You are on page 1of 9

Kemahiran Menulis

Apakah itu karangan?  Karangan merupakan karya tulisan hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikanya melalui bahasa tulisan kepada pembaca untuk difahami. .

Tujuan menulis karangan Berfokus kepada ciri-ciri komunikasi     Ekspresif Pemujukan Informatif Kesusasteraan Rujuk buku Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu II m/s 165 .

Karangan tidak berformat . karangan berformat ii.Karangan terbahagi kepada dua jenis iaitu: i.

Karangan berformat surat kiriman rasmi / tidak rasmi  ucapan  syarahan  dialog / temuramah / perbualan / wawancara  berita  catatan diari  laporan  perbahasan  kad jemputan  .

Karangan tidak berformat rangsangan gambar / kata  pengalaman / cerita / gambaran / situasi  fakta / penerangan  perbincangan  melengkapkan cerita  autobiografi / biografi  peribahasa  .

Panduan mengarang / menulis Karangan jenis surat rasmi  Karangan jenis tidak rasmi  .

Kelemahan karangan  Contoh kesalahan tatabahasa .

Sekian terima kasih Ada sebarang keraguan??? Sila rujuk dengan En. Kamaruddin .