UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 1 Tajuk: Rumahku Syurgaku

Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Jenis-jenis ayat Tanda baca Kosa Kata: Salasilah, berhijrah, program, afiat, tempat peranginan...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB- menjana idea -mengelas KP- kontekstual - interpersonal - visual - muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Murid membaca senarai tersebut secara beramai-ramai.tempat peranginan Pengisian Kurikulum: Ilmu. Rumusan guru.program. bekerjasama KBT. Murid menulis senarai kata panggilan ke dalam buku tulis. 2. berhijrah.KB (menyenarai) KP (muzik. Murad. 5.saya. Mahmud. Guru nenyenaraikan di papan tulis 4..1 Aras 1 (i) OB: Murid dapat: a) Menyatakan 5 kata panggilan yang sesuai dalam perbualan – keluarga b) Membaca petikan teks ms 2 dan 3 dengan lancar SB: kata nama am dan kata nama khas/ kata panggilan Kosa kata: salasilah.. 6.40 – 8. Guru menyoal murid tentang kata panggilan /kata nama am dan khas yang terdapat dalam bacaan.CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 ISNIN Masa: 7.1 Aras 1 (i) FS : 5. 3. Murid menyebut kata panggilan yang lain ( dalam keluarga kembangan) dan guru menyenaraikannya di papan tulis. moral Nilai. Set induksi – nyanyi lagu Sayang Ibu Sayangi Bapa teks ms 1 (galeri multimedia). nenek.visual.. Impak: 33/33 menguasai bahagian b dan 90% menguasai b . Bersoal jawab tentang gambar dan murid bergilir-gilir membaca dialog teks ms 2 dan 3 dengan lancar. cucu. 7.afiat.Hormat-menghormati. .kontekstual) Aktiviti: 1. mak ngah..40 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 1.Kajian Tempatan.

bertemu.00 – 12. 4. 6. SB: tanda baca Kosa kata: beransur-ansur pulih. Bersoal jawab tentang makna perkataan yang berwarna merah. c) Menggunakan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan. 5. 3.anak tunggal Pengisian kurikulum: Ilmu-Kajian Tempatan Nilai-hormat-menghormati KBT: KB (menjana idea) KP (kontekstual. 1. salasilah. 7. Guru membaca petikan ms 2.interpersonal) Aktiviti: 1. semua murid menguasai objektif c .1 Aras 1 (i) Ob: Murid dapat: a) membaca teks ms 2 dan 3 dengan intonasi yang betul b) memberikan makna 8 perkataan/frasa daripada teks. berhijrah.. 3 dengan intonasi yang betul dan murid menyemak. Murid diminta menamakan tanda baca yang terdapat dalam bacaan.1 Aras 1 (i) FS: 5. 2. Set induksi – berbual-bual tentang keluarga murid. Murid membina pohon keluarga masing-masing dalam buku tulis.CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 SELASA Masa: 11. semua murid menguasai objektif b. Murid secara berkumpulan melakonkan dialog di hadapan kelas dengan intonasi yang betul.00 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 5. seronok.1 Aras 1 (ii). Rumusan guru Impak: 32 orang murid menguasai objektif a.

nyanyi lagu Sayang Ibu Sayangi Ayah 2. Murid diminta membaca teks ms 4 dengan betul. Set induksi. 6. Impak: 40/40 murid menguasai a dan b. Guru memberikan penerangan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk berserta dengan contoh daripada kad ayat. 3. Murid diminta membina 3 ayat tunggal dan tiga ayat majmuk sendiri dalam buku tulis.sediakala.kontekstual) Aktiviti: 1.CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 RABU Masa: 7.1 Aras 1 (i).10 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 8.1 Aras 1 (i) FS: 5. 5. 8. Rumusan guru.1 Aras 1 (ii) Ob: Murid dapat: a) Menyebut 5 kata ganti nama diri yang terdapat dalam petikan ms 4. 4. b) menyatakan 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang terdapat dalam petikan yang dibaca (ms 4) c) membina 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dengan betul. Murid diminta menyatakan sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang terdapat dalam teks. SB: ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata: afiat. Murid diminta menggariskan kata ganti nama yang ada.40 – 9. Bincang makna perkataan sukar. 7. 35/40 murid menguasai c dan diberikan bimbingan .tempat peranginan Pengisian kurikulum: Ilmu-Kajian Tempatan Nilai-hormat-menghormati KBT: KB (menjana idea) KP (muzik. 5.program.

5. bahagia.00 – 12. Set induksi – cungkil pengetahuan murid tentang format sesebuah karangan – berapa isi. penyayang . .. 2. berapa perenggan... menetap.. bilangan. Murid dibimbing membina ayat tunggal/ayat majmuk berdasarkan isi-isi tersebut.30 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 8.1 Aras 1 (i) FS: 5. (dalam bentuk peta minda) 3. Murid menulis karangan ”Keluarga Saya” ke dalam buku tulis. Guru kemukakan soalan karangan . Pengisian kurikulum: Ilmu-Kajian Tempatan Nilai-hormat-menghormati KBT: KB (menjana idea) KP (kontekstual. SB: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata: keluarga. 4.1 Aras 1 (i) Ob: Murid dapat: a) membina sekurang-kurangnya 10 ayat ( tunggal / ayat majmuk) dalam karangan yang bertajuk ”Keluarga Saya”. Rumusan guru Impak: 27/33 menguasai objektif pelajaran.Keluarga Saya dan guru-murid bincang isi-isi yang sesuai dan mencatatnya di papan tulis.CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 KHAMIS Masa: 11.interpersonal) Aktiviti: 1.

interpersonal) Aktiviti: 1. ayat penyata yang berkaitan dengan keluarga) dengan betul. ayat seruan. 3. 2. . harap. Murid menulis ayat-ayat tersebut ke dalam buku tulis.CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 JUMAAT Masa: 10. ayat tanya. bekerjasama KBT: KB (menjana idea) KP (kontekstual. Impak: 27/33 menguasai objektif pelajaran. 4.siapa… Pengisian kurikulum: Ilmu-Kajian Tempatan Nilai-hormat-menghormati. Guru meminta murid membina ayat-ayat tersebut secara lisan. SB: Jenis-jenis ayat Kosa kata: tolong. Rumusan guru. Guru memberikan penerangan tentang jenis-jenis ayat.40 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 8.10 – 10.1 Aras 1 (i) OB: Murid dapat: a) membina 4 jenis ayat ( ayat perintah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.