Poslovanje nekad i sad. Kako su IT Tehnologije doprinele razvoju poslovanja.

Nekada da bi informacija stigla od pošiljaoca do primaoca trebali su dani, meseci, godine. Vreme koje će proći je zavisilo od rastojanja i brzine špeditera koji je prenosio informaciju. U Staroj Grčkoj, jedan vojnik je trčao 42,8 km da bi preneo poruku, da je Grčka pobedila Persiju, i da Svet ostaje slobodan. Posle prenešene informacije o pobedi, vojnik je izdahnuo. Danas situacija je malo drugačija, jer je potrebno, svega nekoliko sekundi, minuta, sati da bi informacija obišla ceo svet. Pre nego što počnemo da razumemo primenu informacione tehnologije i njen sam pojam, moramo razjasniti neke osnovne pojmove, tj. šta predstavljaj podatak, informacija, znanje. Podatak predstavlja činjenicu, koja ima neko određeno značenje. Informacija predstavlja obrađene podatke, koje daju konkreno značenje njenom korisniku. Znanje predstavlja, način na koji će se iskoristiti informacija, da bi se postiglo nešto. Kompanije danas svoju tržišnu utakmicu protiv ostalih konkurenata dobijaju, upravo zahvaljujući načinu na koje obrade informacije, i kako je iskoriste. Šta je potreba kupac nego podatak, obrade te informacije je proizvod, usluga koja im je potrebna. Plasman tog proizvoda je znanje koje smo dobili iz informacije. Kakve sve IT tehnologije poseduje preduzeće osim tržišne pozicije, zavisi i od strategije preduzeća, kao i ciljeva koje su postavili. Veliko ulaganje u IT tehnologije se svakako isplati, jer pored responzivnosti prema tržištu, smanjuje se i broj zaposlenih koje bi obavljali te poslove. Greške koje će informacioni sistemi načiniti i vreme koje im je potrebno prilikom obrade podataka je mnogo manje, nego što je u slučaju čoveka. Danas zaostajanje država se gleda u odnosu na upotrebu IT tehnologije. Nekada pre pola veka , godina dana je zaista značila da neko zaostaje za nekim godinu dana. Danas je međutim drugačije. Životni ciklus neke tehnologije je sveden na svega nekoliko godina. Prosečni životni ciklus IT tehnologije je danas oko 3 godine. Ukoliko države ne prate trendove, u odnosu na lidere, zaostajaće mnogo, i postaće „informaciono“ zavisno od njih. Danas države trećeg sveta su mnogo zavisne od zapadnih vele sila, jer kasne i do pola veka u svom tehnološkom razvoju.

Komunikacija kao jedan od alata tržišnog lidera
Dobri informacioni sistemi preko kojih se komunicira bitni u današnjem poslovanju najbolje može opisati slučaj IBM-a. IBM sredinom 1980. godine je bio tržišni lider u proizvodnji IT tehnologija. Kako su godine prolazile, zbog loših sistema interne komunikacije oni su izgubili tu poziciju. Microsoft ih je preteko, zahvaljujući svom dobro projektovanom i implementiranom sistemu interene komunikacije.

u svakom domćinstvu nađe po jedan kompjuter stvarnost. prvi put se javio uređaj koji je u sebi pored videa i muzike. Svi su prepoznali svoju dobit i profit u ovoj priči. i pravljenju uređaja koji će integrisati sve potrebe korisnika u jedano. internet i mnogo ostalih korisnih aplikacija. godine prepoznao sve to i otkupio tadašnju firmu Android koja je već uveliko razvijala svoj operativni sistem. . Pojavom pametnih telefona. Samo njihovom interakcijom i međusobonom povezanošću mogu se dobijati prave infomracije i koristiti na pravi način. Sa razvojom operativnog sistema javilo se i mnoštvo android aplikacija na tržištu. imao integrisan PDA. Ovaj vid oglašavanja i poslovanja je budućnost. Google je 2005. Svaka kompanija je počela da razvija svoju andorid aplikaciju koja će im omogućiti neprestan kontakt sa svojim potrošačima. Microsoft do dan danas je ostao lider. Danas je nezamislivo u svojoj strategiji nastupa. a današnje tehnologije nude eskpertne sitema i veštačku inteligenciju koja pomaže menadžerima prilikom donošenja odluka. Razmena informacija i komuniciranje je bitno za svaki aspekt preduzeća. Danas skoro da ne postoji naseljeni deo na zemlji koji nije pokriven internetom i mobilnom mrežom. Već smo rekli da je potrebno znanje kako koristit informaciju koja će dati pravi rezultat. To može dovesti i do gubitka pozicije na tržištu. Da bi se to desilo nije bila potrebno samo inovativnost mobilnih proizvođača. zato što proizvod nije isporučen na pravi način i u pravo vreme svojim potrošačima. a IBM-a njego tržišni sledbenik. Način na koji će se prikupiti podaci. mnogo firme su radile na konceptu pametnih telefona. tako da je integracija telekomunikacionih i internet tehnologija bila neminovnost. prikupljanja podataka i plasmana proizvoda.Zahvaljujući tome danas je Bil Gejtov san da se na svakom stolu. Sve to ne bi bilo moguće da nije postajao operativni sistem koji bi to podržao. nemati androdid apliakciju kao sredstvo promociju. je dobilo novu dimenziju kada su se integrisale internet i mobilne tehnologije. IT tehnologije moraju biti povezani i skladni u velikim preduzećima. to ga i čini najzastupljenijim operativnim sistemom. već i telekomunikacionih komoanija koje će razviti svoje mreže i podržati internet na telefonima. i tako stvoriti troškovi nagomilavanja zaliha ili troškovi zastoja proizvodnje. Danas više od 1/3 telefona koristi ovaj operativni sistem. pa onda plasirati do svojih korisnika. Kako pametni telefoni se koriste kod prikupljanja podataka Već početkom novog milenijuma. Ukoliko ne postoji dobra komunikacija između sektora nabavke i proizvodnje nabaviće se previše ili premalo sirovine. i ko ga ne bude pratio izgubiće tržišnu utakmicu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful