P. 1
Elek Trial A

Elek Trial A

|Views: 1|Likes:
Published by Mäeinstituut
-
-

More info:

Published by: Mäeinstituut on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

ENERGEETIKA

Anto Raukas akadeemik Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu liige Rahvas on mures

Ainuüksi võimalus hinda tõsta ei ole veel vaba elektriturg!
funktsioneerinud katmikalade (näiteks Luunjas) likvideerimisele ja paljude laenudega rajatud suurfarmide väljasuretamisele.

Eestis ei ole praegu palavamat teemat kui eluasemekulude kontrolli all hoidmine, millest küll palju räägitakse, aga kus vähe tehakse. Me elame juba kuu aega elektrimüügi vabal turul, kuid õiget vaba turgu veel pole, sest ligikaudu 90 % tarbijatest on endiselt Eesti Energia kliendid ja see teeb elektrihiiust endiselt turu valitseja. Kodutarbijate jaoks tähendab see seda, et kuni Estlink 2 valmimiseni määrab endiselt meie elektri hinda peamiselt Eesti Energia põlevkivielektrijaamadest tulev tuuma- ja hüdroenergiaga konkurentsivõimetu elekter. Mida siis tavainimene kujunenud olukorras peaks ette võtma? Kas on veel rohtu, mis avitaks? Ja kui rohtu ei ole, siis kuidas ära elada, sest 2011. aastal suurenesid eestimaalaste eluasemekulud võrreldes eelneva aastaga 5,9 % ja 2012. aastal tervelt 9 %, ehk kahe aastaga kokku 14,9 %. Kui rääkida elektri, soojusenergia ja kütte hinna tõusust, siis on arvud veelgi masendavamad: 2011. aastal oli kasv selles valdkonnas 6,2 % ja 2012. aastal 11,4 % ehk kahe aasta kokkuvõttes 17,6 %. Möödunud aasta detsembriga võrreldes oli käesoleva aasta jaanuaris tarbijahinnaindeksi peamiseks mõjutajaks elekter, mis jõudis kodudesse keskmiselt 23,6 % kallimalt. Ja seejuures kõnelevad meie juhid elutaseme paranemisest ja hindade tühisest tõusust. Meie peaminister ironiseeris elektripakettide võrdlemisel – mis te arutate, vahe on ju vaid sentides! Kuid elektriga kütjatele teeb isegi selline näiliselt väike hinnavahe aastas sadu eurosid.

Kas elektrit on meil mõistlik müüa?
Energeetikas on olulised keskkonnahoid, kättesaadavus ja hind. Keskkonnahoidu silmas pidades on põlevkivienergia eksport ebamõistlik, sest saaste tootmisest jääb meile. Poliitikud uhkeldasid juba nõukogude ajal, et elekter on meie olulisim eksportartikkel. Kaheksakümnendate aastate lõpus läks üle poole toodetud põlevkivielektrist Vene NFSV ja Läti tarbijatele. Kuid spetsialistid teadsid juba siis, et elektrienergia tootmiskuludest hakkavad kujunema Eesti majandust laostavad väärastunud proportsioonid, nii vabariigi SKT loomisel kui ka loodud väärtuste jaotamisel, kõnelemata kahjudest keskkonnale ja inimeste tervisele ning sotsiaalelule. Vahetult enne Eesti taasiseseisvumist 1989. aastal toodeti “Eesti Energia” elektrijaamades 17,4 miljardit kWh elektrienergiat. Sellest 14,4 miljardit realiseeriti tarbijatele – 7 miljardit vabariigis ja 7,4 miljardit ekspordiks. Elektrienergia müügist laekus kokku 233,7 miljonit rubla, millest elektrienergia tootmiseks kulutati 191,9 milj. rubla. Elektrienergia kilovatt-tunni keskmiseks tariifiks kujunes 1,62 kopikat, omahinnaks 1,33 kopikat. Elektrienergia müük andis 1989. a-l 41,8 miljonit rubla kasumit. Samal ajal oli tootmisfondide ja materiaalsete käibevahendite maksumus 1180,8 miljonit rubla ja seega oli fondirentaablus ainult 3,5 % ehk 4 korda madalam kui Eesti tööstuse keskmine. Kui meil oli elektri hind 1,62 kopikat, siis 1988. aastal oli see Soomes 9,9 USA senti, Rootsis 10,2, Prantsusmaal 13,6, Itaalias 14,8, Suurbritannias 16, Austrias 18,1 ja Saksamaa LVs 24 senti. Kuidas oli elektrit võimalik toota nii odavalt? Eks ikka seetõttu, et riigile (ehk “rahvale”) kuuluvat ressurssi põletati praktiliselt tasuta (isegi ilma ressursimaksuta), keskkonda tugevasti saastades ja inimeste elutingimusi halvendades. Kahjuks nõukogude aja administratiivsed meetodid põlevkivitööstuses jätkuvad. Põlevkivi edasisel kasutamisel peame arvestama ressursitasu ja kaevandamistasu olulise tõusuga ning

Mis saab Eesti nigelast tööstusest ja põllumajandusest?
Eesti peaaegu olematu tööstus oli konkurentsivõimeline tänu doteeritud põlevkivielektrile. Juhul, kui põlevkivienergeetikas minnakse keskkonnatasude tõusu kehtestamise teed, pole põlevkivienergia enam jätkusuutlik ja seda tuleb asendada saastevabade tehnoloogiate kasutuselevõtuga. Elektrihindade tõus mõjutab eelkõige välisturgudele orienteeritud ettevõtteid ja suhteliselt suurte elektrikuludega toodete müümist. Õmblus- ja mööblitööstuses on elektrikulud kogukuludes väikesed (kuni 7 %) ning seetõttu on elektrikulude muutused väheolulised. Metalli- ja keraamikatööstuses on elektrikulude osakaal suurem, ulatudes 15–20 %-ni. Keemia-, klaasi- ja tsemenditööstuses on elektrikulud eriti suured, ulatudes üle 20 %. Siin on elektrihinna tõus juba kriitiline. Kuigi Eesti põllumajandus tarbib vaid 4 % vajaminevast elektrist, on siingi hinnatõusu mõju väga suur, mis võib viia seni hästi

14

ELEKTRIALA 2/2013

ENERGEETIKA
energiatarve viiekordistub ja on selge, et sellises olukorras hinnad ei saa väheneda.

Kuid hindade tõusul on ka subjektiivsed põhjused.
Mõjukaimaks subjektiivseks faktoriks on Euroopa Liidu ebamõistlik kliimapoliitika, mis õnneks praeguseks on pauguga läbi kukkunud. Juba kooliõpikutes on kirjas, et kliima kujuneb atmosfääri, hüdrosfääri, litosfääri ja biosfääri vastastikusel toimel ja seda eeskätt astronoomiliste (Maa kaugus Päikesest, Maa telje kallakus, saadav päikesekiirguse hulk, Maa tiirlemine ümber Päikese ja pöörlemine ümber oma telje jpt), geoloogiliste (mandrite ja ookeanide paigutus, vulkaaniline tegevus) ja okeanoloogiliste (merehoovused, suur ookeanikonveier) faktorite toimel ja taandada kliimamuutusi ainult inimtekkelise süsihappegaasi emissioonile on täiesti ebateaduslik. Süsihappegaasi hulk on atmosfääris tsükliliselt muutunud ka varasematel geoloogilistel ajastutel ja seda palju suuremas ulatuses kui viimase saja aasta jooksul, ja seda ilma inimese osaluseta. Öeldust tulenevalt loodame, et õhuga kauplemine varsti peatub ja arenema saab hakata normaalne elektriturg. Eesti rahvas pole viimasel ajal oma valitsejatest just eriti kõrgel arvamusel, kuid on veel rumalamaid valitsusi, näiteks Saksamaal, kes tahab sulgeda tuumajaamad ja hävitada riigi tööstuse, sest taastuvenergia tootmine Põhja-Saksamaal ei jõua ühenduste puudumise tõttu tööstuslikku lõunasse ja tossavate pruun- ja kivisöejaamade käikulaskmine ei seostu kuidagi kliimakaitse loosungitega. Ja kõike seda tehakse mitte rahva heaolu, vaid võimul püsimise nimel.

Viru-Nigula tuulepargi kõrval on elektriliinid küll olemas, kuid võrku ühendamisega on probleeme

keskkonnale tekitatud kahjude senisest suurema hüvitamisega. Pealegi loobuksime põlevkivi ahju ajades vabatahtlikult vähemalt 40 euro/t suurusest lisatulust, mida me saaksime põlevkiviõli müües.

Millist energialiiki Eestis toetada? Mida veel teha?
Loomulikult oleks mõistlik võimalikult kiiresti ehitada tuumajaam, kuid seda toetab vaid 11 % elanikest ja vastu vett ujumine on väsitav. 13. veebruari Foorumis toetas üle poole saatesse helistanutest tuuleenergia laiendamist, mille potentsiaal Eestis on küll suur, aga hind röögatult kallis. Valitsuse otsus vähendada toetust tuuleenergiale 93 eurole MWh kohta ning taastada 600 GWh aastase toetuse piirang tekitas arendajate raevukaid vihapurskeid. Tuuleenergia suurim miinus on energia tootmise ebakorrapärasus. 2000 MW koguvõimsusega tuulikute töö stabiliseerimiseks oleks näiteks vaja 1200 MW võimsusega pumpelektrijaama, mis võimaldaks siis tuulikutest stabiilselt toota 600 MW võimsusega elektrit. Päikesepatareid peaksid Eesti laiusel töötama 45 aastat, et toota sama suur kogus energiat, mis kulus nende valmistamiseks. Paneelide elueaks arvestatakse aga 25 aastat.

Elektrihinna põhjused

tõusul

on

objektiivsed

Maakera elanike arv kasvab jõudsalt, aastas vähemalt 75 miljoni inimese võrra ning vajadus energia järele suureneb kiiresti. 1. jaanuaril 2007 elas maailmas loenduri järgi 6 589 115 092 inimest ja elektrit tarbiti aastas ligikaudu 15 000 teravatt-tundi. Aastal 2030 elab maailmas 8,2 miljardit inimest ja elektrinõudlus kahekordistub. Aastani 2030 ennustatakse kõige suuremat absoluutset kasvu kivisöeelektrijaamadele (kasvuprotsent 2,8 % aastas) ning nende osakaal tõuseb 45 %-ni. Veelgi kiiremat kasvu ennustatakse gaasielektrijaamadele (3,3 % aastas), kuid nende osa jääb ikkagi poole väiksemaks kivisöejaamade omast. Hüdroelektrijaamade (1,7 %) ja õliküttejaamade (0,9 % aastas) kasv on tõenäoliselt väike. Kõigist alternatiivenergia allikatest (tuul, päike, biokütused, maasisene soojus, vesinikuenergia) saadav elekter on perifeerne ja võib 2030. aastal ulatuda parimal juhul 4 %-ni. Vaatamata Euroopa Liidu ja ka Eesti Vabariigi juhtide loosungitele energiakasutust vähendada, see hoopis kasvab. Eriti ilmekas oli 2010. aasta, mil energiakasutus maailmas kasvas eelneva aastaga võrreldes 5,6 %, mis oli rekordiline pärast 1973. aastat. Kasvas ka kõigi fossiilkütuste kasutamine. ELi summaarne energiakasutus kasvas aastaga 3,2 %, seejuures kasvas kivisöe osa 3,8 % ja maagaasi osa 7,4 %. Sajandi lõpuks maailma

Linnamäe hüdroelektrijaama (1,2 MW) järel suuruselt teise, Keile-Joa elektrijaama (pildil) võimsus on vaid 365 kW

ELEKTRIALA 2/2013

15

ENERGEETIKA
väikejaamad ja eriti tuleks soosida koostootmisjaamade ehitamist tippkoormuste katmiseks. Selleks on mitmeid võimalusi. Gaasiküttel töötaval elektrit ja soojust koos tootval uuel ehitataval jaamal tuleks ühe megavati maksumuseks umbes 12 miljonit krooni, kuid ohtlikuks on suur sõltuvus Venemaast ja pole teada ka gaasi võimalik hinnatõus. Tuulejaamal oleks see mõne miljoni krooni võrra rohkem, biomassi kasutaval koostootejaamal veelgi rohkem. Objektiivseks hindamiseks on meil vaja teada otseseid (seadmete ja rajatiste maksumus) ja kaudseid kulutusi (eeskätt kahju loodusele ja selle ressurssidele) ning seadmete eluiga. Vaja on ka teada, kui palju on inimesed nõus puhtama elukeskkonna nimel panustama rohelisse elektrisse. Praegu toetatakse taastuvenergiat eeskätt emotsionaalsel pinnal ilma majandusliku kalkulatsioonita. Olukorras, kus suur osa Eestimaa elanikest on vaesuse piiril või isegi allpool seda, peaks emotsioone püüdma talitseda ja asjale lähenema loogilistest kriteeriumitest. Vanasti öeldi, et iga köögitüdruk võib riiki juhtida, kuid praegu arvatakse, et energeetika valdkonnas on kõik kompetentsed, olgu tegu filoloogi, suhtekorraldaja või ajaloolasega. Tegelikult on energeetika väga keeruline tehnikaharu ja teadusvaldkond energiavarudest ja nende hõlvamisest, energia muundamisest, edastamisest ja tarbimisest. Isegi energeetika tippspetsialist ei suuda üheaegselt hoomata kõiki selle valdkonna probleeme ja olla kodus erinevate energialiikidega. Me ootame Eesti energeetikutelt palju, kuid energeetikute ettevalmistamine ja teadusuuringute toetamine selles valdkonnas on jäänud vaeslapse ossa. Ilma tugeva energeetikute kaadrita on progress riigile kõige olulisemas valdkonnas võimatu. Kuid, nagu ütles tuntud Iisraeli poliitik Abba Eban (1915–2002): Ajalugu õpetab, et inimesed ja riigid käituvad mõistlikult alles siis, kui nad on ammendanud kõik teised võimalused! Investeeringud energeetikasse on väga suured ja otsused langetatakse rahvaga ja teadlastega korralikult läbi arutamata. Kuna investeeringutoetuste otsustamise mõju kestus ületab paljukordselt ühe valimisperioodi kohta poliitikutele antava mandaadi kestuse, ei tohiks investeeringuotsuste ja -toetuste tegemine tuleneda vaid päevapoliitilistest eelistustest, vaid see peaks eeldama laiapõhjalist ühiskondlikku kokkulepet, mida ei ole isegi püütud saavutada.

Põhiline energiatootmine on koondunud Eesti ühte nurka – Narva elektrijaamadesse ja energia transpordiks on vaja pikki põhi- ja jaotusvõrgu liine

Hüdroenergia ressurss on Eestis pea olematu (tehniliselt rakendatav potentsiaal on 30–60 MW), kuid bioressurss on meil suur. Aastal 2011 toodeti meil biomassist elektrienergiat 747 GWh, sellest tõhusa koostootmise režiimis 147 GWh. Kuid ka biomassist toodetud elektri eest makstakse tootjatele dotatsiooni, 2011. aastal 40 miljonit eurot. Põlevkivienergia tootmise ebatõhususest me juba kõnelesime. Põlevkivienergia jätkumist ei toeta ka üldsus. Kus on siis väljapääs? Paratamatult tuleb mõelda ja tegutseda ka energia säästlikuma kasutuse suunas. On kurb tõdemus, et praegu kasutab Eesti ligikaudu 3,5 korda rohkem energiat ühe SKT ühiku kohta kui arenenud lääneriigid. Seega esiplaanile peab meil nihkuma energiasäästlike tehnoloogiate täiustamine ja loomine ning energiaedastuse moderniseerimine, sest energia siirdamisel energiaallikast vastuvõtjani või ühest vahepunktist teise on kaod meil lubamatult suured. On ilmselge, et energiatootmist tuleb Eestis hajutada ja rohkem tuleb kasutada kõikvõimalikke kohalikke kütuseid, sest nende abil saab energiaedastuse kadusid vähendada. Energiatootmise hajutamine vähendab riigi julgeolekuriske, loob maapiirkondades uusi töökohti ja võimaldab paremini ära kasutada jääksoojust, mis praegu näiteks Narvas suuresti kaotsi läheb. Öeldust tulenevalt on ka puidu kasutamine Narva jaamades ebamõistlik. Kui Väo koostootejaamas toodetav energia kasutatakse 100 %-liselt kasulikult ära (s.h kogu jääksoojus kaugkütteks), siis Narva jaamades läheb 2/3 puidu põletamisel saadavast energiast (nagu põlevkivistki!) õhu ja jõevee soojendamiseks. Või teine näide – 1963. aastal ehitatud Mustamäe katlamaja on oma soojusliku võimsuse poolest tõenäoliselt maailma suurim ainult soojust tootev ettevõte, kuna mujal maailmas oleks sellise asemele ehitatud koostootejaam nii elektri- kui ka soojusenergia saamiseks. Elektri- ja soojuse koostootmine on ilmselgelt majanduslikult kõige otstarbekam ja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu algatatud selgitustöö puidu raiskamise lõpetamiseks Narvas on selgelt tervitatav! Paratamatult tuleb rajada erinevatel kütustel töötavad

2012. aastal Valkas valminud Enefiti koostootmisjaama (2,4 MWe + 8 MWth) sisevaade

16

ELEKTRIALA 2/2013

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->