Click to edit Master subtitle style

SUKAN DAN MEDIA MASSA

3/12/13

L. 3/12/13 . Pengenalan sukan dan media massa Media bukan sahaja merupakan cermin kepada masyarakat malahan ia juga merupakan alat perubahan kepada sesuatu masyarakat (Vir Bala Aggarwal. 2002: xvii). dan ekonomi dalam ukuran yang lebih moden.politik. JohnMartin pula berpendapat bahawa media massa merujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi sosial. 2002: xvii).   Media haruslah menyampaikan maklumat dan mendidik masyarakat serta menjadi medium perantaraan dalam sesuatu masyarakat (Vir Bala Aggarwal.

radio dan lain-lain lagi. internet. televisyen.Media massa  Media massa jugaberperanan dalam membantu perkembangan ekonomi. penyiaran stesen televisyen berbayar juga turut menyumbang kepada faktor perkembangan ekonomi negara.  Terdapat beberapa bahagian dalam media massa seperti surat khabar.laman web seperti blog. Setiap bahagian yang akan memainkan peranan dalam proses penyebaran 3/12/13 . Penjualan surat khabar jugamembantu dalam ekonomi.contohnya sukan SEA yang berlangsung dari negara kita Malaysia dan banyak lagi. majalah.

3/12/13 . Penghasilan surat khabar ini juga dalam mendapatkan maklumat untuk disampaikan kepada masyarakat mengenai perkembangan dalam sukan.Contohnya suratkhabar yang merupakan salah satu medium dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat.

Media massa dalam sukan. Boleh meningkatkan fasiliti dan 3/12/13 .sesuatu pasukan atau persatuan boleh mendapat sumbangan dan juga tajaan dari pelbagai pihak untuk kemajuan dalam membangunkan sukan. Melalui media massa .

penggunaan media seperti suratkhabar sebagai medium untuk menjatuhkan orang lain dan maklumat salah yang telah memberikan pandangan negatif masyarakat terhadap atlet-atlet 3/12/13 .Sebagai contoh.

Peranan media mendekatkan minat kepada sukan PERANAN yang dimainkan 3/12/13 .

sambungan Elemen berkenaa n boleh 3/12/13 .

pencapaian.Menyalurkan maklumat terkini Selari dengan peranan media iaitu memastikan maklumat yang terkini sampai ke segenap lapisan masyarakat. 3/12/13 mereka yang sudah biasa Mereka Bagi . semestinya akan dihidangkan dengan maklumat semasa misalnya tentang perkembangan sesebuah kelab sukan. prestasi semasa dan isu-isu kontroversi sesebuah sukan. maka tidak terkecuali juga bagi peminat-peminat sukan tanah air mahupun luar Negara.

3/12/13 internet dan sebagainya. media akan membuat liputan meluas samada melalui iklaniklan di televisyen.Mempromosi sukan dan atlet media juga memainkan peranan besar dalam mempromosikan sesebuah sukan agar berjaya menarik perhatian masyarakat terhadap sesebuah sukan itu. . akhbar. apabila tiba musim bola sepak Liga Juara-juara Eropah. Misalnya.

lumba kereta F1. pula. sukan seperti 3/12/13 bola sepak. Mereka semestinya ingin merasai pengalaman bermain seperti dalam permainan tersebut. Tambahan . jika dilihat pada implikasi penyiaran informasi-informasi tersebut. kita akan dapat para pembaca akan mula tergerak untuk mencuba sukan-sukan yang popular tersebut.sambungan Namun.

3/12/13 bangsa dan Negara. keluarga. .sambungan Begitu juga dengan gaji-gaji para pemain atau atlet yang kebanyakannya mencecah angka puluhan ribu ringgit sebulan. Justeru. ini dapat dilihat sebagai perangsang kepada anak-anak muda masa kini agar lebih tertarik kepada aktiviti sukan yang dapat memberi manfaat kepada diri sendiri.

forum. menjelaskan tentang fungsi media massa sebagai pentafsir 3/12/13 adalah menjelaskan tentang media Ini .Fungsi Media Massa Sebagai Pentafsir Sesuatu peristiwa atau isu yang dibincangkan berbentuk rencana. analisis peristiwa dan pengamatan penyunting tentang sukan terhadap perkembangan semasa banyak melibatkan peranan dan fungsi media massa sebagai pentafsir.

media massa akan melakukan pentafsiran ke atas sesuatu sukan. berlaku ke atas sesuatu berita yang dilaporkan itu berpunca daripada pelbagai aspek maklumat data atau fakta yang hendak 3/12/13 disampaikan sama ada bersifat Pentafsiran . kemudian akan melaporkan berita tersebut berdasarkan pemahaman mereka terhadap peristiwa tersebut.sambungan Dalam kata lain.

kesan baik 3/12/13 fungsi ini juga ialah dapat mendidik Selain .Sambungan Fungsi media massa sebagai pentafsir memberikan kesan baik kepada media itu sendiri bila mana kita akan dapat memahami sesuatu laporan yang dibincangkan dengan bantuan tafsiran media massa dengan berkesan dan akan menjadikan khalayak audiens swemakin berilmu pengetahuan. daripada itu.

3/12/13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful