. kad sam na snimku vidio krvave pramenove kose. Rogljima jemenija brisale su suze. Masakr u Ferhadiji ulici gledao sam putem televizije.a. izgovori šehadet. Tako su radili četnici. od gelera ubijena njegova djevojčica. trudeći se da izgledaju hrabro i ubojito. jedinica (!) mog dragog prijatelja Harne sa kim sam na Mahmutovcu organizirao SDA i Patriotsku ligu. obraza mi ne dirajte!» Tako mi zvijezde Danice. Ledenice na jemeniji Selim Arnaut ima pjesmu o šamiji čija me slika podsjeti na trenutak dok sam gledao svoju majku i Đulbu u avliji na dan kad su ispraćale Muzafera i Adila u „akciju“. Zbog stida muslimanke su umjesto fraze „dobiti menstruaciju“. efendija. dijete u srce!. To je bila kćerka. eto. jedan nišani snajperom. Allah ga prokleo i uništio.. Naučio je prvim surama u mektebu. Tu svetu gorčinu iskustva prilikom učenja na dženazi-namazu Emini.

zaspala bi. pa Đulba.Moja majka dugo nije imala djece. koji su pošli na otvaranje nekog mosta kod Jablanice. Mlada je dvorila u budžaku. pokrštenom u Majku Knežpoljku. a Muzafer će biti ranjen. Nemamo nekih umjetničkih ostvarenja o herojstvu naših boraca. a ja sam mislio da ćemo letjeti u Zenicu. nadajući se da će je kna na vršcima prstiju podsjetiti kad bude činila dovu. «Ako ću se ovako rastajati od vas?!». Džemo je ispjevao Srebrenički inferno (silovanoj) Srebreničanki. nafaku. Upoznao sam i Gorana i Seksa. obavezno klanjaju dva rekata nefile-namaza i zažele od dragog Allaha lijep i zdrav porod. Više od četiri godine su bile prošle. Spustit ćemo se u Konjic. pa se prenijelo da boluje „suhu“. Ne baš toga dana. mlade koja je bila iz njenog kraja. Kao da nije voljena i nije mogla biti inspiracijom umjetnicima. nevoljna i tužna. pričala mi je majka. kad je držala Muzaferovu okrvavljenu glavu u krilu. Džemal joj je bio u zatvoru. Muslimani vjeruju da se mladencima prve bračne noći. držeći se uz pređe. Malo ih je ostalo da ih metak nije okrznuo. To što se pjevalo već je zaboravljeno. vršnjaka Sametovih i Muzaferovih. ili Bošnjakinja. recimo. Roso je sa Fikretom Muslimovićem bio prvi komandant . Nemamo afirmativnog djela u kojem se neko divi Bošnjakinji. Mlada je samo klimnula glavom. Dok joj je prste knjila bojom hurme. Mladi je bila ukazana čast od hodžinice. nestala iz literature. Kao i većina mladića. ali Đulbin Adil će poginuti. već odavno je ta bosanska muslimanka. i da osabure jedno uz drugo u nikahu koji su te noći sklopili. lahko ga umara. a žene su okretale tepsiju. bilo bolje daje osaburila i da nije toliko željela djecu. Tako su seljaci nazivali bolest koja insanu ne da raditi. Stiskala joj je prste. šapnula joj je: «Sjeti me se Đulba». prela je sa ženama. dok gaje posljednji put gledala na tabutu. Generacija moje majke je preskočena. Od tuge je bila oboljela. Davno su opjevane Hasanaginica. Za sve njih njihove majke su činile dove. Ko je odbranio Pridvorce? Letio sam sa Antom Rosom u helikopteru i gledao Pridvorce i Here. A zimi. na bolničkom krevetu u Mačkari. Pa i zabranjeno pjevati djeci. Zato mladoženja klanja jaciju džematile u džamiji. Dvoje malih su joj umrli. u đerdeku. Allah. «Allah dao. jecala je pored Muzafera. Zapravo. Oba su šehidi. poput Đulbe i moje majke. razbirala je po glavi kako bi joj. «Ja ću joj ruke knjiti».. poredilo sa poemom Skendera Kulenovica Na pravi put sam ti izišao majko. ili poslije gusula. ja sam tog mjeseca zanijela svoju Nazu. ispunjavaju dove. pa i (Andrićeva) Fata. rekla je moja majka. a mlada u zatvorenom čardaku. Njena je dova bila kabul». Ne znam neko pažnje vrijedno umjetničko djelo koje bi se. Prije spavanja. pjevale i zagledale mladu. Emina (Šantićeva). Ne znam šta je Đulba mislila nad glavom svoga šehida. Naša revolucija nije znala pjevati o sebi. Mehmed joj je i toga dana bio negdje u „akciji“ u Šeksovom Diverzantskom vodu. Kad je bila knja kod Đulbe. čekajući ga. Da li se sjetila dova iz svoje prve bračne noći? Moja majka. Sa nama su bili još neki oficiri. Naza i Zufer. dok bi tkala ćilim. pa bježi sa sunca leći gdjegod u hlad. možda.

Svi su gledali u njega. »Mislim. Kad je saznao da sam iz Pridvoraca. «Nismo ih mogli uhvatiti na vezi. prkosio sam mu. A Allah. Hodže Ilijasa. bio. Vakufu. najboljem prijatelju moga babe. Bedrinih i Šeksovih momaka. ali da to nije učinio bojeći se masakra nad civilima. Klanjana im je dženaza na Lugu. «Od sve sile samo ste spalili Here! Za njih ste mahsuz formirali brigadu«. Pravdao se da je to vojnički odrađeno i da niko nije ubijen tupim predmetom i hladnim oružjem. pa i Tute». «Kako mislite da niko nije komandovao?« pitao sam ga. . Stao je ispred bine. ne bih to pričao Fadilu. Već je bilo primirje između HVO-a i Armije. Neko je babi ubacio u raj liku komad svinjetine.Združenih snaga Vojske Federacije. što nam je bio cilj u prodoru prema Vranići«. imao prijatelje muslimane i da do svega. Nekad mi je babo rekao da je Fadil najbolji musliman kojeg poznaje. Zbog ovog incidenta sva je vojska morala izići na pistu radi postrojavanja. tako da je bilo teško ubaciti se u pozadinu radi probijanja klina. cinično sam mu dobacio. sam u stavu mirno. «Ne grize me svajest. između Hrvata i muslimana. a nikad se nisu ukopavali. Petkovića. priznao mi je da su tu bile male grupice veoma hrabrih boraca kojima niko nije komandovao. ja sam to naredio*. da je na Makljenu pala Herceg-Bosna. Nekad su vođeni u bazi UNPROFOR-a u G. Mufidovih. i da ste svi na Vakufu polomili zube. Vas. nije trebalo doći. već da je sve izginulo u od puščane vatre. Pričao mi je kad je bio sa njim u vojsci u Zaječaru. koji je na konjskim saonama preko šume vozio ranjenog Muzafera i plakao. Jer da nije bilo toga putovanja. a on ga sa istom rajlikom 'zaždio' u rame. Sjetio sam se Goranovih. pred komandantom. Mislio sam na majku i kćerkicu Mustafe Here. «I starica. mislio je na rat. Sve sam vojnički odradio. Roso se hvalio da je živio u islamskom svijetu. od Praljka. Bio je to Fadil. od mene. Bobetka. i često su vođeni pregovori o povlačenju vojske sa linija. Pred nekoliko stotina vojnika izašao je komandant kasarne i dreknuo: «Nek' iziđe pred binu ko neće jesti svinjetinu!« Jedan vojnik se probijao kroz ešalone. sa unukom u naručju«. najbolje zna». Roso mi je tvrdio da je dva puta mogao osvojiti Vakuf. «Puno je bolji. Sudbina je htjela da grješkom putujem sa Rosom u Konjic.

Ako bi kopajući našli kost. U povratku auto mu je pogođeno. to nije jedino čudo u Pridvorcima! Pridvorački šehidi nisu mogli biti ukopani u to greblje. govorio da će biti kavga na Menjiku. Neko jest. puno bekrijao i kafančio. pribavljao i radio sve za borce. druže vojnice!!! I ćaća će ti je jesti!« komandant je zagrmio na njega. Omerica.«Jest ćeš. «Stari su kazivali da udnu greblja ima divojački nišan sa sabljom na livoj strani. Imao je loš imidž u selu. Bože sačuvaj. «Eto. Sa hercegovačke strane je katoličko selo Glibe. Verovao sam da je svim srcem. a sa bosanske muslimansko selo Pridvorci. Mahsuz sam mu pričao šta misli Roso. Šehida! Ona će biti prvi mejt koji će se ukopati u njenom vakufu. ne štedeći se. Ukopani su u njivi koju je samo za to uvakufila jedna nana. Vakuf pobjegao sa djecom u Zenicu. «Ne znam ja ko je odbranio Pridvorce. Ne znam da postoji takav bašluk u svijetu sa isklesanom sabljom do srca. Vozio me je džaba. januar '93. Salih je unuk Hodže Čajdina. to unuk na zemlji. Pridvorčani su veoma poštovali kosti mrtvih i grobove. oni pod zemljom. Ali i da postoji. pospan i gladan. a ja je jisti neću«. Salih je . ili mi iznad zemlje. smatran je evlijom i ukopan je u greblju. Ko pod zemljom. nosili su je daleko gdje se ne čuje ni horoz ni ezan i zakopavali. Kažu daje to bila divojka šehid». «Svak' za svoju revoluciju –ja za Alijinu!«. ali da dušmani neće sići u Polje. Menjikje granica Hercegovine i Bosne. a on će ostati blokiran koliko su trajale borbe za grad. odgovarao je onima koji su ga odvraćali. ko na zemlji? Možda je bilo kukavički od mene što sam dan prije općeg napada na G. Kao da nije unuk čuvenog hodže zbog kojeg se vjeruje da ni mrtav pod zemljom nije dao dušmaninu mimo sebe. rimskim i bogumilskim pronašao ženski bašluk sa uklesanom sabljom na lijevoj strani. Fadil je smogao snage da odgovori. granatom. druže komandante! Vi pošaljite mome ćaći jedan sanduk i nek' je jide. Linije su nam bile kod greblja«. Njeno ime je. Mislio sam da će mu biti drago to čuti. Asim. Allahu ekber. Pitao sam Fadila ko bi još mogao biti taj dobri pod zemljom od kojeg dušmani nisu mogli proći. Hujdur . Mlad se „otisnuo u svijet“. Sutra ujutro (17. «Razumem. Što Hodža pod zemljom. Otišao sam u greblje i među mašetama grčkim. Sejid. Kao i svi njegovi vršnjaci: Ragib. ovarisali su katilski na Here. dan i noć sa svojim konjima. Pričao mi je da je Čajdin-hodža..) zamolio sam Saliha da me vozi i ne pita za cijenu. Nakon nje tu su ukopani svi pridvorački šehidi. U petak sam vidio autobuse hrvatskih specijalaca da ulaze u grad. Zato sam volio Fadila i vjerovao mu.. a nama nisu mogli ništa».

Zato su ih zvali „Čajdinove beretke“. vojna ili civilna policija. zaslijepila ih je mržnja prema meni. poslao je potpis 400 Krajišnika koji su se zavjetovali da će me ubiti. opremio ih i odveo u školu na Borovu ravan na obuku. samo 3-4 metra od ustaških snajpera. Kad je Bruno Zorica Zulu. «Pametan». komandant Bojne Frankopana. Alagić mi je javno prijetio. rekao mu vezanom Čajdin. Na koncu. Čajdin je u svom hotelu zatekao Mladena Naletilića Tutu. Međutim. U vrijeme hapšenja Saliha drznuo sam se zvati Predsjednika u kabinet. Ali. Drugi će se ljutiti što ih ne spomenem. Bila je to suviše općenita ocjena akcije „Trebević 4“. Rekao sam Sadoviću usmeno sve šta mislim o „Trebeviću“. koji su dozvolili da se u njihovu kasarnu 7.). Ko zna gdje će ga ko sresti. obratio mu se Tuta. radilo se o ratu vojne i policijske kontrole punkta u G. iznutra osvoje grad. ja sam sa Salihom. Općinu i MUP. 1 ne znam sve relacije po kojima sa dovijao da odbrani Vakuf. Taj dan se pamti kako se „premostio“ Stari most. odnosno preko njega. koji je u to vrijeme bio muslimanski Šentilj. zbog (ne)razumijevanja njegovog hrojstva Salih je trebao biti ubijen u operaciji „Trebević“. a njegov logističar Asim Kamber. Vakufu. Kao zadrti i robusni Krajišnik. Ovakve stvari ne voli kazivati. Zaista se sreo sa Zuluom na trajektu. Međutim. učesnik je Pustinjske oluje i odlikovan za ovakva „herojstva“ po Bosni raznim ordenima. zbog kritike Krajišnika. doveo 80 specijalaca da. dojavljeno je Goranovim momcima na Borovoj ravni. svjetski probisvijet. Uhapsili su ga sa grupom momaka pod sumnjom da su švercovali pivo i cigarete sa Hrvatima. U njegovom hotelu sve vrijeme je bila smještena policija. Tuđmanu su zviždali. jer za dva minuta Predsjednik ide u Mostar. Bilo je i većih heroja od njega. mašući ljudima. Zamolio me je da napišem sve na papir. i valjda. i to mu je i uspjelo. a kasnije će se istaknuti Pajo. pomirio sa Kamberom. Tad je Hanefija Prijić Paraga bio numera uno. Ranković nije bio oficir. «Pustit ću te samo kad ti vojska napusti grad». Tako nešto. Pokazao mu je novac u aktentašni. Bio sam u Zagrebu kad me je pozvao Šefko Omerbašić. rahmetli. Salih je šutljiv čovjek. postao je pukovnik HVO-a. Kamber je dao zavjet da će strpati Alagića u zatvor. kolo sreće se okreće. Ali. da bi me upoznao. radio sve što sam mogao za odbranu. Bruno Zorica Zulu. već Alispahića. Zbog toga sam napao Alagića i Alispahića. već policajac.prvi stao uz grupu momaka. Alija se ljuljao na visećim daskama. Tamo su bili Tuđman i Kinkel. Bilo je po Čajdinovom. Nisam njega nazvao „Muslimanskim Rankovićem“. I to tako. na Salihovo hapšenje mogu gledati kao prodor SIS-a u MUP. korpusa privode uhapšeni. . Krio se u autu. dok se nisu mimoišli. Iz današnje perspektive. kad je srušen most u Donjem Vakufu (aprila 92. Bio je u Legiji Stranaca poput desetak hrvatskih časnika. Bio je nasporazum sa Alagićem. ne znajući tačno ko vodi akciju i ko je odgovoran za hapšenja. što će biti dugo granica sa četnicima. Takav je adet ovdje oko herojstva. Sjeo sam u tuđe auto i uputio se u Sarajevo. «Tebe sam čekao». kaže narod za ovakve junake. uhvatio je Zulua i svezana doveo pred Čajdina u njegov hotel. po uzoru na Vitez. Javio se Bakir Sadović. Ja sam ostao prijatelj sa njim. U međuvremenu je Predsjednik tražio izvještaj Jusufa Jašarevića. 1 pred muftijom mi je prijetio. Hakija Topić.

Pred kraj rata. a niko od SDA ne zna šta se radi. Bio sam nekoliko dana u hotelu dok sam se razdužio sa Avdićevom grupom. koja je bila najavljena. znajući da bi me Zloćo nekad mogao prozivati. na sve strane narod je prodavao stvari. Nejri je pozlilo. jahačicu sa šeširom. pa i sam Avdić. Četiri broja SB. Osim fotoaparata i pisaćih mašina. Zar se borci mogu tući željeznim šipkama?!». kao glavnog krivca za pad Jajca. mnogi su ga optuživali. Vjerujem da sam svojim tekstom. navodno nije dostavio municiju. tvrdeći da ga je sreo Delimustafić u Zagrebu i zaprijetio mu. a nisam imao ni novca. «Cim pogledam u barbiku. zaustavio „Trebević 4“. Hamdija Kulović mu je dao papir za štampanje novine. nije obećavao da ću moći preživjeti sa djecom. Navodim ovu pikanteriju da pokažem koliko je Izetbegoviceva policija bila demokratski evoluirala u odnosu na Udbu. kod nekoga u Karačiju. vozeći se noću sam preko Igmana. provincija može odahnuti.«Ovo rade u ime SDA. i okuplja stare komunjare. Ostavio sam ga da drma viski dok traje ono Seferovih para. Avdić je psovao na njega. u njoj. Story about Nica-ze Zenicu nisam volio zbog zatvora. jer. Allah nas sačuvao od njih. nikad nisam htio kupovati stvari na ulici. Molim te baba. Salih je pobjegao iz zatvora i krio se dok se „Trebević“ nije smirio. Izašao je prvi broj SB sa feljtonom Od Golubića do Delimustafica. Igasin paket. ukoliko mu ne kaže šta rade džini.000 maraka radi finansiranja SB. da bi. Podsjetila me je na dolazak u posjetu Džemi. Ostalo je nejasno da li je preuzeo ovaj novac. nalazi. Žalila se na glavobolju. Prestrašen tom scenom. išao u Split da od Mahmutćehajićevog brata uzme 30. Ibe Vražić obećao dati piliće Domu štampe. Onda sam morao kupiti i konja. sve skupa 15 mraka. a zatim u Australiju. Bila je puna izbjeglica. Grstio sam se na tuđe stvari. za šta je bio odgovoran. Kad smo došli u sobu. ukoliko bi se protiv autora feljtona poduzele neke prijetnje radi sprječavanja objavljivanja feljtona. tadašnjeg potpredsjednika Vlade. Mahmutćehajićev brat je bio jedan od ključnih logističara u Ljubljani. vikao sam. zaboli me glava i hoću se onesvijestiti. Pod istom šifrom je „odrađen“ i Izetbegović. to bio uzaludan posao. Strah me je od nje». Ulice su izgledale kao korita rijeka nakon što se bujica povukla i iza sebe ostavila razne čarapende i kućne stvari. Nisam znao ni ljude. po 4 marke nacrno. Nije preuzeo novac! Pošto je sa djevojkom pobjegao u Zagreb. Isplatio sam svoje račune. a i usmenom reakcijom. Feljton je pisan uz napomenu. Ubrzo se desio sukob Munje i Bakira. Sjetio sam se kad je Hafiz preda mnom liječio djevojku od sihira i uzeo lutku prijeteći joj da će je spaliti. U Sarajevu se prodavao. Mjesto izdavanja knjige ukazivalo je na glavnog mentora teksta. Rusmira Mahmutćehajića. U jednom sam intervju rekao kako je Nedo Sarač. Nedavno će Miodrag Simović obznaniti kako je Udba vodila akcije protiv nacionalista pod šifrom „Trebević“. zalutao . izišla su u Zenici. Ipak sam kupio Nejri barbiku. uzeo sam bariku i učeći nešto bacio je u rijeku. nosi je iz kuće. mali galončići džema i jedan grumen odvaljen od „panja“ presovanih hurmi. taj Rusmirov brat je. hvala Bogu da je bio posljednji. jer se tekst i knjiga. To je bio grad pijaca. rođak Izetbegovića. Dok se u Sarajevu vodi rat. Nejra je me moljakala da joj kupim barbiku. navodno. koliko je trajao feljton.

korpus igrati „tetris“ i vraćao se hvaleći Đedu. Uz Esu Hećimovića. napadali samozvane komandante. njihovim vršnjakom iz „crvenog sjemeništa“. Sejo se sprijateljio sa Ibrom Purićem. Predsjednik SDA Zenica Fuad Džidić predložio nam je da održimo tribinu sa nazivom Sarajevo pod opsadom. koji je spalio blizu 6. «Kako. Ali. vjerskim krugovima: IZ. «I Senad je hodžica. Par. Midža je bolje znao koliko je Avdić sujetan i koliko ne trpi konkurenciju. tvrdili su organizatori. nakon što su mu zabranili Štit. kao najmlađeg pukovnika JNA. koju je radio sa Miletom Srdanovićem. Misleći pritom da im je ponašanje isto. Asocirao sam ga na knjigu Nijaz iz bliza koju je napisao Senad. Nikad nije javno potvrđeno. Malo se razlikovao njihov vokabular od Nijazovog. Grohotom se smijao i glasno dovikivao zbunjenom i pogođenom Avdiću. i budućeg. doviknuo je Avdiću: »Pobijedi te hodžica. »Završio je 'crvenu medresu“. lahko je biti zvijezda. koji je kao vjersko-humanitarna novina povremeno izlazio u Zagrebu. Nije teško biti elokventniji od mucavog. komandanta. jer su ga Avdić i Sarač otjerali iz hotela i nisu mu htjeli plaćati hranu. kojeg sam zatekao bez posla. 1<omandantom PL-a. malo stariji novinar Oslobođenja. Faruk Midžić. kako u politici.000 svojih tekstova. najveći stepen prijateljstva. Skupa smo. Avdić je pripadao jednoj mlađoj plejadi komunističkih novinara i crvenog sjemeništa FPN-a. nema šta?» Baš sam mislio tako kako sam rekao Midži. bolan?» govorio je krajiški punim plućima. «Ha-ha-ha. koji me je molio za pozajmicu za burek. komandanta ARBiH. Kako smo se šutke razišli. a ja poluanonimus. I sam sam to primijetio. po njemu. poput Juke koji je tih dana pretukao Vehbiju Karića i njegovog sina itd. Avdiću!». dok sam još . U provinciji. tako ste se našli. Ja sam se okrenuo. komentirao sam njegovu šegu. bar „iz bliza“ bio. Ratni drug je nekad značio. novinu armijskog Press-centra u Zenici.na četnički punkt u Kotorcu. da me je Avdić „držao za hodžicu“. nervoznog. i da je razmijenjen za „neke visoke četničke oficire“. U tom značenju smatram Seju svojim ratnim drugom. velikih ambicija bez ikakva vojnog iskustva. poput Zenice. meni dobro poznatim. konkurenciju moje sorte. Još toliko ljudi nije moglo ući. Time je htio reći da su ranije razgovarali o meni. Avdića je neko od hrvatskih novinara u Globusu usporedio sa Dariom Kordićem. Temeljna zajednička osobina im je bila ostrašćenost. Posebno. narodnim čovjekom. Još ako si iz Sarajeva?! Takvima su nas gledali. Midža». Njegov reis je. obojici je lahnulo. 1 Avdić i ja podržavali smo oficijelnu strukturu Armije. Nijaz efendija Duraković». možda. i da sam tu noć imao više aplauza od njega. Islamskom centru i SDA-u. tako u novinarstvu. Dobili smo frenetičan aplauz. Taj će nas moment sprijateljiti. Dvorana Pozorišta bila je dupke puna. bio sam siguran da mogu dovoljno napisati tekstova za Ljiljan. ali spekuliralo se daje uz nega bilo mnogo novca. on je već bio novinarsko ime. pa i neuljudnog Avdića. Avdić je išao u 3. Sreo sam Seju Omeragića.

tako gaje oslovljavao. Napunjen je i letjet ćeš u nebo ukoliko ne napustiš „gnijezdo“. Izgon Šipčića iz kasarne pripisuje se. kako bi provjerili najveću vojnu nepoznanicu – 7. muslimanske brigade. Najubojitiji i njatragičniji prodor imala je 7. također. Komandant kasarne bio je izvjesni Šipčić. proganjala je „pljačkaše“. koji nikad nije emitirao. Pazi šta radiš! Zdravo!« . «Ko je?» «Pirse!» Očito su se znali.vjerovao da ćemo skupa raditi. a neki tvrde da su je skrivali po pećinama. Avdić je ugovorio intervju za Radio BiH. Pirse je. Navodno je bio kvar na diktafonu. Znaš da pregovaramo«. Međutim. Navodno je sa njim na vezi bio Mirsad Agić Pirse. Pirsetu. Policija. koji je vodio Hamdija Kulović. probivši se do Ilijaša gdje je poginulo 40 mladića. sa grupom SDA-ovaca. mislim daje to uradio po nalogu svojih (in)direktnih veza sa Seferom i Munjom. Jednog dana pozvao je telefonom četničkog komandanta: «Halo. upao kasno noću u kancelarije Općine i opljačkao. srpskom selu. Jedan od bolje opremeljenih bataljona koji je učestvovao u famoznoj julskoj (92) operaciji Koverat bio je Željezarski bataljon. Šipak». muslimanska brigada. Jer stvarno ispod tebe ima tajni tunel. koji se bio proslavio skrivanjem dokumentacije regruta iz Vojnog odsjeka.« «Daj. gdje je PL rastjerala naoružane Srbe koji su se bili ukopali. ne šali se. »Drugarski sam te opomenuo. u Drivuši. Na snimku su se vidjele žene u dimijama kako bacaju cvijeće na tenkove i nude pite i baklave četnicima koji su završili rat u Sloveniji. svu dokumentaciju. zamisli da sam dolje. kao da je banka. muslimansku brigadu. otišli svi kod Mahmuta Karalića. Niko zvanično nije pregovarao sa njim o napuštanju kasarne. Unutar grada bila je velika kasarna u koju je stigla velika armada JNA iz Slovenije. zatim je bacio u kanalizaciju. direktora IC-a i emira 7. Zeničke brigade su se do tada bile okušale na Smetovima. Bili su u probojima na Igmanu. koju je kontrolirala SDS. Njen dolazak u Zenicu prikazivan je na TV SA i Yutelu. «Šta je? Šta hoćeš?» «Znaš li gdje sam?» «Kako ću znati?» «Evo me ispod tebe u tunelu». Dao nam je uniforme. «Kako je moguće nazvati telefonom ispod zemlje?» «Nije moguće! Ali.

poput NTV ZETEL. rekla mi je dok mi je predavala otkucan intervju. još. Hrvatski pandan Pirsetu bio je Holman. lider HOS-a. «Pozdravio te je Kordić i rekao da slobodno dođeš». Ali. Procese u gradu su kontrolirale i pratile druge skupine. Šipak ga nije zaboravio. Ostala joj je sestra u Ključu i puno je patila. i jedan do tjelohranitelja SDA-ovog predsjednika Općine Besima Spahića. To su bile samo spekulacije. Avdić je to bolje znao. odvažno iskazao svoj patriotizam. U tome će Ramazan. ali isto tako sa četnicima na Palama. Pojavljivanje crnih uniformi ispred Hrvatskog doma.Šipčić je napustio kasarnu. bez zraka i nabijenoj ljudima. Emini su počeli rasti obrazi kakvi su bili kad sam ih poljubio na Željezničkoj stanici u Sarajevu 17. urednici Naše riječi. da mi uradi intervju sa Kordićem. Mirzeta je zatekla svoje Kljucane koji su joj prepričavali golgotu. Zenički mediji. U ustima mi je odzvanjala fraza „oni su realnost“. vojnog neiskustva.Ja nisam smio. kontrolirala njegova grupa. zatim političke i sigurnosne kulture. navodno je. I ako me je Lejla predstavila kao Alijinog čovjeka. Bio je u Keratermu i to gušenje u džamiji u njemu je izazvalo podsvjesni jauk kakav je puštao u logorskoj sobi. uzviknuo: «AAAJ!». Izlazili su preko Busovače. Najčešće su to bile Jajčanke i Krajiškinje. aprila '92. posebno meso. pozajmio nešto para od Enesa Begičevića i smirio se sa familijom. a nimalo mi to nije činilo kompliment. Birali smo žene u dimijama koje su Eminu podsjećale na nenu. te sam platio Lejli Sarajlić. Zbog nedostatka povjerenja. Ne znam kako hodža nije prekinuo namaz. te formiranje i imenovanje HVO brigade Jure Francetić. Navodno je pop u dobrotvornom društvu „Pokop“ dijelio kantice sa mašću i eurokremom ispod čijih poklopaca su bila „uputstva za vezu“. mogli ići u Busovaču. Kasnije je Pirse slovio kao prohrvatski čovjek povezan sa Grudama. prenosili su cijele Kordićeve press-konferencije. Grozno. Kako bi on znao ko sam ja?! Znao sam da Alijini logističari imaju kontakte sa njim na Tisovcu. možda je stvarno i Kordić želio kontakte sa mnom. Kasnijom koncentarcijom mudžahedina njihovo iseljavanje je uglavnom završeno. po čuvenom ustaškom zapovjedniku. Iseljavanje Srba iz Zenice. Negdje na Lašvanskoj petlji konvoj je napala jedinica legendarnog Buze iz Visokog. Jednom je jedan mladić. Na teravijama je bilo mnogo klanjača. u velikoj mjeri. Novinari su. Slao sam tekstove za Ljiljan. slovio je i kao jedan od Delimustafićevih ljudi. muslimanski glas je bio molećiv ili vjerski zapjenjen. . bio je ključni moment iseljavanja Srba. koliko god bilo nužno. Nisam joj vjerovao za pozdrav od Kordića. HDZ i SDA. poput mnogih ljudi koji su imali problema za zakonom. kao izlika Alijinim političarima što uopće komuniciraju sa Šuškovim pulenima. Reklo bi se mirno. Kupovali smo drva u vrećama od izbjeglica. usred gužve i vrućine. Prvi u ratu. Pirse je. Drugih stranaka nije bilo. Na press-konferencijama su se svađali Đidić i Kordić. Žepča i negdje kod Zavidovića. Hvalio se kako je bio sa Alijom u zatvoru. jer se takvih najviše bojao. Hrana nije bila skupa.

od kojih drhti čovječanstvo. Klanjala se skraćena teravija. Ali sam otišao na iftar u 7. tragovi meleka. Emir je držao govor. ali niko ne može razoružati muslimansko srce koje kliče tekbire od kojih drhte četnici. polagahni. Odlika mušričke ideje je da se brani kopljima i bombama. više nego muslimani od njihovih bombi. i bilo bi po njenom.a. horili su se tekbiri. što znači vjera. Podsjetio sam na sliku „šume kopalja Ebu Leheba“. stat ću za istu govornicu i reći mudžahidima 7. ilahije. poluplačljivi tekbiri. Godinu kasnije. učili se odlomci Kur'ana. jer mu to nije svojstveno. koji u tom trenu zijaret učine insana: Mene je tada opahlo hiljadu meleke sa sedamdeset hiljada krila i to u jednom naletu koliko traje kratki treptaj oka. muslimansku za 17. mladi oficir Šerif Patković stao je pred emira Karalića i raportirao snažno i otresito. trebala bi značiti ova riječ. Nije bilo boljeg povoda za borce 7. i da je jasno zastoje muslimanima uveden embargo. U zelenom turbanu. podvi kujući: «Tekbir!!!». Opet sam bio presječen i ispred mene je bilo samo zelenilo. To je noć islamskih heroja i njome se obilježava prva pobjeda muslimana. Takvu silu srušilo je krilo mušice. Smatra se daje to jedina bitka u povijesti čovječanstva gdje su se meleci borili na strani muslimana i daje i njih nekoliko poginulo kao šehidi. Naime.Noćas brate jemin daj! Bilo je mnogo „javnih iftara“.s. muslimanska. Htio sam reći da je prirodno četnicima da se pouzdaju u svoje naoružanje. koji je strijelom pucao u Boga. ispraćaja hadžija i slično. kakao pjeva Rumi. Ne volim se iftariti izvan svoje kuće. Jemin je arapska riječ izvedena iz riječi iman. Ja je pamtim od svoje majke kad bi reci nekom od nas: «Dajem ti jemin da ćeš platiti«. najljućeg neprijatelja Poslanikovog. . nije smislio muslimanski um. a onda je istrenirana vojska stala u ešalone. Mislim da sam bio izgubio svijest. noć ramazana – Lejletul-Bedr. tako da mu se lice jedva vidjelo. Kažu da su srsi po koži i kosi koji obuzmu čovjeka nakon iskazanih emocija prilikom vjerskog ushićenja i zanosa. Sportska hala na Bilmišću bila je dupke puna. s. Takve bombe su iz(um) mušrika. U njoj su muslimani bili desetostruko slabiji. muslimanske brigade da te noći daju jemin. Možda tri hiljade. Tekbiri se kod nas uče prilikom mevluda. pa ni nuklearnu bombu. To su tihi. To je značilo da je rekla svoju posljednju. Dati nekom vjeru ili zakleti se nekom ne vjernost. Ne znam koliko je brojala boraca 7. «Tekbiiir!!!» «AlIahu ekber!!!» Prolomilo se salom. A zatim podsjetio na priču o Karunu. klanjanja bajrama. muslimanske daje „tekbir“ bijela atomska bomba od koje drhte dušmani islama. kao ni hidrogensku. obrazložio sam da atomsku. osiljenom Firaunu. «AlIahu ekber!!!» uzvraćeno je hiljadama puta snažnije..

osjećajući huku talasa koji se odbijaju od obala Ahreta. Kada je grupa od dvadesetak mladića u bijelim uniformama. musafire je poslao kući da se odmore. Prema mnogim hikjajama. bio sam s onu stranu ovosvjetskog. na kojem je harfovima bilo sipisano: la ilahe illellah Muammedun Resulullah. Formirao ju je. uzeta iz Mehtera. Smatrajući se liderom čovječanstva. Sultanu je srce zalupalo snažno i javljala se žudnja da vidi lice čovjeka kojeg vode. turski oficir bošnjačkog porijekla. šetajući po divanu u Edrinama. uz ovaj marš u marširati u Sarajevo!». A da su čuli priče i znali o Sultanu Fatihu.To je značilo da su razumjeli kur'ansku priču o Karunu. stanka. svezao joj nosiljku za noge.. tiho a snažno. i bijelim mahramama na glavi. Izvjesni Pekić. Kad je vidio da je ptica „mitila nebu pod oblake“. a ispred kljuna zakovao komad mesa koji je mamio pticu da ga vine u visine. kraja nam ne bi bilo. «Sva sila ljudska u odnosu na moć Božiju ne može se nositi ni sa mušicom«. odapeo je strijelu. bio je ljubomoran na vijesti da postoji Tvorac Zemlje i nebesa. Ne mogu vjerovati da je u tom trenutku u toj Sali neko mislio drukčije od mene. sa zelenim povezom na čelu. stanka. a oni nisu zastajali do sela u kojem je živio Hadar dede. izgovarala: „Ailah!“. Karun je umro pošto mu je mušica ušla kroz nos u mozak. šaptao sam u sebi. konji su se mijenjali. aprila u napadu na HVO kod hotela Rudar. skromni sufija iz Ankare. Kada je Sultan. tog sićušnog Božijeg stvorenja. Našli su ga u bašči kako kopa bostan. da nestanem u njima . Poginuo je 14.! To je bila „Gerila“. po taktu strojeva koraka. utrčala strojevim korakom u salu. U tom .. Sultan mu je ponudio svoje mjesto. Zaista se strijela vratila sa okrvavaljenim vrškom. razmišljao da li će umrijeti a Carigrad neće osvojiti. Kokad je znao zašto su došli. evo vojske. rekli bi derviši. Kur'an voli da pokazuje primjer mušice. Hajdar dedu su uveli na divan. Krenuo je sa njima na put. sa kojom ću. „Allahl“. Hajdar dede je odbio. Bezrezervno! Zato sam skupa sa mudžahidima 7. Uzeo je veliku pticurinu. Bog je dao ribu da je pogodi strijela i zato je riba halal nezaklana. pa i Bogom. Bože. Pilot. po čijem taktu je stupala gerila. uz udar desne noge u patos. rekavši daje to samo mjesto za Sultana. Još ni danas čovječanstvo ne posjeduje sistem radara kakav ima pauk u svojoj mreži. Ni časa se nije časilo. I sam sam vjerovao u ono što sam govorio. kojim sam bio opsjednut otkad su ozuhurile četničke brade i kame. koračnice turske voske. i u kovitlacima vraćaju prema meni da me progutaju. te puškama priljubljenim rukama uz prsa. išao po bridu Si rat ćuprije. poentirao sam govor. muslimanske dao jemin da ću se boriti.. Odgovor je stigao da bi to mogao biti Hajdar dede. Poslati su telali.. dok se on preobuče. udarna jedinica 7. na um mu je pala ideja da pita za savjet nekog pobožnog učenjaka. Iste bismo noći krenuli na Sarajevo. Mislim da se radi o Fatihovom maršu kojim je njegova vojska umarširala u Islanbul. Pričalo se da je koračnica. „Allah!“. kako sam kasnije saznao. a vala i u Sarajevo. Po tome je zaključio da je ovarisao na traženu osobu. a zidine Carigrada ostale usprav. ako Bog da. muslimanske. Raspitao se ima li takav u njegovom carstvu. «O. i kada pozitivan odgovor nije mogao dobiti od svih vezira. Kako se kočija primicala Edirnama. njegova vojska već je bila u Rumeliji. stupao po taktu koračnice.

Ali. Znao sam i to. «Hvala Allahu. To je prvi tekst o 7. Jedan od takvih tekstova je bio: „Samo Allah može poslat jaču vojsku“. upala je posluga noseći tek rođeno dijete u naručju. bez kucanja u zvekir. muslimanske. nakon što se malo pomjerio.priknadanju gdje će ko sjesti i ko će kome veću čast iskazati. Pustio sam ih da mi kvase lice. janičar koji je prvi pobio zastavu na zidine Carigrada. Bio je zadovoljan. Napisat ću ih još. postrojila se vojska u safove. sa Balkana. u tekst je Džemo umetnuo nekoliko pasusa koje je čuo od Asima Korčića. Padi Šahu». Fatih će. nastavio je klanjati. Evo ko će osvojiti Carigrad». na opće zaprepaštenje. Tako će i biti. Sufije tvrde daje i ovo pokazatelj da je Fatih bio evlija. ali nosite sad to dijete odavde». Volim plakati u samoći kad niko ne vidi. na stranu za koju se smatralo daje pravac kibli. bio Rumelijac. Sultane. ninajući dijete na rukama. Cvijet islama. jednog utorka osvojiti Carigrad i dati mu ime Islam-bul. Nakon hutbe Šejh je pokazao da Fatih pređe u mihrab. Uzeo je dijete u naručje i na desno uho proučio Muhamedi-fethiju: «lna fetahna leke fethan mubina . uzvikivali si dvorjani. uzvikivao je Hajdar-dede. odbio ih je Sultan. a i nisu smatrali da ga posebno ometaju u razgovoru sa nekim dedom. Na poljani ispred crkve Aja Sofije. što mi je bila čast. dobi li ste sina. E kad se bitka utihla za tri dana. »Muštuluk. Fatih je stao prema zidu.. pružio je ruke Hajdar-dede. Pratit ću ovu brigadu. Tek treći put. muslimanskoj brigadi. «Dajte meni to dijete«. praviti intervjue. To je bio Mehmed Fatih. i da je zanijetio tek kad se pred njim rastupio duvar i ukazao Bejtullah. Ime je dobio od riječi feth. što znači pobjeda. uživati u njenim smotrama. braniti je od tračeva. Za takav muštuluk se ne kuca ni Sultanu. Zapravo. «Tvoje je. poput mnogih koje sam vidio u „Gerili“. haman kao golobrad mladić. Prišao sam Karaliću i pokazao tekst. prvog komandanta 7. da klanjaš prvu džumu». plakati za njenim šehidima. u biti .. Opet je nijetio i opet spustio ruke. zanijetio i malo zatim spustio ruke. da je Hasan. osvanuo je petak i trebalo je klanjati džumu. Nešto od ove atmosfere napisao sam u Ljiljanu sa naslovom Noćas brate jemin daj! Zeleni meci Bio je Bajram kad mi je stiglo nekoliko brojeva do Zenice. «Gdje sam ja to bio?» pitao sam se dok pokušavao zaspati?! U ušima mi je samo odjekivao eho ilahije: Noćas brate jemin daj! Oči su me boljele i žudio sam za suzama. savjetovati njene komandante.

koji su živjeli i snašli se u srednjoj Bosni. Držao sam ga na oku. kao i priviđanje četnicima hiljada mudžahedina. Ostala je sama. a koje nisam objavljivao. te sam Brzinu zamolio da to obavim u Sedmoj. koji se spominju u tekstu. Upravo takvu reakciju na tekstove o 7. Njeni su se razbježali po svijetu. dolazila u Sarajevo. pričao dugo o utiscima. Da joj Allah ukabuli njenu vjeru i hizmet islamu. plele su čarape borcima. i gladne i ponižene. Trebao sam zakalati kurbana. džemper. Tako mi je. i druga odjeća. za spas muslimana. haman spirine i korice hljeba. prenesen iz Ljiljana u Preporodu. Hem što ih je svako ko bi stigao ujedao za srce. I ona je nekad bila bogata. crnčeći u kuhinji. Smučio mi se. da bijela. neke magle ili kiše. da bih mu razgalio srce. za koje je Gazalija rekao da imaju najveći iman. ni njihovi muslimani nisu baš hajali i poštovali ih u onoj mjeri u kojoj su zaslužile. kad sva svjetska sila neće da intervenira. Njen jedan potomak koga je ninala u naramku bio je „budža“ i moj prijatelj.. ali u njoj ima mnogo sličnih stvari. i upitala za majku. koji se bio etablirao od tog vremena u srednoj Bosni. prišla nena. moje tekstove sa „zelenim mecima“. a kad su se vratili askeri sa fronte sa Rusima. Razumijem one koji ne mogu shvatiti nadnaravne pojave. skupa su išle na hadž. o tom dušmanskom ujedu za srce govori cijela knjiga.?!» Ljudi su u jesen 94. muslimanskoj doživio sam od muslimanskih starica. i osim dova koje čini za te borce.tekst je moj. koji dođe i sve ih sabljom pokosi. moj Halifa. Bio je naka veza između emira. Da im je bilo dimije đe naći. Bio sam ganut. jer sam Džemi. kad su haman bili zauzeli Istanbul. pričali su : «Da ne bi Šejha. sve je govorilo o nadnaravnim situacijama koje su ukazivale da je Allah na strani takve vojske. Zašto živi uz vojsku. da ne zna za nju. Mlađe žene. koje bi se pojavile u borbama. loše odjevene u dimije. Kazao je da je to poslao Predsjednik za borce. poput Mujkija opijenog hasedom. i spavala na daskama. nosile su trenerke i hlače. U kesi je pisala poruka da je Predsjednikova sestra čitala teskt (Samo Allah može poslat jaču vojsku). ekvivalent u vojsci je bio personalac. komandanta i logističara. a pokrivala se humanitarnom dekom. Rodila mi se Esma. U kesi su bili vuneni čarapi. Dok smo sjedili u kancelariji. Nisam baš precizno mogao odrediti njegovu ulogu ili funkciju. Bio sam u 7. Zato sam ranije slušao priče o živčičkim šejhovima koji su mlatili koprive štapom ispred sebe. Takve muslimanske starice – nene sretao sam na Igmanu. ili bolje razumijem one koji su vapili za nadnaravnom intervencijom. Neki su mi zamjerali i ismijavali. vršnjakinja moje majke. Nisam bio čitao knižicu „Allahovi znakovi u Afganistanskom ratu“. muslimanskoj kod Halila Brzine. ali više. lijepo se nosila. Razumijem i one koji kritiziraju „indijsko-fakirski“ imidž islama. te mahsuzile poslao tekst za njegovu dušu. sa jednom kesom. Doimao mi se kao glavna sklopka unutar cijele strukture brigade. vidjeli oblak nad Zenicom na kojem je pisao šehadet. Nene to ne mogu obući na sebe. ali i za prijatelja. gulile krompire. Pošto je nekad u Željezari slovio kao kadrovik. šalje svoj skromni pekšeš. i same promrzle. Halal bilo. „Zeleni meci“. baš na Igmanu. makar i izbjeglice bile. Znao sam joj familiju. ušao je kurir. tako i učinjeno.?! 0 kako smo ružno ispratili te naše plemenite starice?! .. protjerane iz istočne Bosne. ugledne muslimane. Čudio sam se kako ne ide kod njih.

kao i na kupalištu u rijeci. Muslimanske djevojčice su joj zamjerale. Poveo ga je Avdić kao vrsnog fotografa iz Oslobođenja. niko ne može poreći da je u to nemilo vrijeme postojala neka povlaštena grupa. kat ispod mene. Upoznao sam djecu koja su bila gladna i željna hljeba. „k'o fol“. «Ovdje nema moga haka. Ni za muslimane. Sin Nejrine učiteljice. Dok je na frontu bila relativno čista situacija. Eminaje htjela oprati i zagristi bananu. Dobila je infarkt i umrla čekajući vijest da su živi stigli u Prijedor. Avdić je rekao Sabi da otjera ustašu iz stana. kojoj smo dali brašna. a kasnije su preko mene dobili i novac od tetke iz Njemačke. Jednu noć me Bojana pozdravila sa prozora: «Akšam hajrullah!» «Sine. Jednoj Srpkinji. tako ih još brže i zaboravili. Ostala je familija Crnogoraca i Nejra se družila sa Bojanom. dok je Ramazana. Avdić će to dići na gebelsovski nivo. kad sam stanovao na Jaliji kod tete Elze. ni tekbiri. Ti svakog pozdravi sa dobar-veče!» Vjerujem da je time htjela iskazati simpatije i zahvalnost prema meni. jednog dana se odselio sa kamionom HVO registracije. ili stalež. u gradovima je eho rata nagrizao život. Poplava mediokriteta. veselo je skakutao dok mu je mama pekla hljeb. da bi mu dao za kartu. malo kasnije. prijeteći da neće sa njima ići u džamiju. Nisam vidio. Dao mi je kalendar i komplet kaseta Kurani-kerima. kako su ih brzo naučili. kako mi je rekla. Nije znala da se guli. jer sa trudnom ženom muslimankom želi napustiti Zenicu. Daje bogdo Mladen ostao u Bosni. koji su se prolamali gradom uz dječiju graju. Nije bila gladna. kad sam prvi put od evropskih stranaca dobio mandarinu i bananu. odgovorio sam. Kupio sam mu slike. vala. uopće nije znala staje banana. Za nju su. pitao me što ranije nikad nisam dolazio. za rat krivi Kohl i Papa. Tako mi je Mladen Pikulić došao sa molbom da mi proda slike. ali sam čuo da su maltretirali žene u kraćim suknjama. ni za nemuslimane. hvala Bogu«. tvrdeći da su im pucali . Kad me je pozvao na kahvu šef jedne islamske organizacije. Te grupe su se. Taman posla da sam mislio o multietničkom društvu i da sam reagirao iz političke kulture o suživotu na ljudske sudbine. Nakon sukoba HVO-a i Armije aprila 1993. neobuzdanih i neiživljenih besposličara harala je gradom. bilo je svih nacionalnosti. Bilo im zapalo. Grstio sam se od takvih. imao sam dovoljno. a. a on .? Pa. sjetili još samo jedna humanitarna organizacija za 27.. mislio sam. Ali. Svijet se puno žalio na raspodjelu muslimanske humanitarne pomoći. Reagirao sam po instinktu kao svako normalno biće.. noć i Bajram. Svako zlo udara na najslabije. Iskreno. Prvi komšija Duško. i prisjelo. Muslimani su. «Ko će gladnom biti pravedan«. Pikulića nisam poznavao do Zenice. Davao sam im hranu. nemoj ti mene pozdrvaljati tako. naprimjer. ali je žudila za voćem i slatkišima. Čak su skupa i stanovali. Ali. To je sve što sam uzeo od humanitaraca. muž i sin su pobjegli preko Zavidovića. Zapravo. nisu slutili dobru. U mom komšiluku. Moja se čeljad nisu napatila.Možda će mi biti umanjeni sevapi pošto otkrivam da sam jednoj grupi izbjeglica cijelog Ramazana plaćao somune u pekari za iftar.

Od uzbuđenja je dobio lakši moždani udar. kojeg sam jedno zimsko jutro zatekao na Lopatici dok mu je šleper visio na brini. od Imada el-Misrija. Došao sam ranije. kao tad u Zenici. Uvrjedljivo. a Džemo je pisao feljton u nastavcima: „0 mezhebima“. Ja sam trebao biti sa njim u 6 sati popodne. Pred vratima je stajao gospodin koordinator humanitranih organizacija. Ali kako su mogle hurme stići u Zenicu. u Bosni. Stajao sam pred salom čekajući da me neko pozove. Izišao je Predsjednik. nije odlikovan nikakvim ratnim priznanjem. Pričao je o Španiji i knjigama. u veoma teškim uvjetima izlazile i štampale se u Zenici. tadašnjeg muftije. cijeli dan je primao delegacije u hotelu Interkontinental. Da se. bogdo. a više ih se štampalo nego štruca hljeba u jednom danu. kupilo brašna za te pare! Ako postoji neke vrijednosti u slovima iz tog vakta. i kad se nije. čitajući optužnicu Amira Kubure. a hljeba bi nestajalo. koji je vozeći kamion prema Jablanici iz Švedske ugledao prvu munaru i poviknuo tekbir. bio taj čovjek?! Ili. Knjige nisu bile knjige. Organizirane jedinice kriminogenih namjera nisu nikad tako transparentno djelovale na ulicama. predsjednik Merhameta. Danas se tvrdi da je objavljena u enormnim tiražima. Kad je prvi put Predsjednik došao u Zenicu. ipak je napisala grupa koja je došla iz . Edah Bećirbegović. Trag tinte i slast hurmi Koju knjigu pamte muslimani. Prvu sam čitao. već bonovi iz Željezare. i „Upute muslimanskom borcu“. moglo je stići i brašno. kakav je uhljup organizirao hranu do usta muslimanske sirotinje?! Dobro nismo svi pocrkali! A džip?! A brada?! To se moralo imati! Srećom. citirao plemeniti Kur'an kako je tinta učenjaka ravna krvi šehida. I njima slične. Boljele su ga noge. imali smo Emira Polju i Idriza Karamana. Nikog nije bilo sa njim. Valjda nisam bio borac. Ne znam ko sve nije citirao riječi majke muslimanskom borcu dok je plakao za Španijom: «Plači ko žena.. Gdje je trag te tinte učenjaka iz tog vakta zeničkog? Ko se smije drznuti uspoređivati je sa krvlju ljudi. Vidio sam glavnog koordinatora svih islamskih humanitranih organizacije na djelu. smatra li ih šehidima ili ne?! Do danas se povlače samo dva naslova: Kako ispraviti naša shvatanja vjere i zašto? . Mehtićevu knjižicu nikad nisam vidio. u taj nevakat. ali to su učinili refentniji alimi od mene.. Pa i njegova punca Sulju Ćupriju. upoznao sam njen sadržaj. A moglo se za njih kupiti sve. Haman šlagiran vozio je kamion iz Švedske. Neuredni uniformirani mladići sa lošim autima bili su glavni momci u gradu. Enes Karić i Džemo. Karić je prvi napisao tekst: „Šta nam rade iza brade“. Ko sve nije. od miliona štampanih knjiga iz tog vremena?! Sjećam se nadahnutog govora Hilme Neimarlije na jednom susretu sa nama novinarima u hotelu. Pare nisu bile pare. ako hurme asociraju na Arape. blago njemu. to su novine koje su. Nažalost. Nisam je ja napao. Žurio sam što prije otići od njega. ostat će u sjećanju samo da je bilo hurmi i knjiga koliko se htjelo. kad se nisi znao boriti muški*. Sahat vremena je kasnio predsjedniku na sastanak! Koliki je.rafalom među noge. Nikad ih nije zafalilo. Pozvao me je unutra i brzo smo završili razgovor. Nikad nigdje na svijetu kila brašna nije bila 30 maraka. Halila Mehtića. Najbolje stvari. a vala i nemuslimani. Tek. koju su muslimani napisali u tuzi za Španijom. Mislio srna daje neki važan sagovornik unutra i da ću duže čekati. od hfz. posebno romanima i poeziji. Ganut do suza pitao se sluti li dobru tolika ljubav našeg naroda prema Bosni.

da sam reis. Kad sam ušao na sprat RMK. Zagrebački Danas objavio je intervju sa njim naslovljen Izetbegović je kriv za rat. Ali. Izetbegović o tome nije bio upoznat. razumljiva. od koga smo vapili pomoć. . te. da bi se nakon tri mjeseca vratio sa Izetbegovićem u avionu. nisam bio dobro došao. prije nisam ni pozdravljao. da je radio za muslimane. Armina Pohare do Ahmeda Žilica. da ga nije stid. bihaćki muftija. da bih namjerno išao pod granate da me ubiju. Mehtić je bio na vrhuncu svoje karijere i moći. U istom kabinetu boravio je i Hasan Makić. nakon što je ovdje bez Reisa klanjano 60. Sastav je bio potpuno iz pokreta imama. njihovih lidera i njihovih simpatizera. i zadao sam mu najteži udarac. Livu. u ime toga stoje obukao uniformu. naravno. «Kako Vas nije stid doći pred muslimane. Pošto sam bio jedan od najeksponiranijih protivnika Pokreta imama i Saliha Čolakovića. njegova sina Muhameda i Tenzilu.d. U Sarajevu je bio pokrenut postupak za smjenu reisa Jakuba Selimoskog. On je završio fakultet u Medini i bio profesor hadisa u GHM. Selimoski je bio i predsjednik Fonda za pomoć BiH. Našu riječ i Preporod. tadašnjeg šefa Abdićevog l«abineta u Esplanadi. ta je novina bila najviše njihovo glasilo. S početka samog rata Selimoski je primao Abdića kao člana Predsjedništva. Još u Sarajevu sam vidio snimku kako klanja sa borcima na Smetovima. Nusret Isanović je vodio Preporod. eto. A. sad. Pošto je bi pobjegao „Kukanjčevim avionom“ iz Sarajeva. Međutim. faksirao sam intervju u njegov kabinet. Kad sam dobio novine u ruke. naprimjer. Danas je u to vrijeme bio naklonjen Tuđmanu. da nije pobjegao. A pošto su ga finansirali Abdićevi medijski demijurzi od Zorana Milanovića. došao je na press-konferenciju. Vrijedi spomenuti i Štit.Sarajeva. po personalnom sastavu su mi tuknuli na „panj hurmi“ koji je Muharem cijepao na komade. Džemo je tada već bio na putu da realizira jednu od najvećih donacija za muslimane. predsjednik Mešihata Salih Čolaković. a NTV Zetel je muljao sa parama i humanitranim donacijama. «Što ga nisi pitao gdje mu je brat?» dao je svoje mišljenje Izetbegović. koji je bio preživio logor. Sa Karalićem se. Pored njegove rezidencije granata je raznije Nijaza Šukrića. Imali smo relativno dobar radio. Mada mi se Ismet Kasumović požalio kako ne možemo promovirati svog komandanta odbrane grada: «Jer. kritika na Džemin odlazak bila je izraz paničnog bjekstva nekolicine njegovih suradnika. zajednički štampajući Ljiljan i SB. a oficijelno v. oni su bili pobjednici i dominirali su vjerskim životom. i iftare. gdje su bile smještene humanitarne i vjerske organizacije. i Džemo je otišao!« smiješna mladomuslimanska nostalgična fikcija! Samo nekoliko dana nakon smjene Selimoskog sa mjesta reisu-1-uleme. hurma je predstvaljala svetu mivku. kćerku reisa Naima Hadžiabdića. jer bi u svijetu. Željko Licner je ispod žita radio potpuno drugi biznis. Nije važno šta je rekao. Za mene. Bio sam član tog „tijela“ koje ga je trebalo legalno smijeniti. ta granata i to ubistvo najsnažnije odjeknulo. PL. Njegova. U tim momentima sam osjećao. prihvatio sam ruku i iskreno želio suradnju. Ali.000 dženaza?!» Dugo je šutio prije nego je progovorio. Ali. profesora FIN-a. Televizija je kubrila sa strujom. kao i sve Bošnjake. Šukrićeva žena ne može ni danas pogledati u svoje ruke kojima je kupila rastrgano tijelo svog Muhameda. Ostali su neki animoziteti zbog svađa. Jeli smo je rijetko i samo u posebne vjerske sohbete. ispostavit će se da sam bio u pravu. Oslobođenje. bio je u Splitu. Takav joj je nekakav i rasplet danas. Selimoski je bio na prijemu kod Izetbegovića i požalio se na moj napad. Njihov lider.

Krajiške hodže su ga gađale tespisima u džamiji. a zbog arogancije prema borcima bio je izviždan na stadionu. svakako. postavljen za oficira sigurnosti u Korpusu. bahato je rasipao svoju političku pamet. ne bih mu se obratio. Želio sam ga podržati. optužujući tadašnje rukovodioce IZ-e za laicizam. osim pojedinaca. tako i političkom rukovodstvu. Zenica je bila zakaparena i rezervirana. potpuno su se bili infiltrirali u humanitarne islamske organizacije. nije shvatao. To. sebi je bio dao za pravo pisati svim predsjednicima svijeta. Kako će se kasnije ispostaviti posjetom Saliha Čolakovića. Mladi profesor marksizma. Da sam znao da ima relacije sa Rusmirom. orijentalist. „Bilo ga ponijelo“. smijenjenog predsjednika Mešihata IZ-e. što bi rekli obični ljudi. Razaznao sam sve poluge moći. nije prešao u sam vrh SDA. a SDA-ovi trubači samo su svoje trube prinijeli njihovim ušima. Uz pomoć takvih relacija bili su zadobili veliku moć. Pošto su Pokret imama vodili ljudi školovani u arapskom svijetu. prilično elokventan. ali politički nemušt i nepreduzimljiv. ako Bog da. tadašnji komandant 5. vojne. Navodno gaje Pirse doveo u stranku. naravno. pa i komunizam. Bio je odan Izetbegoviću. očekivao sam unutarvjerske sukobe po toj osnovi. Ne samo oružje. kao takav. političke. Sjedišta svih većih humanitranih organizacija bila su u Zagrebu i odatle su rukovodili svojim filijalama u Bosni. koliko rade protiv interesa muslimana. vjerske. On je. pričao mi je da ima vrlo kompromitirajuće kasete snimljenih razgovora Čolakovića i Abdića. U to vrijeme. kao i tadašnji studenti po arapskim zemljama koji su studirali i govorili arapski jezik. Zamalo. strahujući za svoju familiju. bio je negov dedo. Znajući sve ovo. Ramiz Dreković. Saznao sam da je bivši zamjenik ministra odbrane Jerka Doke. sagledavajući ključni problem vojno-političkih odnosa u gradu. čije porijeklo govori o vrlo uglednoj i poštenoj hodžinskoj lozi. Sebi sam pripisao misiju sprječavanja rata među muslimanima i u tome sam. pun energije. Zaneseni svojim ambicijama unutar bošnjačkog korpusa. Zbog prijateljstva sa Esom bio sam mu naklonjen. nisu znali oficiri u korpusu. Skupa su pisali knjigu Robija šutnje. vrh IZ-e koji je izabran uoči samog rata bio je naklonjeniji disidentima iz SDA nego Izetbegoviću. predsjednik Upravnog odbora Vakufske banke. Tvrdili se da je bio uvezan u lobi Ante Markovića. Nije zloban čovjek i stoga je završio svoj mandat bez teških gafova. finansijske i humanitrane. Načelnik Općine bio je Besim Spahić. odnosno legalnoj vlasti u Sarajevu. Velikoj Kladuši u vrijeme Abdićevog proglašenja autonomije. koji je pravio velike probleme zbog mobilizacije. ponajviše unutar IZ-e. Slovio je kao . koji je umro na sedždi. Tako se iz Zagreba moglo kontrolirati ljude i novac koji je dolazio iz arapskog svijeta. bez prijatelja i savjetnika. Predsjednik SDA bio je Fuad Džidić. Upoznao sam ga preko Ese Hećimovića. Malo se visočka politička i vjerska elita distancirala i bila je bliža oficijelnom kako vjerskom. smišljao plan kako demontirati. odnosno za Tudmanovu politiku. Sam sa sobom.mislim. Novinarstvo će mi biti u drugom planu. te su ga vjerske strukture u Sarajevu optuživale za odštetu IZ za nekoliko miliona maraka. odvratiti i preusmjeriti sve ove opasne energije koje se napajaju iz Zagreba. Ipak će se sve to zaboraviti i na posljednim izborima će predvoditi pobjedničku SDA. Sklopka preko koje su sve relacije pravljene i realizirane prema Bosni bila je u Zagrebu. uspio. od Khola do Clintona. preko Vlade Kambovskog. korpusa. ovaj lobi i da je imao više političke kulture i sluha. Jedan od čuvenih pobožnjaka ovog kraja. ili samo sredstvo za preživljavanje i političku borbu. zbog dobrih odnosa sa prvim komandantom TURKBAT-a uspio dobiti mjesto ambasadora u Ankari.

Ne znam koje pozvao Dugalića u Sarajevo. korpusa. Nisam ga bio prije kontaktirao. Navodno je osiguravao čuveni sastanak predsjednika Milana Kučana. Trojica ljudi u srednjoj Bosni imali su ekonomsku moć u rukama. on se ubio vlastitim političkim čistunstvom. kao hediju za pobjedu na izborima. Umro je naprasno od infarkta. direktor Borca. pa mu je zato i povjereno privremeno predsjednikovanje SDA-om. pred sami rat. Dvije njegove sestrične udate su za Ejub ef. umjesto Asima Fazlića. nakon rata. i Hamdija Kulović. tadašnji v. predsjednika „stvar gotova“ i da se ni ne mora boriti. Kao stari kadrovik poznavao je tehniku vlasti. Ostao je nijem. Priča o velikoj operaciji izvlačenja para.KOS-ovac. Ili je smatrao da je samim izborom za v. U Travniku je bio Mehmed Čorhodžić.d. posvetio se administrativnim poslovima. Nije se miješao u lokalni politički život. bila je vrlo ugledna među muslimanima. Dautovića. a kasnije i u vrh SDA. bez obzira na sve njegove reference i sposobnosti. u vrijeme Markovićeve inflacije. a on će mi pričati u fantastičnoj operaciji povlačenja mornarice i uništavanja ogromnih skladišta oružja u i oko Rijeke. Bio je i vjernik. oficira JNA. On je bio Alija za srednju Bosnu. Genjac. osim preko njega. Alihodža i Stanko Tomić bili su hapšeni u aferi Agrokomerc. spominjani su helikopteri. Rekao sam to Džidiću. Ovo mu je bila dobra preporuka. vala. U njoj je boravio Mirsad Ceman. Učestvovao je u nekim pregovorima sa Hrvatima u delegaciji SDA. i za Halida Genjca. Poslije ćemo nekad sjesti na kahvi. kad je dogovoren kraj rata u Sloveniji. direktor Privredne Banke. Ne znam preko koga se drugog mogao operacionalizirati libijski kredit. On je kao mlad i prespektivan sudija krivičar odbio suditi Abdiću. Prvi je bio došao u poziciju da zauzme Alijino mjesto.d. Ćeman je bio lider tada veoma utjecajnog tešanjskog lobija koji se dokazao čuvenom SDA- . spleta muslimanskih sela. današnjeg zeničkog muftiju. Franje Tuđmana i generala Blagoja Adžića na Brionima. imao veze sa Agrokomercom. Pravnik po struci. stoje on odbio. Novac je dat u Zenicu. pa i države. A. Samo je još Šefik Džaferović. davala je dovoljno osnova za sumnju u prisustvo Abdićevog duha ovdje. Nije Željezara imala svog novca. u Zenici Alija Alihodžić Alihodža. ili je Izetbegović dobro znao kome neće na um pasti tako nešto. Čuo sam za Ramiza Dugalića. Dok su svi padali zbog afera i medijske hajke. Njegova familija iz doline Bile. tako da su novi lideri bili amateri za njega. predsjednik. Globus ga je nazvao muslimanskim finansijskim harambašom. najviše može zahvaliti svojim tazbinskim odnosima sa Alihodžom i prijateljstvom sa Corhodžićem za svoj prodor u politički vrh SDA. zatim uopće sumnja u Abdićev utjecaj preko ljudi koji su bili umiješani u aferu mjenica Agrokomerca. U Zenici je bila i Centrala SDA. za mjesto načelnike MUP-a. i kod mene. Kome? Alihodža je bio stvarno siva eminencija u Zenici. Stanko Tomić još je bio u Zenici. Bio je zabezeknut. i postavio ga za šefa sigurnosti 3. direktor Željezare. armijsku oblast JNA u Rijeci. Navodno mu je Milošević nudio premijersko mjesto u Beogradu. On je poseban primjer i izuzetak od svih SDA-ovih (neuspjelih) političara. Pitao sma ga ima li prijedlog. koji je bio šef sigurnosti za 5. ne znam čemu bi drugom trebao zahvaliti Dautović na muftijskoj ahmediji. SDA je pred sami rat bila dobila 50 miliona dolara od Muamera el-Gadafija. što je prihvatio Rifat Konjić. aktualni generalni sekretar SDA.

pa sam vjerno služio kralja Aleksandra Karađorđevića. onoga malog što je sad u Londonu. onog pokojnog. Dok je on simulirao predsjednika u Zenici. Ratu jedno krilo JMO priključio dr. I pri tom još vrlo pitoreskan. Nekad je Avdić pisao tekst o tešanjskom lobiju kao uzoru kako treba izgledati buduća Bosna. pa je od listopada 1943. Anti Paveliču. Čak mi je imponiralo što je bio tu. By the way. predvođeno Edhemom Bičakčićem. nije ga to bilo dovelo na pročelje stranke.ovom Konvencijom nakon raskola sa Adilom Zulfikarpašićem. maršala Tita. osjećali su se prvim do njega. Ali. psikutavim glasićem: «Slavni sude! Ja sam vjerno služio sultana Abdul Hamida. tankim. oni to do kraja rata nisu učinili. jer nikad pri njemu nisam primijetio političko dvoumljene prema Bosni. Iz Tešnja je bio Ademaga Mešić. pa sam vjerno služio kralja Petra.. u Sarajevu je vrlo agresivno krilo. Bičakčić je iskoristio sukob dr. Harisa Silajdžića i kao treći zaposjeo mjesto Alijinog nasljednika. Nisu imali potrebe raditi bilo šta „ na svoju ruku“. . jedan od nasljednika dr. pa sam vjerno služio poglavnika Pavelića. odnosno Usora. Hrvati u Tešnju nisu imali šanse boriti se protiv brojnije Armije. Handžar ili ljiljan? Tešanjski lobi imao je još jednu karakteristiku koja nije medijski nikad eksploatirana tokom rata. jedva su se zadržali za skupštinskim hastalom. do kraja rata stalno boravio u Zagrebu. obojica su pokazali i valjda vjerovali da je izvor njihove političke moći u telefonskoj slušalici. U svojoj zadnjoj odbrani na suđenju rekao je. a ne partijska obaveza?!« On je vjerovao da će „komunjare“ jednog dana znati cijeniti njegova „otvorena prsa“. To je. Dok god su bili „na vezi“ sa Predsjednikom. Naime. on mi je odgovorio kako se on zalaže sa „patriotski front“ i da svakome treba omogućiti da se bori za državu. što se moglo očekivati da učine i tešanjski Hrvati. a sad bih bio najsretniji da mogu i njega služiti vjerno. Ovo je bila veoma mila činjenica Tuđmanu i tešanjski lobi je njome manipulirao pri nabavci oružja. inače. veoma kulturan.d. kad sam mu zamjerao da previše vodi otvorenu stranačku politiku i da ne zna kapitalizirati rezultate za stranku. potpuno preuzelo vrh SDA. Ali. sjeća se isljednik Pavelićeve vlade Vojdrag Berčić. ne znači ni njegov poraz. jer je to naš pravi narodni sin!». pod komandom Ive Lozančića. moguće je da se i izborom Cemana na mjesto v. Previše fin za politiku. sa svojom unukom u Parizu. uljudan i moralan čovjek. Ali. HVO brigade. Ejupa Ganića i da.. Na taj kuriozitet u ratu se gledalo samo sa vojnostrateškog aspekta. Povod ovakvom razgovoru bila je posjeta Raifa Dizdarevića njegovom kabinetu. Zbog nečega su HVO i Armija BiH u Tešnju imali zajedničku komandu. On je imao sličnu Genjcu silaznu putanju. Partizani su mu bili zapalili kuću. Nikad pred Cemanom nisam spomenuo Ademagu Mešića. Kao što poraz tzv. pa sam vjerno služio kralja Petra. S tim što je Genjac mnogo strastvenije pokazivao svoje liderske ambicije. predsjednika htjelo nešto ušićariti od Tuđmana. Kad se veza prekinula. Tešanjskog lobija. u rodnom Tešnju. navodno. Mehmeda Spahe koji je u Drugom sv. Žepče se. s onim svojim fesićem na glavi . pa sam vjerno služio cara Franju Josipa. a po matrici 111. Ali. Upozorio sam ga: «Zar to nije patriotska i građanska. bilo izdvojilo i jedno vrijeme bilo priključilo srpskoj strani. Vrlo komotno sam dolazio kod njega. evo šta ću pročitati o Ademagi: „Taj je Ademaga pak bio posebna priča. Imao sam potpuno povjerenje u Ćemana. Došao je razgovarati.

Krunski dokaz za sumnju bio je spomenuti intervju komandanta mudžahedina Barbarosa u Travniku. najveće sumnje i strahovi desili su se kad sam pročitao u Globusu intervju sa Barbarosom. alijas Mate Šarlija. ponesen uspjehom združenih snaga Armije i HVO-a. Ijekar iz Konjica. od Avdića. uvukao mnoge u igru. formirao Hasan Čengić. Ismet Hadžiosmanović. pili su kahve usred Titove ulice ispred kafea Oloman. Jednom je Senad Avdić. Velikog Avdićevog pajdaša Ibeta Vražića proglasili su njenim članom. pored izbjeglih Krajišnika u Travniku. skončao kao alkoholičar na zagrebačkom kolodvoru. Zvanično je bio osnovan u Travniku. Pucanj na srpskog svata na Baščaršiji. ostao je pri savezu sa Hrvatima. pratio sam dokle sežu prsti. već proslavljenog u oslobađanju Mostara. SDA je već pucala po šavovima prohrvatske i probosanske politike. Vakufu. pa čak i 7. u jedinicama korišten kao njegov pandan sa muslimanske strane. pod komandom Jasmina Jaganjca. poput Handžar divizije. Crne uniforme koje su po gradu nosili borci i komandanti. Navodno je za Globus pisao jedan musliman. formirana je u Rijeci. bivši oficir JNA. Izetbegovićeva politika goluba prevrtača i čestih pregovora sa Tuđmanom. a takve glasine su mi protvrdili i u G. kao komandanta HOS-a. Globus je najbolje pisao o ratištima u BiH. da je jedna grupa okupljena oko Merhameta u Gornjoj džamiji raspravljala o toj ideji. koja je osnovana u Zagrebu i koju je sam geral Janko Bobetko „blagoslovio“ prije nego je otišla u Bosanski brod. uvjetujući deblokadu Sarajeva njegovim ulaskom sa šahovnicom u grad. kao vojna formacija. predvođena Fikretom Ćuskićem. Kasnije sam čitao u Profilu njegovu biografiju. koji je u Bratuncu prvi proglasio Muslimanski oružani savez – MOS. te prikaz i odnos snaga. jeste preteča mudžahedinima. gdje je bio štab Fikreta Abdića. navodno. Suviše je bilo „stijegova i tragova šahovnice“ po vojnim. Velika jedinica krajiških dobrovoljaca. Na Igmanu je već Nijaz Batlak. ostavio je rukopis „šuckora“. Ebu Abdel Ezizom. Najradikalniji nazivi. krajiška. kako je radio za više obavještajanih službi. od BND-a do UDBE.Moja najveća nesanica. bila je lahko prozriva kako Hrvati ubacuju požar između muslimana i Srba da bi rasteretili svoje ratište. Njemu će se u političkoj potpori pridružiti i dr. Mnogo muslimana bilo je vrbovano. Skraćenica MOS upotrebljavana je višestruko. Sličnu ulogu je imao i Nurija Rizvanović. Od tih boraca. historija bi trebala tretirati kao blijedu kopiju Atentata u Sarajevu. dosta je pothranjivala ovakav razvoj i ideološko stasanje oružanih snaga. Ma ko to izveo. zatim je. davani su onim jedinicama koje su formirane u Hrvatskoj. pod pseudonimom. da bi Munja Alibabić i ostali paranoici nagađali naziv najtajnije obavještajene službe. Gdje bi drugo nego u Hercegovini. nastala je 17. Pošto sam čuo. ako je još živ. Nisu samo Hrvati radili posao „šuckora“. asocirale su na „šuckore“ – hrvatsku mladež koja je proganjala Srbe nakon atentata u Sarajevu na Ferdinanda. pisao da je MOS (Muslimanska obavještajna služba) formirana u Visokom. Pojava Alije Šiljka na Drini. muslimanske niječu vezu nastanka svoje brigade sa MOS-om. povodom afere Suada Curica Šoka. Nema uvjerljivijih dokaza da je takva služba postojala. To je bio prvi naziv za SDA-ovu omladinsku organizaciju (Muslimanski omladinski savez). da Dževad Mlado u Bugojnu ima MVO (Muslimansko vijeće odbrane). izvjesnim komandantom mudžahedina u Bosni. najvjerovatnije SIS-ova obavještajaca preko kojeg je provaljena Pogorelica. Oficiri 7. Objavljivali su veoma precizne mape ratišta. nisam tada ni znao naziv obavještajnih hrvatskih službi SIS-a. čiji je intervju objavio Preporod. muslimanskoj brigadi. političkim. finansijskim pa i vjerskim centrima moći. Navodno ju je taj štab i logistički opremio. Pravi „šuckori“ poput Štele. Ali. nakon pojave HOS-a. Rusmir Hadžihusejnović. MOS. Izetbegovićevo . Nosio je zelenu beretku sa polumjesecom i zvijezdom. i da ju je. po meni. Šiljak je.

takvo stanje je uzelo manji „danak u krvi“. On je prepoznao u narodu poznato „latinsko lukavstvo“. gdje je izginulo 40 boraca. Za Zenicu to je značilo podjelu grada kao u vrijeme Drugog svjetskog rata rijekom Bosne. Bilježio ih kući. koliko god bili razumljivi. usudio sam se sa njim otvoreno razgovarati. Navodno je Najetoviću neki šejh bio postao savjetnik da ga je u crvenim čizmama vodao gradom kao maškaru. Mezit je prva žrtva odbijanja klanjanja dženaze jednom „muslimanskom bojovniku“. koji se prije dolaska u Zenicu proslavio u Čapljini. ako se i na čemu može testirati Izetbegovićev strah od četnika. Zapravo. ipak većem vjerskom autoritetu od SDA-ovih lokalnih lidera. pa i opravdani zbog „dizanja rampi kroz Hercegovinu“ za snabdijevanje. pregovori sa Tuđmanom. Pošto sam zbog teksta o 7. Njega su Hrvati pretukli negdje na punktu kod Busovače i dugo se liječio zamotavajući se u janjeće kože. upitat ćeš se koga si pobijedio?!« «Njih drže ovi iz Sarajeva. Imao je pravo. On je više energije trošio na pregovore i moljakanje sa Hrvatima. od samih oficira i komandanata. samo ponašanje Džeme Najetovića. Nisam imao snage ni poslati ih faxom u Izetbegovićev kabinet. Na svu sreću. Smajkiću. Tako su ključni logističari bili favoriziraniji kod samog Izetbegovića. Ovakve teze sam razmjenjivao sa Hećimovićem uz kahvu. može na tome. a zapravo ustašku politiku svojatanja „hrvatskog cvijeća“. U Mostaru su mnogi muslimani bili regrutirani u HVO.komuniciranje. Posebno je bio ogročen zbog izdaje oficira 3. Možeš ih pobijediti. Ubili su ga nakon što je odbio kao imam klanjati dženazu izdajniku. govori o nesnalaženju bivših oficira u sredinama našpenovanim vjerskim zanosom. Ali. Kad to završiš. korpusa prilikom prodora prema Ilijašu. Dobri čovjek Džema! Merdan bio je od početka uključen u PL i uživao povjerenje SDA-ovih političara. Takvi mekušci su stvarno frustrirali gorljivije borce. Čuo sam ga kad kaže da su mu Hrvati nudili da okiti Mostar bajracima. samo ne ljiljanima. odnosno oficire. Brzopotezni političari. organizatora PL-a. Samo zahvaljujući Sejidu ef. «lmaš jaču vojsku od korpusa. Nisam ih smio slati kao tekstove zbog toga što je Ljiljan (još) bio u Zagrebu. lahko su sletjeli „s onu stranu H faktora“. Zašto nam ne daju da formiramo operativnu grupu?!« . pa i oficiri. muslimanskoj zadobio povjerenje Karalića. možda se mogu gledati i kao strah. nego na pregovore sa svojim kreatorima oružanih snaga. kaneći ih doturiti do Džeme. Salem ef. Za sve neuspjehe krivio je 3. Već je na nekim lokalnim nivoima pregovora bila obznanjena granica Herceg-Bosne na Ivan Sedlu. Ne daju nam odriješene ruke da deblokiramo Sarajevo!« «Ko je taj ko ti ne da?» «Sefer!» «Hoćeš sam na Sarajevo?!» «Nećemo sami. Izdao je fetvu da je haram klanjati dženazu muslimanu koji pogine kao pripadnik HVO-a. nego je bilo relano. korpus. te. Nisam bio baš ni najsigurniji u njih. vojačenje muslimana pod hrvatski stijeg je zaustavljeno. navodni pokušaji saveza protiv četnika.

Vidio sam da želi ratovati protiv četnika. Ne volim pred drugima zvati Predsjedništvo. Pledirajući na jedinstvo muslimana. Nisam vjerovao da će biti išta od pisma koje sam namjeravao poslati Predsjedniku. «I nas kod Alije panjkaju da smo kao oni. Otišao sam bez nade da će Karalić ikad dobiti. pošto imaju dovoljno novca. to znamo. Na polasku sam smogao hrabrosti reći mu: «Mahmute. Znamo ko je i taj Dajdža. ne daj da nam se desi Afganistan!« Šutio je. Lahnulo mi je. eto. To je bila druga tema koja me je „žuljala“. pa ću ti sutra donijeti da vidiš je li uredu». Nakon nekoliko dana pozvao me Karalić. «Ko bi sačinjavao tu grupu? Koje jedinice?» «7. te još neke manje. Mi smo vođe najjači«. Ohrabrio me je njegov odnos prema Hrvatima. Sad sam imao kuraži vratiti tezu o Afganistanu. . muslimanska i 17. tako da sam shvatio da preko njih neće moći prodrijeti u Zenicu. Ali. Tako sam zaradio najveći mogući poen i povjerenje kod Karalića. rezultate. Pokazivao je „depešu“ sa velikim muhurom GŠ OS ARBiH i potpisom Sefera Halilovića. «Odoh ovo otkucati. kao primjer zloupotrebe. Čuo si za Šimu Dodana? Sjećaš se njegovih zastava na Drini. preko mene. krajiška. Spomenuo sam mu Aliju Šiljka. fasciniran mojom odrešitošću i kritikom ustaškog radikalizma. Nismo ih mi doveli!« uzvratio mi je žalbom. Pisao sam skicu zahtjeva. a još nisam smio sa njim dirati u to. što je on tako često opetovao kao Božiju naredbu. Njegovu zastavu nosi Šiljak!« Zurio je u mene.Mislio sam da želi formirati pandan korpusu. ko su ovi stranci? Šta oni hoće? Koliko ih ima?» pitao sam Karalića. Zato sam došao u Karalićevu kancelariju. »Izdiktiraj mi šta tačno želite«. požalio sam mu se kako vidim glupe i bezobrazne ljude koji se „prodaju za mudžahide“. ne potpadaju pod utjecaj Alijinih logističara. «Taj čovjek ima poznatu biografiju. nek' se uvjeri da sam poslao. Pročitao je pisamce u kojem molim Bakira Izetbegovića da popriča sa Seferom da odobri stvaranje „Operativne grupe Bosna“ u čiji bi sastav ušle jedinice koje je nabrojao Karalić. «Ali. Telefonirao sam pod tremom. Njegov otklon prema HVO-u potvrdio mi je tezu da oni.

taktički vrlo ishitrenih poteza koji će sve ove tenzije pretvoriti u krvavi rat Hrvata i Bošnjaka. u svijet putem televizije. Travnik. Događaji koji će uslijediti neće me iznenaditi i koliko god bili bolni. Prema istom scenariju. oficir iz bivše Istočne Njemačke. i Ivica Rajić u Kiseljaku. tik rijekom Bosne. Čini mi se da su baš. Imali su veoma velik broj dobro motiviranih specijalnih jedinica. Sa radikalnim islamskim grupama. između Blaškićevog štaba u Vitezu i i četničkog štaba na Vlašiću bila je uspostavljena veza šifrovana kao „kurbla“ i „akumulator“. ideološka zbunjenost. Scenarij je bio sukob između Bošnjaka po vjerskoj i ideološkoj osnovi. depresija nakon gubitka Prozora i Jajca. kao i njegovih pulena. Hasan je to odbio i kritizirao ih kako to ne trebaju raditi. kao slučajno. bilo je strateška operacija Tudmanove pomoći muslimanima. s druge. Njegovo sjedište je bilo u Bugojnu. Mladić je to odbio. Hrvatski mediji su opravdavali pregovore sa Srbima. Jedna snimka veselih pregovora. Pošto je zagovarao nekakvu uniju po trodjelnoj podjeli. Nisu to shvatali kao poniženje. HINA. u jednom razgovoru Halil Mehtić mi se žalio kako je u Zagrebu nudio Hasanu Čengiću da bude emir 7. muslimanske brigade. imao sam utjehu u tome što se to sve nije dešavalo prema prvobitno zamišljanom scenariju vrhovnog kreatora spletki iz Zagreba. uspoređujući ih sa sličnim koje je vodio Moša Pijade sa Hitlerom. da bi dočarala atmosferu raspoloženja kako samo treba sklopiti korice knige. koja bi to prihvatila i potisnula Izetbegovićevu liniju koja se opirala tome. Zenicu. ispostavit će se dobro opremljenih i loše vojno obučenih. Nakon što je pod njegovom komandom tenkovskim udarom spržen Prozor. narodni zbjegovi. agresorima se činilo lahkim zadatkom „sklopiti korice knjige“ rata u BiH. a Vanca i Ovvena sa treće strane. već kao znak da će Sarajevo pasti. A prije toga. Njegova pohlepa. što . s jedne. s druge strane. To je vrijeme gotovo prijateljskih odnosa na najvišem nivou između Bobanove i Karadžićeve bulumente. Samo. sjedne. učinili su nekoliko. odnosno sukob jedinica Armije i jedinica sa tzv. opterećivali su bošnjačku stranu. ovakve jedinice su trebale zauzeti Bugojno. trebalo je dodatno dezavuirati Izetbegovićevu odbranu.«Ko vas panjka?« Žalio se na lobi u Visokom. upumpavanje mase unutar bošnjačkog korpusa. Obol ovakvim hrvatskim apetitima dao je Vance-Owenov plan. Vrijeme Bo-bana Hrvati su bili stekli nekoliko faktora koji bi im garantirali pobjedu. i kvislinzima iz Abdićeve mreže. Takvu i još tješnju suradnju imali su Ivo Lozančić u Žepču. Boban ga je proglasio zapovjednikom svih specijalnih postrojbi HVOa. bolje reći. Jedni drugima su se činili najvećim saveznicima protiv muslimana. Imajući Hrvatsku. Kako je tvrdio general Mehmed Alagić. Pejo Gašparović. Vjerskim i nacionalnim prefiksom. čavrljanja Tuđmanove i Karadžićeve delegacije iznad mapa. morate staviti oznake Armije i Korpusa na amblem«. kojima je komandovao Thomas Jure Smith. To smatram svojim najvećim učinkom u razbijanju crnih slutnji koje su se bile nadvile nad Zenicom. Srbiju. hvalio je inicijativu Bobetka da se sastane sa Mladićem negdje kod Sarajeva. «Zar ti onaj papir nije dokaz. Vjerovali smo jedan drugom tokom cijelog rata. koliko god zlih. puštena je. neuvezanost. Pored slabog naoružanja. ili neustrojenost dobrovoljačkih jedinica Armije BiH. gdje se nalazile HVO brigade kao dočekne jedinice.

koji je u Travniku predvodio svoju delegaciju i lupajući šakom od sto pred Mehmedom Čorhodžićem. ugledni novinar Dela. a drugi preko Zenice. Uz to je razgranala pljačku. Avdiću će to biti inspiracija da napiše briljantan tekst Bosna između dva fašizma. u to vrijeme. Pričao je sa nama o svojim utiscima sa puta kroz Hercegovinu. tražio sam i mjesto prvog izbijanja plamena rata. rezultirale su tenzijama od kojih se i zrak bio presovao u Zenici. Krnjić nije potpisao nalog. do Tuzle. od cigareta. To je bila strategija isisavanja novca i zlata od muslimanske sirotinje prije nego se obavi planirano (č)etničko čišćenje. do firmi i ljudi koji su to distribuirali. Kordić je upao u Krnjićevu kancelariju. Kad sam zamolio jednog fotoreportera hrvatske tiskovine da mi snima samo zgradu Euroherca. Tražeći lučonošu ratnog požara među Hrvatima. došao je u Zenicu. te prodavala i preprodavala to isto.. tražeći da potpiše nalog o preuzimanja haubica NORA iz BNT-a. Čekala se samo iskra.. i ostavio ucviljenog Stjepana Kljuića. prijatelju!« Jedan lanac je išao preko Kiseljaka u Sarajevo. .. stvorena po uzoru latinoameričke mafijokratije. Ervin Hladnik. Stjepan napio i plakao pod stolom. prijeteći da će ga ubiti. «On je spreman pucati čovjeku u glavu?!» «Bez milosti. otimačinu. shvatio sam da će to biti Dario Kordić. u kojima se (nikad bogatija) hrvatska klika mazohistički pripremala. iako je strahovao da će ga stvarno ubiti. a onda rekao: «ldite Tuđmanu. gdje je stolovao Selim Bešlagić. Dahtao je kao zvijer. pitao sam se. mozak pljačke i trgovine bila je firma Euroherc. Prema mojim informacijama. Đurđevika. na punktovima je kontrolirala sve što je ulazilo iz Hrvatske prema Bošnjacima: oružje.. Kordić ga je uhvatio za košulju pod vratom i podigao na sto. šefom bošnjačke delegacije u Travniku. Vareša. Napisao je tekst sa naslovom Put fašizma. što je ovaj odbijao. on se štrecnuo: «Za to ide glava. papire. alkohola i hrane. a Prlić se doimao kao da je i on uvezen otamo. Navodno se. Tako ospežne pripreme. hranu. Slušajući press-konferencije i intervjue na lokalnim „radio postajama“. ljude. Ovaj lanac će preživjeti sve sukobe. Tridesetak Džo-ker(ov)a bilo je sa njim u zgradi Općine. Taj tekst je Mostarcima dao krila. Boban je sve hrvatske političare izveo iz Sarajeva. Vojna hunta HVO državice. čiji su dioničari bili faktički i ministri Vlade. pokazivali tačkice na mapi koje predstavljaju varošice i sela dolinom rijeke Bosne. 0 njemu sam dosta saznao od Husnije Neslanovića iz Busovače i Saliha Krnjića iz Novog Travnika. Taj je zlikovac!« «Ama. Gdje ide po pamet?» pitao sam Saliha. Tačno su podijeljeni „resori“. doima mi se veoma glup. Jadranko Prlić.« Izraz nadmoći i prepotentnosti HVO-a iskazao je dr. «Ko će je ukresati?». prijetio kako će Travnik biti „stolni grad Herceg-Bosne“.prstima što štapićima. U njenim kacelarijama visio je portret kuma Bobana. nafte.

korpus. koji će se vratiti kući i kojeg će ubiti. prvi i najžešći kritičar ustaškog fašizma u srednjoj Bosni. nešto je mumlao kako je sve to zločin. Nekoliko mladića sa puškama držalo je noćne straže. Uz pomoć britanskog bataljona UNPROFOR-a CNN-ova zvijezda je objavila snimke sa mjesta događaja. Sjetio sam se jedne loše VHS snimke na kojoj je Koštroman urlao pred masom koja je mahala „šahovnicama“. Do zore je trebalo „dati oduška zlu“. imati zolje. kakav jebeni HVO!» Moj komandant Enver Hasanović Đedo. borio se sa njima koliko je mogao. Neki političari u Zagrebu su imali tezu daje Tuđmanova politika planirala izvesti zločin u Ahmićima. Otamo se oženio Rušid. zatjerao je HVO vojnika koji mu se ispriječio na punktu psovkom: «Ma. prema njima. te da je u srodstvu sa Bobanom. Dati oduška zlu Znao sam za Sivrino selo i Ahmiće. teže od napada HVO-a na Ahmiće. nije prestavljalo nikakav „strašan zadatak“. objasnio je kako je došlo da HVO iznenadi 3. čeljad je bila po kućama i rano lijegala od straha. komandant 3. korpusa zakazao je press-konferenciju u RMK. «Zašto kasnite 3 dana sa reakcijom na ahmićki zločin?!« Bio je pogođen mojim pitanjem. kako ja mogu znati koji ćete film gledati?!«. Znajući da je Kordića još za života posvetio izvjesni fra Dominik. i zadatak je izvršen. »Kako niste znali za Ahmiće koji su „pred nosom“ komande Vašeg korpusa. kako bi izazvala muslimane da uzvrate i protjeraju Hrvate iz srednje Bosne.. tek nakon njegova povratka iz Haškog zatvora sreli smo se u Sarajevu i pozdravili. Zapravo. Slušajući ga. a nekoliko dana prije pio sam kahvu sa svojim imenjakom Nedžadom. nisam imao dileme da je njemu dodijeljena počasna uloga bakljonoše. To je. Trebalo je samo sačekati noć kad pospe čeljad. Rod Stewart.. Napad na Ahmiće nije iziskivao nikakvu posebnu vojnu akciju. Zbog ovoga se nikad nisam pozdravio sa Đedom.»Ideolog mu je Ignjacij Koštroman». korpus (!!!). Tek nakon tri dana od te zore zla. unijeti paniku i strah. Uzvratio mi je prijekorom da ne može davati odgovore u smislu kad šta vojska planira. »Nismo znali da će napasti«. . naivno vjerujući da je iza brda (Poćulice) 3. Kažu. bila suština Tuđmanove politike. zažalio sam što sam odvraćao Karalića da ga napadne. kako ćete znati za selo Gačice. branio se. Na njega kao ideologa zla ukazivao mi je i Ivan Zvonimir Čičak. kako se samo posvećuju katolički mrtvi sveci. koje je i danas u opsadi?!« «Ako Vi želite danas ići u kino. komandant Britanaca.

Kad god bi bilo „guravo“ u Bihaću. Može Izetbegović govoriti u kondicionalu kako „smo mogli. osim dotura oružja helikopterima. I u Mostaru! Tu je zaustavljena agresija Hrvatske na BiH. samo vršimo pritisak na njih da popusti obruč oko Starog Viteza. Zato su bile angažirane jedinice iz Sarajeva Delta. te akcije su tada imale cilj uspostaviti nekave relacije sa Hrvatima preko Dragana Vikića. Međutim. Zapravo. poput dr. Dok bi logističari Armije dogovarali procent. ali HVO je pobijedio sam sebe. Bio sam sa Fikretom Ćuskićem na Počulici. može se tumačiti kao da je on prozrio Tuđmanovu igru i da se nije dao upecati. tačnije na Makljenu. Charlsa Reginalda Shradera. napadale Vitez iz pravca Krčevina.. opljačkanog oružja iz BNT-a. Pat pozicija HVO-a iz doline rijeke Lašve i Armije. nije uopće sumnjao u pobjedu HVO-a. kako su Bošnjaci agresori u srednjoj Bosni. korpusa i njihove eskivaže da surađuju sa istražiteljima. HVO je poražen na Gornjem Vakufu. od koje nisu marili za reakcije svijeta. svaki prolaz konvoja oružja kroz Hercegovinu bio je evidentiran kod Kordića. Vikićevci itd. a ne stvarnog omjera vojnih snaga. koji je dugo previđao srpske zločine. i oni uopće nisu mogli biti (planski) izuzetak. da smo htjeli“.. Kordić. moje reakcije na Ahmiće potvrđuju vašu tezu. Na koncu. prema onome što sam svojim ušima čuo iz negovih intervjua. rezultat je drugih odnosa. ne Hrvata».. snijeg do pojasa. HVO nije imao namjeru stati na Ahmićima. zora je svitala. Istina je samo da je Armija BiH bila brojnija. na liniji sa Kordićem bi bio direktno Gojko Šušak. dok je Armija imala šest. . To što je Izetbegović izjavio da „smo ih mogli smlaviti“. Deset brigada iz Hrvatske zaustavljeno je na Makljenu! Tim porazom odsječene su jedinice HVO-a u srednjoj Bosni. „Bili su slabije naoružani. Koordinator je morao ići u Tisovac kod njega i dati mu 40 posto. Njegova polazišta za ovakvu tvrdnju su „kako Hrvati nisu planirali etničko čišćenje“. usljed nemarnosti i neažurnosti ofricira 3. Bio je nestrpljiv da zakorači u veliku Hrvatsku budućnost.. nisu se samo desili Ahmići. Ali.«Što se mene tiče. fabrike eksploziva u Vitezu. evo Jure i Boba . Oni su samo izraz ideološke osionosti Kordićeve klike. neće biti muslimana!“ Nekoliko grešaka i slučajnosti sudbina ukrade luđacima i oni se upetljaju u vlastite spletke.) pisati historiju. Čitam danas teze Kordićevih eksperata za njegovu odbranu u Haagu. ali to nikako nije demanti da HVO nije imao haubice takvog kalibra (260 mm) i dometa. plan rata u srednjoj Bosni bio je progon samo Bošnjaka. odgovorio sam im.» Da li je Ćuskić znao. kad su specijalne jedinice Armije iz Sarajeva i Tuzle. prije nego je Armija RbiH i uzvratila udarac. On laže kad kaže da HVO nije imao nijedan tenk. Krajišnici bi popuštali na linijama u srednjoj Bosni. A haubice „Nore“? Domet ovih haubica je bio toliki da su mogle sa Pješčare kod Viteza gađati i usmrtiti 14 civila u centru Zenice. I vjerovali su da će pobjednici (oni sic. u obruču od četiri do deset puta brojnijih jedinica Armije BiH“. „Evo zore. a takvi su im bili i uzori na Pantovčaku. »Želite li zaista uzeti Vitez?« «Ne. Ova inkriminacija za smrt 14 civila je „otpala“ iz haške optužnice Kordiću i Blaškiću. evo dana . i Dudaković preklinjao za pomoć koja bi im morala stizati iz Hrvatske.

nego komandanta HVO brigade. Miloni dolara plaćeni su nekome. a zatim da trčim do stana. kupiti pištolj. koliko ima osiguranje. Kasnije ću saznati da je u Zenicu bilo ubačeno „70 Kordićevih specijalaca“. Ova pohlepa je izazvala neprijateljstvo od onih koji su u Zenici očekivali svoje prijatelje koji su se zaputili iz Hrvatske u Bosnu. predvođen Markicom Rebićem. da li su tako mogli napasti 3. registraciju humanitarnih organizacija i slično. šta to znači. Odmah se sumnjalo u mudžahedine. kakav su dobili od Hrvata. Treća nepoznata u postavljenoj jednačini zvanoj rat u srednjoj Bosni. kojim autom. ne bi oklijevali. Kako bi ih pisao i pamtio. trebali su poslužiti za eventualnu razmjenu. Smatralo se da je Totić odveden u Arnaute. zarobljenih i utamničenih u Busovač.Treća nepoznata Svaki dan u ratu mi je bio neki važan datum. najviše dobro informiranu novinarku Jasnu Babić. koje su željele stvoriti protutežu i suzbiti utjecaj iranskih pasdarana. a ništa manje novca nije opljačkano od takvih ljudi koje bi presreli „havajci“ negdje u hercegovačkom kršu. Nisam imao nikakvo oružje sa sobom. kidnapirati. a da nikad nisu došli do Zenice. presreli ga. Živka Totića. Ili sam bio precijenio HVO? Tad sam vjerovao da su moćniji i da ne vidim snagu koja im se može adekvatno suprotstaviti. ni manje ni više. Sumnjao sam da su glavni džoker protiv Armije na koji je računao HVO. oni su se sami odlučili na akciju. „uvoz“ mudžahedina u BiH kordinarao je SIS. Đurđom Šušak. I kad su uvidjeli da niko ne haje za njihove zahtjeve. mislim. preko prijatelja. da pusti njihovu „braću“. korpusa i IZ da izvrše pritisak na HVO i monsinjora Vinka Puljića. više nego od ljudi. Najdraži je bio njihov novac! Desetak Arapa. Traže snajperistu. što slušajući „uživo“ neke aktere hrtvatske politike po kahvanama na Trgu Jelačića. pucali u njegovog tjelohranitelja. bili su mudžahedini. samo njega ostavili zdrava i živa i odvezli u nepoznatom pravcu. Bojali su se osvete HVO-a. MUP-u i 3. Ko će prvi krenuti? Hoće li drugi snajper biti sa prigušivačem? Rojila su mi se pitanja i tražio sam odgovore po radiostanicama. Prvo mi je to na um palo. samo!. Pratili su ga. Usput sam se raspitivao zna li narod zbog čega je tolika panika. Gdje je bila grješka? Zašto nije zapucalo? Armija nije uhvatila snajperistu. . što sam ih dobio čitajući Globus i Nacional. pratio i surađivao. izrešetali auto. Odlučili su njih peterica. ili H1S. Ne znam tačan datum kad sam primijetio graju u glavnoj ulici ispred Kineskog zida. tačno znali kad ide „na posao“.» Uspio sam prije noći. Grupa njihovih prijatelja u Zenici traži od 3. smatram da je bar pedeset ljudi afroazijskog porijekla ušlo u Hercegovinu. Uzgred. i dr. selo u kojem je bilo najviše mudžahedina. ucjenu ili dodatnu naplatu. «Pucao je snajper sa balkona iz Kineskog zida. Očekivao sam napad. pa i ko je vidio prve napade na Sarajevo. za sređivanje dokumenata – propusnica. Miroslavom Tuđamnom. korpusu bilo je veoma stalo da otkriju kidnapera. Nije se desilo najgore. koprus? Da su imali povod. Pošto su u operaciji uvoza mudžahedina zdušno učestvovale i druge obaještajne službe zapadnih zemalja. a to sve je SIS znao. ovo je bilo posebno ohrabrenje da se sa njih može raditi što požele. Naknadna saznanja. Prema saznanjima od samih mudžahida. Nekoje rekao: «Snajper!» Svako ko je bio u Sarajevu zna. potvrđivale su moje prve sumnje i strahove.

pretpostavljao sam da blefa. pregovarač u ime njih. »Vjeruj mi. . grupe novinara. sa kojeg su poslali uvjete za razmjenu. Daj Bože da su na našoj teritoriji i da su u Sedmoj. Za koji dan Zeničani će pred hotelom Interkontinental imati priliku gledati scenu uživo iz najuzbudljivijih akcionih filmova. «Otkud da ja znam?!» čudio sam se. «Selamun alejkum«. pozdravio sam ga. za Živka Totića i jednog Srbina iz Zenice. otpozdravio je kratko. Alija te je zamolio da mi pomogneš. «Alejkemus-selam». Nijaz je bio. Bio je sam unutra. dok nije došao bijeli transporter. Izvršena je razmjena 12 ljudi iz transportera. čak i gas-maskama o pojasu. stajao je na vratima sale. Nisam sve baš najbolje vidio. pomislio sam. i dovikivao nam. Bit će belaja. pa i vitlajući „cigankom“. šetalo je na platou. puškama u rukama. zoljama na leđima. Gledao sam ga zabezeknuto. Na jednom ćošku ulice bila je parkirana „praga“. Dao mi je znak da uđem. Mladić u galabiji. koji je jednog dana sjedio pored nas. političar. tadašnji pomoćnik ministra MUP-a Avde Hebiba. svi gosti su morali napustiti hotel ili biti u sobama. sa afgankom na glavi. da bi imali izliku napasti grad. «Došao sam da mi pomogneš da stupim u vezu sa otmičarima«. komentirao sam. dvadesetak mladića sa čarapama na glavama. «E. i gipsom na ruci. niko nije smio imati kameru ili fotoaparat. koji je imao kancelariju u hotelu u kojem Nijaz spava. «Više znaš od mene. vrlo rijetke brade. Konobari su mi pokazali salu gdje je zakazana press-konferencija. Nekako sam saznao da će jedan mudžahedin održati press-konferenciju u 3 sata u hotelu. i ostao. isto tako. u moju kancelariju je ušao Nijaz Skenderagić. UNPROFOR ima fax iz 7. Sumnjao sam da je to učinjeno u dogovoru sa HVO-om. Morao sam mu se zakleti da ništa ne znam o otmici i da se drži drugih veza. Nigdje žive duše u hotelu. sa kojim je uvijek bio razgovor na ti. shvatio koliko je stvar dramatična. osim ponekog konobara koji su se čudom čudili kako smijem imati posla sa opasnim ljudima. Nakon nekoliko dana traganja za otmičarima. sa kojim si sjedio u kafiću. Ali i definitivno shvatio da on nema pojma šta se dešava i da je došao nakon trača sa Avdićem.«lgra počinje». Nisam se ni primicao skroz autima. rekao je vrlo ozbiljno. vala su našli mustru ko će im komandovati».» Sjetio sam se čovjeka sa afgankom kapom. kakvu imaju Bosanci u pubertetu. muslimanske.» Kad je spomenuo Predsjednikovo ime. držeći. Došao sam ranije. ali sam.» «Kažu da je Ramo Džihad. koji je boravio u Zenici.

I ja sam izišao za njim. i dolinom Krivaje povezati se kod Zavidovića i Maglaja sa četncima sa Ozrena. itd. Bez objašnjenja. Kordić je bio „mali miš“ za Karaddžića. Dovoljno je bilo upozorenje u naslovu. gdje bio Štab HVO brigade zloglasnog imena Jure Francetić. U tekstu sam opisao akciju razmjene i kazao kako Srbi bježe iz Zenice preko mafijaških i HVO kanala. izrezanih žila na petama. Tokom borbi stiglo bi pojačanje iz Busovače. travanj“. zatim se susresti na rijeci Bosni sa njim. kontrolirali su četnici. danas iza haških rešetaka tako i sam sebe vidi. što je bila samo rutinska akcija. Pasdarani ili mudžahedini? Nikad nisam čitao Totićevu ispovijest tokom zarobljeništva. Nisam smio pisati šta stvarno mislim o tom danu i otmici. budući komandant i najpoznatiji mudžahid u BiH. pronađeni su dokumenti sa planom napada na Zenicu pod nazivom „Operacija 15. Prema tom planu. Tuđmanov sin Miroslav je sa aerodroma Pleso ispratio Kordića u Haag. razmijenjeni za Totića. Hodao je po nekoliko koraka naprijed-nazad ispred mene i šutio. Kordić je imao namjeru ubaciti svoje specijalne jedinice u grad. a Karadžić Miloševića iz neke pećine. Napisao sam tekst Mudžahedini haraju Bosnom. Bio je to Ebu Meali. Ni od mudžahedina. niko mu „ni čvoku nije opalio“ itd. prisjećali su se punkta na mostu ispred Lamele koji su kontrolirale Švabe i ustaše. Kao da je Kordić našao ratne karte Hitlerovih i Pavelićevih trupa?! Svakako. i Viteza. smještena na granici hrvatske banovine –rijeci Bosni. jer se zapravo brigada nije ni borila. kakvo ima Karadžić. Jedan mudžahid mi je tvrdio da su vrlo korektno postupali sa njim. Možda baš na mostu ispred Lamele. Drugi punkt na kraju istog mosta sa strane Kamberović polja. Očito je čekao još 15 (akademskih) minuta druge novinare. Nakon toliko vremena šutnje samo je napustio salu. . Njihovi prijatelji. Gdje je on. dok je on stajao. u toj mjeri ispoljava i animozitet prema Kordiću. a gdje Karadžić? Koliko je Kordić vjerovao u Vance – Owenov plan. prema tom planu. Zenički zatvor je. općini i MUP-u. Ovo je bio trenutak preokreta i moment kad se Kordić mogao oprostiti od svojih iluzija. vodu za kupanje. ovaj Kordićev plan je podrazumijevao i praćenje saveznika četnika koji su trebali poduzeti veću ofanzivu niskim masivom Konjuh-planine iz prava Sokoca. a Totićevi bojovnici bi se usmjerili prema komandi korpusa. ni od HVO-a. Operacija 15. prebijenih vilica i zuba. Zeničani. Ne znam da postoji neko udruženje srpskih intelektualaca za odbranu Miloševića. preko Ahmića. a Karadžić je izdržao sve pritiske i odbio ga. donosili mu hranu. Ali. koji su preživjeli Drugi svjetski rat. Koliko hrvatski tisak lije suze za Blaškićem. nakon otmice Totića. trebao biti najveća vojarna HVO-a. a HOS se predao bez metka. travanj Nakon napada na hotel Rudar. Lako iz te i tadašnje perspektive i nije baš tako izgledao.Sjeo sam na jednu fotelju. Da li se dan prije desila otmica? Čini mi se da jeste. spavao je u čistom. bili su osakaćeni. izazvati paniku među stanovništvom.

Ljubio gaje u rame i plakao: «On je i naš imam. dok su deseci Arapa. Pravio sam šale kako smo se penjali na šljive da bismo uhvatili signal. Sjećam ga se kad je došao u Sarajevo da čestita Izetbegoviću prvu pobjedu na izborima.Mudžahidi su se pozivali na Kur'an koji zabranjuje maltretiranje zarobljenika. I četnička propaganda je više govorila o pasdaranima. koja se nalazi desetak metara od Principova mosta. Ali je bio mlađi i nestašniji. komentirao kako „Tuđmana treba držati na oku. U nekom napuštenom selu demonstrirali su klasični diverzantski napad na naprijateljsku komandu koja se nalazi u dubini neprijateljske teritorije. Dugo su žalili za mnom. tipa Niskih kornjača. da ima vojsku poput JNA. Govorio je engleski perfektno. Taj telefon. Bio je vješt borilačkim vještinama. koji su poslije toga dolazili u Zenicu. Nekad sam mislo da je Srbin i da mu je ime Zoran. Nakon ove akcije napisao sam tekst „Neki novi klinci“. jer nisu znali da li sam živ. ako šta zatrebaš. Na trzaj ruke znao je repetirati pištolj. Obradovali smo se jedan drugom. rafali. surađivali su samo sa institucijama.» Trebao sam satelitski telefon da bih zvao brata. Njihovi prijatelji su bili derviši. uredniku. Hadžiabdullah je bio izvanredno obrazovan čovjek. sprijateljio me je sa Resulom. Tamo je studirao i bio stekao prijatelje. Reza došao je u Zenicu. iza neprijateljskih linija. Žgoljav mladić bez brade. što je fanciniralo borce. Šalili smo se. Bili su pod striktnim nadzorom svoje države. te mu savjetovao da se povuku iz Beograda. Znao je da baš ne volim suviše pobožne mule. . povici. Moj prijatelj. prenosio direktno napad na Kukanjčevu kasarnu. i tad mi je priznao da žali za Beogradom. Obuku sedamdesetak mladića vodili su instruktori Hadžiabdullah i Ali. Cijeli dan sam iz redakcije Preporod. Iranci su se povukli prema Visokom. Resul će me pozvati na proslavu završetka obuke jedne grupe boraca negdje iza Kaknja. raspitivali su se o pasdaranima. Za mnoge je to bilo sve isto – „sveti Allahovi ratnici“. Iranci su bili službeniji u kontaktima. Moja kancelarija u RMK desila se upravo između Iranskog Crvenog polumjeseca i Islamic releif. Posebno je žalio moj prijatelj Abas Arvazand. Na ulicama se rijetko mogao vidjeti Iranac. naprosto korzirali gradom. eksplozije granata. jer. Bili su to amateri.» Reza me je upoznao sa Resulom. dakle. za razliku od mnogobrojnijih arapskih kojih je bilo svuda. Svi strani novinari. «On je dobar čovjek. Bili su mi smiješni koliko na poznaju razlike između mudžahedina Afaganaca i pasdarana. Šefovi arapskih humanitarnih organizacija bili su darežljiviji i komunikativniji. Trajalo je četrdesetak minuta. Tipični lider. nekadašni prevodilac IRNE u Beogradu. učinio bi sa Bosnom isto što i Milošević“. Nakon toga. najčešće studenti sa prostora bivše Jugoslavije. U tekstu sam kamuflirao da se radilo o pravoj akciji. Može ti pomoći. Prisjetili smo se da sam posljednji put nazvao 1RNU na dan lzetbegovićevog hapšenja u Lukavici 2. ili Tutine Kažnjeničke bojne. za koji smo morali tražiti signal po selima iznad Visokog. izgledali su spektakularno. povučeniji. Iranci su izabrali kancelariju u boku zgrade. Hizbullahu i Hamasu. Da li je to bila samo demagogija? Ja sam želio povjerovati u to. arapske humanitrane organizacije. Želio sam odaslati poruku neprijateljima kako i mi (Armija BiH) imamo specijalce. Iako je upotrebljavana manevarska municija. maja. Sjećam se da sam Aliju Tabešu. kulturni ataše. detonacije u praznim kućama. pekli su janjce i pričali. To je bilo posljednje javljanje.

Imao je gosta koji se nije pojavljivao preda mnom. Kanite se islamskog svijeta. Hadžiabdullah je vidio moju Nejru i nije skidao pogled sa nje. po nalogu djelatnika SIS-a. Mislim daje bio iz Libana i da je imao čin visokog oficira Hizbullaha. «lslamski svijet je 'tigar od papira'. Svi Iranci koje ću upoznati bili su službenici. koji je u JNA imao čin pukovnika. upravo tako. To pretpostavljam na osnovu slijedeće situacije. Razlog Resulovog ubistva mislim da leži u činjenici što su Hrvati znali da je on bio glavni preuzimač iranskog oružja. Bilo je to vrijeme žestokih četničkih ofanziva na Cersku i Konjević polje. Ne znam da je bilo više iranskih boraca u Bosni. očito po dojavi. «Imam veći čin od tvoga komandanta«. novinari. Hadžiabdullah je bio jedan od rijetko inteligentnih i nadasve politički obrazovanih muslimana koje sam upoznao.« Ne znam kad je Hadžiabdullah napustio Bosnu. Čuo sam da su se veoma hrabro dvojica Iranaca borila na Igmanu prilikom Mladićeve ofanzive. Mislite o sebi. To je bilo vrijeme uoči borbi za Kakanj. Ravnica! Plakao sam kad bih vidio Fabijana Šovagovića na spotu pjesme Ne dirajte mi Ravnicu!“ Mislio sam na Brčko. Jednom sa ga pitao o tome. ali nikad nikog nisam vidio sa puškom. Pozvao me je Resul kod sebe. Priznao je da je pucao u Resula. mislim daje to bila '94.. jer se prema zaključcima konferencije moglo shvatiti da je Bosna ujedinila islamski svijet. Zamolio me je da mu osiguram kontakt sa nekim važnim čovjekom iz vojnih ili političkih struktura. Bio je Ramazan. Bilo je riječi i Islamskoj konferenciji u Džeddi. «Moja sestra ima ovakve oči. «Danas sam trebao biti sa njima. Njegov ubica je uhapšen i osuđen. više nego pričom o vojsci. Ali. «To ti govriš iz libanskog iskustva?« «Da. Bio sam pun hvale o uspjehu te konferencije. Čitao sam kako je Tuđman rekao:“Ni metak ne smije proći!“ Brčko je gorjelo od napada četničkih oklopnih jedinica.» Resul je pokazivao slike svoje djece.Hdžiabdullah nije bio Iranac.» Bio sam šokiran da čovjek iz Libana tako razmišlja. Tako mi je jednom rekao što nikad nisam čuo od sujetnih islamista koje sam sretao diljem svijeta.« Za Kurban-bajram. . Držite se Zapada. Samo je nestao. pozvao sam Resula i Hadžiabdullaha na šerbe. On je politički nemoćan da vam pomogne. Mislio je na Rasima Delića. Resula su ubili na HVO punktu kod Termoelektrane. Kaznu je izdržavao u KPD Zenica. humanitrani radnici. Bio je sklon političkim diskusijama. Tvrdio sam kako je to povijesni trenutak za islamski svijet.

odoše i oni.« Čini mi se da je rekao kako 45 posto oružja mogu dati njima. Čuo sam da 80 šlepera oružja stoji u Grudama. što zbog atmosfere. kao većina Iranaca.» «Šta traže H rvati ?» «Da ne diramo Busovaču i da sve oružje mora proći za Brčko. mislim da se zvao Ali. I ode.« «Vidiš naše političare. Taman sam se spremao napustiti sobu i ostaviti ih nasamo. Ne znam ko bi Vam mogao pomoći. «O oružju iz Gruda». Hvalio je iftar kako je isti kao i kod njegove kuće. Mirzeti je lahnulo.« Prihvatio je da ga pozovem na iftar kod sebe. gospodskog držanja i manira. Predložio sam Mirsada Ćemana. Upratio sam da je predsjednik Iranske skupštine posjetio Zagreb i govorio pred Hrvatskim parlamentom.« «Imaš li ideju?» «Nemam. a on kaže kako će klanjati akšam kući. bio je u teget odijelu. A on će prenijeti drugima.«O čemu biste pregovarali?« pitao sam. Ništa se o „poslu“ nije pričalo. Iftar za šest stranih ljudi nije mala stvar. «Njemu vjerujem. Zato sam kod Salčinovića poručio tepsiju rolovane teletine. «Zašto ne prihvatite?« «Mi tražimo da 80 posto budu 'erpidžiovi' zbog tenkova oko Brčkog. Sve je to bilo zbog oružja u Grudama. čim smo iftarili Ceman se digao. A HVO je mafija. rekao je Resul. da li je oružje prošlo i kako. Njegov kolega i domaćin u Hrvatskoj bio je Stjepan Mesić. Mirzeta se ljutila. Sve to nije bilo dovoljno. Što zbog tjeskobe. Zato kažem da mu je to sevep smrti. Pri polasku na stepenicama šapnem Resulu. Iftarili smo bez mnogo priče. Zaista ne znam šta se desilo. «Da tražim nekoga drugog?« «Kasno je. Obećana je privredna suradnja za izgradnju iranskih brodova u Hrvatskim lukama. za Ćemanom. Gospodin.» Slegli smo ramenima. Ubrzo su se pronijele glasine kako Alija ne da napadati Busovaču kako bi prošlo oružje za Brčko. Možete ih potkupiti. To su najozbiljnije relacije i posao za koji zam da je radio Resul. I ja ću vidjeti . Gospodin i ja se zagledasmo. Tako.

Jedan roditelj mi se ispovjedio. Kad bude čitao sve ove relacije. Naslušao sam se priča frustriranih arapskih propagandista i nezadovoljnika kako je svaki vladar oženjen Jevrejkom. kao grijeh«. sa Ali Ekberom Velajatijem. Što ih se više napadalo. ideologija koja provijava u knjizi je tipična za trend koji sam primijetio u Zenici. Ali. Najiskrenije sam žalio mladiće koji su među nekulturnom svjetinom bili šikanirani. Zar je ijedna ambasada iz islamskih zemalja izdavala časopis? Zar je ijedan ministar vanjskih poslova dolazio u BiH? Znali smo samo za Libijski konzulat. Šejtanov pionir „Pionir Velikog Šejtana“ je titula koju mi je priskrbio Halid Tulić u svojoj knjizi „Veliki Šejtan“. to je za njih dvoje. ta knjiga je „planula“ u Zenici. sa ćilimima i šiltetima. ravnu onoj kakvu su nosili prvi muslimani. neprecizno. optužuje šiije za krivotvorenje vjere itd. a na zidu njegovim slikama. imenovali vehabizmom. Ne znam da li je to ikome polazilo za rukom. Paranoja grijeha koji su počinili „u džahilijetu“ vodila bi ih u vjerske krajnosti. Njihova psihologija mučeništva od džahilijetskog svijeta hranila se demagoškom interpretacijom prvih muslimana. kao i samog Poslanika.Resulovu djecu i njegovu sobu u Teheranu. kako mu se kćerka ne smije razvesti od „mudžahedina“ na čijim leđima je vidjela istetoviran krst. On je pobjegao. Izjava kako trebamo provodati devu po Sarajevu. To je sve što bih rekao o njemu kao autoru knjige. bila kulminacija ispravnosti njihovog držanja i prava da im dokažu kako su kjafiri koji mrze muslimane. tipičnom metodom koja je Talibane dovela gdje ih je dovela. Bio je tipičan konvertit. bez razlike odakle dolaze. Njegova trojica prijatelja bila su uhapšena zbog sličnih parola i poklika. koja je bila zastala za svojim mužem. Bio je oženjen Hrvaticom. saplela se i pala pred njima na štandu. možda sebi i čestitati kako je bio u pravu. bila je omiljena fraza onih koji su počeli nositi kratke pantalone i nisu brijali brade. Pričao sam im kako smo ih gledali za Bajram na slikama. te ne znam kakvih znakova seksualnog zlostavljanja. Studirao je režiju u Sarajevu i jednog dana „došao tobe“.s. Slušao sam priče od doktorica kako im dolaze djevojke udate za Arape. Sve veze sa islamskim svijetom nisu nadilazile vjerske posjete. nije baš ostavljao dojam karakternog čovjeka. Čuo sam o njemu kako ima mnogo djece. Uvijek na granici incidenta. pune modrica i ugriza. Nazvao me je „pionirom“ zbog tekstova u Preporodu i intervjua koji smo radili. Mi smo voljeli muslimane. u Jordan. s. Tulić smatra Homeinija francuskim obavještajcem. navodno. Vjerovao sam da će se ohladiti. zar je bilo drugih odnosa Bosne sa islamskim svijetom? Rezultat naših odnosa i kontakata sa iranskim diplomatama je izraz njihove politike i interesa. Svaki polaznik medrese koju su organizirali mudžahidi. Bili su ganuti i ponosni što im je babo šehid bosanski. Oženio se i bio najgrlatiji zagovornik tradicionalnog islama.000 primjeraka. . a mnogi ga. Kažu daje štamapana u 10. oni su bili sve ubjeđeniji da nose historijsku misiju istine. Odvratno svađalačko štivo puno paranoje i insinuacija.). a ne naše eventualne privrženosti. Tulić se obračunavao sa bid'atima. „Otrov se nudi u medu“. Međutim. koji je izdao Kulturni centar Iranske ambasade u Beogradu. kao najomiljeniju tezu koristio je napad na Homeinija. Džemal je bio glavni urednik. ili mu je mati ta itd. novotarijama u vjeri. Samo svađe i objede. Haman nismo ni znali za arapske ambasade. govorio sam o njemu kao i većini „konvertita“ koje sam upoznao. Halid je sin nekadašnjeg direktora GH Medrese u vrijeme kojeg su softe štrajkale (1971. »Ništa ljude ne baca u vjeru. o dušo moja bolna!. Ja sam bio uređivao samo jedan broj časopisa Nur. Htio sam se potući sa taksistima koji su vrijeđali jednu ženu u nikabu. pripisuje se njemu. Tako je Halid imao brata Ivana koji je živio negdje u Hrvatskoj. Nikad sa njima nisam mogao lijepo razgovarati. demagogije i crne propagande. Međutim.a. montira njegove slike bez brade. Tulić će shvatiti. Osim prodaje oružja u vrijeme komunista i građevinskih firmi.

A. Da li je bio drukčiji način provjere njihov identiteta? Niko im nije znao biografije. mog kolege novinara. Neko je ubio nekoga zato što ga je smatrao šijom. Bio sam čuo da u Tešnju ima grupica mudžahedina. mislilo se. Znalo se nešto za Arnaute i Mehurić. čuda. valjda. Bio sam užasnut! Ta je fotografija. Za nekoliko dana čuo sam da se desio incident u 7. Istu fotografiju. Zapravo. Jednu. navodno. 1 onda će se desiti ubistvo ispred kina. A. Ali. Alosmanova priča bila je neuvjerljiva iz domena „reklakazala“. a da su se mudžahedini povukli u Mehurić. vala. Living marksism – odsječene glave Pošto više nisam imao nikakve dileme o utjecaju HVO-a na mudžahedine. Ali. Pokazao sam im fotografiju. negdje na linijama Crnog vrha kod Tešnja. Nikad nikog nisam pitao o incidentu. koji su se borili na Igmanu.» Otišao sam zadovoljan da me Karalić razumije. Svi su došli iz Afganistana. Tokom razgovora zazvonio je telefon. o vehabijama. Tulić je tako bio posalo poruku i za mene. I o meni. ja uistinu nisam bitan u ovoj priči. Javio se Karalić. Nije mogao napisati tekst o tome.Niko se nije žalio na Irance ili Turke. Kasnije će se Tulićima laž i objeda vratiti milionostruko! Pisat će. na način kako je on pisao o šijama. baš Jevreji. ni ja među svim Arapima nisam mogao sresti tako normalna čovjeka poput Hadžiabdulaha. . jesam li učinio fitnu?!» U gradu se pričalo da je Karalić otišao u svoje selo uz mnogobrojno osiguranje. Samo sam čuo kako je vojna policija Sedme tražila da provjeri da li je taj mudžahid osunećen (obrezan). »Provjerite jesu li ođerešeni!« bila je naredba njega kao emira. Stid me je bilo. na džambo plakatu Srbi su bili izvisili na robnoj kući u Doboju. Na naslovnoj strani tog časopisa bila je fotografija mudžahedina koji drži dvije odsječene (srpske) glave. ja nikad nisam saznao gdje su mudžahedini. kako sam čuo. ja sam čuo samo za dvojicu Afganistanaca. a nikako samo oni. Stoga mi je bilo nelagodno znati da sam „pionir Velikog Šejtana“. Prijatelj Muta mi je pričao da su poginuli i da ih se sjeća kao najljepših mladića koje je ikad vidio u životu. «Eto. a da su to njegovi prijatelji smatrali bogohulnim činom. muslimanskoj i da su ubijena dvojica mudžahedina i jedan Karalićev tjelohranitelj. Dugo nisam navraćao u Sedmu. Zadrhtao sam. Tako mi je Eso donio časopis „Living marksism“ koji se štampa u Londonu i koji je podržavao Srbe. pronađena kod ubijenog mudžahedina. trebalo je samo voditi računa na utjecaje drugih u borbi protiv Tulićevog Velikog Šejtana. to će mi biti povod da poslije džuma-namaza uz kahvu u Karalićevoj kancelariji. Vjerovatno sam u isto vrijeme čuo od Alosmana. zapodjenem razgovor o toj temi. dva sela kod Zenice i Travnika. kako su negdje u Tuzli otkrili dvojicu MOS-adovaca koji su se predstavljali kao mudžahedini. Mi pričamo o tome. gazi čizmom. knjige o mudžahedinima u Bosni. «Bože. Ništa nisam mrzio kod muslimana kao nedostatak političke kulture. Tog dana su vođene borbe oko Žepča i javljeno mu je da su dvojica mudžahedina ranjeni dovezeni u bolnicu.

U tom kontekstu će posebno mjesto i ulogu dodijeliti šefovima ODE. Čini mi se da jeste. Nedugo zatim. Bio sam kod Asima Fazlića. Uskoro će se desiti još jedan „incident“. intervenirao. MUP-ovo saopćenje je govorilo da su se željeli domoći aerodroma i pobjeći. Čuo se rad motora i hrskanje guma po smrznutom snijegu. Taj dokument su htjeli dostaviti do Predsjednika. Toliko ih je bilo po Zenici. kad su mudžahedini bili u rasulu. Radilo se o saudijskom državljaninu. Najčešće je spominjan Ebu Haris. a njegov prijatelj ranjen. Toliko je bijelih transportera bilo po gradu. Čameći u mraku. Ne sjećam se da li je neko do njih bio i engleski državljanin. nije bio red na nas. Koliko se sjećam. niko mu nije znao ime. Koliko se sjećam. Situacija se smirila. za kojeg je neko veoma važan. pred Zeničkim sudom. Sutra sam čuo vijest o ubistvu. Raspitivali su se za jedinice na Igmanu. Paul Goudal je bio oficir i učesnik u Zaljevskom ratu. Optužena grupa mudžahedina bježala je prema Sarajevu gdje je pobijena skupa sa imamom iz Butmira Abdulahom Kubatom. Posebno je govorio o tadašnjem šefu ODE sa sjedištem u Zagrebu. Plan povlačenja UNPROFOR-a je spalila . išao bih mu. U noći kad se ubistvo desilo nestalo je struje u Lameli. Srebrenica. koji mi je pokazao njihove pakistanske pasoše. Prije toga. Ubijen je Paul Goudal. pokušao na Igmanu formirati specijalnu jedinicu. Pokazali su mu dokument o povlačenju UNPROFOR-a iz Tuzle. Struja nije dolazila. u kancelariju su mi navratila dvojica Pakistanaca. gdje sam stanovao. Nisu to bili dispečeri. Kasnije će Munja u SB pisati o ovoj aferi i tvrditi da su imali poruku za Izetbegovića. Za slijedeća dva-tri dana Zenica je bila na ivici rata u gradu. Ništa neobično – redukcija. Jedan od njih je bio uhapšen i on će prilikom transporta preko Lopatice pobjeći. čuo sam škripu auta i neku priču ispod prozora. koji su bili kupili od Goudala. Pregovarali su Lary Holingvvort (UNPROFOR) i Ebu Haris (El-Mudžahid). veći ali teži od kidnapiranja Totića. Zaspali smo. Nekoliko Bošnjaka se predstavljalo njihovim komandantima. čuli su se rafali. Mislim da je to bilo vrijeme kad je egipatski general. Kasnije će i hrvatska štampa komentirati uzroke sukoba između Hrvata i Bošnjaka i kriviti Engleze. Munjinom „omiljenom kosovcu“. Malo zatim džip je otišao. navodno. Mislio sam da je i tamo jedna grupa kao i ona u Mehuriću. koja je bila preko puta Lamele. Neko se svađao. koji su me pitali gdje je najbolje za mudžahide. Mislio sam da su dispečeri došli u trafostanicu. Žižak cigarete je svjetlucao. a da je ODI glavni posao špijunaža. drhtali pod četničkom ofanzivom. Belaji su mi se motali oko nogu. engleske humanitarne organizacije. Mislim da su nakon sukoba u Sedmoj. Ali. Tvrdio je da je haman svaki šofer u ODI bivši oficir. pa mu je omogućeno bjekstvo. tad su Podrinje. Pogledao sam i vidio dugog bijelog džipa. Napisao sam tekst naslovljen „Zmijski koloplet obavještajnih službi u Zenici“. svi mudžahidi tražili da se samoorganiziraju i povuku iz drugih jedinica. pisala je italijanska Panorama. kasnije će biti osuđen u odsustvu. Bio je radnik ODE. Imao sam prijatelja koji je radio za ODU. Pojma nemam kako je došlo do grupisanja mudžahedina u Vatrostalnu u Tetovu. Goražde. načelnika MUP-a.Da sam znao ko im je komandant. Mladića i Karadžića su televizijske stanice prikazivale dok gledaju na durbin iznad Goražda. Brile mi je pričao kako je sreo borca koji mu je pričao da su bjegunci mudžahedini pri bjekstvu svratili kod njega u selo na padini Igmana. i da su dobili instrukcije da se jave Fikretu Muslimoviću. Možda godinu kasnije. Žepa.

stavivši slijepljene dlanove pred usta. osamnaestogodišnja djevojka. Hasanica je dogovorio večeru za nekoliko dana. Tvrdio je da mu amidža ima novine u Jemenu i da i on piše za njih. sa mržnjom je govorio o srpskim popovima. Molila se samo u ćosku na način kako to čine kršćani. nije htjela jesti namaz na kriški hljeba sa Bismillom.. drugi plašljivi kao zečevi. Preko njega sam poselamio Ebu Harisa da ga želim vidjeti. što ni ona nije nijekala. Hafiz je s natrao da su je anamooni napali zbog toga.hodžinica nakon što je čula da joj je hodža poginuo. jedni su hrabri kao lavovi. a bila su sročena vrlo umjereno. Oh Bože strave! Dugo su me boljela koljena od straha koji sam preživio te noći. milost. Da mu Allah podari sabur majci sa vjerom daje dala šehida Bosni. Napisao je na papiriću nekoliko redova. Mršava i ispaćena. To me je podsjetilo na pokrštenu djevojčicu Fatu. morali smo je. Bila je u pubertetu. estagfirullah. . Stvarno je maloljetan došao u Bosnu. «E. poludjela. nakon nekih bombi kod Travnika. Bio je iz Jemena. Zbog saopćenja koja je slao i potpisivao u ime odreda El-Mudžahid. u vrijeme krize izazvane ubistvom Goudala. Pljuvala je na Kur'an. policija ga je zaustavila i privela. jer je odbijala prekriti mahramom kosu. želio sam upoznati Ebu Harisa. posmatrajući seansu Hafizovog liječenja. Sve sami atributi. Sultan Mjesečeve vojske Nisam dugo čekao. Sjetio sam se Hasanice Maslanice. najsimpatičnijeg mudžahedina kojeg sam upoznao. ovo je nam je od njihova nosanja moštiju i otvaranja grobova koje su činili Srbi uoči samog rata». Osjećam da to „olovo“ u koljenima nosim i danas.. Prema Hafizovim tvrdnjama napali su je anamooni. i on se borio sa njima. Jednom sam ga zamolio da mi pokuša opisati svoju akciju. Došla su mu braća i odnijela kovčeg. ne znam mu ime. Landarao je sa nekim autom po gradu izlijepljenim „press“ naljepnicama. Ubio se u zatvoru. Nikad mu osmijeh nije silazio sa lica. 0 kako je tužno završio! Nakon rata. izgledala je kao da nema više od desat godina. ni nalik osornoj ideologiji i retorici svojstvenoj njihovom dotadašnjem imidžu. zbog koje je Firdus napravio prvu muslimansku stranku! U onoj mjeri u kojoj je dar majčinstva u islamu uzdignut na najveći pijedestal časti. Kaže da je obećao majci da će imati šehida. zapomagala bi: «Milost. u toj mjeri anamooni to preziru i čine sve da taj dar od Boga dat ženama unište. Već sam bio stvorio mitsku sliku o Ebu Harisu. Dijete. Policija je pretresala njenu kuću i nije ništa našla. njen brat i ja. Učinilo mi se da ima „mrvu pameti u glavi“. Moj prijatelj iz Sarajeva mladi Hafiz liječio je jednu djevojčicu koja je bila. povaliti na pod potrbuške i prekriti glavu. Odlično je govorio bosanski. Bio sam uzbuđen. Kako je grozno bilo gledati je čupavu dok čačka zube žicom i pijucka vlastitu krv iza zuba.!« Hafiz je tvrdio da je pokrštena.

Kad se umila. Kad sam sreo hafiza. bio sam upozoren na opasnost. Ebu Haris. Fraza na arapskom jeziku „illa bi Sultanin“. Naša krv njegova je gozba. i bije bitku sa anamonjima. Pomaže mu prijatelj muslimanskog svijeta džina kojeg je stekao uz pomoć učenja određenih tajnih dova. on se relativno uspješno bori. četnik naravno. krvoločni lik poput šakala. Hafizu će se u snu otvoriti mezar Sultana Murata. Sultan Mjesečeve vojske. koji mu nudi sablju na kojoj piše ajet: 0 družine džinova i ljudi. Kako Sabina ozdravlja.. da bi krvava lica utrčala u kuću misleći daju je pogodio geler. on se zapravo bori. tako se polahko zaljubljuje u Hafiza. Pokušao mi ga je opisati. Da ne bi osjetila ljubav i postala majkom. Oni. Njeno ime je po ebdžet sistemu. Krv po licu nije bila njena. Uz pomoć svog prijatelja Ebu Harisa. Kako sam stekao dojam. ne od bola koliko od saznanja da joj je.» Nosio sam skicu sa sobom.. sura Er-Rahman) Ovako preveden ajet na bosanskome jeziku izostavlja posljednju riječ Sultan.«To je bila prava mobilizacija njihovih rezervista!« Dok liječi muslimane od ovakvih bolesti. Pošto mi je glavni lik Golub. Jesi li gledao film sa ulogom Fredi Krugera? Slični su takvim likovima. naravno prelijepo. Tako sam zamislio da padne granata u avliju kojom se šetala Sabina. Ebu Haris se voli pojaviti u liku goluba. Da se više ne rađaju muslimani. naš plač njihova je muzika. Djevojčica je bila u pubertetu. Pogledala je . Sultana Mjesečeve vojske. Ime njegova prijatelja je Ebu Haris. lice joj je u ogledalu ostalo lijepo kao i prije. koji se bore za djevojčicu koja simbolizira Bosnu. zamolio sam Hafiza. I zaista će mi u kompjuteru nestati prva verzija fabule romana. zamislio sam poentirati kraj priče njegovom smrću. Fasciniran ovakvom interpretacijom bio sam skicirao priču za roman o ratu. da mi je već jedan „fajl“ nestao u kompjuteru. ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete. a nježan kao golub. prodrite. kao Bosna pred priznanjem. On je Sultan Mjesečeve vojske. već je rat bio pri kraju. što treba simbolizirati zemlju. veliki ratnik. Plakala je. bilježeći razne priče i iskustva ljudi. Glavni junak bi mi bio Ebu Haris. Moja djevojčica na koju su bili kidisali anamooni zvala se Sabina. anamooni se znaju osvetiti ako im otkrivaš svjetove. Sinopsis romana bio je slijedeći. smatrao ga je Sultanom evlija na Balkanu. moći ćete prodrijeti jedino uz veliku pomoć! (Kur'an. koja je prevedena „jedino uz veliku pomoć“. sačinjeno samo od zemljanih harfova. Nju liječi mladi Hafiz. «Od njegova pogleda punog mržnje i straha zaledi se krv u insanu. tad je napadaju anamooni – šejtani ili četnici. Brzi su u baratanju oružjem i hrabri u borbi. Kažem mu da bih ga volio konsultirati. koji ne može ostati u ovome svijetu. «Daj mi opisi tog šakala». samom Arapu zvuči mnogo jednostavnije – „osim sa Sultanom!“ Kome god da sam spomenuo namjeru pisanja ovakve priče. to jeste Bosnu. kao i oružje njegove vojske. Tako su nekoga vezali za mlinsko kolo na kojem se cijelu noć vrtio. ali fabulu sam mu usmeno izložio. i protivnik. lice bilo unakaženo. Najviše upotrebljavaju sitne bodeže. upitao me je za roman.

predam rahmet hanumi Rušida Prgude. protivnik Sulatan Mjesečeve vojske. «U tom ratu izginut će 10 miliona ljudi. I još više. «Nedžade. «To se više ne može ponoviti. shvatila je da je geler namijenjen njoj završio u njegovu tijelu. «Ne može takav biti kraj. Prepoznavši da je to baš onaj Golub koji se pojavi kad joj dođe Hafiz odučavati i stane na prozor sve dok je on u sobi. Nema više niko na svijetu tako važan da prođe Sarajevom di bi ga ubili. Neki oficir u Srbiji pričao je za novine kako se KOS veoma aktivno bavio crnom magijom.kroz prozor i vidjela Goluba u avliji kako nepomičan leži krvavih krila. Po ovoj matrici četnike sam .» Hafizova teorija o masoneriji kao inspiraciji džinske organizacije. a vidite da su oni „par“ iz podzemlja džinskog svijeta!« Zatim me je ubjeđivao kako se nije slučajno desio Atentat u Sarajevu baš na Vidovdan. i pleše uz muziku cijuka djece i djevojčica. Ne daj Bože ikome ovakve sudbine. juni. likovao je: «Vi u to ne vjerujete. koji je bio mason. svakako bih njih dvoje uzeo za šnit. Dragoš Kalajić tvrdi da su četnici imali čitav štab u Kninu koji bavio bijelom magijom. Zlo koje sam čuo od izbjeglica preživjelih silovanja i torture nadilazilo je moju maštu. Kasnije ću pročitati kako dr. Četnici su došli u selo i protjerali i nju i njenu majku. Na njega navalili crvi i muhe. Ubio ga je geler. Navodno su ga ruski popovi nekoliko mjeseci držali u crkvi i svojim magijskim seansama pripremali za herojstvo u „ime krsta“.. Posebno ne Bosni. A kad je Hafiz vidio njihovu svadbu i vjenčanje. psihijatrici koja je radni vijek provela liječeći ovakve na Koševskoj klinici. skrhana čeka da biologija učini svoje. kao da nije imao drugi dan osim godišnjice bitke na Kosovu da prođe Sarajevom. shvatila je da je njegova krv bila poprskana po njenom licu. A koja bi druga bila džinska kraljica „koja buši Sabini dušu“. Nisam ih morao imenovati. A. Ne može Bosna ostati bez mudžahida». Slušao sam silovane žene i djevojke. 28. bunio se Hafiz. Kad god se sjetim ove djevojčice. I danas je jadna bolesna. moja glavna junakinja je preživjela rat. Vodite je hodži». onda ću od jednog vrlo hrabrog borca. Priča kako čuje kad oni anamooni „srču kahvu iz mrtvačkih kostiju“. ovo je najteža muslimanska bolest.. pa zbog toga neko pokrenuo rat. nego Ceca. No nejse. bolešljivom Gavrilu Pricipu. nego Arkan. To je danak Sultanove smrti!» Maštu nastranu. „crnoj ruci“ moštiju Cara Lazara. Mršava i jadna. Tako je priznala i nemoć svoje profesije i nauke. A ko bi drugi u mome zamišljenom romanu bio Šakal. ljude koji su vidjeli isporeno tijelo djeteta prebačeno preko plota kao janjeća koža. On bi reci „Mrkli dan“. čuti kako je Arkan bio pripreman u Rusiji za gozbu njihovih sila zla. mašta k'o mašta. i dana atentata na Ferdinanda. savjetovala me je kad sam joj se uoči samog rata obratio za pomoć. svodi se na dan smrti Sultana Murata.

Već snagom vjere i morala!!! Da budem još jasniji. Vidio sam da svi mudžahedini moraju klanjati jednoobrazno. samo ga je duga brada činila muževnim. očito. i oružjem. povijenih ramena. Tolerirali smo različite vjerske pravce i zato se tamo sve iskompliciralo. «Čitao sam brošuru koju je napisao jedan naš brat o Ali Izetu i tvome bratu Džemaludinu. Očito je bila servirana za još nekoga. Bili smo sami bez prevodioca. vrlo uspješno borio protiv Italijana uz pomoć džina. Ne sjećam se da li sam kušao hranu. Na stolu je bila servirana večera u većem ovalnom tanjim. Nisam vjerovao da ih se može pobijediti granatama. Pohvalio sam njegovu razboritost i to je bio uvod u suštinu razgovara sa njim. Svaki put kad sam dolazio. Moj apetit je bio u mojoj radoznalosti. nježnih ruku i tankih prstiju. ramena.. Nisam krio svoje sumnje i dileme oko njihove „misije“ u BiH. Služio sam se svojim lošim engleskim.» . pokrete. «Zašto namećete samo svoj način namaza.« »Napravili smo grješku u Afganistanu. Malo sam se zakašljao. gledajući njegovo lice. I Ebu Haris je bio namirisan takvim mirisom koji sam udahnuo pri zagrljaju dok mi je na uho učio dovu. Njemu to. Nisam imao apetita za jelo. riža i meso kao sitni ćevap. Htio je pomoći ranjenima i bolesnima. mogao sam ga porediti sa golubom. Dočekao me je u jednoj sobi koja je mirisala meni poznatim mirisom. kako sam bio čuo da se veliki muslimanski ratnik Omer Muhtar i njegova vojska. što znači daje došao u Bosnu s početka rata. Zbog milostivog glasa. Govorim u ime braće koji su se i tamo borili i imaju iskustva.vidio kao šejtanske sinove. i slušajući glas.. lišene svih ljudskih osobina. «Zašto ste došli u BiH?!» bio sam direktan. Pretpostavljam da nisam. Nije imao namjeru komandovati niti nositi oružje. Nije bio ni nalik Ebu Harisu Hafizovom. Studirao je medicinu u Beču i došao u Bosnu da pomogne kao ljekar. Pričao mi je o jednom Bošnjaku svom prijatelju iz Beča koji mu je čak preporučio nas u Bosni. Omalehan i krhak.» «Zašto nam ne vjerujete?« «Znam tvog jednog zemljaka koji mi je o vama Latićima kazao sve najljepše. Vjerujem njemu kao i tebi».» «Zar si bio u Afaganistanu?» «Nisam ja bio. naprimjer. Najteže mi je padalo to što svakim danom imaju sve lošiji imidž među muslimanima. ruke. Sa takvim nakanama došao sam upoznati Ebu Harisa. Miris me posjetio na kad koji je Hafiz palio dok je liječio ludu djevojčicu. Bio je ljekar. Bio je oženjen Bosankom koja mu je baš tih dana bila rodila dijete. Od voća bilo je najviše lubenice. na istom stolu bila je postavljena gotovo ista večera. Ne volim jesti u gostima. To je sve što sam saznao iz njegove biografije. takvu pomoć sam vidio kao dobrodošlom u borbi protiv četnika. nije bilo ništa novo.

a nekoliko hiljada je bilo mučeno samo zbog jednog grijeha: ljubavi prema islamu i Ailahu. Da se radilo o nečemu drugom. činilo mi se. to bi me pogodilo. Insistirao sam da rade na korekciji imidža na obostrano zadovoljstvo. iako je novi. koju su Srbi preveli i objavili (i) na Internetu. ne daj Bože. Nije lijepo omalovažavati takvu žrtvu. Novi je bio Šejh Šaban. Najelokventniji među njima i . usput i osudio. u nekom rezgovoru. Teme između nas su bile poznate i nikad se nisu mijenjale. dž. sa naslovom Neki to zovu mir. u vrijeme kad sam odlučio otići Ebu Harisu sa ovim prijedlogom. «Znam da postoji veliki zatvor. mržnja i ratovi su perspektiva ljudskog roda. «Znate li za zatvor u ovom gradu?» Nije mu bilo jasno što spominjem zatvor. Smirivao me je da imam pogrešne zaključke i govorio da Imad nije loše mislio. Šejh Šaban. Vrlo malo sam imao razumijevanja za njihov odnos prema Bošnjacima. Kad bi bilo po njihovom. Ovaj put za večerom smo bili četverica: Ebu Haris. braća po pameti. Povod mom odlasku je bio prijedlog Džemin da pišem knjigu o njima. ali da ne drži kontrolu u svojim rukama. komandant. Prezirao sam komplekse Izetbegovićevih suflera. saznao sam da je Ebu Haris nekakav v. Poselamio je moga brata i zamolio da ga dovedem sa sobom kad drugi put budem dolazio. Nit' sam čitao knjigu. laž. a Ebu Haris i Mu'tez. emir. Rastali smo se srdačno. Ebu Meali i ja. sudeći po knjigama. Postoji li raskol među njima? U kontaktima sa nekim Bošnjacima iz Odreda. Povod takvoj ideji da se napiše knjiga o mudžahedinima bila je knjiga Josefa Bodanskog. .d. a da je Šejh Šaban. Samo zato što smatrate da nisu namaz obavljali kao Vi. imao je najveći autoritet. takvu odanost i ljubav prema islamu. Te da vojska sluša Ebu Mealija. Možda nisam bio korektan prema njima koliko sam bio pun kritike. Očito je Džemo prenio Aliji moje kontakte. čime se on hvalio.« Očito ti drugovi nisu htjeli doći. pomoćnici. u svojim tekstovima. nit' sam znao za povod. Kad sam pročitao knjigu.«Zar mi moramo korigirati naša shvatanja vjere?» Mislio sam na knjigu Imada el-Misrija. mislio sam na Halida Tulića. jer se večera ohladila i već se čuo ezan za jaciju. Halid i Josef su. novi čovjek. Ubjeđivao me je da se ne trabam brinuti. a on mu predložio da napišem knjigu. Nije mi bilo drago što nisam sreo njegove drugove sa njim.š. Imao sam osjećaj da je Ebu Haris divan čovjek. Uskoro će se desiti da čujem da je stvarno Ebu Meali komandant. koji su ga vrlo često navodili na tako pogrešne poteze. Čitao sam kasnije da je Bakir Sadović u ime Alije isto nudio Senadu Avdiću.» «U tom zatvoru je ubijeno nekoliko muslimanskih mladića. Suviše je blag za ovaj posao. pa i moje utiske. Ebu Haris je vodio mali stacionar unutar zgrade. hrabrijeg i otresitijeg mudžahida. Molio bih da ovo mišljenje prenesete svojim drugovima. navodnih lukavih mudraca.

Ali ne samo sa njim. Iako vas je malo. «Surađujte i sa njim. Sjetio sam se kako ću ih testirati. «Za početak možete dati intervju Ljiljanu. Dajte da te razlike javno suočimo. Zašto bježi od mene?» Tako sam dogovorio da slijedeći put na sastanku bude i Imad. Nikako samo njemu!» Bilo je riječi i o Imadu el-Misriju kojeg je. ne daj Bože. Dođite na FIN. svježija. Nažalost. prihvatio da radi knjigu sa mnom. nudio se Šejh Šaban. bio potisnuo Šejh Šaban. Nek' se razlikujemo. «Zašto me ne pozovu na fakultete ili televiziju?«. Govorite javno. Radi se o pobožnim ljudima. «Ja ću reći Reisu. Kad. atraktivnija. zeničkog muftiju. ne misle dobro ni sebi ni vama. Zamolit ću ovdašnju televiziju da vas intervjuira. ubjedljivja. govorite javno (!) studentima. očito. a vi sumnjate potpuno u legalnu vlast?» Ovo je bio moj rafal prema Šejhu Šabanu. to sam insistirao. Ja ću praviti intervju i možete slobodno govoriti.» «Mi imamo dobre odnose sa nekim imamima i oni nam ne preporučuju baš otvorenu suradnju sa vama. . Dođite na televizijske emisije. a često pohlepnim i bezobraznim agitatorima. Tražio sam susret sa njim. «Šta očekujete od nas?» «Vi ste najhrabriji borci ovdje. Najvažnije je što zbog vašeg prisustva u Bosni četnici drhte na svim linijama. budete u neprilikama. ostavit će vas. Imao sam utisak da sam ubjedljiv i da umnogome prihvataju moju kritiku.» «Znam da imate odnose sa studentima i imamima koji su vam savjetnici. bujnim. Iz iskustva koje imam sa njim ne bih baš važne poslove povjeravao njemu. Ako je vaša interpretacija islama bolja. »Nikako mi taj čovjek neće 'na oči'. sigurno će vas pozvati da održite predavanje. Kanite se takvih. vi gubite sve to zbog lošeg imidža vaše ideologije. Ostavit će vas na cjedilu. bez ikakve političke kulture. pomozite nam. a i mi ćemo se suočiti sa vama pred narodom«. Hvale vas i dive vam se. Ali.» Neko je spomenuo Halila Mehtića. oni misle da vas ima hiljadama. Sada imaju koristi od vas.«Zašto ste toliko tajnoviti? Zašto sve mistificirate? Zašto ste nepovjerljivi prema Bošnjacima? Mi sumnjamo u neke od Vas. Samo iziđite iz „mraka ilegale“. Ne dozvolite da iko ima monopol na relacije sa vama.« Šejh Šaban je prihvatio. Isto tako je Ebu Haris. Suočite se sa tim drukčijim shvatanjem islama. Nema problema.

sjećam se samo pitanja na koje nisam dobio odgovor. Objavio sam intervju sa njegovim portretom. Mu'tez. Vodio sam i Željka Garmaza na intervjuu sa Ebu Mealijem. Sumnjalo se da je bio pošao u Bosnu. maja '98. Da su imali primjedbi na moj intervju sa Šejhom Šabanom. on je bio oficir.. 1 on je imao podozrenje prema meni. kojeg sam eskivirao u drugim razgovorima. Razgovarajte kao ratnici. Navodno je upravo tih dana CIA pitala da li se Šejh Šaban nalazi u BiH. Oni su se. Zapravo. Čuvao sam se bivših studenata koji su u ratu pustili brade. a ne idu u Palestinu. pokušao sam to ispraviti.« Sijelo nismo prekidali ni kad je učio ezan za jaciju. ipak. «Oni vas. Globus je objavio da ga je Miroslav Tuđman „izručio Egiptu na vješala“. što bi rekao naš narod. Moj jedini problem bile su cigarete. korpusom. Šejh Šaban je otvoreno govorio o svojoj biografiji. Sve sam doživio kao dobru frku za obavještajce. Za nekoliko dana sam došao raditi intervju sa Šejhom Sabanom. što su oni u AlD-u demantirali. Pitao sam ih zašto su došli u Bosnu. Negdje u to vrijeme u Hrvatskoj je uhapšen Šejh Talat. Prevodilac je bio Ejmen. Moje pitanje je glasilo: «Zašto nema mudžahedina u Palestini?« Eso mi kaže daje to jedan od najznačajnijih intervjua u kontekstu aktualne teme svjetskog terorizma. Čak nisam ni vjerovao. Evocirali smo uspomene iz hotela kad sam ga prvi put sreo i smijali se. Oni su stvarno bili ljudi deverli glave. a dugo je bio u Bosni.Ebu Meali je šutio. sigurno na bi prihvatili. Rastali smo se veoma prijateljski. bar sam bio stekao dojam. samo je Mu'tez imao pojma o ratu. Bilo mi je malo merak zezati neuke novopečene „aidovce“. Pozovite Halila Brzinu na jednu ovakvu večeru. Nisam mario za to. Savjetovao sam im suradnju na frontu. Čak sumnjam daje i Ebu Meali imao ratno iskustvo prije dolaska u Bosnu. nisam navikao bez cigareta. bar preko mene. To je bilo vrijeme najbolje suradnje odreda El Mudžahid sa 3. Kamere su bile ispred nas. Onda su mi otkrili da je Mu'tez bio organizator otmice Živka Totića. a uz tako dug razgovor. najbolje razumiju. Noseći na duši konflikt između njih i Sedme. na jednom predavanju o terorizmu potvrđeno nam je da je Šjeh Talat obješen bez ikakavog . veoma trudili. Ne sjećam se ni pitanja ni odgovora. Kako sam procijenio. Ništa posebno nisam vidio u tom intervjuu. Htio je reći da on poštuje naše islamske korijene i da ne želi mijenjati naš islamski identitet. porijeklom Tunižanin. intervju za Slobodnu Dalmaciju. I on se bio oženio Bosankom. a ne ideolozi. Tad mi je Ebu Meali otkrio da je sebi dao ime po Sultanu Fatihu. Zapravo. Kad sam boravio u Egiptu. nije znao ni riječi bosanski. Nisam pušio. Sjećam se daje nakon intervjua u redakciju Ljiljana zvao je neko iz AID-a i rekao da je intervju grješka. niko drugi nikad nije dao svoju biografiju. što je kod njih bilo striktno.

ovo je za mene najznačajniji dan u životu.« Mladić je plakao. Otišao je u Ameriku. Poselami Aliju i reci mu da mi pomogne da dođem sa sestrom vidjeti babin mezar. frustrirane mračnjake kojima je haram osmijeh. pa i njihove frustracije. a nijedan u islamskom svijetu baš nije preporučljiv. On je bio iz Egipta.saopćenja za javnost. Allahovo ime na ruži Ali. Naš put iz Aleksandrije autobusom noću bio je pun straha. Bio je hrabar borac. Tako sam ih mogao razumjeti. Od svih sumnji koje sam imao prema njima bile su da su u konfliktu zbog svojih vjerskih i političkih ubjeđenja sa režimima. kojih se gnušam. Ali. Organizacija Džematu-l islamije vodila je pravi oružani rat protiv režima. Sreo sam Ervina Hladnika. i hrabre kao tigrove. opet. Sve vrijeme boravka u Egiptu mislio sam o Šejhu Šabanu. Da sam znao o takvim islamskim pokretima u vrijeme kad sam radio intervju sa Šejhom Šabanom. «Sutra se ženim. Misli su mu bile na Bosni. Njegov mezar je u Visokom. Čuo je za Bosnu i razmišljao o njoj dok je potkresivao ruže. Pričalo se kako su teroristi bili primitivni arapski seljaci koji su roditeljima bacali televizor kroz prozor. Omiljen kod naroda. ali je on ostao u dobrom sjećanju muslimana. «Slični onim vašim mudžahedinima». jer se tamo desio najgnusniji napad na turiste. sigurno bi to bila glavnica našeg razgovora. kad me ne bi bilo u hotelu. nekad sam mislio da pred sobom imam primitivce. koji je iz Jerusalema došao u Egipat. «Vela havle. Bio je to sin egipatskog generala koji se borio u Bosni i ubijen je negdje kod Kiseljaka. objašnjavao mi je. nismo smjeli pričati na „stranom jeziku“ dok smo odmarali na pumpi. Mnogi su napravili problema tamo. što sam bio naivan?!» korio sam sebe. Ovo su kontrasti koji su me razdirali u mišljenju o mudžahedinima. Tamo je vodio biznis i obogatio se. Dođi mi na svadbu. Čuo je da je u hotelu grupa novinara iz Bosne i došao da pita ko mu zna za babu. istovremeno plemenite i nježne kao larve. Jedno jutro mu se ukazalo Allahovo ime na listu ruže. Sišao sam na recepciju bunovan. Zastrli smo prozore. Pričao je o surovim zatvorima u kojima se muče ljudi. Tog dana su negdje uhpasili njene pripadnike i očekivala se osveta. jedne noći došao mi je mladić u hotel.» Pričao mi je kako mu je babo kao mlad bio borac u Sinajskom ratu i kako ga je već tada majka bila oplakla kao šehida. njihovu tajnovitost. a. Imao je vilu sa baščom punom ruža. . Već sam čuo da me traži neki oficir. putovođa je proveo vožnju u wc-u autobusa od straha. Spakovao se i otišao. Tako im je pisao. U Luxoru smo bili pod posebnim pritiskom i strahom. Nekad sam mislio da pred sobom imam muslimane iz vremena najčistijih stranica islamske povijesti. Nisam imao pojma da u to vrijeme za Šejhom Šabanom postoji talijanska potjernica. «Vidio sam ti babu.

to je opasniji put. među nama je bilo prijateljstvo.« «Koji je kraći put?» «Kod Kotorca. Ebu Haris će poginuti. i zamolio da odemo skupa u Vatrostalnu. Niko ne bi preživio. Radi se o ravnici i brisanom prostoru. Nek' nas bude 80 šehida. Kad odem od njih i susretnem se sa njihovim djelima i mišljenjem.« Ja sigurno nisam bio glavna veza sa mudžahedinima. To je za mene bio posljednji sastanak sa njima.» »Zašto su male šanse?« «Na dva mjesta bi se moglo nešto uraditi na proboju. Ne želim mu spominjati ime zbog aktualne njegove pozicije i hajke na islamiste. I Šjeh Šaban je doveo svoju mnogobrojnu djecu i ženu u Zenicu. «Male su nam šanse. Nikad nikog više nisam vidio.« »Možete li nam dati nekoliko dana za izviđanje prije proboja?« »Ali. Sreo sam jednog prijatelja u Zenici. ljutim se. Čini mi se da je moj Ebu Haris (tada) bolestan ležao u stacionaru. Pisao ja ili ne roman o Sultanu Mjesečeve vojske u kojem gine Golub. »Ostade li Bosna bez mudžahida. Tako i ne znam rezultate tad započetih razgovora. «Recite sad ono što ste meni govorili o deblokadi Sarajeva. Ebu Meali je vodio glavnu riječ. Sam sam sebi stvorio relacije i sam sebi za njih odgovarao.Dok sam sa njima bio i gledao ih u lice.« «lma li načina da se probije obruč?« pitao je Ebu Meali. Nikad ga više neću vidjeti. Tim činom me je zadivio. i sa Igmana preko Vrela Bosne do Rajlovca. Hafize?!» Svi su imali žene i djecu. Čuo sam da je Ebu Meali oženio hudovicu Ebu Harisa. Na punktu u Žepču bit će ubijen sa Mu'tezom i Šejh Šabanom. Žalili su mi se kako su ih namjerno izostavili iz te bitke. Posljednji put smo razgovarali u vrijeme deblokade Sarajeva. Bili su obradovani i počašćeni Gostom. ali to je veoma teško«. Bio je .» «Koliko bi ljudi trebalo?« »Osamdesetak dobrih boraca. I meni je porastao rejting kod njih. Bio je ranjen u stomak i imao problema sa gangrenom.« »To nije vaša briga. Nisam bio nikakva oficijelna veza. «Gdje?» «Na Kotorcu prema Dobrinji.

nije mi ugodno govoriti pred Vama. Poštovao sam i Reisa gotovo koliko i Aliju. U jednom trenutku se prisjetio: «Tačno na današnji dan bih izišao iz zatvora. koliko se sjećam. manekenskog držanja. po njima. Drugo. isto tako moramo znati da među njima ima ljudi prljavih biogafija. Sa njima se suočila samo IZ. Mislim da je bila je puka koincidencija.» Insistirali su..izrazito lijep i zgodan muškarac. stotinjak ih je poginulo. Iznenada se Reis okrenuo prema meni. Došao je na vrijeme. a i nisam baš najkompetentniji za ovu temu. Nisam znao da će biti Alija. i moramo naći način da to provjerimo. trebamo biti veoma odgovorni i cijeniti krv njihovih šehida. Nakon šala.» Bio sam zatečen i zbunjen. a na današnji dan su me uhapsili. Bio sam kriv. jer sam objavio fotografiju Šejha Šabana. Zacrvenio sam se i znao sam da to svako vidi na meni. jakih bijelih zubi. faktički. Bila je to grupa od petnaest naših prijatelja. Reis je najviše govorio. Bio je vidno raspoložen. Budući lideri mudžahedina u Bočinji su optuživali mene. sitnih kovrdža u kosi. Čast mi je bilo biti sa njima. U kontekstu vjerskih tema došla je na red i tema o mudžahedinima. Koliko znam. Nekako se stidim. Uspio sam izreći otprilike ovakve stavove: «Prvo. Nije se ni častilo ničim više od kahve i šerbeta.. Što se tiče IZ. »Predsjedniče. rijetke i male brade. uistinu smo se samo šalili. Osjećao sam se ugodno i vrlo počašćenim što sjedim među dragim ljudima. Njih je do sada država. ona može sa njima raspravljati do Sudnjeg dana o . Bijele puti. Dvadeset četvrtog marta 1995. Tek smo ih vojno u nekoj mjeri kontrolirali. Mi gradimo slobodnu i demokratsku državu gdje ljudi ne smiju biti progonjeni zbog različitog mišljenja i vjerskog ubjeđanja. Dobro razumijem zastoje Reis smatrao da poznajem situaciju.« Nisam imao osjećaj da je ovo sijelo bilo sazvano kao proslava obljetnice. Stidio sam se govoriti pred Alijom. Takav azil mogu dobiti u zemljama Zapadne Evrope. «O tome bi Nedžad mogao nešto reći. Tolika mi je bila prva presuda. bio sam pozvan na sijelo kod Reisa. Rijetko sam u ovakvim prilikama uzimao riječ. Valjao sam mu prilikom njegovog prvog dolaska u Zenicu. Neki od njih su disidenti u svojim nedemokratskim državama. Imaju pravo zatražiti azil kod nas. Ubijeni su dan nakon Dejtona. Za kraj bih trebao dati svoje mišljene o mudžahedinima. Eso će objaviti tekst o tom atentatu na „borce Armije RbiH“ sa fotografijama izmasakriranih tijela. izbjegavala. nekako su se otvorile vjerske teme.

ako neko od njih poruši mezar zbog slike na njemu. Ali. onda je to posao države. o njima nikad nisam uspio sačiniti ozbiljan tekst. Crna peca – bijeli šejtan imao je najveći eho. Zbog navodnog kidnapiranja maloljetne djevojčice radi udaje za mudžahedina. kao oponenta koji ima potporu takvih struktura. što mi je bilo veoma sumnjivo. kako čujem da rade. bilo ono vjersko ili laičko.tome treba li ili ne stavljati slike na nišane. Šaban. Pošto se izjednačavaju pripadnici Al Qaede sa mudžahedinima koji su bili u Bosni. mudžahedinsko ili novinarsko. A bijeli šejtan za mene je bio Vladimir Putin. kako vizualno. kasnije sam dobio selam od mudžahida. žurio je na satelitski telefon. Isto tako sam u televizijskom intervjuu rušenje Budinih spomenika u Bamjanu nazvao barbarskim činom koji nema veze sa islamom. ne mogu u to još povjerovati. kako zovu žene ubijenih mudžahida u Čečeniji. Oni su. Ja sam. preko jednog hodže. ne sjećam se tačno ko. krivili Halila Mehtića. I ti naši studenti koji su među njima. podržao. da bi mogli izvesti nešto nalik onome protiv čega se danas vodi silovit rat.« Naveo sam primjer kad me je jedan od naših studenata sreo nakon što je zasjedao Sabor IZ u Zenici kojim je presjedavao Hilmo Neimarlija. uopće nije bitan i da treba razgovarati sa njim. dijele njihove stavove i poglede. Mu'tez. ali. koji je u to vrijeme ušao u Grozni. Moj tekst – anketa u Danima. jer ima ljubavna pisma od te djevojke i da nije na silu bila došla kod njega. Bio sam dosta kritičan. da Mehtić. po ovoj temi.» U tom trenutku me Hilmo prekinuo kako pretjerujem sa sumnjama u „špijunske rabote“. pak. takav osjećaj organiziranosti. gledaju nas istim očima kao i oni. Iskreno. Najmanje iz dva razloga. . Povod su mi bili uvijek nekakvi incidenti. kao da se radi o teroristima istog kova i profila. Zanimljivo da me Irfan Ljevaković. ja ostajem u dilemi da li su to sve uradili ljudi kakve ja poznajem. sumnjivi su mi. nijedan od njih. Čak se suprotstavio Hilmi. uhvati me jeza kako mi se lahko ostvaruju crne vizije. Teško mi je povjerovati da su teroristi i da mogu biti surovi zlikovci. nema takvu inteligenciju. Prvi je moja emotivna vezanost i poštovanje prema svima koje sam upoznao: Ebu Haris. Crna peča je za mene bila metafora uskih vidika i mišljenja. Ebu Meali. te se u toj mjeri traga i za (pre)ostalima mudžahedinima iz Bosne. Nažalost. bili samo ljudi koji su se odvažili smjeti biti muslimanima na način kakvim oni smatraju da treba biti musliman. samo se čuvaju od nas. Kao da je žurio javiti rezultate nekome. napisao sam tekst Šeriat u crnim rukavicama. Gdje je najveći problem sa njima. Ja se držim dalje od mnogih. «Nakon kahve sa mnom. Znate kakve su političke kulture ti naši studenti. koji je tada bio u AID-u. pa ni sve akcije koje sam opisao i za koje sam čuo. Kad danas vidim rat „crnih hudovica“. Drugo. tako i karakterno. Drugi su. smatrao. po meni. takvu naobrazbu. Mi nikad nismo ušli među njih! Čini mi se da svako ima pipke unutar njih. sa Putinom. kako sam ga „ogibetio“. To je krivično djelo i moraju odgovarati za to.

On i njegov drug su. a on je odgovarao na pitanje zašto ruše kafiće i zabranjuju ljudima alkohol. ali surovo i uz pucnjavu. Ali. Moji najbliži prijatelji znaju za moja česta povraćanja zbog scena na televiziji. niti sam kad vidio zatvor. estagfirullah! Koje Dimonu. Ta ulema i danas kukavički šuti pod svojom „crnom pećom“. jer je smatrao da to nema svrhe. i sami mudžahedini. Međutim. to rade po osnovama zakona. branio se. nemoralna ulema. Treba se žestiti na one koji su objavili rat protiv terorizma. naprimjer. u duši žalim za mudžahedinima koji su ubijeni u Bosni. za neke je Robin Hud. smatrajući ga i ratom protiv islama. Uhapšen je na trik. Slikali su ga dok primiče findžan usnama. i namjera. koji osuđuje islam. «Svako se društvo bori protiv poroka kakav je alkohol. kako sam reagirao. On se smatra bošnjačkom verzijom mudžahedina. koja je kukavički šurovala i šutjela na ideologiju kojoj su pripadali. Policajac je reagirao. optuženi za pokušaj pljačke benzinske pumpe i pri tome ranjavanje policajca. mahramu je uzeo od jednog šehida Arapa i bila je isjeckana od gelera. Sjećam se kad sam prvi put sreo Nezima Halilovića Muderisa u Zenici. Nabili su crne čarape na glavu. ali sam. Koliko znam. zbog fotografija odrubljenih srpskih glava. posluži za spletke. Znači u ime islama. sjedne. Je li bio terorist? Jest! Zašto? Zbog toga što se pištoljem htio boriti protiv nemorala i poroka. Ali. te sablja o boku koja dodiruje duge kožne čizme. Najveći krivci su ulema. nekadašnjem kršćaninu. Nisam upozano Leonela Dimonea. Ipak je pristao. brada i naočale. Imam malu satisfakciju time što sam reagirao. Tu su. a zatim i oni. Nesreća! Je li Dimon mudžahedin? Jest. U moju dušu i uši nije moglo više stati boli i smrti. Njegov imdiž u ratu bio je najkompletniji i želio sam da svaki naš borac tako izgleda. Sve se zbilo u komšiluku gdje sam nekad stanovao. Već je htio napasti jednu ilegalnu javnu kuću za strance.» . naprimjer. Nisam nikad pisao o njemu. uvjetno rečeno. navodno. dok su se šunjali iza pumpe radi napada na kuću. on uopće nije imao namjeru pljačkati pumpu. lako se gnušam na njihova eventualna zlodjela. Gdje sam bio ja kad se to dešavalo? Zašto to prešućujem? To su opravdana pitanja svakoga ko pročita moje svjedočenje. Mi vojska nemamo ništa sa tim.E sad. s druge strane. koja se nalazila tik iza leđa benzinske pumpe. «Sta god im kažeš. Koliko znam. Prema biografiji. tako interpretirao islam? To su krivci. isto tako u dogovoru sa Esom. Mudžahedini su jedna priča pogodna da mnogima koji se kriju iza svojih nedjela. Kod mene je bilo desetak stranih novinara u kancelariji i zamolio sam Muderisa da im da intervju. ili nešto što bi moglo 'tuknuti' na zarobljenički logor. a za neke okorjeli kriminalac. U tome prednjače vjerske i socijalne ustvanove. ja nikad nisam vidio mrtvog ili zarobljenog ustašu ili četnika. neki od njih na svirep način vršili odmazdu nad Srbima. veću osudu i žest zaslužuje ulema koja se nije borila protiv takvog shvatanja islama. Nije naše da lupamo po kafićima flaše. inicirao da Ljiljan prvi objavi pronalazak masovne grobnice kod Vozuće. Crna mahrama na glavi sa povezom preko čela. već da se borimo. oni će svoje napisati*. imam gorko iznenađenje za samog sebe. Odbijao je. Čitao sam da postoje nekakve video-kasete o masakriranju ljudi.

bez obzira na funkciju načelnika Štaba. zatamnile su ovaj period historije. dakle Sefer Halilović.. Fikret Abdić je izišao da bi uradio što je uradio. pozicija Tuzle u odnosu na Sarajevo bila je u najvećem stepenu autonomnosti. pod motom da bijelim konjem uđe u Sarajevo. slovio je kao komandant. kolebao se i zatezao sa svojim izlaskom.. Tuzla. Juka Prazina je. «Nije on budala da se uzda samo u Sarajevo. Goražde i Bihać su bili prilično autonomni vojno i politički. na način da je Tuđmanu pripala Krajina. Tako je Sarajevo koje je bilo u hropcu. Fikret Abdić je prilično objašnjena figura i smješten je kontekst historije kao jedan od najvećih kolaboracionista kako Bošnjaka. Samo je Izetbegović prilikom svojih vanjskih maršuta svraćao i obilazio gradove. ali ne u tolikoj mjeri da se više i češće nije moglo komunicirati sa tzv. A njega nema. Najmanje desetak puta je u Visokom bio pripremljen njegov dolazak. što bi naš narod rekao! Alija. brigada i lobija. ni Hrvatima. Takav kolaboracionist se nije desio ni Srbima. gradonačelnikom Banje Luke. dakle njihov tadašnji prvi čovjek. Naknadne interpretacije rata pune samohvalisavosti. također. pa Reis Vlast u Sarajevu bila je opkoljena. niti je dolazio na brda oko Vakufa. kako mafijaški tako i politički. politička i vojna. postrojio jedinice u napuštenoj kasarni. te okrivljivanja drugih. da bi nakon debakla na Poljinama sam izišao do Visokog. izišao iz Sarajeva radi svojih zakulisnih igara. unutrašnji obračuni. Mostar. pokazao se bolje kao ratnik nego kao hodža. a i pogrešno. gdje će rukovoditi slavnom bitkom za oslobađanje ovog grada. pokušavali su se prenijeti i na slobodnu teritoriju.« . zatim preko Grepka otišao u Goražde. a Miloševiću Tuzla. poput izlaska Ferida Buljubašića. Vakuf: «A ko Vam je bio onaj Muderis na bijelom konju? Kad bismo njega vidjeli na brdima da jaše bijela konja. Nekoliko pojedinačnih izlazaka iz Sarajeva. pa nema. Samo onaj ko je najviše trebao borcima. tako u ratu uopće. dok smo prolazili Tunel idući u Sarajevo na zasjedanje Skupštinu. pojedinaca. korpusa. Jovan Divjak je izlazio da bi bio uhapšen u Konjicu i jedva živu glavu „izvukao u gepeku“ nazad u Sarajevo. političkih vizija i herojstva. Selim Bešlagić je komunicirao i sa Fikretom Abdićem i sa Stjepanom Radićem. Zato je slobodna teritorija BiH bila kao jedna labava konfederacija. odbrane tako i po političkim problemima. tako da se ni danas ne zna istina. Zenica. koji je sa rahmetli Askom Prazinom formirao Prvu podrinjsku na Bjelavama. Ali. pa Sefer. veoma pogrešno interpretira uloga. Sarajevo. Pošto je strategija iz Karađorđeva vezivala Bihaćku krajinu sa Tuzlanskim bazenom. Slobodnom teritorijom. Njegovi nikad neprevaziđeni problemi. čak mu se i stan našao. Pričali su HVO bojovnici koji su napadali na G. bilo i uteg ostatku slobodne teritorije. a hrvatska propaganda predviđala skori pad grada. rodom iz Žepe. Čak su se i razlikovali kako po strategiji. više nego interesima. lijepi strah. Ovo mi je rekao jedan „personalac“ iz 2.O Muderisu kao ratniku bio je stvoren mit veći od mudžahedina. da bi završio u HVO-u svojih „šuckora“. Ovaj nekad žgoljavi hodžica iz Konjica.« Nije Muderis jahao bijela konja. umrli bismo od straha.

oštro se suprotstavljao narodnim komandantima poput Hajre Mešića i Nešada Šadića. komandanta 2. bogdo. stoje bilo ispravno. koji nisu imali komplekse prema neprijatelju. Nikad Izetbegovićeva politika osmijeha i tolerancije nije bolje imponirala Bosni. bez ikakvih nagrada i stimulacija. To bi ga okuražilo i imali bismo ga za sva vremena. Spahić je bio svjestan „igre sa sjevernom Bosnom“. A. imponirala je gorštaku Mladiću.Ovakva infantilna politika Selima Bešlagića ga je preporučivala pred „međunarodnim faktorom“ kao promotora suživota i multikulture. analizirajući stanje na slobodnoj teritoriji. Čak se spekuliralo daje bio vehabijski halifa. Na koncu. Mehmeda Alagića u Travniku. korpusa. koji je. također. Trebalo je samo smirivati varnice među Bošnjacima i sačekati izrastanje nekolicine oficira koji će vojnu snagu usmjeriti prema neprijateljima. «Misli li tako i Alija?« «Pretpostvaljam. Bešlagić je imao Željka Kneza. Treba ih upozoriti da paze šta rade. Nije se upecao. Nisam imao nijednu nesuglasicu sa njim.» «Želiš li da ostane njihov?» U Karalića se sumnjalo daje „Čolakovićevac“. i da je „provehabijski“. dati sve od sebe. «On voli Aliju. Kakva multikultura? Tuzlanska soje bila u pitanju.« Ne znam ko me je pitao za mišljenje o njegovoj posjeti Zenici. s druge strane. i poraz Kordiča u srednjoj Bosni. te da se moraju . sve do svađe sa grupom studenata iz Saudijske Arabije i lidera El-Mudžahida. imao veoma slabe ocjene na Akademiji. Poraz Abdića. svoju infantilnu politiku pregovora sa kolaboracionistima i neprijateljima. oni između sebe birali novog komandanta. opet. Takva vrsta „mješinara“ i „naćvara“ poput Bobetka. kao i Milutin Kukanjac. njega voli vojska. spasilo je Tuzlanski bazen od genocida čiji bi zločin bio srazmjeran zločinu deset Srebrenica. Izetbegovićevom dozvolom trgovanja sa četnicima da bi se prehranio narod. a ne Alija. sjedne. prije nego svoje vođe. rekao mi je. Slušat će Aliju. muslimanskoj mogu svesti pod izjavu : «lma Bosne. posebno u Zenici. mašallah. Preferirao sam Sedmu. Zato je izrastanje bošnjačkih oficira poput Atifa Dudakovića u Krajini. bilo značajnije od djelovanja političara i načelnika. Zato se sve njegove posjete prije posjete 7. On će pokušati utjecati i na Besima Spahića. opravdat će. Arifa Pašalića u Mostaru. Da su. a nisu čekali ni na Sefera. To nikad ne bi bio Delić! Njegovi obilasci slobodne teritorije bili su samo u znaku podrške procesu stvaranja Armije. Mislim da bi bilo pametno od Šefa da mu uruči pištolj sa posvetom.« Bit Alijine unutrašnje politike sačinjavala se u tome da će muslimani vjernici. bez ikakvih direktiva i zadataka. bio jedno vrijeme u pregovorima sa Radićem iz Banje Luke. ja to zovem muslimanska sirotinja. Treba imati kontakt sa vojskom i pridobiti ih za sebe. Željko Knez je. Čini mi se Zijo Ljevaković? On je došao sam i dugo smo šetali uz Bosnu. što se može uzeti sa rezervom. «Karalić nije naš». Obavezno svraćanje u Visoko bilo je u znaku provjere šta se može učiniti za deblokadu Sarajeva.

Nisam mogao vjerovati kad sam čuo za Šiberovo pismo u kojem je tvrdio da su mudžahedini pobili 50 Hrvata u selu Mehurić. bilo uspjelo u Jajcu. Mislio sam da je to panjkanje Šibera od ultranacionalističkih krugova kakvih je bilo u Zenici. zamisliti. . Nisam ni znao za njegov boravak u Zenici. Tvrdio sam da je Šiber patriot. Time je doživio debakl i izazvao bijes na sebe među borcima Armije.pridobiti „drugi“. smijao sam se. on će posredovati u razmjeni zarobljenih Hrvata i Bošnjaka. korpus. muslimanske i mudžahedina. kako deseci Hrvata stoje razapeti ispred crkve u Zenici.» Koliko su tekbiri sa smotre Sedme odmogle u karijeri Memiji. Ja ne znam jedinicu Armije BiH da je Izetbegović prezao doći pred njene borce. «Najveći problem Izetbegovićeve posjete Sedmoj bit će tekbiri koje neće Mufid Memija pustiti na Dnevniku». muslimanskom i njoj sličnim brigadama. da je takve jedinice imao i Tito. Kad su Stjepan Šiber i Jovan Divjak posjećivali 3. koliko se sjećam. Posmatrao sam ih sa distance. zarobljenih prilikom napada na hotel Rudar. Treba objasniti narodu da to nije stranačka vojska. Nije je formirala SDA. Sve. Upravo su tad zeničke vlasti ispred te crkve vratile kip Gospe koji su komunisti bili uklonili. «Ona postoji i ne može se sakriti od svijeta. Komandovano im je mirno kad je ušao na vrata. To je bio rizik da se Armija pretvori u ne samo nacionalnu. osim 7. prijetila je opasnost totalnog udara na Hrvate. a saopćio Zdenko Vranješ. koji ih je cenzurirao. Očito je sva igra bila oko Sedme Nakon što sam otklonio sve sumnje da bi mogla poslužiti za unutarmuslimanski sukob. Ali sam insistirao da prime Šibera. To im je. Ne znam što Divjak nije posjetio brigadu. Oni su pjevali iščekujići gosta. Mogu. haman. «Moj Alija. Bio sam pozvan na doček Predsjednika u Sedmu. nekadašnji urednik Radio Sarajeva. čija je supruga bila muslimanka. Međutim. već vjersku vojsku i izgubi legitimitet kao takva da se bori za multinacionalnu državu. onda. Hrvatska štampa je pisala. eventualne. Postojale su glasine da Fra Štipan u samostanu krije 300 bojovnika. Bilo je to vrijeme Male gospojine. muslimanskom. U Zenici sam otkrio da su Duraković i Komšić pokušali formirati svoju stranačku vojsku Patriotski front. u njoj sam vidio garanta odbrane legalne Izetbegovićeve vlasti. tako da je 36 bošnjačkih civila iz Busovače zamijenjeno za 260 bojovnika brigade Jure Francetić. koji ih je snimio i poslao u prilogu za Dnevnik? Bio je još jedan problem sa 7. da znaš šta su ti sve mislili ti iza leđa?» mislio sam u sebi. Šiber je to učino vrlo naivno. Ovo nije bila stranačka vojska. morat će kalkulirati sa 7. toliko su pomogle Ademiru Jerkoviću. I to bi bile SDP-ove brigade. kako je bilo Izetbegoviću pomisliti da se susretne sa takvim jedinicama i da uopće dođe u Zenicu. Šiber je stvarno poslao takvo pismo. Sjeo sam među borce. nakane o vojnom udaru. A to će se ispostaviti veoma tačno. To će se ispostaviti kao istina. i nakon ove razmjene. Zato se kalkuliralo i sa muslimanskim brigadama. itd. zahtijevali su posjetu ovoj brigadi.

nataknutu preko ramena. neki poklič. sjednicama ili sjelima gdje je on bio. da je.) Obojica su se nakon namaza obratili džematlijama. nikako strogo vojnički utegnuto. (Moram se prisjetiti da su samo Velajatiju i Demirelu od stranih političara bila zatvorena vrata u Sarajevu. Nikad nisam prisustvovao javnim večerama. i uvijek bi me on primijetio i pozdravio. u vrijeme posljednjeg pokašaja deblokade Sarajeva. Predao je pištolj sa posvetom emiru Mahmutu Karaliću!!! Smiješio sam se.» Nisam se kvartao među elitu. kao što bi mnogi učinili. Zapamtio sam rečenicu: «Pazite šta radite. on je prošao kao sjena. Moja misija je bila završena. nosio zelenu jaknu. izgled. zazivalo neke gromoglasne prijetnje neprijateljima. Tako je pri izlasku i mene primijetio. Vrlo kratko je govorio. naprimjer. Tako je nakon posjete turskog predsjednika Sulejmana Demirela Zenici došao sa njim klanjati džumu u džamiju. mistificirajući svoj odnos sa Predsjednikom. Što je za provincijalne njegove političare značilo vrlo mnogo. Navodno će Izetbegović prilikom posjete Sedmoj negdje na Ravnom Nabožiću. uradio je po protokolu. Tako da nisu znali stvarne naše relacije. nijednu gestu viška. A i manipulirao sam. Svi su od sada morali računati na Izetbegovića! U . a da je.. opet. ranije napustio salu.. Moj zadatak je bio završen. Taj dan je.» Borci su skandirali: «Alija sokole – Sedma je uz tebe!!!» »Pružila se žica telefona – na njoj Aljo nama poručuje – je'l vam teško sokolovi moji – nije teško izdržat' se mora. izuzmem li brigade u enklavama. Sedma je postala nezaobilazan faktor na tromeđi srednje Bosne. da još bude sa njima. nije imala taku stratešku poziciju za unutarnju stabilnost armijske moći. naprimjer. neku teatralnost. a kamoli da mi pruža ruku. (samo)hvalisavost itd. Bio sam iznenađen da me je uopće primijetio. Neću uvijek biti prisutan njegovim posjetama Sedmoj. onda se Alija obratio borcima. Sa njom je Izetbegović dobio pred svim javnim i tajnim neprijateljima najvećeg garanta osobne pozicije u vojsci. Sve što je trebao uraditi. da još nešto učini. Koliko mi je to činilo čast. nečemu ili nekome. Na vas se gleda desetostruko više nego na druge. Pri izlasku Predsjednik se sa malo kim rukovao. hromao je u vojničkim čizmama. Uvijek sam bio negdje na ivici margine. ili izvor snage njegove harizme je njegovo držanje. Uspjeh Izetbegovićeve politike. jer sve je bilo toliko našpenovano. Tako da je svima ostalo „u želji“ da još govori. Siguran sam bio da je uspostavljena direktna veza nakon što su sve sumnje pale u vodu. Ispred mene u safovima bila je muslimanska elita. sve stoje trebao reći. 1 uvijek smo se tako ophodili prilikom njegovih ceremonijalnih javnih nastupa. Izetbegović će 7 puta posjetiti Sedmu. Tuzle i Sarajeva. Strateški. A.To je bio trenutak primopredaje ratne zastave komandantu Amiru Kuburi. naprosto. toliko da mi da do znanja da me je još ranije vidio među borcima. oblačenje i komunikacija sa ljudima. Sumnjam da ga je ko to smio pitati. koji je eventualno kalkulirao sa udarom na Izetbegovića iznutra. njena pozicija je bila presudna u mnogim situacijama. Nisam imao više ni potrebe. te me pozdravio. Horili su se tekbiri. vrlo emotivno izjaviti pred borcima da Sedmu osjeća kao svoje (četvrto) dijete. Kroz takvo grotlo emotivnog naboja. pomalo nonšolantno. rekao je. toliko me zabavljalo pred „muslimanskom elitom“ koja salijeće i (zlo)upotrebljava situaciju da ga dotakne. Nijedna brigada Armije.» «Cijela je Bosna jedna brigada – tespih njen je Sedma brigada. Postao je njen Počasni komandant. u njoj je prepoznao nepremostiv branik. sa svakim se rukovao i s mjerom razmijenio dvije-tri riječi. Preustroj ili preusmjeravanje armijske moći više nije dolazio u obzir. Međunarodni faktor. Stajao sam negdje u dubini džamije.

uzvraćao je Jadran kao da čita rafale sa Bilmišća. Predsjednik je u izjavi za novinare poselamio Sedmu i Sedamnaestu. Sav sretan strčao sam u kancelariju. To samo tebi može na um pasti». kumovao. staviti svoj potpis na Sporazum o Bosni“. krajiška napisu pismo podrške Aliji Izetbegoviću pred odlazak u Ženevu i da jasno kažu da će borci prihvatiti samo njegov potpis na sporazum. a ne na drugoj. Vozio sam se u džipu sa Jadranom iz pravca Visokog prema Zenici.smislu da neće dočekati drugog pregovarača u ime Bošnjaka. Pod podskriptum sam napisao preporuku za Bakira. Uskliknuo sam pred Jadranom: «To je to!!!» U istom trenutku. otišao sam kod Mahmuta Karalića sa idejom da pošaljemo poruku i podršku Aliji Izetbegoviću. prihvatio je Karalić. da parafraziram po sjećanju. ptici Sulejmana. elhamdulillah. Čak je izjavio da ima podršku u Travniku i Tuzli. na prvoj strani pisma. Abdić i ne mora biti sam. Dakle. Ja ću faksirati svoju verziju sa njihovim potpisima. Propao pokušaj. može. da to pismo objavi putem radija. a i da bih iskazao javno ono radi čega sam toliko radio na relacijama sa Sedmom. gdje su bili muhuri i potpisi. u ime boraca. Tu je bio Senad Avdić. podilazio mi je. tražeći da i oni stave svoj potpis. Ptice na grani su znale da je Bešlagić bio „zrela kruška“. u Sarajevu. Potpuno sam i potpuno po svom nahođenju. Jadran me je zvao mali Alijica. Krajišnici su malo izmijenili tekst. U to je bio uključen i Nijaz Duraković. gruhnuli su rafali iz kasarne na Bilmišću. «Napiši sam pismo i donesi da potpišem». Srećom. krajišku. da „samo ona ruka koja ima osjećaj da stapa pero u krv šehida kao u tintu prilikom potpisa. Mahmuljina i Ćuskića. Slutio sam „u zraku“ da će se pokušati sa takvim trikom skinuti Alija.s. kojima sam iskreno vjerovao. ali ko je u Travniku? Krajišnici su se osjećali nelagodno. Čitao sam u Ljiljanu da je pod pokroviteljstvom Adila Zulfikarpašića u Ljubljani propao pokušaj stvaranja bosanske vlade u sjeni. Uživao sam u toj ulozi. a. Jasno je bilo da je to ruka Predsjednika kojem borci vjeruju. dok sam likovao. Poenta pisma je bila. Alijaaa!!!». Ponudio sam mu da mi pomogne u formuliranju pisma. . Da bih otklonio sumnju sa njih. Od stvaranja jedinice Fatih. Ideja se sačinjavala u tome da Sedma i 17. do predaje ratne zastave Izetbegovića Kuburi. «Alejkemus-selam. radio sam na tome. ali dovoljno znakovit. Slušali smo vijesti na radiju. Nisam mu mogao reći da napusti kancelariju dok napišem pismo. Zlobnici su sumnjali na krajiški trio generala: Alagića. Abdić je bio ozuhurio i forsiran od Owena kao četvrta strana u pregovorima. matere mi. Bio je suton. «l jesi. Na početku je bio izvještaj o odlasku Izetbegovića na pregovore. Poticanje stvaranja sličnih (muslimanskih) brigada samo je išlo u prilog da Izetbegović ima potpuno odanu vojsku. Mala ptica – velik haber Najavljeni su pregovori u Ženevi. Karalić će poslati pismo u 17. Jadranu sam ispričao priču o Hudhudu. kojoj sam.

Igman je faktički bio pao. Međutim. Pričao je kako moraju za Mostar. nije davalo nikave šanse da se vojno zaustavi Mladić. jer se prolazilo preko planinskih gudura i kozijih staza. nisu prikazali nikakvu spektakularnu protuofanzivu. Prema mnogim očevicima. To je bilo vrijeme kad je Komanda Arifa Pašalića još bila na desnoj obali Neretve. Istovremeno je pregovarano o oslobađanju dvaju helikoprera ARBiH sa posadom koji su prevozili ranjenike. moljakao me je. stoje iziskivalo izvanredne fizičke napore. te da ih zamoli u njegovo ime za pomoć na Igmanu. Pored sastanaka u Korpusu. Četnici su se trebali spustiti samo u Hrasnicu i kapak!!! Izetbegović je u Ženevi uvjetovao pregovore zaustavljanjem ofanzive na Igmanu. borci Sedme.«Ptica mala – velik' haber. ima naša ljepša i pametnija tica!». nakon što je Mladić stvarno povukao jedinice sa Igmana. Naprosto su zatekbirali i četnici nisu smjeli dalje. Poskišali su Predsjednika i poslali po jedan bataljon na Igman. a Izetbegović će se izvući na „foru“ da dobije suglasnost od Skupštine. Bilo mu je krivo što nije mogao zapamtiti ime ptice da bi me kasnije zadirkivao. Sjedio sam sa njegovim bratom na kahvi. Četnici su zaustavljeni. bilo je nekih problema sa Krjišnicima koji su se ponapijali na Bradini. Mladić je pokrenuo najveći udar i najuspješniju ofanzivu na Igman. Komandant je stigao! Prvi dolazak Sefera Halilovića u Zenicu bio je usputan.. Meni dosta ta uloga!« Jadran se smijao. Suštinu posla obavljao je drukčijim metodama. To će uzrokovati raskol medu njima. znao je upadati Seji u razgovor. Imao je povrijeđene prste. tako i oko grada. Kasnije će o tom putu ostati legenda da je pod Safetom Oručevićem crklo magare. Ali i posljednja privremena opasnost koja je dolazila izvana. On će obećati potpisivanje Sporazuma. to su bile Seferove improvizacije. «Kako se ono zove?». Karadžić će po nagovoru Owena „zagristi“ i narediti Mladiću povlačenje sa Igmana. U džipu sam primijetio njegovog brata i (famoznu) sekretaricu. . Iztebegović će primiti ovaj krajiški trio komandanata (Alagić. a kasnije povlačenjem četnika. Cuskić i Mahmuljin) u Sarajevu. Time se htjelo kazati kako se vojska definitivno mora ustrojiti i disciplinirati. bili pozvani u hotel Rudar i zapovijeđeno nam da se tu preselimo. rekli bi derviši. te prolongirati potpisivanje što duže. Time su otklonjene sve dileme uz koga su Krajišnici u srednjoj Bosni. koji je volio pričati o KOS-u. Izetbegović će se sjetiti pisma. Komandir odjeljenja bio je Senad Avdić. obilazio je humanitarne islamske organizacije i tražio novac za „Seferovu kampanju«. Rasulo sarajevskih jedinica kako u gradu. Ali. Pregovori će se voditi o smirivanju sukoba u Hercegovini i u srednjoj Bosni. šo će televizija emitirati u Dnevniku. Nazvao je Delića i narediti mu da ode do Brzine i Ćuskića. «J.. kosa. Oči su ostale uprte još samo u Sarajevo. To je bilo dovoljno Izetbegoviću da ucjenjuje Owena i Karadžića da narede Mladiću povlačenje. Isti oficir koji je nama novinarima bio zapovijedio uvojničenje. uporedo sa njegovim odlaskom u Ženevu. bilesi smo i mi kao odjeljenje ŠVK ARBiH.

tražeći izgovore za nerazumijevanje. želeći pokazati dramatičnost situacije. bio sam odrješit.Pozvao me je Resul i rekao kako je od njega taj oficir tražio 400. Bilo je slavnijih i omiljenijih. Moram završiti na ovom mjestu priču o „četiri stoje“ koja je potvrda izreci: zaklela se zemlja raju – da se tajne sve odaju. Tu je bio i Talijan kao komandant 1. Nakon što su upitani da li su svjesni kako će se shvatiti njihovo odbijanje volje i Odluke vrhovnog komandanta.« Sjetio sam se Resula! «Kako ista cifra?«. Talijan se uhvatio za srce. on će ostati glavni osumnjičenik „KOS-ove ruke“. Pisani su neki tekstovi „Svaka ptica lepo peva. Pošto je Muslimović sa doktorom Abdulahom Konjicijom i Sulejmanom Vranom izravno došao saopćiti Haliloviću i komandantima odluku vrhovnog komandanta Alije Izetbegovića za njegovu smjenu. rezultat su „medijske prašine“ koja se digla nakon smjene. U to vrijeme i nije bilo važno zbog čega je Sefer smijenjen. korpusa. govorio je o spletkama protiv sebe. pun gorčine. Zaista je postojala priča o kupovini oružja od četnika koji bi se dopremali u Mostar. Na sastanku je bilo petnaest oficira. «Kad sam išao u Mostar. Bilo je vrijeme! Ali.« Već sam bio čuo o pronevjerama skupocjenih „almasli grana“. I šutio. «Ne dajte novac«. jedan po jedan su počeli mijenjati mišljenje. Nisam ja dirao novac. dajte ga nekome drugom ko će ga predati njemu. «Zašto?» «Ako imate novac. Drugo. po njemu bio i Bakir Izetbegović. On je bio najviše rangiran bošnjački oficir u KOS-u. Kad je smijenjen Sefer. i Đeme Džakmića iz ASA. a i srčane smjetnje Muslimoviću. al KOS. izbor Rasima Delića za komandanta umanjio je oduševljenje mnogih. Dao sam tašnu sa novcem Hujki gdje je falilo nešto para. a sedam njih je u početku su odbilo povinovati se toj Odluci. koji su sačinjavali Seferov Glavni Štab. koji je bez dvojbe bio lojalan lzetbegoviću. pitao sam se. Ne znam koliko je bilo uputno da Muslimović. a svakako i sposobnijih oficira. nekakvo pritvaranje i hapšenje novinara. Sukob Fahrudina Radončića. sa Fikretom Muslimovićem. Seferovog šefa kabineta. Šta ako se on sutra okrene protiv? Imat će dokaz da laže kako ste davali novac za stvaranje islamske države.000 da predam Mostarcima. Time se išlo naruku lobijima koji su tvrdili daje . dao mi je 400. njega je Predsjednik i zvao telefonski tokom zasjedanja. Njegova smjena bila je dramatična i on se žilavo opirao. Nikad ne dajte novac direktno komandantima. Jedna od krivaca je.000 DM radi kupovine oružja od četnika iz Nevesinja. ubijeđen sam da Sefer ima dovoljno novca za te stvari. al KOS!“ Stoje aludiralo na zaključak daje KOS smijenio Halilovića. naprimjer. ode smjenjivati Halilovića. Možda ga je on uzeo pa prebacio na mene. Nisu baš mediji sve to interpretirali i nije se baš ni znalo u toj mjeri da se Sefer ljuti. Ja sam predao tašnu.

„Bosna u kandžama KOS-a“. Samo jednom sam bio isprovocirao Pirseta zbog teksta „Ko su najbogatiji Zeničani“.« «Nisko je rangiran. Ne zbog mog odnosa prema Pirsetu. Skinuo sam kukuljicu. što znači da ni Zenica nije daleko. «Ko ti je ovaj?». ja bih te odmah ubio». Bili smo prijatelji. i kontrole helikopterskih letova na tom pravcu. Eskivirali su suradnju sa njima. Ali. odnosno osvete svima koji su ga smijenili. muslimanske. već zbog njegovih relacija Konjic – Zenica. . A definitivno ću pledirati da bude prvi.« «Pogurat ćemo ga. posebno komandantima. «Šta je bilo Pirse?». koprusu. ali i iznosili mišljenja o ljudima. Neko je izišao iz džipa i podviknuo: «Skini tu kukuljicu. Laticu! Da ti vidim facu. pitao sam Brzinu.» Padala je sitna kiša. odgovorio mu je na kritike o Alliji. odnosno upliva u 6. moje simpatije prema njemu su se povećale. jer je. kako su pisali isti novinari. Poredio sam sam ga sa Ali-pašom Rizvanbegovićem. «Eto ti komandanta Korpusa. Rado sam mu se odazivao. Oficiri bivše JNA nećkali su se biti komandantima 7. ne bih tipovao na njega. pa i urote. I on meni. „klao vola sebi za burek“ u vrijeme borbi. To je bio prijelomni trenutak Seferove karijere.« Kad sam saznao da je prijatelj sa Ilijasom Mahmuljinom. Najvažnije je da imaš povjerenje u njega. Tako mi ga je predstavio da sam vidio koliko ima dobro mišljenje o njemu. Podrobno smo komentirali probleme. ali sve iz Ljiljana je išlo na moju adresu. On će biti optužen za neuspjeh Armije u bitkama za Žepče. Komandant 303. kao čudio sam se. To je bilo na Igmanu. divnim imamom iz Kozarca. Nisam pisao taj tekst. Preda mnom je stajao Pirse. i tebi je dovoljno za bolju suradnju sa Korpusom. te da nije karijerist. Možemo ga pogurati da bude pomoćnik komandanta. Muharem Cero me štitio kod njega. «Ja mogu ratovati sa tobom. gdje je već bio pomoćnik komandanta. ako bi mi Alija rekao da te ubijem. Zašto Zenica nema svog Cacu? U to vrijeme me je nazvao Halil Brzina. pošto sam shvatio da pri njemu nema oficirske sujete i zavisti. Tek se Hase Tirić hvalio kako mu je svratio Halilović i tražio lojalnost. Da sam tada znao da mu je Pirse badžanak. muslimanske fanatizovane budale. Suad Hasanović je u vrijeme akcija na Čekrci cima pred novinarima govorio kako su borci 7. Na jednoj smotri Sedme u ime Korpusa govorio je Sakib Mahmuljin.

Čaršija je pričala o Seferovim problemima sa sihirima i neko mu je preporučio Midhat efendiju. derviškim soframa. Lako se Midhat efendija ni u glasinama ne dovodi u vezu sa ovakvim krugovima. rahmetullahi alejhi vasiah. U Hrasnici je bila neka žena kojoj su često dolazili političari i komandanti. Kad sam čuo da se u Sarajevu želi formirati 19. odakle toliki utjecaj na Sefera. Brzina je prava „hercegovačka liska». mnogi su mi potvrdili da su k njoj dolazili komandanti. Odgovorili su mi da iza toga stoji Midhat ef. lako je ovakva vrsta vjerovanja u narodu poznata kao neka vrste magije ( sihira). govorio je rječnikom Campe iz Kusturidnog filma. pitanje: «Šta misliš da Sefer bude komandant Sedme?». jer mu je mlađeg brata. naročito. A. navodno. bavila nekom vrstom islamske metafizike. E neće. Izvanredno komunicira sa ljudima. . Iako ga poznajem kao radikalna i konfliktna čovjeka. nikome nije bilo jasno. uoči posljednjeg pokušaja deblokade Sarajeva.» »Protiv koga?» «Protiv Alije Izetbegovića!!!» «Allahimanet!» Spustio mi je slušalicu. nezadovoljnika i oponenta oficijelnim strukturama IZ. ovu ženu posjetile supruge najistaknutijih oficira Armije. svugdje ga je bilo. Bio sam zatečen. Pričalo se da je njoj dolazio i sam Alija. «To nema veze ni sa mnom ni sa Alijom. a protivnike diplomatski pridobija. odgovorio sam mafijaškim rječnikom. Povjerovao mi je i vratio se u džip. Znaš da je on naredio. simulirajud hrabrost. Ili je to bila samo predstava za čaršiju u „po bijela dana“ na ulici. ranije me je Brzina pitao za mišljenje da Midhat ef. Nikad ne istrčava prvi. pitao sam ko agitira za nju. Čelebić bude imam u Sedmoj. Abdulaha. Tako se tvrdilo da su Seferovi problemi sa (ženskim) sihirima bili uzrok upoznavanja sa Midhat efendijom. Čak se tvrdi da su. mod». bilo da se radilo o čaršijskim krugovima. on slovi kao vjerski autoritet među vjerskom populacijom sklonom mistici i metafizici. Savjetovao sam mu da ne prihvati. Ali. Znao sam da je Čelebić desna Seferova ruka i veza sa „džamijom“. Samo trebaš znati gdje će i protiv koga Sedma imati prvu bitku. On je imao veoma dobre odnose sa starogradskim komandantima. zapravo ova grupa se bavila zaštitom naših boraca da ne postanu žrtve bilo kakve neprijateljske magije. Taj tekst je samo jedna glupost!«. rekao je bez ikakva uvoda. sebi odane promovira. Pokretu imama. imao sam razumijevanja za njegov radikalizam. usmrtila granata. Čelebić. Zato me je iznenadio telefonski poziv i. da ti glave ne bi ni bilo. Čaršija je o tome i brujala. Međutim. muslimanska brigada. Bio sam već čuo glasine da je Sefer išao u selo Radinoviće kod Karalića. u šta nikako ne mogu povjerovati. pa ni meni. Pričalo se da u Sarajevu postoji jednu grupa žena koja se.«Je li ti to Alija naredio kako je i Pirse na red došao?!» «Došlo vrijeme da i najodanijima idu glave. Bez razmišljanja sam odgovorio: «Može.

trebaš ustati na noge». haman da je posljednji izdanak sarajevske gradske uleme. «Kad spomeneš Rusmira. bio jedini imam koji je klanjao dženazu Mušanu Topaloviću Caci na Kovačima. Osim onih čije je turbe pred Ali-pašinom džamijom. Spahić je klanjao dženazu mladićima u Velikom parku koji su poginuli prilikom akcije hapšenja Cace. a preko Mahmutćehajića. Tako se klupko svih zakulisnih igara. kojeg sa Brzinom veže zemljačka linija – obojica su iz Stoca. upravo ovakvi. sumnjao sam daje baš Sefer sa njim i da je sve već . te da je stoga izložen tolikom bihuzurluku. Džemo to čak politički uozbilji. To bi bio njegov najveći keramet. koji pokazuju keramete. Smatraju da mu je Hadžimulić uzvratio beddovom. bio sam nervozan i želio sam otići do njega. U jednom tekstu je kritizirao hutbu hfz. Ne znam nikoga ko nosi ahmediju da ima evlijanskiji izgled od njega. koji je čuvavao ezan sa Kabe. Hadžimulićeve pristalice je nazvao „lavovima golubijeg srca“. poput mujezina Mišće sa Kovača. Hadžimulića koju su njegovi muridi shvatili kao poziv za uspostavu islamske države. Ovo je stoljetni adet sarajevskih hafiza. već izjava Hafiza Hadžimulića daje Caco šehid i heroj. Hadžimulića njegovi. iz Sarajeva odmotavalo prema Zenici. Čak otkad ga je Princ Savojski popalio. Za njih je Caco bio stvarno heroj i smatraju da su ga ubili muslimanski licemjeri. Hadžimulića. Najomraženije priča o Muslimoviću i njegovom utjecaju na hodže. Ismet ef. a djevojke sa munara skakale i ubijale se da ne budu silovane. trebalo je poklopiti komandnu liniju. Treba se prisjetiti da je hafiz Hadžimulić Cacu nazvao herojem i šehidom.On je uz hafiza Halida ef. Istovremeno. Grcima i svim pravoslavnim zlikovcima koji su napadali preko Javrejskog Greblja». Ove dženaze najbolje oslikavaju odnos oficijelnih i neoficijelnih struktura IZ i Armije BiH. Oborena pogleda hodi ulicom. No. Hafiz Hadžimulić. učeći Kur'an. koja je bila moćnija od oficirske. mladiće koji pričaju o evlijama. Rusima. Japancima. Zbog svega ovoga. nakon prekinutog telefonskog razgovora sa Brzinom. Džemo je to smatrao nerealnim. Čelebić je bio odan i Aliji i Rusmiru. Od tada je Džemo izgubio (i) njihove simpatije. živi samotnički i isposnički život. moleći Allaha da ga sačuva od dušmanluka. starog imama iz Careve džamije. odbrusim: «Kad bi vam promijenio pamet. Čelebićev politički prijatelj je Rusmir Mahmutćehajić. Međutim. Preko Midhat efendije ostvaren je utjecaj na hodžinsku liniju. vjerovao bih da je evlija. «On je bio prirodna ravnoteža najozloglašenijim četnicima šešeljevcima. kad čujem. njih tidesetak se borilo kao muškarci sa kaurima. muridi surguno učinili iz Sarajeva. i proglašavaju imenom i prezimenom evlijade čeljade. Nije sporno što je klanjana dženaza Caci. ali i najopasnija centralizacija urotničke i zavjereničke bošnjačke moći.» Čujem da su hfz. tvrdi jedna od Hadžimulićevih simpatizera. Na drugoj strani. naibu-reis hfz. ili mreža političko-vojno i policijskih spletki. Mahmutćehajić je bio i Seferov prijatelj. pa i štetnim. mentor i zaštitnik. a vala i vidim. Asket i mistik. Da Bog da ga Ganija naslijedio. Seferovo komandovanje Sedmom značilo bi povratak izgubljene pozicije nakon smjene. Smatra se da je jedan od onih koji ophode Sarajevo u krug. govorio mi je Čelebić. U Sarajevu je uvijek bilo evlija. Mnogi vjernici smtaraju da Hafiz Hadžimulić ima evlijansku narav.

nije bilo „krvnog delikta“. Čuo sam ružne stvari o njoj. «Kad su uletjeli u brigadu. tvrdeći da Haag nije mjesto gdje bi se sudilo islamu. kao muslimanske brigade. Više je pucnjave i obračuna i razbojništva među vojskom bilo u mom (malom) Vakufu nego u Zenici. Salih Jalimam. panično mi je savjetovao mladi oficir. nego tokom cijelog rata». primjerice. kao i protiv Kubure i Džede Hasanovića. Šest kamiona dokumentacije odvezli su iz Korpusa. da ne kažem ozloglašenija. maltene. gdje su bili mučeni. Slučaj Paraga je završio na sudu. Neki Srbi su prošli „kroz istragu“ u njoj. počinili ratni zločin. već pojedincima koji su. To u Zenici nisam doživio. francuski publicist. Pitam se gdje su počinjena zlodjela kakva su snimljena na njima? Pretpostavljam negdje u šumama.. Odbio je ponudu. samo su kupili tvoj Ljiljan.dogovoreno. vršeni nad zarobljenim srpskim borcima. kad nije imala Cacu? Kad bih nekom muslimanu. od Sarajeva. Zloglasna Muzička škola.« . kad se vodi sudski proces protiv Sefera u Haagu. on mi se povjerio gorkom istinom: »Haški sud je samo mene optužio za ratni zločin rušenja vjerskih spomenika. za njega se nije znalo. Najlakše je sve svaliti na „munđose“. U Srebrenici se desilo 19 ubistava!!! Kako smatram da je moje protivljenje da Sefer dođe za komandanta u Sedmu. koja je služila kao zatvor '92.. historičar iz Zenice. tvrdi Jalimam. U posljednjem razgovoru sa Alagićem. Najvjerovatnije da su zlodjela i masakri. ravno spašavanju Zenice da dobije novog Cacu. dobio Xavijer Bugarel. a uporedo se otkrivaju zlodjela koja je počinio Caco u Sarajevu. najdelikatnije pitanje koje pred sebe postavljam dok ovo pišem je: kako je Zenica izvikanija. kad je fama o muslimanskim jedinicama poput Sedme i mudžahedina dosegla vrhunac. eventualno. tako smatram da put pravde za stvarnim zločincima ne može biti na fami od jedinica sa muslimanskim predznakom. Šta se time htjelo reći? Da sam ja najveći mudžahedin! Tako sam gori zlikovac od ustaše ili četnika. Neki bi me odvraćali prijeteći da su se haški istražitelji raspitivali i za mene. spomenuo da bih želio uraditi knjigu o Sedmoj. Nema ni govora da je Zenica imala svoje Kazane. toliko je bilo ubjedljivo i očekivano da Sefer postane komandant Sedme. Niko ne odgovara za zločin rušenja džamija. Takvu ponudu je. I sam sam mogao biti kidnapiran u Bistričkoj rijeci od uniformiranog lica sa puškom u ruci i čarapom na glavi. a snimljeni su na kasetama. čovječe! Samo se raspituju za Sedmu i mudžahedine». Iz današnje perspektive. jednom je podviknuo kako bi trebalo napisati opsežnu studiju o Zenici tokom rata kao fenomenu gdje. a još neka razbojništva iz Bistričke rijeke nikad nisu rasvijetljena. I to je zločin! Ali. koji piše o islamu na Balkanu. «Samo je u '96. Zamislim nekog Bošnjaka intelektualca da bude ekspert u Haagu za „pitanje Sedme“. bila je rasformirana kad sam ja stigao u Zenicu. Jer. iživljavanje nad žrtvama. posebno oficiru ili SDA-ovom političaru. kakvi se opisuju u štampi. koji smo vodili u Sanskom Mostu septembra '02. Te zloglasne video-kasete gdje su snimljeni zločini mudžahedina držim sa rezervom i morao bih ih vidjeti. izvršeno više ubistava u Zenici. pretrnuo bi od straha moleći me da to ne činim. Zaspao sam u strahu daje „Sedma šapatom pala“.

Hapšenje tog borca je lzetbegovićeva odluka! Sud je uradio svoje. ali nikako strah. Vidim samo Cacine simpatizere u stranačkim i drugim civilnim strukturama vlasti. Ovo ubistvo se nije moglo desiti na delikatnijem mjestu. 1 ne vidim da bi iko stao na tvoju stranu. »Samo jedan mudžahedin je suviše opasan za njih!« Gledajući Irak ili Afaganistan danas. Ali. Ko ih je pohapsio. 3-4 mjeseca nakon rata.« »Misliš da Cacin duh još nije iščezao u Sarajevu!« «Upravo tako. on me je savjetovao: «Ni za živu glavu. kao što ni mi nismo imali podršku sve dok nije dogorjelo do nokata građanima!« Jedan političar mi je objašnjavao da Alija uzalud ubjeđuje međunarodnu zajednicu da niko nijednog stranog vojnika nije ni poprijeko pogledao. Koliko znam od ljudi iz samog vrha tadašnjeg CSB-a. a istražni organi se nisu proslavili. su i sad ovdje! Samo ne nose prsluke. U crkvi je jedan borac iz Visokog ubio fratra. Koliko je tajnih „Kazana“ ostalo iza partizana u Sarajevu? Seferove lažne ofanzive . Gdje je pohranjena čuvena Ahdnama Sultana Fatiha – najveći pisani akt vjerske tolerancije u Evropi! Zapravo. Bosna nije ni Irak. koji se predstavljaju za demokrate. bio je vaskrsnuo duh Cace u Zenici. Borac je uhapšen i osuđen na dugogodišnju robiju. iz perspektive Haškog suda. oni su u pravu. ni Afaganistan. Jedno jutro grupa boraca obučenih u bijele čaršafe blokirala je centar grada i navodno lupala kafiće. Sebe su zvali Gerilom. A šta ćemo sa strahom od Cace?! Ovdje neću nabijati na nos neokomunistima. Mehmed Alagić!!! Isto tako. I zato neko treba odgovarati. koliko su partizani imali Caca u gradu. te bačen krst sa crkve u Travniku. Svi oni iz '92. ubijeno stranih vojnika u Iraku?! U Bosni nije ubijen nijedan. jer ih se oni grozno boje. Potreban je oprez i budnost.« «Ja ih ne vdim. zapravo gnusan zločin. Ali. tu. misli na mudžahedine. zar samo zato?! Zasada. kad sam prijatelju saopćio da imam namjeru pisati knjigu ovakvog sadržaja. rušenje džamija nije bio ratni zločin.U vrijeme rata oskrnavljena je i „opoganjena“ crkva u Gućoj gori. počinjen je u Fojnici. jer mu se familija žalila na teška mučenja i maltretiranja u zatvoru. prije svega. Najružnija stvar. Koliko je do sada. policajci su savjetovali Izetbegoviću da se to zataška. želeći sa njim izmijeniti mišljenje i infomacije. 1 pred UN-om tvrdio je da svaki musliman sa bradom ne mora biti terorist. Opasno je tako pisati. I sam Munja je bio zagovornik zataškavanja zločina.» «Ne budi naivan.

Po Avdićevoj ažurnosti shvatio sam daje dobio inpute. sastajao sa njim. Ne znam ni sa kim je otišao. Caco. Preko Igmana Seferovu (sandžačku) liniju je držao Zulfikar Ališpago Zuka. došao na ideju da hitno ode „na lice mjesta“ da piše o napadu na Uzdol. on je već postao i medijski najzanimljivija figura u Armiji. ravno našoj nadi za međunarodnom intervencijom. Jedinica mu je imala imidž vjerskih boraca. predložio mi je da napišemo tekst o tome. koji je u to vrijeme bio reporter Ljiljana. on je operacije u dolini Vrbasa vodio uspješno. zanimalo me je da li se Selmo Cikotić. Otprilike. njegovo prisustvo na Igmanu i spekulacije oko relacija sa Seferom dokrajčit će njegovu karijeru i umanjiti herojstvo i hrabrost koju je pokazao u ratu. Među njima najveća glupost je bila napad na Uzdol. Mislim da nije nasjeo na strategiju Seferove ekipe mudomrsaca Bilajca. Vehbija Karić je bio oduševljen Rusmirom. još načelnik SDB-a. Iako su se privorski borci smijali Seferovoj ekipi zbog kukavičluka. nisu mogli odbiti učešće u megalomanskim ofanzivama kad će se desiti najveće gluposti koje su počinjene u ratu u tim krajevima. Sve je ovo moglo utjecati na Avdićevu odluku da piše feljton. Cikotić je bio rijetko elokventan oficir. Iako je bio u sjeni krajiškog dvojca. Prepostvaljao sam da je konačno shvatio da je obećanje Mahmutćehajića da će mu doturiti novac za novine. pa i legendarnog Lende iz Lašvanske doline. ovo je bio znak da je Avdić definitivno „spalio iluzije“. procijenio da Sefer gubi. Isto tako sam vjerovao da je Munja. Konjičane nikad nisam dorbo poznavao. kako mi je izjavio u jednom intervjuu. A on sam je imao imidž momka koji je prošao Evropu. ispoljavao je visprenost u vođenju komunikacije među primitvnim i uzoholjenim političarima i borcima. Doduše. Prisjetio sam se Rusmirovih predavanja oficirima iz Doma ljiljana. pošten i plemenit. Kako se Sefer zapetljavao u vlastite kučine u najvećim ofanzivama. koji su stigli u Privor da bi. Poslao sam je u Ljiljan i nije mi bilo mrsko da baš on tvrdi da je „sve bilo čisto“. Bugojanci su još bili na lovorikama slave nakon pobjede na HVO-om kojeg su protjerali tik do granice Vakufa. Očito se bio uvjerio da imam veliku dozu sumnje u Sefera. Nosio je oreol heroja koji je protjerao Juku sa Igmana. Seferovi komandanti su bili Ćelo Ramiz. Bilajac. pa sa njim i Rusmir. U miru ću upoznati Zuku i shvatiti da se on uopće nije uklapao u priču o Seferu. Istovremeno su počele stizati i kontrainformacije. Nisam baš mogao utjecati na njegovo vršljanje po mom Privoru i Neretvici. posebno Bilajčevim glupostima kako se napada bunker. On je veoma hrabar čovjek. ali sam osjećao da se on želi oprati od teksta na Uzdolu. Avdić je izvanredno portertirao Seferov lobi. nagal i prijek. Biografija mu je bila veoma misteriozna. Bolje je pričao nego vodio ratne operacije. Mogao se pohvaliti da su na njegovim linijama odbrane „slomili zube“ Praljak. Petković i Roso. te da mu on i dalje dotura informacije kako bi pokazao Predsjedniku lojalnost. Sama njegova ponuda bila je veoma znakovita.“ Pošto nisam imao nikakve dileme da smo Avdić i ja istureni špicevi dvaju različitih političkih i vojnih lobija. Mujo Zulić. Razgovarajući o svemu tome sa Avdićem. kao i sam simbol dvoroge (hazreti) Alijine sablje „zulifikar“. Nije ni bitno. Bojao sam se sandžačke veze. Su ljevica i Karića. komandant bugojanskih snaga. Ne znam kako je Avdić. i daje Sefer nešto zabrljao. ali pravedan. Od svih njih samo Zuku nisam poznavao. Međutim. što ni NATO ne bi mogao izvesti. a oficiri su bili Karić. kako je lupetao Šefko Hodžić. u Sarajevu. a Hodžić raportirao o „velikim uspjesima“. pokrenuli ofanzivu na prostoru „od Kule do Vrda“. što gaje ohrabrilo da mi ponudi da napiše feljton sa naslovom: „Seferove lažne ofanzive. a povod je bila posjeta Šefke Omerbašića Jablanici i odvraćanje Armije od napada na HVO. Suljević. kao i relacije među njima. . Alagića i Ćuskića. Brzo se vratio tako da je priča bila veoma vruća. Kerim Lučarević. te mu nije nepozato podzemlje. uvidjevši da je „pojeo g».Ne znam da li je moje mišljenje bilo presudno za odbijanje Seferove ponude da bude komandant. Isto tako.

Evo Cace, evo Cace!! Objavljivanje feljtona izazvalo je žestoku reakciju Seferovog lobija. Pošto nije bio potpisan, pripisivanje meni. I prijetnje su upućivane na moju adresu. Sjedio sam ispred kafića Coco, kad sam ugledao Ramiza Delalića Ćelu. Bio je u crnoj odori sa poznatim koltovima o pojasu. Nismo se pozdravili. Želio sam da on mene ne vidi. U susjednoj ulici se desila neka gužva. Vojna policija je uhapsila pijanog borca. Medina nam je pritrčala usplahirena jer je vidjela Cacu u kafani. »Čovjek isti Caco sjedio je za stolom iza mojih leđa. Kad su onom brocu stavili lisice na ruke, on je uzviknuo: „Uskoro ćemo onako i Aliji staviti!“« Panično smo se razbježali kućama. Nije mi bilo baš svejedno. Bili smo se spremili za spavanje kad je telefon zazvonio. Zvao je Sejo Omeragić: «Ma, gdje si čovječe?!«, pitao je panično kako samo on zna. «Šta je bilo, Sejo?», pitao sam reda radi. Bio nam je simpatičan zbog svoje maštovite katastrofičnosti. «Slušaj me dobro, Care. Odmah uzmi familiju i vodi ih u kasarnu Sedme. Skloni se večeras tamo.» Htio sam se nasmijati, ali mi nije dozvolio. «Ne boj se. Još je sve pod kontrolom, samo se bojimo najgoreg.« «Čega se bojiš, bolan Sejo?» «Stari, u Sarajevu se sprema vojni udar. Mi bježimo u Kakanj. Došli su po nas.» Nisam otišao u Sedmu i ništa nisam govorio ženi. Čak sam mirno zaspao. Tek sutradan, bio sam uplašen. Senad i Medina su zaista pobjegli u Kakanj kod Labudova. Sejo mi je prenio njihova razmišljanja, što je za mene bilo veoma bitno, jer sam znao da bi takve informacije Avdić „kroz kamen“ provjerio kod Munje. Prema njihovim informacijama, iza pokušaja vojnog udara stajali su Sefer i Rusmir. I bilo je veoma ubjedljivo, pošto su hrvatski mediji prije nekoliko dana spekulirali da iza udara stoje Canić i Sefer. Onda sam sam zaključio da se Ganič nalazi u Beču, a Izetbegović u Vvashingtonu, i da je samo Mahmutčehajić u Sarajevu. U posjetu Zenici bio je došao Selim Bešlagić. Zašto? Htio sam otići do Visokog. Nazvao sam Hadžiju Čengića. Rekao mi je da dolazi u Zenicu na džumu. Poslije namaza prišao sam mu i iznio glasine i prognoze. «Idem sad kod Besima, i vidjet ću šta ćemo uraditi.« Nisam bio baš ubjedljiv za Hadžiju. Molio sam ga da nazove Aliju. Onda smo izveli nekoliko šala sa Sejom kako su Senad i Medina kidnapirani na putu iz Kaknja za Zenicu. Da bismo, čini mi se istog dana, dobili pismo-izjavu od Ahmeda Tabaka.

On je uhvaćen negdje kod Konjica i pretučen. Pošto je Tabak bio „logističar“, optužen je za šverc municije i ispitivan od nekoliko oficira među kojima je prepoznao izvjesnog Homeinija, komandanta iz Ostrošca, i samog Sefera. Čak je tvrdio da ga je maltretirao i Seferov sin. Pretučen je morao pisati izjavu kako se bavio švercom za Rasima Delića i Aliju Izetbegovića te da se njih obojica spremaju pobjeći iz Bosne sa napljačkanim novcem. On je, također, tvrdio da je ista izjava terbala poslužiti akterima vojnog udara daje pročitaju na Dnevniku kao objašnjenje ili argument radi čega su morali izvesti prevrat.

Crni septembar Ahmed Tabak je pobjegao kroz prozor VVC-a i prebijen došao do Visokog. Bio je zaštićen od Crnih labudova. Pisali smo tekst o tome. Udar, kao stoje poznato, nije izvršen. Da li je stvarno pokušan? Ako jeste, da li je spriječen? Ko ga je spriječio? To su pitanja koja nikad niko nije više pokretao. Još su se desile neke stvari koje ukazuju o namjerama za vojni udar. Neko je, u tim danima, napao, navodno Caco, štab Fikreta Prevljaka, koji se smatrao čuvarom Tunela. Napad se sigurno desio. Bilo je poginulih. O tome su mi pričali očevici iz Fikrinog štaba, a ijedan Cacin tjelohranitelj koji je učestvovao u napadu. Alija se vratio u Sarajevo. U tom povratku bilježi se njegova razočaranost vojskom. Tad je izjavio da mu se ne vraća u Sarejevo i ne mili mu se biti komandantom vojske koja ubija ženu i djecu. Izjava se odnosi na Grabovicu. Tačnije, saznaje da se desio zločin u Grabovci. Da li je zločin u Grabovici spriječio vojni udar? Mnogi komandanti su bili svjedoci ovih dešavanja, a naveo sam imena svjedoka novinara, posbeno ističući Senada Avdića i Medinu Delalić. Da li je to bila samo šala sa Sejom? Zatim, Mirsad Sinanović, novinar Ljiljana, bio je svjedok napada na štab Fikreta Prevljaka u Hrasnici. On je kontrolirao, faktički, Tunel. U napadu je izginulo dosta Ćaćinih boraca, što se uvijek tajilo. Mirsu je osobno na izlazu iz Tunela uhapsio Caco i isljeđivao. Pocijepao mu papir – propusnicu sa pečatom ŠVK ARBiH, i potpisom Rasima Delića. Kako ga je zarobio, tako mu je i život spasio. Ne mogu ni sam sa sigurnošću ustvrditi da li je bilo namjera za prevrat. Na osnovu samo izjave Ahmeda Tabaka, ne mogu vjerovati. Vjerujem da je preživio torturu, da ga je Sefer vrijeđao psujući mu Rasima i Aliju, ali to nije dovoljno za osnovanu sumnju da je htio izvršiti prevrat. Ahmed Tabak danas je imam u Visokom. Zašto nikad nije pokrenuo tužbu protiv Sefera i mučitelja? Kad sam pokušavao dobiti intervju sa njim nakon pojave Seferove knjige Lukava strategija, odbio je, rekavši da želi sve zaboraviti. Međutim, Seferov dolazak za (ipak) prvog čovjeka Armije, njegove relacije sa komandantnima, kao i sa političarima, konflikti i osveta, ako se podrobnije analiziraju, daju osnova da je on bio spreman i na takvo nešto. Sefer sebe predstavlja kao osnivača PL-e, tvorca Armije, lidera patriota koji su bili spremni osloboditi Bosnu od oba agresora. Kad govori o ovakvim ambicijama, govori u prvom licu. Drugi su, pa i sam Izetbegović, po njemu, radili na podjeli Bosne. Da li gaje u tome želio spriječiti Sefer?

Patriotska liga nastala je u okrilju SDA. Za vojsku i policiju u ime SDA bili su zaduženi Omer Behmen, Hasan Čengić i Rusmir Mahmutćehajić. Ova trojka nije uživala najveće povjerenje, niti je imala najbolje reference za ovaj posao. Oni su se, naprosto, kao teški i prijeki ljudi nametli za svoj posao, lzetbegoviću, pretpostavljam, nije bilo ni mrsko. Puštao im je na volju, a nije ih birao. Mahmutćehajić i Čengić uzimaju na sebe zadatak da organiziraju PL. Mnogi učesnici prvih sastanaka potvrdili su mi kontakte sa Rusmirom i Hasanom. To je bila prava Izetbegovićeva „lukava strategija“. Dok je u pregovorima sa liderima bivših republika tražio način da izbjegne rat, tajno je dozvolio da se pripremaju za njega. Taj posao je prepustio onome ko je htio. Pošto je Čengić rano napustio Sarajevo, radi osiguranja logistike i nabavke oružja, ustrojstvo „žive sile“ ostavio je u emanet Mahmutćehajiću. Lako je sve oko oružja, bilo policije ili Armije, pripisivano „Hasanovim poslovima“ on nije odgovoran za njih. Naprimjer, vrlo rano je došao u sukob i sumnju u Delimustafića. Na to ga je upozorio Asim Dautbašić, i on je bio stvarna Hasanova veza sa MUP-om, pa tako dugo i siva eminencija u policiji. Kasnije, pošto je osobno rukovodio kupovinom i transportom oružja, jednom su ga na punktu u Vogošći bili uhvatili četnički rezervisti sa oružjem u kamionu, transport se odvio uz pomoć veza u MUP-u. Jedan od ljudi koji je ispoljio ažurnost u dojavljivanju kretanja policje, bio je Bakir Alispahić. Njegov brat je radio u Čengićevoj ekipi. Tako je uhapšen sa Senahidom Memićem, da bi bio razmijenjen. To je bila preporuka za Alispahića za buduće mjesto ministra MUP-a. Mahmutćehajiću je, osim što je kao ministar energetike, automatski bio i ministar namjeske proizvodnje, ostavljen personalni sastav Armije. Poznato mi je da Behmen jedan od prvih koji je napao Sefera za „nemoral“ i „krkanluk“. Ne vjerujem da bi tako govorio o svom favoritu. Nemam izravnu potvrdu ni od koga, Rusmirov stil je da nema svjedoka u poslu, ali nemam nikavu dilemu da je Sefer Rusmirov izbor. Svi Seferovi favoriti su bili istovremeno i Rusmirovi. Od Cace do Nasera Orića. Svi Seferovi neprijatelji, bili su i Rusmirovi. Seferove političke ideje, su i Rusmirove. Seferova stranka BPS, jeste Rusmirova ideja. Prvi put sam logo BPS-a vidio na fascikli koju je Rusmir držao u krilu na prvom sjedištu plavog mercedesa koji je vozio Sefer. Stajali su na semaforu ispred mene. Prvi pohod za osvajanje moći ovaj dvojac pokušao je postići „legalnim putem“ preinakom Zakona o oružanim snagama, armiji i policiji. To je u javnosti poznato kao konflikt između MUP-a i Armije, odnosno Pušine i Halilovića, što je razultiralo njihovom smjenom i postavljanjem Alispahića i Delića na njihova mjesta. Drugi dvojac se može pripisati Hasanu Čengiću, u istoj mjeri u kojoj su prethodnici bili Rusmirov izbor. Tada je podvučena crta, ali i otvoren rat. Lako je Rusmir ostao u Vladi, postao je marginaliziran. Sve dok ga, veći ters od njega samog, Silajdžić nije počistio iz Vlade i iz (javne) politike. Da bi mogao utjecati na rat, ostali su mu samo vojni krugovi odani Seferu. Mhamutćehajićje prgava osoba. Tvrdi se daje u prvom sastavu Vlade bio posvađan sa 16 ministara. Njegov briljantan period u Vladi smatra se borba sa Abdićem i Delimustafićem. Ipak, nije uspio dobiti premijersku palicu. Nakon odlaska Abdića, Muhameda Čengića, do tada „drugog“ iz Alije, i Hrvata iz Vlade, njega je za mjesto premijera pobijedio do tada politički anonimus, rahmetli Hakija Turajlić. 1 opet, nakon smrti Turajlića, Mahmutćehajić je ostao samo ministar. Iznad njega je bio Zlatko Lagumdžija. Očito procjenjujući da mu Izetbegović postavlja limit, odlučuje se „prečicom“ sam zauzeti veću političku moć. Svakako ohrabren vlastitom slikom o sebi kao mudrijem i pametnijem do samog Izetbegovića, a o

Lagumdžiji da ne govorimo. Tako predlaže izmjenu Zakona radi objedinjavanja Armije i MUP-a pod jednu (Seferovu) komandu. Tome se suprotstavlja Munib Bisić, ministar odbrane, a i sam Lagumdžija. Zbog toga se Mahmutćehajić sveti Lagumdžiji i optužuje ga za zloupotrebu donatorskih računa. Kako je pisala štampa, o tome se političari nikad nisu izjašnjavali, nekoliko političara su imali kontrolu nad donatorskim računima, kao što su Mahmutćehajić, Turajlić, Silajdžić i Čengić. Navodno, Mahmutćehajić nije znao da je Turajlićev račun preuzeo Lagumdžija. Nekoliko ljudi koje je Lagumdžija „poslao u svijet“ radi prikupljanja novca, uhvaćeno je na lgmanu. Prije toga su „uhvaćeni“ neki faxovi koji kompromitiraju Lagumdžiju. Kao osoba koja je, navodno, sve ovo dostavila Seferu i Rusmiru, spominje se Zuka. Po ovim sumnjama formirana je komisija pri Vladi koja će ispitati Lagumdžijine sumnjive radnje. To je prva komisija koja je ispitivala optužbe za korupciju nekom političaru. Predsjednik komisije bio je Hasan Muratović. Nalazi su bili čisti. Razgovarao sam o ovome sa samim Lagumdžijom. Razmijenili smo kopije nalaza komisije. Potvrdio mi je taj konflikt sa Mahmutćehajićem. Moju opasku da mogu kupiti kompromitirajuće „faxove“ protiv njega, koristio je u predizbornoj kampanji kako „vlast prijeti dosjeima“. Objavio sam faksimile istrage protiv Lagumdžije sa naslovom „Lagumdžijin dosje“. Lagumdžija je često izjavljivao kako postoje snage koje su željele onemogućiti njegov povratak u Sarajevo nakon liječenja u Švedskoj. Nikad nije imenovao ljude, ali nakon ovog razgovora sa njim, ubijeđen sam da se radi o Mahmutćehajiću. A gdje je on – tu je bio i Nijaz Duraković! «I obrnuto«, rekao bi Zlatko. Videći kod Lagumdžije animozitet prema Mahmutćehajiću, smio sam ga upitati direktno da li smatra da je u tom napadu bilo elemenata za pripremu vojnog udara. On se ustručavao dati tako teške procjene, radije držeći tezu da je to bio napad na njega, a ne i na Izetbegovića. Još jedan moment govori o namjerama dvojca Sefera i Rusmira za pokušaj preuzimanja političke i vojne moći (samo) u svoje ruke. Jedan od prvih, kao i jedan od najhrabrijih komandanata u gradu smatra se Kerim Lučarević. On u svojoj knjizi Bitka za Sarajevo sebe i svoje borce i vidi takvim. Najbiranijim riječima govori o Seferu i samo njega naziva komandantom. Lučarević je prije rata „bio na vezi“ sa Bakirom Izetbegovićem, da bi zadobio simpatije Mahmutćehajića, koje je Senad Avdić opisao mini portretom Lučarevića, očito citirajući samog Rusmira. „Pravi musliman sa minđušom u uhu, Kur'anom i puškom u ruci«. Luarević je imao stila. Dok su svi davali sebi nadimke sa ulice poput Ćela, on je sebi je dao ratni nadimak Doktor. Svojoj brigadi Prva sarajevska. Imao je i hrabrosti. Imao je i uspjeha. Ali, nije uspio biti komandant odbrane Sarajeva za kakvim su tragali bošnjački krugovi. Zar nije bilo mizerno da to bude neki Ćelo ili Juka?! Zamalo da mu to i uspije. Kao Rusmirovom favoritu. Njegova brigada je bila proglašena Motorizovanom brigadom vojne policije. Naredbu je, i pored protivljenja drugih oficira pa i političkog vrha, bio potpisao Sefer. Njegova brigada je po formaciji trebala imati više ljudstva i naoružanja nego specijalne jedinice koje osiguravaju Kremlj. Čemu je trebala služiti ovakva zamisao? Da se preuzme kontrola nad Gradom?! Kad se bilo odlučilo tako što realizirati? U vrijeme tenzija MUP-a (Pušine lojalnog Izetbegoviću) i Armije (Sefera lojalnog Mahmutćehajiću). Ko bi joj bio komandant? Doktor! Ko je sve to smislio? Onaj ko je i potpisao – Sefer? Odgovori na ova pitanja su ujedno i odgovori razloga smjene Kerima Lučarevića. U očito režiranom intervjuu

Već je bila predata srpska tužba protiv Izetbegovića za navodne ratne zločine počinjene protiv Srba. koristit će se položajem Munje. pa čak ni narediti. Htio sam ga podsjetiti na hronologiju dešavanja oko Grabovice. Lako je Izetbegović dugo ignorirao Seferove optužbe. Moja su polazišta bila slijedeće: Sefer je lažov. U vrijeme pojave Seferova knjige Izetbegoviću privrženi kuloari su tvrdili da je na tvrdnje o Seferovom pokušaju vojnog udara cinično odgovorio: . (Ovakav koncept odbrane je već otkazao i uzeo dugog advokata) Već smo govorili da je Sarajevo bilo prazno. za filovanje svojih insinuacija. «Nisam je mogao hvatati suce za rukav da procesuiraju zločin. Međutim. Komentirao je to njegovim karakternim nedostacima da nije dovoljno ni hrabar ni inteligentan za takve poduhvate. Izetbegović je rekao da se sjeća da je dao izjavu kako ne želi biti komandant vojsci koja ubija žene i djecu. dokazujući da je i sam Sefer bio žrtva spomenutog kruga. razgovarao sam sa Izetbegovićem. Zločin u Grabovici. branio gaje o pitanju zločina u Grabovici. koliko god preda mnom bio poslovično oprezan i suzdržan. osnovati Narodnu stranku. U njoj učestvuju Faruk Balijagić i Munir Alibabić. Seferova odbrana u Haagu više je medijska kampanja protiv „Izetbegovićevog kruga“. mediji su dovodili u vezu i sa Mahmutćehajićem. ali je vrlo brzo u jednom intervjuu za Ljiljan to izrekao. a grješka politike je bila što nije procesuirala Grabovicu. novog šefa AID-a. ovo moje pisanje mu daje za pravo. o Grabovici i spekulacijama o vojnom prevratu. i vidio da ga Šiber u svojim memoarima citira. dok je Mladić na slobodi. (Dok ovo pišem objavljene su vijesti o hapšenju dvojice ljudi. koje se dovodi u vezu sa Grabovicom) On se u to vrijeme nalazio na prostorima Hercegovine. bez ikakvih rezervi.uživo na Radiju 99 Doktora su slušaoci molili da skine Starca (Aliju) sa vlasti i preklinjali da on bude predsjednik.« Bio sam iskreno zabrinut za njega zbog srpske optužnice koja je tih dana najavljivana u Haagu. Vrlo otvoreno. Najveća sumnja u sva spletkarenja Rusmira i Sefera dovodi se u vezu sa jednom od najcrnjih mrlja Armije BiH. Razgovor smo vodili jula 2001.» Sjeća se daje i kao predsjednik Predsjedništva i kao predsjednik SDA u obraćanju za javnost (saopćenjima) pozivao da se to učini. osudio je. po komandnoj dogovrnosti. Šutio je. A svi komandanti odani Seferu sa svojim jedinicama bili su koncentrirani na tom području. i optužio Haški sud zbog odvođenja Sefera. nije uopće bio u BiH u vrijeme zločina. iznio sam svoja mišljenja o Seferovoj ulozi u ratu. sklon je lažnom svjedočenju i spreman je optužiti druge da bi sebe kutarisao. zloupotrebljavat će finoću i obzire drugih koji ga štite pred haškim istražiteljima. zbog kojeg se vodi proces protiv Sefera u Haagu. «Pa. u to ime. ali će. te se pokreću istrage o ubistvu njegove supruge i prisluškivanju. kao prvog komandanta Armije u zatvor. nego pravna odbrana. iako je Izetbegović čist. Izjavio je kako ne vjeruje da je Sefer to mogao uraditi. Skromno se nećkao. U vrijeme Seferovih insinuacija i optužbi kako je žrtva Izetbegovićeve političke klike. Teško će moći optužiti bilo kojeg političara prije Mahmutćehajića. izjavite da Vam je žao što to nije učinjeno. odbijao je svaku mogućnost da je Sefer radio na vojnom udaru. priznao i izvinio se Hrvatima za zločin itd.

«. Od tad je Izetbegović nekoliko puta dolazio u Zenicu i Travnik. i to čuo iz njegovih usta. borio protiv Rusmira. pred Svevišnjim. Mrznuo se u kancelariji razbijenih prozora. Čak mu. «Samo dvadeset minuta. U svojim intervjuima i „braću Latice“ opisao je kao produženu ruku KOS-a. kako misliš ovo osvojiti?». «Znam da ti to možeš. Kao takvom „svecu“ Izetbegović ga proziva na vrijeme kad će biti prekriveni zelenom travom. To je bila reakcija na Rusmirovu ocjenu Izetbegovića kao „crnog uma“. Kad ti nećeš njega – hoće on tebe! Ovakva superiorna komunikacija Izetbegovića sa svojim sigurno najljućim oponentima iz bošnjačkog korpusa govori da je on bio svjestan svoje nadmoći. Prevedeno na običan jezik. poručuje mu da će tad istina biti jasna. Zato sam. nikad ne izgovarajući njegovo ime.« Ostavio je na mene mizeran dojam. već da sam ga saslušavao te da će me tužiti. branio sam se. Svoju komunikaciju sa Izetbegovićem general Alagić opisuje vrlo prisnom. «Mehmede. Ne dolazim ja do njega tako lahko kako se misli«. Sa punim uvažavanjem njihove profesije. preklinjao je. pitao ga je Izetbegović. maltene pohitio u Sarajevo i ponudio mu intervju.« «Ne mogu ti obećati. Poslije intervjua prisjetio se kako me je viđao u kabinetu Predsjednika i zamolio me je da mu omogućim prijem kod Alije. Ja sam čekao pred vratima dok ti ne iziđeš. Molio ih je da vode računa o borcima kao djeci koju su njihove majke dale njima na čuvanje itd. Ni ja ga nikad nisam držao opasnim tipom koji „surađuje sa KOS-om“ i „želi državni udar“. Prvi put se su vidjeli jula 1993. i prijeti tim danom i odbacuje volju i potrebu da mu replicira na ovom svijetu. Pripremali su operaciju za Vlašić. On je za svoju smjenu optužio „tajnu ruku KOS-a“. misleći daje „došao tobe“. koje je i Aliju smatralo počasnim predsjednikom. 1 dao sam mu takav naslov.. suprotstavljajući se njemu. Rusmir je u svojim intervjuima (Svijet i SB) koristio ovu metaforu za Izetbegovića. Alija izaziva Rusmira na dvoboj i polemiku na Onom svijetu. Pošto mu nisam ugovorio prijem. . zaista mi to nije bilo ni u kraj uha. kad sam vidio na telaviziji da je postao predsjednik Udruženja Sandžaklija. Kao svjedoka. nek' je izmišljena. kao vjerniku. A pošto vjeruju u proživljenje i nakon što budu pokriveni zelenom travom. 0 Rusmiru se Alija izjasnio na još živopisniji način. On je sa oficirima razgovarao vrlo ljudski. prilično oslikava Seferov primitivizam.«Ko. Više sam se. Ipak sam poveo Mirsu. „Sve će nas pokriti zelena trava“. je li onaj u bijelim čarapama?!« Ova anegdota.. On je vjernik. To je bila kritika oholim oficirima. u vrijeme rata imao je svetački imidž. «Ko? Ti? Pa viđao sam te čovječe. Savjetovao ih je da sliče svom narodu. izjavit će da ja nisam sa njim radio intervju.

Možda je ovo bila utopija. žalio na odbijanje poslušnosti oficira pilota. On se istim helikopterom vratio. odbili su izvesti piloti. da! Sve jedinice i komandanti koji su tretirani u toj operaciji bili su odani Seferu. Njegove izjave i intervjui iz tog perioda bili su pune sjete i potištenosti. A kad je izišao. Može i sam procijeniti ljude». kaže jedna hikjaja koja opisuje hazreti Alijinu usamljenost. kao prijatelju. Zamišljao sam ga kao hazreti Aliju koji je bio okružen murtatima i odlazio na bunar da sam sa sobom razgovara. bolje reći helikopterdžija. »Valjda zna sa kim radi. Mnogi su mu zamjerili što je dozvolio Juki da se slika sa njima na Igmanu pred kamerama. Ubacivanje ovih 100 vojnika u zaleđe najtvrđim četničkim linijama na Paljevu. kad je zatekao bulumentu pajnih oficira u vrijeme deblokade Sarajeva. sa ženom napusti Sarajevo. poleđe Visokog i predgrađe Sarajeva. On se. Radije je išao na metodu zamolbe i razumijevanja. Manjkavost Delićevih i Alispahićevih prijedloga Izetbegoviću bila su upravo u animozitetu koji su ispoljavali prema svojim rivalima. Niko nije smijenjen. mislim da niko od lokalnih pojedinaca ili grupa nije mogao utjecati na Izetbegovića da pokrene tu akciju. Nakon tog posjeta splahli su napadi. . jedno vrijeme nije hito napustiti Sarajevo. Robusni i temperamentni Arif Pašalić mu je zamjerao da se okružio lošim ljudima. Njegov stil nije bio naredbodavalački. Da li je. Njegov plan desanta na Rakovicu. povod akciji nije bio strah od prevrata.Dakle. Da li je ta metoda bila uspješna? Nek' odgovore vojni stratezi. Svoje tajne mogao je reci samo bunaru. da mu mogu sugerirati. vikao je na mene više puta. Oficiri su mu vjerovali i voljeli ga. Tad je donesena odluka o deblokadi. možda su piloti bili u pravu. «Koštat će nas to». Da li se moglo više i bolje? Alagić će reći da je moglo. Podsvjesno sam znao daje Pašalić u pravu. daje odgovor za sve metode. Isto tako. Prvo. Sama činjenica da Grad nije deblokirala Armija BiH. Možda je bila grješka što nije imao selekciju u kontaktima sa nekim komandantima. Na Igmanu. gdje su bili položaji artiljerijskog diviziona. Očekivali su smjene. osim izdaje HVO-a. Nijedan od njih nisu bili toliki autoriteti. Ignorirao je međunarodnu zajednicu. bez obzira na sve argumente koje su mu podastrli. zaplakao je. Alagić je smatrao jedinim mogućim načinom proboja iz pravca Visokog. onda je u Tarčinu sazvao nekoliko komandanata i rekao im da ne želi ući u grad. pa i Seferu. već u tome što je „dara bila prevršila mjeru“ u teroru građana. operacija dekriminalizacije Sarajeva bila odgovor na sve spletke Seferovog i Rusmirovog lobija? Preciznije. Vjerovatno je tad shvatio da sa takvim oficirima neće uspjeti. ona je najdirektnije bila uvjetovana time. Poznato je da je primio Juku u kabinet i pomogao mu da ranjen. Iako nikad niko nije dovodio u vezu ovu akciju sa pokušajem deblokade Sarajeva. Bio je potišten i razočaran. On je za desant imao 100 dobrovljaca Krajišnika. da li je to bilo razbijanje urotničkih snaga? Formalno gledajući. U to vrijeme Izetbegović se ponašao veoma čudno. Ovdje mislim samo na Delića i Alispahića. ali odbijanje poslušnosti moglo je nekažnjeno proći samo pod Alijinom komandom. obraćao mu se u prvom licu. pa ni sam Izetbegović. branio sam Aliju. onda. Izmanipulirao je komandante? Možda. Oni su to vidjeli. Nikad nije galamio i bio prijek sa komandantima. razočaran sa kim ima posla i kome je povjerio zadatke. Posebno građana srpske nacionalnosti. Međutim.

prvi i glavni nalet 17. Međutim. Zapravo. ne bih potrao zasluge ovog „roda vojske“. Ipak. «Kako ćemo mi. poznato mi je da je jedna grupa ljudi u Sarajevu bila „skrojila“ plan za likvidaciju Fikreta Abdića... Toliko je letio helikopterom da mu je Džemo napisao pjsmu „Alija gleda Bosnu iz helikoptera“. ne bi se desio da je letio helikopterom. kad sam čuo za vijest o lrfanovoj smrti. Osumnjičena je četnička strana.! Grozan doživljaj za bilo kojeg smrtnika. odnosno malo odvažnijih patriota preda mnom. Da sam ja bio na Ljubijankićevom mjestu. i to one faze kad se vidjelo da je nekoliko akcija Armije provaljeno do HVO-a. ako nije. i predsjednika Općine Goražde Ismeta Osmanovića. I kad se odlučio na put. Zapravo. Samim tim što bi me neko pitao za dozvolu da to učini bio bi mi sumnjiv. Izetbegović je pričao o svom najvećem strahu u ratu kad je letio u helikopteru iznad Fojnice. hoće on tebe!» Danas niko ne analizira sve te pogibije i udese domaćih i stranih diplomata u BiH. pa čak i izvršilac. prevozeći predsjednika Okruga Goražde Esada Ohranovića. odbrusio je. Imali su. kad se smrtno uplašio. Taj udes on smatra neuspjelim atentatom. Uzrok pada je zapetljaj lepirice u granje prilikom noćnog leta. rekao bi moj dedo prilikom ovakvih dilema. smatra se da se desio usljed pogotka četničke granate. Isto se desilo i sa helikopterom koji je prevozio Irfana Ljubijankića. putovati svijetom«. Pad helikoptera prema Srebrenici. ali takve glasine nisu bile mrske mome uhu. opet. ja' Garov». «Ne dolazi u obzir!». nakon toga. Prinudno slijatanje u mraku negdje na livadu . u kojem su poginuli ljekari. Atentat na Ganića Čuo sam nekoliko anegdota kako se Ganić bojao letjeti u malim cesnama iznad Alpa. On je preživio još nekoliko neugodnih slijetanja. samo je trebala dozvola. nije krenuo iz . obrazložio je svoje neslaganje. koji je čudom preživio. Zanimljivo je da su ginuli vrlo ugledni američke diplomati i u džipovima i helikopterima. Saobraćajni udes u džipu. Možda su ovo bila samohvalisanja malo radikalnijih muslimana. a samo su neki mediji spekulirali o umiješanosti Fikreta Abdića. Ne znam da li se Ganić kad vozio helikopterom u ratu. moram spomenuti i njihove hrabrosti i rizike koje su plaćali glavama. pomislio sam: «Kad ti nećeš njega. Ganić kao da je izvana pratio razvoj situacije na ratištu. čak se tvrdilo da je pronađen i donator za milion DM. Pitan je baš lrfan Ljubijankić. Sreća po njega. maršutom Zgareb – Bihać –Zagreb. Za sada se to sve smatra saobraćajnim nesrećama uzrokovanim lošim putevima ili vremenskim nepogodama. Prema svim opkoljenim enklavama „padali“ su helikopteri. «Ja' Šarov. krajiške iz pravca Kiseljaka izdao je Rajićev HVO. naprimjer. ne bih smio dati „zeleno svjetlo“ za takvo što. tadašnjeg ministra vanjskih poslova. ovo je jedina pritužba na njih. dokaze o njegovoj suradnji sa četnicima. crno na bijelo.Da. Prema Goraždu pao je helikopter. To će se desiti u vrijeme deblokade.

Naravno da je bitno rasvijetliti da li se. uspostavljanja diplomatskih odnosa sa tri male državice. Ljekari su se „borili za njegov život“ toliko da je mogao istražnim organima ispričati lažnu verziju. Za sudske instance to još nije bio „završen slučaj“. Jadnostavno. naravno. tvrdili da se „radi o nasilnom uklanjanju bosanskih političara“. navodna ljubavnica. Žena. Zapravo sam pisao mini-feljton o atentatima na bosanske političare. Fuada Muhića. Zvanična verzija smrti Muhića je bila da je umro nakon ranjavanja iz puške. Znajući moć KOS-a. Po meni. ali bitnija je činjenica da je on pokušao poluilegalno učiniti posjetu Vvashingtonu radi razgovora o deblokadi Sarajeva. Bio je sklon slatkim ljudskim grijesima. pozivajući se na izvore policije. odnosno vještaka. Ubice Hodžića i Turajlića su poznate. Zatim ubistva dr. radi. a ne znam da je li ikoga i interesiralo. Svoju političku viziju izrazio je u programu Republikanske stranke. smatra se uzrokom njegovog ubistva. trebaju se razumjeti kao pokušaj njegovog sprječavanja poluilegalnog odlaska u Ameriku. neki su se džipovi mijenjali u Tarčinu. kako je zvanično saopćeno. i Irfan Ljubijankić.Sarajeva. Pokušao sam jednim tekstom u Ljiljanu isprovocirati aferu o Ganićevom udesu u Višićima kod Mostara. U to vrijeme je eskplodiraia bomba u kući Zijada Kadića. Njegov tekst u zagrebačkom Danasu. Reklama se nije emitirala na radiju. Bio je pošao u Latinsku Ameriku. preko Tarčina. živjela je na Hridu. Šofer je bio pijan. SDA-ovog parlamentraca iz Bosanske Krupe. to je bila kamuflaža. Spekulacije i sumnje u „isplanirani udes“. radilo na sabotaži auta. Praćen i sniman odranije. ili će biti kompromitiran. On nije imao nikakvu dilemu da je „udes programiran«. u stoje sam Ganić potpuno uvjeren. Iste noći on je boravio u vikendici. Jesu li na redu Muslimani?. najvećih tajnih terorističkih organizacija na Blakanu. a stvarni cilj odlazak u Vvashington. poput KOS-a. Šetali samo u krugu bolnice noću i razgovarali. Već su bili ubijeni Hakija Turajlić. priopćeno mu je da sam bira smrt. ili LJDBE. A štampa je pisala kako se sprema atentat na Aliju Izetbegovića. Ali. Plus rakija. No. . i svjedok „samoubistva“. Nekoliko naknadnih saznanja bacilo je velike sumnje na KOS. gdje je budućnost BiH vidio kroz integracije preko Hrvastke u Evropu. Međutim. koga je KOS ubio u vikendici u Rakovici. u ova ubistva. Takvi senzacionalistički tekstovi imponiraju svakoj novini radi tiraža. Kasnije sam pokušavao doći do dosjea „Slučaj Muhić“. Muhić je bio najveći komunistički apologet i prvi publicist koji je nazvao Miloševića fašistom. Ključno saznanje je daje susjedna vikendica u kojoj se desila nesreća vlasništvo orficira KOS-a. zar zaista nije bilo dovoljno povoda da se postavi pitanje smaknuća bosanskih političara?! Dali smo reklamu broja Ljiljana u kojem je izišao tekst. prdsjednik Vlade. njegova sudbina je bila u raljama KOS-a. Muhić je namamljen u vikendicu. umiješanost tajnih organizacija. Neko ju je zabranio. Priznao mi je da je motiv bio sprječavanje njegova odlaska u Ameriku. BiH je želio postaviti stoje moguće dalje od Srbije. Sumnjalo se da ga je pregazio šleper po narudžbi KOS-a. Hrvatski mediji su. i namjerno izazvanoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je jedva preživio Ganić. ubistvo se desilo na slijedeći način. ja sam se prisjetio i ubistva mladog SDA-ovog političara Senada Hodžića iz Tešnja. jer je cilj Ganićeve posjete bio Vvashington. Jasno mi je razlučio da je zvanično saopćenje o posjeti rima latinoameričkim državicama bio „lažnjak“. Navodno je te noći bio sa ljubavnicom. Radio sam intervju sa Ganićem dok se oporavljao u Fojnici. Nikad nije dokazana. gdje je imao posjetu. nije imao izbora. Suđeno im je. uistinu.

pomislio sam.» Čudio sam se temi razgovora i njegovoj privrženosti Ljiljanu. sa druge strane. obračun sa Cacom i nije bio odgovor na prevratničke pokušaje Seferovog lobija. eho su ovakvih američkih zahtjeva. Uz sve mahane. bojeći se da raspirujem Ganićevu opravdanu paranoju za pokušaj ubistva. Odustao sam od svega. «Najvjerovatnije pred Alijom». bio sam razerviran. AID će postati ozloglašeniji i od Udbe i od KOS-a. Kao ključni dokaz da se radi o terorističkom kampu navodi se prisutvo Iranaca koji su zatečeni prilikom upada SFOR-a u taj kamp. Izetbegovićeve oponente. Irfan Ljevaković i Enver Mujezinović. a drugi mogu koliko im je volja. ali mimo mene. procjenjivao ili ne Seferove spletke da su imale elemente pokušaja državnog udara. Zbog upada SFOR-a u kamp Pogorelica Izetbegović će dobiti infarkt i iz bolničkog kreveta smijeniti Bakira Alispahića sa mjesta tek osnovane bosanske tajne policije AID. a zatim pokušati izvesti deblokadu prije finalnih pregovora. Sa aferom Pogorelica. mora raščistiti sa kriminogenim grupama poput Cace. Tako sam prestao istraživati temu. Kritike na Izetbegovića što nije agilnije pozvao Srbe da ostanu u Sarajevu nakon dogovora u Davtonu. Palica ima dva kraja. «Ne može se naš Ljiljan reklamirati na radiju. Atentati na bosanske političare kao tema će se aktualizirati ljeta 2002. . Čudio sam se njegovom pozivu. Ja sam Ganića cijenio i imao sam dobre relacije sa njim. s jedne e. Zapravo mu nikad nije ni prestao pjevati. god. Bilo je prilično kasno navečer. Rekao sam da ne znam ko bi mogao zabraniti reklamu. i vršiti atentate na bosanske političare. samo zbog njegovog poluilegalnog putovanja u Vvashington. ne može ostati u rukama kriminogenih grupa. govori pred nekim. između ostalog. Sve dok ga nisu pristisli izvana. ali da ću sutra sve provjeriti. Hem zbog škakljive teme. Prvi KOS-ov pijev lzetbegoviću je KOS vrlo rano propjevao na uho. Nikad me Ganić nije zvao kući. možda. nije „zarezivao“ niti im poklanjao ozbiljnu pažnju. Prema tome. Time hoću reći da Izetbegović. No. i priča o atentatima se počela pričati sasvim sa drugog kraja. u novom Ljiljanu Džemo će potpisati demanti kako Ljiljan nije optužio Bakira Alispahića za atentat na Ganića. stavljam u kontekst pretpostavki američkog nadgledanja i interesa za Sarajevo. poput Fikreta Abdića i Muhameda Filipovića. Tako mislim daje Izetbegoviču rečeno (Amerikanci naravno) da. Međutim. I njega će samog optužiti da je još prilikom prvog hapšenja. Očito se žalio Aliji na nekoga ko je zabranio reklamu radi teksta o njemu. hem što sam osjetio da. li nedostatku odgovora ko je stvarno ubijao bosanske političare. On bi ih mogao durati. da me nije pozvao Ganić. Slagao sam ga. Ganićev udes. ako želi Sarajevo. cijenio sam njegov profil političara i mislim daje sa njim SDA imala bolji i moderniji imidž. Bili su uhapšeni Bakir Alispahić. sa optužbama da su stajali iza kampa za obuku na brdu Pogorelica kod Fojnice.Ne bih ni primijetio da se ne „vrti“ reklama na radiju. nastala je teza o samoatentiranju. čak možda i na interfon. Sarajevo kao simbol četničke žrtve. i multietničkog suživota. Ipak. nakon Drugog svjetskog rata. Očito je bila direktiva da se prestane sa tom temom. Nisam provjeravao. Munja je stajao iza optužnice koja je pretpostavljala da se radilo o terorističkom kampu koji je imao cilj.

izgleda veoma korpulentno. on je. ovaj triling se smatra apsolutno dobitnom kombinacijom za muslimane. Da li su ga oni osnovali ili su se u ime toga predstavljali ne znam. Ovu priču sam detaljno istražio i odgovorno tvrdim da je iskonstruirana. Alija se ne razumije u državu a Adil ima „svjetske veze“. ali nisam spomenuo Rustempašića. Ipak. U svojim tezama su išli dotle da on namjerno vodi fundamentalističku politiku da bi se moglo okrivljivati Bošnjake. Zulfikarpašić se kao emigrant bojao KOS-a k'o zmije. to su benigne laži i neutemljena piskaranja. Najbliži Alijini suradnici i organizatori SDA. Prilikom raskola u SDA-u. Lako će Alija biti predsjednik. gdje agitira za Stranku. te da je Zulfikarpašić izmanipuliran. kako je baš on bio izmanipuliran upravo od KOS-a. gdje će biti kooptiran i Tunjo. i sukoba sa Adilom Zulfikarpašićem. izmjenom uloga nakon izbora bit će poravnano. proizveden od KOS-a da bi u ime muslimana vodio prosrpsku politiku. hem što ih nipodaštava kao neugledne i neuredne za . Priča je tekla ovako. odnosno rasturiti BiH. i pošto se. ali nije ni bitno. žalili su se na svilenu maramicu u malom džepiću Adilovog sakoa. nekad izjašnjavao kao Srbin. dogovaraju se o funkcijama i zadacima. tako da je bilo razumljiv njegov strah. navodno. Sven Rustempašić i Musadik Borogovac. ali bitno je da je sujeta zaodvoljena. tvrdeći da je Izetbegović Srbin. sa ovom bi pričom mogao cinično poentirati. malo se sijelilo u kući Omera Behmena. kojeg sam inače iskazivao prema Zulfikarpašiću. kad me je. Navodno su ga spasile njegove dvije velike doge od KOS-ove likvidacije. No. a Alija u Sarajevo. stao je i gestikulirao prijetnje i psovke iz kojih sam shvatio da spominje Alijino ime. Ako bi dopustio sebi izljev animoziteta. Spominjao sam KOS. No. polemizirajući sa Raifom Dizdarevićem. Mustafa Bedrović. Opasnost uloge KOS-a unutar SDA Zulfikarpašić je obrazložio tvrdnjom da Šabić preko Sandžaklija i Sulejmana Ugljanina naoružava muslimane. Nakon što će Alija ubijediti i akademika Muhameda Filipovića Tunju. Glavni optuženik bio je Šalim Šabić. da im se pridruži. koja niko ozbiljan nije zarezivao. koji mi je pravio društvo. nekoliko dana nakon intervjua. a Adil potpredsjednik. Nedugo poslije njega i sam sam gostovao kod Kulenovića. Slali su svoja razmišljanja u debelim denkovima papira radakcijama i javnim ličnostima. prije zasjedanja Izvršnog odbora. te još neki kvazipublicisti. te kao iskusan biznismen dobro će znati upravljati Bosnom koju su opisivali kao „izlupanu kantu“. Tek je Adil Kulenović dopustio intervju Rustempašiću.vrbovan u zatvoru za KOS. Alijino krilo je optuženo da je u „kandžama KOS-a“. Malo je bilo sporno ime naroda. koga je ranije vidio kao lidera nove nacionalne stranke umjesto sebe. Hem što se posumnjalo da ih snima krijući bubicu mikrofona iz mahramice. ne lezi vraže. koji je blebetao nešto i o ovoj temi. Dakle. U njegovoj vili u Zurichu pokušao gaje ubiti njegov bliži rođak po nalogu KOS-a. Adil odlazi na umru. Nakon odmora u Dubrovniku Adil i Alija pišu program Stranke. po njima. Pošto mu je porijeklo sa Ade Ciganlije kod Beograda. tako da mislim da luđak samo zbog njega nije smio ući unutra i uhvatiti me za gušu. osnovali su nekakvo udruženje u Americi sa nazivom Bosanski kongres. Adila za predsjednika države! Alija će ostati samo predsjednik Stranke. ugledao kroz izlog kafane Metropolis.

sam je sebi mogao sašiti i boljih odijela. poslužiti Blagoju Adžiću. želeći pomirenje. On je kupio sve tjelohranitelje. nikakva „papirića“. možda je baš i trebala!. «Ne vjerujem daje KOS-ovac.muslimanske lidere. spriječila je vojni udar. koja je bila smještena u njegovom stanu u Ferhadija ulici. Ipak. odluče da malo „zategnu žicu“. da opljačkaju . Nevjesti Džemo se kaskatio i glasao za Tunju. ispod čijih se prozora desio masakr. mislili smo ga na drugoj sjednici izabrati». Alija više vjerovao nego nekim svojim muslimanima. Susreo sam se sa Tunjom na Zagrebačkom aerodromu. Znam mu djecu. Zulfikarpašićeva priča o KOS-u unutra SDA i optužba za naoružavanje radikalnih muslimana. «A.. Tako KOS-ovci ne odgajaju djecu». da u njegovom apartmanu iznajmljenom u Holidav innu.» Ne sjećam se šta mi je rekao za Manolića. Nešto slično je trebalo iskonstruirati. hoću reći dosjea. Nemam ja šta njemu opraštati. Šabić. Pred Tunjom. Behmenove sijeldžije glasati protiv. Mustafa Mujagić. gdje će kasnije biti četničko glavno gnijezdo. Ignorirao sam ga. klanjaju. kako tvrdi Mesić. Brozović me uvjeravao. na dan srpskog referenduma. Ovakvi Alijini odgovori o KOS-u su malo koga. kome je. bar. osim njega. među kojima je bio i Šabić. nije poslužio Zulfikarpašić prilikom puča u SDA. nisam se baš miješao u razgovor. Neko je posumnjao. Manolić je potvrdio njegove navode. mogla je. Adilom i Mustafom. na svu sreću. o Šabiću nismo vidjeli. kako je tekao sastanak njih trojice sa dr. Njegova ruka prilikom nadglasavanja za uvođenja vanrednog satnja u Jugoslaviji. u svom stanu u Banjoj Luci. posebno Sandžaklija. Prišao mi je i izvinio se. bio je negdje i Bogić Bogićević. Pitao sam ga za ove optužbe. ali i pokušaju kontrole. Pričao mi je dr.. kao najmlađi. Tako će na Adilov prijedlog da Tunjo uđe u 10 SDA. ubjeđivao me je Šalim. «Ja. Daliborom Brozovićem i Josipom Manoiićem u Zagrebu. Alija je bio pitan za Šabića. koji nije imao komlpleks Adilove svilene mahramice. iliti državnog udara u Jugoslaviji. Pristizale su kompromitirajuće informacije o Adilu koji je i svog zeta tajno snimao na sijelu . postoje veliki prislušni uređaji! Sijeldžije. U Hrvatskoj su već ZENGE bile obznanjene i tretirane su kao paravojne formacije. kad se i sam bio razočarao u Adila. ali je ipak otišao u neku drugu kancelariju. a Adil se slagao.« Bio se završio rat kad sam sa Šabićem u hotelu Sheraton u Zagrebu pio kahvu. Brozović je potvrdio da Šabić radi za KOS. odgovorio je. osim Fadila Pekića koji će poginuti sa Ljubijankićem. preuzme na sebe ulogu oponenta. Vratio se sa Josipom Manoiićem. kao da je nešto tako i vidio. «Sreo sam tog Brozovića na nekom prijemu. za izgovor za uvođenje vanrednog stanja. Odluče da se odupru Adilovoj aroganciji. kako nema razloga. Ništa se manje militantnijim sredstvima. Ali. Već gaje vidno nagrizla opaka bolest. sam sebi dopustio pitanje Brozoviću: Možete li nam pokazati kakav papirić. odnosno Borislavu Joviću. Ali. mogli zadovoljiti. Poslao ih je u Centralu SDA. Lijepo su odgojena. od onih koje su bili zamislili Kadijević i Jović. u BiH. Dovikivao me je. Adil je posegao za svojom metodom. Tražio mi je oprost.

narodski kazano. Vidio sam mu sliku u kabinetu Reisu-1-uleme. obznanjivali raskol. i izbaci ga u gaćama na ulicu iz Predsjedništva. možda dati odgovor na pitanje uloge KOS-a u ratu u BiH. Preko „očehnutih“ i „osušenih grana“ je prelazio. toliko je to bilo vrijedno iskustvo za samog Izetbegovića. Sa ovakvim imidžom. Ko bi mi prenio Tunjine nebuloze. Te će godine prilikom posjete Ajvatovici neko gađati kamenom Tunju i pogoditi ga u šešir.dokumentaciju. Tunjo je pričao kako je to moje djelo. „Vi Adil-beže. Ko god mu je kasnije pokušao „izmaći ponjavu ispod nogu“. nazvan Bošnjačkim institutom. Adilu je otišao u njegov hram – piramidu. u Holidav inn na presskonfernaciju na kojoj su Adil. A „sporazum sa Karadžićem“. maja 1992. „izmicanja ponjave ispod Alijinih nogu“. I to nisu uradili sumnjičavi tipovi povezani sa KOS-om u Gradu. U isto vrijeme ću utrčati između tih bodigarda. ali više iz opreza. u Gazijinom vakufu. Zulfikarpašić je sagradio sebi turbe. Koliko god strepili da neko iznutra ne preuzme vlast od Alije. Tunjo i Fehim Nametak. a da su se prilike odvijale po Jovićevim i Zulfikarpašićevim planovima. režali su na mene. to se samo stvarno desilo 2.» Koliko god bila stresna situacija prilikom pokušaja puča u SDA-u. kad je „Adil zabio nož u leđa Aliji“. a fromiranje vlade u egzilu sa sjedištem u Ljubljani?!! Šalim je preselio na bolji svijet. Tunju je bio poslao u diplomaciju. nije ga doživljavao dramatično. „noć kad je Bosna plakala“. već izravno četnički oficiri u Lukavici. izostavio ključni datum kojim bi se mogao razumjeti odnos Sefera i Alije. Haman da trebamo zahvaliti sudbini što je Izetbegović slučajno uzeo slušalicu na Aerodromu i javio se nekoj ženi koja se željela raspitati da li joj je dijete sretno otputovalo sa Aerodroma tzv. Samo pištolj zapodjeniit za pojas na leđima. Sreća po Titu da je već bio pokojni kad sam to sanjao. Osjećao se poput stabla sa jakim žilama duboko usađenim u zemlji. Znači li to da znate šta ćete sa Bošnjacima. ja bih bio uhvaćen i bilo bi mi suđeno bar za atentat na Tunju. Svojim pitanjima sam ih prvocirao: „Zašto Tunjo nisi klanjao dženazu u Foči?“. daje to moj odgovor onima koji ne daju fesu u Evropu. On ga žali kao velikog prijatelja. ili. On ju je zamolio da javi u Predsjedništvo. Ostali vjerski i politički poltroni se dive Institutu. pored Hamam bara. portretirajući me kao jastreba. Drama razmjene Izetbegovića za Kukanjca je veoma poznata. „Kukanjčevim avionima“. ali ne znate šta ćete sa islamom«. ja bih mu posprdno odgovarao: «Moguće da to Tunjo zaključuje na osnovu dojava kako sam sanjao da sam ubio Titu. jedva je uvjerivši da . Sa distance od jedne decenije Do sada sam namjerno. nije imao potrebu davati patetične i molećive izjave poput one kako će se „svaka grana očehnuta od stabla osušiti“. odnosno pokušaju državnog udara. sa izunom Reisa. Samo je Rusmir Mahmutćehajić digao glas protiv ovog bezobrazluka i uzurpacije Gazijina vakufa. koji će i Bakir „potegnuti“ nakon što su upereni pištolji prema njegovom babi. Povodom ove press-konferencije Mirko Carević će napisati tekst u NIN-u Napad jasterbova sa desnog krila. radi zapleta i raspleta radnje. U Centrali su se nalazili Alija i Bakir. kažete da se sa fesom ne može u Evropu. tako što ni ja ne dam šeširu na Ajvatovicu.

gle inronije!.je on stvarno Alija. dugo skrivala u javnosti. Bit će ga stid. Tvrdi da je Vasiljević imao tazbinske veze sa muslimanima i da mu je išao naruku. to je posvjedočio u Haagu Slobodan Lazarević. No. veoma su poznati javnosti. te sama razmjena. koja je bila zarobljena sa njim u Lukavici. koji je prvi uopće progovorio o zločinima ove tajne organizacije bivše JNA. Zbog učešća Fikreta Abdića na televiziji. navodno rodica Abdulaha Konjicije. O Vasiljeviću nije rekao ni jednu ružnu riječ. cinično sam mu osporio argumente. stvari stoje malo drukčije. Težinu tog dana mjeri strahom za kćer Sabinu. pa čak i urednik Yutela Goran Milić. ne želeći preuzeti oreol historijske uloge koju joj je sudbina namijenila. Tad mi se pohvalio da će svjedočiti protiv Karadžića te da ga CIA čuva za taj trenutak. raskrinkan. On još nikad nije htio ili nije imao priliku da sam kaže išta o sebi. jer je KOS-ov triling Vasiljević. 0 Abdiću je mislio da je „medvjed“ kojeg je muljao parama. Razgovarao sam sa njim u apartmanu hotela Grand. dok su samu operaciju razmjene izravno izveli Jusuf Pušina i Bakir Izetbegović. po samog Aliju. Ključni uvjet bio je poništavanje rezultata referenduma. rekavši da mu je to bio najteži dan u životu. dekretom realizirao. „dan kad je spašena država“ i „osujećen državni udar“. Mislim da je u tu garanciju čvrsto vjerovao i daje. veoma blago je izrekao ulogu Alije Delumustafića kako je (samo) politički bio blizak sa Abdićem. Posljednji put sam ga vidio. samouvjereno bio nastavio razvijati svoj biznis u Sarajevu sve do hapšenja. Trećeg im prijatelja neću ocinkati. Ta se žena. deceniju kasnije. Danas. U jednoj emisiji kojom se evocirala uspomena na 2. a zatim i bijega u Beograd. Izravno je optužio Miloševića da je sa Šešeljevim i Arkanovim dobrovoljcima stvarao „veliku Srbiju“. pa tako i Alije Delimustafića. tvrdio mi je. odnosno platio velike količine oružja. Navodno je bila spremna lista političkih uvjeta od 8 tačaka. bivši agent KOS-a. potkupljujući generale parama i autima. vrijeme i način njegovog vrbovanja za KOS. koje bi Fikret Abdić. maj objasnili ovakvim scenarijem. Kontakt uživo putem televizije aktera razmjene. dao je za pravo svima koji su 2. Mediji su objavili mjesto. «Aco je imao zeta Ibrahima sa Bistrika. Delimustafić nije nikad javno ništa ružno rekao o Izetbegoviću. «Pa i supruga Kukanjca je 'begovica' sa Vratnika«. Svakako će reći da je CENEX dao enormnu pomoć u hrani za Armiju BiH. Ace Vasiljevića. Izetbegović je je govorio uživo. Zapravo. I od drugih ljudi sam čuo da su njegovim parama i autima kupovani oficiri. sa Munjom u Titovoj ulici. Navodno se . Pohvalio je hrabrost tjelohranitelja Dinčeta. Delimustafić je u zatvoru po osnovu drugih krivičnih djela. osigurao da je noć kad se u Skupštini izglasavala odluka o raspisivanju referenduma za nezavisnost. budući predsjednik. Pokazivao mi je račune sa enormnim ciframa kojima je CENEX plaćao oružje. Posebno je eksponiranje Fikreta Abdića dalo za pravo Seferovom lobiju da likuje. stoga. Abdić je dokazan pripadnik KOS-a. Aca Vasiljević je svojim svjedočenjem u Haagu protiv Slobodana Miloševića korigirao imidž glavnog operativca zla po narudžbi KOS-a. Čak je ostavio dojam da je radio na ublažavanju ratnih zala. Delimustafić i Abdić. Ono čega me je strah danas jeste činjenica da je Delimustafić u zatvoru u Beogradu mogao pod batinama izlanuti neke gluposti koje je i meni izlanuo o namještanju rezultata samog referenduma. Ništa mu to nije smetalo. Sretan rasplet. U sprječavanju ovog i ovakvog scenarija istakli su se Ejup Ganić i Stjepan Kljuić. Sebe vidi kao heroja koji je. No. maj. želio prevrat u Sarajevu. šetajući lizali su sladoled u kornetu. bila mirna. opća je ocjena da je KOS preko njega. i mislim da Aco nije bio četnik».

Nema revanšizma! No. a čiji su glavni akteri bili ovaj triling KOS-a. da je. Tu famoznu operaciju će srušiti upravo onaj ko ju je i sačinio – Munja. Imao je biznis na Ciglanama. dok mu je o braći. bio kum. kao „hodžici“. njega je po tom pitanju kompromitirala i činjenica da mu je vjenčani kum Petar Simović.pogrdno o njemu. optužujući ga za predaju Srebrenice. Sefer je ušutio. Budu li haški istražitelji došli do spoznaje o ovakvom načinu prikupljanja građe i samoj tehnici i serviranju strane Munje. Pa šta? Da ga ko slučajno nije upitao za to?! Taman posla. Drugi razlog je sumnja u vezu Sefera sa KOS-om. Polemika je prestala. Informacije koje su došle do obavještajnih službi u Sarajevu o zarobljavanju Izetbegovića na Aerodromu. Sefer je uspio iznervirati Izetbegovića. a to sam čuo i od visokih oficira. odao mi je tajnu Munjinog uspjeha sam Delimustafić. Kuloari su tvrdili. prilično uramljen u povijest rata u BiH. Ali je znao i montirati kasete sa namjerom da ih zavadi». pod pseudonimom „Boris“. ukazivale su da je Petar Simović „uzeo Izetbegovića za ruku iz aviona“. . Sjetio sam se svog isljednika udbaša kome je Dragan Kijac. kako o odnosima unutar bošnjačkog političkog rukovodstva i armijskog vrha. Njihovu sliku će dopuniti još pokoji detalj nebitan za opseg samog „Rama“. Tako se može reći da je triling KOS-a. kao tadašnji ministar MUP-a. njegov brat je u stranci Vuka Draškovića. Jedan razlog za hapšenje je pronevjera novca. koju su lansirali Munja i Kljuić. kakve su se sve konstrukcije mogle isplesti na činjenici da je Seferov kum bio uhapsio Izetbegovića?! Negdje je neko spominjao Seferovog kuma. nestala „almasli grana“. Ta fraza je govorila da je Simović bio rukovodilac cijele operacije u ime KOS-a. izražavao na privatnim sjedeljkama. U polemiku između njih dvojice upleo se Jusuf Pušina. razjasniti bar po imenu. niti kao spekulaciju. Osim što je Sefera „bio glas“ da je bio oficir KOS-a. mislim pukovnik po činu. «On je prisluškivao Karadžića. koji su ga posvađali sa njim i Bakirom. posebno Mirsadu. zloglasni Karadžićev ministar policije. do dan-danas. To što Pušina taji. „Munja“. veoma lijepo govorio. Naravno da je to za samog Sefera veoma indikativno i optužujuće. nisu ovu informaciju dali u javnost. tako i o odnosu obavještajnih struktura u Sarajevu prema KOS-u. maja trebao biti uhapšen. odnosno zlata koje smo tada skupljali za Armiju BiH. Tako se i preda mnom ustručavao loše govoriti 0 Aliji. bio istaknuti oficir KOS-a. neki se problemi sapliću između Alije i Sefera. Miloševića. Iznošenjem tih činjenica pred javnost Pušina je uvjetovao Seferu nastavak polemike. Očekujem da će suđenje Miloševiću u Haagu pokazati da je operacija „Ram“. niti političar. Ni Bakir nije imao dobro mišljenje o Aliji. tvrdeći daje Sefer zbog svojih rabota 2. sama činjenica da nikad nijedan novinar. Vasiljević. Pravi naziv četničke ofanzive kojom se za „par sedmica“ trebala okupirati BiH bio je. naprimjer. Haman da je Pušina htio reći da lzetbegović nije dao uhapsiti Sefera. pretpostavljam da se odnosi na dva momenta. a da je Pušina bio voljan to učiniti. On nije otkrio razloge zbog čega je Sefer trebao biti uhapšen. Delimustafić i Abdić. No. veoma skupocjen broš koji je neka nana poklonila Armiji. gle ironije. Uz to. optužujući tračere poput Pušine. govori zastrašujuće mnogo. E sad. Krajišniku će mnoge inkriminacije iz optužnice otpasti. tako da je on odgovorio kontraoptužbom kajući se što ga je postavio za načelnika Štaba OS BiH.

kao razočaran oficir. Jaganjac je to prešutio. baratali su obavještajci 3. Samo sam čuo od nekih oficira. Danas su napisane knjige. i cinično. ali znam da je vidio dosje „Boris“. Ovo moje iznošenje činjenica nema cilj dokazivati da je Sefer radio za KOS. u bosankom jeziku. pronađena mu je lična karta. priča poput ove govori da su ceh istraga „sumnjivih lica“ plaćali obični ljudi. protjerao četnike iz Mostara. Sve je ostalo u domenu spekulacija. Očekivao sam da će objaviti i ovu infomaciju. koji se i tada „nečim bavio“ u Banjoj Luci. poznate kao prva ofanziva za oslobađanje Grada. Za „Koverat“ sam prvi put čuo na „Srni». Bila istinita ili ne. Mislim da je baš Momčilo Krajišnik gostovao u ogavnom Dnevniku Riste Doge.Razgovarajući sa jednim (razočaranim) oficirom Armije nakon četničkih divljanja u Banjoj Luci. to znači združenim snagama HVO-a i Armije. korpusa. Ne znam šta su pričali za tih dvadesetak minuta. koju nisam provjeravao. Jaganjac mi je pričao o KOS-u. govorio o našoj nemoći. ali je bio ogorčen na Sefera koji ga je onemogućio da postane komandant 1. Iskazivao je svoju odanost Izetbegoviću. Samo znam da ga je Bruno pozvao da mu pokaže Seferov dosje pod šifrom 'Boris'. No. Pričao mi je Jasmin Jaganjac kako je on na insistiranje Brune Stojića odveo lzetbegovića u Široki Brijeg. Jedno vrijeme je bio kandidat za komandanta 1. on mi je izrazio sumnju da iza svega stoji KOS. „Sumnjivo lice“ se klelo da je musliman. odnosno Petar Simović. korpusa. Predsjednik je izišao i šutke sjeo u džip. Pretpostavljam da nije mogao 'doći sebi od šoka' nakon što je vidio ono što mu je Bruno pokazao». «L)veo sam ga u kabinet Brune Stojića. Ovom informacijom o sastanku Sefera i Vasiljevićevog zamjenika. Jaganjac je bio stekao slavu kao oficir koji je skupa sa Slobodanom Praljakom. nadnesen obrvama nad Sarajlije. koji je oslobođen optužbi. Prema priči. Nije progovorio ni riječi do Gornjeg Vakufa. korpusa. Tako. Sjećam se kad su '92. koji nisu bili skloni Seferu. pa i sam Sefer. upinjali negirati uopće postojanje i riječi koverta. korpusa tokom 1994. Ja sam ostao ispred vrata. odvijala se upravo u vrijeme operacije „Koverat“. sve se otpečatilo. Svi smo se tada. osim hapšenja i suđenja Seadu Rekiću. a zatim i prvog komandanta Vojske Federacije. Politički i vojni vrhovi ostali su netaknuti u gustoj magli sumnji o KOS-u. spomenuo kako je osujećena muslimanska ofanziva sa nazivom Koverat. nikad niko nije uhvatio „kosovca“ na djelu. sarajevski borci uhvatili „sumnjivo lice“ i tukli ga da prizna gdje je zakopao oružje i si. pa i Koverat. samo Poštara nema! . Bio je izbjeglica musliman iz istočne Bosne. da je. Ova moja priča o „sumnjivom licu“. posvjedočio mi je Jagnjac. nakon što je izdahnuo negdje u Gaju povrh Hrida. uhvaćena veza između njega i zamjenika Ace Vasiljevića negdje na području 3. Famu KOS-a platili su obični osumnjičenici. na bosanskome jeziku. navodno. Sjećam ga se kad je sa Franjom Borasom došao u Zenicu u misiji eliminiranja ratnih linija između HVO-a i Armije. ali uzalud. ne znam poimenično kojeg. Jaganjac je objavio neka svoja ratna sjećanja u Valteru. Čak sam mu i rekao kako to očekujem od njega. već pokazati šta je sve utjcalo na unutarnje odnose između Izetbegovića i vrha Armije. Da li je Izetbegović znao za Seferov odnos sa KOS-om? Nemam nikalcve dokaze daje znao za relacije sa Simovićem.

pa i vjerski lider. ali neko je morao biti. nego vjerske moći. Preporod i odmah objavio intervju sa Reisom. i Halil ef. isto tako. U naslov sam mu stavio fetvu. kao i lobiji. posebno imame koji su se masovno uključili u borbu. Ne znam ko je sve bio halifa. Zenica je bila centar opozicionog vehabijskog bloka i mjesto posljednjeg Čolakovićevog lobija. Parirati Puljiću i dopuniti Izetbegovića. Preporod sa Reisovom slikom na naslovnoj strani prodavao se po zeničkim ulicama. Strahujući da će ovi lobiji više braniti poziciju finansijske. Cerića nije toliko ni primijećen. bivao sam na sastancima koje je Reis održavao. Protukandidat Mehtiću bio je Ejub ef. imao u Švicarskoj. niko mu nije zahavalio. možda više od sve IZ-e. mjesta za zabrinutost je bilo napretek. Vratio je „par miliona“. Sura vehabija sa halifom. Hasan ef. Takav primjer je bio u Gradačcu. Makić. Ne želim spekulirati o imenima. svakako utemeljeno u isamskoj tradiciji. Za razliku od Izetbegovića Reis je bio neposredniji i jasniji. koju nije izrekao. dovesti u red unutarnje vrlo konfuzne odnose u ]Z-i. vrhovni komandant. pa čak i direktniji u iskazu kad uvažava mišljenje. Ne sjećam se ko me je pozvao da me izvijesti da Reis dolazi u Zenicu. Njegova posjeta Zenici je bila važnija sa vojnog i političkog aspekta. Prvo smo posjetili Karalića. bihaćki. i Bosnu uopće. ali je sigurno biran. već se saom saglasio sa mojom sugestijom: Da svaka Bošnjakinja treba roditi šestero djece – troje sebi – troje za Bosnu! Ovo je moja parafraza jednog Arafatovog pokliča Palestinkama. bila su tu. Izbor Mustafe ef. Kavazović će postati tuzlanski muftija. ono je moglo predstavljati parainstituciju. Kao što će Salih ef. zenički muftija. uz još četvericu imama. Mehtić. On se morao nametnuti. Mahmut-efendija je bio veoma kooperativan. Dvojica muftija. U Zenici je obitavala i tzv. . pa ni Reis. Dautović. ali da izmaknemo Preporod ispod njihove kontrole. Kasnije će se nešto od toga novca predati IZ-i.Reis prvi put u Zenici Još samo je Reis trebao doći u Zenicu. Ja sam preuzeo. Posebno stoga što je imalo sasvim dovoljno novca. Ovakva tijela. Isto tako sam mu savjetovao da pohvali borce. pitajući zabrinuto: «Ima li on kome doći?» Ovim pitanjem je više izražavao poruku. a za ostalo su bile najavljene tužbe i protutužbe između njega i Reisa. Čolaković biti optužen za pronevjeru čeka od 5 milona dolara uzetog u Jemenu. gdje je formiran bataljon samo od imama. Isto tako. Mislim daje njegovo priklanjanje BPS-u izraz opravdanog revolta za neuvažavanje i nerazumijevanje za sav njegov hizmet u presudnim momentima za Zenicu. Njeni članovi su bili studenti i ulema školovana u arapskom svijetu. Kao da vjerski lider muslimanima nije ni nedostajao. Ali. također su služili za legalizaciju novca i računa dobivenih na ime pomoći muslimanima. Oni su ujedno bili i koordinatori mnogim humanitarnim organizacija koje su sponzorirale da'vu (misionarstvo). Od jednog potpisnika toga računa čuo sam za < ifru od 12 miliona franaka. Nakon jednog interegruma u IZ-i smjenom reisa Jakuba Selimoskog u Sarajevu je stolovao samo monsinjor Vinko Puljić. Jedan takav račun je Čolaković. Uzgred. Njegov komandant Husejn ef. Ostao je neshvaćen. mogu reći preoteo. sugerirao sam Reisu da ne smjenjuje Mehtića. srednju Bosnu. nego sa strogo vjerskog. Ali. Koliko god to bilo stereotipno i improvizirano tijelo. Taj intervju je jedan od najcitiranijih njegovih intervjua uopće. jer je bio i najutjecajniji u svim bošnjačkim strukturama. U Izetbegoviću je bilo objedinjeno sve: Predsjednik. nego strah. Smatrao sam da je on najvažniji. Glavni punkt opozicionara bio je u Zenici.

jednog Bajrama je milostivi Sejo došao sa njim na bajramluk. Oteo si Isanoviću Preporod. prolazio sam pored prodavača novina na Kamenom mostu. Ali. neće ni on biti. nakon što napravim još nekoliko opservacija po srednjoj Bosni koja postaje strateško političko i vojno područje. Više je voljela da pijemo bajramsku kahvu gdje smo i naučili. Da vas se bojim. Neka hernija u nama bila je suviše kontaminirana animozitetom da bi ga mogao prijateljski prihvatiti.. «Ne želim da se moje sarme nađu u novinama«. i šta misli o njemu kao čovjeku. I treba kad je kukavica. Nisam ga mogao odbiti. Pored mene se zaustavio žuti golf. Bio je našpinovan. Bajram je! Međutim. od Sefera i Rusmira. bradom i dugom kosom. Navodim ga kao primjer osionosti određenih vjerskih grupa koje su bile ustrojene protiv IZ-e.» »Vrijeđaš. srećom. nemoj me čekati u kancelariji.. koji su nas poslali ovamo. nije zaboravio kontaktirati grupu novinara sa kojom sam izišao iz Sarajeva. Bila je prokleto u pravu. Možeš njemu. zatvorio prozor i dao gas. odnosno kao izvorište glavnih snaga i resursa za daljnju odbranu. Šofer sa afgankom na glavi. Reisovom posjetom sve tenzije unutar bošnjačkog korpusa su splahle. Vraćajući se sa džume. Smijali smo se svemu tome. u Tropiku. Dok ne odobri Saudijska Arbija. a on ostao bez svojih mecena iz Sarajeva. Nekad ćemo jesti bajramske ružice kod Nasire i Avdić će ih „staviti u novine“ u kontekstu njenog pitanja za Jasminku Šipku.. Mirzeta je bila protiv. Obojica smo gledali u prodavača novina koji je držao Preporod sa velikom Reisovom slikom. bajramski ručak je urodio dogovorom da radimo skupa SB i Ljiljan. otvorio je prozor auta i zagalamio: „Savka čast Laticu! Hrabar si! Ti svoje ideje javno iznosiš. Elem. niko iz Sarajeva. Šta misli o njegovom novinarstvu. «Ako mi prijetiš. neuništiv i do dan-danas. «Nećeš više ući u kancelariju da napraviš nove novine!».Bio je petak.. Time je iskazala dvije stvari. ne bih pisao». Prvo. i tvoj i Isanovićev reis!» «Ono nije reis. do Alije i Reias. Sretao sam se sa ovim borcem poslije. Pipni me sad!» Držao sam se za uho i nudio da me takne.!». on je . prijetio je. Poenta je bila kako našu provincijalnu svijest više zanima tamo neka Šipka nego . Vratit ću se toj temi. Mogu reći. drhtao sam od ljutnje više nego od straha. Narod se već bio okupio oko nas. «On je i moj. čitala mu je tekstove od ranije. Ostao je još samo kriminal. jer ti je puška pored tebe. Nakon što sam bio otišao od Avdića.. smijao sam se i drhtao. «Ne možete vi nametati reisa muslimanima. «Kud mu pokaza uho?». opsovao je i nastavio prijetiti. dok je on. pravdala se. Nikad nisam sa Avdićem opušteno razgovarao. neće ni tvoje proći!“ prijetio je. .

Dobio je hiljadu DM. Da li zbog kukavičluka. Ljudi koji su nosili još i zelenu beretku tuknuli su mi na muslimanski primitivni proliv nacionalizma.» Predložio sam Avdiću da odemo kod Hadžije. Samotnjak i lucifer. iskreno sam prihvatio ponuđenu suradnju. doživio od njega. kad-tad. Nisam imao novac kakav je mislio da imam. Dao sam mu najviše što sam mogao dati. Družili smo se i radili. a znam da se veoma bojao. zatim redom osuo paljbu na bošnjačku inteligenciju. . ovaj mu nije vjerovao kao ni bilo ko od muslimanskih struktura. ne vjerujem da joj je i godilo. kao kamuflažu?! Ja sam oponašao Izetbegovićevu plavu beretku sa ljiljanima. Tako mi je hvalio sina od rahmetli Hajre Mešića. Ismijavat će me zbog novca. kako mu je dedo napravio drvenu pušku i na njoj piše harfovima : lailaheillellah! Hajrina hudovica je Srpkinja sa Sokoca i ne vjerujem da to Senad nije znao. Molio me je da nastavimo feljton „Od Golubića do Delimustafića“. Senad je stavio zelenu beretku i sjedio u mejtefu „k'o pravi musliman“. zloupotrijebi i vrati nemilom. koji je u to vrijeme faksirao u SDA nekakav spis ala „Bošnjački memorandum“.»Smatram da SB mora opstati. Tako sam ga odveo Hadžiji Čengiću.« «Treba mu platiti. Suzdržavao sam se da ne iskažem gnušanje i prema njemu i prema takvima koji mogu staviti zelenu beretku na glavu.* «Pa nek' nastavi. bio se „spustio nisko“ – nosio je tu zelenu beretku. Od sebe i iz milosti. upozorio sam ga da skloni sve sa stola i da se ne razmeće sa pričom. Kad je želio popričati sa Ćemanom. Ovo mi je bio jedini gaf pri kontaktima Avdića sa drugim ljudima preko mene. Očito me smatrao takvim. Dreždio je u štampariji i opijao se mirisom olova. što je svakako trebao kao šef GLOC-a. Bili smo u Moštrama na mevludu. Nije nastavio feljton. a sa Avdićem doživio je bum. Ipak. Njegov zet Mirsad Veladžić je to dobio faksom te kopirao u Krajini. koliko bih još gadosti. Počeli smo sa Mahmutćehajićem. kome će poslije poslati novac od svoje nagrade kad je proglašen novinarom godine. Da nisam bio i sam toliko oprezan. Ona je jedan od znakova Bosne». Sve skupa nije trebalo oduševiti Senada! U jednom od rijetkih razgovora uz kahvu bio je zapodjenuo najtežu temu. ne zbog plaće. Žestoko ga je napao kao licemjera koji je bio najveći protivnik bošnjaštva. Kad mi je htio podilaziti. povrh toga je najstrastveniji novinar kojeg sam vidio. a nije mi malo priredio u svojim novinama. Najgrdnija njegova osobina je što ne cijeni nikakvu dobrotu i sve. Ljiljan je već imao zavidan tiraž u dijaspori. pričao mi je takve momente. Avdić. Nije pohlepan. Trudio sam se biti korektan prema njemu. On je neorganiziran i nervozan čovjek. šta li?. Teško se dogovoriti sa njim. «Samo Avdić to može. ali je sumnjičav i paranoičan. U jedan poslije ponoći donio mi je pod prozor prve stranice prvog broja SB i Ljiljana. mislim da je bio prevrnuo ćurak. Dok joj to nije smetalo. koliko god imao talenta i inteligencije. Naša suradnja urodila je plodom najboljeg ratnog novinarstva u BiH. ali će pisati kako mu Hadžija nikad nije dao nikakav račun. Ja nemam te informacije.

. on nas je. Alija je bio podnio tužbu protiv Avdića. ali je zato moj lobi bio jači od njegovog. onako sa visine. znao sam Fikreta Muslimovića. zbog pisanja o njemu. To je bio njegov monolog: «Niko od KOS-ovaca nije predao svoje veze. Nisam znao voditi razgovor. pa mu oprostio kad je postao predsjednikom države. pitao sam se.. On samo zna praštati!«. prvi put. Onda smo prešli na Armiju. koji imam napade brbljivosti i često se toga stidim. već se krio kod fratara i pčelara u Kiseljaku«. a ne vjerujem da se bio napio. poentiraoje i završio razgovor. ali tvrdio daje najveći među njima. «Ma hajde. Znao sam da je Musliamović prije rata kontaktirao Avdića i da su se sastajali u njegovom stanu. «Reći ću ko mi je dao informacije za tekst daje Alija bio ideolog Handžar-divizije!» «Da li je ovo našao mene da ispovjedi griješnu dušu?». galamio je. Samo sam se prisjetio tog njegovog teksta u Večernjim novinama. Ja. u meni vidi prijatelja. Sjebali smo Komšića i Durakovića: «Zašto Ivo nije pomogao Nijazovoj majci u Trebinju. nisam izustio riječi. Povod je bilo hapšenje Seada Rekića. E. zamucao je. «Evo. prekorio sa svojim škrgutavim slovom „r“.» Sve je govorio toliko nadahnuto. gdje je on vidio problem KOS-a kao glavni uzrok naših neuspjeha.Poptuno sam se slagao sa njim i samo sam ga dopunjavao u negativnim karateristikama inteligencije i političara. «Ko ti je naredio da pišeš tekst protiv mene?!» . siktao je. Bio sam zatečen. On je bio jači od mene. osim Envera Mujezinovića!!!» Nisam bio ni čuo za Mujezinovića. Ali. Kao da smo došli na raport. ja ću priznati svoje relacije«. Niko nam nije valjao. glupo sam ga htio utješiti. Prešli smo na rahmetli Kasima Begića: »Kupuje ga Delimustafić za 'par milona' da radi u Bosanskoj knjizi. Kad je Rusmir dolazio u Zenicu. Ništa nisam mogao reći. «Nije „kvaka“ u oprostu. tražio je da obijica dođemo na kahvu kod njega u lnterkontinental. «Zašto on ne preda svoje veze? Zašto ih krije?». ja usitinu ništa ne znam o toj temi. Nas dvojica smo se doimali kao istureni igrači dvaju moćnih lobija. Boga ti. Oko njega je mucao. Alija ti je oprostio«. drsko i prepotentno. niti razumijem staje mreža KOS-a. da sam mu zavidio. Osjećao sam da.

a tako smo i došli u Zenicu. te sam pozvao Avdića na kahvu. I kad je Reis dolazio.« Izetbegović je govorio ljubazno. nastavio je sa nekakvim uvjetima nebitnim za daljni tok razgovora. odgovorio sam protupitanjem. pozvao nas je na večeru.» Prihvatio je. neredio da pišeš tekst o Orijentalnom institutu?!« Jedva smo se i sjećali tih tekstova i nismo im pridavali pažnju. «Samo. Naša neumjesna priknadanja i pravdanja prekinuo je Alija Alihodžić. ako je on prevrnuo. Prije ulaska kod Predsjednika pitao me Bakir da li je stvarno Senad prevrnuo ćurak. On je ovdje i možemo razgovarati sa njim. onda je i Avdić.».. Možda i jednu dnevnu novinu.» «E. Uskoro je došao Džemo u Zenicu. Avdić me zamolio da mu posudim nešto novca da kupi majci kahve i suha mesa. Iskreno sam želio nastaviti suradnju sa njim. pomislio sam: «Zar me može zapasti biti sa njim pet minuta?!» Onda sam kontao daje nešto guravo ili me konačno uvažava kako nekakvog faktora. a Avdić nervozno obećao da prihvata. bio je vrlo eksplicitan Predsjednik. Pričali su o zajedničkom scenariju za dokumantrani film o odbrani Bosne i zajedničkoj novini.«Ko je tebi.» Kod Predsjednika smo se zadržali kratko. Senade. Halal bilo njegovoj majci. obiti Reisu o ahmediju. Nije važno šta smo pričali.. «Ne mogu bez Avdića. . Čuo sam kasnije daje i to bio pokušaj da Rusmir naredi Alihodži da pomogne Avdiću za novine. Znaš. Ostavio sam ih same. «Želim ovu Vašu novinu u Sarajevu. Čak se naivno i radovao. Kad sam čuo da me Alija pozvao na razgovor. Kao Nasirine ružice. Ali. mi imamo Oslobođenje koje još nije spalilo iluzije. kasnije. i te koljenice će Avdić. «Hoću ovu novinu u Sarajevu!«. «Je li Tunjo prevrnuo ćurak?». Jeli smo teleće koljenice. Vjerovao sam da će Avdić biti polaskan komplimentima i bezrezervno prihvatiti. dao sam. «lzgleda da jeste. Negdje pred Novu godinu. što bi ti rekao.

Zapamti da će SB i Ljiljan igrati finale. ne govori istinu. niti izraz naših ranijih personalnih odnosa. uzvratio sam cinično. Bičakčić. Stvorit će Avaz i Fahrudina Radončića. smijao mi se premijerski prepotentno u holu pred grupom novinara. kao simbol SDA-ove nove politike će nastaviti srljati. Zapravo. jer sam je primijetio u holu. radio i televiziju te Press-centar Armije. Samo ih žalim. Bičakčićev i Alispahićev lobi prigrabio je Avdića sebi. ali i strateških odluka. da mora Ljiljan izlaziti redovito sa njima. prisjetio sam se jednog dušebrižnog Avdićevog monologa zbog čega treba napraviti jednu (i jedinu) bosansku novinu. dao im novac i prostorije. Ono je bilo izraz odnosa u vrhu SDA. «Nisi u pravu. Ko je htio Bošnjačku republiku? Ponašanje Bičakčića prema meni nije bilo slučajno. Nju ću potpuno izgubiti u miru. «Drži ih za dres. Kadtad Hadžeme!« Radončićev Bošnjački Avaz je nastao na sukobu sa Silajdžićem. tog dobrodušnog i lijenog pjesnika u Sarajevu. Šaćira . Koliko god govorio da je isto radio kao i ja. Ovo je bila moja prva izgubljena bitka u ratu. Nas nazivate torbarima. u množini. Urednik Selhan Selhanović je bio izmanipuliran. Sve je propalo. Objavljivanje dosjea Husrefa Silajdžića. slušao Aliju. Galamio je na mene zbog teksta kojim. U početku su ga pravili Šaćir Filandra i on. ali nemam volje. početak je stjecaja povjerenja iz kojeg će Radončić stvoriti imperiju. Moj Ljiljan su bacili negdje u potok kod Fojnice. Jeste Avdić bolji novinar i izbor ti nije pogrešan. MUP mu je razvlačio novine po terenu. ti si odabrao Avdića i dao mu lovu. «Uhapsi me i naredi Nagorki Idrizović da izvještava sa mog suđenja«.Žurio je sa Zijom u džip. u tom momentu otkazivanje poslušnosti Izetbegoviću. Alispahić i Radončić su bili Edhemovi igrači. Zato sam vikao na Hadžema Hajdarevića. Bio sam izdan i izigran. Sreo sam Bičakčića u Holidav innu kad je bio na vrhuncu svoje moći. brata Harisovog. favoriziram Silajdžića. ti. Silajdžić je protiv sebe objedinio Rusmira Mhamutćehajića. prema njegovom mišljenju. Kad sam to pročitao. Ideja je bila da objedinimo novine. «Šta ako se odlučimo na Bošnjačku republiku? Ko će to kazati borcima u Brčkom? Ko će ih pripremiti za tu situaciju?!« Mislim da je Avdić sa tom novinom bio krenuo u realizaciju nekih nakana Bičakčićevog klana. ali zapamti da će doći vrijeme kad ću te braniti od njega kao i '83. jedna od prvih Avdićevih kolumni u novoj Bosni nosila je naslov Velika – mala Bosna.!!!» «Ne znam šta ću sa tobom?». pa i vizije budućnosti Bosne. dok ne dođem. tvoja Amila Omersoftić i Enes Duraković. Naime. Političko finale. Ali. a ona je bila glavni izvještač sa Procesa '83. koji ih je po kijametu odvezao za Sarajevo. Imao bih ga razloga braniti od Avdića.

a i ja sam to rekao na polušaljiv način. želeći poentirati: «Ko vam sve nije KOS?! I Alija je za neke KOS-ovac. Kad je otvorila vrata. Omera Behmena.» Dobro je odglumio smirenost. Edhema Bičakčića.. dobio sam kompliment od Silajdžića. «Pa i za tebe kažu da si major KOS-a. i da Rusmir ima tvoj dosje da si bio radio za KOS. Bakira Alispahića. Zato si pustio dosje Silajdžićevog brata. Borcima je posebno dokundisalo.» Ispričao sam priču koju sam čuo od dokrotice Belme. i Alispahića». Fahrudina Radončića. On je bio na vrhuncu svoje popularnosti. tvrdio sam za Muslimovića.000 DM... «Narodu je teško. prema njegovom mišljenju. Nije iskazao povrijeđenost. Amilu Omersoftić. Kasnije. Je li to Rusmirova osveta Harisu. ali im moral ne opada. prije nego gaje kooptirao Zijo. Dok smo razmijenili nekoliko općih pitanja. Ovaj je odbio. Svi su ranjenici u horu zapjevali: Ja bih svjetlo zvao mrakom. pričao da se vidio sa Radončićem i da mu je nudio 50. on je „prešao na stvar“: «Kako Alija stoji u narodu?!». da te nije Alija .» «Ma šta lupaš?!« «Ni ja ne vjerujem u to. posvađao sam se sa Radončićem zbog mojih napada na Alispahića. na jednoj večeri u Boemima. Čuo sam da Mahmutćehajić ima tvoj dosje i da te ucjenjuje. «Veoma dobro». najcrnjeg KOS-ovca. . Avdić mi je još u Zenici. «On je moralniji i od tebe. Kad je ušao u salu za ručavanje. «Ali je KOS-ovac». Hasana Čengića. pitao me je. Ali sam čuo da si major KOS-a. pozvao me je za svoj stol. Prije vijesti puštena je Dinina pjesma Alija. i svako je u Sali želio da se pozdravi sa njim.Filandru. Meni je zamjerao da zloupotrebljavamo Izetbegovića i spočitao mi utjecaj Fikreta Muslimovića. Svi su bili iz mog Vakufa. tvrdio je Radončić. sumnjajući u njegove dobre relacije sa Rusmirom na kojeg je bio kivan. Istog dana kad sam se sukobio sa Bičakčićem. Uopće nije krio svoje prijateljstvo sa Alispahićem. Kuharice su mu posebno servirale ručak sa ružicama od mrkve na obodu tanjira.. Njoj je bilo veoma teško ulaziti u jednu sobu za jutranju vizitu gdje je ležalo osam teških ranjenika. odgovorio sam. da skupa rade novinu.» Ipak se od tada Radončić ne pozdravlja sa mnom. radio je emitirao najavu vijesti u sedam.

Sigurno se počeo svađati.» «Tako nekako i ja mislim. nije htio tome baš pridavati pažnje. Znaš da se Haris i Ganić ne podnose. Razumio sam. bar sada. Ganiću kamere. nazvati da mi se izjada: «Vidi. one tvoje sumnje oko Harisa su opravdane«. . Posebno se ne može Edo usporediti sa Harisom. „Hajd' ti znadi šta je u njegovoj glavi?“. Dugo je u Sarajevu da bi bio pošteđen objeda. Kako tada. Zato sam se požalio Džemi. To Edo ne može. Eto Stranka Edhemu. smatrao sam ga najuspješnijim političarem. To su bili mahom fini ljudi i dobričci. makar to. Srećom. Deblokada Maglaja i Vareša Ti me stranački sukobi nisu zanimali. «Šta misliš ko bi između Edhema i Ejupa. za politiku nisu. Poruku priče iskoristio je da mi kaže kako se ratom ne može postići. odnosno čekati rješenje.» «Lepi Cane. ali..» «Edhema mi bolje poznajemo i bliži je Stranci. trebao stajati do Šefa?» «Je li to „pukla tikva“?» «Cini mi se. Harisa sam uvijek cijenio. tako i danas. da mi je imponiralo njegovo držanje i teatralnost. ponekad. i rat prođe. I kad sam čuo ozbiljne i argumentirane primjedbe na njegovo ponašanje. Zato će me kasnije. čovječe. važno je da se to ne prenosi na vojsku. tako da se mora diplomatijom dobiti rat. pa je uzvratio. možda ti previše vjeruješ u moć medija. haman uspaničeno.Nisam primijetio da sam Harisa dovoljno ganuo ovom pričom. Osjećao sam da tu uopće nema mjesta nikakvim pitanjima. a nek' Šef drži vojsku.. Ali njegov imidž je upitan. i nemalo nikakvog političkog smisla. niti su bitne svađe. Grstio sam se od većine SDA-ovih političara kojima su kravate bile neuredne. i mir dođe. iako znam daje u dobrim odnosima sa Ganićem. Za njih je SDA bila nepoznanica.« «Ma i nije bitno ko će gore biti iza ili ispred. čuo sam kako ovi oko Harisa zovu Ganića?» «Ne znam. brate. Ganić nam treba za CNN. oficiri zaista znaju samo za Aliju. a oni se ne mijenjaju! Do tada nisam bio uopće opsjednut pitanjem Alijinog rejtinga u vojsci. počeo je razgovor.« Tako sam vidio da Džemo drži Edinu stranu. Toliko sam bio frustriran snishodljivim i krmeljavim političarima. Nejse. te da mu je žao boraca i naroda.» «Problem je dublji.

Iako je imao probleme sa zeničkim SDA-om. Prema tome. čak. danas je sasvim anoniman oficir. ni on ne zna. A ubjedljiva je. poput Gerile iz Sedme. opet oslikava odnos politike i vojske. Ta Gerila je tad bila izvan Sedme. «Pitaj ga šta misli o meni». nije ga mogla smesti. Njegov štab je bio smješten negdje u Solunu. predvođena Džedićem. Mislio sam da to osiguravaju ulice pred Predsjednikov dolazak. Zašto. komandovao joj je izvjesni Mustafa. Dolazio mije kući sa Fikretom Ćuskićem. Samo njegovo prisustvo na IKM-u odgađalo je operaciju. pokazujući na Sir Garoda. Međutim. Zašto? Zato što su se iz Vareša morali izvući šleperi robe namijenjene švercu. On će zamijeniti Alagića u 3. Dva sahata prije određenog vremena za napad na IKM došao je Andželko Mlakar. korpusu. Uopće nije bio opterećen sarajevskim podjelama. Alagić je obećao da će konvoj stići tamo gdje je i upućen.To je bila velika sreća. stranke i političari? Osim Izetbegovića! Priča o oslobađanju Vareša zbog koje su Hrvati zamjerali Izetbegoviću što je dao naredbu. Naveo je jednu banaliju koja je nivo trača. 3. zadikrivao me je. nekoliko puta je bio u Sarajevu. Tad ću napisati tekst u kojem hvalim Mahmuljina da ga vole borci kojima na punktu skida svoju jaknu i daje. hvalisao se Alagić. Nafta i hrana. Važno je bilo da je on rastao. Za operaciju je trebao znati samo Hazim Šadić. U tome švercu su učestovali i visoki oficiri obaju korpusa. naravno. pucaju ukoliko se budu opirali. dok sam spavao. Znao sam da pregovara sa Lozančićem. Težio je 2. a namijenjen Maglaju. Komandant Taktičke grupe Ervin Hrustić. Gdje su u ovome svemu svi klanovi. Alagić je poslao vojnu policiju i naredio da ih sve pohapse i da. Ispunio je obećanje i konvoj je stigao. . koprusu. bili pokušali okupirati grad. polazimo za pola sahata!» Znao sam da ide u Maglaj. Turčin. To jutro su vojnici u bijelom. koprus je bio suviše mudžahedinski. komandant 2. Tako Alagić. Kasnije mi je pričao koliko ga je Izetbegović pritiskao da deblokira Maglaj. Išao sam sa njim u Maglaj i Tešanj u pratnji UNPROFOR-a. Zeničani su se bili zamjerili sa Alagićem zbog konvoja humanitarne pomoći koji je bio uskladišten u Zenici. lupali su kafiće. Ne mogu je zapisati. i konrolirali su punkt na izlazu iz Zenice. nikad nije bio na službi u Bosni. koji je komandovao operacijom oslobađanja Vareša. telefon je zazvonio: «Diži se. naprimjer. koprusa. Sa njim sam postao prijatelj. Znam koliko se Mustafa Cerovac opirao pripajanju OG 7 Jug 3. nikad nije bio u Travniku. postao je neprikosnoven. korpusu. nikako Mlakar. Očito je Sir Garod bio impresioniran njegovim lukavstvom i hrabrošću kakvim je riješio deblokadu Maglaja. selu pored Olova. I kasnit će akcija. Samo takvog sam ga i želio vidjeti. Zašto? Prema njegovom mišljenju. «Zove me lisicom». Nije skidao čizme dok je sjedio u fotelji. Rano ujutro. On smatra daje prilikom jedne posjete pred smotru Sedme namjerno insceniran gradski sukob da bi ga se potkopalo pred Alijom. Vidio sam ih sa svog balkona kako se šuljaju. Čini mi se daje sa nama bio Sir Martin Garod. sva SDA bulumenta. Obećao je povesti i mene.

da ga optuže da stvara vjersku vojsku. muslimanske brigade iz pravca Ravnog Nabožića. Pad Srebrenice Izetbegoviću je pokazao da je morao više voditi računa o armijskom vrhu. «Nisam imao 7. Sve slabosti u Armiji i u vlasti pokazale su se u jednom momentu. zamolio sam Edina Kukavicu da mi nacrta frontu oko Sarajeva. ili „pluća Bosne“. i Selim Bešlagić iz Tuzle. dvije muslimanske brigade: 7. Tako će Sedma muslimanska biti nazvana vjerskom i privatnom Izetbegovićevom vojskom. Jedna strelica pokazivala je napredak naših snaga prema Iiijašu. korpusu. Očekivao sam da će odgovoriti kako su Amerikanci prijetili Izetbegoviću da ne smije uzeti Banju Luku. nego SDA-u. Sporili su se o nadležnosti. Cuskić zna rat. i 3. kopusa. razbijeno. sumnjajući da im odajemo položaje i ostale vojne tajne. Samo sam ga u zemunicama mogao sresti. Bog zna da li će Bošnjaci ikad više doživjeti defileje i parade svojih boraca kakve su priredile jedinice 7. koje su otišle u pomoć 5. koji je crtao karte fronte. koji će svom bataljonu dati ime po starom Šejhu Kaimiji. Samo takva pješadija mogla je preći Manjaču!!!» Ovo je kruna! Da je neko drugi rekao. preživio ga je u zemunici.Nakon oslobađanja Vareša u grad su stigli Rusmir Mhamutćehajić iz Sarajeva. Ovaj blagi derviš. Nikad na ceremonijama. Jedan od njenih osnivača i komandant jednog bataljona bio je šejh Mehmed Hafizović. Oficiri su se veoma ljutili na tu kartu. To će poslužiti opozicionarima i lijevim političarima. Tuzla više neće biti u zloglasnoj kombinaciji razmjene sa Krajinom. listu Zilhada Ključanina. i Vozuću prema sjeveru. uslijedile su nakon te operacije. Sve je krenulo tumbe prema dolje. na zapadu. Ipak je bio vojnički objektivan. Izetbegović ih je selamio. Zašto? Pitao sam Fikreta Ćuskića kako su ga četnici potisli sa Manjače. i ujedno deblokirana Tuzla. ako je bio sa jedinicama prešao Sitnicu i Zmijanje. muslimansku brigadu. Nisu mu generali sličili narodu. . i ako je Banja Luka bila nadohvat ruke. Tako se može reći da je deblokadom Maglaja i Vareša oslobođena srednja Bosna. Samo su oni polučili kakav-takav uspjeh. na kojem se legao. Znao je da je „kukavičje jaje“. te poznatim kritizerima Izetbegovićeve politike. Zbog nervoze za neuspjeh deblokade Sarajeva i sam sam napravio nekoliko novinarskih gafova. pored manjih jedinica formacije bataljona. nazvati sveznajućom budalom. Ovu brigadu Bešlagić je protjerao iz Tuzle u Kladanj. Neuspjeh oko deblokade Sarajeva trebao je Izetbegoviću biti lekcija za strukturu armijskog vrha. Snage iz srednje Bosne. Vareš su oslobodile. Bitka za Alijino naslijeđe Pale su Srebrenica i Žepa. dobile su dozvolu za prolaz od HVO-a. Oponašajući Globus. muslimanska i Prva podrinjska muslimanska brigada. ne bih mu vjerovao. Samo 7. Velike bitke koje će uslijediti za Vlašić. više je naginjao ljevici. Avdić će me u Bošnjaku. Kupres itd. koji su bdjeli navodno nad tekovinama (rigidnog) sekularizma. Ta strelica je tačno pokazivala proboj 7. poginuo je hrabro na liniji fronta prema Šekovićima. imam iz Malog Zvornika. Ali.. Zbog naslova Obruč će pući za 24 sahata. muslimanskoj brigadi nije bilo dopušteno ići u Krajinu. Bešlagić nije bio dobrodošao. I povrh svega.

s kim je razgovarao u Jajcu. Arif Pašalić se sam nosio sa HVO-om i HV-om. tvrdi Bajro Pizović. Tako su jednom dočekani na dogovorenom punktu sa posebnim iznenađenjem. . da su se Fatima Leho i Safet Oručević sastajali sa četnicima u Podveležju radi kupovine granata. Ne razumijem kako su Sefer i Rusmir mogli snimati Nasera Orića da im da izjavu. I kad je Avdić na naslovnoj strani Ljiljana i SB stavio naslov: «Aferim Arife! Hvala brate Hujka!». farovi . Teza da se namjerno pozvao Naser Orić. Kako je Lendo razgovarao sa Antom Prkačinom na Plavoj vodi u Travniku. koji je biran putem lobija. Bio sam protivnik lažnih radikala koji su željeli sjeći ruku zbog krađe. Danas bi to bio najveći dokaz da je Izetbegović htio uvesti Šerijat. kasnije savjetovao Tuđmana da ode u Travnik kod Lende i izloži mu svoje ideje – povijesnice. Znam. kao i lojalisti oko Izetbegovića. Gluposti. koji su spletkarenjem oduzimali snagu ustrojstvu Armije. bit će osumnjičen za izdaju. jer je zbog toga teksta Pašalić dobio generalske činove. Znam da je nakon Pašalićevog intervjua u Ljiljanu. dezavuiralo je i slabilo odbranu. Prkačin je. Bila je to hrabrost. zaprijetio mu je Lendo. No. Džipovi.. blizak Arifov suradnik. Bar mu veleumovi i stratezi iz Sarajeva nisu mogli 'palemuditi'. Šta bi sa Refikom Lendom?! Njegova rečenica da bi zbog kamiona pušaka zaratio sa NATOom. Već sam rekao da Alagić nikad nije bio u Travniku. koji su samo tužakanjem urotničkih lobija priskrbljivali sebi pozicije u Armiji i MUP-u. toleriranjem sukoba u Sarajevu. rijedak je biser hrabrosti izgovoren u ratu uopće. Sreća! Bio je ostavljen sam sebi. kako je sam priznao. zbog oslobađanja Sjevernog logora. Hadžihasanović i Muslimović. da bi analizirali taj intervju. Fatima ga pridržavala. i to publikovati u Oslobođenju. pa i Ante Prkačina. A u tome svemu ima krivice i samog Izetbegovića koji se nije oštrije razračunavao i sa jednima i sa drugima.Armijski vrh. jedan me je utjecajni SDA-ovac kritizirao.. shodno uvjetima vođenja politike u ratu. ja ću ovdje biti radiklaniji i reći da krivicu za pad Srebrenice snose urotnički lobiji oko Rusmira i Sefera.!!! Safi je tašna ispala iz ruku. U po noći ići četnicima na koljena! Nije šala! Fatima je ovu operaciju zvala „ples na nožu“. odakle su vučeni svi konci kadrovske vrteške. za šta su optuženi generali Delić. Oni čak nisu ni krili svoje ciljeve. bodigardi. Evo primjera. ali ti i ja nismo isti!». isto tako. Zapravo razumijem. koji ga je ubjeđivao da su Bošnajci Hrvati? «Nazovi me kako hoćeš. Čak je i SDA bila kvislinška grupa u Mostaru. pa i u SDA-u. Tuđman panično sazvao sastanak svog Vijeća sigurnosti. kad nijedan nisu imali nikakvu oficijelnu državničku funkciju u trenutku ispitivanja i snimanja Orića. došle su iz istih centara spletki koji su rat proveli samo spletkareći. Ne daj Bože da se desio ijedan prijeki sud. Pred njim se pojavio krvolok Mladić. majčin junače. Tuđman je želio „Endehaziju“». Ali. a u Sarajevu samo nekoliko puta. Kako je Pašalić znao Tuđmanove političke i vojne ciljeve? Da li je to saznao na referiranju u Sarajevu? «Ne! Razgovarao je sa hrvatskim oficirima poput Antuna Tusa i Imre Agotića. oni su samo tragali za informacijama koje će im potkrijepiti njihovu opsesiju Izetbegovićevom izdajom.

bili rezultat Safinog susreta sa Mladićem. premrli od straha. Pošto sam već mogao izgubiti glavu zbog teksta u kojem sam raskrinkao glavnog bosa.» «Ko si ti da meni naređuješ. derao se četnik. i interpretira ih kao pregovore za izdaju Srebrenice. najvjerovatnije. a prema informacijama koje sam čuo od Alagića. nisu odgvarali. moguće je da su sastanci sa Krajišnikom negdje oko Sarajeva. jesu SDA-ove svađalice. i danas obnaša visoku funkciju u policiji. kako sam shvatio.«Došao sam da vidim tog malog baliju koji sam drži ustaše na svojim leđima!» Njih dvoje. On ih sigurno nema. Nije bili struje za snimanje? Jer da ih ima. pa i na optuženičkoj klupi.. Sve je to bilo koordinirano iz SIS-a. «Bio je ljut. koju je. i Harisa Silajdžića. sačinim hronologiju događaja koja se u njegovom pamćenju bila „stutkalila“ samo u „jedan period rata“. ne bi mene molio da mu. ubila atmosfera vrlo slična sarajevskoj. bio na bajramskoj manifestaciji u Njemačkoj. «Ja samo tražim«. To su za njih bile mizerije. nadasve. «Šta hoćeš od mene?!» «Hoću da malo upotrijebiš brenzu prema mom narodu. Policajac koji ih je štitio. Ne znam. Razgovarajući sa borcima iz Srebenice. Mustafe ef. kakve je bilježio Tuđman. «Nismo imali Sedmu!« zaplakao je borac. Sarajevo. zbog one Silajdžićeve fotografije sa Šejhom u Ljiljanu*. Iscepkao sam ga na paramparčad. čuo sam jednu samokritiku u odgovoru na pitanje da li se mogla još braniti Srebrenica. Naknadne operacije Trebević4 i Trebević 5 vođene su samo da operu glavne aktere. Žepu. preko Grgića i Mlakara. «Reci svom ustaši Aliji da neće stvoriti Endehaziju do Drine. Nazvao ga je Predsjednik i izružio. čitajući Oslobođenje u rasponu od četiri godine. I na koncu. ne vidim da im se naudilo. nego vjerovati da cijeli MUP u srednjoj Bosni saučestvuje u kriminalu. Važnije je bilo mene opanjakati da sam Harisovac zato što sam stavio u Ljiljan jednu sliku Šejha hfz. bogati ljudi. u kojoj su glavnu riječ vodile kriminogene grupe. Svi su i danas živi i zdravi i . čiji su poslovi vodili do samog Bešlagića. Tad im niko nije mogao utuviti u glavu šta se dešava oko njih. Umjesto njih na naslovnim stranicama o kriminalu. Uzet ću mu Srberenicu kad 'oću!» Kako sve ovo nije moglo doći u Sarajevo? Ili su dolazile riječi. Sunce ti krvavo!«. Goražde. koje spominje Sefer. Zapravo. i da ih SIS „vuče za nos“. pojašnjavao mi je Džemo. . rahmetullahi alejhi. Sad mi na um pada pitanje zašto nema Izetbegovićevih stenograma razgovora. kao Predsjednikov izaslanik. bre! Mogu mu uzeti koje 'oću parče i kad želim. Vjerovatno ih nije ni vodio. mafija koja je iz Gruda preko Zenice i Vareša bila povezana sa Tuzlom. sebični i osioni kadrovici. I pri povratku u Bosnu dugo se zadržao u Ljubljani. Džemo je. Mujića. ali ne mogu shvatiti da Safa nije zor-zorile odjezdio za Sarajevo da ispriča Aliji susret sa Mladićem. radio je za SIS pod šifrom „Tigar“. ali ljudi nisu mogli. bila je nazaobilazan faktor. Srebrenicu. povukao je sam brenzu.. Isekao sam mu Krajinu.

ma kako bila lijepa i ugodna atmosfera. Edib je negdje radio kao najobičniji finansijski službenik. Nedžade». onda. . da ne kažem bijesnog. uistinu. u duši sam osjećao nelagodu zbog ovoga. i poslije. Vrijeme će mi dati za pravo. vikao je na mene. Žele Predsjednika držati samo za sebe. ja sam. «Oni smatraju da i tebe treba otkloniti od Presjednika. uistinu. koje su pogađale i Džemu. Ovo je bio presudni trenutak mog odnosa prema Aliji. No. Zatim je te poslove radio u Centrali SDA. U tekstu sam napravio lapsuz. Pa kako. da nam takav „stručnjak“ bude premijer. bio u pravu. zamolio me je. SDA ga nije podržala. a rana tek tada počinje boljeti. Ispričao sam mu kako čaršija priča da mu Amila daje „paljenice“ bombone na koje je nešto „odučeno“. «Kako ti možeš pisati da Bukvić nije imao posla prije SDA?!!» Pošto nikad Aliju nisam vidio ljutog. Sad sam iskusio jednu njegovu osobinu za koju nikad nisam vjerovao da može biti pri njemu. nego što žele biti samo oni. maltene. «Uđi. Ugledao sam Aliju. Kad se Haris vratio sa namjerom da bude premijer prve patriotske vlade. Istakla je kandidaturu Ediba Bukvića. nešto važan. Kad sam se ohladio na ulici. Zapravo. nisam se nikako mogao snaći u situaciji u kojom sam se našao. Bio sam nekako patološki vezan za njega. što on nije učinio. Zar su to bile ikakve reference za premijera?! Zar i (moj) Alija može tako misliti?! Kasnije je 10 SDA pismeno od mene tražilo izvinjenje zbog napisa o Bukviću. Pričao sa njim malo duže. Ali. ovu sam situaciju. savjetovao sam mu. ja zakuhao Džemi. islam je veći i od tebe!!!'» Pokušavao sam Džemi objasniti da lobi koji radi na rušenju Harisa zadobiva pozicije u SDA. Veoma mi se teško prisjetiti svih riječi koje smo izgovorili za pet-šest minuta koliko sam se zadržao. «Kad neko pročita nešto u Ljiljanu. to mora biti tačno kao daje pročitao u Ustavu!!!. tada je to imalo dalekosežne reperkusije. Ohladi i pređi Predsjedniku preko toga». na šta sam im odgovorio da kao politička partija vrše pritisak na medije. razočarenje u njega kao političara je raslo. Mislim da sam tako nešto i izgovorio pred Bakirom prije nego su se vrata otvorila. a ja nemam snage izmaći se od zida. kao i mnogo puta ranije. dok se nisu otvorila vrata. onda ću mu otići i reći: 'Alahimanet Alija. Volio me je taj čovjek i ja njega. Kako je moguće da toliko cijeni Bukvića u odnosu na mene? Znam Edibovog babu Mustafu. Zbog nečega sam svratio kod Bakira u kabinet. i neće stati samo na njemu. a vala. Djetinjasto sam mu zahatario. postavio sam pitanje u tekstu. tvrdeći kako Bukvić. «U Ljiljanu mora pisati samo istina!». Digao sam se i pozdravio ga. Napisao sam tekst sa naslovom „SDA se obrukala kandidirajući Bukvića“. te sugerirao samom Bukviću da iskoristi zakonsko pravo demantija. Ne zato što si. 1 kad god smo se poslije sretali. nije imao posla prije zaposlenja u SDA-u. kahvu popio ispred.« Osjećao sam se kao da je buldožder bio krenuo prema meni. kako su je mediji ocijenili.«Ako je tako. Alija je haman nasrnuo na mene.

Care. kad bi vas svako mogao sa hola pozvati iza odškrinutih vrata i nešto važno saopćavati. «Evo. Ovo navodim kao primjer stanja u „bošnjačkom vrhu vlasti“. kako je tim kreditom kupljen oteti brod oružja. Na stoje izbacio fascikl. moj Džemo. «Sa ovim smo mogli razvaliti sve do Moskve!!!» Koliko se sjećam. nije mu ga htio pravdati. sve si u pravu. ne mole se uzeti vjerodostojnim razlogom. uz pomoć Hafiza Ismeta Spahića i dr. što smatram glavnim uzrokom raskola sa Silajdžićem.» «To je iluzija.» «Hoću. Sjećam se sedamdesetak džipova „Tovota“ opremljenih radiouređajima. objavi ovo u Ljiljanu.Zamišljao sam kakva bi to svađa bila ukoliko bi Alija narezilio Džemu kao mene. Ne bar nakon kritike zbog Bukvića. I ovo je prvi put daje saopćavam. nemoćan kao dijete. Procjenjujući da je to tako delikatno pitanje. kako neću. jesu doljevanje ulja na vatru. čitao koliko sam mogao. završio sam razgovor. „Pakistanskom kreditu“.». Ja ga nisam smio potpisati. tekst sam i prepustio Seji. ne precizirajući šta hoću reći. Na tvojoj sam strani. Ostani i borit ćemo se da te pojave iznutra iščistimo. To što će se stvarni raskol desiti Harisovom ostavkom nakon pada Srebrenice.« Bio je to dosje ili specifikacija jednog tovara oružja na brodu. «Taj brod je zaplijenila „7 flota“ na Jadranu i završio je kod mafije u Napulju. odnosno Munja. Kad je stigao u Sarajevo. znači. Sve drugo. U vrijeme velikih panjkanja po Predsjedništvu. pokrenuo u svrhu kriminalizacije Silajdžića pred posljednje . «Napiši tekst i potpiši se. posjetio je Predsjednika kod koga nije bilo ni traga ljutnje. Nisam bio kazao Džemi kako je nastao tekst „Sedma flota otela brod oružja na Jadranu“. tačnije.. upravo o odnosu prema Harisu. Sve to napiši. to je ključni moment i povod njihovog razlaza. Po meni. a zatim pozvao Seju. ovaj „dosje“ Alija nije htio potpisati Harisu.» Odnio sam dosje u kancelaiju. Enesa Karića. Pitanje ovog broda oružja kasnije će doći na dnevni red „kao Pakistanski kredit“ koji je Lagumdžija. Samo sam uzgred dao do znanja Senadu Avdiću u polemici da „smo mi prvi pisali o tzv. poput svađe sa Amilom. bio je zaustio opsovati 7. Čuvao sam tu tajnu i od Džeme. kao što sam ja. Haris je kritizirao stanje u SDA-u. lobi koji je tad dominirao preko Omersoftićke. pokušao pomiriti. koji je potpisao Sejo Omeragić. Sjećam se da ih je Džemo.. nema od toga ništa«. Džemo ne bi stajao uza zid. pozvao me je Silajdžić u kabinet. «Harise. flotu.

jer je predsjednik Njemačke samo protokolarna figura. nudeći oružje sa tog broda. Šefkina ispovijest opravdava Harisovu ljutnju. moje dvoumljenje je bilo oko Šaćirbegovića. ekstremni komunistički trabanti poput Slavka Šantića u Oslobođenju. početkom zime '92. a tako i kontraproduktivno. Govorio je iskreno. Trebali su biti „biber po pilavu“ nakon harange u Zenici. Tako je kupio vrijeme i uspio se sakriti. došao u Sarajevo. Redali su se orkestrirani pioni dominantnog lobija u SDA-u. Bio sam umro od straha. ali ne opravdava javno izrečene razloge odlaska. „Izetbegovićevog kriminalnog klana“. Za sve to vrijeme skrivanja veoma je strahovao. Fikret Muslimović. odnosno proboja jedne grupe boraca. što on smatra svojim glavnim životnim emanetom. vjerovatno su bili završeni ili su bili pri kraju. Bio sam prisutan. Radio sam sa njim intervju za Muslimanski glas.izbore. komandant Odsjeka za moral. «Jedan dan mi je u kancelariju upala italijanska mafija. Alijinoj prijateljici iz mladomuslimanskih dana. Objašnjavao je kako je njen kovčeg spreman za prenos u Bosnu. I to što je te noći na televiziji govorio bilo je ubjedljivo. «Silajdžić se zalaže za takav Ustav. poručivši kako SDA ima pet-šest sposobnijih ljudi za premijera od Silajdžića. Haris podnio ostavku.» Koliko se sjećam. U Zenici je bila zakazana vanredna sjednica Skupštine. ne znam. u čemu je on prepoznao njegove ambicije da kao premijer dominira u odnosu na predsjednika Izetbegovića. na sva usta su hvalili i podržavali . Da li to znači da je lzetbegović naknadno povjerovao Silajdžiću. Od Bukvića sam to i očekivao. I meni je Šefko Omerbašić potvrdio da se radi o krađi broda oružja. Sa njima nije bilo pristojno ni družiti se. Sva je protekla u harangi na Silajdžića. ipak. Zaista je to bila opasna situacija. Lahko je moglo doći do puškaranja u kasarnama između jedinica i vojnika pristalica Alije i Harisa. napadali su Silajdžića. Razumio sam njegov bunt. na kojoj je. Navečer su na Amilinoj televiziji gostovali Edib Bukvić i Muhamed Šaćirbegović.» Navodno je Silajdžić izravno rekao Šaćirbegoviću da i naš predsjednik treba biti samo marioneta. Bio sam na strani Harisa. Zanimljivo je da će lzetbegović ustati u odbranu Silajdžića i pravdati ga. Istovremeno je zakazana sjednica GO SDA. u Vremenu. ili Ljiljane Smajlović. S druge strane. bio je potpisnik čuvenog pisma kojim se sugerira vojsci da ostane uz Izetbegovića. Da je ovo Džemo znao. Imao sam apsolutno povjerenje u njega kao sina Azizina. ljute Slobove agitatorke.. Navodno se Silajdžić zalagao za Ustav kakav ima Njemačka. Pregovori u Bonnu o ustrojstvu Hrvatsko-bošnjačke federacije. ili je to učinio shodno odbrani od opće hajke koju je bio pokrenuo Munja protiv tzv. Šefko im je obećao „poraditi na tome“. dok svu vlast u rukama ima kancelar. Plakao je dok je pričao o svojoj majci Azizi. Taj lobi je likovao nad Harisovim odlaskom. Sjećam ga se kad je prvi put. No. Nemušto i bijedno. Objašnjavao je to da mu se smučilo sjedenje generala u prvim redovima dok traje prava drama izvlačenja ljudi iz Srebrenice. Možda više nego u Harisa. ne bi vjerovao Harisu koji je na pomirbenom sastanku bio obećao da neće podnijeti ostavku na mjesto premijera.

isto tako. pokušava odvojiti od njegove stranke kao i od njegovog pokreta iz mladosti Mladih Muslimana. On je. Uzvikujte SDA. ne pripada Mladim Muslimanima. pohvalio je Izetbegovića kao izvanrednog političara. gotovo po pravilu. ne treba čekati štampanje Karićeve knjige Povijest islamskog mišljenja u BiH u dvadesetom stoljeću. Čak bih kazao da većina Izetbegovićevih tekstova pripada jednom sjajnom žanru koji je nastao u dvadesetom stoljeću a nazvali su ga »islamskom teologijom i filozofijom oslobođenja«. dok je za SDA rekao: «Jedno je Izetbegović. Napisao je tekst: Borba za Alijino naslijeđe! MLADI MUSLIMANI U svom intervjuu magazinu Dani (19. ili su već bez broj puta tako nešto izgovorili. očito. rekao bih. Nazvao je redakciju i naredio da sačekaju tekst za kolumnu „Arogancija“. vrlo često odgovarao: «SDA – to sam ja». Naprimjer. a to je bila moja zadaća na stranicama knjige o kojoj je ovdje riječ. Izetbegović je. prije svega. Što se tiče samog Izetbegovića. On je na te pokliče odgovorio: «Ne uzvikujte moje ime. Na margini je pisalo: «Njega svi podržavaju. Da li je Karić u pravu? Fenomen na koji će naići svaki biograf Alije Izetbegovića je u tome što se njegovo ime.4. drugo je SDA» I mnogi drugi su skloni tako reći. suštinu je izrekao u ovom pasusu intervjua. nestalo je njegove stranke. Narod je klicao: «Alija! Alija!. u kojoj se on «osvrće» i na Izetbegovića. Ali. jednom otvorenom islamu. Narod je često ljutito govorio na njegove bliže suradnike kako ga lažu. Izetbegović ne pripada Mladim Muslimanima. «Kada je islamsko mišljenje posrijedi. prema svom mišljenju.Silajdžića. koristeći primjer Spahe.» Savjetovao je narodu kako je važnija SDA od njega. Sjećam se njegova predizbornog govora u Kaknju na kojem je prvi put javno spomenuo ime Mehmeda Spahe.». britanski ambasador u BiH Graham Hand. ako ocjenjujemo mišljenje kao mišljenje. mislim da Alija Izetbegović nije Mladi Musliman. Bosna je šutke pala.2002. jednom liberalnom islamu. Jedan takav tekst Slavka Šantića iz Oslobođenja stigao je na moj fax u Zenicu.. «Kad je Spaho umro. Baš zato što u mnogim svojim tekstovima i knjigama mnogo misli a malo moralizira. prepoznao rukopis sa margina. zaključio sam da većina Izetbegovićevih teorijskih tekstova pripada.» . Karić dalje hvali Izetbegovićeve tekstove da pripadaju samom vrhu islamske misli nastale koncem dvadesetog stoljeća. Enes Karić tvrdi kako Alija Izetbegović. ja ovim ne tvrdim da Izetbegović nekada nije bio Mladi Musliman ili da svojim uspomenama iz mladosti njima ne pripada. Međutim.) dr. a ko će braniti naše stavove?!« Pokazao sam Džemi faksirani tekst. čije je članstvo priznao i zbog čega je bio suđen dva puta. Da se razumijemo.

Pitao sam ga šta smatra svojim najvećim uspjehom: »Bosna nije podijeljena. Povod je bila Đozina kritika. Durakovićev napad na SDA u Bugojnu bila je podsvjesna reakcija na koridu crvenih bakova. ali više skromnosti. Dozo je rekao da je to „zabijanje trna u zdravu nogu muslimana“. Nijaz Duraković. nego kritike na račun Stranke. Nakon što je Crveni monarh. koju je izgovorio na otvorenju džamije u selu Poričje. Posljednje boravište Crvenog monarha u Bugojnu iskoristili su Raif Dizdarević i Branko Mikulić za odstrjel islamista. Kao da bi mu tada (samo tada) proradila sujeta. mogao se porediti samo sa Spahom. parafraziram. »Trebate ih žestoko kazniti!«. a isticao Stranku. koje sam imao sa njim. U Bugojnu su komunisti.Što se tiče odnosa njega i stranke. naprimjer. prilikom svih govora u drugi plan je stavljao sebe. iliti ateisti. koji su imali profašističke hipoteke ustaštva i četništva. Bugojno je dobio ime po gojnim bakovima. ne iz kibura. Tada su crveni bakovi bili jači i Dozo se pod stresom njihove rike i buke rastao sa životom.. Stipe Mesić tvrdi da je pred Tudamnom ljutito rekao: «Ne spominji mi Spahu. a ja imam!» U istom tonu je odgovorio meni na pitanje koje sam mu postavio u VKBI-u. kao protukandidat Izetbegoviću na prvim višestranačkim izborima. gdje je govorio bošnjačkoj omladini. . kako mu i pristaje.» Zbog svoje općepoznate samouvjerenosti. bile su posljednje riječi Crvenog monarha. pa bi povisio ton: «Eto radite! Ko vam brani da radite?! Slobodno radite. U privatnim razgovorima.» Dodao je. Jednom se izrazio da je to bila „planetarna Stranka“ . kako su Bošnajci sa SDA-om dobili sve reference naroda koje su im osporavane u proteklom stoljeću. Tu su „crveni bakovi“ dolazili na „ispašu“ i „rikali“ i „bukali“. odnosno kao lider SDP-a. nekoliko kilometara od vile Crevnog monarha. Ovaj dvojac komunističkih poltrona opanjkao je Crvenom monarhu Husejna Dozu kao „najcrnjeg islamistu“. sagradio je vilu i od tada je grad gojnih bakova postao prototip komunističke varoši. govorio je o sebi i Spahi.« Korida crvenih bakova Ne mogu sada citirati njegove intervjue. na udbaški pamflet Derviša Sušica Parergon u kojoj je IZ-a predstavljena kao profašistička organizacija koja je kolaborirala sa Hitlerom. stekao sam dojam da lakše prihvata osobne kritike. U istom pamfletu Mladi Muslimani su predstavljeni kao teroristička organizacija. odnosno komparacije njega sa bilo kim u povijesti bošnjačke politike.. na predizbornom skupu u Bugojnu napao je SDA da ne može biti „kičma Bosne“. Na svim mitinzima. nije šutke pala. otkrio bogata lovišta na medvjede. ali sa sigurnošću tvrdim da je izgovarao riječi: «SDA – to sam ja. iliti sekularisti iskazivali punu žest i animozitete prema islamistima. Nerijetko. Bošnjaci prvi put u svojoj historiji imaju Armiju. press-konferencijama i kongresima govorio je o SDA-u „kao kičmi Bosne“. Dozo je želio reći da se muslimanima imputira krivica kako bi ih se izjednačilo sa njihovim sunarodnjacima Hrvatima i Srbima. Tito. On nije imao Armiju. Prvi veliki sukob između SDP-a i SDA-a desio se zbog Izetbegovićeve tvrdnje da je SDA kičma Bosne. koja proizlazi iz njegove inteligencije i kulture.

uistinu. i pisac njenog programa. poželjna politička kombinacija za Bošnjake. ljevicu i desnicu od turske. ovakav kakav jest. pa i mišljenja. Od svega što je mogao učiniti u procjepu između političke pragme i svojih političkih ideala. značilo bi ukoloniti ga iz kontinuiteta njegove borbe sa ateizmom. izmjestili iz njihovih biografija i naslijeđa KP. predvođeno Sulejmanom Tihićem. I pored toga. prema svom mišljenju. Pokušaj izmještanja Izetbegovića iz njegove biografije. te da ostaje po glasovima samo još jedna bošnjačka stranka. pa i Duraković. ona bi sličila Erbakanovom Refahu. Prvo. Dakle. vrijedilo bi ukoliko bi se Lagumdžija. ukoliko bi bile ukinute SDS i HDZ. sadašnje rukovodstvo Stranke. nego Erbakanovom Refahu. kako bi ga predstavio kao „liberalnog islamskog teoretičara“. to je Karićevo mišljenje koje više govori o motivu zbog čega Karić izuzima historijske činjenice i „pere“ Izetbegovića od njegove biografije. i političkog naslijeđa iz MM i SDA. možda i pisanjem. to sve nije dovoljno da se ustvrdi mogućnost stapanja ovih dviju stranaka. odnosno SDP-a i SDA. ljevice i desnice. Dojučerašnja vlast u Turskoj bila je sastavljena po Karićevom nitu. SDA nema tako nacionalistički program kao MHP. 1 najhitniji faktor razlike je sastav turskog i bosanskog društva. danas njihove stranke sačinjavaju Vladu. bio spreman ukinuti SDA. da bi mnogo ubjedljivije bilo reći kako Izetbegović po svojoj političkoj filozofiji ili mišljenju ne pripada SDA-u. Nakon desetljeća borbe između ljevice i desnice. reformirane Refah partije (AK Partija) koja je danas mnogo sličnija Izetbegovićevom SDA-u. pretpostavimo da služi tome cilju. iako može živjeti od novca dobivenog od nagrada za svoja djela. Karić ima pravo na takvo svoje mišljenje. toliko je daleko od njegove harizme. ideološki je razblažio Stranku i učinio je prihvatljivom sekularističkim generalima. Zatim. Karić je politički površan kad govori o „simbiozi“. komunista i nacionalista. jeste nastojanje da njegova stranka uči građanskim vrijednostima i da po programu jeste građanska stranka tzv. čiji je osnivač i utemeljitelj harizmatični rahmetli Turkeš. upravo zahvaljujući Izetbegoviću. radi takvog koncepta. Ima još momenata u političkoj pragmi koji idu naruku onima koji vide mogućnost „simbioze“ između SDP-a i SDA.Uklanjanje Izetbegovića da. ali paradoksalno je tako razmišljati i živjeti sa njim danas u istom gradu. Devlet Bahčeli. u kojima je stradalo u uličnim obračunima 5. on nikad nije govorio o simbiozi sa ljevicom. a da je po sastavu nacionalna. uvjetno rečeno. i to od islamista. u ime ove sinteze. zar ne?! On je govorio kako nacionalne stranke i nisu baš sretno rješenje za BiH i kako bi. Njegov nasljednik. Zašto on. uvjetno rečeno. Takve su političke kombinacije moguće u muslimanskim sredinama. Da je Omer Behmen kojim slučajem bio lider SDA. možda je to. ne može nametnuti u RS-u i Hercegovini. „oprati“ Durakovića i Dozu. participirao u vlasti tokom agresije na BiH. Ne znam kako će Karić.000 mladića. Mnogo je bitnih detalja koji razlikuju bosansku. ili Duraković. ali njegova politička filozofija se ne podudara sa njegovim političkim afinitetima. Apsurdno. Njegova sadašnja vizija budućnosti Bosne je u umjerenim nacionalnim strankama. doživjeli su debakl kao koalicija. a SDP bila prava socijaldemokratska partija evropskog tipa koja se može integrirati i među Srbima i Hrvatima. Karić u istom intervjuu sve ovo previđa i zagovara „sintezu SDP-a i SDA“. Ali. A MM i SDA su gotovo nerazdvojive organizacije. Centra. skoro svakodnevno dolazi u Centralu SDA i crnči do kasno uvečer?! Sve dok nije operiran. poput činjenice da je Zlatko Lagumdžija. tihi čovjek iz sjene. odnosno sekularizmom. Takvo mišljenje proizlazi iz faktičkog stanja i nakon uvjerenja da se SDP. i da se zanima nekim hobijem. onda. ne pripada MM. Izetbegović je tvorac nacionalne stranke. ali. kao bosanski SDP. . Partija Bulenta Edževita nema iza sebe pedesetogodišnju komunističku diktaturu.

Ovdje i u svijetu. sa stanovišta fakata Karić je potpuno u krivu. nasmiješio se i nastavio svoje sjećanje na ponovni susret sa rukopisom. godine. «Nakon trideset godina . zatim u S za BiH. To je bilo vrijeme bezumlja.S. kad sam se odlučio provjeriti da li je to sačuvano. niti je validno što su to komunisti tolerirali po kvalitetu Izetbegovićeva mišljenja iznesenog u njima. Potpuno je marginalizirao život knjige nakon štampanja. najvjerovatnije. Htio sam reći da je on. «Tad sam napisao „skicu“. U Bosni je doživjela nekoliko izdanja. od kojih je. uzviknuo sam u čuđenju. „prijedložak teksta“. na koju se Karić najviše poziva kad donosi sud o Izetbegoviću kao islamskom teoretičaru. koja.« To je sve što je želio reći o životu knjige nakon izlaska iz štampe. posljednje.!». prema kojoj ga izdvaja kao „liberalnog islamskog teoretičara“. Pošto Karić preferira ovu knjigu nad Islamskom deklaracijom. «Da. Tekstove je pisao u svojim zrelim godinama. Ne znam na koliko je jezika prevedena njegova knjiga Islam između Istoka i Zapada. . Pun ponosa i zadovoljstva što mi to otkriva.. opet. odnosno sa sobom: «Mislio sam daje rukopis struhnuo u sehari. a u dosluhu sa Dozom. a da on. knjigu napisao kao mladić. To je stajalo u sehari moje majke sve do sedamdesetih. koju je napustio zbog „simbioze“ ove stranke sa SDP-om u Alijansi. Bio je u SDA. ali on od nje nije imao nikakve materijalne fajde. neće demantirati Karića.B. uistinu. Želio je da svoju zadivljenost poklonim njemu kao Mladom Muslimanu. ID je nastala kao zbir tekstova koje je Izetbegović pisao u islamskim časopisima i potpisivao pod pseudonimom L.» Znao je daje polučio kod mene toliku zadivljenost daje priču zadržavao na detaljima kroz sjećanja o kući u kojoj mu je živjela majka. Jedno izdanje. Želio je da me uvjeri. Knjiga Islam između Istoka i Zapada. pretpostavljam. objavila je SDA. kako su oni. a da ju je samo doradio u zrelim godinama. Pošto su objavljivani (neki od njih) u vrijeme najčešće komunističke cenzure.« «Uzeo sam rukopis i počeo raditi na njemu». izjasnio se on o tome ili ne. hrabro i smjelo razmišljali.. smatram daje ta knjiga bila povod našem hapšenju 1983. faktički. Nije. i pod nadzorom strogokontrolirane uleme. imao neke koristi. bitno što se tadašnja ulema slagala sa tim tekstovima. nastala je 1943. Mislim da se Karićeva tvrdnja neće svidjeti Izetbegoviću. uopće nije znala da joj je u sehari „tako opasan materijal“. on opet upada u paradoksalan kontrast. možda. jer niko nije polemizirao sa njima. Dobio je nagradu kralja Fejsala i to je sav honorar. ispričao mi je Izetbegović u svom kabinetu aprila 2000. Želio me je impresionirati sobom kao takvim. Svidjelo se ili ne samom Izetbegoviću (danas) Karićevo mišljenje o „Izetbegovićevom mišljenju“. njegova generacija mladih muslimana. Nikad se tako nije trudio interpretirati jedan svoj politički potez kao državnik. godine. ovi tekstovi su trebali biti fundament Izetbegovićevog mišljenja.Karićeva biografija govori o lutanju između ovih opcija. Prvi fakat koji Karić previđa je nepoznavanje ili ignoriranje Izetbegovićeve biografije.

Doslovno je razmišljao o ponudi da se odrekne ideja. komunistima. Malo ko se od muslimanske inteligencije odvažio braniti Izetbegovićevu ID. tako i sarajevskim neokomunistima. Munja u svojoj knjizi „U kandžama KOS-a“ kaže da je agitirao za njegovo pomilovanje. pisao samo u ime sebe. u najtotalnijem smislu borbe protiv njega. Prema tvrdnjama jednog njegovog kolege iz zatvora. Prema lokalnim Izetbegovićevim oponentima. Izetbegović nije revidirac Iako je stekao imidž da lahko mijenja mišljenje u stilu „do podne jedno. Koliko se sjećam. Dok je bio u zatvoru u Foči. komunisti su mu poslali agente da se nagode sa njim radi pomilovanja. Ne sjećam se da je to činio iko osim Džemala. Od Turske. militantno. koji se hvališe kako ga nije tukao. hvala Bogu. zbog nekih stavova iznesenih u ID. Neka su to bili samo strahovi djece za očevo stanje u zatvoru i. pod pritiskom Munje. Svi Izetbegovićevi neprijatelji. netolerantno. Dragošem Kalajićem. navodno. posjete Munje i Amira Salihagića Aliji u Foču njegova djeca su doživljavala sa zebnjom. Aralica je u hrvatskoj štampi pred frontalni napad HVO-a i HV-a na Bošnjake. Veoma ružnu smrt u zatvorskoj ćeliji. ne moraju biti istina. to govori o teškim stanjima kroz koja je prolazio. Sve optužnice. od podne drugo“. To je Izetbegović iznio u svojim intervjuima i knjigama. koristili su se ID kao polazištem. što su mu. kao i svi napadi na njega bili su sa pokličima citata iz ID. dovoljno je bilo ovakvima pokušati dokazati da je Izetbegovićeva ID „almanah fundamentalizma“. uistinu. pisao o Izetbegoviću kao fundamentalisti i Džemo mu je odgovarao u Ljiljanu. kao njegov isljednik. To kasnije niko nije priznao. Tako je Izetbegović tih godina. prema njemu su izražavane sumnje da je islamski fundamentalist. On je pisao predgovore objema Izetbegovićevim knjigama. među njima nije bilo nikakve (kolektivne ili organizirane) djelatnosti. kako srpskim nacifašistima i Tuđmanovim nacionalistima. Darkom Tanaskovićem itd. ali je i polemizirao sa Ivanom Aralicom. Ovim želim reći da ni u najtežim mukama i krizama kod njega nije bilo pokajničkih nagovještaja za svoje ideje. Neki eksperti su saslušani u Haagu zbog nje. on se bio naumio ubiti – otrovati lijekovima. ali. Jedno vrijeme su se bojali da ga žele ubiti. isti uvod optužnice sačinila je Vlada RS i poslala u Haag.Tad je organizacija MM bila umrtvljena i osim najnužnijih životnih relacija. do nekih zapadnih intelektualaca. gdje je Izetbegovićev politički profil bio fundamentalistički zbog kritičkog gledanja na Kemala Ataturka. kasnije njegove kolege udbaši nabijali na nos. . i samo sa sjećanjima na mladalačko iskustvo organizacije za koju nikad nije vjerovao da će biti oživljena u bilo kojoj formi. Kako je ID bila osnovni dokaz za glavnicu inkriminacija 83. nedemokratsko itd. stigla do haških istražitelja. bilo koje vrste. S obzirom na to da je etiketa islamskog fundamentaliste dovoljno crna. ID je poslužila da njegovo političko mišljenje tretiraju kao isključivo. kao krivca za rat. on se nikad nije odrekao svojih ideja. ID je kao osnov optužbi protiv Izetbegovića. Kasnije su neki hrvatski novinari primijetili da je baš tadašnji Araličin napad na Izetbegovićevu ID imao cilj proizvodnju ratnohuškačkog animoziteta prema Bošnjacima. na način vrijedi li to smrti u zatvoru? Ipak je odbio pomilovanje i bio prihvatio smrt. kao što ni on ni djeca njegova ne žele govoriti o momentima krize u istrazi kad je razmišljao o samoubistvu. tvrdeći da je procijenio kako Izetbegović nema više političkih ambicija.

To je moj narod. Kad je Džemo napuštao zatvor u Foči. haman budala. stid i očaj stoga što je preživljavao sa narodom putovanje na koje ih je poveo. da on nije sam koji je analizirao Izetbegovićeve tekstove i njegovu biografiju. Da se Izetbegović ikad mislio odreći svojih ideja. mnogi su se javno bavili njime i njegovim djelom. recimo pripadništva MM. a ne njegovim idejama. i nisu toliko bitne njegove ideje i politička filozofija u kontekstu njegove borbe za slobodu muslimanskog naroda. 1. Njemu su ljudi vjerovali. Ni makac dalje. i za svoju prošlost. jedino je tad. Tada je trebalo. učinio bi to tada. prkosio im je Džemo. već je bio rijetko karakteran čovjek koji je pokazivao hrabrost i strahove. učinio bi to kad je postao predsjednik Predsjedništva BiH. «Sve što je bilo nek' ostane ovdje. Izetbegović zamrznuo svoju funkciju u SDA. Tako ga i nakon deset godina vidi Munja: «Bio si mali za mene. U tome je njegov i uspjeh i njegova drama. Kad sam radio intervju sa jednim profesorom Kembridža. preko navodnog «Izetbegovićevog mišljenja». Džemo je za njih bio usijana glava.. moram reći. posljednje komunističko spadalo i udbaški Vizental na muslimanske duše?!) Zapravo. tvrdio da su Englezi vidjeli Srbe kao pobjednike pred kojima će Bosna pasti za nekoliko sedmica. koji je. Zapravo. On nije koristio moć radi očuvanja vlasti. došla su mu dva agenta iz Goražda da mu „pokažu put u slobodu“. nek' znate. nije vaš». i to javno iznijela putem televizije. a to izlazi iz povrijeđenosti ljudske. zašto bi to neko drugi činio od njega?! Izetbegović nije bio puki filozof. u ime Platforme Predsjedništva iz 1992. i još trebaš da rasteš». Ako zanemarimo sve obavještajne službe koje su portretirale Izetbegovića. «Pričat ću. praviti kompromise po svakom osnovu sa ciljem spašavanja multikulturnog koncepta BiH. suze i veselje. Ljudi su jasnije znali čitati sa njegova lica nego sa njegovih usana. da bih doveo Karićev pokušaj izmještanja Izetbegovića iz njega samog. Neka neko i to shvati kao distanciranje od SDA. i moglo bi se nekako i opravdavati. savjetovali su ga. kako im se mogla desiti takva omaška? Koja je to nepoznanica za njih bila u BiH?» . nego manir. (Kako bi Munja danas likovao. Oni su vjerovali da „spašavaju dušu“. već vjeru ljudi u njega samog. No. i nikad nije postao revidirac i pokajnik za svoje ideje. koliko njegov karakter i njegova etika. opet ponavljam. njegova biografija je mnogo snažnija od njegovih ideja. teoretičar i pisac. pitao sam ga: «Ako su engleski vojni instituti najprecizniji na svijetu u vojnim procjenama. Da se ikad poželio odreći svoje biografije. Zbog svog prkosa. Narod je uz mene. on nije pripadao nekom ekonomskom depersonaliziranom lobiju kojem je bilo cilj osvojiti vlast. obrazlažući Mavorovu prosrpsku politiku. kad se nakon deset godina sreo sa njim u redakciji Ljiljana. kako piše u svojoj knjizi.Traženje pokajanja od optuženih bio je više instinkt komunističkih agenata. on je vjerovao i borio se za svoje ideje. navodno je pomislio. na način kako je CIA obznanila svoj portret Miloševića uoči udara NATO-a na Srbiju. Nemoj se više eksponirati i pričati svašta pred narodom». Ako je prošao kroz sve životne i političke golgote i kušnje.

Ne vidim. koji su dolazili sa crnim «rayban» naočalama. . pretpostavljajući da su njemu odane provjerske skupine suviše slabe i da on nema harizmu dovoljno snažnu da iz naroda „povuče“ toliku energiju otpora. Nisam znao da ga je Šalim Šabić povezao sa Tuđmanom prije nego je formirao SDA. «Nikad više nisam vidio takvog Izetbegovića». fratra iz Duvna. prijatelj je sa Muradom Hofmanom. pili viski i pušili kube». Adil Mualim. Tako je tražio od pokojnog fra Ferde Vlačića. «Oni ga smatraju veoma prijatnim čovjekom. Ovaj ga je ubjeđivao da odustane od priznanja BiH jer će ga pregaziti Srbi. glumeći da tako pripadaju Zapadu. lzetbegović je tu ponudu odbio. kao i ja». jedna od najvećih arapskih knjižara. Izetbegovića su potcijenili.« Naveo mi je primjer ponašanja Veljka Kadijevića i Miloševića. potvrdio sam lzetbegović. tadašnjih bošnjačkih lidera. konvertitom koji je objavio nekoliko knjiga iz islamistike. ponekad sa šeširom. On mu je povjerio da je u Bundestagu dobio zadatak da iščita Izetbegovićeve knjige i da svoje mišljenje. šalio mi se Silajdžić. Fra Ferdo je napisao „na nekoliko stranica“ veoma pohvalna zapažanja o njemu kao čovjeku. a on ne vidi da se muslimani mogu suprotstaviti tako moćnoj armiji.» Svoj prvi ručak sa Tuđmanom lzetbegović mi je povjerio u razgovoru dok smo pripremali koncept njegove knjige. Hofmanov stav je bio da se radi o „umjerenom muslimanu“. No. Vole sa njim ćaskati u pauzama. Englezi su znali moć Raifa Dizdarevića i Nijaza Durakovića. bar javno. «Ne misle o njemu kao mehkom čovjeku. Znali su da oni ne mogu organizirati takav otpor kod naroda.» Karington je prepričavao tu Izetbegovićevu hrabrost. Karington je to rekao iskreno i mislio je da se Izetbegović boji. koji je robijao sa Izetbegovićem u Foči. smijao se Silajdžić. što treba poslužiti kao krunski dokaz da nikad nije pristao na pregovore o podjeli Bosne. smatrajući Bošnjake Hrvatima. dovoljnu da se suprotstavi JNA. a kasnije ju je. iako ostavlja takav dojam. Tad mu je Tuđman nudio da bude lider HDZ-a za BiH. da mu napiše „njegov portret“. Pričali su mi neki prijatelji Hrvati da je Tuđman tražio mišljenje o Izetbegoviću preko Hrvata koji ga poznaju. Tuđman je pocijepao „fratrovo mišljenje“ i bacio u koš. »Smatraju ih međedima. Tu sam informaciju dao Globusu.«Ta nepoznanica se zvala Alija Izetbegović. muslimanom. koji neće uzeti čašu šampanjca i nazdraviti na silnim konferencijama koje su se tada održavale po Evropi. Pitao sam Harisa Silajdžića. Jer da jeste. nešto od toga bi bilo objavljeno u mnogobrojnim (objavljenim) Tuđmanovim stenogramima. kako zapadni političari gledaju na lzetbegovića. da ga ignoriraju.» Njegov najimpresivniji dojam Izetbegovića je bio u razgovoru sa Lordom Karingtonom. u intervjuu koji sam organizirao za Miljenka Jergovića. Izetbegović je rekao: «Borit ćemo se.

a ne mislio. Dolazili su. okupljala se muslimanska mladež. Oni traže borbu protiv zla. On me je poštedio«. «Trebao je takav ostati. tako da se sala ispraznila. zbog nečega. dakle vjerovao je. Mislio sam na držanje na Sudu '83 . objašnjavao mi je svoju ucijenjenost položajem koji obavlja. odnosno sekcija MM-a. „mladi Izetbegović“ bio je fajter. dok je još postojao Narodni front. Njih dvoje su zalupali po stolicama i naveli publiku na isto. Izetbegović nije mogao slobodno misliti. prilikom prvog hapšenja izbjegao je masovna hapšenja kad su strijeljana peterica lidera MM. Ni sebe nije sačuvao i preživjet će najstrašnije muke u zatvoru. odnosno govoriti. nekakav film koji je vrijeđao Muhammeda. Napisao je knjigu „Kloni se zla“. Sve što znam o Izetbegoviću.»Pokazao je hrabrost kad je trebalo«. a ne uklanjanje. Ponekad sam Džemi znao reći kako bi mu trebalo razliti «strahu». na njegovo mjesto u organizaciji ušao je Halid Kajtaz. tvrdio je Izetbegović. Alija i Aziza su držali vatrene govore u kojima su kritizirali komuniste. govori da je veoma ponosan na svoju biografiju. Ali. omekšao. reakcija na moju tešku riječ odrazila bi se na narod». U udruženju EI Hidaje. priznajem da bolje poznajem njegovu biografiju nego „njegovo mišljenje“. U kinu «Tesla» desio se incident koji je izazvao mladi Izetbegović sa Azizom Šadrbegović. koliko znam. prava prznica. Zbog svog vatrenog govora.v. Ima nekih momenata koji ukazuju da ga je Sudbina vodila. Ja mislim da je s vremenom. Takav vjernik da posegne za samoubistvom koje Svevišnji najstrože zabranjuje?! Po izlasku iz zatvora Dobrača se zatvara u biblioteku i gotovo ne progovara.» I kad na ovakav način razgovaramo Silajdžić i ja. s.. kako sam razumio. Dok je on bio na robiji. . kako pričaju džematlije Careve džamije. Cijenu za svoje mišljenje ili pisanje kao političar prvi put je platio prilikom posjete Turskoj. čuvajući ga od dušmanluka koje se nadvilo nad muslimane. dakle kad još nisu svi bili komunisti. a on je ostao šutjeti u biblioteci. koje je vodio rahemetli Kasim Dobrača. branio sam Izetbegovića. Nimalo liberalan. u Božije predodređenje. Prikazivao se. Ovaj govor.a. Javno je tvrdio daje «sve u Božijim rukama« . zbog koje ga agilniji Mladi Muslimani kritiziraju. helikopteri po njega iz Beograda. Najviše glavobolje rahmetli Dobrači zadavao je Izetbegović. vjerovatno bih ponovo bio osuđen i sa glavnom grupom. Žustro i radikalno je diskutirao. Dobrača ga smirivao starateljski. «Da je Hasan Biber priznao da sam ga odmah po izlasku iz zatvora kontaktirao. Naprimjer.s. Kao političar. odmah po ratu. koji je ubijen. Bio je posljedni muškarac u familiji. bio je jedan od povoda njihovom prvom hapšenju. Često sam gutao riječi ogorčenja prema Tuđmanu.» «I ja sam napisao: 'Onaj Izetbegović je bio bolji'. više govorimo o svom nezadovoljstvu. ovo je za Karića važno. Jer.' Pisao sam mu neka pisma koja nisam objavio i suzdržavao se od žuči. Navodno je sjekao vene da bi sebi kidisao. Sa ubistvom Kajtaza ugasla je ova loza. nego što realno ocjenjujemo Izetbegovića. Ni on sam sa sobom ne bi bio zadovoljan da je naših godina.

po protokolu. demokratiji itd. ali to je i njegovo mišljenje. iznosi vizija ustrojstva islamskog društva. U nekoj mjeri takvo njegovo mišljenje. On. kad su postali pravi prijatelji.«Na aerodromu su me dočekali novinari. Za njih je Pakistan bio »islamska Amerika«. kršćanstvu. Takve okolnosti nisu davale nikakve šanse Izetbegoviću. kao mladi plemić saudijske dinastije. kompromis proučivši Fatihu. koji je skupa sa njim i putovao u Teheran. i intervjuima. komunizmu. nije dobar znak njegovo opiranje razgovora o ID. sigurno ne bi sve radio kako je radio. Gotovo mi je bilo neugodno spomenuti ID pred njim. Poznato je da je posjetio mezar Ataturka i da je. U njoj se. Još su dodavali kako je Izetbegović posjetio. na način zašto su naši (muslimanski gradovi) prljaviji. što inače nije protokol. ili je veoma slabo. kao što je poznato. nije uopće. Arapski krugovi su sumnjičili Izetbegovića za sklonost ka Iranu. Homeinijev mezar u Teheranu. da bi volio da nije napisao ID?! Još sam u dilemi i nemam ništa opipljivo ni za ni protiv. može se korigirati. ravno iluziji. a za nekoliko miliona bosanskih muslimana nisu braća marila. Novinar je citirao ID. poznavao islamski svijet. njegov najveći stupanj pokajanja koje je izrazio zbog svog mišljenja.. Izetbegovićevo mišljenje. Međutim. opet. nego pokazati da je promijenio mišljenje izneseno u ID. Ujedno je htio objasniti odgovornost za riječ kao političar. i to je sve. pred liderima islamskih zemalja. Arabija i Jugoslavija nikad nisu imale diplomatske odnose. koje je doživio kao političar. htio je iskazati više svoju diplomatsku domišljatost. teško bi Izetbegović uspostavio naj prijatelj skije odnose sa Rijadom. gdje je rekao da je islam bolji. Nisu voljeli Kraljevinu Saudijsku Arabiju. Pouzdano znam da mu je u dobroj mjeri teze za oba ova govora pisao Džemo. šta sam napisao prije tridesetak godina. meni poznat. zbog djelovanja njima slične orgnanizacije Muslimanska braća. Prema tome. na osnovu toga. ali da muslimani nisu bolji od drugih. Pozivanjem na prijateljstvo sa Dozom zbližilo je Fahda i Izetbegovića. dakle o materijalizmu. Da je bio pitan kao islamski teoretičar. sigurno ne bi morao davati takav odgovor.» Kad mi je pričao ovu anegdotu. pred grupom intelektualaca. a ni ja danas ne bih napisao. Mogu li zaključiti. Odgovorio sam mu: Da je Ataturk danas živ. Veza Amerike i Rijada . mislim da je imao iluzije o islamskom svijetu i da je bio veoma subjektivan prilikom iznošenja svojih vizija glede islamskog svijeta. Da nije bilo srećne okolnosti da kralj Fahd. hrabrosti i kritičnosti. kad je pisao ID. oslikava kontinuitet njegovog „intelektualnog nerva“ i temperamenta. odnosno islamskog svijeta. Ovo je. Mladi muslimani nikad nisu mogli sanjati da će se islamska revolucija desiti u Iranu. gdje je u desetak tačaka izrekao nedostatke islamskog svijeta. Je li baš prvo novinarsko pitanje bilo o mom mišljenju o Ataturku. u nekakvoj islamskoj asocijaciji za zaštitu džamija. To zaključujem na osnovu njegovog nevoljkog pristajanja da govori o ID. koštalo je Bosnu. Štampa je pisala kako samo on i Homeini nikad nisu htjeli posjetiti Ataturkov mezar. u komparaciji sa iskustvom islamskog svijeta. dok je bio MM. Uvijek bi zašutio i promijenio temu. ali je promijenio mišljenje o islamskom svijetu. ali ukazuje i na mjeru samokritičnosti. od onog kakvo iznosi u svojim tekstovima. Njegovi govori u Kairu. zapravo. učinio. možda. ravno iluzijama. Moram rizikovati mjeru upotrebu privatnog razgovora sa Izetbegovićem u objašnjenju slijedeće tvrdnje: on ni za jotu nije promijenio svoje mišljenje o Zapadu. bio prelomili i najvažniji politički moment za Bosnu. tako daje to. U svakom slučaju. Nešto su se potajno nadali promjenama u Egiptu. zatim njegov govor u Teheranu. bude skupa sa rahmetli Husejnom Dozom. a temelj islamske kulture je čistoća. Hoću reći daje imao mnogo bolju sliku nego jeste stvarno stanje islamskog svijeta.

Salih Behmen. što se aktivnosti tiče. Onako bolestan. «Fahd je zavolio Bosnu. »Primijetili smo njegovu oštroumnost i inteligenciju i savjetovali smo mu da se posveti samo čitanju i pisanju. ali se Izetbegović. teror i nasilje nad njima. Ili princa Selmana i potpredsjenika SAD-a Ala Gora. «Jesi li ti Munirov sin?». Prva trojica su pisala knjigu uoči osnivanja SDA i njihovi motivi su bili skribomansko ekskluzivistički. ljekar. kome posvećujem ovu knjigu. a zanimljivija je knjiga o ženskom dijelu organizacije Munibe Spaho. opisivao mi je ulogu Izetbegovića u organizaciji MM. Udruženje MM je izdalo dvije knjige – o sebi -. te nekih razgovora sa diplomatama. koju je doživio Munirov sin Ismet. Fahdov dvor je bio ponosan na Izetbegovićevo povjerenje. komentirao je jedan njihov susret Izetbegović. pa ni baš vjerodostojno faktografskog štiva o MM. Najveća grješka je usporedba aktualnog imidža organizacije MM. To mu je bio zadatak«. obećao mi je da će posjetiti Sarajevo«. a nisam je provjeravao. patnje. Na koncu njegov odabir bolnice nakon ovogodišnje bolesti. Izetbegović je na dan dženaze Salihove. To je grupica preživjelih staraca koji. On je kao dežurni na Klinici obišao jednog pacijenta koji je bio u šok-sobi. Nema analitičkog. onda griješi stoga što ne poznaje organizaciju Mladih Muslimana. koja djeluje kao nekakvo muslimansko društvo. smatrao najblistavijim umom unutar organizacije i svjesno su nade polagane u njega. Teško je reći da neko može postati mislilac po zadatku. Isto tako. ne može se ništa bitno iz njih saznati o tom pokretu. svi pisci o MM su u drugi plan ostavili analitičko kritički diskurs rada i djelovanja svoje organizacije. . ljeto 90. 0 MM su pisali Šaćir Filandra i Zilhad Ključanin. napisao poruku koja je pročitana na predizbornom skupu u Zenici. a posebno ideja same oganizacije. pitao je bolesnik. kćerke čuvenog bošnjačkog intelektualca Sakiba Korkuta. govori sve. Tridesetak preživjelih članova MM klanjalo mu je dženazu. ali u telefonskim kontaktima kralja Fahda i Clintona više puta je spomenuto Izetbegovićevo ime. tvrdio je Salih. iako svojim griješenjem želi afirmirati Izetbegovićevo mišljenje. Ne znam.spasila je Bosnu.. prijatelju kralja Fahda iz mladosti. gotovo nepokretan. nakon Esada Karađozovića i Emina Granova. Pacijent je pogledao u natpis okačen na džepu. Bio sam na Salihovoj dženazi i vidio Aliju u Šarića haremu. a sve zahvaljujući Bosni. Vizije ili slike islamskog svijeta u ID nisu predviđale ovakav ishod i ovakvo Izetbegovićevo iskustvo. mogu samo analizirati po osnovu Izetbegovićevih putovanja i relacija. Munir Gavrankapetanović i Ešref Čampara. djeluju kao neženje u kojima čuče zamrznuti dječaci. kako je „danas umro jedan od najvećih među nama“. Sead Trhulj. U najboljoj želji da iskažu svoje ideale. odnosno asocijacija građana. i pored pet-šest knjiga koje su objavljene o MM. Posljednja dvojica su ispisala bolnu ispovijed o svojim mukama. Ako Karić griješi. odnosno Husejnu Dozi. ujedinila je islamski svijet. Čuvena konferencija u Džedi 1992. Do ušiju mi je došla jedna tragična anegdota.

eto baš moralne falinke. «Ama. povrijedit ću sve žive MM.» Smijao sam se. Prešutio je odgovor i ja sam bio veoma postiđen zbog pitanja. kako vidim. niti ideju vodilju. kao ni do sada. kad ste svi bili tako mladi. kako bi pred svijetom izgledali što blistaviji. guše svoja realna životna iskustva. niti inspirirati mlađe da idu njihovim putem. ili bolje reći letka. kopirao i po njemu slagao članove i paragrafe. a zvali su ga Bojler. oragnizacija koja je na šarpirografu štampala desetak brojeva novinice. osakatio njegovog babu. Međutim. Čak se zacrvenio od stida. . dokazujući da su u zatvorima bili veći heroji od njih.Ismet je čitao bolničku listu i vidio ime pacijenta. šta vam bi sa curama? Jesu li Vas čekale?« Salih je bio doslovno šokiran pitanjem. on je to uzeo. Vidjevši kako se uopće pišu programi. Sam program je. 0 svojim nedostacima ne govore ni međusobno. Evo primjera. kao i svi revolucionari. osim usađene vjere u islam. posebno neće uspjeti. Pričao je o čovjeku kome je zaboravio ime. Zato smo ga zvali Bojler. kako mi je-'“ pričao Salih Behmen. te da nije ni imala nekakav. Ali. Čak mislim da su imali kompleks komunista. Sam je volio šalu. a posebno njihova golgota interpretirana je na sklerotičan način i zato neće biti zanimljiva pokoljenjima. ako kažem da to i nije bila baš neka moćna organizacija. pričao mi je danima. nastao kao puka improvizacija. Pridaju važnost nekim efemernim stvarima. htio sam se malo našaliti sa njim. Što su tražili to su i dobili. Njihov rad. Onaj ko bi sanjao ujutro bi prvo zavirio njemu pod ćebe. u ime principa i ideala. Jedan krupan čovjek po nekoliko flaša stavljao je podaše. tu knjigu su posljednju izdali. Nakon dugog razgovora sa Salihom Behmenom. On je radio u pošti i do ruku mu je došao nekakav program slovenskog udruženja. Niko od MM ne priznaje svoje (nikave) grješke. kakav je tekst Emina Granova: Kako ćemo se boriti. nije nikako mogla polučiti neke značajnije društvene promjene. a. Nisam ni znao da je postojalo i žensko odjeljenje MM. Salih. objavila jedan ili dva zanimljiva teksta. Niko ne spori da su preživjeli sve one torture poznate od Sibira do Golog otoka. Upinju se da pokazuju svoju hrabrost i odanost. »Spavali smo sa flašama punim vode. poput problema pušenja itd. aman-zeman program. navodno. te podržala dva tri sijela kao kongresa. Bila istinita ili ne. Zašto? Jer. a povrh svega moralnost. pa i mjesecima. ova anegdota je izvanredan primjer eha pisanja knjiga o MM. Taj bolesnik je. niti sam mislio na to. da bi ujutro bile tople za one koji se ođunupe i trebaju se kupati. To i Karić dobro uočava. Ali. koji je pola života proveo paraliziran zbog torture u zatvoru. Tako će mi kasnije ispričati najzanimljiviju priču koju sam objavio u knjizi Večernja kravata. više od toga se upinju da skriju sve svoje.

kad je iskreno govorio šta misli. Ponavljam. Nema nikakve dvojbe da je osmogodišnje tamnovanje na tavanu Emina Granova. Mislim da sam u čudu smogao snage duže gledati u njegove umilne oči. a u kući su joj živjeli prisilno ubačeni podstanari. pa i smjestilo. To u MM-u kriju kao zmija noge. jedna istaknuta mlada muslimanka. njegovo mišljenje. Da sam bio vršnjak Saliha Behmena. Imaš li čitaoca pred sobom dok pišeš?» Šutio sam. Oni po svom odgoju i moralu. pišem tako da moram biti čitan. nažalost. Znaš. A sudit' mu je samo po onome stoje izgovorio i napisao. ali. našalio sam se. sigurno bih bio u njegovoj „trojki“. oni nemaju djece. čekala ga dok je došao iz zatvora. ili vrištati i dozivati čitaoca da ga čita. Prema tome. Zastao sam i zagledao se u njegovo lice. Zapravo i ne postoji neko „mišljenje“ Mladih muslimana. što su platiti teškim životnim iskustvom. «Zavisi šta pišem. njegovo pravo ili istinsko mišljenje će ostati misterija. dovoljno školovanih da su mogli iščitavati islamsko štivo. Moj tekst mora zvoniti. zamisli pred sobom mladog muslimana. Haman da sam ga htio zagrliti. Naum mi je pao stih Melike Salihbegović Bosnavi: Leptir se razvije – baš iz one boje koju larva krije! . Granov je bio. Predlažući mi kako da pišemo njegovu knjigu «Sjećanja». da bi se shvatilo. vješali su mu cigle za možnje i uvlačili žicu u ud. kao i tamo negdje u dalekom islamskom svijetu čitati knjigu*. kojeg je majka zazidala uz dimnjak da ga ne bi uhapsili.» Nisam stekao dojam da sam ga oduševio svojim motivom i inspiracijom za pisanjem. «Kad ovo budemo pisali. uz Esada Karađozovića glavni ideolog organizacije. gledam u cifru honorara». sestra veoma uglednog člana MM. a ne po nekom ekstra filozofskom ili političkom mišljenju. Pa makar se strani politički analitičari trudili pronaći tu militantnu zajedničku crtu koju posjeduje tekst Kako ćemo se boriti od Granova. promišljati ga i. Kad pišem za novine. nisu mogli prihvatiti ateizam i. savjetovao mi je. pitao me je: «Kako ti pišeš tekst. ili kako Karić voli reći. odnosno stavovima. da bi se shvatio Izetbegović. Ali. Novinarstvo i ne računam u neko pisanje. Posrećilo mi se da budem sa njim u trenutku opuštenosti. bar po pisanoj zaostavštini. koji će ovdje.» Sledio sam se!!! Koliko sam čuo. da mi je to rutina. u miru i slobodi iznijeti svoje mišljenje. mora se poći od spoznaje da on nikad nije mogao rahat. sudarili su se sa surovom stvarnošću. spada u sam vrh najjezovitijih slika koje smo mogli čitati u Pričama sa Kolime. udala se za Srbina. »Jednostavno. njihova isljednika. eventualno. Toliko sam pisao. agitirati za njega. tako da su ga doslovno osakatili da ne može imati djecu. kao takvi. koju je promovirao Karić. Radi se o jednoj generaciji muslimanskih dječaka patrijarhalnog odgoja i islamskog morala. Postoji samo njihovo iskustvo.«Taj čovjek je imao djevojku. Trebalo bi komparirati njegove i Izetbegovićeve tekstove. Nema razlike u tezama.

«Hvala Bogu da nije znao arapski». Tito ga je prozreo. To što mi je ispričao nisam provjeravao. To je sve što sam upamtio o Mujketu. opet. Čuo sam samo priče. gdje bi Nijazu bio kraj. moj čudni prijatelj. A kako zaobići još jednog čovjek koji u svom imenu ima ime Alija. u hotelu Lux. Čuo sam neke Hercegovce koji pričaju o njemu. poznajući njegovu moć i odanost Moskvi. Od njega ne može biti nikad udobna sjedeljka. Kad priča o nekom svom stricu. U ovom slučaju može ostati samo uvjerenje da je bio genije. isklesalo je pravi i najistinitiji profil Alije lzetbegovića. muška stolica. koji se otisne u svijet na studije. poput one Fidijine tehnike odbacivanja viška kamena i što ostane postane statua. Gestapou. Sumnja se da je on ubio Trockog. Saja tvrdi daje Golubić govorio 14 jezika.. koji je 1915. Ma ko bio i šta radio. u kojoj je i moj spisateljski udio zanemariv. Bošnjaka. Pridvorčani su upotrebljavali stolac tek toliko da nešto podmetnu pod dubru i da ne stoje ili čuče. te preko svoje OZNE ocinkao i izručio.. osnivača i vlasnika najpoznatije srpske novine Politika. moj dvorac bi bio samo na Begovini. ali fascinantna. iz njega ne može nikad postati prijestolje. Daje Mujke kokn'oTitu. u Beograd. Mislim na Mehmeda Aliju Maka Dizdara – spavača nad kamenom (temeljcem) Hercegovine i Bosne. otišao u Rusiju u ime Srpske vrhovne komande. pa završi u Moskvi. ali ovo i ovakvo povjeravanje preda mnom. koji je rođen u Stocu. naprimjer.) . Njegovu pjesmu Poruka danas Stočani iščitavaju proročanskom: Doći ćeš jednog dana na šlu oklopnika sa sjevera – I srušiti do temelja moj grad (. morao sam početi sa Alijom Isakovićem. Stolac je. Jednu mi je pričao Saja. A kad bih bio kralj. njegova je zasluga. pardon Sultan. najuljudnijim plemićem kojeg pamtim među bošnjačkom inteligencijom. neargumentirana verzija.. kao što je ovaj njega. Samo Atif Purivatra u svojoj knjizi o „JMO“ posvećuje dva retka Mustafi Golubiću. i preuzeti njegovo mjesto u Jugoslaviji. Očito mu je simpatičan. Pnom Pena itd. po jeziku mojih Pridvorčana. Navodno je Mujke po nalogu Staljina bio došao ubiti Tita. On je manji od stolice i na njemu baš sjede muškarci. Tirane. Stolovao bih u Stocu. gdje su slični njemu došli iz Kumrovca. Sofije. navodno. našalio sam se sa Sajom. «Tvoja Saudija bi danas bila druga Kuba. meni je Mujke zanimljiv kao Bošnjak koji je uspio biti značajan i velik u nečemu. Hercegovca. Sve evropske. Onda zamislim nekog mladog muslimana.Zanemarit ću njegovu knjigu. niti se u njemu čovjek može zavaliti kao u fotelju. naravno. A i gdje i kako provjeriti? Odakle mi dosje agenata takvog kalibra. a da asocira na Stolac. Glupa. On je bio i ostao mladi musliman! Predanosti –tvoje ime je islam! PORUKA Nikad nisam imao priliku da mi dođe do ruku i pročitam nešto o najvećem agentu Kominterne Mustafi Golubiću Mujketu. Zato po onome što ja podrazumijevam pod imenom sto(l)ca.» Uspjeh komunizma u Evropi. spominje Mujketa. neubjedljiva. Pekinga. i svi su postali face koje će svijet pamtiti dok traje sjećanje na povijest dvadesetog vijeka. Da bih bilo koji lik prizvao k sebi. njega ubili agenti Gestapoa u kući Ribnikara. a da su. Jedan od njih je i Nijaž' Duraković.

zagrebačkim muftijom. povučen u sebe. Koliko znam.« »Sačekaj malo. on je lobirao za Izetbegovića i mislio dobro o njemu.. gdje ga. a na ekranu je zaigrala plesačica tradicionalni arapski ples. «Pa. obratio mi se dok sam ga ispraćao. To je bio moj prvi izlazak iz Sarajeva i uživao sam u izlozima.. ne susreću sebi slične. Miloševića i Izetbegovića. Pisanje je ozbiljna stvar. to je sve isto». Njegov i Izetbegovićev intelekt imali su u ovoj istočnjačkoj smirenosti i tihoći. upotrijebili su pomodaran termin samozatajan. Ali. Navečer bismo u mom apartmanu sijelili i gledali televiziju. koji usnu u sevdalinci. na nekakvu konferenciju. Moje sjećanje na Isakovića vezano je za putovanje sa njim u Teheran 1994. uzobilji se i piši. tvrdio mi je. Iranski program bio je monoton za nas. sad će harfe zasvirati. Bio sam smješten u prekrasne apartmane skupa sa Šefkom Omerbašićem. pogubi turski konvertit Omer Latas. koji uspiju uskladiti genijalnost i karakter.) A ja ću začudo još na zemlji prisutan sniti – Pa kao mudar badac sa istok (..» . od Zagreba. očito. pohvalio me je.. kao da ne vjeruje previše ljudima. Ostao sam žudan rezgovora sa njim. Komentirao je njegov tekst povodom rušenja Starog mosta. «Nedžade. Nakon ružne smrti.. Za oca bosanskog jezika ovo je nepristojan termin kojim bi se opisao njegov karakter.Pa tajno ćeš se kao vješt uhoda sa zapada – Moje žilište sasjeći (. djeluju sjetno pri komunikaciji jer.. dedu od osamdeset godina.» Smijeh sa njegovih usana nije ni sišao. žalio se Alija. Po njemu. Nije me zanimala konferencija.» »Poslušao bih rado da Bošnjaci nisu takvi kakvi su. Djelovao je gotovo nekomunikativno. pa bismo tragali za zanimljivijim sadržajem arapskih kanala. uzajamne simpatije. Na komemoraciji njegovi prijatelji. sa puno vijesti. Jednom je Izetbegović rekao kako se on ne zna tako lijepo i jasno izraziti kao Isaković.) I još jednog Aliju – Pašu Rizvanbegovića. «Nije mi teško razbiti sumnje i ohrabriti sugovornika za dobro mišljenje o Izetbegoviću«. pogađa i govori o okeanu tihosti kojom je on vrhunio svojom genijalnošću. rezervirano. Nisam baš imao priliku često razgovarati sa Alijom Isakovićem. jašući natraške od Mostara do Banje Luke. «Samo ljudi govore i vrte se harfovi. cijenili su jedan drugog. Tanka poput elifa uvijala se . pa čak i u svojoj stidnosti i skromnosti. Nije dovoljno imati samo dara«. «Lijepo ti ono bi sa harfovima«. «Poslušaj ga. Šefko je čuo šta mi je rekao. preko Istanbula do Teherana. a harfovi zaplesati. Takvi ljudi. Isaković mi je u jednoj šetnji u Ljubljani pričao kako svjetska zapadna inteligencija gleda na Tuđmana. Tuđman je imao najlošiji imidž. sa nosom iznad magareće dubure. Dakle. Izetbegović im je kao politička pojava fenomen i izaziva sumnje. i Isakovićem. pisci.

Opat preko Hafeza El Asada i Saddama Husseina nismo mogli iščupati nikakva oružja. a ne znamo da je prvo ime na zidovima u Kudusu. Pridigao sam se do Alijinog sjedišta. milostivi ili kukavice. Ne znaš da li su gordi ili arogantni. Šefko se raspitivao za neko oružje koje je obećao Alagiću. Koliko se sjećam.» «I to su tragovi naše povijesti«. «1 u Siriji su Bošnjaci najbolji piloti«. a i sugovornici bošnjački lobisti. Kao mala djevojčica često je prelazila ogradu zamka gdje je živio sam Ataturk. Čudi me da nisi izvršio plastičnu operaciju da to sakriješ». Sahranjena je uz najveće državne i vojne počasti.«Kakvi su to. Bili su naklonjeni Miloševiću. dodao je Šefko. Vjerovatno i prva žena ratni pilot u svijetu.. kuća njenih roditelja muhadžira bila je u blizini. . Osman Latić. Usvojio ju je. «Eto naše povijesti tu na tvom čelu.» Šefko mi je već bio otpočeo priču o sebi. Sirija je za Bošnjake bila ono što je za Hrvate Argentina. Allaha ti?!» «Poput tebe. izostavljajući svoj angažman u borbama na strani Palestinaca. neko je ustvrdio da su u Turskoj najbolji piloti Bošnjaci. Ne znam da li ju je iko i u kakvom kontekstu spomenuo. Pošto su teme bile ratne. predvodio je grupu dobrovoljaca u Bejrutu 1982. To će primijetiti Kemal Paša i zatražiti od straže da mu je dovedu. Nešto se bavimo Monte Meletom. koliko se sjećam. Kako je predstavio. odškolovao i ponosio se njome kao kćerkom.. Kao primjer talentiranosti i vitalnosti Bošnjaka spomenuta je Sabiha Gočaj. Pitao sam ga za ulupinu na čelu koja je stajala poput male uvale na poljani. Jedan aerodrom u Turskoj nosi njeno ime. te Bošnjaci i bošnjački lobiji. I pored odvraćanja straže ona se iskradala i prelazila ogradu. Bio sam čuo da gaje tu udario tromblon dok je kao student iz Libije bio otišao sa palestinskim fedainima u borbe protiv Izraela. 1 pri povratku odsjeli smo skupa u istanbulskom hotelu Plaža. gdje počiva ijedan moj predak. Da ne bismo pisali po sjećanju. Pa i taj nesretni Daidža. U avionu sam sjedio sa Šefkom. uzgred rečeno. Bajkovita i herojski mitologizirana biografija Sabihe Gočaj nije prevedena na bosanski jezik. provocirao sam ga«Ma bolan. ubola me krava«. Nakon nekoliko godina zadesit ću se u Turskoj kad je na televiziji glavna vijest bila obilježavanje smrti Sabihe Gočaj. «Vidiš onu ulupinu na muftijinom čelu?» «Vidim. Šefko je tvrdio da je dvadesetak šehida sa bošnjačkim imenima ispisano na zidovima Kudsa. Ataturkova prva ratna pilotica. Kupio sam knjigu o njoj. Naime. Hoćeš mi nešto reći. Šefko mi je. neki Ahmed iz Goražda (?). smijao se. obećao mi je dati spiskove tih imena. god. sa još nesrtenijim imenom Mate Šarlija. otpočeo priču o Bošnjacima koji su poginuli za Kuds. ispričao sam mu priču o bosanskim šehidima za Kudus. nakon dolaska komunista.

u koje bi sigurno bio uključen kao urednik izdavačkog sektora. Poput drugih bošnjačkih autoriteta i on je imao iluziju o našem moralu. Mislim da je bio otuputovao u Beč da preprtlja sve stvari u Sarajevo i počne raditi. Da nije tada umro. Treba rasvijetliti tu aferu o Pašagi Mandžiću u kojoj je drugi put suđeno i Buđoniju. šali se da mu je to teško pronaći u arhivi. možda bi tad umro. «Treba pisati o tome. dade li ti Muftija onu građu za bošnjačke šehide u Kudusu?». vjerovatno uz Omera Karabegovića i Hakiju Pozderca. imao gaje za smrtnog dušmanina. od Fiće. tvrdio je.. pio sam kahvu sa Isakovićem u Zenici 1996. Spasio gaje Džemal Bijedić. Time je izrazio svoje ogorčenje svađama i raskolom u KDB Preporodu. Bila se digla prašina oko toga. Tražeći to od Pašage. najveći bosanski izrod. Srpski šovinisti su preko rigidnih komunista rušili svakoga (Bošnjaka op. nasreću. »Napomenuo sam mu to jednom u Zagrebu. te daje dočakao Ljiljanove svađe. Nažalost. Tad je on govorio neočekivano puno za njegove standarde mehabeta. ona je bila samo sakrivena. To bi bilo posljednje njegove razočarenje da Bošnjaci ne mogu napraviti kreativan lobi ili organizaciju. nakon smrti Muhsina Rizvića. Ispovijedio mi se kako je bio progonjen zbog Biserja od srpskih šovinista.« «Boga ti. Rodoljub Čolaković. Naš koncept je bio stvaranje medijskog (bošnjačkog) koncerna. ali. a prije Fikreta Abdića. a postoje ovaj odbio. Sjedili smo u Pozorištu. prisjetio se.Sljedeći. ali nije baš kooperativna. replicirao sam mu.» «Budi uporan. Spomenuo sam mu kako sam došao da originalnog pisma Meše Selimovića bratu Buđoniju... koji je robijao u Zeničkom zatvoru. sebi predio ime. Ali nadam se. «Provjeri to negdje». nedugo poslije njegove smrti i ja sam napustio Ljiljan. A. Ako umre.. Isaković je bio čuo. Zatim izložio viđenje jednog prijatelja koji je poznavao Pašagu iz partizanskih dana. «Tražio sam preko Muhidina Pelesića razgovor sa Pašaginom kćerkom. od infarkta. koji je. da je ukradena ploča Kulina bana i prodata unproforcima. . koja radi u Muzeju. Pašaga je smatran muslimanskim nacionalistom jer nije htio sebi uzeti nadimak Pajo. Pretpostavljam zbog toga što nas je smatrao vjernicima. i nažalost posljednji put. «Nisu nam baš samo Srbi radili o glavi».) ko bi se izdigao na bilo kojem polju«. vodio Munib Maglajlić. On je motiv pristupanja Ljiljanu opravdao time što je vjerovao u našu grupu koja 15 godina radi skupa.?» Alija Isaković je umro mjesec nakon što je bio potpisao ugovor sa NIPP Ljiljan da bude glavni urednik ove izdavačke kuće. Biserje je bila“' anatemizirana knjiga od komunista kao nacionalističko djelo. savjetovao me je. Bio sam sretan zbog toga.

izgleda. (mislio je na mene i moga brata. Za najozbiljnije probleme pozivan je Isaković. a nije ih bilo malo. tako se može reći i za Isakovića. Najmanje je Izetbegović tajio sastanke od Tunje. jer je to zaista bio skup u kojem je prilično ozbiljno razmatrana i takva mogućnost. to je bilo pravilo Mladih Muslimana. Njega je istinski trebala SDA. Pretpostavio sam da će se personalne svađe. Ne znam hoću li se ogriješiti o Muhsinu Rizviću. Takvih savjetovanja sa bošnjačkim „sijedim glavama“ bilo je nekoliko nivoa. Sa njim sam više i razgovarao. te da su je osporili neki poput Tunje. Nijednom od njih dvojice nije upitna čast. Sreo sam Muhsina i Atifa kod Katedrale. rukovodili procesom postkomunističke kulturne renesanse i političke emancipacije Bošnjaka. «Samo Vi.Tako su nas simpatizirali Muhsin Rizvić. idući kroz neke podrume. I njegovi prijatelji koji su mu tako tepali (zlo)upotrijebili su ga na Bošnjačkom kongresu. Između Begove i Ferhadija džamije. a i neke škole nose njegovo ime. ali za sramotu je bilo ignoriranje Muhsina Rizvića. otvore mi se prsa i udahnem punim plućima. Mnogi ovakva savjetovanja. Neko mi je pričao anegdotu iz rata kada je Izetbegović imao običaj pozivati dvadesetak ljudi na sjelo kako bi raspravljali o „aktualnoj političkoj situaciji“. Ne zbog njegove pameti. Muhsinu je. njegovi najbliži prijatelji. Purivatra je ustanovio nagradu sa imenom Muhsina Rizvića. Počasna obraćanja imali su akademik Muhamed Filipović i Alija Isaković. ako kažem da je Alija Isaković bio u kulturi ono što je Alija Izetbegović bio u politici. op. kao imam. uspio pronaći nekakav skup na kojem se haman bilo dogovorilo na pristanak podjele. odnosno grupa koju je okupljao Purivatra. možda glavni modelator odnosa unutar bošnjačkog intelektualnog vrha. na Bošnjačkom saboru. Pred Ferhadijom. Čini mi se da su prešutno. Tunjo je pričao kako je svijećom. . koji se održao u Holidav innu. opisuje Muhamed Filipović. Njegovi suradnici su mu tepali nadimkom Did. kad sam kaharan. već jezika. a njegovi prijatelji su (još) trebali SDA. 0 ovome sam pisao u uvodniku Ljiljana.) niste povili šije u SDA-u». Ali nije bila donesena odluka koju je trebalo ovakvim skupom.« : Allah ga je počastio da im i on pravo društvo u haremu Ferhadije. Atif Purivatra je bio spona. legalizirati. Kako se često zamjera Izetbegoviću da je dozvolio da ga (zlo)upotrebljavaju najbliži suradnici. Ipak. Jedan takav sličan skup. Više sam volio Muhsina. podjelle i raskoli iz Preporoda prenijeti i u SDA. Atif Purivatra. žele prikazati kao dokaz da je Izetbegović razmišljao o prihvatanju plana za podjelu Bosne. Imao je islamskiji imidž. Koliko znam. Tunjo je jedan od najogovaranijih ljudi u gradu. Bio je Mladi Musliman i više me je sokolio od Isakovića. izidem i prošetam Ferhadijom. pa možda i Kongresom.a. i slušanje Muhsina. koji mu i danas u mezaristanu ispred Ferhadija džamije prave društvo. kada smo imenovani svojim imenom i isto tako imenovali (zvanično!) svoj jezik. nije bilo Muhsina Rizvića. Drugi su molili i preklinjali Izetbegovića da ga se zaobiđe. Mislim da Filipović samo djelomično ima pravo. To je bila trampa. značilo o novim ponudama srpske ili hrvatske strane za nove pregovore o mapama. kad nemam kud sa sobom. gotovo obavezno. A vala i sa Ibrahimom Ljubovićem sam imao divan eglen: «Kad sam umoran. što je. dženazu klanjao Izetbegović. bio je njegov komentar mog uvodnika u Ljiljanu. To je bilo moje posljednje viđenje.

i rodno mjesto najjačeg bošnjačkog lobija u to vrijeme u Sarajevu. Asu Sarajlija. Šjeh Halil Brzina. vršilo je neke pripreme za eventualnu podjelu. Ali. Niko od nabrojanih. nije bio član SDA. oficijelno ga je predstavljao Edhem Bičakčić. koji se izdao tom prilikom kako Hrvatskoj želi pripojiti Stolac i Mostar. navodno. odnosno ministar u Vladi BiH.. gotovo se stekao dojam daje i on pripadnik stolačkog lobija. Rusmir Mahmutćehajić. do rasporeda u ministarskim resorima. Dok je samo Duraković bio lider SDP-a i javno se stranački angažirao. Nikad nije taktizirao niti je imao diplomatskog sluha. Ovo krilo. na osnovu svojih referenci da djeluju i vrše funkcije u vlasti bez . «Nešto me prerezalo u stomaku. bio je suviše prefinjen da izgovori riječ „proliv“. bio sam zatečen kao dijete koje je uhvaćeno da krade slatkiše. Zanimljivo je daje Hasan Čengić bio imam u Stocu kada ja uhapšen marta 1983. Koliko javnost zna. general i komandant 7. On smije izgovoriti i glupost. dugogodišnji član CK SK BiH i potpredsjednik.». dr. Stočanin je i Alija Nametak. Franjo Tuđman povijesničar. Još živi Stočani su dr. strahujem daje ne usporede sa njegovim Nekrologijem. On je veoma blisko surađivao sa Mahmutćehajićem od stvaranja PL-a. Bila je ravna porazu. i. Sve je rješavao preko koljena. utemeljitelja bosanskog jezika i najvećeg afirmatora bošnjačkih kulturnih vrijednosti. pristao na podjelu Bosne. morao je znati da je Stolac rodno mjesto Golubića. sama pomisao da bi se moralo pristati na podjelu zemlje. Uzimali su sebi za pravo. Dok pišem ovu knjigu. Hadžem Hajdarević je jednu takvu njegovu izjavu žestoko napao u Ljiljanu. dok se i on privatno ograđivao od njega. čuo HDZ-ove ponude po kojima Hrvati za sebe traže Stolac. Rizvanbegovića i Durakovića u vladi koju je formirala ta stranka. bivši minisatr za Filozofskom fakultetu u Sarajevu. muslimanski pisac kojeg zbog političkih uvjerenja svojataju Hrvati. Pošto je dr. Fahrudin Rizvanbegović. za većinu Bošnjaka. Mada je Muhsin Rizvić samo Hercegovac. osim generala Brzine. Tadašnja SDA bila je pod utjecajem krila tzv. Trag veze stolačkog lobija sa SDA-om može i da ide preko Čengića. komunistički intelektualac i član najvažnijih organa KPJ. skočio iz fotelje i otrčao do toaleta. To je bila jedina izjava po kojoj se argumentirano može reći da je neko u ime oficijelnih bošnjačkih struktura zagovarao. i dr. ni on nije osta(ja)o dužan. To je izraz njegova karaktera. i Iskovića. Zaista sam bio inspiriran tom njegovom zbirkom. bolje reći. Osim Alije Maka Dizdara. koje je predvodila Amila Omersoftić.Nijaz Duraković. a Izetbegović rekao da se nadmudrivao. iako su bili ministri poput Mahmutćehajića. Mislim da se ovo dešavalo upravo oko „ponude“ o zapadnoj Hercegovini koju je medijima prijavio Jacques Klein. bila je bolna. temeljitelja bosanstva. muslimanske brigade.A. samo je taj nesretni Behmen kukurijeknuo javno da je za opciju podjele. Prvenstveno medijske. Tako je Isaković prilikom spomenutih konsultacija u jednom užem krugu u kabinetu Izetbegovića. Kada je na promociji moje knjige Večernja kravata Miljenko Jergović usporedio moju prozu sa Nametkovom zbirkom pripovjedaka Uz obraz.. To je odlika ovog lobija. ili šalio sa Tuđmanom. te član Predsjedništva BiH. profesor FPN-a i aktualni predsjednik KDB „Preporod“. predsjednik GO. nije mi poznato da je neki Stočanin bio pripadnik Mladih Muslimana. te dr. pa i takvu sudbonosnu opciju.Šaćir Filandra. Međutim.

Zašto pišem osvrt na Stolački lobi? Kako bih pokazao da jedan Stolac ne može nikad biti prijestolje sa kojeg se može stolovati. Ovo bi mogao biti trag proiranskog utjecaja Mahmutćehajića na Munju. Toliko su naglašavali i ograđivali se od članstva u SDA-u da se mogao steći dojam da su imali obavezu da joj ne pripadaju. Kao digresiju apostrofiram moto Munjine knjige Bosna u kandžama KOS-a: „Ko istupi protiv Istine. Navodno je Dozo rekao za Durakovića da je „prototip budućeg modernog muslimana“. Ali je zato. Informacija je postigla svoj cilj. i njegov misteriozni boravak u Palestini. Za to su znali samo UDB-a i oni sami. Sumnjalo se da je i on jedan od odgovornih za zločin u Grabovici. koji je uređivao Husejn Džozo. Durakovićeva familija živi u SAD-u i nije imao problema sa vizom. Duraković je izjavio da gaje Mahmutćehajić učlanio u SK. Razgovarajući sa mnom za Ljiljan. pošto je bio zatočenik logora na Heliodromu. odnosno VKB-u. smatrao Stočaninom. Iako su Dani najavili otkriti ime i Durakovićevog saputnika. to nisu učinili. 0 toj svojoj mladalačkoj avanturi nikad ne govore. Profil ovog elitističkog intelektualnog društva je opozicioni u odnosu na SDA. a Durakovićevo krilo je. dok se Mahmutćehajić nikad o tome nije izjasnio. Lagumdžija je pobijedio. Prije svega. Taj dojam je proistekao iz toga što se on u potpunosti utopio u taj lobi svojim kulturnim i političkim angažmanom. Enesa Durakovića. Rizvanbegović se u svom svjedočenju.? . sazvanTr radi izbora u Stranci. Jednom je greškom MG objavio informaciju da je Duraković izabran za člana GO SDA. Pred Glavnu skupštinu SDP-a.obaveze da pripadaju stranci. Duraković je potvrdio da je imao takvu jednu mladalačku avanturu. tekođer. Njegova karakterna odlika je rad iz sjene. pa i samog Izetbegovića. s obzirom na relacije sa Seferom Halilovićem. Duraković je kao student bio zapažen u muslimanskim krugovima kad je pisao za Preporod. Ovo je izreka Alije ibn Taliba. Lahko pravim lapsuze i omaške u imenima ljudi. posebno u SAD-u. zbog prijateljstva i sa Isakovićem i sa Rizvićem. Mediji su spekulirali sa dva razloga za odbijanje Ambasade SAD-a da mu da vizu.. Nakon stoje izgubio poziciju u Vladi. Dani su objavili informaciju da je Duraković „sa još jednim prijateljem boravio u Palestini“. Mahmutćehajić ne može dobiti američku vizu. Mahmutćehajić se nikad nije eksponirao. Vjerovatno po zemljačkoj liniji njih dvojica su se uputili u Palestinu. propao je“. 0 tome detaljno piše Munir Alibabić u svojoj knjizi Bosna u kandžama KOS-a. a zatim i u KDB-u. On je toliko panično tražio demanti i napao Redakciju da je to smatrao smišljenom podvalom. njegova smjena sa čela SDP-a vezana za njegov mladalački grijeh boravka u Palestini. smatrano tvrdim komunističkim krilom. Najzanimljivija životna priča odvila se između Mahmutćehajića i Nijaza Durakovića. Mahmućehajić je oformio novo intelektualno udruženje Medjunarodni Forum Bosne i Hercegovine. pravdao kako nije bio član SDA.. Ne znam da sam imao veću zabludu od toga da sam dr.

Naravno da sam znao za ovaj sastanka i prije nego ga je obznanio Cosić. Zbog tih tekstova Izetbegović je u njemu. . tek 2002. ili HAZU. I pored ovog smrtnog grijeha počinjenog bošnjačkoj inteligenciji. kao ni PEN. sigurno bi Nacionalni program bio napisan. a ne u sebi. Izetbegovićeva grupa se. I sam sam u nekim intervjuima bio pitan za to. već sam tražio objektivnost od novinara koji su napadali „zatvorski krug ljudi“ oko Izetbegovića. ali kao kontrapitanje: Ko je tajno pregovarao sa Ćosićem '91. u Sarajevu? Nikad nisam otkrio Rusmirovo ime. To bi trebao biti pandan SANU. i nekoliko redaka „ambijenta“ u kojem su živjeli dotični sa slika urađenih crno-bijelom tehnikom. Nekoliko sličica. na nivou je popularne folk muzike. koja je objavila hipten tekstova o ovoj temi. nije se udostojila spomenuti akademika Muhameda Filipovića. u početku nakon samog osnivanja Preporoda i ponašali njegovi lideri. na kojem su na ravnoj nozi pregovarala dva nacionalna uma o nacionalnim interesima. po svaku cijenu. napisati nekakav politički testament. objavio je najzapaženije tekstove u drugoj polovici XX vijeka.Džaba ime. koji bi ukazivo da među Bošnjacima postoji takav um.« Zaista ne znam nijednu knjigu. mogla utjecati na Izetbegovićevu politiku. Interpretacija ove. ovu knjigu osuđuje da ostane samo album osmrtnica nekolicine (bošnjačkih) likova koji su nešto mislili i pisali. džaba (genij)alni rasadnici. naprimjer. Pošto Bošnjaci nemaju svoju nacionalnu akademiju nauka. kao da su odgovarali i sistemom spojenih posuda trebovali jedni druge. da smo u Bogradu sa Ćosićem i Šešeljem „šurovali sa srpskim nacionalistima“. Kao da ga ni Bog nije dao. I kao takva knjiga. sarajevska štampa nije prenijela. ali nemam dileme kako mi nemamo inteligenciju koja je kadra to napisati. Bošnjacima treba takvo što. bio je to ručak u Holidav innu. Oni su imali tajni sastanak. «Možda imamo kompleks „Memoranduma“ srpskih intelktualaca. Imati intelektualne smjelosti i drskosti prešutjeti akademika Filipovića. Želio sam ukazati koja je pamet. po ambiciji. KDB Preporod je njihova nacionalna institucija najvišeg ranga. i to sam nekoliko puta u televizijskim emisijama i polemikama spominjao. Ne znam koliko puta su mediji „potezali“ ove pitanje. džaba žilište. U najradikalnijem smislu od nekog intelektualnog lobija očekivano je pisanje nacionalnog programa. Objavljivanjem zabilješki Dobrice Ćosića. Saćir Filandra je potpisao knjigu Bošnjačka politika u II stoljeću. Filandra je danas predsjedenik KDB Preporod. zapravo. Da imamo. Ovaj najosebujniji bošnjački mislilac. džaba begovina. tako da djeluju kao osmrtnice. što se smatra reisom bošnjačke intelektualne elite. bošnjačke hrestomatije političkog mišljenja. To bi bilo ukleto fatalističko mišljenje. eventualno. nekoliko biografskih podataka. Pa ni SB. Bošnjaci će saznati da se njegovo lice u „bošnjačkom ogledalu“ vidjelo kao lice Rusmira Mahmutćehajića. kojeg nisam pristalica. a možda. Vjerovatno o podjeli Bosne.. dr.. vidio bošnjačkog postkomunističkog lidera. koliko god bilo heterogeno mišljenje o njemu. koju je mogla napisati činovnica u Narodnoj biblioteci. htjela postaviti na isti tas sa srpskom nacionalističkom klikom.. iz dosade.. Čak ni objavljivanje Ćosićevih Zabilješki u Reporeteru. Eto. Tako su se. najpoznatijeg srpskog intelektualca današnjice. nijedan tekst. dr. pored jednog tovara knjiga teškog i za krupno magare. uistinu.. koji bi više smio nego umio. Ja imam tu dilemu.

ali je najpriznatiji i najobrazovaniji. htio sam mu olakšati misli. kako sam shvatio njegovog murida. Ali to je bio kukavički podmukli čin. Je li on glavni?» «Nije glavni. branio sam SDA. Šejh je poručivao da mu on dođe. nit' je dovoljno sladak. Nek' on sačini bolje. Imamo jedan jemek. Tako da sam to shvatao i kao Rusmirovo mišljenje. Bez obzira na ovakve „gafofe“. «Trebao bi mu Alija otići. «Rusmir se ponaša kao Paša na sohbetu od hiljadu jemeka. Bilo je to vrijeme pripreme za dženazu u Foči. on je (i) danas ugledan bošnjački intelektualac. Bakir se bio odvojio. Moje je bilo samo da poruku prenesem. Bio sam čuo od Rusmirovog osobnog sekretara Dine kako u programu SDA nema ni „m“ od muslimaskog interesa. Nije mi poznato da su se Alija i Šejh Halid efendija ikad susreli. Naišao sam Ferhadijom i ugledam Rusmira i Aliju ispred Tržnice. često pogledajući temperamentnu diskusiju čiji je eho dolazio i do nas.Nije više bitno da li je Muhmutćehajić bio u pravu. pa k'o peka na zahiru izvoljeva kako ovo nije dovoljno slatko. Bakir je šutio. te mu nije otišao na savjet. a ovo slano. Tom prilikom sam prenio Bakini poruku od Šejha Halida Salihagića. tako da me je iskoristio da mu pravim društvo uz kahvu ispred Svjetlosti. pored trafike da diskutiraju. On živi na Alifakovcu kod Fude iz Bakija. on je pametan čovjek. ili imao pravo sebi dati za pravo predstavljati naciju sa srpskim „genijem zla“. A ni Džemo me nije poslušao. podsjeti me na Makovo „žilište“. Moram se prisjetiti jednog susreta Izetbegovića i njega. mrsnije i ukusnije«. trebaju nam i derviške sofre». slađe.» Rusmir i Alija su ostali u priknadanju kad sam napustio Bakira. On ovo poručuje. ovo mrsno itd. «To se slažem. . nit' mrsan.» Htio sam izbjeći sadržaj same poruke. I za Džemu i za Aliju sufije misle da su kiburli insani. A kad ga smjestim u politički ambijent. nit' slan. Trebaju nam takvi». koji nije osuđen u javnosti kao Filipovićev ili Zuifikarpašićev pokušaj stvaranja saveza sa Srbima. prenijet ću babi. «Šta hoće taj šejh?» «On kaže da na čelo Stranke biramo samo moralne ljude». pravdao je Bakir sastanak. Kao daje to nije bila obična poruka?! «U svakom slučaju. ne znam na koga bi me drugog asocirao Cosićev roman Grešnik. Dok piše ili govori. «Nemoj tako. Nedžade. odvažio sam se izreći. jer predviđa teška vremena pred nama koja mogu prebroditi samo najmoralni ljudi. Možda priznatiji u svijetu nego kod kuće. Zapravo. Nikad ih više i nisam vidio skupa. Strastveni je zagovornik Bosne i Hercegovine.

Sam sam ga priklao. jedan edebli insan. Znam koliko je Bakir odan babi. U Pridvorcima mi nedostaju samo novine. pa i prijateljstvo među njima. Zapravo. Naime. Poznajem tri stadija odnosa Bakira prema babi. dž. u nizu. U Oslobođenju pročitam da je za Kurban-bajram preselio Ešref Čampara. Čak sam prepoznavao oponašanje u načinu izlaganja. napisao bih mu tarih.. činim to sa puno tuge. tražim slične dedinim lisanima i garinima. izdahnu tu blizu. Uvijek Kurban-bajram provodim u njima i koljem kurbana u bašči u kojoj su ga klali i moji preci. povući misao. pa i moj. njegova krv našoj krvi. ne baš krupnog ovna. Opisivao je oca kao liberalnog muslimana koji mu nije striktno naređivao prakticiranje vjere. USUD GORČINE Ovisnik sam o štampi. do Sejh Halida. Ispoljavo je svoju ljubav i brigu prema ocu. pa su tako klali svoje ovnove. što mi je bilo „zabremedet“. Tu je zaklano stado kurbana. Suzdržavao se negativnih ocjena.Znam da je Alija otišao na sijelo u Celjigoviće kod Šejha Zakira u tekiju i sijelio sa dervišima do zore. i čije je oko vidjelo duboko i daleko. dakle. Da sam pjesnik. bašči Grozdaninog kikota. iako je potomak llhami babe sa majčine strane. Sejhovu još nije. I kad kupujem. posljednji put sam ga vidio i čuo kad je hvalio Humina djela svojim muridima. Bakir je bio tek zreo mladić. aprila '94). Rusmira i Džeme. dok ja moram kupovati. Kad se opraštam sa očevim prijateljima. baš u Stocu. njegovi nervi našim nervima! I tako ne prestajem misliti o smrti i dragima koji su preselili na Ahiret.. Skrivao se pod pseudonim Ajnas. Makovu Poruku iščitalo je i obejanilo vrijeme. Pisao je knjige i tekstove. i da nam to stado budu runate nosilice preko Sirat Ćuprije. spaljenih rukom mrskog okota!“ Ne znam da li bi ovu Sejhovu poruku mogao (o)staviti pred četvrtu osobu osim Alije. i rođenje u Fojnici. U vrijeme kad je Alija bio u zatvoru. od mala su najviše imali ovce. njegova koža bude zaštita našoj koži. u njemu se susreću dvije najčuvenije sufijske loze. nekad nekoj nijansi. Kad sam čuo za njegovu smrt pomislio sam na Hamzu Humu i njegov Grozdanin kikot. odgovorio: Ešref Čampara i Bakir Izetbegović. Ponekad sam u razgovoru sa Bakirom mogao jasno znati šta misli njegov babo o određenima temama. ukabuli sve kurbane zaklane u toj bašči. On će preseliti na Bolji svijet tokom rata (19. Onaj čija je duša ronila u okeanima znanja Sejhul-ekbera Ibn Arebija. samo jedan sokak iza. i Hamdi-babe Sikirića sa očeve strane. koliko ga voli i cijeni. koliko na rogove i runo. Ponašao se kao da mu je jezik skalpel i da treba vrlo brižno po određenoj liniji. umjereno. Mogu razumjeti ljubav sina i oca. da njegovo runo bude zaštita našim vlasima. Govori oprezno. Posebno je bio sklon oponašanju i prihvatanju babinih ocjena o ljudima. Preci su mi bili stočari. Bio je Mladi Musliman. k'o što nisam. Šta u njima derviši mogu naći?! Na polici iznad glave gdje je sjedio bio je komplet sabranih Huminih djela. Možda nije znao ovarisati. mezar mu je u haremu porušene Sultan Selimove džamije u Stocu.š.. Šejh Halid. malo i mudro. . Ovdje ga spominjem po tome što je Alija Izetbegović u intervjuu datom Globusu na pitanje novinara Miljenka Jergovića ko su mu prijatelji. kod kurbana ne gledam na njihovo meso i kilažu.. sumnjajući kojeg više od njih neću zateći. Ove godine sam kupio gadna. Poslije sam učinio dovu da Allah. kako djeluje zbog zakovrnutih i jakih rogova.

I fizički i mentalno. On mi je bratski odgovorio i učinio ono što je bilo do njega. Takav bi bio i da nikad nije vidio svog babu. nadam se uspješnog. On je samo impresioniran svojim babom i. pretpostavljam.On je.» Pošto je pričao putem telefona.i Kasnije. a ja mislim daje ponosit i gord čovjek. Stidljiv sam čovjek i teško sam se odlučivao tražiti usluge od ljudi. Bakir mi sliči na mamu Halida-hanumu. Mali Princ Za Bakira sam u jednom intervjuu rekao da je princ. Da sam ja bio sin predsjednika. Bakir je bio odlučio raditi u Bošnjačkom institutu u Zurichu kod Adila Zulfikarpašića. na osnovu čega. govorio mi je u vrijeme dok se spremao za odlazak. Dojmio me se kao gradsko dijete koje baš ne haje puno za džamiju. očito. Mislim da je u kontekstu te ambicije komentirao kako će sačuvati „svoje ja“. proizveo mnoge tračeve i pakosti prema sebi. i sam kuburim „sa svojim ja“. vjerno portretirao babu. Mnogo ljudi je tražilo kontakt preko mene do Bakira. i samo od Bakira sam zatražio uslugu. nejvjerovatno sliči Aliji. Veoma sam se ustručavao to činiti. a o čemu je riječ? Koji je tekst u pitanju?« «Zašto napadaš Haseta?» «Nikad nisam potpisao nikakav tekst o Hasetu. a ne tata. Zapravo. u fazi kad je Alija izišao iz zatvora i formirao SDA. obećao sam mu doći na razgovor. To sam i učinio. jer u to vrijeme nije bio praktični vjernik. više neke odnose sa nekim ljudima. 0 babinim političkim stavovima nije nikad mnogo govorio. Ovakvi njegovi stavovi govore da nije imao političke ambicije. konkretno zbog dobrote svoje. Mislio je na njegov angažman u pisanju tekstova i objavljivanju knjiga. sliči na nekog daidžu. Jednom me je nazvao da bi me ružio za tekstove o Hasetu Tiriću. zapravo. «Što si se i ti okomio na muslimane. Štitio sam ga. ali sam mu bez uvijanja. Nedžade?!» «Ma. Neki su ga smatrali nadmjenim. «Eto. priznajem da pišem sa dosta emocija i strasti. nek znate da ćete imati nekog muslimana. Jednom je priznao kako je babi savjetovao da „na čačka mečku“. On se meni nije ustručavao iznijeti primjedbu. Pričao je da je u osnovnoj školi imao problema zato što je oca zvao baba. pretpostavljam. ali nisam imao snage reći mu to u lice. lahko i jasno oponirao u mišljenju o nekim ljudima ili temama koje bi sam pomenuo. Njegova mlađa kćerka Sabina. već sam tim odgovorom htio istaći njegove karakterne vrline. Samo jednom. ali je to koristio i kao ispriku. Nisam mislio time što je sin vladara. Koristio sam mogućnost pristupa njemu kao da imam pristup samom Predsjedniku. Dobro sam ga razumio. pa ponekad i pretjeram. ne znam bih li se tako vladao. on i ne sliči babi. jer „ovako sam samo sin svog babe“. mimo ili uz oca. Pretpostvaljam da je zbog ovakvog svog odnosa prema drugima. tamo negdje u Švicarskoj«. od njega je usvojio dosta osobina. Zbog toga sam ga mnogo puta želio upozoriti. . jer mi prezime „kroji sudbinu“. Nikad nisam imao hrabrosti kritizirati neke njegove stavove. što mi je dalo za pravo da naše odnose smatram prijateljskim. i nikad nisam osjetio odbojnost.

Pričali su mi neki njihovi prijatelji koji su ih posjećivali '93. ali . Traži neke dozvole za radnju. zapravo.. A u Nezavisnim novinama izjavio je da mu je „teže danas kad je predsjednikov sin. Sam će Alija priznati da najradije sluša njegove savjete.«Treba cijeniti njegovu borbu. kako ja poznajem. Uz rat. Ali. ili šta sam ga želio upozoriti. Domet tih svajeta ne vidim dalje od utjecaja djece koja su ga nagovorila da nosi kravatu. jeste jedna vrsta satisfakcije za ove teškoće. optužujući. 1 ovo je faza prijateljstva oca i sina. kad je izmjestio i svoju familiju. Marko je vižle koje se domoglo love. budi oprezan sa našim „patriotama“. Negdje će izjaviti da je razmišljao o samoubistvu nakon tog teksta. a s druge raskalašenost kakvu je ispoljavao Marko. da su jeli makarone koje je Bakir pripremao za večeru. Bakira su mediji pokušali kombinirati sa njihovim sinovima Miroslavom i Markom. želio reći Bakini. on se od njega nikad nije odvajao. umnogome je originalniji od onoga koji je stekao noseći kravatu. kako je sam priznao da je ne voli nositi i da ga dekomodira. Jednom mi je svoj odnos sa babom ovako opisao: «Kad se vratio iz zatvora. reći će običan svijet kad čita transkripte prisluškivanih Slobinih telefonskih razgovora. pravili od njega monstruoznog lopova i kriminalca. kakav je imao prije nego je postao lider i predsjednik. te je. nisam ga želio više puštati od sebe. Treba mu pomoći da se materijalno situira. Bakir nikad nije pokazivao takve ambicije. S jedne strane su mu pripisivali moć kakvu ima Miroslav. te da se takvim tekstovima vodi „križarski rat protiv muslimana“. Alija je imao prokletstvo životnog konteksta Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića. među ostalima. i jest mu Bakir bio najveći hizmećar u životu. Jednom je priznao da je ponekad konsultiran od oca i da je u nekoj mjeri i utjecao na neke njegove političke odluke. Bakir je rekao da se njemu nije mogao ni skup poklon dati. ali i na Senada Pećanina. Čak su ga osumnjičili da je on rukovodio atentatom na Jozu Leotara. Neminovna je bila usporedba (i) njihovog odnosa prema djeci. Miroslav je obrazovan čovjek sa političkim ambicijama koje je obznanio nakon očeve smrti. Bakira su ovi listovi povezali sa sarajevskom mafijom. Nikad nisam pročitao da mu se neko izvinio. budi oprezan i tačka!» Ne mislim da je bio dovoljno oprezan. navodno. odnosno sa njegovom jednostavnošću i slobodom koju je uživao na ulici kao običan građanin. Bio mu je šef kabineta. i njega za krađu milijarde maraka doniranih BiH. savjetovao Senadu Avdiću da preispita svoje tvrdnje. . Mogu te uvaliti u ružne stvari. osiguranje i kuhar. Samo je još Abdulah Sidran smogao snage da javno stane ne stranu Bakirovih vrlina u vrijeme kada su novinari. 1 ni po čemu se ne može porediti sa gospodstvom Bakirovim.» «Želiš me na nešto upozoriti?» «Nikad nisam izgovorio niti napisao nijednu ružnu riječ o njemu.. Zato izjava da mu je Bakir najbolji prijatelj. Izetbegovićev imidž opuštena i srdačna čovjeka u safari odijelu. nego kad mu je babo bio u zatvoru“. Vjerujem u očaju. Nije se odmicao od njega. A najteži tekst napisao je američki novinar Chris Hages. Ovo bi bila treća faza odnosa između Bakira i Alije. a nikad nisam imao hrabrosti to mu reći u lice. Šta sam ja. Ovaj novinar se pozivao na izvore OHR-a. Ovo je najradikalnija izjava koju je ikad dao. ostao je sam sa njim. posbeno Dani i SB. Sidran je rekao da nema osjećaj da Bakir to može biti.» Ako zaboravimo ovu ambiciju sa radom u Švicarskoj.. Ali.

također. Sa istim tezama sa kojim sam započeo ovaj pasus i Avdić portretira Bakira. U vrijeme rata njegova supruga Seka. sine!» Ne znam koliko je umjesno govoriti ovdje da je Bakir. Kažu da je halifa Omer čuo da mu jedna skupina prijatelja nagovara i priprema sina za nasljednika. po osnovu političke filozofije. nisam vjerovao da bi to mogla biti njegova volja. da li bi tako što poželio Bakir?! Ovdje sam bio zastao sa pisanjem. prema Avdiću. odan tradicionalnim moralnim vrijednostima“ nije nikad priznao svoje rabote. Početkom rata bio je teško obolio. Kad ga je napao Omer Behmen na sjednici Glavnog odbora. Zatim gaje uvjeravao daje Šaja simpatičan i pošten momak.Isto tako. ali treba znati daje Bakir „čovjek od krvi i mesa“ i da nije samo „krao milijarde“ i „družio se sa mafijom“. kojoj su. Bakir je gori od obojice. možda je prekasno za promjenu Bakirovog imidža. «Nemam ja prava određivati prijatelje svojoj djeci». po bilo kom osnovu. ogavno optuživan kako je pošteđen rata. Drugi su napadali Šaju javno. Da li zbog težine odgovora? I evo SB! Evo Avdićevog uvodnika. po moralnim načelima. Tema je Mali princ. Možda je Džemo jedina osoba koja je pitala Aliju zašto se Bakir druži sa Senadom Šahinpašićem Sajom. i njegov privatni život. izgubila je bebu i preživjela veoma tešku bolest. Nemam motiva niti razloga pisati panegirik o njemu. Samo rijetki ljudi poznaju Bakira. I. Očito smatrajući kako je imidž Šaje u medijima „fočanskog piljara“ nedostojan druženja Predsjednikovog sina. Nek' razumije kako ko hoće ovu informaciju. «Ne iznosite sumnje jedni na druge. i po odnosu njega i Bakira. Osnova mu je komaparacija sa Mirom Tuđmanom i Markom Miloševićem. Izetbegovic je stao uz Šaju. odbrusio mu je Izetbegovic. Jedan od tih rijetkih je njegov babo. Ali. izgubio mnogo i doživio puno boli tokom rata. Sve što znam o Aliji. Pozvao je sina i rekao mu: «Dosta jedan iz loze Hataba. zloupotrebljavao položaj radi lične koristi itd. S obzirom na gorčinu iskustva iskrenih ljudi u vlasti. u što svakako ubrajam Izetbegovića. što se hoće reći kako ih je nemoguće „materijalno dokazati“.. njegov angažman kao Predsjednikova sina. opozicioni mediji pripisivali moć i utjecaj na obojicu Izetbegovića. najradije bih na pitanje da li ga Bakir treba naslijediti. iako kao „skroman i samozatajan. kako uz oružje švercuje i drogu. čuo ovakav dijalog među njima. priznao je da je mnogo radio na stvaranju SDA i dao svoj doprinos borbi koliko je mogao. koje ne možete i sudom dokazati!« .

Kao da je sva njegova misija života bila u ljubavi prema islamu i njegovoj ženi. nenasilan. Danas vrlo rado pijem kahve sa njim. Iako nikad nisam imao nikakve simpatije prema Zulfikarpašiću. Teufik je izvadio mali italijanski rječnik iz džepa i krišom ispod stola provjeravao neke riječi. „nije maslo za Ramazana“. kao nijednom trgovcu. Ešref je na mene ostavio dojam plemenite osobe. pa ni u druženju sa Bakirom. na šta je Šaja kao poslanik u Parlamentu jasno rekao Izetbegoviću da nikad neće sastaviti vladu sa Bukvićem. Ali. tih. te su održali nekakav Plenum organizacije u privatnoj kući. Što se tiče Behmena. čini mi se. i druge cijenili po tim aršinima. ja bih ga se odrekao sto puta. nije odavao nikakav utisak ambicioznog čovjeka. Dok su Ešref i Alija razgovarali. Vjerujem da su samo on i Džemo do posljednjeg feninga položili Aliji račune iz vremena dok su radili „na ceduljice“. Kad god čujem frazu kako se neko ponaša „kao slon u . Simpatična skupina. Tako je i bilo. Ešrefova knjiga sjećanja iz zatvora je. On je. puna ljubavi prema familiji. Takav je bio Alijin prijatelj. bio na njegovoj strani. bar su ih objavili. Teufik nije bio Mladi Musliman. Ešref Campara. Kako sam čitao. jer se radio o veoma arogantnom i netolerantnom čovjeku. Ipak je na tzv. Behmen se ne da voljeti. da Bog da ga trebala njegova djeca za lijek. Tako su pozvali i Muftiće. prilikom raskola sa Adilom Zulfikarpašićem. zbirka ljubavnih pisama ženi koja ga je čekala. ali su zato dvojica njegove braće to bila. Oni jedini pišu pisma. neće zaboljeti glava. kako vole ismijavati cinici herojsko snabdijevanje oružjem i hranom naš narod. dok je Ešref pričao kako je šetao sa svojom djevojkom iznad Budakovića. zar ne?! Teufik je samouki pisac dvotomnog arapskog rječnika. Bez obzira na sve. Ne znam ništa više zajedničko između njih dvojice što bi bilo važno za razumijevanje njihovog razloga za životno prijateljstvo. bar fizički. zapravo. pa nek' ga utroše u šta hoće. Mijenjao sam mišljenje o Šaji. Bakira. a ako nije. Čampara se sa Izetbegovićem zalagao za drukčiju profilaciju organizacije. u tom slučaju bih. od Šaje. Tad sam mu se divio zbog toga. daleko od politike. već sina i jednog prijatelja iz mladosti? Vjerujem da je Ešref prije smrti pročitao spomenuti intervju i vjerujem da ga je učinilo sretnim to Alijino priznanje. miran. izjavio kako bi se radije odrekao politike nego prijatelja! Ova izjava se odnosila na Omera Behmena kojeg je Zulfikarpašić optuživao kao glavnog krivca izgona inteligencije iz SDA. Crnoj listi američkog State Departmenta. kad je. Nekad sam ozbiljno sumnjao u njega zbog prijateljstva sa Alijom Delimustafićem i nisam vidio dobra u njegovom političkom angažmanu. Pričala mi je supruga Teufika Muftića da su bračni parovi Čampara i Izetbegovići imali adet ljeti izlaziti u hotel Evropu. ili prema Sedreniku. prijatan sugovornik. Unikatan svjetski um! I Ešref i Alija su bili odani porodici. Bukvić je izgubio. sjediti u bašči i ćaskati.Sličnim optužbama je istupio i Edib Bukvić. Koliko se za njega može reći daje bio političar? Moram se vratiti na sam početak Izetbegovićeve političke karijere i uporediti ~gs sa sadašnjim vremenom. kao takav. Ja i sve moje društvo? Zašto Alija nije odabrao za prijatelje ljude iz politike. nek' to što mi pripisuju ostane Munjinoj djeci. a jedina patnja utamničenje kao odvajanje od ljubavi. On je izuzetak od drugih članova organizacije po tome što su svi drugi isticali svoju odanost islamu i mržnju prema komunizmu. pa ni Aliju. bili su u grupi baš sa Čamparom i Izetbegovićem. Negdje sam rekao da ni njemu. Posebno me impresionirao kletvom da ako je nešto uzeo od novca za sebe.

zvuči karikaturalno bar nekolicini njegovih političkih saboraca. i nestanku.» Žurilo mu se sa štampanjem.. Svest ću je samo anegdotu sa Alijom.» «Zista je to bilo herojsko doba». Tad sam iskoristio priliku da mu kažem kako želim pisati knjigu o njemu. Nažalost. bila vrijedna svakog poštovanja. I tim više je Izetbegovićeva izjava da se neće. pisac knjige Ljiljan i pepeo. razmjere Vaše politike i ideje. plane ljubav do neba.» «To ti je poput ljubavi. Sveli smo svoj angažman samo na izbore. Ali i ohrabrio.staklari“. prekinuo me je. . Nema onog zanosa.« Grohotom smo se nasmijali obojica. savjetovao me je. ali nema one ljubavi. Počeo bih sa '83.. pa i nebo. značilo je tektonski pomak humaniziranju politike. Onako kako sam sanjao san još dok su bili u zatvoru da na namazu učim ajet: Oni su na pravom putu i oni su spašeni! Hoću li moći. Kasnije . kao svjedok njihove politike i prijateljstva posvjedočiti ovaj ajet pred Onim za koga sam vjerovao da ih je uputio i da ih je spasio?! Molim Ga da mi olakša spoznajom i saznanjem nekih boljih njihovih osobina i da me razuvjeri u neke njihove mahane. Njegova glasovita izjava: Ja izdati ne znam. 1 sam sam bio ubijeđen u to. Baš zbog toga. jer ga je nazvao Henry Lewy. ni po jednom drugom pitanju Izetbegović se nije više kompromitirao. šta bi pisao?« «Pa. sačinio „puškice“ sa primjedbama i požurio mu je vratiti. plaho će ti zamjeriti«. Gdje su (danas – 2003. a vala. bili najjači muslimanski pokret na svijetu. Imati takve poglede na politiku nakon komunističkih satrapa koji su svoje najmilije žrtvovali zbog sebe i svoje Partije. «Nekako nam boja tog herojskog doba gasne. Bio je prilično iznenađen. Osim tebe dao sam Tvrtku Kulenoviću i Atifu Purivatri.) njegovi „saborci“? Mislim na ljude sa optuženičke klupe iz Procesa '83! Vjerovalo se da su mu i oni prijatelji.. Ja mislim da smo '91. Sve je tu. Zato ću izostaviti odlomak o SDA-u. Kao da je htio reći: «Zar ovo nije dovoljno ili dobro?» «A. Htjeli su je promovirati na Frankfurtskom sajmu knjige. Ne znate kako je to običan svijet doživljavao. njenom nastanku.. odreći zbog politike. Pročitao sam rukopis. Znate njihovu reakciju kroz aplauze i glasove. pomislim na Behmenov angažman u politici. na šta sam se baš zasmijao bez ikakvih sustezanja. «Ne razgovaraj na ovakav način o politici sa ženom. hajde da kažem. Predao mi je rukopis knjige. Kad se zaašikuje dvoje mladih. mislim da je najzanimljiviji segment Izetbegovićeve političke biografije odnos prema prijateljima. smatram da Vi ne znate. Kad je završio „svoje memoare“ pozvao me je u kabinet. rekao bih čak ni Behmena. «Zanima me tvoje mišljenje.

. on još nije bio postao lider. On bi preuzeo slušalicu i pitao: «Kako Vam je majka?» Kad je Džemo doktorirao. misleći da će se tu klanjati dženaza. «Nemojte ovo shvatiti kao podilaženje. bio je to portret nekog brkatog sultana sa turbanom na glavi. te sabljetinom okačenom o pojas. pokazivao je sliku na zidu. Kad mi se rodila Emina. «Ne daj Bože da se Aliji nešto desi«. Bio je i Alija. Aliji su tekle suze! «Čujem da ti je babo bio fin čovjek. a vala sumnjam da će više neko voditi računa o njima. Halida-hanuma nas je pozvala na iftar. Sve je manje tih naših pobožnih i mudrih „francuzica“. kao i Vi. Ispričao sam mu kako je. možda sahat po izlasku Sunca. Pozvao sam sve Džemine prijatelje iz zatvora. došao u kuću i nastavio klanjati. Dakle. Babo je imao lijep glas. Moj babo ga je volio više od mene. došao je majci na dženazu koju smo klanjali pred Begovom džamijom. dimijama i papučama. htio me je utješiti. Taj dan je imao miting u Bijelom Polju zbog čega je odustao ići sa nama u Pridvorce. Ali. ako bi vidjeli da je budan. počašćenim. Zato ga je korila: «Pa zar nisi klanjao u džamiji?!« «Klanjao sam sabah. Osjećao sam se. nakon što je učio ezan i klanjao u džamiji rani sabah. Ukopali smo ga sa ahmedijom na čelu tabuta umotanom u zastavu SDA“.. kako se sjećala. «Ono sam ja». Teško je podnosila decembarska mrazovita i maglovita jutra. zaklao sam kurban za akiku i učinio mevlud. Majka mi je imala astmu. Kasnije će se često hvaliti pred prijateljima kako je imao čast da uči mevlud pred Alijom . postačući sa postekije kao malo dijete. ali istinu sam kazao. Seljaci koji su rano ustajali i hranili konje u štali imali su adet svratiti na prvu kahvu kod babe. Malo ga se sjećam».. bio je došao pred Carevu džamiju. Ovo sam Vam ispričao jer vjerujem da ste Vi uspjeli na dovama naših „francuzica“.. On se trudio biti jednostavan. I kad je Alija saznao za smrt moga babe. Još nije bilo govora o SDA-u. Došli smo sa suprugama..» Svakako da sam mu laskao. odgovorio joj je. Često su mene zvali iz kabineta pitajući za Džemu. spomenuo sam mu svog babu. A ovo klanjam nafilu za svog Aliju«. uistinu. Koliko se sjećam. Pun sreće i radosti učio je mevlud i donosio salavate.Da bih mu ilustrirao kako je ga je svijet doživljavao. Bog zna i bit ćete posljednji muslimanski lider kome je narod toliko činio dove. Umrijet će od infarkta. strijepio je.

« Možda je malo zbog situacije. Vrlo ugledni intelektualci. ali iz osobne skromnosti sebe minimizirao i veličao Džemu. ideje iz Deklaracije. a često sam ga vidio uplakana nakon sastanka sa njim. ibretio se. «Samo svađe i netrpeljivost. Evo u vojsci. a ne za hatar Džeme. Jasno je kao dan da je Džemo uhapšen nakon što Udba nije imala adekvatno obrazovanog svjedoka koji može ubjedljivo interpretirati. «Ja mogu slušati samo tvoje ilahije*. je Vas smatram činovnicima. zbog nekih njegovih (ne)islamskih stavova.Pred sam iftar TV Hayat je puštao neke ilahije. on pokušao posredovati. što bi bilo prilično licemjerno. prijetio mu je i iskazivao svoju ljutnju na neke njegove poteze. isto tako se često i ljutio na njega. i Džemo se osjetio pogođenim. Mensur Brdar je rekao kako se sa Džemom ne može raditi. Pretpostavljam da ni Džemo nije bio musliman po Alijinom ukusu. Mnogi. ne samo obični muslimani koji su voljeli obojicu. I tu je stvar jasna. Duže će živjeti u narodu od mene.) živ?!». Sjećam se da je prilikom naše svađe u Ljiljanu . Vjerujem da su po filozofiji života Avdo i Alija bliži jedan drugom nego Džemi.. u Stranci. Ne razumijem kako možete reći da ne možete raditi sa Džemom. onda. Najčešće. obratio se Džemi. ovo su doživjeli kao odricanje od prijateljstva sa Džemom. Baš ne znam ko se nije čudio ovoj izjavi. I onima koji ne vole Džemu. Ne mislim da on išta manje voli Džemu danas nego jučer. iako cijeni obojicu kao pjesnike. ali je neosporno imao takvo mišljenje o Džemi. koji su smatrali da su prijatelji. kako je. «E.. Znate zašto? On je ušao u lektire. I to u ime vlastitog imidža. Kako ne shvatate ko je Džemo?! On je jedan od naših najboljih pjesnika. »Prebaci nam na drugi kanal».. Ostaje pri svome onakav kakav jest. prilazili su mi i iskazivali svoju začuđenost. »Oprostite. Toga je Alija sigurno bio svjestan i on se bez kalkulacija jasno izrazio. Mujki ga je podržavao. Ja se usuđujem dati za pravo Aliji. Nakon . Ova izjava probudila je sujetu. On je bio rezigniran. To nekako i shvatam. samo da mu je Salih (Behmen op.. da budem sasvim otvoren. zamolio je Halida-hanumu. naravno. Alija nije bio musliman po Džeminom ukusu. No. Ko je kriv Džemi nije javno iznio svoje mišljene o Aliji. ne mogu sebi objasniti osim šejtanskim poslom». niti da se takvim opredjeljivanjem želio odreći prijateljstva sa njim. među intelektulacima. misleći da ga više neće živa zateći.. ali i ljubomoru u njemu. Zbog njega je odrobijao zatvor. Ima pravo birati prijatelje.. nakaradno. Čudio se šta se dešava nama „ljudima koji vjerujemo u Knjigu i kunemo se u nju». Shvatili su to kao Alijino podilaženje trendu. Ali svađe među ljudima koji se zaklinju i vjeruju u Knjigu. Koliko god Džemo plakao za njim. E sad. ovo je bilo šokantno saznanje. Alija tu ništa ne griješi. mogao reći da mu je bliži Sidran od Džeme.a.

stoje odbio potpisati lažan iskaz. Ja želim pisati tefsire i poeziju. samo do izbora. Kakve to veze ima sa prijateljstvom?! Tako i takvu su vodili politiku. brate Alija. Sjećam se kad ga je Alija „vrbovao“ za Stranku. Duško Zgonjanin mu je opalio šamar i donio presudu. niti je kome dao prednost nad njim. . Oni su Aliju bili optužili da vodi takvu politiku islamizacije. Ovako poredane stvari daju prednost Džemi kao karakteru nad Alijom. I u stranačka tijela gaje uvijek kandidirao Alija. Svi eminentni muslimanski pisci podržavali su nacionalnu bošnjačku političku ideju. Svi su bili u stranačkim vrhovima.. bar javno. A nuđeno mu je. Tim prije.Više one loše. I to je prihvatao za njegov hatar. ni Alija ništa od ovih kvaliteta. «Neću ja. Taj odnos je bio uvjetovan slobodom i nuždom. nije odrekao Alije. izlazio na izbore i dobivao mizeran procent glasova. Džemo je izjavljivao da je u SDA-u (bio) zbog toga da bi na taj način radio za islam. svojim preferiranjem Sidrana nad njim.. u ovoj ili onoj formi. trebaš mi». Džemo se ponašao poput Dostojevksog: bio mu je „draži Isus od istine“! Ipak je Džemo bio veći (politički) balast Aliji. On je odbijao. (Behar). Ne zbog ove i ovakve politike. Đikić. Ili još jasnije zbog njegove primjene i načina života. naravno. Sjećam se kad su ga pozvali da bude gost u emisiji na Radio '99. ne spominje. Samo je Džemo. Neću komparirati odnos bošnjačkih pisaca i vlasti u vrijeme komunizma. Zbog Alije je upao u zamku polemike o mješovitim brakovima. Rešada Kadića navodim kao pjesnika koji je odrobijao sa Mladim Muslimanima i pisao za islamske listove. zamolio ga je. Koliko se sjećam. «Uredu. branio sve Alijine stavove i odluke . bio opozicija. imao je samo ambiciju otići negdje u arapski svijet kao diplomata radi učenja jezika. Rešad Kadić. «Ne idi još ove godine. tvrdi Purivatra. prve muslimanske partije u povijesti. pa ni zasluga. uređivali novine. do posljednjeg daha. Alija je naredio Džemi da se zabrani taj broj Ljiljana.« «Treba mi tvoje ime Džemo». kao predsjednik. također. nije osporio Džemi. Nije to za mene. Njegova grupa se nikad nije mogla konstituirati kao partija. Bili su angažirani na identičan način kao i Džemo. koga Filandra u svoj knjizi „Bošnjačka politika u XX stoljeću. Međutim. (Samouprava organ Muslimanske demokratije) Safvet-beg Bašagić. kao ni Tunju.« Džemo nikad nije htio državnu funkciju. jer su se dobrim svi hvalisali. odvraćao ga je Alija. Džemo je dobio „inpute“ od Alije: „Ko će braniti naše stavove?!“ Kad sam ja objavio vijest da su se Hasan Čengić i Haris Silajdžić sastali u Holidav innu dok se Izetbegović odmarao na moru. uporedo. nego zbog poimanja islama. Osman Đikić. i . jer se on nikad. nego Alija Džemi. odvojio se od MNO.Bašagić je. u politiku. Kad se desio raskol sa Harisom Silajdžićem. Purivatra navodi kako je Mulabdić bio član jedne delgacije JMO u ime Bosanskog sabora. Behar i Ogledalo organ naprednih Muslimana u BiH) Edhem Mulabdić. uz njih pristaje Džemino ime. On ga je poslušao. Vjerujem da ga je Džemo loše branio.

Pošto je Džemo kao osnivač. I nedvojbeno. da ga samo Allahova kritka na drugove Junusa. vjere. Iz ono malo biografskih podataka. Da ne umanjuje sevape.s. iako se često opisuje kao „najbritkije bošnjačko pero u prvoj polovici XX stoljeća“. najsličniji Sakibu Korkutu. zapravo. ja se udadoh za Spahu. urednik svih listova i član najviših stranačkih organa SDA. a on je krio od nas da je bio zapao u nevolje«. Takve kritike su očito uzrok njegove smjene. koji je bio osnivač JMO. već da bi njih potamanio u Gradu. kako to nije radio da bi naoružao vojsku protiv četnika. U toj svojoj gorčini iskustva života. Historiografi su rado citirali Korkuta kao urednika Pravde koji je osudio progon Srba u Sarajevu. pa ni Džeme i Korkuta.. ali da to nije štetilo njihovu odnosu. a i usporedba Spahe i Alije je jedina moguća iz povijesti nacionalne bošnjačke političke ideje. kako pričaju još živi Bošnjaci koji ga pamte. bio surgun učinjen. prognan iz (javnog) života. «Teškoće i neimaštine kroz koje smo prolazili podnosili smo ponosno. Imao sam čast upoznati njegovu kćer Muniba-hanumu. Pokazivala mi je prepisku koju je interno vodio sa reisovima i Spahom. rijetko ko citira ili analizira. da i ja ne kažem Spahine. zahvaljujući više Alijinom strpljenju i mudrosti. što i sama Muniba-hanuma potvrđuje. eto. a. nakon atentata na Ferdinanda. neshvaćen. On je priznao kako je bilo svađa između njih. Te teme nismo potencirali. Džemin život je gorak. ali i da ne da sarajevskim mušricima povoda za objede. ovaj detalj govori da. Bog dade. Sam Džemo je htio SDA-ovu novinu Muslimanski glas nazvati Pravda. naroda i usuda –bošnjačkog lidera i pisca. ili napuštanja. bar što znam iz usmenih predaja.)U vrijeme dok ga je i Alija ogovarao pred reisom Selimoskim. još nikad javno nije okrivio Aliju. Nijedan bošnjački pisac nije nabavljao oružje za vojsku kao Džemo. Osim Božijih datosti domovine. Puna je gorčine i ljutnje. a sasvim očiglednog rezultata razočarenja u bošnjačke autoritete i njihovu politiku. On je. Kao što je nešto odvratilo i Izetbegovića da SDA-u ne da ime JMO. lideri. Ne bi se reklo da su vlast. sprječava da napusti Sarajevo. Ali. vidi se da se često obraćao „otvorenim pismom“ kako bošnjačkim političarima tako i ulemi. «A. Plakali smo od sreće što se čujemo: . bio zlostavljan.I Mulabdić je odrobijao tešku robiju i. kao bošnjački pjesnik. on je sjedio u rezidenciji lidera jedne islamke zemlje koji je plakao: «Dajte mu što traži. da se sa Alijom ponekad viđa i govori mu kako je život gorak! Njegov život nije težak kao Korkutov. poput Korkutove. da je napustio SDA jer je tamo ostalo malo pameti. to se vidi iz prepiske. koji su se razočarali pa htjeli odustati od misije. pričala mi je Muniba-hanuma.» Uskoro će me nazvati sa Igmana. da su njegovi neprijatelji jači. Koliko god bili banalni razlozi da imena stranaka i listova ne budu ista.« Džemo se žali da je skrhan. zapravo. poput Džemaludina Dautbegovića. odvratilo ga je od tog nauma. ništa ne mora biti isto između Spahe i Alije. Asociranje na ruski komunistički list Pravda. urednik svih njenih listova.. (Senad and company. umro je u teškoj bijedi. Ostale njegove tekstove. Najčešći povod bili su neki njihovi potezi „kojim bi se dovelo muslimane u težak položaj“. 0 tom njegovom veoma velikom hizmetu on ne želi govoriti. pa i reisovi bili naklonjeni piscima. opredjeljujem se na njima pokazati odnos bošnjačke inteligencije i politike. bez sumnje.

Pa nek' se desi iznimka. i kao dvije najveće bošnjačke. Tako im i basta. On je lav.» Koliko pjesnici mogu biti naivni. stavio je u babinu hamajliju koju često nosim. Iz onoga što nam povijest prilaže okus tog usuda je gorak. Do ruku mi je došao jedan horoskop na turskom jeziku. moguće je porediti sa odnosom Josipa Broza i Miroslava Krleže. Na svoj rođendan pio sam kahvu sa Abasom Arijazandom. ako Bog da. koji je dopremio do Igmana. vjerovao je da će njegov „tovar“. kulturnim atašeom Irana u BiH. i da nisam riba. uskoro se vidimo u Gradu. izraz Božije volje i dara. Dugo se znamo i gajimo iskreno prijateljstvo. Pitao sam ga da li Šije priznaju astrologiju. već upravo po predodređenosti usuda koji je (pred)određen bošnjačkim liderima i piscima. samo čast i slast. Bar do sada. pa i najvećeg. koja se udjeljuje u čast obilježavanja uspomene na Maka. Moja dova je ajet u kojem se govori da je Allah blizu i da se odaziva dovama svojih robova. ispiše dova u sahatu rođenja. i da ono po čemu oni jesu lideT i pisac. iako ih ne držim zaozbiljno. Sam sam sebi ispisao tintom miška i šafrana tu dovu. Bio sam iznenađen koliko sastavljač tog horoskopa dobro oslikava moje karakterne crte. Ali. pa i najvećeg. više sam čitao Alijin nego svoj horoskop. ribe su. . Da parafraziram Gorčina: Ako Ismihan sretnete – Na putevima –Gospodnjim – Moju – Složite – Za gorčinu – Džeminu ! NJEGOVA ČEHRA Prema horoskopu. uoči neke bitke. u kojem ne mogu naći valjane odgovore glede moje perspektive. što je rijetko za islamsku tradiciju koja osuđuje vidovnjaštvo. Pitanje je bilo upućeno nekom ko vjeruje u povratak Mehdije. jer su zvijezde bile u lošem rasporedu po njega. Pošto su obojica vjernika i vjeruju da je „sve u Božijim rukama“. posjetio astrolog da bi ga odvratio do tog nauma. A dovu koja mu se preporučuje u horoskopu ne bih mu smio ni spomenuti. osim liderskih karakteristika nisam ništa više u njemu našao što bi me fasciniralo kao tajno otkriće Alijine ličnosti. onda je/ po tome Džemo najveći pjesnik na svijetu. Pročitam neke horoskope. jer on ne vjeruje da postoje specijalne i šifrovane dove kojima se treba obraćati Bogu. obojica bi voljeli da pišem bosanske. kao dva suvremenika. Za svoju prvu zbirku pjesama Mejtaš i vodica dobio je nagradu Slovo Gorčina. Ali im povijest bosansko – bošnjačko – muslimanska ne daje za pravo. isto tako vjeruju da žive svoj usud. sklone i vidovnjaštvu. smočenim u tintu od 5 grama miška i 5 grama šafrana. Amin! Džemo nije tako priznat pjesnik. Ono što je lijepo po tom horoskopu je preporuka da se čistim perom. Ako prolazim kroz teško životno razdoblje puno neizvjesnosti. Da budem iskren. A tako će ih i vidjeti samo oni koji smatraju da je život bošnjačkog pisca. pa i boju kose. zanimao bih se za astrologiju. Ali ne na svoj način i onako kako bi željeli. ako ni po čemu drugom. To je jedina nagrada i priznanje koje je dobio do sada. koje do tada nije napisalo harfa.«Džada. a diljem islamskog svijeta na pragu 21. stoljeća javljale su se samoproglašene Mehdije. biti dovoljan de se vidimo u slobodnom Gradu. harizme. Čuo sam za jednu priču kako je. Toliko gorak da gotovo i nije bilo mjesta prijateljstvu. kao i život bošnjačkog lidera. navodno hazreti Aliju. Odnos Alije Izetbegovića i Abdulaha Sidrana. između ostalog.

pilo i jelo. i demantirao njegov strah. «Tad zemlja iz dubine kaže Hu. poput prvog maja. vjeruju derviši. Juraj. Hazreti Hidra nazvali su hazreti Hrzul i smatraju ga dedom evlijom koji se dobrim ljudima pojavljuje u snovima sa zelenom dolamom i zelenom čalmom. «Ne. niti truba čobana po selima. Nestalo je i priča o ljudima koji takve dede posjećuju u snovima. grohotom smo se smijali. sultana svih dana. Crveni Mesija je umro. grstio sam se. Može bahnuti na vrata kao prosjak i blago onome ko mu udjeli sadaku. Nikad. Kokuz sam kakav nikad nisam bio. puni ašikovanja i radosti. „Kud on korakne sve ozeleni“. do 40 dana. nemajurinih kola. Godina zmije je prošla. Od te riječi je došla bosanska riječ baksuz. «Prema iranskom horoskopu. opasna godina!». naravno. želeći objasniti da sve zikr čini Boga (Hu – On) pa i Zemlja. nema jaja. kao što će biti teško onome ko ga otjera sa praga. to nije loše». većinom su to komunisti. Samo je još desetak dana do Sultanun. ja se nisam obogatio. tu su zmije! Možda ćemo se obogatiti». a prošla je bila godina miša». Nema više Jurjeva. smijao mi se. Kao što sa Abasom nisam proslavio Sultanun-nevrus. A i priče o Zelenom dedi rijetko čujem. Radničke klase. To je po kršćanskoj tradiciji sv. nastupa godina zmije. Proljetni narodni praznici. ne bude se djeca rano i ne pršću se omahom.Astrolog je raspored zvijezda crtao štapom na zemlji. odu u prirodu. a ljudi. «Ovo je godina za pare». Na kraju mu je Alija uzeo štap iz ruke i dopunio sa položajem jedne zvijezde. i sve ozeleni«. Bošnjaci su bili odani svojoj bogumilskoj tradiciji i nekako miksali ova proljetna slavlja. na mom reveru nije bio zataknut karanfil. «Znaš. nekad su to bili uranci. «Za mene je zmija simbol dušmanluka». govorili su mi derviši. «Uuu. gdje je sehara puna blaga.nevrusa. Oni na neki način slave Sultanun. Izvorno značenje riječi bahsuz odnosi se na čovjeka „čija je nada sagorjela u pepelu“. zanijekao vjerodostojnost ove anegdote. uzviknuo sam. kao ideološki islamski čistunac.nevru. po inerciji i navici. zamijenili su ideološki praznici tzv. Sufije su dosta prenijeli iransku tradiciju u Bosnu. što znači situaciju kad grijesi postača sagore u pepeo. I na koncu derviši u proljetnom zelenilu prirode slave hazreti Hidra. napiju se i najedu. objasnio mije. stoje astrolog previdio. To je ekvivalent arapskoj riječi ramadan. tako se nisam sjetio ni tradicije svojih predaka. kada se slavilo. ali je priznao da u Iranu postoje horoskopi koji se na persijskom zovu bahsuz. a. Abas je. «U kakvom bismo svijetu živjeli da Zemlja iz svojih prsa na dan Sultanun-nevrusa ne kaže Hu?» To je vrijeme plodnih kiša nišana. Ni te praznike slavio nisam. crveni karanfili nisu više u modi.s. a vala ni Abas. tajnog savjetnika Musaa. loše se izražavao na bosanskom jeziku. kako mi se čini. . prvog dana proljeća i dana Iranske nove godine. elhamdulillah. uz crvene karanfile i obožavalo Crvenog Mesiju – Tita.

Ne slavim ni Hidžretsku novu godinu. Tek se prisjetim, ako sam u prilici, da trebam nešto proučiti. Inače, mogu i ne primijetiti dolazak Nove muslimanske godine. Vozio sam se sa Emreom kad me je Nejra nazvala na mobitel i čestitala Novu godinu. Tek tad sam primijetio kandilje na munarama. Vraćali smo se sa farme koju su Emreovi prijatelji sagradili u blizini Silivrija. Emre mije želio demonstrirati njihove poglede na islam po kojem je islam vjera džometluka. Farma, kako je oni zovu, jeste velika bašča puna raznog drveća, cvijeća, mini jezera, pa čak i životinja. Ljetnikovci u njoj su vrlo ukusni, opremljeni bogatim levhama, i namještajem, posebno divanima iz osmanskog perioda. Na takvom jednom divanu, u čijem uzglavlju je izgraviran grb Osmanlija, a kako sam Emre tvrdi na njemu su sjedili sultani, pio sam kahvu iznad potočića koji pravi malo jezerce. Gledajući u vodu, u jednom trenutku sam primijetio zmijče, mlado od zmije, kako vijuga vodom kroz kamenje. Prisjetih se sna koji sam sanjao pri polasku. Sanjao sam kako pijem vodu sa čistog izvora. Onako kako sam tolio žeđ dok sam bio čoban, kleknuvši nad vrelo, usnama sam doticao i dojio izvor. I dok su mali klobukovi izvirali ispred mojih usana, skupa sa jednim klobukom iz izvora izišla je zmija, smeđe kože. Žrecnuo sam se jer me je dotakla svojim jezikom u obraz. Taj osjećaj iz sna i vječita fobija od zmija koju imam, pokvarili su mi šetnju kroz Vnirisno cvijeće vrta. Kad god nešto sušne, ja pomislim na zmiju. Mirisao sam cvijet kahve, doticao biljke kakve nikad nisam vidio, i mislio na suru El-Vakia, koja opisuje dženetske divane na način kako su to improvizirali Emreovi prijatelji. 1 sam učim suru El-Vaqiu poslije sabah-namaza, po preporuci jednog ashaba koji je rekao da kćerkama u miraz ostavlja samo ovu suru i da im je to dovoljno da bi bile bogate. Rekao sam Emreu iskreno šta mislim o njima: «Vi ste jedinstven islamski lobi koji afirmira vjeru u bogatstvo i ljepotu, ali sve izgleda nerealno i utopistički.» Znajući neke detalje iz biografije Haruna Yahye, pravo ime mu je Adnan Oktar, prije svega da je bio hapšen, te tadašnji kurs turske politike koji se obračunava sa tzv islamističkim strankama i lobijima, pretpostavio sam da njihov lobi mora djelovati dosta konspirativno i stoga nisam želio insistirati na informacijama o njima, osim što sami žele reći. Isto tako, nisam očekivao susret sa g. Oktarom, kojeg sam zamišljao kao sijedog starca mističnog i isposničkog izgleda. Insistirao sam na razgovoru o akidi. Nisam primijetio devijaciju, osim što sam primijetio da vjeruju u povratak Mehdija, i da su u poimanju predodređenosti bliži tzv. Mutezilijama, koji su zagovarali učenje po kojem je sve već unaprijed određeno, te da mi dunjalučkim životom živimo kao da gledamo film o nečemu što se već zbilo. Njegovi prijevodi nekih ajeta, na koje mi je ukazao Enver, prevodilac knjige Teorija zablude Evolucije, izrečeni su u pluskvamperfektu. Moja vjera u kadae-i-kadej, predodređenost, bila je liberalna i nije mi smetalo mišljenje koje malo više daje ingerencija Bogu nad našom sudbinom. Bez obzira što sam slušao da je dekadencija osmanskog, dakle islamskog društva, došla nakon što je Selim Jauz doveo arapsku ulemu mutezilijske provenijencije, po kojoj je muslimanu dovoljno samo znanje o vjeri. Navodno, u tom trenutku kršćani, odnosno Evropljani, koji su porazili Osmanlije, naučno i tehnološki napredovali su toliko da su postali superiorni u odnosu na islamski svijet, a to su i dandanas. Sa nostalgijom se sjetim Selima Jauza, koji je bio „kao ikindijsko sunce – žestoko šija i brzo zađe“. Osjećam da sam u toj dobi. Tavaf ptica nad Bosforom Ja vjerujem u moć ideje, odnosno u svemoć Božije ideje. Vjerujem daje najveća vrijednost islamskog svijeta u tome što imaju autentičnu, neiskrivljenu Božiju ideju. Bez obzira na

ogromnu tehnološku moć Zapada u kojoj se dramatično očituje njihova civilizacijska superiornost u odnosu na islamski svijet, civilizacija zapadnog svijeta ima jedan, možda jedini, defekt; ta civilizacija nema originalnu Božiju ideju. Isto tako, vjerujem da je zapadni svijet, odnosno njegovi najveći umovi došli u fazu kad razmišljaju o spašavanju svoje civilizacije, razmišljaju na način šta bi vrijedilo otklanjanje ovog jednog –jedinog defekta. Vrijedi li to sve njihove ekonomske i tehnološke moći, pa i svih uspjeha i pobjeda, makar one bile i nad muslimanima? Ovo je moje najradikalnije, ali najiskrenije mišljenje glede odnosa Zapada i islama, i o tom-pitanju potpuno mirno spavam. Niti strahujem od moći Zapada, niti ga želim kopirati. Bog je iznad svega, a odnos prema njegovoj ideji je stvarni odnos prema moći. Ili, kako bi rekao Izetbegović: «Cilj kulture je moć nad sobom kroz moral, cilj civilizacije je moć nad prirodom kroz nauku.» Moje sumnje glede „Emreove vjere“, a koje mi je nesvjesno pospješila pojava male zmije, odnosile su se na njegovu smirenost i kritiku mene koji sam bio nervozan i nasikiran. «Why, mister Nedžad?», odzvanjalo je u mojim ušima pitanje mladića lijepog izgleda i blagog osmijeha. U odnosu na njega bio sam pravi baksuz, onaj čije su nade spržene u pepelu glede osobne perspektive kao muslimana, a vala i cijelog muslimanskog svijeta. On je toliko bio pun vjere u dobro, da je rekao kako je haram muslimanu biti nasikiran. »Bilo dobro ili zlo – sve je od Allaha i elhamdulillah», govorio je. Po njemu, samo što se nije desio Ahiri- zeman, vrijeme mira, blagostanja, slobode i pravde i prevlasti muslimana. Došlo mi je da mu kažem kako bih i ja tako razmišljao da vozim skupog BMW-a i imam milion na kontu. Ali, znao sam da njegova vjera i zadovoljstvo ne proizlaze iz toga, već iz vjere u ideju. Koja je to ideja? Emre je vjerovao u povratak Mehdije. Vjera u Mehdiju, ili Allahovu intervenciju preko Mehdije, bile su izvor njegove rasterećenosti i bezbrižnosti: «Allah je iznad svake stvari!», uzvikivao je. Tu su se bile skoncentrirale moje sumnje, tu je vijugala ona zmijica žute boje pod vratom kao jagorčevina. Pomislio sam da pripada sekti koju je osnovao lider koji sebe vidi u ulozi Mehdije. A to nikako sebi nisam mogao razumom opravdati. Tek kad sam bio na mostu iznad Bosfora, znajući da je moj hotel na evropskoj strani, skužio sam da bi se mogao sresti sa njegovim liderom. Hasan, moj prevodilac, smijao se. Inače je ismijavao moju lošu orijentaciju u Istanbulu. «Da, vidjet ćeš šta sanjao nisi», zafrkavao me je. On je, očito, razumio sa kim Emre mobitelom često razgovara. 1 on je želio vidjeti tog čovjeka, možda više nego ja. Tako se počeo prisjećati nekadašnjih tribina na kojima ga je vidio. Nisam slušao Hasana. Misli su mi odlutale i pogled mi je lebdio nad istanbulskim džamijama koje plamte u kandiljima. Jednom sam se vozio jahtom po Bosforu i uživao sa haube u usplamtjelom istanbulskom nebu nad Bosforom. Ptice su tavafile oko kandilja poput meleka. Kako sam jednom uspio prebrojati jato do 33 ptice iznad munare Plave džamije, tako sam pomislio na kruženje meleka oko Bejtul-ma'mura. Onda sam izustioja Kerimu ja Selam, i zahvalio Allahu, dž.š., koji stvorio nebesa i Zemlju, Arš, Džennet i kalem u Muharemu. U prvih deset dana Muharema stvorio je meleke Džebraila, a.s., donosioca objave, Mikaila, a.s., upravljača prirode, Israfila, a.s., onoga koji će puhnuti u Sur, te je u tim danima hazreti Mejrema rodila Isa, a.s., bez muža. Ptice su opet tavafile oko munare Sultana Sulejmana. Ja ih

nisam mogao brojati suznim očima. Zauvijek vjerujem da ih kruži tačno onoliko koliko ima zrna na mom tespihu. Tek kad smo došli pred željeznu kapiju u pristranku, kao da smo se vozili uz Tabiju, shvatio sam da ću se sresti sa Harunom Yahyom. Nekoliko željeznih kapija se automatski otvaralo pred nama. Na ulazu u vilu dočekali su nas lijepo odjeveni mladići. Moja mašta uvijek fula. Čovjek koji nas je dočekao u prekrasnoj odaji, koja odiše bogatstvom i čistoćom, nije bio starac isposnik. Bio je to krupan čovjek, sa dugom kosom na potiljku i lijepo potkresanom bradom. Bio je odjeven evropski i mirisao je prijatnim mirisom. Posluženi smo čajem u porculanskim šoljicama. Pitao me je za Aliju Izetbegovića. «On je lider cijelog islamskog svijeta i moj imam. Zato ga zamoli da mi svrati kad bude dolazio u Istanbul. Kad ga budeš vidio, poljubi mu ruku od mene i prenesi moj selam. Da mu Allah da zdravlje.* ja sam govorio o njegovim knjigama, rekavši da sam u Zabludi teorije evolucije shvatio šta znači širk i zašto je tako opasan grijeh. Uvijek sam se čudio zašto islam toliko osuđuje širk (pripisivanje moći nekom drugom osim Bogu). Pod širkom sam mitski podrazumijevao ljudsku sklonost da obožavaju kipove i kumire. Ne vidim danas toliku opasnost od nekih kipova, a vala ni sklonost ljudi, poput moćnih vladara, da imaju ambicije sebi pripisivati božanske atribute. Više neki isposnici, vjerski čudaci i samotnjaci sebi uzimaju za pravo da posjeduju nadnaravne moći, nego političari koji su prilično pod lupom medija i javnosti u svim zemljama. »Čitajući Vašu knjigu, shvatio sam koliko je jedna lažna teorija, ili mušrička ideja, poput Darvinove teorije evolucije donijela zla ljudima?! Vi ste sjajno raskrinkali Darvina, dokazujući da je njegova teorija iznjedrila i komunizam i fašizam. Vi ste, po mom sudu, izvanredan borac protiv širka najvećeg ljudskog grijeha.» Nasmiješio se na moj komentar. Harun Yahya izdanja na svojoj naslovnici imaju orginalnu zlatnu tugru Muhammeda, a.s., kao simbol pečata posljednje istine, a kako sam kaže pseudonim je uzet od dva imena Božijih poslanika koji su se borili „protiv demantirane židovske ideje“. Nisam bio pročitao Knjigu „Tajna ruka u Bosni“. Mimo mog znanja pirati su je štampali na bosanskom jeziku. „Tajna ruka“ je, navodno, „organizacija koja je imala masonski i jevrejski identitet. Ova organizacija, čiji su članovi, prema ovoj knjizi, Henry Kissinger, Douglas Hurd, Lord Owen itd., rukovodila je „krstašicom frontom“ u Bosni. Nisam simpatizer knjiga „tajnih teorija“, ali sam fasciniran činjenicama i informacijama kojima obiluje ova knjiga. Zbog njegove naglašene diskreditacije cionističkog i masonskog utjecaja u svijetu, Harun Yahya je veoma čuvan čovjek. Raspitivao sam se kod nekih turskih političara za mišljenje o njemu, jedan od njih mi je rekao da ga oficijelna turska politička elita smatra „paranoikom“. Kod islamističkih krugova njegova izdanja su veoma popularna. Neki muslimanski krugovi na Zapadu smatraju ga antisemitom, kao i Redu Garodija, koji je u svojim knjiga posumnjao u odnose Židova i Hitlera. Nisam iščitao sve njegove knjige, poput „Masonerije u Turskoj“, ili „Nestanak jednog naroda“, ali me je krug ljudi koji hizmete ovaj lobi impresionirao. Svi su lijepi, uljudni, obrazovani, tolerantni i puni vjere u konačan uspjeh islama. Turska štampa im je imputirala

tračeve kako žive sa manekenkama. Naprosto, postoji neko pravilo među njima da su lijepi i zgodni, te odjeveni kao manekeni. Kod nekih od njih su sekretarice pokrivene hidžabom, što nije pravilo za sve djevojke koje rade sa njima. Voze luksuzna sportska auta itd. Iako mogu živjeti kao snobovi, ponašaju se veoma skromno i uljudno. To je ono što ih razlikuje od svih islamskih krugova ili lobija koje poznajem. Njegova čehra „Bijela ideja“ ili „bijeli prah“ Zbog toga sam im posvetio ovoliki prostor. Navodno je jedan naučni američki časopis pisao o ovoj grupi kao jedinstvenoj islamskoj grupi koja će preživjeti revoluciju Interneta. Pridružujem se ovom mišljenju. Ali, ostala je moja dilema za koju još nema odgovora. Zašto se ljudi poput Haruna Yahye, čiji je samo cilj širenje islamskih ideja, pa makar i ne bio u pravu sa svim svojim knjigama, moraju toliko osiguravati i bojati za svoju glavu? Pošto me njegov život u luksuznoj vili, štampa je pisala da vrijedi 12 miliona dolara, ograđenoj sigurnosnim uređajima i željeznim kapijama te bodvgardima, podsjetio na kuma [talijanske mafije, Bože oprosti mi za ovako surovo poređenje, pomislio sam kako je opasno „dilati“ „bijelu ideju islama“ isto kao i bijeli prah heorina.Jeza me je spopala od ovakvih razmišljanja. Razumijem da sve što je tajno ne mora biti kriminalno, može, naprosto biti vrijedno, ali šta može biti toliko opasno u pisanju o islamu?! Preživio sam komunističke progone zbog vjere i bio se svikao na apsolutnu slobodu djelovanja i govora. Nikad nisam pomislio da sam u opasnosti zbog toga. Znam da me ne vole zbog imidža islamiste koje ima moje prezime, ali to je samo neprijatnost, a ne i opasnost. U toj godini zmije, kako mi je Abas objašnjavao, desit će se 11. septembar. Prsti „tajnih ruku“ bili su na obaraču. Na websiteu Haruna Yahye izišla je knjiga Islam proklinje terorizam. On izvore konflikata i ratova, pa tako i terora, vidi u materijalističkim idejama čija je odlika sebičnost interesa. Još jednom sam u toj godini posjetio Haruna Yahyu. Razgovarali smo kao prijatelji koji se poznaju. Govorili smo o Bosni. Ovaj put naš razgovor nije bio opterećen mojim predrasudama o njemu kao potencijalnom Mehdiji. Ideja o dolasku Mehdije eskalirala je u mojoj mašti. Počeo sam sanjati. Tako sam, Bože na hair i na dobro okreni, sanjao zvijezdu padalicu koja je poletjela sa neba iznad Kafkaza te preletjela planine, zemlje jezera i mora, do Bosne. U snu je objašnjeno da je ova zvijezda otkinuta, tačno je upotrijebljen termin otkinuta, iz Dženneta između 1957. i 1959. godirite i da će ona privesti Bosnu u Džennet. Zvijezda je simbolizirala osobu. Adnan Oktar je rođen 1956. godine. Prema tumačenju ovog sna, prije bih ja bio ta osoba od Oktara. Ako bih podilazio sebi i uzimao Nostradamusov horoskop ozbiljno, koji tvrdi da je lsa, a.s., rođen u znaku ribe, te još neke snove koje sam sanjao, mogao sam se i umisliti, ne daj Bože. Tražio bih neke metafizičke argumente, poput ovakvih snova. Presedan bi bio da sam ja samo rođen 1959., a začet sam 1958. Prema snu, tad je zvijezda otkinuta iz Dženneta. Zašto ne razmišljati o sebi na takav način? Pa ja sam sanjao san. Ali, moja biografija, moj intelektualni potencijal, moje (ne)obrazovanje, moji grijesi, moje mahane, hejhaj gdje sam ja... Ja da mi se Milostivi smiluje i oprosti mi. Koliko bih trebao biti glup da se usudim našaliti nekom o ideji da sam neka Mehdijina predvodnica. Zato sam san, a poštujem iskustvo sna kao spoznaje i zahvaljujem Svevišnjem na „svakom koraku“ što mogu sanjati lijepe snove, posvetio radosti spoznaje da će Bosna biti spašena. Od koga? Samo to mogu učiniti odabrani i upućeni od Gospodara svjetova! Zvijezde su simbol ashaba:

« f Zasmijao sam se. preporučio je Poslanik.« «Da li Nostradamus spominje Bosnu?« «Da. susreo sam autora knjige na turskom jeziku „Dešifriranje Nostradamusa“. što simbolizira glavu vuka. obećao mi je. Iako mi se. tako da kažiprst i mali prst ostanu ispruženi. U njemu je sve zapisano. Kur'an je nepregledni okean znanja. S obzirom na to da je ova njegova ideja bila politički inkriminirana. Neuhvatljiv je u svojim divljinama.» «Kakva joj je sudbina?« «Bosna će postati muslimanska država za osam godina. obuhvata područje koje Izetbegović opisuje u ID kao „islamska federacija“. tražeći iladža kako duši tako i tijelu. mjesta zavičaja lbrahima. bar kako sam vidio geografski dio atlasa. s. i odrobijao zatvor. «Zašto ste uzeli Sivog vuka za maskotu?«. iz Manise. u „Božijoj bašči svega imade“.v.« Od tada se pozdravljamo sa skupljena tri prsta.s. ako to piše tamo negdje. «On je simbol slobode. nekad proglašene terorističke organizacije. plakao je. Kao što je zaplakao kad sam mu ispričao san. na čije dovište u Manisi dolaze hiljade vjernika. Moj san. znat će i neprijatelji Bosne.a. javno o njoj nikad nisam raspravljao. Kao student osuđivan je na smrt. krio se u pećine Urfe.» Nisam ga držao zaozbiljno i pored toga što se dizao iza stola da promijeni abdest. na osnovu čega je imao takva znanja?« «Ne. ako Bog da».«Moji ashabi su kao zvijezde u noći. On tvrdi da je Nostradamus pokrao lbni Arebija. on je zaronio u Kur'anske dubine. Bio je Sivi vuk. Hakky me je podučio učenju Merkez-efendije. Ali. a.. Po njima se možete orijentirati«. pitao sam ga.s. «Zašto ti je to smiješno?« «Mislim da je to isti rok do kad Bosna želi ući u Evropsku uniju. «Znači li to da je Ibn Arebi poznavao astrologiju. Ali. Knjigu sam držao u rukama. Zato sam kroz san koji je izraz podsvjesne želje ili intime vidio nešto slično što je Izetbegović napisao. tajno sviđala. Kad bih mu pričao o Bosni. i eto novog rata. Svoj san o zvijezdi padalici poklanjam Hakky Safak Sasu. a nisam je čitao. . «Tvoj ćemo san i ostvariti. jer je želio biti stalno pod abdestom.

Problem Afganistana i leži u tome što islamska ulema nije ranije jasnije iznijela svoje mišljenje o Talibanima i njihovoj ideologiji. saznao sam o Kabulabadu i drugim gradovima sa sufiksom abad. već sa generacijom ashaba. i vojsku. koji nekima sliči na Isaa. zadovoljno se izjasnio šejh. pozove svoja tri najbolja učenika kako bi između njih odbarao najboljeg za svoga nasljednika. plemena Kurejš. Čitajući Pisma iz Azije. Zuko kaže da je bio Staljinabad. a Bin Ladenovo porijeklo je. Nema traga tim džamijama. Mnogo prije 11. a. odgovorio je MekezEfendija.a. (Zuko ovaj grad opisuje kao „hiljadu i jedna tuga“) Zašto tadašnje islamske vojske nisu srušile ove spomenike? Znači li to da su Talibani svoju državu. nakon čega će muslimani doći u Kudus. Zanimljivo je da sam u Australiji čuo tvrdnju da su Afagani prvi muslimani koji su došli na taj kontinent. Upitnik ispod turbana Pojava Bin Ladena. do Sydneya. Tako će se. pa su ga ukinuli. bio Bog?» Prvi je odgovorio: «Ja bih svim muslimanima grijahe oprostio. odgovorio je treći. to znači to! U tome je bila devijacija ideologije Talibana i u toj devijaciji koja je omogućila zulum i nasilje ležala je propast ove grupacije koja je bila zaposjela Afganistan.Kad je stari šejh bio pred smrt.. Poslije toga će biti još jedan rat. videći da u njemu ima pravog učenika.. «Ja ne bih ništa mijenjao. klancu jecaja ili prokletom kraju) srušili Budine velike spomenike. Na tim dugim putovanjima Afgani su sagradili džamije. Bili su to vodiči karavana sa kamilama.« «Ja bih sve nevjernike islamizirao«. kako mi njihov režim „tukne na fašizam“. Kažu da je željeznička pruga od Darvvina na sjeveru. Zašto? 0 Afganistanu sam znao veoma malo.s. Misli se na američku intervenciju u Afganistanu. a neki od njih su ostali. talibanska prepotentnost nije imala kraja. odmetnuti jedna mladić iz Poslanikovog. to ne činim da bih opravdao ispravnost američku upotrebu sile u Afganistanu. sagrađena po stazi tih karavana. prema nekom hadisu. septembra. pod ovaj kontekst. Tvrdili su da su to uradili u ime „najčistije islamske države na svijetu“. meazallah. misli se na američki napad na Irak. navodno. Užasnut sam američkom intervencijom. te otići u područje Horasana gdje će izbiti rat. također. navodno je u tom gradu njegov tajni mezar. s. «Ti ćeš biti šejh». Moj komentar je bio da vjerujem u mogućnost novih nekoliko ratova. koji su se izvanredno snalazili u australskim pustinjama i šumama. Već zbog samog islama. Više sam znao o Talibanima.s. na jugu. u intervjuu zaTV99. Nek' sve bude kako jeste». Prijatelji su mi slali e-mailove sa hadisima koji predviđaju dolazak Mehdije. iz tog plemena. Sudeći da grad Mazrišerif nosi ime po hazreti Aliji. Pošto islam u Afganistan nije došao sa Talibanima. izgovorio sam kritiku na Talibane. 1 kad kritiziram Talibane. islam je tu bio još u vrijeme ovog halife.v. vidjeli islamskijom od one u vrijeme halife? Da. odnosno njihovoj ideologiji. ali da „ovo nije moj rat“. te im postavi isto pitanje: « Šta bi ti uradio kad bi. Zulfikara Džumhura. Mislio sam o Zuki kad su Talibani u Bamijanu ( dolini suza. nego o Afganima. Spomenuo sam primjer i . podvođena je.

bliži je Salahudinu Ejubiji. U najmanju ruku. U deliriju eha. ali odabrao je riječ. zbog toga stoje Svevišnji svoju svemoć dao samo riječi. nakon čega je hiljade studenata završilo u turskim zatvorima. na lokalnom nivou. Jedan veliki upitnik ispod turbana. Puno je čalmi i mitskih odora u tim predajama. ubiti svinju i slomiti krst itd. Ako aktualna islamska ulema ne može (na vrijeme) kazati mišljenje o ovako krupnim devijacijama u islamu i u ime islama. Jedan od tih mladića se predstavljao kao Mehdija. Kurdu. iako su kršćanski vitezovi masakrirali muslimane u Palestini. jasno mi je bilo koliko prstiju „tajnih ruku“ stoje na obaračima. ili kad dođe Mehdija. kao primjer da islamske vojske ne ruše kulturno blago drugih civilizacija. Vjerujem da je noć u kojoj je Džibril-emin saopćio prvu riječ Objave Poslaniku.a. pripisivali su mu najavljivača Mehdije. Ako dođe. u tim predajama. Mogao je Bog sebe iskazati i na drukčiji način. nazvana Lejletul-kader. Sjećam se kad sam čitao o Agđi feljtone i feljtone. i nedostatke svih svjetskih poredaka. Ruku na srce. Zato im je bliža interpretacija Bin Ladena. kako muslimanima tako i nemuslimanima. sugerirao je da bi se Nostradamusovo proročanstvo moglo odnositi na njega. Mislim da su takve vizije izraz frustracija muslimana i da mit nije svojstven ideji islama. . Drama je.. uopće ne mora imati turban. uspio je pucati u Papu i zametnuti kavgu. Moj san o zvijezdi padalici iznad Kafkaza. Ovaj dječak je bio prst nekih „tajnih ruku“. moje poimanje Mehdije je. U skoroj prošlosti mnogi su Mehdiju vidjeli u imamu Homeiniju. Možda je još bilo „pojava“ Mehdija. umnogome različito od predaja. Puno je rata i ratnih zastava. koji je igrao i u našim kinima. Isti termin je upotrijebljen i za Bin Ladena. ili onima koji pretendiraju ili koji su spremni prihvatiti ulogu Mehdije. i iznad svega imat će odlike savršenog intelektualaca smirene dikcije.v. „Nisu mudžahidi Amr inb Asa pucali u Sfingu i okrnjili joj lice. već Napoleonovi vojnici!“. čalmu na glavi. U nekim predajama se tvrdi da će Mehdija „mačem i silom ujediniti muslimane“. uz sav respekt prema hadisu. Iranske revolucije jedna grupa mladića bila je zauzela Haremi-šerif u Meki. Isto tako. onda je jasan odgovor zašto među ulemom nema ljudi takve harizme da bi ih prihvatili kao Mehdiji. Sjećam se plakata filma Nostradamus. crnih i onih drugih. poput kipova. 1 zato vjerujem da samo riječ od svih ljudskih kapaciteta kojima je obdaren čovjek ima atribut Božanske svemoći. Mitska muslimanska predaja kaže da će Mehdija doći. Kad sam čuo da se Ali Agđa proglasio Mehdijom u zatvoru. jer je Iran bio optužen da stoji iza ove grupe. Nijednom kršćaninu nije „falila dlaka sa glave“. Bolje reći ideji.Egipta koji je osvojen u vrijeme halife Omera. te ukazati na genijalnost i svemoć Allahova koncepta ustrojstva društva nad njima. biti ukusno odjeven. tvrdio sam u spomenutom intervjuu. s. malo je takvih glasova islamske uleme bilo u svijetu. njihove zablude. koji je tačno na noć Miradža bio oslobodio Kudus. Bojim sa da bi danas Salahudin bio kjafir prema mnogim muslimanskim „herojima“. kakav je nosio Homeini. u kojoj će sjediti melek i govoriti: Ovo je Mehdija“. pozitivnog i negativnog. trajala nekoliko sedmica. dok francuski specijalci nisu ugušili pobunu. koliko se sjećam. ubivši popularnog novinara. a zatim se ponudio da ubije Bin Ladena. kakvu imaju ljudi potpune vjere u istinitost onoga što govore. sunijskog mezheba. Zbog ove afere dugo iranske hadžije nisu mogle obavljati hadž. pa makar one u sebi imale i širk. možda će imati urednu i lijepu bradu. prije svega. noć svemoći. Imat će amame. Homeini je još bio živ. ja ga vidim kao čovjeka prijatna izgleda.s. te da će putem medija savršenom lahkoćom objasniti ljudima. te gledao film „Najtraženiji čovjek“.

s. uistinu. Mogao je Bog poslati meleka ljudima kao svog poslanika.v. Pojavom naoružanog Mehdije nastali bi ratovi na tlu islamskih zemalja. vjeruju da će biti iz plemena Kurejš. Ova historijska podjela koja se desila u borbi za primat nad Poslanikovim.a. Vodič. isto tako. odgovorio sam. nije kušao ljubav niti užitak bračne postelje. Ne broje svoje ratove. protiv kakvih se danas žele žrtvovati mladići diljem islamskog svijeta. Niti pretendiraju.«Pred njom se ne može postaviti „mažuno linija“.. a. poput onih blagodatnih kiša koje se najavljuju sa dolaskom Mehdije. da budu Mehdije. Nije to učinio. a da se oni nisu svetili.» Mislio sam kako oba potječu iz malih progonjenih naroda. posebno vehabije koje ne priznaju šiizam. . Na tom im često odgovaram protupitanjem. prirodnije bi bilo da se vrati Musa. «Imaju dosta zajedničkog. Zar to ne bi bio prvi zadatak Mehdije?! Muslimani broje samo ratove sa drugima. s. rekao bih danas.s. a.s. Kad vidimo opasnosti u kojem se svijet danas nalazi. još im imponiraju neke predaje hadisa o pojavi mladića iz Horasana. Šije insistiraju da će Mehdija biti „iz kičme nazreti Alije“. naslijeđem. uzviknuo je da Izetbegović podsjeća na njega. Zbog ovoga se vjeruje da će starci u Džennetu biti proživljeni kao mladići sa 33 godine. Odabrao je ljude čije su biografije realne i životne. koji je znao moje simpatije prema lzetbegoviću. predstavlja kost u grlu iskrenih muslimana. i kako je islamska civilizacija i pored ovog skretanja uspjela tako napredovati. na granici mita.. Tad će zavladati izobilje Ahiri zemana. Samo jedan blagi povjetarac tolerancije dao bi plodove u tom šarolikom svijetu islama.. prije svega kršćanima i jevrejima. Odgovor Nemanji Iznoseći ovakva svoja stajališta islamskoj inteligenciji. prototipa zloupotrebe vlasti za ugnjetavanje ljudi. On pobjeđuje Faraona. taj robusni. kad su ova dva islamska mišljenja dominantna bar na političkoj sceni islamskog svijeta. običaja i tradicija sve do one mjere u kojoj one nisu mušričke. Otklanjanjem ove šizme. Nit su Šije nit vehabije. po prijeklu. posjetio sam tvrđavu Salahudina Ejubije. zahvaljujući samo odlici islamske ideje da uvažava različitost kultura. godini života. tvrde hadisi. «Možda». nikad nisam bio prekoren za njih. Njihovi narodi su bili izloženi brutalnošću i svireposti agresora. dileme i podjele iz ideje islama.v. Kad sam bio u Kairu.a. ne samo islam nego čovječanstvo? On nema ništa ratničko u sebi. pa čak i drski Poslanik koji se usudio zatražiti od Boga da ga vidi. Možda je život Isaa. Onda su mi govorili da takvi moramo biti jer smo naučili biti sa drugim vjerama. Nevin.. Islamski svijet je bogat različitostima kultura i civilizacija. gdje bi se vihorile najviše muslimanske zastave. najtolerantniji islamski narod na svijetu. dobili bismo prilično jedinstvo islamskog svijeta. Davanjem odlika vojskovođe Mehdiji muslimani idu protiv sebe. bez škrame mita.s. Arapi. On je umro u 33. podjela po krvi i tlu. Neki su govorili da su Bošnjaci. Ali. zašto će se baš on vratiti na zemlju i spasiti. a zašto nas isto tako smatrate najhrabrijim muslimanima na svijetu? Sjećam se anegdote sa Džemom i Alijom kada su razgovarali o odnosima sa islamskim svijetom. sto je pokrajina na jugu Irana i djelomično Afganistana. Prosto je nevjerovatno kako se to desilo odmah poslije smrti Božijeg poslanika. svoje konflikte i svoje nesporazume. Ona osvaja ljudsko srce». s. Zagovarao je ljubav i milosrđe. rekao bi Bakir Izetbegović. Oba su hanefijskog mezheba.

Da je po pravdi i emocijama. tako da se moglo zaključiti da je i Ozal bio njegov favorit među svim liderima islamskih zemalja. svi su se. mogao sam zaključiti da mu je Ozal bio mentor za međunarodne odnose. Turgut Ozal je bio Iztbegovićev prijatelj. 1 navodim je kao primjer opće prihvaćenosti Izetbegovića kod muslimanskih lidera. Dok svi muslimani svijeta imaju kakve-takve države. sve to govori i o samom Izetbegoviću koji se nije ponašao kao politički čistunac. lidera jednog malog muslimanskog naroda iz Evrope. a možda su oni u pravu. Pojava Izetbegovića. Ozalov brat Korkut je gorljivi vjernik. i meni. Upoznavši Ahmeda Ko klera. mi o sebi ne mislimo dobro. nejasno kako se desilo da Bošnjaci imaju takvog lidera. Bijelac. pretvorili u diktatore. Ali. Neki prijatelji iz MHP-a tvrdili su mi da se Izetbegović jednom tajno sastao i sa njihovim liderom Turkešom.. Imidž Bošnjaka u islamskom svijetu. naišla je na simpatije. Njegov odnos sa Ozalom bio je pun uvažavanja. uzdahnuo je Džemo. koji se bori za prava svojih muslimana. komunističke inteligencije. Svoj prvi diplomatski korak u svojstvu predsjednika BiH učinio je prema njemu. negdje u Americi. Te islamske mase su u Izetbegoviću vidjele karakteristike svojih poželjnih lidera. što se među muslimanima smatra glavnim vododjelnicama razlika i razdora.». Ali. Najhitnije. Evropljanin. Predsjednik Ozal ga je primio kao državnika. a nemaju lidera. manje-više. kao herojskog naroda. stvorio je ponajviše sam Izetbegović. već iznosio impresije o njemu. Izetbegović je ratovao (samo) 4 godine. Posebno za odnose sa SAD-om. odnosno ideologiju. Nedovoljno u odnosu na Arafata. Zanimljivo da mu niko nikad iz islamskog svijeta nije spočitavao pripadnost mezhebu. prije svega. dakle. ali je smatram mogućom. Ovu informaciju nisam provjeravao kod Izetbegovića. Yasser Arafat bi bio najpopularniji i najharizmatičniji lider u postkolonijalno dobu islamskog svijeta. Pozvao me je na večeru u svoj prelijepi stan. Nije mi pričao detalje političkih razgovora. imao sam priliku „iz prve ruke“ saznati koje stvarno bio Ozal. Ahmed se prisjeća njihovih Ramazanskih sijela do sabaha. «Kamo puste sreće. ostat će. da bude najpopularniji.. bliskog prijatelja rahmetli Ozala. Odbio sam večerati jer se ni danas ne osjećam suvereno za tako raskošnim stolovima gdje se treba paziti na upotrebu escajga za razna. bilo je saznanje da je Ozal bio vjernik. Svi drugi slojevi. te neke vladajuće oligarhije. ali doživio kao prijatelja. islam i muslimane. Njegovi oponenti u islamskom svijetu bili su samo ostaci proruske. Ahmed je tipični predstavnik muslimanske aristokracije u Turskoj iz koje je ponikao i Ozal. zatim klanjanja sabah-namaza. intelektualac i državnik. 1 Turkeš je bio oduševljen Izetbegovićem i ponudio mu svaku moguću pomoć. onih muslimanskih masa koje su se razočarale u svoje lidere nakon što su nacionalni pa i vjerski zanos pretvorili u moć i silu radi provođenja autokratskih ambicija. po mene. On ratuje pola vijeka i to sa najljućim neprijateljima muslimana – cionistima. a nisu baš sigurni u opstanak države za koju je ratovao. žena mu nosi hidžab. Međutim. Arapi su imali svoje lidere nakon nacionalnih revolucija i nacionalnog zanosa. smiješio se Alija.« Grohotom smo se nasmijali. čuda. i progonitelje uleme i muslimana. od nacionalista do vjerskih radikala. meni . podržavali su Izetbegovića. Gle. Turčina kosovskog porijekla. Izetbegović mije ispričao da mu je bio gost na pivatnom posjedu. No. spominjao je vrlo ponosno Allaha.»Islamski svijet nas smatra najhrabrijim narodom*. «Eto. niti arogantno birajući (samo) moćne i utjecajne. bez obzira na političku opciju.

ali kad umre. A. Zato sam mu namjerno kontrirao. Zbog toga je Mehmed Fatih dobio agreman da ga može islamizirati. Izetbegović je možda instiktivno dao naslov svojoj knjizi „Islam izmedju Istoka i Zapada“ u kojem je sažeta povijest vaše borbe za opstanak. Krležu. nego političarem. On je borac za slobodu svog naroda. smijao se. »Bogumili su vjerovali u Mehdiju. . « Neki će ga. Saznavši da je jedan od mojih sugovornika. znao je probleme turske svakodnevnice i iznašao način njihova rješavanja. Citirao je Selimovića. biznismen bohemskog izgleda sa lulom i bradom. Među našim historičarima ima mišljenja da su Bogumili kristijanizirano pleme iz Anadolije. na cijelom Balkanu!« »Niste Vi Bošnjaci bili najvažniji strateški partner Osmanlijama na Balkanu. slavit će ga više». možda i tako doživljavati“. «Ozal je bio političar tehnomenadžerskog tipa. Đilasa. te da se morao nametnuti i na međunarodnom planu. jedan od ideologa i osnivača Ozalove stranke. . šta misli o Aliji. Očigledno je uspio u tome. kao i on sam. on ima ideju i viziju. Žena i kćerka. «Mogao je posredovati u Čečeniji. možda ponajbolje. On se pojavio kao jedini valjan odgovor Stevanu Nemanji do sada. Bogumili su.« Pravdao sam ga da je bolestan i star. jer je Turska za njegova vakta doživjela ekonomsku stabilizaciju. koji je od vas i koji vas je poveo u borbu za slobodu nakon što se napadnuti i sa Istoka i sa Zapada. Zato su odbili povjerovati u Papu. On inklinira sufizmu. više kao islamskim intelektualcem. Veoma dobro je poznavao Bosnu i Blakan. Zato sam pitao šejha. poznavao je historiju Bogumila. Otuda su im različite harizme. On je u njemu vidio velikog reformatora cjelokupnog islamskog svijeta. Vi imate kompleks izbavitelja jer ste historijski proganjani i ugnjetavani. . povjerovali da je Fatih Mehdija. Večeru su trebali služiti kuhari u odijelima kakva nose kleneri u najluksuznijim svjetskim restoranima. Ovaj put svog spasitelja. Isto tako.» Ovaj čovjek je bio prilično impresioniran lzetbegovićem. Možda su bili važniji Srbi. Od njegove smrti u Turskoj ni ekser nije zakucan. odjeveni su moderno sa preflnjenim ukusom mode.» Ovaj izuzetno obrazovan biznismen smatrao je da se Izetbegović nije smio povući iz politike. Samo Bogumile. Oduvjek ste sanjali nekog izbavitelja.najčešće nepoznata jela. Izetbegović je prvi lider u vašoj historiji.« «Ne baš tako. njihov osloboditelj. Njegov način života bi mogao biti san svih bosanskih muslimana. «Ne mislite valjda da su Bošnjaci doživjeli lzetbegovića kao Mehdiju. opet. insistirao sam na paralelama i komparaciji između Ozala i Izetbegovića. Mesud-efendiju Hadžimejlića. Izetbegović je političar drukčijeg kova. te da mu je dosta politike.

a kažu daje to hadis. „lama“. ovo je ajet kojeg od starina. savjetovano mi je. tvoja je Emina prva ujutro nazvala moju Aminu». ubiju ili protjeraju činili su spletke koje je Allah ništio. Sačinjeno je od „ajna“. «1 to znam. demagoga i licemjera. s generacije na generaciju. Suznim očima sam gledao u nebo. Prisjetio sam se '92. koji ima oblik oka. uzimajući za moto ajete iz sure Tebbet. Ukazivao sam mu. iz SDA i IZ-e. bez posla i novca. Život u zatvorskim zidinama i da nam djeca odrastaju bez roditelja nosimo u svojim genima!» Ponudio sam svoju pomoć Nadiri. odlazim iz kuće i pri polasku šapnem Emini da nazove Aminu i kaže joj da se ne sikira za babu. Pisao sam «sve moje Emine. Evo i on. a njega sam simpatizirao. brzo svodi račune sa svakim. Htio sam napisati najteži tekst protiv njih. Irafanov dedo je dugo robijao i još trojica amidža. mita '83. kako sam Munja kaže.» Emina i Amina su prijateljice i najbolje učenice u razredu. Kako je Irfan primjer stotina žrtvovanih finih muslimanskih duša. bio sam se distancirao od njegovih prijatelja. koliko će ih odrasti dok su im očevi u zatvorima?!!! Te noći. i slova „ja“ koje ima oblik usne. molim te. i mržnje ćafira». Koliko je Emina ili Amina ubijeno. baš kao 24. brbljivcu. Nedžade. Tih i nenametljiv čovjek. posebno ponavaljajud „mekeru ve mekerellah“. Zapravo. Njegovo ime ima ljudsku čehru. tužan. na vratima ubili udbaši. Dužan sam muminima koji su mene i moju familiju bodrili kad nas je Munja ujeo za srce. . Nisam spavao. rasijanom. uče muslimani da bi se zaštitili od progonitelja svojih. Drama i agonija u kojoj se sada nalazi muslimanska fina i iskrena sirotinja nastala je po ovom klišeu.» MEKERU VE MEKERELLAH «Kada su oni koji ne vjeruju htjeli da te u tamnicu bace. Kada sam sreo Nadiru Ljevaković. na zloupotrebu tog kruga ljudi. vidjet ćeš ljudsko lice u njoj. Drugi dedo sa majčine strane uhapšen je i majka mi je odrasla dok je on bio u zatvoru. suprugu Irfanovu. pred očima njegove djece. prijateljski ćaskali na ulici sa Burijem Bijedićem. »Čuvaj se haseda (zavisti) muslimana. koji lahko opsuje. Otac mi je vidio ubistvo svog oca na pragu. koliko ih je sirota. neki od njih su me tračali po hodžinskim sijelima. koji su ovaj nevakat za muslimane koristili da nahrane svoj kibur i ambiciju. u kojoj se proklinje Ebu Leheb i oni «koji u uzlove pušu». koji ima oblik nosa. kada su «prepametni» Zijo i Mujki. Kad sam napuštao Ljiljan. rekao sam joj da uči ovaj ajet jer sam ga i ja učio kad mi je Džemo bio u zatvoru. «Reci joj da ćeš joj biti od sada dva puta bolja prijateljica. Moga dedu su 1947. kakav je Irfan. uveo Munju u DB i bio mu prvi šef. Ujutro. Zamisli levhu presavijenu od imena Alija. Buri je. kao takvom čovjeku. sušta je suprotnost meni – tersu.«Samo ti njegovo ime sve govori. Dnevnik FTV-a je najavio hapšenje Irfanovo. jer Allah to najbolje umije«.» Sa Irfanom nisam kakav prijatelj. tako su oni primjer desetaka onih. «Znam taj ajet. očajan.

Ef. tada uhapšen kao Kožar. gdje pastrmke iskaču loveći muhe. Završio se rat. Sa još 13 muslimanskih imućnih ljudi «kulaka». i pričao kako je to divan čovjek. Jer su četnici tuda vozili poklane muslimane u deponiju rudnika. i pod optužbom da su pripadnici te organizacije pohapse i muslimane. Javni tužitelj im je bio Hakija Pozderac. On je. Mislio je da komunisti ne znaju daje bio četnik. Apsurdno. Povezan je sa nekakvom grupom križara sastavljenih od 14 ljudi među kojima je bila jedna Hrvatica. mladom i lijepom hodžinicom. Sve lokacije oko njega. Efendija. Selo se nalazi na tromeđi između Banje Luke. U Ključu je za komandira policije bio postavljen četnik koji je silovao ženu E. Zato sam nakon ikindije rado išao u šetnju uz malu rijeku do Muhirfbg mlina. dok je išao vijugavom stazom kroz pšenicu. djeca su se“ kupala u rijeci. podnio krivičnu prijavu protiv Milenkovića.) Bio sam softa u selu Bronzani Majdan kod Banje Luke. Nije mi poznato da neko od muslimana danas živi tamo. Izvjesni četnik Milenković silovao je «mladu i lijepu 'odžinicu». poznata mjesta po stratištima muslimana. E.. preživio ko je preživio. tihi čovjek koji je uvijek klanjao pored mimbera.lad i čemer. Napoznatije i možda i najveće stratište u Bosni je rudnik Ljubija. vjerujući u narodnu vlast. Punica se sjeća kad su ih u urganima vodili vezane kroz Ključ. Muslimanska čeljad su pobijena i žene silovane. Križare. Ef. Samo su starci postili i hajali za vjeru. Četnici su pohvatali tridesetak muslimana i pritvorili ih u štale. Rekao mi je da E. a jednog mu sina Šabana ubili. čiji se mevlud učio u džamijama. Prelijepo selo sa bogatim usjevima kukuruza i pšenice. dok su pred srpskom crkvom igrali kolo i podvikivali: «Ubiti! Objesiti! Iha-ha!!!» Sjeća se da je kao djevojčica išla babi u posjetu u Brezu. plus gubitak građanskih prava. Među uhvaćenim je bio i on sa svojom ženom. Hasu Kujundžića su 1992. Sanskog Mosta i Kozarca. četnici polili benzinom i spalili ispred njegove kuće na Pudinu Hanu. On je bio Mladi Musliman.Ne . i bosanskim šumama utovarajući balvane. zna bolje. Huso. ef. Preživjeli su mi pričali kako je iza njih selo ostalo u teškom mirisu mrtvih tijela i da je mala cesta kroz selo bila sva u krvi. Bio je omatuhio i nije se dobro sjećao tog perioda. Otišao sam E. j.nam gdje i kako je umro. Četnik uzvraća udarac na način da hapsi E. Hase Kujundžić odležao je 14 godina robije po bosanskim rudnicima gurajući kolica.. . odrasla je i udala se dok joj je babo bio u zatvoru. učiteljica Ljubica i E. uhapsili ljudi u kožnim mantilima. Tako su hapsili visočke Kožare skupa sa Križarima iz Vareša. (Kiša bi pala. valjda bi to trebali biti katolici. Udba proganjala neprijatelje. Usta su mu se sušila. pasti ne može . U selu je bila mala stara džamija sa drvenom munarom na kojoj me je ujeo stršljen za usnu dok sam učio ezan. da ga je u zatvoru posjetio tada mladi oficir OZNE Raif Dizdarević. nažalost. Pričao mi je jedan Visočak.Moja punica Zejna. Njega su kao mladića kad je pošao u Kozarac na teraviju. To je očito bilo vrijeme prije provale Mladih Muslimana. Bio je to starac koji jedva govori. pozvao me na iftar kod svoje snahe. Tamo je upoznao Rešada Kadića. Omladina je cirkuzala sa nama dok smo klanjali teraviju. danas su. Efendiji i napravio ragovor za Preporod sa njim. i dočekao starost sa svojom hodžinicom. Bio sam gladan i teško postio duge ljetnje dane. Seljaci su vrhli pšenicu. Ef. u to vrijeme su ganjali tzv. Je preživio zatvor.

» Huso nikad do zatvora nije bio čuo za MM. a on uspio. Samo je jedna djevojčica preživjela. iza grmlja. Obavezno hodža bude glavni junak. lanci. vatra i krici. Bez presude je poslat na rad po rudnicima. Pitao sam ga: «Osjećaju li muslimani strah da se ne ponovi zlo koje je zadesilo Bronzani Majdan?» Očekivano izjavio je da se zlo neće ponoviti.«Iskočili su iz pšenice i safatali me. Na sablji je ispisan ajet i vjeruje se daje pripadala nekom šehidu. billahi sunetallahi. Na dan srpskog referenduma bio sam u Banjoj Luci. našao sablju ispod kamena usprav zabodenu u zemlju. pobili i zapalili. kako mu i priliči. Čuo sam od Hajrudina Smajića da je jedan musliman sa Sokoca želio umrijeti na Bajram i to mu se ispunilo. Od preostalih mještana slušao sam priče o Pećančevim četnicima. taj je čvojek po želji umro za Bajram. dok je gorio pred svojim džematom povezanim u sindžire i užad. crne šubare i duge brade poje i psuju. noću. kako mu je. noći Ramazana. Kad bi Hajro htio objasniti koliko je bio vjernik i zašto mu se ta želja ispunila. selu svega nekoliko kilometara udaljenom od te crkve. pa i njegova oca. (Sabljo moja. noževi.“ Uvijek su me ti veliki nišani neznanih šehida pored Košutice asocirali na tu patnju muslimana. Iza kuće pred kojom smo se sastajali nakon ikindije. ali slutio je najgore.. U njoj su četnici zatvorili tridesetak muslimanske čeljadi. roditelja bega Isa bega .. Mi ga zovemo Husica Sikirica Heroj. mali su spram njihova herojstva! . a ja sam završio u Crnoj kući. Na jednom od njih bila je masovna grobnica 240 ubijenih muslimana.. i lajalo muslimanima.« I Husicaje umro herojske 17. koji nikad niko nije mogao podići. «Vallahi. Jedan trinaestogodišnji dječak je vezan skočio u rijeku sa brežuljka. Pravio sam intervju sa muftijom Ibrahim ef. pekli.. kad vidimo ždrale na nebu. bili su proplanci. kasno u noći. klali. Sačekao ih je po živicama. Učio je ezan. Napisao sam tekst „Miloševićev duhovni socijalizam“ i spomenuo zločin u Košutici. Koliki god su nišani bili. ukazivala je na to. pričao je kako je ispod jednog golemog nišana... «Otići ćemo kod njega. uz sav poj srpskih svetaca da bi bile donesene i u Crkvu Bogorodice u Knežini kod Sokoca. Hiljada takvih „četničkih noći“ muslimani pamte. jedva vidljiva u travi. Fes mi je ostao u pšenici. Halilovićem.» Bio je na samrtnoj postelji. gdje smrdi rakija.) Lazareve mrtvačke kosti. Pobijeni su na brdašcetu ispred Husine kuće. pilo i pjevalo Miloševiću. palili. Kasnije ću pročitati čuveno pismo Sulatnu od šejha iz Knežine gdje su muslimani bili opkoljeni 7 godina. kad sam ga posjetio. Pucali su za njim. „Naše se džigerice isušile čekajući pomoć. nosane su diljem Bosne uoči rata. gdje će zaista upoznati MM. Noću su ih bili. roditelja moga. Dolazio sam vikendom klanjati džumu i učiti djecu u džamiji na Košutici. gluho bilo. Husicu su zvali herojem jer se sikiricom osvetio četnicima koji su te kobne noći pobili muslimansku čeljad. Pričalo se i o starinama kad je Gazi Husrev-beg dolazio u svatove nekoj djevojci iz Mišivoda koja se udala u Stambol. pomislimo da ide Sultanova vojska. Metak joj je prošao nekud kroz nos i ispod oka. po mojoj želji i priličilo. Samo jedna „nadgrobna ploča“. Prodavala se srpska zelja sa Kosova u vrećicama.

po mehkoj prtini kroz borovu šumu. Sjećam se priče oca Vejsila Glavaša. Šešelj je govorio u Domu Sv. Ožalošćena stara hudovica imala je ožiljak pod okom. Upala u moj kraj na Radušu i Crni Vrh. Suljo je namirio. Zašto su Australci tolerirali fašiste? Smatrali su ih samo antikomunistima. bar izvana. Navodno su Australci na dan smotre svoje vojske dozvoljavali i četnicima. Bili su veliki redovi. poput domova Ante Pavelića i Sv. vidio je da hudovice prolaze preko reda. iz Podorašca kod Konjica. tihim čovjekom. Nakon rata u Konjičkoj džamiji nosio je vunu za otkup. «Sve sam radio. ne znam. Bila je to ona preživjela djevojčica iz zapaljene džamije u Košutici. Suljo ostavi vreće i pravo na pijacu gdje je kupio nož. Onako krvavim nožem u ruci prošao je čaršiju i prijavio se sam policiji. Pričao je kako je Vejsilova posljednja želja prije strijeljanja bila da vidi Begovu džamiju. i napije se vode ispred njenog harema. Mislio sam na njih dok sam iz aviona gledao čudnovatu zemlju. vidio je Srbina kako pije rakiju u mihrabu džamije. Odležao je 13-14 godina po bosanskim zatvorima. legla udbaška. Save. da u šubarama marširaju ulicama. Svaki od njih je imao svoju sudbinu. neki su danonoćno radili i brinuli se o familiji. neki su oboljeli. Robu su mjerili jedan Srbin i jedan musliman. kao saveznicima iz II sv. Išao sam sa Nurijom. ustaški i četnički lobiji. Kako je došao do kantara. uzdahnuo bi Ismet iz Bihaća. ali ja ga očistio nisam!». Neki su teško radili. što im je odgovaralo u vrijeme najezde komunista iz Vijetnama. Rata.Umro je jedan čovjek u Preljubovidma. kad se pričalo da je otišao za Australiju. Došao je ponovo do kantara. Prema njegovu kantaru falila je „koja kila“. Ne znam koliko mjeseci je njegova žena trebala putovati brodom kad je sama* otišla za njima. samo nikad nisam htio očistiti krmetnjak! Tukli me bili koliko su htjeli. bio je u partizanima mitraljezac. Upravo su tad četnici bili digli glavu. Srbin je već bio pijan. . U međuvremenu. Je li ga stigao na munari. gdje je upoznao Mlade Muslimane. koji je uhvaćen i ubijen nakon zatvora. Neki su sjekli šume. Vijesti su govorile o sukobima u Hrvatskoj i Pakrac je bio označen vatrenim znakom na mapama CNN-a. Stavi ga za pojas i stane u red. jedinog muslimana. U rovu mu je poginuo prijatelj. god. Većina ih je živjela lijepo. Save. sjeća se svojih zatvorskih dana. Iskasapio ga je. «Da mi je samo vidjeti bukvu». tako je izvadio nož i zamahao prema Srbinu. Opet je falilo. Vraćen je. Kad je Suljo došao na red. Ljudi puni nostalgije dočekali su me na aerodromu u Sydneyu. Mnogi nisu „u kilu“ napunili vreće. Suljo Sultanić. nije lijepo reći. pa su vraćani. Oko njih su bili Yugali. neki nisu uspjeli u poslu. bekrijali i tukli se po kahvanama. Pokazivali su mi gdje se obučavala grupa „Fenix“ koja je 1971. Malo se sjećam Ese.

». . dok smo svi sjedili na koljenima i slušali mevlud ili vaz. Ali. Ispričala mi je svoju najtežu istinu života. A onda su slijedile grozne priče o „etničkom čišćenju“ Aboridžina. Tako smo je zvali. kao tabor imama. Enesov babo je bio učitelj u Sarajevu. Dođe mahsuz u Begovu džamiju. Kao da se boji da će svakog časa neko upasti i pobiti sav džema't». držeći se rukama za koljena. Željan žene i djece. Imam njegov orginalan strip koji je crtao dok se Handžar divizija borila protiv Crvene Armije kod Pečuha. vjerujući da ću je se ja „najprije sjetiti jasinom“. Zbog strašne kontrole Udbe. došla Udba na vrata. jedan starac bi stajao poget. «On je hudnjak lud. Nikad ga niko nije opominjao za to. pobjegao je iz Jugoslavije. »Njegovi su bili među najbogatijima. Bože. U susjednom selu Dobrošinu među Hrvatima je bio jak ustaški pokret. Nije imala djece. i on poludio. bila je posijana sumnja u džemate i ljude iz Islamske zajednice. kako su ih pogrdno zvali. Komunisti su mu nacionalizirali imanje. «Svuda se Sunce rađa. Jedan od njih je i Enes Hasić. kad još prtizani nisu bili omasovili. i kod Kalesije u selu Ceparde. a i njihove različite prošlosti. Nije me zanimalo kud je koga sudbina vodila. I tad su postojala drva za vješanje „bušmana“. Enes je došao autom i vozili smo preko mosta. pjevao je Sajo sa kasete. To sam smatrao lokalnim problemima u kojima ne mogu učestvovati. kao da čini ruku. Zašto li sam. a ovo je bio jedan od bolnijih razgovora i ispovijedi. Tako sam stekao iskrene prijatelje. a bila je babina maćeha. Ostavila mi je u emanet svoju srmali seharu. hem od pendreka. Po mom običaju. kao maloljetan priključio Handžar diviziji.Uživao sam u mladoj historiji Australije kojoj su mnogi doseljenici bili skoro svjedoci. Svake godine je slao tajno novac da bi sjali kandilji na jajačkim munarama. on se opirao. što je djelovalo prilično uvredljivo i bogohulno. Nije mi ona prava nena. kad god bi bio veći skup. toliko sažaljiv nad historijom naroda koji su nestali?! Kao i svugdje. lijepa svaka je zemlja. Ne znam šta je bilo sa njegovom starijom braćom koji su bili u Handžar diviziji. rahmetli Minu. i sve sam ih gledao prijateljski kao braću koji pate za domovinom. razgovarao sa njima i slušao njihove ispovijedi i patnje. kao što je Bosna moja. hem za imetkom. Bilo je to početkom rata. razne patenike. ranjenike. U Begovoj džamiji. «A jeste li vi stvarno uzeli vlast? Jeste li rastjerali Udbu?» sikirao se Enes. starosjedilaca. Izvadio je kesicu u kojoj je bio mali busen zemlje. Imala je barata Ramu partizana. Hvalio je Malkoć efendiju iz Bihaća. koja je znala i ubijati emigrante. Uzvratili su mi punim povjerenjem. Dodirivao sam panj drveta za koji je Kapetan Kuk vezao svoju lađu kad je dotakao australsko tlo. poslije ikindije „ubijao sam vrijeme“ u šetnjama uz more. Samo šuti i onako okrenut gleda u vrata džamije. Nakon oslobođenja. Mislim da su me zavoljeli. a vala. ali okrenut zadnjicom mihrabu. isprebijala ga. Enes se bez volje babine. Bošnjaci su se i u Australiji posljednji organizirali. i moj dedo se oženio njome kad mu je umrla moja prava nena. Raspitao sam se za tog čovjeka. objasnio mi je jedan stariji prijatelj...» I da spomenem svoju nenu. «Ovo je zemlja sa mezara moga rahmetli babe.» Vidio sam bolesnike. Ramo je krišom došao kući na konak. iz Jajca.

iako umoran, dugo nije zaspao. A onda, „onako okupan“, pričala je njegova žena, zaspao je i nije čuo kad su ustaše upale u kuću. Uhvatili su ga na spavanju i odveli u Dolac. Nena je bila djevojčica. Čula je krike i plač Ramin dok su ga ustaše klale iza vrata. «Tad sam od straha dobila prve haljine.« Od stida, muslimanke za menstruaciju kažu „haljine“. «Bog zna, a za to mi je hatar pa nemam evlada.» (Sunce bi sjalo, sjati ne može ....) Kad hoću iskazati svoju kritiku aktualnog trenda ispoljavanja i življenja vjere, po uputama sadašnje uleme, a više iskazati svoju nostalgiju za ehli islamijetom, kakvim smatram minuli vakat nana i deda, onda se prisjetim Besima Velića. Emigrirao je u Ameriku u vrijeme komunizma, i danas, star i bolestan dođe u Sarajevo, posjeti sestre Behiju i Aišu na Bistriku i udjeli sadaku i zekat muslimanskoj sirotinji. Sve što smo pričali o politici, historiji i vjeri, posebno o bošnjačkoj emigraciji, mogu i zaboraviti, ali samo jedan dio njegove biografije, odnosno njegove familije, za mene će ostati inspiracija i dokaz da su se u Bosni kušali najslađi plodovi ljubavi islama. Kad susretnemo lijepo pokrivene studentice, koje pamtim i iz džamije, one toliko ljubazno i umilno pozdravljaju Besim-beja, da sam se pitao ko su mu one. Muhamed ef. Velić, njegov daljni rođak, pojasnio mi je: »Njegove stipendistice. Ne znam koliko on i njegova sestra stipendiraju učenica i studentica.« Bio sam oduševljen da daju stipendije djevojkama. Kasnije će mi Muhamed ispričati kako je Aiša hanuma bila lijepa dok je bila djevojka. «A sestra joj Zekija je umrla mlada», sjetno je pričao Muhamed, kao da želi pojasniti da hajrat za muslimanske djevojke daju (i) pri dušu svoje sestre. «Zekija, mlađa Besimova sestra, umrla je kao djevojka. Priča se da su im majci, koja je bila veoma pobožna hanuma, u snu došle hazreti Fatima i hazreti Hatidža.» «Treba nam jedna tvoje kćer da služi šerbe u Džennetu», obratile su joj se. »Uzmite ljepšu», odgovorila je bez trunke razmišljanja. Da li je to bilo na sabah, kad se probudila, njena Zekija se nije odazivala iz sna. (Sa mednom se rosom razgovara...) U ovakvim mislima sam bio kako sam saznao da moja Emina sa svojom prijateljicom Aminom nosi njenom babi ručak u Zatvor. Zar da Emina ili Amina ponovo odrastaju obilazeći zatvore i repriziraju sudbine svojih nana i pranana?! Bio sam mrzovoljan i napastan prema „istaknutim javnim ličnostima“ koje sam sretao. Negodovao sam što šute. Nisam imao gdje pisati i protestirati. Tako me je nazvao Bakir Hadžiomerović, urednik i voditelj emisije „60 minuta“. Rekao je da me poziva u emisiju sa Senadom Avdićem o temi ugroženosti Bošnjaka.

Prihvatio sam i desio se dijalog, bolje reći svađa, kakva se ne pamti na našim televizijama. Danas bih to najradije zaboravio, iako sam stekao ogromnu popularnost kod muslimana zbog nekoliko izjava datih u toj emisiji.(„Bosna bez islama neće biti Bosna!“ „Nije mi poznato daje negdje u svijetli štampana Sveta knjiga sa predgovorom kojim se niječe njeno Božansko porijeklo kao što je to Sulejman Grozdanić učino bosanskim muslimanima u Korkutovom prijevodu Kur'ana azimuš-šana! To smatram najvećom uvredom koju su preživjeli muslimani“ Jedan Avdićev naslov „Osiromašeni Kur'an“, asocirao me je na ovu uvredu. Ružno sam se osjećao dok sam gledao emisiju, vidjevši sebe kao budističku ikonu sa šest ruku kako mlataram ispred Avdićeva nosa. Ipak, uspio sam na gledaoce ostaviti dojam da Avdić pripada Munjinom udbaškom lobiju koji ima animozitete prema islamu. Kasnije će se medijske polemike još više rasplamsati, a ja ću osati po strani. Zapravo, nesvjesno se Avdić portretirao u toj emisiji, kakvim ga ja nikad ne bih uspio opisati; muslimani su u njemu vidjeli nešto šejtansko. «Bio sam sa Senadom u razredu u osnovnoj školi. Mucao je. Gotovo uopće nije mogao govoriti. Pričalo se da ga je majka odvela kod neke vračare koja mu je odvezala uzo na jeziku«, govorio mi je jedan mladi derviš. »On može govoriti samo šejtanske vesvese, i laži, inače će postati mucavac kakav je i bio», derviš je bio ubijeđen da je Avdić „šejtanski ambasador mržnje prema dinu“. «Gen ga na licu nije izdao; on je Rom», pričao mi je nepoznat čovjek, prepoznavši me u kafani. «Nije lijepo gledati na izgled lica. Ja nisam ništa ljepši od njega», želio sam pokazati svoj nivo u odnosu na nepoznatog čovjeka. »Njegovi su bijeli Cigani. Ne želim vrijeđati Rome, ali Udba ja znala sebi odabrati. Kao što je odabirala za kilere impotentne muškarce koji nemaju milosti, i ne mogu biti ucijenjeni, tako je znala odabrati i njega. Znam jednog Avdića, možda su rođaci, koji je ubijao emigraciju za Udbu!» Šokirao me je. «Drugo je taj rad za Udbu, a drugo je kad se vrbuje novinar», ponovo sam pokušao biti pristojan. »Inteligentan, vispren, ničim nije vezan ni za jednu vjeru, ni za narod, samotnjak; odveden je na Sutjesku, za to sam mu svjedok, gdje je jeo zlatnim kašikama kao klinjo, tad se takvi pelcuju, uz logorsku vatru pjevao internacionalu, što je doživio kao nadahnuće za istinsku religiju, a usput mu pokazali za lijepi strah, ako ne bude slušao... Eto ti Senadove škole», izdeklamirao mije osobine za profil Avdića. Zakleo me je da mu nigdje ime na spominjem. «Pa Vi od njega napravište Lorku.» «Kakvu Lorku?« nije znao daje muško. »Velikog romskog i „crvenog“ pjesnika kojeg je Franko ubio.» «Aha», prisjetio se. «0n više od Alije, a vala i od tebe, pravi Frankove fašiste«.

«Ma nije baš dotle došlo», spuštao sam oštricu razgovora.« «Naivan si. On je tvoj „ubica“. Osvetit će ti se. Sad šuti, prevario se što ti je dozvolio uopće taj nivo da polemizira sa tobom. Potcijenio te je. Sve što znam o ovakvoj vrsti obračuna, a, vjeruj mi, znam puno toga, između vas se mora stvar završiti kao kod pijetlova.« «Po čemu zaključujete da ću ja izgubiti? Ja sam njega persirao, a on mene nije.» «Njemu vrijeme i prilike idu naruku«, zaključio je ne baš uvjerljivo, kako je započeo savjet. «Ali, ti braniš isto pokvarene ljude.« Bio sam razvio intuitivno, kao progonjena zvjer, detektore za udbaše. Sjećam se da sam, dok sam sjedio sam u čajdžinici na Baščaršiji, kroz prozor gledao u dvojicu ljudi u kojima sam prepoznao udbaše. Džemo je već bio na slobodi i ja sam mislio da je opasnost od Udbe zauvijek prošla. Pitao sam se kako bih se sad osjećao da njih dvojica uđu u čajdžinicu i kažu: «Pođi sa nama.« Dok sam tako razmišljao, oni su otvorili vrata. Prišli su mladiću, mislim da je bio Albanac, jer je nosio dugi crno-bijeli „Partizanov“ šal i špicaste čizme, i rekli: «Pođi sa nama!« Mladić se bez pogovora ustao i otišao sa njima. Ovog samopredstavljenog udbaša nisam mogao detektirati kao takvog. Da li su moji instinkti izumrli? On kao daje osjetio moju rezerviranost, želio se dokazati: «Kad si Avdića podsjetio da bi bilo fer da on piše o novinarima koji su radili za Udbu, i spomenuo mu prvu kahvu, znam na šta si mislio», smijao se. «Ako pogodite to, povjerovat ću Vam sve što ste do sada rekli», uporno sam ga persirao i držao na distanci. «Kad je Avaz provocirao pitanjima Avdića o navodnoj djevojci koju je ubio, što je čista laž, on je odgovorio tekstom Jebemo Vam hajku! Još je Osmović bio urednik svih Avazovih izdanja pa i novopokrenutog Expresa. U samom uvodu Avdić piše da se čuo sa Munjom koji ga pita: „Sjećaš li se prve kahve sa Ono?“ Mislio je na Osmovića», prilično zadovoljan elaborirao je svoje analize udbaškog medijskog rata u Sarajevu. «Mislio ja o tome na taj način ili ne, Vi ste do sada nalucidnija osoba sa kojom sam razgovara o toj temi«, dao sam mu kompliment. «Nije mi žao šta rade Aliji i Bakini, pa ni tvom Džemi. Oni su ih tetošili, brat ti se bori sa vjetrenjačama, a ti bi mogao platiti ceh umjesto njih. Ti si naivno hrabar, imaš muda do zemlje. Ali, ti ne znaš da to više nije Udba. Udbu si mogao, kako kažeš, prepoznati, jer je imala neka pravila. Sve su ovo udbaši za kriminogenom nadogradnjom, i tu više nema pravila. Spemni su na sve!» poentirao je da sam osjetio zebnju i strah. «Od sada , umjesto Udbe, zapamti dvije riječi: Kapo i mafija!!!« rekao je pred odlazaka.

Zato ću u skorašnjem intervjuu, datom Ozrenovom Startu, reći da me je strah za Senada. Ne znam šta će se desiti i da li će se šta dešavati između nas, nikad više Senada ni vidio nisam. Uskoro će se desiti smjena Munira Alibabića Munje. Udba je definitivno nestala sa povijesne scene. Pokušaj povijesne montaže i produženja krivice muslimanima bio je izrečen u naslovu SB «Dok su stari Mladi Muslimani bili povezani sa Hitlerom, njihovi nasljednici u SDA-u su ih povezali sa El-Kaidom». Davnašnja Avdićeva optužba da je Izetbegović bio ideolog Handžar divizije, te najnovija da se slikao sa Bin Ladenom tipične su udbaške konstrukcije, koje, iako ih niko valjano nije demantirao, više nikad neće moći zaživjeti. U ušima mi ostaje vrisak majke koja je prva poviknula: «Ma fija!!» Prema jednoj verziji, semantičko značenje riječi ma-fija dolazi od povika majke čiju su kćer vojnici htjeli silovati: «Moja kćer!!!» Kapo se na svim jezicima isto izgovara i ima isto značenje. Ono u čemu se, danas, slažem sa mojim neznanim savjetnikom, jest fakat kako nema tog advokata koji može braniti brda muslimanske gluposti, pa i kriminala, koji su počinili naši nacionallobisti. O osatlom nek se polemiše. Bez Udbe, molim! JEDNA SMRT DVA ŽIVOTA Ovu godinu poredim samo sa '83. i '93. Nekako horoskopskj svako desetljeće u trećoj godini preživim nezgodu ravnu loma koljena. Znam da je haram biti pesimist. «Onaj ko kaže da je islam propao, recite mu da je on propao», otprilike ovako glasi jedan hadis. Ali kakav si, onakvim vidiš svijet. No, kad sam prolazio kroz istočnu Bosnu, Ustipraču, Međeđu, zatim splet sela koje se još zove Strgačina, a Rudo sam samo mogao zamisliti dok bih čitao tablu sa strelicom koja pokazuje krivudavi put ka toj muslimanskoj kasabi. 0 Priboju, tužnim svjetlima upaljenim u akšam u džamiji u Novoj Varoši ne mogu od tuge ni pričati. 0 izgubljeni Sandžaku! 0 tebi zaista neću ni riječi. Vratit ću se svojoj tuzi, kako bih objasnio zbog čega mislim da ovaj narod nestaje. Vraćao sam se iz Sandžaka, pun gorčine i razočarenja, svratio sam u Novu Varoš da klanjam džumu. Lako sam sumnjao da tu ima imam, ali ona svjetla u džamiji koja sam primijetio prilikom prolaska, a najviše što su Gafl i Đule, dali žmigavac da skreću, ponukali su me da i ja skrenem ka džamiji. Obradovali smo se kad smo vidjeli daje otvorena. Došao je i mlad imam. Džamija je bila veoma čista i mirisala je na suhe borove trenice. Starac sa bijelom kapicom na glavi i bijelim peškirom prekrivenim preko koljena sjedio je pored prozora. Dirao

rekao je ! Eto rama za sliku Zahid efendije. Bio je više mujezin nego imam. Ali. samo ga niko ne spominje. islam – glas. prijete kako se nikad više neće ponoviti.. «lsmailovo grlo nož ne reže». Nije imao djece. Čuo mu se zadah iz usta dok mi je. grmio sam u sebi od ljutnje. Kad onaj dedo.. Zaista četnici ne znaju da kad su prerezali njegov grkljan. Na njega mi je hatar zbog ovakvog Sandžaka kakvog sam vidio. Ne mogu zamisliti. Allah. ljubav. «Kako se kajem.?! Kad će presahnuti glas Zahid-eferidije u Novoj Varoši? Neće ga četnici ugušiti.. August mjesec. više nego ezan. On je bahnuo i nametljivo preuzeo organizaciju dženaze.. A ja brbljam li brbljam.. bio je to snimak glasa Zahida Makića. u džamiji dok sam mislio na Zahid efendiju. Bejrut je gorio. Hem postim. iako su se gotovo svi muslimani iselili i još se iseljavaju. Pa i Zahidovu godišnjicu. Rumi je ispjevao divnu hikjaju o ćemanetu. A evo. Sjetio sam se da sam Zahid-efendiju posljednji put vidio u Bronzanom Majdanu daleke osamdeset i neke. nož. «Jer je to grlo istine!« lako su ga ubili. vječnost i slično. govorio ovo ovako. Koliko ih grlo nosi dovikuju se sa mrtvima. znao je izreći lijepu misao. oni ga slušaju svakog petka. između onih željeznih skela. Kao da je čitav život proveo učeći salavate i ezane.. . «On i njegova SDA! On i njegova („kadrovska“) politika!«. koje nazivaju šehidima. bol. a zatim i ezan. Na um su mi padale razne hikjaje koje govore o ljudima sličnim Zahid efendiji. Bio je Ramazan. šaptao sam u sebi dok sam mu učio Fatihu. I bit će tako sve dok . Neko je umro.. Morao bih provjeriti da li se njegov glas nalazi na long play ploči koju su snimili Himzo Polovina i hfz. moj Zahid-efendija. Učio je salavate i mevlude po otvorenjima džamija. ispaštam. što čistim peškirom prekriva stari kasetofon. Grme mikrofoni. «Mi smo narod koji jednom umire. E sad što ja mislim da je njegov salavat. Vrućina. najtužniji mekam koji sam čuo( a može biti samo moj doživljaj). Njega su četnici zaklali u Banjoj Luci. Poznavao sam glas i trebalo mi je dugo vrmena dok prizovem lik i ime čovjeka koji je to učio. Nikako nisam želio prizvati Aliju (Izetbegovića) u sjećanje. a dva puta živi». Ponekad primijetim da mi sugovornici stavljaju ruku na usta dok pričam. Zaučio je salavat.je tipke na starom kasetofonu. nisu mogli prerezati njegov prelijepi glas. kao maldom softi. Glas. više ne bude mogao okrenuti onu tipku . Sinanudin Sokolović. ne slušajući hatiba sa mimbera. hem zadah iz njegovih usta. Hvalisao se da je učio Kur'an pred arapskim kraljevima. strah i četnik! To su bile riječi koje sam imao pred sobom. grlo. sa okruglim smeđim trakama kakve su se koristile prije dvadesetak godina. imama i mujezina iz Banje Luke. zbog svoje mladalačke arogancije«. Konačno sam se sjetio. tuga. ovo onako. hem zadah od mejta. posljednja uspomena ehliislamijeta. Mogao sam dodati još riječi Džennet. a čini mi se da se nije ni ženio. pjeva Rumi. nijedna ne bi pristajala da ga opiše. Sjećam ga se kad je jednom čestitao Bajram u Begovoj džamiji. ljepota. Kao ovi naši velikani koji obilježavaju godišnjice smrti i pokolja muslimana. Pejgamber. Ali.. Okretao sam glavu.

Poput Zahida Makiča.. pate se čekajući da se sva ceremonija završi i da oni u miru prouče fatihe na mezaru i odu kući. To je velika utjeha vjerničkoj duši. skupa počivaju u džematu harema. Kakav god život živjeli Biljančani. Tako sam kući uključio televiziju da zanijetim dženazu umrlim Srebreničanima. prije nego su postali šehidi. u kasnu jesen 2000. i krijem dok protutnje govorancija muftija i esdeaovih lidera. u Biljanima. zatim VIŠT. zaista. taru suze i znoj rogljima od mahrama. Kako mi je bahnuo u kancelariju u krznenoj bundi i šeširu sa rukopisom knjige pod pazuhom. žena. Oni su zaista mrtvi u njihovim govorima. a nisam sreo čovjeka da živopisnije kazuje svoju biografiju. nigdje se nisam mogao skrasiti od njega dok više nije lobom pao na postelju. vjerovatno tužan dok bi učio salavate za rani sabah.. . njih haman tri stotine – ljudi. Navodno mu je babo bio član užeg MedžlisaJMO. grme loša pojačala. Allah. Oni. Ne mogu! Televiziju isključim. Drugi su mi rekli. mršava i gladna. u srce ubodeni vjernički narod mora biti talac svojih ili tuđih velikana i glavešina koji im se obraćaju megafonima. septembra. Kakav god da mu je bio život.» i tražili da mu se džematile uči Fatiha. najviše na svoj glas. pa vidio kako se tek poneko svjetlo pali na prozorima.. čitajući smrtovnice.. predložio sam mu intervju za Preporod. da mu se Ailah smiluje. Posljednji put sam ga vidio na krevetu. obilježio je moj period boravka u Zenici tokom rata..!» autoritativno je lupao šakom po fascikli. da bi radio u kabinetu Mehmeda Spahe u Beogradu. djece i djevojaka. Tako se zateknem. naprimjer. Ali prije nego su ubijeni. da je preselio i da mu je klanjana dženaza u njegovom rodnom selu Mosor kod Travnika. Predstavljao se da je završio Travničku medresu. A onda isključim jer ne mogu slušati duge govore bošnjačkih vjerskih i političkih lidera. njihovim životima. možda monotoni i birokratski dosadni. Zato drhtim nad trenutkom kad ruka onog dede iz džamije u Novoj Varoši više neće moći okrenuti tipku na starom kasetofonu. selam alejkum! NOVI VRLI SVIJET ISLAMA Moj čudni prijatelj Saja. kad vidim ono šarenilo iskupa. Zar uvijek taj vjernički. Oni uopće ne govore o njima i njihovim životima. Ne bilo poređeno. bolno je što ih ne žive više. on ga je živio i bio ponosan na sebe. februara '93. živjeli su nekakav dunjalučki život.. Slušao sam Amerikance kad govore o žrtvama iz njujorških tornjeva. Donio sam mu smokava. ilellah. Vrućina.. «Ma kanite se više te hude muslimanske sirotinje!« dođe mi da viknem i otjeram grlate govornike koji su i za Titinu smrt govorili.. možda samotnički i bijedan. Za mnoge vrlo nezgodne situacije u koje sam zapadao zbog njega. bili su njihovi životi i bolno je što ih ne žive nakon 11. Nakon što se predstavio u svoj svojoj veličini. govore o konkretnim ljudima.Tako ih slušam na televiziji. Nakon tog intervjua morao sam mu uraditi knjigu. i. nene se skupe ispod lipa.. «Imam važnu knjigu koju moram objaviti. krivio sam sebe jer sam mu objavio knjigu pod naslovom „Od Spahe do Alije“. Ne prisustvujem više masovnim skupovima. estagfirullah: «Ne recite za njih da su mrtvi. Oni jesu šehidi. Proučim imjasin i ušutim. podsjete me na zbjegove . da ne kažem. i sve rijeđe uživo.. Kakvi god da su im bili životi.

na kojem piše. pravdao se nekim savjetom što više nikad nije uplovio u bračne vode. Ljudi su govorili jedno a on drugo. šef srpske policije. viđen na vratima njegovog kabineta. doktor. ni njegova familija. Svoj kukavičluk prikrivaju umotanom finoćom. Koliko god. Imao je brak iz kojeg je dobio troje djece. Navodno je namjerno krio svoj identitet. predsjednik kluba FI< Sarajevo. saznavao da je Saja imao problem lažnog predstavljanja. nikad nisu eksplicite tako nešto svjedočili. Ali. svjetski trgovac naftom i draguljima itd. Balijska posla. Pripremit ćeš kasetofon i ispričat ću ti. smatrao sam korisnim objaviti njegovu tabloidsku veziju ubistva Spahe. „vođa muslimana“. Stvarno je na koricama pozlaćenim slovima pisalo njegovo ime. A bio je pukovnik NOB-a. jer niko. Da bi sagradio mnogobrojne bolnice po BiH. hranio mlade komunističke studente kojima su čarape bile poderane na petama i prstima poput Tode Kurtovića. smatrao sam da je to dobro objaviti. «Samo ću tebi jednog dana otkriti sve o sebi. pomoćnik ministra zdravstva. Ni njegovi suradnici. kao „drugi Spahin“ sekretar. koji su još bili živi. Navodno je Jovan ka tad bila njegova garderoberka. navodno je predložio Titi da proda „matrese“ zalihe hrane koji su bili u BiH. Svoju snalažljivost isticao je raznim primjerima. Priča o ubistvu Spahe je općeprihvaćena istina. savjetovao mi je. Dok ga nije upozorio šef Titinog osiguranja. i spasio mu glavu. podvaljujući mu elaborat – knjigu o stanju zdravstva u BiH nakon rata. ne sastavljaj ga». «Nikad ne dozvoli da te ljudi do kraja upoznaju«. kojeg je veoma cijenio. ako bi Staljin krenuo na Jugoslaviju. nije potvrđivao sve njegove reference koje je sebi pripisivao. toga dana kad je Spaho umro. o sebi. Hvalisavo bi govorio o vremenu kad je prevario Titu. kasnije. Za sada znaš samo deset posto.« . Najčešće su ga pamtili kao prodavača vlašićkog sira i upravitelja kluba FK Sarajevo. Odmah poslije rata se razveo. nikad nije propustio priliku ponoviti zakletvu da mu je jedini cilj bio osvetiti svog učitelja Spahu. Način ubistva je bio strujni udar dok se kupao u kadi. «Kad se jednom razbije bardak. a dobiveni su od američkog predsjednika Trumana kao pomoć. nikad niko nigdje nije tako nešto eksplicite svjedočio. Pričao mi je kako se htio udvarati Jovanki. Za ovu operaciju pomogao mu je Avdo Humo. Posebno ga je volio stoga što je spriječio rušenje nišana Mehmedu Spahi. ama baš niko. Ubjeđivao me je da je Dragi Jovanović.Zbog njegove interpretacije ubistva Spahe. objektivnošću i tolerancijom. mislio sam. Navodno su komunisti Starog grada to bili inicirali. te plaćao pjevaljkama pjesme na Terazijama: „Bona Jelo bil' se poturčila?“. Dok mi je hvalisavo objašnjavao kako je razbio nos u „rolsrojsu“ koji je vozio po Beogradu. Pokazivao je knjigu kožnog poveza sa specifikacijom i tabelarnim prikazom zdravstva u svim jugoslavenskim republikama. A bio ga je glas da se ženio sedamnaest puta. musliman. «Ovo je rijedak svjedok koji to jasno tvrdi». budućoj Broz. u Dubrovniku dok se Tito spremao na put u Englesku.

Tako je negdje imao dionice u kožari gdje nije imao profit veći od 9 posto. Ako te dodirnem. Sretao sam ga tužna i usamljena. lagati ciframa. Onda bi neki kojima je dugovao. Ponekad bih ga veoma oštro upozorio i podvukao «crtu» u relacijama sa njim. i na koncu pokazati sliku «tria» . «Dao sam mu zemlju kod aerodroma«. što ga je navelo da ih proda. Da bi bio zadovoljan ulogom u draguljarnicu. Bio je kulturan i uljudan. Tako je izvjesni Šefik. Nikad novac nije davao. izmišljeni svijet bogatstva i profita. Ali. Zbog toga bih se zastidio pred ljudima koje je iznevjerio. tvrdio je. bit ćeš bogat«.« «Šta ako ima kopiranu?!« Ta biografija se odnosila na put njegovog sticanja velikog bogatstva preko trgovine nafte i dragulja. imao je običaj govoriti o sebi. dok je tražio svoj apartman. bez nula. a bilo je i takvih.on sa jednim Jevrejom i jednim Arapom. kako će se ispostaviti. a ti njemu novac. da sam se sažalio. počeo je kad je uspio uvjeriti neke Jevreje da je njegova tetka u Travniku spasila osmero Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Krili smo se od gladnih boraca dok smo jeli pečenu janjetinu. mogao sam pripisati mašti. Donosio je naramak čokolada i voća.Sa familijom se nije najbolje slagao i živio je kao samac. stariji čovjek. posebno u vrijeme „pustinjske oluje“ i švercujući dragulje iz Južne Afrike. «Taj čovjek je pisao moju biografiju. Posebno bi me opsjedao kad bi dobio novu ideju za novu knjigu. ne vjerujući da on u suknenim . došao sa tvrdnjom da mu duguje novac. ali i naivnih nada kod mnogih njegovih poznanika. Dolazio mi je kući i moji su ga voljeli. «Mene je majka rodila nafakali. naprimjer. Moram ga držati ucijenjenog«. To famozno bogatstvo koje negdje u svijetu u nekim svjetskim bankama i kompanijama ima Saja. nisam mu vjerovao. Tako se jednom bio naljutio na mene. dok je klanjala ikindiju. Iskreno. Moram priznati da sam bio povjerovao u njegovu priču o basnoslovnom bogatstvu. Zatim je pratio rast dividende preko neke sekretarice koja «u neviđeno prodaje njegove talone» na svjetskim burzama. Uvrijedila ga je recepcionerka. ponavljati imena banaka. noćima u društvu sa Marijom Kalaš itd. Nikad nije dao da ja platim. objasnio mi je. Navodno mu je pradjed trgovao sa Bečom. da bih bio u dilemi da li se radi o milionima ili milijardama. i nekoliko usvojenih ratnih siročadi. nekad bio na Golom otoku. gdje je imao svoj apartman. On sve zna o meni. Deskripcije o vilama na svjetskim jezerima. On nije bio deskriptivan u svojim fantazijama. Nisam mogao vjerovati da se može lagati matematički. bilo je predmet mnogih sprdanja. ali bio je neodoljiv u svojim veoma zanimljivim ispovjedima. Posebno kad bi preda mnom množio tri kolone cifara. Majka mu je imala dvadesetero djece. «Pa nek' ti vrati tu biografiju.. Ružno sam mislio o njemu kao prevarantu. već veoma činjeničan. do Holandije?!!! Taj. sa kojima se obogatio prodajući naftu. »Njemu sam sve ispričao«. dolazili i molili da ga „pritisnem“ da im vrati dug. Bio je sretan kad sam ga pozvao na pečenje kod Salčinovića. Ponekad bi mi naudio jer se pred drugima pozivao na moje ime.

d. tadašnji v. da dođe do radnji i kuće. poput Purivatre. problem je bila ženska«. spominju Mahmuda. neuvjerljivo je bilo da Mirsad Ceman piše Clintonu. Muke Americi sa Jadrana poslati raketu u Miloševićevu sobu?!» U to vrijeme pisala su se pisma raznim liderima svijeta. a poznanicu drugu. kupio je cijeli hotel. «Dao je ćup dukata da odbrani bošnjački ponos«. Pomagao je. tvrdio je. Dok je radio za FK Sarejevo. a i da je Tunju dovodio da predaje marksizam fudbalerima. Babo Mulo već je bio dao saglasnost za Zvezdu. predsjednik SDA.« «Tako sma ga doveo u Sarajevo. «Profit me umal' nije ubio. A sve zasluge za Safeta Sušica preuzimao je sebi. panjkao ga je jedan poznanik. Tamo su svraćali svi iz CK-a. Preživio je infarkt. hoće kupiti i Safeta. Iz inata. Nisam mogao dići slušalicu. Hasetu koji je radio kao mesar. pitam li se ja šta u ovoj kući?» «Pitaš?» «Onda nek' Safet ide sa Efendijom. Svak je bio izniman. I za to je imao svoju verziju. tad se igralo sa Realom i Brazilom. da su ga zažvali Clinton. Imam čovjeka koji vikendom ruča sa Clintonom. navodno. njegovog oca.« Čuo sam da se poznavao sa Karadžićem. ali i osumnjičili da je špijun i da radi za CIAu.» Saja je bio bolestan. Toliko je agitirao Ameriku i mrzio Ruse. Sve ove njegove fikcije ne bi ništa značile da on nije lobirao za Ameriku. poput današnjih arapskih šejkova. Svaka šuša u Bosni pisala je nekom predsjedniku.« «Ma kakav profit. bensilahom. kao Travničkog veleposjednika koji je prisustvovao skupu uglednih Bošnjaka da bi potpisali Rezoluciju za podršku autonomije BiH. nakon Seada. šarvalama.čarapama i kožnim opancima. . Uzeo sam Mushaf i rekao joj: «lzgubila si jednog. «FK Sarajevo je bio paravan za političko lobiranje.» «Mulo. i osudili politiku Džafera Kulenovića. Zaboravio bih na jelo. izgubit ćeš i drugog sina. Vidio sam mu majku da klanja. Zapravo on je i došao meni sa ceduljicom u ruci koju je nudio da potpiše Mirsad Ćeman. Ali. «Pošto je SDA demokratska stranka. i fesom može imati novac. Pričao mi je kako je otišao u Zavidoviće kad je čuo da Zvezda. Iznimno je volio Vahidina Musemića. Od njegove ugledne familije historičari. treba podržati demokrate i tražiti udar na Miloševića. U Saje niko nije bio običan.

Nakon stoje konsultirao. u kojima sam imao namjeru osnovati i TV. .» «Nije ni zanijekao«. Nedžade. otišli smo kod Alije.. Prvo sam pitao Bakira. pravdao sam Aliju. Povjeraovao sam mu.» Alija se nije sjećao toga. «Da je rekao daje «rijadovac».». Alija. «Samo da Amerika i Saudija otvore svoje amabasade u Sarajevu. Gotovo je Srbima. Rekao mi je i firmu koju ću morati reklamirati itd. Njegov uvjet je bio da ga odvedem kod Izetbegovića. Skratili smo sastanak. koliko smo mogli. U Alijinim očima smo ispali pohlepni naivci. «On je homeinijevac i kapak!« ljutio se Saja i pravdao. Njegov prijatelj iz jedne banke će mi dati kredit sa 2 posto kamate na 15 godina graces period. nikakve kredite. Alija..» Ipak. Bili samo 65. jer mu je ovaj oslobodio selo Mosor. a nije ni bio zanimljiv. Bio sam razočaran i bilo mi je nelagodno.» «To mi je polubrat. i 50 posto jeftiniju opremu nakon 27. donio mije ponudu da će mi kupiti opremu vrijednu 12 miliona dolara. Dok je sjedio sa nama često ga je telefonski kontaktirao Haris u vezi sa sastavom vlade. distanciranje od Rusije. a stvarno su ga ranim jutrom neki viđali da izlazi iz bijelog džipa Evropskih promatrača. Ne vjerujem da ima toliki novac. Sjećam se samo da ga je pitao: «Bogati. i mene su izvarali. Saja mi je sam ponudio pomoć. Pošto je general Alagić bio veoma dobar ahbab sa Sajom. Čuvaj se. Njegov koncept pobjede Bosne je bio oslanjanje na Ameriku i Saudijsku Arabiju. u kojem se on zatekao u vrijeme napada. Nije htio osuditi nepravedno neke Rome. Znam ti brata Šukriju. »Vjerujem da si pošten čovjek.« «Bio je pravedan kao sudija i zato su ga komunisti skinuli. gdje je on razgovarao satelitskim telefonom. na način da je rekao da kraljevska porodica u Arabiji veoma prijateljski pomaže Bosnu. Kine i Irana. mora da ga je on nadusio na to. toga dana koji su otvorili kabinet Izetbegoviću. decembra te godine. navodno je general Alagić govorio nekom stranom diplomati. ali da monarhije nisu po njegovom političkom ukusu. jesi li „rijadovac“?» Alija je izbjegao odgovor. odmah bi mu potpis'o ček od milijardu dolara. Saja nije spomenuo nikakvu pomoć. Ne sjećam se cijelog razgovora.« Pričajući mu svoje planove sa medijima.«Reci Billu da nam pošalje ono.

A dok bi govorio. Da je nužno da se Amerika ujedini sa islamskim svijetom. ili neki lokalni . bolestan. prihvatit će ga objeručke. Od tada sam se stidio. ne bi ga imala. ili debelog crijeva. a bio ih je napisao pet-šest. Znao je spavati u stolici pored mene dok ja pišem tekst. pozivajući se i na mene. Bog daje nafaku kome hoće. estagfirullah. «Došao sam ti ispričati sve o sebi. Ilije bio svjestan daje i većih ubleha primao. Iznemogao i gladan. svašta sam bio spreman učiniti. plašljiv i nervozan. opsjedao ministre i savjetnike. kao da je vilen. počeo je vikati na mene. i dorađivao ih. naravno. Daj mi onaj svoj diktafon pa ću se ja sam koncentrirati i ispričati. A volio je Edhema. Muslimanska društva su siromašna. To fali Americi.» Saja me je nagovorio da napišem tekst kako u Vijeću sigurnosti nema islamskog glasa. odnosno prihvatanje islama. Jednog dana je došao u moju kancelariju. To sam i učinio. Do tada sam sa njim išao na promocije njegovih knjiga. Nezgodno. Motao se po kabinetima. Ne bih ga budio dok sam ne bih napuštao kancelariju. Zašto je jednoj nemuslimanskoj zemlji Bog dao toliko bogatstvo? Jer se više drži pravde nego mnoge islamske zemlje.» . «Oni su toliko pametni i sebični da kad shvate da im je jedini islam spas američkog društva. pa hajde. Imao je rak prostate. Ipak. Ljudi su u meni mogli vidjeti pohlepnog gramzivca koji je bio izmanipuliran Sajinom pričom o basnoslovnom bogatstvu. koliko i njegova majka. nisam imao srca ostaviti ga.Sigurno sam se gnušao nad samim sobom. Zašto je Amerika bogata? Da joj Bog nije dao to bogatstvo. Posebno u ekonomiji i ljudskim slobodama. Dok god je hoditi mogao. Valjda ga je i zaboravio. »Amerikanci nemaju još samo islamski moral. ali zdrava. Da ga nisam sažalijevao kao starog insana. U tako bolesnom stanju bio je shrvan paranojom da ga žele ubiti Rusi. Mogao je piti samo mlijeko. moćnici čija imena mi nije pristojno govoriti. teško se razbolio. Uvijek je sa sobom nosio svoje knjige. Davao sam mu «Sjeveroameričko bogatstvo i islamski morak Tvrdio je da će se Amerika jednog dana islamizirati. Jednom me je sekretarica Edhema Bičakčića nazvala i zamolila da ga pozovem jer cijeli dan sjedi ipred kabineta. Lako je tvrdio da će živjeti 110 godina. nisam ga iznevjerio. Čudio sam se kako je mogao hodati.» Haman je tvrdio da su Amerikanci preuzeli najbolje principe Šerijata u organizaciji društva. dakle glasa najbrojnije vjerske skupine na svijetu. predlažući da to bude Saudijslca Arabija. sa licem mejta. Bio je podvrgnut operaciji. odnosno resursa. Saja mi je bio simpatičan.* «Pa.« «Jer bi takva unija kontrolirala 80 posto svjetskog bogatstva. Poganac (rak) je metastazirao svom žestinom u njemu. Alija nam nikad nije spominjao Saju.

Kad sam pomislio daje shvatio. Svi. i za Aliju: «Uuuu. kako ste naivniii?!!!» Po njemu mi. boravili su ili se bavili Amerikom. «Važnije mu je uho od usta!» Odnio je sa sobom diktafon. neprevaziđena vizija biti pohranjena i. Sinoć su me vodili Amerikanci. hvala im». A ja sam stvarno mislio da i nema razloga toliko urgirati i lobirati. kako je naivan?!!!* Tad bi mi iskrsnuo njegov lik dok se hvata malim šakama za sijedu glavu premazanu ehotonom. . Donio sam mu zelenih smokava. Dok gledam televizijski prijenos rata u Iraku. Jeo ih je.Stavio sam pred njega mali diktafon i počeo mu objašnjavati kako funkcionira. «Hoćeš reći da me je panjkao iza leđa?» «Da. Ne znam ni za jednog antiamerikanca iz bošnjačke elite. ta njegova fiktivna operacija koju su te noći izveli Amerikanci nad njim sastojala se u «skeniranju» njegovog sublime ratio. »Izvadili su mi iz mozga vijugu i uzeli moju ideju. da sam se pobojao da je poludio. Te da će ta njegova genijalna. urličući. koji više nikad vidjeti neću. Uopće nije mogao shvatiti komande za snimanje. «Da ti kažem. Silajdžića. njegove vizije svijeta koju je on nevjesto pokušavao izraziti u knjigama. korištena u kreiranju američke politike. a oni su učinili koliko su htjeli. vikao bih na Saju kad bi mi pritužio sa svojom proameričkom propagandom. Baš tako bi mi govorio. «Molili smo Ameriku koliko smo mogli. ili čitam strateške analize o američkoj demokratizaciji islamskog svijeta. Umjesto da diktafon prinese usnama. Jaaaa». Do sada. nikad nismo bili dovoljno proamerički. on je mikrofon stavio uz uho! «Hudnjak». hajde da kažem. Bio je agresivan. jer je Alija bio više proamerički nego i proiranski i prosaudijski čovjek. Zbog nje su me htjeli ubiti Rusi i ovi tvoji!!!» Kako sam shvatio. pa čak i Reisa. Živalja. Zato sam sutradan panično bio pozvan da ga posjetim. svakako.. prvenstveno prema islamu i muslimanima. nametljivo mi se javi glas mog čudnog prijatelja Saje: «Jesam li ti govorio. Bio sam u ćeliji i uzeli su moju ideju iz glave.. radi probe uključio sam diktafon.» «Šta je mislio?« «Uuuu. Cijelo bošnjačko vjersko i političko rukovodstvo imalo je direktne ili indirektne veze sa Amerikom. mislio je na esdeaovce. Nedžadeee?!» «Znaš šta je on mislio o tebi?» obratila bi mi se Mirzeta. Šaćirbegovića. od Ganića. pomislio sam. ponosno je klimao glavom. kad bih ga spomenuo u kući.

Uhvatim se. On je smatrao da ljudi iz IZ-e moraju više raditi na kultiviranju vjerničkih masa i iskoristiti šansu slobode misli kakvu muslimani nikad nisu uživali na ovim prostorima. i osjećao nelagodu „nepozvanog gosta“. dok ja ovo pišem. ili favoriziranje SDA od IZ. Na njegovo mjesto kandidiran je Adnan Terzić. jer je relativno mlad. Hansu Silajdžiću. volio bih čuti šta danas Saja misli. i da će me sekretarica (zapamtio sam joj ime) iz jedne banke u Ženevi nazvati. te da ću morati za to biti konsultiran. Nije ni zanimljivo pobrajati ih. Samo mala šala Lorda Ashdowna kako su BiH i prije 120 godina nametane neke odluke izvana. kojem je dodijelio kompliment čovjeka koji je obilježio epohu. Nisam sa njim o toj temi nikad govorio. sve vjerske i političke uglednike u BiH. kao specijalan gost i veliki prijatelj Bosne. Ejupa Ganića. Novi vrli svijet islama! FATA I DVANAEST APOSTOLA (100 godina nacionalne ideje) Na stodvadesetgodišnjicu ustanovljenja institutcije reisu-1-uleme u BiH. Ako je mjerilo respekta prema nekim zaslužnim Bošnjacima njihov poziv na vjerske svečanosti koje priređuje Reis. a zapravo. Zaputio se sa prijateljima i ušao u odaju sa svitom. da spava na stolu sa svojom tašnicom pod glavom. kako je i obećao. Ja sam tamo došao sasvim slučajno. loših poteza. bolestan u postelji nakon nedavne operacije ugrađivanja «pesmejkera». a nikad nismo ništa rekli o Reisu. Tek je Alojz Mok. Prije samo nekoliko dana posjetio je bolesnog lzetbegovića. aktuelni reis dr. Međutim. izrazio žaljenje što na svečanosti nema Alije lzetbegovića.Osim što mi istinski nedostaje. Sve je to poznato i već viđeno na takvim svečanostima. Nakon poraza na izborima od Sulejmana Tihića. sve bi se oko njega vrtilo. nakon Izetbegovića najveća „faca“ među Bošnjacima. samo mu nije išlo sa naslovima. Ali se češće uhvatim u mislima kako su Amerikanci stvarno skenirali «vijugu Sajinog mozga». pošto sam u dugovima. Priče o Silajdžićevoj ozlojeđenosti zbog poraza ne jenjavaju. vjerovatno takvog nisam imao u politici. A da je bio. Tom romanu bih dao naslov-. Najteža kvalifikacija kojom se može nazrijeti njegovo mišljenje o IZ je tvrdnja da će «nas Bošnjake ubiti naš primitivizam«. Osim mišljenja o pojedincima iz IZ. Nekako mu basta da bude tu u tako značajnim i velikim manifestacijama. da krene Silajdžićevim stopama. pa čak i Reis. on je. sarajevskog muftije. i predali je nekom novom Aldouxu Haxleyu koji će iz nje napisati Novi. . ja sam mislio o dr. ni Edhema Bičakčića. Iztebegović je bio kući. Smijao sam se sam sebi. bez kojih se nekad ovakve ceremonije nisu mogle zamisliti. nismo ozbiljnije govorili o IZ-i. Ne sjećam se kad sam ga posljednji put vidio na bajramskom prijemu kod Reisa ili sličnoj vjerskoj manifestaciji. odbio je ponudu da bude premijer. nit1 je kad govorio o svojim odnosima sa IZ. to sam ja. Zbog čega sam žalio Silajdžića? I pored svih njegovih političkih gafova. Pretpostavlja se da je ljut na bliskost. Mustafa ef. pozvao je. novi vrli svijet. kojeg sam u komentarima hvalio da ima šansu. Ništa zanimljivo ni od govora. za prvog reisa. Postoje Saja znao sve i cijelu knjigu napisati. Misli se na postavljenje Hilmije ef. Nit'je kad pitan. Cerić. karakternih i drugih mahana. On sve to mistificira skrivanjem od javnosti. za koga je sam Izetbegović glasao te preporučio da glasaju i drugi. Za manje važnu „raju“ zakuska je bila priređena u GHM. Takve situacije pripišem Sudbini. U sjeni bi bili svi. mora da me je ta njegova genijalna vijuga mozga registrirala kako ja dajem najbolje naslove njegovim knjigama. da se potajno nadam da me je Saja stvarno stavio u svoj testament. Muftića. onda na večeri u Konaku nije bilo ni dr. po običaju. moj prijatelj. odnosno CIA.

imenica iz koje je izvedena titula bošnjačkog vjerskog poglavara reis. kako kod vjernika muslimana u zemlji. Silajdžić je bio šef kabineta reisu1–uleme. kako kaže. tako i u cijelom islamskom svijetu od bilo kojeg reisa. on jedini ima harizmu da preuzme Izetbegovićevo mjesto. Decembra 2006. nema imidž vjerskog čovjeka. Silajdžić. Enesa Karića iz S za BiH. jednostavno. Izlazio na izbore ili ne. Silajdžića. već za samo mjesto. prema samom Reisu.Silajdžić je bio šef kabineta piethodnog reisa Jakuba Selimoskog. Najeklatantniji primjer su posljednji izbori na kojima ga je pobijedio Tihić. Datum uzimam po vremenu . drugi. Zato je zanimljivo pretpostaviti razvoj budućih odnosa na bošnjačkom vrhu u borbi za lzetbegovićev tron. Nikad ni od koga nije izgubio. Ma kakav. Kao da svoje poraze najtragičnije preživljava. Zanimljivo je da je Izetbegović. naravno. prema ocjenama svih struktura IZ-e. kao ličnost. Silajdžić bi mogao biti reis koliko i Reis političar. koliko Cerić. u kontekstu sadašnjih pozicija cjelokupne plejade bošnjačkih političara koja se takmičila ili surađivala sa Izetbegovićem. i sam završio medresu. da ne kažem animoziteta. imao imidž modernog sekulariste. očito. Cerić najobrazovaniji i najaktivniji reis kojeg je imala IZ. Cerića i dr. posljednji telefonski razgovor koji su vodili bio je nakon njegove odluke o pristupanju Alijansi. a po osnovu Izetbegovićeve preporuke. Silajdžić je jedini preživio. Međutim. i istupanju dr. U istom intervjuu za dr. vršnjaka iz školske klupe. kao reis ima imidž političara. Doduše. direktno ili indirektno. Ni Izetbegović nije ostao dužan. to je bilo i nepravedno. on je postao prava prva bošnjačka glava. što se na arapskom jeziku kaže reisun. izleda najrazočaraniji bošnjački političar iz Izetbegovićeve plejade. On nije bio samo puki potpisnik i osnivač JMO. Čaušević je imao veću harizmu od Mehmeda Spahe. kao loze bršljena uz stablo iz istog korijena. Koliko je Silajdžić (bio) zakoračio u IZ. s obzirom na povučeni život kojim živi. Nije mi poznato da je Reis ikad „uzimao u usta“ Silajdžića. on je kao vjerski poglavar automatski i lider. On je bio poznatiji i priznatiji. Silajdžić bio je dugogodišnji imam Begove džamije. dok je Silajdžić. bili kreirali lideri Alijanse za promjene. imao imidž vjerskog lidera. Džemaludin ef. Ni na legalnim izborima ni uz nelegalne spletke. Njegov babo. Sam je završio GHM u generaciji sa Reisom. Svi porazi su mu došli. Osim što je to bilo neprirodno. Za sada se harizme njih dvojice isprepliću oko Izetbegovićeve harizme. Uz to. pa je izjavio da je dr. On ga. Kako u zemlji. Neće to biti borba za njegovo političko naslijeđe. već njen ideolog. moj profesor kiraeta Kur'ana. Vrijeme jednog drugog jubileja moglo bi obejaniti ko će biti na bošnjačkom tronu. a Cerić je jedan od potpisnika osnivača SDA. I ne samo to. koji je laik i samo pravnik. Odatle je došao u SDA. kavu su. njegov nedolazak na ovu menifestaciju je izraz personalne ljutnje. podržava i. Silajdžića će reći da je „slatki ters koji je mnogo učinio za Bosnu“. toliko je i Cerić zakoračio u politiku. neponovljiv. Doduše. Kako su pričali kuloari bilski Reisovom kabinetu. Reis se i ne spušta na nivo da poimenično govori o političarima izuzev o Aliji Izetbegoviću. Ona će se neminovno voditi između dvojice Gazinovaca. Izetbegović je. tako i u svijetu. bit će stogodišnjica nacionalne bošnjačke politike ideje. Dok ga je Hfz Ismet Spahić u svojim propagandističkim hutbama u Begovoj džamiji optuživao da je jedan od tvoraca „policijske države“. Silajdžić. bio reis. kao političar. Koliko god Silajdžić svojim eskiviranjem javnih manifestacija i kamera mistificarao razloge gotovo samoizolacije. ponosi se prijateljstvom sa njim. koji je iz ulemanske porodice. dr. od Izetbegovića. On je. Hafiz Kjamil ef.

Božije mudžize. Bošnjačkom političkom sudbinom nepotistički su vladale dvije familije Pozderaca i Dizdarevića. potpisati tu čestitku u intervjuu Borbi.. Komunističku pratiju ne tretiram kao domaću autohtonu političku ideju.s. na dvor. mogla bi poslužiti kao zagrada na sto godina nacionalne bošnjačke političke ideje. zbog čega su mu oduzeta građanska prava. . Rijaset kao institucija. Poput Faraona. nego kao neokomunističku partiju. nego žrtvovati se u brobi za vjerska prava. rekli bi muslimani. gotovo da je i izuzetak.kad je osnovana prva bošnjačka politička stranka.. Dok. SDA pa i SDP će slaviti obljetnicu svog osnutka. Taj njegov protest je identičan onom koji su učinili bošnjački uglednici zbog pokrštavanja Fate. relativno mlad. Alibeg Firdus je nakon demonstracije i protesta muslimana zbog pokrštavanja jedne muslimanske djevojčice po imenu Fate. poput prava na pasoš. Je li Reis malo zakasnio sa obilježavanjem. samo je SpahinaJMO dobivala većinske bošnjačke glasove. Čak i SDP po političkoj ideji vidim kao bližu Socijaldemokartskoj partiji iz togvakta. Radi se o Muslimanskoj narodnoj organizaciji (MNO) koju je decembra 1906. Tako SDA vidim kao nasljednicu MNO. naprimjer. I gle. On je blagoslovio presudu i distancirao IZ od osuđenika. Najčasniji primjer. Tako i KOS. I dao je identične rezultate: osnovana je politička stranka JMO. zatim je smijenjen da bi šikaniran. faraonskim instinktom hapsi muslimansku inteligenciju. Jesam li dobar u računici. Koincidencija imena prvog i posljednjeg lidera Alibeg i Alija. je dr.. a to znači potvrditi Reisove stavove. nije bitno. Historija ponovo pokazuje svoj nauk. ne znam. a dubinu joj zna samo dragi Allah. a Spaho realizirao. Ahmed Smajlović. koji je bio naumio pobiti svu mušku djecu. Hadžiabdić će. odlučio osnovati stranku.. ali od MNO do SDA. čuda!. jer bolestan i izmrcvaren nije mogao sjediti na optuženičkoj klupi. pokušavao sam se sjetiti obljetnice od 100 godina. kroz koju je protekla bošnjačka politika. ni 1983. odbio izjasniti se. A. koji je pod velikosrpskim hegemonističkim pa i šovinističkim nasrtajima na vjerska prava. kad sam bio na obljetnici 120 godina Rijaseta. a preko JMO. pa do danas. već moskovskim izumom.. Možda i malo natežem vrijeme od oktobra 1982. To je bila čestitka muslimanima za stogodišnjicu Rijaseta. jeste Džeamludin Čaušević. Prema šturim^ stvarno siromašnim i šturim historijskim faktima o političkoj povijesti Bošnjaka. U kontekstu bosanskohercegovačkih političkih prilika i tri vodeće stranke HDZ. Najznačajniji događaj za muslimane po stogodišnjici postojanja IZ-e je suđenje muslimanskim intelektualcima 1983. Od tada. ali stogodišnjica Rijaseta. Sve su se. borba za svoj vjerski i nacionalni identitet. tadašnji reis Naim ef. vidim korito dugo sto godina. svi drugi razlozi političkog organiziranja Bošnjaka su bili. nije oficijelno proslavljena ni 1982. Da. umro od infarkta. osnovao Ali beg Firdus iz Livna. Bošnjaci će se organizirati i kroz druge političke partije. on prima Musaa. a pozivam se na nezaobilaznog Atif bega Purivatru. ovisi o vrlo jednostavnom odgovoru na pitanje zbog čega je i osnovana prva bošnjačka stranka MNO. uz malo izmijenjena imena. Reis ju je osmislio. Da li će bošnjačka politika teći ovim koritom nakon 2006. Ona će postati kičma bošnjačke države u škarama između neprestanog srpskog i hrvatskog šovinističkog instinkta. Tako tvrdim daje stogodišnjica IZ-e obilježena sa 100 godina robije Izetbegovićevoj grupi! Oslobođenje je donijelo naslov i čestitku: 90 godina neprijatelju! Kurs od 10 godina odnio je Rušid Prguda u mezar. a ne znam da li će to ostati i nakon 2006. uvijek je bio prorežimski i lakše mu je bilo sačuvati sebe kao instituciju. a.. kako mu ne bi neko oduzeo prijestolje. Ko ju je obilježavao i slavio i zašto? Oduzeo sam 20 godina i dobio 1983. pojavile u istom periodu. skinuo ahmediju i ponudio je srpskom monarhu da on bude reis. umjesto proslave obljetnice.

on će inicirati. «Zar sad. Londona. bivši i novi. ali nemaju baš fajde od nje. Otići će u Istanbul. nisu bili krivo.. sestra Fatina. IZ u Palestini konstituirana je poslije IZ u BiH. i upitali je da iz. Doduše. svojom politikom prema medijima uhelaćila je komunikaciju sa vlastitim narodom. i bit će mu zabranjen povratak. Zar je sličnost Palestinaca i Bošnjaka samo u tome? Bošnjaci će se ogriješiti o svojoj inteligenciji. SDA kao nosilac te ideje. čitajući Kur'an.. sporazumom između Istanbula i Beča. sprskim koljačima: Život vam halalim. izabere one kojima vjeruje. i sam sam u njima učestvovao. Navodno su Englezi. U tekstu sa naslovom Ko vjetra sije. Njegovu lekciju o iluzajama za pomoći iz Istanbula Bošnjaci još nisu naučili! Kad bi nakon 100 godina oživjeli Fatu. u svom punom nacionalnom. Bonna. kao gubitničke stranke. Bojim se da ih već kazna ne stiže pa je danas nemaju. Kao da je drukčija sudbina sa drugim institucijama države u kojoj žive Bošnjaci? Nijedan sporazum o BiH nije potpisan u Sarajevu. da bi se odlučila odabrati one koji se odazivaju na ime Alija. on će podstaći i Alibega Firdusa za osnivanje MNO. sve je manje studenata i učenika koji. Moj tekst je shvaćen kao pranje ruku od SDA. vidjeli izum u BiH i prekalemili ga. Najveći grijeh čine prema Ali ef. koju predstavljam kao simbol Bošnjačke želje za životom i straha kakav su preživjele njene vršnjakinje sa usudom da kao muslimanke žive u Bosni i Hercegovini. IZ-e. ne baš dugog safa bošnjačkih vjerskih i političkih lidera. tražeći pdoršku za svoje ideje. akademik Muhamed Filipović Tunjo: . Ustroj i organizacija IZ BiH. mostarskom muftiji. Beča. Ikbalovski rečeno. Potpisivani su od Sremskih Karlovaca. Glavni uzrok kraju nacionalne bošnjačke političke ideje vidio sam u njenoj politici prema medijima. Bošnjaci će obezglavljeni dočekati Drugi svjetski rat. za pisanje prvog Kitaba od virovanja na bosančici. Istanbula. odnosno protektori. 1 to se desilo u fazi kad su se Bošnjaci trebali predstaviti svijetu. bolje reći inspirirati Omera ef. onoliko koliko vjerujem u iskrenost muslimanskih djevojčica. plače nad njegovim sahifama. Nedžade?!» . Alibeg Firdus i Alija Izetbegović. vjerskom i kulturnom identitetu. ubijeđen sam. posebno Evropi. Vidim da bi iz bošnjačkog safa povijesti istupili Ali ef. Javni ili tajni. inicirati donošenje Ustava. već smrskano ogledalo kroz koje je viruckalo lice Bošnjaka sa ružnim obrazima primitivizma i bizarne pohlepe. kao protektori. identičan je Palestinskoj IZ. U jednoj svojoj polemici sa komunističkim reptilom iz Oslobođenja izjavio sam kako vidim kraj bošnjačke nacionalne političke ideje. iskazao sam svoje mišljenje o Avazovim napadima na Edhema Bičakčića i SDA. Mediji koje je stvorila SDA. Najveći krik tog obezglavljenog naroda izustila je Emina. obraza mi ne dirajte! Svaki mumin nakon iščitavanja biografija i hronologija rada IZ-e do sada. po meni. ili pokreta za autonomiju i vjerska prava muslimana. sa svojim pokretom. zvanoj Rijaset. u svom tekstu objavljenom baš u Avazu. Humu iz Prozora. a pošto je Čaušević već bio preselio na Ahiret. Gotovo da mi je tako podviknuo. On će. Pariza. Ili imaju. skrojili imaperijalisti. Bio je lider Vakufsko mearifskog pokreta. oluju žanje. može emotivno zaključiti kako je Rijaset kao institucija sagrađen od maltera koji je pomiješan sa pljuvačkom munaflkluka.Škarama Cvetkovića i Mačeka odrubljena je Spahi glava. Vvashingtona . Džabiću.Ono što amnestira reisove je činjenica da su kapu Islamskoj zajednici. Berlina. Džabić. kakvog-takvog.

a i nisam imao volje braniti se pred Tunjom. Mislim da mu nikako nije bilo jasno zašto su izgubili izbore.. a ne kao doživotni predsjednik. zdušno su podržavali bošnjačke političare iz čijih se ideja jasno uočavao rigidni sekularizam koji je tuknuo.. smatrao me je sklonim podilaženju trendu. iznoseći dijametralno suprotne zaključke i uzroke tog kraja. Podsjećam da smo Džemo i ja jedini zagovarali izetbegovićevo povlačenje u Stranku. «Predsjedniče. «Još me smatrate „vodonošom“ i „onim malim“. htio sam ga isprovociarti. u hotelu u Maroku. . ima druge i uzroke i kontekste. što iz stvarnog svog tolerantnog kursa. daj da joj mijenjamo imidž. već vjersku politiku. što bi Sidran rekao. nije kritizirala novu vlast. Dok pitanje laicizma kao agensa u konstituiranju državnih institucija može biti diskutabilno. Shvatajući sve ovo. Željeli smo da završi državničku karijeru kao Vaclav Havel. vjerovao sam da nacionalna bošnjačka politička ideja nema alternativu. te sam Vvolfgang Petritsch. Zamislite da se ja kandidiram u SDA. Alijansa je već bila na vlasti i pokazivala je svu svoju aroganciju. «lmamo i mlađih od tebe». »Nacionalna bošnjačka politička ideja nema alternativu. daj da podmladimo Stranku. «Vidite. To što njegova politička pragma nije uvijek baš slijedila njegovu političku filozofiju. nemušto sam vapio za promjenama u SDA. Uz to. Isto tako. »Radimo na tome. saglasio sa mnom o kraju nacionalne političke bošnjačke ideje. pa ni bila shvaćena. i ambasadori poput Thomasa Millera i Ahmeta Erozana. Ne znam da ju je neko prije mene upotrijebio. Tunjo se. Bez Vas. i na agresvni ateizam.. faktički probudili. Pogledaj naše liste». htio sam ga uvjeriti da nisam posumnjao u našu političku ideju. dajte da to učinimo sa Vama. dakle. Jedan od glavnih su njegova loša politika prema medijima. kad će se Bošnjaci vratiti na vlast». da bi ga pitali šta misli o socijaldemokratiji. Bio sam mu zahvalan da je uočio i tretirao moju sintagmu nacionalna bošnjačka politička ideja. naravno. 0 ovakvoj temi razgovarao sam sa Izetbegovćem nakon njegovog „povratka“ u SDA. ali joj je problem imidž». nekoliko godina prije nego se stvarno povukao sa državničkih funkcija. ali aluzivno replicirati na njegove spekulacije koje sam čuo od Džeme. problem artikulacije ideje za koju se načelno zalagao. «Nije moguće«. vašeg kolege u Predsjedništvu*. On spočitava kako SDA nikad nije ni vodila nacionalnu. SDA. uporno je branio SDA. izbor savjetnika i stranačkih portparola. Bog zna. što iz nemuštosti. ja sam stariji od Ante Jelavića. ne bi me zapao šesti saf».Taj list nema rubriku reagiranja. Upravo iz razloga o kojima govorim. Po meni su vjerski i nacionalni interesi Bošnjaka bili neodvojivi kao «nokat i meso». čudio se. branio je SDA. Džemo mi je pričao kako su ga Haris i Alija pozvali kasno. Vjerujem da je Izetbegovićeva politička filozofija bila neupitna da je evropski laicizam najveći spiritus agens njenog napretka.

koka-kola je vještačko piće.. da mu tema nije zanimljiva itd.. on je požurio u drugu hodaju. I stvarno. komparirao bih Aliju sa vremenom iz devedesetih. «Za to imaš.. Nećemo islamsku republiku.» «Zašto ne i za to?» . ili o nekim marginalnim dnevno-političkim temama. On je svoje pristupanje Alijansi uvjetovao usvajanjem zahtjeva za konstitutivnošću naroda na cjelokupnoj teritoriji BiH.« Tada je rekao kako će Bosnu braniti i oružjem. Sreo sam Harisa u Ferhadiji u društvu Ahmeda Žilica. i unaprijed pripremljenih pitanja. čim sam se pridigao. Ne znam za pristup Alijansi. ali nećemo ni socijalističku. A danas ćemo reći šta hoćemo. Isto tako sam sreo Harisa u vrijeme konstituiranja Alijanse.. Do izlaska na binu nisam znao šta ću reći. «Ovo ti je odlično sa Petritschem!». a u razgovoru vidno je iskazivao samokontrolu govora. «Do sada smo govorili šta nećemo.. a kamoli tuđe. ljutio se Džemo odbijajući i želju da razgovara o toj temi. Ništa u njoj nema prirodno.. Zato je Džemo sumnjao da su prepustili vlast Alijansi. pogledajući na sahat. Moram priznati da me Izetbegović nikad nije uzimao sa sugovornika sa kojim bi ozbiljno diskutirao malo teže i odgovornije političke teme. Kad bih osjetio ovakvu atmosferu razgovora. ili autocenzuru. Tako sam došao na skup u Veliku Kladušu . Boza je prirodnije i zdravije piće.. Odugovlačio sam sa korakom ka bini smišljajući bar prve riječi. . čestitao sam mu. Radije je razgovarao sa mnom «kako se toliko razlikujemo Džemo i ja«. Djelovao je kao zamandaljena riznica (znanja i informacija). niti je dao da mu ih pišu drugi: «Nisam znao čitati ni svoje. tako da sugovornik može pomisliti da nije raspoložen. »Predsjedniče.«Jeste li me zato u ova doba noći pozvali?«. «Ali nemam podrške«. Ko i koliko konzumira koka-kolu. Onda pogledam taj naš narod i počnem govoriti kao da razgovaram sa njima. Ni on nije imao drugog objašnjenja zašto su izgubili izbore i zašto je Haris koalirao sa SDP-om. Bio je Ramazan i vraćao sam se sa teravije. opirao se davanju intervjua bez autorizacije. U ovom razgovoru ja sam nametao njemu svoje mišljenje i nametljivo zloupotrebljavao njegov sabur. kojeg ću za njegov hatar pozdraviti nakon dugo godina. . a ko bozu?! To sam Vam želio reći sa potrebom za regeneracijom SDA i konzumiranjem naše političke ideje!» On se nasmijao i dao mi do znanja da sam odužio sa sastankom. Hoćemo građansku republiku ili građanski rat!» Kasnije.. birao medije. Preda mnom nikad nije spuštao plug duboko u brazdu. odmah je replicirao. Pričao mi je kako nikad nije spremao govore. sve što znam o Izetbegovićevu mogu reći «riječ – dukat».

a ne mogu se složiti da je i SDA koaliiala sa koljačima. Dani su objavili. Možda od Granova. zatvarajući Kogres. brecnuo se na mene. samo političari? Govorimo kao vjernici. Trebaš naći dobar razlog i objasniti narodu koaliciju sa komunistima. Za razgovor sa Hansom bio sam pod utjecajem Emina Granova koji mi je rekao da ne vidi selameta za naš narod. a narod ne shvata šta to politički znači. sad sam iz džamije kao i ti. SDP je po meni mušrička ideja i sa tom idejom nema berićeta. Haman da niko od tuceta favorita danas nije ni u SDA-u. Prihvatam je. volio bih čuti tog vizionara koji će izjaviti nešto.. bio je razočaran Granov. Na 2. Moglo se i očekivati za ideologa Mladih Muslimana da tako misli o SDPu. održao je (oproštajni) govor kao oporuku: «Ne dajte Stranku uskogrudim ljudima i činovnicima!« Ne znam da li se toga prisjećao kad je na posljednjem 3. Sadašnja vlast djeluje kao da vode bitke (politiku) samo sa „koricama“. bar zbog toga što nije demantirano nigdje i nikad. opisali su ga kao vasijetnamu. ne treba ni spomnjati. Treba vjerovati Danima za autentičnost pisma. Nismo.«Ne vjerujem u Lagumdžijinu ideju. u kojoj on iz bolnice oporučuje nasljednike. . ali da iskaže svoje ogorčenje na SDA u ovoj formi. bio je najglasniji ničeovski poklič u Sarajevu. Hudog Edhema. želim razgovarati sa tobom kao prijateljem kojeg volim. Neće nas Bog pomoći sa njom!» »Nastavit ćemo drugi put. a kamoli na funkciji. kao nasljednika. kongresu: «VeIikim Bogom se kunemo da robovi biti nećemo!« Izetbegović nema sreće sa vasijetnamama. a ovi naši ga se ne boje!». A osobno imam i druge argumente koji potvrđuju da su takvo pismo Dani „zepremili“ iz rodbinsko-prijateljskog Alijinog kruga ljudi.. «Odakle da se nadamo selametu? Ovi u Boga ne vjeruju. nek' nije uskogrud.« «A koalicija sa SDS-om?» «Nisam ja bio u SDA-u i nemoj mene tako tretirati. dakle tipičnog činovnika. kogresu SDA. Haris je svoje izvlačenje iz „korica“ objasnio kao moderni demokratski trend kad više lideri (mačevi) nisu potrebni.» prekinuo me je na ćošku ulice u koju je skretao. Isto se može reći i za Harisa i njegovu stranku. „otpečatili“ Izetbegovićevo pismo. On ga je sam opisao kao pravnika i birokratu. a da bar tukne na njegovu elokventnost i vizionarstvo. Kad je dobio infarkt zbog Pogorelice. Evo. Alijino poimanje i lidera i stranke se mijenjalo. Bože slijedećeg kongresa SDA.« «Nego sa kim?!». da ne citira Izetbegovića. Neponovljiv je njegov govor na 1. «Vidi. Harise. kongresu izabran Sulejman Tihić za predsjednika SDA. Eto. valjda. Ne znam od koga sam čuo metaforu odnosa SDA i Alije kao „korica i mača“.

To je budućnost i ne želim proročanski govoriti o tom danu. Krivio je sebe! Nije mogao spavati. stasalu djevojku. ZELENI ZAMAK (Umjesto epiloga) Kada je Alija izišao iz zatvora. koji je obrastao lijanama. dok nije susreo čudnu živinu na malom proplanku džungle. malodušnost i strah. kako bi sječivo kojim će se otkloniti korov u koji je zamak zarastao bila kritički britka riječ. pa se ne vidi.. osim kad je Alija bio u zatvoru. u svom čuvenom safari odijelu. Pročitavši u Fevzijevu Bulbulistanu priču o maču iskrenosti. Posljednje valdino mišljenje o favoritima je pohvala Reisa. Bio je to Dedždžalov okot. i murećef prolio. već.« Ushićen mladi novinar nekih islamskih informativnih novina. ali. Tako će i Bošnjaci biti ocjenjivani da li kao politički zreo narod. nije imao kad ni saslušati detaljiziranje. a one ga žderale poput mesoždernih biljaka u bajkama. loza. Osjećao je da živi vrijeme nove zore. ječim vako. čija se ljepota vihori na vjetru poput zastave na jarbolu ponosa. kako ju je opisao Ivo Andrić. kakav je on zamislio čim ga je Alija spomenuo. ili neke zastoje u razvoju. bacio je kalem. koja gaje bila obuhvatila. što ga je raskresao na putu prema zamku. pun sreće i volje za životom. koja samo što nije svanula iznad zelenog zamka. Treba sasjeći te loze povijuše oko zamka i bljesnut će ljepota njegova kojoj niko ne može odoljeti. Samo je on još mač u koricama! Po zakonu mandata i on bi trebao skinuti ahmediju za obljetnicu stogodišnjice nacionalne bošnjačke političke ideje. kakvu je viđala na kršćanskim statuama Bogorodice. 1 kad je Alija formirao Stranku. bila je loza haseda koja je rasla iz prsa prijatelja sa kojima je radio. dolazio bi u njegovu kancelariju. posumnjavši kako on nije prava osoba za takav posao. stidnu i sićuhnu. »Islam ti je kao jedan prelijepi zamak. susreo se sa jednim mladim novinarom ispred Begove džamije. poput punoljetne osobe. Prestravljen. Jedna.Pošto se. pohitao je u svoje kancelarije. toliko ofirao sa vasijetnamama sumnjam da će se usuditi više na takvo nešto. budućim muslimanskim političarima. ali to više nije bio posao za njega. Onda se sapleo u iste loze koje je sijekao. koristio se telefonom i susretao se i upoznavao sa ljudima. najdulja. 0 strahu u džungli nije ni razmišljao. potpuno uvjeren da je spoznao kako će najbolje hizmetiti islamu! Mladi novinar.. odnosno pojašnjenje priče. nije znao da će ga put uvesti u džunglu usred koje se nalazio zamak. dolapom me sačiniše. eto – tako. mogu preuzeti sve pravne i civilizacijske odgovornosti i obaveze. njegovoj mudrosti i onome ko mu ga je dao. odnosno pero. koja je imala zakasnjeli pubertet. rane sabahe budan dočekao i ilahije slušao: U planini nađoše me. ponovo je bio pun optimizma i vjere. A po zakonu diktata te godine će BiH biti privedena pred vrata EU. poput zamkova na Dalekom istoku. Radije ću zamisliti Fatu. illellah! . Bit će sumnjičava kad joj budu stavljali dijademu od dvanaest zvjezdica. Čast savjetu. ruke krila sasjekoše. imao je vremena da se kaje za poroke i grijehe zbog kojih je osjećao malaksalost. Dugo će ostati zagledana pred ogledalom: da li će dijademu sa zvjezdicama EU staviti u kosu ili preko mahrame. kome osmijeh nikad nije silazio sa lica. Sjekući povijuše loze i lijane.

Ve la havle.» Allah bir. kako bi napisao taj mladi novinar.. i on će Isau. zeleni zamak obavijen lijanama i lozama povijušama raskresat će samo Isaa. pa ruke i noge. Nek' se umije ovom vodom od glave. kakve su nam prilike. pa niz lice. alejhiselatu ves-selam. nikad ovakvu strahu nisam vidila.. ve ma edrake mel-qahatu! Ako taj vakat doživi. alejihs-salatu ves-selam. Poslao je potkošulju i ona mu je šalila strahu. 1 Dedždžalu dohakati! El-qariatu mel-qahatu. redom suprotno od abdestluka.Takav se požalio prijatelju Muharemu. Kao i sve živo što se zatekne u takvom veselju obasjanom neodoljivom ljepotom zelenog zamka. . u svatove poći.U olovu mu je buljuk naroda! Treba još najmanje dvije strahe saljeti. prepao ga je narod . čija majka Hatidža zna salijevati strahu. «Ovom čovjeku ne valja ni prva ni zadnja straha.

Tu su. ali su im i žene miraz donosile. haman dva puta. umalo nisam iskrvavio u bešici i završio kao jedno do šarenih janjadi što bi ga dedo prebacio preko račvaste grane na šljivi. sa gromuljice Ragiba Zulfinog. na dobošima preplivali Dunav i pobjegli preko Srbije prema Sandžaku. Umjesto dvorca gradili su majušne kućice skrivene u voćarima. Od bleke janjaca koji su se igrali u jali iznad kuće. ne bi se dugo tu skrasili. Ostale su im samo velike gromade mašeta nad kostima onih koji tu vječno ostaše. a trišnje na njima ne rađaju. Bogumilsko naselje je bilo malo bliže pećinama poput Lisičije stine. tugovati gledajući okačenu janjeću glavu na šljivi dok mu vrane ćopaju vunu. Snijeg nije prestajao padati i mećave zavijati. Zulfine. sagradio kućicu u šljiviku i stekao četiri sina. Neki su dolazili u potrazi za zlatonosnim rijekama. kao dječak. rimski ili kaurski. na Navijačama. Ne znam u koliko država žive danas Latici. «Na dedu se bacio«. dovoljno odrastao za čobana. koji je bio na Selišću. u Pridvorcima. pomislio sam na gromuljicu trešnje crnice. Bit će sam u razredu iz Latica. ali beharaju. U svakom plodu pisalo bi ime Mehmedove. kako mu i ime kaže. potomci Šećera. Gromuljice sa preostale tri trišnje ne bih znao ni kazati. a pravcem kako ne treba. dedo bi pustio ovce na strugu i svaku četrdesetu izdvajao. marta 1959. Svakome je posadio po jednu trišnju. da smo bili sokorali. Oni koji su dolazili zbog zlata. nego u selu glava. Dedo mi je bio tih i edbli insan. Helem. ne zna se. Tetke su im dijelile miraze. Kasnije ću. kad me je berbo čakijom zasjekao tamo gdje treba. Sakobive i moje djece. Starije su od jednog stoljeća. a neki bježali od dušmana.Četiri trišnje (Umjesto biografije) Rođen sam uz šarokopan. a u šumarcima iznad Golina pravili su guvna i vrhli žito da nahrane drćajinu. Sami su dijelili zekat. Kad mi je Fićo iz Zenice ponudio da mi uradi rodoslov Latica. . ali niko nije znao čitati te knjige. Drugi tumače da je „lat“ doboš. Niko ne zna odakle su Latici. U Pridvoračkom greblju više je nišana. nije se ni čulo kad sam plakao. govorile bi komšije. Samo velike stijene u greblju kazuju da su tu živjeli razni narodi. dok jedan kum nije iselio iz Pridvoraca. A oni koji bježaše od dušmana. Ni traga od dvorca. Neki su tumačili po značenju turske riječi „lat“. Sve ih manje živi u Pridvorcima. a vala i iz Pridvoraca. Stabla trišanja koje je Šećer nakalemio još nisu pala. imali i malu crkvicu. bili su nekad dvorci. Bogme nijednog sokola u Pridvorcima uzgojili nismo. što znači sokolovo gnijezdo. pa tvrde da smo bili vojni dobošari koji su nakon poraza Osmanlija kod Budima. Grčki. Kažu da i to piše u knjigama samostana na Šćitu. odnekud je u Pridvorce došao jedan Latić po imenu Šećer. Moji preci su imali i zemlje i mala. Ibrahimove. poći će dogodine u školu. tu se oženio. Zato. Moje selo. Najmanji čemuljak Muris Idrizov. Tako su mislili da sam tiho dijete. tu i ostaše do dana današnjeg. nije ostalo.

četnici i ustaše... pa i politike i adeti. a vala i kamen se za pojasom od gladi nosao. ponovo ustaše ili HVO bio kidisao na selo.. dok bi se oralo.Pretrli su ih svi ratovi. pravili se sohbeti.. a Šećerova kuća. Švabe dva puta u selo dolazile. pa i partizani. Nikad nisu napustili selo. nikad nije prekidala bešvakat! Elhamdulillah! . Tito se krio u Aginoj kući. iz generacije u generaciju. Život bio ovakav i onakav.. štab im u selu bio. sve do Murisa.

(Sarajevski proces) Nakon izlaska iz zatvora Alija Izetbegović osniva SDA kojoj se masovno odazivaju Bošnjaci i koja postaji prvi veliki nacionalni pokret Bošnjaka unazad 150 godina.g.Slike vezane za tematiku knjige „Boja Povijesti“ Suđenje Bošnjačkim intelektualcima 1983. .

Alija u posjeti mudžahidima i 7. Muslimanskoj brigadi .SDA i Alija Izetbegović nakon prvih višestranačkih izbora postaju predvodnici Bošnjaka i lokomotiva osamostaljenja Bosne i Hecegovine.

Alija u posjeti prvim linijama odbrane Bosne i Hercegovine Republika BiH istinska želja bosanskih patriota .

I Bosna i nebo bosansko je tad plakalo za svojim Alijom . Dženaza rahmetli Predsjednika...250000 Bošnjaka došlo je da isprati svog dedu Aliju..Nakon smrti predsjednika Izetbegovića Bosanska zemlja je svjedočila najvećoj dženazi u svojoj historiji.

.

Turbe najvećeg Bošnjačkog sina Alije Izetbegović.njegova želja je bila da bude ukopan sa onima koje je volio a to su njegovi borci šehidi koji su položili živote za majku Bosnu. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful