rFd

l- rs;*.{*

5

Václav Vlk

Ház| és kertl Íustol k és grillez
I Építés Fustolési m dok

k

Budapest, 2009

ffi

m

A konyv eredeti
Szerzo: Václav Vlk

Udírny _ konstrukce, stavba -Z?^

Kiad : Grada Publishing

a.S. ,

Prága

Fordította: Lajos János okl. gépészmérnok

Lektorálta: Gasparikné dr. Reichardt Judit, okl. élelmiszer-ipari mérnok
a

a

a

o

O Grada Publishing

Hungarian translation: Lajos János és a CSER Kiadi, Budapest,2009
a.s. ,2007
,

Mlnden jog Íenntartva. Jelen konyvet' ill. annak részeit tilos reprodukálni, adatrogzít rendszerben tárolni,

ton bármilyen formában vagy eszkozzel - elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy más m don - kozolni a kiad engedélye nélkÜl.

A kozolt hirdetések anyagáért a hirdet cégek felelnek.

I

lssN

SBN 978-963-27
1585-0021

8-097 -9

Kiadja a CSER Kiad Felel s kiadÓ: a kiadovezet je 1114 Budapest, Ulászl u. B. Tel.: (+36-1)386-9019; Fax: (+36-1)3B5-668j E-mail: inÍo@cserkiado.hu; Honlap: WWW.Cserkiado.hu TÖrdelés: Mahboubi Salim Pet Erzsébet Nyomdai el készítés: Nyomta és kotÖtte: Palatia Nyomda Kft., Gy r Felel s nyomd avezeIo'' Radek J zsef Ügyvezet igazgaIo

?tt

/.>

.j

Tartalom

El sz
1.

5 6 7 B

Néhány sz még a füisto!és el tt
1 .1 . 1

A fÜstolok ÍUtoanyaga A fa tárolása 1.3. FÜstolési modok A fust keletkezése Apr fa Vagy Íutoanyag-keverék izzásával ke e Ikezo f Ü st A fÜstolt hus illata, íze alkímiá1a A fÜstolt h s színe A fÜst tomorít is A fÜstolés mÓdja A hidegfÜstolés A melegfÜstolés A forrÓfÜstolés
.2,

Az

állati zsiradék el nyei

-

10 13 14 15 15 16 16 16 16 17
1B

2.3' Halak fÜstolése Hogyan fustoljÜnk halat? A f alazoIt IuzIér kiégetése, els használata 2.4. Sajtok f Üstolése Eidami fÜstolése

26
31

34 34 34

3.

f

l

A kerti fÜstol elhelyezése 3.2. Egy egyszer fÜstÖl építése
3.1
'

Kisméret hordozhal tistol berendezések

36
3B

1.4. A fÜstol k

A nedvesfÜstÖlés

A Iuztér a1ta1ának

VillanyviIágítás

A ÍÜstol kamra ajtaja A fÜstol belse Je Elektromos el melegítés

Korszer megoldások el len rzése

el

készítése.

19 19 19

-

20 20 20
21 21 22

ÜstÖl 58 3.5. Egyéb típusÚ fÜstol - trloTEL)- 63 3.6. Hordozhat fÜstol k (StÓ 64 Néhány finom 66 3.7. Amerikai grillez fÜstol 67 Az ameri kai grillezo-fÜstol k használata 71
f

3.3. Yízszintes fÜstvezetékes fÜstol k 3,4. A fÜstol kamra alatti tŰzteru

Az építkezés kezdete és a fÜstÖl méretei Az építkezés menete

46 47 49 54

berendezések k recept k

-

Forg tengely

4.

Fistol ,grill, pihen hely és terasz
4.2. FÜstol 4.3. Pergola
4'1 '

2. A Ítisto!és Íolyamata
2'1 .

Egy vidéki kandall

2'2. A hÚrskészítmények f Üstolése

A halak sÓzása

Pácolás és s zás

22 23 24

72 72 73 74 78

5. KombináIt kerti berendezések

-

3

egy darab fÜstolt halra Vagy otthon fÜstolt szalon nára. Szorítok. mivel olyan id ket élÜnk. hogy ami azízeket illeti.El szo A f ÜstoIt h s csábít illata sokakat e!kísér egész életénát. és szakérto kézzel tett e rá egy szelet kenyérre és kínált hozzá mustárt vagy tormát. hogy Önnek is sikerÜljon beillatosítania házáI. egyszer ahonnéI az illat áramlott. Az osztrák rezesbanda cseh dalokat játszott. Ami azonban engem illet. Vagy aZ asszony szelt egy Senki ne mondja. karácsonyra. kertjét a házi fÜstolt h rs felséges illatával. hogy hazaiak. A standon. és a kenyér csodálatosan feldolgozott gabona. mindez egyÜtt a behavazott tér. megtermett aSSZonyság kínálta aZ áru1áL Választhattunk akárcsak kolbászokat. alaposan fel kell táplálni magunkat. A fÜstolt hrisnak: kolbászoknak. Ésmivel napjainkban mindenkinek szÜksége Van er re. Vagy egy szelet jÓl megkent zsíros kenyeret... akiknek szerencséjÜk volt és vidékiek voltak. puha kenyeret kérek és rá egy szelet fÜstolt hrist. amelyekben olyan csodálatosan sÜltek a kolbászok. Mlnt meglett férfi álltam egyszer Salzburg f terén a ka- rácsonyi vásárban. oldalasnak. De nem csak karácsonykor Salzburgban ol- Nekem aZ id teltével is megmaradt aZ étvágyam valamilyen jÓ fÜstolt termékre. amely _ sokak megIepetésére_ munkára kényszerít. házi készítés hÚsb l . vashato ez a konyv' Ha kedvÜk támad egy pár ínycsikland an illatoz virslire. amelyekr l aZ osztrákok azt hiszik. Nincs Semmi bajom a vegetáriánusokkal.. olvassa el ezt a t<iaoványt. esténként a Vencel téren . hogy legyen elég er m. nem vagyunk egyformák. JÓl és finoman! csak a fÜstolt h s Semmivel ossze nem keverhet illata csapta meg orromat. otthonrolhozhatták az oldalast. a gabonát is meg kell ennie valakinek. Ezt. inkább egy j kora darab hŰrst ennék. a régi házak szrluettje és a feny fák illatával val di karácsonyi hangulatot teremtett. illata lengte be. . Azok. és a teret forralt bor A Szez 5 .echt aUS Bauernhof''. nevezem én val szeletet fÜstolt az Ugyancsak házi készítés . De ilyet aztán nem madam! Semmi ízesíto!Csak egy szelet friss.. teázás és filmnézés után korbe- di lelki felkészÜlésneka álltuk a kioszkokat. Még mint fi k. borSoZVa s zva Vagy hagymával . Sonkának és más hasonl fi- nomságoknak csak nagyon kevesen tudnak ellenállni. Ahogy ott sétálgattam.

vagyis azI a helyet. például a Iuztér távolságát a fÜstÖl kamrát l stb. hogy a gyerekek a sárban ját- iS. teljesen el kell választani aZ Ún. amelyek konnyen Az otthoni fÜstolésnélszem el tt kell tartani azt ban szárított alapanyagot szabad használni. Ugyelni kell azonban arra. hogy már régen nem seink korában élÜnk.. évekig a szabad_ szottak. Szenynyezett kÖrnyezettel szinte kapcsolatba Sem kerÜlhet. amelyet a munka során használunk. a fÜst illata elfedi a hÚs eredeti hiányosságait. KÜlonÖsen ÜgyeljÜnk arra. hogy fustoléssel a hÚs . Alaposan meg kell tisztítani és fert tleníteni kell a h rs feldolg ozásához használt fa hÚsvág deszkát is. fÜstoléshez mindig lepedékmentes.1. Az Ún. friss h st szabad használni.. mint például beszennyezhetik a hÚs felÜletét éleszt gombával vagy penésszel. nem szabad tervrajzként használni ket a szo SZoroS értelmében . nak. tiszta tért l. amelyeket napjainkban az Eur pai UniÓ rendeletei is tartal maz- tapasztalataib l. Éppen ellenkez leg. ezért a fert tlenítésután aZ eszkÖzoket alaposan le kell oblíteni' A fÜstoléshez teljese n száraz. Az egyes részek feltuntetett méreteit. és tisztának kell lennie a munkahelynek is. Korábban általános volt. akik már Nem árt tanulni el t év. aminek végÜl sÚlyos kÖvetkezményei lehetnek. és A Semmilyen roSSZ Szaga' Teljesen hibás néze| aZ. gombás Vagy más betegség által megtámadott faanyagot használni A tárol a használat el tt el keIl távolítani a kérgét. k ser zsid konyha. Néhány szó még a füstölés előtt A konyvben talált képek általában csak Útmutat ul szolgálnak. Vagy azok kÖzelében éltek. hogy a fer tlenít - századokkal ezel a hÚst Ajánlott betartani azokat az el írásokat.qK \". és a fÜrdés csak a templomba Vagy a kocsm ába menés el tti rituálé volt. aZ emberek egyÜtt laktak a háziállatokkal. szabad és gyakran kell is m dosítani a helyi viszonyoknak megfelel en. Ti|os penészes.: {E! -i ". az arab. amelyek felszívÓdhatnak a h sba. a tej.tiszta kéZ" elvét betartani. és mi már teljesen mások vagyunk. kenyér Vagy a SÖr. amelynek még nincs ahol feldolg oZZUk a nyers hÚst. 6 .\| .szennyezett teret. A napjainkban felnovekv 9eneráci kat már tÚlzottan védik. kozel-keleti tapasztalatokra épÜlnek (az Ún. szereknek er s szaga van.halal'' el készítési el1árások). emiatt sokkal veszélyesebb számukra bármilyen szokatlan mikrofl ra. illusztrácios képek.megjavul''. a poros.o'L tt is fÜstolték deink _. hogy a fÜstÖlés során véletlenÜl se kerÜljenek a hÚs kozelébe olyan ételek. A sikeres fÜstolés alapja a tisztaság' Nem elég csak a. hibáit.. ahol már a kész fÜstÖlt áruval dolgozunk. és amelyek az okori. tisztán kell tartani minden eszkÓzt.

. éS hagyni.amelyeknek nagyon KezdjÜk egy alapelvvel. Ezeket a termékeket kÖnnyen felismerhetjuk arrol. hogy las- szá1ban kialakult afIára a legjobb gyÓgyszer nagy aZ idegenfehérje-tartalma. és elosegítik a zsírban oldÓdo vitaminok felszívÓdását (konkrétan aZ A-. A valÓdi. tá- nyekre Von atkozÓ eloírásainak). ha figyelembe vesszÜk.hogy nem ideális gyakran fogyasztani állati eredetŰ zsírokat tartalmazo fÜstÖlt hÚsterméknek nevezik azokat a készítményeketiS. nyei Az állati zsiradék fel- valÓ A hÚs elokészítéséreés elkészítésére borIŰz felett sÜtÖtt kolbászIol egészen aZ amator fÜstÖl ben készítettfÜstÖlt hÚstermékekig. amelyet minden egyéb esetben alkalmazhatunk: San elolvadjon. szÓlni kell néhány sz t a mai fÜstÖlt hÚstermékekrol. f leg akkor nem. Az élelmiszer nagy nÖvényianyag-tartalma azonban korántsem annyira egészséges. amelyet már seink is alkalmazIak: egy vékony szelet hideg vajat kell a nyelvÜnkkel a fekély felszínérenyomni. vagyis a láng ne érje. legyen szo a legegyszer bb . de ezeket Sem szabad teljesen kiiktatni az étrendbol Ezeknek a zsíroknak ugyanis nélkÜlÖzhetetlen tulajdonságuk. Sem nyílt láng feletti sÜtésre' Sem fÜstÖlésre. polifoszÍáIoI (max 0. Napjainkban gyakran élelmiszereket. hogy ok aZ íz hordozÓi. . Azok a fustolt huskészítmények.és a K-vitaminok IarIoznak ide)' A aZ.3 %) . Ugyanakkor ez nem jelenti azI. készítéselott. aZ E. Természetes.ahogyan azt a divattrendeknek kÖszÖnhet en egyesek hiszik. a D-. hogy feltun en olcsÓk a tÖbbi hasonlÓ élelmiszerhez képest. keményítotés karragenátot (tengeri moszat kivonata). hogy minden fÜstÖltárut csak kizárolag h rsbÓl készíthetÜnk. hogy az élel a t z Íelett megÍelel magasságban legyen. h kezelt hÚskészíImé- gazdag természetes B-vitaminban. 100 7"-os vaj ugyanis csak mértékkelNéha-néhamindenkinek 1 . nem alkalmasak további h kezelésre.el 1.5 %) stb. így a siitésre el készített Í st<ilt hris vagy kolbász nem ég meg 7 .1 ' ábra.1 . A nyílt lángon val siitésnéliigyelj nk arra. éS eZ hatékonyan elosegíti aZ afta gyÓgyulását' A ÍÜstÖlt termékekre is érvényesaZ a mondáS. hogy milyen tozéd eljárással készÜlnek a termékek. vagyis amelyeknek kisebb a hustartalma (de megfelel az adott ország fÜstÖlt. amelyek bizonyos arányban tartalmaznak szo1a alapu nÖvényi fehérjéket (általában 2.

hogy az utotÜstolésre szánt kolbász min ségéta t lzott meleg teljesen tonkreteszi. A fÜstolésre áIalakított kerti kandallÓk esetében egyáltalán nem ritka. Biztonság kedvéértmelegítésel tt viIlával tÖbbszÖr SZU rkál- Be kell tartani azt az alapelvet iS. Kulonleges ízt ad a fustÖlt hÚsnak. ovatosan néhány borÓkaf enyo. ahol a hÚstermékek gyakran a lángokba érnek. jÓlesik.vagY Ía furészportÜzelésŰ fustÖl ket mutatunk be. gyasszuk. tolgy-. nagy meleg. CSak a fusttel kerÜlhet kapcsolatba. a korom . ha I . ezeket azonban a konyvben nem tárgyaljuk. hogy a fÜstÖl kamrában ne keletkezzen tul kolbász fÜstÖlésekor a t l nagy meleg hatására kifolyik minden zsiradék. annál tobb zsír1a kicsopÖg. de nem ritkán almafát lebbre fekv országokban a fÜstoléshez mahag nit és cédrust használnak. aprÓlékhoz Csak jÓl kipr bált gyárt termékeit fo- a ÍutoanYaghoz bor kafenyot Vagy fuszereket adunk. ha megk s- 1. így megorzi ízétés nem reped ki. A roSSZ min ség Vagy nagy vízIartalmÚr fÜstolt áru tartÓsságát nem hosszabbítja meg aZ Sem. A lánggal valÓ kÖzvetlen érintkezés veszélyes amiatt is. l az égo fával . mivel gyorsan meg- kÓban (vízgozzáro Csomagolásban) a Vagy kÖrtefát is használnak' rokáI Vagy f szereket keverÜnk. tábortuznél sÜtÖtt kol_ bászt. A legtobb gondot atuz és az élelmiszer kozelsége a kerti kandall kb kialakított fÜstÖl kben okozza. KÜlÖnleges ízt ad a fÜstolt hŰrsnak.Vagy feny tobozI. hanem B0 'C korÜli h mérsékletŰ vízben Vagy gozben melegítsuk.2. A tuzbe csÖppen zsír elég és rákkelt (karcinogén) anyagok keA fÜstolt árut ne forraljuk. hogy a goz elIávozhasson bel le. amelyek más fuIoanyagot használnak. s t. a dé- fÜstÖléshez leggyakrabban bÜkk-. A fustol kt t anyaga A kÖnyvben fa. ha atuzbol és a fÜstbol az ételbe kerulo anyagokat mustárral vagy egyéb más fŰszerrel hatáitalanítjuk. A virslit és a kolbászt vízben. nem pedig fÜstolik. Az amat r fÜstÖl k esetében arra kell vigyázni. hogy a fÜstÖlésre szánt élelmiszer nem lehet egy térben juk meg. Nem számít ritkaságnak. Egyes tájakon a házi fÜstol kben hagyományos futoanyagnak számít a szilvafa. f leg a hÚst inkább megégetik. romlanak. a mikroletkeznek. A mustár és az egyéb fŰszernovények ugyanis csÖkkentik a káros anyagok hatását. Egyes típusokban a ÍUrészpor egy elektromos egységben ég el. llyen káros anyagnak számít tés j fÜstoloknél alapelv. aZ ecetsav. 3Z élelmiszer lánggal nem. hogy aZ élelmiszeren. nem beszélve a kÜlalak1árÓl. els sorban a hÚsokon káros anyagok rak dnak le. és beborítják az égéskorkeletkez korommal. Az égo fa lángjai ugyanis az élelmiszert.Vagy nyírÍaforgácsát használjuk.tol egy kis nyílt lángon. faszilánkokat Vagy fŰrészport helyezÜnk el például fémhál n. hogy a kolbász egyszerŰen elég. aZ is el fordul. Vagy a fÜst eloállításához tuz Vagy h sugárz folott keményfábol származo nedvesített forgácsot. esetleg tŰlevelet is szÓrhatunk sz Sotétebb színt kap a hÚrs ' ha a bÜkkf aés furészporhoz ége rf a-aprÓfát runk. hogy a fÜstoléshez a fÜstolg o Ía fÜstjét hasznátjuk. például a gyanta égésmaradványa. A kereskedelmi termék Összetételétfel kell tÜntetni a csomagoláson l fÜstolt ételeket. akáIrány stb. A h t gépbe sohase tegyÜk fÓliazacs- hullámŰ sÜt legkisebb Íokozatán melegítsÜk. A halak f ÜstÖlésénélis komoly gondokat okozhat a kozvetlen tuz. hogy a A faf J tanács Minél alaposabban bemetéljÜk sÜtés el tt a kolbászt. és senkinek Sem árt meg. f leg akkor nem. ha a Íutoanyag kozé bo- szilva. amelyek a ta égésekor keletkeznek. A AZ áru min ségétáltalában konnyen megállapíthatjuk az ára alapján. ha vízgozáter eszto f iába CSaVarj u k. Léteznek ugyan olyan fustÖl k iS.

hogy minél tÖbb fÜst a lehet legkevesebb fejl djÖn. de legf képpen sokkal tÖbb veszélyes anyag szabadul fel aZ égéskor. rozmaringot. amelyet legalább két n. amelyek fÜstje a fÜstolt termékeknek Összetéveszthetetle n ízt ad' éven keresztÜl szárítottak a leveg sabb a keményfa. hogy A az izzo Íadarabok mellé néhány hasáb gyÜmolcsfadarabot (alma.cseng " hangot adjon. csak vorose n izzon és f Üstoljon. hanem az alaposan meg száradt gyokereket is' Létezik még egy tÜzelo. azokon a homokosabb vidékeken. kÜlonÖSen ÜgyeljÜnk a luc. llyen fŰrészport használunk például az elektromos f de nálunk ezI aZ ízt nem szokták meg készítmények esetében nagyon kedvelnek. valamint az erdei feny re. ezért fÜstolésénél.) teszÜnk. ha a Íákat más-más arányban keverjÜk. A halakat égerrel kÜlÖnosen szeretik fÜstolni. hogy a grillezéshez Vannak alkalmasabb és kevésbé alkalmas fafajták. hogy aÍa lánggal égjen. tolgy- és nyírÍahÚsok Üstol kben fordulhat el . h azánkban és kÜlfoldÖn egyaránt (aki járt már írországban aZ bizonyíthatja) használják a Iozeget vagy a mocsári mohát. A kérget le kell hántani a keménytákrol is. amelyek el nyÖsek a Kis németországi kitekintés. mentát. A gyakorlatban ritkán veszik f igyelembe. A moCSaraS terÜ leteken . borsf t.. LegyÜ nk azonban vatos ak. Egyes fafajták kellemetlen szagÚ fÜstot adnak. a tŰzÍa. cseresznye. meglep lehet azillatos borÓkagyanta iS. ha nem elég szárazak. a szilfa Vagy a vorosfeny . gy például Bajorországban sokan imádják. 9 . provence-i f szerkeveréket stb.A fÜsleveg t engedjÜk be. csomagolva vásárolhatunk el re elkészített. és intenzitását . a borÓka- emberek' A kÜlonbÓzo ízeket kapunk. llyen célra használhatunk borÓkát. habár a használata nálunk tilos. mint tÖléskor aZ égéstérbea németországi szaktekintélyt l idézzÜk a ko- Binder. lucfeny vel. Sohase használjunk aZ élelmiszerek készítéséreszolgálÓ berendezésekben kéreggel borított fát. hagyjuk ket elhamvadni vagy megszenesedni. ha a fÜstolés kezdetekor rosszul mértÜk fel a fustoléshez szÜkséges fa mennyiségét. Az ilyen keverékeknélkÜlÖnboz illatok Használhatunk bÜkk-. kifejezetten fÜstÖlésre alkalmas aproÍát vagy bÜkkfa1urészport. ut lag kell p tolni a tuzifáI ÜgyeljÜnk arra. aZ keveréket például gyÜmÖlcsfákkal keverve. llyen eset akkor hogy a friss tuziÍa lassan égjen. KellemetlenÜl Kellemetlen me9lepetéseket okozhat a lucfeny is. puhaÍakeveréket kÖzéphegységi ovezetekben és száraznak kell lennie. A legalkalmanyers. amelyet aZ Ausztriában. ha még Azonban eZ is ízléskérdése. ilyen például a bodza. ?Z égéshosszát Óvatosan tegyÜnk a luzre. hogy a legjobb ital a gyantával ízesített gorog bor. aminek kovetkeztében a késztermékízételfedi a terpentin er s szaga.ahogyan sokan eskÜsznek arra. ahol a IulevelŰ fák a meghatározok.A A Íustolésrehasználl l zita eIégetésénekalapelvel a kovetkez k: A nedves Ía sokkal rosszabbul ég. száraz. amely néha _ f leg nyersen _ terpentinszag fÜstot ad. amikor általában kÖnnyŰ lehuzni a kérget. amelyrol nem szabad elfeledkezni. éS távol legyen a fÜstolt élelmiszert l' Nem szabad. keletkeznek. szilva stb..és a bor kafeny re. Egon vetkez ket: . Németországban és más alpesi országokban egyes a tuzre. amely a kandall ban égve nagyon j illat . Nemcsak a fatorzset és az ágakat használ1ák. ezért a felhasznált IuziÍának olyan alkalmaznak a fÜstfejlesztéshez. de teljesen tÖnkreteheti a grillezett vagy fÜstolt élelmiszert. s t egyenesen istenítik a feketére fÜstÖlt hÚrst. f leg akkor. és hagyjuk elégni Úgy. FÜstolés kÖzben a tŰzre rádobhatunk bizo_ nyos fŰszernÖvényeket. amelyet feny fával. A puhafa égetése esetén azonban fel kell készÜlni arra.feny és a t levelek er s terpentinízt adhatnak a hÚsnak. borÓkafeny vel és égerfával fÜstolnek. izzo fával állítjuk el . ezt még a száríIás el tt tegyuk meg.hogy enyhén megízesítse a fustol n l gÓ hÚst. hogy egymáshoz Ütogetve . hogy az illatuk megcsapja a hÚst. Napjainkban már készen. ha a fÜstot parázslo. tÜzet Úrgy készítjÜk el . hogy nagyobb mennyiség korom keletkezik.

2a ábra. A farakás osszeállítását mutatj megel zzÜk.mozog''.2b ábra. hogy A fa tárolása Régi képeken. a fal koré rakott farakás megtartja a nedves- hogy akkor se sÜllyedjenek meg. hogy a Íelhasogatott fával . így a rács vízszintes helyzetbe Ügyelni kell arra. akkor a szélvihar sem mozdítja el. A felhasogatott fa felrakása az alapra 10 . nem eléggészáraz Íát használnak Alkalmatlan azonban a tÚrlszáradt Vagy aZ oreg' korhadt tÚzelo ls. Ez a rosszul kiegyensÚrlyozott rakásnál aZ egyes sorok elcsÚsznak. Vagy valamilyen fakárosítÓ bogár.Vagy a téglaoszlopoknak megfelel alapjuk legyen azért.. Ezzel kiegyenlíthet a talaj lejtése. Ha azonban a jl megrakott farakás egyenes alapon áll. Ezeket a házakat télen séget. amelyeken keresztÜl a leveg szabadon járhat' Ezzel (1 . A szárado Ía ugyanis . legjobb. Teljesen mások a Íizikai és h technikai tulajdonságai azoknak a házaknak. hogy a IuziÍát fÜstoléshez Vagy kandallÓban is tudjuk Ezért sokkal megfelel bb. a IuziÍa alkalmazásátÓl idegenkednek Ennek oka legtÖbbszÖr. ennek megvan aZ az elonye. '' bor kával fÜstolt hÚs azonban aZ alpesi országokban és aZ észak-németsíkságon cickányok és mindenféle bogár számára. KÜlÖnleges és jellegzetes.2a ábra). hogy a ko. A klasszikus grillek. Azilyen a halom alapja kÖr alakÚ. f ilmeken láthatjuk.A továbbra is kÜlonlegességnek számít. legalább 3. amelyet szárítani akarunk szolgáljon aZ grillezésre Vagy fŰtésre _ aháZon kívÜl. kandallÓk és fÜstol k szerelmesei a tŰziÍán kívÜl mást nem hajlandÓak használni' El fordul azonban.5 évig hagyják száradni. A szell zetlen helyiségben A kÖr alapot legjobb lapos kÖvekb l kialakítani a kÖvek kozt maradnak hézagok. és egyes olvas k saját tapasztalatbÓl is ismerhetik.kÖrberak1ák'' ahá- vasrácsra rakják. f tik és nyáron is használ1ák. ha Íelraktuk a jÓl a aZ 1 . hanem a borÓka ágait és a bogyÓit is gyakran használják a fÜst illatosításához. felhasogatott Íát. Ha Ugyanis a hétvégiházban nem laknak tartÓsan.. 1. sokkal kÖnnyebben megtámadja a penész. ha k vel Van kirakva. amelyben egész évben laknak. használni. a szabadban. éS egyben remek bv hely aZ egerek. aZ egymásra rakott rétegek . A roston sÜtéshez és a fÜstoléshez használt keményfát hosszÚ ideig..mozognak'' . aházt l távolabb szárítjuk A felhasogatott Íát halomba rakjuk. els sorban azért. akik a farakásokat olyan fa. és el bb Vagy ut bb osszeomlik.2b ábra. vagyis a felrakott fa nem cserél dik rendSzeresen. hogy a kezdok Vagy azok. hogy aÍa alulrÓl elkezdjen rohadni.. A farakás alapia kb l van kirakva 1. éS mindenképpen legyen vízszintes. Ahhoz. A rács alapj ának elkészítésekorazonban zat' Ez nem a legjobb megoldás. . természetes Úrton kell meg száradnia. ha atuziÍát. ugyanis a Ía sohasem szárad meg tokéletesen. . mert a borÓkabogyÓkat nemcsak a sonka pácolásához haszn álják. hogy nedves.Vagy kerÜl. amelyek k b l készult Vagy ÍalazoIt alapon állnak. akik ritkábban haszn á\ák a grillt. Vannak.hUllámoznak'' és '. a halom megd l.

