Spectroscopia de emisie atomică Domeniul spectral optic include metodele spectroscopice care operează in zona electronilor de valen_ă (electroni

de energie joasă), iar domeniul spectral neoptic include metodele ce operează in zona electronilor apropia_i de nucleu (electroni de energie inaltă). Pentru ob_inerea de spectre in zona electronilor de valen_ă sunt necesare două etape: ob_inerea de atomi liberi şi excitarea acestora. Ob_inerea de atomi liberi se poate face numai in urma unui proces distructiv asupra structurii analizate, de obicei printr-un aport de energie termică sau electrică (flacără, scanteie, arc, plasmă laser, etc.). Aceeaşi sursă de energie constituie baza pentru excitarea atomilor liberi astfel forma_i. Aportul de energie la excitare, respective eliberarea de energie la dezexcitare, se face numai sub formă cuantificată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful