You are on page 1of 1

X - BIBLIOGRAFIE – OLIMPIADA 1.

BASMUL - istoric, origini, tipologie - Tipologia şi funcţiile naratorului - Cronotop simbolic - „Pădurea de simboluri” în opera lui ...... - Vocaţia antieroicului - Măştile realismului - „Pelerinajul către Unitate” - Arta narativă Ion Creangă - POVESTEA LUI HARAP-ALB Mihai Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă - Făt-Frumos din tei - Călin (file din poveste) Ioan Slavici - Limir împărat - Zâna zorilor - Doi feţi cu stea în frunte Alexandru Odobescu, - Basmul cu Fata din Piatră şi cu Feciorul de împărat, cel cu noroc la vânat, în Pseudo-kynegeticos Nina Cassian, - Nică fără frică George Cuşnarencu - Povestea lui Harap-Alb şi a crudului spân
Mircea Cărtărescu Enciclopedia zmeilor

V.I.Propp, Morfologia basmului G. Călinescu, Estetica basmului E. Lovinescu, Creangă şi Creanga de aur Nicolae Ciobanu, Între imaginar şi fantastic în proza românească I. Petraş, Ion Creangă – Povestitorul T. Vianu, Arta prozatorilor români Mihai Apostolescu, I.Creangă şi marii povestitori ai lumii Ion Roşioru, Poetica elementelor fundamentale în basmele lui Ioan Slavici M.Coman, Bestiarul mitologic românesc G. Durand, Structurile antropologice ale imaginarului J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicţionar de simboluri