You are on page 1of 12

3.

ANALISIS PEMBENTUKAN KATA TUGAS BERDASARKAN BAHAN SUMBER Tugasan pada kali ini menuntut guru pelatih untuk menganalisis pembentukan kata berdasarkan variasi bahan sumber yang dipilih. Kami telah bersepakat dan sebulat suara untuk memilih teks pidato dan syair kerana kami menganggap bahawa kedua-dua sumber ini mempunyai keunikan serta kekuatannya yang tersendiri. 3.1 Data Analisis Kata Hubung, Kata Bantu dan Kata Sendi Nama Kami telah memilih tiga jenis kata tugas untuk dianalis secara lebih terperinci. Tiga jenis kata tugas tersebut ialah kata hubung, kata bantu dan juga kata sendi nama. Hal ini demikian kerana kami berpendapat bahawa ketiga-tiga jenis kata tugas ini merupakan jenis kata tugas yang paling utama dan kerap digunakan oleh penutur bahasa Melayu. Berikut merupakan data analisis yang telah dihasilkan. Kata Hubung

JENIS KATA HUBUNG

TEKS PIDATO

SYAIR

JUMLAH

Kata Hubung Gabungan 1. dan 2. atau 3. tetapi 4. serta 5. lalu 6. malahan 7. sambil 8. kemudian 55 3 5 1 1 Kata Hubung Pancangan Kata Hubung Pancangan Relatif 1. yang 55 17 72 15 5 70 3 10 1 1

Kata Hubung Pancangan Komplemen

1. bahawa 2. untuk

4 15

4 16

Kata Hubung Pancangan Keterangan 1. kerana 2. sekiranya 3. kalau 4. hingga 5. sementara 6. ketika 7. walaupun 8. agar 9. semoga 10. andai kata 11. jika (lau) 12. setelah 13. tatkala 14. sungguhpun 15. meskipun 16. supaya 17. kendatipun 18. semasa 19. sebab 20. untuk 21. apabila 5 1 1 1 4 10 1 1 1 1 1 1 3 10 5 1 2 1 1 7 10 1 1 1 10 1

Kata Bantu

JENIS KATA BANTU

TEKS PIDATO Kata Bantu Aspek

SYAIR

JUMLAH

1. telah 2. baru

6 1

2 -

8 1

3. pernah 4. sedang 5. masih 6. akan 7. belum 8. sudah 9. mula

1 5 1 Kata Bantu Ragam

3 1 -

1 8 2 -

1. hendak 2. mahu 3. harus 4. mesti 5. boleh 6. dapat 7. enggan 8. patut 9. mungkin

3 1 1 2 -

2 1 -

5 1 1 3 -

3.2

Rumusan Analisis Kata Hubung, Kata Bantu dan Kata Sendi Nama Kata Hubung

Jenis Kata Hubung

Aspek

Penerangan

Kata Hubung Gabungan dan Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan kata yang menghubungkan dua perkataan (frasa atau ayat) Teks Pidato- 55 Syair- 15 Contoh dalam teks pidato Murid perlu selalu bergerak untuk berfikir secara kretif dan kritikal.

Contoh dalam syair

Menjadi kekasih yang dikasihi dan diberkati.

Contoh lain

Jalani dan Razif cekap bermain badminton.

atau

Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan

kata hubung yang bermaksud serupa (sama) dengan Teks Pidato- 3 Syair- tiada

Contoh dalam teks pidato

Tema atau slogan untuk hari guru pada kali ini adalah jelas menunjukkan bahawa..

Contoh dalam syair Contoh lain

tiada Saya hendak makan mi atau nasi lemak.

tetapi

Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan

kata penghubung untuk menyatakan hal-hal yang agak berlawanan Teks Pidato- 5 Syair- 5

Contoh dalam teks pidato

Walaupun sudah hampir setahun berlalu tetapi tema ini tetap dianggap mekar di hati guru.

Contoh dalam syair

Cinta bukan memiliki akan tetapi hanya ingin dimiliki.

Contoh lain

Saya rajin tetapi saya tidak pandai belajar.

serta

Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan

turut, bersama, ikut, mengikut

Teks Pidato- 1 Syair- tiada

Contoh dalam teks pidato

...mendukung hasrat kerajaan agar ia selari dengan dasar serta keperluan negara...

Contoh dalam syair

tiada

Contoh lain

Zahid serta abangnya menonton wayang.

kemudian

Definisi menurut Kamus Dewan

Selepas orang atau seseorang lain, selepas sesuatu waktu (kejadian dll), kebelakangan

Kekerapan

Teks Pidato- 1 Syair- tiada

Contoh dalam teks pidato

...diamalkan dan kemudian diaplikasikan dalam proses pengajaran pembelajaran...

Contoh dalam syair Contoh lain

tiada Sila baca soalan kemudian jawab soalan.

Kata Hubung Pancangan Kata Hubung Pancangan Relatif yang Definisi menurut Kamus Dewan Kata penghubung untuk menyatakan bahawa kata keterangan berikutnya dipentingkan atau menunjukkan kelainan. Kekerapan Teks Pidato- 55 Syair- 17 Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain ...transformasi negara yang menjurus ke arah pendidikan... Hanya jiwa yang mengerti jiwanya. Mina adalah seorang pelajar yang cemerlang. Kata Hubung Pancangan Komplemen bahawa Definisi menurut Kamus Dewan Kata hubung yang menjelaskan isi atau huraian kalimat pokok (yang sebelumnya atau sesudahnya) Kekerapan Teks Pidato- 4 Syair- tiada Contoh dalam teks ...saya ingin menegaskan bahawa

pidato Contoh dalam syair Contoh lain

guru di samping menjadi penjana... tiada Saya yakin bahawa bukan dia yang bersalah.

untuk

Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan

ditentukan (disediakan) bagi, merupakan bahagian (seseorang dll) Teks Pidato- 15 Syair- 1

Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain

...sambutan hari guru bukanlah sekadar untuk mengenang jasa guru,.. Manusia turun ke bumi untuk diuji. Saya sentiasa berusaha untuk mendapat kepujian pada setiap peperiksaan yang diambil.

Kata Hubung Pancangan Keterangan kerana Definisi menurut Kamus Dewan kata yang digunakan sebelum memberikan penjelasan atau keterangan yang menjadi punca (permulaan, alasan, dsb) sesuatu keadaan, kejadian, masalah, perbuatan dll, sebab, oleh sebab, lantaran Kekerapan Teks Pidato- 5 Syair- tiada Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain Ini kerana persediaan bagi pengeluaran tenaga kerja negara... tiada Juriah ketawa kerana dia amat gembira. sekiranya Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato- 1 Syair- tiada kalau; seandainya

Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain

...saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata... tiada Sekiranya dia datang, berikan nota ini segera.

kalau

Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan

kata penghubung (kata sendi) untuk menyatakan syarat Teks Pidato- 1 Syair- 1

Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair

Bagai jatuh ditimpa tangga, kalau ada pelajar yang terlibat kes buli... Kenapa jiwa tercipta kalau hanya untuk tiada?

Contoh lain

Kamu akan dipenjara kalau melakukan kesalahan.

hingga

Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan

garis yang terakhir, batas

Teks Pidato- tiada Syair- 1

Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair

tiada

Bencana tercipta kerana manusia lupa hingga Yang Maha Murka.

Contoh lain

Burung itu terbang tinggi hingga ke langit biru.

walaupun

Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan

biar (pun), kendati (pun), meski (pun)

Teks Pidato- 1 Syair- tiada

Contoh dalam teks pidato

Walaupun sudah hampir setahun berlalu tetapi tema ini tetap dianggap mekar di hati para guru.

Contoh dalam syair

tiada

Contoh lain

Dia tidak menangis walaupun dia berasa sakit.

agar

Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan

supaya, semoga

Teks Pidato- 4 Syair- 3

Contoh dalam teks pidato

...bagi memastikan agar matlamat untuk mentransformasikan pendidikan negara tercapai.

Contoh dalam syair

Wanita dicipta untuk jiwa agar memahami erti cinta.

Contoh lain

Kita perlu sentiasa menjaga kebersihatan agar terhintar dari sebarang penyakit.

Jika (lau)

Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan

kata penghubung yang menyatakan syarat (janji) Teks Pidato- 10 Syair- tiada

Contoh dalam teks pidato

Jika dahulu gurulah yang berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar...

Contoh dalam syair Contoh lain

tiada Kami akan berhenti jika hujan bertambah lebat.

supaya

Definisi menurut Kamus Dewan

kata perangkai yang menerangkan maksud ayat sebelumnya, agar, hendaknya

Kekerapan

Teks Pidato- 1 Syair- tiada

Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain

...membentuk bangsa supaya menjadi insan yang berakidah,.. tiada Saya doakan supaya anda berjaya

dalam peperiksaan. kendatipun Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato- 1 Syair- tiada Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain Kendatipun begitu, guru yang diibaratkan lilin membakar dirinya... tiada Kepalanya terangguk-angguk mengantuk kendatipun jam baru menunjukkan kira-kira pukul lapan malam. semasa Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan jangka waktu: ketika, detik, saat, jam, tenggak, sangkala, sekon Teks Pidato- 1 Syair- tiada Contoh dalam teks pidato ...tutur bicara yang kurang sopan semasa saya menyampaikan pidato tadi. Contoh dalam syair Contoh lain tiada Dilarang membuat bising semasa berada di dalam perpustakaan. untuk Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan ditentukan (disediakan) bagi, merupakan bahagian (seseorang dll) Teks Pidato- tiada Syair- 10 Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Muliakan hati untuk mendapatkan darjat tertinggi. Contoh lain apabila Definisi menurut Kamus Dewan Bungkusan itu untuk adiknya. semasa, sewaktu, ketika, bilamana, apakala tiada walaupun, meskipun, biarpun

Kekerapan

Teks Pidato- 1 Syair- tiada

Contoh dalam teks pidato

...taransformasi-transformasi yang mamou digapai apabila guru melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab...

Contoh dalam syair Contoh lain

tiada Ibu terkejut apabila mendengar berita itu.

Kata Bantu Jenis Kata Bantu Kata Bantu Aspek telah Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato Syair Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain baru Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato Syair Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain sedang Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato Aspek Penerangan

Syair Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain akan Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato Syair Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain sudah Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato Syair Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain Kata Bantu Ragam harus Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato Syair Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain mesti Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato

Syair Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain boleh Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato Syair Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain dapat Definisi menurut Kamus Dewan Kekerapan Teks Pidato Syair Contoh dalam teks pidato Contoh dalam syair Contoh lain