REKOD ANEKDOT

Nama :

Tempat:

Tarikh :

Masa:

Catatan :

ULASAN

Interpretasi :

.................. 7) Jenis Kecacatan/ Tahap : .BUTIR-BUTIR DIRI MURID 1) Nama Murid :…………………………………………………………………….. 8) Jantina : L / P Kaum : ... 5) Kelas: ..................................................................... Adik Beradik: ... 12) Nama Penjaga : ……………………………………………………......... 10) Bil.. 4) No............................... 13) Hubungan penjaga : …………………………….......... 9) Agama: ............... Surat Beranak/ KP :.......... 11) Anak ke.....................: .................. 3) Tarikh Lahir: .................................... 6) No Pendaftaran JKM: .......... 2) Umur : ....................... ............................................................................................

mengajuk atau melawan cakap guru 12. Perlakuan negatif berlaku dengan tiba-tiba 8. Mencederakan orang lain 6.Senarai semak perlakuan negative murid sasaran Nama Murid : Bil Kelas : Keterangan Tingkah Laku 1. Mengacau/ Menguasai orang lain 4. Selalu berkelahi/ bertindak 2. Merosakkan harta sendiri/ orang 9. Mencederakan diri 5. Panas baran 7. Memencilkan diri 13 Terlalu pendiam 14 Mudah terganggu perhatian Tarikh : Tunjuk Ya Tidak Ulasan . Cepat marah/ meradang 3. Bercakap bohong 10 Menangis dalam kelas 11.

16 17 Engkar/ tidak menurut perintah Berbahasa Kasar 18 Terlalu suka bercakap 19 Suka membuat bising 20 Selalu mengadu sakit 21 Berkhayal/ termenung 22 Membuat sesuatu tanpa tujuan 23 Gelisah 24 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 25 Mengambil tanpa meminta 26 Pemasalahan Emosi Tandatangan pencatat : ____________________________ ( ) .

. mengajuk atau melawan cakap guru Engkar/ tidak menurut perintah Berbahasa Kasar Terlalu suka bercakap 7. Jumlah Kekerapan Tandatangan Penilai ____________________________ ( ) . Pemerhatian : ……………………………………… Penilai :……………………………………………………………. 1. Bil. Tarikh Mula : …………………………………………… Tarikh Akhir : ……………………………………. Suka membuat bising 3. Tarikh Tingkah Laku Selalu berkelahi/ bertindak Cepat marah/ meradang 2. Mengacau/ Menguasai orang lain 4. Bercakap bohong 6. Panas baran 5.Rekod pemerhatian tingkah laku: Nama : ……………………………………………………………………... Kelas: ……………………….

Tarikh Akhir : ………………………………. Penilai : …………………………………………………………………………………………………… Tarikh Jumlah Token Amaran ( ! ) Jumlah Token Bagus ( ) Jumlah Time Out Jumlah: Jumlah: Jumlah: ..Rekod Token Mingguan Murid Sasaran Nama Murid : ……………………………………………………………………………………………… Minggu Rawatan : ……………………………………. Tarikh Mula : ………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.