Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Manual de utilizare
actor: Ofertant

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

eLicitatie - Manual utilizare: Ofertant

1

Cuprins
I Introducere 4

1 Scurta descriere ................................................................................................................................... 5 ................................................................................................................................... 8 2 Informatii despre aplicatie

II Inregistrarea si accesul in sistem

11

1 Formularul de inregistrare ................................................................................................................................... 11
General .......................................................................................................................................................... 12 Cont utilizator .......................................................................................................................................................... 13 Adrese .......................................................................................................................................................... 14 .......................................................................................................................................................... 15 Domeniu de activitate Documente referinta .......................................................................................................................................................... 15

2 Logarea in sistem ................................................................................................................................... 16 ................................................................................................................................... 17 3 Ati uitat parola 4 Deconectare................................................................................................................................... 18 5 Descarcarea................................................................................................................................... 18 certificatului digital

III Chestionar IV Anunturi

19 21

1 Anunturi de intentie ................................................................................................................................... 22
Detaliu anunt.......................................................................................................................................................... 24 de intentie

2 Anunturi de participare ................................................................................................................................... 25
Detalii procedura .......................................................................................................................................................... 29 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi ......................................................................................................................................................... 30 Cazul 2: exista impartire pe loturi ......................................................................................................................................................... 50

3 Anunturi de atribuire ................................................................................................................................... 69
Detaliu anunt.......................................................................................................................................................... 70 de atribuire

4 Concursuri de solutii ................................................................................................................................... 71
Detaliu anunt.......................................................................................................................................................... 73 de concurs

5 Rezultate concursuri de solutii ................................................................................................................................... 73
Detaliu rezultat concurs de solutii .......................................................................................................................................................... 74

6 Concesionari ................................................................................................................................... 75
Detaliu concesionare .......................................................................................................................................................... 77

7 Lista erate ................................................................................................................................... 77
Detaliu erata .......................................................................................................................................................... 78

V Proceduri de atribuire

78

1 Cereri de oferta ................................................................................................................................... 78
Invitatii de participare .......................................................................................................................................................... 80 Detaliul procedurii ......................................................................................................................................................... 83 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi ......................................................................................................................................... 84 © <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

eLicitatie - Manual utilizare: Ofertant

2

Cazul 2: exista......................................................................................................................................... 100 impartire pe loturi Anunturi de .......................................................................................................................................................... 118 atribuire la cerere de oferta

2 Cumparari directe ................................................................................................................................... 119
Gestiune catalog .......................................................................................................................................................... 121 Expirarea pozitiilor de catalog ......................................................................................................................................................... 123 Achizitii in desfasurare .......................................................................................................................................................... 124 Achizitii atribuite .......................................................................................................................................................... 126 Achizitii neatribuite .......................................................................................................................................................... 128

................................................................................................................................... 130 3 Licitatii electronice proceduri offline
Licitatii electronice in desfasurare .......................................................................................................................................................... 132 Proceduri offline atribuite .......................................................................................................................................................... 133 Proceduri offline anulate .......................................................................................................................................................... 134 Detaliul unei.......................................................................................................................................................... 135 licitatii electronice

VI Administrare
1 Grupuri

144

................................................................................................................................... 144

Grupuri de entitati .......................................................................................................................................................... 144 Definire ......................................................................................................................................................... 145 grup Adaugare participanti la grup ......................................................................................................................................... 146 Grupuri in care sunt inclus .......................................................................................................................................................... 147 Detaliu grup ......................................................................................................................................................... 148

2 Utilizatori ................................................................................................................................... 148
Editare utilizator .......................................................................................................................................................... 149 Administrare drepturi utilizator .......................................................................................................................................................... 150

3 Profil

................................................................................................................................... 152

General .......................................................................................................................................................... 152 Adrese .......................................................................................................................................................... 153 Domeniu de .......................................................................................................................................................... 154 activitate Documente referinta .......................................................................................................................................................... 154 Participari pre-platite .......................................................................................................................................................... 154

4 Catalog

................................................................................................................................... 156

5 Documente................................................................................................................................... 156

VII Diverse
1 Noutati 3 Log off

158
................................................................................................................................... 158 ................................................................................................................................... 160

2 Schimbare parola ................................................................................................................................... 159

VIII Notificari

160

1 Notificari de sistem ................................................................................................................................... 160
Lista notificari de sistem .......................................................................................................................................................... 160 Detaliu notificare de sistem .......................................................................................................................................................... 162

2 Notificari intre entitatile sistemului ................................................................................................................................... 162
Notificari proprii .......................................................................................................................................................... 163 Definire ......................................................................................................................................................... 164 notificare proprie Detaliu notificare proprie ......................................................................................................................................................... 166 Entitati dezabonate .......................................................................................................................................................... 167 Notificari primite .......................................................................................................................................................... 167 Detaliu notificare primita ......................................................................................................................................................... 168 © <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

................................... 171 Configurari solicitate pe criterii de interes ............................................................ro............................................. 169 Configurare ................................................ 169 care sunt dezabonat 3 Notificari pe criterii de interes ............ 173 Notificari solicitate pe criterii de interes .......... 170 sabloane rapoarte Editare sabloane rapoarte .......................................................................................................... 176 Detaliu notificari evelimente .Manual utilizare: Ofertant 3 Entitati de la................................................... 177 © <2008> e-licitatie..................................................... 174 Detaliu notificare solicitata pe criterii de interes .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 176 4 Notificari evelimente Lista notificari evelimente ................................................................................. 172 Editare sabloane notificari solicitate pe criterii de interes ....................................................................................................................................................................................... Toate drepturile rezervate.......................eLicitatie ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................. 175 ........................................................................................................................................................................................................................................

asigura suportul tehnic in vederea atribuirii de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitie publica prin procedura electronica. interferarea neautorizata cu sau fara perturbarea functionarii SEAP sau a echipamentelor sau retelelor conectate la SEAP. cu prilejul inregistrarii sau reinnoirii certificatului digital care atesta inregistrarea in SEAP.Introducere 4 1 Introducere Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) este sistemul informatic de utilitate publica. h. Utilizarea si functionarea SEAP se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in materia achizitiilor publice prin licitatii electronice si in conformitate cu dispozitiile legale in materia achizitiilor publice.S. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic ce contine virusi sau orice alte secvente de cod sau programe create pentru a intrerupe.S. in scopul ascunderii unei situatii care daca ar fi fost cunoscuta ar fi dus la refuzul inregistrarii sau reinnoirii inregistrarii. ASSI in calitate de operator al sistemului electronic este persoana juridica de drept public care.e-licitatie. ASSI isi declina orice raspundere cu privire la indisponibilitatea SEAP din cauze independente de vointa sa si isi asuma obligatia de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situatii in conditii de promptitudine si impartialitate. . transmiterea de informatii necorespunzatoare adevarului. in calitate de operator al SEAP. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut pentru care utilizatorul SEAP nu detine. in conditiile in care dispozitiile legale in vigoare nu dispun altfel sau ASSI nu mentioneaza in mod expres existenta unor garantii. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut care incalca. utilizat in scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace electronice. e. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut neadecvat conform legislatiei in vigoare. semnata cu ocazia inregistrarii sau reinnoirii inregistrarii.ro. ASSI. in cazul in care acesta savarseste una sau mai multe din urmatoarele fapte: a. stabilind in acest sens cadrul de operare specific. dreptul de utilizare. accesibil prin internet la o adresa www. f. modificarea neautorizata a elementelor de identificare in vederea ascunderii originii oricarui continut electronic transmis prin intermediul sau catre SEAP. de a dispune suspendarea unui furnizor/executant/prestator inregistrat in SEAP. Materialele disponibile prin intermediul SEAP sunt furnizate fara nici un fel de garantii din partea ASSI. © <2008> e-licitatie. www. are dreptul. in conditiile stabilite de autoritatea contractanta si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. ASSI va depune toate diligentele pentru asigurarea acuratetii materialelor puse la dispozitia utilizatorilor SEAP. i.e-licitatie. conform legislatiei in vigoare. c. defecta sau limita functionalitatea oricarei componente hardware sau software sau care pot facilita obtinerea de drepturi suplimentare celor acordate in mod legal de catre operatorul SEAP. b. d.I. incalcarea obligatiilor asumate prin Conventia privind pastrarea confidentialitatii si protectia informatiilor. Toate drepturile rezervate.ro. g. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut nesolicitat. conform legislatiei in vigoare. precum si dreptul de a-l face public. orice drept de proprietate intelectuala sau industriala.ro (incluzand subdomeniile sale) este site-ul oficial al Sistemului electronic de achizitii publice (SEAP) operat de catre A.

ASSI isi rezerva dreptul de a modifica orice material si/sau informatie aferente utilizarii SEAP. Obiective: · transparenta si eficienta procesului de achizitie care implica fonduri publice · simplificarea procedurii de participare la licitatie a furnizorilor · proceduri de lucru eficiente si standardizate · micsorarea cheltuielilor publice prin reducerea preturilor de achizitie · furnizarea de informatii publice despre procesele de achizitii publice · auditarea procesului de achizitie publica · asigurarea unui cadru de inalta securitate si incredere pentru derularea activitatilor de gestionare a fondurilor publice. bunuri si servicii prin mijloace electronice.entitatile care pot organiza licitatii: institutii publice · ofertanti .Introducere 5 j.agenti economici furnizori de produse si servicii © <2008> e-licitatie.1 Scurta descriere Sistemul Electronic de Achizitii Publice reprezinta o infrastructura informatica unitara care ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de produse. caracterizate prin existenta etapei de selectie Noua maniera de realizare a achizitiilor publice constituie un factor motor pentru integrarea in ebusiness: · este un element al aplicatiilor incluse in suita de aplicatii necesare pentru implementarea conceptului de 'e-government' ca alternativa la procesul clasic de guvernare · determina utilizarea Internetului in cadrul administratiei si in dialogul dintre administratie. Sistemul este caracterizat printr-un grad sporit de transparenta. 1. In sectiunea publica a sistemului sunt disponibile relativ la orice achizitie: · informatii despre organizatorul licitatiei · detalii despre modul de organizare · oferta castigatoare · numele ofertantului declarat castigator Procedurile de achizitie care se regasesc in cadrul sistemului sunt conforme cu clasificarea europeana in domeniu. Toate drepturile rezervate. orice alte actiuni de natura a aduce atingere bunei functionari a SEAP. detalii legate de achizitiile publice fiind disponibile oricarei persoane care dispune de o conexiune Internet. sectorul privat si cetateni · faciliteaza trecerea la o administratie care elimina hartiile si birocratia · permite armonizarea sistemelor de achizitie nationala cu cele internationale · permite asigurarea confidentialitatii informatiilor si concordanta legislativa cu regimul juridic al semnaturilor electronice Participanti in sistem: · autoritati contractante . Prezentele norme si proceduri de utilizare si securitate ale SEAP pot fi modificate prin decizia conducerii ASSI care va fi adusa la cunostinta utilizatorilor prin publicare in sistemul electronic de achizitii publice. .ro. la care poate participa orice ofertant · licitatii restranse. SEAP putand fi considerat un sistem compatibil cu cerintele comunitatii europene si se realizeaza prin: · licitatii deschise. cu aducerea respectivelor modificari la cunostinta utilizatorilor. in timp util. prin publicare in sistemul electronic de achizitii publice.

1) · Arhitectura de inalta disponibilitate proiectata dupa conceptul 'no single point of failure' · Suporta 20. asigura un inalt grad de securizare sistemul fiind un mix de tehnologii proprietare si open-source. autenticitate. conform cu tendintele mondiale in proiectarea sistemelor informatice complexe. construit intr-o arhitectura de inalta disponibilitate. capabila de interfatare cu alte sisteme © <2008> e-licitatie. scalabila. dar care in acelasi timp serveste perfect mecanismele legislative de la noi din tara si nevoile actuale si de perspectiva ale SEAP.cu rol de validare a anunturilor · autoritati de supraveghere si control . flexibila.institutii care verifica activitatea autoritatilor contractante · evaluatori · notari · banci · publicul larg · operatorul sistemului . Functionalitati Sistemul Electronic de Achizitii Publice este un sistem integrat. .ro. Sistemul pune la dispozitia autoritatii contractante asistenta in stabilirea tipului de licitatie cat si in organizarea acesteia. Infrastructura de sistem potenteaza functionalitatile implementare in cadrul portalului SEAP. Exista o serie de praguri care incadreaza achizitiile publice.ASSI · dezvoltatori agreati Autoritatea contractanta este cea care decide ce tip de licitatie urmeaza sa organizeze. Toate drepturile rezervate. pe baza valorii estimate a achizitiei.000 de utilizatori conectati simultan folosind autentificare bazata pe certificate digitale · Caracteristici de securitate avansata ce asigura confidentialitate.1. Tipuri de achizitii implementate: · deschise · restranse · cereri de oferta · pe baza de catalog Arhitectura sistemului (fig.Introducere 6 · ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice) . 1. integritatea si nonrepudierea actiunilor · Solutie deschisa. Portalul SEAP este un sistem cu o arhitectura deschisa si capabila sa suporte dezvoltarea de noi functionalitati si module.

1.1 Interactiunea dintre sub-sisteme este evidentiata cel mai bine parcurgand complet un flux de operare.ro. cu permisiunile necesare pentru URL-ul pe care incearca sa-l acceseze · Dupa verificare sub-sistemul de autentificare autorizare si contorizarea a accesului la servicii stabileste o conexiune catre unul din serverele ce compun sub-sistemul Aplicativ © <2008> e-licitatie. Fluxul de operare consta de fapt intr-o sesiune de lucru a utilizatorului in cadrul sub-sistemului aplicativ. care compara profilul utilizatorului. care realizeaza primul nivel de protectie la acces din exterior · Modulul de load-balancing distribuie pachetele catre unul din serverele ce compun sub-sistemul de autentificare autorizare si contorizarea a accesului la servicii · Dupa autentificare (stabilirea identitatii utilizatorului).Introducere 7 fig. Toate drepturile rezervate. intra in actiune serviciul de autorizare. .1. Un exemplu de operatie realizata in portal este inscrierea la o licitatie. Pasii parcursi pentru a finaliza o astfel de operatie sunt la nivel inalt (strict functional) urmatorii: · Autentificarea catre portal · Accesarea zonei care se ocupa de gestionarea licitatiilor · Alegerea licitatiei dorite · Trimiterea intentiei de participare catre server · Primirea unei confirmari din partea SEAP · Parasirea sesiunii de lucru Procesul se desfasoara in succesiunea urmatoare: · Utilizatorul acceseaza sistemul prin intermediul unui browser web · In momentul in care cererile ajung la sistemul SEAP sunt preluate de sub-sistemul de comunicatie SEAP · Pachetele ajung la sub-sistemul de securitate a informatiilor.

fig. care permite selectarea informatiei in functie de criteriile existente in filtru.ro. pagina HTML ajunge in browserul utilizatorului · Sub-sistemul aplicativ va transmite catre sub-sistemul de stocare si salvare date informatii transmise de catre utilizator.2. · Link-ul Termeni si conditii permite vizualiazarea normelor si procedurilor de securitate ale SEAP.2). Se compleaza campurile de interes si se apasa butonul Cauta. © <2008> e-licitatie. 1. · Actionand link-ul Harta site utilizatorul va fi directionat catre o pagina care va contine intr-o structura arborescenta toate link-urile disponibile in site.2. etc).1): · Link-ul Prima pagina redirecteaza utilizator in pagina principala (de start) a site-ului. 1. prin descrierea pas cu pas a functionalitatilor principale ale aplicatiei. link-urile continute in harta site-ului pot fi accesate in masura in care utilizatorul respectiv are drepturi alocate pentru functionalitatile respective.3). Ora oficiala a serverului e-Licitatie poate fi consultata in orice moment apasand link-ul ora e-Licitatie aflat in dreapta antetului paginii. 1. In caz contrar (de ex: folosirea pentru actiunea de "inapoi" a butonului din browser) exista posibilitatea ca aplicatia sa afiseze mesaje de eroare.1 Recomandare! La navigarea in site folositi mijloacele de navigare oferite de aplicatie (link-uri de detalii.2 Informatii despre aplicatie Fiecare pagina a aplicatiei contine in partea de jos o sectiune de link-uri utile (figura 1. Pentru mai multe detalii legate de utilizatori si drepturi consultati sectiunea Utilizatori.2.2. · Link-ul Wizard ofera asistenta specializata. .2. butoane Inapoi.Introducere 8 · Sub-sistemul Aplicativ interpreteaza URL-ul cerut de client si serveste o pagina HTML corespunzatoare · Parcurgand traseul invers. functie de care vor fi efectuate operatiile pe serverul e-Licitatie. fig.2 Fiecare pagina de tip lista contine in antet un filtru de cautare (exemplu in figura 1. · Apasand link-ul Ajutor se va deschide o fereastra de tip popup care contine informatii despre functionalitatile disponibile in pagina curenta. Se va deschide o fereastra care va afisa ora oficiala a aplicatiei (fig 1. Toate drepturile rezervate.

1. de unde se selecteaza data dorita. respectiv descrescator.3 Observatii! 1. Folositi "%" ca si wildcard in filtrele de cautare. Este suficient introducerea in campul de cautare a primelor caractere dintr-un cuvant.2. In cazul in care se alege optiunea "-".Introducere 9 fig.4.5) se completeaza prin selectarea unei optiuni din lista. Din prima lista de selectie se alege anul. Pentru completarea campurilor de tip data calendaristica se apasa pictograma .2. avand rolul de inlocuire a unei secvente de caractere. Va aparea fereastra din figura 1. fig.2. 2. Toate drepturile rezervate.ro. 1. 3. iar din a doua luna.2. Se vor afisa toate inregistrarile pentru care campul de cautare respectiv incepe cu caracterele introduse in filtru. Iconitele dreapta/stanga permit navigarea din luna in luna in sens crescator.4 4. . cautarea nu va tine cont de criteriul de filtrare © <2008> e-licitatie. Criteriile de tip "lista de selectie" (exemplu in figura 1.

6). Lista permite navigarea prin arborescenta in doua sensuri: · in adancime prin selectarea unui cod copil aflat sub nodul curent. navigarea intre pagini se realizeaza cu ajutorul butoanelor si . printr-un triunghi aflat in coltul din dreapta sus al campului editabil (fig. fig. 1. © <2008> e-licitatie. Numarul de inregistrari pe pagina trebuie completat in mod obligatoriu.5 5. Valoarea pentru numarul de inregistrari pe pagina trebuie sa fie cuprinsa intre 1 si 100. 6. Campurile obligatorii din paginile de editare sunt marcate in mod diferit in aplicatie.2.6 Pentru selectia codului CPV in diferite contexte (de ex: asocierea la un produs de catalog). · inspre radacina prin selectarea unui cod parinte al nodului curent. acesta va deveni nod curent in arborescenta. care contine lista in structura arborscenta a codurilor CPV. Toate drepturile rezervate. aplicatia pune la dispozitie o fereastra de tip popup.Introducere 10 respectiv. Nu se poate salva continutul unei pagini care contine campuri obligatorii necompletate. 1. Continutul mesajelor este adaptat functie de contextul in care s-au generat. . Selectand un cod din lista de coduri rezultata in urma cautarii (aflata in partea dreapta a ferestrei). fig.ro. In caz contrar sitemul va afisa un mesaj de eroare. Sistemul afiseaza mesaje de confirmare in urma operatiilor reusite si mesaje de eroare in cazul celor esuate. Fereastra permite cautarea codurilor dupa denumire CPV sau cod CPV.2.2. In cazul in care numarul de inregistrari gasite este mai mare decat valoarea introdusa in campul numar de inregistrari. prin completarea campului aflat in dreapta si actionarea butonului . 1.

care sa actioneze in numele ei. 2. Detalii gasiti in sectiunea Logare in sistem. In cazul in care Operatorul SEAP respinge cererea de inregistrare. 2 Inregistrarea si accesul in sistem Pentru a deveni utilizator in sistemul electronic de achizitii publice.1) veti fi redirectionat catre prima sectiune a formularului de inregistrare.ro.1.elicitatie. Inregistrarea prespune completarea on-line a formularului de inregistrare. 2. Apasand pe iconita atasata inregistrarii operatorului economic (fig. O entitate de tip ofertant poate defini mai multi utilizatori.27 Utilizatorul are acces la modulele si functionalitatile din aplicatie in functie de rolurile care i-au fost conferite. trebuie mai intai sa va inregistrati in sistem. La acceptarea cererii de inregistare in sistem de catre Operatorul SEAP. disponibil la www. nu inainte de a citi si de a accepta termenii si conditiile care trebuie respectate pentru a putea activa in aplicatie. Veti fi directionat catre o pagina din care se alege tipul entitatii care se inregistreaza in sistem. Pentru mai multe detalii consultati sectiunea Formular de inregistrare. Pentru mai multe informatii despre download-ul certificatului digital constultati sectiunea Descarcarea certificatului digital. © <2008> e-licitatie. Pentru mai multe informatii consultati sectiunea Utilizatori. utilizatorul va primi un e-mail de confirmare.Introducere 11 fig. Autentificarea in sistem se face pe baza certificatului digital primit de la SEAP. utilizatorul va primi un alt e-mail prin care va fi instiintat ca s-a eliberat certificatul digital asociat entitatii pe care o reprezinta si adresa URL-ul de unde poate descarca certificatul. decizia acestuia va fi deasemenea comunicata utilizatorului printr-un e-mail. a contului de utilizator si a parolei. perioada maxima pana la care utilizatorul poate descarca certificatul (inainte de invalidarea acestuia) si link-ul de unde se poate descarca certificatul. Descarcarea certificatului digital nu este conditionata de receptionarea acestui mesaj.ro. Dupa eliberarea certificatului digital. .1.1 Formularul de inregistrare Pentru accesarea formularului de inregistrare se selecteaza optiunea Inregistrare din pagina principala. in care se va specifica: numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital. deoarece link-ul de download este cunoscut utilizatorului din e-mailul primit in momentul in acceptarii cererii de inregistrare in sistem de catre Operatorul SEAP. Toate drepturile rezervate.

3 2. Pentru eliberarea certificatului digital este necesara validarea cererii de inregistrare de catre Operatorul SEAP. veti primi un mesaj de confirmare si cheia de acces (PIN-ul) pentru downloadul certificatului digital (fig. fig. contul bancar. Pentru modificarea datelor introduse se apasa butonul . se .3). Atentie! Memorati PIN-ul si nu-l incredintati altei persoane. iar autentificarea in sistem nu va mai fi posibila. introduce codul care apare in partea de jos a paginii (fig.ro.1.1.1.1 Formularul de inregistrare cuprinde cinci sectiuni: · General · Cont utilizator · Domeniu de activitate · Adrese · Documente Dupa completarea corecta si completa a tuturor informatiilor se actioneaza butonul . © <2008> e-licitatie. certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul ASSI.1. Toate drepturile rezervate. 2.1 General In sectiunea General se completeaza in mod obligatoriu campurile tip operator economic. numele agentiei. codul unic de inregistrare. reprezentantul legal. banca. Optional se pot adauga si alte informatii in zona campului comentarii. .2) si se apasa butonul fig.1.Inregistrarea si accesul in sistem 12 fig.2 In cazul in care inregistrarea s-a realizat cu succes. 2. Veti fi redirectionat catre o noua pagina unde sunt afisate toate informatiile introduse in cele cinci sectiuni ale inregistrarii. 2. 2. La finalizarea cu succes a inregistrarii veti primi un e-mail de confirmare din partea echipei e-Licitatie. Informatiile introduse in aceasta sectiune nu se vor pierde la navigarea prin celelalte sectiuni ale formularului. Fara acest cod nu se va putea descarca certificatul digital.1. In cazul pierderii PIN-ului. transmis pe adresa de e-mail completata in sectiunea adresa de contact. 2. Pentru finalizarea inregistrarii.

Inregistrarea si accesul in sistem 13 2. prenume. In caz contrar in momentul salvarii veti vedea un mesaj de avertizare. Atentie! Adresa de e-mail trebuie sa fie valida. parola. parola (din nou) pentru reconfirmare. telefonul. . contul de utilizator. Toate campurile sunt obligatorii.ro. separate prin virgula). Parola trebuie completata in doua randuri. Toate drepturile rezervate. e-mail-ul (pot fi introduse mai multe adrese de e-mail.2 Cont utilizator In sectiunea Cont utilizator este necesara completarea urmatoarelor informatii: numele. Daca valorile aflate in cele doua campuri nu © <2008> e-licitatie.1.

Pentru a modifica o adresa deja definita se va apasa pe pictograma din dreptul iregistrarii. completarea campului Adresa de e-mail devine oligatorie. Atentie! Daca o adresa este stearsa. Acestea pot fi de tipul: sediu social. . Nu este obligatoriu ca adresa sediului social sa fie si adresa de contact. filiala. Daca doriti ca aceasta adresa sa fie cea de contact bifati in dreptul casutei Adresa de contact. fax. reprezentanta. Automat aceasta adresa va deveni si adresa de contact. Toate drepturile rezervate. sucursala. adresa de e-mail (pot fi introduse mai multe adrese de e-mail.Inregistrarea si accesul in sistem 14 sunt egale sau daca lungimea parolei este mai mica de 6 caractere. sistemul va afisa un mesaj de eroare.1. Datele de contact ale ofertantului care sunt afisate in diferite sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de contact. 2. prenume.ro. ea se pierde definitiv. cod postal. Atentie! Pentru a va putea inregistra in sistem este necesar ca macar una din adresele salvate sa fie cea a sediului social. Pentru a sterge o adresa se va apasa pe pictograma . Din acest motiv daca este selectata bifa Adresa de contact. punct de lucru. separate prin virgula) si URL(adresa de internet). Pe adresa de e-mail a adresei de contact se vor primi notificarile din partea eLicitatie.3 Adrese In sectiunea Adrese se pot adauga. adresa. nume. localitate (prin folosirea pictogramei ) si optional telefon. In acest caz sistemul va cere confirmarea dumneavoastra iar daca sunteti de acord informatia va fi stearsa din sistem. Pentru a putea salva noua adresa adaugata va trebui sa completati obligatoriu campurile: denumire adresa. Pentru a fi reintrodusa in profilul dumneavoastra va © <2008> e-licitatie. prin apasarea butonului locatiile la care dumneavoastra va desfasurati activitatatea. sediu secundar sau alte tipuri.

Se va deschide o fereastra care contine codurile CAEN intr-o stuctura arborescenta. 2.1. 2. © <2008> e-licitatie. Pentru a adauga codurile CAEN corespunzatoare domeniilor de activitate ale operatorului economic care se inregistreaza in sistem.ro.5 Documente referinta In sectiunea Documente referinta trebuie sa completati sablonalele deja existente.Inregistrarea si accesul in sistem 15 trebui sa completati din nou toate informatiile referitoare la adresa. Toate drepturile rezervate. se actioneaza butonul . se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarui cod CAEN ce urmeaza a fi sters si apoi se actioneaza butonul . . definite de Operatorul SEAP. Pentru a sterge unul sau mai multe coduri CAEN din lista. Se rafineaza cautarea pana se gaseste codul CAEN corespunzator si se apasa butonul .4 Domeniu de activitate Aceasta pagina permite constituirea listei domeniilor de activitate pentru un operator economic. Pentru adaugare de documente se actioneaza pictograma iar pentru stergere pictograma .1.

Daca certificatul nu este instalat sau e expirat. fie se va atasa un fisier cu informatiile cerute.4. 2.1. Se introduce numele si calea pana la fisierul care se doreste incarcat (exemplu: "C:\My Documents\Exemplu. pentru introducerea contului de utilizator si a parolei. Pentru navigarea pe propriul hard disk va puteti ajuta de butonul Browse. . Instructiunile legate de instalarea certificatului le primiti o data cu acesta. 2. © <2008> e-licitatie.Inregistrarea si accesul in sistem 16 Prin apasarea pictogramei veti fi redirectionat catre o noua pagina.1. Toate drepturile rezervate. 2.2. Completare Documente de Inregistrare.doc").ro. veti fi directionat catre pagina din fig. se va afisa o pagina de eroare.3. Atentie! Dimensiunea fisierului nu trebuie sa depaseasca 1 Mb (1024 kb). Daca certificatul digital este acceptat.2 Logarea in sistem Accesul in sistem se face din pagina publica actionand link-ul Acces in sistem. Pentru incarcarea fisierului se va apasa butonul Trimitere fisier care va deschide fereastra de dialog din fig. unde fie se va completa campul Descriere. In cazul in care fisierul depaseste aceasta dimensiune sistemul va afisa un mesaj de eroare corespunzator.

2. cu confirmare.2). caracterele introduse in campul parola nu vor fi "in clar".3. 2. Completati campul nume utilizator si introduceti o parola noua. fig.3.2. fiind mascate prin folosirea caracterului "*".3 Ati uitat parola In cazul in care nu mai cunoasteti parola contului de utilizator cu care va autentificati in SEAP apasati link-ul Ati uitat parola? (figura 2.1 Veti fi redirectionat catre pagina Cerere pentru parola noua (fig.3. fig. dupa care apasati butonul Schimba parola. nu a adresei de contact) cu toate informatiile necesare pentru schimbarea parolei.3. Reluati procesul de autentificare in sistem folosind noua parola. 2. dupa care se actioneaza butonul Trimite cererea. 2.3.Inregistrarea si accesul in sistem 17 fig. in care care se va introduce contul de utilizator pentru care se doreste recuperarea parolei. .3 © <2008> e-licitatie. 2. In maxim o ora veti primi un e-mail (pe adresa de e-mail a contului de utilizator. 2.3.3 care va solicita modificarea parolei.1) din pagina de Acces in sistem. Toate drepturile rezervate. 2.ro.2 La accesarea link-ului metionat in e-mail veti fi redirectionat in pagina din fig.1 Atentie! Pentru securizarea contului de utilizator. fig.

1. dupa cum se poate observa in figura 2. accesata dupa logarea in sistem.e-guvernare.1 Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare.4.4 Deconectare Pentru iesirea din sistem se apeleaza din orice pagina.1. . nu s-a efectuat modificarea de parola. 2.ro/cds/". prin care veti fi anuntati ca a fost emis si vi se va comunica seria certificatului si adresa de unde poate fi downloadat. 2.4. veti primi un e-mail de notificare care va contine urmatoarele informatii: numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital. Certificatul digital se descarca de la adresa: "https://ac.ro. © <2008> e-licitatie. link-ul aflat sub meniul principal.5 Descarcarea certificatului digital In momentul acceptarii cererii de inregistrare in sistem. Dupa emiterea certificatului digital veti primi un alt email. va trebui sa reluati procesul de recuperare a parolei.5. 2. perioada maxima pana cand utilizatorul poate descarca certificatul si link-ul de unde poate descarca certificatul.Inregistrarea si accesul in sistem 18 Atentie! Daca timp de 24 de ore de la solicitarea cererii. Pentru informatii despre login consultati sectiunea Logare in sistem. La accesarea link-ului se va deschide pagina din figura 2. Toate drepturile rezervate. Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina principala a aplicatiei din partea publica. fig.

5.1. Pentru mai multe detalii prinvind inregistrarea consultati sectiunea Formular de inregistrare. 3 Chestionar Chestionarul reprezinta un mecanism de colectare a informatiilor de la utilizatorii sistemului.2. in aceeasi pagina. Toate drepturile rezervate. se pot descarca certificatele Autoritatii de Certificare a ASSI. 2. In campul PIN introduceti codul afisat pe ecran la momentul finalizarii inregistrarii in sistem (fig. Atentie! Daca ati uitat codul PIN. Confirmarea descarcarii certificatului este recomandat sa se faca dupa instalarea acestuia si verificarea functionarii. dupa care urmati pasii din Procedura de instalare a certificatului digital .2 Apasati butonul Salvare certificat (pictograma in forma de discheta) pentru descarcarea certificatului digital pe hard disk-ul local. Dupa completarea informatiilor cerute in ecranul de Autentificare apasati butonul Intra. deoarece dupa confirmarea descarcarii. certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul ASSI.ro. pentru verificarea autenticitatii certificatului dumneavoastra.3). © <2008> e-licitatie.Inregistrarea si accesul in sistem 19 fig. si eventual depozitatrea lui in siguranta in vederea instalarilor ulterioare.5.p7b. fig. Veti fi redirectionat catre pagina Descarcare certificate prezentata in figura 2. Optional.5. . 2.1 In aceastra fereastra se vor introduce contul de utilizator si parola pe care le-ati completat la inregistrarea in SEAP. 2. certificatul va fi sters de pe Serverul de Distribuire a Certificatelor.care se poate descarca din aceeasi pagina. Pentru confirmarea descarcarii actionati butonul Confirma descarcarea (pictograma in forma de X). Apasati butonul Salvare certificat (pictograma in forma de discheta) din sectiunea [Descarcare certificate Autoritatea de Certificare] pentru descarcarea certificatelor digitale ale Autoritatii de Certificare a ASSI pe hard disk-ul local sub forma unui fisier cu extensia .

daca nu se raspunde la intrebarea curenta. i se va afisa o statistica cu numarul si procentul pe fiecare raspuns al fiecarei intrebari (doar pentru tipurile de intrebari cu raspuns simplu sau multiplu. · La redeschiderea sondajului rezultatele existente nu se vor sterge. Pentru tipurile de intrebari cu raspuns liber utilizatorul va avea acces la un fisier excel cu raspunsurile oferite de utilizatori (in cazul in care Operatorul SEAP a decis ca face publice rezultatele). Utilizatorului i se va afisa in permanenta: . . redeschiderea unui chestionar. inchiderea. .nr. Nu se poate trece la urmatoarea intrebare din chestionar. . In pagina de home a ofertantilor se va afisa cate o intrebare din chestionarul publicat la momentul respectiv. · Respondentii pot fi actori de tip autoritate contractanta si ofertant. Toate drepturile rezervate. © <2008> e-licitatie. dechiderea. vor putea oferi raspunsuri la intrebarile la care nu au completat raspuns. si doar daca Operatorul SEAP a decis ca face publice rezultatele). utilizatoul va avea acces la statistica cu rezultate. curent al intrebarii din totalul de intrebari ale chestionarului.denumirea intrebarii.ro. Cei care au raspuns partial. Dupa ce utilizatorul va completa raspunsul la toate intrebarile chestionarului.raspunsurile functie de tipul de intrebare: cu raspuns simplu. Utilizatorii care au raspuns la toate intrebarile nu vor mai putea completa raspunsuri. Acesta este responsabil pentru definirea. · Dupa completarea integrala a chestionarului. la care utilizatorul curent nu a raspuns inca. . La un moment dat in sistem poate exista doar un chestionar deschis pentru fiecare tip de actor (autoritate contractanta sau ofertant).Chestionar 20 · Gestiunea chestionarelor este realizata de catre operatorul SEAP. insa doar daca Operatorul SEAP decide sa faca vizibile rezultatele chestionarului.denumirea chestionarului. multiplu sau raspuns liber . Raspunsurile se contorizeaza la nivel de utilizator si nu la nivel de entitate.

Chestionar 21 4 Anunturi Sistemul va permite declararea urmatoarelor tipuri de anunturi: anuntul de intentie. daca procedura de achizitie se va desfasura integral prin SEAP la anuntul de participare (caz in care campurile referitoare la ore se vor completa de catre sistem). rezultate concursuri de solutii. respectiv de participare. Pentru tipurile de achizitie cumparare directa si cerere de oferta nu se definesc anunturi de intentie. participare sau atribuire se refera la sectoarele speciale. structura anuntului este aceeasi. . participare si atribuire.ro. anuntul de atribuire. daca anuntul de intentie. daca se opteaza pentru publicarea la OJ a anunturilor de intentie. concesionari. Indiferent de tipul de procedura sau de contract. © <2008> e-licitatie. insa doar elementele prevazute in lege se completeaza in mod obligatoriu. Modelele de anunturi vor avea forma anunturilor de la OJEU (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). La definirea anuntului. autoritatea contractanta va completa pe langa elementele din formularele standard ale OJEU-ului si informatii aditionale necesare sistemului in luarea unor decizii: valoarea estimata a contractului pentru anuntul de intentie si de participare in functie de care se decide necesitatea validarii de catre ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice-tip de actor cu rolul de a valida/aproba anunturile de participare cu o valoarea peste un anumit prag) si/sau a transmisterii la OJEU. chiar daca valoarea estimata este sub pragul prevazut (caz in care devine necesar completarea integrala a formularului standard si validarea ANRMAP). concursuri de solutii. anuntul de participare. Toate drepturile rezervate. Formularul va contine elementele obligatorii prevazute in lege.

sistemul asigura pastrarea vechilor coduri CPV. sau un anunt pentru o singura procedura. Publicarea anuntului de intentie nu obliga autoritatea contractanta la efectuarea respectivei achizitii. Toate drepturile rezervate. autoritatea contractanta este obligata sa publice un anunt de intentie.tip de actor cu rolul de a © <2008> e-licitatie. 1 – pentru nomenclatorul vechi. Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele categorii de interes: · Anunturi de intentie · Anunturi de participare · Anunturi de atribuire · Concursuri de solutii · Rezultate concursuri de solutii · Concesionari Obs.1 Anunturi de intentie Pentru contractele de achizitie a caror valoare estimata depaseste un anumit prag stabilit in lege. Pagina cuprinde anunturile de intentie care au fost validate (publicate) de catre ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice . 4. Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Anunturi de intentie din meniul Anunturi. Pentru obiectele care se vor defini de la momentul implementarii versiunii care utilizeaza noile coduri CPV. indiferent de valoarea estimata a acestora. Pentru obiectele deja definite in SEAP. Se poate defini un singur anunt de intentie pentru mai multe proceduri. in dreptul fiecarui cod CPV este specificata intre paranteze versiunea de nomenclator folosita. Coduri CPV Codurile CPV sunt utilizate in aproximativ toate contextele aplicatiei: la definirea anunturilor.ro. . Modulul Anunturi permite gestionarea anunturilor inregistrare in sistem. · Rev. In toate contextele in care se afiseaza lista codurilor CPV. sistem va obliga utilizatorii la folosirea codurilor CPV din noul nomenclator de coduri.Anunturi 22 Autoritatea contractanta poate opta pentru transmiterea anunturilor la OJEU. Pentru definirea anuntului de intentie se va folosi formularul standard prezentat in continuare. a produselor de catalog. chiar daca valoarea estimata a achizitiei nu depaseste pragurile prevazute in lege. a procedurilor. Pentru versiunile de nomenclator CPV se vor utiliza urmatoarele denumiri: · Rev. Se va deschide pagina Anunturi de intentie publicate. Toate anunturile care pleaca la OJEU vor avea nevoie de validarea ANRMAP. 2 – pentru nomenclatorul nou.

permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (bunuri.permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora. valoarea implicita fiind de 20. · Criteriul "Utilitati". · Criteriul "Autoritate contractanta" . Rev. · Criteriul "Tip contract" . Toate drepturile rezervate.2 (versiunea 2). · Criteriul "Cu erata".permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari.permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul. lucrari).permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev. . © <2008> e-licitatie. Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" . · Criteriul "Data publicare" . servicii.Anunturi 23 valida/aproba anunturile de intentie si cele de participare cu o valoarea peste un anumit prag). · Criteriul "Versiune CPV" .ro.permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data.permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor. · Criteriul "Denumire CPV" . · Criteriul "Inreg/pag" .1 (versiunea 1). · Criteriul "Numar anunt" . Valorile introduse pot fi de la 1 la 100.permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului. · Criteriul "Cod CPV" .permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator.

date suplimentare de contact si informatii despre loturi. acestea fiind disponibile doar pentru consultare. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante. informatiile juridice.Anunturi 24 Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. informatiile suplimentare.ro. Actiuni · Daca anuntul de intentie este de utilitati si vizeaza reducerea termenelor de depunere oferte. economice.1 Detaliu anunt de intentie Pagina de vizualizare a anuntului de intentie se acceseaza selectand din lista Anunturi de intentie publicate pictorgrama corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate. care directioneaza utilizatorul in pagina de detaliu a apendicelui. in pagina va fi disponibil butonul Apendice.1. obiectul contractului. . Anunturile nu pot fi modificate. 4. financiare si tehnice. Toate drepturile rezervate. © <2008> e-licitatie.

ro. Anuntul de participare face referire la o singura procedura. utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent. In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum. . · Pentru informatii referitoare la clarificarile si documentele aditionale aduse anuntului de intentie selectat se va actiona butonul · Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul . utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie.. 4. © <2008> e-licitatie.subscrierile preplatite. daca urmeaza sa acorde un contract de achizitie publica (cu exceptia cumparari directe si a cererii de oferte).subscrierile gratuite.2 Anunturi de participare Orice autoritate contractanta are obligatia de a defini in SEAP anuntul de participare. Pentru completarea anuntului de participare se va folosi formularul standard nr I de la OJEU. butonul nu va fi disponibil. In cazul unui anunt de intentie. . Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt. Toate drepturile rezervate. redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de intentie publicate. care va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. In cazul in care autoritatea contractanta nu a introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului. Daca doriti sa va reabonati apasati aici. butonul nu va fi vizbil. . Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat. Daca autoritatea contractanta nu a furnizat informatii legate de loturi la definirea anuntului. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi urmatoarea: . Subscrierea se va putea face din detaliul anuntului de intentie. Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Anunturi de participare din meniul Anunturi..Anunturi 25 · Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A. · Pentru a vizualiza informatiile legate de loturi se actioneaza butonul Anexa B.subscrierile din abonament. . agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Publicare erata · Publicare anunt de participare La accesarea link-ului „aici"." Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite. Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem. De asemenea. respectiv numarul V in cazul contractelor pentru utilitati.

Anunturi

26

Se va deschide pagina Anunturi de participare publicate. Pagina cuprinde lista anunturilor de participare definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag). Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Autoritate contractanta" - permite filtrarea anunturilor de participare in functie de numele autoritatii contractante care a dat anuntul; · Criteriul "Denumire contract" - permite filtrarea anunturilor de participare in functie de denumirea contractului; · Criteriul "Numar anunt de participare" - permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor; · Criteriul "Numar anunt de atribuire" - permite cautarea anunturilor in functie de numarul anuntului de atribuire; · Criteriul "Cod unic procedura"; · Criteriul "Stare procedura"; · Criteriul "Tip contract" - permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (furizare, servicii, lucrari); · Criteriul "Tip procedura"; · Criteriul "Cod CPV" - permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator; · Criteriul "Denumire CPV" - permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data; · Criteriul "Versiune CPV" - permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev.1 (versiunea 1), Rev.2 (versiunea 2); · Criteriul "Data publicare" - permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora; · Criteriul "Faza finala de LE"; · Criteriul "Data limita depunere oferta"; · Criteriul "Impartire pe loturi"; · Criteriul "Data anulare procedura"; · Criteriul "Utilitati"; · Criteriul "Cu erata"; · Criteriul "Modalitate desfasurare" - lista de optiuni cuprinde: "Procedura online","Procedura offline"; · Criteriul "Participant"; · Criteriul "Inreg/pag" - permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari. Valorile introduse pot fi de la 1 la 100, valoarea implicita fiind de 20.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

27

Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, informatiile juridice, economice, financiare si tehnice, detaliile despre procedura, informatiile suplimentare, date suplimentare de contact si informatii despre loturi. Actiuni · Pentru informatii referitoare la clarificarile si documentele aditionale aduse anuntului de intentie selectat se va actiona butonul · Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul . .

· Butonul directioneaza utilizatorul catre pagina Loturi pentru anuntul de participare. Acest buton este vizibil numai in cazul in care exista impartire pe loturi.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

28

Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma sub forma de lupa corespunzatoare lotului ce se doreste a fii vizualizat.

· Pentru a vizualiza detaliul procedurii de licitatie, se va actiona butonul . ( I se ofera ofertantului posibilitatea de a se inscrie in licitatie din detaliul procedurii. Se va afisa un mesaj care va preciza daca ofertantul este inscris in procedura. )

Butonul

redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de participare publicate.

Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem. Subscrierea se va putea face din detaliul anuntului de participare. In cazul unui anunt de participare, agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Adaugare clarificare · Suspendare procedura · Revenire din suspendare la procedura · Anulare procedura · Publicare erata · Publicare anunt de atribuire · Intoarcerea administrativa din anulare · Publicare erata la anuntul de atribuire

La accesarea link-ului „aici", utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent. De asemenea, utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie. Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat. Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt. Daca doriti sa va reabonati apasati aici..."
© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

.subscrierile preplatite.Anunturi 29 Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite. Toate drepturile rezervate. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi urmatoarea: .subscrierile din abonament.1 Detalii procedura © <2008> e-licitatie.2.ro. . . 4. In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum.subscrierile gratuite.

© <2008> e-licitatie. Inscrierea nu se va realiza daca nu aveti participari pre-platite sau gratuite disponibile sau daca ati fost suspendat din sistem. sistemul va afisa un mesaj de confirmare. iar acest lucru va fi semnalat printr-un mesaj de eroare. operatie care se realizeaza prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei. cuantum stabilit de Operatorul Sistemului. In cazul in care ofertantul are in portofoliu participari preplatie.ro. asa cum se poate vedea si in imaginea de mai jos. de participari. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes. lunar. La inscriere se va consuma o participare din portofoliul dvs.Anunturi 30 4. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie in achizitie. Toate drepturile rezervate. In cazul in care autoritatea contractanta a decis suspendarea achizitiei. . utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a Inscrierea la procedura Pentru a putea depune oferta. primele care se consuma sunt cele gratuite. Din momentul inregistrarii in sistem.1. Participarile gratuite neconsumate nu se reporteaza de la o luna la alta. inscrierea in achizitie nu va fi posibila.2. ofertantului i se atribuie automat de catre sistem un numar de participari gratuite.1 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi Prin actionarea butonului procedurii.

Anunturi 31 Daca doriti retragerea din achizitie actionati butonul Retragere din procedura. In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si licitatie electronica a fost publicata va fii disponibil butonul detaliu a licitatiei electronice. Conditii pentru adresarea intrebarilor: . © <2008> e-licitatie. . sau Cancel pentru a ramane inscris in continuare la achizitie.daca avem impartire pe loturi sa existe cel putin un lot in "depunere oferta". la care AC-ul a oferit raspunsul. . insa doar ofertantului inscris in procedura. .starea procedurii este "in desfasurare" sau "suspendata". pentru care data limita de depunere oferta nu a fost depasita (lotul poate fi suspendat). Butonul este disponibil tot timpul. Toate drepturile rezervate. intrucat sistemul nu va lua in considerare oferta depusa anterior retragerii.daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si sa nu se fi depasit data limita de depunere a ofertei. . neanulat. Actiunile de retragere / reinscriere sunt posibile pana la data limita de depunere a ofertei.ro. Alegeti OK pentru a va retrage. Sistemul va afisa un mesaj de confirmare al actiunii. Operatorul economic se poate reinscrie in achizitie. care cuprinde atat solicitari de clarificare adresate de ofertantul curent. Actionarea acestuia va directiona utilizatorul in pagina de Actionarea butonului are ca efect directionarea utilizatorului in lista intrebarilor. caz in care va trebui sa reintroduca oferta. cat si intrebarile altor participanti la procedura. La reinscriere nu se mai percepe tarif de participare.

· Tip intrebare . precum si raspunsul oferit de autoritatea contractanta. . · Ale mele (daca se slecteaza optiunea "Da" se vor filtra intrebarile formulate de ofertantul curent). Solicitata de autoritatea contractanta. Pentru a vizualiza o anumita intrebare. · Cu raspuns. Utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a intrebarii. © <2008> e-licitatie.Anunturi 32 Lista de intrebari dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: · Titlu. sau pentru a formula un raspuns la solicitarile AC-ului se actioneaza pictograma in forma de lupa din dreptul acesteia. · Data depunere.lista de optiuni cuprinde: Solicitata de ofertant. Toate drepturile rezervate.ro.

continutul intrebarii. . . Depunerea ofertei Pentru depunerea ofertei se va actiona butonul Oferta de pret.Anunturi 33 Pentru introducerea unei intrebari se apasa butonul . . nu se va face evaluarea ofertei dvs si nu puteti fi luat in calculul castigatorului achizitiei. Se pot solicita clarificari pana la termenul limita de depunere oferte. Toate drepturile rezervate. © <2008> e-licitatie. O intrebare introdusa nu poate fi modificata sau stearsa.posibilitatea atasarii unui document prin actionarea pictogramei sub forma de lupa. In caz contrar.ro.titlul intrebarii. Veti fi directionat catre pagina din figura de mai jos. Utilizatorul va trebui sa ofere urmatoarele informatii: . Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (daca exista). Este obligatoriu introducerea ofertei de pret in sistem. Completarea in sistem a celorlalte elemente ale ofertei (criteri de calificare si factori de evaluare) este optionala.

sistemul va afisa un mesaj de confirmare a finalizarii criptarii ofertei.Anunturi 34 Prima sectiune a ofertei se refera la oferta de pret. Pentru introducerea ofertei de pret se completeaza campul din sectiunea cu acelasi nume si se actioneaza butonul Cripteaza. Toate drepturile rezervate. Daca pretul nu este o valoare intreaga.ro. si nu valoarea pentru un anumit produs din pachet sau un pret unitar. Se va declansa procesul de criptare a ofertei de pret. © <2008> e-licitatie. oferta de pret trebuie mai intai criptata. In cazul in care oferta de pret nu a fost depusa. Oferta de pret reprezinta valoarea intregii achizitii. un mesaj de informare care specifica acest lucru este afisat in pagina. . Inainte de a fi salvata in sistem. utilizati punctul ca separtor zecimal. La finalul procesului.

ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in moneda stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. Toate drepturile rezervate. Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor. 2. . rulati aplicatia pentru criptarea ofertelor. Procesul de criptare nu face si salvarea ofertei de pret.Anunturi 35 Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul . puteti reintroduce oferta. din pagina de start a ofertantului (cea afisata dupa logarea in sistem). va aparea fereastra din imagine: © <2008> e-licitatie. aceasta nu poate fi afisata utilizatorului.ro. In cazul in care nu sunteti sigur de pretul salvat. cand se intra prima data in pagina Oferta de pret. Daca salvarea ofertei s-a realizat cu succes sistemul va afisa un mesaj de confirmare. Intrucat oferta de pret este criptata. Pentru a putea realiza criptarea ofertei trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: 1. Atentie! Criptarea ofertei de pret si salvarea acesteia in sistem sunt doua actiuni diferite. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. Mesajul de informare "Aveti depusa oferta de pret" certifica faptul ca oferta de pret a fost introdusa in sistem. sectiunea Referinte utile.

asigurandu-va pana la finalizarea instalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. Verificarea se face astfel: · Pentru Internet Explorer: . Toate drepturile rezervate. Link-ul catre Aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret se gaseste in sectiunea Referinte utile. apasati Run pentru a realiza instalarea. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup.e-licitatie.java.ro pentru a va loga.com. in computerul utilizat. aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret. inchideti browser-ul.exe). Va recomandam sa instalati ultima versiune Java de pe www. Dupa finalizarea instalarii accesati din nou www. © <2008> e-licitatie.Tools -> ManageAdd-Ons -> Enable or Disable Add-ons . daca nu doriti ca fereastra sa apara de fiecara data cand accesati pagina. Verificati daca browser-ul este setat sa ruleze appleturi Java. Acesti pasi se parcurg o singura data pentru o statie de lucru.Tools->Options->Content-> se bifeaza "Enable JavaScript" si "Enable Java". dupa autentificarea in sistem. Daca la modificarea ofertei apare urmatoarea pagina: trebuie bifat "Always trust content from this publisher" si apasat butonul RUN. · Pentru Mozilla Firefox: . Pentru instalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. alegeti optiunea "Always".ro.> Java (TM) 2 Platform Standard Edition Binary trebuie sa fie Enable. Pentru instalare salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. La finalizarea descarcarii.Anunturi 36 3. . . Pentru depunerea ofertei de pret trebuie sa aveti instalata.Tools->Internet Options->Security->Custom level->Scripting of Java applets-> se bifeaza Enable.

jar.ro.jar si JSafe. Salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. In a doua sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare. charsets. Rezolvare: 1. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. certj.Anunturi 37 Daca la criptarea ofertei de pret apare urmatoarea eroare: Cauze: 1. . 2. Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. La finalizarea descarcarii. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. Toate drepturile rezervate. apasati Run si selectati optiunea Remove. Aplicatia de criptare nu este instalata.jar . asigurandu-va pana la finalizarea dezinstalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. Pentru dezinstalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. inchideti browser-ul. Dupa reinstalare trebuie sa aveti in directorul ce contine ultima versiune de java in directorul LIB \ EXT urmatoarele fisiere: asn1. Se dezinstaleaza aplicatia de criptare cu browserul inchis si apoi se face reinstalarea ei. corespunzatoare © <2008> e-licitatie.jar.exe). Instalati aplicatia de criptare. 2. Dupa instalarea aplicatiei de criptare s-a facut un update al Java.

va aparea mentiunea "completat". Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare.Anunturi 38 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Toate drepturile rezervate. in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. (Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic"). Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia. . in lista criteriilor de calificare.ro. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. corespunzatoare © <2008> e-licitatie.

Anunturi

39

In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si factorul curent intra in licitatie pagina de introducere raspuns va arata in felul urmator, iar valoarea introdusa trebuie sa fie numerica si pozitiva.

Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes, in lista factorilor de evaluare, in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul, va aparea mentiunea "completat". In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii, nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

40

Pentru a adauga un document se va actiona butonul aferent listei de documente. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii. Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem.

Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista.

din dreptul acesteia. Actiunea are ca efect

Atentie! Oferta poate fi modificata doar pana la termenul limita de depunere oferta. Ultima varianta de oferta introdusa va conta la evaluare si deliberare.

Licitatie electronica
In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica ofertantul are posibilitatea de a depune oferta de pret prin actionarea butonului din detaliul licitatiei electronice.

In cazul in care AC-ul a optat pentru extinderea perioadei de licitare, licitatia electronica nu se mai finalizeaza la o ora fixa, daca in ultimul minut, parametru de sistem configurabil de catre opeator SEAP, s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. In acest caz, licitatia se va prelungi automat cu 5 minute, configurabil printr-un alt parametru de sistem. Cele 5 minute se aplica datei de
© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Anunturi

41

inchidere a licitatiei. Daca in intervalul de 1 minut pana la data de inchidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului, termenul de prelungire ramane cel de 5 minute dupa data de inchidere. Daca in primele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a castigatorului, licitatia se va prelungi automat cu inca 5 minute de la data modificarii clasamentului. Decalarea termenului de finalizare se va face repetitiv, daca se indeplineste conditia anterioara. Mecanismul de prelungire se aplica doar in runda finala. Licitarea cu prelungire se va face intr-un interval orar stabilit in functie de programul de lucru. In cazul in care prin prelungirea licitatiei, noua ora de finalizare ar depasi limita superioara a programului de lucru, sistemul va stabili termenul limita de licitare pentru urmatoarea zi lucratoare, la 5 minute de la limita inferioara a programului de lucru. Pentru toate zilele lucratoare intervalul orar de lucru va fi acelasi. In perioada de extindere a rundei finale se va afisa in permanenta data, ora, minutul si secunda pana la care se mai poate modifica oferta. Informatia se afiseaza in dreptul starii curente sub forma „(prelungita pana la 24.09.2009 15:34:29)".

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

. © <2008> e-licitatie.ro. si in readonly in restul starilor.Anunturi 42 Sectiunea de oferta este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). Toate drepturile rezervate.

unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice). este dinamic. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. Toate drepturile rezervate. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului. · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare. · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului).01 si 999999999999999999. noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa. Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0. Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru).5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice. Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata. .01% .Anunturi 43 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. © <2008> e-licitatie. in sensul ca se modifica in timpul licitatiei. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm. Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0.ro. este dinamic. · numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare.99 2. li se va percepe tarif de participare.

· stabilire clasament. Procesul de evaluare a participantilor se imparte in doua faze: · faza de selectie a candidatilor. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. Altfel. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate. BestOfferCi . · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret. SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi. Procesul de selectie a candidatilor (realizat in faza de selectie a candidatilor) se desfasoara in doua etape: · etapa de depunere candidatura: reprezinta etapa cu care se va initia procedura de licitatia restransa. © <2008> e-licitatie. · faza de evaluare a candidatilor. Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. si decide sa modifice oferta. Toate drepturile rezervate. Diferente pentru cazul in care tipul procedurii este Licitate restransa Descriere generala Diferenta dintre licitatia restransa si deschisa consta in existenta fazei de selectie a candidatilor care precede etapa de depunere a ofertei. C2 … Cn. caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. · calculare punctaje pentru toti ofertantii.Anunturi 44 Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". sistemul va afisa un mesaj de eroare. cand se efectueaza evaluarea raspunsurilor la criteriile de evaluare (chiar si daca criteriul de atribuire este cel mai mic pret). noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret). Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc. cand sunt evaluate criteriile de calificare si criteriile de selectiei. urmatorul loc ramane neocupat.ro. . MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci.

Daca un ofertant care si-a introdus oferta va fi respins la reevaluarea candidaturii. Mecanismul de intrebari / raspunsuri este similar cu cel de la licitatia deschisa din etapa de depunere oferta. Toate drepturile rezervate. . In cazul in care la data limita de depunere candidatura. · in asteptare obtinere cheie privata. in etapa de evaluare candidatura. · Intoarcere in lista de licitatii restranse. in urma unei suspendari. · Vizualizarea intrebarilor de clarificare adresate de operatorii economici care au primit raspuns din partea AC-ului si a intrebarilor proprii. Ofertele depuse pana la momentul in care a survenit suspedarea se vor pastra. · licitatie electronica. Evaluarea se face cu admis/respins pe cele doua tipuri de categorii de criterii: criterii de calificare si criterii de selectie. nu exista niciun operator economic inscris in licitatie. Daca ofertantul nu are participari el nu se poate inscrie la licitatie. In starea depunere candidatura: · Inscrierea in licitatie . Actiuni posibile Indiferent de stare (depunere / evaluare candidatura): · Vizualizare criterii de selectie si criterii de calificare si pentru fiecare dintre acestea raspunsul propriu. pot depune ulterior oferta. Orice operator economic are dreptul de a depune candidatura la licitatia restransa. · evaluare candidatura. operatorii economici pot adresa intrebari de clarificare AC-ului. · deliberare. sistemul o va anula in mod automat. Din etapa de depunere oferta. Daca pana la data limita de evaluare candidatura AC-ul nu a finalizat evaluarea. de a completa raspunsul la criteriile de calificare si criteriile de selectie. Reinscrierea in licitatie – un ofertant se poate reinscrie in licitatie de cate ori doreste · © <2008> e-licitatie. · evaluare oferta. AC-ul poate reveni. Etapele licitatiei restranse in ordinea desfasurarii lor sunt: · depunere candidatura. · etapa de evaluare candidatura: urmeaza etapei de depunere candidatura si o procede pe cea de depunere oferta.Anunturi 45 in cadrul acestei etape operatorii economici se pot inscrie la licitatie. echivalent cu cel de la licitatia deschisa. Participarea nu va mai fii considerata si la depunerea ofertei. oferta acestuia nu i se va decripta si prin urmare nu va fi luata in considerare la calcularea castigatorului. procedura va trece in starea in asteptare anulare. · in asteptare obtinere cheie publica. sistemul va trece licitatia in starea in asteptare. · Vizualizarea numarului de candidati inscrisi in licitatie. In etapa de depunere candidatura. AC-ul nu anuleaza procedura.ro. · depunere oferta. Retragerea din licitatie – ofertantul se poate retrage doar in faza de depunere candidatura si depunere oferta. Retragerea din licitatie se realizeaza prin actionarea butonului . in etapa de evaluare a candidaturii. AC-ul poate reveni in etapa de evaluare candidatura prin decalarea termenului. Daca timp de un numar de zile. Inscrierea la licitatie · se realizeaza prin actionarea butonului .la inscriere se va consuma o participare din cumulul de participari disponibile. In cadrul acestei etape AC-ul evalueaza operatorii economici care si-au despus candidatura. insa doar operatorii economici selectati de catre autoritatea contractanta.

ro. In faza de depunere oferta ofertantul se poate reinscrie doar daca in faza de evaluare candidatura a fost evaluat pozitiv. .Anunturi 46 · · daca licitatia este in starea de depundere candidatura si in depunere oferta. Participarea se consuma doar la prima inscriere. Introducerea raspunsurilor la criteriile de calificare si la cerintele minime obligatorii. Depunerea intrebarilor de clarificare. Toate drepturile rezervate. Utilizatorul va fii redirectionat in In prima sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. . pagina de detaliu a procedurii va fi urmatoarea: Pentru depunerea candidaturii se va actiona butonul pagina de depunere a candidaturii. Dupa inscrierea in procedura. © <2008> e-licitatie.

in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. in lista criteriilor de calificare. va aparea mentiunea "completat". .Anunturi 47 Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare. © <2008> e-licitatie.ro. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. corespunzatoare Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Toate drepturile rezervate. (Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic").

Toate drepturile rezervate. corespunzatoare In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si factorul curent intra in licitatie pagina de introducere raspuns va arata in felul urmator. iar valoarea introdusa trebuie sa fie numerica si pozitiva. © <2008> e-licitatie. . Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului.Anunturi 48 Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia.ro.

in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. Toate drepturile rezervate. aferent listei de documente. Fisierul . nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica.ro. Pentru a adauga un document se va actiona butonul © <2008> e-licitatie. in lista factorilor de evaluare.Anunturi 49 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. va aparea mentiunea "completat". Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii.

1. Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista. Actiunea are ca efect 4. Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem.2. Toate drepturile rezervate. Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii.2 Cazul 2: exista impartire pe loturi Prin actionarea butonului procedurii.Anunturi 50 trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a © <2008> e-licitatie. . din dreptul acesteia.ro.

ofertantul nu este inscris in procedura. . In cazul in care autoritatea contractanta a decis suspendarea achizitiei.starea procedurii este "in desfasurare". © <2008> e-licitatie. inscrierea in achizitie nu va fi posibila. . . operatie care se realizeaza prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei. Inscrierea nu se va realiza daca nu aveti participari pre-platite sau gratuite disponibile sau daca ati fost suspendat din sistem. Inscrierea in procedura se face indiferent daca exista sau nu impartire pe loturi. iar acest lucru va fi semnalat printr-un mesaj de eroare. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie in achizitie.daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si data limita de depunere oferta sa nu fii fost depasita. . Ofertantul trebuie sa-si manifeste intentia de participare prin depunerea ofertei de pret pe fiecare lot in parte.are participari preplatite si nu a fost suspendat. Inscrierea intro procedura cu impartire pe loturi nu inseamna inscrierea automata la fiecare lot. Conditii pentru inscrierea la procedura: . Toate drepturile rezervate.ro.Anunturi 51 Inscrierea la procedura Pentru a putea depune oferta.

i se consuma o participare din participarile preplatite. de participari.Anunturi 52 .ofertantul este inscris la procedura. Operatii realizate: . . Operatorul economic se poate reinscrie in achizitie. lunar. nesuspendat. Participarile gratuite neconsumate nu se reporteaza de la o luna la alta. primele care se consuma sunt cele gratuite. ofertantului i se atribuie automat de catre sistem un numar de participari gratuite. Daca doriti retragerea din achizitie actionati butonul Retragere din procedura. trebuie sa existe cel putin un lot cu starea "depunere oferta". asa cum se poate vedea si in imaginea de mai jos.ro. caz in care va trebui sa © <2008> e-licitatie. neanulat si pentru care data limita de depunere oferta nu a fost depasita. Toate drepturile rezervate. Din momentul inregistrarii in sistem. Sistemul va afisa un mesaj de confirmare al actiunii. Alegeti OK pentru a va retrage. sau Cancel pentru a ramane inscris in continuare la achizitie. La inscriere se va consuma o participare din portofoliul dvs. In cazul in care ofertantul are in portofoliu participari preplatie. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes. . sistemul va afisa un mesaj de confirmare.daca avem impartire pe loturi. cuantum stabilit de Operatorul Sistemului.

daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si data limita de depunere oferta nu a fost depasita. . Lista loturi Pentru vizualizarea listei loturilor se va actiona butonul .daca avem impartire pe loturi. .starea procedurii este "in desfasurare". Conditii: . Efectul actiunii il constituie retragerea ofertantului din procedura si din toate loturile la care a depus oferta. Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia. la care ofertantul a depus oferta de pret. © <2008> e-licitatie. utilizatorul fiind directionat in detaliul lotului. Operatii reaizate: . Actiunile de retragere / reinscriere sunt posibile pana la data limita de depunere a ofertei. La reinscriere nu se mai percepe tarif de participare.ro.Anunturi 53 reintroduca oferta.ofertantul este inscris in procedura. intrucat sistemul nu va lua in considerare oferta depusa anterior retragerii. . .ofertantul este directionat intr-o noua pagina "Retragere din procedura" in care va completa motivul retragerii. dupa care va actiona butonul Salveaza. Toate drepturile rezervate. trebuie sa nu existe niciun lot care a depasit faza de depunere oferta.

Efectul actiunii il constituie retragerea ofertei © <2008> e-licitatie. dupa care va actiona butonul Salveaza. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie la lot.ro. .Anunturi 54 Inscriere la lot Pentru a putea depune oferta la lotul curent. . operatie care se realizeaza prin actionarea butonului .nu s-a depasit data si ora limita de depunere oferta la lotul respectiv. Toate drepturile rezervate. .ofertantul este directionat intr-o noua pagina "Retragere de la lot" in care va completa motivul retragerii. iar lotul nu este suspendat sau anulat.ofertantul nu s-a retras din procedura. Operatii realizate: . Pentru retragerea ofertei de la lotul curent se actioneaza butonul Conditii pentru a fii posibila retragerea: . .starea lotului este „depunere oferta".starea procedurii este „in desfasurare". .

si data limita de depunere oferta nu a fost depasita.starea procedurii este "in desfasurare" sau "suspendata". Lista de intrebari dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: · Titlu. Pentru a vizualiza o anumita intrebare. · Cu raspuns. la care AC-ul a oferit raspunsul. Conditii pentru adresarea intrebarilor: . sau pentru a formula un raspuns la solicitarile AC-ului se actioneaza pictograma in forma de lupa din dreptul acesteia. Actionarea acestuia va directiona utilizatorul in pagina de Actionarea butonului are ca efect directionarea utilizatorului in lista intrebarilor. Utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a intrebarii. precum si raspunsul oferit de autoritatea contractanta.ro. Solicitata de autoritatea contractanta. care cuprinde atat solicitari de clarificare adresate de ofertantul curent. neanulat. · Ale mele (daca se slecteaza optiunea "Da" se vor filtra intrebarile formulate de ofertantul curent). insa doar ofertantului inscris in procedura si la lot. . · Data depunere. . Butonul este disponibil tot timpul. © <2008> e-licitatie.lotul sa fie in starea "depunere oferta". cat si intrebarile altor participanti la procedura. .Anunturi 55 depuse la lotul respectiv. · Tip intrebare . In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si licitatie electronica a fost publicata va fii disponibil butonul detaliu a licitatiei electronice. Toate drepturile rezervate.lista de optiuni cuprinde: Solicitata de ofertant.

ro. Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (daca exista). © <2008> e-licitatie.posibilitatea atasarii unui document prin actionarea pictogramei sub forma de lupa.Anunturi 56 Pentru introducerea unei intrebari se apasa butonul .titlul intrebarii. nu se va face evaluarea ofertei dvs si nu puteti fi luat in calculul castigatorului achizitiei.continutul intrebarii. Se pot solicita clarificari pana la termenul limita de depunere oferte. In caz contrar. Utilizatorul va trebui sa ofere urmatoarele informatii: . . Completarea in sistem a celorlalte elemente ale ofertei (criteri de calificare si factori de evaluare) este optionala. Veti fi directionat catre pagina din figura de mai jos. O intrebare introdusa nu poate fi modificata sau stearsa. Toate drepturile rezervate. Este obligatoriu introducerea ofertei de pret in sistem. . . Depunerea ofertei la lot Pentru depunerea ofertei la lot se va actiona butonul Oferta.

sistemul va afisa un mesaj de confirmare a finalizarii criptarii ofertei. In cazul in care oferta de pret nu a fost depusa. utilizati punctul ca separtor zecimal.ro. oferta de pret trebuie mai intai criptata. La finalul procesului. Pentru introducerea ofertei de pret se completeaza campul din sectiunea cu acelasi nume si se actioneaza butonul Cripteaza. .Anunturi 57 Prima sectiune a ofertei se refera la oferta de pret. © <2008> e-licitatie. un mesaj de informare care specifica acest lucru este afisat in pagina. Daca pretul nu este o valoare intreaga. Toate drepturile rezervate. Se va declansa procesul de criptare a ofertei de pret. Oferta de pret reprezinta valoarea totala a produselor incluse in lotul curent si nu valoarea totala a achizitiei. Inainte de a fi salvata in sistem.

Pentru a putea realiza criptarea ofertei trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: 1. Toate drepturile rezervate. Intrucat oferta de pret este criptata.ro. aceasta nu poate fi afisata utilizatorului. 2. Daca salvarea ofertei s-a realizat cu succes sistemul va afisa un mesaj de confirmare. puteti reintroduce oferta. sectiunea Referinte utile. cand se intra prima data in pagina Oferta de pret. Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor. din pagina de start a ofertantului (cea afisata dupa logarea in sistem). . Mesajul de informare "Aveti depusa oferta de pret" certifica faptul ca oferta de pret a fost introdusa in sistem. Procesul de criptare nu face si salvarea ofertei de pret. va aparea fereastra din imagine: © <2008> e-licitatie. Atentie! Criptarea ofertei de pret si salvarea acesteia in sistem sunt doua actiuni diferite. In cazul in care nu sunteti sigur de pretul salvat. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. rulati aplicatia pentru criptarea ofertelor. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale.Anunturi 58 Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul .

Anunturi 59 3. . Verificati daca browser-ul este setat sa ruleze appleturi Java. Acesti pasi se parcurg o singura data pentru o statie de lucru. asigurandu-va pana la finalizarea instalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. in computerul utilizat. Pentru instalare salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra.e-licitatie. apasati Run pentru a realiza instalarea. Daca la modificarea ofertei apare urmatoarea pagina: trebuie bifat "Always trust content from this publisher" si apasat butonul RUN.ro pentru a va loga. alegeti optiunea "Always". dupa autentificarea in sistem. inchideti browser-ul. Link-ul catre Aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret se gaseste in sectiunea Referinte utile. Toate drepturile rezervate.com.Tools -> ManageAdd-Ons -> Enable or Disable Add-ons .Tools->Options->Content-> se bifeaza "Enable JavaScript" si "Enable Java". daca nu doriti ca fereastra sa apara de fiecara data cand accesati pagina. . aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret. © <2008> e-licitatie.java. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. Pentru depunerea ofertei de pret trebuie sa aveti instalata. La finalizarea descarcarii. Pentru instalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. Dupa finalizarea instalarii accesati din nou www.ro.Tools->Internet Options->Security->Custom level->Scripting of Java applets-> se bifeaza Enable. Verificarea se face astfel: · Pentru Internet Explorer: . · Pentru Mozilla Firefox: . Va recomandam sa instalati ultima versiune Java de pe www.> Java (TM) 2 Platform Standard Edition Binary trebuie sa fie Enable.exe).

corespunzatoare © <2008> e-licitatie. La finalizarea descarcarii. 2. Aplicatia de criptare nu este instalata.exe). Instalati aplicatia de criptare. Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. charsets. Rezolvare: 1.jar . inchideti browser-ul. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. Salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. Dupa reinstalare trebuie sa aveti in directorul ce contine ultima versiune de java in directorul LIB \ EXT urmatoarele fisiere: asn1. . Se dezinstaleaza aplicatia de criptare cu browserul inchis si apoi se face reinstalarea ei. Toate drepturile rezervate. apasati Run si selectati optiunea Remove.jar si JSafe.Anunturi 60 Daca la criptarea ofertei de pret apare urmatoarea eroare: Cauze: 1. asigurandu-va pana la finalizarea dezinstalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. Dupa instalarea aplicatiei de criptare s-a facut un update al Java. Pentru dezinstalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra.ro. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. In a doua sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare.jar. 2. certj.jar.

ro. va aparea mentiunea "completat". (Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic").Anunturi 61 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. . Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. in lista criteriilor de calificare. In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare. in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Toate drepturile rezervate.

Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii. Pentru a adauga un document se va actiona butonul aferent listei de documente. . nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE. in lista factorilor de evaluare. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica.ro. © <2008> e-licitatie. Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem.Anunturi 62 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii. in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. Toate drepturile rezervate. va aparea mentiunea "completat". Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes.

In acest caz. parametru de sistem configurabil de catre opeator SEAP. daca in ultimul minut. minutul si secunda pana la care se mai poate modifica oferta. Licitatie electronica In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica ofertantul are posibilitatea de a depune oferta de pret prin actionarea butonului din detaliul licitatiei electronice. Cele 5 minute se aplica datei de inchidere a licitatiei. Daca in primele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a castigatorului. configurabil printr-un alt parametru de sistem. ora. Licitarea cu prelungire se va face intr-un interval orar stabilit in functie de programul de lucru. Ultima varianta de oferta introdusa va conta la evaluare si deliberare. Toate drepturile rezervate. sistemul va stabili termenul limita de licitare pentru urmatoarea zi lucratoare. In perioada de extindere a rundei finale se va afisa in permanenta data. © <2008> e-licitatie. termenul de prelungire ramane cel de 5 minute dupa data de inchidere. In cazul in care AC-ul a optat pentru extinderea perioadei de licitare. Decalarea termenului de finalizare se va face repetitiv. Daca in intervalul de 1 minut pana la data de inchidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului. s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. licitatia se va prelungi automat cu 5 minute. Mecanismul de prelungire se aplica doar in runda finala.Anunturi 63 Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista. In cazul in care prin prelungirea licitatiei. Pentru toate zilele lucratoare intervalul orar de lucru va fi acelasi.09. Actiunea are ca efect Atentie! Oferta poate fi modificata doar pana la termenul limita de depunere oferta. din dreptul acesteia. noua ora de finalizare ar depasi limita superioara a programului de lucru.ro. daca se indeplineste conditia anterioara. licitatia electronica nu se mai finalizeaza la o ora fixa. la 5 minute de la limita inferioara a programului de lucru. .2009 15:34:29)". licitatia se va prelungi automat cu inca 5 minute de la data modificarii clasamentului. Informatia se afiseaza in dreptul starii curente sub forma „(prelungita pana la 24.

.ro. si in readonly in restul starilor. Toate drepturile rezervate. © <2008> e-licitatie.Anunturi 64 Sectiunea de oferta este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda).

Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0. · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu.Anunturi 65 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. li se va percepe tarif de participare. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0.ro.01% . noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date. Toate drepturile rezervate. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara.01 si 999999999999999999. Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru). intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice). in sensul ca se modifica in timpul licitatiei. · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline.99 2. · numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata. . © <2008> e-licitatie. este dinamic. este dinamic. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului).5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice. In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm. intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului.

in cadrul acestei etape operatorii economici se pot inscrie la licitatie. C2 … Cn. Procesul de evaluare a participantilor se imparte in doua faze: · faza de selectie a candidatilor. BestOfferCi . prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. Toate drepturile rezervate. cand sunt evaluate criteriile de calificare si criteriile de selectiei. in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu. sistemul va afisa un mesaj de eroare. Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. Diferente pentru cazul in care tipul procedurii este Licitate restransa Descriere generala Diferenta dintre licitatia restransa si deschisa consta in existenta fazei de selectie a candidatilor care precede etapa de depunere a ofertei. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). · faza de evaluare a candidatilor. urmatorul loc ramane neocupat. Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc. Procesul de selectie a candidatilor (realizat in faza de selectie a candidatilor) se desfasoara in doua etape: · etapa de depunere candidatura: reprezinta etapa cu care se va initia procedura de licitatia restransa. daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci.Anunturi 66 Se considera existenta a n criterii electronice definite C1.ro. . Orice operator economic are © <2008> e-licitatie. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi. · stabilire clasament. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci. caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". si decide sa modifice oferta. noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret). SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. Altfel. cand se efectueaza evaluarea raspunsurilor la criteriile de evaluare (chiar si daca criteriul de atribuire este cel mai mic pret). · calculare punctaje pentru toti ofertantii.

sistemul o va anula in mod automat. Reinscrierea in licitatie – un ofertant se poate reinscrie in licitatie de cate ori doreste daca licitatia este in starea de depundere candidatura si in depunere oferta. Daca pana la data limita de evaluare candidatura AC-ul nu a finalizat evaluarea. Din etapa de depunere oferta. · Vizualizarea intrebarilor de clarificare adresate de operatorii economici care au primit raspuns din partea AC-ului si a intrebarilor proprii.la inscriere se va consuma o participare din cumulul de participari disponibile. Toate drepturile rezervate. · in asteptare obtinere cheie publica. pot depune ulterior oferta. in urma unei suspendari. In etapa de depunere candidatura. nu exista niciun operator economic inscris in licitatie. in etapa de evaluare candidatura. In cadrul acestei etape AC-ul evalueaza operatorii economici care si-au despus candidatura. AC-ul poate reveni. · evaluare candidatura. Retragerea din licitatie se realizeaza prin actionarea butonului . Mecanismul de intrebari / raspunsuri este similar cu cel de la licitatia deschisa din etapa de depunere oferta. Inscrierea la licitatie · se realizeaza prin actionarea butonului . · licitatie electronica. sistemul va trece licitatia in starea in asteptare. . Retragerea din licitatie – ofertantul se poate retrage doar in faza de depunere candidatura si depunere oferta. Actiuni posibile Indiferent de stare (depunere / evaluare candidatura): · Vizualizare criterii de selectie si criterii de calificare si pentru fiecare dintre acestea raspunsul propriu. procedura va trece in starea in asteptare anulare. insa doar operatorii economici selectati de catre autoritatea contractanta.ro. Daca un ofertant care si-a introdus oferta va fi respins la reevaluarea candidaturii. In cazul in care la data limita de depunere candidatura. · evaluare oferta. AC-ul poate reveni in etapa de evaluare candidatura prin decalarea termenului. Participarea nu va mai fii considerata si la depunerea ofertei. in etapa de evaluare a candidaturii. In faza de · © <2008> e-licitatie. AC-ul nu anuleaza procedura. · Vizualizarea numarului de candidati inscrisi in licitatie. de a completa raspunsul la criteriile de calificare si criteriile de selectie. oferta acestuia nu i se va decripta si prin urmare nu va fi luata in considerare la calcularea castigatorului. Evaluarea se face cu admis/respins pe cele doua tipuri de categorii de criterii: criterii de calificare si criterii de selectie.Anunturi 67 dreptul de a depune candidatura la licitatia restransa. Etapele licitatiei restranse in ordinea desfasurarii lor sunt: · depunere candidatura. · deliberare. operatorii economici pot adresa intrebari de clarificare AC-ului. echivalent cu cel de la licitatia deschisa. · in asteptare obtinere cheie privata. Ofertele depuse pana la momentul in care a survenit suspedarea se vor pastra. Daca ofertantul nu are participari el nu se poate inscrie la licitatie. · etapa de evaluare candidatura: urmeaza etapei de depunere candidatura si o procede pe cea de depunere oferta. · depunere oferta. Daca timp de un numar de zile. In starea depunere candidatura: · Inscrierea in licitatie .

Depunera candidaturii se va desfasura asa cum s-a descris la sectiunea "Cazul 1: nu exista impartire pe loturi" . Participarea se consuma doar la prima inscriere.Anunturi 68 · depunere oferta ofertantul se poate reinscrie doar daca in faza de evaluare candidatura a fost evaluat pozitiv. Pentru a realiza depunerea candidaturii se va actiona butonul . pagina de detaliu lot (lotul se aflsa in starea "depunere candidatura") va fi urmatoarea: Pentru inscrierea la lot se va actiona butonul . Dupa inscrierea in procedura."Diferente pentru cazul in care tipul procedurii este Licitate restransa" singura diferenta fiind faptul ca depunerea se va realiza la nivel de lot si nu pentru intreaga procedura. © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate. Depunerea intrebarilor de clarificare.ro. .

Toate drepturile rezervate. · Criteriul "Utilitati". Rev.permite filtrarea anunturilor in functie de numele ofertantului castigator. · Criteriul "Ofertant castigator" .permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor. Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Anunturi de atribuire din meniul Anunturi. · Criteriul "Cod CPV" . chiar daca valoarea acestuia este sub pragul legal. · Criteriul "Tip procedura".3 Anunturi de atribuire La finalizarea cu castigator a unei achizitii (care nu e cerere de oferta sau cumparare directa). Elementele preluate din anuntul de participare au doar caracter informativ.2 (versiunea 2). Anuntul de atribuire corespunde unei singure proceduri.permite cautarea anunturilor in functie de numarul anuntului de atribuire. Valorile introduse pot fi de la 1 la 100.permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului. · Criteriul "Numar anunt de participare" . · Criteriul "Tip contract" .permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (furnizare. · Criteriul "Numar anunt de atribuire" .Anunturi 69 4.permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora.permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev. · Criteriul "Denumire CPV" .permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data. Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" . lucrari). Se va deschide pagina Anunturi de atribuire publicate. autoritatea contractanta este obligata sa publice in SEAP anuntul de atribuire. In cazul in care anuntul de participare a fost validat de catre ANRMAP si anuntul de atribuire aferent va necesita validare ANRMAP. . daca anuntul de participare aferent nu a fost in prealabil definit in SEAP. indiferent daca procedura de achizitie s-a desfasurat in SEAP sau offline. · Criteriul "Faza finala de LE". · Criteriul "Versiune CPV" . se vor completa automat cu informatii preluate din anuntul de participare referit. · Criteriul "Inreg/pag" . Nu se poate defini un anunt de atribuire in SEAP. ele pot fi modificate de autoritatea contractanta. © <2008> e-licitatie. Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. valoarea implicita fiind de 20.permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul. · Criteriul "Autoritate contractanta" .1 (versiunea 1).permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator. · Criteriul "Cu erata".permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari. · Criteriul "Data publicare" . servicii. O mare parte din elementele formularului anuntului de atribuire. · Criteriul "Participant". Pagina cuprinde lista anunturilor de participare definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).ro.

1 Detaliu anunt de atribuire Pagina de vizualizare a anuntului de atribuire se acceseaza selectand din lista Anunturi de atribuire publicate pictograma corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante.Anunturi 70 Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. Antetul paginii cuprinde informatii despre anuntul de participare asociat: numarul anuntului si denumirea contractului. . © <2008> e-licitatie. obiectul contractului. redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de atribuire publicate. contracte. detaliile despre procedura. acestea fiind disponibile doar pentru consultare.ro. 4. Anunturile nu pot fi modificate. Toate drepturile rezervate. informatiile suplimentare.3. Actiuni Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul .

permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor.permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora. Pagina cuprinde lista anunturilor de participare la concursul de solutii definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev. · Criteriul "Denumire CPV" . valoarea implicita fiind de 20.permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data. · Criteriul "Tip contract" .Anunturi 71 4. · Criteriul "Numar anunt" .2 (versiunea 2). · Criteriul "Data publicare" . © <2008> e-licitatie.ro. · Criteriul "Cod CPV" . Se va deschide pagina Anunturi de concurs. Valorile introduse pot fi de la 1 la 100.permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul.permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (bunuri. servicii. · Criteriul "Utilitati". .permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari. lucrari). Toate drepturile rezervate. Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" .4 Concursuri de solutii Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Concursuri de solutii din meniul Anunturi. Rev.permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator. · Criteriul "Versiune CPV" . · Criteriul "Autoritate contractanta" . · Criteriul "Inreg/pag" . · Criteriul "Cu erata".permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului.1 (versiunea 1).

. Subscrierea se va putea face din detaliul anuntului de concurs. In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum. De asemenea. utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie. agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Publicare erata · Publicare rezultat la concursul de solutii La accesarea link-ului „aici". Toate drepturile rezervate.ro. Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem. In cazul unui anuntului de concurs.Anunturi 72 Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent.. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi © <2008> e-licitatie. Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat." Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite. Daca doriti sa va reabonati apasati aici.. Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt.

acestea fiind disponibile doar pentru consultare. © <2008> e-licitatie. economice. · Criteriul "Autoritate contractanta" .5 Rezultate concursuri de solutii Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Rezultate concursuri de solutii din meniul Anunturi. Toate drepturile rezervate. Anunturile nu pot fi modificate.Anunturi 73 urmatoarea: subscrierile gratuite. subscrierile din abonament.ro. In cazul in care autoritatea contractanta nu a introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului. subscrierile preplatite. butonul nu va fi vizbil. informatiile juridice. Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" . . . date suplimentare de contact.permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul. care va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. 4. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante. financiare si tehnice. Actiuni · Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A. Se va deschide pagina Rezultate concurs de solutii. · Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de concurs.1 Detaliu anunt de concurs Pagina de vizualizare a anuntului de concurs se acceseaza selectand din lista Anunturi de concurs pictograma corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate. obiectul concursului.4. 4. informatiile suplimentare.permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului. Aceasta pagina contine lista rezultatelor concursului de solutii definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).

· Criteriul "Numar anunt" . · Criteriul "Data publicare" . · Criteriul "Versiune CPV" .permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator.5. servicii. . Valorile introduse pot fi de la 1 la 100. · Criteriul "Utilitati".permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (bunuri.permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev. Rev.permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data.permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora.permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor. 4. Toate drepturile rezervate.ro.1 (versiunea 1). © <2008> e-licitatie. · Criteriul "Denumire CPV" . · Criteriul "Tip contract" .1 Detaliu rezultat concurs de solutii Pagina de vizualizare a rezultatului concursului de solutii se acceseaza selectand din lista Rezultate concurs de solutii pictograma corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate.permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari. · Criteriul "Inreg/pag" . lucrari).2 (versiunea 2). · Criteriul "Cu erata".Anunturi 74 · Criteriul "Cod CPV" . Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. valoarea implicita fiind de 20.

Actiuni Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul . redirectioneaza utilizatorul in pagina Rezultate concurs de solutii. procedura. Rev. · Criteriul "Cu erata". © <2008> e-licitatie. Pagina permite filtrarea anunturilor de intentie dupa urmatoarele criterii: · Criteriul "Denumire contract" . obiectul concursului. · Criteriul "Inreg/pag" .1 (versiunea 1). · Criteriul "Numar anunt" . · Criteriul "Cod CPV" . valoarea implicita fiind de 20. · Criteriul "Autoritate contractanta" . informatiile suplimentare.permite filtrarea anunturilor in functie de autoritatea contractanta care a dat anuntul.2 (versiunea 2). Valorile introduse pot fi de la 1 la 100. · Criteriul "Data publicare" . Toate drepturile rezervate. servicii. lucrari).permite cautarea anunturilor de intentie care au denumirea codurilor CPV data. rezultatul concursului. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante.permite filtrarea anunturilor dupa data de publicare a acestora. Se va deschide pagina Concesionari.6 Concesionari Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Concesionari din meniul Anunturi.permite cautarea anunturilor de intentie in functie de tipul contractului asociat (bunuri.permite cautarea anunturilor dupa versiunea CPV a acestora: Rev.permite filtrarea acelor anunturi care au codul CPV introdus de utilizator. · Criteriul "Utilitati". acestea fiind disponibile doar pentru consultare. · Criteriul "Tip contract" . 4.ro.permite cautarea anunturilor in functie de numarul lor.permite filtrarea anunturilor de intentie in functie de denumirea contractului. . Aceasta pagina contine concesionarilor definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).Anunturi 75 Anunturile nu pot fi modificate. · Criteriul "Versiune CPV" . · Criteriul "Denumire CPV" .permite afisarea pe o singura pagina a unui anumit numar de inregistrari.

Anunturi 76 Pentru a vizualiza detaliile referitoare la un anumit anunt din lista se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. Subscrierea se va putea face din detaliul anuntului de concesionare. Toate drepturile rezervate. In cazul unui anuntului de concesionare. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi © <2008> e-licitatie. De asemenea.ro." Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite. Daca doriti sa va reabonati apasati aici.. agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Adaugare clarificare · Publicare erata La accesarea link-ului „aici". In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum. . utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie. Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem. utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent. Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat. Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt..

care va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. subscrierile din abonament. trimis la OJ.ro. subscrierile preplatite.7 Lista erate Scopul unei erate este acela de completare sau corectare a unor informatii cuprinse in anuntul original.6. informatii juridice. Toate drepturile rezervate. . in asteptare trimitere la OJ. In cazul in care autoritatea contractanta nu a introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului. Aceasta lista va contine eratele anuntului curent. obiectul contractului. . 4.1 Detaliu concesionare Pagina de vizualizare a concesionarii se acceseaza selectand din lista Concesionari pictograma corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate. Formularul de erata este unic din punct de vedere al formei si continutului pentru toate tipurile de anunturi. economice. respins) prin intermediul butonului stare. butonul nu va fi vizbil. informatiile suplimentare. · Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Concesionari.Anunturi 77 urmatoarea: subscrierile gratuite. si nu starile premergatoare publicarii: in asteptare validare. acestea fiind disponibile doar pentru consultare. Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului referitoare la: profilul autoritatatii contractante. . 4. Pagina Lista erate se acceseaza din detaliul unui anunt publicat (starea publicat. financiare si tehnice. indiferent de © <2008> e-licitatie. Anunturile nu pot fi modificate. procedura. Actiuni · Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A.

Contine link-uri catre urmatoarele functionalitati: · Cereri de oferta · Cumparari directe · Licitatii electronice proceduri offline 5. servicii. denumirea si data publicarii in SEAP. Pagina contine in plus: · O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta .1 Cereri de oferta Autoritatea contractanta poate recurge la procedura de cerere de oferta doar in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie nu depaseste anumite praguri (specificate in lege). precum si un buton care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a anuntului asociat. lucrari). 4. Criteriul de departajare a ofertelor este "pretul cel mai scazut".ro.1 Detaliu erata Pagina detaliu erata cuprinde toate informatiile completate de autoritatea contractanta la definirea anuntului. · 5 Proceduri de atribuire Modulul Proceduri de atribuire poate fi accesat din meniul principal. Toate drepturile rezervate. Se acceseaza prin actionarea pictogramei de vizualizare din lista de anunturi de tip erata.prin actionarea butonului · .7. Intr-o versiune viitoare de aplicatie se vor implementa functionalitile © <2008> e-licitatie. pentru fiecare tip de contract (produse.prin actionarea butonului . Pagina este afisata in maniera read-only. Modalitatea de ofertare este standard (oferta de pret se depune criptat). Referinta la anuntul asociat – numarul anuntului. . Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor .Anunturi 78 Pentru a vizualiza detaliile unui anunt se actioneaza pictograma corespunzatoare acestuia.

Deliberare La finalizarea evaluarii. Se va de schide pagina de start a modului de Cereri de oferta. Depunere oferta Orice ofertant inregistrat in SEAP poate depune oferta. Evaluare oferta In aceasta etapa autoritatea contractanta va evalua ofertele operatorilor economici. 4. Nu se vor decripta ofertele de pret ale operatorilor economici care au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in etapa de evaluare. © <2008> e-licitatie. Criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii se evalueaza cu Admis / Respins. Fazele achizitiei cerere de oferta: 1. iar aceasta este obligata sa raspunda. Depunerea ofertei consta un formularea raspunsurilor la criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii definite de autoritatea contractanta. ca faza finala a cererii de oferta. Modul se acceseaza prin selectarea optiunii Cerere de oferta din meniul Proceduri de atribuire. 3. inclusiv datele din invitatia de participare. autoritatea contractanta poate schimba castigatorul. In cazul suspendarii.ro. Vor fi evaluati doar ofertantii care la data limita de depunere oferta erau inscrisi in achizitie si aveau oferta de pret depusa. Pana la atribuirea cererii de oferta. Toate drepturile rezervate. 2. Organizare In aceasta etapa autoritatea contractanta introduce in sistem toate datele necesare initierii achizitie. Etapa se inchide cand autoritatea contractanta finalizeaza evaluarea. Autoritatea contractanta va alege din clasament castigatorul achizitiei. La initierea achizitiei se va publica in sistem si invitatia de participare aferenta cererii de oferte. . se poate reveni la cursul normal prin decalarea termenului limita al etapei curente. precum si introducerea ofertei de pret. autoritatea contractanta poate anula sau suspenda achizitia. In oricare din etapele 2-4.Proceduri de atribuire 79 criteriul de atribuire "cea mai buna oferta economica" si licitatia electronica. se decripteaza ofertele de pret si se afiseaza autoritatii contractanate clasamentul functie de oferta de pret. In aceasta etapa ofertantii pot solicita clarificari autoritatii contractante.

cod CPV. criteriu atribuire. data anulare procedura. Rev. impartire pe loturi. Pentru a facilita gasirea invitatiilor. . data limita de depunere a ofertelor. tip contract. Aceasta pagina contine lista invitatiilor publicate in sistem de autoritatile contractante la cererea de oferta.2).1. Toate drepturile rezervate.1. denumire contract obiectul contractului de achizitie. denumire CPV. modalitate desfasurare (online sau offline).ro. data publicarii in SEAP. stare procedura. faza finala de LE. numar invitatie. participant. limba de redactare a ofertei.1 Invitatii de participare Modulul de invitatii de participare la cererea de oferta se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Cereri de oferta si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. cod unic procedura. numar anunt de atribuire. pagina dispune de un mecanism de cautare. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista invitatii de participare. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · denumire autoritate contractanta. versiune CPV (Rev. © <2008> e-licitatie.Proceduri de atribuire 80 Functionalitatile modulului sunt grupate pe urmatoarele categorii: · Invitatii de participare · Anunturi de atribuire la cerere de oferta 5.

Unei invitatii de participare online. se actioneaza pictograma Se va deschide pagina de detaliu a respectivei invitatii.ro. Atributul offline specifica faptul ca cererea de oferta la care face referire invitatia de participare se va desfasura in afara sistemului. Atributul online pentru invitatia de participare semnifica asocierea la o cerere de oferta desfasurata electronic (in SEAP).Proceduri de atribuire 81 · judet. . ii corespunde intotdeauna o cerere de oferta in sistem. In acest caz invitatia de participare se va publica in SEAP la momentul publicarii achizitiei. corespunzatoare acesteia. Toate drepturile rezervate. Pentru vizualizarea continutului unei invitatii. © <2008> e-licitatie.

Toate drepturile rezervate. Mesajul afişat va fi "V-ati dezabonat de la acest anunt.ro. Operatorul economic se poate reabona la anuntul de la care s-a dezabonat. utilizatrorul va primi un mesaj de confirmare a actiunii si daca este de acord sa continue se va face subscrierea automata la anuntul curent. . utilizatorului i se va afisa un mesaj la confirmarea dezabonarii ca nu va mai primi notificari de la data dezabonarii in legatura cu respectivul anunt/invitatie. agentul economic este notificat in legatura cu evenimentele de tip: · Adaugare clarificare · Suspendare procedura · Revenire din suspendare la procedura · Anulare procedura · Publicare anunt de atribuire · Intoarcerea administrativa din anulare La accesarea link-ului „aici". In cazul unei invitatii de participare. De asemenea. Daca doriti sa va reabonati apasati © <2008> e-licitatie. . Subscrierea se va putea face din detaliul invitatiei de participare. pentru a reveni la pagina de lista a invitatiilor de participare la cererea de Un agent economic se poate abona la primirea automata de notificari numai dupa autentificarea in sistem.Proceduri de atribuire 82 Pentru a vizualiza detalii ale procedurii asociate se va actiona butonul Actionati butonul oferta.

1.subscrierile preplatite. .Proceduri de atribuire 83 aici.ro.. In cazul in care aplicatia este setata in cazul de netarifare si s-au definit pentru un ofertant atat tarife sub forma de abonament cat si de consum.subscrierile din abonament. Toate drepturile rezervate. .1 Detaliul procedurii © <2008> e-licitatie." Reabonarea nu va presupune perceperea unei noi subscrieri preplatite sau gratuite. ordinea in care se vor cunsuma subscrierile va fi urmatoarea: .1. 5..subscrierile gratuite. .

1. operatie care se realizeaza prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei.1 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi Prin actionarea butonului procedurii. Din momentul inregistrarii in sistem. operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie in achizitie. Toate drepturile rezervate.1. ofertantului i se atribuie automat de catre sistem un numar © <2008> e-licitatie.1. lunar. In cazul in care autoritatea contractanta a decis suspendarea achizitiei.ro. iar acest lucru va fi semnalat printr-un mesaj de eroare. utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a Inscrierea la procedura Pentru a putea depune oferta. inscrierea in achizitie nu va fi posibila. .Proceduri de atribuire 84 5. Inscrierea nu se va realiza daca nu aveti participari pre-platite sau gratuite disponibile sau daca ati fost suspendat din sistem.

In cazul in care ofertantul are in portofoliu participari preplatie. Alegeti OK pentru a va retrage. La inscriere se va consuma o participare din portofoliul dvs. sau Cancel pentru a ramane inscris in continuare la achizitie. © <2008> e-licitatie.ro. sistemul va afisa un mesaj de confirmare. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes.Proceduri de atribuire 85 de participari gratuite. La reinscriere nu se mai percepe tarif de participare. Daca doriti retragerea din achizitie actionati butonul Retragere din procedura. Operatorul economic se poate reinscrie in achizitie. Actiunile de retragere / reinscriere sunt posibile pana la data limita de depunere a ofertei. caz in care va trebui sa reintroduca oferta. . asa cum se poate vedea si in imaginea de mai jos. Participarile gratuite neconsumate nu se reporteaza de la o luna la alta. cuantum stabilit de Operatorul Sistemului. de participari. primele care se consuma sunt cele gratuite. Toate drepturile rezervate. intrucat sistemul nu va lua in considerare oferta depusa anterior retragerii. Sistemul va afisa un mesaj de confirmare al actiunii.

pentru care data limita de depunere oferta nu a fost depasita (lotul poate fi suspendat).daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si sa nu se fi depasit data limita de depunere a ofertei. Toate drepturile rezervate.lista de optiuni cuprinde: Solicitata de ofertant. . care cuprinde atat solicitari de clarificare adresate de ofertantul curent. · Ale mele (daca se slecteaza optiunea "Da" se vor filtra intrebarile formulate de ofertantul curent). Conditii pentru adresarea intrebarilor: . neanulat. sau pentru a formula un raspuns la solicitarile AC-ului se actioneaza pictograma in forma de lupa din dreptul acesteia. precum si raspunsul oferit de autoritatea contractanta. © <2008> e-licitatie. · Cu raspuns. Pentru a vizualiza o anumita intrebare. . · Data depunere. Utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a intrebarii.Proceduri de atribuire 86 Actionarea butonului are ca efect directionarea utilizatorului in lista intrebarilor. Lista de intrebari dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: · Titlu. cat si intrebarile altor participanti la procedura. Butonul este disponibil tot timpul. .daca avem impartire pe loturi sa existe cel putin un lot in "depunere oferta". Solicitata de autoritatea contractanta. · Tip intrebare . insa doar ofertantului inscris in procedura.starea procedurii este "in desfasurare" sau "suspendata". la care AC-ul a oferit raspunsul.ro.

O intrebare introdusa nu poate fi modificata sau stearsa.titlul intrebarii. © <2008> e-licitatie.Proceduri de atribuire 87 Pentru introducerea unei intrebari se apasa butonul . Se pot solicita clarificari pana la termenul limita de depunere oferte. Este obligatoriu introducerea ofertei de pret in sistem. Depunerea ofertei Pentru depunerea ofertei se va actiona butonul Oferta. .posibilitatea atasarii unui document prin actionarea pictogramei sub forma de lupa. Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (daca exista). In caz contrar. Utilizatorul va trebui sa ofere urmatoarele informatii: . . Completarea in sistem a celorlalte elemente ale ofertei (criteri de calificare si factori de evaluare) este optionala. .continutul intrebarii. Toate drepturile rezervate. nu se va face evaluarea ofertei dvs si nu puteti fi luat in calculul castigatorului achizitiei.ro. Veti fi directionat catre pagina din figura de mai jos.

Daca pretul nu este o valoare intreaga. Inainte de a fi salvata in sistem. Toate drepturile rezervate. Oferta de pret reprezinta valoarea intregii achizitii. Pentru introducerea ofertei de pret se completeaza campul din sectiunea cu acelasi nume si se actioneaza butonul Cripteaza.ro. oferta de pret trebuie mai intai criptata. sistemul va afisa un mesaj de confirmare a finalizarii criptarii ofertei. . un mesaj de informare care specifica acest lucru este afisat in pagina.Proceduri de atribuire 88 Prima sectiune a ofertei se refera la oferta de pret. La finalul procesului. In cazul in care oferta de pret nu a fost depusa. Se va declansa procesul de criptare a ofertei de pret. © <2008> e-licitatie. utilizati punctul ca separtor zecimal. si nu valoarea pentru un anumit produs din pachet sau un pret unitar.

Toate drepturile rezervate. Mesajul de informare "Aveti depusa oferta de pret" certifica faptul ca oferta de pret a fost introdusa in sistem.Proceduri de atribuire 89 Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul . . din pagina de start a ofertantului (cea afisata dupa logarea in sistem). Pentru a putea realiza criptarea ofertei trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: 1. aceasta nu poate fi afisata utilizatorului. In cazul in care nu sunteti sigur de pretul salvat. sectiunea Referinte utile. 2. Daca salvarea ofertei s-a realizat cu succes sistemul va afisa un mesaj de confirmare. Intrucat oferta de pret este criptata. Atentie! Criptarea ofertei de pret si salvarea acesteia in sistem sunt doua actiuni diferite. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor. rulati aplicatia pentru criptarea ofertelor.ro. puteti reintroduce oferta. Procesul de criptare nu face si salvarea ofertei de pret. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. va aparea fereastra din imagine: © <2008> e-licitatie. cand se intra prima data in pagina Oferta de pret.

Tools -> ManageAdd-Ons -> Enable or Disable Add-ons . daca nu doriti ca fereastra sa apara de fiecara data cand accesati pagina. asigurandu-va pana la finalizarea instalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. Toate drepturile rezervate.e-licitatie. Verificati daca browser-ul este setat sa ruleze appleturi Java.java.ro.Tools->Internet Options->Security->Custom level->Scripting of Java applets-> se bifeaza Enable. Pentru instalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra.> Java (TM) 2 Platform Standard Edition Binary trebuie sa fie Enable.exe). . Daca la modificarea ofertei apare urmatoarea pagina: trebuie bifat "Always trust content from this publisher" si apasat butonul RUN. apasati Run pentru a realiza instalarea. . Pentru depunerea ofertei de pret trebuie sa aveti instalata. dupa autentificarea in sistem. La finalizarea descarcarii.ro pentru a va loga. Va recomandam sa instalati ultima versiune Java de pe www. Dupa finalizarea instalarii accesati din nou www. Acesti pasi se parcurg o singura data pentru o statie de lucru. alegeti optiunea "Always". inchideti browser-ul.Proceduri de atribuire 90 3. © <2008> e-licitatie.Tools->Options->Content-> se bifeaza "Enable JavaScript" si "Enable Java". in computerul utilizat. Pentru instalare salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret. Link-ul catre Aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret se gaseste in sectiunea Referinte utile. Verificarea se face astfel: · Pentru Internet Explorer: .com. · Pentru Mozilla Firefox: . Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup.

in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Toate drepturile rezervate. Rezolvare: 1.Proceduri de atribuire 91 Daca la criptarea ofertei de pret apare urmatoarea eroare: Cauze: 1. 2. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului.jar. inchideti browser-ul. Pentru dezinstalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra.jar si JSafe. certj.exe). Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. charsets. Dupa instalarea aplicatiei de criptare s-a facut un update al Java. Instalati aplicatia de criptare. Dupa reinstalare trebuie sa aveti in directorul ce contine ultima versiune de java in directorul LIB \ EXT urmatoarele fisiere: asn1. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. apasati Run si selectati optiunea Remove. 2.jar . Salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. Se dezinstaleaza aplicatia de criptare cu browserul inchis si apoi se face reinstalarea ei.ro.jar. In a doua sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare. asigurandu-va pana la finalizarea dezinstalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. . Aplicatia de criptare nu este instalata. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. La finalizarea descarcarii.

(Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic"). Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare. in lista criteriilor de calificare. va aparea mentiunea "completat".ro.Proceduri de atribuire 92 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Toate drepturile rezervate. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia. . in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului.

in lista factorilor de evaluare. In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii. .ro. © <2008> e-licitatie. Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza.Proceduri de atribuire 93 In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si factorul curent intra in licitatie pagina de introducere raspuns va arata in felul urmator. nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE. va aparea mentiunea "completat". in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. iar valoarea introdusa trebuie sa fie numerica si pozitiva. Toate drepturile rezervate.

ro. Actiunea are ca efect Atentie! Oferta poate fi modificata doar pana la termenul limita de depunere oferta. . Ultima varianta de oferta introdusa va conta la evaluare si deliberare. Toate drepturile rezervate. Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. din dreptul acesteia. Licitatie electronica In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica pagina de detaliu a procedurii va fii urmatoarea: © <2008> e-licitatie.Proceduri de atribuire 94 Pentru a adauga un document se va actiona butonul aferent listei de documente. Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem. Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii.

In cazul in care licitatia electronica a fost publicata. Daca in intervalul de 1 minut pana la data de inchidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului. termenul de prelungire ramane cel de 5 minute dupa data de inchidere. configurabil printr-un alt parametru de sistem. In acest caz. parametru de sistem configurabil de catre opeator SEAP. licitatia se va prelungi automat cu inca 5 minute de la data modificarii clasamentului.ro. va fii vizibil butonul Actionarea acestui buton va directiona utilizatorul in pagina "Licitatie electronica". Daca in primele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a castigatorului. s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. In cazul in care AC-ul a optat pentru extinderea perioadei de licitare.Proceduri de atribuire 95 Actionarea butonului Participare are ca efect directionarea utilizatorului intr-o noua pagina in care poate vizualiza oferta depusa. Cele 5 minute se aplica datei de inchidere a licitatiei. licitatia se va prelungi automat cu 5 minute. Decalarea termenului de . Toate drepturile rezervate. dar si evaluarea facuta de AC. . © <2008> e-licitatie. daca in ultimul minut. licitatia electronica nu se mai finalizeaza la o ora fixa.

Informatia se afiseaza in dreptul starii curente sub forma „(prelungita pana la 24. © <2008> e-licitatie.Proceduri de atribuire 96 finalizare se va face repetitiv. Mecanismul de prelungire se aplica doar in runda finala. Pentru toate zilele lucratoare intervalul orar de lucru va fi acelasi.09. In perioada de extindere a rundei finale se va afisa in permanenta data.ro. Licitarea cu prelungire se va face intr-un interval orar stabilit in functie de programul de lucru. In cazul in care prin prelungirea licitatiei.2009 15:34:29)". Toate drepturile rezervate. noua ora de finalizare ar depasi limita superioara a programului de lucru. minutul si secunda pana la care se mai poate modifica oferta. ora. daca se indeplineste conditia anterioara. la 5 minute de la limita inferioara a programului de lucru. sistemul va stabili termenul limita de licitare pentru urmatoarea zi lucratoare. .

Proceduri de atribuire 97 Vizualizare / depunere oferta Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului . Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). © <2008> e-licitatie. . Toate drepturile rezervate. si in readonly in restul starilor.ro.

Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: © <2008> e-licitatie. · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru). Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. · numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0. noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa.99 2. · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului).ro. · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului.01% . li se va percepe tarif de participare. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale.5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice. In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1. Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date.Proceduri de atribuire 98 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata.01 si 999999999999999999. . · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. Toate drepturile rezervate. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare.

· calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret. si decide sa modifice oferta. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. Toate drepturile rezervate. Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci. sistemul va afisa un mesaj de eroare.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). in sensul ca se modifica in timpul licitatiei. Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret). In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". © <2008> e-licitatie. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj.ro. BestOfferCi . Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. C2 … Cn.Proceduri de atribuire 99 Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. · calculare punctaje pentru toti ofertantii. urmatorul loc ramane neocupat. daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. Altfel. · stabilire clasament. este dinamic. este dinamic. in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu. SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc. . Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice).

Ofertantul trebuie sa-si manifeste intentia de participare prin depunerea ofertei de pret pe fiecare lot in parte. operatie care se realizeaza prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei. Inscrierea in procedura se face indiferent daca exista sau nu impartire pe loturi. Inscrierea nu se va realiza daca nu aveti participari pre-platite sau gratuite disponibile sau daca ati fost suspendat din sistem. inscrierea in achizitie nu va fi posibila. Inscrierea intro procedura cu impartire pe loturi nu inseamna inscrierea automata la fiecare lot. Toate drepturile rezervate.2 Cazul 2: exista impartire pe loturi Prin actionarea butonului procedurii.1.ro.Proceduri de atribuire 100 5. utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a Inscrierea la procedura Pentru a putea depune oferta. © <2008> e-licitatie. iar acest lucru va fi semnalat printr-un mesaj de eroare. . operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie in achizitie.1.1. In cazul in care autoritatea contractanta a decis suspendarea achizitiei.

. La inscriere se va consuma o participare din portofoliul dvs. . ofertantului i se atribuie automat de catre sistem un numar de participari gratuite. lunar. In cazul in care ofertantul are in portofoliu participari preplatie. sistemul va afisa un mesaj de confirmare.Proceduri de atribuire 101 Conditii pentru inscrierea la procedura: . .daca avem impartire pe loturi.are participari preplatite si nu a fost suspendat. primele care se consuma sunt cele gratuite. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes. Operatii realizate: . de participari. . nesuspendat.ofertantul nu este inscris in procedura. Participarile gratuite neconsumate nu se reporteaza de la o luna la alta.ro. Toate drepturile rezervate.starea procedurii este "in desfasurare". trebuie sa existe cel putin un lot cu starea "depunere oferta". Din momentul inregistrarii in sistem. .i se consuma o participare din participarile preplatite.ofertantul este inscris la procedura.daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si data limita de depunere oferta sa nu fii fost depasita. . © <2008> e-licitatie. cuantum stabilit de Operatorul Sistemului. asa cum se poate vedea si in imaginea de mai jos. neanulat si pentru care data limita de depunere oferta nu a fost depasita.

Actiunile de retragere / reinscriere sunt posibile pana la data limita de depunere a ofertei.ro. Conditii: . trebuie sa nu existe niciun lot care a depasit faza de depunere oferta.ofertantul este directionat intr-o noua pagina "Retragere din procedura" in care va completa motivul retragerii.daca nu avem impartire pe loturi starea curenta sa fie "depunere oferta" si data limita de depunere oferta nu a fost depasita. .starea procedurii este "in desfasurare". Operatii reaizate: . . Efectul actiunii il constituie retragerea © <2008> e-licitatie. Alegeti OK pentru a va retrage. intrucat sistemul nu va lua in considerare oferta depusa anterior retragerii. . Toate drepturile rezervate. Operatorul economic se poate reinscrie in achizitie. La reinscriere nu se mai percepe tarif de participare. Sistemul va afisa un mesaj de confirmare al actiunii. caz in care va trebui sa reintroduca oferta. .daca avem impartire pe loturi.Proceduri de atribuire 102 Daca doriti retragerea din achizitie actionati butonul Retragere din procedura. la care ofertantul a depus oferta de pret. dupa care va actiona butonul Salveaza.ofertantul este inscris in procedura. sau Cancel pentru a ramane inscris in continuare la achizitie.

Lista loturi Pentru vizualizarea listei loturilor se va actiona butonul . utilizatorul fiind directionat in detaliul lotului. . Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia. Toate drepturile rezervate. © <2008> e-licitatie.ro.Proceduri de atribuire 103 ofertantului din procedura si din toate loturile la care a depus oferta.

operatie care se realizeaza prin actionarea butonului . operatorul economic trebuie mai intai sa se inscrie la lot. Pentru retragerea ofertei de la lotul curent se actioneaza butonul © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate.ro.Proceduri de atribuire 104 Inscriere la lot Pentru a putea depune oferta la lotul curent. . .

neanulat. insa doar ofertantului inscris in procedura si la lot. . dupa care va actiona butonul Salveaza.lista de optiuni cuprinde: Solicitata de ofertant. si data limita de depunere oferta nu a fost depasita. Toate drepturile rezervate.starea procedurii este "in desfasurare" sau "suspendata". precum si raspunsul oferit de autoritatea contractanta. la care AC-ul a oferit raspunsul. cat si intrebarile altor participanti la procedura. care cuprinde atat solicitari de clarificare adresate de ofertantul curent.Proceduri de atribuire 105 Conditii pentru a fii posibila retragerea: .nu s-a depasit data si ora limita de depunere oferta la lotul respectiv. · Tip intrebare . .lotul sa fie in starea "depunere oferta". Butonul este disponibil tot timpul. · Data depunere.starea procedurii este „in desfasurare". .ro. .ofertantul este directionat intr-o noua pagina "Retragere de la lot" in care va completa motivul retragerii. Lista de intrebari dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: · Titlu. Actionarea butonului are ca efect directionarea utilizatorului in lista intrebarilor. · Ale mele (daca se slecteaza optiunea "Da" se vor filtra intrebarile formulate de ofertantul curent). Efectul actiunii il constituie retragerea ofertei depuse la lotul respectiv. Conditii pentru adresarea intrebarilor: . · Cu raspuns. Utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a intrebarii. Solicitata de autoritatea contractanta. iar lotul nu este suspendat sau anulat.starea lotului este „depunere oferta". Pentru a vizualiza o anumita intrebare. © <2008> e-licitatie. Operatii realizate: . .ofertantul nu s-a retras din procedura. sau pentru a formula un raspuns la solicitarile AC-ului se actioneaza pictograma in forma de lupa din dreptul acesteia.

. . nu se va face evaluarea ofertei dvs si nu puteti fi luat in calculul castigatorului achizitiei. In caz contrar. Toate drepturile rezervate. Utilizatorul va trebui sa ofere urmatoarele informatii: . . Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (daca exista). O intrebare introdusa nu poate fi modificata sau stearsa. Depunerea ofertei la lot Pentru depunerea ofertei la lot se va actiona butonul Oferta.Proceduri de atribuire 106 Pentru introducerea unei intrebari se apasa butonul . Completarea in sistem a celorlalte elemente ale ofertei (criteri de calificare si factori de evaluare) este optionala. Este obligatoriu introducerea ofertei de pret in sistem. Veti fi directionat catre pagina din figura de mai jos.titlul intrebarii.continutul intrebarii.posibilitatea atasarii unui document prin actionarea pictogramei sub forma de lupa.ro. © <2008> e-licitatie. Se pot solicita clarificari pana la termenul limita de depunere oferte.

oferta de pret trebuie mai intai criptata. Inainte de a fi salvata in sistem. © <2008> e-licitatie. La finalul procesului. un mesaj de informare care specifica acest lucru este afisat in pagina. sistemul va afisa un mesaj de confirmare a finalizarii criptarii ofertei. Daca pretul nu este o valoare intreaga. Toate drepturile rezervate. Oferta de pret reprezinta valoarea totala a produselor incluse in lotul curent si nu valoarea totala a achizitiei. utilizati punctul ca separtor zecimal.Proceduri de atribuire 107 Prima sectiune a ofertei se refera la oferta de pret. Pentru introducerea ofertei de pret se completeaza campul din sectiunea cu acelasi nume si se actioneaza butonul Cripteaza.ro. Se va declansa procesul de criptare a ofertei de pret. In cazul in care oferta de pret nu a fost depusa. .

rulati aplicatia pentru criptarea ofertelor. Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor. cand se intra prima data in pagina Oferta de pret. Intrucat oferta de pret este criptata. aceasta nu poate fi afisata utilizatorului. . Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. 2. ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. Mesajul de informare "Aveti depusa oferta de pret" certifica faptul ca oferta de pret a fost introdusa in sistem. In cazul in care nu sunteti sigur de pretul salvat. din pagina de start a ofertantului (cea afisata dupa logarea in sistem). sectiunea Referinte utile.Proceduri de atribuire 108 Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul . Pentru a putea realiza criptarea ofertei trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: 1. Procesul de criptare nu face si salvarea ofertei de pret. puteti reintroduce oferta. Atentie! Criptarea ofertei de pret si salvarea acesteia in sistem sunt doua actiuni diferite. Daca salvarea ofertei s-a realizat cu succes sistemul va afisa un mesaj de confirmare.ro. va aparea fereastra din imagine: © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate.

Pentru instalare salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra.ro pentru a va loga. apasati Run pentru a realiza instalarea.> Java (TM) 2 Platform Standard Edition Binary trebuie sa fie Enable. Verificarea se face astfel: · Pentru Internet Explorer: . Daca la modificarea ofertei apare urmatoarea pagina: trebuie bifat "Always trust content from this publisher" si apasat butonul RUN. aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret.exe). Pentru depunerea ofertei de pret trebuie sa aveti instalata.Tools -> ManageAdd-Ons -> Enable or Disable Add-ons . Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. daca nu doriti ca fereastra sa apara de fiecara data cand accesati pagina.java. Dupa finalizarea instalarii accesati din nou www. inchideti browser-ul. Link-ul catre Aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret se gaseste in sectiunea Referinte utile.Tools->Options->Content-> se bifeaza "Enable JavaScript" si "Enable Java".com. .ro. alegeti optiunea "Always".e-licitatie. La finalizarea descarcarii. Verificati daca browser-ul este setat sa ruleze appleturi Java.Proceduri de atribuire 109 3. .Tools->Internet Options->Security->Custom level->Scripting of Java applets-> se bifeaza Enable. in computerul utilizat. Toate drepturile rezervate. Pentru instalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra. dupa autentificarea in sistem. asigurandu-va pana la finalizarea instalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat. © <2008> e-licitatie. · Pentru Mozilla Firefox: . Acesti pasi se parcurg o singura data pentru o statie de lucru. Va recomandam sa instalati ultima versiune Java de pe www.

apasati Run si selectati optiunea Remove. Se dezinstaleaza aplicatia de criptare cu browserul inchis si apoi se face reinstalarea ei. Instalati aplicatia de criptare. In a doua sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la criteriile de calificare. Pentru introducerea raspunsului la un anumit criteriu se actioneaza pictograma acestuia. Dupa instalarea aplicatiei de criptare s-a facut un update al Java. inchideti browser-ul.jar si JSafe. La finalizarea descarcarii. asigurandu-va pana la finalizarea dezinstalarii ca nu veti avea nici un mesaj de eroare afisat.ro. 2. .jar. Rezolvare: 1. certj. Accesati apoi aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret (fisierul WSsetup. 2. Salvati aplicatia pentru criptarea ofertelor de pret in computerul dumneavoastra. Toate drepturile rezervate. corespunzatoare © <2008> e-licitatie.jar.jar .Proceduri de atribuire 110 Daca la criptarea ofertei de pret apare urmatoarea eroare: Cauze: 1. Aplicatia de criptare nu este instalata. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. Pentru dezinstalare trebuie sa aveti drept de administrator pe computerul dumneavoastra.exe). Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului. charsets. Dupa reinstalare trebuie sa aveti in directorul ce contine ultima versiune de java in directorul LIB \ EXT urmatoarele fisiere: asn1.

Pentru introducerea raspunsului la un anumit factor se actioneaza pictograma acestuia. corespunzatoare © <2008> e-licitatie. In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare. va aparea mentiunea "completat".Proceduri de atribuire 111 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. . in lista criteriilor de calificare. in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul.ro. (Acest tab e vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic"). Toate drepturile rezervate. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. Veti fi directionat intr-o noua pagina pentru completarea raspunsului.

Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem. .Proceduri de atribuire 112 Pentru salvarea raspunsului apasati butonul Salveaza. Consultati sectiunea Documente pentru mai multe detalii. In sectiunea a 4-a se ofera utilizatorului posibilitatea de a uploada documente de calificare si propunere tehnica. © <2008> e-licitatie.ro. In cazul in care operatorul economic nu introduce in sistem raspunsul la aceste criterii. in lista factorilor de evaluare. Daca salvarea raspunsului s-a realizat cu succes. nu va putea fi evaluat de catre AC si prin urmare nu va conta in calculul castigatorului si nici nu va putea depune oferta in etapa de LE. Toate drepturile rezervate. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. Pentru a adauga un document se va actiona butonul aferent listei de documente. va aparea mentiunea "completat". in dreptul criteriului la care tocmai ati furnizat raspunsul.

parametru de sistem configurabil de catre opeator . din dreptul acesteia. licitatia electronica nu se mai finalizeaza la o ora fixa. . In cazul in care AC-ul a optat pentru extinderea perioadei de licitare. Actiunea are ca efect Atentie! Oferta poate fi modificata doar pana la termenul limita de depunere oferta. Toate drepturile rezervate. In cazul in care licitatia electronica a fost publicata va fii vizibil butonul Actionarea acestui buton va directiona utilizatorul in pagina "Licitatie electronica". Ultima varianta de oferta introdusa va conta la evaluare si deliberare. Licitatie electronica In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica pagina de detaliu a lotului va fii urmatoarea: Actionarea butonului Participare are ca efect directionarea utilizatorului intr-o noua pagina in care poate vizualiza oferta depusa.ro. dar si evaluarea facuta de AC.Proceduri de atribuire 113 Se alege documentul dorit prin apasarea pictogramei inchiderea ferestrei si inserarea documentului in lista. © <2008> e-licitatie. daca in ultimul minut.

. Cele 5 minute se aplica datei de inchidere a licitatiei. sistemul va stabili termenul limita de licitare pentru urmatoarea zi lucratoare. In perioada de extindere a rundei finale se va afisa in permanenta data. licitatia se va prelungi automat cu 5 minute.2009 15:34:29)". Daca in primele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a castigatorului. minutul si secunda pana la care se mai poate modifica oferta. Pentru toate zilele lucratoare intervalul orar de lucru va fi acelasi. s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. noua ora de finalizare ar depasi limita superioara a programului de lucru. In acest caz. daca se indeplineste conditia anterioara. configurabil printr-un alt parametru de sistem. la 5 minute de la limita inferioara a programului de lucru. licitatia se va prelungi automat cu inca 5 minute de la data modificarii clasamentului.09. In cazul in care prin prelungirea licitatiei.Proceduri de atribuire 114 SEAP. Licitarea cu prelungire se va face intr-un interval orar stabilit in functie de programul de lucru. © <2008> e-licitatie. Informatia se afiseaza in dreptul starii curente sub forma „(prelungita pana la 24. Toate drepturile rezervate.ro. Mecanismul de prelungire se aplica doar in runda finala. termenul de prelungire ramane cel de 5 minute dupa data de inchidere. Decalarea termenului de finalizare se va face repetitiv. Daca in intervalul de 1 minut pana la data de inchidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului. ora.

Proceduri de atribuire 115 Vizualizare / depunere oferta Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului . .ro. si in readonly in restul starilor. © <2008> e-licitatie. Toate drepturile rezervate. Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda).

ATENTIE!: Ofertele de pret se depun in valuta stabilita de catre Autoritatea Contractanta la crearea Anuntului de participare. Actiuni posibile: © <2008> e-licitatie.5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. · numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. Toate drepturile rezervate.Proceduri de atribuire 116 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). . li se va percepe tarif de participare. Moneda de explimare a ofertei de pret este afisata in cadrul sectiunii Informatii Generale. Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru). In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa.ro. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0.01% . Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului. · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului).

Proceduri de atribuire 117 · · · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date. Refresh –actualizarea informatiile din pagina. caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la © <2008> e-licitatie. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. . Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. Altfel. BestOfferCi . C2 … Cn. in sensul ca se modifica in timpul licitatiei.01 si 999999999999999999. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata. Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0. SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. este dinamic. Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci.99 2. este dinamic. Toate drepturile rezervate.ro.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1. si decide sa modifice oferta. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi. Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice). Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm.

Proceduri de atribuire

118

criteriile modificate, sistemul va afisa un mesaj de eroare, in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total, noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret); · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret; · calculare punctaje pentru toti ofertantii; · stabilire clasament; Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc, urmatorul loc ramane neocupat.

5.1.2

Anunturi de atribuire la cerere de oferta
Pagina de Anunturi de atribuire la cererea de oferta se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului Cereri de oferta. Aceasta cuprinde toate anunturile de atribuire la cererea de oferta publicate de autoritatile contractante in sistem. Pentru a facilita gasirea anunturilor, pagina dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, nr. anunt, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), nr. invitatie, tip contract, denumirea autoritatii contractante, data publicarii, modalitatea de desfasurare.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

119

Pentru a vizualiza detaliul unui anunt se va actiona pictograma corespunzatoare acestuia. Se va deschide pagina de detaliu din figura de mai jos. Detaliul de anunt cuprinde informatii legate de autoritatea contractanta, obiectul contractului, procedura precum si informatii legate de atribuire.

Pentru a vizualiza informatii despre invitatia la cererea de oferta asociata se va actiona butonul . Butonul directioneaza utilizatorul in pagina Lista anunturi de atribuire la cererea de oferta

5.2

Cumparari directe
In SEAP cumpararile directe au la baza catalogul de produse definit de ofertanti. Autoritatea contractanta poate initia o achizitie de tip cumparare directa doar prin alegerea unui produs din catalogul ofertantului. Etapele cumpararii directe sunt urmatoarele: - Initiere achizitie - autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor, alege un produs, completeaza conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul maximal. Deasemenea va

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire

120

stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul. - Decizie ofertant - la primirea cererii, ofertantul are doua optiuni: - sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care e obligat sa completeze motivatia refuzului; - sa accepte cererea autoritatii contractante, caz in care va completa valorile pentru cheltuielile suplimentare si reducerea; completarea acestor valori este optionala; valoarea finala a achizitiei se va calcula adunand la valoarea produselor (pretul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor suplimentare si scazand valoarea discountului; daca ofertantul nu va completa valori pentru cheltuielile suplimentare si discount, pretul de vanzare va fi chiar pretul de catalog; In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un raspuns pana la data limita de raspuns stabilita de autoritatea contractanta, procesul de achizitie se va inchide, achizitia fiind declarata neatribuita. - Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza anterioara) - la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua optiuni: - sa accepte oferta operatorului economic; - sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului. Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la data de raspuns a oferatantului, procesul de achizitie se va inchide, achizitia ramanand neatribuita. Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cumparari directe din meniul Proceduri de atribuire.

Se va deschide pagina de start a modulului Cumparari directe.

Functionalitatile modulului sunt grupate pe urmatoarele categorii: · Gestiune catalog · Achizitii in desfasurare · Achizitii atribuite · Achizitii neatribuite
© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Proceduri de atribuire 121 Pentru a accesa o anumita categorie se foloseste link-ul corespunzator din partea stanga a paginii. Rev. denumire CPV. Pentru a putea deveni un participant la o cumparare directa.2. care va accepta produse ce se incadreaza in anumite coduri CPV.ro. Stabilirea codurilor CPV pentru care se pot defini produse in catalogul ofertantului este sarcina exclusiva a operatorului SEAP. in stoc si valid. Se va deschide pagina din figura urmatoare. cat si ca suport pentru achizitiile pe baza de catalog. cod CPV.1 Gestiune catalog Sistemul ofera fiecarui ofertant posibilitatea de a-si organiza propriul catalog de produse. denumire produs. trebuie mai intai sa va definiti produsele pe care le puteti oferi. Lista contine toate produsele de catalog definite in sistem si permite cautarea dupa urmatoarele criterii de interes: cod produs.1. 5. Catalogul ofertantilor va fi controlat de operatorul SEAP. © <2008> e-licitatie. In ambele cazuri utilizatorul va fi directionat catre pagina de editare a produsului. Acest lucru se face accesand din meniul Administrare optiunea Catalog sau din meniul Proceduri de atribuire optiunea Cumparari directe. iar din pagina de start pictograma Gestiune catalog. atat cu scop de prezentare. descriere produs si atributele publicat. versiune CPV (Rev. Pentru definirea unui nou produs se actioneaza butonul . Toate drepturile rezervate. . Pentru modificarea detaliilor unui produs deja definit se actioneaza pictograma corespunzatoare produsului. In partea dreapta a paginii sunt afisate scurte descrieri ale functionalitatilor disponibile in fiecare categorie.2).

Utilizatorul va fi directionat catre pagina detaliu a produsului. Actionati butonul pentru a permanentiza modificarile in sistem sau butonul pentru abandonarea editarii si intoarcerea in pagina de Lista produse de catalog. Nu trebuie sa fie neaparat in stoc pentru a se putea initia o cumparare directa. Pentru completarea unitatii de masura se poate selecta una din lista de optiuni propusa de sistem sau introduce de la tastatura. Informatia privitoare la disponibilitatea produsului (daca este sau nu stoc) este vizibila de catre autoritatile contractante. fiind la latitudinea lor daca tin sau nu cont de aceasta. campurile vor fi completate cu datele aferente produsului selectat. Pretul de catalog este nu include TVA. il puteti invalida prin scoaterea bifei campului Valid. Pentru ca un produs sa poata constitui obiectul unei achizitii. Un produs sters nu mai poate fi recuperat. Pentru selectarea codului CPV se apasa iconita din dreptul campului. Toate drepturile rezervate. Selectati casuta In Stoc daca aveti acest produs in stoc. Se va deschide o fereastra ce va contine codurilor CPV intr-o structura arborescenta. Rafinati cautarea pana gasiti codul CPV aferent produsului. Pentru publicarea produsului se actioneaza butonul Publica. iar daca s-a selectat un produs din lista. in care se pot vizualiza informatiile introduse pentu produsul respectiv. Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata acestuia. .ro. In campul Imagine produs se introduce adresa URL catre imaginea produsului. In cazul in care produsulu nu va mai foloseste puteti opta pentru stergerea lui. la initierea cererii de cumparare. trebuie sa fie Publicat si Valid.Proceduri de atribuire 122 Daca este un produs nou campurile vor fi necompletate. Daca temporar nu mai aveti nevoie de un produs. Cu exceptia campului "imaginea produsului" restul campurilor sunt obligatorii. © <2008> e-licitatie.

Pentru ce depaseste acest cuantum se va plati o taxa / produs. Pentru retragerea unui produs de la publicare se actioneaza butonul Scoatere de la publicare. Numarul maxim de produse publicate la un moment dat in catalog este egal cu suma dintre numarul de pozitii gratuite si numarul de pozitii platite. produsul nu se va publica. Atentie! Pentru a nu produce disfunctionalitati in procesul de achizitie.2. Butonul este vizibil doar daca produsul e publicat. In cazul in care la expirare disponibilul de pozitii de catalog este 0. 5. produsele de catalog vor fi retrase de la publicare si vor avea starea curenta Expirat.Proceduri de atribuire 123 Se apasa butonul Publica in aceasta pagina pentru finalizarea publicarii. Pozitiile de catalog neutilizate în perioada de valabilitate vor fi anulate la expirare. La publicarea unui produs se verifica daca exista pozitii libere in catalog gratuite sau platite. Ofertantul va avea posbilitatea publicarii lor ulterioare daca isi creeaza un disponibil de pozitii de catalog (fie prin achiziţionarea de noi pozitii de catalog fie prin scoaterea de la publicare a unor produse publicate). In cazul in care ofertantul a achizitionat noi pozitii de catalog inaintea expirarii valabilitatii pozitiilor deja alocate.1 Expirarea pozitiilor de catalog Valabilitatea pozitiilor de catalog este de 2 ani si este calculata incepand cu data alocarii acestora in sistem. produsele ramanand publicate. ofertantii trebuie sa pastreze o forma actualizata a produselor de catalog definite. Inainte cu 30 de zile de expirarea pozitiilor de catalog sistemul va trimite pe adresa de e-mail de contact un mesaj de instiintare cu privire la expirarea pozitiilor de catalog. Toate drepturile rezervate. Valabilitatea noilor pozitii de catalog va fi calculata din momentul alocarii acestora in sistem indiferent de data la care se realizeaza publicarea sau republicarea de produse de catre ofertant sau prelungirea perioadei de publicare de catre sistem. La expirare sistemul va retrage de la publicare produse pana la numarul de pozitii de catalog disponibile (pentru care nu a expirat perioada de valabilitate).ro. din pagina de Editare produs de catalog. Se vor putea defini in catalog un numar de maxim 120 % din suma dintre numarul de pozitii cumparate si numarul de pozitii gratuite. Daca la expirare disponibilul curent de pozitii de catalog nu acopera numarul de pozitii expirate sistemul va retrage de la publicare produse corespunzator diferentei dintre disponibilul curent pentru care nu a expirat perioada de valabilitate si numarul de pozitii expirate. . la expirare. Daca nu mai exista.1. disponibilul curent va fi diminuat automat cu numarul de pozitii expirate. © <2008> e-licitatie. Ofertantul poate publica un numar de maxim 50 de produse in mod gratuit. Un produs invalid nu poate fi publicat.

2.Proceduri de atribuire 124 Exemple 1.2. . denumirea produsului. vor trece in starea Expirat restul de 25 iar cele 25 de pozitii neutilizate in perioada de valabilitate vor fi anulate.2).1. se va prelungi automat perioada de publicare pentru 50 de produse existente in catalog. Pentru a vizualiza conditiile formulate de autoritatea contractanta la o anumita achizitie sau pentru a furniza un raspuns se actioneaza pictograma corespunzatoare achizitiei. codul produsului si starea achizitiei (ofertare sau deliberare). la expirare. © <2008> e-licitatie. se va prelungi automat perioada de publicare pentru 50 de produse existente in catalog si vor trece in starea Expirat restul de 50.achizitie publicata de autoritatea contractanta la care se astepta decizia ofertantului. . 5. la expirare. toate cele 100 de produse existente in catalog vor trece in starea Expirat.achizitie la care ofertantul a furnizat un pret si autoritatea contractanta trebuie sa decida daca o atribuie sau o refuza Pagina permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de interes: denumire achizitie (atribuita de autoritatea contractanta). daca ati avut alocate in totalitate 100 de pozitii de catalog care urmeaza sa expire. Pagina contine achizitiile initiate de autoritatile contractante pentru produsele ofertantului. aflate in una din urmatoarele stari: .ro. Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina de Detaliu cumparare directa in desfasurare. versiunea CPV (Rev. 3.2 Achizitii in desfasurare Pagina de Lista achizitii in desfasurare se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului Cumparari directe. Rev. utilizate 75. denumirea autoritatii contractante. codul CPV si denumirea CPV asociata produsului. daca ati avut alocate si utilizate in totalitate 100 de pozitii de catalog care urmeaza sa expire si ati cumparat 50 de noi pozitii de catalog ce au fost alocate in sistem inainte de expirarea valabilitatii pozitiilor vechi. neutilizate 25 si ati cumparat 50 de noi pozitii de catalog ce au fost alocate in sistem inainte de expirarea valabilitatii celor 100 de pozitii vechi. Toate drepturile rezervate. daca ati avut alocate si utilizate in totalitate 100 de pozitii de catalog care urmeaza sa expire si nu ati cumparat noi pozitii de catalog astfel incat sa fie alocate in sistem inainte de expirarea valabilitatii pozitiilor vechi.ofertare . la expirare.deliberare .

Proceduri de atribuire 125 Detaliul de achizitie cuprinde datele de identificare ale autoritatii contractante. Utilizatorul va invitat sa introduca costul suplimentar si reducerea. Valoarea finala a achizitiei se va calcula adunand la valoarea produselor (pretul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor suplimentare si scazand © <2008> e-licitatie. pe care sistemul il atribuie automat la momentul publicarii in sistem de catre autoritatea contractanta. se apasa butonul .ro. Completarea acestor valori este optionala. Prefixul codului pentru cererile de oferta este DA (Direct Acquisition). Toate drepturile rezervate. Daca ofertantul este de acord cu conditiile definite de autoritatea contractanta. Acestea se aplica la valoarea achizitie si nu la pretul unitar. descrierea produsului de catalog existenta la momentul initierii achizitiei si descrierea achizitiei asa cum a definit-o autoritatea contractanta. Codul unic de identificare reprezinta un identificator unic al achizitiei. .

denumirea achizitiei. adica data la care autoritatea contractanta a decis acceptarea ofertei). trecand-o in starea neatribuita. Pagina contine achizitiile aflate in starea atribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei). avand doar caracter informativ. Pentru finalizarea achizitie trebuie sa asteptati decizia autoritatii contractanate. Daca ofertantul nu este de acord cu conditiile formulate de autoritatea contractanta se va apasa butonul Refuza. codul si denumirea CPV. Atentie! Daca nu furnizati un raspuns pana la data limita de raspuns indicata de autoritatea contractanta. Completati motivul si actionati butonul starea de ofertare in neatribuita (conditii refuzate). Pretul de vanzare rezultat nu trebuie sa fie neaparat mai mic decat pretul de pornire stabilit de autoritatea contractanta. denumirea autoritatii contractante care a initiat achizitia. versiunea CPV (Rev. Actiunea va avea ca efect trecerea achizitiei din 5.ro. Actiunea are ca efect trecerea achizitiei din stare de ofertare in cea deliberare. O achizitie atribuita reprezinta o cumparare directa pentru care autoritatea contractanta a acceptat oferta venita din partea operatorului econimic. pretul de vanzare va fi chiar pretul de catalog. iar daca este setat nu genereaza niciun fel de restrictie. unitatea de masura.2.1. Pretul de pornire este optional. Veti fi invitat sa introduceti motivul refuzului. . Pentru acceptarea cererii se apasa butonul . Pretul de vanzare se va calcula in modul urmator: ((pret catalog * cantitate) + cost suplimentar reducere) / cantitate. data de creare (data la care s-a facut initierea achizitie) si data de finalizare (data atribuirii.3 Achizitii atribuite Pagina de Lista achizitii in atribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului Cumparari directe. Toate drepturile rezervate. Rev. .Proceduri de atribuire 126 valoarea discountului. Daca ofertantul nu va completa valori pentru cheltuielile suplimentare si reducere. sistemul va finaliza achizitia. © <2008> e-licitatie.2).

descrierea produsului de catalog la momentull initierii achizitiei si descrierea achizitie. utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitiei. care contine: datele de identificare ale autoritatii contractante.Proceduri de atribuire 127 Prin actionarea pictogramei . Toate drepturile rezervate. .ro. © <2008> e-licitatie.

· operatorul economic nu a furnizat un raspuns in termenul stabilit de catre autoritatea contractanta (conditii neacceptate in termen).ro.Proceduri de atribuire 128 5. . · autoritatea contractanta refuza oferta venita din partea operatorului economic (oferta refuzata). Pagina contine achizitiile aflate in starea neatribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele © <2008> e-licitatie.2. O achizitie poate ajunge in starea neatribuita din urmatoarele motive: · operatorul economic refuza conditiile definite de autoritatea contractanta (conditii refuzate). Toate drepturile rezervate. · autoritatea contractanta nu a luat o decizie in termenul stabilit de catre Operatorul SEAP (oferta neacceptata in termen).4 Achizitii neatribuite Pagina de Lista achizitii in neatribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a modulului Cumparari directe.

unitatea de masura. Prin actionarea pictogramei . descrierea produsului de catalog la momentull initierii achizitiei. Toate drepturile rezervate. denumirea achizitiei. codul si denumirea CPV.ro. utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitiei. conditii neacceptate in termen. descrierea achizitiei si motivul neatribuirii.Proceduri de atribuire 129 criterii de interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei). oferta refuzata si oferta neacceptata in termen). Rev. denumirea autoritatii contractante care a initiat achizitia.1. data de creare (data la care s-a facut initierea achizitie).2). data de finalizare (data la care a survenit neatribuirea) si starea achizitie (conditii refuzate. versiunea CPV (Rev. . © <2008> e-licitatie. care contine: datele de identificare ale autoritatii contractante.

Licitatiile electronice Licitatia electronica reprezinta un proces de reducere succesiva a ofertei pe diferite componente. · Procedura online – se desfasoara in intregime in sistemul electronic. © <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.3 Licitatii electronice proceduri offline Descriere generala 1. . Licitatia electronica este faza finala a: · Procedurii offline – acest tip de procedura se desfasoara in afara sistemului electronic pana la momentul licitatiei electronice.Proceduri de atribuire 130 5.

dureaza de la data de sfarsit a rundei anterioare (EndDatei-1) pana la data de inceput a rundei urmatoare (StartDatei). Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Licitatii electronice proceduri offline din meniul Proceduri de atribuire. Stari licitatie electronica: In definire – starea implicita pe care o va avea licitatia electronica nepublicata. Autoritatea Contractanta (AC-ul) trebuie sa defineasca licitatia electronica. Ramane in responsabilitatea autoritatii contractante sa anunte din timp participantii la procedura. sistemul oferind in timp real participantilor la licitatie informatii cu privire la cea mai oferta si pozitia in clasament. . Autoritatea contractanta va selecta doar operatorii economici care au trecut de fazele anterioare de selectie / calificare. La fiecare oferta depusa se face recalcularea punctajelor si a clasamentului. © <2008> e-licitatie. Operatorii economici depun in rundele de licitare oferte succesive. Operatorii economici care participa la licitatia electronica (LE) vor fi selectati de catre autoritatea contractanta din entitatile inregistrate in sistem. · Pauza – starea se repeta de un numar de ori egal cu numarul de runde – 1. · In asteptare incepere licitare electronica – urmeaza starii "in definire" si dureaza de la data publicarii pana la data de inceput a primei runde (StartDate). · 2.ro. Se va deschide pagina de start a modulului Licitatii electronice proceduri offline. acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP. · Licitare – starea se repeta functie de numarul de runde. dureaza de la data crearii in sistem pana la data publicarii.Proceduri de atribuire 131 Licitatia electronica se poate desfasura atat pentru proceduri avand ca si criteriu de atribuire "pretul cel mai scazut". cat si pentru proceduri cu criteriu de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". prin raportarea la cea mai buna oferta admisibila. durata se intinde de la data de inceput a rundei (StartDatei) pana la data de sfarsit a rundei (EndDatei). desfasurate offline. sa selecteze participantii si sa configureze rundele licitatiei. ca pentru depunere ofertelor in cadrul licitatiei electronice. Licitatiile electronice proceduri offline Pentru a putea desfasura etapa finala de licitatie electronica la o procedura desfasurata off-line. In cel de-al doilea caz pentru punctarea ofertelor sistemul foloseste regula de trei simpla. care imbunatatesc precedenta oferta. Toate drepturile rezervate.

data publicare.ro. versiune CPV (Rev.Proceduri de atribuire 132 Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele submodule: · Licitatii electronice in desfasurare . 5.2). Utilizatorul este redirectat in pagina Lista licitatii electronice in desfasurare. denumire procedura.3.licitare si vizualizarea listei procedurilor offline in deliberare cu faza de licitatie electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes). data limita de licitare. · Proceduri offline anulate . pagina dispune de un mecanism de cautare. anunt/invitatie. tip contract. Rev. cod unic. . denumire CPV.permite vizualizarea listei licitatiilor electronice in desfasurare (cautare si filtrare dupa criterii de interes). cod CPV.permite vizualizarea listei procedurilor offline atribuite cu faza de licitatie electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes).permite vizualizarea listei procedurilor offline anulate cu faza de licitatie electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes). Pentru a facilita gasirea licitatiilor.1. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: autoritatea contractanta. nr. atributul impartire pe loturi si dupa tipul atribuirii. starea procedurii. © <2008> e-licitatie. Aceasta pagina cuprinde toate licitatiile electronice la care ofertantul curent este participant.1 Licitatii electronice in desfasurare Modulul Licitatii electronice in desfasurare se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. · Proceduri offline atribuite . Toate drepturile rezervate. tip procedura.

· Intoarcere in pagina de intrare . Rev. corespunzatoare achizitiilor care se · Vizualizare detaliu achizitie . © <2008> e-licitatie. pagina dispune de un mecanism de cautare. criteriul de atribuire. 5. · Export .Prin actionarea butonului . tip procedura. daca ofertantul curent este castigator sau nu si dupa numele ofertantului castigator. tip contract. denumire procedura.Proceduri de atribuire 133 Actiuni in pagina: · Cautare . care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: autoritatea contractanta.1.2).butonul .ro. denumire CPV.2 Proceduri offline atribuite Modulul Proceduri offline atribuite se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. data atribuire.prin actionarea pictogramei doresc a fii vizualizate.prin actionarea butonului . anunt/invitatie. cod CPV. nr. atributul impartire pe loturi. versiune CPV (Rev. · Navigare in lista . . Pentru a facilita gasirea licitatiilor. cod unic. Aceasta pagina cuprinde toate procedurile offline cu LE aflate in starea atribuita la care ofertantul curent este participant. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista proceduri offline atribuite cu faza de licitatie electronica.folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele. Toate drepturile rezervate.3.

Aceasta pagina cuprinde toate procedurile offline cu LE aflate in starea anulata la care ofertantul curent este participant. tip contract. · Navigare in lista . Toate drepturile rezervate. versiune © <2008> e-licitatie. denumire procedura. .Proceduri de atribuire 134 Actiuni in pagina: · Cautare .folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele. Pentru a facilita gasirea licitatiilor. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: autoritatea contractanta.prin actionarea butonului .ro. corespunzatoare achizitiei care se · Vizualizare detaliu achizitie . · Intoarcere in pagina de intrare . nr. cod unic.butonul . pagina dispune de un mecanism de cautare.prin actionarea pictogramei doreste a fii vizualizata . · Export . denumire CPV. anunt/invitatie. cod CPV. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista proceduri offline anulate cu faza de licitatie electronica. 5.3.3 Proceduri offline anulate Modulul Proceduri offline anulate se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.prin actionarea butonului . tip procedura.

· Navigare in lista . atributul impartire pe loturi si criteriul de atribuire.4 Detaliul unei licitatii electronice Cazul 1: Cand nu exista impartire pe loturi In pagina de detaliu se ajunge selectand din lista procedurilor offline cu etapa de LE iconita in forma de © <2008> e-licitatie.prin actionarea pictogramei doreste a fii vizualizata . 5.folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele. · Intoarcere in pagina de intrare . Actiuni in pagina: · Cautare . · Export .prin actionarea butonului .prin actionarea butonului .Proceduri de atribuire 135 CPV (Rev.1. corespunzatoare achizitiei care se · Vizualizare detaliu achizitie . . Rev. Toate drepturile rezervate.3. data anulare.butonul .ro.2).

adresa. Actiunile posibile ofertantului difera functie de starea LE-ului.ro. Pagina de detaliu cuprinde informatii grupate in mai multe sectiuni: Informatii despre autoritatea contractanta : denumire. · Tip procedura. email.Proceduri de atribuire 136 lupa corespunzatoare unei licitatii. daca procedura e anulata sau atribuita se afisa si data anularii. · Starea curenta. fax. Toate drepturile rezervate. telefon. cod de identificare fiscala. © <2008> e-licitatie. respectiv atriburii. · Criteriul de atribuire. . · Tip contract. daca achizitia e suspendata se va afisa o eticheta cu denumirea suspendata din data <data_suspendare>. Informatii generale despre procedura Cuprinde urmatoarele informatii: · Denumire procedura + codul unic de identificare.

Lista nu e navigabila.ro. data de inceput. · Intoarcere in lista. © <2008> e-licitatie. In starea runda: se va putea modifica oferta. nu se va afisa criteriul. In cazul in care AC-ul a furnizat o descriere a criteriului. Sub fiecare runda se va afisa un rand care va contine criteriile care intra in cadrul respectivei runde (inclusiv pretul. acestora. participanti la licitatia electronica. Informatiile sunt disponibile in pagina Vizualizare / depunere oferta. sub forma cod – denumire. Runda curenta (daca achizitia este in starea Licitare sau Pauza). li se va percepe tarif de participare. oferta curenta. Pentru fiecare rand din lista se va afisa. Informatiile sunt disponibile in pagina Vizualizare / depunere oferta. Lista cuprinde numele fazei. se vor afisa punctajul maxim pe componenta tehnica. oferta cea mai buna (pret sau punctaj total). intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei. data de sfarsit. pentru ca acesta nu poate fi decat pretul. In cazul in care se liciteaza doar pretul se precizeaza acest lucru intr-o eticheta. plus ponderile acestora. Detaliu LE in desfasurare Cuprinde procedurile offline cu LE aflate in starile: in asteptare LE. . durata. Daca criteriul de atribuire este "oferta cea mai avatantajoasa economic". aceasta se va afisa in urmatorul rand. Runde si pauze Contine lista fazelor definite de AC. Toate drepturile rezervate. · ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. punctajul maxim pe financiar si punctajul maxim pe criteriile care nu intra in LE. Coduri CPV Contine lista codurilor CPV. cea mai buna oferta de pret. oferta cea mai buna pe fiecare componenta licitata + punctajele ofertantului. sistemul ii va atentiona ca mai exista cineva pe aceeasi pozitie. precum si decizia AC-ul de oprire sau nu a LE-ului in cazul neimbunatatirii ofertei. in cazul in care exista cel putin 2 ofertanti pe primul loc. Aceste informatii pot fi: numarul de participanti. In starea deliberare: · Punctajul total obtinut de ofertant. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. licitare. In lista se va marca cu bold faza curenta. punctaj obtinut la componenta tehnica care nu intra in LE (pentru verificarea introducerii corecte in sistem de catre AC). Informatiile sunt disponibile in pagina Vizualizare / depunere oferta. in cazul in care exista definite astfel de criterii. Actiuni posibile si informatii disponibile: Indiferent de stare: · Vizualizare pozitie in clasament. daca face parte din elementele licitate). · Toate informatiile pe care AC-ul a decis sa le faca publice ofertantilor. raspuns la criterii. In cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut". Criterii de evaluare Cuprinde lista criteriilor de evaluare care intra in licitatie (electronice) definite de AC. daca e direct sau invers proportional cu punctajul si punctajul maxim al acestuia. Tot in aceasta sectiune se vor afisa si informatiile care sunt disponibile ofertantilor in faza de licitare.Proceduri de atribuire 137 · · Data publicarii. pauza si deliberare. denumirea criteriului. Detalii oferta proprie Contine urmatoarele informatii: loc in clasament. · Vizualizare oferta proprie: pret.

In starea anulata: · Data si motivul anularii. intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: © <2008> e-licitatie. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. li se va percepe tarif de participare. Informatiile referitoare la castigatorul ales de AC din clasament: denumire ofertant.01% . In starea atribuita: · Informatii legate de castigator: denumirea. Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei.5% si este setata de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice. oferta cea mai buna pe fiecare componenta licitata + punctajele ofertantului (chiar daca AC-ul nu le-a facut cunoscute in etapa de licitare). chiar daca anularea survine in timpul unei runde. In cazul in care AC-ul a optat pentru utilizarea pasului minim de licitare.ro. Pasul de licitare se stabileste ca procent din valoarea estimata a contractului sau din valoarea estimata a pretului unitar (in cazul acordului cadru). Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0. Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. . noua oferta de pret trebuie sa fie minim un pas de licitare fata de ultima oferta de pret despusa. · Clasament. Detaliu LE anulate sau atribuite Actiuni posibile si informatii disponibile: Indiferent de stare: · Intoarcere in lista.Proceduri de atribuire 138 · · oferta cea mai buna (pret sau punctaj total). pret. · Informatii referitoare la oferta proprie (descrise la faza de deliberare). pret si punctajul (in cazul criteriului "cea mai avatanjoasa oferta dpdv economic"). Vizualizare / depunere oferta Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului . si in readonly in restul starilor. Toate drepturile rezervate. Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. punctaj. aceste informatii se afiseaza. intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului.

Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1.reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. Altfel. BestOfferCi .01 si 999999999999999999. Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm.99 2. · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. este dinamic. punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci. C2 … Cn.Proceduri de atribuire 139 · · · · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). in sensul ca se modifica in timpul licitatiei. este dinamic. numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date. . daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata. Toate drepturile rezervate. Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice).ro. · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. caz in © <2008> e-licitatie. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0. Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi.

In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic". noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret). · calculare punctaje pentru toti ofertantii. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu. Daca exista 2 ofertanti pe acelasi loc. urmatorul loc ramane neocupat. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu.ro. si decide sa modifice oferta. prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. © <2008> e-licitatie. Cazul 1: Cand exista impartire pe loturi In pagina de detaliu licitatie se ajunge selectand din lista procedurilor offline cu etapa de LE iconita in forma de lupa corespunzatoare unei licitatii. Pentru a vizualiza detaliul unei licitatii electronice la nivel de lot se va actiona pictograma sub forma de lupa corespunzatoare unui lot din lista de loturi. sistemul va afisa un mesaj de eroare. Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile.Proceduri de atribuire 140 care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. . Toate drepturile rezervate. · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate. · stabilire clasament.

Toate drepturile rezervate. si in readonly in restul starilor.Proceduri de atribuire 141 Actiunile posibile ofertantului difera functie de starea LE-ului la lot. Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda). © <2008> e-licitatie. (Aceleasi actiuni ca si in Cazul 1: nu exista impartire pe loturi). Vizualizare / depunere oferta Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului . .ro.

Actiuni posibile: · Salveaza – modificarile vor fi salvate direct in baza de date. Validare date introduse : Ofertantul trebuie sa introduca oferta pentru toate criteriile (inclusiv pret daca este cazul) iar valorile ofertelor trebuie sa fie valori numerice curpinse intre 0. Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SEAP nu se percepe tarif. .ro.Proceduri de atribuire 142 Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. · cea mai buna oferta pe fiecare criteriu in parte + punctajul ofertantului (la optiunea AC-ului). intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei In timpul licitatiei electronice ofertantul poate vizualiza urmatoarele informatii legate de ofertele depuse: · pozitia in clasament ( in cazul in care ofertantul este pe pozitia 1 si mai exista cel putin un ofertant cu acelasi puntaj acest lucru va fi mentionat). Toate drepturile rezervate. Ofertantul nu se poate retrage din licitatie.01 si © <2008> e-licitatie. · punctajul obtinut de cea mai buna oferta (la optiunea AC-ului). · numarul de ofertanti inscrisi la licitatie (la optiunea AC-ului). intrucat aceste poate conta in calculul castigatorului si cu oferta introdusa de AC la definirea LE-ului. li se va percepe tarif de participare. · Refresh –actualizarea informatiile din pagina. · Inapoi – modificarile facute se vor pierde si utilizatorul va fi redirectionat in pagina de detaliu. Pentru un ofertant nu este obligatoriu imbunatatirea ofertei. Salvare oferta In momentul apasarii butonului Salveaza se vor realiza urmatoarele operatii: 1.

Valoarea rezultata prin raportare reprezinta procentul din MaxScoreCi obtinut de catre ofertant la acest criteriu (ScorCi). Definim urmatorii termeni: ValOferCi – reprezinta valoarea ofertei unui anumit operator economic pentru criteriul Ci. Clasamentul se stabileste in functie de pret sau punctaj (depinde de criteriul de atribuire). sistemul va afisa un mesaj de eroare. daca la un alt criteriu o mareste suficient de mult astfel incat punctajul obtinut sa fie mai mare sau egal cu vechiul lui punctaj. Daca exista © <2008> e-licitatie. este introdus de catre AC si nu se modifica in timpul licitatiei. Daca ofertantul aflat pe primul loc are punctaje maxime la toate criteriile. unde: · · · SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) – suma punctajelor obtinute la criteriile care se liciteaza (criterii electronice).99 2. Toate drepturile rezervate. C2 … Cn.Proceduri de atribuire 143 999999999999999999. noua oferta va fi salvata si se vor realiza urmatoarele operatii: · actualziare de oferta (criterii si pret). in sensul ca se modifica in timpul licitatiei. MaxScoreCi – reprezinta punctajul (scorul) maxim pentru criteriul electronic Ci. Salvare oferta Pas 1: Se verifica daca licitatia nu a fost anulata sau atribuita Pas 2: Se verifica daca licitatia este in starea de Licitare si ca nu e suspendata. si decide sa modifice oferta. Pas 3: Se calculeaza noul scor total (punctaj) astfel: Scor(punctaj) total = SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) + ScorOfertaPret + PctNonElectronic. un ofertant poate reduce valoarea la un anumit criteriu.ro. . Daca ValOferCi este mai buna sau egala BestOfferCi atunci scorul/punctajul (ScorCi) pe acest criteriu obtinut de operatorul economic caruia ii apartine oferta va fi egal cu MaxScoreCi. in care ii va specifica necesitatea imbunatatirii ofertei la cel putin un criteriu. ScorCi – reprezinta scorul obtinut de un anumit ofertant pentru criteriul electronic Ci. Altfel. · stabilire clasament. avand chiar si in aceste conditii punctaje maxime la criteriile modificate. Se considera existenta a n criterii electronice definite C1. daca ValOferCi nu este mai buna decat BestOfferCi atunci se va raporta valoarea ValOferCi la BestOfferCi direct sau invers in functie de proportionalitatea valorii criteriului cu punctajul. prin reducerea valorii unuia sau mai multor criterii. · calculare punctaje pentru toti ofertantii. caz in care se va afisa un mesaj ca oferta nu poate fi salvata. este dinamic. ScorOfertaPret – reprezinta punctajul obtinut pentru oferta financiara. PctNonElectronic – reprezinta punctajul obtinut la criteriile de evaluare care nu se liciteaza electronic. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic".reprezinta cea mai buna oferta pentru criteriul Ci. Pentru calcularea valorii SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) se foloseste urmatorul algoritm. SUMA(ScorNouCriteriiElectronice) = Σ ScorCi Pentru calcularea valorii ScorOfertaPret se foloseste urmatoarea formula de calcul: (BestPriceOffer / valPrice )* MaxFinancialScore Salvarea nu se realizeaza daca noul scor total obtinut este mai mic decat scorul actual total. · calculare valori maxime pentru fiecare criteriu si pe pret. In cazul in care noul scor total este mai mare sau egal decat scorul actual total. este dinamic. BestOfferCi .

· Modulul Grupuri in care sunt inclus permite vizualizarea grupurilor in care utilizatorul este inclus.permite gestiunea grupurilor de entitati definite in sistem.1 Grupuri Pentru gestiunea grupurilor. Toate drepturile rezervate.Proceduri de atribuire 144 2 ofertanti pe acelasi loc. . · Utilizatori . se selecteaza optiunea Grupuri din meniul Administrare.1 Grupuri de entitati Modulul de grupuri de entitati se acceseaza selectand din meniul Administrare optiunea Grupuri si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. · Documente .permite gestiunea utilizatorilor ofertantului. · Profil .permite vizualizarea profilului ofertantului furnizat la inregistrare si modificarea adreselor de contact. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista grupuri.ro. Se va deschide pagina de start a modulului Grupuri. 6. precum si a rolurilor acestora. 6 Administrare Din optiunea Administrare a meniului principal se pot accesa urmatoarele module: · Grupuri .permite gestiunea documentelor incarcate in sistem. © <2008> e-licitatie. · Catalog . urmatorul loc ramane neocupat. . · Modulul Grupuri de entitati permite crearea si modificarea grupurilor precum si vizualizarea lor.1.permite gestiunea catalogului de produse. 6.

aceasta dispune de un mecanism de filtrare in functie de urmatoarele criterii de interes: denumire grup. · Descrierea grupului. · sa vizualizeze / editeze detaliile unui grup din lista. denumire entitate. Pentru a putea trece la urmatoarea sectiune toate aceste camputi trebuiesc completate.ro.1. © <2008> e-licitatie. Pentru a facilita cautarea grupurilor in pagina.Administrare 145 Pagina Lista grupuri contine lista grupurilor de entitati definite in sistem. Definirea unui grup presupune completarea unui formular structurat pe 2 sectiuni: General si Lista entitatilor asociate la grup. Pentru a vizualiza / edita un anumit grup de participanti se actioneaza pictograma acestuia. .1. 6. caz in care toate campurile vor fii necompletate.1 Definire grup Utilizatorul are acces la pagina Editare grup atunci cand doreste : · sa defineasca un nou grup. Toate drepturile rezervate. Pentru a defini un nou grup de entitati se va actiona butonul din dreptul . In prima sectiune va trebui sa oferiti informatii privind : · Denumire grup . descriere. · Tipul entitatilor din grup .

localitate. Utilizatorul va fii redirectionat in pagina Lista participanti.1.1 Adaugare participanti la grup Prin actionarea butonului din sectiunea II a formularului de definire a unui grup.Administrare 146 In cea de-a doua sectiune se realizeaza asocierea de entitati la grupul creat. Pentru a salva modificarile efectuate se actioneaza butonul Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista grupuri. judet. Pentru a adauga o noua entitate se va actiona butonul . aceasta contine un mecanism de filtrare in functie de urmatoarele criterii de interes: denumire. Pentru a sterge participanti din cadrul grupului se vor selecta participantii care se doresc a fii stersi si se va actiona butonul . Pentru a facilita gasirea participantilor in lista. Pagina contine lista tuturor participantilor inregistrati in sistem si care fac parte din entitatea selectata de utilizator in prima sectiune a formularului.1. . 6. © <2008> e-licitatie. utilizatorul este redirectionat in pagina Lista participanti.1. Toate drepturile rezervate.ro. . cod inregistrare.

Pentru a vizualiza / edita un anumit grup se actioneaza pictograma din dreptul acestuia. 6. aceasta dispune de un mecanism de filtrare in functie de urmatoarele criterii de interes: denumire grup si organizator grup. Toate drepturile rezervate. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista grupuri in care sunt inclus.ro. . Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Editare grup.2 Grupuri in care sunt inclus Modulul de grupuri in care entitatea curenta este inclusa se acceseaza selectand din meniul Administrare optiunea Grupuri si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.1.Administrare 147 Pentru a adauga un participant la grup se va selecta participantul dorit din lista si se va actiona butonul . Pentru a facilita cautarea grupurilor in pagina. Pagina Lista grupuri in care sunt inclus contine lista grupurilor definite in sistem in care entitatea curenta este inclusa. © <2008> e-licitatie.

prenume.ro.1 Detaliu grup Prin actionarea pictogramei corespunzatoare unui grup din pagina Lista grupuri in care sunt inclus utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a grupului Detaliu Grup. Pagina cuprinde urmatoarele informatii despre grupul vizualizat : organizator grup. Toate drepturile rezervate.1. Pentru adugarea unui nou utilizator asociat ofertantului se actioneaza butonul .2.2 Utilizatori Pentru gestionarea utilizatoriilor ofertantului se selecteaza din meniul Administrare al aplicatiei optiunea Utilizatori. Pentru vizualizarea/modificarea profilului sau rolurilor unui utilizator deja existent. © <2008> e-licitatie.Administrare 148 Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de start a modulului Grupuri. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista grupuri in care sunt inclus. care va contine toti utilizatorii definiti de ofertant. Campul descriere este editabil. se foloseste pictograma . . Se va deschide pagina Lista utilizatori. cont utilizator si atributul valid. denumire grup si descriere. 6. Pagina permite regasirea utilizatorilor dupa urmatoarele criterii de interes: nume. 6.

2. Contul de utilizator creat la momentul inregistrarii in sistem. prezentata in figura de mai jos: . © <2008> e-licitatie. Se completeaza mai intai sectiunea General. Toate drepturile rezervate. Noii utilizatori creati de catre utilizatorul master. adresa de e-mail. va detine automat toate drepturile pe care un utilizator de tip ofertant le poate avea la un moment dat. Se pot adauga utilizatori noi pentru ofertant sau modifica profilurile utilizatorilor deja existenti. telefon. 6. cont si parola) precum si rolurile (drepturile) pe care acesta le are in gestionarea activitatilor ofertantului de care apartine.ro. Din acest motiv. . preunume. inclusiv pe cel de creare de noi utilizatori. implicit nu vor avea nici un drept asociat. Profilul unui utilizator reprezinta informatiile generale legate de utilizator (nume. Este responsabilitatea utilizatorului master de a asocia drepturi utilizatorilor noi creati.Administrare 149 Sectiunea este vizibila doar utilizatorilor care au asociat dreptul de "Administrare a listei de utilizatori". Pentru a facilita definirea unui nou utilizator. profilulul utilizatorului este impartit in doua sectiuni: General si Administrare Drepturi. utilizatorul creat prin inregistrare se numeste utilizator master.1 Editare utilizator Pentru adaugarea unui nou utilizator din pagina de Lista utilizatori se actioneaza butonul Se va deschide pagina Editare utilizator.

numar de telefon. Toate drepturile rezervate. Veti fi redirectionat in pagina Editare Utilizator. Gestiunea rolurilor (drepturilor) de utilizator se face din pagina Editare utilizator.2. Sectiunea cuprinde rolurile curente asociate utilizatorului selectat. prenume. Numarul utilizatorilor care se pot defini pentru o anumita autoritate contractanta este limitat.Se acceseaza pagina Lista utilizatori (Din meniul Administrare>Utilizatori) 2 . Pentru detalii legate de roluri va sugeram consultarea sectiunii Administrare drepturi utilizator. Salvarea profilului utilizatorului se realizeaza prin actionarea butonului . prin actiunea de "inapoi" datele introduse se vor pierde. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de Lista utilizatori. La atingerea acestei limite sistemul va afisa un mesaj de eroare. 3 . autentificarea in sistem cu acest cont de utilizator nu se va putea realiza. In momentul adaugarii unui nou utilizator asociat ofertantului. Toate campurile cuprinse in aceasta sectiune (nume. . sectiunea Administrare roluri.Se apasa Administrare Drepturi din bara de meniu prezentata mai jos. adresa de mail.2 Administrare drepturi utilizator Un utilizator are acces la functionalitatile aplicatiei in functie de rolurile care i-au fost asociate.Administrare 150 In cazul in care s-a ajuns in Editare utilizator prin selectarea din pagina Lista utilizatori a pictogramei din dreptul unui anumit utilizator. Daca bifa "Valid" e scoasa. ecranul din figura de mai sus va fi completat cu datele corespuzatoare profilului respectivului utilizator. 6. © <2008> e-licitatie. Veti fi redirectionat in lista de drepturi de access care au fost asociate anterior utilizatorului. Daca nu s-a salvat in prealabil profilul utilizatorului. sistemul va trimite un e-mail de confirmare pe adresa introdusa in profilul utilizatorului.ro. Pentru adaugarea drepturilor de acces unui utilizator se parcurs urmatorii pasi (daca utilizatorul este nou atunci se va trece direct la pasul 3): 1 .Se selecteaza utilizatorul caruia doriti sa ii acordati un nou drept de acces apasand pictograma . Parola se va introduce de doua ori pentru confirmare. cont utilizator si parola) se completeaza in mod obligatoriu.

ro. . 6 . © <2008> e-licitatie.Se selecteaza pictograma corespunzatoare dreptului de access pe care doriti sa il asignati utilizatorului (puteti sa atasati mai multe roluri o data). Trebuie sa existe cel putin un utilizator al autoritatii contactante care sa aiba asociat acest drept. 3 . · Gestiune catalog produse .se apasa butonul . · Gestiune documente .Se apasa butonul Continua. Pentru a atasa mai multe drepturi se repeta pasul 5 de cate ori este nevoie. 5 . modificarile referitoare la drepturile de access nu vor fi salvate.Se apasa butonul .se aplica pasii 1.Se apasa butonul .se apasa Ok in mesajul de confirmare. Aplicatia nu va permite stergerea acestui rol. Toate drepturile rezervate.permite definirea si modificarea produselor de catalog. Rolurile existente in sistem la momentul actual sunt urmatoarele: · Gestiune utilizatori . · Gestiune cumparari directe .2 si 3 listei de mai sus. · Administrare profil . 7 . Pagina de Gestiune roluri utilizator. modificarea profilului si gestiunea de roluri).permite vizualizarea cererilor de cumparari directe. precum si posibilitatea forumularii ofertei sau a refuzului conditiilor.permite gestiunea utilizatorilor autoritatii contractante (definirea de utilizatori. Utilizatorul creat la momentul inregistrarii va detine automat toate rolurile. Atentie! Daca se omit pasii 6 si 7.se apasa pictograma corespunzatoare dreptului de acces pe care doriti sa il stergeti. Drepturile de access care sunt bifate sunt care deja asociate utilizatorului. cuprinde toate rolurile definite in sistem pentru tipul de utilizator ofertant. modificarile facute asupra listei drepturilor de access nu vor fi salvate. Pentru a sterge un drept de acces: 1 . Veti fi redirectionat in pagina Gestiune roluri utilizator.permite modificarea profilului ofertantului. Atentie! Daca se omite pasul 4. Veti fi redirectionat in pagina de Editare Utilizator care cuprinde lista drepturilor deja asociate.perminte incarcarea documentelor in sistem. 2 . daca nu mai exista niciun alt utilizator care sa aiba asociat acest drept. 4 .Administrare 151 4 . Pentru stergeri repetate se urmeaza pasii 2 si 3 de cate ori e nevoie.

3 Profil Sectiunea Profil se acceseaza din meniul Administrare. Campurile nume agentie. dupa cum se poate observa in figura de mai jos si permite vizualizarea detaliilor ofertnatului referitoare la datele de identificare. Toate drepturile rezervate. structurata pe cinci sectiuni: · General · Adrese · Domeniu de activitate · Documente de referinta · Participari pre-platite 6. retragere).permite accesul la toate functionalitatile legate de cererea de oferta (vizualizare. reprezentat legal nu sunt modificabile.Administrare 152 · Gestiune cereri de oferta .ro. Campurile banca. . 6. formulare intrebari. cod de identificare fiscala. Se va deschide pagina Gestiune Profil Ofertant. inscriere. adrese si documente de referinta.3. ofertare.1 General Sectiunea General cuprinde informatiile furnizate de ofertant in formularul de inregistrare. cont bancar si comentarii sunt editabile si pot fi modificate. © <2008> e-licitatie.

La un moment dat doar o singura adresa poate fi marcata ca adresa de contact. Tipurile de adrese disponibile sunt: punct de lucru. Datele de contact ale ofertantului care sunt afisate in diferite sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de contact. sediu secundar sau alte tipuri. Nu se mai poate adauga o alta adresa de tip sediu social. Pentru adaugarea unei noi adrese se actioneaza butonul . Pentru adaugarea unei noi adrese se completeaza campurile obligatorii si se actioneaza butonul .3. Pentru permanentizarea modificarilor sistem este necesara actionarea butonului © <2008> e-licitatie. toate notificarile din partea sistemului se vor transmite pe adresa de e-mail aferenta acestei adrese.2 Adrese Sectiunea Adrese permite vizualizarea si modificarea adreselor ofertantului. Toate drepturile rezervate.Administrare 153 6.ro. Aceasta este unica si a fost completata la inregistrare. Daca se alege noua adresa ca fiind adresa de contact. reprezentanta. sucursala. Utilizatorul va fi redirectionat in pagina Editare adresa. unde are posibilitatea sa completeze campurile pentru o noua adresa. .

Pentru stergerea unei adrese de contact se actioneaza pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Adrese.5 Participari pre-platite Aceasta sectiune permite vizualizarea disponibilului curent de participari pre-platite. introduse la inregistrare.3. Toate drepturile rezervate. Restul campurilor sunt nemodificabile. din acest motiv pictograma de stergere nu va aparea in dreptul acesteia. fax.4 Documente referinta Sectiunea Documente de referinta permite vizualizarea documentelor incarcate de ofertant in momentul inregistrarii. Adresa sediului social nu poate fi stearsa. Nu se pot opera modificari in aceasta sectiune. 6.ro. Pentru modificarea unei adrese se actioneaza butonul din pagina Gestiune Profil Ofertant. urmat de apasarea butonului 6. Informatiile nu sunt editabile. © <2008> e-licitatie. Pentru adresa de tip sediu social se pot modifica doar campurile: telefon.3. . 6. numarul de participanti si valoarea totala a facturii.3 Domeniu de activitate Sectiunea Domeniu de activitate permite vizualizarea listei codurilor CAEN. Pentru vizualizarea/editarea unei adrese se actioneaza pictograma din dreptul acesteia. .3.Administrare 154 din pagina Gestiune Profil Ofertant. e-mail. precum si istoricul de plati. si URL. Utilizatorul va fi directionat in pagina Editare adresa. care definesc profilul activitatii ofertantului. Acestea nu pot fi modificate. Pentru fiecare factura vor fi disponibile informatii referitoare la ordinul de plata. care va avea campurile completate cu datele aferente adresei selectate anterior din lista. Informatiile afisate in aceasta sectiune au doar caracter consultativ.

Subscrieri preplatite Accesul in lista de abonamente subscrieri se realizeaza prin apasarea pe tabul Subscrieri preplatite. .ro. precum si si cele referitoare la facturile de plata. In cadrul acestei liste sunt afisate informatii referitoare la abonamentele de subscrieri pe care le-a incheiat ofertantul. © <2008> e-licitatie.Administrare 155 Abonamente subscrieri Accesul in lista de abonamente subscrieri se realizeaza prin apasarea pe tabul Abonamente subscrieri. Toate drepturile rezervate..

Administrare

156

In cadrul acestei liste sunt afisate toate informatii referitoare la disponibilul de subscrieri, precum si si cele referitoare la facturile de plata.

6.4

Catalog

Pentru gestiunea catalogului propriu de produse se selecteaza din meniul Administrare al aplicatiei optiunea Catalog sau din meniul Proceduri de atribuire, se selecteaza optiunea Cumparari directe, iar din pagina de start se alege pictograma corespunzatoare produselor de catalog. Consultati modulul de cumparari directe pentru a afla detalii legate de gestiunea catalogului.

6.5

Documente
Sectiunea Documente se acceseaza din meniul Administrare si permite gestiunea documentelor ofertantului(incarcarea, descarcarea fisierelor). Documentele gestionate in aceasta sectiune se vor folosi ca atasament in diverse contexte (ca raspuns la un criteriu de calificare sau tehnic, la forumularea unei solicitari de clarificare etc).

La accesarea optiunii Documente din meniu veti fi directionat catre pagina Lista documente, care contine lista tuturor documentelor adaugate in sistem de ofertant. Pagina permite selectarea

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

157

documentelor dupa urmatoarele criteriile de interes: cod document si descriere.

Pentru adaugarea unui nou document se actioneaza butonul . Se va deschide pagina de Editare document. Se completeaza campurile obligatorii cod, descriere, se incarca un fisier si se apasa butonul . asociata acestuia. Veti fi directionat in

Pentru a vizualiza documentul se actioneaza pictograma pagina Editare document.

Incarcarea documentului se face apasand butonul Trimite Fisier. Se va deshide o fereastra care va permite sa cautati pe calculatorul dumneavoastra fisierul care contine documentul dorit apasand butonul Browse. Odata gasit fisierul, apasati butonul Upload pentru ca acesta sa fie incarcat in SEAP. Daca fisierul are o dimensiune mai mare decat cea maxim admisa veti fi avertizat printr-un mesaj de eroare. Dupa upload-are numele fisierului va apare in pagina de editare.

Daca doriti sa incarcati alt fisier repetati procedeul. Vechiul fisier va fi inlocuit cu cel nou selectat.
© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

Administrare

158

Daca doriti sa vizualizati fisierul incarcat apasati butonul Descarca fisier. Va aparea fereastra de download fisier. Salvarea fisierului se face prin apasarea butonului . Daca ati introdus toate datele obligatorii (codul documentului, numele documentului, fisierul care contine documentul) veti primi un mesaj de confirmare a realizarii cu succes a salvarii documentului. In caz contrar se va afisa un mesaj de eroare prin care se comunica modificarile care trebuie operate pentru a salva documentul. Daca nu mai aveti nevoie de un anumit il puteti sterge actionand pictograma din dreptul acestuia. Actiunea are ca efect stergerea fisierului din lista de gestiune a documentelor si nu din contextele in care a fost utilizat. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista Documente.

Documentele atasate in contextele de anunturi si invitatii (ex: Anuntul de participare online/Anuntul de participare offline, etc.) se vor arhiva si nu vor mai fi disponibile dupa o anumita perioada de timp, definita de operatorul SEAP.

7

Diverse
Din optiunea Diverse a meniului principal se pot accesa urmatoarele module si functionalitati: · Noutati - permite vizualizarea coumunicatelor publicate de Operatorul SEAP; · Schimbare parola - permite modificarea parolei contului curent de utilizator; · Log off - pentru deconectarea din sistem;

7.1

Noutati
Modulul Noutati se acceseaza din meniul Divese, dupa cum se poate observa si in figura de mai jos. In aceasta sectiune sunt afisate toate comunicatele publicate de Operatorul SEAP pentru ofertanti.

La accesarea link-ului Noutati utilizatorul va fi directionat in pagina Lista Noutatilor. Pagina afiseaza noutatile in ordinea inversa a publicarii lor de Operatorul SEAP si permite cautarea dupa urmatoarele criterii de interes: titlu, data si descriere.

Ultimele stiri publicate sunt vizibile si din pagina de start pentru ofertanti. Pentru vizualizarea in detaliu o unei noutati se apasa pictograma din dreptul acesteia. Utilizatorul va fi directionat catre pagina de Vizualizare noutate, care contine tiltul noutatii, data publicarii si continutul complet al acesteia.

© <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.

dupa care apasati butonul Schimba parola. Atentie! Noua parola se va folosi de la urmatoarea accesare a sistemului.ro. 7. . Toate drepturile rezervate. La accesarea link-ul Schimbare parola utilizatorul este directionat spre pagina Schimbare parola. Introduceti noua parola in campurile: parola noua si confirma parola noua. Sectiunea permite modificarea parolei pentru utilizatorul curent logat in sistem. Parola trebuie sa contina minim 6 caractere.Diverse 159 Pentru a reveni la pagina de lista apasati butonul . © <2008> e-licitatie.2 Schimbare parola Sectiunea Schimbare parola se acceseaza din meniul Divese.

Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare.1.notificari de sistem.1 Lista notificari de sistem Prin accesarea optiunii Notificari de sistem din meniul Notificari. ANMRAP. . afisate in ordinea descrescatoare a datei la care au fost generate. Entitatile destinatare sunt: AC-urile.3 Log off Deconectarea din sistem se poate face actionand butonul aflat sub meniul principal sau alegand optiunea Log off din meniul Diverse. Notificarile marcate cu rosu reprezinta notificari administrative. care pot fi vizualizate in SEAP.notificari solicitate pe criterii de interes. 8.1 Notificari de sistem Notificarile de sistem cuprind email-urile trimise de aplicatie si notificarile Operatorului SEAP (administrative). . . Din optiunea Notificari a meniului principal se pot accesa urmatoarele module: · Notificari de sistem · Notificari intre entitatile sistemului · Notificari pe criterii de interes 8. ofertantii si ANRMAP. Toate drepturile rezervate. Entitatile nu se pot dezabona de la primirea acestui tip de notificare. mai noi de 3 luni (parametru configurabil). Sistemul permite declararea urmatoarelor tipuri de notificari: .notificari intre entitatile sistemului. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari de sistem. Pentru informatii despre login consutati sectiunea Logare in sistem.ro. 8 Notificari Notificarile sunt mesaje trimise automat de catre sistem sau entitatile sistemului (Operator SEAP. Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari de sistem din meniul Notificari. Acest tip de notificare se trimite in mod automat prin email. Notificarile se trimit doar entitatilor inregistrate in sistem. Aceasta pagina contine lista notificarilor trimise automat de aplicatie si a notificarilor administrative care i-au fost adresate. notificarile marcate cu albastru reprezinta notificari de aplicatie mai noi de 10 zile iar notificarile marcate cu negru reprezinta notificari de aplicatie mai vechi de 10 zile. AC-uri si ofertanti). intr-o sectiune distincta Notificari. © <2008> e-licitatie. Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina principala a aplicatiei din partea publica.Diverse 160 7.

Afisarea se face din tabela de arhiva si nu din cea originala. Prin actionarea butonului existent pe pagina Lista notificari de sistem.ro.3 luni. © <2008> e-licitatie. continut. data postare (data minimadata maxima) si data de trimitere a notificarii (data minima-data maxima). Toate drepturile rezervate. . stare (postata.Notificari 161 Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina. Lista contine toate notificarile mai vechi de 3 luni. se va deschide o noua pagina Lista notificari de sistem arhivate. tipul notificarii (de aplicatie sau administrativ). avand aceeasi structura cu pagina de lista initiala.trimisa sau esuata). se va afisa un mesaj de atentionare cu precizarea cautarii in arhiva a notificarilor care depasesc acea perioada. In cazul in care valoarea setata de utilizator pentru data minima de postare are o valoare mai mica decat data curenta . care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiect. aceasta dispune de un mecanism de cautare.

Se va deschide pagina Vizualizare notificare. dar se poate opta pentru trimiterea si prin email a acestora. daca s-a trimis cu succes sau nu). adresa de email.2 Detaliu notificare de sistem Pentru a vizualiza detaliul unei notificari primite se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari primite.ro. La acest tip de notificare se pot atasa documente. numele destinatarului. data trimiterii si de asemenea daca notificarea s-a trimis si prin email (daca da se vor preciza: data. 8. Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: emitentul notificarii.Notificari 162 Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari de sistem. . documentele atasate nu se vor trimite ca atasament la email.1. © <2008> e-licitatie. Aceste entitati pot fi in acelasi timp si sender si receiver. lista de documente atasate cu posibilitatea de download. Toate drepturile rezervate. Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari intre entitatile sistemului din meniul Notificari. 8. denumirea si continutul acesteia.2 Notificari intre entitatile sistemului Orice entitate din sistem de tip AC. Notificarile se vizualizeaza implicit in aplicatie. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari de sistem. ofertant sau ANRMAP poate defini grupuri de entitati carora sa le trimita notificari. Daca se opteaza pentru trimiterea prin email a notificarii.

. data creare (data minima-data maxima) precum si data trimiterii (data minima-data maxima). care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiectul notificarii. · Modulul Entitati dezabonate permite vizualizarea entitatilor dezabonate de la primirea notificarilor proprii. 8. continut. stare (in definire sau trimisa).Notificari 163 Se va deschide pagina de start a modulului Notificari intre entitatile sistemului.ro. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari proprii. Toate drepturile rezervate. Aceasta pagina contine lista tuturor notificarilor create de entitatea curenta aflate in starile de definire si trimise. · Modulul Notificari primite permite vizualizarea notificarilor primite de la alte entitati precum si dezabonarea de la primirea de notificari. © <2008> e-licitatie. · Modulul Notificari proprii permite vizualizarea notificarilor create si trimise. Primele in lista se vor afisa notificarile aflate in starea de definire. in ordinea inversa a datei de trimitere. urmate de notificarile trimise. Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina. · Modulul Entitati de la care sunt dezabonat permite vizualizarea entitatilor de la care a fost dezabonat de la primirea de notificari precum si posibilitatea de reabonare.1 Notificari proprii Modulul de Notificari proprii se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.2. aceasta dispune de un mecanism de cautare. definirea si trimiterea acestora.

Se va deschide o ferestra de tip popup. Se va deschide Pictograma corespunde notificarilor aflate in starea de definire. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a notificarii. fie prin alegerea din lista a unei notificari aflate in starea de definire. 8.2.1. . Pentru mai multe detalii legate de incarcarea in sistem a documentelor consultati sectiunea Documente. .1 Definire notificare proprie Aceasta pagina poate fi accesata din Lista notificari propri. Prin actionarea acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a notificarii respective. Toate drepturile rezervate. fie prin actionarea butonului . General In aceasta sectiune va trebui sa oferiti informatii referitoare la subiectul notificarii precum si continutul acesteia. Se pot atasa si fisiere prin actionarea butonului . Pictograma corespunde notificarilor care au fost trimise deja. © <2008> e-licitatie. Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor proprii. Definirea unei notificari proprii presupune completarea unui formular structurat pe doua sectiuni: general si selectie destinatari . Selectia fisierului dorit se va face prin actionarea pictogramei din dreptul acestuia.ro. Exista de asemenea si posibilitatea trimiterii pe email a notificarii prin bifarea acestei optiuni (implicit este neselectata). care va contine toate fisierele existente in pool-ul documente al entitatii.Notificari 164 Pentru adaugarea unei notificari se actioneaza butonul pagina de definire a notificarii Editare notificare proprie .

Dupa trimitere. Selectia se va face prin apasarea pictogramei din dreptul acesteia. existente. Atat pentru selectia grupului cat si pentru selectia entitatii se va deschide o ferestra de tip popup care va contine o lista cu toate grupurile. respectiv entitatile. In aceasta sectiune va trebui sa alegeti destinatarii notificarii proprii create (grup sau entitate). Selectia se va face prin actionarea buronului . . Butonul notificarii. aceasta nu mai poate fi modificata sau stearsa. Toate drepturile rezervate. Pentru a trimite notificarea utilizatorul trebuie sa selecteze cel putin un grup sau o entitate. Atata timp cat notificarea nu a fost inca trimisa (se afla in starea de definire). si realizeaza stergerea pentru a permanentiza Dupa completarea datelor in notificare se apasa butonul © <2008> e-licitatie. este activ doar pentru notificarile aflate in starea de definire.ro. Pentru stergerea unui grup/entitate se bifeaza in lista si se apasa butonul . se poate modifica sau sterge.Notificari 165 Pentru stergerea unui fisier atasat se bifeaza in lista si se apasa butonul Selectie destinatari .

. Butonul poate fi actionat din oricare din cele doua sectiuni.1. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii.ro. Prin actionarea butonului se va deschide pagina Lista entitati destinatare care contine lista tuturor entitatilor catre care a fost trimisa notificarea. nu doar pe cele ale sectiunii din care sa apasat butonul. aceasta dispune de un mecanism de cautare. continutul. Se va deschide pagina Vizualizare notificare. © <2008> e-licitatie. · generarea mailului catre fiecare entitate. Toate drepturile rezervate. In cazul in care o entitate este inclusa in doua grupuri selectate. Prin actionarea butonului se vor realiza urmatoarele: · modificarea starii notificarii din „definire" in „trimisa". 8. prin actiunea de intoarcere in lista acestea se vor pierde. Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului. Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: subiectul notificarii. fisierele atasate.2 Detaliu notificare proprie Pentru a vizualiza detaliul unei notificari aflate in starea "Trimisa" se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari proprii. codul de inregistrare si localitatea.Notificari 166 modificarile in sistem.2. cat si cele incluse in lista de destinatari prin intermediul grupului) precum si lista grupurilor selectate. toate entitatile carora le-a fost trimisa notificarea (atat entitatile selectate manual. inclusiv din grupurile selectate (daca s-a optat pentru trimiterea prin email). Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari proprii. sau a fost inclusa si in grupuri si selectate manual aceasta va primi notificarea o singura data. Pentru a facilita gasirea entitatilor in pagina. In cazul in care s-au efectuat modificari in formularul de editare notificare fara a fi salvate in sistem. data postarii. daca notificarea a fost sau nu trimisa prin email.

Aceasta pagina contine lista tuturor entitatilor dezabonate de la primirea notificarilor proprii.2 Entitati dezabonate Modulul de Entitati dezabonate se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.ro. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiectul notificarii. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari primite. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Toate drepturile rezervate. 8.2. continutul si data trimiterii (data minima-data maxima). numarul notificarii. © <2008> e-licitatie. Pagina va contine toate notificarile afisate in ordinea descrescatoare a datei cand au fost generate. 8. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina. aceasta dispune de un mecanism de cautare.2.3 Notificari primite Modulul de Notificari primite se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Pentru a facilita gasirea entitatilor in pagina. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista entitati dezabonate. Notificarile mai noi de 10 zile (parametru configurabil) se vor afisa in alta culoare. .Notificari 167 Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari proprii. codul de inregistrare si localitatea. Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii. emitent.

numele destinatarului.3. . Nu se va putea vizualiza lista entitatilor carora le-a fost transmisa notificarea. adresa de email.1 Detaliu notificare primita Pentru a vizualiza detaliul unei notificari primite se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari primite. Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: emitentul notificarii. Daca ulterior se doreste reprimirea notificarilor entitatii emitente respective.Notificari 168 Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului. data trimiterii si de asemenea daca notificarea s-a trimis si prin email (daca da se vor preciza: data. 8. acest lucru se poate face din sectiunea Entitati de la care sunt dezabonat.ro. Toate drepturile rezervate.2. Se va deschide pagina Vizualizare notificare. denumirea si continutul acesteia. Prin actionarea butonului se realizeaza dezabonarea de la primirea de notificari de la entitatea emitenta. daca s-a trimis cu succes sau nu). © <2008> e-licitatie. lista de documente atasate cu posibilitatea de download. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari primite.

3 Notificari pe criterii de interes ANRMAP-ul.ro. Ultima coloana a listei contine checkbox-uri necesare la selectia entitatilor in vederea reabonarii. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Dupa selectarea entitatilor dorite. codul de inregistrare si localitatea. Toate drepturile rezervate. prin actionarea butonului entitatii curente la primirea de notificari de la entitatile selectate. Pentru a facilita gasirea entitatilor in pagina. . Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari pe criterii de interes din meniul Notificari. Aceasta pagina contine toate entitatile sistemului de la care entitatea curenta a optat pentru dezabonare de la primirea de notificari si ofera de asemenea posibilitatea de reabonare. Se va deschide pagina de start a modulului Notificari pe criterii de interes.2. Tipurile de rapoarte sunt predefinite. © <2008> e-licitatie. se va realiza reabonarea directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului.Notificari 169 8. Criteriile de interes reprezinta o multime finita de elemente. 8. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista entitatilor de la care sunt dezabonat.4 Entitati de la care sunt dezabonat Modulul Entitati de la care sunt dezabonat se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Butonul . AC-urile si ofertantii pot defini criterii de interes pe baza carora se genereaza rapoarte. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii.

Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de rapoarte definite de entitatea curenta. · Modulul Configurari notificari solicitate pe criterii de interes permite crearea si modificarea de sabloane notificari. precum si vizualizarea lor. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane rapoarte. Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina.ro. 8. © <2008> e-licitatie. Pentru adaugarea unui sablon se actioneaza butonul sablonului Editare sabloane rapoarte. Se va deschide pagina de definire a . Toate drepturile rezervate. precum si vizualizarea lor.1 Configurare sabloane rapoarte Modulul de Configurare sabloane rapoarte se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. tipul sau si stare (daca este activ sau nu). care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea raportului. · Modulul Notificari solicitate pe criterii de interes permite vizualizarea notificarilor primite pe baza sabloanelor de notificari definite. .3.Notificari 170 · Modulul Configurari sabloane rapoarte permite crearea si modificarea de sabloane rapoarte. aceasta dispune de un mecanism de cautare.

ro. Entitatea poate defini un raport pe baza tipurilor de rapoarte predefinite pentru acel tip de entitate si a criteriilor de interes disponibile pentru raportul respectiv. · anunturi de concurs de solutii in asteptare validare ANRMAP. Definirea unui sablon presupune completarea unui formular structurat pe doua sectiuni: general si criterii. · anunturi de concesionari respinse. · proceduri offline cu etapa de LE in deliberare. · cereri de oferta in depunere oferta. · anunturi de participare in asteptare validare ANRMAP. Prin actionarea acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a sablonului respectiv. Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes. · anunturi de participare respinse. · proceduri offline cu etapa de LE in atribuite. · cereri de oferta in deliberare. · anunturi de concesionari publicate.1. . 8.Notificari 171 Pictograma corespunde sabloanelor aflate in starea de definire. fie prin alegerea din lista a unui sablon ( prin actionarea pictogramei corespunzatoare ). · cereri de oferta in evaluare. · anunturi de intentie publicate. · anunturi de concurs de solutii publicate.3. General In aceasta sectiune va trebui sa oferiti informatii referitoare la denumirea sablonului. © <2008> e-licitatie. tipul de raport si starii acestuia (daca este activ sau nu). · anunturi de participare publicate. · cereri de oferta in desfasurare. Toate drepturile rezervate.1 Editare sabloane rapoarte Aceasta pagina poate fi accesata din Lista sabloane rapoarte fie prin actionarea butonului . Tipurile de rapoarte predefinite sunt urmatoarele : · invitatii de participare publicate. · proceduri offline cu etapa de LE suspendate. · cereri de oferta in etapa de LE. · anunturi de concurs de solutii respinse. · proceduri offline cu etapa de LE in desfasurare.

prin actiunea de intoarcere in lista acestea se vor pierde.ro. In cazul in care notificarea va fi trimisa saptamanal ea va fi trimisa lunea. Acestea se vor genera in mod dinamic in functie de configurari. entitatea trebuie sa defineasca un sablon de notificare pe baza tipurilor de rapoarte existente in sistem pentru tipul respectivei entitati. anunturi de intentie in asteptare validare ANRMAP. © <2008> e-licitatie.2 Configurari solicitate pe criterii de interes Pentru primirea notificarii. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Toate drepturile rezervate.Notificari 172 · · · · · · · · · anunturi de concesionari in asteptare validare ANRMAP. Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de notificari pe criterii de interes definite de entitatea curenta. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane notificari. Dupa completarea datelor in sablonul de raport se apasa butonul pentru a permanentiza modificarile in sistem. anunturi de rezultat de concurs de solutii in asteptare validare ANRMAP.3. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista sabloane rapoarte. Fiecare entitate poate decide cu ce periodicitate sa primeasca notificarile si la ce ora. nu doar pe cele ale sectiunii din care sa apasat butonul. Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina. Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului. anunturi de intentie respinse. Modulul de Configurare notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. anunturi de rezultat de concurs de solutii respinse. cereri de oferta anulate. Criterii In aceasta sectiune se vor completa valorile pentru criteriile de interes specifice tipului de raport ales in sectiunea General. 8. cereri de oferta suspendate. Orele de primire a notificarilor se vor selecta din palierele orare puse la dispozitie de sistem. In cazul in care s-au efectuat modificari in formularul de editare sablon fara a fi salvate in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din cele doua sectiuni. cereri de oferta atribuite. . anunturi de rezultat de concurs de solutii publicate.

ro. Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina. .Notificari 173 care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea notificarii. © <2008> e-licitatie.3. entitatea trebuie sa defineasca un sablon de notificare pe baza tipurilor de rapoarte existente in sistem pentru tipul respectivei entitati. Toate drepturile rezervate. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane notificari. denumirea raportului si starea (daca este activ sau nu). Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de notificari pe criterii de interes definite de entitatea curenta. Fiecare entitate poate decide cu ce periodicitate sa primeasca notificarile si la ce ora. 8.2. Prin actionarea pictogramei respectiv. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea notificarii. denumirea raportului si starea (daca este activ sau nu). Butonul . Se va deschide pagina de definire a utilizatorul este directionat catre pagina de editare a sablonului directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes. Modulul de Configurare notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. aceasta dispune de un mecanism de cautare. Pentru adaugarea unui sablon se actioneaza butonul sablonului Editare notificari solicitate pe criterii de interes. Orele de primire a notificarilor se vor selecta din palierele orare puse la dispozitie de sistem. In cazul in care notificarea va fi trimisa saptamanal ea va fi trimisa lunea.1 Editare sabloane notificari solicitate pe criterii de interes Pentru primirea notificarii.

Butonul pentru a permanentiza redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista sabloane notificari. In body-ul mailului se vor preciza urmatoarele: . . Lista va contine doar notificarile mai noi de 3 luni (param configurabil). Numarul de rapoarte continute intr-un template de notificare este limitat. nu se vor executa rapoartele inactive. La fel este si numarul de sabloane de notificari pe criterii de interes pe care o entitate le poate defini. Pagina de lista va contine toate notificarile primite conform sabloanelor de notificari definite.).3 Notificari solicitate pe criterii de interes Pentru sabloanele de notificari active definite. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari pe criterii de interes. Pentru fiecare tip de raport continut in sablonul de notificare se va genera un fisier in format pdf. fisierele generate se vor sterge. In textul mesajului notificarii primite se va preciza numarul de rapoarte inactive din totalul de rapoarte continute. Modulul de Notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Toate drepturile rezervate. . aceasta dispune de un mecanism de cautare. acesta fiind disponibil doar din aplicatie.tipurile de rapoarte si numarul de inregistrari din fiecare raport. se vor trimite periodic notificari entitatii.ca rapoartele sunt disponibile in sistem termen de X zile (param config. 8. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: sdenumirea notificarii. Notificarile mai noi de 10 zile (param configurabil) se vor afisa in alta culoare (culoare albastra). Dupa completarea datelor in sablonul de raport se apasa butonul modificarile in sistem. Fisierul nu se va trimite prin email.ro.Notificari 174 Pentru a putea modifica un sablon de notificare bifa de activ nu trebuie sa fie setata.3. La un numar de zile (parametru configurabil). © <2008> e-licitatie. la data si ora setate. Notificarile se afiseaza in ordinea descrescatoare a datei cand au fost generate. La generarea notificarii pe baza sablonului de notificare. Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina. denumirea raportului si data primirii (data minima-data maxima).

3 luni. Detaliul de notificare cupinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: . avand aceeasi structura cu pagina de lista initiala. 8. se va deschide o noua pagina Lista notificari pe criterii de interes arhivate. Toate drepturile rezervate. .ro.1 Detaliu notificare solicitata pe criterii de interes Pentru a vizualiza detaliul unei notificari se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari pe criterii de interes sau Lista notificari pe criterii de interes arhivate. Lista contine toate notificarile mai vechi de 3 luni. © <2008> e-licitatie.Notificari 175 In cazul in care valoarea setata de utilizator pentru data minima de primire are o valoare mai mica decat data curenta . . Afisarea se face din tabela de arhiva si nu din cea originala. Se va deschide pagina de detaliu Detaliu notificare pe criterii de interes.denumirea notificarii.continutul.3.3. Prin actionarea butonului existent pe pagina Lista notificari pe criterii de interes. Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes. se va afisa un mesaj de atentionare cu precizarea cautarii in arhiva a notificarilor care depasesc acea perioada.

Agentul economic va putea vizualiza intr-o sectiune unica toate anunturile la care a subscris.1 Lista notificari evelimente Prin accesarea optiunii Notificari evelimente din meniul Notificari. . Prin actionarea pictogramei se poate accesa fisierul in format pdf aferent fiecarui raport. 8.4.lista rapoartelor incluse in notificare cu urmatoarele informatii: denumire. Pentru accesarea accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari evelimente din meniul Notificari. Toate drepturile rezervate. Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari pe criterii de interes.Notificari 176 . 8.daca s-a optat pentru trimiterea pe mail: data trimiterii pe mail (poate fii nula in cazul in care nu s-a reusit trimiterea) precum si numele si adresa de email ale destinatarului.ro. acesta fiind disponibil pentru consultare si descarcare timp de 10 zile de la data generarii prezentei notificari. Utilizatorul este redirectat in pagina Notificari evelimente. .4 Notificari evelimente Notificarile de eveliment reprezinta email-urile trimise de aplicatie referitoare la anunturile la care este abonat. fisierul cu datele detaliate – daca mai sunt disponibile. .data trimiterii. © <2008> e-licitatie. criteriile de interes.

· Vizualizare detaliu anunt – se selecteaza iconita de vizualizare corespunzatoare anuntului dorit. 8.4.2 Detaliu notificari evelimente Pentru a vizualiza detaliul unei notificari primite se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din pagina Notificare evelimente. · Data subscriere. · Navigare in lista. Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina. · Coloana de actiuni (iconita de vizualizare). anunt de intentie. In cadrul paginii de notificari evelimente sunt posibile urmatoarele actiuni: · Cautare. mai noi de 3 luni (parametru configurabil). aceasta dispune de un mecanism de cautare. actiunea are ca efect redirectionarea utilizatorului in detaliul anuntului.ro. Lista cuprinde toate anunturile la care agentul economic curent s-a abonat. invitatie de participare. anunt de participare si Inreg/pag – textbox. Tip anunt – combo. · Tip anunt. In cadrul tabelului de notificari sunt afisate urmatoarele coloane: · [nr anunt / data publicare] contract . optiuni: „-".Notificari 177 Aceasta pagina contine lista notificarilor trimise automat de aplicatie pentru anunturile la care a subscris. Numar anunt – textbox. . · Autoritatea contractanta. Toate drepturile rezervate. care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: Denumire contract – textbox. © <2008> e-licitatie. Se va deschide pagina Vizualizare notificare.eticheta „Denumire contract". afisate in ordinea descrescatoare a datei la care au fost generate.

se va considera ca fiind consumata.Notificari 178 Detaliul unui anunt la care utilizatorul este abonat contine urmatoarele informatii grupate in 2 sectiuni: Informatii despre anunt: · tipul anuntului. In cadrul paginii de vizualizare notificare sunt posibile urmatoarele actiuni: · dezabonare – la dezabonare nu se restituie subscrierea in portofoliu. ordinea de consum este descrisa intr-un subcapitol ulterior. Informatii despre subscriere: · data subscrierii. · autoritatea contractanta care a publicat anuntul. © <2008> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate. · denumirea contractului. · subscriere – se consuma o subscriere din disponibil. · data publicarii anuntului. in cazul nu exista disponibil se va afisa un mesaj de eroare. · data dezabonarii. · numarul anuntului. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful