Ministerul Educatiei Nationale ¸ ¸ Societatea de Stiinte Matematice din Romˆnia ¸ ¸ a Olimpiada National˘ de Matematic˘ ¸ a a Etapa Judetean˘ ¸i a Municipiului Bucure¸ti

, 9 Martie 2013 ¸ as s

CLASA a V-a Problema 1. a) Calculati 53 + 63 + 73 + 113 ; ¸ b) Ar˘tati c˘ num˘rul 20152014 poate fi scris ca o sum˘ de patru cuburi a ¸ a a a perfecte. Gazeta Matematic˘ a Solutie: a) 53 = 125; 63 = 216; 73 = 343; 113 = 1331 ¸i apoi suma ¸ s 125 + 216 + 343 + 1331 = 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p b) 20152014 = 20152013 · 2015 = 20152013 (53 + 63 + 73 + 113 ) . . . . . . . 2 p 20152013 (53 + 63 + 73 + 113 ) = 20152013 · 53 + 20152013 · 63 + 20152013 · 73 + 3 3 3 3 20152013 ·113 = 2015671 · 5 + 2015671 · 6 + 2015671 · 7 + 2015671 · 11 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p Problema 2. Determinati cifrele nenule a, b, c astfel ˆ at ab = cab. ¸ ıncˆ Solutie: Ultima cifr˘ a lui ab este egal˘ cu ultima cifr˘ a lui cab implic˘ ¸ a a a a b ∈ {1, 5, 6} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p Pentru b = 1 ¸i a ≥ 4 avem a1 ≥ 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p s Pentru b = 1 ¸i a ∈ {1, 2, 3} relatia nu se verific˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p s ¸ a Pentru b = 5 ¸i a ≥ 3 avem a5 ≥ 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p s Pentru b = 5 ¸i a ∈ {1, 2} relatia se verific˘ atunci cˆnd a = 2. Obtinem s ¸ a a ¸ c = 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p Pentru b = 6 ¸i a ≥ 3 avem a6 ≥ 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p s Pentru b = 6 ¸i a ∈ {1, 2} relatia nu se verific˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p s ¸ a Solutie alternativ˘: ¸ a Relatia din enunt se scrie ab · (ab − 1) = 100 · c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p ¸ ¸ Deoarece ˆ membrul stˆng avem un produs de dou˘ numere consecutive ın a a deducem c˘ 100 · c are singura scriere convenabil˘ 25 · (4 · c). . . . . . . . . . 3 p a a A¸adar 4 · c = 24, de unde obtinem c = 6 ¸i ab = 25. . . . . . . . . . . . . . . 1 p s ¸ s Problema 3. Se consider˘ un num˘r natural A scris cu n cifre nenule, a a n ≥ 1. Num˘rul B este obtinut din num˘rul A prin rearanjarea cifrelor a ¸ a acestuia. Stiind c˘ A + B = 10n se cere: ¸ a a) Pentru n = 3, dati un exemplu de numere A ¸i B cu proprietatea din ¸ s enunt. ¸ b) Ar˘tati c˘ n este num˘r impar. a ¸ a a c) Demonstrati c˘ ˆ scrierea lui A exist˘ cel putin o cifr˘ egal˘ cu 5. ¸ a ın a ¸ a a Solutie: a) Un exemplu este A = 365, B = 635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p ¸ b)
2 2

. . . .. . . . . ˆ pereche cu cifra a . .. . . deoarece suma pe coloan˘ ar fi par˘. . . . .. . .. . . . . . deci cifra 5 apare ˆ num˘r. . . Pe orice coloan˘. . . Y. . . . 2 p a ın a Problema 4. . .. .. . . . 213 . . . . . . . n este num˘r impar . .. . . iar produsul elementelor fiec˘rei a a ıncˆ a multimi s˘ fie acela¸i? ¸ a s b) Ar˘tati c˘ nu exist˘ trei multimi. . . . ceea ce este absurd. .. . .. Z) ¸ Fie 2x .. . Aceasta implic˘ aparitia a a ¸ cifrei b − 1 din nou pe a doua linie. . . .. . .. . C = {25 . . . 9 . . . . ¸ Putem considera c˘ x < y < z. . . . .. . . .. . . acesta se va grupa numai a as cu cifra b − 1. . . .. .. ... . 28 . 1 p Not˘: Numai prezentarea exemplului se apreciaz˘ cu 3 puncte. . . C. . . . . . . . ˆ afar˘ de cea a unit˘¸ilor. .. s(Z) sumele elementelor din s multimile X. .. . . . . . . .. . . .. . Y. . . .. . . ..1 p p(M ) = 2 p(A) = p(B) = p(C) = 240 .. . . . . . 1 p Un exemplu este: A = {21 .. 210 . . . . 26 ... . . .. Prin urmare.. ... 23 . . 27 ... . 2y . a a s .. . . . . . Cum cifra b − 1 nu poate ap˘rea pe aceea¸i coloan˘ la cele a s a dou˘ numere. . . . .. .. . .. ıntˆ a Astfel. deducem c˘ 2x+1 divide s(Y ). . . . . .. . 1 p at ın a c) Num˘rul de aparitii ale cifrei a pe prima linie trebuie s˘ fie egal cu a ¸ a num˘rul de aparitii ale lui a pe linia a doua.. . .. . Evident a + b = 10. . . . .. . 211 . . . . . ... . . 215 }. exceptˆnd coloana a a unit˘¸ilor. tabelul va avea un num˘r par de coloane. . . . . . Se consider˘ multimea M = {21 . a Rezult˘ c˘ 2x divide s(X) ¸i 2x+1 nu divide s(X). suma a ın a at cifrelor este egal˘ cu 9. 9 b-1 a 9 c d 9 a b 10 Tabelul are n coloane. . . . 24 .. . . . .. . . . d).. Y ¸i Z astfel ˆ at X ∪Y ∪Z = M a a ¸ s ıncˆ ¸i s(X) = s(Y ) = s(Z) (Am notat s(X). .. . .. . .. . Procesul acesta ar continua la infinit... . a ¸ a) Dati un exemplu de trei multimi. . . . . ..A B . .. . . . . . . . .. . . . . . . iar pe a doua linie sunt cifrele corespunz˘toare ale num˘rului a a a B. ˆ a Inseamn˘ c˘ s(X) = s(Y ) a a . Z. 1 p a ın Analog se ˆ ampl˘ pentru oricare pereche de cifre (c. .. . X. s(Y ). . . 1 p a Deoarece a trebuie s˘ apar˘ ¸i pe linia lui B. . . .2 p 2 . . . .. . . . . .. . . . ˆ a a a ınseamn˘ c˘ ea va ap˘rea a a a pe un num˘r par de coloane... .. . . . . iar 2y divide s(Y ) . . 212 }. . . . 214 }... . . .. . . . . . . . . . . . . 22 . . . . nevide ¸i disjuncte dou˘ ¸ ¸ s a cˆte dou˘ astfel ˆ at A ∪ B ∪ C = M . .. A. .+15 = 2120 . . . . 2z cele mai mici elemente din multimile x.... . . .. . . . .. . .. Pe prima linie a tabelului sunt trecute cifrele num˘rului A.. Y respectiv Z. · 215 = 21+2+3+. . .. . . 9 a b-1 9 .. . .. iar suma elementelor fiec˘rei multimi a a ıncˆ a ¸ s˘ fie aceea¸i? a s Solutie: a) Vom nota p(X) produsul elementelor din multimea X. . .. 29 .. deci. B = {22 . . . .. . ˆ concluzie. A¸adar a = b ¸i cum a + b = 10 s s rezult˘ a = 5. . B.2 p Cum x + 1 ≤ y. .. . 23 .. . . evident cu a deasupra. ¸ ¸ 1 · 22 · 23 · . . . . nevide ¸i disjuncte dou˘ a ¸ a a ¸ s a cˆte dou˘ astfel ˆ at X ∪ Y ∪ Z = M . .. . . .. . 215 } ... .. dac˘ a = b. . . a a b) Presupunem c˘ exist˘ multimile X. a va a ¸ a ap˘rea din nou pe linia a doua cu b − 1 deasupra. . . .. . . .. . . . . c + d = 9. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful