JENIS-JENIS UJIAN DAN PENILAIAN

Ujian Bakat Ujian Personaliti Ujian Pencapaian Ujian Kecerdasan Ujian Prestasi Ujian Diagnostik Jenis Ujian Ujian Kecekapan .

• Ujian Pencapaian .

• Ujian Kecerdasan .

• Ujian Prestasi .

• Ujian Diagnostik .

• Ujian Kecekapan .

• Ujian Bakat .

Esei Betul Salah Padanan Format Ujian Gerak Balas Pelengkap Aneka Plilihan .

Penilaian Rujukan Norma Penilaian Sumatif Jenis Penilaian Penilaian Rujukan Kriteria Penilaian Formatif .

b. Menentukan tahap penguasaan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari mengikut kriteria yang telah ditentukan. Memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian. . Menentukan samada murid lulus. Konsep Tujuan a. Memilih murid untuk tujuan pengiktirafan a. c. gagal. cemerlang dan sederhana.PERBEZAAN PENILAIAN RUJUKAN NORMA DAN RUJUKAN KRITERIA PERKARA UJIAN RUJUKAN NORMA Ujian yang relatif yang menggambarkan prestasi kumpulan murid dalam graf yang normal UJIAN RUJUKAN KRITERIA Ujian rujukan yang menentukan peringkat pencapaian individu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Membandingkan prestasi antara pelajar b.

Penentuan pangkat. Meliputi topik yang lebih luas UPSR. Ciri-ciri Ujian Kandungan Cakupan Contoh Ujian . gred bagi menentukan kelulusan murid pelbagai peringkat. Ujian pendek. kuiz. tugasan Latihan. sama peringkat kesukaran dengan berpandukan objektif pelajaran. SPM Tiada gred ditetapkan dan memadai penyataan lulus/gagal. PMR.Ciri-ciri Soalan Soalan dari mudah Soalan yang hampir kepada yang lebih sukar. Tertumpu pada topiktopik yang lebih khusus.

Konsep Tujuan . PENILAIAN SUMATIF Ujian dijalankan secara formal bagi mengesan pencapaian murid dalam tempoh tertentu persekolahan Mengenalpasti pencapaian pelajar untuk beberapa topik pembelajaran dan seterusnya memberikan skor dan gred pencapaian pelajar.PERBEZAAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF ASPEK PENILAIAN FORMATIF Ujian yang boleh dibentuk dan ditadbir secara formal atau tidak formal bagi mengesan kemajuan atau penguasaan murid Mengenalpasti tahap penguasaan dan kemajuan murid dan seterusnya mengambil langkah susulan bagi memperbaiki kelemahan yang wujud.

soal jawab. Memberikan pengiktirafansijil. Dijalankan secara berkumpulan. lisan.Waktu Penilaian Sepanjang proses Selepas beberapa topik pengajaran dan pembelajaran atau pada pembelajaran berlansung pertengahan atau akhir penggal persekolahan. . Formal : Pensel-Kertas. pemerhatian. Dibuat secara individu atau dalam kumpulan. dsb. Formal : Ujian penselTidak Formal : Kertas. tugasan. Membaiki kurikulum / mata pelajaran Kaedah Selepas penilaian dijalankan Menjalankan aktiviti pengukuhan-pengayaan. hadiah. Membaiki kelemahan murid serta-merta dengan mengulang semula topik pembelajaran-pemulihan Menempatkan murid mengikut kumpulan pencapaian yang sesuai. latihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful