You are on page 1of 2

Elev: ..................................................

Clasa: a XI-a C Disciplina: AutoCAD

Data:............................... Nota: ................................

Test de evaluare
  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.

Subiectul I

Total: 50 puncte (5x10puncte)

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. Comanda LINEAR DIMENSION este folosită pntru a cota: a) raza unui cerc; b) un unghi; c) o dreaptă. 2. Ce obţiune a comenzii DIM se alege pentru cote paralele cu muchia aleasă pentru cotare: a) Aligned; b) Angular; c) Diameter; d) Radius. 3.Un nou stil de cotare se defineşte astfel: a) Format-Dimension Style; b) Dimension- Dimension Style; c) Dimstyle; d) Dimension-Reassociate Dimension. 4. Comanda DIAMETER DIMENSION trasează : a) raza; b) diametrul; c) unghiul; d) coordonate carteziene absolute. 5. Sistemul principal de coordonate din AutoCAD se numeşte: a) sistem plan – paralel de axe; b) sistem UCS ( User Coordinate System); c) sistem de repere fixe; d) WCS (World Coordinate System). Subiectul II Total: 10 puncte (2x5puncte)

Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. a) Marcarea centrului unui cerc sau al unui arc de cerc se face cu comanda CENTER MARK. b) Cotarea succesivă, pornind de la acelaşi punct se face cu comanda CONTINUE DIMENSION. a) b)

1

........ 2........ 4 .. pe foaia de examen......... Scrieţi. 3...... 3 ...... HATCH 1..... Desenarea unui dreptunghi se face cu ajutorul comenzii .Subiectul III Total: 10 puncte (4x2...... cotare continuă c. cotarea razelor d.... 2 ... cotare aliniată e............ 4.... RECTANGLE 2. 3 .. Buton 1... Rezultatul cotării a.......4........... o axă de simetrie 3....... Imaginea în oglindă faţă de axa de simetrie se face cu comanda ……3…… Trasarea haşurilor se face cu comanda . cotarea toleranţelor b........ Care sunt opţiunile pentru comanda ANGLE DIMENSION? 1 ... 2 ........... iar în coloana B sunt notate categoriile de comenzi......... informaţia corectă care completează spaţiile libere: 1.......5puncte) În coloana A sunt indicate comenzi.... 4 ............ 4........... Subiectul IV 2.. asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B: A. Scrieţi.. Comanda X creează ……2….1.5puncte) 1............. cotarea diametrelor 1 ........................ pe foaia de examen.... Total: 20 puncte (8x2.. 2.... 2............ 3.......... MIRROR 4... B....