I.

Citeşte conţinutul subiectelor ce urmează şi încercuieşte litera ce corespunde variantei corecte de răspuns:
1. Ridicarea topografică reprezintă: a) complexul de operaţiuni executate pe teren şi în birou pentru determinarea poziţiei în plan şi spaţiu a punctelor de pe suprafaţa topografică în scopul obţinerii unui plan topografic; b) complexul de operaţiuni executate pe teren pentru determinarea poziţiei în plan şi spaţiu a punctelor de pe suprafaţa topografică in scopul obţinerii unui plan topografic; c) complexul de operaţiuni executate în birou pentru determinarea poziţiei in plan si spaţiu a punctelor de pe suprafaţa topografică în scopul obţinerii unui plan topografic.

II. În coloana A sunt indicate unele grupe de proiecţii, iar în coloana B - respectiv, proiecţiile ce fac parte din ele. Înscrie pe liniile din faţa literelor coloanei A cifrele cu care sunt indicate proiecţiile corespunzătoare unui tip. Cifrele din coloana B pot fi scrise o singură dată. Coloana A ________ Azimutale _________ Pseudoconice _________ Cilindrice _________ Pseudocilindrice Coloana B 1. Proiecţia conformă Mercator 2. Proiecţia echivalentă Lambert 3. Proiecţia Mollweide 4. Proiecţia Bonne

III. Citeşte afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată, încercuieşte litera A, iar dacă este falsă, încercuieşte litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie pe linie, în locul cuvintelor evidenţiate, alte cuvinte care fac afirmaţia adevărată. 1. A F Reţeaua cartografica rezulta din proiectarea reţelei geografice pe planul de proiecţie ……………………………………………………………………….. IV. Completează spaţiile libere: 1. Forma matematică cea mai apropiată de forma reala a Pământului este …………............ . V. Explică esenţa noţiunii de: 1. Glob geografic ……………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Efectuează calculele: 1. Suprafaţa unei păduri pe harta la scara 1:50000 este de 100 mm2, însă pe harta la scara 1:25000 pădurea se va reprezenta în………………. mm2 . VII. Identifică metodele de reprezentare a conţinutului pe hărţile tematice

1………………………

2…………………...

1

Expune sub formă de eseu structurat informaţia despre generalizarea cartografică conform planului: 1. Esenţa generalizării cartografice ……………………………………………………………………….…………. Factorii generalizării cartografice …………………………………………………….………….YIII. Principiile generalizării cartografice ……………………………………………. Etapele generalizării cartografice . 4..………………….….…………..………………………………… 2 . 3.…………………………….... ………………………………………….. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful