1

2

Alexandru Mitru

Legendele Olimpului
Lucrare distinsă cu premiul „Ion Creangă” al Academiei Române

Zeii
Volumul 1

Versiune electronică realizată după ediţiile 1978-1983

3

Prefaţă
a cele mai multe conferinţe rostite în public, conferenţiarul, în genere un om de cultură cu mare reputaţie, apare la tribună în tovărăşia unei persoane – foarte cumsecade – care-l prezintă printr-o scurtă alocuţiune. Alocuţiunea aceasta este ca o prefaţă orală, similară celor scrise, sau, cel puţin, acesta este rostul ei. Numai că eu, de multe ori, ca un cetăţean ascultător din sală am auzit cu drept cuvânt în jurul meu : „Dar cine-i acela car prezintă ?! Cine prezintă prezentatorul ?!” Căci, realist vorbind, dacă ar fi avut totuşi vreun sens, conferenţiarul ar fi fost mai normal să-l prezinte el pe prezentator, inversând rolurile. O întâmplare ca asta mi-a venit imediat în minte cînd a fost vorba să scriu această prefaţă, care, în prim loc, are ca rol clasic acela de a prezenta pe autor (conferenţiar în scris). Să-l prezint deci pe Alexandru Mitru! Şi să-l prezint ca autor al acestei cărţi : „Legendele Olimpului”. El este însă cunoscut de generaţii întregi de tineri care-i savurează scrisul şi cu plăcere şi cu folos de ani de zile! Iar cartea a apărut în câteva ediţii, şi într-un foarte mare tiraj. Pe Alexandru Mitru îl cunoaşte deci o lume întreagă, mai ales că fiecare cititor, din altruism sau din slăbiciune, are cel puţin unul sau doi semeni succesivi, cărora le-a împrumutat cartea – ceea ce măreşte considerabil numărul real al cititorilor. Nu este paradoxal să-l prezint eu pe el?! Generaţiile de cititori, mai ales când e vorba de o carte pentru tineret, se succed însă repede, şi apoi cartea, în această nou ediţie, este destinată unor noi cititori, altor generaţii ; de azi şi de mâine. Destinul ei este de durată, ca însuşi destinul legendelor pe care le cuprinde. Dar acele generaţii au referinţele certe, indiscutabile, ale generaţiilor anterioare de cititori, şi vor avea, de îndată, de la prima pagină a cărţii pe care vor citi-o, o idee proprie pentru care orice prezentare aici echivalează cu a prezenta cuiva o rudă sufletească apropiată şi care, pe deasupra, este şi faima acelei familii. Să spun totuşi că Alexandru Mitru e un scriitor temerar, că nu şi-a propus să scrie o carte facilă, cu poveşti de adormit copii, ci o carte şi plăcută şi folositoare, care i-a ridicat o sumedenie de obstacole grele, pe care le-a trecut cu un succes strălucit. Lectura „Studiului introductiv” ce urmează, semnat de un mare specialist : Prof. Nicolae I. Barbu, dă o idee de proporţiile, dificultăţile şi numărul obstacolelor pe care le avea de trecut

L

4

Alexandru Mitru în alegerea materialului acestei cărţi, pe care, cu mare curaj şi încredere în sine, singur şi l-a ales. Legendele Olimpului respirau greu de bătrâneţe – Alexandru Mitru le-a întinerit, le-a dat suflul proaspăt al limbii şi talentului său, făcând din ele simboluri de totdeauna ale năzuinţii omului de a se depăşi pe sine. El a umanizat personaje devenite de mult statui, a creat fiinţe din simple simboluri, a apropiat viaţa zeilor şi a eroilor legendari, de noi, cu temperamentul lor , cu calităţile lor supranaturale , cu urile şi dragostea lor, cu tot ce era uman totuşi şi în ei, căci chiar zeii, care erau întrupări ce n-au existat , au fost creaţi după chipul şi asemănarea noastră de oameni.Cât priveşte eroii, ei au fost oameni cu calităţi superlative ,zeificaţi pentru faptele lor mari şi excepţionale,de mulţimile care i-au admirat cu recunoştinţă. În stil, în dialoguri , în sensurile date faptelor de către autor, eu apreciez în special această umanizare, care apropie un trecut îndepărtat , neguros dar neuitat, de timpul de astăzi, creând din om o entitate universală şi fără moarte, căci legenda e o formă a nemuririi. Observ însă că nici cartea nu are nevoie de o prezentare în prefaţa aceasta, căci ea a avut de curînd, în anul 1972, o recomandare supremă dată de către „Academia Republicii Socialiste România”, prin premiul „Ion Creangă" ce i-a fost acordat, după ce a fost atent judecată de secţia de literatură şi artă a Academiei, de sub preşedinţia acelui integru, serios şi doct Alexandru Al. Philippide şi compusă dintr-un număr de scriitori şi artişti cu mare experienţă. Ce rost ar mai avea, după aceasta, aprecierea mea ? Doar aceea a unui cititor deprins să descifreze şi interesul şi frumuseţile unei cărţi, adică o operaţiune pe care oricare cititor o va face cu aceeaşi obiectivitate şi acelaşi entuziasm, în taina camerei sale de lectură şi în intimitatea delectării lui intime. „Legendele Olimpului” e socotită drept o carte pentru tineret, în primul rînd pentru virtuozităţile ei pedagogice, ceea ce, într-o anumită mentalitate a unora, are un sens oarecum peiorativ. Acest sens a fost creat de o practică facilă şi steril fantezistă, obişnuită unor asemenea cărţi, asupra cărora de obicei nimeni nu se opreşte prea mult. Dar „Legendele Olimpului" este în adevăratul sens al cuvântului – ilustrând un vechi dicton – o carte pentru tineretul de la 10 la 80 de ani, aşa cum au fost socotite cărţile pentru tineret ale lui Lev Tolstoi. Eu însumi, aflat la limita superioară, prin lectura admirativă a cărţii ,am adus o confirmare de simplu cititor acestei „butade” care într-o formă amuzantă formulează un mare adevăr. Alexandru Mitru, prin cărţile sale, dar îndeosebi prin aceasta, a afirmat la cea mai înaltă treaptă literatura pentru copii şi pentru tineret. Fără a avea câtuşi de puţin un iz didactic, „Legendele” lui Alexandru Mitru

greu de definit cartea lui Alexandru Mitru. cartea lui Alexandru Mitru e istorie? e o înşiruire de legende? e o lungă poveste ? Poate. onest. cu umor uneori. a cărei memorie a ajuns pînă în zilele noastre. asta din urmă. cea mai depărtată a lumii ştiute. Comentariul din text. Ea se citeşte ca atare. întrupată într-o fiinţă. unic prin personaje şi întâmplări. de întâmplare de mari proporţii. cu spirit critic alteori : „Tezeu n-a fost nicicând un trândav. aşa încât legenda să capete tărie de adevăr. ce aparţine autorului. Poate fi şi un roman. impresiile unui cititor mai dornic să vadă pe zei. din vremea când şi realităţile cele mai fireşti constituiau un mister. încadrând-o pitoresc în mentalitatea contemporană. al istoriei. dă un farmec deosebit legendei. precum se ştie că sunt regii. căci s-a însoţit cu alţi viteji şi a pornit spre Calidon!” După mine. făcută cu talent şi cu putere de evocare. După atâtea spuse. zei. nu prea departe totuşi de noi. concluzia este că această prefaţă nu face altceva decît să mărturisească. decât pe oameni. Cât a domnit el în Atena n-a pierdut vremea la ospeţe. oameni. cu zei. cel mai puţin. cu eroi şi sângeroase conflicte între ei. de la început până la sfârşit. Aşa fiind. DEMOSTENE BOTEZ aprilie 1972 .5 familiarizează tineretul (şi bătrânetul!) cu legendele istoriei antice a lumii. altfel inexplicabil decât prin existenţa unei puteri supranaturale şi atotputernice. Ea este o naraţiune a preistoriei şi istoriei antice. pentru o mai apropiată înţelegere.

fiicele lui Nereu. în imaginaţia grecilor mai locuiau: Amfitrita. Dar în mare. Ares era zeul războiului. aducându-le fericire sau nenorocire. o altă divinitate a mării. Nereidele.ci se amestecau în viaţa lor . soţia lui Poseidon. semizei. Nereu. observăm că străbunii îndepărtaţi ai grecilor. dirijându-le sau împiedicându-le acţiunile. Luând ca pildă marea.atribuindu-le toate fenomenele pe care nu şi le putea explica. Dar cauza principală a mulţimii miturilor o constituie însăşi multitudinea fenomenelor naturii şi a diferitelor aspecte ale acestor fenomene. atunci ne dăm seama de unde provine bogăţia mitologiei greceşti. eroi etc. care se sparg mugind de ţărm. la zigzagurile roşii ale trăsnetului şi la lumina orbitoare a fulgerului? Se găseşte o inimă omenească în stare să rămână de piatră î n faţa acestor măreţe fenomene ale naturii. în lipsa unei raţiuni pătrunzătoare. Triton. a creat figurile mitice ale zeilor. împărăţia morţilor o conducea Hades etc. Astfel s-au plăsmuit mitologiile popoarelor antice dintre care aceea a grecilor se remarcă prin marea bogăţie şi frumuseţe a miturilor. la huietul vijeliei care încovoaie copacii. faimosul erou ale cărui fapte sunt cântate în IIiada. . a contribuit imaginaţia multor generaţii şi a multor oameni de talent. s-a căsătorit cu Peleu. zeii nu trăiau izolaţi de muritori. Hera proteja căsnicia. Astăzi cunoaştem forţele naturii şi puterea lor nu ne mai înspăimântă. au pus stăpân peste întinsele ape pe Poseidon.6 STUDIU INTRODUCTIV xistă oare vreun om care să rămână indiferent la adierea mângâietoare a vântului primăvăratic. Tetis. De aceea. Mitologia grecilor este extrem de bogată. Uneori zeii se căsătoreau cu muritoare şi invers: zeiţa Tetis. fiul lui Poseidon sau al lui Nereu etc. Dacă ne gândim cât de variate sunt fenomenele naturii şi aspectele lor şi dacă ţinem seama că pentru grecii vechi fiecare fenomen şi aspect al naturii a dus la crearea mai multor zeităţi. în viaţa zeilor se reflectă multe din fenomenele vieţii sociale a grecilor. mai întâi prin faptul că la crearea nenumăratelor figuri de zei. Dar imaginaţia omului primitiv. iar din căsătoria lor s-a născut Ahile. În concepţia vechilor greci. E . divinitate a mării. la freamătul valurilor mării înfuriate. Astfel. . Hermes era protectorul negustorilor. de pe vremea lui Pericle. un muritor. a căror variaţie îşi află corespondentul î n nesfârşita gamă de sentimente pe care o trezesc în sufletul nostru? . fiul lui Poseidon.

profesorul şi scriitorul Alexandru Mitru ne prezintă miturile despre zeii olimpici. au făcut un drum lung. pe când la Sparta zeiţa apărea. în oraşul Thespiae. să-i înţeleagă unele fenomene. La Delfi. de pe vremea când au fost plăsmuite aceste mituri.. Încetul cu încetul. odată instituit. chipuri omeneşti. Olimpul homeric n-a rămas încremenit. despre zeii . înainte de Apolo. zeul iubirii. oricine voieşte să scrie o mitologie a grecilor. Poeţii care au urmat după Homer au prelucrat miturile în lumina concepţiilor filozofice şi religioase ale vremii lor. De aceea. în Beoţia. adică miturile care se povestesc despre zeii care locuiau în Olimp. Apoi. în toate amănuntele lui. din epoci diferite. numite fetişuri. au fost create într-o epocă de umanizare a concepţiilor despre natură. La constituirea acestui panteon olimpic a contribuit imaginaţia multor oameni şi a multor generaţii din diferite regiuni locuite de greci. Afrodita este fiica lui Zeus şi a Dionei. Dar. Aşa cum am arătat. care se povestesc despre acelaşi zeu. Înainte de Homer. un mit spunea că zeiţa Afrodita se născuse din sângele lui Uranus. şefi de triburi. În prima parte a acestui volum. în imaginaţia grecilor. contribuind astfel la îmbogăţirea tezaurului mitologic grec. înarmată. forţa atribuită mai târziu zeului Eros. concepţiile grecilor despre divinităţi. în special pietre şi lemne. Zeus trona în Olimp aşa cum la Tirint şi Micena. ca forţe ale naturii.n. în imaginaţia grecilor. Acest fapt a făcut ca despre acelaşi zeu să se povestească lucruri diferite şi deci zeul să apară în chipuri diferite. căzut în valurile mării. două centre importante din Grecia. oamenii au început să cunoască natura. Poseidon era socotit şi numit „protector de familie” şi „tată”. De pildă. Afrodita era socotită protectoarea lăuzelor. stăpâneau puternicii basilei. De pildă. şi atunci forţele ei covârşitoare au luat. Olimpul homeric nu este altceva. astăzi. La început. î. se găseşte de la început în faţa mai multor mituri. de relativă linişte şi înseninare a sufletului grec în faţa covârşitoarelor forţe ale naturii.e. pe când la Homer el stăpâneşte peste ape. în secolele XIV-—X.7 Miturile Olimpului. oricât de variate ar fi fost. În Siciomia. decât o reflectare a vieţii sociale şi politice a grecilor. în timp ce la Homer . De pildă. care se deosebeau de oameni numai prin putere şi nemurire. era închipuită de o piatră necioplită. care şi aşa era extrem de bogat. Aşadar. trona un zeu cu chip de lup. Prelucrarea miturilor zeilor olimpici de către poeţi a dus şi la diversificarea chipurilor sub care apăreau diferiţi zei. în legendele Olimpului se reflectau realităţi sociale şi politice de pe vremea când trăiau autorii miturilor. grecii şi-au închipuit aceste forţe sub forma unor obiecte neînsufleţite. forţele naturii au luat chipul unor animale. Cele expuse mai sus ne explică de ce. Aceste exemple sunt îndeajuns spre a înlesni o reprezentare cât mai clară despre bogăţia de mituri care se povesteau despre zeii din Olimp. de la zeităţi închipuite sub forma unor obiecte neînsufleţite şi până la zeii din Olimp.

de o deosebită însemnătate. în general. ceea ce corespunde. povestite de mituri. în imaginaţia grecilor. Cronos etc. pentru a-i da lui Prometeu — „cel mai nobil sfânt şi martir din calendarul filozofic”. pe Hesiod. şi însemnătatea acordată fiecărui zeu. înainte de ei. diferitele mituri între ele. care se punea după alegerea miturilor de expus. pentru a explica în acest fel apariţia omului. Tocmai de aceea Alexandru Mitru a procedat cu multă atenţie şi logică atunci când. deci. A dat-o. la Hesiod. cât. atât cât este cu putinţă. ci a ales pe cele mai importante în legătură cu zeii cei mari ai Olimpului şi. mai ales. a zeilor. operă a mâinilor lui Prometeu. ca şi Hesiod. cu Haosul. autorul nu şi-a propus să dea absolut toate miturile Olimpului. poetul care a încercat să facă o „istorie”. şi ca orice mitograf. dar introducând şi unele elemente personale. de pildă. iar mitografii greci care au scris după Hesiod s-au găsit în faţa aceleiaşi puzderii de mituri contradictorii. Haosul în mitologie n-a încetat după apariţia Teogoniei.8 Olimpului se povesteau mituri plăsmuite în vremuri şi în regiuni diferite şi reflectând concepţii felurite. Aici autorul a urmat. „naşterea zeilor”. de fapt. desigur. dar mai ales din titlurile şi subtitlurile lucrării. Pentru autorul cărţii de faţă se puneau. Întrebarea. ordinei închipuirilor pe care le-au avut grecii despre lume şi viaţă şi luptei . a introdus mitul lui Prometeu. încercăm să arătăm cum a înţeles autorul să rezolve aceste probleme. în general. cum îl numeşte K. Ea avea să reflecteze. După cum se vede şi din tabla de materii. Marx — valoarea unui simbol al luptei pentru smulgerea şi stăpânirea tainelor naturii. aşa cum. precum şi motivarea psihologică şi logică a faptelor închipuite. Alexandru Mitru a trebuit să dea o ordine cronologică miturilor. după stabilirea domniei lui Zeus în Olimp. dacă va face o selecţie? Cum vor apărea zeii Olimpului în lumina miturilor alese? În cele ce urmează. Eros este stăpânul inimii zeilor şi oamenilor. împotriva forţelor naturale şi sociale pe care zeii le închipuiau în fantezia celor vechi. Este însă vrednic de subliniat faptul că Alexandru Mitru a dat o deosebită importanţă mitului prometeic. de la început. în ceea ce priveşte momentul apariţiei lor în lume. era aceea a ordinii cronologice. Uranus. Problema esenţială care se punea era aceea ca un zeu să nu apară pe scenă mai înainte de a fi creat. autorul român vorbeşte despre titani şi despre monştri. ca să zicem aşa. Aşadar. după Hesiod. Ceea sau Gheea. pe de alta. Înainte de Zeus. mai ales. aşa cum am spus. printr-un fir logico-cronologic. El a făcut acest lucru pe deoparte din dorinţa vădită de a lega. conducându-se. zeii s-au născut ca şi oamenii. de haosul care domnea în mitologie. când zeii şi oamenii nici nu existau. haos provocat de nenumăratele mituri contradictorii atât în ceea ce priveşte faptele zeilor. mai multe întrebări: cum va proceda cu diferitele variante ale miturilor? Le va expune pe toate sau numai pe unele? Care va fi criteriul alegerii. Hesiod a fost determinat să scrie Teogonia. pentru progres. căci.

Oricât de importantă ar fi problema cronologiei miturilor. în care a prins-o alături de Ares. care sălăşluieşte în „palatul de aur al tatălui său”. Poetul povesteşte cum Hefaistos a pedepsit-o pe zeiţă. Nu toate mitologiile procedează aşa. războiul nu te priveşte pe tine. esenţialul îl constituie conţinutul lor. în lumina pe care o crede cea mai potrivită. Pentru poetul roman Lucreţiu. Aici Zeus o cheamă la sine: „Fata mea. în alt fel. mângâind-o. îi zise. Ajungând pe pământ. amestecându-se în lupte. „cu tronul zugrăvit în multe culori”. vom da un singur exemplu. făcând o plasă de aur invizibilă. Afrodita zâmbea prietenos poetei şi o încuraja. Afrodita-Venus este: „Născătoare a Eneizilor”. zeiţa Afrodita ne apare însă într-o postură şi mai puţin potrivită cu măreţia unei zeiţe. Zeiţa este dusă pe pământ într-o teleagă trasă de vrăbiuţe. Autorul „Legendelor Olimpului” a împletit evenimentele mitologice din Olimp cu cele petrecute pe pământ. se ajunge la inadvertenţe. pentru mitograful modern se pune foarte stringent problema alegerii variantelor care să înfăţişeze zeul. În Iliada. ba chiar rănită de un muritor. şi anume acela al zeiţei Afrodita.” Iata dar pe Afrodita. în hazul tuturor zeilor. Într-adevăr. Lucrul este cu atât mai important cu cât. I şi urm . Totul se petrece ca în familia unui basileu din Tirint sau Micena. Deci. În cartea a VII-a a Odiseei.Murnu ) De rerum natura ( Despre natura lucrurilor ) . după cum am mai spus. prin care iau fiinţă toate vieţuitoarele de pe pământ. Dar este mai bine cum a procedat Alexandru Mitru.Vers – 419 şi urm ( trad. „fiică a lui Zeus”. Pentru a ilustra chipul cum a înţeles să rezolve această problemă autorul „Legendelor Olimpului”. fără să-şi dea seama că nu este în stare să le poarte. G. Altă coardă vibrează într-o odă adresată zeiţei de poeta Safo şi în altă lumină ne apare Afrodita. pe care-l socotim cel mai caracteristic. Grija ta fie mereu legăturile dragi ale nunţii. Armele şi bătălia sunt date lui Ares şi Palas. sau zeiţa. sau eroul respectiv. Cântul V. Afrodita este numită „nemuritoare”.9 duse de oameni pentru eliberarea de tot soiul de suferinţe materiale şi morale. diferitele variante ale aceluiaşi mit prezintă personajul mitologic despre care este vorba în lumini diferite. zeiţa frumuseţii. deoarece. Afrodita este rănită de muritorul Diomede şi nevoită să se urce în Olimp. „dătătoare de viaţă” .

peste vietăţile mării şi peste vieţuitoarele văzduhului” . însoţitoarele. cu ochii în lacrimi. Mulţi dintre olimpienii falnici au şi cerut-o de soţie. Ea sădeşte dragostea în inimile tuturor. Îndurerată de suferinţele lui Enea. Prin această putere ea domneşte asupra lumii întregi” . din multele care se pot da. şi ale muritorilor. însă schilod. rodită de picătura de sânge căzută din rana lui Uranus. dar începuse s-o capete la Safo. Afrodita n-ar trebui să se amestece în bătăliile sângeroase. Hefaistos. N.” Mitologie greco-romană . îl roagă să înceteze prigoana împotriva fiului său. ne putem da mai lămurit seama de lumina în care a prezentat-o. Trecând. sub pana poetului Lucreţiu. o măreţie pe care nici pe departe nu o avea la Homer. modest. pentru ca să ajungă apoi la Pigmalion. de felul în care este înfăţişată Afrodita-Venus la Homer. am vrea să vedem cum au procedat doi autori moderni. zeii s-au ridicat cu toţii năuci de-atâta frumuseţe şi graţie şi gingăşie. În esenţă. Cea mai frumoasă-ntre zeiţe a avut parte de bărbatul cel mai urât din tot Olimpul. Autorul continuă să arate puterea pe care o are zeiţa asupra fiarelor.” Într-un capitol special consacrat zeiţei Afrodita. harnic. pag 243 Legendele şi miturile Greciei antice . A. A. Afrodita-Venus este preocupată de măreţia Romei. veşmintele. după ce se arată în câteva rânduri legenda naşterii zeiţei din spuma mării. autorul o consideră „zeiţă a frumuseţii. de originalitatea sa. Kun începe prezentarea zeiţei prin următoarele fraze: „Răsfăţată şi zburdalnică. Dragostea îmblânzeşte firea şi duce focul vieţii într-una mai departe. cel priceput. ale căror lucrări le avem la îndemână. a iubirii şi prosperităţii.. naşterea ei din spuma mării..10 Aşadar. Safo. pag 52 . Iată câteva exemple. trece imediat la descrierea chipului şi a gătelii zeiţei şi la primirea ei în Olimp: „Când au văzut-o pe Afrodita intrând cu pasul legănat în fastuosul lor Olimp. logic. Alexandru Mitru vorbeşte mai întâi despre naşterea zeiţei Afrodita din spuma mării. S-a însoţit cu zeul faur. dar Moira hotărâse altfel. La Virgiliu. Afrodita-Venus a căpătat. Lucreţiu. Înainte de a cerceta cum a procedat autorul „Legendelor Olimpului”. autorul reaminteşte cele spuse mai sus şi continuă: „Viaţa împodobită de farmecul iubirii este mai fericită. Împărăţia ei se întinde peste ceriu şi peste pământ. Popa-Lisseanu şi N. Virgiliu. în sfârşit. se trece la descrierea puterii ei. la Afrodita prezentată de autorul „Legendelor Olimpului”. Apoi. I . şi ale zeilor. ea se duce la Jupiter şi. La Popa-Lisseanu. şi anume G. Kun.

economice şi sociale. printr-un exemplu cât mai concludent. 4. Putem dar distinge în prima parte a „Legendelor Olimpului” următoarele trăsături principale: 1. la capitolul „Afrodita” şi am discutat comparativ textele antice cu pasaje din mitografi moderni. spre deosebire de cei doi autori. pe care zeii le reprezentau în imaginaţia elinilor. ia o atitudine hotărâtă de condamnare a urâtului fapt. Cea mai de seamă caracteristică este însă dramatizarea continuă a miturilor. precum şi diferitele explicaţii date în note. autorul „Legendelor Olimpului” a rezolvat problema în chipul cel mai potrivit. dintre care Kun nu menţionează întâmplarea Afrodita-Ares. pe care mitul prometeic o ilustrează în chipul cel mai luminos. apoi autorul povesteşte scena prinderii zeiţei Afrodita în plasa nevăzută de către soţul ei Hefaistos. textul citat din Odiseea.11 Urmează un fragment din imnul poetului Lucreţiu. În felul acesta. cu uşoare modificări. Marsias. Alexandru Mitru. naturale şi sociale. felul cum a încercat să armonizeze Alexandru Mitru diferitele versiuni contradictorii cu privire la aceeaşi zeitate. Motivarea raţională a alegerii şi ordinei cronologice a miturilor. autorul „Legendelor Olimpului”. În acest fel. de a lega mitologia zeilor olimpici de condiţiile materiale. Filemon şi Baucis. constituie un efort. la tot pasul. autorul român încearcă să împace măreţia Afroditei-Venus lucreţiene cu versiunea burlescă din Odiseea. spre a ilustra. Autorul a depus un efort stăruitor de a motiva logic şi psihologic trecerea de la un mit la altul şi diferitele acţiuni în cadrul aceluiaşi mit. Eros şi Psiheea etc. se caută şi se obţine un fir de legătură între diferitele mituri şi o reală motivare psihologică în povestire. 5. În acest fel. Pigmalion. întocmai ca Popa-Lisseanu şi Kun. de dialog. osândind netrebnicia înşelătorului Ares. unic la noi. Evident că această „moralizare” nu putea fi făcută decât atât cât îngăduia mitul. n-a omis pe Prometeu. legendele şi versurile cele mai cunoscute şi interesante. Dar. 3. Autorul a ales miturile. a început prezentarea zeiţei Afrodita sub influenţa imaginei lucreţiene. Astfel. . în care a apărut. Am dat fragmente din textele pe care le-a avut autorul „Legendelor Olimpului” la îndemână. Având în vedere că această „mitologie” se adresează în primul rând tineretului. Exemplul cu Afrodita este cât se poate de concludent. Alexandru Mitru a urmărit să dea diverselor mituri o interpretare materialistă. care face ca naraţia să fie înlocuită. subliniind în cuprinsul legendelor ecoul luptei permanente a oamenilor împotriva forţelor capricioase şi asupritoare. reproducând şi el legenda burlescă din Odiseea. 2. A căutat totodată să armonizeze versiunile contradictorii într-o sinteză în care predomină punctul de vedere moral. iar Lisseanu reproduce.

iar imaginaţia n-a făcut altceva decât să le mărească. cu un pas mai departe spre civilizare şi umanizare. care infestau drumurile Aticei în vremurile îndepărtate. apoi unor animale. Dar lupta lui împotriva tâlharilor. Acest fapt a contribuit la o ancorare mai largă a imaginaţiei în realitate şi deci la o reflectare mai profundă a vieţii sociale. în greceşte. Zeus trona maiestuos şi capricios în Olimp. Dar este uşor de închipuit ce profundă influenţă asupra imaginaţiei şi dorului de fapte mari ale generaţiilor de tineri greci exercitau aceste modele de curaj şi dragoste de om pe care le prezentau legendele eroilor. Zeus n-a existat. Înainte de a-şi închipui zeii cu chip de oameni. În legendele despre eroi asistăm la o încordare a tuturor puterilor fizice şi morale ale pământenilor. Ulise au fost însă oameni care au luptat sub zidurile Troiei. despre Tezeu. dar pe pământ eroul Heracle. este reflectarea unei realităţi. Evoluţia înţelesurilor cuvântului ne arată limpede şi concis noţiunile fundamentale pe care le legau anticii de acest cuvânt şi ne conduce — călăuză sigură — pe drumul rezolvării diferitelor întrebări pe care le ridică problema constituirii legendelor eroilor. spre a birui forţele vrăjmaşe şi a ridica viaţa şi demnitatea omului deasupra tiraniei şi mizeriei. înfruntând mânia Herei. dragostea de oameni şi spiritul de sacrificiu pentru binele obştei sunt trăsături care se întâlnesc la toţi eroii. Legenda spune că Tezeu a fost înflăcărat de isprăvile lui Heracle. personalitatea.12 * În continuare Alexandru Mitru expune mituri şi legende pe care imaginaţia greacă le-a ţesut în jurul unor oameni numiţi. Ahile. Agamemnon. grecii au atribuit puteri zeieşti unor obiecte neînsufleţite. care a dus viaţa greacă. desigur. dârzenia. Trebuie să facem de la început o distincţie esenţială între zei şi eroi. adesea peste fire. în crearea legendelor eroilor. „eroi”. economice şi politice din epoca în care au fost plăsmuite miturile. ucigând monştri şi biruind oameni nelegiuiţi. . despre care se ştia că au luptat şi au triumfat asupra celor mai grele adversităţi. pe când. Există. este necesar să începem prin a cerceta înţelesurile pe care le-a căpătat cuvântul „erou”. multe elemente legendare în cele ce se povesteau. de la oameni. în cele din urmă unor fiinţe cu chip şi însuşiri omeneşti. Menelau. Curajul. a fost socotit vrednic de Olimp. chiar dacă în plăsmuirea chipului şi vieţii lor se pornise de la realităţi omeneşti concrete. Spre a ne da însă mai bine seama de felul în care s-au plăsmuit legendele. de pildă. Pe când mulţi dintre eroi au trăit în realitate. în Atica. imaginaţia a pornit de la realitate. Zeii erau nişte fiinţe pur imaginare. De pildă Zeus are mult din caracterele unui basileu. În imaginaţia grecilor.

şef. şi adesea admiraţiei geneţilor. şefii de genosuri. în amintirea cruntelor suferinţe pe care le înduraseră în timpul sângeroaselor bătălii. semizeu. după instaurarea sinoikismosului. şi între zei şi oameni. vorbind despre Heracle. Se vede că la baza diferitelor înţelesuri ale cuvântului „erou” a stat întotdeauna un sentiment de adâncă admiraţie pentru oamenii care se distingeau prin anumite calităţi. şef. erau socotiţi toţi drept nişte „eroi”. după război. I 101). după moarte. Dar tot în Odiseea. nobil. Platon aşază (Legile 738 d) pe „erou” după zeu. este pus în rândul zeilor. În evoluţia sensurilor cuvântului se vădesc limpede momente din istoria societăţii sclavagiste greceşti. după moarte. Aşadar. unde se luptau crâncen. Iar la Roma „eroi” ajunseseră să fie numiţi împăraţii romani divinizaţi. la rangul de semizeu Nici nu se poate un mai mare ajutor. om care se distinge prin naştere. nobil. admiraţie care a dus la divinizarea anumitor eroi. prin curaj sau prin talent (Odiseea. XX 110). 3. 38) îi dă apelativele de „erou zeu”. muritor ridicat. lista sensurilor de mai sus ne arată limpede că la început cuvântul a arătat un om care se distinge prin ceva faţă de ceilalţi oameni şi. comandant militar. la Troia. comandant militar (Ildada. după uriaşele încleştări de la Troia. luptător (în general) (Odiseea. la curtea paşnică a lui Alcinou. a însemnat un om care. datorită faptelor sale. decât acela pe care ni-l dă semantica cuvântului „erou”. în secolul al V-lea. om distins prin naştere. este pentru că. XIX 34. linia evolutivă a semanticei cuvântului „erou” a fost: 1. combatant (în general). 3. care reflectă stadiul destrămării comunei primitive şi al înmuguririi sclavagismului. la sfârşit. În secolul al V-lea. stapân. calităţile admirate s-au schimbat o dată cu transformările economice. ei erau comandanţi militari. cuvântul are următoarele înţelesuri: 1. Dar dacă sentimentul de admiraţie a fost constant. talent.13 La Homer. Poetul Pindar şi filozoful Platon îi aşezaseră pe „eroi” între zei şi oameni. În Iliada. Astfel. „eroi eponimi” erau socotiţi bărbaţii care dăduseră numele celor zece triburi ale Atenei. cei mai de seamă oameni erau aceia care întemeiaseră cele zece triburi. Într-adevăr. La Atena. 3. XVIII 423. iar la Troia. „eroi” erau şefii de genosuri. care reflectă vremuri de pace. 2. de fratrii şi de triburi. toţi luptătorii aveau o figură potenţată. pe scurt. cuvântul „erou” capătă înţelesul de semizeu. Dacă în Odiseea prin „eroi” se înţeleg toţi combatanţii. nu numai şefii de genosuri. în discutarea problemei eroilor antici. comandanţii şi vitejii. Începând cu Hesiod. 5. VIII 423). sociale şi politice ale societăţii. stăpân. Herodot (V 105) si Tucidide (V 11) prin „erou” înţeleg orice om ridicat la rangul de semizeu. Pindar (Nemeice. vitejie: 4. cântăreţul Demodocos . un om care cânta minunat era tot un „erou”. în comuna primitivă se impuneau atenţiei. 2. La Atena.

Aşadar.n. legende create în Asia Mică. şi anume că acelaşi erou era încărcat cu însuşiri contradictorii şi despre el se spuneau lucruri contradictorii. care. Ei luaseră contact cu civilizaţia din Creta pe la 1700 î.e.e. care era revendicat de Teba şi de Argos. poeme în care se cântă faptele săvârşite de luptătorii care au luat parte la războiul Troiei. Menelau. Dar. Acest fapt a constituit un reviriment pentru legendele care dăinuiau în diferite cetăţi. un mare număr de eroi au fost aduşi. pe Ahile. şi deci numai anumite legende au fost consemnate de eposul homeric. Apoi fiecare cetate din Grecia voia să-şi aibă „eroul” sau şi. în Grecia. Nu toţi eroii au luptat la Troia. De aci înainte pornesc o mişcare de expansiune în răsărit. faptele lor creşteau parcă şi mai mult în imaginaţia generaţiilor. se întâmpla acelaşi fenomen care se petrecea şi cu zeii. întemeietorii de triburi. Dar. dar numai anumiţi „eroi” au luat parte la luptele de sub zidurile Troiei.14 sau crainicul Mulios. unii eroi sau unele fapte. Nestor. în mai multe cetăţi înfloreau legende prin care un erou le aducea faimă şi glorie. luptători pentru binele comunităţii. purtătorii civilizaţiei miceniene să nu fi cunoscut şi admirat oameni cu însuşiri excepţionale. legende create în Grecia. învingătorii la jocurile interhelenice. şi. Felurite legende se ţeseau în jurul acestor mari figuri. dar toţi eroii erau înnobilaţi cu acele calităţi pe care autorii legendelor le socoteau cele mai de frunte. după terminarea războiului. nimbaţi de legendă. continuau să pâlpâie cu o lumină modestă în Grecia. pentru a pune o oarecare ordine în acest hăţiş de fapte. „eroii” au existat întotdeauna la greci. iar alte cetăţi şi-au revendicat anumiţi eroi. se poate spune că legendele eroilor pot fi împărţite în trei mari categorii: legende plămădite pe pământul Greciei. care fuseseră plămădite în epoca miceniană. pe care să-i fi numit „eroi”. Este de neconceput ca timp de cel puţin opt sute de ani. în jurul unor eroi veniţi din Grecia. Aşa cum s-a văzut mai sus. după şi sub influenţa legendelor . în patria mamă. Dar. până la 1400 î. înainte de războiul Troiei. înainte de a lupta sub zidurile Troiei. în legătură cu anumite cetăţi. uriaşe pentru vremea aceea. în jurul diferiţilor „eroi”. legendele în jurul diferitelor figuri au înmugurit cu mult înainte de războiul Troiei. ei contribuiseră la înflorirea civilizaţiei miceniene. în bătălie. câţi au trecut de la venirea aheilor pe pământul Greciei şi până la războiul Troiei. împăraţii. timp de trei secole. Ulise. două secole mai târziu.n. Astfel. în legătură cu războiul Troiei. aşa cum s-a intâmplat cu Heracle. au fost introduse ulterior în textul Iliadei sau Odiseei pentru gloria cetăţilor respective. pe marii comandanţi. după instituirea imperiului. după încleştările de la Troia. grecii dezvoltaseră strălucita civilizaţie miceniană. înţelesurile cuvântului „erou” izvorăsc din Iliada şi Odiseea. a dus la războiul Troiei. Aşadar. Cum legendele în jurul unui erou se închegau adesea în cetăţi diferite şi în timpuri diferite.. la Atena. la Roma. Luptătorii de la Troia văzuseră pe şefii lor. Celelalte legende.

Aceasta fiind situaţia. în legătură cu contaminarea diferitelor legende. era firesc să înceapă cu Perseu. În orice caz. este foarte greu de precizat în ce epocă au apărut legendele în jurul unui anumit erou şi care a fost fizionomia eroului respectiv de-a lungul secolelor.15 războiului Troiei. în discuţia cu privire la fiecare erou. căci în ea se reflectă primele mişcări de expansiune aheiene. Este bine plasată şi expediţia argonauţilor anterior războiului troian care. poate. de vreme ce sunt dovezi destul de convingătoare că legenda lui a înflorit în epoca miceniană. Castor şi Polux. pus în legătură cu Heracle. La această obiecţie se poate răspunde foarte uşor că figurile eroilor citaţi anterior. Asclepio. Războiul Troiei a fost evenimentul care a contribuit. În lucrarea sa. Astfel. toată lumea savanţilor care s-a ocupat de problemă este de acord că Heracle este unul dintre cei mai vechi eroi ai grecilor. Din acest punct de vedere. Se poate de asemenea socoti că sunt anterioare războiului Troiei legendele cu privire la luptele date de argivi împotriva Tebei. semnalate de noi mai sus: problema cronologiei şi problema fizionomiei eroilor. Aventuroasa călătorie a lui Enea. chiar dacă au unele contingenţe cu fapte petrecute mai târziu — de pildă Heracle este pus şi în legătură cu războiul troian — legendele lor conţin vădit elemente dovedind că ele au fost . Războiul Troiei. Păţaniile lui Ulise. Dedal şi Icar. de păţaniile lui Ulise şi de călătoria lui Enea S-ar părea. autorul a procedat. De aceea. Expediţia argonauţilor. întemeierea Tebei. Orfeu şi Euridice. Heracle. Belerofon. Meleagru. Tezeu îşi găseşte şi el locul după Heracle. Tezeu. cât se poate de raţional. savanţii exprimă păreri diferite. în general. fiind. într-o foarte mare măsură. că fondarea Tebei şi expediţia argonauţilor sunt aşezate prea departe de Tezeu. printr-un amănunt. autorul a respectat următoarea ordine: Perseu. se poate presupune că legenda argonauţilor a fost una dintre cele mai vechi legende. Date fiind faptele menţionate mai sus. este cu neputinţă de dovedit cu certitudine timpul precis. adesea contradictorii. Astfel. Numai după aceea vin legendele în jurul eroilor luptători la Troia. este urmat de întoarcerea eroilor în Elada. Dar multe dintre legendele din prima categorie au fost influenţate de legendele războiului Troiei. se pot desprinde din legende unele fapte care sunt în perfect acord cu datele istorice. Pe baza lor se poate stabili o cronologie relativă a diferitelor legende. şi uneori chiar locul în care au luat naştere unele legende. De asemenea. la alterarea conţinutului legendelor şi deci la estomparea cronologiei lor. Alexandru Mitru a trebuit deci să rezolve două probleme fundamentale. Cronologic. Sunt totuşi anumite legende sau cicluri de legende a căror cronologie nu mai trezeşte nici o îndoială şi asupra lor trebuie îndreptată atenţia criticului. Întoarcerea aheilor în Elada. la rândul său.

balauri. precum şi rezultatul acestei lupte: înălţarea demnităţii omului şi sporirea încrederii în sine şi în puterile sale. pe care vrea s-o sugereze cititorilor. făcută fără voie. este de observat că au fost alese cele mai importante. şi au început lupte între ele. devenit şi el Hercule. Urmându-mă pe mine ai să fii victorios. Troia. Roma a devenit o putere mediteraneană. Enea — autorul a respectat-o cu scrupulozitate. s-au adăugat luptele împotriva şefilor de triburi. acolo unde se putea face. Astfel de lupte au trebuit să fie numeroase în epoca comunei primitive. Eu nu mă tem de soartă şi nu m-aş fi supus. găsim că procedeul este cât se poate de înţelept. citim următoarele replici: „— Şi eu. În ceea ce priveşte faptele menţionate. . a glăsuit Virtutea. Acesta a fost embrionul legendei. Deci la luptele pe care trebuiau să le ducă eroii împotriva fiarelor. a fost purtat pe colina Aventin şi pus să lupte cu monstrul Cacus etc. ţi-o repet. semnificaţia legendelor. mânia Herei. elementul realist reprezintă lupta omului înzestrat cu excepţionale calităţi fizice şi morale. Legenda lui Heracle s-a amplificat cu noi elemente şi a apărut Euristeu. Heracle a fost. Dar în afară de alegerea judicioasă a materialului expus. Astfel. autorul a subliniat. Ulise. luptând neînfricat şi preschimbând tot răul urzit acolo-n slăvi. cel puţin în embrion. Apoi. în bine pentru oameni. dar vreau să ispăşesc îngrozitoarea-mi crimă. în cursul expunerii. Heracle. pentru a se găsi şi izvorul celor douăsprezece munci. Deianeira. care se împotriveşte curajos fiarelor şi monştrilor: lei. a glăsuit Heracle. după dorinţa Herei. Având în vedere că autorul n-are intenţia să facă un tratat de mitologie ştiinţifică. deşi puternic. în legenda lui Heracle. Acolo unde cronologia este sigură — argonauţi. Ulterior. şi fratriile în triburi. adică substanţa legendelor înseşi. şi anume acelea care ilustrează ideea de bază pe care a urmărit-o autorul: lupta omului împotriva elementelor ostile — naturale şi sociale — pentru a-şi dobândi o viaţă mai bună. gândirea filozofică şi morală s-a dezvoltat. pe de altă parte.. Dar. Imaginaţia grecilor a născocit mitul cu Zeus şi Alcmena şi mânia Herei. Tu-mi poţi fi de folos? — Ţi-am spus-o. Alexandru Mitru a luat legenda în faza ei ultimă şi a ales elementele esenţiale — originea divină a eroului. regina Omfala. De pildă. iar după moartea ta numele lui Heracle va fi slăvit pe veci. sunt urgisit de Hera să fiu sclav unui rege nevolnic.. cele douăsprezece munci. hidre. şerpi. din Micena. genosurile s-au asociat în fratrii. cu mult înainte de războiul troian. în disputa dintre Desfrânare (Voluptate) şi Virtute. iar legenda lui Heracle a fost îmbogăţită prin întâlnirea cu Virtutea şi Voluptatea.16 plămădite. A venit apoi războiul troian. dus şi pe acolo şi pus să lupte cu regele Laomedon. apoi de cetăţi. Dar mai târziu. Zeii m-au osândit. se cerea o explicaţie a originii puterii excepţionale a lui Heracle şi a soartei lui triste. apoteoza — şi le-a expus cu talentul său preabinecunoscut.

la câţiva stânjeni. pe care le-ndurase în viaţa sa Heracle. relatând uciderea lui Perifete de către Tezeu. Plutarh. de care s-a folosit toată viaţa. La vorbele acestea Heracle a pus mâna pe greaua lui măciucă. şi dup-atâta truda şi-atâtea suferinţe. în apoteoza lui Heracle. spune: „Şi mai întâi Theseus a ucis în Epidauria pe Periphetes. pe nume Perifete. adânc. Vieţi Paralele .. dar cu ea el va fi neînvins”(Theseus. Vei fi mai mulţumit. a spus din nou Virtutea. Arma a fulgerat pe lângă el cu zgomot.. drumeţule! i-a strigat Perifete. Şi şi-a ridicat ghioaga să arunce cu ea. cap. Dar Tezeu s-a ferit. L-au purtat spre Olimp. iar Theseus arăta că măciuca fusese învinsă de el. despre Tezeu. Iar Hermes şi Atena l-au ridicat îndată pe erou între ei. pe drumul gloriei. VlII) Iată şi expunerea autorului român: „Aşa s-a întâmplat. El oprea toţi drumeţii. ci şi în vieţile celorlalţi eroi. Atena şi Nike. Am să mă lupt cu Hera. — Eu te aştept. a luat-o şi a făcut-o armă. Studiu introductiv . Nike conducea carul. Acolo însuşi Zeus l-a întâmpinat la porţi. Comparând ici şi colo cele expuse de Alexandru Mitru despre Tezeu cu cele relatate de Plutarh. ca să arate ce puternic animal doborâse el. făcută-n fierăria Olimpului de zeul cel mai meşter. aşa cum Heracles s-a folosit de pielea leului. Heracle. care. 1960 . S-a-ntors spre Desfrânare şi i-a rostit cu silă: — Josnică Desfrânare. pe care le arată. adesea contradictorii. s-a-nduplecat şi Hera. ne dăm şi mai bine seama de specificul fiecăruia dintre cele două expuneri. Periphetes pusese mâna pe Theseus şi încerca să-l oprească a merge mai departe. Editura ştiinţifică . Biograful antic avea în faţă o sumedenie de versiuni. de-aramă. de altfel. dar Theseus.” Viaţa lui Tezeu a fost scrisă şi de Plutarh. Din volumul Plutarh . zeiţa biruinţei. Plăcându-i măciuca. nu mă poţi amăgi!. a frânt câţiva copaci şi s-a înfipt în pământ. notiţe istorice şi note de N. Bucureşti . — Ia stai. l-a-mbiat Desfrânarea. traducere . zdrobindu-i cu o ghioagă teribilă. Ce te grăbeşti atâta? Viaţa tot ţi-e sfârşită — eşti doar în mâna mea. tatăl său. şi când o voi înfrânge. luându-se la luptă cu el. admirabile cuvinte spre a arăta strălucita înfăptuire a prezicerilor Virtuţii.Barbu .I. de aceea era numit „măciucaşul”. c-abia plecat. Aleg drumul Virtuţii… În acest scurt schimb de replici este exprimată ideea călăuzitoare pe care caută s-o ilustreze Alexandru Mitru nu numai în viaţa lui Heracle. drept armă de atac. Autorul a mai găsit. l-a ucis. se folosea de o măciucă. Tezeu a fost silit să lupte c-un fiu al lui Hefaistos. am să fiu fericit.17 — Mai bine dăruieşte-ţi viaţa numai plăcerii. Astfel citim: „Un car făcut din aur s-a coborât din cer şi-n el se aflau Hermes.

Un punct de vedere este acela al evitării de a rămâne necunoscută publicului cititor. triumful eforturilor biruitoare. fără sens. ca întotdeauna. una dintre cele mai interesante figuri de erou antic. binefăcătoare pentru oameni. Chiar sfârşitul tragic al unui erou — de pildă Heracle — este nimbat de aureola biruinţei. a întemeiat ginta Iuliilor. pe care nu i le punea la îndemână legenda. din care au făcut parte Cezar şi August. pe care a urmărit s-o pună în lumină neîncetat autorul. în acest fel. uimit că un flăcău ca el cutează să-l înfrunte. ideea morală pe care vrea s-o exprime. orice contradicţie cu privire la legende. prin Afrodita. iraţional. chiar împotriva hotărârii zeilor. având în vedere cititorii cărora se adresează. ar fi de-a dreptul descurajator. dacă ţinem seama că ideea de bază. şi asupra comparaţiei cu pielea de leu a lui Heracle. atunci dramatizarea originală a fabulaţiei dă adesea o zguduitoare forţă ideii morale. în lumină. pesimist. dar stăruie mai mult asupra amănuntului că Tezeu i-a luat măciuca. este captivat mai mult de interpretarea decât de expunerea faptelor cu amănunte dramatice. de felul următor: „Dar se spune că Theseus n-a luat localitatea Eleusis când s-a dus prima oară la Atena. Theseus. creând amănunte esenţiale pentru mişcarea dramatică. moralist-istoric. Faptul. autorul a eliminat. Iulus sau Ascaniu. În al doilea rând. alături de hâda figură şi îndeletnicire a lui Perifete. cu sete. iar ideea morală vine şi transfigurează dramatismul care. amintind şi de întemeierea Romei. până ce l-a răpus”. este aceea a biruinţei omului când este perseverent.. Înserarea legendei lui Enea este cât se poate de binevenită din mai multe puncte de vedere. S-a trântit la pământ. a lui Tezeu. X). Dimpotrivă. mai luminos decât expunerea abstractă. Alexandru Mitru reliefează faptul.. Citind cele două pasaje. a dat un răget groaznic. subliniază acţiunea eroică. Şi. care se bat cap in cap. Însă Tezeu. Plutarh. În călătoria legendară a lui Enea. în expunere. l-a tot împuns cu lancea. ci mai în urmă …Astfel de ştiri. mama lui Enea. al cărui fiu. Şi. cap. constatăm că Plutarh expune pe scurt uciderea lui Perifete. Autorul a avut buna inspiraţie de a insera în volum şi legenda lui Enea şi. se reflectă drumul pe care l-au parcurs influenţele de civilizaţie şi cultură exercitate de greci asupra . se spun în această privinţă” (Plutarh. îl dramatizează. de la Troia până în Italia. căutând să-şi afle ghioaga de unde o zvârlise. Tezeu n-a pierdut vremea. de a releva încă o dată. I-a sărit de grumaz. căruia se adresează cartea. Dar mai există şi punctul de vedere istoric al însemnătăţii pe care o acordau romanii legăturilor înrudirii lor cu zeii. aşa cum este expus la autorul român. ajută la concentrarea atenţiei asupra dramatismului şi semnificaţiei morale a activităţii diferiţilor eroi. În acest fel.18 Până ce Perifete s-o poată ridica. Perifete. şi în acest caz pregnanţa dramatică a unui fapt ilustrează.

„a începe”.19 romanilor. în realitate. care. Cronologia este în conformitate cu ipotezele cele mai plauzibile. şi totuşi. „înspumate” n-au nimic extraordinar. Fraza este adesea mijlocie. din îmbinarea lor. atenţia este dusă şi spre realităţile istorice. Ideile sunt exprimate în proză ritmată. Nu trebuie uitat însă că ceea ce dă un deosebit farmec expunerii este proza ritmată. basileii ahei. romanii şi-au putut realiza creaţiile materiale şi culturale. s-ar putea spune. Iară bărbaţii. care poartă caracteristicile geniului lor propriu. ceea ce conferă expunerii relief. dialogul. Cuvintele sunt parcă luate din lumea basmului: expresive. Rezumând cele arătate cu privire la cea de-a doua parte a lucrării. Procedând în acest fel. i-a povestit că. Stilul este şi în această parte a cărţii cât se pare de bine potrivit cu conţinutul. dar. dând astfel mitului şi legendei suportul realităţii. 2. în expunerea legendelor. spre a le expune viaţa legendară. dar nefăcându-se abuz nici de neologisme. dar mai ales în note. şi predomină. plin de durere. în acelaşi timp. sub influenţa acestei culturi. căci. bine alese. autorul a izbutit să exprime plastic şi poetic ideea. nu transformă totuşi textul într-o înşiruire de versuri. evitându-se arhaismele. deşi se întâlneşte destul de des. cu mâhnire. De pilda: „Femeile plângeau în hohot lângă palatul lui Egeu. Autorul a procedat deci foarte potrivit când a vorbit şi despre Enea. îndeosebi. putem afirma că: 1. „reci”. Romanii au cucerit Grecia. pe lângă încântarea. dramatism. mai departe. patos. cu privire la cincisprezece eroi. ritmul este întrebuinţat de autor numai acolo unde se cer accentuate dramatic anumite situaţii. rând pe rând. în acest fel. iar realităţii haina fermecătoare a basmului. ci influenţa ei a fost profundă şi la Roma. Cuvintele „năvală”. de la Perseu la Enea. Iată un exemplu edificator: „Da-ndată a început năvala de ape reci şi înspumate peste corăbiile troiene şi vuietul s-a înteţit”. pregnante. Aşadar. aşa cum se spunea chiar în antichitate. El a avut prilejul să ilustreze din belşug ideea centrală arătată mai sus şi. evocaţi în note şi. Autorul a ales cele mai interesante figuri de eroi. . şefii triburilor antice sunt. plină de înţeles moral. sub o formă mai vagă. Dar. venise la Atena fiul regelui Minos de la Creta — ca să ia parte la concursuri”. autorul expune legendele. forţă. mai demult. cultura greacă i-a cucerit pe romani. cătau spre ele şi tăceau”. propoziţia şi fraza de două propoziţii şi. mitologia greacă n-a exercitat influenţe numai asupra culturii şi literaturii greceşti. să dea şi unele amănunte asupra realităţilor sociale şi politice care au condiţionat înflorirea acestor legende. pe care o simte cititorul. şi. „ape”. Civilizaţia miceniană. autorul continuă: „Şi regele.

tot aşa în „Legendele eroilor” s-a aruncat o lumină deosebită asupra lui Heracle. sprintenă prin muzicalitatea ritmului frazei. în care. 7. create de antici. Prof. „Legendele eroilor" contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor şi la educaţia tinerei generaţii. prin explicaţii ştiinţifice. Zicem „mitologie”. Aşa cum în „Legendele zeilor” s-a dat o deosebită atenţie figurii lui Prometeu. în felul acesta naraţia este însoţită de explicaţia raţională a plăsmuirilor fanteziei. Ideea călăuzitoare în expunere a fost aceea care a stat la baza plăsmuirii acestor legende. punându-i în faţă modele de luptă dârză. se vede limpede că autorul „Legendelor Olimpului” n-a precupeţit nici un efort spre a da o dezlegare cât mai judicioasă problemelor pe care le ridica alcătuirea acestei mitologii. 5. Dramatizarea acţiunii. NICOLAE I. 6. ritmul conferă o voiciune şi pregnanţă poetică de primul ordin.vocabularul. dialogul. Notele vin sa lămurească.20 3. fiindcă „Legendele Olimpului” nu constituie. Ca şi „Legendele zeilor”. se formulează năzuinţe spre mai bine şi spre mai frumos. altceva decât o mitologie. plastică prin pregnanţa şi culoarea termenilor şi epitetelor. lărgirea şi îmbogăţirea originală a fabulaţiei. Este unul din meritele de seamă ale acestei lucrări. dar o mitologie scrisă într-o formă literară vie. în fond. cartea de faţă este una dintre cele mai izbutite scrise la noi în acest gen. multe din ciudăţeniile miturilor. oamenii pot triumfa asupra tuturor obstacolelor şi chiar asupra voinţei zeilor. * Din cele expuse. şi anume că. BARBU . 4. pornind de la realităţi certe. dacă nu cea mai izbutită. luptând cu dârzenie şi curaj neistovit. Prin toate aceste calităţi.

Cântându-şi lin „Teogonia” . Mai stă încă la ţărm.21 SPRE ŢĂRMURILE ELADEI A murgul s-a lăsat pe nesimţite. în care este povestită imaginara naştere a zeilor . Cel tînăr şi cu păr bălai. Corabia. O să pornească iar Pe marea Învolburată A fanteziei. Îţi mulţumim că ne-nsoţeşti!” Ci iată. plină de vise Şi de legende. Mai sunt şi Pindar. Teocrit Şi Apolonius din Rodos.. Şi poeţi. mai cătaţi! Pe punte Au poposit şi alţi poeţi. din aripă de vultur. Da-n noaptea asta Voi da semnalul de plecare. Abia de se mai cern pe masă Stropi roşiatici de lumină. Pare-o corabie pe care O ţine ancora la ţărm. Teogonia – renumit poem . Pana-mi. „Binevenit să fii.. bătrâne. Priviţi! Pe punte s-a urcat Homer cel orb şi înţelept. În fruntea lor e Hesiode. Prinţ al aezilor elini! Slăvită-ţi fie lira sfântă Şi glasul tău tremurător Care-a rostit atîtea versuri. Şi trîmbiţele vor suna. În călimara de argint.

22 Eschil. Ţărm după ţărm. dragi prieteni. Sofocle. Pe valurile-i înspumate. Prin care cei de-odinioară Atâtea taine-şi tâlcuiau.. Euripide Şi Pausanias şi Virgiliu Şi exilatul de la Tomis : Ovidiu. toată Elada. Poeţii vor suna din lire. .. Urcaţi-vă deci toţi pe punte. Vântul va bate-ncetinel Şi marea ne va legăna . Iar noi tăcuţi vom asculta Fermecătoarele legende. În noaptea asta vom pleca Şi o să colindăm.. Urcaţi-vă … Şi .. să pornim!... cel cu grai duios. Vom fi-n tovărăşie bună.

şi nu se sătura să-i spună că ea va fi mereu a lui. în legendă. Iară pământul rupt din haos era însăşi zeiţa Gheea. strălucitori şi azurii. Uranus. fără formă. cu râuri limpezi şi izvoare – soarele. era cerul. că lumea noastră cea de astăzi : pământul – plin de flori şi fructe. O dezmierda cu ploi şi vânturi. întreg pământul. noaptea şi vânturile. S . suflând repezi.n-au fost întotdeauna astfel. haos învârtejit şi negru. acela care înconjura. precum cântau poeţii. Primul născut a fost Oceanul1 (sau Ocheanos). cerul înalt şi plin de stele. Pămîntul nostru larg şi darnic. Şi îl privea cu ochii limpezi. cât o să fie lumea lume. şi noaptea o învăluia într-o hlamidă albăstruie. Iar ea se-mpodobea pentru Uranus şi îşi punea veşminte scumpe.23 ZEIŢA GHEEA e povesteşte. Lumea întreagă era-n haos.. Îşi presăra în păr miresme din cele mai alese flori. fără hotare. ziua. Ce mult îşi iubea Gheea soţul!. luna. Celui din urmă i-au zis Cronos. atâta timp cât era ziuă. La vremea sorocită. şi el era cel mai şiret. Gheea i-a dăruit soţului său şase feciori şi şase fete. Nu mai puţin o îndrăgise Uranus pe soţia lui. Însă. pe care i-a numit titani. din haos s-a desprins pământul. plină de aştri lucitori. c-un brâu de ape scânteietor. pe care le ţesea anume din frunze şi din ierburi verzi. Ca să-i arate dragostea. Dragostea a unit pe Gheea cu cel dintâi bărbat. cel mai dibaci dintre titani.. Şi el Uranus. ai lacurilor de cleştar. zeul îi aşternea pe frunte cununi de aur şi lumină.

Şi-a rugat mai întâi bărbatul. Doar el. enormi. Gheea vedea. Gheea nu îndrăznise să încalce voia soţului ei Uranus – şi îndurase făr-o vorbă poruncile şi silnicia. Din închisoarea asta mare feciorii nu puteau ieşi. îi trebuiau cam nouă zile şi nouă nopţi. cu umilinţă şi cu lacrimi. Acolo îşi făcuse zeul o închisoare cu porţi grele. frumoasa Gheea2 avea să nască şi alţi prunci – unii cu forme-ngrozitoare.24 S-au născut mai apoi ciclopii : trei fraţi. Trei ziduri o împrejmuiau. în prea întunecosul Tartar. din locul de stăpân ceresc. Şi-nfricoşat . zice legenda. hidoşi. Se mâniase-n sinea ei. — Îndură-te. Era deci liniştit stăpânul şi bucuros că a scăpat de orişice ameninţare. Asta nu putea zeiţa să-ngăduie la nesfârşit. în timp ce lacrimi de izvoare îi lunecau peste obraz. Mai înainte vreme. Şi-atunci a chemat într-o seară pe toţi copiii-n jurul lui şi i-a zvârlit într-un afund . Peste un timp. Uranus. Din pricina aceasta dragostea lui faţă de Gheea pălea mereu. orbitoare. Dacă ar fi căzut din cer o nicovală pe pământ. plină de spaimă. degrabă primejdia care-l pândea. Şi-aşa aflase că-ntr-o zi urma să fie răsturnat. Cum ? Ea-i năştea atâţia prunci şi n-avea parte de nici unul ? Zăceau pe veci închişi în Tartar şi n-avea dreptul să-i mai vadă ? Nu. URANUS ÎŞI ARUNCĂ ÎN TEMNIŢĂ COPIII u mai avea încredere în nimeni. şi trăsnete nimicitoare. că zeul i-l smulgea din braţe şi-l închidea în temniţă. într-un lăcaş de sub pămînt: fulgere lucii. Uranus. de-o azvârleai de pe pământ în mult prea mohorâtul Tartar. ce izbeau urechile ca un ciocan. Fii bun. dă-le drumul! Nu N . fii bun. numiţi aşa fiindcă aveau pe trupurile lor uriaşe câte-o sută de braţe lungi şi monstruoase. Uranus. de către unul din feciori. îi cerea ea nemângâiată. Dar cum năştea un nou copil. Acum însă i-era destul. Şi tot atâta timp trecea. Zeul Uranus avea darul de a putea citi-n viitor. ziduri puternice de-aramă şi-un râu cumplit de foc şi smoală3 . Aceştia erau meşteri buni şi învăţaseră să facă. necruţători. nici măcar în soţia sa. tunete grele. avea cheia. să-i elibereze iar copiii din Tartarul întunecat.se frământa să afle-un mijloc potrivit ca să înlăture. cu câte-un singur ochi aşezat în mijlocul frunţii. După ciclopi s-au mai ivit alţi trei feciori: hecantohirii sau centimanii. Zâmbea din nou soţiei sale şi îi spunea că-i este dragă.

A deschis porţile uriaşe. A stat acolo până noaptea. tot pe şoptite.. până la fiii ei. ce erau tot de diamant. Pe urmă. Toţi au tăcut afar' de Cronos. Ţinea la stăpânirea lui. şi faţă-n faţă nu puteau să îl doboare nicidecum. deşi era nevinovat.. Şi îl ura pe tatăl său. orişice . — Mă voi supune!. ascunzându-i. S-a apropiat de mama sa şi i-a răspuns. fruntea. Nu se înduioşa deloc. se ruşinau să dea o luptă. Gheea a scos din sânul ei un diamant strălucitor. Din el zeiţa şi-a făcut o armă ca o seceră. Şi-a-năbuşit plânsul în piept şi şi-a plecat. tot atunci s-a hotărât să-l pedepsească pe soţul său ne-ndurător. Fără să stea prea mult pe gânduri. titanii. şi i-a-ntrebat cu glas şoptit : — Care din voi ar fi în stare să îl înfrunte pe Uranus ? Ştiţi că nu poate fi ucis. în depărtare. Din acel loc putea să vadă.. Însă. s-a furişat pe porţi afară. Cum să-şi lovească ei chiar tatăl – deşi îi pedepsise greu ? Apoi. zeul Uranus. s-a ascuns după nişte stânci. dar el nu putea fi zărit. pentru că-i zeu nemuritor. şiret. în acelaşi timp. Şi s-a răstit către zeiţă : — Vezi-ţi de rosturile tale. a luat în mână secera şi. Nu e-n căderea ta să judeci faptele ce le hotărăsc. dacă vei fi mai milostiv. Ştia că lupta-i cu primejdii şi mai ştia prea bine Cronos că ne-izbânda T . sfătuit de Gheea. să pună mâna pe putere. aşteptând clipa potrivită când va putea să îl lovească pe tatăl său. Iar pe furiş. că este gata să se lupte şi să-l doboare pe Uranus din cerul lui nemărginit.25 merită osânda asta nişte copii nevinovaţi. Cine se-ncumetă să fie stăpânitor în locul lui ? CRONOS PRIMEŞTE LUPTA CU URANUS oţi au tăcut înfricoşaţi de vorbele cutezătoare. titanii. în gându-i. Uranus era tatăl lor. când Uranus se odihnea. Zeul Uranus era însă crud şi neînduplecat. pândind cu dinţii încleştaţi. zeul era puternic. tăişul ei scânteietor... tăcută. plin de grijă. prin vrăji numai de ea ştiute. i-a răspuns. Îţi stau chezaşă pentru dânşii că nu îţi vor răpi puterea. pe furiş.. şi Gheea n-a mai spus nimic. Prin farmece necunoscute. Era teribil când striga şi când se supăra Uranus.. fiii. În schimb el poate fi învins cu arma asta sclipitoare. pentru că-l aruncase-n Tartar. până în Tartarul adânc. El era foarte îndrăzneţ şi.. şi iată cel mai bun prilej. A pătruns apoi. Dorea de mult să se răzbune. S-a strecurat prin întuneric. când îşi vedea soţia plângând.

acuma. după multă vorbă. Şi asta n-o putea uita prietena lui Uranus. căci sunt mai mare şi-nţelept. iată.. ceilalţi titani . Şi fraţii lui. s-au grămădit iute la porţi şi au ieşit afară toţi . Din ascunziş a sărit Cronos cu secera în mâna dreaptă. căci fraţii şi surorile ţineau cu el. Putea să cârmuiască-n voie. Rănit în pântec. în timpul cât şezuse-nchis în veşnic mohorâtul Tartar. cu trufie. Nu mai putea să dea-napoi. se zvârcolea pe jos strigînd : — Cronos.. Părea că o să-nceapă zarva.. Zeul Uranus.. se coborâse pe pământ. O nuntă cum nu se văzuse până atunci în univers. îţi doresc să ai parte.. La nuntă au venit titanii şi titanidele în păr.. Deci.. însângerat de Cronos. misterioasă. să-i . Şi-n sfârşit. Blestemul meu se va-mplini oricât ai fi tu de şiret… Dar Cronos n-auzea nimic. Acuma noi suntem stăpânii — Îţi mulţumim. mulţumit. adică noaptea întunecată. Şi-acum. Era beat de bucurie şi de triumf . ducând cu sine noaptea neagră. nimeni nu s-a grăbit să-mi vie cât de puţin într-ajutor. Ocean. s-au înţeles să-l recunoască pe Cronos drept cârmuitor. Şi-a ales-o pe mândra Reea6. şi-l trăia. Dar Cronos l-a înduplecat pe fratele său mai în vârstă.A poruncit să se deschidă. Aşa a luat Cronos puterea5 peste pământ şi peste cer. El biruise. pornind către o insulă ca să-şi găsească adăpost. N-avea de cine să se teamă. Ea îl văzuse pe Uranus lovit. Ocean se cam întunecase.de tată şi de zeu. cândva. ce se ivise tot din haos. Dar nu ştiau că-n vremea asta zeiţa Nix7 . neapărat. Cronos atunci l-a înfruntat : — În lupta grea care s-a dat. — Eu v-am scăpat! le-a rostit dânsul. Ceilalţi titani şi titanide urmau să-i fie sfetnici lui. larg. De drept. se hotărâse să-l răzbune pe zeul izgonit din cer... titanul l-a lovit în pântec4 . Uranus a căzut în tină. Şi a făcut o nuntă mare..26 ar fi dus la pedepsirea lui şi-a Gheei. Dar tu eşti fratele cel mic. Şi. a hoărât să-şi ia în primul rând soţie. noaptea. porţile de diamant. trebuia. cea mai frumoasă titanidă. tu vrei puterea ? Nu este drept. Se bucurau că sunt stăpâni.. Deodată l-a zărit că vine. a spus Ocean. plin de sânge. Până să ia aminte zeul că e pândit de fiul său. stăpânul aş fi eu. Uranus o rugase să îl răzbune în vreun fel.. Au râs şi au benchetuit.. fecior nevrednic! Blestem . De mine doar ascultă toţi. îl ajutau. cătând-o pe soţia lui. şi nu ţi-o dau. să-nvingă pe cârmuitorul de pân-atunci al cerului. Uranus i-ar fi osândit la chinuri înfricoşătoare. Mai mult. Să facă tot ce-i va plăcea. din înalt. şi nu se cade să ajungi cârmuitor peste ceilalţi. spunându-i c-o să-l facă sfetnic. şi tu de-aceeaşi soartă pe care o am astăzi eu! Da! Te blestem. Visul pe care şi-l făcuse titanul cel ambiţios..

. O. Eris – discordia cea cruntă. ce-ai dobândit-o mişeleşte de la Uranus.. zeule Cronos. Astfel ea aducea în lume pe Hipnos – somnul plin de vise şi de fantasme-ntunecate . benchetuind nepăsător.27 pedepsească pe titani. Odrasle ce aveau să poarte nenorocire pe pământ. Apate – care-avea putinţa să amăgească şi să-nşele pe zei şi oameni deopotrivă . cum îţi va fi domnia ta. care te veseleşti atât la nunta ta cu mândra Reea! Astfel se începea domnia zeului Cronos cel şiret. Şi-n timp ce Cronos sta la nuntă. zeiţa Nix năştea din beznă nişte odrasle monstruoase. înstelatul. sub blestemele lui Uranus şi uneltirile zeiţei.. Nemesis – aspra răzbunare . să te văd. strigase cu glas tare Nix. pe Ker – adică nimicirea şi pe Tanatos – zeul morţii. întunecat. care-şi acoperea tot trupul sub un văl lung. — Aş vrea să văd. Noaptea vroia să-i împlinească această rugăminte a sa. tirane Cronos.

. numite oceanide. O. cum se va vedea mai tîrziu. Râul de foc şi smoală. o clepsidră. ba chiar şi nesfârşitele cortegii de zeităţi. El este tatăl tuturor fiinţelor. şi ai celor trei mii de nimfe. Reea. 7.. căsătorită cu Astreu. lumina şi vânturile. străvechea mamă a tuturor. 5. aurora. De aceea .28 Note: 1. Hiperion şi cu soţia sa. În mijlocul tabloului. dată de mama sa. intitulat: „Mutilarea lui Uranus". Zeul cerului înstelat a căzut jos. cum. spuneau legendele eline. Oceanul şi zeiţa titanidă Tetis erau socotiţi drept părinţii tuturor râurilor. secera cu care l-a doborât pe tatăl său. Eurul – vântul prielnic din răsărit. secera care înseamnă sfârşitul tuturor lucrurilor. pentru elini.. şi tot el le înghite. şi Zefirul – vântul răcoros din asfinţit. Iar Eos. Cronos. în decursul veacurilor. socoteau că din unirea pământului cu cerul – şi din urmaşii lor – s-a născut tot ce se găseşte în univers : aştrii. de cele mai multe ori. ce populau Olimpul şi întreaga lume.. Teea. artistul a pictat pământul. Alt titan. într-o expresie rămasă celebră. aceea care nutreşte toate fiinţele răspândite în lume. îşi blestemă feciorul să fie şi el cândva doborât de propriul său copil. tot pământul. Îndură-te. a cărei fiică era. în poemul său „Teogonia". De aceea avea aceleaşi însuşiri ca şi ea. La rândul ei. Selene – luna şi Eos – aurora. Gheea. În mână are. întunericul cel mohorât din subteranele pământului..la romani Tera. Domnia lui Cronos simboliza tocmai această putere a timpului asupra întregii lumi. soaţă a lui Uranus înstelatul. Cronos – la romani Saturn – se confundă. Povestirea luptei pe viaţă şi pe moarte dintre Uranus şi Cronos o face poetul Hesiode. o ieşit din ascunzişul său şi l-a atacat pe Uranus cu secera de diamant. Notul – vântul de la miazăzi. te salut pe tine. 4. cea mai impresionantă pare a fi tabloul zugrăvit de pictorul Vasari. a născut toate stelele care lucesc pe boltă. Zeiţa Nix – noaptea cea veşnică – căsătorită cu Erebul. Căsătoria ei cu Cronos urma să dovedească oamenilor din antichitate că timpul hotărăşte cele care se petrec pe pământ. pentru că vechii greci. cel aducător de ploaie. au avut la început două odrasle : pe Eter – lumina veşnică – şi Hemera – ziua care înveseleşte sufletele oamenilor. Din versurile lui s-au inspirat. 2. Dintre toate aceste opere de artă. uneori artiştii obişnuiau să-l zugrăvească sau să-l sculpteze pe Cronos cu umerii înaripaţi (timpul care zboară). mai mulţi pictori şi sculptori. în concepţia elinilor. avînd alăturea de el globul şi un orologiu cu apă. elinii." Imnul slăvea în acest chip pe Gheea. ca şi zeiţa Gheea. care înconjura Tartarul. apele şi fiinţele vii. în număr de trei mii. au odrăslit pe Helios – soarele. Gheea era slăvită astfel: „Eu voi cânta pământul.închipuia. „Tempus edax Verum" – „timpul care distruge totul” – cum zice Ovidiu. fii binevoitoare cântecelor mele şi dăruieşte-mi o viaţă fericită!. 3. mamă a zeilor. un băietan. era numit de către elini : Fleghietonul. Gemând de durere. luceafărul de dimineaţă şi cele patru vânturi: Boreul – vântul năprasnic dinspre miazănoapte. din legendă. 6. cu timpul care se scurge. Într-un imn atribuit bătrânului Homer.

că temniţele se deschid. înşelăciunea îi tot tulburau inima. Uranus nu voia să spună – deşi poate ştia şi asta – care dintre feciori anume îl va lovi pe zeul Cronos. F CRONOS SE HOTĂRĂŞTE ŞĂ-ŞI MĂNÂNCE ODRASLELE orind să scape de primejdii. Uranus. născuţi de Reea. nu se înşală niciodată. Copiii lui. Şi tatăl său îi prorocise că va veni o zi în care va-ndura grele încercări. îşi va înlătura copiii. îşi pregătise o domnie şi lungă şi îmbelşugată.. Ştia el doar.. şi n-a ieşit atât de lesne cu ajutorul mamei sale ? Primul copil născut de Reea a fost o fată : Hestia. La fel ca tatăl său. dar mulţumit tot nu era. Cronos a făurit un plan. se vor scula cu arme-n mâini şi îl vor răsturna din slavă. N-a fost el însuşi zăvorât. atunci când face prevestiri. ce-a mai fost pe biata Reea!. Ştia că tatăl său. destul de bine. Fiicele nopţii : răzbunarea. Cât a mai plâns! Însă zadarnic. dar nu în temniţă. O. nu-n Tartar. sub ochii-ndureraţi ai mamei. Gînduri ascunse-l frământau. De câte ori venea pe lume un D .29 ZEUS ăcuse nunta zeul Cronos. discordia. Uranus. Tatăl a şi cerut-o Reei şi a-nghiţit-o deîndată.

înalt. a alergat la buna Gheea. pânâ în pântecele-i negru. a glăsuit zeiţa Reea. în timpul cât o fi să nască.30 nou copil.. A cugetat un timp zeiţa : cum ar putea să o ajute pe greu lovita ei copilă ? A cugetat şi a găsit că e mai bine s-o ascundă pe blânda Reea undeva.. Este o peşteră acolo. o. şi trei fete : pe Hestia. — Iată. şi ce va fi.. la stână. răcoroasă ... precum mi-ai poruncit. Vroia să nu-nţeleagă zeul că-i vicleşug tot ce făcea. ţi-am adus ultimul vlăstar. de copil. mamă a zeilor cereşti!. Hera.. vom mai vedea.. de foamea cruntă a lui Cronos. adâncă. Gheea. Mama şi-a-ncredinţat copilul bunicii lui. sărmano.. S . în insula numită Creta. să-l mănânce. mare Gheea. — Să nu mai plângi. Reea a şi născut un fiu. Gheea a auzit pe soaţa zeului Cronos cum plângea. S-a dus în peştera de piatră şi. în coasta plină de verdeaţă a unui munte drept. ca să îţi scapi din Tartar fiii. şi cum n-avea vederea bună. ca lupul când ajunge în ţarcul mieilor. călăuzită chiar de Gheea. pe Hades şi pe Poseidon. Te voi călăuzi. A-nfăşurat frumos o piatră în scutece moi. Demetra. Era al şaselea copil şi cel din urmă ce-l avea. În peşteră vei naşte-n voie. Şi tu ai suferit ca mine şi te-ai luptat cu soţul tău. Simţind apoi zeiţa Reea că este timpul să aducă pe lume-al şaselea copil.. Şi s-a făcut că lăcrămează. REEA ÎŞI NAŞTE CEL DE-AL ŞASELEA COPIL e pare că-n aceeaşi noapte soaţa lui Cronos a fugit în insula cea mare. Născuse până-n acea zi soţului său doi fii. A deschis larg gura flămândă şi piatra i-a căzut pe gât. Şi el. pe care l-am născut azi-noapte. Sărmana mamă-nspăimântată era silită să-şi aducă ea însăşi pruncii nou-născuţi şi să-i dea hulpavului tată. şi-a dat-o soţului său. Cronos striga să i-l aducă. neagră. Creta. Cronos. până să-şi reverse Eos razele ei trandafirii. tu. Ajută-mă acum. grăbit. A hohotit în faţa ei : — Ajută-mă. îi înghiţea cât ai clipi. încăpător şi sănătos. Cronos. Vreau să-mi păstrez şi eu un fiu . a socotit că-i fiul său. pe ultimul vlăstar al meu. i-a grăit Gheea. a luat pietroiul cel învelit în scutece. zeiţa Gheea.. şi s-a întors acasă iute. şi s-a înduioşat adânc.

Capra putea mânca din fructe de câte ori îi venea poftă. gata să-şi împlinească soarta cea prevestită de Uranus. Drept mângâiere Amalteei. nimfele au adus o capră. Trăia însă pe-atunci. Iar dacă zeul afla taina. Ele au aşezat băiatul – căruia mama şi bunica i-au spus. Şi el se înălţa-ntr-un an. pere. Crescând puţin mai mare. Zeus alerga peste tot. în Creta. Încât. să facă danţuri zgomotoase. Cronos. Altă primejdie s-a stins!. Vestita capră Amalteea.. decât arar şi pe ascuns. în peştera muntelui Ida. pe Ida şi pe Adrasteea. să bată-n scuturi. puteau s-audă zgomotul. Astfel creştea feciorul cel mai mic al Reei. atât de mare gălăgie.31 — Ha. ha!. Şi nu ştia că-n acea clipă începea să se împlinească blestemul zeului Uranus. Pentru că. Apoi să cânte şi să strige atât de tare. de mic. cât altu-n douăzeci şi cinci. Vorbea cu Zeus ca o mamă şi se făcea că îl împunge cu coarnele ei cele lungi. Gheea le-a poruncit să vină şi. Făcea. cât un bărbat din cei mai zdraveni. Zeus – într-un culcuş făcut din aur. iată. ce aveau nume de cureţi. struguri şi alte bunătăţi de soi. a râs cu poftă zeul Cronos. ha. care stătea la pândă. şi Gheea. fiicele regelui din Creta. Pentru că mama nu putea să vină-n Creta. Nici nu trecuse bine anul. Şi nimfele-l hrăneau pe Zeus cu laptele acestei capre şi cu o miere parfumată. fără de voia sa. S-a mai dus unul. la intrarea peşterii. . mere. neurmărit de ochi străini şi duşmănoşi.. şi chiar vreunul dintre ceilalţi fraţi şi surori. voinic. căci cornul se umplea la loc. un neam de semizei războinici. Copilul apuca-n mânuţe coarnele caprei Amalteea şi se lupta. colo-n Creta. ca din cer să nu s-audă nici un scâncet şi nici un plânset de copil. născuţi tot de zeiţa Gheea. cu ea.. El o iubea pe Amalteea şi s-a mâhnit că i-a făcut rău. zburda printre stejarii de pe munte.. şi copilul ar fi fost straşnic pedepsiţi. a hotărât ca acest corn1 să fie veşnic plin cu fructe : smochine. cu putere. cu săbiile şi lăncile. Era o capră fermecată. încât era pericol mare. să-l alăpteze pe fiul său cel mititel. De mic avea putere-n braţe. cum nu făceau albinele decât în stupii de pe Ida. A mai chemat şi două nimfe. Capra avea grai omenesc. jucându-se cu Amalteea. din prima clipă. precum se spune. sfetnicii săi. să-l răstoarne pe tatăl său şi să ia el în mâini puterea. ha. odată s-a-ntâmplat ca Zeus să rămână-n pumn cu unul dintre-aceste coarne. bătea din palme şi ţipa. Reea. un copil bucălat se află în braţele bunicii sale. şi Zeus se făcuse mare.

Este constelaţia Caprei. în amintirea copilăriei sale. îşi pictau sau sculptau uneori pe locuinţe acest simbol. socotindu-l aducător de noroc. cum povesteau legendele eline. care îi ocrotea trupul în luptă – pavăză ce nu putea fi străpunsă de nici un fel de armă : sabie. Cornul caprei fermecate Amalteea era simbolul belşugului şi se chema cornul abundenţei. Elinii. lance sau săgeată. Iar din pielea ei şi-a făcut zeiţa Atena egida. . După moarte.32 Note: 1. Amalteea a fost pusă de Zeus pe bolta cerească. sau pavăza. şi mai târziu romanii.

drept răsplată pentru vultur. tot de zei. Reea. pe ascuns. în timpul nopţii. prin gânguritul lor duios. minunată. Şi-i aducea această băutură – numită. Zeus. când a ajuns şi el stăpân. Deocamdată mai era în Creta şi-avea cu totul alte gânduri. ca să se adape. F . Mama sa... Mâncând ambrozia cea dulce. Zeus s-a înălţat mai iute. l-a luat cu dânsul în Olimp. L-a pus chiar lângă tronul lui. sub un stei uriaş. pe un munte. şi să vestească primăvara. de-asemeni. cel care fără nici o milă îşi înghiţise cinci copii. să-i stea necontenit de veghe. Şi. ce se chema ambrozie. Un vultur se-nălţa. nectar – lui Zeus. Acolo. ţâşnea din piatră un izvor. Ştia că nici bunica. în zorii fiecărei zile. a dobândit puteri cereşti. crescut în Creta. sorbind nectarul fermecat. Se povesteşte că în vremea cât mai era încă micuţ. îi spusese despre ciudata prevestire şi de blestemul lui Uranus. Pe gingaşele porumbiţe le-a hărăzit să fie simbol şi al blândeţii şi-al iubirii. Zeus le-a săvârşit pe urmă. din care nu puteau sorbi decât zeii nemuritori. Dar nu era izvor cu apă. un cârd de albe porumbiţe zburau în fiecare zi pe ţărmul marelui Ocean şi-i aducea de-acolo-n ciocuri o hrană dulce. Gheea. ci din adâncuri izbucnea o băutură fără seamăn. Ambrozia – de zece ori mai dulce decât însăşi mierea – era o hrană pentru zei. era la vârsta bărbăţiei. când a ajuns stăpân. mândra zeiţă a iubirii. Însă toate aceste fapte. să tragă carul din petale de albe flori de trandafir al preafrumoasei Afrodita.33 ÎNFRÂNGEREA TITANILOR eciorul cel mic al Reei. nu mai ţinea cu zeul Cronos.

din care a făcut îndată o băutură delicioasă. se frământa voinicul Zeus. pe Reea. şi-a uitat orice chibzuinţă şi i-a promis să-l sprijine. S-a prefăcut îndrăgostit şi i-a jurat s-o ia de soaţă. că dânsul i-a strigat D .. Erau puternici fără seamăn şi nu se-nfricoşau de nimeni. — Ce vrei să faci în primul rând ? l-a întrebat Metis pe tânărul fecior al Reei. Noi nu cunoaştem întâmplarea prin care Zeus a ajuns s-o întâlnească pe copilă. — Întâi şi-ntâi aş vrea să-i văd ieşiţi din pântecul lui Cronos pe toţi cei înghiţiţi de el. pe malul fluviului Ocean. iubire. nespus de bucuroasă c-o să-şi revadă toţi copiii. Dar cine poate fi acela. Ei îi juraseră credinţă. a glăsuit copila Metis şi a plecat la hotarul lumii. Metis. şi-a pornit repede acasă.. neînduplecată. De-aici ea a cules o plantă. Abia se întorsese Reea în casa soţului său Cronos. Fiica titanului Ocean. Dar Reea era mult prea slabă. primul născut dintre titani.. METIS PREGĂTEŞTE O BĂUTURĂ FERMECATĂ in fericire pentru dânsul. Reea. Zeus.. a luat această băutură . sprijin în orice-mprejurare. Şi a aflat că vieţuieşte o verişoară a sa. văzând pe Zeus că îi jură. Este neîndoios că soarta. — Atâta vrei ?. În schimb.. Asta-i uşor!. O plantă verde şi spinoasă. a hotărât că fapta asta eu trebuie s-o săvârşesc. N-avea alături. Moira1 . dacă şi ea se va-nvoi să-i dea un ajutor în lupta contra părintelui său Cronos. a cercetat prin ce mijloace şi-ar mai putea găsi tovarăşi gata să-l sprijine în luptă. Zeus avea în tinereţe o vorbă ademenitoare şi un chip foarte atrăgător. care părea a fi nectar. să-l ajute. Dar ştim că a vorbit cu ea. atît de-nflăcărat. nu cuteza să se ridice în faţa soţului său.." Numai că Zeus ştia bine că lângă Cronos sunt titanii. Cronos.34 „Uranus a rostit că una dintre odraslele lui Cronos o să pornească răzvrătirea. era singur. pe malul fluviului Ocean2 . Zeiţa Metis era una din numeroasele copile pe care le avea Oceanul. Era nevoie deci de multă prudenţă şi înţelepciune. el. decât pe mama sa. dacă nu eu ? Căci toţi ceilalţi se află-n pântecul cel negru al hulpavului nostru tată. Şi Zeus s-a gândit adânc.

îngrozit de cele ce se întâmplau. se retrăsese pe un munte să chibzuiască-n linişte. după ce totu-i izbutise.. ca lupta s-o sfârşim cu bine. şi Hades şi Poseidon. S-a repezit şi i-a umplut un vas de lut încăpător. Demetra . ajutat de frumoasa Metis. Ceilalţi l-au sfârtecat cu C . CICLOPII ŞI HECATONHIRII SUNT ELIBERAŢI u toţii. numit Campe. din timpul zeului Uranus. Zeus l-a prins de gât pe monstru. l-a dus la gură cu nesaţ şi a sorbit până la fund nectarul cel înşelător. Gura i se căscase larg şi din gâtlejul lui uriaş au început să iasă. Dar pe ciclopii cei destoinici şi pe hecatonhirii groaznici îi zăvorâse iar. s-au strâns în jurul blândei Reea. Dar cum a ajuns băutura în pântecele lui divin. Ba mai pusese şi o strajă.. Într-adevăr. când deschisese poarta de diamant. Ba Hades şi Poseidon aveau şi bărbi până la brâu. în timp ce Cronos. însă deasupra i-a turnat şi băutura de la Metis. la loc. Însă titanii sUnt puternici şi sUnt mai numeroşi ca noi. Şi fraţii şi surorile. pe cât se pare. Şi Reea le-a împărtăşit fiilor şi fiicelor sale că Zeus le e salvatorul. eliberase numai pe fraţii săi. Nebănuind nimica. s-au grăbit să-l vadă pe Zeus. Să nu fie nici o-ndoială asupra biruinţei noastre. — Fraţi şi surori! le-a rostit el. A venit timpul să ne luăm puterea ce ni se cuvine. cu îndrăzneală. Deci. pe monstrul hâd. a şi simţit că-i vine rău. Cronos. teferi. fete şi băieţi. copiii: Hestia . titanii..35 s-aducă un ulcior mare cu nectar. zeul a luat în mână vasul plin. Metis – care era şi ea de faţă – i-a amintit lui Zeus că sunt nişte uriaşi în Tartar. Fiii şi fetele lui Cronos au luat în mâini câte o armă şi-au năvălit cu toţii-n Tartar. haideţi să-i eliberăm!. auzind vestea. Reea atât a aşteptat. — Noi le vom da drumul îndată. Atunci. ciclopii şi hecatonhirii. Deci trebuie să fim uniţi. erau acolo. după ce s-au îmbrăţişat. de nădejde. Zeus s-a veselit grozav. Ciclopii şi hecatonhirii îl urăsc mult pe zeul Cronos. să mai avem şi-alţi câţiva prieteni. a grăit Zeus fraţilor. — Grăbeşte-te! Sunt însetat! a grăit Cronos mânios. Hera. Avea acuma lângă sine pe cei cinci fraţi buni. Mai mult şi mai de necrezut este că toţi aceşti copii erau de astă dată mari.. căci ei încă nu-l cunoşteau. Tot trupul i se-ncrâncena şi se zbătea ca-n pragul morţii.

zeii s-au hotărât s-aleagă un loc de luptă potrivit. Cum îşi punea casca pe cap. S-au repezit apoi la porţi Hades. Şi toţi câţi s-or alătura zeilor olimpieni. muntele semeţ. şi priveghea toată Elada. De-aceea Zeus a cerut să i se facă un palat pe creasta cea mai îndrăzneaţă.. de îndată. Sunt zeii ce şi-au ridicat palat pe muntele Olimp. ogoare şi livezi. vor primi o răsplată dreaptă. Iar cei care-i vor înfrunta vor fi în Tartar prăbuşiţi. Nu era loc mai potrivit decât acesta pentru zei. se revărsau şi înecau păşuni. Au cercetat toată Elada şi au găsit că este bine să-şi facă tabăra-n Olimp. Proptindu-se cu umerii. Din temniţă au răsărit ciciopii şi hecatonhirii. în luptă. noul lor stăpân. era-n vecinătatea mării cu ape albăstrii. Olimpul3. cu fruntea sa încununată veşnic de ceţuri argintii. fratele cel mai mare. De-asemeni.. recunoştinţa către zei. Ţineau puterea pe nedrept. P . până ce monstrul a căzut. mijlociul. şi cu Poseidon. Egeea. Şi unii şi alţii au jurat c-au să le fie credincioşi noilor zei ce se-nălţau. ciclopii au şi făurit fulgere. zeul se făcea nevăzut. au mai făurit şi lui Poseidon. Apoi cei trei fii ai lui Cronos au dat de veste-ntregii lumi : — De azi-nainte stăpânirea este în mâna altor zei. izbind cu pumnii şi genunchii. zeii au spart porţile largi. Ca să-şi arate. Titanii vor fi pedepsiţi. pământul se cutremura şi apele ieşeau din văi. mijlociul. pe care le-au încredinţat lui Zeus. Iară lui Hades i-au făcut o cască tare năzdrăvană. o furcă mare. cu trei dinţi. ZEII SE URCĂ PE MUNTELE OLIMP rimind şi darurile-acestea.36 seceri şi l-au împuns cu suliţe. Dacă izbea zeul cu furca. tunete şi trăsnete.

să nu mai poată-n veci ieşi din temniţă.. — Titanii sunt copiii mei. în acest potop de foc. ce nu avea asemănare. lovind pe Cronos şi pe-ai săi cu mari ciocane de aramă.Titanii se înăbuşeau sub aburii fierbinţi din ape. titanii ? Nu. şi Tartarul cel mohorât a bubuit.vitejeşte.Iar ochii le erau orbiţi de fulgerele lucitoare. când este stăpân. după poruncile lui Zeus. Focul se întinaea mereu. întemniţându-i sub pământ. se mâniase rău pe el. braţe şi grumazuri. Toţi se plecau în faţa lui. câte o sută de pietroaie. poate şi mai bine. picioare.. de sub pămînt. mama zeilor.. Şi. ce-ntrecea orice-nchipuire. R . strajă li s-au pus cei trei fârtaţi hecatonhiri. se plângea Gheea zeilor. în Tartarul întunecat. loveşte tot atât de crud ? Şi-i zvârle iarăşi în adânc pe bieţii mei feciori. Din pumnul său neobosit ţâşneau mereu trăsnete tari. prelung şi surd. zdrobindu-le umeri şi şolduri. Şi Zeus. Zeus. dar până la sfârşit titanii au fost înfrânţi şi nimiciţi4. acuma. Şi totul clocotea în jur : Oceanul. Olimpul s-a cutremurat până-n adâncuriie sale. La poartă. hecatonhirii aruncau. Ciclopii ajutau şi ei. Astfel se-nfăţişa năprasna acestei lupte dintre zei. azvârlind tunete cumplite. Asta n-o pot îndura. Pădurile.. Pământul larg şi marea uriaşă au răsunat de-un zgomot greu. cel pe care l-am ajutat să se înalţe. unindu-se cu aprigul pârjol ce mistuia cerul întreg.Flacăra lui se ridica. În faţa cetei olimpiene sta însuşi Zeus. Titanii au fost îmbrânciţi. mâniat. şi ajunsese până-n haos. Zece ani. Cerul a dat parcă un geamăt. Legenda spune că pământul ardea parcă din temelii. Zeus era noul stăpân. înspre mănunchiul de titani. Doar Gheea. înainte verzi. El năvălea peste titani. a dăinuit acest război.. Hestia. Uranus i-a lovit din greu. Pământul roditor ardea. Zeus mi-o va plăti curînd. pe dâre albe de lumină. cu forţă înspăimântătoare. marea nesfârşită şi râurile de argint.37 ZECE ANI DE RĂZBOI CRÂNCEN ăzboiul a-nceput cu furie. lovind într-una. erau schimbate în tăciuni şi scânteiau înfiorate.. Iar zeii Hades şi Poseidon. Hera şi Demetra luptau cu suliţe şi seceri. unde-i ţinuse şi Uranus. Abia de i-am putut scăpa. când zeii au intrat în luptă.

încovoindu-l. La romani. care desfăşura firul vieţii. ţintindu-i nimicitor pe cei care se prăvălesc. În jurul capului purta o cunună de stele. prin trei surori. Metis. Zeii puteau numai să cunoască voinţa lui şi să i-o aducă la îndeplinire. fiica lui Ocean. spune : „El nu este niciodată bătut de vânturi. Muntele Olimp îşi întinde coastele de la marea Egee şi până la hotarele Tesaliei şi Macedoniei. Veacuri de-a rândul această alegorie i-a ispitit pe artişti s-o zugrăvească sau s-o sculpteze în forme impresionante. închipuie ciocnirile care aveau loc între forţele tumultuoase ale naturii. Lahesis. se văd titanii încolţiţi şi izbiţi de blocurile grele de piatră. cu braţele. . prin legi de neclintit. după cum a rămas de atunci cuvântul – ca şi cele care vor urma cu diferiţi giganţi şi monştri. de aur. cel dintâi simbol al înţelepciunii şi prudenţei. de pe pământul ars. Mai târziu. Zeus. din care izvorau şi în care se vărsau toate apele. aerul cel mai pur îl împresoară ." 4. Moira – fiică a haosului şi a nopţii – reprezenta pentru elini destinul stabilit dinainte fiecărei fiinţe. care va dăinui cât zilele eterne. nici atins de zăpezi. fără hotare. semn că şi zeii trebuiau să se supună hotărârilor sale. Poetul Hesiode ne spune că ea ştia mai multe taine decât toţi zeii şi oamenii laolaltă. puteau fi comunicate pământenilor prin oracole. în urma cărora se formau munţii şi mările. Astfel. nici jertfe. Homer. aruncate asupra lor de hecatonhiri. nimicind începuturile de înflorire a vieţii. o lumină albă îl învăluie şi zeii gustă aici o fericire. într-o schiţă renumită a pictorului olandez Rubens. a fost. piatra ce se rostogoleşte către el. Ceilalţi. Oceanul. cântând Olimpul. Hotărârile soartei erau împărţite fiecărui om de la naştere. Hotărârile soartei. cum credeau elinii. şi Atropos. 3. Iară de sus te aştepţi să apară Zeus. cunoscute de zei. Oamenii nu aduceau însă Moirei – soarta neînduplecată – nici rugăciuni. Soarta nu o puteau îndupleca prin rugăciuni.38 Note: 1. prima lui soţie. care trebuie să domine totul în lume. ca într-un vis fantastic. Acesta avea scris destinul oamenilor pe o tablă de aramă. 2. Altul încearcă să întâmpine. Cei vechi îşi închipuiau că pământul era înconjurat de un fluviu imens. Într-un loc munţii se ridicau. cad în abisul negru. Unuia dintre ei i-a căzut o stâncă pe spinare. înghiţind-o pe Metis. care împărţea bucuriile şi nenorocirile. ce le sunt hărăzite. cu fulgerele în pumni. Fumul înecăcios se înalţă în valuri. Aburii încinşi îi împresoară şi parcă vezi cum îi sufocă pe luptători. Însuşi Zeus nu putea să se împotrivească sau să înduplece pe Moira. şi-a însuşit înţelepciunea şi prudenţa. cum ni se povesteşte în numeroase legende eline. soarta-Fatum era reprezentată printr-un bătrân orb sau legat la ochi. ursitoare sau parce : Cloto. Acesta era personificat prin cel dintâi fiu al lui Uranus şi al Gheei. socotind totul zadarnic. însă oamenii luptau adeseori împotriva ei. Închipuie frământările din interiorul pământului. în timp ce vulcanii izbucneau cu ropote de piatră şi de foc. care tăia firul vieţii cu un foarfece. Această luptă fubuloasă – titanică. Numai pentru zei ursitoarele ţeseau veşnic fire lungi. la elini. într-altul se prăbuşeau spre afundurile clocotinde. ivită pe lume înaintea lui. cu feţele hidoase şi ochii sticloşi de spaimă.

să-i pedepsim ne-ndurători. să se răscoale în vreun chip. nesfârşit. cândva. asemeni unui mare rege. Da.39 ZEII OLIMPULUI eus. iar Zeus a urmat aşa : — Voi.. Dacă supuşi nemulţumiţi vor încerca poate. pământul roditor şi larg. mările. amândoi născuţi din Reea şi zeul Cronos. Şi fraţii s-au înfăţişat. se împlinea numaidecât1 Z ZEUS . domnea acuma în Olimp şi poruncea. Plin de mândrie privea el cerul albastru. Poruncea pe voia lui. Deci. Totul. ca şi mine. cu mare grabă . trona pe muntele Olimp. Suntem stăpâni.. împreună am învins şi împreună vom domni. Ne bucurăm de tot ce-n lume e mai bun. născutul din titani . Să vie Hades şi Poseidon. Eu voi domni. ce şezuse altădată ascuns în Creta. m-aţi ajutat în lupta împotriva titanilor năprasnici. Însă am să vă dau şi . POSEIDON ŞI HADES ÎŞI ÎMPART ÎNTRE EI LUMEA — Să vie fraţii mei cei mari! a sunat prima lui poruncă. şi dacă îşi dorea ceva. El. fluviile verzui şi firele subţiri de-argint ale izvoarelor din munţi. totul era al lui. Şi Zeus nu se sătura să-şi mângâie privirile cu-ntinderi şi cu bogăţii.

. Apoi s-a îndreptat cu fală către Demetra. Hera s-a învoit şi Zeus a dat porunci să se gătească întreg Olimpul D . nicicând nu a mai revenit acolo-n muntele Olimp. de alta fluvii. care înseamnă viaţa în oricare cămin. dar Zeus a rămas stăpân.40 vouă câte-un ţinut. cu Tartarul întunecos. şi de-alta tot ce-i sub pământ. pline de peşti săgetători. şi din această pricină nu are voie să se stingă. de unde poţi cuprinde tot. Zeus s-a aplecat spre ea şi.. Zeus a dat poruncă să s-arate în faţa sa copilele zeului Cronos şi-ale Reei – una mai mândră decât alta. — Dar mie ? a-ntrebat Poseidon. focul. — Mie ce-mi dai ? a grăit Hades. În grija ei a-ncredinţat căsătoria şi familia şi copilaşii nou-născuţi. Celălalt frate mijlociu a devenit zeu peste ape. — Tragem! le-a dat răspunsul Zeus.. Iată. întrebând ce porunci le dă. temniţa unde vom păstra pe toţi câţi ne vor duşmăni şi nu vor asculta deplin poruncile Olimpului. Hades a şi pornit pe loc către ţinutul mohorât. să mi-l vegheaţi. Eu sunt mai mare. primul fecior născut de Reea. iar lui Poseidon apele din mări. eu îmi voi păstra cerul. Zeii cei doi s-au repezit numaidecât. şi i-a dat harul de a fi zeiţa holdelor bogate şi a livezilor cu rod. din răsărit în miazăzi. Cei trei şi-au împărţit puterea. Deşi sunt mijlociu.. FIICELE LUI CRONOS CAPĂTĂ DEMNITĂŢI ÎN OLIMP upă această faptă.. şi-a hotărât-o de soţie. şi.. ce sta sfioasă-n faţa lui. mângâind-o blând pe păr. Zeus i-a încredinţat Hestiei. Voi trageţi ce v-a mai rămas. mări întinse. din miazănoapte-n asfinţit. Iar Zeus le-a răspuns : — Lumea o împărţim în trei. Lui Hades i-au căzut la sorţi ţinuturile subterane. De o parte-i cerul luminos. Ele-au venit smerite toate şi s-au plecat în faţa lui. Mai rămăsese numai Hera. împurpurată la obraz şi căta cu privirea-n jos. Focul. să-l cârmuiţi. — Tragem la sorţi ? au rostit fraţii... sora lui cea mai mare. după cât se povesteşte. care-i fusese hărăzit. Amândoi zeii au trebuit să se arate mulţumiţi. din fluvii şi izvoare. ştii bine că m-am luptat mult mai vârtos. mijlocia.

zeiţa Metis. înstelatul. până-n ziua când Metis. În acest fel Olimpul meu va fi mult mai impunător. a tresărit deodată Zeus. i-a răspuns că soţia lui. Duşmanii olimpienilor vor fi curând dezvăluiţi şi nimiciţi fără cruţare. ZEIŢA CU OCHII DE AZUR tena... să i se-nfăţişeze lui. Zeus a poftit-o la el pe Metis. Totul era orânduit. să ne-nsoţească pe noi toţi... Şi-acum pe cine voi chema ?. Trecuse vremea cuvenită. Numai că Zeus se dusese şi-l întrebase pe Uranus ce-o să se-ntîmple în viitor. Cu atât mai mult mi se cuvine şi mie tot atâţia zei. mai mulţumit ca înainte. apoi va naşte un băiat. ba şi o serie de cortegii. zei din cei mari. numărându-şi toţi fraţii şi surorile. Zeul Uranus. pe Metis." Şi a chemat-o pe Atena. socotindu-l cu ei pe Cronos. lui Metis – ce-ntruchipa înţelepciunea – că-n schimbul sprijinului dat o s-o ia în căsătorie. precum fusese voia lui.. dac-ar fi trăit. biata. A înghiţit-o..41 pentru nuntă. ca să înlătur nenorocul ce ne pândea. Copilul era chiar Atena. reîntors acasă.. A!. Până să înţeleagă. pe ea o voi numi întâi!. a rostit el spre ceilalţi zei. nu se născuse ca oricare. auzind ce-i urzise Moira. urmând şi el pilda lui Cronos. A trecut timpul. copila mea cea mai iubită. care-şi mânca odraslele. pe Atena. «ochi de-azur» . deci. Zeus îi promisese copilei lui Ocean. destinul neînduplecat. Zeus a tremurat de spaimă. şi Metis trebuia să nască. pe toţi. urma să nască pe Atena. Tot ce spunea zeul Uranus se împlinea fără zăbavă. astfel. un gând i se vârâse în minte-adânc şi nu-l lăsa : „Pentru o lume-atât de mare. de-a doua mână. fiica lui cea dragă. ce are soţul său de gând. Privea din nou spre depărtări şi-şi cântărea toată puterea şi bogăţia ce le-avea. Acest băiat o să-l răstoarne pe Zeus de pe tronul său şi-o să se înscăuneze-n loc. Neştiind cum să-şi A . cugeta Zeus. Şi se ţinuse de cuvînt. Totuşi. Titanii au fost doisprezece. zei olimpieni. Pe lângă ei voi hotărî şi zei mai mici. — Numai aşa puteam să fac. acesta a şi înghiţit-o. va naşte-n primul rând o fată. Şi când s-a isprăvit şi nunta – o nuntă făr-asemănare – Zeus s-a aşezat pe tron. Zeus simţea că-l doare capul tot mai puternic. ci-n nişte-mprejurări ciudate. Şi. cu pruncuşorul ei cu tot. suntem puţini numai noi şase..

a poruncit să vină zeul ce se numea Hefaistos şi era fiul său şi-al Herei2 . pe frunte coif. s-a ivit o zeiţă mândră. cu o secure ascuţită. făuriţi parcă din azur. iată.. s-a auzit un strigăt tare de bucurie şi izbîndă. încât zeul Hefaistos a şi cerut-o de nevastă. cum spun legendele eline. Iară Atena. să stea pe veci nemăritată. De-aceea Zeus s-a gândit şi-a hotărât ca ea să fie zeiţă a înţelepciunii. Zeus i-a poruncit s-aducă şi o secure de aramă. însă zeiţa n-a primit şi a făcut un jurământ.. nou-născută. Zeus. şi valurile sale verzi s-au răscolit până-n adânc. Despică-mi fruntea mai curând. la porunca-ţi. şi de teamă : — Cum ?! Să-l lovesc pe tatăl meu.. pe tine. Pământul s-a cutremurat. Olimpul. a spus zeul stăpân. Înăbuşindu-şi în el frica. Hefaistos a ridicat securea şi-a lovit în ţeasta tatălui său. mai ales când se supăra. cu tăiş bine ascuţit. în muncă sau în bătălii. Din creştetul nemuritor. — Ţi-am spus odată! a strigat puternic Zeus spre fierar.42 potolească această mare suferinţă. Nu pot să rabd durerile. — Bine. Atena. şi de uimire.. Ochii zeiţei. Marea. despică-mi capul şi vezi de ce mă doare-atât ? Hefaistos a rămas mut. Hefaistos s-a înfăţişat şi a grăit tatălui său : — Am sosit. în mâna dreaptă o lance straşnic ascuţită şi-n stânga scut apărător4 . s-a-nfiorat de măreţia zeiţei care se năştea. Cu Zeus nu era de glumă. El era meşter priceput. şi-a oprit carul său de foc şi a privit. avea o fierărie-n Lemnos3 . a vuit.. Zeus i-a ascultat dorinţa să n-aibă soţ. purtând o platoşă de aur. a cugetărilor adânci şi a priceperii depline. neliniştit.. . Când a izbit securea ţeasta. cât era de mare. fiul titanului Hiperion. erau albaştri-verzi. şi a rostit : — Te vei numi Palas-Atena!5 Vei sta alăturea de mine şi-adesea mă vei sfătui. către Olimpul unde Zeus năştea pe fiica lui. Hefaistos. Hefaistos a stăruit să-l ia de soţ. era atât de frumoasă. nu glumeşti ? a cutezat să mai întrebe. soarele cel strălucitor. Ba chiar şi Helios din cer. cât a putut. de-asemeni. mai ales.

altul îl dobândise Zeus cu o zeiţă din Arcadia. soţia marelui Ocean. Tocmai atunci Zeus şi Hera se certau. cu douăzeci de coşuri mari ce fumegau necontenit.. Norocul lui a fost că Tetis. sub mări. s-a ruşinat şi l-a zvârlit în apa mării. când era mic. văzându-l cât e de urât. avea picioarele sucite şi frânte pe la-ncheieturi. Peste o vreme. l-a scăpat. Era frumos. s-a întors iarăşi în Olimp. şi Zeus l-a şi înşfăcat de un picior. bătută-n stele de argint. Zeul acesta era şchiop. frânt. Copilul s-a lovit cam rău. dar iscusit în meşteşugul fierăriei.. dar zvânturat şi cam neghiob. acolo-n fierărie.. Zeus s-a supărat mai rău. N-a apucat bietul băiat să mai răspundă un cuvânt. Unul dintre băieţii Herei era urât. pe un pitic numit Chedalion. altfel se sfărâma de tot. Zeus şi-a hărăzit feciorul să fie faur în Olimp. şi-a făcut fierărie-n Lemnos : o fierărie ridicată în întregime din aramă. L-a aruncat. pe care Hera îl dăruise soţului. Picioarele i se urneau cu greu. Ba chiar l-a ajutat pe Zeus să-şi nască fiica. Ba şi-a mai luat şi-un ajutor. ca pe-un pietroi. să nu-i auză toţi din jur şi să se facă de ocară. cea cu picioare de argint. însă încetinel la minte. Poate mai mult ca o răsplată. Trupu-l durea mai peste tot. Dar cum era de priceput. Băiatul s-a rostogolit şi a căzut în Lemnos. — Mă-nveţi pe mine ce să fac.. Hera. Doi dintre ei erau ai Herei. Celălalt fiu. când şi-a născut băiatul. dar Zeus se răstea grozav. înalt şi zvelt.43 TREI FECIORI AI LUI ZEUS a puţin timp după aceea stăpânul lumii a cerut să vină trei feciori ai săi. dar cine nu ştia-n Olimp ce se-ntâmplase-n acea zi ? Hera. Cuvântul nu şi-l respecta. când băiatul se înălţase binişor. Cel priceput la meşteşug era Hefaistos. Apoi. pe Atena. Asta spunea zeiţa Hera. Băiatul l-a rugat să tacă. Zeiţa Tetis l-a păstrat în valurile ei verzui . S-a ridicat încet. şi astfel a rămas beteag. după această întâmplare. dar şi zeu peste meşteşuguri. nu ştiu cum. să-l înece. era chipeşul tânăr Ares. Nu ştim ce pricină era. sub trupul lui voinic. ologule ? i-a răcnit el. l-a prins în braţe pe copil. din mâini. Mama sa. Era L . Abia călcat-ai în Olimp şi vrei să te şi grozăveşti ?. l-a crescut într-o peşteră ce se găsea afund. Era acuma şi mai şchiop. povestea că într-o zi. iar celălalt frumos la chip. a început să făurească lucruri ce i-au uimit pe zei.

44 întruna pus pe sfadă şi se bătea din te miri ce. hoţiei. Faptele sale preaciudate îl dovedeau pe micul Hermes viclean. Doresc să am odrasle multe. Zeus a poruncit de l-au chemat la el pe zvânturatul Ares. .. — Sunt zeul cel mai oropsit. Apoi alerg la el. sub pământ. chiuind. şi mincinos. îşi zise sieşi. dar şi isteţ. Pentru aceste multe daruri.. şi Hera nu mai poate-avea. Unu-i urât. stăpânul lumii. călătoriilor pe mare şi pe uscat. era veşnic pe lângă tatăl său. curăţ palatele lui Zeus. Iar noaptea. Chiar tatăl său. născocitor. zeiţă din Arcadia.. în Olimp.. i-a rostit Zeus fiului. surîzînd : — Nu mi-a dat Hera fii de soi. cu tot necazul Herei. şi totuşi. eu port umbrele celor morţi. Zeus. Era. privind în urma lui. care aduce doar prăpăd.. Una din ele a fost Maia. încât nici noaptea nu putea să doarmă. ca şi pe pământ. altul neghiob. Nu se simţea în largul lui decât în lupte şi războaie şi tare mult îi mai plăcea să vadă sângele curgînd. sânge vărsat şi lacrimi plânse. se bucura necontenit de-ncrederea stăpânului. în ceruri. săvârşit fără chibzuială. discordie şi bătălii. Mă ostenesc peste puteri. s-a repezit cu suliţa către pământ . se plângea Hermes celorlalţi zei. Găsindu-şi deci acest motiv. să caute sfadă şi măcel. atât de hărţuit. Toţi te urăsc. Aşa stând lucrurile. flăcău smintit! Fără-ncetare îţi cauţi ceartă. bun de negoţ şi bun de gură. să-mi dea porunci de dus încoa şi-ncolo. zeu al negoţului. la zeul Hades.. Şi ea i l-a născut pe Hermes. Zeus.. şi al născocitorilor. — Te numesc – cum îţi este firea – zeul războiului nedrept . Zeus l-a hărăzit pe Hermes curier în ceruri. şi hoţ. de nu erai feciorul meu. Spuneţi şi voi dacă e drept ?! Astfel se plângea zeul Hermes. zeul războiului hapsân. îi spunea uneori aşa : — Eşti un zeu rău şi nestatornic. Crud precum eşti. jos. şi-a luat curând şi-alte soţii. Ares s-a bucurat nespus că era zeu peste război şi. cu care dânsul se născuse. o să-mi mai iau şi-alte soţii. de mult te-aş fi gonit din cer. când vă odihniţi. De dimineaţă-n zori mă scol. precum spunea el însuşi..

— Am auzit.. că fiul ce ţi se va naşte va fi un zeu orgolios. Oracolul i-a arătat că e pe mare-o insulă care pluteşte. de când îi răpusese fiii. de Hera. Leto. — Îndură-te. părea că este nimicit. Când va vedea că sunt de piatră. cum o numeau vechii elini. şi n-am livezi. Insula s-a temut întâi. care o urmărea pe Leto. Şi Leto rătăcea întruna. şi-atuncea mă voi cufunda. Umbla pe drumuri grele Leto. căci nu ştia să-noate-n mări. — N-ai teamă.. adică-n insula de piatră. Hera s-a hotărât să-mpiedice naşterea celor doi copii.45 PRUNCII ZEIŢEI LETO ltă soţie a lui Zeus a fost zeiţa nopţii. o să mă-mpingă cu piciorul în mijlocul furtunilor. şi-apoi s-aducă-n lume copilaşii.. şi te-oi slăvi. Nici Piton n-o putea ajunge. mama zeului. fără a fi prinsă de fundul mării. îţi jur că fiul meu te va cinsti şi-aici se va clădi un templu.. Leto s-a dus la un oracol. insulă de piatră.. şi n-am păşuni. Să meargă deci în insulă. decât pe propriii ei feciori. Astfel s-a dus zeiţa Leto în insula Ortigia. zvârlind flăcări asupra ei. atunci mă învoiesc!. atât erau. Era o insulă pustie. Totuşi Hera nu A . a răspuns ea.. Iară Uranus o vestise că Zeus o să îndrăgească mai mult pe fiii Letei. după o clipă de gândire. numit Piton. eu. din slăvi. defel. măicuţă Gheea! Ţi-oi mulţumi şi te-oi cinsti!. şi nicăieri nu putea naşte. Şi Gheea n-avea stăpânire asupra insulei.. Gheea nu i-a dat voie Letei să nască-n nici un colţişor de pe pământ. plângând cu jale.. cu ruşine. giganţii cei îngrozitori. în dureri. Şi Gheea s-a grăbit să-i dea tot sprijinul zeiţei Hera. — Îmi juri tu asta. pe care-i prevestea Uranus. o Gheea. Nici iarba nu creştea pe ea. mamă! Cu Zeus eu m-am măritat numai din teamă. nici de ţărm. Doar nişte pietre albicioase şi mărăcini. Şi amândouă-au uneltit. A cerut ajutorul Gheei. mîndră Leto ? — Îţi jur pe însuşi fiul meu. Ba încă Hera trimisese şi un balaur. a mai rostit zeiţa Leto. Leto a rugat insula să-i dea voie să-şi nască pruncii. — Bine. Planul urzit.. Gheea nici nu vroia s-audă. Nemaiştiind ce poate face. fiindcă pe Zeus nu-l iubea. Nu-s vinovată cu nimic! Îndurâ-te şi lasă-mă să-mi nasc copiii undeva.. Atâta doară că şi Hera aflase-nşelăciunea asta. să-i ceară adăpost. Nebună de mînie.

Zeiţe s-au ivit din cer şi au adus celor doi zei centuri de aur. Ştia să cânte minunat! Muzele.. Şi zeul nou-născut a spus: — Te vei numi de astăzi Delos. să-l nască şi pe Apolo. dac-o va ajuta pe Leto să-şi nască.46 s-a lăsat. afară de măicuţa-i Leto şi prea mândra zeiţă Hera. Fata s-a înălţat pe clipă. nectar şi flori. până atunci. toată din aur. ca să ajungă şi olimpienii doisprezece. Prin doi stâlpi. Nici una dintre celelalte zeiţe nu puteau însă să rămână atâta de nepăsătoare. sau insula cea luminoasă! Şi-aicea va fi templul meu. aflând de-atâta suferinţă. care-i întuneca vederea. Pe celălalt copil al Letei. văzând pe Leto suferind. a dat sprijin măicuţei sale. Ea nu vedea Ortigia şi nici pe Leto cum se zbate în chinurile naşterii. copiii. Şi zeiţa a fost mişcată. când va intra dânsu-n Olimp. Apolo şi Artemis. deci. Şi ea. zeul Apolo s-a făcut un tânăr de o frumuseţe cum nu se mai văzuse încă. . pe dată. Hermes. Ares. cerându-l oblăduitor. zeu al luminii soarelui şi al cântărilor alese.. Erau. S-a prefăcut în porumbiţă şi a zburat în insulă. foarte-nalţi. văluri albe. ambrozie. olimpienii unsprezece – căci Hades sta doar sub pământ. de piatră. Ele s-au dus la Ilitia şi i-au făgăduit o salbă mare. pe Artemis. Olimpul mai primise. cele nouă muze. Cum a mâncat ambrozia şi a sorbit nectarul dulce. Leto a fost întruna sfâşiată de dureri neînchipuite. căci ea a luat-o pe Ilitia – buna zeiţă-a naşterii – şi a ascuns-o într-un nor. insula a şi înverzit. la rându-i. a hărăzit-o să fie apriga zeiţă a vânătoarei de dihănii – un meşteşug tare iubit în vremea de odinioară – şi tot ea să se îngrijească de palida lumină-a nopţii. Lumini de aur s-au vărsat pe tot întinsul înverzit. alţi şase zei : Atena. iată. dată de argintia lună. în sfârşit. Legenda spune că întâi s-a născut Artemis cea castă. Hefaistos. să se ridice în picioare. Toţi zeii s-au mirat privindu-l. Când s-a născut zeul Apolo. nici în Olimp. s-a prins bine de fundul mării. Iar Zeus l-a numit. îi trebuia însă stăpînu-ui înc-o zeiţă. s-au adunat în jurul lui. de nouă coţi. Şi-a hotărât ca zeii ceilalţi. Şi nouă zile încheiate şi nouă nopţi cumplite. Avea în jurul frunţii raze.

danţau. Vechea dorinţă a lui Zeus se împlinise. Mulţi dintre olimpienii falnici au şi cerut-o de soţie . Leto – zeiţa cea tăcută . zeu. Era divina Afrodita. Dar asta nu-l mai mulţumea. zeiţa a tot plutit pe apa mării. în sfârşit. S-a însoţit cu zeul faur. apoi pe hore8 şi charite9 – şase copile ale sale. Acolo s-au născut giganţii. cu multă grijă. de-asemeni. Iară zeiţele-anotimpuri. sau horele. modest. Cea mai frumoasă-ntre zeiţe a avut parte de bărbatul cel mai urât din tot Olimpul. într-o pieptănătură mândră. Eos – sfioasa auroră cu razele-i trandafirii . Copila zeului Uranus a primit de la Zeus cinstea de-a fi zeiţa dragostei. şi tot ele ocârmuiau şi anotimpurile-n lume. să nu se vadă înăuntru. sângele i s-a scurs în ţărână. Şi din această spumă albă s-a ivit cea mai minunată şi mai frumoasă dintre zeiţe. Când au văzut-o pe-Afrodita intrând cu pasul legănat în fastuosul lor Olimp. Era Dionisos cel vesel. Pieptul cel alb şi gâtul subţire i le-au împodobit cu salbe şi cu colane de argint . De-aceea a mai poruncit să se adune în preajma sa şi alţi zei mari ca : Helios – superbul soare .47 FIICA ZEULUI URANUS e-aceea a chemat în slavă pe fiica zeului Uranus. acuma. în Olimp. Temis – copila lui Uranus. Horele străjuiau Olimpul. ocrotitorul podgoriei. dar Moira hotărâse altfel. pline de graţie. năuci de-atâta frumuseţe. Zeii Olimpului6 . o curte mult mai mare decât o avusese Cronos. cea jinduită deopotrivă de muritori. erau cu toţii doisprezece. după cât se povesteşte. Ba. ca şi de zei. Charitele subţiri. Noul stăpânitor al lumii dorea să aibă. în timp ce muzele îi D . cum se numeau. pe Uranus. zeii s-au ridicat cu toţii. Pe frunte au încununat-o cu flori şi văluri şi-o bentiţă. mlădii. lăsând perdelele de nori. zeiţa ordinei depline şi a dreptăţii-n legiuiri. şi gingăşie. până în Cipru – insulă ce i-a rămas de-a pururi dragă. şi părul blond şi mătăsos l-au strâns uşor. Când Cronos îl lovise-n pântec pe soţul Gheei. Ele s-au prefăcut în spumă. Purtată de Zefir. Dar picături din sucul vieţii i s-au prelins şi-n apa mării. din aurul cel mai curat. harnic. s-au pogorât în jurul ei. şi graţie. Hefaistos cel priceput. ce se numeşte „în corimb". Un fiu pe care i-l născuse o pământeană de la Teba a devenit. Zeus a mai chemat la sine şi alte zeităţi : pe Hebe7 – ce ocroteşte tinereţea şi-i în Olimp paharnică . Selene – argintia lună . însă schilod. I-au pus cercei cu pietre scumpe-n urechile trandafirii.

48 desfătau pe olimpieni cu armonii din cele mai fermecătoare. . sau pedepseau pe muritori. ce-i însoţeau pe olimpieni. alcătuind cortegii mândre. De bună seamă că şi alţi zei mai populau-naltul Olimp. când petreceau sau se luptau.

dacă îi nedreptăţea pe ceilalţi. care făcea să rodească natura. a marilor conducători de triburi. este o sublimă pildă. .. care la început le sunt tot atât de străine oamenilor şi le stau tot atât de inexplicabile în faţă. dar el însuşi socotea că poate fi necredincios soţiei sale. şi altul pentru întinsul mărilor. rolul regilor de mai târziu. De pildă. la diferite popoare. după cum spune legenda. mari poeme epice. pentru că dezvăluiseră faptele rele. beneficiind şi ei de toate bunurile. ruşinoase şi sângeroase ale multora dintre zeii olimpieni. deci. o oglindire în care forţele pământeşti iau forme suprapământeşti. Şi totuşi aezii – cântăreţii rătăcitori. în dauna supuşilor. aveau dreptul. trecând. prin care dovedea că se trage dintr-o anumită zeitate. dominând cu aceeaşi aparentă necesitate naturală. sămânţă de titani. Purtări în mare parte asemănatoare aveau şi zeii Hades şi Poseidon. cu care Zeus împărţise lumea şi care erau. cei care. bătrînul aed orb. Amândoi erau straşnic chinuiţi. Figurile fantastice în care se reflectau la început numai forţele misterioase ale naturii capătă astfel atribute sociale şi devin reprezentante ale unor forţe istorice". Homer. afară de Zeus . Dar curând intră în acţiune.. Cu amară ironie. Friedrich Engels scrie : „Orice religie nu este altceva decît oglinda fantastică în minţile oamenilor a forţelor exterioare care domină viaţa lor de toate zilele.49 Note: 1. Erau nemuritori. cu mult înainte de a căpăta reprezentarea socială a unui mare basileu – aşa după cum arătam în nota noastră mai sus – nu era pentru popoarele primitive decât forţa uriaşă. El cerea să fie slujit şi. ca înseşi forţele naturii. unul pentru ţinuturile subterane. Ceilalţi zei olimpieni. în primul rând pentru că erau din neam ales. forţele naturii sînt cele care au dobândit în primul rând o astfel de oglindire. puteau săvârşi minuni şi aveau puteri şi calităţi neobişnuite. Zeus şi toţi olimpienii cereau ascultare deplină. dar şi grindina nimicitoare. Aristocraţia gentilică şi basileii considerau că au toate aceste drepturi. Fiecare basileu îşi alcătuise o genealogie. că poate înşela fete şi femei pământene. urmaşii lui Uranus şi ai Gheei. Pretindea că are dreptul să hotărască legi. Poemele homerice ne arată că grecii erau organizaţi în ginte şi triburi. coborât în Infern i-ar fi văzut umbra lui Homer spânzurată de un arbore. şi forţe sociale. de basilei. Bunăoară. dăduseră viaţă la tot ce se găsea în univers. acompaniaţi de liră. ale căror căpetenii se numeau basilei şi îndeplineau. consideraţi un fel de basilei. pentru că ei erau neam de zei. în cursul dezvoltării ulterioare.Hades şi Poseidon. se asemănau aristocraţiei gentilice. de asemeni. aceştia nu aveau voie să cârtească. făcându-se că le proslăveşte faptele. De aceea un discipol al lui Pitagora povestea că maestrul său. fără a li se putea cere socoteală. forţa ce trimitea din slăvi ploaia binefăcătoare. prin personificări din ce în ce mai pestriţe. Zeus se supăra pe necredinţa altora. Zeus este reprezentat în legendele eline având purtările unui mare basileu. pe care el le putea însă călca oricînd. La începuturile istoriei. ca şi stăpânii lor. să stăpânească. care a creat cele mai minunate poeme epice ale lumii antice : „lliada" şi „Odiseea". în parte. Zeii elinilor reprezentau şi forţele naturii. în palatele basileilor – au ştiut să strecoare în versurile lor destule aluzii despre nedreptăţile sâvârşite de zei şi. fără a fi pedepsiţi. alături de forţele naturii. care străbăteau toată Elada compunând. Homer îi biciuieşte în stihurile lui pe zeii olimpieni. şi a poetului Hesiode de un altul. pe baza vechilor cântece şi legende. Zeus. să calce eventual legile şi morala. ca şi zeii. scandându-le apoi. care se afla la curţile basileilor elini. Fiind deci de origine divină şi ei.

noaptea trecătoare. fulgerele. curată. trăsnetele şi tunetele asurzitoare. pentru că se ştie : soarele pare a răsări adesea chiar din valurile mării. „Opere" voi. Leto nu trebuie însă confundată cu Nix. Fumul şi scânteile ce se înălţau din vulcanii insulei. între altele. 417. Marx. Hefaistos-Vulcan. Hera-Junona. Numele grecesc : Palas. Buc. 1957. El guverna anotimpurile. după cum vom vedea în alte poveşti..P. cu mult haz de scriitorul antic Lucian. de pildă să-şi nască fii gata crescuţi mari. Hermes-Mercur. tânâră. Numele romane ale principalilor zei elini sînt : Zeus-Jupiter. . Afrodita-Venus. Vechii elini erau nespus de generoşi cu zeii lor. are înţelesul de fată . (K. Despre opera acestui mare scriitor satiric grec. în chip tragic. cele două elemente de bază în viaţa omului. 4. Ganimede. Engels. au trebuit să moară încă o dată. erau socotite de vechii elini ca ieşind din coşurile fierăriei acestui zeu harnic. Apolo-Apolo. la romani. I. în „Dialogurile" lui Lucian. Poseidon-Neptun. La vechii elini. fiu al regelui Troiei. sau să se înalţe în slăvi. Noaptea. Iarna era dulce şi se pierdea între toamnă şi primăvară. Karl Marx spunea : «Zeii Eladei răniţi de moarte. Charitele – cele trei graţii.50 crivăţul aspru. Acest nume i s-a dat. E. face loc în zori luminii solare. întunericul originar al haosului. astăzi stinşi. Scena naşterii zeiţei Atena este povestită. într-o insulă din mijlocul mării. Plină de poezie este şi această imagine a ivirii luminii în mijlocul mării. sau Latona – la romani – este silită de Zeus să-l nască pe Apolo. 3. vara şi toamna. Pe cînd Nix este noaptea însăşi. Ares-Marte. în chip comic. în „Prometeu înlănţuit" al lui Eschil. horele sau anotimpurile erau numai trei: primăvara. Nu trebuie să se mire nimeni că Zeus căpătase de la Hera. în spiritualele sale „dialoguri". De ce se petrec astfel lucrurile în istorie ? Pentru ca omenirea să se despartă cu voioşie de trecutul ei"-. care sunt fiicele lui. zeul luminii. 9. în legendele eline. Tot astfel. Dionisos-Bachus. cât ai clipi. 8. Acest fenomen a fost spendid poetizat de aezi într-una dintre cele mai frumoase legende ale mitologiei. pe baza legilor naturii. aşa de repede. Leto este numai o zeiţă a nopţii. tot el guverna lumina şi întunericul.) 5. Hestia-Vesta. 7. ce i s-a adăugat Atenei. Lemnos sau Kastro este o insulă muntoasă din arhipelagul grecesc. 2.P. 6. copii. Mai târziu.L. Atena-Minerva. Hades-Pluton. Le îngăduiau fapte oricât de năzdrăvane. Hebe a fost înlocuită (după legendă) cu un păstor. pentru că zeiţa Atena nu a primit să se mărite. Artemis-Diana. zeiţa Leto. Fr. pag. Demetra-Ceres.

ce le cădeau până la glezne. Zeus a cerut soarelui să-şi stingă flacăra. În urma vrăjilor zeiţei. de-un muritor şi de un zeu. cu puterile-i cereşti – de nu cumva s-o fi ivit. Ea mai avea nişte feciori. Şi mama lor. în loc de piele. Iar tălpile se prelungeau cu câte-un trup hidos de şarpe. cu armele. dorind să-i apere de moarte. giganţii. Cine punea pe limbă iarba era ferit de lovituri date de fiinţe muritoare.-n acelaşi timp. Nu mai aveau deci să se teamă de moartea cea ne-ndurătoare fiii pământului. giganţii. încă de pe atunci. din Olimp. giganţii nu cădeau învinşi. de aur. Mai mult. dacă aveau această iarbă. zeiţa Gheea. Aceştia se născuseră din picăturile de sânge.51 LUPTELE CU GIGANŢII eus domnea Olimp şi nu ştia că Gheea se hotărâse să-l lovească. luând forme înspăimântătoare. Dar. Din fiecare picătură suptă de ţărâna roditoare ieşiseră aceşti flăcăi. atunci când îl lovise Cronos cu secera de diamant. Fără să piardă vremea. Mai înainte ca giganţii să fi putut căuta prin lume iarba aceea magică. ucişi. Şi ei aveau puteri uriaşe.-n Tartar. fiindcă îi închisese pe fiii săi. curse din rana lui Uranus. decât dacă erau loviţi. solzi. precum fuseseră titanii. Gheea i-a aţâţat pe-aceşti giganţi să-nceapă alt război cu Zeus. Fiii aceştia ai zeiţei au fost numiţi de ea giganţi1 . ar fi învins şi l-ar fi izgonit pe Zeus. Purtau bărbi lungi şi plete dese. răpuşi cu armele. luna să îşi acopere Z . Şi ei crescuseră cât munţii. dar nu erau nemuritori. ea cunoştea o iarbă cu însuşiri miraculoase. Şi nu e nici o îndoială că ei. făcuse tainic nişte vrăji. trădarea – Zeus a şi aflat de planul pe care şi-l făcuse Gheea. Picioarele lor colosale aveau. plin de ruşine. Puteau să fie doborâţi. titanii.

apoi cu torţe mari. Zeus îi înfrunta cu furie. gigantul. ca să-i învingă pe giganţi. — Degeaba eşti uimit. să ajungă până în Olimp. tăioase. îşi lumina drum pe pământ.. Însă Alcioneu. Primejdia se spulberase. căutând acele buruieni. împotriva farmecelor Gheei. Numai şiretul stăpân. nepătruns. cel mai voinic – care avea şi însuşirea că nu putea fi omorât. atâta vreme cât lupta în ţara unde se născuse – s-a căţărat sus. Noroc că se găsea acolo. în loc să cadă la pământ. izbit de două ori în trupu-i. olimpienii erau mereu mai îndârjiţi. Atrage-l în tărâm străin. care-i ferea de lovituri. aprinse. Îl ocroteşte vraja Gheei. şi Atena. Pe urmă. Războiul aţâţat de Gheea era de neînlăturat… NĂVALA SPRE OLIMP a început a fost o clipă de linişte pe-ntreg pământul. Şi Zeus a găsit pe-acel erou vestit. Şi pe acest pământ gigantul nu va putea fi omorât. Lăncile lor brăzdau văzduhul. cu un urlet groaznic. iar aurora să-şi ascundă luminile-i trandafirii. Zeus era mai liniştit. să-i pună unul peste altul şi să-şi alcătuiască o scară. i-a rostit ea. Dar. aruncând fulgere din cer. Văzându-l pe Alcioneu că este gata să pătrundă chiar în palatul din Olimp. Heracle l-a lovit de-asemeni cu o săgeată drept în piept. Heracie nu putea pricepe de ce gigantul n-a căzut. Au început s-arunce-n ceruri cu stânci uriaşe. ca pe nişte neputincioşi. le-a smuls grăbit şi le-a ascuns. Zeus. Giganţii-au prins apoi să smulgă munţii din temelia lor. În astă vreme. de-un zeu şi de un muritor. Să staţi şi voi lângă titani.52 cununa-i mândră. unul dintre dânşii. peste stânci. El le-a găsit. Alcioneu este în ţara unde-a văzut lumina zilei. Izbeau cu suliţe. a hohotit în râs năprasnic : — Zadarnic vă munciţi voi doi să-l zdrobiţi pe Alcioneu! Am să vă prind şi-am să vă zvârl.. cu un mănunchi de fulgere. sclipitoare. cu săbii şi cu săgeţi către giganţi. zeiţă a eroilor. Dar. înţelepciunii şi prudenţei. În bezna care s-a lăsat giganţii n-au putut să afle miraculoasa iarbă. şi treceau dincolo de nori. şi ai să-l nimiceşti L . îi trebuia şi-un luptător c-o fire muritoare. până în Tartar. Iar lângă dânsul sta Heracle şi-nsoţea fiecare fulger cu câte-o straşnică săgeată. iată. cu un văl negru. giganţii au făcut un salt şi au pornit către Olimp. Heracle2 . Zeus a aruncat spre dânsul cu un mănunchi de fulgere. Alcioneu. cu lancea-n mână. Toţi aşteptau cu încordare să vadă ce o să se-ntîmple. Heracle. albe. viteaz şi neînfricoşat de moarte. un luptător voinic. în afund. argintie.

Heracle s-a făcut că fuge . din slavă. şi vrând să-l scape pe Heracle. l-a urmărit până la ţărmul albastrei ape a Egeei . pierind acolo. înstelatul. Lovea mereu cu trăsnete. sub lovitura lui Heracle. Zeus. Heracle a ţintit de-asemeni.Gigantul a căzut ucis Mai mulţi giganţi au zărit însă pe soţul lor cel mai voinic căzând cu capul în ţărână. ce priveghiase totul cu ochiul său străbătător . pristavul lui cel de credinţă. Alcioneu crezând că-i scapă eroul cel mai de temut . a trântit peste el un munte. şi astfel s-a îndepărtat de locul unde se născuse. s-a sfătuit pe loc cu Hermes. Hermes. vicleanul. nouă giganţi. Dulcea zeiţă Afrodita. plutind pe un nor de aur. . cu câteva săgeţi. ca două dintre frumoasele zeiţe să iasă grabnic înaintea giganţilor ce-l urmăreau. Zeus a poruncit să plece Hera. sărind din muntele Olimp.În acest timp. pe Heracle. a aruncat şi el un fulger. s-au repezit după erou. în ei. ducîndu-l în Sicilia şi. giganţii s-au simţit cuprinşi de-o dragoste nesăbuită pentru frumoasele zeiţe. stăpână peste dragoste. Ares şi Hefaistos. prăvălindu-l într-o groapă. şi să-l ucidem pe Heracle! Şi opt. Zeus . . Legenda spune că giganţii. Ceilalţi dintre feciorii Gheei au fost cu toţii încolţiţi de către zeii olimpieni. Atena l-a târât de chică pe fiorosul Encelade3. Artemis. a ameţit pe fiii Gheei şi-ai lui Uranus. l-a-nvăţat să facă-n aşa fel. făcând şi ea nu ştiu ce vrajă. să-l răzbunăm. n-a stat să piardă nici o clipă. iubita lui soţie. grămadă. Poseidon. Uitându-şi ura pe Heracle.. lângă mare. cu ură mare. Hermes şi Apolo au biruit în lupte crunte întreaga ceată de giganţi şi s-au acoperit cu toţii de glorie nepieritoare4 . care erau gata să-l prindă pe Heracle. au strigat ei. Heracle s-a întors spre el şi l-a ţintit cu o săgeată.. Şi le-au mărturisit iubirea. unii din ei cerându-le chiar de soţii. — Alcioneu e doborât. şi Afrodita cea gingaşă. Ele au ascultat porunca şi. Nici un gigant din opt sau nouă n-a scăpat teafăr sub săgeţi şi trăsnete şi fulgere. băgând de seamă asta. Zeus.53 curând. au ajuns repede în drumul giganţilor. s-au prefăcut şi ei în munţi.

se vedea Atena – Minerva la romani – târându-l după sine pe Encelade. . se vede că se luptă cu deznădejde. Scena se petrece doar cu o clipă mai înainte ca zeiţa să-l îmbrâncească pe gigant într-o groapă şi. Cel care. La început muritor. Heracle.54 Note 1. să-l facă prizonier pe veşnicie. în insula Sicilia. ca o răsplată a vitejiei sale. îi descrie în versurile lui pe giganţi. în splendide basoreliefuri şi statui. cunoscut la noi sub numele roman de Hercule. din toată încordarea trupului şi a feţei. ce se numea Alcmena. Giganţii reprezintă în legendele eline forţele oarbe ale naturii. 4. cu un genunchi la pământ si un picior întins. artiştii plastici ai antichităţii au imortalizat cântecele poeţilor despre aceste imaginare lupte ale olimpienilor cu giganţii. nemurirea. în marmură sau în ceramică. prăbuşind deasupra lui un munte. urmând pe Hesiode. nu poate să se opună elanului zeiţei. ca şi pe amforele vechi. Pe frizele Partenonului şi ale altor temple. căutând un sprijin. Gigantul. Pe-o friză a marelui altar ce-l avea Zeus la Pergam. a căror înfrângere a fost întotdeauna râvnită de oameni. 3. deşi. este poetul Apolodor din Atena. 2. Heracle va dobândi mai târziu. cu o mare plasticitate de imagini. era fiul lui Zeus şi al unei regine de pe pământ.

sau răgete de lei flămânzi. pentru că Gheea nu-l ierta pe Zeus. Era atât de mare Tifon. se aşternuse linişte. întâi cu Cronos şi titanii. Dar un gigant a cărui forţă era de zeci de ori mai mare decât puterea celorlalţi feciori ai Gheei laolaltă. cum încă nu se mai văzuse. flăcări ce mistuiau. Iar mâinile-i puteau s-atingă. Picioarele nu-i oboseau. Zeiţa mai avea dealtfel încă un fiu. Cu capul ajungea. şi alta – răsăritul rumen. Din coapse se-nălţau spre umeri gheme de şerpi încolăciţi. Gâtlejurile lui adânci. lăsau să-i scape sunete ca nişte mugete de tauri. Iară pe capete. Pământul se cutremura şi se pleca sub apăsarea paşilor lui copleşitori. Chiar zeii se cutremurau când îl vedeau de sus pe Tifon. până la stelele din cer. se ridicau. pe feţe şi pe grumazurile groase îi atârnau coame de păr aspru ca nişte suliţe.55 TIFON n timp. iară pe alţii-i nimicise. care-i închisese parte dintre feciori în Tartar. cu şuiere. cât jumătate de pământ. sute de capete rotunde şi bulbucate de balaur. Deasupra umerilor largi. O linişte înşelătoare. U . după aceste lupte date de zeii olimpieni. în şuvoi. Din boturile de balaur ţâşneau afară. una – apusul argintiu. fierbinţi de-atâta pălălaie. îndată. Tot un gigant. apoi cu ceata de giganţi. se pare. Corpul diform era-nvelit cu pene negre şi zburlite. orice li se ivea în cale. Mâinile sale viguroase se tot mişcau neîncetat. pe nume Tifon1 .

Şi au rămas tăcând chitic. Fugind necontenit. Atât era de fioros. altu-n şacal. uşor. El nu a pregetat o clipă. căci el s-a ruşinat să fugă. El a-ntrebat şi a aflat peştera unde zăcea Zeus. nu a putut descoperi nervii şi muşchii preţioşi. Zeul Hermes i-a glăsuit că ar cânta mult mai frumos. L .56 FUGA ZEILOR DIN OLIMP e acest fiu îngrozitor l-a trimis Gheea să se lupte cu victorioşii olimpieni. P ŞIRETLICUL LUI HERMES umea era încremenită. dac-ar avea. a fost fiul lui Zeus. să nu mai fie cunoscuţi. lupta cu monstruosul Tifon. Nu rămăsese în Olimp decât stăpânitorul. a tot fugit până în ţara Siriei. Tifon. Acolo. Cu ea i-a retezat lui Zeus muşchii şi nervii pe de-a rândul şi l-a lăsat neputincios. Lui Tifon – deşi era un monstru – îi plăcea muzica şi l-a lăudat pe cântăreţ. fără măcar să mai respire. Zeus. Atunci. Dar aici. Zeus a făcut greşeala să se prindă-n luptă cu fiul Gheei corp la corp. Cel care şi-a venit oleacă în fire. dup-atâta spaimă. l-au prins pe Zeus curmeziş. ceilalţi zei tremurau ca varga. Atunci Hermes cel prea şiret s-a prefăcut în cântăreţ şi a venit lângă gigant. a-nceput. învins. în animale fel de fel2 . în uliu. Zeus căzuse prins . Unul în ţap. că zeii au simţit în trupuri îngheţ din creştet până-n tălpi. Hermes. Ba. pe umeri . pe cât se spune. S-a prins cu ghearele-i enorme de bolţile Olimpului şi a sărit lângă palatul unde sălăşluia chiar Zeus. ascunşi pe unde s-a putut. S-a războit cu vitejie. care se înălţau din coapsele gigantului. Atât erau de-nspăimântaţi. L-au strâns şi l-au înlănţuit. gigantul i-a smucit şi secera de diamant. l-a zvârlit într-o peşteră. ei au ajuns până-n Egipt. Muşchii şi nervii i-a-nvelit în pielea unui urs vânat şi i-a ascuns numaidecât sub bolovanii unui râu. cântând din liră-ncetinel. S-au repezit care-ncotro. Apoi l-a luat. ascunşi în trupuri de dihănii. Şerpii. şarpe şi broscoi. toţi s-au preschimbat. Dar oricît a mai cercetat. lovindu-l fără de răgaz cu fulgere şi trăsnete şi secera de diamant ce-o moştenise de la Cronos.

tare. ce se numesc astăzi Balcani. dacă m-oi necăji. şi-am să vă spânzur laolaltă de piscul ăsta din Olimp. prinzând în braţe munţi întregi şi aruncându-i către el cu zgomote asurzitoare. spre cer. cu-ntreg pământul şi cu marea. nu-i decât răsuflarea lui. Zeiţa Hebe le turna în vasele scumpe de aur nectarul şi ambrozia. cu toţii. copleşiţi de . Nimica nu-i mai tulbura. urlând de supărare. vă azvârl în Tartar. Vă voi lovi fără de milă. Deasupra lui a răsturnat greul şi-naltul munte Etna. puternici şi voioşi acum. cu glasul său fără pereche. Când el se-ntoarce sub povară. Iar Zeus s-a şi ridicat. căci nu-i ca mine de puternic nici unul dintre olimpieni. tras de doi cai înaripaţi.. după o astfel de victorie. care iese din craterul vulcanului. Şi monstrul. pân-au ajuns în nişte munţi. S-au întins mese-mbelşugate4. însoţindu-se cu lira.Gigantu-i răspundeadea. prefăcându-se în vultur. şi mai rău. a zburat către peştera unde Zeus şedea lungit. De vreţi. Zeus lovea cu trăsnete şi fulgere verzi. drept coarde. Munţii s-au înroşit de 3. sau. nervii unui zeu. Tifon. Zeii din muntele Olimp s-au aşternut pe mari petreceri.57 la lira lui. Totuşi. — Să nu cumva să încercaţi să-mi călcaţi vreuna din porunci. Făcând un semn către Olimp. începeau cele nouă muze5 să cânte imnuri dulci de slavă. învins. stăpânul din Olimp stătea de veghe necurmat şi-n mijlocul petrecerii. ce dezmierdau urechile măreţilor zei olimpieni. A smuls de sub pietroaie nervii şi muşchii tatălui său şi. Dar eu. a trebuit să părăsească şi acest loc al tot bătăliei.. Aici Zeus l-a prins din urmă. Astfel a glăsuit stăpânul şi zeii s-au cutremurat. A scos pielea de urs din râu şi-a desfăcut-o chiar pe mal. a rostit Zeus într-o zi. după poveştile eline. Vă veţi căi atunci amarnic. N-o să puteţi. să vedeţi singuri că e adevărat ce spun. Zeul Apolo le cânta melodii care-i fermecau. gemând mereu. s-a ivit lângă el îndată un car de flăcări aurii. În acea clipă zeul Hermes s-a repezit lângă gigant. neputincios. gâfâie greu – şi atunci Etna azvârle lavă clocotită. trupul lui Tifon sângera.. ia agăţaţi-vă cu toţii de acest lanţ cu belciug de aur. la pământ. Totuşi de atâtea lovituri.. Feciorul Gheei a căzut în cursa ce i-a-ntins-o Hermes. Iar când tăcea zeul Apolo. mult slăbit. să fugă în Sicilia. lin. Războiul a reînceput. Fumul fierbinte. Legenda spune despre Tifon că a rămas pe veci acolo. Temeţi-vă! Să nu am pricini să dau pedepse. am să vă salt în sus. şi voi să vă siliţi să-l trageţi la vale pe stăpânul vostru. dar o să fie prea târziu. I-a prins la loc nervii şi muşchii ce-i lipseau. că vă voi pedepsi amarnic. v-o spun de-acum. Celălalt capăt am să-l iau în mâna mea nemuritoare. S-au tot luptat Tifon şi Zeus. tocmai sosea la peşteră. l-a înşfăcat şi l-a trântit pe Tifon. cumva. orbitoare.

. Vieţuitoarele-au fugit. în timp ce toţi şedeau plecaţi şi tremurau înfricoşaţi : — Eu.. gemând. nu ştiu să mă tem!.. care-ncotro puteau.58 spaimă. cu ochi semeţi. privind în sus. şi-a glăsuit. Pământul a vuit adânc. nu – mă tem de tine! Eu. Zeus. Numai o fiinţă a rămas. Zeus. Vânturi s-au năpustit pe mări şi valurile-au clocotit. Cerul senin s-a-nvineţit.

împodobit cu renumitele sculpturi ale lui Fidias. Erato – muza poeziei de dragoste . Legendele eline arătau că egiptenii au început să se închine anumitor animale. Ortos – un alt câine cu două capete – şi Himera. Pe Partenon. El s-a căsătorit cu uriaşa Ehidna. zeiţa memoriei. până în Egipt. ca să-l poată lovi pe stăpânul Olimpului. Talia – muza comediei. De asemenea. 3. aşa cum ni-l descriu poeţii. ca şi în desenele făcute pe vasele greceşti. erau adeseori înfăţişaţi zeii. 5. Numele venea de la culoarea roşie a pietrelor în răsăritul şi apusul zilei. era fiul Gheei şi al Tartarului întunecat. 2. Melpomene – muza tragediei. adică munţii însângeraţi. dar în legende se spunea că această culoare se datoreşte sângelui vărsat de Tifon. Clio – muza istoriei. o parte din munţii Balcani se chemau Hemus (hema tâlcuindu-se prin sânge). se credea că forma prăpăstioasă a acestor munţi a apărut în urma luptelor ce au avut loc aici. În timpurile de odinioară. şi au avut împreună o serie de odrasle fioroase : hidra din Lerna . Terpsihore – muza dansului. giganţilor şi a lui Tifon. după victoriile împotriva titanilor. socotite sfinte. . între Tifon şi Zeus. Euterpe – muza muzicii. şi acolo s-au metamorfozat în diferite animale. ca să nu mai poată fi recunoscuţi de acest monstruos fiu al Gheei. cea jumătate viperă şi jumătate femeie. templul magnific din Atena. clădit din marmură. din vremea când zeii au fugit din Olimp. Cele nouă muze erau : Caliope – muza poeziei epice. Gigantul Tifon. Ele erau fiicele lui Zeus şi ale Mnemosinei.59 Note 1. Urania – muza astronomiei şi Polimnia – muza imnurilor de slavă. Cerber – paznicul Infernului. când monstrul a smuls munţii din loc. de frica lui Tifon. şi mai ales Hesiode şi Apolodor din Atena. petrecând liniştiţi în Olimp. 4.

sau foc sau moarte adusă de năvălitori. cum vor ei. numai el trimite totul! îi este ciudă că nu vrem să ne supunem zeilor. Uranus.. întotdeauna. ba ridicau pumnul spre cer şi-ameninţau. Fusese osândit de Zeus să o ţie pe veşnicie. fusese aruncat în Tartar.. fiul pământului. pe-un titan. avea. de ce-s atâtea animale şi zburătoare ? Pentru cine ? De ce n-a fost creată o fiinţă cu minte ageră . ce-ar putea să le stăpânească şi să le folosească bine ? Iapet nu-i răspundea nimica. Iapet era. Vrerea lui era lege şi poruncă pentru toţi zeii. cum proroceşte Prometeu. pe cât spune legenda. Iapet. Unul din ei. cutezător în gânduri şi-l întreba pe tatăl său : — Tată. Încă de mic.. Nimic nu-i mai stătea în cale. purta. căci ba cârteau. oamenii se-ndârjeau cumplit : — El. pe umăr. Doar cei de jos. Atlas. de ce e lumea asta plină de flori şi de atâtea roade. Şi-i este teamă că-ntr-o zi vom cuceri Olimpul său. nepăsător la întrebare. de pe pământ.. Celălalt. îi făceau uneori necazuri. cu alţi doi fii amestecaţi în răzvrătirea titanilor contra lui Zeus. acel pe care oamenii-l proslăveau în cântec.. ca tată. acest urmaş al lui Iapet se dovedise isteţ. cutremure.-nţeleaptă. al Gheei şi-al cerului înalt. Avea şi-aşa multe necazuri. bolta înstelată. pe nume Meneceu. la rândul său.60 PROMETEU eus era stăpânitor deplin. Iar Prometeu.. Mai ales când se abăteau molimi sau revărsări de ape. Z .

avea şi ea o slăbiciune pentru feciorul lui Iapet. să-i dăruiască-nţelepciune omului său făcut din lut. Şi-atunci Zeus a hotărât ca omul. după cât se spune. ci a rugat-o pe Atena să-i dea o mână de-ajutor. Omul a căpătat şi cuget. Atena. De-aceea. Palas-Atena s-a-nvoit. nou creat din tină.61 Nu mai avea tatăl. Zeus n-ar fi fost împotrivă ca fiul lui Iapet să făurească vreun animal. îndatorat. C . să folosească chibzuit tot ce se află pe pământ ? Gândind timp îndelung. de bărbat2. şi să-l slăvească-ntotdeauna. Gândul lui a-nceput să zboare. ca alinare în ceasurile bătrâneţii. Şi-a suflat peste acea fiinţă plămădită de Prometeu. muncind cu grijă şi cu migală. omul a început să umble. ce semăna leit cu zeii. un corp de om. vreo pasăre. Iapet. să trăiască. Ţărîna asta a udat-o cu apă proaspătă şi rece. ce semăna leit cu zeii. şi-altul mai mic. titanul a luat în pumnii săi ţărînă. care ţâşnea dintr-un izvor. în stare să conducă bine. decât doi fii. nu îi era deloc pe plac. ascultându-i glasul. ce se chema Epimeteu1. S-a apucat apoi de lucru. Îi era drag şi poate-n sine dorea să-l aibă de bărbat. A făurit. Prometeu îşi urma mai departe gândul ce-l frământase încă din vremea când era copil : cum ar putea să făurească o fiinţă plină de-nsuşiri. pe Prometeu. FIUL TITANULUI IAPET CREEAZĂ OMUL ând a ajuns bărbat în toată firea. Fiind luat din trupul viu al Gheei şi făurit cu măiestrie de către bunul Prometeu. să-i stea supus. Dar omul. deşi făcuse jurământul de-a nu se mărita nicicând. să-şi caute hrana. Prometeu nu s-a mulţumit să făurească-o nouă fiinţă. ca orice fiinţă pe pământ.

care le-ngăduie. pe loc. — Vom hotărî noi. Le-a arătat că-l bănuieşte pe Zeus c-ar umbla cu gânduri nu prea curate pentru ei. a glăsuit măreţul Zeus. prin sfetnicul său de credinţă. — O să vedem acolo noi. Nu doar altare. s-a încruntat de la-nceput. L ZEUS RĂMÂNE PĂCĂLIT -a trecut mult şi s-au ivit. au pornit grupuri spre Mecona. plutind pe nori de aur. lăsându-le puţine drepturi şi prea sărace bucurii. că Zeus va apăsa pe cei de jos cu mult prea multe-ndatoriri. dacă fiul lui Cronos. titanul.62 ADUNAREA DE LA MECONA ăsând deci să mai treacă vreme. la Mecona. Cum totuşi nu putea să calce poruncile date de Zeus. Una dintre grămezi va fi sortită pentru sacrificii. este atoateştiutor. cu milă.. Altare mândre ne-or zidi. Hermes. care se numea pe vremea de atunci Mecona. Însă i-a sfătuit să aibă răbdare şi încredere în cele ce va face dânsul. aflând vestea asta. Prometeu i-a chemat pe oameni. o pildă de felul cum va trebui să împărţiţi-a voastre bunuri cu noi. Zeus cugeta : „Prometeu o să-mpartă carnea într-o grămadă N . Prometeu.. pentru că sunt bun şi drept. stăpânii din Olimp. când vor ajunge la Mecona. Zeus s-a aşezat pe-un jilţ şi a grăit în acest fel : — Oamenii trebuie să ne slăvească. până au poposit în locul unde fuseseră chemaţi. Carnea. Şi-au mers. să se adune oamenii într-un loc. le-a rostit. mai ales.. precum le poruncise Zeus. În sine.. iară cealaltă veţi păstra-o pentru voi. am să vă dau. Taurul cel adus aici va fi-njunghiat de Prometeu. oamenii. Venind şi ziua sorocită. să vieţuiască pe pământ. Duceau cu ei un taur mare. sau alţii-s mai isteţi ca el. Dar. tăiată în bucăţi. Apoi vor face mari serbări prin care fiecare zeu va fi cinstit cum se cuvine. să se aşeze în grămezi.. pristavul din Olimp. ci şi temple. ce-ndatoriri au cei de jos faţă de marii olimpieni. zeii.. Din tot ce veţi avea pe lume să ne aduceţi sacrificii. într-o zi Zeus a poruncit. prin Hermes. Se temea. la sfârşit. ca hrană. dar nu prea multă. au mers ei cale lungă.

mică. Mai repede decât se-aşteaptă.. cu păr ca neaua de curat.. bieţii. să aibă. În schimb oamenii-au izbucnit în râs cu hohote nestăvilite. fiindcă-au hohotit. Zeus cel puternic. Prometeu tăiase taurul adus de oamenii săi la Mecona. după voie. un pic de carne. Zeus... Nimeni nu va scăpa. Mormanul plin numai de oase se arăta cu mult mai mare decât celălalt. fierea şi stomacul. unde erau bucăţile bune de carne. El singur. încruntat. Oamenii-mi vor simţi şi ei răsplata.. Alege singur. îşi spunea Zeus. Dar eu am să aleg grămada ce s-o vădi mai arătoasă şi am să-i las în pagubă pe-aceşti supuşi făcuţi din lut. zei şi oameni. bucăţile cele mai bune. „Dar lasă. scormonind sub seu. or să afle curând ei toţi ce însemnează să-l superi pe stăpânitor!. s-au ridicat către Olimp. taurul este înjunghiat. — O iau pe asta!. a-ntins hulpav mâna spre ea. fiu de titan. . râzând şi chiuind voioşi. Nimeni. şi oamenii-au pornit pe cale. Însă. atins de lăcomie. a glăsuit titanul. Zeus putea să dovedească celor de faţă... Acum era clipa cea mare.. pe norii lor de aur.. stăpânul a nimerit numai ciolane.. Zeii.. neatinsă.. Carnea e împărţită-n două. Chiar zeii şi zeiţele ce-l însoţiseră.. pentru zei. într-un alai măreţ. Ce pedeapsă-i va veni!. care. Era un taur mare. De altă parte-a grămădit ciolanele goale de carne.. văzând grămada de ciolane atât de mare şi-nvelită în stratul galben de grăsime. — Zeus. Însă nu mai avea ce face. şi o grămadă pentru oameni.. va fi mare. grămada pentru sacrificii. tigva cu coarne răsucite. nesilit de nimeni. şi-au plecat ochii ruşinaţi. El a pus deoparte carnea. ce-i biruise pe titani şi-i nimicise pe giganţi. A înţeles că s-a-nşelat. coarne răsucite şi nici un pic. alesese acea grămadă. era de râsul tuturor. pe Zeus cel nemuritor... şi alta.. că nu greşeşte niciodată. acolo. pe Prometeu. şi las-acolo. Le-a învelit frumos în piele şi-a aşezat deasupra lor maţele. desigur." Astfel s-a isprăvit această mult tulburată adunare. Dar. copite. îl va ajunge o pedeapsă. copitele. ce mânca. a rostit. Nimeni nu o să scape teafăr.. El." În vremea asta. gras. lasă.63 pentru oameni. şi le-a-nvelit într-un strat galben de grăsime.. O!.

după-ntîmplarea asta. Sălăşluiesc numai în peşteri. titanul a pornit la drum. aruncând umbre viorii pe faţa zeului înnegrită de fum. pe mâine şi poimâine. pe cât se spune – scobită însă înlăuntru. şi l-a rugat : — Oamenii trăiesc greu. scăldată toată în sudori... Acum. Eu vreau să-i văd meşteşugari. S-a furişat în fierăria unde lucra Hefaistos fulgere lucii orbitoare. în repetate rânduri. precum spune legenda. tulpina unei plante verzi – plantă de soc. să-l îmblânzească pe zeul cel atotputernic. în Olimp. şi pentru asta au nevoie de focul tău. pe pământ. şi dacă or avea şi focul. decât când vreau să pedepsesc făpturile-ţi nesuferite. — Eu una ştiu. tot or să capete acest foc. căutând. pentru stăpânul din Olimp. Focul ardea domol pe vatră.64 PROMETEU ADUCE OAMENILOR FOCUL umai că Prometeu ceruse.. În fierărie. Zeus îl amâna cu vorba de azi. — Te-nşeli când crezi că mă îndupleci! a răcnit Zeus. de spaimă. Sunt doar pescari şi vânători. Hefaistos sforăia dus. cenuşă şi scântei. Hefaistos s-a întors pe-o parte.. roşii. a luat din vatră un bob de jar şi l-a ascuns în tulpiniţa verde.. du-te. auzind un zgomot. N .. în toiul nopţii următoare. în mâna stângă. repede. Deodată. îndură beznă.. şi-a îngăimat ceva prin somn. Apoi s-a repezit afară. nu era unul dintr-aceştia. cel dintâi. Avea cu el. Altul.. ar fi în stare să se scoale cu armele să mă lovească şi să-mi pierd tronul. Oamenii-n vale pot să piară. cu trupul greu şi obosit. Prometeu s-a oprit puţin. — Tu ce gândeşti ? Că Zeus e-atât de prost să le dea oamenilor focul ? Tu i-ai făcut asemeni nouă. măreţe Zeus. Şi-aşa. până n-apuc să te lovesc pe tine. Eu nu-l trimit jos. până la urmă. Mănâncă fructe din copaci. cu pâlpâiri albastre. fiindcă m-ai îndârjit destul. Dar Zeus. acum. Dar Prometeu. ar fi cerut grăbit iertare. cumva. până ce a văzut că zeul a adormit ca mai-nainte şi.. focul. A stat şi-a aşteptat o vreme. îndură frig.. că oamenii.. zăvorit bine. ce se găseşte. însă atunci sub chip de trăsnet. s-a dus la el încă o dată. Prometeu. l-a luat pe Prometeu la goană. Luase tulpina asta verde.. să-l dea şi oamenilor săi. Deci du-te. prea îndrăzneţ. ca să ascundă în ea focul şi totuşi să nu se aprindă. şi focul tot n-am să ţi-l dau.Focul acesta e ceresc. pe-un pat moale. spumegând. mânios pentru ocara îndurată.

Pe urmă vine rândul său. luând pildă de la Prometeu. — Când îţi vei termina lucrarea.. case. Cu bobul roşu a aprins o grămăjoară de surcele.. S-a apucat însă de lucru. galben. în peşteri. A tot fugit neobosit. Zeul meşteşugar făcuse. Din grămăjoara asta mică.. însă. — Mă duc numaidecât. să vadă el cum i-am lovit. a zis fierarul. şi-o flacără strălucitoare s-a-nălţat veselă-n văzduh. zâmbind viclean. pe munte. Din lutul ud a făurit un corp de-o rară frumuseţe şi un chip dulce de fecioară3 . focul ardea vioi. Hefaistos a dat din umeri. vom mai vorbi noi amândoi. Hefaistos s-a arătat tremurând din încheieturi. în Olimp. cea dintâi fată L . CUTIA PANDOREI -a strigat apoi pe fierar.. să chemi toţi zeii.. pe de-a rândul. alte mormane s-au aprins. O! Blestematul! A sosit clipa când ne vom răfui. Nu pricepea ce vrea stăpânul. făurare. Apoi să mi-o înfăţişezi. o fată... dar chip să aibă de zeiţă. Şi zeii s-o împodobească pe fata ce-o vei măiestri. Şi-acum. corăbii... Hefaistos. a mai rostit Zeus încet. prin păduri. — Cum ? Focul meu a fost furat ? a răcnit Zeus. Să fie fiinţă muritoare. roate. căci vreau să-i fac şi eu un dar. până ce-a ajuns în văi.. Dar cum s-a văzut arzând focul. în barba-i deasă. Prometeu a fugit prin noapte. A chemat oamenii la el. Acolo s-a oprit din fugă.. aşa de tare. care făcuse primul om. M-apuc de lucru şi sunt gata mai înainte de amurg. că pământul s-a zguduit până-n străfund. nu-s de vină eu. Dar despre asta. Sînt învăţaţi de Prometeu. în timp ce oamenii se încălzeau şi-i mulţumeau. — N-ai stat de veghe! s-a-ncruntat spre el stăpânul din Olimp. pe câmp... celui ce-i ocrotise iar. Hermes l-a şi vestit pe Zeus : — Stăpîne. iar tu să-mi făureşti femeia.. ai să-mi faci. neagră. Cum ? Tot titanul Prometeu ?. arme.. Să spui că-i din porunca mea. Întîi vreau să-i lovesc pe oameni. precum îi poruncise Zeus... din apă şi ţărînă. Acuma. titanul care ne-a trădat. cu cele mai alese daruri. Priveşte-i cum îşi moaie-n flăcări arama şi o ciocănesc.65 Noaptea era adâncă. cu negrăită bucurie.. mulţumit că scăpase aşa de uşor. A luat o mână de ţărînă din trupul cel fertil al Gheei şi a turnat deasupra apă. Prometeu m-a furat în somn. Surcelele au pâlpâit. tot ce vor. Prometeu a făcut bărbatul. focul din Olimp a fost răpit de Prometeu şi dăruit celor de jos. — Stăpâne. Îşi fac unelte. în uşa fierăriei.

oricât sunt de ispititoare. pentru că dânsul ţinea prea mult la muritori – s-a apucat. — Când Zeus ne trimite daruri. Însă cutia de aramă s-o dăruieşti soţului tău. . a mai rostit stăpânul. soţie. ascultându-l pe Prometeu. Ea . Bărbaţii. titanul. a coborât pe pământ. Deşi era vrăjit de fată. după ce te-i căsători. i-a dat copilei glasul lui. s-o înveşmânte pe copila abia creată de fierar.Iar Hermes. făcute chiar de mâna ei.. pentru că ai atâtea daruri primite de la olimpieni. Bărbaţii s-au ferit în lături. s-a îndreptat către Epimeteu. a spus el către muritori. mângâietor şi subţirel. Şi el le-a glăsuit voios: — Pandora o să-mi fie soaţă! Voi v-aţi ferit . frate bun al lui Prometeu. de gingăşia. câţi erau în lume – erau pe-atunci numai bărbaţi – s-au adunat lângă Pandora. dar eu o vreau. cum nu făcuse pân-atunci nici chiar zeiţelor din cer. zâmbind. — Te vei numi.. Eros a tras. cât mai ales. dându-i din însuşirile şi gingăşia ce-o aveau. Zeul pristav. închisă bine c-un capac. şi-acela era titanul Prometeu. După aceea a chemat pe zeii din Olimp la el şi le-a grăit în acest chip : — Fiinţa pe care o vedeţi a fost făcută din porunca înaltului nostru stăpân. condu-o pe pământ. Mijlocul i l-a strâns zeiţa cu-o cingătoare aurită. unul a fost. în locul unde se găseşte prea-îndrăzneţul Prometeu. glasul ei şi de dulceaţa ochilor. frumoasă fată. Nu era unul să nu vrea s-o vadă-n casa lui. i-a dat şi vraja ochilor. iară pe cap i-a pus un văl cu broderii nemaivăzute. Dalba zeiţă Afrodita i-a hărăzit. zeul cel şiret. ţintindu-l pe Epimeteu în inima-i fremătătoare. I-a ţesut astfel de veşminte. În acea clipă. Afrodita s-a avântat către pământ şi l-a rugat pe micul Eros4 să tragă iute o săgeată. Pandora s-a plecat-naintea lui Zeus cel atotputernic.66 muritoare. deşi i-ar fi plăcut şi lui s-o vadă luminându-i casa. feriţi-vă de vicleşug!. — Hermes. luând-o de mână. Hefaistos i-a meşterit şi o cutie de aramă.. Să le păstrezi toate acestea pentru făptura-ţi minunată. ca un fulg. a glăsuit Zeus. Ba da.. Prometeu sta prevăzător. Pandora. şedea cuprins de dragoste şi nu făcea un pas-napoi. Şi tot el v-a cerut şi vouă s-o înzestraţi. Palas-Atena – supărată pe Prometeu. Numai Epimeteu. cu straie şi cu alte daruri.. Epimeteu s-a clătinat şi a-ntins braţele spre fată. Charitele şi horele s-au strâns şi ele-n jurul fetei. pentru că toate celelalte de pân-atunci erau zeiţe. ca răzbunare. Stăpânul lumii a deschis cutia asta de aramă şi-a pus în ea mai multe daruri. puterea de-a sădi iubirea în inima bărbaţilor. Zeus. mirându-se nespus de mult de frumuseţea ce-o avea.. I-a aşternut o haină albă pe umerii strălucitori. la rândul său.

Ce-i drept. Năpastele se înălţaseră.. ca s-o aducă pe pământ : rele. ce-o adusese din Olimp. a spus. Credea că-s daruri preţioase. s-au răspândit care-ncotro. acesta este darul ce îl trimite. Epimeteu a luat cutia şi-ncet i-a ridicat capacul. umplând pământul şi făcându-şi cuiburi în toate cele patru zări5 . Toate cu-nfăţişări de spaimă. hâda moarte.. deşi se pare că în taină îl preţuia pe Prometeu. l-a înfruntat din nou pe Zeus şi s-a urcat până-n Olimp. fiindcă-i răpise din fierărie focul şi-l dăruise omenirii. Nu-i demn. i-a strigat el neînfricat. şi lumea le purta în cârcă. — La poruncă!. în ceasuri grele. S-au răspândit minciuna. durerea. a glăsuit frumoasa fată şi i-a dat lui Epimeteu cutia încă zăvorâtă. Şi de la dânsul luase pildă când o făcuse pe Pandora. Văzând Epimeteu că ies atâtea rele din cutie. să le-ncolţească-n cugete... — Hefaistos! a poruncit.. în restrişti. din acea cutie s-au ridicat. ba şi-un piron mai lung şi gros. s-a-nfuriat înspăimîntător.. şi lanţurile. Şi le-a adus. şi pironul.. — Aduc cătuşele.. a răsărit şi crainicul. zavistia.. văzând aceasta. Dar Prometeu. foamea şi setea. firavă şi cu aripi slabe. care crease primul om. care râseseră de dânsul în adunarea din Mecona. înaripate. — Aduc! s-a repezit fierarul. pe pământ... A ." — Să vie Hermes!. pe care el. Zeus. Ea n-apucase să mai zboare şi purta numele : Speranţa. prin mâna mea. zburând în cete. Mai rămăsese în cutie numai o arătare mică. ar trebui să-i ocrotească. Numai speranţa6 cea firavă avea să fie lângă oameni. nenorociri şi boale. Când colo.. Adu-mi nişte cătuşe tari şi nişte lanţuri mari şi grele. ÎNLĂNŢUIREA LUI PROMETEU şa se răzbunase Zeus pe oamenii lui Prometeu. molimele negre. însă mute. Zeus. grija. să-i spună-n faţă adevărul : — Eşti crud şi eşti răzbunător!. suferinţa. toate nenorocirile şi relele pe care lumea le-a avut de atunci mereu.67 — Iată. să ştii. ca un stăpân să-şi urască atât de mult supuşii. necazul. ba chiar şi moartea. deşi în sine ofta încetişor : „Păcat. în primul rând. lesne de înţeles. a şi trântit la loc capacul. era şi supărat pe Prometeu. stăpânul. ura. Dar prea târziu se deşteptase. Asta a fost zestrea pe care Zeus o dăruise fetei.

— Am înţeles totul. stăpâne.. Cu ghearele se prinde zdravăn de umerii însângeraţi. Dar Prometeu ridică fruntea şi cată către zarea largă. se mai aude din văzduhuri vocea de tunet a lui Zeus. se crapă. pe care le înghite lacom. Ştie că şi-a-mplinit menirea. cu Forţa şi cu Violenţa.68 — Voi.. de grindină şi de zăpezi.. Sfârşindu-se înlănţuirea9 . Fii blestemat. să făurească pentru dânşii unelte noi de pescuit şi de vânat. Mâinile şi picioarele i le-au strâns aprig în cătuşe.. Priveşte peste zări titanul.. Forţa şi Violenţa l-au cetluit în lanţuri grele. Cerul ca smoala se despică şi sus.. Copiii lumii se-ncălzese la vetre. n-a scos din piept nici un suspin. a trebuit să ia ciocanul şi să-i bată pironu-n piept. Nici n-ai gândit să-mi ceri iertare. Şi-ntr-adevăr. plin de ură : — Acesta-i numai începutul! Am să-ţi trimit vulturul meu. — O. — Vei sta pe stâncă mii de ani. Pământul. colţuroasă. Vulturul ţipă şi se lasă peste sărmanul trup zdrobit. cu ciocul său încovoiat. ce-s aprinse de către oamenii lui dragi. din cer coboară vulturul înspăimântător. şi adăposturi şi veşminte. pe stâncă. un glas puternic. bătut de vânturi. fiul lui Iapet. din cer s-a auzit un glas. cu fulgerele-n mâini. Meşteşugarii se trudesc. fără odihnă... Vârâţi-i şi pironu-n piept. mai sus. Doar Zeus se mai zbuciumă. iară cu ciocul îl sfâşie. cu cioc tăios. Aici. Marea se tulbură şi fierbe. Zăreşte-n sate şi oraşe mii. ce le fac viaţa mai uşoară şi mai plăcută tuturor. Beznele nopţii-s risipite. Iară pe stâncă Prometeu stă neclintit şi fără teamă înlănţuit. Iară Hefaistos. Chemând pe cele două slugi. către câmpiile întinse şi către fluvii. cu mult mai sus de nori. zguduit. a spus pristavul deîndată. din Olimp. Legaţi-l sus. fără somn. încovoiat. se vede Zeus. şi îi răspunde : — Nu m-ai învins deloc. pe-un vârf de stâncă. smulgându-ţi. Hermes şi Hefaistos. Cât a durat osânda asta. şi el o să-ţi sfâşie trupul. cu aripile larg deschise. Zâmbeşte-n el. în slăvi.. E mulţumit. cu ajutorul focului.. fierarul.. smulgând bucăţile de carne. slugile mele credincioase. Furtuna se dezlănţuie. fii blestemat. Cuvintele-i sunt însoţite de fulgere şi trăsnete. zeci de mii de flăcărui. în Caucaz. blestemat să fii. titane! strigă de-acolo. zi de zi. care iubeşte pe muritorii lui nevrednici mai mult decât pe-olimpieni. Prometeu. către mări. Sunt focurile. măreţ. şi femeile au învăţat să fiarbă-n clocot carnea dihăniilor vânate. Hermes l-a înşfăcat în braţe pe cel mai bun dintre titani şi l-au purtat cu silnicie. ars de dogori.. legat în lanţuri. Oamenii au să vieţuiască şi peste . Valuri uriaşe se lovesc de stâncile din ţărm. până pe Elbrus. stăpâne. plecaţi pe Elbrus7 şi-l legaţi pe-acest titan8. pe-o stâncă aspră. ficatul. sus. urlând.

. Ecoul munţilor îi duce cuvintele din stâncă-n stâncă. ai să pieri. însă. Le aud oamenii şi-i poartă cuvintele tot mai departe : — Tu.. însă.69 mii şi mii de ani.. până în sate şi oraşe. Tu.. ai să pieri!. Zeus. .. Zeus..

Pe o piatră antică. bătută de talazuri. Elbrusul este vârful cel mai înalt al munţilor Caucaz. alcătuit de un autor necunoscut. din secolul al VIII-lea. De astă dată însă fiul titanului Iapet este prezentat lângă un bărbat în întregime modelat." 7. ci şi în vorbirea curentă. într-un basm dobrogean. 6.. te mai îndeamnă. titan.70 Note 1. Nici meşterul nu mai întruchipează fecioara după poruncile nu ştiu cărui zeu. în legendele eline. Unele săgeţi erau unse cu miere. referindu-se la cugetătorii progresişti. Iar fata îndrăgită îl ajută pe creator să scape lumea de relele ce o bântuiau. îl dă drept pildă pe „titan" şi . fără nici o plăcere. Astfel.. Hermes şi Apolo. este cântată în acest fel : „Pe-o mare de durere. Alte săgeţi erau muiate în fiere şi otravă. în vreme ce Epimeteu ar însemna neprevăzătorul. 2. Basmul nostru are însă un conţinut mult mai înălţător. Deşt Prometeu este numai fiul titanului Iapet şi al titanidei Temis. şi prin mâna ei să coboare toate relele în lume. În legenda elină. intitulat „Palatul de argint". privesc chipul noii făpturi de lut. prima fecioară fusese creată cu scopul de a-l face pe Epimeteu. care licăreşte şi-ţi luminează calea. de cele mai multe ori. Întîmplările prin care trec aceşti doi fii ai titanului Iapet explică întru totul numele ce li s-au dat în legende. fratele lui Prometeu. în frunte cu însuşi Zeus. când te cuprinde frigul şi spaima desnădejdii!. şi pare că se gândeşte cum să dea viaţă acestei fiinţe. Mai este înfăţişat Prometeu şi pe un sarcofag. Într-un imn elin. În limba greacă veche numele Prometeu s-ar tâlcui prin prevăzătorul. Dragostea celor atinşi de asemenea săgeţi era amară şi ucigătoare. să vâsleşti mai departe şi să-ţi găseşti limanul. cu spatele la zei. 3. potrivit cu visurile sale cele mai frumoase. când totul se cufundă şi piere sub furtuna greutăţilor. se vede Prometeu cioplind cu dalta scheletul celui dinţâi om. să se îndrăgostească de ea. şi atunci dragostea inspirată era dulce şi fericită. ca şi alte popoare. Poseidon. Expresia aceasta este deseori folosită. ci ajută la înlăturarea lui. Avem şi noi. gravată de o mână nu încă prea meşteră.. speranţa. Zeii olimpieni : Hera. Însuşi creatorul fetei se îndrăgosteşte de ea. cu care ţintea săgeţi în inimile oamenilor. Doar ea te mai mângâie şi-ţi încălzeşte pieptul. Deci femeia nu mai aduce râul pe pământ. 4. doar ea. aflat în muzeul de la Neapole. ca o steluţă mică şi albă. dându-i viaţă. pe care el a numit-o om. nu numai în literatură. 5. care suferă pentru convingerile lor. un meşter creează o copilă cioplind-o din lemn – cum şi-o visase el – un croitor îi face veşminte şi un vrăjitor suflă asupra ei. ci din imboldul curat al inimii. ce reprezintă străvechea dorinţă a omului de a crea viaţa prin mijloace artificiale. El purta un arc. însoţitoarea oamenilor la necazuri. el însuşi este denumit. „Cutia Pandorei" simbolizează un izvor nesecat de nenorociri. mai ales orientale. 8. Prometeu nu se arată a lua în seamă această nemulţumire a olimpienilor.. speranţa. fiu al Afroditei. El stă lângă făptura cea nouă. după cum spune o legendă. Eros era zeul dragostei. variante ale acestei încântătoare legende. Karl Marx.

Cutezătorule Prometeu. părinte al unei răzvrătiri nemuritoare. de pe muntele Elbrus. întruchipată prin figura lui Prometeu. a exclamat înflăcărat.. Deasupra acestor stânci scăldate în amintirea suferinţei şi măreţiei tale. Gustave Moreau.. sculptori şi muzicieni nenumăraţi au proslăvit această titanică luptă pentru progres. cât de măreţ se înalţă de la pământ... într-unul din poemele sale în proză : „În clipa aceasta. Poeţi. clipă memorabilă şi fără seamăn. făuritor al lumii care urcă!. parcă te văd." *Numele roman al lui Zeus . Deasupra acestor piscuri vinete şi reci. ca : Goethe şi Shelley. înlănţuit pe cea mai colţuroasă dintre ele. cu fruntea ridicată spre cer. apoi a fost reluat de către unul dintre cei mai mari poeţi ai lumii. mitul a fost şi mai departe o sursă permanentă de inspiraţie pentru marii artişti ai lumii. ci neînfrânţii fii ai pământului. în care. însângerat şi mândru. alegoric. de mai târziu. cutezătorule Prometeu!. din zborul vibrant al unor aripi de oţel. dacă ai vedea ce uimitoare flăcări izbucnesc din scânteia pe care ai dăruit-o omenirii! Dacă i-ai vedea pe cei ce se târau în întunericul umed al peşterilor.Te salut. cât de măreţ plutesc peste apele mării şi culmile munţilor! O. Tizian.71 scrie : „Prometeu este cel mai nobil sfânt şi martir din calendarul filosofic". cutezătorule Prometeu. pentru că ea reprezintă. trec în zbor crestele Caucazului. care a scris celebra tragedie : „Prometeu înlănţuit". din neamul omenesc s-au ridicat titani şi oameni prometeici. 9. purtaţi de rodul enorm al îndrăznelii tale. de fapt. te salut. lupta uriaşă a oamenilor pentru cucerirea naturii şi prima lor izbândă de seamă. . atât de nobilă pradă cruntei mânii a zeilor. Ribera. cucerirea focului. privind cândva. Cucerirea focului a deschis drumul omenirii spre progres. clipă gigantică şi sublimă : nu vulturul lui Jupiter* zboară peste crestele Caucazului.. tragedie pe care oamenii o ascultă cu aceeaşi vie emoţie de aproape două mii cinci sute de ani. Geo Bogza. În literatura noastră. de piatră. mai sus de lumea albă a norilor.. intrate în marea poveste a lumii. Salvator Rossa. Eschil. Fiu slăvit al unei mame slăvite. pictori ca : Michelangelo. poetul Victor Eftimiu i-a închinant un cald poem. apleacă-ţi urechea şi ascultă : nu în zadar a fost imensa ta suferinţă. Mitul despre Prometeu a fost povestit întâi în cântece. vârful înalt. Reprezentând tocmai această fabuloasă luptă a oamenilor.

vântul trimis de însuşi Zeus . din acea zi . spunea porumbiţa . durerea .72 CĂLĂTORIA LUI ZEUS PE PĂMÎNT upă ce Zeus pedepsise atât de greu pe muritori . pe-o cracă lungă . tot nu era împăcat cu sine Faptul că oamenii aveau în stăpânirea lor focul ceresc . trimiţându-le în cutia înşelătoare a Pandorei boala . Totuşi . mulţi s-au cam încrâncenat de ciudă .Vorbea cu voce de femeie : — Voi . primite prin preoţii săi . temple mari . precum dorea . cum suferă şi Prometeu La vorbe din acestea . pentru că se temeau de Zeus . i-au ascultat poruncile . Şi-n primul rând .Voi aveţi doar să ascultaţi poruncile lui înţelepte. şi-a-nceput să glăsuiască oamenilor . îl mânia. şi murmurul izvorului au să v-aducă pe pământ poruncile stăpânului — Dar poate nu vom înţelege susurul vântului prin frunze . într-o padure din Dodona . şi să-i aducă sacrificii. când Prometeu îl păcălise şi îl făcuse de ocară. cu pene negre ca tăciunii. suferinţa şi alte rele fără număr . Ea s-a lăsat într-un stejar1 . o porumbiţă fermecată . În cinstea lui . i-au înălţat altare multe şi temple mari strălucitoare. el a trimis .Vântul când va sufla prin frunze . care-i slujeau oracolul . oamenii . — Preoţii cei orânduiţi ca să-l slujească pe stăpân au să vă tălmăcească totul …a rostit iarăşi porumbiţa . D . Le-a poruncit . să-i ridice altare multe. nici şopotul izvorului . Iar în urechi îi suna încă râsul lor plin de voioşie . au răspuns unii dintre ei. de la Mecona .Toţi îl iubeau pe Prometeu şi deplângeau prea cruda-i soartă. deci . Altminteri o să suferiţi pedepse înfiorătoare . s-au pus la cale jocuri . faceţi aicea un oracol.

a prefăcut-o într-o haină de om sărac şi necăjit.. când duc ofrande templelor. cu toate astea . A străbătut’naltul Menala. ca să râdă. şi s-ar putea să fie-un zeu. Crima ta este fără margini.părea ceva mai mulţumit. I-a dat bucate să mănânce. Mantia lui sărbătorească.. Z . când . văzându-şi templele . către pământ . — Nu râd pe faţă muritorii. Acum. fie că Zeus. Vreai să-l răpui pe însuşi Zeus. am să pun la încercare puterea-ţi. îi spune Hermes la ureche. Şi a pornit apoi prin lume. şi-a lovit. pe-ncetul. şi-a ajuns în Arcadia.73 lupte . numite-apoi olimpiade2. Pedeapsa mea te va ajunge. Ţinea . Şi a dat semne tuturor că este el. Iar uneori – e drept că numai aşa. Zeus . în Olimp . destul e că s-a înfuriat şi a trântit talgerul plin cu ruşinoasele bucate. iată vine zeul Hermes şi îi aduce . când ţi se pleacă la altare.. în timpul nopţii. gata să-l zvârle . un munte potopit de fiare. A luat-o-ntâi şi-ntâi prin munţi. Era la vremea când amurgul aduce după sine noaptea cea misterioasă pe pământ.. Mai înainte. Privea triumfător din slavă şi se gândea că s-au plecat în faţa lui toţi muritorii.. veşti nu prea îmbucurătoare. din carnea unui rob ucis. Era deci Zeus mulţumit . Acolo-a cerut adăpost. apoi Cilene şi Liceul cel tot învăluit în brazi.. — Temeţi-vă! le spunea aspru. Şi a scos fulgerul său groaznic de sub mantie. de-ar fi aflat cel mai mic semn de-mpotrivire. fulgerul său necruţător . — Să văd şi eu dacă-şi dă seama zeul acesta îngâmfat ce carne-nfulecă la masă. ţesută de mâna Atenei. pe şoptite – pun la-ndoială-nţelepciunea zeilor noştri din Olimp. stăpânitorul.. însă zâmbesc cu înţelesuri nu prea de cinste pentru tine. către Arcadia ferice3. PLECAREA SPRE ARCADIA eus şi-a preschimbat sceptrul de aur într-un toiag din lemn de corn. călătorule!". pe ascuns. Sub haină însă şi-a vârât fulgerul cel scânteietor. a spus nechibzuit Licaon slugilor sale din palat. Acel pe care-l ospeţiţi nu-i om de rând. Numai că regele Licaon ura pe zei şi s-a gândit : „Stai. Şi-a hotărât să îl lovească. — Nemernice! i-a strigat el. a vrut să-l şi batjocorească.. concursuri şi serbări vestite . fie c-a fost trădat. cu puterea-i. a prins de veste-nşelăciunea. sub un acoperiş măreţ : palatul regelui Licaon. fără milă .

cu trepte largi şi-acoperită. ce-a fugit să se ascundă prin păduri. O locuinţă arătoasă. un lapte gros. o fiară cruntă. sau poate nu vroiau s-audă numele ce li se rostea. Hermes. În cuhnia din dosul casei se-auzeau zgomote de vase. Tot cercetând cu grijă satul.74 Palatul regelui Licaon a ars până în temelii. orişice loc – pe prispe. la fel de zdrenţuit. Poate că oamenii aceia nu auzeau în larma curţii. lăsând în urmă numai pete întunecate. se-nfăţişa ca un bătrân sărac şi foarte obosit. de carne friptă şi fierturi. mai rupeau mlădiţe pe lângă zăplaz. Nu i s-a dat nici un răspuns. pe stâlpi groşi. zeii au intrat într-un sat. Mergeau prin praful drumului. Trupul i s-a-nvelit în blană. Prin curte mugeau vite grase. Prin arborii grădinilor se cerneau ultimele dâre din ziua care-ncet trecea. până când a ajuns şi în Frigia5 . Atuncea zeii blestemând au luat-o iarăşi mai departe. ca de obicei. şi-n calea lor s-a arătat un alt lăcaş. având toiagu-n mână. aţâţătoare. Zeus. se prefăcea că-l sprijină. Cerul era imens şi roşu ca o tipsie de aramă. şi. în chip temeinic. nesătule. de Hermes. tocmai cum îi plăcea lui Zeus. Licaon4 s-a făcut un lup. ÎN FRIGIA e-acolo Zeus a umblat din ţară-n ţară. Era la ceasul când drumeţii îşi caută un acoperiş. Iar regele. în lungi fuioare cenuşii. stăpânitorul din Olimp. prin ogrăzi. ne găzduiţi ? Vă-ntreb în numele lui Zeus. au ajuns lângă-o locuinţă. Caprele. Era acum însoţit şi de pristavul său. să poată înnopta tihniţi. ţinută bine. Stăpâna pregătea mâncarea. bivoli cu coarnele întoarse şi cai puternici. gâdilau nările lui Zeus. murgi şi roibi. Aici femeia mulgea lapte. Mirosuri calde. iscoditori. Se arătau nepăsători. a şi bătut degrabă-n poartă : — Hei. Braţele şi picioarele s-au prefăcut şi ele-n labe. a şi simţit cum glasul lui se schimbă-n urlete de fiară. pe drum – să vadă tot ce se întâmplă. D . Mergând aşa-ntr-o bună zi. Murmurul cel molcom al serii chema pe oameni la odihnă. oameni buni. mai la o parte. săltau. ce se-ntorseseră sătule de la păşunile din deal. când a-ncercat să mai rostească un cuvânt. Fumul se ridica alene. de rugină. Erau boi mari. N-au mers prea mult. Nemaiputând răbda ispita. tot neastâmpărate. cu părul alb. de bivoliţă. însă cu ochii cercetau. cu şindrilă. Oile behăiau cuminţi într-un saivan.

un şiştar. — Poftiţi!. tăiat în două de-un pârâu. cam coşcovită şi-aplecată. se numeau Filemon şi Baucis6.. deşi le spuneau tuturor că vin în numele lui Zeus.. a răsturnat un vas cu lapte. săpând şi cultivând legume sau îngrijind pomii şi viţa. părinţii le făceau urarea : — Să fii la fel de fericită. poate. când iacătă o luminiţă. Şi tot aşa.. că dânşii n-au găsit niciunde un adăpost şi niscai hrană. Un chip cuminte de bătrân. În prag s-a arătat un chip. din cauza voastră.. Erau săraci. S-a supărat şi a răspuns: — Plecaţi de-aici!. pentru acea noapte. au înţeles că-i o colibă. Uitându-se ceva mai bine. ce se afla pe câmp. cum este doar bătrâna Baucis. Am răsturnat. Deşi erau atât de-n vârstă. nu ştie nimeni cum s-a-ntâmplat în acea seară. dacă nu. la-nsurătoare. au rostit ei. şi-n urma lui o bătrânică. Coliba-n care locuiau era din trestie uscată. fără să-ntrebe măcar o vorbă pe drumeţi. dar acest lucru nu-i împiedica deloc să îşi găsească T . Hermes s-a apropiat de uşă şi a bătut uşor în ea.. şi mai bine... de unde vin şi cine sunt. părinţii le spuneau la fel : — Să fii iubit ca Filemon de credincioasa lui soţie! Şi dacă e să vorbim drept. rar să fi fost pereche-n lume mai strâns unită decât ei. când se măritau. nu avuseseră bătrânii nici un belşug în viaţa lor. Iar lumea îi dădea drept pildă de căsnicie trainică. FILEMON ŞI BAUCIS ocmai se pregăteau să-şi facă culcuşul. Fetelor. într-o căpiţă-nmiresmată de fân. Poftiţi în casa noastră. Ridicând capul către Zeus. Alături de coliba lor era un petic de grădină.. Vedeţi-vă de altă casă. Numai că gospodina ceea era grăbită peste poate. Aici lucra de dimineaţă şi până seara Filemon.. în anii tăi de căsnicie. cea mai sărmană dintre toate câte văzuseră în sat.. Uşa micuţă s-a deschis încetinel şi scârţâind. şi învelită cu şovar.. aşa de buni şi primitori. Băieţilor. Cei doi bătrâni. se legaseră prin lanţul dulce-al căsniciei şi rămăseseră-mpreună şaizeci sau şaptezeci de ani. care creşteau la marginea pământului ce-l stăpâneau. Se îndrăgiseră din vremea când amândoi erau copii.75 De-aceea a strigat la gazdă : — Deschide-n numele lui Zeus! îţi cerem să ne ospeteşti.. Mai târziu.

Şi-ntr-un vas larg pusese vinul. mai dornici să-i primească bine. Baucis a potrivit deasupră-i un ceaun mare. şi smălţuită cu ceară albă de albine. S-a aplecat singur de şale. Focul a pâlpâit pe-ncetul. s-a repezit la vatră. în înţelegerea deplină ce domnea veşnic între ei. iară pe masă adusese măsline puse-n saramură. a pus pe jar frunze uscate. Din ea a retezat bătrânul o felioară. bună. O MASĂ ÎNTINSĂ CU TOATĂ INIMA ceştia erau pământenii la care Zeus şi cu Hermes au poposit în acea seară. cam învechit şi ros de timp. bătrânica ştersese masa c-un mănunchi de mentă strânsă din grădină. după datină. Erau acolo nuci. Umblând grăbită. laviţa asta.76 mulţumirea în dragostea ce îi lega. stăteau cu oaspeţii de vorbă. soţul ei îi adusese din grădină legume proaspete. destul de vechi şi aromat. săraci. şi totuşi cel mai bun din casă. dezvelind din cenuşă jarul . Baucis a-ntins pe scândură o pătură din lână moale. Singuri îşi porunceau şi tot ei îşi aduceau la-ndeplinire. picioarele drumeţilor. pe care le-au şi pus în ceaun să fiarbă. În faţa fiecărui zeu era câte o cană mică. cicoare. curmale. şi i-a dat drumul în fiertură. din lemn de fag. tocmai fiindcă olimpienii păreau trudiţi. brânză de vaci şi ouă coapte-n spuza caldă. Pe urmă-a luat un covoraş. cât timp o să pregătim masa. Aşa se face că puteau să-ndure orişice necazuri şi lipsuri grele. În vremea asta. prune ca nişte pietre scumpe. surcele şi un lemn mai gros. L-a aşternut frumos pe patul unde urma să doarmă zeii. poruncile. plin cu apă. gazdele. care-aveau nevoie. să spele.. Filemon a mai coborât şi o bucată de slănină. suflând din răsputeri într-însul. fie cu sfaturi înţelepte. fără teamă sau plânsete zadarnice. napi. care stătea de mult în grindă. apoi. ca să-nşele vremea. A . nici la cuvinte sau la feţe. Şedeţi şi odihniţi-vă de osteneala drumului. fără să cate nici la haine. cei doi bătrâni s-au arătat mai săritori ca totdeauna. primitoare. nu prea groasă. flămânzi. glumind şi arătându-se veseli şi binevoitori. Iar Filemon i-a îmbiat : — Uitaţi-vă. păstrată pentru sărbători.. Ba uneori mai ajutau şi pe-alţii. ca pe la alţii. Filemon a turnat apă caldă într-un lighean din lemn de tei. După gustare a-mpărţit fiertura caldă de legume. sârguincios. Cu feţe calde. i-au poftit grabnic în colibă pe cei doi mândri-olimpieni. În casa lor nu se găseau slugi şi stăpâni. Pe urmă a adus bătrânul un coşuleţ umplut cu fructe. cu firea lor deschisă. iar când a ars cu vâlvătaie. să-i dea gust puţintel mai bun. Ba. Pentru că masa-ntârzia. fie cu roade din grădină. ţesută chiar de mâna ei .

Mai ales Filemon. cum o fi. n-o sacrificaţi. să vadă ce s-a petrecut şi ce osândă au dat zeii satului lor... precum se cuvenea. voinţa zeilor schimbase satul întreg într-un lac negru. închizând taina-n apa sa7 . în înţelegere deplină. s-au plecat zeilor cu teamă. o gâscă. Numai că ei erau bătrâni. bătrânul. cum să-i îmbie. Filemon. la mijloc. Vecinii voştri însă nu ne-au primit ca oaspeţi. şi lacrimi le-au ţâşnit din ochi. Filemon a priceput semnul. un semn că este un preaputernic olimpian. ce face. vasul de lut rămânea plin. Amândoi şi-au cerut iertare că cina a fost prea săracă. este întotdeauna dreaptă.77 struguri cu boabe mari şi roşii. ZEII SE ARATĂ CINE SUNT tăpânul cerului dăduse.. Nu mai ştiau cum să-i slujească pe cei doi oaspeţi. a mai rostit bătrînilor: — Aţi fost pentru noi gazde bune. Chiar dacă unii dintre ei greşiseră faţă de voi. Atunci Filemon a-ntors capul. Bătrânii cunoşteau prea bine că nu e chip să stea-mpotrivă. Priviţi mai bine spre coliba în care voi ne-aţi ospeţit. care sclipea tăcut sub lună. pentru c-a fost recunoscut. Numai pe voi vă vom cruţa . Au trebuit să se supună. ce să le dea. Ba. bieţii. un fagure de miere albă. a rostit Zeus. parcă presimţindu-şi soarta ce o pândea. Osânda noastră. Sărea-n colibă ici şi colo şi gâgâia înfricoşată. ei au să fie pedepsiţi. Luându-şi câte-un toiag în mâini. pasărea şi-a căutat scăparea chiar sub picioarele lui Zeus. Au mers ce-au mers. când zeii hotărăsc ceva. Chemând-o lângă el pe Baucis. S . Priveliştea i-a-ndurerat pe cei doi soţi. şi au ajuns aproape-n vârful muntelui. Acesta însă i-a oprit : — Lăsaţi-o. deşi cerusem adăpost în numele Olimpului. — De ce aţi scufundat tot satul ? a spus bătrânul Filemon. s-au repezit s-o prindă iute şi s-o gătească zeilor. — Taci. Şi Zeus. unde trăiseră o viaţă. dar trebuie să ne urmaţi pe muntele din apropiere.. ceilalţi erau nevinovaţi. Picioarele le tremurau. Pentru că în coliba lor aveau şi-o pasăre. Da-n locurile cunoscute. mulţumit în sine. Pentru nelegiuirea asta. au pornit după cei doi zei. Iar gâsca era sprintenă. Este destul tot ce ne-aţi dat. smochine dulci şi. Dar ce să vezi ? Oricât turna vinul în căni. Le părea rău de casa lor. în acest fel. le turna vin neîncetat. Dar nu aveau.

Poate vreţi aur. Pe insulă era un templu din marmură în care Zeus avea o statua de aur. tot ce-a fost : cum le-a schimbat coliba Zeus în acel templu aurit. Spuneţi o singură dorinţă. acolo-n munte. se ridicase-o insulă. dorind să stea-n aceleaşi locuri. Ei povesteau. decât bătrânii. Filemon a privit spre Baucis. Pacea şi dragostea în care am vieţuit cu buna-mi Baucis sunt lucruri de nepreţuit. tremurătoare. amândoi. Scoarţa creştea şi către mijloc. slavă sau mărire ? Spuneţi ce vreţi. Fie pe voia voastră. putere. într-o zi. şi vă voi da. — Numai atâta vă doriţi ? — Darul acesta ni-i destul. Şi-aşa. a dat răspuns Filemon. pe trepte-n faţa templului. bătrânul a simţit că îl înfăşoară o scoarţă rece. N-au mai rămas.-nchideau templul. CE PARCĂ-MBRĂŢIŞEAZĂ UN TEI ÎN FLOARE ntr-adevăr. Grădini pline de flori şi rodii se întindeau în jurul său. Pe când vorbea aşa. sculptate. Cei doi s-au gârbovit mai mult.. Baucis simţea acelaşi lucru. Vreau să vă dau şi o răsplată. dacă vrei să faci unor bătrâni sărmani un dar. — Bine. Nici eu pe-al ei nu vreau să-l văd. în aceeaşi clipă. în care vieţuiseră încă de când erau copii. Amândoi zeii au pierit. precum spune legenda. îngăduie să-nchidem ochii.. pentru că i-aţi cinstit pe zei. Şi Zeus a făcut un semn. nu vreau asta... — Voi o să locuiţi în templu. Filemon şi iubita-i Baucis s-au coborât până la templu. Însă pe locul unde fusese ea-nainte. — Nu. De-aceea. Nişte drumeţi îi întrebau despre-ntâmplarea petrecută odinioară în coliba unde se odihnise Zeus. Ochii li s-au înceţoşat . Anii s-au scurs pe îndelete. negreşit. Înţelegând că i-a sosit sfârşitul aşteptat. Se deprinseseră cu timpul să îşi grăiască fără vorbe. Să nu-mi vadă soţia rugul pe care îmi vor arde trupul. căci m-ar îndurera prea tare. şi se urca spre gât.78 UN STEJAR MÂNDRU . S-au aşezat în tinda lui. şedeau bătrânii. a glăsuit solemn stăpânul.. cătând bătrânii înspre coliba lor cea veche.. mare Zeus. pe la tălpi. Puterea scade. a dat din cap bătrâna Baucis. nu mai vedeau nici la un pas. Ea către el. Porţi mari. cu vorbă moale. numai privindu-se în ochi. a spus uşor lui Filemon : Î . Tinereţea trece cu anii. n-au mai văzut-o. Aurul mult se risipeşte. spre cap. cu înţeles. tinereţe sau frumuseţea mult râvnită.

şi-a sărutat-o lin pe frunte.... Îţi mulţumesc pentru credinţa ce mi-ai purtat-o până la ultima suflare! Şi poate că şi-ar fi spus cei doi bătrâni şi alte vorbe de-adio şi de mângâiere . a sosit ceasul!. Legenda spune despre templu că s-a sfărâmat.. Cei care se-ntâmplaseră să se găsească lângă ei priveau înmărmuriţi. În preajmă s-a făcut tăcere. Bătrânul nu mai era om. dar multă. bătut de vânturi .. s-ar fi văzut încă acolo cei doi copaci : un stejar mândru şi puternic. în schimb. dar cu mireasmă-ameţitoare. .79 — Soţul meu scump. cu flori micuţe.. îţi spun adio. ci se făcuse-un stejar falnic. ce-mbrăţişa cu ramurile sale un tei cu trunchiul alb şi plin de floare.. dar gurile le-au amuţit. a grăit şi dânsul. era un tei subţire. — Adio!. foarte multă vreme. Baucis. alb..

la care luaseră parte fiii săi : Apolo. din ţinutul Elidei. 5. Scena aceasta – ca şi legenda următoare : Filemon şi Baucis – este povestită admirabil de poetul latin Ovidiu. numite olimpiade. făcută din aur şi fildeş. în limba elină. care era una dintre cele şapte minuni ale lumii antice." Aceste concursuri. să se alcătuiască concursuri. Nu este însă vorba. ca în legenda greacă. La aceste concursuri biruise fiul său cel mai iubit. Între toate templele clădite în cinstea lui Zeus. odinioară. măslin sălbatic. născocind legenda. mult înnobilat. precum se ştie. de către duhuri. cum a fost numit. care întruchipa Victoria. . Mai târziu legenda a căpătat şi alte variante. şi au loc tot din patru în patru ani. Pentru prima oară. Ana din creierii munţilor şi altele au legende asemănătoare. 6. Mai târziu. De bucurie. legenda stejarului de la Dodona – oraş antic din Epir – a fost scrisă de Herodot. dealtfel. lacul lui Ovidiu de lângă ţărmul mării. s-a petrecut cutare şi cutare lucru. oraşe. din urgia lui August. de un stejar sau un izvor prin care stăpânul lumii îşi trimite asprele lui porunci. după care însuşi Zeus va fi fost iniţiatorul lor. şi află de la aceste elemente ale naturii primejdiile ce-i aşteaptă. aceste jocuri vestite. cel stins pe meleagurile ţării noastre. Era făcută din aur. vraci etc. Natura se solidarizează cu cauza lor dreaptă şi îi ajută. În realitate. 2.. în amintirea unor concursuri. castele. cum se punea pe frunţile învingătorilor. au căpătat atâta faimă în lumea antică. 4. Apoi legendele au fost reluate de mulţi alţi scriitori. este frecvent în toată literatura populară. Motivul acoperirii cu apă a unor sate. Pe aceeaşi temă s-a compus o operă comică de Gounod. la renumitele olimpiade. bineînţeles sub altă formă. În acest templu măreţ. blocuri enorme şi colosale se mai pot vedea şi astăzi. ca : Tekirghiolul – cu apa lui sărată. lup. 3. Motivul legendar al stejarului de la Dodona se găseşte astfel. biserici. Şi în folclorul nostru. Nenumăratele lacuri din ţara noastră. Apolo. au vrut să le dea mai multă greutate. sculptorul Fidias crease o statuie a lui Zeus. Astfel ei spuneau : „În al atâtelea an de la a patra sau a cincea olimpiadă. Se povestea în legendă că Zeus însuşi ceruse să aibă loc aceste olimpiade. numite olimpiade. Frigia era un străvechi ţinut din Asia Mică. abanos şi fildeş şi era aşezată pe un piedestal enorm. Zeus l-a încununat pe Apolo şi a hotărât ca. până astăzi. grădini. încât ele dăinuiesc. Pe frunte. care purta în vârf un vultur. Zeus ţinea în mâna dreaptă o statuetă. lacul Sf. anumiţi eroi populari ascultă deseori glasul codrului. 7. cel mai vestit era cel din localitatea Olimpia. şi în creaţiile noastre artistice populare. cei care au pus la cale. Hermes şi Ares.. vrăjitoare. Zeus avea o cunună splendidă din cotinos. elinii au început să socotească timpul după olimpiade. În mâna stângă avea sceptrul. murmurul izvorului. jocuri şi mari serbări. lacul Ursului de la Sovata.80 Note 1. din patru în patru ani. împăratul Romei. Legenda despre Filemon şi Baucis a fost cântată şi de renumitul fabulist francez La Fontaine. „părintele istoriei". în cinstea şi pe locul acelei isprăvi. Urmele acestui templu. Numele Licaon înseamnă. supăraţi pe oameni.

întorcându-se în Olimp. Hermes. de zei mai mici.. zeii! Vocea lui Zeus tremura. nici nu-l respectă de ajuns. că oamenii nu îl iubesc..81 POTOPUL eus se-napoiase nespus de mâniat din lunga sa călătorie de pe pământ. şi-atât. Lui Zeus nu-i plăcea zăbava. jocuri sau concursuri. după poveştile eline. noi o numim Calea lactee. şi repede-şi ieşea din fire. din aur şi aramă. atunci când noaptea e senină . de îndată. Veniţi în sala de ospeţe.. şi lăsând toate laoparte : petreceri. porneau în goană spre palat. zeii săreau. Calea pe care veneau zeii. pe frunte i se aduna mânia-n cute-ntunecate. este aceea ce se vede şi azi pe cerul mătăsos.. Era un freamăt şi o zarvă în tot Olimpul.. neîndoielnic. Zeus.. la umeri şi la pălărie. Z . Lângă palatele lui Zeus erau strânşi zeci de slujitori. privirea sa era ca marea când se dezlănţuie furtuna.. Palatul marelui stăpân.. ca atunci când Zeus îşi pregătise lupta cu titanii. Zeus se şi găseşte-acolo!. ce nu vesteau nimica bun.. şi zeii au intrat grăbiţi. Atunci nu mai cruţa pe nimeni. Se tem numai de el. Stăpânul. Cum auzeau porunca adusă de pristav. Zeus a poruncit lui Hermes : — Adună-mi. Tot ce văzuse în Frigia şi în Arcadia îi dovedise. Cât mai degrabă. Deci. porunceşte să v-adunaţi. chiar de era un fiu al său. cu aripi la picioare. Veniiiţi!.. Hefaistos.... era cu porţile deschise. zbura prin cer şi striga tare : — Veniiiţi!. clădit de fiul său..

82

aceia care alcătuiau cortegiile şi-i însoţeau pe-olimpieni. Şi ei se frământau, cuprinşi de teamă. Îşi şopteau tainic la urechi : — Să fi reînceput titanii războiul cu Olimpul nostru ?...

STĂPÂNUL LUMII CERE PIEIREA OAMENILOR
n vremea asta, zeii cei mari, zeii-olimpieni, se adunaseră în sala unde îi aştepta stăpânul. Zeus şedea pe tronul său, cu fulgerele-n mâna dreaptă, şi-n mâna stângă purtând sceptrul. Vulturul cel cu pene sure, vulturul care zbura zilnic, să-l sfâşie pe Prometeu, era acolo, lângă dânsul. Stăpânul şi-a clătinat capul şi pletele-i nepieritoare. Marea, pământul, stelele, cerul întins s-au zguduit, ca bântuite de cutremur, şi au fost gata să se sfarme, să se prăvale peste Tartar. Fraţi şi surori şi fii şi fiice s-au îngrozit şi şi-au şoptit : — Ce e cu tatăl1 ?! Ce se-ntâmplă ? Atât de tare-i supărat, cum n-a fost încă niciodată. Hermes, şiretul, ştia taina. El însoţise pe stăpân în lunga lui călătorie. Cunoştea gândul, supărarea şi planurile tatălui, dar nu spusese nimănui. Păstra secretul pentru el. Şi-acum zâmbea, văzând pe ceilalţi cum se frământă şi-şi şoptesc, neliniştiţi, îngrijoraţi. — Ascultaţi bine, olimpieni!... a tunat Zeus către ei. A venit vremea ca să stingem nesuferita seminţie a fiilor lui Prometeu2, aceia care împânzesc câmpiile, pădurile, munţii şi ţărmurile mării... — Cum ? ce tot spune ?-ntrebau zeii. Vrea să distrugă oamenii ? — Băgaţi de seamă, a urmat Zeus, zvâcnindu-şi braţele în sus, eu n-am avut atâta grijă pentru Olimpul fericit, în care noi hălăduim, nici când au năvălit giganţii şi înfiorătorul Tifon. Oamenii-s mai primejdioşi. Ei seamănă cu noi, cu zeii. Mintea lor e prea ageră. Într-o zi se vor răscula. Eu singur i-am văzut pe oameni, în Frigia, nepăsători când rosteau numele lui Zeus. Iară un rege, Licaon, a vrut să îmi întindă-o cursă şi plănuia să mă răpună. Aflaţi însă că regele a şi fost pedepsit de mine. L-am prefăcut în fiară, lup... — Dar frigienii ? — Înecaţi... Tot satul lor l-am scufundat. N-au rămas decât doi bătrâni, pe nume Filemon şi Baucis. Ceilalţi s-au dus în fundul apei... — Dreaptă răsplată le-ai dat, Zeus... au glăsuit toţi olimpienii. — Dreaptă! a strigat iarăşi Zeus, tăindu-le c-un semn cuvântul. Dar a căzut numai un sat, şi dincolo un singur om. Şi nu de-un sat, şi nu de-un om îmi este mie grijă, ci de toţi ceilalţi la un loc. Dacă-ntr-o zi le vine pofta să urce în Olimp, la noi ? Să nu mai recunoască cerul şi să se-nscăuneze ei

Î

83

stăpânitori peste pământ ? Atuncea, zei, ce ne vom face ?... — O!... Asta nu se poate. Nu. Oameni să urce în Olimp ? Şi să se cârmuiască singuri ?! Mai bine piară de pe-acum! Să-mpiedicăm această crimă şi să dispară acest neam de muritori prea îndrăzneţi, care ne-ameninţă domnia! a zis la rândul său Poseidon. — Însă, mă-ntreb, a spus Atena, cine o să ne-aducă jertfe ? Cine o să ridice temple şi-o să le umple cu ofrande ? Libaţii cine ne va face ? Noi ne-am deprins să fim slăviţi. Chiar de n-o fac cu bunăvoie, oamenii tot ne mai slujesc. Ce zici de acest lucru, Zeus ? — Hm!... Asta o să mai vedem... Ne vom gândi să-ţi dăm răspuns mai la sfârşit, a rostit Zeus. Acuma nu vrem altceva, decât să-i pedepsim pe oameni. — Să-i pedepsim!... Să-i pedepsim!... Loveşte-i tu, cu fulgerul... Să ardă-n flăcări tot pământul! s-a repezit neghiobul Ares. — Am cugetat şi eu la asta, a grăit Zeus, către Ares. Însă mi-am amintit că-n timpul cât a fost lupta cu giganţii, era să se aprindă slava, unde se află cerul nostru. Şi eu mai ştiu de la Uranus că s-ar putea să vie-o zi când va lua foc însuşi eterul3 . N-am vrut s-aleg această cale... Am cugetat că e mai bine să-i înecăm... — Dar bine, cum ? a întrebat zeiţa Hera. — Nu-i greu deloc, a răspuns Zeus. Strâng nori de ploaie din tot cerul. Şi plouă, plouă, până când dispar, cu toţii înecaţi, toţi oamenii lui Prometeu... Vuia Olimpul de urale. Stăpânul a lăsat să treacă uralele pân-la sfârşit. Când s-a făcut din nou tăcere, a dat cu sceptrul în podea.

PLOILE SE DEZLĂNŢUIE
ă-nceapă, aşadar, potopul!... Tu, Hermes, fugi până la Hades şi îl vesteşte că-n curând vor sosi umbre cu duiumul. Umbrele celor morţi vor sta grămezi, grămezi în jurul porţii ce duce în ţinutul său, ţinutul groazei şi al morţii... Voi, zeii Ares şi Apolo, ieşiţi afară şi vedeţi de sunt acolo Boreu, vântul de miazănoapte, şi toate celelalte vânturi, care, suflând, pot risipi norii cei buluciţi a ploaie. Luaţi-i cu voi, ţineţi-i bine... Artemis, cheamă pe Eol, vestitul rege peste vânturi!... Şi toţi care-ncotro fugeau să-i împlinească vrerile, cât mai cu sârg, şi cât mai bine. Zeii acelor vânturi care împrăştie adesea norii au fost luaţi grămadă de Eol şi duşi departe-n nişte margini, zăvorâţi într-o peşteră, la gura căreia a

S

84

pus doi monştri-naripaţi de strajă, să nu poată scăpa nicicum. În schimb, Eol a poruncit, la cererea stăpânului, să vie Notul, vântul care aduce cu el nori şi ploi, vântul cel cald de miazăzi. Zeus l-a cercetat, privindu-l pe zeul-vânt din tălpi în creştet. Pe fruntea lui sta împletită negura, care mohorăşte văzduhul înaintea ploii. Din penele aripilor întinse peste-un sfert de lume, având culoare vânătă, ca şi sânul său păros şi încărcat cu umezeală, curgea în juru-i numai rouă. Mai mult, când apăsa cu mâna norii care pluteau în juru-i, până la mare depărtare, se auzea zgomotul ploii, ce răpăia necontenit. Ţinându-se de el, veneau şi alte numeroase vânturi, înaripate şi purtând burdufuri mari, pline cu apă. — Porniţi deasupra astei lumi şi înecaţi-o pe de-a-ntregul, a răbufnit spre vânturi Zeus. Notul a început să zboare, urmat de celelalte vânturi aducătoare de furtuni. Ploi nesfârşite se vărsau deasupra lumii, în şiroaie, în timp ce Zeus arunca, şi el, cu fulgerele-n oameni. Iris4 – zeiţa curcubeu, zeiţa cu aripi de aur – sugea apa din mări şi lacuri, şi-umplea burdufurile norilor, secate dup-atâtea ploi. Ploaia cădea, cădea, tot mai avană peste oameni, peste pământ, peste câmpii. Semănăturile pe-ogoare fuseseră-n noroi trântite. Speranţa muritorilor de-a se hrăni prin munca lor, de pe ogoare, se pierdea, şi deznădejdea cuprinsese mulţimile. Munca-ndârjită dintr-un an pierea pe câmp fără folos.

RÂURILE ŞI MAREA ÎNCEP SĂ SE REVERSE
ar Zeus nu se mulţumea numai cu apele din ploi. A poruncit fratelui său, Poseidon cel stăpân pe mări, să îl ajute. Acesta a chemat la sine, într-un palat clădit în mare, din marmură verde şi-albastră, pe zeii ce-şi aveau sălaşul sub albiile fluviilor. — Daţi drumul forţelor pe care le-aveţi în stăpânirea voastră, a spus Poseidon zeilor, de cum au intrat în palat. Astfel ne porunceşte Zeus. Deschideţi deci zăgazurile şi lăsaţi libere să curgă puhoaiele, ca-ntr-un vârtej, peste pământ şi peste oameni. Poseidon îşi sfârşise vorba. Zeii priveau nedumeriţi. Ar fi-ntrebat : „de ce ?" şi „cum ?" Dar la un semn al lui Poseidon au trebuit să se retragă, să plece spre mătcile lor. S-au îndreptat către izvoare. Le-au deschis, larg, gurile reci. Apele au ţâşnit bogate şi-au năvălit, urlând, pe văi. În acest timp, zeul Poseidon îşi luase furca cu trei dinţi, bătută în mărgăritare, şi o izbise de o stâncă, cu sunet înfiorător. Pământul se cutremurase. Stânca se despicase-n două. Vinele apelor, plesnite de

D

85

violenţa izbiturii, scrâşniseră ca nişte lanţuri rupte de-o mână de uriaş. Apele tăinuite-acolo se repeziseră afară, sărind nebune peste stânci, în lungi pâraie zgomotoase, cu coame albe pe spinare, ca nişte cai înspăimântaţi. Râuri şi fluvii, prea umflate, se şi vedeau săltând din mătci. Se năpusteau peste câmpii şi nimiceau semănături, smulgeau copaci din rădăcini şi luau cu ele oameni, vite, case şi aşezări întregi. Toate-ar fi fost cum ar fi fost, dar când şi-nvolburata mare a început să se reverse, să-şi zvârle apa ei sărată în lungi torente peste ţărmuri, răspândind moarte şi prăpăd, sorţi de scăpare n-au mai fost pentru sărmanii pământeni. Purtând în clocote turbate tot ce mai era viu prin lume, apa se întindea mereu. Hotare nu mai avea marea. Nici nu se mai zăreau limanuri negre sau verzi pentru scăpare. Zadarnic se tot trudeau unii, în bărci sau plute uşurele, să mai răzbească prin puhoi, sfârşitul lor era aproape. Pe câmpuri, unde mai-nainte culegeau roade muritorii, în sate, unde se jucau copii cu râsete zglobii, era acum domnia mării. Prin crengile copacilor înalţi, semeţi, odinioară cu frunţile scăldate-n soare, lunecau peştii argintii. Frumoasele nimfe-ale mării, fiicele zeului Nereu5 , purtând în păr mărgăritare, la gât şiraguri de mărgean, şi pe veşminte flori de mare, şi scoici, şi fluturi de sidef, treceau înot peste podgorii şi prin livezi, sau se plimbau pe străzile oraşelor. Delfinii cutreierau codrii, s-avântau sprinteni printre crengi. Leilor, galbeni ca nisipul, tigrilor şi mistreţilor, şi altor fiare sângeroase nu le mai era de folos puterea mare ce-o aveau. Păsări cu aripile-ntinse străbăteau zile întregi văzduhul, căutând să-şi afle un locşor, unde să poată poposi. Căutau zadarnic, şi la urmă cădeau în ape, fără vlagă, ca nişte frunze veştejite dintr-un copac bătut de vânt. Imensa revărsare-a mării acoperea întreg pământul şi pentru-ntâia oară valul se legăna pe vârf de munte. Cei mai mulţi oameni au pierit. Alţii, puţini, scăpaţi cu zile, pe câte-o creastă mai înaltă, slăbiţi de foamea nemiloasă şi îngheţaţi de frig s-au stins, de-asemeni, şi-au căzut în ape. Numai o barcă mai plutea, o barcă mare, construită parcă anume să înfrunte nebuna furie-a apelor. Şi-adevărat, precum se spune, barca fusese pregătită cu vreme multă înainte...

Şi el era căsătorit cu fiica lui Epimeteu şi a Pandorei: o copilă plină de haruri.86 POTOPUL ÎNCETEAZĂ rometeu. Şi.. de lemn. dornică de un adăpost. Vâsleşte ne-nfricat cât timp ploile-acelea vor dura. Îndreaptă-ţi barca într-acolo! Şi ce va fi vei mai vedea. După ce tatăl.. şi-a luat pe draga lui soţie. avea el însuşi un fecior. Când vor începe ploile – prin ploi vrea Zeus să înece pământul nostru! – tu te urcă îndată pe corabie. de cum s-a-napoiat acasă. Vântul şi marea i-au izbit în nişte stânci barca de lemn. până ce a ajuns acolo. Iar Prometeu. Fiul lui Prometeu şi-a luat sub braţul stâng soţia dragă. oricât îi tot adăpa Iris. Iar cerul când s-o limpezi. din plin. pe Deucalion. ca şi bunicul său. până ce a ajuns la mal. şi doar cu dreapta a-notat.. Elada s-a acoperit. încă înspăimântat. când s-au pornit ploile. Era barca lui Deucalion7. Deucalion a zărit Parnasul şi a vâslit mai încordat. tatăl omenirii. ce nu va fi cuprins de ape. Ascultând sfatul tatălui. înfrigurată şi flămândă. Şi barca i s-a sfărâmat. Ploaia mai încetase parcă. Planul lui nu va izbândi. Numai o barcă mai plutea. pustiul verde-al apelor. a fost înlănţuit de Zeus. că Zeus vrea să înece tot pământul sub un potop nemaivăzut şi să distrugă oamenii. ce era rege la Ftia. Scăpat din valuri. ce purta numele de Pira. P . După aproape nouă zile de necurmată scurgere. La pieptul său strângea pe Pira. şi cerul se mai limpezise. gata de drum către Parnas. norii erau secătuiţi. Prometeu. fiule. Deucalion privea. Apele au crescut întruna. în Tesalia. luptându-se din greu cu marea. Uranus. s-au urcat amândoi în barcă. Acel munte este Parnasul6.. cată în zări şi vei vedea un singur vârf semeţ de munte. Pune într-însa hrană multă şi apă de băut. Deucalion şi soţia lui s-au dus să-i mângâie durerea. care-avea darul prevestirii. să-nfrunte apa şi furtuna. i-a spus aşa lui Deucalion : — Ia seama. de valuri. Deucalion şi-a pregătit barca. dacă tu ai să mă asculţi! Să-ţi faci o barcă zdravănă. pe tot întinsul ei.

când s-a văzut scăpat din peştera întunecoasă.. supusă. Lasă-i pe-aceşti doi în viaţă. în sfârşit. — Se cheamă Deucalion şi Pira. şi i-a dat drumul de îndată. se află-n muntele Parnas. cerul s-a-nseninat de tot.. un monstru-al apelor marine. i-ar fi zărit pe cei doi oameni zeiţa Temis8. El este rege tesalian.. şi într-un ceas sau poate două. s-a avântat în largul său. şi nu se mai sfârşesc la poartă. — Cine sunt ei şi cum se cheamă ? a-ntrebat Zeus. a . plătit-au mult prea mulţi şi-aşa. Deci. din slavă. dintr-un fund. a risipit norii la mare depărtare. în cea de-a zecea s-a îndurat să facă semn. titanida. te voi ruga-n genunchi să-i ierţi!. s-a repezit Eol până la peştera unde-l ţinuse pe Boreu. Apa. a-nceput să vie către matca sa. de undeva. câţi vieţuiau până acum. s-a îmblânzit. Aflând că ploaia s-a oprit. şi-n timp ce apele scădeau. pentru numele dreptăţii. Pe urmă. dreptate ţi-ai făcut destulă.. şi arătându-i tot pământul scufundat sub noian de ape. Pentru un sat de frigieni şi-un rege din Arcadia. în fluvii şi în lacuri.. Colinele au răsărit de sub povara undelor. pământul parcă se-nălţa. Temis s-a apropiat de Zeus. împărţitoarea de dreptate. Triton a luat o scoică mare şi a sunat din ea prelung. Din mii şi mii de oameni. şi în aceeaşi clipă marea şi-a încetat tot zbuciumul. ascultând-o pe Temis. Norocul le-a surâs. Au suferit şi ei destul. Zeus. Boreu. L egenda spune că. La Hades morţii vin şirag. ce te-au nemulţumit pe tine. au mai rămas pe lume doi. pădurile îşi arătau din nou coroanele-nverzite deşi frunzele mai păstrau încă nămolul apelor. Suflând voios. După aceste nouă zile. căruia i-a cerut să sune înapoierea apelor în mări.87 ZEIŢA TEMIS INTERVINE glăsuit : — Măreţe Zeus.. a chemat la sine pe-un fiu ce se chema Triton9. Şi după nouă zile şi nouă nopţi. şi iată-i. La acest semn. Poseidon şi-a lăsat din mână tridentul său cel fermecat...

se năpustise peste ţărmuri. iacătă. care eşti bunica noastră şi ocroteşti dreptatea-n lume.88 DEUCALION ARE UN VIS CIUDAT e liniştise iarăşi lumea. se coborau pe coasta muntelui Parnas. tihnite. muşchiul cel verde. singură cu mine. şi parcă nu-ţi venea a crede că ea. au aprins focul pe altar şi-au făcut cele de cuviinţă. Râul cel sfânt ne-a tăiat drumul. venind lângă el. dacă destinul făcea să pieri-naintea mea. haină şi turbată.. Focul n-avea deci cum să ardă. Pe zidul templului creştea. Dar mă gândesc : ce inimă ai fi avut. în voia lui. După ce s-au spălat pe trup.. Pira. au curăţat zidul de muşchi. M-aş fi zvârlit în valurile spumegânde. Milostiveşte-te. sărutând marmura rece. tu. învaţă-ne ce putem face. ascultă. Râuri şi fluvii se scurgeau în albiile lor. zeiţo. Bine c-am scăpat amândoi. şi şi-au stropit veşmintele. Rostind cuvintele acestea. Nu prea departe de Cefis era templul zeiţei Temis.. cum era datina străbună. cel puţin. Preoţi nu mai erau acolo. ce hălăduieşti în slavă şi stai lângă stăpân. peste pământul fără viaţă şi fără oameni. alţi oameni ? Vorbind. Deucalion a văzut-o-n vis pe Temis. S . Deucalion şi soţia-i. Deucalion şi soţia lui s-au cufundat în unda rece. părintele meu chinuit pe stânca din muntele Elbrus ? De ce nu pot şi eu să fac. Privind până departe-n zări. din apă şi pământ. De ce nu am şi eu putere ca înţeleptul Prometeu. şi poate drumul mai departe ne-o fi mai lin şi mai cu spor. Deucalion-a simţit că-i curg lacrimi amare pe obraz. — Semn bun! a glăsuit bărbatul. urlând şi făptuind prăpăd. Dar în acelaşi timp cei doi au căzut în genunchi pe trepte şi. Să ne spălăm în unda lui de rele şi necurăţenii10. au implorat-o pe zeiţă : — Tu. Pira. zăresc în cale apele râului Cefis. pentru ca Temis să se simtă îndeajuns de mulţumită11 . ca să se umple iar pământul cu oameni şi-alte vietăţi. Când.. Coborându-se apoi noaptea. pe plete. au pornit veseli iar pe cale.. ai rămas în lume. te-aş fi urmat. dacă şi eu mă înecam? Cum îndurai atâta frică ? Cine-ţi mai mângâia durerea ? Eu. deşi suntem atât de singuri. Marea se legăna domoală şi visătoare-n matca sa. Şi el i-a spus soţiei sale: — Numai tu. cei doi soţi s-au culcat în templu.. iubită Pira. de parcă n-ar fi fost tot ele acelea ce-necaseră atâţia oameni pe pământ.

oasele străbunicii voastre. deveneau nişte fete mândre. Din ele s-au născut pe urmă. Acesta e. zvârlind cu ele peste tot. Deucalion şi soţia sa au luat în braţe multe pietre. Unde cădeau aceste pietre. pe care l-au numit Elen. de plante şi de animale. strămoşul grecilor.89 — În zorii zilei. părăsiţi templul şi porniţi amândoi unde vă duc ochii. zeiţa a pierit din vis.. să zvârliţi oasele-i în urmă. aceasta a-nceput să plângă: — Oasele străbunicii noastre ? Ar fi o crimă neiertată să risipim aceste oase. Lumea s-a înmulţit din nou. ele se prefăceau în oameni.. numiţi în vremurile vechi : elini. după legendă. — Focul va arde de la sine! — Şi oameni noi cum vom aduce pe-acest pământ acum pustiu? — Să luaţi. Iară în humă era viaţă. S . mai mult decît la început. respectat de toţi. e pământul însuşi. Căldura soarelui făcea seminţele să încolţească. azvârlite de mâna moale a soţiei. i-a spus Temis. le azvârleau în urma lor. E Gheea.. Numai că povestind soţiei cele pe care le visase. M-a învăţat ce-i de făcut ca să-i reînviem pe oameni. Deucalion şi-a făcut o casă. Oasele ei sunt pietrele.. Şi a strigat soţiei sale : — Pira! În vis. — Dar stai!. Astfel. prin vis. Cele pe care le aruncase Deucalion se schimbau în bărbaţi puternici. mii de spiţe. bărbatul. s-a luminat bărbatul. vieţuind cu soţia lui în pace. DIN PIETRE SE NASC NOI OAMENI punând cuvintele acestea. pentru a doua oară – prin Deucalion şi soţia lui – s-au ivit oamenii pe lume. şi oamenii vor răsări. — Dar focul cine-l va păstra ? a întrebat. În casa asta i-a născut Pira soţului său un fiu.. în timpul nopţii.. vieţuitoare. Deucalion s-a trezit îndată. totul e limpede.. Nu-i Gheea străbunica noastră ? — Ba da... erau seminţe rodnice.. mergând de-a lungul văilor. apoi. Mergând de-a lungul fluviilor. — Atunci. s-a bucurat femeia. iar celelalte. a spus zeiţa Temis. cum spun legendele străvechi. mi s-a ivit bunica Temis.

pe zei şi pe oameni. ei sunt numiţi uneori fiii lui. reprezentat în mitologia elinilor ca un bătrân venerabil. Zeul Nereu. dar Poseidon era cel mai mare dintre ei. era în mitologia elinilor socotită drept o crainică a zeilor. adică plin de bunătate şi înţelegere. din căsătoria ei cu Pontul.. pentru că majoritatea zeilor îi erau fii şi fiice. Cei vechi socoteau că din haos s-a despărţit pământul de cer. în culorile lui atât de minunate. jos pământul. ca un adevărat părinte. Basileii sau regii elini se intitulau şi ei părinţi ai oraşelor sau ţinuturilor pe care le cârmuiau. de la amândoi părinţii. Nereu. despărţit de apă. Cei vechi îşi închipuiau însă sirenele ca pe nişte fete cu trupurile jumătate păsări. Pe ceilalţi : Poseidon. 2. Hades. îşi explicau elinii faptul că după ploaie apare curcubeul. origine acvatică. 3. În sfârşit. dedesubt aerul obişnuit. Adeseori. fiica lui Ocean. Zeus era numit adeseori „tatăl zeilor din cer". aceste zâne ale mării sunt numite în basme : sirene. căsătorit cu oceanida Doris. era considerat tot un fiu al zeiţei Gheea – pământul – şi al Pontului. aşa cum apar şi în creaţiile noastre populare. un zeu marin. 5. prin legende pline de poezie. mai este numit „tată" sau „părinte al zeilor şi al lumii". zeii mărilor erau mai mulţi. Ea zbura cu iuţeala vântului. dându-le viaţă a doua oară. Ele erau cele cincizeci de nimfe nereide. Sugea apele din râuri şi mări şi încărca norii sleiţi după ploi. avusese cincizeci de fiice. şi aerul. 4. uscatul de apă. având deci. Era în acelaşi timp şi o zeiţă a norilor. Iris cea cu aripi de aur. a Electrei. Taumas era fiul Gheei. Imaginea fabuloasă a acestor nimfe a pătruns în mai toate basmele popoarelor sub forma unor zâne ale mării. ce locuiau numai . Dealtfel. după cum Hermes era pristavul lui Zeus. un alt zeu al mărilor. el îi salvase din pântecul lui Cronos. Hestia. Iris era fiica lui Taumas. Dând această complicată genealogie. Sus de tot era eterul. pentru că el pretindea că oblăduieşte totul.90 Note 1. Din pricină că legendele arătau pe Prometeu drept creator al oamenilor. stăpân olimpian al tuturor apelor. Demetra şi Hera. pe care-l respiră oamenii. de eterul cel subţire şi curat. sau curcubeul.

Numele de sfânta Miercuri vine de la zeul Mercur sau Hermes. unele râuri aveau sanctuare şi altare proprii şi în cinstea lor se organizau serbări. Multe râuri. 10. 8. Aceasta mai cu deosebire în ţările cu climă secetoasă. să le facă focul. Spania. Interesant este însă faptul că Deucalion. necazurile. au balade şi legende legate de numele lor. era locul unde sălăşluiau zeul Apolo şi cele nouă muze. Poetul Ovidiu. după unele legende. El simboliza urletul valurilor şi era reprezentat printr-un zeu marin cu coadă de peşte. să le cureţe casa şi grajdurile. sfătuit de Dumnezeu. înalt de 2459 m. Biblia narează şi ea legenda despre un potop. unde apa lipseşte adesea. dovadă că în timpuri foarte. de cele mai multe ori. ca : Oltul. altfel riscînd să-şi atragă mânia zeilor. Locuri uscate au fost acoperite de ape. spune în cântecele lui că Parnasul îşi înalţă două dintre vârfurile sale până la stele. sfânta Vineri. să se purifice. ci şi relele. Titanida Temis fusese. Muntele Parnas. de unde izvorau şi unde se reîntorceau. Mureşul etc. prin nişte oameni cu trupuri de tauri. Râurile – apele curgătoare din izvoarele de munte. soţia titanului Iapet. Ei credeau că apa poate spăla uneori nu numai necurăţenia. . Italia etc. Tot aşa cum Deucalion şi Pira curăţă templul lui Temis. 6. apele care fertilizează pâmântul. cărora trebuie să le aducă apă. păstrate în amintirea oamenilor numai prin poveşti. socotindu-le fiii şi fiicele lui Ocean. Coincidenţa este izbitoare. Ca un omagiu faţa de apele curgătoare. La cei vechi. Despre Triton vom mai aminti când va fi vorba în amănunt de zeul Poseidon. La elini. 9. după cum marţi vine de la zeul Marte – sau Ares – şi joi de la Joe (Jupiter) sau Zeus. vedem şi-n basmele noastre pe eroii populari ajungând în peregrinările lor la sfânta Miercuri. în lucrarea lui „Munci şi zile". ţinând la gură o scoică din care suna. până în Africa şi America de Sud. Celor vechi li se părea muntele acesta nespus de înalt. tatăl său. şi alte ţinuturi marine au devenit pământuri fertile. Era deci firesc să-şi închipuie că acesta a fost singurul refugiu în timpul potopului. Legenda potopului este comună aproape tuturor popoarelor. aflată între Capri şi coastele Italiei. Şi în folclorul nostru. ca în Egipt. Tradiţia aceasta naivă s-a păstrat la unele popoare. Deucalion şi Pira. sfătuit de Prometeu. purtând şi coarne. primind în schimb o răsplată. 11. Hesiode recomandă călătorului ajuns pe malul unui râu să-şi spele mâinile. ca o mulţumire a binefacerii pe care o aduc râurile. din care s-a salvat Noe cu arca lui. Ele erau reprezentate. făcând furtuna să se dezlănţuie sau să înceteze. apele ocupă un loc deosebit. foarte depărtate. adapă oamenii şi vitele şi spală necurăţeniile – se bucurau la elini de un respect deosebit şi erau socotite sfinte.91 într-o insulă a lor. 7. Sfânta Vineri. au avut loc mari ploi torenţiale. nu este altceva decât Venera sau Venus – numele latin al zeiţei Afrodita. ale cărui minunate „Metamorfoze" au stat adesea la baza alcătuirii unora dintre aceste legende. cutremure şi scufundări. noul părinte al omenirii – spre deosebire de Noe – se salvează împotriva voinţei divinităţii supreme. situat în vechea Grecie. elinii personificau şi râurile. de pildă. între Dorida şi Focida. locul lui Noe îl ţine Deucalion. semnul puterii. deci mama lui Prometeu şi a lui Epimeteu. Ca pe toate celelalte elemente ale naturii. Era deci firesc ca ea să intervină în favoarea nepoţilor săi.

. chiar dacă sunt orânduite de mine însumi. Hermes. din neam de zei. De-o parte se aflau elinii. T recuse. Am să fac.. neam de titani1. Într-un sfat tainic îi spunea fiului său. în sfârşit. la nesfârşit. urgia potopului dezlănţuit. Dar văd. Căta mai mult către ţinutul udat de fluviul Asopos4. uneori mai fermecătoare decît zeiţele din cer. dulce şi gros. fructe de pe pământ şi vinul cel înmiresmat. O lume nouă se năştea... din pricină că zeul fluviu avea cam douăzeci de fete. Eu sunt stăpân şi fac ce vreau. şi-alte nunţi. Mie îmi este-ngăduit să calc şi legile cereşti. Mi-am luat zeiţe de soţii2 .. una mai mândră decât alta. Dar dintre ele o-ndrăgise pe cea mai mică.. acolo. De alta erau ceilalţi oameni – câţi se născuseră din . ce e mai bun şi mai gustos : ambrozie... pe Egina. Zeus era iar mulţumit. pristavul : — Acuma toate-mi sunt pe plac. căta nesăţios prin lume. Hermes. nectar divin. nimfe3 şi fete pământene. împlinindu-şi vorba. pe pământ. Şi Zeus. Aş vrea să sorb.92 ÎNŞELĂCIUNILE LUI ZEUS pietre. pe care-l beau toţi muritorii cu nesaţ. .

Sisif i-a spus unde se află Zeus. a ajuns rege mai tîrziu. cu puterea lui de zeu. a trebuit să se întoarcă în albia lui părăsită. Ba i-a mărturisit că fata avea acuma un copil. neavând ce face. Aflând atâta sărăcie. era nespus de necăjit. S-a ridicat din matca sa şi a pornit în lumea largă să-l afle pe. ce purta numele Eac. S-a preschimbat într-un satir6 – într-un satir încornorat. Z .. dar cu chip ademenitor – şi a pândit-o pe-Antiopa. cu prada lui. A mers. ici-colo. ascuns. Era atât de mânios. Iarba a început să crească. Zetos şi Amfion. precum se povesteşte. a făcut să ţâşnească apa dintr-un izvor de mult secat. pân-a ajuns într-un regat numit Corint. crescut acolo-n insulă. pe malurile fluviului. scăldată de albastrul mării. pe nume : strămoşi ai regilor din Teba. câte-o fructă. s-a preschimbat în flacără. Drept mulţumire fluviului. Oamenii au ieşit la câmp. Asopos a fugit s-o caute. Cea mai frumoasă-i Antiopa. într-o clipă.93 O FLACĂRĂ STRĂLUCITOARE eus. A devenit soţia lui. Asopos s-a înduioşat şi.. şi-a prefăcut iubita într-o bucată de pământ. pe care a zvârlit-o-n mare5. a mers. Precum a zis a şi făcut. să nu o mai găsească nimeni. păşunile erau uscate şi în livezi nu se vedea decât. Atunci. îi spunea el zeului Hermes. de nişte oameni milostivi. Sisif. să facă noi semănături. o flacără strălucitoare. El a furat-o pe Egina. fiindcă fusese lipsă de apă în tot anul şi grânele nu se coceau. Regele locului. micul Eac. Ţinutul s-a înveselit. Lui Zeus nu i-a fost destul. Fluviul n-a mai avut ce face . răufăcătorul care-o furase pe Egina. a purtat-o în nişte locuri tăinuite. tatăl. că Zeus – cât e el de Zeus – s-a cam temut să nu păţească în acea ziuă vreo ruşine. într-un vârtej ameţitor. Fata a rămas insulă. — Dar fluviul are şi-alte fete. şi ea va fi soţia mea. Şi fata. a-nvăluit-o-n flacără şi. Iar fiul ei. Numai că zeul fluviu. Copiii ei au fost doi gemeni. În ţara lui bântuia foamea. când adormise-ntr-un umbrar. nu s-a lăsat batjocorit. a trebuit să se-nvoiască. Mai ales nu-i era pe plac să i se dovedească fapta. care s-a coborât din cer.

Pe umeri ţinea. S-a chinuit aşa un timp. impunător. Şi. cinstea de-a-mi deveni soţie. stăpâne ? zicea Hermes. auzind ţipetele fetei.. Gemând. spre inima pădurii. nimfa a început să ţipe şi a fugit ca o nălucă. sau aşa e ? Nu cred că-i alta mai frumoasă decât Calisto7 . nebănuitoare. băiete. Iată ce fac. — Privirea ta e ageră. Zeus. Cu voce limpede. mai mult ca dânsa. deşi nu avea nici o vină. într-o clipă Zeus a luat înfăţişarea copilei sale. Fără să dea nici un răspuns. — Bine. Atâta numai că zeiţa arareori îşi greşea ţinta. având o cută-ntre sprâncene. Îi va fi teamă. Eşti gând din gândul meu. Calisto nu o să primească a-ţi fi soţie. i-a poruncit nimfei să vină la pieptul său şi-a sărutat-o. i-a tăiat calea lui Calisto. a râs cu hohote stăpânul. Fata a fost lovită-n piept. a vrut să-şi scape victima de sub săgeata fiicei sale. te înşeli. dacă îşi calcă jurământul.. că merită cinstirea-naltă de a-mi pleca ochii spre ea ? — Ştiu eu. oare. Într-adevăr. Dar Zeus hohotea în slavă şi îi spunea pristavului : — Hermes. Artemis cea adevărată. plângând. A .. nimfa care o însoţeşte în cortegiu pe Artemis.. înlăcrimată. Se ruga biata să o ierte. Făcând un semn.. Calisto. îmi pare mie. a trimis nimfele s-o cheme.. i-a căzut în genunchi zeiţei şi a rugat-o să o ierte. Artemis. că vor rămâne ne-ntinate. Hermes. Calisto s-a înfăţişat tremurătoare. Mergând cu pas uşor. Deodată. Zeiţa Artemis ucide nimfele sale din cortegiu. Zeus. şi a rostit către Calisto : — De azi vei fi soţia mea. pe Arcas. dar nimfele acestea au jurat fiicei tale.94 O NIMFĂ DIN CORTEGIUL ZEIŢEI ARTEMIS sopos îşi plângea destinul.. Fiul tău o să-ntemeieze regatul din Arcadia! Când a-nţeles înşelăciunea. i-a spus pristavului stăpânul. prin munţi. Nimfei nici n-o să-i fie teamă. care era acolo ascuns în dosul unor arbori. nu-i alta care să merite. a cerut arcul şi-o săgeată şi a ţintit-o pe Calisto. a preschimbat-o pe Calisto într-o ursoaică. ce fată crezi tu. Artemis se uita la nimfă. se bucura că-i strânsă-n braţe şi sărutată de zeiţă. Mai înainte de-a muri a născut un fecior. s-a prăbuşit in iarbă şi sângele nevinovat a înroşit pădurea toată.. ca şi dânsa. Ursoaica a-ncercat să scape şi să se urce-ntr-un copac. — Nu. la vânătoare. Zeus şi-a luat chipul său majestuos. de fată. te-asigur. un arc măiestru de argint şi-o tolbă plină cu săgeţi.

simţind că i se-apropie ceasul din urmă. ca o ciută. l-a rugat pe tatăl său ceresc. o preoteasă-n templul Herei. lungi. se-nţelege. Pământul era luminat de soare. Inahos. Arcas. La adăpostul tatălui. ţara cea mai încântătoare ce se afla în acel timp. Şi mai trăia pe-atunci. Fiul său.. A vieţuit el multă vreme. Fecioara Io. trupul său a fost pus pe rug. ce se numeşte Ursa mare. cam bănuitoare.. oraş vestit. N-a răspuns nimeni. cum se rotea domol prin unde şi se ivea deasupra apei. Io. ivind o nouă constelaţie. înfloritor. era mai greu s-o prindă Zeus. terminându-şi scăldatul într-o dimineaţă. neostoitul Zeus. Tatăl acestei fete. a poruncit să i se-aducă un nor de aur şi. pe şesul înroşit de soare. ce uda ţara Argolidei. Zeus a luat-o de pe rug şi a zvârlit-o între stele. a-ntemeiat Arcadia. şi peste fluviu s-a lăsat un nor mai negru decât noaptea. Dar Zeus şi-a-ncruntat privirea. Ca să-i păstreze frumuseţea. În acest timp. — Necazul n-are nici un drept să mohorască fruntea ta. să-l ducă lângă mama lui. sperând că nu C . A fugit iute. însă. Destinul a voit ca eu să mi le pierd pe amândouă.95 Sfârşindu-şi fata zilele. Io s-a rătăcit prin beznă. Zeus!. „Unde o fi plecat iar Zeus ?" se-ntreba ea şi cerceta cu ochii lumea-n lung şi-n lat. după cum îi prevestise însuşi Zeus. s-a repezit-naintea fetei. numai în Argos se lăsase un întuneric nepătruns. Zeus. Zeus o văzuse pe Io când se scălda în zorii zilei. Şi moartă ea era frumoasă.. Io s-a-nspăimântat de moarte. ca în orice zi. Egina-i insulă în mare. Zeus i-a împlinit dorinţa schimbându-l.. ce o pândea din slava lui. Ajunsă tocmai lîngă fluviu. ce purta numele de Io. în întuneric. în altă constelaţie care se cheamă Ursa mică. zeiţa Hera îşi căuta soţul peste tot. glăsuia Zeus către Hermes.. Zeus s-a apropiat de ea şi-a-mbrăţişat-o cu de-a sila. după cum spun legendele. IO E PRESCHIMBATĂ ÎN JUNINCĂ alisto este sus. s-a coborât în Argolida. în Argos8. ridicând braţele spre soare. Hera a început să strige : — Stăpâne!. pe boltă. Sunt flori pe lume câte vrei. Zeiţa. Zeus tăcea. se îndrepta spre ţărm. îi răspundea şiretul Hermes.. era alt fluviu zeu. de asemenea. Voia să se-întoarcă-n fluviu. Îţi poţi afla alte soţii. ca o petală de argint. pe loc. Din cer o urmărise lacom. pe Zeus. Unde eşti ?. storcându-şi cosiţele bălaie.

prin lumea largă. vedea în toate părţile : sus. Tocmai atunci erau pe ţărmuri bătrânul fluviu zeu. Eu bănuiesc că e o fată. Monstrul a luat de lanţ juninca şi a purtat-o peste munţi. Acolo să mi-o chinuieşti. Nu îi dădea voie să pască decât o iarbă vestejită. Ştia că e nevinovată. I-a pus de gât un lanţ de-aramă şi-a-ncredinţat-o unui monstru. a poruncit norilor negri să se împrăştie-n văzduh. Norii s-au ridicat în sus şi s-au împrăştiat ca fumul. — De e aşa. să mi-o dai mie! a rostit Hera. Tu să mi-o duci cât mai departe. Atâta câ şiretul Zeus. Abia dacă în timpul nopţii câte doi ochi se odihneau. ce-avea tot corpul presărat cu zeci de ochi pătrunzători. Inahos. o oropsise. peste câmpii şi peste ape. o clipă fiecare . iar apă nu putea să bea decât din bălţi cu sărătură. ascuţit. — Nu ştiu. A ieşit din pământ. lăsând-o pradă frigului. într-o bună zi. o aducea să doarmă pe locuri cât mai umede. Zeus. putrede. Io vărsa lacrimi amare. A luat pe fiica lui Inahos – astfel schimbată în junincă. Şi tot ducând-o monstrul Argus. Vorbeau cu toţii despre ea. — De unde e juninca asta ? l-a iscodit zeiţa Hera. dar ceilalţi rămâneau de strajă. Noaptea. numit Argus9 . vedea şi-n bezne şi în apă. alături. au ajuns. cum se cuvine aceluia ce suferă. să n-o mai poată vedea Zeus. ca să nu fie prins. mai bătute de vânturile cele reci. Hera o urgisea mai rău. pesemne. Acestui monstru i-a dat Hera pe fiica fluviului Inahos şi i-a grăit în acest fel: — Argus. în părţi şi-n spate. schimbase fata-ntr-o junincă şi sta. dornic să-i stingă bănuiala soţiei sale din Olimp. un slujitor de-ncredere. jos. MONSTRUL ARGUS ÎNCEPE S-O CHINUASCĂ PE IO era n-a aşteptat să-i dea Zeus încă o-ncuviinţare. Nici o mişcare nu scăpa ochilor săi veşnic la pândă. E o junincă fermecată! a trântit Zeus o minciună. în ţara fluviului Inahos. Dar Hera. şi cu surorile-i iubite. înnămolite. cum nu! a răspuns Zeus.. — Unde-o fi Io a noastră ? se tânguia încet bătrânul. bănuind. pe rând. unul în faţă. H . cât te-i pricepe tu mai bine. — Ţi-o dau. frunze pălite şi amare. Monstrul acesta. băgau de seamă orişice. pe copilă. mai îngheţate.. Şi-n loc să dobândească milă. să iei juninca asta. altu-n spate. din cer.96 va fi zărit. Simt că mă sting. nevinovat. că Zeus totuşi este-acolo.

oblojeli!. ce ocroteşte-acest ţinut. pe unde-o rătăci. hohotind : — E dusă mângâierea mea.cât vom trăi pe lume. ea şi-a zgâriat. vom lăcrima în urma ta. Păstorule nelegiuit. A tras apoi tare de lanţ.. Fetele îşi smulgeau şi ele părul din cap şi se jeleau : — Io!. Io era la depărtare de câţiva paşi şi-i auzea. Iubita noastră soră! Eşti osândită pe nedrept. — Eu sunt. s-a săltat repede din unde : — Fereşte-te. — Aduceţi leacuri.97 mă sting cu zile.. Văzând că tatăl şi surorile n-aveau cum să o înţeleagă.. — Juninca asta-i fermecată! au strigat toate fetele.. striga dânsul. da. da.-n lături.... Inahos.. N-o mânia cumva pe Hera. numele – Io – cu copita... Şi noi. bătrâne. Ştie să scrie cu copita. târând juninca-n urma lui. Eu sunt Io a voastră. care cânta din zori în noapte. pe ţărmul nisipos al apei. cu multă trudă.. Inahos îi mângâia pielea rănită de lanţurile de aramă. pentru că s-ar putea să-ţi schimbe toate copilele la fel. Aduceţi iute!.. blândă. Io scrie. . a răcnit el. monstrul cel de credinţă-al Herei se aruncase-n apa rece ca să-şi împrospăteze trupul. a rostit fluviul zeu. Duse îmi sunt orice nădejdi. Da.. Bătrânul se şi repezise de gâtul fetei sale dragi. Tatăl se aruncase jos. Hai să citim şi noi ce-a scris.. zeii au să te pedepsească. ce-nveselea întreg palatul cu râsetele ei zglobii... lovindu-şi fruntea... Plângând cu ţipete. — Surioara noastră dulce. Cât timp s-au petrecut acestea. — Io!. sărmana ? se întrebau şi fetele... Ea îmi era căldura vieţii şi mângâierea clipelor de bătrâneţe ce m-apasă... fiindcă loveşti un animal sub care se ascunde-o fată.. Auzind însă pe Inahos că îl blestemă-n acest fel.... Priviţi-mă cum am ajuns… mugea copila-ndurerată.

— Ai să-l ucizi pe monstrul Argus. Încet-încet îşi urcă turma. Erau atâta de departe şi-atât de bine-o ascundea Argus pe Io-n acel loc. S-adoarmă monstrul ce păzeşte pe fiica fluviului Inahos. A venit vremea s-o ajut. încât abia de-o vedea Zeus. Sosind acolo. ia vino-ncoace!. M-a blestemat fluviul Inahos.. având pe lângă ei un ţap cu părul negru. Eşti viclean şi priceput în treburi de-astea. Lui Argus i se închid ochii. lângă Argus .. Şi-a pus Hermes aripile la pălărie. De-acolo priveghea în zare. A tot zburat.. în drum. Cum a lovit cu caduceul.. A pus sub haină secera de diamant cu care Cronos îl sfârtecase pe Uranus.98 ZEUS HOTĂRĂŞTE MOARTEA LUI ARGUS rgus nu s-a uitat în urmă. cântând din nai." A chemat deci pe zeul Hermes şi i-a cerut să plece-n grabă spre locul unde era Io.E prea destulă suferinţă pe care o îndură Io. nevinovată precum e!.. zeul Hermes şi-a dat deoparte-aripile şi a lovit cu caduceul într-un tufiş de bozie. tufişul s-a schimbat pe loc în douăzeci de capre roşii şi douăzeci de iezi bălţaţi. ce ar putea să-i dea lui Io vreun ajutor oricât de mic. Îmi fac iarăşi prea mulţi duşmani. A dus juninca mai departe.. Şi-s izvoare. Dar vai. în bătălia dintre ei. Argus l-a şi văzut pe Hermes.. umbrit de arbori rămuroşi. Şi tu poţi să te odihneşti. i-a poruncit Zeus lui Hermes.. Aici a legat-o pe Io de un ţăruş. nu vezi ? i-a dat răspunsul Hermes. — Frumos mai cânţi. şi la umeri. ce fluier e acela ? N-am mai văzut. El însă s-a urcat pe-un munte.... Hermes se face-ntâi că nu vrea să urce-n munte. Asta şi urmăreşte Hermes. cu lanţu-i greu. mereu. până ce a găsit. Acolo iarba e pălită. N-a ascultat plânsetul lor... A luat în mână caduceul şi a zburat ca un vârtej. nişte păşuni cu iarbă arsă. până ce a ajuns în locul unde monstrul zeiţei Hera păzea pe fiica lui Inahos cu-atât de mare străşnicie. De pe-nălţimea unde sta. Cum ? Te priveşte.. măi ? i-a strigat el. băiete!. şi la picioarele-i mai iuţi decât e vântu-n vijelie. Hermes şi-a scos din sân un nai. să-ţi tot adăpi căpriţele. A început să-şi mâne turma. Asta vrea. din nai. până la urmă se-nvoieşte. a cugetat în sine Zeus. păcură. fermecător. — Sunt un sărman păstor de capre. Iar mie-mi vei cânta din fluier. . şi să-l ucidă. a tot zburat. A .. aici e grasă. să nu se-apropie nici un om. cântând mereu. Frumos mai ştii să cânţi. Urcă-te sus! E şi răcoare. — Cine eşti.. Făcut din trestii ?..

porneşte-n goană către casă. zeul Pan s-a-ndrăgostit. Iar caduceul mângâie ochii lui Argus. — Dar ce să fac acum cu ei ? se întreba zeiţa Hera. ici-colo. Hermes împinge cu piciorul şi trunchiul celui ce fusese străjerul de credinţă-al Herei. i-a plăcut mult zeiţei Hera. păstorule iubit. in câmpie. Pentru întâia oară Argus nu are nici un ochi deschis. Ea a luat ochii strânşi în poală. IO ÎŞI RECAPĂTĂ VECHEA ÎNFĂŢIŞARE eul pristav nu stă pe gânduri şi rupe lanţul de aramă. Hermes îşi duce caduceul peste tot trupul monstrului. rosteşte Argus moţăind. căzuţi pe coaste. ca s-adoarmă tot mai adânc. Nici nu zburase bine Hermes şi s-a ivit zeiţa Hera. pe nume Pan. Ochii lui Argus s-au desprins şi de pe cap şi de pe trunchi. îi tot spune. Muntele s-a-nroşit de sânge. Nu vreau să-mi scape fata asta! Voia să-i pună pe o stâncă. De sub veşmântul de păstor îşi scoate arma ascuţită. Capul s-a despărţit de trunchi. I-a strâns în poala ei pe toţi. câte unul. şi. Şi-i spune Hermes.. — Spune-mi. despre un zeu. când suflă prin frunzişuri vara. Gândeam s-o urmăresc pe Io. Capul şi trunchiul se zdrobesc. cine a născocit unealta din care cânţi aşa frumos ? Păstorul prefăcut îi spune. rostogolindu-se pe văi. rotată. dar a zărit jos. scăpată de sub cumplita priveghere.. Nu încă toţi.. şi a rostit către păun : Z . Sforăie-n tihnă şi visează. sub cântecul duios din nai. care o priponea pe Io. în timp ce Hermes îşi aşază la loc măiestrele-i aripi şi se ridică-n zbor spre Zeus. Juninca liberă. A strâns ochii monstrului Argus. pentru cântat. „E numai bună de-ncrustat coada păunului. trecând o pasăre : păunul. Vocea lui Hermes e ca vântul. ca-ntr-un mormânt.. cu glas domol. cum zeul a-ntâlnit o nimfă . numită nai. Îşi scoate arma şi loveşte grumazul gros al monstrului. şi-s risipiţi mai peste tot. ca să-i arate ce-a făcut. Mai sunt de strajă. i-a prins de coada cea rotată. căzuţi pe văi. Visează despre zeul Pan şi despre o unealtă nouă. cu ochii cei risipiţi ai monstrului!" a cugetat zeiţa Hera. Coada păunului. adormitor. Puterea lui este sfârşită. Hermes îşi schimbă uitătura cea plină de bunăvoinţă şi se încruntă ucigaş. ca nişte pietre nestemate. Argus a adormit de tot.99 Monstrului i se închid ochii.

fuge.. din acea clipă. De spaimă. fiul de titan. Mugeşte-adânc. a fost urcat fiul lui Io. vede că răzbunarea Herei e mult prea mare... După ce ei s-au stins din viaţă. cosiţele i se revarsă. curgea – oglindă-mpurpurată de asfinţitul soarelui. pentru că-i venise ceasul. şi a-ntrecut orice măsură. văzând-o pe frumoasa Io. Şi. şi peste dealuri. Se rătăceşte. înlănţuit de zei pe Elbrus. Ridică fruntea către cer. părul de animal îi cade. pe spate. încă înfricoşată. Îi pune mâna grea pe spate junincii albe şi. dânsa s-a tras lângă un mal. dacă se îneca în valuri. uluită. înţepată necontenit de acea streche. Vorbeşte. Îi vine greu parcă să creadă că nu mai este animal. Din cer. Zeus. râde. Pe tron. coarnele i se rup din frunte . zeiţa Hera s-a pornit s-o urmărească pe junincă. îşi ascultă glasul şi hohotul senin. cuprins de gânduri pătimaşe. de mii şi mii de ori era mai bine. cu apa lui mâloasă. însuşi stăpânul. se saltă repede din tină. Ea porunceşte unei furii10 să se transforme într-o streche. legendele ne spun că Hera n-a avut pasăre mai dragă decât păunul cel rotat. nevinovată. tu ai să fii pasărea mea. Când a murit şi el. de-asemeni preoţii i s-au închinat şi l-au slăvit.. Zeus coboară grabnic în Egipt. fără puteri. pe-o câmpie. ca rege în Egipt. Şi fuge. Pe ţărmul său aleargă Io. Prometeu. într-un val de aur. umede. Astfel a devenit regină Io în ţara egipteană. Nilul. Io trece-n goană printr-o pădure. s-a-ndrăgostit nebun de ea şi a cerut-o de soţie. decât să îndure atâta. Cade-n genunchi. Picioarele şi mâinile îi sunt aşa precum erau în vremea când sălăşluia la tatăl său. pe pământ. Mai bine zeii să-i ia viaţa . Totul era ca mai-nainte. Şi-ntr-adevăr. ochii ce m-au slujit pe mine. minune!. ca în ziua-n care Zeus căta din cer la ea. să nu poată ajunge-n ţara unde se afla tatăl său. Regele din Egipt. Cu carul său de aur. fluviu] Inahos. zicându-i Apis . şi-n limba ei cere lui Zeus îndurare. Parcă o taie c-un cuţit.100 — Pentru că porţi ochii lui Argus. Io. în valurile reci şi repezi. Feciorul s-a numit Epaios. şi peste văi.. Sciţii o văd prin ţara lor. Acolo a născut un fiu lui Zeus. o vede şi îi dă curaj. strigă. tatălui ceresc. se vede pielea mătăsoasă . cu coada lui strălucitoare.. Strechea o-nţeapă pe junincă. Ea ocoleşte tot pământul. preoţii le-au făcut altare. Osiris11. Străbate mările înot şi-ajunge-n ţara egipteană. numind-o pe regină : Isis. cântă şi. Uită drumul. Numai că-ndată după-aceea. Prin Asia goneşte Io şi se aruncă-n apa mării să-şi răcorească trupul ars de-nţepătura furiei.

tot de aur. mândra zeiţă-a dragostei. plânge şi ţipă-nfricoşată : Î . Dar. parcă. la ţărmul mării. apoi mai iute.. Asta vrea. ne face semn să ne urcăm pe preaputernica-i spinare... Europa. Prinţesa se juca-ntr-o zi. un rege care domnea-n Fenicia12 . de bună seamă.. Înghesuindu-se-n cireada mânată de pristavul Hermes. Ce vrea să spună nu-nţeleg.. Zeus îşi aplecase ochii spre altă fată pământeană. Fata de rege s-a grăbit să vină până lângă taur. să se prefacă în păstor şi să gonească vitele spre pajiştea unde era ceata de fete feniciene. Cum ? Tu. iată-l.101 RĂPIREA EUROPEI n timpul când sărmana Io era încă târâtă-n lanţuri de Argus. Zeus s-a apropiat. mai-nainte... da! au spus şi celelalte copile. schimbat în taurul de aur. Numai că nouă ne e frică.. întâi încet. Zeus se preschimbase-n taur.. parcă grăiesc. fiica lui Agenor. Cu capul face semn spre noi. pe fruntea lată poartă coarne încovoiate. pe-o pajişte. Acesta se ridică-ndată. către o pădure. ba. de locul de-unde culegea Europa trandafiri roşii pentru altarul Afroditei. În cântece se povesteşte că fetele strângeau în coşuri trandafiri roşii din boschete. Europa saltă graţioasă pe taurul înşelător. — Aşa e.. Se-amestecase-ntr-o cireada. într-un singur glas. Hermes a mânat mai departe cireada.. Însă. mai către larg. Priviţi-l doară ce blând e. fără nici o chibzuială. să ne urcăm şi să pornim cu el pe ţărmurile mării. care păştea pe malul mării. când se vede-n valuri. s-a mirat şi dânsa. mireasmă de ambrozie. Cântând voioase şi zburdând. înoată. Nu a rămas pe pajişte decât stăpânul din Olimp.. şi-o pată de argint luceşte pe creştetu-i strălucitor. şi să ne plimbe. N-ai mai văzut astfel de taur. Şi. pentru altarul Afroditei. cu păr galben ca aurul şi ochi albaştri cum e bolta senină a Feniciei. — Da. ochii ca bolta cea senină.. monstrul ne-ndurat. a răspuns dânsa. pristavul Hermes. vino să te miri. În acea clipă l-au văzut mai multe fete şi-au strigat : — Europa. apoi în goană. pe-ncetul.. Din botul lui se-mprăştie miros de flori. şi înoată. poruncise fiului său. pornind cu paşii-i majestuoşi. staţi!. Europa. şi-n sfârşit se-aruncă-n valurile verzi. Era o tânără prinţesă. cu prietenele sale bune. Se-aruncă. mai către larg. ele nici n-au băgat de seamă când s-a ivit un taur falnic. Ochii acestui animal par ochi de om. Părul lui e ca aurul... îndrăzneşti ? — Eu îndrăznesc.

surorilor ? Nu mă lăsaţi să pier în mare! Vestiţi pe tata. Spune-mi tu. Europa. Fata era înspăimântată. în ochi c-un zâmbet victorios. acolo.) — Numele meu este Europa. Un taur m-a răpit din ţara părintelui meu.. În noaptea asta vom dormi aici. un tânăr. vedea un ţărm. sub copac. — Cine eşti tu ? întreabă el.. grăieşte el. îşi purta prada mult mai iute decât puteau corăbiile regelui Agenor să zboare pe-ntinsul verde-al apelor. în depărtări. — Primesc. dispare ca prin farmec. Zeus îşi duce prada şi o lasă la poalele unui stejar. Dar taurul cu păr de aur. mugind cu glas de trâmbiţă.. înconjurat de nereide. Nimeni ca mine n-ar putea să-ţi dea atâta ajutor.. zeul mărilor. mugea.. îţi cer şi eu să-mi fii soţie. Sunt singură şi fără sprijin. Agenor. tinere voinic. Vântul îi mângâia copilei părul bălai şi inelat. m-a dus în locurile astea. pe-nserate.102 — Vai. unde-i palatul meu regal. Taurul luneca pe ape. în oraşul unde domnesc... Către ţărmul acesta. poţi să îmi fii de ajutor ? Poţi să mă ocroteşti cumva ? — Cum să nu!. Poseidon. şopteşte încet ea.. Sunt regele ţinutului. să trimită corăbiile-n urma mea şi să mă scape de la moarte. repede. Europa plânge. lângă stejar. care se află-n Asia şi. pentru că insulă mi-e ţara mi-e ţară13. înotând spre asfinţit. Zadarnic au purces corăbii şi oameni vrednici după fată. Numai că-n schimb. numai şi numai ca să-nşele şi pe copila feniciană. (Dar tînărul acela era tot Zeus.. Are un chip atrăgător şi-o vorbă ademenitoare.. îşi luase altă înfăţişare. repede ca vântul. îmblânzea marea-n calea lor. răspunde ea. strigându-şi tare biruinţa. dar mâine-am să te duc. preafrumoaso!. Apoi. şi-abia acuma.. Plutiseră întreaga zi. Zeus o prinde de mijloc : — Vei fi regina insulei. iar taurul. ce mă fac. . Nu trece mult şi se iveşte. Fără părinţi şi fără rude. O muzică tulburătoare se răspândea jur împrejur. Tânărul vine lângă dânsa. îi spune.. Zeus. lipsită şi de orice prieteni.

fiindcă pământul pe care Zeus te-a adus o să poarte. Priveşte. Europa vede că a fost părăsită de tânărul care spunea că e regele insulei. Unul va fi regele Cretei15. e tot el. începe să o mistuie. iar celălalt. Mai bine vreau să pier din lume. pe lângă Asia bătrână. De-acolo nu mai pot scăpa.. a dus-o către un oraş. va fi Europa tânără14 . în viitor. Deodată. jalea mă doboară. trezindu-se din somn. T .. Europa i-a născut lui Zeus doi fii vestiţi. Uite.. Se-ntoarce iute şi zăreşte. Numele tău o să rămână nemuritor. Ruşinea. Deci bucură-te. într-o lumină orbitoare. judecător al umbrelor de sub pământ16. plânge şi suspină : — Pe unde sunt ?. — Nu plânge.-nspumată. târziu.. iată. numele tău.. Astfel a glăsuit zeiţa către Europa şi. de părinţi. gata să urce pe o stâncă şi să s-azvârle-n apa mării. pe zeiţa ce ocroteşte dragostea. pe Afrodita. spre dimineaţă. Priveşte cerul sângeriu şi marea vânătă.103 AFRODITA ÎÎ ADUCE MÂNGÂIERE COPILEI LUI AGENOR ârziu. Dorul de casă. îi spune. sau nu. aşa precum îi este Hera. la noi.. în muntele Olimp. iar apa fierbe dedesubt. pe stânca înnegrită. Taurul care te-a răpit a fost însuşi stăpânul lumii. să-i fii soţie. Şi tânărul ce te-a cerut.. Am să m-anin cu cingătoarea de ramurile sale lungi. ce se afla nu prea departe-n insulă. mai bine urc pe stâncă.. îi pune palma pe cosiţe şi-o mângâie.. simte lângă dânsa o adiere parfumată şi-un zvon de cântece duioase. Zeiţa îi opreşte pasul. Europa se şi ridicase. apucând-o lin de mijloc. care se pleacă peste apă. dându-i curaj. Inima ei e-ndurerată. draga mea. aici este stejarul. dragă fată! Tu-i eşti nevastă pe pământ. Ce să mă fac ? Voi fi o roabă preaumilă a cine ştie cărui rege..

izvoare. să li se supună elinilor fără şovăire. câmpii. pe vechile legende. Dionisos. 3. Dacă întregul popor elin era atât de nobil. se află între Peloponez şi Atica. după legende. Insula Egina. În 1811 s-au descoperit aici nişte faimoase sculpturi în marmură. ca un lanţ. regii elini voiau să fie şi mai nobili. Iar pe băştinaşii ţărmurilor. care era fiul lui Cronos. după imaginaţia vechilor greci. ei îşi alcătuiau o genealogie cât mai aleasă. întemeiată. regii chemau pe cântăreţii rătăcitori. pe aezi. Dând lupte îndârjite cu localnicii. isprăvile amoroase ale zeului respectiv. ele se confundă cel mai ades cu zânele. arătau că un zeu olimpian îşi alesese pe o anumită strămoaşă a lor de soţie. Calatis. Nimfele slujeau şi pe zei. În acest scop. Astfel de oraşe au fost întemeiate. grâne. Ei purtau coarne şi urechi ascuţite. 8. deci direct din titani. cea înşelată de Zeus. în fântâni. Ei se trăgeau din aceste pământene înşelate. Când popoarele asuprite îi întrebau cu ce drept îi năpăstuiesc. unde acostau corăbiile eline. păduri. s-au născocit în decursul veacurilor zeci şi chiar sute de astfel de „înşelăciuni” ale lui Zeus. Satirii erau fiinţe imaginare – jumătate oameni. Dar cum regii doreau cel mai adesea să fie înrudiţi direct cu stăpânul Olimpului. Istria etc. războinicii şi neguţătorii elini le răspundeau că ei au toate drepturile. afirmând că prin Elen. în care adunau aur şi nenumărate bogăţii : cirezi de vite. Deucalion şi Prometeu se trag din lapet. Astfel elinii se socoteau. Corăbiile elinilor au cutreierat mările din timpuri foarte. ca nişte ţapi. Cel despre care este vorba în povestirea noastră uda ţinutul Beoţiei. şi pe ţărmurile patriei noastre : Tomis. nimfele sale. 4. fluvii. de asemenea. fiul frumoasei Egina. să cânte. 5. Prin Argolida se înţelegea ţinutul aşezat în . ca şi olimpienii. Iar Cronos şi lapet se ştie că erau fraţi. Numele de Calisto se tălmăceşte din limba elină prin „preafrumoasa". mai puţin importante. în copaci. La ospeţele din palatele lor. Aproape nu era loc din natură să nu aibă. între altele. dealuri şi munţi. Artemis etc. jumătate animale. 6. obiecte preţioase şi sclavi. sămânţă bună din titani. Oraşul era întemeiat. pe care îi vindeau în toată lumea. dovedind astfel „neîndoielnic" că se înrudesc cu acel olimpian. bineînţeles. Picioarele păroase aveau. Băştinaşii trebuiau. 7. situată în golful cu acelaşi nume. reprezentate prin nişte tinere fete. care locuiau pe pâmânt. Nimfele erau zeităţi feminine. de Eac. În basmele noastre. elinii luau în stăpânire pământuri noi şi clădeau oraşe înfloritoare. Afrodita.104 Note 1. De aceea. copite de ţapi. Argos era capitala străvechii Argolida. 2. foarte vechi Ei debarcau în toate cele trei continente cunoscute pe atunci : bătrâna Asie. În Elada erau patru râuri care purtau numele de Asopos. mai ales sclavi. trăgându-se din titani. Se pare că oraşul Egina a fost în antichitate un concurent serios al Atenei. Şcoala de sculptură din acest oraş a fost celebră. ca şi Zeus. dar imaginara lor origine. mai ales pe zeiţele olimpiene : Hera. Locuiau mai ales prin păduri şi însoţeau aproape întotdeauna cortegiul zeului vinului. Africa şi Europa. fiindcă fac parte dintr-un neam ales. deci. îi considerau născuţi din pietrele aruncate de Deucalion şi Pira. Atunci îşi desfăşurau strălucita.

Tot ca un simbol al stelelor de pe cer. 13.105 jurul golfului Argolic. insula unde se născuse şi crescuse Zeus. Prin această legendă elinii urmăreau să explice numele continentului pe care locuim noi. Hera reprezintă. după cum arată unele legende. Furiile se puteau transforma şi ele. care întrupa uneori şi răsăritul zilei. cerul. a cărui coadă pare presărată cu nişte ochi deschişi. Acest fluviu. Ele aveau bice cu şerpi şi loveau pe cei vinovaţi de a fi supărat pe zei. oi. Vechea Fenicie se întindea pe coasta mării. fiu al lui Ocean. de Corint. după legende. boul sfânt. printr-un alt şir de munţi. la nord. Sângele monstrului scurs pe stâncă este lumina roşie ce însoţeşte zorii zilei şi colorează parcă munţii. Argus. fără ţintă. Acesta este regele Minos. făcând să i se închidă ochii. Regele Agenor. între Siria şi Liban. fiind mărginit la vest de munţii Ar-cadiei. Muşcate de această insectă. 15. era. Radamante. de fapt. furia chemată în ajutor de Hera se transformă într-o insectă – numită streche – care atacă de obicei vitele : boi. ca majoritatea zeităţilor. Tot aici a fost unul dintre cele mai vechi centre de cultură. are atâţia ochi. Osiris este în mitologia egipteană zeul-soare. Aceasta era. 9. La fel. cu Apis. după cum şi Argus străjuia pe Io pe un munte. 11. în Asia. Asociaţia poetică dintre păunul cu coada lui splendidă şi ochii monstrului Argus este una dintre cele mai interesante din mitologie. Epafos s-a confundat. erau judecătorii morţilor ajunşi la Hades. . care împreună cu Minos şi un alt fiu al lui Zeus . chiar întemeietorul oraşului. monstrul ei de credinţă. domnea în oraşul bogat – Sidon. De aceea. stelele nopţii se sting şi ele în zori. zeiţa-lună. ci ale Europei. 16. În povestea despre Io. care simbolizează stelele. Europei i se atribuie şi un al treilea fiu : Sarpedon. şi separat. Argosul era aşezat la vest de fluviul Inahos. Stelele par a veghea noaptea din înalt. animalul atât de venerat de vechii egipteni. pe ascuns. 14. Este vorba de insula Creta. 10. Eac. Herrnes. 12. Furiile erau nişte genii răzbunătoare din ţinutul cel întunecos al lui Hades. pe care-l cântă Moshos în „Idilele" sale. taie capul lui Argus. În unele legende. elinii i-au închinat zeiţei Hera păunul. animalele fug pe câmp. cai. înainte de a da lupta cu titanii. şi Isis. nu numai ale Greciei antice. după legendă.

în Olimp domnea o singură zeiţă. soţia marelui stăpân. Olimpul se cutremura. ca şi-a lui Zeus. pentru că Hera se-ncruntase. Când Hera pătrundea-n Olimp. Zeus a poruncit lui Hermes să plece grabnic după nimfă şi s-o aducă negreşit. glas de tunet. ba şi genii şi nimfe. C u toate astea. hotărât la masă.106 HERA Şl COPIII EI respect. Mai bine stau la mine-acasă. n-a vrut cu nici un chip să vină. Numai o nimfă. — Zeus ? Câte mirese-o să mai aibă ? se pare c-ar fi grăit nimfa.. Putea să dea – tot ca şi dânsul – porunci stihiilor. toţi ceilalţi zei se ridicau şi-o salutau plini de PEDEPSIREA CHELONEEI espre căsătoria ei cu Zeus se povesteau destule lucruri. Toţi le-au adus daruri de preţ. mai mare ca oricare alta. La nuntă au fost poftiţi zeii şi semizeii. care mişunau şi pe pământ. mândra şi preafrumoasa Hera. Cheloneea. Zeus s-a mâniat cumplit. Fusese-o nuntă în Olimp. ca şi în ape. Mânia ei stârnea furtună. Dar nimfa tot n-a vrut să vină. Şi de se frământa în jilţ.. auzind astfel de D . ba a mai râs chiar şi de miri. Locul ei. batjocorindu-l pe stăpân. se vedea gol.

107

răspuns, şi a grăit către meseni : — Ca o pedeapsă, Cheloneei să i se curme, pe loc, graiul. Graiul cu care a-ndrăznit să spună despre mine vorbe nesăbuite şi prosteşti. Casa să-i cadă în spinare şi astfel să şi-o poarte veşnic... Să se prefacă într-o broască. Broască ţestoasă1. Poruncesc!... Iar noi, ceilalţi, să urmăm nunta... Hera s-a-nveselit din nou, şi nunta a urmat în voie, în timp ce nimfa, Cheloneea, se prefăcuse într-o broască, ce-şi purta casa în spinare, precum îi hotărâse Zeus. Sfârşindu-se apoi cu masa, au pornit toţi către palatul unde avea să locuiască zeiţa Hera, în Olimp. În acea zi, i-a dat stăpânul voie Herei să meargă înaintea lui, deoarece urma să-i fie soţie pentru totdeauna. Cortegiul se-ncepea cu Hera, având în mâna dreaptă sceptrul2. Zeus venea în urma ei, având şi el în stânga sceptrul şi-n dreapta fulgerele lucii, pe care le strângea-n mănunchi, semnul puterii de stăpân. Sceptrul soţiei sale, Hera, avea în vârf un cuc micuţ. Cucul fusese pus acolo, nu numai pentru că vesteşte lumii mult aşteptata primăvară, şi înflorirea, şi speranţa, ci fiindcă... se mai povestea...

ZEUS A ÎNŞELAT-O ŞI PE HERA
e povestea, într-o legendă, că Zeus şi-o făcuse soaţă pe Hera printr-o-nşelătorie. În timpul unei ierni geroase, Zeus s-a prefăcut în cuc. Cucul, ţipând şi tremurând, se apropiase de fecioară. Se prefăcea că-i este frig. Ea s-a înduioşat de cuc şi l-a vârât repede-n sân, dar Zeus s-a făcut bărbat şi i-a cerut a-i fi soţie. Atuncea Hera s-a-nvoit să facă nunta cu stăpânul, nunta cea mare din Olimp. Ca dar, la nuntă, a primit de la bărbatul său izvorul care a fost numit Canatos, şi se găsea în Nauplia3 . Aici avea dreptul zeiţa să vie-n fiecare an şi să se scalde-n apa clară. Scăldându-se, zeiţa Hera sporea mai mult în frumuseţe. Legenda spune despre Hera că îşi ungea, după scăldat, trupul său alb, încântător, cu o esenţă-mbătătoare, ai cărei aburi parfumaţi se-mprăştiau în toată lumea, la cea mai mică adiere. În jurul frunţii îşi strângea cosiţa-i lungă, mătăsoasă. Pe sân îşi aduna veşmântul, făcut cu multă măiestrie, de cea mai bună ţesătoare, Palas-Atena, în Olimp, şi şi-l prindea cu o agrafă din aurul cel mai curat. Urechile-i micuţe, roze, erau şi ele-mpodobite cu

S

108

cercei scumpi şi şlefuiţi de meşterul Hefaistos. Iar pe umăr îşi punea un văl, mult mai strălucitor decât e soarele-n amiaz. Văzând-o cât e de frumoasă, soţul ei, Zeus, sta-mpietrit şi îşi spunea, străfulgerat de o simţire-nflăcărată : — O!... Niciodată... niciodată inima mea n-a fost mai plină de dragoste pentru vreo fată sau vreo femeie, zeiţă, nimfă, muritoare, cum este astăzi pentru tine... Zeiţa Hera se mândrea adeseori cu-aceste vorbe, pe care i le spunea Zeus. Ţinea la frumuseţea ei, şi dacă i-o nesocotea vreo muritoare, pe pământ, o pedepsea îngrozitor. Aşa a pătimit o fată, cu numele de Antigona, ce se lăudase, într-o zi, că are părul mai frumos. Zeiţa a schimbat în şerpi cosiţele lungi ale fetei. Alte copile, care-au spus că feţele lor sunt mai albe decât ale zeiţei Hera, şi-au văzut tinerii obraji mâncaţi, până la os, de lepră4 .

GELOZIA ÎŞI ARATĂ COLŢII
eiţa, după nunta sa, spunea celorlalţi zei că are o căsnicie fericită. Ea trebuia să spună astfel, fiindcă era ocrotitoarea familiei, copiilor, fetelor ce se logodeau şi a femeilor măritate. Trebuia, deci, să fie pildă. Dar oricât s-ar fi lăudat Hera că peste căsnicia ei nu se abate nici o umbră, lumea ştia, aflase totul... Ştia de purtările lui Zeus. Cine nu auzise, oare, că Zeus. o-nşela mereu, fugind într-una după nimfe şi după fete pământene, când n-alerga după zeiţe ?... Hera le urmărea, dealtminteri, cu ura ei neîmpăcată, pe toate fetele acestea. Ba încă se mai povesteşte că, înfuriată rău pe Zeus şi necredinţa lui, Zeiţa şi-a părăsit cândva căminul şi a fugit pe-un nor de aur tocmai în insula Eubeea. Ca să o poată-ntoarce-acasă pe soţia sa, fugara Hera, Zeus a poruncit îndată fiului său, Hefaistos, să-i dăltuiască-n lemn o fată. A pus această statuie, acoperită toată-n văluri, într-un car măiestrit din aur şi, stând alăturea de ea, se preumbla-n toată Elada. — Mă-nsor cu fata ce se află alăturea de mine-n car! spunea Zeus tuturor. Hera, aflând această veste, roasă în inimă de ciudă, a pândit carul când trecea. S-a repezit în car, cu furie, smulgând veşmintele de văluri, ce-mpodobeau trupul de lemn. Zeus râdea cu hohote, şi Hera a-nţeles, desigur, că a fost numai

Z

109

păcălită. Aşa s-au împăcat din nou. Alteori însă, gelozia ducea la certuri zgomotoase, care durau timp îndelung. Zeus îi repeta zeiţei că nu i-a dat feciori pe plac, şi de-asta-i necredincios, fiindcă mai vrea şi alţi copii. Numai că Hera-i amintea că mai avea şi două fete. Una din ele, Ilitia, se îngrijea de toţi copiii, atunci când se iveau pe lume. Cealaltă, Hebe5 , graţioasă, era paharnică în cer, fiind şi zeiţa tinereţii. — Degeaba spui că-i graţioasă Hebe a ta, răspundea Zeus. Uiţi că-ntr-o zi s-a-mpiedicat, tocmai când ne servea la masă, şi zeii au pufnit în râs ? Chiar pentru asta am s-o schimb din slujba de paharnică, şi-am s-o-nlocuiesc c-un tânăr, un fiu de rege : Ganimede6 . Precum a spus, a şi făcut. Zeus a-nlocuit pe Hebe cu fiul regelui din Troia, spre marele necaz al Herei.

HERA PUNE LA CALE SĂ-L RĂSTOARNE PE ZEUS
nsă nici Hera n-a rămas datoare. La rândul său, înverşunată pentru atâtea umilinţe, s-a înţeles cu zeii Poseidon, Apolo şi Atena, şi toţi au pus la cale să-l doboare pe Zeus. Ba chiar să-l şi închidă în Tartarul lui Hades.. Doar o zeiţă, Tetis, care aflase taina, a chemat un gigant cu o sută de braţe, pe nume Briareu, să vină-n ajutorul lui Zeus în Olimp. Iar Briareu, gigantul, cu forţa lui uriaşă, s-a repezit în cer, mişcându-şi dintr-o dată toate cele o sută de braţe ale sale, răcnind şi-ameninţând. Zeii înspăimântaţi au şi părăsit lupta. Răzvrătirea pusă la cale a fost zădărnicită. Ca răzbunare, Zeus i-a gonit pe Poseidon, stăpânul mărilor, şi pe zeul Apolo, din muntele Olimp. A iertat-o pe-Atena, faţă de care el avea o slăbiciune. În schimb, a pedepsit-o pe Hera cu asprime, înlănţuind-o zdravăn şi-agăţând-o de boltă, cu două nicovale mari prinse de picioare. Au trebuit să vie toţi zeii şi să-l roage aproape în genunchi ca s-o ierte pe Hera. Dar numai dup-o vreme destul de-ndelungată şi după rugăminţi multe, stăruitoare, Zeus s-a-nduplecat, slobozind pe Hera din lanţuri, pocăită. I-a iertat şi pe ceilalţi.

Î

110

UN DAR AMĂGITOR
efaistos, în timpul când se afla la Tetis, în adâncimea mării, îşi arătase totuşi talentul deosebit în multe meşteşuguri. Vreme de nouă ani, cât locuise-acolo, făcuse nimfelor podoabe minunate : brăţări încolăcite, agrafe pentru rochii, inele preţioase, cheutori la veşminte, salbe, centuri, mărgele şi câte şi mai câte. Crescând ceva mai mare, a îndrăznit să plece din apa verde-a mării. S-a întors în Olimp şi-a adus mamei sale un dar lucrat de dânsul. Era un jilţ de aur, făcut cu măiestrie. Hera, nespus de încântată, l-a primit. S-a aşezat pe jilţ, ca să se odihnească. Dar când a vrut zeiţa să se ridice iarăşi – pas să mai izbutească. Parcă era lipită, parcă bătută-n cuie. Hefaistos, isteţul, se răzbunase straşnic pe mama sa, pe Hera, care îl aruncase în valurile mării şi care-l schilodise, fiindcă tot ea-l născuse atâta de urât. Hera ameninţase, ţipase, se zbătuse. Fără folos, căci zeul Hefaistos plecase nepăsător acasă şi se-ncuiase bine în fierăria lui. Atunci Hera,-nfuriată, i-a poruncit lui Ares să se lupte cu şchiopul şi să dezlege vraja, care-o ţinea legată de acel jilţ de aur. Şchiopul l-a primit însă în uşa fierăriei pe Ares preafălosul, aruncându-i în faţă tăciuni aprinşi şi spuză, şi-aşa l-a izgonit înapoi, în Olimp. Hera sta ţintuită pe scaun şi se jelea. Ares privea la dânsa fără nici o putere. Şi ceilalţi zei, de-asemeni, se cam temeau să-ncerce o luptă cu fierarul, căci zeul dovedise destulă iscusinţă şi mult curaj în luptă, aşa şchiop cum era. Noroc c-a venit tocmai la timp Dionisos, zeul viţei de vie, un alt fiu al lui Zeus...

H

.. divina... căpătând chef de glumă.. pe care mi-a cerut-o chiar tatăl nostru...... Un preţ. Eu doar atâta cer. silindu-i să-şi aplece ochii către pământ... urmează şi mai tare Hefaistos. în cer. încă puţin.. Şi-un gigant de-aramă . — Ba nu glumesc deloc.. I-a rostit vorbe bune. Ce pofteşti ?. în fierărie ? Z SLUTUL SE ÎNSOARĂ CU ZEIŢA FRUMUSEŢII tiu ce gândiţi în taină : „Hefaistos e slut!.. Din vina mea sunt oare ? Sau dintr-a lor ?. de strajă unui rege ... şontâc. Toţi zeii-au rămas muţi. Şi care mai de care îl ruga pe fierar s-o scape pe zeiţă şi să dezlege vraja.. pe Zeus şi pe Hera. văzând că zeul fierăriei s-a-nveselit deodată. ce-asudă şi trudeşte.. Iar mie. Căci sunt schilod.. şi arme pentru toţi. ce se mişcă şi îmi ascultă voia. aşa e. când a văzut că S .. să fie-acuma soaţa fierarului cel slut. Ce spuneţi ? Şi-a arătat cu mâna sa aspră... Puţin. M-a azvârlit chiar Hera în hău. Am făcut pe Pandora.. Până ce făurarul s-a ameţit de tot. şi tauri care varsă foc şi scântei pe nări. Dionisos. care-l vreau eu.. fata aceea vie..” Ei şi ? Ce e cu asta ?. Dar. Dar el se ţinea tare.. făcându-le cu ochiul.111 HEFAISTOS CERE O RĂSPLATĂ MARE eul Dionisos a încărcat cu vin o amforă de aur şi a bătut la uşa fierarului.. Hera şi cu toţi zeii s-au bucurat nespus când i-au văzut venind.. şi-un câine de argint.. în Lemnos. — Ce preţ vrei ?. încă una. zeiţa frumuseţii şi-a dragostei. şi astfel l-a-mblânzit. murdar.. şontâc. pe care o iubeau mai toţi nemuritorii. pesemne. — Ce spui!. Zeus . M-a aruncat din cer.. l-a luat frumos de braţ.. două fete de aur.. şi trebuie să plătească. Cum ? însăşi Afrodita... ea m-a oropsit. O cupă. de-mi cereţi.. de parcă ar fi vii. Ce dacă sunt aşa ?. noduroasă. — Eu vreau să-mi daţi ca soaţă pe dalba Afrodita. — Îi dau drumul..... Glumeşti.. a rostit fierarul. I-a dat după aceea să soarbă puţin vin.... şi hai cu el.. — Dar eu muncesc. şi mă ajută-n mers. le răspundea hazliu.

112

mă născuse hâd... Uimiţi ascultă zeii cuvintele acestea şi clatină din umeri, plini încă de mânie. Dar dânsul le mai spune : — Vedeţi şi voi că munca pereche e cu arta, deci şi cu frumuseţea. Munca sunt eu – eu, cel hulit de voi – şi frumuseţea-i dânsa, divina Afrodita. Pe ea o vreau de soaţă şi voi o să mi-o daţi, căci mie mi se cade. Altfel, rămâne Hera aşa, pe veşnicie... Ce murmure!... Ce zgomot!... Ce vuiet fără noimă!... Hefaistos sta însă ca stânca în furtună, în neclintirea lui, şi Hera se-nvoieşte, nemaiavând ce face. Iar Zeus – ce să spună? – a-ncuviinţat şi el. De cum au făcut nunta Hefaistos, fierarul, cu dulcea-i Afrodita, s-a dezlegat şi vraja ce-o ţintuia pe Hera, şi s-a desprins regina din jilţul fermecat. S-a-ntors apoi fierarul la meşteşugul său. Şi-avea zeul Hefaistos atâtea fierării! Una era în Lemnos, în insula pietroasă, unde-l zvârlise Zeus, când avusese cearta cu soaţa lui, cu Hera. Acolo lucra zeul, cu fiii săi, cabirii7 , şi c-un pitic, Chedalion. În insula Lipari şi sub muntele Etna mai avea încă două straşnice fierării legate între ele printr-un drum subteran. Şi sub vulcanul Etna, după străvechi legende, se spune că sta Tifon, monstrul pe care Zeus îl doborâse-n luptă şi îl înlănţuise, răsturnând peste dânsul povara unui munte. Când se mişca gigantul, strivit sub apăsarea colosului de piatră, el gâfâia, ş-atuncea, din vulcan, ţâşneau flăcări şi magmă clocotită. Vulcanul erupea. Ca nu cumva gigantul să scape din prinsoare, zeul îşi aşezase prea greaua-i nicovală chiar pe grumazul lui. Pe-această nicovală, ajutat de ciclopi, lucra de zor arama, aurul şi argintul, făurind, cu migală, zeci de minunăţii. În sfârşit, cea din urmă, dar şi cea mai vestită din fierăriile în care muncea zeul era chiar în Olimp. Aici a făcut dânsul armele lui Ahile şi ale lui Enea, sceptrul lui Agamemnon8 , sculpturile cu care era împodobit palatul soarelui şi multe alte lucruri. Numai că, aşa vrednic precum era, zeul acesta, care-ntruchipa focul şi munca măiestrită, avea mereu necazuri...

113

TICĂLOŞIA LUI ARES
hiar soaţa, Afrodita, zeiţa frumuseţii, îşi bătea joc de el. Mai mult, îl înşela, făcând ochi dulci lui Ares. El a băgat de seamă şi-a făurit o plasă cu fire nevăzute ; s-a făcut apoi că pleacă de acasă. Cum a plecat fierarul, s-a ivit zeul Ares acolo-n fierărie. A luat-o pe zeiţă în braţe, s-o sărute ; dar plasa fermecată le-a căzut în spate şi i-a prins pe-amândoi. Nu mai puteau să facă o singură mişcare. Hefaistos s-a-ntors atunci şi a strigat, chemând zei şi zeiţe să vadă-nşelăciunea frăţânelui nemernic : — O, Zeus prea puternic şi voi, nemuritori, veniţi, veniţi mai iute, ca să-i vedeţi şi voi şi să-i dispreţuiţi!... Pentru că sunt beteag, frumoasa Afrodita a socotit cu cale să mă batjocorească şi l-a-ndrăgit pe Ares, care este mai chipeş, dibaci, dar ticălos... Zeii, venind în grabă, au început să râdă... Şi-au râs... au râs... văzându-i pe Ares şi-Afrodita, care se zvârcoleau ca peştii într-o vârşe, până când făurarul i-a dezlegat, la urmă, în hazul tuturor. Zeiţa, ruşinată, a fugit să s-ascundă-ntr-o insulă, Cipru. Iar Ares a pornit spre Tracia, o ţară sălbatică şi rece, să scape de ocară.

C

114

Note
1. Chelone înseamnă, în limba greacă, broască ţestoasă. Acesta este încă un exemplu de felul cum poetizau elinii procesul natural de apariţie a multor specii de animale, născocind legende pline de fantezie. 2. Pe amforele arhaice sau în basoreliefuri, cum sunt acelea din vila Albani, de la Roma, se văd cortegiile nupţiale care aveau loc înainte şi după săvârşirea căsătoriei. Hera este reprezentată cu sceptrul, pentru că prin căsătoria cu Zeus devenea regină a cerului. În această calitate, ca şi în aceea de protectoare a căsniciei, cum şi-o închipuiau cei vechi, Herei i se ridicaseră mai multe temple. Oraşul zeiţei era Argosul. Aici, în heraion – templul Herei – artistul Policlet făcuse o statuie de aur şi fildeş, închinată reginei cerului. Statuia era tot atât de renumită ca şi aceea pe care o ridicase Fidias din aur, abanos şi fildeş, lui Zeus, în templul din Olimpia. Alte statui de piatră sau de lemn (xoane) se ridicau şi în alte oraşe : în Samon, Sparta, Nauplia etc. 3. Nauplia era un oraş şi port în antica Argolidă, în Peloponez. 4. Bolile se tâlcuiau, cel mai adesea, în vechime, ca fiind pedepse date de zei. 5. Despre Hebe se spunea, de fapt, că fusese născută de Hera, fără ca Zeus să-i fie tată. Ea se născuse în urma faptului că Hera mâncase nişte lăptuci, cu care o servise Apolo la o masă. 6. Se povestea că Zeus a văzut într-o zi pe păstorul Ganimede, fiul regelui Troiei. Atât era de frumos păstorul, că Zeus s-a preschimbat într-un vultur şi l-a răpit în cer, făcându-l paharnic în locul zeiţei Hebe. 7. Cabirii erau nişte genii vulcanice, închipuiţi ca nişte fierari, care ţineau ciocane în mâini sau pe umeri. Unele legende afirmau că aceste genii, în număr de trei, erau fiii lui Hefaistos. 8. Ahile, Agamemnon şi Enea sunt faimoşi eroi din multcântatul război troian.

115

PALAS ATENA
ezii de-altădată spuneau că într-o vreme ar fi fost, în Olimp, o ceartă-ntre toţi zeii. Acest prilej de ceartă s-ar fi iscat din faptul că un rege, Cecrops, pusese temelie unui oraş vestit, în ţara Aticii1. Iar zeii se sfădeau, care din ei anume va fi ocrotitorul acestui nou oraş, deci cui i se cuvine să i se facă temple, să i se-aducă daruri de către muritorii ce locuiau aici. S-au certat multă vreme, dar, până la sfârşit, a rămas să s-aleagă între zeul Poseidon şi zeiţa Atena. Atunci, zeul Poseidon a ridicat tridentul, furca sa cu trei dinţi, şi-a lovit într-o piatră. În locul unde zeul mărilor şi-al furtunii înfipsese tridentul, stânca s-a despicat şi s-a ivit un cal vânăt, cu coamă lungă şi albă cum e valul. Calul, această fiinţă pe care-o dăruia furtunosul Poseidon celor de pe pământ, era încă sălbatic, bun doar să ducă-n lupte războinicii, pe şale. Sforăia cu mânie şi necheza puternic, izbind copita-n pietre, ori sălta, plin de furie, şi-şi rotea ochii-n frunte, arzători ca tăciunii. A mai lovit o dată Poseidon cu tridentul, şi-a ţâşnit un izvor cu undele sărate, învolburate-n spume, la fel cu apa mării. Poseidon a privit mândru în jurul său şi a grăit astfel : — Dăruiesc două lucruri de mare însemnătate supuşilor lui Cecrops : calul, pentru războaie şi apa, s-o colinde... Eu le urez, adică, să fie luptători, dar şi navigatori, ce vor străbate marea. Vor debarca pe ţărmuri... şi le vor stăpâni, înfrângând alte neamuri... sporindu-şi bogăţia... Tu ce le

A

un căpăstru de piele. era domesticit. Şi. a fost numit măslinul.. ATENA ÎMBLÂNZEŞTE CALUL ŞI DĂRUIEŞTE OAMENILOR MĂSLINUL tena a-ntins mâna. prin lupte şi măceluri. fără nici un cuvânt. pe grumaz. a ieşit un vlăstar. şi nu pândiţi de moarte. spre calul cel sălbatic. copile. De mâine vom pleca!. Ea i-a netezit coama şi i-a prins. plăsmuitori de artă şi buni neguţători ?" Bărbaţii. îi vrem muncind în pace. nu numai la războaie. pe care-l hărăzise Atena supuşilor lui Cecrops. Şi i-a pus să aleagă : „Ce soartă vor să aibă ? Şi cum doresc să fie ? Navigatori. — Acesta-mi este darul! Poporul să aleagă pe cine preţuieşte mai mult!. în drepturi.. a zis Atena.. pomul avea fructe verzui. bogăţia. Noi vrem să stea acasă.. Pe-Atena. Noi îl dorim cu toţii ocrotitor pe valuri. s-au adunat în pripă..116 dai. Calul. Ne dăruieşte lupta. războinici ? Sau doar agricultori.. aşa cum le câştigă doar zvânturatul Ares.. făcându-se un trunchi cu ramuri mlădioase şi frunze ca argintul sub prăfuirea vremii.. meşteşugari cu tihnă. Noi nu-i lăsăm să plece. Puteau să-l folosească oamenii şi la muncă. ce-l dăruise Poseidon pentru luptă. S-a apropiat de-Atena. Calul. bărbatul şi femeia – s-a văzut că acelea ce o doreau A . Copacul plin de fructe rotunde. Da. Făcându-se la urmă şi o numărătoare – pentru că pân-atuncea erau deopotrivă. laolaltă. puterea. mame şi într-un glas ziceau : — Amar greşesc bărbaţii! Prea-s însetaţi de lupte şi ochii prea le joacă spre valurile mării. printre frunze. când urzesc vijelia şi sapă gropi de apă şi-nalţă munţi de valuri. Îi vrem mai bine-acasă .. au spus : — Poseidon să ne fie ocrotitorul nostru. Cecrops şi-a strâns supuşii. Atena. Acolo unde boldul cel ascuţit al lancei doar a atins pământul. prin aventuri pe mare. urlând înverşunate. ca nişte nestemate topite în lumină. Apoi şi-a-ndreptat lancea cu vârful spre pământ... a-ncetat nechezatul. fecioară-nfumurată ?. ce tropotea furios şi sforăia spre zare.. Dar spiţa femeiască se grămădise-alături : soţii. ca vânturile mării. care a crescut iute. plini de nesaţ. iar altul v-o aduce prin roade dobândite din muncă-n timp de pace... aromate. Cu ochii către mare. ca prins de vrajă. Noi o dorim de-aceea pe-Atena!. Unu-i dă bogăţia.

pe o colină-naltă. Zeus!.. ATICA ESTE INUNDATĂ DE ZEUL MĂRILOR um a aflat Poseidon de-alegerea făcută. şi îi făgăduiau că-l vor cinsti cu sârg. Rugau astfel pe zeul furtunilor şi-al mării să-şi uite supărarea pe-Atena şi pe ei. în mâini avea tridentul şi-n ochii verzi ca fierea o ceaţă de-ntuneric. la rându-i. au hotărât pe dată să le ia orice drept. Şi-a îndreptat tridentul spre Atica. şi-ţi vom aprinde facle.. ţarini şi livezi. Treceau. O. din piatră. înţeleaptă. s-a ivit dintre valuri. Şi. strigau femei şi fete. Acropola3 . Prin ce pedeapsă dată femeilor să-l îmblânzim pe zeul purtător de trident ? strigau în cor bărbaţii. — Atena!.117 pe-Atena fuseseră cu una mai multe ca bărbaţii. Nisip avea în barbă şi scoici purta în plete.. Ea nu mai avea voie să vie-n adunări sau să-şi spună părerea. cu vârful ţintuit către Atena. necum să hotărască în treburi privitoare la ţara sau oraşul în care locuia.. — Un alt potop ?. Cetatea nou-clădită se va chema Atena2 – cu numele zeiţei ce-o să ne ocrotească. numindu-l „al Uitării”. şi-or merge şi la luptă... fecioară!. şi nu cruţau nimica din tot ce întâlneau. Atena. Atena!... şi ele-au clocotit ca un cazan cu smoală... cu facle-aprinse-n mâini. C .. în văluri albe. un altar lui Poseidon. Aici. A făcut semn spre ape. Dar ce să vezi ? Urgia de ape răvăşite la semnul lui Poseidon trecuse peste ţărmuri şi pătrunsese-n ţară. ca să-l mulţumească pe zeu îndeajuns. Puhoaiele de ape s-au mai retras . a spus după dreptate : — Femeile-s cu una mai multe decât noi. precum dorise zeul. dar tot erau sub valuri oraşe şi câmpii. treceau fecioare-n cete. Femeile-s de vină!. Aflând cu ce osândă le-au urgisit bărbaţii pe fete şi femei. Îţi datorăm atâtea! Bărbaţii-or să rămână acasă. în cetate. în vremea asta. Şi altele cu daruri.. dar şi năieri spre larguri bogate în ispite... oraşul lui Cecrops. O. Şi fiind ei mai puternici. şi-ţi vom aduce jertfe! Prinoase-ţi vom aduce din rodul muncii noastre tihnite şi senine.. spre-altarul unde cinsteau pe fiica iubită a lui Zeus. puternicul Poseidon s-a potolit. Vor fi plugari şi meşteri. în viitor femeia nu mai putea să fie egală cu bărbatul4.. Se îndreptau năvalnic către noul oraş şi potopeau în cale văi. au ridicat bărbaţii pe-Acropolă. Şi regele. Ce bună eşti.

e Î ntr-o legendă veche se spune că trăia cândva. pictura. Şi el avea o fată. Ea. ba a şi hotărât că o ramură verde din pomul de măslin va fi simbolul păcii. oricâtă vitejie ai arăta în luptă. sau nu îi slăvea harul. din ţărm în ţărm. ca şi peste hotare. moi şi uşoare ca norii din văzduhuri. Dar ce spun eu că regii!. când înceta războiul. Totul s-a refăcut cu sprijinul Atenei. se grămădeau în casa micuţă-a lui Idmon. Tot ea i-a mai deprins pe harnicii-atenieni să cultive măslinul. mai mult decât .. Regii de prin oraşe veneau să-i ceară fetei pânze de preţ şi stofe.. ATENA PIZMUIEŞTE PE FATA LUI IDMON orice. Nu-ngăduia pe nimeni care-o nesocotea. altminteri nu se poate. s-a întors spre ţărmuri. Nimfele de pe munte. din apa mării. măiestria de-a face broderii şi ţesături de mână. din văi. Idmon. Atena era însăşi o ţesătoare bună şi le făcea veşminte zeilor din Olimp. puterea şi arta la ţesut. ascultându-i porunca fluturau în mâini ramuri şi frunze de măslin. Ştia copila asta să ţese. Pe-aceşti eroi Atena îi învăţa să fie viteji. care-a ţesut şi Herei vălul său de mireasă. Căci nu vine izbânda. zeiţa măiastră.. Zeiţa i-a-nvăţat pe-atenieni – se spune în vechile legende – arte şi meşteşuguri : sculptura. pe nume Arahneea. cerea închinăciuni. Apa s-a liniştit. să brodeze pânze.. se răspândise faima acestei măiestrii. arta pe care le punea. Femeile eline. ori nu i se pleca.118 Poseidon s-a-mpăcat. ca nimeni alta. Palas-Atena. în purpură. Când ea depăna lâna sau începea să tragă fire lungi şi subţiri. într-un oraş. purtând pe punţi eroii. virtuţile. cei vechi ne povestesc că şi Palas-Atena. arhitectura. i-a învăţat pe oameni să mânuiască roata olarului. un vopsitor de lână. deoarece oraşul era tot al zeiţei cu ochii azurii. căreia-i plăcea lucrul cu igliţa şi fusul. pe-ndepărtate ape. supunere deplină. albe. de n-ai înţelepciune şi dacă n-ai prudenţă5 . în Lidia6 . când îşi răsucea fusul. în lucrul migălos. fiind mare olimpiană şi fiică a lui Zeus. În cântece se-arată că ea. cuţitul de dulgher şi să facă corăbii cu trei rânduri de vâsle : trireme ateniene ce-au plutit apoi. dar şi prudenţi. Veneau şi zeităţi. Pentru aceste daruri şi sfaturi preţioase. îi sfătuia zeiţa. fecioara lidiană. şi nu se săturau privind graţia. copilă-a lui Idmon!. s-o vadă pe copilă brodând sau ţesând pânza. în ţara de baştină a lui Idmon. mistria. nimfele se mirau şi începeau să spună : — Atena te ajută în ţesătura asta.

... sunt gata să mă întrec cu dânsa.. Oricând ar vrea..... ci tatăl meu. Zeiţa prefăcută în babă i-a răspuns : — Nimfele au dreptate. chiar în oraşul unde locuia Arahneea. Am venit!. strigând în gura mare : — Vai!. a socotit că-i bine să se răzbune altfel. nu ştii că e Palas-Atena ? Nu cuteza s-o-nfrunţi.. Idmon. Dar. taci că te ajunge blestemul ei! Zeiţa nu poate să ierte. i-a povestit bătrânei ce-i spuneau nimfele. i-a cerut adăpost.. după ce-aprinzi miresme în vasele de lut.119 îngăduitoare şi-ţi dăruieşte har.. — Taci.. zeiţa a-ntrebat-o de meşteşugul ei. Tu eşti o ţesătoare cum nu mai e nici una în Lidia mănoasă. mi se pare! Şi dacă se-ndoieşte Atena de iscusinţa mea. Voi înşivă-aţi văzut. de nu cumva mai bine. în piept. Ascultă-mă ce-ţi spun!.. cu o voce slabă. ca o lamă de sabie. tot dânsa te ajută. Copila a primit-o. l-a-nfrânt şi l-a rănit. şi-a răsturnat un munte de piatră peste el. de mai vorbeşti aşa. şi toţi nemuritorii socotesc cinste mare că le e dat să poarte haine de mâna ei – şi tu o-nfrunţi ? Nebuno! Nu mânia pe zei! Şi mai ales pe-Atena. fără de teamă. fără glas. Căci straiele purtate de preamăreţul Zeus numai ea le croieşte. Aruncă-te mai bine cu capul în ţărână şi cere-i îndurare. Aşa s-a coborât ca un nor pe pământ. cu părul alb ca neaua. . Pe Ares. eu o aştept să vie. S-ar cuveni acuma să-i mulţumeşti şi tu în templul de pe coastă.. Lui îi dau mulţumire. luându-şi dintr-o dată chipul său olimpian. — Eşti gata ?. Ea a zdrobit cu mâna-i divină pe-un gigant... am doar o dorinţă : s-o-ntrec chiar pe Atena în meşteşugul ei! Cum a rostit copila şi vorbele acestea. ce blestem!. zeiţei nu-i datorez nimic.. Atena auzise sfidarea Arahneei şi-a simţit că o taie mânia..... când ştiu că n-am greşit. Tu ce gândeşti ? C-Atena îţi va cruţa trufia ? Taci!.. Encelade. uscată. s-o ucidă. A ciocănit la uşă şi. fără un dinte-n gură.. şi te umileşte în faţa-i. A luat înfăţişarea unei biete bătrâne. că ai grăit aşa. strigau nimfele-n cor.. Şi ea. Dar cum Palas-Atena era mult chibzuită. — De ce să-i cer iertare. Eşti printre muritoare întâia la brodat. Şi-apoi. Greşeală!. Zeiţa-i milostivă şi poate să te ierte. Pe mine nu Atena m-a învăţat ţesutul. Chiar dacă tu nu ştii. din vorbă-n vorbă. Că pot lucra şi eu – nu-i crimă. a spus răstit Atena... Vai!. în Olimp. Du-i jertfe şi te pleacă pe lespedea de piatră.. La drept vorbind. chiar şi-n întreaga lume. le răspundea copila. Şi. dar eu lucrez la fel. O fi ţesut veşminte . gârbovită. zeul luptei şi-al răzbunării crude. — Nu. Fata nu s-a lăsat. şi le-a răspuns astfel : — O fi aşa cum spuneţi.. Vai. nimfele au fugit... nimfelor!. A vrut s-arunce lancea spre fată.

şi fiecare poartă însemnele prin care e cunoscut de oameni. Aurul şi argintul sclipesc mai pretutindeni. un şir de nedreptăţi săvârşite de zei. Şi marea parcă-i mare într-adevăr pe stofă. cei doisprezece zei se văd şezând pe jilţuri. şi din el răsare viu măslinul. pentru c-a îndrăznit cu ea să se măsoare. şi dintr-însa sare un cal cu coama şi nările în vânt. Să juri că-i simţi S . Zeiţa-ntruchipează. înconjurând pe Zeus. jur împrejurul stofei. ca un stăpân al lumii. dând stofei scânteteri! Nimeni n-a văzut încă asemeni ţesătură şi astfel de culori. ca raza aurorii-n faptul dimineţii. îşi ţese măiestrit. în sfârşit. o mamă urgisită. că are păr mai mândru decât soţia lui Zeus. în cele patru colţuri. uneori. nu a fost prea mişcată c-o vedea pe Atena. El e schimbat în taur. Şi. drept în faţă. alte lucruri. Cu lancea doar atinge pământul. Amestecă în vase vopsele preparate de meşterii din Tir şi colorează stofa în sute de nuanţe. Zeiţa Atena mai brodează. schimbată de Hera într-un cocor. cum numai curcubeul mai are. Dar ca să-i prevestească fecioarei lidiene cele ce vor urma. ARAHNEEA SE IA LA ÎNTRECERE CU ZEIŢA e-aşază fiecare din ele-n câte-un colţ şi-ncep cu grabă lucrul. În acest timp copila. cu mult mai grăitoare.120 Se spune că atuncea nimfele s-au întors s-o preamărească-n imnuri pe zeiţa Atena. în care-s preschimbate frumoasele ei fete. fiindcă a cutezat să spună. Mama a fost lovită pentru c-a îndrăznit să-i înfrunte pe zei cu vorbe de ocară. Ba chiar pe Zeus însuşi îl arată răpind-o pe fecioara Europa. semeţ. Doar fata. cu fructele verzui. în stofă. în colţul al patrulea. sigură de sine. pe stofa ei. Poseidon. Atena-nfăţişează şi alte întâmplări. o stâncă. zeiţa arată pe Cinira. căreia pletele-i s-au prefăcut în şerpi. cu fire colorate. loveşte cu tridentul o stâncă. Astfel s-arată stofa ţesută de zeiţă. a stăruit să-nceapă întrecerea pe loc7 . odinioară oameni. Într-un ungher ea ţese pe Hemus şi Rodope. Arahneea. isteaţa Arahneea. În altu-i Antigona. dar. şi-s transformaţi în munţi în alt colţ se arată păţania reginei pigmeilor. Cu degetele iuţi ţes stofă străvezie şi fină ca o ceaţă. Iar Zeus se desprinde dintre dânşii. Din ochii ei curg lacrimi pe treptele acelea. Şi tot pe-această stofă. căzând pe nişte trepte dintr-un templu al Herei. şi nişte rămurele vinete de măslin. O vagă-mpurpurare i-a luminat obrajii. unde s-au întrunit zeii odinioară. atotputernic. într-o zi. Este Areopagul8. să judece gâlceava dintre ea şi Poseidon. care s-au luat la harţă şi-ntrecere cu-Olimpul. Alături e Atena.

să-şi ia viaţa.. în veacuri. îndârjită.. Şi fata. ademenind-o pe blânda copilă Antiopa. înşelând alte fete. pe coarde de viţă-nşelătoare. răpind neprihănite fecioare.. Şi-Atena. ca satir.. sau fiinţe ce zboară prin văzduh. copilă-a lui Idmon!. elinii au cinstit-o mai mult decât pe-alţi zei. smaralde şi safire. ori cal. Îndurerată. Îl mai arată. Talazurile parcă se zbuciumă într-una şi se izbesc de ţărmuri. zdrobindu-se aievea în cioburi lucitoare. părându-i prea uşoară această ispăşire. Credeau că ea-i învaţă pe poeţii Eladei să-şi drămuiască-n versuri belşugul de imagini. Credeau că ea inspiră poeţii. n-a mai putut să-ndure dârzenia copilei şi – cum ţinea suveica în mână – a lovit-o şi i-a spus vorbe grele. Taurul fuge-n tropot. abia se poate ţine de coarnele de aur şi plânge desperată.. ca vultur şi ca şarpe. când berbece. tremurândă.121 mireasma sărată şi amară. şi iară. ţesându-ţi fără preget afurisita pânză. Îi e cu neputinţă să-i găsească cusururi. Aşa minunăţie nu mai văzuse nimeni şi nici măcar Atena. pe Atena. ca flacără. cu licăriri de stele. a azvârlit spre ea un suc înveninat. Inima n-o păstrează. Şi totuşi. fata a luat iute un şnur şi-a vrut să se anine de grindă. Atâta că zeiţei. Iar oamenii-ţi vor rupe această ţesătură. o jelesc. Poezia. Suratele Europei o strigă. Mintea nu o culege.. când prefăcuţi în struguri ispititori. cu multă chibzuinţă. — Aşa vei sta. În jurul ţesăturii. ori şoim. Sunt arătaţi şi ei.. chiar dacă săvârşise asemenea ispravă. pretutindeni. pe Zeus. Z . Egina . furând-o pe sora ei. Talentul Arahneei întrecuse cu mult pe-acela al zeiţei. Apoi i-a deşirat întreaga ţesătură. copila zugrăveşte un chenar înverzit de iederă în floare. Nici Dionisos – Bachus – şi nici zeul Apolo nu sunt cruţaţi defel. ZEIŢA O PREFACE PE FATĂ ÎN PAIANJEN eiţa cercetează amarnic oţărâtă lucrarea săvârşită de fata lui Idmon. Copila osândită de zeiţa Atena s-a preschimbat pe dată într-o fiinţă mică – păianjenul9 – care îşi ţese veşnic pânza sa subţirică din fire argintii şi toţi i-o rup. La fel înfăţişează şi pe zeul Poseidon : când taur. pe grindă spânzurată. Iar ea şi-o ţese iară. apoi. e rostită-n zadar.. uitându-şi chibzuinţă şi toată înţelepciunea. ce-i lipsită cumva de-nţelepciune. ori peşte. ca păstor. înşelând-o pe mândra Mnemosina . muzicienii şi le arată calea spre piscurile artei. când în păstori.

Nu pe-Atena!. arta şi meşteşugul ce ea le-ntruchipa. gândul pătrunzător ca lancea ascuţită. Atena. Aşa cântau aezii.122 E ca un fum în vânt. ştiinţa.. ce o purta zeiţa. Cântau înţelepciunea. . pe lângă arte. în antica Eladă.. Cântau destoinicia. pe-Atena10. era zeiţa care mai ocrotea cu grijă... Şi tot dânsa.

era situată între Misia. a ştiinţelor şi a tuturor artelor". legenda spune că a fost disputa dintre zei asupra dreptului de protector al oraşului Atena. Legendele eline. Tot aici erau construite. Noi avem Ateneul – lăcaşul de arte şi de ştiinţă. ce dezmierdau urechile mulţimii însetată de artă. având capitala la Atena. Străvechea Atică se afla în Peloponez. 6. muzicanţii şi poeţii. Frigia şi marea Egee.123 Note 1. portretul sau statua Minervei – cum se numea Atena la ei – era la loc de cinste şi dedesubt sta scris : „Minerva fuit Dea literarum. Acropola era citadela străvechiului oraş Atena. 2. În legenda despre Cecrops se menţionează trecerea de la matriarhat la patriarhat. 3. Lidia. a perioadei când femeia juca rolul precumpănitor în familie. într-un faimos amfiteatru de marmură. păstrează în ele multe amintiri din perioada matriarhatului. Odeonul. în Asia Mică. scientiarum et omnium artium". Aici. Areopag înseamnă stânca lui Ares. este justificat şi acesta. Păianjenul se cheamă Arahne în greceşte (De-aici familia zoologică a arahnidelor). Poetul roman Horaţiu a scris o carte cu versuri iscusite. o . din patru în patru ani. 8. templele zeilor. şi după el preluată de scriitorii moderni. Multe oraşe aveau dealtfel o acropolă (în greceşte acropolă înseamnă oraşul de sus) unde se afla citadela de rezistenţă în primejdii şi războaie. Cresus. În şcolile romane. a căpătat numele de Areopag. Ca toate celelalte fenomene istorice şi sociale. Cuvîntul „atic" se tălmăceşte metaforic : „plin de graţie şi de delicateţă". adică la perioada când bărbatul începe să aibă în familie rolul principal. Astfel de atenee mai sunt şi astăzi în multe ţări. în faţa insulei Eubeea. căci Atena a rămas un simbol al culturii şi înţelepciunii. Şarpele şi bufniţa se văd aproape întotdeauna lângă zeiţă. de obicei. 5. Mai târziu. dar şi dansatorii. Serbările se numeau Panatenee – după numele zeiţei. Aici. răsunau minunate cântări. Nici un oraş n-a fost mai renumit în Grecia antică decât Atena. în vechile opere de artă. se organizau mari serbări la care se îmbulzeau participanţii la concursuri şi alergări. oraşul închinat zeiţei înţelepciunii. La Atena au fost rostite şi apoi transcrise versurile bătrânului poet orb Homer. fâcându-se prin el o aluzie la rafinamentul spiritului atenian. în mitologia elinilor. precum arată Friedrich Engels. sfatul arhonţilor. Pe această stâncă. numită „Ars poetica". printr-o întâmplare legată de zei. În istorie este celebru bogatul rege al Lidiei. Simbolul prudenţei e şarpele. ţară vestită în antichitate. iar cel al înţelepciunii este bufniţa. 4. care conducea oraşul Atena. 7. în care se păstrau obiectele cele mai de preţ. 9. Vechea legendă elină a fost minunat povestită de Ovidiu în „Metamorfoze". 10. adică : „Minerva este zeiţa literaturii.

124 carte despre arta creaţiei poetice. cerându-le să pună şi un dram de înţelepciune în orice poezie : „Tu n-ai să poţi spune nimica şi n-ai să izbuteşti. În ea grăieşte astfel către poeţii vremii. dacă nu vei ţine seamă de Minerva" sau : „Tu nihil invita dices faciesve Minerva”. .

parfumat cu esenţe. cum ne părăseşti şi pleci către ţinuturile hiperboreene. şi Ares. nu ştiau ce s-admire mai mult : înfăţişarea lui mândră.1 Şi-n imnurile lor aezii îl proslăveau pe fiul Letei. cu horele voioase şi cele trei charite. Ridicaţi de pe jilţuri. Şi-n hora graţioasă s-au grămădit şi zeii : Hermes. cum zeul. în primul rând. Reaminteau. de Hera şi de Leto. Zeus şi toţi nemuritorii. având în mâna stângă lira. aezii-nălţau imnuri lui Apolo. când cerul i-nvelea în falduri de nori şi ceaţă vineţie.. neobositul. cântau ei. ţinând în braţe lira. cum s-a mai numit zeul. dând jocului îndată mai multă vioiciune. cu un arc pe spate. Cele nouă zeiţe. fără viaţă. ce ne-ncântară până azi pe noi. sau cântecul sublim ce-i răsuna din liră. „Tu eşti lumina. începând să danseze. însăşi zeiţa Leto i-a luat lira de aur şi arcul cu săgeţi şi i le-a agăţat de o coloană-naltă. zeiţa tinereţii. Când s-a sfârşit cântarea. care sunt cunoscute sub numele de muze. Iar Zeus. să duci şi-acolo marea-ţi strălucire. C . ducând cu ele frunze vestejite. s-au adunat în juru-i şi l-au recunoscut ocrotitorul lor. zeii l-au aplaudat.”. Tu eşti căldura scumpă muritorilor. afară doar de Zeus. violentul. i-a oferit o cupă umplută cu nectar. în timp ce Afrodita şi casta Artemis s-au luat de braţ cu Hebe. păşise falnic în Olimp. zeiţa nopţii înstelate. poezia şi-armoniile divine. ele au rostit imnuri care au dezmierdat urechile cereşti.125 STRĂLUCITORUL APOLO ând peste ţărmurile însorite ale Eladei porneau să bată vânturile toamnei. văzându-l pe Apolo atâta de frumos în veşmântul de aur. Spre slava lui Apolo sau Febus. ca nişte păsări roşii.. purtate de şuvoaie către mare. tatăl său.

dacă treceau pe acolo. păsări sau alte fiinţe. prin potopul orânduit de Zeus. Şi. schilodul. şi Zeus către dânsa. Trupul acestui monstru era lung cât un munte. se stingeau. E drept că şi săgeata fusese făurită de fierarul din Lemnos. cu-o sută de grumazuri şi o sută de guri. preaputernicul Zeus. şi-ntâia lui săgeată a şi nimerit monstrul. Dar zeul şi-a întins arcul. mocirloasă. A tras prima săgeată. mohorâte. Z . unde trăia atuncea – precum spunea legenda – un şarpe numit Piton. Şuvoaiele de aer – un aer cald şi umed – ţâşnesc necontenit şi vorbele rostite se-ntorc iute-n ecouri. Erau doar patru zile de când văzuse lumea. gâze. sărind peste pripoare. tot umblând pe drumuri. Cum i-a pătruns săgeata în carnea mucedă. stâncoase. de tot. Aşa s-a prăpădit. Văzînd această horă. pentru că soţul său. Şarpele se născuse dintr-o mocirlă verde. Hefaistos. în vreme ce veninul i se scurgea din boturi. sunând din stâncă-n stâncă2 . Şi amândoi părinţii au fost cuprinşi pe dată de-o mare bucurie. Ochii i s-au lăsat. cu mare meşteşug. A sărit în nisipul cel galben de pe maluri şi a lunecat iară. Dar n-a mai izbutit. Apolo a ajuns în nişte locuri stranii. ţinea mai mult la dânsul decât la fiii ei : Hefaistos şi Ares. când va trece prin munte. ce parcă stau să cadă într-un abis de smoală clocotitor de vuiet. Şi-n munte-i o strâmtoare afundă. blonda zeiţă Leto a cătat către Zeus. Când a ajuns Apolo în muntele Parnas. în putreda băltoacă.126 Apolo îi privea.. Şi fruntea lui divină era încercuită de raze în cunună. dihania uriaşă s-a avântat spre dânsul. A încercat să scape şi să se furişeze într-o peşteră adâncă. Mocirla rămăsese din apele vărsate acolo. Chinuit de dureri.. otrăvite. cu şuiere cumplite. căutându-şi loc de templu. Hera-l ura pe fiul cel nou-născut al Letei. fiare. Piton s-a zvârcolit prin verzile mocirle în care vieţuia. Un izvor îşi prăvale apa sa cristalină spre valea-nnegurată. Duhorile acestea înţesau tot văzduhul şi oameni. Pădurea-i misterioasă. Monstrul s-a zvârcolit tot mai încet în apă. şarpele a simţit că i-a venit sfârşitul. dornică să-l ucidă. Piton primise-n taină poruncă de la Hera să-l pândească pe-Apolo. Frunzişul ei şopteşte. Iar trupul său. şi să-i răpună viaţa. duhori înecăcioase. în întuneric. Aici sunt nişte vârfuri de piatră cenuşie. APOLO ÎŞI CAUTĂ LOC DE TEMPLU eul – după aceea – a coborât în lume şi a cutreierat prin ţări nenumărate. care azvârleau flăcări. S-au cufundat pe-ncetul. Pasămite sosise în muntele Parnas.

.. pe care dânsa îl izgonise deseori. şi cântece.127 lungit pe zeci şi zeci de stânjeni. chiar un prinţ. să-şi purifice trupul. răsplată pentru mine şi preoţii din templu4 . să intre-n apa râului. râul.3 Şi locurile acestea unde-a răpus Apolo pe fiorosul monstru au fost numite Delfi. Dafne. Prinţul cu plete lungi.. Dafne. s-a îmbrăcat în straie de fată şi. copila râului Peneu. a fugit să se ascundă şi mai bine. plângând amar. Apolo s-a veselit straşnic. învăluit în pielea lui Piton cel răpus. şi-a plecat în căutarea nimfei. speriată. în cinstea luptei mele cu monstrul... să se ascundă. C . să aibă loc. Iar nimfele ce o-nsoţeau au sărit la sărmanul prinţ. pătat încă de sânge – de sângele lui Piton – a pornit să se spele. izbutind să se apropie de-ncântătoarea Dafne.. Înşelăciunea prinţului a fost pe loc dezvăluită.. în micul râu Tempe. Să fie veselie. N-a căutat mult. ce duce până-n ţara lui Hades. nu o fată. era atât de-ndrăgostit.. sub razele de soare . El şi-a pus ochii pe o nimfă. de dragoste şi desfătare. concursuri. După aceea zeul.. înţeleaptă. se mulţumea s-o vadă zilnic. jocuri. Dar oamenii datori sunt să-mi dăruiască aur şi scule preţioase şi zeci de bogăţii. a fugit. i s-a uscat cu timpul.. l-au doborât cu lăncile şi i-au zvârlit trupul în râu. a fost silit să se dezbrace. serbări. deşi mulţi regi şi mari eroi şi-ar fi dorit-o de soţie. Pitia. a hotărât Apolo. Oamenii vor putea să-ntrebe şi să afle răspuns la întrebări. Ci sunt îndrăgostit de tine. de-asemeni. Nu-i un duşman bărbatul care aleargă azi pe urma ta. opreşte-te. dreptul de-a sta nemăritată. în timp ce zeul o urma. Atâta că micuţa nimfă ceruse tatălui său. şi dansuri5 . şi-n acest fel să dea-n vileag că e un tânăr.. într-o zi... pe-acest prinţ la scaldă. Apolo a prins chef de viaţă. opreşte-te.. de aur.. Ea se va aşeza pe un trepied de aur. Mai poruncesc. strigând mereu în urma ei : — Fiică frumoasă-a lui Peneu. văzând că prinţul a pierit. — În Delfi se vor pune temelii unui templu şi-unui vestit oracol... deasupra unei grote adânci şi fumegânde. şi-a aflat-o într-un desiş umbros de fagi. prin preoteasa mea. nimfa Dafne. zărindu-l. mohorâtul. Ba. Apolo însă a aflat. încât şi-a lăsat părul lung.. iar eu să fiu slăvit. şi-a hotărât s-ademenească. Prin ea voi da răspunsuri. NIMFA DAFNE SE PREFACE ÎNTR-UN COPAC um s-a spălat însă de sânge.

şi-o scoarţă rece i se-ntinde pe sân... Braţele iau înfăţişarea de ramuri lungi..6 . c-o toropeală o pătrunde. Teama îi da puteri s-alerge copilei râului Peneu .. Doar pletele o mai fereau de ochii zeului Apolo. Simţind în ceafă răsuflarea aceluia ce-o urmărea. Părul i se preschimbă-n frunze. Vălul căzuse de pe fată. Abia-şi sfârşeşte fata ruga. tremurătoare.. Dar nici aşa. ea nu-i primeşte sărutarea şi îi răneşte buzele. Iar zeul încă mai sărută scoarţa cea aspră şi rosteşte : — Pentru învingătorii-n lupte. care cântase pân-atunci şi se rotise în văzduh.. şi-acum vroia s-o sfâşie pe cântăreaţa cerului. Frunzele tale au să-mi fie podoabă pletelor şi lirei şi tolbei mele cu săgeţi. pe trupul delicat.128 eu. Picioarele prind rădăcini pe malul nisipos al apei. o. Dar nimfa nu-i asculta vorba. Apolo o cuprinde-n braţe pe Dafne. care-mi aduce nenoroc... pe malul râului Peneu.. schimbată-n arbore. vei fi de azi copacul meu. fata îi strigă râului : — Ajută-mă acum. Copacul parcă îl ascultă şi-şi clatină frunzişul proaspăt. tată. dar şoimul cel mereu flămând îi auzise cântecul. ca-n zbor. — Chiar dacă tu nu vrei. Sub învelişul nou se simte cum bate încă inima înfricoşată a copilei.. sub adierea liniştită a vântului de miazăzi. Părea o biată ciocârlie. dar zeul îşi înteţea fuga şi era gata s-o ajungă. pletele lungi până-n pământ. Deschide-ţi apa să mă-nghită. nici jurămintele fierbinţi. rosteşte zeul. după o goană-atât de lungă. şi fiind sleită de puteri.. Dafne. zeul care-mi logodesc adeseori glasul cu lira şi îi desfăt pe-olimpieni. Zeul sărută trunchiul rece. Fugea. peste coline.. Din toată frumuseţea nimfei rămâne numai frunza verde şi sclipitoare în lumină. cu scoarţa aspră de copac. semnul de cinste o să fie cununi din frunzele de laur! . sau schimbă-această frumuseţe. prefăcută-n trunchi.

cum nu putea să cânte alta. Şi ei se întâlneau ades şi îşi juraseră credinţă. Zeul Apolo ştia totul. ca un demn fiu al lui Zeus. până la moarte. pe un păstor care-şi mâna cirezile acolo-n munte. va căpăta numele tău. Acum poţi fi soţia mea.. dar a rostit îndurerat : — Apa în care te-ai zvârlit. Zeul Apolo a chemat un cârd de corbi să-l ciugule şi a plecat să caute fata...129 FÂNTÂNA CASTALIEI ncununat apoi cu laur. şi-apoi să pună mâna pe liră. vor trebui să se adape întâi de-aici. zeul a şi tras o săgeată. la rând. le-a părăsit.. Numai că vestea necredinţei zeului faţă de soţii se răspândise pretutindeni şi fetele fugeau de dânsul. pe toate. în viers vrăjit . Castalia. amândoi. apoi pe spate. văzând-o. de vor vrea să spună stihuri măiestrite. N-a trecut însă vreme lungă şi a-ndrăgit pe alte fete. Cânta şi se juca pe munte cu fetele de vârsta ei. ura pe tânărul păstor şi într-o zi l-a-ntâmpinat cu ochii-n flăcări şi i-a spus : — Te chem la luptă. L-am izbit cu săgeata-n piept. Eu trag cu arcul. Fiii lor au întemeiat multe oraşe. Era însă pe acea vreme o tânără. Castalia. şi alinându-şi astfel dorul de fata regelui din Delfi. a-ndrăgit-o şi a cerut-o de soţie. Vei fi a mea.. tu cu lancea. cătând să scape de ruşinea de-a fi şi ele amăgite şi părăsite rând pe rând. Am auzit cum te-ai lăudat că poţi ţinti la fel ca mine. Castalia tocmai venise să ia apă dintr-o fântână.. Eşti liberă. Castalia iubea pe altul.7 El însuşi. să cânte imnuri zeilor. Dar. zeul. Şi mai-nainte ca flăcăul să fi putut ridica lancea. rostind în amintirea fetei cântări bogate-n armonii. Fata avea un har : cânta. Dar ea n-a stat să se gândească. şi-a murit. fiică a regelui din Delfi. Iară poeţii.. Zeul.. de nu îşi va spăla-nainte trupul în apa limpede. spunându-i în acelaşi timp : — Iubitul tău piere pe munte. în Elada. Apolo a plecat prin lume. fecioraş!. a rămas acolo timp îndelungat. Zeul s-a apropiat de dânsa. A sărit în adâncul apei.. ca să dea glas strunelor. Î . Zeul n-a mai putut s-o scape . Şi-a vrut s-o şi cuprindă-n braţe.. Păstorul a căzut în brânci.. Pitia însăşi n-o să poată afla viitorul nimănui..

şi scuturile peste ele. urlând turbate. împovăraţi de arme şi de ură. Duşmanii şi-au contenit pasul... Şi auzind Apolo că flăcăul cântă cu atâta iscusinţă. numită flaut. făcând zgomot. freamătul vieţii contenea. glăsuia muzelor adesea. alinătoare. luaţi de apă. odată. fără de glas. Femeile-şi smulgeau de la sân pruncii şi-i ucideau. alcătuind o mare cu valuri crâncene..130 APOLO AFLĂ O VESTE NEPLĂCUTĂ ealtminteri.. Lăncile le-au alunecat. şi ajungând acolo. Nici unul nu s-a întors acasă... a spus flăcăul.. Nu era. Cu flautul tău vei mângâia pe cei care-şi dau viaţa pentru ţară. ci cântecul de flaut a scăpat ţara. Sunete tânguioase au ţâşnit. Şoapta lui e duioasă. de jaf şi de robie ruşinoasă ? — Nu-mi trebuie nimic. a trimis să-l cheme pe Marsias şi l-a-ntrebat : — Ce instrument cântă mai minunat ?. a făcut o unealtă nouă de cântat. Iar râurile ţării se-nălţau din matca lor cu vuiete grozave şi se uneau. zeul era tare mândru de lira lui. Pentru că. Răspunde!. cântarea lină şi sunetele nemaipomenite.. Marsias a cântat necontenit. Urcându-se în carul său de aur.. D . a suflat cu putere într-însa. Ce mulţumire ţi-am putea aduce ţie. Nu-i nimeni ?. Din mâini le-au căzut săbiile-ascuţite. Se povestea că-n Frigia. Nu eu. izbiţi de arbori şi striviţi de pietre.. Săgeţile făceau îndată cale-ntoarsă. ca frunza şi ca iarba. Iar degetele îi jucau pe flaut. muzele au adus din Frigia o veste.. Marsias! au grăit frigienii. până-au pierit cu toţii. Nimfele şi satirii se-adunau şi ascultau. iată. Năvălitorii au fost luaţi de ape. cutezătorul. a purces către Frigia. s-a ivit Marsias în luptă. când părea că-i dusă ultima nădejde. parcă săltau nişte voinici în horă.. nebună. — Bine-ai venit! strigau oştenii. În clipele acelea. Tânărul Marsias. se năpustiseră duşmanii peste ţară. făcând să izbucnească-o melodie. ce ne-ai scăpat de moarte. nemilos. Când punea Marsias la buze noua unealtă de cântat. — Nu-i nimeni mai presus de mine. Marsias le-a zâmbit. — O. s-a-ntunecat de supărare. decât să cadă pradă duşmanului sălbatic... Ţara era aproape-nfrântă şi desperarea năvălea. să-şi mai revadă soţia şi copiii. şi ducându-şi unealta nouă de cântat la buze.

ştii foarte bine. a rostit ultimul cuvânt Apolo.. a mai spus zeul. care se furişa în suflet şi-l fermeca. Muzele toate. a spus flăcăul. Deci pot să cânt şi eu cum vreau. chiar mai mult. — O. ca să mă-nvingi – căci nu poţi altfel. Să cânţi şi tu la fel. — Cu lira ta văd că se poate. Î . al căror oblăduitor sunt eu. MARSIAS ESTE ÎNVINS PRIN VICLENIE ntâiul a-nceput Apolo cu lira sa. Marsias. cu vocea ameninţătoare. a grăit zeul... Şi cântul lui era divin.. — Nu! Nu mă învoiesc.. încât părea un vis. muzelor. satirii. Şi-ndată a-nceput concursul. Să mai cântăm încă o dată. nimfele. Asta e doar o viclenie. ce frumoasă este cântarea lui! au strigat cele nouă muze. când dintr-o parte. atât de straniu. nu ştiţi ce spuneţi! Mă mâniaţi cu vorba asta. când dintr-alta. de la-nceput. spunând că lupta a fost prea bine hotărâtă. când sufli-n flaut. s-a-mpotrivit. Vezi lira mea ? Eu cânt dintr-însa. Întrece lira lui Apolo. dar îi cer drept judecători pe-acei ce locuiesc pământul : oamenii.... O. Iar cântecul ţâşnea din flaut atât de cald.. — Atunci să te întreci cu mine! a poruncit zeul Apolo... şi tu te foloseşti de gură. Dar Marsias şi-a dus flautul la gură. — Ba nu. din flaut. Primeşti flăcăule ?. a rostit Marsias. — Primesc! Numai că de-astă dată zeul şi-a însoţit lira cu glasul. — Întrece lira mea ? a spus Apolo.. pornind să-şi cânte melodia. — Primesc. că muzele l-au aplaudat : — Fiul zeiţei Leto o să-nvingă!. — Ce caută glasu-n lupta asta ? El aparţine altei arte. o taină.. Marsias! Ba.. la fel ca tine. bucuroase. Doresc să vie cele nouă muze. — Acela care o să-nvingă are dreptul să-l pedepsească pe celălalt cum o pofti!.. Zeul a făcut apoi semn spre slavă. Toţi sunt nepricepuţi ca tine. Atât de dulce suna lira. au spus că el e-nvingătorul. însă.. doar între liră şi flaut.. dar eu nu pot să suflu-n celălalt capăt al flautului. şi eu – flautul. şi muzele s-au şi înfăţişat..131 — Tu crezi că lira.

Atâta doară că Apolo. şi dânsa îl îndrăgise pe Apolo. dar nu m-ai întrecut. cu mâna lui. căruia oamenii i-au dat numele cântăreţului ucis. Sângele lui s-a scurs în tină. şi nu mă tem deloc de tine. S-a prefăcut. el cânta singur. purtat de valuri.. însângerându-l. Legându-l pe Marsias de-un pin. iar Marsias s-a întrecut pe sine în cântecul duios de flaut.. Mai era una : Caliope. temându-se ca muritorii să nu înveţe acest cântec. l-a jupuit de toată pielea. a colindat prin toată lumea şi. Cântecul meu din flaut va fi de-a pururi cinstit şi neuitat de oameni.. nimfele. viclene.132 Concursul a-nceput din nou. Flăcăul n-a cerut iertare . l-au plâns vreme-ndelungată. m-ai înfrânt cu ajutorul Caliopei .. se povesteşte. Patru din cele nouă muze erau de partea lui Apolo. nedreptul olimpian a câştigat acest concurs şi l-a înfrânt pe Marsias.. Ea i-a dat votul zeului. a pus la cale o osândă de o cruzime fără seamăn. Şi şi-a dat sufletul. Astfel. muza poemelor. a cules flautul de pe ape. satirii l-au plâns. după cum spune legenda. Şi zeul necăjit la culme pe Marsias că-l înfruntase şi era gata să-l întreacă. roşu şi gâlgâind cu spume. Patru-i lăudau însă rivalul. peste ape. Zeul şi-a pus tot meşteşugul în cânt cu lira şi cu vocea. viteazul. într-un râu neobişnuit. — Îţi ceri iertare ? îi striga. l-a dus în templul său din Delfi şi l-a-nchinat. Flautul lui drag. i-a spus doar zeului atâta : — Fiu al lui Zeus. de nu i-ar fi venit în sprijin frumoasa muză Caliope. . Oamenii. imnul cel aspru-al răzvrătirii. să facă pace cu umbra celui ce pierise. Un râu cu unda purpurie. de toţi aceia care-nfruntă voinţa zeilor tirană..

micuţului Apolo. a iernii friguroase. merindele cereşti: ambrozia şi nectarul. Cântau în acest fel. i-a înfăţişat pe un talger. şarpele învins de Apolo. Oracolul acesta era celebru. iar omul. 3. iar lira e cimbolul cântării. după noapte. era cuprins de groază. la marginile lumii. care usucă pământul după ploi îndelungate. învăluit în pielea unui şarpe. şi Temis. căci zeul s-a născut. calde şi întunecate. s-a împotrivit cu ură naşterii lui Apolo. vântul de miazănoapte. în zori. Zeul zâmbeşte. umbrite. întristate. când e vesel. când totul străluceşte şi te îmbie la cântec. Lumina şi căldura nu mai aveau putere către sfârşitul toamnei. în primul rând. interpretau răspunsul după cum le convenea mai bine. El era consultat de către toţi regii şi oamenii de stat. pietre scumpe. Călătorul din antichitate. păsărelele zboară şi ciripesc prin arbori. 4. este situat în aşa fel. Astfel s-au adunat în templul din Delfi atâtea comori. în insula Delos (insula luminoasă). făcând să piară boala şi germenii ei tenebroşi. bucurie şi cântece de păsări. Se întorceau primăvara. cuvânt care semnifică lumina. Numele ei pare că vine tot de la Piton. ce trecea prin văzduh. înfâţişându-l pe Apolo după ce a dat drumul săgeţii care l-a răpus pe monstru. în statuie. Nările sale freamătă de mânie. Poeţii slăveau atunci înapoierea zeului luminii. sosind aici. grecii credeau că zeul luminii se află undeva.133 Note 1. 2. aşa-zisele prevestiri ale lui Apolo. după unele presupuneri – a imortalizat această legendă. Săgeţile din arcul zeului înseamnă chiar razele de soare. deasupra unei grote din care ţâşneau gaze şi un fum înecăcios. zeiţa nopţii. cântă bucuros. în locuri numite de aceea hiperboreene. lumina s-a ivit. dar n-a izbutit. într-un car de aur. Avea impresia că zeii îi sunt în preajmă şi vorbesc cu dânsul. olimpiană. în schimbul unor daruri bogate. se pare că ar întruchipa molima ce se întinde în locurile umede. Dealtfel. preoteasa bolborosea cuvinte fără înţeles. Naşterea lui Apolo din Leto. tras de lebede ca neaua. ce întruchipează cerul. soţia lui Zeus. Cum a gustat Apolo bucatele divine. De aceea Apolo se mai numea şi Febus. obiecte. monstru răpus de Apolo. rece şi dispreţuitor. să iasă bine oricare ar fi fost situaţia. cu toată încordarea prin care a trecut. Ameţită de gaze şi fum. Puţine poetizări ale fenomenelor naturale sunt atât de frumoase ca aceasta. ca înţelesul lor să fie dublu. numit de elini Delfi. a luminii albe din trupul negru al nopţii. un mare artist grec – Calamis. Preoţii le orânduiau în aşa fel. erau date printr-o preoteasă ce se chema Pitia. Hera. în revărsări de aur. în împrejurări grele. A prigonit-o pe Leto. După aceea dânşii. zeiţa ordinei şi dreptăţii. când se iveşte ziua. Vroia să ţină noaptea pe loc . În toată vremea asta. când are lumină în suflet. verdeaţă. Oracolele. vite. în schimbul unor daruri : aur. dar fruntea lui rămâne senină. frumos ca ziua scăldată în lumină. era alegoria izbucnirii. dincolo de palatul de gheaţă al lui Boreu. . lumina şi căldura soarelui. Locul acesta din muntele Parnas. Lupta lui Apolo simbolizează acţiunea razelor de soare. s-a făcut un flăcău cu buclele pe umeri. El a cioplit o statuie. pentru că Apolo simboliza. încât orice vorbă rostită este răsfrântă în zeci de ecouri. Piton. Pitia se aşeza pe un trepied de aur. Cuvintele acestea erau considerate drept răspunsuri ale lui Apolo la orice întrebare. Iarna şi mai puţin. Când vine primăvara.

Aceste şoapte tăinuite pe care nu le puteau auzi decât poeţii şi muzicienii. Laurul sau dafinul se cheamă Dafne în limba greacă. Iar pentru poeţi. li se părea că aud ecouri din melodia pe care o cântase Apolo în amintirea fetei. sorbind apa răcoroasă. aezii poposeau de multe ori la această fântână. care se pierde sub revărsarea vie a luminii din miezul dimineţii. 6. La ele participa toată floarea tineretului din oraşele greceşti. Pe vremuri. îi inspirau pe aceştia să facă versuri sau să îmbine notele pe strune. . 7.134 Locul acesta era cel mai bogat din toată Elada antică. cum se credea. Jocurile în cinstea lui Apolo se numeau (tot de la Piton) pitice. Dafne mai e şi palida lumină a aurorii. În clipocitul apei din fântână. 5. Fântâna Castaliei se află lângă Delfi.

să nu mă stânjenească la vânat. Pune sub ocrotirea mea doar un oraş. Aezii povesteau că ea. i-a grăit : — Fie precum vrei tu. Artemis se spunea că este lumina palidă a nopţii1 .. sora lui Apolo. dă-mi şi mie un arc şi-o tolbă cu săgeţi. tată... Să-mi aibă grijă de încălţăminte. Îţi împlinesc dorinţa ta..... în cortegiu. Şi dă-mi şi douăzeci de nimfe. i-a îmbrăţişat genunchii sacri şi a grăit : — Dă-i. Şi-a dat poruncile de trebuinţă. Şi. Dar ce spun eu ?. ce nu va fi mai lungă de genunchi.. Mai dă-mi. N-ai să mă înarmezi chiar tu. încă şi dreptul de-a duce-n mână o făclie şi de-a mă-nveşmânta într-o tunică. Ea-i ocrotea pe pământeni – cum socoteau vechii elini – când înstrunau. te rog. Voi locui mai mult în munţi. zîmbind în barbă. să mă slujească-n vremea când nu voi mai doborî râşii şi cerbii. Zeus a ascultat în linişte ruga zeiţei. care-l vrei tu. îndată după naştere. Doresc să mă urmeze. s-a-nfăţişat tatălui său. Ca lui Apolo. la vânat.. apoi. ca şi de câinii credincioşi.. Ciclopii înşişi s-or grăbi să-mi făurească-o tolbă bună şi mi-o vor umple cu săgeţi. dă-i copilei tale dreptul de-a rămâne fecioară. arcul. şaizeci de fete de-ale lui Ocean. era zeiţa vânătoarei. căci eu arareori voi poposi într-însul. copilă!.135 ARTEMIS rtemis. după cum zeul Apolo era lumina ce ţâşneşte din astrul sclipitor al zilei. A .

ca o-ntrebare. umplând pădurile de sânge. Îi cam plăcea să vadă sânge. Alta o ajuta să se dezbrace şi două nimfe-i scoteau iute încălţămintea prăfuită. să vadă fiarele cum se zbăteau în cruda agonie-a morţii. Fulgera fiara. alte fecioare se sileau s-o răcorească pe zeiţă. Însă tot ele-i povesteau că ar fi fost un fiu de rege. arcul şi tolba plină cu săgeţi. un alt ţintaş mai priceput decât zeiţa vânătoarei. Iar într-un loc. tot felul de sălbăticiuni. Auzind vorbe ca acestea. Întindea bărbăteşte arcul şi. săpată-n stei. spre o poiană minunată. zeiţa vâna. Nimfele îi dădeau dreptate.. zeiţa chicotea de bucurie şi. Creşteau acolo chiparoşi şi pini. din zori şi până-n noapte. Urcând pe culmile umbroase. când trăgea. În acest loc venea zeiţa în fiecare zi. şi luneca în ţara morţii. să stea şi să se scalde-n apa rece. I . oprindu-se în fugă. pe nume-Acteon. ridicându-şi fruntea-naltă spre cerul cel senin. din arcul bine înstrunat. Artemis se întuneca. înviorându-şi trupul feciorelnic. Şi. a şi pornit prin munte. urmată de alaiul ei. terminând cu vânătoarea. zeiţa Artemis pornea. zicea : — Nu poate fi. Da unei nimfe lancea. fără greş. I-l înnoda. ce-mbălsămau împrejurimea. la vânat. Din ea ţâşnea un izvoraş. Săgeata ei pornea ca vântul.136 ARTEMIS PORNEŞTE PRIN MUNŢI ar Artemis. după plăcuta trudă-a vânătoarei. care vâna tot ca şi dânsa. nimica nu putea să-i scape. pe stâncile semeţe.. urmată de cortegiul de fecioare. Gemea uşor. în toată lumea. Ba încă el s-ar fi lăudat că e mai meşter ca zeiţa. Departe de-a se-nduioşa. Întorcea capul spre zeiţă. era o boltă răcoroasă. şi cu cinci urne de aramă. Sălbăticiunea nimerită se-mpleticea. umplute la izvor cu apă. să nu se ude. bântuite de vânturile reci. O altă nimfă-i strângea părul zbârlit şi răvăşit de vânt.

Acteon a simţit deodată că este prins de oboseală. ajunse-n locurile unde hălăduia mai des zeiţa.. goală.. ca mii şi mii de diamante. fiindcă-alături se zărea un pârâiaş lucind prin iarbă.137 MÂNIA CUPRINDE INIMA ZEIŢEI tunci. şi cincizeci de ogari. Unii socot că tânărul sosise-aici din întâmplare . Sunt obosit. doar cu ogarii lângă dânsul. singur în pădure.. Mă simt trudit.. Simt o chemare.. Aici Acteon s-a oprit.. însăşi zeiţa orânduise să-l atragă pe vânător prin acel loc. Vorbele-acestea s-or plăti!. Din urnele de-aramă apa curgea-n şuviţe străvezii.. precum se povesteşte. zicea zeiţa... prin munţi. chicoteau nimfele.. Nu a trecut mult timp de-atuncea şi. luându-şi armele şi prada. . O oboseală ne-nţeleasă. Acteon a băut cu sete.. urmat de toţi ogarii săi.. Ba parcă simt şi-un fel de teamă. căci fiul regelui. dar alţii au temei să creadă că. fără rost. frumos la chip. Ajunge goana. cu haita mea de câini. a luat-o-ncet de-a lungul văii. A mers ce-a mers. Unii spun şi dintr-acestea. dar atingând corpul zeiţei. Artemis.. Luaţi arcurile şi porniţi către palatul regelui.. A . privea nedumerit în preajmă. Soţii i-au ascultat porunca şi. nu te supăra. Căci ea vroia să-l dea pierzării... ca tras de-un fir de aţă nevăzută. Acteon.. Flăcăul îşi pierduse mintea şi nu se sătura privind. prindeau pe dată scânteieri. se pare c-ar fi spus zeiţa. ce mă străpunge ca un bold. se scălda. Apa o fi avut vreo taină. ca nişte flăcări ce jucau şi luminau toată pădurea. Şi tot cutreierând ţinutul.. Zeiţă. le-a spus el soţilor. — Astea sunt lucruri fără noimă.... Mai degrabă aş vrea să ştiu dacă se spune că dânsu-i mai dibaci la vânătoare chiar decât mine.. neîntrecut de nimeni încă în meşteşugul vânătoarei.. De ce-s neliniştiţi ogarii ? De ce schelălăie mereu ? Ce e pe-aici ? Ce se întâmplă ?" Şi..Ce e cu mine oare ? se gândea. Sunt vorbe goale. Spuneţi drept! — De. într-o bună zi. — Ciudat!. înciudată. În faţa ochilor avea cel mai încântător tablou ce şi-l putea închipui... Eu singur mai rămân pe-aici o vreme. Şi-i mândru. Artemis le mai întreba : — Cine e acel fiu de rege ? Şi oamenii ce spun de el ? — Spun că-i un vânător destoinic. s-au îndreptat către palat. înalt şi zvelt. şi s-a trezit în locul unde se aflau zeiţa şi cu nimfele. Curând vă voi urma pe cale. porni Acteon cu soţii săi de vânătoare.

din botul său nu răsuna decât un muget surd. fugi.. ca suferinţa ce venea să şi-o-nţeleagă pân-la capăt. zeiţo.. Nu privi. Şi luând din urnele de-aramă doi pumni cu apă a zvârlit-o în ochii fiului de rege. Mai lasă-mă să stau o clipă. O lege a lui Cronos spune că muritorii ce-i privesc pe zei. Dar ai să ispăşeşti cumplit. ACTEON E SFÂŞIAT DE CÂINII SĂI um l-a stropit cu apa fermecată. nu privi!. care te-ai înfumurat că eşti mai meşter decât mine. până-n prăsele. Acteon s-a făcut un cerb. Eu sunt stăpânul. trăgând cu arcul. Lor. ai merita să fii ţintit în inimă cu o săgeată. Însă în loc de orice vorbă. cuţitul scurt de vânătoare. „Ce-am să mă fac ?" se gândea prinţul. C . cu suliţa. Câinii din nou se repezeau.-n faţă.. în noua lui înfăţişare. Anume îi lăsase zeiţa Artemis gândirea. Dar nimfele strigau spre prinţ : — Fugi. să vadă cerbul biruit şi să se bucure şi el... i-a spus zeiţa. ce nu-şi mai cunoşteau stăpânul. Nu mă muşcaţi! Lăsaţi-mă.. Lătrând îl cheamă pe Acteon. vrea să spună greu osânditul prinţ. Cu trupurile lor căutau s-acopere dalba mândreţe a zeiţei. sau înfigând. urmat de câini... glăsuia el ca ameţit. Nimfele au alergat în grabă. şi bietul cerb fugea prin locuri unde vânase mai-nainte. şi-i priveşte cu ochii umezi şi sticloşi. Şi câinii lui îl încolţesc. nu are cine să le spună că mult iubitul lor stăpân e însuşi cerbul ce le zace acolo. El a pornit în goana mare. de câinii lui. fugi.. căci îşi păstrase judecata şi se văzuse în pârâu. tu. — Nemernice. fără de voia lor. izbind cu piatra. Acteon!. cu ochii ţintă spre zeiţă. câinilor preacredincioşi. — Eu sunt Acteon. Fugi. ce frumoasă eşti.138 — O... Acteon. de spaimă. Câinii însă îl muşcă şi-l doboară... — Eu sunt Acteon! ţipa dânsul câinilor care-l hăituiau. plătesc cumplit. şi sta vrăjit.. Acteon însă nu lua seama la vorba lor...

Hirieu. să se mărite şi. vânătorul ceruse pe fata regelui de soaţă. Băteau ciocane mari pe nicovală. între altele. i-a scos amândoi ochii cu cuţitul ascuns. cu capul său pletos căzut în valuri. să se scalde. să-l ajute. A înţeles atunci că Lemnos – insula unde făurarul Olimpului. Umblând mereu prin munţi. Dar regele – nevrând să-i dea copila – l-a îmbătat. pe îndrăzneţul Orion şi. Iară aezii depănau legenda-n chipul următor : Se zice c-a trăit pe vremuri alt vânător. pieptul îi rămânea afară. Poseidon. acest flăcău. atât de-nalt. Uriaşul s-a trezit în dureri mari. A . Feciorul regelui crescuse însă-nalt. la vremea când se-ncepe povestea noastră. Fusese. lăudate straşnic pe pământ. fusese năpădită de dihănii. Avea şi-un câine fermecat. De-acum înainte nimeni n-avea să-i mai ştirbească faima de cea mai iscusită în meşteşugul vânătoarei castei copile a lui Zeus. zeiţa nu avea timp de dragoste. Însă. ţintindu-le pe loc cu arcul. prin viclenie. la fel ca pe uscat. Insula cea frumoasă. Îi dăruise acest har fiindcă. şi măritişul c-un bărbat îi părea mai nesuferit decât orice pe lumea asta. a desluşit în depărtări un zgomot. sub haina lui regală. că fruntea lui trecea de scama norilor. dar dragostea i-a fost nefericită. Chios. A vrut să-l prindă pe duşman şi să-l răpună. cum îi plăcea trufaşului Poseidon. şi împreună colindau. le ucidea fără cruţare. Zeul stăpân al mărilor.139 URIAŞUL ORION cteon îşi plătise vina de a fi fost mai priceput în mânuitul arcului decât zeiţa Artemis. Chiar nimfele ce-o însoţeau nu aveau voie să iubească vreun bărbat. bâjbâind fără să vadă. ar fi iubit pe un voinic . îi dăruise tânărului harul de a putea umbla şi peste ape. şi. care prăduiau ţinutul. S-a ridicat. ascultând mai bine ce se-ntâmplă. peste mări şi ţări. Acest uriaş. pe când el dormea adânc. Dar tot nu s-a lăsat. Cu toate astea. În schimbul faptei sale. Hirieu îl ospeţise-n ţara sa cu cinste. cât era de lung. Viteazul Orion plecase-n luptă şi nimicise pân'la una toate dihăniile-acelea. feciorul unui rege. pe nume Orion. odată. unii povesteau că şi zeiţa Artemis. o dată. departe. Orion făcuse destule fapte de ispravă. doar unul îndrăgise : vânătoarea. s-a-mpiedecat şi. în locul unde-i apa mai adâncă. Hefaistos. s-a prăbuşit pe ţărmul mării. dar. zis Sirius. chemat de regele din Chios2 . de-i călcau această lege. şi de intra în valurile mării. la vânătoare. din câte meşteşuguri sunt pe lume. din timp.

glăsuia Zeus către ceilalţi. Pe umeri şi-a zvârlit o blană a unui leu răpus pe vremuri. când se iveşte Eos – aurora – cu ochii către răsărit. dintr-un ţărm îndepărtat. dacă vom sta nepăsători. zeiţă olimpiană.. şi un paloş. până la sfârşit. Uriaşul a pornit prin mare. Dânsul i-a ascultat povaţa. până ce iar i-a fost vederea lui Orion ca la-nceput. Şi cine se va-ncumeta ?. până ce a ajuns în Lemnos. I-a poruncit să plece grabnic şi să vâneze multe păsări. Nu! n-am să las astfel de faptă să se petreacă în Olimp. — Dar cum ?. apoi din ce în ce mai bine.. — Mă-ncumet eu! a spus Apolo. o faptă cam necugetată.. era să săvârşească. să-i vină-n ajutor . Cum l-au văzut şi celelalte zeiţe pe vânătorul Orion.. DOUĂ ZEIŢE SE CEARTĂ PENTRU UN MURITOR ai mult... încet. Acesta-l îndrepta cu faţa spre răsăritul rumenit şi. se pare c-au bătut cam tare şi alte inimi pentru el. Şi-a mai strigat şi câinele. Orion şi-a şi luat măciuca.. Hefaistos.. E sora mea şi sunt dator s-o apăr. s-a rugat de zeul cel şchiop. S-o-mpiedecăm deci cât mai grabnic!.. Chedalion – este pe undeva pe-aproape.. Atâta doară că. şi zeul s-a milostivit. întreba Hera. arcul şi tolba. Pe urmă să vâneze fiare. Printr-un oracol. Apolo l-a şi chemat pe Orion. încet. şi razele cădeau întâi pe chipul lui. de dragostea nesocotită pentru un simplu muritor. în vremea cât el căta spre răsărit ca să-şi aştepte vindecarea. zeiţa aurorei atât de tare l-a-ndrăgit pe vânătorul cel voinic. încât a săvârşit o vrajă şi l-a răpit la dânsa-n cer.140 lucra de zor cu un pitic. făurarul l-a sfătuit pe Orion să şadă. pe Sirius. în revărsat de zori. cum era de-nalt. poate. în zorii fiecărei dimineţi. şi-o să se vindece cu vremea. şi au pornit M . Şi dintre toate. Porunca zeului Apolo trebuia iute-ndeplinită. vrea să i-l smulgă altei zeiţe pe-un muritor şi să şi-l facă bărbatul său ?" — Ni se ştirbeşte slava noastră.. cel mai mult s-a-ndrăgostit însăşi zeiţa Artemis. întâi uşor şi slab. Şi chiar în ziua ce urma... Ochii-i au început să vadă. şi-n fiecare zori de ziuă îşi lua pe umeri un copil. s-a lecuit de suferinţă. l-a tot zărit zeiţa Eos şi dânsa s-a îndrăgostit de prea-voinicul Orion. Şi-n gelozia ei pe Eos. Şi zeii s-or fi luat de gânduri : „Cum ? Ea.. Dar cum ?. Acolo. călăuzindu-se întruna după zgomot. ca printr-o sită. din cele ce zburau în stoluri deasupra mării lui Poseidon.

.. pe Artemis. cu voce blândă. S-a repezit spre locul unde zăcea în valuri vânătorul şi l-a cuprins în braţe-ndrăgostită... A pus în strună o săgeată. de-ar fi departe. vino iute-ncoace!. mi-ai ucis iubitul!. Orion. Privirea-i aspră scânteia. fără să-i răspundă. Priveşte-aicea!. Ea se S . Zeus. Apolo îl privea cum pleacă. Atunci Apolo a strigat-o pe sora sa. De-ar fi mai mică – o părere . Care-i ţinta ?.. ca să nu piară cu desăvârşire... I-o pasăre. tot o lovesc. şi chiar să spun că eşti mai pricepută în tragerea cu arcul decât mine.. Ai spus de-atâtea ori că-n vânătoare nu-i nimenea pe lume să te-ntreacă. să dispară ?. Te învoieşti ? — De bună seamă. zilnic.. cât un punct mic. pe dragul ei. Azi aş dori să-mi dai şi o dovadă. Abia se mai vedea deasupra mării. s-a avântat pe-un nor de aur. i-a implorat lui Zeus învoirea să-l urce între constelaţii.... pesemne.. Şi. pe Orion...141 numaidecât la vânătoare. zeiţa-ntr-o clipită şi-a slobozit săgeata ei spre punctul mişcător din zare.. Şi Artemis şi-a-ntins îndată arcul. stăpânul. De-o fi cumva să izbuteşti. aproape gata. peste lume.. sunt gata să-ţi recunosc şi eu întâietatea. Săgeata a străpuns văzduhul strălimpede al dimineţii şi s-a înfipt de-a dreptu-n ţintă. E constelaţia ce se numeşte. s-a-nvoit. Ochind. — Glumeşti. ce-abia-abia se mai vedea în depărtările albastre. S-a auzit un răcnet groaznic şi Orion s-a prăbuşit. după legendă. cu voce ascuţită : — Artemis. Să-mi iau doar arcul. văzând atâta întristare. să poată ea să-l vadă. Apolo! a zis zeiţa. şi l-a urcat pe vânător pe boltă. Marea s-a-mpurpurat de sânge şi-n slăvi a prins să se jelească Eos. — Ia uită-te acolo! Vezi. — Poţi s-o ţinteşti ?. care-i gata. Să nu ating astfel de ţintă ?. copleşită de durere. Artemis. O NOUĂ CONSTELAŢIE e depărtase vânătorul.. sigură de dânsa. frate. — Îl văd.. pierdut în zare. surioară.. prefăcută : — Surioară. un punct micuţ şi palid. şi să trag cu grijă.

şi nu-i nici unul mai urât decât sunt Artemis şi-Apolo. la vânat. Acum priveşte: o femeie.care îl pierduse pe Orion de scurtă vreme. Amfion. şi pe zeiţa vânătoarei. spunea adesea Niobeea.. Putea însă zeiţa Leto să-ndure astfel de ocară ? Pot oare zeii să audă că muritorii nu-i slăvesc ? Zeiţa nopţii. Şi pe altarele zeiţei ofrandele s-au micşorat. stea sclipitoare. Ca să nu fie singur Orion pe boltă. să-i aduc daruri ? Pentru ce ? Cu cât e mai presus ca mine ? Copii am eu mai mulţi ca ea. Fiii mei strălucesc când poartă armele în mâini. lângă el.3 COPILA LETEI DEVINE NECRUŢĂTOARE rtemis a rămas nemăritată. în timpul vieţii.. dar cel mai greu s-a răzbunat pe o regină. Artemis. Auzind vorbe ca acestea. în căsnicie. Nu mai avea nici o cruţare faţă de cei care-i greşeau . iar fetele mai mândre-s ca zeiţele. Niobeea.. Artemis pururea fecioară. Zeus. pe câinele ce-l însoţise. multe femei n-au mai vroit nici ele să-i aducă daruri zeiţei nopţii şi au spus : — Aşa e! Este drept ce spune regina noastră Niobeea. zeul săgeţilor de aur. l-a vestit iute pe Apolo. ce se zăreşte bine vara. Cu el avea. Lacrimi vărsate de zeiţe. precum se cântă în poeme.. Pe când iubitu-mi Amfion ochi n-are decât pentru mine. în constelaţia Câinele mare. Soţul său. pe mama A . Niobeea. era nespus de fericită. în lumea asta. Soţul său.. mai fericit decât sunt eu. — Nu-i nimenea. o muritoare. nu îi este şi n-o să-i fie credincios. Tocmai venise sărbătoarea zeiţei Leto şi aceasta ceruse jertfe tuturor. era un bărbat bun şi vrednic. şapte băieţi şi şapte fete : copii frumoşi şi tare dragi.. Aşa se face că e-n cer şi Sirius.142 iveşte la-nceputul verii şi piere aproape de sosirea iernii..a spus fratelui său aşa: — M-ai îndemnat să-mi zvârl săgeata în cel pe care îl iubeam. Astă regină. Niobeea. Nu vreau. când prind să cadă ploile pe mare. De ce să mă închin eu Letei şi pentru ce să-i aduc daruri ? Fiindcă-i zeiţă ? Nu. mâniată. — De ce să mă închin eu Letei. nesocoteşte o zeiţă. Inima ei s-a asprit mai tare decât fusese înainte. Aceste ploi sunt poate lacrimi.. Artemis s-a rugat de Zeus să-i dea tovarăş. din Teba.

Artemis. s-a repezit peste feciorii cu trupurile fără vlagă. Niobeea. în şiroaie. Ce ai să faci ? Cum vei plăti ? — Cum voi plăti ?. Zadarnic unul dintre dânşii mai implora încă pe zei sa înceteze-acest măcel.. Mai erau trei.. ce era de faţă. peste unul din fraţii săi. când nu ne umilim destul. a spus Apolo. — Şi eu copilele. Artemis. Doi dintre fiii Niobeei mânau un car în faţa Tebei.. O să priveşti tu.. — Aceasta-i numai începutul. Şi-a zgâriat faţa. şi pe noi doi. Atât mai am pe astă lume.. Priviţi-i cum ne asupresc. mi-aţi ucis copiii! Nu mai trăieşte decât una dintre odraslele iubite. că îşi rupsese firul vieţii. S-a dat cu fruntea de pământ şi. Fii bună.. hohotind. ZEIŢA SĂGETEAZĂ ŞI FETELE NIOBEEI oar Artemis privea din slavă şi nu se-nduioşa deloc... Apoi şi-a-ntins zeiţa arcul... mi-o lasă.. lângă sălaşul unde fraţii aşteptau focul rugului. vârându-şi paloşul în piept. care s-a prăbuşit.. şi cele care vor urma. Te-ndură. Soţul ei. de care e atît de mîndră. Săgeata însă i-a oprit şoapta duioasă ce-o rostea... Asta-i dreptate olimpiană!. Mulţimea suspina pe lături... Alte trei au pierit la rând. se-ndurerase-atât de mult. Regina îi acoperă trupul cu hainele-i cernite şi roagă. Îi voi ucide toţi băieţii cu care se făleşte-atât. Şi ridica pumnii spre cer. Regina. Dar nici aceştia n-au avut mult de aşteptat. Au fost şi dânşii săgetaţi. a glăsuit Artemis cruntă. Alţi doi se aflau la palestre4 .. striga spre toţi: — Iacătă zeii... şi este cea mai mititică. zeiţa : — Artemis. Fetele se aflau cernite. Una căta să se ascundă în dosul unui trunchi de pin. Nu era mamă să nu plângă durerea bietei Niobeea. Amfion. Fii bună. dar trunchiul n-a putut feri corpul fecioarei cât de cât. D .. în genunchi. Zeul Apolo şi-a luat arcul. Şi-a rupt veşmintele regale şi pletele. A doua îşi mângâia mama.143 noastră. având pe faţă lacrimi amare. Sângele lor uda ţărâna. murmura ea. gemând.. Şi lângă mamă n-a rămas decât copila cea mai mică. văzând această crimă fără seamăn. A tras în cea dintâi copilă. Cât ai clipi au fost străpunşi..

orbi şi nemişcaţi sub fruntea pală.. Chema pe vânători pe lângă focuri. Stele clipeau nerăbdătoare. pierită. sălta în fruntea celor trei charite.. chiar Artemis. Deodată se porneşte o furtună ce o-mpresoară pe regină şi-o duce-n zbor. dânsa se culcă între-aceia care-i fuseseră prea dragi. îmbrăcată graţios. Se-nvârtoşează limba-n gură şi sângele-i îngheaţă-n vine. de asemeni. Lăncile. Atâta chin o împietreşte. Totuşi. Căci ea s-a prefăcut în stană rece. Nici capul nu poate să-l mişte sau braţele să şi le-ndoaie. Oamenii din acele timpuri ţineau la meşteşugul vânătoarei. luceau trântite-n ierburi lângă dânşii. de soţul său. Nimic din ceea ce dă viaţă unei făpturi nu se mai vede. Mama n-a mai putut să plângă. de fete.. parcă plângea. Hăituiau fiarele prin munţi. Din ochii ei de piatră ţâşnesc lacrimi. Apoi cânta cu cele nouă muze. Şi vânătorii cântau veseli. Ce va urma ?. Aici e aruncată pe un munte . deşi era atât de aspră şi de necruţătoare. se sătura câte-odată de măceluri. Şi sus. dusă de-o mână nevăzută.. Picioarele-s înţepenite. Nu vor mai duce trupul niciodată. pentru c-a fost prea fericită.. jertfe şi daruri ce-ncântau trufaşa fire a . una dintre plăcerile de seamă ale zeiţei era aceea de a privi la marile serbări vânătoreşti. zeiţa vânătoarei. încă umede. încredinţându-şi arcul nimfelor sale credincioase. pe cer. O întîmpina Apolo şi. după moartea iubitului său Orion. Atunci... ca o făclie de argint. Se desfătau ţintind cu arcul sau zvârlind lăncile-ascuţite. Cu toate astea. Ochii-i rămân. Faţa-i îşi pierde strălucirea..144 Da-n timp ce dânsa înc-o roagă şi lacrimile i se varsă pe faţa galbenă. de Amfion. Lipsită de băieţi. sora măreţului Apolo. Urma povestea nelipsită.. vânând necontenit sălbăticiuni. se ivea luna. parcă spunea ceva. dar şi acolo mama tot mai plânge. în cinstea mamei sale Leto şi a puternicului Zeus. Câinii se grămădeau lângă stăpâni. Spre seară. Artemis pune iar săgeata în struna cea zbârnâitoare. Şi aşteptau. scurtându-i zilele puţine5 . vânătorii-ncetau goana. Aezii povesteau că multă vreme s-a mai putut vedea trupul de piatră al reginei. Cornul de vânătoare suna straniu. pe acel munte. într-un danţ plin de voioşie. zeiţa Artemis cea castă. până ce ploile şi vântul l-au măcinat şi l-au făcut să piară. Artemis se ducea la Delfi. Pune săgeata şi ţinteşte. Urmau şi imnuri şi serbări. în ţara unde se născuse6 . Inima fetei se opreşte sub vârfu! ascuţit ce vine şi se înfige nemilos. Doar lacrimi limpezi îi mai curg din ochii-atât de bucuroşi odinioară.. care se scurg ca un izvor. Aşa s-a isprăvit osânda dată de zei reginei Niobeea. povestea care o cânta pe fata Letei şi-a lui Zeus. cu părul ridicat pe ceafă şi pieptănat cu îngrijire. în ţara ei.

7 Numai în clipe ca acestea Artemis. ce-i ocrotea pe vânători . putea uita pe Orion. mândra Artemis. şi-n inima-i necruţătoare pacea se cobora din nou.145 zeiţei.... ..

marinarii îi zideau temple de-a lungul coastelor şi-n porturi. Astfel.. este o stea strălucitoare. 3. i se mai zicea şi Febe. Este unul dintre ţinuturile unde se bănuieşte că s-ar fi născut cel mai mare poet al Greciei antice. Ea. şi exerciţiile înseşi. Piatra semăna cu trupul unei femei îngenuncheate. De asemeni. era tot o zeiţă a luminii. 4. Săgeţile din tolba ei par a fi razele argintii de lună. purtând în mână o măciucă. de vârstă fragedă. erau glorificaţi. 7. 5. de asemeni. Dar cel mai mult era slăvită Artemis ca zeiţă a vânătoarei. 2. Sirius. Zeiţa Artemis se confunda cu Selene – luna. Unii mureau sub flagelare. În artele plastice. la romani). Când preoteasa se plângea că trupul de lemn al lui Artemis i s-a îngreunat în braţe. unul dintre feciorii mijlocii ai reginei). Băieţi spartani. în toiul căldurilor. Deci ea ar fi fost dusă din Teba. Stânca aceasta s-ar fi numit şi ea: Niobeea. Orion. Poate pentru astfel de fapte crude zeiţa era sărbătorită în Sparta. pentru că Sirius se vede cel mai bine în miezul verii. De aceea. şi-i biciuiau până ce sângele curgea în râuleţe prin sanctuar. Aici. Ţara de baştină a Niobeei era. Băieţii nu scoteau un geamăt. tocmai în Asia Mică. după legendă. vreme când unii câini capătă această boală. răniţi de moarte. Se ştia că aceştia nu aveau să fugă din lupte niciodată. O preoteasă lua în braţe xoana – statuia de lemn care o înfăţişa pe Artemis. Elinii credeau că steaua Sirius are influenţă asupra turbării câinilor. pe muntele Sipilus (cum se numea. Şi slujitorii templului începeau să-i biciuiască pe băieţi. deoarece reprezenta lumina argintie a lunii. vestită prin vinurile ei. Sirius este înfăţişat ca un câine gata să muşte. pentru că vânătoarea era un meşteşug de bază la vechii elini. este una dintre cele mai frumoase stele ale nopţilor de vară. Alături de Apolo. Orion este prezentat ca un uriaş înveşmântat în piele de leu. Homer. sorei lui Apolo. Băieţii care îndurau tot chinul. în Efes i se ridicase zeiţei un templu Colosal. Aproape toţi regii şi eroii au fost şi vânători destoinici. într-adevăr. Un templu care era socotit drept una dintre cele şapte minuni ale lumii. de fapt. Palestra se numeau şi locul unde se făcea gimnastică. Elinii socoteau că putea să-i ajute pe navigatori să-şi ducă triremele şi să-i călăuzească în timpul nopţii. pentru unii chiar o artă.. Zeul Apolo se mai numea şi Febus. care ducea în mână şi o făclie de argint. se spune că. El se confunda adeseori cu însuşi Helios – soarele propriu-zis. Artemis a fost destul de mult sărbătorită de vechii greci. a cărui imaginară transformare a fost povestită în legendele greceşti. după cum am văzut. şi slujitorii loveau mai tare. cumva. din ochii căreia curgeau lacrimi. şi nu leşinau. Chios este o insulă din Arhipelag. ar fi fost în antichitate o piatră ciudată. Lidia. chiar de-ar fi fost. era un semn că flagelarea trebuie-nteţită. printr-o ceremonie a flagelării. în fiecare an. Artemis (sau Diana. deşi regina domnea în Teba. adică a biciuirii. căci fiarele umpleau pământul pe acea vreme şi ajungeau . 6.146 Note: 1. unde îndurase nenorocirea. erau aduşi într-un sanctuar al zeiţei. semnificând lumina soarelui.

147

adeseori primejdioase.Multe opere de seamă : statui, tablouri, monumente au fost cioplite, zugrăvite sau înălţate în cinstea aceleia ce întruchipa meşteşugul de a vâna cu iscusinţă. Fidius, Praxitele şi alţi mari sculptori, cioplind cu măiestrie piatra, au înfăţişat zeiţa cea virginală a vânătoarei.Din tot ce a mai rămas, celebră este însă marmura intitulată „Diana de la Luvru”, despre care, în „Pseudo-kynegheticos" sau „Fals tratat de vânătoare", scriitorul Alexandru Odobescu vorbeşte astfel: „A fost fără îndoială un vânător inspirat şi a ştiut să mânuiască bine arcul şi săgeţile artistul sub a cărui daltă s-a mlădiat statuia Dianei de la Luvru, acea mândră şi sprintenă fecioară de marmură, care s-avântă, ageră şi uşoară, sub creţurile dese ale tunicei ei spartane, scurtă în poale şi larg despicată la umeri”.

148

HERMES
ând vechii greci veneau acasă de prin cetăţi îndepărtate, unde făcuseră negoţuri cu sclavi, cu lucruri preţioase, cu ţesături sau cu bucate, şi se umpluseră de aur, îi aduceau zeului Hermes jertfe şi libaţiuni1 din plin, în chip de caldă mulţumire. Şi îl cinsteau, pentru că el le da puterea de a străbate întinsul mărilor albastre şi-i ocrotea în grea restrişte. Şi-l mai cinsteau, pentru că tot el le da vorbirea iscusită, bună la încheiat negoţuri. În slava lui cîntau aezii la mesele îmbelşugate. Şi-aveau ce povesti aezii... Hermes era fiul lui Zeus. Îndată ce-l născuse Maia, fiica titanului Atlas, sărise repede din leagăn, zvârlise scutecele-n lături şi săvârşise o ispravă... De mic se arătase dornic să umble, să călătorească. Ieşise repede-n poiană. Dar cum era desculţ băiatul s-a apucat să rupă ramuri de mirt şi tamarisc, mlădii. Din ele şi-ampletit sandale, născocind, deci, încălţămintea. Se încălţase şi pornise pe coasta muntelui Cilene, căci în Arcadia văzuse lumina zilei zeul Hermes. Pe când umbla pe drum, o broască – broască ţestoasă – şontâc, şontâc, i-a tăiat calea. Ce s-a gândit atuncea Hermes, văzându-i ţestul ? L-a luat şi şi-a făcut o liră. Şi-a început din ea să cânte povestea dragostei lui Zeus cu mama sa, gingaşa Maia.

C

149

UN MIC TÂLHAR
lecase-apoi peste poiene. Zărind nişte cirezi, pe care Apolo le păzea cu grijă, i le fură pe nesimţite. Apolo însă-i prinse urma... Căci îl pârâse un moş, Batos, pe zeul cel dibaci, pe Hermes. S-a dus Apolo, deci, la Hermes, să-i ceară boii înapoi. Dar Hermes, care ascunsese cirezile într-un loc sigur şi se-ntorsese apoi acasă, făcându-se că doarme-n leagăn, a început să ţipe tare : — Nu vezi că sunt un prunc abia-nvelit în faşă ?... Cum aş putea să săvârşesc asemenea năzbâtie ? Iar când Apolo îl aduse în faţa tatălui său, Zeus, învinuindu-l de hoţie, Hermes, dibaciul, îi răspunse : — Apolo minte! Minte!... Minte!... Jur pe cereştile portice că nu sunt vinovat, o, tată... Şi-aşa de bine a ştiut să glăsuiască şi să-şi acopere hoţia feciorul cel născut de Maia, că Zeus a-nceput să râdă. De atunci Zeus a hotărât că Hermes o să fie zeul născocitorilor de lucruri, al oratorilor, al hoţilor şi-al celor care călătoresc în lumea largă. Dar mai cu seamă în hoţie se arătase iscusit, furând frumosului Apolo nu numai boii, ci şi arcul cu tolba plină de săgeţi. Hefaistos, fierarul şchiop, pierduse cleştele de-aramă. Iar lui Poseidon îi furase – închipuiţi-vă! – tridentul, în timp ce mândrei Afrodita îi şterpelise-un brâu de aur. Dorind să sugă de la Hera lapte divin – să poată astfel să-şi dobândească nemurirea – îşi luă-ntr-o zi înfăţişarea lui Ares, fiul drag al Herei, din vremea când era copil. Porni apoi să gângurească. Regina slăvii, amăgită, crezând că-ntr-adevăr e Ares pruncul care plânge cu foc, îl luă la piept pe fiul Maiei, rivala sa. Descoperind înşelăciunea, Hera l-a izgonit, ce-i drept, dar el supsese nemurirea de la zeiţa cerului. Pe urmă, Hermes ar fi vrut să şterpelească, de la Zeus, fulgerul cel îngrozitor, dar de-astă dată se temuse de tatăl său răzbunător şi se lipsise... însă greu, căci mult îi mai plăcea să fure, să râdă, să batjocorească pe toţi aflaţi în preajma sa. În schimb se apucase de negoţuri. Vânzându-i lui Apolo lira, îşi cumpărase caduceul, un băţ vrăjit, pe care Hermes nu-l mai lăsă nicicând din mână. De-aceea, Zeus a mai spus că Hermes va oblădui negoţul şi înşelăciunea şi, folosindu-şi caduceul, va duce morţii sub pământ, întunecatului zeu Hades.

P

150

UN ZEU BUN LA ORICE TREABĂ
vând la toate-ndemânare de necrezut, Zeus l-a făcut şi curier în ceruri şi i-a mai dat apoi în seamă gimnastica şi tinereţea. Iar unii spun c-ar fi primit în grija lui şi sănătatea. În acest fel, din prima zi când se născuse, Hermes făcuse treburi cu duiumul şi-n toate-şi arătase isteţimea. Dar cum se-ntâmplă deseori cu-aceia care se pricep să facă multe, primise Hermes fel de fel de sarcini. El mătura prin sala de banchete. Pregătea cupele pe mese. Mai aşeza şi jilţuri şi covoare, şi răspândea poruncile lui Zeus. Iar morţii îi ducea lui Hades, la judecată, toată noaptea. Şi-n zori o lua din nou cu treaba... Cum se vedeau la vreo ananghie, zeii îl şi chemau pe Hermes. Chiar Zeus îi cerea lui sprijin, când trebuia îndemânare, repeziciune şi-ndrăzneală în lucruri mai anevoioase. Hermes îl ajutase şi pe Ares, zeul războiului, învins cândva de doi uriaşi şi cetluit în lanţuri grele. Îi ajutase şi pe Gheea, Apolo, Hera, Afrodita, Hefaistos, Hades, Poseidon, Demetra şi Dionisos. Dintre eroi, i-a sprijinit în lupte şi pe Perseu şi pe Heracle, pe Odiseu şi pe mulţi alţii. Chiar oamenii ţineau la Hermes. Era viclean, ce-i drept, dar tare harnic. Obişnuia să fure şi să mintă, dar nu se da-napoi nici de la luptă. Cunoştea vorba iscusită (fără de ea negoţul nu se poate) şi născocise câte şi mai câte ...2

A

PAN
ocul cel mai iubit de zeul Hermes era meleagul său natal, Arcadia – Munţii Cilene. Tot aici dânsul s-a îndrăgostit de o frumoasă nimfă, Driops. Dar nimfele fugeau de zei. Pentru că zeii le minţeau adeseori, le părăseau cu pruncii-n braţe. Ştiind această taină, Hermes s-a prefăcut într-un păstor, ce-avea o turmă de mioare, şi, fluierând domol prin munţi, s-a apropiat de nimfa Driops. Nu ştim ce i-o fi spus, dar nimfa a fost, desigur, amăgită. Zeul a luat-o de nevastă.

L

eu îi dau numele de Pan3 . pe pământ ? Feciorul s-a oprit din danţ şi a rostit tatălui său : C . Ia cântă.. Hermes.. lăsând pe bietul copil singur. cu chipul său urât. Pe cap avea un păr zburlit. Purta pe frunte nişte coarne tăioase.. în Olimp ? Să-l rog pe Zeus să rămâi ? Sau ţi-ai dori să pleci.... ruşinată... cum vrei ? Să stai aicea. Nu-l azvârl. urmărindu-i jocul.. râzând. E şi firesc!. să locuieşti jos. fiule!... Avea picioarele de ţap.. nimfa Driops ?. venind cu el. A luat copilul şi a râs. — E fiul meu şi-al nimfei Driops. încornorat şi cu picioarele de ţap.. În blană l-a-nvelit pe prunc. Aşa copil.. Şi-a fugit ?. Pruncul bărbos.. M-au pedepsit pesemne zeii. S-a dus pe unde s-o fi dus. Dar ce mai prunc!.. cine l-a născut ?.... Şi e isteţ.. cânta şi dănţuia prin cer. Da... Când l-a văzut. ZEUL CEL ÎNCORNORAT VREA SĂ TRĂIASCĂ ÎN ARCADIA ând l-au văzut. păroase.. cumva. Zeii Olimpului râdeau. şi e urât. jucându-se ca un ieduţ. se jelea nimfa. Cum... frumoasa nimfă s-a simţit mamă şi a dat viaţă unui prunc. sărmana nimfă s-a-ngălbenit şi s-a-ngrozit : — Vai. Şi pentru că a râs de el tot cerul azi.. l-a jupuit de blana moale. ce copil! Ce pocitanie! E un blestem. Prinzând pe loc un iepure. însă să ştiţi că e drăguţ. E caraghios... Lui îi plăcea acest copil atât de neobişnuit. Mai bine l-ai zvârli şi tu. Un prunc cum nu se mai văzuse!. Nu behăie cum credeţi voi. e drept. Zău... azvârlit jos şi de pripas. E un copil ciudat. zeii din cer s-au minunat şi au strigat : — Ce e cu ţapul ăsta mic ? De unde-l ai ?. Pe drum. negre. dar Hermes a mai glăsuit : — Ia spune. Punându-şi mâinile pe ochi. mici şi răsucite şi-avea şi-o barbă încâlcită.151 După un timp.. deşi era doar un copil. nu conteneau deloc din râs : — Ce mai copil ai dobândit!. Iar zeii.. a rostit Hermes..... da.. De mic bărbos şi cu picioarele de ţap.. Dar Hermes a aflat curând de fuga nimfei şi-a venit. Ia zi-i. fiule. a fugit. — Nu. a izbucnit frumoasa nimfă în hohote de plâns amar şi. către trufaşii olimpieni.. O să vedeţi. L-a luat cu sine în Olimp. avea ş-o barbă deasă.. cânta. cu copite.

Copitele băteau pământul. iată. şi se ivea. pe negândite. înţeleg că sînt urât. Pan o privea încremenit. în salturi sprintene de ţap. cu ochii-n flăcări. şi ce să vezi ? Dintr-un tufiş. Sirinx se deşteptă din vis. Pan o porni pe urma ei. precum era şi tatăl său. Dar uneori le fugărea. şi-un tril de pasăre tăcu. danţând. Copita lui e-n mâlul apei. Zeul o urmărea pe nimfă printre copaci. cum gonea. tată. a răspuns Hermes. Şi. Mai sunt doi paşi. . Nu vreau să fiu soţia P . şi-o va cuprinde. FIUL LUI HERMES FĂUREŞTE NAIUL entru că acest zeu glumeţ. Doresc mai bine să cobor. Şi nimfele o auzeau. tot cerul. Deodată. surioare. pe oricine. Venea ca umbra şi se târa prin buruiene şi nu se sătura privind-o. copila unui fluviu. a şi ajuns. pluteau cinteze. Am să fiu veşnic râsul tuturor. Sărea într-un picior pe pajişti. zei. sub ciocul aprigului uliu. cântând. Pan se-ndrăgostise numai de-o nimfă. Sirinx fugea. îi plăceau nimfele sprinţare. Îi simte-n ceafă răsuflarea. se ivi un uliu. rândunici... era şi el focos din fire. Nu mai putea micuţa nimfă să se întoarcă spre pădure şi nici s-alerge înainte. în soarele amiezii. ca o săgeată prin văzduh. Iar zeul – uite-l! – e aici. ţipând de groază. cum dădea cu ochii de el. Eu. cu părul lui zburlit pe frunte şi barba toată răvăşită de goana prin livezi şi crânguri. înspăimântată. — Arcadia e ţara ta!. în cântece. Se clătina de oboseală. Ladon. râzând voios. o şi pornea la fugă şi-l ocolea. — În munţii ei am să mă duc! Şi. şi plânsul ei umplea dumbrava. O nimfă tare drăgălaşă. care hălăduiesc prin munţi. Privi în jur. visând : care-i va fi ursita ? Pe sus. nu mă lăsaţi!. Şi totuşi. Striga pe nimfe. într-o zi sta nimfa pe marginea unui izvor. cât ai clipi. în munţii-Arcadiei.152 — Nu mă simt bine în Olimp.. Apoi a început s-alerge pe munţi şi prin păduri. în faţa nimfelor speriate. Nimfa sări-n picioare iute. Auzi zgomot pe aproape. şăgalnic. tăind. Dar. nimfe. Şi că-i plăceau n-ar fi nimic. văzu o apă : râul Ladon. Nimfa Sirinx.. în munţii unde m-am născut.. Dar nimfa. Să vieţuiesc printre păstori sau printre nimfe şi satiri. Dar cine îndrăznea să iasă în calea zeului cornut ? Picioarele i se muiau. — O. azvârlindu-se-n văzduh.

pe care ţi-l păstrez în trestii. Zeul se aplecă spre ea. Sub cântul lui. Când nimfele danţează sub cântecul de nai. bucăţele – nepotrivite ca lungime – din trestiile fermecate. cu joaca ei neostenită. dar trestiile-şi foşneau frunza. neuitată Sirinx! zicea zeul. — Deşi n-ai vrut să-mi fii mireasă. prin crânguri. Unde e nimfa ce mă-ncânta odinioară cu glasul ei cel plin de vrajă. atât de straniu şi de hâd. Şi-ar mai fi spus şi alte vorbe zeul bărbos şi cu copite. Îi mângâie obrazul aspru şi lacrimile i le şterge din barba deasă şi-ncâlcită. I se părea că stă de vorbă cu draga lui. rupse. furişate. se tânguieşte nimfa Sirinx şi-şi plânge-n hohote destinul.153 zeului cornut. oprindu-se din plâns. sub adierea înserării ce-nvăluia încet pământul. îi creşte-n suflet o simţire şi înţelege că ar putea să vieţuiască alăturea de acest zeu. Suflă în trestii şi din ele ieşi un cânt plăcut şi tainic. Şi Pan.. ca prin farmec. Tot ce vroia să spună Pan rosteau. dintr-o dată mlădiul trup al nimfei Sirinx se prefăcu-ntr-o plantă verde.. pierdut în frunze. degrabă. totuşi vei fi mereu cu mine. trestiile. Vin din desişuri.. Nimfele îi aud cântarea şi sunt mişcate de durerea care îl macină pe Pan şi de credinţa ce i-o păstrează nefericitei sale Sirinx. Cânta necontenit din nai.. Când Pan porneşte trist spre munte. purtând în plete flori şi frunze şi cântă-n cor. O trestie pe malul apei4 . şi foşnetul părea o şoaptă. în cântec. nimfele toate se prind de mijloc şi danţează. slăvind pe nimfa care se prefăcuse-n trestii. Şi-aşa mi-oi alina durerea. Tot ascultând într-una naiul. La început din milă numai. NIMFA PITIS eul s-a tras după aceea într-o pădure-ntunecoasă. căci dânsul născocise naiul5 . cu trupul ei frumos de fată ? Nu-i zeu pe toată lumea asta aşa nenorocit ca mine!. Un zvon de vânt. O murmurare ca de ape. Un freamăt dulce de suspine. Dar. Şi-am să-ţi ascult întruna glasul. ca altădată. în pâlcuri nimfele-l urmează. Mai ales buna nimfă Pitis s-apropie cel mai mult de el şi-n-cearcă să-i aline dorul. cu nimfa Sirinx. frumoasa Pitis e în Z . şi-l văd cum sade pe un trunchi şi suflă-n nai... Le strânse cu o legătură şi le lipi apoi cu ceară. Lăsase nimfele în pace. tu. — Sirinx a mea!.

Nimfa s-a prăvălit. izbindu-se din stâncă-n stâncă. cu furie. În timp ce-o mai ruga pe Gheea. pe Pitis de soţie. vântul turbat de miazănoapte. Dar asta ştiu că nu se poate. strigând mereu pe nimfa Pitis : — Pitis!. pe cel mai semeţ pisc de piatră. După aceea-i cântă ei. răcnind năprasnic peste culme. acela ce uimise cerul din prima zi când se născuse. zeul Boreu. Pan o priveşte şi-nţelege că rana i se lecuieşte şi-o altă flacără se-aprinde. Cum cânta el duios din nai. În acea zi. Nimfa-l ascultă-nfiorată. Pitis. Pitis. Şi zeul se izbea cu capul de toate pietrele din munte.. El o zăreşte şi îşi lasă alături. tu care faci să iasă viaţa din sânul tău fertil şi darnic.. Apoi.. te rog pe tine. Şi Pitis râde-nveselită. — N-ai vrut să fii a mea. Îi spune dorul ce-l frământă şi chiar o cere de nevastă. O. tată. pe Cilene. răsuna noaptea prin păduri.... naiul. din locul unde zăcea Pitis s-a înălţat o tulpiniţă. ce furase şi câte treburi mai făcuse! . Şi-aşa. din acea vreme. şi-atuncea el îi povesteşte despre isprăvile lui Hermes. pământul. îndureratul ?. O. ca să-l asculte lumea-ntreagă rostindu-şi viersul de iubire. cu Pan. l-aude. un pin6 . plecă pe vale. Pan se uita cu ochii tulburi. Ajută-mi dragostea. îşi dă şi dânsul seama ce dragă-i e frumoasa Pitis şi c-o doreşte de soţie. Boreu s-a năpustit. Ea a crescut şi s-a făcut un trunchi cu ramuri verzi. fermecată. se spune. strămoaşa tuturor. mai degrabă. Pe urmă a fugit spre vale. o.. urmat de un alai de nimfe. cu rămurele verzi în plete. Atunci. Gheea!. Se hotărâse chiar să-i spună această taină.... mâhnit peste măsură.154 frunte.. Sunt zeu. Cântecul lui.. Dar cine.. Nefericitul zeu îşi rupse din arbore mici rămurele. Vijelios urla Boreu. spre nimfa Pitis şi i-a dat brânci să cadă-n hăuri. Încrâncenat de gelozie. Boreu râvnea de multă vreme. dar nici a lui nu vei rămâne. Sărind din piatră-n piatră. ai milă de gingaşa Pitis. ori să sfârşesc cu ea odată.. necredincioaso!. şi el.. Ce născocise. Dar uneori rămâne singură... Gheea. nimfa se urcă iute pân-acolo şi se aşază lângă zeul încornorat şi cu copite. cântând din nai. — De ce-s nemuritor ?.. Încet. o. Pitis. cine să-l audă pe bietul Pan. spune legenda. Înduioşaţi îl ascultau păstorii din . pe o piatră.. i-ar fi zărit. Să pieri pe stânci. şi nu pot să-mi dau moartea. prin locurile necălcate şi singuratice din munte... Soţie scumpă. Privea şi nu-i venea să creadă. eu vreau ori să trăiesc cu Pitis. pierind în negrele genune. dragă fată! Iubita mea.. Pan se urcase sus..

. şi viersul zeului cornut îl purta vântul mai departe.. Şi-aeasta era mângâierea zeului care purta coarne şi-avea copite despicate.155 Arcadia.... Atâta doar mai avea Pan!. mai departe.. .. Duceau şi ei la gură naiul. Durerea lui suna spre zare.. tot mai departe. până la marele Ocean.

Legenda spune că. Se turna vin sau apă. în acelaşi timp. numite herme. mai ales pentru că era zeul călătoriilor. prin care îşi explicau. Cea mai frumoasă operă din toate este aceea pe care însuşi Praxitele a dăltuit-o în marmură de Paros. putea să-i călăuzească pe mare şi pe uscat. şi apariţia instrumentului mult iubit de păstorii elini.156 Note: 1. Pinul pe greceşte se cheamă Pitis. provocând panică între perşi. sculptorii l-au dăltuit în piatră. Se pare că panică e un cuvânt care vine de la Pan. în care Hermes. . 4. după numele închipuitei nimfe. strălucitor de frumuseţe şi vigoare. Trestiile de pe malul apelor. Libaţiunile făceau parte din ritualul de închinare în faţa zeilor. cu chip surâzător. Elinii erau dornici să-şi ridice pretutindeni oraşe. Pan pe greceşte înseamnă tot. Această tradiţie a fost preluată de mai multe popoare. care aveau în vârf chipul lui Hermes. El nu avea temple multe în Elada. cum sunt astăzi. şi uneori lapte. Cu vremea. atât de popular astăzi la noi – naiul. într-un chip poetic. pe drumuri. 2. El era un arbore funerar. îi ridicau nişte coloane dreptunghiulare. sau chiar în lemn. În schimb. Ca să-l cinstească pe Hermes. Panică înseamnă teamă. La noi chiar. Mai târziu.. înfăţişându-l ca pe un efeb cu trupul zvelt. Ei au născocit această legendă. aceste herme au fost aşezate la graniţe şi la porţile oraşelor. libaţiuni s-au numit şi beţiile. sunt multe locuri unde se pun ramuri de pin sau brad la înmormântări.. care se făceau în cinstea zeului Dionisos sau Bachus. fugă dezordonată. Şi-l vezi că aşteaptă să primească numai o poruncă de la Zeus şi să pornească iar pe cale. O altă operă vestită e o statuie de bronz. Iar Hermes. în marmură. în amintirea legendarei Pitis. mai ales la încrucişări şi pe lângă poduri. altă pildă de felul cum îşi imaginau cei vechi apariţia diferitelor specii de plante şi copaci. Ramuri verzi şi cununiţe de pin se puneau la uşile caselor îndoliate. Naiul în limba elină se cheamă Sirinx. mai ales în Ardeal. zeul i-a ajutat pe atenieni să învingă la Maraton şi-n alte bătălii. au aţâţat în mod deosebit fantezia elinilor. Romanii l-au numit Faun pe zeul Pan. înfăţişat cu aripi la picioare. de la spaima pe care o stârnea nimfelor ce-l întâlneau. jertfite. pe altarele zeilor sau pe carnea animalelor. în care să facă negoţ şi să adune aur. Aceste herme ţineau loc de indicatoare sau tăbliţe. Zeul Hermes se bucura de multă simpatie la vechii greci. stă în repaus doar o clipă. cu foşnetul lor misterios. 3. 6. 5. după cum socoteau ei.

1 Apoi cântau puterea zeiţei Afrodita de a pătrunde-n inimi. şi-n iarba din livadă. căci oamenii şi zeii erau zeiţei pradă.. Zefirul. mare taină. se umple de lumină. Orion. Zeiţa vânătoarei. Le dăruieşti iubirea. tu vrăjeşti orice inimi. şi mii de păsărele. În mare şi în munte. frumuseţea şi viaţa. Dragostea îmblânzeşte firea şi duce focul vieţii într-una mai departe. Atunci când se vesteşte o zi de primăvară. Doar Hestia. îşi reînsufleţeşte fecunda adiere.157 AFRODITA iaţa împodobită de farmecul iubirii este mai fericită. aproape fiecare avea un dor anume. orice vieţuitoare. Iar Hestia. pân-atuncea ascuns şi amorţit. Ba. năvalnica dorinţă de-a se-nmulţi mereu. chiar şi despre ele legendele spuneau că-n mare. era zeiţa Afrodita. să-şi părăsească V . pesemne.. Pământul îţi aşterne covoare felurite de flori viu colorate. Chiar Zeus. Artemis. cerul se-nseninează. cât e Zeus de mare şi puternic. mărturisesc prin cântec puterea-ţi nesfîrşită. cât poate el supune pe ceilalţi zei cu pumnul cel încărcat de fulger. Afrodita i-a tulburat simţirea.... o fi avut şi ea vreo taină. ce împânzesc văzduhul.. Aceea care primise în grijă de la Zeus iubirea.. greu ferecat în lanţuri.. zeiţă. făcând să încolţească într-însele iubirea. Şi nimfele-i cântau : — În faţa ta. se depărtează norii şi vânturile fug. Puţini zei sunt aceia ce pot să-i stea-mpotrivă. în râuri tumultuoase sau în cuiburi de păsări. stăpân atotputernic. Atena avusese cândva o înclinare pentru titanul. care zăcea acum pe Elbrus. L-a făcut şi pe dânsul... era să se mărite c-un uriaş. şi totuşi. Turmele dau năvală peste păşunea grasă sau trec fluviile repezi. Atena şi Artemis erau netulburate de flacăra iubirii.

spunându-i la plecare : — De vei vorbi. Puterea mea divină îi subjuga pe toţi.158 tronul şi. Purta în mână arcul şi pe spinare tolba umplută cu săgeţi. Vroia să îşi ascundă dragostea cu Anhise. pentru asta Zeus îi purta pică zeiţei Afrodita şi. ca să se răzbune. bun de joacă. Căci zeii se temeau. la stăruinţa mamei îşi arunca săgeata cu miere sau otravă în inimi de fecioare sau de flăcăi voinici. Copilul se născuse din dragostea cu Ares. va-ntemeia cetatea cu nume mare : Roma. de ce puneam la cale. de-a râs o lume-ntreagă. Plecă prin lumea largă. Zeiţa Afrodita îl sfătuia pe Eros când să întindă arcul şi-n cine să lovească. după voia cerescului său tată. Şi. zeul neghiob şi ţanţoş al crudului război. El nu îngăduie celor de jos să ştie că zeii pot greşi!. Zeiţa. mânjite cu otravă. şi chiar mai mult ca ei. Zeiţa.. îl părăsi pe-Anhise. — Din vina ta. spunea ea troianului Anhise. să poată şi el râde de slăbiciunea ei. i-a hărăzit dorinţa să se îndrăgostească de-un simplu muritor. şi nici n-am îndrăznit să pomenesc de ea. E . ea nu se bucura de înrudirea asta. căci eu însumi greşit-am. Dar. s-a despărţit de tânăr. la fel. cu vârfu-rile negre. poruncind zeiţa să i s-aducă grabnic rădvanul din petale de flori de trandafiri. eu unisem pe zei cu fete pământene. eu îndur umilinţe. Enea. înmuiate cu vârfu-n foc şi miere. vultur. Din dragostea aceasta s-ar fi născut Enea. un simplu muritor. Simţirea mea zeiască a fost. Săgeţile lui Eros erau de două feluri : unele făurite din aur. romanii se făleau spunând că sunt urmaşii zeiţei Afrodita2 . după cât se pare. ZEUS INSPIRĂ AFRODITEI O DRAGOSTE NESĂBUITĂ i bine... vreodată. pentru că. iar altele de plumb.. mai înainte vreme. Şi-acest voinic. căindu-se de faptă. Iar zeul. Acum însă – vezi bine – că nu mai am cuvânt! Nu pot s-aduc aminte toate aceste lucruri.. din Olimp. urmată de cortegii. În acest chip. Eros. ameţit s-alerge. a îndrăgit pe-un tânăr ce se chema Anhise. târâtă de-o oarbă rătăcire. şi de un copil. purtat de porumbiţe. c-o mână de viteji. cuc sau alte animale. rând pe rând.. Zeus o să se-nfurie şi te va fulgera!. preschimbat în taur. troianule Anhise. ori de te vei lăuda că eu ţi-am fost nevastă. de hore şi charite.

străbătută de un fior ciudat. Puţin. fereşte-ţi de fiare fiinţa scumpă. Îşi leapădă din plete podoabele de aur şi îmbracă un hiton scurt până la genunchi. să nu i se întâmple. i-a apărut în faţă un flăcăiandru chipeş. Numai că. uneori. ADONIS egenda povesteşte c-odata Afrodita a vrut să-mbrăţişeze pe fiu-i alintat. şi jertfele aduse de pământeni. Şi tot. Ea. s-a-ndrăgostit de dânsa. te poate sfâşia. şi când şi i-a deschis.. care-odinioară îşi petrecea tot timpul doar ca să se gătească şi să-şi pieptene părul. Însă a fost destul ca dânsa să se simtă. Lui nu-i plăcea găteala. Adonis poruncea.. Iar între pământeni nu se găsea nici unul să-i fie deopotrivă. cu ghearele-i grozave. încât a părăsit de dragul lui Olimpul şi templele măreţe. Pe Ares. cumva. stropită mult cu lacrimi.. ori vreo nebănuită primejdie să-l pască pe preadragul ei soţ. Fii curajos cu iepurii. Ba. Şi chiar pe Afrodita. un vesel vânător. fără de nici un murmur. şi i-a cerut zeiţei să-şi zvârle cununiţa din pletele ei blonde. A-nchis o clipă ochii. cu fiere – în dureri. cerceii. fierbinte. pe dată. Era aşa de chipeş vânătorul Adonis. agrafele.. încât – precum spun unii – îl întrecea pe-Apolo. şi fiara. brâul cel fermecat. vreo vătămare. nu ştiu cum o săgeată. pe care îl purta zeiţa Afrodita3 . a atins sânul mamei.. Pe Zeus îl ţintise. un peplon sau un hiton. spinulele de aur. cum îmbrăca zeiţa cea castă-a vânătoarei când alerga prin munţi4 . Nici de părinţii lui. Cum s-a plecat zeiţa. Adesea-l sfătuieşte pe-Adonis. Adonis. I-a mai cerut să-şi puie un strai simplu de tot. zeul cel mai frumos.. Mai ştii ? – ţintit de Eros. cutreieră acum pădurile umbroase pe urma lui Adonis şi-i veşnic temătoare. L . sau poate fermecat de brâul plin de taine şi plin de amăgiri. Eşti muritor. Iar blonda Afrodita l-ascultă pe Adonis şi face tot ce-i cere.159 Năstruşnicul adesea trăgea la întâmplare şi-mprăştia iubirea : cu miere. tot la fel. şiragurile scumpe şi vălurile albe – podoabele pe care i le-admirau toţi zeii. Iubirea-i pătrunsese în inimă. puţin de tot. cu numele Adonis.. brăţările rotunde. L-a îndrăgit zeiţa atât de mult pe-Adonis. fericită . cu colţii ascuţiţi. feciorul acesta zvânturat nu vrea să ţină seamă nici cel puţin de zei. vânătorul : — Iubitule. ce se ivea din tolbă. căci Eros era mic. de asemeni. Şi l-a urmat pe-Adonis. de-astă dată.. Tot ce avea lăsase.

Te roagă Afrodita. Adonis îşi ridică lancea şi îl loveşte. Şi nici nu se gândeşte să fugă de pericol. Afrodita. departe mult de locul. ce zace lipsit de viaţă-n ierburi.. Târându-şi după sine scutul cel greu de-aramă şi suliţa sa lungă. grohăind. la luptă. Cam mare e mistreţul!. iubite. Ares se schimbase într-un mistreţ hidos. pornind prin slăvi cu carul cel tras de păsări albe. nu pot să-ţi scape viaţa. Isprava-i izbândise şi îi era destul. Trecând printre desişuri îi iese-n cale-o fiară.. Cu colţii lui năprasnici. Era gelos pe-Adonis. Apucă doar să vadă. Oprindu-se din goană. dar uită de durere. Fii blestemat de-a pururi. l-ademeneşte prin umbrele pădurii.. Apucă doar să vadă mistreţul cum dispare. Zeiţa Afrodita abia se despărţise de tânărul ei soţ. se repede la tânăr şi îl trânteşte jos. — O. unde îl ucisese. Sărind din car îşi pierde sandalele de aur. Ba. puterea. se jeluia zeiţa şi se lovea A . cel ce nu ai milă!. lunga-i lance. parcă se-ndârjeşte şi vrea să-i dovedească iubitei. tu.. şi sângele-i ţâşneşte. să-i vină într-ajutor preadragului Adonis. tu. şi-n stânga.. pornise în Olimp. blestemat fii. Fugind. Da. zeiţa Afrodita. Fereşte-te. şi-ndreaptă iute carul spre locul bătăliei. cel flămând de sfadă şi însetat de sânge... Cu ţipete de spaimă aleargă către trupul însângerat. Un porc mistreţ. Din văzduh vede locul. însă zeiţa ştie că mistreţul e Ares. Dar nu izbeşte poate îndeajuns de bine.. Şi colţii lui sunt parcă pumnale răsucite!. Adonis s-avântă după el. Porneşte prin pădure. voinicia de care e în stare. frângându-şi trupul pe pieptul lui Adonis.unde se-afla zeiţa. Nici vârsta ta.160 cu cerbii. cu urşii sau mistreţii. Coboară ca săgeata.. se-mpiedică-ntr-o tufă de trandafir sălbatic. Nu te vârî-n primejdii. haine. când mistreţul îi vâră colţii-n piept. CRIMA LUI ARES donis însă râde. îl rupe-n bucăţele. rânjind cu mulţumire. Iar fiara îl priveşte cu ochii mici şi roşii de ură şi de sânge. Nu te lupta cu leii. Pe faţa lui zeiţa zăreşte nepăsare. nici chipul nu pot să îmblânzească pe fiarele acestea sălbatice. Vroia să-l nimicească.. ţi-e stinsă tinereţea.. ţinând în mâna dreaptă o secure tăioasă. în pădure. mistreţul se întoarce şi-l înfruntă furios.. Deodat-aude vuiet. De-aceea-l amăgise pe tânărul Adonis. ştiind că-i luase locul în inima zeiţei. Dar Ares n-aşteptase blestemele zeiţei. Mistreţul. Aude cum răcneşte Adonis.. — Sărmanul meu Adonis.. Ares! ţipa.

Şi ca să nu se uite vreodată de Adonis. Dar el trăia sihastru. iar mamele cu fete de măritat îi tot dădeau târcoale şi îl pofteau la mese şi la alte petreceri. Serbări numite-adonii5 . Adonis!. Într-adevăr. Virtutea şi credinţa erau înlocuite de nestatornicie şi de uşurătate. ca vie amintire a suferinţei mele!. Nu se poate. floarea de trandafir fusese numai albă. Purtările acestea îl mâhneau pe artist. artistul – căci astfel se numea – nu da nici un răspuns. Nici nu voia să aibă. în flori de anemone. se spulberau pe rând. S-a tot jelit zeiţa pe trupul lui Adonis. altădată harnice.. iubitoare de casă şi modeste. Fetele. a hotărât zeiţa serbări mari. din piatră sau din lemn. în schimbul ei găsea privire îndrăzneaţă. gingaşă. rămase din trecut. în fiecare an. căutau acum ospeţe cam nelalocul lor. şi straie deşucheate. aezii cântau că niciodată nu a putut să-l uite pe soţul său. deşi. Când s-a-nţepat zeiţa c-un spin de trandafir. Acum era şi roză. S . din marmură şi fildeş. Dar Pigmalion. i-a curs sânge din rană. Era şi parfumată. şi danturi zgomotoase. mai mult de două zile.. Şi sângele-i divin a colorat cu roşu imaculata floare. s-au prefăcut în flori. Vei dăinui de-a pururi. N-am să te las să pieri. pe care s-o îndrăgească şi care să-i rămână soţie toată viaţa. Adonis. Graţia se pierduse. Şi rămânea tot rece. adesea ocrotea pe cei tineri.. Nu vreau s-ascult de legea lui Zeus pentru oameni. trecând pe uliţi. în tristeţe. SCULPTORUL SIHASTRU i vieţuia. grădini pline de roade şi flori înmiresmate. Iar sculptorul acesta era frumos şi tânăr. într-un oraş din Cipru6 . căci nu avea soţie. îi aruncau ochiade copilele din Cipru. devotată. tot singur. pe vremuri. vorbă gălăgioasă şi lipsă de ruşine. un artist ce făurea cu dalta chipuri de zei şi oameni.. se spune. Până în acea ziuă. Văzuse că în Cipru bunele obiceiuri. şi-n cinstea lui. când le-nfloreau în inimi simţirile alese şi-o dragoste curată. şi lacrimile sale. atâta cât plânsese şi dânsa în poiană. vreme de două zile. fastuoase. erau tot mai uitate. picurate-n poiană. şi roşie ca macul. Avea o casă mare. cu câţiva sclavi ai săi. şi visurile sale despre o fiinţă pură. fugind către Adonis. precum spune legenda.161 cu pumnii tremurători în frunte.

cum nu se mai văzuse. şi-i aşternu covoare şi perne peste tot.. a privit cu uimire la statuia cioplită din fildeşul lucios. din fildeş. Ei îi spunea acuma tot ce gândea.. Căci statua aceea înfăţişa chiar fata pe care şi-o dorise. Pigmalion alergă şi-i cumpără veşminte. şi corpul de zăpadă. aşa cum şi-o visase7 . o fecioară. cu gura tăiată fin în fildeş. Lucra fără-ncetare. Şi nu mai era singur. neîntrecutul sculptor. de parcă-l pricepea. Însă mult mai frumoasă decât în visul său. le răspundea artistul...162 ARTISTUL CIOPLEŞTE O FECIOARĂ DIN FILDEŞ a să-şi aline dorul de-o astfel de copilă.. Ba-i dete chiar şi-un nume copilei ce-o crease cu mâna lui. Mâna lui mult dibace cioplea lucruri de artă ce nu aveau pereche.. Şi. — Îmi tălmăcesc în fildeş un vis încântător. luând în mână dalta. Pigmalion.. artistul o întreba mereu : — Tu ce spui. artistul se închise la în atelier şi. îmbălsămate.. Şi nu deschidea uşa.. Galateea ? Mai poate să cioplească dalta mea o minune aşa precum eşti tu ?. ascultând răspunsul. Aduse din grădină flori roşii. în fildeş sau în lemn. şi fata îi surâdea sfios. Veneau la uşă prieteni. mereu închis în casă ?. Îi luă şi giuvaere. spunându-i frumoasa Galateea. zâmbind în zori de zi sub raza purpurie. şi-l întrebau : — Ce tot faci. ovalul lin al feţei şi blânda mlădiere cu care se pleca fecioara către dânsul erau desăvârşite. artişti tot ca şi dânsul. Iar când lucra. Gura-i părea o floare. C . Toţi admirau acum ce dăltuia în piatră. artistul se-ncorda. Pigmalion. Lui îi părea că fata-i răspunde : — Da. se-apucă să cioplească. făcând din noapte zi. Dragostea-i da putere şi aripi ca să zboare pe culmea creaţiunii. Sfârşind apoi cu munca. iubite. el însuşi.. Pe fruntea ei senină citeai neprihănirea. Era cu Galateea.

cu feciorul său Eros. Începe să alerge. crengile lungi de mirt şi agăţau în ele trandafiri şi anemone. iubire. la fel de nemişcată. puterea suverană ce face să-ncolţească. Cosiţele-s de aur şi ochii de cicoare. Îşi spuse rugămintea.. asurzitor. Dar el o ia în braţe. Iar Pigmalion ridică povara lui cea scumpă cu braţele-amândouă şi strigă cu putere : — Trăieşte Galateea!. iubite!. Nici una nu-i ca tine de castă şi gingaşă. trânteşte uşa şi intră ca furtuna în sihăstria lui. s-a prăznuit şi nunta. Tu-ntruchipezi iubirea. Îţi mulţumesc. E tot cum o lăsase în ceasul când plecase spre-altarul Afroditei. deodată Galateea întredeschide ochii şi inima ei bate. întâia oară iese şi-artistul Pigmalion. şi ea-i cuprinde gâtul : — Mult am dormit. — Zeiţă! zice el. Oamenii începeau să strângă-n coşuri mere şi rodii şi naramze. Iar fetele. Se-ntoarce şi porneşte înfrigurat spre casă.. şi îi sărută faţa şi îi şopteşte vorbe curate de iubire : — Tu ai să-mi fii soţie. A fost şi Afrodita. toţi sculptorii Eladei. Eu am pe Galateea cu inima de fildeş. la care-au fost poftite mulţimile din Cipru. Jertfeşte un berbece şi cade în genunchi.. viaţa. Acolo-i Galateea..... gătite cu văluri lungi şi albe din pânză străvezie. Azvârle-i o scânteie. Tobele băteau tare.. în ghirlande. Iezii săreau zburdalnici. Pe urmă. şi dintr-o piatră. poeţii. V . chemând la sărbătoare toţi oamenii din Cipru. Se-nghesuie-n mulţime. cuprins de-nflăcărare. împleteau. Veniseră artiştii din tot cuprinsul ţării. căci se-apropia serbarea zeiţei Afrodita.163 STATUIA PRINDE VIAŢĂ enise primăvara. Pe câmpuri viţeluşii gustau întâia oară din iarba cea mustoasă şi mii de zburătoare înveseleau văzduhul cu ciripitul lor. Şi iată-l! – în mulţime. Iar pielea ei se face mai moale ca mătasea. A fost o nuntă mare. să ardă-n vâlvătăi. şi flautul se pornise să sune tânguios.. zeiţo!. Îţi mulţumesc. surâsul îl pătrunde în inimă pe tânăr. cuprins de-o presimţire. muzicanţii. îi spune Galateei... şi eu i-o voi aprinde. Chiar au danţat la nuntă... Sosind. Se află tot pe soclu.. se-nţelege. Eu te-am purtat în suflet şi te-am creat din fildeş. În timp ce-i spune astfel. Nu vrea să ţie seama că trupul ei e rece. Se-ndreaptă spre altarul de marmură-al zeiţei.

în cânt. Un templu fără seamăn şi cel mai drag zeiţei.. ce-a stăpânit în Cipru.. Feciorul Galateei a fost regele Pafos. iubirea creatoare. ce şi-o păstrau cu grijă. Cât ? Nu mai ştie nimeni... I-a ocrotit iubirea. Aşa zice legenda. au slăvit pe-Afrodita.. frumoasa Afrodita.164 A fost o veselie cum nu se poate spune. I-a ocrotit zeiţa. în danţ. zile ferice. şi-n piatră8 . dup-aceea. Iubirea ce-i cântată şi astăzi de poeţi. Artiştii. ce poartă-acelaşi nume. Şi-au trăit împreună ani lungi.. El a clădit oraşul. . şi-unde se află templul frumoasei Afrodita.

din ordinul împăraţilor romani. Peplonul era o tunică. care îl răpune sălbatic pe Adonis. Ciprul este o insulă din Mediterana răsăriteană. 2. Tot dintr-un titan. După versurile poetului latin Lucreţiu. Zeiţa Afrodita întruchipa şi ea. Deci. unde. Se spune că zeiţa purta un brâu fermecat. Acest brâu avea darul de a o face mai frumoasă şi-i da puterea să subjuge inimile bărbaţilor. după legendă. războiul. Afrodita-Venus – sau Venera la romani – era fiica lui Uranus. se trag direct din Uranus. Elada. la rândul său. Legenda ticluită de poeţi cu atâta meşteşug.. cu secera de diamant. fiind dintr-un neam mai bun şi mai vechi. pe când olimpienii. fusese purtată Afrodita de Zefir. după legendă. prinsă cu o agrafă pe umeri. adică al cerului. vreme de două zile. din Iapet (prin Prometeu şi fiul său Deucalion). prin Afrodita. şi jalea Afroditei. Astfel se tălmăceşte şi crima săvârşită de Ares cel crud asupra lui Adonis. Căci Ares este feciorul Herei. erau din neamul lui Cronos. şi elinii din Iapet). Războiul prăpădeşte şi pârjoleşte totul. cu mare însufleţire.. S-a mai arătat această temă la Prometeu : dorinţa omului de a atinge suprema creaţiune. dreptul de a-şi întinde ghearele ei de vultur pestre întreg pământul. se trăgea. În acest fel justifica familia luliilor dreptul de a stăpâni Roma. Mai mult. Înţelegeau belşugul de roade felurite.165 Note: 1.feminină. în urma loviturii date de fiul său. părintele tuturor zeilor. în frunte cu Zeus. 7. Ea se născuse din spuma mării. Iar spuma se ivise din sângele lui Uranus. arăta că romanii. şi neamul elinilor. Vremea se înrăieşte către începutul toamnei. de a schimba materia neînsufleţită în fiinţe vii. . dealtminteri. în vreme ce elinii se mulţumeau să arate că ei. Afrodita se trăgea din prima dinastie de zei. fără mâneci. nepot al Afroditei. scurtă până la genunchi. pe câmpie şi-n florile ce-şi scaldă petalele în lumină. scurs în apa mării. Ares. serbările în cinstea lui Adonis. atunci când se născuse. Ascaniu sau luliu – cum îl numeau romanii – era întemeietorul familiei imperiale a luliilor. iar hitonul. Adoniile. romanii aveau pretenţii mai mari: ei afirmau că. În legendele eline se sublinia că numai omul înflăcărat de o mare pasiune va putea săvârşi acest lucru. adică din a doua dinastie. se trag din titani (olimpienii din Cronos. şi mai târziu la Roma. aduce pustiirea în arbori. aveau loc în Asia. care îndestulau ogorul. când iarba se vestejeşte şi poamele cad. au mai multe drepturi decât elinii să stăpânească lumea. 6. cel dintâi zeu al cerului. vechii greci înţelegeau vremea călduroasă. ei pretindeau că fiul lui Enea. o haină de lână albă. aceea a titanilor. ca şi olimpienii. 4. din care făcea parte şi Cezar. şi August. 3. Atuncea este vremea care aduce moartea comorilor grădinii. în vreme ce frunza sângerie este purtată în vârtejuri de vânturile toamnei. Ele se prăznuiau primăvara. Prin Adonis. titanul Cronos. livada şi grădina. natura roditoare. însemna. şi Romei. Dar Ares mai este în acelaşi timp şi furtuna sau vremea ce se schimbă. când înfloreşte glia. Iar moartea lui Adonis însemna chiar sfârşitul verii. 5.

ea stârneşte uimirea tuturor prin perfecţiunea cu care a fost creată. Scopos. spre slava Afroditei. dragostea şi frumuseţea. Se pare. aceea care întruchipa. . pe când îşi săpa ogorul. pentru elini. unul din cei mai mari sculptori ai antichităţii. o insulă din roiul de Ciclade. că această statuie ar fi opera unui alt mare sculptor grec. Marmure vestite sunt : Afrodita de Medicis şi mai ales cea din Milo. a dăltuit adevărate poeme în piatră. Aceasta din urmă a fost aflată de un ţăran în Milo.166 8. Praxitele. Aflată astăzi la Luvru.

. căci tu le-ntreci. Şi dinţii : stropi de lapte. erau în schimb aduse ca daruri pentru fată. o muzică divină ce farmecă urechea şi-alină suferinţa.. în vreme ce poeţii se adunau acolo... un rege şi-o regină care aveau trei fete. din proaspătă mulsoare. Şi buzele!. Nici nu puteau să fie ochi mai adânci. pământenii uitau s-o mai sărbătorească pe mândra Afrodita şi lăsau să se stingă pe-altarele ei focul. copilă.. ele-ar păli de ciudă. De-o rumeneală dulce.. fireşte.. ce suge-ntâia oară. plin de parfumuri. Iar graiul ei. De-aceea. nedumeriţi. Noi nu mai vrem pe alta”. din dumbrăvile sfinte. din temple şi sanctuare. mai galeşi. lăudându-i frumuseţea. Tu eşti mult mai frumoasă. Aşa grăiau poeţii. rostindu-i pe-ntrecute fermecătoare versuri : „De-ai fi printre zeiţe. ca un ceresc balsam. Locuitorii ţării şi chiar străini de locuri se grămădeau s-o vadă pe fata cea mai mică a regelui din Creta..167 EROS Şl PSIHEEA n basm1 se povesteşte c-ar fi trăit de mult.. că poate să existe o astfel de minune.. pe toate laolaltă. Î .. Podoabele de aur. ar fi un strop de apă lângă un lac de munte. smulse de pe coloane. le întrecea cu mult. Psiheea. frumoaso. cea mai mică. în botişor de ciută. Ce buze!. Obrajii-i erau rumeni. în Creta. tu ne vei fi zeiţă. Dar orişicâte haruri aveau primele două. un cântec. Ca rodiile coapte. ce-şi arde limpezimea sub soarele amiezii. o. de mult. Din pricina Psiheei. Chiar mândra Afrodita ar fi pe lângă tine o floare vestejită. cum are trandafirul involt..

flăcăii ce-nainte nu conteneau s-o ceară de nevastă. Şi feciorul şi-a-ntins aripi de aur3 .. astfel. jertfe. căci oamenii. i-a rostit Afrodita cu voce tremurândă. în palatul din Creta. ştrengarul s-a strecurat în taină. o torţă şi un arc cu săgeţi fermecate : — Tu. Tu însă fă – prin vrajă – să n-o iubească nimeni. — Nu. o privea pe Psiheea nesăţios.4 PALATUL FERMECAT -a scurs o săptămână. O vei găsi uşor. cam bătrâni. copilul cel drag al Afroditei s-a întors în Olimp. sau cine crezi cu cale. De. După treaba asta.. o lună.. acum o priveau reci. răzbunarea zeiţei Afrodita va fi îndestulată. Psiheea!" Şi. Îmi împlineşti voinţa. s-a cam zgâriat la deget.168 Când a aflat zeiţa. zeiţa Afrodita l-a şi chemat pe Eros2 .. gândind : . Şi Eros a vrăjit-o pe fata regelui. s-a necăjit amarnic şi-a început să strige : — Asemenea ocară ?.. te rog de astă dată să te repezi în Creta şi s-o cauţi pe Psiheea... Era-n Olimp. pe care o iubea. Parcă vedeau o piatră. la fecioara Psiheea. Cum îndrăzneşte ea să fie mai frumoasă ca mine.. copilul meu iubit ?. să caute o săgeată cu care s-o ţintească. Părinţii mândrei fete erau nedumeriţi. Afrodita ? Şi... Iubirea pentru fată l-a şi cuprins pe Eros. mamă!. nătângi. Lăsându-şi tolba-ncolo... fructe – toate – să-mi fie smulse oare de fetişcana asta ?. odată cu-nserarea.. căci fiinţa mi-e robită de chipul tău. înfuriată groaznic.. ce-mi asculţi porunca fără de şovăire. S . căci celelalte fete. — Da.. fără viaţă şi fără de simţire. copilul năzdrăvan.. o marmură cioplită cu mare iscusinţă de-un sculptor cu renume şi. Noaptea era senină şi-o rază de lumină – trecută prin frunzişul cel des de la fereastră – o săruta pe pleoape.. precum hărăzise zeul iubirii. De-o fată muritoare ?. Cum de o rabdă cerul ? Şi darurile mele. chiar în iatacul fetei. c-a îndrăgit un monstru şi... Vreau s-o hulească lumea şi să râdă de ea. Dar dibuind prin tolbă. Dar n-am să trag săgeata cu fiere şi otravă. dar gândul îi rămăsese-acolo. precum făgăduise zeiţei Afrodita.. surorile mai mari... suspinând. găsiseră miri vrednici. nu-i vorbă. mai picură-i în suflet Psiheei şi-o iubire nebună pentru-o fiinţă cu totul decăzută. ce-avea aripi de aur. — Atâta ţi-e porunca ?. un osândit de soartă. pe genele ei lungi. Eros.. şi.. sau un an. se strâng s-o tot admire... A zburat prin văzduhuri şi-a poposit în Creta. dar totuşi nişte miri de rang înalt : doi regi. flori. Tiptil-tiptil.E săvârşită vraja : n-o mai pot dezlega. totuşi..

Păşind fata cu frică. dulciuri. Şi mii de animale – părând însufleţite – făcute din argint. frumoasa mea stăpână. Apolo i-a răspuns. să-ntrebe pe Apolo ce are de făcut. chitre. puse în mozaic şi-nchipuind din ele figuri parcă pictate..169 Ce bucurie mare ar fi avut părinţii. Poţi spune orice voie.. Psiheea nu aşteaptă prea multă îmbiere. Ce bine e în apa fierbinte. ce zboară prin văzduhuri. O fiinţă fără seamăn. vinuri întăritoare. lăsând-o-ntr-o poiană cu ierburi ca mătasea şi flori îmbălsămate. într-un cortegiu jalnic – de moarte. mărgăritare albe.. Fata privea uimită. Rămasă singurică. în care erau îngrămădite comori nemăsurate de aur. tăcută. pătrunde în palat. ca ginere. În preajmă dă cu ochii de un palat măreţ. Zefirul. pietre scumpe. Coloanele înalte. Şi-n ziua hotărâtă. să ştii că e al tău. rubine.. bătrâne. fructe gustoase : rodii. Atâta doar că nimeni nu mai călca palatul în chip de peţitor. Vă-nchipuiţi ce-adâncă. s-o ducă peste piscuri.. sculptată cu migală în lemn scump de lămâi. Aici au părăsit-o. păşind tot mai departe. Dar nu-ndrăznea sărmanul să calce-o hotărâre pe care o luau zeii.. bătrânul rege s-a dus la un oracol. pe scări monumentale. şi se cufundă-n baie. erau turnate-n aur. în vreme ce podeaua părea ca înstelată cu mii de nestemate. . o luase pe copilă pe aripile lui. cum poruncise zeul. ştiind că lasă fata drept pradă unui monstru.. Deodată dânsa simte că bate-o adiere. în care sclave cu chipuri nevăzute au picurat esenţe plăcut mirositoare! Şi-o masă-mbelşugată... tot aşteptând pe monstru să vină să o-nhaţe. veşminte şi podoabe. O fiinţă nevăzută. dacă şi-a treia fiică şi-ar fi găsit un rost. prin încăperi. va fi bărbatul fetei. ce-o să te răcorească după atâta zbucium. şi nu-ncerca. După ce se-ospătează. şi-acolo – ce să vadă ? O boltă minunată. prin preoţii din templu : — Nu mai spera. un monstru rău şi crud. ce neagră întristare l-a cuprins pe bătrânul părinte al Psiheei. poftim. naramze îi sunt întinse-n faţă. pe o potecă-ngustă. Poţi da orice poruncă. De vrei.. Psiheea e condusă într-o-ncăpere mică. Deci du-o pe Psiheea în vârful unui munte şi las-o părăsită. tu. Vântul de-apus. care o susţineau. ca monstrul să-şi ia prada. să te împotriveşti poruncii zeilor. şi s-au întors acasă. călăuzindu-i paşii. de care însuşi Zeus se teme uneori. rege. împodobeau pereţii. şi-n aramă. un om. Atunci. în locuri neştiute de oameni până-atunci. purtând cu sine focul şi-o armă ucigaşă. cu luciu stins.. focoase diamante şi alte multe pietre. cu vaiete cumplite. te-aşteaptă o baie minunată. îi glăsuia copilei : — Tot ce zăreşti în juru-ţi.. prinţesa sta cu spaimă şi tremura ca frunza când vine vijelia. nu de nuntă – regele şi regina au dus-o pe Psiheea pe vârful unui munte. căci vei fi osândit. şi-n fildeş.

trimisu-ne-a pe noi. Fiinţele nevăzute o culcă pe fecioară în acest pat de aur şi suflă în făclia ce pâlpâia alături. Până ce el. Coruri... surioară. să nu-ncerci să mă vezi. Vorbea numai cu umbre. stăruieşte.. culegând flori şi fructe sau dănţuind mereu. Îngăduie ca-n ziua următoare Zefirul să aducă acolo. în fine. ea plânge şi-l dezmiardă. şi-l roagă. cu aşternuturi moi. Dar într-o zi.. muzici alese îi desfătau auzul! Dar nu vedea pe nimeni. se-nduplecă.. — Dormi fără nici o grijă. Dar să nu-ncerci să-l vezi. A stfel s-a scurs şi noaptea. şi totul se-mplinea. când fata ieşi ca să se plimbe pe munte. ori cobora-n poiană. — Am să-ţi împlinesc voia.. — Mai înainte-i spune : — Ştiu că surorile or să te sfătuiască lucruri nechibzuite. Se hârjonea cu ele. dar fiinţele din preajmă îi poruncesc să tacă. surorile mai mari. Soţul tău o să vină şi-o să te-mbrăţişeze prin somn.. Nu vor să vadă cerul şi nici lumina zilei. pe cele două fete. Şi altele pe urmă. SE IVESC CELE DOUĂ SURORI urmă... care umblau prin munte. căci el şi cu regina s-au ferecat în casă. fata se răsfăţa în voie prin multele-ncăperi ce le avea palatul. O strigă şi o caută : — Psiheea. aşa precum doreşti. stăpâne.. da!. unde eşti ? Regele. nu ştia cum îl cheamă. Psiheea le aude şi-ar vrea să le răspundă . Neobosită. copilă dragă. O vorbă să nu spună. cu pat curat şi alb.. îi spune iar o voce. orice-ar fi pe lume.. de are înfăţişare frumoasă sau de monstru.. tatăl nostru. A mai trecut o zi. Să nu ai nici o teamă. Nu ştia cum arată. vremea curgea pe nevăzute făgaşe. Să nu ai nici o teamă! îi răspunde Psiheea. Cu câtă nerăbdare aşteaptă dânsa noaptea! Iar când soţul soseşte. În timpul zilei. şi-n zori – când prima rază se strecura-n cămară – dispărea fără .. Toate vor fi. Intâi să-i ceară voie slăvitului ei soţ.170 primitoare. Mai ales nu uita că. căutând-o pe Psiheea. Psiheea devenise soţia unei fiinţe ce venea numai noaptea. căci te pândesc primejdii. a auzit din vale nişte voci cunoscute. Cine să fie oare ? A!.. să te căutăm. Nu le da ascultare. cât timp nu pot să afle nimic de soarta ta. A stat puţin pe gânduri. fugind printr-o pădure. I-e blândă sărutarea. N-avea decât să-şi spună dorinţa cea mai mică. Sunt ele. ca-nainte. în palat.. prin poiene.

pădurile şi toată avuţia ce se afla acolo.171 PSIHEEA ÎL PIERDE PE EROS n ziua următoare.. la-nceput bucuroase c-o revedeau pe fată. Mă rog. dintr-o dată. Şi scorpiile pleacă. vede pe cele două surori ale Psiheei. Se uită cu ardoare la el şi se apleacă. Ca să se-n-credinţeze. neghiobi şi şubrezi... pe perne. pe vârfuri. Psiheea le arată palatul fermecat şi sălile în aur şi arginturi. cu soţii noştri bătrâni. iară în zori se-ntoarce. Căci el o să se-nfurie şi o s-o pedepsească. e monstrul cel mai dulce şi mai frumos din lume.. ha. Zefirul se porneşte pe văi şi.. grădinile. O fi voinic şi chipeş. Ce-mbrăţişări! Ce lacrimi! Ce chicoteli! Ce râs!. Psiheea ia în mână lămpiţa cu ulei şi. pesemne. Şi noi. târziu. de parc-ar fi regină.. Neruşinata!. uşurel.. În fiecare seară vine dintr-o pădure şi trece înot râul. Ba.. îşi şoptesc amândouă. Ba... şi braţe nevăzute aduc bucate. şi să-i privească faţa. Aşa. Îi spun că nişte oameni i-ar fi văzut bărbatul. Tocmai ei ? Cea mai mică ?. şi-o săgeată o zgârie la un deget... E-naripatul Eros. cu bucle lungi de aur pe umerii de nea. cercei sau pietre scumpe. coşuri cu flori. surioara noastră va pierde din trufie. ne mâncăm tinereţea. mingii. E straşnic planul.. în noapte. Şi cele două scorpii o sperie pe Psiheea. iar noi nişte sărmane şi umilite sclave. afară de aceea de a-şi vedea bărbatul . Acesta-i un balaur.-nfricoşată. pe când el doarme. şi cum el i-a cerut. dornică să-l sărute. Acel ce s-odihneşte-naintea ei. Atunci. o Î . — Ce zici ?.. când soţul doarme dus.. Bărbatul său.. Ha. cercuri de aur. hăt. încep să fie roase de o invidie din ce în ce mai neagră. Le-aduce la palat. cu aspru jurământ. o fi vreo zeitate. căci mesele-s întinse şi muzica le cântă. Şi dragostea o prinde cu vie-nvâlvorare pentru divinul Eros. ascultă şi promite să le urmeze sfatul. iar sora cea mai mică rămâne la palat. se-apropie de el şi-i luminează chipul. orice poftesc l Surorile Psiheei. pe aripile sale. Psiheea. le şi povesteşte că ei i se-mplinesc toate dorinţele. Şi ea ? Ce bogăţie. Şi. s-aprindă o lămpiţă noaptea. să nu-ncerce să-l vadă. Şi nu sfârşesc prea bine să spună ce doresc. cu-obrajii ca bujorul. dar nu au timp prea mult. n-o vezi ce se-ngâmfă ? Ne-arată toate cele. când nu-i de faţă dânsa. Sigur c-o s-o mănânce şi pe soţia sa. Alături are arcul şi tolba cu săgeţi. când doarme el. Noi o credeam pierdută. Mai bine să-i dăm sfatul să-şi calce jurământul faţă de soţul său şi să-ncerce să-l vadă noaptea. când o să aibă poftă. Surorile se miră şi vor s-o iscodească. Sclavele nevăzute le-n-treabă de porunci. Ea îi atinge arcul şi tolba. haine. colane...

căci dânsa ocrotea familia. Eros. rostindu-i printre dinţi : P . Fii bună deci. în vreme ce cu ochii îl roagă de iertare... o. Dar nimeni n-o ascultă. Aşa ne-am înţeles ? Ei bine. nu vreau. merge. De ură-nverşunată. pentru asta te voi închide-n casă. Zeiţa Afrodita priveşte spre Psiheea. dă-mi şi tolba.. Imploră şi pe-alţi zei. zeiţă. zeul intra-n Olimp şi mândra Afrodita îi ieşise înainte şi îl certa cu asprime : — Necredincios!.. şi dânsul e un zeu. zeiţa se încruntă. Psiheea şi pornise pe munte.. Dar el se saltă sprinten şi zboară pe fereastră. eu... Duşmana mea de moarte ai luat-o de soţie ?. tot.. căci nu sosise timpul ca să mă poţi vedea..... El.. merge. Silit de legi divine. Palatele de aur.172 picătură încinsă de ulei se scurge din lămpiţă. — Tu eşti o muritoare. aleargă-n templul Herei.. pe cât eşti de frumoasă. îi răspundeau mai toţi... însemnele puterii. soţul meu.. Eros ?.. pădurea...... îndură suferinţe.. Numai că el zburase şi n-o mai auzea. Şi plecă. Peste puţină vreme şi eu am să fiu mamă... Şi.. aripile. făcându-i o arsură pe pielea delicată. căci n-o să-l mai revezi. căci te iubesc. şi plângea : — Ce-am să mă fac.. Dar după-atâta trudă. sete şi piedici cu duiumul. nu-i ia durerea-n seamă.... şi…Eros. Ea doar ocroteşte dragostea pe pământ. Viclean!. S-a dus pe totdeauna.. acuma m-ai pierdut.. năzuind un sprijin. voi avea un prunc. dispar.. Nu ştii că însuşi Zeus a părăsit atâtea şi-atâtea pământene ? Nu mai gândi la el.. tot fata-i mai frumoasă. O roagă pe zeiţă. mama lui Eros. şi foame. şi te iubesc atât. Ajunge la palatul zeiţei Afrodita şi-i spune umilită : — Tu eşti.. O vede pe Psiheea plecându-se asupră-i . e gata să-l sărute cu buzele fierbinţi. ba încă socoteşte să plece spre zeiţa iubirii.. făclia.. Psiheea-nmărmurită aude numai glasul lui Eros. Afrodita. Îl atinge pe zeu. care-i spune : — Mi-ai fost atât de dragă! Dar prin nechibzuinţă. grădinile.. şi frig. se trezeşte.. strigă fata. zeiţă.. Nu mai eşti zeu. Psiheea nu se lasă. Unde te pot găsi ?.. căminul... — Nu. Sunt singură...... ci sclav! PSIHEEA PORNEŞTE ÎN CĂUTAREA SOŢULUI e când frumosul Eros era închis în casă.. izvorul. Dă-mi arcul. mâhnită.

Dar ştiţi. domolindu-l pe monstru cu nişte turte dulci. de câinele lui Hades. poate mai mult ca mine ?. Şi cum.. Pe-aici trecea un fluviu care curgea spre Tartar. Când se sfârşi cu munca...) Pe urmă o trimise în vârful unui munte. Erau acolo boabe de mac. copila ajunge şi la tronul zeiţei Persefona. Se luptă îndelung să intre în regatul cel misterios al morţii. păzit cu străşnicie de sute de balauri. că ea era zeiţa ce-o ajuta pe fată să treacă prin primejdii. o trase de cosiţe şi o bătu la sânge. în cutioara asta. pe soiuri. ce străjuia cu colţii lui cumpliţi acest ţărm al tristeţii. frumoasa Afrodita! Persefona primeşte să-i umple cutioara cu balsamul cerut. linte. însângerată. (Lâna era de aur. necum. Şi-o roagă : — Dă-mi. Dar dragostea. grămezi. strămoaşa tuturora. Luaţi-o şi biciuiţi-o. Cată să vii degrabă. orz şi alte feluri şi-i spuse să le-aleagă grămezi. cum se cuvine! Sclavele o înşfăcară şi-o biciuiră straşnic.. unde păştea o turmă de oi – turbate toate – ce-i omorau pe oameni. îi porunci să plece într-o pădure deasă. — Te du-n regatul morţii cel cârmuit de Hades. Dar nici aşa zeiţa nu se milostivi. zeiţa frumuseţii ? Vrei să mă faci bătrână ? Tu. o puse şi la muncă. şi pleacă iar N . Afrodita. cel cu trei capete... mama soţului meu. dorinţa de-a-l mai vedea pe Eros i-au dat Psiheei vlagă să treacă prin primejdii. gingaşa lui soţie. Îi dete o movilă înaltă de seminţe.. zeiţo.. zeiţa îi mai cere să plece şi-n ţinutul lui Hades. CĂLĂTORIA ÎN ŢINUTUL LUI HADES eîmpăcată încă. să-ţi umple cu balsam cutia asta mică. Porneşte iarăşi fata. Străbate peste fluviul. balsamul ce ţi-l cere. şi cere-i Persefonei.. Se spune despre Gheea. pe unde treceau morţii. Apoi. îi spune Afrodita. să biruiască totul şi să-mplinească voia geloasei Afrodite. pe mine.. O-nvineţiră toată. şi să-i aducă lână. Balsamul mă va face pe mine mai frumoasă.173 — Vrei să mă faci bunică. Şi trece chiar de Cerber.. ce eşti vinovată că te-ai născut frumoasă.. fasole. şi luă ea însăşi biciul. Şi-i porunci s-aducă un şip umplut cu apă. Să vină două sclave : Grija şi Întristarea!. poate mai mult ca zeii. căci plec la un ospăţ. sub pământ. Îi sfâşie veşmântul. grâu...

aproape fără voie. Cât de puţin. le smulge şi s-avântă printr-o fereastră-afară. Nu te mâhni.” Şi tot gândind în sine.. care-a făcut şi face atâtea nebunii. O. Mai stai.. „E pentru zei.. şi-un zeu. Mai stai.. Şi Zeus porunceşte lui Hermes să adune.. să mă-ndrăgească iarăşi.. Eu plec către Olimp.. Să vină şi Psiheea. rosteşte zeul Eros. şi-apoi să caut mijlocul ca să pătrund la el. să-l ducă Afroditei.174 Psiheea... este pe urma noastră. Mama mea. E vremea să-l însori. nu.. stăpâne! Psiheea nu-i zeiţă. să te privesc. la plecare. de-atâta vreme de când ne-am despărţit. nu mai aşteaptă mult. Tu du-te cu balsamul. Adună în cutie aburii grei ai morţii şi fata se trezeşte — Iubite.. Am băgat eu de seamă unde l-a-nchis zeiţa. Balsamul din cutie e numai pentru zei. pe zei şi pe zeiţe.. binişor.. călătorind pe drumuri. Să mă fac mai frumoasă decât mă ştie Eros. de-aş putea şi eu să folosesc balsamul! Puţin.. sosită în rădvanu-i din flori de trandafir. Zeiţa. ZEUS HOTĂRĂŞTE… D : ar Eros. îndură-te de mine şi de iubita mea. frumoaso. Numai că din cutie – aşa cum uneltise zeiţa Afrodita – iese un abur negru.. şi cerceta cutia. Aburul o-mpresoară şi el aduce somnul cel fără de sfârşit.. ce văzuse prin vrajă toate astea. răspunse Zeus.. Şi-i dă fetei să soarbă din cupa lui de aur esenţele . tu ce lumea o cârmuieşti din slavă.. şi cum aflase locul unde-i ţinea zeiţa aripile şi arcul. — Ba da. în sala de consiliu. o sfătuise bine : — Să nu deschizi capacul. se frământa Psiheea... Psiheea dragă. eu am s-o fac zeiţă. mânată de iubire. Afrodita. Nu-ngădui. şi-ncearcă să surâzi.. strigă din urmă zeiţa Afrodita. Deci m-ai iertat ?. cum este Eros. cum este Eros. Şi ca să fie demnă Psiheea de un mire ceresc. văzându-mi chipul. nu poate face nuntă cu ea – o muritoare. Zeus. Psiheea-ntredeschide capacul. E vremea să astâmperi pe-acest copil zburdalnic. Tu eşti oare!.. — Nu.. Iar el. Căci am atâtea lucruri să-ţi spun.. şi fata cade jos. Şi zboară zeul Eros drept în Olimp şi spune : — O. Ajunge la Psiheea.. — Şi eu. dar nu-i timp de pierdut.. ştiu bine.

Iar voi.. puteţi să-ncepeţi nunta şi să vă veseliţi.175 divine : ambrozie şi nectar...5 .. — Rămâneţi împreună necontenit de azi. Vă porunceşte Zeus!. le glăsuieşte dânsul.. rămânând amândoi fericiţi în Olimp.. zei şi zeiţe. Şi Eros cu Psiheea au făcut astfel nunta.

Într-un frumos tablou. pe care o gustau numai zeii. Mai târziu. reprezentate prin liră. este înfăţişată această poetică alegorie. Eros. cum credeau elinii. 3. poate în otravă şi venin. El a unit-o pe Gheea. un giuvaer de piatră. pe draga lui soţie. Întruneau astfel în dragoste. 5. Fără îndoială că această operă. În Capitoliul din Roma se află o statuie cioplită din marmură pentelică de faimosul Praxitele. Arătau în acest fel că simţămintele. din care este gata tocmai să tragă o săgeată. . cea dintâi zeiţă. care se găseşte la Luvru.176 Note: 1. a pătruns în folclorul multor popoare. Alte opere îl reprezintă pe Eros în mână cu o torţă – torţa care trebuia să înflăcăreze dragostea oamenilor. prin Eros. făcându-le să se înmulţească. grecii şi l-au închipuit pe Eros ca un tânăr înaripat. poetizând legenda. cel dintâi zeu. într-atât este de armonioasă marmura dăltuită. în opera sa „Măgarul de aur”. Basmul despre Eros şi Psiheea a fost povestit cu multă vervă şi fantezie – probabil după o veche legendă elină – de către scriitorul Apuleius. Tot în Capitoliu se găseşte un preaminunat grup de marmură care-i înfăţişează pe Eros şi Psiheea îmbrăţişaţi. frumuseţea Afroditei cu dorinţa de cucerire a lui Ares. pentru grecii vechi. şi anume că dragostea nu poate dăinui. pictat de artistul Louis Gérard. perechi. şi pe Ares. şi ajunge în Olimp. El are un arc. Această alegorie are un tâlc. dacă nu e însoţită şi de o simţire adâncă. ca s-o urce în Olimp. înaripatul. Eros. săvârşită de un artist necunoscut. poate muiată în miere şi foc. Aici Eros. Dar şi sufletul se înalţă prin dragoste. după ce el îi ţintea cu săgeţile. Un zâmbet şăgalnic îi luminează faţa şi toată frumuseţea ce i-a fost dăruită de Afrodita. care uneşte fiinţele perechi. vrând adică să sugereze că dragostea cea frumoasă trebuie cucerită. dragostea. 2. dându-i drept părinţi pe Afrodita. a inspirat nu numai pe poeţi. a fost răpită de romani din Elada. ci şi pe pictori şi pe muzicieni. Opera. ţinând în mână o liră. Psiheea. sub diferite variante. numai forţa universală. în limba greacă. zeul luptelor nesăbuite. Cupidon sau Amor – cum îi spuneau romanii – este înfăţişat ca un tânăr cu pletele încreţite şi aripile pe umeri. Lui Eros însă nici că-i pasă de cele care vor urma. Tema a fost reluată de către alţi scriitori şi. De aceea vechii meşteri îl înfăţişau adesea pe Eros călare pe un leu. cu Uranus. zeiţa dragostei. adică în locul unde se găsea fericirea desăvârşită. 4. la început era. pot îmblânzi o fiinţă oricât de cruntă. cuprinde pe Psiheea. se tâlcuieşte prin suflet. în chip poetic.

177 POSEIDON ŞI AMFITRITA alatul lui Poseidon1 . cumva. îl îndrăgea nespus. erau nişte copile de-o bunătate rară. nimfele nereide plângeau înduioşate şi. despre delfin. văzuse într-o ceată de nimfe nereide o tânără fecioară. Le mulţumeau cucernici şi le zvârleau ofrande în valurile mării. delfinul care zburdă mereu voios prin valuri şi saltă şi se joacă şi face giumbuşlucuri. zeul care purta în mâna lui triena2 -. pe când zeul se preumbla pe mare. Când se trezeau sărmanii şi se vedeau trăind. o nimfă oceanidă. În urma lor săltau cetele de delfini şi alte animale din apele marine. Dar şi mai mult iubea delfinul. Nereu. şi tatăl lor. De-altminteri în legende se spune că Poseidon şi-a cucerit soţia cu ajutorul unor preacredincioşi delfini. se ridica-n Egeea3 . Odată. Însă de-acolo zeul pleca adeseori în carul său de aur. Aproape nu-i poveste legată de Poseidon fără să fie vorba.. Ele-i purtau pe braţe şi-i aruncau pe ţărm. se avântau cu toate să scape corăbierii. Fiindcă zeul Poseidon crease cândva calul4. lunecând prin valuri. ştiau că-şi datoresc această fericire nimfelor nereide. în număr de cincizeci. Mama lor era Doris. P . tras ca o vijelie de zeci de cai sălbatici. alt zeu bătrân al mării. numită Amfitrita. Iar când zeul Poseidon cutremura adâncul de ape mişcătoare şi îneca sub valuri triremele eline.. Nimfele nereide. care-şi avea palatul în apele Egeei.

c-o fire-atât de aspră şi-un glas răsunător ?. De mă însor cu dânsa. Ce visare!. Ia stai s-o mai privesc. Aici veneau noroade de vietăţi marine. şi asta va fi bine!” Şi.. Nu. ce este atât de mânios.. Şi-o zguduie.” Şi se uita la fată cu ochii lui albaştri.. Iar nimfa cea frumoasă e fata lui Nereu.. vrăjit de melodia ce o cântau în cor. însă. deodată.... blândă din fire. când tropotesc prin valuri şi-aleargă şi nechează. Poseidon. Nici nu vreau să-l văd. Căci nimfele. Şi caii lui la fel... Iar ea.178 URMĂRIREA NIMFEI cum însă Poseidon zărise pe-Amfitrita cu toate celelalte surate ale ei. la mine... Copilele danţau într-o insulă Naxos.. Ce fete are Nereu! Mai ales Amfitrita. tăioşi cum e oţelul. au contenit din danţ şi au sărit în mare. de marmură. căci îi cunosc puterea.. Tridentul lui mă sperie de câte ori îl văd. a trimis peţitori. puse doi delfini.. „Ce cântec!.. scoici. între valuri.. o căuta şi. Căci altminteri stăpânul va aduce prăpădu-asupra voastră. Şi ca să scape. izbind-o neîncetat de stânci. ca danii. căci stăpânul e supărat cumplit. ce-i aduceau... vrâstată cu vine de argint. îmi întăresc domnia.... dar fata nici n-a vroit s-audă : — Cum ? Eu să fiu soţie acestui zeu.. A . Voi nu vedeţi cum marea se zbuciumă de-atunci ? Poseidon o loveşte cu furca sa mereu. .. le ocrotea pe toate aceste vietăţi ce locuiau prin mări.. şi zeul se oprise. Nu. în palatul de aur din Egeea!. Răspundeţi...Şi zeul a zâmbit : Cred că a venit vremea să-mi aduc o regină. Dar zeul din Egeea. cum s-a-ntors Poseidon la dânsul la palat.. Nici prin gând nu-mi trece... ce înotau prin ape şi-i întrebau pe toţi : — N-aţi văzut-o pe nimfă ? Nu ştiţi pe unde e ? Pe unde se ascunde copila lui Nereu ? Răspundeţi... şi-a spus în sine zeul.. alge mlădioase şi pietre de mărgean şi o cinsteau pe nimfă.. puzderii de corăbii. şi sfarmă. Pesemne.. ca să-i dea de urmă. fata a fugit într-o peşteră albă... barba-i zburlită şi-nţesată de alge şi de scoici şi fruntea-ntunecată şi pletele-i albastre s-or fi zărit cumva.

încâlcit. pornind spre ascunzişul copilei lui Nereu. corăbii.. o meduză. P .. a scufundat din nou. careva. Nu li se vedeau ochii şi îşi aşteptau moartea. delfinii ageri s-au hotărât din nou s-o caute pe Amfitrita. unde domneşte Hades. un peşte. Poseidon. Numai că-n zorii zilei pornise iar s-o caute pe nimfa Amfitrita şi. se pitulau de spaimă prin pietre şi nisip. insule şi maluri. să aducă iute ştirea. au şi pornit înot.. Ba chiar s-o şi peţească. Şi-a curăţat şi barba de scoici şi de nisip. Iară pe fruntea arsă de vânturi şi furtuni şi-a aşezat coroana. cineva a vorbit – un şarpe. noroade-notătoare de peşti şi raci şi broaşte şi scoici şi câte toate se ascundeau în grote. vrâstată cu vine de argint. părăduind ţinuturi şi înecând sub ape oameni nenumăraţi. Jivinele din apă. Atunci. şi apa acoperise ţărmul.179 MÂNIA ZEULUI SPOREŞTE oate mai mult de frică. Dar poate Amfitrita a fost şi ea vestită că zeul îi aflase locul de adăpost. În zadar o căuta. nici de data asta neizbutind s-o afle. aflând vestea. de mânie. ca să-şi pieptene părul albastru. şi nimeni nu ştia unde şedea pitită. încât se zguduiau şi apele şi munţii şi Tartarul cel negru. aşa-şi trântea tridentul.. în noapte. şi s-a ascuns mai bine. s-a potolit Poseidon pentru puţină vreme. într-un cotlon al mării. A ridicat tridentul... Poseidon. Abia târziu. Delfinii. căci nu dădea de dânsa. şi se părea că totul s-apropie de sfârşit. s-a-nveselit nespus. când hăurile mării primiseră atâtea corăbii călătoare. credincioşi. sub furia lui. Încât zeul Poseidon venise în zadar. şi-a spus unde e fata şi că-şi are sălaşul în peştera aceea de marmură. Şi-a pus pe umeri haina de purpură brodată cu aur şi argint.

Nedumerită încă. şi ţărmuri şi numai tu. Jucându-se. Privind astfel spre dânşii. ce-mprăştia lumină pe toată coasta mării şi o umplea de vrajă. de milă pentru oameni – pe cât spune povestea – s-ar fi înduplecat. cu glasul tunător. şi fă cu dânsul nunta. desigur – când ne-ai trimis în S . Zeul s-a repezit spre peştera în care s-adăpostea mireasa şi.. ai să fii vinovată faţă de zei şi oameni de-o astfel de năpastă. au munţi de avuţii. Ea sa urcat în carul tras de-o sută de monştri. să ştii. a-anbiat-o să vie alăturea de el5 . stăpână peste ape ? Asemenea iubire nu mai găseşti în lume. au spus dânşii – în limba lor.. precum se spune. îndurerat. Auzind vorbele ce le rosteau delfinii. delfinii s-au apropiat de coasta unde – în iarba verde – se odihnea fecioara. Puterea lui e mare.. Poseidon. în vreme ce cortegiul avea în fruntea lui pe oceanida Doris.180 DELFINII O PEŢESC PE AMFITRITA i au pândit şireţii când nimfa – mulţumită că zeul a plecat – ieşea pe ţărmul mării să se-nsorească o clipă. de spaimă pentru dânsa. purtată tot de-un monstru.. în cinstea Amfitritei. De nu primeşti. vrăjită fără voie de jocul cel zburdalnic. Astfel au mers cu fală şi-au intrat în palatul puternicului zeu. frumoasa nereidă. şi monştrii au pornit. un mărgăritar mare. Palatele de aur. Era. Sfârşindu-se cu nunta. după stăpânul Zeus. şi tot ce vrea din lume Poseidon dobândeşte. unde s-a făcut nunta. preafrumoasă nimfă. Poseidon. fecioară... deodată se trezeşte c-o piatră azvârlită de un delfin. de tumbele ghiduşe. plin de fală şi plin de mulţumire. fecioara nereidă aude pe delfini : — O. — Mărite. Blestemele-or să cadă asupra ta. Ea ridicase capul. în iarbă. copilă. aflate în Egeea. Delfinii l-au vestit îndată pe Poseidon că nimfa se-nvoieşte a fi soţia lui. ţinând în braţe lire. Şi ce fecioară oare nu s-ar simţi-ncântată să-i fie lui domniţă. Dânsa ducea în mână făclia cununiei. Ascultă-l deci. au venit la Poseidon cei doi delfini isteţi ce peţiseră fata. şi ea nu-i întrecută decât de dragostea ce-o are pentru tine. Căci el te vrea soţie. În jurul lor săltau nimfele nereide. stăpânul nostru este. cleştar şi diamante. carul de sărbătoare cu care trecea zeul peste aria mării. sfă-râmă şi insule. de salturile repezi ce le făceau delfinii. c-o strălucire vie. cântând cu toate-n cor. cel mai bogat din lume. a strâns în mână frâul.

urla înverşunată. Triton era ca zeii. mărite. pentru zeul stăpânitor al mării – ca Hermes pentru Zeus – pristavul de credinţă. El era de-o mărime de-a dreptul uimitoare. apa îi ajungea abia la mijloc. ce parcă scânteia. alteori. nu i-a păstrat credinţă frumoasei Amfitrita. ca Apolo şi ca atâţia alţii.. dânsul a mai avut şi-alte zeci de soţii. De la mijloc încolo feciorul lui Poseidon era ca un balaur. nimfe şi mai ales copile de simpli muritori. Avea o faţă neagră şi mare cât o casă şi-un singur ochi în frunte. şi i-a strigat lui Zeus : — Îngăduie. ce se numea Triton. i-a dat răspuns îndată trufaşul său fârtat. Pe urmă Amfitrita i-a născut lui Poseidon un fecior cam ciudat. a glăsuit Poseidon. Poseidon. când s-a sfârşit potopul. Şi şi-a întins tridentul.. ţintuindu-i pe boltă. ce geme mânioasă. făcându-şi-o soţie pe fata lui Nereu. alături de-Amfitrita şi tatăl său. marea dezlănţuită. Era urât ca moartea. Ca Zeus. dintre zeiţe. elinii vedeau însăşi furtuna. A prins pe el delfinii şi i-a zvârlit în cer. Dacă intra în mare. Pitici păreau uriaşii pe lângă Polifem. sau. Dacă sufla în scoică. pe nimfa Amfitrita. lovindu-se de ţărmuri. Răsplata o veţi primi pe loc. Poseidon dobândise pe-acest fecior cu-o nimfă. din creştet până-n brâu. De-aceea locuia. El era. doar părul i-era verde şi-ncununat cu trestii.. Acum o aşteptăm. Dintre monştrii aceştia cel mai cunoscut este uriaşul Polifem. ca toţi zeii. Triton a fost acela care. suflând în scoică. CICLOPUL POLIFEM stfel şi-a văzut zeul stăpânitor al mării dorinţa împlinită. ce se numea Toosa. Poseidon. marea se-nvolbura. Fireşte. Şi el avea o scoică mare şi răsucită. Aşa spuneau elinii că s-a ivit pe boltă frumoasa constelaţie a celor doi delfini. ce-i A . în palatul de aur.181 lume. să găsim locul unde se-ascundea Amfitrita. — Cuvântul mi-l voi ţine. În acest zeu. mireasa-i lângă tine.. o nouă constelaţie : a celor doi delfini! — Să fie precum vrei. după nuntă. Căci uită-te. Din încuscrirea asta s-au născut regi. eroi şi-alteori nişte monştri. din apele Egeei. În mâini purta ciclopul un trunchi enorm de pin. slăvite. a rechemat la matcă puhoaiele hoinare din râuri şi din mări. cleştar şi diamante. furtuna se potolea pe loc. ai zis cu voce tare că ne vei da la nuntă răsplata cuvenită.

Nu te gândi că părul ce-mi creşte pe tot trupul . Monstrul acesta groaznic voia să se însoare c-o soră-a Amfitritei. şi turmele. Şi-n pomii mei sunt fructe ce-atârnă greu pe ramuri.. Am vii care dau struguri ca aurul de galbeni. încâlcită – plină toată de spini – c-o seceră-ascuţită. ca floarea de măslin şi mult mai dezmierdată ca rodul din grădini. într-o zi. Legenda ne arată că fata. Dar fiul lui Poseidon. Tu însăţi vei culege. Galateea! Nu mă dispreţui. aproape să le frângă. vor fi tot ale tale.. Galateea – căci astfel se numea – era mult mai frumoasă chiar decât Amfitrita. Avea numai o lege : poftele lui. Mai dulce ca un strugur.. se-ntâlneau Galateea şi cu păstorul Acis. vâna sălbăticiuni şi-i omora pe oameni.. îşi pieptănase părul – ce-i spânzura în viţe sălbatice şi negre – cu grebla lui uriaşă. Galateea. un trup atât de falnic şi nişte plete dese. o fiică-a lui Nereu. fecioară. Îşi pune la o parte toiagul său enorm.. Căci partea cea mai mare din aceşti munţi e-a mea. lăsând naiul. la poalele colinei. ascunsă undeva. care îmi cad pe umeri. parc-ar fi o pădure. şi marea. o socotea în mare. Pomii cei plini de roade vor fi numai ai tăi. şi începe să cânte... Ridică-ţi dară capul din valuri. care-mi umplu livada şi licăresc prin arbori. poate. de mult. pe care şi-l făcuse dintr-o sută de trestii. Nici Zeus n-are.. Numai că... Stăteau ades de vorbă şi-şi făureau tot felul de planuri minunate. Mai zveltă ca aninul.. a început să strige spre valurile mării : — Mai albă eşti. fugind din calea mea mereu. Eşti mai îmbietoare decât soarele iarna sau decât umbra vara. Căci n-avea nici o milă uriaşul Polifem. silindu-se să-i placă. Şi-şi retezase barba murdară.. Iar faţa lui hidoasă şi-o oglindea într-una în ape cristaline. Mai moale decât puful de lebădă. îndrăgostit de nimfă. Dar tot tu. Cu-a-ceasta-şi mâna turma. De-aceea. Mai rumen ţi-e obrazul ca mărul pârguit şi eşti mai majestuoasă ca trunchiul de platan. şi-atât!. Din sân îşi scoate naiul.182 slujea de măciucă. Vuiau în zare munţii. Nimfa însă era tocmai atunci cu Acis la poalele colinei. De vrei să-mi fii soţie. Şi-n locurile-acestea.. eşti mai nepăsătoare decât aceste stânci. Polifem nu ştia că nimfa e pe plajă. Mai surdă decât marea.. ai pricepe că ai greşit. dacă m-ai cunoaşte mai bine. să o ademenească pe mândra Galateea. Vroia să pară chipeş. ce umplu păşunea şi pădurea sau sunt închise-n peşteri... pe Acis. fierbea de-atâta larmă. un păstor. Eu mă cunosc mai bine. Din-naltul munte Etna se desprinde-o colină. În ei se află peşteri ce sunt tot ale mele. şi se ferea de monstru. zbuciumată. Vedeau şi-auzeau totul. unde nu simţi căldura în vara arzătoare. Polifem se coboară din munte pe colină. Ah. cu mâna ta. pe-un tânăr. Doar mi-am văzut icoana în unda verde-a apei şi mi-a plăcut de mine. Atât că Galateea iubea. de crudul Polifem6 . Mai proaspătă ca gheaţa. şi fragii ce se află-n pădure şi coarna ce se coace în toamna-mbelşugată şi prunele zemoase. ce intră până-n mare.. nici frig în toiul iernii.. nu-ţi va lipsi nimica.

. Deodată. Apoi. ciclopul Polifem îşi ia din nou toiagul şi porneşte pe ţărm. printre pietre.. Ascultă-mi rugămintea. voi. De-acolo. îi vede pe cei doi.... uriaşul ?. fierbinte. dar el îmi e destul. legenda spune c-a ţâşnit cu putere.. Şi-atunci... El prinde-n braţe-o stâncă şi o ridică-n sus. Acuma s-a sfârşit!.. Ce-a plâns sărmana nimfă. un izvor.183 ar fi o urâciune. ca să-şi pogoare mila peste sărmanul tânăr zdrobit de Polifem. dacă vei fi soţia lui Polifem. . Ce ? Soarele din ceruri nu este numai unul ? Şi nu le vede toate ?. şi fii soţia mea!.. un râu cu apă rece. în amintirea celui ucis de Polifem şi-a dragostei pierdute.... să-l ajute. Nimfa se zvârle-n apă... Şi-a implorat pe zei... Cine-ar fi cutezat să-nfrunte pe uriaş ? Şi stânca îl zdrobeşte pe bietul păstoraş şi sângele lui curge. râdeaţi de mine. Să-ţi mai adaug că zeul Poseidon îmi e tată şi că-ţi va fi şi ţie... de pe ţărm.. sfârşindu-şi vorba... Acis strigă cu groază : — Ajutor. Dar e ultima oară când vă găsiţi alături. Galateea!. Numai că Galateea nu cuteza să iasă din mare. nici calul fără coamă. şi-n jur au crescut trestii. Copacul fără frunze nu are frumuseţe.. numit de nimfă : Acis. din stâncă.. Îi vede şi răcneşte : — Aici eraţi ? Mişei!... Am doar un ochi în frunte... şi eu care credeam că nimfa mă ascultă. Dispreţul tău mă arde mai rău decât un fulger. Şuvoaiele-mpletite s-au transformat în râu.

Calul simbolizează. elinii au personificat-o. peste aria mării. în legenda lui Odiseu sau Ulise. parcă le îmbrăţişa. zbătându-se între maluri. sau cine este acela care le cufundă ?” După puterea cerului. 2. el fiind şi zeul cutremurelor. Despre Polifem. zeul mărilor fusese osândit să zidească o cetate. Are în el parcă şi rezonanţe din ţipetele păsărilor şi ale oamenilor. Romanii l-au numit pe acest zeu : Neptun. împotriva stăpânului Olimpului. care se alăturase Herei. în cer. lăngă ei. cu forţa ei nemărginită. 5. prelungind coastele. Cine dezlănţuie deasupra ei noianul vânturilor despletite ? Cine o zguduie până în adâncuri şi o năpusteşe peste ţărmuri ? Cine ridică insulele din valuri. Desigur. În urma răzvrătirii lui Poseidon. se afla Zeus. zeul Poseidon a avut şi alţi feciori monstruoşi la chip sau la fire. spre aventuri şi fapte glorioase. Dar tot ea le zdrobea corăbiile. nu era alta mai teribilă decât a mării. Această forţă a mării trebuia înduplecată. Ea îi purta pe valurile sale. Ei simbolizau pentru elini relele pe care le pot săvârşi apa sau unele fiinţe din adâncurile ei. născocind pe zeul Poseidon. fără îndoială. urlând. 4. i-a înfricoşat şi i-a atras întotdeauna pe elini. parcă în tropot. izbindu-le de stânci şi învăluindu-le în giulgiul nemăsuratelor genuni. Această legendă este povestită tot în „Metamorfozele” lui Ovidiu. Tridentul este de fapt o denumire latină a trienei. Cu tridentul sau triena Poseidon putea să dărâme şi munţii. cândva. Amfitrita. de parcă ar vrea să scape din nişte lanţuri nevăzute. veghind cu fulgerele în pumni asupra muritorilor. Marea. care poate construi tărâmuri noi. De aceea. provenite din sfărâmăturile pietrelor aduse de curenţi. . izvorul care ţâşneşte vesel din clinele muntoase. Coama lui răvăşită de vânt.184 Note: 1. Însă acolo. prin depunerea de nisipuri. 3. Egeea a intrat şi în unele legende marine româneşti. după credinţa lor. cu apa ei albastră sau verde-vineţie. pe vreme de furtună. 6. aşa după cum îl numeşte Homer în versurile sale. Marea scălda pământurile Ior din toate părţile. Pe o friză din altarul lui Neptun de la Roma şi într-un mozaic de la Pompei se vede scena nunţii zeului mărilor cu fiica lui Nereu. Nechezatul lui e ca ţipătul furtunii care aleargă. Dealtfel. în goană. sus. Troia. pe îndelete. nu numai să dărâme. prin saltul său. când marea se înfurie şi îşi răscoleşte adâncurile. „Şi cine cârmuieşte oare marea ? se întrebau de multe ori elinii. Numele lui vine – după unele păreri – din sanscritul Idaspati. se afla marea. se va mai vorbi. se aseamănă cu valul. Marea Egee se află în partea de răsărit a Mediteranei. dar aici a căpătat chipul unei bătrâne şi rele vrăjitoare. Această legendă nu este altceva decât poetizarea acţiunii mării. care înseamnă stăpânul apelor. acest fiu al lui Poseidon. Dar în acelaşi timp Poseidon putea să şi zidească.

posomorâtul Hades pe tronul lui de aur. poate. păstrându-şi pentru dânsul cerul. Zeus. Chiar numele i-l pronunţau în silă. Iar pentru Hades rămăsese locul întunecat şi trist. când împărţise lumea cu cei doi fraţi ai săi. în neguri. Ceilalţi porneau – cum vom vedea – spre Insulele fericirii. din marele-i regat subpământean. un fel de paradis al desfătărilor şi bucuriei. cântau şi dănţuiau în râs şi glume. Şi-acela care-i supărase mai deseori pe zei pleca în Tartar2 . să-şi capete osânda necurmată.185 HADES Şl PERSEFONA pământ. L egende nu sunt multe despre Hades. Hades. Venea odată vremea când orice muritor – cum credeau grecii – urma să se coboare în Infern. numit Infernul1. numite şi Câmpiile-Elizee. era cel mai posac şi mai nesuferit din rândul zeilor. ale norocului şi păcii. De-aceea. îi dăruise marea lui Poseidon. Oamenii nu-l iubeau deloc. pentru că Hades era zeul ne-ndurătoarei morţi şi-al umbrelor muncite. sub . în Olimpul lor. ţinutul misterios al morţii. În timp ce zeii. nu avea altă grijă decât să cerceteze şi să însemne bine fiece greşeală pe care-o săvârşeau acei de pe pământ.

palate despre care credeau grecii că-s făurite din argint. Şi.. şi zeul. ba şi mai bine. să iasă. Tanatos era moartea însăşi5. sperjuri. Iar umbra o lua zeul Hermes. lângă poartă. căci Cerber îi sărea în cale şi-l alunga iar înlăuntru. Drumul către tărâmul morţii trecea prin nişte peşteri negre şi mlaştini verzi. Ceilalţi. Şi ajungea numaidecât la graniţele întunecatului tărâm. Le insuflau adesea patimi ce-i împingeau către pieire şi îi izbeau fără cruţare. cât timp sta Hermes în Infern. nu mai putea să-l vadă nimeni. către palatul zeului Hades. se-afla Cerber. Morţii-şi ţineau în gură banul. Atuncea se ivea Tanatos. Dar umbrele nu puteau trece. ce răspândeau miasme grele şi-i ameţeau pe călători. şi-i urmăreau cu multe rele. ce şuierau necontenit şi-şi ridicau spre călători gâtlejuri vinete. solzoase. dar cine pătrundea acolo nu mai putea. pe trădătorii din războaie. Şi încă mai spuneau elinii că umbra unui mort. boala. de nouă ori. care nu ospeţeau drumeţii sau cerşetorii sau străinii. pe muritori. Dar Hermes nu întârzia. În calea lui. C . putea să-şi împlinească voia. cum sunt văzduhurile-n zări. decât dacă plăteau lui Haron. venea în faţa judecăţii. pe umeri două aripi negre şi-o sabie în mâna dreaptă. răutăcioase.186 UN ZEU MEREU LA PÂNDĂ a să-i pândească. şi războiul. Iar cel ce nu-l avea cu dânsul mai zăbovea pe-aceste maluri un veac întreg. Ele i-opreau pe călători şi le spuneau cuvinte grele sau îi loveau cum le plăcea.. Pe acest drum se aflau genii tăcute. duşi de nevoie prin Elada.. zăreau o poartă larg deschisă către palatele lui Hades. Pe urmă cercetau şi pe-alţii : pe cei lipsiţi de omenie.. nenorociri şi griji şi boale. Căutau pe criminali. un ban de aur. grijile. ursuzul Hades avea o cască fermecată3. teama. sau de argint sau de aramă.. sărăcia. El smulgea umbra celui dus. larg deschisă . înconjurat de râul Stix7 . Câinele îi lăsa să intre pe poarta mare. Pe capete se foiau şerpi.. Zeii nu se temeau de genii. Geniile îi căutau pe-aceia care nesocoteau Olimpul. Dacă-şi punea pe frunte această cască albăstrie. foamea şi chinul. purtând o mantie ca smoala. nevăzut. crainicul tatălui ceresc6 . în veci. ca într-un ghem. ce-aduceau lumii jalea. luntraş bătrân. şi-i pedepsea pe muritori. hâde. până ce-i nimiceau cu totul. s-o ducă-n tristele adâncuri ale lui Hades. trecând de locul străjuit de Cerber. bătrâneţea. ajutat de genii4 şi de zeiţe-ntunecate. monstrul cel cu trei capete. de cum treceau de apă. mai trecea şi peste râul Aheron8.

un rege care. Tantal a fost silit să-ndure foamea care sfâşie trupul. aflându-se odată la un ospăţ. de veacuri lungi neostoită. să ia o fructă de pe ramuri. apa se retrăgea spre maluri. Să-i crească foamea fără margini. El mai dezvăluise încă şi din secretele lui Zeus. Călăii l-au vârât în apă. cu barba colilie. O stâncă grea şi colţuroasă sta doar oleacă agăţată deasupra lui. Ramuri cu rodii şi naramze. cât e din cer pân'la pământ. să-şi potolească puţin foamea.. în Olimp. să-şi ude buzele uscate de setea care-l mistuia. Aici. Dar cum se apleca spre apă. şi noapte. luase merindele cereşti şi le dusese pe pământ. bătut cu bicele de genii. Să simt-aroma că-l îmbată. ajungă-ţi chinul! Dar Hades. pe muntele Olimp. şi-i vestise pe pământeni despre ce se punea la cale pe seama lor. încruntat pe tronu-i. şi frica-i măcina puterea. şi pere.. şi smochine. doar cât privea puţin spre stâncă. înconjuraţi de ziduri şi-un râu de foc şi de scântei. închişi cu-o poartă. Şi el striga mereu lui Hades : — Zeu blestemat. Au coborât pe lângă dânsul ramuri din pomii de pe ţărmuri. Pentru toate aceste fapte. erau pe loc zvârliţi în Tartar. zgâriat cu gheare ascuţite. . batjocorit şi zi. ce nu putea fi sfărâmată. gata să cadă şi să-l strivească sub povară. dându-le muritorilor. într-un lac limpede şi rece. Iar ei cădeau de-a rostogolul. sus. Să vadă apa şi să-i fie sete. făurită din diamantul cel mai tare. se mâniase. sub întreita suferinţă..187 Cei ce erau învinuiţi de zeul Hades c-ar fi călcat poruncile vreunui mare olimpian. pe-o cale tot atât de lungă. mere. Şi cum căta să-ntindă mâna. aşa ca ei să se ferească. Acolo se găsea Tantal9. până la brâu. toţi pomii îi piereau din faţă. setea ce pârjoleşte pieptul şi spaima cea nimicitoare. străvechiul rege sta în apă.. şi mai ales ale lui Zeus. fiindcă zeii aveau ambrozia şi nectarul şi-l păstrau numai pentru ei. gemeau în chinuri osândiţii. nici nu se ostenea s-audă. Ca să răzbune nedreptatea. Bătrân.

ca să le fie la toţi pildă şi să-mplinească pământenii. n-a înşelat atâtea pământene ?. sărmanul. nu alergaţi după soţii şi după fete de muritori ? Nu le minţiţi ?. viteji şi vrednici. că este dat de gol. Iar roata se-nvârtea întruna.. Pe-aceştia îi duceau cu cinste în Insulele fericirii. Desigur că pe lângă-aceştia mai erau mii şi mii de umbre. Dacă Zeus ar fi vrut să aibă în braţele-i nemuritoare pe soaţa ta. — De ce ? îi întrebase Ixion. nespus de-nalt... Hades îi răsplătea anume. ca şi cei drepţi. zeii. Cei trei judecători. Şi iar pornea Sisif s-o urce cu osteneli ne-nchipuite. şi pentru ea. ţipa şi se zbătea de groază. dar nu-ndrăznea să se oprească. sub ochiul ager al lui Hades. pentru că genii infernale învârteau bice făurite din zeci de şerpi încolăciţi şi îl izbeau necontenit. Sângele îi curgea şiroaie.. regele din Corint.. Dar tu. erau trimişi pentru odihnă în nişte locuri minunate. Cum să-şi ridice ochii către Hera un simplu muritor ? I-o crimă ce se cade pedepsită în mod pilduitor! strigaseră toţi zeii. cel care îi dezvăluise lui Asopos fapta lui Zeus : crima de-a-i fi răpit copila ce purta numele Egina. ce îndurau pedepse crunte.. Trupul îi tremura ca varga. El trebuia să urce-o stâncă pe-un munte-nalt. şi l-au legat. Zeus.. Voi. l-au osândit să se trudească pe veşnicie. Abia putea să mai respire. E drept că unii dintre oameni : cei ce slăviseră pe zei. i-au răspuns zeii. o eumenidă se ivea. l-a azvârlit pe Sisif în Tartar. reci şi umezi ce-l otrăveau muşcându-i trupul. legile aspre. ale norocului şi păcii. încinsă bine-n flăcări. De ciudă şi mânie. din trupul vlăguit de trudă. — O cutezanţă nemaipomenită!. să caţi spre slavă... cu şerpi oribili. Sudoarea îi curgea-n şiroaie. da'ndată ce-ajungea pe culme. era o cinste şi o fală. l-au ţintuit pe-o roată de aramă. în timp ce Ixion. în loc de lanţuri. şi pentru tine. aflând. S . Şi însuşi Zeus. cu numele de Ixion. El îndrăznise să-şi înalţe ochii către zeiţa Hera şi să îi spună c-o iubeşte. cu umilinţă şi cu teamă. Cu trudă şi cu suferinţe urca sărmanul până sus . spre o zeiţă olimpiană ? Netrebnice. hotărâte de către Zeus. un om de rând. pe care îi avea Hades în Infern. cum hotărau judecătorii.188 IXION ŞI SISIF i tot în Tartar mai era un rege din Tesalia. îi smulgea stânca şi-o azvârlea la poalele acelui munte.. cât e el de mare. ai să plăteşti amarnic! Şi l-au zvârlit în Tartarul lui Hades. Se mai găsea-n acele locuri Sisif. — A!. pentru toţi.

Se cheamă Cora şi-i frumoasă. Nu stăpânea decât plăcerea şi bucuria şi răsfăţul. Şi fiind el zeu atât de mare. posomorât şi rece. Zeii la fel. nu bătea vântul. Abia de respira Zefirul. Şi-atuncea i-a cerut-o lui Zeus. în care oamenii nu vin cu bucurie. D .. Zeul nici n-a mai stat pe gânduri. pe pajiştile-nmiresmate. care era părintele fecioarei. Este cuminte.. Tot ce fusese întristare aici era de mult uitat. la o nevoie. împrospătând mereu văzduhul. căci îmi eşti frate şi-un zeu vrednic. să-mi dai un ajutor. Aici.. sub apriga domnie a lui Hades. Legendele ne-arată despre dânsul că se simţea-ntr-o vreme singur şi hotărâse să se-nsoare. şi-o fi răspuns : — Ţi-o dau. Nici o zeiţă n-ar fi vrut să vadă mereu. pe care-l stăpânea. Zeus o fi zâmbit pesemne. — N-ai grijă în privinţa asta. Durerea nu se cunoştea. tatăl ei. n-o să i-o dea pe Cora de nevastă. născută din iubirea cu Demetra.. Numai de poţi s-o iei. cu fală.. o fi spus Hades. Şi-a trimis slugile să cerceteze cam ce zeiţă a rămas nemăritată.. Şi umbrele se desfătau în cântece şi danţ şi lupte. Demetra pururea veghează asupra ei ca o tigroaică.. s-a hotărât să-şi fure o mireasă.. HADES VREA SĂ SE ÎNSOARE ar să ne-ntoarcem iar la Hades. dându-şi seama zeul morţii c-aşteaptă – fără nici o speranţă – atâta vreme. A aşteptat un timp.. o fi grăit iar zeul Hades... mai-mai s-ajungă pe-Afrodita. nici cald.. pe lângă ea. Ştia prea bine că Demetra.. Nu era frig. — Mi-ai dat acest ţinut subpământean. E numai bună de stăpână într-un ţinut unde se află tristeţea cu tăcerea laolaltă. desigur.. la marginea lumii. zeiţa holdelor. Hades. La fire este potolită.. înţeleaptă. auzind vorbele lui Hades.. zeiţa holdei însorite. ar fi având o fiică minunată.. frate cu Zeus şi Poseidon – având a treia parte-a lumii-n stăpânire – a dat de ştire pretutindeni că-i dornic să-şi găsească o soţie.. Şi s-ar cădea. Şi.. era o ţară-ncântătoare.189 numite de cei vechi Câmpiile-Elizee10. Nici o zeiţă nu voia să plece de bună voie în regatul sumbru. chipul lui Hades : bărbos. Destul că nu-mi stai împotrivă tu. Demetra11 . Însă degeaba!. Care e mai frumoasă şi mai blândă ? Care e demnă să ajungă stăpână-ntr-un ţinut atât de mare ? N-a trecut mult şi-a venit ştirea că sora mijlocie a lui Zeus. De-aceea nu-mi găsesc soţie.. N-ai vrea să mi-o dai de nevastă pe fiica ta şi a Demetrei ?.

că năpădise tot pământul. Însă n-a dat de urma Corei.... Şi nouă nopţi şi nouă zile a colindat pe văi şi dealuri.. — Cât timp eu n-am să-mi văd copila. Iar Zeus s-a temut. Îţi dăm o veste dureroasă.. flămânde. livezi. Şi nimfele plângeau : — Demetra!. păşuni. doar-doar o va găsi pe Cora... Hades. cu-nfăţişare uimitoare. Şi carul. pământul s-a deschis în faţă-i.. . întreaga mare şi chiar cerul. şi tot ce se afla-n grădină. a spus Demetra.. plâns cu suspine. Blânda fată.. Oamenii vor muri de foame. a pierit iarăşi în adâncuri. Se auzise doar un strigăt : — Săriţi!.. Văzând că nu e glumă. păduri umbroase. în insule. roze.. „Cine fusese ? Cine ? Cine ?. Deodată. Demetra şi-a pus pe umeri un văl negru şi.. Şi negăsind-o nicăieri pe fiica ei. s-a îndreptat spre el. târând un car măreţ de aur. Iar Zeus se ferea s-o spună.. Cădeau şi grânele uscate..... Dar când şi-a-ntins zglobie mâna spre acea floare minunată.. Pământu-şi închisese bolta.. De cine ? Unde ? Nu se ştie!. iar turmele piereau. luând toiagul drumeţiei. Şi ţipete. cât scăpărarea unui fulger. În tropot au ţâşnit afară caii cei negri ai lui Hades.. s-a mâniat atât de tare. Dar nimeni nu aflase taina. pe oameni. flori de şofran şi violete.. cum s-o împace pe zeiţă. I-a întrebat pe zei. Zeus l-a trimis repede pe Hermes s-o potolească pe Demetra. Apoi un geamăt lung de groază. şi chiar păşunea vestejise. Se povesteşte că-ntr-o zi frumoasa fată se afla cu nişte nimfe prin livadă şi culegea zambile. Ea lumina aceste locuri cu două torţe mari : doi brazi... uimită de narcisul atât de neobişnuit. aprinşi cu vâlvătăi în Etna. Din car.. ocolind livada.. prin grote şi pe creste sure. A fost însă furată Cora.. îndârjită. nimeni!. încât a pustiit tot rodul ce-l dase glia-n acel an. nici sacrificii. o plantă mândră. Pierise carul ca năluca. ca-ntr-un cleşte. zei sau oameni!... cu braţele-i vânjoase. Cora. a prins-o. zicea zeiţa.190 Şi Hades a şi pus la cale cum s-o răpească pe fecioară. scumpa copilă a Demetrei. să-l rupă.. Să vadă ce e de făcut.” N-aveau de unde să mai afle. Cora. Nimfele ce erau de faţă nici n-apucaseră să-l vadă pe răpitorul mândrei Cora. a şi plecat în lumea largă. Copila ta gingaşă. şi pomii îşi pierdeau belşugul .. Narcisul răsărit acolo avea o sută de tulpine şi fiecare avea flori cu un parfum atât de tare. În deznădejdea ei. Se petrecuse totul iute. Săriţi voi. neclintită. — Nimica n-o să mai rodească.. pământul n-o să mai rodească!. a fost răpită. şi zeilor n-o să le-aducă nici rugi. câmpii cu grâne. Cora mai zăreşte şi un narcis.

. Şi află ce am hotărât eu : fata va sta la soţul său. Şiretul zeu ţinea s-o aibă pe mândra Cora. la Hades. stăpâne ?. şi toate fiinţele-or să piară. De tine tot n-o să am parte! Însă – s-a învolburat zeiţa – dacă-i aşa. purtând miresmele plăcute în cer. Aflând Demetra despre fapta ce-o săvârşise iarăşi Hades.. Zeus olimpianul. sus pe pământ. Mama şi-a strâns copila-n braţe.. CORA SE ÎNTOARCE LA DEMETRA . dar. ca să-i însenineze viaţa în mult prea tristele-i ţinuturi. în stâlpi tremurători şi palizi. ce îşi strângea în braţe fata S -a coborât Hermes la zeul morţilor. s-a auzit atunci o voce.. În temple s-au aprins iar focuri. să guşti dintr-însul la plecare ? Fata nu prea vroia să spună. simţind fumul din jertfe. bântuită de un gând ce-o-nspăimântase mai de mult. Dar el a dat Corei să guste – mai înainte de-a pleca – din jumătatea unei . Eşti stăpân drept şi tare vrednic.. Călăuzită deci de Hermes. Cora se legase să se-ntoarcă iar la Hades. Grăia din slavă însuşi Zeus... Îndată a făcut zeiţa un semn cu mâna spre ogoare. Cora s-a-ntors cu voie bună la mama sa.. — Va sta alăturea de mine două treimi din an. rugându-l s-o lase liberă pe Cora... a întrebat-o de îndată : — Nu cumva-ntunecatul Hades ţi-o fi dat fructul unei rodii. şi fumul s-a-nălţat spre slavă. nici jertfe şi nici preoţi. Şi Hades n-a avut ce face.. I-era teamă. cu noi toţi... a dat şi roadă. să se întoarcă la Demetra.. la nările lui Zeus. DAR… rodii12. Restul – două treimi din an – va fi cu tine. i s-a dus toată bucuria şi-a început să se jelească : — Aşadar tot vei fi pierdută. Şi am să văd dacă-i dă mâna lui Zeus. zeiţă. a trebuit să se supună. Şi el. să n-o piardă în nici un chip. numai o parte. ogoare şi livezi... privea zâmbind către Demetra. Pământul tot nu va da roadă şi or sa rămână pustiite păşuni.. Iar oamenii au prins s-adune belşugul grânelor din holde. Nu te mânia. dar până la sfârşit a spus. Hermes. după-ndelungata ajunare. şi animalele flămânde nu pridideau să se hrănească. Să zbori până la Hades. şi-a înflorit.191 — Rămânem fără sacrificii. — Nu!. Doar o treime lângă Hades ? Îţi mulţumesc. ca-n templul lui să nu mai fie nici foc. şi totul a-nverzit ca-n farmec. I-era ruşine. copila mea ?... să afle Zeus că nici Demetra nu se lasă. N-ar fi putut s-ascundă taina aceleia ce-i era mamă. o treime din timpul cât durează anul.... şi cere-i să-i dea drumul Corei. să ardă jertfele aduse. Mâncând-o...

Cora stătea pe lângă mamă.. Şi-astfel.. După această întâmplare. adică zeul cel bogat. dar fără nici o îndoială că o fi fost o nuntă mare. şi iarna cobora la Hades13.. cum hotărâse Zeus. Era bogat şi mulţumit. ci şi Pluto15 . în fiecare an. la fel ca zeii din Olimp. Legendele nu povestesc. zeul morţilor şi-al groazei. Iară lui Hades i s-a spus. având pe Cora. avea pe Cora – Persefona – chiar dacă nu stătea-n Infern decât o parte dintr-un an. de-atunci. El. era acum la rând cu toţi. Demetra s-a-nvoit să facă nuntă copilei ei cu Hades. nu numai Hades.. El care nu găsise-o nimfă să-l însoţească sub pământ. căci Hades se asemuia şi cu Poseidon şi cu Zeus în măreţie şi putere faţă de zei şi pământeni. de primăvara până toamna.192 şi-o săruta cu foc pe frunte şi pe obrajii ca bujorul. Era bogat. Corei i s-a mai dat un nume : Demetra i-a zis Persefona14 . .

Ei auzeau venind de-acolo zgomote surde. după cum sună poruncile lui Dumnezeu. Ei credeau că acela care sorbea din acest râu era cuprins de îngheţul morţii. sub influenţa religiei. totuşi o folosim în povestirea noastră. Celelalte trei râuri ale Infernului erau : Aheronul – râul spaimelor. ne-o înfăţişează sub forma unei bătrâne oribile. trebuia să stea. Atunci. Piriflegetonul – râul de foc. şi Cocitul – râul plânsetelor. nici să ia parte la consilii sau ospeţe. 6. Geniile Infernului erau : harpiile. şi nu aveau de unde să ştie că sub pământ se află magmă. În tragediile care ne-au rămas din antichitate. Zeul Hermes cel înaripat s-a transformat. 5. ameninţătoare. pietros. în loc de sabie. cum sunt: „Edip” a lui Sofocle. . misterios şi înfricoşător (astăzi. în care geniile infernale au fost transformate. mult schimbat de oameni) şi se precipita din înaltul unor stânci de granit roşu. fiind mult prea cunoscută. De fapt râul Stix. 4. într-o stare asemeni morţilor. sub scoarţa pământească ? Cu siguranţă că mai este acolo o altă lume neştiută nouă!” Mai observaseră că orice vietate care murea era cu timpul putrezită şi transformată în ţărânâ. este un râu obişnuit care. chiar dacă ar fi fost Zeus în persoană. coasa cu care retează firul vieţilor omeneşti. „Oreste”de Euripide etc. Acest jurământ era cel mai grozav din Olimp. dată ţinutului lui Hades. Cine-şi călca jurământul pe râul Stix. elinii îşi spuneau cu teamă: „Ce se aude şi ce-ar putea să fie în străfunzimi. Aceste râuri curgeau în mlaştinile Aherusiade. de la ciclopi – în vremea luptei cu titanii – casca lui fermecată. Pe rîul Stix se jurau zeii. se aruncă în Cratis şi apoi se varsă în golful de Corint. Deşi denumirea de Infern. au născocit legenda că râul se ducea sub pământ şi înconjura de nouă ori Infernul. albăstruie. sau. eriniile şi eumenidele hidoase. într-un fel de gură ca de vulcan. provenind din trei izvoare. Părea că o fiinţă nevăzută le absoarbe trupul în adâncimile negre. care purtau în pletele zburlite şerpi veninoşi. în îngerul care duce morţii până la porţile raiului sau ale iadului. Elinii îşi închipuiau moartea sub chipul unui bărbat tânăr. se văd adeseori aceste genii necruţătoare. cel mai adesea. gaze şi ape subterane ce îşi căutau ieşirea din închisorile de piatră. şi bice-n mâini. Tartarul este asemeni iadului. purtând. 8. numit mai târziu Mavronero. de bună seamă. să întruchipeze prin el tot ce se află în adâncimile pământului. au vrut. în legendele noastre şi ale altor popoare. Când grecii l-au născocit pe Hades. cu fantezia lor bogată. un an întreg. care îi urmăresc pe oameni şi îi nimicesc până la urmă. după cum se ştie. Şi au numit pe acest zeu : Hades. cu o mantie neagră pe spate. este de origine latină. şi alţi nouă ani nu avea voie să se amestece cu ceilalţi zei. 7. în draci.193 Note: 1. despre care se vorbeşte în legendele noastre. Râul curgea printr-un ţinut arid. 2. cu barbă. au creat şi legende prin care arătau că fratele lui Zeus primise în dar. ca un schelet. de bună seamă. asemeni unui şuvoi negru. 3. în schimb. Legendele noastre populare. Hades însemna : nevăzutul. De aceea elinii. Ca să justifice şi faptul că Hades este nevăzut.

de o negrăită frumuseţe. şi zeul calcă brutal pe ele. 15. . Câmpiile-Elizee pot fi asemuite cu raiul sau paradisul din legendele noastre şi ale altor popoare. De la numele şi suferinţele lui a rămas expresia de chinuri tantalice. 13. ea fiind fiica Demetrei – holda cea bogată – şi a lui Zeus – cerul care dă ploaia. spunând că zeiţa Cora este adăpostită iarna în adâncul negru al pământului. sămânţa este vârâtă în pământ. după cum socoteau elinii. Tantal era legendarul rege al oraşului Sipilos. sigure fiind că ei le vor păstra statornici credinţa şi se vor înapoia acasă. Romanii i-au spus Proserpina. În acest grup o vedem pe Cora-Persefona – răpită de zeul Hades. Rodia era fructul iubirii. când plecau în lume după aventuri războinice sau negoţuri. Demetra se chema la romani Ceres. Fata plânge şi îşi înalţă mâinile spre cer. adică suferinţe fără seamăn. latine şi chiar germanice. După strângerea recoltei. El găzduia şi plantele. pe nume. în cele mai afunde tainiţe ale Infernului.194 unde umbrele îndurau suferinţe. iarna. simbolul elin al vegetaţiei pălită de vânturile repezi ale toamnei. adică domnia unei mâini de bogătaşi asupra celor mulţi şi obidiţi.” Mai cunoaştem un grup de marmură. Tot aşa face şi Hades la plecarea Corei pe pământ. când va încolţi din nou. până primăvara. Zeus. când fusese răpită de zeul stăpân peste morţi. locul groazei. de unde nu mai ieşeau niciodată. Elinii au poetizat acest fenomen... mai bine decât orice. 14. împrumutat şi de latini. îl vedem pe Hades-Pluto – ducând în mână cornul abundenţei. strigându-şi în ajutor nimfele surate. Florile pe care zeiţa le culesese abia din livadă au căzut jos. zugrăvită de Nicomahos. ca-n versurile lui Ovidiu : „Răpitorul porneşte-acum carul său cu toată iuţeala. sub formă de seminţe. strigându-i pe fiecare. Zeiţa Cora întruchipa pentru cei vechi sămânţa care încolţeşte şi dă roadă. Alte două frumoase picturi sunt ale lui Rubens şi Tizian. căldura şi lumina. Mai avea în spinare şi toată avuţia de minerale şi metale. mai ales la popoarele slave. Tema mamei care îşi caută copilul răpit a intrat apoi în folclorul tuturor popoarelor. un pictor din antichitate. Aşa cum este aici înfăţişată. din Lidia – Asia Mică. în care caii cei negri. pentru că Demetra o pierduse la început pe fiica ei. Numele Persefonei se pare că ar însemna în limba greacă veche : „cea pierdută prin moarte”. Soţiile dădeau soţilor lor jumătatea unei rodii. par vii. De la ultimul lui nume s-au creat cuvintele plutocrat – cel puternic prin bogăţia lui – şi plutocraţie. care primea morţii. încât aştepţi parcă să sară de pe pânză. Şi telegarii şi-i mână în goană. sculptat de Girardon. pe mama sa şi pe tatăl său. Este timpul când Cora stă la soţul său. Opere plastice au fost de asemeni create pe această temă. ea exprimă. de pe un vas. adică în tărâmul lui Hades. după mărimea vinovăţiei lor faţă de zei. zeiţa holdelor şi a bogăţiei de cereale. Aceasta pentru că Hades nu era numai zeul nevăzut şi misterios din adâncuri. 10. 9. 12. Ne impresionează mai ales pictura lui Tizian. Bătrânul Pliniu ne povesteşte despre o „Răpire a Proserpinei”. Numele Pluto. Doar cei socotiţi prea vinovaţi erau de fapt aruncaţi în Tartar. înseamnă bogătaşul. înhămaţi la carul lui Hades. pe timpul iernii. Iată în ce consta bogăţia lui Hades-Pluto. sub diferite variante. Într-o pictură veche. 11.

ţâşnind în fulgere spre oameni. Nu focul slăvilor înalte. zeiţa mai primise dreptul de-a fi slăvită-n orice templu. osteniţi de muncă. arzând pământul în adâncuri. Mai înainte de a se face vreun sacrificiu oricărui zeu. Iară Hestia1 păzea focul. Demetra se-ngrijea de holde şi de livezi şi de grădini. pentru-această puritate. sau focul ce urma să ardă jertfa. Şi. cântând-o pe Hestia. Păstrează-ne uniţi. şopteau cu toţii. şi mai târziu zeul Apolo. Hestia. Hestia. fiind eliberată. şi cel mai vârstnic dintre dânşii făcea o libaţiune cu vin. Zeus pe Hera şi-o făcuse soaţă. ulei. în care focul pâlpâia voios. ceruse fratelui său dreptul de a rămâne-n veci fecioară. credinţa pe care şi-o datorau întotdeauna părinţii şi copiii. — Ţie ne închinăm. căci farmecele Afroditei nu au atras-o niciodată pe-această fată a lui Cronos. bărbaţii şi femeile se adunau cu toţii-n jurul vetrei.195 HESTIA Şl DEMETRA intre copilele lui Cronos. vărsând câteva picături pe vatră. Focul. ci focul caldelor cămine. Îndată după doborârea zeului Cronos. Zeus încuviinţase ruga sorei sale mai mari. focul pe care ardeau jertfe. între ei. La ceasul de odihnă al amiezii sau seara. care-n-semna iubirea din mijlocul aceleiaşi familii. în D . sau măcar apă. ar fi dorit-o de soţie. oamenii trebuiau să săvârşească o libaţiune. deşi Poseidon. Nici focul clocotelor surde. şi-n fiecare casă din Elada. Toate acestea se întrupau cu măreţie în cea dintâi copilă a lui Cronos : Hestia.

. îl întâlnise în calea sa chiar pe Celeu. Totuşi i-a povestit că fiica i-a fost răpită de un zeu şi c-a pornit pe jos s-o caute. Ea a rămas neprihănită. Părintele ţi-e lângă tine.. Demetra i-a răspuns în dodii. fată dragă. — Mă duc în lume.. căutând pe scumpa ei copilă. mânând din urmă două capre... Alte poveşti despre Hestia nu se cunosc.. pe când se îndrepta spre casă. dar nu s-au mai gândit Î .196 fericire.. Acolo vieţuia. vestit de harnic şi cinstit. — Ia stai. auzind întâmplarea asta.. cu inimi bune.. Pe lângă el mergea o fată. să n-o cunoască nimeni. eu mi-am pierdut copila. pe vremuri. măicuţă dragă ? Uite.. Legendele ne spun că ea a brăzdat cea dintâi ogorul şi l-a silit să înverzească.. DEMETRA LA ELEUSIS n schimb. Fata la fel. fata lui cea mai mărişoară. Tu bucură-te. el lua din vatra părintească scântei cu care-aprindea focul pe vatra lui abia zidită2 . dar necăjit peste măsură. dar unde. N-ai să-nţelegi tu niciodată cu cât e soarta ta mai bună decât a mea. zeiţa soră mijlocie. Şi se plecau smeriţi spre flăcări. a spus zeiţa. s-a oprit şi i-a grăit în acest fel : — Unde te duci. Văzând copila pe zeiţă că umblă singură şi tristă şi gârbovită.. ducând în spate nişte vreascuri. feriţi de boale şi alte rele. voi depăna povestea despre Demetra3. să nu se vadă că pe gene i se ivise o picătură arzătoare. Şi-a dat să plece mai departe. să nu se afle că-i zeiţă. neagră. Dar cum ţi-ai pierdut fata ? a întrebat-o şi bătrânul. Aveau şi ei o suferinţă. Dar eu. acum se lasă seara şi locurile-s cu primejdii. Bătrânul s-a-ntristat şi dânsul... Zeiţa îşi schimbase chipul.. un om bătrân numit Celeu. Erau miloşi. Într-o basma strânsese ghindă şi în cofiţă nişte mure.. precum jurase-n prima zi. De Triptolem. că poţi rosti cuvântul : tată. Şi-aşa umblând. Pe cap şi pe umeri se-nvelise cu o maramă veche. se spune că ar fi ajuns prin acel loc care se cheamă Eleusis4 . Pe vremea când zeiţa umbla. curată cum e însuşi focul de care dânsa se-ngrijea. S-a folosit însă de-un om. n-aş putea s-arăt.. şi se făcuse o bătrână zbârcită la obraz şi gârbovită. când un fecior se însura.. după poruncile zeiţei. Iar când se-nfiripa o casă nouă.

vino. către coliba lui Celeu. fructe şi miere. cu voie bună. la poalele unei coline. Ce pot să fac ?. S-au aşezat apoi la masă şi s-a servit. s-a-nduplecat până la urmă şi au pornit tustrei agale. plin de vigoare.. s-au pomenit lângă colibă. Ai casei au mâncat cu poftă. Mişcată de atâta jale. zicea băiatul.. Pofteşte în coliba noastră. zăcea pe pat şi chipu-i palid purta pe el pecetea morţii. dar la atâta stăruinţă şi bunătate omenească.. i-era foame. o alinare cât de slabă. şi mi-e sete!. — Leac nu-i găsesc. sărmano!. Zeiţa ar fi vrut să plece... — Poate nu e pierdută de tot copila ta. cerea mâncare.. Iar biata mamă – Metanira – căzuse în genunchi zdrobită şi spaima parcă o-mpietrise. — Mi-e foame. tot ce strânsese gospodina în casa ei : lapte-nchegat. Celeu şi Metanira.. Triptolem. Dar cum băiatul.. tot povestindu-şi. L-a sărutat domol pe buze. Şi toţi. Nu ştiau cum să-i mulţumească bătrânei care săvârşise o vindecare fără seamăn şi-atâta de miraculoasă. Demetra a fost izbită de durerea ce stăpânea în încăpere. Cum a intrat aici. de-o vreme.. mamă. care cunoştea ce e durerea de a-ţi pierde un copilaş iubit. Demetra îi umpluse pieptul cu răsuflarea ei divină. Aşa doreşte poate Hades. a zis bătrânul. Copilul cel bolnav. Demetra i-a dat lapte cald. copilaşul s-a-mbujorat la chip ca mărul şi sângele-i a prins s-alerge din nou prin vinele secate. din patul său de suferinţă. Vreau să mă joc!. şi fata lor săltau în juru-i. a-mpins-o pe Metanira la o parte şi s-a plecat către băiat. Mergând astfel. Şi Triptolem – cum se numea băiatul – s-a ridicat. zicea Celeu. Odihna ţi-o aduce. Băiatul cel mai mic din casă căzuse greu bolnav. şi înţeleg că va să moară. Oricum ar fi.. de care îi povestea pe drum Celeu. În acea clipă.. în care strecurase însă nişte seminţe fermecate5 . Numai zeiţa n-a gustat din cele ce erau pe masă. . şi ce pot spune ?. Pe drum a început bătrânul la rândul său să-i povestească mâhnirea ce-l rodea în taină.. poate..197 la asta şi au chemat-o pe Demetra să se-odihnească în coliba care se şi vedea în zare. o miere dulce ca nectarul. zeiţa.. N-avea putere să mai plângă...

făcându-se din nou zeiţă. Nu ştiu cum s-a-ntâmplat. drept preoţi. nu au avut urmare bună.198 DEMETRA SE ARATĂ ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂŢIŞARE enise noaptea. Pentru că. pesemne. cum e spicul cel auriu din miezul verii. — Bătrâne. eu am să fac din fiul tău. pe care gura omenească n-ar fi ştiut să le rostească – cuvinte magice.. îl afunda.. cu glasul tremurător. Demetra se culcase-n preajma copilului tămăduit. ce te-au împins să-mi smulgi copilul. îşi revărsa lumina argintie peste coliba lui Celeu. a fost îndată în picioare şi s-a-ngrozit de ce-a văzut. am vrut să îl purific. tot ea. Şi. de-o frumuseţe uimitoare. La miezul nopţii. Clădiţi acolo. ca să-mi aducă alinare tristeţii c-am pierdut-o pe Cora. îi luneca pe gât şi umeri şi strălucea ca o lumină. Iubirea. Vârând pe Triptolem în flăcări. — Mă iartă. Şi vă voi iniţia. trecându-şi palma de trei ori pe pielea-i netedă şi albă. S-au culcat cu toţii. L-a smuls pe Triptolem. cu spaimă. bătrâno ? a strigat tare Metanira. şi pentru oameni!. desigur! – şi apropiindu-se de vatra în care mai erau tăciuni. n-am ştiut! a rostit mama.. un templu mare. V . zeiţa s-a sculat în taină. mii de stele scânteiau pe boltă.. cu grijă.. cheamă poporul.. Cel dintâi care va cunoaşte unealta mea cea nouă : plugul. Mii. mama a şi fost lângă vatră. l-a mângâiat uşor pe frunte. Bătrâna. Ce faci... — Sărmano. pe colină. zgomot. cât ai răsufla o dată. Iar părul galben. iar purtătoarea de făclie. care-l vindecase pe Triptolem. să-l fac asemenea cu zeii : nemuritor şi plin de fală. L-a luat pe Triptolem în braţe. Şi şi-a schimbat înfăţişarea. Eu sunt Demetra. Eu însămi vă voi da poveţe asupra-nchinăciunii ce se va-ndeplini în templu. este vremea să aflaţi toţi. — Copilul meu!.. cum sunt mamele. întâiul om care să ştie cum trebuie arat ogorul. din jar şi flăcări şi din mâna în care îl ţinea zeiţa. în nişte taine sau mistere. i-a grăit Demetra. grija ta de mamă. A mai şoptit cuvinte. a grăit zeiţa către Celeu. iată.. pe când somnul şi liniştea domneau în casă... care se vor numi-n Elada misterele eleusine. Din vălurile sale albe se răspândeau în tot văzduhul miresme dulci şi-mbătătoare. a învelit sub jar tot trupul copilului abia-nsănătoşit. Acuma totul se sfârşeşte. sub jarul ce licărea roşu pe vatră. a glăsuit din nou Demetra. — Şi totuşi. dar tot atunci s-a deşteptat din somn şi Metanira. cea încărcată de foloase şi pentru zei. A auzit. Şi. luna.

dorind s-arate recunoştinţa sa zeiţei. hohotind sălbatic. prin vrajă – deşi la mare depărtare – n-a lăsat regelui răgazul să-i ia viaţa lui Triptolem. secară. îşi spunea regele în barbă. o ţară unde fusese rău primit8.. flăcăul a pornit spre casă. totuşi. pe uşă şi a pierit către pădure. Demetra cea cu păr bălai. Noaptea. El a prins suliţa scăpată de regele schimbat în fiară şi a voit să-nceapă lupta. L-a prefăcut pe acest rege într-o dihanie complită. L-a ospătat şi l-a culcat într-o-ncăpere mai ferită. a pus la cale în Elada nişte serbări strălucitoare.. părăsind Sciţia. pe toţi cei ce doreau să aibă o viaţă mai îmbelşugată. Şi-a hohotit plin de cruzime : — Ha. nebun. templul vestit din Eleusis. în tainele agriculturii. Şi Triptolem. Celeu a şi chemat poporul. un meşteşug atât de spornic.199 Şi cum a poruncit zeiţa. Dar Lincos. — Am să-i iau carul său şi plugul şi am să mă mândresc eu însumi c-aş fi născocitorul acestui meşteşug pe care îl răspândeşte Triptolem!. T . a pus la cale să-l ucidă. s-a îndreptat către palatul regelui. cu o suliţă. să-i spună ce gânduri l-au adus. crudul Lincos l-a şi trezit pe Triptolem. S-a făcut că-l primeşte bine.. Aici veneau agricultorii şi îi cereau sorei lui Zeus. mei.. să-i ocrotească pe ogoare şi să le umple casele cu grâne : orz. Demetra i-a dăruit carul ce o purta pe ea-n Olimp. s-a apropiat cu paşi de tigru ce vrea să-nşface o vietate şi. L-a făcut fiara cunoscută sub numele de linx sau râs7. din ură şi din invidie pe tânăr. Demetra însă. Triptolem se pogorâse-n Sciţia. De cum a poposit flăcăul în ţara asta. s-a năpustit. Acuma-vei pieri!. om hain. TRIPTOLEM RĂSPÂNDEŞTE AGRICULTURA impul a început să treacă. serbările eleusine9 . a dat să-mpungă pe flăcău. şi-atunci Demetra i-a cerut să plece-n lume şi să-nveţe pe oameni ce este-agricultura. Scăpat de moartea plănuită de Lincos împotriva lui. Odată. Triptolem6 s-a făcut flăcău. ce purta numele de Lincos.. Cu ţipătul său. pe când dormea flăcăul. pe care şi-o pregătise de cu seară. Şi ca să vânture pământul mai repede ca rândunica. şi-au construit un templu mare. Iar Triptolem trecea cu carul cel zburător din ţară-n ţară. şi-i îndruma cu-nţelepciune. Dar linxul. Aici domnea un rege aspru. al cărei ţipăt parcă-i hohot... ce-l veghease pe ocrotitul său.. ha!. Era un car tras de balauri.

. — Stăpâne!. tot îl dobor.. Şi a lovit cu-nverşunare.... va săruta curând pământul. a cutezat un sclav să-l roage. în temple. odată. — Zeiţă. îmi dai poruncă ?. Ajunge. N-a trecut mult şi a sunat cea de pe urmă lovitură. tirane... le-a poruncit dânsul. prea darnică. ar fi-nfruntat-o pe Demetra. ce se numea Erisihton.200 REGELE TESALIEI DOBOARĂ UN STEJAR AL ZEIŢEI ine nu se ruga smerit.. a zis Erisihton. A chemat câţiva sclavi cu sine şi au plecat către pădure. A clătinat C . Află însă că.. Zeiţa-ndată şi-a scos fruntea din holdele aproape coapte.. Şi de-ar fi dânsa în persoană. Cununa lui. tăiată de suspine : — Ascultă! îţi vorbeşte nimfa ce-a locuit în trunchiul ăsta nevinovat. cea mai iubită dintre nimfe şi-a pierdut viaţa sub securea călăului Erisihton... S-a prăbuşit în tină trunchiul.. Iară poeţii spuneau versuri scrise pe table ceruite. ca s-o slăvească pe mândra soră a lui Zeus. În faţa mea ? Dar nici un sclav n-avea curajul să dea întâia lovitură.. Nu mai da. strigând spre cei aflaţi de faţă: — Puţin îmi pasă că zeiţei i-e drag acest stejar semeţ. veneau ades lângă copac. cu ciudă. Şi oamenii. Şi cu securea-nsângerată i-a retezat îndată capul. rămuros. Dar a aflat cu supărare că mulţi nesocotesc porunca. În ramurile-i înverzite agăţau panglici şi buchete de flori bogate în parfumuri... — Tăiaţi-l!. O nimfă dragă a zeiţei. plăcut zeiţei. Astfel se spune că. Tu. în trunchiul lui. Şi nimfele de prin pădure fugeau cernite spre Demetra.. atât de largă. cu furie. Iar de sub scoarţa despicată a început să curgă sânge.. Într-o pădure tesaliană Demetra avea un stejar. cu o coroană mult mai largă decât era toată pădurea. şi-a hotărât să-i pedepsească şi să reteze-ntreg stejarul.. sclav. Primeşte dar ce ţi se cade. Un stejar falnic. în trunchiul lui trăia o nimfă. Atunci Erisihton. Căzând. o supăra rău pe zeiţă. Erisihton însă oprise ca oamenii să mai cinstească acest stejar. pentru belşugul pe ogoare sau în grădini sau în livezi. pentru-această faptă. tăiat de tine. un bătrân rege tesalian.. a prins în mână o secure. vei suferi şi tu. Numaidecât. — Ce-ai spus ?. tu. s-a auzit o voce blândă. Trunchiul atunci a scos un geamăt şi frunza lui s-a făcut pală.

. a pătruns în palat.201 puţin din plete şi toate holdele acelea s-au scuturat în tot regatul.. şi-mi cumpăr iar bucate multe. unde chiar regele doboară stejarii mei! a zis zeiţa.. Mănâncă avuţia ţării. şi sărăceşte tot regatul. făptura cu obrajii galbeni şi ochii-n fundul capului. ce să vândă. Atunci pune ochii pe Metra. Şi nimfa a pornit pe dată spre Sciţia. toată ţara. Să-l nimicească pe călăul Erisihton şi tot ţinutul pe care-l stăpâneşte dânsul. Merinde care-ndestulau. nu-i ajungeau acestui rege să-i sature grozava foame. ce i-a pătruns în măruntaie. — Să vie Foamea. bănuindu-i gândul. însă. la rege.. Iar Foamea s-a săltat pe-o pală de vânt uscat şi secetos. regele s-a trezit din vise şi a început să strige tare : — Aduceţi-mi bucate multe. pornind înspre Tesalia mănoasă. i-era mai foame. carne fiartă. Cu timpul. — O vând ca sclavă. Era cam spre sfârşitul nopţii şi Foamea. cu buze vinete. părul zburlit şi pielea aspră. şi l-a-nvelit. Mănâncă tot ce se găseşte. ca să-şi mai capete bucate. a spus Demetra mâniată. Şi-a dat poruncă unei nimfe să plece-n Sciţia pustie. cu aripile sale negre. Cerea mereu alte bucate. De ce mânca. Multe.. METRA SE SACRIFICĂ PENTRU TATĂL SĂU um i-a suflat pe gât otrava. nu mai are ce să mănânce. tot mai multe. Dar Metra. uscate. din toate felurile. fripturi din fel de fel de păsări şi animale... fără multă vorbă. să-mi potolească focul gurii. Acolo nu mai creşteau grâne. dormea adânc în acel ceas.. purtând mâncări nenumărate : fructe şi lapte. ca într-un giulgiu. înfloritor mai înainte. Regele. care-mi este de obicei vrăjmaşă mie.. copila lui cea mai frumoasă.. zice dânsul. Şi-n Sciţia se afla Foamea. Slugile s-au pornit în fugă. unde domnise crudul Lincos.. care săvârşise fapta. şi a suflat asupra-i fiere.. nici fructe nu mai dădeau pomii. să cheme Foamea. merge pe ţărmurile mării şi îl imploră pe Poseidon : C . dinţii mâncaţi ca de rugină. şi tot mai multe.. cu gura lui nesăţioasă.. — O foamete-nspăimântătoare va bântui-n aceste locuri. mai înainte.

Ea-i singurul câştig ce-l are Erisihton. cel mai puternic după Zeus. Fata îşi schimbă-nfăţişarea. Fugind de la stăpân. Erisihton îl vinde iute. Regele-l vinde şi-şi ia pe preţul său mâncare. Şi-atunci. ce-o vinde iarăşi. ajută-mă să nu fiu sclavă.202 — Tu. Metra se schimbă-atunci în câine.. se spune în legendă că preanenorocitul rege şi-a sfâşiat propria carne. astfel dobândită. după voie. Dar hrana.. . care-i nesocotea puterea şi nu lăsa să crească-n voie stejarii falnici din păduri.. Zeul Poseidon se îndură şi-i dă prinţesei o putere de-a se preface. împuţinându-şi astfel trupul. în orice animal din lume. să se hrănească.. Foamea îi creşte fără margini şi îl cuprinde deznădejdea. Se face cal. Aşa s-a răzbunat zeiţa belşugului şi a recoltei pe regele Erisihton10 . se-ntoarce la tatăl său. scapă-mă de-aşa ruşine. zeule atât de mare. Până la urmă a pierit. nu-i mai ajunge regelui. Dar Metra scapă de sclavie prin noua ei înfăţişare.

În tabere aprindeau focul din aceşti tăciuni şi simţeau numaidecât patria alături de ei. Ea are o înfăţişare calmă şi chiar puţin severă. . ţinând în mână sceptrul. După legendă. după unii mitologi. numite vestale. emblemă a suveranităţii. pentru că oriunde se află oameni ei aprind focul în vetre. Astfel justificau. La romani. Focul acesta sacru trebuia să fie simbolul unităţii între locuitorii aceluiaşi oraş. Această dăinuire a focului însemna. 4. Seminţele aşa-zise fermecate. Cum este flacăra de pură. însuşi Lincos. sunt seminţele de mac. pe care ei îşi găteau hrana. Este reprezentarea legendară a dorinţei oamenilor de a dobândi o viaţă tihnită şi îmbelşugată. Cuvântul Triptolem înseamnă. elinii. 3. cu falduri-lungi. prin acest gest. râs. De aceea. Demetra. un pritaneu. acest foc era păzit de nişte preotese. La fel. cu putere adormitoare. înveşmântată într-un dublu hiton. Focul ce le da în timpul nopţilor lumină şi iarna îi ocrotea de geruri. 6. Această trecere era însoţită de aşezări stabile. însemna trecerea de la păstorie la treapta superioară a muncii în agricultură. plin de curăţenie!”. creată de marele nostru sculptor Brâncuşi. Eleusis din Atica a devenit mai târziu un vestit loc de adorare a zeiţei agriculturii. cele trei munci de seamă din meşteşugul plugăriei: aratul ţarinei. urmaşilor săi : „Năzuiţi întotdeauna numai spre ceea ce este înalt şi veşnic. unde să ardă focul sacru. Focul cel blând din vetre. semănatul şi secerişul. Poate din pricina aceasta. 8. Tot de aici luau vechii greci tăciuni aprinşi. când se duceau la luptă. Hestia. elinii au socotit că oraşul se cădea să aibă o vatră a sa. Cu indexul arată către slăvile înalte. cu văl pe plete şi pe umeri. 2. Aşa îşi explicau elinii existenţa acestei fiare. de oarecare siguranţă în colectivitate. uneori. Demetra sau Ceres. 7. Vatra sau căminul îi unea în jurul ei pe membrii aceleiaşi familii. înşelăciuni sau duşmănie. În pritaneu erau primiţi solii străini sau ambasadorii. Ţipătul acestei fiare se aseamănă cu un hohot de râs. în clipa când a fost preschimbat de zeiţă. sau Vesta – la romani – întruchipa pentru cei vechi focul. În opere vestite. în chip poetic. cum se numea. dealtfel. Artistul grec care a sculptat-o pare că a vrut să spună. aşa urma să fîe şi căminul : curat şi neatins de intrigi.203 Note: 1. dealtfel. cum este statuia intitulată Giustiniani. care trebuiau să rămână fecioare nemăritate. pe care poporul nostru o numeşte. Poate că simbolul ar putea fi asemuit cu acela al renumitei „coloane fără sfârşit”. chiar viaţa. zeiţa este reprezentată. faptul că în Sciţia nu s-a făcut multă vreme agricultură. când porneau cu corăbiile să cucerească ţinuturile îndepărtate şi să întemeieze oraşe noi. hohotea de bucuria izbânzii. Focul purificator de molimi. aduceau cu ei flăcările sfinte şi se simţeau în noul oraş ca în patrie. cum poartă numai fraţii săi : Zeus şi Hera. o vedem pe Hestia sau Vesta. întruchipând în legende pământul fertilizat de oameni. 5. de cei dintâi plugari. aflată într-un muzeu de la Roma.

În operele plastice. având numai o bentiţă peste păr. pe lângă jocuri şi întreceri de gimnastică sau muzică. Legenda aceasta are altă semnificaţie decât cele dinainte. când era prea arzător. ogoarele sau păşunile. grecii îi osândeau pe aceia ce făceau stricăciuni naturii. fără podoabe. flori de mac şi alte ornamente vegetale. am putea spune noi. Pe acest pământ nefertil se pustieşte totul: holda. În mâna dreaptă ţine o torţă – torţa cu care şi-a căutat copila – şi în cea stângă un coş. grădina sau pădurea. Erisihton. Deasupra lui bântuie foamea şi el însuşi. Prin fapta lui Erisihton. plantele. Demetra este reprezentată de obicei cu mare pompă. Nu mai pot vieţui nici animalele. care întruchipează abundenţa.204 9. pe care-l duce vântul. se spunea că arase întâia oară pământul Triptolem. numită Raria. Acesta ar fi tâlcul legendei lui Erisihton – Demetra rămânând belşugul. pe cât se pare. erau în luptă cu forţele naturii care puteau să le facă rău : cerul. părintele agriculturii. Premiile distribuite la aceste serbări constau de obicei din grâne. Aceste grâne erau recoltate pe o câmpie învecinată cu Eleusis. demnă. care asigura belşugul de roade. se sfărâmă. 10. Ea are în jurul frunţii spice de grâu. Când este astfel reprezentată. Serbările din Eleusis. ce imitau. uscat. soarele însuşi. cuprindeau şi o serie de practici religioase. Aici. mai este în acelaşi timp şi pământul nefertil. dar se simţeau apropiaţi de aşa-zişii zei htonici. Elinii. Alteori ea are o ţinută simplă. cu Hestia. care distrugeau copacii. de fapt. adică duşmănos zeiţei. adică zei pământeni. pe câmpia Rariei. chiar munca pe care o fac pe câmp plugarii. se risipeşte în nisipuri şi praf. marea cu furtunile sale nimicitoare. zeii naturii îmbelşugate. . fără vreun scop şi fără milă. cum erau Demetra. şi Dionisos. zeul viţei de vie. cu fulgerele şi trăsnetele lui. mai ales orz. în general. cum se purtau în Eleusis. Demetra se aseamănă mult cu sora ei mai mare.

aflând această nouă necredinţă! Şi.. Şi seara când coboară Zeus şi se apropie s-o sărute. Norii aceştia învăluiau mereu Olimpul. desigur. Aşa socot c-ai păţit tu. să i s-aducă-un nor de aur. Cadmos.. cu pas şovăitor şi fruntea încununată de şuviţe mai albe decât neaua iernii. Aşa cum se înfăţişează soţiei sale din cer. nu se ştie. s-a prefăcut într-o bătrână. mângâioasă : . chiar în palatul de la Teba al tatălui copilei. pătrund prin case. De-atâtea ori se supărase Hera.. dornică să se răzbune. Şi-a sfătuit-o. Şi a pornit pe el zeiţa. parcă niciodată dânsa n-a fost atât de îndârjită ca în ziua când stâpânul a făcut nuntă cu Semele. precum spune. şi-a-ndemnat-o pe fata regelui din Teba să ceară soţului dovada că este zeu într-adevăr. S-a dus îndată la Semele şi a-nceput s-o dojenească cu glas tremurător : — Copilă.. Semele-ar crede şi n-ar crede ce-i spune prefăcuta doică.205 VESELUL DIONISOS M ulte făcuse năzdrăvanul Zeus. către palatele din Teba.. Mult s-a mai mâniat zeiţa Hera. prinţesa-l roagă. ca să înşele fetele prostuţe. Dar bănuiala tot o-nghimpă în inimă şi nu-i dă pace. Cum te-ai lăsat ademenită ? Acela care s-a lăudat că e stăpânul din Olimp e un amăgitor. A poruncit. de-i Zeus. sau cum a amăgit-o. după aceea. luând chipul doicei lui Semele. Mulţi se pretind că-s zei.. Şi totuşi. copila regelui din Teba... Cum a silit-o să-i devină soaţă. să ţi s-arate în veşmântul şi cu puterea lui cerească. Hera. dar nunta s-a făcut. — Îl rogi. pe cât se crede.

Şi. printr-o taină cunoscută numai de el. şi el. Doar fiul ce-l purta în sânu-i Semele cea nefericită a fost scăpat prin voia Gheei.. Căci el o dată se născuse din mama lui pierită-n flăcări.. Au râs puţin de dânsul zeii.. l-a smuls Zeus pe băieţaşul lui Semele. la fel ca-n sânul unei mame. Şi Zeus l-a chemat pe Hermes şi-a grăit : — Să duci. că tot ce-mi ceri se împlineşte numaidecât. să mi te-arăţi.206 — De eşti tu Zeus. aş vrea să-mi împlineşti o vrere. — Îţi jur pe Stix. Şi Gheea a făcut să crească perdele verzi de iederă peste coloane.. din flăcări.... O iederă plină de sevă. L-a strâns în braţe ca un tată şi i-a rostit înduioşat : — Feciorul meu. şi focul. tu ai să vieţuieşti. Şi fata rîde bucuroasă : — Atunci.. Ia-n mână sceptrul greu de rege peste pământ şi peste ceruri. Semele. când potolise pârjolirea palatului regelui Cadmos. la Teba cea cu şapte porţi. şi-a doua oară-l adusese pe lume Zeus. totuşi. care-l însoţea pe Zeus în fulgerele-i orbitoare. Iată de ce Dionisos1 a fost numit şi Ditirambus2 – sau cel născut de două ori. rosteşte Zeus.. cum are dreptul să te vadă numai soţia ta din ceruri. Palatul însuşi se aprinde şi ar fi ars în întregime. Dar Zeus şi-a văzut de treabă. Zeus l-a luat şi l-a închis în coapsa lui. Nu mai avea nici o putere să se împotrivească faptei ce-o ticluise bine Hera. pristave.. în strălucire şi putere. peste podele şi-n tot locul. Îşi clatină bogata-i chică şi cheamă-n jurul său furtuna cu nori. pruncul ăsta. căci băieţaş era copilul. cu tunete cumplite şi fulgere strălucitoare. Zeus jurase chiar pe Stix să-i împlinească voia. UN COPIL NĂSCUT DE DOUĂ ORI emele a pierit în flăcări. o-ncinge iute pe copilă. tatăl lui. De fapt. chiar în clipita următoare. şi se pogoară iar în Teba.. Însă abia deschide gura. Dar vorbele fuseseră rostite şi se împrăştiau prin aer. şi nu altul. l-a scos frumos. la care-ar fi născut Semele. cu fulgerele-n pumni şi faţa. Socrul S . şi chiar la vremea cuvenită. ce-a-năbuşit şi a stins focul. slăvite.. când au aflat că Zeus poartă pruncul închis în coapsa sa. a vrut să spună Zeus. Îşi pune hainele de aur. cum urzise Hera.. de n-ar fi fost în preajmă Gheea – pământul larg şi bun – aceea ce e strămoaşa tuturora. apucă numai să-l zărească pe soţul său şi vrea să-i spună cât este ea de mulţumită că-i împlineşte rugămintea. El se înalţă într-o clipă către palatele-olimpiene.. peste ziduri. Taci!. din coapsă. ţi-ai pierdut mama. — Taci!.

cumva. ce se joacă în strigătele de „Evoe!”. a aflat că trăia copilul.. voi genii. ferită de lumina zilei. urlând turbate : Ura cea neagră. Mai mult.. Cadmos. dionisiace. tot la fel. Nebunia. Tu. foc.. chiar ei să şi-i ucidă. pe Melicerte şi pe Learh. pe Melicerte. deci. spaimă şi nelegiuiri. Hera. un danţ frenetic.. îngrozitoarea Tisifone şi-a luat în mână o făclie muiată-n sânge şi-n otravă. Porniţi.. Şi-a pus pe spate o mantie cruşită. de vipere lucioase.. a murit. în sânge. l-a primit plină de-ncântare pe-acest copil orfan de mamă. Ca-nchinătorii să n-adoarmă. — O!. ce-l are Zeus cu-o fată pământeană. a creat tobe şi ţimbale cu sunete răscolitoare şi-a aprins torţe luminoase. Se nimerise numai bine. ce are-n vârf un con de pin şi e-nvelit în flori şi frunze de iederă căţărătoare. Crima şi Jalea şi Teroarea. a glăsuit zeiţa Hera. Faceţi-i pe aceşti părinţi – ca o osândă meritată – să-şi piardă cei doi fii iubiţi.. Nu le-ajungea c-aveau ei înşişi alţi doi copii. ca ginere şi ca urmaş. Iar Ino. Erau acolo nişte furii. dar Atamas e-n locul lui. pe Hera. şi-nverşunată ca o fiară s-a coborât pe loc în Tartar. şi varsă peste ei otravă. Regele Atamas şi Ino m-au supărat. De cum a dat porunci zeiţa. GENII ÎNTUNECATE SE NĂPUSTESC ÎN PALATUL DIN TEBA -a trecut însă mult. şi Hera. Şi a pornit în zbor. pe Melicerte şi Learh... Soţia sa. crescând în casă pe-un fiu nelegiuit. toiag şi armă totodată. şi glasul ei vuia în Tartar.. şi alte genii N . una dintre voi. zgomotoase. cumva. Îi dai lui Ino băieţaşul şi-i porunceşti să mi-l păstreze într-o odaie-ntunecoasă. Zburau cu ea. îl îngrijea o sidoniană vrăjitoare. prin iscodiri şi vicleşuguri. soră cu Semele. eşti mai cruntă!. Tisifone. Răzbunaţi-mă. ce purta numele de Mistis4. geniile rele-ale lui Hades. şi astfel să se-nveţe minte toţi oamenii că nu e bine să supere. şi l-au primit la dânşii-n casă şi pe micul Dionisos... care s-alunge umbra nopţii. e soră bună cu Semele.. urmată de un cortegiu fără seamăn. regina Ino.. cu verzi ghirlande-mbălsămate şi struguri aurii şi dulci. A născocit apoi tiasul. Tot ea a-ncercuit şi fruntea şi buclele strălucitoare ale acestui zeu frumos şi vesel.207 meu. Mijlocul şi l-a strâns în chingă de şerpi. Ea i-a dat zeului şi tirsul. Abia de-o zi. Să nu mi-l afle.. şi ea născuse un copilaş. Şi sidoniana vrăjitoare a pus la cale pentru zeul cel nou-născut serbări nocturne.. De îngrijit. Le da la amândoi să sugă din sânul ei bogat în lapte3. A luat în braţe Hermes pruncul şi a zburat cu el în Teba.

care trăiau pe lângă Ino.. sărmanul Atamas crezuse că soaţa lui este o fiară. REGELE ŞI REGINA ÎŞI PIERD MINŢILE i Atamas. În şerpii-aceia Tisifone vârâse spuma nebuniei şi a dorinţei de măcel. zice legenda că s-a cutremurat palatul. şi pruncii săi – pui de leoaică. doi şerpi din pletele zburlite şi a zvârlit unul spre Ino. Ino – neştiind nici ea ce face. se şi grăbiseră s-o scape. să nu mai vadă ce crimă se punea la cale. din braţele măicuţei sale. sub muşcătura veninoasă – se repezise pe o stâncă cu celălalt copil în braţe. în pescăruşi. cum spun legendele eline. şi toate-acestea s-au prefăcut pe dată-n păsări. Iară cu falca-nsângerată a făcut semne de blestem. Dar Hera.. văzând-o pe soţia lui. s-a depărtat. regele Atamas trăsese pe cel mai mic dintre feciori. şi-o stârpiţi! În nebunia-i. Săriţi!. Şi-n timp ce furia. ea şi-a smuls.. ce privea din ceruri. pierzându-şi mintea. mulţumită că-şi atinsese ţelul. Soarele. a început să ţipe-aşa : — Ce caută în palat leoaica şi puii ei ? Săriţi!. cu mâna-i neagră şi ciumată. Şi de pe stâncă s-aruncase în valurile vinete... şezând pe jilţul ei de aur. dată de şarpele care-l muşca. care şi astăzi zboară şi ţipă peste valuri. ce încă gângurea. făcuse semn. şi-l aruncase într-un zid. Dar Tisifone-a călcat pragul palatului lui Atamas. Porţile grele de aramă s-au zguduit.. Learh. zbura din nou vârtej spre Tartar. Nimfe şi prietene şi slugi. căzând în lături... Cum au ajuns. Întindeţi laţurile voastre şi prindeţi fiara!. S . altul spre regele-Atamas. care-şi ţinea la sân copiii. ca piatra dintr-o praştie. Plină de ură. prea drăgălaşul Melicerte.208 nemiloase. căutându-i pe Ino şi pe prunc. ce din cer zărise cruntul alai al Tisifonei.

Nimfele care-l însoţeau purtau numele de bacante şi. Şi crescând el mai mărişor. Codrul îşi clătina frunzişul. Dionisos pornise-n lume să-mprăştie viţa de vie. Zeus i-a dat ca-nvăţător pe un satir bătrân : Silen6 Satirul era gras şi vesel. Nisa5 . în timpul nopţii următoare. El colinda din ţară-n ţară. alături. şi l-a ascuns în peştera cea mai umbroasă-a insulei. că oamenii se-nfricoşau şi se plecau către cortegiu. Zboară-ndată către Teba şi scapă-mi fiul din primejdii.. Iar de cânta-n păduri satirul. a tot zburat şi a ajuns în insula unde trăia o nimfă. până şi fiarele jucau. Silen. danţând cuprinşi de veselie. vinul curgea gârlă. beţivul.. Pe un măgar venea. C .. prin muntele cel 'nalt. A zburat el. în jurul lui Dionisos. din slava lui. Umbla întotdeauna beat.209 FIUL LUI ZEUS SCAPĂ CU VIAŢĂ ăzând.. Olimp. V PENTEU um s-a făcut bărbat în lege. de tigri şi-alte fiare7 . Aici. Hermes l-a luat pe micul zeu şi a plecat cu el în zbor.. a răspuns Nisa. în încăperea-ntunecată. căci la beţie el putea să prevestească şi viitorul. urmat de un cortegiu vesel. mai mult decât de fiinţa ta. l-a învelit în vălu-i alb şi l-a împodobit cu flori. în Nisa. — Voi îngriji. i-a poruncit pristavul nimfei. s-a-nălţat zeul ferit de ochii Herei. şi altele sunau din flaut Iar vinul. dai cu-o beţie inspirată. i-a şoptit repede lui Hermes : — Fugi!. stăpânul ce se întâmplă pe pământ. de lei.. Chiar zeii se săltau adesea din jilţurile lor de aur. prietenul său. neobosite. Umbla-ntr-un car tras de pantere. ce semănau cu nişte ţapi – danţau mereu.. băteau din tobe şi ţimbale. format din nimfe şi satiri.. fiul Semelei şi-al lui Zeus. Şi toţi făceau atâta larmă. — Să îngrijeşti de acest zeu. Noroc că-n toată vremea asta Dionisos era cu Mistis. aduceau jertfe – mai des ţapi – şi-l aclamau neîncetat. împreună cu satirii – demoni cu coarne şi copite.

să săvârşească pentru zeu mistere şi închinăciuni. a grăit zeul. lipsit de vlagă. ca o nimfă. ce-l socotise un mistreţ. Nu vă grămădiţi în calea acestui zeu.. sorbind licoarea blestemată. că zeul.. . Nu vă mai prindeţi nici în danţul ce-l tropăie satirii beţi. Şi-şi cheamă slugile Penteu. Deodată iese din palat regele Tebei. Ci-l socoteşte un mistreţ.. a început să râdă-n hohot.) Însă Dionisos – se zice – aflând de fapta lui Penteu. numit Penteu. ce amintesc de moleşeală şi de beţia ruşinoasă. nu foi de viţă şi ghirlande. nu vă istoviţi puterea. Silen!. fie. De e sortită Teba noastră să cadă-nvinsă. Acestea s-au pornit să sară şi mai vârtos. Îl aclamau pe acest zeu. Mulţi dintre oameni.. Agave cea cu păr cărunt îl vede cea dintâi cum urcă. aflând vestea că s-apropia Dionisos. Tocmai venea din văi Penteu şi se mâhnea auzind cântul şi ţipetele deşucheate. şi nu vă mai plecaţi urechea la cântecele de bacante. ajuns pe pajiştile noastre. pe care ne-o aduce zeul.. O. când bate vântul şi răscoleşte tot nisipul cel galben de pe malul mării. iar ceata aprigă s-avântă spre rege. care venea cu carul său tras de pantere şi de lei. Acolo se afla pe tron un rege nou. mai mult spre mama lui Penteu. însă prin luptă glorioasă. se grămădeau să-i iasă-n cale. Nu vreau să fie Teba pradă acestui zeu atât de tânăr şi dezmăţat. Aşteaptă. lovind cu tirsul în Penteu. ce nu cunoaşte nici armele. spre ţara unde se născuse.. Şi-a-nălţat tirsul spre bacante. Ares ? Voi. Sub vraja lui Dionisos. ca-ntr-un vârtej. s-ar fi-ndreptat cândva spre Teba. nici vitejia.. cu flori în plete. el însuşi urcă pe Citeron.. propria lui mamă. colindând pământul. de pildă.. am să fac o glumă. Zvârliţi încolo tirsurile. tineri ce-aţi ajuns la vârsta de-a purta suliţe şi scuturi. — Rege nebun. urmat de nimfe şi satiri şi-având în preajmă pe Silen..210 Cine nu se pleca-nainte-i urma să fie pedepsit. nu ştie că e fiul ei. care stă uimit privind la mama lui. — Surorilor. ce umblă cu beţivii-n roiuri şi-i parfumat. din cele care îl urmează. să găsească pe noul zeu. (Un munte unde se-adunase mulţime de femei şi nimfe. Agave. să-l lege-n ştreanguri. nu ţineţi minte că neamul nostru ni se trage din zeul cel puternic. surorile şi alte rude. Eu vreau ca prima să-l lovesc. Priviţi-acest mistreţ oribil. Le porunceşte să alerge în goana mare. Dar ca să nu se piardă vremea. ştiind că zeilor le place să te supui fără zăbavă. ca o femeie. strigînd tare : — Staţi!. grăieşte dânsa către bacantele din munte. Bătrânilor. gândeşte el că mă va-nvinge ? Că va opri cultul lui Bachus ?. puneţi-vă pe creştet coifuri.. Aşa se povestea.. Şi ea se-ntoarce mânioasă. să râdem amândoi cu poftă. iar printre ele se găseau : Agave. bine.

. mă învingi. dar nimfele. înfierbântate. ... Şi-ar mai fi spus. În acest fel. Dar tot n-am să mă-nchin puterii tale.. Penteu pricepe însă totul.. bietul Penteu. râde şi Silen. în timp ce lăncile-l lovesc. îl strigă dânsul. — Dionisos. vroind să-mpiedice ca-n Teba să se împrăştie beţia8 .. căzu atunci zeului pradă. zeu ce aduci pierzania şi-acuma crima. ar fi strigat şi l-ar fi blestemat pe zeu. bună-i gluma ? — E bună. bătrâne. s-au repezit la el grămadă şi l-au ucis cât ai clipi.211 În vîrful muntelui e zeul şi râde-n hohot cu Silen : — Ce zici. zeu viclean.

cu puteri vrăjitoreşti. Unii artişti chiar socoteau că vinul poate să-i inspire în versuri. le turna foc în vine. 7. Când se oprea din supt. un caracter comic. La micile dionisii. muzică sau danţ. pentru ca. 2. Cu vremea mustul se învecheşte şi se preschimbă în vinul cel tare. vinul devine ucigaş. 5. sub privegherea lui Silen. plăcut. Satirul Silen întruchipează butoiul. Insula Nisa (după legendă) îşi căpătase numele de la nimfa care trăia acolo. De la numele sidonianei Mistis vine cuvîntul „mistic”. le aprindea chiote în gâtle). de aceea era plăcut elinilor. Dionisos era socotit drept zeul cel mai vesel şi mai popular. în blănuri de ţapi. Ea organizase serbările noaptea. De aici a luat fiinţă tragedia – în greceşte : cântecul ţapilor – (tragos însemnând ţap. să nu poată fi observate de Hera.212 Note: 1. La petreceri se sorbea vin. le aţâţa picioarele la danţ. şi oda cântec). fuseseră iniţiate de către nimfa Mistis. vinul e bun. mai ales în centrele viticole. s-au cam temut şi au vrut să o stăvilească.. şi se făcuse un zeu puternic. căci în butoi se toarnă mustul toamna (mustul simbolizând pe Dionisos tânăr). 8. Dar când ai întrecut măsura. după cum Demetra îi ocrotea pe agricultori. aceste cântece şi danţuri aveau. De aceea elinii mai numeau pe acest zeu şi Iachos sau Bachos. pentru că elinilor le plăceau cântecul şi danţul. adică un lucru misterios. şi vinul aducea veselie. Băut cu cumpătare. care erau organizate în sate. văzând puterea băuturii. în cinstea zeului Dionisos. unde era pe vremuri un loc vestit de închinăciune al zeului Dionisos. acela care face larmă. din Arhipelag. fiul nelegitim al lui Zeus. . El era zeul viţei de vie şi ocrotea pe viticultori. pentru că petrecerile lui Dionisos erau pline de zgomot. Aşa lămureau grecii faptul că la serbările dionisiace acest cuvânt răsuna adesea în mijlocul veseliei generale. Se spune că Dionisos. Grecii pretindeau că misterele dionisiace. 6. Faptul că acest car al lui Dionisos era tras de fiare. Tot de aici s-a tras şi numele roman : Bachus. Alegoria aceasta ne arată că oamenii din antichitate. Cântăreţii şi danţatorii erau îmbrăcaţi. cu acest prilej. În el se află ascunsă crima. cu talentele ei vrăjitoreşti. se cântau nişte imnuri : ditirambii. când era copil. De aici s-a născut comedia. ferite de lumina zilei. cuvinte care au acelaşi tâlc : gălăgiosul. striga : „Evoe”. pare a fi o aluzie la faptul că beţia poate transforma pe om într-o fiară. săvârşit de fiinţe supranaturale. ritualurile săvârşite la serbările zeului. duşmana de moarte a lui Dionisos. un zeu al belşugului de roade. sugea laptele cu multă poftă. neînţeles. Unii mitologi cred că Nisa este tot una cu insula Naxos. de cele mai multe ori. 4. Dionisos era tot un zeu pământean. În timpul marilor dionisii: serbările organizate la Atena. la fel cum zeul vinului crescuse mai apoi.. 3. întăritor. ca şi Demetra. htonic. Pe lângă aceasta.

prearenumite tragedii. din legendele antice. înfăşurat în blană moale de panteră. Din ele se vor naşte. Se făceau procesiuni. despre care nu s-a mai vorbit aici. drame satirice şi comedii. adică însuşi teatrul grec. aşa cum s-a mai spus. Dorind să-i imblânzească firea acestei forţe de temut. se înălţau imnuri – ditirambi – şi se rosteau. cântându-se legende de demult. Molatic. În cinstea zeului acesta ciudat. iederă şi flori. şi bachanale. tânăr. . de viţă.213 Beţivul este grosolan. de latini. nu mai are nici ruşine şi nu mai ştie a chibzui. grecii i-au ridicat altare zeului care o întruchipa. sprijinit de tirs. cu privire la oameni care înnebunesc din pricina zeului Dionisos : Ino. în dialog. puternic. zeul avea pe fruntea albă cunună verde. şi-l dăltuiau frumos. Agave şi alţii. cu trupul zvelt. strânsă cam neglijent pe bust. De-aici şi multele aluzii. versuri vesele sau triste. Atamas. aveau loc nişte serbări – numite de elini orgii.

34 CICLOPII ŞI HECATONHIRII SUNT ELIBERAŢI ............................................................................................................................................. 6 SPRE ŢĂRMURILE ELADEI............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 STUDIU INTRODUCTIV ................. POSEIDON ŞI HADES ÎŞI ÎMPART ÎNTRE EI LUMEA................................................................................................. 73 ÎN FRIGIA ..................................................... 39 ZEUS ....................... 56 PROMETEU ....................................... 29 CRONOS SE HOTĂRĂŞTE ŞĂ-ŞI MĂNÂNCE ODRASLELE ................................... 43 PRUNCII ZEIŢEI LETO ........ 62 PROMETEU ADUCE OAMENILOR FOCUL ...................................... 45 FIICA ZEULUI URANUS ................................................................................................................................................................................................................ 40 ZEIŢA CU OCHII DE AZUR ............................................................................................................................................ 29 REEA ÎŞI NAŞTE CEL DE-AL ŞASELEA COPIL ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 67 CĂLĂTORIA LUI ZEUS PE PĂMÎNT .................................................................................................................. 55 FUGA ZEILOR DIN OLIMP .................................................................................................................................................................................. 52 TIFON ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 37 ZEII OLIMPULUI ................ 72 PLECAREA SPRE ARCADIA........ 30 ÎNFRÂNGEREA TITANILOR.... 74 FILEMON ŞI BAUCIS... 61 ADUNAREA DE LA MECONA ....................................... 47 LUPTELE CU GIGANŢII ................................................................................................................... 65 ÎNLĂNŢUIREA LUI PROMETEU ..................... 39 FIICELE LUI CRONOS CAPĂTĂ DEMNITĂŢI ÎN OLIMP ........................................................... 24 CRONOS PRIMEŞTE LUPTA CU URANUS ........................................................................................................ 25 ZEUS ............................................................................................................................................................. 23 URANUS ÎŞI ARUNCĂ ÎN TEMNIŢĂ COPIII ................ 75 O MASĂ ÎNTINSĂ CU TOATĂ INIMA ..... 56 ŞIRETLICUL LUI HERMES .. 33 METIS PREGĂTEŞTE O BĂUTURĂ FERMECATĂ .......................214 Cuprinsul Prefaţă .......... 41 TREI FECIORI AI LUI ZEUS ............................................................................. 76 ........................................................................................................................ 64 CUTIA PANDOREI .............................................................................................................................................. 36 ZECE ANI DE RĂZBOI CRÂNCEN ........................................................................................................................................................................................................................................................... 60 FIUL TITANULUI IAPET CREEAZĂ OMUL .............................................. 51 NĂVALA SPRE OLIMP ....................................................................... 35 ZEII SE URCĂ PE MUNTELE OLIMP ........................................ 62 ZEUS RĂMÂNE PĂCĂLIT .................................................................................................................................................................................................................................... 21 ZEIŢA GHEEA ...................

...................................................................................................... 88 DIN PIETRE SE NASC NOI OAMENI .................................................................................................................................................................................................................................................................... 107 GELOZIA ÎŞI ARATĂ COLŢII........................................... 109 UN DAR AMĂGITOR ............................... 94 IO E PRESCHIMBATĂ ÎN JUNINCĂ .......................... 116 ATICA ESTE INUNDATĂ DE ZEUL MĂRILOR ....................................................................... 95 MONSTRUL ARGUS ÎNCEPE S-O CHINUASCĂ PE IO ...... 92 O FLACĂRĂ STRĂLUCITOARE ............... 117 ATENA PIZMUIEŞTE PE FATA LUI IDMON ........................................................................................................................................................................................................................ 78 POTOPUL............................................................................................................................................................................. 108 HERA PUNE LA CALE SĂ-L RĂSTOARNE PE ZEUS ........................... 126 NIMFA DAFNE SE PREFACE ÎNTR-UN COPAC ............................. 129 APOLO AFLĂ O VESTE NEPLĂCUTĂ ................................. 113 PALAS ATENA ........ 121 STRĂLUCITORUL APOLO ........................................................................................ 115 ATENA ÎMBLÂNZEŞTE CALUL ŞI DĂRUIEŞTE OAMENILOR MĂSLINUL ................................. 87 DEUCALION ARE UN VIS CIUDAT ....................................................... 98 IO ÎŞI RECAPĂTĂ VECHEA ÎNFĂŢIŞARE ....................................... 111 TICĂLOŞIA LUI ARES ..... 127 FÂNTÂNA CASTALIEI .............................................................................................................. CE PARCĂ-MBRĂŢIŞEAZĂ UN TEI ÎN FLOARE .................................................................................................. 130 MARSIAS ESTE ÎNVINS PRIN VICLENIE ............................................................................................................................................... 120 ZEIŢA O PREFACE PE FATĂ ÎN PAIANJEN .................................................................................................................................................................. 106 ZEUS A ÎNŞELAT-O ŞI PE HERA ......................... 89 ÎNŞELĂCIUNILE LUI ZEUS ................................ 96 ZEUS HOTĂRĂŞTE MOARTEA LUI ARGUS ........................................................................................................................................................................................................... 77 UN STEJAR MÂNDRU ................................................... 106 PEDEPSIREA CHELONEEI................................................................................................................. 84 POTOPUL ÎNCETEAZĂ ................................................................................................... 86 ZEIŢA TEMIS INTERVINE .................................................................................................................................................215 ZEII SE ARATĂ CINE SUNT ............................... 99 RĂPIREA EUROPEI ............................................... 101 AFRODITA ÎÎ ADUCE MÂNGÂIERE COPILEI LUI AGENOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 HEFAISTOS CERE O RĂSPLATĂ MARE ................................................................... 111 SLUTUL SE ÎNSOARĂ CU ZEIŢA FRUMUSEŢII ...... 82 PLOILE SE DEZLĂNŢUIE ..................................... 125 APOLO ÎŞI CAUTĂ LOC DE TEMPLU .............................................................. 81 STĂPÂNUL LUMII CERE PIEIREA OAMENILOR ................ 103 HERA Şl COPIII EI ..... 93 O NIMFĂ DIN CORTEGIUL ZEIŢEI ARTEMIS .................................. 118 ARAHNEEA SE IA LA ÎNTRECERE CU ZEIŢA .................................................................................................................................................... 135 ....................................................................................... 83 RÂURILE ŞI MAREA ÎNCEP SĂ SE REVERSE .......................................................... 131 ARTEMIS .................................

............................................................................................. 167 PALATUL FERMECAT ........................... 163 EROS Şl PSIHEEA....................................................................................... 136 MÂNIA CUPRINDE INIMA ZEIŢEI ........................................................................................................................................................................................................................................... 151 FIUL LUI HERMES FĂUREŞTE NAIUL ................................................................................................................................................... 181 HADES Şl PERSEFONA .................................................................................................................. 150 PAN .................................. 158 ADONIS.................................................................................... 157 ZEUS INSPIRĂ AFRODITEI O DRAGOSTE NESĂBUITĂ ................................................... 153 AFRODITA ............................................................................................... 198 TRIPTOLEM RĂSPÂNDEŞTE AGRICULTURA ........... 137 ACTEON E SFÂŞIAT DE CÂINII SĂI ........................................................................................................................................................................ 196 DEMETRA SE ARATĂ ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂŢIŞARE ........................................ 186 IXION ŞI SISIF .......................................................................................... 195 DEMETRA LA ELEUSIS ......... 179 DELFINII O PEŢESC PE AMFITRITA ...................................................................................................................................... 150 ZEUL CEL ÎNCORNORAT VREA SĂ TRĂIASCĂ ÎN ARCADIA ................................................................................................................................................................................................................................................. 199 ........... 140 O NOUĂ CONSTELAŢIE ............... DAR….............................................................................................................................................................................. 188 HADES VREA SĂ SE ÎNSOARE .................................. 174 POSEIDON ŞI AMFITRITA .................................................................................................... 178 MÂNIA ZEULUI SPOREŞTE .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 172 CĂLĂTORIA ÎN ŢINUTUL LUI HADES ............ 152 NIMFA PITIS .......................................................................................................................................................... 138 URIAŞUL ORION ............................................................................................ 141 COPILA LETEI DEVINE NECRUŢĂTOARE ..................................................................................................................................................................................... 180 CICLOPUL POLIFEM ...................................................................... 143 HERMES......................... 148 UN MIC TÂLHAR ................................... 171 PSIHEEA PORNEŞTE ÎN CĂUTAREA SOŢULUI ........................................................................... 173 ZEUS HOTĂRĂŞTE… ................................. 177 URMĂRIREA NIMFEI ............................................... 191 HESTIA Şl DEMETRA ................................................................................. 139 DOUĂ ZEIŢE SE CEARTĂ PENTRU UN MURITOR .................................................................................................................... 160 SCULPTORUL SIHASTRU........................ 149 UN ZEU BUN LA ORICE TREABĂ .................................................................................................... 170 PSIHEEA ÎL PIERDE PE EROS ............................................................................. 189 CORA SE ÎNTOARCE LA DEMETRA ........... 159 CRIMA LUI ARES ............................................................................ 162 STATUIA PRINDE VIAŢĂ ................................................................................................................................. 185 UN ZEU MEREU LA PÂNDĂ ....................................................................................... 168 SE IVESC CELE DOUĂ SURORI................................................................... 161 ARTISTUL CIOPLEŞTE O FECIOARĂ DIN FILDEŞ ..................................................................216 ARTEMIS PORNEŞTE PRIN MUNŢI .................................... 142 ZEIŢA SĂGETEAZĂ ŞI FETELE NIOBEEI ..........................

.........................................................................................................217 REGELE TESALIEI DOBOARĂ UN STEJAR AL ZEIŢEI ....... 207 REGELE ŞI REGINA ÎŞI PIERD MINŢILE ................................................................................................................................................................ 200 METRA SE SACRIFICĂ PENTRU TATĂL SĂU ............................................................................................. 208 FIUL LUI ZEUS SCAPĂ CU VIAŢĂ ................................................................................................ 205 UN COPIL NĂSCUT DE DOUĂ ORI ...................... 209 ............... 201 VESELUL DIONISOS .................... 209 PENTEU ................ 206 GENII ÎNTUNECATE SE NĂPUSTESC ÎN PALATUL DIN TEBA ..................................................

218 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful