(

)
www.bitturk.Net
5
ANLAMAK içiN
HAZIRAN 2009 - 5 TL
KKTC ı 6.25 TL
ISSN 1308-7878
11111111111111111111111 miL
9 771308 787801
American Express® sahiplerine
EN İ
EN ÖZEL İ İ İ
American Express® Selects üyesi
seçkin restoranlarda
% 10-%20 ı özel indirimler
bu bahar sizi bekliyor.
Ada Restaurant
A'jia Restaurant
AI-Jamal
Anjelique
Bej
Bianca Bcach Club
Blackk
Demeti
Emporio Armani Caffe
Etiler Ş
Fidele Restaurant
JC's
Joke Hippi
Joke Perestroyka
RESTORANLAR
ş ş ı
Levcndiz
Lil'a
Longtable
Papermoon
Papermoon Ankara
Park Ş
Spazio
Sunset
Ş Restaurant
Tike
Tuval-lzmir ve ı ş
Voguc
7800 ş
ı ğ Palac e Kempinski:
• ğ
• Ga::ebo
• BBQ Bar
• ı ğ ı Bar
Park Hyatt ı Palas:
• The)rime
• Lounge at Park Hyatt
The Ritz-Carlton, İ
• Çintemani Restaurant
• RC Bar
• Güney Park Terrace
American Express® sahiplerine
EN GÜZEL ODALAR
EN ÖZEL İ İ İ
American Express® Seleets üyesi
seçkin otellerde
% 10-%20 ı özel indirimler
bu bahar sizi bekliyor.
KONAKLAMA
Ada Hotel-Bodrum
A'jia
Ansen Suites
Casa Dell'arte Bodrum
Fidele Otel-Bodrum
Hotel Les Ottomans
Lush Hotel
Maça ı ı
Museum Hotel Cappadocia
Radisson SAS Bosphorus Hotel
Richmond Nua Wellness Spa
Rixos
The Marmara Bodrum
The Marmara Pera
The Sofa Hotels & Residences
7800 ş Residences & Hotel
i indekiler ..... ........... ................... ... ..... . :: .......... : ...... ........ : .......... : .... .... .... : ... .......... ...... .... ................ ........ .. .. .............. ........ ........ .... ...... ........... ................ .. .... .
.... ................... .
Bütün babalar
özeldir
ı ı silinmez izler
ı ı Ahmet Rasim
ı ı ı ı ş ğ
mektuplar sevgi tarihine
ı ı
4 NTV TARiH HAZiRAN 2009
26
Yeniçerüer
466 ı boyunca ...
ı Devleti'nin
vurucu gücüydüler.
ş ı
ı ı ı ş
gündelik ı ı
ğ
kaderini belirlediler.
Adetleri, aletleri, ı
mühürlerinde ve bugüne
uzanan izleri, remizleri ve
mezar ş ı ş
devam ediyorlar.
Bikininin ı
ı üstü
Deniz mevsimi ı ı ..
1907'den günümüze mayonun
ve plaj ı ı seyri. Deniz
ı bikiniye, Süreyya
ı bugüne ...
. . . . . . ..... . . . ..... . .. . . ........ . ...... . .. . .. . .... . .. . .... .. . . .. . . . ... ... .. . . .. . ... . .. . . ... . ..... . . . . . ........ . ... . ..... . ... . . .. . ... . ... . . . . . ... .. . .................... ... . . ....... . . . . ... .
........ .. ... . .. . ... . ... .... .. . . ..... .. . . . .. . ... .. . . ............ .. ...... . . . ..... . . ......... . . . ......... . ...... . . .. . . . .. . . .. . . .... . .. . .. . . ....... ... ... . .... . ..... . .. . . . . .... . . .. . . ..... . .. .
Normandiya
ı ı
Normandiya sahillerinde
tarihin ş ş en
görkemli kombine ı
ve hava indirme ı
65 ı önce 6 Haziran'da
ş Hava berbat,
deniz ı ı ı ı ama
harekat geciktirilemezdi.
Paris ı ı ama Berlin'i
zaptedenler Ruslar oldu. 2.
Dünya ş ı ı ş ı ı
ğ ş "D-Day" ...
Tarih boyunca
mikrobun ı
ı ı ı ğ ı
kaderini ş daha fazla
belirledi. Kitlesel ölümlere yol
açan ı ı 2500 ı ı
tarihi .. .
HER AY
06 Okurdan
09 Haberler
16 O Kadar da ğ
Derya Tulga
20 Tarihte Bu Ay
21 Tarih O lanlar
22 ı ğ ı
50 Dün / Bugün
65 Sahaftan
Nedret İ ş
66 ğ ı Üzerinde
Enis Batur
68 Silinmeyen İ
Haluk Oral
70 Kitap
74 Anadolu'nun ı
Ahmet ş
76 Evliya Çelebi
77 BaBuDiyar
BünyadDinç
82 Cahillikler Tarihi
83 ı
90 Net tarih
91 Ajanda
96 Bulmaca
Sedat ş
97 Bilmece
Nevzat Erkmen
98 ı İ
İ Togan
s. 50 Hale Soygazi
NTV TARiH HAZiRAN 2009 5
...... .. ................... .......... .... ... ....... ....... ... ........ .
Okurdan.
H
• • • ••
H
•• • ••••• • •• • •• •• • • •• • • ••• • • • ••••• • • • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •••
Mektuplar-mesajlar i i
Bulmacadan bilince
ı ı gizlenen ş
geçen ayki ı ı ı bulmaca
ı kendini gösterdi.
Sorular ğ olmakla birlikte,
kareli alan bir önceki aya aitti
ve çözüm ı ı ı
ı ı Sedat
ş en ufak bir ilgisi
bulunmayan ve tamamen
bizden kaynaklanan bu hata
üzerine hemen bizi uyaran
ı ı ı ı ğ
ğ kabul ettik ve
kendilerine hediye ı ı
gönderdik; yine ı sürede,
ı ğ karelerini
web sitemizde ı ı
Bu üzücü durumun, sevindirici
ı ise ş Bulmacayla ilgili
bize ş ı ı ı
ı kendi ifadeleriyle
"hediyeyi hak etmek" için
Soru
Üsküp mü
Selanik mi?
Son ı ı ı
kentlerindeki ilk 1 ı
ş gösterilerinin Üsküp'te
ğ kesin bir dille
ı ş ı ı Tarafgazetesi,
3 ı
2009 tarihli
ı ı "ilk
gösterinin
Selanik'te
ğ rivayet
edilmektedir"
ş Hem
söylenen yerler
ı hem de birinde kesinlik
söz konusuyken ğ
rivayet deniyor. Bu ğ
sebebini ı ı
sevinirim.
ismai l Cem Arslan, Ankara
NTVT Bilgilerin ikisi
de ğ ama eksik.
İ 1 ı ş
ş Selanik ve Üsküp
olmak üzere, 1909'da
6 NTV TARiH HAZiRAN 2009
ğ çözümü bize ş ı ı
Kimi özel ı ı ise,
web sitemizde henüz ğ
kareler ı ğ
ı bularak ve bunlara
göre ğ karelendirmeyi
yaparak bize ı Hatta
bunlardan biri olan, DPT'de
görevli Murad Gürmeriç bize
ş esprili ı gönderdi:
"Merhaba,
Sedat Bey ı
çözülememesi için bu gibi
yollara ş ı ı
Ancak bizi bunlar da
durduramaz.
Bu güzel dergi için bir kez
daha ş
NTV Tarih, ı gurur
duyuyor.
NTVT
ı birçok
kentinde ı anda
ş ş NTV
Tarih'in Üsküp'ten söz
etmesinin nedeni, Vasil
Glavinofun 1910'da
Sosyalist Enternasyonal
ş ı Kurulu'na ğ
raporunda, 1 ı ı
"Türkiye'de ilk kez 1909
ı ı
Üsküp'te"
ı ğ ı
ş
bir iddia
ı ı
Ama
Selanik ve
çevresindeki
sosyalistleri İ ve
Terakki'nin ğ
ş ı ı güç bir
ı da olan Glavinof,
tabii buralardaki gösterileri
raporuna dahil ş
Meclis-i Mebusan' da
Selanik temsilcisi olarak
bulunan Dimitar Vlahof ise,
ı ı "Selanik'te ı 909
ı ı ı ı ı ı çok ş ı ı
geçti" der.
Fenerbahçe
ı
Ne üzücü ki
derginin ğ ı
Fenerbahçe'nin 1912'deki
ilk ş ğ konu
ş Dergiyi ı ğ ı
gibi rafa ı ı
maalesef. Derginizin ilk
üç ı ı ğ
ı az, okunabilir
tarih dergisi ı
ş Derginizi
okunabilir tarih dergisi
ğ için ı
Fenerbahçe ı
için ğ ı ı
ı Baysal
n
Hayal ı ğ ı
NTVTarih'i ı ı ğ ı andan
itibaren ı ğ ı ı ğ ı takip
ediyorum. ı ş
tarih ı ş ı ı ı
daha ilgi çekici bir üslupta
ı tarihi sevdiriyor.
Derginizin son ı ı ı büyük
bir heyecanla ı ğ ı çok
büyük bir hayal ı ı ı ğ ı
ğ ı Kapakta bahsi geçen
kulüp ülkemizin en büyük
kulüplerinden biridir, ama
henüz 4. ı ı ı ı bir
derginin ğ ı bunu alet
etmesi kesinlikle bir ı
Kapakta ı ı
da ş kesimlerden tepki
görebilirdi. İ ı
daha dikkatli ğ ı ı ı
umuyorum. İ ı ş
Barkev Keskin
Hangisi tarih?
Bugüne kadar büyük bir
ilgiyle takip ğ derginiz
bugün itibariyle ş
Türk futbol tarihinin en
büyük ı ı ş ı ğ ı
ı ı Fenerbahçe
haberi yaparak ı ş ı ı ı
belli ş ı ı
ı ı ş ı
ve kupa haberini küçücük
vererek ı ı ve haset
ı ı ı tarih dergisine
ş ı ı ş ı ı Hangisi tarihtir
_.-
ı
,\;-':1 ,\:'1;\1\ ı
MAYIS 2009 5 TL
ı ı 6 <:5 ı
beyler? ı 7 ı UEFA
ı Fenerbahçe'nin ilk
ş ğ mu?
Mehmet Emin ş
ş ı ı tarihçilik
NTV ı ı ı
takipçisiydim. Ama 4.
ı ı Fenerbahçe'ye tarih
üretme ı ş
NTVTarih "taraf' ş
Türkiye'de ilk kurulan spor
kulübü BJK'dir; ı
bayrak, Türkiye'mizi
ı müsabakalarda
temsil etmesinden ı
ş
Serhat Öner
NTVT Dergimizin kulüpler
ı taraf ı mümkün
ğ Türkiye'nin önde gelen
ve en eski ı ı
birinin, daha önce hiçbir
yerde ı ı ş ilk
defa gün ı ş ı ğ ı ı ve
ilk ş kadrosunun
ğ ı her gazete, dergi
veya TV için önemli, öncelikli,
ı ı ı bir haberdir.
Fenerbahçe'nin ş
öyküsü ve Mustafa Kemal'in
kulübü ziyareti ise, ı ı
ı ğ
Sertaç ğ ı
ı ı ş tarihte geçen
aya, ı denk ş
ı ı ı ı ş ı
Okur/ardan gelen mesajlar, ğ
ı ı ve tlüzeltilerek ı ı
· . . .. ... ... . . . . .. . .. .. . . . . .. ..... .. ... . ... . . ... . . .. . . .. . ... . .. ... . . . . . . . . .. .. . . .. ... . .. . .. . . . ... . . .. . . . . ... . . . .. .. .. .... .. . ... . .. . . .. .. . . .. . ... .. . . .. . . . .... . . . . .. . .. . .. .. . ... . . . . . .. ... . . .
. .. .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .... . . .. . . . ....... . .. . .. . . ... .. . .. .. . . . .... . . . . ... ... . .. ... . . .. .. . . . .... .. . .. ...... . .. ... . .... . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . ..... . ... . . .. . . .... . . . . . . . . ..... ... ...
ı
İ ş
ğ
parlamento ı ı
NTVTarih'in ı ı ı
yer alan 19 ı ilgili
ı ı Ahmet ş
ğ bir tespitte bulunuyor.
ş ş ı ne zaman
ş ı Samsun'a ı ı ş
ğ İ İ ş
ş ı ı ı Mustafa
Kemal'in Samsun'a ı ı ş
tarihinin ş ş ı ı
ş ı ı ı ı ı
ı ş ı ğ ı belirtiliyordu.
Bu noktada ı
hem fikirim. Ama, neden
İ ş ş
ş ı ı ş ı ı
ı ı ğ ı
konusunda bir eksik ı ğ ı ı
ş
ı ş ı kaybeden
ı ı ı
kazananlarca ş ğ
ğ belirtilirken (zaten
Mondros'un 7. maddesi,
bu durumu hukuki hale
ş daha öndedir.
ı 16 Mart 1920'yi "bir
ı güç kullanarak ğ
ı idaresini ı ı ğ ı gün"
olarak belirtirken kastedilen
ş sadece İ
ş ğ parlamentonun
(Meclis-i Mebusan) ı ı
ve ş hale getirilmesidir.
Nitekim ş her yeri
ş edilip, parlamento
ı ı ş ş
ı ş ş
ş ı gelen
ı ı ı ş ve
hukuk ı ş ı ı ı ş
ı O zaman
"iradenin ı ı ı
da söz edilemezdi. Bu hayati
ı ı ı mutlaka belirtilmesi
ğ ş
Emrah Boztepe
NTVT Okurumuz ı Türk
ı ı ulusal iradesinin,
Meclis-i Mebusan'a ı
düzenlenerek ğ
söylememiz gerekirdi. ı
16 Mart ı ş
ş olarak nitelememiz
de ğ ğ çünkü
İ ı 1n8'den beri
zaten ş ı ı
Editör Gürsel Göncü
........... . . . ... . .... .. ....... . . . ... . . . .. . ..... . . . .. . ... . .. . .. . ............... .
ş ve zorba
Tarih denizinde yolculuk ğ geçen ı sonra, bu
ay karaya ı ı Karada bizi Yeniçeriler ş ı ı
ı ğ ğ ğ ş
ı Yeniçerilerdi. Tarihin ğ bu en etkili piyade
ı ı ı askeri örgütlenmenin vurucu gücü olarak üç ı
ş tayin edici bir ı Yeniçeriler ı
sistemi içinde, yeri geldi ş oldu, isyan edip ş ı
öldürdü; devlete hükmetti.
Havalar ı ı ı ş denizden vazgeçilmiyor. Plaj, moda ve
mayo yüz ı ı sahillerin görsel tarihini biçimlendiriyor.
Domuz gribi sevimsiz bir konu ama, bugünün ğ ı
ğ ı boyu ğ korku veren ı ı
ı ş ı ğ ı ı anlamak, "bilinç ş ı ı etkisi ı
Karaya ikinci ı ı ş ı ı Normandiya'dan bu ay. 20. ı
tarihini ğ ş bu ı ı ı ğ ı
Bu ı ı itibaren, iki yeni sahne daha ı
tarihten: Derya ı ı ı ğ ı bölümde, tarihle ilgili
ı isabetsiz sözlere dikkati çekiyoruz. Haluk Oral
ise özel koleksiyonunda bulunan özel ı ı özel
hikayelerini ş ı NTVTarih ı
İ yi tarihler ...
• Vakit gazetesi, "NTVTarih'in geçen ı ı İ
fethini yok ı ğ ı ı ve "konuyla ilgili yetkililerin sorulara
cevap ğ ı İ kelimeyle: Tamamen ı
de getiriyor), İ
ş ş halini tekrar
ş ı ğ ı yani ş
ş ı ı ş ı ğ ı
söyleniyor. ı
_-' '---_&:-======================o=!i
temel eksik, İ
ş ülkedeki ğ
ş ğ
İ ş ı ı
ş ı ı
ş ş ı ı
İ ş İ
_ik
Ş GRUBU ş ı ı ı
VE TICARET Ş
YÖNETiM KURULU Ş ı VE
iMTiYAZ SAHiBi
Erman Yerdelen
GENEL MÜDÜR
Cem ı
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Görkem ş (Operasyon)
ş ince (Reklam ı ş
Ahmet iren (Finans)
ı DiREKTÖRÜ
Mustafa Alp ğ ı ı
(NTV ı ı
ı YÖNETMENi
Gürsel Göncü
19 MAYIS
linrlu ı ne fi. ı
ı göze batanlar
;
/ Samsun'a ı ı ş ğ
i İ İ ş
!
S
'l'
k. \,
,. .
)",1 (
GÖRSELYÖNETMEN
Füsun Turcan ğ
ı Ş MÜDÜRÜ (Sorumlu)
Melda ğ ı
ı Ş
ş Parlayan
GRAFiK
Yavuz Dürüst
REDAKSiYON
Evren ı Egrik
ı KURULU
Enis Batur, Nedret ş
R. Sertaç ğ
Ahmet ş Masis Kürkçügil,
Sevin Okyay, Necdet ğ
isenbike Togan
ı Ş ı
M. Tanju Akad, Muzaffer Albayrak,
Ş ğ Serpil ğ ı
M. Burak ş Turgut Çeviker,
S. 81 "Havana'da Türk Tutku-
su" ş ı ı ı ı geçen
Selanik Merkez ı
N ı ş general ğ
ğ ı Bey'dir.
S. 91 HaBuDiyar bölümünde
yer alan Kayseri'deki Döner
Kümbet; Tavas ğ Talas
yolu üzerindedir. ı Cev-
det Timuçin'e ş
Bünyad Dinç, Semavi Eyice, Emre Gönen, HALKLA ş VE PAZARLAMA Eski Büyükdere Cad. No: 245 A
ş Gürdilek, Hüseyin ı DiREKTÖRÜ 34398, ı istanbul
Yavuz Selim ı ş Siren ğ T: O 2t2 335 47 58, F: O 212 335 03 26
Feza ğ Seni h Onur,
OPERASYON MÜDÜRÜ
ntvtarih@ntv.com.tr
Haluk Oral , ı ı Gül Pulhan,
Celal Ş ı ş ı
Sena ğ Abonelikle ilgili ı ı için:
Lucienne Ş
PAZARLAMA MÜDÜRÜ
02123354801
Derya Tulga, Ahmet ş
Can ğ ı
Hayri F. ı
Promat ı Sanayi ve Ticaret Ş
iNTERAKTiF 1673. Sokak No: 34, 34510 Esenyurt,
ı BULUNANLAR Özgüç ğ (Prodüktör) Büyükçekmece, istanbul
Budak ı Bade ı Fatih Murat ğ T: O 212 622 63 63
Emre Ergüven, Can Girgiç, (Internet Proje Sorumlusu)
ş Seyhan, Kansu Ş ı ı
Efialin Tekeli, Ömer Uzun, ı
XL Print House
Ceyda Yüksel ı ı süreli ı
Her ı ı ı
REKLAM NTV Tarih
Bu dergide yer alan ı makale, ğ
Banu Acar (Reklam ı ş Koordinatörü) ı 5, Haziran 2009
ve if/üstrasyonlarm elektronik ortamlar
Funda Turan (Reklam ı ş Grup Müdürü) ISSN 1308-7878
da dahilolmak üzere ğ ı
Ş Düzcü (Rezervasyon Müdürü)
ğ ş ş aittir. ı ön izin
02123354865 YÖNETiM YERi
ı ı hangi dilde ve hangi ortamda
Mustafa Çardak (Teknik sorumlu) ğ ş Grubu ş ı ı ı
olursa olsun materyalin ı ı ya da
02123354404 ve Tic. Ş
bir bölümünün ğ ı yasaktif.
NTV TARiH HAZiRAN 2009 7
ş
DOGAl OLARAK NTV
-
yesiL.ntvmsnbc.com
abe ........................... ......... ................................... .... ........................... ..................... .......... .
..... ... ..... .. ... ....... .... .......... ... ...... ...... ........ .... ..... .. ...... ... ... .. ...... ... ...... ...................... ..... .. .................. ........ ....... .. .. .. ..........
• Kültepe: 4 bin ı ı tarih dijitalortama ş ı ı İ Müze ve ören yerlerinde ı ş ş
• Antalya: STK'lar ş ı durdurdu . Auschwitz: Ş ş mesaj . Almanya: En eski ı vücudu
• Gündemin tarihi: ğ ı ğ ı ı Burhan ğ Yüksek tarih mühendisi
İ ı İ EVLER ı
Harran 'da ı ı ğ
UNESCO Dünya Kültür ı Listesi ı ı konik kubbeli
evlerinin ı ı 1979'da ı 1992'de ll7' ye, 2007' de 100'ün ı
ş Günümüzde bunlardan ı biri turizme ı
t
H
arran ı MÖ 2000 ş ı ait
Kültepe çivi ı ı tabletlerinde,
" "" " Har-ra-na veya Ha-ra-na ola-
rak geçiyor. Ş ı ı 44 km
ğ bulunan Harran, ı 979'da
"1. derece kentsel ve arkeolojik sit ı
ilan ş ve her tür ı ş yasaklan-
ı ş ı ı 992'de "Harran Koruma ı
İ ı ğ girdi. Harran'da ilk
tahribat ise yüzlerce elektrik ğ di-
kilmesiyle ı 980'lerin ş ı devlet eliyle
ş Daha sonra 2863 no'lu yasa-
ı ğ ilk ı tecil edilme-
siyle bölgede ş süreci de ş ı ş
oldu. ı Harran yapan konik kub-
beli evlerin beton ı içinde ğ
ı ve kaçak ı ş ı giderek ı
üzerine, Urfa'daki 24 sivil toplum örgütü
tarafindan 9 Ş 2009'da "Harran Yok
ı Sivil ş ş ı ı
Ş anda Harran sur içi sit ı
da 80, sur ı ş ı sit ı ise 70 kaçak
ı ı ş durumda. Ancak
görevli ı resmi ş ı
ğ bugüne dek tek bir kaçak ı
dahi ı ı ı T urizme ı sadece tek
bir evin ı ğ ı ı sakinleri ı
kubbeli evlerde ş istemiyor ve ev-
lerin ğ ı ve depo olarak ı ı
Ancak kaçak ı ğ ve
mevcut olanlar ı ı ı ğ ı sürece, tarihi
MÖ 7 binlere uzanan ı tarihi do-
kusundan hiçbir eser kalmayacak. •
Cihat ğ
NTV TARiH HAZiRAN 2009 9
... .. .... ....... ... ........ ...... ... .... ..
....... .. ... ........
........ ....... ... ..... ...
· ........ ............... ..... ........ .. ........ .. ..... .. .... ........ .. ... . .
Haber
........... .. ... ..... .
.............. .... .
...... .... ...... ....... ........ ... ......
. . . . . . . . . . . . . .
KÜLTEPE İ
4 bin ı ı tarih
dijitalortama ş ı ı
1948'de ı ı Tahsin Özgüç'le
ş ilk bilimsel ı bu yana
bulunan 25 bin ı ı tablet ve binlerce
eser, elektronik ortamda incelenebilecek.
ültepe'nin, Anadolu tarihinin mila-
ı ı ş dört bin ı ı çivi-
ı ı belgeleri, dijital ortama ı
ı Kültepe- ş ı ı ş ı Prof
Dr. Fikri ğ ğ rö-
portajda, ğ ve zengin buluntu
ı ş ı ı Kültepe'yi tüm Önasya'da
önemli bir arkeolojik merkez ko-
numuna ğ ancak bulun-
ı ş ve analizinin de
ı oranda zahmedi ğ
belirtiyor. 2008'de bilgi teknoloji-
leri ş Doxoft'un ğ
alan Kültepe'de ı dijital
Kayseri' nin 20
km ğ yer
alan höyükte ilk sis-
temli ı ı ş Prof Dr.
Tahsin Özgüç'tü. 61 ı 25 bine ı
ortama ş 2009 ı se- ı tolyo üzerinde
ı ı tablet ve zarf ile 10
binlerce eser ş ğ ve
Anadolu'da Kültepe ı ş ı
bir merkezde henüz benzeri
bulgulara ı ğ ı ı vur-
gulayan ğ gelecekteki
hedeflerini de ı İ
Anadolu -Mezopotamya ara-
ı yürütülen ticaretin mer-
kezi olan Bit-Karim'i (karum!
limanevi) ş umuyo-
ruz. Son ı Bit-Karim'e ait
zonunda ş Elektronik ı figürü.
ortamda ı formattaki verile-
rin analizinin ş ğ ı ı ve istatistik-
sel bilgilere daha ı ı ş ğ belirten
ğ ı ı göre, "50 bini
ş ı veri dijital ortama ş sonra,
ı ı ı ı verilere her
ortamda ş mümkün olacak. Türk ar-
keolojisinde bu denli ş ı veri ş
lemesi de ilk kez Kültepe'de ş
MÜZE VE ÖREN İ
ı ş özel
ültür ve Turizm ı ğ ı Döner
Sermayesi'nin İ 4 ı
ı ğ ı ihaleyle, 56 müze ve ören ye-
rinin ı ş ı ı ş ihalesi
Bilintur'un oldu. Böylece, ı Topka-
ı Ayasofya, Anadolu Medeniyetleri, Bod-
rum ı Gaziantep Mozaik, ı ş
Mevlana ve Antalya Arkeoloji müzeleri ile
Efes, Olympos, Aspendos, Kayaköy, Sedir
10 NTV TARiH HAZiRAN 2009
' karum ı ı ı ı ı Ş
dek çok ş bir ı ş ı ı ı ğ
men henüz Bit-Karim ve ona ğ ı binalara
ş ı Kültepe'yi sona erdiren fela-
kette bina tahrip ş veya ş
yi bekliyor olabilir. Verilerin dijital ortama
ş ı ı bu ş ş ı ı ı ı ko-
ş ı "
ı Patara, Ihlara Vadisi, Alanya
Kalesi, Didim, Milet, Mrodisias,
Sümela ı Myra ve Perge
gibi ören yerlerinin de ğ
56 noktadaki ı ş ı ı ş
mesi sekiz ı süreyle özel sektöre
devredildi. Yüklenici ı tüm
ı ş tek yetkili olacak, dijital
ve ı ı ı ı ı ile internet üze-
rinden kültür ı ı ı ı ı
ve ı ş ı ı yapabilecek, ı ş ı
ş açabilecek. İ Kültür ve
Turizm ı ğ ı
ı ı ı ı ı ise
uzun vadede ş
ş ı ş ı ı ş
mektubun ön ve arka yüzleri.
Tahsin Özgüç'ün ı ...
Özgüç'ün 2005'te ı sonra Kültepe
sürprizlerine devam etti. 2006'da Karum ka-
ı ı bulunan ı folyo üzerine tama-
men Hitit üslubuna uygun bir ı ı
ş ş Bu, Anadolu'da ş ş en
erken "Hitit sanat üslubuna göre ı ı ş
eserdi. ı Asur ticaret kolonileri ğ ı ile
eski Hitit devletinin ş ı ge-
çen süreyi ortadan ı ve iki dönem
ı ş ş ı ğ ı ı gösteri-
yordu. 2007'de
ortaya ı ı
lan Helenistik
surun ş ı
300 metrelik
ı ı ise, Orta
Anadolu'nun
nadir örnekle-
rindendi.
Tahsin Özgüç
ekibiyle Kültepe' de.
OÖSiM'in ihalesiyle ı ı ı ı ş
ş de özel sektöre geçti .
ANTAl1.YA NEKROPOLÜ
i
STK'lar ş ı
d'urdurdu
Antalya tarihini bilinenden yüz ı önceye
götüren ve "potansiyel sit ı ilan edilen
nekropolde süren ş ı harekete
geçirdi ve ş ş durdu.
ntalya Nekropolü,
ğ ı bölgesin-
de 2 km'lik yol boyunca
ı Antalya ş
Belediyesi'nin ı ş ş mer-
kezi (AVM) temel ı ı
ortaya ı ı 556 antik me-
zar Roma, Bizans ve Helenis-
tik döneme ait. Nekropolü de
içine alan 55 bin m
2
'lik alana
ı A VM projesi için 2008
Ş ı ş ı temel ka-
ı ı ş makinesi bir oda mezara
ş kadar üç gün
ş oda mezarla
birlikte sekiz lahit
tahrip ş
ş üzerine, dokuz sivil
t oplum ş (STK); "sit
ı ilan edilmesine ş ı
ş 13 bin ml' lik
bölümde süren ş ı ı 2863
ı ı Koruma Kanunu'nun su-
iistimali olarak niteledi. ı
"arkeolojik park" olarak düzen-
lenmesini isteyen STK' lar, nek-
ropolün Antalya Kent Müzesi
projesine dahil edilmesini ya
da Arkeoloji Müzesi ek ı
için yer arayan Kültür ve Tu-
rizm ı ğ ı müze
yeri olarak tahsis
edilmesini önerdi.
ı ı
ı üzerine temel
ı ı ı durdu-
ran ş
Belediye ş ı
"arkeolojik park"
önerisini inceliyor.
Hasan Üstün
İ İ
Ş ş mesaj
Polonya'daki Auschwitz
toplama ı yedi
gencin ş kalemle ı
ı ş isimlerinin ğ
bir not 65 ı sonra ortaya
ı ı 9 Eylül 1944 tarihli
mektupta, ı ı ı
biri ı yedi ş
kamp ı ve isimleri
yer ı Büyük ı ı
çimento ı ko-
En eski ı
vücudu
Almanya'da Hohle Fels
bölgesinde bir ğ
bulunan heykelcik, ı
vücudunu ı bilinen
en eski ı olarak kabul
edildi. Mamut ş
ı 6 cm boyunda, 33
gram ğ ı ı ğ ı hey-
ğ 31 bin ile 40 bin
ı ı ğ ş ı ı 2008
Karikatür tarihe
sahip ı ı
Aktüel Arkeoloji dergisinin
ğ "1. Ulusal
Çizgilerde Anadolu" karikatür
ı ş ı ı Kültürel
ve tarihi ı koruma,
sahip ı bilincini en iyi
ı karikatürlerin ğ
ı ş 210 eserden 8'i ödül
ı
www.aktuelarkeoloji.com
ı ı ş bir ğ ı ı
ı ı "mektup", 20 Nisan'da
Auschwitz'in ğ Os-
wiecim ı bir okul
ı ı ı ı ı ı
ortaya ı ı Yedi isimden
ikisinin kamptan ğ ı ı ğ ı
biliniyor. 12063 ı
ı Albert Veissid (84)
ise halen hayatta ve İ
ğ Belge Auschwitz
Müzesi'nde sergileniyor.
Eylü1'ünde ı parça halinde
bulunan ğ sol kolu
ve omzu ı ı yerine
bir halkaya sahip olan ı
büyük ı ı kolye ucu
olarak ı ı ş
Önder
ı
karikatürü
NTV TARiH HAZiRAN 2009 11
Gündemin Tarihi
ÇOCUK GÖZÜYLE
Tolstoy, 191 O'daki ölümüyle ı
kalan son ı ş ı Çocuklann
ğ ı ş konular
ı ş Diyaloglardan
biri "Anavatan: Devlet" üzerinedir
ve ikisi Rus, biri Alman üç çocuk
ş ı
KARLHEN ş [9 ş ı
ı Ruslann bizden toprak
almasma izin vermeyecek!
PETYA ORLOV [10 ş ı Biz de
diyoruz ki, önce biz ğ göre
toprak bize ait.
Ş ORLOVA [8 ş ı "Biz"
kimiz?
PETYA: Sen daha çocuksun,
anlamazsm. "Biz", ülkemizin ı
demek.
KARLHEN: Her yerde böyledir. ı
insanlar bir ülkeye, ı da ğ
aittir.
Ş Ben kime aitim?
PETYA: Rusya'ya, hepimiz gibi.
Ş Ama ya istemezsem?
PETYA: istesen de, istemesen de
Russun. Ve her ülkenin kendi çan ya
da krali ı
KARLHEN (araya girerek) : Ya da
Parlamentosu ...
PETYA: Hepsinin kendi ordusu ı
ve hepsi kendi halkmdan vergi toplar.
Ş Ama niye böyle ı ı ş
PETYA: Ne demek? Her ülke ı
Ş Ama niye böyle ı ı ş
KARLHEN: E çünkü, her insan kendi
anavatamm sever.
Ş Neden ayn olduklanm
ı Hep beraber olmak
daha iyi olmaz ı ı
PETYA: Oyun oynamak için beraber
olmak daha iyi, ama bu oyun ğ
önemli ş
Ş ı
KARLHEN: Büyüyünce anlarsm.
Ş Öyleyse büyümek
istemiyorum.
L.N. Tolstoy, ğ ş ı
ş Yaymlan, 2007.
12 NTV TARiH HAZiRAN 2009
ğ ğ
Türkiye ve Ermenistan ı ş için ı ı
ı ş ı gibi ğ ı bir mesele bile bu ı ş
çözüm yolunu ı ı ş ğ Ama ı ş ğ
Azerbaycan ı çekilmesi bir ş haline
ş durumda. Bunun merkezinde de ğ ı ğ var.
ş ı ğ gibi, hep be-
raber olmak (olabilmek)
özellikle Kafkasya söz ko-
nusu ğ çok iyi
olurdu. Çünkü Kafkasya, ğ küçük, bir-
ı irice çok ı ı ş ı ğ ı dar
bir bölge. ''Anavatan''lar, net çizgilerle ay-
ı kadar iç içe ş durumda.
Birinin anavatan ğ bir yer ş ı ı
da ı ya da ı ı bir ı
olabiliyor. Üstelik, bu iç içe ş sade-
ce mekana has bir ş de ğ ı bu
bölgenin tarihini de ş ı Yani bir yer
bir zamanlar ş ı ı ş ş zamanlar
da ı
Ş anda kimsenin ı ı ğ ı ğ ı ı
bir cumhuriyet olan ı ğ
durum tam da bu. İ önce kimin ğ
tarih yani, ş ı ğ ı ı ı boynunu
ı ki, ş ı temennisini ger-
ş yoluna koyulabilelim.
Rus ı
ğ ve ğ ğ ı kimlerin
ğ ı ğ kimlerin nüfus
ğ ğ sahip ğ üzerinde bir
mutabakat yok.
1813'te ı ı ilhak edilen
ğ ğ ve etnik özellikleri dikka-
te ı ı 1868'deki idari taksi-
matta Tatar ı ı bölgeyle ğ
ı O tarihte Ermeniler Azerilere göre bire
iki ı ı ı ı ğ ş
Cibrail, Ş ş ise Ermeniler ı bir bi-
çimde ğ ı
Ermeni aristokrasisi ş bir ğ
sahipti. ı boyu ğ Ermeni
yazar, devlet ı asker, entelektüel ve ki-
lise ı ş Rus fethine kadar Erme-
ni feodalitesi kendini ş da ı
ı (Gürcü ve Azeri muadilierinin
aksine) kabul ş ve 1830-1840
ı ğ Ermeni ğ ile
ş ı olarak ortadan ı ı ı
ı dönemindeki 1905 ve 1907
Zemstvo ş da Ermeniler dil,
din, kültür, nüfus, tarih gibi gerekçelerle
kendilerinin ğ ğ bölgenin
ı bir birim ı ı talep ettiler.
19 ı Tde ı ğ Ermeni-
ler 150 bin, Azeriler 58 bin ve Ruslar ş
bindi. Devrim ı ı ve ğ ı ı ı
döneminde buraya gelen ı ğ ı ı bu
oranlar Ermeniler lehine daha da ğ ş
ı ı ı ı
Rusya sosyalizm ğ ı ihtilale ş
yordu, fakat ulus devlet ş en parlak
halindeydi ve onun ı ı ğ ı yol her-
kesin yürümeye can ı ğ ı bir yoldu. Rus
ı ı 1917 Ş devrimiyle ğ ı
ı ğ ı bir dönemde Transkafkasya'da etnik
adiyet, ı ı veya ideoloik bilinçten çok
daha önemliydi. Ulusal ı ı ı güven-
ceye almayan herhangi bir siyasal çözüm
bölgedeki halklar ı kabul görmü-
yordu.
Yine de, ğ bütün Kafkasya
gibi, Ş devrimini heyecanla ş ı ı
Ş ş ı (Azeri-Ermeni) bir
büro kuruldu ve karma bir heyet idari ş
yürütmekle görevlendirildi. Siyasi merkez-
lerde -Bakü ve Yerevan'da- olup biterrin
aksine, Ekim devrimi ı uyu-
mun ğ ş yol ı Ama 1918
ş ı Transkafkasya Cumhuriyeti'nin
ı ı ı ı çizilmesi günde-
me gelince ş ğ ş Temmuzda Kara-
ğ Meclisi, ğ ilan ederek, Azeri
ve Ermenilerden ş bir Komiserler
Konseyi görevlendirdi ve ğ Halk
Hükümeti'nin temelini ı Gandzak'ta
(Gence) Nuri ş ve İ ordusunun be-
linnesi ve ı ordusunun 26 Eylül'de
Ş ş girmesiyle hayli ı ı olan den-
ge bozuldu. ğ Meclisi, kendini ko-
rumak için, ı ğ
kabul etmeye karar verdi. Ama ekimde Er-
menilere ş ı ş hareketleri ş ı ı
Zangezur'da bulunan Antranik ş Kara-
ğ Ermenileri ı ı ğ ı ı
ı Antranik Ş ş ş ı
Dünya ş ı sona erdi. ı ordula-
ı çekildi, İ Bakü'ye girdi. Ş ş
birkaç kilometrelik mesafedeki Antranik,
İ ş son vermesini
emreden bir telgraf ı
İ müdahalesi
ı Ş ş bölgenin statüsünü be-
lirlemek için bir İ askeri heyeti geldi
ve ğ ve Zangezur'un Azerbaycan'a
ğ ı ğ belirtti. 15 Ocak
1919'da Azerbaycan hükümeti İ
ş Sultanov'u ğ ve Zangezur
yönetimine ı
Sultanov, Ermeniler için ı ve
Ermeni ş ı ı ı ı bu ş
Bakü ve Yerevan ı gerilimi art-
ı ı Sultanov göreve ş gelirken
ğ Meclisi bölgeyi ı ay-
ı bir ı ilan etti.
İ ğ Sultanov'un 3
Haziran'da Azeri birlikleriyle Ermeni ma-
hallesini ş etmesiyle ş olaylarda
Ş ş çevresinde birkaç gün içinde ı bin
Ermeni öldürüldü. Haziran ı bütün
Kafkasya'da ı ı Yerevan ve Tiflis'te
büyük gösteriler oldu. İ müdahale
etti ve Sultanov katilama ı ş veya
müsamaha göstermek itham edilerek gö-
revden ı ı
Ama haziran sonunda İ
Kafkasya'dan çekildikten sonra, Sultanov' un
ı müdahale tehdidi ş ı ı yal-
ı kalan ğ Meclisi boyun ğ
ve 22 ğ 1919'da Sultanov'la Bakü
ş ı ı ı
Genel valinin nezdinde üç Müslüman
üç Ermeniden ş bir konsey ş
du. Ş ş ve Hankenti'nde garnizon bulun-
durma ı olan Azerbaycan, Ermenilere
idari ve kültürel ş bir otonomi ı
ı
Tarih tekerrür etti O) ve ı ı
ş ı sorunu ğ ortaya ı ı
22-23 Mart 1920 gecesi ğ Ermeni-
leri, Azerbaycan' a ş ı ı ı ça-
ı ş Ermenilerin aleyhine oldu. ı
bir ekonomik ve kültürel merkez olan Ş ş
ğ ve ı yerine döndü. 13 Nisan'da
Dro ş devrimci General Drastamat
Kanayan) geldi ve Azeri ordusunu etkisiz
hale getirdi. Bu ı ı ı Azer-
baycan ı ı ı ş ı
ı ı ş Enver ş ı am-
ı Halil ş olmak üzere ı
Türklerinin de ı ı Bakü'ye tek bir
Azeri müzisyen Üzeyir ı (üstte solda)
ve ailesinin Ş ş 1915'te ş ğ ı
(üstte). Bir Ermeni ai lesinin 1900'lerin ş ı
ş ğ ı (solda).
mermi atmadan 27-28 Nisan gecesi girdi.
Ertesi gün, Azerbaycan Sovyet Cumhuri-
yeti üç gün içinde ğ ve ı ı
ş hususunda Ermenistan hüküme-
tine bir ültimatom verdi. 26 ı Dro,
Zangezur'a çekildi.
Sovyet dönemi
Moskova-Ankara ı ş ı bölgenin
ı ı ı ı çizilmesinde önemli bir rol oy-
ı Transkafkasya ile Türkiye ı ı ı Mos-
kova ve ı Kars ş ı çizildi.
ş ş Kafkasya cumhuriyetleri
ı ı ı meselelerinin halli için 25-
27 Haziran 1n1'de Tiflis'te ı ı Er-
menistan delegesi Ermenilerin ğ
ğ Gürcistan ı ı ı ı
(%72) ve ı ğ ı (%94) ve-
rilmesini istedi. kLeri Komünist Partisi
Sekreteri Kirov ise ülkesinde ğ
ğ için buna ş ı ı ı
Nihayetinde 4 Temmuz'da Stalin'in
ı ı ı toplanan Kafkasya Bürosu,
ğ ı Ermenistan'a ğ ı
karar verdi. ı en yüksek merciye
götürülmesi teklif edilince, Orconikidze
ve Nazeretyan, Müslümanlar ve Ermeni-
ler ı ulusal ı ş ı ğ ı için,
ğ ı ğ ı ama
ş bir otonomiyle ı ı gerekti-
ğ ı ı ı bu karar İ
rin 1919'daki ı ı ı ı ı ı
Sorun, ı ğ 40 ı son-
NTV TARiH HAZiRAN 2009 13
Gündemin Tarihi
Gürcistan Rusya
Hazar
Denizi
Ermen;stan (
Azerbaycan
iran
ra, 1963'te bir kere daha gösterdi: Yu-
ı ğ ı Ermeni yöneticileri,
ı ş ı
ş eden 2500 ı bir dilekçeyle
dönemin Sovyetler ğ lideri Nikita
ş bölgenin Ermenistan'a ğ
ı ı talep etti.
Bugünkü durumu yaratan son sü-
reç, 1988'den itibaren ı
özerk bölgesi ı ğ (188
bin nüfusun 150 bini Ermeni) ve Sov-
yet Ermenistam' nda yeniden canlanan
bir hareketlenmeyle ş ı ğ
bir Ermeni köyüne Azeri yönetici atan-
ı ve ı önlemleri ı ı
ğ ı Ermenistan' a ğ ı tale-
binin yükseltilmesine vesile oldu.
Ocak ve Ş 1988'de Ermenistan'daki
Azeri köylerine ı ı üzerine
dört bin Azeri Bakü'nün sanayi bölgesi
Sumgait'e göçtü. Ş Sumgait'te söy-
lentilerle ş ı ş ı Er-
meni, ı Azeri 32 ş öldü. 1988-1990
ı "etnik temizlik", ı ı her
iki kesimde sürdürüldü.
23 Mart 1988'de SSCB Yüksek Sov-
yet Prezidyumu, ğ ı ğ ı
Azerbaycan'dan ı ı talebini reddetti,
ama toplumsal ve kültürel alanlarda reform
ı ı ı da gerekli gördü.
Ruslara ş ı ğ ı ı ı için her iki
ülkede muhalefet ş ş Azerbaycan
Halk Cephesi ve Ermeni Ulusal Hareke-
ti. Ermenistan 27 ı itibaren top-
ı bütün Azerileri ı ı ş ı etme
ı ı Her iki taraf mültecilerin kendi
iradeleriyle yer ğ ş iddia etti.
Moskova, 12 Ocak 1989'da, durumu
istikrara ş ve ı
ı ş ı durdurma gerekçesiyle ğ ı
ğ el koymaya karar verdi. Bölge
böylece Bakü'nün denetiminden ı ı
14 NTV TARiH HAZiRAN 2009
ı KARABAG
Ermenistan ş
Azerbaycan ı

ğ ı ı ı içindeki
Azeri kontrolü
Ocak ı Bakü'de 170 ş ölü-
müyle sonuçlanan ı ı Er-
meni Ulusal Hareketi ve Azerbaycan Halk
Cephesi'nden temsilciler Riga'da ş 3
Ş bu ş Ermeniler, kendi
kaderlerini belirleme ı Azeriler
ı ı ı ihlal edilmemesinde diretti ve
ı sona erdi.
ğ ı ı ı ve ş
ı ğ 21 Eylül 1991'de bir refe-
randum yaparak %99.4 ilc ğ ı ı ı ğ ı ter-
cih ğ bildirdi (Azeriler referandumu
boykot ş 26 ı Azerbaycan
Yüksek Sovyeti, ğ ı ğ ı özerk-
ğ son verdi ve ş Stepanakert'in
ı ı eski ı Hankenti ile ğ ş 12
ı ğ ı ğ Cumhuriyeti
ğ ı ı ı ğ ı ı ilan etti. Sovyetler ğ
1991'de ı ı ı ğ ı ı ı
ğ üzerinde herhangi bir fiili deneti-
mi sözkonusu ğ
1992'de gerilim tam tekmil bir ş
ş Ermeni güçleri, Ermenistan'la
ğ ı ğ ı bir koridor ş
turmak için ı ı 25 Ş ı
ı ı ve ı da bulun-
ğ 600'den fazla Azeri sivil katledildi;
Ermeni askerlere Rus askerleri de ı
Ermenistan ş ı Serj Sarkisyan
(solda) ve Azerbaycan ş ı
ilham Aliyev, 7 ı 2DD9'da Prag'daki AB
ı Minsk ş öncesi birlikte.
etti. Rus birlikleri ve daha sonra da ı
ı ı ı gerek silah ı ş ı gerek ı
askerlikle bölgedeki ş ı ş da
yer ı
ı 1994'te Ermenistan ve Azer-
baycan ı ı ş im-
zalanan ş ş ı ı silahlar
ş durumda. ğ ve ı
Azeri ı Ermenilerin kontrolünde.
1987-1994 ı ı ş 30 bin
ş öldü.
Mart 1992'de Avrupa Güvenlik ve İ ş
ğ ı bünyesinde kurulan, Minsk
grubunun en son somut önerisi 1997 tarihi-
ni ş ı Hukuken Azerbaycan'a ğ ı fii-
len ğ ı ı bir ı ğ veya Azer-
baycan ile bir "ortak devlet" önerilmekte.
ı ğ ı Ermenistan'a, ı ı ı
Azerbaycan'a ğ bir koridor da çö-
züm önerileri ı ı
Ama ş ı ı gibi görün-
mekle birlikte tek çözüm yolu olan ber-
rak sesine kulak veren kimse yok. ş ı
ı ı ı ş ı durumu ise yirmi
ı öncekinden daha iyi ğ Ermenistan
nüfus kaybeden, abluka ı bir ülke
Azerbeycan'da bir milyona ı insan
ı konumunda, güç ş evle-
rine dönmeyi bekliyor . •
Milliyetler ve ı ı ı i
"En kötüsü de ş önceki
ı miras kalan ve bundan sonra
ı ğ benzeyen 'nifak
ve nefret' ı ı ı ı ı Bir
ideoloji ve ğ ı ı
kurtulmaya ı ş ı Kafkasya ı
kendi kimliklerinin bilincine ancak ötekini
ı ş Ş de
bu kimlik ı ş ı bu ı ı ı ı ğ
özgürlüklerini feda etme ı ş
bulunuyorlar. ğ ğ
yeniden toparlarken Rusya, ğ her
yerde, her an, nifak ı ğ
ı ı ı ı ı gelince, onlar da eski
ı ı hiç ğ ş kendi
ı ı göre 'iyileri' cesaretlendirip
'kötüleri' ı yetindiler ve
sonunda ı Kafkasya denilen bu çok
ı ş ı ş orada ne ı ı
bilenlere teslim ettiler."
Stefanos Yerasimos, Milliyet/er ve SlIlIrlar,
Balkanlar, Kafkasya ve ğ 1995.
ı

OPERASYON
VALKYRIE
VALKYRIE
"OLAGAN Ş VE "X-MEN"iN YÖNETMENINDEN.
'o!,. ,,.. -_. ,
............ ""'"
HERKES ı ı
SADECE ONLAR
Ş ı ı
._-
.Q .. .. .. ğ .. .. :::.:.:.: .. :.:::::::.::.:.:::::::::::::::::::::::.:::.: .. ::.:::::::: .. ::: .:. :::.
MahIDut Ş ş
ve ı ı ı ı ı
abertürk kana-
ı cumartesi
geceleri ı
lanan "Tarihin
Arka ı ı programda,
31 Mart İ ı ı ı
Hareket Ordusu ı
Mahmud Ş ş
ait ğ iddia edilen bir
. A;.)L.- ":, ;;,,1 J, j i JI
.:.(. ... ı "':" J.4,' eç?,," ,
,;5:;:. ı ı
Jl.>i .:,..:.i l .>IJ,1 .j.w).
& , ';;:
asi m Ozan Kütah-
ı Taraf gazete-
sinde ğ
ı ı ı ı
ş ı ı ş ı dünya
ı Marx ve Engels'in
ş bütünüyle em-
peryalist nitelikteydi" diyor.
Buna mesnet olarak da ş
ı ı ş ı yöntemle
ı "seçme ce ı ı
ünlü ikilinin Komünist
Manifesto'sunu da sadece bur-
juva düzenini övmek ı
kaleme ı ı ı
Engels'in, Emir
Abdülkadir'in ı
yenilmesinden sonra ı ğ ı
16 NTV TARiH HAZiRAN 2009
ses ı ş ı Hareket
Ordusu İ girmeden
önce, 22-23 Nisan 1909
tarihinde ş ı ğ ı
nutuk" ş takdim edildi.
Oysa ı ses eldeki
belgelere göre Mahmud
Ş ş ğ dönemin
"Favorite Record" ı ş
plak ş Türkiye mü-
messili Ahmet Ş Bey'e
aitti ve olaydan iki ı sonra
kaydedilip ı ı ş ı Ses
ı ı ilerleyen
ı "umumi arzu
üzerine" bir defa daha dinle-
tildikten sonra, belki ı
ş bir mail'den esinle-
nerek; belki de 22-23 Nisan
1909 tarihinde, ş
ı fonograftan ş
plaka ş bir ı
ı bu kadar temiz oldu-
ı ş ı ı bir ş onun
1895 ı ı ölümüne kadar
ğ mesafe ş bir
ş Bunun ı ı emperya-
lizme arka ı sömürge
ı ile bile uzaktan-
ı bir ilgisi yoktur.
Engels Güney ı ı
da ı Devleti'nden
ı gittikçe ş
ş ı ı ı ş ı Engels'e göre
bu durum Ruslara İ
ı ı ı ı (MEW 34:
235). Bu da devrim hayalleri-
nin sonu demekti.
Bu edilen laflara bakarak ı
Dünya ş ı ı ı ı
Marx ve Engels'in ş
ğ ı da
ş ş ğ
ı ı sonra ı ı ş
ğ ihtimalinden söz
ettiyse de; sesin ş ait
ı ğ ı ı bir ihtimalolarak
dahi dile getirmedi. Müzik
tarihi ı da ı ğ ı
ı ş ı olan ı ı
ilgili ı yanda ı ı
ğ ı ı katalogundaki, üstelik
Ahmet Ş Bey'in resmiyle
birlikte yer alan ı
haberi ı çok zor:
"31 ı üzerine Selanik'te
içtima edip İ üzerine
hareket eden orduya hitaben
Mahmud Ş ş ı
dan irad edilen ş ı nutuk. ..
Ş Bey ı
Ahmet Ş yine
ı ı ve yine kendi
sesiyle, dramatize ederek oku-
lerine ğ fanteziler bile
var günümüzde; ı he-
ğ kadar ileri gideme-
ş yani! Kendisi zaten sadece
ı "emperyalizm" sözünü
hangi anlamda ı ğ ı ı
bilse çok ş ş ı Bugünkün-
den çok ı "kendi ğ ı ğ ı ı
dayatmak" mealinde, ekono-
mik ğ marjinal bir ı
ı bu. ı ı ı
da ı isterse- ğ
ş Almanca orijinali-
nin 779. ı "kolonyal
sistem", "en kaba güç"le ş
ı ı ı Marx burada
William Howitt'in Coloniza-
tion and Christianity. A popular
ğ Barbaros
Hayreddin'den,
Vahideddin'e kadar ünlü
ş mal edilen nutuk-
ı kapsayan ı ı da var.
Bu arada "Bir Harbiyeli'nin
Denize ı ı ve "Bir
ı ı Son Sözleri" ı
dramatik yönü ı ı ı
ı da plak olarak ı ı ş ve
ş vesilelerle ı ı ş
ı Konunun ı ı ı
Ahmet Ş Bey'in sesine
ş ı gerekirdi.
ş bir yana, Türk
müzik tarihinde fonograf,
gramofon ve ş plak konu-
sunda ı ı ş en önemli eser
kabul edilen, Cemal Ünlü'ye
ait Git Zaman Gel Zaman ı
eserde de (sayfa 160-162) bu
konudan ı ve ı ı ı
olarak söz ş
_ i ._ .... ........ " ... " ı ı kimi ı da
History of the Treatment of the
natives by the Europeam in all
their colonies ş
ve ı ı ı ı
Tüm Sömürgelerinde Yerlile-
re ı Muamele ğ
ş ı ı Hikayesi) ı
ı ğ ı ı ı sömürge vah-
ş en ğ örneklerini
de ekler. Kimse ı
43 ciltlik MEW veya
ı MEGA ilc ömür
tüketmesini beklemiyor da
asgari bilgiye bile ş ı
yerde laf ederken bir mülaha-
zat hanesi ı ı
.......... , .... ..... ...... ............................ ·················· ·· ·tle tercüman ihaneti············································
YALAN ı Ş
"
görev ı kritik bilgileri saklayarak Tür
ı ı ğ ı ve buyuk ı neden ortaya ı ı
arihsel ş ı ı
Ermeniler, ğ
gibi her ı bizi
bitirmeye ğ ş ı
Geçen ay Star gazetesinde
ı bir haberin ş ı ğ ı
"Kore'de tercüman ihane-
ti". Alt ş ı "Kore ş ı
ı ı ı ı görev
ğ Ermeni ı
kritik bilgileri saklayarak Türk
ğ cephede ı
ı ve büyük ı
lar vermesine neden ğ
ortaya ı ı (Türkçesini
biz düzelttik). Habere göre,
t ngilizce ı ı ı ı çeken Türk
ı ğ ı ı irtibat
için, ı Türkçe bilen
Ermeni tercümanlar ş
Kaynak, Los Angeles'ta
d" zenlenen bir anma top-
ı ı ş ve Türk
Bravo Tempo
"ordusunu"
ı ı
demek isti-
yor) Kore'ye ş ı geminin
ı bir emekli
ş ı Koreli bir albay da bu
bilgiyi teyit ş
Haberde hiç ı geç-
memesine ğ 1. Türk
ı ı 1950 ı
sonundaki Kunu-ri muha-
rebelerinden söz ğ
belli oluyor. Gerçekten de
bu muharebeler ı
Amerikan 8. Ordusu'na ğ ı
2. Tümen birlikleri, büyük bir
ş ı ı ı ş Çin kuv-
vetleri önünde geri çekilirken;
ş çok daha ı bir
bölgede ş ı ş Türk
ı gereken hayati bil-
gileri ş hatta zaman
zaman ı ş bilgi ş
empo dergisi geçen ayki ı ı hakikaten çok
güzel bir ek verdi. İ Kez ı ğ
ş ı içindeki ğ ı ğ ı
ş ve ı bilgiden çok belagat1i
ve ı cümleler olsa da, kesinlikle kütüphanelerde yer
ı gereken bir albümdü. 113. sayfada esir Yunan ş
ı Trikupis'in ı tam ortada oturan ve "bir Türk ı
olarak ı ş merak ettik. Cevap: ı ı 4.
Kolordu ı Albay Kemaleddin Sami (Gökçen).
A
ı ı
ı bir klJLml. M
ı ı
"'marnma ı ı ı ı • ı ı ı ı ı ı ı
ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
AUD ı ı ı ı ı Lo' A'W'b ş
!it ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
lUJ'kla (I'Jn'Url ı ı ı Ş
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı sm.-ii:i
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ş ı ı ı ı ı
KOREtl KOMUTAN DA mtr ETTI
ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı hIW"n
ı ı ı .. ı ı ı ı ı
Ancak, ı Bu ı ş veya
telsiz ş ı Ermeni
tercümanlarla herhangi bir
Türkçe ş ı yoktur.
2. Türk ı oldukça
iyi düzeyde İ bilen
subaylar ı
3. Amerikan ordusundaki
"Ermeni tercümanlar"a dair
bir belge ortaya ı ş ı
Haberde ı Türk
birliklerinden 256 ş
esir ş ğ belirtiliyor ki bu
da ğ ğ ı ı ı
201'dir ve ı büyük
ı ı ı muharebede ş
ğ daha sonra esirler ara-
ı ı ı
kesindir.
1. Türk ı Kunu-ri'de,
Amerikan komuta kade-
me sinin son derece pasif ve
ı kaderine terk eden
tutumuna ş ı ğ
Tahsin ı ı ı inisiyatif
alan sevk ve idaresiyle, subay
ve askerlerin ı ı
sayesinde hem tamamen
imha olmaktan kurtuldu
hem de Amerikan ı ı
çok daha yüksek bir seviyeye
ı ı engel oldu. Hal
böyleyken "Ermeni tercüman"
ı ı yaymak ve ı
lamak, hem Ermenilere hem
Türk askerine ı ı ı
Daha fazla bilgi ve
belge isteyenler, Kunu-ri
cehenneminden ğ ı
Bahtiyar ı Türk Tarih
Kurumu'nca dört sene önce
ı ve tüm operas-
yonel ı ı ı neredeyse
saat saat ı ı ğ ı son derece
özenli Kunuri Muharebeleri ve
Geri Çekilmeler ı ı ı
okuyabilirler.
Çanakkale'den
gaz ve toz
Star gazetesinin pazar ekinin
"bilim" ı normalde
spor ı ı yazan Ali Sami
ı Ş ingiliz Kemal ı
bilinen Ahmet Esat Tomruk'u
Çanakkale'de, ANZAC'lara
ş ı ş ı ı ş Bu kadarla
da ı Ahmet Esat ingiliz
subay ı giyip ş
cephesine geçiyor; ingilizcesinin
ğ ı kimse
ondan ş ve silah-
mühimmat ne varsa ı
bizim tarafa getiriyor. Bitmedi.
Bunu ş ı ı birkaç
kez ı Son seferinde
de tüm ş cephanesini
havaya uçuruyor.
Çanakkale konusundaki
uydurma literatür bi zde çok ileri
ama, bu ı ş
ingiliz Kemal , Çanakkale
muharebelerine ı ı ş ı
bilmiyoruz ama, ı ı
ş ı ve
fiilen ı
ZORBULMACA
.. i
la 1· 1522'de ı ı Saint·jean ş
e: ı ı ı ı son vermek için adaya ğ
'n ı ve hava ı 2· Tasdik etmek, tasdikle.
12 rnek ... sesi, 3- Antalya'da Türkiye'nin en bÜ.
1 ,. ,J .......- '*:..: V.l .. 1 . . A ı ...
İ
Sami Selçuk' a
selam olsun
Beccaria'mn ı ğ Bildirisi
ı ı ve öz ı ş ı
ş ı ı yakalayan ı
onursal ş ı Sami Selçuk,
Star gazetesinde zevkle
okunan diziye (dergi ı
verilene kadar) devam ediyor;
"Dreyfus ı ülkemizde
1 00. ı ı bile özgün bir
incel emeye ı ş
Selçuk'un gazete ı
ş ı ğ ı ı ş ı monografi
haline getirerek bu ğ
ğ ı ı umuyoruz.
NTV TARiH HAZiRAN 2009 17
Haber / ı ı ı
Türkiye'nin ş ş ı ı dökmecilik de
yapan ğ ş birl ikte gösteren ğ ı Emile
ı Germina/ ı bölümleri ı ı
BURHAN OGUZ (1919-2009)
Yüksek tarih
mühendisi
Mühendislik ğ gördü, üniversite
ı ğ ı ı "Türkiye ı ı
Kültür Kökenleri" ı ı ş ı
ı ı Mektepli ğ ama, kültür
ğ en önemli isimlerindendi.
İ İ
.. ..... ... . ...... .. . . . ....... .. .

ı subayolan Burhan ğ
ı ı bir ğ olarak 1
Mart 1919'da Istanbul'da ğ
Aile ı ve ı dönemin önde
gelen siyasetçileri, ı ı ı
ğ Kandilli'deki ı
ı ı ı Serteller, Cami
Bey (Baykut), ı Celal, İ Ş
Mehmet Akif'in ı Muhiddin Akçor,
üniversite ı devrin önemli ı ı
ğ İ Mahmut Kemal İ
Beyler ş Yahya Kemal ise uzaktan
bir ı
ş ş ı ı vefat eder. An-
nesi birkaç ı sonra, ş ı ş ı
İ ı ı ğ kuvvetli ünlü Yenibah-
çeli Ş Bey ile evlenir. Burhan Bey'in
ı Yenibahçeli Ş ı Mil-
liye dönemindeki müstear isminden ı ı
ğ
Cumhuriydin ş ı ı ve "ilk he-
ş konusunda Atatürk'ün ı
çevresinin ı ş ı ı ş ı haletiru-
hiyesini ı izler. Ama Florya'daki ev-
lerini Atatürk'ün de ziyaret ş ğ ı
henüz lise ğ ı olan Burhan ğ dil
meseleleri üzerine ş ı da ı
yer ı
Burhan ğ ilk ve orta ğ
College Sainte-Jeanne d'Arc'ta tamamla-
ı sonra, Saint Benoit Lisesini bitirir.
Teknik Üniversite'ye ğ ı bir
18 NTV TARiH HAZiRAN 2009
yandan da ı olmakla birlikte ke-
sinlikle ı ı ğ ğ Nuri ş ı
(Enver ş ı ş Nuri Killigil)
Zeytinburnu'ndaki silah ı ı
ş ı Nuri ş 2. Dünya ş ı ı ğ ı
eski ı ı ş ş bir yan-
dan da orduya silah ı
ş öylesine güvencesizdir ki
Nuri ş ı kendisi de 1949'daki Sütlü-
ce ı ş birlikte havaya uçar.
ı Halil ş "bu ailenin kaderi; hiç-
birinin ı yok" diye ş "O
ailenin ı ı ş milyonlarca gencin
hangisinin ı var ki" diye sorar ğ
1943 ı Hasköy caddesinde bir
ı ı açarak kendi ı ş ku-
rar. İ ş ğ bir ğ "Resmi
gören ı ı bunu Germinal'e
benzetiyordu" diye not ş
Burhan ğ siyasete, ş
biri, ı Süleyman davet eder. 1946'da
kurulan Esat Adil'in Türkiye Sosyalist
• ş ı Dinlediklerim
• Türkiye ı Kültür Kökenleri
(5 cilt, 7 kitap)
• Türk ve Yahudi Kültürlerine
Bir Mukayeseli ı ş
• ş ş inançlar
• Bizans'tan Günümüze istanbul ı
• ş ı ı
Partisi'ne ı ı ama, ı ı bütün
sol parti ve sendikalar hükümetçe ı
ı Böylece Burhan ğ aktif siyaset
ı sona erer. Askerlik ş meslek
ı ı 1963'e kadar Anadolu'da sürdürür.
Hakkari, ş Bitlis, Siirt... Askere gidene
kadar ş ş bir kent görme-
ş olan Burhan ğ ı Anadolu'n n
en ücra ş hem ı ş ı hem de
elinde ğ ı ilerde onu "kültür
tarihçisi" olarak ı ı yol açacak bil-
gileri toplar.
Bu dönemde proje mühendisi, ş
ş küçük hidroelektrik santrallerinin ku-
ı gibi bir dizi ş elektrik mühendisi
olarak ı ş ı Sonraki ı emekli olana
kadar (1993) bir dizi ş ş
da ve koordinasyonunda
ı 1979-84 ı
ı ş üniver-
sitelerde yüksek lisans
dersleri verir. •

ş Yorumlamak,
Bugünü Anlamak için ...
ı ı kendince ş 'laiklik' ı
ı Tanzimalla ortaya ı yeni
' dini liderler ş ğ ı Cumhuriyet
Türkiyesi'ndeki moderniteye ı etki etti?
Usta tarihçi Kemal Karpat, Türk demokrasi
ta rihinin toplumsal arka ı ı ı
ş Cumhuriyete ş bir de
ı torunundan dinleyin, Veled
Çelebi izbudak, ş bulundu,
cumhuriyetle birlikte yirmi ı ğ
ı Saray, tarikat, meclis üçgeninin ı
ı ş ı ş ı ı bu kitapta.
TiMAS ı ı ı 2 bininci ı edebiyat ve
felsefe ı ı verimli kalemi Hilmi Yavuz'dan!
yavuz; Türk ı ğ ı islam ve Demokrasi,
ı ş ı Edebi Muahafazakarlar
Siir ve Ruhaniyet gibi konularda ş birikimini
ı okura sunuyor.
Nihal ı ı ı ğ addedilen Altan
Deliorman, kültür tarihinden portreler
sunuyor, Cemal Kutay'dan Ahmet ı
Ziyad Ebuzziya'dan Ayhan Songar'a on iki
ğ isim, ı nefis Türkçesi ve
ı ı üslubuyla ...
Türkiye'nin demokrasi ğ ı ğ ı olan
din, ı devlet, ulus, ş ve gelenek
gibi kavramlar, usta tarihçi Kemal ı
ı ı yeniden anlam ı Karpat,
gündelik söylemlerin eskitip ğ anlam
ı ı ı dönerek ı ı
22 NTV TARiH HAZiRAN 2009 -
NTV TARiH HAZiRAN' '!OO9 23
BABALAR GÜNÜ
Bir ı ı ı
ş ğ mektuplar
i
i
i
,<1 - !'.id,
Ce.bec.-' - An.f'«r""
/'

. fa borcu
Yüz ı ı ve
' n ı ı u .. çu" ncü pazar
H
er ı ı Günü'nün,
.. .. kutlanan Babalar
gunu 'larak ı ş ı ı yak-
dünyada ı o, , 'var, Bu özel
ı ı ı ı ı ,
ş ı doksan y la il ili iki ı ş
günün ortaya ı ı ş ı g lar bu günün
B i ş ı ı
İ az , ı ğ ı ı söyle-
'dan ı
antik Roma ı ı Babalar
yip tarih ı Sonoro Sm at
" ı ı
Günü ı ı 'h Bruce Oodd
Oodd ile erkek ş ı Jo rt:ya ı ı ğ ı ı
100 ı once o
ı d ş ı
D dd kar e
savunuyor, o .. k ba go" stererek
- bü u ça
ı çocugunu ,y, i ş ba-
kendi ş ı ı ş kadar büyük
ı ı ı ne
ı ı ken i _ ş ve
bir ı ı ı ı , b' Babalar
Anneler Gunu ,
.... ı ı ı
ı , mi ler,
.. .. tesis etmek ı Ş .. ..
Gunu dog-um gunu
' ı ı
Oodd lar G .. nu .... ilan
' ı "Babalar u
olan 5 ı 09'da eyalet ı
ı ı ı 19 B b lar Günü ilk
ş a a
ı ş , n 1'91 O'da Washington
defa 19 ı k tinde ı ve
' , Spokane en
ı ı ABO'nin ğ eya-
o tarihten sonra da
letlerine ı ı ,.. ş
Günu'nun
Babalar ,, ' ğ ı
1924'te bu ı ı ş ı ı C i ı Coolidge'le
D B ş ı av
layan AB a '" ş ı
1966'da ı
ş ı iI haziran ı ı
Lyndon JOhnson:, "Yn Babalar Günü
üçüncü pazar gununu bir bil-
g- ı ı ı
olarak kUtlanaca " 'e Babalar
ı de ı
dirge ı ı k yeni' 1980'le-
Günü'nün ı ço ,
rin sonuna ğ .. , " b' 'm gibi haziran
Günü'nu ı ı
Babalar .. nü kutlayan ül-
" "ncü pazar gu
ı ı uçu , k m ülke ise ha-
-unlukta, ı ı ı "
keler çog _ i ı ı olmak uzere,
t muz ı i , ,
ziran ve em daki ğ ı ş ı
' - ustos ı "
ş ı ag i bu özel günu, •
günlerde kutlamakta ar
R. Sertaç ğ
NTV TARiH HAZiRAN 2009 25
Eli kan, ı ı ı kan,
sinesi uryan,
. '-' . .. ""
ı ı puryan
464 ı boyunca ı Devleti'nin vurucu gücünü
ş Roma lejyonerleriyle birlikte, tarihin ı ğ ı
en etkili piyade ı ı ı olan Yeniçeriler; ş
ı ı ı ı ş gündelik
ı ı ğ kaderini biçimledi.
İ ş tarihi, adetleri, aletleri, ı ve günümüze
uzanan izleriyle bir ı efsane askeri.
NECDETSAKAOGLU
B
ilecik ve ğ havalisinde
üstünlük kurmak için tekfur-
larla mücadele eden Osman
Gazi'nin (1299-1324) ı
yaya ı ğ ş
ı ı ı Bunlar ı ı çalar, ok ı
Ak Temür'ün Konya ş ı getirdi-
ğ sancakla davul, ı hem ğ
hem askeri gücünün simgeleri ş
Orhan Gazi ğ ve veziri Alaed-
din Bey'in ı ı üzerine hutbe okutu-
rup sikke ş askere ak, sivile ı ı
börk ş Yaya ve Müsellem birlik-
leri ğ konusunda ş ı ş
Bostanzade Yahya'ya, Cevad ve Mahmud
Ş ş kadar, ş tarih
ı ı ı ğ ı ğ ettiklerinden ordu
kurucusu da ı ı ş ı ğ Katip
Çelebi Fezfeke'de "Orduda muhtelif ı ı
ı beyaz, ı ve siyah kalenseve giyerek
birbirinden ı ı ı Sultan Orhan em-
retti. ş Alaeddin'i vezir ı askeri
ğ ş ona ve ı Kara Halil'e
ı ş ı ı ı ı ş
ş ı ı ı ş yeniçeri ı
ş buldular" diyor.
Yaya askerlerinin beyaz börkünün
daha sonra Yeniçerilere de ğ
ğ ama, ı Kara Halil'in,
Yeniçeri ğ ı ı ş hizme-
ti, Murad Hüdavendigar ı ı
Edirne'den Balkanlar'a ğ fetihlerin
ş ğ evrede, ı ğ Murad
ı (1362-1389) Kara Rüs-
tem ile ı Kara Halil ş ı ı ı
üzerine, her ş tutsaktan birinin hazineye
ı ı için "pençik ğ ı kanunna-
mesi ğ Oruç ğ Tarihi'nde ya-
ı ı ı
Bunun ilk ı Evranos Bey'e
ı ı ş ve ı ganimetlerinden
25 akçede ş akçe, ş tutsaktan da
birinin ı ı ş ş
ğ ı Türkçeyi, İ adetlerini
ğ ı ı Anadolu'ya, köylü
ailelerinin hizmetine verilmeleri; bir iki
ı ı bir uyum sürecinden geçtikten
sonra Gelibolu ğ ı ı ı askerlik
ğ ı ş Pençik Kanunu ile
ş ı ş ı
Buna göre, Türk ı verilip çiftlikler-
de ı ş ı ı Türkçeyi ve Türk adetlerini
ğ pençik ğ ı sefer ı
"kapuya getirilip ak börk giydirilip yaya
i
i
tezkiresi: Yeniçerinin nüfus ğ ı ı
Ocaga ı her nefer için Orta veya Bölük ı ı
bu belge düzenlenir; geçerli ı için ı
Aga !Ie ş ı ı mühürleri ile ı ı Sofa tezkireleri
ı ı ı ı ı ı ı imha ğ '
az ı ğ ş ı ş ı Mehmed ğ
ı ı ı Cemaat'ine ı ı ğ ı ı gösteren tezkirenin,
cemaat ı Suleyman ğ ile ş ı Mahmut ğ
ı 1822 veya takip eden dört sene içinde ğ
ve turunun son örneklerinden biri ğ ş ı ı
NTV TARiH HAZiRAN 2009 27
MUSTAFA KEMAL
Börklü, ş
bir yeniçeri ğ ı

İ
ı ı Atatürk'ün
Selanik Askeri ş
ş ı ı Atatürk'ün Sofya'da askeri
ş olarak ğ ı börk
ş yeniçeri ı ile ğ
ğ ı hikayesini ş ı "Harp
Okulu'ndan sonra onu Sofya'da yarbay
rütbesi ile ş olarak gördüm.
Ben o zamanlar Bulgar ı
(Meclisinde) milletvekili idim. Dört
ş ı Bulgaristan'daki Türkleri
temsil ediyorduk. Kendisiyle hemen
her zaman ş ş Bir
gün gene Mustafa Kemal'le birlikteydik.
ı ğ bir kostümlü
baloya, ı devlet temsilcilerini
de milli giysiyle davet eder bir mektup
geldi. Hiç unutmam, birdenbire gözleri
ı bana döndü ve ı sen
Bulgar treninde ı gezebiliyorsun.
istanbul'a git. Bana bir yeniçeri ğ ı
kostümü getir'
dedi. Bir de
Enver ş
hitap eder bir
mektup ı
istanbul'a
geldim, ğ
kostümü ı
ve döndüm.
Baloya
beraber gittik.
Bu giysiyle
bütün ı ş ı
kendine
çekiyordu ... "
- Roma lejyonerleri, Memluk1erin onlu
zendeki köle ordusu gibi- örneklerden soz
edilebilir mi? ş evet. Ama Türkçe
"yeni" ve "çeri"den ş "yeniçeri"lik,
askerlik tarihi ı ı özgün bir ı ı
"Çeri"nin ğ ı ş ı ı ı
"çerik, diri, ı asker, ş ş alman,
ş ı nöker"dir. ş eski sözlükler-
de benzer ş ı ı var.
Yeniçeri ı ünlenen askerlerin, Ka-
ı ı denen daimi ve ücretli or-
dunun temel yaya ı ı ı ı ş ğ
öncelikle belirtmek gerekir. Yine Türkçe bir
ş olan ı ı ı ş
ı "kul"u da asker demekti. ı
ı ı ı ı bütün ı ı ı
ğ ş ğ ı ı ş ve ş
ğ ı ı ğ sorum-
luydular. Buna ş ı eyalet vali-
leri ve sancakbeyleri de ı ı denen
kendi güvenlik birliklerini ş ı
Yeniçeriler (yayalar) ve Sipahiler ı
lar) olmak üzere iki ana ı ı ı Bu ı ı
da ocak denen ı bölüklerine ı
ı ş ı Yaya ı ı ı ş Ocaklar: Ye-
niçeriler, Acemi ğ ı Cebeciler, Top-
çular, Top ı ı ı ı Bir
de Sakalar ğ ı ı
İ ı ş Vezneciler'deydi
ı sipahileri her ne kadar ş
ve tutsak kökenli olsalar da Yeniçerilerden
ı konumda ve daha ı ı Ama
İ etkinlikleri fazla ğ Bu-
nun nedeni, at besledikleri için bir ı ı ı
İ ı ı ğ bölüklerinin de
Trakya ve Marmara yörelerindeki otlaklar-
da ı ı
Oysa Yeniçerilerin ğ ğ ve bü-
yük ı ş ı İ ı ı Kent 1466'da
resmen payitaht olunca, Yeniçeri Orta-
ı ı büyük bir bölümü de Edirne'den
Vezneciler'de ı ı ş ş ı ı Edir-
ne ı ndaki kimi Yeniçeri bölükleri ise
II. Mustafa (1695-1703) dönemine ğ
ı ğ ı ı ş Sonradan Eski Oda-
OCAK-TEKKE ı ı
ş
Yeniçerinin
inanç
ı ğ ı ğ ı
Tarihi rivayetler bir yana,
ş kökenli askerler,
sonradan olma ı ı ı
ş ğ ğ ı ı
ş
L _ ..
lar ı ı alacak olan İ ilk ı ş
ı Ttirklerin Vezneciler ğ bu semtte
ı ı ş ı 1400'lerin ı Yeniçeri
ğ ı Aksaray'daki Yeni Odalar denen bü-
yük ı ş ş ı ı Vezneciler'deki Eski
Odalar'da Acemi ğ ı ğ ı kuruldu.
İ ş ğ ı ğ
ve talimine tahsis edilen Eski Odalar, üç ka-
ı ı ı 31 ı ğ ş olup odalar
ı ş ı ı iki ı ı ı ı 55
kerevet, 21 çardak, bir tekke, Orta Mescidi,
ı ve ı ı Acemi ğ ı
IV. Murad (1623-1640) ı kadar
ş ı ı zeki, yetenekli olanlar
Saray Enderunu'ndaki Odalara aday ş
tirilmek üzere Galata ve İ ş sa-
ı ı kabul ediliyordu.
ı ve ğ Ocaklara aday ş
tiren talimhane konumundaki bu Ocak, 59
Orta (bölük) olup yeniçeri ğ ı ğ ı
ı amirleri de Istanbul ğ ı ı Ikincil
amirleri ı Meydan ı ve
ı ı idi. ı 1560'larda 7.745'e
Kazan ı
4 ı 1481 24 Nisan 1512 2 Nisan 1589 1 Nisan 1600
ayaklanma
ş ı Yavuz'un cülusu Ulufe ı Sipahi terörü
ve ı
Fatih'in ölümünü ii. Bayezid'in Sipahiler, ş ı ş ı akçe
kronolojisi
gizleyerek Cem'in tahta ş ı ulufe akçesi yüzünden yüzünden eyleme
1446'da Edirne'de Buçuktepe eylemiyle
geçmesini amaçlayan taht mücadelesinde ı Hümayun'u geçen sipahiler, ı
II. Mehmed' i Manisa'ya gönderip ı
Veziriazam Karamani Yavuz Selim'i ı Beylerbeyi ş ş ğ
II. ı 2. kez tahta oturtan
Mehmed ş ı desteklediler; ii. Mehmed ş ile iddia edilen Yahudi
Yeniçerilerin son ayaklanma ş
katleden Yeniçeriler Bayezid'i tahttan Defterdar Mahmud ı Ester ı
ı ve ı söndürülmesi,
ş ı ı ı ğ geçirip çekilmeye ı Efendi iii. ı ı ğ ı da
kendilerinin de ı ı
istanbul'da ş ı ı Yavuz ş oldu, ı idam edildi. idam edildi.
30 NTV TARiH HAZiRAN 2009

ı ş ğ ğ ı ı ğ ı Ocak-
ı "nife-i ş ı
ğ ı ş denilmesi çok
sonraki ı ş ı ı Masal ş Orhan
Gazi, Suluca Kara ğ oturan ı
ş Veli'den, ğ ordunun ş ı ı
içi n dua etmesini ve bir ad ı ı ş
O da dua ederken bir askerin ş ı ğ
cübbesinin yeni arkaya ğ ı ş ı ı
ı yeni çeri olsun! Hak yüzlerini ak, ı ı
güçlü, ı ı ı ı keskin, ı ı öldürücü, ı ı
diyerek ş ı ş Orhan Gazi'den
ve ğ ortaya ı ı ş ı ı önceki
bir kimlik. ş ı ş ve öteki ilk ı
tarihçileri bu öyküye ve Yeniçerilerin Bekta-
ş ğ ğ ı ı ğ ı ğ Cevad ş
Murad Hüdavendigar ı ı bir ş olan
ş ı ş o ı ı sonunda 2.375'e,
1706 ı ı L.860'a ş ş
Acemiler, talim ı ş ı odun gemile-
rinde, buz ve at ı ı mir! ş
larda ı ş ı ı ı ı Acemilere künye def-
terlerindeki ı ı göre ulufe ğ
gibi ı iki kat giysi, ı sermeleri
için de ı verilirdi. Yemeklerini kendi-
leri ş Yedi ı süren acemilik dö-
neminde her türlü ğ ı ı silah
kullanabilir, itaatkar duruma ş
Türkçeyi ve İ ğ ş olarak Ye-
niçeri ve ğ Ocak ve Ortalara ı ı
17. ı ı ğ ş
Kanunu uygulanamaz duruma gelince,
Acemi ğ ı da bir ı battala ı ı
Buraya, Ocak emeklisi Yeniçerilerin, ı
kulu süvarilerinin ğ denen çocukla-
ı ı (aday) denen köylü ı
ı ş ı Bu ikinci evrede Ocak,
giderek ş öylesine yitirdi ki, kimileri
ı ı Yeniçerilere adeta kölelik eder oldu-
lar. Ş burada ş ı ş ı pazarda ş
Seyyid Mehmed'le kimi inanç ı ı
kötü ruhlar gibi Yeniçerileri etkilediklerini; daha
ı bir ş ı ı Yeni Odalar'da
94. Orta ı ş ı ğ ı ş
post ğ ş ğ ğ da yeni ı
istanbul'a ğ ı ı ğ kendi ı ı
ı ğ ı ı yeniçeri ğ ı ı ş ı ğ
ş ı ı ferace giydirilen ı ı
ş dönünceye ğ Yeniçerilerce konuk
ğ ı
ş kökenli Yeniçerilerin ş
ş ı ve ş ı ı dikkate
ı ı ğ ı ş kurallara ı
zor ğ ı ı ı
ş ğ ğ ı ı ş
ı ğ ı
Necdet ğ
ı Bunlara ı denirdi.
Son evrede askerlikle ilgileri kalma-
yan ve Acemi yerine Ş denen bu
gençler, İ ğ ı ı idaresinde
saraylara odun ş ı ı
Yeniçeri ğ ı ı ünlü ı ş
ı Aksaray Ahmediye'de, Tekke
ı ya da ı denen
çok ş bir toplanma ı da
olan Yeni ı Belgeler, bu
ş ğ ı ı ı ı ğ
da, Yeniçeri bölükleri ı ı
ı ı ğ ı 368 ı oda, 130
çardak, 69 ı kerevet, 90
talimhane, 20 ş bir orta
camii ile 4 tekke ve 158
ı ğ gösteri-
yor. ğ ş subayla-
ra mahsus çardaklardan
ı mutfaklar, kilerler
ı Her Oda ı ı
ı önünde, üzerinde
odalbölük ş ı
ş ile diyelim bir Allah'

ı törenlerde ve bir ş ş önce ı
Türkçe duaya "gülbank" deni rdi. Tasavvufta da ş tekke-
lerinde ve Mevlevi ı da gülbank okunurdu. Metni, gür
sesli bir yeniçerini n ı "gülbank çekmek" deni rdi.
çekilmesi adetti . Gülbank kimi kaynaklara göre Yeniçeri ı ş ı ı
avlusunda bulunan, ı kaynaklarda ise ı ş ı ı ı ı ı ı ğ ı
meydana ş gülbank ş ı ı üzerine ı ı çekilirdi. Her
törenin ı bir ı ı ve o devirde tahtta hangi ş
varsa onun ı okunurdu. Elimizde bul unan yeniçeri ı
dan, 24 sene tahtta kalan Sultan i. Mahmud dönemi (1730-1754) ait
birinin tam metni günümüz Türkçesiyle ş
Her sabah Bölük ve Ortalarda et ğ ı ı ı ı önce; tahta
geçen ş ı cülus ş ş ğ ı ı ı dört defa ulufe
ğ ı ı ı ğ ı ve sefere ı ı önce ı ş ı ı gülbank
(alarnet) ı ı bir mermer sütun dikiliydi.
ş gelenek ı ı ğ ğ
mensup ı ı ğ ı bu ğ ı ş
ı bir ı Hümayun ı ve içinde
de taht kuruluydu. ı ş ı
bazen Yeni Odalara da sirayet eder, yanan
ı ş ı ı kadar bölük ı
Yenibahçe'de kurulan ı ı ı
Orta ı eksilmeler, Eski
Odalar'dan ve Gelibolu ğ ı ge-
len ğ ı ş gençlerle ta-
ı bu yetimler ı ı ı ı
en ı ı ı ı Saray ı
ı ve ı ı da yedi ı
bir ı yöntemiyle ğ geçenler
olurdu. 16. ı ğ ı mevcudu,I 96
Orta (bölük) olup bunun 101'i Yaya ğ
"Allah Allah illailah, kuvvetli ve büyük, gizleyenlerin ı ı ı gecelerin
ve gündüzlerin ı ı ı sonsuz olan, ululuk ve kerem sahibi Allah 'tn
ğ ş ı ş ı kör ı için Allah birdir diye dua edelim.
Mutlu, halka ş fakir olanlara ı ma ve ı hissi besleyen Sultan
ğ Sultan olan Sultan Mahmud Han hazretlerinin tahtta ğ ş kutsal
zamanda ş ve tutku ile Allah birdir diye dua edelim. Öncesi Kur'an ı
Kur'an ki göklerden ş iyi ile kölünün farkInt gösteren kutsal ı
Eli kan, ı ı ı kan, ğ ı ğ ı Muhammed dini ş ş
ve gazi olanlar ş ı diyelim bir Allah. Öncesi gaza, ı Allahtan,
kuvvet peygamberlerden; destek peygamberlerin ğ ve sultant, ı
peygamberi ve sevglisinden. 0, ahirette de koruyucumuz olan, ı
Muhammed ı Ona ı ı da ş içtenlikle Allah birdir
diyelim. Ve bülÜn ulular, zamantn bekçileri olan Oçler'e Yediler'e ı
Muhammed Gülbenki ve peygamber nuru olsun. Evliyantn en ulusu Ali
pirimiz Sultan ı ş Veli, erenler
evliyalar, gerçekler için ş ile içtenlikle hu
diyelim hu."
ler (Cemaat), 61'i Bölüklüler ğ Bölük-
leri), 34'ü Sekbanlar (Seymenler) idi. Her
ı kimi ı ı ğ ı ğ ya da
ğ söz konusuydu. ş ı ı
bin ı olan Yeniçeri ı ı Kanuni
(1520-1566) döneminde 12 binde dondu-
ş Bu hesapça 196 Ortadan her biri
60-70 mevcutluydu. Yine 196 ı ye-
niçerileri ı seçilenler, Korucu ola-
rak İ Edirne ve Bursa ı ı
ğ görevlendirilirlerdi.
ğ ı ı yeniçeri ğ ı
Süleymaniye'deki ğ ı ı otururdu.
ğ ı ı Kum ı denen bir avlu
ve talim ı çevresinde ş harem
dairesi, ek ı ı olan bir ı ğ
sonra gelen subaylar, ş ı Kul Ket-
ı ğ ı
ş ı ı
ş ı ı ğ
Büyük ve Küçük
Hasekiler, ş
ş Kethüdayeri,
Yeniçeri Efendisi
(Katip) idi. Orta
ı ise
ı ş ı
deniyor; ı her
ı ş ı
Vekilharç, Bayrakdar,
ş ş ı
denen ı Or-
talardan ı
birden hizmet veren,
Yeniçeri ğ ı ğ ı 76. Cemaat'in ğ ı
İ ğ ı ı Talimhaneci, So-
lak gibi daha alt basamaklarda görevlileri
ı
Meydan muharebelerinde merkezde
yer alan ve ş ı koruyan Yeniçeri-
lerin, sefere gitmedikleri zamanlarda Et
ı Ok ı Kum
ı ok ve tüfek talimi ı
kanundu. Talimhane de ı ş ve spor ala-
ı ı ş duruma göre ğ veya
düz yüzlü ı ı ok-yay, fitilli tüfek, kürde
ı balta ve zemberek, savunma için de
kalkan ı ı ğ ş saz çal-
mak, ş nefesleri okumak, cenk ma-
ı anlatmak Ocak adetlerindendi.
İ zamanlar disiplin ı Kuralla-
ra uymayan yeniçeriye, yere ı ı ı
28-29 Eylül 1730 25 ı 1807
Patrona Halil ı Mustafa
Patrona Halil'in ğ ı Cedid
ı ayaklanmada, ğ ş ı
Sadrazam ş ş ı eylemlerde,
Damat ı ş ve ı ı ş ı
kimi vezirler ğ ı ı
cesetleri sürüklendi. terörü sonucunda ı ı ı
ı ı ı Ahmed tahttan çekildi. Selim tahttan çekildi,
ı Mahmud cülus etti. İ Mustafa cülus etti.
Hakkak
ı ı
hakk ğ
hakikat
Ser-cebeci, 1
ı ancak Allah iledir" (Ve ma tevfiki illa billah) ı ı
mühürlerin ğ l700' lerin ş ı ı ı ı ı ş
GARO KÜRKMAN
Y
eniçerilerin, ş ı
ğ kadar ğ ı
ı bölük ve cemaatlerin
1. Yeniçerinin ı bölük veya
cemaat remizi ve ı bulunanlar,
2. Sadece remiz bulunanlar,
3. ş ı usta, alemdar gibi
görev belirtenler.
ı ı ş ı kalan ğ
mühürleri" ise ötekilerden
daha büyük ebatta, 39 mm
olup elips formundakilerin
ölçüsü 42 x 52 mmye ş ı
B unlardan 1721-1791 ara-
amblemIeriyle, bu amblemIere
ğ ı ı belirtmeleri
gelenek ş Bölüklerin
ve cemaatlerin çok ş
ş yani "remiz" olarak
isimlendirilen amblemIeri
ı Bu remiz ve ı
ilk defa, Kont Luigi Fernando
Marsigli ı 1732'de
ı L'ttat Milita-
Kul Muhammed
ğ i Silahdar,
1755.
ı ı herhangi bir
numara ve remize ı
ı ş ama silahdaran, sipahiyan
gibi dergahlar ş Bu
ire de L'ernpire Ottornan ı
İ ğ Askeri Durumu)
ı eserde görürüz. Marsigli' nin
ı "remiz"lerin bir ı ı ı
kendisinin ğ ve bir ı ı ı
da ğ ğ mezar ş ı
ve objeler üzerindeki remiz ş ı ş
ı ı ı ı bir
ı ı da -ki ı ı ı ı ı ı
dan ı ğ diyebiliriz- tarif
üzerine ş veya ş
Bahsi geçen bölük ve cemaat
remizlerinin ğ yerlerden biri
Yeniçeri mühürleridir. Üzerindeki
çizimlere göre ı ş ı ı
ı mümkündür:
dönemde ğ mühürlerinin ğ dev-
rin ş ı ı ı
hakk ş ı ı ş ı
Kul ibrahim, 1817.
e
ol
c.!l
16 ı 1808 28 Ş 1821 16 Haziran 1826: Vaka-i Hayriye
Orduya ş ı Sona ğ Tüfekle talimi kabul etmeyip kazan
ı Cedid Ulufe ı için ı Yeniçerilere ş ı ı Ş
ı modern bir ayaklanan ve türlü ı ı ı halk kutsal bayrak ı ğ ı ı
ordu ı rezaletler sergileyerek ğ ı ı Hüseyin ş Topçu
ş ı ı ve saraya yönelen Karacehennem ı ğ ı
Alemdar Mustafa Yeniçeriler, halktan topa tuttular. Yeniçerilerin ğ öldürüldü,
ş ı ş ğ ı suçsuz ı kaçanlar ı ii. Mahmud ğ
etmek isteyen öldürmekten kökünün ı ı ı buyurdu. Vaka-i
Yeniçeriler ayaklandI. çekinmediler. Hayriye denen olayla Yeniçerilik son buldu.
NTV TARiH HAZiRAN 2009 33
80 ğ ğ kadar sopa vurulur; kimileri
"merd-i ı "merd-i kale", "defter ı
ğ ı ı Ocaktan ı ı cinayet
ş ı ğ
sonra ğ ı ş ğ ı denize ı ı ı
Bu infazdan sonra hisardan top ı ı
da usuldendi. Yeniçeriler bekir ş ı
ş veya ğ ı Oturak-
lar (emekli) ı ı ı ı ı ı ğ
da ş ı ş ı ı Ocak zabitlerinin
gözetiminde ı Ölenin terekesi
bedelinden borcu varsa ödenir, ı Kara
ı denen Orta ı konur; Bey-
ı burada biriken ı ı ş ı
nemadan ortak giderler ş ı ı ölen
Yeniçerilerin ailelerine ı bulunu-
lurdu.
Yavuz (1512-1520) ı padi-
ş oluruyla kimi ş ı Yeniçerilere evlen-
me izni ğ bu da adet ş
ı ı ğ denir; ölen
ı ı ulufesini ı ı her ı
6 ş ı donluk çuha, 15 ş ı bez ve astar,
8 akçe de ş ı verilirdi. Ölü yeniçe-
rinin ı nan-haranlfodla-haran
denir, yani ekmek ı ödenirdi. Kul
ğ ı Acemi ğ ı ı ı ı
ş bozgun, çürüme
1582'yi izleyen ı itibaren, ş
veren herkesin yeniçeri ı ğ bo-
ş sürecine girildi. Öyle ş ı ı ki
ş ı ğ cazibesi de
ı Giderek esnaf zümreleri de
ğ ı ı yolunu buldular. Görece
Orta ı ı sabit tutulsa da, Bölük mevcut-
ı ş ı ş ı Mahmud Ş ş ı
ı göre, İ "yeniçeri-
yim" diyen 45 bin ş ı ama, ğ
askerlikle ilgisi yoktu. Asker geçinenler de
ş gitmeyen disiplinsiz ı Bu
nedenle yenilgiler, bozgunlar, kul ayaklan-
ı yinelenir ş
ı önlemlerle 17. ı ı
da ı ş ş de 18. ı
ş "esami ı edinip ulufe alma
ı ı ğ ı edinmek ş ı mevcut 70-
34 NTV TARiH HAZiRAN 2009
İ İ İ İ - - - : ı :
ş ı
bölük ve
cemaat ı
Yeniçerilerin ş ı
dövme olarak ı ı ı
remizler, ölümlerinden sonra
da ş ı ş ş
ı ı ile ı remiz
ş ş ş ı ı
ı

ı toplumu üç ı ı ı ş
çok ı kültür ve cemaatlerden
ş ş güçlü bir imparatorluk idi.
Bu imparatorluk içindeki grup ve cemaatler
kendilerine ait remizler ş ı
ı ş ı ı ı ı ş
remizleri dört ana gruba ı gereki-
yor: Askeri ş ait yeniçeri remizleri,
tarikatlara ait remizler, esnaf ve sanatkarlara
ait remizler, dinsel cifrler (islami veya ı
Islami), vefkler.
Yeniçeri remizleri ise bölük ve cemaat
remizleri olarak ikiye ı ı Yeniçeriler
ı mühürlerinde ve ş ı
remizler ı ş ı ş vücut-
ı na dövme olarak ı ı ı remizler,
ölümlerinden sonra da ş ı ş
ş Nitekim sofa tezkiresi ı ı
yeniçerilik ı veya bir nevi kimlik
belgesinde de ş olarak ilgili
ı remizi yer ı ş ı Yeniçeri mezar
ş ı remizlerle ilgili belgeleri e mu-
kayesel i bi r deneme ı ı ı ilk defa 1979
ı ı Turgut Kut ı ş ı "Ülkemizde
ı ı ı ilk kez imal eden gerçek
Davut'un ve ı ı ı ş
ı isimli makalesinde, 12 kitabe ile tulumba
Çatalkalafat ş ş ı alt ı ı
53. ğ remzi siyah ay var.
Karacaahmet'teki mezarda 1757'de ölen
Bekir ğ ı
remizlerle ilgili en eski ve en ş ş ı
ı ise ı ı ğ (ö. 1974)
ı ş ı ğ Milli Kütüphane'de
halen ş ş halde bulunan 12 ci ltlik
kitabeler koleksiyonunda, bir ı ı remizli
ş da ı Bu mezar ş ı
remizler dikkate ı ı ğ ı konuyla ilgili
en önemli kaynak kabul ş olan Comte
Marsigli ve Mahmut Ş ş ı eserle-
rindeki remizlere ı ğ ı görülür.
Yeniçeri remizleri, bayrak ve flamalarda,
ı cepken ve gömleklerde, börk-
lerde, barutluk ve kemerlerde, silahlarda,
orta ş ı (kap kacak, fener, kepçe, ibrik)
üzerinde, ı direklerinde, önemli evrakta,
özellikle sofa tezkerelerinde, mühürlerde,
kale ve ı ş ı ı Yeniçeri kahve-
hane ve ı kolluklarda ı ı ş
veya ş olarak bulunur. ğ
ı ğ ı ı ş ı bir ğ ı da
Istanbul ve Edirne'deki bölük ve cemaatlere
remizli ş ı ı ı ı ş ı mensup ı ş ı bu bölük ve
L __ ı ve ı ı ı ı ve ı __
-

3 1
,:1',
a
pit ş ı ı Çünkü ı
hangi bölüklerin mevcut ğ da tamamen
tespit ş ı
Yeniçerilerin remizlerinin zaman zaman
ğ ş ğ (istihale ğ veya remizler-
den ı üstünlük ı ı ı ğ ı remiz
konan yerin o bölük veya cemaati n hükmü
ı ğ ı ı ı ğ ı ve ı mühim
bölük mensubu ş bir ş cema-
ate veya ğ ş hadise ğ
bunun remiz ğ ş ğ sebebiyet ğ
ğ bahsetlikleri ı ı
Yeniçeri remizlerinin bölgesel hakimiyet
belirtisi olarak duvarlara, ı ve ı
stratejik noktalara ı bilhassa ka-
ı ğ ile duvarlara çizilmesi özellikle
istanbul'a mahsus adettir. Bölük ve cemaat
remizlerinin bir ı ı ş zamanlarda
tamamen ğ ş ş ı ı ı
ı ile ı remiz ş ş ş ı
ı ı Remizlerin ilk ı ı ş
devrine ait ı hem ş hem de tarihsel
yönden pek ehemmiyetlidir. Bu sebeple
remizli mezar ş ı ı toplayarak ş
ğ ı ş edip ı remzi her
sene ı tasvirleriyle kronolojik göstererek
ı ı ı mühimdir.
Yeniçeri remizlerinin ş daha
önemli belgeleri sofa tezkireleridir. Renkli ve
ş havi ş halk ı da Ye-
niçeri alameti ı olarak ı ı ğ ı
ı bir ı ı eserde "put" olarak ifade
edilen bu belgelerin ğ ı ı nüs-
ı ulufe defterleri ve ğ belgeler, ii.
Mahmut'un emriyle Ayasofya ı
Haseki hamam i ı ı ı ı ş ı
ğ ı üzerine renkli ı ı ş sofa tezkire-
lerinden Yeniçerilere verilen ve ailelerce
ı ş olan nüshalar haricindekilerin
ı ı ı Sofa tezkireleri bu
yüzden nadir ve ı çift remizl i olan-
ı ise çok daha nadirdir.
Yeniçeri remizleri haricinde ğ bir grup
tarikat remizleridir. Tarikat ş ı Yeniçeri
remzi ş ise de yeniçeri ş ı
tarikat remzi ı ı ğ ı görülmektedir.
Tarikat ı ı ş ı ş
ı gülü, ğ gül , el if ve lamelif gibi
remizler ı ı ş ı Esnaf ş ve
loncalar da kendilerinin alameti ı
remizler ı ş ı Vefk ve cifr remiz-
leri ise büyü ve fal konusunda ı ı ş
Mezar ş ı tezkireye
remizler olup,
içiçe ş
üçgenler (Mührü
Süleyman), iç içe
ş halkalar
ı ı ı ş
hurufat (harf-
ler) ve ı
kökenli bir ı ı
ı ve sa-
ı meydana
ş ı ı
ı ı
Karacaahmet ı ğ ı mezar ş ı ı
kitabesinde "Ziyaretten murad bi r ı
Bugün bana ise ı ı ı
Üzerinde 187x37 cm ı ğ
ş ş bulunan mezarda, 1783'te ölen
ı ı Oflu Salih ş ı ş ı üst
ı ı remiz, Nejat Eralp Bey ı
Askeri Müze'ye ğ ı ş ve 1. ğ ait
sofa tezkiresindekine çok benziyor.
80 bine; Ocak düzeninin büsbütün bozul-
ğ III. Selim (1789-1807) döneminde
ve II. Mahmud'un (1808-1839) ilk ı
ı 140 bine; kimi ı mevcudu da
2-3 bine ı ı ş düzeni, ğ reddeden,
ikide bir ayaklanan Yeniçeri ı 18.
ı ı ikinci ı ı 1826'da Ocakla-
ı ı ı ğ İ kabus ya-
ş ı ş ı
Son kez 16 Haziran 1826'da ayakla-
nan Yeniçerilere ş ı II. Mahmud; Topçu,
Top ı ı ğ ı ı
ı ı ve ı ğ ğ ı ş
yüzlerce yeniçeri ş kaçanlar
ı ş ı ı ş ı topa tu-
ş Yeniçerilik ı rütbeleri ş ı
deyimleri ı ş ğ ait ne
varsa imha ş Bu operasyonun Os-
ı tarihindeki ı Vaka-i Hayriye'dir.
İ 350 ı
1362-1826 ı 464 ı boyunca
görece düzenini ve ı ğ ı ı sürdüren Ye-
ğ ş ı ı ve ğ ş ı geleneklerini
ş bir ş askeri ş var
ı ı sorusu da akla ı ı İ akla
ı ş gücü, ş ı ş ı silah ve sa-
ş olan; kimi dönemlerde ı on
binleri ş Yeniçeriler, İ gibi çok
özellikli ve özenli bir payitahtta ş ya da
böyle 350 ı boyunca disiplin ı na-
ı ş ı Eylem ve ı
bu uzun zamana ı ı ğ ı bu konudaki
ş ı ı görmemek ı ğ
Yeniçeriler, 464 ı ı bir serüvenin ş
ı ı Ş
itaatkar, ama bazen önce onu öldürecek de-
recede de ı ı ş ı ğ
aylarca ş iklim ş ı daya-
ı ı ı ğ ı galibiyetler
ı ş bu ş ı askerlere dair ı
ı ı ı ı ş
ı ı ş bakarak ı ş
tan; korkunç ı ı estirdikleri
terörü, son evredeki rezalet denebilecek
eylemlerini ğ de öfke duymaktan
kendilerini ı ğ ı . •
NTV TARiH HAZiRAN 2009 35
>0>
co
"o
c:
4. Cemaat 'e ait pirinç ğ
ğ ı yan ğ ı ı üzerinde 4.
Yeniçeri Cemaati'nin remzi ş ş
ı cemaat ismi ı ı ş ı
33. ve 61. Bölüklerin remzini
ve ı ı ş ı ı lenger
Lengerin iki yerinde 61. Yeniçeri
ğ iki yerinde ise 33.
ğ remizleri ş defa
ş ş En alttaki rozetin içinde
"Ahmed ş ı ı
ibaresi ve hicri 1221 (1806) tarihi
mevcuttur. Bu lenger ı obje
üzerinde iki ı bölük remzinin yer
ı ı ı ı önem ş ı
izzet ğ ğ ... Türk folklor ş ı ı ı
ve ı ı ı yazar ğ ömrü müddetince
Anadolu'nun dört bir ı toplayarak meydana
ğ koleksiyon, 114 parça ı ve pirinç objeden
ş ı ı Yeniçeri leri n ı ş ı
31. ğ ait ı kahve ğ
ğ gövdesinin her iki ı 31.
Yeniçeri ğ remzi olan ı ve
onun hemen üzerine de hangi yeniçeri
ğ ait ğ gösteren "Kef 31"
ibaresi mevcuttur.
Yeniçerinin
gündelik
ş ı
Yeniçerilerin profesyonel
ve özel ı
ı ı bugün son
derece nadir bulunan ş
ı zamanda ait ı
bölük veya cemaatlerin
ş ş ı
64. Cemaat'in remzini ş ı ı tas
ı üzerinde mevcut remzin 64. Cemaat'e
ait ğ belirten sembolü ı ancak
ğ ismine dair bir ş yoktur.
ve seferdeyken ı ı ğ kahve ğ
ğ ş sini, ibrik, ş tencere, sahan,
tepsi, tas, lenger, kan ğ bakraç, tabanca ve tüfek
ı ı ğ yarayan ğ barutluk
gibi ş bulunuyor. Objelerin en önemli ğ ne-
71. Cemaat'e ait pirinç ğ
ğ ı her iki yan ğ ı ı
üzerinde 71. Yeniçeri Cemaati'nin
remzi ş ş ı "Cim 71"
ş cemaatin ve "Es-seyyid
Ali ğ ş de sahibinin
ismi ı ı ş ı
31. ğ ait pirinç ğ
ğ ı her iki yan ğ ı ı
üzerinde 31. Yeniçeri ğ ı
ş remzi ş ş ı
"Kef 31" ş ğ ismi
ş ğ üst ş ise
hicri 1236 (1820) tarihi mevcuttur.
redeyse hepsinin üzerinde ilgili Yeniçeri Orta veya Bölü-
ğ ş olan remzin ve ait ğ askerin ismi ile
ı ı ı ğ ı (veya o ş tasarrufuna ğ tarihin
ı ı ı Koleksiyon ı gelecekte ş
ve bu alandaki büyük ş ğ dolduracak.
<5 _ ___________ ;;;.-______ =================-=--=--=-= ... = .. -:::-::.... . c::.::....:.:. -.::: --:::-.=--::: --::: -==-===-=-=-= .. __ .. _ . . - J
38 NTV TARiH HAZiRAN 2009

ğ ı ı
B
ı ı Tüyü: Yeniçeri ğ ı
ğ ı olan zabitlerden ş ı
ı ş ı ı ğ ğ ı ş ı Orta
Hasekileri ve Ş ı Zabitleri yani
ş ı ile devecilerin tören ı ı
ı ı ş ı ı ı ı akse-
ı
Bayraktar: Bunlara "Alemdar" da de-
nirdi. Yeniçeri ğ ı ğ ı orta, bölük
ve cemaatlere ait olan ı ş ı
yeniçeriye denirdi.
ş ı "betçe"dir ve "at-
maca, ı ı ı ş demektir.
o>
Yeniçeri askerleri içinde ğ
intisap ş ğ geç-
ş olanlara ş denirdi.
Börk: ğ ı ı ı ı ğ ı
1826' ya kadar Yeniçerilerin
(yaya askerlerin)resmi ş
ı ğ ı yok. Beyaz keçeden
imal edilen börkün tepe-
den ı ı ı omuz ı kadar uzanan
arka ı ı ise ı denirdi.
Yeniçeri
ğ ı ı mai-
yeti ile birlikte
ş ı ğ ı ve
resmi kabullerini
ş ğ
Süleymaniye' deki
ş ı
grubunun ismi.
ı ı ı ı ı ı C ivelek: Yeniçeri ğ ı ğ ı
Orta ve Bölüklerin ş ı ş ı ı ı
ı ı ı olan genç neferlere
denirdi. ı en önemli ğ görev
ş ı yüzlerinin peçe ile örtülü ı
ğ ı ı olarak
ı ı bu binalar
1826'da Yeniçeri
ğ ı ı ı ı sonra Os-
ı ı İ ğ ilmiye ı ı
ı ı ş ı olan ş ı ı ı
ı ş ve o tarihten sonra ı
ş olarak ı ı ş ı
Ases: Yeniçeri ğ ı ı ş güvenli-
ğ sorumlu neferlerine denirdi. Bun-
ı ı ı zamanda ğ ı 28.
ı ı ı ı da olan ş ı idi.
ş ı ı bugünkü ş ı ı ğ ı emniyet
müdürüdür.
idi.
ç
ş ş ı ı yeniçeri
ı ve Bölüklerinin kendi
birlik ı ı tuvalet ı
ı denirdi . Dikkati çekmesi için ı ı ı
ş ı bu ı "kubbe
kenef" ve "edephane" de denirdi.

ı ı ş ı ı ş
ı ş veya ş birliklerine
ı yapmak gibi tehlikeli ı ı ı
ş için ş gönüllü
birliklerdeki askerlere denirdi. ı
ş ı zabite ise ı ı ğ ı
ş
ğ Yeniçeri orta ve bölüklerine
mensup askerlerin ı ı bir ş ı
türü.
E
Hi ı İ belediye ş
bakan yeniçeri ğ ı ı
Bu ğ ı ı bir görevi de
Eminönü'ndeki Çardak ve ş iske-
leIerine indirilen ğ ş ş ı
gümrük ş ve nakledilmesiydi. Mer-
kezleri de bu bölgeydi. İ da korku
salan yeniçeri bölüklerinin ş ı 56.
Bölük gelirdi.
F
ı Yeniçeri ğ ı ş
de ş e ı ı ğ ı uygunsuz
halde gördüklerini ı için
ı ğ mensup ı
da bulundururdu. ı ş ı ise
ı ş ı denirdi.
G
elibolu ğ ı Gelibolu'daki Acemi
ğ ı ı ğ ı olan komutana
denirdi. ğ ı bir ğ ı ğ ı
takdirde ölene kadar "Gelibolu ğ ı
olarak ı ölümünün ı yerine
İ Acemi ğ ı ı birinci
ı ı tayin edilirdi.
H
aseki: Sarayda harem ğ
ve Enderun'da hizmette eskiyenle-
re; Yeniçeri ğ ı da 14., 49., 66. ve
67. Ortalara "Haseki ı bu ortalara
mensup askerlere ise "Haseki" denirdi.
NTV TARiH HAZiRAN 2009 39
'
İ İ İ VE İ
ı alan
ı geçip
nereye gitti?
i Yüzlerce ı boyunca sadece
ş ve seferlerde ğ
gündelik ı ı da önemli
bir yer edinen Yeniçerilere mahsus
ı uygulamalar, zaman içinde
deyim ve atasözü ş ı ş ı
Dört ı ş ı ı yani ı
ş ı tören ı ı ş düzende
ğ ı ve solunda bulunurlar ve "Hünkar
Hasekisi" olarak bilinirlerdi. ı ara-
ı en ı ı da ş
denirdi.
. .
I
stanbul ğ ı Istanbul'daki Acemi
ğ ı ı ş ı zabite İ
ğ ı denirdi. Acemi ğ ı ş ı ı
ve ş ı ı ı tayini ve görevden ı
ı ile saray ğ ı ı odun ı ı
ş ı ı ş ı ı dönemler-
ı alan ı
geçti Dilimize ı ı
ı ğ ı ı ı ğ
belirten bir deyim olarak
ş bu söz, ı
kaynaklara göre yeniçeri
askerlerinin devlet otoritesi
ile ş ı ş ı ı ı
son çare olarak Anadolu'ya
ı ı ı ı
mümkün ı ğ ı haller
için ş O günün
ş ı göre Istanbul'un
Rumeli ı Belgrad
ı ı Anadol u
ı ise Üsküdar
ı ı Karacaahmet
ı ğ ı ı
ı ş
bir ğ ı
denirdi. Yeniçeri
bölüklerinden
herhangi birine
mensup bir
ı ı
yük ş ı
bir
ticaret
gemisini para veya haraç
ş ı ı ğ ı ı ı
ı ğ ı ı göstermek için,
mensup ğ Orta, Bölük
veya Cemaatin ş
ı demekti. ı
uygulamaya Istanbul'daki
ı önemli bina hatta
ş çevreleyen ı n
üzerindeki ı da
rastlamak mümkündü.
ı ş ı
Yeniçeri ğ ı her Orta
ve ğ yemek ş
için bir veya birkaç ı
bulunurdu. Yeniçeriler bölük
ı ı ı da kutsal kabul
ettikleri bu ı ı
ı Bu kazanlardan
ş bir de ı ş
denen bir kazan daha ı
ki ı ğ ı hiçbir kaynakta
kesin olarak kaydedilmeyen
bu ı Süleymaniye'deki
ğ ı ı ğ
söylenirdi. Kazan ı
efsanelerden biri de ı
ı yerine su
ğ ı
ğ ı ı ı ı
Yeniçeriler ı en
büyük yemin, kazan üzerine
edilen ı ş ı
yeminiydi.
Kazan devrildi
Yeniçeri ğ ı ı
ı ı ı ı
ı bir tabi rdir. Izzet
ı ş "Koyup
ı iki de bir i Kazan
devril di söndürdü ğ ı
beyti nin ikinci ı ı bu ı
ı ı ebced ı ile
tarihi ş Cumhuriyet' in
ilk ı ı tarihi ı
ele alarak ş ı
ünlü yazar M. Turhan Tan
da, Yeniçeri ğ ı ı
ı ı ı ş ı ı hikaye ğ ve
1939'da ı ı
Devri/en Kazan ismini
ş
Kazan ı
Yeniçeriler isyan ettiklerinde
bölüklerine ait yemek
ı ı ı ı takarak
ı ı meydana
getirirlerdi. Böyleli kle
ğ en önemli
sembolleri nden biri olan
kazan ı ş ı ı ş olur,
Yeniçeriler saraya ş ı
tepkilerini belli ederlerdi. Bu
deyi m ocak ı ı ı çok
daha sonraki ı bile
devlete ve yönetime ş ı
ı ı ı ı belli eden
gruplar için ı ı oldu.
: de ş ş de sorumlu ş
: tur.
"kullukçu", ı ı ise
ş denirdi.
: ı Yeniçeri ğ ı mensup
: yüksek rütbeli zabitlerin ı ı
: ş ı ı Bu ş ı ğ ı ı ş gelen
: beyaz tülbendin önü "v" ş ı ı ı ş
: olan türüne ise "çatalkalafat" denirdi.
: Kulluk: Ş ğ ğ
: için yeniçeri orta ve bölüklerinden seçilen
: askerlerin nöbet ı karakollara
"kulluk"; bu noktalarda görevli askerlere

ı ı ı Seferde ğ ı oldu-
ğ Bölükten yahut Ortadan firar
eden yeniçeri neferlerinin ı geri
getirildikten sonra cellada verilip idam
edildikleri ı ı ismidir. Bu ı ordu
ı ı ı kurulurdu.

ş ı Süleymaniye'deki
ğ ı ı sadece Yeniçeri
ğ ı hizmetle görevli 19 ş bölü-
i
L'STA T
ı ı ı ı
M I L I TAIR E
l'EMPI RE OTTOMAN.
LU rr-oo"u i .. DlC:Al)IUIC::I
fAI\ )1· L" CilMn OL' loi.\ ll' '' ;I. 1
u ..... n" . . .... ····f"·· ..
..... .............. ..
..... _ ........ H •• '.· .. • ..
.. . . .. . H • • • ' . .. ,"' •• , .. " 00 "
' ...... -. .... -
, ı ... /i ı 1 i t.
L'etat Militaire de çok ı gravür, harita, içerir. Eserin ı ı ı ı ı Füt uhiit i
L'Empire Ottoman plan ve cetvel içerir. 1972'de Avusturya'da, Yeniçeri ğ ı ı son günleri
Yeniçeri ş ı 1?37'de Petersburg'daki ı ı ş ı Türkçe olarak ve ı ı ı ile ilgili önemli
bahseden en eski ve Fen ilimieri Akademisi ilk defa Genelkurmay kaynaklardan biridir. Bir ğ
önemli kaynak, Kont Luigi ı tekrar ı ı olarak 1934'de ismi de, Risale-i ğ ı ı .
Ferdinando Marsigli'nin ı kitap ı ı ğ istanbul kütüphanelerinde üç adet
eseridir. 1732'de Devleti'nin ş Zuhur ve Terakkisinden yazma ı olan eseri, 1834'te
Amsterdam'da büyük 18. ı ı ilk ğ ı ı Kadar ı ı ölen Ş ı Fatih Efendi
boyda ı kitap iki kadar ordunun durumu Askeri Vaziyeti ismiyle ı ş ı Eser 2001 'de yeni
cilttir, toplam 352 ı ile ilgili ı bilgiler ı ı ş ı harflerle ı ı ş ı
ğ en ı ş ı denirdi.
Bunu ikinci mehter ve üçüncü mehter izli-
yordu. ı ordusunun resmi bandosu
olan "Mehterhane" ile ilgisi yoktur.
N
öbetçi Yeniçeri: Özellikle ı ı
ı kalelerde ı ş dönemlerinde
görev yapan yeniçerilere denirdi . Nöbet
süresi üç ı ı ı ı ı ve bu süreyi dol-
duran komutanlar ve neferler İ
ı ş ı dönerlerdi.
O
rta Camii: İ Aksaray'daki
yeniçeri ı ş ı olan Yeni ı
Kanuni Sultan Süleyman devrinde ve
ş ı ı Maktul İ ş
ı ı ı camiidir. Yeniçeri
ğ ı ile ilgili birçok önemli ş Ocak ileri
gelenleri ı düzenlenen ı
da ve bu camide ş ı Daha sonra
ihtiyaca göre ş cami, ğ ı
ı ı ı ğ ı ı II. Mahmud'un emri ile
tamamen ı ı ı ı ş ı Ahmediye Ca-
mii ismi ile de bilinen bugünkü cami ise
1902'de ş ş
••
O
lüm Eri: Yeniçeri neferlerinden
ı serdengeçtilere verilen ğ
bir ad.
P
ençik: ş elde edilen esirler-
den ş birinin ı ordusuna
asker olarak ş üzere seçilerek
Acemi ğ ı gönderilenIere "pençik
ğ ı bu kanuna ise "pençik kanunu"
denirdi. Pençik kanununa göre ş ı Acemi
ğ ı gönderilmeye uygun olmayan
esirlerden ise "pençik resmi" ismiyle vergi
ı ı ı
R
emiz: ı cemaat ve bölükleri-
ı her ı ı ı sembolune denir. 101
cemaat ve 61 ğ her birinin ğ ş
birer remzi ı ve bunlar tabur sancak-
ı ı ı cemaat ve bölüklerle
ilgili ı görülen yerlerine ve ölen
Yeniçerilerin mezar ş ı ş
S
ekban: Yeniçeri ğ ı ı 65. Ce-
maati sekban ı meydana
geliyordu. Bu cemaate mensup neferlere
"sekban", ı ise ş ı
denirdi ki yeniçeri ğ ı İ ı ş ı
veya seferde ğ yerine ş ı
vekillet ederdi. Toplam 34 adet olan sek-
ban bölüklerinin bir ğ ı geri kalan
bölükleri ise yaya askerden ş
Seksoncu: Bunlara "samsoncu" da
denirdi. ğ ı 71. Cemaat'indeki bu
neferler ş ı av gezilerini düzenler,
av partilerinin ı ş ı seferlerde ordunun
ı ğ ı bölgeyi korumak için özel
olarak ş av köpeklerine ı
Bu köpeklere "samson" veya "sekson";
71. Cemaat'in ş ı ı ise
ş ı ğ veya ş ı
ğ denirdi ve ı ş ı Tophane'deydi.
Ş
uturban ı Ş ı
veya "Deveci ı da denirdi.
ğ ğ ı 101 cemaatten ilk ş
denirdi ve bu cemaatler siper kazmak ile
yük ş ı görevliydiler.

ı ğ ı 68. Cemaat'indeki
neferlere ı bu cemaatin
ı ı ise ı ş ı denirdi.
ı ş ı Acemi ğ ı için ğ dev-
ş ı
U
sta: "Yeniçeri ı da denir.
Yeniçerilerin küçük rütbeli subayla-
ı ı ı ı II Mahmud'un
ı ğ ı reformlar ı ı ş ı ş ı ı ğ
ş
••
U
Sküt: Yeniçeri ğ ı ı yüksek
rütbeli zabitlerinin ğ ve börkten
ı olarak çevresi dört parmak eninde
ı ş çevrili ş ı

ı ş ı kul: Yeniçerilerden
ı sipahi bölüklerine geçenler-
den evlenip çocuk sahibi ı ş
ğ ı denirdi. ş ı
hayattayken ileride ğ kaydolmak için
aday ı ı ve ı ı ulufesinden
ı ı Baba emekli olunca veya
ölünce onun yerine ğ ı
Y
eniçeri ğ ı ğ ş da
denirdi. İ ğ ğ ş
bölgelerindeki bütün yeniçeri birliklerinin
ş ı en rütbeli ı 16.
ı kadar Yeniçeri ğ ı seçilen
yeniçeri ğ ı sonraki ı ı
ı ı ğ ı ve ş ğ ı kimselerden se-
çilmeye ş ı ş ı ı Hümayun'a
ı ı olmamakla birlikte, top-
ı sonra ş ı huzuruna ı
ve ş ş ş Resmi ı
bugün İ ğ olan ı
yerindeki ş ı
Z
ğ ı ğ ı 64. cemaat ı
mensup askerlere ğ ı bunla-
ı orta ı ise ğ ı ş ı
denirdi. ı mevcudu, ğ ğ ı
olmak üzere toplam
400 neferden olu-
ş
Üss-i Zafer
Sahaflar Ş i-zade Esad
Efendi ı kaleme
ı ve ii. Mahmud'un
emriyle devlet ı
ı ı en önemli Türkçe
kaynak. ğ ı ş
aktaran Esad Efendi, neden
yeni bir ordu ı
ğ de ikna edici bir dille
ı ş ı Kitapta ş ı
ı ı ı sonra sürgüne
gönderilen ş ş
isimleri de ş ilk
Tarih-i Askeri-i Osmani
iki ciltlik önemli bir ı
1882'de ı Harbiye
ı olan Ahmed Cevad
ş ı kaleme
ı ı ş ı Birinci cildi metin;
büyük boyda ı ikinci ci ldi
ise metni destekleyen ş ı
çok ı tablo ve gravürü bir
araya getiren bir albümdür.
KapuJrulu Ocaklan
ismail ı ş ı ı ı
iki ciltlik ş ı ı Acemi
ve Yeniçeri ı ı
en ı eserdir. 1943'te
ı ı ş 1984 ve 1988'de
iki ı daha ı ş ı
ş ı ı ı eseri,
ı ı ğ ı tarihten bu yana
ş ı ı ş ı
Yeniçeriler
ş Ekrem Koçu ı
kaleme ı ve 1964'te
Koçu ı ı ı
ı ı 336 ı eser,
günün okuyucusuna hitabeden
ı bir üslupla kaleme
ı ı ş popüler bir metin
olmakla birlikte zengin ğ
sahiptir.
ı ı 1828'de ı ı
ikinci ı ı ı Kitap
Avrupa'da da ilgi ı ı ş
ve 1833'de Paris'te ı
olarak ı ı ş ı 2005'te
yeni harflerle ı ı ş ı
NTV TARiH HAZiRAN 2009 41
N
r:::
Mezar ş ı ı
II. Mahmud
ı ı ı
ı İ .. .
Y
eniçeri ğ ı 1826'da ı ı ı
tan sonra ş ğ ı askerlerin
devam ettikleri hamamlar, kahve-
haneler, ı ı ı ı ş hiçbir iz
ı yok edildi.
Yeniçerilik tarihine ı ş ı tutacak ı
ı ğ Eski ve Yeni Odalar ile
Süleymaniye'deki ğ ı ı saklanan
yeniçeri belgeleri, masraf ve ödeme defter-
leri ile sofa tezkireleri saraydan gelen emir
ğ ı ı
2008'de ş ı ı ş ı ı
ı kalan 64. Cemaat'ten Osman
ğ ı mezar ş ı
42 NTV TARiH HAZiRAN 2009
ş ı ismail
ğ ı Karacaahmet'teki
mezar ş ı ı ş
kadar yerinde duruyordu.
Ve 1990'larda parçalanan
ş geriye kalanlar .. .
ş ı ı ş bulu-
nan bir belgede, Yeniçeri ğ ı geriye
kalan ı ı ile ilgili ilginç bilgiler
ı Belgede özetle, Yeniçerilerden kalan
ı Sultanahmet'te Ayasof}ra ı
olarak da bilinen Hurrem Sultan Çifteha-
ı götürülerek buradaki külhanlarda
ı ı için dönemin ı izin
istenmektedir. Belgede ı ı ı ğ ı
dair bir ı yok. ı sonraki tarihlerde
ı ş ı ve ı ı
ı ı ş ğ bu ş günler sürdü-
ğ göstermektedir.
ı kaynaklar yeniçeri ı ı ı ı daha
ş bir alana yayarak Yeniçerilere ait
mezar ş ı ı bile dönemin ş ı II.
Mahmud'un emri ile ı ı ı ğ ı ı kayde-
diyor. Buna ş ı gerek İ gerekse
Anadolu ve Rumeli ğ ı me-
ı ı ş ı çok ı
da yeniçeri mezar ş ı ı ş ı
Bu konuda ilk ş ı ı yapan ı
ğ o günkü ismiyle ı Umum
ğ ı ş bir memurdu.
ğ uzun seneler boyunca ı ğ ı
ş ı ve ı ş binlerce yeniçe-
ri mezar ş ı ş ve bunlardan gerekli
gördüklerini o günün ı ı ı ı
ğ ğ ı ş 1930'larda bu fo-
ğ ı ı dönemlerine ve böl-
gelerine göre kataloglayarak ı
üzere Türk Tarih Kurumu'na teslim ş
ti. Ama bu büyük ş ı ne ı ki bir
türlü ı ı
ı senelerin ş ı bu yana
özellikle İ genelinde ı ğ ı
ş ı çok ı yeniçeri mezar
ş ı ı hala yerli yerinde ğ ara-
dan bunca zaman geçmesine ğ en
ı yok ğ gördüm. Bir ı
vermek gerekirse, tespit edip ğ ı
ğ ı ve "yeniçeri mezar ş ı geneli içinde
kabul edilebilecek mezar ş ı ı ı yedi
binin üzerindedir. ı 400'ü ş ı ı
ise ı sahibi olan yeniçerinin hayatta
iken mensubu ğ Bölük veya ı
ş olan remzi ş ı
Onca ı büyümeye, istimlake
ve düzenleme ı ı ı ı ı
ğ bu yüksek ı ş
1826'dan sonra bir yeniçeri mezar ş ı ı
ı ı ı ğ ı ı ı ı ı
ı hiç ş ğ halde ye-
niçeri mezar ş ı ı II. Mahmud'a ı
ı yeniçeri mezar ş ı birlikte
daha pek çok mezar ş ı ı ı ş
ı yok ğ ı bile ğ ...
1940'lardan itibaren ş ı için
istimlak edilmesine karar verilen ilk alan-
lar, ne ı ki her biri birer belge ğ
rinde olan mezar ş ı binlercesini
ı ı tarihi ı ı ı oldu ve
ı ı ve Karacaahmet gibi
eski ı ı ı ı önemli bölümleri
ortadan ı
20 sene öncesine kadar yerinde duran
pek çok mezar bugün ya ı ı ı ş halde
yahut ı ı kadar betona, asfalta gö-
mülü. Sözün ı ı tarihi mezar ş ı ı
ı ı yok eden birilerini bulmak için
uzun bir zaman ğ ı ve II.
Mahmud' a kadar gitmeye gerek yok. .
i
i
i
J
,
1
i
\
1
142 s.
911
II.
IMGE ı M G E
ı
Türkiye'nin ş ğ
Evrensel Nit elikte
Bir ı
1
2305.
14 TL
1980'11 ı ı ı ı
Türkiye'de
SOSyal •
ı ı I'
ı ş ı ı t
i
ı
i

1
169S.
1011
t(O<1WI-
IstanbUl"
AnadolU'dan
ı ı ı ı
İ İ ı ı
imgeecurnet
ı ı r
or ut
orata
' ı
L Y imge ı ı ...
Serbest piyasa ekonomisinden
ş seçenek üretmeyen,
kazanç ı ı ı ğ ı
en yüce ğ olarak öven,
ş ve ğ
bireysel ş ı ı ı olarak ı ı
neoliberal rüzgara ı ı ş
ı ı tam ş ı ı yer alan
bir ı
1
2455.
1411 1
2395.
1411 1
303 s.
1811
ı
YeniDünya
Dozeni

Moda iskelesi , 1967.
l800'ler
19. ı ş ı özel bir deniz ı
ş Ş giyilen ı
plaja ğ ı ı
ve pratik olmayan elbiseleriyle denize
giriyordu.
l890'lar
Deniz ı tek
parçadan ş
ş ı Ancak hala
gündelik ı
ı ı Naylonlu
ş üretilen
"mayo"lar vücuda tam
ı ş da ı
biraz daha ortaya
ı ı
Bugünkü biçimiyle maya
ğ ilk giysiler
1907' de ortaya ı ı ş ı
1946'da ise ı ı
ı ı ğ ı bikini,
ı bomba etkisi
ı Reard zaten bu etkiyi
atmak için, ı ı
eer denemeler ı ı
Büyük Okyanus'taki
Bikini ı ı isminden
ş
19l0'lar
Uzun eteklerden
kurtulan genç ı
plajlarda ilk defa
kolsuz jarse mayo
giymeye ş ı
Bacak ı ı ı
olsa da vücut ı ı
ortaya ı bu
tarz, plaj ı
devrim ı
ğ mini etekli
mayolar daha ı ı
hatlara ş
1920'lerin ı yer
ğ ş Esther Williams
ve Dorothy Lamour gibi
Hollywood ı ı ı ı
parlak deniz ı
yüksek bacak kesimleriyle
vücut ı ı ortaya
ı ı
Bikininin
ı
bomba
R. SERTAÇ İ İ
•••••••••••••••••••• 0.0 •••••• • •••• •••••• 0.0 ••••••••• 0.0
ayonun 102 ı ı
ş ı
ı ğ ı vücudun
hangi ı ı ı ı
örtülmesi gerek-
ğ ı ş ı ı
ğ ı sosyal bir tarih ile ş ı ş ı
Erkekler oldum ı "don-gömlek" ile
denize girerken, l800'lü ı ı ş ı
da ı tesettür mayoyu ı ve
vücudu boydan boya kaplayan bir deniz
elbisesi ile ş Suyla temas edince
içini göstermeyecek kadar ı bir ku-
ş ile ı ı ı diye güçlü ş
ı ı ş bir elbisedir sanki bu ...
1940'lar
Üreticiler korse
teknolojisini
mayolara da
ı Saç
modellerini
korumak için
ı ı boneleri
yapraklarla
süsleyen ı
ı ı hep
suyun ı ş ı
tutuyordu.
ı ı plajlar1a ı ş bu kum-
ı sevmesi ise, l800'lerin ı
rastlamakta. Omuzlardan dize, ı da
ı kaplayacak bir ı ı ı
içinde önceleri ş ve pelerinIerini ı
karmadan, elde ş kumsalda ş
lenen" ı bir süre sonra çevredeki
erkeklerin yüreklerini ı ı
madan eteklerini dizlerine kadar toplaya-
rak ş sahillerde suya ... Ama yine
ı dönemlerde, tutuculuk ve ahlak göste-
ş ı ı ğ Kraliçe Victoria
İ denizde rahat yüzebilmeleri
ve ş ı cinsi tahrik etmemeleri için, ı
lar ancak denizin üzerinde yüzen soyunma
kabinini ı "özel yüzme makineleri"
içinde denize ş
Avrupa'da 1900'lü ı ş ı
1960'lar
Mayolar naylon ya da likra
ı ş ı ı ş
üretilmeye ş ı En
önemli ğ ş iç ş ı ı
gibi vücudu ı ı
1962'de çekilen James Bond
filminde Ursula Andress
ı ı beyaz
bikinisiyle denizden ı
izleyicileri büyülüyordu.
NTV TARiH HAZiRAN 2009 45
PrOf. Agr. Or. OSMAN CEVDET
ı .. ı .. ı ı
DE iz llE Ş
BA!'lYO!..IlB.!
j Ueniz nedir? ı banyo!an, ı ı
ı ı ı ı ı ş ı ı ı ı t ı
ı na611 ı
ş ı ş ı ı ve etkileri
ol Dr. Osman Cevdet ı
Fakültesi (Fizik Tedavi)

-g Ş Deniz ve ş
ı Secit ı
Galata, 1930, 51 sayfa.
Çocuklar denize ı girmelidir?
Doktor ı Ahmed Ş Denize Kim/er
Girebilir, Deniz ı ı Menafii,
istanbUl, Matbaa-i Kütüphane-i Cihan
1322/1 904, 58 sayfa.
ı ğ ı ise, bugün çok çekici
gözükmese de ı ı ı
ı ı ı ğ
nü ilan edeceklerinin sinyalleri
ş ı ı daha az
ı ı ı ı örtülmesi gerek-
ğ ı ile giysiler diz ka-
ı ı
biraz üzerinde kalarak
iki ı deniz ı
fetlerine ş ş
Annette ı
özel ı mayosu
1900'lere ı ı
ş ğ
1920'lerin mayo ı
ı ı
da ı ı ş ı (altta).
Mayonun ğ haldeki ş
ise 1900'lü ı ı ş ı ı 1907
ı ı Amerika'ya gelen ı yü-
zücü Annette ı mayosu bacak-
ı ı ı ı ve boynunu ğ için
ı mayonun ş milat
ş İ ı kemerli etek, kol
ve yaka ğ ı ı ş
li tuvaletler terk edilir;
plaj için özel ı
ı ş ı
Kimi ı ı
iç donu üzerine kolsuz
fanila benzeri bir ı
fetle kendilerini serin
ı koynuna ı
ı ş ı ı ı
ı da dize kadar inen bir
iç donunu tamamlayan,
ı ı ş görü-
nümlü ı büzgillü bir
elbise giymeye ş
Mayo ile ı ş
ı ı bale ı ise
1913'te bir devrim gibi
ş ı ı
20. ı ı ilk çey-
ı dolarken, deniz giysileri
ş ı ı ilk raundu ı ka-
ı ı ş ı 1930'larda mayolar
ı ı ş geçerken, önce kollara,
ı da kalçalara ğ
giysiler küçülmeye ş ı ş ı
Bu anlamdaki ilk renkli mayo-
lar, dünyada ilk kez 30 Haziran
Moda ı 1958.
1930 tarihinde İ ş bu-
günün yüzücü ı ı ı ş
mayolar, o ı tüm ı ı bedeni-
ni ş Tek renk, tek parça olan bu
deniz elbiseleri ı ş ı ı bir çekicilik ve
cazibe ı ş ı ı vücuduna.
ı ı 1946 ı ı atom
ı denemeleri ı ı Büyük
Okyanus'taki Bikini ı ı bir ş
ı da habercisiydi. ı moda-
ı Louis Reard, ilk kez 5 Temmuz 1946'da
Paris'te ı ı ğ ı bu iki ı ve oldukça
cüretIcir mayosuna bu bombaya imada bu-
lunarak "bikini" ı ı ş beli ı ı
rakan ve o zamana göre "fevkaIade müsteh-
ce n" bulunan bu mayo Vatikan ı
ı ı ı ı bölgelerindeki
belediyeler ı da ı ş ı
ı ı ı sonunda Brigitte Bardot,
Ursula Andress, Raquel Welch gibi ünlü
aktislerle popülaritesi artan bikini, 70'li
Süreyya ı
'karaya girmek'
Süreyya ı genç Cumhuriyet
döneminde birçok kültürel, sosyal, ğ
ve spor ı ş öncülük ş
olan Süreyya il men ı 8 Haziran
1946 tarihinde Florya'dan (1935) sonra
istanbul'un iki nci büyük ı olarak
hizmete ı ı ş ı Maltepe'yle ı
sahi li ı ı simgesi ise,
o zamanlar ı ı 60 metre kadar
ı deniz içindeki kayalar üzerine
ı ı ş "Bakireler ı ğ ı ı Eski
Yunan mitoloji sinde evlenmek isteyen
genç ı ı Bakirel er ı ğ ı ı
ziyaret ettikleri ve koca ı
efsanesinden esinlenerek ı bu
ı sütunlar üzerine ş bir
kubbe ş
Bakireler ı ğ ı günümüzde ı ı
yi ne 60 metre mesafede.Ama denize
ğ ğ doldurulan ı ı ş
nedeniyle karaya ğ içeriye 60 metre
mesafede! Üstelik ı ı kadar da
ğ ş bir halde ...
LA 1'1, ,10f." IOFIII .....
i. ,
\., ,ro
II"" " ,11/., ''',I}. 11'/1'"'''11'''''''
ı { .... i. ir- I .. I""
1 .. 1 ....... ". ,.41>11
Bakireler Mabedi, Süreyya ı ı
alameti ı ş ı
ı rekl am ş "ideal Plaj-
ı incisi" deniyor.
NTV TARiH HAZiRAN 2009 47
.;..:
~
' C>
.9
o
li..
NTV TARiH HAZiRAN 2009
, '
.. .... . .. ....... . ..... .. ..... .... .... ... ... . . . . .... . .... ..... . ......... .. ....... . ....... . .... ... . ....... . ... ..... ....... . . . . . . . . . ... ..
A Y Ş E G Ü L PARLAYAN
.. . . ....... .. . . .. . ...... .. ..... ... . .... .. ...... . . . . . .... . ..... . . .......... . .................... . . . ......... . .... ... . . ... . ...... . .............. .. .... ... ......... . ...... . . .. .. .. .. ...... .. .....
... . . .... . .. ... .... . .... . ........ ... ...... . .... . ............. . . . .. . . . .. . ....... . ....... . .. .. . . . ......... . ......... . .... . .. . ...... . ...... .. .... .... ..... .... .. .. . . . . ..... . . .. ..... ...... .. .... .
Sansüre ş ı
32 ı ı ş
T
ürk sinema tarihinde sansüre
ş ı topluca ı ilk eylem,
5 ı 1977'de ş
üç gün süren İ
ı ş ş ı ı sesçi tüm
set ş ünlü oyuncu ve
yönetmenlere kadar bini ş ı sinema
emekçisinin ı ı ğ ı ş ş
ş ı Taksim ı devam
edem tarihi ş Hale Soygazi ve
Fikret Hakan da ı
ş ı neredeyse tam kadro ı
ğ ş için iki ı
da bugün "bir daha bunun gibisi
olmadL Ş de sinemada bir sürü
sorunla ş ı ş ı ı ama, protesto
ruhu ı ğ ı bu kadar büyük
ı eylemler ı ı ı ı o,
68 ruhunun ı ı diyorlar. O
zamanki ş telefonla kendisine
bildirdiklerinde Bodrum'da bulunan
Fikret Hakan hemen otobüse ı
İ ş ı ı bugün biz o ı
yeniden ı için kendisini
ğ ı ı ğ ı ı hasta ğ ı ı
ğ gibi.
Hale Soygazi ise 32 ı önce ş ı ı ğ ı
ı ş Sinemaya en
büyük tehdidinin o zamanlar sansürken
ş otosansüre ş ğ söylüyor.
ğ ı Ömer Uzun, Taksim ğ
zorlu sonra ı
Moda'da zaman
1
973 ı ı ı Pazar gezmelerinden
birinde aile dostumuzun
objektifine ı ş ı
Yer, Moda Çocuk ı Soldan ğ
ğ Dikran Gedik (1960),
babam Simon Gedik (1929), annem
Akabi Gedik (1940) ve ben (1965).
8 Haziran 2008'de bu defa ı
olarak ı yerde poz ş İ
resimde de sadece objektifin ı ı
kadar olan yeri görebiliyoruz. Ama
ğ bizi eski ile yeni ı
yolculuklara ı ı ve eskinin
güzelliklerini hüzünle ı Tabii,
bugünün güzelliklerini de ş ı ğ ı ı
için ne kadar ş ı ğ
ı olarak. ..
İ Gedik
65 ı önce bu ay, Müttefik
güçler Nazi ı
ş ı Normandiya
sahillerinde ş ş
en görkemli kombine
amfibik ve hava indirme
ı ı ş ş
4.308 gemi, 3.467 özel
ı ı 9.901 uçak
ve 2.876.439 asker; 2. Dünya
ş ı ı kaderine el
koymaya gidiyordu. Paris
80 gün sonra ı ı ama,
2 ı 1945'te Berlin'i
eden ı ı oldu.
M. TANJU AKAD
ormandiya ı ı (Ope-
ration Overlord) 2. Dünya
ş ı ı en kritik olayla-
ı biridir. Müttefiklerin
ş ı ı ı ğ ı durumunda ş
ı uzayabilir, çok ı
bir dünya ş
1944 ı büyük ı ı
ş ı ğ ı bütün taraflarca biliniyordu. Üç
ı ı ülkesi ı ı ı Stalin, yana ya-
ı ikinci bir büyük cephe istiyordu. Sa-
ş ı ı Almanya'ya ğ ş ı ı
ğ Avrupa'da rahat hareket edebilmek
için hem ı hem de İ
rin Fransa'da ğ ı ş gelecekti.
Churchill ise tam da bu nedenle operas-
ı Balkanlara ı ı ş ı
bir yandan da ı ı riskinden kor-
kuyordu. Ne var ki büyük istila güçleri
İ dev bir ı ş ş
ı geri ş ı ş
İ rahat ğ çünkü o
güne kadar Alman birlikleri ş güçte-
ki her ı ı ı yenmeyi ş ı ş ı
Durumun ğ ş ğ gösteren bir ı
yoktu. Churchill belki bu nedenle ı
ı daha da ı ı ı bekleyebi-
lirdi. ı ise zaferin en ı yolu-
nun ş ı tayin edici muharebeye çek-
mek ğ ı ı ı hava
ğ idi.
Sonuçta ı ı ğ oldu;
çünkü ı tüm Müttefikleri onlar dona-
ı hatta besliyordu. Öte yandan kerhen
evet dedikleri İ seferine harcanan
ı esas muharebe olarak ş
dtikleri Normandiya'dan ı ı ğ ı ı ı ı
" ,.. .
ş ı ı
Milyonlarca ton betonla ı Atlan-
ti. k ı ı ş ı ı ğ ı efsanesi ı
Almanlar iki noktada ş ı içindey-
di. Rommel ı ı Normandiya'ya
ı ğ ı ı savunurken; ı cephesi ko-
ı ş von Rundstedt ş ı
ş Denizinin en dar geçidinin Fransa
ğ ı ı ş Pas de Calais'ye ı
ğ ı ı ı ı
ğ ı ş ise hareket ı il-
giliydi. Rommd ı ı plajlarda
ş ı ı ı ş görüyor; ilk 24 saatte
denize dökülmezlerse zaferin ş
ğ ı ı ileri sürüyordu. Ne var ki ş ı
na ı ğ Atlantik ı ı engelleri
ve ı ı henüz çok eksikti. Von Rund-
stedt ise ı ı geride tutulacak güçlü
ı ı ı kar ı hücumuyla püskür-
ğ savundu. Hitler ı ı ğ ı
daha uzun bu ı ş önceleri
ğ ş ş daha sonra von
Rundstedt'in ş ş
Rommel her iki konuda da ı
Mrika'da Montgomery ile ş ı Müt-
tefik ı ı ı hareketine
izin ğ ş Sonuçta Hitler
Normandiya'daki 7. Ordu ı ı ı
ı kendisinden izin ı harekete
geçmesini ı Ne var ki Calais'deki
15. Ordu'nun da Normandiya'ya intika-
li önlenmeliydi. Bu sebeple Müttefikler,
Pas de Calais'ye ı yapacak göster-
melik bir ordu kurarak ş ı en ş
generalleri Patton'u getirdiler. Bu ordu,
ı ı dinleyebile-
ğ telsizleri ve maketlerden ş üs-
leriyle, tarihin en ş ı ı ş aldatma-
ı ı ş Bu arada Müttefik
ı ı yerini belli etmeyecek
ş ş ı ı ı ı

• •
• • • •
• • • • •
A i
ı a. K i T Artvindek, heye
N hakk,nd bir rap
. onnandiyada 'Al
ş h .. ' man ar
Ucuma ş ı
, İ ş
HAZiRAN \94
ORMANDIYA
ı ı günü olarak ş ı ı
6 Haziran'da (D-Day) hava berbat,
deniz ı ı ı ı Ama harekat
geciktirilemezdi. Almanlar ise
Müttefiklerin bu havada geleceklerini
tahmin etmiyordu.
tahrip ı
Haziran ş ı
patlayan büyük ı ı
ı ş
Müttefik ş ı
ı büyük bir
ş sevketti. ı
karma ertelenirse med
cezirin bir sonraki uygun dönemine kadar
beklemek felaketli sonuçlar ğ
ı ı ş gemiler limanlara geri ğ ı
ş iptal edilecek, askerler indirilip
tekrar kamplara dönecekti. Son anda bil-
ş olan yüzbinlerce ş bu
ı ı ı olanak yoktu. Bu gergin-
lik tekrar ş ve ı belki de
ebediyen iptalolurdu.
Eisenhower ş ı
son defa ı ş ı ve "gidiyoruz" dedi. Felaket
durumunda tüm ğ ğ
dair bir ı ı ı cebine ş
ı anda Rommel de "Müttefikler bu ha-
vada gelemezler" ş ı al-
ı 7. ve 15. ı ğ ı ğ B
Ordular Grubu ı Almanya'ya
ğ yola ı ı ş ı
5 Haziran günü gece ı ı itiba-
ren, 82. ve 101. Amerikan ve 6. İ hava
indirme tümenleri ş ve planörlerle
Normandiya'ya inmeye ş ı ğ
ı ş yere ı ı ı ve bir ı ı sularda
ğ büyük ı ı ğ ı ı bir bölü-
mü tam ş ı ı ğ ı yem
oldu. Ancak geride kalanlar ı ş
ş ı ve ı kilit ı ele geçirerek
çok ı ş ı Bir ı ı küçük
muharebe ı ş ihti-
ı ı hareketini engellediler ve Alman
ı ı ş ı ş ı ı
taktik resmin ı ş ı ı ğ ı Bunlar
Mütefiklerin en seçkin askerleriydi. ı
ş ı maketler ı kafa-
ı ı daha da ı ş ı ı Yoksa esas ı
ş yere mi ı ı
Ne var ki Alman 7. Ordusu sabah 03.00
ı durumu ı ş ve tam alarma
ş Bundan sonraki saatler Almanlar
ı ı ı ş ı ı geçti. Rommel yolda,
von Rundstedt'in ı ise insiyatif-
sizdi. General JodI Hitler'i ı

L
· •
ISieuX
ğ ı ı ihtiyatlar
harekete geçemiyordu. Sabah
06.30'dan itibaren Montgomery,
Caen ı ı ı ise daha
ı Carentan ı ı karaya ı
maya ş ı Müttefikler bu operasyon
için 4.308 gemi, 3.467 özel ı ı
9.901 uçak ve 2.876.439 personel tahsis
ş hatta bir de suni liman ş
lerdi.
ş Rommel'in tahmin ğ ş
kilde ş İ saatlerde büyük zorluklara
ğ ı ı tutunabilen Müttefikler, bir
daha sökülüp ı ı Almanlar ı ı ş
ı ı ı birliklerini piyadenin ğ ı
ş için parça parça ş sürmek zorunda
ı ı ı toplu taarruz ğ ı ı
ı ş ı İ ise ancak gece hare-
ket edebiliyordu; çünkü hava hakimiyetini
kuran Müttefik ı ı ı ş
yi vuruyordu. Bu arada ş sürülen Al-
man askerlerinin ğ ya Rus cephesinde
ş y{lramayan, veya çok genç, hatta hasta
kadrolardan ş ı Seçkin Waffen-
SS birlikleri ı bile "Hint Lejyonu"
gibi ekzotik elemanlar ı ş ı ş ı
17 Temmuz 1944'te İ ı
cepheyi gezen Rommel'in ı ı ı
Kaderin garip bir cilvesi, ğ yerin
hemen ı ı köy de, Norman ı ı
olan ezeli rakibi Montgomery'nin ı
ı ş ı ş ğ ı ı iken 20
Temmuz'da Hitler'e ı suikast giri-
ş ı ı Rommel'in ı da muhalif ge-
neraller ı geçiyordu. Nekahat iznini
evinde geçirirken kendisine getirilen zehiri
içmekten ş çaresi ı ş ı
Komuta ş ı ı etki-
ş ş Bunda o hengamede von
Rundstedt'in yerine von Kluge'nin atanma-
ı ve Hitler'in ı istifade her ş ı ş
maya ı ı da ı büyüktür. Buna
ğ Normandiya ı ş ı Müttefik-
lerin ğ çok daha uzun sürdü.
Her ı çeviren ş duvarlar ı
ş ı ı ı ı ilerlenebiliyor-
du. Alman Tiger ı Müttefiklerin
ı ı ı düzinelerle ı
Ancak üstün ş ve hava hakimiyeti
sonunda ı kabul ettirdi.

• •
,. . .. .
• • • • • •
ı •
NTV TARiH HAZiRAN 2009 57
* 4.414 Müttefiklerin ı ı ilk günü verdikleri ölü
* 15.000 Müttefikler'in ilk günkü toplam ı (Ölü, ı ı esir)
* 9.000 Almanlann ilk günkü toplam ı (Ölü, ı ı esir)
* 425.000 Nonnandiya muharebelerinin ı İ Amerikan,
Kanada ve Alman birliklerinin toplam ı
* 20.000 Muharebeler ı ı ölen sivil ı ı büyük
bölümü, Müttefik hava ı ı sonucu meydana geldi)
Hitler'in taktik olarak dahi geri çekil-
meyi mutlak ş ı Alman
ı elini kolunu ğ ı ş ı
Hitler'in emrine ı çekilenler hariç,
ğ ı yerde öleceklerdi. Hit-
ler bu kuvvetleri harcarken Alman 7. Or-
dusunu bitirici ş ı taarruza (Unterneh-
men Lüttich) ı ı için gerekli ı
ı ı ı ki, bunda da
ş ı ı ş Ne var ki von Kluge'nin
ş aceleye getirerek ş ı ğ ı ı ı 8
ğ Mortain ve Avranches ı
da ı ı ı Montgomery Caen'da Alman
ı ı birliklerini tutarken, Normandiya'da
Patton ı ş 3. Ame-
rikan Ordusu Cotentin ı ı
ı ı ş ı Büy\ik
• • • • •
. .. . -....... -.
,
Normandiya'dan sonra
Berlin bllmecesi ...
"Sovyet taarruzunun ğ il e ı 1944
ı gecikmesi göz önüne ı ı ğ ı
Ingiliz-Amerikan ı Berlin'e ı ı
Ordu'dan evvel giremezler miydi? 1944
ı ş ı ı ı ve ı ı ordul ar
Berlin'den hemen hemen ş ı ı
ı önünde 4.000 tankla üç milyon
Alman askeri ve ı ı önünde
1.600 tankla bir milyon Alman askleri ı
(John Erickson, The Road to Berlin)
... ve ı
"Berlin ödülünün ı sonuçlanan
ı tereddütünün iki büyük askeri
saiki ı Alman ş ı sokak
ı ş ı ı korkunç maliyetinden duyulan
korku (Berlin'in ı ı ı ı Müttefi kl ere
100 bin askere ğ ı ı ş
oysa Ruslar Berlin'in ı 300 bin ş
kaybettil er) ve kuvvetl eri mümkün ğ
ı ı bir ş Pasifik cephesine aktarma
ı (Ernest Mandel, Ikinci Dünya
ş ı ı ı ı ı ı
kuvvetleri imha edildi ve Müttefikler 25
ğ 1944'te, ı 80 gün sonra
Paris'e girdiler.
Eylül ş ı ş ı 1 -2 ay içinde bi-
ğ ş Hollanda'da Mütte-
fiklerin ı ı özellikle Arnhem bozgunun-
dan sonra ş ı Almanlar mucizevi
bir ş ı Ardenlerde zaferin
ş ğ bile gelerek ş ı sekiz ay daha
ı
1944 ı Normandiya'da bu dra-
matik ş olurken, Ruslar ğ
ş kadar ş Stalin bt-
ada durdu, ı ayaklanan Polon-
ı ı ı bekledi (VistUl ı
ı ı ancak 1945 ocak ı tekrar
harekete geçecekti . •

MURAT BELGE

ISTANBUL'UN ı
Murat Belge
ğ

bir Istanbul
• •
ı ı ...
Roma ve Bizans
ı ı ı
İ ğ
kozmopolit ğ ve
çevresinden kendine has
mimarisi ve renkleriyle
ğ belli ş ı
dönemleri ve eserleri üç yüz
elliyi ş ı renkli ğ
ı bir kaynak kitap.
-'-
MURAT BELGE
ı ı ressam Josse Lieferinxe!jn
ı ı ait tablosunda Saint
ve veba ı
Bugün ı ı "in ı tehdidi
ı dünya; uzun ı nedeni
bilinmeyen, çaresi bulunamayan
ı inledi. Tarih boyunca
ı ı ı ğ ı
kaderinde ş daha fazla
etkili oldu. Son 2500 ı ı kitlesel
ölüm getiren ı felaketleri. ..
FATMAÖZLEN
MÖ 431: Önce tifo ı
ı ı dair bilinen en eski ı MÖ 431
ı ı Yunan medeniyetinin en parlak dönemine ı
Uzun ı süren Pers ş ı güçlenerek ı Ati-
na, ı ı ş ı ı ğ ı ı ilk yaran
bir "illet" ş ş ğ ı ı yüksek ş ve deri döküntüleri
ile ş ı ı ı kramplar ve ishalle ş
ve ortalama yedi gün içinde ölümle ı ı
boyunca ı ı koruyan bu ı ğ ı 2006 ı ı ı
arkeolojik ı ortaya ı ceset ş incelenmesi
sonucunda, büyük ihtimalle tifo ğ ortaya ı ı
ı ı ı onbinlerce ı ölümüne sebep
oldu, dört ı içinde nüfusun üçte birini yok etti. ı li-
deri Perikles de kurbanlardan biriydi. ı ı ı ola-
rak Homeros'un İ ı da yer alan tifo, ı
kudretine ölümcül bir darbe ş
165: "Çiçek" ı
Bu olaydan 596 ı sonra, Roma ordu-
su Mezopotamya'dan ş dönerken,
askerlerin bir ı ı ı Çok geç-
meden ciddi bir ı ı pençesine ş
Roma'da, günde ş bin ş ölmeye ş ı
Felaket tam 15 ı sürdü ve toplam ş mil-
yon insan öldü. Hekim Galen ı
tarif edilen ı muhtemelen çiçek has-
ı ğ ı ı ı ş ı
540: Ve veba
6. ı ı ı ğ Bizans İ
ğ Avrupa'ya ı ı ş Akdeniz'i ş
540 ı ı ı ı tarihin ilk küresel ı ı ş ı
Veba! ı ı ı ş ı ı liman ş
ri Pelusium'a (Bugünkü Port Said ı ı geldi-
ğ İ ı ı lcibusa döne-
cekti. ı gemilerle önce İ sonra
da ğ ı ş Konstantinopolis'e ya-
ı ı ı ı ı ş ı ı ğ ı pirelerle ş ı ş
ş giden askerlerle ı ı ş ticari ve ğ as-
keri hareketliliklerle ı Avrupa'ya ş ı ı ş ı 542
ı ı ı ı günde 10 bin insan ölüyor ve
İ ölüm ı ı Sokaklar ceset
doluydu, ı yetmiyordu. Veba ı
Haliç'in ş ı ı ı ı Galata'da ı dev çukur-
lara ı ı her biri 70 bin ceset alan çukurlar da
ı zamanda doluyordu. Zengin-fakir herkesi et-
kileyen ı ş ı büyük darbe ş
ticaret ş ekmek bulunmuyordu ve ı bir
ı ı da ı ölüyordu. Dört ay içinde ş nüfusunun
ı yok ş sokaklar ı ı ş ı ş ı İ Justinian
da ı ğ yakalananlar ı ı
1095: ı felaketi
ğ ı ı ı ı ş 13. ı ı
ı kadar süren ı Seferleri'nin ı çiçek sal-
ı ı ortaya ı ı ş ı ı üstüne ı ı üçte
birini ş ğ kalan üçte birinde ise ı ı izler, yani
görmeyen gözler ı ı ş ı
1300'ler: Kara ölümün ş
14. ı ı ı ğ ı Seferleri sona ş
Avrupa'da büyük ı ı ş ı ş ı İ ile Fransa ı
da 100 ı ş ı sürüyor, Bizans İ ğ güçten
ş Son ı ı üzerinden ş ı 800 ı ş
ki; bu uzun ğ ı kara ölüm Avrupa'yaen ka-
ı ğ ı geri döndü. ı deri ı kanama-
lara yol açan, doku ölümü ve gangrene yol ı ı
rengini siyaha döndürüyor
ve bu sebeple kara ölüm
olarak ı ı Bu ta-
ı ı zamanda kederli,
kasvetli bir ölümü de tasvir
ediyordu.
i sviçre Toggenburg'da 1411'de
ı "Toggenburg incili"nde
"kara ölüm" veba ı
Veba 18. ı ş ı
dek Avrupa'da etkisini
sürdürdü ve isviçreli
ressam Arnold Böcklin'in
1898 tarihli tablosunda
yerini ı
Veba Orta Asya steplerinden ticaret ı bo-
yunca ı ğ ilerledi 1334'te Karadeniz üze-
rinden bir kez daha İ a ı Liman ş
lerini vurdu; denizden ve karadan ticaret ı ı
izleyerek ı ı 1347'de ı ı ı ı
Kefe ş Ceneviz gemileri ile gelen veba,
Avrupa'ya ı Messina ı girdi.
Ş ı sürede ı ı ğ ı ş neredeyse terke-
ş gibiydi. Bir ı içinde ı Sicilya'dan tüm
İ ı ı ş Fransa'da Papa VI. Clement'in
ş ı ğ ı Avignon'a ş ı ş ı
75 milyon kurban
ı ş ı pireli ı ı ş ı gemi-
lerle ş olsa bile, ı ş ş ve
ş gruplara ş ı ğ bir ı
ı ı Kimi bölgelerde nüfusun yüzde 90'dan
ı ı yok eden bu ı ı ı ı ş ş
bütün ı ş ı 60 bin ş ğ
ı tarihte ğ en büyük ı ı Boccaccio'nun
Decameron'unda tasvir ediliyordu. Venedik'te 100 bin ş öl-
ş ı ğ ı Londra'da da ölü ı ı 100
bindi.
ş felaket kitlesel bir cinnete yol ı ş ahlaki de-
ğ ı ı ı ş Çaresizlik ı ı ş ı öfke ve
nefrete ş ş Yahudiler, dilenciler, ı ı ı
ca katledilmeye ş ı ş ı Kilise çaresizdi; ı ı durdu-
ı Din ı ve kutsal günlerde ğ çocuk-
lar bile herkes gibi ölüp gidiyordu. Buna mukabil, ı
günahlcirlar için ı ı yeryüzüne ğ gazap ol-
ğ ve ı sona ğ ı ş sevgi ve
adaletle ı ı ı ş ı ı
ENDEMi Bir ı ğ ı belli
bir bölgede sürekli görülüyor
ı ğ ı ı
tropikal ülkelerde endemiktir.
EPiDEMi Belli bir zaman
içinde ortaya ı ş ı ı
bir ı ğ ı ı bölgedeki
insanlar ı ı
ı ı ğ ı ş
ı görülen grip
ı ı ı
PANDEMi ş ı ı bir
ı ı ı ı dünya
genelinde birçok bölgeyi/
ülkeyi birden etkileyecek
küresel ı ı ğ ş ı
ğ 1918'de ş
influenza ı ı
Bu ı ı hepsi ş ı ı enfeksiyon ı ı için kulla-
ı ı Bir ı ne kadar ı olursa olsun, ğ "insan-
dan insana" geçmiyorsa, bu ı ı ı ş ı ı ğ
kanser ya da kalp ı ı bütün dünyada ı olmakla
birlikte hiçbir zaman epidemik ya da pandemik ğ
NTV TARiH HAZiRAN 2009 61

Pieter Bruegel'in,
1562 tarihli ş
"Ölümün Zaferi" ı
tablosu.
Devitt Welsh'in veba, ı ve
tüberkuloza ş ı ş ı vurgulayan
1918 tarihli poster ı ş ı
'"
NOW VENEREAL
co
...:
ölümü tevekkülle kabullenen, hatta ümitle bekleyenler de
ı Yükselen ğ ı kadavra kokusunu hafifletmek için ceset-
lerin ı çiçek demetleri ı ı ş cesetlerin
kokusuna dayanabilmek için ş ı gibi maskeler takarak
ı ş hekimler ellerinden geleni ı ama onlar da di-
ğ gibi ölüyordu. Veba sadece ı ı içinde Avrupa nü-
fusunun ı ı ı ı 20-30 milyon ş öldürdü. Dünya
genelinde ise tahminen 75 milyon can ı
1490: Frenginin ı
15. ı ı itibaren ortaya ı ı (frengi) tüm
Avrupa'ya ı ı ve ölümcül seyretti. Cinsel yoldan ş
ı ğ ı ı ı Hayatta kalabilenlerde de
hayat boyu geçmeyecek izler ı ı Suçlananlar yine
ı ş ğ ı ı kitlesel hareketleri,
yol ı ı ve kamp ı bütün istikametlere ş ı ı
ı ı daha ı ı ve ğ ş sürüklüyordu. ı
1495 ı ı Almanya ve İ 1496 ı ı İ
ve Hollanda'ya ş ı 1497 ı ı Vasco da ı tay-
ı ı ğ ı Ümit Burnu'ndan öteye ş ı ı ş 1498 ı ı
Hindistan'da ı ş ş
1521: Bir silah olarak çiçek
1489 ı ı İ Ferdinand ve ı ordusu
Araplara ş ı ş ı Tifus Avrupa'daki ilk darbesini bu
ı ı ve ş ı kaderini ğ ş ş üç bin ş
kaybeden İ tifuse 20 bin kurban ş
Yeni Dünya'da ise ı ş ve ı ayak basa-
62 NTV TARiH HAZiRAN 2009
19. ı büyük kolera ı ı
• j i
ı Devleti
"bize bir ş
ş
1861 ve 1892'de ğ ı
kavuran koleraya ş ı ciddi önlemler
ı ı ş Avrupa'dan uzman doktorlar,
ilaçlar ş bilimsel koruyucu
metotlar ı ş ı
ÖN YÜZ ARKA YÜZ
1866 Kol era ı Ön yüzde: " Abdülaziz Han,
ı ilelebet sürsün - ı ğ minnet ş
arka yüzde ise ı soyu ğ ı en yücesi - Büyük
ş ğ ı ı fideleri ş ş korur" ı
Hattat Abdülfettah Efendi, hakkak James Robertson, 36.6 mm. -a.
<ii
o
na kadar çiçek, tifüs, kolera ve ı ı yoktu. Cortez,
ı ş ğ beraberindeki İ
ordusundan daha güçlü ı çiçek ı ğ ı
ı ve ne Azteklerin ne de ğ yerlilerin ğ ı ş ı ı ğ ı
yoktu. İ ı geri püskürtülen Cortez ve or-
dusu, bir ı sonra 1521 ı ı Meksika'ya yeniden
ğ yerliler ilk ı ş ı ı ı has-
ı ölüyordu; asker ve sivil nüfusun neredeyse
ı ı ş 11 ı sonra yine İ gemi-
leriyle giren ikinci ı ı yerle bir edecek,
18 milyon insan ölecekti.
ı binlerce ş ı ı kaybetti. 1542'de Balkanlar-
daki ş tifüse 30 bin kurban veren ı ordusu,
ğ Avrupa içlerine ilediyordu. ı savunan
Avusturya ordusu da ı ı ı ı ve ı ş
30 bin asker ş Otuz ı ş ı (1618-1648)
ise sekiz milyon Alman veba ve tiflisten öldü.
Veba Avrupa'da son kez 1720 ı ı ı vurdu.
ı bir milyon ölü ı ı yüz ı kadar sonra,
Asya seferine ı ı ş 1855'te Çin ve Hindistandan ş
1894'te Hong Kong'a ş ı ğ ı 12 milyon can ı ş ı
16. ı Tifüs ı 1500'le-
rin ı ı ve İ Avrupa'da
hakimiyet kurmak için ş ı Madrid ı ş ı ı
ı İ gemileri Napoli ı girdi-
ğ tifüs ı ı ş ve 11 bin asker ı
öldü. ı ordusu da bundan ı ve 25
bin askerini kaybetti. Almanya ı ı tifüs yine
illet-i vebadan gitti 1767'de istanbul ı ı
ğ ş tarihlerde ş esir ı ş veba ı ı ı ölen
kimselere ait pek çok mezar ş ı hala görülüyor. Yakup
ğ ı genç ş ölen ğ Ahmed ğ ı ı
Yedi Emirler ı ı haziresinde bulunan 1767 tarihli
mezar ş ı "illet-i ı vebadan ğ ı ı
MUZAFFER ALBAYRAK
en önemli tedbir, ı ı ülkeye ş
ı Bunun için ı ı ı ı
Kolera Hindistan ve ı hemen her limanlarda, tren ı karantinalar
zaman görülen bir ı ı iken, ş ve bunu standart hale getire-
1820'den itibaren ğ ı ı ş ı ş ı ı bilmek için Ko/era ı ı
ı ş ı Hindistan kökenli bir ı hasta- Nizamname ş ı ğ ı ı bir ı ı
ı ı ı ı ı yolu üzerinde lanarak ğ ı ı ı ş ı ı ı zirveye ş ı ğ ı
bulunan ı Devleti de bu ı her 1893-94 ı ı ş istanbulolmak üze-
seferinde nasibini ı Bu ı ı en re bütün vilayetlerde kolerayla mücadelenin
ciddi sonuçlar ğ ı 1861-65 ve 1892-95 ı ı ğ ı hususunda ı bilinçlendir-
ı mek ı talimatnameler ı ı
ı ı ı ı ı sirayet etmesi
hemen her zaman iki yolla ş Hindis-
tan üzerinden gelen gemiler, ı Basra
Körfezi veya ı ı yoluyla ülke içine
ş ı ı ş ı ı ı toprakla-
ı ı ı ş ı etkin ğ bir yol
da hac idi.
1861 ı ı ğ görülen kolera, üç-
dört sene içinde Kudüs, ı ı Girit, ı ve
Edirne'ye ş ı ş nihayet istanbul'u etkisine
ı ş ı Güçlükle ı ı ı binlerce
ş ölümüne sebep oldu ve büyük korku
ı Devrin ş ı Sultan Abdülaziz,
ı ı yok edilmesinde ı gösteren le-
re verilmek üzere "Kolera ı ı
bir madalya bile ı ı ş ı
1892-95 ı ı ı ş kolera
ı ı ise önceki ne göre daha ş bir ğ
ı etkiledi, daha çok ı öldürdü.
Yine Hindistan'dan ı kolera, ı
ı bu defa Rusya ve i ran üzerin-
den ş Kolerayla ş uygulanacak
Kolera ile mücadelenin organize olarak yürü-
tülmesi için ı ı ı Umumiye Komisyo-
nu" ı bir komisyon ş izlenecek
yol ve ı kararlar bu komisyona havale
ş Avrupa'da kolera ile mücadelede
ş ı ı ş devletlerin tecrübelerinden
ı ı ş orada ı ilaçlar getir-
ş ı mücadelede ı almak
üzere yine Avrupa'dan ı ı ülkeye
davet ş Fransa'da kolera ı ı ı
ı ı ı tecrübe ı ş Doktor
Chantemis, ı ğ ı ilaçlarla Eylül 1893'te
Türkiye'ye ş ı yine kolera ile
mücadelede ş ı ş Avusturya'dan
Doktor Karlinski , Almanya'dan Emerich
getirtilerek tecrübelerinden istifade ş
Fransa'da koleraya ş ı uygulanarak ş
ı ı ı ı ş olan talimat ve yönetmelikler
tercüme edilerek ülke içerisinde ğ
ş
istanbul'a su veren Belgrad ı ı
bentler ı ş ı ğ ı ı ı
ı ş ş bölgelere ı sürekli denetim
ı ş kolera ı görülen evler
kardon ı ı ı ş ı Tedbirler en ücra
ş saraya kadar tatbik edilmekteydi.
Hatta ş ı ı ülke impa-
ı ı ı mektuplar bi le
dezenfekte edilmek için etüvden ş
(Ama etüvden geçen ğ ı mürekkebin
ğ ve ı yeniden ı zorunda
ı ı ğ ı ı bundan ş
ı ğ ı takip edebilmek ve kontrol ı
tutabilmek için kolera ı ı gün gün
ı ı ğ ı takip cetvelleri ı ı ş ı
Üç ı süren mücadele sonucunda kolera
bertaraf ş ama binlerce ş kurban
ş Buna ğ ı ı
ş ı ı 19. ı ı son ı ı kole-
raya ş ı ş ş ı ı ğ ve ciddi
tecrübe ı ğ ı ş yoktur.
istanbul'da tutulan
bir kolera vukuat
cetveli. Buna göre
25 ve 26 Ş 1895
tarihlerinde ı yeni
vaka ş
üç ş ı
ş
ı .rJ, ....... 0;" i
_'_---... ': .1
-'-'</ -t . i' ,
__ ..... ",,'. ,'"
•.,:1' "..... ................ " .... " ..... ;.j;.,; .•. , ,1
... ı ... · ... "_ ... . _,,... . ,,,,1
; ..... ı ."",i..iJ
1918 influenza ı ı ı ı
New York, Ellis ı ı
göçmenler muayene ediliyor.
1918: İ gribi
ve ı ı
20. ı ş ve ı ş
ı 1. Dünya ş ı ı ı tifüs
ı ı ı ı 150 binden
fazla insan ş 1918'de Rusya'da ortaya ı ı
ise birkaç ı içinde üç milyon kurban ş 1918'in mart
ı ı Dünya ş ı ı sonuna ş Kansas'ta bir
askeri kampta ş ı bir grip ı ı ı ay içinde
bütün ı saracak, yeryüzü tarih boyunca ğ en
ölümcül ı ğ ı ı ı ı ğ ı ğ ı
da ölümcül seyreden ikinci ı ı
ğ hiç kimse ı ı ı ğ
ı son derece ı ı seyrediyor,
tamamen ğ ı ı bir ı 48 saatten
az bir zamanda öldürebiliyordu. Sokak-
ta ı sokakta ölen insanlardan
bahsediliyordu. ı grip gibi ş
yan ı öylesine ı ş ı ı bir tab-
loda ve öylesine ş seyrediyordu ki
ş ı "influenza" İ gribi,
İ nezlesi) akla bile ş ve-
ı geri ğ ı ı ş ı Hekimler
çaresizdi; antibiyotikler henüz ş
ş virüs henüz izole ş
etkin bir ş ı yoktu. İ virüsünün
insandan izolasyonu için 1933'e kadar
beklemek gerekecekti.
ı ş ğ devam et-
mekte olan ş kara ı ve gemi-
lerle kitlesel insan hareketlerine sebep
ğ muhtemelen virüsün ı
ı ı ı da ş ı ı ş ş ı ğ ı
insanlarla her yana ş ı ı ş her ülkeden
ve her sosyal ı ı insan ı ş ı
İ gribi bir ı ı bulmayan bir süre-
ı ı ı ı İ gribi ş ı ğ ı gibi hiç beklen-
medik bir ş sona erdi. 20. ı ı ı İ
gribine oranla çok daha hafif seyreden gribi" iki milyon
ve 1968 "Hong Kong gribi" ise bir milyon ı ölümüyle
ı
1981: AIDS ı ğ ı
B ugün içinde ş ı ğ ı ı ı halen
devam eden pandemisi AIDS (Acquired
Immune Deficiency Syndrome) ise, ilk
kez ı ğ ı 1981 ı ı beri 25 mil-
yon ı ölümüne sebep oldu. Güney
ve ğ Mrika'da yüzde 25'e ş en-
feksiyon ı ile AIDS halen pandemik.
Bütün koruyucu önlemlere ğ 2004
ı ı beri HIV (Human Immunode-
ficiency Virus) ile enfekte nüfus yüzde 50
ı ve ı ı 2007 ı ı 2.1
milyon can ı BM tahminlerine göre
2025 ı ı kadar AIDS Hindistan'da 31
milyon, Çin'de 18 milyon ve Mrika'da
90-100 milyon can alabilir.
2009: Domuzdan
ğ
de dünya genelinde ş ı 40-50 mil- ABD Massachusetts'teki AIDS'le ş Komitesi'nin
yon ı ölümüne sebep oldu. 1919 1987 tarihli ş "AIDS dersini unutma."
Geçen mart ı ise, Meksika'da
endüstriyel domuz çiftliklerinin bulun-
ğ Veracruz eyaletinde ı grip
ı görülmeye ş ı ğ
grip mevsimi ş ı ğ
giderek artan ı insan ı
du; Mexico City'de yüzlerce grip ı
ortaya ı ı ve nisan ı içinde bir ı
64 NTV TARiH HAZiRAN 2009
Tüm ı
ı ı
ı domuz gribi
riskine ş ı terrnal
kameralar var. Güney
Kore'deki Seul
Incheon ı
ı terrnal
kameraya ı
görüntüsü.
ş Bu ı Teksas eyaletinde de grip ı görül-
dü.
ı etkeninin "influenza N virüsünün ş ı
larda domuzlarda görülen viral enfeksiyonun da müsebbibi
olan "HINI" tipi ğ kesinlik ı "domuz gribi-
swine flu" olarak ı ş ı Bu ı nisan sonunda
Dünya ğ ı ş ı (WHO) bu ı ı bir pandemiye
ğ ı ı bulunarak alarm düzeyini 5. seviyeye
(en üstün bir ı yükseltiyordu; dünya yeni bir pandeminin
ş ğ Geçen ı ilk ı ğ Amerika
ı ı ı ş ı 18 ülkeden daha domuz gribi ı bildiril-
ş ve toplam 31 ölüm teyit ş
Umut var ı Var
Genetik köken itibariyle virüsün domuzlardan ı ğ ı
ş fakat grip domuzdan insana ğ insandan insana
geçiyor; yani domuz ı ğ ı ğ insan ı ğ ı Modern
ğ ı ilerledi ve veba, ı tifüs, kolera, ı gibi birçok
bakteriyel ı ğ ı çaresi bulundu. Ama ne var ki mikro-
ı evrimi de devam ediyor. Tam koruyuculuk
ğ ş ı ı ş son derece güç ve küreselle-
ş dünya enfeksiyon ı ı daima ı durumda.
Modern ğ ı ve hijyen ı da ı ı
tehlikesini henüz bertaraf edemedi. Nüfusun ı ı
ş ı ı yüksek ve ı ı ğ ğ ilaçlara rezistans ş
mesi, eski ı ı yeni ı için ı potansiyelini
ı ı
Teorik olarak ğ HIV virüsünün bir mutasyon geçir-
ğ ve grip kadar kolay ş ı ğ ı ı varsaysak, dünya mutlak
bir felakete sürüklenirdi. Ama ğ yandan ı has-
ı yapma potansiyeli ğ seleksiyonun bir sonucu olarak
zaman içinde ı çünkü ı ölüme götüren bir mikrop
ı zamanda kendi ı ğ ı ı da ı ı ı ş oluyor. _
Sahaftan
İ ş İ
İ İ nezlesi
14 bin insan ş ı ı ı
bi-insafane ebediyete götürdü'
- ..... 01'
.: '"

1
Dünya ş ı ı
bitimine ı patlak
• veren ispanyol nezlesi
(i spanyol gribi-influenza)
Türkiye'ye de ı ı ş ı Bu
konuda biri Samsun'da (Raif
Hasan, ispanyal Nez/esi, Samsun,
Ş ı 1335/1919, 28
sayfa), ğ istanbul'da olmak
üzere iki kitap ı ı ispanyal
Nezlesi ı ikinci ı uzun bir
ş ı ğ ı ı "i spanyol nezlesi
ı bir ı ı Bu ı ğ
lutulmamak için ne gibi çareler
ı ı ğ ı vehameti.
ı ğ tutulduktan sonra
kurtulmak çareleri var ı ı
Tedabir-i vakiye ve tahaffuziye. Bu
ı ğ aid ı ı
ve istatistik. "
Kitaptan ş ı ı ğ ı göre
eserin ı ı ğ ı tarihlerde
istanbul'da pek çok ı
ı ğ ı ı ı
Eserin ş "Bi r iki söz"
ş ı ğ ı ile ı önsözde,
"istanbul 'umuz da frengi,
ğ ğ uyuz gibi ı
efrenciye ve cildiye hüküm-
ferma olurken ve ı def'i
ve izalesi çareleri ı ı
bunlara zamimeten bir de veba,
lekeli humma, ispanyol nezlesi
gibi ş ve mehalik illetl er ş
gösterdi" denilmektedir. Yine ı
bölümün içinde "Geçen sene bu
menhus nezle ş zuhur
ederek on dört bini mütecaviz
ş ı ı ı insan ş ı ı ı
1920'de ı ı Doktor gazetesi
sahibi ve sermuharriri Avanzade
M. Süleyman ı kaleme
ı i spanyo/ Hez/esi ı
kitap, "Bayezid'de Maliye
ş ı ı (Ferruhzadeler) pul,
kartpostal, ı ve kitab
ticarethanesi"nce ı ı ş
1920'de Ş ş ı Evkaf
ı ı 16 ı
eser, 5 ş fiyatla ı ı ş .
bi-insafane ı alarak
ebediyete ş ifadesi yer
ı
Kitapta bu ı ğ ş ı ı
ihmal edilmeden ı ı gereken
tedbirler ı ı On
maddeden ş bu önlemler
içinde, ı ğ ı ş
olanlarla ş sinema,
tiyatro ve pazar mahalleri,
kahvehanelere gitmemek; ğ
almamak; ş etmemek; ğ ı
ı ı ı ş temiz
tutmak; öksürürken ğ ı mendil
kapamak; en ufak bir ı ı ı
hissinde doktora gitmek; ı
ı bir odaya ş ı gibi ğ ı
tedbirleri bildirilmektedir.
ı ğ ı ş ı ğ ı ı
ı ı için milli
ğ sinema ve ı
ı için de polise
ş ğ ı ı ı ı ğ ı
ilk kez Ş ş semti ı
ş ı ğ ı da verilen bilgiler
ı i r.
istanbullulara mümkün ğ
kadar ğ ı ı tavsiye
olunan eserde, üniversitenin ve
sultani mekteplerinin on ş gün
tatil ğ ifade edilmektedir.
ispanyol nezlesinin taun, veba gibi
ı bile mühim bir illet
ğ söyleyen ı ş ı
Avanzade Mehmed Süleyman,
eserini ı Hak ümmet-i
islamiye ile ı Osmaniyeyi
her türlü kötülük ve felaketten
korusun" diyerek bitirir.
NTV TARiH HAZiRAN 2009 65
Haziranda Ölmek Zor
Hasan Hüseyin'in ş ş
ı ı ı haziran ı kayan
ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı
.
Ahmet ş Yusuf Ziya'ya
1931 ı ı ı ğ ı
Gurabahane-i Lak/akan ı eseri.
Orhan Kemal bir pazar günü Erol
ismindeki ş ı ğ evde
bulamaz. Kartvizitini ve üzerindeki
ı notuyla ı ı ı ı
68 NTV TARiH HAZiRAN 2009
Ahmed Ari f ,
Hasretinden Pranga/ar
Eskittim'i 1969'da
ı ş
A
hmet ş ı
Hikmet, Orhan Kemal
ve Ahmed Arif. Bütün
ı ş ölümün
eli, ı ayda dokundu onlara: Haziran
Tarih 4 Haziran 1933. Ahmet ş
uzun bir süredir kalp ve böbreklerinden
ı ı O gün ğ sonra birden
ğ ı ı Doktoru gideli ı saat
ş Yeni ğ ş Güzin ı
ı ayakla yere ı ğ ı ı görerek ğ ı
terlik vermek ister. ş terlik giymenin
ı ı ı ğ ı ı söyleyerek ğ ş
ş
Yakup Kadri ğ Ah-
met ş ı ı doktorunun
ş bir an evvel ölse de kurtulsa; çün-
kü her gün ğ azap bin ölüme be-
. 1


\ ) \ if'!

J
ı Hikmet ı Sofya'da
ı ş Ş
1959'da Moskova'da Ş
i simli ş ı ı ş
ı ı ARI F
HASRETINDEN PRANGALAR ESK/ TTIM
deldir" ğ yazar. ı kitapta ölüm
haberini ı bir ı ı beklemesine ğ
men ı ı ı ş ğ de
ı ş ölüm fikriyle o kadar ş
mektedir ki onun gözünde: ''Ahmet Ha-
ş hayat demekti. Bu formül haricinde
bir Ahmet ş tasavvur etmek, fizikçe
ş ı mümkün olmayan ı bi-
raraya toplamak gibi tabii ı ı
idrakin kabul ğ bir ş
Ahmet ş ı en ciddi
eserlerden birini ve bence en güzelini ş
ğ ı ş ı Ş ölümünden 67
ı sonra ı Ömrüm Benim Bir Atef-
ti ı kitap, ı ı ş ı ı
ziyaret etmek istemesinin öyküsüyle ş
İ ğ ı ğ ı ı daha son-
ra bir ş ı ı ı ı bulur. ı
arayan, ziyaret eden pek ı ş ı ı
Hasan Hüseyin Korkmazgil'in 13 ı
ğ ş ı ı sonra ı ğ ı ş
ı ı "Haziranda Ölmek Zor". ı
Hikmet'in ölümüyle ş ş di-
zeler, ş bir dostunun, Orhan Kemal'in
ölümüyle ğ ı ş ve onun "güzel
ı ı ı ş ı
ı gelirse
tepemde bir de ı
ş on ı önce
demek ki on ı sonra
demek ki sabah sabah
demek ki "manda gönü"
demek ki ş bezi"
demek ki ş biber"
bir de Memet'in yüzü
bir de güzel istanbul
bir de "saman ı ı
bir de özlem ı ı ı ı
demek ki göçtü usta
ı yürek ı ı ı
N ı Hikmet 3 Haziran 1963 ı
ı ı ı gazete ve ı al-
mak için ğ ı ı 1952'de geçir-
ğ kalp krizinden sonra hasta bir kalple
ş ı ş ı ş ı belki. Bursa mahpus-
hanesinde ğ ı beri biliyordu
Nadir bir kitap Yakup Kadri'nin 1934'te
ı ı Ahmet ş ğ ı
ş ölümünden sonra yüzünden
ı mask var. ı kitap Macit
Gökberk' in ı ı ş Zahide ı
hediye ğ nüsha.

\9.";- '"
\ .,. b
kalbinin durumunu. Yine de son ı
ölüm daha bir ş ı ve dizcle-
rine ... Ölümünden birkaç ay önce ı ğ ı
ş ş diyordu:
Bizim avludan ı kalkacak cenaze m?
ı indireceksiniz beni üçüncü
kattan?
Asansöre ı ğ tabut,
Merdivenler ı
ı gazeteleri ı sonra kalbi
durdu. Sessizce öldü. Sessizce, çünkü ı ı
ı ğ ı seslerden korkarak
ı ı yataktan. ı Son Söyleiimiz ı
ı o ı ş ı "Koridora
ı ı ve ı ı ğ ı ı yerde gördüm
seni. ı ı ı ı ş elinle yere
ı ş bir ğ ı ı Türk usulünce ı
ı ş ötekini hafifçe ileriye ı ş otu-
ruyordun. Beyaz ve ı ş ı ı bir ş
sakin yüzünün ı ı daha ilk sani-
yede ı ş ğ
Hasan Hüseyin devam ediyor:
ı var ki ter içinde
ş ı ı ben bu yükü
ı ı ı ı ı ş ı
3 haziran '63'ü
"
ı Hikmet'in cenazesi iki gün son-
ra Novadeviçiy ı ğ ı defnedildi. En
ünlü ı gömülü ğ bu ı
ta, T urgenyev, Çehov, Gogol ve Mayakovski
gibi yazar ve ş ş oldu.
Orhan Kemal'i beklerken Ercümend
Behzad Uiv, Orhan Murat ı ı
ğ Hayati ı ı ı ı
Orhan Kemal'in cenazesini bekli yor. ğ ı
çekip daha sonra ş ı imzalatan
ı ı ğ ı nottaki tarihte ı ı ş
"bir ı ı ı gül ı
ş uzakta
bir ı ı ı gül ı
ğ ş üzerine
ı oralarda
bir eski gömütlükte
ı usta
bir ı ı ı gül ı
ğ ş üzerine
ş yanan ı ı
bir ı ı ı gül ı
ı ı ... "
Hasan Hüseyin'in bu ş ithaf ğ
Orhan Kemal de 2 Haziran 1970'te öldü.
Son iki ı ı ğ ı ğ ı ciddi bir ş bozu-
lan Orhan Kemal, hem gezi hem de tedavi
için ğ Bulgaristan'da ş ı ı yitirdi.
6 Haziran'da cenazesi özel bir arabay-
la ı ı ı ı ı getirildi. Eski
ş ı bir grup onu ş ı ı ve
İ ı ş ettiler. Er-
tesi gün Zincirlikuyu ı ğ ı topra-
ğ verildi. O da ş ş ı ş ı edebiyata,
ı Hikmet'in yönlendirmesiyle düzya-
ı ş
Ahmed Arif de öldü ı gün, 2 Hazi-
ran 1991'de. ğ ı Anadolu' nun ve sev-
ı ı ı Ahmed Arif ş ı
ı ı gizlisinde bir can idin ki,
Kan ğ ı ı geceye,
ı ı cellad,
Kemendi ... "
NTV TARiH HAZiRAN 2009 69
K.itap.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::.
ı Bizi
Türklerden ı
ş
Yeditepe ı
403 sayfa, 20 TL
DERYATULGA
L
eyla ş ı eseriAlmanya'daki
ı imgesinin tarihsel kökeni-
ne gönderme yaparak ş ı
ve yazar bunu "Türk ı
denen edebi türün ı ı ı içinde irdeliyor.
Bu literatürün ı ve ş genel
olarak ı ı ı sonra, ı korkusu"
ve "ezeli ş gibi ı bu ka-
nallardan ı kamuoyuna ğ ör-
nekleri ile sunuluyor.
ı ı olarak üzerinde ğ
ş ı ğ ı ş Martin Luther. Onun ş
ve zikzaklarla dolu İ ş ı ı ı
bilmeden, bugün bile geçerli olan ı tep-
kileri anlamak mümkün ğ Luther
Türklerin ş lanetIenmesi ğ ta-
ı ı fikrini ş ı
ğ ı "Her ev bir kilise, her baba bir rahiptir"
ı ş ı ile elele giden bu ş umul-
ı bir ş ı da imza ı ş ı
Leyla ş eseri ş ana, bir ek
ve iki de ı ı bölümden ş 16
ı bir ğ bölümü ve kita-
ı tamamlayan 12 de gravür var.
ı İ ğ tarihi-
ne ı ı ş birinci bölümün birinci ı ı
ı en ı ı Neticede Wolfgang
Gust gibi tarihçi ı ğ ı ı kendisi bile
kabul eden ı kaynak olarak kul-
lanmak, bu arada Almanca ı ş ı çok önemli
literatüre iltifat etmemek bunun ş ı
sebebi.
İ ı ı "Birinin Türk ı ı
70 NlV TARiH HAZiRAN 2009
16. ı Türklere ş ı duadan medet ş
ı Alman ı
korusun
ı ı ı hüküm ğ dönemlerde,
anti -Türk ı özellikle dini bir tema olarak da
ı ı Lutherlin ş ı ı ğ Alman ı ğ ı
Türk imgesini kullanarak dini ı ı güçlendirmek
ş Az bilinen konuda önemli bir kitap.
Macaristan'da köylüleri süren ı
ı ş ı olabilmesi için yeter-
lidir" diyerek "ezeli ş olan Türk tip-
lemesinin ı ı çizen ünlü Papa II. Pius'a
gönderme yaparak ş ı Türk'ün devlet
ve kilise ı parmakla gösterilmesi-
ne ğ ş halinin esas ı olan
halk bu "tehlike"ye ş ı ş ı pek
ı ğ ş ı yenmek için ta-
ı da gerekir" ilkesi o günlerde ş ı
Bu ı ş Türklerin askeri ğ
olmak üzere olumlu özellikleri, bu arada
dinsel ş ve ı ı ı
Neticede ş ğ din ş ı ı
ı ı devridir.
Üçüncü ı ı Martin Luther'e ay-
ı ı ş Biyografik veriler ı ı
sonra kendisinin Türkler ı ge-
nel ş ş Yenmek ğ
ş ı özellikle inanç alemine nüfuz
etmek Luther'in ş ğ ş ı ı ı gerçek-
ten. Kendisi de provokatif ı ğ
men, ucuz ı ı aksine, yalan
ı ş bilgilendirmeye ş ı ı O kadar ki
İ ş çaresini ı
ş halk kitlelerine ı bile arar.
Luther'e göre ş ı ı
ğ ı ı ı Türkleri insandan çok melek
sanabilir, ama buna kanmamak gerekir ...
ı Türkler Katoliklere benzerler;
onlar için sadece kendi ı ğ
gerçek ı ise gülünç ı
ı ... ı ı ğ ğ de insan
elinden ı ı ğ ı bu ı ı ğ ve insan
ı ı uyumundan bellidir ... Türk, ı
ı ş ı ı ı ve
dua etmeyi zorla dayatan ğ ... "
Yazar bundan sonra, Luther'in ı ve-
rilere ğ ı olarak ş ı ğ ı ş ı
a. Türklerle ş ı b. Türklerle ş
mak gerekir c. Türkler asla yenilmezler,
ş ı ı ş ı ı ğ ı ı örnekleri ile su-
nuyor.
Kitap son bölümde ise devrin Katolik
ve Protestan ı ı semantik süzgeçten
geçirerek didaktik bir form ı Önemli
ı Almanca ı ı da ekte ş
Gerekli literatüre ş zorluklar
da hesaba ı ı ğ ı eserin bu az bilinen
konuyu okura ş ı önemli bir ba-
ş ı imza ı ğ ı ı söyleyebiliriz.
Dil ı ı ı ı olma-
ı özellikle ı dinsel kavramlarda ş
ş ş ı tercümelerde ufak
tefek dikkatsizlikler ı ise bizde
lektörlük kurumunun az ş ğ ı
bir ş . •
Türk süvarilerince göt ürülen, ı ve yorgunlukt an ş bir aile.
Türklere ş ı dualar
ı ı ğ
Korkut ş ı ı cesaretini. Demesin ki o: "Nerede ı
ı ı
ı ı ğ oturan:
Sözünde dur, ı ş ver ülkeye, ki ı ı seni hak ğ
ş
ı ş teklif eden: Himayen ı al ı
ı ı ğ ı Sonsuza dek methetsinler ı ı
ı ı vaadeden: ı ı güçlenerek
ı ı ı ğ ı ş ı ş ı
Ismarlama ceza isteyen:
Ölçüyle ı öfkeyle ğ ı bi z bu
sonsuzlukta.
ı kendini ı ı
Çünkü bizim gücümüz senin ı ı olmadan bu ş
ş ı yetersiz ve ı ı
ı ı ş ı kakan:
Ama seni inkar ş ı ğ bizi rahat ı ı ı
Onlar bizden çok senin ş ı
ı
Türk' ün senin emanetin olan Alman milletini tamamen yok
etmeye ı ş ı ğ ı ı söylüyoruz.
ş gibi yapan:
ı olan tarafa ve çok ş gidene; az kan dökülerek ve
az zarar görerek merhametinle zafer ş

ILBER ORTAYLI
istanbul' dan
Sayfalar
istanbul, Dersaadet ya da Byzantion.
300 ı ş ş bir ş
Kültürlerin, dillerin ve dinlerin ı ş ı ğ ı
büyülü bir dünya.
Cami/eri, kiliseleri, ş
ı ı ı ı
ı ğ ğ ı
ı Eyüp'ü, Sultanahmet'i, Haliç'i
ve tarih kokan her ş
bu benzersiz ş
Prof. ilber ı ı ğ rengarenk
bir ğ ı isteyenlere ...
TURKUVAZ
KiTAP
info@turkuvazkitap.com.tr i www.turkuvazkitap.com.tr
Barbaros Bulvan No: 153 Kat: 8 Balmumcu - ş ş i İ
Tel: 0212 354 30 00 i Fax: 0212 288 50 67
NTV TARiH HAZi RAN 2009 73
••••• :..: • • •• •• • •• • •• • ••• • • •• ••• ••••••• •• • • ••••••••• • • • • ••• • • • • • • •• • ••• • • • ••• • • • • •• • •• • • • • •• ••• •• ••• • • • • • •• • ••••• •• ••• • • • •• •• •• • o ••• • • • ••• • • •••• •• • • •••••• • •• •• • • •• • ••• • •• • •••••• • • •• ••• •• •• •••
Anadolu'nun ı Ş İ .... ...... .. .... .
. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. .... .. . . . . . . . .... . . .... . . . . . . . . . . . . .. . ..... . .. .. ... . . ... .. . . . .. .... . ...... . . . . .. . . .. . . ... . . ... . .. . .. .... . . . . . ... . ... . . . .. .. .. ........ .. . . . . . .. . .. . . . . .. . ... ...... . . ..
ı ğ manevi ı Ş
Ede ı NTV Tarih'e ş ı
Osman Gazi isim verdi,
ı ı cisim verdi
Tasavvuf yoluna ş erenlerle ş olduk;
birdik pir olduk, ilimde derya, amelde yüksek,
takva ve verada örnek olduk. ğ Gazi'nin
400 ı ı selam ettik YOlumuza ş geldiler.
Allah cümlesinden ı ı ki, ata sözü dinleyen
bu ğ sayesinde; boy idik devlet olduk .
••
O
mrü 120 ı ı ş olsa da,
hikayesi uzun ğ ben-
cileyin Ede ı kulunuzun.
ı ı için ı ş karga
misali, ı ş ğ ş öm-
rüm Türkmen ı ı ı ı ise
uzunca ı ilim ve veli Ede ı ı
ı meclisi. ° meclisin her demi,
Türkmen ı ı ş ı soh-
bet halidir. ° ı birlik ı be-
raber ı cihan devleti ı
Birileri Konya havalisinden Adana; di-
ğ -ki ğ Karaman merkez
der ğ ğ yere. ı Merv ş
rini zikredenler de ı lakin Karaman
toyluk ı ı ı ğ memlekettir.
Takviminize göre 1206 ı ı fani haya-
ta ş Karaman'da ilk ı Nec-
meddin ez-Zahidi'den Hanefi ı ı
Sonra ı ş Ş ilinde Cema-
leddin el-Hasiri ve Sadreddin Süley-
man bin Ebul'iz gibi dönemin en büyük
ilimIerinden ı ı tefsir ve hadis ğ
tasavvufa meylettim uzunca bir süre. Hac
ı ı da ifa eyleyip Karaman'a dön-
düm.
İ ş o günlerde ğ ş kaderim.
Anadolu' nun ı ı sarp yollarda
ilerleyen yorgun ve ı Türkmen oba-
ı ı görünce ı görevime yöneldim. Ey-
ğ güzel amellere güzergah çizmesi
için Rabbime ı ğ ı ı Türkmen ı ı
74 NTV TARiH HAZiRAN 2009
ı ı yollara ş
Yürümeliydim; usanma-
dan yorulmadan Türkmen
ı RUrllun ğ ı
hatta ğ ı yani o yeni
dünya ı ı kurulaca-
ğ ı yere kadar yürümeliydim.
Tüm bu yollar; önce Ahi
Evran, sonra ı ş ı
Veli yolu ve nihayet Mev-
lana Celaleddin-i Rumi,
Anadolu'daki Türkmenlere
edep ı ş
yeni ı giydirdiler.
Selçuklu ı tarih sahne-
sinden çekilmek üzere idi.
Velakin beyliklere bölünüp
parçalanarak ciddi yara ı ş
olan Anadolu ğ yeni-
den tesis bir ğ elbette
nasip ı
Onlardan biri, ı boyunun önderi
ğ Gazi'ydi. 0, Anadolu Selçuklu
ı ı elbette kendisine mülk olarak
ğ ğ (Sagouda) ı ve civa-
ı ile yaylak olarak ı ğ ı Domaniç'te
ş ı 40 ı ı ğ sürdürüyordu.
ş burada ş için bu uç beyli-
ğ kabul etmek, ı zehirli bir hedi-
yeyi almak gibiydi. Hemen dibinde Bizans
ile her an ş ı ş ı za-
manla cenkte ş
-
ü
ı ı ı {
... _ ... " .. " i
c::
<:(
t
. .,
Mehmed Bey'in Hünername'sinde
Osman Gazi 'nin hükümdar ş
ğ Gazi dirlik ş Bilecik
(Bele Kome) tekfurunu vergiye ğ ı ş
ı ı ş uzun süredir bölgesinde
ı ğ ı ı ı ve huzur,
beni 30 ı ı obamla buraya getirdi.
ş ı ı İ köyün-
de bir zaviye kurdum. ğ Gazi'yi
ı ı ğ ı ı İ ş bu ş ı
ş ı birinde ı ğ toy bir
o
13. ı sonu, 14. ı
ş ı Anadolu'daki pek
çok Türkmen ğ
biri ve en ğ ş
ğ çevresindeki
ğ ı ğ
ğ dikkatimi çekti. ğ ı ı ı ı
ğ ı göre küçük ı ı Malhun Hatun için
bekler ş
ı diye hitap olunan bu toy,
ğ fikri ve zikri kuvvetli bir Alperen,
ğ ş Müritlerin ı ğ ı dö-
ş ğ varmadan dizinin üstünde ı
ş zira yan gelip ı ş
daki ı Kerim'e ı ı ı addeder-
ş Bir gece halvet içerisinde ğ ş
içi geçip bir rüya ş Dursun Fakih bu
ı bana ı ki, ı hayretten
ı
ğ
fevç fevç gelir gölgesine ş ı ı
gölgesine huzur, refah ve ş hakim ş
Cennetten bir bahçeyi ğ ı ı
devletimizi haberdar ğ ş ı ı
ı toy beyimizin ğ büyüten do-
lunay, benim bedenimden bir parça, ı ı
Malhun Hatun idi.
ı a ı gereken devleti,
ı ı mefkUresini telkin eyledim. ı
ı ı hatun eyledi, beni baba ı ı ..
Selçuklu'nun İ ı teslim olup,
Sultan III. ı da Isfahan'da
ğ haberi gelince, Yarhisar ve Bi-
lecik ı ı ı ı ğ ı 1299 ı
Dursun Fakih'i Osman Gazi'ye gönderip,
ı bu defa ı ı için hut-
be ı ğ ilettim. Dedim ki,
"Selçuklu diye bir ş yok gayri ve bundan
böyle olmayacak; İ ı Türkmenlerin,
Anadolu ve Rum'un mesuliyeti, ı
sensin, senin boyundan gelenler. Üzerine
ş vazifeyi ş yap ve kur devletini."
Gaziler fetihten fetihe ş ı
idaresi, adaleti, can ve mal emniyeti de ğ
ı İ ve İ İ ı ı
buralara medrese, tekke, zaYiye, ğ ı
ve hayrat müesseseleri ş edildi. Osma-
ğ Orhan Gazi'nin ı da ele ge-
ğ kendisine ş ı son nefesi-
ni huzur içerisinde verdi.
Biz de Bilecik'e ı ğ (Karaa-
ğ köyüne zaYiyemize çekildik ve sema-
ı ı ı ı ı seyre ı
Hakk' ı ğ
Hicri 726, miladi 1326 ş
idi.
Osman Gazi'nin ı
ı ı benim
ı bir nur ile ş ı ı ğ ı
ı ş sonra ğ
yükselen nurlu bir hilalin do-
lunaya ğ ve kendi
bedenine ğ ş
ı bu rahmetin ken-
di ğ koca bir ı
olup ğ dal budak
ğ ı ı bu-
lutlara ğ ğ köklerinin
ı ğ seyrey-
ş Dört yana rahmet ve
nur ğ ı bu koca ı ı
gölgesinde ğ sular, ı ş ı
ı ş ı otlaklar, mümbit tarlalar
ve üzerlerinde mutlu insanlar
ı ş ğ ovalar,
nehirler, ş . . İ Orhan Gazi Camii ve Ş Edebali Türbesi, eski Bilecik'ten kalan iki ı ı ı
ı cihan hakimiyeti,
kudretli devlet ve nizam ide-
allmiz manevi ğ ı ı
ş İ ı ve
cihat ruhundan ı ğ
temerküz eden gaza ruhu
ı ve Türkmen ba-
ı ı ı Rum,
ı Rum ... " himme-
tiyle yükseldi; camiler, med-
reseler, tekkeler ğ
ı ş ı Rumeli'ye da-
ğ ı ı ı büyüdü, ı
ş . •
NTV TARiH HAZiRAN 2009 75
ı .... ı ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ................................................................. .......................... ......................................................................................................................... .
SEYAHATNAME/ iZMiT
W.H. Bartlett'in
gravüründe
19. ı izmit.
Evlerin ensesi ğ
ğ ı üzeri ğ
C
uma günü ş İ
elbisemizi gemiye koyduk. Cuma
ı ı iskeledeki Ahi Çelebi
Camii'nde ı ı sonra ge-
miye binerek poyraz ı ı Dil
İ geldik. Burada Konya, Halep,
Ş ı ı tüccar ve yolcular at ı
ı binip ş ı ı ı Hersek Dili'ne
geçerler. Körfezin nihayetinde İ ı
Üç mil kadar kürek çekerek liman havada
İ Suyu menziline geldik.
Cümle ı ı ı ş ı ı ı lebi-
deryada ı kurarak zevk ve sefaya ko-
yulduk. Buradaki müshil suyu içmesine her
sene kiraz mevsiminde İ ve di-
ğ ş binlerce ş birikip ı
kurarlar. Bir saz ve ğ yeme ve içme
alemi olur ki ı gün ı gece sürer. Tüfek
ve ı ş ş ı ı dil ile ı
ı faside ı mübtela olanlar
burada üç gün ı müshil içmesinden
İ İ ş ı ı
ğ caddesi denen ş (kervan yolundan) iki ı
(günlük) yoldu. Marmara-Körfez su yolundan da yelkenli,
kürekli deniz ş ı ı yine iki günde ş ı ı
76 NTV TARi H HAZiRAN 2009
içerler. ı ş safra sevda, balgam, kara
balgam . .. ı ı sanki yeniden hayat bu-
lurlar.
Buradan hareketle İ ı Zeytinbur-
nu köylerinin ı ğ ı geçtik. Yamaçlarda
ı ı köyler var. Körfezin iki ı ı ı
ki mamureleri ş ederek sekiz saatte
İ kalesine ş İ burada
ı ı ğ ı kaleden bir burçla bir bam kal-
ı ş ı Ş İ ı Orhan
Gazi 831'de ı ş ı Hala ı ı dört ş
ve tek ı ı büyük bir kule ı
İ zengin ı ekseriya ke-
reste ticareti yaparlar. Bunlar türlü ş
ş haririye giyerler. Ş cümle üç
bin ş yüz mükellef ve müzeyyen tabaka
tabaka ğ ı bahçeli, ı ı ı kiremit örtülü
evler ı Büyük ı ı en mun-
ı ğ Fatihi Murad ı
ki ğ ı bahçelidir. Bahçe ı ve iki yüz
kadar ı vazifelidir. ı ş Sara-
Kiraz mevsimi
ı ikinci evresi olan ı ı ş
haremiyle Anadolu ı ı saray ve ş göçer,
ı ı esnaf ı da korulara giderek günlerce ğ
II Gelenin gidenin
ı ğ ı Pertev ş
ı bin yüz
dükkan ı ı
evlerin pencereleri ı
ı deryaya bakar.
Sokaklar ş ş
beyaz ş ş ı
suyu latif, ı cana ı
yüzleri de ı r. II
ı ı ğ ve Serdar Solak ı
ş 23 mahalleden üçü ı
biri Yahudilerindir. 23 Caminin en eskisi
ş ı içindeki Kanuni ı veziri
Pertev ş ı Mimar Sinan'a ı ı ğ ı
Mahkeme Camii'dir.
ı en ğ de Pertev ş
Mihman ı ı Gelenin gidenin konak-
ı ğ ı 70 ocak toloz (tonoz) kubbeli ş
ı kargir ı ş ı bin yüz ı
ı ş ı da kahvehane-
ler ı ki her biri pek usta ı
ş Tersane-i amire, Hünkar ı
ı ı ı ı evlerin pencereleri
ı ı deryaya bakar. Sokaklar ş
tan ş beyaz ş ş Evlerin ensesi
ğ ğ ı üzeri de ğ ı ı
suyu latif, ı cana ı yüzleri de ı
İ ğ ı ğ ğ
denizi" derler ki içinde insan kaybolur.
ğ ser ş ulu ğ ı ı on
bin koyun gölgelenir. Ormanlarda elli ş ı
boyunda çapa direk keserler. Rumeli ve bal-
van direkleri ş Kesilenleri biçen
ı ı ğ suyla döndürülür . •
Seyahatname, C. II, İ ı
1314, sS.60-6S'ten.
At ı ğ ı
ş ı ve ş ı ı hayvanlarla ı ı ğ ı dönemlerde
ğ Haliç, Körfez ı ı ı ı yük ve binek
ı ı ğ büyük ı ı
aB
İ
Atili: N'alide ı
Oltu Rus Kilisesi
ATiK VAli DE KÜLlivESi
Cami, ı ş depo, hapishane,
okul ve sanat merkezi
ubbeler ş
İ ünlü
siluetinin ı
Anadolu ı bir Mimar
Sinan eseridir. ı ı
1570'te ş ı ş 1583'te
ş II. Selim'in ş III.
ı annesi Nurbanu
Sultan' ı ı ı ğ ı külliye,
ı ş ı semtinde,
beton çölünün ı bir
vaha gibi. Cami, medrese,
imaret, kervansaray ve
hamamdan ş külliyenin
en iyi ş ı ı
avlusunda ş ı ulu ı ı
ğ Atik Valide Camii'dir.
Sedef ve ı ş ı ı
ve pencere ı kubbe
ve kemerlerdeki kalem ş
ı döneminden kalan
minberi, mihrap ı
çinileri ve dinginlik veren
çevresinden etkilenmemek
mümkün ğ
Külliyeyi ş ğ
bölümlerin hikayesi ise
çok uzun. Bu bölümler
III. Selim ı
ş 1865'e dek
ı ş 1927'ye kadar da ı
hastanesi olarak ı ı ş
1935 ı ı Gümrük
ve Tekel ı ğ ı
devredilerek yaprak tütün
ı atölyesi ş 1976
ı ı ise ı Genel
ğ ş
ı bir bölümü ı
zamana kadar ünlü ş ı
Cezaevi'ydi; bir ı ı da
İ Hatip Lisesi olarak
hizmet veriyordu. Bütün bu
badireleri bir ş atlatan
ı en sonunda Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi'ne bir sanat merkezi
ş ı için verildi.
Atik Valide Camii'ni n
hemen ı hazire.
Üsküdar iskelesi ı
• .\,?1>t'4:.
f6e\çr.ar-o.
ı Efendi Caddesi

q.", Atik Valide
Külliyesi
ğ ı ı ı O
.

D İ Üsküdar
ı Cami ı ş ı ı
ziyarete ı sadece ı ş
görebilirsiniz.
m Aptullah Kuran, Mimar Sinan, Hürriyet ı
ı ı 1986.
NTV TARiH HAZiRAN 2009 77
. ... ....... ....... .. .......... ................... . .
ALEXANDREiA TROAS
Çanakkale'den
Makedonya'ya
üyük İ
kendisi ve daha sonra
ı ı Alexandreia
ı birçok kent ş
ğ ı ş ı ı ı
için, antik Troas bölgesindeki
bu kente Alexandreia Troas
ş
Kent, MÖ 4. ı
sonunda İ
ı Antigonos
ı ş ve ilk
olarak Antigoneia olarak
ı ı ı ş ı
en önemli amaç, Trakya
karayolunu kullanmadan
Makedonya ile Troas bölgesi
ı ı ğ
bir liman kenti ı
Antigonos'un ölümünden
sonra yöreye egemen
olan Kral Lysmakhos,
kentin ı ı
Alexandreia Troas'a
ş Kent en
zengin ve görkemli
ı ı ı Roma İ ğ
döneminde ş ı ş
Alexandreia Troas, ı ğ ı
alan ı ı Anadolu'daki
en büyük kentlerden biri.
ı ı Dalyan köyünün
hemen güneyindeki antik
limandan ş Teknelere
yüklenmek üzere ş
devasa antik ı bir
bölümü, ğ gömülü
olsa da görülebilir. Sahilin
iç ı ı ı kentin
günümüze ş en
görkemli ı ı ı Herodes
Atticus ı ı Hemen
ı ı antik ı ğ ı
zemini ve ı da
gün yüzüne ı ı ı ş ğ
ı ı zeytinliklerle ı
ş araziye ğ ı ı ş Tiyatro,
stadium ve ı izleri
belirgin. ı ı içerilerde,
sur ı ş ı kalan ı ı
bölgesinde kentin ğ
nekropolünü ş çok
ı mezar ı ı ı da
araziye ı ı ş durumda.
Kumburun.
Meci diye

Geyikli e ı ı
• •
ı

.
ı Troas

Uluköy

ı
Ş
D Çanakkale Dalyan
ı ı ı birbirinden
çok uzakta; arabaya ı ı var.
ı Y.M. Cook, The Troad: An Archaeological
and Topographical Study, Oxford University
Press, 1974 • Troya: Efsane ife Gerçek ı Bir
Kente Yolculuk, ı Kredi ı ı 2002.
EGRI MiNARE
Hafif ğ Selçuklu tarihi
ğ Minare, 1973'te çel i k
halat larl a ğ ş ı ı ı ş
ALACAHisAR
ksaray il merkezinde
bulunan, Selçuklu
ı 1. Keyhüsrev
ı ı ı ğ
Minare, ı ı ı
ğ ı ı ı ı ı
ı halk ı ı ı
minare" olarak da ı ı ı
Minare ı ş ı caminin ana
ı ı ve kitabesi günümüze
ş ı ş Bu yüzden mimari
ve süsleme özellikleri dikkate
ı 1221-1236 ı ı
tarihlendirilir. Dört ş bir
kaide üzerine ş ş
silindirik gövdesi Horasan
ı ş ş
ğ ı ı ş ı
İ bir silme, gövdeyi ikiye
ş Bizans
sminden bir kale ı
ı da, Alacahisar
ı ı
Demre ilçesinin ı
ğ ı kaplayan ormanlar
ı gizli ı ş bir
ğ ı ı ş ı ı ı
üzerindeki motiflerde ve
bezerne tekniklerinde, yöreye
özgün nitelikler görünse de
Lykia- Konstantiniyye ş
gözlemlenebilmektedir.
ı tamamen ğ ı
böler. Alt ı ı zikzak
bezemeler, üst ı ı ise
-büyük ı ı ş mavi,
ş çinilerle ı ı Tepeye
ı ş ş ş
92 basamakla ı ı ı ı
ı yönünde gözle fark
edilir derecede ğ ş ama
nedeni bilinmemektedir.
Yöre ı ı ı ş ı
göre ise minare sonradan
ğ ş mimar ı ğ ı ı
göstermek için özellikle
bu ş ş ş
Buna ğ 36 ı önce
ı ı ı tehlikesine
ş ı gövdesinden yere
çelik halatlarla ğ
ğ ş ı ı ı ş ı
Kilisenin iç
ı
mimari bir detay.
ve definecilerin ı
ı ı ı ş ı
ş ı ı zahmetli de
olsa, ğ ve tarihin
ş ğ bu özel yer,
tarih ı ı ı mutlaka
hedefi ı ı kilise ı ı ı ı Bir tepe
üzerindeki kilisenin ğ
ı ı devasa, yekpare bir kaya
kütlesinin özenle ı
ş ş Böylece
ı ı bu ı ı günümüze
ş ş ı
ı ı ı ı ş olsa da,
izleri ve ğ ı ı ı
görülebilir durumda. Kesin
ı tarihi bilinememekle
beraber, ş ı ı ı 6.
ı tarihlendirmektedir.
Kiliseyi önemli ı ğ
ş Konstantiniyye'deki
dinsel mimari özelliklerin
Anadolu'daki etkilerini
ı ı ı çevreye Kilisenin mimari si Anadolu'daki ğ örnekl erden ı ı
e
ı ş
• Ş
ı
• ş
O Aksaray
ğ '
Minare'- eNiöde
ii Aksaray Merkez
ı Kapadokya'da gönnck
ğ çok yer var ; yine de genel
çizginin ı ş ı ı ı ve yörenin az
bilinen ı da vakit ı
Temel Bayrak, H, Murat ı ğ
Minarenin ğ Statik Analizi, Aksaray
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve
Fotogrametri ğ Bölümü' M, Görür,
"Aksaray'da Anadolu Selçuklu Döneminde
iki ğ Minare", ilgi, istanbul 2002, • E,M,
Çetintürk, Aksaray ve Çevresindeki Türk
Eserleri, Ankara Üniversitesi doktora tezi , 1986,
,/ ğ
Alacahi sar
O
,
Yavu "O#" Demre
". .
ı
ii Antalya Demre
ı ı yüksek bir arabaya
ı ı var; Karabel köyünden
itibaren bozuk bir toprak yol sizi
bekliyor' Mutlaka yöreden yerel rehber
bulun; yön belirten hiçbir tabela yok ve
çok sapak var.
Sema ğ ' Lykia'da Alacahisar Kilisesinin
Kibori um Kemerleri", Hacettepe Üniversdesi
Edebiyat Fakünesi Dergisi, Cilt 20, ı 1, 2003.
NTV TARiH HAZiRAN 2009 79
OL TU RUS KiLisESi
Çanlar Ruslar için ı ğ ı
ı
Rus ş ı sonucunda
ı Ayastefanos
ş ı ile Oltu Rusya'ya
ı ı ı ş Ruslar 1917
ş Devrimi' ne kadar
ı ellerinde ş
Bu dönemin en önemli izi ise
ş ğ ı
Oltu için ı ı
kilise ı ı ı Haç ı
ı ı ş ı günümüze
neredeyse ğ ş ı ş
ğ ve ı cephesinde birer
çan kulesi var. Sadece ı
kulenin ı örtüsü ı ı
durumda. Çanlar Erzurum
Müzesi'ne ş Dört
ş olan ı ı ı ş
ı cephesinde. Kilisenin içi,
ı ş ı ı aksine ı tahrip
ş Özellikle 2002'de
bilinmeyen bir sebepten ı
ı tahribat daha da
ı ş Üzerinde herhangi bir
kitabe ı ğ ı ı
ı ı bilgiye sahip
ğ Kilise büyük ı
ğ ş bir dönemin
Oltu'daki sessiz ı ğ ı gibi.
• Ardahan
Artvi n e
Yusufeli

dO
,tu
Kars

Oltu Rus
Kilisesi
ı ı ş
Erzurum

ii Erzurum Oltu
ı ğ ı
ı ı en iyisini burada
ğ ı ı emin olun.
Gürsoy Solmaz, Erzurum ilçe ve
Köylerindeki Tarihi ı Erzurum 2003.
LAooiKEiA
Bir antik kent yeniden ğ
MAVGA KALESi
enizli' nin merkezine
ı ı
ğ günümüzde
Pamukkale ve Hierapolis'in
gölgesinde ı ş ve ihmal
ş dört dörtlük bir antik
kent ı Antik kaynaklara
göre Laodikeia, Diospolis ve
daha sonra Rhoas ı daha
eski ş üzerine
ş Bu döneme ait
buluntular kentin ı ı
ş ı ı
ı ş ı ortaya
ı ı ı ş ve MÖ 3500'lere
ı
Bugün görülen Helenistik
kent ise Seleukoslar ı II.
Antiokhos ı ş
kraliçe Laodikeia ı MÖ
3. ı ı ş
Sadece bir kule yeter
ut'a ğ ı Kozlar
ı ı hemen
ı eski
ş merkezinde,
çok sarp ve korkutucu
uçurumlarla çevrili ı ğ ı
üzerinde bulunuyor. Tam bir
ğ kale olan bu ı ğ ı
üzerinde sadece ı daire
ş bir kule var. Bunun
ı ş ı ş herhangi bir
savunma ı ı ş edilmeye
ihtiyaç ı ş ı
görünce bunun ğ
de ş ı ı Hiçbir yerden
ğ ı ı olmayan kalenin
ğ kütleye, belki
de ı ancak ı ı
ı ş bir köprüyle
ş ı Üzerindeki
kitabeye göre kulenin 13.
ı ş ı A1aeddin
Keykubat ı
ş ğ
ı ı
Bu dönemde Anadolu'da
birden çok Laodikeia isimli
kent ğ bu
ş ı ı ğ ı
ismiyle ı ı ş ve Lykos
ı (Laodikeia ad
Lycum) ş Kent, MÖ
190'da Magnesia ş ı ve
ı MÖ 188'de ı
Apameia (Dinar) ı ş ı
kadar Seleukoslar'da ı ş
MÖ 153'e kadar Bergama
ı ğ ı ğ ı ş MÖ
129'da ise Roma yönetimine
ş Kente ı ı
veren kraliçe Laodikeia, Roma
döneminde de kentin koruyucu
ı ı olarak kabul ş
Birçok defa depremle ı ı
kent, her seferinde tekrar
ğ ı ı da 7. ı
Kale çevresinde ve çevre
ı hem ğ hem
de insan eliyle ş kimi
yerlerde koridorlarla
birbirine ğ ı ı ı
ş ı daha eski
savunma ı ı
olan kule.
ş ı büyük deprem
ı terk ş
Uzun ı tahrip edilen
ı ğ son
ı ı ı
ş ı ı ve Helenistik
ı ı ş ş ı
. Pamukkale
ı
• • Korucuk
Eskihisar e O
Laodikeia

1'( Denizli
ll .
ii Denizli Goncah
ı Arazi ş ı ı
giyirün; ı ı ı toprak
ı yürüyeceksiniz.
00 C. Ş ş M. ı 'Laodikeia Antik
Kenti Su ı ve ğ ı ı Sistemi", Ada/ya
/X,2006.
bir ş izleri olabilir.
Mavga kalesi, Anadolu
tarihinin ı çok fazla
bilgi sahibi ı ğ ı ı
en etkileyici ve ş ş ı ı ı
örneklerinden biridir.
Ortaköy

Mut

O. Kozlar ı
• Mavga Kalesi
Esençay
Kelceköy

ğ ı

IJ Mersin Mut
ı Kozlar ı Mut'un
sayfiyesi gibidir; yaylada her türlü
ı ı ı ş ı Yaylaya
yerel ş ı bulunuyor • Kozlar ğ
Otel: O 324 776 02 25.
NTVTARiH HAZiRAN 2009 81
Cahillikler Tarihi .... .. .... ....... ........ ....... ............. ......... ........... ... ....... ... ..... .... ........ .... .
ı Devleti
ı ş Ş yönetiliyordu
ğ Ş ı siyaset yönetiyordu
ı

ı Devleti'nin
bir ş devleti
ğ iddia
etmek, ı
Devleti' ni hiç ı ı
ı ı ş ı da ne
ğ hiç bilmernek
demektir. Bir kere ş
modernlik öncesinin bir tür
"medeni kanunu" ı
nedeniyle, ı siyaset
ı ğ ı ş herhangi
bir kural getirmez. Bu
yüzden ı Devleti de
82 NTV TARiH HAZiRAN 2009
1841 'de tedavül e ı
yüzde 12 f aizli ilk
mat bu kaime (solda).
Lambert de Vos'un 1574
tarihli albümünden
ş resmi
ğ
dahil olmak üzere, ş
dönemlerde ş Müslüman
ı ı yöneten
devletlerin hiçbiri ş
devleti" ğ
Bununla birlikte İ
tarihinde ş ş bütün
devletlerden, İ ilimlerinin
ş ş ı ı ı destekleri
ş ı ı ğ ı ş ı ı
ve toplumun ş göre
ş ı ı ğ ı
ş ı ı
da ş ş herhangi
bir ı ihlal etmemesi
ş Bunun sonucunda,
Sünni İ ı
egemen ş bütün
devletler, devlet ideolojilerinin
bir ı olarak, bütün
ı ı ı ş uygun
ğ vurgulamaya özen
ş
Tahmin ğ gibi,
ı siyasi ı ş ı
ihlal ğ de ş
Bu tür ı ortaya
ı ı ş ı ne ğ
ve ı ı neyin ş
ş neyin ş ğ
karar veren İ ilimlerinin
son kertede birer "devlet
memuru" ı nedeniyle
mümkün ş Yani
devletler her istediklerini,
ş ı ı olsa bile
ş hatta ı
da ş uygun ğ
ş fetvalar verecek ilimler
ş ğ
ı Devleti'nin sürekli
ı ğ ı iktisat ı
ı bulunan narh, İ
alimlerinin ş ı ı
ı bir ı
ı biçimde, ı
ğ devlete vergi vererek
o devletin ı ı ı ş
ı (zimmilerin)
Müslüman edilmesi ş
ı ı ı ı
ğ ş ı
üçyüz elli ı fazla
ş Yine ş
ı ı ğ ğ
kabul edilen faiz ı
ı toplumunda çok
ı ğ gibi, birçok
Müslüman ğ
ğ nakit para bile
ş
Bu yüzden, iki sonuca
ı ı birincisi,
ş ı ı siyasete
ı ş ı ğ
söyleyerek uyaran Yavuz
Sultan Selim ğ yola
ı ı ğ ı ı genelde
İ ı özelde de
ı İ ğ
ş siyasetin ı alanlar
ı ı
İ sonuç ise, siyasetle
ş ı ş halinde,
daha ğ siyasetin ş
ı ı sonuçlar ğ ı
halinde son sözü ş ı
ğ siyasetin ğ yani
ş ı siyaseti ğ siyasetin
ş ı ğ •
Elektrik ğ

ı özellikle 17.
ve 18. ı
itibaren, üretiminden
ı kontrolünden
ı ı kadar pek çok
yönüyle ş ı ı konu
ş Bu ş ı ı
biri de İ ı ve
astronom Stephen Gray.
Elektrik üzerine ı ğ ı
deneyler sonucu insan
vücudunun ğ
anlayan Gray, bu amaçla
ele ele ş ş ya da
ı metal bir cetvel veya
telle ğ ı ş iki gencin
ı ğ ı bir düzenek kurdu.
ilk ş verilen elektrik,
ğ elektrostatik güç
ı ğ bu
ş ı ş
fikrinin de ince bir parodisini
sunuyordu. ğ en iyi
sembolize eden ı ı ı ı
ortaya ı ı ğ ı gibi,
ı ğ ı
ı ı ğ ı
sahibi ise, Georg Mathias
Bose idi. Onun "Venüs

--_.-
Electrificata" olarak da
bilinen eseri Elektrik
ğ "interaktif" bir
salon gösterisiydi. Bose'nin
ğ düzenekte; çekici bir
ı ı bir platform
üzerinde durur ve gizlice
statik elektrikle yüklenirdi;
yeni gelen konuklar onu
ğ ya da ona
ğ güçlü elektrik
ı ı ı ı ı ı
Elektrik ğ zaman
içerisinde ı uygulama
ş de ortaya ı ı ş
Hatta "elektrik ğ
partileri" düzenlenmeye bile
ş ı ş Bu gösteriler;
18. ı erkek ve ı
ı erotik-duygusal
ı ş ş bir simgesi olarak
da ı ı
Serhat Küçük
83
çay ş çay
Bir zamanlar "kurabiye", ğ
ya da "çay ş diye ı
kabakgillerden karpuz, yaz ı
birlikte yeniden ı ı ...
ı eski ı yerinde ama,
sokak ı ı ı ve hemen her semtte
kurulan kavun, karpuz sergileri
ı Olgun ve lezzetli bir
karpuzu kesmeden seçmenin kolay
yolunu Sermet Muhtar Alus'un,
7 Temmuz ı 946 tarihinde ı
gazetesinde "Dünden, bugüne
karpuz" ş ı ı ı ı okuyoruz:
"Malum a, seçerken kavunun ğ ı
karpuzun hafifine ı ı Üstüne
fiskeyi vurunca ı ı bu ı ı ş
ş ı ş bir kudüm
derisi sesine ı ı sonra, iki
avucun ı ı ı da hafifbir
ş ı ı ı
ı karpuzlarla ı
ğ ı çektiren bir çocuk.
Feza ğ
84 NTV TARiH HAZiRAN 2009
Hilal-i Ahdar, ş Hilal,
ş İ
ş
ı nO'de Mazhar Osman
(Usman) Bey'in ş ı ğ ı
kurulan H ilal-i Ahdar
cemiyeti, alkol ve ş
konusunda ı ve ğ
uyarmak ı ı ş ı
Cumhuriyet'le birlikte ş
Hilal ı ı alan cemiyet,
ı 930' lu ı ı
sonuna ğ
ş ı ı
kullanmaya ş ı
Günümüzde
de Türkiye
ş Cemiyeti
olarak ı ğ ı ı
devam ettiriyor.
ş ı ı önde
.;; gelen isimlerinden
Fahrettin Kerim
(Gökay) 1930'larda
içinde ğ
Ş
.i5, ı ı da
c:
cl)
u
ğ İ ş ı
Gazete'yi ı ı O
ı ı ş "alkol
ı hiç de soyut ğ
alkollü içkilerin organlara
ğ ı da tek tek
ş
Cengiz Kahraman
ISTANBUL SERGISININ
EN İ Ş İ

ı ı
ı ı ı
K" .... I . . .... ı Herkes ı kullanabilir
MUlOr y?!! Vi .ay' .ter bl'O'.'" k'n ı ı ı ı ı
011,1...(>' E )'1 ı ı ı
-.-
Pratik ı
Okulu
İ ı 949 ı ı düzenlenen
İ Sergisi ı
Taksim Talimhane'de Fiat ı
ş ı ı ı bir "okul". Özel
ı parmakla ğ
günlerde, Talimhane sakinlerinin
Hudson, Buick marka otomobilleri,
Surp Agop tesislerinin ı
Fiat ı park edilir; garaj
ı ş ı her sabah ı
sahiplerinin ı önlerine ı ı ı
i


i
ı ı 26 Ş 1935
İ ALKOL KOYMAK, BIR"
MAKINENIN YATAKLARINA
KUM KOYMAGA BENZER.
ÜtWAMI
ı
Ş VEROiGi fENALIKLAR
Ha.sta
ı
ğ ı
· El ğ ş ğ
• Bir döneme ı ı vuran,
• ülkeden ülkeye, elden ele
• ş kartpostallar; ı
sadece koleksiyonerlerin ilgi
Bayburt saat kulesi: Durmayan zaman : ı ... Kartpostallar,
• 1900'lü ı ş
kartpostallar, önceleri sadece
siyah beyaz ya da sepya renkli
olarak ı ı ş
paralel olarak daha sonraki
ı renkli ı
ş ı ı ı ı
kartpostallar renklidir. ..
Siyah-beyaz kartpostallarla
renkli kartpostallar ı
var olan bir ara dönemde,
Anadolu'da ş merkezlerini
süsleyen saat kuleleri,
ı devletinin son
dönemi ile Cumhuriyet'in
ilk ı ı ş edilir.
Cumhuriyet'ten sonra
ı biri de Bayburt
Saat Kulesi. ı ı 1923
ı ı ş kule, bir
ı daha ı bir sürede
ı Bayburtlu ustalar
ı çokgen kaide
üzerinde sekizgen gövdeli, 21
metre ğ bir saat
kulesi olarak ş edilir ve 29
Ekim 1924'te, Cumhuriyet
ı törenle ı ı
ç orum Saat Kulesi'nin bir
benzeri olan, ı ı ı tarihi
Bayburt Kalesi'ne veren
ı ı üzerindeki dört saat ve
makine ı Almanya'dan
ş Bayburt Saat
Kulesi ş günümüzde de
sürdürüyor.
Feza ğ
ı ı ğ ı ş
• birlikte bir moda olarak
bütün ı sarar.
Manzaralar, portreler,
ı ğ ı nü'ler o
• ı ı en revaçta ı
ı ı Yeni ı
bayramlarda, özel günlerde ve
elbet seyahatlerde ı
birbirlerine ı ı
elle ş
kartpostallar ı ı Özel
boyalarla ğ ı tümü
ğ ş yerleri elle
renklendirilir ...
Feza ğ
NTV TARiH HAZiRAN 2009 85
ı
Evlilik sezonu
ı ı ...
1910,1923 ve 1947'den
gelin-damat ğ ı
ve davetiye ğ Biri
romantik, biri ı zoraki,
ğ ise gayet mesut poz
veren çiftler...
86 NTV TARiH HAZi RAN 2009
-----o
ı ı ı Süc- 1 ' D i
, il iLin oklo .. ı 'I i
crü - i i r<,1 e e,· <'nm<,s; - 1.1
l'") nu ı ı ı \'" .. 4
nl
- r i Dlunas(" ı e S i
I
"' \ ı ı • S i i " i
ı 1\" i O ("('("os.. ı ı e "1 J i
ı <'v ('nr .. II . ı ta. ('ki
-bi . .i ı I<'ril ec i ğ
ı ı il ğ ı ı ı ı '.ürmed" .. ; . i saat 8 .Ie l"fri(;n;zle
ı c arz efendim.
S.J." 7 ...
ı Hüseyin
· .... ... .. .......... .. .. .
Reklamda
·
· __________ _
;1 Fosfarsol
Kan kuvvet v€!
ş ş
Cihan ı ı en
büyük ı ve İ
yet verip ğ bir
formüldür. ı ı ş
ı ı ve kuvvetsizlik,
bilhassa nevresteni, ademi
iktidar, mide ve barsak
ğ ğ ha-
ı ı ı ve ı en
birinci ı 3 günde ş
ı hayret tesirini gösterir.
Vücuda dinçlik, yanaklara,
dudaldara, pembelik, dlde ta-
ra vet, saçlara ve gözlere ş
ve ı veren bu kuvvet i
ş Türkiyenin her eez_ane.
sidde bulunur.
3 Haziran 1964:
Lefter veda
ediyor
Milli ı ve
Fenerbahçe'nin unutulmaz
ı Lefter
Küçükandoniyadis'in,
ş sahalara veda ğ
ş ş :Fenerbahçe jübile
ı öncesinde, ellerinde
dönemin en popüler ğ
makineleri olan Leica ve
Rolleiflex'lere sahip gaz;ete
muhabirieri ı
ı ı ş son ı
biri. 3 Haziran ı 964,
Dolmabahçe ı
R. Sertaç ğ
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0"
ı
,
YENi HAYAT ve ı ı SUYU GAZiNOLARI a
Geceleride ı a .
Otomobil gider •
BÜYÜKDERE
.
ı
Haval. ile gön-
derilen ı
ı RÜ . ..., Ş
ı yazma.
ı ı çok rica
ederiz. Zira bu-
radan al mak için
zorluk çekiyoruz.
ı ş
Sofrada en ı ş iiri de yemek ,onunu bek-
lemeden sigara içmektir. ı ı ı ı
ı ı ei ı O el ı el ı ı
ı ı ğ ı yüzüniize v urulursa ı ı ı
Kafes ı en uzun süre
kalan ı ş ı kimdir?
ı sorusunun ı
Tahta ı ı sonra sünnet
olan üç ı ş ı
kimdir?
ı ı i. Ahmed, iV. Murad ve LV.
Mehmed'dir. Çok küçük ş tahta
ı ı ş ı i. Ahmed 14 ş ı
LV. Murad 11 ş ı ı Mehmed
ise 6 ş ı
ğ cevap veren ı
ı Alemdar, ğ ı
Her ı ı okurlardan gelen sorulara, yine ı ı
cevap veriyor. ntvtarih@ntv.com.tr
NTV TARiH HAZiRAN 2009 87
••
............... .. .. .. .. .................... .... ........ .. .............. ... ............... .. ............ ............ .... ... .. .
Bir ş ğ
ı ı ı ı
ilk generale
Ucuna ğ ğ ı ş
ı ı temrenli ı ğ
verilen ı ğ Orta
Asya'da Türk hakan ve
ı ı ğ ı ı ı ve
erk simgeleriydi. Sonraki
dönemlerde Türkiye'ye de
ş ı ı Osman Gazi'den II.
Mahmud'a kadar ş ı
vezirlerin, sancakbeylerinin
ı ı ğ
simgeliyordu. Seferlerde ve
süvariler giderdi. ş ı
ı ı ğ ı ğ ilkin saray
ı ı ı ı ı buradan
ş ı kurulan
ordugaha götürülerek ğ ı
Hümayun'un önüne dikilirdi.
Vezir ve sancakbeyleri de
birliklerinin ş ı ğ
çekerek ordugaha gelir,
alay gösterirlerdi. Tanzimat
ı ı ğ rütbe düzenine
geçilirken ğ ı yerini rütbe
ve ş ı eski ğ
da saray ı askeri
müzeye ş ş
ı ı birer ı olarak
ğ ı ş ı Korunabilen ğ
örnekleri müzelerdedir.
ı dillerden
ı söz ve terimlerin
ş
ı ş ı önemli ı ı
olan Atatürk, "zabit" ve
"nefer" ş ı ı ğ ı "subay" ve
"er"i ğ gibi, rütbe
ı ı ş ş
"Mirliva"yerine ğ
general"i ş
1935'te bir genelgeyle
yürürlük kazanan bu
yeni ı Asya
ğ
ğ ğ
ğ "tugay" türevleriyle
güncellik ve geçerlilik
törenlerde ş ı
önünde ı vezirlerin
üç, sancakbeylerinin
ise tek ğ ş ı ise büyük camilerin minber ı ı ı ı Bugünkü rütbelerin ı ğ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir deyim: Tarih ş
Harflerin ı ğ
ı tarihini verir
· Bir ı Tomrnk
Hapishane
ve ş
ş ı tahta ı ı ş ı zafer,
ğ ölüm gibi ı
tarihlerinin "ebced" denen,
ı ğ Arapça harflerle
ş ş bir dize ya
da beyide ı ı
Tarih ş ş dizelerdeki
harflerin her birinin ı
ğ ı ğ ı ilgili
ı Hicri takvime göre ı ı
bulunurdu. Tarih ş
edebi ğ ı yabana
ı bir önemi de
söz konusuydu. Bir ı
2
rakamlarla ı
tarihinin, ı
silinmesi veya ı ş
ı ı
88 NTV TARiH HAZiRAN 2009
tarih ş ş dizeler, • Tomruk ı tomruk
hem daha ı ı ve sanatsal dairesi, tomrukhane de
hem de ı içerirdi. Bu denen hapishanelerdir.
nedenle ı eserlere, mezar : Buralara ı kimi
ş ı tarih ş ş ı çenelerinin
dizeler özellikle ı ı ı ı veya ayak bileklerine
İ ı ı zincirle tomruk denen kalaslar
ı III. Ahmet • ğ ı ı Bir-iki metre
ş için Seyyid Vehbi'nin ğ bir ğ
ı ğ ı manzum kitabedeki, • iki üç mahkumun yan yana
III. Ahmed'le birlikte ğ ı da adetti. ı
ş ''Aç Besmeleyle • ğ vurulanlar ş ı
iç suyu / I-lan Ahmed'e eyle ş ş birlikte
dua" dizeleri, ebced ı • oturmak yatmak, yürümek
göre, eserin ı ı ğ ı 1141 ı ı
(Miladi 1729) ı ı ı verir ki Devleti ı İ
bu ğ en güzel ve • ve vilayet merkezlerinde
ı örneklerindendir. • tomrukhane, tomruk ı
denen hapishaneler ı
• Saraya ait Sultanahmet'teki
• Tomrukhane'nin yerine
• sonradan ı
• hapishane günümüzde
otele ş ş
ş ı ı ı
ı
ğ ğ ı
ı Tomruk
Dairesi ise
ı ı ı ş ı ı ş
tersane içindeki Bambul
ı da bir tür tomruktu.
ı vilayet merkezlerinde
de valilerin ş ı denen
ı ı birer tomruk
ı bulunurdu.
Geçen ı "Se-yasa" için ek:
ibn Bibi'nin Selçukname'sinde, Alaeddin
ı (ö.1231) ğ
kitaplardan birinin, Nizamülmülk'ün
(ö.1092) Siyerü'l -müIOk ğ ı ı
Eseri Türkçeye çeviren Prof. Dr.
Mürsel Öztürk, bu eserin bir ı ı da
"Siyasetname" ğ ş
ş ı ı ki, Siyerü'I-MüIOk çok
ı Siyasetname ı ı ı ş
Bu durumda ı zamanla
"siyaset'e ş ğ de ğ
ı
Necdet ğ
ibn Bibi, el-fvamirü'I-Ala'iye fi'I-Umüri'l-
A'a'iye (Selçukname), Haz. Mürsel
üZfürk, Ankara, 1996, s.246.
Prensesler, sadece sizin ı özel,
ı ı ı ş ı bir kasko sunuyoruz •••
Siz ı ı ı keyfini sürerken, biz Prenses Kaskoplus
ile ı keyfini sürmenizi ğ ı .
• SiGORTA
(212) 4444 RAY (729) i www.raysigorta.com.tr VIENNA INSURANCE GROUP
Net Tarih
.. .......... ....... .... ............... ................... ....... ..... .................. ..................... ... .. ................... ... ... .. .. ........ ..... ... .. ....... ......... ....
ı ı
Yok ı
ş ğ
E
ski ı Sirya olan,
Artvin'in merkez
ilçesine ğ ı Zeytinlik
köyünün internet sitesi, İ
Yok ı ş ğ
ğ ı ı ı ı ı azalan nüfus
ve kaybolan kültürel ğ
dikkati çekiyor. Köye özgü
oyunlar, yöre ğ ı ı ı ı
ı meslek sahipleri ve
Köy Enstitülüler de ı ı
Sn .. ',...

ı
"""'"'
ı
0_
ı ı ı
-
07 ı ı ı

ı
twfÇNAR1Ql
0803.OIISIRY'"
ı ı
biz ı yerini ı ş
"Sararan ğ ş ı ğ ı ı
ş ı ı eden portreler, aile
ğ ı ve eski okul ı ı ı ı
"Sirya'dan belgeler"de ise Köy Enstitüsü,
Millet Mektebi ı eski evlilik
ı var.
Sirya yerel ğ ı üzerine ı
sözlükte ğ için "makaka-vakaka";
lapa lapa ğ kar için "partam
partan" ya da inek ğ ı için "puçi
puçi" sözcüklerinin ı ı ğ ı ı
ğ
NTV dergilerine
abone ı için
çok sebebiniz var!
-----
----..
II ı
ı
ı ı
1 ı ı abonelik ı
1 ı ı abonelik ı

....ag ı ı
/" "
/ 2 dergi birden '"
1 ı ı abonelik ı
ı ı L'C"
yerine
100 TL
Hemen abone olmak iQin
yerine
55 TL
www.ntvtarih.com.tr ve www.ntvbüim.com.tr
Web sitelerimizden isterseniz güvenli bir ş kredi ı ı ile veya
web sitesindeki formu doldurarak havale yoluyla abone olabilirsiniz.
Bonus card, Axess, Maximum card ve (ard Finans'a özel 3 taksit ı ı
11 =
- :::: .....
ı
a ::._
a -
\ ı
abc ___ _
ı ı ı :=====-
Matbaa ve ı ı tarihi
B
ı dizgi ve ı tarihinin
ı bir ş ı ı ğ ı
ı sitede ı
ş konuya ş eden görseller ve
çizimlerle izlemek mümkün. ı
ilk ı ı bugüne önemli
isimlerin ı ı tiplerinin ve
alfabenin zaman içinde ğ ş Arap
ı
ı etkisi gibi
ş ı göze
ı Özel dosya
ı içinde
Gutenberg'le ilgili
ı ı ı bilgiler de
bulunuyor.
İ dergiye
birden
abonelikte
ekstra %10
indirim
İ ğ
adrese
teslim
Eski
ı ı
temin etme
ı
·anda················· ··· ······· ······· ······ .. ···· .. ··· .. ........................... ............. ............. .. .................. .
ı Levhalar',
gerçek masallar
Anadolu'nun zengin tarihi ı yönelen ı
Levhalar" ı ş binlerce ı öncesine
uzanan kültür ve ş izini sürüyor.
Ahmet ş ı ı ı ğ
ve gerçek öyküleri ı
1. BÖLÜM
ı ve ş ı
ğ ğ topraklar:
Bergama, Allianoi
Bergama .. . ğ ı ı ı Asklepios'un ve
tarihin ilk tam ş "hastane"si kabul
edilen Asklepion'un yurdu Ik böl ümün
ğ Antik ğ ı ı ı ş
ğ ünlü hekim Galen'in öyküsü,
iskender'in hazinesinin kente ı miras
ı ğ ı kuzeyden gelen ı ş ı ı
yani ı Bergama yenilgisi bu
bölümde ı ı ğ ş Yeryüzündeki
en eski ı merkezlerinden All ianoi de
ı ı ilk bölümünde.
2. BÖLÜM
Ş felsefe,
kehanet: Priene,
Miletos, Didyma
Anadolu'nun en iyi ş Helenistik
kenti ve ilk ı ş Priene; ğ
felsefesinin ğ ğ ve ğ Akdeniz'de
gO'dan fazla kolon i kente sahip Miletos;
bilicilik (kehanet) merkezi Didyma ve
döneminin en ş ı ı ı Apolion
ı ğ ı ı az bilinen öyküsü ikinci
bölümün sürprizleri olacak.
15 Haziran'dan sonra NTV'de ...
NTV TARiH HAZiRAN 2009 91
... ... ............ ........ -.......,
Sergi
Odalar içinde
bir minyatür
kahvehane
17 ı 2008-15 Eylül 2009
Rahmi Koç Müzesi , istanbul
ı ı minik ve kusursuz
detaylara sahip dünyalar
yaratan Henry ı
"Minyatür ı ı
etmeden her tarih, her kültür
ve her ş izler ş ı
Her bir oda, bir televizyon
ı içeri ı ş
hissi ı ı Kurgunun
ş ı ı ğ ı
da ilgili; Kupjack'a göre ideal
oran 1/12 ğ denk
ş
Henry ı "Minyatür
Odalar" için ı
kültüründen seçimi ise
kahvehane ş
Seçiminin neden kahvehane
ı
ı
karaya ı ı
15 ı Ekim
Pera Müzesi, istanbul
istanbul Deniz Müzesi
ş ğ ş
ı ı ı Seyir
Defteri: Gemiler, Efsaneler,
Denizciler" sergisi, 16.
ı 20. ı ş ı
ı denizcilik tarihine ı ş ı
tutuyor.
Hovhannes Umed
ı Ş
Kalyonu", 1867.
Kahve ğ ı duvarlar,
sütunlar, tabureler, avizeler
bir kuyumcu ğ ve
zarafetiyle ş ş
ğ ve ı ı ş ı ğ ı ı
NTV Tarih'e ı
NTVT: Minyatür odalan nasil
ve ne süreçte ı ı
HK: Üç binin üzerinde ı
tarihi ve dekorasyon ı
inceledim. ğ ş tarz ve
üsluplar üzerine ı ş ı
Tek tek elle ı minyatür
ı her biri uzun bir
ş ı dönemini n ı
Üç ı deniz mitolojisi sergide
iç içe geçiyor; tarihin zihinlere
ı ı ş gemileri, ş
ve ş kahramanlar.
Merkezde ise geleneksel
denizcilik ı ş ı modern
ğ ş serüveni
var. iktidar ı ı ı
tahtlar ve ı kaderini
denizle ş ş bu
serüvenin ı belki de en
eski öykü. 16. ı ı
ı ı Yavuz ı ı ı
uzanan bir tarih, denizcilerin
ı ı karaya ı ı
www.peramuzesi .org.tr
ı hafta ile dört ı
ğ ş süreçlerde ortaya ı ı
NTVT: ı kahvehanesi
seçiminizde size ilham veren
ne oldu?
HK: ı medrese ve
ı ı alternatifleri
de ı Ancak, sosyal
alanda önemli bir yere
sahip olan kahvehanenin
ı kültürünü daha iyi
Alman
ı ı
Türkiye'deyken
3-12 Haziran
Van Devlet Tiyatrosu
ğ bir oyun
ı ı 1937 .
ı ğ ş
Rahmi Koç da ı fikirdeydi.
Nötr bir mekan ı ve
hayalgücümü kullanabilmem
ı ı da en uygunu
kahvehaneydi. Bu minyatür
oda için ı ğ ı
var olan bütün kahvehane
örneklerini ş ı ı
www.rmk-museum.org.tr
ş Seyhan
Almanca "heimatlos"
kelimesinden gelen
"haymatloz", ı ı ı
ş ı Almanya'da 1933'teki
Nazi ı birlikte ı ş
ı ı kaybeden,
ülkelerini terk eden ve bir ı ı
Türkiye'ye ş ı zorunda
kalan Alman ı ı ve
ı "1933 Üniversite
Reformu" ı ı genç
Cumhuriyet'in ş
üniversiteler olmak üzere-
modern ğ sisteminin
ş ı ı ı
ı ı
"Haymatloz, ğ
Giden Yol" sergisi,
2. Dünya ş ı ı ı bu
ı ı ş ı ı ı ı
bugüne ş ı Verei n Aktives
Museum'un ı ı ğ ı sergi,
Milli Reasürans Sanat Galerisi
organizasyonu ile Türk Alman
ş ı Kültür ı Goethe
Institut ve Orient Institut
ğ ş
www.vandt.gov.tr
1937'den 1947'ye
Nürnberg
11 Haziran-11 Temmuz
AKMED Sergi Salonu,
Kaleiçi Antalya
Ş ş Dairesi'nin
ğ ı - 193Tden
194Tye kadar- Nürnberg
ş ı ı ğ sergisi,
Nürnberg ş Dai resi'nin
ş ı 900.000 resi m
ve negatiften ş
1947-4S'e ait renkli ğ
kentin yeniden ı
sürecini belgeliyor.
koleksiyonundan seçilen,
ş 2. Dünya ş ı
öncesi ve ı
görüntülerinden ş 70
ğ ı içeriyor.
ş öncesi çekilen
renkl i ğ romantik
ve çekici bir Nürnberg
ş kaydederken,
1943 ı ğ
ı ş kentin
ı ı ve ı ı hal ini
gösteri yor.
www.akmed.org.tr
Ş Abbas Londra'da
19 Ş Haziran
Briti sh Museum, Londra
"Shah-Abbas: The Remaking
of Iran" sergisi, ı ve
ingil iz kültür ı ı
ş ğ ı ı ş iran
Devrimi'nin 30. ı
rastlayan sergi, ş Safevi
ş ı Abbas dönemi eserleri
üzerinden bugünün ı ı
anlamak için ı sunuyor. 16.
ı iran'da Safevi devletini
kuran ve Oniki imam Ş ğ
devl etin dini olarak ş
Ş ismail' in ı Ş
Abbas, 1588-1629 ı
hüküm sürdü. Kültürel ve siyasi
alanl arda ve özell ikle merkezi
devleti güçlendirme yönünde
ı ğ ı reformlarla, Safevilere
ı ğ ı ı ş ı Kendisini
sanat ve mimarinin de en
güçlü hamisi olarak gören Ş
Abbas, bu ğ devlet
merkezini, Kazvin'den isfahan'a
ş ş mimarisini
yeniden ı ı
hakimiyet ı ş ı ı sembolü
haline ş isfahan'da
camiier, türbe ve saraylar
gibi pek çok mimari eser ş
ş Ş dönemin ğ
ş ş ı en
önemli ğ ş jahan"
ı süsü) ya da Ş ı
meydan" ı veri len büyük
ı ı Ş Abbas devri,
ı yeni bir kimlik, Fars-iran
ğ ı ğ ı bir devirdir.
2 Ocak 1945'teki hava ı ı ı
Nürnberg'i yerle bir ş
Ş Abbas döneminde resim
ve minyatür ı ş ş ve
"isfahan üslubu"yla ı ı ş ı
isfahan, 1640 (üstte).
Devrin ğ ı
gibi ı siyasi, ekonomik
ve kültürel ı önemli
izler ı ı ş ı
Nurten ı ı
İ ruh
ikizi: Lizbon
14 ı Temmuz
ı ı Müzesi,
istanbul
"Lizbon Bir ş Ş
ı sergisi, kültürleri,
dinleri, ı ı hatta
ı ı ş iki tarihi
ş Lizbon ile istanbul'un
ortak ı ı 19. ı
sonu ile 20. ı ş ı
ş ı ş önemli Portekizli
ı ı resimleriyle
gözler önüne seriyor.
http://muze.sabanciuniv.edu
Ajanda
........ . ....... ... ..... . ......... .. .. ...... . ...
Belgesel
Documentar-ist
İ Belgesel
Günleri
2-7 Haziran
Goethe Institut istanbul
ı Kültür Merkezi
Hollanda ğ
Pera Müzesi ı
Pek çok ödüllü belgeseli
biraraya getiren Documentar-
ist'in bu ı ı
Kuzey Avrupa ve Finlandiya
ı ı filmler ğ ı ı
"Oyuncusuz bir film" alt
ş ı ğ ı 1920'lerin
Berlin'inde ş bir
grup ı pazar gününü
anlatan "Mensehen am
Sonntag" (Bir Pazar Günü)
Türkiye'de seyirciyle ilk
kez ş Orijinal
ı ı olan film,
birkaç ı önce British Film
Enstitüsü'nün ı
ı ı ı ı ı
kopyalardan ş
restore edildi. Senaryosu,
daha sonra sinema tarihinin
94 NTV TARiH HAZiRAN 2009
"Melankoli 'nin Üç ı
"Zarif ı ı "Devrim"
gibi klasikler ve "Darwin's
Nightmare" (Darwin'in Kabusu),
"A Decent Factory" (Örnek Bir
Fabrika), "Up the Yangtze"
usta yönetmenleri ı
yeralacak olan Billy
Wilder'a ait olan, Curt ve
Robert ı 1929-30
tarihli filmi, sessiz sinema
döneminin unutulmaz
ı ı ı yer ı
Filmin, küçük bütçeli film
ı ı ı ş
Berlinli oyuncu kadrosu,
filmde yine kendi ş ı ı
oynuyor. Hitler ı öncesi
Berlin'i anlatan "Mensehen
am Sonntag", ş az bulunan
belgeseller ı
(Yangtze Nehri), "Unmistaken
Child" ş Çocuk),
"Stranded" (Mahsur) gibi öneml i
son dönem belgeseller yer
ı
www.documentar-i st.org
Avangard mimarinin
Avrupa'daki kalbi olan kenti,
ı ı
ı ı ve ı
ı görmek nadir
bir deneyim. Yönetmen Billy
Wilder Hitler ı
kaçarak Hollywood'a
gitmeden önce ğ son
film bu; geride ı ı ğ ı
ailesi ise Auschwitz toplama
ı ş
Sergi
"Silinmeyen
İ
7-13 Haziran
M. Akif Ersoy Sanat
Merkezi, Pendik, Istanbul
Prof. Dr. Haluk ı
20 ı ı ş ğ özel
koleksiyonundan, Türk
ı ı önemli
isimlerine ait ı yer
ı ğ ı kitap, mektup ve
resimler ilk defa sergileniyor.
Özel ğ ı
Çanakkale ı
19 ı Haziran
istanbul Metrosu
Taksim ğ ı
istanbul Ticaret ı
ile istanbul ş
Belediyesi ş ğ
ı "Çanakkale ı
ğ sergisi, Çanakkale
muharebeleri ı ı
ş özel karelere yer
veriyor.
••• • i

ı
Geleneksel
Türk Sanatlan
Sempozyumu
4-6 Haziran 2009
Erzurum Atatürk Üniversitesi
Tarihi ipek Yolu üzerinde
yer alan, Selçuklu ve
ı ı derin izlerini
ş ı Erzurum yeni bir
sempozyuma ev ğ
ı 2007 ı ı
ş 50. ı ı ı
kutlayan Atatürk Üniversitesi,
"Geleneksel Türk ı
Sempozyumu" ile bölgeni n
kültür ve sanat ı
ı ğ ı hedefliyor.
Sergi , Güzel Sanatlar
Fakültesi Geleneksel Türk
EI ı Bölümü'nce
düzenleniyor.
www.ataunLedu.tr
Kendinizi
ğ ğ
o an ...
Annenizin bin türlü ğ ş ı ğ
yataktan ı için ğ
o günü ı ı musunuz? Okula
gitmemek için binlerce bahane bulmaya
ı ş ı da son çare dereceyi
ı kaloriferin üzerine koyup ş ı ı
ı ı ş inleye ı ı ğ ı ı ı ş
ı bir iki saat içinde gerçekten de ş ı ı ş
gerçekten de yataktan ı kadar hasta ş ertesi gün
bile okula ş Bu kadar ı çekmeye ğ miydi
ı ı ama annenizin bir dakika olsun ı ı
ı ı ğ ı ı ş ş için her yolu ğ
ı ı ı ı geçirmek için ayaküstü ğ ı hiç
unutmuyorsunuz. Kendinizi ğ ğ o günden beri,
böyle ı önemini daha iyi ı
Özel Anadolu ğ ı Merkezi
Hastanesi
Gebze
... . .... - ...... .... ...
Özel Anadolu ğ ı
ş ı Merkezi
ş
Özel Anadolu ğ ı
Suadiye ı Merkezi
ı
ANADOLU
SAGLlK
MERKEZi
fS
t i i i , 1 r n "i 1 ii
JOHNS HOPKINS
\i i il i i i , "
44 44 276
www.anadol usaglik.org
Bulmaca
2 3 4 5 6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SOLDAN SAGA:
1) 1915'te ğ ş Tevrat, İ ve
Kuran'daki birçok meselin Sümer
ı kökenlerini ortaya
ı ş ı ı ı ı ş
ş ı Çivi Çiviyi Söker ı kitaba
konu ş ı sümerologumuz
- ". .. oluban eriyernIYanam hey
dost deyü deyü" (Yunus Emre) .
2) Hac ı ı ş ı Kiibe ve
ğ kutsal yerleri ziyaret etme
- Antalya ı ı ünlü
arkeolojik ğ - "Beni . . .
kuyularda merdivensiz ı ı
(Ümit ş ğ - "Yilbik,
ı gibi adlar da verilen sinir
ı ğ ı 3) ş ı - Uygur
Türkleri ı 1 1. ı
ğ Çin'de dokunan çok ince
kalite ipek duvar ı ı verilen
ad - ı ş ı ı ı bir madde - Radyo
ı ı ı ı ı alarak
cisimlerin yerini ve ı ğ ı ı
saptayan ı 4) İ ve Terakki
Cemiyeti üyesi ya da ı ı olan
kimse - Erden ş kadar olan
askerlere verilen ad - ğ yolu
gösterme. 5) Safran, amber ve
misk ı ş ı ı ı güzel
bir koku - Gözleri görmeyen - Bir
toplulukta ı ş ı her
biri - Nikel elementinin simgesi.
6) Eski ı ı dininde ruhun
ş ı görünümlerinden biri -
"Dar-ül ... ": Türkiye'de ı ilk
96 NTV TARiH HAZiRAN 2009
SEDAT Ş
7 8 9 10 11 12 13
resmi müzik okulu - Bir ı -
ğ ı ı 7) Maden
ş üzerine vurulan bir cins
cila - Hititlcrin ş önce
Orta Anadolu'da ş halk -
ı da denilen bir meyve
ğ ı 8) Ş kol - 16. ı
Marmaris'te ş denizci
ve ı ı ı ı ı
Türk ı ş - Sanayi -
Neptünyum elementinin simgesi.
9) Istanbul'un eski ı biri
- Atatürk'ün manevi ı olan
ilk ı pilotumuz. 10) Rolls
Royce otomobilinin ı ı ı ş ı
- ş - Samsun'un ğ
köylerinde dokunan bir tür yün
ş - Temel, esas - Tavlada
"üç" ı ı 11) ğ ş ı ı ı pürüzlü
ş - Kuzu sesi - ı
ı ş Örgütü'nün simgesi -
Hz. Muhammed'in çevresinde
toplanan ı tümü.
12) Peru ve Bolivya'da yünü için
ş evcil alpaka türü -
ğ ş kötülüklere
ş ı önlem almak - Basketbolda
çemberi ş ı levha. 13)
ı döneminde İ
ve büyükliman kentlerinde ş
ve ticaretle ğ ş Müslüman
olmayan ı ı verilen ad -
ğ Göktürk devletinin 621-
630 ı ı ı hüküm süren
son ı 14) Eski Türklerde
14 15 16 17 18 19 20
ve ğ ı seçme
ı ı verilen ad - Abide
- Yumurta biçimli ve sekiz delikli
bir tür flüt. 15) Mitoloji - Kirpiye
benzer dikenleri olan bir hayvan -
Kalesi ve ş ğ ı
ünlü turistik bir ilçemiz.
YUKARIDAN Ş
1) 1921'de ğ ş Anadolu' nun
birçok yerinde ş ı
ı ş ı Hititçe metinlerin
ı da ı ş
ünlü ı arkeologumuz - Bir
soru sözü. 2) ı Güney'in bir
filmi - ı ı bir ilçesi - ı
renkli ve verimli bir ı türü.
3) Utanç duyma - ı ş
- Dört Halife'nin sonuncusu -
ı de denilen kusturucu
bir kök. 4) Hasan Fehmi ve
Ahmet Samim'den sonra II .
ş döneminde öldürülen
üçüncü gazeteci - Kuran' ı güzel,
yüksek sesle ve usulünce okuma.
5) Becerikli, yetenekli, usta ş
- ı ğ ş süslü
olmayan, ı ya da ş
ı ı ş kuyumculuk ş 6)
1870'te İ Fener Rum
Patrikhanesi'nden ı
kurulan ğ ı ı Bulgar
Ortodoks Kilisesi - ğ .. .
par'etmez/Bu bendeki ş olmasa"
ş ı Veysel). 7) Matematikteki
ı ş eski ı - İ
bir ı - Tantal elementinin
simgesi. 8) İ ı plaka ş -
ı ş ğ kütükleriyle
ı Kuzey Anadolu'ya özgü
ev tipi - Götürü, toptan ş 9)
Gerekli - Üzüntülü ş
durumu - ı mevcut. 10)
Farrow: ABD'li aktris -
ş ı ğ ve
ı ı bir yemek -
Boru sesi. 11) Felç - ğ ve ı
sularda ş bir ı 12) Her
saç ı ı tersinden ı
üst ı ı ı ş ı
hacmini ı - ı
antik dönemlerdeki ı 13) İ
- ı ı ı Behçet Necatigil'in
ğ ı ı oyununa
konu ş 19. ı Türk ş
- ğ benzer bir su ş 14)
ı ğ suyunun
ı ı ı ş ı ı ı için ı ı ş
ı oluk - Eski ı ı ş
ı ı - ş ı vezirlerine
seslenirken ı ı san. 15)
Karakter - İ ş ı
ünlü bir kent - İ 16) Saydam
tabaka üzerine çekilen pozitif
ğ ş ş ı
ı ı Türklerle ı
ı ı iki ı ş ı
ı - Geçirimsiz bir toprak cinsi.
17) ğ suyunu biriktirmeye
yarayan depo Çan. 18)
Askerlikte ş geçmek
verilen komut - Bilge ı
hiç ı oyuncu ı ğ ı
filmi Ankara ı ı
bir göl. 19) Mezopotamya'da
ş en büyük sitelerden biri
- ş ı ş ı ı ı ğ ı
ı türü - İ ı para birimi.
20) ı ı ı ı ş ı -
İ bir kent.
ı ğ çözümünü
17 Haziran'a dek bize ş ı
tüm ı ı
NTV ı ı ı
Din/er ı ı ı
ğ ediyoruz.
NTVTarih
NTV ı ı Eski Büyükdere Cad.
No: 245A İ
Bilmece
NEVZAT ERKMEN
ı
ğ ı ı ş ı
o Haziran Ingi lizce "June", ı
"Jui n", Almanca "Juni", ı
"Giugno"dur; bu ı kökeni Yunan
ı ı Juno'dan gelmektedi r.
DOGRU D ı Ş D
e ı 3. pazar günü Türkiye dahil
tüm dünya ül keleri nde "Babalar Günü" olarak
ı
DOGRU D ı Ş D
e 16 Haziran ı ve tüm dünyada James
Joyce ı ı Bloomsday (Bloom
Günü) olarak ı Bloom, Joyce' un U/ysses
ı ı ş ı Mr. Leopold
Bloom'un ı ı
DOGRU D ı Ş D
o Türk Hava Kuvvetleri 1 Haziran 1931 'de ş
DOGRU D ı Ş D
Juno
0 10 Hazi ran 1946'da ı ı sona erdi, Cumhuriyet ilan edildi.
DOGRU D ı Ş D
Geçen ı çözümü
6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dünya Dilleri ı ı ı kazananlar:
Ahmet ı Filiz ı Özcan Memet ı ğ Sevim Baykara
Ali ı ş Gökhan Evci Mete Üçok Sibel ı ı
ı Tezölmez Gökhan Geçer Mustafa ı Sibel ı
Avni Aksay Gülden Aysoysal Mustafa ğ Sinan Kanmaz
Ayhan Kara Gülnur Solmaz Nadir Orkun Üzümcü Ş Özdemir
ş Çelebi GülsOm Baykal Nafiz Sürgün Ş Dönmez
ı ş Erdil Gülsüm Korkmaz Olgun Oruç Tank Ayabakan
ı ş ğ Güngör Aras Onur ş Tayfun Vural
Berkan Yaman Güven Okatan Onur Sansözen Turgay Altun
Burcu ş Güven Özen Orkun ş Turay Saner
Celal ş Hakan Güven Osman ğ Yusuf Geren
Cem Bayram Hasan Taylan Ömer Aslantepe YOksel GOngör
Cem Tuna Hünkar Deniz ı ı Özlem Koyuncu
ı ı Eker ı Alemdar Recep Kandemir
Cihad ı ı ş ı ı
Cüneyt ş ı ı ı Rüya Gülmez
Emir Tuzkaya ı ı ı ş ı Salim Ünal
Ender Kamil ı Kerim Tezel Seda Sefer
IIIIIIL Enes Demir Levent Cingöz Sedat Demirezen
Engin Can Levent ş Selam i Keskin
Erdem Ers6z Levent Çetintürk Sema ş ı
Ersin Özer Mehmet Ali Ercan Semra ı ı ı Kitap ı
Eymen Ş ş Mehmet Ali ı ı ğ Senih Kavlak her aym sonunda
ı Ş Eker Mehmet Murat Tan Serkan ğ ı ş
e New York'taki Özgürlük ı ı birçok ı birl ikte Juno'dan da
ş
DOGRU D ı Ş D
8 10 Haziran 1980'de Kuzey ı ı ş Belfast'ta düzenlenen
11. Dünya Büyükler Boks Ş ı 57 kiloda Ramazan Paliani
Dünya Ş oldu.
DOGRU D ı Ş D
e Haziran ğ Süryanice'den gelir ve ı ı ş ı
DOGRU D ı Ş D
cl) 25 Haziran 1801'de Kahire'deki Ingiliz ş ı Türk ordusuna
teslim oldu.
DOGRU D ı Ş D
G 30 Haziran 1949'da ı Türkiye'ye ı ı oy ğ kabul
edi ldi.
DOGRU D ı Ş D
JIPIilI. 6C61 'I!gap 6P61 'SIlN\fA
ı ı Je6s1 ı ı ı
'I!gap ı le6s1 z1116u! 'SIlN\fA '6
ı
ı ı 'I!gap OS61 'SIlN\fA 'L
ı '9
ı 's
J!P,ii61 ı ı ı ı
,,!u.!JaIJaAAn)! eAeH 'SI1N\fA .t>
mJ!')oo'\:
ı ı 8C
1!4ep e,{I!ZllJe aA 'SI1N\fA 'z
:J1p,eJBH BS! IpeUlUlse!JuueJ ueun;.., ')np
(ounf} ounr ı ı 'SIlN\fA .
:<l\fld\f1\3:)
Gönderen: Tevfik Cesur
Geçen ı çözümü
17. ı Çin ı ı
tükürük ı
Qing sülalesi, Kangxi dönemine
ait (1662-1722); halka dipli ,
kulplu, dilimli silindirik gövdelidir.
ğ 8.5 cm'dir. Gövdesi ve
ı ğ ş boynun ı ş
ı ı ı ı ı Dal, çiçek ve
feniks figürleriyle bezelidir. Eserin
benzerl eri British Museum ve
Amsterdam ı
ğ ı veren ı ı
ş ğ Güven Okatan
ı ı ve NTV Tari h'te yer
ı ı ğ ğ ı
ı ı için:
ntvtarih@ntv.com.tr
NTV TARiH HAZiRAN 2009 97

ı Izinde İ .................. .. ... .. .... ..... .. ..... .
19 ş ı Hunlara gelin giden Zhao
Jun'un, Hohhot kentindeki heykeli ve
kaidesindeki ı ı ı ı
G
eçen ı ekim ı Çin'in
kuzeyindeki İ ğ
tan Özerk Bölgesi Bilimler
Akademisi'nin ğ
"Mongolistler" ı
na ı ı ş konferans ı
düzenlenen geziye yorgunluk sebebiyle ka-
ı ş ı İ ğ Özerk
Bölgesi'nin ş olan Hohhot'un
ı ş ı bir yere gidiliyordu ve orada bir
mezar ziyaret edilecekti. Bunun bir mezar
olmaktan çok bir "makarn" ğ son-
radan ğ
Biraz dinlendikten sonra ş ş
mak için ı ş ı ı ı ş ı "Zhao Jun
Oteli" ı ı ı gördüm. Bu ı benim
ı ı ğ ı gezide, ziyaret edilecek
ı sahibi olan ş
Otelin önünde bir ı heykeli ve
ı bir ı ı ve üzerinde genel
olarak ş deniyordu: "MÖ 52 ı ı
ğ ş olan bu ı Zhao Jun ı
bir nedime idi; kendisi Çin tarihinde gü-
ğ ile ş dört ı biri diye
bilinir. MÖ 33 ı ı kuzeydeki ı
ş Huhanye, Han sülalesine tabi ol-
ı kabul ş ve buna ş ı ı ı ş
ver ş simgesi olmak üzere ı
uygun ğ birisini gelin olarak götür-
mek ş Zhao Jun da imparatorun bu
konudaki emrine ş ve kendisine saray
ı "Hunlara Huzur Veren Hatun"
ı tevcih ş Zhao Jun'un böy-
lece "Sedd'in ı ş ı göçmesi, Hun ve Çin
98 NTV TARiH HAZiRAN 2009
ı alan" bir kültür ğ
için mi gidenlerle ilgilenmiyoruz?
"Gelen gelinleri" biliyoruz da,
neden "giden gelinler"i bilmiyoruz?
Çin ı da cariye kültürü
ı ama, imparator dünürlerinin
ı ı ı gözetmek durumunda idi.
ı ı mutlu bir evlilik ı ı kar-
ş ı ı ı uyum içinde ş ı büyük bir
ı ş oldu."
Heykel de ı da yeni idi. Durum bir
kaç ı ilginçti. Özellikle otelin ı
Hürrem Sultan gibi "gelen bir gelin"in de-
ğ de, "giden bir gelin"in öyküsünü canlan-
ı ı ı ı ilginçti. Bizde "Nilüfer
Hatun Oteli"ni ş ama,
ğ onun ı ı ı bir otel ı ile ş ı
bizden ı ş ı ele gelin ş bir ı ı
ı ı bile bilmiyordum.
Belki de bizim "gelin gidenler"in ı ı
ı ş ı ı da, hem kitabi hem de
ş kültürde ş izleri ı diye
tarihi kurcalamaya ş ı ğ
dünüre "kuda", ticarete de ğ yani
ş dedikleri için, onlarda salt ı
alma ğ de, ş ı ı ı olarak ı alma ve
ı verme söz konusu idi. ğ ı 13.
ı öncesinde ş olmayan ya-
ı ı çerçevesinde bu durumu anlamak
mümkündü. Ama bizim gibi ş
bir toplum olan Çinliler, niçin ı vermeye
önem ş
ş ı ı da
Germiyan'dan ı ı ş Karaman'a ı
ş Ama daha ı ı veren
ğ kendine ş vezirlerden damat
edinen bir ı ş ş ı
ı ı "gelin"leri olan cariye köken-
li hasekiler, ı efendilerin ı "yuf-
ka" idi; onlara arka ı kimse yoktu.
ı ş ile ş ı olarak,
ğ Haydarabat'a gelin giden ı
ı hikayelerini bilmemiz bizi dü-
ş
Hanedan ı ş ı ı ğ ı ı zaman, bir
kültür olarak ş ı ve statüye
ğ ı ı ş bir tutum
sergilemez. ğ aileden daha üstün
bir aileye gelin gitme ile o ı ı statüsü-
nün yükselmesi beklenen, arzu edilendir.
Böyle olmayan durumlarda "onlar bize ı
vermez" deriz. Yani "biz ı ı ı ı ala-
cak konumda ğ konusunda oldukça
bilinçliyiz denebilir.
Bir kültür olarak kendi ı ı ı ı
ş ailenin ferdi ı ı göz önünde
tutarak ş acaba giden gelinleri
de ş kültürlerin ı olarak ğ
müz için mi onlar ı bilgimiz yok?
Yoksa antropolojik teorilerin bize ğ
ğ gibi ı alan" bir kültür ğ
için mi gidenlerle ilgilenmiyoruz? ı ve-
rirken ş ı ı ı ğ ı ı ı ş
ı önemi ortaya ı Neticede gelen
gelin de ailemize ı ğ ı ı ve evlat olarak
kabul ğ bir ş Ama ister gelsin,
ister gitsin bizde ı ı hikayeleri tari-
he ı ğ ı gibi, ı da ğ
ş ş
Çin ı cariye kültürü ı
ama, imparatoriçelerin ı "yufka" de-
ğ imparator dünürlerinin ı ı ı gö-
zetmek durumunda idi. Onun için de Çin
ı "giden gelinler" ülkenin ı ş ül-
kelerdeki elçileri olarak ı ı ş ı . •
C:::I. •. •.
arihimizden Uç ş ı Uç Kitap
ı Son Dönemi
Yahudilik ve ş ı ı
Sadece Yahudi cemaatinin tarihini ğ
19. ı ı Türkiye'sini, ş dinsel
ı birbiriyle ve devletle ş
anlamak için önemli bir kaynak.
ş Son Nefes
Anadolu ve Rumeli kent kültürü ı ı çok
önemli bir yer tutan ş ğ
ı ı ı sonra büyük bir darbe ı ve
neredeyse son nefesini verir. 19. ı ı pek
bilinmeyen bir ı ı ı ş özgün bir
ı ş
ı Devleti ve
Dubrovnik İ ş
Türklerin 16. ı Akdeniz ve Avrupa siyasetinde
önemli bir yer tutan Dubrovnik; Bir imparatorlukla
bir kent devletinin ş ı ş Emek ş
merak ı bir kitap.
L
giZA
Giza ı ı
0212288 5846 • kitap@gizaltd.com.tr
*Biletleme, rezervasyondan sonra 72 saat içerisinde ı ı ı
Her ş dahil 533 Euro 22 ı 2009 tarihli Merkez ı kuru esas ı ı ğ ı
ücret ı ı 49 TL'dir. Bilet ı ı ğ ı günün döviz kuru esas ı ı
ı bilgi için thy.com
TÜRK HAVA YOLLARI
www.thy.comI444 O 849 ASTAR ALLlANCE MEMBER ı ....
www.bitturk.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful