ETIČNA VPRAŠANJA PRI ČLOVEKOVI REPRODUKCIJI

ETIČNA VPRAŠANJA PRI REPRODUKCIJI: VSEBINA
NARAVNO SPOČETJE Kontracepcija Post-koitalna preprečitev implantacije zarodka Inducirani splav Prenatalna diagnostika: prirojene bolezni, spol otroka Posvojitev otroka takoj po rojstvu ZDRAVNIŠKA POMOČ PRI INSEMINACIJI Zmanjšana plodnost partnerja Samska ženska IN-VITRO FERTILIZACIJA Normalna plodnost – presejanje za dedne bolezni, za spol otroka Zmanjšana plodnost, lastne zarodne celice Zmanjšana plodnost, darovane jajčne in/ali semenske celice Redukcija prekoštevilne nosečnosti Usoda zamrznjenih oplojenih jajčnih celic NADOMESTNO MATERINSTVO

NARAVNO SPOČETJE
KONTRACEPCIJA POST-KOITALNA PREPREČITEV IMPLANTACIJE ZARODKA “Jutranja tabletka” INDUCIRANI SPLAV Pravica ali skrajna moţnost? Je svetovanje dopustno / obvezno? Ugovor vesti PRENATALNA DIAGNOSTIKA: PRIROJENE BOLEZNI, SPOL OTROKA Presejanje za prirojene bolezni: naj bo obvezno? Pravica staršev, da v nobenem primeru ne pristajajo na inducirani splav Spol otroka: v nekaterih kulturnih okoljih (predvsem Azija) vodi do selektivnih feticidov deklic POSVOJITEV OTROKA TAKOJ PO ROJSTVU

ZDRAVNIŠKA POMOČ PRI INSEMINACIJI (intravaginalno, intrauterino, in vitro)
ZMANJŠANA PLODNOST PARTNERJA Inseminacija s semenom partnerja Donirano seme SAMSKA ŢENSKA Naj ji omogočimo oploditev z zdravniško pomočjo? Lahko to prakso preprečimo? STATUS DAJALCA SEMENA – sam se odloči za eno od dveh moţnosti: Anonimen – identitete nikomur nikoli ne razkrijejo Dopustna identifikacija – samo na izrecno zahtevo otroka po njegovi polnoletnosti Dajalec v nobenem primeru nima pravnih ali drugih obveznosti do otroka (npr dedovanje) ali pravic do starševstva

EUROPEAN SPERM BANK, KOBENHAVN, DK
Five easy steps Step1: Check our donor list for your favourite donors Examine our donor list and select several donors who possess the characteristics you seek and rank them in order of preference. We recommend ordering as early as you can to improve your chances of getting your first choice. Step 2: Purchase information on your favourite donor When you have decided on your favourite donors you can purchase detailed information to review their 4 generation family medical history, listen to their voices, see baby photos and learn about their personalities and our staffs impressions of the donors.

Step3: Place an order for donor sperm. Once you have decided on a donor you should order the specimens as early as possible. It is easy to order donor sperm online - please follow this link. You can pay by credit card including Visa and Mastercard. If, however, you wish to pay by International Bank Transfer, please contact info@europeanspermbank.com.

Step 4: Arrange shipping. We ship to any worldwide destination. However, delivery can only take place to a physician or other authorized medical persons or institutions approved for treatment with donor semen. Payment is required prior to shipping.
Step 5: Storage. If you wish to make sure that sperm from your favourite is available for purchase, you can reserve sperm and store it at our facility until needed. A storage account ranges from a minimum 12 months to 10 years. If you wish to set up a storage account, please contact info@europeanspermbank.com directly.

Brian

Caucasian/ Eyes: Scandinavian Brown

1 Hair: 185 cm 8 Blond 73 kg 5

Medical Student O Rh-

Audio interview

€ 25.00 € 25.00 € 25.00

Add to cart

Baby photo

Add to cart

Kiersey tests

Add to cart

Extended profile
Staff impression

€ 25.00
€ 25.00

Add to cart
Add to cart

IN-VITRO FERTILIZACIJA
Normalna plodnost – presejanje za dedne bolezni, za spol otroka Zmanjšana plodnost, lastne zarodne celice Zmanjšana plodnost, darovane jajčne in/ali semenske celice Redukcija prekoštevilne nosečnosti Usoda zamrznjenih oplojenih jajčnih celic

NADOMESTNO MATERINSTVO
ZDRAVI ŢENSKI VSTAVIJO TUJ ZARODEK. PO PORODU PREDA DOJENČKA “BIOLOŠKIM STARŠEM”, OBIČAJNO PROTI PLAČILU Kdaj? Nezmoţnost normalne nosečnosti Moţne hude zlorabe: bogati se izognejo neprijetni, tvegani in tudi finančno neugodni nosečnosti Nadomestna mati nosi otroka 9 mesecev in se nanj naveţe. Kaj če ne ţeli predati otroka “biološkim” staršem? Kdo je otrokova biološka mati – tista, ki so ji odvzeli jajčne celice ali tista, ki je otroka nosila? Izrazita socialna neenakost Kaj se zgodi, če ima otrok prirojeno bolezen? Kaj bo, če kasneje ugotovijo, da je otrok HIV pozitiven? Pri nas še izjema (če sploh)

Rent-a-womb in India fuels surrogate motherhood debate
Jyoti Dave is pregnant, but when the 30-year-old gives birth in March the baby will not be taken home to bond with her other child, but will instead be handed over to an American couple unable to conceive. "My husband lost his limbs working in the factory," Dave told Reuters. "We could not manage even a meal a day. That is when I decided to rent out my womb." In India, rent-a-womb services are far cheaper than in the West. "In the U.S. a childless couple would have to spend anything up to $50,000," Gautam Allahbadia, a fertility specialist told Reuters. "In India, it's done for $10,000-$12,000." Fertility clinics usually charge $2,000-$3,000 for the procedure while a surrogate is paid anything between $3,000 and $6,000, a fortune in a country with an annual per capita income of around $500.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful