Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ godine donijela

ZAKLJUČAK

1. U izaslanstvo Republike Hrvatske na 9. europskom regionalnom sastanku Međunarodne organizacije rada (Oslo, Kraljevina Norveška, 8. do 11. travnja 2013. godine), imenuju se: u ime Vlade Republike Hrvatske: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., ministar rada i mirovinskoga sustava, voditelj izaslanstva Marko Krištof, pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava, izaslanik

u ime udruga poslodavaca: Lidija Horvatić, Hrvatska udruga poslodavaca, izaslanica Biserka Sladović, Hrvatska udruga poslodavaca, savjetnica izaslanice Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, savjetnik izaslanice

u ime udruga sindikata: Marija Hanževački, Nezavisni hrvatski sindikati, izaslanica Dijana Šobota, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, savjetnica izaslanice.

2. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava podmirit će troškove sudjelovanja predstavnika Vlade Republike Hrvatske, te troškove sudjelovanja za po dva predstavnika udruga poslodavaca i udruga sindikata iz točke 1. ovoga Zaključka (izaslanika i savjetnika izaslanika), sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu na pozicijama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. 3. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovom Zaključku izvijesti članove izaslanstva iz točke 1. ovoga Zaključka.

Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK Zoran Milanović

2 OBRAZLOŽENJE

U Oslu se, od 8. do 11. travnja 2013. godine, održava 9. europski regionalni sastanak Međunarodne organizacije rada, za koje je Republika Hrvatska dobila poziv za sudjelovanje. Regionalni sastanci održavaju se svake četiri godine, a obuhvaćaju sudionike iz 51 zemlje europske i centralno-azijske regije. Prema pravilima Međunarodne organizacije rada, Vlada svake države dužna je imenovati i podmiriti troškove boravka na regionalnom sastanku najmanje četveročlane delegacije, sastavljene od dva predstavnika Vlade, jednog predstavnika sindikata i jednog predstavnika poslodavaca. U slučaju spriječenosti predstavnika, zamjenjuje ga imenovani zamjenik s pravom glasa. Temeljem Statuta Međunarodne organizacije rada i temeljem usvojenog zaključka sa 182. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća, predlaže se da na Regionalnom sastanku socijalni partneri budu zastupljeni sa po dva predstavnika; izaslanikom i savjetnikom izaslanika. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će snositi troškove boravka proširenog izaslanstva Republike Hrvatske, odnosno troškove puta i boravka, za dva predstavnika Vlade, dva predstavnika poslodavaca (izaslanik i savjetnik) i dva predstavnika sindikata (izaslanik i savjetnik). Procijenjeni troškovi imenovane delegacije koja će sudjelovati u radu Regionalnog sastanka, a koje će snositi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, iznose: PUTOVANJE - zrakoplov 5.400,00 EURA DNEVNICE 1.920,00 EURA SMJEŠTAJ 4.800,00 EURA ______________________________________________________________________ UKUPNO: 12.120,00 EURA

tj. oko 91.918,29 HRK (po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 21. veljače 2013. godine). Sredstva za sudjelovanje izaslanstva na 9. Europskom Regionalnom sastanku Međunarodne organizacije rada, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava osiguralo je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful