P. 1
Engels k Norsk Norsk Ord Bok

Engels k Norsk Norsk Ord Bok

|Views: 1,106|Likes:
Published by Asesorfdez Cuentas

More info:

Published by: Asesorfdez Cuentas on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

BERLITZ

engelsk norsk

norwegian
english

ORDBOK
DICTIONARY

BERLITZ REISE-GUIDER
En verdensomspennende reise-guideserie - boker som passer lommen bade storrelseog pris. 128 siderspekket med rad om hva man b0r se og gjore, hva man kan kjope og spise. Alle bilder og kart farger. En god folgesvenn pa reisen.
i i

Afrika

GRESK PA REISEN

BERLITZ'

BERLITZ PARL0RER
Berlitz lommeparlorer inneholder ikke bare alle ord og uttrykk man kan tenkes a fa bruk for pa reisen, men ogsa nyttige opplysninger og reisetips. Oversiktlige boker

med

lydskrift,

hendige
Engelsk

i

enhver situasjon.

Berlitz Dictionaries

Dansk

Engelsk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Serbo-Kroatisk,

Spansk, Tysk

Deutsch

Danisch, Englisch, Finnisch, Franzosisch, Italienisch, Niederlandisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Serbokroatisch, Spanisch

English

Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Portuguese, Serbo-Croatian, Spanish, Swedish

Espanol

gles,

Aleman, Danes, Finlandes, Frances, Holandes, Noruego, Servocroata, Sueco

In-

Francois

Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finnois,
Neerlandais, Croate, Suedois
lien,

Ita-

Norvegien,

Portugais,

Serbo-

Italiano

Danese, Finlandese, Francese, Inglese, Norvegese, Olandese, Serbo-Croato, Svedese, Tedesco
Duits, Engels, Frans, Italiaans, Joegoslavisch, Portugees,

Nederlands

Spaans

Norsk

Engelsk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Serbokroatisk, Spansk, Tysk

Portugues

Alemao, Danes, Finlandes, Frances, Holandes, gles, Noruegues, Servo-Croata, Sueco

In-

Srpskohrvatski

janski,

Danski, Engleski, Finski, Francuski, Holandski, ItaliNjemacki, Norveki, Portugalski, Spanski, Svedski

Suomi

Englanti, Espanja, Italia, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Serbokroaatti

Svenska

Engelska, Finska, Franska, Italienska, Portugisiska, Serbokroatiska, Spanska, Tyska

8

BERLITZ

engelsk-norsk norsk-engelsk
ordbok

english-norwegian norwegian-english
dictionary

By the

Staff of Editions Berlitz

4

Copyright

a division of

1974, 1981 by Editions Berlitz, Macmillan S.A., 1, avenue des Jordils, 1000 Lausanne 6, Switzerland.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval

system without permission in writing from the publisher.

Revised edition 1981 Library of Congress Catalog Card Number: 78-78086

First printing Printed in Switzerland

Berlitz Trademark Reg. U.S. Patent Office and other countries Marca Registrada.

Innhold Side Contents Page Preface Introduction 7 Forord Veiledning Uttale 6 11 12 Guide to Pronunciation 165 166 ENGELSK-NORSK .

Foruten alt det en ordbok vanligvis inneholder. Dette er imidlertid ikke tilfelle med Berlitz' ordboker. Ved hjelp av en databank . med naermere 40%. Skulle De pa reisen komme over et ord som De mener burde ha sin naturlige plass i vare ordboker. 12500 begreper pa hvert sprak har vi forst og fremst pa a dekke turistens behov. og passer den lommen bade i valget av de ca. Dette opplaget av ordboken er fullstendig revidert. er vi takknemlige over a bli gjort oppmerksomme pa dette. finner De ogsa: utvidet internasjonal lydskrift (IPA) etter hvert oppslagsord en gastronomisk ordliste som hjelper Dem a tyde den utenlandske meny en rekke praktiske opplysninger . I denne nye utgaven er ordlisten mer overher er flere definisjoner pr. og ordforradet siktlig. tallene.a gang som na tilby turister og forretningsfolk sa vel som studenter en praktisk og nyttig oppslagsbok.er vi i stand til a revidere bokene kvikt og regelmessig. Dette er en reisehandbok spesielt - likhet med og i storrelse pris. Det rekker om De skriver ordet pa et brevkort og sender det til Berlitz' forlag.som samtidig sikrer en hoy presisjon . vanlige forkortelser og en del nyttige uttrykk I tatt sikte vare parlorer og reise-guider Foruten a vaere en praktisk reisehandbok gir den ogsa studenten det grunnleggende ordforrad. Det a ajourfore ordboker er bade tidkrevende og dyrt.klokken. og trykken er ogsa mer lettlest.den . . og de utkommer derfor sjelden i revidert utgave. tilpasset jetalderen.Forord Da vi vi for noen ar siden lanserte denne serien lommeordboker. ord. onsket . boyningen av uregelmessige verb.

By the easily same token. Just write the word on a postcard and mail it to the editors. numbers. conjugating irregular to the metric commonly seen abbreviations and converting system in addition to some handy phrases. In selecting the approximately 12. Satisfied users of some of the 36 editions languages will welcome two additional Serbo-Croatian to 54. practical glossary to simplify reading a foreign restaurant menu and let you know what's in the soup and under the sauce useful information verbs. on telling time. revision infrequent. it also offers a student the basic vocabulary he is most likely to encounter and use. there are these Berlitz bonuses: imitated pronunciation next to each foreign-word entry making it as easy to read as your own language a unique. Thus. bringing the total of our successful series in ten languages Portuguese and number of editions programmed entries. to make each edition highly practical for the tourist and student as well as the businessman. Not so with Berlitz as these dictionaries are created with the aid of a computer-data bank.Preface Having created this pocket-dictionary series some years ago. thanks to computer technology. . additional definitions This enlarged edition has an improved. Thus. then as now. facilitating rapid and regular revision. updating a dictionary is a tedious and costly operation. this book which like our successful phrasebook and travel-guide series is designed to slip into your pocket or purse should prove valuable in the jumbo-jet age we live in. Besides just about everything you normally find in dictionaries. Berlitz Ordinarily. tell us.500 word concepts in each language for this dictionary. And if you run across a word on your trip which you feel belongs in a Berlitz dictionary. clearer arrangement of word per word and a more easily read print. aimed. the current with nearly 40 per cent edition of the dictionary has been expanded making more vocabulary and completely revised with relative ease. it's obvious that the editors have had the traveller's needs foremost in mind.

.

engelsk-norsk english-norwegian .

.

eks. sammensatte ord. ved uregelmessig flertallsform. I denne ordboken har vi anvendt vanlig engelsk stavemate. Bolgestrek (~) er brukt som gjentagelsestegn for oppslagsordet nar dette forekommer senere i artikkelen (f. I fall et oppslagsord tilhorer flere ordklasser. En stjerne (*) foran et verb betyr at verbet er uregelmessig. med bindestrek. om uttrykket skrives i ett ord. som De vil finne under det meningsbaerende ordet. I tilfeller der det kan oppsta tvil. skrevet helt ut. Boyningsmonstret finner De i listen over uregelmessige verb. Mindre viktige spraklige opplysninger er utelatt. av flere sammensetninger eller uttrykk. har vi gitt eksempler pa bruken. og vanligvis av ordklasse. Oppslagsordene star i alfabetisk rekkefolge uansett eller flere ord. eller i to denne regelen er noen fa idiomatiske uttrykk. er bare den delen som forandres. Forkortelser .11 Veiledning Ved utarbeidelsen av denne ordboken har vi forst og fremst tatt sikte pa a gjore den sa praktisk og anvendelig som mulig. Hvert hovedoppslagsord er fulgt av lydskrift (se Uttale). Alle ord som ma regnes som amerikanske. er denne angitt. etc. Dersom et substantiv har uregelmessig flertallsform. en kort strek (-) star for den uforandrede delen.). Nar det gj elder uregelmessig flertallsform av sammensatte ord. er Nar et oppslagsord folges Det eneste unntaket fra ogsa disse satt i alfabetisk rekkefolge. er merket^m (se listen over forkortelser). er oversettelsene gruppert sammen etter de respektive ordklassene.

uttales mot overtennene alltid alltid med tungespissen loftet g k q r som som i i ga. Tegn som her ikke er naermere forklart. Vokaler a: .12 Uttale av internasjonal lydskriften star for en bestemt 1yd. stemmelos s-lyd som o i ost. som en s fulgt av en j-lyd. aldri i ku. I denne delen av ordboken er hvert stikkord fulgt i skrift (IPA). aldri som gi som kinn i i som ng lang en stemt r-lyd som dannes ved bakre del av gommene at tungebladet heves mot den J som sj i ost- og nordnorsk sjo w z en slags lespende.og nordnorsk sjo. men meget svak stemt s-lyd stemt sj-lyd uttales 3 Merk: Transkripsjonen [sj] skal alltid ikke som i ost. Hvert enkelt tegn denne fonetiske Konsonanter <J en slags lespende. stemt s-lyd. uttales omtrent som de tilsvarende norske bokstavene.

4) ord som duty. Trykk Tegnet bitrykk. ['] star foran den trykksterke stavelsen. i som pa britisk engelsk gar forut for 5) Mange ord har trykkforskyvning forhold til britisk uttale. new. Dersom diftongen etterfolges av en [3] medforer dette en ytterligere svekkelse av den andre vokalen. Selv om amerikansk uttale den ene delen av USA til den annen. laugh. ei i stein. . I engelske diftonglyder er det alltid den andre vokalen som er svak. castle.eks. r bade nar den til [ae:]. tune. [.) blir [a:] Lyden I uttaler amerikanerne som [a] eller [o:]. og uttales som en glidende 1yd som bare utgjor en stavelse. osv. som f.13 Diftonger En diftong bestir av to vokaler hvorav den ene er sterk (betont) og den andre svak (ubetont). etterfolges 2) 3) I mange ord [0] (f. Her er noen av dem: i 1) I motsetning til pa britisk engelsk uttales av konsonant og pa slutten av ord. eks.] foran stavelser med Amerikansk uttale Lydskriften her varierer sterkt fra boken folger britisk uttale. kan en sette opp visse regler for forskjellen mellom amerikansk og britisk uttale. osv. ask. utelates ofte |j]-lyden [u:].

.

tu:] ifolge. ovenfor. uhell about [a'baut] prep om. evne c able ['eibal] adj i stand til. ~ for avlegge regnskap . over. absurd abundance [a'bAndans] n overflod c ['aebstrskt] accordance with overensstemmelse [in med abundant [a'bAndant] adj rikelig abuse [a'bju:s] n misbruk nt according to [a'ka:din. akkompagnere accomplish fullfere in absolutely ['sbsalwtli adv absolutt abstain from [ab'stein] *avholde seg 1 [a'kAmplif] v fullende. feil c. omkring above [a'bAv] prep over. rundt. i overensstemmelse med account [a'kaunt] n konto c. accelerate art (an) en art [ak^elareit] eke farten accelerator c [ak'selareita] abbey ['sbi] n abbedi nt abbreviation [ajbriivPeifan] n forkortelse c aberration [jaeba'reifan] n awik nt. advomtrent. ovenfor nt accidental LaeksiViental] adv accommodate adj tilfeldig [a'kamadeit] v skaffe abroad a'braid] adv utenlands abscess [tebses] n byll c absence ['aebsans] /i fravser nt absent [tefasaot] adj fravaerende [ husrom accommodation [ajkamaVIeiJan] n husrom nt. *ta imot.a] [^kaedami] n avgrunn c n akademi nt v akselerere. losji nt accompany [aMcAmpani] v ledsage. be ~~ to *vaere i stand til. dvktig. angaende. *kunne n gasspedal c. sinnsforvirring c ability [a'bilati] /i dyktighet c. accent c Haeksant] n aksent betoning accept [ak'sept] v akseptere. a'kaidans wi5] i fra abstract adj abstrakt absurd [ab'sari] adj urimelig. redegjorelse c.abyss [a'bis] academy a [ei. *motta access ['aekses] accessary [ak'sesari] n tilgang c n medskyldig c abnormal [jeb'naimal] adj abnorm aboard [a'ba:d] adv om bord abolish [a'balij] v avskaffe abortion [a'baijan] n abort c accessible [ak^esabal] adj tilgjenge- Hg tilbehor nt accessories [ak'sesariz] pi accident [teksidant] n ulykke c.

forvaltningsrett c achievement sjonc acid Paesid] [a'tfiivmant] n presta- n syre c acknowledge [ak'no^] verkjenne. forvaltende. forskudd nt. c [a'kwital] n frifinnelse c across [a'kros] prep over. adekvat adjective ['aed^ktiv] n adjektiv nt adjourn [aVijorn] v *utsette adjust [a^st] vjustere. henvende seg til addressee [jaedre^i:] n adressat c adequate ['aedikwat] adj tilstrekkelig. v *gj0re fremskritt. no adgang forbudt opptak nt admit [ad'mit] v ~ n handling c. tilpasse administer [ad'minista] v bestyre. aksjon c adj aktiv. v adressere. 16 advise terligere on ** of pa grunn av adj ansvar- accountable lig. virkelig action active ['aekfan] ['aektiv] adopt [a'dDpt] v adoptere. erkjenne admittance [ad'mitans] n adgang c. tildele administration [^mini'streijan] n administrasjon c. adj voksen advance [adVa:ns] n fremskritt nt. oppfore seg. akt c. [a'kauntabal] forklarlig accurate ['aekjurst] adj neyaktig accuse [^kjuiz] v beskylde. virksom activity [aekHivati] n aktivitet c actor ['aekta] n skuespiller c actress [tektris] n skuespillerinne c actual Paektjual] adj faktisk. innromme. in pa forhand. adv pa den andre acquittal siden act [aekt] n handling c. rade . bekrefte acne Paekni] n filipens c acorn c ['eik:>:n] ~ law n eikenott c [a'kweintans] acquaintance acquire n bekjent admiral ['aedmaral] n admiral c admiration [jaedmaVeiJbn] n beund- [a'kwaia] v erverve acquisition [jaekwi'zifan] n ervervelse ringc admire [ad'maia] v beundre admission [ad'mijan] n adgang c. spille *bli opptatt. passende. anklage accused [a'kjmzd] n anklagede accustom [^kAstam] v venne. prestere address [a'dres] n adresse c. betale pa forskuad. nummer nt. innremme. pa forskudd advanced [adVa:nst] adj avansert advantage [9dVa:ntid3] n fordel c ~ actually ['aktfiwli] adv faktisk advantageous [^dvonkeidjos] adj fordelaktig acute [a'kjuit] adapt [a'daept] add [aed] v *legge sammen. n verk c achieve [sHJkv] v oppna. tilf0ye adding-machine Paediqmajlin] n regnemaskin c addition [a'dijan] n addisjon c. accustomed vant ache [eik] v verke. yt- v *radgi.accountable for. *vedta adorable [a'doirabal] adj henrivende adult PaedAlt] n voksen c. tilfoyelsec additional [a'dijbnal] adj akutt v tilpasse adventure [adVentfa] n eventyr nt adverb [Vcdvab] n adverb nt advertisement [adS^tismant] n annonse c advertising ['aedvataiziq] n reklame c advice [sdVais] n rad nt advise [ad'vaiz] adj ekstra. v handle. ledelse c administrative [ad'ministrativ] adj administrerende. den pa andre siden av.

adj uten- landsk alike [a'laik] agreeable [a'grkabal] agreement [a'griimant] adj behagelig n kontrakt c. c. fly nt ['eafiild] Africa ['aefrika] Afrika African ['aefrikan] adj afrikansk. v lufte aim [eim] n de affliction [a'flikfan] air-conditioning [a'fa-. . byra album Paelbam] alcohol represen- ['slkahal] n album nt n alkohol c agenda [agenda] n dagsorden c agent [^ant] n agent tant c c.d] Peakarijdijanir)] n afford afraid n lidelse c v *ha rad til luft-kondisjonering c. landbruksagree (a'griO v *vaere enig. adv li- kedan . alcoholic [^lka'holik] adj alkoholholdig ale [eil] n 0I nt aggressive [a'gresiv] . avtale c. n algerier c alien [Lilian] n utlending adj likedan. alderdom c. *go ** rett frem aid [eid] ~ n jordbruk nt adv fremover. ** and again gang pa gang against [a'genst] prep mot airy Peari] adj luftig aisle [ail] n sideskip nt. kjaer- 1 7 alike advocate aerial ['aedvakat] ['earial] overenskomst stemmelse c agriculture c. *ga med pa. conj etter at n flyplass c n luftfilter nt n flyselskap nt airmail Peameil] n luftpost c air-filter ['capita] airline ['ealain] afternoon [jaiftaWn] n ettermiddag c. this ** ettermiddag afterwards [^ftawadz] adv senere. ailment c ['eilmant] n sykdom kjaerlig affiliated [a'filieitid] affirmative [a'faimativ] adj tilsluttet adj bekreften- sikte nt. affect foran. n hjelp v *hjelpe.of *ga videre. n afrikaner c after ['a:fta] prep etter. *ta sikte pa air [ea] n luft c. age ** [eid3] n alder c. under umyndig ~ forurolige aged Peid^d] adj gammel agency ['eidsansi] n agentur nt alarm-clock [aHarmkbk] n vekkerklokke c nt. adj aggressiv . engstelig. forhold nt [a'fekt] v pavirke. strebe etter. of myndig.advocate n talsmann c n antenne c aeroplane ['earaplein] n fly nt affair [a'fea] n anliggende nt. *bista lidelse c. ** at rette mot. atter. overens- PaegrikAltJa] ahead [a'hed] lighetsaffaere c. *. straight c. alarm [aMa:m] n alarm c. i airplane ['eaplein] fly nt airport [Vspat] n lufthavn c air-sickness Peajsiknas] n luftsyke c airtight ['eatait] nAm etterpa adj lufttett again [a'gen] adv igjen. stemme overens algebra ['aeld^bra] n algebra c Algeria [aePd^aria] Algerie Algerian [ael'd^arian] adj algerisk. vedrore affected [a'fektid] adj affektert affection [a'fekfan] n hengivenhet c affectionate [a'fekfanit] adj hengiven. air-conditioned adj luft-kondisjonert aircraft airfield ['eakraift] 77 be ^ [a'freid] adj redd. midtgang c v alarmere. *vaere redd (pi ) flymas- kin c. sikte pa. ago [a'gou] adv for siden agrarian [a'grearian] adj jordbruks-. lik.

amuse [a'mjmz] v more. forundre amazement [a'meizmant] n forbauselsec ambassador dor c [aem'baesada] conj og angel Peindsal] n engel c n sinne nt. midt ammonia [a'mounia] n salmiakk c amnesty [Vemnisti] n amnesti nt i among [aWrj] prep blant. mellom. be allowed *vaere tillatt. [a'bi]] amount [a'maunt] n mengde c. [asm'bigjuas] adj levende ** all [d:1] adj all.alimony alimony ['slimani] drag nt alive [a'laiv] 18 animal n underholdsbi- amber ['aemba] n rav nt adj tvetydig adj aergjerrig ambiguous ambitious in alt inkludert. n amerikaner c amethyst ['aemiOist] n ametyst c amid [a'mid] prep blant. along aloud atspredelse c [a'mjuizir)] [a'laud] amusing anaemia like- adj goyal n anemi c anaesthesia [^asnis^irzia] n bedavelse [a'ni:mia] ledes altar [b:lta] [b:lta] n alter nt v forandre. i [p:lta'ge8a] adv fullsten- det hele [a'naetami] n anatomi c ancestor ['aensesta] n forfader c anchor Paenka] n anker nt anchovy [Ventjavi] n ansjos c ancient ['einfant] adj gammel. ~ other things blant annet almanac [b:lmanaek] n almanakk c almond Paimand] n mandel c almost [b:lmoust] adv nesten alone [a'loun] adv alene prep langs adv hay t alphabet ['slfabet] n alfabet nt already [a:Predi] adv allerede also-[b:lsou] adv ogsa. endring c alternate [a:Pta:nat] adj vekselvis alternative [a:Pta:nativ] n alternativ alteration paenalaiz] v analysere analysis [aclasis] n (pi -ses) analyse analyse c analyst ['asnalist] n analytiker koanalytiker c anarchy [tenaki] n anarki nt c. psy- nt although altitude [a:Pdou] Paeltitju:d] alto PaeltouJ conj skjont n heyde c n (pi ~s) alt c altogether dig. bevilge. urtids- amaze [a'tneiz] v forbause. dessuten. endre [pilta'reifan] c anaesthetic middel nt [jaenis^Oetik] n bedovelses- alter n forandring c. at ~ overhodet > [aenVbiJas] ambulance c. gammeldags. *underholde amusement [a'mjiKzmant] n forneyelse c. *be allowed to *ha lov til allowance [a'lauans] n bidrag nt all-round [pil'raund] adj allsidig kansk. n vinkel c [asnd. sum c. and] and n ambassa- angry Paeggri] adj sint animal ['aenimal] n dyr nt . belep ~ to *bel0pe seg til nt.to # *la. ['aembjulans] n ambulanse sykebil c allergy [Hebdy] n allergi c alley [teli] n smug nt alliance [a'laians] n allianse c Allies ['aelaiz] pi allierte pi allot [a'bt] vtildele ambush paembuf] n bakhold nt America [a'merika] Amerika American [a'merikan] adj ameri- allow [a'lau] v *tillate. *. right! fint!. raseri nt anger Paeijga] angle ['aengal] v fiske. forel- anatomy always am [b:lweiz] advalltid [aem] v (pr be) det.

tarmbetennelse c *foregripe antifreeze ['sntifriiz] n frysevaeske c antipathy [aen'tipafli] n motvilje c appendix appetite tittc [a^endiks] n (pi -dices. paskj0nne . n arbok c per apology [a'polad^] n unnskyldning c apparatus [jaepaVeitasj n apparat nt apparent [a'psrent] adj tilsynelatende. vise seg. n antikdealer antikvitetshandc. irritere [avians] n ergrelse c apologize [a'pol^aiz] v *be skyldning om unn- annoying [a'naiiri] adj ergerlig. [a'naunsmant] n kunn- "* [a'pa:t] adv atskilt.aentibaibtik] n antibiotikum nt anthology n c appearance c. [a'piarans] n fremtoning utseende nt. anordning c application [jaepli'keijan] n anvendelse c. [aen'tiik] adj antikk. anonym en annen another [aWaa] adj en [Vi:nsa] v svare. appe- antique vitet c. synes. lerc antiquity [snHikwati] n oldtid tiquities pi antikviteter pi appetizer c [tepataiza] n appetittvekker adj appetittlig an- appetizing paepataiziq] antiseptic [isnti'septik] n antiseptisk middel antlers pi gevir nt anxiety [aeq'zaiati] n bekymring c anxious ['aenkjas] adj ivrig. separat. from bortsett fra apartment [aVaitmant] nAm leilighet **. leiegard c aperitif [a'perativ] n aperitiff c apart annoy annoyance bekjentgjorelse c [a'nai] v ergre. ans0kning c apply [a'plai] any [Vni] adj hvilke som heist anybody ['enibadi] pron hvem som heist ['enihau] adv pa hvilken som mate anyone ['eniwAn] pron enhver anything Penieiq] pron hva som heist v anvende.ankle ankle nt ['aeqkal] 19 n ankel c i appreciate annex 1 annex 2 [teneks] n anneks nt. engstelig ['aentlaz] applause [a'pbiz] n applaus c apple ['aepal] n eple nt appliance [a'plaians] n apparat nt. bruke./? maur c [asn^oladsi] apparently [a'paerantli] adv apenbart. irriterende annual [tenjual] adj arlig. *bekjentgj0re announcement gjoring c. besvare.aeniVa:sari] anniversary n arsdag c announce [a'nauns] v *kunngJ0re. tillegg anyway ['eniwei] adv hvert fall anywhere Peniwea] adv hvor som heist [a'neks] v annektere [. *fremga. opptreden c appendicitis fopendi'saitis] n blind- anticipate [aen'tisipeit] v *forutse. -dixes) blindtarm c ['aepatait] n matlyst c.house Am c. eyensynlig apparition [jaepaViJan] n apenbaring c appeal [s^pirl] n appell c appear [a'pis] v *se ut til. n ant [ant]. *gjelde appoint [a'point] anyhow heist appointment [a'paintmant] n avtale m0te nt. ke. *fremtre antologi antibiotic [. tydelig annum [par tenam] per ar anonymous answer svar nt [a'nanimas] adj til. utnevnelse c appreciate [a'priijieit] v *verdsette. ans0v utnevne c. soknad c.

** collection c. kunstferdighet c. fordi. n araber c arbitrary [^bitrari] adj vilkarlig [a'raival] [a'raiv] ['aerou] n ankomst c arrive v *ankomme pil arrow n c arcade c arch [a:'keid] n buegang c. v bevaepne n armchair ['aimtfea] n lenestol c fremgangsmate c. *. *bestige c arid adj uttorret arise [aVaiz] v *oppsta arithmetic [aViGmatik] n regning c ['acrid] ascent [a'sent] n stigning c. [a'reindsmant] ['eiprikot] n aprikos c v arrestere. verdsettelse c approach [a'proutf] v naerme seg. passende. for- . arkitektur c archives [Vi:kaivz] pi arkiv nt are [a:] v (pr be) area ['earia] n omrade nt. arts and crafts ~ [jaikiblad^] n arkeologi kunst og handverk. fra og med. oppstig- ningc ascertain [jaesaHein] v konstatere.a:d3anHinian] adj argentinsk. n arresta- april pagripelse c apron ['eipran] n forkle nt Arab ['aerab] adj arabisk. *stige opp. kunstsamling ~ [a:tfl n bue [ i hvelv nt archaeologist a:kibldd3ist] n arkeo- logc archaeology c exhibition kunstutstilling c. on pa prove approve [a'pruiv] v godkjenne approximate [a'proksimat] adj omtrentlig forces vaepnede styrker armour ['a:ma] n rustning c army ['aimi] n arme c aroma [a'rouma] n aroma c around rundt [a'raund] prep omkring. vapen nt. c. ettersom. ** from fra.gallery kunstgalleri nt. ** kunstakademi nt artery ['a:tari] n pulsare c artichoke [Vi:titjbuk] n artisjokk c article ['a:tikal] n gjenstand c.appreciation appreciation [sjpriiJi'eijMi] 20 n vurde- arm [a:m] n arm c. arraneere n ord- arrange [o'proksimotli] [aVeind3] approximately ka. argumentere. ne nt. history kunsthistorie c. ~ appropriate [a'proupriat] adj formalstjenlig. artikkelc artifice pa:tifis] n list c artificial [jaiti'fijbl] artist [Vi:tist] n kunstner adj kunstig c. ** billigelse c. adv vordne. arkade art [a:t] n kunst c. omtrent apricot April ['eipral] adv cir- arrangement ningc arrest sjon arrival [aVest] c. argue Pa:gju:] vdiskutere. kunstne- rinne c artistic [a:Histik] tistisk code fjernvalgnummer nt Argentina [. diskusjon ** if som om asbestos [aez'bestas] n asbest c ascend [a'send] v *stige. trette argument [Vrgjumant] n argument nt. ar- as [aez] conj liksom. som. ~ school archbishop [jartpbijap] n erkebiskop c arched [a:tft] adj bueformet architect [Vrkitekt] n arkitekt c architecture ['aikitektjb] n byggekunst c.a:d3anHi:na] Argentina Argentinian [. n argentiner c adj kunstnerisk. rett approval [aVruival] n eodkjennelse c. armle- ring c. adkomst c armed [a:md] adj bevaepnet. areal nt. debattere. like.

stemning c pektm asphalt ['aesfaelt] n asfalt c aspire [a'spaia] v strebe aspirin ['ssparin] n aspirin c ass [aes] n esel nt assassination [ajsaesi'neifan] n mord nt assault [a'sDilt] v *angripe. *tilskrive v *bista. av. *vedlegge. *hjelpe. hos. assi- [a'tend] assistance stanse c. *overfalle assemble [a'sembal] v sarnie.ash visse seg 21 auburn astonish se [a'stanif] om. forbundsfelle c. partner c. vaporisator c c. ** at attain [aHein] v oppna attainable [a'teinabal] ad/ oppnaelig attempt [aHempt] v forsoke. *fastsla v forbloffe. *be. attil tached to knnytte attack nt [a'taek] sammen assembly [a'sembli] v *angripe. *vaere ~ to *ta hand om. n forsok nt *hjelpe med [a'sistans] attend c. sammenkomst c assignment assign to assist [a'sist] til [a'sainmant] oppdrag nt [a'sain] tildele. *innby asleep [s'slirp] adj sovende asparagus [a'spaeragas] n asparges c aspect ['aespekt] n utseende nt. i ate [et] v (p eat) atheist ['effliist] n ateist c athlete ['ae6li:t] n idrettsutover c athletics [aeBHetiks] pi friidrett c Atlantic [attatik] Atlanterhavet atmosphere ['stnwsfw] n atmosfaere c. as- astronomy [atonami] n astronomi c asylum [a'sailam] n asyl nt at [act] prep pa. forbau- ash [xj] n aske c skamfull. prove. til side ask [a:sk] v *sp0rre. *be ashamed ashore [a'Jeimd] ~ skamme seg adj [a'Jb:] astonishing sende selse c [a'stanijii]] adj forbau- adv i land astonishment [a'stanifmant] n forbau- ashtray ['aeftrei] n askebeger nt Asia ['eija] Asia Asian ['eifan] asiatisk. *sette atom [tetam] n atom nt atomic [aHamik] adj atomatomizer ['aetamaiza] n sprayflaske spray c. n asiat c adj aside [a*said] adv til siden. tiltrekning c. oppmerksom pa attendance [a'tendans] n deltakelse c attendant [aHendant] n vakt c attention [aHenfan] n oppmerksom- betjene. formode [a'Jua] v forsikre attraction [aHraekfan] n attraksjon c. *pay attentive [aHentiv] adj oppmerksom attic ['aetik] n loft nt attitude. sjarm c attractive [a'traektiv] adj tiltrekkende asthma [%bmbo] n astma c auburn [b:ban] adj kastanjebrun . *vaere oppmerksom het c. n angrep n forsamling fl c. Paetitjuid] n holdning c attorney [aHami] n advokat c attract [aHraekt] v *tiltrekke ~ assume assure [a'sju:m] v *anta. attach [a'tanf] v feste. assistant [assistant] n hjelp understottelse c /7 assistent c associate 1 [a'soujiat] tj kompanjong c. *ta seg v *overvaere. v *forbinde. f* on medlem nt associate2 [a'soufieit] * with *omgas association [ajsousi'eifan] n forening c assort [ate] v sortere assortment [atafnant] n utvalg sortiment nt nt.

n pose koffert c [ adj darlig. klosset Austrian [bstrian] adj osterriksk. ~ deAm bagasjeoppbeva~ handbagasje c ring c. gjennomsnitt averse [aVa:s] adj uvillig aversion [aVa:Jan] n motvilje c avert [aVa:t] v vende bort n bagasje c. ekte author [bfla] n forfatter c authoritarian [a:/0ariHearian] adj autoritaer B baby authority [a^arati] n autoritet c. myndighet c. for handen bad bag ke [baed] [baeg] avalanche avaricious ['aevalainf] n snoskred nt adj grisk ^aeva'rijas] baggage avenue ['aevanju:] n aveny c average ['2evarid3] adj gjennomsnittn gjennomsnitt nt. autorisasjon c automatic [pita'maetik] adj automatisk Am barnevogn c ['beibi] n baby c. *go babysitter utdannelse c autonomous autopsy [a^tanamas] adj selvstyrt backwards ['baekwadz] adv baklengs bacon ['beikan] n bacon nt bacterium [baekHi:riam] [b:topsi] autumn [b:tam] n obduksjon c n host c n (pi -ria) bakterie c available [aVeilabal] adj tilgjengelig. veske c. *go ~ reise bort [a:nt] n tante c Australia [a'streilia] Australia Australian [a'streilian] adj australsk. alvorlig. n osterriker c awning [b:niq] n markise c axe [aeks] n 0ks c axle ['aeksal] n aksel c authentic [o^entik] adj autentisk. ['beibiisita] n barnevakt c bachelor [tajala] n ungkar c back [back] n rygg c. ~ carriage automation sering c [pita'meijan] n automatibil c. adv tilbake. n australier c Austria [bstria] Osterrike awful full [b:fal] adj forferdelig. *unnvike await [aVeit] v vente awente pa. awake [a'weik] adj vaken auction audible August aunt [b:gast] august *awake [a'weik] vvekke award [a'wa:d] n pris c. c. on the **> i lig. automobile [b:tamabi:l] n club automobilklubb c ~ ~ vende tilbake backache ['baekeik] n ryggsmerter pi backbone ['bskboun] n ryggrad c background ['bskgraundj n bakgrunn c. slem c. hand . authorities pi myndigheter authorization [prearaPzeiJan] n tillatelse c.22 [b:kfan] n auksjon c [b:dibal] adj horbar audience [b:dians] n publikum nt auditor [b:dita] n tilhcrer c auditorium [p:dika:rin3 n auditorium nt baker avoid [aVaid] v *unnga. v tildele aware [a'wea] adj klar over away [a'wei] adv bort. disponibel. nandvesbaegid3] posit office bail [beil] n kausjon c bailiff ['beilif] n fogd c [beit] n agn /rt bake [beik] v bake baker ['beika] n baker c bait . redsels- awkward [b:kwad] adj pinlig.

bangle ['baqgal] n armband nt pi gelender nt banisters ['banistaz] bank [bank] n bredd c. strid v kjempe bark bay [bei] n bukt c. kamp batter ['bata] battery c. nt. basis c. n perle c. v gje barley ['ba:li] n bygg flf barmaid ['ba:meid] n barpike c barman ['ba:man] n (pi -men) bar- c ['beiSiqsuit] n badedrakt badebukse c bathrobe ['ba:0roub] n badekape c bathroom ['ba:6rii:m] n badevaerelse bathing-suit c. bank c. salt nt. saldo c balcony bald ball [bo:l] ['balkani] n balkong c [ba:n] n lave c barometer [ba'ramita] n barometer nt baroque [ba'rak] adj barokk barn [ba:ld] adj skallet barracks ['baraks] pi kaserne c ball c. band nt bandage ['bandid^] n bandasje c bandit ['bandit] ['beisik] adj grunnleggende basilica [ba'zilika] n basilika c basin ['beisan] n bolle c n banditt c basis ['beisis] /i (pi bases) basis c. balanse c. ['bankreit] ~ bankrupt fallitt ['bankrApt] banner ['bans] n banner nt banquet ['bankwit] n bankett c banqueting-hall ['bankwitinha:l] n bankettsal c baptism ['baptizam] n dap c baptize [bap'taiz] v dope bar [ba:] n bar c.bakery 23 tender c bead bakery ['beikari] n bakeri nt balance ['batons] n likevekt c. funda- barrister ballsal c ment nt. skurk c batch [batf] /i bunke c salts badebath [ba:6] ji bad nt. ** towel badehandkle /it v bade bathe [bei5] bathing-cap ['beiainkap] /? badehette banknote c bank-rate ['banknout] n pengeseddel n diskonto c adj konkurs. v *kj0psla. ~ konto c grunnlag nt basket ['ba:skit] n kurv c bass 1 [beis] n bass c bass 2 [bas] /3 (pi ) abor c bastard ['ba:stad] n bastard c. ball nt ballet ['balei] n ballett c n barrel ['baral] fl fat nt. tonne c barrier ['baria] n barriere c.tenda] n bartender c base [beis] n base c. toalett nt n deig c n batteri /it battle f'batal] n slag fit. f'batari] c. prute baritone ['baritoun] n baryton c [ba:k] n bark c. bom c balloon [ba'lu:n] /? ballong c ballpoint-pen ['bo:lpaintpen] n kule- pennc ballroom ['ba:lru:m] /i ['barista] n advokat c bartender ['ba:. v basere ['beisbo:l] bamboo c [bam'bu:] n (pi ~s) bambus baseball basic basement ['beismant] n baseball c n kjelleretasje c banana [ba'nama] n banan c band [band] n orkester nt. beads pi perle- kjede rosenkrans c . stang c barber ['ba:ba] n frisor c bare [bea] adj naken. nudist nudistbadestrand c <** bead [bi:d] /rt. v account bank*sette i banken. bar barely ['beali] adv sa vidt bargain ['ba:gin] n godt kjep. v gjo be [bi:] v *vaere beach [bi:tf] fl strand c.

seg *- down boye bee [bi:] n bie c beech [bi:tj] n bok c beef [bi:f] 77 oksekjett 77f beehive ['bi:haiv] 77 bikube c been [bi:n] v (pp be) beer [bis] 77 0I beet [bi:t] 77 bete c beetle ['bi:tal] 77 bille c beetroot ['biitruit] 77 rodbete c before [bi'fs:] for. prep foruten best [best] adj best bet [bet] 77 veddemal nt. tale. *holde ut beard [biad] n skjegg nt bearer ['besra] 77 innehaver c 24 beware behave [bi'heiv] v oppfore seg behaviour [bi'heivjo] 77 oppforsel c behind [bPhaind] prep bak. *be beggar ['bega] 77 tigger c begin [bPgin] v begynne. *b0nnfalle.par- skjonnhetssalong c. garter ~ A777 c. c. ~. adv bak beak beast [bi:st] 77 ~ dyr nt. kle [bed] below [biMou] prep nedenfor. and board kost ~ and frokost bench [bentfl 77 benk c bend [bend] 77 sving c. boyning breakfast vserelse med bedding ['bedig] bedroom ['bedruim] n sengetoy nt n sovevaerelse nt krumning c bend [bend] vboye. adv under benefit pbenifit] 77 utbytte nt. full pensjon. starte beginner [bPgina] 77 nybegynner c beginning [bi'gininj 77 begynnelse c. innsats c bet [bet] vvedde betray [bi'trei] v forrade better pbeta] adj bedre beg [beg] vtigge. foran. til pa vegne beverage ['bevarid^] drikk c i fordel for beware [bi'wea] v *ta seg vare. conj beneath [bi'nifl] prep under.beak [bi:k] n nebb nt beam [bi:m] n strale c. ringeklokke c pikkolo c belly ['beli] 77 mage c belong [biMan] v tilhore klokke bellboy pbelbai] belongings [bi'bqinz] pi eiendeler beloved [bPlAvd] adj elsket because ~ of pa[bi'koz] conj fordi. fordel c. forresten. *w salon ~* treatment c. gier c 77 bel- of prey rov77f Belgium ['be^am] Belgia belief [bini:f] 77 [bi'li:v] 77 dyr nt beat [bi:t] n rytme beat [bi:t] v *sla beautiful ['bjuitifal] tro c slag believe bell [bel] v tro 77 beauty ['bju:ti] adj vakker n skjonnhet c. losji. bjelke c bean [bi:n] n bonne c bear [bea] /j bjern c bear [bea] v *baere. start c between [an bi'ha:f dv] [biHwi:n] prep mellom 77 on behalf of av. grunn av [bi'kAm] v *bli. become bed og strompeholder c n ~* seng c. adv nede belt [belt] 77 belte nt. ettersom. beige [bei3] adj beige being "Wag] 77 vesen 77f Belgian ['be^an] adj belgisk. vok- . prep adv tidhgere bent [bent] adj (pp bend) boyd beret ['berei] 77 alpelue c berry ['beri] 77 baer nt berth [ba:6] 77 koye c beside [bi'said] prep ved siden av besides [bi'saidz] advdessuten. skjonnhetspleie c beaver ['bi:va] 77 bever c lour skjonnhetssalong c. v *ha fordel av m far. under.

blotting paper trekkpapir 77* blouse [blauz] 77 bluse c bitter **- blow market nt [blou] 77 fik c. kloss c.d] black-currant [jblaekMcArant] solbaer ['blouaut] 77 punktering c blue [blu:] adj bla. v presse penger av blacksmith ['blaeksmiG] 77 grovsmed c bladder f'blaeda] 77 blasre c blade [bleid] 77 blad 77f. vindkast black [black] adj svart. lodging kost og losji.bewitch teseg bewitch 25 boast blank [blaerjk] adj blank blanket ['blaerjkit] 77 ullteppe nt. full pensjon ['to:da] 77 boarder sjonat pensjonaer c 77 boarding-house 77* ['boidiqhaus] penpen- blame [bleim] 77 skyld c. pa den andre siden av. bebreidelse c. * of grass gresstra nt [bo:d] 77 planke c. stikk nt bite [bait] v *bite bishop. v klandre. bilingual [baiMipgwsl] adj tospraklig bill [bil] n regning nota c. nedtrykt blunt [bUnt] adj slov. v faktu- rere billiards ['biljsdz] pi biljard c ['blista] 77 blemme 77 c. viktig bile [bail] n galle c c. kec bleach [bli:tf] v bleke bleak [bli:k] adj odslig. ut over. kvartal nt. tykk. bebreide boarding-school [H:digsku:l] sjonatskole c boast [boust] v *skryte 77 . smule c bitch [bitj] 77 tispe c bite [bait] 77 bit c. adv blazer ['bleiza] 77 c eksplosjon blazer c. slag nt. sportsjak- bicycle big [big] ['baisikal] n bibel c n sykkel c omfangsrik. pen*" and sjon c. tavle c.['bijap] bitter ['bits] aflV blodforgiftning c ['blAdiVesal] 77 blodkar nt flekk c. v blende blister 77* adj stor. blokkere. teppe nt blast [bla:st] 77 [bPwitf] v forhekse beyond [Wpnd] prep bortenfor bible ['baibal] hinsides. svartebors c blow 77 [blou] v blase blackberry ['blaekbari] 77 bjornebaer nt tavle c 77 blow-out blackbird pblaekbaid] svarttrost c 77 blackboard 77f ['blskbo-.fla bless [bles] v velsigne blessing pblesiq] 77 velsignelse c blind [blaind] 77 persienne c. styre nt. adj blind. butt blush [bUJ] v rodme board blackmail ['blaekmeil] 77 pengeutpresning c. gnagsar bind [baind] v *binde binding ['baindiq] n bokbind nt binoculars [bi'nokjabz] pi kikkert c biology [bdbtody] n biologi c birch [bartf] n bjork c bird [ba:d] 77 fugl C birth [bafl] 77 blizzard pblizad] snestorm c block [bbk] v sperre. rullegardin c/nt. pressure blodtrykk nt blood-poisoning blood-vessel blot [bbt] 77 birthday biscuit ['bafldei] fodselsdag c ['biskit] 77 77 smakake c ['bUdipoizanii]] 77 biskop c bit [bit] 77 bit c. ~ of flats leie~ 77 fodsel c 77 blonde [bbnd] 77 blondine c blood [bUd] 77 blod nt. barsk bleed [bli:d]vbl0.

n kjedelig n billettluke c. bosom boss ['buzam] n barm bryst nf [bas] /2.boat boat [bout] 26 n bat c. tapper . brav skip nt body ['badi] n kropp c. and ba..] v (p bear) boring [^borrirj] adj kjedelig adj fedt borrow ['barou] v lane [ba:n] brain-wave pbreinweiv] n innfall /rt brake [breik] n bremse c. bowels [baualz] pi tarmer bowl [boul] n bolle c bowling bokfore ['bukiq] booking n bestilling c. adj underste bough [bau] n gren c [ba:t] v (p. n bry brass [bra:s] n messing c. v boutique [boun] skjaere ut bein bow bow2 1 [buHi:k] n butikk c [bau] v bukke tie shayfe [bou] n bue c. bore.brand-new [jbrand'nju:] adj splinter de .. boxing match ling c. v bombardebolt [boult] re boundary ['baundari] n grense c bouquet [bu'kei] n bukett c bourgeois adj spissborger- bond bone [band] n obligasjon c n bein nt. ~ for pa vei ['biM3wa:] ~ to til n sla c. bagasjerom nt booth [bu:d] n bu c. sjef c branch [bra:ntf] n gren c. fiskebein nt. bolivianer c meflaske c bottleneck ['batalnek] n flaskehals c bottom pbatam] n bunn c. ** band . brenne- merke nt botany ['batani] n botanikk c both [bou0] adj begge. # be bought n *matte. forstand c [by. reser- vasjon c bowlingbane c box^baks] vbokse. og ny bother ['baoa] v plage. bry seg. bow- alley bookmaker c bookseller ['bukiineika] n totalisator boksekamp c box 2 [boks] n eske c box-office ['bakspfis] ['bukjsela] n bokhandler c bookstand ['bukstaend] n bokstand c bookstore ['buksta:] n bokhandel c boot [bu:t] n st0vel c. akterspeil nt. ~ ['bouliij] /] kilespill nt. bestille. ~ scout person bore2 born guttespeider c bra [bra:] n brystholder c bracelet ['breislit] n armband nt braces pbreisiz] bukseseler pi pi brain [brein] n hjerne c. bas c border pba:da] a grense c. lights brem- ~ ~ selys pi c.. bak c.boss c. hot-water ['batal] ~ ~ hornorkester nt brassiere ['braszia] n brystholder c brave [breiv] adj modig. n c byll bold [bould] adj dristig. tjener c. bottle n flaske c. frekk Bolivia [ba'livia] Bolivia Bolivian [baMivian] adj boliviansk. filial c brand [braend] /] merke nt. kant c bore 1 [bo:] v kjede. ~ c bonnet [tait] n bilpanser nt book [buk] n bok c* y reservere. opener varflaskeapner c. bolt c bomb [bom] n bombe c. drum bremsetrommel c. legeme nt bodyguard ['badiga:d] n liwakt c body-work ['badiwaik] fl karosseri nt bog [bag] /j myr c boil [boil] v koke. billettkontor nt boy [bai] n gutt c. both . pp buy) boulder pboulda] n rullestein c bound [baund] n grense c.

oppvakt brill [bril] n slettvar c [brirfs] [bAd] n knopp c budget [H^it] n budsjett nt buffet ['bufei] n koldtbord nt bug [bAg] n veggedyr nt. v *sla brunette [bru^net] /? brunette c brush [brAf] n borste c. vid- strakt. bille c. [brim] building f'bildirj] bulb [bAlb] n bygning c n blomsterlok c. stykker. pensel c. rr up *oppdra. wholemeal *. almen break i [breik] v *bryte. light ?- . i stykker. frikvarter nt back *bringe *medbringe. inndele ~ down *ga ['breikdaun] n maskinskade c. brasilianer c 27 bulb n breach [bri:tf] n apning c bread [bred] n brod nt. slag nt * breed [bri:d] vale opp. v borste brutal ['bruital] adj brutal bubble HbAbal] n boble c bucket pbAkit] h spann /rt buckle [Vkal] /i spenne c bridegroom c bridge brief pbraidgru:m] n brudgom [brid3] n bro c. bake. kortfattet briefcase ['briifkeis] n dokument- mappec briefs bud pi truse c bright [brait] adj skinnende. pp bring) brown [braun] adj brun bruise [bru:z] n blatt merke. motorstopp c/nt breakfast ['brekfast] n frokost c bream [bri:m] n (pi -?) brasme c breast [brest] n bryst nt breaststroke ['breststrouk] n bryst- breakdown svomming c breath [bre9] n pust c breathe [bri:d] v puste breathing [^brirdig] n andedrett nt breed [bri:d] n rase c. be- sekt build /rt gavet [bild] vbygge brim n rand c bring [brig] v *ta med. adj bronse- brooch [broutj] n brosje c brook [bruk] n bekk c broom [bru:m] n kost C brothel pbroeal] n bordell brother ['brAda] n bror c brother-in-law /rt brew v brygge n bryggeri nt bribe [braib] v *bestikke bribery ['braibari] n bestikkelse c brick [brik] n murstein c bricklayer ['brikleia] n murer c bride [braid] n brud c [bru:] ['brAdarinb:] n (pi brewery ['bruari] brothers-) svoger c brought [brs:t] v (p.helkornbrad nt breadth [bred8] n bredde c break [breik] n brudd nt. i uoraen broker pbrouka] n megler c bronchitis [broifkaitis] n bronkitt c bronze [bronz] n bronse c. in- brilliant ['briljant] adj stralende. *bringe. oppdrette breeze [bri:z] n bris c broadcast ['broidkaist] n sending c broadcast ['bn>:dka:st] vkringkaste brochure ['broujiw] n brosiyre c broke 1 [brouk] v (p break) broke 2 [brouk] adj blakk broken pbroukon] adj (pp break) knust. utstrakt. *ta opp brisk [brisk] adj livlig Britain pbritan] Britannia British ** til- ['britifl adj britisk Briton [Triton] n brite c broad [bro:d] adj bred. bridge c [bri:f] ad/ kort.Brazil Brazil [brazil] Brasil Brazilian [bra'ziljan] adj brasiliansk.

Bulgaria lyspaere c 28 calculation .

avbestiln annulle- cancellation [jksnss'leijsn] cardboard ringc cancer ['kaensa] n kreft c candid [Mcaendid] adj apen. kapp /if n hovedstad came camel [toenail come) n kamel c /i cameo ['kaemiou] (pi ~s) kame c letter adj viktig. erobre. ~ store Am calf [ka:f] n (pi calves) kalv c. renc. legg c. ev- calm [ka:m] ad/' stille. hoved-. gotter pi. adj kartongcardigan pkariigan] n ulljakke c cardinal ['kaidinal] n kardinal c. skyggelue c capable ['keipabal] /i hard hud adj dyktig. rolig. visitt c. stokk c canister ['ksnista] /i boks c ~ ~ Am ringe opp callus [Mcaelas] canoe [ks'nu:] /i kano C canteen [ksntim] /i kantine c canvas ['kaenvas] /J seilduk c cap [kaep] n lue c. til fan- ge. r* capsule [^aepsjuil] n kapsel c captain ['kaeptin] n kaptein c. oppriktig candidate pkaendidat] n kanaidat c candle [Mcaendai] n stearinlys nt ['ka:dto:d] n papp c. v campe campaign [kaem'pein] /i kampanje c camp-bed [jkaemp'bed] /J feltseng c camper ['kacmpaj /i campinggjest c camping ['ksmpiq] n camping c. y park parkeringsplass hire bilutleie c. roe seg. komc. oppnngning c. falle til ro ['kaebri] down petent capacity [ko'pssati] n kapasitet calorie n kalori c Calvinism [Mcalvinizam] n kalvinisme c [keim] v (p nec cape [keip] capital ['kspital] tal c.pitjuMeij3n] n kapitu- retning c camp [kaemp] n leir c. * opener boksapner c can [kaenj v *kan n bil c. shop fotofor['kaenwra] mec capitulation lasjon c [k3. filmkamera nt. ~ A/n bilutleie c carafe [ka'raef] /I karaffel c Canada [Mcaenada] Canada adj kanadisk. n arrestasjon erob- site campingplass c ringc car ** tal [ka:] camshaft [Mcaemfaift] n kamaksel c can [kaenj n boks c. n cape c. ringe opp. husvogn c carburettor [jkaibju'reto] n forgasser c card [ka:d] n kort nt. ? names on besoke. rberolige. n caramel caravan ['ksramdl] n /i Canadian [ka'neidisn] carat [test] karamell c karat c kanadier c canal [ks'nael] n kanal c ['kaeravaen] n campingvogn c. flykapteinc capture ['kaeptfo] vfange. sotsaker pi. bekymring c. sjokoladeforretning c cane [kein] n ror nt.calendar 29 ningc calendar ['kaebnda] candy n kalender c [Hcsndi] nAm sukkertoy nt. brevkort nt canary cancel le [ka'neari] ['kxnssl] n kanarifugl c v annul lere. adj hovedcare [kea] /i omsorg c. stor bokstav capitalism ['kaepitalizam] n kapitalis- ~ c. kapi- camera n fotografiapparat *~ nt. besok /if. *ta c. ** skin kalveskinn nt call [ko:l] v rope. n rop nt. *be called *hete. kalle. up skjelle ut. .

*skjaere i. n ar(p. take *ta vare pa career [ka'ria] n karriere c ** ~ cask [ka:sk] n fat nt.30 cellar about bekymre seg om. ['koliflaua] v c. sak c. omhyggelig. in ~ of i tilfel- av cash [kaej] n kontanter pi. skurdc case [keis] c. etui nt. ['kaerat] ['kaeri] ~ ~ on catholic ['kaeealikl adj katolsk cattle [teal] pi kveg nt caught [ko:t] carry-cot [toikst] n babybag c cart [ka:t] n kjerre c cartilage [tailic^] n brusk c carton [taan] n kartong c cartoon [ka:'tu:n] n tegnefilm c cartridge ['kaitrid^] n patron c carve [ka:v] v *skjsere. heve cashier [kae'Jia] n kasserer c. hule c cavern ['kaevan] n hule c caviar ['kaevia:] n kaviar c cavity [Huevsti] n hulrom nt cease [sirs] v opphore ceiling [%Hq] n tak /if celebrate ['selibreit] v feire celebration [jselPbreifan] fl feiring c celebrity [si'lebrati] n berommelse c celery ['sebri] n selleri c celibacy cell ['selibasi] /i selibat nt [sel] 72 celle c /? cellar ['seb] kjeller c . cast iron st0pe- carefree careful adj ubekymret adj forsiktig. ~ to *fa til a causeway ['koizwei] n opphoyd vei c *skjsre ut carving ['kaiviq] n utskjaering c. tilfelc. cauliflower cause sak [ko:z] pp catch) n blomkal c v forarsake. koffert attache * dokumenthvis. vogn c c. ** for # of passe pa. noyaktig careless ['kealos] adj likegyldig. [ kaerid3wei] n kjerebane [kaetj] vfange. v advare cautious ['koijss] adj forsiktig cave [keiv] n grotte c. borg c adj uformell. out utfore *fortsette. kassererske c cashmere ['ksfmis] n kasjmir c casino [ks'sirnou] n (pi ^s) kasino nt caution ['koi/wi] /I forsiktighet c. n tilfelle nt. teppe nt catastrophe c [kaHaestrafi] /i katastrofe carriage [toids] n passasjervogn hestevogn c. flyktig n pkae^ual] slott nt. offer skjedestos caretaker [tojteika] n vaktmester c casualty ['ka^ualti] n ulykke nt cat [kast] /] katt c cargo ['ka:gou] n (pi ~es) last C. ['keafri:] ['keafal] jern nt castle ['kaisal] casual dig. catacomb [taakoum] /i katakombe c frakt c carnival ['kamival] n karneval nt catalogue [taabg] /? katalog c catarrh [kaHa:] /] katarr c carp [ka:p] /i (pi ) karpe c carpenter ['kaipinta] n snekker c carpet ['karpit] n gulvteppe nt. *gripe. carriageway c carrot . in mappe le c. v innkassere. bry seg om. domkirke c catch carry n gulrot c v *baere. *rekke category pkaetigari] n kategori c caterer [^keitarar] n matleverander c cathedral [kaWidral] n katedral c. volde. grunn c. fere. sak c. overrumple. na. tenne c cast [ka:st] n kast nt cast [ka:st] v kaste.

sjekk c. ** out ~ c. n prat c/nt chatterbox [H/aetabaks] n skravlebot- tec [HJsmpjan] champion n mester c. midt- punkt nt century ['sentfari] n arhundre nt ceramics [si'raemiks] pi keramikk leirvarer pi charcoal charge c.cellophane cellophane ['selafein] 31 checkerboard n cellofan c cement [si'ment] n sement c cemetery ['semitri] n gravlund c censorship ['sensajlp] n sensur c centigrade ['sentigreid] adj Celsius centimetre ['sentinrita] n centimeter c heatcentral ['sentral] adj sentral. pris c./]jaktc chasm ['kaezam] ['Jaesi] n kleft c chassis vasrel- n (pi ~) chassis nt chamber [HJeimba] n rom nt chambermaid [UJeimbameid] n sespike c champagne c [faem'pein] n champagne c. for- chaste [tfeist] adj kysk chat [tfaet] v prate. smapenger pi. chauffeur ['Joufa] n sjafer c kjemper c chance [tja-. skifte. n kjennetegn nt. kjetting c chair [tjea] n stol c. vekslepenger pi channel [Hfaenal] n kanal c. n forandring c. amulett c charming [HfaiminJ adj sjarmerende chart [tja:t] n tabell c. vit- ['saltan] adj sikker. n utfordring c ningstabell c chase [tjeis] v *forf0lge. *forlate te/jf ~ check-book [HJekbuk] nAm sjekkhefnAm checkerboard [HJekaba:d] . n trekull nt v kreve. English kle seg sjakk!. ladning c. conversion charity charm [t[a:m] ~ mannc chalet PJaelei] n hytte c chalk [tja:k] n kritt nt challenge [HJaeland3] v utfordre. n in c.ns] n slump anledning cheap sjanse c. in [UJa:koul] [tja:d3] n [sa'tifikat] Am ~ take ~ of *pata seg [Hfaerati] ~ ~ nesbyrd nt. veksle. sete nt chairman [HJeaman] n (pi -men) for- n velgjerenhet c n sjarm c. byrde c. kontrollere. risiko c. free of plate of ansvarlig for. check! *skrive seg inn. gunstig vjukse. by check rute [tjek] tilfeldigvis [tjeind3] c. jage bort. anklage. belastning c. *snyte v sjekke. karaktertrekk nt characterize ['kaeraktaraiz] v karakterisere centre ['senta] n sentrum nt. skravle. kostfri. karakteristisk. regning change v forandre. ceremony certain certificate ['seramani] n seremoni c n attest c. viss nt. endring c. laste. *~ station sent- ralstasjon c centralize ['sentralaiz] v sentralisere tegnende. kirke c chaplain [HJaeplin] n kapellan c character [taakta] n karakter c characteristic [jkaerakta'ristik] adj be- ing sentralfyring c. kredittkort nt. Channel Den engelske kanal chaos pkeias] n kaos nt chaotic [keibtik] adj kaotisk n fyr c chapel [HJaepal] n kapell chap [tfaep] ~ nt. omregsjokart nt. om. *palegge. diplom dokument nt chain [tfein] n rekke c. [tji:p] [tjl:t] cheat adj billig. diagram nt. tilfelle nt. anklage c. *fordrive.

n choke c choose [tju:z] v *velge chop [tjbp] n kotelett c. konfekt c choice [tjbis] n valg nt. spillemerke nt. ** of drawers kommode c n kastanje c n tyggec. Chinese neser c [tfai'niiz] ad/ kinesisk. *le chunk [tjAijk] [tfaitf] childhood Chile [U/ili] [Hfaildhud] n barndom c church cigar n stort stykke n kirke c sigar c. hilse med jubel. fullstappet chequered c. broiler c chocolate [HJbkbt] n sjokolade c. utvalg nt choir [kwaia] n kor nt choke [tfouk] v kveles. overchieftain [HJl:ftan] n hiding c chilblain [Hplblein] n frostknute c sjef c. n chile- [si'ga:] /? ~kirkegard shop sigar- /? c n kuldegysning c adj kjelig chilly ['tjili] chimes [t/aimz] pi klokkespill nt chimney [HJimni] n skorstein c cigarette [jsiga'ret] n sigarett c cigarette-case [jsiga'retkeis] n sigarettetui nt cigarette-holder [jsigaVetjhoulda] n si- . chips pommes up oppmuntre [HJwfal] frites lystig. kiste c.checkers sjakkbrett nt 32 cigarette-holder checkers [HJekaz] plAm damspill nt n hake c China [HJairw] Kina chin [tjln] checkroom [Hfekru:m] nAm gardero- china [HJaina] /? porselen flf /i bec check-up [HJekAp] n undersokelse c cheek [tji:k] n kinn nt cheek-bone [HJl:kboun] n kinnbein nt cheer [tjb] v hylle. sprekk c c. chemist's apotek nt chemistry ['kemistri] n kjemi c cheque [tjek] n sjekk c cheque-book [HJekbuk] n sjekkhefte nt [Hfeksd] adj rutet cherry [HJeri] n kirsebaer nt chess [tjes] n sjakk c chest [tjest] /? bryst nt. christening [Mcrisaniq] n dap c Christian ['kristfan] ad/ kristen. v hakke Christ [kraist] Kristus christen pkrisan] v dope chestnut [HJesiut] chew [tfu:] v tygge [HfiriggAm] chewing-gum gummi chicken c [HJikin] n kylling fl chickenpox perp/ chief [tjl:f] n [Ufikinpoks] vannkop- adj hoved-. v snitte. ki- chink chip *sla [tjlqk] fl [tjlp] /i flis ~ hakk i. brystkasse [HJlzal] n meisel c chives [t/aivz] pi gresslck c chlorine ['kb:ri:n] n klor c chisel chock-full [tjbk'ful] adj proppfull. *name fornavn nt Christmas ['krismas] Jul c chromium ['kroumiam] n krom C chronic [Mcronik] adj kronisk child [tjaild] n (pi children) barn nt childbirth [kfaildbafl] n fodsel c chronological [ikronaModsikal] adj kronologisk chuckle [UjAkol] vklukke. cheerful adj glad chiropodist listc [ki'ropadist] n fotspesia- cheese [tjl:z] n ost c chef [Jef] n kjekkensjef c chemical ['kcmikal] adj kjemisk chemist ['kemist] n apoteker c. Chile churchyard butikk c [HJatjjari] Chilean ner c chill [tjil] [HJllion] adj chilensk. kvele.

cigarette-lighter 33 coagulate garettmunnstykke nt .

inn- comfortable ['kAmfatabal] adj bekvem. film fargefilm c colourant ['kAlarant] n fargemiddel nt colour-blind ['kAlablaind] adj fargeblind coal koagulere [koul] n kull nt coarse [ka:s] adj grov coast [koust] n kyst c coat [kout] n frakk c. [ka'ma:nda] n befalshan n sammenstet vende c kollisjon c.coal 34 colonel pka:nal] n oberst c colony ['kalani] n koloni c colour ['kAla] n farge c. kjempe combination [jkambPneifan] n kombinasjon c combine [kam'bain] v kombinere. column ['kalam] n seyle spalte c. *komme over [ka'mi:dian] ~ across c. komfortabel comic ['kamik] adj komisk comics [Mcamiks] pi tegneserie c coming ['kAmiq] n komme nt. v . spill nt. hente. catch a come ~ [kAm] v *komme. kape c coat-hanger ['koutihsqa] ~ n kleshen- gerc cobweb cocaine ['kabweb] [kou'kein] n spindelvev c n kokain c/nt coloured colourful ['kAlad] n hane c cocktail ['kakteil] n cocktail c coconut ['koukaiut] n kokosnett c cod [kad] /i (pi ^) torsk c code [koud] n kode c [kak] cock ['kAlafal] adj farget adj fargerik c. samle inn collection [ka'lekfan] n samling c. h0yskole c collide [kaMaid] v kollidere collision [ka'^an] commander nt.stud n komfort musikkspill nt c. paseiling c commemoration minnefest c [kajmema'reijan] Colombia [ka'lambia] Colombia Colombian [kaMambian] adj colombiansk. coma comb pkouma] 73 koma c [koum] v gre. musical ['kAmfat] c. lingc n befa- sjon c. avhente. lyst- krageknapp c collarbone ['kalabounj /? kragebein /?( colleague ['kali:g] n kollega c collect [kaMekt] v samle. v farge. comedy comfort c. st0te pa. v be- cognac [Mcanjaek] n konjakk c coherence [kou'hiarans] n sammen- hengc coin [kain] n mynt c coincide [jkouin'said] v *falle kjempe. comedian n skuespiller let komiker c collapse [kaMsps] v *bryte collar ['kala] sammen krage c. n colombianer c commence [ka'mens] v begynne comment [Moment] n kommentar c. r. Hkamadi] n komedie n halsband /rt. ~ c. adj collector [ka'lekta] n samler kommende samler c college Vkolid^) n hoyere laereinstitu- comma ['kama] n komma nt command [ka'ma:nd] v befale. for*bli forkjekjelelse c. be- kvemmelighet v tr0ste velvaere nt. sammen sammenstille med cold [kould] adj kald. n kam c ['kambaet] coffee ['kafi] /i kaffe c combat n kamp c. tr0st t0mming c collective [ka'lektiv] adj kollektiv c. n kulde c. kolonne c pilar c.

simpel completely [kam'plirtli] adv helt. committee valg nt [ka'miti] n komite c. ut- compile [kam'pail] v samle complain [kam'plein] v klage complaint [kam'pleint] n klage c. torisk comrade ['kamreid] n kamerat c compass pampas] n kompass passer c compel [kam'pel] v overtale compensate ['kompanseit] v kompensere. innviklet adj kom- communism nisme c ['komjunizam] compliment Pkamplimant] n kompliment c. firma nt n komponist c n komposisjon c.commerce kommentere 35 concentration commerce [Jamais] n handel c adj handels-. communication complexion [kamVlekfan] n hudfarge c kommunikasjon meddelelse c communique nike nt [katojuinikei] n kommun kommu- complicated pkamplikeitid] plisert. complaints book klagebok c complete [kam'pfrt] adj fullstendig. omfatte compromise pkampramaiz] n kompromiss nt compulsory [kam'partmant] [kamfylsari] adj obliga- compartment c n kupe c/nt. compete [kam^t] v konkurrere law competition ranse c [jkampaHifan] commercial [ka'maifal] kommersiell. alminnelig. n konkur- commission c [ka'mijan] n kommisjon competitor rentc [kam'petitar] n konkur- commit *bega [ka'mit] v *overlate. 0nske til lykke communist c ['komjunist] n kommunist n samfunn compose [ka'mjuinati] [kam'pouz] v *sette [kam'pouza] sam- community nt men. to- commune dele ['kDmjuin] n kommune v c talt communicate [ka'mjuinikeit] medn complex ['komplcks] n kompleks nt. vanlig. komplett. sammensetning c comprehensive [jkampri'hensiv] adj composer composition [jkampa'zijan] omfattende comprise [kam'praiz] v innbefatte. v komplimentere. v fullende common ['koman] adj felles. betro. forestille seg concentrate ['kansantreit] v konsen- compensation ^kampan'seijan] kompensasjon c. erstatte conceal [kan'sH] v skjule conceited [kan'siitid] adj selvgod conceive [kan'si:v] v oppfatte. skadeserstatning n trere concentration [jkansanHreifan] n kon- . n reklame handelsrett c ~ c. tenke ut. adj innviklet [kajmjumi'keijan] c. comparative [kam'paerativ] adj relativ compare [kam'pea] v sammenligne comparison [kam'paerisan] n sammenligning c n ledsager c n selskap nt. komponere commuter [ka'mjuita] n pendler c compact ['ksmpaekt] adj kompakt companion [kam'paenjan] company ['kAmpani] kompani nt.

lykkonskning c congregation het c. anliggende nt. consider [kan'sida] v betrakte. over- skriftemal nt veie. n bekymring c.conception sentrasjon c 36 confirmation consideration [jkanfaimeijan] n bekref- conception c. omstendighet c conditional [kan'difanal] adj betinget ningc conquer ['kaqka] v erobre. *anse. [jkaqgri'geifan] n menig- n konsesjon c concierge [ikSsi^] n vaktmester c concession [kan'sejan] forsamling c concise [kan'sais] adj konsis conclusion [kag'klu^an] n konklusjon c. konfiskere conflict [Mcanflikt] n konflikt c confuse [kanHjuiz] v forvirre confusion [kan'fju^an] n forvirring c innblandet congratulate lere [kaqVaetfuleit] v gratu- concerning [kan'sainii]] prep angaende.kanfiVienfal] considerable adj be- traktelig. skrifte. [kan'sepjan] n forestilling telse c befruktning c [kan'sain] concern v *gjelde. beseire conqueror ['karjkara] n erobrer c conquest ['kaqkwestj n erobring c conscience ['kanfans] n samvittighet c conduct 1 conduct 2 re ['kandAkt] n oppforsel c [kankLvkt] v ledsage. kon- disjon c. diri- conscious ['kanjas] adj bevisst consciousness ['kanjasnas] n bevisst- hetc conscript pkanskript] n vernepliktig c consent [kan'sent] v samtykke. be- consequently ['kansikwantli] advaltsa conservative [kan'sa:vativ] adj konservativ kjenne confession [kan'fefan] n tilstaelse c. *anga. ** hall konsertsal c congratulation [karjjgrajtfu'leijan] n gratulasjon c. n samtykke nt conductor [kan^Akta] n leder gent c confectioner c [kan'fekfana] n konditor consequence n konferanse ['kansikwans] n Mge c. kople. dirigec. n betong c congress ['karjgres] connect [ka'nekt] v *forbinde. anselig adj konfi- considerate full [kan'sidarat] adj hensyns- confirm [kan'fa:m] v bekrefte consideration [kanjsida'reifan] n over- . betydelig. tilstand c. mene [kan'sidarabal] confidence [Mcanfidans] n tillit c confident ['kanfidant] adj tillitsfull confidential densiell [. slutning c concrete ['kaqkitt] adj konkret. conference c ['kanfarans] konsekvens c confess [kan'fes] v *tilsta. confiscate ['kanfiskeit] v *beslaglegge. kople c. til n kongress c connection [ka'nekjan] n forbindelse n kjenner c n bibetyd- sammenheng c [jkana'sa:] concurrence [kaq'kArans] n overensstemmelse c concussion [kaqVfan] n hjernerystelse c condition [kan'difan] connoisseur connotation [jkana'teijan] n vilkar nt. vedrerende concert [Mcansat] n konsert c. bifalle. foretagende nt [kan'saind] concerned adj bekymret. bedrift c.

konkur- . oppforelse c. oppfore construction [kan'strAkfan] n konstruksjon c.kansalHeifan] n konsultasjon c. ~ hours konsultasjonstid c consumer contact takte. bygge. conversation [jkanva'seijan] n samtale c convert [kanVa:t] v omvende. omtanke hensynsfulli hetc considering [kan'sidarh]] prep traktning av be- ranse c continent ['kantinant] n kontinent nt. omregne convict 1 [kanVikt] v *finne skyldig convict 2 ['kanviktj n domfelt c conviction [kanVikfan] n overbevisning c. smittende contain [kan'tein] v *inneholde. continually adv uopphorlig continue [kan'tinju:] v *fortsette consignment ding c consist of [kan'sainmant] n sen- [kan'sist] conspire seg [kan'spaia] *besta av v sammensverge continuous [Meanstant] [kan'tinjuas] adj uavbrutt. passende. fastland nt continental [ikanti'nental] adj kontinental continual [kanHinjual] adj stadig. on the contrast ['kantraist] n kontrast c. rom- convenient me container [kan'teina] n beholder container c c. 37 c. verdensdel c. beleilig convent pkanvant] n nonnekloster nt contemporary samtidig [kanHemparari] adj contempt forakt c [kanHempt] n ringeakt c. omstridt convenience melighet c [kanVimjans] n bekvem- contagious [kanHeid3as] adj smittsom. motsetning c contribution [jkantri'bjuijan] n bidrag nt control [kan'troul] n kontroll c. *. [kanVi:njant] adj bekvem. domfellelse c convince [kanVins] v overbevise content [kanHent] adj tilfreds contents ['kantents] pi innhold nt contest ['kantest] n strid c. constant adj konstant constipated ['kanstipeitid] adj forstoppet constipation [ikansti'peifan] kontinuerlig contour ['kantua] n omriss nt n forstop- pelsec constituency krets c constitution [kan'stitjuansi] n valg- [jkansti'tjuijan] n grunn- lovc construct contraceptive [jkantra'septiv] n prevensjonsmiddel nt contract 1 ['kantraekt] 71 kontrakt c contract 2 [kanHraekt] v *padra seg contractor [kanHraekta] n entreprenor c contradict [jkantra'dikt} v *motsi contradictory [jkantraMiktari] adj motstridende contrary ['kantrari] n det motsatte. ['kantaekt] ~ lenses kontaktlinser pi n kontakt controversial [jkantraVai/al] adj kontroversiell. bygning c consul ['kansal] n konsul c consulate pkansjulat] n konsulat nt consult [kan'sAlt] v *radsp0rre consultation [.considering veielse c. v kontrollere [kan'strAkt] v konstruere. [kan'sjuima] n forbruker c v kon- c.tvert imot adj motsatt. egnet.

cottage [Ootids] n hytte c cotton ['kotan] n bomull c. radsforsamling c councillor pkaunsata] n nt radsmedlem cordial ['koidial] adj hjertelig corduroy pkoidaroi] n kordfloyel c core [ko:] n kierne c. n samvirlce- cosy cot ['kouzi] Ydgnt co-ordinate [kot] nAm feltseng c adj koselig [koub:dineit] v samordne co-ordination [koupidi'neijan] n koordinasjon c copper I'kopa] n kopper nt copy ['kopi] n kopi c. [jkori'spond] v breweksle. v hoste v (p can) could [kud] council pkaunsal] n rad /it. fyldig [ka'rekt] ~ adj korrekt. avskrift c. breweksling c correspondent [jkori'spDndant] n korrespondent c corridor ['kDrido:] n korridor c correspondence corrupt stikke [ka'rApt] adj korrupt. n greve c counter ['kaunta] n disk c counterfeit ['kauntafiit] v forfalske counterfoil ['kauntafDil] n talong c counterpane ['kauntapein] n sengeteppe nt countess ['kauntis] n grevinne c country ['kAntri] n land nt. v tykk. rr on the cob maiskolbe c corner [Mcoina] /i hjorne /it cornfield [ifc>:nfi:ld] n kornaker c corpse [ko:ps] /i lik /it corpulent correct ['kapjulant] ad/ korpulent. tilsvare cookbook ['kukbuk] nAm kokebok c cooker ['kuka] n komfyr c. landomhouse landsted nt rade nt. riktig. bomullscotton-wool ['kDtanwul] n vatt c couch [kautfl n divan c cough [kof] n hoste c. medvirkning c [ku:i] corruption [ka'rApJbn] n bestikkelse c corset [tait] n korsett nt cosmetics [koz'metiks] pi kosmetika pi cost [kost] n kostnad cost [kost] v koste c. *telle opp. *anse. liktorn c.convulsion convulsion [kanVAlJan] n krampetrekning c cook [kuk] n kokk c. gjenpart c coral ['kDral] n korall c cord [kD:d] n tau nt. gas gasskomfyr c cookery-book ['kukaribuk] n kokebok c cookie ['kuki] nAm smakake c ~ [jkari'spondans] n korrespondanse c. pris c co-operative [koubparativ] adj kooperativ. samarbeidsvillig. ek- v kopiere. medregne. kjernehus nt cork [ko:k] n kork c corkscrew ['koikskru:] n korketrekker c counsel pkaunsal] n rad nt counsellor ['kaunsafc] n radgiver c count [kaunt] v *telle. cooling system kjolesystem nt co-operation [kouppa'reijbn] n samarbeid nt. v lage mat. tilberede 38 coupon correspond svare til. korrigere countryman ['kAntriman] n landsmann c (pi -men) correction [ka'rekfan] n rettelse c correctness [kaVektnas] n noyaktig- hetc county ['kaunti] couple [McApal] n par /if coupon pkuipon] n kupong c n grevskap nt . etterligne. rette. corn [ko:n] /i korn nt. v *be- cool adj kjolig. snor c semplar carbon ~ nt.

fetter c cover ['Iowa] vdekke. jernbaneovergang c crossroads ['krasroudz] n gatekryss nt creamy crease adj floteaktig v skrukke. n kors nt crazy ['kreizi] acf/ gal. press c create [kri'eit] v skape. kryss nt. r- charge ku- vertavgift c creepy pkri:pi] adj nifs. ['krimzan] ['kripald] v crippled crisp adj heyrod adj vanfer c *smelle. rett c. of *y naturligvis. v *godcard kredittkort nt skrive. risikabel criticism ['kritisizam] n kritikk c crane [krein] n kran c crankcase [taqkkeis] /? veivkasse c crankshaft [Mcraeqkfarft] n veivaksel c crash [kraej] n kollisjon c. strafferett c cow /? coward ['kauad] ku c n feiging c criminality [jkrimi'naelati] n kriminali- cowardly adj feig crab [kraeb] n krabbe c crack [kraek] n smell /if. hoff nt. *sla i stykker. uhyggelig cremate [kifmeit] v kremere cremation [kri'meifan] n kremering c crew [kru:] n mannskap nt cricket ['krikit] n cricket c. sinnssyk. creditor ['kredita] n kreditor c n tapperhet c. lop nt. fotgjengerovergang c. uaerlig crop [krap] n avling c cross [kras] v *ga over. siriss c crime [kraim] n forbrytelse c criminal ['kriminal] n forbryter c. adj tverr. adj kremgul cross-eyed ['krasaid] adj skjeloyd crossing ['krasirj] n overfart c. modig course [ka:s] n kurs c. for- dreid. crisis ['kraisis] [krisp] n (pi crises) krise *sprekke cracker ['kraeka] cradle ['kreidal] adj spro nAm kjeks c cramp [kraemp] n vugge c n krampe c critic ['kritik] n kritiker c critical [Hcritikal] adj kritisk. v kollidere. selvfolgelig credulous pkredjulas] adj godtroende creek [kri:k] n vik c creep [kri:p] v *krype court [ka:t] n domstol c. mot courageous [ka'reid3as] adj tapper. intensive ~ lynkurs nt. sint. krolle. ~ kursus nt. gardsplass c courteous [taias] adj heflig cousin ['kAzan] n kusine c. n ly nt. tape- Hg creak [kri:k] v knirke cream [kri:m] n krem c. sprekk [Mcauadli] tetc crimson c. n crawl c craze [kreiz] n mani c criticize pkritisaiz] v kritisere crochet ['kroujei] v hekle crockery crocodile ['krakari] ~ ['krakadail] n steintey nt n krokodille c crooked ['krukid] adj kroket. flote c. adj ~ law forbrytersk. *knekke. kurs nt. kriminell. rynke c. n fold c. lokk [kau] /rt. barrier barriere c styrte. skjul /rt. crate [kreit] n sprinkelkasse c crater ['kreita] n krater nt crawl [kra:l] v krabbe. perm c. kreere [Mcrkmi] [kri:s] crosswalk ['kraswa*] nAm fotgjen- gerovergang c crow [krou] n krake c creature [Mcrktfa] n skapning c crowbar pkrouba:] n brekkjern nt .courage courage nt [Muric^] 39 crowbar credible [Maedibal] adj troverdig credit [Credit] n kreditt c.

/1 banning c. krumning c curved [ka:vd] ac[/ krum. n syklist c cylinder cystitis ['silinda] n sylinder nt c. klubbe c cuff [kAf] /7 mannc custody ['kAstadi] n varetekt c. v t0yle [kjua] v helbrede. cruise nt crumb [krAm] n smule c crusade [krui'seid] n korstog nt crust [krAst] n skorpe c crutch [krAtf] n krykke c cry [krai] v *grate. n cruise [kru-. v krone crucifix ['krusifiks] n krusifiks nt crucifixion [jkruisi'fikfan] n korsfestelsec [kraun] curling-tongs pi kroll- tangc curly [\x\i] adj tellet currant piuraiit] n korint c. crucify [Mcruisifai] v korsfeste cruel [krual] adj grusom n sjoreise c. merkverdig curl [ka:l] v telle. direct likestrom c n karri c curry pkAri] curse [ka:s] v banne. kretslep nt. ned. formynderskap nt custom [^kAstam] n vane c. folkemengde c crowded ['kraudid] adj overfylt. ~ c curiosity [jkjuaribsati] head topplokk n nysgjerrighet [si'staitis] c Czech [tjek] n blaerekatarr c adj tsjekkoslovakisk. klemme cudgel [^391] n kjepp c. n tell c curler [ika:la] n harrull c ['kailirjtoriz] crown n krone c. n kubaner c curve [ka:v] u kurve c. adj navaevekrende. *skjaere off *skjaere av. forva- ring c. rips c currency ['kAransi] fl valuta c. n kur c. forbanne. ~ ~ ['kAltiveit] v dyrke culture ['kAltJb] n kultur c cultured [McAltfad] adj kultivert [McAniij] cunning cup [kAp] cupboard curb cure adj slu n kopp c. helbredelse c curio ['kjuariou] /? (pi ~s) kuriositet [ka:b] cycle [Baikal] n sykkel syklus c cyclist ['saiklist] c. lege. rop nt crystal ['kristal] n krystall c/nt. buet cushion ['kufan] /7 pute c custodian [kA^toudian] /1 oppsyns- cube [kju:b] n kube c. vanlig ['kAstama] customer n kunde c perp/ cul-de-sac cultivate Customs blindgate c pkAstamz] pi toll c. nysgjerrig. n . stenge av cutlery ['kAtlari] n bestikk nt cutlet f'kAtlat] n kotelett c ~ fortauskant c.crowd crowd [kraud] n mengde c. cuff-links ['kAfligks] mansjett c p/ mansjettknap['kAldasaek] 77 sedvanlig. klippe. *skrike. teppe ~ ~ ~ skrik nt. alternating selstrgm c. klippe av. adj 77f krystall- Cuba ['kju:baj Cuba Cuban ['kjuiban] adj kubansk. tettpakket 40 curious pkjuarias] Czech adj vitebegjaerlig. pokal c f'kAbad] /7 n skap /it cut [kAt] n kutt /rt cut [kAt] v *skjaere.z] utenlandsk valuta foreign current pkArant] n strem c. rope. forbannelse c curtain [ika:tan] n gardin c//if. duty officer toller c tollavgift c. aktuell. terning c cuckoo ['kuku:] n gjok c cucumber [Mcjuikamba] n agurk c cuddle ['kAdal] v kiaele med. skikk c customary ['kAstamari] adj alminnelig.

saving time sommertid c n ~ lag/rt defective [dPfektiv] defence [dPfens] n forsvar adj mangelfull nt. k fukte dance [da:ns] v danse. n dans c dandelion [Viaendilaian] n Wetann c dandruff ['daendraf] n flass flf Dane [dein] n danske c danger [\fetod3a] n fare c n bedrae nt v *bedra December [di'semba] desember decency [Mi:sansi] n anstendighet c decent [Wiisant] adj anstendig deceit [di'siit] deceive [di'si:v] decide dangerous [Vieind^aras] adj farlig Danish [VieiniJ] 8<9 dansk dare [dea] v *tore. *oppgi. n neder- daylight [Ueilait] dagslys nt. *avta. /? tankestrek c dashboard [Usfto:d] /J instrumentbord nt data [Meita] p/ data pi date 1 [deit] /7 dato c. n dagsavis c ['debit] n debatt c n debet c n meieri nf n demning c damage [Vismid3] n skade c. handle med n kortgiver c. deklarasjon c declare [dPklea] v erklaere. vage. with *ta seg dead deaf Tsjekkoslovakia ~ av. n nedgang c dedicate [Uedikeit] v hellige deduce [di'djuis] v utlede deduct [di'dAkt] v *trekke fra deed [di:d] n handling c. avgjerelse c deck [dek] n dekk nt.Czechoslovakia tsjekkoslovak c Czechoslovakia [itfekaslaVaikia] 41 defence [ded] adj dod [def] adj dov deal [di:l] n transaksjon c. penalty dods- ~ straff c daffodil [klaefadil] n paskelilje c debate debit [di'beit] daily [Meili] adj daglig. dyrebar death [de8] n ded c. deklarere decoration [jdekaVeifan] n dekorasjon c decrease [di^kriis] v minke. deep ** per per dag. v skade damp [daemp] ad/ fuktig. v dateumoderne re. skatt c darn [da:n] v stoppe dash [dasj] v styrte. dyr. declaration [jdeklaVeifan] n erklasring c. cabin chair fluktstol c dekkslugar c. the yesterday forgars n daggry nt daybreak ['deibreik] trip dagstur c. handel c deal [di:l] vdele ut. out of date2 [deit] n daddel c daughter ['da:ta] n datter c [kieariq] a((/ dristig dark [da:k] darling ~ [di'said] v *avgJ0re decision [di^an] n beslutning c. n nwke /rt [Marlirj] n kjaereste c. by * om dagen. gjerning c ~ ~ dawn day [da:n] /? [dei] /J daggry nt dag c. ~~ before i [di:p] adj dyp deep-freeze [jdiip'friiz] n dypfryser c deer [dia] n (pi ~) hjort c defeat [dPfi:t] v *overvinne. n fuktighet dairy [Vieari] dam [daem] debt [det] n gjeld c decaffeinated [di^kaefineitid] adj kaffeinfri c. vern nt . utfordre daring adj merk. dealer lerc [VJirb] forhand- dad n far c daddy [Vlaedi] n pappa c [daed] dear [dia] adj kjaer. minske. avtale c.

utsettelse c [di'gri:] [diHei] delegate [Meligat] n utsending c delegation [jdeli'geijan] n delegasjon c deliberate 1 [di'libsreit] voverveie. demand [di'ma:nd] v behove. *ode- descend [dPsend] v *ga ned descendant [dPsendant] n etterkom- merc [jdema'lifan] demolition c n nedrivning descent describe [dPsent] n nedstigning c demonstrate ['demanstreit] v bevise. bunnfall nt. leve- ranse c c. ~ glede delightful [di'laitfal] adj henrivende. v deponere depository [dPpazitari] n lager nt depot ['depou] n lagerplass c. Danmark denomination deformed vanskapt [di'famd] adj misdannet. ettersporsel c [di'makrasi] democracy nt n demokrati adj demo- deputy [. nedgane c deprive of [dPpraiv] *frata depth [depe] n dybde c varebil depression c. forlange. radslagning c delicacy ['delikasi] n lekkerbisken c. hule c definite [Uefinit] adj bestemt definition [jdefPnifan] n definisjon c Denmark nevnelse [Uenmaik] c. n krav nt. n forsinkelse c. pant c. n betrosretning c. avleiring c. stasjon c herlig deliver [diMiva] v levere. nedkomst c. *radsla deliberate2 [di'libarat] adj overlagt deliberation [dijliba'reijan] n overveielse c. finfolelse c delicate ['delikat] adj delikat delicatessen [jdelikaHesan] n delikatesse c. lekker delight [di'lait] n glede c. *utsette.defend defend [di'fend] 42 v forsvare description deficiency [di'fifansi] deficit [Uefisit] n mangel c n underskudd nt define [di'fain] v bestemme. v hetc dense [dens] adj tett dent [dent] n bulk c dentist ['dentist] n tannlege c denture ['dentja] n gebiss nt deny [dPnai] v benekte. sted- democratic kratisk fortreder c demolish legge [di'malif] v *rive ned. definere demonstrere demonstration [ideman'streifan] n demonstrasjon c den [den] n hi nt. verdien[di^nomPneifan] degree delay n grad c v forsinke. *beskrive description [dPskripfan] n beskrivelse [dPskraib] v . delikatesseforretning c delicious [di'lijas] adj deilig.dema'kratik] ['depjuti] n deputert c. nekte deodorant [diibudarant] n deodorant c depart [dPpa:t] v reise bort. fryd c. * van depress [dPpres] v tynge ned depressing [dPpresiq] adj deprimerende [dPpreJan] n depresjon lavtrykk nt. *ga sin vei. magasin nt n avreise c departure [dPpa:tfa] dependant [dependant] adj avhengig depend on [dPpend] bero pa deposit [dPpazit] n depositum nt. *avga ved doden department [dPpa:tmant] n avdeling store stordepartement nt. c. avlevere delivery [di'livari] n levering c.

nt. undergang c detach [diHaetJ] v losne detail [Miiteil] n detalj c nt diarrhoea diary c [daiaVia] [Uaiari] n diare c n almanakk c.desert c. konstatere diagnosis [/daiag'nousis] n (pi -ses) diagnose c diagonal [daiteganal] n diagonal c. pult c n diabetiker c. v enske. kateter diabetes [jdaiateiiz] n sukkersyke diabetes c diabetic [jdaia^betik] c. be- n diesel c stemme determined visst [di'ta:mind] adj malbec. lyst c. attra. despair tvile [di'spea] n haploshet c. n utkast nt. dagbok n diktafon c detailed forlig [<di:teild] adj detaljert. hensikt c ['dezigneit] v peke ut desirable [dPzaiarabal] adj attraverdig. lodd c destroy [di'strai] v *odelegge. v for- sukkersykepasient c diagnose [idaiag'nouz] v stille en di- despatch [di'spaetj] v avsende desperate [Uesparat] adj fortvilet prep tross [di'za:t] n dessert c destination [jdestPneifan] n bestem[di'spait] despise despite dessert [di'spaiz] v forakte agnose. diet [Maiat] n diett c differ [Mifa] v *vaere forskjellig detour [kli:tua] n omvei omkjoring c devaluation difference ['difarans] n forskjell c different ['difarant] adj forskjellig. ut- dictaphone dictate pdiktafoun] [dikHeit] v diktere detect [dikekt] v oppdage detective [di'tektiv] n detektiv c. begjaer nt. story detektivroman c detergent [di'ta^nt] n vaskepulver ~ dictation [dikHeifan] n diktat c dictator [dik'teita] n diktator c nt dictionary [klikfanari] n ordbok c did [did] v (p do) die [dai] v do diesel ['di:zal] determine [di'taimin] v *fastsette. melsessted nt destine ['destin] v bestemme grafisk fremstilling dialect ['daialekt] n dialekt c destiny ['destini] n skjebne c. begjaere designate [Miivieit] v *avvike devil pdeval] n djevel c devise [diVaiz] v uttenke devote [diVout] v *hengi dew [dju:] n dugg c desk [desk] n skrivebord nt. signalement nt desert 1 ['dezat] n orken c. *forlate 43 luering c difficult devalue [jdi:Vaelju:] vdevaluere develop lingc deviate [diVelap] v utvikle. onskelig desire [di'zaia] n onske nt. fremkalle deserve design [di'za:v] v fortjene development [diVelapmant] n utvik- [dPzain] v tegne opp. adj diagonal diagram ['daiagraem] n diagram nt. vrien . *tilintetgjere diamond [Uaiamand] n diamant c diaper ['daiapa] nAm bleie c n mellomgulv diaphragm [di'strAkfan] [Maiafraem] destruction n odeleggel- se c. adj ode desert 2 [di'za:t] vdesertere. annerledes difficult [Mifikalt] [jdirvaelju'eijan] n deva- adj vanskelig.

dish .difficulty difficulty [Mifikalti] 44 n vanskelighet c.

v *dokk- sette.dishonest dishonest disinfect [di'sanist] 45 adj uaerlig v desinfisere disturb [di'staib] doorman v forstyrre [jdisin^fekt] disturbance [dPsta:bans] n forstyrrel- disinfectant dislike [jdisin'fektant] n desinfi- se c. n utstilling c avdeling c [diVa:s] divorce les n skilsmisse c. giver c * n dor c.ki:pa] n dorvokter c doorman pda:man] n (pi -men) por- . kai c. stupe diversion [daiVa:Jan] n omkjering c. v skil- dizziness [Mizinas] n svimmelhet c dizzy [Uizi] adj svimmel displease [di'spli:z] v mishage disposable [di'spouzabal] adj engangsdisposal [di'spouzal] n disposisjon c dispose of [dPspouz] kvitte seg do lig [du:] v *gj0re. avsky c. v *strides. innenlands. atskillelse c. tvist c. forvirring c serende middel [di'slaik] v mislike. doktor c document ['dakjumant] n dokument docker gel c/nt. stromfordeler c district [Mistrikt] n distrikt nt. kilometres kilometertall nt distant distinct [ ~ dome in 'distant ] [di'stinkt] adj fjern adj tydelig. n tjener c domicile [Mamisail] n bopel C domination [jdamPneifan] n domine- skjellig distinction [di'stinkjan] n forskjell c ringc dominion nt [da'minjan] n herredomme distinguish [di'stiqgwij] *gjere forskjell v skjelne. *legge kai med dispute [di'spjuit] n ordstrid c. kvarternf donate [dou'neit] v skjenke donation [dou'neijan] n donasjon c done [dAn] v (pp do) donkey [Vbnki] n escl nt donor ['douna] n donator door [da:] c. signal nodsignal nt distribute [di'stribju:t] v utdele distributor [di'stribjuta] n eneforhandler c. kran- [Viaka] n havnearbeider c doctor [Makta] n lege c. revolving svingdor c. n motvilje c. vise. bedrovelse ~~ c. fordele. sende av sted display [di'splei] v utstille. sparken. skille divine [diVain] adj guddommelig division [diVi3an] n deling c. atspredelse c divide [diVaid] v dele. for- [doum] n kuppel c domestic [da'mestik] adj hus-. *vaere tilstrekke- dock [dak] n dokk til c. avskjedige disorder [di'sa:da] n uorden c dispatch [di'spaetf] v avsende. *bestri- nt de adj utilfreds v opplese dissuade from [di'sweid] frarade dissatisfied [di'saetisfaid] dissolve [di'zolv] dog [dag] n hund c dogged [Magid] adj sta doll [dal] n dukke c distance [Uistans] n avstand c. sliding r* skyveder c doorbell [kfo:bel] n ringeklokke c door-keeper [Ua:. antipati c dislocated [Uislakeitid] adj gatt av ledd dismiss [dis'mis] v sende bort. avsky. distinguished [di'stiggwift] adj fremstaende distress [di'stres] n nod c. *gi ditch [ditf] n greft c dive [daiv] v dukke.

prep nedover. medisin c drugstore [kirAgsta:] nAm apotek nt. * heve. penger pi adv ned. c. fere driver ['draiva] n ferer c drizzle [Mrizal] /7 duskregn nt drop [drop] v *la falle. nedover. n bor /it drink [drink] n drink c. drawers dry [drai] adj terr. langs. ~s) dusin nt utkast nt drinking-water ['drinkir^waita] n drik- drag drain [draeg] n veksel v slepe kevann nt drip-dry ^drip'drai] adj strykefri drive [draiv] n ve c. *forbinde. trene. v torke dry-clean [jdrai'klim] v rense dry-cleaner's [jdraPklimaz] n renseri nt dryer pdraia] n terketrommel c. *trekke. beruset drapery draught [Vireipari] [dra:ft] n tekstilvarer pi n trekk c. usik- dough [dou] down 1 [daun] n deig c. adj nedslatt. n avlep nt drama ['dra:ma] /I drama nt. skue- dragon [Viraegan] spill /it dramatic [dra'maetik] adj dramatisk dramatist ['dramatist] n dramatiker c drank [draenk] v (p drink) draper [kireipa] n manufakturhandlerc drought [drain] n terke c drown [draun] vdrukne. *sette opp drawbridge ['dra:brid3] n vindebro c drawer [Ura:a] n skuff c. n without ~ uten tvil doubtful ker ['dautfal] dread [dred] v frykte. v kle pa. n drape c n drake c [drein] v drenere. varehus nt drum [drAm] n tromme c drunk [drArjk] adj (pp drink) full. kjeretur c drive [draiv] vkjore. up avfatte. kle pa seg. *be drowned drukne drug [drAg] n narkotika c. betvile. dream [dri:m] n dram c dream [dri:m] vdremme dress [dres] over ende. fl frykt c dreadful ferdelig ['dredfal] ac(/ fryktelig. for- adj tvilsom. draughts [Mra:ftba:d] damspill nt draught-board brett nt n dam- draw [dra:] n trekning c draw [dra:] v tegne. tor- .dormitory tierc 46 underbukse c [Maimitri] dryer dormitory n sovesal c dose [dous] n dose c dot [dot] n punkt nt double 'dAbal] adj dobbel [ n tegning c n tegnestift c drawing-room ['draugruim] n salong drawing ['draiinj drawing-pin c tvil c. payment nedbeta- ~ seg. kle n kjole c lingc down 2 [daun] n dun nt downpour [kiaunpa:] n osregn nt downstairs [idaun'steaz] adv ned downstream [jdaun'strirm] adv med dressing-gown ['dresirjgaun] n morgenkape c dressing-room [Mresiqruim] n pakledningsrom nt dressing-table ['dresirjjteibal] n toalettbord nt stremmen down-to-earth tern [jdauntubfl] dressmaker adj nekdrill [dril] [ttresimeika] n sydame c downwards dozen draft [dra:ft] ['daunwadz] adv nedover v bore. drikk c drink [drink] v *drikke ['dAzan] n (pi **. [Mraiigpin] doubt [daut] v tvile.

duchess keapparat nt 47 editor .

educate 48 [ied3iikeit] emigration educate v *oppdra. utdan- .

bestille. v temme stand enamel [itanal] n emalje c enamelled [i'naemald] adj cmaljert enchanting [in'tfa:ntin. opptatt derholdning c. undersokelse c.'kaunta] v m0te. adj tilstrek- enclose [iqMdouz] v *vedlegge enclosure [igHcloi^a] n vedlegg nt encounter [in.entaHein] v *underholde. undersoke enquiry [irpkwaiari] n forespcirsel c. kraft c engage [in.49 emotion c. anvende employee [jempbft:] n lonnstaker c. hyggelig. kop- ~* tigelse c. [i'moujan] n sinnsbevegelse ring forlovelsesring c falelse c emperor ['empara] n keiser c emphasize ['emfasaiz] v understreke empire ['empaia] n imperium nt. enthusiasm [infyuiziaezam] forlystelse c n entusi- asmec enthusiastic [in/eju:zi'aestik] adj entu- engagement [iq'geidsmant] n forlo- siastisk velse c. n m0te nt enquire [iq'kwaia] v *foresp0rre. arbeid nt. driftighet c entertain [. rundsporring c enter ['enta] v *ga inn. forplikte seg. *innskrive encourage sikon nt [iq'kArids] v oppmuntre encyclopaedia [enjsaikta'piidia] n lek- end [end] n ende c. morsom. henrivende [i'neibal] i enjoy [in%>i] v *nyte. more. utvide enlargement [inMa^mant] n forsterrelse c enormous lossal [Pnaimas] adj enorm. avtale c. deilig enjoyment [in^aimant] n nytelse c enable v *sette enlarge [in'la^] v forstorre. motor c. *omgi. forpliktelse c. enterprise ['entapraiz] n virksomhet opphore ending ['endinj n avslutning c endless ['endlas] adj uendelig endorse [inkb:s] v endossere. innsirkle enough kelig [iWf] adv nok. underholdende entertainment [jentaHeinmant] n un- enemy v *utholde ['enami] n fiende c [inkijua] entertaining energetic [jena'dsetik] adj energisk energy Peaadji] n energi c.'geid3] v *ansette. slutt c. *skrive c. *y entire [inHaia] adj hel . *ha glede av enjoyable [in^aiabal] adj behagelig. *tre inn i. ko- encircle [in'saikal] vomringe. v slutte. keiserdomme nt employ [im'pbi] v *ansette. exchange enigma [i'nigma] n gate c arbeidsformidling c empress ['empris] n keiserinne c empty ['empti] adj torn.] adj beaarende. engaged forlovet. engineer [jendynia] n ingenior c England [Mqgland] England English [Mrjglif] adj engelsk Englishman piqglifman] n (pi -men) engelskmann c n arbeidsgiver c employment [im'pbimant] n beskjef- employer [im'pbia] engrave [ir^greiv] v gravere engraving [iq^greivirj] n trykk perstikk nt nt. beverte entertainer [jentaHeina] n underhol- bakpa endure derc [jents'teininj adj morsom. ansatt c engine Pend3in] n maskin lokomotiv nt c.

inntreden c entrance-fee ['entransfi:] n inngangspenger pi entry ['entri] n inngane c. like. feil c escalator ['eskaleita] n c rulletrapp escape [i'skeip] v *unnslippe. respekt v vurdere. adv endog ['i:vnirj] evening n kveld c. ~ dress errand ['erand] n aerend nt error ['era] n feiltakelse c. alltid every ['evri] adj hver everybody ['evrijbadi] pron enhver everyday ['evridei] adj daglig everyone ['evriwAn] pron enhver ever adv isaer. n essay stil c. kjerne c essential [i'senjal] adj uunnvaerlig. [i'sti:m] n eiendom c n aktelse c. escort 1 ['eska:t] n eskorte c escort 2 [i'sko:t] v ledsage especially [i'spejali] selskapsantrekk nt event [iVent] n begivenhet c eventual [iVentfual] adj mulig. endelig ['eva] adv noen gang. forst og fremst esplanade [jesph'neid] n esplanade c everything ['evrieirj] pron alt . n likemann v male seg med ['epilepsi] ['epilog] ['estimat] n vurdering c estuary ['estfuari] n elvemunning c etcetera [et'setara] og sa videre etching ['etfirj] n radering c eternal c. staende err [x] v feile stant. no adgang forbudt c. tilsvarende Europe ['juarap] Europa European [juara'pi:an] adj europeisk. *verdsette epic Pepik] n epos nt. *unnn flukt c ga. adj oppreist. essay ['esei] handling c essence ['esans] n essens entirely adv helt n inngang c. innforing c. flykte. [i'ta:nal] adj evig eternity [i'ta:nati] ether ['i:0a] n evighet c n eter c Etiopia equality [i'kvobti] n likhet c equalize ['iikwalaiz] v utjevne Ethiopia [iOi'oupia] Ethiopian [iBi'oupian] adj etiopisk. takse- envoy ('envoi] envy ['envi] n misunnelse ne n sendemann c v misun- v akte ['estimeit] estimate 1 re. adgang c. kon- evaluate eraser [i'reiza] n viskelaer nt erect [i'rekt] v reise. n equally [HJcwali] adv like etiopier c equator [Pkweita] n ekvator c equip [i'kwip] v utruste.entirely 50 [in'taiali] everything nt. vesen nt. plan. [i'steit] omgivelser pi esteem c. adj episk estimate2 epidemic epilepsy epilogue [jepi'demik] n epidemi c n epilepsi c n epilog c episode ['episoud] n episode c equal [M-. vesentlig essentially [i'senjali] ~ adv forst og envelope ['envaloup] n konvolutt c envious ['envias] adj sjalu. n europeer c evacuate [iVaekjueit] v evakuere [iVaeljueit] v vurdere evaporate [iVaepareit] v fordampe even ['i:van] ad/'jevn. misunne- fremst establish sla [i'staeblij] v etablere. utstyre equipment [i'kwipmant] n utstyr nt equivalent [i'kwivabnt] adj motsvarende. [inVaiaranmant] n milje estate c.kwal] adj lik. *fast- environment nt. av- entrance ['entrans] ad- gang c.

experienced erfaren experiment [ik'sperimant] n eksperi- . adj ondsinnet. utbre.for eksempel excavation [jekskaVeiJan] n utgrav- ningc exceed [ik'si:d] v *overskride. gases eksos c adv overalt evidence ['evidans] n bevis nt evident ['evidant] adj tydelig evil [Mrval] n onde nt. ut0ve exhale [eks'heil] v puste ut exhaust [igtat] n eksosror nt. excitement se c. [ik'saitmant] n opphissel- nt [ik'spens] n utgift c. kostbar experience [ik'spiarians] n erfaring c. fremvise. overdri- folde velse c excessive exchange adj overdreven v bytte. for *. oppvise exhibition exile [jeksi'bifan] ['eksailj [ig'zist] n utstilling c eksil nt. enestaende excerpt [Vbacpt] n utdrag nt n utgang c exotic adj eksotisk expand [ik'spaend] v utvide. *overg* excel [ik'sel] v utmerke seg excellent ['eksabnt] adj fremragende. erfare. adj fritatt exemption [ig'zempjbn] n fritakelse c exercise ['eksasaiz] n ovelse c. v eve. expenses pi omkostninger pi expensive [ik'spensiv] adj dyr. ** office vekslingskontor nt. landflyktig n c except [ik'sept] prep unntatt exception [ik'sepjan] n unntak exist nt v eksistere existence exit ['eksit] [ig'zistans] n eksistens c c. oppgave c. utkjcrsel exceptional [ik'sepjbnal] adj usedvanlig. utmerket ~ exhibit [ig'zibit] v utstille. vutmatte. ut[ig'zotik] excess [ik'ses] n utskeielse c. direkterc exempt [ig'zempt] v *frita. bors c. v* rate valutakurs c excite [ik'sait] v opphisse [ik'sesiv] [iksHfeind3] utveksle. n bytte expect [ik'spekt] v vente expectation [jekspek'teijoi] n forventningc expedition [jekspa'dijbn] n ekspedisjonc expel [ik'spel] v utvise expenditure [ik'spenditja] n forbruk . ond n evolusjon c adj neyaktig exactly [ig'zaektli] adv akkurat exaggerate [ig'zaedsareit] v *overdrive evolution [jiiva'luijan] exact [ig'zaekt] examination [igjzaemi'neijbn] n eksa- undersekelse c. spenning c [ik'saitiq] expense exciting adj spennende exclaim [ik'skleim] v *utbryte exclamation [lekskb'meifan] n utrop nt exclude [ik^sklurd] v utelukke exclusive adj eksklusiv exclusively [ik*sklu:sivli] adv uteluk[ik'sklu-. for her nt examine [ig'zaemin] v underseke c.siv] v oppleve. veksle.everywhere everywhere ['evriwea] 51 experiment kende excursion [iktoijan] n utflukt c excuse 1 [ik'skjuis] n unnskyldning c excuse 2 [ik'skjmz] v unnskylde execute ['eksikjuit] v utfore execution [leksi'kjuijan] n henrettelse c executioner [jeksi'kjurfMra] n beddel c executive [ig'zekjutiv] adj administrerende. n utovende makt. nt. men example [ig'zaimpal] n eksempel nt.

sagn nt n stoff nt. expired utlopt explain [ik'splein] v forklare extraordinary vanlig [ikVstrDidanri] adj usedadj ek- explanation ringc explicit [jekspb'neifan] n forkla- extravagant [ik'strsvagsnt] stravagant. adj ekspress-. ledning c n forlengelse c. n utside extent c external [ek'stainal] adj utvendig extinguish ik'stirjgwij] v slokke extort [ik'stD:t] v utpresse extortion [ik'stoijan] n utpressing c [ face-pack ['feispaek] n ansiktsmaske c face-powder ['feisipauda] n ansikts- pudder nt facilities [fa'sibtis] pi bekvemmelig- heter pi facility [fa'sibti] n letthet c. eksponering ~ n utsatthet meter lysmaler c ut- [ik'spres] v uttrykke. n ytterlighet c explode [ik'sploud] v eksplodere exploit [ik'spbit] v utnytte explore [ik'spb:] v utforske explosion explosive 1 exuberant eye [ai] [ig'zjuibarant] strommende n eye nt [Hribrau] ['ailaefl [ik'sploi^an] [ik'splousiv] n eksplosjon c adj eksplosiv.witn9s] n eyenvitne exports pi eksport c nt c. ytadj over- kelig terst. exposition [jeksp^zijbn] n utstilling c exposure express trykk [ik'spoi^a] c. extra ['ekstra] adj ekstra extract 1 [ik'straekt] v *trekke ut extract 2 Pekstraekt] n utdrag nt extradite ['ekstradait] v utlevere en forbryter utande. ytre. fable pfeibal] fabric ['faebrik] bevilge extension [ik'stenjbn] utvidelse c. opphere. linje c. uttryk- extreme [ik'striim] adj ekstrem. ** cord skjoteadj omfangsrik. ytterlig. overdreven [ik'splisit] adj tydelig. fact ment re forsok nt. face-cream c ['feiskriim] n ansiktskrem extensive utstrakt.expert 52 nt. *gi ut- for. struktur c facade [fa'said] n fasade c face [feis] n ansikt nt. v eksperimente- expert ['ekspat] n fagmann c. utfore 2 export ['ekspD:t] n utforsel c exportation [jekspDiUeifan] n utf0rsel c n eyenbryn nt n eyenvippe c eyelid Pailid] n oyenlokk nt eye-pencil faiipensal] n eyenblyant c eye-shadow ['aijtedou] n eyenskygge eyebrow eyelash c eye-witness ['ekspoits] ['ai. in c fact [fskt] n kjensgjerning faktisk . n sprengstoff nt export [ik'spait] v eksportere. ek- spert c. adj sakkyndig expire [ik'spab] v *utl0pe. * massage ansiktsmassasje facing overfor c. trykkelig. ferdighet * c. utvide. n fabel c. [ik'stensiv] omfattende [ik'stent] n omfang nt exterior [ek'stbrb] adj ytre. ~ train hurtigtog nt [ik'sprejbn] expression exquisite n uttrykk nt [ik'skwizit] extend [ik'stend] adj utS0kt v forlenge. v konfrontere.

n dakalv c fear [fia] n frykt c. n fe c fl ganske fairy ['feari] fairytale ['feariteil] faith [feiB] /j tro c. rykte adj velkjent. fjetre fa- S0mme. so . n failure ['feilja] n fiasko c c. ~ belt vifterem c ['feimas] adj beromt [fa:lt] n feil c. for- n evne farm [fa:m] /i bonaegard c farmer [Yaima] /j bonde c. hurtig. fakultet nt fad [fed] /j nt. without fascism fascist scist ['fejlzam] ['fejist] n fascisme c adj fascistisk. adv meget. kost c ['fektjual] c. beundrer c. blond. begavelse faculty pfekalti] c. like. n fett nt fatal ['feital] adj dodelig. adj yndlingsfawn [fo:n] adj gulbrun. gjen- . farmer's wife bondekone c farmhouse ['faimhaus] n vaningshus nt far-off Pfairaf] 0(0 fjern fascinate pfesineit] v fengsle. skjebnesvanger. gal. slekt c. fairly ['feali] varemesse c. tenke seg. stenge fastener [taana] n festeinnretning c fat [fet] adj tykk. mangle. v privilefaulty [Yoclti] fancy ['fensi] v *ha lyst til. faultless [Yailtlas] ad/ perfekt fanatical [fa'nxtikal] adj fanatisk adj defekt. faithful ['feiOful] /i tillit eventyr nt c c fashion pfejan] n mote c. fortroc. anlegg nt. pater c father-in-law ['fd:ferinb:] n (pi fa- ad/ trofast forfalskning c fall [foil] /? fall nt. lysharet. v frykte feasible [Trzabal] adj mulig. by uten sammenligning. teeth gebiss nt falter [Yalta] vvakle. motelune nt nykke fade [feid] v blekne. famous fan [fen] n vifte c. hast c fall [fD:l] v *falle [feik] fake false [fDils] adj falsk. falme faience [fai'fiis] n fajanse c fail [feil] v mislykkes.hittil far-away ['fa:rawei] ad/ fjern ~ gere. begunstige favourable ['feivarabal] adj gunstig favourite ['feivarit] n favoritt c. n lune nt. fatal fate [feit] n skjebne c father ['fa:5a] n far c. uekte. stamme ~ /if fame Hg [feim] /7 berammelse familiar [fa'milja] c. fet. mate c fashionable pfejanabal] adj moderne fast [fa:st] adj rask. trett- hetc fatness ['fetnas] n fedme c family ** ['femali] n familie /if fatty fault [ifeti] adj fettholdig name etternavn faucet ['fa:sit] nAm vannkran c defekt c feilfri. dumpe. adj svak. vaskeekte fasten ['fa:san] v feste. helt sikkert *stryke. adj vakker adv noksa. vag fair [fea] n basar rettferdig. forestille seg. thers-) svigerfar c fatherland [Yaioaland] n fedreland nt fatigue [fati:g] n utmattelse c. engstelse c. yndling c. fantasi c fantastic [fen'taestik] ad/ fantastisk fantasy far ['fentazi] n fantasi c [fa:] adj fjern. mangelfull favour [Yeiva] /] tjeneste c. temmelig. fast fast-dyed [jfaist'daid] adj fargeekte. faint [feint] v besvime.factor factor factual ['fekta] 53 feasible factory ['fektari] n faktor c n fabrikk c adj faktisk farce [fa:s] n farse c fare [fea] n billettpris c.

oppdiktning c field "- avskjedige fire-alarm [Maiarajaim] 77 brannalarm 77 aker glasses feltkikkert c [fi:ld] 77 mark c. *slass figure ['figa] 77 skikkelse c. v filme filter nt ad/' skitten fender ['fenda] n stotdemper c v gjaere /j mulkt c. arts skj0nne ferry-boat festival ['feribout] at//' ferje c kunster finger ['figga] 77 fertile [taail] ['festival] n fruktbar festival c finger c.pp female [Yi:meil] adj hunnfeminine ['feminin] adj feminin fence [fens] n gjerde nt. pen. fight [fait] 77 [fait] februar federal ['fedaral] adj forbundsfederation [/edaVeiJan] n forbundsstatc fee [fi:] n honorar nt. slutte. adj ferment [fai'ment] skjenn. *innbringe feudal ['fju:dal] adj f0ydal fever [Ti:va] n feber c feverish [TKvarif] adj feberaktig fingerprint pfiqgaprint] 77 fingeravtrykk nt finish pfinifl v fullende. ~ Am til [Tirlirj] filling [Tiliq] up fylle opp 77 plombe c.feast 54 fifteen [jfiPtiin] 7717777 fire-brigade nomforbart feast [fi:st] n fest c feat [fi:t] n prestasjon c feather ['feda] n fjaer c feature ['frtja] n kjennemerke ansiktstrekk nt femten fifteenth [jfifHime] 7717777 femtende fifth [fife] 7717777 femte fifty [fifti] 7717777 femti nt. c. 77 slutt c. finished ferdig Finland [Finland] Finland Finn [fin] 77 finne c Finnish [ViniJ] adj finsk fire [faia] 77 ild c. fil c. stakitt fekte nt. mallinje c. felt nt. v adj endelig finance [fai'naens] v finansiere finances [fai'naensiz] pi finanser pi financial [fatonjal] adj finansiell finch [fintj] 77 finke c find [faind] v *finne fine [fain] 77 filthy ['file i] final pfainal] film c. c fire-brigade pfaiabrijgeid] sen nt brannve- fierce [Has] ac// vill. rekke c c. fig [fig] 77 fiken c strid c. little ~ 111 lefinger c festive ['festiv] adj festlig fetch [fetj] vhente. in fylle ut. v *skyte. fin. brann c. mentsamling fill [fil] kartotek nt. figur fight tall 77t file [fail] 77 kamp c c. fole pa. few [fju:] adj fa fiance [fi'a:sei] n forlovede c fiancee [fi'aisei] n forlovede c fibre ['faiba] n fiber c 77 fiction [Tik/an] skJ0nnlitteratur c. utmerket. heftig . filling station oensinstasjon c. *~ out - 77 like *ha fylle ut. fyll nt feeling fell [fel] n n folelse c film [film] filter 77 v(p n fall) ['filta] 77 fellow felt 1 felt 2 ['felou] fyr c [felt] [felt] filt c feel) v(p. gebyr nt feeble [Tubal] adj svak feed [fi:d] v mate. opph0re. doku- Filipino [jfilPpiinou] feel lyst [fi:l] vfole. ~ filippiner c v fylle. fed up with lei av February ['februari] v kjempe. avslutte.

firm first [fo:m] [fo:st] n firma nt num forste. ~ [flo:] /] [flAd] n oversvommelse gulv nt. buksesmekk c n brusing c flag [flaeg] n flagg nt flame [fieim] n flamme c flamingo [fb'min. fishing gear fiske[fij] utstyr nt. fishing licence fiskekort nt. forsterangs fir-tree fish 1 fish2 ['fo:tri:] /i n naletre . ~es) flamingo c flannel ['flamol] n flanell c flash [fhej] n glimt nt flash-bulb ['fiaeJbAlb] n blitzlampe c fly[flai]v*fly foam [foum] n skum nt. svakhet c n flate c kjett nt v (p fly) name fornavn nt c. solid. fishing net fiskegarn nt. thermos n brannn trapp c fire-extinguisher [^faiarikjstirjgwi/a] ~ c. smak pa adj fast. v passe. *? post [fleks] n ledning c. v skumme n skum- foam-rubber pfounijrAbo] gummi focus fog [fog] c ['foukos] n brennpunkt nt n take c foggy Pfogi] ad/ taket foglamp ['foglaemp] n takelykt c . first-aid ~ at ~ flaw fleet [flo:] [flirt] forst. Am ferste etasje. i n sprekk c. n vaeske c n floyte c n flue c. ~ annen etasje.gou] n (pi ~s. fishing hook fiskekrok c. v *sette brannslokker c fireplace ['faiopleis] flat n peis c ~ fireproof ildfast ['faiopru:f] adj brannsikker. begynnelsen. fishing tackle fiskeredskap nt n blomsterhandler c flour [flauo] n mel nt flow [flou] v stromme. nt.fire-escape fire-escape ['faiorijskeip] 55 foglamp flash-light ['flaejlait] n lommelykt c flask [fla:sk] n flaske c. termosflaske c [flaet] adj flat. gran c [fij] (pi es) fisk c. fishing line fiskesnore nt. ~ adj boyelig **> flight [flait] n flytur c. n anfall flown nt. *flyte flower [flauo] n blomst c flowerbed ['flauobed] n blomsterbed nt ['flauojbp] n blomsterforretning c v (pp fly) [floun] flu [flu:] n influensa c fluent [iflu:ont] adj flytende fishbone [Yijboun] n fiskebein nt fisherman ['fifomon] n (pi -men) fis- flower-shop kerc fist fit [fist] n knyttneve c [fit] adj egnet. first show floor-show florist ['florist] fishing industry fiskeri nt. n Hotter c flock [fbk] n flokk c ['fleksibol] flexible flood floor shop fiskeforretning c v fiske. charter charterflygning c flint [flint] n flintstein c float [flout] v *flyte. v boye forstehjelpsstasjon c first-class [/t%kia] arff forsteklasses first-rate [/sstVek] adj fersteklasses.fo:st'eid] n forstehjelp flew flex [flu:] kit forstehjelpsutstyr nt. plan. fixed [fikst] adj fast fizz [fiz] flute fly [flai] adj flytende. fitting room proverom nt five [faiv] num fern ordne fluid ['flu:id] [fiu:t] fix [fiks] v reparere. fishing rod fiskestang c. r* flesh [fief] 72 [. n leilighet tyre punktering c flavour ['fleivo] n smak c. etasje nt c. flo c c.

[fa:s] v *tvinge. v sec folk-dance ['foukdams] folklore ['foukla:] /i forgive [fa'giv] v *tilgi fork [fa:k] n gaffel c. lykke c forty ['fo:ti] match fotballkamp c foot-brake ['futbreik] 71 fl num forti adv frem. n kraft nodtvunstyrke c.fo:Hi:nB] num fjortende fourth [fa:6] num fjerde fowl [faul] /? (pi ~s. tape c. follow v *f0lge. pp find) found 2 [faund] v *grunnlegge. utenlandsk. driving ford [fa:d] n vadested nt forecast [Yakut] n varsel nt. folde sammen. folgende be fond of [bi: fand av] like ['falou] klasse formal ['fa:mal] ad/' formell food [fu:d] n mat c. pp fight) foul [faul] adj skitten. fremad. skillevei le v de- folkedans c folklore c /I seg [fa:m] c. forsere. varsle [faun'deijan] ~ cream underlagskrem c ['fauntin] n stiftelse c. foreground ['fa:graund] n forgrunn c forehead ['fared] n panne c foreign [York] ac[/' n springvann n nt. blankett c. for- foresail fourteen [. n brudd . form n form v forme c. ) fjaerkre nt fox [faks] n rev c foyer ['faiei] n foaje c fraction ['fraekjan] n brokdel c fracture ['frasktjaj v *brekke. footpath [YutpaA] forward ['fa:wad] footwear for [foij fa] ['futwea] skotoy nt v ettersende prep til. conj for forbid [fa'bid] v *forby force c. frem- fountain-pen ['fauntinpen] fylle- med foreigner ['forms] /] pennc utlending c (pi four [fa:] num fire foreman ['fa:manj n -men) for- mannc foremost rest ['fa:seil] n fokk c forest ['forist] /J skog c forester ['farista] /? forstmann c forge [fa:d3] v forfalske ['fa:moust] adj fremst. til fots ~ powder football ['futbail] n fotball c. tapelig. for. on (pi feet) fot c. void c. folde. by drivkraft c get.pearants] p/ pleieforeldre pi fought [fa:t] v (p. formerly for i tiden ['fa:ma] ad/ fjollet. skjebne c. av. formality [fa:'maelati] n formalitet c poi- former soning matforgiftning c foodstuffs ['fu:dstAfs] pi matvarer pi fool [fu:l] n tosk c. ** song folkevi- forgetful glemme [fa'getfal] adj glemsom c. fode ~ c. pa grunn av. opprette. i.fa:'ti:n] num fjorten fourteenth [. dum foot [fut] n "fotpudder nt. ~s) formel c fort [fa:t] n fort nt fortnight ['fa:tnait] n fjorten dager fortress ['fo:tris] n festning c fortunate ['fa:tfanat] adj heldig fortune ['fa:tfu:n] n formue c. ~ fotbrems c gangsti c fl formula ['fa:mjula] n (pi ~e. n fold c folk [fouk] n folk nt. following adj neste. tidligere. gemen found 1 [faund] v (p. v *for- ~ ~ foster-parents ['fasta.fold 56 forget [fa'get] fracture fold [fould] v brette. stifte foundation fountain kilde c utsi. v narre foolish ['fu:lifl adj forhenvaerende.

fullsatt Am bensinpumpe c ~ board full penadj full. frakt c freight-train ['freittrein] sjon. skr0pelig frock frog fragment [MYaegmant] n bruddstykke c. with forsyne moblere. hyppighet c frequent ['friikwant] ad/' stadig. hypfrequently ofte [frej] adj fersk. <* nAm godsn (pi tog nt fun [fan] n moro c. freedom 'freeze n frihet c brensel bensin [fri:z] v *fryse. mas nt future Pfjuitfa] n fremtid c. ~ up stop punktum nt. **water ferskvann nt friction ['frikfan] n friksjon c Friday ['fraidi] fredag c fridge [frid3] n kjoleskap nt friend [frend] n venn c. ~ coat pelskape fresh furs pelsverk /if furious ['fjuarias] adj rasende furnace furnish Pfa:nis] ['fainij] n ovn c v forsyne. fra og med n forside c. lengst fuse [fju:z] n sikring c. [frag] n kjole c n frosk c prep fra. ~ ticket fribillett c ['fri:dam] adj fri. in of for< stykke nt [freim] from innfatning front [fram] [frAnt] frame n ramme c France [fra:ns] Frankrike franchise [Yrsntjaiz] n stemmerett c frank [fraerjk] adj oppriktig fraternity [fra'ta:nati] n brorskap c/nt fraud [fra:d] n bedrageri nt fray free [frei] [fri:] an frontier ffrAntia] n grense c frost [frast] n frost c froth [fra9] n skum /if frozen pfrouzan] adj frossen. komisk. innrette. n frynse c adj skjer. ytterligere ['faidama:] adv dessuten furthest ['fa:9ist] adj fjernest. dypfryst mat fruit [fru:t] ~ food v trevle opp gratis. ~ of charge fry [frai] n frukt c v steke pfraiirjpaen] /i frying-pan fuel [Hju:al] n stekepanne c /if. * c. adj frem- furthermore . vennpig. lunte c fuss [fAs] n brak nt. merc. *be * *bli forskrekket frightful ['fraitfal] v forskrekke adj forferdelig. av. y med furniture ['famitja] skapelig friendship furrier pfAria] n mcbler pi n buntmaker c ['frendjip] n vennskap nt fright [frait] n skrekk c. funeral ['fjuinaral] n begravelse c funnel [ fAnal] n trakt c funny ['fAni] a<// pussig. oppstyr nt. venninne c friendly ['frendli] adj vennlig. forfriskende. gratis. goy c/nt function PfArjkJan] n funksjon c fund [fAnd] n fond nt French [frentf] adj fransk Frenchman [Trent/man] -men) fundamental damental 1 [/Anda'mental] adj fun- franskmann c frequency [frirkwansi] n frekvens c. skaffe.fragile 57 fringe ['fraec^ail] future [frind3] [frak] nt fragile nt. angst c further frighten [Mraitan] frightened ['fraitand] ad/skremt. fryse pump full [ful] freezing ['friiziq] adj iskald freezing-point pfriizirjpaint] n frysepunkt nt freight [freit] n last c. kelig fur [fa:] n pels c. forskrekkelig ['fa:5a] adj videre.

gable tidig 58 get .

get get [get] 59 v *fa. hente. good-looking ~ back . *bli.

n skrubbsar nt grease [gri:s] n fett nt. n stipend nt. card grandfather n farfar c. v proppe seg gorgeous ['ga:d3as] adj praktfull gospel ['gaspal] n evangelium nt gossip ['gasip] n sladder c.good-natured good-natured [igud'neitjad] 60 adj godbestefar c. adj alvorlig n grus c gravestone ['greivstoun] n gravstein c graveyard ['greivja:d] n kirkegard c gravity ['graevati] n tyngdekraft c. gradig Greek [gri:k] adj gresk. mormor c. grent kort . got [gat] gourmet graphic ['graefik] adj grafisk grasp [gra:sp] v *gripe. tilskudd nt grapefruit ['greipfru:t] n grapefrukt c grapes [greips] pi druer pi graph [graef] n diagram nt v(p. greed [gri:d] n griskhet c greedy ['gri:di] adj grisk. n farmor pi besc. klasse c. Great Britain gramophone mofon c ['graemafoun] n gram- Greece Storbritannia [gri:s] Hellas grand [graend] ad/ storartet granddad ['grsndaed] n bestefar c granddaughter Pgraiijdaita] n datterdatter c. algrave [greiv] gravel ['graval] vor nt gram [graem] /? gram nt grammar ['graema] n grammatikk c grammatical matisk [gra'maetikal] adj gram- gravy ['greivi] n sjy c. innvilge. green morfar c ['granjmA&a] modig goods [gudz] pi varer godstog nt grandmother pi. v sladre goose-flesh granite ['graenit] n granitt c grant [gra:nt] v bevilge. grasigs grade [greid] n grad c. gradere gradient Pgrridiant] n helling c gown [gaun] [greis] hetc gratuity [gra'tju:ati] grace n drikkepenger gradual ['gradual] adj gradvis graduate ['gra^ueit] v *ta avsluttende eksamen grain [grein] n korn nt n grav c. n greker c green [gri:n] S0nnedatter c ['graenjfaida] adj gronn. v klassifisere. bestemor c ['graeiiipearants] grandparents Lgud'tempad] adj good-tempered godmodig goodwill teforeldre pi grandson PgransAn] n sennesonn n godvilje c dattersonn c [igud'wil] goose [gu:s] n (pi geese) gas c gooseberry ['guzbari] n stikkelsbaer nt ['gu:sfle|] n gasehud c gorge [ga:d3] n kloft c. v *smore greasy ['gri:si] adj fettet great [greit] adj stor. grateful ['greitfal] grater gratis ['greita] v raspe adj takknemlig n rivjern nt.ppget) ['guamei] n feinschmecker c gout [gaut] n gikt c govern ['gAvan] v regjere governess ['gAvanis] n guvernante c government ['gAvanmant] n styre nt. n grep nt grass [gra:s] n gress nt grasshopper ['graiSihapa] n gresshop- pec grate [greit] n rist c. -* train c. saus c graze [greiz] v beite. nade c graceful ['greisfal] adj yndig. rasp c regjering c ['gratis] governor ['gAvana] n guvernor c gratitude ['gratitju:d] adj gratis n takknemlig- n kjole c n ynde c.

greengrocer 61 ['gri^grousa] haberdashery greengrocer n gronn- .

sal c halt [ha:lt] v stanse halve [ha:v] v halvere ham [haem] n skinke c hardly neppe hardware pha:dwea] njernvarerp/. skje n hendelse c. behandle hand-made [ihaend'meid] adj handlaget varehandel c. herreekvipering c habit phaebit] n vane c habitable phaebitabal] adj beboelig habitual [ha'bitfual] adj vanemessig had [haed] v (p. begivenhet c n lykke c adj lykkelig. v *overrekke. grusom harvest pha:vist] n avling c has [haez] v (pr have) . cream handkrem c handbag [Uiaendbaeg] n handveske c handbook Phaendbuk] n handbok c hand-brake phaendbreik] n handbrems c phaemlat] n phaema] n liten ~ [ha:m] n skade c. v skade harmful pha:mfal] adj skadelig harmless pha:mlas] adj uskadelig. handtak nt. ~ hare store jernvarehandel c [hea] n hare c harm hamlet landsby hammer hammer c hammock phaemak] n hengekoye c hamper phaempa] n kurv c hand [haend] n hand c. harmles harmony pha:mani] n harmoni c harp [ha:p] n harpe c harpsichord pha:psika:d] n cembalo c harsh [ha:J] adj streng. vanskelig. handshake ** phaendjeik] n handtrykk cream har- nt handsome phasnsam] adj pen handwork phaendwa:k] n kunsthandverk nt hairbrush pheabrAj] n harborste c haircut pheakAt] n harklipp c hair-do pheadu:] n frisyre c hairdresser pheaidresa] n frisor c hair-dryer pheadraia] n hartorker c hair-grip pheagrip] n harspenne c hair-net pheanet] n harnett nt hair-oil phearail] n harolje c hairpin pheapin] n virksomhet c hair-spray pheasprei] n harlakk c hairy ['heari] adj haret half handwriting skrift c phaendjraitir)] n hand- handy phaendi] adj hendig hang [haerj] v *henge hanger Phaeqa] n henger c hangover phaer^ouva] n bakrus c.habit 62 has handcuffs phaendkAfs] pi handjern pi handful phaendful] n handfull c handicraft phaendikra:ft] n handverk nt. glad harbour pha:ba] n havn c hard [ha:d] adj hard. kunsthandverk nt handkerchief [tajkatfif] n lommeterkle nt handle phaendal] n skaft nt. pp have) haddock phaedak] /2 (pi ) kolje c haemorrhage hemarid3] n blodning 1 [ c haemorrhoids phemaraidz] pi hemorroider pi hail [heil] n hair [hea] krem c. phaepinas] [ha:f]ad/halv [ha:f] 7J (pi halves) halvdel c half-time [jhaifHaim] n halvtid c half2 1 happy phaepi] halfway [MPwei] adv halweis n (pi ~) kveite c halibut ptiaelibat] hall [ha:l] n vestibyle c. fortred c. ~ tonic harvann /rt hagl nt n har nt. tommermenn pi happen phaspan] v happening happiness phaepanir)] hende. v handtere. harruller pi. ~ ~ rollers piece tupe c.

haste 63 heart nt [ha:t] ~ utenat. by attack hjerteanfall ~ kec hatch [haetf] n luke c. adj he- heating [tain. ~ hereditary haste [heist] n hast c hasten ['heisan] v skynde seg hasty ['heisti] adj hurtig. haug c hear [hia] hearing ['hiarinj vhore n horsel c n hamp c n hone c henceforth [jhens'fafl] aaVheretter her [ha:] pron henne. som c n hovmester c heal [hi:l] v hele. falk c n hey flf. n hat nt hatred ['heitrid] n hat nt heartburn [taba^] n halsbrann c hearth [ha:8] n ildsted nt heartless [tabs] adj hjertelos hearty ['ha:ti] adj hjertelig heat [hi:t] n hete c. hate.] /? tyring c hazy ['heizi] adj disig he [hi:] pro/2 han head [hed] n hode of nt. Doling c here [his] aoV her. state statsoverhode nt. ~ to *matte haversack ['haevasaek] n rvggsekk c [ haul ho:l] v slepe heater hawk hay [hD:k] [hei] /] hauk c. ** teacher overlaerer c headache ['hedeik] tj hodepine c heading ['hediq] /i oversknft c headlamp ['hedlsmp] /l frontlys nt headland ['hedland] n odde c ~ heaven phevan] fl himmel c heavy ['hevi] aoj tung Hebrew ['hi:bru:] n hebraisk nt hedge [hed3] n hekk c hedgehog phed3hag] /I pinnsvin nt heel [hi:l] /] hael fl c c. adj hennes herb [ha:b] n urt c herd [ha:d] n flokk c. [jhed'mcusta] n overlaerer rektor c [(hed'kwa^az] pi headquarters kvarter /if hoved- [ea] n arving c hell [hei] n helvete /rt hello! [heMou] hallo!. v ruge ut hate [heit] v avsky. ~ fever hoysnue c hazard [tead] n risiko c haze [heiz] n dis c hazelnut ['heizaliutj n hasselnott c sion dyppekoker c heath [hi:0] n hei c heathen [Wan] n hedning densk heather ['heda] fl lyng c ~ ['hi:ta] n varmeovn c. morn! helm [helm] n ror nt helmet phelmit] n hjelm c helmsman ['helmzman] n rormann c help [help] v *hjelpe. ~ you are vaer sa god hemp [hemp] [hen] hereditary [hiVeditari] adj arvelig . varme c. forhastet rack knaggrekhat [haet] n hatt c. n hjelp c helper phelpa] n hjelper c headrest ['hedrest] n nakkestotte c adj sta head-strong head-waiter ['hedstrag] [jhed'weita] helpful phelpfal] adj hjelpsom helping ['helpinj n porsjon c hem [hem] n fald c. *fa. lege health [hel0] n helse c. immer- c. n hjerte /rt. height nt heir [hait] hoyde hoydepunkt headlight ['hedlait] fl frontlys nt headline ['hedlain] n overskrift c headmaster c. v lede. v varme opp. helseattest c hen ~ certificate healthy ['helOi] heap [hi:p] adj sunn n hop c. heating pad varmepute c haughty [tai] ad/ hovmodig have [haev] v *ha. kjerne c.

selv hinder ['hinda] v hindre hinge [hind3] /7 hengsel nt hip [hip] /? hofte c hire [haia] v leie. selv hold [hould] 77 lasterom nt hold [hould] v *holde. aere honourable [bnarabal] adj aerefull. ramme. pleiehjem nt. treff nt hit [hit] v *sla.'self] pron seg.pa ferie ~ 77 ~ Holland [Poland] Holland hollow ['holou] adj hul holy phouli] adj hellig adj hey ['haiwei] highway veic n riksvei c. 77 hopp 77f 2 hop [hop] 77 humle c hope [houp] 77 hap nt. hjemme. holiday pholadi] resort fecamp ferieleir c. motorpanser 77f adj historisk [hi'starikal] adj historisk history ['histari] n historie c hit [hit] n suksess c. skjule hideous Phidias] adj avskyelig hierarchy phaiara:ki] n hierarki nt high [hai] ferie c. slag nt. motor- homage phomid3] 77 hyllest c home [houm] 77 hjem nt. helligdag c. *beholde. riested nt.hernia hernia ['hams] n brokk c 64 hoist [hoist] horizonta v heise hero phiarou] n (pi ~es) helt c heron pheran] n negre c herring pheriij] n (pi ~. rettskaffen hood [hud] 77 hette c. v hedre. ~ bryllupsreise c honk [hAqk] vAm tute honour [bna] 77 aere c. stotte w hesitate pheziteit] v nole heterosexual teroseksuell [/hetara'sekfual] adj he- hold-up phouldAp] 77 overfall hole [houl] 77 hull 77f 77f hiccup phikAp] n hikke c hide [haid] n skinn n* hide [haid] vgjemme. at [ihoum'meid] adj ['houniisiknas] ~ hijack ['haid3aek] v kapre hijacker phaid3aeka] n kaprer c hike [haik] v *ga fottur hjemme home-made melaget hjem77 n bakke c hillside ['hilsaid] n li c. bakke c hilltop ['hiltap] n bakketopp c hill [hil] homesickness lengsel c hjem- homosexual moseksuell [ihouma'sekjual] adj ho- hilly phili] adj kupert him [him] pron ham honest [bnist] adj 77 aerlig. hederlig. for til leie hire-purchase [jhaia'paitjas] n avbetalingskjop nt his [hiz] adj hans historian [hitarian] n historiker c honesty [bnisti] 77 aerlighet c 77 honey pruni] honning c hvete- honeymoon brodsdager phAnimu:n] pi. up *holde oppe. *holde pa. adv hjemover. ** on *holde seg fast. on *. ~s) sild c herself [ha-. oppriktig himself [him'self] pron seg. v hape hopeful phoupfal] adj hapefull hopeless phouplas] adj haplos horizon [ha'raizan] 77 horisont c horizontal [jhari'zontal] 1 adj horisontal . *treffe hitchhike ['hitjhaik] v haike hitchhiker [^itjjhaika] n haiker c hoarse [ha:s] adj hes hobby ['habij n hobby c hobby-horse ['habiha:s] n kjepphest c hockey phaki] n hockey c [hi'starik] historic hoof [hu:f] 77 77 historical hook [huk] hov c krok c hoot [hu:t] v tute hooter phu:ta] 77 signalhorn nt hop [hop] v hoppe.

varm hotel [hou'tel] n hotell nt ['hastail] Hungary ['hArjgari] Ungarn hunger ['lugga] n suit c hungry ['luijgri] adj sullen hunt [hAnt] vjakte. adj hver time flf. skade. klemme.hatHempad] adj hour [aua] n time c hourly ['auali] hissig hunter ['lunta] n jeger c hurricane ['lurikan] n orkan c. r~ block n hus ~ ~ vertshus sare hurtful ['ha:tfal] adj skadelig c. ** eiendomsmegler c. in a i full fart hurt [ha:t] v *gJ0re vondt. morsom. redsel c hors-d'oeuvre [a:'da:vr] n forrett c horse [ha:s] n hest c 65 hypocrisy nt horn n horn how [hau] many mye hug adv hvordan. salme c hyphen ['haifan] n bindestrek c hypocrisy [hi'pakrasi] n hykleri nt housemaid ['hausmeid] /] hushjelp c housewife ['hauswaif] n husmor c housework ['hauswa:k] n husarbeid . skynde seg. n hastverk nt. enorm horsepower c ['haisjpaua] n hestekraft hum [hAm] v nynne human ['hju:man] adj menneskelig. veldig.horn nt. skrekkelig horror ['hara] n gru c. avskyelig. lete etter ** for [hot] hot-tempered [. n ungarer c hostage ['hastid3] hostile hot adj fiendtlig adj het. ** much hvor [hau'eva] conj likevel v omfavne. signalhorn nt [ho:n] horrible ['haribai] adj redselsfull. n ~ however [hAg] horseman terc ['hodman] n (pi -men) ryt- klemc huge [hju:d3] adj sva?r. grusom. * lamp stormlykt c hurry ['luri] v forte seg. n jakt c. public m bolig c. hvor. hospital nt hospitality [jhaspi'tslati] humorous ['hjuimaras] adj vittig. humoristisk humour ['hju:ma] n humor c hundred ['lundrad] n gjestfrihet n hundre c host n vert c n gissel nt hostel ['hastal] n herberge nt hostess ['houstis] n vertinne c [houst] Hungarian [turi'gearian] adj ungarsk. hvor mange. houseboat ['hausbout] n husbat c household ['haushould] n husstand c housekeeper ['hausjkiipa] n husholderske c husband [Vzband] n ektemann mannc [hAt] n hytte c hydrogen ['haidr^an] n vannstoff nt hut housekeeping holdning c ['haus.ki:pii]] n hus- hygiene ['haid^n] n hygiene c hygienic [hai'd^nik] adj hygienisk hymn [him] n hymne c. house [haus] agent 4 Am kvartal nt. *~ being menneske nt humanity [hju'maenati] n menneskehetc humble ['lumbal] adj ydmyk humid ['hjuimid] adj fuktig humidity [hju'midati] n fuktighet c horserace nt ['ha:sreis] n hesteveddelep n pepperrot horseradish c ['ho^raedif] horseshoe ['hasju:] n hestesko c hosiery ['hoi^ari] n trikotasje c hospitable ['haspitabal] adj gjestfri hospital ['hospital] n sykehus nt.

om n tenning r coil ignition [ig'nifan] impede [im'pi:d] vhindre. innfall /if. umiddelbart immense [Pmens] adj enorm. [i sjon c idiom ['idiam] n idiom nt idiomatic [jidia'maetik] adj idiomatisk idiot ['idiat] n idiot c idiotic [. ulovlig illegible [iMedpbal adj uleselig illiterate [i'litarat] n analfabet c illness filnas] n sykdom c J imperfect [im'patfkt] adj ufullkom- men imperial riks[im'piarial] adj keiserlig. [i'maed^n] v forestille seg. idol nt c. darlig illegal [i'lirgsl] ad/ illegal. veldig. [ imid3] n bilde nt [ai] imaginary [Pmaedsinari] adj innbilt imagination [iimjed^'neifan] n fantasi ice-bag ['aisbaeg] ice-cream ['aiskriim] n ispose c n iskrem c c imagine imitate Iceland ['aistand] Island Icelander ['aisfonch] n islending c Icelandic [ais'kendik] adj islandsk icon PaikDn] n ikon c/nt idea [aPdia] n ide c. innbille seg. umatelig immigrant [Emigrant] n innvandrer c identify [ai'dentifai] v identifisere identity [ai'dentati] n identitet c. a ideal identical [ai'dentikal] adj identisk identification [aijdentifPkeifan] n identifisering c oyeblikkelig. be- . tanke c. etterligne n imitasjon c. adj uperson- impersonal [im'paisanal] impertinence het c [im'paitinans] n frekk- illuminate [iMu:mineit] vopplyse. ideal adj ideell. sinke impediment [im'pedimant] n hindring c tennspole c ignorant [Mgnarant] ad/ uvitende ignore [ig'no:] v ignorere ill [ill adj syk. lat. tenke seg [Mmiteit] imitation [jimi'teifan] v imitere.hypocrite 66 ['hipakrit] impertinence lyse n hykler c hypocritical [ihipa'kritikal] adj hykhypocrite lersk. skinnhellig illumination [ijluimi'neijan] n belys- ningc adj hysterisk illusion [i'lu^an] hysterical [hi'sterikal] n illusjon c. forestilling c /]f immediately [i'mirdjatli] adv straks.idibtik] adj idiotisk idle ['aidsl] adj uvirksom. conj hvis. etterligning c immediate [i'miidjat] adj oyeblikkelig begrep [ai'dial] nt. fantasi- foster nt illustrate [Hbstreit] v illustrere illustration [jila'streijan] n illustrasjon I c image pron jeg ice [ais] n is c I . . nyttelos idol ['aidsl] if (if] immodest [Pmadist] adj ubeskjeden immunity [Pmjuinati] n immunitet c immunize [Mmjunaiz] v *gjore immun impartial [im'paifal] impassable [im'pa^abal] adj upartisk adj ufremadj utalmodig kommelig impatient [im'peifant] n avgud c. card identitetskort nt f immigrate ['imigrcit] v immigrere immigration imi greiJ 3n] n immigra.

besvaer nt [jigkanViinjant] adj ube- besvaerlig improper [im'propa] adj upassende improve [im'pruiv] v forbedre improvement [im'pru^mant] n forbedring c improvise ['impravaiz] v improvisere impudent ['impjudantj adj uforskam- incorrect [jink^rekt] adj uriktig. nesevis 67 inaccessible gjengelig i [i J indefinite na3k . tilta increase2 [Mnkits] n vekst c c. prep om. adv inn uklar . egge inclination ^inkli'neifan] n tilboyelig- hetc incline [iq'klain] n skraning c inclined [iq'klaind] adj tilbeyelig important importer imposing de [im'patant] adj betyd- ningsfull. [jinkantyi:njans] n ube- imprisonment [im'prizanmant] n fangenskap nt improbable [im'prababal] adj usannsynlig leilighet c. imduty importvarer pi. stigning incredible [iq'kredabal] adj utrolig incurable [iq'kjuarabal] adj uhelbredelig met impulse telse c in [in] ['impAls] n impuls c. viktig [im'pa:ta] n importer c [im'pouzig] adj imponeren- include [in/kluid] v innbefatte. sesabal] adj util- implement 2 implement live 1 [Mmplimant] n verktey nt [Hmpliment] v *sette ut inaccurate [tokjurat] adj uneyaktig inadequate [i'nsdikwat] adj utilstrekkelig vantyde. importance [im'pa:tans] betydning c imply [im'plai] incapable [in/keipabal] adj udugelig incense [Mnsens] n rokelse c incident [Mnsidant] n hendelse c incidental [jnsPdental] adj tilfeldig incite [in'sait] ~ vanspore. avmektig impound [im'paund] v *beslaglegge impress [im'pres] v *gJ0re inntrykk pa. import c. adj impulsiv adj ubestemt. included inkludert inclusive [iq^klursiv] adj inklusive income pinkam] n inntekt c [im'pasabal] adj umulig impotence ['impatans] n impotens c impotent ['impatant] adj impotent. innsky- indecent [in'diisant] adj uanstendig indeed [inUi:d] adv virkelig indefinite [in'definit] impulsive [im'pAlsiv] i. feil increase 1 [in. Mats] v eke. forsterke. innfore 2 import ['impo:tj n innfersel c. portavgift c n viktighet c.impertinent impertinent [im'paitinant] adj uforskammet. *innebaere impolite [limpaMait] adj uheflig 1 import [im'p3:t] v importere. udugelig incomplete [jinkam'pliit] adj ufull- incompetent stendig inconceivable utenkelig [jinkan'siivabal] adj impressive rende imprison [im'presiv] adj impone- inconspicuous uanselig [jnkan'spikjuas] adj [im'prizan] v fengsle inconvenience inconvenient leilig. imponere impression [im'prejan] n inntrykk nt impossible income-tax skatt c [Mnkamtaeks] n inntekts- [iq'kampatant] adj inkompetent. omfatte.

register nt. n indonesier c indoor ['indo:] adj innend0rs indoors [jinUaiz] adv inne indulge [in'd^] v *gi etter. v pavirke influential [iinflu'enfal] adj innflytel- sesrik influenza [jinflu'enza] n influensa c inform [inMb:m] v opplyse. meddelelse c. erstatning c independence [jindi'pendans] n uavhengighet c independent [/indPpendant] adj uav- 68 [in'demnati] injection indemnity infect v infisere. med initialer initiative [i'nijativ] vmerke n initiativ nt n spedbarn nt infantry ['infantri] n infanteri nt infant ['infant] inject [in^ekt] v innsproyte injection [in^ekjan] n injeksjon c . bureau informasjonskontor nt infra-red [jinfraVed] adj infrared ~ infrequent [in'friikwant] adj sjelden ingredient [iij'gri^isnt] n bestanddel c.indemnity n skadeserstatning c. anvise. [in'fiaria] adj darligere.indiVekt] adj indirekte individual [.finger pekefinger c India [Hndia] India Indian [Mndian] adj indisk. smitte infection [in'fekfan] n smitte c infectious [in'fekfas] adj smittsom infer [in'fa:] v utlede [in'fekt] inferior hengig. selvstendig index [Mndeks] n fortegnelse c. begyn- inexpensive [. [i'nedibal] inefficient ineffektiv [jini'fijant] inhabitable [in'haebitabal] adj beboelig inhabitant [inhabitant] n innbygger c. n forbokstav c. beboer c inhale [in'heil] v innande inherit [inherit] v arve inheritance [in'heritans] n arv c initial [Pnijal] inevitable [Pnevitabal] adj uunngaelig adj opprinnelig. *. ingrediens c inhabit [in'haebit] industrial [in'dAstrial] adj industriell. enkelt. nedre infinite ['infinat] adj uendelig infinitive [in'finitiv] n infinitiv c infirmary lig [in'faimari] n sykestue c adj ildsfar- inflammable [in'flaemabal] inflammation nelse c inflatable inflate [jnflaimeijan] n beten- *angi indication [jindi'keifan] n tegn nt [in'fleitabal] adj oppblasbar indicator [Mndikeita] n blinklys nt indifferent [in'difarant] adj likegyldig indigestion hindPd^estJbn] n darlig fordeyelse indignation [jindig'neijan] n forargelse c indirect [.indiVid3ual] adj individuell. n enkeltperson c. mindreverdig. underlegen. ~~ area industriomrade nt vbebo industrious [in'dAstrias] adj flittig industry inedible ['indastri] n industri c adj uspiselig adj udugelig. indianer o indicate [Mndikeit] v antyde. meddele informal [inMb:mal] adj uformell information [jnfa'meijan] n informasjon c. indi- vid nt Indonesia [jinda'niizia] Indonesia Indonesian [jinda'niizian] adj indonesisk. informere. *hengi seg til underrette. opplysning c. n inder c. indiansk.inik spensiv] adj billig inexperienced [jinik'spisrianst] adj uerfaren 1 nelses-. opp n inflasjon c influence [Mnfluans] n innflytelse [in'fleit] v blase inflation [in'fleijan] c.

tilfelle nt.office informa- institution [jinsti'tjuijan] n institusjon c. krenkelse c injustice [in'd^stis] ink [ink] n blekk /?r inlet ['inlet] n urett c inn [in] n vik c n vertshus nt inner [Hna] a<// indre. ordning c. out vrengt. prep innen. veiledning c instructive [in'strAktiv] adj laererik instruct [in'strAkt] instruction [in'strAkfan] insect [Mnsekt] n insekt nt. krenke injury [Snd^] 11 skade c. innenJ insulate [Mnsjuleit] v isolere insulation [jinsju'leijbn] for. uvesentlig insist [in'sist] v insistere. adv inne.said] n innside c. sjonskontor nt . ~ tube luftn vertshushol- inspect [in'spekt] v inspisere inspection [in'spekfan] n inspeksjon kontroll c inspector [in'spekta] n inspekter c inspire [in'spaia] v inspirere install [in'stoil] v installere installation [jinsta'leijan] c. uansefig. paskrift c [in'sein] insane v undervise n undervisning c.injure 69 intelligence injure ['10(133] v skade. n installa- slange c sjonc [Hn.ki:p3] inn-keeper derc innocence [taans] n uskyld c innocent ['inasant] adj uskyldig inoculate [i'nokjuleit] vvaksinere inoculation [ijnokju'leijbn] n vaksina- instalment [in'stoilmant] n avdrag nt instance [Mnstans] n eksempel nt. for for eksempel instant [Hnstant] n oyeblikk nt ~ instantly straks. *fastholde n fornaermelse c insurance [in'Juarans] n forsikring ** policy forsikringspolise c insure [in'Jua] v forsikre c. for- hetc insolent ['insabnt] adj uforskammet. inni. adj indre. vopprette. musical musikkinstru- instructor ~ ment nt insufficient kelig [/insa'fijant] adj ufolsom adj utilstrek- insert [into] v *sette inn. stifte terforskning c. *innskyte inside [ in . kveste. [Mnstantli] adv oyeblikkelig. forhere seg inquiry [iq'kwaiari] n foresporsel c. frekk stand c intellectual [jintaMektfual] adj intellektuell insomnia [in'samnia] n S0vnl0shet C intelligence [in'te^ans] n intelligens . insides innvol[Mnsait] insulator insult 1 ['insjuleita] n n isolasjon c isolator c kr pi insight [in'sAlt] ['insAlt] v fornaerme n innsikt c insult 2 insignificant [jinsig'nifikant] adj ubetydelig. r* repellent insektmiddel nt insecticide [in'sektisaid] n insektmiddel nt insensitive [in'sensativ] [in'strAkta] n instruktor c instrument [Mnstrumant] n instrument nt. intetsigende. stiftelse c inquisitive [iq'kwizativ] adj nysgjerrig adj sinnssyk inscription [in'skrip/an] n mskripsjon c. et- instead of instinct n instinkt nt institute [Hnstitjuit] n institutt nt. intact [in'taekt] adj intakt insolence ['insabns] n uforskammet- intellect [Mntalekt] n intellekt nt. istedenfor for- umiddelbart [in'sted dv] ['instinkt] sjonc inquire [iqMcwaia] v *foresp0rre.

rente c. strykejern nt. adj ufor invalid 2 [inVaelid] adj ugyldig interest ['intrast] n interesse c. innledning c invade [inVeid] v trenge inn invalid 1 pinvali:d] n invalid c. ~ with blande seg inn i interference [jinta'fiarans] n innblan- dingc interim ('intarim] n mellomtid c. invitere invoice [Mnvais] n faktura c involve [inValv] v innblande inwards [Hnwadz] advinnover iodine ['aiadim] /7 jod c Iran [Pra:n] Iran Iranian [iVeinian] adj iransk. n iraner sec intersection nt nt [jnta'sekfan] c n veikryss c. innfere adj tilsiktet intercourse ['intakes] n omgang c introduction [jntra'dAkfan] n presentasjon c. v interessere interesting ['intrastiq] adj interessant interfere OintaTia] v *gripe inn. introduce [jintra'djuis] intend [in'tend] v *ha til hensikt intense [in'tens] adj intens intention [in'tenjan] n hensikt c intentional [in'tenjanal] presentere. adj forel0pig interior [inHiaria] n innside c invasion [inVei3an] n invasjon c invent [inVent] v *oppfinne. oppdikte invention [inVenfan] n oppfinnelse c inventive [inVentiv] adj oppfinnsom inventor [in'venta] n oppfinner c n vareoversikt c inventory ['invantri] invert [in'va:t] v snu om invest [inVest] v investere investigate [inVestigeit] v etterforske n mellomspill nt intermediary [iinta'miidjari] n melinterlude ['intalu:d] investigation sokelse c [in/vesti'geifan] n under- lommann c intermission investment [jinta'mijan] [inVestmant] n investec. n pause c ring c. n iraker c adj oppfarende Irland Ireland [^ntaViin] ['aialand] intervene interview v *gripe inn Irish ['aiarij] adj irsk j'intavju:] n intervju nt intestine [in'testin] n tarm c. v *stryke ironical [ai'ranikal] adj ironisk intolerable [inHalarabal] adj utalelig intoxicated [inHaksikeitid] adj beruset ironworks irony ['aianwaiks] n jernverk nt ['aiarani] n ironi C . intervall Iraq [i'ra:k] Irak Iraqi [iVa:ki] interval [Mntaval] n pause irascible [i'raesibal] adj irakisk. kapitalanbringelse penge- internal [inHa:nal] adj indre international [jinta'naejanal] adj inter- anbringelse c invisible [inVizabal] adj usynlig nasjonal interpret [inHa:prit] v tolke interpreter [in'taiprita] n tolk c interrogate [inHerageit] v forhere interrogation [injtera'geijan] n forher nt interrupt [jinta'rApt] v *avbryte interruption [jinta'rApJan] n avbrytel- invitation [jinviHeifan] n innbydelse c invite [inVait] v *innby.intelligent 70 intrigue [inUri:g] irony c intelligent [in'telid3ant] adj intelligent n intrige c v introdusere. intimate into ['intimat] adj intim i ['intu] prep inn jern-. intestines tarmer Irishman iron ['aiarifman] n (pi -men) ir- lending c ['aian] n jern nt.

irregular irregular [i'regjula] 71 jug adj uregelmessig .

~ against stote pa. passende. *sla i hjel kilogram ['kibgraem] n kilo c//7t kilometre ['kilajmiita] n kilometer c kind [kaind] adj sort c snill. v kysse n utstyr nt kitchen ['kitjln] n kjokken nt. kingdom ke/it ['kindam] kongerike nt. *.] /7 konge c /i jungle ['d^ngal] n urskog c. skinnnt. akkurat n rett c. unge c. Jugoslavia njugoslavc Jugoslavia juice [d3u:s] juicy [Juiga'slaivia] kick-off [. bevare. ~ ~ [nit] vstrikke knob [nob] n knott c knock [nak] v banke. geite[kid] n saft c [\l3u:si] adj saftig juli July [d^uMai] jump [d3Amp] v hoppe. [kis] kit [kit] ~ gar- hetc juvenile den kjokkenhage c knapsack ['naepsaek] n ryggsekk ransel c c. up *holde ut. skarp keep [ki:p] v *holde. riktig. rettferdig['d3u:v3nail] n kyss nt. n hopp nt. v *sette . knowledge ['110^3] n kjennskap kunnskap c knuckle ['rulol] /7 Kenya [taja] Kenya kerosene kettle ['kerasiin] [Mcetal] knoke c n petroleum c n kiele c key [ki:] n nokkel c keyhole ['ki:houl] n nokkelhull nt khaki ['ka:ki] n kaki c kick [kik] vsparke. v knytte keg [keg] n kagge c kennel ['kenal] n hundehus c know kennel [nou] v *vite. sprang nt vennlig. god.Jugoslav 72 [Juiga'slaiv] label Jugoslav adj jugoslavisk. *kunne.kiMof] n avspark nt kid n barn nt. jungel c junior [^uinja] adj junior junk [d3Aqk] n skrap nt jury [M3U3ri] n jury c just [d3Ast] aoj rettferdig. vskrone kidney [Mcidni] n nyre c kill[kil] vdrepe. adj ungdoms- knave [neiv] /i knekt c knee [ni:] /i kne nt kneecap ['ni:ksp] n kneskal c *kneel [ni:l] vknele v (p knew kangaroo keel [jkaeqga'ru:] [nju:] know) pi truse c n kenguru c knickers knife knit ['nikaz] [ki:l] n kjol c keen [ki:n] adj begeistret. knot [not] n knute c. kindergarten pkindajgcLtan] n barne- hage king c. *- down *sla ned folge nt. /? banking c. r* up with *holde med pa Dorte fra. *holde med. n spark nt label [Meibal] n etikett c. kjenne nt.away from *holde seg [naif] n (pi knives) kniv /I c knight [nait] ridder c off *la vaere. quiet tie. ri- kiosk kiss ['kirosk] n kiosk c justice [\l3Astis] adv nettopp. forskole c June [d3u:n] juni [kin. ** on ** *fortsette. n jumper ['d^mpa] n jumper c junction [Vi^qkjbn] n veikryss knutepunkt nt nt.

laboratory 73 leadership merkelapp pa .

leading 74 lid derskap nt .

brennevin nt liquorice [Mikaris] lonely [Mounli] adj ensom long [bq] ad/ lang. sluse c. utseende /if. n las c. lys. n logn c v *ligge. *r after sorge for. langvarig. ance lifebelt [Maifbelt] livsforsikring c n livbelte nt literary [Mitrari] adj litteraer literature [Mitratja] n litteratur c litre [Mi:ta] lifetime [Maiftaim] n levetid c lift [lift] v lofte.laik'maindid] adj sannsynlig adj n (pi loaves) brod /if like- loan [loun] /] tan /if lobby likewise [Maikwaiz] adv likesa. kull nt little [Mital] bulb lyspaere c light [lait] liten. stedlig. ~ litter [Mita] n liter c n avfall ad/ /if. synes. limett c limetree [Maimtri:] /2 lindetre nt limit [Mimit] /i grense c. adj slapp line [lain] c. adj lett. regne opp listen [Misan] v lytte listener [Misna] /] lytter c seg nedpa life [laif] n t~ insur(pi lives) liv nt. bor c. strek c. lite vtenne // live 1 live 2 [liv] v leve. owi/ liksom. v laste loaf [louf] like-minded sinnet [. n heis c light [lait] n lys nt. [Mabi] /? vestibyle c. sperre inne locomotive [Jouka'moutiv] n lokomotiv/if linen [Minin] n lerret /j. v *innskrive. rw for lengte etter. soppel /if. gren c lime [laim] n kalk c. lind c. call lokalsamtale c. direkte livelihood [Maivlihud] n levebrod nt lively [Maivli] adj livlig liver [Miva] n lever c prep liksom likely [Maikli] living-room [Mivirjruim] n dagligstue c load [loud] n last c. likeledes lily [Mili] n lilje c limb [lim] n lem nt. lintey liner [Mains] /if n passasjerbat c lingerie [M53ari:] n dameundertoy nt lining [Mainin] n for /if link [link] v 'forbinde. n vaeske c liquor [Mika] /i sprit c. *se ut. . locality ~ n stand linje c. n blikk /if. no longer ikke lenger longing [Maqiq] n lengsel c n lakris c longitude [Hand^tjuid] n lengdegrad c look [luk] v *se. n jakthytte c lodger [Mad3a] n leieboer c lodgings [Mad3ir)z] pi losji nt log [lag] /i kubbe c logic [Mad3ik] n logikk c logical [Mad^kal] acf/ logisk lenke c. in A/n sta i ko ~ ko up lase opp. ledd lion [Maian] lip [lip] n l0ve c n leppe c lipsalve [Mipsa:v] n leppepomade c lipstick [Mipstik] n leppestift c liqueur [liMcjua] n likor c liquid [Mikwid] adj flytende. line c.lie 75 v lyge. foaje c lobster [Mabsta] n hummer c local [Moukal] adj lokal. train lokal- ~ ~ tog/if [lou'kaelati] n sted nt locate [lou'keit] v lokalisere location [lou'keijan] n beliggenhet c lock [lak] v lase. down *legge look list [list] lie [lai] lie [lai] ~ n liste c. bo lighter [Maita] lighter c /} nt fyrtarn lighting [Maitiq] n belysning c lightning [Maitniq] n lyn nt like [laik] v like. /If /] lodge [lad3] vhuse. lighthouse [Maithaus] [laiv] adj levende. v begrense limp [limp] v halte. adj lik.

~~ [Muiminas] loss [bs] n tap nt forsvunnet. ~ machinery [ma^nari] 77 maskineri nt mackerel ['mskral] 77 (pi ~) makrell c 77 regnfrakk c sinnsadj gal.looking-glass passe. vestibyle luxurious [lAg^uarias] adj luksurios luxury [MAkfari] 77 luksus C c louse [laus] 77 (pi lice) lus c love [Iav] v elske. 77 forelsket M machine [ma'Jiin] lovely [MavH] adj yndig. rasende svak. appa- elsker c 77 rat77f kjaerlighets- love-story [MAv. bad uflaks c oil ~ ~ magazine [jmaega'ziin] 77 magic ['maxtyk] 77 magi aaj magisk magician [ma^ijan] c 77 tidsskrift nt c. kul c. adj lysende lump [Ump] 77 klump c. sinnssyk c lunch [UntJ] 77 formiddagsmat lost [bst] ad/gatt and found hittegods nt. hoy [jlaud'sphka] [U13] 77 77 lunge c begjaer nt loud-speaker lerc lounge [laund3] 77 salong c. amulett c ~ charm magistrate ['maed3istreit] dommer c magnetic [msgbetik] adj magnetisk . ~~ for lete etfor. herre c lorry ['bri] /7 [lu:z] luggage \\g\d^] office handbagasje c. *vaere glad kjaerlighet c. skjebne c. ~* of sugar sukkerbit c. stykke nt. *- 76 ludicrous y magnetic ['lu. system smoringssystem nt luck [Uk] 77 hell nt. hand ~ ~ lumbago luminous [lAm'beigou] 77 lumbago c lastebil c lose vtape. trolldom c. left rack babagasjeoppbevaring c. adj lavere lowlands [Moubndz] pi lavland nt loyal ['bbl] adj lojal mad lubricate [Mu:brikeit] v *smore lubrication [Juibri'keijan] 77 smoring c. madam ['madam] 77 true c madness Pmaednas] 77 galskap c tide fjaere c mackintosh [WkintaJ] [masd] lower [Moua] v senke. vanvittig. ter. sum rund sum ['Umpi] adj klumpet lunacy [Mumasi] 77 vanvidd 77* lunatic [taatik] adj sinnssyk. in i. tryllekunstner 77 lucky ['Uki] adj heldig. skjonn lover [Hav3] 77 n maskin c. nedstemt. smoreolje c. van bagasjevogn c gasjehylle c. herlig. lukewarm [Mu:kwD:m] adj lunken ~ [ adj latterlig n bagasje c. afterlotteri c. lumpy property office hittegodskontor nt lot [bt] 77 lotion [Moufan] 77 shave ~~ barbervann nt mengde c. miste vill.dikras] ~ at *se pa. hop c hudkrem c. dyp. * out *se opp. ~ n lodd c.sto:ri] historie c low [lou] adj lav. passe seg *sla up opp looking-glass [Mukigglais] n speil nt loop [lu:p] n lokke c loose [lu:s] adj los loosen [Muisan] v losne lord [b:d] n lord c. lunsj c lottery [Motari] /? nt 77 luncheon lung hoyttalust [Ust] [MAntJan] 77 lunsj c loud [laud] a<// hoylydt.

~ order administrasjon c ['maenidsa] manager c sjef c. mandate manger mandat nt [ ~ vedlinje c. eldre. merke. manuell make [meik] v lage. with neye see med. direktor 77 mandarin ['mandarin] ['maendeit] 77 mandarin c Am postanvisning c ['meilboks] mailbox nAm postkasse c sterst. ~ ~ meind3a] 77 krybbe c manicure ['maenikjua] 77 manikyr c mankind [maen'kaind] 77 menneskehet .magneto 77 (pi mark magneto [maeg'niitou] n magnet c magnificent full. ~ c street hovedgate c mainland ['meinland] n fastland nt mainly [Vneinli] adv hovedsakelig hovedledning c maintain [meinHein] v *opprettholde [meinz] pi mains mannequin ['maenakin] 77 utstillingsdukke c manner ['maena] 77 mate c. kjen- netegne. men's room herretoalett 77* [mea] 77 hoppe c margarine [/UAidyMin] n margarin c margin [Hnaidyn] 77 mare c maritime ['maeritaim] adj maritim mark [ma:k] v markere. 77 merke nt. klinkekulec March [ma:tf] mars march [ma:tj] v marsjere. karakter c. vis nt. . 77 marsj c mare mammal ['maemal] pattedyr nt mammoth ['maemafl] mammut c man [maen] (pi men) mann c. ~~ up *sette opp gjere. line ho- main [mein] adj hoved-. v poste. make-up [WikAp] 77 sminke c malaria [ma'learia] 77 malaria c ~ good *godt- ~ do manufacture kere [jmaenju'faektfa] v fabrik77 manufacturer rikant c [imasnju'faektfara] fab- manure skript [ma'njua] 77r 77 gjedsel c 77 manuscript ['maenjuskript] manu- Malay [maMei] 77 malaysier c Malaysia [ma'leizia] Malaysia Malaysian [ma'leizian] adj malaysisk male [meil] adj hannmalicious [ma'HJas] adj ondskapsfull malignant [ma'lignant] adj ondartet mallet ['mslit] 77 kelle c malnutrition [jmaelnju'trijan] 77 underernaering c many ['meni] adj mange map [maep] 77 kart 77* maple Pmeipal] 77 lenn c marble [Wbal] 77 marmor c. manageable adj prakt- adj hand77 [maeg'nifisant] management c. manners pi manerer pi man-of-war [jmaenav'wa:] 77 krigsskip 77* maintenance hold nt ['meintanans] 77 vedlike- maize [meiz] 77 mais c 77 major j'mekty] adj storre. men77 77 77 neske nt. deck overste dekk nt. road hovedvei c. tjene. na. major c majority [ma'dprati] n flertall nt manor-house ['maenahaus] 77 herregardc mansion Pmaenfan] 77 herregard c manual ['maenjual] adj hand-. storslatt ~s) tenn- manage terlig pmaenids] v bestyre. lykkes ['maenidsabal] . [ maenid3mant] 77 ledelse magpie ['maegpai] n skjsere c maid [meid] n hushjelp c maiden name ['meidan neim] pikenavn nt mail [meil] n post c.

ekte. 77 mal 77f. as a of fact faktisk. meanwhile tiden. v match-box c material ['mstjtoks] n fyrstikkeske nt. adj glanstas. laerer c. c. v *vaere av betydning. lektor c. mene meaning 10S Pmimin. skipsf0- mean vbety. mar- matter ['masta] n stoff nt.market skyteskive c 78 mechanism matikk c matrimonial teskapelig market ['markit] n marked nt n torg nt [jmaetri'mounial] adj ek- market-place ['maikitpleis] marmalade ['maimaleid] n marmela- matrimony nt ['maetrimani] n ekteskap dec marriage ['maerid3] marrow marry ['maerou] ['maeri] n ekteskap nt n marg c v gifte seg. mean n masser c snitt [mi:n] n gjennom- masseur massive nt [mi:n] ['mssiv] adj massiv mast [ma:st] n mast c master [Wista] n mester c. imens matt match passe [maetj] til n fyrstikk kamp c. foranstaltning [maHiarial] c 77 n materiale meat [mi:t] 77 kj0tt nt stoff nt. meaningless ['miiniglas] rer c. ~ mai *may [mei] v *kunne maybe Pmeibi:] adv kanskje mayor [mea] n borgermester c maze [meiz] n labyrint c May [mei] produc- tion masseproduksjon c me [mi:] pron meg meadow ['medou] n eng meal [mi:l] c [hnssa^] n massasje c. i virkeligheten matter-of-fact [jmaetarav'faskt] adj realistisk ^ ried couple ektepar nt marsh [ma:J] n sump c marshy [Hna:Jl] adj sumpet martyr ['marts] n martyr c marvel ['mcuval] n vidunder nt. beherske means ['ma:stapi:s] masterpiece verk nt n mester- n middel pa ingen mite [mi:nz] ~~ by no i in mat [maet] n matte c. the meantime [in 5a 'mirntaim] mellomtiden. ['mimwail] adv i mellomimens measles ['mi:zalz] 7? meslinger pi measure [haey] vmale. sporsmal nt.] n menine c adj meningsnt. v undre seg marvellous ['maivalas] adj vidunderlig mattress ['maetras] n madrass c mature [ma'tjua] adj moden n modenhet c n mauso- maturity [maHjuarati] mausoleum leum nt [jmass'frsm] lilla mauve [mae'skaira] [mouv] adj mascara n eyensverte c masculine pmaeskjulin] adj maskulin mash [maef] v mose mask [mask] n maske Mass [maes] n messe c mass [mass] n mengde massage massere c c. adj materiell mechanic nisk [mi'kaenik] mathematical [iinaeea'maetikal] adj matematisk mathematics [jmarfb'maetiks] n mate- mechanical [mi'kaenikal] mekaniker c adj meka77 mechanism ['mekanizam] mekanis- . sak c. v mestre. v [mae'sa:] n maltid nt adj sjofel.

grosserer c merciful ['ma:sifal] adj barmhiertig mercury ['ma:kjuri] n kvikksolv nt medium lig.medal 79 middle mec medal ['medal] mention n medalje c adj middelal- ['menjan] v nevne. *treffe meeting ['mi:tinj n mote nt.medi'i:val] menu ['menju:] n spisekart nt.up rote til melody ['meladi] n melodi c melon [Vnebn] n melon c [melt] v eskied message ['mesid3] n beskjed c n messenger ['mesind3a] 1 budbringer ] smelte c member ['memba] n medlem nt. adj mel- . n omtale c mediaeval dersk [. minne nt [mend] v reparere. meny c merchandise [tetjandaiz] n varer pi. moden melodrama ['mebjdraima] n melodra- ma melt nt mesh [mej] n mess [mes] n nett nt. *gjore [^menstru'eijan] Mexican ['meksikan] adj meksikansk. *. metalln maler c ['me9ad] n metode c. mediate ['mi:dieit] v megle mediator ['mi:dieita] n megler c medical ['medikal] adj medisinsk medicine ['medsin] n medisin c. sammenkomst c meeting-place ['miitiqpleis] n motested nt mercy ['ma:si] n barmhjertighet c. n fortjeneste mermaid ['ma:meid] n havfrue c merry ['meri] adj munter merry-go-round karusell c ['merigouiraund] melancholy ['melankali] n melankoli c n mellow ['melou] adj bl0t. Member of Parliament parlamentsrepresentant c metal ['metal] meter ['mi:ta] method n medlem- n metall nt. fremc. ['mi:diam] adj gjennomsnitt- middels meet [mi:t] vmete. nadec mere [mia] adj ren og skjaer merely ['miali] adv bare merger ['ma^a] n sammensmeltningc merit c ['merit] vfortjene. membership skap nt ['membajlp] gangsmate methodical [ma'Oodikal] memo dum ordning c adj metodisk 'spirits] ['memou] n (pi nt ^s) memoranminne- methylated spirits ['meSaleitid denaturert sprit ['memarabal] adj memorable verdig metre metric ['mi:ta] n meter c adj metrisk ['metrik] memorial [material] n minnestein c memorize ['memaraiz] v laere utenat memory mend stand f'memari] n hukommelse i c. legevitenskap c meditate ['mediteit] v meditere Mediterranean [. maske c rot nt.medita'reinian] Middelhavet handelsvare c merchant ['maitjant] n kjopmann c. n meksikaner c Mexico f'meksikou] Mexico mezzanine ['mezani:n] n mellometasjec microphone n menc ['maikrafoun] n mikrofon menstruation struasjon c mental ['mental] adj mental midday ['middei] n middag c middle ['midal] n midte c.

Middle Ages middelaldeclass middelklasse c. v *ha noe imot. passe pa. n mindrearig c minority [mai'narati] n mindretall nt mint [mint] n mynte c morc might [mait] n makt c might [mait] v *kunne minus f'mainas] prep minus minute 1 ['mink] n minutt nt. mistake ~ Prime Minister statsminister c ministry f'ministri] n departement nt. ren. 80 c.midnight lomste. merc midwife ['midwaif] n (pi -wives) jord- liten. miserable ulykkelig ['mizarabal] adj elendig. milky adj melkaktig n nwlle c. mistet millionaire [jmilja'nea] n millionaer c mince [mins] v finhakke mind [maind] n sinn nt. water mineralvann nt miniature ['minjatfa] n miniatyr c minimum ['minimam] n minimum nt mining ['maininj n gruvedrift c minister ['minista] n statsrad c. fabrikk c miller ['mila] n moller c milliner ['militia] n modist c million ['miljan] n million c ['milki] mill [mil] misery ['mizari] n elendighet c. minutes referat nt mighty ['maiti] adj mektig minute2 migraine ['migrein] n migrene c mild [maild] adj mild [mai'njuit] adj bitte liten miracle ['mirakal] n mirakel nt miraculous [mi'rskjulas] adj miraku- mildew mile n mugg c n engelsk mil milage mailid3] n distanse c milepost ['mailpoust] n veiskilt nt milestone ['mailstoun] n milestein c ['mildju] los [mail] . underordnet. passe seg for. skade c mischievous ['mistjlvas] adj skeyermischief ['mistjif] ugagn aktig c.lja:] ~ miscarriage [mis'kaei^] n abort c miscellaneous [jmisa'leinias] adj diverse n spillopper pi. missing ~ feil c mistake [mi'steik] vforveksle . froken c v miste ['misin] adj manglende. uhell nt mislay [mis'lei] v *forlegge misplaced [mis'pleist] adj malplassert. prestegjerning c middle-class adj borgerlig midnight ['midnait] n midnatt c midst [midst] n midte c midsummer ['mid/SAma] n midtsom- mink [mink] n mink c minor ['maina] adj mindre. ulykke c. force krigsmakt c milk [milk] n melk c milkman ['milkman] n (pi -men) melkemann c milk-shake ['milkfeik] n milk-shake c milieu ['mi. prest [main] miner ['maina] ~ miss 1 miss 2 [mis] [mis] freken. bry mispronounce gait [jmispra'nauns] v uttale segom mine n gruve c n gruvearbeider c mineral ['minaral] n mineral nt. person savnet person mist [mist] n dis c. n0d c misfortune [misMb:tJen] n ulykke c. take c mistake [mi'steik] n feiltakelse c. mirror ['mira] n speil nt [ misbehave darlig [jmisbi'heiv] v oppfore seg n miljo nt military ['militari] adj militaer-.

mistaken mistaken [mi'steikan] 81 adj feilaktig. .

virvar nt. . ~s) motto municipal [mju:'nisipal] adj kommunal. ~ of movable all mest move mostly ['moustli] adv for det meste motel [mou'tel] n motell nt moth [ma9] n moll c. moskito c [ma'skiitounet] mosquito-net nett nt moustache [ma'sta:/] 77 bart c mouth [mau0] 77 munn c. ~ nt hoyst. v bile. flytting c movement movie ['mirvmant] 77 77 bevegelse c mother ['nufla] morsmal nt /7 mor c. rore seg. mountaineering [jmaunti'niarii]] 71 fjellklatring c museum c. "r ~ range fjellkjede c pass pass nt. nattsvermer c ['murvabal] adj flyttbar [mu:v] v bevege. muldyr nt mullet [Wit] 77 multefisk c multiplication [jmAltipli'keijan] 77 multiplikasjon c multiply PmAltiplai] v multiplisere mumps [numps] 77 kusma c [ mud-guard mAdga:d] motoring ['moutariq] /2 bilisme c bilist motorist [Wutarist] 77 motorway [Wutawei] motto nt ['matou] 77 (pi c tj motorvei c ~es. kino c. 77 music ~ emy . flytte. as mye. sa vidt c c. kjeft nt. starter nAm moped /2 motorbike [Wutabaik] c motor-boat c ['moutabout] motorbat motor-car [Wutaka:] 7? bil c motor-cycle [Wutajsaikal] /l motorsykkel c 77 skvettskjerm c muffler [Wfla] 77A777 lydpotte c mug [nug] 77 krus 77* mulberry [Wlbari] 77 morbaer 77* mule [mju:l] 77 mulesel nt. mosquito [ma'skiitou] (pi mygg c. muck [nuk] 77 mokk mud [nud] 77 sole c muddle [Wdal] 77 forvirring rot nt. 77 trekk nt.mosque mosque [mask] 82 musical n moske c 77 mouse ~es) n mygg- [maus] 77 (pi mice) mus c c. bymunicipality [mjuiinisi'pslati] 77 kom- munec murder [teda] 77 mord nt. muscular ['nuskjula] adj muskulos 77 mountain [Wuntin] 77 fjell nt. forslag Tit mye. [mju^ziiam] museum 77* mushroom [WJru:m] sopp c 77 sjampinjong mountainous ['mauntinas] 77 mourning [Wnii]] adj bergrik sorgetid c acad['mjuizik] 77 musikk c. munning c gap mouthwash [WuewaJ] at 77 munnvann moss [mas] 77 mose c most [moust] ac[/ flest. mye. konservatorium nt musical ['mjuizikal] adj musikalsk. ~ tongue c. v myrde murderer ['maidara] 77 morder c muscle ['mAsal] 77 muskel c mouldy ['mouldi] adj muggen 77 mound mount [maund] 77 haug C berg 77* [maunt] v *bestige. ~ theater kino c Pmuivi] film movies Am much [nutf] adj mange. skritt nt. adj solet motive ['moutiv] motor ['mouta] body /iA/n karosseri starter c ~ ~ nt. v rote muddy [Wii] n motiv 77f n motor c. adv like mother-in-law [Wtarinb:] n (pi mothers-) svigermor c mother-of-pearl [jnudaravipa:!] n perlemor c motion [Wufan] /] bevegelse c.

music-hall 83 needlework musical c .

n nigerianer c night [nait] n natt c.nainHi:n8] num nittende ninety ['nainti] num nitti ninth [nain0] num niende nitrogen neuter adj intetkjennsneutral ['njuitral] adj neytral ['njuita] no ['naitrad^an] [nou] nei. nabo c adj koselig. n kvelstoff nt ~ one ingen nobility [nou'bilati] n adel c never ['neva] adv aldri nevertheless [jnevadaMes] adv ikke desto mindre new [nju:] adj ny. newsagent handler c ['nju:. null nine [nain] num ni network Pnetwa:k] n nettverk nt. nor verken . n negativ nt neglect [ni'glekt] v forsemme. eller neon ['ni:an] n neon c nephew [Hiefju:] n nevo c nerve [na:v] n nerve c. snill. n for- S0mmelse c negligee ['neglisei] n neglisje c/nt negotiate [ni'goufieit] vforhandle negotiation [nijgoufPeifan] n forhandlingc Negro ['niigrou] n (pi ~es) neger c neighbour Pneiba] n granne c.. v nikke noise c. train natt-tog rate natt-takst c. by ~ de. adj ingen. larm stey c ['naizi] news [nju:z] n nyheter pi. naerliggende om nt neither ['naida] pron ingen av dem. bulder nt. edel nobody [Wibadi] pron ingen nod [nod] n nikk nt. benektende. New Year nyttar nt noble ['noubal] adj adelig. flight nattfly nt.negative beid nt 84 next [nekst] adj ne'ste. [naiz] n 1yd c... lek- ker. kringkastingsselskap nt neuralgia [njuaVaek^a] n nevralgi c neurosis [njuaVousis] n nevrose c nineteen [jnainHi:n] num nitten nineteenth [. utnevnelse c nt land none [nAn] pron ingen nonsense ['nansans] n nonsens noon [nu:n] n klokken tolv . adj netto the Netherlands ^nedalandz] Nederland ** natten. pen. sympatisk ['nikneim] n nikkel c. 5-cent-mynt n kjaelenavn nt nicotine ['nikati:n] n nikotin c nickel Pnikal] nickname niece [ni:s] n niese c neighbourhood Pneibahud] n nabolag nt neighbouring ['neibarinj adj tilstoten- Nigeria [nai'd^aria] Nigeria Nigerian [nai'd^arian] adj nigeriansk. neither . aften c. dristighet c ['na:vas] adj nerves nest [nest] n rede nt net [net] n nett nt..zeid33nt] nyhet c n avis- noisy adj steyende adj nominell nominate ['namineit] v nominere nominal ['naminal] newspaper newsreel n avis c n filmavis c newsstand ['njuizstaend] n aviskiosk c New Zealand [nju: 'zhland] Ny.Zea['njuiZipeipa] [<nju:zri:l] nomination [jnami'neijan] n nomina- sjon c. "* to ved siden av next-door [jnekst'da:] adv ved siden av. nabonice [nais] negative ['negativ] adj negativ. ~ ~ nightclub ['naitkUb] n nattklubb c nervous night-cream ['naitkriim] n nattkrem c nightdress ['naitdres] n nattkjole c nightingale Pnaitiggeil] n nattergal c nightly nil [nil] Pnaitli] adj nattlig ingenting.

Am numerous ['njuimaras] adj tallrik nun [nAn] n nonne c nunnery [Wnari] n nonnekloster nt nurse [na:s] n sykesoster c. antall nt tallord nt nosebleed nostril ['nouzblkd] n neseblod nt ['njuimaral] n nesebor nt [not] adv ikke notary ['noutari] n notar c ['nastril] not notarius publicus notary public note [nout] n merknad c. v notere. n nordmann c nose [nouz] n nese c ['nju:klia] adj kjerne-. *se. mutter c nutcrackers [Wtjkraekaz] pi notteknekker c nutmeg [Wtmeg] n muskatnott c nutritious [nju:HriJas] adj nsrende nutshell ['nAtfel] n notteskall nt nothing [WOig] n ingenting. *legge merke til. bemerke. tall nt. tone c. bemerkelsesverdig notify ['noutifai] v meddele. bemerke. oppdage. valen ['nAmba] number numeral n nummer n nt. inn- vende ['nauadeiz] nowadays adv natildags objection [ab^ekfan] 77 innvending c . barnepike c. sykepleierske c. n underretning c. and then na og object [bbd^kt] 77 objekt nt. ergy kjernekraft c nucleus ['njuiklias] n kjerne c nude [nju:d] adj naken. begrep nt notorious [nou'ta:rias] adj beryktet nougat ['nu:ga:] n nougat c n eik c n are c oasis [ou'eisis] n (pi oases) oase c [ouk] [a:] nought [rat] n null nt noun [naun] n substantiv nt nourishing [Wijiij] adj naerende novel ['naval] n roman c novelist ['navalist] oath oats [ou0] [outs] 77 ed c pi havre c obedience [a'bi:dians] 77 lydighet c obedient [a'bi:diant] adj lydig obey [a'bei] 1 v *adlyde n romanforfatter c ** November [nouVemba] november now da [nau] advna. notis c. formal nt 2 object [ab^ekt] v protestere. intet nt notice ['noutisj v merke. gjenstand c. North Pole Nordpolen north-east [jnafl'iist] n nordost c nuance nuclear [njm'&s] n tut c n nyanse c adj nordlig northern ['na:8an] adj nordlig north-west [jnaflVest] n nordvest c ['na:8ali] northerly Norway ['na:wei] Norge Norwegian [na^wi^an] adj norsk. kunngjoring c. n akt c nuisance ['njuisans] n ulempe c ~ en- numb [nAm] adj folelseslos. adj nordlig. nylon ['nailan] n nylon nt oppmerksomhet c noticeable ['noutisabal] adj merkbar.normal normal north ['naimal] 85 adj normal objection nowhere [Wwea] adv ingensteds nozzle ['nazal] [na:0] n nord c. notat nt. konstatere daghjem nt. planteskole c notebook ['noutbuk] n notisbok c noted Pnoutid] adj kjent notepaper ['noutjpeipa] n brevpapir nt nut [nAt] n nott c. v pleie. amme nursery [taari] n barnevaerelse nt. underret- te oak oar notion [Wijan] n anelse c.

fornaerme. [bkjupai] v *besette. ulike prep av. ointment okay! [bintmant] n salve c ** [jou'kei] fint! old [ould] adj gammel. adv av. anstot obligatory risk [a'bligatari] adj obligato- offend [a'blaids] fornaermelse c [a'fend] v krenke. n rektan- *forga seg offensive [a'fensiv] adj offensiv. hardnakket obtain [abHein] ververve. official [a'fifal]acf/offisiell [jabzaVeifan] n iakttakel- off-licence [bfjaisans] n alkoholutsalg nt observasjon c often [bfan] adv ofte oil [ail] observatory [ab^aivatri] n observatorium nt observe [ab'zaiv] v *iaktta. ~ pressurec. nwk observation se c. oljefilter n oljemaleri n oljeraffi- oljetrykk nt oil-painting [pilipeintiq] nt oil-refinery neri nt [bilri. foranledning c occasionally [a'kei3anali] adv av og til. ved once [wAns] adv en gang. na og da occupant [bkjupant] n beboer c occupation [pkju'peijan] n beskjeftigelse c. nt. fra. st0tende. at ~ ~ more nok en gang straks. beskjef- occupied adj opptatt occur [a'ka:] v hencfe. embete nt. yte. krenkende offer [bfa] v *tilby. hours kontortid c officer [bfisa] n offiser c ~ obscene [ab'skn] adj uanstendig obscure [ab'skjua] adj uklar. observere obsession [ab'sefan] n besettelse c obstacle [bbstakal] n hindring c obstinate [bbstinat] adj sta.objective objective [ab^ektiv] adj objektiv. liged to *vaere forpliktet *vaere n0dt til obliging [a'blaid^n] adj imetekom- mende oblong gel/rt [bblaq] adj avlang. n tilbud nt office [bfis] n kontor nt. *be obtil. n formal nt 86 off [of] oneself offence nt. pron man oneself [wAn'self] pron selv . metende one [wAn] num en. vekk. age alderadj gam- domc old-fashioned [jould'faefand] meldags olive [bliv] n oliven ** oil olivenolc. oblige vforplikte. prep av [a'fens] n forseelse c.fainari] oil-well [bilwel] oily n oljebrenn c glatt [bili] ac// oljet. av] rar. skje ominous omit tig [bmlat] n omelett c [bminas] adj illevarslende [a'mit] v *utelate [ambipatant] adj allmek- omnipotent occurrence [a'kArans] n hendelse c ocean [bufan] n hav nt October [ak'touba] oktober octopus [bktapas] n blekksprut c oculist [bkjulist] n eyenlege c odd [ad] adj underlig. i on [an] prep pa. jec omelette occupy tige. oncoming [bn. okkupasjon c n fuel ~ brenselolje ~ filterolje c. *forekomme. odour [buda] n lukt c of [av. *fa obtainable [ab'teinabal] adj oppnaelig obvious [bbvias] adj innlysende occasion [3^3311] n tilfelle nt.kAmir|] adj kommende.

in r* in i outfit bestilling. orgel nt organ [b:gan] n organ opera c operate [bpareit] v virke. anledning c oppose [a'pouz] v *motsette seg. adv annerledes ought to [a:t] *burde our [aua] adj var ourselves [aua'selvz] pron oss. ad/ apen. i orden. daglig- malm c nt. kun. me- ningc opponent hav [a'pounant] nt. avstamning c. bestille. operere operation [ppa'reijan] n virksomhet operasjon c operator [bpareita] n telefonist c operetta [ppaVeta] n operette c opinion [a'pinjan] organic [a:'gaenik] adj organisk organization [piganaPzeifan] n organisasjon c c. ut. adj motsatt opposition [ppa'zifm] n opposisjon c oppress [a'pres] v undertrykke. conj men onwards [bnwadz] adv fremover onyx [bniks] n onyks c c opal [bupal] n opal faling c. knu- ornament tiv [b:namant] ornamental [pina'mental] adj ge optician [apHiJan] n optiker c optimism [bptimizam] n optimisme c optimist [bptimist] n optimist c optimistic [pptPmistik] adj optimistisk orphan [b:fan] n foreldrelost barn orthodox [bfladaks] adj ortodoks ostrich [bstritf] n struts c other [U3a] adj annen otherwise [Vdawaiz] conj ellers. ~ to for a. ordre c. be- outdoors [put'dDiz] adv utendors outer [buta] adj ytre outfit [butfit] n utrustning c. opp- opportunity [ppaHjumati] n leilighet c. made to ~ laget pa out of ~ uorden. ~* orchard [b:tfad] n frukthage c orchestra [b:kistra] n orkester seat order [butbreik] n utbrudd nt [butkAm] n resultat nt outdo [put'du:] v *overga Am orkesterplass c c. alene. ~ ordinary dags ore [a:] n [b:danri] adj vanlig.87 onion [Unjan] n lok c only [bunli] adj eneste. postal *y postanvisning c order-form [b:dafa:m] n ordreblankett c open [bupan] v apne. oppnedstamning c. bestilling c. [b:da] v rekkefolge beorare. klesdrakt c . herkomst c n motstander c original [aVid3inal] adj original. *drive. organize [b:ganaiz] v organisere Orient [b:riant] n Orienten oriental [^ribntal] adj orientalsk orientate [b:rianteit] v orientere seg origin [brid3in] n n oppfatning c. op- rinnelig originally [9Vid3inali] adv i begynneln utsmykning c dekora- sen ponere seg opposite [bpazit] prep overfor. selv out [aut] adv ute. n orden c. of sluppet optional [bpjanal] adj valgfri or [a:] conj eller oral [b:ral] ~ adj muntlig orange [brind3] n appelsin c. apen- hjertig opening ['oupsniq] n apning c house opera [bpara] n opera c. adv bare. adj opp for outbreak oransje outcome nt.

fremragende *ha a takke owing to pa grunn owl [aul] n ugle c v eie. v male adj overtrett overture [buvatja] n ouverture c overweight [Waweit] n overvekt c overwhelm [jouvaVelm] v overvelde overwork [jouvaSva*] v overanstren[jouva'taiad] paint-box ['peintbaks] n malerskrin nt paint-brush ['peintbrAj] n pensel c painter Ppeinta] n maler c painting ['printiq] n maleri nt pair [pea] n par nt geseg Pakistan [ipaiki'stain] Pakistan . ovenfor. notisblokk c paddle ['paedal] n padleare c padlock Ppaedlak] n hengelas c pagan ['peigan] adj hedensk. over ende. krenkelse c outside [jaut'said] adv utenfor. adj egen c. pakke. tem- [Wa] prep over. skylde. syn nt output [Output] n produksjon c outrage Pautreid3] n fornaermelse c. ~[paek]pakke ned up . painful [Veinfal] adj smertefull painless Ppeinlas] adj smertefri no overtaking forbikjoring forbudt over-tired paint [peint] n maling c. pasifis- overcast [buvakaist] adj overskyet overcoat [Wakout] n ytterfrakk c overcome [/ouva'kAm] v *overvinne pack c. n utside c. v tegne i ! Pakistan owe av [ou] v *vaere skyldig. n hed- package [ overnight [/ouva'nait] [jouva'siiz] adv natten over overseas adj oversjoisk oversight [Wasait] n forglemmelse c oversleep [jouva'sliip] v *forsove seg ningc page [peid3] n side c page-boy peid3bai] n pikkolo c pail [peil] n spann nt pain [pein] n smerte c.outline outline [butlain] n kontur c. for. v nAm kortstokk overdue [jouva'dju:] adj forsinket. adv there der borte over. pains umake c . [ overstrung [lOuva'strAq] adj overspent overtake [/ouva'teik] v kjore forbi. omriss outlook Pautluk] n utsikt c. innehaver c [oks] (pi oxen) okse c n surstoff nt oxygen [bksid3an] oyster [bista] n osters c [oun] own ox owner [buna] n eier n outward ['autwad] adj utvendig outwards [butwadz] adv utad oval [buval] adj oval oven [\vvan] n stekeovn c pace [peis] n gange po nt Pacific c. prep utenfor. overall ['oiivar^l] adj total over ~ Ocean [pa'sifik bufan] Stille- havet pacifism pacifist tisk Ppaesifizam] n pasifisme c overalls [Vwvarailz] pi overall c ['paesifist] n pasifist c. skritt nt. forfallen [jouva'groun] adj overgrodd overhaul [jouva'ha:!] v overhale overhead [/ouva'hed] adv ovenfor overlook [jouva'luk] v *overse overgrown paekid3] n pakke c packet ['paekit] n liten pakke packing ['paekirj] n innpakning c pad [paed] n pute c. ytterside c outsize ['autsaiz] n stor st0rrelse outskirts [butskarts] pi utkant c outstanding [jaut'staendiq] adj fremtredende.

fart c. no Pakistani palpable bar ['pslpabal] adj folelig. avis c. overke. ringsavgift c. papir-. pant [pant] v pese parliamentary [jpaib'mentari] adj parlamentarisk parrot Ppaerat] n papegoye c parsley ['paisli] n persille c parson ['paisan] n prest c panties ['paentiz] pi underbukse truse c pants c [paents] p/ underbukse c. in het partial ['paentsu:t] n buksedrakt c panty-hose ['paentihouz] n strempebukse c paper Ppeipa] n papir nt. stykke nt. ~ [/paisa'bai] train persontog nt passer-by rende c n forbipasse- . selskap nt.Pakistani [jxiikPstaini] adj pakistansk. benad- panjong c partridge [Va:trid3] n rapphone c party [Va:ti] n parti nt. partisk participant [paiHisipant] n deltaker c participate [pa:Hisipeit] v *delta particular [pa'tikjub] adj spesiell. handflate c 89 parish passer-by [^paerij] n sogn nt park [pa:k] n park c. parkering forbudt. bukse parsonage Ppaisanids] n prestegard c part [pa:t] n del c. ~ reservedel c spare ['pa:Jbl] adj delvis. *besta. n parallell c paralyse ['psralaiz] v lamme parcel ['paisol] n pakke c pardon ['paidan] n tilgivelse c. lysepalm [pa:m] n palme c. n pakistaner c palace ['pxfos] n palass nt pale [peil] adj blek. harskill papir nt. kresen. serviett c. passage [Vsid3] n passasje c. pant-suit ~ ~ ^ bag papirpose c. vskille. ~ c. v parkere ~* parking [VaikinJ n parkering c. kasserolle c pane [pein] n vindusrute c panel panic ['paenal] /i panel /it panelling ['paenalirj] ['psenik] n panelverk nt n panikk c c. ningc parents ['pearants] pi foreldre pi parents-in-law ['pearantsinb:] pi svigerforeldre pi ~* car Am passasjervogn c. kjoring forbudt. palpitation [jpaelpi'teijan] n hjerte- klapp c zone parkenngssone c parliament ['paibmant] n parlament nt pan [pan] n panne c. i saerdelessaeregen. carbon karbonpapir nt. ~ meter parkometer nt. kompartition [pai'tijan] [^paitli] n parade c. *rek- no passing Am forbi~ by *ga ~ through *ga gjennom forbi. avsnitt nt. wrapping ningspapir nt innpak- paperback parade ['peipabaek] paper-knife ppeipanaif] n pocketbok c n papirkniv c n skillevegg c adv delvis partner ['paitns] n partner c. passere. typing ~ napkin papir~ skrivemaskin~- parting c partly ['pa:tiq] n avskjed c. [pa'reid] paragraf c parakeet ['psrakiit] n papeg0ye c parallel ['psralel] adj parallel!. tog nt paraffin ['paerafin] n parafin c paragraph ['paeragraif] n avsnitt nt. gjennomreise c passenger Ppaesandp] n passasjer c. merk- ~ fee parke~ light parkerings~ lot Am parkeringsplass lys nt. gruppe c pass [pa:s] v *forl0pe.

passion 90 ['paefan] people passion n lidenskap c. raseri .

pepper folkeslag nt 91 pharmacology .

*ha medlidenhet med. bilde nt.piktfa'resk] adj pittoresk.pig'hedid] adj sta piglet ['piglat] /? smagris c pigskin ['pigskin] n svinelaer nt philosophy [fiMasafi] phone re.pharmacy pharmacy [Maimasi] n apotek nt phase [feiz] n fase c pheasant Philippine ['fezant] 92 pierce pig [pias] pity v gjennombore n fasan c adj filippinsk [Tilipain] Philippines [filipimz] pi Filippinene philosopher [fiMasafa] n filosof c [pig] n gris c pigeon ['pi^an] n due c pig-headed [. gruve c pitcher ['pitfa] n krukke c pity ['piti] n medlidenhet c. [paip] ror nf. pio- pious pip ['paias] adj from c. ~ clean~ tobacco pipeto- bakkc pirate pistol ['paiarat] ['pistal] n sjorover c pistol c n piknik picture ['piktfa] n maleri nt. v feste med nal. pick-up van varebil c pick-axe Ppikaeks] n hakke c picnic ['piknik] n piknik c. vsynes synd pa. card prospektkort nt.naepal] n ananas c ping-pong ['pirjpoq] n bordtennis c ~ Am physiology pianist [jfiziblad^i] n fysiologi c ['pianist] n pianist c piano [pi'aenou] n piano nt. bit c pier [pia] n utstikker c stempelring c piston-rod ['pistanrad] n stempelstang c pit [pit] n grop c. flygel nt [pip] n kjerne c pick [pik] v plukke. v telefoneadj fonetisk adj falsk. stolpe c pillar-box ['pilabaks] n postkasse c pillar ['pila] pilar photographer [fa'tagrafa] n fotograf c photography [fotografi] n fotograferingc photostat ['foutastaet] n fotokopi c phrase [freiz] n uttrykk nt phrase-book ['freizbuk] n parlor c physical [Tizikal] adj fysisk physician [fi'zifan] n lege c physicist [Tizisist] n fysiker c physics [Tiziks] n naturvitenskap fysikk c pillow Ppilou] n pute c. malerisk piece [pi:s] n stykke nt. [foun] n filosofi c n telefon c. piles p/ hemorroidef pi pilgrim ['pilgrim] n pilegrim c pilgrimage ['pilgrimid3] n pilegrimspike [paik] (pi pile [pail] reise c pill [pil] photo ['foutou] n (pi ~-s) fotografi nt photograph ['foutagraif] n fotografi nt.paia'nia] n nybygger ner c c. hodepute c pillow-case ['piloukeis] n putevar nt pilot ['pailat] n pilot c. what a pity! sa synd! . los c c. v fotografere n pille fl c c. *up *ta opp. bobby harspenne c pincers ['pinsaz] pi knipetang c pinch [pintj] v *klype pineapple ['pai. n bloffma- ringe opp [fa'netik] phonetic phoney ker c ['founi] ^) gjedde c n haug c. pimple ppimpal] n kvise c pin [pin] n knappenal c. ~ ring picturesque [. n valg nt. grand ~ pink [piijk] adj lyserod pioneer [. stikk nt. illustra** postsjon c. hente. *velge. v stable. v *dra pa pipe /? pipe er piperenser c. pictures kino c piston ['pistan] n stempel nt.

placard

93
['plxka:d]

police

placard

n plakat c

policeman policeman
[paMi:sman]

94
n
(pi

practically

-men)

practice practice
['praktis]

95

preventive

n praksis c

previous

96

pronounce
proclaim [pra'kleim] v *kunngJ0re 1 produce [praUju:s] v fremstille, produsere

gende
previous
['pri:vias]

adj foregaende,

tidligere, forrige

pre-war
price sen

[jpri^wa:]

[prais]

adj ferkrigsn pris c; v bestemme priadj uvurderlig n prisliste c

produce

2
['pradjuis]

n naturproduk-

ter pi, avling c

priceless
price-list

['praislas]
['praisjlist]

producer [pra'djuisa] n produsent c product ppradAkt] n produkt nt production [pra'dAkfan] n produksjon
c

prick pride

[prik]

v prikke

n stolthet c priest [pri:st] n katolsk prest primary ['praimari] adj primaer; ho[praid]

profession nt
sjonell

[pra'fefan]

7?

yrke nt; fag
adj profe-

professional

[pra'fefanal]

ved-, forste; elementaer prince [prins] n prins c princess [princes] n prinsesse c principal pprinsapal] adj hoved-; n rektor c, skolebestyrer c

professor
profit

[pra'fesa]
77

77

['profit]

fortjeneste

professor c c, fordel

c; v *ha utbytte av profitable ['prafitabal] adj innbrin-

principle Pprinsapal]

n prinsipp

nt,

grunnsetning c
print

v trykke; n avtrykk nt; trykk nt; printed matter trykksak c
[print]

gende profound grundig
nt

[pra'faund]

adj dypsindig;
77

programme
progress 2 progress
skritt
1

Pprougrasm]

program

prior [praia] adj forutgaende priority [praibrati] n fortrinnsrett

['prougres]
[pra'gres]

c,

77 fremskritt nt v *gJ0re frem-

prioritet c prison ['prizan] n fengsel nt prisoner ['prizana] n fange c, innsatt -* of war c; krigsfange c privacy ['praivasi] n privatliv nt private Ppraivit] adj privat; personlig privilege ['privilids] n privilegium nt prize [praiz] n premie c; belonning c

progressive [pra'gresiv] adj progressiv, fremadstrebende; tiltakende prohibit [pra'hibit] v *forby prohibition [jproui'bijan] 77 forbud nt
prohibitive
[pra'hibitiv]

adj uoverc,

kommelig
project nt
['prad3ekt]
77

plan

prosjekt

probable probably

['prababal]

adj sannsynlig

['prababli] adv sannsynligvis problem Pprablam] n problem nt;

promenade
de c

[iproma'naid]

77

promena-

sporsmal nt

promise
n fremgangstil

['pramis]

77

Mte

nt; v love

procedure

[pra'si^a]

matec
proceed
verks
[pra'si:d]

promote [pra'mout] fremme
promotion melse c

v forfremme,
77

v *fortsette; *ga

[pra'moufan]

forfrem-

process

['prouses]
c;

gangsmate
procession
prosesjon c

n prosess c, fremrettergang c
n opptog
nt,

prompt
straks

[prompt] adj

omgaende,

[pra'sejan]

pronoun ['prounaun] 77 pronomen nt pronounce [pra'nauns] v uttale

pronunciation

97
77

purchase
prudent ['pruidmt] adj klok; prune [pru:n] n sviske c psychiatrist [sai'kaiatrist] n psykiater
c

proof

pronunciation [jpraiunsi'eijan] lec [pru:f] n bevis nt
[,prapa'ga;nda]

utta-

varsom

propaganda ganda c

n propa-

propel [propel] v *drive frem propeller [pra'pela] n propell c proper ['props] adj passende; S0mmelig, riktig

psychic ['saikik] adj psykisk psychoanalyst [/saikou'aenalist] n psykoanalytiker c
psychological [jsaika'lodsikal] adj psykologisk psychologist [sai'kalad^st] n psykolog c psychology [sai'kalad3i] n psykologi c pub [pAb] n kro c; kneipe c
public
['pAblik]

property ['prapati] n eiendeler, eiendom c; egenskap c prophet ['profit] n profet c proportion [pra'pa:Jan] n proporsjon c proportional [pra'paijanal] adj forholdsmessig proposal [pra'pouzal] n forslag nt

adj offentlig; almen; n
~~

publikum
publication gjorelse c
publicity

nt; -r

parkanlegg;

propose

[pra'pouz]

v *foresla

[jpAbli'keifan]

garden offentlig house vertshus nt n offentlign publisitet c

proposition [,prapa'zifan] n forslag nt proprietor [pra'praiata] n eier c prosecute ['prosikju:t] v saksoke, anklage prospect ['praspekt] n utsikt c

[pA'blisati]

publish

['pAblifl

v *utgi, *offentlig-

gjore publisher

prosperity [pra'sperati] n fremgang velstand c

c,

prosperous ende
prostitute

['prasparas]

adj velsta-

['pAblifa] n forlegger c n pytt c v *trekke; r* out *trekke pull [pul] *dra av sted; up stanse seg;

puddle

['pAdal]

~

pulley

['puli]

n

(pi

~s)

trinse c

['prastitjuit]

n prostituert c

protect [pra'tekt] v beskytte protection [pra'tekjan] n beskyttelse c protein ['prouti:n] n protein nt 1 protest ['proutest] n protest c 2 protest [praHest] v protestere Protestant ['pratistant] adj protestantisk

Pullman ppulman] n sovevogn c pullover ppujouva] n pullover c pulpit ['pulpit] n prekestol c, talerstol
c pulse
[paIs]
77

puis c
77

pump
punch

[pAmp]
[pAntJ]

pumpe
77

c;

v

pumpe

v *sla;

knyttneveslag

nt; punsj c

proud [praud] adj stolt; hovmodig prove [pru:v] v bevise; vise seg proverb ['prava:b] n ordsprak nt
provide [praVaid] v forsyne, skaffe; provided that forutsatt at province ['pravins] n fylke nt; provins c
provincial [praMnJal] adj provinsiell provisional [praVi3anal] adj forelepig

punctual
presis

[fyvriktfual]

adj punktlig,

puncture PpArjktJa] punktering c punctured ['pAijktJad] adj punktert punish ['pAnif] v straffe punishment [Vnijmant] 77 straff c
77

pupil

['pju:pal]

77

elev c
77

puppet-show
ter nt

PpApitJbu]

dukketea77

provisions [praS^anz] pi proviant C

purchase

['paitfas]

v kjepe;

kjop

nt,

purchaser
anskaffelse
c;

98

rabies
tall

~

price kjepesum c;

nt
['kworantiin]

"* tax omsetningsskatt c purchaser ['pa-.tfasa] n kjoper c pure [pjua] ad/ ren purple ['papal] adj purpurfarget purpose ['paipas] n hensikt c, formal

quarantine c

n karantene

nt;

on

*v

med

vilje
c,

purse

[pa:s]

n pengepung

handves-

kec
pursue
ter
[pa'sju:]

quarrel ['kworal] v trette, krangle; n krangel c/nt, trette c quarry ['kwori] n steinbrudd nt quarter ['kwoita] n kvart c; kvartal nt; kvarter nt; 25-cent-mynt; ** of an hour kvarter nt

v *forf0lge; strebe et-

quarterly

['kwoitali]

adj kvartals-

pus [pas] n verk c; materie c push [puj] n dytt c, st0t /rt; v *skyve; trenge seg frem push-button ['puJjbAtsn] n trykknapp
c

quay [ki:] n kai c queen [kwi:n] n dronning c queer [kwia] adj merkelig, underlig;
saer

query

['kwiari] n foresporsel resporre; betvile

c;

v *fo-

put

[put] vstille,

*legge, plassere;
r- off

question
tvil;

['kwestfan]

** putte; utsette;

away rydde vekk;

~ on
n

*ta pa; ~

problem

out slok-

~

nt; v *sporre ut;

n sporsmal nt, *dra i
nt

mark sporsmalstegn
n ko
c;

ke
puzzle
spill
['pAzal]

queue
puslespill nt; gate c;

[kju:]

v *sta

i

ko
adj

vvolde hodebry; jigsaw
nt
['pAzliq]

~ pusle-

quick [kwik] adj hurtig

quick-tempered
hissig

[/kwik'tempad]

puzzling

adj uforstaelig

quiet

['kwaiat]

adj

stille, rolig, still-

pyjamas

[pa'dsaimaz] pi

pyjamas c

ferdig;

n

stillhet c, ro

c

quilt [kwilt]

n vatt-teppe nt quinine [kwi'niin] n kinin c

quit [kwit] v slutte, stoppe quite [kwait] adv helt; ganske, tem-

quack
ver c

[kwaek]

n sjarlatan
(pi

c,

kvaksal-

quail [kweil]

n

~, ~s)

vaktel c

melig, saerdeles quiz [kwiz] n (pi ~zes) sporrelek prove c quota ['kwouta] n kvote c

c;

quaint [kweint] adj eiendommelig;

quotation

[kwou'teijan]

n

sitat nt;

~

gammeldags
qualification Lkwolifi'keifan] n kvalifi-

marks anforselstegn pi
quote
[kwout] v sitere
nt,

kasjon

c;

forbehold

innskrenk-

ningc
qualified ['kwolifaid] adj kvalifisert;

kompetent
qualify
['kwalifai]

quality

['kwolati]

n

v kvalifisere seg kvalitet c; egen-

skapc
quantity
['kwontati]

n kvantitet

c;

an-

[Vaebit] n kanin c rabies [Veibiz] n hundegalskap bies c

rabbit

c,

ra-

tj rekkevidde c reaction [ri'akjan] n reaksjon c read [ri:d] vlese reading [Vi:dirj] n lesning c reading-lamp ['ri:dirjlamp] n leselamrayon ['reian] pec nt. *palegge. rase c standsmaler c rank [raerjk] n rang c. skin- riale nt [rei] negang c [rein] n regn nt. v regne rainbow [Veinbou] n regnbue c raincoat ['reinkout] n regnfrakk c rainproof ['reinpru:f] adj vanntett rainy [Veini] adj regnfull raise [reiz] v heve. lettstekt. blodig rarely [Veali] adv sjelden rascal [Va:skal] n skurk c. rekke c race-course ['reiska:s] n veddelopsba- ransom rape ['ransom] n l0sepenger pi nec race-horse [Veisha:s] n veddelepshest c race-track [Veistrak] n veddehapsba- [reip] v *voldta rapid [Vapid] adj hurtig rapids ['rapidz] pi elvestryk nt rare [rea] adj sjelden. opptog samle seg reading-room ['ri:dirjru:m] n lesesal c ready [Vedi] adj klar. ganske. *virkeliggj0re. ale opp. pris c. vrase raid [reid] n angrep nt rail [reil] n gelender nt. heller ration [Vajan] n rasjon c rattan [ra'tan] n spanskror nt raven ['reivan] n ravn c raw ray [ra:] adj ra. *ha klart [Vaensid] adj harsk reality rang [raeq] v (p ring) range [reind3] n rekkevidde c range-finder [Veind3. adj forhastet. i i ~ riktig. dyrke. rekkverk nt railing ['reilirj] n gelender nt railroad [Veilroud] nAm jernbane c railway rain [Veilweil alle fall. nAm lennstillegg nt raisin [Veizan] n strale c rake [reik] n rosin c n rake c /J n kunstsilke c razor ['reiza] n barberh0vel c razor-blade ['reizableid] n barberblad nt reach [ri:tf] v na. realize veddelep nt. fart c. eke.faind9] n av- for seg. realisere . ~ material ramate- n jernbane c. ry of any exchange valutakurs c rather ['ra:3a] adv temmelig. at radius raft ['reidias] [ra:ft] n n (pi radii) radius flate c c rag [neg] /7 fille c rage [reid3] n raseri /?. slyngel c rash [raj] /i utslett nt. parat. ferdig ramp [ramp] n rampe c ad/ fallefer- ready-made [.race race [reis] 99 n kapplep nt. hvert fall. nec racial [Veijal] adj rase[Vaekitj n rabalder nt racquet ['rakit] n racket c radiator [Veidieita] n radiator c racket radical ['radikal] adj radikal radio [Veidiou] n radio c radish [VsdiJ] n reddik c ubesindig raspberry ['mrzbari] n bringebasr nt rat [rat] n rotte c rate [reit] n tariff c. v rally [Vaeli] rally nt.redi'meid] adj konfek- ramshackle dig rancid [Vaemjaekal] sjonsreal [rial] adj virkelig [ri'alati] n virkelighet c realizable [Vialaizabal] adj mulig realize [Vialaiz] v *innse. *oppdra.

long-play- sjonen refresh [rPfref] v forfriske . faktisk. recognition [jrekag'nijan] n anerkjennelse c. bli seg recovery [ri'kAvari] n helbredelse c. rekreasjon c. c ~ centre rekrea~ ground lekeplass bakekalle. egentlig rear [ria] n bakside ve rear-light [riaMait] v *oppdra. red tape papirmolle c. nyn mottakelse n resepc. avslag nt [Vesipi] [ri'saital] n oppskrift c n solistkonsert c regne for. c. platespiller c fornuft forstand v resonnere reasonable rimelig [Viizanabal] adj fornuftig. c. annullere c. rekord c. grunn c. henvisning c. *motta receiver [ri'siiva] n telefonror nt n kvittering motta- [ri'kruit] n rekrutt c rectangle [Vektaerjgal] n rektangel nt rectangular [rekHsqgjula] adj rektan- recruit gulaer recent [Vi:sant] adj ny recently [Vi-.really 100 [Viali] refresh really adv virkelig. gjen- recommendation anbefaling c reconciliation soning c [ [jrekamen'deijan] n reflection [ri'flekfan] n refleks c.santli] adv forleden. anerkjenne recollect [jreksMekt] v huske recommend [jrek^mend] v anbefale. forbindelse c. record-player c. byrakrati nt redeem [ri'diim] v frelse reduce [ri'djuis] v redusere. Hg reception ~ [ri'sepjan] office resepsjon c [rPsepJanist] receptionist sjonsdame c recession recipe recital [ri'sejan] n tilbakegang c rector [Vekta] n sogneprest c rectory [Vektari] n prestegard c rectum [Vektam] n endetarm c red [red] adj rod. minske reduction [ri'dAkJan] n reduksjon c. n baklykt c n arsak c. with to vedrorende refer to [ri'fa:] ~ refill [Vi:fil] n refill henvise c til refinery reflect speile [ri'fainsri] n raffineri nt [ri'flekt] v reflektere. reassure [jriia'Jua] v berolige rebate [Virbeit] n fradrag nt. rabatt c rebellion [ri'beljan] n oppstand c. sjonssenter nt. protokoll c. receipt [ri'siit] kelse c receive [ri'siiv] v *fa. minnes. [Vekoidjpleia] n gram- mofon recover frisk. til- c. bedring c recreation [jrekri'eifan] n atspredelse [rPkAva] *komme v erindre. oppror nt recall [ri'koil] v *finne igjen. gjenkjennelse c recognize [Vekagnaiz] v kjenne igjen. ^ekansilPeiJan] n for- speilbilde nt reflector [rPflekta] n reflektor c reformation [jrefa'meijbn] n Reforma- record 1 [Vekoid] n grammofonplate c. reckon tro [Vekan] v regne. tilrade redundant [rPdAndant] adj overflodig reed [ri:d] n siv nt reef [ri:f] n rev nt reference [Vefrans] n referanse c. he- ing LP-plate c record 2 [rted] v registrere recorder [ri'koida] n bandopptaker c recording [ri'kDrdir)] n opptak nt ~ reason [Viizan] c.

lettelse c. rehearse reign ske [ri'hais] [rein] v prove. regulering c [jriihajbiliHeifan] remind [rPmaind] v minne remit [ri'mit] v overfere remittance [rPmitans] n remisse c rehabilitation n rehaovelse rehearsal c [ri'haisal] n prove c. n reparasjon c renew [jriiim'ba*] reimburse reindeer nt [Veindia] n (pi ~) reinsdyr reject [ri^ekt] v tilbakevise. relieff nt relieve [riMirv] v lindre. *bli igjen remainder [ritoeinda] n rest c remaining [ri'meininj mandert brev . be- stemmelse bilitering c c. v adj bemernt. registration rering c. adj relativ n tilbakebetaling c refusal [ri'fjuizal] n avslag nt [ri'fju:z] v *avsla [Vefjua] [ri'ga:d] regard n avfall nt v *anse. bokfore. omrade nt regional [hb&yaaal] adj regional register [Ved^sta] v *innskrive seg. angaende regatta [rPgaeta] n regatta c regime [reity] n regime nt respekt c.red3i streijan] n regist- remark [ri'maik] n bemerkning bemerke remarkable [ri'maikabal] adj resterende c. v herv tilbakebetale remnant [Vemnant] n rest c. c. 0ve n regjeringstid c. normal. avvise. n lindring c. registered letter rekom- religious [ri^as] adj religios rely on [ri'lai] stole pa remain [ri'mein] v *forbli. forbindelse c. erind- minne nt n regel c. reparation [^epaVeiJbn] n reparasjon . slektning c relative [Velativ] n slektning c. med hensyn til regarding [ri'gariinj prep med hensyn til. n relax [riMaeks] v slappe av relaxation [jrilaek'seijsn] n avslapning c reliable [ritobal] adj palitelig relic [Velik] n relikvie c relief [riMi:f] as regards angaende. n beklagel- [Vemadi] n legemiddel regret [ri'gret] botemiddel nt sec regular [Vegjub] adj regelmessig. levning c remote [rPmout] adj fjern. blankett ~ form innregistrerings~ number registre~ plate numringsnummer nt. avhase religion [rPlid39n] n religion c region [Vi^an] n egn c. [. vanlig regulate [Vegjuleit] v regulere regulation [jregjuMeifan] remember [rihnemba] v huske remembrance [ri'membrans] n ring c. kelsesverdig merskilt nt remedy v beklage. n leie c repair [ri'pea] v reparere. hjelp c. avsides removal [ri'muival] n fjerning c remove [ri'muiv] v fjerne remuneration [rijmjuinaVeifan] n godtgjorelse c [rPnju:] v fornye rent [rent] v leie.refreshment 101 [rPfreJmsnt] reparation forkaste relate [riMeit] v *fortelle refreshment n forfrisk- ningc refrigerator skap nt [ri'frid33reit3] n kjole- refund refund 2 refuse 1 refuse2 1 [rPfAnd] v [YirfAod] refundere related [rineitid] adj beslektet relation [riMeifan] n forhold nt. betrakte.

melde. v anmode require [ri'kwaia] v kreve. v bebreide respectable adj respek- reproduce [. n rapport c. bestille. n reserve c repay [ri'pei] repayment v tilbakebetale [ri'peimant] n tilbakebeta- lingc repeat [ri'pi:t] v *gjenta repellent [rPpebnt] adj frastotende repentance [ri'pentans] n anger c repertory ['repatari] n repertoar nt repetition [jrepaHifan] n gjentakelse c replace [ri'pleis] v erstatte reply [ri'plai] vsvare. besluttsom resist forestille representation [jreprizenHeifan] n representasjon c representative presentativ [jrepri'zentativ] adj re- respect dighet tabel [ifspekt] c. rastlos v toyle restriction [ri'strikjan] n innskrenk[Vestlas] [ri'strein] ningc result [rPzAlt] n resultat nt. v resemblance [ri'zemblans] nlikhet c resemble [ri'zembal] v likne resent [ri'zent] resultere v *ta ille opp resume resume [rPzjuim] v [Vezjumei] *gjenoppta n resyme nt . in sv reserved [ri'zaivd] adj reservert reservoir [Vezavwa:] n reservoar nt reside [ri'zaid] v bo residence [Vezidans] n bolig c. aerboaktelse c. melde seg. n redning c research [ri'saitfl n forskning c restful [Vestfal] adj beroligende rest-home [Vesthoum] n hvilehjem nt restless restrain adj urolig.ri:pr3klju:s] v reprodusere reproduction duksjon c [/l-KpraUAkfan] n repro- n krypdyr nt republic [ri'pAblik] n republikk c republican [ri'pAblikan] adj republireptile [Veptail] respectful [rPspektfal] adj aerbodig respective [ri'spektiv] adj respektiv respiration [jrespa'reijan] n andedrett nt respite [Vespait] n henstand c responsibility [rijsponsa'bibti] n ansvar nt kansk repulsive [rPpAlsiv] adj frastotende reputation [jrepju'teijan] n rykte nt. adj bosatt. rest c. *ga av resignation [^ezig'neifan] n avskjedsansokning c.repay 102 reservation [jrezaVeiJan] n reservasjon c. stedlig resign [rPzain] v *fratre. forbehold nt reserve [rPzaiv] v reservere. behove requirement [ri'kwaiamant] n krav nt requisite [Vekwizit] adj pakrevd rescue [Veskju:] v redde. v respektere [ri'spektabal] reprimand [Veprimaind] v *irettesette reproach [ri'proutf] n bebreidelse c. avskjed c resin [Vezin] n harpiks c [ri'zist] v *gjore motstand mot resistance [ri'zistans] n motstand c resolute [Vezalu:t] adj bestemt. melding c reporter [ri^ta] n reporter c represent [jrepri'zent] v representere. responsible [ri'sponsabal] adj ansvarv hvile Hg rest [rest] n hvile c. & permit oppholdstillatelse c resident [Vezidant] n fastboende c. n svar nt. folge c. anseelsec restaurant [VestarS:] n restaurant c request [ri'kwest] n anmodning c. som svar [ri'poit] report v rapportere. n respekt c. ansokning c.

retail retail 103 [Vi:teil] riverside v *selge i detalj. ~ .

roach roach [routfl /? 104 (pi runaway ~) mort c .

rung 105 [rAn] sausage rung v (pp ring) .

106 [ ssvid3] adj vill .savage savage .

off sende av sted ~ senile secure [si'kjua] ad/sikker. adj hemmelig secretary ['sekratri] n sekretaer c section ['sekjan] n seksjon c. senseless * to serge for ['sensbs] adj meningstes sensible ['sensabal] adj fornuftig sensitive ['sensitiv] adj folsom . *velge ut. *forsta. meof betydning v merke. avdeling c senate ['senat] n senat nt senator ['senats] n senator c send [send] v sende. semi- ['semi] halv- kund nt. high hoysesong c. sedate del [si'deit] sedative adj sindig ['sedativ] n beroligende mid- sense ning [sens] c. bud etter. r honour aeresfelelse c seduce [si'dju:s] v forf0re see [si:] v *se. ** resort badested /it adv sjelden v *utvelge. synes v (pp see) seesaw [hi:so:] n vippe c seize [si:z] v *gripe [si:m] [si:n] seashore n skjell nt n strand c seasick ['si:sik] adj sjesyk seasickness ['si^siknas] n sjasyke c seaside ['si:said] n kyst c.selPs9:vis] n selvbetje** restaurant kafeteria c ning c. *begripe. returnere.seamless 107 mannc seamless ['si:ml3s] adj uten S0m n seed [si:d] n fr0 nt seek [si:k] vseke seaport [hi-. ransake. sitteplass seat-belt nt ['siitbclt] n sikkerhetsbelte selfishness ['selfijhas] n egoisme c self-service [. adj utsekt. *innse. ** school hoyere skole n halvsirkel c semi-colon [jsemi'koubn] n semikolon semicircle nt ['semi/saikal] second-hand secret [jsekand'haend] ['siikrat] n hemmelighet adj brukt c. fornuft c. arstid c. plass c. utvalgt selection [si'lekjbn] n utvalg nt self-centred [jselfsentad] adj selvoppseldom select ['seldom] [siMekt] tatt self-employed [jselfim'pbid] adj selv- sesong c. kausjon c adj senil n sensasjon c.t] search [sartjl v lete leting c n havneby c etter. fornemmelse c. season-ticket ['siizanjtikit] n sesong['siizsn] /] season ** ~ stendig naeringsdrivende self-evident [jsel'fevidant] adj opplagt self-government [jselfgAvamant] n kort nt selvstyre nt selfish ['selfifl adj selvisk seat c [si:t] n sete nt. n se- sea-urchin semblance likhet c ['sembbns] n utseende nt.py. eyeblikk nt secondary ['sekancbri] adj sekundaer. sell [sel] v *selge ['si^tfin] n sjepinnsvin nt sea-water (Vfcjwsta] n sjovann nt second ['sekand] num annen. c. vsikre seg security [si'kjuarati] n sikkerhet c. back sende ~~ for sende tilbake. seem seen searchlight ['sartjlait] seascape sea-shell ['si:skeip] ['sir/el] ['si:Jb:] n lyskaster c n sjebilde nt v *late til. underordnet. oppsiktsvekkende n sans c. folelse c sensational [sen'seijbnal] adj sensa['simail] sensation [sen'seifan] sjonell. low ** lavseoff utenfor sesongen song c.

klar v *skal n foljetong c series Psiari:z] n (pi ~) serie c serial Psiarial] shallow ['Jaelou] adj grunn fy! adj serios. betjePsiarias] serious shame [feim] n skam c. r* lotion leggevann nt settle Psetal] v ordne. *ga betennelse i ['septik] become sequel Psi:kwal] n fortsettelse c n seksualitet c n skygge c. ark [felf] 77 [fel] 77 77f. v forme v dele. flere shelter pjelta] ly tiffluktssted . shame! shampoo [faem'pu:] n sjampo c shamrock pjasmrak] n trekWer shape share shark [feip] c [fea] n form c. menu fast meout *dra av sted ny. n del c. c. r* ~ sharp [fa:p] adj spiss sharpen PJa:pan] v spisse shave [feiv] v barbere seg shaver PJeiva] 77 barbermaskin c shaving-brush kostc pjeiviqbrAf] 77 barber77 session Psejan] n sesjon c set [set] n klikk c. /if psevaral] adj atskillige. streng vsy. spre sheep [fi:p] 77 (pi ~) sau c sheer [fia] adj pur. sequence serie c Psi:kwans] n rekkefolge shake [feik] vriste. plate c (pi shelves) hylle c seventh seventy several num syvende ['sevanti] num sytti Psevanfl] skjell nt. avslutte. skall /if shellfish pjelfif] 77 77 skalldyr 77f.sevanHi:n] num sytten seventeenth [jsevan'tiine] num syttende she [fi:] pro77 hun shed [fed] 77 skur nt shed [fed] v *utgyte. sex c sexton Psekstan] n kirketjener c sexual psekfual] separate 2 separate skilt 1 Psepareit] v skille. ryste shaky pjeiki] adj vaklende shall LTael] serene [sa'irn] adj rolig. r* up sy sammen sy- sentimental mental sewer Psu:a] n kloakk c sewing-machine ['souirjmajlin] n maskin c sex [seks] n kjonn nt. seven ['sevan] num syv seventeen [. nyanse c n skygge c pjaedou] shady pjeidi] adj skyggefull sexuality [jsekfu'slati] shade [feid] shadow c. at- separately Pseparatli] adv separat September * adj seksuell September septic ~~ [sep'temba] adj septisk. ['sentans] n setning c. ~ sapec shawl [Jb:l] 77 sjal nt down *sla seg ned settlement Psetalmant] n ordning overenskomst c c. alvorlig seriousness Psiariasnas] n alvor nt sermon [Caiman] n preken c serum Psiaram] n serum nt servant Psa:vant] n tjener c serve [sa:v] v servere service ['sa:vis] n tjeneste c.108 shelter [siVia] sentence c. tynn [fi:t] 77 laken 77f. absolutt. gjennomsiktig. sett nt set [set] v *sette. Pseparat] adj saerskilt. dom severe v demme [jsentPmental] sew adj sentiseparere [sou] adj heftig. ~ ~ shaving-cream berkrem c shaving-soap PJeivir)kri:m] bar- pjeiviqsoup] 77 barber- setting ['setirj] n omgivelser pi. sheet shelf shell skjser. aksje c 77 [fa:k] hai c charge serveringsavgift station bensinstasjon c serviette [jsaivi'et] n serviett c ning c.

scene c should [fud] v *skulle shoulder ['Jbulda] 77 skulder c shout [faut] 7 *skrike. lukket. kyst c ** circuit shy [fai] a((/ sjenert. shop[fop] 77 ping bag handlebag c. helligdom c shrink [frink] vkrympe shrinkproof fri ['JYinkpru:?] ad/ krympe- shop forretning c. shopping centre forretningssenter nt shrub [frAb] 77 busk c shudder ['/Ada] 77 gys nt shuffle pjAfal] vstokke shut [fAt] vlukke. *r in stenge inne shopkeeper pjbp^pa] 77 kjepmann c shop-window jbp'windou] 77 utstil[ shutter c HjAta] 77 vinduslem c. 77 rop nt shovel ['JavqI] 77 skuffe c shipowner shipyard shirt [fa:t] 77 Pftpouna] 77 skipsreder c 77f show [fou] 77 oppf0relse c. liten. sky shyness ['Jainasj 77 skyhet c [fs:t] ac[/ kort. bevise skjelven c adj hutrende shock [fok] 77 sjokk nt. mangel c shortcoming lytec shorten shortly tid adj syk. onesided adj ensidig pjDitli] adv snart. parti nt. underbukse [Jb:t'saitid] short-sighted ad/ naersynt nt sidegate c sidewalk ['saidwo*] 77A777 fortau nt sidelight Psaidlait] 77 sidelys side-street ['saidstrirt] 77 .shepherd nt. polish skokrem c shoe-lace ['Jideis] 77 skolisse c shivery ['Jivsri] ~ show-case ['Jbukeis] 77 monter c shower [faua] 77 dusj c. kvalm psiknas] 77 ['Jb^kAmin. glinse. vskipe. vise frem. shiver ['Jlva] v *skjelve. utstille. spreyte c. r* assistant ekspeditor c. v handle. sickness mec ['fctan] sykdom c. shut stengt. strale skip nt. shipping line skipsfartslinje c [fip] shot [fot] 77 skudd 77 1. skodde lingsvindu nt shore short \jo:] n bredd c. v *gi ly 109 sidewalk shepherd shift [Jlft] ['Jepad] n gjeter c n /] skift nt shine ship [fain] vskinne. hutre. gym shoes turnsko pi. forestal- [^fipjard] 77 skipsverft ling c. showroom ['Jburu:m] 77 utstillingslo- ~ shoemaker ['Juijmeika] 77 skomaker c shoe-shop Pjuijbp] n skoteyforretningc shook [fuk] v (p shake) shoot [fu:t] v *skyte kale nt shriek [fri:k] v *skrike. kortslutning c Siam [saPaem] Siam Siamese [jsaia'miiz] adj siamesisk. regnskur skur c c. rope. utstilling c skjorte c show 77 [fou] wise.] mangel c. kval- v forkorte 77 shorthand ['Jb:thaend] stenografi c i side [said] 77 side c. 77 hvin nt shrimp [frimp] 77 reke c shrine [frain] 77 helgenskrin nt. siameser c sick [sik] 77 shortage ftxtids] 77 knapphet 77 c. absorber stotdemper c shocking PJbkiij] adj sjokkerende shoe [fu:] 77 sko c. naer frem- sideburns nt ['saidbainz] pi kinnskjegg shorts c [fD:ts] pi shorts c. vsjokkere.

sideways 110 ['saidweiz] skilful sideways adv til siden .

ski-lift 1 1 1 snapshot .

sneakers 1 .

soup-spoon 113 spirit kenc .

humer nt.spiritual 114 States alkoholholdige drikker. .

115 storm statement [Vsteitmant] n erklaering c .

v adj trykkende. ~ on rett frem strain [strein] n anstrengelse c. *legge vekt pa stretch [stretj] v teye. aerlig. med en gang. ['strAktfa] 77 77 succeed struktur c stormy [<sta:mi] adj stormfull story ['sta:ri] n fortelling c stout [staut] adj korpulent. strem c. v kjempe stove komfyr c straight [streit] adj rak. pp sting) stung [stArj] stuffy PstAfi] stupid style Pstjuipid] 1 [stail] 77 stil adj c dum subject ['sAbd^kt] c. *stryke virkelig. v belaste. adv * ahead rett ~ away rett. stromme street [strirt] n gate c streetcar ['stri:tka:] nAm trikk c n lirekasse street-organ c ['stri:. erstatning c. dersatt 77 subjekt nt. trykk nt. sekundaer subscriber [sab'skraiba] 77 abonnent c subscription ment nt [sab'skripjan] 77 abonne- subsequent de subsidy ['sAbsikwant] adj folgen- adj streng n strid c strike [straik] n streik c strike [straik] ['sAbsidi] 77 tilskudd nt 77 substance til. emne nt. materiale 77/. kraftig stronghold ['strarjhould] 77 tilfluktssted nt. un- stranger ['streir^a] n fremmed c strangle ['straerjgal] v kvele strap [strap] n rem c straw [stra:] /7 halm c strawberry ['stra:bari] n jordbser nt stream [stri:m] n bekk c. streng c strip [strip] /? strimmel c stripe [straip] 77 stripe c striking ['straikiq] substitute v erstatte.stormy 116 structure struggle *slass. saker pi spennelse c. anselig ['sAbstitjuit] adj pafallende. n strekning c strict strife [strikt] [straif] to utsatt for 2 subject [sab^ekt] v underkue sublet [jsubMet] v fremleie submit [sab'mit] v underkaste seg subordinate [saibaidinat] adj underordnet. strainer ['streina] n derslag nt sile stuffed stuffing [stAft] adj fylt ['stAfirj] 77 farse c. *sla strei- substantial siell. v overanstrenge. snerpet stumble PstAmbal] v snuble v (p. un** gjenstand c. fyll nt strange derlig [streind3] adj fremmed.ta:gan] strength [strerje] n styrke c stress [stres] n stress nt. [sab'staenjal] substans c adj substan77 ke. ['sAbstans] v *sla. an[stouv] c. frem. 77 spasertur c suburb ['sAba:b] 77 forstad c suburban [sa'baiban] adj forstads- strong [strarj] adj sterk. *etterf0l- . hoyborg c subway ['sAbwei] banec succeed ge [sak'siri] 77A777 undergrunns- v lykkes. slaende string [strirj] n snor c. kamp c. arbeidsvaerelse 77f [stAf] 77 77 studium nt. tykkfallen PstrAgal] strid c. oppsiktsvekkende. n ovn stub [stAb] 77 talong c stubborn ['stAban] adj sta student ['stjuidant] 77 student c study stuff ['stAdi] v studere. stedfortreder c subtitle ['sAbjtaital] 77 undertekst c subtle ['sAtal] adj subtil subtract [sabHraekt] v *trekke fra striped [straipt] adj stripet stroke [strouk] 77 slaganfall nt stroll [stroul] v slentre.

*hjelpe. overlegen. t superfluous dig [su'p^fluas] adj overfte- as slik som suck [sAk] v suge sudden suede suffer ['sAdan] adj plutselig superior [su'piaria] adj hoyere. slik. ~ time sommertid c suppose [sa'pouz] v *anta. smidig. forbause surrender [saVenda] v *overgi seg. myk supplement supply c. for- sum [sAm] n sum c summary [Wnri] n sammendrag nt summer CsAma] n sommer c. ['sAplimant] n tillegg nt [ss'plai] n tilf0rsel c. v forsyne [sa'poit] v *bre. v overraske. *gjennomga suffering [Warir)] n lidelse c suffice [sa'fais] v *vaere tilstrekkelig [sweid] supermarket marked nt superstition [*su:p9jina:kit] n super- [jsuipa'stifan] n overtro c sufficient [sa'fijant] adj tilstrekkelig suffrage ['sAfrid3] sugar ['Jugs] suggest [safest] v *foresla suggestion [safest/an] n forslag nt suicide Csu:isaid] n selvmord nt suit [su:t] v passe. n dress c suitable [taabal] adj egnet suitcase [<su:tkeis] n koffert c suite [swi:t] n suite c n stemmerett c n sukker nt supervise ['suipavaiz] v overvake supervision [. oppsyn nt supervisor ['suipavaiza] n kontrolter c supper ['sApa] n aftensmat c supple ['sApal] adj beyelig.117 surrender [su'p^b] success [sak'ses] n suksess c adj vellykket successful [sak'sesfsl] adj storartet superficial [jsutpa'fijal] adj overfla- superb disk succumb such [sAtf] [sa'kAm] v bukke under adj sann. adv slik. supposing that forutsatt at summit ['sAmit] summons n topp c ['sAmanz] n (pi ~es) stev- suppository [sa'pozitari] n stikkpille c suppress [sa'pres] v undertrykke surcharge [ta:tra:d3] n ekstragebyr nt ningc sun [saii] n sol c sunbathe ['sAnbeiS] v sole seg sunburn ['sAnbain] n solbrenthet c sure Sunday [*sAndi] sendag c pi solbriller sun-glasses Pi ['sAnjglaisiz] sunlight [Wait] n sollys nt [fua] adj sikker surely pjiwli] adv sikkert surface [^fis] n overflate c surf-board ['saifboid] n surfingbrett nt surgeon ['so^an] n kirurg c. tilpasse. vetveterinaer c erinary ~ adj solrik sunrise CsAnraiz] n soloppgang c sunset CsAnset] n solnedgang c sunshade fsAnfeid] n parasoll c sunshine ['sAnfain] n solskinn nt sunstroke [VjAnstrouk] n solstikk nt suntan oil CsAntaenoil] sololje C sunny ['sAni] surgery [talari] n operasjon gekontor nt c. ~ hose stottestrempe c [sa'poits] supporter sorger c n tilhenger c. storre suddenly [*sAchnli] adv plutselig n semsket skinn [Wa] v *lide. n surname . bedre.su:p3Vi39n] n overoppsyn nt. tilbud nt. le- ['ssineim] n etternavn nt surplus [ta:plas] n overskudd nt surprise [sa'praiz] n overraskelse c. kle. n stotte c. levering support forrad nt.

surround 1 .

table 119 teaspoon .

set fjernsynsapparat nt telex [Heleks] n fjernskriver c ~ terrify [Herifai] v skremme. frist technical [Heknikal] adj teknisk technician [tek'nijan] n tekniker c technique [tek'niik] n teknikk c technology [tek'nalad^] n teknologi c teenager [Hi:jneid3a] n tenaring c teetotaller [ti:'toutala] n avholds- c. forfer- delig.. *directory telefonkatalog c. ter- mann c min c. the . -et.teaspoonful teaspoonful [Hi:pu:n. ** shoes tennissko pi tennis-court [Heniska:t] n tennisbane n teater nt n tyveri nt [8ea] adj deres them [8em] pron dem theme [0i:m] n tema nt. "* to *vaere tilboyelig til thank [Osqk] v takke. tell [tel] v *si. betingelse c [Heligrsm] n telegram nt telegraph [Heligraf] v telegrafere telepathy [ti'lepaei] n telepati c telephone [Helifoun] n telefon c. grusom terrific [taVifik] adj storartet fonoppringning c.ful] 120 theme n teskje c tense [tens] adj anspent tension [Henjan] n spenning c tent [tent] n telt nt tenth [ten8] num tiende tepid [Hepid] adj lunken term [ta:m] n uttrykk nt. passe. you takk thankful [*0aenkfal] adj takknemlig that [8aet] adj den. . ** operator sentralborddame c. pron den. forelopig tempt [tempt] v friste temptation [temp'teijan] n fristelse c ten [ten] num ti tenant ['tenant] n leieboer c tend [tend] v *ha tendens til. telefonistc television [Hel^an] n fjernsyn nt. terrifying skremmende territory [Heritari] n omrade nt terror [Hera] n redsel c ~ terrorism [Herarizam] n terror rorisme c terylene test [test] ['terali:n] c. the jo . mor tendon [Hendan] n sene c tennis [Henis] n tennis c. som. ~ call telebook adj fryktelig. telefonsamtale c. emne nt theatre [hiatal theft their [8eft] . n tovaer nt art -en. n thailen- derc Thailand [Hailaend] Thailand than [8aen] conj enn dig. boyelighet c [Henda] adj 0m. til- [9o:] tendency tender [Hendansi] n tendens the jo [aaj8i] v tine. ~~ booth telefonkiosk c.. ** telegram terminal [kaiminal] n endestasjon c terrace [Heras] n terrasse c terrain [teVein] n terreng nt terrible ['teribal] Am telefonkatalog c. . ter- terrorist [Herarist] n terrorist c n terylen c c. smelte. *fortelle n prove test c. exchange telefonsentral c. myk. ~ conj at thaw c. v teste temper [Hempa] n sinne nt temperature [Hempratja] n temperaturc tempest [Hempist] n storm c temple [Hempal] n tempel nt. tinning c temporary [Hemparari] adj midlerti- testify [Hestifai] v vitne text [tekst] 77 tekst c textbook [Heksbuk] n lserebok c textile [Hekstail] n tekstil c/nt texture [Hekstja] n struktur c Thai [tai] adj thailandsk.

themselves 121 [dam'selvz] tide themselves pron seg. selv .

skal c -* kit verktoykasse c toot [tu:t] vAm tute tooth [tu:0] n (pi teeth) tann c toothache [Hufleik] n tannverk c toothbrush [HuflbrAf] n tannborste c toothpaste [Hu:6peist] n tannkrem c toothpick [Hu:6pik] n tannpirker c tobacco c. stram- together [ta'geaa] /i adv sammen /if. pp tell) ~ ~ ~ sjetong c told [tould] v (p. tolerable toll [toul] ['tolarabal] adj utholdelig ture avgangstid c time-saving [Haimjseivir|] adj tidsbesparende timetable ['taim. ~ leiav tiring ['taiariq] adj trettende nt.tansa'laitis] n betente mandler of tire2 [taia] v *bli trett tired [taiad] adj utmattet. tobacconist's tobakks- top [top] n topp 0verst. bevis nt. tissue [Hiju:] n vev papirlomme- terkle nt title ['taital] to n tittel c prep til. on ~ overside **r lokk nt. ogsa v (p take) took [tuk] tool [tu:l] n verktey nt. n slips nt tiger tight ['taiga] [tait] n tiger c toddler [Hodla] n smarolling c toe [tou] n ta c toffee [Hafi] /? en slags karamell adj stram. gebyr nt tomato [ta'ma:tou] n (pi ~es) tomat c tomb [tu:m] n grav c tombstone ['tu:mstoun] n gravstein c tomorrow [ta'marou] adv morgen i ton [tAn] n tonn /it tone [toun] n tone c. *- [ta'bskou] n (pi ~s) tobakk pouch tobakkspung c toothpowder ver nt ['tu^pauda] c. klang c tongs [toqz] pi tang c tongue [tArj] n tunge c tonic [Honik] n styrkemiddel nt tonight [ta'nait] adv i aften. toilet [Hatot] toalett ~ case mes tights till [til] toalettveske c [taits] pi str0mpebukse c toilet-paper pir/if ['tailatjpeipa] n toalettpa- tile [tail] gulvflis c. conj inntil n toiletry [Hoilstri] timber [Himba] n temmer nt time [taim] n tid c. all i tide. mandler pi ['tansalz] pi too [tu:] adv alttor. boks c. trett. gang c.noupana] n hermetikkapner c tiny [Haini] adj bitte liten tip [tip] n spiss c. til. tinned food hermetikk c tinfoil ['tinfoil] n tinnfolie c tin-opener ['ti. in arrival ankomsttid c. tobacconist [ta'baekanist] /I tobakkshandler c. i natt tonsilitis [. side over- . takstein c prep inntil. of the ~~ hele tiden. hermetikkboks c.tidings tidings [Haidirjz] 122 pi nyheter pi forretning c top tidy [Haidi] adj ordentlig. n tannpulc. takt c. drikkepenger pi tire 1 [taia] n dekk nt n veiavgift c. of oppa. adv fast tighten ['taitan] v stramme. of depar- token ['toukan] n toalettsaker pi n tegn /it. redskap tonsils nt. r* up ryd- today [ta'dei] adv dag i deopp tie [tai] v *binde.teibal] n ruteplan c timid ['timid] adj blyg timidity [ti'midati] n sjenerthet c tin [tin] n tinn nt. pa. for a toad [toud] n padde c [tu:] toadstool [Houdstu:!] /? c fluesopp toast [toust] /] ristet bred. trang. knytte.

topcoat sidec 123 transformer .

ekte. ** can seppelkasse c triumphant rende trolley-bus [traiVvmfant] adj triumfe- [HralibAs] n trolleybuss c troops pi trooper pi tropical [Hropikal] adj tropisk tropics [Hrapiks] pi tropene pi trouble [krAbal] n trobbel nt. insurance reiseforsikring c. trick nt sec translator [transMeita] n oversetter c trigger [Hriga] n avtrekker c trim [trim] v klippe. tur c triumph [Hraiamf] n triumf c. trunks pi kortbuk[HrAmpit] [trAqk] tray sec trunk-call [HrAqkko:l] n rikstelefon- samtale c trust [trAst] v stole pa. n slepebat c. bagasjerom nt. utflukt c. stusse trip [trip] transmission [tranz'mijan] n sending c transmit [transmit] v sende transmitter [tranz^mita] n sender c n reise c. rykk nt tuition [tju^ijan] n undervisning c. tro expenses pi traveller [Hravala] n reisende c. travelling [HrAbalsam] adj brysom trousers [Hrauzaz] pi bukse c trout [traut] /i (pi ) orret c truck [trAk] nAm lastebil c true [tru:] adj sann.t] n hyllest c trick [trik] translation [transMeifan] n oversettel- n knep nt. ** ' ~ agency reireiseutgifter agent reisebyraagent sebyra nt. v triumfere transparent [tran'spearant] adj gjennomsiktig 1 transport [Hranspa:t] n transport c 2 transport [tran'spait] v transportere transportation [jtranspai'teifan] 77 transport c trap [trap] n felle c trash [traj] n rask nt. c. trofast. tug skolepenger pi tulip [Hjuilip] 77 n rettssak forsek nt triangle [Uraiaeqgal] n trekant c triangular [trai'sqgjula] adj trekantet tribe [traib] tulipan c 77 tumbler ['tAmbla] beger 77f n stamme c tumour [Hju:ma] 77 svulst c . stamme c. Tuesday [Hjuizdi] tirsdag c [tAg] v taue.wa:6i] adj truth [tru:0] n sannhet c truthful [Hru:efal] adj sannferdig try [trai] v prove. n tillit c palitelig trustworthy [HrAst. v bry [tru:ps] troublesome Am travel [kraval] v reise. /? forsok nt. traveller's cheque reisesjekk c [trei] n brett nt treason [Hri:zan] 77 forraederi nt treasure [H^a] n skatt c treasurer ['tre3ara] n kasserer c treasury [H^ari] n statskasse c treat [tri:t] v behandle treatment [Hri:tmant] n behandling c treaty [Hri:ti] n traktat c tree [tri:] n tre nt tremble [Hrembal] v *skjelve. uleilighet. besvaer nt. anstrenge ** on seg. prove tube [tju:b] n ror nt. tube c n tu- tremendous trespass [tri'mendas] [Hrespas] adj kolossal v krenke annens tuberculosis berkulose c [tjuijbaikju'lousis] eiendom trespasser mende c trial [traial] [Hrespasa] n uvedkomc. skrap nt. dirre trumpet trunk n trompet c n koffert c.transition transition [tran'sifan] n overgang c translate [trans'leit] v *oversette 124 tributary [Hribjutari] n bielv c tribute [Hribju-. forsoke. virkelig.

vending c. *vri ~ om. skru pa. /i vridning c two [tu:] /mm to Tunisian [tjui'nizian] adj tunisisk. ~~ off on *sette stenge av. into forvandles forkaste. tilbake.125 unavoidable tuna tune inn [Hjuina] [tju:n] /7 (pi ^. turnover [Haijnouva] n omsetning *. n type c typewriter [Haipraita] n skrivemaskin c typewritten vet [Haipritan] maskinskre- typhoid typist [Haifoid] n tyfus c Turkish turn [Haikif] adj tyrkisk. vende. ** pa. n dreining c. formynder c umbrella [Am'breb] n paraply c umpire [Vrnpaia] n dommer c unable [A^neibal] adj ute av stand til unacceptable uantakelig [jAnsk'septsbsl] adj adj tuxedo [tAk'si:dou] nAm (pi ~s.back vende c. unaccountable [jAna'kauntabal] ~~es) smoking c uforklarlig. snu seg turning [Haniq] n sving c turning-point punkt nt [Uainiqpoint] n vendec. tur c. sving *. s) tunfisk c n melodi c. bath romerbad nt [ta:n] v dreie. ~~ in stille twine [twain] n hyssing c twins [twinz] pi tvillinger beds dobbeltsenger pi twist [twist] pi. ~ typical [Hipikal] adj typisk [Haipist] n maskinskriverske c tyrant [Haisrant] n tyrann c pressure tyre [tais] /j dekk nt. *vn. svinge. uansvarlig tweed [twi:dl n tweed c pi pinsett c unaccustomed uvant [^ns'lustamd] adj tweezers twelfth [Hwi:zsz] [twelfB] num tolvte num tyve twelve [twelv] /?u/n tolv twentieth [HwentiaO] num tyvende unanimous [jui'naenimas] adj enstemmig unanswered [^nainsad] adj ubesvart unauthorized [^'norOaraizd] adj uten fullmakt unavoidable [jAnaVoidabal] adj uunngaelig twenty twice twig [Hwenti] [twais] adv to ganger kvist c [twig] n twilight [Hwailait] n skumring c .tax omsetningsskatt c turnpike [Hainpaik] nAm bomvei c turpentine [Haipantain] n terpentin c turtle [Hxtai] n skilpadde c tutor [Hjuita] n huslaerer c. tw lufttrykk /rt down til. ~ ~ u ugly [Vigli] adj stygg ulcer [Visa] /? magesar /it ultimate [Ultimat] adj siste ultraviolet [jAltraVaialat] adj ultrafiolett round snu. over vende om. n tunisier c tunnel [HaimI] n tunnel c turbine [Haibain] n turbin c turbojet [jtabouVi^t] n turbojet c Turk [ta:k] n tyrker c Turkey [hsi] Tyrkia turkey [\xk\] n kalkun c two-piece [jtui'pi*] adj todelt type [taip] v *skrive pa maskin. twin tuneful [Hju:nfal] adj melodisk tunic [Hju:nik] n tunika c Tunisia [tjur'nizia] Tunisia v sno.

folde ut unfortunate [Vuidajaitl n undertroye c undersigned [Undssaind] n underteg- adj uheldig unfortunately [An'faitfanatli] adv uheldigvis. sjelden unconditional [jAnkanUifanal] adj betingelsesles unearned [^naind] adj ufortjent uneasy [A'niizi] adj urolig uneducated [^nedjukeitid] adj uten utdannelse unconscious [An'kanjas] adj bevisstlos uncork [jAn'koik] v *trekke opp uncover [An'kAva] v avdekke uncultivated ket [jAn'kAltiveitid] unemployed los [jAnim'pbid] adj arbeids- unemployment beidsloshet c [jAnim'pbimant] n ar- adj udyr- unequal [^niikwal] adj ulik under [Vvnda] prep under. for- unfurnished ungrateful nemlig [jAn'fainiJt] [An'greitfal] adj uvennlig adj umoblert adj utakk- understanding [^nds'stsndiq] n staelse c unhappy [jAnda'teik] undertake v *ga i gang med undertaker [Vnda. adj . usikker uncle ['Aqkal] n onkel c unclean [.126 uniform sesagent c unaware delig [jAna'wea] unbearable [An'bearabal] adj ubevisst adj uutholadj uknu- undertaking gende nt [jAndaHeikiq] n foretaadj under- unbreakable selig [jAn'breikabal] underwater vanns- PAndajwaita] unbroken Un'broukan] adj intakt unbutton [jAn'bAtan] v knappe opp uncertain [Antaan] adj uviss.An'kli:n] adj uren underwear ket [Vvndawea] n undertoy pi undesirable UndPzaiarabal] adj uons[jAnMu:] vapne. lose opp undoubtedly [An'dautidli] adv utvilsomt undress [jAn'dres] v kle av seg undo uncomfortable [An'kAmfatabal] adj ubekvem undulating uncommon [Vndjuleitin] adj bolgende [Andaman] adj usedvanlig. losne unfavourable [jAn'feivarabal] adj ugunstig unfit [jAn'fit] underneath der [jAnda'nifl] advnedenun- underpants Pi undershirt [Undapjents] plAm truser unfold [An'fould] adj uegnet v brette [An'faitjanat] ut. n undergrunnsbane c underline ^ndaMain] v understreke [ unfamiliar adj urettferdig adj utro [jAnfa'milja] adj ukjent unfasten [^faisan] v lose. dessverre unfriendly [jAn'frendli] nedec understand fatte [jAnda'staend] v *forsta.teika] n begravel- [An'haepi] adj ulykkelig unhealthy [An'helOi] adj usunn unhurt [jAn'hait] adj uskadd uniform ['ju:nifD:m] n uniform c. nedenfor undercurrent [UndajkArant] n understrom c underestimate [jAnda'restimeit] v undervurdere uneven [^niivan] adj ulik. ujevn unexpected [jAnik'spektid] adj uventet unfair [jAn'fea] unfaithful [jAn'feiefal] underground [Vndagraund] adj underjordisk.

forbund nt [ju:'ni:k] unsafe [jAn'seif] adj enestaende unit ['ju:nit] n enhet c unite [ju:'nait] v forene United States [jui'naitid steits] De forente stater unity ['juinati] n enhet c universal [JuiniVaisal] adj universell. usympatisk. unique unsatisfactory adj usikker.AnVest] n uro c. uni- unreal [^nVial] adj uvirkelig unreasonable [An'riizanabal] adj urimelig unreliable [jAnriMaisbsl] adj upalitelig unrest [. unsurpassed [jAnsa'paist] unkind [An'kaind] adj uvennlig.w3:5i] untrustworthy upalitelig adj unlike UnMaik] adj forskjellig unlikely [AnMaikli] adj usannsynlig unlimited [An'limitid] adj grenselos. adv .unimportant ensartet 127 upright unimportant tig [jAnim'poitant] adj uvik- unpopular [jAn'popjub] adj upopulaer unprotected UnpraHektid] adj ubeskyttet uninhabitable Unin'hasbitobal] adj ubeboelig uninhabited [^nin'hsebitid] adj ube- unqualified fisert [jAn'kwolifaid] adj ukvali- bodd unintentional jAninHenfanal] adj [ util- siktet union ['jurnjan] n fagforening c. ubehagelig. rett.AnHrAst.An'tai] v knytte opp til until [anHil] prep inntil. utrygg [jAnsstis'fsktari] adj v skru los adj uselvisk utilfredsstillende unscrew unselfish unskilled [jAn'skru:] [jAn^selfiJ] [jAn'skild] unsound unstable [jAn'saund] adj ufaglaert adj usunn ustabil [jAn'steibal] generell ['ju:niv3:s] n univers nt university [ju:niVa:s9ti] n universitet unsteady [^n'stedi] universe nt unsuccessful lykket unsuitable truffen adj adj usto. utiltalen- [Upkiip] n vedlikehold nt uplands [Vpbndz] pi heyland nt upon [a'pon] prep pa upper [Vvpa] adj evre. rastloshet c on c. adj uoffisiell unpack [jAn'paek] v pakke opp unpleasant [An'plezant] adj utrivelig. unusual ubegrenset unload [jAnMoud] v lesse av unlock [jAii'bk] v lukke opp. ukjaerlig unknown adj ukjent unlawful [jAnMoifal] adj ulovlig unlearn [*afom] v laere seg av med unless [an'les] conj med mindre [jAn'noun] untidy [Ankaidi] adj uordentlig untie [. oppover [Ap'houlsta] upholster polstre v *trekke. lase inne [An'ju^ual] adj uvanlig. over- upkeep de upright [Vvprait] adj rank. ualminnelig unwell [jAn'wel] adj uvel unwilling [iAnVilig] adj uvillig unwise [jAn'waiz] adj uklok unlucky [An'Uki] adj uheldig unnecessary [An'nesasari] adj unedvendig unoccupied [^'nokjupaid] adj ledig unofficial [jAna'fifal] unwrap Untep] up [ap] v pakke opp adv opp. untrue [jAn'tru:] adj usann [. ustadig [jAnsak'sesfal] adj misadj uegnet adj uover- [jAn'sutobsl] unjust [1 An d3Ast] adj urettferdig .

*be of ~~ *vaere til nytte adj nyttig.upset opprettstaende 128 vault upset T0Tt [Ap'set] vforstyrre. urgent [b^ant] adj presserende urine Pjuarin] n urin c Uruguay ['juaragwai] Uruguay Uruguayan [Juara'gwaian] adj uruguayansk. *be used to *vaere vant til. nytte c. n uruguayaner c us [as] pron oss usable ['ju:zabal] cleaner stovsuflask termosflaske c ger c. bankhvelv . umatelig n hvelving c. v ytre varnish [Va:niJ] vary [Veari] n lakk c. *vae- re forskjellig vase vast vault [va:z] [va:st] [va:lt] n vase c adj vidstrakt. valuables pi verdisaker pi value [Vaslju:] n verdi c. diverse utter [Vta] adj total. ** up bruke opp use2 [ju:s] n bruk c. ad/opp- upside-down [^psaidMaun] adv pa hodet upstairs [^p'steaz] adv ovenpa upstream [jAp'stitm] adv mot strom- vacancy [Veikansi] n ledig post vacant [Veikant] adj ledig vacate [va'keit] v fraflytte vacation [va'keijan] n ferie c vaccinate [Vsksineit] v vaksinere vaccination [jvaeksPneifan] n vaksine- men adv oppover adj byurge [a:d3] v formane. forgjeves [Vaelit] valet n kammertjener c valid [Valid] adj gyldig [Vaeli] n dal c valuable [Vaeljubal] adj verdifull. vurdere valve [vaelv] n ventil c van [vaen] n varebil c vanilla [va'nila] n vanilje c vanish [VasniJ] v *forsvinne vapour [Veipa] n damp c variable [Veariabal] adj variabel variation [jveari'eijan] n avveksling forandring c varied [Vearid] adj variert adj anvendelig valley usage ['ju:zid3] n sedvane c. ** thevarieteforestilling c. utmost ['Atmoust] adj ytterst atre varieteteater nt various [Vearias] adj forskjellige. ~ [Vaekjuam] n vakuum nt. forandre. forgjeves. usually utensil ['ju^uali] adv vanligvis n redskap nt. v lakkere v variere. v taksere. kjok- [ju:Hensal] kenredskap nt utility [ju^tilati] n nytte c utilize ['ju:tilaiz] v anvende variety show ~~ [vaVaiati] n utvalg nt. ~ in ' vAm stovsuge. n trang c urgency [b^ansi] n innstendighet viktighet c upwards urban [Upwadz] [b:ban] ringc vacuum c. vagrancy [Veigransi] n losgjengeri nt vague [veig] adj vag vain [vein] adj forfengelig. brukbar useless Pjmslas] adj unyttig user ['ju:za] n bruker c usher [VJa] n plassanviser c usherette UJaVet] n plassanviser c usual Pju^ual] adj vanlig useful ['juisfal] c. fullstendig. bruk c use 1 [ju:z] vbruke.

veal nt 129 vivid .

vocabulary 130 [va'kaebjulari] vocabulary n ordforrad .

vei c. befor *holde utkikk vokte. ~~ in adj velhavende inngang c. any pk ken som heist mate. the other *** tvert om. one-way round traffic enveiskje- grunnet ring c. avstand c. n ur nt.] bryllup innlagt vann. mate c. forsiktig ~ weapon [Vepsn] n vapen nt wear [wea] v *ha pa seg. utgang c wayside [Hveisaid] n veikant c we [wi:] pron vi went [went] v (p go) were [wa:] v (p be) west [west] n vest c westerly ['westali] weak adj vestlig [wi:k] adj svak. n velkomst c. *. sliten weather [Veda] n vaer /if. well! ja way [wei] n vis n. pump vannpumpe ~ ski n vielsesring vannski c water-colour ['watsjkAb] n vannfarge c. brenn c well-founded [iwel'faundid] adj velbe- resten. wave-length [VeivlenB] dec wavy ['wcivi] adj belget wax [wjeks] n voks c waxworks ['waekswaiks] pi vokskabinett /rt Welch [welj] ad/ walisisk welcome [Velkam] adj velkommen. as ~ adv godt.wasteful adj ode wasteful ['weistfsl] adj odsel wastepaper-basket [weist'peipa/ba:skit] n papirkurv c nt. c. v sta weep ad/ ukentlig v *grate [Veiinmajiin] pa vannski [HvDitawei] weigh [wei] v veie weighing-machine n waterway watt n vannvei c vvinke n belgeleng- [wot] n watt c wave [weiv] n beige automatvekt c weight [weit] n vekt c c. by the ning ~ c. ** out *vaere etter. running ~ nt. 131 weakness wealth [Hrhknas] [weie] n svakhet c n rikdom c adj rik wealthy ['weWi] watch [wotj] v betrakte. as ~ as sa vel som. iced r* weaver [%i:va] /i vever c wedding [Wig] /? vielse wedding-ring c Hwedinrin. out of the avsides. *iaktta. akvarell c watercress ['watokres] n vannkarse c waterfall [Vatsfal] n foss c watermelon lonc ['woit^mebn] /? vannme- wedge [wed3] n kile c Wednesday pwenzdi] onsdag weed [wi:d] /? ugress nt week [wi:k] /7 uke c weekday [Hvi:kdei] tj hverdag weekly [Viikli] [wi:p] c c waterproof [Vatapmrf] acf/ vanntett water-ski [S:ta*l] /? vannski. ret- vel! hvil- well 2 for- [wei] n kilde c. v hilse velkommen weld well 1 [weld] v sveise welfare [Velfea] n velferd c [wei] ogsa. ~ forecast vaermelding c pwDtfstraep] n klokkerem is- weave [wi:v] vveve c. tynn western [Vestan] adj vestlig .out *slite ut watch-maker kerc watch-strap c [tyotfjineiko] n urma- weary [Viari] adj trett. water vann *- [Vs:td] n vann nt. ~ well-known well-to-do f'welnoun] ad/ velkjent back w out [jwelta'du:] fjern fortid. adj frisk.

conj nar. wherever [weaVeva] conj hvor enn whether ['we5a] conj om. *trekke opp. grosserer c winning wholesome wholly f'houlsam] adj ['houlli] adv helt sunn ~ whom whore [hu:m] [ho. som whoever jhui'eva] pron hvem som wine-merchant handler c wine-waiter c 77 ['wainjmaitjant] enn [iwain. uskadd. vikle while whilst [wail] conj mens. wholesale phoulseil] 77 engroshandel wing [wig] vinge c winner [Vina] 77 vinner c [Viniq] adj vinnende. n hele nt hel. . v vispe adj buktet 77 vindmolle c vindu nt ['windou] window-sill [Vindousil] 77 vindus- winding ['waindinj windmill ['windmil] window 77 karmc windscreen c. conj hvor . nykke n pisk c.132 wipe [hu:z] wet adj vat. whiskers p/ kinnskjegg nt whisper [Vispa] v nviske. sports vintersport c wipe [waip] v torke. n hvisking c whistle ['wisal] v n floyte c [Sviskaz] ~ wiper ['windskri:n] c vindusvisker [Vindjlild] 77 frontrute windshield c. . * nAm frontrute white plystre.weita] 77 vinkelner whole [houl] adj fullstendig. da [we'neva] wig [wig] parykk c wild [waild] adj vill 77 whenever nar conj nar enn. whether or om . wharves) kaj what [wat] ** for hvorfor pron hva. will [wil] v *vil testamente nt where [wea] ac/V hvor. [wait] adj hvit ['waitbeit] wiper Am vindusvisker c 77 whitebait n smafisk pi windy ['windi] adj vindhard wine [wain] 77 vin c wine-cellar wine-list ['wainjsela] 77 whiting ['waitinj n (pi ~) hvitting c vinkjeller c 77 Whitsun ['witsan] pinse c ['wainlist] vinkart nt vin- who [hu:] pron hvem. pron [wai] adv hvorfor wicked Pwikid] adj ond wide [waid] adj bred. all- will [wil] 77 vilje c.. winnings p/gevinst c winter ['winta] 77 vinter c. width [wide] 77 bredde c wife [waif] 77 (pi wives) kone hust- ruc n rullestol c when tid [wen] adv nar.. n stund c conj mens /7f [wailst] whim whip [wim] [wip] n innfall nt. eller which [witfl pron hvilken. torke bort. som whichever [wi'tjeva] adj hvilken som heist willing [Viliq] adj villig will-power [Vilpaua] 77 viljestyrke c win [win] v *vinne wind [wind] 77 vind c wind [waind] v sno seg. fuktig whale [weil] n hval c [wet] wharf c [wD:f] n (pi ~s.] pron til hvem n hore c . torke -* dealer c. vid widen [Vaidan] v utvide whose hvis why whatever [waHeva] pron hva enn wheat [wi:t] n hvete c wheel [wi:l] /? hjul nt wheelbarrow [Viiljbaerou] n trillebar c wheelchair Pwrltjea] widow f'widou] 77 enke c 77 widower [Vidoua] enkemann c c.

pp wind) [raep] v pakke inn wool [wul] 77 ull c.133 writing-paper 77 worker [Wka] [waia] n metalltrad c. v *vri [waund] v (p. 77 gudstje- woman nec ['wuman] 77 77 (pi women) womb won [wu:m] livmor c [wAn] v (p. skog c [Vudikaivig] 77 worthy of [Vatfi av] verdig would [wud] v (p will) wood-carving rerarbeid nt treskjae- wound 1 wound 2 [wu:nd] 77 sar nt. herlig [wud] 77 trevirke nt. v undre seg wonderful PwAndafal] adj skjonn. ['wAnda] wonder pp win) 77 under worst [wa:st] ad/ verst. in writing down *skrive ned forfatter c 77 ['raita] 77 virke. forund- ring c. fungere. skriftlig. *be worth-while *vaere umaken verd worthless ['wafltas] nt. adv verst worsted [Vustid] 77 kamgarn nt worth [w9:0] 77 verd nt. v sare wooded wooden adj skogkledd ~~ shoe ['wudan] adj tre-. 77 onske nt.of art kunstverk beidsdag c. tresko c woodland [Vudbnd] 77 skogtrakt c ['wudid] wrap wreck [rek] 77 vrak nt. adv verre v *tilbe. adj verdilos wood vidunderlig. ~ v *skrive. staltrad c wireless [Vaiabs] 77 radio c wisdom [Hrtabm] 77 visdom c arbeider c 77 wire workman [Wkman] beider c (pi -men) ar- wise [waiz] adj vis wish [wij] v lenges etter. ~~ permit arbeidstillatelse c writing-pad c [Vaitirjpaed] skriveblokk 77 writing-paper [Vaitir^peipa] skrive- . v arbeide. darning pegarn nt woollen ['wutan] adj ullword [w9:d] 77 ord nt [wd:] ~ stop- wrinkle [Virjksl] 77 rynke c wrist [rist] 77 handledd nt wrist-watch [Vistwotf] 77 armbandsur nt write writer [rait] wore work v (p wear) [wa:k] n arbeid nt. spirituell wolf [wulf] 77 (pi wolves) ulv c adj (pp wear) slitt worn-out [jwoin'aut] adj utslitt worried [Wid] adj bekymret worry [Wi] v bekymre seg. 77 bekymring c worse [wa:s] worship neste c kvin- ['waijip] adj verre. lengsel c witch [witf] 77 heks c with [wid] prep med. adv innvendig works [wa:ks] pi fabrikk c workshop [Vaikjbp] n verksted nt world [wa:ld] 77 verden c. *be ~ *vaere verd. working day ar*. nt. rykk nt. r* war verdenskrig c world-famous [jwaild'feimas] adjverdensberomt world-wide [Vaildwaid] adj verdens- omspennende worm worn [wa:m] [wo:n] 77 mark c without [wi'aaut] prep uten witness ['witnas] 77 vitne nt wits [wits] pi forstand c witty [Viti] adj vittig. v *odelegge wrench [rent/] 77 skrunokkel c. hos. av withdraw [widUro:] v *trekke tilbake withhold [wia'hould] v *holde tilbake within [wi'Sin] prep innenfor. onske.

134 papir nt zoology .

~ beans ovnsbakte hvite boni tomatsaus potato ovnsbakt potet (med ner ~ black pudding blodpolse blackberry bjornebaer blackcurrant solbaer bloater lettsaltet rokesild blood sausage blodpolse blueberry blabaer boiled kokt skall) Bakewell tart mandelkake syltetoy med Bologna (sausage) polse slags servelat- baloney slags servelatpolse banana banan bone ben boned benfri .eller sjokoladesaus 1) sterkt krydret kjott- saus servert pa rundstykke 2) maltid i friluft med grillstekt mat ~ ~ sauce sterkt krydret tomatfri) tilslorte bon- saus depiker stekt ~ ~ i ovn dumpling innbakt eple sauce eplemos apricot aprikos Arbroath smoky rokt kolje artichoke artisjokk barbecued grillstekt (i det basil basilikum bass havabor bean bonne beef oksekjott olive okserulade ~ asparagus asparges tip aspargestopp ~ aspic kj0tt. meny smakake biscuit kjeks. beetroot rodbete bilberry blabaer bill bagel ringformet rundstykke baked ovnsbakt "v Alaska dessert av sukkerbrod.Gastronomisk ordliste Mat almond mandel anchovy sardell angel food cake sukkerbrod ~ laget i split dessert is. notter og av eggehviter angels on horseback osters rullet baconskiver og grillstekt appetizer snacks apple eple charlotte slags barbecue frukt. is og marengs som gies et kort opphold i stekeovnen og deretter flamberes ~regning offarespisekart.eller fiskekabaret assorted blandede beefburger hamburger (av karbonadedeig) beet. sorter av forskjellige banan.

terte cakes smakaker. egg og parmesanost cake kake. stekt under lokk carrot gulrot cashew akajou-nott casserole gryte (rett) catfish steinbit catsup ketchup cauliflower blomkal celery selleri cereal cornflakes bramble pudding bjornebaerkomepleskiver braunschweiger rokt leverpolse pott hot ~ grot lett syrlig. serveres chopped hakket med caramel karamell carp karpe chowder tykk fiske. med check regning Cheddar (cheese) hard. hardkokt egg. potetgull chit(ter)lings salat cabbage kal Caesar salad gronn (US) innmat av svin med hvitlok. tomater. sardeller. bread br0d breaded panert breakfast frokost breast bryst (fjaerkre) brisket bringe engelsk ost cheese ost board osteanretning cake ostekake ~ ~ cheeseburger hamburger smeltet osteskive chefs salad gronn salat med broad bean hestebonne broth kraft. kylling og ost cherry kirsebaer brussels sprout rosenkal bubble and squeak slags pytt i chestnut kastanje chicken kylling chicory 1) endivie (GB) 2) sikori chili panne bun 1) bolle med rosiner (GB) 2) rundstykke (US) butter smor buttered smurt (US) con carne krydret gryterett av kjottdeig og brune bonner 1) chips pommes frites (GB) 2) chips.og skalldyrsuppe med bacon og gronnsaker . brodterninger.136 Boston baked beans ovnsbakte hvite bonner med baconstrimler. bakverk chive gresslok chocolate sjokolade calf kalvekjott pudding 1 ) ulike typer sjokoladekake (GB) 2) sjokoladepudding (US) choice utvalg ~ myk Canadian bacon rokt skaret i svinefilet chop skiver ~ kotelett suey gryterett av oppskaret canape smorbrodsnitte cantaloupe kantalupp caper kapers capercaillie. capercailzie tiur svine.eller kyllingkjott og ris gronnsaker. buljong med brown Betty piker slags tilslorte bonde- brunch kombinert frokost og lunsj skinke. tomatsaus og sirup Boston cream pie kake fylt med vaniljekrem eller pisket krem og dekket med sjokolade brains hjerne braised surret.

tillaget uten ben) dab sandflyndre cookie kjeks. rullet i bacon og flote grillet Devonshire cream tykk diced skaret i terninger cranberry tyttebaer ~ diet food diettmat sauce tyttebaersyltetoy 1) dinner middag sjo- crawfish langust(GB) 2) kreps(US) 1 dish rett crayfish kreps donut smultring double cream tykk kremflote cream ) fl0te. ofte flambert chutney sterkt krydrede. creole sterk saus av tomater.137 Christmas pudding mektig fruktkake som serveres til Jul. bacon. i speke gele tilsatt vin. tomat og majones cobbler fruktkompott dekket med croquette krokett crumpet slags tebrod som spises varmt med smor rips- cucumber slangeagurk Cumberland sauce saus av krydder cupcake smakake cured spekt. salatblader. potetgull syltede gronnsaker eller frukt cinnamon kanel clam sandskjell club sandwich dobbelt smorbrod med kald kylling. appelsinjuice og paideig cock-a-leekie soup honsesuppe med purre coconut kokosnott cod torsk Colchester oyster engelsk 0sters av h0y kvalitet cold cuts/meat kjottpalegg coleslaw kalsalat currant 1) korint 2) rips curried med karri curry karri custard 1) vaniljesaus 2) egge- krem cutlet liten kjottskive (med eller compote kompott condiment krydder consomme buljong cooked kokt. havre (GB) 2) mais (US) on the cob maiskolbe ~ Danish pastry wienerbrod date daddel Derby cheese skarp. paprika og lok cress karse crisps chips. gul ost devilled meget sterkt krydret devil's food cake myk og mektig devils cottage pie ovnsstekt kjottfarse dekket med potetmos course (mat)rett cover charge kuvertavgift crab krabbe cracker smorbrodkjeks sjokoladekake on horseback plommer kokt i vin og fylt med mandler og sardeller. krem 2) fromasj 3) fin puffvannbakkels med krem creamed potatoes poteter kremi ~ ~ suppe doughnut smultring Dover sole sjotunge (av hoy kvalitet) cheese kremost dressing 1) salatdressing 2) fyll i fjaerkre . smakake corn 1 ) hvete. sursote.

gronnsaker. brekk- bonne green pepper gronn paprika green salad gronn salat greens gronnsaker grilled grillstekt. tykk pannekake flounder flyndre fool slags fruktfromasj forcemeat kjottfarse. halvparten halibut hellefisk pom- ham mes frites ~ skinke and eggs skinke og egg . griljert grilse liten sommerlaks flan fruktterte flapjack liten. pynt gherkin sylteagurk giblets innmat av fugl. fyll grouse rype fowl fjaerkre frankfurter frankfurterpolse gumbo French bean gronn bonne. haddock kolje haggis hakket innmat av far. skalldyr eller frukt Dutch apple frogs' legs froskelar med eclair melis og smor vannbakkels frosting glasur fruit frukt fry frityrstekt eelal egg(s) egg boiled fried mat ~ kokt ~ speilegg hard-boiled ~ hardkokt poached ~ forlorent scrambled ~ eggerore soft-boiled ~ bl0tkokt (US) galantine stykker av fugle-. snitte- kreolsk rett med kjott. fisk eller skalldyr og okra -skudd bonne French bread pariserloff French dressing 1 ) salatdressing av olje og vineddik (GB) 2) salatdressing med majones og ketchup (US) french fries franske poteter. kalveeller fiskekjott i aspik game vilt gammon roke. French toast fresh fersk fried stekt fritter (i arme riddere olje) fritterte biter innbakte og kumle pie eplepai dekket av kjott.1 138 Dublin Bay prawn sjokreps duck and duckling andunge dumpling 1) innbakt frukt 2) suppebolle.eller spekeskinke garfish horngjel garlic hvitlok eggplant aubergine endive 1) sikori (GB) 2) endivie entree 1) forrett 2) mellomrett fennel fennikel figfiken fillet filet garnish garnityr. blandet med havregryn og lok hake lysing half halv. kras ginger ingefaer goose gas berry stikkelsbaer ~ finnan haddock rakt kolje fish fisk grape drue grated revet gravy saus av kjottkraft grayling harr (laksefisk) ~ and chips frityrstekt fisk og pommes frites ~ cake fiskekrokett green bean gronn bonne.

139 haricot bean gronn eller gul IS larded spekket lean mager leek purre leg lar b0nne hash rett av finskaret kjott hazelnut hasseln0tt heart hjerte lemon herbs krydderurter herring sild ~ sitron sole sandflyndre lentil linse home-made hjemmelaget hominy grits slags maisgrot honey honning honeydew melon melon med gulgront kjott horse-radish pepperrot hot 1) varm(t) 2) sterkt krydret huckleberry blabaer lettuce hodesalat lima bean slags hestebonne lime slags gronn sitron liver lever hush puppy bakverk av maismel ice-cream iskrem iced 1) isavkjolt loaf brod lobster hummer loin 1) kotelettrad (svin) 2) nyrestykke (kalv) Long Island duck and av hoy kvalitet 2) med glasur low calorie kalorifattig lox rokelaks lunch lunsj icing glasur Idaho baked potato stor ovnsbakt potet Irish ter macaroon makron stew lammeragu med pote- og lok av mackerel makrell maize mais Italian dressing salatdressing olje. eggehvite og gelatin mashed potatoes potetstappe mayonnaise majones Jerusalem artichoke jordskokk John Dory sanktpetersfisk jugged hare hareragu juniper berry einebaer junket kalvedans kale gronnkal meal maltid meat kjott ~ ~ ball kjottbolle loaf forloren hare. vineddik. nedlagt marjoram merian jam jellied syltetoy i gele Jell-O geledessert jelly gele marrow marg ~ bone margben marshmallow sotsak av maissirup. slags piite kjottpostei kedgeree slags plukkfisk og hardkokt egg kidney nyre kipper rok esild med ris kjottpudding ~ medium medium melted smeltet stekt (om biff) lamb lam Lancashire hot pot gryterett av lammekoteletter og -nyrer. meny 2) finhakke meringue marengs mince 1) hakkekjott . hvitlok og krydderurter maple syrup lonnesirup marinated marinert. poteter og lok Melton Mowbray pie kjottpai menu spisekart. sukker.

uten saus eller med mushroom sopp muskmelon slags melon mussel blaskjell mustard sennep krydder plate tallerken mutton farekjott noodles nudler nut nott oatmeal havregrot oil olje plum plomme ~ pudding flambert fruktkake serveres i som julen okra abelmoskus (afrikansk gronnsak) olive oliven poached porch ert popover lett. sukat med eplebiter. serveres kaldt poultry fjaerkre prawn stor reke prune sviske pea ert peach fersken peanut peanott. tynn biff mixed blandet pie pai ner. skinke eller fisk 2) fromasj 2) sylteagurker (US) pie pai.140 og krydder minced hakket meat hakkekjott mint mynte minute steak raskt stekt. ofte dekket med et mulberry morbaer mullet multe (fisk) mulligatawny soup honsesuppe sterkt krydret deiglokk pigeon due karri pigs' feet/trotters griselabber pike gjedde pineapple ananas plaice rodspette plain naturell. rosi- ~ butter peanottsmor ~ ~ pear paere pearl barley perlegryn peppermint peppermynte perch abor persimmon daddelplomme. luftig smakake pork svinekjott porridge grot porterhouse steak tykk biff av onion lok orange appelsin ox tongue oksetunge oxtail oksehale oyster osters pancake tykk pannekake parsley persille parsnip pastinakk partridge rapphone pastry (konditor)kake pasty postei. kaki- plomme pheasant fasan pickerel ung gjedde pickled marinert pickles 1 grill forskjellige sorter kjott og gronnsaker spidd molasses sirup morel morkel grillstekt pa ) gronnsaker i eller frukt nedlagt saltlake eller eddik mousse 1) fin farse av fugl. pai filetkammen pot roast grytestek saker med gronn- potato potet chips 1) ~ ~ pommes frites (GB) 2) potetgull (US) in its jacket kokt potet skall med potted shrimps reker nedlagt i kryddersmor. jordnott .

eller fiske- postei river trout bekkorret roast l)stek 2) stekt Rock Cornish hen roe rogn roll eggerore og ansjos(postei) sea bass havabor sea bream dorade (fisk) sea kale strandkal seafood fisk og skalldyr (in) season (i) sesong(en) broiler rundstykke rollmop herring sammenrullet marinert sildefilet med lok eller sylteagurker seasoning krydder service charge serviceavgift service (not) included service (ikke) inkludert set menu fast meny shad stamsild shallot sjalottlok shellfish skalldyr round steak larstek Rubens sandwich sprengt oksekjott pa rugbrod med gjaeret surkal. aure salted saltet ~ quince kvede rabbit kanin radish reddik rainbow trout regnbueorret raisin rosin sandwich dobbelt smorbrod sauce saus sauerkraut gjaeret surkal sausage poise sauteed lettstekt scallop rare rastekt (om biff) raspberry bringebaer smor kammusling i eller olje rawra red mullet rodmulle red (sweet) pepper rod paprika scampi sjokrepshale scone rundstykke av havre- eller byggmel Scotch broth suppe av okse.eller farekjott. serveres varmt rusk kavring rye bread rugbrod saddle sadel saffron safran sherbet sorbett shoulder bog (is) shredded finstrimlet wheat hvetecornflakes shrimp reke ~ silverside (of beef) lartunge av okse sirloin steak sage salvie salad salat morbradstek ~ ~ skewer spidd slice skive bar salat.141 ptarmigan fjellrype 5 salatdressing pumpkin gresskar quail vaktel salmon laks trout orret. kremaktig sliced skaret i skiver .og gronnsakbuffet cream lett sukret. gronnsaker og perlegryn Scotch egg hardkokt egg dekket redcurrant rips relish slags tykk kald kryddersaus med hakkede gronnsaker og olivener rhubarb rabarbra rib (of beef) oksekamstek rib-eye steak entrecote (biff) rice ris rissole krokett med polsefarse og stekt ristet Scotch woodcock brod med av kjott. ost og salatdressing.

pisket tuna. serveres med pisket krem og vaniljekrem tripe kalun (innmat) trifle spekket farse trout orret truffle troffel stuffing suck(l)ing pig pattegris sugar sukker sugarless usukret sundae iskrem med frukt. server es pa brod smelt krokle (laksefisk) smoked rokt sole sjotunge T-bone steak T-benstek table d'hote fast meny tangerine slags mandarin tarragon estragon tart terte soup suppe sour sur soused herring nedlagt sild sild. n0tter. nepe krem og fruktsauser turnover liten terte eller med syltetoy- supper sen middag swede kalrabi sweet 1) S0t 2) dessert corn mais potato sotpotet sweetbread brissel Swiss cheese sveitserost Swiss roll swissroll.142 sloppy Joe kjottfarse med tomat. tunny tunfisk turbot piggvar turkey kalkun turnip turnips. snitte- b0nne stuffed sukkerbrod med syltetoy dekket med knuste mandelmakroner. rullekake Swiss steak skive av oksekjott surret med tomat og lok fruktfyll ~ ~ turtle soup skilpaddesuppe underdone rastekt (om biff) vanilla vanilje veal kalvekjott birds benlose fugler (av kalvekjott) cutlet kalveschnitzel ~ ~ ~ vegetable gronnsak marrow slags lite gresskar .og nyrestuing steamed dampkokt stew stuing. fylt. tenderloin sur- filet spare-rib grillstekt svineribbe Thousand Island dressing sa Undress ing laget av majones og chilisaus og hakket paprika thyme timian toad-in-the-hole biter av oksekjott eller poise dekket med panne- spice krydder spinach spinat spiny lobster langust (on a) spit (pa) spidd kakerore og stekt toast ristet loff toasted ristet i ovn sponge cake sukkerbrod sprat brisling squash slags gresskar starter forrett cheese ristet ostesmorbrod (cheese) sandwich ristet dobbelt smorbrod med skinke fylt ~ ~ steak-and-kidney pie paiskjell med kjott. fyll. ragu Stilton (cheese) slags bl0t nor- ogost tomato tomat tongue tunge treacle sirup mannaost strawberry jordbaer string bean gr0nn b0nne.

pa flaske light ~lyst. beskt brown morkt. gin. som regel av importerte druer og havremel tilsatt vann og limejuice frukt- Bacardi cocktail drink av rom. draught bitters bitre aperitiffer ~ ~ pale ~ lyst. fyldig fatol gjae- beerol bottled ~ ~ ~ pa flaske fatol draft.143 venison dyrekjott. vilt vichyssoise kald suppe av purre Welsh rabbit/rarebit ristet brod med tykk ostesaus og poteter vinegar eddik Virginia baked ham ovnsstekt rokt skinke dekorert med stekte ananasskiver og kirsebaer wafer (is)kjeks waffle vaffel walnut valnott water ice sorbett (is) watercress vannkarse whelk trompetsnegl whipped cream pisket krem whitebait smafisk. litt sotlig smak bloody brandy 1) brandy. pa flaske mild morkt. ofte sild woodcock rugde Worcestershire sauce sterk kryddersaus av eddik og soja York ham spekeskinke Yorkshire pudding slags pudding av pannekakerore som stekes sammen med zucchini slags roastbiff watermelon vannmelon well-done godt stekt lite gresskar zwieback kavring Drikker ale sterkt. blandet med honning Mary drink av vodka. med sterk humleflaske black velvet blanding av cham- pagne og stout (serveres osters) ofte til smak. ret litt sott 0I som har ved hoy temperatur bitter morkt. laget av byggavkok barley wine morkt ol med hoyt alkoholinnhold cherry brandy kirsebaerlikor . p4 angostura en bitter essens som brukes i forskjellige aperitiffer applejack eplebrennevin Athole Brose skotsk drink av whisky. tomat-juice og krydder bourbon amerikansk whisky laget av mais. granateplesaft ~ barley water drikk med smak. brennevin av druer eller annen frukt 2) konjakk Alexander blanding av brandy. kakaolikor og flote British wines viner laget i Storbritannia.

til- av malt sprit eller likor og pyntet med en appelsin-. eplevin cup drink av sider. rug. limejuice og sukker double dobbel Drambuie likor og honning dry torr laget av whisky og vermut (GB) 2) cocktail av gin og torr vermut (US) martini 1) torr ~ sukker on the rocks med isbiter Ovaltine Ovomaltine (sjokoladedrikk med malt) sterk longdrink egg-nog eggetoddi gin and it cocktail av gin og liensk (sot) Pimm's cup(s) en ita- vermut gin-fizz cocktail av gin. a. ca. havre og ~ hvete. eplebrennevin (Calvados). modnes i trefat juice juice. 4 med brandy grasshopper cocktail av peppermyntelikor. sitronsaft og pisket eggehvite pint maleenhet. av bygg-gryn. sitron. claret rod sitron. soda. kakaolikor og flote Guiness (stout) morkt.og humlesmak half pint maleenhet. sitroneller agurkskive Manhattan cocktail av bourbon. sukker og fruktbiter coffee kaffe caffeine-free ~ koffeinfri white ~ med melk with cream med flote uten flote og sukker black ~ whisky og honning whiskey irsk whisky. granateplesaft. mildere enn skotsk whisky.14 liter (US . beskt ol quart maleenhet. 1 med gin No. kirsebaer. sot vermut og angostura milk melk mineral water mineralvann mulled wine varm. krydret vin neat bar (uten vann eller isbiter) old-fashioned cocktail av whisky. fyldig ol med sterk malt. ca. krydder iced isavkjolt Irish coffee kaffe Irish Irish ~ med irsk whisky. angostura daiquiri cocktail av rom. 3 dl highball whisky eller brandy blandet med soda eller ingefaerol pink champagne rosa champagne pink lady cocktail av gin. 1. 6 dl port (wine) portvin porter morkt. 2 med whisky No. fruktsaft lager pilsenerol Coke Coca-Cola cordial likor lemon squash sitronsaft lemonade sitronbrus liqueur likor liquor brennevin malt whisky skotsk whisky laget cream flote cup 1) kopp satt litt 2) sommerdrink av kald vin blandet med soda. sitronsaft og sukker ginger ale ingefaerol ginger beer alkoholholdig ingefaerol ~ ~ ~ ~ med fruktsaft og soda No. 3 med rom No. sukker og pisket krem og isbiter Mist irsk likor laget av bordeauxvin cobbler longdrink av vin.144 chocolate sjokolade cider sider. Lages bl.

sitronsaft og sukker soda water sodavann soft drink brus. tyngre og sterkere stinger cocktail av konjakk og peppermyntelikor smak enn bourbon scotch (whisky) skotsk whisky screwdriver cocktail av vodka og appelsinjuice stout sterkt. sitronsaft og sukker wine vin rod red ~ sour 1 ) sur 2) om drink sparkling tilsatt white ~ ~ musserende hvit . sitronsaft og sukker water vann whisky sour cocktail av whisky. morkt engelsk ol straight ublandet (rent brennevin) sweet sot teate shandy bittert ol blandet med ingefaerol eller brus short drink dram shot dram sloe gin-fizz plommelikor med soda.145 0.95 liter) root beer alkoholfri leskedrikk sitronsaft spirits brennevin rumrom rye (whiskey) amerikansk whisky laget av rug. leskedrikk Tom Collins cocktail av gin. soda. soda.

.

b0yes etter samme monster som det enkle verbet.147 Uregelmessige engelske verb Her er en liste over uregelmessige engelske verb. mistake som take. eller verb som har prefiks. eks.: overdrive boyes som drive. Sammensatte verb. Infinitiv Imperfektum .

.

.

150 string .

Kr.151 Engelske forkortelser Automobile Association American Automobile Association en britisk automobilforening en amerikansk American Broadcasting automobilforening et privat amerikansk radio.C.og fjernsynsselskap e. boulevard British Rail Britain . American ante meridiem (before noon) American railroad corporation Amerika amerikansk mellom kl.) tannlege departement European Economic EEC Community for instance f. Canadian Columbia Broadcasting System Criminal Investigation Canada kanadisk et privat amerikansk radio. . D.Kr.og fjernsynsselskap Det britiske kriminalpoliti Department Canadian National Railway (in) care of Kanadiske statsbaner adressert company corporation kompani et privat Canadian Pacific Railways District of Columbia Doctor of Dental Science department samvirkelag kanadisk jernbaneselskap Columbia-distriktet (Washington.00 og 12.00 . (i firmanavn) 1/100 dollar Canada. British brothers cent bygning boulevard Britiske statsbaner Storbritannia britisk . Company anno Domini America.eks. brodrene . 00. sammenslutning av private amerikanske jernbaneselskaper American Telephone and Telegraph avenue Company amerikansk telefonog telegrafkompani aveny et privat before Christ building f.

.152 Eng.

153 RCMP .

154 Tall Grunntall .

m. ogp. (post meridiem) om tiden etter kl. at two p. 7 2 8 om om om morgenen.155 Klokken Bade engelskmennene og amerikanerne anvender uttrykkene a. kl. I England gar man imidlertid mer og mer over til a bruke 24-timerssystemet. 12 frem til midnatt. kvelden. etter- middagen. Eksempler: one o'clock five to two five past one ten to two X^ ten past one a quarter to two /"' ^ . at eight p.m.m.m. 12. Jeg Jeg Jeg kommer kommer kl. I'll come kommer kl. 3i ' a quarter past one twenty to fi two / twenty past one twenty-five to two past one I'll I'll come come at seven a.m. (ante meridiem) omtidenetter midnatt frem til kl. Dagene Sunday sondag Thursday Friday Saturday Monday Tuesday mandag tirsdag torsdag fredag lordag Wednesday onsdag .

9 35 30 25 20 15 10 5 5 10 15 20 .c 100 40 36.

Ingen arsak. Please give me.157 Noen vanlige uttrykk Some Please. God natt. . Basic Phrases Vennligst. hent. Please bring me.? Kan De vaere sa vennlig meg? Jeg vil gjerne ha. afternoon.. gi a hjelpe Can I have.. ? What do you call this? What does that mean? De tysk? Snakker De fransk? Snakker De spansk? Snakker De italiensk? Kunne De snakke litt Snakker Do Do Do Do Do you speak English? you speak German? you speak French? you speak Spanish? you speak Italian? Could you speak more slowly... Mange takk... Vennligst.? Can you help me. please? I don't understand. langsommere? Jeg forstar ikke. .. Good Good Good Good morning.? Hva heter (kalles) dette? Hva betyrdet? Snakker De engelsk? Where is/Where are..? Kan Devise meg. please? . Jeg er sulten.. . I'm lost.. meg. Adjo. Kan jeg fa. Vennligst. I'd like... ! meg vill... God morgen. Don't mention it. God dag (ettermiddag) God kveld.. Jeg har gatt I'm hungry..... Pa gjensyn.. ? Can you tell me. night...til meg.. Jeg er torst... Thank you very much..? Can you show me. See you later.. .? Kan De si meg. ! Skynd Dem Hurry up . Good-bye. Hvor er. evening.. I'm thirsty. Vi ville gjerne ha. We'd like.

158

Det

finnes...

Det finnes ikke.

There is/There are... There isn't/There aren't.
Arrival

Ankomst
Passet, takk.

Har De noe a

fortolle?

Your passport, please. Have you anything to declare?
No, nothing
bagasjen ?
please?
at all.

Nei, ingenting.

Kan De hjelpe meg med
Hvor
tar

Can you help me with my

luggage,

man

bussen

til

sentrum?

Denne vei. Hvor kan jeg fa tak en drosje? Hva koster det til...?
i

Where's the bus to the centre of town, please? This way, please.

Where can
What's the

I

get a taxi?

fare to...?

Vennligst, kjor adressen.

meg

til

denne

Take me

to this address, please.

Jeg har det travelt.
Hotell

I'm in a hurry.
Hotel

Mitt navn

er...

My name is...
Have you
et

HarDebestilt? Jeg vil gjerne ha

a reservation?

rom med

bad.

I'd like a

room with

a bath.

Hva

koster det for en natt ?
fa se

What's the price per night?

Kan jeg

rommet?

May

I

see the

room?
number, please?

Hvilket vaerelsesnummer har jeg? Her er ikke noe varmt vann.

What's

my room

There's no hot water.

Kan jeg
Har det

fa

snakke med

May
til

I

see the

manager, please?

direktoren?
vaert

noen telefon
til

meg?

Did anyone telephone me?
Is

Er det noe post

meg?

there any mail for
I

me?

Kan jeg

fa regningen, takk.

May

have

my

bill

(check),

please?

Restaurant

Eating out
fast

Har De en

meny?

Kan jeg

fa se spisekartet?

Do you have a fixed-price menu? May see the menu?
I

159

Kan
Jeg

vi fa et

askebeger, takk?

May we
I'd like

have an ashtray, please?
toilet,

Hvor

er toalettet?

Where's the

please?
(starter).

vil

gjerne ha en forrett.

an hors d'oeuvre

Har De suppe?
Jeg
vil

gjerne ha

fisk.

Hva

slags fisk har dere?

Have you any soup? I'd like some fish. What kind offish do you have?
I'd like a steak.

Jeg vil gjerne ha en biff. Hvilke gronnsaker har dere?

Takk, jeg er forsynt. Hva vil De ha a drikke?
Jeg
vil vil

vegetables have you got? Nothing more, thanks. What would you like to drink?
I'll

What

gjerne ha en

ol,

takk.

Jeg

gjerne ha en flaske vin.

I'd like a bottle

have a beer, please. of wine.
I

Regningen, takk!

May

have the

bill

(check),

please?

Er service inkludert?

Is service

included?

Takk. Det smakte utmerket.

Thank
meal.

you, that was a very good

Pa reise Hvor er jernbanestasjonen?
Unnskyld, kan
billettluken er?

Travelling Where's the railway station, please?

De

si

meg hvor

Where's the

ticket office, please?

Jeg vil gjerne ha en billett til... Forste eller annen klasse?
Forste, takk.
Enkeltbillett eller tur-retur?

I'd like a ticket to...

First or

second class?

First class, please.

Single or return (one

way or

roundtrip)?

Ma jeg bytte tog?
Fra hvilken plattform gar toget
til...?

Do

I

have to change trains?
the train

What platform does
for... leave

from?

Hvor

er naermeste under-

grunnsstasjon?

Hvor er buss-stasjonen? Nar gar den forste bussen
Vil

Where's the nearest underground (subway) station? Where's the bus station, please?
til... ?

When's the
Please
let

first

bus

to.

.

.

?

De

slippe

meg

av pa neste

me

off at the next stop.

holdeplass?

160
Forneyelser

Relaxing

Hva gar pa kino? Nar begynner filmen?
Er det noen kveld?
billetter igjen
til
i

What's on at the cinema (movies) ? time does the film begin? Are there any tickets for tonight?

What

Hvor kan

vi

ga for a danse?

Where can we go dancing?

Bekjentskap

Meeting people

God

dag.
star det til?

Hvordan

How do you do. How are you?
Very
well,
I

Bare bra, takk.

Og med Dem?

thank you.
?

And you?

Kan jeg
Gleder

fa presentere... ?
er...

May

introduce...

Mitt navn

My name is...
Dem).
her?
vaert

meg

(a treffe

Hvor lenge har De

I'm very pleased to meet you. How long have you been here?
It

Det var hyggelig a treffe Dem. Har De noe imot at jeg royker?
Unnskyld, kan
sigaretten?

was

nice meeting you.

De

gi

meg

fyr

pa

Do Do

you mind if I smoke? you have a light, please?
I I

Vil

Kan jeg by Dem pa en drink? De spise middag med meg
skal vi

i

kveld?

May May

get

invite

you a drink? you for dinner

tonight?

Hvor

motes?

Where

shall

we meet?

Forretninger, varehus, etc.

Unnskyld, hvor er naermeste

Shops, stores and services Where's the nearest bank, please?

bank? Hvor kan jeg innlose reisesjekker?

Where can cheques?

I

cash some travellers'

Kan De
Hvor

gi

meg

litt

vekslepenger?

Can you

give

me some

small

change, please?
er naermeste

apotek?

Where's the nearest chemist's (pharmacy)?

Hvordan kommer jeg dit? Er det langt a ga dit?

How do
Is
it

I

get there?

within walking distance?

161

Kan De vaere sa vennlig a hjelpe meg? Hvor mye koster dette? Og det?
Det
er ikke

Can you

help me, please?
is

How much
It's
I

this?

And
I

that?

akkurat hva jeg

vil

ha.

not quite what
it.

want.

Jeg liker det. Kan De anbefale noe for
solforbrenning?

like

Can you recommend something
for

sunburn?
manicure, please.

Jeg Jeg

vil vil

gjerne ha haret klippet. gjerne ha en manikyr.

I'd like a haircut, please. I'd like a

om veien Kan De vise meg pa
Vi sper

Street directions dette kartet

hvor jeg er?

Can you show me on where I am?

the

map

De

er

pa

feil vei.

You
side.
It's

are

on the wrong road.
straight ahead.

Kjor/Ga rett frem. Det er pa venstre/pa hoyre

Go/Walk
on the

left/on the right.

Tilkall

Ulykker en lege - fort. Ring etter en sykebil.

Emergencies
Call a doctor quickly.
Call an ambulance.

Tilkall politiet.

Please call the police.

norwegian-english

norsk-engelsk

164 Abbreviations adj adjective adv adverb Am art pi pi Am plural plural American article (American) pp gender pr pre/ prep pron suf v c common past participle present tense prefix conj n conjunction nAm nt noun noun (American) neuter preposition pronoun suffix num p numeral past tense vAm verb verb (American) .

.165 Introduction This dictionary has been designed to best meet your practical needs. only the part that changes is written out fully. As the only exception few idiomatic expressions are listed alphabetically as main entries by the most significant word of the expression. a tilde (~) is used to represent the full word. vidundere antibiotika it is antibiotikum nt (pi -ka) An asterisk (*) in front of a verb indicates that detail.: barn. In the regular indefinite plural. When an entry is followed by sub-entries. a 1 . For more 1 Note that the Norwegian alphabet comprises 29 letters. Exceptions: common nouns ending in -er take ~e (e. regardless of whether the entry is printed in word or in two or more separate words. both common and neuter nouns take an -(e)r ending. whereas the unchanged part is represented by Entry word: mus c (pi ~) vidunder nt (pi ~ ~ e) .g. and monosyllabic neuter nouns remain unchanged (e. The entries are listed in alphabetical order.g. whenever applicable. Each main-entry word is followed by a phonetic transcription (see guide to pronunciation). the part of speech of the entry word is indicated. and a are consid- ered independent characters and come after z. irregular. these are also listed in alphabetical order a single to this rule. refer to the list of irregular verbs. the translations are grouped together after the respective part of speech. Following the transcription. Plural: mus vidunder. a hyphen (-). Whenever an entry word is repeated in irregular forms or subentries. In plurals of long words. oe. pi barn). All irregular plural forms of nouns not conforming to these rules are given in brackets after the part of speech. such as expressions and locutions. If an entry word is used as more than one part of speech.: arbeider. in that order. Unnecessary linguistic information has been avoided. pi arbeidere).

our transcriptions occasionally simplify of the language while still reflecting the . but if you follow carefully our indications. task easier. and stressed syllables are printed in italics. you should be able to pronounce the foreign words in such a way that you'll be understood. the sounds of any two languages are never exactly the same. though we have tried to take account of General American pronunciation also. The syllables are separated by hyphens. Of course. This transcription should be read as if it were English. It is based on Standard British pronunciation. only those letters and symbols are explained which we consider likely to be ambiguous or not immediately understood.166 Guide to Pronunciation Each main entry in this part of the dictionary is followed by a phonetic transcription which shows you how to pronounce the words. To make your slightly the sound system essential sound differences. Below.

if preceded by r. s. As these tones are complex and very hard to copy. round your lips as for oo (as in soon). Vowels and Diphthongs aa ah long a. Say the vowel sound ee (as in see). Tones In Norwegian there are two "tones": one is rising. but with ou ur 1) rounded lips and no r-sound this A bar over a vowel symbol (e. are generally pronounced with the tip of the tongue turned up well behind the upper front teeth. as in go quite like h in huge. and while saying it. where it's pronounced in the back of the mouth kh r s always hard. between a in cat and u in cut as in like aw ae raw (British pronunciation) a in cat aeae a long ae-sound like e in get eh er ew any r-sound "rounded ee-sound". ew ee ) should be pronounced only fleetingly. except in south-eastern Norway. aa. as in car. but your tongue in the ee position. as in so The consonants d.167 Consonants g always hard. but mark their position as stressed. ew) shows that sound is long. n. y 2) Raised letters (e. the other consists of a falling pitch followed by a rise. you should be pronouncing the correct sound a as in sigh as in other. but with the tongue raised a little higher rolled in the front of the mouth. t. 1. . without moving your tongue. when your lips are in the oo position. without any r-sound a short version of aa. without igh o always as in hot (British pronunciation) as in loud as in fur. we do not indicate them.g. The r then ceases to be pronounced.g.

.

~ for- budt no entry. sheer. adv exactly aksel (ahk-ser\)c (pi aksler) axle akselerere (aM-ser-ler-rap-rer) vac- . en(aa-derl ) ) agent (ab-gehnt c agent agentur (ah-gehn-fewr) nt agency aggressiv (ah-greh-seev) adj aggressive trance. warn abbedi (ah-ber-dee) nt abbey abnorm (ahb-norm) adj abnormal advarsel (aad-vah-sherl c (pi -sler) ) abonnement subscription {ah-boo-ner-mahngng) nt warning adverb {ahd-vaerb) nt adverb advokat (ahd-voo-/caaf c lawyer. attorney affektert (ah-fehk-fayf adj affected affaere (ah-fa3a3-rer) c business Afrika (aaf-ri-kah Africa afrikaner (ahf-ri-/caa-nerr) c African ) ) absurd {ahp-sewrd) adj absurd addisjon (ah-di-s/?oon) c addition afrikansk (ahf-r\-kaansk) adj African aften (ahf-xem) c night. entry. bar) abonnent riage (ah-boo-nehnt) c subscriber ) abort (ah-bott c abortion. evening. miscarabsolutt (ahp-soo-/ewff) adj very. solicitor.adresse (ah-drehss-ser) c address adressere (ahd-reh-sap-rer) v address advare (aad-vaa-rer) v caution. exact. admittance. adv absolutely abstrakt (ahp-strahkt adj abstract ) rister.Yehk-tiv) nt adjective adje! (ahd-KZTr) good-bye! adkomst (aad-komst) c access adjektiv agn(ahngn)nf bait agurk (ah-gewrk) c cucumber akademi (ah-kah-day-mee) nt acad- emy ) adlyde (aad-lew-der vobey administrasjon (ahd-mi-ni-strah-s/>oon c administration ) akkompagnere (ah-koom-pahn-^rer) v accompany akkreditiv (ah-kreh-di-feev) nt letter of credit administrerende(ahd-mi-ni-sfray-rerner) adj administrative. no admittance (a/)d. executive admiral (ahd-mi-raa/) c admiral adopters (ah-doop-faK-rer) v adopt adressat (ahd-reh-saaf c addressee ) akkurat (ah-kew-raaf) adj just. i ~ tonight adekvat adel (ah-deh-k vaat) adj ) adequate aftensmat (ahf-terns-maat) c ) supper c nobility adelig (aa-der-li adj noble adgang (aad-gahng c admission.

aksent celerate 170 analytiker .

substantial ansette(artn-seh-ter) v engage ) ansikt (a/7/7-sikt) nt face ) ankomme ankomst ankomsttid of arrival (a/in-ko-mer) v arrive ansiktskrem (ahn-sikts-kraym c face- (ahn-komst ) c arrival (a/irc-komst-teed ) c time cream ansiktsmaske face-pack (a/w-sikts-mahss-ker) c . adj different quotation marks anger (ahng-ngerr c repentance angi (ahn-Vee) vindicate ) annetsteds (aa-em-stehss) adv elsewhere angre (ahng-rer) v regret. concerning ankel {ahng-ker\ c (pi ankler) ankle anker {ahng-kerr) nt (pi ankre) an) ment ansatt anse tion (a/?n-saht) c (pi ~e) employee (ahn-say) v consider. about. (pi ~) mend anbefaling (ahn-beh-faa-ling c recom) anliggende concern (a/?r>-li-ger-ner) nt affair. pron ) other anferer (a/in-fur-rerr) annerledes pi (a/yn-ner-lay-derss adv anf erselstegn (a/7/7-fur-sherls-tayn otherwise. suspi- anmeldelse view (ahn-meh-lerl-ser) c re- anemi (ahn-eh-mee) c anaemia anerkjenne (ahn-naer-kheh-ner) v recognize. re- c notion. annullering (ah-new-/av-ring) c cancellation angripe (ahn-gree-per) V attack. as regards. repent angrep (ahn-grayp) nt (pi ~-) attack. *ha anlegg (ahn-\ehg) nt construction ananas (a/uwiah-nahss) c pineapple anarki (ahn-ahr-/cee) nt anarchy anatomi (ahn-ah-too-mee) c anatomy anbefale (a/?n-beh-faa-ler) v recom- ~ til afford aptitude. guess anelse cion (aa-nerl-ser) presumptuous (a/?n-meh-ler) v report. acknowledge aner kjennelse (a/m-naer-kheh-nerl-ser c recognition anfall (a/?n-fahl ) anmode (a/wr-moo-der) v request ) anmodning (a/in-mood-ning c request anneks (ah-nehks) nt annex ) annektere (ah-nehk-fap-rer) v ) annex annen nt (pi ~) fit c leader ) (aa-ern num second. regard (a/v7-say-erl-ser) anseelse c reputa- chor anklage (ahn-klaa-ger) v accuse. opportunity.171 lyst ansiktsmaske anledning (ahn-/avd-ning) c chance. anmassende anmelde view (ahn-mah-ser-ner) adj mendation and (ahnn) c (pi ender) duck ane (aa-ner) v suspect. assault angst(ahngst)c fright anga (ahn-gaw v concern ) anonym mous re- (ah-noo-nevvm) adj anony(a/wr-nod-ning ) angaende (a/?n-gaw-erner ) prep anordning c arrange- garding. charge 2 anklage (ahn-klaa-ger) c charge anklagede (a/?n-klaa-ger-der) accused 1 anselig (ahn-sav-li adj considerable. raid annonse ment recall (ah-nong-ser) c advertise- annullere (ah-new-/av-rer) v cancel.

appliance appell (ah-pehll) c appeal appelsin a h-perl -seen c orange ( anstrenge seg bour. ansoke (a/>n-sur-ker) v apply ~ ) appetizer applaudere(ahp-lou-dap-rer) vclap applaus (ah-plouss) c applause aprikos (ahp-ri-/cooss) c apricot april (ah-preel) April araber (ah-raa-berr) c ansokning (a/>n-suf k-ning ) c request. strain (ahn-strayng-erl-ser) c apoteker (ah-poo-fayHcerr) c chemist apparat (ah-pah-raaf nt apparatus. imply anvende (a/w-veh-ner) v employ. cency anstrengelse effort. try (a/w-streh-nger) la- ) anstet (a/m-sturt) nt (pi ) offence c appetite appetittlig (ah-per-f/Mi adj appetizappetitt (ah-per-f/ff ) ) anstetende fensive (ahn-sturt-erner) adj of- ing appetittvekker liability. suppose. Arab application anta (ahn-taa) v assume. work. drugstore ) nAm pharmacy. re- (ah-per-f/f-veh-kerr) c ansvar (ahn-svahr) nt sponsibility ansvarlig (ahn-svaa-li adj liable. workman arbeidsbesparende(a/7r-bayss-behspaa-rer-ner) adj labour-saving ar beidsdag (a/ir-bayss-daag c work) (pi -ka) antibiotic antikk {ahn-tikk) adj ing day ) antique arbeidsformidling(a/7r-bayss-for-midling c employment exchange arbeidsgiver (ahr-bayss-Vee-verr) c antikvitet (ahn-ti-kvi-fayf) c antique antikvitetshandler(ahn-ti-kvi-fapfs- . apadj usc appli- ansjos (ahn-s/jooss) c anchovy anskaffe (a/w>-skah-fer) v *buy. ) able antall (a/w-tahl ) nt (pi ?*) number. em- ployment arbeide (ahr-bay-der) v work arbeider (ahr-bay-deir c labourer.ansiktsmassasje ansiktsmassasje (ahn-sikts-mah-saasher)c face massage 172 hahnd-lerr) arbeidsgivei c antique dealer antipati (ahn-ti-pah-fee) c dislike ansiktspudder (a/?n-sikts-pew-derr) nt face-powder ansiktstrekk (a/w-sikts-trehk) nt feature antologi (ahn-too-loo-gee) c anthology antyde (a/w-tew-der) vindicate. machine. *get anskaffelse (a/w-skah-ferl-ser) c purchase anspennelse (a/w-speh-nerl-ser) c strain ply. quantity (ahn-fe/jn-ner) c aerial antibiotikum (ahn-ti-bi-oo-ti-kewm nt antenna ) worker. utilize anvendelig (ahn-vehn-ner-li) able anvendelse cation (a/in-veh-nerl-ser) anvise (a/w-spehnt) adj tense (a/w-spoo-rer) v incite (a/?n-vee-ser) v indicate anspent anspore anstalt ape (aa-per) c monkey c aperitif aperitiff (ah-peh-ri-f/fr") c institute anstendig (ahn-sfehn-di) adj decent anstendighet (ahn-sfe/jn-di-hayt) c de(a/in-stahlt) apotek (ah-poo-tayk) nt chemist's. guess antakelig (ahn-faa-ker-li adj presum) arabisk (ah-raa-bisk) adj Arab arbeid (ahr-bay) nt labour. refor in charge of sponsible.

master .arbeidsles 173 attende employer.

aubergine (o-behr-sfteen) c eggplant auditorium (ou-di-foo-ri-ewm nt (pi -ier) auditorium ) garbage. ) avdekke (aav-deh-ker) v uncover despatch avsides (aav-see-derss) adj out of the . occasionally avansert (ah-vahng-sayf adj advanced avbestille (aai^beh-sti-ler) v cancel avbetale (aav^beh-tah-ler) v *pay on avlang (aav-lahng adj oblong avle (a/?Her) v generate ) avleiring (aav-lay-ring ) c deposit avlevere (aav-leh-vay-rer) v deliver account. prep by. ) off. til adv some- aviskiosk (ah-veess-khosk c newsstand ) times. refuse. av (aav off. *pay instalments on avbetalingskJ0p(aav-beh-tah-lingskhurp) nt (pi ~~) hire-purchase avbryte(aav-brew-ter) v interrupt avling (ahv-\'mg) c harvest. section attraksjon (ah-trahk-shoon) c attraction avdrag (aav-draag) nt (pi ~) instal- attr (a/7f-raw) c desire. prep trom.atter atter (aht-xerr) adv again attest {ah-tehst c certificate ) 174 ) avsides avdeling (ahv-dap-ling c department. for. fetch *avholde seg fra (aav-ho-ler) abstain from ) autorisasjon (ou-too-ri-sah-s/?oon) c authorization autoritet (ou-too-ri-fapf) c authority autoritaer (ou-too-ri -rasas/-) adj authoritarian avholdsmann (aav-hols-mahn c -menn) teetotaller avis (ah-veess) c newspaper ) (pi avishandler (ah-vee-s-hahnd-lerr) c newsagent of.vifts-plik-ti ) adj ian dutiable australsk (ou-straalsk) adj Australian autentisk (ou-fe/w-tisk) adj authentic automat (ou-too-maaf c slot-ma) chine. ) treatise automatisk (ou-too-maa-tisk adj automatic automobilklubb (ou-too-moo-bee/klewb) c automobile club ) avhengig (aav-heh-ngi adj dependant avhente (aav-hehn-ter) v collect. litter avfatte (aav-fah-ter) v *draw up avferingsmiddel (aav-fur-rings-mi-derl nt (pi -midler) laxative ) august (ou-gewst August auksjon (ouk-shoon) c auction ) Australia (ou-sfraa-li-ah Australia australier (ou-sfraa-li-err) c Austral) avgangstid (aav-gahngs-teed c time of departure avgifter (aa^vif-terr) pi dues pi ) avgiftspliktig (aav. lust ) ment aveny (ah-ver-new) c avenue adj desiravfall (aa^fahl ) attraverdig able (a/?f-raw-va3r-di nt rubbish. division. ~ og ) with. vending ) machine automatisering(ou-too-mah-ti-saKring c automation *avgjere (aa^Vur-rer) v decide avgjerelse (aa v-YQr-rerl-ser) c decision avgrunn (aav-grewn c abyss avgud (aav-gewd) c idol avhandling (aau-hahnd-ling) c essay. crop avlep (aav-lurp) nt (pi ~) drain avlese (aav-lur-ser) v relieve avreise (aav-ray-ser) c departure avbrytelse (aa\^brewt-erl-ser) c interruption avrundet {aa v-rew-nert adj rounded avsende (aav-seh-ner) v dispatch.

baggage deposit office bagasjerom (bah-gaa-sher-room nt (pi **) boot. remote avskaffe (aav-skah-fer) v abolish avskjed (aav-shayd c parting. en- gagement. resig) B babord (baa-boor) port nation avskjedige (aav-shay-di-er) v dismiss. settle (baa-der-kaw-per) c bathrobe badesalt (baa-der-sahlt) nt bath salts badested (baa-der-stay) nt seaside re- badekape sort (aav-shlur-rer) v reveal ) avslere badevaerelse (baa-der-vael-ser) nt avslaring (aav-shlur-ring c revelation avsla (aa^shlaw) v refuse avsnitt (aai^snit) nt (pi ~) para- bathroom badstue (babss-tewer) c sauna bagasje (bah-gaa-sher) c luggage. appointment avtrekker (aav-treh-kerr) c trigger avtrykk (aav-trewk nt (pi **) print avveksling (aav-vehks-ling c variation awente (aa-vehn-ter v await ) ) ) bagasjevogn (bah-gab-sher-vongn) c luggage van bak (baak prep behind. date. disgusting bathing-suit (baa-der-heh-ter) c bath- avslag (aav-shlaag nt (pi discount. badehette ing-cap avslapning ation (aa v-shlahp-ning c relax- badehandkle (pi -Iser) (baa-der-hong-kler) nt bath towel avslappet (aa\^shlah-pert) adj easygoing avslutning (aav-shlewt-ning c ending ) avslutte (aai^shlew-ter) vstop. trunk nAm ) Am ) avta (aav-taa) v decrease avtale (aav^taa-ler) c agreement. fire avskjedsansekning (aai^shayd-sahnsurk-ning) c resignation avskrift (aa\^skrift) c copy 1 avsky (aai^shew) vhate. c bottom ) bake(baa-ker) vbake awerge v prevent avvike (aa-vee-ker) v deviate (aa-vaer-ger ) baker (baa-kerr)c baker bakeri (bah-ker-ree) nt bakery bakgrunn (baa/c-grewn c background bakhold (baafc-hol) nt (pi ~) ambush ) a wise (aa-vee-ser) v reject bakke (bab/c-ker) c hill. bagasjehylle (bah-gaa-sher-hew-ler) c luggage rack graph. earth .avskaffe 175 bakke way. adv behind. passage avspark (aav-spahrk) nt kick-off avstamning (aav-stahm-ning c origin avstand (aa\^stahn c distance. finish. space. ) ming-trunks pi. dislike 2 avsky (aav-shew) c dislike baby (bay-bi)c baby babybag (bay-bi-baeg c carry-cot bacon (bay-kern nt bacon bad (baad)flf bath ) ) bade(baa-der) v bathe badebukse (baa-der-book-ser) c swim- avskyelig (ahv-sbew-er-li adj hideous. bathing-suit badedrakt (baa-der-drahkt) c swimsuit. reduction ) *} ) refusal. horrible. ) ) way a vstandsmaler (aav-stahns-maw-lerr ) c range-finder avstemning (aav-stehm-ning c vote ) bagasjeoppbevaring (bah-gaa-sheroop-ber-vaa-ring c left luggage office.

bakketopp bakketopp (baM-ker-top c hilltop ) 176 base .

lust begjaere (beh-^as-rer) v desire begge (behg-ger ) proach bebreidelse (beh-bray-derl-ser) c blame. brilliant begeistret (beh-gayss-tren) adj keen. idea bedrageri (beh-drah-ger-ree) nt fraud bedre (bayd-rer) adj better. inhabitant bebreide (beh-bray-der) v blame. enthusiastic vask. want beheve (beh-/)Ur-ver) vneed. begynnelsen at first. y igjen recom- mence adj sad bedrevet (beh-drur-vert) bedamme (beh-durm-mer) V judge bedavelse (beh-dur-verl-ser) c anaesthesia begynnelse (beh-^ewn-nerl-ser) c beginning.basere basere (bah-sa>rer) vbase basilika (bah-see-li-kah basill (bah-s/7/) ) 177 ception. *begin. (beh-graa-ver) vbury begravelse burial (beh-graa-verl-ser) c funer- adj perish- begrense (beh-gre/m-ser) v limit begrenset (beh-gre/w-sert adj limit) bedra (beb-draa) v deceive ed bedrag (beb-draag) nt (pi ~~) deceit begrep (beh-grayp) nt notion. feat bedring {bayd-ring c recovery ) begripe (beh-gree-per) v *see. tal- bass (bahss)c bass bastard (bah-stahrd) c bastard batteri (bah-ter-ree) nt battery ented. re) pron both. reproach bedervelig able (beh-cter-ver-li ) begrave al. demand beige (baysh adj beige bein (bayn) nt (pi ~) leg. mence. pray bebo (beb-bod) v inhabit (bay) be beger (bay-gerr) nt tumbler (pi ~. pleasing. fertilization bein c basilica begavelse faculty (beh-gaa-verl-ser) c talent. superior bedrift (beh-drift) c concern. com- bedrevelig dreary (beh-drUr-ver-li ) adj sad. chanting befale (beh-tea-ler) v command ) behandling (beh-hahnd-Wng) c treat- befaling (beh-faa-ling c order. clever. begre) beboetig (beh-boo-er-li adj habitable. c germ basis (baa-siss) c basis. either begivenhet (beh-^ee-vern-hayt) c event. i originally bega (beh-gaw) v commit behagelig (beb-haa-ger-\\) bedevelsesmiddeMbeh-dur-verl-serssmi-derl nt (pi -midler) anaesthetic bedarende (beh-daw-rer-ner) adj en) adj agree- behandle treat able. bone ) befrielse (beh-free-erl-ser) c liberation befruktning (beh-frew/cf-ning) ccon- . happening begjaer (beh-yaeaer) nt desire. *understand begunstige (beh-gewns-ti-er) v favour begynne (beh-Vewn-ner) v start. inhabitable beboer (beh-boo-err) c occupant. enjoyable {beb-hahnd-\er) v handle. com- ment beholde (beh-hol-\er) v *keep beholder (beb-hol-\err) c container mand befalshavende c (beh-faa/s-haa-ver-ner ) commander befolkning (beh-folk-rung) c population behov (beb-hoov) nt (pi ~) need. beg. base begavet (beh-gaa-vert) adj gifted.

(beh-masr-ker) vnote. bekymre seg om care about bekymret (beh-fc/?ewn-rert adj con) pump Am bensinstasjon (behn-seen-stah-shoon c service station. belyse {beh-few-ser) v illuminate belysning (beh-/ewss-ning) c lighting. brook bekken (behk-kern nt pelvis ) remark ) ) beklage (beb-klaager) v regret beklagelse (beh-/c/aa-geri-ser) C regret beklager! (beh-fr/aa-gerr) sorry! bekrefte (beh-krehf-xer) v confirm. easy. convenient nAm. gas able. care belastning (beh-/a/?sf-ning c load. ) ing station. ty. worried bekymring (beh-Mewm-ring c anxie) worry. no- ser)c announcement bekk (behkk c stream. denomination benk(behngk)c bench bensin (behn-seen) c fuel.beinskinne beinskinne c splint beite (bay-ter) nt pasture. concern. gas bekymre seg (beh-khewm-rer) worry. petrol station. calm down beroligende (beh-roo-li-er-ner) adj . petrol. ac- bemerkelsesverdig (beh-masr-kerlserss-vaer-di adj noticeable. fill) cerned. fuel pump Am. v graze bekjempe (beh-Me/im-per) v combat bekjenne (beh-kheh-ner) v confess bekjent (beb-khehnt) c acquaintance bekjentgjere (beh-Mehnf-Yur-rer) v (bayn-sh\-ner) 178 illumination beroligende belonne prize (beh-lurn-ner) v reward ) belonning (beh-/um-ning c reward. remarkable bemerkning (beh-masr/r-ning) c re- mark benekte (beh-neM-ter) vdeny benektende (beh-ne/j/c-ter-ner) adj negative knowledge bekreftelse firmation (beh-/cre/tf-terl-ser) c con- bekreftende affirmative (beh-/crayf-ter-ner) adj bekvem (beb-kvehmm) adj comfort(beh-/cve/?m-mer-li- benevnelse (beh-neftiMierl-ser) c name. designation. belop (beh-fufp) nt (pi ~~) amount *bel0pe seg til (beh-/Ur-per) amount to announce bekjentgj0relse(beh-/c/7e/7nf-vof-rerl- bemerke tice. site belte(be/i/-ter)/7f belt berg (baerg nt mountain berglendt (fcer^-lehnt) adj mountainous berolige(beh-roo-li-er) v reassure. gas station bensintank (behn-seen-tahngk c petrol tank gas tank nAm benytte (beh-newf-ter) v use. gasoline nAm bekvemmelighet haytjc comfort bensinpumpe (behn-seen-poom-per) C petrol pump. make ) Am strain beleilig (beh-/aH" use of I adj convenient beleiring (beh-/ay-ring c siege Belgia (behf-g\-ah Belgium belgier (beh(-g\-err)c Belgian belgisk (behi-g\sk) adj Belgian beliggende (beh-//g-ger-ner) adj situated beliggenhet (beh-//p-gem-hayt c loca) ) benadning (beh-nawd-ning c pardon beordre (beh-or-drer) v order beredt (beh-reht adj prepared ) ) beregne fied (beh-ray-ner) v calculate (beh-re/jf-ti-ert ) berettiget ) a dj justi- ) tion.

pass a av consist of besvare (beh-svaa-rer) v answer c prov ~ test. silver- beskatning (beh-s/cahf-ning c taxation beskjed (beb-sher) c message ware nAm beskjeden {beb-shay-dem adj modest beskjedenhet (beh-s/?ap-dern-hayt) c modesty beskjeftige (beb-shehf-W-er) v employ. glory. 179 besekende ~ middel sedative. destine bestemmelse (beh-sfe/?m-merl-ser) c beremt berere {beb-rurmt ) adj (beh-rUr-rer) famous regulation v touch ) bestemmelsessted (beh-sfeftm-merl- berering (beh-rUr-ring c touch besatt {beh-sahtt adj possessed beseire (beh-say-rer) v conquer be sett e (beh-se/)f-ter) v occupy besettelse (beh-se/)f-terl-ser) cob) serss-stay ) nt destination bestemor (be/jss-ter-moor) c (pi -medre) grandmother bestemt (beb-stehmt adj definite. occupy beskjeftigelse (beh-s/?e/)Mi-erl-ser) c ) (beh-sf/'/c-ker) v corrupt. ) resolute session besittelse sion *bestige (beh-sfee-ger) v ascend. bribe bestikkelse (beh-sf/*-kerl-ser) c corruption. beslaglegge beslektet sion (beh-s/j/aag-leh-ger) impound. celebrity (beh-sfe/?m-mer) v define. bribery. designate. ingredient bestefar (betes-ter-faar) c (pi -fedre) bero pa (beh-roo) depend on beruset (beh -reinsert) adj intoxicated. grandfather.bero pa restful. determine. inconvenience besvaerlig (beh-svaeae-U adj inconven} besluttsom (beb-shlewt-som) adj olute res- ient best (behst)acf/ best bestanddel (beh-sfa/w-dayl c el) besek {beb-surk) nt (pi ~*) call. tran- quillizer ement. laget pa employment. bribe bestille (beh-sf/7-ler) v order. (beh-s/'f-terl-ser) c posses) mount bestikk (beh-sfM) nt cutlery. confiscate adj related beslutning (beh-sh/ewf-ning c deci(beh-s/j/eMc-tert ) besvime ) (beh-svee-mer) v faint besvaer (beb-svaeaer) nt trouble. book. bestikke engage. visit besekende (beh-sur-ker-ner) c visitor . book** made to order ing. visit beseke (beh-sDr-ker) vcall on. granddad bestef oreldre (behss-ter-fo-rehl-drer ) drunk pi grandparents pi beryktet (beh-rewfc-tert) adj notorious beremmelse (beh-rurm-merl-ser) c bestemme fame. reserve bestilling (beh-sf/Hing ) c order. occupation beskrive (beh-sfcree-ver) v describe beskrivelse (beh-s/cree-verl-ser) c description bestrebelse fort (beh-sfraK-berl-ser) c ef- bestride (beh-sfree-der) v dispute beskylde (beb-shewl-\er) v accuse beskytte (beb-shewt-ter) v protect beskyttelse tection (beh-sheuvt-terl-ser) bestyre (beb-stew-rer) v manage bestyrerinne (beh-stew-rer-r/n-ner) c manageress *best5 (beh-sfaw) v exist.

besokstid 180 billedhogger besokstid (beh-sUrte-teed) c visiting .

*grow pale blemme (blehm-mer) c blister window billettpris (bi-/e/f-preess) c fare. kaste et ~ hood nAm ) !* glance bilutleie (faee/-oot-iay-er car rental bind (binn) /if volume binde (bin-ner) v *bind. look. aid bit (beet ) c bit. blinker blitzlampe (fc//'fs-lahm-per) c flash- nAm bista (bee-staw) v assist. blade ) blodomlep (b/oo-oom-lurp) nt (pi circulation (fc/oo-trewk) ~) bladgull (b/aa-gewi nt gold leaf bladsalat (b/aa-sah-laht c lettuce ) ) blodtrykk blood pressure blokkere (b\o-kay-rer) v block blomkal (b/om-kawl) c cauliflower blomst (blomst) c flower nt (pi ~~) blakk(blahkk) ad/ broke blande (blahn-ner) v mix. igjen remain blikk (blikk) nt glance. ad- mission fee adj cheap. stay. bite bite(bee-ter) v*bite bulb blivende (b/ee-ver-ner) adj permanent blod(bloo)nf blood blodforgiftning (b/oo-for-Yjft-ning) C blood-poisoning blodkar (b/oo-kaar) nt (pi vessel bitter (bit-ten) adj bitter bjelke (b^e/jZ-ker) c beam ~) blood- bjelle(^eh/-ler)c small bell bjork(bYurrk)c birch bjern (bYurn c bear bjornebaer (fciT/r-ner-baeaer) nt (pi **) blackberry blad(blaa)nrleaf. interfere with blomsterbed (Wom-sterr-behd nt ) (pi * seg inn i ~) flowerbed blomsterforretning(b/om-sterr-for) adj mixed blanding (b/a/w-ning c mixture blank (blahngk) adj glossy. *grow. inexpensive bilpanser (bee/-pahn-serr) nt bonnet. *be. among. piece. Am c car hire. blindtarmbetennelse(b//n-tahrm-behteh-nerl-ser) c appendicitis blinklys (blingk-\ewss) nt (pi ~) trafficator. *et. diaper tor billett (b\-lehtt)c ticket nAm blek(blayk)ac[/pale billettautomat (bi-/e/)ff-ou-too-maat) c ticket machine bleke (bfay-ker) v bleach blekk(blehkk)/7fink billettkontor (bi-/e/)f-koon-toor) nt box-office billettluke (bi-/e/)Mew-ker) c box-office blekksprut (b/eM-sprewt) c octopus blekne (blayk-ner) vfade. ** annet among other things blomsterlok (b/om-sterr-lurk c bulb blond (blonn adj fair blondine (blon-dee-ner) c blonde ) ) . blank blankett (blahng-*e/)ff c form blandet [blahn-nert) reht-ning) c flower-shop blomsterhandler(b/om-sterr-hahnd- lerr)c florist ) blant (blahnt) prep amid. morsel.billett 181 blondine bleie iblay-er) c nappy. blind (blinn ) adj blind blindgate (6//n-gaa-ter) c cul-de-sac blindtarm (Mn-tahrm c appendix ) tie. ** sam- bundle bindestrek (b/^-ner-strayk c hyphen ) men biologi (bi-oo-loo-gee) c biology biskop (b/ss-kop ) c bishop scrap. billig (bih\\ ) blende (blehn-ner) v blind blendende (blehn-ner-ner) adj glaring bli (blee) v *become.

blottlegge blottlegge (b/ofMeh-ger) v expose 182 bowlingbane .

bra! all right! .bra 183 (braa ) bruksanvisning bra adj good.

embarrass gjere brygge ibrewg-ger) v brew ~ bukseseler (boo/c-ser-say-lerr)p/ braces pi.urban ) ) brenn (brurnn ) brak(brawk) nt fuss bu(bew)c booth bud (bewd) nt messenger. c lemonade. boutique butt (bewtt adj blunt butterfly (burf-ter-fligh c butterfly stroke by (bew) c town. by. coach butikk (bew-fM) c shop. loaf. *build byggekunst (bewg-ger-kewnst c architecture bygning (bewg-rimg c construction. care brydd (brewdd adj embarrassed. sediment ) ) bunt (bewnt)c bundle bunte (bewn-ter) v bundle buntmaker (bewnf-maa-kerr) c furrier bryte (brew-ter) v*break. breast. tanned brunette (brew-ne/)f-ter) c brunette brus (brewss) nt fizz. city. ristet toast *- brekdel brel (brurfc-dayl ) I c fraction (brurl nt roar brele(brUr-ler) vroar c well bur(bewr)/7f cage burde (bew-der) v *ought to busk (bewsk) c bush. arch ) byfolk (be~w-fo\k )pl townspeople pi bygg (bewgg) nt barley. suspenders plAm buksesmekk (boo/c-ser-smehk c fly bukt (bookt c bay buktet [book-ten adj winding bulder (bewl-derr) nt noise ) ) ) bryggeri (brew-ger-ree) nt brewery bryllup (brevW-lewp) nt wedding bryllupsreise (brew/-lewps-ray-ser) c honeymoon brysom {brew-som) adj troublesome bryst (brewst) nt chest. ~ suit seg bother. sende ** etter *send for budsjett {bewd-shehtt nt budget bue (bew-er) c bow.brukt c directions for use brukt (brewkt) adj second-hand brumme (broom-mer) v growl 184 bygning (bew-er-for-mert) adj bueformet arched brun (brewn) adj brown. *? sam- men collapse bryter (brew-terr) c switch bred (brur) nt bread. bunch bukke (book-ker) vbow. under buegang ) ~ bruse (brew-ser) vroar brusk (brewsk) c cartilage brutal (brew-faa/) adj brutal succumb bukse {book-ser) c trousers pi. pants plAm buksedrakt (boo/c-ser-drahkt ) c pant- brutto (brewt-too) adj gross bry (brew) v trouble. building bygge (bewg-ger) v construct. bos- om brystholder {brewst-ho-\err) c brassiere. bra brystkasse (/wwsf-kah-ser) c chest brystsvemming (brewsf-svur-ming c breaststroke ) bulgarer (bewl-gaa-rerr) c Bulgarian Bulgaria (bewl-gaa-ri-ah Bulgaria bulgarsk (bewl-gaas/7/c) adj Bulgarian bulk (bewlk)c dent bunke iboong-ker) c batch bunn (bewnn c bottom bunnfall (bewn-iah\) nt (pi ~) deposit. ) ) building . nt bother. for ~ ) seg om mind. soft drink Am (bew-er-gahng) c arcade buet {bew-en adj curved bukett (be\N-kehtt) c bouquet. shrub buss (bewss) c bus.

byll byll (bewll ) 185 c abscess. boil Cuba .

deck. dough deilig (day-U)adj enjoyable.Vehm) nt (pi ~) nurs- debattere discuss (deh-bah-fap-rer) v argue. share dele (dap-ler) v divide. deli- dagsorden (daM-so-dern c agenda ) dagstur (daMs-tewr) cday dal (daal)c valley trip dekk ste cious. per day gen by day. pleasant (dehkk) nt tire. dis) ry daggry (daa-grew) nt daybreak. checkerboard dame (daa-mer) c lady dekkslugar (deMs-lew-gaar) c deck cabin deklarasjon (dehk-lah-rah-s/?oon) c nAm dametoalett (daa-mer-too-ah-leht nt ) declaration powder-room. they. ladies' room ew ) deklarere oration (dehk-lah-rap-rer) v declare dameundertey nt lingerie (daa-mer-ew-ner-tur dekorasjon (deh-koo-rah-s/joon) c decdel (dayl)c part. adj those debatt (deh-bahtt c debate. om dadag (daag) cday. ** seg ut *deal fork.da 186 datter ter (daht-terr) deltakende c (pi dotre) daugh- datterdatter (dabf-ter-dah-terr) c (pi da (daa conj when. checkers plAm ) Danmark (dahn-mahrk) Denmark dans (dahns)c dance danse (dahn-ser) v dance dansk (dahnsk) adj Danish danske (dahn-sker) c Dane dask(dahsk)c smack data (daa-tah pi data pi dato(daa-too)cdate ) delegasjon (deMeh-gah-shoon) c delegation delikat (deh-li-fcaaf) adj delicate delikatesse (deh-li-kah-fe/jss-ser) c delicatessen deling (dap-ling) c division delta (dapMaa) v participate delta kelse (dap/-taa-kerl-ser) c partici- pation deltakende (dap/-taa-ker-ner) adj . dawn cussion daghjem ery (daag. tyre. ever- ~ main deck dam (dahmm) c (pi ~mer) pond dekke (dehk-ker) v cover dambrett (dahm-brehx) nt draughtboard. damp (dahmp) steamer c steam. vapour dampskip (dahmp-sheep) nt (pi ~) ~ damspill (dahm-spW nt (pi ~) draughts. adv then daddel (dahd-derl) c (pi dadler) date ) -dotre) granddaughter dattersenn (da/7f-ter-shum) c grand- today. you newspaper dagslys (daMs-lewss) nt daylight deig (day) c batter. adj faulty definere (deh-fi-nap-rer) v define definisjon (deh-fi-ni-s/joon) c definition room dagsavis (daMs-ahveess) c daily deg (day) pron yourself. daglig idaag-W) adj everyday. share. per dagbok (daag-book) c (pi -boker) diai - son De (dee) pron you de (dee) pron those. daily debet (dap-bert ) c debit dagligdags (daag-li-dahks) adj ordinary dagligstue (daag-li-stew-er) c living- defekt (deh-fehkt) c fault.

deltaker 187 dimensjon sympathetic .

din 188 drikkepenger mension .

drikkevann tip. 189 dorvokter gratuity .

dev dov(durv) ad/deaf 190 eksperiment .

eksperimentere experiment 191 endelig .

confess. only enestaende (ap-ner-sto-er-ner) adj exceptional. single enkelt {ehng-kerh) adj individual enkelte (ehng-ker\-ter) pron some adj annoying ergre (asr-grer) v annoy.(apn-gahngs disposable ) engel (e/wg-ngerl c (pi engler) angel engelsk (e/wigerlsk adj English ) ) ) engelskmann (e/7-ngerlsk-mahn c (pi -menn) Englishman. immense. Briton ) one-way traffic epidemi (eh-pi-der-mee) c epidemic epilepsi (eh-pi-lehp-see) c epilepsy epilog (eh-p\-lawg) c epilogue England engroshandel (pi -dler) (e/mg-lahn) England ) (ahng-grat^-hahn-derl c episk (ap-pisk) adj epic wholesale-trade ) engstelig afraid (e/wg-ster-li adj anxious. modify ) ) ) ensom (apn-som adj lonely ) endring (e/w-dring ) c alteration. energy energisk (eh-naer-gisk ) adj energetic eneste (ay-nerss-ter) adj sole. gigantic ensartet (apn-saa-tert adj uniform ensidig (ayn-see-di adj one-sided ) enorm endetarm (e/in-ner-tahrm c rectum endog (e/w-dawg adv even endossere (ahng-do-sap-rer) v endorse endre (e/w-drer) v alter. state erklaering (aer-Zc/asas-ring c declar) enkemann ) -menn) widower enn (ehnn conj than ation. admit erklaere (aer-klaeaB-rer) v declare.endestasjon endestasjon terminal (eA>/>ner-stah-sh6on ) 192 c erobre enna (e/w-naw) adv yet (eh-norm) adj enormous. c fear engstelse (e/mg-sterl-ser) enhet (apn-hayt) c unity. cap- . unique. agreed. singular eng (ehngng) c meadow i en erg (eh-naer-gee) nt singular entr enekkel (ahng-frap-nur-kerl c (pi -nokler) latchkey entreprener (ahng-trer-preh-nurr) c contractor entusiasme (ehn-tew-si-a/7ss-mer) c entail (apn-tahl ) ) enthusiasm entusiastisk (ehn-tew-si-a/iss-tisk adj enthusiastic enveiskjering (apn-vayss-khur-ring c ) engangs. vaere ~~ agree c episode apple epos (ay-pooss) nt epic erfare (aer-faa-rer) v experience erfaren (aer-faa-rem adj experienced erfaring (aer-faa-ring c experience episode (eh-pi-soo-der) eple(e/jp-ler)/7t ) ) enke enkel (ehng-ker) c (ehng-ker\ ) widow adj simple. statement erme (aer-mer) nt sleeve erobre (se-roob-rer) v conquer. plain. irritate ergrelse (asr-grerl-ser) c annoyance erindre (eh-r/'n-drer) v recall erindring (eh-r/n-dring c remembrance erkebiskop (asr-ker-biss-kop) c archergerlig (asr-ger-li ) ) bishop ) enkeltperson individual (ehng-kerlt-pae-shoon c erkjenne (asr-khehn-ner) v acknowl- enkeltrom (e/mg-kerlt-room ) nt (pi ~) single room (ayng-ker-mahn c (pi ) edge. unit enhver (ehn-vaeaer) pron anyone. everyone enig (a>ni) adj unanimous. huge. everybody. c change eneforhandler (a"K-ner-for-hahnd-lerr) enstemmig mous (a"Kn-steh-mi ) adj unani- sole distributor c power.

erobrer ture 193 fabrikk .

actually. dye. farce in a fart (fahtt) c rate. factory 194 tastic fastland fabrikkere facture (fahb-ri-fca>rer) v manu- fantom fare (fahn-foom) nt far (faar) c (pi fedre) father. full hurry. adv tight permac (pi agination. . *ta til ~~ capture fangenskap (fa/?ng-ngern-skaap) nt ) ew nt vessel ) fasade (fah-saa-der) c facade fasan (fah-saan) c pheasant fascisme (fab-shiss-mer) c fascism fascist (iah-shist ) c fascist imprisonment fangevokter (fahng-nger-vok-terr) C prison guard. med coincide. i ~ ~ farmakologi (fahr-mah-koo-loo-gee) c at any rate. really. c prisoner. (faa-rer) phantom dad fag {faag) nt profession fagforening (feag-fo-reh-ning) c tradeunion. factual faktor (fahk-xoor c factor faktum (faM-tewm) nt (pi -ta) fact faktura (fahk-fewn-ah) c invoice fakturere (fahk-tew-ray-rer) v bill fakultet (fah-kewl-rayf nt faculty ) c colour film fargemiddel (/abr-ger-mi-derl) nt (pi -midler) colourant fargerik {fahr-ger-reek) adj colourful. nent. risk farfar (fahr-f aar) c (pi -fedre) grandfather farge (fahr-ger) c colour. *la ~ sammen ram- grandmother farse (fah-sher) c stuffing. phase ) fast (fahst) adj firm. union fagmann (faag-mahnn c (pi -menn) ) c peril. jailer fangst (fahngst) c catch fantasi (fahn-tah-see) c fantasy. in effect. *catch. in av discolour (fahr-ger-b\'\n) a<// fargeblind blind colour- fargeekte (fa/ir-ger-ehk-ter) adj fast- dyed fargefilm (fa/v-ger-film) fact. gay target {fahr-ger\) ) adj coloured fald(fahll)chem falk(fahlk)chawk fall (fahll) i farlig {faa-\\)adj alle dangerous nt fall. hvert *~ anyway. saktne farten slow down.fabrikkere plant. at any rate (fa/?/-ler) pharmacology farmor (fahr-moor) c (pi -modre) falle v *fall. speed. adj actual. v dye. *- expert fajanse (fah-^a/jng-ser) c faience fakkel (fahk-ker\)c (pi fakler) torch faktisk (fahk-Wsk) advas a matter of fact. danger. im- fascistisk (fah-s/7/ss-tisk fase (faa-ser) adj fascist c stage. fixed. eke farten accelerate fartsgrense (fa/)fs-grehn-ser) c speed i drop falleferdig (fa/)/-ler-fae-di) acf/ ~ shackle fallitt (fah-//ff ) adj bankrupt falme(fa/j/-mer) vfade falsk (fahlsk) adj false limit familie (fah-mee-li-er) c family familiaer (fah-mi-li-asasr) adj familiar fartsmaler (fahfs-maw-lerr) c speed- ometer fartey (faa-tur fanatisk (fah-naa-tisk adj fanatical fange (fahng-nger) v capture. fancy fantasif oster (fahn-tah-seefooss-terr nt illusion fantastisk (fahn-fahss-tisk) adj fan- fastboende ) (fahsf-boo-er-ner) ~) resident fastholde (fahst-ho-\er) v insist fastland (fahst-\ahn) nt mainland.

fasc fever cinate ferdig (faeae-di) feber ish (fay-berr) feberaktig (fa>berr-ahk-ti) adj fever- adj finished c thor- ferdselsare (faerd-ser\s-aw-rer) februar (feh-brew-aar) February oughfare ferie fedme {fehd-mer) c fatness fedreland (fa>drer-lahn nt father) pa (fay-ri-er) ~ on holiday c vacation. mistake. barrel fatal (fah-raa/) adj fatal feltseng (fehlt-sehng) c camp-bed. holiday. *ta * *be mis- ferje (fasr-Yer) c ferry-boat fersk (faeshk adj fresh ) taken f eilaktig (fayl-aM-ti ) adj mistaken feile(fay-ler) verr adj faultless feilfri (fay/-free) fersken (faesh-kem) c peach ferskvann (faashk-vahn) nt fresh water f est (fehst c feast. land. fasten. party ) feiltakelse (ray/-taa-kerl-ser) c mistake. cask. ~ ) med nal pin (fehss-ter-in-reht-ning feinschmecker (rVg/m-shmeh-kerr) c festeinnretning cfastener festlig {fehst-\\ gourmet feire (fay-rer) v celebrate feiring (fay-ring) c celebration festival (fehss-ti-vaa/) c festival fekte (fehk-ter) v fence adj festive festning (fehsf-ning) c fortress. ascertain fat (faat) nt dish. native country feie(ray-er) ferieleir (fay-ri-er-layr) c holiday v*sweep cowardly camp feriested resort (fay-ri-er-stay) feig (fayg ) adj nt holiday feiging (fay-ging) c coward feil (fayl) c (pi ~~) fault. cot nAm fern (fehmm ) num five feminin (feh-mi-neen) adj feminine fatning (fa/)f-ning) c composure fatte (faht-ter) v *understand. adj incorrect. fat fetter (feht-ten) c cousin c rim felle(fe/j/-ler)ctrap felles (fe/j/-lerss) adj i common. prison adj poor fattigdom poverty fattigslig (fa/if-tik-sli) adj poor favoritt (fah-voo-r/'ff c favourite ) (faht-x\-dom) c num fifty jail. grasp fattig (faht-W ) femte (fe/im-ter) num fifth femten (fehm-xem) num fifteen femtende (fehm-ter-ner) num fifteenth femti (fehm-ti) gaol. stronghold ) fele(ra/-ler)c fiddle f elg (fehlg ) fet{fayt)a<//fat fett(fehtt)/rt grease. joint f ettet (feht-ten ) adj greasy fellesskap (fe/)/-ler-skaap) jointly felt (fehlO/rt field feltkikkert (fe/)/f-khi-kert) c field fettholdig (feht-ho\-6\) adj fatty fiasko (i\-ahss-koo) c failure fiber (fee-berr) c (pi fibrer) fibre . error feiltrinn (fayMrin) nt slip feste (fehss-xer) v attach.fastsette 195 glasses fiber continent fastsette (fahst-seh-ter) v determine fastsia (fahst-sh\o) v establish. fengsel (fehng-sher\) nt (pi -sler) fe (fay )c fairy fengsle (fehng-sh\er) v imprison. error.

company c fish fiske (f/'ss-ker) v fish. okay! fiol (fi-oo/) c violet fiolett (fi-oo-/e/7ff) ad/violet fiolin (fi-oo-/een) c violin fire (fee-rer)yjiim four f irma (feer-mah f isk (f isk ) finsk ken (fee-kern )c fig fiks(fiks) ad/' f il (feel ) smart lane c branch c file. angle fiskebein (f/ss-ker-bayn) nt bone. fish) Filippinene pines pi (fi-li-pee-ner-ner) Philip- bone fiskeforretning (f/ss-ker-fo-reht-ning) c fish filippiner (fi-li-pee-nerr) c Filipino filippinsk (f\-\\-peensk) adj Philippine filie (/7Her) shop fiskegarn (f/ss-ker-gaan) nt (pi ~) crag film (film )c movie. blow fike(fee-ker) vslap f i adj Finnish fint! (feent) all right!. far. filial (fi-li-aa/) filipens (f\-\\-pehns) c acne nt firm. tant. *take place taineering fjerde (fYaeae-xer) fjern (f vaeaen ) num fourth disadj far-away. remote. ~* igjen rested cover. film filmavis (tf/m-ahveess) c newsreel filme(f/7-mer) vfilm ) fishing net fiskekort (f/'ss-ker-kot) nt (pi ~) fishing licence fiskekrok (tfss-ker-krook) c fishing filmkamera era (fi/m-kaa-mer-rah nt cam- hook fisker (f/ss-kerr) c fisherman filmier ret (film-laBr-rert) nt screen f ilosof (fi-loo-soof c philosopher ) fiskeredskap (f/'ss-ker-rehss-kaap) nt filosofi (fi-loo-soo-fee) filt(filt)cfelt filter (f7/-terr) c philosophy filter fishing tackle fiskeri (fiss-ker-ree) nt fishing nt (pi -tre) industry fiskesnere ing line (f/ss-ker-snur-rer) nt fish- fin (feen ) adj fine finanser (fi-na/mg-serr) pi finances pi finansiell (fi-nahng-si-eAi//) adj financial fiskestang (f/ss-ker-stahng) c (pi -stenger) fishing rod fiskeutstyr (tfss-ker-ewt-stewr) nt fishing gear fjell (f vehll ) finansiere (fi-nahng-si-ap-rer) v fi- nance finger (fing-ngerr) c (pi -gre) finger fjelldal (fYehl-daa\ nt mountain c glen ) fingeravtrykk (//ng-ngerr-ahv-trewk) nt (pi ~~) fingerprint fjellkjede (rTe/7/-khay-der) c mountain range fingerbel (f/ng-ngerr-burl) nt (pi ~) fjellklatring (r>a/j/-klaht-ring) c moun- thimble finhakke (feen-hah-ker) v mince finke (fing-ker) c finch Finland (tfn-lahn) Finland finmale (feeo-maa-ler) v *grind finne 1 (f/>>-ner)cFinn finne2 (f/r>-ner) v *find.fiende fiende (fee-ern-der) c f igur (f\-gewr) 196 fjernsyn (finsk) enemy fiendtlig (fee-em-tli) adj hostile c figure fik(feek)c slap. refjerne (r^asaj-ner) move fjerning (f^as-ning) c removal fjernskriver (f^ceasn-skree-verr) c telex fjernsyn (fYaeeen-sewn) nt television ~ . r* skyldig convict. far-off v *take away.

aeroplane. national folkedans (foMcer-dahns) c folk-dance folkemengde crowd (fofker-mehng-der) c . flest most fnise (fnee-ser) v giggle foaje (foo-ah-yay) c foyer. blot flekke(ffe/i*-ker) v stain (ffur-ter-ahk-ti) adj creamy ew-erl)c velvet fl0yel(f/ur ew-ter) c flute. folke. pi people. float flytende (flew-ter-ner) adj fluent.fjernsynsapparat fjernsynsapparat (fYaeaen-sewn-sahpah-raat) nt television set 197 flue (flew-er)c fly f lukt (flewkt c escape ) folkemengde fjernvalgnummer (f Vaeaen-vahlg-noomerr) nt (pi -numre) area code fjollet fluktstol (flewkt-stodi) fly (flew) (fWlert adj foolish ) cdeck chair nt aircraft. speck. nation. flamingo (ftab-ming-goo) c flamingo flamme (flahm-mer) c flame flanell (flah-neM) c flannel flaske iflahss-ker) c bottle. skilful. flask flaskehals (flahs$-ker-hah\s) c bottleneck flaskeapner (f/ahss-ker-awp-nerr) c bottle opener flass (flahss) nt dandruff flat (flaat)acf/ flat. plural c diligence flink (flingk) adj clever. vfold. ut v unfold foldekniv (foMer-kneev) c clasp-knife fold (foil ) folde ~ (fo/-ler) ~ flis (fleess) cchip. whistle fleyte {flur fleteaktig flekket (flehk-kert adj spotted flekkfjerner (flehk-Wae-nerr) c stain re) fla (flaw) v fleece flate iflaw-ter) c raft. navy mover flere (flay-rer ) adj several. liquid flyttbar (flewt-baar) adj movable flytte {flewt-ter) v move flytur (f/ew-tewr) c flight flyulykke (flew-ew-lew-ker) c plane crash flyvertinne (f/ew-vae-ti-ner) c stewardess flete (f/Ur-ter) c cream plane flekk (flehkk) c spot. industrious flo(floo)c flood flokk (flokk) c herd. lobby nt majority. spring low tide suspension fjaering {fYaeae-rlng) c fjaerkre (fYaeaer-kray) nt (pi ~) fowl. num four- ~ flygel (f/ew-gerl) nt (pi -gler) grand dager fortnight fjortende teenth (fVoot-ter-ner) c (pi fjaere (fVaeae-rer) c fjaer (fvaeaer) ~) feather. poultry flagg {flahgg) /?r flag flakke (flahk-ker) v wander piano flyhavn (f/ew-hahvn) c airport flykaptein (f/ew-kahp-tayn) c captain flykte (flewk-ter) v escape flyktig (flewk-W adj casual flymaskin (f/ew-mah-sheen) c aircraft flyndre (flewnd-rer) c sole flyplass (f/ew-plahss) c airfield flyselskap (f/ew-sehl-skaap) nt airline ) flyte (flew-xer) vflow. airplane nAm ifjor(eefVoor) last year fjord (fvoor)c fjord fly (flew )v*fly fjorten (fYoot-tem ) num fourteen. fluid. bunch flott(flott) adj swell flotter (flo-furr) c float flittig (ffi-ti) folk (folk) nt people. tile adj diligent. flock. stain. smart flintstein (tf/nf-stayn) c flint flertall (ffay-ta\\\) flid (fleed ) fokk(fokk)c foresail c crease.popular. plane. fleet. fold sammen fold.

federal forbundsfelle (for-bewns-feh-ler) c associate measure forargelse tion (for-abr-gerl-ser) c indigna- forbundsstat (for-bewn-staat) c federation forbanne (for-babn-ner) v curse forbause (for-bou-ser) v astonish. reference change fondsmarked (fons-mahr-kerd) nt stock market fonetisk (foo-nay-tisk adj phonetic for 1 (forr) conj for. a in order to. hartden available. because. alteration foranledning (for-rahn-layd-ning) c occasion foranstaltning (for-rahn-stahlt-ning) c forbudt {ior-bewtt) adj prohibited. surprise forbauselse ishment. av benefit. prep for. advantage. alter ition ) forandring (for-abn-dring c variation. scorn foran (for-rahn) prep before. ) forbipasserende(for-bee-pah-say-rer- ner)c(pl forbleffe ~) passer-by *f orbli (for-b/ee) v remain v astonish ~ (for-blurf-fer) ) forbokstav (for-book-staav) c initial forbruk (fbr-brewk) nt expenditure forbruker (for-brew-kerr) c consumer forbrytelse (for-brew-terl-ser) c crime forbryter (for-brevv-terr) c criminal forbrytersk (for-brel^tershk adj criminal forbud (for-bewd) nt (pi ~~) prohib) vary. relation. ahead of. amaze. reservation fordi (fo-dee) conj as. tonishing (for-boi/-serl-ser ) forby (for-bevv) fordampe v *forbid. forbikjering forbudt no passing Am forbund (for-bewn) nt (pi ~) league. since fordom (fo-dom) c (pi ~mer) preju- forberede (for-ber-ray-der) v prepare forberedelse (ror-ber-ray-derl-ser) c preparation forberedende (for-ber-ray-der-ner) adj dice fordreid (fo-drayd) adj crooked. in front of forandre (for-abn-drer) v change. associate forbindelse c connec- fondsbers (fons-bursh ) c stock ex- tion. join. change. *ha ~ forbausende forbedre for the benefit of fordelaktig (fo-dayl-ahk-ti) adj advan) v improve forbedring (for-bayd-ring c improve(for -bay d-rer) ment forbehold (for-ber-hol ) tageous fordele (fo-da>ler) v divide fordervet (fo-cfeer-vert adj stale ) nt qualifica- tion. fodder forakt {ior-ahkt c scorn. (for-b/n-nerl-ser) c folk song forbinde (for-b/n-ner) folklore (folk-/aw-rer) c folklore fond (fonn ) nt fund link. beyond. prohibit (fo-dabm-per) v evaporate c aston- amazement (for-bou-ser-ner) adj as- fordel (ro-dayl) c benefit. pass by v connect. forbunds. to for 2 (foor) nt lining. (fo/-ker-vee-ser) ga ~ prep past. twisted fordring (tod-ring c claim ) .folkerik 1_98 fordring folkerik (fo/-ker-reek) adj populous folkeslag (fo\-ker-shlaag) nt (pi ~) preliminary forbi (for-bee) # people folkevise past. contempt forakte (for-ahk-ter) v despise. dress. til r* for profit. union.

imagine. adj vain forglemmelse (for-g/e/jm-merl-ser) c oversight forgrunn (for-grewn) c foreground forgylt {for-Yewlt) a dj gilt i f orgars (ee for-gosh ) the day before forespersel (faw-rer-spur-sherl) C (pi -sler) inquiry. concern foretrekke fa w-rer-treh-ker) v prefer. a preferable forfader (for-faa-derr) c (pi -fedre) ancestor ) adj digest) ~ ( ible ew fordeyelse (fo-dur -erl-ser c digestion. fancy forestilling (fai^rer-sti-ling) cshow. query. darlig ~~ indigestion forf alien (for-fa/j/-lem ) adj dilapidatv counterfeit. writer forfengelig (for-fe/7ng-nger-li adj vain f orf erdelig (for-fa>der-li adj awful. terrible forfremme (for-frehm-mer) v promote forekomme foreldet foreldre (/aw-rer-ko-mer) v occur forfremmelse promotion forfriske (for-fref)m-merl-ser) c adj out of date (tor -eh l-drer) pi parents pi forelegge (fei^rer-leh-ger) v present forelesning (faiv-rer-layss-ning) c lec(for-e/7/-dert) (for-fr/'ss-ker) v refresh forfriskende freshing forf riskning (for-fr/ss-ker-ner) adj re- ture (for-fr/s/c-ning ) c refresh- forelsket sional. club. idea. chase forene (for-ap-ner vjoin. forebygge (fcw-rer-bew-ger) v prevent forebyggende(fav^rer-bew-ger-ner) adj preventive foredrag (faw-rer-draag) nt (pi ~) lecture ed. query. society forgifte (for->7f-ter) ( forent (for-aynt) adj joint De forente stater (di for-apn-ter sfaaterr) the States.Yeh-ngerr) v poison c prede- forgjeves (for-^ap-verss) adv in vain. adj in love forelepig (faiv-rer-luf-pi) adj provi(for-e/i/-skert) ment forfelge (for-ft//7-ler) v temporary ) forf ere (for-fur-rer) v seduce pursue. overdue forfalske (for-fa/?/-sker) forge foregi (faw-rer-Yee) v pretend foregripe fa w^rer-gree-per) v antici( pate forfalskning (for-fa/)/s/c-ning c fake forfatter (for-fa/?f-terr) c author. chase fordum (fo-dewm) adv formerly evv fordeye (fo-dur -er) v digest f ordeyelig 199 forhandling ( foretagende fa wn-er-taa-ger-ner) nt (fo-dur ew-er-\\ undertaking. conception ation . yesterday forgS seg (for-gaw) offend forhandle (for-/?a/?nd-ler v negotiate forhandler (for-/)a/?nd-lerr) c dealer forhandling (for-f/a/jnd-ling c negoti) ) performance. unite ) forgasser tor (for-gfahss-serr) c carburet- forening (for-ap-ning c association. frightful. ) ) ) foregaende (fav^rer-gaw-er-ner) adj preceding.fordrive fordrive (fo-dree-ver) v expel. enquiry forestille (fev^rer-sti-ler) v represent. United States foreskrive (faw-rer-skree-ver) v prescribe foresla (fewwer-shlaw) v propose. suggest 'foresporre (/aw-rer-spur-rer) V inquire. enquire forgjenger cessor for. ~~ seg conceive. previous dreadful.

turn formane formann (for-maa-ner) (ror-mahn) c (pi vurge -menn) down forkjemper pion forkjaerlighet (ror-khaeae-li-hayt) c (for-khehm-perr) c cham- president. (for-hurr) nt (pi ~) interroga- examination for here {for-hur-rer) v interrogate. shape ) formalitet (for-mah-li-fayf) c formality adj prepaid forkaste (ior-kahss-ter) v reject. form c (pi -mler) formula formell (for-mehll) adj formal formiddag (for-mi-dah c morning formiddagsmat (for-mi-dahks-maat) c lunch forminske (for-m/n-sker) v lessen formodning (for-mood-ning c guess formue (for-moo-er) c fortune formynder (for-mewi-derr) c tutor. bli forkjelet *catch a cold forkjersrett (for-khursh-reht) c right of way forklare (for-/c/aa-rer) v explain f orklaring (for-/c/aa-ring f or klarlig (for-/c/aa-li ) c explanation adj accountable ) model. chairman. foreman format (for-maaf nt size ) preference forkjelelse (for-MUHerl-ser) ccold. object ~) purpose. forlange (fo-/a/7ng-nger ) v demand forlate (fo-/aa-ter) v check out. Christian name fornemme(fo-ne/?m-mer) v perceive forlegge (fo-leh-ger v *mislay forlegger (fo-leh-gerr) c publisher ) fornemmelse (fo-ne/7m-merl-ser) c perception. (for-mer) v shape.forhastet 200 (for-hahss-tert) fornemmelse (fo-/er)ngf-nger) forhastet adj rash. fi- ancee forlovelse (fo-/awM/erl-ser) c engage- ment (for-hols-meh-si) forholdsmessig proportional adj f or lovelsesring (fo-/aw-verl-serss-ring ) forher tion. desert formalstjenlig (for-mawls-tYayn-li) adj appropriate forleden (fo-/ap-dern ) adv recently fornavn (ro-nahvn) nt (pi ~~) first forlegen (fo-/a>gern ad/ embarrass~~ embarrass ed. premature forhekse (ior-hehk-ser) v bewitch f orhenvserende (for-hehn-vaeae-rer-ner adj former forhindre (for-hin-drer) v prevent forhold (for-hol) nt (pi ~-) relation. seg inquire pa f orhand (po for-hon in advance f or handsbetalt (for-hons-beh-tahlt ) ~ ) c engagement ring forlovet (fo-/aw-vert) adj engaged forlystelse (fo-/ewss-terl-ser) c entertainment. ) forlengelse (fo-/e/7ng-ngerl-ser) c extension forlovede (fo-/awM/er-der) c fiance. (for-merl ) forme formel ) ) forkle (for-kler) nt (pi -laer) ) apron c disguise guardian f orkledning (for -klayd-ri\ng formynderskap (for-mewn-der-shkaap nt custody ) forkle seg disguise forkorte (for-kot-ter) v shorten (ior-kfay) formerkelse (for-nwr-kerl-ser) c forkortelse ation (for-fco-terl-ser) c abbrevi- eclipse formal (for-mawl) nt (pi objective. * leave. affair forlenge extend v lengthen. *gjere ) name. sensation . amusement forlope (fo-fur-per) v pass form (f?m c form.

adj careful. *gj0re ~ distinguish ~ gagement forresten (fo-re/jss-tem adv besides. last. rally forseelse (fo-s/iay-erl-ser ) c offence. shop. misdemeanour forstavelse (fo-shtaa-verl-ser) c prefix forstmann (fosht-mahn) c (pi -menn) . insure ) fornye (fo-nevv-er) v renew fornaerme (fo-nasr-mer) v offend. ) 201 forsere (fo-shay-rer) v force forside (fo-shee-der) c front forsikre in(io-shik-rer) forstmann ) sensible v assure. forsiktig glad for noy else (fo-nur evv-erl-ser) c pleas- tious. by the way f or r etning (fo-re/?f-ning c store. intellect bly. *forsove seg sleep (fo-s/)aw-ver) over- past forraeder (fo-ray-derr) c traitor forraederi (fo-reh-der-ree) nt treason forsprang (fo-shprahng) nt (pi ~) forrad (foar-rawd) nt (pi ~) supply forrade (fo-ravv-der) v betray lead forstad (fo-shtaad) c (pi -steder) suburb. brain.fornuft fornuft (fo-newft c reason. dif) c en- ference. pa ** advance business trip forslag (fo-shlaag) nt (pi sal. ) ) forskjellig {io-shehl-\\) adj different. *bli forskrekket *be frightened f orskrekkelig (fo-sMre/i/c-ker-li ) forretningsmann (fo-re/?f-nings-mahn c (pi -menn) businessman ) adj forretningsmessicj(fo-re/)f-nings-mehsi ) adj business-like forretningsreise(fo-re/)f-nings-rayser) c frightful forskudd (fo-shkewd) nt (pi **) ad- vance. business forretninger ness. unlike. proposition. motion forsoning (fo-s/joo-ning c reconciliation y) propo- forrett (for-reht) c hors-d'oeuvre forrige (for-ver) adj previous. *vaere forpliktet til *be ) ) obliged to forpliktelse (for-p//*-terl-ser) precaution forsinke {fo-shing-ker) v delay forsinkelse (fo-s/w'ngf-kerl-ser) c delay forsinket (fo-shing-ken) adj overdue forskjell (fo-shehl c distinction. gentle. distinct.suburban forsamling (fo-shahm-\'mg c assem) forstand {io-shtahnn) c reason. forstads. sense fornuftig (fo-newf-ti adj reasonable. *vaere differ vary. ) forretningssenter(fo-re/jf-ning-sehnterr) nt (pi -trer) shopping centre suggestion. insult (fo-na?r-merl-ser) c of- forsikringspremie(fo-s/)//c-rings-pray- mi-er)c f ornoyd (for-nur ew d) premium (fo-shik-t\ adj pleased. *vaere ) ~ watch out forsiktighet (fo-s/?//c-ti-hayt ) ure c caution. wits pi. seg engage. betale pa in ~ advance. cauwary. sult forsikring lee-ser) (fo-s/?/'/c-ring c insurance forsikringspolise(fo-s/7//c-rings-poo- c insurance policy fornaermelse fence. forpakte bort (for-paM-ter bot lease f or paktning (for-paMf-ning C lease * forplikte(for-p//*-ter) v oblige. i ~ on(fo-re/)f-ni-ngerr)p/ business busi- forskning (foshk-ri\ng) c research forskole (fo-shkoo-ler) c kindergarten forskrekke (fo-shkrehk-ker) v frighten.

fur~~ med furnish with nish. merit fortred (io-trayd) c harm. carry on. proceed. merit * upset forstyrrelse (fo-s/7few-rerl-ser) c dis- turbance forsterre (io-shturr-rer) for starr else (fo-s/)fi/rr-rerl-ser) v enlarge c en- fortjeneste (fo-f^ap-nerss-ter) c profit. trial. supply. tale ) forte seg (foof-ter) hurry fortid(fo-teed)cpast fortjene (fo-r^-ner) v deserve.forstoppelse forester 202 forvandle forstoppelse stipation (fo-shfop-perl-ser) c con- sidewalk nAm fortauskant (fo-touss-kahnt) ccurb fortelling {fo-tehl-\\ng forstoppet (io-shtop-pen) ad/ constipated forstue {fo-shtew-er) v sprain forstuing (io-shtew-\ng c sprain forstyrre (fo-shtewr-rer) v disturb. forvandles til turn into . see forstaelse (fo-s/ifaw-erl-ser) c under- *keep on. experiment forsake (io-shuf-ker) vtry. forecast forsemme fail f (io-shurm-mer) v neglect. supposing that forutse(for-rewt-say) v anticipate forutsi (for-rewt-see) v predict. *go on. relate c story. ~) magnifying glass forsta (io-shtaw) v *understand. mischief fortrinnsrett (fo-trins-reht) c priority fortryllelse (fo-frevW-lerl-ser) c spell fortryllende (fo-frevW-ler-ner) adj largement forst0rrelsesglass(fo-s/7furr-rerlserss-glahss) nt (pi charming fortsette (fof-seh-ter) v continue. ) fortelle (io-tehl-\er) v *tell. forsyning (fo-s/jew-ning c stock forsok (fo-shurk) nt (pi ~) try. gain. (fo-s/ii/rm-mer-li orsammelig glectful ) adj ne- forutsigelse (for-rewt-see-erl-ser) c prediction forsemmelse ) (fo-shurm-merl-ser) c ne- forvaltende (for-va/)/-ter-ner) adj ad) glect fort 1 (foott adv guickly fort 2 (fott) /rtfort ministrative forta seg (fo-faa) *wear away fortau (fo-tou) nt (pi ~) pavement. *go ahead fortsettelse (fof-seh-terl-ser) c sequel fortvile (fo-fvee-ler) v despair fortvilet (fo-fvee-lt) adj desperate fortynne (fo-fewn-ner) v dilute forundre (for-ewn-drer v amaze ) standing forsvar (fo-shvaar) nt defence forsvare (fo-s/jvaa-rer) v defend forsvarstale (fo-shvaa-sh-taa-ler) c plea forundring (for-ewn-dring c wonder forurensning (for-rew-rehns-ning) c ) forsvinne (fo-s/?wn-ner v disappear. at) foruroligende (for-rew-roo-li-er-ner adj scary foruten (for-ew-tern prep besides ) ) forutgaende prior (for-rewt-gaw-er-ner) adj tempt. vanish forsvunnet (fo-shvewn-nen) adj lost ) pollution forurolige (for-rew-roo-li-er) v alarm forsyne (fo-shew-ner) v provide. attempt forutsatt at (for-ewt-sahtt ahtt) provided that. forvaltningsrett (for-va/j/f-nings-reht c administrative law forvandle (for-va/jnd-ler) v transform.

photo i (frehmm adv forward fremad (frehm-maad) adv forward fremadstrebende (fre/wn-maad-strayf ) rem fotografiapparat(foo-too-grah-fee-ahpah-raat nt camera ) ber-ner) ad/ go-ahead *frembringe (frehm-bri-nger) v effect fremdeles (frehm-dap-lerss) adv still fotokopi (foof-too-koo-pee) c photostat fremgang (frehm-gahng) c prosperity fremgangsmate (fre/jm-gahngs-mawc approach. crosswalk nAm fredag (frap-dah) c peace c Friday fotoforretning (foo-too-fo-reht-ning) c camera shop fotograf (foo-too-graaf) c photo- grapher fotografere (foo-too-grah-/ap-rer) v (frap-der-li) adj peaceful frekk (frehkk) adj insolent. method. save. freight frankere (frahng-/cap-rer) v stamp franko (frahng-koo) adv post-paid Frankrike (frahngk-ree-ker) France fransk (frahnsk) adj French f ranskmann (frahnsk-mahn c (pi ) ~) -menn) Frenchman frarade (fraa-raw-der) v dissuade fots on from frastotende (fraa-stur-ter-ner) walking ) adj re- c soccer. ** og med from. as from. pedestrian crossing. rebate fraflytte (fraa-flew-ter) v vacate frakk (frahkk) c topcoat. muddle forvisse seg om (for-w'ss-ser) ascertain forarsake (for-ro-shaa-ker) v cause foss(foss)c waterfall fossestryk (foss-ser-strewk) nt (pi rapids pi fot (foot) c (pi fetter) foot. coat frakt (frahkt) c cargo. confuse forventning (for-ve/jnf-ning c expec) ) 203 fremme fottur (foof-tewr) c hike f ra (fraa prep from. bold frekkhet (frehk-hay\) c impertinence frekvens (ireh-kvehns) c frequency f raise (frehl-ser) v redeem. out of. til fradrag (fraa-draag) nt (pi ~) deduction. procedure fremga (frehm-gaw) v appear fremkalle (fre/?m-kah-ler) v develop ter) fotpudder (fodf-pew-derr) nt foot powder fotspesialist (fodf-speh-si-ah-list) c chiropodist fremme (frehm-mer) v promote . ) disturbance. as from ) tation forvirre (for-veer-rer) v confuse forvirret (for-veer-rert) a dj confused forvirring (for-veer-ring c confusion. football fotballkamp (foor-bahl-kahmp) c footfotball (foor-bahl ball volting. c fredelig salvation photograph fotograf ering (foo-too-grah-fay-ring c ) photography fotograf (foo-too-grah-fee) nt photograph. foot. repellent. process. repulsive match fotbrems (foof-brehms) c foot-brake fotgjenger (/odf-Yehng-err) c pedestrian frata (fraa-taa ) v deprive of fratre (fraa-tray) v resign fravaer (fraa-vaeaer) nt (pi ~) absence fravaerende sent f red (f (fraa-vaeae-rer-ner) adj ab- fotgjengerovergang (/odf-Vayng-err- rayd ) aw-verr-gahng ) c crossing.forvaring forvaring (for-vaa-ring c custody forveksle (for-veM-shler) v *mistake.

hu- freken f ugl (frOr-kern) ) (fewl midity. damp. distinguished fremvise(fre/im-vee-ser) v exhibit frl (free) frotte (fro-rap) c towelling frue (freiv^er) c madam. c stranger f remover (fre/im-maw-verr) 204 fritatt (free-taht) fritid (free-teed) 1 full adv on- wards. moisture f uktighetskrem (foofc-ti-hayts-kraym ) charge of fritakelse (free-taa-kerl-ser) c tion c moisturizing cream full (fewll )acf/ full. ahead adj exempt c spare time. c term ~ recover friste (fr/ss-ter) v tempt c temptation fristelse (fr/ss-terl-ser) frisyre (fri-sewH-er) c hair-do friser (fri-surr) c hairdresser frita (free-taa) v exempt. ~ for disexemp- c (pi -kner) miss c bird fukte (fook-ter) v moisten. foreign. dread pation frihet (free-hayt) c freedom. advance. drunk . stamp frysevasske (frev^ser-vehss-ker) c (free-maer-ker-ou- frimerkeautomat too-maat c ) antifreeze fro (frur)/rt seed stamp machine bli frisk (frisk) ) f rist (frist ad/ well. friksjon (frik-s/ioon) c friction frikvarter (free-kvah-tayr) nt break. headlight ~) head- on. windshield nAm f rosk (f rosk c frog f rossen (fross-sern adj frozen ) ) (fre/jm-tee-di ) frost )c frost frostknute (frosf-knew-ter) c chilblain (frost ance fremtre (fre/im-tray) v appear fremtredende (fre/)m-tray-der-ner) adj outstanding. leisure frivillig (free-vi-li) adj voluntary 2 frivillig (free-vi-li) c (pi ~e) volunteer fremragende (fre/im-raa-ger-ner) adj outstanding. humid. *gj0re r. recess nAm (free-maer-ker) dreadful frynse (frewn-ser) c fringe fryse (frew-ser) v *freeze fryse (frei^ser) v *freeze frysepunkt (frei^ser-pewngt) nt freezing-point frimerke nt postage stamp. moist fuktighet (foofc-ti-hayt) cdamp. joy frykt (frewkt) c fear. liberty friidrett (free-id-reht) c athletics pi fryktelig (frewk-ter-\\) adj terrible.*get frokost (froo-kost) ) c breakfast from (fromm adj pious frontlys (fronf-lewss) nt (pi lamp. advance fremstille (fre/)m-sti-ler) v produce fremstaende (fre/wn-staw-er-ner) adj distinguished fremtid {frehm-tee) c future adj future fremtoning (fre/im-too-ning) c appearf remtidig frontrute (fronr-rew-ter) c windscreen.fremmed fremmed (frehm-merd) adj strange. damp fuktig (fook-t\) adj wet. dread ) frigjerelse (free-Yur-rerl-ser) frykte (frewk-ter) vfear. excellent fremskritt (frehm-skrW) lit (pi ~) progress. mistress adj free c free ticket c emanci- fribillett (free-bi-leht) frifinnelse (free-fi-nerl-ser) c acquittal frukt(frewkt)c fruit fruktbar (frewkt-baar) adj fertile frukthage (frevWcf-haa-ger) c orchard fruktsaft (frewfcr-sahft) c squash f ryd (frewd c delight.

fullblods 205 ferstehjelpsskrin fullblods (/ewfbloots) adj thorough- .

ferstehjelpsstasjon 206 general ferstehjelpsstasjon (furs/Her.Yehlp- .

( ) ( gjeter (Kap-terr) c shepherd gjette(^e/jf-ter) v guess gjaer (Yaeaerjc yeast ) gjaere (Yaeae-xex) v ferment . pierce general *gjennomga Yehn-noom-gaw v *go ( ) generes (sheh-ner-rurss) ad/generous through. mean. - opp v *give up. ~ seg *give in gift (vift)c poison gifte giftig gjenoppta Yehn-nop-taa v resume gjenpart (Yehn-paht) c carbon copy Y gjensidig e hn-see-d\ adj mutual gjenstand (Yehn-stahn c object. apply gjelle ( gjestfri {Yehst-free) adj hospitable VeA/-ler) c gill gjestfrihet (^e/jsf-fri-hayt) c hospitality gjemme (Yehm-mer) v *hide gjenforene (^e/jn-fo-ray-ner) v reunite gjeng(v e hngng)cgang gjenlyd Yehn-lwid c echo gjennom Yehn-noom prep through. skifte change gear girkasse (geer-kah-ser) c gear-box girstang (gee-shtahng c (pi -stenger) gear lever gissel (g/ss-serl) nt (pi gisler) hostage gitar (gi-faar) c guitar gjedde (Vayd-der) c pike ) gjerde gjerne ly {Yaeae-der) (Yaeae-ner) nt fence adv willingly. gun etter indulge. gi (Vee) v *give. glad- gjerning (Yaeaening) c deed gjerrig Kasr-ri adj avaricious ( ) gjespe (Yehss-per) vyawn gjest(Vehst)c guest gjestevaerelse nt guest room ( ^e/jss-ter-vaeae-rerl-ser ) gjeld(vehii)cdebt gjelde (YehUer) v concern. poisonous gikt(vjkt)cgout gips(vjps)c plaster gjenta (Yehn-taa) v repeat gjentakelse (^ebn-taa-kerl-ser) c repetition ~~ gir (geer) nt gear. ~ v penetrate gjenopplivelse c revival ( ( J'e/jn-noop-lee-verl-ser) 'give in. medium ) gesticulate gjennomtrenge ) ( Ve/wr-noom-treh-nger ) gevinst (geh-wnsf c prize gevir (geh-veer) nt antlers pi gevaer (geh-veeaer) nt rifle. ( i ~ on the ometry gest(shehst)c gesture gestikulere (gehss-ti-kew-/ap-rer v ) average gjennomsnittlig Ke/w-noom-snit-li adj average.generasjon 207 gjaere generasjon (geh-ner-rah-s/)oon) c generation generator (geh-ner-raa-toor) c generator *ga pass through gjennomblete (^e/7n-noom-blur-ter) v soak ~ gjennombore ) (^e/vMioom-boo-rer) v generell (sheh-ner-rehll adj universal. ar) ( ) ) seg ( (W-ter) ) marry ticle W-ti adj toxic. suffer geni (sheh-nee) nt genius genser (gehn-serr c jersey geografi (geh-oo-grah-fee) c geogra) gjennomreise (Kehn-noom-ray-ser) c passage gjennomsiktig ^ehn-noom-sik-ti adj ( ) phy geologi (geh-oo-loo-gee) c geology geometri (geh-oo-meh-free) c ge- sheer. transparent gjennomsnitt (^ehn-noom-snit) nt (pi ~) average.

glad. ( 208 gratulasjon (goo-moo-di adj good) bay gjedsel Yurt-ser\ c manure. glimpse glinse (g//n-ser) v *shine glis(gleess) nt grin gram (grahmm nt gram grammatikk (grah-mah-fM) c grammar grammatisk (grah-maa-tisk) adj grammatical vgrin globus (g/do-bewss) c globe c glow gled (glurd glede (g/Dr-der) vglow glise(glee-ser) ) grammofon (grah-moo-/oon) c recordplayer. den ~ glidefly (g/ee-der-flew) nt (pi ~) grad vis (graacM/eess) adv gradually. *vaere ( ) tempered. *** love happy.glass ~ ) muneration godtroende credulous (goo-trdo-er-ner) adj glassmaleri (g/a/)ss-maa-ler-ree nt stained glass glasur (glah-sewr c icing. dung gjedseldynge (Kurf-serl-dew-nger) c ) godmodig dunghill gJ0k(Vurk)c cuckoo gjereTO-rer) v*do gjerlig vur-U adj feasible glad (glaa adj cheerful. frosting ) godvilje (gdo-vil-Yer) c goodwill golf (golf) c golf. glass. grade. gratis. slip ) enjoy. gulf golf bane (go/f-baa-ner) c golf-links. v please.gj0 gj0(vGr) v bark. approve godkjennelse c fir-tree ) granitt (grah-n/ff c granite granne fruit (grahn-ner) c grapefrukt grasios (grayp-f rewkt neighbour c grape) (grah-si-urss) ) adj graceful (goo-kheh-nerl-ser) c ap- proval gratis (graa-tiss adj free. deav light. *ha ~ gondol (gon-doo/) c gondola gotter so (gof-terr) ) gladly glemme {glehm-mer) v *forget glemsom (glehm-som adj forgetful gli (glee) v *slide. ) ~ glider fremstilling ) diagram ) glimrende glidelas (g/ee-der-lawss c zip. a dj gradual graf isk (graa-fisk adj graphic. zipper (g//'m-rer-ner a dj splendid ) glimt (glimt) nt flash. delight. gramophone grammofonplate gran (graan ) (grah-moo-/oon-plaater)c disc. med ~ pi candy nAm i grad (graad c degree. target stained glass. skid. ) smooth golf-course glede (gfay-der) c gladness. freight-train nAm (goofs-vongn ) c godt (gott ) adv well godsvogn waggon ) godtgjore (gof-VQr-rer) v *make c re- i good godtgjerelse (gof-Vur-rerl-ser) glans(glahns)c gloss glansles (g/a/)ns-lurss) adj mat glass (glahss) nt glass. joy. free of charge godlyndt (goo-lewnt) ad/' good-hu- moured gratulasjon (grah-tew-lah-s/7don) c congratulation . glatt (glahtt adj slippery. joyful. good-natured godskrive (goo-skree-ver) v credit godstog (goofs-tawg nt (pi ~) ) goods train. record gnl(gnee) vrub gnist(gnist)c spark gobelin (goo-beh-/e/?ngng) nt tapestry god (goo) ad/ good. glide. kind godkjenne (goo-kheh-ner) v approve of.

cause. *catch. boundary. grotto grov (grawv) adj coarse. count grevinne (greh-wn-ner) c countess grevskap (grap^skaap) nt county ) gruve (grew-ver) c pit. because of. gravere (grah-vap-rer) v engrave gravid (grah-veed) adj pregnant gravlund (graaHewn c cemetery gravstein (graav-stayn c tombstone. border grenseles (grerm-ser-lurss) adj unlimited grunnlag (grewn-laag nt (pi ~) basis grunnlegge (grewn-leh-ger) v found ) grunnleggende adj basic (gre wn-leh-ger-ner) grunnlov (grewn-lawv) c constitution grunnsetning (grewn-seht-ning c ) grep (grayp) nt grasp. grent kort ) gribb (gnbb) c vulture grille (grH-\er) v grill grillrom (grill-room) nt (pi green card ~) grill- room grind (grinn)c gate gripe (gree-per) v *take. terrible. horrible hopper gresslek (gre/iss-lurk c chives pi gressplen (grebss-playn c lawn ) ) gresstra (gre/>-straw) nt (pi ~) blade of grass grave (gra>ver c earl. gross grovsmed (grawv^smay c blacksmith gru (grew) c horror ) ) ) grundig (grewn-di adj thorough 1 grunn (grewnn) c reason. inn intervene. frontier. grasp. grave ned bury grave (graa-ver) v *dig. bound.gratulere gratulere (grah-too-/ay-rer) v congratulate 209 grotte (grof-ter) gudinne grav (graav) c tomb. grip gresk (graysk) adj Greek gress(grehss) nt grass principle gruppe (grewp-per) c group. seize. mine gruvearbeider (grevv-ver-ahr-bay-derr c miner gruvedrift (grew-ver-drift) gryte(grew-ter)cpOt greft(grurft)c ditch ) c mining grenn (grurnn ) adj green. cry gud (gewd c god ) ) ~ interfere gris(greess)cpig grisk (grisk aaj greedy griskhet (gr/s*-hayt c greed grop (groop C pit gross (gross) nt gross grosser er (groo-sa>rerr c wholesale dealer ) ) ) ) guddommelig divine (gew-dorrwner-li) ad/ gudfar (gew-faar) c (pi -fedre) godfather gudinne (gew-d/n-ner) c goddess . party gruppere (grew-pay-rer) v classify gresshoppe (grehss-ho-per) c grass- grus (grewss) c gravel. vegetable grennsak man grot (grurt)c porridge gra(graw)ac//grey gradig (graw-di adj greedy grate (graw-ter) v *weep. bough grense (grehn-ser) c limit. gravestone graver (grah-vUrr) c engraver ~ ccave. harsh. for. pa av owing to. (grurn-saak c vegetable grennsakhandler(grurn-saak-hahndlerr) c greengrocer. grip. on account of 2 grunn (grewnn c ground 3 grunn (grewnn aaj shallow ) ~ ) ) gre(greh) vcomb ) greker (grap-kerr) c Greek gren (grayn c branch. clutch. grit grusom (grew-som) adj cruel.

gudstjeneste gudstjeneste (gewfs-tYay-nerss-ter) c 210 halvsirkel worship. ~- ~ ~ *** halskjede (/)a/)/s-khay-der) nt necklace halt (hahlt) adj halte(/?aW-ter) lame vlimp gjennom pass through. ~ over cross. walk. ~ om bord embark. enigma. courtyard gas (gawss) c (pi gjess) goose gasehud (gaw^ser-hewd c goose-flesh i ) gate (gaunter) c puzzle. halvsirkel (/wW-seer-kerl) c (pi -kler) . neck halsbrann (hahls-brahn c heartburn halsband (hahls-bon) nt (pi ~) collar ) geyal (gur ew-ah\ adj amusing *ga (gaw) v *go. halv (hahll ) adj half. c pick-axe hale (haa-\er)c ) tail gymnastikksal (gewm-nah-sf/'/c-saal C hallo! (hah-fod) hello! gymnasium gynekolog ( (gew-ner-koo-/awgf) c halm (hahlm)c straw halmtak (hahlm-taak) nt (pi ~) gynaecologist gynge Yewng-nger v rock gys(vwss) nt shudder ew g0y(gur )c//7f fun ) thatched roof hals (hahls) c throat. ~~ hjem *go home. halv. pa seg *wear hage {haa-ger) c garden hagl ihahgl) nt hail. gum ) gatef ull (gaw-ter-fewl adj mysterious ) gummisko (gewm-mi-skoo pi plim) ) solls pi gunstig (gewn-s\\ adj favourable. lad guttespeider (gewf-ter-spay-derr) c scout. service guide (gighd)c guide gul(gewl) ad/ yellow gull (gewll)m gold gullgruve (gew/-grew-ver) c goldmine gullsmed (gevW-smay) c jeweller.fra borde disembark. *go away. ~ videre *go ceed.semi- ~ *go in. *go on gar {\-gawr) yesterday gardsplass {gawsh-p\ahss) c backyard. pull out. cheap gurgle (gewr-gler) v gargle gutt (gewtt c boy. buckshot hai (high )c shark ~ ) ~ erness guverner (gew-veh-nurr) c governor gyldig ( ^ewZ-di adj valid ) gyllen Kew/-lern adj golden ( ) haike (high-ker) v hitchhike haiker {high-ken) c hitchhiker hake (haa-ker)c chin gymnastikk (gewm-nah-sfM) c physical education. ~~ forbi ) halsesyke throat (/ja/)/-ser-sew-ker) c sore forut for precede. "tilbake *get back. riddle gulvteppe (gew/i^teh-per) nt carpet gummi (gewm-m\ c rubber. boy scout guvernante (gew-veh-nabn-ter) c gov) H noe imot ha (haa v *have. gymnastics pi hakke (hahk-ker) vchop. ~ verks pro~ ut *go out. mind. *. * bort *leave. ~ inn en"* halvdel(/?a/7A-dayl)chalf halvere(hahl-vaK-rer) v halve med pa agree. ~ i land land. goldsmith gulrot (gew/-root) c (pi -rotter) carrot gulsott (gewl-sot) c jaundice gulv(gewlv) nt floor ned descend. pass by. igjennom *go through. ~ sin vei depart. til ahead. fottur hike. ter.

halvt 211 hell semicircle .

Hellas 212 (/ie/)/-lahss) herregard Hellas Greece .

help. hearty hjerteles (^f-ter-lurss) adj heartless hjort(vott)cdeer hjul(Vewl)/rt wheel heaven hindre v hinder. *draw. sup) hes (hayss adj hoarse hest(hehst)c horse hestekraft (/?efa>s-ter-krahft) c (pi port. ~* opp med stop. impede hindring {hin-drmg ) c obstacle. historical hittegods (M-ter-goots) nt lost and found hofteholder (/jof-ter-ho-lerr) c girdle hold (hoti) nt stitch holde (hoRer) v *hold. pa hodet up- pediment hinsides {heen-see-derss) prep beyond hissig (hiss-s\ adj hot-tempered. rule hersker (haesh-ken) c sovereign hertug (teef-tewg c duke hertuginne (hae-tew-g/n-ner) c duch) nt lost ) property office hittil (heet-t\\ adv so far hjelm(Yehlm)c helmet hjelp (vehlp) c aid.herretoalett 213 ) holde herretoalett fer-rer-too-ah-leht nt hittegodskontor(/)/f-ter-goots-koontoor) men's room herske {haesh-ker) v reign. oppe *hold up. salute hilsen (M-sern) c greeting himmel (/i/m-merl c (pi himler) sky. cash hevelse (/a>verl-ser c swelling hevn (hehvn c revenge hi (hee) nt den ) ) hierarki (hi-eh-rahr-/cee) nt hierarchy hjemreise Ce/jm-ray-ser) c return journey hjerne (Yaeae-ner) c brain hjer nerystelse Kaa?-ner-rewss-terlser)c concussion hjerte (Ygat-ter) nt heart hjerteanfall (Kart-ter-ahn-fahl) nt (pi ~) heart attack hjerteklapp (^asf-ter-klahp) c palpita( hikke hilse {hik-ker) c hiccup tion v greet. (/7/7-ser) ) hjertelig (Yaet-W) adj cordial. assistance. im(hin-drer) hjerne ( vuf-ner ) nt corner hode (hod-der) nt head. ~ . relief ess *hjelpe (Keeper) v help. aid. assist hjelper (Yehl-perr) c helper hjelpsom (Vehlp-som) adj helpful -krefter) horsepower c (pi ~*) hjem (vehmm) nt home hjemlengsel Vehm-lehng-serl c homesickness ( hestesko (he/iss-ter-skoo) ) horseshoe hesteveddelep /if (hehss-ter-veh-der-lurp ) hjemme (Vehm-mex) advai home hjemmelaget ^ehm-mer-laa-gen adj ( ) (pi ~) horserace het(hayt)ac[/hot home-made hjemover ^ehm-maw-verr adv homeward ( ) hete (hay-ter) cheat hete (hay-ter) v *be called heteroseksuelK/jap-ter-roo-sehk-sewehl adj heterosexual ) hette (heht-xer) c hood ) hevarm (hayv-ahrm c lever heve (hay-ver) v raise. ) side-down quick-tempered historie (hiss-foo-ri-er) c history historiker (hiss-fod-ri-kerr) c historian hodepine (/700-der-pee-ner) c headache hodepute (/jod-der-pew-ter) c pillow hoff (hoff)flf court hofte(fatf-ter)chip historisk (hiss-foo-risk) adj historic. *keep.

rapid hurtigtog (/?ewf-ti-tawg nt (pi ~) hovedkvarter (/)do-verd-kvah-tayr) nt headquarters pi hovedledning (/700-verd-layd-ning c mains pi ) through train. leap.holdeplass ~~ 214 husdyr pa *hold. ~~ over skip mare hore(r>od-rer)c whore hoppe 2 (hop-per) c humle (hoom-\er) c bumblebee. hop hoppe {hop-per) vjump. ~ med mainly hovedstad (hod-verd-staad c ) (pi -ste- ~ der) capital ^ hovedvei fare. principal hovedgate (/?od-verd-gaa-ter) c main street ihewn-drer) ) num hundred ) hurtig (hewt-t\ adj fast. r.domestic husarbeid (/)ewss-ahr-bayd) nt house- work husbat {hewss-bawt c houseboat ) hovedlinje (hod-verd-lin-Ver) c main line hovedsakelig (/700-verd-saa-ker-li ) adv husdyr (hewss-dewr) nt domestic animal (pi ~) . attitude Holland (toMahn) Holland hollandsk (/?o/-lahnsk adj Dutch hollender (/joHehn-derr c Dutchman ) ) ) hoven {haw-vem adj snooty hovmester (/)awv-mehss-terr) c -tre) (pi head-waiter (hov-mod-di adj haughty. hus. quick. *withhold utkikk etter up. (/jod-verd-vay) c thorough- main road ) watch for holdeplass (/io/-ler-plahss) estop holdning (/70/d-ning c position. primary.(/joo-verd) chief. hunderem capital. at hospital (hooss-pi-raa/) nt hospital hoste (hooss-ter) v cough. hops hummer humor (hoom-merr) c lobster horisont (hoo-ri-sonf c horizon horisontal (hoo-ri-son-raa/) adj hori) (hew-vnoor) c humour ) humoristisk (hew-moo-r/'ss-tisk adj zontal humorous ) horn (hoon nt horn hornorkester (/700-nor-kehss-terr) nt (pi -tre) brass band hos (hooss) prep with. endure. spirits hun (hewnn) pron she. hop. cavern hull (hewll)/jf hole hulrom {hewl-room nt (pi ~) cavity ) hop (hoop) clot. ~mer) hundre (/?ew7-ner-rehmm c (pi lead ) main. heap hopp (hopp) nt jump.female hund(hewnn)cdog hundehus (A?ewn-ner-hewss) nt (pi ~) kennel ] hotell (hoo-fe/j//) nt hotel hov(hoov)choof hoved. express train hus (hewss) nt house. 1 *leap. ) hovmodig proud hud (hewd) c skin. mood. hunn. cardinal. *bear.seg borte fra *keep away from. pa *keep at. c cough humpet (hoom-pen) adj bumpy humor (hew-mZTrr) nt spirit. hard ) ~ callus hudfarge {hewd-iahr-ger) c complexion homoseksuell (/)do-moo-sehk-sew-ehl adj homosexual c honey honning honorar (hoo-noo-raar) nt fee (/70/wiing ) hudkrem (hewd-kraym c skin cream hukommelse (hew-/com-merl-ser) c ) memory hu\(Uew\) adj hollow hule (hew-\er) ccave. tilbake ?* seg fast *hold on. ut *keep keep back. skip.

yell hutrende (/jewf-rer-ner) adj shivery hva (vaa pron what. huske lect. som hyllest (hewl-lerst) c homage. ~ mye how much. enn what) ~ ever. ~ ~ enn *swing.huse huse (hew-ser) v lodge 215 hvis (viss) hevding conj if. yell hylle (hewHer) c shelf. chalet. hut. heist any- (hew-poo-fapfc ) nt whom ) hver (vaeaer) adj every. c rest hef lig (hurf-\\ adj polite. fall heste (hurss-ter) v gather hevding (hurv-d'mg c chieftain ) nAm . {hewss-ker) v remember. tribute som hymne {hewm-ner) hypotek ) c hymn mortgage enn whoever. skaffe husstand (hev^stahn c household ) ~ accommo- hyggelig [hewg-ger-W adj pleasant. ~ som heist any- (voor) adv where. v *pay tribute to hvem (vehmm body. how. * som heist anything hval(vaal)c whale hvelv(vehlv)/7f arch hvelving (ve/i/-ving) c vault hyle (hew-\er) v scream. recol- mange how many. house- hviske (w'ss-ker) hvisking (v/ss-king) v whisper c whisper maid husholderske (hewss-ho-lersh-ker) C housekeeper husholdning (/evvss-hol-ning c housekeeping ) hvit(veet)ac(/ white hvitlek (veer-lurk) c garlic hvitting (w'f-ting) c whiting hvor wherever. til * ) ~ pron who. each hverandre (vas-rahn-drer pron each other hyppig {hewp-p\ adj frequent hyppighet (/jewp-pi-hayt c frequency hyssing (/>ewss-sing c twine ) ) hysterisk (hewss-fay-risk) a dj hysteri) hverdag (vaeae-daag c weekday hvete {vay-ter) c wheat hvetebolle (va>ter-bo-ler) c bun hvetebredsdager va>ter-brurss-daa( cal hytte (hewt-ter) c cabin. civil hone (hur-ner)C hen adj audible ) hvilehjem (vee-ler-Vehm) nt (pi **) rest-home hvilken (wf-kern) pron which. hvilke som heist any hvin(veen)nf shriek hersel (hursh-sher\ c hearing nest (hurst) c autumn. som her bar {hufr-baar) ~ h0re(/jur-rer) v*hear heist whichever. what ) for housewife accommodate dation. in case huseier (/?evvss-ay-err) c landlord hushjelp (/jewss-Yerlp) cmaid. c swing (/jeivss-laeae-rerr) huslaerer c tutor husmor husrom (hevvss-moor) c (pi (Zievvss-room) nt -modre) where hvordan (voo-dahn) adv how hvorfor (voor-for) adv why. enjoyable hygiene (hew-gi-aj/-ner) c hygiene hygienisk (hew-gi-ap-nisk) adj hygienic hustru (Ziewss-trew) c wife husvert (/jevvss-vaet c landlord husvogn (/>ewss-vongn c caravan hutre (hewt-rer) v shiver ) ) hykler (hewk-\err) c hypocrite hykleri (hewk-ler-ree) nt hypocrisy hyklersk (hewk-\ehshk) adj hypocritical hyl (hewl) nt scream. cottage hael (haeael ) c heel ) gerr)p/ honeymoon hvile (vee-ler) v rest.

bobby pin Am harvann hair- hartorker (baviMurr-kerr) c hair-dryer (/jawr-vahn) nt hair tonic ) ) i(ee) prep in.hevisk hovisk (hur-v\sk) 216 a dj courteous ? iaktta made handledd (hon-\ehd) nt (pi (/jon-skrift) hoy (hurew) a(jj ta jj high. loud. scorn hand (honn) c (pi hender) hand. hand. for. rightside right-hand hand. ) eiv higher hsyland (hur ew-\ahn) nt (pi ~) up- handtrykk (/jon-trewk) nt (pi ~) handshake handvask (hon-vahsk c wash-basin handverk (Zion-vaerk) nt (pi ~) ) lands pi ew hoylydt ihur -\ewt) adj loud ew heyre (hur -rer) adj right.manual. ) at ) iaktta (i-aM-tah v observe. altitude. ~ ) handbag hane (haw-ner) v mock hap (hawp)/rt hope hape(/7aw-per) vhope hapef ull (bav^per-fewl adj hopeful haples {hawp-\U~rss) adj hopeless haploshet (ftawp-lurss-hayt) c despair ) ) emn ew heyttaler (/)ur -taa-lerr c loudspeaker ekV hoyvann (hur -vahn nt high tide hSn (hawn c mockery. hand baggage Am har skill (haw-sh\\) c parting handbok (hon-book) c (pi -boker) handbook handbrems {hon-brehms) c handbrake handflate (/jon-flaa-ter) c palm handf ull (fton-fewl c handful handjern (/joo-Vaeaen p/ handcuffs pi handkle {hong-k\er) nt (pi -laer) towel handkrem (hon-kraym c hand cream handlaget (Zion-laa-gert adj hand) harspenne (/jaiv-shpeh-ner) c grip. height heyderygg (/7ur -der-rewgg c ridge evv heyere (/?ur -er-rer) adj superior. pa ew hey red (hur -wr) adj crimson ew heysesong (/7ivr -seh-song c peak season. watch . high season ew heyslette (/?ur -shleh-ter) c plateau ew heysnue (/)ur -snew-er) c hay fever ew st) ac/vat most heyst (hur ew heyt (hur t) adv aloud ew -fee-der-li hoytidelig (hur adj sol- handicraft handveske (hon-vehss-ker) c bag. rise ~) wrist handskrift c handwriting handtak (hon-taak) nt (pi ~) handle handtere (hon-fap-rer) v handle handterlig able (hon-fap-li ) heydepunkt (/?ur ew -der-poongt) nt adj manage- zenith. *ta om attend to handarbeid (/jon-nahr-bayd nt needlework ) ) ) ~ har(hawr)/rthair harborste (/?awr-bursh-ter) c hairbrush hSret {haw-ren adj hairy harfrisyre (bawr-fri-sew-rer) c hair-do harklipp (hawr-k\\p) c haircut harkrem (/?aw-kraym c hair cream harlakk (haw-\ahk) c hair-spray harnett (haw-nehx) nt (pi ~) hair) ) net harolje {hawr-o\-Ver) c hair-oil hSrrull (haw-rewl c curler ) ) handbagasje (hon-bah-gaa-sher) c hand luggage. nt hay ew heyde (hur -6er) c height.

in the meantime imidlertid (i-m/d-ler-ti adv though. oven) imetekommende rmYsdj obliging indeks (i-mur-ter-ko-mer- proof ildsf arlig (/Vs-faa-li adj inflammable illegal ildsted (//-stayd) nt hearth illegal (/7-leh-gaal ) (/n-dehks) c index inder (/n-derr) c Indian adj illeluktende (/7-ler-look-ter-ner) adj smelly illevarslende (/7-ler-vahsh-ler-ner) adj sinister.iakttakelse 217 (i-a/j/c-taa-kerl-ser) indonesisk the iakttakelse c ob- meantime servation ibenholt (ee-bern-holt) c/nt ebony ide (i-dap) c idea ideal (i-deh-aa/) nt ideal ideell (i-deh-e/)//) imitasjon (i-mi-tah-s/?oon) c imitation imitere (i-mi-fap-rer) v imitate immigrant (\-mi-grahnt c immigrant immigrasjon (i-mi-grah-s/)oon) c im) adj ideal migration identifisere (i-dehn-ti-fi-sap-rer) v identify identif isering (i-dehn-ti-fi-sap-ring identification ) immigrere ) (i-mi-grap-rer) {Vur-xex v immigrate c gjore nize immun \-mewn) immu- immunitet identisk (i-de/w-tisk adj identical identitet (i-dehn-ti-fapf c identity ) identitetskort (i-dehn-ti-fapfs-kot) nt (pi ~) identity card idiom (i-di-oom) nt idiom idiomatisk (i-di-oo-maa-tisk adj matic ) (i-mew-ni-fapf c immunity imperium (im-pap-ri-ewm nt (pi -ier) empire imponere (im-poo-nap-rer) v impress imponerende (im-poo-nap-rer-ner) adj ) ) impressive. in ) Indonesia (in-doo-nap-si-ah Indonesia indonesier (in-doo-nap-si-err) c Indonesian indonesisk (in-doo-nap-sisk adj Indo) ) . imposing idio- (im-poff c import importavgift (im-pof-taav-Vift c im- import ) ) idiot (i-di-oof)c idiot port duty idiotisk (i-di-oo-tisk idol (\-dodi) nt idol ) adj idiotic ) importere (im-po-fap-rer) v import importvarer (im-pof-vaa-rerr) pi im(pi idrettsmann (eed-rehts-mahn c -menn) sportsman ifelge (\-furl-ger) prep according igjen (\-Yehnn) adv again ignorere(ig-noo-rap-rer) v ignore ported goods importer (im-po-furr) c importer to impotens (\rr\-poo-tehns) c impotence impotent (im-poo-fe/?nf adj impotent ) improvisere provise (im-proo-vi-sap-rer) v im- ikke(/*-ker)aaVnot ikon {\-koon) c/nt icon ild (ill )c fire ) impuls (im-pew/s) c impulse impulsiv (/m-pewl-seev) adj impulsive ildfast (/7-fahst adj fireproof. ominous illusjon (i-lew-s/oon) c illusion India indianer (in-di-aa-nerr) c Indian indiansk (in-di-aans/c) adj Indian indirekte (/n-di-rehk-ter) adj indirect indisk (/n-disk adj Indian individ (in-di-veed) nt individual India (in-d\-ah ) ) illustrasjon (i-lew-strah-s/joon) c illustration. picture illustrere (i-lew-sfrap-rer) v illustrate individuell (in-di-vi-dew-e/)//) adj indi- vidual imens (\-mehns) adv meanwhile.

involved industriomrade(in-dew-sfree-om-rawder) nfindustrial area infanteri (in-fahn-ter-ree) nt infantry infeksjon (in-fehk-s/joon) c infection infinitiv (in-fin-ni-teev) c infinitive infisere (in-fl-say-rer) v infect inflasjon (in-flah-s/?oon) c inflation inf luensa (in-flew-ehn-sah c flu. ~ (/n-fur-rer) adj native v import. intro- i into duce comprise. alt all included ) ) (/n-nern-dursh adj indoor innenfor (/n-nern-for prep inside. innfering innfersel (/n-fur-ring) innbefatte include (/n-beh-fah-ter) v (/n-fur-sherl ) c entry c import . bearer inneholde (/n-ner-ho-ler) v contain innen (/Vwiern prep inside. (in-for-may-rer) (/n-frah-rur) ) ) ~ inne {in-ner) adv indoors. inside. none. nothing ingrediens (ing-greh-di-e/ws) c ingredient initiativ (i-nit-si-ah-feev) nt initiative injeksjon (in.indre nesian 218 innbiile innfersel indre ner (/n-drer) adj internal. adj no. influ) innblanding ence profitable (/n-blah-ning ) c interfer- innbringende (/o-bri-nger-ner) adj innbrudd (/n-brewd) nt burglary innbruddstyv (/n-brewds-tewv) c burglar enza informasjon formation (in-for-mah-s/joon) innby (/n-bew) vask. in- innbilsk innbilt industri (in-dew-sfree) c industry industriell (in-dew-stri-e/i//) adj industrial imagine adj conceited adj imaginary innblande (/n-blah-ner) v involve innblandet (/n-blah-nert adj con(/n-bi-ler) seg (/n-bilsk) (/n-bilt) ) cerned. no av dem neione. shortly ingenier (in-shern-^r) c engineer innenders ingensteds (/ng-ngern-stehss adv no) where ingenting (/ng-ngern-ting pron nil. brain-wave innfatning (/>>-faht-ning c frame innflytelse (/n-flew-terl-ser) c influ- ence innf lytelsesrik (/n-flew-terl-serss-reek adj influential ) inklusive (/n-klew-seever) ive adv inclus) inkompetent incompetent inn (inn) (/n-kom-per-tehnt adj innfedt 1 innfedt 2 innf ere (/n-furt) (/n-furt) c (pi ~e) native adv in. invite innbydelse (in-bew-derl-ser) c invitation c in- innbygger (in-for-mah- (/n-bew-gerr) informasjonskontor inndele (/n-day-ler) c inhabitant v *break down.vehk-s/joon c injection inkludert (in-klew-dSyr) adj included. inside innebaere (/n-ner-baeae-rer) v imply innehaver (/o-ner-haa-verr) c owner. whim. lenge ) ~ ther soon. within innenlands (/Vwiern-lahns) adj domes) ) tic innfall (/n-fahl) nt (pi ~) ) idea. shoons-koon-toor) nt inquiry office. divide into information bureau informere infrared v inform adj infra-red ingef aer (/ng-nger-faeaer c ginger ingen (/ng-ngem pron nobody.

con- insinuere (in-si-new-ay-rer) vhint insistere (in-si-sfap-rer) v insist inskripsjon (in-skrip-s/7oon) c inscription tribution. innpakningspapir(/n-pahk-nings-pahpeer) nt wrapping paper innregistreringsblankett(/n-reh-gistray-rings-blahng-kehtt ) tion form innvendig (/n-vehn-di adv within innvending (/n-veh-ning c objection innviklet (/n-vik-lert adj complex. bug insektmiddel lent (/'n-sehkt-mi-derl ) nAm nt (pi innrette (/n-reh-ter) v furnish. ) inside come-tax inntil (/'/Mil ) innkassere (/n-kah-say-rer) v collect innkomst (/r>-komst c revenue innledende (/n-lay-der-ner) ad/preliminary innledning tion (/'n-layd-ning ) conj until. . inntekter pi revenue inntektsskatt (/n-tehkt-skaht c in) ) ) way in pulse inngangspenger ) (/'n-gahngs-peh-ngerr ) pi entrance-fee innhold (/'n-hol nt contents pi innholdsfortegnelse(/n-hols-fo-taynerl-ser) c table of contents inni (/n-ni) adv within. ~ ~ mot object to ) ) innpakning wrapping (/>>-pahk-ning ) c packing. interior innsikt(/o-sikt)c insight innsirkle (/n-seer-kler) v encircle inspektor inspirere (in-spayk-furr) (in-spi-ray-rer) inspisere (in-spi-say-rer ) c inspector v inspire v inspect innsj0(/n-shur)clake innskipning tion (/rc-ship-ning ) c embarka- installasjon (in-stah-lah-s/joon) stallation in- innskrenkning innskrive register. prep till inntreden (/'n-tray-dern c entrance inntrengende (/n-treh-nger-ner) adj c introduc- innlysende (/>>-lew-ser-ner) adj obvious innover (/n-naw-verr) adv inwards pressing inntrykk (/n-trewk) nt impression. stake innsatt (/n-saht) c (pi ~e) prisoner innse (//>-say) v realize. admit (/n-sahm-lerr ) (/n-sahts) C collector c achievement. (/n-skrehngk-ning duction. insect repel(/'n-rur-mer innremme innsamler innsats v acknowl- edge. ~~ seg register institusjon (in-sti-tew-s/ioon) institution institutt (in-sti-fewff ) nt institution. restriction (//r-skree-ver) ) c re- installers (in-stah-/ap-rer) v install instlnkt (\n-stingt ) nt instinct V list.innferselstoll 219 institutt innf erselstoll (/n-fur-sherls-tol ) c duty inngang (/n-gahng) c entrance. enter. entry. ) till. pa impress gjore innvende (/n-veh-ner) v object. *see inspeksjon (in-spehk-s/joon) c inspection innside (/o-see-der) c inside. ar) range -midler) insecticide. earnings pi. innskyte (/n-shew-ter) v insert innskytelse (/n-shew-terl-ser) c imew innsproyte (/n-sprur -ter) v inject innstendig (in-sfe/jn-di adj urgent inntekt (/o-tehkt c income. complicated innvilge (/n-vil-ger) v grant innvoller (/n-vo-lerr) pi insides ) c registra- innande (/n-no-ner) v inhale insekt (/n-sehkt) nt insect.

eager vestment . isolate intetkjenns.(/n-tert-khums) neuter intetsigende (/>>-tert-see-er-ner) adj isolert (\-soo-layt ) adj isolated insignificant. anxious. clever irritabel (i-ri-faa-berl ) adj irritable irritere (i-ri-fap-rer) v irritate.instrukter institute 220 invitere (in-strewk-rtirr) (in-vi-fap-rer) wig v invite instruktor c instructor ) instrument (in-strew-me/inf nt instrument instrumentbord (in-strew-mehnf-boor /rt (pi ~) dashboard intakt (m-tahkt) adj intact. insulation isolator (i-soo-/aa-toor) c insulator isolere (i-soo-/ap-rer) v insulate. adj dis- istedenfor (i-sfap-dern-for) prep instead of isvann (eess-vahn) nt iced water isaer (\-sa3a3r) adv especially Italia (i-faa-li-ah abled invasjon (in-vah-s/joon) c invasion investere (in-vehss-fap-rer) v invest investering (in-vehss-fap-ring c in) ) Italy italiener (i-tah-li-ap-nerr) c Italian italiensk (i-tah-li-apns/c) a dj Italian iver (ee-verr)czeal ivrig (eev-ri ) adj zealous. annoy irriterende (i-ri-fapn-er-ner) adj an- intens (\n-tehns) adj intense interessant (\n-ter-reh-sahngng) adj interesting noying adj Irish is(eess)cice isbre (eess-bray) c glacier ) irsk (eeshk interesse (in-ter-reftss-ser) c interest interessere (in-ter-reh-sap-rer) v interest iskald (eess-kahl ) adj freezing ) iskrem (eess-kraym c ice-cream Island (eess-iahn) Iceland interessert (in-ter-reh-sapf) adj interested internasjonal (//>ter-nah-shoo-naal adj international intervall (m-terr-vahl) nt interval intervju (in-terr-i^ew) nt interview intet (//r-tert) nt nothing ) islandsk (eess-lahnsk) adj Icelandic islending (eess-leh-ning) c Icelander isolasjon (i-soo-lah-s/ioon) c isolation. petty intim (in-feem) adj intimate intrige (in-free-ger) c intrigue ispose (eess-poo-ser) c ice-bag Israel (eess-rah-ehl ) Israel introduksjonsskrivdn-troo-dewkshoon-skreev) nt (pi ~) letter of israeler (iss-rah-ap-lerr) c Israeli israelsk (iss-rah-ap/s/c) adj Israeli recommendation introdusere (in-troo-dew-sap-rer) v introduce invadere(in-vah-da"p-rer) v invade invalid (in-vah-/eed) c invalid. unbroken intellekt (in-teh-/e/)/cf ) Irak (\-raak) Iraq iraker (i-raa-kerr) c Iraqi irakisk (i-raa-kisk) adj Iraqi Iran (i-raan) Iran (i-raa-nerr) c Iranian iransk (\-rahnsk) adj Iranian Irland (eer-lahn Ireland irlending (eer-leh-ning c Irishman ironi (i-roo-nee) c irony ironisk (i-roo-nisk) adj ironical ) iraner nt intellect ) intellektuell (in-teh-lehk-tew-eh//) adj intellectual ) intelligens (\n-teh-W-gehns) c intelli- gence intelligent (in-teh-li-gehnf ) adj intelligent.

221 jodisk .

kabaret 222 karaffel .

karakter 223 kinin karakter (kah-rahk-fapr) c character. .

churchyard kirketjener (/c/ieer-ker-tvay-nerr) c sexton kirketarn (Meer-ker-tawn nt (pi -*) ) steeple kirsebaer (M/'s/h-sher-baeaer) nt (pi *-) c cart c (pi -tier) gland kjetting (kheht-tmg c chain kjeve (khay-ver) cjaw kjerre (khaer-rer) kjertel (khaet-ted ) ) cherry kirurg (khi-rewrg) c surgeon kiste (khiss-xer) c chest. sleigh kjeller (khehl-\err) c cellar kjelleretasje (/c/ieW-lerr-eh-taa-sher) c kjaerlighetshistorielMasaHi-haytshiss-too-ri-er) c love-story ) basement kjemi (kheh-mee) c chemistry kjemisk (khay-m\sk) adj chemical kjempe (khehm-per) v combat. gender. dress.genital kjennssykdom (Murn-sewk-dom c ) ) ) . ) kjepphest {khehp-hehst) c hobbyhorse kjerne movies Am. struggle. whiskers pi kino (khee-noo c cinema.nuclear kjernehus (khaaae-ner-hewss) nt ) (pi ~) fruit core kjernekraft (khaeae-ner-krahft c nuclear energy yard. movie theater kiosk (khosk c kiosk kirke (kheer-ker) c church. heart. kjenns. bis) kjaereste {khaeae-rerss-ter) c darling kjasrlig (khaaae-W adj affectionate kjaerlighet (khaaaa-W-hayt) c love kjaerlighetsaffa3re</c/7cea?-li-hayt-sahfaeae-rer)c affair cuit kjele(/c/73>ler)c kettle kjelke (khael-ker) c sledge. essence.kinn kinn (khinn) nt cheek kinnbein (M/'n-bayn) nt (pi 224 edge kjennssykdom ~) cheek- kjent (khehnt adj noted ) bone kinnskjegg (khin-shehg) nt sideburns pi. *fight. frock. cool kjenn (khurnn nt sex. pictures. ~ kjekkenredskap igjen skaap) nt utensil recognize kjennelse (khehn-ner\-ser) c verdict kjennemerke (Me/jn-ner-maer-ker) nt feature kjenner (khehn-nerr) c connoisseur kjennetegn (khehn-ner-tayn) nt (pi kjekkensjef (Mur/c-kern-shayf cchef kjel (knur! c keel ) ) kjeleskap (MUr-ler-skaap) nt (pi refrigerator. battle. core. boring kjeft (khehft c mouth kjeks (khehks) c (pi **) cookie. chapel kirkegard (Meer-ker-gawr) c grave) Am (khaeaa-ner) c pip. nucleus. fridge ~) ) ~) characteristic kjennetegne U/?e/7n-ner-tay-ner) V mark. kjaelenavn (khay-\er-nab\m) nt (pi ~) nickname kjaer (khaeaer ) adj dear ) kjedelig (khay-der-\\ ) adj dull. kjerne. coffin kjede (khay-deh v bore ) kjole (khoo-\er) lang *r robe cgown. c giant kjekken (khurk-kem nt kitchen kjekkenhage (Mivr/r-kern-haager) c kitchen garden kjekkenhandkle (/c/)ur/c-kern-hong-kler nt (pi -laer) ) kitchen towel (f^ur/c-kehn-reh- kjenne {khehn-ner) v *know. characterize kjennskap ikhehn-skaap) nt knowl- kjelesystem (MUHer-sew-staym nt cooling system kjelig (khuf-\\ adj chilly.

kjop venereal disease 225 klype .

klaer 226 ) komme klaer (klaeaer pi clothes pi .

kommende *come across. konkurrere ~ . *- 227 pa *think of.

konkurs 228 korint compete .

kork kork (kork ) 229 c cork. stopper kreve .

curve krus(krewss)/7f mug ) ) ) kun(kewnn)advonly kunde (kewn-der) c client. pitcher krum (kroomm adj curved krumning (kroom-nmg c bend. krystall. v crown kronisk Urdo-nisk adj chronic (/croon-blaa kule (fcew-ler) krone (fcrdo-ner) kulepenn (/cew-ler-pehn c bullet. notice kunst (kewnst) cart. tavern krok (krook c hook kroket (kroo-kert) ad/ crooked krokodille (kroo-koo-cW-ler) c crocokritt(kritt) ) ) kubansk (kew-baansk) adj Cuban kubbe (kewb-ber) c log kube(/cevv^ber)ccube kul(kewl) clump kulde(/cew/-ler)ccold dile kuldegysning ) (/cew/-ler-gewss-ning ) c krom (kroomm kronblad c chromium ) chill nt (pi ~) petal c crown.krig krig (kreeg)c 230 kunst war c prisoner krigsfange of (/cr/'/cs-fah-nger) war (kriks-mahkt ) krydret (krewd-rert) adj spiced. Biro kull (kewll) /7f coal. proclaim kunngjoring (kewn-vWr-r'mg) c announcement. *may. litter kultivert (kewl-ti-vayf) adj cultured kultur (kewl-tewr) c culture kronologisk (kroo-noo-/aw-gisk adj ) chronological kropp (kropp c body krukke (krook-ker) c jar. *might kunngjore (/cewn-Vur-rer) v announce. sphere c ballpoint) ) pen. *be able to.adj crystal krolMkrurlOccurl krolle (krurlAex) vcurl. spicy krykke (krewk-ker) c crutch krympe [krewm-per v *shrink ) krigsmakt forces c armed krympef ri (/crewn-per-free ) adj shrinkproof ) krigsskip (krik-sheep nt warship kriminalitet (kri-mi-nah-li-fapf c ) krypdyr (/crewp-dewr) nt tile (pi ~~) rep- criminality kriminell (kri-mi-ne/)//) adj criminal kringkaste (/cr/ng-kahss-ter) v "'broadcast krype (krew-per) v *creep krypskyte (/crewp-shew-ter) v poach kryss (krewss nt cross krysse (krewss-ser) v cross krysse av (krewss-ser) tick off krystall (krew-sfa/j//) c/nt crystal. crease ) kringkasting Ur/ng-kahss-ting) c broadcast krise (kree-ser) c crisis kristen 1 (fcr/ss-tern c (pi -tne) Chris) tian kristen 2 (kriss-tem Kristus adj Christian Christ kritiker (/cree-ti-kerr) c critic kritikk (kri-tM) c criticism kritisere (kri-ti-sa>rer) v criticize ) krollet {krurl-\en) adj curly (/cr/ss-tewss) krolltang (krurl-xahng) c (pi -tenger) curling-tongs pi kritisk (kree-t\sk) adj critical krake (kraw-ker) c crow ku (kew) c (pi ~er. customer kunne (kewn-ner) v *can. kyr) cow kubaner (kew-baa-nerr) c Cuban nt chalk kro (kroo c pub. ~~ og handverk krusifiks (krew-si-tf/cs) nt crucifix krutt (krewtt) nt gunpowder krybbe (krewb-ber c manger ) krydder (krewd-derr) nt (pi ~) spice krydderier (krew-der-ree-err) pi spices .

kunstakademi arts 231 koye kvadrat (kvah-draaf nt square kvadratisk (kvah-draa-tisk adj square kvaksalver (/cva/?/c-sahl-verr) c quack ) ) and crafts. quarter (kvayg nt cattle pi kveite {kvay-ter) c halibut kveld (kvehll c evening kvele {kvay-\er) v choke. stand in line kelle (kurMer c club. berth i ko ~ Am ) . skjenne kunster fine arts kunstakademi (fcewnsf-ah-kah-dehmee nt art school ) kvalifikasjon (kvah-li-fi-kah-s/joon) c qualification kvalifisere seg (kvah-li-fi-sap-rer) kunstferdig (kewnst-fasae-d\) adj elaborate kunstgalleri (fcewnsf-gah-ler-ree nt ) qualify kvalifisert (kvah-li-fi-sapf) adj qualified gallery. seashore. house ) kvalme kunstnerinne artist (kewnst-ner-r/'n-ner) c kunstnerisk tistic (/cewnsf-ner-risk) adj ar) block Am. queue. queue. strangle kveles (kvay-\erss) v choke kveste (kvehss-ter) v injure kvestelse (fcvehss-terl-ser) c injury kvikksolv (kvik-swl nt mercury kvinne (kvin-ner) c woman kvinnelege (fcw'n-ner-lay-ger) c gynae- kunstsamling Uewnsf-sahm-ling c art collection kveg ) kunstsilke (fcewnsf-sil-ker) c rayon ) ) kunstutstilling (/cewnsf-ewt-sti-ling c art exhibition kunstverk art (kewnst-vasrk) nt work of kupe (kew-pap) c compartment ) ) ) kupert (kew-payf adj hilly kupong (kew-pongng C coupon kuppel (kewp-per\ c (pi kupler) ) cologist dome kur(kewr)ccure kuriositet (kew-ri-oo-si-fapf) c curio kurs (kewsh) nt course. hamper kurve (kewr-ver) c curve kusine (kew-see-ner) c cousin kusma {kewss-mah c mumps kutt(kewtt)/ifcut ) kyndig (khewn-d\ adj skilled. sickness kvantitet (kvahn-ti-fayf) c quantity kvart (kvahtt c quarter kvartal (kvah-faa/) nt quarter. seaside kuvertavgift (kew-vasa-j-raav-Yift) c cover charge kueye (kew-ur ew -er) nt porthole *sta (kur) c line. ) ) ) shore. c course kursivskrift (koo-s/ieev-skrift ) c italics kvise (kvee-ser) c pimple kvist (kvist c twig kvittering (kvi-fap-ring c receipt kvote (kvoo-ter) c quota kylling (khewl-Wng c chicken ) ) ) pi kursted (/cev^shtay) nt spa kurv (kewrv) c basket. skilful kysk (khewsk adj chaste kyss(khewss) nt kiss kysse (khewss-ser) v kiss kyst (khewst c coast. mallet ew koye (kur -er) c bunk. district. art gallery kunsthistorie art history (fcewnsf-hiss-too-ri-er) c kunsthandverk (kewnst-hon-v&rk) nt (pi "-) handicraft kunstig {kewn-st\ adj artificial kunstner {kewnst-nerr) c artist ) kvalitet (kvah-li-fapf) equality kvalm (kvahlm ) adj sick (kvahl-mer) c nausea. kvartalsquarterly kvarter (kvah-fapr) nt quarter of an hour.

kal kal (kawl)c 232 cabbage latterliggjere .

*lay. doctor. ) ) easy chair ~ ~~ seg *go to bed. conduct ledsager (/ayd-saa-gerr) c companion legal (\eh-gaal) adj legal legalisasjon (leh-gah-li-sah-shoon) C legalization ground. lease. lead for (lay) sorry leilighet (lay-\\-hayt) c occasion. electric cord (/ap-der-ner) ) ledig (/ap-di lek(layk)cplay leke(/ap-ker) ) vplay lekeplass (/ap-ker-plahss) c recreation ledsaael/apd-saa-ger) v accompany. almenpraktiserende delicacy general practitioner lekmann layman (/ap/c-mahn ) c (pi -menn) legekontor (/ay-ger-koon-toor) nt surgery legeme (/ay-ger-mer) nt body legemiddel (/ap-ger-mi-derl) nt (pi -midler) remedy. medicine legevitenskap (/aK-ger-vee-tem-skaap c medical science legg(lehgg)ccalf legge {lehg-ger) v *put. head ledelse (/ap-derl-ser) c management. heal. c rent. lease. ) leksikon (/eM-si-kon nt (pi ~. gatt av ** dislocated ledd 2 (lehdd) /?f link lede (fay-der) v *lead. tenant leiegard (/av-er-gawr) c block of flats. pi ~ lavsesong (/aav-seh-song c low season lavtrykk (/aav-trewk) nt (pi ~) low lawann pressure. nice lekkerbisken (/e/?/c-kerr-biss-kern c ~~ cure. pave. tired of nt (pi *) ) lowlands leie {lay-ex) v hire. teacher lem (lehmm) nt (pi ~mer) limb lene seg (/ay-ner) v *lean lenestol (/ap-ner-stool c armchair. depression (/aa-vahn) nt low tide le(lay) v laugh apartment house ancy agreement lei Am leiekontrakt (/av-er-koon-trahkt c ten) ledd 1 (lehdd) nt joint. ~~ "* sammen add. igjen *leave. -ka) encyclopaedia leksjon (\er\k-shoon) c lesson lektor (lehk-toor) c master. apartment nAm leir(layr)ccamp leire(/aK-rer)cclay leirvarer (/ayr-vaa-rerr ) pi ceramics ledende adj leading adj vacant. ~er.lav 233 lotion lei ) lenge ridicule lav(laav) ad/ low la viand (/aav-lahn av (lay) fed up with. playground ew nt leketey (/a>ker-tur toy ) leket0ysforretning(/ap-ker-tur fo-reht-ning c toyshop lekk(lehkk)ac[/ leaky lekkasje (leh-fcaa-sher) C leak ) ew ss- legasjon (leh-gah-s/?oon) c legation legat (leh-gaaf nt legacy lege (fay-ger) c physician. seg nedpa *lie down (/e/jg-ger-vahn) nt setting lengde (lehng-der) c length lengdegrad (/e/jng-der-graad) c longitude lenge (lehng-er) leggevann adv long . v ) lekke(/e/7/c-ker) vleak ) lekker (lehk-kerr) adj delicious. unoccupied ledning (/ayd-ning c flex. flat. op- portunity. rent. administration. *** ut *let. til for hire leieboer (/av-er-boo-err) c lodger.

how- ever. adv equally. similarity likne (lik-ner) v resemble liknende (Wc-ner-ner) adj similar ) liksom likor (//'/c-som ) conj like. easy. gentle ferent. as levning (/e/w-ning) c remnant li (lee )c hillside libaneser (li-bah-nap-serr) c Lebanese libanesisk (li-bah-nap-sisk) adj Leb- liktorn {leek-toon) (li-AcDrr) ccorn c liqueur lily lilje (//7-Ver) lilla c (//Man ) adj mauve ) anese Libanon (/ee-bah-non) Lebanon liberal (li-beh-raa/) ad/ liberal lillefinger little (//7-ler-f i-ngerr c (pi -gre) Liberia (li-bap-ri-ah ) Liberia finger lim(leem)/]f gum. wish lengte etter (lehng-ter) long for lenke (lehng-ker) c chain liberier (li-bap-ri-err) c Liberian liberisk (li-bap-risk ad/ Liberian ) *lide(/ee-der) v suffer leppe(/e/7p-per)clip lidelse (/ee-derl-ser) c suffering. ) like. resemblance. glue limband (leem-bon) nt (pi ~) adhe- . fancy.Yewl-di) adj indif) ( lett (lehtt ) adj light. adj even likedan (/ee-ker-dahn adv alike. ease leve(/ap-ver) vlive likeledes (/ee-ker-lay-derss adv likewise. careless lette {leht-xer) v *take off lettelse (leht-\er\-ser) c relief letthet (/e/)f-hayt) c facility. live lever (/e/7v-verr)c liver adv likewise ) leveranse (leh-ver-rahng-ser) c deliv- likevekt (/ee-ker-vehkt c balance likevel (/ee-ker-vehl) ery levere (leh-vap-rer) v deliver levering (leh-vap-ring c delivery. affliction leppepomade lipsalve (/e/?p-per-poo-maa-der) c leppestift (te/7p-per-stift) c lipstick Ierke(/a3r-ker)clark lerret (/asr-rert) nt linen lidenskap (/ee-dem-skaap c passion lidenskapelig (lee-dern-s/caa-per-li) adj passionate ) *ligge(//'sf-ger) lighter lik 1 iligh-terr) v*lie c lighter lese (fay-ser) v*read leselampe (/a>ser-lahm-per) c reading-lamp adj legible lesesal (/ap-ser-saal c reading-room lesning (/apss-ning c reading lesse av {lehss-ser) discharge. *vaere ** equal 2 lik (leek nt corpse like (/ee-ker) v *be fond of. sup) adv yet. unload lete etter (/ap-ter) look for. like. simple likegyldig /ee-ker. search. equal. also likesinnet (/ee-ker-si-nert) ad/' like) minded likestrem (/ee-ker-strurm) c direct current likesa (/ee-ker-so) levebred (/ap-ver-brur) nt livelihood levende (/ay-ver-ner) adj alive. still likhet (/ee/c-hayt ply levestandard (/ap-ver-stahn-dahr) c standard of living levetid (/ap-ver-teed) c lifetime c equality. ailment. as. adj ) alike likefrem (/ee-ker-frehm adj direct. hunt for leting (/ap-ting c search leselig (/ay-ser-li ) ) ) ) (leek) adj alike.lengsel lengsel (lehng-ser\ ) 234 c (pi -sler) long- limband ing.

limett sive tape 235 luftig .

laerebok (A-eas-rer-book c (pi -boker) textbook laerer (laeae-rerr) c master. cover. noise lydband (/evvd-bonn nt (pi ~~) tape lyde (few-der) v sound lydig (/ew-di adj obedient lydighet (/ew-di-hayt) c obedience lydpotte (lewd-po-ter) c silencer. tepid lunsj (lumsh) c luncheon. adj cunning lus (lewss) c (pi ~) louse ly (lew) lystbat (/ewsf-bawt) c yacht lystig (lewss-x\ adj cheerful. muffler nAm ) nt leather. teacher. lyse- pale. jolly ) lystighet (/ewss-ti-hayt ) c gaiety lystspill (lewst-spW) nt (pi ~) comedy shellytt(lewtt) adj noisy lytte (lewt-xer) v listen. fortune lykkelig (lewk-\\ adj happy lykkes (lewk-kerss) v manage. succeed ) lykkenskning (/ew/c-kurnsk-ning ) c tube luftsyke (/ewft-sew-ker) c air-sickness lufttett (/ewf-teht) adj airtight lufttrykk (/ewft-trewkk ) nt (pi congratulation lykt(lewkt)c lantern lyktestolpe (/ew/r-ter-stol-per) c lamp- ~) at- mospheric pressure lugar (lew-gaar) c cabin luke(/ei^ker)c hatch lukke(/oofc-ker) v close. fancy lunch lunte(/ewn-ter)cfuse lur (lewr) c nap. humour lysende (/ew-ser-ner) adj luminous lysered (/ew-ser-rur) adj pink lysharet (/ewss-haw-rert) adj fair lyskaster (/ewss-kahss-terr) c searchlight lunge (loong-nger) c lung lungebetennelse(/oong-nger-beh-tehnerl-ser)c lyske (lewss-ker) c groin lysmaler (/eTvss-maw-lerr) c exposure meter lysning (lewss-rimg c clearing lyspaere {lewss-psex-rer) c light bulb * til lyst (lewst) c desire. dinner. zest. *gi ) ter lyd (lewd c sound. *tell laerer luft-kondisjonering (/ewft-koon-dishoo-nay-ring) c air-conditioning luft-kondisjonert(/ewft-koon-di-shoonayt) adj air-conditioned a lie luftpost (lewft-post) c airmail luftslange (tewft-shlahng-er) c inner lykke (lewk-ker) c happiness. skarpt glare lysbilde (/ewss-bil-der) nt slide ~ luksus (/ew/c-sewss) c luxury lukt (lookt) c odour. ) ~ . laer. post lyn (lewn nt lightning lyng (lewngng c heather ) ) lyngmo (lewng-moo) c moor *> opp lynkurs (/ewn-kewsh) nt intensive unlock lukket {look-ken) adj closed. *teach. *ha ) pneumonia ) lunken (loong-kem adj lukewarm. *feel like. smell lukte (look-\er) v *smell lumbago (loom-fcaa-goo) c lumbago lund(lewnn)c grove lune (/ew-ner) nt mood. eavesdrop lytter (/ewf-terr) c listener laer (laeaer) nt shelter. c lydtett (/ew-d-teht adj soundproof ) utenat memorize teachings pi. *shut.leather ) lasrd (laeaerd adj scholarly ) laere (teas-rer) v *learn. adj light.luft-kondisjonering 236 lyge (lew-ger) vlie. shut luksurios (lewk-sew-ri-Urss) adj luxurious course lys (lewss) nt light.

laererik 237 mandler schoolmaster. schoolteacher .

238 matforgiftning manerer (mah-nap-rerr ) pi manners pi .

matlyst food poisoning 239 melodi .

melodisk 240 ) mikser melodisk (meh-/oo-disk adj tuneful .

gentle .mild 241 (mill ) modifisere mild adj mild.

modig ify 242 motto .

myndigheter authorities pi. gay munterhet (mewn-terr-hayt c gaiety ) (mewn-der) c greyhound myndig (mewn-6\ adj of age myndighet (mewn-di-hayt c authority. dis- ~) antipathy mugg (mewgg) c mildew mugge (mewg-ger) c jug muggen (mewg-gem adj mouldy muldyr (mei/W-dewr) nt (pi ~) mule mulesel (mew/-ay-serl nt (pi -sler) like. estu) muzzle ) munnvann (mewn-vahn nt mouthwash munter (mewn-xerr) adj merry. mu mye ) Iti pli kasjon (mool-ti-pli-kah-s/?oon c multiplication multiplisere (mool-ti-pli-sa>rer) v like (mew-er) adj much. as mucn mygg (mewgg) c (pi ~) mosquito myggnett (mewg-neht) nt (pi ~) mosquito-net multiply munk (moongk) munkeorden c monk ) myk (mewk) adj supple. eventual. mutrer) adv much.motvilje 243 musikkspill (mew-s/M-spil nt (pi ) motvilje (moof-vil-Yer) c aversion. ) ) musical comedy muskatnott (mewss-fcaaf-nurt) c nut- meg muskel (mewss-kerl c (pi -kler) muscle muskulos (mewss-kew-/Urss) adj mus) mule mulig (mew-\\ adj possible. (moong-ker-or-dem c monastic order munn ary. bog myrde (mevvr-der) v murder mysterium (mewss-fap-ri-ewm nt ) (pi mystery mystisk (mewss-tisk) adj mysterious -ier) mus (mewss) c (pi ~) mouse museum (mew-sap-ewm nt (pi museum -eer) musical (m>'ew-si-kerl) c musical musikalsk (mew-si-/caa/s/c) adj musical (mew-ter) c myth mytteri (mew-ter-ree) nt mutiny mobler (murb-\err) pi furniture moblere(murb-/ap-rer) v furnish myte mokk(murkk)cmuck moll (murll) C (pi *-) moth molle(mur/-ler)cmill moller (mur/-lerr) c miller monster (nwn-sterr) nt (pi -tre) pattern musiker (mew-si-kerr) c musician musikk (mew-sM) c music musikkinstrument (mew-s/'/c/c-instrew-mehnt nt musical instrument ) . utovende *** executive mynde ) ) mynt (mewnt c coin mynte (mewn-ter) c mint myntenhet (mewnf-ayn-hayt) c mon) muntlig (mewnt-\\) adj oral. ) cular musselin (mew-ser-/een) c muslin realizable musserende sparkling (mew-sap-rer-ner) adj muligens (mew-li-erns) adv perhaps mulighet (mew-li-hayt) c possibility mulkt (mewlkt)cfine mulle (mew/-ler) C mullet mutter nut (mewf-terr) c (pi ~e. soft. tender smooth. verbal etary unit mur (mewr) c brick wall mure (mew-rer) v *lay bricks murer (mew-rerr) c bricklayer murpuss (mewr-pewss) C plaster murstein (mew-shtayn c crick ) ) myr (mewr) c swamp. (mewnn) c mouth munning (mewn-ning c outlet.

pa hvilken som heist ~ man- ~ nattklubb (naht-klewb) c cabaret. bare. i ~ natten by night nattergal (na/)f-terr-gaal c nightin) om manedlig (maw^nerd-li adj monthly ) gale nattfly (na/ir-flew) nt (pi flight manedsblad (ma w-nerss-blaad) ) nt (pi ~) night *~) monthly magazine maneskinn (maw-ner-shin nt moonlight nattkjole (na/)f-khoo-ler) c nightdress mate any by no means matte (mof-ter) v *must. tongue. naked nakke (nahk-ker) c nape of the neck narkose (nahr-/coo-ser) c narcosis narkotika (nahr-fcoo-ti-kah c (pi ~) drug. need to way. goal. pa ingen (maw-ter) c fashion. ner. dark merke (murr-ker) nt dark. need. neighbourhood naiv (nah-eev) adj naive naken (naa-kem adj nude. meeting. narkotisk middel narcotic ) ) ) nt encounter.244 merlmurr) a c[/' tender naturligvis merk (murrk adj obscure. *be bound to. ) N nabo (naa-boo) c neighbour nabolag (naa-boo-laag nt (pi ~) vicinity. tonight. way. *meet. *have to. malbevisst (mavW-beh-vist) adj deter- narre(narw-rer) vfool mined male (maw-\er) v measure maleband {maw-\er-bon) nt (pi ~) nasjon {nah-shoon) c nation nasjonal (nah-shoo-naa/) adj national nasjonaldrakt (nah-shoo-naa/-drahkt c ) tape-measure maleinstrument (maw-ler-in-strew- national dress mehnOnr gauge maler (ma w-lerr) c meter malestokk (maw-ler-stok) c scale mallinje (maw/-lin-Yer) c finish nasjonalisere (nah-shoo-nah-li-say-rer v nationalize nasjonalitet (nah-shoo-nah-li-fayt c ) ) nationality malles (ma wMurss) adj speechless malmann (mavW-mahn c (pi -menn) ) nasjonalpark (nah-shoo-naa/-pahrk) c national park nasjonalsang (nah-shoo-naa/-sahng c ) goalkeeper maltid (mawMeed nt meal mane (ma w-ner) c moon maned (maw-nerd) c month ) national anthem natt (nahtt) c (pi netter) night. gloom mete (muf-ter) v encounter. nightclub nattkrem (naAif-kraym c night-cream nattlig {naht-\\ adj nightly natt-takst (na/rt-tahkst c night rate ) ) ) natt-tog (naht-tawg) nt (pi train ~) night natur (nah-fewr) c nature naturlig (nah-few-li adj natural ) naturligvis (nah-fevv-li-veess) course. naturally adv of . appoint- ment metende metested (mur-ter-ner) (mur-ter-stay) nt adj oncoming meeting- place meye (mur ew-er) c difficulty make (ma w-ker) c gull mal (mawl) nt measure. language target.

naturskjenn naturskjenn (nah-feiv-shurn adj ) 245 .

nifs nifs (nifs) 246 adj creepy naerliggende .

# va3re nedt na> (norr) adv when. enn whenever ) ~ natid (naw-teed c present natildags (nawMil-dahks) adv now- *be obliged to nedsignal (m/rd-sing-naal nt distress til ) adays navaerende (na wM/aeae-er-ner) adj cur- rent. grace nal(nawl)c needle ofte (oMer) adv frequently. casualty. distress node (nUr-der) v compel. now and then nade (naw-der) c mercy. compulsory observasjon (op-sehr-vah-s/joon) c ob) nekkelhull (nur/c-kerl-hewl nt keyhole nektern {nurk-tem adj down-to) ) servation observatorium (op-sehr-vah-foo-ri- earth. too okkupasjon (o-kew-pah-s/joon) coccu) . nearby 247 okkupasjon fir- naletre (nai/Her-tray) nt (pi -raer) tree naerme seg (naer-mer) approach ) naersynt (nasas-shewnt adj shortsighted naervaer (nascer-vaeaer) nt presence ned (nurd) c misery. *catch. often og (o conj and ogsa (oss-so) adv also. sacrifice offiser (o-f\-sayr) c (pi ~er) officer off isiell (o-fi-si-e/i//) adj official ofre(of-rer) v sacrifice ew -fraa/) neytral (nur adj neutral na 1 (naw) v reach. exact. *make 2 na (naw) adv now. as well. c offensive off entlig (of-femt-li adj public ) ~) nutshell 'offentliggjere (o-fernt-li-Vur-rer) v neyaktig ew -a/i/c-ti (nur (nur ) adj accurate.naerme seg neighbouring. present signal nedssituasjon (nUrd-si-tew-ah-shoon c emergency nedstilfelle (nurds-til-feh-ler) nt ) ) emergency nedtvunget (nurd-tvoo-ngert adv by force oase (oo-aa-ser) c oasis obduksjon (ob-dewk-s/>oon) c autopsy oberst (oo-bersht c colonel objekt (oob-Yehkt nt object objektiv (ob-Yehk-teev) adj objective ) nedutgang (nUrd-ewt-gahng c emerg) ency exit nedvendig (nurd-vehn-di adj necessary nedvendighet (nurd-ve/wr-di-hayt) c necessity. conj when. sober n0le(nDHer) v hesitate nett(nurtt)cnut ewm) nt odde c (pi -ier) observere (op-sehr-vap-rer) v observatory observe (od-der) c headland netteknekker (nurr-ter-kneh-kerr) nutcrackers pi netteskall (nurf-ter-skahl nt (pi ) offensiv (of-fahng-seev) ad/ offensive. need nekkel (nurk-ker\ c (pi nokler) key ) ) ) obligasjon {ob-\\-gah-shoon) c bond obligatorisk (oob-li-gah-foo-risk adj obligatory. rt og da occasionally. c cor- publish offentliggJ0relse(of-fernt-li-YQT-rerlser) precise. careful neyaktighet rectness ew -a/7/c-ti-hayt) offer (nur (of-ferr) neye seg med with ew-er) *make do c publication nt (pi ofre) victim.

okse pation 248 omtenksom .

omtrent

249
(oom-trehnt)

oppmerksom

omtrent

adv approxi)

mately; about omtrentlig (oon\-trehnt-\\ adj approximate omvei (oom-vay c detour omvende (oom-veh-ner) v convert
)

oppf inner (oop-fi-nerr) c inventor oppf innsom (oop-fin-som adj inven)

tive

oppfostre

(oop-foost-rer) v educate;

*bring up; raise; rear

ond (oonn) adj wicked, ill, evil ondartet (oo/wiaa-tert adj malignant
)

onde(oon-der)/rt evil

oppf ere (oop-fiir-rer) v construct; ** seg act, behave oppferelse (oop-fur-rerl-ser) cshow;
construction

ondsinnet (oon-si-nert) adj evil ondskapsfull (oon-skaaps-fewl adj vicious, spiteful, malicious onkel (oong-ker\) c (pi onkler) uncle onsdag (oons-dah c Wednesday onyks (oo-newks c onyx opal {oo-paal) c opal opera (oo-per-rah) c opera; opera house operasjon (oo-per-rah-s/ioon) c sur)
) )

oppf ersel (oop-fur-sherl c conduct, behaviour
)

oppgave

(oop-gaa-ver) c duty; task;

exercise

*oppgi (oop-vee) v declare; *give up

opphav

(oop-haav) nt origin

opphisse (oop-hi-ser) v excite opphisselse (oop-hi-serl-ser) c excite-

ment
opphold (oop-hol) nt (pi ~) stay oppholde seg (oop-ho-ler) stay
oppholdstillatelse(oop-hols-ti-laa-terl-

gery, operation

operere (oo-per-ra>rer) v operate operette (oo-per-re/if-ter) c operetta opp (oopp adv up oppblasbar (oop-blawss-baar) adj in)

ser)c residence permit

opphere

(oop-hur-rer) v finish, cease,

flatable

discontinue, expire, end
(oop-daa-ger) v discover, de(oop-daa-gerl-ser) c dis-

oppdage

oppherssalg

(oop-hursh-sahlg) nt (pi

tect; notice

~)

clearance sale

oppdagelse
covery

oppdikte(oop-dik-ter) v invent oppdra (oop-draa) v educate; *bring up; raise; rear "- asoppdrag (oop-draag) nt (pi )

oppkalle (oop-kahl-ler) v name after opplag (oop-laag) nt (pi ~) issue opplagt (oop-lahkt) adj fit; self-evident

signment oppdragelse
bringing

oppleve (oop-lay-ver) v experience opplyse (oop-lew-ser) v inform; illuminate
opplysning (oop-lewss-ning) c information

(oop-draa-gerl-ser) c up-

oppdrette
cible

(oop-dreh-ter) v

*breed
adj
iras-

oppfarende

(oop-faa-rer-ner)

opplep (oop-lurp) nt (pi y) riot opplese (oop-lur-ser) v dissolve
oppleselig
(oop-/ur-ser-li)

adj soluble

oppfatning (oop-faht-ning) c opinion, view oppfatte (oop-fah-ter) v conceive

opplesning

oppmerksom

(oop-lurss-ning) c solution {oop-mwrk-som ) adj at-

oppfinne (oop-fi-ner) v invent oppfinnelse (oop-fi-nerl-ser) c inven-

# tentive; vaere *pay attention; attenattend to, vaere ~-

~

pa

*pay

tion to

oppmerksomhet

250
(oop-mcer/c-som-

ordsprak

oppmerksomhet
oppmuntre

hayt) c notice, attention

(oo/>mewn-trer) v encourage; cheer up oppna (oop-naw) v achieve, attain

oppsynsmann (oop-sewns-mahn) c (pi -menn) warden; custodian oppta (oop-taa) v *take up; occupy opptak (oop-taak) nt (pi ~) recording

oppnaelig (oop-nau^er-li adj attainable; obtainable
)

oppta kelse
mission

(oop-taa-kerl-ser)

c ad-

(oo-poo-nap-rer) v oppose opposisjon (oo-poo-si -shoon c oppo-

opponere seg

opptatt (oop-taht adi busy, engaged; occupied
)

)

opptog (oop-tawg nt
)

(pi

~)

pro-

sition

cession
(oop-paw-verr)

oppover wards

adv up, up-

opptre (oop-tray) v perform opptreden (oo/>tray-dern c appear)

oppreist (oop-rayst adj erect opprette (oop-reh-ter) v found;
)

ance
insti-

tute

opprettholde (oop-reht-ho-ler) v maintain oppr ettstaende (oop-reht-staw-er-ner
adj upright
oppriktig
est
(oop-r//c-ti
)

oppvakt (oop-vahkt) adj bright oppvarte (oop-vah-ter) v wait on oppvarter (oop-vah-terr) c waiter oppvarterske (oop-vah-tersh-ker) c
)

waitress

adj sincere, hon)

oppvise (oop-vee-ser) v exhibit, show oppa {oop-po)prep on top of
optiker
(oop-ti-kerr)

c optician

oppringning
opprinnelig
inal, initial

(oop-ring-ning
)

c call

optimisme

(oop-ti-m/ss-mer) c opti-

(oop-r/n-ner-li

adj origc origin,

mism
optimist (oop-t-mist) c optimist optimistisk (oop-ti-m/ss-tisk) adj optimistic

opprinnelse source

(oop-r/'^-nerl-ser)

opprer

nt (pi ~) revolt, rebellion; *gj0re > revolt
(oop-rurr)

opprerende
volting

(oop-rur-rer-ner)

adj re-

oransje (oo-rahng-sher) adj orange ord(oor) fit word ordbok (oor-book) c (pi -boker) dictionary

opprert

adj *upset oppsiktsvekkende(oop-sikts-veh-kerner) adj sensational, striking oppskrift (oop-skrift) c recipe oppspore (oop-spoo-rer) v trace oppstand (oop-stahn c rising, rebel(oop-rurt)
)

orden

(o-dern) c order;
(o-dernt-li)

i

*- in order

adj tidy; neat ordforrad (oor-fo-rawd nt vocabulary ordinaer (o-d\-naeaer) adj vulgar ordliste (oor-liss-ter) c word list
ordentlig
)

ordne
fix

ioord-ner) v arrange, settle; sort;

lion, revolt

oppstigning (oop-steeg-ning c ascent;
)

rise

oppstyr (oop-stewr) nt fuss oppsta (oop-staw) v *arise

oppsyn (oop-sewn nt
)

(pi

~)

super-

ordning (oord-n\ng c arrangement, method; settlement ordre (oord-rer) c order ordreblankett (oord-rer-blahng-keht) C order-form
)

vision

ordsprak (oor-sprawk nt
)

~~
(pi
)

pro-

I

ordstrid

251

overleve

verb

overlaerer

252

pant

overlaerer (aw-ver-laeae-rerr) c head-

pantelan

253
)

patron

nt mortgage pantelaner (pa/n-ter-lawnerr) c pawn-

pantelan (pahn-ter-lawn
broker

parkeringssone (pahr-/cap-ring-sooner)c parking zone

parkometer
,

(pahr-koo-map-terr) nt (pi

papegeye

*pantsette (pahnf-seh-ter) vpawn ew-er) c
(pah-per-g(vr

-tre)

parking meter
)

parrot;

parakeet papir (pah-peer) nt paper; papir- paper papirhandel (pah-peer-hahn-derl c (pi
)

parlament (pahr-lah-me/mf nt parliament; parlamentarisk adj parliamentary parlor (pah-furr) c phrase-book parti (pah-fee) nt party; side
partisk (paa-tisk) adj partial partner (paaf-nerr) c partner; associate

-dler) stationer's

papirkniv (pah-peer-kneev) c paperknife papir kurv (pah-peer-kewrv c waste)

parykk (pah-rewkk) c wig
pasient (pah-si-e/wf c patient pasifisme (pah-si-f/ss-mer) c pacifism pasifist (pah-si-f/sf c pacifist
) )

paper-basket papirlommet0rkle(pah-peer-loo-merturr-kler) nt (pi -laer) tissue papirpose (pah-peer-poo-ser) c paper

pasifistisk (pah-si-f/ss-tisk) adj pacifist

bag
papirserviett (pah-peer-saer-vi-eht c
)

pass (pahss) nt passport; mountain
pass

paper napkin papirvarer (pah-peer-vaa-rerr) pi stationery

papp (pahpp) c cardboard pappa (parp-pah c daddy
)

passasje (pah-saa-sher) c passage passasjer (pah-sah-s/>apr) c passenger passasjerbat (pah-sah-shapr-bawt) c
liner

par

couple parade (pah-raa-der) c parade parafin (pah-rah-feen) c paraffin parallel! (pah-rah-/er>//) c parallel; adj
parallel

(paar) nt pair;

passasjervogn (pah-sah-sftapr-vongn

)

car c carriage; passenger passe (pa/jss-ser) v fit, suit; tend; look after; -* pa mind, *take care
of;
til

Am

~

seg for mind, look out;

~

paraply (pah-rah-p/ew) c umbrella
parasoll (pah-rah-so//) c sunshade

match passende (pahss-ser-ner) adj appropriate, convenient, adequate; proper, just

parat (pah-raaf adj ready party me (pahr-few-mer) c perfume park (pahrk) c park; offentlig park)

anlegg public garden parkere (pahr-fca>rer) vpark parkering (pahr-fcay-ring) c parking; ~~ forbudt no parking
parkeringsavgift (pahr-fca>rings-aavvift c parking fee pa r ker ingslys (pahr-fcap-rings-lewss
)
)

passere (pah-sap-rer) v pass passfoto (parss-foo-too) nt (pi passport photograph
passiv (pahss-seev) adj passive
)

~)

nt (pi ~~) parking light parkeringsplass (pahr-fcap-ringsplahss) ccar park; parking lot

Am

passkontroll (pa/?ss-koon-trol c passport control pasta (pa/jss-tah c paste patent (pah-tehnt) nt patent pater (paa-terr) c Fatner patriot (paht-ri-oof c patriot patron (paht-roon) c cartridge
) )

patrulje

254

personlighet

patrulje (paht-revW-Yer) c patrol patruljere (pah-trewl-J'ay-rer) v patrol pattedyr (pa/?f-ter-dewr) nt (pi ~)

pensjonatskole (pahng-shoo-naafskoo-ler) c boarding-school pensjonert (pahng-shoo-nayf adj re)

mammal
pause (pou-ser) c pause; intermission, interval pave (paa-ver) c pope
paviljong (pah-v\\-Yoangng) c pavilion

tired

pensjonaer (pahng-shoo-nasasr) c boarder pepper (pehp-perr) c pepper

peppermynte

(peh-perr-mewn-ter) c

peanett

c peanut pedal (peh-daal) c pedal pedikyr (peh-di-fcevvr) c pedicure pels (payss)c fireplace
(pee-ah-nurt
)

peppermint pepperrot (pe/jp-per-root c horse)

radish

perfeksjon
tion

(paer-fehk-s/)oon)

c perfec-

peke

(pay-ker) v point
)

pekefinger (pay-ker-f i-ngerr c (pi -grer) index finger
pelikan (peh-\\-kaan) c pelican pels (pehls)c fur pelskape (pe/?/s-kaw-per) c fur coat pelsverk (pehls-vserk) nt furs

perfekt
less

{pser-fehkt )

adj perfect; fault-

periode (peh-ri-oo-der) c period periodevis (peh-ri-oo-der-veess adj
)

periodical

pen

(payn adj good-looking, handsome, pretty; fine, nice pendler (pehnd-\err) c commuter pengeanbringelse (pebng-nger-ahnbri-ngerl-ser) c investment
)

perle (pasas-ler) perlekjede (pasas-ler-khay-der) nt

c pearl, bead

beads pi perlemor (pasaHer-moor) c motherof-pearl

pengepung
purse

(pe/wig-nger-poong

)

c

perm (paerm c cover permanent (p&r-mah-nehnt adj per) )

penger (pe/wg-ngerr pi money pengeseddel (pehng-nger-seh-derl c (pi -sedler) banknote
) )

manent; c permanent wave permisjon (paar-mi-shoon) c leave; permit perrong (peh-rongng) c platform
per rongbillett (peh-ronp-bi-leht c platform ticket perser (paesh-sherr) c Persian Persia (pa3s/?-shi-ah Persia persienne (pae-shi-e/7/?-ner) c blind,
)
)

pengeskap (pe/)ng-nger-skaap nt (pi ~~) safe
)

pengeutpresning (pehng-nger-ewtprehss-ning) c blackmail; presse penger av blackmail
penicillin (peh-ni-si-/een) nt penicillin

shutter

penn(pehnn)cpen
pensel
(pehn-ser\
)

c (pi -sler) paint-

brush, brush pensjon (pahng-shoon) c pension; ~~ full board; full board, board and lodging, bed and board

c parsley adj Persian person (pse-shobn) c person; per per person personate (pae-shoo-naa-ler) nt perper si lie persisk
(pa3-s/?//-ler)

(pass/r-shisk

)

~

sonnel, staff

pensjonat (pahng-shoo-naaf nt boarding-house, guest-house, pen)

personlig (paa-shoon-W) adj personal;
private

sion

personlighet

(pae-s/?oon-li-hayt

)

c per-

peak pigge (pigg-ger) v spike. placard plan (plaan c scheme. adj even. kerosene pianist (piah-n/sf c pianist piano (pi-aa-noo) nt piano pigg(pigg)c spike. plank planlegge (p/aan-leh-ger vplan planovergang (p/aa-naw-verr-gahng c ) maiden name pikespeider (pee-ker-spay-derr) c girl guide pikkolo (p//f-koo-loo) c bellboy. level planet (plah-nayf c planet planetarium (plah-neh-faa-ri-ewm nt ) ) pittoresk pessimistic petisjon (peh-ti-s/?oon) c petition petroleum (peht-roo-leh-ewm c petro) leum.7-grims-ray-ser) c grimage pille (p/7-ler) cpill (plah-sap-rer) v*put. ) pine (pee-ner) v torment. sheet platespiller (p/aa-ter-spi-lerr) c record- pimpstein (p/mp-stayn c pumice stone player platina (p/aa-ti-nah c platinum pleie (play-ex) v *be in the habit of. room. page- level crossing plantasje (plahn-faa-sher) c plantation plante (plahn-xer) c plant. nurse pleieforeldre (p/ay-er-fo-rehl-drer) pi foster-parents pi pleiehjem (p/ay-er-yehm) nt awkward pinnsvin (p/n-sveen) nt (pi ~) hedge- hog (pi ~) . c torment pingvin (ping-veen) c penguin pinlig (peeo-li ) adj embarrassing. *lay plaster (plah-sterr) nt (pi ~. c nuisance plagg (plahgg nt garment plakat (plah-/caaf c poster. project. ) column pil- plassere pilegrim (p/7-grim c pilgrim pilegrimsreise (p. plan. map. -tre) plaster plastikk (plahss-fM) c plastic. *dra pa *> picnic pil (peel ) c arrow ery plass (plahss) c square. nt level. flat. usher pilar (pi-/aar) c pillar.persontog sonality 255 pleiehjem persontog (pae-s/ioon-tawg ) nt (pi ~) passenger train perspektiv (paesh-pehk-feev) nt perspective pertentlig (pae-fe/wf-li ) adj precise pese(pa>ser) vpant pinse (p/n-ser) c Whitsun pinsett (p'm-sehtt c tweezers pi pipe (pee-per)c pipe piperenser (pee-per-rehn-serr) c pipe cleaner pipetobakk (pee-per-too-bahk) c pipe tobacco ) pessimisme (peh-si-m/ss-mer) c pessi- pisk (pisk) c whip mism pessimist (peh-si-m/sf c pessimist pessimistisk (peh-si-m/'ss-tisk) adj ) pistol (piss-foo/) c pistol (pi-too-re/js/c) adj picturesque plage (p/aa-ger) v bother. plas- tikk. seat plassanviser (p/ahss-sahn-vee-serr) c usherette. v plant planteskole (p/a/w-ter-skooler) c nurs- boy piknik (p/*-nik ) c picnic.plastic pilot (pi-/oof ) c pilot ) plate (p/aa-ter) c plate. prod pikant (p\-kahnt adj savoury pike (pee-ker)c girl pikenavn (pee-ker-nahvn nt (pi ) ) ) ) ) ) (pi -ier) planetarium ) ~) planke (plahng-ker) c board.

post poster (poewss-terr) c poster postisj (poss-teesh) c hair piece -menn) policeman politisk (poo-/ee-tisk ) postkasse adj political ) politistasjon (poo-li-fee-stah-shoon c police-station mailbox nAm postkontor (posf-koon-toor nt postletter-box. mail order ) Am postbud (posf-bewd) nt (pi ~) post- policeman politiker (poo-/ee-ti-kerr ) c politician politikk (poo-\\-tikk) c politics. ledig poste restante poste c restante polio (pdo-li-oo)c polio polise (poo-/ee-ser) c policy nt police pi politibetjent (poo-li-fee-beh-tVehnt) c politi (poo-li-fee) postanvisning (poss-tahn-veess-ning c money order. ) (posf-kah-ser) c pillar-box. item.mail. stain- plikt (plikt) cduty ) populaer (poo-pew-teasr) adj popular porselen (poo-sher-/aj?n) nt china. station poesi (poo-eh-see) c poetry pokal (poo-kaal) c cup polakk (poo-lahkk) c Pole positiv (poo-si-teev) adj positive. policy politimann (poo-li-fee-mahn c (pi ) man poste (poss-ter) vmail. helping plog (ploog c plough plombe (p/oom-ber) c filling port (poott c gate ) (p/oom-mer) C plum plugge inn (plewg-er-m plug in plukke (p/oo/c-ker) v pick pluss (plewss) adv plus plomme portier (poo-ti-ajasr) c (pi ~er) door- ) man portner (poor-nerr) c porter porto (poot-too c postage portrett (poot-rehtt nt portrait Portugal (poo-tew-gahl Portugal portugiser (poo-tew-gee-serr) c Portuguese portugisisk (poo-tew-gee-sisk adj Portuguese ) plutselig (plewt-ser-\\ ) adj suddenly.plettfri 256 potet foster-home plettfri {pleht-free) less adj spotless. office polsk (poolsk adj Polish polstre (po/-strer) v upholster pommes f rites (pom fritt) chips. ) postkort (posf-kot nt (pi ) ~) post- card French ponni fries ) nAm postnummer (posf-noo-merr) nt (pi c pony poplin (pop-lin) nt poplin popmusikk (pop-mew-sik c pop (pon-ni ) -numre) zip code postvesen (posf-vay-sern nt postal ) Am service mu- sic pote(poo-ter)cpaw potet (poo-tayt c potato ) . post. positivt bilde positive post Polen (poo-lem Poland polere (poo-/ay-rer) v polish ) (post) ~ vacancy. postal order. porcelain porsjon (poo-shoon) c portion. ) sudden plyndring (plewn-dnng c robbery plystre {plewss-trer v whistle ew pleye (plur -er) v plough pocketbok (po/c-kert-book) c (pi ) ) ) ) -beker) paperback pose (pdo-ser)c bag ) poengsum (po-e/?ng-sewm ~mer) score c (pi posisjon (poo-si-s/)oon) c position.

prate (praa-ter) vchat ) slump prisliste (preess-liss-ter) c price-list preke (pra>ker) v preach preken (pray-kem c sermon prekestol (prap-ker-stool c pulpit premie (prap-mi-er) c prize preposisjon (preh-poo-si-s/?oon) c ) privat (pri-vaaf adj private privatliv (pri-vaaf-leev) nt privacy ) privilegere (pri-vi-teh-gap-rer) v favour privilegium (pri-vi-/ap-gi-ewm) nt (pi -ier) privilege preposition presang (preh-sahngng) c gift. achievement prestegard (pre/7ss-ter-gawr) C vicarage. price. rectory prestere (prehss-fap-rer) v achieve prestisje (prehss-fee-sher) c prestige prevensjonsmiddel (preh-vahngshoons-m\-der\) nt (pi -midler) con- gressive promenade (proo-mer-naa-der) c promenade pronomen (proo-noo-mern) nt pronoun propaganda (proo-pah-ga/w-dah c propaganda ) traceptive propell v prick (proo-pe/?//) c propeller prikke (prik-ker) proporsjon {proo-poo-shoon) c pro- . output produkt (proo-dewkt) nt product. splendid praktisere (prahk-ti-say-rer) v practise ) praktisk (prahk-Wsk adj practical. pre- produksjon (proo-dook-shoon) c production. parsonage. c press. permanent press permanent press ) profesjonell (proo-feh-shoo-ne/i//) adj professional pressekonferanse(pre/jss-ser-koonfeh-rahng-ser) c press conference professor or (proo-fe/?ss-soor) c profess- presserende (preh-sap-rer-ner) adj ur- gent. gorgeous. ) ~ primaer [pn-maeaer) adj primary prins(prins)c prince prinsesse (prin-se/7ss-ser) c princess prinsipp (prin-s/pp) nt principle prioritet (pri-oo-ri-fapf c priority pris (preess) c cost. produce produsent (proo-dew-se/wif c producer ) produsere (proo-dew-sap-rer) v produce profesjon (proo-feh-shoon) c profession press (prehss) nt pressure presse (prehss-ser v press.praksis ) 257 proporsjon praksis (prahk-slss c practice prakt (prahkt) c splendour praktf ull (prahkt-ie\N\ adj magnificent. present presenning (preh-seftn-ning c tarpau) problem (proo-blaym) nt problem. charge. ) talt practically rate. minister. question lin presentasjon (preh-sahng-tah-sboon) c introduction presentere president cise (preh-sahng-fap-rer) v present. katolsk priest m profet (proo-fayt c prophet program (proo-grahmm) nt (pi ) ~mer) programme progressiv (proog-reh-seev adj pro) prestasjon (prehss-tah-s/ioon) cfeat. rector. parson. pressing prest (prehst) c clergyman. award ) prat (praat c/nt chat ) prisfall (preess-fahl nt drop in price. introduce (preh-si-ctehnf ) c president presis (preh-seess) adj punctual.

psychoanalyst pust (pewst c breath * ut expuste (pewss-ter) v breathe. c pump pund (pewnn nt pound pung (poongng) c purse. flat tyre protestere test. exhale pute (pew-ter) c cushion. pire. rehearse. ) public publisitet (pewb-li-si-fayf ) c publicity pudder (pewd-derr) nt powder centage prosesjon (proo-seh-s/70on) c procession prosess (proo-sehss) c process prosjekt (proo-shehkt nt project prosjektor (proo-shehk-furr) c spot) pudderdase (pewd-der-daw-ser C powder compact pudderkvast (pewd-derr-kvahst) c ) powder-puff puff (pewff)/2f push pullover (pew/-lo-verr) c pullover puis (pewls)c pulse pulsare (pew/s-aw-rer) c artery pult (pewit) c desk light prospekt (proo-spe/7/cf nt prospectus prospektkort {proo-spehkt-kox) nt (pi ) ~) picture postcard. busy one) self puslespil (pews/Her-spil nt (pi "*) ) preverom (prur-ver-room nt fitting room ) (pi ~) jigsaw puzzle psykiater (sew-ki-aa-terr) c psychiatrist pusse ipewss-ser) v polish pussig (pewss-si adj funny ) psykisk (sew-kisk) adj psychic psykoanalytiker (sew-koo-ah-nah/ewf-ti-kerr) c analyst. ) ) period provinsiell (proo-vin-si-e/i//) adj provincial prute (p/w-ter) v bargain prove (prur-ver) v try. test. c specimen. try on. attempt. pouch pumpe (poom-per) ) punkt (poongt) nt protestantisk (proo-ter-sfa/w-tisk adj Protestant ) point. pa approval pur (pewr)ac(/ sheer purpurfarget (pewr-pewr-fahr-gert adj purple pusekatt (pew-ser-kaht) c pussy-cat pusle (pewsh-\er) v potter. (proo-ter-sfap-rer ) v pro- object protokoll (proo-too-koll) c record proviant (proo-vi-ahnf c provisions pi provins (proo-w'ns) c province ) punktert (poong-fayf adj punctured punktlig (poongt-\\ adj punctual punktum (pewng-tewm) nt full stop. pillow. pad ) putevar (pew-ter-vaar) nt low-case (pi ~) pil- psykolog (sew-koo-/awg) c psychologist psykologi (sew-koo-loo-gee) c psychology psykologisk (sew-koo-/aw-gisk adj ) putte(pewf-ter) v*put pyjamas (pew-shaa-mahss) c pyjamas Pi pytt (pewtt)c puddle . blow-out. item punktering (poong-fap-ring c punc) ture.proppfull portion proppfull (prop-fewl adj chock-full prosent (proo-sehnt c percent prosentsats (proo-se/)nf-sahts) c per) ) 258 psychological pytt publikum (pewb-li-kewm nt audience. re~~ on hearsal. postcard prostituert (proo-sti-tew-apf) c prostitute protein (proo-teh-een) nt protein protest {proo-tehst c protest ) v pump.

anger.racial rasende ous (pa w-skewd) nt (pi (raa-ser-ner) adj mad. ) rakett (rah-kehtt c rocket ramme (rahm-mer) c frame. to padra seg \paw-draa) contract pafallende {pa w-fah-ler-ner adj Strik) radio (raa-di-oo) c wireless. ~) pre- raseri (raa-ser-ree) nt rage. influence passion rasjon (rah-shoon) c ration rask (rahsk) adj swift. radio radius (raa-di-ewss) c (pi -ier) radius raffineri (rah-fi-ner-ree) nt refinery rak(raak) ad/ straight rake (raa-ker) crake ) ing paf ugl (pa w-fewi ) ) c peacock pakledningsrom (paw-klaid-ningsroom nt dressing-room pakrevd (paw-krehvd adj requisite palegg (paw-\ehg) nt (pi ~) rise. breed. able. nt trash raskhet (rahsk-hayt) c speed raspe rastles (rahss-per) v grate (rahst-\\Trss) adj restless rastloshet (ra/)sMurss-hayt) c unrest ratt (rahtt) nt steering-wheel rattstamme (ra/if-stah-mer) c rabalder (rah-ba//-derr) nt racket rabarbra (rah-ba/w-brah c rhubarb rabatt (rah-bahtt) c discount. at. fast. v *hit rampe {rahm-per) c ramp ran (raan nt robbery rand (rahnn) c (pi render) brim ) rane(raa-ner) vrob sandwich spread. rebate rabies (raa-bi-ehss) c rabies racket (raak-kert c racquet rad (raad c row radering (rah-day-ring c etching radiator (rah-di-aa-toor) c radiator ) ) ) ) steering-column rav(raav)nt amber ravn (rahvn c raven ) reaksjon (reh-ahk-s/?oon) c reaction realisere (reh-ah-li-say-rer) v realize realistisk (reh-ah-//ss-tisk) adj matterof-fact redakter (reh-dahk-furr) c editor redd (rehdd) ad/afraid.paere 259 (paeae-rer ) redd (rah-di-/caa/) ad/' paere paerehoider et c pear c sock- radikal radical (pa9a?-rer-hoa-lerr) pelse (purZ-ser) c sausage pa (paw) prep upon. pretence pasta (paw-staw) v claim pSta seg (paw-xaa) *take charge of pavirke (pa w-veer-ker) v affect. furi- paskrift c inscription paskudd text. v rage. on. trustworthy paseiling (paw^say-ling ) c ship collision rang (rahngng) crank ransake (rabn-saa-ker) v search ransel (rahn-ser\ c (pi -sler) satchel ransmann (raans-mahn) c (pi -menn) robber rapphene (rahp-hur-ner) c partridge rapport (rah-poff c report ) ) paske (pawss-ker) c Easter paskelilje (pawss-ker-lil-Yer) c daffodil paskjenne (paw^shur-ner) ate v appreci- rapportere (rah-po-fay-rer) v report rar(raar) ad/ odd rase (raa-ser) c race. rase. cold cuts palegge charge (pa vHehg-er) v raise. # vaere ~ . reli- palitelig (po-/ee-ter-li ) adj sound.

horror ( ) regjere (reh-Kap-rer) v govern. staging regime (reh-sree-mer) nt regime agency reisebyraagent(ray-ser-bew-raw-ah- gehnt)c travel agent reiseforsikring (ray-ser-fo-shik-ring c ) regional (reh-gi-oo-naa/) adj regional regissere (reh-shi-sa/-rer) v direct regisser (reh-shi-surr) c director register (reh-g/ss-terr) nt (pi ~. as a reise 1 {ray-ser) v travel. c voyage. rule v refund c regatta rehabilitering (reh-hah-bi-li-fap-ring ) C rehabilitation reinsdyr (rayns-dewr) nt (pi deer journey. horrible regnbue (rayn-bew-er) c rainbow 1 regne (ray-ner) vrain 2 ~ for regne (ray-ner) v reckon. trip. mackintosh regnf ull (rayn-fewl adj rainy regning (ray-ning) c arithmetic.redde *be afraid redde (rehd-der) v rescue. reckon. ) bill. regjeringstid (reh-^apr/'ngs-teed) c reign ) ) regn (rayn ) /rt rain redselsfull (re/7f-serls-fewl ) adj awful. rule regjering (reh-J'ap-ring) c government. ~ seg *rise reisebyra (ray-ser-bew-raw) nt travel ) regent (reh-gehnt c ruler regi (reh-shee) c direction. ~) rein- som ~~ in general. ~ bort depart regelmessig ular (rap-gerl-meh-si ) adj reg- reise 2 (ray-ser) v erect. tool reduksjon (reh-dewk-s/ioon) c reduction ~ ut calculate regnemaskin (ray-ner-mah-sheen c adding-machine ) redusere (reh-dew-sap-rer) v reduce referanse (reh-fer-rahng-ser) c reference referat (reh-fer-raat) nt minutes refill (rt-fir//) regnfrakk (rayn-frahk) c raincoat. redskap {rehss-kaap) nt utensil. licence number redegjerelse rap-der.Yur-rerl-ser) c account redning (rehd-rimg c rescue redningsmann (rerid-nings-mahn c (pi -menn) saviour redsel (reht-seri c (pi -sler) terror. c (pi ) refill check nAm refleks (reh-flehks) c reflection reflektere (rehf-lehk-fap-rer) v reflect reflektor (reh-f/eM-toor) c reflector (rayn-skoor) c shower regulere (reh-gew-/ap-rer) v regulate regulering (reh-gew-/ap-ring c regula- regnskur ) Reformasjonen (reh-for-mah-s/700nern the Reformation ) tion refundere (reh-fewn-c/ap-rer) ) regatta (reh-ga/if-tah regel (rap-gerl) c (pi regler) rule. -tre) index registrere (reh-gi-sfrap-rer) v record registrering (reh-gi-sfrap-ring c regis) travel insurance reisehandbok (ray-ser-hon-book c ) (pi reisende -boker) travel guide (ray-ser-ner) c (pi traveller ) ~) tration c itinerary reiserute (ray-ser-rew-ter) c itinerary reiseplan (ray-ser-plaan . regulation. save reddik (rehd-d\k) c radish rede (rap-der) nt nest 260 registreringsnummer(reh-gi-sfraprings-noo-merr) nt (pi -numre) registration Am rule number.

reserve. file. mend. reparere (reh-pah-ra>rer) v repair. commercial ) repertoar (reh-peh-too-aar) nt reperreporter (reh-paw-terr) c reporter representant (reh-preh-sern-fa/?nf c agent ) rekommandere rer) (reh-koo-mahn-day- v register ) rekord (reh-koord c record rekreasjon (rehk-reh-ah-shoon) c recreation representasjon(reh-preh-sern-tahshddn) c representation rekreasjonssenter (reh-kreh-ahs/)oon-sehn-terr) nt (pi -trer) recre- ation centre representativ (reh-preh-se/wr-tah-teev adj representative representere (reh-preh-sern-fap-rer) v represent reproduksjon (reh-proo-dewk-s/ioon) c ) rekrutt (rehk-rewtt) c recruit rektangel (rehk-fahng-ngerl nt (pi -gler) oblong. pure. cleanly rente (rehn-ter) c interest rep (rayp)iJf rope reparasjon (reh-pah-rah-shoon) c reparation. relative compara- resepsjonsdame ) (reh-sehp-shoons- relieff (reh-\\-ehff ) nt relief religion (reh-li-gi-oon) c religion religies (reh-li-gi-urss) adj religious relikvie (reh-/eefc-vi-er) c relic daa-mer) c receptionist resept {reh-sehpt c prescription rem (rehmm) c (pi ~mer) strap remisse (reh-m/ss-ser) c remittance ren (rayn) ad/ clean.spare reservedekk (reh-sa?r-ver-dehk) nt (pi rengjering (rapn-VGr-ring) c cleaning rengjeringsmiddel(rapn-Yur-rings-miderl ) /?r (pi -midler) detergent rennestein (re/w-ner-stayn c gutter rense (rehn-ser) v clean ) spare tyre reservedel (reh-sasr-ver-dayl c spare part reservehjul (reh-sasr-ver-Vewl nt (pi ) ~) ) spare wheel reservere (reh-saer-vap-rer) v reserve. chain *rekke (rehk-ker) vpass. repair rekkefolge (reM-ker-fur-ler) c sequence. order rekkevidde (re/7/c-ker-vi-der) c reach. booking reserve (reh-sssr-ver) c reserve. ~) .reisesjekk 261 ) reisesjekk (ray-ser-shehk c traveller's rensemiddel (re/7/7-ser-mi-derl ) nt (pi cheque reiseutgifter (ray-ser-ewt-Yif-terr) pi travelling expenses reke (ranker c shrimp. *catch ) -midler) cleaning fluid renseri (rehn-ser-ree) nt dry-cleaner's renslig (rayn-shW ) adj clean. prawn rekke (rehk-ker) c rank. principal relativ (re/)/-lah-teev) adj tive. rectangle ) reproduction rektangulaer(rehk-tahng-gew-/a3a3r) reprodusere (reh-proo-dew-sap-rer) v reproduce republikansk (reh-pewb-li-/caansfc) adj republican republikk (reh-pew-b/M) c republic resepsjon (reh-sehp-s/?oon) c reception office adj rectangular rektor {rehk-toor) c headmaster. tory fix range rekkverk (reM-vaerk nt railing reklame (reh-fc/aa-mer) c advertising. gjore rent clean reservasjon (reh-saer-vah-s/?oon) c reservation.

at ~ ) mot aim tance call riksvei riktig (rik-\\) Am rettelse c correction rettergang (re/jf-terr-gahng c trial (reht-fa?r-di adj just. justice. blinker nAm rett 1 (rehtt) cdish. rettferdig (rehf-terl-ser) ) (r/'/cs-vay) c highway adj correct. remainder. issue resultere (reh-sewl-fay-rer) v result ) adj revolutionary revolver (reh-vo/-verr) c gun. respect. straight *. rette 1 (reht-ter) med ~ dant rikelighet (ree/c-li-hayt c plenty rikstelefonsamtale(r/*s-teh-ler-foonsahm-taa-ler) c trunk-call. regard respektabel (rehss-pehk-faa-berl adj ) back reumatisme (rehv-mah-f/'ss-mer) c rheumatism rev (rayv)c fox. way retningsviser (re/?f-nings-vee-serr) c trafficator. *. adv rather right rettferdighet tice (reht-feer-di-hayt) c jus- rim (reem nt rhyme rimelig (ree-mer-li adj reasonable ) ) rettighet (rer)f-ti-hayt c right rettskaffen (rehf-skah-fern adj righteous. adj right. proper. riches pi rike (ree/cer) nt kingdom rikelig (ree-ker-li ) adj plentiful. honourable ) ) ring (ringng)c ring ringe (r/ng-nger) v *ring.* wealth. call up . rich c (pi ^-mer) ) appropriate. outcome. course rett 2 (rehtt) c law. phone. nt reef revers (reh-vaeshsh) c reverse revidere (reh-vi-day-rer) v revise revisjon (reh-vi-s/?oon) c revision revolusjon (reh-voo-lew-s/)oon) c revolution revolusjona3r(reh-voo-lew-shoo-na3a?r) respectable respektere spect (rehss-pehk-fay-rer) v re- respektiv (rehss-pehk-teev) adj respective rest (rehst) c rest. adv straight. rem- nant restaurant (rehss-tew-rahngng) c restaurant resterende (rehss-fay-rer-ner) adj re- maining resultat (reh-sewl-raat nt result.-tre) music-hall ribbein (r/'b-bayn) nt (pi ~) rib ridder (r/d-derr) c knight ride(ree-der) v*ride resyme (reh-sew-map) nt resume retning (reht-nmg c direction. right.reservert 262 rettslig (reht-shW ) ) ringe book reservert (reh-saer. long dis- rightly rette2 {reht-ter) v direct. trial returnere (reh-tewr-nay-rer) v *send resonnere (reh-soo-na"K-rer) v reason respekt (rehss-pehkt) c esteem. ring up. fair. adj small. just.vayt adj reserved reservoar (reh-saer-voo-aar) nt reservoir adj legal rettssak (re/)f-saak) c lawsuit. *ha be right.frem straight on. revolver revy (reh-vew) c revue revyteater (reh-vew-teh-aa-terr) nt (pi ~. abun) ahead v correct. ) rideskole (ree-der-skoo-ler) c ridingschool ridning (reed-ning c riding rift (rift) c tear ) rik (reek ) rikdom (ree/c-dom adj wealthy. *y Am opp call.

ringeakt 263 ) runde ringeakt (ring-nger-ahkt c contempt. .

adv around rushtid (rursh-teed c rush-hour. cane v touch. reputation. v escape rentgenbilde (rurnf-kern-bil-der) nt Xray ) rundt (rewnt) prep about. rider rod (ru?) adj' red redbete (rUr-bay-ter) c beetroot . pane. pipe. coun# ha ** til *can afford cil. rucksack. smoker ew-kerr) c smoker (rur ew-ker-room) nt (rur (pi ~) rygg(rewgg)cback rygge (rewg-ger) v reverse ryggrad (rewg-raad c spine. rSde(raw-der) v advise radgiver (rawd-Vee-verr) c counsellor radhus (rawd-hewss) nt (pi ~) town hall radslagning (rawd-shlaag-ning c de) rykk (rewkk) nt wrench. ** seg Russland (rewss-lahn Russia ) move (rur-rer-ner) adj touching rerlegger (rUr-leh-gerr) c plumber ew k)c smoke royk(rur ew royke (rur -ker) v smoke.rundhandet rundhandet ) 264 (rewn-ho-nert adj gener- ratten (rurd-mer) v blush (rUr-speh-ter) redme ous rundkjering (rewn-khur-ring) c round- rodspette redstrupe c plaice (rur-strew-per) c robin about rundreise (rewn-ray-ser) c tour rundsperring (rewn-spur-ring c enquiry rundstykke (rewn-stew-ker) nt roll. haversack ryggsmerter (rewg-smae-terr) pi backache ) ) rSd (rawd) nt advice. ) bun nAm ) rekelse (rur-kerl-ser) c incense rsmling (rurm-Wng c runaway romme (rurm-mer) c sour cream. fame rynke (rewng-ker) c wrinkle. backbone ryggsekk (rewg-sehk c knapsack. tug rykte (rewk-ter) nt rumour. peak (rewss-serr) c Russian russisk (rewss-sisk adj Russian ) hour russer r0ntgenfotografere(rurrf-kern-footoo-grah-fay-rer) v X-ray rope (rUr-per) v *give away ror (rurr) rore (rUr-rer) nt tube. royking forbudt no smoking reykekupe (rur^-ker-kew-pay) c rust (rewst c rust ) rorende rusten (rewss-tern adj rusty rustning (rewsf-ning c armour rute (renter) c check. crease ryste (rewss-ter) v *shake liberation radsla (ra wd-shlaw) v deliberate radsmedlem (rawds-mayd-lerm nt (pi ~-mer) councillor radsporre (ra wd-spur-rer) v consult ramateriale (ra w-mah-ter-ri-aa-ler) nt ) rytme (rewf-mer) c rhythm raw material ratten (rof-tern adj rotten ) rytter (rewr-terr) c horseman. stir. counsel. route ruteplan (rew-ter-plaan c schedule ) ) ) rutet (rew-tert) adj chequered rutine (rew-fee-ner) c routine rutsjebane (rewf-sher-baa-ner) c slide royker rydde opp (rewd-der) tidy up rydde vekk (rewd-der vehkk) *put away rye(revv-er)crug roykerom smoking-room r (raw) adj' raw smoking-compartment.

safe 265 samvittighet .

sanatorium 266 ) selv sanatorium (sah-nah-fdo-ri-ewm nt .

*send off. centre ) ) iseh-m\-kod-\on) nt semi- separat (seh-pah-raaf adv apart. of course sentimental (sehn-ti-mehn-faa/) adj sentimental sentral (sehn-fraa/) adj central sentralbord (sehn-fraa/-boor) nt (pi selvgod (seht-goo) a dj conceited selvisk (se/j/-visk adj selfish ) selvmord cide (se/?/-moord ) nt (pi ) ~) sui- ~) switchboard (sehn-fraa/-boor- sentralborddame (se/i/-lop-taht selvopptatt centred adj self- selvstendig (sehl-stehn-di adj independent. sequence ) -menn) envoy sender (se/w-nerr) c transmitter sending (se/w-ning c consignment. transmission ) series (seh-ri-Urss) adj serious serum (sap-rewm nt (pi sera) serum servere (saer-vap-rer) v serve serveringsavgiftteaer-vap-ring-saavvjft) c service charge sene (sap-ner) c sinew. av sted dispatch. separere ber septisk (seh-pah-rap-rer) v separate September (sehp-fehm-berr) Septem- (se/7/>tisk) adj septic sende ** (sehn-ner) v *send. chair setning (seht-rimg c sentence ) . servi- servise (saer-vee-ser) nt dinner-service bedspread ew nt bedsengetey (se/)ng-nger-tur ding senil (seh-nee/) adj senile ) sesjon (seh-shoon) c session sesong (seh-songng) c season. bort dismiss. ~~ tilbake *send back sendemann (se/jn-ner-mahn c (pi ) ~ seremoni (seh-reh-moo-nee) c cer- emony serie (sap-ri-er) c series. separately sen (sayn adj late. utenfor sesongen off season senit (sap-nit) nt zenith senke (sehnp-ker) v lower sesongkort (seh-song-kot nt ) (pi ~) sennep (sehrwierp) c mustard sensasjon (sehn-sah-shoon) c sensa- sete season-ticket (sap-tar) nt seat. tendon seng (sehngng c bed sengeteppe (se/jng-nger-teh-per) nt ) serviett ette (saer-vi-e/)ff ) c napkin. for sent too senere afterwards senat (seh-naat nt senate senator (seh-naa-toor) c senator ) late. transmit.selvbetjening selvbetjening (se/?/-beh-tYay-ning) c self-service 267 tion setning selvbetjeningsvaskeri(se/7/-beh-tVaynings-vahss-ker-ree) nt launderette selvf elgelig (sehl-fu/7-ger-li ) sensasjonell (sehn-sah-shoo-ne/?//) adj sensational sensur (sehn-sevvr) c censorship adv nat- urally. self-employed selvstyre (say/-stew-rer) nt self-gov) daa-mer) c telephone operator sentralfyring (sehn-fraa/-few-ring c central heating sentralisere (sehn-trah-li-sap-rer) v ) centralize ernment selvstyrt (seA)/-stewt) adj auton- omous sement (seh-mehnt) c cement semikolon colon ) sentralstasjon (sehn-fraa/-stah-shoon c central station sentrum (sehn-trewm) nt (pi -ra) town centre.

** pa aim at light siden (see-dem adv since. *set. certain. gang launch. pa den andre siden across. sampa turn on.silken sil (seel simpel (s/m-perl adj common. safety-belt Siam (s/-ahm Siam sikkerhetsforanstaltning(s/*-kerrhayts-fo-rahn-stahlt-ning) c precaution siameser (si-ah-map-serr) c Siamese siamesisk (si-ah-map-sisk) adj Sia- sikkerhetsnal (s/'fc-kerr-hayts-nawl ) c mese side (see-der) c page. scenic place sex(sehks)csex shorts (shawts) c si (see) v*say. prep since. til ** aside.sett 268 ) sinnssyk sett (sehtt nt set sette (seht-ter) v *lay. pa den andre siden av across. men compose. vulgar simpelthen (s/m-pehlt-hehn adv sim) ) ) ply sindig shop sigarett (si-gah-re/)ff) c cigarette c simuiere (si-mew-/ap-rer) v simulate (s/n-di) adj sedate. safe. ) (pi *tell ~) shorts pi ter) nt seat-belt. aside. -* opp *make up. siphon sigar (si-gaar) c cigar sigarbutikk (si-gaar-bew-tik c cigar ) . sober- sigarettenner (si-gah-re/)f-teh-nerr) minded sink (singk)c zinc sinke (sing-ker) v impede sinn (sinn) nt mind sinne (s/n-ner) nt anger. ~ i ~ ~ signalere (sing-nah-/ap-rer) v signal signalhorn (sing-naa/-hoon nt (pi ~) ) i horn signatur (sing-nah-fewr) c signature ew sigeyner (si-g(.r -nerr) c gipsy sikker (s/'/c-kerr) adj secure. sinnssvak ) . *draw up. seg ~ ~ ~ *sit down severdighet (say-wer-di-hayt) c sight. c sieve sild (sill) c (pi ~) herring sile(see-ler) v strain silke (s//-ker) c silk. secure helt ** without sikre seg fail (sik-rer) sikring (s/'/c-ring ) c fuse sikt (sikt) c visibility sidegate (see-der-gaa-ter) c sidestreet sikte 1 at side- (s/'/c-ter) nt aim. inn insert. assemble. temper cigarette-lighter sigarettetui (si-gah-re/if-teh-tew-ee) nt cigarette-case sigarettmunnstykke (si-gah-re/)f- mewn-stew-ker) nt cigarette-holder sigarettobakk (si-gah-re/f-too-bahk c cigarette tobacco signal (sing-naal nt signal signalement (sing-nah-ler-mahngngf) nt ) sinnsbevegelse c emotion sinnsforvirring sanity (s/ns-beh-vay-gerl-ser ) (s/'ns-for-vi-ring ) c in- ) description (s/n-svaak adj mad 1 sinnssyk (s/n-sewk) adj insane. beyond. side. sure sikkerhet (s/'/c-kerr-hayt) c security. place. til siden sideways. *ta ~* pa aim sidelys (see-der-lewss nt (pi ) ~) sikte 2 (s//c-ter) ) vaim. safety sikkerhetsbelte(s/'/c-kerr-hayts-behl- stand enable. ved siden av next-door safety-pin sikkert (s/'/c-kert) adv surely. . . silke. f or siffer (s/f-ferr) nt (pi r t sifre) digit sifong (s\-fongng) c syphon. siden ago conj since.

sinnssyk crazy. lunatic 269 sjosyk .

leather skinne (shin-ner) v *shine skinnegang (s/j/n-ner-gahng c railway (shinn) semsket ~ ) ashamed skandale (skahn-daa-ler) c scandal skandinav (skahn-di-naav) c Scandinavian Skandinavia (skahn-di-naa-vi-ah Scandinavia skandinavisk (skahn-di-naa-visk) adj Scandinavian ) skinnende cal (s/7/n-ner-ner) skinnhellig (shin-heh-\\) adj bright adj hypocriti- skip (sheep) nt boat. nAm monkey wrench damage (s/caa-der-li ) skiheis (s/)ee-hayss c ski-lift skihopp (shee-hop) nt (pi ~) ski) skadelig hurtful adj harmful. part. divide skilles (s/j/7-lerss) v divorce skillevegg (s/)//-ler-vehg c partition skillevei (s/j/7-ler-vay) c road fork skilpadde (s/7/7-pah-der) c turtle skilsmisse (shils-mi-ser) c divorce skiloper (shee-lur-perr) c skier skiloping (s/?ee-lur-ping) c skiing ) skadeserstatning (s/caa-der-saeaeshtaht-ning c compensation. closet skape (skaaper) v create skapning (s/caap-ning c creature ) snipping line skipsreder (s/7/ps-ray-derr) c shipowner skarlagenred scarlet (skah-/aa-gern-rur) adj (skahrp) adj keen skatt (skahtt) c treasure. *g5 pa ski skibukse (s/ree-book-ser) c ski pants skifer (shee-ferr) c slate skarp skipsverft (s/)/ps-vaerft nt shipyard skisse (shiss-ser) c sketch skissebok (s/7/ss-ser-book c (pi ) ) ~ -boker) sketch-book skissere (shi-say-rer) v sketch skistaver (s/?ee-staa-verr) pi ski sticks. shipping skipsfartslinje (s/?/ps-fahts-lin-Ver) c skap (skaap) nt cupboard. dirty. tax. change skiftenokkel (s/?//-ter-nur-kerl c (pi ) -nokler) spanner. damage. navigation. v *hurt. ski poles skistevler (s/7ee-sturv-lerr)p/ski boots skitt (shitt) cdirt skitten (shit-xem adj filthy. skinn. jump skikk(shikk)c custom skikkelse (s/7/-kerl-ser) c figure skille (s/7/7-ler) v separate. harm. injure. darling skattefri (s/ca/jf-ter-free) adj tax-free skattlegge (s/ca/7f-leh-ger) vtax ski (shee) c (pi ~~) ski. furnish skaft (skahft) nt handle skala (s/caa-lah c scale ) skall (skahll ) nt shell. glare. ) Am skift (shift )nt shift . skin skalldyr fish (s/ca/?/-dewr) nt (pi ~) shell- c skull skallet (skahHen adj bald skam (skahmm c shame. mischief. 270 skifte skitten (shif-ter) v switch. hide. disgrace skamf ull (skahm-fewl adj ashamed skamme seg (skahm-mer) *be skalle (s/caAiA-ler) ) ) ) skimte (shim-ter) v glimpse skinke (shing-ker) c ham skinn nt skin. ship skipe(s/?ee-per) vship skipsfart {ships-f ahx) c navigation. harm.sjesyke sjesyke (s/?Ur-sew-ker) c seasickness sjevann (s/)Ur-vahn) nt sea-water sjSfer (sho-furr) c chauffeur skade (s/caa-der) c injury. suede. indemni) ty skadet (s/caa-dert) adj injured skaffe (skahf-fer) v provide.

soiled 271 skreddersydd .skive foul.

cry skrike (skree-ker) v shout. c shower skurd (skewrd c carving skurk (skewrk) c bastard. ~~ pa turn on skrubbe {skrewb-ber) v scrub pointment skulder (skewl-derr) c (pi -drer) shoulder skulke (skewl-ker) v play truant skulle (skewl-\er) v *shall. pace. foam. seg seg pa book in. comedian skuespillerinne(s/cew-er-spi-ler-r/n- ~ ~ ~ ner)c actress skuespillforfatter(s/cew-er-spil-forfah-terr)c playwright ~ down. skriveblokk (s/cree-ver-blok ) c writingnt desk. scream. ~ *write inn check ma skuespiller (s/cew-er-spi-lerr) c actor. move skrive (skree-ver) v * write. slanting skremt skraning (skraw-n'mg c incline. ned pa endorse. villain.skrekk skrekk c fright skrekkelig (skreh-ker-li adj horrible (skrehkk ) ) 272 -nokler) skvettskjerm wrench skrell (skrehii ) nt peel skrone skryte (skrew-ter) v boast {skrur-ner) v *tell tall tales (skrur-per-\\ ) skreile (skrehl-ler) vpeel skremme (skrehm-mer) v scare. lather ~ skumgummi rubber (s/coom-gew-mi c foam) skumme (skoom-wer) skumring ) v foam skrubbsar (sfcrewb-sawr) nt (pi ~) graze skrue (skrew-er) c screw skruestikke (s/crew-er-sti-ker) c clamp skrujern (s/crefi^yaeaen) nt (pi ~) screw-driver skrukke (skrook-ker) v crease skrunekkel (s/crew-nur-kerl c (pi ) (s/coom-ring c twilight skur (skewr) nt shed. terrify skrepelig skra" (skraw) adj fragile adj slanting skrane (skraw-ner) v slant (s/craw-ner-ner) skremmende (skrehm-mer-ner) adj terrifying (skrehmt) adj frightened skrifte (skrif-ter) v confess skranende adj slop- ing. writ- skue (skoo-er) nt sight ten skuespill (skew-er-sp\\) nt (pi skrik (skreek) nt scream. slope ) skriftemal (s/cr/7-ter-mawl nt (pi confession ) ~) skudd (skewdd) nt shot skuddar (skewd-dawr) nt leap-year (pi ~) ~) dra- skriftlig (skrift-\\ ) adj in writing. bak inn book. ras) cal skvette (skveht-ter) v splash (s/cve/jf-shaerm ) skvettskjerm guard c mud- . cry. ) pad skrivebord (s/cree-ver-boor ) skuff (skooff c drawer skuffe (skewf-ier) v disappoint. *vaere skuffende *be disappointing skuff else (s/cewf-ferl-ser) c disap) bureau skrivemaskin typewriter (sfcree-ver-mah-sheen c skrivemaskinpapir (s/cree-ver-mah- sheen-pah-peer) nt typing paper skrivepapir (s/cree-ver-pah-peer) nt writing-paper skriver (skree-verr) c clerk skru (skrew) v screw. *should skulptur (skewlp-fewr) c sculpture skum (skoomm) nt froth. av turn off. shriek skritt (skritt) nt step.

sky 273 slutt sky (shew) c cloud. adj shy .

slutte last 274 snikskytter .

kind . nice.snill 275 ) Spania snill (snill adj good.

spider's web *spinne (sp/n-ner) v *spin spion(spi-oon)cspy spir(speer)/jr spire spirituosa (spi-ri-tew-oo-sah ) pi spirits spise(spee-ser) v*eat spisekart (spee-ser-kaht nt menu ) economical spasere (spah-sap-rer) v walk spaserstokk (spah-sap-shtok) c walking-stick spasertur (spah-sa>tewr) c stroll. walk spedalskhet rosy (speh-daa/s/c-hayt ) c lepin- adj edible spisesal (spee-ser-saal c dining-room spiseskje (spee-ser-shay c tablespoon spisestue (spee-ser-stew-er) c diningspiselig (spee-ser-li ) ) ) spedbarn (spap-baan nt ) (pi ~) room spisevogn (spee-ser-vongn c dining) fant speil (spayl nt looking-glass. trail. point spissborgerlig (sp/ss-bor-ger-li adj ) late spenne (spayn-ner) c buckle spennende (spe/)n-ner-ner) adj exciting spenning (spehn-rung c tension. ~ splinter ny inne ) lockup spesialisere seg (speh-si-ah-li-sap-rer) specialize spesialist (speh-si-ah-//sf c specialist spesialitet (speh-si-ah-li-fapf) especially spesiell (speh-si-e/)//) adj particular. *gi sparken dismiss spi Hopper (spi-/op-perr) pi mischief spinat (spi-naar c spinach spindelvev (sp/'n-derl-vayv) c (pi ~) ) sparsommelig thrifty. -krer) nail game vplay. act nt chip (sp/7-ler-maer-ker) ) spille (sp/7-ler) spansk (spahnsk) adj Spanish spare (spaa-rer) vsave. age spe opp (speh) dilute ) volt- bourgeois spisse (sp/ss-ser) v sharpen splint (splint) c splinter (splin-terr new) brand-new spole (spoo-ler c spool spor (spoor) nt trace. track sport (spott c sport sportsbil (spofs/7-beel c sports-car sportsjakke (spotsh. sperre(spe/)r-rer) v block. sharp. mirror speilbilde (spay/-bil-der) nt reflection spekulere (speh-kew-/ay-rer) v specu) car spiskammer (sp/'ss-kah-merr) nt (pi .-kamre) larder spiss (spiss) adj pointed. ) ) ) sports-jacket sport sklaer (spotsh-kl&m) pi sports- wear sprang (sprahng) nt jump spray (spray) c atomizer sprayflaske (spray-f lahss-ker) special spesifikk (speh-si-f/M adj specific spidd (spidd) /7? spit ) c atom- . economize sparebank (spaa-rer-bahngk) c savings bank sparepenger savings pi (spaa-rer-peh-ngerr ) pi spillemerke c player spillkort (sp/7-kot) nt (pi card spiller (sp/7-lerr) ~) playing- spark (spahrk)/rt kick sparke (spahr-ker) vkick. c tip. (spaa-s/jom-mer-li ) adj cobweb. bucket 276 (spaa-ni-err) sprayflaske spanier spiker (spee-kerr) c (pi spilt (spill) /?r ~.vah-ker) c blazer.spanier c Spaniard spanjol (spahn-Koo/) c Spaniard spann (spahnn nt pail.

spre

277
stage, phase stakitt (stah-/c/ff ) nt picket fence stall (stahll )c stable

spre (spray) v *spread; scatter; *shed sprekk (sprehkk) c crack, chink sprekke (sprehk-ker) v *burst; crack sprengstoff {sprehng-stof nt explos)

stamme {stahm-mer) c trunk;
stammer stampe (sfa/jm-per) v stamp
stand 1 (stahnn) c
gjore
i

tribe; v

ive

springvann
fountain

(spring-vahn

)

nt (pi

~)
c

(pi ~ mend; stender) state; > able
i

til

sprinkelkasse
crate

(sp/7ng-kerl-kah-ser)

stand 2

sprit (spreet) c liquor; denaturert

~

(stahnn )c stand standard- (srabn-dahr) standard

standhaftig
fast

(stahn-/ja/)f-ti

)

adj stead-

methylated
spirit stove

spirits

spritapparat (spree-tah-pah-raat) nt

sprut(sprewt)c squirt spre(sprur) adj crisp ew spreyte (sprur -ter) c syringe; shot sprak (sprawk) nt language

stang (stahngng c (pi stenger) bar, pole; rod stanse (stahn-ser) vstop, halt, pull
)

up
start (staat) c take-off; beginning,
start

spraklaboratorium (sprawk-\ah-boorah-too-ri-ewm) nt (pi -ier) language
laboratory

spurv (spewrv) c sparrow spyd(spewd) nt spear
spytt(spewtt)/irspit

startbane (sfaaf-baa-ner) c runway starte (staht-ter) v start, *begin starter (sfaa-terr) c starter motor stasjon (sxah-shoon) c station; depot

nAm

spytte ispewt-ter) v *spit sp0k(spurk)cjoke spekelse (spDr-kerl-ser) nt ghost; spirit, spook sporre (spurr-rer) v ask sperrelek (spu/r-rer-layk c auiz spersmal (spurs/wnawl nt (pi ~)
) )

stasjonsmester(stah-s/70ons-mehssterr)c station-master stat (staat c state; stats- national
)

statistikk (stah-ti-sr/'M) c statistics pi

statsborgerskap

(sfaafs-bor-ger-

shkaap) nt citizenship

statskasse (sfaafs-kahs-ser) c public purse

question; matter, issue

spersmalstegn (spursh-ma wls-tayn
(pi

)

nt

statsmann (sfaafs-mahn c -menn) statesman
)

(pi

~)
)

question

mark

statsminister

(sfaafs-mi-niss-terr)

c

spa (spaw) v predict, tell fortunes sta (staa adj dogged, head-strong,
stubborn, pig-headed, obstinate stabel (sfaa-berl) c stack (pi -bier)
stabil (stah-beel) adj stable

(pi ~e, -trer) premier, ister

Prime Min-

statsoverhode(sfaaf-saw-verr-hooder)nr head of state statsrad (sraars-rawd c minister
)

stable {stahb-\er) K pile stadig (sraa-di adj continual, fre)

statstjenestemann(sfaafs-tYay-nerster-mahn) c (pi -menn) civil ser-

quent
stadion (sraa-di-oon nt stadium stadium (sfaa-di-ewm nt (pi -ier)
)

)

vant statue (sraa-tew-er) c statue stave (sfaa-ver) v*spell

stavelse
stavelse
ing
(sfaa-verl-ser)

278
c syllable (sfaa-ver-maw-ter) c spell-

stinke

stavemate

pher stenograf (steh-noo-grah-fee) c shorti

hand
steril (steh-ree/)

stearinlys (steh-ah-reen-lewss) nt (pi

adj

sterile

^) candle stebarn (stay-baan) nt
child

sterilisere (steh-ri-li-say-rer) v sterilize
(pi

~)

step-

sterk

(staerk)

stevning
site,

(stehv-r\\ng

adj strong; powerful c summons
)

sted
ity

(stay) nt spot,

place; local-

sti(stee)c
stift
(stift
)

stedfortreder (sfa>fo-tray-derr) c
substitute;

deputy

stedlig (stayd-\\) a dj local; resident stefar (stay-faar) c (pi -fedre) stepfather

trail, path c staple stifte (stif-xer) v found, institute stiftelse (sf/7-terl-ser) c foundation ew stigboyle (sfeeg-bur -ler) c stirrup stige (sfee-ger) c ladder stige(sfee-ger) v ascend, *rise;

~

stag (stayg nt step steil (stayl adj steep stein (stayn c stone; stein- stone steinbrudd (sfayn-brewd nt (pi *x)
) ) ) )

av *get *get on

off;

~

opp ascend;
)

~

pa

stigning (sfeeg-ning c increase; ascent
stikk
(stikk)

quarry
steinet (sfay-nert) adj rocky ew nt earthensteintoy (sfayn-tur ware, stoneware, crockery steke (sfay-ker) vfry; roast
)

nt bite, sting; picture,

engraving
*stikke (sf/'/c-ker) v *sting stikkelsbaer (sf/Tc-kerls-baeaer) nt (pi ~) gooseberry stikkontakt (sf//c-koon-tahkt) c plug stikkpille (sf/'/c-pi-ler) c suppository stil (steel c style; essay stilk(stilk)cstem stillas (sti-/aass) nt scaffolding
)

stekeovn
ing-pan

(sfap-ker-ovn

)

c oven

stekepanne

(sfay-ker-pah-ner) c fry-

stemme {stehm-mer)

overens agree vote; stemmerett (sfe/im-mer-reht) c franchise, suffrage

~

c voice; vote; v

stille (sf/7-ler)

adj calm, quiet,

stemning {stehm-nmg c atmosphere;
)

v place, *put; inn tune in Stillehavet (sf/7-ler-haa-ver) Pacific
lent;

~

still; si-

mood
stemor
(sfap-moor) c (pi -modre)

Ocean
stillestaende (sf/7-ler-staw-er-ner) adj
stationary
(pi
stillf erdig (stW-faeaedi)

stepmother stempel (stehm-per\) nt stamp; piston
stempelring
ring

~,
)

-pier)

stillhet (sf/V-hayt

)

adj quiet c silence, stillness,

(sfe/)m-perl-ring

c piston
)

quiet
stilling (sf/'Ming)

stempelstana (sfehm-perl-stahng c
(pi -stenger) piston-rod

c position; job stimulans (sti-mew-/a/7ngs) c stimulant

stenge (stehng-nger) v fasten; ** av
turn
off;

*cut
)

off;

~

stimulere (sti-mew-/ap-rer) v stimulate

inne *shut in

stengt (stehngt adj closed, shut stenograf (steh-noo-graaf) c stenogra-

sting (stmgng) nt stitch stinke (sting-ker) v *smell, *stink

stipend

279
law
straff espark (sfra/jf-fer-spahrk) nt (pi

stipend {s\\-pehnd) nt grant, scholarship stipulere (sti-pew-/a>rer) v stipulate stirre (sfeer-rer) v stare, gaze
stiv(steev) ad/stiff stive (sfee-ver) v starch

stivelse (sfee-verl-ser) c starch stjele (sf^-ler) v *steal

r*) penalty kick straks (strahks) adv instantly, at once, immediately stram (strahmm adj tight stramme (strahm-mer) v tighten;
)

stjerne (sfteae-ner) c star stoff (stoff nt cloth, material, fabric;
)

strammes to be tightened strand (strahnn) c (plstrender) beach strebe (stray-ber) v aspire; etter

~

matter stokk (stokk c cane, stick stokke (sro/c-ker) v shuffle stol (stool c chair stola (sfod-lah c stole
)

pursue, aim at
streife

omkring

(stray-ier)

roam

)

streik(strayk)c strike streike (stray-ker) v *strike

)

strek

stole pa (sfdo-ler) trust; rely on

stolpe (stohper) c post; pillar stolt(stolt) adj proud stolthet (sro/f-hayt) c pride
stopp! (stopp) stop!

(strayk c line strekning (sfreM-ning c stretch strong (strehngng adj strict, severe, harsh; c string stress (strehss) nt stress strid (streed) c contest; fight, battle,
)

)

)

stoppe (sfop-per) vstop; quit; darn stoppegarn (sfop-per-gaan nt (pi ~) darning wool
)

strife, struggle strides (srree-derss v dispute
)

stor (stoor) adj great, major, big; large storartet (srod-raa-tert adj superb,
)

c rubber band strikke (strik-ker) v *knit strimmel (sfr/m-merl c (pi strimler)
strikk
(strikk)
)

strip

grand, Storbritannia
stork
(stork

terrific
(sfodr-bri-tah-ni-ah
)

Great Britain
)c stork
)

stripe (sfree-per) c stripe stripet (sfree-pert) adj striped strofe (sfroo-fer) c stanza struktur (strewk-fewr) c structure;
texture, fabric

storm

(storm c gale;

storm

stor magasin (sfodr-mah-gah-seen ) nt department store

strupekatarr
laryngitis

(sfrevvper-kah-tahr)

c

stormf ull

(srorm-fewl adj stormy stormlykt (sform-lewkt c hurricane
)
)

struts (strewts) c ostrich

stryke (sfrew^ker) viron; *strike;
fail

lamp
storslatt (sfod-shlot ) adj magnificent

an exam

strykefri (sfrei^ker-free) adj drip-dry,

Stortinget

(sfoor-ti-nger

)

Norwegian
)

wash and wear
strykejern (sfre^ker-Yaeaen) nt (pi

Parliament

stortingsmann (sfoo-tings-mahn C (pi -menn) Member of Parliament straff (strahff c punishment; penalty
)

~)

iron
(pi ~mer) curmed stremmen

strem (strurmm) c
rent, stream;

straff e (strahf-fer) v punish straff erett (sfra/>f-fer-reht c criminal
)

downstream; mot stremmen upstream

stromfordeler
stremfordeler
(sfrurm-fo-day-lerr) c

280

sukkerbit

sukkerlake

281
(soo/c-kerr-laa-ker)

sving

sukkerlake

c syrup

svingder

282

seker
(sewm-foom) nt

svingder (sving-dUfr) c revolving door svinge (sving-nger) vturn; *swing sviske (swss-ker) c prune svoger (sva w-gerr) c (pi ~e, -grer)
brother-in-law
svulst (svewlst) c tumour, growth svaer (svaeaer) adj huge
svaert (svaeaet )

symptom
syn (sewn)

symptom

vision; outlook, view;

sight, spectacle

synagoge (sew-nah-goo-ger) c synagogue synd (sewnn) c sin; sa synd! what
a pity!; synes pa pity synde (sewnn-der) vsin syndebukk (sewn-der-book) c scape~~

adv very svemme (svurm-mer) v *swim

svommebasseng (svurm-mer-bahsehng) nt swimming pool svommer (svurm-merr) c swimmer svemming (svurm-m'mg c swimming
)

goat

synder (sewnn-derr) c sinner synes (seTv-nerss) v appear, look,

swahili (svah-/ee-li c Swahili sammen *sew sy (sew) v *sew;

~

)

up

seem synge {sewng-nger) v *sing synke (sewng-ker) v *sink
synlig
(sevvn-li
)

syd (sewd)c south

adj visible

sydame

(sew-daa-mer) c dressmaker
(sevvd-poo-lern
ill

synonym

(sew-noo-netvm) nt syn-

sydlig isewd-W) adj southerly

onym
synspunkt (sewns-poongt) nt point of
view
syntetisk (sewn-fay-tisk) ad; synthetic

Sydpolen

)

South Pole

syk(sewk) adj sick,

sykdom {sewk-dom

)

c (pi
)

~mer)

sickness, illness; disease; ailment sykebil (sew-ker-beel c ambulance

sykehus

(seiv-ker-hewss) nt (pi

~)
)

hospital

sykepleierske (sew-ker-play-ersh-ker c nurse sykestue (seTv-ker-stew-er) c infirm-

syre(sew-rer)cacid syrer (sew-rerr) c Syrian Syria (sew-ri-ah Syria syrisk (sew-risk) adj Syrian system (sewss-faym) nt system
)

systematisk (sewss-teh-maa-tisk adj
)

ary sykesester (sew-ker-surss-terr) c (pi -tre) nurse sykkel {sewk-ker\ c (sykler) bicycle,
)

systematic sytten (surf-tern)

syttende
teenth

(surf-ter-ner)

num seventeen num seven-

cycle
syklist (sewk-//sf) c cyclist syklus (sevv/c-lewss) c cycle sylinder (sew-//n-derr) c (pi ~e,

num seventy num seven num seventh syvende
sytti (surf-ti
)

syv (sewv)

(sew-ver-ner)

saer (saeaer) adj queer

-drer) cylinder

ew nt syltetoy (sew/-ter-tur jam symaskin (sew-mah-sheen c sewing)
)

saerdeles (sae-dap-lerss adv quite saerdeleshet (ee sae-#ap-lerss-hayt
)
i

)

in particular

machine symbol (sewm-boo/) nt symbol
symfoni (sewm-foo-nee) c symphony sympati (sewm-pah-fee) c sympathy sympatisk (sewm-paa-tisk adj nice
)

sasregen
lar

(sa?a?-reh-gern

)

adj particu-

sasrskilt (sa?a3-shilt adj separate
)

S0ke(su?-ker) v *seek S0ker (sDr-kerr) c view-finder

adj sore sarbar (sawr-baar) adj vulnerable sa>e (saw-rer) v wound. ~ imot accept. (sur ew-\er) c column tale (faa-ler)c speech taleevne (faa-ler-ehv-ner) ) c speech talent (tah-lehnt nt talent . ~ for see ~) look after sergespill (surr-ger-spil ) nt (pi drama sergetid (surr-ger-teed c time of ) *take away. vare pa seg vare beware. as much sakalt (sa w-kahlt) adj so-called sale (saw-ler)c sole (sDr-ler) v *spill. v *sow.vel som as well as. uten *** seamless ) (saw-per) c soap sapepulver (sa w-per-pewl-verr) nt soap powder sSr (sawr) nt wound. . *deal with. vekk *take away tabell {xah-behll) c chart. *hurt semmelig (surm-mer-\\ adj proper sendag (surn-daa c Sunday senn (surnn c son ) ) ) sennedatter (surn-ner-dah-terr) c (pi -dotre) granddaughter (surn-ner-surn c grandson seppel (surp-perl nt garbage. conj so. then. esti- taksere mate takstein (faafc-stayn c tile taktikk (tahk-f/Wr) c tactics pi ) nia seyle sa (saw) adv so. (tahk-ne/?m-li ) adj grateC thankful (tahk-ne/>n?-li-hayt) takknemlighet gratitude nAm taksameter ) (tahk-sah-map-terr) nt (pi sevn c sleep sevnig (surv-ni adj sleepy sevnles (su/vn-lurss) adj sleepless sevnleshet (survrHGrss-hayt) c insom(survn ) ~. table tablett (tahb-lehtt c tablet tabu (faa-bew) nt taboo tak (taak) nt roof. selv. (sur-lert) ( i adj muddy selibat su r-l -baa t) nt celibacy selv (surll ) nt silver.seknad seknad sole selet (sur/c-nah) 283 c application c mud talent ~ vidt barely. litter seppelbette (surp-perl-bur-ter) c rubbish-bin. ~ Ser-Afrika Africa (sur-rahf-ri-kah ) South serge to. seg av attend to. trash can S0r(surr)c south Am inn stay. grip med seg ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ) mourning serlig adj southern servest (surr-vehst c south-west serest (surr-ursf c south-east sester (surss-terr) c (pi -tre) sister set (sWn)adj sweet setsaker (surf-saa-kerr pi candy (sDr-li) ) ) ) takk (tahkk thank you takke (tahk-ker) v thank. pS *put on. (surr-ger) v grieve. ille opp resent. med *bring. -tre) taxi-meter (tahk-sap-rer) v value.silver sann sape (sonn ) adj such selvsmed (sur/-smay) c silversmith ew nt silverware selvtey (sur/-tur sem (surmm) c (pi ~mer) seam. ceiling. ~ dustbin. sore. opp pick up. waste basket nAm ) sennesenn ) # ta (taa) v *take. ulcer. *take care of. *ha a ) for owe takknemlig ful. so that. *bring up. ~ seppelkasse (surp-perl-kah-ser) c ~ ~ bort *take out.

tug taus (touss) adj silent tariff (tah-r/ff ) ) lawg) c telephone directory. token. counterfoil tarn (tahmm adj tame tampong (tahm-pongng) c tampon tang (tahngng) c (pi tenger) tongs pi.talerstol talerstol (faa-ler-shtool) c pulpit talkum (fa/j/-kewm) c talc powder tall (tahll) 284 taxi (tahk-s\)c taxi telefonsamtale nt figure. subtitle tekopp paste tekstil (tebk-steel) c/nt textile tannpine (fa/w-pee-ner) c toothache tannpirker (fahn-peer-kerr) c toothpick tekstilvarer (tehk-sfee/-vaa-rerr) pi drapery telefon (teh-ler-/oon) c phone. signal. sketch. tele- tannpulver (fa/w-pewl-verr) nt tooth- phone telefonere (teh-ler-foo-nap-rer) powder tante (tahn-ter) v c aunt phone telefonist (teh-ler-fo-n/sf ) c operator. courageous tapperhet (ra/?p-perr-hayt) c courage c rate. tallrik (fa/>/-reek) ) tegn (tayn) nt sign. in- dication tegne (tay-ner) v *draw. intestines tau (tou nt cord taue(fou-er) v tow. -tre) tallerken tallord (tah-/asr-kern c plate. dish (fa/)/-l6or) nt (pi ~) numeral teaterstykke (teh-aa-ter-shtew-ker) nt play adj numerous talong (xah-longng) c stub. number ) te(tay)ctea teater (teh-aa-terr) nt (pi theatre ~. gut. board . drawing c teapot tekniker (feM-ni-kerr) c technician teknikk (tehk-nM) c technique teknisk (fe/?/c-nisk) adj technical teknologi (tehk-noo-loo-gee) c tech- tegning tekanne (fay-kah-ner) tannkrem (tahnn-kraym) c toothpaste tannlege (fa/in-lay-ger) c dentist tannpasta (fa/)n-pahss-tah) c tooth- nology (fap-kop) c teacup tekst (tehkst) c text. pliers pi tank (tahngk)c tank tankbat (tahngk-bavrt) c tanker tanke {tahng-ker) c thought. tariff tarm (tahrm) c intestine. idea tankefull (fa/wg-ker-fewl) adj thoughtful thumbtack (fav-ning) nAm tankestrek (fahng-ker-strayk) cdash tann (tahnn c (pi tenner) tooth tannberste (fa/w-bursh-ter) c toothbrush ) tannkjott (tahn-khun nt ) gum c sketch. tap(taap)/if loss tape(faa-per) v*lose tapet (tah-papf nt wallpaper ) telephonist telefonkatalog(teh-ler-foon-kah-tah- tapper (tahp-perr) adj brave. tarmer bowels pi. tele- phone book Am telefonkiosk (teh-ler-foon-khosk c telephone booth ) telefonopprinaning(teh-ler-ffx>-nopring-ning ) c telephone call telefon rer (teh-ler-foon-rurr) nt (pi receiver ler)c telephone call ~) telefonsamtale (teh-ler-foon-sahm-taa- tavle [tahv-\er)'c blackboard. ~ opp design tegnefilm (fay-rier-film) c cartoon tegneserie (fay-ner-say-ri-er) c comics pi tegnestift (fay-ner-stift) c drawingpin.

pa *think of. quite tempel (tehm-per\) nt (pi ~. teppe curtain terapi (teh-rah-pee) c therapy termin (taer-meen) c term telegram {teMer-grahmm) nt ~mer) cable. tide in time tidevann (fee-der-vahn) nt tide i tidlig (tee-W)adj early. telegraph 285 ) tidsbesparende (tehp-per) nt blanket. -tre) (taBr-moo-may-terr) nt thermometer (fasr-mooss-flahss-ker) c teleobjektiv (fay-ler-ob-Yehk-teev) nt telepati (teh-ler-pah-fee) c telepathy telle itehUer) v count. tea- spoonful test (tehst)c test tanning (fe/jn-ning) C ignition tennis (fe/m-niss) c tennis testamente (tehss-tah-me/wMer) nt will tennisbane nis-court (fe/jn-niss-baa-ner) c ten- teste {tehss-xer) vtest tett (tehtt) adj dense. *ha terskel (taesh-ker\ ) c threshold tend over (tehng-ker) v *think. period. opp count termosflaske vacuum flask. past tidsbesparende ( teori (teh-oo-ree) c theory f/fs-beh-spaa-rer-ner ) . terning (taeae-mng c cube. dice pi terpentin (taer-pehn-teen) c turpentine temme (tehm-mer) vtame temmelig (tehm-mer-\\) terrasse (tae-rahss-ser) c terrace pretty. etical adv before. think over. telegram telephoto lens (pi termometer (pi ~~. hele tiden all the time. fairly. tenker (tehng-kerr) c thinker tenne itehn-nsr) v *light ~ ~ ~ terylen (teh-rew-Zayn) cterylene tesalong (fap-sah-long) c tea-shop tese(fay-ser)c thesis teservise (fap-saer-vee-ser) nt tea-set teskje (fap-shay) c teaspoon. ~ termostat stat (taer-moo-sfaaf ) c thermos flask thermo) telt(tehlt)flUent tema (fa>mah ) nt theme adv rather.telefonsentral telefonsentral (teh-ler-fi5on-sehn-traal c telephone exchange telegrafere (teh-ler-grah-/a>rer) v cable. tidligere be- fore. thick ) tennissko (tehn-ru-skoo pi tennis shoes tennmagnet magneto plug (fehn-mahng-nayt) C tennplugg (fehn-plewg c sparking) tettpakket (feto-pah-kert) adj crowded Thailand (tigh-\ahr\) Thailand thailandsk (f/g/Hahnsk) adj Thai thailender (f/g/Heh-nerr) C Thai ti (tee) num ten tennspole coil (reho-spoo-ler) c ignition tid (teed) tenaring (fa>naw-ring) c teenager teologi (teh-oo-loo-gee) c theology teoretisk (teh-oo-ra>tisk adj theor) c time. formerly. ~* ut conceive seg imagine. former. fancy. -pier) temple temperatur (tehm-per-rah-fevvr) c temperature terreng (xse-rehngng) nt terrain terror (taer-roor) c terror terrorisme (tae-roo-r/ss-mer) c terrorism terrorist (tae-roo-r/'sr c terrorist ) tempo ~~ til tendens tenke (tehm-poo) nt pace (tehn-dehns) c tendency. carpet. previous.

cook tilbringe (f/7-bri-nger) v *spend tilbud (t/7-bewd) nt (pi ~) offer. annex ew c faith. instance. belong to c auditor tilintetgjore (ti-//'n-tert-Yur-rer) v deruin stroy.tidsskrift 286 cidental. allow. *repay tilbakebetaling (til-baa-ker-beh-taaling c repayment. destroy. tendency tildele (f/7-day-ler) v allot. *gi cense tillegg (f/7-lehg) nt (pi tillit (f//-leet) ~) supple- p.y tilby(f/7-bew) v offer -er-\\) adj inclined. journal tie (fee-er) v *be silent. surcharge. tilfeldig vis (til-feW-di-veess) adv by periodical. sup- authorization. sup- tilherer worship v belong. *keep quiet chance nt case. permit. refund ) adj satisfied c (pi -sler) sup- ply tilfeyelse tilbakef lyvning (til-baa-ker-f lewv-ning ) c return flight tilbakegang (til-baa-ker-gahng) c re- cession tilbakekalle (til-baa-ker-kah-ler) v recall ew -er) vadd ew -erl-ser) c addition tilgang (f/7-gahng) c access tilgi (f/V-Yee) v *forgive tilgivelse (f/7-Vee-verl-ser) c pardon tilfeye (f/7-fur (f//-fur tilbakekomst (til-baa-ker-komst ) c re- tilgjengelig (til-^e/jng-nger-li) adj available. case of tilfluktssted (f/7-flewkt-steh) nt shelter tilfelle (f//-feh-ler) tiende (fee-er-ner) num tenth chance. tillate (f//-laa-ter) v permit. until. accessible turn tilbakereise (til-baa-ker-ray-ser) c return journey tilbakevei (til-baa-ker-vay) c way back tilbakevise (til-baa-ker-vee-ser) v reject tilbe (f/7-bay) v tilhenger porter tilhore (f/7-heh-ngerr) c trailer. for. ) satis- tigger(f/g-gerr)c beggar til (till) prep to. just tilrettevise (til-re/7f-ter-vee-ser) v re- award. confidence. ac- . *g *get back tilbakebetale (til-baa-ker-beh-taa-ler) v satisfaction tilfredsstilt (r/7-freht-stilt) tilfersel (f/7-fur-sherl) reimburse. i ~ av in tiger (fee-gerr)c tiger tigge(f/fif-ger) vbeg en tilfreds (t\\-frehts) adj content. vasre tillatt *be allowed ** li- tillatelse (f/7-laa-terl-ser) c permission. trust adj confident tilpasse (f/7-pah-ser) v adapt. administer tilfeldig (til-feW-di ) adj incidental. tilbeyelig {t\\-bur vasre *r til tend to ment. suit. review. till. casual tilsiktet adj time-saving tidsskrift (f/f-skrift) nt magazine. as- primand tilrade (f/7-raw-der) v recommend tilsiktet (f/7-sik-tert) a dj intentional sign to. ~ ~ fied tilf redshet (til-frehfs-hayt c satisfac- another tilbake (til-baa-ker) tion tilfredsstille (f/7-freht-sti-ler) v satisfy tilfredsstillelse (f/7-freht-sti-lerl-ser) c adv back. (f/7-hur-rer) (f/7-hur-rerr) tilbeher (f/7-beh-hurr) nt accessories pi tilberede (f/7-beh-ray-der) v prepare. adtillitsf ull (f/7-leets-fewl ) tilbeyelighet (til-5ur ovv -er-li-hayt ) c in- clination.

tilskrive tilskrive (f/7-skree-ver) v assign to 287 tommelfinger .

plot trenge .tomt tomt (tomt ) 288 c grounds.

trening 289 tunfisk frem push .

evident. force ) tverr (tvaerr) adj cross tvert imot trary tvert om (tvaet \-mobt) on the con- Tyskland (fews/c-lahn) Germany tyv(tewv)c thief tyve (few-ver) num twenty tyvende (few-ver-ner) num twentieth tyveri (tew-ver-ree) nt robbery. big tykkelse (few/c-kerl-ser) c thickness ( ) ) tykkfallen (few/c-fah-lern) ad/ stout tykne {tewk-ner) v thicken tyngde (tewng-der) c weight ist class ) tyngdekraft (fewng-der-krahft) c gravity turistkontor (tew-r/'sf-koon-toor nt tourist office turisttrafikk (tew-r/ss-trah-f ik ) c tour- ism turnbukse (fewn-book-ser) c trunks pi turner (few-nerr) c gymnast turnering (tew-nap-ring c tourna) tynge (tewng-nger) v oppress tynn (tewnn adj thin.tung tung (toongng adj heavy tunge (toong-nger) c tongue tungnem (toong-nehm) adj slow ) 290 tvinge (tving-nger) v force ) terke tvist (wist c dispute tunika (fevv-ni-kah) c tunic Tunisia (tew-nee-si-ah Tunisia tunisier (tew-nee-si-err) c Tunisian tunisisk (tew-nee-sisk adj Tunisian tunnel (tew-ne/?//) c tunnel tur (tewr) c ride. uten ~ without ) temme (turm-mer) v empty temmer (fumr-merr) nt timber temmermenn (furm-merr-mehn)p/ hangover doubt doubt tvile(fvee-ler) v tomming tonne torke (turm-m'mg) c emptying tvillinger (fv/Hi-ngerr) pi twins pi tviisom (tveel-som) adj doubtful (turn-ner) (turr-ker) ccask. barrel c drought. sheer. weak type (temper) c type ) (tevv^pisk) adj typical tyr (tewr) c bull tyrann (xew-rahnn) c tyrant typisk ment turnsko {tewn-skoo) pi gym shoes. . honk vAm. sneakers plAm tur-retur (fewr-reh-tewr) round trip tyrefektning (few-rer-fehkt-ning) c bullfight tyref ektningsarena few-rer-fehkt( Am ning-sah-ray-nah) c bullring tusen (rew-sern) num thousand dusk toot tusmerke (fewss-murr-ker) nt tut (tewt)c nozzle tute (fester) vhoot. apparent. turn turbin (tewr-been) c turbine turbojet (fewr-boo-Yeht) c turbojet turgjenger few. tyrker Tyrkia (fetvr-ki-ah) tyrkisk (tewr-k\sk) adj Turkish tysk (tewsk) adj German tysker (tewss-ken) c German (fewr-kerr) c Turk Turkey vAm tvang (tvahng c constraint. theft toff el (turf-fer\)c (pi tofler) slipper {tvaet om) the other way round tvetydig (rvap-tew-di) adj ambiguous tvil (tveel c doubt. plain. trip.Yeh-ngerr c walker turist (tew-r/sf c tourist turistklasse (tew-r/sf-klah-ser) c tour) ) tydelig (few-der-li) adj clear. v wipe. distinct. explicit tyfus (rew-fewss) c typhoid tygge (tewg-ger) vchew tyggegummi (fewg-ger-gew-mi) C chewing-gum tykk (tewkk adj thick. corpulent. ) fat.

~ bort wipe .terkeapparat dry. * 291 uenig av wipe.

adv beneath (eivn-derr) (oon-nerr) uke(ei^ker)cweek . beneath. unfamiliar uklar (ei^klaar) adj obscure. qualified uleilighet (ew-/aK-li-hayt ) trouble uforskammethet hayt)c insolence (eTv^-fo-shkah-mert- ulempe (ei/Hehm-per) c disadvantage. dim uklok (evHdook) adj unwise uknuselig (ew-kriew-ser-W) adj unbreakable ukvalifisert (ewH<vah-li-fi-sayt) adj un- uforskammet rude (eiv-fo-shkah-mert) insolent. adj impudent. cardigan ulovlig (ewMawv-li adj illegal. unlawc wool. informal ) ) ukentlig (ew-kemt-li) adj weekly ukeslutt (ev^ker-slewt) c weekend ukjent (ew-khehnt) adj unknown. ull) ufullstendig (ei^fewl-stehn-di adj in) ful complete ufelsom (ew-fur-l-som adj insensitive ) ultrafiolett (evW-trah-fi-oo-leht) adj ultraviolet ugift (ew-vift) adj single ulv(ewlv)cwolf ) ugjenkallelig (ew-Vehn-fcaW-ler-li adj irrevocable ugle(ewg-ler)cowl ugress (evv-grehss) nt weed ugunstig (ei^gewn-sti adj unfavour) ulykke {ew-\ew-ker) c accident. under. nuisance ) uf orstaelig (ew-fo-shtaw-er-li adj uleselig (ew-/a>ser-li ) adj illegible ulik (ew-leek) puzzling ufortjent (e^fo-tvaynt) adj unearned adj unequal. during. void uhelbredelig (ew-hehl-bra"K-der-li adj incurable ) umake (ew-maa-ker) c pains. impertinent. ) umoderne umulig unlucky uheldigvis (ew-/ie/j/-di-veess adv un- adj impossible adj unfur- fortunately uhell (e^hehl ) nt misfortune. im) ominous uhef lig (ew-hurf-li adj impolite ujevn (ew-Yehvn) adj uneven ) mense under 1 under 2 nt wonder prep below. acci- umyndig umeblert nished ) (evv-mewn-di ) adj under age (evv^murb-layt ) dent uhyggelig (ew-hew-ger-W adj creepy. misery ulykkelig (ew-/ewfc-ker-li adj unhappy. instantly (e^moo-daeae-ner) adj out of date (ew-meiv-li ) uheldig (ew-he/j/-di ) adj unfortunate. miserable ulaerd (evHaeaerd adj uneducated ) ) able ugyldig (evv^Yewl-di) adj invalid. disaster. misfortune. *va3re umaken verd *be worthwhile umiddelbart (ew-mi-derl-baat) adv immediately. uneven ulike (ewMee-ker) adj ull (ewll ) odd ufremkommelig adj impassable (evv-f rehm-ko-mer-li ) ufullkommen imperfect (ei^-fewl-ko-mern) adj woollen ulljakke (evW-vah-ker) c sweater.uerfaren ) 292 under uerfaren (ev^aer-faa-rem adj inexperienced ufaglaert (ev^faag-laeaet) adj unskilled uflaks (evv^flahks) c bad luck uf orklarlig (ew-for-/c/aa-li adj unaccountable uformell (ei^-for-mehl! adj casual. umatelig (ew-maw^ter-li adj vast. calamity.

queer. emphasize universitet (ew-ni-vae-shi-fapr nt university understrem (ewwier-shtrurm c ) (pi unnga (ewn-gaw) v avoid. minor. instruction undervurdere (ewn-nerr-vew-day-rer v underestimate ) ) underlagskrem (ewn-ner-laags-kraym c foundation ferior cream underlegen (ewn-ner-lay-gem ) adj inunderlig (ewn-der-\\ adj odd.underbukse 293 (ewn-nerr-book-ser) c unnga underbukse ~mer) undercurrent panties pi. notify unge (oong-nger) c kid ungkar (oong-kaar) c bachelor uniform (ew-ni-form) c uniform union (ew-ni-oon) c union univers versal {ew-ri\-vaeshsh) underskrift (evw-nerr-skrift c signature underskudd (ewwier-shkewd nt (pi ) ) nt universe universell (ew-ni-vae-s/)e/?//) adj uni) ~) deficit understreke (em>-ner-shtray-ker) v underline. check-up. escape . peculiar ) undre seg (ewn-drer) wonder. additional ungdom youth. strange. shorts plAm underernaering (ewn-nerr-ae-naeae-ring c malnutrition undergang (eivn-nerr-gahng C ruin. subway examination undersatt (ewn-ner-shot) C subject undertegne (ewn-ner-tay-ner) vsign undertegnede (pi (ewn-ner-tay-ner-der) C nAm underholde tertain. marvel ung (oongng adj young ungarer (oong-gaa-rerr) c Hungarian Ungarn (ewng-gaan) Hungary ungarsk {ewng-gaashk) adj Hun) garian under ordnet (ewn-ner-oord-nert) adj subordinate. drawers. {oong-dom) c (pi ~mer) ungdoms. suppress ew undertreye (ewn-ner-trur -er) c undershirt.juvenile ungdomsherberge (oong-doms-haerbaer-ger) under retning notice (ewn-ner-reht-ning ) C nt youth hostel underrette (ewwier-reh-ter) v inform. vest ~) adj entertaining under holdning (ewn-nerr-hol-ning) C entertainment underholdsbidrag (ewn-nerr-hols-beedraag nt alimony underjordisk (ewn-nerr-Yoor-disk) adj ) undertey (ewn-ner-tur pi underwear undervanns. examine undersekelse (ewn-ner-shur-kerl-ser) c investigation. secondary. enquiry. ) ) underseke (ewn-ner-shur-ker) v enquire.(ewn-nerr-vahns) underwater undervise (ewn-nerr-vee-ser) v *teach. destruction undergrunnsbane (ewwierr-grewnsbaa-ner) c underground. (eivn-nerr-ho-ler) v en- amuse (ewn-nerr-ho-ler-ner ) underholdende undersigned undertrykke (ewn-ner-trew-ker) v oppress. ) ew underground underkaste seg (ewn-nerr-kahss-ter) submit under kjole (ewrwierr-khoo-ler) c slip underkue (ewo-nerr-kew-er) v subject instruct undervisning (ewn-nerr-veess-ning c ) tuition. pants pi.

gize unnslippe (ewn-shli-per) v escape absurd (ewr-maa-kerr) c watch- unntagen except (ewn-taa-gern ) prep but. whole uskadelig (ew-s/caa-der-li adj harm) less ) uskikkelig (ew-sM-ker-ii adj naugh) ty popular upalitelig (ei^po-lee-ter-li ) adj unreli- able. unsafe uskadd (ev^skahd) adj unhurt. exception) uoverkommelig (e^o-verr-ko-mer-li ) al adj prohibitive. *ha ) ~ sound usympatisk (ev^sewm-paa-tisk adj ) unpleasant usynlig (ew-sewn-li ) wrong adj invisible . insurmountable uovertruffen (ewK)-ver-troo-fem adj unsurpassed upartisk (ew-paa-tisk) adj impartial upassende (evv-pah-ser-ner adj improper upersonlig (ew-pae-shoon-li adj impersonal upopulaer (evv^poo-pew-laeaer) adj un) ) uselvisk (etv-sehl-visk) adj unselfish usikker (ew-si-kerr) adj uncertain. un- uren (ew-rayn adj unclean urett {ew-rehx) c wrong. unjust (ew-r/'/c-ti ) ~ uriktig adj incorrect. i ~ Uruguay (ew-rew-gew-/g/7 Uruguay uruguayaner (ew-rew-gew-igh-aa-nerr c Uruguayan ur uguayansk (ew-rew-gew-igh-aans/c adj Uruguayan usann (evv^sahn) adj untrue usannsy nlig (ew-sahn-sewn-li adj im) ) ) ) out of order. uneasy urskog (ew-shkoog) c jungle urt(ewtt)cherb urtids. extraordinary. urin(ew-reen)c urine unntak (ewn-taak nt ) (pi ~) excep- urmaker maker tion uro(ev^roo)c unrest urolig (ew-roo-li ) unntatt (ewn-taht) prep except unnvike (ewn-vee-ker) v avoid unnvaere (ewn-vaeae-rer) v spare unyttig (ev^new-ti adj useless ) adj restless. excuse. doubtful. untrustworthy uskyld (ev^shewl c innocence uskyldig (ew-s/jevW-di adj innocent uspiselig (ew-spee-ser-li adj inedible ustabil (eiv-stah-beel adj unstable ) ) ) ) ur(ewr)/7f watch uregelmessig (ew-ray-gerl-meh-si adj ) irregular ustadig (ew-sfaa-di) adj unsteady usto (eP^stur) adj unsteady usunn (ew-sewn) adj unhealthy. ) wrong urimelig (ew-ree-mer-li adj unreasonable. broken uordentlig {ew-ont-\\) adj untidy probable. ~~ *be gjore wrong.unnskyld! unnskyld! (ewn-shewl sorry! ) 294 urettf erdig fair.(ew-tits) ancient unedvendig (evv-nurd-vern-di ) adj un- necessary ew unayaktig (ev^nur -ahk-ti) adj inaccurate uoff isiell (evv^o-fi-si-erl ) adj unofficial ) uopphorlig (ew-oop-hur-li adv continually uorden (ew-o-dern) c disorder. injustice. unlikely usedvanlig (ew-sehd-vaan-li adj uncommon. ) usynlig (ei/^reht-fae-di ) adj un- unnskylde (ewn-shew-ler) v excuse unnskyldning (evw-shewl-ning C *be om apoloapology.

) pleasant utjevne (ewt-Yehv-ner) v equalize utkant (ewf-kahnt) c outskirts pi utkast (ewf-kahst) nt draft utkjersel (ewf-khur-sherl ) c exit. (ewf-dah-ner) v educate (eivf-dah-nerl-ser) tion utdannelse utdele c edu- background v distribute utgyte (ew?-Yew-ter) v *shed *utholde (ewt-ho-ler) v endure utholdelig (ewf-ho-ler-li adj tolerable ) (evvt-day-ler) utdrag (ewt-draag) nt (pi ~) extract. defiant driveway utklippsbok (evvf-klips-book) c (pi -boker) scrap-book utkople (ewf-kop-ier) v disconnect utlede (ewMay-der) v deduce. ga' ~ *go out. (ewv-til-streh-ker-li ) adj mender s (eiv-tern-dursh ) adv out- inadequate doors utenfor (evv-tem-for) p'rep outside. implement. export utf erlig (ewt-fur-li adj detailed ) foreigner utlikne (ewt-lik-ner) v level utluftning (ewf-lewft-ning ) c ventilation utlep (ewMurp) nt (pi ~) expiry . excursion utfolde (evvt-fo-ler) v unfold. issue utgift (eivr-Yift) c expense. export utgang (ewt-gahng c ) way out. ) utforske (ewf-fosh-ker) v explore utfere (eivf-fur-rer) v execute. infer utlending (ewt-lehn-ing c alien. utgifter utbryte (ewt-brew-ter) v exclaim utbytte (eivf-bew-ter) nt benefit. foreign utflukt (iwf-flookt) c trip. exclusively uten (extern) prep without utenat (ew-ter-naht) adv by heart tional utilstrekkelig insufficient. adv outside utenkelig ceivable (ew-tehng-ker-\\ ) utiltalende (ev^til-taa-ler-ner) adj un- adj incon- utenlands (ew-tern-lahns) adv abroad utenlandsk (ewMern-lahnsk adj alien. exit. dare. utakknemlig (ew-tahk-nehm-li) adj ungrateful utbre (evvt-bray) v expand outcome utgangspunkt (ewf-gahngs-poongt) nt starting-point utbrudd break (evvt-brewd) nt (pi *~) out- utgave (ewt-gaa-ver) c edition utgi (evvf-Vee) v publish. carry out. excerpt utdype (evvf-dew-per) v elaborate ute(ew-ter) adv out *ut elate (ew^ter-laa-ter) vomit.295 ut (ewt) uttop ) adv out. perform. display utfordre (evvf-foord-rer) v challenge. utfordrende challenging. * leave out utelukke (evv-ter-loo-ker) v exclude utholdenhet stamina (eivf-ho-lern-hayt) c utilfreds (ew-til-frehts) adj dissatisfied utilfredsstillende ner) (evv-til-freht-sti-ler- adj unsatisfactory utelukkende (evv^ter-loo-ker-ner) adv utilgjengelig (eiv-til-Yeh-nger-li) adj inaccessible utilsiktet (evv-til-sik-tert) a dj uninten- solely. r- utf ersel (ewf-fur-sherl c (pi -sler) ex- over beyond utad (evv^taad) adv outwards portation. *ha av profit expenditure utgravning (ewf-graav-ning c excava) utdanne cation.

uttenke (ew-tehng-ker) v devise ' utrivelig (ew-free-ver-li ) adj unpleas- ant utro (evv-troo) adj unfaithful utrolig (ew-froo-li) ad/incredible utrop (ewt-roop) nt (pi ~) exclamation utruste (eivf-rewss-ter) v equip utrustning (ewf-rewst-ning c outfit utsalg (ewf-sahlg) nt (pi ~) sales utseende (ewt-say-er-ner) nt look. utnevne (ewt-nehv-ner) v appoint utnevnelse (ewf-nehv-nerl-ser) c nomination. course utveksle (ewt-vehk-shler) v exchange utvelge (ewf-vehl-ger) v select utvendig (evvf-vehn-di ) adj external. appearance. exhibition. committee utvalgt (ewt-vahlt) adj select utvandre (etvf-vahn-drer) v emigrate utvei (ewf-vay c ) way out. display ) utvungenhet (eiv-tvoo-ngem-hayt c ) ease utydelig (ew-few-der-li) adj utstillingsdukke(ewf-sti-lings-dew- dim . semblance utsending (evvf-seh-ning c delegate utsette (ewf-seh-ter) v postpone. utsatt for liable to. prospect. subject to utsettelse (ewf-seh-terl-ser) c delay utside (ewf-seeer) c outside. utslitt (ewt-shlit ) ) ) utvikle (ewt-vik-ler) v develop utvikling (ewf-vik-ling c development utvilsomt (ew-fvee/-somt adv un) ) doubtedly utvise (ewf-vee-ser) v expel display utstilling (evvf-sti-ling C exposition. enlarge utvidelse (eivf-vee-derl-ser) c extension adj worn-out utsolgt (ewf-solt adj sold out utstedelse (ewf-stay-derl-ser) c issue utstikker (ewf-sti-kerr c pier utstille (evvf-sti-ler) v *show.utlepe utlope (ewMuf-per) v expire utlept (ewMurpt) adj expired utmatte (ewf-mah-ter) v exhaust 296 ker)c mannequin utydelig utstillingslokale(ewt-sti-lings-loo-kaa\er)nt showroom utmattet (ewf-mah-tert) adj tired utmerke seg (ewf-maer-ker) excel utmerket (evvf-maer-kert) adj fine. kit. expose. outlook utskeielse (ewt-shay-erl-ser) c excess utslett (ewt-sleht) nt rash ) ) uttrykk (ew-trewk) nt (pi ~) expression. select uttaie (ew-taa-ler) c pronunciation. selection. term. phrase. exterior utsikt (evvf-sikt) c view. show. exhibit. *gi r* for express uttrykke (ewMrew-ker) v express uttrykkelig (ew-frew/c-ker-li) adj explicit. delay. broad utstyr (ewf-stewr) nt equipment. outward utvide (ewf-vee-der) v widen. expand. *put off. v gait mispronounce pronounce. variety. adjourn. express uttorret (ew-tur-rert) adj arid utvalg (ew?-vahlg) nt (pi ~) choice. extend. appointment utnytte (ewf-new-ter) v exploit utpresse (ewf-preh-ser) v extort utpressing (ewt-preh-sing c extortion utregning (evvf-ray-ning c calculation ) ) gear utstyre (ewt-stew-rer) v equip utsokt (ewf-surkt) adj exquisite. assortment. excellent utstillingsvindu (ewf-sti-lings-vin-dew ) nt shop-window utstrakt (ewt-strahkt) adj extensive.

simple vaffelkjeks (va/tf-ferl-khehks) c wafer vanligvis (vaan-li-veess) advas a rule. inoculate uvedkommende ) (evv^vayd-ko-mer-ner) c(pl ~) trespasser uvel (evv^vehl adj unwell uvennlig (evv-vehn-li) a dj unkind. ) vakle(va/)/c-ler) beautiful v falter in- ) vaklende sential (vaM-ler-ner) adj shaky vaksinasjon (vahk-si-nah-s/70on) c uutholdelig (ew-ewt-/joMer-li adj unbearable ) oculation vaksinere (vahk-si-nay-rer) v vacci- uvanlig (ew-vahn-w adj unusual uvant (ew-vahnt) adj unaccustomed ) nate. averse uvirkelig (evweer-ker-li) adj unreal uvirksom (ei^veerk-som ) adj idle uviss (ew-viss) adj uncertain (vaa-lern adj numb valg (vahlg) nt choice. habitual. un- vaksinering (vahk-si-na>ring c vaccination vakt (vahkt c guard. -trer) concierge. election valgfri (vahlg-free) adj optional valgkrets (va/?/g-krehts) c constituen- uvitende (evwi-ter-ner) adj ignorant uvurderlig (ew-vew-c/ay-li adj price) cy valgsprak (vah/g-sprawk) nt slogan (pi ~) less valmue /7t uvaer (ew-vaeaer) (pi ) tempest uasrlig (ew-sese-W) adj dishonest. pick. faint usually . impatient uunngaelig (ew-ewng-gaw^-er-li adj unavoidable. exchange rate vandre (vahn-drer) v wander vane (vaa-ner) c custom. disabled vanilje (vah-n/Z-Yer) c vanilla vable (vahb-\er) c blister vanlig vadested (vaa-der-stay) nt ford (vaan-\\) adj common. crippled.297 uteve (ev^tur-ver) v exercise vanligvis utalelig (e\N-taw-\er-\\) adj intolerable utalmodig (ewMol-moo-di adj eager. fair. attendant vaktel (va/7/c-terl) c (pi -tier) quail vaktmann (vahkt-mahn) c (pi -menn) ) ) friendly uventet (ew-vehn-tert) adj unexpected uvesentlig (ew-vaK-sernt-li adj insig) warden vaktmester (vaMf-mehss-terr) c (pi ~e. janitor nificant vakuum valen (vaa-kewm) nt ) vacuum uviktig (ewM/ik-ti) adj unimportant uvillig (ew-vi-li) adj unwilling. habit vanfor {vahn-fwr) adj invalid. vag (vaag) adj vague. inevitable uunnvaerlig (ew-ewn-vasas-li adj es) vagabond (vah-gah-bonn) c tramp vagabondere (vah-gah-bon-da^-rer) v tramp vakker (vahk-kerr) adj handsome. reg- vaffel (vahHerl) c (pi vafler) waffle ular. ordinary. ) (vahl-mewer) c poppy valnott (vaa/-nurt) c walnut vals (vahls) c waltz crooked uensket (evvHjrn-skert adj undesirable valuta (vah-/ewf-tah c currency ) valutakurs (vah-/ewf-tah-kewsh c rate ) of exchange. usual. customary. caretaker.

innlagt ~ .298 veddetopshest vann (vahnn) nt water.

upkeep vedrere {vay-rur-rer) v affect vedrorende (vap-rur-rer-ner) prep change vekslepenger change (ve/j/c-shler-peh-ngerr) pi with reference to. way vegetarianer vegetarian (veh-ger-tah-ri-aa-nerr) vekstliv (veMsf-leev) nt vegetation vekt (vehkt) c weight. ex- vedlegg (vay-lehg) nt enclosure vedlegge (vay-leh-ger) v attach. (ve/7/-smaa-ker-ner) adj savoury velstand (vehhstahn) c prosperity . pa til m velbegrunnet (ve/iA-beh-grew-nert) adj well-founded bound for velbehag (veW-beh-haag) nt pleasure veldig (vehl-6\)adj huge. scales pi. hilse ~ welcome velkomst (vehhkomsx c welcome ) (vehl-kom-mern) adj wel- veivaksel (vayv-ahk-sherl) c (pi -sler) crankshaft veiviser (vay-vee-serr) c signpost veivkasse (vayv-kah-ser) c crankcase vellykket (veh/-lew-kert) adj successful velsigne (vehl-sing-ner) v bless velsignelse (vehl-sing-nerl-ser) c blessing vekk(vehkk)advoff vekke {vehk-ker) v *wake. vedta (vay-taa) v adopt. concerning decide adj per- vekslingskontor(veM-shlings-koontoor) nt money exchange. way. immense velferd (ve/iZ-faaaer) c welfare veiarbeid (vav-ahr-bayd) nt road work veiavgift (vay-aav-vjft) c toll veidekke (vav-deh-ker) nt pavement veie(vay-er) v weigh veikant (vay-kahnt) c roadside. # leg- c pa stress ge vektstang (ve/?/cf-stahng) c -tenger) lever ~ (pi vegg(vehgg)cwall veggedyr (ve/jg-ger-dewr) nt (pi ~) velbefinnende ease (ve/j/-beh-fi-ner-ner) nt bug veggteppe (vehg-teh-per) nt tapestry vei (vay) c road. pick. -* ut select velgjerenhet (ve/7/-Yur-rem-hayt) c charity veikart (vay-kaht) nt road map veikryss (vay-krewss) nt (pi ~) intersection. wayside velge elect. well-known velkommen tem veiskilt (vay-shilt) nt road sign come. (vehl-ger) v *choose. exchange office vedvarende manent (vap-vaa-rer-ner) vekst (vehkst) c growth veg(vay)c road. enclose vedlikehold (veh-/ee-ker-hol nt main) tenance. junction veilede (vav-lay-der) v direct veinett (vav-neht) nt (pi ~) road sys- velhavende well-to-do (ve/)/-haa-ver-ner) adj velkjent (veW-khehnt) adj familiar. *awake vekkerklokke (ve/>/c-kerr-klo-ker) c alarm-clock velsmakende tasty.veddemal c race-horse 299 veksel (vehk-serl) velstand veddemal bet (ve/jd-der-mawl) nt (pi ~) c (pi -sler) draft vekselstrom (veM-serl-strurm) c alternating current vekselvis (ve/?/c-sherl-veess) adv alternate veksle (veM-shler) v change.

velstaende velstaende (ve/j^-stawer-ner) 300 adj pros- .

versjon 301 (vae-s/ioon) vinkart versjon c version .

force volde(vo/-ler) v cause voldshandling (vo/s-hahnd-ling) c outrage voldsom (vo/-som adj violent voldta (voMaa) v rape. real. true. ineffective up vokskabinett (vofcs-kah-bi-neht) virksom (veer/c-som) adj active virksomhet (veer/c-som-hayt) centerprise. eraser vispe (w'ss-per) v whip. pear. assault ) vollgrav (vo/-graav) c volt (volt ) moat visepresident (vee-ser-preh-si-dehnt) c vice-president c volt volum (voo-lewm) nt volume . *win vinnende (w'rwier-ner) adj winning vinner (wn-nerr) c winner vinranke (veern-ahng-ker) c vine vinter (w'n-terr) c (pi -trer) winter vintersport (v/n-ter-shpot) c winter sports visse (w'ss-ser) pron some visum (vee-sewm) nt (pi visa) visa vitamin (vi-tah-meen) nt vitamin vite(vee-ter) v*know vitebegjasrlig (vee-ter-beh-Yaeae-li ) adj curious vipe(vee-per)c pewit vippe (wp-per) c seesaw virke (veer-ker v work. ** seg applay. business. grown- efficient. nt wav. efficient virkningsles (veer/c-nings-lurss) adj in- voks(voks)cwax vokse (vo/c-ser) v *grow voksen 1 (vofc-sern) c (pi -sne) adult. operate ) vitenskap (vee-tern-skaap) c science vitenskapelig (vee-tern-skaaper-li) adj scientific virkelig (veer-ker-li) adj actual. grown-up voksen 2 (vo/c-sern) adj adult. point out. dis" frem *show.YuF-rer) v realize vits(vits)cjoke vittig (vit-t\)adj virkelighet (veer-ker-li-hayt) c reality. visit ) visittkort (vi-s/'f-kot nt (pi ~) visit- ing-card viskelaer (v/ss-ker-laeaer) nt (pi ~~) vinmonopol off-licence (veerr-moo-noo-pool) nt rubber. really vitenskapsmann (vee-tern-skaapsmahn) c (pi -menn) scientist vitne (wf-ner) nt witness. witty vogn (voangn) c carriage vokal (voo-kaal) c vowel. hairpin virvar (veer-vahr) nt muddle vis (veess) adj wise. virkeligheten as a matter of fact vir kern ate (veer-ker-maw-ter) c mode i humorous. v testify vitnesbyrd (v/f-nerss-bewrd) nt certificate virkeliggjore ( veer-ker-li. very. substantial. adj vocal of operation virkning (veerfc-ning c effect ) virkningsfull (veer/c-nings-fewl) adj effective. nt waxworks pi vokte seg void (voll ) (vo/c-ter) beware manner visdom (veess-dom) c wisdom vise (vee-ser) v *show. prove vise vei guide c violence. adv indeed.vinke 302 visitere(vi-si-fap-rer) v visitt (vi-s/ff ) volum search vinke (wng-ker) v wave vinkel (w'ng-kerl) c (pi -kler) angle vinkelner (veen-kehl-nerr) c winewaiter vinkjeller (veen-kheh-lerr) c wine-cellar c call. whisk viss(viss) ac// certain vinne (wn-ner) vgain.

express. favourite ) vurdering (vew-dap-ring c estimate. graceful yndling (eivnd-ling c favourite. adj ex) terior vaerelsesbetjening (va3a>rerl-serssbeh-tVay-ning) c room service vaerelsespike va?a?-rerl-serss-pee-ker c chambermaid ( ) ytterfrakk (ewf-terr-frahk) c overcoat ytterlig (ewt-ter-\\ adj extreme ytterligere (eivf-ter-li-er-rer) adj additional. ~med frokost bed and breakfast ynkelig (ewng-ker-li adj lamentable yrke (eivr-ker) nt trade. springtime . value. further ytterlighet (ewf-ter-li-hayt) c extreme ytterside (ewf-ter-shee-der) c outside ) vaer elsest e m per at u r ( vasas-rerl-serss- ytterst (ewf-tersht) adj utmost. gjere vondt *hurt. vaer sa god here you are vaer else (va3a?-rerl-ser) nt room. produce ytre (ewf-rer) v utter. zoologisk hage zo- vaken vakne ( va w-kern ) adj awake ological gardens (pi {vok-ner) v wake up vaningshus (vaw-nings-hewss) nt ^) farmhouse zoologi (soo-loo-g/) c zoology zoomlinse (sodm-lin-ser) c zoom lens vapen (vaw-pern) nt weapon vflr 1 (vawr) (pi ~) arm. estimate ) lings.vond vond (voonn adj bad. ex- tehm-peh-rah-tewr) c ture room temperac treme vaermelding (vascer-meh-ling) weather forecast vaeske (vehss-ker) c fluid vage (vaw-ger) vdare. evil. occupation yte {ew-ter) v yield. ynd- vulgaer (vewl -gae&r) adj vulgar ynde vulkan (vewl-fcaan) c volcano vurdere (vew-dap-rer) devaluate.pet. venture va gemot vaw-ger-moot nt guts ( ) zoo (sod) c zoo. om ~ turn vridning (vreed-ning) c twist vrien wee-ern adj difficult vrevle (vrurv-\er) vtalk rubbish vugge (vewg-ger) c cradle ( ) ydmyk (ewd-mewk) adj humble (ewn-der) c grace yndig {ewn-di ) adj lovely. wrench. painful. pron our var 2 (vawr) c spring. *ha vondt ) 303 vSt (vawt adj wet. vaer appreciation (vaeaer) nt weather vaere (vaeae-rer) v *be. moist ) zoomlinse *have a pain vorte(vor-ter)cwart votter (vof-terr) pi mittens pi vrak (vraak ) w watt (vahtt)c watt nt wreck ) vrengt (vrehngt adj inside out vri (vree) v twist.

gentle. ruination ) 0yenblyant eye-pencil (ur ew-ern-blew-ahnt) c adj wasteful. ew )c island ew 0ye {ur -er) nt (pi oyne) eye ew 0yeblikk (ur -er-b\\k) nt instant. 0ve (Ur-ver) seg pracstiig (urst-\\ ~ adj honest. lavish ) eke (Dr-ker) ekning (D7*-ning ekonom v increase. second. tender enske (ums-ker) v wish. desire. v hon- 0st(urst)ceast 0sterrike (urss-ter-ree-ker) Austria osterriker (urss-ter-ree-kerr) c Austrian our aeref ull (asas-rer-fewl adj honourable aerend (aeae-rem nt errand aeresfelelse (a3a?-rerss-fur-erl-ser) c sense of honour ) ) osterriksk (urss-ter-reeksk) adj Austrian 0sters (urss-tersh) ) c (pi ~) oyster aergjerrig aerlig (aer-Kasr-ri) ) ad/ambitious adj eastern. *spoil stantly. easterly 0stre (ursf-rer) adj eastern v exercise. immediately. ruin. economical eks(urks)caxe d\ (ur\\) eyenbryn (ivr -ern-brewn) nt (pi ~) eyebrow evv oyenlege (ur -ern-lay-ger) c oculist ew 0yenlokk (ur -em-\ok) nt eyelid ew oyenskygge (ur -ern-shew-ger) C eye-shadow evv 0yensverte (<vr -ern-svae-ter) c mascara ew nt beer.aerbedig 304 oyenvitne erret (urr-ren) c trout 0sregn (Urss-rayn nt downpour ) aerbodig (aer-bur-di) adj respectful aerbedighet (aer-bur-di-hayt) c respect aere (asa^-rer) c honour. moment 0y(ur oyeblikkelig ate (ur e -er-blik-\\) destroy. raise c increase (ur-koo-noom) c economist ekonomi (ur-koo-noo-mee) c economy ekonomisk (ur-koo-noo-misk) adj economic. glory. til lykke compli- ~ 0yensynlig parently (ur ew -ern-sewn-li) adv ap- 0yenvippe (ur -ern-vi-per) c eyelash evv 0yenvitne (ur -em-vit-ner) nt eyewitness evv (urns-ker-li ) adj desirable 0re(Dr-rer)/]f ear 0redobb (Dr-rer-dob) c earring ereverk (Ur-rer-vaerk c earache 0rken (urr-kem c desert ) ) orn (urn ) c eagle . waste *0delegge (uMer-leh-ger) v wreck. nt wish. want. ale ) em (urmm ment 0nskelig adj sore. straight aerlighet (asaHi-hayt c honesty (aer-wer-di adj venerable aerverdig (aeae-\\ ) tise ) ovelse (Z/rv-erl-ser) c exercise 0verst (Dr-versht) adj top evre (urv-rer) adj upper for 0vrig (for TTrv-r\ ) moreover ode (Dr-der) adj desert. desire. adj adv inimmedi- edeleggelse odsel (u/t-serl (Dr-der-leh-gerl-ser) c de- struction.

per per annum arbok (awr-book) c (pi -boker) annual are (aw-rer) c oar. perch ak(awk)/7f yoke ker (aw-kerr) c (pi akrer) field al(awl)ceel and (onn c spirit. attende (of-ter-ner) num eighth atti (ot-W)num eighty . ghost andedrett (on-der-dreht) nt breath) ing. vein areknute (aw-rer-knew-ter) c varicose ) ~ andelig (on-der-li) ) adj spiritual vein apen (aiv-pern adj open apenbare (av^pern-baa-rer) v reveal apenbaring ition (o-pern-baa-ring) c appar- arhundre (awr-hewn-drer) nt century arlig {aw-\\) adj yearly. respiration apningstid (aivp-nings-teed c business hours ar (awr) nt year.abor 305 atti abor (ob-boor) c bass. cause arsdag (awsh-daag) c anniversary arstid (awsh-xeed ) c season Spenbart (aw-pern-baat adv appar) ently arvaken (aw-vaw-kern adj vigilant ) Spenhjertig (aw-pem-Yae-ti) at//' open atte(or-ter)/7ii/T7 eight apne gap (awp-ner) vopen. *undo ) apning (aivp-ning c opening. breach. annual arsak (aw-shaak) c reason.

.

consomme (US green bean) topp asparagus bakt baked bonne bean daddel (pi dadler) date banan banana bankebiff slices or chunks of beef simmered in gravy bekkorret river trout benlose fugler rolled slices of veal stuffed with minced meat betasuppe thick soup of meat. blotkake rich sponge layer cake blabaer bilberry (US blueberry) blaskjell mussel brekkbonne French bean (US green bean) bringebaer raspberry brisling sprat broiler specially fed 2-months-old served with jam asparges asparagus ~ bonne French bean ~ tip chicken brod bread buljong broth. minced raw beef bjornebxr blackberry blandede gronnsaker mixed vegetables kokt v boiled speil~ fried (US sunny side up) eggerere scrambled eggs elgstek roast elk eple apple (US moose) blodpudding black pudding (US blood sausage) blomkal cauliflower ~kake ert apple cake pea ertesuppe pea soup . slices of bread dipped in batter and fried.Menu Reader c Food agurk cucumber ananas pineapple and duck ansjos marinated sprats appelsin orange aprikos apricot arme riddere French toast. bone marrow and vegetables biff dagens meny day's menu dagens rett day's special drue grape dyrestek roast venison eddik vinegar egg egg og bacon bacon and eggs ~ blotkokt forlorent ~ ~ beef ~ soft-boiled ~ poached hardkokt ~ hard-boiled med lok with fried onions tartar beef tartare.

308 estragon tarragon fasan pheasant fenalar cured leg of mutton fersken peach ferskt kjett with grainy texture and strong flavour geitekilling kid geitost a bitter-sweet brown goat's milk og suppe meat-andvegetable soup cheese made from fiken fig fisk fish fiskebolle fish ball gjedde pike grapefrukt grapefruit gravet orret salt-cured trout flavoured with dill gravlaks salt.and sugar-cured salmon flavoured with dill. often served with creamy dill- fiskegrateng fish casserole fiskekabaret fish and shellfish in aspic fiskekake fried fish ball and-mustard sauce gresstek chive griljert fiskepudding fish pudding fiskesuppe fish soup flatbred thin wafer of rye and sometimes barley breaded grillet grilled fleskepannekake thick ovenbaked pancake with bacon fleskepolse pork sandwich spread flyndrefilet fillet flete cream grovbred brown bread grennsak vegetable grot porridge. starter frokost breakfast gas goose gaselever(postei) goose liver (paste) gasestek roast goose hasselnett hazelnut fromasj mousse. cereal gudbrandsdalsost a slightly sweet of flounder brown cheese made from and cow's milk gulrot (pi gulretter) carrot goat's ~ost cream cheese ~vaffel cream-enriched waffle often served with Arctic cloudberries or jam forrett first course.and sugar-cured whole hjemmelaget home-made hoffdessert layers of meringue and whipped cream. sherbet ~salat fruit salad ~terte fugl fowl fyll fruit tart ~grot oatmeal (porridge) ~kjeks oatmeal biscuit (US oatmeal cookie) helkornbred wholemeal (US whole-wheat) bread fri- stuffing. topped with chocolate sauce and toasted almonds honning honey herring fillets gammelost a semi-hard cheese hummer lobster hvalbiff steak of whale . blancmange frukt fruit havre oats ~is water-ice. forcemeat farefrikasse mutton or lamb hellefisk halibut helstekt roasted cassee farekjett mutton farestek leg of lamb farikal mutton or lamb in cabbage stew gaffelbiter salt.

potatoes. cutlet honsefrikasse chicken fricassee is ice. cheese ~ hvitting whiting and dessert kolje haddock korint currant kotelett chop. meat. lamb or pork). thigh ~vinge wing kal ruletter cabbage leaves stuffed with minced meat laks salmon kalvetunge calf s tongue kanel cinnamon cabbage ~ karamellpudding caramel blancmange (US pudding) karbonadekake hamburger steak kardemomme cardamom karri curry lammebog shoulder of lamb lammebryst brisket of lamb lammekotelett lamb chop lapskaus thick stew of diced or karve caraway seed kastanje chestnut kirsebaer cherry kjeks biscuit (US cracker or minced meat (generally beef. tart kalkun turkey kalvekjett veal kalvekotelett veal chop kalvemedaljong a small fillet of veal kryddersild soused herring kumle potato dumpling kylling chicken ~bryst breast round ~larleg. served klippfisk salted and dried cod knekkebred crisp bread with white sauce or melted butter (US hardtack) kokosmakron coconut macaroon kokosnett coconut and potatoes lek onion makrell mackerel . apples. salad. gherkins and other vegetables in mayonnaise jordbaer strawberry julekake rich fruit cake (Christ- krabbe crab kransekake cone-shaped pile of almond-macaroon rings krem whipped cream kreps crayfish kringle ring-twisted bread with raisins mas speciality) kake cake. boiled koldtbord a buffet of cold dishes such as fish. ~ krem ice-cream water ice (US sherbet) italiensk salat salad of diced cold meat or ham. potatoes. onions and other vegetables lefse thin cookie) kjett pancake (without eggs) meat lettstekt saute ed ~bollemeat ball ~deig minced meat ~kake small hamburger ~ pudding meat loaf or sausage lever liver ~ postei liver paste bread steaks loff white ~ suppe broth with diced meat lompe kind of potato pancake lungemos hash of pork lungs and onions lutefisk boiled stockfish. bun med rosiner with raisins hvitlek garlic E kokt cooked.309 hvetebolle sweet roll.

sometimes topped with a fried egg paere pear okserull rolled stuffed beef. served with raspberry or strawberry sauce rislapp small sweet rice cake ristet grilled. sauteed.a 310 mandel (pi mandler) almond marengs meringue marinert marinated plomme plum ~ gret med fletemelk stewed plums and cream plukkfisk poached fish (usually dried cod or haddock) in white medisterkake hamburger steak made of pork meny bill of fare. served cold oksestek roast beef pelse sausage rabarbra rhubarb rakerret salt-cured trout rapphene partridge reddik radish regnbueorret rainbow trout reinsdyrstek roast reindeer reke shrimp remuladesaus mayonnaise mixed with cream. menu middag dinner morell morello cherry -morkel (pi morkler) morel mush- sauce pommes frites potato (US French fries) postei 1) chips vol-au-vent 2) meat or room multe Arctic cloudberry musling mussel mysost a brown whey cheese similar to gudbrandsdalsost fish pie potet potato chips crisps ~ (US chips) morbrad rumpsteak napoleonskake custard slice (US napoleon) normannaost blue cheese nype rose hip nyre kidney nott nut oksefilet fillet of beef oksehalesuppe oxtail soup oksekjett beef (US chips) ~gull ~ kakecrisps fritter potato pultost a soft. toasted . chopped gherkins omelett med sjampinjonger button mushroom omelet ost cheese pai pie pale young coalfish panert breaded pannekake pancake pepperkake ginger biscuit (US ginger snap) pepperrot horse-radish ~saus horse-radish sauce persille parsley and parsley rips redcurrant ris rice pinnekjett salted and fried ribs of mutton roasted on twigs pir small (Christmas speciality) mackerel pisket krem whipped cream risengrynsgret rice pudding sprinkled with cinammon and sugar. sometimes fermented cheese. served warm riskrem boiled rice mixed with whipped cream. usually flavoured with caraway seeds purre leek pyttipanne diced meat and potatoes fried with onions.

vegetables. cake . spices and mayonnaise sirupssnipp ginger biscuit ~bred sponge cake r* ert sugar pea suppe soup surkal boiled cabbage flavoured with sugar. often served with scrambled eggs and chives ~ spekepelse large air-dried sausage spekesild salted herring. pork. vinegar and caraway seeds sursild soused herring (US ginger snap) sitron lemon ~fromasj lemon blancmange (US lemon custard) sjampinjong button mushroom. potatoes and pickled beetroot spekeskinke cured ham spinat spinach stangselleri branch celery stek roast stekt fried. mutton. reindeer). cucumber. snow grouse redbete beetroot rodgret fruit pudding served with vanilla custard or sopp mushroom speilegg fried egg cream spekemat cured meat redkal red cabbage rodspette plaice rekelaks smoked salmon rekt smoked remme thick sour cream grot boiled and served with (beef. roasted stikkelsbaer gooseberry sugar rorte tyttebaer cranberry jam made without cooking raraw ~stekt underdone saus sauce sei coalfish selleri celery sennep mustard service inkludert service included sild stuet 1) stewed (of fruit) 2) creamed (of vegetables) sukker sugar herring sildekake herring patty sildesalat salad of diced salt herring. often served with cabbage. champignon sjokolade chocolate sjetunge sole sjeerret sea trout skalldyr shellfish svinekjett pork svinekotelett pork chop svineribbe spare-rib svinestek roast pork sviske prune gret stewed prunes ~ sylte brawn (US head cheese) ~agurk pickled gherkin (US pickle) pig's trotter skilpaddesuppe turtle soup skinke ham skive slice syltelabb boiled and salt-cured (US pig's foot) slangeagurk cucumber syltetoyjam terte tart.311 rogn roe rosenkal brussels sprout rosin raisin smer butter E ~bred open-faced sandwich biscuit (US cookie) snittebenner sliced French beans solbaer blackcurrant smakake rundstykke roll rype ptarmigan. onions.

a kind of yoghurt appelsinbrus orangeade bar neat (US straight) brennevin brandy. spirit brus fizzy (US carbonated) fruit drink konjakk cognac Iiker liqueur lin jeakevitt akevitt in which is stored oak casks in the holds of Norwegian dobbel double dram shot of spirit eplemost applejuice flete motion of the ship is said produce a unique taste melk milk kald ships. topped with vaktel quail valnett walnut vannbakkels cream puff vannis water-ice vilt timiaii whipped cream thyme (US sherbet) game torsk cod voksbenne butter bean (US wax bean) verterkake spiced malt bread wienerbred Danish pastry erret (salmon) trout esters oyster al eel torskerogn cod roe torsketunge cod tongue treffel (pi trefler) truffle tunfisk tunny (US tuna) tunge tongue tyttebaer kind of cranberry vaffel waffle arfugl black grouse Drinks akevitt spirits distilled from potatoes or grain. the rolling to cream fruktsaft fruit juice glegg similar to mulled wine. often flavoured ~ uten flete black with aromatic seeds and spices alkoholfri non-alcoholic aperitiff aperitif ~liker coffee-flavoured liqueur is~ iced kakao cocoa kefir kefir. soda water kaffe coffee ~ portvin port (wine) med cream rom rum .312 tilslerte bondepiker dessert made from layers of apple sauce and bread-crumbs. with spirits is ice varm ~ cold ~ warm mineralvann mineral water pils lager and spices on the rocks flete with med ~ pjolter long drink of whisky or brandy and.

dark vann water vin wine bokk~ bock export~ strong.313 rodvinstoddi mulled wine saft musserende ~ sparkling drink) sjokolade chocolate drink tetea med sitron with lemon squash (US fruit rod~ red terr el ~ dry ~ beer bayer~ medium-strong. light coloured het~ fortified hvit~ white lager~ light lager verter~ non-alcoholic beer .

av-. om-. under-.for-. A prefixed verb is conjugated in the same way as the stem verb. like an-. inn-. opp-. etc. med-. be-. ut-. frem-. ned-. over-. pa-. that Norwegian verbs maintain the same form for all persons in any given There is a large number of prefixes in Norwegian. til-. ved-. unna-. unn-.314 Norwegian Irregular Verbs Note tense. etter-.fra-. Infinitive .

.

.

.317 Norwegian Abbreviations adm.dir.

318 kr .

319 Numerals .

320 Time Although official is 12-hour system time in Norway is based on the 24-hour clock. . the used in conversation.

how to shop. 128 pages featuring pictures and maps in full colour. What to see and do. what to eat.fits your pocket in both size and Bestselling international travel guide series price.Corning 937-5110 Elmira 733-6224 BERLITZ TRAVEL GUIDES . Africa Greece Kenya Morocco Tunisia Austria Vienna Belgium Brussels Brazil Rio de Janeiro Canada Montreal Caribbean Bahamas French West Jamaica* Puerto Rico Indies Southern Caribbean Virgin Islands Far East Hong Kong Singapore Sri Lanka* Thailand France French Riviera Loire Valley Paris Germany Berlin* Munich* Rhine Valley *in preparation . An indispensable companion.

compact size easily fits your pocket or purse som for n0yaktighetens skyld er datakontroilert . plus basic phrases for making yourself understood.. and Each main entry contains complete pronunciation transcripspeech.500 concepts in each language. you will find its handy. followed by trans- og til slutt oversetteisen.. ordklasse.Canada $4 95 U. more than 300 pages of key words for the trip.passer lommen. this Berlitz dictionary contains a specially fattende over uregelmessige prepared will menu reader . foreign restaurant - Distributed by/Distribuert av Macmillan Publishing Co. en omliste so conveniently As an extra feature.S. and 1. bade storrelse og i pris. Inc.25 Great Britain BERUTZ HELT TOSPRAKLIG COMPLETELY BILINGUAL ENGELSK-NORSK NGRSK-ENGELSK NYREVIDERTUTGAVE Denne fullstendig reviderte lommeordboken fra Berlitz inneholder ca. ISBN 0-02-964560-3 Cassell Ltd. irregular if tion. foruten en lang rekke ord og uttrykk make you feel at home in any som vil komme Dem til nytte pS reisen. any. lists parts of forms. Oslo ISBN 82-05-11604-0 f I 96456 . hvert sprak. lations. New York London ISBN 0-304-96456-5 Gyldendal Norsk Forlag. Denne moderne ordboken - Completely up-to-date and computer-verified for accuracy.which verb og vanlige forkortelser. I tillegg til alt dette inneholder Berlitz' snitt ordboker et saerskilt avom mat og drikke.A. or for reference med like n0kkeiord som gjor boken anvendelig for reisebruk som for selvstudium. Hvert oppslagsord er fulgt av lydskrift.. 12 NORWEGIAN-ENGLISH ENGLISH-NORWEGIAN REVISED EDITION This completely revised Berlitz dictionary contains more than 500 begreper pa sider mer enn 300 12. eventuelle uregelmessige former study.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->