SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN KM 93, JALAN KUCHING-SRI AMAN 94700 SERIAN, SARAWAK MALAYSIA

No. Tel : 082-877510 No. Fax : 082-877308 Emel : admin@smkbalairingin.net

”1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”
Ruj Kami Tarikh : SMKBR.K.03/04(02) : 20 Februari 2012

Kepada, Setiausaha, Jawatankuasa Pelaksana, Perkhemahan Unit Beruniform BSMM Peringkat Sekolah 2012, SMK Balai Ringin, 94700 Serian, Sarawak. Tuan/Puan,

PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM BSMM SMK BALAI RINGIN 2012 Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk. 2. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2.1 2.2 2.3 Tiada unsur-unsur paksaan. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid. Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar.

Sekian, terima kasih. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

.................................. Pengetua SMK Balai Ringin, Merangkap Penolong Berdaftar Sekolah-sekolah Negeri Sarawak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful