You are on page 1of 3

KONTEYNER TERMLER VE KARILIKLARI ACTUAL GROSS WEGHT:Konteynerin iindeki ykle beraber arl. ACTUAL PAYLOAD:Konteynerin iindeki ykn arl.

BACKUP PLATE:Perinlerin dmemesi iin stlerine konan levha. BASE:Konteynerin alt yaps(taban, traversler, alt raylar, foklft delikleri.) BOLSTERS:Vagonlarn zerlerine monte edilen konteyner erevesi. BOTTOM END RAIL:Konteynjerin alt yapsnn, ikiuta bulunan raylar. BUSHING:Mentee ile mentee pimi arsnda bulunan ve anmay nleyici kaplama. CAM:Kap kilitleme ubuunun alt rayn stnde kalan ucu. CAM RETAINER:Kap kilitleme ubuunun alt ray stnde girdii delik. CARGO RESTRAINS:Konteyner duvarlarnn i ksmdaki yk balama yerleri. CAULKING:Tahta olan tabanda su geirmezlii salamak iin kullanlan dolgu maddesi. CERTIFICATION PLATE:Konteynerin sertifika ald klas kurumunun sertifika plakas. CHASIS:zel olarak konteyner tamak iin yaplm tekerlekli motorlu ara. COPF(CONTAINER on FLAT CAR):asi veya vagon zerinde bulunan konteyner. CONSOLIDATE:Birden fazla alcya ait ykn bir konteynere yerletirilmesi. CONTAINER:Konteyner. CONTAINER HEATED:Istmal konteyner. CONTAINER INSULATED:Kaplanm konteyner. CONTAINER OPEN TOP:st ak konteyner. CONTAINER PLATFORM:Platform konteyner. CONTAINER REFRIGERATED:Buzluklu konteyner. CONTAINER TANK:Tank konteyner. CONTAINER VENTILATED:Havalandrmal konteyner. CORNER FITTINGS:Konteynerin sekiz kesinde bulunan delikler. CORNER STRUCTURE or POSTS:Konteynerin kelerinin arsndaki balantlar. CROSS MEMBERS:Alt raylarn arasnda bulunan ve tabann salam kalmasn salayan talar. CUBIC CAPACITY:Konteynerin i hacmi. CURBSIDE:Konteyner asinin stndeyken sol taraf. CUSTOMS SEAL PROTECTION COVER:Gmrk mhrn muhafaza etmek iin konmu plastik veya vnlex torba. CUSTOM SEAL RETAINER:Gmrk mhrnn takld delik. DECAL:Tantma iaretlerinin yazld ve konteynerin stne presle karlm etiket. DE-VANNING:Konteynerin iindeki ykn boaltlmasna ngilterede verilen isim. DOOR:Konteynerin arkasnda veya yannda bulunan kaplar. DOOR GASKET:Kaplarn yanlarnda bulunan ve su girmesini nleyen lastik conta. DOOR HEATER:Kapnn st ksmnda, konteynere bal kaln ereve. DOOR HOLDBACK:Kapnn arkasna ve konteyner duvarna monte edilmi mekanizma. DOOR LOCKING HANLE:Kap kilitleme ubuunun evrilmesini salayan kol.

Page 1 of 3

PDF By MKP

DOOR LOCKING HANDLE RETAINER:Kap kilitleme kolunun kapandnda oturduu yer. END FRAME:Konteynerin iki ucunda bulunan erevedir. EIR(EQUIPMENT INTERCHANGE REPORT):Herhangi bir tehizatn el deitirmesinde taraflarca tanzim edilen belge. END PANEL:Arka erevenin iinde kalan ksm. FISH PLATE:Birbirinden ayrlma ihtimali olan iki paray tutmak iin konulan levha. FLOOR:Konteynerin taban genellikle alt raylarn ve talarn stnde kalan ksm. FOKLIFT POCKETS:Konteynerin iki yannda bulunan ve fokliftin ubuklarnn girdii delikler. GOOSENECKS:Bir cins asinin stnde bulunan ray ksm.Buradan konteynerin altnda bulunan tnel geer. HINGE:Mentee. HOUSE TO HOUSE:Ykleyicinin deposunda konteyner doldurulur ve alcnn deposunda da boaltlr. HOUSE TO PIER:Ykleyicinin deposunda konteyner doldurulur ve tahliye limannda boaltlr. I.S.O.:Merkezi Cenevrede bulunan ve uluslarars standartlar belirleyen kurulu. INSIDE HEIGHT:Konteynerin i ykseklii , tabandan tavann i ksmna kadar. INSIDE WITDTH:Konteynerin iki yan duvar arasndaki genilik. LAMNATED FLOOR:Tahta tabann zerine bir yabanc materyalin kaplanmas. LASHINGRING:Konteynerin iinde bulunan yk balama halkalar. LINING:Konteyner duvarlaryla yk arasna konan levha. LOGISTIC TRACK:Yk balama halkalarnn stnde bulunduu uzun ta. MANUFACTURERS DATA PLATE:Konteyner hakknda gerekli bilgilere sahip imalat levhas. MAXIMUM PAYLOAD:Konteynerin iine yklenebilecek azami yk miktar. PANEL:Konteyner iskeletini kaplayan ksmlar. PIER to HOUSE:Ykleme limannda doldurulup, alcnn deposuna boalan konteyner tama ekli. PIER to PIER:Ykleme limannda yklenerek tahliye limannda boaltlan, konteyner tamacl ekli. PIGGYBACK:Birka deiik vasta deitirerek bir konteynerin bir noktadan bir noktaya giymesi.Bu tamaclk kara ve demiryolu ile yaplmaktadr.Vagon asi zerinde, konteyner yalnz bazende kamyonla birlikte tanmaktadr. PRIMER:Konteyner imal adilince vurulan ikl boya. RAILS:Konteynerin kelerini birbirine balayan raylar. RAIN CUTTER:Konteynerin arka tarafndan, kapdaqn ieri su girmesini nleyen lastik erit. ROADSIDE:Konteyner asi stndeyken sa taraf. ROOF:Konteynerin tavan. ROOF BOWS:Konteynerin tavan panelinin altndaki talar. SIDE DOOR:Yandan alabilir konteynerdeki yan kaplar. SIDE FRAME:Konteynerin yan erevesi. SIDE POST:Konteynerin dnda bulunan kntlar. SIDE WALL:Konteynerin yan duvarlar. SINGLE AXLE BOGIE:ki tekerlekli asi.

Page 2 of 3

PDF By MKP

SPLIT AWAY CHASSIS:Alabilir asi. SPREADER CHAIN:Ykle konteyner arsna konulan zincir. STRIPIPNG:Konteynerin iine yk doldurulmasna Amerikada verilen isim. T.C.T(TIMBER COMPONENT TREATED):Avustralyaya giden konteynerlerde bulunan tahta ksmlarn kaplanmas. TARE WEIGHT:Konteynerin bo arl. TARP:st ak konteynerlerde yk slanmasn veya gneten zarar grmesin diye konulan muamba. TEMPERATURE RECORDER:Konteynerin iindeki sy len alet. THRESHOLD PLATE:Konteynerin tahta tabanyla kap arasnda kalan ksm. T.I.R.:Deiik lkelerin arlarnda yaptklar anlama, bu anlaima gereince konteynerler almadan lkeleraras nakledilebilir. TOPCOAT:Konteynerin stne vurulan son boya. TOPRAILS:Konteynerin tavan ile duvarlar arasndaki raylar. TROLLEY:Gantry kreyn zerinde hareket eden , yk hereketlerini yapan makine. TUNNEL:Ondlal asiye konulmak zere konteynerin altnda bulunan zel tnel. VANNING:Konteynerin iinin doldurulmasna ngilterede verilen isim.

KONTEYNER KONROL RAPORLARINDA KULLANILAN KISALTMALAR: BE:Bend-e erilmi. BR:Broken-Krk. B:Bruse-Ezik. CI:Caved n-Oyuk. CR:Cracked-atlak. C:Cut-Kesik. D:Dent-Da erilmi. DI:Dstorted-Buruk. H:Hole-Delik.

Page 3 of 3

PDF By MKP