KARANGAN BAHASA MALAYSIA

TAJUK:

KEGANASAN RUMAH TANGGA
DISEDIAKAN OLEH: MOHD.SAIFUDIN BIN BAHAR 6R2

PENGENALAN…

Menurut pakar kanak-kanak buta Amerika Syarikat,Ammeerman ,keganasan rumah tangga didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mempunyai niat merosakkan , mencederakan atau membunuh orang lain. Manakala takrif keganasan dalam Akta Keganasan Rumahtangga 1994 ialah tindakan menyebabkan kecederaaan ,penderaan seksual ,kerosakan harta dan meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan. Kes keganasan rumah tangga adalah seperti penderaan fizikal dan mental, pencabulan , penganiayaan dan pembunuhan . Kekerasan terhadap seseorang adalah melanggar perundangan negara dan hak asasi. Menurut Menteri Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat, keganasan rumah tangga semakin meningkat dan menjadi masalah masyarakat.

• • •

Faktor-faktor yang mempengaruhi keganasan rumah tangga • Personaliti pendera • Personaliti mangsa • Kemiskinan /tekanan hidup • Penagihan arak dan dadah • Kurang pengetahuan mengenai
agama • Sikap masyarakat

Personaliti pendera.
• Personaliti yang ganas, emosional
,panas baran dan perlakuan mendera sebagai hobi menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga.

Personaliti mangsa
• Menurut pensyarah psikologi Jabatan
psikologi UKM, salah satu faktor keganasan rumah tangga berlaku kerana sikap yang suka berleter dan menimbulkan kemarahan .

Kemiskinan /tekanan hidup
• Dalam kebanyakan kes keganasan
rumah tangga yang dilaporkan, ibu bapa yang mempunyai masalah tekanan hidup dan kesempitan kewangan sering bertindak ganas.

Penagihan arak dan dadah
• Individu dalam golonagn ini sering
hilang pertimbangan dan bertindak ganas terhadap keluarga. • Hal ini terbukti melalui kajian Anne Keywarh, sebanyak 5% pendera mendera kerana ketagih arak dan dadah.

Kurang pengetahuan mengenai agama
• Tanpa pegangan agama, individu ini
beranggapan bahawa tindakan mendera tidak mempunyai kesalahan.

Sikap masyarakat
• Sikap masyarakat pada hari ini lebih
mementingkan diri sendiri dan tidak mahu mencampuri urusan orang lain.

Kesan-kesan keganasan rumah tangga
• Tekanan hidup • Perasaan takut • Perpecahan keluarga • Meningkatkan kes jenayah • Kecederaan • Kos

Tekanan hidup
• mangsa keganasan rumah tangga
akan menghadapi tekanan hidup. • Didapati 63% hingga 75% yang terlibat dalam keganasan rumah tangga menghadapi tekanan perasaan.

Perasaan takut
• Menurut pensyarah Fakulti Undangundang UKM , mangsa keganasan rumah tangga akan sentiasa dalam keadaan ketakutan dan hilang keyakinan diri

Perpecahan keluarga
• Keganasan rumah tangga selalunya
berakhir dengan perpecahan keluarga.

Meningkatkan kes jenayah
• Keganasan rumah tangga sudah
pasti meningkatkan kes jenayah seperti kes rogol telah meningkat daripada satu kes pada tahun 1981 kepada 1005 kes pada tahu 1995.

Kecederaan
• lazimnya, 80% keganasan rumah
tangga akan menyebabkan kecederaan fizikal.

Kos
• kerajaan terpaksa menanggung kos
untuk mewujudkan rumah perlindungan seperti Rumah Perlindungan Bukit Harapan.

Langkah-langkah mengatasi masalah keganasan rumah tangga • Tindakan undang-undang • Peranan masyarakat • Peranan media massa • Kaunseling • Peranan pendidikan

Tindakan undang-undang
• Kelulusan Akta Keganasan
Rumahtangga 1994 akan dapat melindungi mangsa keganasan rumah tangga. • Menurut akta ini, pesalah boleh didenda tidak melebihi RM 4000 dan penjara tidak melebihi setahun

Peranan masyarakat
• Masyarakat setempat perlu
mempunyai rasa tanggungjawab sosial untuk bersama-sama membantu mengatasi ini.

Peranan media massa
• Media massa haruslah berperanan
secara proaktif sebagai sumber sebaran maklumat dalam usaha menyedarkan semula masyarakat tentang kegansan rumah tangga.

Kaunseling
• Khidmat kaunseling perlu dilakukan

sebelum memasuki alam perkahwinan dan selepas berkahwin agar mereka memahami tentang kewajipan dan dasar-dasar sesuatu perkahwinan.

Peranan pendidikan
• Pendidikan yang berteraskan
pengetahuan agama dan moral perlu dilaksanakan pada semua peringkat sekolah agar matlamat membentuk sesebuah masyarakat penyayang akan terjamin.

Kesimpulan
• Dalam menangani permasalahan ini,
semua pihak harus lebih peka, prihatin dan proaktif untuk berkerjasama mengatasi masalah ini. • Penerapan masyarakat penyayang perlu bagi mengatasi masalah ini.

SEKIAN TERIMA KASIH…