Psihologia muncii și personalului

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Anul 3

Cadrul european – Europsy Diploma, Advanced Certificate in WOP (work and organizational Psychology) • Diplomă specializată doar la nivel graduate (Master) • Prevederi pentru nivelul undergraduate

Discipline Fundamentale:
• Psihologia muncii • Psihologia personalului • Psihologie organizațională

Psihologia muncii

se refera la activitatea de munca, la modul cum oamenii isi realizeaza sarcinile de munca in diferite contexte
◦ Sarcini, mediul muncii, reglementarea programului de munca, performanta, efort, incarcatura, oboseala, well-being, design-ul jobului si a postului, designul instrumentelor, tehnologie, ergonomie.

ergonomie. anatomie  .Psihologia muncii (sau human factors) Studiul capacităților și limitărilor oamenilor raportat la un mediu specific de muncă  Dezvoltarea unui mediu de muncă compatibil cu caracteristicile angajaților  Integrează diverse discipline: științe cognitive. fiziologie.

Psihologia personalului  relația dintre persoana si organizație (cum se formează. motivare. evaluare si dezvoltare de competente la locul de munca . analiza. recrutare si selecție. dezvoltarea carierei) evaluarea performantelor. planificarea carierei. recompense. training si dezvoltarea competentelor. planificarea muncii. dezvolta si termina aceasta) ◦ Toate procesele asociate alegerii făcute atât de indivizi cat si de organizații (cariera.

Asumpție centrală: Oamenii sunt foarte diferiți în ceea ce privește atributele lor personale dar și comportamentele de muncă. menține sau chiar crește performanța și satisfacția la locul de muncă  .  Informațiile despre aceste diferențe pot fi utilizate pentru a prezice.

schimbare organizationala. leadership. ◦ Comunicare. dezvoltare organizationala. tehnologie. participare. relatie inter si intraorganizationala. . cultura organizationala. decizie organizationala.Psihologie Organizațională  comportamentul colectiv al oamenilor in relație cu modelarea si funcționarea sistemului organizațional. conflict. putere. cooperare. structura organizationala.

performanța viind vizată mai puțin direct decât în cazul psihologiei personalului  .Psihologie Organizațională Combină idei și cercetare din domeniul psihologiei sociale și a comportamentului organizațional  Vizează latura motivațională și emoțională a muncii  Organizarea muncii și oamenii sunt variabilele majore de interes.

Psihologia Muncii și a Personalului De ce ar trebui să ne intereseze?  De ce ar trebui să intereseze societatea?  Istoricul și tendințele domeniului  .

De ce ar trebui sa ne intereseze? .

” (Faulkner)  Munca: ne consumă cea mai mare parte a timpului și energiei raportat la orice alte activități umane (în stare activă) .Importanța muncii în viața individului  “You can’t eat for eight hours a day nor drink for eight hours a day nor make love for eight hours a day –all you can do for eight hours is work. Which is the reason why man makes himself and everybody else so miserable and unhappy.

De ce acest curs?  ”viitorul sună bine” – veți face ceea ce majoritatea oamenilor fac ◦ Să înțelegem ce ni se întâmplă la locul de muncă ◦ Să putem dezvolta și implementa politici relaționate cu munca ◦ Să folosim înțelegerea fenomenelor relaționate cu munca pentru a ne ajuta persoanele apropiate !Probabilitate foarte mare să fim consumatori de cercetare P I&O .

Diferențe individuale și evaluare .

2000) .  ◦ Influențează o serie de rezultate importante (Lubinski.Rolul diferențelor individuale Utilizate pentru înțelegerea și prezicerea comportamentelor  Unele diferențe sunt mai relevante decât altele  Atribute: inteligența. personalitatea. cunoștințele etc.

Identificarea diferențelor individuale Explorarea unor straturi succesive (dăm la o parte strat după strat) pentru a obține o cunoaștere de adâncime asupra comportamentului  Nu orice diferență individuală ne va spune ceva important  ◦ Rolul cercetării  Diferențele individuale pe un singur atribut nu ne vor explica complet (nici măcar substanțial) comportamentul de la locul de muncă ◦ Comportamentele sunt complexe. iar oamenii trebuie considerați ca întreg .

1993)  Abilități fizice  Personalitate  Interese  Cunoștințe  Emoții  .Tipuri de diferențe individuale Modelul g-ocentric (Sternberg & Wagner.

Factori care influențează tipul diferențelor considerate Evoluția instrumentelor de măsurare  Evoluția felului în care înțelegem performanța  ◦ Performanță generală ◦ Tipuri de performanță profesională Eg. Profesia de ”student la Psihologie” .

Abilități  Fleishman & Reilly (1992) – taxonomia abilităților asociate cu performanța (52) ◦ Cognitive ◦ Fizice ◦ Perceptual-motorii ! Aplicabilitate practică în multe arii ale P M&P .

1998) ◦ Valoarea predictivă a ”g” crește în funcție de complexitatea sarcinii (Schmidt & Hunter.Abilități cognitive   Abilitatea mentală generală (inteligența) Aproape orice post de muncă necesită un anumit nivel de manipulare activă a informațiilor ◦ Cel mai bun predictor al performanței across posturi (Schmidt & Hunter. 2004) ◦ Luarea în considerare a altor variabile care ar putea interveni ◦ Efectul Flynn ◦ Abilități cognitive specifice .

Abilități fizice Hogan (1991) – trei factori supraordonați: putere musculară. rezistență cardio-vasculară și calitatea mișcării  Problema corectitudinii testelor fizice  Nivelul suficient pentru realizarea sarcinii vs. cu cât mai mult cu atât mai bine  Predictori mai buni pentru accidente decât pentru performanță  .

2005).  ..Abilități senzoriale Interes deosebit pentru văz și auz  Legile împotriva discriminării interzic testarea /întrebări despre abilități care ar putea fi considerate dizabilități  Date cu privire la relaționarea dintre abilitățile senzoriale și cele cognitive (Ackerman et al.

coordonare și timp de reacție  Asociate cu abilitățile senzoriale și cele cognitive  .Abilități psihomotorii Probleme de dexteritate.

2003). .. comportamente cetățenești) ◦ Negative (comportamente contraproductive)  Importanța taxonomiilor pentru înțelegerea efectelor personalității ◦ FFM oferă coeficienți de validitate mai ridicați (Salgado et al.Personalitate  Aspecte ale personalității devin relevante pentru comportamente la locul de muncă ◦ Pozitive (performanță.

The Five Factor Model  5 factori independenți ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Conștiinciozitate Extraversiune Agreabilitate Stabilitate emoțională Deschiderea la experiențe  Relaționarea complexă cu comportamentul ◦ Superioritatea factorului conștiinciozitate ◦ Combinații de factori au valoare predictivă mai ridicată .

seriozitatea angajaților  ◦ Conștiinciozitatea și stabilitatea emoțională – predictori pentru toate posturile ◦ Ceilalți factori prezic succesul în ocupații specifice și pe criterii specifice . succes la interviuri..The Five Factor Model Personalitate funcțională la locul de muncă (Barrick et al. agreabilitatea și stabilitatea emoțională – integritate. 2001)  Conștiinciozitatea.

Personalitate și performanță    Pentru măsurători generale ale performanței – trăsături generale de performanță Pentru comportamente specifice – dimensiuni specifice de performanță (Teet et al. Eg.. 2003). Conștiinciozitate = realizare și caracterul demn de încredere ◦ Realizare – efort ◦ Caracter demn de încredere – Employee reliability (seriozitatea angajatului) .

2005)  Caracteristicile postului de muncă/organizației pot influența relația dintre personalitate și performanță  ◦ CUM? . cu atât predicția este mai bună (Mount & Barrick.Personalitate și performanță Cu cât comportamentul vizat este mai specific.

1985) cu personalitatea . stabilității. performanței  Tendința de a ignora interesele in P M&P  ◦ Valoare predictivă mai redusă.INTERESE VOCAȚIONALE Expresii ale preferințelor pentru anumite tipuri de medii/activități  Potrivirea dintre interese și postul de muncă – efecte asupra satisfacției. dar semnificativă ◦ Relaționare a modelului RIASEC (Holland.

Alte atribute  Deprinderi – dezvoltate prin practică ◦ Relaționate cu abilități. trăsături de personalitate  Cunoștințe ◦ Declarative ◦ Procedurale (orientate spre scop și practice) . cunoștințe.

1995)  Competențe – seturi de comportamente.Alte atribute  Experiență ◦ Moduri de măsurare (timp.. instrumentale în atingerea unor scopuri dorite ◦ Combinația unor diferențe individuale ◦ Măsurate doar în context specific . învățate prin experiență. organizație (Quinones et a. post. frecvență și tip) ◦ Nivel de specificitate – sarcină.

Analiza muncii .

Analiza muncii  Scop simplu: ◦ să înțelegem care sunt sarcinile cele mai importante ale unui post de muncă ◦ să înțelegem cum sunt duse la bun sfârșit aceste sarcini ◦ să identificăm atributele umane necesare pentru realizarea cu succes a sarcinilor ! Teorie a comportamentului uman întrun post .

aptitudinile şi celelalte caracteristici personale (KSAO) necesare ocupantului postului pentru a avea o performanţă bună În esenţă: o metodă care ne oferă o descriere a postului şi un profil al competenţelor necesare pentru a ocupa cu succes acest post . Oferă informaţii despre tipul de muncă efectuată. deprinderile.Ce este analiza muncii (AM)    AM este un proces sistematic de colectare şi analizare a informaţiilor despre posturile de muncă. contextul muncii. cunoştinţele.

gradul de structurare depinde şi de tehnicile utilizate  AM este analitică: scopul este despărţirea postului în componente. Este un termen generic prin care putem înţelege aplicarea unei varietăţi de tehnici  AM este structurată: explorarea postului este ghidată şi focalizată.Puncte cheie în definiţiile AM AM nu este o metodologie unică. nu o descriere generală  .

evaluarea şi proiectarea muncii Specificaţiile ocupantului Evaluarea performanţei Trainingul. mobilitatea.De ce să facem AM?   O mare parte din activităţile de RU se centrază pe potrivirea dintre angajat şi post Ash şi Levine (1980): 12 aplicaţii ale AM în managementul personalului ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Descrierea. eficienţa angajaţilor Siguranţa muncii Satisfacerea cerinţelor legale Planificarea forţei de muncă Recrutare și selecție . clasificarea.

Analiza muncii AM: combinarea solicitărilor sarcinilor cu cunoașterea atributelor umane pentru a produce o teorie a comportamentului de muncă în acel post  Două abordări  ◦ AM orientată pe post ◦ AM orientată pe ocupantul postului de muncă .

m.Orientări ale procesului de AM Pe post: se concentrează pe muncă în sine. condiţii tipice de muncă.a. rezultatele muncii  Pe ocupant: cunoştinţele. aptitudinile.d. echipamente. necesare deţinătorului pentru a obţine performanţă  (pe comportamente: comportamente specifice care trebuie să aibă loc pentru ca munca să fie realizată eficient – SHL guidelines)  . deprinderile ş.

Cum se face AM?  Centrul procesului – obținerea de informații despre postul de muncă. ◦ Metode multiple de a le obține ◦ Nu există o metodologie ”corectă” ◦ Utilizarea mai multor metode poate spori gradul de înțelegere a postului de muncă .

Pregătirea analizei muncii Decizii care ne pot influenţa desfăşurarea procesului  Cine va realiza analiza muncii?  Care angajaţi trebuie să fie implicaţi? Ce fel de informaţii trebuie să obţinem? .

Cine va realiza analiza muncii?  Specialist RU dar şi deţinători ai postului. supervizori. consultanţi ◦ Criteriul esenţial .instruirea Timpul este o problemă importantă – în timpul serviciului  Consultanţi: costuri ridicate  Utilizarea internilor  .

Tannenbaum & Wesley.Care angajaţi trebuie să fie implicaţi?    Organizaţii mici: toţi ocupanţii Organizaţii mari: câţi trebuie? ◦ Principiul din metodele calitative “Comitee-based” – un grup de experţi este format pentru a genera sarcinile şi specificaţiile ◦ O sesiune (3-6 experţi) pentru posturi cu mai puţin de 30 angajaţi ◦ 2-3 sesiuni pentru posturi cu mai mulţi angajaţi  “Field-based” – analistul observă/intervievează angajaţi în timpul orelor de muncă ◦ Rezultatele obţinute de la 10 angajaţi sunt identice cu cele obţinute de la 212 (Beatty. O’Leary & al.. 2000. 1982. 1993) . Maurer & Tross. 1996) ◦ Care anume angajat? – regulile de eşantionare  Dau rezultate similare (Ash & al. 1990..

informale: includerea cerinţelor informale poate elimina anumite probleme ce ţin de legalitate. specificarea rolului.Ce tip de informaţie trebuie obţinută  Nivelul de specificitate (detaliu): depinde de natura postului ◦ Continuum: descriere la nivel de acţiune – descriere generală a sarcinii  Cerinţe formale vs. adecvarea sarcinii. .

Cum se realizează analiza muncii  Indiferent de modalitatea de realizare. condiţiile în care aceste sarcini sunt realizate şi KSAO necesare pentru realizarea eficientă a sarcinilor în condiţiile deja specificate . scopul general este acela de a identifica principalele sarcini aferente postului.

 ◦ Orientat pe post nu pe persoana care ocupă postul ◦ Individuale şi de grup . manuale de training (surse diverse)  Intervievarea experţilor: persoane care deţin informaţii despre post . inventariile de sarcini.Pasul 1: identifică sarcinile care sunt efectuate Adunarea informaţiilor existente: JD existente.

◦ Dificultatea angajaţilor de a vorbi despre ceea ce fac ◦ Problema modificării comportamentului atunci când ne ştim observaţi  Participarea la muncă: realizarea efectivă a sarcinilor postului ◦ Înţelegerea fiecărui aspect al muncii ◦ Nu este aplicabil pentru orice tip de muncă ◦ Perioadă suficientă de timp pentru a surprinde toate aspectele esenţiale ale muncii (ex.Pasul 1: identifică sarcinile care sunt efectuate  Observarea angajaţilor: utilă mai ales în combinaţie cu alte metode. Mullins şi pompierii) .

Pasul 2: formularea sarcinilor Formularea acelor afirmaţii cu privire la sarcini care vor fi incluse într-un inventar sau în descrierea finală a postului  Conţine obligatoriu o acţiune (ce se face) şi un obiect (asupra căruia se realizează acţiunea)  Se pot adăuga componente: cum. unde. de ce şi când  .

caracter critic  Cumularea evaluărilor realizate  Nu includem în fişa postului sarcini care nu intrunesc o medie minimă stabilită pentru importanţă sau frecvenţă. importanţă.Pasul 3: evaluarea afirmaţiilor cu privire la sarcini  Grup de experţi evaluează afirmaţiile: frecvenţă. . sau pentru evaluarea combinată.

aşa cum mai demult se folosea termenul de specificaţii ale postului Terminologia folosită interşanjabil deoarece nu există nicio diferenţă reală între acestea. experienţă (factori tangibili) Azi: termenul de competenţe. specializări.Pasul 4: determinarea principalelor KSAO Cunoştinţe (knowledge): întregul pachet de informaţii necesar pentru a realiza sarcinile postului  Deprindere (skill): performanţă în realizarea unei sarcini învăţate  Aptitudine (ability): capacitate de bază de realiza o varietate mai mare de sarcini diferite prin achiziţionare de cunoştinţe sau dezvoltarea unor deprinderi  Alte caracteristici (others): factori precum personalitatea. interesul. motivaţia (factori personali) sau referitori la diplome. Atunci când competenţele sunt legate de obiectivele şi iniţiativele strategice ale organizaţiei: modelarea competenţelor  .

Pasul 4: determinarea principalelor KSAO  Legarea logică a KSAO de sarcini ◦ Grup de experţi: identifică KSAO necesare pentru fiecare sarcină ◦ Lista alcătuită este evaluată de al grup de experţi (criteriu: importanţă. moment)  Utilizarea chestionarelor standardizate ◦ ◦ ◦ ◦ Fleishman Job Analysis Survey (F-Jas) Job Components Inventory (JCI) Threshold Traits Analysis (TTA) Personality Related Position Requirements Form (PPRF) .

Pasul 5: Selectarea testelor pentru măsurarea KSAO  Metodele de determinare a KSAO necesare la momentul angajării  Aceste metode vor fi folosite şi mai departe în procesul de selecţie  Pot include: interviuri. teste de personalitate. probe practice. verificarea referinţelor. centre de evaluare. teste de aptitudini. . date biografice.

Evaluarea performanțelor profesionale .

Conceptualizarea performanței  Centrare mai degrabă pe predictori ai acesteia  Exemple: ◦ Timpul necesar completării unui curs de training ◦ Număr de unități produse ◦ Număr de vânzări realizate ◦ Rata de absenteism ◦ Rata de promovare ??? .

Modelul de bază al Performanței .

Performanță O conceptualizăm în ACȚIUNI și COMPORTAMENTE  Diferența față de EFICIENȚĂ  Diferența față de PRODUCTIVITATE  .

Modelul lui Campbell Cunoștințe declarative – Fapte. Principii.Performanță . Cunoştinţe Cunoștințe procedurale Deprinderi cognitive. X psihomotrice. persistența Aptitudini Personalitate Interese Educaţie Instruire profesională Experienţă Elemente motivaționale . fizice X interpersonale Motivație – alegeri. efortul. Obiective. alegerea de a face ceva.

Performanță .Modelul lui Campbell  8 componente de bază ale performanței ◦ 3 sunt esențiale pentru orice post de muncă  Performanță în sarcina de bază  Efortul demonstrat  Menținerea disciplinei personale .

Performanță .Modelul lui Campbell complet .

Tipuri de performanță

Performanță tipică vs performanță maximală
◦ Stabilirea obiectivelor (mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2007) ◦ Incredere redusă (Klehe et al., 2007) ◦ Performanță complexă – doar pe aspectele importante se atinge performanță maximală (Mangos et al., 2007). ◦ Variabilitatea intraindividuală este extrem de relevantă pentru organizație (Barnes & Morgeson, 2007) ◦ Performanța maximală este influnețată de abilități cognitive și cunoștințe formale, iar cea tipică este influențată de personalitate

?
Cât de mult reprezintă nota obtinuta la examenul de Psihologia Muncii și a Personalului performanța voastră la acest curs?  De ce?

Extensii ale Modelului de Bază al Performanței
Performanță în sarcină (a face ceea ce se cere, a îndeplini sarcinile aferente postului)  Performanță contextuală (a merge dincolo de ceea ce se așteaptă de la tine să faci)

Performanţă în sarcină   Performanţă contextuală  Cerinţele variază de la un post la altul Diferenţele individuale sunt relaţionate cu aptitudinile şi cunoştinţele Activităţile sunt înscrise în fişa postului     Comună majorităţii posturilor Diferenţele individuale sunt relaţionate cu personalitatea Activităţile nu sunt înscrise în fişa postului Susţine mediul organizaţional .

susținerea și apărarea obiectivelor organizaționale  .Performanța contextuală – 5 aspecte A persista în sarcină cu entuziasm și extra-efort  A te oferi voluntar să realizezi sarcini ce nu se află în fișa postului  Ajutorarea și cooperarea cu ceilalți  Urmarea regulilor și procedurilor organizaționale  Întărirea.

Performanța contextuală  Importanță crescută în mediul organizațional actual ◦ Competiția globală – mai mult efort din partea angajaților ◦ Creșterea importanței muncii în echipă ◦ Restructurările frecvente solicită adaptabilitatea și efortul ◦ Devine din ce în ce mai important serviciul către clienți .

OCB (Organizational Citizenship Behavior)  Altruism ◦ Comportamente de întrajutorare direcționate către indivizi sau grupuri  Complianță generalizată ◦ Comportamente de întrajutorare direcționate către organizație în ansamblul ei .

fuziuni. reduceri ◦ Efectul globalizării – mediul de muncă multicultural .Performanță adaptativă  Natura schimbătoare a muncii ◦ Modificările tehnologice care modifică frecvent sarcinile de lucru ◦ Dinamica pieței economice – restructurări.

tehnologii și proceduri  A demonstra adaptabilitate interpersonală  A demonstra adaptabilitate culturală  A demonstra adaptabilitate fizică  .Dimensiuni: A face față crizelor/ situațiilor de urgență  A face față stresului la locul de muncă  A rezolva probleme în mod creativ  A face față situațiilor incerte  A învăța sarcini noi.

Constrângeri ale performanței  Comportamente contraproductive ◦ Comportament voluntar care violează semnificativ normele organizaționale și care amenință organizația. membrii săi sau ambele  Devianță interpersonală  Devianță organizațională .

2001) Comportamente contraproductive Devianță interpersonală Devianță Organizațională Devianță asupra proprietății Devianță asupra producției Hărțuire Abuz verbal Bârfă Agresiuni (conflicte) Furt Distrugerea bunurilor Sabotaj Absenteism Întârzieri Pauze prelungite Abuz de substanțe Muncă neglijentă .Modelul ierarhic al devianței (Sackett & DeVore.

conform programului  Sabotajul ◦ Acțiuni care întrerup.Comportamente contraproductive comune  Lipsa de onestitate ◦ Furt sau comunicare lipsită de onestitate (minciună)  Absenteismul ◦ Eșecul în a se prezenta sau rămâne la muncă. fac rău sau subminează operațiunile organizației .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful