You are on page 1of 2

FILMSKA UMETNOST-ISPITNA PITANJA 1. Koji optički principi su primenljivi na film? Šta je to serijska fotografija? 2.

Koji naučnici i kada su došli do projekcije pokretnih slika? 3. Koji tehnički preduslovi su bili potrebni da bi se došlo do filmske projekcije? Koja je uloga braće Limijer i Edisona u tome? 4. Objasnite ulogu Žorža Melijesa u razvoju filma. 5. Koje inovacije je u naraciju ranih filmova uveo Edvin S. Porter? 6. Šta su bili niklodeoni? 7. Kada i kako počinje process industrijske produkcije filmova u Americi? 8. Šta je to Motion Picture Patents Company? 9. Objasnite pojavu dugometražnog filma i nastanak star sistema u SAD. 10. Kada je došlo do selidbe američke filmske industrije u Holivud i kako je posle toga izvršeno njeno prestrojavanje? 11. ,,Blok buking”, preuzimanje bioskopskih sala i međunarodno širenje Holivuda. 12. Pathé Frères i njihova imperija. 13. Uspon kompanije Gaumont. 14. Šta je to Film d'Art? 15. Po čemu je Italija bila poznata u doba nemog filma? 16. Opišite rad Dejvida V. Grifita do 1909. godine. 17. Grifit od 1909 do Rađanja jedne nacije. 18. Grifit i Rađanje jedne nacije. 19. Grifit i Netrpeljivost. 20. Grifit od Netrpeljivosti do kraja karijere. Značaj Grifita. 21. Opišite razvoj filma u Nemačkoj do stvaranja kompanije UFA. 22. Kabinet doktora Kaligarija. 23. Procvat ekspresionizma i Fric Lang. 24. Fridrih V. Murnau i Kammerspielfilm. 25. Šta je to Parufamet i koje su bile njegove posledice? 26. Georg V. Pabst i ,,ulični realizam”. Pad i propast nemačkog filma. 27. Ruski film pre revolucije, poreklo sovjetskog filma i Dziga Vertov i kino-oko. 28. Ko je bio Lev Kulješov i koji je značaj njegove radionice? 29. Opišite život i rad Segeja Ajzenštajna do filma Oklopnjača Potemkin. 30. Film Oklopnjača Potemkin. 31. Ajzenštajnova teorija dijalektičke montaže. 32. Ajzenštajnov rad od filma Oktobar do kraja njegove karijere. 33. Vsevolod Pudovkin. 34. Aleksandar Dovženko. 35. Socijalistički realizam u sovjetskom filmu. 36. Kakva je bila struktura Holivuda tokom 1920-ih kako se razvijao studijski sistem produkcije? 37. Čarli Čaplin.

Film u Britaniji i Nemačkoj tokom 1930-ih. Hauard Hoks.Sirotinjska liga” i etno-film. Opišite ostale avangardne pokrete u francuskom filmu. Vitafon i Fox muviton. Šta je to . Teorijska rasprava o zvuku. Zvuk u Francuskoj 1929-1934. de Mil. 49. Ostali Velsovi filmovi. Objasnite Francuski impresionizam. 68. Harold Lojd i drugi komičari. 60. 61. 54. Zapis zvuka na disku i na filmskoj traci. 50. 47. Koja su tri pravca osim gore pomenutih bila najuočljivija u Holivudu 1920-ih? 42. i Poetski realizam. 55. . 67.Mali” studiji. 57. 65. 51. Baster Kiton. Džon Ford. 59. Struktura sistema filmskih studija i MGM. Film u Italiji i Sovjetskom Savezu tokom 1930-ih. Kako su bili povezani holivudski skandali i MPPDA? 40.dodir Evrope”? 41. . 70. 48.... Erih fon Štrohajm. Džordž Cukor i Vilijam Vajler. Orson Vels i Građanin Kejn. 71. 39. 58. 44. 43. Opišite proces konverzije Holivuda iz nemog u zvučni film i širenje zvuka u svetu. Opišite stare i nove žanrove u Holivudu 1930-ih. 64. Jozef fon Šternberg. Filmovi Alfreda Hičkoka od Prozora u dvorište do kraja karijere. Karijera Alfreda Hičkoka od početka do filma Prozor u dvorište. 56. Sesil B. 53. Opišite početne probleme sa snimanjem zvuka. Žan Renoar. 46. Opišite rad Frenka Kapre i ideološku orijentacija američkog filma u 1930-im. 63. Kakva je bila politika filmskih studija u Holivudu 1930-ih? Šta je to bio kodeks proizvodnje? 52. Paramount i Warner Bros.38. Uvođenje kolora u holivudsku industriju. 20th Century Fox i RKO. . Prilagođavanje filmske industrije zvuku. 69. 62. 66. 45.