You are on page 1of 52

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K.

NOBLEHEART
str. 1

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 2

Niniejszy ebook jest wasnoci prywatn.

Zosta pobrany legalnie dziki witrynie noble.oobe.pl


Nr zamwienia: OBE / NA Data realizacji zamwienia: 2011-01-17 19:00:49 Zapacono: gratis od Autora

Niniejsza publikacja, ani adna jej cz, nie moe by kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposb reprodukowana, powielana, ani odczytywana w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a take kopiowanie ksiki na noniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart rok 2009

Tytu: OOBE Drugie ycie poza ciaem Autor: R. K. Nobleheart Wydanie II

Projekt okadki: Anonim, kontakt: inconabula@poczta.onet.pl Redakcja: Monika Lewandowska Wydawnictwo BUDMARK ul. Lipowa 1 87-707 Zakrzewo WWW: www. noble.oobe.pl Internetowy Kurs OOBE - Unlimited Posibilities: www. noble.oobe.pl EMAIL: nobleheart@o2.pl

Autor oraz Wydawnictwo BUDMARK dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy rzetelne i kompletne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor i Wydawnictwo BUDMARK nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji.

Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 3

SPIS TRECI
WSTP...... 4 ROZDZIA 1. PRZESZKADZACIE. 6 ROZDZIA 2. WSPOMAGACIE.... 9 ROZDZIA 3. DWIKI.... 13 ROZDZIA 4. DIETA I KONDYCJA.. 16 ROZDZIA 5. WYCHODZENIE Z CIAA. 18 ROZDZIA 6. WYMUSZANIE WIBRACJI..... 24

ROZDZIA 7. PODTRZYMYWANIE FAZY.. 26 ROZDZIA 8. DZIENNIK.. 29 ROZDZIA 9. DOSTRAJANIE.. 31

ROZDZIA 10. CO NA TEMAT STRACHU... 33 ROZDZIA 11. METODY WYCHODZENIA Z CIAA. 35 ROZDZIA 12. ZDARZENIA W OBSZARZE PRZY CIELESNYM. 42 ROZDZIA 13. GDY SI NIE UDAJE.. 46

ROZDZIA 14. DLACZEGO WARTO WYCHODZI Z CIAA?............................ 48 O AUTORZE.. 50 Darowizna.................................................................... 51 Internetowy Kurs - OOBE Unlimited Posibilities............................... 52

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 4

WSTP

OOBE (ang. out of body experience, dowiadczenie poza ciaem') wraenie postrzegania wiata spoza wasnego ciaa fizycznego. Osoby bdce w stanie OOBE, twierdziy, e mogy si porusza, dokonywa obserwacji i komunikowa z innymi istotami inteligentnymi, podczas gdy ich ciaa spoczyway nieruchomo. Cz osb dowiadcza jednego lub kilku krtkich epizodw w cigu ycia, bez adnych wyranych przyczyn; inni za deklaruj umiejtno wywoywania ich wiadomie, np. za pomoc medytacji. Na pytanie: czym jest OOBE? Odpowiadam zawsze - Przekonasz si dopiero wtedy, jak ju sam wyjdziesz. Daj Ci moliwo dowiadczenia tego na sobie. Sam zadecydujesz czym jest OOBE dla Ciebie, a czym nie.

DLACZEGO NAPISAEM TEGO EBOOKA?


Odpowied jest banalnie prosta. Chc si podzieli z innymi tym, co posiadam. Przez te wszystkie lata dowiadcze i zmaga w temacie opuszczania ciaa nabyem cenn dla siebie wiedz. Dlaczego wic mam zachowa j tylko dla siebie? Zdaj sobie spraw, e jest wielu ludzi pragncych doznawa wyjcia z ciaa, a ktrym za nic w wiecie si to nie udaje. Sam byem tak osob. Z ogromn nadziej wierz, e ten ebook w jaki sposb pomoe Ci w opuszczaniu ciaa albo chocia da energi do dalszego dziaania. Wiadomo, e kady z nas jest inny- na jednego co dziaa, na innego mniej lub wcale. Niemniej jednak uwaam, e OBE moe doznawa kady, kto naprawd silnie tego pragnie. Moje

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 5

pragnienie, dotyczce wychodzenia z ciaa jest totalnie obsesyjne, mimo to nie uwaam, i byoby to niezbdnym czynnikiem do osignicia sukcesu. ycz Ci Drogi Czytelniku Wszystkiego Dobrego, nie tylko w wiecie niefizycznym, ale take i tym fizycznym. Pozdrawiam Noble

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 6

ROZDZIA 1. PRZESZKADZACZE

ALKOHOL
Na pewno nie sprzyja wiadomemu wywoywaniu podry astralnej. Wiadomo, jak alkohol wpywa na nasz wiadomo, wic po prostu napisz, e trzeba si go wystrzega. Owszem zdarza si, i po wypiciu alkoholu np. przed snem, doznajemy spontanicznego OBE. Nie bd porusza kwestii, dlaczego tak si dzieje, bo to mao istotne. Wane, e nie powinno si pi alkoholu co najmniej 24h przed prb wyjcia.

OWADY
Mae yjtka przeszkadzajce w osiganiu stanu relaksu i wyciszenia. Najgorsze z moliwych to te latajce i ywice si nasz krwi, czyli komary. Przed prb naley pozby si delikwentw za pomoc gazety czy te apki na muchy. Moe wydawa si to mieszne, ale stanowi bardzo powane utrudnienie podczas wychodzenia. Take wszelkie bzyczce, ksajce i mogce peza nam po twarzy owady likwidujemy z naszego pomieszczenia.

ZWIERZTA DOMOWE
Podobnie jak z owadami mog nas rozprasza, nie tylko za pomoc dwiku np. szczekanie psa, miauczenie kota, bieganie chomika, ale rwnie dotyku(niektre mog mie z nami kontakt fizyczny poprzez wskoczenie apkami na ko). Zachowania takiego zwierzaka s bardzo
Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 7

irytujce i czsto powoduj nie tylko utrudnienie przy wychodzeniu, ale rwnie powoduj cofk, gdy nam ju si to wyjcie powiodo. Szczliwcami s Ci, ktrzy nie posiadaj tych przeszkadzaczy lub te maj moliwo odizolowania si od nich na czas eksterioryzacji. Pamitajcie- zwierzta s tylko dobre w czasie rozbudzania!

RODZINA
Najczciej s to domownicy, wsplokatorzy, ona, dzieci itp. Potrafi haasowa gorzej ni zwierzta, ktre zostay omwione wczeniej. W zasadzie jest to najbardziej przeszkadzajca grupa z wszystkich moliwych. Chyba, e mieszka si samemu, co bywa do rzadkim zjawiskiem. Zazwyczaj w domu kto jest. Dobrze mie wtedy drzwi zamykane na klucz. Prby popoudniowe s o wiele bardziej utrudnione, ni te nad ranem. Najlepiej jednak prbowa, gdy nie ma nikogo w domu.

BOTY (HALUNY)
Bardzo nieprzyjazne dla podrnika. S to projekcje umysu wystpujce jako hipnagogi w paraliu przysennym, bd te po wyjciu na pytkiej fazie. Bardzo czsto przybieraj posta domownikw prbujcych nas obudzi. Pamita naley, e nigdy nie powinno si wraca, bo ma si wraenie, e dochodz do nas dwiki z reala. Nawet gdyby tak byo bez problemu sami si obudzimy, a parali minie momentalnie. To bardzo istotna rzecz, eby lekceway wszystko, co utrudnia nam przebywanie duej w poza. Wspomniaem, e boty mog przybiera postacie domownikw. To jedna z korzystniejszych opcji, bo nie powoduje

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 8

wikszego strachu. Natomiast inne twory mog by bardziej przeraajce i wtedy faktycznie chcemy uciec do reala. Trzymaj si zasady, e to Ty rzdzisz poza.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 9

ROZDZIA 2. WSPOMAGACZE

KAWA

Dla ludzi, ktrzy bardzo szybko usypiaj jest to cakiem niezy trunek, ktry warto wypija na etapie rozbudzania. Kofeina jest rodkiem pobudzajcym. Jest stosowana jako dodatek do niektrych produktw, w tym napojw energetyzujcych tzw. "energy drinkw", a take do innych napojw, przede wszystkim gazowanych, takich jak Coca-Cola. Po duszym okresie regularnego przyjmowania kofeiny wystpuje zjawisko tachyfilaksji (zwanej potocznie zjawiskiem tolerancji), czyli stopniowego osabienia odpowiedzi biologicznej ustroju. Jeeli nie jeste osob ktra potrafi usn na zawoanie, kofeina tylko bdzie utrudnia wychodzenie, gdy trudno bdzie upi ciao.

ENERGY DRINKI

Ta sama zasada co z kaw, tyle e to produkt znacznie nafaszerowany chemi. Jednym sowem- nie warto go stosowa na dusz met. Dla niektrych osb moe by cakiem pomocny. Jeli nie masz tendencji do szybkiego zasypiania to nie powiniene stosowa tego typu wspomagaczy.

YERBA MATE

Herbatka o dziaaniu kawy. Zdecydowanie najbardziej zdrowa z polecanych wspomagaczy. Jest wiele odmian tej herbaty, dlatego polecam

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 10

wyprbowanie kilku gatunkw. Picie jej ,w taki sposb, jak zalecaj na pewno sprawi, e bdzie to ciekawy rytua.

CUKIERKI HALLS

zdarzao si wam, e po przebudzeniu macie kapcia w gardle? Wysuszone gardo, ciki oddech. Jak w takich warunkach mona si relaksowa? Z pomoc przychodz cukierki halls. Stosuj je z powodzeniem, dlatego miao je polecam.

CALEA ZACATECHICHI
wystpuje w rejonie Meksyku i Kostaryki. Stosuje si j tradycyjnie w medycynie tamtego regionu - dziki swym waciwociom stwarza swoisty pomost pomidzy wiadomoci, a nadwiadomoci. Gwnymi ciaami czynnymi surowca s laktony seskwiterpenowe - budow chemiczn s zblione do laktonw wystpujcych w Lactuca virosa. Owe wyizolowane laktony seskwiterpenowe nale do grupy germakranolidw (jak w Lactuca). Najwaniejszym jest caleicyna, bdca produktem kondensacji kwasu p-hydroksyaminocynamonowego i juneolu. Ponadto zidentyfikowano jeszcze: calaksyn, ciliaryn, 1-beta-acetoksyzakatechinolid, 1-oksy-zakatechinolid, caleokromeny A i B, calin Ai B, caleicyn I i II, akacetyn, O-metylo-akacetyn i jeszcze inne analogi (mniej istotne). Jeeli idzie o dziaanie to przeprowadzano badania EEG po podawaniu heksanowych i metanolowych wycigw z Calea (+ oczywicie placebo) i dokonywano zapisw EEG (czyli aktywnoci mzgu podczas snu). Stwierdzono, e za zwolnienie rytmw EEG odpowiadaj

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 11

bardziej polarne skadniki (a wic te laktony) bdce w wycigu metanolowym, podczas gdy te z wycigu heksanowego powodoway due skoki na wykresie. Stwierdzono znaczne zwikszenie iloci snw oraz ich nawrotw. Spowodowane to jest wydueniem i zwikszeniem czasu trwania fazy REM (czyli fazy, podczas ktrej nimy). Rolina jest rwnie znana jako zioo snu (Dream Herb), licie bogw lub gorzka trawa. Bya uywana przez tubylcw Chontal w onejromancji. Badania naukowe wykazay, e ekstrakt z Celea zacatechchi wpywa na czas i czstotliwo snw (w tym te snw wiadomych), pomaga ona rwnie w ich zapamitywaniu. Uycie Szamani z plemienia Chontal twierdz, i te zioo "rozjania zmysy". Gdy plemi prbuje pozna miejsce pobytu jakiej zaginionej osoby lub pozna przyczyn choroby uywaj w tym celu Calea zacatechichi, ktr nazywaj "limi Boga". Jest ona suszona, a nastpnie jej licie pali szaman, pije on take napar z tej roliny. Podobno odpowied na pytanie przychodzi we nie. Calea Zacatechichi wyostrza u nich zmysy, wprowadza w stan psnu oraz wywouje senne wizje. Wybitnie wpywa na czstotliwo wiadomych snw. Wedug miejscowych szamanw Calea budzi zdolnoci prorocze: wprowadza w stan, podczas ktrego mona sysze gos Boga oraz duchw. Dziki temu szaman poznaje przyczyn chorb i problemw nkajcych pacjenta. Moe rwnie odczyta przyszo oraz odnale zaginiony przedmiot. Dziki tym niezwykym waciwociom, miejscowi Indianie nazywaj Calea mianem "Licia Boga". W medycynie tradycyjnej Calea pomaga na takie dolegliwoci jak gorczka, nudnoci oraz inne dolegliwoci odkowe.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 12

Szamani gniot wysuszone licie i mocz je w gorcej wodzie, a powstay napar pij. Po wypiciu go zapala si papierosa zrobionego z tej roliny. Ze wzgldu na gorzki smak zalecane jest uywanie kapsuek z suszem.1 Calea zacatechichi znana jako dream herb. Zostaa postawiona na rwni z kokain i wpisana m. in. z salvi do grupy ( 1-N) rolin zakazanych. Ustawa wesza w ycie z kocem lutego 2009. Zaznacz, i stosowaem Cale przed tym, jak wprowadzono przepisy zakazujce jej uywania ;) Niestety nie odnosiem podanych efektw. wiadome sny nie pojawiay si. Smak wywaru z tej rolinki jest naprawd nieprzyjemny (czyt. gorzki jak cholera!). Po duszym stosowaniu mog wystpi ble brzucha. By moe faktycznie zadziaa jedynie efekt placebo... Mwi wprost - nie warto!

Wikipedia.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 13

ROZDZIA 3. DWIKI

MUZYKA RELAKSACYJNA
Muzyka relaksacyjna moe by bardzo cennym narzdziem doskonalenia relaksacji. Moe suy za to do medytacji czy te by stosowana do oglnego odprenia i wywoania dobrego samopoczucia. Elementem, ktry istotnie na nas oddziauje w muzyce relaksacyjnej jest m. in. sama jej barwa. Podobnie jak barwy obrazw, barwy kwiatw, barwa nieba itd. dziaaj na nasze samopoczucie, tak te dobr instrumentw naturalnych i elektronicznych w muzyce relaksacyjnej jest zazwyczaj taki, by ju sama ich barwa dziaaa na nas kojco. Przykadem moe by tu czste stosowanie odgosw dzwonkw powietrznych czy np. agodnego uderzania w gongi itp. Dwiki takie stosuje si przecie w m. in. w wielu ceremoniach religijnych, poniewa dziaaj one oczyszczajco na wiadomo.

BBNY
Podstawowe zjawisko psychiczne, ktre ma miejsce podczas podry, polega na tym, e dwik bbna wprowadza umys w zmieniony stan wiadomoci, podobny do snu, ale z zachowan przytomnoci; jest to wic stan w rodzaju snu jasnego. Dwik bbna jest rdem energii, ktra przeksztaca si w wizje, obrazy, postacie, akcje i inne wraenia. Dwik bbna dziaa tu bardzo skutecznie: niewiele jest silniejszych od bbna rodkw wywoujcym wizje.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 14

Czym jest dwik bbna i dlaczego ma takie waciwoci? Michael Harner w swojej ksice "Droga Szamana" pisze midzy innymi, e badania laboratoryjne prowadzone przez naukowcw Jilek'a i Nehera wrd Indian Salish wykazay, e rytmiczne bbnienie o niskiej czstotliwoci generuje zmiany w funkcjonowaniu centralnego ukadu nerwowego, wpywajc na aktywno bioelektryczn wielu sensorycznych i motorycznych obszarw mzgu. Pojedyncze uderzenie niesie ze sob wiele rnych czstotliwoci i dziki temu, poprzez rne cieki nerwowe wpywa na aktywno mzgu. Badania wykonane elektroencefalografem wykazay, e mzg osoby uczestniczcej w sesji bbnienia wykazuje aktywno elektryczn w rytmie theta (4-7 cykli na sekund). Taka aktywno fal mzgowych naturalnie pojawia si w gbokim relaksie oraz w czasie tej fazy snu, kiedy pojawiaj si marzenia senne. W tym stanie mona odby szamask podr oraz przeprowadza inne dziaania np. dywinacj czy uzdrawianie.

HEMI-SYNC
To zarejestrowana, artystyczna technologia dwikowa, bazujca na naturalnym aktywnoci funkcjonowaniu mzg ludzki ludzkiego fale mzgu. W czasie swojej oraz generuje elektromagnetyczne

potencjay elektryczne. Rne formy fal i potencjaw generowanych przez mzg odpowiadaj rnym stanom mentalnym, np. odpoczynekfale alfa, stan gbokiego snu - fale delta, medytacja - fale theta, aktywno fizyczna - fale beta. Wykorzystujc dudnienia rnicowe, proces Hemi-Sync powoduje powstanie wiadomoci.
Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

okrelonego rodzaju fal

mzgowych, a w konsekwencji prowadzi do podanych stanw

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 15

MUZYKA W PRAKTYCE
Osobicie nigdy nie wyszedem z ciaa podczas suchania jakichkolwiek dwikw. Zdarzao mi si odpywa w sen podczas ich suchania, ale nigdy nie by to sen wiadomy. Mimo to uwaam, e dwiki s bardzo pomocne w procesie przygotowania do wyjcia. Pomagaj utrzyma wiadomo, wej w trans i upi ciao. Bardzo efektywne i pomocne s dwiki, zwaszcza przy prbach popoudniowych.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 16

ROZDZIA 4. DIETA I KONDYCJA

DIETA
W zasadzie chodzi mi tutaj o jedzenie lub te niejedzenie. Przed snem, (przy stosowaniu 4+1) z prostej przyczyny nie powinno si je cikich potraw- sen bdzie pytki albo nastpi problem z zaniciem. Z kolei niejedzenie moe okaza si powanym problemem podczas samej prby oczekiwania na wyjcie. odek ciska z godu i burczy tak, e nie mona si skupi. Dlatego naley je lekkie posiki, poywne, sporo owocw, mniej smaonych rzeczy. Prby popoudniowego wyjcia polecibym wykonywa przed obiadem. Ewentualnie par godzin po. Picie wikszej iloci pynw podczas rozbudzania, spowoduje parcie na pcherz, dlatego zdecydowanie to odradzam. Bardzo korzystne jest zdrowe odywianie i odpowiednie nawodnienie organizmu. To co zjadamy ma ogromny wpyw na nasz organizm, nasze samopoczucie, siy witalne i zdrowie. Powiedzenie osoby praktykujcej OBE powinno brzmie -"W zdrowym ciele, zdrowe ciao astralne".

KONDYCJA PSYCHOFIZYCZNA - SPORT


Uprawianie sportu - korzyci z uprawiania sportu dla astralnego podrnika s nieocenione: wiksze zapotrzebowanie na regeneracje i sen, wytwarzanie endorfin, zdrowie fizyczne i wiele innych. Sport to jedna z najbardziej korzystnych metod na pozbycie si stresw, depresji, lkw. Pamitajcie "w zdrowym ciele, zdrowe ciao astralne".

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 17

KONDYCJA PSYCHOFIZYCZNA - POZYTYWNE MYLENIE


Myli pozytywne maj wiksz moc od myli negatywnych. Dziki nim atwiej uzyska OBE, a gdy ju jest si w poza, pamitajcie o zasadziepodobne przyciga podobne. Do OBE trzeba podej z mioci, to wspaniay stan, ktry powinien nas radowa. Jeeli nie udaje nam si wyj z ciaa to zachowujemy spokj i czekamy na kolejn prb. Wszystko w miej, bogiej atmosferze. Pozytywne mylenie jest do trudn spraw. Zwykle czowiek przyzwyczajony jest do narzekania. Pamitajcie- korzyci wynikajce z pozytywnego mylenia s ogromne, pozwalaj lepiej funkcjonowa w realu.

AFIRMACJE
Afirmacja - w ezoteryce pojcie to dotyczy odpowiednio sformuowanych zda, wpywajcych na nasz wiadomo subiektywn, a zwizanych bezporednio z m. in. poziomem samoakceptacji. W pozytywnym aspekcie afirmacja polega na powtarzaniu pozytywnych twierdze na temat wasnej lub innej osoby, co prowadzi do identyfikacji z ich treci. Z praktyki wiadomo, e stworzenie wasnej afirmacji daje lepsze rezultaty. Lektura obowizkowa dla ludzi, ktrzy s zainteresowani lepszym yciem, wykorzystujc pozytywne afirmacje i prawdy umysu to wszystkie pozycje Joseph'a Murphie'go.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 18

ROZDZIA 5. WYCHODZENIE Z CIAA

1. INTENCJA NA WYJCIE Z CIAA.


Generalnie, aby pomylnie odby eksterioryzacj musimy w ogle wyrazi tak ch (nie liczc spontanicznych przypadkw). Wydawa by si mogo, e to oczywiste, natomiast w praktyce zdarza si zupenie co innego. Ile to razy mwimy sobie, e co zrobimy, a w rzeczywistoci nic nam si z tego nie udaje? Z wyjciami jest tak: ch wyjcia jest podstawowym rodkiem napdowym caego procesu. Im wiksza ch, tym lepiej.

2. PROCES PRZYGOTOWAWCZY.
- oczekiwanie Gdy ju zdecydowalimy si na to, e odbdziemy podr astraln powinnimy odpowiednio si do niej przygotowa. Pozytywne nastawienie na sukces powinno dostarcza nam jeszcze wicej energii. Podwiadomo uznaje za fakt dokonany, gdy nasze przekonania, co do udanego wyjcia s w nas silnie zakorzenione. Wan rol odgrywaj wszelkiego rodzaju pozytywne afirmacje. Najlepiej, gdyby kady stosowa swoj wasn afirmacj, wymylon przez siebie samego. Ja np. stosuj afirmacj w stylu: "Dzisiaj wyjd z ciaa i bd wiadomy" Powtarzanie tych sw, tak jak mantr ma wprowadzi nas w nastrj przyjemnego oczekiwania na wyjcie.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 19

- odpowiednia ilo snu Aby dokona projekcji astralnej umys powinien by cay czas wiadomy, natomiast ciao fizyczne powinno by pogrone we nie. Do uzyskania tego koniecznego warunku niezbdna jest odpowiednia ilo snu. Nie moemy mie zbyt duego deficytu sennego, poniewa bdziemy na tyle zmczeni i wyczerpani fizycznie, e nie zdoamy zachowa codziennej wiadomoci. Natomiast zbyt dua ilo snu spowoduje, e nie bdziemy mogli w peni upi ciaa i tym samym dokona projekcji. Odpowiednia ilo snu ma zatem ogromne znaczenie przy wywoywaniu projekcji astralnej. Dla kadego jest to jak najbardziej indywidualna sprawa. Naley tutaj zadziaa na podstawie obserwacji wasnego cyklu snu.

- nastawienie budzika Prosta sprawa, dlatego myl, e nie trzeba za duo wyjania. Dla ludzi majcych problemy ze wczesnym wstawaniem np. przy technice 4+1 radz nastawi 2 budziki. Jeden mona postawi niedaleko poduszki, drugi gdzie dalej. Dziki temu, sigajc po niego, po to by go wyczy troch si rozbudzimy, oprzytomniejemy i dotrze do nas wiadomo dlaczego ten budzik tak naprawd dzwoni. W sumie, najistotniejsze jest wanie to, aby myle o wyjciu i zaoonym celu. W ten sposb atwiej przekona samego siebie, by nie wraca do ka i nie usn ponownie, rezygnujc z prby wyjcia. Jeli kto woli, mona stosowa afirmacje przed snem, po to, by obudzi si o podanej godzinie. Jest to na pewno agodniejszy sposb obudzenia, natomiast nie jest tak skuteczny jak budzik.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 20

3. PROCES ROZBUDZANIA
Rozbudzanie umysu, przy stosowaniu techniki przerywanego snu jest jedn z najwaniejszych czynnoci, prawdopodobnie nawet najwaniejsz. Dziki temu po ponownym pooeniu si do ka mamy znacznie wiksz szans na to, e nasze ciao unie, natomiast umys cigle zachowa wiadomo. Aby si rozbudzi trzeba konieczne opuci ko. Prby rozbudzania, opierajce si na byciu przytomnym i leeniu sobie w ku s bardzo mao skuteczne. Najlepsz metod jest chyba spacer z psem. wiee powietrze, dotleniony umys no i zadowolony pies. Jeli nie chce nam si wychodzi poza dom, to najlepsz metod jest rozbudzanie przy komputerze. Wczenie jakiej muzyki (koniecznie na suchawkach), surfowanie po stronkach www, rozmowa z innymi osobami itp. Te wszystkie czynnoci wymagaj pewnej koncentracji, ktra powoduje wikszy napyw wiadomoci. Jak pozna, e ju si rozbudzio? W zasadzie wikszo ludzi myli, e nie mog czu si senni po rozbudzeniu. Nic bardziej mylnego. Za mocne rozbudzanie powiedzmy jak aktywnoci fizyczn spowoduje tylko to, e nie bdzie nasz organizm mia ochoty na to, aby zasn. Przypominam- ciao musi zasn, dopiero wtedy nastpuje moliwo opuszczenia go ciaem astralnym. I znw pojawia si kwestia eksperymentowania na samym sobie: ile czasu powic na takie rozbudzanie. Nazwa techniki 4+1 oznacza, e przez godzin trzeba by przytomnym. Mona by nawet 2, 3, lub 4 godziny, a i tak z powodzeniem mona wyj. Jednak najistotniejsz kwesti dla nas jest to, jak rozbudzi si, powicajc na to jak najmniej czasu. Czy bdzie to 5 min., 20 min. czy 45min. Ja obecnie trzymam si zasady minimum 40 min. rozbudzania, wtedy osigam najlepsze rezultaty, chocia wychodziem we wszystkich przedziaach czasowych, jakie tu podaem dla przykadu. Bardzo dobrze, jeeli podczas procesu
Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 21

rozbudzania mylimy o celu, jaki sobie zaoylimy po uzyskaniu projekcji. Niekoniecznie trzeba myle, czyta ksiki lub sucha muzyki zwizanej z OBE, chocia moe to by cakiem pomocne.

4. PRZYGOTOWANIE DO WYJCIA
Do tego momentu mamy ju co najmniej 50% zadania za sob. To oznacza, e szanse na powodzenie s naprawd wysokie. Kiedy pooymy si z powrotem do ka, jedyn czynnoci, jak bdziemy wykonywali jest maksymalny relaks ciaa oraz utrzymywanie wiadomoci. Pozycja wyjciowa to leenie na wznak, czyli na plecach. Staramy si nie myle o niczym, po prostu jestemy czujnymi obserwatorami. Co jaki czas mona w mylach powtrzy sobie jak afirmacj, np. "Wychodz teraz z ciaa". Wchodzimy w stan transu. Ciao zaczyna by mniej odczuwalne, jestemy w bogim stanie oczekiwania. Gdy ten stan si przedua (w moim przypadku po co najmniej 45min.) i nic si nie dzieje, zaczynam odczuwa pewnego rodzaju znuenie. Mwi wtedy, e to leenie mnie mczy i mam ochot zmieni pozycj. Zdarzaj si wyjtki, e w momencie oczekiwania ju nastpuj jakie symptomy, poprzedzajce wyjcie. Wtedy, zwyczajnie staramy si to wykorzysta. Jednak samo wyjcie, z pozycji lecej na wznak nie naley do najatwiejszych, std nie wystpuje u mnie czsto. Gdy chc zmieni pozycj lec, na plecach, poruszenie wtedy ciaem sprawia wraenie, e jest ono niesamowicie cikie. Mona odczu, e ciao zaczyna by niezwykle senne. Po przewrceniu si na bok (pozycja, w ktrej normalnie pi), coraz bardziej si relaksuj i utrzymuj jeszcze wiadomo. W tym stanie oczekuj na faktyczne wyjcie.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 22

5. BEZPOREDNIE WYJCIE Z CIAA


Bezporednie wyjcie poprzedza parali przysenny to stan wystpujcy podczas zasypiania lub rzadziej podczas przejcia ze snu do czuwania, objawiajcy si poraeniem mini (katapleksja) przy jednoczesnym zachowaniu penej wiadomoci. Osoba dowiadczajca paraliu przysennego ma wraenie ogarniajcej niemocy, nie jest w stanie wykona adnych ruchw, mwi ani otworzy oczu. Zjawisku temu towarzysz zazwyczaj doznania psychiczne, takie jak wraenie oguszajcego dudnienia lub dzwonienia w uszach, bezwadnego spadania, wykrcania ciaa, wibracje itp. Podczas paraliu moliwe jest rwnie wystpowanie rnego rodzaju halucynacji (hipnagogw), zarwno wzrokowych, dwikowych jak i dotykowych. Dowiadczenia paraliu nie da si pomyli z niczym innym. Parali jest wic stanem, od ktrego zaczyna si faktyczny proces opuszczania ciaa. W moim przypadku najczciej towarzysz mu wibracje. Wibracje stan, w ktrym zaczynamy oddziela si od ciaa fizycznego. Wydawa by si mogo, e to nieprzyjemne uczucie aczkolwiek euforia, e ju jestemy blisko wyjcia powoduje, e stan ten jest bardzo mocno podany i staje si wrcz przyjemny. Wibracje mog wystpowa w rnym nateniu, ktre zazwyczaj da si modulowa za pomoc myli. Skupianie si na wibracjach powoduje wzrost ich natenia. W adnym wypadku nie naley si ba wibracji, gdy nie wyrzdz nam adnej krzywdy. Niekiedy jednak zdarza si, e przybieraj na takiej sile, e ich odczuwanie powoduje niesamowity bl. Nie trwa on jednak dugo, wic da si go przey. Mona odczuwa wibracje na caym ciele lub w samej gowie, nie ma to wikszego znaczenia. W momencie, gdy zaczynamy

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 23

doznawa wibracji, moemy przej do kolejnego etapu, jakim jest proces dostrajania.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 24

ROZDZIA 6. Wymuszanie wibracji

JAK W PROSTY SPOSB WYMUSI WIBRACJE?


Leymy na plecach. W tym procesie, ktry nazywam przygotowawczym, wchodzimy w stan transu, nastpnie dochodzimy do paraliu przysennego. Jeeli nie odczuwamy potrzeby przewrcenia si na bok, nie ma dyskomfortu, spowodowanego leeniem przez duszy czas w jednej pozycji. Teraz moemy w bardzo prosty sposb wymusi wibracje.

TECHNIKA LINY
Mentalnie wyobraamy sobie, e wcigamy si po linie. To powoduje, e ciao mentalne pociga za sob ciao astralne. Astralne rce zaczynaj faktycznie wykonywa ruch wcigania si po linie, pomimo i fizyczne rce le spokojnie wzdu ciaa. Ta sama zasada, w moim przypadku dziaa skuteczniej, kiedy le na boku. Take wyobraamy sobie mentalny ruch rk. Lec na lewym boku mentalnie poruszam rce w praw stron i odwrotnie. Gdy le na prawym boku wykonuj ruch rk w lew stron. Jeeli poczujemy par rk fizycznych i tych niefizycznych, to zaczn nas spowija wibracje. Ruch ciaa astralnego powoduje pojawienie si wibracji, ktrych natenie odczuwalne jest gwnie w gowie. Przejawia si to odgosem elektrycznoci, dudnienia, a nawet moe przypomina wizyt u dentysty! Generalnie nie da si nie rozpozna tego stanu. Czyli jeeli jestemy w stanie paraliu, i wykonamy mentalny ruch rk, to zaczn nas spowija wibracje. Od tego momentu jestemy bliscy wyjcia z ciaa. Musimy tylko pogbi stan odczuwania ruchu astralnych rk.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 25

Zaczynamy dotyka np. krawdzi ka, co spowoduje, e zacznie nas tam faktycznie przenosi i oddala od ciaa.

WYKRCANIE
Drug, dobr metod, gdy leymy na boku, jest wyobraenie sobie, e przekrca nam si gowa. Fizyczna gowa ley cigle na ku, wic gdy poczujemy ruch niefizycznej gowy, wiadomo, e to spowoduje pojawienie si wibracji. I tak jak poprzednio pogbiamy te doznanie i zaczynamy si dostraja, aby w peni opuci ciao.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 26

ROZDZIA 7. PODTRZYMYWANIE FAZY

Podtrzymywanie fazy to pozostawanie duej poza ciaem, w penym dostrojeniu. Stosuj dwie metody, by duej pozostawa poza ciaem.

METODA TO ODBICIA
ardzo czsto, poza ciaem tracimy wizj. Obraz staje si rozmazany, zaczynamy odczuwa prdko i przenoszenie nas do ciaa, bd te popadamy w totalne rozstrojenie, wpadamy w bezkresn czer, nie wiedzc w ogle, gdzie si znajdujemy. Nie mamy wtedy uksztatowanego ciaa. Jestemy tylko punktem wiadomoci. Metoda odbicia polega na tym, eby nie poruszajc si ciaem fizycznym, bdc w obszarze przycielesnym, (nie dotyczy to tego momentu gdy jestemy w bezkresnej przestrzeni) wykona mentalny ruch. Najczciej zdarza si tak, e jestemy w obszarze przycielesnym, gdzie odczuwamy jeszcze wibracje, mamy parali. Odczuwamy, e jestemy w miejscu w ktrym znajduje si nasze ciao fizyczne. Wwczas stosujemy metod typowego dostrajania Wychodzimy ponownie z ciaa, tak jak za pierwszym razem. Jest to niekiedy bardzo trudne, energia tych wibracji nie jest ju taka silna, mimo to wystarczajca do ponownego opuszczenia ciaa. Bardzo rzadko zdarza si pojedyncze wyjcie. Moe wystpi pi odbi a nawet wicej, przy czym co ciekawe- za kadym kolejnym odbiciem uzyskujemy jakby lepszy poziom dostrojenia. Dlatego wane jest to, aby za kadym razem,

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 27

gdy jestemy w obszarze przycielesnym, nie porusza si ciaem fizycznym, poniewa to przerwie parali i tym samym kolejne wyjcie bdzie utrudnione. Wierzcie mi- ponownego paraliu ju tak atwo nie uzyskamy. Jakikolwiek mentalny ruch w obszarze przycielesnym skutkuje przejciem w ciao astralne, ktrym ponownie moemy wyj. Bardzo wan kwesti s faszywe pobudki. Za kadym razem kiedy wracamy do ciaa, bd te mamy takie wraenie mylc, e poruszamy si ciaem fizycznym, zawsze robimy test rzeczywistoci. Musi on nam wej w nawyk. Wiele razy wydawao mi si, e powrciem do ciaa. Podniecony opowiadaem domownikom o swoim wyjciu z ciaa. Po chwili okazywao si, e zaczynam si cofa i budziem si ju naprawd. Takie faszywe pobudki mog si przytrafi kilka razy pod rzd. Jest to cakowicie naturalne. Kwesti wywiczenia jest to, eby za pomoc testw rzeczywistoci, takich jak: wkadanie rki w cian, lewitacji, telekinezie itp. orientowa si, e nadal jestemy w niefizycznym wiecie.

ZACZEPIENIE O PRZEDMIOT
Polega ona na tym, e w momencie, gdy jestemy poza ciaem, czujemy, e rozmywa nam si obraz. Traci on na ostroci, staje si chwiejny, mamy wzrok, jakbymy byli pijani. Gdy czego takiego dowiadczamy momentalnie chwytamy co. Moe to by jaki mebel, ciana, podoga, na ktrej stoimy. I od razu stosujemy metod na dostrajanie. Wczuwamy si w ten mebel, w t cian, oglnie w struktur tych przedmiotw. Taki zabieg powoduje zatrzymanie cofki. Cofka do ciaa traci na sile i znowu zaczynamy si dostraja. Obszar niefizyczny ponownie zostaje uksztatowany, a my jestemy tym samym duej w astralu.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 28

W zasadzie s to dwie, najskuteczniejsze metody, jakie osobicie stosuj odbicia i zaczepienie o przedmioty. Inne metody zaczerpnite ze wiadomego nienia, takie jak np. wirowanie wok wasnej osi s skuteczne, ale raczej w celu zmiany scenerii, ni po to, by pozostawa duej poza ciaem. Metoda zaczepiania o przedmiot jest wic o tyle korzystna, e pozostajemy cigle w miejscu, ktrym dopada nas cofka, mogc tym samym wykona jaki konkretny cel, a nie przemieszczajc si z miejsca na miejsce. Jeeli prowadzimy dialog z jak postaci, to metoda wirowania nie wchodzi w ogle w gr, chyba, e chcemy si natychmiast przenie w celu ucieczki.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 29

ROZDZIA 8. DZIENNIK

Dziennik to najwaniejszy przedmiot podrnika astralnego. Jest on tak wany, e samo posiadanie go oraz prowadzenie regularnych zapiskw, zarwno snw wiadomych, jak i dowiadcze zwizanych z normalnym niewiadomym nieniem powoduje, e skupiajc si na treci naszych dozna, dajemy sygna naszej podwiadomoci, e jest to dla nas co wanego. Jeeli wic opisuj swoje wyjcia z ciaa to jest to znak dla mojej podwiadomoci, e jest to dla mnie wane. Podwiadomo bdzie robi wszystko, ebym mia coraz wicej takich dozna. Mwic wprost - to na czym si skupiasz zostaje przycignite przez podwiadomo. Dziennik jest wany z dwch powodw: pierwszym jest wanie osignicie wikszych czstotliwoci dozna, takich jak wiadomy sen czy opuszczanie ciaa. Drug wan spraw jeli chodzi o zastosowanie dziennika jest samo spisywanie dowiadcze w celu ich zapamitania. Gdy praktykujemy wychodzenie z ciaa, a nie spiszemy danego dowiadczenia, to tak naprawd jakby go nie byo. Na 100% ucieknie nam z pamici. Owszem- moemy mie jakie wspomnienia z wyjtkowych dozna, ale wiksze szczegy zapomnimy. Wane jest, eby po kadym powrocie do ciaa spisa cae dowiadczenie w dzienniku snw. Nie mona odkada tego na pniej, wracajc po OBE do ka z nadziej, e rano zapiszemy to dowiadczenie. Nie twierdz, e nic si nie bdzie pamitao, kiedy pooymy si spa zaraz po powrocie do ciaa. Mona praktykowa spisywanie dowiadczenia dopiero po obudzeniu, ale bardzo moliwe, e marzenia senne przykryj sporo cennych szczegw, ktre warto byoby pamita. A poza tym chodzi o wyrobienie dobrego nawyku.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 30

Praktyka OBE w zasadzie opiera si na odpowiednich, waciwych nawykach. A wic wracamy do ciaa- po omacku szukamy dziennika snw, ktry znajduje si gdzie w pobliu- czy to przy poduszce, czy to jeszcze w innym miejscu no i zapisujemy. Jeli nie pamitamy dokadnie szczegw to chocia konkretne, oglnikowe wyrazy, tak by przypomnie sobie to dowiadczenie. Podkrelam jeszcze raz, e dziennik snw to rzecz niezmiernie wana. Wiele razy okazywao si, e miaem wyjcia z ciaa, a pniej o tym nie pamitaem. Zapominaem, e byem poza ciaem. Dopiero w cigu dnia miaem jakie szcztkowe wspomnienia, ktre uwiadamiay mi, e tej nocy byem w poza. Jeeli co nie jest spisane to tak jakby tego nie byo. Dziennik snw i jego systematyczne prowadzenie to istotna kwestia. Najlepiej codziennie zapisywa jaki sen, jaki zawsze uda si zapamita. Nie chodzi o to, eby prowadzi obszerne zapiski, po kilka stron. Wystarczy kilka drobnych wyrazw, temat snu oraz jakie charakterystyczne elementy. Astralny Podrniku... Pamitaj! Dziennik snw to WANA rzecz!

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 31

ROZDZIA 9.

DOSTRAJANIE
W tym dziale opowiem o metodzie dotykowej, dziki ktrej moemy dostroi si do obszaru niefizycznego. Jest ona niesamowicie prosta w zastosowaniu. Metod t wykonujemy w momencie paraliu, wibracji lub te przy innych symptomach, dziki ktrym wiemy, e moemy opuci nasze fizyczne ciao. Metoda dotykowa polega na tym, abymy wyobrazili sobie dotykanie struktury jakiego przedmiotu. Moe to by krawd ka, moe to by dywan, ktry jest chyba najbardziej skuteczny w zastosowaniu lub te jaki inny, dowolny przedmiot znajdujcy si w naszym otoczeniu, a nawet wasne ciao. Osobicie do czsto stosuj dostrajanie si do struktury szafy, ktr mam w pokoju. Wyobraam sobie, e pocieram domi o jej struktur. Robi to bardzo intensywnie, wrcz powiedziabym- do blu. A wic dwoma rkoma (aby doznanie byo silniejsze) pocieram w mentalnym wyobraeniu t szaf. Czynno taka powoduje, e z mentalnego wyobraenia przeczamy si na astralne ciao. W bardzo krtkim czasie, w przecigu 5 moe 10 sekund zostaj przeniesiony z mentalnego wyobraenia do astralnego odpowiednika tej szafy. W tym momencie doznanie dotykowe jest rwnie realne, jak w fizycznym wiecie. Jak wspomniaem wczeniej dostrajanie o dywan jest niesamowicie skuteczne. Moemy przetestowa pocieranie dywanu w fizycznym wiecie. Nie trzeba wcale wychodzi poza ciao, aby pociera dywan.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 32

Chodzi o to, by mie realne wspomnienie odczu, jakie temu towarzysz. W ten sposb zaszczepiamy sobie w podwiadomoci t czynno. Powstaje bardzo intensywne uczucie mrowienia w doniach. Cay trik polega na tym, aby przypomnie sobie to odczucie. Jednym sowem - w momencie, kiedy mamy moliwo wyjcia z ciaa, nie wytamy mentalnie umysu, tylko przypominamy sobie uczucie pocierania dywanu. Zreszt ciko jest przypomnie sobie co, czego nigdy wczeniej nie robilimy. Nie ma tu wic miejsca na adn wizualizacj, w momencie, w ktrym zaczniemy odczuwa realne tarcie rk obraz sam zaczyna si ksztatowa i wyostrza. W ten sposb uzyskujemy pene dostrojenie poza ciaem. Myl, e w peni nakreliem na czym polega dostrajanie si metod dotykow. Pamitaj, e kady z nas jest inny i kady moe znale swj wasny sposb, aby w peni przenie si poza ciao. Dziaaj wic intuicyjnie, odnajdujc odpowiedni drog dla siebie!

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 33

ROZDZIA 10. CO NA TEMAT STRACHU

Strach jest to nieuniknione zjawisko, ktrego dowiadczy kady, kto po raz pierwszy zetknie si ze zjawiskiem OBE. Bardzo silne uczucie strachu powoduje, i przy pierwszych prbach wychodzenia z ciaa jest on elementem, ktry blokuje nam wyjcie. Dla przykadu - gdy pierwszy raz przy prbie wyjcia dowiadczyem wibracji, miaem silne poczucie lku przed nieznanym, bo tak naprawd nie widziaem co moe mi si moe przydarzy czy te wibracje mi zaszkodz, czy dam rad powrci do ciaa. Jest to irracjonalny i w sumie bezpodstawny lk. Niestety jego sia jest na tyle dua, i bronimy si i za wszelk cen prbujemy powrci do ciaa. Bardzo dobrze pamitam swoje pierwsze wibracje. Kiedy je odczuem ogarno mnie przeraenie. Bdc w paraliu i nie mogc wykona adnego ruchu, wpadem w stan totalnej paniki. Teraz parali jest dla mnie stanem podanym, ale przy pierwszych prbach byo to co okropnego. Tak czy inaczej, w pocztkowych prbach, strach jest zawsze obecny. Znam dwie, bardzo skuteczne metody na pozbycie si tego strachu; Pierwsz z nich jest atakowanie strachu. Jeeli Ci atakuje, to Ty musisz zaatakowa strach. O co w tym tak naprawd chodzi? Wytumacz to na przykadzie: jeli kto ma lk przed skokiem ze spadochronem, to powinien si zapisa na kurs skoczka spadochronowego. Gdy boisz si ciemnoci, zwyciaj ten lk przebywajc w niej jak najwicej. Takie przykady mona mnoy. Myl, e to zrozumiae, o co w tym chodzi: robisz to, czego si boisz. W naszym przypadku boisz si wychodzi z

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 34

ciaa, wic musisz zacz niego wychodzi, tym samym przezwyciajc ten lk. Musisz za wszelk cen dy do realizacji tego celu. Drug metod pozbywania si strachu i lkw jest posiadanie marzenia. Chodzi o to by mie wyszy cel, ktry ten strach stumi. Majc marzenie np. dotyczce wyjcia z ciaa, gdzie mamy szlachetne, wysze aspiracje, chcemy czego wielkiego dokona, wtedy mylc o naszych marzeniach, celach, skupiajc na nich ca uwag, strach zaczyna schodzi na boczne tory i w ten sposb pozbywamy si go. Pamitaj - gdy dowiadczamy czego po raz pierwszy strach jest zawsze obecny. Z czasem czowiek si przyzwyczaja, wiemy co nas czeka. Znamy cay proces np. wiemy, e wibracje nic nam nie zrobi, nawet odczuwajc bl, tak naprawd fizycznie nic nam si nie stanie. Jeeli masz ju dowiadczenie i przekonanie o tym jak to dziaa, to proces ten wydaje si dla Ciebie cakiem normalny. Dobrze byoby si nie ba pierwszych wibracji i nie marnowa okazji wyjcia, ale niestety strach ma wielkie oczy. Ja sam byem przestraszony i przeraony samym faktem, e co takiego ma miejsce. Dlatego polecam te dwie metody na pozbywanie si strachu. Mona rwnie stosowa metod maych kroczkw, czyli stopniowo przyzwyczaja si do nieznanego. Jeli uwaasz, e to dla Ciebie bdzie odpowiednia taktyka to ok. Ale zastanw si czy nie warto przyspieszy tego i wczeniej czerpa z korzyci, jakie daje nam OBE.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 35

ROZDZIA 11. METODY WYCHODZENIA Z CIAA

Poniej omwi trzy metody opuszczania ciaa w cigu doby, posegregowane stopniem trudnoci- od najtrudniejszej do najatwiejszej.

WYJCIE Z CIAA WIECZOREM, BEZPOREDNIO PRZED SNEM.


Metoda ta polega na tym, aby tak jak w kadej innej metodzie zachowa wiadomy umys, z rwnoczenie upionym ciaem. Spenienie tych warunkw doprowadzi do bezporedniego wyjcia z ciaa. Jeeli kad si spa o godzinie 23, to jest szansa na to, e mog wyj z ciaa o tej godzinie, eby jednak tego dokona musz mie rozbudzony umys, a ciao musi popa w sen. Kadc si o godzinie 22, najlepiej z docierajcymi do uszu dwikami, dziki ktrym atwiej jest utrzyma wiadomo, pozostaj w jednej pozycji nieruchomo. Wchodzi si wtedy w stan transu i zachowuje pen wiadomo. Nie zasypiam, dwiki nie pozwalaj mi usn. Rezygnuj z dwikw po mniej wicej godzinnym leeniu. Mamy wic godzin 23. Majc oprzytomniony umys, poprzez dusze przebywanie w transie czuj si w gowie takie specyficzne uczucie rozkoysania, jakbymy byli lekko pijani. Nazywam ten stan askotaniem mzgu. Osigajc taki stan moliwe jest wyjcie z ciaa przed snem. Nie ukrywam jest to bardzo trudne do wykonania, o wiele trudniejsze ni wyjcie popoudniowe, ktre w zasadzie nie rni si niczym od wyjcia wieczornego. Jestemy przyzwyczajeni do spania wieczorem. Z reguy zapadam w sen niewiadomie. I to jest cay problem z wychodzeniem przed snem- umys nie jest przyzwyczajony jeszcze do

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 36

zasypiania wiadomego. eby z powodzeniem wychodzi przed snem, musimy przygotowa odpowiednio umys i niezwykle pomocne jest zastosowanie dwikw i to przez duszy okres czasu. W moim przypadku jest to przynajmniej godzina suchania. Takie wyjcie jest z reguy koczy si pytk faz. Prawdopodobnie ma to zwizek z wielkociami faz REM, ktre jak wiadomo wyduaj si proporcjonalnie im duej pimy. Wyjcie z ciaa wieczorem, chocia trudne jest moliwe. Sugeruj by traktowa praktykowanie wychodzenia przed snem jako trening przed wyjciem, z zastosowaniem metody 4+1. To pewne, e jeli uda nam si wyj przed snem, to przy 4+1, w godzinach porannych, bdzie to ju dziecinnie atwe.

WYJCIE Z CIAA PO POUDNIU.


Praktykowanie wyjcia po poudniu jest trudne, chocia mona odnie duo wicej sukcesw, ni przy wychodzeniu bezporednio przed snem. Wymaga od nas sporego nakadu samozaparcia, silnej woli i wysiku, gwnie mentalnego, aby po prostu nie zasn. Proponuj wychodzenie w godzinach przedobiadowych, a wic przed posikiem. Jeeli zdarzy nam si, e jestemy ju po obiedzie, to musimy troch odczeka z godzink lub dwie przystpujc do prby. Nieobciony odek uatwia relaks i tym samym upienie ciaa. Podobnie jak przy wyjciu wieczornym, wychodzc z ciaa po poudniu trafiamy na pytk faz. Oznacza to, e nasze dostrojenie jest mao stabilne, staje si chwiejne. To prawda, e mamy upione ciao, ale

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 37

pamitajmy, e sen popoudniowy jest bardzo pytki i zdecydowanie rni si od tego w rodku nocy. W praktyce wyglda to mniej wicej tak: kadziemy si do ka. Leymy w pozycji na plecach. Ja le tak okoo 45 min., zanim bd mia ochot przewrci si na bok, co umoliwi wyjcie z ciaa. W cigu tych 45 minut le i utrzymuj wiadomo. Staram si nie zasypia i nie odpywa gdzie mylami. Co jaki czas powtrz sobie w mylach, e wychodz teraz z ciaa. Jeeli problemem jest utrzymanie wiadomoci to znw trzeba skorzysta z pomocy dwikw. Mog to by dowolne dwiki Hemi-sync, bbny szamaskie, muzyka relaksujca lub jakiekolwiek inne dwiki z rnego gatunku muzyki. Ale jeeli mimo suchania dwikw zdarza nam si chwilowo odpywa i powraca wiadomoci, to zdecydowanie polecam dwiki wanie typu Hemi-sync lub bbny. Dlaczego akurat te dwiki bd w tym przypadku lepsze? Poniewa suchajc tych dwikw mamy skojarzenie przeznaczenia tego dwiku. Przykadowo: leymy suchajc Hemi-Sync, odpywamy, po czym powracamy wiadomoci, syszymy Hemi-Sync. Pojawia si myl: O! Jestem wiadomy, sysz Hemi-Sync. Hemi-Sync? Dlaczego sucham Hemi-Sync. Hemi-Sync Hemi-Sync Wyjcie z ciaa! Mam wyj z ciaa! I o to wanie w tym chodzi- o skojarzenie faktw. Hemi-Sync kojarzy mi si z wychodzeniem z ciaa, natomiast suchanie muzyki powiedzmy z radia nie kojarzy si z wyjciem, poniewa tak muzyk sucham na co dzie, w rnych sytuacjach. W momentach relaksu i odprenia mam muzyk, przeznaczon na wychodzenie z ciaa. Muzyka jest wana, eby utrzyma wiadomo. Jeli mimo to odpywamy, to warto uy muzyki z odpowiednim przeznaczeniem, ewentualnie prbowa z rn gonoci.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 38

Po okresie 45 min, z muzyk lub bez przekrcamy si na bok. Ciao jest bardzo cikie, dopiero wtedy jest dua szansa na faktyczne wyjcie. Stosujemy wymuszanie wibracji i wychodzimy. Wydaje si bardzo proste, aczkolwiek jest sporo czynnikw, ktre sprawiaj, i takie wyjcie jest trudne do osignicia. Jednym z wikszoci problemw jest to, i w godzinach popoudniowych zazwyczaj dom ttni yciem. Domownicy wchodz do pokoju ogldaj Tv, a za oknem zgraja dzieciakw krzyczy w wniebogosy. Staramy si wic nie dopuszcza dwikw do naszych uszu. Ale czy mamy pewien deficyt snu, dziki ktremu wyjcie moe skutkowa gbsz faz? Czy bez deficytu w ogle damy rade upi ciao? Musisz si zastanowi czy warto podj kroki do wyjcia popoudniowego, czy te zostawi ca energi na 4+1. Podobnie jak z wyjciem wieczornym jest to solidny trening, z duym obcieniem.

4+1
W tym rozdziale opowiem o metodzie 4+1. Jest to najwaniejsza, a zarazem najprostsza metoda na wychodzenie z ciaa. Sukces mona odnie ju przy pierwszym zastosowaniu, bez adnego wczeniejszego treningu. Jest to bardzo wana informacja, zwaszcza dla pocztkujcych podrnikw. Nie musimy wic mie jakiego medytacyjnego przygotowania oraz nie wymaga ona od nas tak silnej woli jak przy innych metodach. Generalnie metoda 4+1 polega na tym, aby nastawi sobie budzik na wczesny poranek. Jeeli pimy osiem godzin to powinnimy ustawi alarm budzika mniej wicej po czterech godzinach snu. Moja praktyka

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 39

wyglda nastpujco: w wikszoci przypadkw staram si zasypia przed pnoc i mam ustawione budzenie na czwart nad ranem. O 4 rano zaczyna dzwoni budzik. Wstaj, rozbudzam si (najczciej robi to przy komputerze lub wychodz z psem na spacer). Rozbudzanie przy komputerze ma t zalet, i skupiamy swoj uwag na rnych elementach, typu rozmowa z kim lub co jest bardziej prawdopodobne o tej porze na czytaniu stron internetowych i koncentrowaniu si na danym tekcie czy obrazie. Staram si rozbudza, zachowujc wiadomy umys przez minimum 40 minut, chocia w swojej karierze Obenauty zdarzao si, i wystarczyo mi czasami 5 min rozbudzania do tego, aby pniej wyj z ciaa. Bezpieczniejsze jednak jest rozbudzanie znacznie dusze, skutkiem czego nie bdziemy musieli korzysta z siy woli, ktra byaby niezbdna przy krtszym rozbudzaniu. Moemy czu si senni lub te nie, ale pamitajmy, e jak bdziemy zbyt mocno pobudzeni np. wiczeniami fizycznymi to w ogle nie bdziemy mogli upi ciaa, co jest niezbdne do tego, aby je opuci. Etap rozbudzania mamy za sob wic kadziemy si do ka. Pozycja pocztkowa to leenie na plecach. Peen relaks, nie mylimy o niczym tylko obserwujemy i zachowujemy wiadomo. Moemy od czasu do czasu powtarza sobie w mylach jakie afirmacje, przypominajce nam o tym, e mamy wyj z ciaa. Ciao fizyczne wchodzi w gboki trans, staje si ociae i senne. Po okoo 40-45 min zaczynam odczuwa potrzeb zmiany pozycji, po prostu jestem umczony tym leeniem i mam ochot przekrci si na bok, eby zasn. Kiedy przewracam si na bok cigle utrzymuj wiadomo. Wiem, e niebawem nadarzy si okazja na opuszczenie ciaa co mona powiedzie daje mi dodatkow energi na to, by utrzyma wiadomo, a nie popada w sen. Powtarzam sobie

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 40

w mylach wyjd z ciaa, jestem wiadomy. W pewnym momencie, jeeli nie uda mi si przysn i cigle jestem wiadomy, to czuj jakbym zaczyna zapada si w poduszk albo zaczynam czu wibracje, ktrych rdo znajduje si gwnie w gowie. Jest to specyficzne uczucie, ma si wraenie przepywajcych prdw, wyadowa elektrostatycznych itp. Niektre osoby w ogle mog nie odczuwa wibracji, ale jeeli pojawiaj si one to korzystamy z nich, poniewa informuj nas o moliwoci wyjcia z ciaa. Zaczynaj si wic pojawia wibracje, jeeli si nie pojawi to stosujemy metod na ich wymuszenie. Zabieg ten wykonujemy kiedy mamy parali, dopiero wtedy bdzie dawao to pozytywne efekty. Moemy zorientowa si e mamy parali, w momencie, gdy wydaje nam si, e bardzo dugo leymy ju na tym boku i utrzymujemy wiadomo, a mimo to nic si nie dzieje. Majc wibracje wychodzimy z ciaa, stosujc metod dotykow na dostrajanie. Uwaga! Niezmiernie istotn rzecz jest w OBE jest pozycja ciaa! Uoenie ciaa na boku, po procesie przygotowawczym (leeniu na plecach). Naley gwnie zwrci uwag na uoenie rk, w taki sposb, aby by cigy dopyw krwi. W innym przypadku koczyny zaczn drtwie i tym samym bd powodowa dyskomfort, a take niechciane cofki do ciaa. Jeeli Twoj ulubion pozycj do snu jest leenie na brzuchu, nie ma problemu- dopilnuj tylko, aby nie byo adnego ucisku i wszdzie moga dopywa krew. Do czst praktyk jest uoenie ciaa do wyjcia w inny sposb, ni normalnie zasypiamy. Chodzi tutaj nie o pozycj, lecz o kierunki np. jeeli pimy gow skierowan na poudnie, to po okresie rozbudzania kadziemy si do prby wyjcia z gow skierowan na pnoc. Mona te eksperymentowa w inny sposb np. przykrywa si kocem, ktry tylko

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 41

uywamy, gdy prbujemy wychodzi z ciaa. Ja czsto ubieraem koszulk, przeznaczon specjalnie do wychodzenia. Z przodu miaa wielki napis OOBE, a z tyu, na plecach naszywka NOBLE. Wszystkie te zabiegi su temu, aby mie przekonanie, i teraz nie idziemy spa tak normalnie, ale mamy zamiar wyj z ciaa i odby podr astraln.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 42

ROZDZIA 12. ZDARZENIA W OBSZARZE PRZYCIELESNYM


Temat zdarze, jakie wystpuj w obszarze przycielesnym jest naprawd warty poruszenia. Miaem w tej publikacji omwi tylko zagadnienia zwizane z samym procesem opuszczania ciaa, ale tak naprawd obszar przycielesny to miejsce porednie midzy wyjciem, a jeszcze byciem w realu. W sumie jest to obszar gdzie jestemy w paraliu, w wibracjach, lub na bardzo krtkiej fazie, takiej powiedzmy... Przejciowej. To wanie w tym obszarze pojawiaj si najbardziej intensywne doznania, ktre niekiedy s wrcz ekstremalne. Wtedy wanie maj miejsce rne przywidzenia, haluny, hipnagogi albo te inne bliej znane lub nie zdarzenia. Powiem tylko o kilku przykadach zdarze, jakich osobicie dowiadczyem. Z gry mwi, e nie chc nikogo straszy, natomiast chc uwiadomi, e takie co moe wystpowa i warto byoby mie to na uwadze, poniewa tego typu zdarzenia s wrcz typowe dla tego obszaru. Zauwayem, e niektre osoby za powanie traktuj to, co dzieje si w tym obszarze, np. wiele osb moe uwaa si za optanych lub chorych psychicznie, mimo i tak wcale nie jest. No dobrze, o jakie zdarzenia mi tak naprawd chodzi? Mam na myli wszelkiego rodzaju spotkania z osobami bardzo wrogo nastawionymi. W pocztkowej praktyce OOBE spotkaem posta, ktr zinterpretowaem jako Szatana, diaba lub po prostu jak kto woli Lucyfera. Bya to posta bardzo negatywna i przyznam szczerze- podczas tego spotkania ogarn mnie paniczny strach, ktry mgby faktycznie le si odbi na mojej psychice. Jakim cudem daem sobie z tym rad, tylko dziki temu, e miaem odpowiednie podejcie do tego co si dzieje poza ciaem. Jeeli wszystko ykniemy jako prawd to faktycznie mona mie ochot na wizyt
Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 43

u egzorcysty. Wychodzenie z ciaa nie zawsze odnosi si do realnej rzeczywistoci nawet w astralu. Zdecydowana wikszo to po prostu projekcja podwiadomoci. Czy faktycznie spotkaem diaba? Wol myle, e bya to tylko kreacja, chocia dziaajca na poziomie podwiadomym. Problem polega na tym, e by on w wiecie poza ciaem realnym tworem. Zdarzenie to wic byo dla mnie bardzo nieprzyjazne, nie chc tu wchodzi w szczegy. W kadym bd razie byo kilka cikich dowiadcze w obszarze przycielesnym. Pewnego razu bdc w paraliu zaczem sysze odgos piy

mechanicznej i towarzyszyo mi przeczucie, e kto chce mnie przeci na p. Najgorsza bya bezsilno, poniewa nie mogem ani powrci tak szybko do ciaa, ani jeszcze nie byem wypeniony wiadomoci ciaa astralnego. Warto te zwrci uwag na dowiadczenia, w ktrych moemy doznawa blu. Bl moe wystpi przy wychodzeniu z ciaa, a take gdy ju znajdujemy si poza ciaem. Na samym pocztku mojej przygody z OBE mylaem, e po wyjciu z ciaa nic mi nie grozi i nie ma czego takiego jak bl. Wydawao mi si wtedy, e wszystko jest pod moj kontrol. Niestety dowiadczenia mwi co innego. Co ciekawe bl moe okazywa si nawet intensywniejszy, ni taki, ktrego dowiadczamy w fizycznym wiecie. Zazwyczaj dowiadczenie zwizane z blem poza ciaem powoduje cofk do ciaa. Niestety, odczucie, ktre towarzyszyo nam poza ciaem w jakim stopniu moe skutkowa w wiecie fizycznym. Dla przykadu - bl, ktry rozsadza nam gow poza ciaem, powoduje cofnicie do ciaa. Po powrocie, w cigu dnia, cay czas boli nas fizycznie gowa. Takie zdarzenia s dosy rzadkie, nie mniej jednak wystpuj. Mwi o tym, aby jasno nakreli, e wychodzenie z ciaa to nie tylko

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 44

sielanka i nie zawsze jest tak kolorowo i fajnie, jakby si miao wydawa. Najwiksze traumatyczne doznania miaem wanie w obszarze przycielesnym. To w nim spotykaem najgorsze stwory, wykreowane przez podwiadomo, bd te jak kto woli okrela- realne byty astralne. Jedyn rozsdn metod na pozbywanie si takich nieproszonych goci jest totalna ignorancja. Nie znalazem lepszego rozwizania jak lekcewaenie demonicznych postaci lub niekiedy podjmowania z nimi walki. Nie zawsze mona j wygra, a i ignorowanie przeciwnika, ktry np. nas dusi te moe okaza si mao skuteczne. Jeszcze inn, skuteczn metod jest obdarzenie przeciwnika mioci. Przytulenie go na niedwiedzia z pokojowym nastawieniem. Skuteczno takiego postpowania jest wysoka, czasami nasz agresor roztopi si lub zniknie nawet, zanim si do niego ostatecznie zbliymy. Opowiem tutaj o pewnej ciekawostce, ktra do czsto ma miejsce poza ciaem, mianowicie walka z wasnym ciaem. Nie ukrywam, e zawsze ciekawio mnie moje fizyczne ciao, lece na ku. Oczywicie w wikszoci wyj, ciaa fizycznego nie ma na swoim miejscu, ale gdy intensywnie bdziemy poszukiwa go na ku to jest dua szansa, e tam bdzie. Wyobramy sobie teraz tak sytuacj, ktra w moim przypadku miaa miejsce: wychodz sobie z ciaa, chc sobie zobaczy swoje lece na ku ciao, bd te jak jego projekcje. W pewnym momencie te moje ciao zaczyna mnie atakowa i to z tak si, e nie mog si w aden sposb broni czy przeciwstawi. Moc, jak ma to ciao nie sposb opisa. Dodatkowo szokiem jest, e to moje ciao mnie atakuje. W takich sytuacjach nastpuje zazwyczaj silny bl no i cofka do ciaa. Dlatego badanie wasnego ciaa moe by czasami troch zaskakujce.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 45

Przywidzenia, hipnagogi w obszarze przy cielesnym s namacalnie realne. Jeeli jeste osob posiadajc jak fobi np. boisz si pajkw to nie wiem czy praktykowanie OBE jest dla Ciebie dobre. Moja szwagierka panicznie boi si pajkw. Po prostu, kiedy widzi jakiego owosionego pajka to ogarnia j furia. Teraz powiedzcie mi co by byo, gdyby wysza z ciaa i zobaczya na cianie takiego pajka wielkoci 3 na 3 metry ? Nie wspominajc o sytuacji, gdzie j atakuje, a ona pozostaje bezsilna na wszelkiego rodzaju atak. Wydaje mi si, e po jednym takim dowiadczeniu raz na zawsze rzuciaby to cae wychodzenie z ciaa. OOBE to rozwijanie swoich umiejtnoci to ciga nauka i badanie przede wszystkim wasnej jani. Miejmy na uwadze, e zdarzaj si sytuacje nieprzewidywalne, gdzie doznajemy naprawd skrajnych emocji, ale jakby nie patrze to wanie jest pikne.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 46

ROZDZIA 13. GDY SI NIE UDAJE

Praktykujc OOBE czsto pada jedno, do istotne pytanie - co zrobi jeli nam si nie udaje wyj z ciaa? Przede wszystkim zachowujemy spokj, z pozytywnym nastawieniem myli na to, e przy kolejnej prbie nam si uda. Jeeli bdziemy zdenerwowani z tego wzgldu, e nie udaje nam si wychodzi z ciaa, prbujemy ju dobry tydzie albo i wicej, wykonujemy solidnie 4+1, a mimo to nic nie wychodzi, jestemy tylko przemczeni i wnerwieni. Takie nastawienie powoduje, e nas to blokuje. Nasza podwiadomo wychwytuje nasz stan emocjonalny i dalej nie pozwala na wyjcie z ciaa. Dlatego co by si nie dziao zachowujemy spokj i cierpliwie czekamy na kolejn prb wyjcia. Pamitajmy, e OBE to rozwj naszej wiadomoci, rwnie tego jakimi jestemy ludmi w wiecie fizycznym. Cierpliwo, wytrwao, pozytywne nastawieniewszystkie te cechy s konieczne, by odnie sukces. W przypadku, gdy z dnia na dzie nie udaje nam si wyj z ciaa polecam zrobienie sobie krtkiej przerwy. Tyle, ile potrzebujesz- to zaley tylko od Ciebie. Tak, aby ten czas wykorzysta na podadowanie akumulatorw, zwikszenie mobilizacji albo po prostu odpoczynek. Taka przerwa pozwoli nam nie myle negatywnie o OOBE. Zrobienie sobie przerwy skutkuje tym, i bdziemy odczuwali coraz wikszy gd wyjcia. I teraz bardzo wana uwaga! Mianowicie, jeeli nie udaje nam si wyj z ciaa przez duszy czas, to nie musi to wcale oznacza, e robimy co le. U mnie bywao tak, e nie mogem wyj z ciaa przez miesic a nawet duej, pomimo i stosuj wci t sam procedur od lat. Jest naprawd wiele czynnikw utrudniajcych wyjcie z ciaa. Wemy pod uwag np. temperatur w pokoju - bdzie Ci za ciepo, to nie bdziesz w stanie upi ciaa.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 47

Bdziesz wierci si w ku z boku na bok, umczony zapadniesz w kocu w niewiadomy sen. Budzc si rano bdziesz przemczony i zdenerwowany. Wic caa sztuka polega na tym, aby zachowywa rwnowag umysu i emocji. Za kadym razem, gdy si nie udaje, odczuwamy tak wielkie zmczenie, e jestemy skonni stwierdzi, e to cae OBE to nie dla mnie albo co gorsze- e to w ogle jest jaka lipa. Robimy przerw, czekamy, a nadejdzie taki dobry dzie i wtedy wykonujemy proces 4+1.Powinno wszystko si uda. Jeeli nie- to trudno, ycie toczy si dalej, trzeba czeka na kolejn szans.

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 48

ROZDZIA 14. DLACZEGO WARTO WYCHODZI Z CIAA?

Dlaczego warto wychodzi z ciaa? Pada pytanie od osoby, ktra styka si z tym tematem po raz pierwszy. Czy w ogle to moliwe? A musz zapa gbszy oddech i uspokajajc myli odpowiedzie stanowczo: TAK WARTO WYCHODZI Z CIAA I JEST TO MOLIWE, BO SAM TEGO DOWIADCZAM. Poniekd rozumiem reakcj ludzi, ktrzy po raz pierwszy sysz o czym tak niecodziennym, tak odlegym. Ale przypominam sobie z dziecistwa i nie dostrzegam podobnych reakcji. Szczerze- jak tylko usyszaem, e kto czego takiego dowiadcza, to od razu chciaem sam sprawdzi czy to prawda. Mino par lat, ale gdy po raz pierwszy doznaem wibracji, pierwsze sowa jakie wypowiedziaem brzmiay A jednak to prawda, OBE istnieje!!. Jednak wierzyem w OBE, a teraz nie wierz tylko wiem, e istnieje. Wracajc do pytania pocztkujcego kolegi: dlaczego warto wychodzi z ciaa? Po co si mczy Wstawa nad ranem? Odpowied jest banalnie prosta - OOBE jest WIETNE, bo daje nieograniczone moliwoci. Moesz w peni si realizowa, masz moliwo zrobienia czego wicej, ni w fizycznym wiecie. Nie ma tu ogranicze, dotyczcych praw fizycznych, w jakich si znajdujesz na co dzie. Moesz lata, przechodzi przez ciany, a jedynym ograniczeniem wydaje si by umys, ktry przyzwyczajony jest do ycia w cile okrelonych prawach fizyki.
Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 49

Bdc w wiecie poza ciaem moemy dozna niesamowitej wolnoci. Nie musimy i do pracy, nikt nas do niczego nie zmusza, robimy to, co chcemy robi. Chcesz zrealizowa swoje marzenia? Wiedz, e poza ciaem masz tak moliwo. Chcesz odby podr do jakiego egzotycznego miejsca? Nic prostszego- wystarczy wyj z ciaa i si tam przenie, utrzymujc w wiadomoci wyobraenie tego miejsca. Najwspanialsze w OBE jest to, e wiat w ktrym si znajdujemy jest niesamowicie realny, czasami nawet bardziej, ni wiat fizyczny. Gbia kolorw i doznania zmysowe niekiedy s wrcz bardziej intensywne. Jeste architektem, malarzem, muzykiem? Szukasz natchnienia?

Znajdziesz to, czego szukasz poza ciaem, a nawet wicej, ni si spodziewasz. Moesz odby niesamowite przygody, tym samym rozwijajc si duchowo. Pamitaj, e OBE to nie tylko zabawa. To cika praca, aby co osign. wiczysz umys, si charakteru, zyskujesz bardzo przydatne uczucia, takie jak mio, cierpliwo, zrozumienie. Moesz pokonywa swoje saboci i cigle si udoskonala. A moe chciaby jeszcze zaspokaja swoje fantazje erotyczne z wymarzon partnerk bd partnerem? OBE daje nieograniczone moliwoci speniania przernych fantazji. Czy nie jest wspaniale poegna zmarych, ktrzy od nas odeszli? Nawet gdyby takie spotkanie byo tylko i wycznie projekcj naszych umysw. Wierzcie mi- daje to niesamowite oczyszczenie. Powtrz raz jeszcze to pytanie - Dlaczego warto wychodzi z ciaa? Moja odpowied - By w peni y!
Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART


str. 50

O AUTORZE

Troch sw o mnie te si przyda - tak by ebook by w peni kompletny. Mam na imi Robert, podobnie jak wielki Obenauta Pan Robert Monroe. Jest to imi magiczne, bo jakby nie patrze zawiera sowo OBE w rodku. W sieci posuguj si pseudonimem Nobleheart, ale czciej uywam skrtu Noble. Wracajc do Monroe... To wanie od jego ksiki zacza si moja przygoda ze zjawiskiem opuszczania ciaa. Majc 11 lat, a byo to w 1995r. przeczytaem jego pierwsz ksik - Podre Poza Ciaem. Od tamtego czasu OOBE stao si dla mnie tematem numer jeden. Pozytywne efekty w zakresie opuszczania ciaa uzyskiwaem dopiero przy stosowaniu techniki 4+1, a wic dziki metodzie przerywanego snu. Pocztki dowiadcze sigaj roku 2000, nie liczc wiadomych snw, ktre miewaem wczeniej. Do dzisiaj praktykuj wychodzenie z ciaa i cigle jest to dla mnie priorytetowa sprawa. Wicej nie bd si rozpisywa, bo ju pno, a ja wstaj o czwartej... ;)

Pozdrawiam, Noble

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART str. 51

Darowizna Udostpniem t ksik za darmo, tak aby kady mia sposobno jej przeczytania. Mam nadziej, e dziki zawartym w tej ksice informacjom bdziesz w stanie zacz praktyk wychodzenia z ciaa. Umiejtno wychodzenia z ciaa przekada si bowiem na lepsze, szczliwsze i peniejsze ycie Uwaasz, e ten e-book ma jak warto? Przyjemnie Ci si go czytao? Okaza si w jaki sposb pomocny? A moe po prostu chcesz wspomc autora? Masz moliwo przekazania autorowi symboliczn) w postaci darowizny. dowoln kwot (nawet

Wystarczy klikn ponisze przyciski, aby wej na odpowiedni stron:

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart

OOBE DRUGIE YCIE POZA CIAEM R. K. NOBLEHEART str. 52

Internetowy Kurs OOBE Unlimited Posibilities Prowadz Kurs o nazwie OOBE Unlimited Posibilities, w ktrym ucz ludzi wychodzenia z ciaa. To najpopularniejszy kurs internetowy w Polsce dotyczcy OOBE. Nauka OOBE w przystpnej formie Video sprawia, e jeszcze prociej i skuteczniej mona rozpocz wasn praktyk. Jeeli interesuje Ci kurs kliknij na obrazek poniej, po wicej informacji.

Gorco Polecam! Robert Noble

Copyright by Wydawnictwo BUDMARK & R. K. Nobleheart