Ne használjunk olyan f liát. a hasáboknak ugyanis általában aZ egyik végÜk l I I I Az egymásra rakott rétegekkel Íokozatosan csÖkkentjÜk a rakás átméro1ét. A tarakás bels tart szerkezete és a zsindelytet . Ősszel a rakást takarjuk le leveg t átereszIo. érint irányba rakott. amelyet bels oszlop tart. kis .A Ía rakását mindig vastagabb. amely a leveát. mivel ez jelent sen nÖveli a rakás stabilitását. ilyen megoIdással azonban napjainkban ^Z csak Bajorországban. aÍarakást. a felhasogatott Íát sugárirányba a kor peremére rakjuk. . alpesi országokban ta!álkozhatunk. ezeken átÍŰzÓtt zsin rral rogzíthetjuk a ponyvát. mint a másik' A hasábokb kirakott gy rŰnek a kor kozéppontja felé kell lejtenie. hogy a hasábokat mindig a vastagabb végÜkkel kifelé rakjuk. egy síkben legyenek. ÜgyeljÜnk arra is. zdndelyes tet - 1. A rakás akkora legyen. A farakás keresztmetszetét mutatja az 1 . amit l a Ía konnyen megpenészedik Vagy gombásodni kezd. A rakás magasságát gy válasszuk meg. ban.. Tirolban Vagy más már A farakást védeni kell aZ ellen . ahol tovább megmarad a h . vagyis addig rakjuk. A rakás tetején a hasábokat gy rakjuk. hogy befelé és felfelé álljanak. hogy keresztbe. hogy aZ egyes rétegek amennyire lehet. UgyeljÜnk arra. A száritásra készített farakás frigg leges keresztmetszete de vízhatlan ponyvával. EzI a Iejtést er síthetjÜk Úgy. vagyis 1 m sugar aZaZ az alapja 2 m átméro1Ű. hogy konnyen be tudjunk ny lni a kÖzepére. hogy a tetején domborulatot képezzenek. AZ Alpokban Vagy azokban aZ országok- es és f leg a h al aOÖ vel védik.3a ábra.3b ábra. A ponyva szélénáltalában lyukak is vannak. mindig kívÜlr l kezdjÜk.3a ábra.sapkáVal'' zár1uk a hasábokat Úgy rakjuk. llyen fahasábok általában minden favágáskor b ven keletkeznek. 1. hogy a tetejét gond nélkÜl e!érjÜk. ahogyan azl az Alpokban hasznáIiák 11 . amely a farakást stabilan tartja. mivel ennek bels részén lecsap dik a nedvesség. A biztonság érdekében készíthetÜnk egy bels szerkezetet. amíg segédeszkÓz nélkÜl rakni tudjuk. és a tetejét . hogy ne f jja el a g t Sem engedi szél. és ezzel lezár1ák a rakást. háromszÖg keresztmetszetŰ fahasábokkal.

Ehhez aZ oszlophozkÖIÓzzuk a vízszintes rÓgzíIorudakat.. aZ oszlopon 50. igaz visszavágva az ágakat is. és miután a rÚrdra felf zIÜk a deszkadarabot azt a lyukba szÚrrt faággal. A gondos gazda munkáiának megvan az eredménye 12 . amely kemény.vagyis a végÜknek egyvonalban faragott Íahasábot teszÜnk A rÓgzítés legjobb m dja.60 Cm-enként vízszintes lyukakat f Urunk kÖzépso tartÓoszlopot Eredetileg eZ gyakran egy fiatal feny száraz J A puhafát csak a keményfa gy jtÓsaként használjuk a fÜstol felmelegítésekor tanács A tapasztalt fÜstÖl mesterek néha használj ák a f Üstolés végéna hÚrst ér utols . rÖgzítok hosszának egyeznie kell a farakás átmérojével. szeggel Vagy ékkel rogzít1Ük. len n ie a kÜ ls átmér vel A vég Ü kre mer legesen egy darab deszkát vagy laposra kell 1. ha 2-3 évet szárított keményfát használunk. AZ így rÖ9zíteIt farakás nagyon stabil lesz. egymásra mer legesen. amikor a rakást Az egyszertj futésre Vagy a fustÖléshez elég. a grillezéshez Vagy nyílt kandallÓban azonban legalább szárított fát használj un megraktuk a lyukak magasságáig (| . amelyen rajtahagyták . megCsapatáShoZ'' . de csak olyan fafajta alkalmas erre a célra. de rugalmas. . ha a vízszintes rudat a végénátfÚrrjuk. a vízszintes ÖsszetartÓ rÖgzít ket ezeken d ug ju k keresztÜ l.3c ábra. 1 . A vízszintes rÖgzít ket akkor helyezzuk be aZ el re elkészített lyukakba.A bels és rÖgzítjÜk a szerkezettel ellátott farakás alapja szintén a szilárd alap. Faág helyett hasz- 5 évig k A nálhatunk erre a célra készített rudakat is. A kÖzepében felállítjuk tÖrzse volt.3b ábra) Ez a rogzíto készÜlhet egyszerŰ Íaágbol.

istol kamrán kívtili tíÍztérrel 13 . A korszerubb fÜstÖl kben. Egyszeríi. fáb l készult kerti ftistol . El fordul. ábra. Vagy sával keletkez fÜsttel fÜstÖlnek.a fÍ. el1árá- talában egyszerŰ kerti fÜstoloben (1 4 ábra) végeznek. e rre . '#.!t 1. pé ld áu l egy. A fÜstfejlesztésnek tÖbbféle m dja létezik. a tuzIér teljesen el lass a tuzIér felett elhelyezett fémhálora szor1ák az aproÍát vagy aÍurészporI (1 . a kam r átol . hogy tŰziÍa mellett.! : _+ . EE E F I t # 'ry tl tl -. amelyet ál- ezzel kombinálva más IÜzel keveréket is a Az amator hÚsfÜstÖlok és a hétvégiház-tulajdonosok szinte kivétel nélkul a tÜzel Van választva használnak. amelyeket rozsdamentes acélbÓl készítenek .4.3. izzá- W. például f ustÖl szekrényekben.5. Fustolési modok A klasszikus fÜstÖlés alapja a fÜst lpari sok esetében a fÜstÖt gyakran fÜstaromával Vagy más anyagokkal helyettesítik. ábra) .1. ezekkel a mÓdszerekkel tÖbbféle fÜstÖt fejleszthetunk.4 -a< {'} .

600 "C. mikÖzben a Ía fokozatosan. Az izzás optimális h mintegy mér- zatosan no. pirolitikus uton bomlik fel.Sem aZ égéstermékekh mérsékletével ! Ne tévesszÜk Össze a fa égésihomérsék- 1. 2 fustterít . fÜstoléshez használt fÜst taizzásával keletkezik.A fust keletkezése A klasszikus. víz és ill SZerVeS anyagok) keveredése adja a fÜstot' hevítéskora Ía bels homérséklete is foko- Figyelem! A f jt anyag tÖbbi része lesz a f aszén. Az égésnekebben a fázisában kÜlÖnbÓzo gázok és folyadékok keletkeznek.5' ábra. 3 fustszrjr egyben véd hál is a Íustolésre felakasztott halak alatt 14 . Fokozatos kÜls A Ía vÍzlartalmátÓl fÜggoen a fának fele változik séklete 200 . Rozsdamentes acélb l késziilt korszer ÍÍistl szekrény 7 a tuzel keverék éget tere. a gázok és az elpárolgÓ folyadék (pl . fÜstté . letét a IŰztér h mérsékletéVel.

ill. vagyis avasodását. és ezzel magakadályozza. A Ítistolt hrisok jeIlemz színei 15 . Savak. a leger sebb konzervál hatást a h s felszínénváltja ki. hogy a fÜst részecskéibehatoljanak a hÚrs belsejébe. Ez aZ egyik magyarázata annak. a fŰrészpor (áltaIában enyhén benedvesített. hogy ne égjenek lánggal) elkezd fÜstolni. gy iS. így fejl dik megfelel mennyiségrj fÜst . Az égéskorkeIetkezo h hatására a fa. vagyis a kicsap dik. sonka miért romlik meg gyorsabban. kovetkezik be. szavatosságát. AZ keresztÜl át1ár1a a hÚst. mikrobag átl hatással Aházi fÜstolés célja a kÜlÖnleges. hideg fÜstolés esetén elektromos fÜstÖl kben az izzo ftit test hatására fejl dik fÜst. befolyásolja a h sban lév fehérjéketés zsírokat.6. ill. ize aIkímiáia A fÜstben lév fenolok. a formaldehid és a krezol sterilizálo.amelyek reakci ba lépnek a fÜstben Van a fÜstolt termékekre. hogy a f tt lév karbonilsavakkal. mint a nyersen fustolt sonka. és izzásával keIetk ez fÚét A de f Üstben lév egyes anyagok tompítják Vagy teljesen megakadályozzák a fÜsto|t htisban lév zsÍr oxidáciÓját.j9y 'ér- Apr fa vagy t l(5anyag_keverék FÜstot fejleszthetÜnk kÖzvetlenÜl ttjzrakással. Ezek az ízek a fÜst iIlatának és ízéneka hris illatának és ízénekkeveredésével jÖn létre. A végeredményben jelent s Szerepet játszanak a fenolok és a hÚsban Iév fehérjék. hogy a tŰz a fÜstolg anyag alatt ég. és ezzel meghoszszabbítja a hÚs tartÓsságát. amikor a fÜst hossz id n A fustolt hus ilIata. A nyersanyag melegítésénél fehérje koagulál. 1 . ábra. megismételhetetlen és az ipari m dszerekkel utánozhatatlan illatÚ és ízŰ házi fustolt áru készítése. Ez els sorban a lassÚr.

A fÜstÖlés célja tehát A színváltozást a fÜstben lév színezoanyagok. valamint a fÜst és a hÚs kozti reakciÓk okozzák. Ha valÓban j l sikerÜIt fÜstolt árut szeretnénk kapni. és a hÚs fajtájátÓl. eZ bizonyítja. a levego páratartalma pedig 75. A fÜstben lév anyagok a hidegfÜstÖlés során lelassítják Vagy teljesen leállítják a hÚsban lév zsír ava- zeIét a nagyobb h mérséklet huzamosabb sodását' dául Franciaország egyes részein éppen ezt a mÓdszert alkalmazzák már generáciok Óta.30 "C-nál kisebb) fÜstolést meleg fÜsttel (a fÜst .zengo'' hangot kell kiadniuk. amely a hidegfÜstÖlés hatására megy végbe a h s szerkezetében. A másik hatás az auIolitikus-enzimatikus folyamat. a rÓzsaszínes barna. Vidéken általában ezért fÜstoltek f leg éjszakánként. helyenként fekete pedig a Sonkára. Napjainkban az amat r fÜstolés egyik leggyakoribb hibája. ha a tuziÍa a tuztérben csak izzik Ügyelni xell a fŰrészporra. A sárga. . . aranyb arna szín a f ÜstÖlt halak h sára jelIemzo. mivel ekkor a hÚrsban nagy lesz a hatására. amelyek osszekapcsolj ák a fehérjéket és egyben lebontják a vizet. amelyhez a keményfa és a f részpor égésekor keletkez h t és fÜstÖt használju k' A fÜstÖl minden kamrá1ában legyen h mér és ellenorizzÜk a fÜst A fÜstnek alapján megkÜlonboztetÜnk: fÜstolést hideg fÜsttel (a fÜst 20 ' . de máshol is.1 50. amelyben már csak a nap hatására is jÓval nagyobb a gedettnél.. a kamrába tegyÜnk nedvességmér t is: aáomérséklet nem haladhatja meg a 30 "C-t. pél- A hldegÍusto!és HidegfÜstolésnél a fÜstol kamra h mérséklete általában csak 12'. hogy legalább 7 cm-nél vastagabbak. hogy a h kezelt hÚrs hosszabb ideig eltarthat és finomabb legyen. A fustolés m dja A fÜstÖlés a hÚs és hÚskészítményekh kezelé- 3 évig szárították száraz. A frist tomorít is hogy a kolbászt. Ezek a folyamatok nagyon fontos Szerepet játszanak a természetes bélbe tÖltott termékek fÜstolésénél. A begy jtás el tt \ra ellen rizzÜk a tuziÍil. A fogyasztás el tt a fÜstÖlt hÚrsrÓl eltávolítják a lerak dott kormot. viszonylag hideg fÜstÖlésnél. ezen Sem maradhat lecsap dott vízpára. fadaraboknak teljesen száraznak kell lenniÜk. A hidegfÜstolés akkor lesz sike'eS. .. policiklikus aromás szénhidrogén-tartalom' Bajorországban. amelyet egyrészt a h hatásával érjÜk el. A 400 "c.A ftistolt hus színe A fÜstolés során válIozik a h s színe is. meleg helyen. Tirolban. 85 %"-os legyen . mint kezik be a lassÚ. hogy a fadarabok ne legyenek sének egyik fajtája. UgyeljÜnk arra iS. A f eketére val f Üstolés nem javasolt.24 oC. h . hogy nyáron. a szálkás hÚrs vÖrÖs-sotétbarna színárnyalatot kap. A fekete színt a tŰzifában lév nagy gyantatartalom okozza. legkárosabb káIrányképz dés nem kovet- h mérsékleta megen- A hidegfÜstÖlésnél fokozottan Ügyelni kell arra. A fÜst tÖmorít hatása els sorban a benne lév formaldehidnek és más aldehideknek kÖszonhet . A jellegzetes fÜstolt szín fÜgg a fÜstolés modját zsíros részei világos sárgásbarna színt kapnak. a fÜstol ben mért h mérséklete h h h mérséklete mérséklete mérséklete mérsékletét kamrába a val bevezetésnélis. amely kÖnnyen láng r3 <ao A száraz 16 ..és a marhah s l Mindegyik modszer célja. A vagyis egymáshoz Ütogetve . A disznÓ. fÜstolést forrÓ fusttel (a fÜst B0..60 'C-nál kisebb) . 00'C-nál kisebb). ha aZ égéstermékek h mérséklete a tuztér felett nagyobb. hanem csak akkor. A fÜstÖlésnek koszonhet en jobb megjeIenést a kezdeti nyers állapot megváltoztatása. napon állo fÜstol kamrában végzik. amely megváltoztatj a a hÚrs jellegzetes nyers szerke- kap. a h sokat és a Sonkát is teljeSen száraz felÜlettel akasszuk be a fÜstol kamrába' A fÜstÖlés megkezdése el tt ellen rizzÜk a kamra falainak bels felÜletét iS. aranysárga Vagy aZ aranysárga. megválIozik a színe.

Ha azonban valÓban ki akarjuk prÓbálni a hidegfÜstolést. hogy a fÜstol kamrán <eresztÜl gyártott kolbászt is.akkoriban . vagyis iparilag szert használni. fÜstÖlt oldalas. Ezt a fÜstÖlési eljárást általában a kÖzepes eltarthatÓságÚ hÚskészítményeknél alkal mazZlJk. vékony kolbász a. hogy aZ égéstermékek h mérsékletenagyobb legyen .50 "C A fÜstolés hossza attÓl fugg. éS attol. mivel ezek gyakran nagyobb mértékbentartalmaznak zsírt.k 1t . la .4 cm. hogy a meleg A Ennek a fÜstÖlési mÓdnak a remek eredmény rnellett hátránya.néket: hÚst Vagy kolbászt akarunk fÜstÖlni. f <orlatilag mindig télen végezték. hogy hosszu a fÜstolési ido lévo zsírt KÜlÖnÖsen aZ Üzletben vásárolt. vagyis nem szabad megSzakítani. hogy jÓ minoség erdekében legalább 24 oráig kell fÜstolni még aZ Üzletben készen kaphatÓ.még amat -]a napjainkban akarjuk a hidegfÜstÖlési mÓd- r alapanyagbÓl készíIÜnk.lt Ó. hÚs. Ebben a helyiségben volt lÓgtak egész télen a hÚrscJarabok.) esetén folyamat néh ánY A fÜstol kamrában a legmegfelel bb h mérséklet 30' . nem szabad. éS nyers ter- kissé hevesebben kell égnie. hogy milyen nagyságu hÚsdarabokat f ÜstÖlÜnk. ennek kiolvadásával a kolbász tÖnkremegy a fÜstÖlés ideje elhÚzodhat akár két vagy tobb retig is. els sorban azérI. amelyek átméro1e 3' . A fÜstfejlesztéshez is más modon rakunk tÜzet. mert nem fÜstol dnek olyan sokáig' A fÜstolés idejének hossza attol fÜgg. a hÚsokat 6' '. Ez viszonylag Új eljárásnak számíI. ahol a fÜstÖt a tuztérb l a amelynek falai csak colopokb l álltak. ennél a fÜs_ tÖlési modnál csak a végukÖn izzanak. '6 oráig.zAZ 1ainkban sokkal kedveltebb modja a A melegf istolés A melegfÜstÖlés sokkal gyorsabb. és alatta t zeggel es lnohával tÜzeltek. hogy a leveg ne legyen tÚl végezni. de egkorábban azonban csak 48 orás folyamatos fustÖlés után. hogy a fÜstÖl például a retvégl házaI a fÜstol vel osszekÖt folyos rol SZellozzÓn. a szilva. Ennél a mÓdszernél lgyanis a tÜzet néha hagyhatjuk kialudni. elég leveg áramoljon ÜgyeljÜnk azonban arra. \agy tÖbb alkalommal. aZ otthon revelt malac lapocká)a. Ezért seink a hidegfÜstÖlést gya- napig tart . turista jelleg felvágott. a legrég A hidegfÜstolés a hagyományos m dszerek ibb házi praktikák egyike. hogy a fÜstolés után Íozzuk-e még a hÚst' A kolbászÍéléket2'. <Ózé tartozik. mert nagyobb mennyiségben tartal maznak gyantát. A melegfustÖlést általában aZ olyan hÚskészítmény fÜstÖlésérehasználjuk. mint a 1Ó valÓ tartÓsításnak szivar.ll :eto alatt vezették ki a mellette lévo helyiségbe. fÜstoléséhez használják. . fÜst kiolvaszIhat1a a hÚsban és a kolbászokban A háIránya. a nagyobb nÚsdarabok (egész Comb _ sonka. A fustolés megszakítása idejére azonban biztosítani kell. szavatosságuk ugyanis 10. a sárgabarack és aZ oszibarack Íá1a nem a legmegfelel bb.ágak. akkor Vagy a szabadságunkat kell rááldozni. vagy fustÖlés után h kezeljÜk a terméket A melegfÜstÖléssel készÜlt termékeket gyorsan el kell Íogyasztani. mint a hidegfÜstÖlteknek. iparilag készítettkolbászok ut fÜstÖlése esetében kell vigyázni. -. amelyeket néhány esetben még utÓlag Íoznek. e- . megszakításokkal kell a f ÜstÖl t begyujtani. llyen m dszerrel fÜstoltek 'nég a mÚlt század elején a Beszkidekben \agy Szlovákiában. hogy mit ÜstÖlÜnk. . Íoleg szalonna. a valÓdi fÜstÖlés A virsli.lgyanis minden ház udvarán Volt egy egyszer u f stÖlo ' kÖrÜlmények <ÖzÖtt is azzal kell számolni. amelyet már eloÍozott utÓfÜstÖlésére elég 2_3 ora. A melegfÜstÖlést azonban folyamatosan kell redves. amelyre vékony bÜkkfahasábokat Vagy f részport sz runk. A al- Ía . A fÜstÖléshez használhatjuk gyÜmÖlcsfák fáját is (megfelel például az alma-. mint a hidegfÜstÖléSt.12 oráig kell fÜstÖlni' 17 . AIuzrakáshoz ebben aZ esetben is teljesen kiszáradt keményÍáI használunk. amikor például a halászkunyh kban a tet ryílásba akasztották a halat. virsli stb. azonban legalább 24 orán áI tart.oldalas stb. mivel a folyamatot nehéz lenne Ú1ra megindítani. ezérI napfÜsttel késztermékekneknincs olyan hosszÚ szavatossági idejÜk.14 nap után lejár.Vagy a kÖrtefa)' A CseresZnYe.

ezzel l {\ .A f Üstolésnek három szakasZa van'. mivel a fÜstolési h mérséklet 50. Vagy a IŰzre vizet fecskendezÜnk. és egyben a nedvességtartalma is. f Üstolés. a fÜstolt termék ezáltal érdekesebb ízIkap.ha a tÚl heVeS lánggal égo tuzre nedves ÍŰrészport sz runk. A kolbászokat A forr Íustolés Ez a m d szer még gyorsabb. . a felszínt szárítja ki. ábra. Elég. A forrÓfÜstolést azonban csak tapasztalt szakemberek végezhetik. 'C h mint- nedvesítjuk a f részport Vagy a forgácsot is. UgyeljÜnk arra..A termékeket meleg. nem teszi tÚrlzottan hosszu ideig eltarthatÓvá a nem lángolják le' a legtÖbb de azonnal fogyaszthato és a fÜstÖlés id tartama meglehet Sen rovid. lgaz. mint a melegfÜstÖlés.B0 'C-ra noveljÜk a h mérsékletet a fÜstÖl kamrában.. (HÚsÜzemekben általában telített vízgozben melegítik a termékeket ) Lassri melegítés. . borÓkát Vagy tŰleveleket). hÚsféleséget ezzel a m dszerrel fÜstÖlik. A melegítésid tartama a hÚrs nagyságát l fÜgg: a 0. mikÖzben SŰr'Ű ÍÜstben fÜstoljÜk. éS a feldolgozáshoz is komoly tapasztalat kell. hogy a lecsopog zskt felfogják egy tálba' Ennél a fÜstolésnélis gyakran illatos anyagokat kevernek a ÍŰrészporba (például kÖrtefát.5. ha azillatos fát csak a fÜstolés végén. . i " d' Az égéssorán ugyunis gyakran tu| száraz ÍÜst keletkezik' Ennél a fÜstÖlési eljárásnál el nyosebb. lelángolás. p tlásának tját aIŰztérbe. hagyjuk megszáradni.1 0 percig tartjuk a vízben. lassÚ melegítés. A legegyszer bb. A tÜzet elejét l fogva Íurészporral szor1uk le.*--rZ 1'7. A fÜstÖt nedvesebbé tehetjÜk. éS a hÚst hagyjuk kih lni a fÜstol ben. miel tt j l kiszárított tŰilÍáI vízbe mártjuk. r? -. nem is rontja a termék min ségét.gyakori az is. 1 kg-os darabot 30 percig. A lassÚr melegítést kovet en a hÚrst a 60 'C-ra el melegített fÜstÖl kam rába akasztjuk.. A zsírcsepegés azonban nem számít ritkaságnak. a száraz ÍÜst ugyanis kiszárÍtja a h st. mivel kÜlonleges fÜstol kamrát igényel. de így elérjÜk. a tuzre dobnánk' Ugyancsak vízzel A ftistolés Íolyamata. hogy a h mérséklet ne emelkedjen az eloírt folé. Használhatunkkézi permeIezot is' A fÜstÖlés végén is permetez vel fecsken dezzÜk a vizet a ÍŰrészporra' rakott. hogy no a fÜst s r sége. Ezután vízzel eloltjuk a tÜzet. nem szabályozzuk a fÜst nedvességtartalmát. amelyben kÖrÜlbelÜl 60 "C-ra melegszenek fel.kis mennyiségben szor1uk a tuzre. ha a tuzre : Lelángolás. ráadásul meglehet Sen egyenetlenÜl. ha s r nedves fÜstot használunk. Ugyan csokkenti a h mérsékletet. .60 percig intenzívebb IÜzeléssel korÜlbelÜl 70. Ezzel a m dszerrel csak a fÜstolt hÚst kezeljÜk: mintegy 30. . . a virslit 5. A fÜstÖl egy zároszeleppel állítjuk kamra h mérsékletét be. '90 oC. egy 70 mérsékletŰ vízbe tesszÜk. . A melegÍustoléssel rovid idcí alatt ízletes hrisokat készíthetrink 18 . és szárazak lesznek . mert a termékekbol kicsopog aZ Összes zsír. A tÚl intenzív é9ésmegakadályozására tobb mÓdszer is létezik. Napjainkban hÚrst. hogy elzár1uk a leveg utánazonban nem oldjuk meg az égésokozta további gondokat.

hogy. A tuztér ajtaja. akkor általában benne marad a távolítani. El szÖr a tuztér és a fÜs- A tÖl kamra kÓzti vezetéket ellen rizzÜk. a galuskát Vagy aZ osztrák szalonnát. Át t<etl néznÜnk a falakat. majd a tuztérre tehát tegyÜnk mindig szabáIyos ajt t. amelynek l ztér ailaiának ellen rzése h fontos szerep jut a tuztérbe jut leveg menynyiségénekszabályozásában.B. aa 1. Általában arra használták. ha ontvényb l készÜl. amellyel a lehet legpontosabban 19 . mivel a lerakÓdott kátrány és korom nagyon gyÚlékony. amely a hÚsokr ! fÜstÖlés kÖzben lecsopogott a kifejezetten erre a célra alá1uk tett tálba (1 . J még ma is _ az gynevezett fÜstol zsírI. nem éppen a legszabályosabb. A tálbÓl rendszeresen szedjÜk ki a zsírt. vagyis azt a zsírt. Ne feledkezzÜnk meg a véd kesztyurol Sem. éS emellett más ételek készítésére is alkalmas. és le tudjuk kaparni a fal- er lunk. amelynek célszer i legÖmbolyíteni a sarkait.:zel . mivel aZ konnyen megavasodik. és ha gy latjuk.uk :bb )az. cjában nagyon népszerŰek. ahogyan azt az 1 . s aZ aromá1a.a- et elott alaposan át kell nézni a fÜstÖl t. mivel a fÜstolo{amrában egy edényben tudjuk elkészítenia rÚst és a kolbászokaI is (például a sajtos szaámikat). Ebbe a tálba gy lik Össze f leg a szalonna Vagy aZ oldalas fÜstÖlélecsopog zsír. amíg a réteg rnegpuhul' A melegítéshez sohase használpisztolyt. Ha nem használjuk tÚl gyakran. hogy ne akadjon bele a deszkafalba. de itt is el <ell mondanunk. AZ utÓbbi években nálunk is kezd elterjedni a nedvesf Üstolés. a kátrány és a kerozin.forgácsokban'' távolítjuk A Biztosan lehet gy is fÜstolni a hÚrst.11. hogy ennek a zsírnak valÓban rendkívÜl megfÜstolt <at a <l '. amit el kell bel le h st bekenték vele.4. akkor meg <ell tisztítani. ábra). A m dsz erhez speciális ÜstÖl f 1SZ- jén edényre Van szÜkség. hogy tÚl vastag rétegben rak dott rájuk --]abár teljesen kézenfekv nek t nik.illatosították'' a f tt krumplit.30 oC h -nérsékleten. hogy ha a hÚs lecs szik aZ akaszt kampor l ami bármikor Minden fÜstÖl ben ajánlott védorácsot elhe- felfog tálba. de csak saját felel sségre. a legjobb. amelyet korábban csak Eszak-Amerikában és EurÓpa északi részein rasználtak. Egy Csepp zsír aZ - 1unk benzinlámpát vagy a festok által alkalma- el' A kamrát addig melegítjÜk. olyat válasszunk.:Ölt :3n. lkat A takarítás után ellen rizzuk. :ort . csak arra kell Ügyelni. Vagy Úgy is 'Ól A munkához kaparÓt (spachtlit) haszná- egyszeru csontlevesb l is olyan fÜstoltlevest csinál.Jk. Ez az elrettent kép az internetrol származik. lemezb l készu lt f Üstol kamrák gyakori hibája. sekor _ a el fordulhat _. hogy a fÜstolés megkezdése Korábban nagyon tanács szerették vidéken fn:as- hamu aZ elozo fustolést l. . A Korszer megoldások Íustol k el készítése. lyezni a felfÜggesztett hÚsok alá. ábra mutatja .. és ellencrizni kell mÚiszaki állapotát. hogy a fÜstnek szabad-e aZ Útja. ihhez a munkához célszeru mintegy 70 oC-ra felfŰteni az egész fustÖl t. A nedvesf istolés : tesé- is. :és .. amelyekre a hÚsdarabokat akasztjuk. hogy a már intenzívebb ízu legyen . hogy mind a tíz ujjunkat megnyalhatjuk utána. Ez a m dszer alkalmazhaIo ma iS. Ezzel . mivel így a Szenylyezodés megpuhul.4 . amelyeket kÜlon fejezetcen mutatunk be ' Ezek az USA-ban és Kana- kamrábol kifelé vezeIo járatokat. A lerak dást vékony lapokban. A fÜstol kamrában 25'. A lángot szinte lehetetlen eloltani. s rŰ párában folyik a fÜstÖlés' A párát egy kulon e célra szolgál vízzel telt edényben fejlesztjÜk. Azt is pr báljuk ki. ne essen bele a zsÍrt . Ki lehet tehát pr bálni. -ra an.. zott elektromos mondhatnánk.. A régebbi. hogy jol tartanak-e azok a rudak. hogy mé9 a korom. hogy a rudak a falba val befogás helyén elrozsdásodnak' -.

Sem a rozsdamentes acél. a falak Ugyanis gyorsan impregnál dnak. de a fábÓl Vagy tégláb l készÜlt fÜstol k falainak adja. k szabályozni a méretŰ és alak ajt k elég nagyok ahhoz. A védelmet maga a fÜst 1 . magasabban Íekv ftisto! rostélyon halakat. hogy kényelmesen tudjunk tenni a tŰzre.a természetben megfelel elemek vannak 1. fustol belseje bels oldalát sem). a munkát megkÖnnyít legkÜlonboz bb elemekkel felszerelI fÜstÖl kkel. Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk korszer j. hogy a tuz ne deform ál1a Az beáram ábrán szerepl l leveg azoka| A homlokrészÜkÖn lév csÚsztathat szelel kkel és a rozsákkal megfelel en SZabá- lyozhat a leveg beáram]ása. mivel aZ jelent Sen megkÖnnyítheti a munka kezdetét. Az ajt t kívÜlr l fessÜk le valamilyen egészségreárIalmatlan festékkel. ábra.1 1 . A A kamra ajtaja . At zlér szabályos ajtaján a leveg áramlásának szabályozására tudju mennyiségét (1 .9. hrisdarabokat vagy zoldséget ftistolhetunk. amelyben a lecsopog zsírt fogjuk fel melegít vel el tudjuk melegíteni.10. vékony réteggel lerak dik rájuk a fÜstben lév égéstermék. ábra).ha a fÜstol kamrát elektromos Elektromos el melegítés 20 . Az akaszt rrid alatti. A h mér vel 1 Íistol kamra aitaia Vagy horganyzoIt acéllemezb l stb. hagyjuk rigy.10. fémb l f stol kamra ajtaja beépített festéket' méro. amely j bír1a a h t' használhatunk például szilikonos méro h méro (1 . és egyben elég er sek iS. ábra. Az ajt rol nem hiányozhat a bels h mérsékletet készÜlhet f ábÓl. esetleg necivességl A A fÜstol falainak és ajtajának belsejét semmivel sem kell kezelni. ahogyan legyártották (nem kell véd réteggel bevonni Sem az acél. A kamra aljában van a tál. A f tistol kamr a. ábra.9 ábra) . Hasznos Segítség.

azaz a villany automatikusan kapcsol d- Az el melegítésre általában elég két ora. ha az ajt t bezár1uk' van . nedves kamrát ugyanis e| bb ki kell szárítani és fel kell melegíteni' Foleg abban aZ esetben nagy segítség. A korszer és nagyobb teljesítményfÜstol k kamrá1ába forg rostélyt szerelhetÜnk. a hi- bezár1uk a nyílásokat. Az elektromos melegítéstekkor már kikapcsolhatjuk. ha aZ ajt t kinyitjuk. és lekapcsoljon. Miután a kamrát mintegy 70'C-ra el melegítettÜk. hogy a tŰz biztosan belekapjon a Íába. fával begyÚjthatunk a t ztérben. A világítás kapcsolÓját Úgy helyezzuk el aZ ajtÓnyíláson. ViIIanyvilágítás A fÜstÖl be villanyvilágítást is szerelhetÜnk.deg.ha a fÜstol t hosszabb ideje nem használtuk. A f t testeket a kamrán kívÜlr l tudjuk bekapcsolni. ha a felmelegítésheza kamra aljába és a falakba építettelektromoS f t elemeket használjuk. amelynek fordu|atszámát szabályozni tudjuk a fÜstolés típusának megfelel en. 21 . majd hÚrst akasztjuk. mint ahogyan aZ a h t gépeken jon fel. A rostélyt kívÜlr l villamos motor forgatja. A rostélyra er sítjÜk a karokat. amelYre a fÜstÖléskor Forg tengely a A tuz meggyÚjtása után a tuztér ajtaján Iév SZelel nyílásokat kezdetben nyitva hagyjuk. ld t és Íutoanyagot takaríthatunk meg. kinyitjuk a kéményszelepét és ha azon- nal neki akarunk állni a fÜstÖlésnek. A fÜstolés ideje alatt a rostély álland an forgatjuk.

RégiÓnkban a pácolás a hÚsok leggyakoribb el okészítési m dja' A tÖkéletesen tiszta hÚst. Ezeket a Sonkákat a sÓzást kovet en kizárolag szárítással érlelik Befecskendezés a csontig. lug használata Yagy égetésnélkÜl nem lehet fert tleníteni. tP 2. . amelyek nem tartalmaznak kl rt és más vegyi anyagokat. mivel a hÚrs ott romlik meg leggyorsabban A páclé lassan (akár egy hétig) szivárog be a hÚs (sonka) mélyebben fekv részeibe.1. de magunk is elkészíthetjÜk A páclé készítéséhez használjunk forrás. A páclé receptje: 1 L falában mélyen megtelepedtek a baktériumtelepek. 100 g sot és 10 g cukrot' bedÖrzsgÖljÜk soval. amelyet alaposan ki kell tisztítani Vigyázzunk a faedényekkel. mivel házilagosan nem lehet elkészíteni.1. UgyeljÜnk a mrianyag edényekre iS. amelyr l minden b rdarabkát és ínt eltávolítottunk. ezért egyszertl mosással. és addig ezek a részek teljesen védelem. amelyek els ként támadják meg a hÚs felÜletét. A vizet a használat el tt forraljuk át. meg kell fÜstolni. A pác!é szép rozsaszínrÍreszínezi a hrist 22 . mivel egyes anyagok a páclével reakciÓba lépnek.2. amelyek vízben oldjunk fel A száraz s zás aZ egyik klasszikus SZer. hanem megakadályozzuk aZ oxigén kÓzvetlen hatását. A leg sibb modSZer a Gram- negatív patogén baktériumok elszaporodásának meggátolására.Vagy kutvizet. El készítjÜka megfelel edényt. Ezzel a mÓdszerrel a páclét (3 B %-os tÖménység) eljuttatjuk a hÚrs belsejébe. egészen a CSontokig. Napjainkban általá_ ban már el re elkészítettkeveréket használunk. és a sÓréteg javítja a hÚrs ' A h st sozhatjuk egyszeru konyhasoval. éS a páclének m anyag ízt adnak.5 % tartosítoszerb l áll. konzerválÓanyag nélkÜl vannak. el bb alaposan (a kívánt eredményt azonban csak a déleur pai országokban lehet elérni). mÓd- színétis. áazai kÖrnyezetben a bes zott sonkát mindig amelynek során a hÚsba beledÖrgoljÜk a s keveréket. HasonlÓ mÓdszerrel készítikma is Spanyolországban a rendkívÜl híres jamon Sonkát. a hus besÓzása konyhasÓval A sozással nemcsak tart sítjuk a friss hÚst. KiválÓ élelmiszer. ábra. de használhatunk káliUm-nitrátot vagy más néven salétroms t is. -'-. Páclé kaphatÓ készen is. Horvátországban a prsut Vagy olaszországban aZ Ugyancsak világhírnévnek Örvend pármai sonkát (itt csak konyhasÓt használnak a tartosításhoz). amely általában konyhasobÓl és kb. A husok legegyszerubb elokészítésimÓdja a besozás' A hÚrs konzerválására már az okorban is sÓt használtak. de csak az informáci kedvéért említjÜk. Páco!ás és sozás A hÚrst fÜstoléshez el kell készíteni. A fustolés folyamata 2. 0.

hogy nem alakulnak-e ki pe- lez dik. A is rozsaszínure festi a hÚst' A nitrit a hÚsban lév keverék formájában kaphatÓ) mioglobinnal lép reakcioba. hogy hÚsba szurva befecsken dezzuk a sÓoldatot '::_:. miel tt a hidegfÜstbe kerÜl.20 IUszÚrással tudunk megfelel en páclével telíteni. Ha tÖbbé-kevésbéel akarjuk nyomni a halízt..(H kezelt hÚrsok esetén a mioglobinbol nitrozo-miokromo- Pácleves zást érÜnk el.24 % s t tartalmaz. A páclé beÍecskendezéséhez szÜkségÜnk lesz egy legalább 10 ml-es injekciÓs fecskend re és egy legalább 5.='-= amelyek r::: -_ zCaktérium::-.'aa Íekvo ' fokhagymát. Sem nitritet. éS rendszeresen ellen rizzŰk. A hÚsoknál használt nitrát Vagy nitrit alkalmazása a halaknál nem engedélyezett.= r: adnak. speciálisan a pácolásra készítettt(jk oldalán is Vannak nyílások. A pácolás eloírt idejének letelte után..?::<at :::= a ^t tartal- A Vi- --:. ki AZ.{ is -'' -. száraz kam rába akasztjuk. mint amilyen koncentráciÓban a páclében is megtalálhat A bemerítésespácolás' Akárcsak a sÓzásnál.= '3akciÓba - ^ ^ ^* *] rertotle- ba. A hÚst lepje el teljesen a páclé. |gy a meleg vízben feloldott sÓ és cukor szinte azonoS koncentráciÓban jut bele t l Sok páclevet juttatunk a hÚs- félnÜnk A halak A halak sozásához nem használunk Sem salétromsÓt. A legfontosabb tanács: mindent pr báljunk legfontosabb el készítom velete halak f ÜstÖlésének as zás. és vízszintes helyzet- be fektetjÜk ket egy soállÓ edénybe Az edényt hideg helyiségben helyezzuk el' A hetjÜk meg t" p javításához használjuk.^=tig) szi'=. A páclével egyenletes sÓ- 23 . de alkalmazhatjuk a nyers szalámik is.'10 %-os s zás.( a meg_ . vagyis a hÚsdarabok méretei szerint két vagy három hét elteltével a hÚst kiszedjuk a pácléb l és meleg vízzel alaposan lemossuk. A páclét felszívjuk a fecskend be. ::t:^Vekfe iS.:lrJnk = :--: :-::-:^ fel a hÚsba. 1 kg hÚskészíIményekhez legfeljebb 150 mg nitritet adagolhatunk. borokabogyÓkat. A nitrites so (a kereskedelemben nátrium. '=: :eljesen nészes foltok. A tengeri pikkelyesek husa legfeljebb 0. -='. azokat csak konyhas val tartÓsítjuk. A nagyobb halakat B.Vagy kálium-nitrites sÓ- salétromsÓt ' a nyers sonka színének A kisebb halakat legfeljebb 3 Óráig. amelyek egész életukben sÓs vízben élnek. aZ mÓd- --_=rységu) aCSOn- =:l eggyor -:'-=.. rozsaszín 1bbé teszi a hÚst. amit valaki a hÚs fÜstÖlésre val el készítésesorán az el1árás alfájának és ome gájá- valaki más számára tul er s Vagy éppen tÚl gyenge ÍŰszerezésnek hathat. rolt borsot. majd belerakjuk kŐbol Vagy fáb l készÜlt edénybe (biztonságosabb. és a rétegek kÓzé is szÓrhatunk fŰszert.: ''- . Kevés a s tartalma azoknak a halaknak iS. itt is elobb beledorgoljuk a husba a sÓt és a fŰszereket. ez adla a h kezelt pácolt h sok megfelelo színét). borsot esetleg egy kevés cukrot stb.:Sa UqhaSZ= =... kell tisztí:-. például .: :.=a. amelynek során a színanyag Úgynevezett nitrozomioglobinná alakul át. de nem is szÜkséges. f inomra vágott hagymát Vagy fokhagymát. A hÚrst tÖbb rétegben egymásra rakhatjuk. forgÓk kÖré Nem kell attol. mint a vékony hasi részeket.A beÍecskendezés modia.usználjunk . éS a t t a gén keletkezik. amelyek befecskendezik a hÚsba a páclét. és hagyjuk teljesen megszáradni. A fÜstÖlést csak ezuIán kezd- A száraz sozás. A magunk is .. a nagyobb makrélákat négy oráig pihentetjÜk besÓzva Egy 3 kg-os lazacot legalább 10 oráig fekte- tÜnk. ^: elké- - : ::- :' . akkor aZ kiegyenlít dik. ez adja pácolt hÚsok jellemz hidegs Ózásnál a halak gerincét er sebben be kell sÓzni. ? :: _ :_]. éS Védi mint saját titkos receptjét. hagymát. akkor a sÓhoz kÜlonbÓzo f(iszereket adagolhatnak. készítéséhez A hÚssal érintkezve mikrobás enzimreakci knak koszonhet en a hÚsban nitritté változik. ha tobb lesz. az édesvízi halak esetében eZ aZ arány megfe- nak tart. l - : -=.alnak. A nitrátbol 300 mg a1ánlott 1 kg hÚrshoz.B Cm hosszÚ fecskend ttjre. -'e szlnezi a hrist halványrozsaszín színét. azonban egy 4 kg-os péIdányt legalább 15 oráig kell a sÓban pihentetni. s zása A bes zás m dja. A tiszta darabokat szell s . ha k b l készÜlt edényt használunk). _ =.. Egy sonkát általában legalább 15. a Csontok.. mint például borÓkabogy kat.-. A halakat kívÜlrol és belÜlr egyaránt bedÖrzsÖljÜk konyhas val (nitrátosat nem szabad használnr). Az Üreges..

'. A tapasztalt fÜstÖl k szerint azonban a virslit sokszor helytelenÜl amelyben egyÜtt fÜstol dik a hÚsokkal krinolin u stÖ lés re hogy ut f Üstolése abban a f ÜstÖl ben.2. amelyek komolyan veszélyeztetik a hÚs tartÓss ágát. utÓlagosan mindig hideg Vagy csak legfeljebb készen vásárolt f Üstolt kolbászt és virslit 7za fÜst:: vásáro lt ^ -.. ha B0 "C-os vízben melegítjÜk Íel. hogy a kolbászt és virslit nem fÜstolhetjÜk egyszerre a hÚsokkal. éS elveszti Ízét. A hÚrskamp k fert tlenítéséheza A boltokban kaphatÓ speciális fert tlenít szert használunk. amelynek mérséklete7. ben nem lehetséges elpusztítani. 12.'12"C. A fustolése A 2. sÖtét. . : kedve lt a^ = akkor. Kedvelt ételnek számít a kÜlÖnbÓzo mÓdon elkészíthetfÜstolt kolbász és a virsli. mert el készítésukegyszer . h mérsékletével. amelybe lerakh st . ahol a hÚrstárol edényt elhelyezzuk A fert tlenítsÜk azokat a helyiségeket iS. ezzel elpusztulnak a romlást el segít baktériumok. ha f : A 2. ezért ajánlott fert tleníteni azt a helyet. a legjobb. nyári nap S 24 . ha tiszta vízzel leÖblítjÜk a fert tlenített tárgyakat. de jÓl szellozo. A és ki kell tisztítani az edényt. az edényt fertlenítjÜk és a hÚst j páclébe tesszÜk. A h besÓzott halakat sohasem szabad f tott helyiségben elhelyezni. A bogarak és a por ellen ajánlott a fed t még valamilyen terít vel is letakarni. ábrán egy nyitott fÜstolo képétlátjuk. Vagy debreceni. a legmegfelel bb. Az edényt általában fafed vel fed- legÍontosabb szabáIyai sÓzás el tt alaposan elle norizni kell. huskészlt'_3elég 2-3 C'z egyben e . A kamp kat aZ oldatba ázIat1uk' így tisztítjuk meg és egyben fert tlenítjÜk is hÚrs sozásához a legalkalmasabb id szak a Szeptember és április kozti id szak. A berakott h rst naponta ellenorizzuk. Ugyanez Von aIkozik a fÜstolésre is. A kisebb halakat. A hÚrst nem szabad olyan pincében tartani. A legideálisabb hely egy sÖtét. . ahol a hÚst el készítése folyik. A huskészilmények kerti partikon Vagy egyszerŰen családi. A besozoIt hÚst mély. egyÜtt aZ oldat felhasználásának optimális letelte után a fert tlenít szerI el kell távolítani.A A s zás juk a jÜk le. és fert tlenítsÜk a Szerszámokat. tÚl sok víz elpárolog. a Virsli elpattan . Az ennél forrÓbb vízben a virsli kireped. A fÜstÖlt virslit forrásban lév vízbe teszik. =. a munkaeszkÓzeinket iS. melegítik. lemossuk. és lemerjÜk rÓla a felesleges vizeL Ha netán avíz nyálkásodni kezd. baráti társaságban a kertben. Ez egyben azt is jelenti. beszélgetés kÖzépmeleg fÜstÖn fÜstoljÜk A tÚrlságosan forro fÜst hatására kifolyik bel lÜk a zsír. vagyis az év h vosebb h napjai. Nem szabad elfelejtenÜnk. amelyben hÚsok is fÜstolodnek.2. amelyekben Savanyított káposztát. letisztított k vel rÖgzítjÜk. A legtÖbb készítményesetében a koncentráciÓt százalékban adják me9. kozben általában kínálunk némi harapnivalÓt. háztartási t romlást okozo baktériumok is.30 percig tart' Az uto- egyszeru --. de jol szellozo pince. amelyeket rovidebb ideig kell a pácban tartani. penészmentes pincébe tesszÜk. ami rossz gyakorlat. baktériumokat azonban teljes mérték- A fert tlenítoszerek hatására bizonyos ideig A várni kell. CSak néh ánY percig hozzávetoleg '1 a készen vásárolt hÚskészítmények 5.Az el írt hat id koncentráciÓjÚ oldatban pácoljuk.13 %-os oldatban pácoljuk. Vagy zÓldséget és gyÜmÖlcsot tárolunk' A hÚsra veszélyesek a tejalvadást el segít és a letakart fed t végÜl egy nehéz. a h st azonnal kiszedjÜk.

nem ig csak f ÜstÖs illatosításrÓl' akko r a fÜstÖléshez megfelelobb berendezést kell kialakítani. A fÜstÖléshez ne használjunk olcsÓ terméket. mert a ÍuzéregyenetlenÜl melegedne fel.3. 2. az alsÓ részénlévo darabok jobban felmelegednének A fÜstÖlésre alkalmasabbak amely rnert azokat gyakran alumíniumdrÓttal kÖtÖzik. ábra. amely grillezésre SZolgál. :- sagosan -: ' iul sok iS =. A késZen vásárolt kolbász utofÜstÖléséta kerti kandallÓban is megoldhatjuk (| 2'3. rÖgzíteni lehet a levehet ajtÓt' Ne feledkezzÜnk meg arrol.2. hogy aZ ajtÓba h mér t kell beépíteni. amelyet kulÖnben csak grillezéshez Vagy roston sÜtésre használjuk 2. ha nincs idonk a hust elokészíteni a fÜstÖléSre. f leg 2.amelyek nagyobb ^ kandallÓt látunk. Egy ilyen egyuttléthez eIengedhetetlenek az izleles falatok 25 .4. látjuk.-=. a -.^ak a : -'. f e ljebb =s virslit fustÖl- Ez a fÜstÖlo is alkalmasabb azonban a készen vásárolt hÚskészítmények (például a rendkívÜl -. amelyet hamuedénynek is használhatunk.artani.. amelyet konnyen és gyorsan átalakíthatunk a fÜstÖlés kívánalmainak megeleloen. Az eredeti kandallÓ alsÓ részében. : "lat. Erre a célra megfelel a kerti kandallÓ iS.:enÜnk.>Zitése = -. A hrjsokkal egyutt fustol féléketcsak rovid ideig fustoljuk d kotbász- - ' 3 vÍzbe grilleznie amelyeket a kandallo eredeti Iuzterébe rakunk.-. A képen digitális homéro szerepel Az ilyen fÜstÖl ben fÜstÖlhetjuk a hÚst és a kolbászt a vízszintes rostélyokon vagy fel is akaszthatjuk ket hÚskampÓra oldalt a falba akasztÓkat Ültettek be' amelyekre =:.5. Samott-téglával kirakotItŰztér Van.':lelobb. hogy a kolbászfÜzér ne legyen tÚl hosszu. : ^-elyben "-. Ezeket a hÚskészítményeketviszonylag rÖvid ido alatt elég 2_3 Óra _. ábra). Ut Ítistolésre is alkalmas kerti Íristol j. tÖkéletesen átmelegíthetjÜk és egyben elvégezhetjÜk aZ utÓfÜstÖlést is Az egyszerri utof ÜstÖlésre megteszi egy szép nyári nap is. ábra. vagy fÜstÖlés idejét a fÜst h mérsékletehatározza meg. nincs idonk a pácolásra.3lyek S - '- a hÚsnak fémes ízt ad.F1 _ .:'-lél for=szti ízéI. azok hÚ Sagát ='ték- sdarabokat tartal maznak. .\z percig uto- akkor. ábra. "? <rinolin '= :: =. ='r aZt __'-. ' . amely méri a h mérsékletet az eredeti IŰztérbol kialakított fustÖl kamrában. mint amilyen a 2. Az als tuztéren leveg szabá_ lyozo ajto Van. A fÜstÖlésnél UgyeljÜnk arra. ábrán láthatÓ kedvelt angolszalonnát) fÜstolésére. -esa S:arolÓ :t3kat a .^-lenyek . ábrán olyan ped 2. Az eredeti tuzIér els részén. amely kéménnyelossze Van kÖtve a kandall eredeti tŰzIerével így olyan tér keletkezett. a hÚskészítmények.4.--] r r - - . ha csak izzÓ Íadarabokon akarunk f l-]a valodi fÜstÖlésrol akarunk beszélni.

5 kg sÓt és 6 L vizet a gerincÜkre állítjuk. ábra.U(ér I t. A nagyobb halakat jobb felvágni patkÓkra' a félkilÓs halakat metéljÜk be a gerincÜk mentén egészen a farkukig. a fÜstÖlés csak meghosszabbítj a a 26 . fontos. 10 kg kÖzépes méret használunk. éS leÖntjÜk a páclével.t1.5. nem kell páclébe ázIatni. Ha a nagyobb halakat patkora vágtuk. a s t a pisztráng és a lazacféle halak is A fÜstolés legfontosabb eleme a megfelel sÓzás. és a halakat. A fÜstÖlt hal nem tartÓs élelmiszer. CSak egy kicsivel tÖbbet. 10 kg halra 0. a tiszta ivÓvíz. a muréna. A száraz sozáskor a halakat egymás mellé rakjuk' mivel ha tÖbb rétegben fekÜdnének egymáSon. Halak fusto!ése A fÜstÖlésre alkalmas minden halfajta. amelynek aZ átlagosnál nagyobb a zsírtartalma harcsa. mint amikor konyhakész állapot ra sozzuk a halakat 2.t -lt /'2-< /_-". amelyeket így tulsÓznánk Nem kell tul sok akkor elég csak szárazon bes zni. hogy ne sozzuktÚl a halakat. kÖményt. 2-3 k9 halat akarunk Nem nehéz a páclé elkészítése sem' A vizet nem kell átforralni a sÓval. Ha már kertl grillt építinkvagy átépíttink. hogy a s beszivároghasson. alakítsuk fustol vé is sÓt használni. Ha csak kis mennyiségŰ. akik Vegetát használnak. éS a páclének remek illatot ad a zÚzotI" Vagy lereszelt fokhagyma. babérlevelet halra (muréna. A sÓzáshoz csak egyszerŰ konyhasot használunk. 15 kg halra 0. ontés kÓzSZagoS borsot.75 kg sobÓl és 9 L vízbol készítÜnkpáclét.3. megfelel aZ angolna. borsot. elég. akkor ajánlott nÖvelni a sÓ mennyiségét. valamint a pácoloedényt is alaposan megtisztítjuk.7 kg sÓt és 6 L vizet használunk' A lemért halat lazán belerakjuk az edénybe. A ben a haldarabokat néhányszor átforgatjuk páclébe tehetÜnk aprÓra tort f szereket: Vannak. a ponty. 29r 2. pisztráng) 0. a fels rétegekb l a sÓ leszivárogna aZ alsÓkba. Az egészben fÜstÖlt kisebb halakat a sÓzás után megf ÜstÖlni. hogy a so egyenletesen át1ár1a a hÚrsukat.

eket: másikra pedig a kopoltyÚinál ÍelÍuzzÜka halat. I j ffi*. esetleg megf szerezni' Pr bá|juk ki a kovetkezot'.a ivÓ: -: -:=^yt -: iS juk maradt parazsat is _ és a pereme kozott legyen annyi hely. Halunk van. Addig - _:=s ?-.- '. vessz .=S 9 L -:: -alakat :. EzenkívÜ l a tÜzeloanyag hoz hozzáad hatu n k néhány bor kaágat is. legmagasabbra akasszuk a Iuz folé. ábra. A 2. a =::-=..7.. megfÜstolhetjÜk kozvetlenÜl a t parton is. fennáIl a VeSZélye annak.6. és inkább megsÜl.eS -_ _:: vagy a tart s : )_a3bítja a Ha a parázs ttilságosan forr Vagy a hal Van nagyon alacsonyan. 1 rész SZagoS bors .a ha= r-n A halat tehát bes ztuk és bef szereztÜk _ hol fÜstoljÜk meg? ott ahol régen a halászok? lgen.8. A polipok és más hasonl puhatest tengeri él lények fÜstolését bízzuk inkább szakem. eZ is egy lehet ség! olyan mély árkot ásunk. hogy az al1a .":. ábra. pácolni. 2 rész bor kabogy . &'J. be kell sÓzni.o. és a rátapadt fŰszert a fÜstolés után enyhén letoroljÜk.atjuk. hogy nem minden tengeri hal ehet már szeretÜnk horgászni. hogy a halakat fel tudjuk akasztani kamp ra vagy rridra. akkor a peremét magasíthatÚrgy. Fristolésre eI készítetthalak ^^eretŰ -:. hogy a halakat a lehet hogy kovekb l falat rakunk. fl ".1 lli . : .a sÓ =. Egyszer .=. a halat a bes zás és a száríIás után bedÖrgoljÜk Vagyis hurrá. amíg elég izzo fadarab keletkezik. 2.:. A fÜstolés ideális ideje 1 ora..beleszámíIva a tuz után :*_ _ :_. Az osszekevert alapanyagokat mozsár- képpen is: 2 rész SZemeS bors. bárhol használhat rostély halak grillezéséhez vagy ftistoléshez 27 .. evelet. kÖz- A pálca egyik végétbeleszrrjuk a foldbe. és szeretjÜk a halakat! Ha sikerÜlt halat fogni. amelynek mindkét végétkihegyezzÜk. ha . 2 rész korian- f szerkeveréket osszeállíthatjuk a kovetkezo- ban Vagy m anyag zacsk ban osszetorjÜk. 'i:i f szerkeverékkel. Vigyázzunk arra iS.fogyaszthat s á9át Megfelel hrjtés mellett és a téli id szakban is a fÜstolt hal legfeljebb egy hétig fogyaszthato. Fontos. int .s. 2. és nagyon száraz lesz.5 m hosszÚr mogyorfa- -. A fÜstfejlesztéshez friss. . berre.V. de el kell készíteni a fÜstolésre. fÜstoljÜnk halakat.s:3. ábra. Ha nem akarunk nagyon mély árkot ásni. Dr tk amp k halak Ítistoléséhez dermag. hogy a hal zsír1a teljesen kicsopog. zold leveleket használunk pl' égerfa.i i Yr. ldeáIis segítséglehet aZ 1. mint megfÜstol dik.viZet : = =-akjuk ==: -viZet tÜzelÜnk aZ árokban. mogyoro és foldi szeder levelét.

de a kertben is megfÜstÖlhetunk kisebb halakat sík roston. a kialakítását a 2. A halakat egy pálcára ÍelÍuzveis felmutatja' A pálca végeit rogzíthetjÜk két villás vég bothoz' akaszthatju k a IŰz ÍÓlé. hogy elkészÜljÖn az ínyencség nénk megfÜstÖlni. 5 minden oldalrÓl jÓl ki kell égetni.1 . Miel tt tÜzet rakunk távolítsuk el a gyomot' A f kÓzt ugyanis lehetnek olyan nÖvények iS. esetleg horganyzott lemez- feny kéreg nem számít) .3 cm-es hézagokkal vasrudakat hegesztÜnk. éS egy hosszabb dr thuzall amelyre felakaszthatjuk a halakat a kampÓknál fogva. A 2.10. horg anyzott acélbÓl készÜlt ládát el bb 28 . természetes tíÍz Íelett b lVagy gany (cink) ne kerÜljon kapcsolatba aZ élelmiszerrel. málnalevelet Íenyoágakat (ebben aZ esetben egy kis égett Miután megfeleloen vastag réteg izzo parázs alakul ki rádobáljuk aZ el készített \ \. hogy kÖnnyen tisztíthat legyen ' Az acélrudak A horgászaton. amelyek nem csak ÓŰzlenek. . ábrán kétfélekampÓfajta láthatÓ. lehet leg fényes. amelyek segítségével ^ kÖnnyen fel tudjuk akasztani a halakat a fÜstÖlg Iuz folé. A rost mérete lehet 50 x 30 cm. A fÜstÖloláda '1 .10. vagyis aZ izzo parázs felett szabadon mozgathass uk azokat. és a 2. ábra. és várni.Ha két napra megyÜnk horgászni. akkor készíthetÜnkegy hordozhatÓ fÜstÖloládáL Ennek a nagysága lehet 60 X 60 X 25 Cm. hogy a rÚdon ne mozdulhassanak el. ábra A szÜkséges kampÓkat.5 mm vastagságÚ acéllemezb l. ezért nem hajlik meg a halak alatt.9. Ez aZ acél jol bírja a Az ilyen roston inkább a kevésbéizzÓ. hanem árthatnak 2. Az L profilbÓl hegesztett keretbe 2. forgatni és elle norizni a f Üstol dést. így atuz. 2. Sem rajta a fÜstolés nem bonyolult folyamat. ahogyan a kitisztított és bes zott halakat elakasztják f a kamp kra. ahogy an azt a 2. és ugy rÖgzítjÜk azokat. . . hÚzott acélbol. nem tÖrténik semmi. A halakba friss Vagy szárított f(jszereket tehetÜnk.7 mm . akkor vihetÜnk magunkkal a halak fÜstoléséhez kampÓk mellett elég. Sem a rost elkészítése.hogy be tudjuk s zni a halakat a f Üstolés el tt. ábra mutatja. a halak alá egy kis nyárÍakérget.9' ábra.\ bl -\ : \ \ Ha a halak mellett hÚsszeleteket is szeret- \r \ A 2. .11.6. ha egy doboz s t viszÜnk magunkkal. BefejezésÜl már csak a botokra tŰzÖtt halat kellett a faágak kÓzé rakni. . átmér je 5. amelyek segítségével a természetben is meg tudjuk fÜstolni a halakat. A halak felÍíizéseés rogzítése a kamp kra is' Vagy borÓkaágat dobni.B. meleget. ahogyan azt a 2. hogy a hor- rozsdamentes acélbol készÜlhet.7 . Halak fristo!ése na9Y. ábra mutatja. de lehet ennél valamivel nagyobb is. ábrán láthat . . kevesebb h t termel parázs Vagy nedves fával letakart faszén (a nedves fa fejleszti a fÜstÖt) felett fÜstoljÜk a halat' Ha a halak itt kicsit meg is sÜlnek _ de valÓban csak egy kicsit _.

ara 2. b) a ládát kovekre állítjuk' és a tuzet alatta. a láda aljára pedig mintegy 1 cm_es rétegben Írirészport vagy faforgácsot sz runk ábra' Hordozhat Í stol láda zerethor- ehet abra lg sá1)ez-. :nnél sztett Jakat rlbÓl. horélel2.zl1ak :t ÍŰ_ c kat. ábra.lhet. =.) a IŰz.12. a kovek kozott rakjuk meg. stot) "neg lem b) .: ÖlheazI tése. .*'Ií!f#.1 1' a. lrn at . {fon ')a a tt udak (evef ával .lobb ." i. 1)OZ- tÜzet a kozvetlenul a Íustol láda aljában rakjuk meg. A kerti grill folé helyezhet ftistot állvány 29 . .

ábrán egy olyan kicsi kerti grillt láthatunk. akkor magasabb berendezésre lesz szÜkségÜnk. A halakat legjobb vékonyra hasogatott tÖlgy.b) az alapméretek. Az állványt alul keresztrudakkal merevítjÜk ki. a halakhoz 15. K b l és tégláb l készilt kandall -ftistol a) a kész építménY.Vagy égerfával Vagy f a) f részporával fÜstÖlni' A fát megsz rhatjuk f szerrel. ): amelyet legjobb rozsdamentes acéldrÓtbÓl készíteni. hogy kÖnnyen le tudjuk venni akkor is. 1 5 perc alatt. ábra.25 percnyi bÜkk-. .A drÓthálÓ oldalán behajlítjuk a dr tok végét. LO_ A kis A co . . felÜlre kerÜl a 10 mm vastag acélrudakbÓl készÜlt rostély ' AZ ilyen anyagb l készÜlt rostély a ho hatására Sem változtatja a form áját.A ládát legjobb nyersen hagyni. BelÜl. akkor aZ acéllemezb l készÜlt levehet kémény. A ponyva tetejére vágjunk egy 10 cm átméro1u lyukat. Vagy ha Van.5 mm.12. korÜlbelÜl a doboz magasságának felénélVan a fÜstol rostély. kerti grillt átalakíthatjuk oly mÓdon. mivel még a leginkább tuzállÓ festék szagát is sokáig lehet érezni. Ha egész halakat akarunk fustÖlni. . festés nélkÜl. c) 2. amikor a parázs felett megkezd1Ük a fustolést. c) az oldalnézet méretei ha az állvány tetejére egy természetes anyagb l készÜlt ponyvát terítÜnk akkor. amelynek magassága mint egy 70 cm. 20 x 20 x 2 mm esetleg 30 x 'l 5 x 2 mm. a méretei lehetnek 15 x 15 x 1. a doboz teteje ezen támaszkodik' A tet re szereljÜnk fÜleket. A láda oldalán merevítés fut végig.ltt konnyen kialakíthatunk egy egyszer f ÜstÖl t'. a rostély ezeken áll a láda alján. amelynek nincs saját fÜstelvezetése. A láda falának als részén lyukakat f runk. így elég fÜst marad a fÜstÖléshez a ponyva alatt. ha a láda már forrÓ. AZ állvány anyaga hengerelt zárt profilÚr acélr d. . A Iuztér mérete megad)a aZ állvány kÜls méreteit egy felfÜggeszthet berendezésnek. A fÜstolést egyszerŰ trÜkkel segíthetjÜk: elég. de a felesleg el is tud Iávozni' A ponyvát tobbszor is felhasználhatjuk. 30 . származo fÜst szÜ a fedo néhányszori meg- id kséges. amely a ÜstÖt illatosabbá teszi.amelyek így egyfajta tart lábakat képeznek.13.r =f b) 2. A forrÓ forgácsbÓl emelése mellett a kÖtozÖtt kolbászt megfÜstoli 1 0. hogy aZ alkalmas legyen a halak fÜstolésére. amelyeken át a Ieveg bejuthat a dobozba.

Sok halfajta. A hál alá tegyÜk a lecsopog zslrI felfog tálat. mint például a fa!ainak nem keIl légmentesen részébenlév acélrudakra akasztjuk. c. 3o be:'ÓtbÓl -cstély. hogy a nagyobb darabokat vagy aZ egész halakat konynyen be lehessen rakni (2. Csak ezután lehet elrakni vagy szálIítani. ha a deszkák kozott leveg zlk' A haldarabokat a fÜstol fels esett darabokat. amely feIfogja a lemakréla.14. Ezután a fÜstol I bezárjuk.és téglaépítmény szolgálhat kerti grillként és fÜstÖl - foly mellett. nikor a conyva lyu kat. b. Se csigákat. a tonhal Vagy meglehet sen zsíros. amely folyamatos jelenlétet igényel. és a kérgétis távolítsuk el. és mintegy 0 orára h vÖs (az ideális a +5 "C) helyre tesszÜk. Ha feIÜlr l rakjuk be a haldarabokat a fÜstol be. j l m kod fÜstol ben a ponty 2-3 ora alatt készre fÜstol dik. A Üstol Ódon. p a meg. '1 Egy kipr báIt praktikus recept: Kihorgásszuk a pontyot _ halast b ! Vagy a fagyasztobol. nagyon vatosak. A fa legyen tiszta. ^ Szok. ábra). . k . egy hétig lehet fogyasztani. '-'ely a acsbÓl meg- lercnyi _ 3f u stÖli megszÜnteti a fagyasztás okozta mellékhatásokat).. i1Ü ta se sarat. dZ egyre megy (a fÜstolés Hogyan Íustoli ink halat? A halak fÜstolésére gyakran használnak rostéllyal ellátott fÜstol ket. 2. ábra. A h snak meg kell szabadulni a párátol.5 kg konyhas 6 L víz (megfelel a tiszta ivovíz. ne hagyjunk raj- k ki.hogy a halat gyorsan és alapoSan leh jtsÜk. agát is Sokaknak Van hétvégiházuk Vagy családi házuk 'észén doboz a drÓalján. A pontyot fe!szeleteljÜk patkÓkra. anyag- aranyvoros színt kap. Megfelel h tés esetén Vagy hideg id ben is legfeljebb ízéIés min ségét. ábrán bemutattunk) egyszerre . hogy a hal ne puhuljon krÓ| . hogy a haldarabok tokéletesen megszáradjanak. és indul fÜsto|és. és ne essen szét és ne hulljon le a kam- a lazac hÚsa ugyanis -stÖlni. ki kell leveg ztetni és alaposan le kell hrjteni. nem jelent gondot ugyaniS. A fistol ládában felakasztott pontydarabok füistolés után 31 . ezért a fáb l készÜIt fÜstÖl ket nem kelI hornyolt-csapolt (falcolt) deszkáb l készíteni. alatta helyezzÜk el a drÓthál t. . roSSZ tulajdonságuk. A fÜstolés befejeztével fontos lépés. használjuk. Ezzel egy id ben gyakran kell szell ztetni a fÜstol kamrát. Vagy Szenvedélyes horgá- A páclé 10 kg halhoz: kell átforra!ni) 0. hogy a keletkez g z e! tudjon távozni. hogyan nézhet ki egy ilyen építmény.lt ros- A (: elég. ízlésszerinti mennyiség doboz ''eljÜnk <kor is. . : g rillt zetése. A darabokat pácba (a pác receptjét lásd lejjebb) tesszÜk. A pácbÓl kivett haIdarabokat leoblítjÜk. esére.14. az égerVagy a szilvafa. A legjobb. és hagyjuk alaposan Iecsopogni. A legmegfelel bb tŰziÍa a bÜkk-.70 "C. ksé- :crofilÚr 5 mm. i abakat ként (vagy a sík roston fÜstÖlhetÜnk vagy oIyan szerkezeten. kamp ra akasztjuk (a kamp t a gerinc mogé szÚrjuk). nem (zŰzott Vagy reszelt) fokhagyma.13a. ábra mutatja. <észÜ lt :ratunk -:egadszthet a mint szÜ A halat aZ el melegített fÜstol be tesszÜk. A fÜstolés els o Íélré4ában a Iuz égjen láthat Iánggal. 2 mm.. A fÜstolt ha! hÚsa gyonyor conyva ronyvát A fÜstolt hal nem tart s élelmiszer. mint amilyet a 2. ezuIán már elveszti 2. de a telek nem elég nagy egy fÜstol megépítéséhez.1élkÜl.dakb ná1át' l :. A fÜstolés optimális h mérséklete65.12. ha ezek keverékét zárniuk. Egy egyszer .al fÜs: cÜ kk-. het leve- A halaknak megvan aZ a legyÜnk f hogy szívesen lepotyognak a kamp kr l.

répkályha építéséhez használatos malter Vagy A IuzIér alapmérete 30 X 50 X 30 Cm. hogy nem tÖkéletes a Iuztér ajtaja' valÓ Íalazáshoz használnak Ez kÖrÜlbelÜl 110 oC-os h mérsékletet bír ki' Mindig csak annyi maltert készítsÜnk'amelyet 0. hogy a IuzIeret elég alacsonyan tudjuk elhelyezni A lépcsok stabilabbá teszik a fÜstÖlo also részét. ábrán egy egyszeru. 2.A építettfÜstÖlo láthatÓ' Ebben a halak mellett szinte mindent meg tudunk fÜstÖlni. A tuzteret Ugyancsak vízIaszíIo anyagbÓl készítjuk. Az egyszerubb fÜstÖl k legnagyobb és leggyakoribb hibája. de ezzel veszÍt kÖtotulajdonságaibÓl A maltert szilárd' tiszta.16.a legmegfelelobbek erre a kerámialapok. Használhatunk például gyorsan kÖto maltert amelyet Iuzállo anyagokkal (samott. Szépen f ustol dott pisztrángok és pontyszeletek tr. de vágÓkoronggal darabolhatÓk . ábra. és legyen rajta kis levegozIeto ablak' amellyel szabályozni tudjuk a leveg beáramlását .5. Un klinkertéglát is Ezeknek a tégláknak a A fÜstÖlot legjobb egy kisebb dombra állítani. hogy aIuztér ajtaja jÓl zárod1on. UgyeljÜnk arra. ábra. a minoségébol és a { 2. . Fáb l készult ftistol a talajszint alattl t ztérrel 32 . deszkábÓl fel- szívÓ. mint aZ egyszer tégláké.15. A tuzIér Íalazásához tobbféle' CSegitt kÖzÜl választhatunk. kerámia) A téglábol rakjuk tuzIeret samott-téglábÓl vagy más tŰzállÓ ki Használhatunk nem nedv- kennyé tehetjÜk. mint 25 "C. akkor az égésután a IŰztér alján csak tiszta hamu marad. éS ne legyen melegebb. és általában rostély nélkÜli. felfrissíthetjÜk. megmUnkálása kicsit nehezebb. 2.a tuzteret és a fÜstvezetéket. aZ építéskora levego h mérséklete nem lehet 5 "C-nál kisebb. vagyis a tuz a tuzIér aljában ég' Ha alaposan kiszáradt trjzifát használunk. 1 ora alatt képesek vagyunk felhasználni A szilár_ dulo maltert víz hozzáadásával ujra képlé. portalanított alapra horcjuk fel.15.

KorszeríÍíémÍiist l 1 szabályoz rész.erámia) :'Ü lbelÜl r i ? r g csak 1Óra szilárképlé- -=l . r '. a keverékb l ^ér. 5 Íustol kamra. 6 a Íustelvezetésszabályoz szeleppel l 33 .ai5Ól A -a hord- veszít =-séklete I . 2 hamugyŰjt .' r anyag: a kerá3 :arabole. cse- -rint az g | áknak :3r vagy 'n altert. ábra.17. 3 a rostély. amelyre a fristfejleszt keveréket sz rjuk.4 a t ztérben ég tíiz hatására Íejl dik Íust.31 me- 2.

A fÜstÖl t rendszeresen tisztítani kell. amely mintegy 175 kg 2. hogy aÍalazatban repedések. a tŰztér és a f ÜstÖl kÖzti távolság legalább 1 . mindossze 90 X 90 X 160 Cm méret .15.. de napjainkban kaphatoak már speciális keverékek is. hogy a darabok A 2. A berendezés alkalmas hal és hÚs fÜstoléséreegyaránt.. szololevelekre.. mivel a fÜstolés tonkreteszi a berendezést. A szekrényes fÜstÖl k kevés helyet igényelnek.1B. hogy száraz és tŰzbiztos helyen és védeni a rozsdásodástÓl. hogy a fÜst és a bel le árado SZag ne Zava\a a SZomSzédokat. tÖrések keletkeznének. 'B ora fÜstÖléSre. a keverékbe tehát sok finomra Összevágott bazsalikomlevél kerÜl. amelyet lereszelÜnk. eZ biztosítja.. ha azonban azt szeret- Össze.120 "C folé a h mérsékletet. ami bevált mÓdsZer a fust áramlásának lassítás ára. hogy a fÜstÖlt sajt egy tÖmbbe olvadjon akko r a homérsékletetenyhén megA legjobb megoldás azonban. de jÓ a gouda. SzÜk- Eidami fustolése hus megfÜstÖlésérealkalmaS. nem csoda hát. ez rttal deréksZÖgben felfelé' A kamra aljában' a A halat vagy a hÚst rudakra akasztjuk a fÜstÖlo a lecsÖpÖg zsírI felfog tálat . amely a sokkal és a kátránymaradékokkal egyÜtt árI a fémeknek. A fustÖléshez viszonylag hideg ) í Í t' I A fÜstÖl kamra alatt a fÜst Új ra trányt változtat. hogy a fÜst megfelel mértékbenlehŰljÖn egymáshoz érjenek A legtobb szekrényes fÜstÖl berendezés hidegfustÖlésre készÜl.300 mm áIméroj nek kell lennie. További emelésétis Íokozatosan végezzÜk. vagyis mindenféle hÚs. A legtÖbb szekrényes ÍÜstol ben egy adag aprÓfa Vagy f részpor elég 5. kÖzben pára keletkezik. azl mindig kerÜl1Ük el.. így érhetjÜk el ugyanis. éS a tetszet sebb megjelenéshez fával boríthatjuk A f Üstol nek hossz kéménytkell készíteni .. els haszn álala A szárítást és az elso begyÚjtást legkorábban Üresen befejezése után 24 orával végezhetaz építés juk el.gomolyogjon''' A fÜstelvezet cs nek. átveszi a fÜst illatát. f tsuk. A fÜstol szekrényt felállíthatjuk a kert egy védett Szegletében. csak minimális emelkedése legyen. 30 %os zsírtartalmÚ eidami sajtra. amelynek tetejét le is lehet venni. A Iuzt'érbol aZ égéstermék nem Iávozhat t lságosan gyorsan. A fÜstfejlesztésre vékony aproÍát vagy f részport használunk. de ebben aZ esetben ÜgyeljÜnk arra. f A ustolésre felakasztott hust ne rakjuk tÚl s r n . a kaskaval. éS fÜstÖlhet a feta típusÚ sajt is A sajtot legalább 1-2 oráig hagyjuk a fÜstÖn. A fÜstÖlésre alkalmas sajtok: eidami. egy kevés zsályáVal' Szurokf vel (oregán ) és kakukkf vel ossze- 34 . Az els begyÚjtáskor ne nÖveljÜk 100'.A Íalazott t ztér kiégetése.4. ábrán bemutatjuk a cseh Pavel Surma ^ képzomuvészsajtfÜstÖlési specialitását. amelynek legalább 250. ábrán a fÜstelvezeIo derékszÖgben megtorik. amely fÜstÖlni. a fÜst csak lassan. ElhelyezhetjÜk a házon belÜl is. .7 cm-rel helyezzÜk el i fels részében. ha fustÖlt halak és husok mellett ezt is egyre tobben szeretnék maguk elkészíteni.2.5 m legyen . A cs készÜlhet kerámiábÓl . Az egyszer sajtfÜstoléshez a SZeletelt Vagy lereszelt sajtot kend be tesszÜk. 2. hogy aZ építmény egyenletesen száradjon ki. így a nedvesség Íokozatosan elpárologhat. A kis kéménytszeleppel láthatjuk el. Saitok Íustolése Ajl elkészített fÜstolt sajt aZ egyik legfinomabb csemege. egy 700 L-es fÜstolo. nénk. hogy novelhetjÜk.. elég 2 Cm 1 m-en (2 : 1 00). A h mérsékletet fokozatosan noveljÜk. lgy maga is megfustÖl dik. A rozsdamentes acélb l készÜlt fÜstol kamra (2 17 ábra) fels két harmadát a hÚs ÍelfÜggesztéséreszolgálÓ akaszt k foglalják el. ha saját SZemÜnkkel gyozodÜnk meg arrol. anélkÜl.5. eZ a kívántnak megfelel en szétoszt1a a fÜstÖt a kamrában' padl felett mintegy 5 ' . segít a fÜst áramlásának szabályozásában Azoknak. legyen. akik rendszeresen akarnak halat fustÖt alkalmazunk. AZ Új fÜstol t az Üzembe helyezés el tt legalább három napig ségÜnk lesz egy szitára. és ÖsszekeverÜnk friss f szerekkel (1) A f szerek kÓzÜl pr báljuk ki a bazsalikomot. érdemes készen kaphato szekrényes fÜstol t vásárolni. hogyan lehet ezt csinálni. hal Vagy hÚrskészítmény nélkÜl tuzeljÜnk benne.

18. Eidami sajt Íristolése(P Surma receptje) 7 reszelt sajt. hogy a szololevelek átfedjék egymást. annál finomabb lesz a sajt. mivel a sz l levél is ehet A sajt metszetén (9) . amelyek gyÖnyorŰ márványos mintát hagynak a sajton (B) A leveleket nem kell tÖkéletesen eltávolítani. hogy teljesen megolvadjon. )ol látszik a sajt és a f szerek aránya a sajtban' 2. hogy aZ eszkÓz a célnak leÍejtése marad. de ne feledjtik. ahol a kialudt t z felett h l ki. hogy a sajt ne folyhasson ki akkor sem. és hozzáadunk még késhegynyi kÖményt Lehet azonban csak sok bazsalikomot és csilipaprikát használni. sz|ta és sz l levél. Az utolso lépésként már csak a szololevelek nincs szÜkségunk Semmilyen bonyolult berendezésre. 7 a sajtot kivesszuk a szitáb l. tigy. hogy a fÜstÖléshez megfeleljen. 9 már csak a szeletelés van hátra 35 . A fustÖlés megkezdése elott a sajt tetejére sajtkarikákat teszÜnk (6) . A fuszerkeveréket alaposan ÖsszekeverjÜk a reszelt sajttal. 3 minden kész. hogy a szintén behelyezett kolbászokat rovidebb ideig Íustoljuk. hogy a levelek mindenhol b ven átfedjék egymást. arra. ellenkez esetben a sajt lecsopÖghet a fÜstolo al1ára. 2 asz l vel kibéleljLik a szitát.. akik reggelig a fÜstol ben hagyják a sajtot. csokkenthetjÜk a h mérsékletet' Összesen 2. EzenkívÜl Az el készítésnél nagyon kell Ügyelni Kezdetben a sajtot viszonylag nagy h mérsékleten kell fÜstÖlni. 6 így nézki a kész fustolt sajt. Vannak. A leveleket gy kell elhelyezni. 4 Íelakasztjuk a fustol be.5 orán át fÜstolÜnk' Minél tovább tart a fÜstolés. 5) Láthatjuk. éS az egész keveréket a szol levelekkel kibélelt szitába ontjÜk. 5 egyszer Íustol ben készítjuk el a fÍJstolt sajtot. 8 a sajt alján szép mintázat keletkezett. a lényeg. Ha már a sajt megolvadt.t r a keverékbe darabolunk még két csilipaprikát. ha megolvadt A sajtot kicsit megnyomkodjuk (2) keverve. ábra.. 4. ) r Az így el készítettsajtot felakaszI1uk a fÜstÖl be (3.

Az 1 tuztér. a grillez rostély 36 . A hibachi egyszer ségével szinte felkínálja.hord ozhato 3. A Távol-Keleten találhatunk Iuzhely.Íozésrl avagy grillezésr l és fÜstolésr l Sokszor a hÚrs el - jelent. és kÖzben enyhén megf ÜstÖljÜk. készítésekombinált kezelést kovetel meg.1. a legnépszerubbek a kor ala- meglehet sen szokatlan anyagokbÓl készÜlt kÚak. 3 tartok. a sokoldalri hibachi akaszt k. A hÚst azonban roston is megsÜthetjÜk (a világban ez aÍolyamat . pél- Eredetileg talán Kínáb l szárm azik. hogy helye : ! '' I i ? r r . majd sÜtjÜk. 2 rostély atuztérben. porcelánbÓl vagy fábÓl. Egy japán házban biztosan Van legalább három hibachi. de aZ évszázadok során elterjedt egész Ázsiában' ahol els sorban helyiségek f tésére. Ez egy egészen kÜlonleges barbecue' legalábbis ami a torténelmétilleti. A hibachi japánul tÜzes edényt.. amely faszénnel mukÖdik. ontvényb I készult japán gril!. r 3.barbeoue'' néVen ismert) Vagy grillezhetjÜk. Például hibachi (ejtsd hibasi) edényben. Ez val jában egy kis kályhaszerŰ hor- dozhat dául el bb Íozzuk.teaf zésre és fozésre használták. ábra. Vagy edényben lévo tÜzet hibachit is. amelyben aZ izzo szén aZ annyira SZeretett Fudzsi1ama kráterét mintázza. például bronzbÓl. Kism éretíí fusto| berendezések A hÚst étkezésreáltalában csak hokezeléssel készítjÜkel: legyen szÓ sÜtésr l.

tésévelis elkészíthetjÜk. A grillezorostélyt a kerámiatáI peremébe fÚrt lyukakba illesztjÜk. fÜstfejleszto keveréket szÓrunk.f Üstolt h s'' esetében tudunk szinte csodát elérni azzal. Egyszer a hord ban valÓ fÜstolés. akár a bérházak balkonjain is hasznáIhatjuk. hogy a kor alak r grill belsejében két rostély Van . vagyi s aZizzo faszén egy szinttel lejjebb 3. 3. Helyes használat mellett nem fÜstÖl. j l láthatÓ. a kolbászok és más.Ha tehát olyan hordot akarunk fÜstolésre használ- Ah A 3'3. ' '10 Cm-eS magasságállítást. Ez lehet vé teszi a parázs feletti 7 ..2. amelybe tyÚrval amely általában ontvényb l készÜl. a . kisebb rostély is felakaszthato. de mindig Ügyeljunk arra. Fentr l lefelé a Van ellátva. amivel teljesen megváltozik a sÜlt Vagy grillezett kolbász már megunt íze. így akár a szobában is használhatÓ.2b ábra mutatja. A további fontos alkot része a tartÓ. éS a saját jellegzetes aromá1á_ val befolyásolja a fustolés végeredményét. amely alkalmas ut ftistolésre is minden gond nélkÜl egy Úrjabb. Kis helyen elfér. A grillezorész ugyan lábakon áll.legyen a modern háztartásban. 'li 'e Ha aZ izzo parázsra nedves. az izzo alapot azonban keményfa elégehelyezhetÜnk grillezorostélyt. A 3. amelyet a hamutérbe gy rve gyÚjtunk meg. ábrán grill. Ez a beszivár- a melegítéshatására áItalában 37 . hogy gond és égésisebek nélkÜl mozgathassuk akkor iS. amely maga is fokozatosan melegszik fel. milyen a kulalakja Vagy aZ anyaga. A hibachi használaIa mindegyik készÜléknélazonos. hogy enyhén meggrillezzÜ k és megfÜstolj Ü k. de egy másik rostélyt is. Els sorban a virsli. ezek kÓzé./- ll )S tk rlt egy szintén Öntvényb l készÜlt rácson fekszik.2. hogy a berendezést IŰzbiztos alapra állítsuk. mivel a hord k korábbi tartalma szinte minden esetben párologni kezd. AtŰz. A hord nak természetesen teljesen tisztának kell lennie. Praktikus berendezés a hÚsételek készítéséhez kisebb társaságban a kÖr alak kerti grill (3. hogy kÖnnyebben rácsot illesztjÜk be.. Üzletben vásárolt . amelynek ajtaján szabályozhat leveg nyílás Van. ábra' Kerámiatálas gril!. és fafogan- kovetkezo alkatréSzei vannak: g rillezoráCs. A faszén meggy jtásáhoZ papírt használunk. Erre szor1uk a f Üstfej leszt keveréket. b) a bels ty b ))- lehessen tisztítani' Az als részben találhatÓ a hamutart . tudjuk fÜstolni például a grillezett virslit. ha forrÓ.3. teljesen mindegy. ábra). amelyet kozvetlenÜl aZ izzo parázs Ezekkel a berendezésekkel konnyen meg kÜls fémkereten el- folé helyezunk. Ez a rostély is kivehet . a) rostélya hordozhat kor alakri grill. hogy a grillezorács alá mérsékletetjobban megtartja. általában ennek eZ a feltétel szokta okozni a legnagyobb problémát. és ezzel hosszabb ideig fÜstol a kerámiábÓl készÜlt gott anyag beszivárgott a hordÓ anyagába. A Ezekben a grillekben általában ÍaszénneltÜzelÜnk. ábra. akkor a barbecue-készíIés kÖzben egyben meg is fÜstÖlhetjuk aZ ételt. kÖzvetlenÜl a parazsat tart rostély fÖlé egy Újabb rostélyt akaszthatunk. amelyre a fÜstfejleszt keverék helyezhet .

teljesen elt ntek. Buffalo Billt vagy Calamity Jane-t. kÖvon. a hordÓ alján egy tálban elhelyezzÜk a megnedvesített aproÍát Vagy aÍurészport. hogy a szakboltok milyehatalmas mennyiség kerti b tort. életvitele. Ahhoz Ugyanis nagyobb térre Van szÜkség' pontot figyelembe véve a modern. árnyékvet t stb fÜstÖl Napjainkban a kert. k.1. A kÖzelÜkben ki kell alakítani a hÚs feldolgo3. kandall k és egyéb elhelyezésekor be kell tartani bizonyos szabá- A tekintettel . A fÜstÖléshez használhatunk fábol készÜlt hord t is. is lehete:. hogy konnyen megkÖzelíthet . 2 nedves forgács Vagy frirészpor.4. Korábban a kertnek CSa. ami a természetben is alkal mazhatÓ. amelyben korábban valamit tároltunk. Minden marhabélszínt sÜtve. uldÖgélni. A hord t kÖvekre Vagy téglákra állítjuk (3. id sebb nemzedé. be tud ju k 38 .4. de ennek alsÓ részét. Nemcsak a adnak el. Íed1Ük be legalább bel Ü 3. szépen nyírott fuve Minden korszaknak megvan a jellegzetes éle:- és árnyékvet kkel. egyre inkább a lak té r részévé válik. zÓldséget esetleg eg. mai kertek csak a grillezést a barbecue-t és az enyhe f Üstolést képese' elviselni. mint egy régi gozmozdony a Vadnyugat elfog|alásán ak koráb l' JÓl elképzelhetjÜk mellette Frig t. hogy egyszer en alaposan kiszárított IŰzifát égetÜnk benne. néha f zhetÜnk iS. ahol a hÚst fel tudjuk szeleteln i panírozni stb Helyet kell kialakítani a Íuszereknek. kerti épí:ményt. amelyet néhány gyárt SMOIry FUN-nak nevez. A pavilonos medencés kertek. hogy aZ aljába lyukakat f runk. például Vagy sÜlt babot. hog: m kodésé: elhelyezésérenem alkalmasak. egyetlen funkciÓja volt.lés el tt hosszan és alaposan égessÜk ki. GrillezhetÜnk rostélyon. fÜstÖ- Sen fÜstolhetÜnk is elkészíthetunk rajta menÜt iS. polcokat kell elhelyezni. a kandallÓt Vagy akár a grillt ugr kell elhelyezni. hintát . ra1Ia. ábra) . grillt. kenyeret.. sÜthetÜnk. mÓdja. A halakat vagy a kolbászt kamp kkal a hordÓ fels részébe akasztjuk. Ezt a SZen^- elég helyet kell hagyni a mozgásra. A kornyékér zásához szÜkséges teret. Az átalakítás mindÖssze azzal jár.elviselje'' aZ ilyen berendezés kertnek olyan nagynak kell lennie. Az égetéstgy végezzÜk. és s r ráccsal helyettesítjÜk' ni. jo példa aZ ilyen berendezésre a kerti multifunkci s berendezés. kiSZolgálhatÓ legyen. kis virágot termesztettek benne. c:: tÜkÖrtojást Vagy piríto:: f akár egy tipikus cowbot gond nélku - Miel tt megkezdjÜk a fÜstolést. amelyeket a SzecessziÓs villák kÖrÜl alakítottak ki. Ez' bizonyítja aZ iS. ábra. A Barbecue Smoker mindenki figyelmét azonnal magáravonja Úgy néz ki.. viszonylag kis terÜlet . grillek. asztalokat. készíthetunkbarbeoue-t. és a hord már készen is áll a fustolésre. kandallÓt. 3 a hord letakarása A fustÖl t. ahol A hordÓalak további lehet ségeket nyÚrjt. még a legkisebb kertek A ételkészítésre SZolgálÓ kerti berendezése' lyokat. és a konyhai eszkozoket . de folyamatosan m kÖd fÜstÖlc a Szomszédokra. Vagy egy részétkivágjuk. ki tud ju k klopf oln i . de minden olyan mÓdszerrel tudunk rajta ételt készíteni. ahogyan arra az kellemesen még talán emlékezik.amely a legkozelebb van atŰzhÓz. A kerti fustol elhelyezése lr l acél lemez zel. de természete- látványa lenyug Özo. Hord Ítistol 7 a benedvesített téglaalap.

hogy a fÜst aZ áramlás kÖzben leh(jljon' A fÜstvezetéknek azonban h mérsékletének. aZ elhelyezése során figyelembe kell venni néh ány olyan Szempontot. hogy aZ égéstermék áramlása ne álljon meg. Ez aztjelenti. nem lehet nagyon távol a lak épÜlett l. ami nagyon megkÖnnyíti a munkánkat' fÜstvezetékkel hosszabbítj u k meg. amikor a fÜstÖl t a lakÓépÜlett l távolabb építikmeg. Vagy elektromos energiával akarjuk fŰteni. mind Megfelel tárolohelyet kell kialakítani a Gyakran megfeledkezÜnk arro| hogy a grillezokvagy a kerti kandallÓk kornyékénmegfelel talajborítást kell kialakítani' Az ételkészítés helyének kozvetlen kÖrnyékére a legmegfelel bb talajburkolat a moshat csempe. tulajdonságai nagyon fontosak. enyhén emelkednie kell. A legroszszabb megoldás. ahol a grillek kornyékét általában apr zuzoIt k vel szor1ák fel. s t akkor is. het. mivel a fÜvet gyorsan kitapossuk. habár vidéken találunk még olyan régebben készÜlt fÜstÖl t is. Nem szabad megfeledkezni arr l. és aZ is el ny (f leg Szerszámokat is el kell tudni rakni. mivel a nedves homok tapad a cip re. tÜzeloanyagnak: mind a száraz tuziÍát. Erre f leg akkor Van Szukség. ejÜ k. gázza| Fontos figyelembe venni aZ uralkodÓ kÖrnyékén pihenohelyet is érdemes kialakítani. Hely kell de allergiásak rá. A sáros osvény nem a legmeg- a éS még a legrÖvidebb utÓfÜstolés esetében is ha azI szeretnénk. valamint égéstermékek l A fÜstÖl is tŰro burkolat. azokon a helyeken. akár estk. hogy nem szabad nehezen hozzáÍérhet he|yre építeni' lennie. hazai koA rÜlmények kÖzÖtt nem a legjobb megoldást amely a tart sítást elvégzi. és hÚst kÖrbeáraml fÜst k lapok A A választjuk akkor Sem. Ezt le a fÜstvezeték A kÖnyvben csak olyan eseteket mutatunk be. például kemény tégla Vagy . a kézIorlo kend knek. de mé9 azoknak is kellemetlen élményeket okozhat. de másban kevésbé kelt oromteli b l hideg fÜst száll fel. mivel ígY a IŰzteret a kamránál alacsonyabban helyezhetjÜk el.a nagyobb társaságnak rendezett grillpartik készítésénél). ha a tuzhely kÖrnyékét csak egyszer en befÜvesítjÜk. akik illatosnak tartják a fÜstÖt. a faszenet el kell tudnunk rakni megfelel helyre. általában legalább néh ánY Órát igénybe viszonylag alacsonyan lévo kéményb szagok és illatok. és ezáltal a fÜstvezetéknek meglesz a megfelel emelkedése. ahol általában a vendégek IarIozkodnak. például megÍájdul f t le a el A fÜstolés ideje Ugyan válLozo. ha ahol le tudjuk mosni a kezÜnket. hogy a kiszolgálás és a Vendégek érdekébena sÜt f szélirányt. és a fÜstben ]évo Úgy érhetjÜk el. megmaradjon aZ emelked áramlás. amelyek A fÜstol a mukÖdésébolkÖvet- termék. és gyakran elesleges vitákat okoz. amely alatt a talajt ledongolik felel bb talaj aZ ételkészítéshez. hogy mit fÜstolÜnk. gyakorlati A fÜstÖl esztétikai látványa és a A fÜstolot építsÜkenyhe domboldalra. de nézzen ki a fÜstol Keznek. 39 . hogy a IuzIeret megfelel távolságra tesszÜk a fÜstol kamrátÓl. Van akozelben Íolyovíz. A kerti fÜstol Vagy kandall kéményébl felszáll fÜst kellemetlen lehet a Szomszédoknak. mint a fÜstol kamra alja. ha a készÜléket nem mindig faszénen. rendkívÜl kicsinek kell lennie. hogy aZ eredmény értékelhetlegyen tobb mint egy ra' A fÜstÖlés egész ideje alatt áramlanak kifelé. vagy más kopásáll tŰztol kissé távolabb. olyan é9ésamely valakinek illatosnak t nér- zéseket. és a természet viszontagságait ha a kertet ho borítja' Ez azt jelenti. fapadl t is alkalmazhatunk. ha aZ utakat homokkal sz rjuk le. attÓl fÜgg en. Sokkal megfelel bb viszont aZ osztrák megoldás. amely a lakÓépÜlet vagy a gazdasági melléképÜletszerves része. de a folyamat VeSZ. akár hull a nek bármikor elérhet nek kell h . Vagy a fÜst Útját vízszintes oldalfalain anyagok ne rak djanak . Sokan akár bÜdÖsnek is érezhetik. éS egyben a megfelel hosszusága is' A IŰzIér ajtaja így alacsonyabban lesz majd. Vagy a talaj egy kis dombra. kívÜlr l bárhogyan. hogy atuzteret meglehet s távolságban kell elhelyezni a fÜstÖl kamrátol.

A terv alapján j l kihasználhatÓ tervek elkészítését bízzuk inkább szakemberre. kertépít mérnÖkre.és a terasz egY részétféltet vel védjÜk a nap és a rossz id ellen. aki kidolgozhaI1a kellemes kertet építhetÜnk. választÓfalak. amelyet kÖnnyen fÜstol vé alakíthatunk mÖgÖtt rejtve marad a ne keltsen unalmas benyomást. grillezot a lak épÜlet fala mellé építjuk. ívek stb. miel tt még a végleges helyszínt kiválasztanánk.5' ábrán láthatÓ ' Aház korÜli enyhén aszimmetrikus telket két részre osztották aZ els rész a ház megkozelítését szolgálja beleértve a parkol helyeket' A pihenésre szol- Erdemes azonban ra1zot készítenia pihen sÜt elhelyezésérol. megoldás az is. kÖrÖk. mint amilyen a 3. Fiisttil vel kiegészítettkeÍti kandall elhelyezése egy családi ház mellett. Emiatt további két Szempontot is f igyelembe kell VennÜnk: aZ er s napsÜtés idején a terÜlet védve legyen a az esti. alakÚ Vagy más anyagb l készÜlt burkolÓanyagot. nÖvényzetnek kÖszonhet en.5. éS arra is figyelni kell. tuzo napsugaraktÓl.nyári konyha'' éS kerti pihenohely bal oldali részébentalálhat a kerti kandallÓ. A helykiválasztást és a tervezést azonban bízhatjuk L hely és a kerti 9ál rész a ház szakemberekre.például olyat. Ügyelni kell arra. ehhez használhatunk kÜlÖnbÓzo színŰ. amelyeket szabadon kombinálhatunk. burkolattal fedett kertrész ne hasson tÚlságosan hatalmasnak. hogy ban tagolni kell. Németországban. hogy akész. mintha egy parkolÓ lenne. ha a f ÜstÖl t. melegebb GorÖg országban és Spanyolországban is kedveltek a kÖnnyu. a kÜlÖ nbÓzo Ausztriában. hidegebb leveg .. ne nézzen ki Ú9y. a megszokottol eltér megoldással 3. Segítik a tagolást minták. vagy a napkozben feltámadt szél ne érje kozvetlenÜl az Ül helyet. fábÓl készÜlt de a sokkal A J a ház és a teljes kert kihasználásának pontos tervét.asztallal és székekkel. ábra. Ezért minél job- Ha Új házhoz készítÜnk kerti pihen helyet akkor megprÓbálkozhatnánk valamilyen elegánsabb. a kert másik részébenkis tavat alakítottak ki 40 . amely a telket két részre osztja. kerttervezo mérnÖkre is. A .

A kandall elejét téglacsempével rakták ki. Csal aZ a feltételezés. amelyre nyáron zold novényzet futtathat fel. Val jában eZ a kerti kandall olyan megoldás. a viszonylag széles épít- A 3. . ábra jobb oldalán a háttérben láthatÓ egy fehér. amelyre szÜkséaZ és fel Van kÖnnyen átalakíthatÓ fÜstÖl vé is. hogy a kerti pihen helyet szélárnyékba kell építeni.t 5 A 3. még a legmelegebb nyári estén is elkezd lefelé a domboldaIakon.B. amely minden nap. hÖmpolyogni 3.10. l szítéséhez. tI A kovetkezo példánk olyan megoldást mutat. és aZ egész épÜlet illeszkedik a a kÖrÜlotte 3. ábra. SZe3.6. a pihen hely a ház árnyékában helyezkedik el ugy. ábra egy edett épÜ letet f to eleme a francia kandallÓ' Ez mutat. Fontos eleme ennek a megoldásnak a kanda|lÓ mogé építettlyukas téglakerítésiS.6. téglábol építettkan- kert sarkába. ahogyan azt a 3. A 3. amely hátulr l. Minden természetes anyagokbÓl készÜlt. hogy eZ nem tÚlságosan Ötletes megoldás. és ezzel val ban csendes pihen helyet alakít ki.8. ábra. Egy kerti pihen hely terve grillet és kti lonál f isto l ve! a családi ház szegIetében l L L. ábrán egy fehér. ábra' Romantikus kerti pihen hely téglaalapra állított.9. amelynek ételek gyors és kényelmes elké- gÜnk lehet relve mindennel. ábra egy. hogy minél hosszabb ideig sÜsson rá a nap ' Az épÜ|et lak része és a hozzáépÜlt gaz_ dasági épÜlet megfelel védelmet ny jt a szél és a hideg leveg ellen. betartja ugyanis azt az alapelvet. tl \l E- rl ll 3. a szélvédfal mogott. ábra. vasb balra t le áll a fÜstol l készÜlt kandallÓ. Kerti pihen hely elhelyezése kandall val és hozzáépített Íistol vel egy vidéki ház kertjében 41 . amely a telket elválasztja a SZomszédos kÖrnyezetéhez.7. amely a képr l aZ els ránézésreeszÜnkbe otlik. A kandall t és a pihen helyet elhelyezhetjÜk a dallÓt láthatunk. A Írancia Castello cég kerti kandall ia a koré építettstit _f z hellyel a rt t- telkekt lév novényzettel. amely megfelel a hidegebb vidékekre iS.7. a cseh határvidéken ahol val ban ritkán Van h ség és nagyon gyakran hideg szél f j Iév hétvégiházat mutat. amelyet fÜstoloként is lehet alkalmazni. A 3.9' ábra mutatja.

kandall val A társasági igényeknek és a konyhai elvárásoknak egyaránt megfelel . fuggesztett kéménnyel. Alul. valÓjában hátulrÓl egy tel1es fÜstolot építettekbe részén.mény egy teljes f Üstolot tartal maz. a másik oldalrol a fÜstÖlo IuzIere találhato. éS ugy 3.10.ahol a falak osszeszŰkÜlnek. a talajszinten. mintha az égéstermék gálnák.1 1. Pihen hely.1 42 . Egy régebben késztilt kerti pihen hely. de az elozoekhez képest tel1esen más megoldást mutat be a ^ \-_\_x 3. szélfog Íallal lév pad háta mogé építették 3. ahol a kandallÓ oldalárÓl csak a kandallÓ talapzatáI látjuk. és padokkal. A kandallÓ fels felfogását szoltunnek. amelynek ajtaja a talajszinttel egyvonalban Van. ábra. a kép jobb oldalán be a fustol t ábra.

ábra.12.Az Összeállítás alapja egy nagy fapad. és egyben jÓl kihaszn ál1a a talaj lejtéséta kandallÓ és a A 3. A jobb oldali kis fém- kéményeltÜntethet . amely . hogy ne zavarja a kilátást. hogy a fÜst ne Zava\a a társaságot. a meredek domboldalba vízszintes felÜletet képeztek A kiásott fÖldet elvezeti az égéstermékeketaz asztalba épített grill folÜl' Az asztal betonlapja Szolgál aZ étel el készítésére egyben a tálalásra is.13.12."$.9:e. ha a fÜstÖl nincs használatban. eZ folé fÜggesztették a fémb l készulI kéményt.o T{ :. ábra. amelynek a fÜst hutésére SzolgálÓ hosszu .)' "{.Q W. egySZer en becsÚrsztathatjuk a kéményta fÜstol be.11 fÜstÖl elhelyezéséhez. í9y a hosszÚr fÜstelvezeto biztosítja. ábrán lév pihen hely j példa arra.) :?1 @} o . hogy minél szebb rálátásuk legyen a táya. dombokra. ábra. vízszintes a fÜstt l átmelegedett koveknek.'' oat. hogy hogyan lehet a maximumot kihozni az els látásra hátrányoS hegyvidéki terepViSzonyokbol. ennek ajtaj alátszik a kép jobb oldalán lent' A felette lév nagyobb ajto a fÜstol kamra ajtaja. Kerti kandall a hétvégi ház és a domboldal árnyékában et . ":Vro. hogyan kell el nnyé változtatni a hátrányt. és Részben a fjtésre szolgál a pad támlá1ába. A pihenohelyet a domb délkeleti oldalán alakították ki. A h vÖs oszi estéken kellemes érzésnekid lni annak háta mogé beépítettfÜstÖl . Ez nem rejti el a gyonyÓru kilátást a kÓrnyezo vidékre. csovei egyben melegítik a pad támlájáI.' o- *\-l> >- 3. A padhoz tartozik egy asztal .3. Használatkor kihuzzuk a kéményt. amelyet gy helyeztek el. 3. A IŰzIér a talajszinten találhatÓ. Kerti kandall fÍisto! vel és kls pihen hellyel 43 .

ábrán láthat épÜlet. de Ül kének is megfelel.14. A pihen hely kialakítása kÖzben kitermelt k vel burkolták le a talajt aZ asztal kÖrÜl és a padok alatt. hogy gyÖnyor i kilátást nyÚrjtSon a domboldalra és a kornyezo erd kre. amely megtámasztja a domboldal talaját . A fel egyben támaszfal iS. amelynek tetejét k egész építmény lapokkal Van burkolva. A kép jobb oldalán látjuk a bejáratot a pincébe. oldalba. 3. Kerti társasági épiilet terve. a leg jabb nemzetkÖzi trendek figyelembevételével kertépítészeti készÜ lt. A kandallÓ és a kerti pihen kialakítását megoldhatjuk kevésbéhagyományos m don iS. A kandall el tti padok használhatÓk aZ elokészÜleti munkákra is.ha a nyílását fémajt kkal lezár1uk _ fÜstÖl kam rává változik. amelyet a domboldalba vájtak ki. A kerti Összeállítás szinte bele kellett ásni a domb- a kiegészítoépítményekegyben a domboldalt stabilizál1ák. A pincelejárat kívÜlrol _ akárcsak az sításakor elhelyezhet a viszonylag nagy épÜletben például pizzakemenCe iS' amely olaszo rszágban és Horvátországban általá- f zold nÖvényzet fedi.14. A 3.Elég korÜlnézni Horvátországban.a terep elegyengetésére használták fel. amely tartalmazza az étel el készítésére t bbÍunkci s berendezést is 44 . A terv megvalo- Az eredeti berendezés alapján tervezték meg és készítettékel a fÜstol vel kombinált kandall t. 11 . Ez a viszonylag kÖltséges épÜlet azonban nem tartozik a ÍanIázia világába. amely használhatÓ ÜstÖl ként is. ábrán kozépen láthat a kerti kandallÓ teste. A helyet Úgy választották ki. j Ötleteket és a kor sajátos stílusát felhasználva. szolgál beépített. A kép bal oldalán lév fal rejti a fÜstolo tuzteréI. ábrán láthato terv alapján például elkészÜlt a kis kerti ház a téglaburkolatÚ klasszikus kandall val és egy g rillel . amely .13. jut el a fÜst a kandallÓba. felette találhat a fém fÜstelvezeto kémény. nosnak számít . aZ ajtaja a fal legszélénláthat . A tuztért l a falban vezetett csÖveken épÜ leteket látn i vendég l k kÖrnyékén. A 3. A déli államokban ilyen például Pag szigetén ' ahol egyáltalán nem számít ritkaságnak a 3. Ezzel me9maradt a természetes kapcsolÓdás a kertben vezet osvényekhez. Ez az épÜlet. ábra.

IN )- ik n. Íristol vel és a konyhai kerti épiiletre el készítésreszolgál berendezésekkel Íelszerelt 45 . an )t ffin lT-7^r.. Két változat grillel. ábra.') n 3'16. uu.

ábra. A kÖvetkezoen fustÖlo nem 3. Nem Iárgyaljuk a m uszaki adatokat és az építkezésimÓdsze_ rek pontos leírását. A fÜstol építése tt el bb a pontos. mérettel el ellátott szerkezeti ra1zokat kell elkészíteni. A két tervra1z tartalmaz éghajlatokon. ábra mutatja azt. ábra. hogy a fÜstot t l gyorsan A gyakorlatban aZ építés tt alaposan át el gondolnunk.2.hogy aZ építés kÖzben nehogy meglepjen bennunket valamilyen váratlan részlet. amelyeket meg lehet találni ként néz ki. Egy 3. Felette találhatÓ a f Üstol kamra' amelynek falába h m éroI építettekbe. hogy milyen gyakran fogjuk használni a berendezést. gépekre is szÜkség Van. ábrán hátulr l láthatjuk a fustÖl t. kifejezetten az építkezésiszakkÖnyvekben. amely nyáron kandallÓként. másrészt viszont aZ elhelyezése megf elel a felépítéseSem kerÜlt sokba. gyak- egy kisebb helyiséget a kerti szers zámok tárolására is. ahol ezeket pince. aZ alapok lerakásátÓl a tet elkészítéséig. a gépeket el lehet helyezn i. i l m kod fristol a korábban leírt kÖvetelményeknek. A kerti fustol építésének SZemléltetésére egy egyszer típust választottuk. gyakran más. amelynek gon dozásához komolyabb SZe rszámokra.ebb l Az építmény kéményén lev tet vel a fustol ne hŰljÖn ki kissé lefojtották. amely kis házik - . tuzrako helyként funkcionál. kell 3. Télen a legjobb f tistolni építése egyszer Íustol Az északi ridegebb aZ rabban építenekfedett kerti konyhát' Egy fedél alá kerÜl a tálalÓ. Ebben a fejezetben bemutatjuk az építkezésteljes folyamatát. amely alkalmaS grillezésre és roston sÜltek készítésére de az osszeállítás is. a kerti kandall felfÜggesztett kéménnyel. hogyan kell a fÜstÖl t Üzemeltetni. ki fogj a Üzemeltetni. A kert Sarkában áll. A 3. a fenti ajtÓ a fÜstÖl kamra ajtaja. A mai modern családi házak 46 tet fedi. A 3' 1B.18.kÖrÜl általában nagyobb kert Van. hol fekszik a telek. Az építmény alapra épÜlt. t l nagy építmény.17. Ha a házban nincs EzenkívÜl ez aZ épÜlet használhat kerti parti Vagy egyszeru társasági ÖsszejÖveteleknél. így elérhetjÜk. akkor szÜkség Van olyan helyiségre. Egyszer kandall val kombinálva . hol helyezkedik majd el. ebk ben találhatÓ a tuzIér. ezért nem akadálYoZZa a mozgást a kertben. tartalmazza a fÜstÖl t és egy rÖvidebb konyhapultot is (3 16 ábra) .17. amelyen a kandallÓt Vagy a fustÖlot felépítjÜk stb. hogy a fÜst lassabban IávozZon a berendezésbol.

^

Tokra,
,

e

lynek

nincs
lSégre,
= '

'it

yezni,
parti

Az építkezés kezdete és a Íisto! méretei A ,,háziko" típus kerti fusto! aZ egyik legelterjedtebb típus' A kÜlalakját és a bels
szerkezetét a 3.19. ábrán

rél.

ra)z

érthetjÜk meg.
l

és részletek leírásáb l, ill.

láthat osszeál!ítási
ra1zaikb

Van, felette a homéro, a kamra belsejében pedig, a h mér alatt keresztben a hÚstartÓ rÚrd. A kamra alsÓ részébetesszÜk a lecsÖpog zsírt felfogÓ tálcát. Ez alá tegyÜnk egy
élelmiszer ne essen bele a fÜstvezetékbe.

vízszintes hál

t, hogy aZ esetleg

lehullÓ

l

-egf elel . :rt sar_

sokba,

ebb

a típusnak aZ alapja a fÜstÖl kamra, amelyet 1,2 mm-es vastagság acéllemezb l készíthetÜnk, majd ezt a kamrát Íalazzuk
Ennek
korbe téglával' A kamra elején nagyméret ajtÓ

A fÜst a fÜstvezetéken érkezik alulrÓl a fÜstÖl
kam

czgást 'atjuk a
ajtaja '- stÖl t :- t, eba^
_

rába, és felul távozik a kéményenát, amelybe ajánlott szabályozoszelepet építeni, mellyel akár teljesen elzárhatjuk a kéményt, A fÜstol kÜls fala tégláb l készul. AZ acél-

-

A méretek cm-ben

dallÓ-

:.= :

rnér t

talál-

1fÜstÖt
-.ávoz-

^3gy a

,; aasza.3 el, ki

at kell

i-elyen
:

I

:'e egy
^

aziko-

'elezetar-natát,
:

:eséig.

-erettel

^ hogy
_:rnÜn^

-gyalju k

cdsze-

3.19. ábra. A kerti Ííistol,

':

találni . ekben.

^ér;12hamutál; tet borÍt ; í6 ftistelvezet ; 1 7 lakar léc; í8 Íedél

el lnézet és metszete í fal; 2vakolat,3aÍtjstol bels Íala; 4alap;5 acéltart ; 6rács;7 azsírfog tálca; 8tart r d; 9 h mér í3 fustelvezet ; í4 fodémgerendák; í5 h dÍark cserepek vagy más 70 téglakoszoru;11 t
;

47

tására tágulÓ acéllemez ne tegye tÖnkre a falat,

lemezbol készÜlt fal és a kÜls ÍalazaI kÖzÖtt hagyjunk dilatáci s hézagot' hogy a h ha-

A kÜlso té9lafal vastagságát a helyi id

járási

klasszikus teto fedi, fÖdémgerendákkal, amelyek a hÓdfarkÚ tet cserepeket tartják A fustolo oromzatát deszkával borítjuk, eZ védi az

ne nyomja ki a fÜstÖl oldalát , Az építményt

viszonyoknak megfeleloen kell meghatározni, a h szigetelés és aZ épÜlet h tartása jobb

lesz, ha vastagabb a fal. A hidegebb vidékeken

nyÚljon ki tÚlságosan, hogy ne akadályozza a fÜstÖlo Üzemelését.

id j árás viszontagságai ellen.

A

borítás

ne

építeniA megfelelo hoszigetelés és a h tartás segít abban, hogy a f Üstol kamrában hoszszabb ideig és kÖnnyebben meg tudjuk tartani a szÜkséges h mérsékletet, Az roSSZ h tart épÜletek a kÜls homérséklet_változás hatására gyorsan felmelegednek, de gyorsan le is
h

mindenképpen jobb vastagabb kÜlso falat

A méretek cm-ben Dilatáci s hézag

/'

megoldást: a vékony és a vastagabb falat is, A fÜstÖl kamra bal oldala a vékonyabb falat mutatja, amikor aZ élukre állítjuk a klasszikus méretŰ téglát, a másik oldal pedig a vastagabb falat, ahol a vastagság megegyezik a tégla

jlnek A 3.20. ábra mutatja mind a

két

-L
-T
1-

hetetlen dilatáciÓs hézag, a és a kÜlso ÍalazaI kÖzÖtt

A szélességével. képen j l láthat aZ elkerÜl-

bels

acélkamra

O')

_l_
I

N

A fÜstol helyének megválasztásakor nagyon

Vakolat
AjtÓ

alaposan mérlegelni kell, hogy mekkora térre lesz szÜkségÜnk a kiszolgálásához. ArrÓl Sem szabad megfeledkeznunk, hogy a fÜst alulr érkezik a fÜstÖlobe, ami azI jelenti, hogy a fÜstvezetéknek árkot kell ásnunk, Vagy
l

fÜstÖl kamra alapját kell lesÜllyesztenÜnk A fÜstÖlot építhetjukrészlegesen a foldbe sÜllyeszIve Vagy egy másik épÜlethez ragaszt-

a

ha domboldalba építjÜka

fustÖlot

3.20. ábra. A

ftistol

Va is, A fÖldben

metszete

lév részeket azonban alaposan szigeteljuk a talajnedvesség ellen.

A méretek mm-ben 3.21. ábra. Az alapraiz kimérése

A méretek mm-ben
3.22. ábra. Az alap kiásása 3,23

48

')zni,

arasr

3bb :ken 'alat
a:tás
-

Az épÜlet ki számított méreteit a leheto legpontosabban áI kell vinni a terepre, CÖlÖpÖkkel, zsinÓrokkal ki kell jelÖlni azokaI (3 21 ábra) A munkát két ember kÖnnyebben tudja elvégezni, és sokat segít, ha egy egyenl száru,
ahogyan azt az ábra is mutatj a. Ezzel pontosan be tudjuk állítani a sarkokat, a derékszÖgeket, és ezzd pontosan be tudjuk tartani a terven

a fustÖl kamrábajut

acéllemezb l készÜlt fÜstÖlokamrát építÜnkbe ezeken áll majd
kereszttartÓkra

- lefedjÜk. Mindkett t alaposan szigeteljÜk, és hagyjuk alaposan kiszáradni A fÜstÖl kamra alatti alapba ha
rudat.
beÜltetÜnk két Vagy három keresztmerevít
H

derékszogu háromszÖgvo nalzot használunk,

asználhatunk például 20-as
tehetjÜk azI

CSZi

i-tan
.:artÓ
^

a

fÜstÖl kamra' Ezekre a

l_profilt;

i

eis
két

atá-

SZerepl méreteket.

véletlenÜl lehullott husokat felfogja A fÜstÖlokamra alatti lyuknak - amelybe a fÜstvezeték

a rácsot, amely a
fÜst

at is, 'alat :ikus ; abb

A mérésután foghatunk neki aZ alapok és a

torkollik akkorának kell lennie, hogy a

.eg la

.

:rÜ l-

ai^n

ra

Jyon

:erre

,llrÓl
^

sem

,agy
-t
^
^+

ogy

els lépésea beton alaplap elkészítése Legjobb' ha a betont bevasaljuk _ amely az egész f ÜstÖlo alapja lesz. A kÖvetk ezo lépésként Íelf alazzuk a Iuzteret és a fÜstvezetéket . A tuzteret jÓ min ségŰi té9lábol építjuk,Vagy a beton alapra Samott-téglával bélelt IuzIeret alakítunk ki (3.23, ábra). AIuztér falainak elkészÜlte után beÜltetjÜk a helyére az Öntvényb l készÜlt ajtÓt . Az ajtÓn legyen leveg áramlást szabályozÓ nyílás.

fÜstvezeték számára szolgálÓ árok kiásásához (3 22 ábra). Élesás val pontosan kÖvessÜk a kijelÖlt vonalakat, méreteket, hogy a Íalazásnál Vagy a beton ozásnál ne kelljen Zsaluzást használni' ha azonban a talaj nagyon omlÓs, vagyis a kiásott árkok falai leomlanak, akkor a zsaluzás elkerÜlhetetlen (A zsaluzáshoz a1ánl1uk az Építési abc Sorozat Zsaluzás és átlványzatok c. kÖtetét, CSer KiadÓ, Budapest, 2009) Az építés

biztosan a kamrábajusson, éS ne szÖkhessen el a téglafal és az acélÍal kÖzti dilatácios nyílá-

Son át. Ha a kÜlso fal vastagsága miatt a
méreteket nem lehet ennek megfelel en beállí-

tani, akkor acéltart k alkalmazásával betonkoszorÚt készítÜnk,erre egy réteg meSZeScementes malterréteget terítÜnk, és ebbe állítjuk bele a fÜstol kamrát. A napjainkban már

kaphatÓ speciálisan kályha Vagy kandallÓ építéséhez használatos malter legalább 1 ,5 Cm vastag legyen (3 24 ábra)

Az építkezés menete

A felfalazott Vagy kibetonozott alapra

jobb, ha a betonkoszorÚra - felrakjuk a kÜls fal els Sor tégláját. Meszes maltert használunk, de lehet meszes-Cementes maltert is
használni.

még

: dbe . asztala-

-rn k.

A felfalazott ég teret és a fÜstvezetéket eZ ut bbit egészen addig a pontig, ahol a fÜst
A fÜstkamra alapja

Fokozatosan lefedj Ük a vízszintes fÜstvezetéket egészen a Iuztérig aZ egész felfalazott alapot, ajánlott a lefedésnél acélmerevítket használni. Az egész fÜstol kamrát is felállítjuk az alapra. A kamra als része teljesen nyitott,
ezen át jut be a kamrába a fÜst A fÜstÖl kamra leállítását a 3.25. ábra mutatja

FÜstvezeték
; :

3.23. ábra. A kerti

fustol alapraizának

metszete

3.24. ábra. Az alap teltalazása és az acéllemezb készrilt ftisto! kamra alá készítettbetonkoszor

l

49

3.26. ábra.

talazása

Az acéllemez Íustol kamra

korbe_

nY/

\trv

Vv

\Jr

),,

\(,,

3.25. ábra. Az acéllemez Íristol kamra beállítása és a Ítistvezeték, valamint
a

t

zlér lefedése

s0

2 vízelvezet gy r 3. foleg akkor. 3 a2. Vagy akár teljesen elzárhatjuk a kéményt A szelep állítÓpálcá1a hosszabb legyen. kÖvetk ezik' A fÖdém Öss zeáll ításához célszeru kéménybeállítása után a tet elkészítése EI bb elkészítjÜk aZ alapkeretet. BeillesztjÜk a fÜstelvezeto csovet a fÜstÖl kamra tetején lévo nyílásba (3. a szelepet ugyanis elÖlr l állíthatjuk egy karral. A fémcs aZ alsÓ részénlévo kerámiagyuruvel illeSZkedik a kamra tete1éhez. A tet szerkezet és a lehetséges 7 5 x 5-Ös kotés. hogy aZ építményminél szilárEzuIán kezdhetjÜk dabb legyen F 1 A kamra els oldala nyitott marad. és egy csÖvÖn át . A tet szerkezet Összeállítása a 3. amelybe a kondenzvíz a A szakember segítségétigénybe Venni. f'=j I I I I a fels részéreegy vízelvezeIo gyurut illesztÜnk.27. f leg a sarkakon. és az 5. A téglákat kÖtésbe rakjuk. ábra) _ . hogy a csÖvet tÖbb darabbÓl állítsu k Össze. johet a vakolás. kivéve a keskeny oszlopokat aZ ajtÓ mellett Úgy.2B. hogy a tet nek jÓval t ]l kell nyÚlnia Miután a falakat felhÚztuk a kívánt magasságig. Mivel a kéménybenkondenzvíz keletkezik. hogy így véd1e azt az ido1árás viszontagságaitÓl. 2 aÍodémgerendák ossze_ kapcsolása. hogy az a1Iohoz szabadon hoz záÍérhess Ü n k.a kÜlso védofal Íalazását. meg arrol. CSak ezt kovet en jÖhet a kÜl- 3. amely aZ egész fÖdémet tartja majd Ne feledkezzÜnk a homlokzaton.27. 4 a szarufa osszekapcsolás a. kialakítása 51 . A fÜstcs bels kerÜletén szintén Van egyfajta csÖpÖg kicsÖpÖg. mint a tet elorenyÚlÓ része. ezérI I I I korommal egyÜtt belefolyik. ábrán láthat . El bb csak a durva vakolást végezzÜk el. ábra. Bár megtakaríthatjuk aZ egyes részek nehézkes befaragását. ideig be van fŰtve a fÜstolobe Vagy télen . amellyel szabályozhatjuk a fÜst áramlását. A másod ik részben helyezzÜk el a kéményzáro Szelepet. A gy r(i már maga is szigeteléskéntm kÖdik. ha a kÖtésekhez fémkapcsokat használunk. ha hosszabb A kémény Íelállítása a fustol kamra tetejére 7 kéményzáro szelep. A kÖnnyebb tisztításhoz ajánlott. 5 a csatlakozások kotések s simítás.26. szarufa kivágott része.28. Ehhez a korbef alazáshoz alkal mazhatunk konnyített anyagokat (gázszilikátot stb ) Az építkezés menete pontosan kÖvethet a 3. ábrán. ábra.

amely nem káros az egészkémény. valamint a falakban lev víz. a zároszelepének szabályozokar1a rovid .) Az Összeállított tet szerkezetet kenjÜk be penészedéstgátlÓ és tuzállo bevonattal. ezérI tet tet cserép H dfarkÚl hogy a kéményis téglábÓl készÜl. A.31 . esten i. A 3. eZ aZ Üzemeltetés természetes velej ároja. A tet cserepek felrakásánál ne feledkezzÜnk meg arrol. hogy az utols sornál kisebb az átfedés. 52 . ahogyan azt 3. és erre kerÜl a legfels simítÓvakolat Erre homlokzati festék kerÜl. és a kéménykorÜli bádogozást. A tet fedése a/ h dfarku tet cserép. c) a cserépfelrakás befejezése e! tti pillanatok . A ÜstÖl f kéményét kész A tet szerkezet Az építkezés befejezése után a fÜstÖl t néh ánY napig hagyjuk száradni. f leg a fÜstÖl kamrát' Csak amij kor az egész építmény l kiszáradt és befÜstol dÖtt. a Szelepet nem elÖlr l. így a fÜstÖl t elég néhány évente egy- FelépíthetÜnk azonos Vagy csaknem azonos elven mŰkod fÜstÖl I azzal a kÜlonbséggel.27. ábra. Mielott valÓban fÜstolni els IuzgyÚttásnál a fÜstvezetékben kondenzálÓdnak az égéstermékekés a IŰziÍában. hogy hogyan kell rakni az egyszer tet cserepet és hogyan a kÚrpcserepet. foghatunk hozzá a val di fÜstÖléshez. legalább 24 oráig Üresen mukÖdtessÜk. Az egész építményt vízállo vakolattal vonjuk be' A durva vakolatra rabichál t feszítÜnk ki.a kéménykorÜli kész bádogozás és a kripcserepek felrakása kezdenénk az Ú1fustÖl ben. hogy a tet n áI Vezet majd a ságot a kéménycsés a szaruÍa kÖzÖtt. -? 3. feler sítjÜk a cseréptartÓ léceket. A házlk el reny ! tet szerkezete felett tudjuk beállítani.30c ábra mutatja a felrakott Cserepeket. majd a szaruÍára egyszeru tetofed modszerrel felrakjuk a hodfarku Cserepeket (3. A IŰztérben tÜzelÜnk. A kémény 3'29. Az A méretek cm-ben 3'30. és ugyelÜnk arra. hogy a fÜst rendesen átjár)a aZ egész fÜstol t. Ez nem számít meghibásodásnak.30a ábra) A 3' 30b ábrán láthat . amelyekre Ezután befejezzuk a vakolást.Ha nem lehet betartani az el írt távol- ségre. majd befjthetÜnk. ábra mutatja A kéménykialakítása modosíI1a a tet szerkezeÍéI is. b) a tet szerkezet metszete és a cserép felrakásának m dja. amely a m kodés kozben magátÓl elt jnik majd. akkor a csÖvet tokéletesen szigeteljÜk' olyan h szigetelést válasszunk.A fÖdém tervezésekor nem szabad megfeledkezni arrol. hanem oldalrol. és egyben ellenáll a nedvességnek is (el fordulhat ugyanis beázás. ábra. a kondenzvíz lecsorgása a kéményfalán a bef téskor stb. a SZer lef kéményelemekb l készíthetj Ü k.

rled- ivolkkor rige- da észI nek ) lzvíz . Falazott kéményíÍ Íristol a) hagyományos kialakításrj fÜstol . lára ekre lÓd5rán zeru :eto- Teg . a) rény >zért tet ) nos )gel.0. ket.tb be ittal. o TVA l o <erÜ sték egy<ész ke O ta o "o o on b) 3. t azt tása epítU 'ob o' . dés.9' zro\ . ábra.o :a\t" u o ev" !oo' o o. b) olasz stílusrjr fustol s3 .31.

ábra. a benne lév zsír teljesen kifolyhat és a hÚrs is megéghet A: ér:. (3.: 336 54 . beleértve a Íiist<il alapját. magát a fÜstÖl t és a kÖzvetlen kornyezeIét kÖnny tet vel fedték. lÚg: Fo ^: ésa tor"' ték: gyc - alka tég a SZAC Afearn 3 goli illesz A A vel kap' \e Ös sz Íu. rr\ - vezo. := kifa. tég Ia boi'i:. is A Természetesen aZ itt megadott adatokat és méreteket szÜkség esetén mÓdosíthatjuk a saját igényeink szerint. A kerti Ííistolmetszete. Yizszintes fustvezetékes A kerti fÜstol egyik l. a tíÍzteret és a Í stvezetéket is A felá is t- I. Erdekessége a fÖld alatti fÜstvezeték és t ztér.ehetséges kialakítása az itt bemutatott típus. A m dosított méretek azonban ne nagyon kulÖnbÓzzenek aZ ábrákon feltÜntetettekt l. A t lságosan rÖvid fÜst- f ÜstÖl típus megválasztás ánál és aZ elhelyezésnélmindig alkalmazkodnunk kell a he|yi viszonyokhoz.3 . = teg.Íustol k 3. A méretek cm-ben 3. hogy a fÜstolot akkor is hasz- afala 3 ala: 3_ A: tŰz-. nálhassák. vezeték miatt például a fÜst forr marad.32. Az ábrán bemutatott példán sík terepre kellett fÜstol t építeni. ha aZ id j árás kevésbéked- a3 7'z lalz ra rne saA'_ krr Az. így a fÜstÖlt hÚs tÚrlságosan felmelegszik.

és a fagy se tegye tÖnkre. Nem tÚlságosan alkalmas a fÜstvezeték bélelésérea samott-tégla. A kamra anyaga lehet -l 3. a pÓrusos Íalazoelemeket Sem a) ffi r b) A fekvo vezetékek lehetnek kerámiacsÖvek is. A fristol kamra teteje. hogy aZ égo fa alulr megkapja aZ égéshezszÜkséges oxigént. ábra mutatja ryu zsz-3d- a:a A tŰztér ajtaj ának jÓl zárodÓnak kell lennie (3.rrne '- JYA eg- r fe1e:ján 3. amelyen látszik illesztÜnk Össze.33. t -. hogy a tégla ellenálljon a fÜstnek és a nagy homérsékletnek. b) a t ztér ajtaja A méretek mm-ben A fÜstÖl alap1ához té9la a legalkalmasabb építoanyag. hogy a fÖld Ülepedésével ne vetemedjenek meg. a rostély és a hamutárol . ábra. ábra). ha a tuzteret tuzállo samott-tég lával bélelj Ük' .37. amely egészen a fÜstÖl kamra alá vezeti a fÜstÖt A f ÜstÖio oldalnézeIéta 3. ebben építjÜkki a tŰzteret és a fÜstvezetéket.35' ábra. amelyeket kályhaépítéshez használt gittel 3. amelynek nagyon er s a nedvszívo képessége. a) a tíizlérmetszete. jobbra az felfuggesztés pontos raiza ail - 55 . ill. ne torjenek el._J A fÜstelvezet t tégla (kéménytégla)vált be leginkább. A fÜstÖl alapja aZ árok. ábra. a kuls Ú1ra csak a jÓ min ségu oÍ_pz. de rostély nélkÜli is' Ez utÓbbi esetben elég a tŰztér al1ára egy lábakon állo egyszeru rostélyt állítani (3. ha ezeket vízszintesen is Össze lehet illeszteni. l-3oo+3ooJ l--- 396 x 716 380 x 700 600 6OO kamra f méreteit és aZ elolnézetét a 3. ábl ra) Az a legjobb megoldás. a fÜstvezetéket és a tuzteret is' A tet t Szaggatott vonallal jelÖltÜk. amely el segíti. Ha elkészÜlt és kiszáradt a Íalazott alap.36' ábra mutatja. felállítjuk rá a fémb l készÜlt fÜstÖl kamrát. de alkalmatlan erre a célra a porusos és az Üreges szabad alkalmazni. vagyis kiÍalazni. ábra a fÜStÖl metszetét mutatja. amely ellenáll a gyenge SaVaS és lÚrgos hatásnak egy aránt' a1ánlott téglával bélelni. beépítettrostélyos. Erre a célra a jÓ min ség l kisméret A méretek cm-ben 3'33.34b. A vezetéket készíthetjÜk a kéményépítéshez kaphat elemekb l is. A pergola alatt elhelyezett ftistol oIdalnézete Fontos. bele^ értve a Íalazatot. olyan kivitelben.34.32. mert csak így biztosíthat a tuztérbe áramlÓ leveg pontos szabályozása a leveg nyíláson át' A tuztér lehet hagyományos.éS teljesen tégla. A csÖveket alaposan ledongolt alapra fektessÜk.' -N -ltTi*-3 1 A borításhoz használhatunk kÖvet vagy mŰkÖvet is.

_ = A 3. . a merevít kre tesszÜk a lecsÖpÖgo zslrI felfogÓ tálcát . és valamilyen fedett helyen tároljuk Láthatjuk.37. faborítást' használjuk. 4 az ajt keret. 5 a 3.2 mm Vastagságu acéllemez..33. a) A Ítistol kamra elolnézete. hogy a ren- Úgy tervezték meg. 38. a Sarkok pedig 30 x 30 Vagy 40 x 40 mmmerevítésére eS szogvasat alkalmazunk. A fÜstÖl folé építettkonny tet Vagy pergola méretei a 3. ízlésÜnknek megfelel en alakíthatjuk ki a fustolésre várÓ élelmiszert' A kamra alj ába.32.1 . még a roSSZ id k bekoszÖnte elott szétszedjÜk. éS a be a szabályozoszelepet.0. ham u: vezete terítik hrirs le aljába 56 .hogy kÖnnyen be tudjuk Van. 1 aÍu. hogy milyen gyors a fÜst áramlása a kamrában.39. ábra.ha télen nem akarjuk használni ' hogy sszel. Ezt a f ÜstÖl t -r-_ 3. ábrán csak tá1ékoztat jelleg ek' és a helyi feltételek alapján határozzuk meg' A fÜstÖl formáját és szerkezetéI teljesen szabadon. Ez akkora legyen.36b áb- T f. annak alapján. Az elektromos munkáknál tartsuk be a biztonsági elokásokat ' Az égo burája nagyon gyorsan berakÓdik fÜsttel és más égés3BO b) kukucskálonyílás fÖlé egy kis fényforrást er síthetÜnk. ezekre akasztjuk kamp kkal 600 a) A méretek mm-ben 3. ezért gyakran kell tisztítani' 3.36' ábra. hogy aZ ajtÓ kinyitása nélkÜl ellen rizzÜk a fÜstÖlés folyamatát. annak egyes részleteit és a szerkezeIi megoldásait ábrázol1a. hogy a f Üstol kamra is 3. L o N *l termékekkel . hogy ne szŰkítse le a felszállÓ fÜst tját. SzereljÜk a 1 30 mm legyen. A beépített rostély nélkuli trÍztérben alkalmazhal . kivehet rostély fáb l készÜlt' A kamrát aZ ido viszontagságaitÓl gy is védhetjÜk . a r a1ta1ára kukucskálÓnyílást (3. b) ftistol kamra ajtaja kukucskál nyí!ással. amely megvilágítja a fÜstol do hÚst. A fÜstelvezet a fÜstÖlend élelmiszert Ha a fÜstol t valamint kondenzvíz-elvezeto elemet' A f ÜstÖl kamra elÜlso oldalán nagy méret cs be ajt nyílás mérete 120. akko r ajánlott szigetelni aZ ajt t. A zárolemezI egy Csavarral vagy Szegeccsel er sítjÜk a lyuk folé. e fÖlé kerÜl a homéro. 3 kukucskál nyí!ás. A ra)Z alapján szabadon variálva sokféle me9oldást találhatunk a legegyszer bb f Üstol kialakít ásához. ábrán találjuk. és a 3.a fustol kamarát is beleértve _ fábÓl készult fÜstÖlot mutat. ábrán lév részlet - prÓbával állapítjuk meg.35.35. ha belulrol deszkával béleljÜk' Vagy kívÜlr l kap is télen olyan nagy. így az kimozdíthatÓ jobbra Vagy balra' A jobb betekintés érdekében a kamra belsejébe. Az ajtÓ legyen rakni A fÜstÖlo ra) készíthetÜnk. A fÜstol kamra méreteit és aZ ajt felfÜggesztés részletes ra1zát a 3. ^ amelyet vékony lemezb l készult takar fed 7 a kondenzvíz elvezetése. Erre a célra tokéletesen megfelel. amelyet kintr l vízcsepp alak lemezdarabbal zárunk el. . 2 h mér .B. amely lehet vé teszi.. A méretér tÖbbszÖri \ -l. A kukucskál egy mintegy 3 Cm átmér j nyílás.38. ábra egy teljesen . r A fÜstÖloben az a1to fÖlÖtt helyezzÜk el a hÚstarto rudakat.

amelynek kamráia hÚst fáb l késztilt :- a hÚsckkal ?)a. hogy a tustolt hris leessen a fustol kamra fenekére. 5 a fustol kamra aljába' a fustvezeték torkolata Íolott a fust áramlását lassít rudakat helyeáek el. Ftistol berendezés.39. 4 a Íustvezeték kerámiacs b l készult. a .'en- 3.' Ölé.l :3 rke^t eg- =-át is arnak ::asait :' alva J 3gys:Ö lot 'a is ag sá- - - arjuk dok iyen ). 7 a rostélyra kerÜl a lecsÖpog zsírt Íelfog tálca.: télen :l ri el az ha kap :c . ábhogy stÖlés 3cm f . ekoz' acján .. amelyet a terep d lésszogével azonos szogben vezetunk.\-l* . a '= fogÓ : - : szÖri 1 - ' kítse 0gy . ábra.. 8 a fustol kéménye 57 . =Ce. amelyek egyben szét is terítik a fustÓt az egész fustol kamrába. = "Ősít- 1 lizaEyon =gés3.aljuk ='gola -. ábra' Egy másik lehetséges megoldás a Íáb l késztilt kamrájrl Íiistcil 7 a ÍÜstol alapja a trjztér. kulon hamuténel.és Íagyáll téglákkal van bélelve. amelyen ontvényb l készult ajt vani 2 a t ztér beépített rostéllyal készult. amelynek ugyancsak kulon a|taja van. .38. alakÚ r: egy . 3 a t ztér h . aban J j esz- ! . amely megakadályozza. 6 dr tb l készult acélrostély.

a fÜstÖlt hÚs magasságába kerÜl a h méro. Ezek varázslatos építmények. ezen keresztul rakhatjuk be a fÜstolend hÚrst ' Az ajtÓ fÖlé.amelyek j l illenek a mai családi házakhoz is (3 37. és a Iuztérhez lépcsokÖn juthatunk le. Ezeknek a berendezéseknek aZ el nye. a fÖldbe ásva alakítják ki. ebben aZ esetben a tuztér alját is magasabbra kellene tenni. hogy a f ÜstÖl t magasabban. mivel ebben he- \AI A fÜst és az égéstermék utjának meghosszabbítását gyakran Úgy érik el.. erre kerÜl a betonozáshoz használt acélhálÓ' majd alaplapot kell készíteni(3 42 ábra). hogy ezek használata. id nként meglocsolj uk vízzel' tunk olyan fÜstol berendezést. eZI vízmértékkel ellen rizzÜk' Az alaplapot hagyjuk meg szilárAz alaplap elkészítésének leírását megtaláljuk minden építkezésikézikÖnyvben. ábra).szÓrnak kÖrbe A f Üstolokam rába a fedél levétele után. A vezetéket kerámiacsÖvekb l állították Össze. hogy alaposan szigeteljuk es éppen nem használjuk a fÜstÖl San Van a talajvíz. de Ugyanerre a célra alkalmas a rozsdamentes acél iS. ábra is mutatja. amelyek tuzIere kÖzvetlenul a padlo alatt volt. ken. ábrán láthato fÜstol típust ismertetjÜk.4. Vagy kihasználják a terep egyenetlenségét. hogy mélyebbre helyezzÜk a Egy másik megoldás a fÜst Útjának meghosz- gyakran kombináltak kenyérsÜt kemencével. Ugyela nagyobbra no a távolság a tŰzIér és a fÜstÖlésre felakasztott hus és hustermékek kÖzÖtt. amelyeket kívÜlrol kerámiagranulátummal delkezésre állÓ hely szukossége miatt a fÜstÖlonek helyet adÓ építményt. megkÖzelítése. vagyis valÓjában aZ osztrák_Magyar Monarchia terÜletén .40.44. ezzel belul és meghosszabbíthatÓ a ÍÜst Útja llyen fÜstÖl ket szabbítására. ÜgyeljÜnk arra is. paraszti. A tuztér alja ebben aZ esetben mintegy B cm-rel lehet aZ ajtÓ alsÓ pereme alatt. A telek emelkedését a mUnka kÖnnyítésérehasználjuk ki' Sok Íáraszto foldmunkát sporolhatunk meg vele.lehet magasabban is' ahogyan a 3. a hátrányuk viszont . éS ezekben f ÜstÖl- felulete vízszintes legyen. hogy lyezzÜk el a tuzIereI' Napjainkban ÚJra divatba a kisebb kerti épuletek alapjait és falait k b l készítik Az ilyen épÜlet nagyon j néz ki. vagyis a fÜstolés nagyobb szakértelmet kíván. llyen megoldást láthatunk a 3. Íalazolt kemencék kéményébe építettek fÜstÖl kam rákat. Hasonl megoldásokkal találkozhatunk olaszország északi részénis. El bb A betont alaposan Újabb beton réteg kÖvetk ezik tek. mikÖzben ledÖngÖljÜk. Ezzel ami Segíti a fÜst lehŰlését. l feletti tér falazását nagyon j min ségben kell elvégezni. 3. korábban ugyanis a kÖr alak vékonyabb betonréteget terítÜnk a foldre. hogy egyszer bb a szerkezetÜk. hogy a tuztér.Íoleg a kezdok számára _. hogy ennek aZ alapra gyakorolt nyomása meglehet sen nagy.36' ábrán. ha t. tudnunk kell. A ra1zon ugyan ennél magasab- a talajszintre tenni. vagy számítani kell nagyobb kre. Ennek a nyomásnak aZ ellens rlyozás ára megfelel ' teherbírÓ. HasonlÓ megoldásnak számít a vidéki gazdaságokban a beépített ÍÜstol . A fustÖl t egy fal mellé építették. á. éS atuzteret mélyebben. ahol maga- ni kell arra is. vasalással meger sített t 3.35. A Iuztér akkor Se legyen víz alatt. s8 . A kÖnyvben már leírtak alapján mi is készíthe- Az alaplap jÖtt. dulni. de készíthetunka kamrára oldalrol is ajtot fÜstvezeték mer leges a tŰztérre. ilyen fÜstÖl kkel például Magy arországon Vagy Horvátországban. A Íustol kamra alatti zteríi fustol beren dezések A fÜstÖl kamra alatti IuzIérrel készÜlt fÜstÖl berendezések valÓjában aZ eredeti fÜstolési m dszerre épÜlnek. vagyis a h forrás nagyon kÖzel Van a fÜstol kamrához. hogy a beton (3 43 ábra) . f leg a hegyvidéki terÜlete- Napjainkban ma is gyakran találkozhatunk A kÖvetkez kben a 3. de a munkát bízzuk inkább tapasztalt k mŰvesre' A 3. r. majd a felÜletét elsimítjuk. A fÜstÖlon nagyméretrj ajtÓ Van . amely hasonl mÓdon mŰkÖdik. ahol sokkal rosszabb a ban Van aZ ajtonyílás. Ez azI jelenti. felulr l rakhatjuk be aZ árut. Mielott azonban nekifogunk egy ilyen épuletet megépítéséhez.40. ábra mutatja a fÜstoloháziko építését Atuztér ajtaját nem kell kozvetlenÜl . tÜzel tér alját azokon a helyeken.

foldbe építettt ztérrel s9 .3.kerti házik '' típusti fustot berendezés 3. ábra..41. Klasszikus . ábra.40. Fal mellé építettÍtistol .

3. A téglákb l készítettbé!és (a 1t 60 . Az alaplapot be kell vasalni.44. ábra.t 3. A betont tömörítjük' majd lesimítjuk 3.45. Az alaplapra épul talazal J.42. és kell teljesen megszilárdulni hagyni 3. ábra. ábra.43' ábra.

A fÜstol d hÚrsok folÖtt osszeszukÜl a fÜstol . 2 a beépített rostély nélkuli tíj^ér. Példa erre a 3.46. ábra' A kerti házik típusti ÍÍisttilkeÍesámetszete 1 ztér ajtaja a szabályozhat leveg nyílásokkal. beépítettrostély nélkÜl.3 a Íustol kamra a|ja (a második zárlap) a fl'ist elosaására is szolgál al 61 . Ez azonban nem jelenti. amely a fÜstÖt a szélekre vezeti. ábra mutatja .46. és f leg a fÜstÖl bemelegítésekorkárosíthatná a fodémet.45. hogy a tuzteret kÜls k IuzIér belsejét h áll téglával béleljÜk. Az amely azt mutatja. éS ezzel jobban szétoszt1a a fustÖt a kamrában. a fÜstot aZ els zárlap kÖzepén lév nyíláson els változatot a 3. hogy le kell mondanunk a burkolatr l. A második zárlapra helyezhetjÜk a lecsÖpÖg zsírt felfogÓ tálcát. els sorban a fÜst elvezetése kétfélemÓdon oldhat meg . mivel a ho felfelé áramlik. mivel akkor a kéményenát torro fust távozik.A val rakjuk ki. el bb téglá- talajszinten Van. A fÜstÖI bels szerkezete. majd kÖrbeépítjÜk termésk vel. ábra. vezetjÜk át. ezálIal a fÜstot a kéménybe tudjuk vezetni' A fodémet tuzáll anyagokbÓl kell készíteni. A tuztér a els zárlap felett Van egy másik. AZ 3.

5 a hajlékony. 2 a beépített rostély nélkÜli t ztér. amely a szilárd tuzeloanyagÚ kandallÓkhoz és kályhákhoz is alkalmas elhelyezhetjÜk A kéménynyílását a f Üst I H 3. hogy a fÜst minél jobban áI1ár1a a fÜstÖl do hÚst' A fÜstelvezeto hajlékony. Falhoz építettkerti ftistol 1 a tuztér ajtaja.47. A Iuztérbol a fÜstÖt el bb elore. rozsdamentes acélb l készÜlt. rozsdamentes acélbol készÜlt cs szigetelése 3. a tuzIér ajtajának irányábavezetjÜk (ha id el tt teszÜnk atuzre. 62 . majd folytatja Útját bevezetésével ellentétes oldalon helyezzÜk el. ábrán bemutatott fÜstelvezetés' A fustÖlot a k kerítéshez építették.3 a fÜstol kamra alja (a második zárlap) a fÜst elosztására is szolg ál. de ezzd a mÓdszerrel meghosszab- a falba épített ék mentén a fÜstÖl kamrába' A fÜstÖlo alsÓ lapja tehát a fÜstvezeték felso része.A második megoldás a 3' 47. ábra. akkor az a1tonyitáskor egy kevés fÜst biztosan kiáramlik. amelyre a lecsÖpÖg zsírt felfogo tálcát is bítjuk a fÜst Utját). innéI az els zárlap felett a hátsÓ fal lrányába áramlik. 4 a lecsopogo zsírt felfog tálca. ltt a hátsÓ áramlást használjuk ki.

hogy a tŰztereI alacsonyabban A t kÜlonállÓ épÜletben helyezték el. ábrán. A kat. például IŰzállo gipszkarton lapot A még nagyobb tŰzliztonság végett a fémbol készÜlt ajtÓt bevonhatjuk alumíniumfÓliával. elsosorban a videki pillantáSra megragadja a látogatoI az épÜlet aszimmetrikus jellege. A teto megoldása 1elzi. ábra. i/-^f . kÖrnyezetbe . amely a hot visszaveri a fÜstÖlokamrába. amelyet helyben használt építanyagokbÓl építettek fel fÜstÖl a A fÜstÖl alsÓ része. és egész télen megmarad a hÓ. Egy hegyvidéki hétvégiházhoz tartoz Ítistol 63 .-1 3. és kÖrbefalazni. a vidéki épuletek jegyeit magán visel fÜstÖlot láthatunk például megfelelo típus kiválasztásakor vegyÜk figyelembe a helyi építészeti hagyományo- A fustÖl kamrát fémlemezbol készítették. aZ enyhén emelked talaj lehet vé tette. A burkolat alá azonban tegyÜnk egy réteg szigetelést.^J$ri.49.. és Összhangban Van a kÖrnyezetével és a helyi építészeti stílussal. vezetéknek meg tudták adni emelkedést' helyezzék el a fÜstÖl al1ánál. IŰzIér mer legesen helyezA kedik el a fÜstvezetékre. Azígy elkészítettkerti fÜstÖlo megfelel a legszigorÚbb esztétikai kÖvetelményeknek iS. ahogyan aZ ajtaja is mutatja ' Az építés során kihaszn álták a terep adta lehet ségeket . máshogyan ha hétvégiház mellé építjÜkVagy egy vidéki család i ház udvarában f og álln i ' A fÜstolot Űgy helyezték el. durván megmunkált kob l építették. elég csak a felszínen elhelyezni. meglehet sen gyakran esik az eso. ahogyan azI aZ á ra mutatja. ami fÜstÖl kamra beleillik A els a szokatlan tet nek kÖszÖnheto.. éS így a fÜsta szÜkséges A fÜstÖlo homlokzaIát faburkolattal boríthatjuk A fÜstÖl fémbol készulI ajtaját is . hogy máshogy fog kinézni egy fÜstÖl egy nagyváros peremkerÜletében állÓ család i ház kertjében.3.5.álcázhatjuk'' faburkolattal.44. hogy a régiÓ hegyvidéki jellegu. hogy a vezetéket ne kelljen a talajba sullyeszteni. Az 3. hogy a fÜst szabadon haladhasson felfelé. a terep adottságai lehet vé tették azI iS. A helyi építészetjellegét.de készíthettéglábol is' A bels SZerkezeti megoldásokat és a méreteket a 3. Egyéb típusu fristol k Természetesnek vehetjÜk. és a régiÓra jellemzo építoanyagokatis. ábra mutatja. amelyben a tuz\ér és a fÜstvezeték kapott helyet. ami nagyobb nedvességtartalmat jelent Emiatt a fÜstÖléshez elokészített IuziÍát Óvni kell az id járás viszontagságaitÓl.48.

és megkoveteli a h s szakszer el készítését. ezért sokaknak jÓl 1Ón az egyszerjbb megoldás.3. a hétvégiházba Vagy kerti borítiján). A hagyományos fÜstÖlési m dszer. Hord ozhato fustol k A piacon aZ elektromos Vagy gázzal grillezokészÜlékeknek már rég ta rengeteg fajIá1a kaphatÓ. ábra. amilyet és amennyit ezek aZ eszkozÖk mŰkod a fÜstolés maga is komoly felkészÜléstigényel. A hordozhat fÜstol k éppen a gyors alkalmazás céljait SZolgálják.. Vagy nincs ideje annyit foglalkozni a fÜstÖlésSel.54. ahol éppen használni kívánjuk. igényelnek. Nem mindenki engedheti meg magának. a Slo MOTEL által forgalmazott hordozhat fÜstÖl ket (az elérhet séget l. miveI kÖnnyen amely hideg fÜsttel tart sítja aZ élelmisZert. Az el z ép ilet keresztmetszete 3. Napjainkban azonban már ilyen eszkÖzoket is forgalmaznak. a kÓnyv hátsÓ partira.A méretek cm-ben 3. kezelhet k. ábrákon bemutatjuk 64 . hogy hagyományos kerti f Üstol t építsen. A 3.49. vihetjÜk oda. Vagy építtessen.50.6. a házilag fÜstolt termékek kedvel i azonban sokáig nem jutottak elektromos Vagy gázÜzemu eszkÓzÖkhÖz..Vagy níncs rá megfelel helye.

Méret: 85 x 39 x 28 cm. fÜstolés' sajt esetén 90 min. akasztÓkampÓ. kb.. Kapacitása: 20 db pisztrán g vízszintesen Vagy fÜggolegesen Fels tés modja: elektromos. Elektromos csatlakozás: 230 V' A f Üstolési h mérséklet: hal és hÚs esetén 70 '. ábra. e e ktro m os l(it(5szállal ftistolcí a) a gép kÜls képe . szárítás + 45 min. pulyka_ és csirkemel|. gázos. A fÜstolési h mérséklet'hal és hŰrs esetén 70'. sajt esetén 90 min. b) a gép tarIozékai. akasztÓkampÓ-tartÓ. ÍÜstÖlés' A készÜléket kisebb baráti Összejovetelekh ez a1ánljuk. halrács rostély f részpor.3'50. sajt esetén max. kÖzÖsségeknek aján lju k' ra. H o rd ozhat .B0 "C. 35 'C. 52. 20 kg. áb f thet l 3. Kapacitása: 28 db pisztrán g vízszintesen Vagy 40 db f Ügg legesen A felf tés m dja: elektromos gázos. fÜstÖl portartÓ . faszenes. A fÜstÖlési id : hal és h rs esetén 45 min. sajt esetén max. ábra. Az fustolés után el(5z ábrán láthat termékek elektromos f Űtos zállal. tŰIoszál A gép típusa: hobbifÜstÖlo cikkszáma: WD630095 3. hordozhatÓ Mérete: 100 x 39 x 28 cm. Fustolésre el készített sz zpecsenye' marhanyelv. cikkszáma: WDBB095. csepegtet tálca. 230 V. A fÜstÖlési id : hal és hÚs esetén 45 min száríIás + 45 min' fÜstÖlés. 'B0 'C. TÖmege: kb 17 kg. Elektromos csatlakozás.51. fÜstÖlés A készÜléket nagyobb társaságoknak. 65 . Tomege. marhaszegy A gép típusa' hobbifustol . faszenes. 35 'C.

. "180 Alkalmas: hal. Kapacitása' 40 db pisztráng. citrom- mal. gázuzem i Íustol A gép típusa: Profi plus RS40.54... Mérete. A fÜstÖlési id : 10' .-. ::f *. ábra.l. Hidegen balzsamecetes salátaágyon.:..r#.:lit- _. Profi étterml. a a halak a diszn -' (lazac. Bekapcsoljuk a frltést és a homérséklet-szabályozon beállítjuk a kb' 70 "C-ot. 30. A pisztrángokat a citromlevével meglocsoljuk. amikor beindul a fÜstolés lecsÖk- líi J'. meg szor1uk a színes borskeverékkel és finomra vágott kaporral. kozÖsségeknek ajánlj uk.Vagy tormamárIással. vízben feloldjuk a sÓt és a Cukrot.. BekészítjÜk a Íurészportart tepsit. A melegítéshelyett utÓfÜstÖléssel frissíthetjÜk fel a megvásárolt kolbászt. A fÜstol alkalmas hÚsokhoz.j' j'' I 0 fa H* A Néhány finom recept pisztráng.. panzioknak.1. Tomege: 40 kg.:i{Ídli{$#i#9iE' . 3. majd 1 5 percig a fÜstol ajtaját kinyitva szellozIeI1Ük. '160.40 percig fustÖljÜk és a fÜstolés befejezése után még 5 percig a fÜstÖl t zárva hagyjuk' A pontyot f tt burgonyával vagy kenyérrel tálaljuk. ] 15 x 45 x 36. Kéménybekothet rozsdamentes. ÍÚsto/ése l{ozzávalok: 6 db megtisztított. egyenként tormalevélbe Csomagoljuk. kibelezett édesvízipisztráng. A pontyszeleteket ráhelyezzÜk a fÜs(a rácsokra aluf liát tehetÜnk. ElkészítjÜk a páclevet. h sfÜstolésére A készÜléket éttermeknek ajánljuk' sajtok és specialitásként a di és a mandula.50.i{'':ii:*. 6 db tormalevél. ábra. 1 L víz. 35 x 45 x 85 cm. 10 dkg SÓ. Az elkészÜlt halat melegen is tálalhatjuk kapor..'}. cikkszáma: WD0033.. ponty)' a szárnyas és a fÜstÖlésre kiválÓan alkalmas bárányhÚs. ábra). ajt t becsukva elindítjuk a f jtést. $ i 1i i 1 t li kentjÜk a h mérsékletet 60 "C-ra. 10 g durvára darált színes borskeverék. megkÖtÖzzuk és a s s oldatba elmerít]Ük H jvÖs helyen 24 orán áI pácoljuk FÜstÖlés el tt a tormalevélb l kicsomagoljuk leszárítjuk és kampÓra akasztva a f ÜstÖlobe tesszÜk (l.*Qtrry . 230 V. szalámit. 1 csomag friss kapor. Mérete. 3'53. libamáj Vagy 48 db pisztráng' Elektromos csatlakozás. cikkszáma: WDHO4B. 1 db citrom. 5 dkg cukor. TÖmege. de a kevéssémegfÜstolt szalonnát Vagy fustolt hÚsokat is' P a zoldség. Mind 66 .. a gombák. virslit. 'C' A fÜstolési h mérséklet. 40 percig végezzÜk a fÜstolést. tormahabbal kínáljuk s 3. Nagyobb társasági Összejovetelekhez. halakhoz és sajtokhoz. 14 kg hÚs. így pikáns szaftot kapunk).20 min. 45 kg' Kapacitása: 8 db csirke .5 Cm. isztráng pácolása. Ponty A f tÖl rácsaira pontyot szeletekre vágjuk. elektromos ÍíitésíÍ ftistol kamra A gép típusa: Profi 48. Fustolt csirke A fÜstÖléshez a legmegfelel bb a bor nélkÜli csirkemell vagy a kicsontozott comb. éS 40 percen keresztÜl így vég ezzÜk a hokozlést (kÖzben nedvességet veszít a pisztráng: izzad). Citromos és szeres pácba tesszÜk és 2 orán keresztÜl pácoljuk.

A Toltott gomba megtoltjÜk. éS kellemeSen pikáns lesz) A csirkemelleket a fÜstol rácsaira helyezzÜk és mintegy 30'. t jnhet. A fÜstolés befejezése után a fÜstol t még legalább 5 percig zárva hagyjuk. Ha még pikánsabb ízt szeretnénk.vél. Konyharuhára szor1uk és hagyjuk me9száradni. Amerikai grillez tustol k Félkemény Vagy kemény sajtok alkalmasak a fÜstoléSre. és tésztas alátába Vagy zoldséggel egyÜtt bagett toltelékeként is felhasználhatjuk.melegen is tálalhatjuk. BekészítjÜk a Íurészport és Íelizzít1uk.Ük 'o ig 3Ur- felÜlete szép rÓzsaszín lesz. 1 darab rÖIt fÜstol kivál ' réteg hámozott diÓt Vagy mandulát sz runk. megtisztított. majd a 1 B. 20 g fokhagyma.40 percig f ÜstoljÜk a hrjst' Hidegen. di . hogy el szÖr beindítjuk a ÍÜstot. a sÓs vízben ázIaIjuk (attÓl fÜgg en.40 percig fustolÜnk. rissen reszelt gyombér. amelyre egyenletesen egy réteg di t Vagy mandulát sz runk' 20 percig fÜstÖljÜk di t vagy mandulát kb...7. aZ 'C-ra beállítjuk a gépet. Kihrilve aprÓ csíkokra vághatjuk. vízzel. 10 g durvára darált színes borskeverék. Meleg pástétommal Vagy kedvenc tÖltelékÜnkkel csiperkegomba nagyobb fejeit pikáns Megsz rhatjuk sajttal és még 1 . majd a fÜstol rácsaira helyezzÜk. Ezek a készÜlékek az un. . Tabasc t tehetÜnk. Ez a kulonleges folyamat kombinálja aZ aromatikus fÜstolés el nyeit a párolással. pácoljuk (a h st így jÓl áI1ár1a a páclé. amely a ho hatására lassan megsul.tjÜk A de sto lt zett Jkg db . mártásokba t zárva hagyjuk' Borhoz és sorhÖz ES . így elkészítve f fokhagyma.30 percig f ÜstoljÜk. mind pedig más hŰrsb l készített A Fustolt gomba rJla. 40 percig B0 oC-on tartjuk a h rst. A fÜstol rácsalra aluf liát helyezÜnk. 30 percig fÜstoljÜk. 5 dkg s . csirke. k. megsz rjuk a borssal és bedÖrzsÖljÜk reszelt Vagy pépesített fokhagym ával.20 'C-ra h tve tálaljuk ajtÓt becsukva 40 majd a sajtdarabokat a rácsra helyezzÜk. Látsz lag eZ el|entmondásosnak de a h st val ban fÜstoléssel. rrÍsÍo/ése Nozzával k '' 2 db hárty ájáIol megtisztított szuz- S s di 112 A és még további 5 percig a t feloldunk. A sajtok fÜstolésétegy szakaszlan végezzÜk. foldimogyor. diszn hÚshoz. (Ü rd li 35. 2 gerezd megtort 1 ev kanál méz. . u . Kb. vízpárában készítjÜk el..ztÜ l tartjuk. és az qIot becsukva elindítjuk a f tést .40 percig fÜstÖljÜk. A fÜstol rácsaira aluf liát helyezÜnk. nyársakat is meg lehet fÜstolni. 1 olívaolaj.. fÜstÖl t zárva 'J s- gv . .2 percig el ételként tálaljuk' Fustol dio és mandula f f A Keleties páclé Ajánlott halhoz. 20.. éS sajtot mazzák.a 10ZAC. a vágási Fustolt sajt 3. A megtisztított szuzpecsenyét egyenletesen bes zzuk. szikkasztjuk. pontosabban gozzel tortén grillezo-fÜstolési m dszert alkal- 67 . hogy mennyire legyenek s sak). amely kÖzvetetten locsolgatja a hrist. kesudi a f részpor Üstjét l a Üstoléssel inom illatot és egészen Új ízt kapnak. 1 dL étolaj. és ezzel egyidej grillezéssel . a h mérsékletet 60 'C-on Sertés sztizpecsenye pácolása. peosenye. . . és a fÜstÖlés után még legalább 5 percig a zárI fÜstol ben hagyjuk' fÜstoljÜk. 20 percig fÜstoljÜk és mé9 további 5 percig a és tÖltelékekbe használjuk. 1 orán és mandula L vízben féI csésze tengeri s át' hagyjuk. Úgy. a sÓs vízbe mé9 pl. ázsiai konyha ételeibe.. A fÜstolt csirkemellszeleteket kenyérrel és f riss zoldségsalátával tálaljuk. bor nélkÜli csirkemellet papír torl kend vel szárazra tÖroljÜk és keleties ízu pácba helyezzŰk KorÜlbelÜl B orát Keleties csÍke mell és a fÜstol rácsaira hely ezzÜk' Nagyságuknak csiperkegombafejeket enyhén megs zzuk megfelel KÖretként fogyasztj en kb. 24 orai pácolás után lecsorgatjuk. és 35. kacsához és mandula. 4 ev kanál sz csirkéhez' f feketebors. 4 ev kaná| ev kanál fehér borecet. sÓ és f rissen jamártás. Másnap kamp ra felakasztjuk a fÜstol be. amire egyenletesen egy salátákba. .

A fÜstÖl vizes kandallÓt elszerelték hoé rzékel vel. A képen láthatÓ ajt lehet vé teszi a kényelmes tÜzelést. erre szÓrhatunk illatos fadarabokat. r C 68 . H iszen a kemény f érf iakkal. KezdjÜk kicsit a szokásostÓl eltér en Úrgy. forrÓ gozzel és -fustol keresztmetszete A meglehet sen vízmelegítésreszolgálÓ fÜrd szobai bojlerre 3. n k. éS a Serpeny ben Vagy kondérban készített ételek sem gyermekek és id sek is utaztak. amely hasonlít a mi ÍŰzfánkhoz. A gyerekek és aZ idosek néha mást is szerettek volna enni. hogy bemutatunk egy profiknak készített.és grillezohordÓkat s tap aszt a ato k a alapozv a ké szít k.55' ábra. szÜkami a Íozéshez és aZ ételkészítéshez séges. mogyorofával. hogy a hÚst zárI térben fÜstÖljuk.56' ábra. hogy megtaláljuk a nekÜnk leginkább megfelel aromát.. például nedvesíthetjÜk. a h m éro mutatja a bels h mérsékletetés a grill kÜls oldalán lév fogantyÚrkkal kÖnnyen tudjuk szállítani is. akiknek oldalán coltok lÓgtak és kezukben winchestert tartottak. Az amerikaiak el szeretettel használják a hickory Íát. Valahogy így keletkezhetett eZ aZ m ételkészítési dszer. kéttárolÓs f rejtélyesnek tun . és mindennel. de ugyanígy használhatunk 9yÜ- f. mint sÜlt hust Vagy szétfott marhalábsz áraI fÜsttel lehetoleg egyszerre és a leggyorsabban lehet elkészíteni minden ételt. l r i magukkal egész konyhafelszerelést.55. Az Üreges fémhenger aljában elhelyezett tálban ég a faszén. kásával. Egy grillez mindig feleltek meg mindenkinek. minden zsír és kalÓriafelesleg nélkÜl' EzI a hatást a nálunk még meglehet sen ismeretlen eljárással érhetjÜk el azzal. Az év század o EzI az ételkészítési technologiát az els telepesek használták. amely egy Amerikában 3. Ez a nagyobb méretŰ.Az eredmény nagyon kÜlÖnleges. hogy lassabban égjen és tÖbb f Üstot ejlesszen KísérletezhetÜnk tobbfajta fával. 3. A felfed ezoutakra nem vihettek amerikai fÜstÖl . Ezt helyettesíthetjÜk például égerÍával. Bepillantás a grillez s r t lr k s -Íustol hord ba honos diofa. H vel. amelyeket aZ igényeknek megf I felel en kezelhetÜnk. elÖlr l felakaszthatÓ ajtokkal. szaftos hÚs. Az els látásra nem gondolnánk hogy fÜstol .fÜstÖl grillt'' (3 55 ábra) . leginkább hasonlít fémhenger belsejét mutatja a grillezo-fÜstolo faszénnel mŰkÖdik. ábra.

. Ha nem akarjuk' hogy a krump|i megfustÖlodjÖn' akkor alufÓliába csomagoljuk. Az elso valÓdi vizes grillezo1Üstol k ugyanis egyszerÚ1 fahord kbol készÜltek.. GrillezhetÜnk disznÓ Vagy marhahÚst. Az oldalas Amerikában a legkedveltebb grillezési hÚsféleség . - :t:nnel. bukk. enni. Tegf latos A berendezés belso szerkezetének megértéséhez alkalmasabb a klasszikus megoldás is- r: l'e . megfelel vastagság Ú Íadarab thetÜnk és becsomagolhatunk alumíniumfÓliá- Használhatunk kifejezetten fÜstfejlesztésre el készítettaprÓfát. amelyet néh ány helyen kilyukasztunk. ábra.knak els -:.5. ezen a nagyobb hÚsda3.: -- S hÚs. A vízzel telt edény tetején Van az els grillezorostély. Ez utobbinál vigyázzunk arra. ^ ettek : a Sef=''.1O Cm hosszu. Fedéllel.'aÓan r ASZ- . hogy a vastagabb csontok melletti hÚs nehezebben sÜl át . éS kész is volt aZ a berendezés. amelyekben mindenféle terméket szállítottak azŰ1világba' Elég volt aZ egyszerŰ. Az alumíniumfolia meggátolja a gyors égést. és er sebb lesz a fÜstfejleszto hatása' A megfelelo aroma eléréséhezelég 3_4. mint például a borÓkaVagy a lucfenyoÍa haszn álatával legyÜnk Óvatosak. szÜk- = CVel. amelyben mindenféle ételt telepesek kitalálták. amelyen további élelmiszereket készíthetÜnkel A képen láthatÓ. Ezen a rostélyon készíthetÜnk kukoricát vagy burgonyát is. e Zett -3tjÜk. lévo r ' . <loz.57. ITIO- ' gyÜ- egyszerŰen és gyorsan elkészíthettek' fáb l készÜlt.) is.58' ábra.-^ ejI hcgy le ' . mÖlcsfákat (szilva. SeÍ]^| =1epe- :Zen a : ba. :llerre rabokat készít1Ük el. - _Z3l és : :Z szárat AZ ?llban Kább ^ :- 1-.. =-zI a ='etlen S: zárI Az erosebb illatÚ fákkal.a a . ahogyan azt aZ els amerikai 3.miután a fát aZ ég faszénretettÜk. ágakat (7 . Szárnyasok készitéséhezátalakított grillez _ és fustol hord 69 . CSereSZnYe stb. :SZi A * cels ... amelyeket benedvesí- cltok A -":k és :.. rostéllyal és ajt val ellátott meggyÚjtott faszén heve felforralja a kÖvet- grillez hord a konnyebb kiszolgáláshoz arolos stÖl Az fels els '-. hogy a fels rostélyon sertésoldalas Van aZ állványban. :' '. hogy ne dobja le a fedelet a kezo szinten elhelyezeIt tálban lévo vizeI. és egy kevés vizet ÖntÜnk alá' A f lia a h hatására felf ÚvÓdik ezért ÜgyeljÜnk arra. legfeljebb 3 cm vastag). de szárnyast is. éS goz keletkezik. ha aZ étel a tervezettnél lassabban készÜl el. vashevederekkel ellátott és belÜlrol impregnált hord t átalakítani. ezért ott vágjuk be A berendezés oldalán lév ajtÓn át Újabb faszéndarabokat dobhatunk a IŰzre. rostély felett találhatÓ a második' aZaZ grillezo.o = =sostÓl - kat szítik. mertetése.

A hátsÓ részben találhat a fels grillezo. amelyet felfelé ki lehetett emelni' A rostélyokat a amely fogaskerék-áttételen és lánchajtáson egy forg karhoz csatlakozik. mert a beépítetttuztérhez kí- Mi magunk is kipr bálhatjuk' Elég betekintÜnk az átalakított hord ba. A fedelet belÜlr l vaslemezzel bélelték. éS l rom to részéttérben és építészetileg elváis Vagy lefedték. A kovetkezo megoldást a 3.Íalához Csavarozott talpak tartották. A felÜlnézeten láthatjuk a két rostélyt. Ez a nagy kerti berendezés egyesíti a kÜlonbÓzo berendezések rostély grillezo kombinácio1ának elvén aZ USA-ban és Kanadában Íokozatosan kifejl - el nyeit és képességeitTéglábÓl készÜIt. beleértve a boltíves részeket is. ábrán látjuk. A fedélen aprÓ áI' származo berendezés alapján készÜlt. ábrán lév megold ásI azoknak a1ánlhatjuk. akik imád 1ák a s a1IÓn keresztÜl hozzáÍérhettek' A bel- dott egy olyan kombinált berendezés. ábra.60.61 . amely védte a hordot a h és a fÜsttel kevered torro pára hatását l. félkor alakÚ részben helyezték el. AZ ábra egy régi. Falazott vizes grillez _fustol 70 . hogy a hord tetejét levágták. éS általában egyszer griIlezéshez használták 3. . mint az eloz esetben' Ennél a megoldásnál azonban el lehetett távolítani a vízIart edényt . amelyben az éIelI a tuztér fÖlé akasztott rostélyon készítették el' Ez a megoldás nagyobb fÜstfejlesztést tett lehet vé. és ez a levágott rész alkotta a fedelet. a fedél általában fáb l készÜlt. Az els rostélyt az alaCsonyabb. USA- bl még kényelmesebbé tehetjÜk aZ étel elkészítését. ábra). amellyel lyukakat fÚrunk. ahogyan azt a 3. ígY aZ étel csak grillezodott' A 3. ábra mutatja. A hazai ezermesterek gyorsan rájonnek. klasszikus fÜstÖl és az egyenes A hord vulr l az elrendezés Ugyanolyan Vagy hasonl . A kép mutatja.5B. hogy a felesleges fÜst és g z e|távozhasson . lasztották egymást . amely képes mindezeket a m dszereket kombinálni (3.59. pontosabban há- és szeretik azI kÜlonféle f szeres adalékokkal ízesíteni'A berendezés fels részében egy forgathatÓ grillezonyárs találhat grillcsirkét.57.56. amelyet CSUklÓpánttal az alsÓ részhez erosítettek. hogy a forg karhoz kis motort er síthetÜnk. eredeti. és 3. Ez egy fÜstol vel kombinált vizes grill. Ennél a megoldásnál a berendezés két.

A tŰzrakáshoz faszenet vagy faszén és tŰziÍa keverékéthasznál1unk. hogy Van-e elég faszenet tenni. 20 percig tart. és aZ ételt sokkal tovább tart majd elkészíteni. olyan gyÚjt st használjunk. Ehhez mindenképpen használjunk edényt vatosan helyezzÜk el a tart A fÜstolés vagy a sÜtés ideje alatt feleslegesen ne emelgessÜk a készÜIék tetejét. Ne hagyjuk. A méreteket aszerint választhatjuk meg. ne nézegessék feleslegesen. víz aZ edényben. és nem kell-e a tŰzre még Mindig használjunk h mér t a bels h mérséklet mérésére. amelynek nem kellemetlen a szaga. A fadarabokat vatosan. Az el(|z berendezés szerkezete és méretei 71 . alsÓ rostélyt tegyÜk az edény tetejére. hogy a tÜzet sÜtés alatt is tápláIni kell' Két ra elteltével ellenorizzÜk. A sÜtés ideje alatt ne tegyÜnk rjra aromás fadarabokat a tŰzre. Az aromás fát csak a faszén meggyulladása után tegyÜk a tŰzre. és milyen anyagb l készít1Úk. Ezután a grillt fedjÜk le. -Íustol k haszn álala Össze 3.3. hosszÚnyel(i grillezofogÓvaI helyezzÜk el aZ ég faszénen. Az ilyen fedéInyitogatás során csak elszokik a h . hogy a folyadék legalább 2. hogy egyenletesen fekudjon a peremén. '3. mintegy 4-5 orán át fog égni' AvízIartÓ Ez mintegy AZ gyÚjt sként használt anyag teljesen kiég. és csak az ízesítésreéppen elegend mennyiséget.részt a képen fedéllel takarták le. el Íordulhat. Hagyjuk a faszenet leégni.5 cm-rel a pereme alatt legyen . ha kell toltsÜk utána.5 kg faszenet.:e 10. Lehet denaturált szesz Vagy folyékony gyÚjtÓs is.. AZ élelmiszert egy rétegben rakjuk a rostélyra. =Fffii.60' ábra.. majd a fedéllel takarjuk le a grillt. aZ VegyÜk le Vagy hajtsuk fel a grill tetejét. amíg vékony ki a sÜtésre használt rostélyt és a víztarIo edényt a kÖzéps részb l.. a vizes grillezésre alkalmas fels rostély. így a hamuréteg nem keletkezi rajta. nehogy égésisebeket szerezzÜnk' Az edényt vatosan tÖltsÜk meg vízzel Vagy páclével Úrgy. Ezt a véd keszty t.5 tlr* 80 ---í{ 1 10 --. amelynek a foganty ja Iátszik.5 kg faszén - talpakon. vegyuk Az amerikai grillez. hogy milyen nagy berendezést akarunk. és tegyÜk félre' A grill als részében lév tuztérben Vagy atuzrakásra használt edényben gondosan rakunk a goz és a egyes darabok kÖzÖtt hagyjunk hézagot. és hagyjuk az ételt grillezodni vagy fÜstol dni. hogy a hÚs j l átsÜIjon. Ha azonban nagy darab hÚsokat készítÜnk. hogy elkészÜlt-e az étel. de ÜgyeljÜnk.--l 3. hogy avíz teljesen elpárologjon az edényb l. ido1árástÓl fÜgg en a 3. hogy fÜst tÖkéletesen kÖrbejárhassa azokaL TegyÜk helyére a fels rostélyt az élelmiszerekkel. M.

ezeken helyezhet el a rostély A 25 X 25 Cm belméretu kémény megfelel huzatot tesz lehet vé. a tŰztér rostélyátol mért 20. A kandallÓ oldalso falán három tengely vezet át . 30. belÜlr l samott-téglával béleltékA tŰjztérben faszén mellett fahasábokkal is lehessen fŰteni benne. pihen hely és terasz Egy kerti Összeállításban a kandallÓ. egy réteg beton és vastag acéllap választja el. ábrán láthato kandallot a fustÖlo IuzIere a fÜstÖl t l gázszilikát szigetel lap. Fustol . a fustol l zlere a kandall als részébentalálhat . magassága 140 Cm. ezzel lehelévo maSSZív kováCsolt rostély elég nagy. amelyek a grillezonyársakat tartják. a fahasábok akár 55 Cm hosszÚak is lehetnek A tuztér samott-tégla borításában négy pár fémsíntépítettek be (]5.35 és B0 Cm-eS magasságban. Egy vidéki kandallo ^ fÖlott építettékki. de Úgy is kialakíthatjuk. a fényképbal oldali részénlátszik a gril! hajt ja és a f t test 72 . szabályozoia ábra. 45 és 85 Cm magasságban). A kandall t és a fustol t burkolt fustvezeték koti ossze. nagyobb baráti társaságnak is megfeleljen. A kandall oldalán.1 . hogy 4. a fÜstÖlo és a grill lehet kizárÓlag a szukebb családi kÖr pihen helye. 120 x B0 Cm.1 . grill. a magassága 120 Cm.1.4. 4. Ennek a masszív építményneka kÜls alapja'. hogy A kandallÓ kÜlso oldala fehér tégláb l készÜlt. a kéménymagassága 150 Cm' A tuzterének alapterÜlete 60 x 40 cm. A nyársakat villamos motor forga|ja. t vé teszi aZ egyenletes sutést (3 58 ábra) a 4 A 4.

A beillesztést kÖvet en atu Vagy a nyárs forogni kezd. magassága 40 cm. alkalmazhatunk kisebb. magassága 190 Cm. és milyen Iuzel anyagot használunk.'10 1/min fordulatszámig. Vagy elindíthatjuk a gyorsÍorgatást.. A nagyon lassÚ sÜtésre Vagy a melegítésre. A ftistol rrid forgat ja A org f darabot sÜtÜnk egymás mellé felf Zve (például bokkaI váltakozva). ábra a nyársak forgatásához és aZ el melegítéshez használt berendezés szerkezetét mutatja. téglalap aIak rostélyok helyett. a kéménymagassága 120 cm. amelyek a kandall teljes keresztmetszetét lefedik. de grillezhetÜnk és suthetÜnk is benne. f tulajdonságai: j l megépített darab. a nyársakat forgat motort a kandall oldalára szereljÍ'ik 73 .2. kÜlonboz alakÚ rostélyokat is (például a halak sÜtéséhez). ábrán lévo fÜstÖI hosszti éIettartamÚ.3. SZilárd. 4. csak a tuz kedvéért. F istol A 4. A griIlezés att l fÜgg. 45. ábra. meSS Ze a tuztértol. a fordulatszámot a motor irányít panelén állíthatjuk be.3. A 4. ha a hÚst Íuszerezni akarjuk. 120 x 120 Cm. A fÜstol kamra bels térfogata B0 x B0 cm. 35 és B0 Cm a tuzIér rostélyátÓI számíIva). amely ellenáll az idotárás hatásainak.A hajtáshoz szÜkséges berendezést a kandallÓ jobb oldali falának kÜls felÜletére er sítették. amelyet például akkor érdemes használni. 85 cm). 30. A kanda!l t használhatjuk egyszer kerti kandall ként. esetleg a készéteI melegen tartására Szolgál a kandal! legmagasabb részében találhatÓ rostély. A kÜls méretei '. hogy milyen élelmiszert akarunk grillezni. amelyeket a beépítettsíneken kÜlonbozo magasságokba áIlíthatunk (1 5. me99rillezhetjÜk 4. amelyeket a sínekbe helyezett keretek tartanak meg. ábra.Vagy szalonnadarabokat zoldségdara- ban (20.4. Az irányít panelen beállíthatjuk a nyársak forgatásának sebességét. A klasszikus. A kisebb hÚrsdarabokat konnyen a rostélyokon. A forgathatÓ tŰk és nyársak számára a kandall oldalfalába három pár rogzítot építettek be kÜlÖnbÓzo magasságok- nyársakon általában tobb kisebb hris.2. Egy kapcsolÓva! konnyen szabályozhatÓ a forgatás sebessége 1. 4. Robusztus. A kapcsol val nagyobb fordulatszámot is beállíthatunk.

ábra.6.5.ffi" Ót ás rb f)s lrk 4. A pergola makettje n e e rlt áQl* b '/r_ 4. A pergola váza 75 . ábra.

9. A terasz padl ját terméskovel burkolták. ábra) A per9olát nyáron 4. ábra) . )A 'rl &'* #*. illesztékek és a szell ztetés hrjvÖsebb id esetén le lehet engedni. (4. Este.u** {.A pergola fedi. feltekerhet nádf Üggony találhatÓ.-- -*&B 4.10. amelyet futÓnovények díszítik ':. oldalrÓl leereszthet nádsz nyeg védi a teraszon Ül ket szélt l. Az oszlopok kÖzott. A kotések. sÖtétedésután. a lámpák megvilágítják aZ egész terÜletet és a terasz mellett lév japánkert egy részéIisp. és így védi a teraszt. ábra) . a teto alatt. a fÜstol t és a teraszt. védi a kandallÓt.B. amely optikailag ellensÚlyozza a kandallÓ és a fÜstol nagy tÖmegét (4. ábra.8.7. A kandall és a Íustot a pihen hety fetol 76 . ábra.

ábra.i ".v'!{ Vr 1 .". A pergola és az alatta lév . 4.lire tff* FP'I &.1 llIílur.10' ábra.-. A pihencíhelyet szukség esetén árnyékotokkal is védeni * i+ TJ i"rr"r'C-. .al .J# f .9.í !J_ l'í'Id 4. _. Íiistol vel kombinált kandall esti hangulatvilágítással 77 .

építhetnek kombinált berendezést. ábra. ha gusztusunk támad rá. hanem nyitott grillként és kerti kandallÓként is lehet használni. Kombinált kerti berendezések Azok. akik valÓban szeretik a kerti Íozéseket. Í z lapokkal. Az építmény vasbetéttel ellátott betonlapon áll. A l legnagyobb l készÜ lt ' 5'1. védi a falakat a megrepedezéstol (konnyen talajsullyedést okozhaI például a fagy. A kerti fal klinkertégláb .1 . és ezzel meg- az íveket rakták ki. hatásnak kitett részekben . Ez a berendezés egyszer és lett samott-tégláb l készÜlt. amelyekb re gyártott elemekkel és gázszilikát lapokkal h a ábrán láthat építményt kert fala mel^ helyezték el. Vagy pedig a vendégeiknek valami kÜlÖnlegeset szeretnének nyÚjtani. s t.5. amely megakadályozza a sÜllyedést. a IŰztérben és a kandallÓban samott-téglát használtak. akkor a Íozolapjain is készíthetÜnkvalamilyen f inomságot. kiegészíIve kulÖnbÖzo 5. kandall val és Í st<il vel 78 . amelyet nemcsak f ÜstÖl ként. A kert Íalához épített kombinált berendezés. el például (vagy más kÖnny építelemek). aZ eS a nagy h mérséklet-kÜlonbséga téli és a nyári id szak kÖzott).

vastagabb. magába onáll kerti építmény. A betonlapokat vasalás- A fÜstÖl kamrát homér vel látták el. kombinált. ÖntÖttvasbÓl készÜlt Íozolapok. a tisztításkor aZ egész rostélyt ki tudjuk emelni. lapokal. amely általában 30 Cm átm éro1Ű' fels használják keletkez fÜstÖt a fustÖl kamra részébola mellé építettkerti kandallÓ A fÜstÖl kamra bels berendezéséhez tartoz_ nak a hÚs és a huskészítmények felakaszIására SzolgálÓ rudak és kampok' valamint a rostélyok A lecsÖpÖgo zsírt felfogÓ tálrÓl Sem szabad megfeledkezni' A kandallorész oldal_ falain hornyok vannak a grillezorostélyok számára. lábakon állÓ rostélyra rakjuk. mivel a szivárgo fÜst meglehetosen kellemetlenné tehetné a ÍozésI. A kamra ajtaját alaposan szigetelni kell. kandall t és Íiistol t Íoglal 79 . a fozolapok alatt Van a tuzIér. A tuzhely tŰzIerében amelyet a fÜstÖlohÓz is fÖlÖtt lév koromfogÓba vezetik A koromfogÓba vezeIo nyílás legyen nagyobb. ha csak le hogy a fust ne áramolhasson nyílást A SZelepnek a fÜst kiáramlása a fÜstolokamrábÓl a fÜstÖléskor is jÓ k mert ezzd szab ályozhaIo a kerti kandallÓt A sal er sítették meg . mint a tŰzhelybol kivezet fÜstvezeték átmér je. Az egész berendezést 5. A A fustÖlokamra és a koromfogÓ kÖzti szelep zár1a be a használt vesszÜ használják kam rába. A fÜst aZ ÖntÖtt ajtÓval ellátott Iuztérb l enyhén emelkedo fÜstvezetéken át jut jobb oldal ára. hogy a fÜst ne szivároghasson ki.ér fÖlé kerÜlnek a ke_ retbe helyezett.2' ábra" Tet vel Íedett. ltt a fÜstvezeték el az építmény a faajtÓval ellátott f ÜstÖlokam rába torkollik. A tÜzet a kandallo aljában lévo. Az ajtÓ belso oldalát acéllemez borítja. AIŰzI.amely t z. mivel ha a berendezést Íozésre használjuk. berendezés also részétegy betonlap választja el a felsotol.berendezés bal oldalán. akkor meglehet sen nagy a homérséklet a fÜstÖlokamrában is.

Az építmény kÜls konstrukci jának alapját fagyállÓ tégláb l.3. amelyet kÖzvetlenÜl a A harmadik lehetséges Összeállítást a 4. Fontos Szerepet játszik a meglehetosen nagy. amelyen elhelyezheto egy kétÍozolapos gáztŰizhely is' Ez a berendezés két kéménnyel.9. Ún. majd Iávozik a szabadba' A kéménytetejét kéménysapka fedi. e: A csatlakozik aZ ugyancsak burkolattal borított teraszhoz.! I: .két egymástÓl f Üggetlen f Üstelv ezeIo rendszerrel m kÖdik. t:l l. Fedett. éS a gázIŰzhelyen is készíthet étel A talajt csÚszásgátlÓ burkolat fedi. amelyheztermészetesen vízvezetéket is csatl akoztattak. esetben is lemezbéléssel védjÜk. a munkaasztalon elhelyezhetaink egy kétla- 5. A fustÖl kamra ajtaját ebben aZ áIvezet a fÜstol kamrán. amely védi a tulmelege- E. A munkaasztal melletti szabad falrészre mosogat t szereltek. ábra mutatja. ^ La . és ke a 80 . kétrészes<isszeállítás. a fustvezeték kandallÓ testéhez építettek. ábrán is egy ÖnállÓ re. Az építménytebben aZ esetben is egy vasalással megerŐsített betonlapon áll. amelynek tetejét égetett cserép fedi. beépített rakodÓrészekkel ellátott mUnkaasztal.2. ajánlott aZ alufÓlia borítás iS. ezen át kerÜl a meglehetosen széles kéménybe. a téglák h ézagait befug ázIák. n 3.t I t t i \--L < r< 5.--- Az 5. kandallÓ_fÜstÖlo épÜlet láthatÓ. ábra.4. a használaIakor a kiszolgálo személyzet rendelkezésére áll még egy hord ozhaIo Íaasztal. pos elektromos t zhelyet kandall és Íiisttil . szegélytéglábÓl készítették. a fÜst a kandallÓ koromfogoj ába kerÜl. amely m: fe lec be CSA kc. Ez nagyon megkÖnnyíti a munkát a kerti konyhában. /-) + dést l. Az Összeállítás bal oldalán találhatÓk aZ Öntvényb l készÜlt Íozolapok.tet fedi.A f Üstkam rábol \ra a kandall n keresztÜl vezetik el a fÜstot. h/ÍTh t< --. CS: SE: CS: d n =. vagyis minden kÜlÖnleges szabályozo megkÖtések nélkÜl használhatÓ mindkét rész egyszerre.

A nyílások és a boltívek ugyanis nem csak esztétikai kiegészítok. Egy Újabb megoldást mutat aZ 5. A raJzon szerepl nyílásokat és boltíveket aZ építés során jelent sen megnagyobbították. azonban Íalazzuk kÖrbe.a veze\o f Üstvezetéket amelynek ajánlott átméroje 40 Cm a legcélszerŰbb kerámiacs obol készíteni.A támaszkodik.1 ' ábrán aZ eloln ézeI és a felulnézet metszetben láthatÓ ' aZ 5'5b ábra pedig oldalnézetben mutatj a aZ építményt A tŰzIérbol a f Üstkam ráb.és csak vékony betonaljzatot terítettek a burkolat alá. EzI azonban csak akkor ajánlott kiprÓbálni. régi parasztkemencékre emlékezteL Az építményt egy régi parasztház udvarán építették fel. Ez lehet vé tette. A lerakÓdott. Ez a megoldás a klasszikus. masszív építmény hétvégi ház Íalára a Az 5. így a boltÍvek csÖkkenti az egész építmény sÚlyát és egyben anyagmegtakarítást is eredmé nyeZ. tÖnkretehetik a fÜstÖlt hÚst. amelyek aZ építmény bel- véd fÜstÖlo fábÓl készÜlt ajtaja mÖgott hust is sÜthetÜnk. bŰzlo kondenzátumok. és belulr l acéllemez i h"-___ és kerti kandall ként is 81 . de lisztb l készÜlt ételeket nem' mivel ezek is átvennék a fÜstszagot. ha aZ ajtÓ keményÍábol készÜlt. amelyet az évszázadok során alaposan ledÖngoltek. amelyek visszafolyhatnak a tuztérbe is. ezáltal csÖkkentju k a vezeIék falán lerakÓdÓ égéstermékekmennyiségétis. hogy a fÜst ne huljÖn ki nagyon gyorsan . hogy a vastag betonlapot kihagyják aZ építkezéskor. Az egész berendezés meglehet sen nagy és nehéz.4. megnagyobbítása. ábra. A csÖvet A sejében találkoznak' kere szIezik egymást.

ábra). és aZ alját samott-téglákkal rakjuk ki.7.6. Levehet ajtÓ Rostély VaKablEK . ÜgyeljÜnk azonban arra. c/ oldalnézet 82 . A nyitott kandallÓt kés bb hogy ne CSak a benne ég IŰz féátépítették. ábrán láthat építmény szerkezete a) aIŰzhelyet. A kandall bal oldalához j részt építettek. hogy ne égessÜnk benne hulladékfát! Ennek fÜstjét ugyanis beszívnák a falak. amely a f Üstkam rába vezeti a fÜstÖt. akkor ezI a részt A termésk rendkívÜl alkalmas kerti kandall kerti kandallÓnak szánták. Ha a fÜstolo ajtaját levesszÜk. korom- a acéllappal zár1ák le. ábrán lév kandallÓt a kert sarkába helyezIék.4. Eredetileg csak egy nyitott k cs b l készÜlt' de alkalmasabb erre a célra A kéményeréz- fogoval zárhatunk le. fÜstÖl t és grillez ltarIalmaz ÖsszeáIlítás elolnézete. nye mellett lehessen Üldogélni. hogy már soha tÖbbé .amelynek végén egy IŰzIeret alakítottak ki' A kandallÓt a IuzIérrel Összekot falban helyezték el a fÜstvezetéket. A fÜstvezeték a rostély nélkÜli t ztérb l a kandallÓ alsÓ részébevezeti a fÜstÖt. ha nem fÜstÖlnek.nem használhatnánk fÜstÖl kamrának ezt a részt._ FÜstvezeték+ 3._.használhatjuk kerti kandalloként is.0F A méretek cm-ben 5'5 ábra. b/ keresztmetszete ÍelÜlnézetben. a vezeték nyílását. is építésére ' Az 5. hanem fÜstÖl ként is használhassák (5. éS hosszÚ ideig _ lehet. akkor samott. Az 5. amelyet esetleg ferde tet vel.Vagy kerámiáb l vagy acéllem ezbol készult cs .

\rl \. és ezzel lezarni a kerti grillt.-zier eS a fÜstvezeték méreteit aZ e CZCe<5er bernutatott hasonlÓ tŰztér kÖzepe rnaS ÍeIett elhelyezett alsÓ részétugyanis Úgy alakították ki. ahogyan azI aZ 5.7a. FigyeljÜk meg az a1to alján elokészíteni a berendezést' ha grillként akarjuk használni A kandallÓ IuzIerének alján elzár1uk a fÜstvezeték bevezet nyílását Az így kapott egyenes felÜleten rakunk tÜzet. a grill cv I t o c -. Vagy használhatunk lábakon állÓ rostélyt is.C oo) Or a ' oi *: "N\' ".n ce ezI meghosszabbíthatjuk Az 5. pÍ- )' Öd o \(. A berendezesek aiaclan hatarozhatjuk meg. ábra' Eredetileg kerti kandallonak éptilt. hogy a Íalazott részre helyezzÜk a grillezorostélyt' eZ alá kerÜlt a kiveheto a bevágást. " \r. hogy mi magunk alakítsuk a grillezéshez Szukséges izzo alapot.--i r 5. ábra mutatja.. fistolésre is alkalmassá tett építmény 83 .' '-'. amely alkalmazkodik a als megoldásához' A kandallÓ kandallÓ IuzIerének dezést a ÍaszéntÜzeléshez. Vagy használhatunk fiÓkos beren- látszik.A oldal áÓa épite:t (e: kandallo al1a^ 9.6. A képen jÓl láthatjuk." 1 C \/" [2 c\ \ fJ:>. hogy hogyan kell tŰzrostély. hogy az alkalmas legyen aZ egyenes roston tÖrténo grillezéshe4 Vagy a nyárson SÜltek készítéséhez.Ha elobb fát ki akarunk elégetni. képen 150 C.ZeI'akhatunk és aZ 3-3} sínpárra grillezeS'3 al<alr-nas rostélyt is becsusztathatur< A '.7b ábrán a fÜstÖlokamra kÖzepétol a akár 250 Cnn-re lS ha gyakran fÜstÖlÜnk hidegfustÖléses mÓdSzerrel Ez azonban jelent sen megnyÚjtja aZ epítménytA fÜstÖléskor elég beilleszteni a helyére a pántok nélkÜli ajtÓt.

lábakon állÓ tálat A tál lábai legalább 10 Cm magasak triztérben gyÚjtunk be A munka megkezdése el tt helyére illesztjuk az ajt t. hogy a parázs kihulljon a kandallÓ el tti terÜletre. hogy a tŰz ne aludjon ki. akárcsak a tÖbbi kandallÓnál.Vagy Öntottvas lemezt CS sztathatunk.és idoigényes feladat képpen konzultáljunk szakemberrel.. am h mérsékletnek i 84 . éS el melegítjuk sát. A a fÜstÖlésre szánt hÚrst' A fÜstÖléskor eZ ala állítjuk a lecsÖpogo zsírI felfog .izzadnak''. hogy a fÜst ne legyen tÚrlságosan meleg.l nek''. |gy érhetjÜk el. . Ha a kéménybentÚlságosan er s a huzat. hogy ne akadályozza a fÜst áramlá- a fÜstÖl t' Csak azuIán kezdjÜk meg a fÜstÖlést. A fÜstÖlés alaII az oldal- a koromfogÓ kéménysapka alatt kicsit A fÜstÖlokamra és a kÖrÜlÖtte lévo falak méreteit mutatja. ha ezt bÍzzuk. valamelyik koÍarago m helyben. A fÜstoléskor a berendezés . b) a kandall grillként használva' c) a k b l készult kandallo alaprajza az átépítés után téglábÓl építenéTk készre faragott kÖvekbol egyedÜl is felépíthetjÜka kandallÓt. ugyanÚgy. akkor s tŰztérben csak arra vigyázunk. Az A oo---L5o*l*-6.. mintha a munkát szakemberre készítettkÖvet megvásárolhatjuk készen. párásak. amelyeket centiméter- f ÜstÖl vé átépíthet kandallÓ alapméreteit aZ 5.. ábra. lefojthatjuk a kéményt. A méreteket.Samott-téglákkal kirakott els részében fÜggoleges vájatokat alakíthatunk ki.7. A kÖvek el készítése és kifaragása munka. Az átépített kandall a) a kandallÓ fÜstÖl ként használva. más kovek a h mérséklet-változás hatására k b .7c ábrán látjuk Az ábra a boltíves ben adtunk meg. A kovek egyes fajtái ho hatására pattognak. A csÖvet ebben az esetben is falazzuk korbe. ezzel megakad ályozhatjuk. el A fÜstvezeték belsejéhez használhatunk kerá- miacsovet.orrában'' lév kandallÓ boltíve alatti rÚdra akaszthatjuk legyenek.nagy lánggal. éS emiatt az év legnagyobb részében nedvesek. 5. Ezekbe felÜlrol acél. hogy a fÜst ne h ljÖn ki tÚl gyorsan A kandall és a f ellenáll a tuznek és a nagy ÜstÖl Iuzterét béleljÜk samotttéglával. ha a fÜstÖl kamra már elég meleg. Nem építhetÜnk azonban kandallot bármilyen aZ c) . fÜstologjÖn. aIŰziÍa csak izzon. kicsit mÓdosíthatjuk igényeknek és a kÖrÜlményeknek megfelel en. de ne is égjen tÚl. aZ építés megkezdése el tt l minden- ezért jobb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful