Infiintarea asociatiilor si fundatiilor non-profit

1

.................4 a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii........................................................................................................................9 g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.........4 b) constituirea unui patrimoniu..............................................................................................................3 PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE).............................................................................................7 f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii......5 d) redactarea actului constitutiv........4 c) determinarea organelor de conducere si control...............................................................................................12 2 ...........................................11 h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT.............................................5 e) redactarea statutului.................................................... ..................

000 lei. imputernicite de asociatie.17 sector 5 Bucuresti. Pasul IV. Apolodor nr. Taxa se achita in contul bugetului de stat nr. la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si Consemnatiuni.un exemplar autentic si doua copii legalizate dovada privind disponibilitatea denumirii dovada existentei sediului asociatiei taxa de timbru.000 lei si timbru judiciar de 1. Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort Conform Ordonantei 37/2003 Pasul V. indiferent de domiciliu. trebuie sa contina chitanta in original."Alte venituri de la institutii publice". conform modelului prevazut in anexa actul constitutiv si statutul . de catre persoanele fizice. in cuantum de 150. Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. In acest sens se depune o cerere. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public. Redactarea statutului Pasul III. si un plic auto-adresat cu tibru. 3 .PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT Pasul I. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire Pasul II.500 lei. Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul. In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei . Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii. 20210130 .Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG. conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50. Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:      cerere.

Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane.al fondatorilor lor. Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite.PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE) Ordonanta Guvernului nr. dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii. 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor . in cazul organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate. Dimpotriva. dar si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. ci numai de 3. El poate fi de interes general sau comunitar.500. 1. In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2. infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii.000 lei). Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim brut pe economie la data constituirii asociatiei. fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial . licit si sa aiba un anumit caracter de permanenta.000 lei. 4 .000. obtinerea de profit. ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta elementul decisiv in constituirea unei asociatii. b) constituirea unui patrimoniu. Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist. 752 din 15 octombrie 2002.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr. avand insa intotdeauna caracter nelucrativ.105/2002. Partea I. determinat. Astfel.000. asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar. in prezent. Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare atingerii lui. Limita este fundamental diferita de minimul patrimoniului fundatiilor (250. Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil. nr. aceasta presupune un patrimoniu minim de 5. Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie definitoriu pentru acest tip de persoana juridica.

organele fundatiei sunt: A. caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit cu natura asociativa. El nu poate avea caracter de act unilateral. publicata in Monitorul Oficial nr. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000. fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala. Practic. c) determinarea organelor de conducere si control. ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ.Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. in cazul in care actul nu a fost autentificat la notariat. publicata in Monitorul Oficial nr. 1. de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea. Comisia de cenzori. asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are natura contractuala. b) are caracter solemn. 5 . in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti.000 lei. consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz. B. dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata. dupa caz. In opinia noastra. 62 din 11 februarie 2000/ salariul minim brut pe tara este de 700. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. Potrivit Hotararii Guvernului nr. Potrivit art. aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca. aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii. d) redactarea actului constitutiv. Ordonanta Guvemului nr. 39 din 31 ianuarie 2000. Consiliul director. Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000. organele asociatiei sunt adunarea generala.: determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o alcatuiesc. 26/2000. Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa se afle detaliat organizata. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice. ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului constitutional la asociere) . 6.000 lei. comisia de cenzori. 21/1924. la data constituirii fundatiei. intre altele. de asemenea. putand dobandi personalitate juridica si cu un patrimoniu mai mic. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. Ca urmare.000. decurge ca fundatiile constituite pana la acea data sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. 26/2000 prevede. Cum insa Ordonanta Guvernului nr. 28 din Ordonanta Guvemului nr. ca actul constitutiv se incheie in forma autentica „sub sanctiunea nulitatii absolute". De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual. in art. Spre deosebire de asociatii. fundatii.un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat. constituirea unei fundatii este legala numai daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70. Au. sindicat etc. Cenzorul sau. 101/2000. 26/2000. deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei asociatii.

. In prezent. Art. ministrul justitiei nr. intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul salariului minim brut pe economie.denumirea asociatiei . domiciliul sau sediul acestora. dupa caz. e) are un continut prestabilit de lege.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. 2. dupa autentificarea actului constitutiv. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/ sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie. decurge ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare. adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui. chiar daca sunt mai multi fondatoi . 214 din 16 mai 2000. prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. . activul patrimonial. . c) are caracter constitutiv.000 lei. Mai mult. nu data autentificarii actului constitutiv. „data constituirii". ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop.exprimarea vointei de asociere si a scopului propus .Ca urmare. . 0 copie de pe aceasta dovada ramane in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei.datele de identificare a. Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice: a) are caracter unilateral. -persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. Deoarece legea nu distinge. Fundatia nu are caracter asociativ. el va putea fi considerat a fi constituit o noua entitate juridica. 0 problema o poate constitui ipoteza in care.| b) are caracter solemn.componenta nominala a celor dintai organe de conducere.patrimoniul initial al asociatiei. pe termen nedeterminat. in baza unei cereri adresate de catre asociatie. asociatilor: numele sau denumirea si. dupa caz.durata de functionare a asociatiei . si anume asociatia. este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.sediul asociatiei . Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate. si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective. Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. deci nu s-ar putea constitui o 6 . Cu alte cuvinte. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor: . credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat (care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte). administrare si control ale asociatiei. in sensul ca dobandirea personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data anterioara. deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor reciproce ale partilor. dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul Justitiei. este data dobandirii personalitatii juridice. Potrivit Ordinului ministrului de stat. ci doar faptul ca el nu va putea duce la dobandirea personalitatii juridice.700. in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie.pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau. . Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr. d) se incheie inter vivos (intre vii). . ei exercita aceeasi vointa juridica. la data constituirii asociatiei. Intr-adevar. salariul minim brut pe economie este de 2. in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior.

care vor putea avea un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie. 26/2000. . domiciliul sau sediul acestora. avem rezerve fata de aceasta optiune a legiuitorului. socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act. pe termen nedeterminat. . Se enumera faptele ce se sanctioneaza prin excludere. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. de altfel. Asadar. ale fondatorilor. El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus: • explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei.semnaturile fondatorului sau. Potrivit art. atat in cazul asociatiilor. Atat actul consntutiv al asociatiei. nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului.sediul f undatiei . si alte clauze. statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei. 7 .fundatie prin testament olograf. . . corespunzator intereselor semnatarilor. cat si al fundatiei va putea cuprinde. legea anterioara). Nu mai putin. • drepturile si obligatiile asociatilor. dupa caz. se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi. In cazul altor organizatii non-profit.scopu/ fundatiei . va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii. sub sanctiunea nulitatii absolute: . Cererea de inscriere a organizatiei nonprofit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora. Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune.datele de identificare a fondatorului sau. la data constituirii fundatiei. cat si in cel al fundatiilor. Ca si in cazul asociatiilor. dupa caz. dupa caz. dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului. dupa caz. daca asociatii sau fondatorii s-au inteles. d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte). va fi necesara si redactarea statutului acestora .componenta nominala a celor dintai organe de conducere. adimnistrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe. cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri. cum sunt partidele si sindicatele. • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat.durata de functionare a fundatiei . 16 alin. Ca si actul constitutiv.patrimoniul initial al fundatiei. Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/ in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind. e) are un continut prestabilit de lege . 2 din Ordonanta Guvemului nr. . . se va trece la formularea statutului.denimurea fundatiei. e) redactarea statutului. la infiintare. alaturi de continutul legal obligatoriu. c) are caracter constitutiv. cu indicarea expresa a ter-menului sau. actul constitutiv al fundatiei cuprinde.persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice. .pe termen determinat. de altfel. a fondatorilor: numele si denumirea si. statutul se redacteaza in forma autentica. si semnat de catre acestea). in mod firesc. . In ceea ce ne priveste. care sa raspunda ambelor obiective (dupa cum prevedea.

46 din Ordonanta Guvemului nr. . cum ar fi: • detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice.  venituri realizate din activitati economice directe. de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu 8 . veniturile asociatiilor pot proveni din:  cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil. in afara acestor elemente obligatorii. administrare si control ale fundatiei. Statutul fundatiei va fi. destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. f) destinatia bunurilor.dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii. 26/2000.  dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. • posibilitatea constituirii de filiale. 47 din Ordonanta Guvemului nr. 46 si art.  dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie. Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei.  resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. Acestea se vor preciza. . administrare si control. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei. cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor de catre persoane fizice.dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. indiferent daca fundatia este tipica sau este specializata in colectarea de fonduri. in conditii legale. d) atributiile organelor de conducere.veniturile realizate din activitati economice directe. • • atributiile organelor de conducere. care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 26/2000/ filialele au la randul lor un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama. redactat in forma autentica si va cuprinde: a) elementele cuprinse in actul constitutiv. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din urmatoarele surse: . de asemenea. spre exemplu. c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei.  donatii/ sponsorizari sau legate. b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei. forma de organizare a acestora. in cazul dizolvarii fundatiei. pe parcursul existentei fundatiei. statutul poate cuprinde si alte prevederi.  alte surse legale. Potrivit art. in conditii legale. conducere si decizie economica. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala. Se prevede procedura transmiterii bunurilor ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator scopului asociatiei.• categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor. Potrivit art. prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati). administrare si control ale asociatiei.

c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa. in actele pe care le intocmeste. in cazul lichidarii fundatiei. Filialele. Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute. se va trece in registru si denumirea ei". Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit. in conditiile prevazute de lege. . b) are caracter obligatoriu. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act gratuit si irevocabil. d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire. Decretul nr. semnicatia de a individualiza persoana juridica. .procedura de constituire de filiale. Organizatia nu va putea utiliza. 9 . au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul Consiliu director.conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale. Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice. o alta denumire decat cea cu care s-a constituit. f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. . ca structuri teritoriale. dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul filiala. Filiala este o entitate cu personalitate juridica. 31/1954 prevede. Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele: a) are caracter public. spre exemplu: . ca „persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut.conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc. in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei. se aplica in mod corespunzator. In plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi. alcatuit din minimum 3 membri.procedura de desemnare a lichidatorilor. cu privire la denumire. In vederea dobandirii personalitatii juridice. care este specific comerciantilor. e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat. Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma".scop lucrativ. care poate incheia acte juridice de administrare si conservare.

prevede o serie de dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei: 0 denumire este susceptibila de a fi apropriata. sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia evenimentului. daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel . fundatiei sau. Cu toate acestea. mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei. Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei. 0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. respectiv activitatea personalitatii evocate. Astfel. daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau intemational.prin inscrierea ei anterioara in Registrul national. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise. De exemplu. federafiei. 954/B/C din 26 aprilie 2000. obligatie a carei indeplinire se constata prin dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei. Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor. denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei. Registrul federatiilor si Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. In plus.asociatie. sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie. si obiectul de activitate al fundatiei sau asociatiei in discutie. inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare. Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. dovada disponibilitatii se elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei. este variabila dovada disponibilitatii si rezervarii. perioada in care denumirea este rezervata. valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. ca principiu. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii. sau la caracterul nelucrativ al acesteia. dupa caz. In termen de 3 zile de la data primirii cererii. libera. Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. o organizatie non-profit trebuie sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte. va elibera dovada disponibilitatii denumirii. Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi. De asemenea. 10 . Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. Pana la dovada de constituire a Registrului national .Alegerea denumirii este. asemanatoare celei rezervate. in denumire. ministrul justitiei nr. nu se vor putea face. exista o conditie esentiala la alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila. directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. fundatie sau federatie . Denumirea persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri. adica nici o alta organizatie sa nu figureze in Registrul special cu denumirea respectiva. aprobat prin regle Ordinul ministrului de stat.

In cazul nerespectarii acestei cerinte. De altfel. ci Ministerul Justitiei. g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. aratand ca simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „roman" nu conduce automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii. ca nota generala. Observam ca. care se numesc ca atare. Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa de viitoarea organizatie. drept urmare. Certificatul de disponibilitate atesta caracterul de noutate al denumirii. legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale. nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta. dar cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate.isi vor mentine actuala denumire. institute private de cercetari. pe de alta parte. Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii. aveau deja personalitate juridica . de exemplu. Pe de o parte. pentru a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile non-profit. care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante. Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care. Ordonanta Guvernului nr. constituirea acestora este conditionata de avizul ministerului de resort.nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea acestei cerinte (cum ar fi fost firesc). Incepand cu 1 februarie 2003. Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de disponitate. Initial. Remarcam. Ordonanta Guvemului nr. in acordarea personalitatii juridice. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o noua conditie. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort . de altfel. 37/2003 este gandita. fara a fi obligate la operarea vreunei modificari. la data de 1 februarie 2003. b) la acordarea personalitatii juridice . 37/2003 nu au mai fost expres enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale.In plus fata de aceste conditii. in textul final al Ordonantei Guvernului nr. „national" si „roman". pretutindeni in lume functioneaza. Organizatiile non-profit au reactionat imediat. ca Ordonanta Guvemului nr. se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizati non-profit: „institut". ce confera puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca: 11 . trebuie facute urmatoarele precizari: a) interdictia nu vizeaza si fundatiile.

prin scopurile ori prin activitatea lor. militeaza impotriva pluralismului politic. Potrivit acestora: organizatiile care. in urma abrogarii Legii nr. prin incheiere. Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin actul constitutiv. si se redacteaza in scris in maximum 48 de ore de la pronuntare.actul doveditor al sediului (titlu de proprietate. . in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu mai este necesara prezenta procurorului. si de la comunicare. Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs. judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si:  dispune. Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie. punandu-i in vedere. judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta sesizata. titlu doveditor al unui alt drept real. inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor. 21/1924. in camera de consiliu. Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore.Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat. a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale". . Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente: . . in acest caz. . contract de inchiriere. ci pe criterii de oportunitate. caruia i se vor comunica. Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana.Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate. deoarece un asemenea aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu respectate prevederile legii). 37 alin. cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. 12 . contract de leasing imobiliar). in termen de 5 zile de la pronuntare. in termen de 3 zile de la depunerea acestor documente. 0 ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art. pe reprezentantul asociatiei. ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru. in scris sa remedieze neregularitatile constatate.  constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza. h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. judecatorul dispune respingerea cererii. a principiilor statului de drept ori a suveranitatii. contract de comodat sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta. pentru cei absenti. judecatorul dispune inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor. pentru cei care au fost prezenti.actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate).Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.actul constitutiv. prin incheiere. in copie. (2) din Constitutie. .avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. .statutul ong.

. incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala. in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului (art. care va cuprinde: . cu mentionarea numarului de inscriere in registru . (3) din Ordonanta Guvemului nr. reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor. La cerere. odata cu inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 26/2000. 26/2000). (2) din Ordonanta Guvemului nr.1 CERERE pentru acordarea disponibilitatii denumirii 13 . . .numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.durata de functionare.Inscrierea in evidenta fiscala Potrivit art. Acest certificat reprezinta. 8 alin. 12 alin.sediul acestuia. Anexa nr.denumirea ong.

Numele: ________________________________________________________________________ .Domiciliul ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Tariful achitat 50. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE 3. _____________________________________________________________ 6.37/2003 5.000 lei. Solicitantul: . conform chitantei anexate.1. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Data: _______________________ 7. Semnatura solicitantului _____________________________________________________________ 14 . 26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr. Denumirea a carei verificare se solicita : _____________________________________________________________ 4.

Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr. __________ din ____________ 6.Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele ____________________________________________ Domiciliul ___________________________________________________________ 2. Domiciliul ales pentru transmitere raspuns: ______________________________________________________________________ pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal 8. Sediul: judetul _____________________________ localitatea _________________________ ______________________________________________________ adresa 5. Denumirea: ____________________________________________ 3.2 Cerere pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr. __________ din ____________ 7. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr. Semnatura _________________ 15 .Anexa nr.37/2003 1. Data _________________________ 9. Forma juridica: Asociatie 4.

Numele/Denumirea _______________________________ .Anexa nr. Statutul autentificat de __________________________________ sub nr. Sediul: . Taxa judiciara de timbru ________________ lei.Domiciliul/Sediul ___________________________________ -Numele/Denumirea ___________________________________ .Numele/Denumirea ______________________________________ . Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________________________________________________ 4. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. -dovada patrimoniu. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.e-mail _______________________________ 5.judetul _________________________________________ . 10.Domiciliul/Sediul ________________________________________ 3. Asociatii: .________ -actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________ -dovada sediu.3 CERERE DE INSCRIERE in vederea dobandirii personalitatii juridice 1. -avizul Ministerului Tineretului si Sportului. Persoana imputernicita sa efectueze procedura: Numele _________________________________________________ Domiciliul ______________________________________________________________________ 2.__________ din data de _______________ 7.Domiciliul/Sediul _____________________________________ .telefon _________________________________________ .adresa _________________________________________ . Inscrisuri doveditoare : -statutul autentificat de notar public______________________________________ nr. Semnatura _________________________________ 16 . conform _______________________ 11. Data ___________________ 13. Patrimoniul initial _________________________________________________________ 6. Timbru judiciar ______________________ lei 12. ____________ din data de ___________________ 8.localitatea ______________________________________ .37/2003 9.fax ________________________________ . 26/2000 modificata prin OG nr.

Anexa nr.... din data de .. Stampila 2..... Semnatura si stampila 17 . Denumirea ________________________________________ Modificare: ___________________________________________ Judecator. Stampila 3...4 INSTANTA .... Durata de functionare ______________________________________ Modificare: _________________________________________________ Judecator... .... 1.. Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________ 5.. Sediul _______________________________________________ Modificare:______________________________________________ Judecator. Stampila 4.... CERTIFICAT de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial Nr............

judetul ____________________________________ . 26/2000 7. Sediul: .Domiciliul/Sediul _____________________________________________________ 2. Inscrisuri doveditoare: . conform ________________________ 9.Numele/Denumirea ___________________________________________________ .localitatea _________________________________ .Anexa nr. Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr.adresa ____________________________________ . Taxa judiciara de timbru _______________ lei. Modificarea se refera la ____________________________________________________ 5.fax _______________________________________ .e-mail ____________________________________ 4.Alte acte ___________________________________________ 8. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. Data _________________________ 11.Actul aditional _____________ exemplare .telefon ____________________________________ . ____________ din data de __________________________________ 6. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: .5 CERERE pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului 1. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________ 3. Timbru judiciar ___________________ lei 10. Semnatura _________________________________ 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful