P. 1
Mihaela Minulescu - Teorie Si Practica in Psihodiagnoza 1

Mihaela Minulescu - Teorie Si Practica in Psihodiagnoza 1

|Views: 4|Likes:
Published by Andreea Pîntia
bvghkgfv
bvghkgfv

More info:

Published by: Andreea Pîntia on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

1

MIHAELA MINULESCU

*

Teorie şi practică în psihodiagnoză
Fundamente în măsurarea psihologică. Testarea intelectului

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2003

2

MIHAELA

MINULESCU

Coperta:

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale MINULESCU, MIHAELA Psihodiagnoză: Fundamente în măsurarea psihologică. Testarea intelectului Mihaela Minulescu - Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003 p. 238 ISBN

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

3

Mihaela Minulescu

Teorie şi practică în psihodiagnoză
Fundamente în măsurarea psihologică. Testarea intelectului

Studenţilor mei, fiecăruia în parte

Editura Fundaţiei România de Mâine Bucureşti, 2003

4

MIHAELA

MINULESCU

Funcţiile psihodiagnozei 26 1.1. observaţia în examenul psihologic. Legi.tendinţă contemporană 24 1. Psihodiagnoză şi evaluare psihologică 10 1. Conceptul de normalitate psihică 30 PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ASUPRA PSIHODIAGNOZEI 39 2.1. Responsabilităţi în construirea testelor şi publicării acestora 51 . Psihodiagnoza formativă .1. FUNCŢIILE PSIHODIAGNOZEI 10 1. Concepte cheie: examen psihologic. Consecinţe negative ale testării psihologice 29 1.2.3.4.5.7. Continuitate şi discontinuitate în evoluţia psihodiagnosticului în România 44 CODUL DEONTOLOGIC AL PRACTICĂRII PSIHODIAGNOZEI 47 3.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 5 CUPRINS LOCUL ŞI ROLUL PSIHODIAGNOZEI ÎN CADRUL ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII PSIHOLOGICE. Proces decizional în evaluarea psihologică 19 1.3. Repere privind preocupările dinaintea construirii testelor 39 2. conduita examinatorului 14 1. instrument psihologic. standarde şi reglementări privind testarea educaţională şi psihologică 47 3.2.2.6. Evoluţia psihodiagnozei în secolul XX 41 2.

criteriu.3. Definiţia fidelităţii 84 6.2.3. Responsabilităţi în aplicarea testelor şi utilizarea rezultatelor 52 TESTUL PSIHOLOGIC CA MIJLOC PRINCIPAL ÎN EVALUAREA PSIHOLOGICĂ 55 4. Taxonomii 57 4. validitatea de aspect. Definiţii ale testului psihologic din diferite perspective 55 4.5.5. Factori care intervin în estimarea coeficienţilor de fidelitate 95 6. grupe contrastante. Calităţile generale ale testului şi aparatura testului psihologic 58 4. Rolul coeficientului de fidelitate şi Eroarea standard de măsură 86 6. Măsurarea în psihologie şi tipuri de scale de măsurare 67 5. Calităţi metrologice ale testelor psihologice 69 5. Metode pentru evaluarea fidelităţii testelor 87 6.1. Uzul şi abuzul de teste 64 ABORDAREA MĂSURĂRII ÎN PSIHODIAGNOZĂ 67 5. domeniu de conţinut.1.2.6 MIHAELA MINULESCU 3.3. variabilă moderatoare şi variabilă mediatoare 71 CARACTERISTICI METROLOGICE: FIDELITATEA 84 6.6.3. Observaţii asupra metodelor folosite pentru estimarea fidelităţii 94 6. Concepte cheie implicate în metrologie: construct. Interpretarea coeficienţilor de fidelitate 96 .4 Cum selectăm un test 61 4.2.1.4.

4. relativă la criteriu 103 7.2.1. Relaţia test . factori ce intervin în testarea psihologică 140 10.caracterizarea finală 145 TESTAREA INTELECTULUI: PRINCIPII DE INTERPRETARE. Definiţia validităţii 98 7.3.1. PROBE DE CAPACITĂŢI COGNITIVE 146 . Analiza de item 120 ETALONAREA ŞI REETALONAREA TESTULUI 129 9. matricea progresivă Messick 114 CONSTRUIREA ŞI EXPERIMENTAREA TESTELOR 119 8.2. relativă la conţinutul său.3. Cerinţe: paşii standard în construirea unui test psihologic 119 8.1. Raportul . Testarea şi sursele variaţiei erorii 142 10.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ CARACTERISTICI METROLOGICE: VALIDITATEA 98 7 7. SEE 114 7.3. Aspecte privind interpretarea validităţii. Faţetele validităţii: relativă la constructul măsurat. Cerinţe privind conduita utilizatorului de teste 144 10.4.2. Tehnici de normare 132 APLICAREA TESTULUI ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 140 10. Eşantionul normativ.2.1. Eroarea standard a estimării. cerinţe privind eşantionarea 130 9. Norme: definiţii 129 9.obiective investigate.

Binet..3. A. MEMORIE ŞI CREATIVITATE 212 13.3. Testele Cattell.1. Matrici progresive. Moduri de abordare a intelectului şi definirea abilităţilor intelectuale.4.I.1. Testul de aptitudini mecanice MacQuarrie 173 PSIHODIAGNOZA LA VÂRSTELE MICI ŞI FOARTE MICI 191 12. Brunet .. Testul I.1. Tehnica interviului 226 14. W. Bateria factorială standard .A.I. consecinţe pentru măsurarea psihologică şi construirea de teste. Scalele Wechsler: W. Scala de inteligenţă pentru copiii preşcolari şi şcolarii mici.8 MIHAELA MINULESCU 11.2. Testele de inteligenţă pentru preşcolari şi şcolari mici: Scala de dezvoltare intelectuală Binet .3 Testele de creativitate 220 ASPECTE PRIVIND INTERVIUL CA METODĂ CALITATIVĂ DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ 226 14 1.P. Bateria factorială P. Testele tip screening (triere): Testul screening Denver 192 12. Scala de dezvoltare psihomotorie în prima copilărie.Lezine 194 12. M. Testele de atenţie 212 13.S. Noua Scală metrică de inteligenţă 198 TESTELE DE ATENŢIE.P.I.2. Aspecte cognitive ale metodologiei de intervievare 232 .C.Bonnardel. Testul nonverbal de inteligenţă generală Dearborn. testele tip vocabular.2. Testele de memorie 214 13. Scale de dezvoltare: Scalele Bayley pentru dezvoltarea copilului. Noţiuni generale 191 12. 3. Aspecte privind interpretarea testelor de inteligenţă 146 11.Simon.S . 156 11.R. şi W.S. 2. testele Domino. Scala de inteligenţă Stanford .

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ Bibliografie selectivă 236 9 .

Psihodiagnoză şi evaluare psihologică Evaluarea psihologică este un set de proceduri utilizate de o persoană pentru dezvoltarea unor imagini. pentru a lua decizii si a verifica ipotezele despre modelele de caracteristici ale unei alte persoane. Consecinţe negative ale testării psihologice 1. Funcţiile psihodiagnozei 1. Ca .3. Verificarea de ipoteze. FUNCŢIILE PSIHODIAGNOZEI 1. Scopurile evaluării includ în general: 1.10 MIHAELA MINULESCU LOCUL ŞI ROLUL PSIHODIAGNOZEI ÎN CADRUL ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII PSIHOLOGICE. Psihodiagnoză şi evaluare psihologică 1. Procesul decizional în psihodiagnoză 1. Producerea de imagini (putem dezvolta descrieri si imagini despre o anumită persoană). Psihodiagnoza este activitatea specifică care foloseşte intermedierea prin diferite tipuri de instrumente pentru a obţine informaţii valide despre structura.6. disfuncţionalitate). modele care-i determină acesteia din urmă comportamentul în interacţiune cu mediul. Producerea de decizii (evaluarea persoanei are ca finalitate producerea de decizii despre relaţia acelei persoane cu mediul ei actual sau cu mediile posibile: adecvare.tendinţă contemporană 1.7. dinamica psihică şi personalitatea unei persoane. Conceptul de normalitate psihică 1. Concepte cheie: examen psihologic.1.1. 3.5. 2.4. normalitate. construirea unei teorii (evaluarea ca suport pentru testarea ipotezelor despre personalitate). instrument psihologic. observaţia în examenul psihologic. conduita examinatorului 1. Psihodiagnoza formativă . funcţionalitate.2.

situaţii prezente. În evaluarea şi predicţia comportamentului se porneşte în primul rând de la comportamentul motor şi verbal manifest şi se renunţă la inferenţele sau interpretarea rezultatelor la teste. când şi în ce circumstanţe. unii dintre subiecţi au o eficienţă semnificativ crescută dacă primesc întăriri pozitive şi / sau repetate. cât şi în evaluarea diferenţelor dintre diferitele faze ale acesteia. • îngheţarea sistemului de evaluare la nivelul examinării rezultatelor ca atare. mai ales sub aspectul psihometriei clasice se referă la: • natura standardizată a testelor aptitudinale. 1993): observarea ca metodă principală de măsurare. abandonarea chestionarelor de personalitate ca incapabile să descrie probabilitatea răspunsurilor sau variabilele care afectează aceste probabilităţi. combinat cu un mod relativ artificial de comunicare a acestora (ceea ce împiedică pe mulţi subiecţi să aibă acces la confirmarea potenţialului intelectual). deşi nu toţi sunt pregătiţi pentru a se adapta la acestea (unii se acomodează mai greu la interacţiunea limitativă şi nu pot profita autentic de acest tip de relaţie limitativă cu psihologul. cauze. Evaluarea psihologică ţine de substanţa psihologiei pentru că: evaluarea se referă la oameni. Criteriile psihodiagnosticului tradiţional. • intervenţia minimală a examinatorului astfel încât subiectul să recurgă la propriile sale resurse intelectuale. evaluarea comportamentală care încearcă să determine ce fac indivizii. evaluarea se poartă şi asupra comportamentului grupului referitor la un reper.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 11 instrumente sunt utilizate: testul psihologic. • examinarea sub forma unui interviu în care subiectul nu este informat despre pertinenţa răspunsurilor sale. în timp ce alţi subiecţi nu sunt influenţaţi de astfel de conduite. În anii 60 ai secolului XX a apărut un nou curent. alte metode precum observaţia comportamentului verbal sau non-verbal. atât în cea ce priveşte structurarea corectă a ipotezelor de cercetare. • eventualele încurajări permise de standardizare au o scăzută autenticitate pentru că nu implică valoarea răspunsului ci urmăresc doar obţinerea unei atitudini pozitive a subiectului faţă de situaţia de testare. Evaluarea de tip comportamental se delimitează de evaluarea psihometrică. evaluarea este implicată în cercetarea psihologică. • condiţiile testării sunt identice pentru toţi subiecţii. renunţarea la testele tradiţionale care . interviul. implicând ca principii specifice (Fernandez-Ballesteros. unde.

care reflectă o entitate internă stabilă şi o eroare de măsură. abordarea nomotetică a trăsăturii care are ca obiect de studiu trăsături sau sindroame precum anxietatea. Acest lucru permite evaluare unui instrument de examinare ca adecvat dacă scorurile observate la o aceeaşi persoană. În tendinţele contemporane ale acestei direcţii. precum motivaţia. depresia etc. se pot deosebi două tipuri de modele de evaluare: 1. Testele psihologice continuă să fie aplicate. dezvoltând procedee pentru evaluarea inductivă şi stabilind gradul de adecvare al acestor proceduri prin modul în care variază scorurile la acelaşi individ. De asemenea. în ocazii diferite. . la fel chestionarele de personalitate mai ales cele privind factorii care influenţează comportamentul şi care nu pot fi observaţi direct. pentru acelaşi individ. Deosebirea principală între evaluarea psihodiagnostică tradiţională şi evaluarea comportamentului constă în faptul că în teoria psihometrică scorul observat la test este compus dintr-un scor real . care are drept obiect de studiu un comportament specific. şi care dezvoltă metode pentru evaluarea deductivă şi stabileşte gradul de adecvare al acestor instrumente în funcţie de modul în care variază scorurile lor între indivizi. Deşi au pornit de la negarea psihometriei şi a necesităţilor metrologice riguroase. prin definiţie considerat ca stabil. abordarea ideografică a comportamentului. Au fost create metode şi instrumente proprii de măsurare: tehnici de observare. poate fi determinată de schimbările produse în comportamentul său şi nu de imprecizia instrumentului. interviuri structurate. În evaluarea comportamentală. în evaluarea comportamentală nu este utilizată nici validarea concurentă ca posibilitate de predicţie şi nu se cer nici valori mari ale coeficientului de fidelitate test retest. acesta nu este. în privinţa indicilor psihometrici. în prezent se subliniază necesitatea de a se lucra şi în evaluarea comportamentului cu instrumente corespunzătoare ca fidelitate şi validitate.12 MIHAELA MINULESCU evaluează trăsături psihice precum structurile mentale şi renunţarea la principiile psihometrice. tipuri noi de scale de evaluare de către alte persoane. nu diferă prea mult (fidelitatea). 2. proceduri fiziologice. Când se apelează la teste se caută să se explice cauzele schimbării şi să se determine variabilele responsabile de aceasta fără a se face ipoteze privind eroarea de măsură. Variaţia scorurilor observate la test. verificate psihometric.

• • . Psihodiagnoza tradiţională nu se preocupă de variaţiile procesului intelectual rezolutiv ci doar de rezultatul acestui proces şi nu spune cum se poate ameliora performanţa obţinută. posibilităţile de dezvoltare a capacităţii respective. nivel de performanţă etc. prin distanţa dintre pretestare şi post testare.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 13 În prezent. în sensul în care poate ghida intervenţia. care are un rol constatativ punând accent pe produsul activităţii cognitive implicate în testare. evaluarea formativă se centrează mai ales pe proces şi nu pe produs. De exemplu. învăţare şi performanţă ca factor fundamental pentru dezvoltarea şi funcţionarea proceselor cognitive. Diagnosticul devine formativ.I. Deosebirile principale între conceptul tradiţional de psihodiagnoză şi cel modern constau în următoarele aspecte: • diagnoza capacităţilor subiectului se finalizează printr-un rezultat exprimat ca coeficient intelectual. dinamizarea relaţiei examinator examinat (subiectul nu asistă pasiv la performanţele sale) şi dinamizarea testului evaluată prin măsurarea câştigului cognitiv. pot prezenta mecanisme rezolutive care au produs acea performanţă cognitivă total diferite. În interpretarea rezultatelor la care ajunge subiectul se urmăreşte evidenţierea potenţialului de învăţare şi a modalităţilor specifice de procesare a informaţiilor.. Evaluarea formativă este interesată de decelarea acelor factori cognitivi sau de natură nonintelectuală care determină calitatea adaptativă la o situaţie problematică. Evaluarea formativă pune în discuţie în relaţia ce există între învăţare şi potenţial. modificarea cognitivă necesară ameliorării performanţelor intelectuale. Metodele moderne tind să devină dinamice şi formative. testarea psihologică ţi-a modificat semnificativ abordarea evaluării psihologice într-o nouă direcţie. În acest sens evaluarea tinde să fie similară unui experiment formativ în măsură în care îşi propune să determine o serie de modificări la situaţia clasică de testare. modificări care ţin de scopul urmărit şi de motivaţia relaţiei evaluative. se pune accent pe capacitatea subiectului de a profita diferenţial de ceea ce pot oferi metodele de învăţare educaţională. iar rezultatul obţinut de subiect este privit ca un "potenţial de învăţare". doi subiecţi care au obţinut acelaşi Q. dinamismul are un dublu sens.

În cadrul acestei interacţiuni intervin o serie de factori care pot influenţa sistematic informaţiile precum. . comportamentul său. de exemplu.subiect. • evaluarea sarcinii rezolvate de subiect de către examinator. Sunt descrise cel puţin 6 variabile relevante: caracteristicile fizice ale examinatorului. • calităţile specifice ale sarcinii. Examinatorul aduce în examen propria personalitate. ambiguitatea sau lipsa de familiaritate cu stimulii. prezenţa sau absenţa sa din camera de testare. iar subiectul poate câştiga informaţii despre sine. efectul examinatorului ca persoană în afara evaluării personalităţii sale. în termeni de stimuli şi ambele primesc un feedback în termeni de răspunsuri. trebuinţele şi caracteristicile sale psihofizice în interacţiunea care are loc. Situaţia de examen psihologic este conceptualizată ca o interrelaţie între două persoane în care ambele caută să afle informaţii prin mijlocirea interacţiunilor reciproce. informarea sistematică despre subiect). instrument psihologic. efectul examinatorului ca persoană cu evaluarea personalităţii sale. "cald" sau "rece". de exemplu: metoda de testare. • dorinţa examinatorului de a evalua comportamentul subiectului. Scopul interacţiunii este informarea cu caracter specific (precum. Ambii. stilul de interviu. iar aceste trăsături alături de metodologia de testare joacă un rol important în determinarea variabilelor la care răspunde subiectul. de exemplu. acesta va generaliza o serie de ipoteze despre modul cum funcţionează subiectul într-un număr de situaţii sau interacţiuni diferite. observaţia în examenul psihologic.2.14 MIHAELA MINULESCU 1. Produsele sale sunt astfel un rezultat al reacţiilor sale particulare la itemii testului şi la examinator ca întreg. precum. Bazându-se pe ele. Deşi în sistem ambele persoane primesc informaţii. scopul specific al testării este de a informa examinatorul. Subiectul examinat reacţionează şi răspunde la toţi stimulii care îl înconjoară şi răspunde la ceea ce este o mixtură de stimuli relevanţi şi irelevanţi. condiţionarea operată asupra comportamentului verbal al subiectului. examinatorul verbalizează un număr de întrebări. conduita examinatorului Examen psihologic Orice examen psihologic implică câteva aspecte comune: • relaţia examinator . examinator şi subiect furnizează un anumit imput în cadrul acestei interpretări. de teste standardizate şi sistematice la care primeşte răspunsurile subiectului. În acest scop. secvenţa de prezentare a testului sau testelor. Concepte cheie: examen psihologic.

în cadrul căruia aspectul formal a scăzut din importantă şi examenul în întregul său este centrat şi deschis către problemele caracteristice. clasa socială a subiectului şi stresul situaţional. Examenul psihologic nu are o singură formă. 2. Pentru cei din clasa de jos. Examinatorul va acorda mai multă atenţie anumitor răspunsuri. Examenul clinic. În funcţie de obiectivul examenului. două tipuri de abordări extreme pornind de la psihologia experimentală. încă de la începutul secolului XX. le ca evalua şi va introduce noţiuni teoretice proprii pentru a da sens şi continuitate observaţiilor sale. rezultatele sunt mai frecvent interpretate în termeni de psihoze. psihologia se ocupă cu trăsături distincte care au o existenţă reală. trăsături pe care le prezintă toţi oamenii deşi în măsură diferită. poate conduce la rezultate diferite. există o tendinţă a examinatorilor de a examina diferit protocoalele testelor proiective şi în funcţie de clasa socială a subiectului (de exemplu. de gradul de formalizare există diferite variante. dar în contexte diferite. Din perspectiva gradului de formalizare s-au constituit. precum setul subiectiv. anume setul de generalizări sistematice pe care trebuie să le realizeze examinatorul. De exemplu. pentru aceleaşi tipuri de răspunsuri ca nevrotici sau normali.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 15 Răspunsurile sale indică felul cum îşi organizează impulsurile în timpul interacţiunii cu examinatorul într-o situaţie specifică. specifice ale individului examinat. le va ordona într-o secvenţă. Pornind de la scopul interacţiunii în examinarea psihologică. pentru protocoale în esenţă similare. L. Examenul psihometric ale cărui principii şi metodologie foarte formalizată pornesc de la definiţia lui E. cei din clasa de jos sunt interpretaţi ca neadaptaţi. Administrarea testelor de diferiţi examinatori sau de acelaşi examinator. existând tendinţa de a primi prognosticuri mai proaste comparativ cu clasa de mijloc. În consecinţă. psihologia diferenţailă şi psihologia clinică: 1. existenţa sa are o anumită măsură cantitativă". Înţelegerea acestora cere o observare sensibilă prin . Este posibil ca examinatorul să interpreteze eronat fie datorită percepţiilor sale subiective datorate caracteristicilor sale de personalitate. o sursă posibilă de interpretare eronată este faptul că examinatorul trebuie să ia anumite decizii care privesc ceea ce a produs subiectul. Thorndike "Dacă un lucru există. tulburări caracteriale comparativ cu cei din clasa de mijloc diagnosticaţi. fie datorită cunoaşterii limitate a valorii stimulului de către subiect. Există o serie de variabile care afectează implicarea subiectului.

Un instrument de măsură profesionist trebuie evalueze pe o scală de unităţi egale. în diverse grade sunt implicate şi să se păstreze si formalizarea si deschiderea. de cotarea formalizată sau nu a rezultatelor. condiţiile de examen. La extrema formalizării condiţiilor de examinare. cerinţelor sarcinilor testului. Desigur. diversitatea scopurilor şi situaţiilor care cer examinare au condus la forme mixte. în care. procedura de înregistrare a rezultatelor. cotarea. De asemenea sunt incluse probe mai puţin standardizate. standardizate. de modul de combinare numerică a datelor pentru a se ajunge la o decizie. în practică. un întreg specific. cât şi a gradului de deschidere faţă de specificul subiectului examinat: • foarte multe aspecte ale instrumentelor psihologice se leagă de dihotomizarea examinării în formală şi deschisă. De asemenea. Atât în privinţa calităţilor psihometrice şi a standardizării. Instrument psihologic Un instrument psihologic este o procedură sistematică de a evalua comportamentul uneia sau mai multe persoane. interviul este mai deschis. • totuşi.16 MIHAELA MINULESCU mijloace adecvate şi datele integrate într-o impresie generală. în care fiecare probă este inclusă într-o baterie şi este calculat exact ponderea semnificaţiei rezultatului fiecărui test în diagnoza sau predicţia eficienţei subiectului faţă de anumite tipuri de cerinţe profesionale. dar cere o interpretare mai centrată pe necesităţile clientului. De exemplu: situaţia examenului în cadrul consilierii educaţionale. instrucţiunile de administrare şi cotare. cotării şi interpretării rezultatelor. de cuplu. a interpretării acestora este examenul de selecţie. cere un grad de formalism în ceea priveşte utilizarea unor tipuri de probe înalt standardizate. . de validarea critică a interpretărilor. Stilurile celor două tipuri de examene diferă deci şi în funcţie de: definirea sarcinilor utilizate. Orice condiţii care afectează performanţa la instrumentul de testare trebuie specificată: materialul de testare. în funcţie de cerinţele specifice ale examenului. Caracteristicile profesionale ale testului ca instrument de evaluare sunt obiectivitatea şi standardizarea. variază într-o anumită măsură gradul de obiectivitate şi de formalizare a administrării. standardizarea înseamnă procedura de lucru. dar şi de tipul de control al răspunsului. a administrării probelor. deci mai puţin formalizată. de înregistrarea obiectivă a datelor fundamentale. etc. interpretarea rezultatelor. de carieră.

care au capacitatea şi virtutea de a se deschide către problemele specifice individului. dau mai puţin integrată. Uneori. cât şi variabilităţii individuale a conţinuturilor răspunsurilor. Obiectivitatea înseamnă înregistrarea observaţiilor pentru a elimina erorile de rememorare. nu orice comportament poate fi analizat prin observaţia sistematică. Cele mai obiective instrumente sunt testele cu răspunsuri corecte pentru că se utilizează o grilă de corectare stabilă. foarte diferenţiată.1 Există şi o serie de instrumente psihometrice foarte formalizate. dar ar căror grad de formalizare este mai puţin ridicat datorită atât ambiguităţii în materialul testului. Dar şi în testul cu răspunsuri libere şi în observarea comportamentului se poate ajunge la un anumit grad de obiectivitate. pe porţiuni notate obiectiv. precum incluse în tehnicile proiective. cu înregistrarea faptelor. Prin observaţie: se facilitează interpretarea rezultatelor obiective şi furnizează date obiective. ceea ce conduce la o imagine analitică. dar mai puţin diferenţiată despre persoană. neutră. din perspectiva gradului de standardizare putem regăsi aceleaşi două extreme: probe strict formalizate.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 17 Instrumentul psihologic nu este deplin obiectiv. observaţiile ulterioare pot corecta interpretările iniţiale iar un fapt relativ minor se poate dovedi. totuşi există unele teste care se referă explicit la normalitate: acestea şi–au făcut loc nu numai în consilierea de tip psiho-patologic. dar gradul de obiectivitate implică certitudinea interpretărilor: orice psihodiagnostician care ia cunoştinţă de o anume performanţă la test va ajunge la aceeaşi evaluare privind rezultatele subiectului. notarea răspunsurilor după anume reguli. altele sunt folosite pentru evaluarea normalităţii şi a gradului de discernământ. mai important ca o serie de aspecte surprinse prin grila de Există o confuzie între testul pentru normalitate şi testul pentru boală psihică. dar care au relevanţă pentru examenul clinic special: unele sunt folosite în examenul clinic pentru evaluarea gradului de deficienţă sau deteriorare. ca semnificaţie. prin clinica psihiatrica. De fapt. În practică. ci ele sunt utile şi în afara acestui domeniu. 1 . există două extreme de realizare a observaţiei în examinarea psihologică. Observaţia în examenul psihologic Observaţia este o tehnică sistematică. ce trebuie să completeze orice examene. În general. cu cotarea sistematică a gesturilor conform unei grile. O manieră intuitivă care îl poate conduce pe examinator în final la o imagine globală. Există mai multe tipuri de instrumente psihologice. obiectivă. O manieră formală. şi probe.

efectul succesului sau eşecului. înregistrează răspunsurile sec. nivel de înţelegere etc. În prima ipostază apare formal. notarea impresiilor care apar în timpul testării suferă variaţii semnificative. încrederea în sine (insecuritatea. Supravegherea pe care o realizează în timpul rezolvării testului de către subiect nu îi permite să intervină şi să perturbe spontaneitatea comportamentului şi activităţii subiectului. cu explicaţi privind faptul că rezultatele examenului nu se folosesc împotriva lor. scurte şi la obiect. evită orice apropiere personală sau abordare personală. subiectiv. oferă instrucţiuni sau explicaţii neimplicativ. faţă de examinator. Cu cei neîncrezători. nu va utiliza un test dacă nu cunoaşte instrucţiunile de administrare şi tehnica testului. Explicaţiile nu trebuie să fie nici prea lungi. Conduita examinatorului Atitudinea examinatorului poate evolua între obiectiv şi personal. În cea de a doua. dinamic. în relaţia cu subiecţii anxioşi. Subiectul nu trebuie ajutat când este în dificultate. • flexibilitate. interesul obiectiv faţă de teste sau interesul ludic. Examenul este uneori centrat nu pe succesiunea de momente. . cu explicarea semnificaţiei sarcinilor. în afara situaţiilor când este evidentă suferinţa sa din cauza nereuşitei. • umor.18 MIHAELA MINULESCU observare sistematică. faţă de examen. dependenţa. prin oferta de ajutor şi implicare emoţională. pedagogică. Atitudinile deschise care maschează caracterul de examen al situaţiei. se recomandă o atitudine deschisă. ci ca un proces global. Se sprijină însă adaptarea atitudinii la caracteristicile examenului şi ale subiectului examinat (vârstă. intensitatea muncii sale şi variaţiile ei. examinatorul profesionist nu are dreptul să se impacienteze. nici prea circumscrise. ambiţia. Trăsături de dorit ale examinatorului • sănătate şi siguranţă emoţională. anxietatea. În conduita sa în examen. binevoitor.). pentru că poate crea insecurităţi acestuia. uneori. impresiile se modifică în decursul examenului în funcţie şi de natura activităţii în care este implicat subiectul iar aceste modificări devin chiar centrul de interes al interpretărilor. să manifeste o atitudine de tutelare. structurat. pare să înlăture caracterul de examen prin comportamentul său deschis. În acelaşi timp. De regulă sunt incluse în observare: atitudinea subiectului faţă de probe.

care este suficient de bine definită pentru a permite să decizi dacă testarea este adecvată şi felul cum o poţi adecva.3. pentru pacient. 1. prin utilizarea unor instrumente formale şi informale pentru a obţine o informaţie bogată şi variată. pentru un angajator. care poate da sens rezultatelor la testele parcurse de cel examinat psihologic. în limbajul şi criteriile specifice angajatorului. . deotologice privind testarea psihologică. să-şi fi dezvoltat o orientare teoretică compatibilă cu explicarea unui comportament. inclusiv la nivelul recomandărilor pentru cel examinat psihologic. astfel poate conceptualiza problema prezentă a subiectului într-un mod teoretic care are sens şi consistenţă (nu incoerentă şi bazată pe presupuneri).TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 19 • • • • abilitatea de a intra în legătură cu oamenii. În acest sens. acest ultim aspect îi va da şi posibilitatea de a selecta o baterie mai bogată şi compatibilă cu integrarea unitară a rezultatelor. vor fi adecvate nivelul lui de limbaj al acestuia. Acest lucru impune un prim set de reguli: • testarea psihologică se face doar când există o problemă specifică. pentru consilier. • testarea înseamnă şi capacitatea celui care examinează de a traduce informaţia dată de test în prescripţii cu înţeles. în limbajul de consiliere. • cere cunoaşterea şi folosirea adecvată a consideraţiilor etice. Este nevoie să fii sigur că poţi controla cât de multe variabile posibil şi să găseşti strategiile şi raţiunea intervenţiei. de exemplu: pentru profesor vor fi traduse în strategii educaţionale şi adecvate la limbajul profesorului. practice şi adecvate situaţiei şi problemei. interes pentru rezolvarea problemelor prin intermediul aplicării rezultatelor conceptuale sau clinice ale testelor (opus interesului exclusiv pentru performanţa cantitativă). Proces decizional în evaluarea psihologică Intervenţiile la nivelul vieţii umane sunt foarte private şi implică un proces foarte delicat. adecvarea strategiilor se referă şi la specificul domeniului. Justificarea esenţială pentru testare este dea obţine informaţii care să te sprijine în rezolvarea unei probleme prezente. Eficienţa unei intervenţii creşte prin înţelegerea naturii problemei prezente.

un tip dificil de inferenţă. "deficient". a substratului este. În modelele de tip constructiv decizia se face pe baza modelului structural al sistemului diagnosticat. "adecvat" vs. Munca reală de construire a diagnosticului începe prin testarea funcţională a fiecărei componente prin compararea răspunsului real cu cel specificat. În psihologie diagnosticul tradiţional se referă la un proces sau la comportament din perspectiva modului cum este specificat acesta. "inadecvat". Se procedează prin recunoaşterea simptoamelor şi referirea lor la un model de sistem. şi sensul său a rămas stabil şi după mai bine de jumătate de secol: abilitatea dea câştiga şi apoi înţelege cadrul intern de referinţă al altei persoane. Psihodiagnosticianul trebuie să decidă prin identificarea unui set de condiţii sau cauze care indică o anumită funcţionare pozitivă sau negativă. Fenomenologia testării psihologice Conceptul de "fenomenologie a testării" a fost formulat de Snygg şi Combs în 1959. "patologic". a diagnosticului constructiv şi se bazează pe un model structural al sistemului şi pe un model formal de comportament definibil ca "normal". în practică. este o formă particulară de explicaţie a funcţionării pozitive sau negative cu sprijinul unei anumite teorii asupra psihicului. este important faptul că observarea permite identificarea funcţionării negative. Selecţia modelului. Psihodiagnoza constructivă poate astfel "construi" toate tipurile de disfuncţii care pot apare în interiorul unui sistem. "defect". clasificarea euristică şi 2. care se poate evidenţia în comportamentul observat. chiar şi pe cele empirice care nu s-au manifestat încă. Prima abordare reflectă modul tradiţional de concepere a diagnosticului în medicină. respectiv se bazează pe "sisteme nozologice" (o colecţie cunoscută de informaţii cheie ce pot fi identificate prin simptoame observabile) şi un set informal de principii care ghidează procesul de inferenţă. A doua introduce o nouă dimensiune. prin modelare. Definiţia include mai multe aspecte: .20 MIHAELA MINULESCU Modelări ale strategiei de decizie Sarcina psihodiagnostică impune două nivele de decizie: 1. "echilibrat". Psihodiagnosticul se referă la un anume aspect dintre simptoamele care sunt observabile şi conţinuturile sau cauzele care au condus la acestea. evaluarea comparativă. clasic. Distanţa dintre "normal" şi "anormal" nu este relevantă în contextul diagnozei.

în care deosebim anumiţi indici comportamentali sau simptome şi clusteri comportamentali analog sindroamelor din medicină. temperatura). şi cu sens pentru acesta şi. perceperea şi evaluarea celorlalţi. care introduc astfel un nivel de anxietate şi subiectivism în relaţia cu cel examinat psihologic. clima. defensive şi se simt ameninţate. o astfel de abordare este singura care garantează că examinatorul va fi capabil să efectueze o evaluare cu sens asupra subiectului (diagnostică şi prognostică. Interferenţe care trebuie decelate apar şi din perspectiva instrumentelor utilizate care pot privi performanţa subiectului. a proceselor dinamice de interferenţe şi interdependenţe. respectiv acele informaţii care se referă la infrastructura psihică. la nevoie. procesul este dificil pentru persoanele care sunt rigide. respectiv capacitatea de a înţelege nu numai comunicarea logică ci şi pe cea simbolică. Mediul tine de caracteristicile concrete ale situaţiilor de testare şi de stările mediului fizic (condiţiile de iluminare. psihicul subiectului cu nivele diferite de accesibilitate. La nivelul subiectului putem decela un nivel relativ accesibil şi vizibil de date privind structurile comportamentale similare sindroamelor şi a simptomelor din medicină. acestea pot fi grupate în funcţie de trei zone de emitere de informaţii: mediul sociocultural şi fizic. la substratul neuro-biologic şi la substratul genetic. să găsească modalităţi de rezolvare a unor problema. instrumentele psihologice cu nivele diferite de profunzime. evaluarea unor dimensiuni ale personalităţii prin metode psihometrice sau prin metode proiective. Modelate. a comportamentului observabil.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 21 • • • • în primul rând însemnă a înţelege lucrurile în modul în care le înţelege cealaltă persoană. Psihismul subiectului: avem în fată un tot unitar care reprezintă o unitate funcţională a mai multor instanţe: • una vizibilă. În testarea psihologică decizia implică decelarea tuturor tipurilor de influenţe. respectiv abilitatea de a simţii şi înţelege felul în care subiectul testat simte şi înţelege. Din perspectiva influenţelor exterioare trebuie decelate modelele specifice şi caracteristica situaţiilor în care are loc examinarea. implică şi o sensibilitate şi intuiţie faţă de limbajul verbal şi nonverbal al subiectului. în al doilea rând. . autoevaluarea. şi un nivel unde accesibilitatea este mediată multiplu.

Evaluările celorlalţi se produc tot la nivelul comportamentului vizibil (la nivel conştient). ambiguă a testelor proiective (ambiguitatea sarcinii accesează nivelul inconştient. care este omul.conţinuturile şi procesele psihice conştiente. intervenind conţinuturi mai puţin clare ale celui care le trăieşte. nivelul la care funcţionează în mod dominant subiectul fiind cel inconştient. şi informaţia genetică). ne adresăm întregii unităţi funcţionale. amintiri din trecut2. 3. conţinuturi pe care subiectul nu le cunoaşte.componente inconºtiente (subiectul neagã valoarea unor caracteristici la imaginea de sine. si nu cel conştient. a amestecului unor prejudecaţi. procese. de exemplu.22 MIHAELA MINULESCU • conştiinţa (structura psihică conştientă) . Instrumentele de evaluare aduc informaţii din diverse unghiuri de vedere asupra subiectului pentru că: 1. aptitudini speciale. biologică. etc. altele si le doreşte). În diagnoză se utilizează datele atât de la auto-evaluări. cerând subiectului să ştie ce spune (nivelul conştient).) Ce ţin de comportament si de conştiinţă (aceste teste se adresează nivelului conştient). intervin informaţii inconştiente. subiectul nu poate relata conştient unele conţinuturi care se proiectează si sunt accesate de imaginea relativ neclară. testul Szondi accesează nivelul biologic al întregii unităţi. idiosincrasii care funcţionează inconştient (subiectul răspunde într-un anumit fel). Se pune problema atitudinii subiectului în examen şi fata de proba (subiectul recunoaşte sau nu unele componente). Intervin influentele unor elemente pe care subiectul nu le conştientizează. Folosim teste de auto-evaluare care privesc imaginea de sine. şi anume substratul neuro-biologic şi cel genetic. (infrastructura psihică profundă) în care intervin o serie de mecanisme. Folosim probele proiective: au itemi standardizaţi. Folosim teste destinate evaluării nivelului unor capacităţi şi aptitudini ale subiectului (teste de performante intelectuale. 2. cât şi din evaluări sau observaţii pe care cei din jur şi examinatorii le fac asupra subiectului). dar aduc cu sine si ceva din elementele inconştiente care se proiectează în răspunsurile date de evaluator (şi el are 2 Toate aceste chestionare fac ca subiectul sã se raporteze la imaginea de sine: autocunoaºterea conºtientã . reacţii asupra cărora subiectul nu poate opera . Dincolo de conştiinţă şi inconştient avem o infrastructură funcţională. • substratul inconştient al psihismului. abilităţi intelectuale. despre care subiectul ştie şi poate relata despre dinamica şi mecanismele psihice.

temperatura este aşa cum îşi place şie. pentru a-l aduce într-o dispoziţie relativ normală. si el are drept reper imaginea de sine. mă simt plin de energie şi vioi". te simţi tot mai relaxat. Anxietatea este acel factor general de tensiune si instabilitate care face ca persoana să nu se simtă în largul ei. respiră adânc aer curat. inspiră din nou şi. vezi valuri unduind spre tine. ai pierdut noţiunea timpului. inspiră adânc. legată de faptul de a nu fi capabil să funcţionezi la nivelul tău normal. Cei mai semnificativi factori subiectivi care pot afecta starea subiectului sunt • anxietatea. aşa că poţi să te gândeşti pozitiv la tine însuţi. sunt lente şi plăcute. nici frig. fără teama de necunoscut. te simţi bine şi complet relaxat. • abilităţile verbale şi de exprimare. • setul de expectaţii mentale. închide ochii. Anxietatea în testare afectează toate tipurile de teste. totul este plăcut şi calm. fluenta verbală şi de raţionament. • prejudecăţile şi idiosincrasiile. de performanţe şi interviul. nu este nici cald. spune-o de mai multe ori: "ştiu să răspund. În situaţia unui subiect deosebit de anxios. se poate derula un exerciţiu de relaxare. vei începe să te simţi din ce în ce mai relaxat. îţi spui în sinea ta "îmi pot reaminti tot ce ştiu pentru a răspunde la aceste teste". Exerciţiu: secvenţă de relaxare Aşează-te cât se poate de confortabil în scaun. Subiectul principal al anxietăţii este reprezentat de nelinişte. . pe măsură ce expiri aerul. expiră aerul si lasă-ţi corpul şi mintea complet relaxate.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 23 idiosincrasii si prejudecăţi. • nevoia de a se prezenta într-o lumină favorabilă. Stai într-un scaun confortabil la plajă. raportându-se la ea în evaluările pe care le face). ascultă atent. iar soarele este strălucitor şi blând. • deprinderile cognitive. fără teama eşecului. • capacitatea de înţelegere prin lectură. continuă respiri profund şi lent. cerul devine mai intens şi profund albastru. concentrează-te doar pe ceea ce spun. • nesiguranţa în răspunsuri. să faci fată normal testelor. dar mai ales pe cele obiective. uiţi de orice altceva. mintea mi-e limpede. Eşti perfect relaxat.

respectiv potenţialul . rezultatul nu este un Q. Există însă probe unde este obligatorie parcurgerea itemilor pas cu pas. pe gradul de dificultate.tendinţă contemporană Psihometria formativă (evaluarea formativă) constă în: 1. îngheţat. Sunt foarte importante elementele de interfaţă. Psihodiagnoza formativă . cu anumite excepţii. 3. ci un potenţial de dezvoltare intelectuală. de interacţiune dintre subiect şi modul cum poate răspunde. În acest sens este important să i se spună subiectului că are câteva momente în care poate privi cum se desfăşoară întregul test (de asemenea.este nejustificată aceasta temere. • seturi de expectaţie şi reacţie neconforme cu ceea ce se aşteaptă de la subiect (este implicită opinia subiectului cum că răspunsul nu poate fi modificat . 2.I. pe natura sarcinii testului. accentul plasat pe potenţialul de învăţare. cît timp are la dispoziţie pentru rezolvarea testului). readucerea în prezent Poate fi utilizat în consilierea psihologică. răspunsul putând fi modificat. pedagogică. în încercarea de a se centra pe procesul în sine şi nu pe finalitatea procesului. i se poate spune să rezolve mai întâi itemii mai uşori. Trebuie avut în vedere un set interactiv cu testul: i se poate spune subiectului despre gradele diferite de dificultate ale itemilor. 1. fără a sări prea multe probe. Alte surse ale anxietăţii în situaţia de examen • subiectul nu cunoaşte modul în care reacţionează la teste.4. secvenţa imaginativă.24 MIHAELA MINULESCU Exerciţiul prezentat poate scoate subiectul din condiţia de anxietate şi are trei secvenţe principale: 1. • relaţia cu şi impactul personalităţii şi conduitei examinatorului. evident cu anumite excepţii). pe strategiile de rezolvare ale problemelor şi ghicire a răspunsurilor. în examenele clinice. 2. ieşirea din situaţia imediată. poate vedea. Subiectului trebuie să i se atragă atenţia pe exemplele anterioare.

Diagnosticul este formativ pentru că poate ghida intervenţia. prezente. • sunt anihilate. Sensul de dinamic: dinamica priveşte atât pe examinator. învăţământul.şi post-testare). se măsoară capacităţile rezolutive ale subiectului. Se dinamizează relaţia (psihologul nu asistă pasiv la performantele subiectului). Principiul fundamental este reducerea distanţei dintre performanţă şi competenţă şi crearea unor condiţii şi contexte ale situaţiei problematice care pot facilita şi valorifica potenţialele latente. dacă subiectul a făcut nişte itemi greşit. cât şi pe subiect. chiar si testul (instrumentul) măsoară câştigul cognitiv (echivalează cu măsurarea distantei dintre pre . Conceptul teoretic de la care s-a pornit în psihodiagnosticul formativ este acela de "zona proximă a dezvoltării". operatorii ale subiectului a cunoştinţelor induse în faza a doua . formarea în anumite profesii. evaluarea gradului de transferabilitate şi de integrare în structurile cognitive. În cadrul examenului au loc mai multe secvenţe: 1. faza de aplicare iniţială. poate modifica cogniţia necesară performantelor intelectuale. instructajul. 2.) ci vizează îmbogăţirea repertoriului de interacţiuni. i se oferă ajutorul pentru rezolvarea corectă a acestora sau a celor nerezolvaţi (aici avem cunoştinţe induse de la examinator spre subiect).subiect nu este o simplă repetare au amplificare de informaţii sau reluarea unor modele habituale ale subiectului (de exemplu. 3. relaţia tip dominanţă .TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 25 sau capacitatea subiectului de a profita de ceea ce poate oferi educaţia. Interacţiunea examinator . Examinatorul susţine procesul rezolutiv care are loc în momentul examinării printr-un sistem de 3 tipuri de intervenţii de ajutor: • sunt utilizate sarcini a căror rezolvare nu depinde în mod necesar de achiziţiile cognitive anterioare. care duc la ineficienţa funcţionării cognitive. etc. acele obstacole actuale. • este indus un nivel optim de funcţionare mentală. date la o parte. fără a se acorda ajutorul examinatorului (acesta nu intervine) prin itemi din teste psihometrice tradiţionale. ea reprezintă acea zonă virtuală în care o capacitate actuală poate evolua.supunere. Efortul examinatorului şi al relaţiei care se instituie este de a optimiza funcţionarea cognitivă a subiectului prin evaluarea potenţialului de învăţare şi de dezvoltare. în funcţie de natura sarcinii şi de capacitatea subiectului.

compararea nivelului de dezvoltare cognitivă actuală cu "potenţialul de învăţare". din punct de vedere logic izomorfi.5. 1. se utilizează tipuri de probleme adaptate nivelului optim al eficientei funcţiilor mentale. delimitarea condiţiilor psiho-pedagogice susceptibile pentru activarea potenţialelor cognitive. în cele din urmă. în anumite condiţii date. ci intervin şi componentele metacognitive). • interfeţele în care se produce relaţionarea între mediu si psihism. • subiectul cu psihismul său. eşantioane de comportamente pe baza cărora se fac aceste evaluări diagnostice şi prognostice asupra altor comportamente mai complexe. Diagnoza se concentrează mai mult pe starea prezentă a subiectului evaluat. 4. În evaluarea formativă rezultatele se referă la patru aspecte: 1. situaţia poate evolua în viitor. în funcţie de vârstă sau de tipul de deficienţă mentală. se ameliorează componentele metacognitive (care ţin de motivaţie.26 MIHAELA MINULESCU 4. sunt utilizaţi itemi paraleli (cu acelaşi grad de dificultate). Analiza predicţiei semnifică în mod obişnuit o estimare în timp. măsurarea validă a competenţelor cognitive ale subiectului. Testele sunt. Indiferent de viziunea abordată în psihodiagnoză (se ajunge la acelaşi gen de psihometrie formativă. 6. Aportul principal al noii direcţii de dezvoltare ar putea fi rezumat prin faptul că se produce evaluarea intelectului prin sarcini de învăţare. rezultând posibilităţi formative pentru subiect). 3. Funcţiile psihodiagnozei Analiza scopurilor şi tipurilor de utilizări ale testelor psihologice include în primul rând aspectele de evaluare a situaţiei prezente şi de evaluare a modului cum. atenţie. 5. . dar a căror rezolvare nu depinde de cunoştinţele acumulate anterior). care depăşesc sarcinile ca atare ale testului. 2. voinţă) ce intervin în funcţionarea cognitivă (în orice proces rezolutiv nu intervine doar capacitatea cognitivă. procesul decizional poate fi conceptualizat ca având următoarele mari blocuri funcţionale: • mediul caracteristic în care are loc. determinarea dificultăţii (dificultăţilor) funcţionale majore care apare în timpul rezolvării sarcinii.

decizia în psihodiagnoză se sprijină însă pe paradigma cauzalităţii. un grup foarte bine delimitat. Astfel există teste care au ca scop evaluarea unei metode didactice. Psihodiagnoza ca activitate sistematică de evaluare psihologică are următoarele funcţii: I.G. Condiţia propriu-zisă a psihodiagnozei este capacitatea de a surprinde corect trăsături şi capacităţi psihice individuale şi de a evidenţia variabilitatea psiho-comportamentală intra-grupală vs. fiind utile pentru obţinerea unor date comparabile. pentru decizii privind evaluarea unor activităţi sau pentru verificarea unor ipoteze ştiinţifice. care implică o direcţie de evoluţie intrinsecă în psihism (C. nu satisface viata ca atare. pentru descrierea profilului unei persoane. există situaţii individuale care demonstrează că nu este în totalitate valabilă. II. . grup de referinţă. pentru clasificare. a unui program de învăţare sau formare profesională.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 27 Un eşantion de comportament actual este utilizat ca indicator pentru comportamentul mai general prezent sau viitor. În primele trei situaţii evaluarea prin test înseamnă decizii privind individul. în funcţie de scop. în sens mai larg pentru selecţie.Jung). Testul poate fi utilizat. Mai funcţionează în evaluarea psihologică şi paradigma finalistă. în cercetarea ştiinţifică există teste care verifică rezultatele experimentelor ştiinţifice unde decizia nu se mai poartă asupra unei persoane ci asupra unei ipoteze de lucru (de exemplu ipoteza că volumul de date memorate pe termen scurt este mai mare când persoana se află în stres). Se măsoară diferenţa între rezultatele persoanei şi modul cum se comportă această trăsătură psihică la nivelul eşantionului de referinţă. Paradigma cauzalităţii nu este singura. a cauzalităţii. În general. starea prezentă poate fi explicată pe baza condiţiilor trecute şi poate fi comparată fată de o condiţie de normalitate pornind de la un cadru teoretic dat sau de la ceea ce se numeşte “diagnostic diferenţial”. În examenul psihologic ne referim la individul în sine. psihologia diferenţială constituie una dintre sursele de formare a psihodiagnozei şi priveşte variabilitatea unei trăsături la nivelul indivizilor dintr-un grup. a unui modul experimental pentru a indica ce metodă dă cel mai bun rezultat. De asemenea. Aceasta este paradigma trecut – prezent –viitor. În evaluarea activităţilor şi a ipotezelor ştiinţifice evaluările prin test nu mai privesc individul propriuzis. Evidenţierea cauzelor care au condus spre o anume realitate prezentă – în special în cazul disfuncţiilor sau tulburărilor psihice. dintr-un eşantion larg până la o populaţie.

etc. privind anticiparea evoluţiei probabile a comportamentului persoanei în anumite condiţii şi situaţii contextuale. pornind de la prezent. În diagnoza handicapului psihic se poate remarca faptul că. restul poate fi foarte primitiv. Evidenţierea sau validarea (demonstrarea funcţionalităţii) programelor de învăţare şi formare. este greu de diagnosticat cu certitudine dacă un copil foarte mic este sau nu un handicapat. dinspre trecut înspre prezent si viitor. IV. i se descoperă orice "handicap" oricât de uşor. la capitolul resurse umane. în programele de consiliere educaţională fiecare copil este testat. ceea ce pare a avea un sens negativ azi. orice înclinaţie semnificativă. Abilitatea de excepţie. în mod surprinzător. Paradigma este următoarea: există posibilitatea ca informaţia validă să conducă spre structurarea unor programe educaţionale pentru anumite vârste. Etalonul dezvoltării psiho-comportamentale: în ontogeneză diferite limite de variabilitate. ceea ce include informaţii privind: disponibilităţi. VI. La copii şi adolescenţi. în afara acelei abilităţi dezvoltate excesiv. Copilul nu poate fi forţat să intre în cadre fixe. se pune problema distincţiei dintre normalitate si anormalitate. sau devierea pozitivă. abaterile pozitive sau negative de la standarde se referă. scos din contextul respectiv. V. în general.28 MIHAELA MINULESCU Funcţia prognostică. astăzi se vorbeşte de "întârzieri în dezvoltare". imaginea de sine în adolescenţă. Piaget). Aceasta este valabilă pentru domeniul educaţiei. III. . în funcţie de repere. adesea constatăm că acesta. copilul nu mai este forţat să intre în nişte repere fixe şi unice. scopuri. un fel de standard al evoluţiei cu variaţii normale. un comportament probabil. pune de asemenea diverse probleme: ne punem întrebarea ce este geniul. poate în viitor. lucrându-se intens. îndrumat. în special a afectivităţii. Funcţia de evidenţiere a cazurilor de abatere în sens pozitiv sau negativ de la o normă (etalon) de dezvoltare psihocomportamentală. să revină în intervalul de normalitate (J. se utilizează diagnoza în reuşita academică la toate nivelurile ei. există o capacitate foarte mare de recuperate. capacităţi. se poate găsi modalitatea de a le face flexibile. este un veritabil "handicapat" în planul interrelaţiilor umane de pildă. Lucrurile sunt valabile şi în medicină unde ne mişcăm de la simptome la sindrom. de "dizabilităţi" ce pot fi recuperate. în general ca condiţia de la debilitate sau la geniu. o reacţie probabilă la un anume context situaţional. Ne permite să anticipăm. Formarea unor capacităţi de cunoaştere şi autocunoaştere.

ci pe baza unei baterii sau set de probe. De exemplu a spune despre o persoană că este "retardat mental". VII. În cazul unui minor. în toate domeniile aplicative au apărut tot mai evidente unele pericole implicate. • interpretarea greşită şi diagnoza greşită a rezultatelor testului poate apare şi datorită unei insuficient conştientizate propensiuni spre auto-împlinire a celui care examinează şi /sau interpretează. Cele mai semnificative privesc condiţia examinatului. Anxietatea poate de asemenea influenţa comportamentul la teste şi performanţa. • interpretare greşită la o etichetare incorectă. 1. ceea ce poate conduce la tulburări nedorite în viaţa de familie a acestuia. dreptul dea nu fi invadat prin practici de testare şi evaluare trebuie exercitat de părinţii acestuia. va conduce spre perceperea socială a acesteia dominant din perspectiva acestei etichete. Din această perspectivă este important să conştientizăm câteva aspecte: • testarea psihologică este o invadare a vieţii private. clinic pe baza rezultatelor la teste. Consecinţe negative ale testării psihologice Pe măsură ce testarea psihologică s-a format ca un curent principal în evaluarea psihologică. în consecinţă poate conduce la interpretări incorecte / inadecvate ale rezultatelor la teste şi consecinţe invalidante pentru subiect privind tratamentul său social. • condiţia de a fi examinat poate creşte anxietatea normală a persoanei. . acest lucru va duce la anxietate în familie. asistentă. Sprijinul deciziilor de conduită în demersul din psihoterapie. Verificarea unor ipoteze ştiinţifice: testul este folosit în cadrul experimentului ştiinţific ca instrument de cercetare. • deciziile trebuiesc realizate nu pe baza unei singure probe . adesea însă.6. IX. • importanţa maturităţii şi siguranţei emoţionale a celui care examinează. VIII. Sunt importante atât motivaţia cît şi capacităţile. consultanţă psihologică. • consecinţe grave rezultate din utilizarea neprofesionistă a informaţiilor confidenţiale rezultate de la test sau interviu.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 29 Utilizarea psihodiagnozei în deciziile din consiliere si orientare vocaţională.oricât de complexă. organizaţional. a intimităţii unei persoane. la o limitare severă a oportunităţilor celui etichetat de a-şi dezvolta adecvat potenţialul său general. motivaţia poate fi disfuncţională.

Conceptul de normalitate psihică În mod curent funcţionează trei perspective asupra termenului de normalitate: statistică. oferind astfel puţine posibilităţi de variaţie şi schimbare. • intervin în protejarea publicului (prin reducerea angajărilor neglijente în ocupaţii critice). Suportul cantitativ: norma . • întărirea sarcinilor care cer memorie în pofida unor sarcini care implică procese cognitive mai complexe necesare pentru succesul în lumea reală. Când se discută despre consecinţele testării psihologice de obicei se au în vedere probleme precum: • impactul advers asupra minorităţilor şi femeilor. • cresc eficienţa (măsurători relativ rapide şi efective de colecţionare a unui mare număr de date despre o gamă largă de abilităţi şi / sau competenţe.7. cu scopul de a reduce substanţiale utilizările neadecvate şi problemele etice implicate. consecinţe ce trebuiesc subliniate în măsura în care servesc chiar scopurilor activităţii de măsurare şi evaluare: • sunt un ghid pentru luarea deciziilor (de exemplu. 1. sau faţă de anumite criterii prestabilite. fiecare cu argumentele şi limitele ei. pentru selectarea celor mai calificaţi candidaţi. psihomedicală. • direcţionarea indivizilor înspre anumite tipuri de învăţământ sau de profesii. • predarea pentru testare şi limitarea curriculei şi învăţării. • implică eficienţă în privinţa costurilor şi utilizării. • permit obiectivitatea pentru a realiza comparaţii şi decizii ce privesc indivizii. înţelegerii şi luării în consideraţie a consecinţelor potenţiale ale utilizării testului. • crearea de bariere. sau pentru premierea bazată pe performanţe relevante). • permit controlul calităţii (certificări sau licenţe). Există însă şi o serie de consecinţe pozitive ale utilizării adecvate a evaluărilor validate. social-culturală.30 MIHAELA MINULESCU În ultimii ani comunitatea ştiinţifică acordă o tot mai mare atenţie consecinţelor testării şi evaluării. • descurajarea şi "instituţionalizarea eşecului pentru indivizi.

Multe dintre variabilele psihologice se supun unei astfel de distribuţii descrisă matematic prin "curba lui Gauss". în cele două direcţii de creştere şi de descreştere a rezultatelor: • abateri moderate. Problema este de a dezvolta un proces sistematic prin care acestor tipuri de variabile li se pot cuantifica atributele. ceea ce se urmăreşte este modul de distribuţie al rezultatelor de-a lungul unui continuum şi modul în care se comportă populaţia e referinţă. Pentru ca scorurile obţinute să poată fi interpretate. dar şi concepte teoretice precum. cogniţiile. la faptul că toate întrebările sau sarcinile pentru respondent măsoară în acelaşi fel în orice moment. accepţiunile cele mai utilizate includ ideea unui nivel de excelenţă necesar realizării unor scopuri determinate şi ideea unui model sau etalon în raport cu care s-ar putea stabili o măsură sau formula o judecată (P. cuprinzând în cele două direcţii câte 13. respectiv instrumentele prin care se măsoară trebuie să prezinte aceste două dimensiuni. nivelul de funcţionare sau de destructurare al unor mecanisme şi abilităţi psihice. O măsură bună este în esenţă delimitată prin fidelitate şi validitate. delimitările între normalitatea psihică şi ceea ce iese în afara normalităţii includ măsurători cantitative. sentimentele sau situaţiile. Astfel. În psihodiagnoză. iar abaterile de la zona medie. Variabilele care interesează practica psihologiei clinice tind să fie: comportamentul persoanei.18% din populaţie) . În psihologie.Lisievici. în esenţă. cel mai adesea integrând cele două şiruri de judecăţi. eul. se procedează la normarea gamei de rezultate posibile prin procedee statistice. În principal. Fidelitatea. dar şi calitative. în ambele sensuri sunt relativ egal distribuite. să aibă sens în raport cu comportamentul uman în genere. validitatea indică dacă testul realmente măsoară ceea ce se presupune a evalua.28%). în termeni statistici a doua abatere standard de la medie. stima de sine. se referă la consistenţa instrumentului. starea de sine. scopurile tratamentului. 1997). avem. respectiv aflarea tendinţei centrale şi a cuantumului abaterii standard de la medie.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 31 Noţiunea de normalitate are în centrul său referinţa la normă ca o regularitate caracteristică sau acceptată de un număr semnificativ de persoane.59% din populaţie (în total 27. unde valorile medii ale variabilei reprezintă comportamentul majorităţii populaţiei (aproximativ 68. Este important să avem în vedere măsurarea prin cuantificare pentru a putea monitoriza schimbarea în termeni mai exacţi. calitatea vieţii etc.

de exemplu. evoluţia gradienţilor de comportament se desfăşoară de asemenea în termenii curbei lui Gauss. În aceşti termeni statistici. pentru a patra abatere standard de la medie.13 %. • a unei minorităţi (cei 27. o dimensiune precum stabilitatea extraversia • . decât la majoritatea populaţiei. Normalitate înseamnă. respectiv "foarte slab". Pentru o depăşire şi mai extremizată. În termenii dimensiunilor.13 % (în total 0. 0. peste medie. în această accepţiune cantitativă. 0. în măsura în care aceştia se comportă parametric. reprezentând 2. 26%) din populaţie.53% din zonele extreme). situaţie în care putem diagnostica dacă performanţa subiectului intră în zona de normalitate. Acest lucru este mai simplu de înţeles când privim capacităţi sau abilităţi psihice. Cuantificarea rezultatelor sub formă de scoruri ne permite să ne reprezentăm comportamentul unei persoane relativ la: • comportamentul majorităţii (cei 68.28%) din populaţie pentru a treia abatere standard de la medie şi • abateri reziduale. Depăşirea acestui nivel de normalitate se poate face (corespunzător a încă 13.28% din zona medie). calificăm rezultatul ca "foarte bun". slab".14% (respectiv în total 4. determinarea nivelului de eficienţă al unei abilităţi psihice sau a unei dimensiuni de personalitate în raport cu modul în care se comportă acestea în populaţia de referinţă. factorilor sau caracteristicilor de personalitate. respectiv are un nivel corespunzător tendinţei centrale prezent în 68.32 MIHAELA MINULESCU abateri extreme. Pentru fiecare instrument şi fiecare condiţie de folosire a instrumentului se construiesc astfel de etaloane după criterii bine definite privind reprezentativitatea populaţiei.26% din populaţie. 59% din populaţie în ambele sensuri) fie spre rezultate mai bune. sau. fie spre rezultate mai scăzute.18% din zonele imediat următoare) • şi a unei excepţii semnificative de la medie (restul de 4. vorbim de situaţii de excepţie pozitivă sau negativă. ieşirea în afara normalităţii poate însemna şi o performanţă de excepţie. de exemplu. Pentru extreme. sub medie. nivelul de eficienţă al inteligenţei. Imaginea poate fi reprezentată grafic sub forma unui "clopot". Astfel. ca un rezultat "submediu. dar şi nivelele de retard mental aflate sub media performanţei populaţiei generale. Aceste rezultate sunt calificate ca un rezultat "bun". invers.

respectiv de reguli sociale sau juridice instaurate de societate pentru a conserva o relaţionare nondistructivă. implică astfel de norme. de exemplu creşte spre extrema extraversiei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru scorurile care cad submedie. gregar etc. dar adaptabili la mediu. centraţi pe lumea interioară. ad literam. un . respectiv condiţia psihologică în care. ca "ieşiri în afara normalităţii". un comportament extrem aduce o serie de inconveniente pentru că indică dependenţa de mediu şi evenimente. indică nu o entitate diagnostică în sine ci o nedeterminare. putem vorbi (pentru două abateri de la medie) de un comportament normal de tip extravert şi. dimpotrivă. Evaluarea curentă implicată în construirea instrumentelor. prejudecăţi ce constituie standarde scrise ("codul manierelor elegante") sau nescrise în interiorul grupului de indivizi.. În măsura în care scorul obţinut la chestionar depăşeşte media. o stabilitate afectivă care poate friza dependenţa de anumite legături etc. în fond. nu întotdeauna interpretările care privesc extrema pot fi luate. deşi statistica ne ajută să cuantificăm şi să avem o viziune mai corectă asupra comportamentului individual în relaţie cu ceea ce pare a fi caracteristic pentru un număr mare de persoane. cutume. un grad de instabilitate datorat tocmai acestei "adaptări" prea adezive. mai ales a chestionarelor psihologice. reprezintă o închidere în sine.introversia poate fi cuantificată în aceeaşi manieră: autoevaluarea subiectului ca răspuns la chestionarele de personalitate poate prezenta un scor care se situează în zona normalităţii. în comportamentul persoanei sunt integrate nespecific aspecte care ţin de introversie alături de aspecte care ţin de extraversie. Din acest punct de vedere. şi de modele de comportament. Suportul socio-cultural: regula În aceşti termeni vorbim de norme sociale şi culturale.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 33 . Dar evaluarea nu se poate realiza asemeni diagnozei aptitudinilor pentru că. (pentru trei şi patru abateri de la medie) de un comportament extravert extrem. situaţie în care unii vorbesc de "ambiversie" termen ambiguu din punct de vedere psihologic pentru că. Scorurile extreme sunt defavorabile adaptării. De aceea. obiceiuri. respectiv media plus / minus o abatere standard de la medie. o lipsă de adaptabilitate prin lipsa de aderenţă la mediu.59% din populaţie sunt introverţi. în direcţia introversiei: în aceşti termeni. dacă o doză crescută de extraversie reprezintă un comportament deschis adaptabil. dar şi în modul cum subiecţii răspund auto-evaluându-se la acestea. 13. când scorul este şi mai ridicat. un grad de inconstanţă afectivă în legăturile cu ceilalţi etc.

situaţia individului care se suie băut sau obosit la volanul maşinii. Aceste dimensiuni fac obiectul unor structurări de personalitate particulare. Sau. cu pericolul latent al unor ideaţii distructive care o pot împinge spre sinucidere. comportament cu risc etc. În acelaşi timp. Regăsim astfel de situaţii grupate fie în personalităţi accentuate. până la izolarea socială a persoanei care "încalcă" normele. De asemenea. nu se pot adapta şi sunt de regulă dintre cei care comit infracţiuni repetitive sau bizare. Pentru astfel de situaţii intră în joc consilierea psihologică. şi aici există o condiţie de anormalitate relativă. deviant chiar în spaţiul unei alte subculturi sau culturi. există şi un grad major de patologie. de ieşire în afara limitelor de comportament sănătos. psihoterapiile de diferite orientări. .sau heterodistructiv În interiorul criteriilor de normalitate intervine implicit diferenţierea între distructiv şi constructiv în abordarea normalităţii. De exemplu. comportament adaptativ. normele sociale şi juridice impun limite de comportament dincolo de care se instituie sancţiuni. a denumit-o căutarea senzaţiei. ceea ce adesea dezarticulează viaţa celor cu care vine în contact. în care gradul de pericol nu este extrem. grupate sub denumirea de "tulburări de personalitate sociopate".34 MIHAELA MINULESCU comportament "normal" într-o zonă geografică sau într-o comunitate poate fi socotit "anormal". în care boala psihică este ceea ce domină distructiv relaţia persoanei cu viaţa şi unei astfel de condiţii i se adresează de regulă psihiatria şi psihoterapia intra muros. Desigur. În cadrul unor astfel de norme intervine conceptul de adaptare. persoana este depresivă şi are tendinţa să se izoleze de lume. fie în comportamente reactive la stres sau la condiţii existenţiale extreme. Comportamentul de risc se poate manifesta în varii situaţii şi cercetarea ştiinţifică a evidenţiat la nivelul tendinţelor temperamentale o dimensiune specifică pe care Zuckermann. să nu mai participe la viaţă. de exemplu. Mai există şi alte dimensiuni care sunt responsabile de un astfel de comportament prin care individul ajunge în mod constant să sfideze legea sau norma socială. implică astfel şi riscul ca persoana să producă pentru ea însăşi sau pentru cei din jur o stare majoră de disconfort şi pericol. Suportul psihomedical: comportamentul auto. o persoană este dominată de o tendinţă spre interpretativitate şi suspiciozitate. ştiind că ambele condiţii îi pot afecta capacitatea de a conduce şi îl pot duce la producerea unor incidente care contravin legii sau normelor. Sunt indivizi care cronic nu se pot supune normelor. Condiţia de boală psihică. în alt exemplu.

de obicei: • gradul înalt şi durata mare a stării de disconfort psihic pe care o trăieşte individul (ce apare. în continuarea istoriei individului. Criteriile în funcţie de care se realizează diagnosticul de devianţă psihopatologică sunt. prin următoarele caracteristici: • capacitatea de conştientizare. sau de a-şi împlini obligaţiile sociale. definită ca incapacitate de a gândi clar realitatea fără a o distorsiona. • stăpânirea mediului şi adecvarea în modul de a face faţă cerinţelor vieţii. iar boala ca proces morbid interesează patologia clinică. în stările cronice de anxietate sau depresie).). Într-o accepţiune strictă. anormalitatea Conceptul de anormalitate îşi leagă conţinutul mai ales de domeniul psihopatologiei. • devianţa comportamentală de la normele sociale. . Anormalitatea vizează mai ales comportamentul şi conduita. Tulburarea psihocomportamentală. de exemplu. Deci anormalitatea apare mai degrabă în raport cu o perturbare de fundal. iar boala implică întotdeauna un aspect procesual. profesionale. • tulburări în funcţionarea organismului (simptome psihosomatice şi somatoforme).TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 35 În pandant. Este sensul vieţii un criteriu valid? Sănătate mentală În delimitarea conceptului de normalitate intervine şi noţiunea de sănătate mintală definită. anormalitatea se referă mai ales la structura şi organizarea psihică. Boala psihică în raport cu "anormalitatea" include o anumită procesualitate în cadrul căreia se manifestă un hiatus şi o denivelare. se manifestă ca discordanţă între dorinţa şi acţiunea persoanei şi ceea ce se aşteaptă şi se cere de la el în contextul sociocultural. eşec profesional etc. iar boala implică un proces morbid. de familie (eşec şcolar. într-un mod comprehensibil. se referă la dezvoltarea psihică patologică de natură să transforme persoana. de regulă. • ineficienţa cognitivă. anormalitatea. acceptare şi corectitudine în modul cum se concepe pe sine. evidente deşi incomprehensibile. de-a lungul istoriei sale de viaţă. eşec în asumarea responsabilităţilor corespunzătoare vârstei. Anormalitatea se relevă mai ales în tulburările de comportament.

• perceperea realistă şi sensibilitatea socială. câştigarea treptată a unor competenţe. Perioada senectuţii înseamnă dobândirea înţelepciunii prin depăşirea crizei disperării şi conservarea integrării emoţionale. ieşiri din dependenţe parentale şi câştigarea condiţiei de autonomie şi punerea în valoare a specificului personal.36 MIHAELA MINULESCU • integrarea şi unitatea personalităţii. manifestarea unei unităţi a personalităţii şi capacitatea de a percepe corect lumea şi propria persoană. . în care toate componentele complementare funcţionează integrat. a stabili relaţii apropiate cu semenii. Maturitate psihică Perspectiva ştiinţifică a impus utilizarea în psihologie. relativ la problematica normalităţii. Cadrul cel mai general prin care putem defini normalitatea psihică (din perspectiva psihologiei umaniste) implică concomitenţa a trei aspecte: capacitatea de a stăpâni activ mediul. adolescenţa fiind în genere perioada celor mai dramatice căutări. Acestea se câştigă treptat de-a lungul dezvoltării de la copilărie spre vârsta adultă. folosirea termenului impune utilizarea unor criterii care vizează structura. Perioada vârstei şcolare. a iubi. definiri. În perioada adultă. Perioada adolescenţei are de rezolvat problema identităţii. O persoană sănătoasă prezintă o structură unitară a personalităţii. este conştientă de propriile limite şi poate face faţă acestora. • continuitatea dezvoltării personale spre auto-actualizare. maturitate înseamnă rezolvarea crizei caracteristice stagnării în sensul întăririi capacităţii generative a persoanei. În psihologie. Astfel că. a termenului de maturitate psihică. de exemplu. a formării structurilor atitudinal-afective care permit comportamentele de asumare a responsabilităţii. Avem în vedere aici faptul că nu există un model coerent unic aplicabil în orice condiţii prin care să delimităm maturizarea. funcţionarea şi echilibrul psihic al persoanei. nu disruptiv. Perioada adultului tânăr ar trebui să conducă psihologic la rezolvarea crizei intimităţii. • autonomia şi încrederea în sine. ceea ce duce la constituirea autonomiei şi încrederii în sine. în sensul capacităţii de a empatiza. de asemenea include şi capacitatea de a învăţa din experienţa de viaţă. diferitele vârste presupun. dobândirea unui statut şi a unor îndemânări adecvate acestea putând constitui criterii de evaluare a "etapei de vârstă". spune Erickson. presupune formarea unui sentiment de competenţă. a deciziei şi independenţa în evaluare.

Maslow dezvoltă un set de indici care constituie caracteristicile tipice pentru o persoană care a atins acest prag de dezvoltare umană. La Jung individuarea implică descoperirea conştientă şi intrarea în relaţie cu un conţinut obiectiv al psihicului. . G. Astfel în procesul de auto-actualizare a acestor conţinuturi obiective se dezvoltă o identitate a eului mai stabilă şi continuă. • nu sunt centrate pe propria persoană ci. Ulterior. este depăşită la nivelul omului printr-o meta-motivaţie care asigură punerea în joc a metatrebuinţelor. unicitatea. Pentru Jung. pe o anumită problematică. • se comportă spontan şi gândesc cu fantezie. şcoala umanistă din psihologia americană a pus în joc conceptul de auto-actualizare sau auto-realizare ca un prag în care motivaţia de creştere obişnuită oricărei fiinţe vii. • se acceptă pe sine şi pe ceilalţi şi trăiesc doar într-o minimă măsură starea de anxietate sau vinovăţie legată de sine. care. • sunt capabili să privească viaţa cu obiectivitate. dar nu total neconvenţional. înscrisă în fiinţa umană. mai degrabă. • iubesc viaţa. • se comportă într-o manieră independentă fără a fi şi rebeli. faţă de psihanaliza freudiană. pe care. boala psihică reprezintă o gamă de simptome care semnalează ieşirea din această direcţie de creştere. de individuare. Jung încă de la începutul secolului trecut. dă consistenţă şi înţeles dezvoltării individuale spre autonomie şi împlinire. Astfel de persoane sunt mai degrabă excepţia fericită de la normă şi pot fi caracterizate prin faptul că: • sunt limpezi în modul de a percepe realitatea şi capabile să accepte ambiguităţile existenţei. deşi adesea caută solitudinea. ceea conduce la regresii şi stagnări nevrotice.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 37 Individuare şi auto-actualizarea Conceptul privind sensul personal al vieţii. participarea. În context. pornind de la Upanişade îl denumeşte Sine. tendinţă pusă în joc de funcţia transcendentă. Acest lucru reflectă situaţia în care s-au integrat în sensul existenţial personal valori ideale precum frumuseţea. ordinea. individuarea are sensul unei diferenţieri a tuturor structurilor psihicului printr-o continuă şi concomitentă integrare în sfera vieţii conştiente. transformarea eului obişnuit în eul înţelept. perfecţiunea. a fost dezvoltat de C.

jocului şi nu sunt caracterizaţi de agresivitate faţă de ceilalţi. dar de regulă cu puţini oameni. sunt capabili să descopere probleme şi sensuri mai ales în domeniul pe care sunt centraţi. chiar legate de sentimentul de putere. În esenţă. respectă fiinţa.38 MIHAELA MINULESCU • • • • • • • • au trăiri de extaz. spontaneităţii. au momente când creează. sunt implicaţi social identificându-se simpatetic cu orice om. pot avea experienţe interindividuale profunde. ştiu diferenţa dintre mijloc şi scop şi nu se neliniştesc de faptul că ar trebui să suporte un anumit mijloc pentru a atinge un scop. procesul de auto-actualizare implică un proces de descoperire a unei anumite identităţi a eului prin care eul ştie mai mult despre sine însuşi. devine mai bogat şi mai flexibil în operarea cu ceea ce ştie. le este propriu un sens filosofic al umorului. . când par a stăpâni necunoscutul. nu permit "culturii" să îi controleze.

1650 R. cu aplicaţie la observaţiile astronomice 1869 Studiul ştiinţific al diferenţelor individuale începe cu cercetările lui Sir F. Repere privind preocupările dinaintea construirii testelor 350 î.3. văr cu Ch.1. Evoluţia psihodiagnosticului în secolul XX 2. mărime a capului şi viteză de calcul. Darwin studiază diferenţele individuale şi aplică ideea lui Darwin privind adaptarea selectivă la cerinţele mediului.minte ca interacţiune 1822 F. dar şi . Descartes consideră relaţia corp .2.e. pe care le considera în mare măsură înnăscute. Mult din munca sa a fost orientată spre investigarea inteligenţei superioare şi abilităţilor.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 39 PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ASUPRA PSIHODIAGNOZEI 2.n. Bessel realizează primele experimente semnificative în măsurarea diferenţelor individuale la timpul de reacţie. Repere privind preocupările dinaintea construirii testelor 2. Începe măsurarea sistematică a diferenţelor umane la înălţime. Aristotel afirma importanţa observării obiective în cunoaşterea comportamentului uman şi formulează primele trei principii care pot să explice asociaţia de idei. Continuitate şi discontinuitate în evoluţia psihodiagnosticului în România 2.1. Contribuţia sa cuprinde atât măsurători fizice şi psihice. Galton.

40

MIHAELA

MINULESCU

dezvoltarea unor tehnici de statistică prin care urmărea determinarea relaţiei dintre aceste măsurători. În 1960 publică "Clasificarea oamenilor în funcţie de darurile lor naturale", iniţiind astfel studiul ştiinţific al diferenţelor individuale. În 1884 prezintă la Londra un laborator antropometric, comparabil cu laboratorul german de psihologie experimentală a lui Wundt. 1879, Galton dă prima descriere sistematică a unui test de asociaţie liberă, iar în 1983 publică "Inquieries into human faculty and its developments" care, după unii autori (M. Reuchlin) marchează trecerea de la metodele de laborator de psihologie experimentală la metode simple şi aplicabile pe eşantioane largi de subiecţi. 1884, S. Hull fondează primul laborator american, Universitatea J.Hopkins 1888, J. Mckeen Cattell, inaugurează un laborator de testare la universitatea Pensilvania. În 1890 introduce termenul de "teste mentale". Inventează "deviaţia standard" ca măsură statistică a variabilităţii rezultatelor în raport de medie 1891 Munsterberg propune în Gemania o serie de probe pentru studierea diferitelor profesiuni 1896, Kraepelin raportează testarea comparativă a celor bolnavi mental cu oamenii normali. Studii experimentale privind memoria. 1898, Expediţia Torres Straits introduce pentru prima oară studiul indivizilor analfabeţi cu ajutorul unor instrumente psihologice ( McDougall, Myers) Un număr de psihologi urmează direcţia deschisă de Galton în studiul diferenţelor intelectuale. Cel mai semnificativ este psihologul Binet, care inventează cu Simon o scală practică pentru identificare copiilor care pot beneficia de şcolarizare, iniţiind astfel testarea inteligenţei. Binet introduce în plus faţă de demersul lui Galton ideea de a cere subiecţilor să răspundă unor sarcini complexe precum definirea cuvintelor sau punerea în aplicare a unor instrucţiuni. Psihologii de până acum măsurau performanţe psihofizice şi senzoriale simple (Weber, Fechner), precum timpul de reacţie, considerate a fi "cărămizile" inteligenţei.

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

41

Apariţia şi dezvoltarea unor instrumente psihologice este legată de psihologia experimentală (măsurarea diferitelor procese psihice sau psihofizice simple), de dezvoltarea treptată a şcolii de psihologie clinică de la Paris, precum şi a începutului cercetărilor de psihologie diferenţială. 2.2. Evoluţia psihodiagnozei în secolul XX Binet şi Simon încep încă din 1900 primele interviuri sistematice pentru măsurarea inteligenţei. Încă dinainte de începutul secolului XX scriu despre scopul psihologiei individuale ca studiu al omului evidenţiind trei probleme importante ale acesteia: studiul diferenţelor individuale ale proceselor psihice fără să se studieze special relaţia cu indivizii care prezintă aceste procese; studiul diferenţelor individuale ale indivizilor izolaţi sau a grupelor de indivizi; studiul raportului diferitelor procese psihice între ele în cadrul aceluiaşi individ. Ei evocă două metode de studiu a raporturilor diferitelor procese psihice la un acelaşi individ normal: să faci procesul să varieze şi să examinezi dacă această variaţie antrenează schimbări în alte procese la aceeaşi persoană; să studiezi un anumit număr de procese psihice, alese în prealabil, la mai mulţi indivizi şi să examinezi dacă diferenţele individuale între procese sunt paralele şi corespund de la un individ la altul (relaţia între aceste procese fiind dedusă din această corespondenţă). A doua metodă se va constitui ca una dintre primele finalităţi a metodei testelor, în măsura în care, conform autorilor "se constituie din alegerea unui anume număr de procese psihice pe care le determinăm prin experienţe oprite anticipat; le vom determina la mai mulţi indivizi; vom examina dacă în variaţiile individuale pentru aceste procese nu există o inter-corespondenţă regulată". 1904, Spearman introduce teoria bi-factorială a inteligenţei (actor general şi factori specifici) şi propune proceduri statistice. 1905, C.G.Jung, prezintă "Experimentul asociativ - verbal" pentru a descoperi şi diagnostica complexele inconştiente 1905 Vaschide şi Pieron în Franţa pun la punct tehnicile psihometrice ca metode ale psihologiei experimentale 1905, Binet deschide un laborator într-o şcoală primară din Paris şi împreună cu Simon dezvoltă şi prezintă o scală de diagnostic a nivelului intelectual pentru copii normali şi anormali tip screening. 1908, Binet şi Simon prezintă a doua scală de inteligenţă. Inventează ideea de vârstă mentală. Are loc introducerea în S.U.A. a scalei lui Binet. Pieron introduce termenul de comportament în Franţa. Lahy studiază selecţia

42

MIHAELA

MINULESCU

conducătorilor de tramvai. În Belgia apare primul cabinet european de orientare profesională. 1910 Se creează Asociaţia Internaţională de Psihanaliză. J.M.Cattell prezintă în Mind prima serie de 10 instrumente psihologice, "teste mentale" experimentate pe studenţii Universităţii Pensilvania 1911, apare a III-a scală de inteligenţă Binet - Simon. 1912, W. Stern inventează ideea de quotient intelectual, apelând la evaluarea nivelului actual de inteligenţă prin distanţa dintre vârsta reală şi vârsta mentală, evaluare considerată de autor predictivă pentru performanţele ulterioare ale subiectului testat. 1916, Izard şi Simon, prima scală de dezvoltare pentru prima copilărie. 1917, Utilizarea testului "Army Alpha şi Beta Examination" pentru testarea pe populaţii largi ale armatei S.U.A., primul test colectiv nonverbal. Gesell realizează un sondaj mental al şcolilor elementare. 1918, Woodworth dezvoltă primul inventar major de personalitate, pentru screening-ul recruţilor din armata americană în privinţa normalităţii şi dificultăţilor de adaptare. După primul război mondial testele devin o practică de masă, cu cea mai largă răspândire în S.U.A. (selecţia copiilor dotaţi, selecţia şi orientarea recruţilor) şi Franţa (orientarea şcolară şi problematica vârstei mentale a copilului şi adultului). 1921, Rorschach publică "Psihodiagnosticul", introducând utilizarea a zece planşe cu pete de culoare pentru evaluarea bolii mentale 1922, J.M. Cattell, stabileşte Corporaţia Psihologică, o primă firmă de publicare de teste şi consultanţă 1923, Publicarea "Testul de Dezvoltare mentală Stanford", inaugurând în America testarea elevilor de şcoală 1926, Florence Goodenough publică testul "Desenaţi un Om", test pentru evaluarea abilităţilor mentale 1927, E.K.Strong publică "Testul de interese vocaţionale" 1928, Hartshorne şi May publică prima serie de cercetări, "Studii privind înşelăciunea", care includ teste situaţionale şi care prezintă o consistenţă scăzută a "trăsăturilor de caracter" de-a lungul diferitelor situaţii 1934, Moreno publică "Cine va supravieţui", introducând sociometria, măsurarea modelelor atitudinilor şi acţiunilor de grup 1935, Thurndike, dezvoltă tehnica de analiză factorială şi o utilizează pentru determinarea abilităţilor primare 1936, Doll publică "Scala de maturitate socială Vineland" pentru evaluarea funcţionării retardului mental 1936, în U.R.S.S. se interzice folosirea testelor psihologice

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

43

1938, L. Bender introduce "Testul Vizual - motor de gestalt Bender", pentru evaluarea gradului de maturizare, a deteriorării creierului şi a personalităţii 1938, H. Murray şi colaboratorii publică "Explorări ale personalităţii", incluzând date despre tehnici de măsurare, inclusiv "Testul de apercepţie tematică", T.A.T. început în 1935 1939, L. Frank introduce termenul de "tehnici proiective" pentru probele cu stimuli ambigui asupra cărora subiectul "proiectează" stările şi nevoile interioare 1942 Hathaway şi McKinley publică Inventarul multifazic Minnesota, M.M.P.I., primul instrument complex de evaluare diferenţială a patologiei mentale 1949 A. Davis consideră că testele de inteligenţă suportă influenţa gradului de cultură a subiectului, deci sunt incorecte faţă de cei cu nivel economic scăzut 1954 P. Meehl publică "Predicţie clinică versus statistică", demonstrând că formulele statistice egalizează sau îmbunătăţesc evaluările experţilor 1955 Meehl şi Cronbach propun validitatea de construct 1957 Edwards demonstrează influenţa dezirabilităţii sociale asupra răspunsului la itemii de personalitate, iniţiind controversa asupra set-ului de răspuns 1957 Cronbach şi Geser lărgesc teoria testelor incluzând luarea deciziei şi problema valorilor instituţionale vs. individuale 1957 Campbell şi Fiske propun validarea convergentă şi discriminatorie şi procedura multitrăsătură - multimetodă în dezvoltarea testelor 1959 Guilford propune o structură tri-dimensională a intelectului care cuprinde 120 abilităţi speciale măsurabile prin proceduri specifice 1063 Glase propune testarea cu referinţa la criteriu opusă testării cu referinţă la normă 1966 Asociaţia Psihologilor Americani publică Standardele pentru Testele şi Manualele Educaţionale şi Psihologice 1969 A.P.A. introduce ghidurile pentru testarea celor "dezavantajaţi" 1069, interpretarea automatizată a testelor, raportul lui Butcher asupra M.M.P.I. 1970, utilizarea computerelor interacţionând cu clienţii, Super "Consilierea asistată de computer" 1971, în S.U.A. cazul Griggs vs. Duke Power, curtea federală decide că testele utilizate în selecţia profesională trebuie să demonstreze relevanţa pentru profesia dată.

cub conducerea lui Eduard Gruber. T. perioada interbelică a semnificat un început promiţător. deschide în 1983 şi primul curs de Psihologie experimentală. 1980.44 MIHAELA MINULESCU În decursul anilor sfârşitului de secol a evoluat mult atât metodologia construirii şi aplicării testelor psihologice. în măsurarea personalităţii s-a trecut de la modelele uni şi bi-dimensionale la modele factoriale circumplexe cu trei sau mai multe dimensiuni. În ultimul deceniu al secolului XIX au apărut mai ales lucrări de cercetare în limba română sau în limbi străine. În România.Rădulescu-Motru. Lucrări importante în tematica dezvoltării ştiinţei psihologice în România ante şi post belică au scris M. De numele lui Rădulescu .Motru se leagă şi primul curs de Psihologie experimentală la Bucureşti . Profesorul Rădulescu . Odată cu anul 1906 obţine fonduri pentru înfiinţarea primului laborator de psihologie experimentală la Universitatea din Bucureşti. S-au construit şi experimentat în funcţie de diferite tipuri de teorii asupra abilităţilor umane şi a personalităţii. Orientările contemporane se diferenţiază prin nivelul aparaturii statistice din ce în ca mai sofistica care în prezent permit cuantificări nu numai a dimensiunilor izolate ci şi a interacţiunilor simple sau complexe dintre acestea. Doctor în psihologie. astfel. 2002.Nicola. Principii de psihologie. primul laborator de psihologie a fost deschis la Iaşi în 1893. S-au dezvoltate standarde de testare psihologică obligatorii în diferitele state ale lumii. Mânzat. Problemele psihologiei.Leonardescu.Motru reluase în 1919 Cursul de psihologie la Universitatea din Bucureşti. În România. 1994.3.Herseni. Continuitate şi discontinuitate în evoluţia psihodiagnosticului în România Nu s-a realizat încă o lucrare de istorie a psihologiei care să se refere explicit la evoluţia psihologiei. 2. fidelitatea şi validitatea au introdus noi viziuni asupra calităţilor metrologice ale testelor psihologice şi utilizării lor în diferite tipuri de aplicaţii. dar şi lucrări relevante pentru spiritul novator european în domeniul experimental: Introducere în psihofizică. o largă paletă de instrumente de testare. Primele cercetări în care s-au utilizat instrumente şi probe psihologice sau psihofiziologice s-au desfăşurat prin intermediul laboratoarelor de psihologie experimentală.Bejat. Şt. C. G. precum şi necesitatea reviziei. cât şi concepţia asupra psihodiagnozei în sensul evaluării formative. Dezvoltarea cercetărilor privind analiza de item.Elemente de psihologie experimentală. I. În psihologie oferă un model de . 1972. Michlăiescu. S-a introdus periodizarea etalonării şi reetalonării testelor. C.

Zapan. iniţiază o serie de servicii de psihologie aplicată la calea ferată. Formează şi susţine dezvoltarea ca cercetători şi practicieni a unor discipoli importanţi precum: N. cele publicate având fie un caracter didactic. modelul de explicare a transferului de energie de la forme simple la forme complexe. Beniuc. Au existat preocupări în cadrul laboratoarelor industriale de realizare a unor monografii profesionale şi de unor psiho-profesiograme aplicabile în selecţia şi orientarea profesională. armată. De asemenea. M. aviaţie. Se răspunde mai puţin semnificativ tendinţei actuale în plan internaţional de a se reduce perioada dintre ultima revizie a testului şi cea curentă. interpretare).TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 45 interpretare psihologică. D. Al. După 1983. 1933 publică "Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională". Bontilă şi I. în România au început demersuri paralele (testul ABCD-M de tip Big Five). În problema specifică a psihodiagnozei. G. clinică precum şi în centrele universitare din Bucureşti. Tudoran. dar şi în educaţia diferenţiată orientată spre performanţă. în sănătate şi educaţia specială. Iaşi şi Timişoara. centrarea cercetărilor clujene este pe etalonarea şi adaptarea testelor psihologice. fie un caracter general. Cluj. etc. Consilierea şcolară şi profesională începută strălucit în perioada interbelică s-a diminuat treptat până la dispariţie. Nestor. De exemplu. Ştefănescu . scorare. Sunt relativ puţin numerice încercările de a crea noi teste. şef al catedrei de psihologie edifică Institutul de cercetări în 1921 şi începe demersul pentru înfiinţarea unei secţiide psihologie aplicată în cadrul căreia psihodiagnoza apare în prim plan (metode. Au apărut în perioada postbelică puţine lucrări privind testarea psihologică. instituţiile juridice şi de reeducare.Goangă. Nu s-au realizat revizii ale metodologiei psihodiagnozei în ultimii 50 de ani. dar se . Laboratoare au existat în industrie. teste experimentate şi etalonate. munca vastă în care conlucrează şi profesori şi psihologici din Bucureşti: Gh. Roşca. Mărgineanu. În 1919 se înfiinţează Universitatea din Cluj şi profesorul Fl. Perioada de după cel de al II-lea război mondial a semnificat stagnare şi regres.). În 1929. poştă. activitatea aplicativă şi formativă s-a restrâns deosebit de mult. armată. S-a început construirea unor noi instrumente. cristalizarea care a avut reverberaţii semnificative în psihologia epocii. Dacă în plan internaţional testele de psiholingvistic Big Five precum şi Bateriile multidimensionale de aptitudini sunt o preocupare actuală. În prezent este marcată tendinţa de a computeriza activitatea de evaluare psihologică (aplicare. odată cu conul de umbră în care a fost aruncată psihologia şi munca spihologilor din România.

P.permită accesul la teste profesionale şi la interpretarea rezultatelor. În acest sens o importanţă decisivă o are în prezent preocuparea Asociaţiei psihologilor din România de a impune nu numai recunoaşterea profesiei.46 MIHAELA MINULESCU accentuează mai ales pe teste specifice şi situaţionale de selecţie profesională adecvate unor locuri de muncă particulare (aviaţie etc.). Constituirea unui Consiliu al psihologilor care să impună respectarea metodologiilor în evaluarea psihologică şi aplicarea Codului deontologic al profesiunii.P. Apar ghiduri privind utilitatea aplicării testelor în diferite arii aplicative. Există slabe preocupări de luare a măsurilor de protecţie legală a instrumentului psihodiagnostic şi de prevenire a situaţiilor în care să se limiteze . etc. Există slabe preocupări în România privind creşterea valorii fidelităţii şi a validităţii probelor utilizate.I. ci mai ales a Legii privind exercitarea profesiunii de psiholog. testul screening Denver. C. NEO-PI-R. M. manualul tehnic include aceste informaţii privind caracteristicile metrologice dar şi rezultate ale cercetărilor privind aplicaţiile şi interpretarea scorurilor.).P. psihologia clinică. psihologia comportamentului sau psihologia ecologică.. .B. Articole sporadice în revistele de specialitate privind unele experimentări de teste ( E.I.I. pentru persoane neformate profesional. În plan internaţional se construiesc noi instrumente de testare pentru arii aplicative precum diagnoza formativă. în România această preocupare este relativ restrânsă şi depinde mai ales de interesul specific al unui profesionist. Wonderlic.P. În plan internaţional tendinţa este de a completa echipamentul testului cu noi studii privind faţetele validităţii şi a utilităţii acestuia. Aceste aspecte sunt neglijate şi nu există încă preocupări metodologice convergente şi nici pentru publicarea manualului testului cu cercetările aferente. De asemenea. şi grupul de cercetare Bucureşti. S-au realizat mai ales chestionare cu o aplicabilitate restrânsă. slabe preocupări de experimentare şi standardizare a testelor pe întreaga populaţie (excepţie grupul de cercetare Cluj pentru testele C..I.Q.P.). E.

dar delimitările sunt utile pentru a discuta despre tipuri de preocupări. practicile propriu-zise sunt inter-corelate. Comportamentul profesionist şi responsabilităţile în utilizarea modalităţilor de evaluare psihologică pot fi privind din trei perspective: probleme legale. Codurile etice şi ghidurile profesionale. Documentele legale despre testare sunt în general mai vagi şi mai ambigui. Responsabilităţi în aplicarea testelor şi utilizarea rezultatelor 3. principiile şi standardele aferente sunt dezvoltate pentru a educa şi ghida profesioniştii în activităţile concrete. comportamentele.1.A. din păcate la aspectele avute în vedere de munca propriu-zisă. legi şi reglementări guvernamentale sunt mandatele legale care afectează munca psihologului.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 47 CODUL DEONTOLOGIC AL PRACTICĂRII PSIHODIAGNOZEI 3. dar ele sunt de natură ca. Desigur că acţiunile. Legi. severitatea practicilor şi comportamentelor neadecvate. acolo unde există. În numeroase state occidentale.1. funcţii profesionale de psihologie. şi mai ales în S. Problemele etice. standarde şi reglementări privind testarea educaţională şi psihologică 3. Reglementările legale.. câte sunt la noi în ţară privesc mai ales necesitatea acţiunilor de testare a anumitor categorii de locuri de muncă şi nu se referă. Responsabilităţi în construirea testelor şi publicării acestora 3. Legi. legale şi profesionale formează un continuu de standarde ale comportamentului profesional. standarde şi reglementări privind testarea educaţională şi psihologică Asociaţiile psihologilor din diferitele spaţii ale lumii au construit o serie de norme asamblate în coduri deontologice valabile pentru conduita profesională a psihologului şi a oricărei persoane care îndeplineşte. să influenţeze atât .2.. probleme etice şi probleme profesionale. în activitatea sa ca întreg sau parţial.U.3.

deşi elaborată încă nu a pătruns între priorităţile guvernamentale pentru a putea fi discutată şi votată de parlament.A. Asociaţia Americană de Cercetare Educaţională adoptă standarde etice urmate în 1995 de Codul .48 MIHAELA MINULESCU standardele profesionale privind conduita cât şi practicile profesionale în evaluare şi testare. se adresează unor probleme (de exemplu discriminarea) şi aplicaţii (de exemplu testarea de personal) ale evaluării care au intrat în atenţia generală. precum şi cele europene au apărut ulterior acestora.U. În deceniul 90 a secolului trecut majoritatea asociaţiilor psihologice din lume au adoptat standarde etice şi coduri profesionale care acoperă domeniul măsurării şi evaluării. The American Psychological Association (APA) şi The National Council on Measurement in Education au constituit un set de norme etice şi standarde de utilizare a testelor psihologice şi de practicare a examinărilor psihologic "Standards for Educational and Psychological Testing". Implicarea regulamentelor este mai evidentă în domeniul testării personalului. Din cele 100 de principii etice. administrarea şi interpretarea testelor psihologice. Standardele etice ale Asociaţiei Americane de Consiliere şi ale A. Tipuri de standarde În S. chiar şi aici limitată la unele domenii mai specifice. 3.P. de exemplu. evaluarea. Codurile asociaţiilor canadiene şi britanice. iar Legea privind activitatea psihologică în România. Astfel. Aceste standarde pentru testarea educaţională şi psihologică descriu condiţiile care trebuiesc îndeplinite la construirea. Primul cod etic formal pentru profesiunile care implică evaluarea a fost adoptat de Asociaţia Psihologilor Americani în 1952. din 1985. dar lasă nespecificate probleme şi preocupări mai puţin comune (precum validitatea măsurării). La noi în ţară. În 1992. deşi preocuparea a devenit presantă odată cu repunerea psihologiei în drepturi în deceniul 90. modul de descriere a testelor în manuale şi publicaţii ( 5 principii). securitatea materialelor testului ( 2 principii).A. pot avea că şi consecinţe suspendarea şi expulzarea membrilor care nu respectă prevederile. sunt reprezentative şi prin faptul că menţin mecanisme de întărire care. reprezentanţii a trei organizaţii profesionale: The American Educational Research Association. condiţia pentru ca testul să fie considerat terminat (1 principiu). 18 se adresează utilizării testelor psihologice şi probelor pentru diagnostic acoperind următoarele probleme: calificarea celor ce utilizează teste (3 principii). responsabilităţile şi calificările celui care publică testele ( (3 principii).2.1. responsabilităţile psihologului (4 principii). abia în prezent Codul deontologic adoptat de asociaţie va intra în funcţiune din toamna anului 2001..

să întreprindă paşi în rezolvarea conflictului" (1992). Standardele pentru testarea psihologică şi educaţională au fost publicate prima dată în S. promulgate de Asociaţia de Psihologie Organizaţională şi Industrială în 1987. Standardele pentru Testare Educaţională şi Psihologică emise în 1985 sunt cele mai publicate şi citate standarde profesionale şi se plică pentru orice formă de testare şi evaluare. 1985. standardele etice ale A.A.U. Dacă Codul Etic pare să intre în conflict cu reglementările legale. pentru membrii lor dar fără mecanismele de pedepsire. Validitatea este cerinţa tehnică generală pentru evaluări.A. prevăd că: "în luarea deciziilor privind comportamentul profesional. psihologii trebuie să răspundă acestor standarde etice. validarea şi utilizarea evaluărilor fac obiectul standardelor. Legile care afectează testarea au ca scop principal protejarea anumitor segmente ale publicului de abuzuri specifice. ating numai anumite categorii de profesionişti pentru care au fost dezvoltate. De exemplu.P. Standardele profesionale. dar sunt luate în considerare şi criterii profesionale şi sociale în plus precum: cât este de util testul în general? cât este de corect în general? cât de bine face faţă constrângerilor practice.P. Dacă acest Cod Etic stabileşte un standard mai înalt de conduită decât cel cerut de aceste legi.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 49 Responsabilităţilor Profesionale în Măsurarea Educaţională dezvoltat de Consiliul Naţional pentru Măsurare în Educaţie.A. Standardele etice şi codurile încearcă să stabilească un standard normativ mai înalt pentru o gamă mai largă de profesionişti.U. în anul 1952 şi au suportat succesiv revizuiri în 1966. Există standarde care ghidează pe cei ce folosesc teste în dezvoltarea testelor şi utilizarea testelor şi evaluărilor care de obicei. psihologii trebuie să facă cunoscută apartenenţa lor la Codul Etic şi. De exemplu. principiile şi ghidurile sunt mai specifice şi orientate în general spre probleme mai tehnice pentru a ghida pe cei care utilizează testul faţă de unele aplicaţii specifice şi utilizări ale evaluărilor. psihologii trebuie să ia în consideraţie Codul Etic. În primul rând probleme tehnice privind dezvoltarea. cât şi comportamentul profesional al psihologilor. . insistându-se asupra faptului că au responsabilitatea profesională a apărării bunăstării persoanelor testate.A. majoritatea celor care utilizează teste nu cunosc "Principiile de validare şi utilizare a procedurilor de selecţie de personal". între psihologii din S. Diferite ale organizaţii se alătură şi adoptă codurile etice ale A. într-o manieră responsabilă. Sunt vizate atât caracteristicile psihometrice ale testelor. 1974. în plus faţă de legile şi reglementările psihologice mai largi.

• interpretarea rezultatelor şi explicarea acestora se vor face cu mare atenţie. • se va acţiona pentru păstrarea securităţii testelor. cu ajutorul unor teste potrivite. de către utilizatori de teste competenţi şi cu experienţă în domeniu. 1981). evaluarea.2. Aceste coduri deontologice cuprind aspecte specifice activităţii de evaluare psihologică.1986). • Principles for the Validation and Use of Personnel Selection Procedures (Society for Industrial and Organizational Psychology. în şcoli sau în activitatea de consiliere. 3.2). • pentru proiectarea şi selectarea tehnicilor adecvate populaţiilor particulare se vor folosi proceduri ştiinţifice. • privind condiţiile de desfăşurare a selecţiei profesionale. explicarea. de exemplu: • Specially Guidelines (APA. În completarea principiilor etice care trebuie să îi călăuzească pe psihologi în activitatea de evaluare cuprinse în Standards for Educational and Psychological Testing intervin cele enunţate în Ethical Principles of Psychologists and Code of conduct (APA. se precizează că profesia de psiholog “se exercită numai de psihologi" şi constă "în observarea. • Guidelines for Computer-Based Tests and Interpretations (APA. în care sunt cuprinse şi cele privind problemele etice şi profesionale în testare şi evaluare. Responsabilităţi în construirea testelor şi publicării acestora . precum şi în scopul dezvoltării relaţiilor interpersonale. astfel: • evaluarea psihologică şi psihodiagnosticul trebuie să se facă numai întrun cadru profesional. 1987). propus de Asociaţia Psihologilor din România. metodelor şi procedurilor ştiinţifice în scopul prevenirii şi tratamentului tulburărilor psihice şi de comportament. referitoare la folosirea calculatorului în testarea psihologică. cu îndrumări pentru psihologii care lucrează în clinică.50 MIHAELA MINULESCU Aceste Standarde au fost completate cu prevederi specifice pentru domenii particulare. 1992). În proiectul Statutului psihologului din România. Aşa sunt. adaptării eficiente în viaţă şi muncă. creşterii eficienţei personale şi menţinerii sănătăţii psihice şi fizice (art. predicţia şi modificarea comportamentului uman prin aplicarea principiilor. optimizării ergonomice a producţiei. în organizaţii industriale. De asemenea sunt prevăzute o serie de specificaţii privind activităţile aplicative.

incluzând profesori. testul psihologic. Ca rezultat. • poate fi folosit pentru o varietate de utilizări • poate fi folosit de profesionişti care nu sunt psihologi şi chiar dezvoltat de profesionişti care nu sunt psihologi. sau "utilizator primar de teste". utilizatorul de teste era considerat doar cel care avea o adecvată formare profesională. părinţi. Se dezvoltă astfel un grup adiţional de coduri de conduită. • se bazează pe principii ştiinţifice. ghidurile privind testarea încearcă o definire tehnică a ceea ce este un test psihologic. Standardelor tehnice pentru construirea şi evaluarea testului psihologic elaborate de Asociaţia privind Cercetarea Educaţională şi Consiliul naţional pentru Măsurarea în Educaţie cuprind norme privind activitatea de construire a testului ce includ necesitatea măsurătorilor privind validitatea. • are proprietăţi psihometrice cunoscute şi evaluate. personal care se ocupă de politici manageriale. Azi ideile despre utilizatorul de teste s-au lărgit destul de mult şi se includ adesea mai multe tipuri de persoane care nu au o formarea propriuzisă în măsurare şi evaluare. comparabilitatea scorurilor şi. sau pot utiliza greşit evaluările şi rezultatele. dar care trebuie să fie capabili să-l folosească pentru scopuri psihologice şi utilizarea trebuie reglementată de principiile etice ea care se bazează cercetarea şi practica psihologică. În anii 50.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 51 În general. Sunt cuprinşi sub denumirea de "utilizatori secundari de teste". Această definiţie clasică includea psihologic. manageri de personal. sau personalul care se ocupa cu evaluarea şi care toţi demonstrau calificările şi responsabilităţile legate de măsurare şi evaluare. de asemenea. consilieri. . formând o bază pentru o inferenţă care depăşeşte conţinutul itemului. prin definiţie: • este un instrument de interpretare utilizat de psihologi. care putea deci conduce testarea sau disemina rezultatele şi interpretările. O parte dintre aceste categorii de persoane pot avea o serioasă influenţă şi pot distorsiona interpretarea generală a rezultatelor. privind gradul de încredere şi erorile măsurătorii. profesioniştii din prima categorie sunt implicaţi de regulă în îmbunătăţirea utilizării testelor şi informarea şi influenţarea grupurilor de utilizatori secundari. scalarea şi stabilirea normelor. Versiunea actuală a Standardelor defineşte aceste categorii de profesionist drept "cel care are nevoie de test pentru a lua decizii". precum influenţe politice în utilizarea selectivă a rezultatelor pentru a sprijini anumite valori sau credinţe. După aceste standarde. mai ales în domeniul educaţional. precum şi cercetărilor pentru dezvoltarea şi revizia testului. sunt delimitate standardele de publicare.

cu greşeli de ortografie. au experienţă în utilizarea testelor. normele includ obligaţia psihologului de a citi manualul testului pentru a determina dacă: testul este adecvat scopului urmărit. care prezintă o fotocopie a diplomei de licenţă în psihologie. Utilizatorilor li se cere să aplice testele numai conform indicaţiilor date de autorii lor. Un test redactat neângrijit.P. testarea utilităţii testului. Responsabilităţi în aplicarea testelor şi utilizarea rezultatelor Standardele pentru testarea psihologică şi educaţională cuprind: norme profesionale pentru utilizarea testului şi norme pentru procedurile de administrare prevăzând administrarea testului. licenţierea şi calificarea profesională şi ocupaţională. testarea clinică. stabilirea scorului şi elaborarea raportului de psihodiagnoză dar şi protejarea drepturilor subiecţilor. testarea educaţională şi psihologică în şcoli. 1986. specificarea efectului discriminatoriu al testului asupra grupelor minoritare. E.3. Astfel este Codul de practici de testare corecte în Educaţie. comunicarea rezultatelor testării. A. au cunoştinţe în domeniul în care aplică testele. Personale cu o formare profesională .A. Pentru activitatea specifică testării psihologice normele reglementează: calificarea examinatorului. În utilizarea testului sunt prevăzute: principiile generale de utilizare. confidenţialitatea rezultatelor.A. evaluarea programului. obţinerea consimţământului subiectului pentru examinarea psihologică. testul este potrivit caracteristicilor celor examinaţi. cunosc istoricul probelor sau chestionarelor pe care le utilizează. Marile firme care produc sau distribuie teste psihologice sunt obligate să acorde atenţie prevederilor privind controlul distribuirii testelor (acestea vânzându-se direct numai utilizatorilor calificaţi profesional. ateliere de formare şi de studiu de caz. Cataloagele care prezintă teste psihologice specifică şi nivelul de competenţă necesar cumpărării şi utilizării fiecărui teste. 3. pătat sau cu imagini desenate neglijent va face o impresie proastă subiecţilor. Franţa).P. dacă calităţile testului sunt acceptabile. Performanţele acestor subiecţi la test vor fi invalidate de aceste influenţe. Calificarea examinatorului este specificată în Ghidul pentru Testele bazate pe computer şi pentru interpretare. În privinţa calităţii instrumentelor şi a procedurilor de măsurare. scăzând interesul acestora pentru a participa la testare sau derutând. calitatea procedurilor şi instrumentelor de măsurare.52 MIHAELA MINULESCU standarde tehnice. unde se consideră că pot utiliza teste psihologice doar profesionişti calificaţi care: au cunoştinţe asupra măsurării psihologice.

Rezultatele şi în acest caz nu pot fi făcute cunoscute decât medicului. avocatului sau psihologului care se ocupă de persoană. Raportul psihologic va fi întocmit conform cu solicitarea beneficiarului. Dacă există grupuri minoritare care obţin scoruri mi mici decât alte grupuri. Datorită surselor de eroare care pot afecta semnificaţia rezultatelor subiectului la teste. în unele ţări acordul consimţindu-se într-o formă scrisă. cu excepţia cazurilor în care persoana examinată prezintă un pericol pentru sine şi alţii. Nu se porneşte de la presupunerea că beneficiarul cunoaşte testul sau bateria de examinare în sensul că în raport sunt necesare explicaţii privind semnificaţia rezultatelor. Datele comunicate trebuie să reflecte situaţia obiectiv. sunt prevăzute şi standarde pentru aplicaţiile . Confidenţialitatea rezultatelor prevede ca. recomandânduse doar afişarea persoanelor admise. nu se dau explicaţii detaliate despre test în situaţiile când intruziunea testului în viaţa particulară este minoră. evitându-se utilizarea termenilor tehnici. fără comentarii are ar putea constitui o violare a intimităţii subiecţilor. Raportul trebuie redactat fără ambiguităţi. personale care fac parte din acestea au şanse mai mici de a fi selectate şi se constituie ca victime ale acestui tip de discriminare.I şi a implicaţiilor. clar. În acelaşi sens. Trebuie evitată afişarea rezultatelor examenului psihologic. Pentru a nu fi afectate rezultatele examinării. Calitatea procedurilor de examinare specifică interdicţia de a examina în condiţii necorespunzătoare şi în situaţia în care subiecţii prezenţi la examinare nu sunt pregătiţi sau nu-şi dau consimţământul. semnată de ambele persoane. Comunicarea rezultatelor se face în forma lor prelucrată şi interpretată.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 53 incompletă nu pot cumpăra şi utiliza teste decât prin intermediul şi sub supervizarea unei persoane competente. informaţia furnizată de testele psihologice va fi confidenţială şi nu va fi comunicată fără consimţământul subiectului. care pot antrena erori de înţelegere unor neprofesionişti. acestuia i se poate da posibilitatea de a corecta ceea ce consideră a fi o imagine nefavorabilă sau discordantă cu performanţele sale reale. De exemplu semnificaţia faptului că persoana a obţinut un anume Q. fără păreri subiective sau strict personale. Obţinerea consimţământului include obligaţia psihologului de a explica motivul examenului. Problema discriminării datorate în testarea psihologică intervine mai ales când proba este utilizată în selecţia profesională şi se utilizează un singur prag de admisibilitate.

54 MIHAELA MINULESCU particulare ale testelor. a standardelor cerute de testare. performanţa la teste trebuie interpretată în cadrul unui context mai larg în care intră şi alţi indicatori relevanţi. • Determinarea posibilităţilor elevilor şi studenţilor de a învăţa) cunoştinţele şi abilităţile cerute. Toate aceste aspecte privind codul deontologic al profesiei de psiholog intervin în percepţia psihodiagnozei de societate şi de cei cărora i se adresează. tindă să includă următoarele categorii de probleme în reglementările de utilizare a testelor educaţionale: • Notificarea adecvată. • Existenţa unei încrederi supra sau sub-dimensionate în scoruri (performanţele la teste trebuie suplimentate cu alte informaţii de sprijin şi la îndemână pentru a forma un profil coerent al persoanei testate. de exemplu testarea lingvistică a minorităţilor şi testarea indivizilor care prezintă condiţii handicapante. studenţilor şi profesorilor trebuie să li se ofere standarde de conţinut (cunoştinţe şi abilităţi cerute) dar şi de performanţă (nivel de performanţă. după ani 1996. ca ştiinţă eficientă şi obiectivă sau ca amatorism inutil. • Excluderea unei largi proporţii de elevi şi studenţi care prezintă de obicei disabilităţi şi / sau dificultăţi lingvistice din studiile şi normele care monitorizează progresul educaţional şi care permit comparaţii sistematice (testările pe scară largă). . au acelaşi echipament standardizat de administrare şi scorare şi echipamentul cerut de testare. implicate în modul de administrare (inclusiv cele bazate pe computer). • Evaluarea reflectă practicile curente de instruire şi curriculare. • Utilizarea scorurilor la test pentru scopuri neintenţionate. • Determinarea posibilităţilor reale de a avea succes (toţi elevii şi studenţii sunt familiarizaţi cu tipul de sarcini din evaluare. cu sublinierea că elevilor. dinainte. Preocupări recente. mai ales pentru testarea educaţională. • Posibilităţile de a trişa sau a "învăţa" testul • Considerarea fundalului cultural şi social al celui care este testat.

în articolul din Mind. un număr mare de probe simple. probă. 1895 A. în examinările individuale. . considerând că este important să se aplice. Binet. standardizare. Conotaţiile de sens: încercare. V. care semnifică o oală de pământ. Definiţii ale testului psihologic din diferite perspective. Cuvântul test este legat de cuvântul cap. Definiţii ale testului psihologic din diferite perspective Etimologic. ci diferenţele cele mai importante.1.. Calităţile generale ale testului şi aparatura testului psihologic 4.2. capacităţii de măsurare obiectivă a unor manifestări psihologice. examen critic. Binet subliniază însă că este important să se determine nu toate diferenţele între facultăţile psihice. Primele definiţii ale testului includ pe rând trecerea de la probă experimentală la condiţia de probă diagnostică. Uzul şi abuzul de teste 4. capacul acesteia. "Mental tests and measurement". testa. piatră de încercare. cu sublinierea necesităţii de standardizare a situaţiei. cuvântul vine din latinescul testum. foloseşte denumirea de test mental. iar nivelul intelectual este deductibil din acestea. 1890.. Mc.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 55 TESTUL PSIHOLOGIC CA MIJLOC PRINCIPAL ÎN EVALUAREA PSIHOLOGICĂ 4. K. pentru că doar procesele elementare pot fi măsurate obiectiv şi precis. 4.1. reprezentativitate. Henri. "experienţe cu oprire anticipată .3. Cattell. J.care permit obţinerea unor rezultate relative la diferenţele individuale pentru mai multe procese psihice".4. până la sublinierea expresă a condiţiei moderne: obiectivitate. mărturie. Taxonomii 4.

56 MIHAELA MINULESCU care apar sub forma proceselor psihice superioare. Zazzo. a unei funcţii. testarea unei persoane defineşte explorarea funcţiilor generale ale memoriei. A. propunând o definiţie lărgită: "Testul mental este o situaţie experimentală standardizată. "testul este o probă strict definită în ceea ce priveşte condiţiile de aplicare şi modul de cotare. 1954": " Un test este o probă definită care implică o sarcină de rezolvat identică pentru toţi subiecţii examinaţi cu o tehnică precisă pentru determinarea succesului sau eşecului. inteligenţei. 1960. reia definiţia considerată semnificativă doar pentru testele de inteligenţă. sau chiar pe calea întrebărilor şi răspunsurilor orale. Vor elabora în 1905 în acest spirit prima formă a unei scale metrice a inteligenţei. Anastasi: "Un test psihologic este în mod esenţial o măsură obiectivă şi standardizată a unui eşantion de comportament" (Psychological Testing). Piéron: "Orice experienţă psihologică destinată a permite o determinare numerică. atenţiei. 1938. ea însăşi bine definită biologic şi social". A. R. Anastasi subliniază faptul că: "Valoarea psihodiagnostică şi predictivă a testului psihologic depinde de gradul în care serveşte ca indicator al unei arii relativ largi şi semnificative a comportamentului". P.hârtie. ceea ce ne permite să clasăm subiectul examinat fie cantitativ. II. . fie tipologic. Piéron în "Tratatul de psihologie aplicată. măsurarea unui proces. probe ce prezintă un caracter psihometric satisfăcător. care permite poziţionarea unui subiect în raport cu o populaţie. H. 1933. Utilizarea expresiei de test mental se referă doar la probele care satisfac anumite reguli. 1944. de tip creion . definiţie reluată de H. Acest comportament este evaluat printr-o comparare statistică cu comportamentul altor indivizi plasaţi în aceeaşi situaţie. abilităţi şi cunoştinţe. ce serveşte drept stimul pentru un comportament. 1961. Autorul are tendinţa de a limita la acel tip de probe care nu comportă instrumente. Pichot. 1954. care se efectuează cu scopul de a caracteriza un individ supus unor probe determinate". sau pentru notarea numerică a reuşitei". Asociaţia Internaţională de Psihotehnică.

teste de măsurare a abilităţilor senzorio-motorii. testele se pot clasifica în: teste de achiziţie de cunoştinţe. de stabilitate. În construirea şi utilizarea testului trebuie respectate anumite principii şi criterii: 1. Pichot clasifică în două categorii largi: teste de eficienţă (de inteligenţă. de mobilitate. teste de dezvoltare. 2. aptitudini. caracteristicile tipurilor de răspuns. ca o procedură sistematică de a compara comportamentul a două sau mai multe persoane.) şi teste de personalitate. teste de performanţă bazate pe coordonarea psihomotorie şi teste verbale (vs. teste de inteligenţă. Taxonomii Clasificare testelor psihologice are în vedere diferite tipuri de criterii: obiectivele urmărite în evaluarea psihologică. teste de temperament. testele de inteligenţă socială etc.. forma de administrare a testelor. caracteristicile specifice ale materialului utilizat. artistice. sau natura reacţiei subiectului: teste creion . strategia inclusă în structura testului sau bateriei de testare. teste de atitudini. administrarea propriu-zisă. teste de personalitate. pentru testele de inteligenţă.hârtie. cunoştinţe etc. testul deplin obiectiv este cel în care orice utilizator care ia cunoştinţă de o performanţă la test va ajunge la aceeaşi evaluare. teste de aptitudini specifice. L.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 57 1966. Testele de atenţie se clasifică în funcţie de specificul calităţii urmărite: teste de concentrare. Teste individuale şi teste colective. verbale. testele de inteligenţă tehnică. teste de sociabilitate.G. cotarea rezultatelor şi interpretarea acestora. În funcţie de modul de lucru cu subiectul. standardizarea: privind condiţiile de aplicare. În context subliniază şi importanţa obiectivităţii de procedură. colective. obiectivitatea. 4. de distributivitate.2. . pedagogice etc. Criteriul condiţiilor de examinare delimitează între teste individuale şi teste de grup. În funcţie de obiectivul urmărit de test sau de bateria din care face parte. teste nonverbale). teste de interese. caracteristici referitoare la subiect. în înregistrarea rezultatelor şi cotării (Essentials of Psychological Testing). În funcţie de tipul de activitate implicat. testele de inteligenţă abstractă. În interiorul diferitelor categorii de teste de aptitudini putem decela clasificări speciale: astfel. organizatorice. deosebim între testele de inteligenţă generală. tipul de material administrat. sintetic. Testele de aptitudini se clasifică în : teste de aptitudini tehnice.Cronbach consideră testul psihologic.

utilizarea instrumentului este practic nesemnificativă. Multe teste implică un limbaj ceva mai sofisticat. Acceptabilitatea include mai multe aspecte. Dacă percepe conţinutul ca prea intruziv. sau care îţi furnizează un feedback adecvat privind eficienţa acesteia. În funcţie de tipul de răspuns sau de criteriul : teste cu răspuns la alegere. sau va răspunde la întâmplare. are utilitate. poate servi la diagnosticul unor aspecte psihice diferite. capacitate mai puţin formată la copii sau adolescenţi şi chiar la unele persoane adulte.). în ce măsură testul este relevant pentru diagnoza sau predicţia comportamentului care constituie scopul specific al examenului respectiv. lungimea. acceptabilitatea. 4. Sunt instrumente care implică abilitatea de a discrimina între diferite stări emoţionale. Leiblum.I. nonreactivitatea şi caracterul compatibil. Dacă persoana nu înţelege că măsurarea pe care o realizează instrumentul are sens. este importantă. caracterul direct. prea ofensiv pentru intimitatea sa răspunsurile sale vor fi afectate . persoana trebuie să perceapă instrumentul ca acceptabil (Haynes. Calităţile generale ale testului şi aparatura testului psihologic Pentru a alege un anumit test trebuie să se decidă asupra adecvării sale în obiectivele examenului psihologic. Alegerea poate fi ghidată de o serie de factori care îi determină valoarea practică: utilitatea. teste cu răspuns creat de subiect (răspuns liber). Al doilea aspect pertinent este faptul că. Uneori acelaşi material de test. 1983). dacă scorurile nu sunt o reflectare acurată a problemei persoanei. De exemplu. în practica clinică instrumentul care te ajută să planifici intervenţia. În plus.3. În primul rând cât este de potrivit conţinutul testului la condiţia intelectuală şi emoţională a persoanei testate. Aspecte ale utilităţii includ: scopul testului. sensibilitatea. În funcţie de tipul de informaţie rezultat: teste sintetice care oferă un rezultat global (de exemplu cele de Q. 1974). abilitatea de a scora. teste analitice care permit conturarea profilului psihologic al subiectului conform a diferite dimensiuni. uşurinţa de a realiza interpretări. sau un nivel de lectură mai elevat dificil pentru persoane cu o şcolarizare mai slabă. nu îi va acorda atenţie suficientă. dar folosind un alt mod de cotare şi / sau de examinare. Utilitatea se referă la măsura avantajului practic în utilizarea unui anume instrument (Gottman.58 MIHAELA MINULESCU În funcţie de importanţa standardizării timpului de lucru: teste limitate de timp şi teste fără timp impus.

deşi pot să furnizeze informaţie utilă nu pot fi utilizate în mod curent. Non-reactivitatea semnifică calitatea testului de a nu provoca o anumită reacţie subiectului astfel ca răspunsul la probă să fie influenţat de această reacţie. Este necesar ca în selectarea instrumentului acesta să poată avea sens pentru persoană. să fie acceptabil pentru subiectul care răspunde. Fischer. Sensibilitatea se referă la capacitatea testului de a sesiza schimbările în timp. sau măsura în care este compatibil pentru o evaluare rutinieră. practic gradul în care instrumentul are capacitatea de a reflecta direct aspectul psihic devine decisiv. (c) Data publicării. Adecvarea se referă de asemeni şi la fidelitatea şi validitatea informaţiei. Orme. schimbări reactive (Bloom. Desigur. progresul persoanei testate de-a lungul timpului între şedinţe. este implica şi caracterul nonintruziv al conţinutului itemilor. Multe instrumente se situează de-a lungul acestor două extreme. în timp ce tehnicile şi testele proiective sunt prin definiţie indirecte. manualele la dispoziţie. (e) Costul. sau în terapie. Descrierea pe scurt a scopului / naturii testului . (d) Timp pentru administrare. În consilierea psihologică. materialele suplimentare. Caracterul direct se referă la capacitatea testului de a reflecta comportamentul real. obiectivitatea datelor pe care se poate întemeia decizia în evaluare. instrumentele care sunt lungi sau complicate în sistemul de scorare. implicând în diferite ponderi caracterul direct. 1994). frecvent pentru că cer prea mult timp. este nevoie de teste care să poată detecta schimbările. Măsurile directe sunt semne ale problemei. cele indirecte sunt mai ales simboluri ale problemei conducând spre inferenţe indirecte. Criteriul final este adecvarea generală a instrumentului.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 59 semnificativ. Informaţia generală despre (a) Titlul. Este importantă utilizarea acelor instrumente care nu produc o artificializare a răspunsurilor. formele. (b) Autorii. gândurile sau sentimentele reale ale persoanei. ediţia. caiet pentru test (50 de pagini de răspuns). 2. Când examinarea pune accent pe fidelitatea datelor. Manualul testului este obligatoriu să cuprindă (cf. de exemplu testele de performanţă sunt considerate directe. "Standardelor pentru testarea psihologică şi educaţională"): 1.

spaţial. C. (b) Aspecte privind modul de administrare (facilităţi de utilizare a computerului în administrare. (d) Calificări care se cer pentru administrarea testului: nivelul de formare cerut pentru interpretare (de exemplu. . .I. . 4. ocupaţia.atractivitatea testului. regiunea din care provin subiecţii. testul Minnesota a fost modificat cu un sistem mai practic. de asemenea testele de personalitate în general). (d) Tipuri de itemi.eşantionul de normare: priveşte natura. Tipuri de fidelitate: . de performantă.60 MIHAELA MINULESCU (a) Tip general de test (individual. etc.grupele de normare: privesc vârsta. 3. tipul de grilă).fidelitatea prin împărţire în două. scoruri separate pentru scale. cere un certificat pentru interpretarea sa). (c) Proceduri de scorare (descrierea modului de a afla răspunsurile cerute cu grilă. verbal.fidelitatea prin forme paralele. care sunt referitoare la: . (c) Subteste în cadrul testului. baterie de aptitudini.priveşte tipurile. Fidelitatea se referă şi la: . percentilele.fidelitatea K-R. etc. de grup. Evaluări tehnice (a) Normele (etaloanele testului): privesc tipurile de norme. reprezentativitatea lui. mărimea. (e) Validitatea de faţadă sau aspectul de faţadă (cum se poate prezenta testul subiecţilor testaţi).fidelitatea prin retestare. scale. procedurile. . scorurile standard. criteriile pe baza cărora s-au stabilit subiecţii. pe bază de cartonase).fidelitatea prin coeficient alpha.).P. procedurile pentru obţinerea eşantionului. . . inventar de interese.adecvarea fată de subiecţii testaţi (de exemplu. (b) Natura conţinutului: numeric.uşurinţa utilizării testului. educaţia. (b) Fidelitatea . psiho-motor. Evaluarea practică (a) Trăsături sau aspecte calitative ale materialelor testului. prelucrare.). . . sexul.

echivalentele diferitelor forme de fidelitate.proceduri specifice pentru măsurarea validităţii si rezultatele lor. Cum şi de unde poate fi obţinut restul de informaţie? 6. predictivă sau concurentă. Există şi / sau avem testele respective sau trebuie create? 8. . Ce tip de evaluări sau decizii trebuiesc realizare? 3. . . care priveşte: (a) Prezenţa aspectelor pozitive majore sau a slăbiciunilor majore ale testului. Evaluarea rezumativă a testului. Ce criterii trebuie să utilizăm în alegerea lor? Evaluarea sau revederea testului sau instrumentului psihologic poate fi rezolvată printr-o sistematică listă de cerinţe.eroarea standard de măsurare. în cadrul căreia ne referim la: . studii.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 61 . deşi unii subiecţi atacă deciziile în urma testelor (se procedează astfel încât să se ofere credibilitate maximă testului).mărimea si natura eşantioanelor folosite pentru calculul fidelităţii. 4. . validităţii.4 Cum selectăm un test Ghid decizional: ce tip de instrumente utilizăm în testare 1.tipuri adecvate de proceduri de validare (de conţinut. Cum trebuie evaluate testele sau instrumentele respective pentru a fi adecvate cerinţelor specifice? 9. Ce metode şi / sau instrumente avem la dispoziţie pentru a obţine această informaţie? 7. de criteriu.stabilitatea pe termen lung. Comentarii privind revizuirea (direcţii. interpretabilităţii şi a gradului de predictibilitate al testului. date de cercetare) 6. . Cadrul de referinţă care poate ghida alegerea unor instrumente de măsurare cuprinde următorul set de întrebări: 2. (c) Validitatea. De ce tip de informaţie dispunem deja? 5.la mărimea si natura eşantioanelor folosite. de construct). Ce tip de informaţie este necesară pentru a realiza evaluări şi decizii optime? 4. Aceste criterii trebuiesc considerate în funcţie . Dintre criteriile universale atragem atenţia asupra: fidelităţii. (b) Testul ca instrument de diagnoză: este inatacabil în cazul în care se fac cercetări judiciare în legătură cu o diagnoză. 5.

În aceeaşi măsură trebuie să verificăm. descrie adecvat comportamentele pe care le măsoară? • Itemii testului para măsura trăsăturile. obiectivele sau comportamentele ce trebuiesc evaluate? • Există disponibilă informaţia privind diferitele aspecte referitoare la validitatea testului? Trebuie să determinăm dacă testul este valid pentru scopul specific avut în vedere în prezent.. dar şi abordări mai puţin formalizate sau standardizate pentru anumite categorii de caracteristici ale personalităţii precum forţa eului. În măsura în care testul cuprinde un număr limitat de itemi care să reprezinte direct obiectivele sau comportamentele de măsurat este important să stabilim că aceştia sunt într-un înalt grad reprezentativi pentru condiţia reală a celui testat. tehnicile de tip proiectiv)?.62 MIHAELA MINULESCU de caracteristicile concrete ale testării: specificul scopului testării. dacă există dovezi . pornind de la faptul că testele folosesc constructe ipotetice care au fost definite operaţional de autorii testelor. într-o testare individuală? (şi invers). al condiţiilor de testare. • Numărul de persoane ce trebuie testate? Obţinem acelaşi rezultat dacă utilizăm testul într-o testare de grup vs. dinamica energiei psihice. testare individuală Există diferenţe în comportamentul care se manifestă în grup vs.există abordări formalizate şi standardizate pentru măsurarea unor aptitudini psihice. costul testării. • Caracteristici ale examinatorului? Cine este calificat pentru a administra testul? Are formarea necesară pentru unele din testele sau tehnicile complexe (ex. individual? Poate fi administrat un test pregătit pentru prezentare orală în testarea de grup. al populaţiei. • Caracteristici ale celui examinat? Pot anumite caracteristici să afecteze performanţa la test (de exemplu anumite caracteristici emoţionale sau sociale)? Constrângeri practice? Există unele constrângeri de ordin practic precum timpul dedicat testării. stilul de învăţare etc. Un model posibil pentru un checklist de evaluare poate cuprinde: • Natura constructului . problema unor facilităţi necesare pentru testare? Criterii finale pentru selectarea testului • Este testul destinat să măsoare comportamentul avut în vedere? Manualul său descrie scopurile testului.

este necesară şi utilă informaţia privind erorile standard de măsurare (un test cu ESM mare nu este adecvat pentru diagnoza individuală. cât de precise pot fi interpretate rezultatele sale. Este testul demn de încredere . şi nici în decizii privind plasamentul sau predicţii. Uzul şi abuzul de teste Aplicabilitate şi utilitatea testelor se delimitează în funcţie de scopul testării. materiale suplimentare. expertiză etc. Intervin şi probleme mai concrete legate de mărimea literei. 4. a itemilor săi. În acest sens.) ne punem următorul gen . Dacă testele trebuie interpretate în raport cu persoane.. când alegem o probă în funcţie de tipul de examen (consiliere. timp de administrare şi de interpretare etc. clinic. Este testul adecvat vârstei sau condiţiei psihologice a celui testat? Este testul neinfluenţat de influenţa unor factori precum prejudecăţile sau deprinderile? Scopul este să avem itemi care sunt relevanţi şi pot fi înţeleşi în sensul lor ad literam )nu figurat).fidel? Stabilitatea sau consistenţa testului în timp. Dacă este prea dificil. persoana testată face parte din grupul de referinţă al etalonului disponibil? Există informaţie despre grupul de normare? Sunt specificate tehnici pentru a interpreta testul şi înţelesul diferitelor scale? Furnizează testul un feedback de interpretare pentru cel examinat? Putem furniza informaţii celui / celor testaţi legate de felul cum au performat la test? Poate fi înţeleasă informaţia? Este adecvat testul pentru cel examinat? Se iau în considerare nivelul de informaţie şi chiar de citire propriu-zisă pentru itemii testului. În ce măsură rezultatele testului pot descrie competenţe într-o anumită aptitudine sau întrun anume domeniu de conţinut.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 63 • • • • • • privind validitatea de construct a testului. Este testul din perspectiva aspectelor practic util? Costuri. selecţie. forma de prezentare şi maniera dea răspunde la test. persoana examinată poate avea dificultăţi de înţelegere a vocabularului. Sunt furnizate informaţii suficiente pentru psiholog pentru a putea interpreta rezultatele? Etaloanele la dispoziţie sunt adecvate.5. sunt probleme practice care uneori pot fi decisive în selecţia unei probe pentru un program de testare. expresiilor sau exemplelor pe baza cărora răspunde.

O parte dintre aspecte le-am avut în vedere la capitolul despre deontologie. fiecare test trebuie evaluat în funcţie de calităţile psihometrice şi de calităţile generale ale sale ( precum sensibilitatea. de grup sau pentru ambele tipuri? Caracteristicile psihometrice ale instrumentului sunt îndeplinite? • Administrarea şi cotarea sunt standardizate. cât şi pentru capacitatea de a utiliza anumite tehnici precum . psihosociologia etc.). etnice. de dezirabilitatea socială etc. Domeniile de utilizarea a testelor psihologice acoperă. în psihoterapie. licenţa în psihologie nu este considerată suficientă pentru activitatea de psihodiagnostician în consilierea şcolară. testele pot fi utile în cunoaşterea acestor variabile. adecvarea etc. procedurile de cotare sunt complete? • Scalele şi normele existente: prezintă claritate.64 MIHAELA MINULESCU de probleme privind relaţia dintre test şi obiectivele investigaţiei psihologice: • În ce limbaj sau modalităţi de comunicare poate fi administrat? Este corespunzător nivelul de vocabular utilizat în instructaj? • Care sunt modurile de a răspunde la itemii testului? Ce adaptări se pot face în ceea ce priveşte modul de prezentare şi de răspuns la test? • Este independent instrumentul de unele variabile moderatoare precum influenţele culturale. psihopedagogie. sunt recomandate norme locale? Etc.? • Este potrivit pentru administrare individuală. (v. capitolul privitor la funcţiile psihodiagnozei). Desigur. pentru că fiecare test se adresează unor aspecte specifice. populaţiile sunt descrise clar. Se cer studii aprofundate atât pentru lărgirea nivelului de competenţă. că în unele domenii aplicative şi în unele ţări. de dinamica pulsională sau de structura personalităţii. Un prim grup de probleme privind uzul şi abuzul de instrumente psihologice sunt circumscrise pregătirii persoanelor care utilizează teste psihologice. mai nuanţate şi diferenţiale. virtual. instrucţiunile pentru administrare sunt complete şi clar formulate. în formarea unei imagini mai detaliate. apar în forme corespunzătoare. Utilizarea testelor implică delimitarea aspectelor care se cer cunoscute. legate de apartenenţa la sex. de un profil de trăsături. oferind puncte de referinţă mai obiective decât impresia sau experienţa personală. în clinică. întreaga gamă de arii aplicative ale psihologiei şi ramurilor înrudite precum psihoterapia. există şi alte forme disponibile. fie că este vorba despre o anumită abilitate. Trebuie subliniat însă. Având clar în minte delimitat conţinutul psihologic. în determinarea utilităţii specifice.

Asociaţia Psihologilor din România aderă la astfel de prevederi recomandând serviciilor de psihologie aplicată să se aprofundeze . Una dintre prejudecăţile curente pentru astfel de persoane este poziţionarea pe una dintre extremele încrederii în teste: fie au încredere absolută. să exprime rezultatele exclusiv cantitativ. şi utilizarea lor alături de alte metode şi în situaţiile când nu se pot obţine un anumit tip de informaţii pe alte căi. P. sau M.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 65 probele proiective. sau chestionarea de personalitate complexe precum C. politica de distribuţie privilegiată a firmelor care editează astfel de materiale. distribuţia şi utilizarea testelor psihologice. chiar înainte dea reuşi construirea unora noi. înfiinţarea unor comisii de verificare a metodologiei şi a calităţii testelor puse în circulaţie în cadrul fiecărei Asociaţii naţionale în conformitate cu codul deontologic aplicat local. M. Abuzul în folosirea testelor poate conduce la consecinţe defavorabile. considerând rezultatele ca infailibile. caracterul standardizat. simplitatea aparentă a materialului unor probe psihologice. face recomandări privind crearea. fie denigrează credibilitatea obiectivă a examenului. În general. Astfel. Henri Wallon se exprima încă de la jumătatea secolului trecut că "în folosirea testelor se observă toate gradele de inteligenţă şi toate gradele de neghiobie". operarea cu noţiuni care au intrat în vocabularul curent conduc spre situaţia că testele sunt utilizate la nivele foarte variate şi diferite în ceea ce priveşte înţelegerea rezultatelor. În unele ţări abuzul de teste a condus la focalizarea opiniei publice largi împotriva avalanşe de situaţii în care mijlocul preferat şi omologat este testul. pe termen lung. I. P. cât şi interpretarea şi luarea deciziilor. divulgarea conţinutului şi caracteristicilor itemilor le poate face ineficiente pe cele existente. Cu atât mai importantă este recunoaşterea limitelor testelor şi a condiţia de psihodiagnostician. Asociaţia Internaţională de Psihologie Aplicată din dorinţa "de a proteja publicul de daunele psihologice şi sociale care pot rezulta din folosirea abuzivă a procedeelor de psihodiagnostic" şi "de a preveni deprecierea unor instrumente social indispensabile a căror punere la punct este dificilă şi costisitoare". chiar caracterului ştiinţific al profesiei de psiholog. În general astfel de persoane au tendinţa să lucreze simplist în interpretare. În măsura în care testele sunt utilizate de persoane neformate ca psiholog şi fără să fi aprofudat problematica avută în vedere de proba respectivă şi din cadrul examenului pot prejudicia atât în aplicarea. a proceselor care influenţează conţinuturile examinate şi desfăşurarea examenului. În general. I.

clinică). îmbinarea testelor psihometrice cu metoda clinică şi un mai mare discernământ în utilizarea chestionarelor şi a testelor de personalitate. şcoală. stabilirea unor criterii formative pentru diferite nivele de evaluare psihologică (industrie. în sensul protejării intimităţii şi a confidenţialităţii. dar şi beneficiarului examenului.66 MIHAELA MINULESCU metodele de validare empirică cu cercetarea structurii funcţionale implicate în rezolvarea itemilor probelor. pe limitele dreptului psihologului de a comunica rezultatele examenului subiectului pentru a nu-i manipula voit sau nu imaginea de sine (cu accent asupra consecinţelor traumatice. altul decât subiectul. Un alt grup de probleme derivă din consecinţele sociale pe care le implică utilizarea testelor. s-au dezvoltat un set de norme de etică profesională. Se pune accent de exemplu. În consecinţă. .

modul de prezentare. de grup de indivizi. 2.3. Acest tip de statistici se referă la corelaţii. Statisticile inferenţiale: permit tragerea unor concluzii referitoare la unul sau mai mulţi indivizi.1. Statisticile descriptive: grafice. varianta comportamentală. Numărul atribuit reprezintă caracteristică a variabilei respective. scopurile sau rezultatul unui tratament. 2. Variabila psihologică poate fi comportamentul clientului. Concepte cheie implicate în metrologie 5. Măsurarea în psihologie şi tipuri de scale de măsurare Măsurarea poate fi definită ca un proces sistematic de atribuire a unui număr unei anume variabile. Statisticile multivariate: sunt utilizate atunci când punem în comparaţie două sau mai multe caracteristici măsurate pe un grup de indivizi. statistici multivariate.2. Calităţi metrologice ale testelor psihologice 5. atitudinile. statistici descriptive. şi anume: 1. de lot. 3.1. relaţiile dintre interese. 3. Măsurarea în psihologie şi tipuri de scale de măsurare 5. mediana. respectiv "cuantificarea" aspectului psihologic. de manipulare simplă a datelor (media. concepte teoretice ca estimarea de sine sau imaginea de sine. frecventa).TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 67 ABORDAREA MĂSURĂRII ÎN PSIHODIAGNOZĂ 5. sentimentele. Măsurarea cantitativă în psihologie include trei tipuri de statistici. capacitatea de a judeca diferenţele dintre indivizi sau dintre grupurile de indivizi. statistici inferenţiale. valori si gradul de diferenţiere dintre diferitele curbe . 1. bazându-se pe datele de eşantion.

de interval. calcularea de tip factorial. ordonarea. împărţire. v. În măsurarea de tip interval lipsind valoarea lui 0 absolut nu putem cu adevărat multiplica sau împărţi scorurile la măsurile de tip interval deoarece. înmulţire. Această scală este utilizată în mod curent în teste dacă este cerută autoevaluarea (dacă variabila poate fi descrisă prin termenii precum: "foarte puţin". Scalele de tip nominal sunt bazale (atribuirea unui număr pentru o cantitate observată. Normarea la teste se bazează tocmai pe scala de interval. ordinal. s-ar putea să nu reflecte jumătate din scorul de 60. echivalentă (diferenţele dintre numerele atribuite diferitelor nivele sunt egale) şi calculele matematice ce pot fi utilizate (adunare. caracterul absolut. DSM IV R. de exemplu. Nu se pot face operări precum adunare. căruia i se atribuie un alt număr. Prezintă exclusivitate sar şi ordonare. Scala de tip ordinal reprezintă nivelul ordinal de calcul (înseamnă o anumită rangare în funcţie de o caracteristică). ordonare. atribuire făcută în mod arbitrar şi care funcţionează ca o codificare). în clinică. . Putem compara poziţiile relative ale numerelor legate de un anumit grad de variabilitate. De exemplu. scădere. Scalele diferă între ele prin prezenţa sau absenţa a 4 caracteristici: exclusivitatea. corelaţii multiple. calcularea regresiilor. Pentru a determina ce tip de măsurare să folosim. Acest tip de scală are o singură calitate. un scor de 30 la un chestionar. cu termenul de "funcţionare superioară". echivalenţa. "mult" sau "foarte mult"). o caracteristică nominală este "sexul". prin ordonare. Se pot folosi matematici primare. proporţia. care poate fi:− nominal. Scalele de proporţie pornesc de la cuantificarea foarte precisă a punctului de plecare (punctul zero). De exemplu. Măsurile de tip proporţie sunt relativ rare în ştiinţele comportamentului. "mediu". severitatea diferitelor simptoame poate fi descrisă. termometrul). Scala de interval: avem distante egale între nivelele fixate în scala de interval (de exemplu. scădere). înmulţire sau împărţire. Normarea la teste se face prin: exclusivitate. care poate fi doar feminin sau masculin. SE pot compara cantitativ termenii de "funcţionare slabă" căruia i se atribuie o valoare. Numărul atribuit unei caracteristici este distinct de altele în sensul că el reprezintă una şi doar acea caracteristică. şi anume exclusivitatea (un număr poate fi atribuit doar o singură dată). Nu se pot folosi nici un fel de proceduri matematice. trebuie să definim mai întâi nivelul de măsurare.68 MIHAELA MINULESCU variaţionale.

Examinarea individuală a itemilor testului are în vedere: stabilirea procentului de reuşită.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 69 Ne putem baza pe zero absolut numai în măsura în care putem constata absenţa absolută a unei caracteristici. educaţionali etc. deci are valoare diagnostică sau prognostică. Aceste virtuţi specifice testului psihologic sunt condiţionate de validitatea sa. centrate în principal pe problema în ce măsură testul măsoară ceea ce îşi propune să măsoare. Testul este util. şi a corelaţiei item . Al doilea aspect al fidelităţii este consistenţa internă. motivaţionali. denumit criteriu. Se pot face orice tip de calcule matematice legate de existenta lui zero absolut. Calităţi metrologice ale testelor psihologice Testele psihologice sunt instrumente verificate ale căror principale calităţi metrologice sunt: fidelitatea. 5. fiecare utilizabile în anumite condiţii şi astfel având o semnificaţie restrânsă de limitele acestor condiţii de aplicare. precum şi dacă este capabil să anticipeze realizarea unei performanţe într-o anumită activitate. O stabilitate perfectă în timp a rezultatelor este dificil de obţinut datorită variabilităţii comportamentale în funcţie de factori fiziologici. eliminându-se din test cei cu un procent de reuşită peste 80% şi cei cu procent sub 20%. Toţi itemii testului trebuie să conveargă spre obiectivul probei respective. Purificarea internă a testului este o condiţie centrală metrologică. obiectivitatea testului este direct proporţională cu semnificaţia coeficientului de corelaţie (co-variaţie) dintre test şi criteriul practic. în funcţie de posibilitatea sa reală de a evidenţia gradul în care este prezentă o anumită abilitate sau trăsătură măsurată. echivalent unei ipoteze. Validitatea este înţeleasă azi ca un complex de măsurători care se referă la mai multe aspecte. Un test căruia nu îi cunoaştem validitatea constituie doar un instrument de cercetare nu un instrument psihodiagnostic. Pentru determinarea validităţii sunt necesare două categorii de date: rezultatele la test şi rezultatele la un tip de măsurători pentru comportamentul avut în vedere de test. coerenţa prin eliminarea factorilor redundanţei sau neomogeni cu conţinutul testului. în selecţia profesională se întâlnesc două tipuri de validare: predictivă şi concurentă. . validitatea şi standardizarea.test.2. Fidelitatea unui test se referă la consistenţa rezultatelor obţinute de acelaşi subiect examinat la retestarea cu o probă identică sau o formă echivalentă. De exemplu. De exemplu.

de un eşantion reprezentativ de subiect. decilele. Colectivitatea de referinţă trebuie să constituie un eşantion reprezentativ din populaţia avută în vedere iar etaloanele se raportează astfel la criterii precum: mediul din care provine populaţia (rural. Nu se pot compara sau combina rezultatele exprimate în cote brute ale unu test de performanţă mnezică cu cele ale unui test de creativitate.70 MIHAELA MINULESCU Standardizarea se referă la posibilitatea de a obiectiva rezultatele unui subiect prin raportarea la performanţele obţinute la acelaşi test. Procedura practică de elaborare a etalonului este în funcţie de distribuţia de frecvenţă a cotelor brute. sau centile (100 clase). cum este acela care are în vedere întreaga populaţie a unei ţări.26% din rezultate. profesiunii etc. pentru a putea interpreta semnificaţia reală a rezultatelor unui subiect este necesar să le raportăm la rezultatele unei colectivităţi de referinţă. Interpretarea rezultatelor cere etalonarea testului. două deviaţii standard. Sistemele de etalonare cele mai utilizate n psihologia aplicată sunt: cvartilele. De exemplu. nivelului educaţional. în aceleaşi condiţii de administrare. respectiv a grupului de persoane omogene subiectului sub raportul vârstei. respectiv a gradului de semnificaţie a . zona geografică. culturi. În practică. cu o aceeaşi medie a performanţelor). Rezultatele obţinute de acest grup de persoane reprezentative pentru condiţia subiectului testat se repartizează de regulă sub forma curbei lui Gauss ceea ce permite calcularea performanţelor medii şi a dispersiei acestora. nivelul educaţional. spaţiu geografic larg etc. 3 deviaţii standard acoperă virtual totalitatea rezultatelor.44%. Compararea rezultatelor la diferite teste este posibilă doar dacă acestea au la bază aceeaşi scară de notare. clasele normalizate ( în 5. sau etaloane locale a căror utilitate este restrânsă la aria particulară de referinţă. 99. 95.72%.9 şi 11 clase). Se pot construi etaloane generale. iar studiul variabilităţii rezultatelor (deviaţia standard) permite aprecierea specificului comportamentului acelui grup de persoane (comparativ la un alt grup. decile (10 clase). respectiv stabilirea unei scale care să permită reperarea facilă a performanţelor unui subiect în grupul total de performanţe al eşantionului reprezentativ. Media aritmetică a performanţelor la test este indicele care caracterizează tendinţa centrală a performanţelor acestor persoane. respectiv la un etalon sau tabel normativ. urban). Pentru distribuţii normale sunt adecvate etaloanele în clase normalizate.7.. pentru distribuţii asimetrice se preferă etaloanele în cvartile (4 clase). vârsta. Interpretarea deviaţiei standard se realizează în funcţie de proprietăţile distribuţiei normale: 1 deviaţie în plus şi în minus faţă de medie acoperă relativ 68. Combinarea şi compararea cotelor nivelelor de performanţă. sexul.

variabilele T şi H (Hull). dintre factorii de influenţă. clar. grupe contrastante.3. Prezentarea conceptelor şi aspectele cuprinse în capitolele despre calităţile metrologice au fost parţial preluate din sistematizările M. din "Construirea şi utilizarea testelor psihologice". Dintre cerinţe semnificative sunt cele care privesc sala şi condiţiile de lucru. cote standard. 1988 3 . Impactul acestui set de stimuli depinde însă şi de starea şi condiţia psihică a subiectului. Proprietăţi: După Murphy şi Davidshofer (1991). de cotare a răspunsurilor şi de interpretare a rezultatelor. Administrarea trebuie realizată în anumite condiţii obligatorii şi cu un anumit tip de instructaj. orice construct are două proprietăţi: • este o abstractizare a unor regularităţi din natură. În psihologie sunt preferate mai multe tipuri de cote standard: variabilele normate Z. respectiv. la timpul standard de exemplificare şi de testare propriu-zisă. 1970). o idee construită de experţi pentru a rezuma un grup de fenomene sau de obiecte şi pentru a fi utilizată într-un cadru ştiinţific (teoretic. în genere. Standardizarea testelor înseamnă de asemenea standardizarea tehnicii de administrare. dar şi setul de cerinţe privitor la instructajul precis. criteriu. respectiv eliminarea într-o măsură semnificativă a subiectivităţii examenului psihologic.) primeşte semnificaţii deosebite de la un subiect la altul (Cronbach. Cu observaţia că.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 71 performanţei subiectului este posibilă doar dacă le convertim în unităţi standardizate. chiar şi în condiţiile examenului psihometric. aceeaşi conduită verbală etc. metodologic sau aplicativ). acelaşi pentru toţi subiecţi testaţi. aspecte care au ca scop uniformizarea condiţiilor în care are loc examenul psihologic. Albu. Concepte cheie implicate în metrologie: construct. variabilă moderatoare şi variabilă mediatoare3 Construct Definiţie: un construct este. 5. comportamentul examinatorului este doar un set de stimuli. domeniu de conţinut. respectiv standardizarea exagerată fiind la fel de negativă în consecinţe ca şi lipsa de standardizare. Toate aceste aspecte ale standardizării au în vedere obiectivitatea. se cere un anumit grad de supleţe a comportamentului celui care examinează. acelaşi comportament al celui care examinează (aceeaşi mimică. rigiditatea. Acest lucru este semnificativ legat de faptul că. în examinarea psihologică. validitatea de aspect.

Se formulează apoi o serie de afirmaţii referitoare la modul în care se comportă persoanele care au valori mari ale acestei variabile. dar poate fi conectat cu entităţi sau evenimente concrete. Barett (Silva. direct sau indirect. 1 993). J. Reise. Prezenţa componentelor ridică probleme în studiul relaţiei dintre construct. De exemplu. în situaţii specifice. arată J. Constructele create pentru interpretarea rezultatelor testelor psihologice sunt identificate. Un construct psihologic. Dar. Cronbach. constructul este o "noţiune teoretică derivată din cercetare şi din alte experienţe. constructului i se asociază o variabilă cantitativă despre care se presupune că se află în relaţie crescătoare cu scorurile testului. Guilford.V.72 MIHAELA MINULESCU • nu este observabil direct. O posibilitate de rezolvare este cotarea separată a componentelor. constructul “creativitate” are drept componente: fluiditatea. Constructele psihologice sunt evidenţiate. numite uneori “faţete” şi recomandă utilizarea analizei factoriale ca metodă pentru studierea acestora. în modelul elaborat de Guilford. Construct şi teorie psihologică: fiecare construct psihologic este fundamentat pe o teorie. uneori. observabile. componentele ar putea să prezică mai bine variabila dependentă decât constructul general. flexibilitatea. comparativ cu cele care au valori scăzute. 1 979). care permite descrierea şi predicţia comportamentelor legate de el. 1993). formate din “componente” independente unele de altele. care a fost construită pentru a explica modele de comportament observabile".F. De exemplu. elaborarea. senzitivitatea faţă de probleme şi redefinirea (Landau. teoria tridimensională a intelectului. şi o variabilă dependentă prezisă de construct. de comportament sau în urma conducerii unor experimente dedicate măsurării lor. Pentru Standards for Educational and Psychological Tests din 1985. Structura constructului: unii autori consideră constructele ca fiind multidimensionale. originalitatea. 1994). Pentru elaborarea unui test care să îl măsoare. Binning şi G. Constructul gândire divergentă reprezentând creativitatea şi diferitele . cumularea scorurilor şi cercetarea relaţiei dintre scorul total obţinut şi valorile variabilei dependente. după Silva. este “o etichetă aplicată unei grupări de comportamente care covariază”. privit ca variabilă independentă. În asemenea situaţii se studiază separat relaţia dintre fiecare componentă şi variabila dependentă (Ozer. de obicei. cu câte o clasă de răspunsuri (L.

observată în populaţia căreia i se adresează testul şi acceptată de teoria care stă la baza constructului. cele care au o motivaţie mai mare pentru realizare depun un efort mai mare şi obţin rezultate şcolare mai bune (Thorndike. Haagen. 1961): • Persoanele care au o motivaţie puternică pentru realizare au rezultate şcolare bune. Operaţia se numeşte explicarea constructului şi constă din următorii trei paşi (Murphy. De asemenea. 1 991): (1) Se identifică acele comportamente care au legătură cu constructul măsurat de test. comportamentele prin care este descris constructul măsurat de test se pot asocia cu comportamente prin care se manifestă alte constructe psihologice. De exemplu. Descrierea constructului: În consecinţă. Pentru unele dintre acestea legătura cu constructul poate corespunde unei situaţii reale. relaţii. ea denotă că aceste comportamente nu sunt caracteristice constructului. evaluate prin teste existente. clase. • Motivaţia pentru realizare este mai mare la copiii a căror familie le-a încurajat de timpuriu independenţa. realizarea şcolară este văzută ca o combinaţie între aptitudinea şcolară şi efort. însă. precum vârsta. Construct şi comportamente: Comportamentele prin care autorul testului consideră că se manifestă constructul pot fi influenţate de diverse variabile. 1 961). Pentru altele. (2) Se identifică alte constructe şi pentru fiecare se decide dacă are sau nu legătură cu constructul măsurat de test. Vrând să dezvolte un test de evaluare a motivaţiei indivizilor pentru propria realizare. sexul. McClelland şi colaboratorii săi au formulat următoarele descrieri de comportamente (Thomdike. elaborarea unui test care să măsoare un anumit construct impune descrierea constructului în termeni comportamentali concreţi. Fiecare dintre aceste descrieri este bazată pe un fel de “teorie a comportamentului uman”. • Cei care au o motivaţie puternică pentru realizare completează mai mulţi itemi într-un test de viteză a cărui funcţie le-a fost explicată. educaţia primită etc. Dintre persoanele cu acelaşi nivel aptitudinal. • Motivaţia pentru realizare este mai mare dacă subiecţilor li se administrează în prealabil teste despre care li se spune că măsoară inteligenţa. Davidshofer. . Haagen.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 73 comportamente asociate abilităţilor din care este formată aceasta diferenţiate pe unităţi.

1967. J. • Scorurile testului corelează pozitiv cu scorurile unor teste aşa-numite “de inteligenţă”. în timp ce altele pot fi exercitate şi de persoane cu o inteligenţă redusă. • Scorurile testului discriminează între diverse grupe ocupaţionale. precum cea de matematician sau de funcţionar superior. O descriere amănunţită a constructului trebuie să conţină şi relaţiile acestuia cu cât mai multe variabile fiziologice. • Scorurile testului discriminează între un grup de copii handicapaţi mintal şi unul format din copii capabili de performanţe superioare. denumit de L. psihologice etc. trebuie revăzută teoria care stă la baza constructului. • Scorurile testului concordă cu aprecierile făcute de profesori despre inteligenţa elevilor. se va constata că testul de inteligenţă are o saturaţie mare în primul factor general. Rezultă astfel un sistem de relaţii care înglobează un set de constructe şi comportamente. 1993): • Scorurile testului cresc cu vârsta (se pvesupune că inteligenţa creşte cu vârsta aproximativ până la 16 ani). necesită o inteligenţă superioară. Domeniul de conţinut al unui test . dacă se urmăreşte realizarea unui test pentru evaluarea inteligenţei. pe baza relaţiilor dintre constructe. • Scorurile testului sunt influenţate doar puţin de procesul instrucţional urmat de subiect. Cronbach. se pot avea în vedere următoarele relaţii ale constructului “inteligenţă” cu alte variabile (Gronlund. De exemplu. Pentru fiecare comportament. reţea nomologică ("nomologică" în sensul că ea are la bază declaraţii exprimate sub formă de legi). Unele profesii. Fiecare dintre afirmaţiile formulate în legătură cu constructul pe care testul trebuie să îl măsoare urmează să fie verificată experimental. se decide dacă are sau nu legătură cu constructul măsurat de test. susţinând că relaţiile dintre componentele reţelei sunt mai degrabă probabilistice decât de tip lege. Kline. • Scorurile testului prezic succesul şcolar. • Dacă se efectuează analiza factorială asupra acestui test şi a altor teste care măsoară aptitudini.74 MIHAELA MINULESCU (3) Pentru fiecare construct se alcătuieşte o listă de comportamente prin care acesta se manifestă. Unii autori au folosit termenul de “reţea stohastică”. Dacă unele dintre ele nu se confirmă. pentru a sesiza eventualele omisiuni sau neconcordanţe.

condiţiile de utilizare a metodelor de cercetare şi a formulelor de calcul. respectiv. In cazul testelor destinate să măsoare rezultatele unui program de instruire (cunoştinţe sau deprinderi). reprezintă două loturi de subiecţi care. Descrierea domeniului de conţinut cuprinde: a. 1 99 1). componentele domeniului: • probleme: analiza de itemi. Definirea domeniului de conţinut este asemănătoare celei de definire a unui construct. în cazul domeniului de conţinut. Davidshofer. limitele domeniului: se au în vedere cunoştinţele cuprinse în bibliografia indicată la curs (se anexează lista bibliografică). pentru fiecare componentă se apreciază importanţa.2. metodele de cercetare. Se încearcă să se includă în domeniul de conţinut aspectele pe care mai mulţi experţi le consideră importante. validitatea testelor. 1. Exemplu: Un test de cunoştinţe de psihometrie. poate avea ca domeniu de conţinut “cunoaşterea noţiunilor de bază ale teoriei testelor. expresii ale performanţei sau ale cunoştinţelor subiecţilor. Descrierea domeniului de conţinut trebuie în primul rând să precizeze limitele acestuia. Procentele se referă la timpul alocat fiecărei probleme în cadrul cursurilor predate studenţilor. fidelitatea testelor. pe baza ideii pe care şi-a formato despre ceea ce vrea să măsoare. Grupele contrastante Definiţie: Grupele contrastante sau grupele extreme. 1986). descrierea domeniului de conţinut al testului se bazează pe analiza conţinutului şi a obiectivelor instrucţionale ale cursului urmat de persoanele care vor fi testate. Deosebirea dintre un construct şi un domeniu de conţinut constă numai în gradul de abstractizare implicat şi adesea este dificil de făcut distincţie între ele (Guion. printr-o variabilă (sau mai multe) au valori .TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 75 Definiţie: prin domeniu de conţinut al unui test se înţelege “mulţimea tuturor comportamentelor care pot fi utilizate pentru a măsura atributul specific sau caracteristica la care se referă testul” (Murphy. Apoi. după predarea cursului de Psihodiagnostic. Autorul testului. • aspecte tratate: definiţiile noţiunilor. c. importanţa relativă a componentelor domeniului: este indicată în tabelul 2. b. administrat studenţilor din anul 111 de la facultatea de psihologie. conform materiei predate la curs”. reţine acele comportamente care presupune că ar fi manifestări ale constructului.

cum este sexul. atunci se începe prin a ierarhiza persoanele pe baza valorilor acestei variabile. denumită “grupa bună”. Modul de formare a grupelor contrastante este dependent de numărul variabilelor alese şi de scala pe care acestea sunt măsurate. iar în cealaltă grupă. Dar. deci având valori numerice). Uneori pentru formarea grupelor contrastante este necesar să se ia în considerare mai multe variabile. persoane “cu insucces profesional”. sau "o măsură acceptată a comportamentului evaluat de test". celălalt valorile foarte mici. din sociabilitate. de interval sau de raport. măsurată pe scală ordinală. vor fi incluse persoanele cu valorile cele mai mici ale variabilei. cu valori cantitative sau / şi calitative. în din abilitatea de comunicare şi din capacitatea de organizare (apreciate prin câte un calificativ). Criteriul Definiţie: Prin criteriu se înţelege "o variabilă pe care încercăm să o prevedem în general cu ajutorul testelor". Dacă pentru formarea grupelor contrastante se utilizează o singură variabilă. De exemplu. se procedează la ierarhizarea persoanelor după valorile fiecărei variabile şi la agregarea clasamentelor astfel formate. un criteriu multidimensional. Aşa se întâmplă. Criteriul. Dimensiunile criteriului: variabila criteriu poate fi unidimensională sau selecţia profesională a managerilor o variabilă criteriu poate f constituită multidimensională. In prima grupă. fiecare fiind măsurată pe scală ordinală. bazată pe o descriere completă a muncii prestate". ca şi în cazul descris mai sus. denumită de obicei “grupa slabă”. Din ierarhia rezultată se aleg cei aflaţi la extreme. persoanele cu valorile cele mai mari. iar performanţa profesională se exprimă prin valorile mai multor variabile.76 MIHAELA MINULESCU diferite extreme. în aprecierea personalului este "o măsură a nivelului de performanţă exprimată în termeni cantitativi. când grupele trebuie să conţină persoane “cu succes profesional” şi. de interval sau de raport. De exemplu: Performanţa în muncă este. din motive practice (se poate întâmpla ca mai multe persoane să aibă aceeaşi valoare a variabilei) se acceptă ca procentul celor incluşi în fiecare grupă să fie cuprins între 25% şi 33%. respectiv un grup are valori foarte mari. persuasiune şi ambiţie (măsurate cu ajutorul unor scale. În literatura de specialitate există recomandarea ca cele două grupe să conţină câte 27% din totalul subiecţilor. grupele contrastante corespund celor două valori ale variabilei. În cazul unei singure variabile dihotomice. de pildă. In asemenea situaţii. respectiv. . de asemenea.

similare lui. • cunoştinţele profesionale. criteriul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (adaptare după Greuter.). 1971. fie pentru că administrarea testului este mai puţin costisitoare decât măsurarea variabilei criteriu. • costul necesar pentru instruire (timpul de instruire pentru realizarea unei producţii standard. număr de erori de codificare etc. întârzieri. Condiţii: Pentru a face posibilă aprecierea corectă a calităţilor testului cercetat.). în cadrul operaţiei de validare a testului. schimbări de profesie. itemi codificaţi etc. transferări. 1994): • cantitatea realizată în unitatea de timp (piese produse. atunci când testul trebuie să înlocuiască variabila criteriu.). Pentru aceasta este necesar ca variabila criteriu să ia valori într-o mulţime total ordonată ori să realizeze o măsurare pe scală ordinală. adică ordinea subiecţilor determinată pe baza valorilor criteriului să corespundă ordinii reale a acestora în privinţa succesului obţinut în activitatea respectivă sau a mărimii caracteristicii măsurate. examinări psihiatrice etc. 1989 şi Corsini. făcute la momente diferite şi / sau cu alte instrumente de măsură. Pitariu. demisii etc. prin compararea scorurilor sale cu măsurile unui criteriu. De obicei se preferă criteriile cu valori cantitative. costul materialului stricat în timpul instruirii. • stabilitatea în muncă (vechimea în muncă. • timpul de muncă neutilizat (absenţe. 1994): 1.). • evaluările făcute de superiori sau de colegi. 2.). de sugestii. adică să concorde cu diverse evaluări ale performanţelor la care el se referă. • satisfacţia în muncă (număr de revendicări. pauze neautorizate etc. Să fie relevant pentru activitatea sau caracteristica la care se referă. viteza de avansare etc.). fie din cauză că valorile variabilei criteriu nu sunt cunoscute în momentul testării.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 77 În compoziţia sa intră aspecte ce ţin de (Gilmer. • calitatea muncii (număr de piese rebutate. . Algera. Să fie fidel. cuvinte dactilografiate. de interval sau de raport. Se recurge adesea la verificarea corectitudinii unui test. Verificarea acestei condiţii se poate face cu ajutorul coeficientului de corelaţie.

Identificarea acestora se poate face apelând la supervizori. instructori sau superiori sunt folosite mai mult pentru a obţine informaţii despre alte criterii. întrucât se consideră că scorurile acestora trebuie să crească pe parcursul copilăriei. exprimate prin note şcolare. este important ca în criteriu să fie înglobate principalele aspecte care sunt avute în vedere la aprecierea performanţei sau a mărimii caracteristicii măsurate. Evaluările făcute de profesori. performanţa la diverse cursuri.78 MIHAELA MINULESCU 3. Pentru îndeplinirea acestei condiţii. 5. respectiv la experţi. programare. Acestea sunt: a. cum ar it cunoştinţele şcolare. Atunci când criteriul este multidimensional. d. pentru fiecare persoană fiind utilizate în formula de transformare media şi abaterea standard corespunzătoare grupei de vârstă din care aceasta face parte. Cunoştinţele şcolare. Să fie practic. Să fie exprimat în aceleaşi unităţi sau în unităţi comparabile pentru toate persoanele. De exemplu. muzică etc. cum sunt variabilele de personalitate. dacă valorile variabilei criteriu sunt dependente de vârsta subiecţilor. atunci aceste valori vor fi transformate în cote standardizate.: furnizează criterii pentru teste de aptitudini speciale. valoarea criteriului pentru fiecare persoană să reflecte atât importanţa diverselor componente. rezultate la teste de cunoştinţe ori evaluări făcute de profesori asupra “inteligenţei” elevilor: sunt adesea criterii pentru testele care măsoară aptitudinea şcolară. Nu este un criteriu bun pentru testele care măsoară funcţiuni psihice invariabile sau puţin variabile în timp. 4. Au rol de criteriu . reuşita profesională. până la maturitate. Performanţele la diverse programe de instruire specială cum sunt cursurile de dactilografie. Vârsta: se foloseşte drept criteriu pentru testele de inteligenţă. Criterii pentru analiza validităţii testelor care măsoară constructe: Anastasi (1954) enumeră câteva criterii utilizate în practica psihologică pentru analizarea validităţii testelor care măsoară constructe. Performanţa profesională serveşte uneori drept criteriu pentru teste de personalitate. cât şi nivelul individului la fiecare dintre ele. b. e. adică să nu coste mult şi să fie acceptabil pentru cei care doresc să îl utilizeze la luarea deciziilor. c.

Clasificarea criteriilor: Criteriile utilizate în cercetările asupra comportamentului pot fi clasificate din două puncte de vedere. pentru evaluarea unor trăsături legate de activitatea socială se poate forma o grupă de studenţi cu multiple preocupări extraşcolare şi una cu studenţi fără asemenea preocupări. g. iar dintre criteriile obiective de grup fac parte evaluările realizate de profesori şi observaţiile sistematice asupra comportamentului. Rezultatele altor teste se utilizează ca şi criteriu atunci când se urmăreşte să se construiască un test care să măsoare acelaşi lucru ca şi criteriul dar să fie mai uşor de administrat sau . f. Astfel: • după modul de obţinere a valorilor lor. pentru un acelaşi test se găsesc mai multe criterii. . onestitatea. despre recompensele şi pedepsele pe care le-a primit. Mulţime de criterii: Adesea. 1968). la un pol se plasează criteriile subiective (valorile sunt fumizate de subiect). De exemplu.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 79 pentru unele teste care măsoară trăsături psihice. Grupele contrastante se folosesc frecvent ca şi criteriu pentru testele de personalitate. care cuprinde aspecte diverse din viaţa zilnică. criterii subiective individuale sunt afirmaţiile făcute de subiect despre nivelul său de aspiraţie şi despre valorile sale spirituale. Aşa se întâmplă. • după gradul în care valorile lor sunt dependente de contextul în care se află persoana evaluată. cele obiective (valorile sunt obţinute de la alte persoane sau cu ajutorul unor instrumente de măsură). cele de grup (comportamentele sunt puternic influenţate de grupul din care face parte persoana evaluată cu ajutorul criteriului).sort. De exemplu. precum anxietatea. în timp ce criterii subiective de grup sunt relatările subiectului despre relaţiile sale cu alte persoane. ambele permiţând plasarea criteriilor de-a lungul unei axe (Barclay. iar la celălalt. originalitatea etc. Criteriul pe baza căruia s-au format grupele este alcătuit din ansamblul de factori care au determinat cuprinderea copiilor în şcoala ajutătoare. De exemplu. la un pol se află criteriile individuale (valorile sunt independente de contextul în care se află persoana). pentru un test de inteligenţă grupele contrastante pot fi constituite dintr-o clasă de copii proveniţi de la o şcoală de debili mintali şi o clasă de elevi de aceeaşi vârstă dintr-o şcoală obişnuită. fiecare referindu-se la un alt aspect. de pildă. Criterii obiective individuale sunt tehnicile Q . când testul trebuie să prevadă reuşita profesională. De exemplu. scala Stanford-Binet a servit drept criteriu pentru multe teste de inteligenţă.şi de cotat ori să fie mai ieftin. Grupele contrastante reprezintă de obicei un criteriu multidimensional. iar la celălalt.

dacă ele s-au aflat pe locuri fruntaşe în clasamentele corespunzătoare criteriilor cărora li se atribuie ponderi mari. Valoarea criteriului global. De exemplu. însă. Prin combinarea criteriilor într-un criteriu global şi ierarhizarea persoanelor pe baza scorului astfel calculat se rezolvă o problemă de agregare a mai multor clasamente: ierarhiile de pornire (corespunzătoare scorurilor criteriilor) se înlocuiesc cu un singur clasament. In privinţa modului de stabilire a ponderilor. se combină criteriile într-un criteriu compus sau global. este posibil ca pe primele locuri ale ierarhiei finale să ajungă persoane care au obţinut scoruri modeste la mai multe criterii. • numărul de erori comise la introducerea acestor semne. Dacă existenţa unor cunoştinţe sau deprinderi este absolut necesară desfăşurării cu succes a activităţii pentru care se face . b. care permite ierarhizarea candidaţilor. Procedeele de agregare a clasamentelor care însumează scorurile ponderate ale criteriilor prezintă un neajuns atunci când ierarhiile corespunzătoare criteriilor nu concordă între ele. pe baza scorurilor criteriilor se calculează pentru fiecare persoană o cotă unică. se calculează însumând timpul în care sunt introduse cele N semne cu timpul necesar pentru depistarea erorilor comise şi corectarea lor. apreciată de specialişti. ca scorurile criteriilor să fie exprimate în aceleaşi unităţi de măsură: în scoruri standardizate. în unităţi de timp sau în costuri. Prima variantă de lucru este mai convenabilă în privinţa prelucrării şi a interpretării datelor. întrucât fiecare persoană are un singur scor. în timp ce M. Exemplu: Pentru munca de editare a textelor la calculator se pot fixa două variabile criteriu: • numărul de semne introduse într-o oră. Cu ajutorul acestor criterii se poate forma un criteriu global. Acest inconvenient poate avea urmări grave atunci când criteriile nu au un caracter compensatoriu.L.80 MIHAELA MINULESCU În asemenea cazuri există două posibilităţi de a acţiona pentru a le lua în considerare pe toate: a. care exprimă timpul necesar pentru a introduce corect un număr fixat de semne. Taylor. Astfel. în ranguri. Naylor (1 968) propun ca ponderile să fie proporţionale cu fidelitatea criteriilor. N.C. H. se reunesc criteriile într-un criteriu multiplu: fiecare criteriu are o valoare particulară şi este utilizat separat în aprecierea testului. Pentru aplicarea sa. Toops (Brogden. 1 949) consideră că ponderile trebuie să reflecte importanţa fiecărui criteriu. Nota globală: în practica selecţiei profesionale se obişnuieşte să se combine liniar. este necesar. Blum şi J. pentru fiecare persoană. scorurile criteriilor pentru a obţine cota globală. părerile sunt diverse. ponderat sau neponderat.

În asemenea situaţii trebuie să se utilizeze un criteriu multiplu. anxietatea) care afectează direcţia şi/sau tăria relaţiei dintre o variabilă independentă şi o variabilă dependentă (Baron. În termeni generali. Shye (Nevo. Guttman şi S. utilizând o tehnică absolută /relativă apreciază un item / un test / o baterie de teste drept foarte potrivit /. aceste cunoştinţe sau deprinderi trebuie să constituie un criteriu care nu va putea fi. inclus într-un criteriu global (Landy. O definiţie operaţională a validităţii de aspect a fost formulată de L. Validitatea de aspect nu este inclusă printre celelalte tipuri de validitate (Standards for Educational and Psychological Tests.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 81 selecţia şi nu poate fi compensată prin alte calităţi ale persoanei. 1 974) şi nici nu le poate înlocui. rasa.. Această calitate a testelor este denumită validitate de aspect (C. o variabilă moderatoare este o variabilă calitativă (de exemplu./ nepotrivit pentru utilizarea care îl interesează" Trebuie observat că aprecierea validităţii de aspect nu este realizată de experţi şi pentru măsurarea sa nu se folosesc metode psihometrice. I. sexul. . clasa socială) sau cantitativă (de exemplu. Variabile moderatoare. de asemenea necesare postului. sub nici o formă. variabile mediatoare Variabile moderatoare Definiţie: Noţiunea de variabilă moderatoare are mai multe accepţiuni. când impresiile sunt încă proaspete. 1993) astfel: “Se face o măsurare a validităţii de aspect atunci când o persoană testată /un utilizator neprofesionist / un individ interesat. 1 986). Procedeu : Procedeul statistic utilizat pentru a verifica dacă o variabilă independentă acţionează sau nu ca o variabilă moderatoare este . Kenny. Unii autori înţeleg prin variabilă moderatoare “o interacţiune între mai multe variabile care influenţează corelaţiile uneia dintre variabile cu alte date” (Mischel. Mosier. 1 985). Validitatea de aspect a testelor Definiţie: Orice test psihologic sau educaţional care este destinat utilizării în practică trebuie să fie perceput de cei examinaţi cu el ca fiind adecvat domeniu-lui în care este aplicat. 1 968). 1993). vârsta. ele trebuie să îşi spună părerea imediat după terminarea testului. Dacă aprecierea validităţii de aspect este făcută de persoanele testate. după Nevo.

2. 3. • variaţia valorilor variabilei mediatoare determină variaţia valorilor variabilei dependente. măsurate pe scală nominală sau ordinală. Existenţa efectului moderator este indicată de prezenţa interdependenţei dintre variabila independentă şi cea moderatoare. Kenny. pentru fiecare valoare a variabilei categoriale. . Atunci când variabila dependentă este continuă sunt posibile următoarele situaţii (Hofstee. adică discrete. asupra variabilei dependente. variabila independentă nu are nici un efect asupra variabilei dependente. dar devine slabă sau chiar inexistentă atunci când sunt controlate relaţiile dintre variabila independentă şi cea mediatoare şi dintre variabila mediatoare şi cea dependentă. iar cealaltă categorială. atunci dreptele de regresie nu sunt paralele. în cercetările psihologice mediatorii sunt diverse caracteristici ale persoanelor care transformă variabila de intrare în variabila de ieşire. Baron. variabila mediatoare fiind controlată. măsurate pe scală de interval sau de raport. 1986): 1. Una dintre cele două variabile (independentă şi moderatoare) este continuă. În general. Medierea perfectă apare atunci când. 1986. şi cel în care ele sunt continue. Procedeul statistic: Procedeul aplicat pentru verificarea existenţei efectului mediator constă în construirea ecuaţiilor de regresie. Smid. Kenny. Variabila moderatoare şi variabila independentă sunt ambele continue. 1986): • variaţia valorilor variabilei independente provoacă variaţia valorilor variabilei mediatoare. Variabilă mediatoare: Definiţie: O variabilă U acţionează ca mediator între variabila independentă X şi cea dependentă Y dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii (Baron. Variabila independentă şi variabila moderatoare sunt ambele categoriale. În acest caz se aplică analiza de varianţă bidimensională pentru a cerceta efectul variabilei independente şi al variabilei despre care se presupune că este moderatoare.82 MIHAELA MINULESCU determinat de felul în care au fost măsurate variabila independentă şi variabila moderatoare. Dacă există un efect moderator. Se face distincţie între cazul când variabilele sunt categoriale. • relaţia dintre variabila independentă şi cea dependentă este semnificativă. În acest caz se determină ecuaţia de regresie a variabilei dependente faţă de variabila continuă.

Variabilele mediatoare se folosesc atunci când există o relaţie strânsă între variabila independentă şi cea dependentă. şi iniţiativa personală. modul în care subiecţii îşi apreciază cunoştinţele de informatică (nota pe care şi-o acordă). cât şi ca mediator. Bandura ca “aprecierea făcută de individ asupra capacităţii proprii de a organiza şi executa acţiunile necesare pentru a atinge o anumită performanţă”) funcţionează ca: • mediator între situaţia de lucru apreciată din punctul de vedere al complexităţii lucrului şi al controlului deţinut de subiect şi iniţiativa personală. gradul în care o trăsătură psihică este relevantă pentru subiecţi acţionează ca variabilă moderatoare dacă trăsătura trebuie să prezică un anumit comportament. este dependentă de nivelul de eficienţă perceput de persoană (Speier. Pe de altă parte.). de filologie. ea modificânduse de la o subpopulaţie la alta.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 83 Utilizare: Variabilele moderatoare sunt utilizate atunci când relaţia dintre variabila independentă şi cea dependentă este slabă. De exemplu. neluând în considerare nivelul cunoştinţelor de informatică autoapreciat sau apreciat obiectiv s-ar fi constatat că profilul liceului absolvit joacă rol de variabilă moderatoare între extraversie şi anxietatea faţă de calculator. de arte etc. Albu. Uneori. relaţia dintre controlul deţinut de subiect şi complexitatea lucrului. • moderator în relaţia dintre situaţia de lucru şi iniţiativa personală. autoaprecierea subiecţilor corelează liniar pozitiv cu nivelul real al cunoştinţelor de informatică ale acestora. În unele situaţii. pe de o parte. De exemplu: O cercetare privind anxietatea faţă de calculator a studenţilor psihologi (Pitariu. în spatele unei variabile moderatoare se află o variabilă mediatoare. pe de altă parte. Frese. Dacă cercetarea s-ar fi restrâns la mai puţine variabile. aceasta înseamnă că atât controlul pe care îl are subiectul asupra muncii cât şi complexitatea lucrului au un efect direct asupra auto-eficienţei sale şi aceasta are efect direct asupra iniţiativei personale. De exemplu. 1997). 1995) a evidenţiat faptul că între extraversie şi convingerea studenţilor că nu pot învăţa să lucreze la calculator (unul dintre factorii anxietăţii faţă de calculator) intervine. Variabila mediatoare corelează pozitiv cu extraversia şi negativ cu factorul anxietăţii faţă de calculator. auto-eficienţa (care a fost definită de A. o variabilă poate acţiona atât ca moderator. ca variabilă mediatoare. care este strâns legat de profilul liceului absolvit (liceu de matematică-fizică. .

Pentru aprofundarea formulelor matematice este necesară consultarea acestei lucrări sistematice.84 MIHAELA MINULESCU CARACTERISTICI METROLOGICE: FIDELITATEA 6. 1993). cele din 1985. în 1974 fidelitatea este definită prin "gradul în care rezultatele testării pot fi atribuite surselor sistematice de variaţie”. consistenţa şi stabilitatea măsurării realizate de test”. Interpretarea coeficienţilor de fidelitate 6. exactitatea (memoriei) sau. Factori care intervin în estimarea coeficienţilor de fidelitate 6. proprietatea acestuia de a arăta aceeaşi valoare când se repetă măsurarea (Le petit Larousse.3. definesc fidelitatea ca fiind “gradul în 4 Capitolul prezent reia parţial prezentarea fidelităţii din monografia Marianei Albu. Termenii de “consistenţă” şi “stabilitate” continuă să fie utilizaţi. Conceptul de fidelitate a cunoscut diverse accepţiuni pe parcursul timpului.4. coeficienţi de fidelitate inter-evaluatori 6.6. în cazul unui instrument de măsură. Observaţii asupra metodelor folosite pentru estimarea fidelităţii 6. "Standards for Educational and Psychological Tests considerau că fidelitate reprezintă: “precizia. Construirea şi utilizarea testelor psihologice.5. . având sensul de repetabilitate a rezultatelor măsurării. metoda formelor paralele. Rolul coeficientului de fidelitate şi Eroarea standard de măsură 6.2. durabilitatea (ataşamentului). în legătură cu fidelitatea testelor. metoda analizei consistenţei interne.1. Astfel. Definiţia fidelităţii4 Cuvântul “fidel” este folosit pentru a descrie constanţa (sentimentelor).1 Definiţia fidelităţii 6.retest. Metode pentru evaluarea fidelităţii testelor: metoda test . Dacă în 1954 şi în 1966. ultimele Standards for Educational and Psychological Tests.

Trebuie menţionat. H. • distribuţia rezultatelor să fie normală. Orice test psihologic este fidel dacă: • este lipsit de erori de măsură . • J. Coeficientul de fidelitate reflectă doar mărimea raportului celor două dispersii. Ca şi criterii pentru fidelitatea tehnică a testelor se impun: • dispersia rezultatelor să fie mare. Din această cauză. Kazdin îl interpretează ca fiind gradul în care o înregistrare făcută cu un instrument de măsură se potriveşte cu mărimea unui criteriu prestabilit referitor la aceleaşi date. Standards for Educational and Psychological Tests din 1985 recomandă ca în manualul testului să figureze. 1993): • R. erorile de măsură sunt aleatoare nu sistematice. În studiul fidelităţii. M. Martinez Arias consideră că el se referă la mărimea erorii standard de măsură.G. • rezultatele aceluiaşi subiect să fie asemănătoare la re-testare. R.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 85 care scorurile testului sunt consistente sau repetabile. adică gradul în care ele nu sunt afectate de erorile de măsură". că termenul de “precizie” (acurateţe) apare în literatura psihologică în diverse accepţiuni. • la testele colective. S. • E. În unele definiţii. Lord îl utilizează ca sinonim pentru “fidelitate”. Johnston. De exemplu (Silva. indiferent de cunoştinţele pe care le avem despre persoanele măsurate sau despre procesul de măsurare. deci este precis • orice persoană obţine scoruri egale la test şi la o formă paralelă a acestuia în situaţia când erorile de măsură la cele două teste pentru orice persoană să fie independente. . UE. • M. fidelitatea trebuie să fie mai mare decât la cele individuale. însă. Deci corect este să nu vorbim despre fidelitatea unui instrument e măsură ci despre fidelitatea acelui test aplicat pe o anumită populaţie şi în anumite condiţii. prin fidelitate se înţelege “precizia măsurării” realizate de un instrument. eroarea standard de măsură. Valoarea coeficientului de fidelitate poate fi obţinută pentru dispersii diferite ale scorurilor observate şi ale erorilor de măsură. deci sunt complet nepredictibile. Pennypacker îl folosesc pentru a desemna gradul în care valorile obţinute prin măsurare aproximează starea reală din natură. alături de coeficientul de fidelitate al testului.

SEM este 5 Pentru un Q. coeficientul de fidelitate. la determinarea intervalelor de încredere pentru scorurile reale ale subiecţilor. test . mai precis. se va indica şi intervalul de încredere al scorului real. forme alternative (aplicare imediată) : eşantionarea conţinutului 3. Sursele de variaţie a erorii în funcţie de tipul de fidelitate: 1. Reprezintă o valoare prognostică pentru că precizează limitele de încredere în jurul unui scor obţinut. respectiv: 5 X 3DS =15 În raportul psihologic întocmit pentru o persoană. valoarea SEM va reprezenta +/-15. cu atât limitele erorii sunt mai mici.2. Ca alternativă a fidelităţii. pentru aceeaşi lot Cu cât valoarea coeficientului de fidelitate. SEM. cu atât limitele erorii sunt mai mari. Cu cât valoarea rtt este mai mică. este mai mare. de 110. alături de scorul obţinut de aceasta la test. Kuder-Richardson: eşantionarea conţinutului şi eterogenitatea acestuia . forme alternative (la interval mai mare de timp) : eşantionare timp şi conţinut 4. eroarea standard de măsură serveşte la interpretarea scorurilor testului. Deci putem stabilii limitele în jurul cărora va oscila scorul la extreme. Dacă valoarea coeficientului de fidelitate pentru un test este rtt = 0.86 MIHAELA MINULESCU 6.retest : eşantionarea timpului 2. De ex. Eroarea standard se calculează cu ajutorul coeficientului de fidelitate şi al abaterii standard a scorurilor observate: SEM = SDt √ rtt SD.89. Rolul coeficientului de fidelitate şi Eroarea standard de măsură Coeficienţii de fidelitate se utilizează la compararea testelor. rtt.I. Uneori poate fi mai utilă decât coeficientul de fidelitate. deviaţia standard a scorurilor testului rtt. iar DS este de 15.. împărţirea în două jumătăţi: eşantionarea conţinutului 5.

în aceleaşi condiţii ca şi prima dată. inter evaluatori : diferenţe de caracteristici ale personalităţii evaluatorilor 6. B. Ei arată în ce măsură părerile mai multor evaluatori concordă între ele. Coeficienţii de fidelitate inter evaluatori . .3. Metode pentru evaluarea fidelităţii testelor Tipuri de metode: metoda test . administrate aproape în acelaşi timp.retest.se calculează prin metoda testretest.se calculează în cadrul analizei consistenţei interne.se calculează pentru teste al căror scor este rezultatul aprecierii subiective făcute de evaluator. pentru un test. metoda formelor paralele. greu de realizat. (2) După un interval de timp se administrează testul. aceloraşi persoane. Din această categorie fac parte coeficientul a al lui Cronbach. C. metoda analizei consistenţei interne. Metoda test-retest Metoda test-retest evaluează gradul în care scorurile obţinute la un test de acelaşi subiect sunt constante de la o administrare la alta. pe baza scorurilor obţinute la un test administrat o singură dată. se calculează unul sau mai mulţi dintre următorii coeficienţi. în funcţie de ceea ce măsoară şi de condiţiile în care a fost administrat.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 87 6. Coeficienţii consistenţei interne . Se procedează astfel: (1) Se administrează testul unui grup de persoane. prin care se aproximează valoarea coeficientului de fidelitate: A. coeficienţi de fidelitate inter-evaluatori În general nu se poate cunoaşte valoarea exactă a unui coeficient de fidelitate. Arată cât de stabile sunt scorurile în timp. Cu toate acestea. Coeficienţii de stabilitate . Coeficienţii de echivalenţă .rezultă din metoda formelor paralele. D. Arată cât de asemănătoare sunt cele două instrumente de măsură. Ei indică concordanţa diferitelor părţi ale testului. coeficientul 3 al lui Guttman şi coeficienţii KuderRichardson. prin corelarea scorurilor obţinute la două teste paralele. corelând scorurile obţinute la test şi la retest (acelaşi test aplicat după un interval de timp). Fiecare din formulele de calcul utilizate pentru măsurarea fidelităţii furnizează câte o valoare care coincide cu coeficientul de fidelitate numai în anumite condiţii particulare.

Unele persoane pot căuta în cărţi răspunsurile corecte la itemi. nivelul lor de cunoştinţe. răspunsurile pe care le-au dat. ceea ce face să crească scorurile reale. Adesea. După prima administrare a unui test de cunoştinţe pot interveni o serie de fenomene care influenţează scorul: intervine uitarea. ceea ce înseamnă că între cele două administrări ale sale. Coeficientul de corelaţie calculat prin această metodă se numeşte coeficient de stabilitate. Condiţii: Aplicarea metodei test-retest impune să se asigure asemenea condiţii încât pentru fiecare persoană erorile de măsură la cele două testări să fie variabile aleatoare independente. în intervalul de timp dintre test şi retest subiecţii îşi modifică scorul real. ci influenţează erorile de măsură. la întâmplare. El arată cum se schimbă nivelul cunoştinţelor verificate la persoanele examinate. generale şi specifice. a experienţei sau a cunoştinţelor dobândite. mai ales în cazul testelor de aptitudini şi de cunoştinţe. Şi astfel. că intervalul de timp dintre test şi retest trebuie stabilit astfel încât subiecţii să nu îşi poată aminti cum au răspuns la test. subiecţii pot dobândi cunoştinţe noi. Aceasta înseamnă. întrucât multe persoane sunt tentate să repete. considerându-se că testul este paralel cu el însuşi. 1993). deci scorul real. emoţiile. care determină o scădere a scorurilor reale. temperatura şi lumina din sala de testare etc. Pe de altă parte.88 MIHAELA MINULESCU (3) Se calculează coeficientul de corelaţie liniară între scorurile observate în cele două situaţii. scorurile reale ale persoanelor nu sau schimbat. Valoarea obţinută se foloseşte pentru estimarea fidelităţii testului. datorită maturizării. între test şi retest. Ei nu modifică scorul real al persoanei. coeficientul de corelaţie liniară între scorurile observate la test şi la retest nu măsoară fidelitatea testului de cunoştinţe. creşte. la întrebările la care nu sunt sigure de răspunsul corect sau potrivit.) pot ajuta unei persoane într-o ocazie şi îi pot scădea scorul observat la un alt experiment. mai ales acolo unde nu au ştiut sau nu au fost sigure de răspuns. Se recomandă ca lungimea acestui interval să nu fie mai scurtă de trei luni (Kline. Metoda test-retest este utilă atunci când scorurile reale ale testului măsoară caracteristici durabile. În astfel de situaţii. Factorii temporari (starea de oboseală sau boală a celui examinat. este util să se calculeze media diferenţelor de scor dintre cele două administrări ale testului şi să se verifice dacă aceasta . ale persoanelor. cu ocazia primei testări. Pentru o mai bună interpretare a modificărilor intervenite în persoane. de exemplu.

interpretarea valorii coeficientului de stabilitate al unui test trebuie însoţită de analiza formei histogramelor scorurilor observate la test şi la retest. Hotz. Coeficienţi de consistenţă internă indică măsura în care itemii testului se referă la acelaşi lucru. Prin urmare. În concluzie: Totdeauna. • vârsta subiecţilor testaţi. întrucât s-a constatat că şi aceasta are influenţă asupra mărimii coeficientului de stabilitate (Schuerger. Testul este stabil dacă de la o administrare la alta nu se produc modificări ale clasificării subiecţilor. pentru a putea identifica eventualele surse de eroare de măsură. coeficienţii de consistenţă internă coincid cu . 1989). la ambele administrări ale testului. foarte uşor. Metoda analizei consistenţei interne Metoda analizei consistenţei interne utilizează pentru estimarea fidelităţii unui test dispersiile şi covarianţele scorurilor observate ale itemilor. scoruri foarte mici. Valoarea coeficientului de corelaţie liniară test-retest poate fi apropiată de 1 şi atunci când testul nu este potrivit lotului de subiecţi. • condiţiile în care s-au efectuat testările. prin plasarea subiecţilor în una din categoriile “admis" (cei cu scor mai mare decât un prag fixat) sau “respins” (cei cu scor mai mic decât acest prag). respectiv foarte mari. fiind foarte dificil sau. O altă formulă pentru calculul coeficientului de stabilitate se aplică atunci când testul este utilizat pentru a se lua decizii. În asemenea situaţii.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 89 diferă semnificativ de zero. Pe baza scorurilor le itemilor se calculează de obicei unul dintre următorii coeficienţi: • coeficientul Alpfa al lui Cronbach. Dezavantajul metodei test-retest constă în faptul că pretinde două administrări ale testului. împreună cu valoarea unui coeficient de stabilitate se vor comunica: • lungimea intervalului de timp dintre test şi retest. Zarrella. În general. ceea ce necesită timp şi cheltuieli materiale. din contră. • coeficientul Lambda al lui Guttman. Se practică o singură administrare a testului. majoritatea persoanelor vor obţine. • coeficientul r20 sau r21 al lui Kuder-Richardson (dacă itemii testului sunt binari).

deci în lotul de subiecţi ei vor apărea de mai multe ori cu scorul zero.y2) Se observă că: fidelitatea testului depinde crescător de numărul itemilor componenţi. testele lungi consumă mult timp şi sunt mai scumpe decât cele scurte. Practic este dificil să se construiască itemi buni de test. În concluzie. conduce la concluzia că aceşti coeficienţi sunt utili pentru calculul fidelităţii testelor care măsoară o caracteristică unidimensională. din această cauză.90 MIHAELA MINULESCU coeficientul de fidelitate al testului atunci când itemii componenţi sunt paraleli. care . Pentru a obţine un test cu o consistenţă internă bună trebuie aleşi itemii care au dispersii mici ale scorurilor şi corelaţii mari cu scorul total al testului. valori mari. nu întotdeauna este posibilă şi rentabilă creşterea fidelităţii prin adăugarea de itemi paraleli. Se poate observa că: • dacă testul este administrat cu limită de timp atunci ultimii itemi nu vor fi rezolvaţi de mai multe persoane. Dacă un test este compus din n itemi paraleli.y2) r = –––––––––––––– 1 +(n-1)r(y1. Adăugarea de itemi paraleli va avea drept consecinţă o mărire a consistenţei interne a testului. un test dat. pentru a putea calcula coeficienţii de consistenţă internă ai unui test. Metoda formelor paralele Metoda formelor paralele constă în administrarea a două teste. acesta trebuie administrat fără limită de timp. Din formula lui Spearman-Brown se poate afla de câte ori trebuie lungit (sau scurtat). Intercorelaţiile lor vor avea. adică măsoară acelaşi lucru şi îl măsoară la fel de bine. atunci coeficientul său de fidelitate poate fi calculat cu formula lui Spearman-Brown: n (y1. astfel încât fidelitatea testului obţinut să fie egală cu o valoare fixată. Deci. itemi care să fie perfect paraleli cu itemii existenţi în test. crescând astfel consistenţa internă a testului. Pe de altă parte. • în cazul testelor compuse din itemi binari. prin itemi paraleli. consistenţa internă este mare atunci când itemii au aproximativ aceeaşi dificultate şi majoritatea persoanelor care rezolvă corect un item îl rezolvă corect şi pe celălalt.

. la momente foarte apropiate unul de altul şi determinarea coeficientului de corelaţie liniară între scorurile observate ale celor două forme. coeficientul de corelaţie liniară al scorurilor observate ale testelor se numeşte coeficient de echivalenţă şi stabilitate. • elaborarea mai multor forme paralele de test poate fi dificilă şi costisitoare. cât şi echivalenţa măsurătorilor. Metoda formelor paralele prezintă unele avantaje faţă de metoda test-retest: cele două forme fiind diferite. O asemenea metodă este utilă atunci când se măsoară caracteristici generale şi durabile ale persoanelor. Metoda formelor paralele este potrivită în cazul când se urmăreşte măsurarea unor caracteristici generale ale persoanelor. Un procedeu de testare asemănător cu cel descris mai sus. • intervine oboseala sau plictiseala persoanelor examinate. atunci coeficientul de echivalenţă coincide cu coeficientul de fidelitate al fiecărui test. dar mai puţin utilizat. ceea ce influenţează scorurile la cel de-al doilea test. Asemenea caracteristici vor influenţa în acelaşi mod scorurile ambelor teste. rezultatele la cel de-al doilea test nu mai sunt influenţate nici de memorarea răspunsurilor date la primul test şi nici de aflarea răspunsurilor la întrebările la care nu s-a ştiut răspunde (în cazul testelor de aptitudini sau de cunoştinţe). ceea ce consumă timp. Valoarea calculată se numeşte coeficient de echivalenţă. întrucât el reflectă atât stabilitatea în timp a scorurilor reale ale persoanelor. se obişnuieşte să se procedeze astfel (Aiken. Dintre acestea amintim următoarele: • sunt necesare două administrări separate. Scorurile obţinute la cel de-al doilea test pot să difere de cele realizate la prima testare şi datorită schimbării condiţiilor de administrare a testelor. 1994): • Se împarte lotul de subiecţi. aceluiaşi grup de persoane. metoda formelor paralele are inconveniente. În acest caz. în două părţi egale. îl constituie administrarea celor două forme ale testului. Pentru a micşora efectele pe care această modificare le poate avea asupra mărimii coeficientului de corelaţie dintre scorurile testelor. • La prima testare. Dacă cele două teste sunt paralele şi dacă pentru fiecare persoană erorile de măsură la cele două administrări sunt variabile aleatoare independente. la momente mai puţin apropiate. Dar.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 91 reprezintă instrumente de măsură paralele. fiecare jumătate a lotului de subiecţi primeşte un alt test. aleator.

când este necesară administrarea periodică. Astfel că. 1978. din fiecare pereche. situaţia întâlnită în psihoterapie. a ilustraţiilor). Mai întâi. fără a se lua în considerare momentul când au fost administrate testele. Nu se recomandă plasarea celor • . a unor teste de anxietate sau de depresie. de bună calitate. Itemii trebuie să fie independenţi. nu este necesar să se administreze două teste diferite şi nici să se administreze de două ori acelaşi test. medie şi abatere standard a scorurilor.92 MIHAELA MINULESCU La a doua testare. • Se calculează coeficientul de corelaţie între scorurile observate la cele două jumătăţi. Dificultatea constă în construirea jumătăţilor care să fie măsurători paralele. în cealaltă jumătate. se poate determina coeficientul de fidelitate al întregului test. adică unul să nu sugereze răspunsul la celălalt. Pentru ca subiecţii să nu fie tentaţi să repete răspunsurile date la administrările anterioare ale testului se preferă utilizarea alternativă a unor forme de test paralele. M.Albu 1998) să se elaboreze perechi de itemi care să fie similari ca: formă (mod de prezentare a textului. un item va intra într-o jumătate de test. • Se calculează coeficientul de corelaţie liniară între scorurile celor două teste. astfel încât fiecare subiect să răspundă la ambele teste.). conţinut. Pitariu. Un caz particular al metodei formelor paralele îl constituie metoda înjumătăţirii (split-half). cu răspuns la alegere etc. aceasta este inclusă uneori în cadrul analizei consistenţei interne. Metoda formelor paralele se foloseşte şi atunci când se doreşte obţinerea unei colecţii de teste paralele. Cu ajutorul lui. Dacă jumătăţile testului sunt instrumente de măsură paralele. 1943. • Se împarte testul în două părţi cât mai asemănătoare între ele. cf. Metoda înjumătăţirii are următorii paşi: • Se administrează testul unui lot de persoane. Există multe posibilităţi de ordonare a itemilor în cadrul testului. Avantaje: Metoda înjumătăţirii rezolvă multe din problemele teoretice şi practice inerente metodei test-retest şi metodei formelor paralele. Este. tip de întrebare (cu răspuns liber. iar al doilea. se inversează testele administrate. atunci valoarea calculată reprezintă coeficientul de fidelitate al fiecăreia dintre părţi. În literatura de specialitate. la intervale de timp relativ scurte. aplicând formula lui Spearman-Brown. În felul acesta nu există pericolul modificării scorurilor reale între administrări şi nici cel al memorării şi repetării răspunsurilor date la primul test. Se recomandă (Cronbach. de exemplu.

În cazul când testul se administrează cu limită de timp. Novick. de scopul pentru care el va fi folosit şi de condiţiile concrete în care se poate face testarea (există sau nu posibilitatea administrării repetate a testului. cum sunt testele proiective sau cele de creativitate. deci. 1968 cf. 1998). se calculează coeficientul de corelaţie liniară între scorurile atribuite aceloraşi subiecţi de evaluatori diferiţi. Un asemenea coeficient se numeşte coeficient de fidelitate inter-evaluatori. întrucât intervine oboseala persoanelor examinate. Chiar dacă evaluatorii îndeplinesc cerinţele formulate în manualul testului. scorurile subiecţilor sunt influenţate şi de persoana care face evaluarea răspunsurilor.4. l 995) recomandă utilizarea. a coeficientului K al lui Cohen. există sau nu forme paralele ale testului etc. Pentru a verifica în ce măsură scorurile testului sunt dependente de cel care a făcut cotarea. M. fiecare persoană care nu reuşeşte să răspundă la ultimii itemi va avea scorul zero la aceştia şi.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 93 două părţi una după cealaltă. este foarte probabil ca mulţi itemi din cea de-a doua parte să nu fie rezolvaţi datorită timpului de lucru insuficient şi nu din cauza necunoaşterii răspunsului corect.). iar dacă testul este administrat cu limită de timp. scorurile la itemii pari şi la cei impari vor apărea mai puternic corelate decât sunt în realitate. referitoare la cunoştinţele şi experienţa necesare. locurile cu număr de ordine impar. deci. care ia valori între -1 şi +1 şi indică în ce măsură concordanţa evaluărilor este diferită de cea datorată întâmplării. 6.Albu. trebuie să fie . care va influenţa scorurile la cea de-a doua jumătate. metoda înjumătăţirii nu se va aplica atunci când administrarea testului se face cu limită de timp. Când testul măsoară o caracteristică durabilă şi. Din acest motiv. Se obişnuieşte să se plaseze itemii în ordinea crescătoare a dificultăţii lor (Lord. Unii autori (Hammond. se poate adopta metoda par-impar: itemii unei jumătăţi vor ocupa locurile cu număr de ordine par. Observaţii asupra metodelor folosite pentru estimarea fidelităţii Alegerea metodei aplicate trebuie să ţină seama de ceea ce măsoară testul. pentru aprecierea acordului dintre evaluatori. Pentru a evita asemenea situaţii. este puţin probabil ca ei să atribuie scoruri identice fiecărui subiect. iar ceilalţi. Coeficienţi de fidelitate inter-evaluatori În cazul testelor care nu au o cotare obiectivă.

în general. Dacă se ştie că testul se compune din itemi care măsoară aceeaşi caracteristică . sau când pe baza scorurilor testului urmează să se tragă anumite concluzii valabile pentru o perioadă de timp mai îndelungată. De exemplu. 1994): . În situaţia când nu se poate asigura retestarea persoanelor după un interval de timp suficient de lung pentru ca subiecţii să nu îşi mai poată aminti răspunsurile date la test.94 MIHAELA MINULESCU puţin sensibil la situaţia de testare.5. persoanele examinate ţin minte răspunsurile date la test şi le repetă la retest. se poate obţine un coeficient de stabilitate mare. Factori care intervin în estimarea coeficienţilor de fidelitate Experimentele efectuate pentru determinarea valorii unui coeficient de fidelitate nu cuprind. care sunt. Acest lucru se explică prin faptul că numărul factorilor care influenţează erorile ele măsură este mai mare în metoda test-retest şi în metoda formelor paralele. 1987). În cazul particular când forma paralelă a testului a fost administrată împreună cu testul se va putea aplica metoda înjumătăţirii. Selecţia unui alt va conduce la obţinerea unei alte valori. este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii (Traub. 6. Din acest motiv. Pentru creşterea preciziei coeficientului de fidelitate. mai mari decât coeficienţii de stabilitate (Murphy. Dacă. nu şi pe aceea a coeficienţilor de echivalenţă sau a coeficienţilor consistenţei interne. ci doar un eşantion din această populaţie. valoarea calculată este doar o aproximare (o estimare) a coeficientului de fidelitate. de obicei. însă. Alături de o altă metodă de estimare a fidelităţii se va calcula şi coeficientul de fidelitate inter-evaluatori. chiar dacă testul are consistenţă internă scăzută. decât în metoda analizei consistenţei interne. acumularea de informaţii între test şi retest va afecta numai valoarea coeficienţilor de stabilitate. Davidshofer. Pentru testele unde nu se poate realiza o cotare strict obiectivă. se va utiliza metoda formelor paralele. evaluatorul devine o componentă a procesului de măsurare realizat cu ajutorul testului.mai mult sau mai puţin durabilă . dar există o formă paralelă a testului. se va aplica metoda test-retest. În general valorile coeficienţilor de consistenţă internă sunt mai mari decât cele ale coeficienţilor de echivalenţă. întreaga populaţie de persoane căreia îi este destinat testul.pentru estimarea coeficientului de fidelitate se va folosi o formulă de calcul al unui coeficient de consistenţă internă.

Aceasta înseamnă că nu li se va oferi subiecţilor posibilitatea de a revedea sau de a-şi aminti răspunsurile date la prima administrare a testului. Deşi forma exactă a repartiţiei coeficienţilor de fidelitate calculaţi pentru diverse eşantioane de acelaşi volum.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 95 A. . să fie aceeaşi cu cea care se va utiliza în practică. Prin urmare. astfel încât subiecţii să răspundă la ei în acelaşi mod (corect sau greşit). Măsurătoarea realizată asupra unui subiect să nu fie influenţată şi nici să nu influenţeze măsurătorile efectuate asupra altor persoane. Dacă se calculează un coeficient de consistenţă internă. cerinţa de independenţă a măsurătorilor se extinde. B. nu este cunoscută. întrucât gradul de omogenitate al eşantionului are influenţă asupra mărimii coeficientului de fidelitate. extrase aleator din populaţie. de exemplu. se va urmări ca itemii testului să fie independenţi între ei. pentru a micşora de două ori eroarea standard este necesar să se mărească de patru ori volumul eşantionului. Eşantionul să fie cât mai voluminos. Eşantionul de subiecţi să fie reprezentativ pentru populaţia căreia îi este destinat testul. Prin urmare. acest lucru înseamnă că persoanele examinate vor fi supravegheate astfel încât nici una să nu poată copia. Procedura de administrare a testului şi a retestului sau a celor două forme paralele ale testului să fie identică şi. în sensul că măsurătorile efectuate asupra aceleiaşi persoane trebuie să fie independente între ele. D. Dacă administrarea testului se face în grup. El trebuie să fie la fel de eterogen ca şi această populaţie. atunci acest interval de timp va fi respectat şi la administrarea testului pentru estimarea fidelităţii. C. în acelaşi timp. rezolvarea unuia nu va fi condiţionată de rezolvarea altuia şi nu vor exista itemi care să se refere la acelaşi aspect. dacă se prevede ca testul să fie administrat cu limită de timp. Măsurătorile efectuate cu ajutorul testului să fie independente între ele. se obişnuieşte să se considere că abaterea standard a acestei repartiţii (denumită eroare standard) este invers proporţională cu rădăcina pătrată din volumul eşantioanelor. Atunci când calculul coeficientului de fidelitate impune ca fiecare persoană să răspundă de două ori la acelaşi test sau să răspundă la două forme paralele ale testului foarte asemănătoare între ele. în 40 de minute. Astfel.

testele de cunoştinţe şi cele care evaluează performanţe tipice (de exemplu . În practica obişnuită sunt utile următoarele recomandări: 1.96 MIHAELA MINULESCU 6. coeficientul său de fidelitate trebuie să fie mai mare decât 0. este de preferat testul care are cea mai mare fidelitate.6 şi 0. coeficienţi de fidelitate mai mari decât 0. de inteligenţă. Dacă. Interpretarea coeficienţilor de fidelitate Când avem de ales dintr-o mulţime de teste având toate celelalte caracteristici egale. Testele cotate obiectiv care măsoară aptitudini cognitive pot furniza.85 (Aiken. după Hammond. însă testul se foloseşte pentru compararea persoanelor.8. Fidelitatea chestionarelor de personalitate şi a celor de interese tinde să fie mai mică decât cea a testelor cognitive (de cunoştinţe.70 şi 0. Dacă un test serveşte la compararea grupelor de persoane. pe baza unor diferenţe individuale mari. pe de o parte. şi în cazul testelor care împart persoanele într-un număr mic de categorii. se întâlnesc de obicei coeficienţi de fidelitate cuprinşi între 0. În general.98 (Guilford. testul cel mai fidel poate fi cel mai scump sau mai dificil de administrat. Se vor cere nivele înalte de fidelitate testelor folosite pentru a se lua decizii importante asupra persoanelor şi celor care împart indivizii în mai multe categorii pe baza unor diferenţe relativ mici între ei. Nunnally. Nu este posibil să se specifice un nivel minim care să fie impus coeficienţilor de fidelitate ai tuturor testelor. Se vor accepta nivele scăzute de fidelitate atunci când testele se utilizează pentru a lua decizii preliminare. C. 2. una cu alta. Testele cotate subiectiv care măsoară aptitudini. se vor folosi teste care au coeficienţi de fidelitate mai mari decât 0. 1995). nu finale. Dar. În selecţia profesională. coeficientul său de fidelitate poate fi mai mic. Aiken.6. caracteristicile testelor sunt rareori egale. de aptitudini speciale. 1994). de pildă. în loturi eterogene de persoane. 1994). Pe de altă parte. 3. chiar cuprins între 0.90(J.7. 1965).

problema: cât de bine măsoară diferenţele de scor schimbările reale petrecute în indivizi? Fidelitatea diferenţelor de scor depinde crescător de fidelitatea testului şi de cea a retestului şi depinde descrescător de mărimea covariaţiei scorurilor observate la test şi retest.) putem reduce varianţa erorii şi putem obţine scoruri mai fidele. fidelitatea diferenţelor de scor este maximă. . în ciuda "condiţiilor optime de testare".80 (Traub. a limitelor de timp. Dacă încercăm să menţinem condiţii de testare uniforme (prin controlul mediului de testare. Coeficientul lor de fidelitate este apropiat de 0. însă. Se pune. o fidelitate mare spre moderată.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 97 chestionare de personalitate) au. 1994). cu atât fidelitatea diferenţelor de scor este mai bună. procedeul de lucru obişnuit constă în calculul mediei diferenţelor individuale dintre scorul retestului şi cel al testului şi aplicarea unui test statistic pentru verificarea semnificaţiei acestei medii. înainte şi după un tratament). Cu cât fidelitatea testului şi retestului sunt mai bune. a instrucţiunilor. nici un test nu este un instrument cu o fidelitate perfectă. Când ne interesează modul cum variază scorurile observate la un test care este administrat de două ori unui lot de persoane (de exemplu. Dar. orice condiţie care nu este relevantă scopului testului reprezintă o variaţie a erorii. În esenţă. adesea. dar care nu au coeficienţi de fidelitate foarte mari. a relaţiei etc. în general. Dacă scorurile observate la test nu sunt corelate linear. Testele standardizate de cunoştinţe au. Testele cu alegere multiplă pot avea o fidelitate mai scăzută.75. În practică se folosesc adesea teste care sunt valide pentru populaţia şi situaţia în care sunt administrate. coeficienţi de fidelitate mai mici decât 0.

cât şi pentru grupe de populaţie pertinente? Sunt implicaţiile valorice ale interpretărilor scorurilor fundamentale empiric şi mai ales. Astfel: Există interpretări plauzibile opuse pentru înţelesul scorurilor.3. au ele şi un aspect peiorativ. de selecţia de personal sau terapeutică? O serie de întrebări par în prezent să transforme procesul de validare într-o progresivă includere a tot mai multe aspecte practice. Definiţia validităţii 7. Definiţia validităţii Există un număr de probleme generale şi perene ale validităţii. Eroarea standard a estimării 7. sunt co-articulate cu implicaţiile scorurilor .98 MIHAELA MINULESCU CARACTERISTICI METROLOGICE: VALIDITATEA 7.2. 7. relativă la conţinutul său: relativă la criteriu. matricea progresivă Messick 7. dacă există. Tipul de întrebări clasice la care putem răspunde este: "Măsoară testul ceea ce pretinde?". "Poate fi utilizat în luarea unor decizii corecte?" Cercetăm aspectele avute în vedere de test suficient de echilibrat? S-a pierdut ceva important? Modul de măsurare introduce cumva surse de invalidare sau de variaţie irelevantă care pot influenţa scorurile sau evaluările? Modul ales de scorare reflectă maniera în care se combină procesele domeniului respectiv pentru a produce efecte? Este structura scorului ales consistentă cu structura domeniului asupra căruia trebuie să producem evaluări sau să facem predicţii? Ce dovezi există că scorurile noastre semnifică ceea ce interpretăm că ar semnifica şi.1. ca reflectări ale unor caracteristici personale ce au implicaţii plauzibile pentru acţiunea educaţională. prin ce dovezi şi argumente au apărut? Sunt evaluările şi scorurile fidele şi sunt ele proprietăţi şi relaţii generalizabile de-a lungul conţinuturilor şi contextelor de utilizare. Aspecte privind interpretarea validităţii.4.1. în particular. sau implicaţii alternative pentru acţiuni şi. Faţetele validităţii: relativă la constructul măsurat.

l993). 1995): • să se ştie exact ce reprezintă scorurile testului. prin aceasta înţelegându-se “măsura în care o anumită inferenţă făcută plecând de la test are înţeles şi este potrivită” (APA Standards. 1985): 1. validitatea de conţinut. se referă la cât de potrivite sunt interpretările descriptive. căutarea dovezilor şi argumentelor referitoare la ameninţarea majoră a lipsei de reprezentativitate a constructului şi cea privind variaţia constructului. l985). conceptului de validitate i s-a dat o semnificaţie nouă. Validitatea unui test. explicative sau predictive care se dau scorurilor sale (Silva.. • măsurările tăcute de test să fie corecte.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 99 trăsăturii respective? Au scorurile utilitate pentru scopurile propuse în şedinţele aplicative? Sunt aplicate corect pentru scopurile avute în vedere? Există consecinţe pe termen lung sau scurt pentru interpretarea scorurilor. 2. în practica validării testului. . validitatea predictivă. Definiţie: Validarea unui test este procesul prin care se investighează gradul de validitate a interpretării propuse de acesta (APA. lată deci că validarea nu se mai referă atât la instrumentul în sine. 3. ci la interpretarea datelor furnizate de el. Standardele APA (1954) propun patru categorii esenţiale de definire a validităţii denumite cele “patru feţe ale validităţii” şi care în prezent au devenit patru strategii ale validării inferenţelor făcute pe baza scorurilor de test (APA Standards. Aceasta ar însemna că: • Scorurile unui test pot fi măsurători ale unei variabile construite de psihologi (construct psihologic) sau pot fi nişte valori care să se găsească într-un anumit tip de relaţie cu rezultatele unei alte măsurători. Standards 1985). validitatea conceptuală. pentru o interpretare corectă a scorurilor unui test este necesar să fie îndeplinite două condiţii (Albu. nu există cumva şi efecte secundare? Toate aceste întrebări reprezintă. Dar. Într-o accepţiune actuală. Sunt ele folosite ca punct de sprijin pentru scopurile generale ale testării. arată Silva (1993). validitatea concurentă. de selecţie sau terapeutice . 4. • Evaluările făcute de test sunt corecte dacă ierarhia subiecţilor realizată pe baza scorurilor testului este foarte asemănătoare clasamentului acestora pe baza variabilei măsurate de test (ale cărei valori sunt însă necunoscute) sau pe baza rezultatelor măsurătorii cu care se compară testul. dar cer şi evaluarea implicaţiilor înţelesului scorurilor pentru acţiuni educaţionale.

criteriul este un construct ales datorită legăturilor pe care se presupune că le are (sau că nu le are) cu constructul măsurat de test. cele recunoscute până acum sunt doar simple etichete atribuite unor categorii de strategii de validare care nu sunt disjuncte. C. sau expectate teoretic. acest lucru asigurându-ne că gradul de generalizare şi limitele interpretării testului şi utilizării lui sunt adecvate constructelor şi contextelor respective. acest lucru semnifică elaborarea structurii externe a testului. Standardele APA (1985) apreciază că nu se poate vorbi despre “tipuri” diferite de validitate. Se pot examina relaţiile între răspunsurile la sarcini. criteriul este o măsură a performanţei sau a comportamentului în muncă. validarea relativă la criteriu poate fi efectuată atât în cazul testelor care măsoară un construct. Lawshe propune înlocuirea denumirii de ‘tip de validitate” cu cea de “tip de analiză a validităţii”. în funcţie de instructajele primite sau de . Astfel se poate avea în vedere surse de dovezi care se adresează unor aspecte distincte ale validităţii: 1. Prin “analiza validităţii” el înţelege o procedură. 5. Din această perspectivă. De exemplu. sunt parte integrantă a procesului de validare.100 MIHAELA MINULESCU Toate verificările care se efectuează asupra testului. L. cât si în cel al testelor utilizate în predicţie (Guion. În cel de-al doilea caz. Deci. 4. Se pot investiga uniformităţile sau diferenţele dintre aceste procese la test şi structurile de-a lungul timpului sau şedinţelor. Se poate evalua gradul în care scorurile la test prezintă variaţii adecvate. În primul caz. Se pot proba direct modalităţile în care individul face faţă itemilor sau sarcinilor lămurind procesele psihice care asigură răspunsul la itemi sau performanţele la test. Sursele fundamentale ale dovezilor validităţii nu sunt nelimitate. itemi sau părţi ale testului prin abordarea structurii interne a răspunsurilor la test. Relevanţa şi reprezentativitatea conţinutului testului în relaţie cu conţinutul comportamentului sau cu domeniul de performanţă. 2. validarea studiază si corectitudinea proiectării testului. expresia "validitatea testului” devine o abreviere convenţională pentru “validitatea testului si validitatea inferenţelor făcute pe baza scorurilor sale”. Se pot avea în vedere relaţiile scorurilor la test cu alte măsurători şi cu variabile de fundal. un proces sau o strategie prin care se colectează sau se generează date în vederea determinării extinderii ori a robusteţii inferenţelor care pot fi făcute pe baza unei mulţimi de scoruri de test ( l 986). 1986). 6. Există doar un număr de strategii de cercetare principale care permit obţinerea unor dovezi consistente. 3.

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 101 alte intervenţii. Validarea unui test este cumulativă. conţinutul sau instrucţiunile de administrare. subliniază faptul că “validitatea nu se măsoară. faptul că scorurile testului folosit ca predictor corelează liniar semnificativ. se va aprecia dacă utilizarea testului este “adecvată” sau “nesatisfăcătoare”.cunoscute ale tipurilor ele validitate cu următoarele “etichete” atribuite strategiilor de validare: “dovezi ale validităţii relative la conţinut”. dar în cazul unei aplicări particulare a testului nu se va lua în considerare un singur coeficient. Standardele APA din 1974. ci. care pot fi privite ca moduri diferite de formulare a cerinţelor referitoare la teste. pe determinarea corelaţiilor testului cu diverse criterii etc. Ori de câte ori se face o modificare importantă într-un test în ceea ce priveşte formatul. limbajul. se impun patru idei teoretizate de Hammond. Prin urmare. “dovezi ale validităţii relative la construct” şi “dovezi ale validităţii relative la criteriu”. Manualul testului trebuie să conţină coeficienţii de validitate. în particular. 2. 1995: 1. testul trebuie revalidat. prin analiza lor globală. Pentru a sublinia ideea că este greşit să se spună “testul are validitate (de un anumit tip)”. la un prag de probabilitate fixat. ele înlocuiesc denumirile . În acest ultim demers se pot avea în vedere nu numai rezultatele intenţionate ci şi efectele secundare neintenţionate şi. ci doar constituie una dintre dovezile validităţii relative la criteriu a testului. 3. 7. Astfel. sau ca rezultat al manipulării experimentale a conţinutului şi sau condiţiilor. pe analiză factorială. se alege strategia de validare corespunzătoare. Corespunzător scopurilor pentru care se utilizează un test. Se pot avea în vedere implicaţiile valorice şi consecinţele sociale ale interpretării şi utilizării scorurilor testului în modurile avute în vedere. Standardele APA din 1985 modifică terminologia utilizată în legătură cu validitatea. Procedura de va1idare trebuie reluată periodic pe eşantioane diferite de subiecţi. Există numeroase metode pentru va1idarea testelor. În legătură cu validitatea testelor. se poate evalua măsura în care orice consecinţe contrare ale testării derivă din surse de invalidare a scorurilor precum varianţa testului prin irelevanţa constructului. cu valorile unui criteriu nu reprezintă o evaluare a validităţii relative la criteriu şi nu permite să se afirme că “testul are validitate relativă la criteriu”. Ea se poate baza pe analiza de itemi. ci se deduce din acumularea dovezilor empirice şi conceptuale. Validitatea unui test nu poate fi estimată printr-un singur coeficient. . ci se deduce”.

Validitatea unui test depinde mai mult de felul în care este folosit testul decât de testul in sine. 1976): În ce scop este utilizat testul validitate verificată vrea să interpreteze scorul subiectului Verificarea cunoştinţelor Cât de mult a învăţat Validitatea de aritmetică în elevul în trecut? de conţinut şcoala primară Testarea aptitudinii Cât de bine va învăţa Validitatea matematice pentru elevul în viitor? de conţinut predicţia performanţelor în gimnaziu Diagnosticarea lipsei Performanţa elevului Validitatea deprinderii de a face indică lipsa deprinderii de relativă calcule a face calcule? criteriu (validitatea concurentă) Măsurarea raţionaCum poate fi descris Validitatea mentului logic modul de a raţiona al conceptuală elevului? Concluzii: Este absolut necesar ca atunci când se vorbeşte despre validitatea unui test să se indice despre ce validitate este vorba (predictivă. în funcţie de obiectivul utilizării acestuia (Anastasi. dacă acesta este utilizat în scopuri diferite apare în tabelul privind diferite moduri de verificare a validităţii unui test. Un exemplu referitor la tipurile de validitate care trebuiesc verificate pentru un singur test.). compus din exerciţii de aritmetică. Sau numai pentru persoane care au studii superioare etc. este posibil ca între acestea să apară deosebiri şi în privinţa validităţii predictive a testelor. O variabilă care modifică validitatea predictivă a Întrebarea pe care şi-o utilizatorul testului când Ce tip de este . de conţinut etc.Dacă în cadrul unei populaţii există subgrupuri cu caracteristici diferite.102 MIHAELA MINULESCU 4. un test poate fi un bun predictor al performanţei numai pentru bărbaţi. De exemplu. nu şi pentru femei.

Validarea testului relativă la constructul măsurat se ocupă de calităţile psihice care contribuie la formarea scorurilor acestuia şi urmăreşte înţelegerea dimensiunilor evaluate de test. depresia etc. Asemenea variabile sunt construite pornind de la fapte observabile. reluând ideea formulată de Standardele APA clin 1954 conform căreia prin validarea testului relativă la constructul măsurat .. motivaţia agresivitatea. relativă la conţinutul său. Toate constructele sunt însă conectate de realitate. direct sau indirect. relativă la criteriu Două observaţii importante făcute de Standardele APA din 1985 relativ la “tipurile” de validitate: • prin “tipuri” de validitate nu se înţeleg “categorii disjuncte”. l966). Faţetele validităţii: relativă la constructul măsurat. de comportament sau în urma conducerii unor experimente dedicate măsurării lor. Privind constructul ca baza interpretativă a răspunsurilor subiecţilor. I 993). • nu se poate afirma că un tip de validitate este mai potrivit decât altul pentru o anumită utilizare a testelor sau pentru o categorie specifică de inferenţe bazate pe scoruri. cum sunt variabilele din exemplele anterioare se numeşte variabilă moderatoare (Dunnette. Validitatea testului relativă la constructul măsurat Prin intermediul testelor psihologice se măsoară atribute abstracte ca inteligenţa. 1993). 7. Cronhach : “constructul” este “o categorie creată intenţionat pentru a organiza experienţa în enunţuri generale care se prezintă sub formă de legi” (Si1va. Constructele psihologic sunt evidenţiate. printrun şir de raţionamente bazate pe ipoteze şi deducţii. Deoarece termenii construct şi concept sau noţiune sunt adesea utilizaţi ca sinonimi. J. Între cei doi termeni există însă o deosebire.2. 1 981).TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 103 unui test. Din acest motiv. metodologic sau ap1icativ). L. va1iditatea relativă la construct este adesea denumită şi “validitate ipotetico-deductivă” (Bacher. deci. J. denumite constructe. reprezintă aspecte sau evenimente ale realităţii observabile. validitatea relativă la construct a testului este denumită şi “validitate conceptuală” (concept validity). Cronbach. acest tip de validare are şi scopul de a identifica şi analiza procesele psihice declanşate sau detectate de test (Silva. o noţiune elaborată şi utilizată într-un cadru ştiinţific (teoretic. Un construct este. evidenţiată de L.

Procedură: Pentru a putea verifica dacă un test măsoară bine un anumit construct. pe baza relaţiilor dintre constructe. Când un test nou este elaborat pentru măsurarea unui construct cunoscut. Identificarea comportamentelor referitoare la agresivitate agresivitate atacă alţi elevi este capul răutăţilor domină în jocuri 2. Identificarea altor constructe şi se decide dacă au sau nu legătură cu acest comportament trebuinţă de putere agresivitate atacă alţi elevi este capul răutăţilor domină în jocuri onestitate 3. Se identifică comportamentele aferente fiecărui construct şi se . Un exemplu în acest sens se constituie abandonarea ideii tradiţionale asupra debilităţii mintale” (Silva. Se poate constata şi necesitatea revizuirii constructului. Deci. se decide dacă are sau nu legătură cu constructul măsurat de test. validarea constructului trebuie să preceadă validarea conţinutului testului si validarea relativă la criteriu. Se alcătuieşte câte o listă de comportamente prin care se manifestă aceste constructe. Se identifică alte constructe şi pentru fiecare se decide dacă are sau nu legătură cu constructul măsurat de test. 3. 2. riscul ca validitatea să fie nesatisfăcătoare este mai mare pentru test decât pentru construct. Operaţia se numeşte "explicarea constructului" şi constă din trei paşi (Murphy şi Davidshofer. Se identifică acele comportamente care au legătură cu constructul măsurat de test. 1993). Numai înţelegând constructul măsurat de test se pot formula ipoteze asupra predicţiilor pe care le face testul şi asupra relevanţei şi a reprezentativităţii conţinutului său. este necesar să se realizeze o descriere a constructului în termeni comportamentali concreţi. Murpy si Davidshofer (1991) exemplifică procesul de descriere a constructului de “agresivitate la elevi” prin următorul exemplu: Construct Comportament 1. Pentru fiecare din ele.104 MIHAELA MINULESCU se validează atât testul cât şi ipotezele aflate la baza sa scrie: “Validitatea testului şi validitatea constructului strict inseparabile. 199l): 1.

1991): a. “reţea nomologică” (“nomologică” în sensul că ea are la bază declaraţii exprimate sub formă de legi). Procedură: Verificarea validităţii convergente şi discriminante se realizează conform următorului algoritm: • Se identifică acele comportamente care sunt legate de constructul măsurat de test. în trei componente: • validarea materialului testului (substantive validity). J. care urmăreşte să determine relaţiile constructului cu alte măsurători (constructe sau variabile observate). Un test are validitate convergentă dacă măsoară ceea ce evaluează si alte teste sau variabile care se referă la acelaşi construct. denumit de L. Unii autori au folosit termenul de “stohastic”. Aceasta înseamnă că scorurile testului nu sunt în relaţie funcţională monotonă (liniară sau nu) cu rezultatele acelor măsurători. Ideile referitoare la caracterul structural al constructelor şi la existenţa reţelelor nomologice au condus la descompunerea operaţiei de validare a testului relativă la constructul măsurat. ea este denumită uneori "validitate convergentă şi discriminantă" (Murphy şi Davidshofer. deci scorurile sale variază (liniar sau nu) în acelaşi sens cu rezultatele respectivelor măsurători. Un test are validitate discriminantă dacă evaluează altceva decât diverse teste sau variabile despre care se ştie că se referă la constructe ce nu au legătură cu constructul măsurat de test. susţinând că relaţiile dintre componentele reţelei sunt mai degrabă probabilistice decât de tip lege. Validarea externă se referă la calitatea testului de a avea relaţii corecte cu alte măsuri psihologice. Cronbach. care necesită specificarea constructului măsurat de test şi se confundă uneori cu validarea conţinutului testului. • validarea externă (extenal validity). . • validarea structurii constructului aflat la baza testului (structural validity). b. care identifică elementele componente ale constructului şi investighează legăturile dintre ele.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 105 determină relaţia cu constructul care trebuie măsurat trebuinţă de putere ia decizii în grup agresivitate atacă alţi elevi este capul răutăţilor domină în jocuri onestitate se abţine de la certuri spune adevărul profesorului Din analiza modelului de mai sus rezultă un sistem de relaţii care înglobează un set de constructe şi comportamente.

Campbell şi D. obţinuţi prin metoda formelor paralele. .50 .40 . În urma evaluării constructelor A.77 (pentru constructul B) şi .15 .21 .77 c .32 .86 c .10 .83 c . multimetodă.55 .36 . Aceasta conţine valorile coeficienţilor de corelaţie 1iniară între diverse măsurători ale aceloraşi constructe.12 . Pitariu.85 Valorile notate pe diagonala principală sunt coeficienţii de fidelitate ai testelor.14 . Campbell şi Fiscke metode / test I test II test III a b c a b c a b c constructe test I a 81 b .04 .08 . negative.32 .106 MIHAELA MINULESCU • Se determină constructele care au legături cu constructul măsurat de test şi se pun în evidentă acele comportamentele legate de ele care pot fi conectate cu constructul măsurat de test.76 test II a .s-a obţinut următoarea matrice de coeficienţi de corelaţie liniară (pentru a se putea urmări mai uşor datele.74 b . pentru testul II. prin trei metode diferite “test I”. l 994).46 . O metodă utilizată pentru verificarea validităţii convergente şi discriminante a testelor este aceea propusă de D. Fiske.36 .37 . bazată pe matricea “multitrait-multimethod” (Anastasi. • Se determină coeficienţii de corelaţie între scorurile la testul studiat si rezultatele unor măsurători (eventual scoruri de teste) efectuate asupra comportamentelor reţinute.48 . de spre care se face presupunerea că nu au legături între ele. • Pentru toate comportamentele reţinute se apreciază ce fel de corelaţii ar putea exista între măsurile lor şi o măsură bună a constructului care ne interesează (corelaţii pozitive.61 .60 . dar obţinute prin intermediul a două sau trei tehnici ori instrumente diferite. 1976. mari.28 .38 . ea a fost scrisă sub forma unui tabel unde coeficienţi de corelaţie sunt la pragul p .38 . De exemplu. W. coeficienţii de fidelitate sunt .28 .74 (pentru constructul A). T. B şi C. Se compară coeficienţii de corelaţie obţinuţi cu valorile aşteptate. “test II” si “test III” .82 test III a .65 .Valorile de pe diagonalele celorlalte căsuţe sunt coeficienţii de corelaţie între măsurătorile .54 85 b . 82 (pentru constructul C).05): Tabel privind matricea multitrăsătură. mici sau nule).46 .02 .

În exemplul prezentat.61 pentru II cu III Toţi aceşti coeficienţi sunt semnificativi statistic la pragul p .III . Se observă că testele I şi II discriminează între constructele A si B (coeficienţii de corelaţie aflaţi sub diagonala căsuţelor I .05).55 pentru I cu II • . Tenopyr.50 (testul I cu testul III). L. De exemplu.48 pentru testul I cu II • . trebuie ca testul să se refere la constructe simple. ca M.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 107 realizate de cele trei teste pentru aceleaşi constructe.sunt.II sunt nesemnificativi la pragul p . în timp ce testul III nu are validitate discriminantă (coeficienţii de corelaţie liniară între constructele A. Dacă testele măsoară constructe cu o structură complexă. W. • . • . L. Dar.05).46 pentru I cu III • .05. măsurate prin acelaşi test sau prin teste diferite. când mulţi coeficienţi de corelaţie liniară pentru un acelaşi construct sunt nesemnificativi şi mulţi coeficienţi de corelaţie liniară între constructe diferite sunt semnificativi statistic. Durham. semnificativi la pragul p . susţin că pentru a putea utiliza la interpretarea scorurilor unui test deducţii bazate pe felul în care este construit testul. D. 1993).65 pentru II cu III Pentru constructul c. II şi III a fost uşor de dedus. bine definite şi cu manifestări uşor de observat (Silva. • . unii autori. Ei servesc la aprecierea validităţii discriminante a testelor. Pentru constructul b. apar situaţii complexe. J. În asemenea cazuri este greu de apreciat care dintre teste este lipsit de validitate. I . pot să apară dificultăţi la interpretarea scorurilor.sau prin testul III şi un alt test în căsuţele I-III şi II . în practică. Din acest motiv.I. 60 pentru I cu III • . Ei servesc la verificarea validităţii congruente. validitatea convergentă şi discriminantă a testelor I. Alte metode pentru măsurarea validităţii de construct .46 (testul I cu testul II). măsurate prin testul III .III . Celelalte valori din matrice reprezintă coeficienţii de corelaţie liniară între constructe diferite. în general. coeficienţii de corelaţie sunt: • . B si C.II si II . pentru constructul a. • . Nunnally şi R.54 (testul II cu testul III). C. Fiske.în căsuţa III . ceea ce denotă validitatea convergentă a celor trei teste.

unui grup i se spune că va avea o surpriză neplăcută. . 1990): • se identifică a care aspect din teorie se referă flecare item. M. validarea unui test relativă la constructul măsurat poate să conţină următorii paşi (Fisseni. consideră că acest tip de validare implică “examinarea sistematică a conţinutului testului pentru a determina dacă el acoperă un eşantion reprezentativ din domeniul de comportamente pe care testul în cauză trebuie să îl măsoare’. Trebuie să se retină că validitatea relativă la construct a unui test nu poate fi exprimată printr-o mulţime de coeficienţi. • se studiază corelaţiile dintre itemi. Observaţii: În literatura psihologică există păreri diferite despre ceea ce se urmăreşte prin validarea testului relativă la conţinut. Metodele aplicate în validare sunt dependente de ipotezele formulate. Dacă. În condiţii care nu generează anxietate. Linchan susţine că validarea relativă la conţinut determină cât de bine reprezintă condiţiile în care este observat (prin test) comportamentul . se formează două grupe similare de subiecţi. iar celuilalt i se face instructajul obişnuit. O altă metodă de studiere a validităţii relative la construct implică manipularea experimentală a constructului măsurat de test (Murphy. 1993). este de aşteptat ca scorurile testului să difere semnificativ între grupe. • se efectuează analiza factorială şi analiza de clusteri a itemilor. De exemplu. De exemplu. M. asupra relaţiilor dintre aceste componente etc. în cazul unui test destinat să măsoare anxietatea. Ea se deduce prin acumularea rezultatelor cercetării relative la ipotezele propuse (Silva.108 MIHAELA MINULESCU Din cele prezentate mai sus se constată că întregul proces de validare relativă la construct a testului constă în formularea de ipoteze ştiinţifice (asupra componentelor constructului. Din acest motiv nu există metode valabile pentru validarea relativă la construct a oricărui test.) şi în verificarea acestora. cele două grupe vor realiza la test scoruri asemănătoare. Validitatea testului relativă la conţinutul său Definiţie: Acest tip de validitate este analizat la testele care se utilizează pentru a estima “cum acţionează o persoană în universul de situaţii pe care testul intenţionează să îl reprezinte” (APA Standards. • se cercetează corelaţiile itemilor cu o scală externă testului: • se face analiza de itemi. 1987). însă ta administrarea testului. Alţi autori înlocuiesc expresia “domeniu de comportamente” cu “mulţimea sarcinilor” sau “mulţimea performanţelor”. • se verifică dacă itemii sunt formulaţi clar. 1974). Anastasi (1976).

Dacă variabila criteriu este un alt test psihologic. poate verifica dacă un individ recunoaşte cuvintele scrise corect din punct de vedere ortografic. 1 993). 1990). obţinut în urma calculului . un subiect care a realizat un scor mai mare îi este superior unuia care a obţinut un scor mai mic. numită criteriu. l993). Fisseni. a reprezentativităţii şi a relevanţei conţinutului său. pentru situaţia în care are loc testarea să existe siguranţa că scorurile sale pentru o interpretare (deci criteriul este valid. în privinţa atributului măsurat de test. R. dar nu şi dacă acesta ştie să scrie corect după dictare. 1993). este necesar ea acesta să fie fidel şi. Ele realizează doar analiza testului în privinţa clarităţii. De exemplu. Lennon consideră că. validitatea relativă la conţinut se referă la răspunsurile subiectului şi nu la întrebările testului. validarea relativă la conţinut este o componentă a validării relative la construct. Validitatea testului relativă la criteriu Definiţie: Validarea relativă la criteriu se referă la gradul în care deducţiile făcute pornind de la scorurile testului concordă cu cele bazate pe scorurile unei alte măsurări. Aprecierea validităţii relative ta criteriu se bazează. Nu se poate afirma că. în cadrul unei acţiuni de selecţie profesională). format din itemi cu alegere multiplă. în sensul definiţiei date de Standardele APA din 1995. T. de obicei. fie pentru că administrarea testului este mai puţin costisitoare decât măsurarea variabilei criteriu. În unele accepţiuni. M. după Silva. fie din cauză că valorile variabilei criteriu nu sunt cunoscute în momentul testării (de exemplu.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 109 persoanei toate mulţimile de condiţii pe care vrem să le generalizăm” (Silva. Deci nu este suficient să se spună că testul evaluează cunoştinţele de ortografie. operaţiile cuprinse sub denumirea de “validarea testului relativă la conţinutul său” nu reprezintă o validare. Linehan. Ar putea fi privite ca o componentă a validării testului. pe valorile unui “coeficient de validitate a testului”. Pentru analizarea acestui tip de validitate trebuie luat în considerare nu numai conţinutul itemilor testului ci şi procesul utilizat de subiect pentru a ajunge la formularea răspunsului (Silva. în plus. Ea se realizează după definirea constructului şi urmăreşte să verifice dacă eşantionu1 de stimuli şi cel de răspunsuri observate şi înregistrate în procesul de măsurare sunt reprezentative pentru universul de comportamente pe care îl defineşte constructul respectiv (M. un test având drept domeniu de conţinut “cunoştinţele de ortografie”. Este important ca un test să fie valid relativ la un criteriu atunci când testul trebuie să înlocuiască variabila criteriu. Deci.

În cazul testelor utilizate pentru a se lua decizii. În cazul testelor utilizate pentru măsurare. 2. citat după Silva. starea civilă etc. independentă de test (Guion. Haynes. Putem observa că: 1. validarea relativă la criteriu este o componentă a validării relative la constructul măsurat. de factorul care corespunde constructului măsurat de test.pot fi utilizate pentru a se deduce performanţa unei variabile numită “criteriu”. Or. Evident. Una dintre condiţiile impuse pentru a putea aprecia că testul este valid este ca itemii săi să aibă saturaţii mari în factorul respectiv. saturaţia unui item într-un factor este valoarea coeficientului de corelaţie liniară între scorurile itemului şi scorurile factorului. calculul coeficientului de corelaţie trebuie să fie precedat de analiza constructelor măsurate de test si de criteriu.110 MIHAELA MINULESCU coeficientului de corelaţie (liniară sau de alt fel) între scorurilor testului si rezultatele criteriului. De exemplu. 1993). 3. performanta şcolară ca predictor . Validarea testelor utilizate pentru predicţie are în vedere gradul în care scorurile testului . despre care se presupune că permite să se ia decizii corecte. Variabila criteriu poate fi unidimensională sau multidimensională. De exemplu. validarea relativă la criteriu urmăreşte dacă deciziile bazate pe scorurile testului coincid cu cele care au la bază valorile unei variabile criteriu. Ea apreciază “gradul în care rezultatele furnizate de test corelează cu rezultatele altui instrument de evaluare despre care se presupune că măsoară acelaşi construct sau unul similar” (S. Se dovedeşte că testul este valid relativ la acest criteriu dacă se constată că indivizii acceptaţi (pe baza unor considerente care nu includ rezultatele testului) sunt tocmai cei care au scoruri mari la test. de exemplu sexul. 5. în acest caz. 1954). decizia poate consta în acceptarea sau respingerea candidaţilor care concurează pentru un post. N. în selecţia profesională o variabilă criteriu poate fi constituită din performanţele în activitatea anterioară (apreciate printr-un calificativ). 4. după cum îndeplinesc sau nu anumite condiţii fixate anterior. o validare relativă la criteriu (Anastasi. Chiar şi “validarea factorială” utilizată pentru cercetarea validităţii relative la construct a unui test este. rezultatele unor probe de lucru (cu valori cantitative) si unele date biografice (apreciate dihotomic. Criteriul este reprezentat.). cu valori cantitative sau /şi calitative. de fapt.numit în acest caz "predictor” . iar cei respinşi sunt cei cu scoruri mici. l974). Trebuie menţionat că o aceeaşi variabilă poate să joace rol de predictor într-un caz (de exemplu.

administrat.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 111 pentru performanta profesională) sau rol de criteriu în alt caz (de exemplu. aceeaşi performantă şcolară ca şi criteriu pentru un test de inteligentă). Apare aici problema denumită restrângerea mulţimii şi care face ca validarea concurentă să nu poată fumiza totdeauna informaţii corecte asupra capacităţii predictive a testului. validarea concurentă. Pentru estimarea validităţii concurente este necesară obţinerea scorurilor la criteriu aproximativ în acelaşi timp cu cele ale testului. Validarea predictivă este interesată de gradul de eficientă al testului în prognoza comportamentului unei persoane într-o situaţie dată. ca să fie angajate toate persoanele care se prezintă la selecţia profesională sau ca decizia referitoare la angajare să se ia la întâmplare. cu ocazia finalizării unui curs de pregătire profesională. validarea predictivă. Trebuie subliniat faptul că validitatea predictivă se cercetează folosind loturi neselecţionate. Ea se realizează prin compararea scorurilor testului cu rezultatele obţinute la criteriu după un interval de timp mai lung sau mai scurt. Deosebirea esenţială dintre cele două tipuri de validări relative la criteriu nu constă în lungimea intervalului de timp dintre administrarea testului şi înregistrarea rezultatelor criteriului. cât şi mici. de pildă. Nu totdeauna se poate realiza aşa ceva. În acest fel se asigură ca în lotul de subiecţi care serveşte pentru compararea testului cu criteriul să existe atât scoruri mari la test. ci în faptul că validarea concurentă utilizează un eşantion de populaţie selecţionat (personal angajat deja sau studenţi admişi în facultăţi). De exemplu. Este greu de acceptat. . de exemplu. b. Problema restrângerii mulţimii. şi măsurile performantelor obţinute de aceleaşi persoane după un anumit timp. pentru estimarea validităţii predictive a unui test utilizat în selecţia profesională se calculează coeficientul de corelaţie liniară între scorurile testului. Aceasta înseamnă că toate persoanele cărora li s-a administrat testul vor uima acelaşi tratament şi vor fi prezente la evaluarea variabilei criteriu. Procedee utilizate pentru validare: Există două strategii utilizate în mod obişnuit pentru aprecierea validităţii relative la criteriu a testelor: a. când tuturora li s-a creat posibilitatea să aplice cunoştinţele respective.

Dacă acest criteriu măsoară acelaşi lucru ca si testul. influenţa unor tipuri de restrângeri asupra valorii corelaţiei dintre scorurile testului şi valorile variabilei criteriu (Pitariu. corelaţia se apropie de zero (r 0.75 r = 0. • Pe de altă parte.30 B r = 0. De exemplu.112 MIHAELA MINULESCU Lotul de persoane utilizat la calculul coeficientului de corelaţie liniară provine din populaţia asupra căreia ar fi trebuit să se facă predicţia. În lotul considerat.şi se va realiza validarea predictivă. mulţimea valorilor predictorului se restrâng şi corelaţia scade (r 0. adică cei cu valori mici la variabila criteriu utilizată în studiul validităţii. Este posibil să fi fost înlăturaţi prin promovare. 1996): A C r = 0. de exemplu. D. În acest caz. se va efectua validarea concurentă dacă testul trebuie să ne permită să răspundem la întrebarea “Este Z nevrotic . au fost eliminaţi cei cu performanţe şcolare sau profesionale slabe. dacă ne interesează .75).28 D r = 0. Restrângerea mulţimii valorilor variabilei criteriu are efecte similare (r 0. coeficientul de corelaţie liniară calculat pe baza celor selecţionaţi diferă de cel rezultat pentru populaţia întreagă care ar fi fost util pentru a putea aprecia valoarea predictivă a testului. B. cei care au avut note mari la admiterea în facultate). Dacă se selecţionează persoanele şi în funcţie de predictor şi în funcţie de criteriu.30). Dacă din populaţia P este selectat grupul celor cu scoruri mari la test. problema restrângerii mulţimii i-a făcut pe unii specialişti în teoria testelor să recomande utilizarea validării predictive pentru testele care servesc la prognoză şi a validării concurente pentru testele aplicate în scop de diagnoză. În populaţia P scorurile testului corelează destul de puternic cu valorile variabilei criteriu (r 0. au fost reţinuţi din eşantionul iniţial doar cei care au obţinut rezultate bune la un anumit criteriu (de exemplu. Iată. atunci persoanele rămase sunt cele care vor obţine la test scoruri mai mari decât ar fi realizat cei respinşi. Albu. si cei cu valori foarte mari la criteriu. În concluzie. atât mulţimea scorurilor testului cât şi mulţimea valorilor criteriului reprezintă restrângeri ale mulţimilor corespunzătoare care s-ar fi obţinut pentru populaţia totală.09). C.09 A.28). dar până în momentul când se înregistrează valorile variabilei criteriu el a fost supus deja la două selecţii: • Pe de o parte.

Acestea servesc la verificarea specificităţii testului. coeficientul de corelaţie a rangurilor are o valoare apropiată de 1. într-o selecţie profesională criteriul poate consta din câteva teste de aptitudini.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 113 să răspundem la întrebarea “Este de aşteptat ca Z să devină nevrotic?” (Murphy ŞI Davidshofer 1991). este egal cu coeficientul de corelaţie liniară între scorurile testului si rezultatele unei măsurători considerate drept variabilă criteriu. iar în celelalte cazuri. dintre care unele nu au legătură cu ceea ce testul măsoară sau prezice. un interviu şi referinţe de la ultimul loc de muncă). La un prag de semnificaţie fixat (Anastasi. Cronbach (1966) permite calcularea validităţii relative la criteriu cu ajutorul coeficientului de corelaţie a rangurilor. Unii autori (Lord & Novick. deci testul este valid în sensul lui Cronbach. cantitative şi /sau calitative (de exemplu. formate pe baza valorilor criteriului: una este compusă din indivizi cu rezultate foarte bune. c. În literatura de specialitate există şi recomandarea de a calcula coeficientul de validitate folosind alţi indici în locul coeficientului de corelaţie liniară.3. SEE . de remarcat că. 7. conform definiţiei din majoritatea lucrărilor de teoria testelor. Anastasi (1976) propune ca atunci când testul şi criteriul sunt variabile continue. să se folosească alte tipuri de coeficienţi. validitatea să se calculeze prin formula coeficientului de corelaţie liniară. alţi autori (Cureton. Este de dorit ca testul să nu coreleze cu ele. Se compară statistic mediile scorurilor obţinute la test de persoanele din cele două grupe şi se apreciază că testul este valid relativ la criteriu dacă mediile diferă semnificativ. Unii autori (Hammond.şi atunci când criteriul este compus din mai multe variabile. deci nu se poate calcula coeficientul de corelaţie liniară . Această metodă se aplică mai ales atunci când variabila criteriu este calitativă. cealaltă din persoane cu rezultate foarte slabe. O altă posibilitate de cercetare a validităţii unui test relativă la criteriu utilizează două grupe contrastante de subiecţi. dacă regresia dintre test şi criteriu este o funcţie monotonă crescătoare. 1968) înţeleg prin coeficient de validitate valoarea absolută a coeficientului de corelaţie liniară. Coeficientul de validitate al unui test. 1995) recomandă ca validarea unui test relativă la criteriu să utilizeze mai multe variabile criteriu.1955) impun calculul coeficientului de corelaţie între scorurile observate la test si scorurile reale ale variabilei criteriu. 1 976). Eroarea standard a estimării.

80. În orice caz. De exemplu. 1993) . 7.05 În experienţa obţinută.rxy2 În formulă: • unde Sd deviaţia standard la scorurile obţinute la criteriu • şi rxy2. Din contră. sex. coeficientului de corelaţie e mai mare) • Majoritatea consideră că valoarea corelaţiei trebuie să fie suficient de mare pentru a fi semnificativă la un prag de 0.0. deci criteriul folosit de cei care au utilizat testul. atunci SEE = 0. Aspecte privind interpretarea validităţii.natura şi specificul grupului (vârstă. de regulă. valoarea coeficientului de validitate predictivă al unui test este cuprinsă între 0 şi 0. SEE = 0. 1965).) coeficienţii de validitate iau valori mai mici decât 0. pregătire profesională. adaptarea socială şi emoţională. dacă rxy = 0.) . dacă se dă un test de aptitudini matematice unor studenţi de la Politehnică). deci o certitudine de 100% privind comportamentul subiectului în viitor • dacă rxy = 08. atunci când testul se referă la atribute dificil de evaluat prin orice fel de date nontest (de exemplu.0. mai ales când apelăm la modalitatea predictivă. C.01 . J. anticiparea poziţiei ocupate de subiect este mai mare cu 36% decât dacă s-ar face din pură întâmplare. 4. după Silva. creativitatea etc. în majoritatea cazurilor fiind situată în partea inferioară a intervalului (Guilford. Se pot obţine valori mari ale coeficienţilor de validitate atunci când testul predictor reproduce o situaţie din criteriu (de exemplu.36. două aspecte sunt implicate: .caracter omogen sau eterogen al eşantionului (val. Valoarea coeficientului de validitate evidenţiază gradul în care randamentul la test corelează cu rezultatele la criteriu: • Valoarea coeficientului este influenţată de o serie de factori având în vedere că. există o durată de timp între cele două serii de măsurători.60. Cronbach. atunci SEE = Sdy. pătratul valorii coeficientului de validitate • dacă rxy = maxim 1.. matricea progresivă Messick Se apreciază că un test are validitate de criteriu bună atunci când coeficientul de validitate este mare.114 MIHAELA MINULESCU Formula de calcul utilizată pentru eroarea standard a estimării este: SEE = Sdy .30 (L. Gleser.

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

115

C.L. Hull (Guilford, 1965) a impus condiţia ca un test să fie utilizat în practică doar dacă are un coeficient de validitate mai mare decât 0.45; această cerinţă este însă greu de realizat. Un test bun rareori poate da, cu un criteriu important, un coeficient de corelaţie mai mare decât 0.5 (Murphy & Davidshofer, 1 991). Putem face observaţia, din această perspectivă că, paradoxal, un test ideal din punctul de vedere al validităţii este cel ai cărui itemi măsoară, fiecare, un alt factor; deci este un test cu consistenţă internă scăzută. Posibilitatea de a anticipa poziţia persoanei în raport cu un criteriu este relativ redusă. se are în vedere un fel de barem - standard minim în raport cu care putem anticipa dacă subiectul va depăşi acest minim. Când vorbim de validitate, în practică se pune şi problema utilizării mai multor teste, a unei baterii de testare. Acest aspect pune probleme semnificative de calcul în funcţie de care putem anticipa poziţia ocupată de subiect în privinţa unui anume criteriu. Prin proceduri speciale, putem ajunge la compensarea rezultatelor şi configurarea valorii globale a validităţii bateriei de teste şi în baza acestei valori putem forma judecăţi predictive. În ultima decadă a secolului trecut, validitatea este privită ca un raţionament evaluator integrativ, legat de gradul în care dovezile empirice şi raţiunile teoretice sprijină aspecte precum adecvarea interpretărilor şi adecvarea acţiunilor bazate pe scorurile la teste. Termenul de scor trebuie înţeles în sens larg, respectiv ca orice codare sau rezumare a consistenţelor observate, sau a regularităţilor în performanţa la un test, chestionar, procedură de observare sau alte instrumente de evaluare) precum eşantioane de activităţi profesionale, simulările ale unor probleme reale etc.) fie cantitative fie calitative. Din această perspectivă cuprinzătoare, validitatea se aplică şi la protocoale, la interpretări clinice, rangări de comportamente sau performanţe, la studiul muncii şi a criteriilor de performanţă în muncă. În acest sens, scorurile nu pot fi limitate la consistenţa comportamentelor şi caracteristicilor persoanei (de tipul clasic , persistenţa sau abilitatea). Scorurile se pot referi şi la consistenţe funcţionale şi la atribute ale grupelor, situaţiilor sau mediilor, obiectelor sau instituţiilor. În orice situaţie în care se evaluează oricare dintre aceste constructe - caracteristici ale persoanei, ale grupului, obiectelor, situaţiilor trebuie avută în vedere, în mod sistematic, validitatea dar şi alte măsurători precum fidelitatea, comparabilitatea, corectitudinea. Aceste măsurători şi acţiunea de a evalua aceste aspecte nu reprezintă doar principii de măsurare ci, în sens larg, valori sociale care au înţeles şi forţă şi în afara măsurării

116

MIHAELA

MINULESCU

propriu-zise, atunci când se fac judecăţi de valoare şi decizii. Din această perspectivă, validitatea are nu numai valoare ştiinţifică, ci şi socio-politică. Validitatea nu înseamnă un simplu scor de corelaţie între valorile la test, sau la test vs. criteriu, sau evaluările experţilor privind măsura în care conţinutul testului este relevant sau nu pentru utilitatea testului. Validitatea este şi o evidenţă a consecinţelor reale şi potenţiale ale utilizării acţiunilor de interpretare a scorurilor testului şi de utilizare a informaţiilor astfel obţinute. O serie de cercetători importanţi, precum S. Messick (Foundations of validity; meaning and consequences in psychological assessment) mută centrul de greutate asupra acestui din urmă aspect. Ei susţin că ceea ce trebuie validat nu este numai testul sau instrumentul de observare ca atare, ci inferenţele derivate din scorurile la test (sau la alţi indicatori). Aceste inferenţe privesc înţelesul scorurilor sau interpretării şi implicaţiile practice, implicaţiile pentru acţiunile ce vor urma acestor interpretări. Astfel privită, validitatea testului este o "evaluare empirică a înţelesului şi consecinţelor măsurătorii efectuate. Validitatea combină cercetarea ştiinţifică cu argumentul raţional (teoretic) pentru a justifica sau anula interpretarea unui test şi utilizarea lui". Autorul dezvoltă un model integrativ al validităţii unificate în care demonstrează că, în esenţă, adecvarea, înţelesul şi utilitatea informaţiilor bazate pe scorurile la test sunt inseparabile. Intenţia sa este de a permite dezvăluirea aspectelor funcţionale ale validităţii, care pot să ajute la relevarea unora dintre complexităţile inerente în evaluarea adecvării, înţelesului şi utilităţii inferenţelor bazate pe scoruri. Considerarea validităţii ca un concept unitar şi integrativ nu înseamnă că, la nevoie, validitatea nu poate fi diferenţiată conform faţetelor ei şi scopurilor măsurării: consecinţele sociale ale testării, rolul înţelesului scorului pentru utilizarea aplicativă a testului. Pentru Messick, un cadru unificator distinge între două dimensiuni interconectate ale validităţii ca şi concept unitar: • sursa de justificare a testării prin evaluarea fie a dovezilor care sprijină înţelesurile scorurilor, fie a consecinţelor ce contribuie la valoarea scorului; • cealaltă dimensiune este funcţia sau rezultatul testării, fie utilizarea ca interpretare, fie ca aplicare directă. Utilizând cele două dimensiuni, Samuel Messick construieşte următoarea matrice progresivă privind interpretarea validităţii: Faţete Interpretarea testului Utilizarea testului

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

117

Evaluarea dovezilor Evaluarea consecinţelor

Validitatea de construct şi Relevanţa (utilitatea) Validitatea de construct Validitatea de construct, Relevanţa, şi Implicaţiile valorice Implicaţiile valorice şi Consecinţele sociale

Validitatea de construct

Autorul consideră că cele patru cerinţe corespund celor 4 aspecte fundamentale ale validităţii. Astfel putem evalua în ce măsură, pe baza dovezilor şi a raţiunilor teoretice, scorurile la test ar trebui interpretate şi utilizate în modul propus: 1. Ce echilibru de dovezi susţine interpretarea sau înţelesul scorurilor? 2. Ce dovadă sprijină nu numai înţelesul scorului ci şi relevanţa scorului pentru scopul aplicativ particular? 3. Ce face ca implicaţiile valorice ale interpretării scorurilor să fie credibile şi, asemenea, toate implicaţiile asociată privind modalităţile de acţiune? 4. Ce semnifică valoarea funcţională a testării din perspectiva consecinţelor ei intenţionate sau ne-intenţionate? Fundamentul pentru evaluarea dovezilor privind interpretarea testului este validitatea de construct. În ceea ce priveşte utilizarea testului fundamentatul doveditor este validitatea de construct cu specificarea că dovezile fie includ, fie trebuie întărite cu dovezi specifice privind relevanţa scorurilor pentru scopul aplicativ şi pentru utilitatea lor în circumstanţele de aplicare. Fundamentul pentru consecinţele interpretării testului îl reprezintă evaluarea implicaţiilor înţelesurilor scorului, incluzând uneori implicarea denumirii constructului, teoriei lărgite care conceptualizează proprietăţile constructului şi ramificaţiile relaţionale ale înţelesului constructului şi ideologia mai largă care dă teoriei scop şi perspectivă (de exemplu ideologia referitoare la natura umană ca învăţare, adaptare etc.). Deseori, denumirea constructului revelă atitudinea latentă a cercetătorului faţă de importanţa acestuia, atitudine care este mai degrabă dependentă de ideologie decât de dovezile experimentale. Implicaţiile valorice ale interpretărilor scorurilor apar astfel nu numai ca o parte a înţelesului scorurilor, ci şi o parte cu relevanţă socială care poate facilita sau împiedica acţiunile bazate pe scoruri şi poate servi la înţelegerea relaţiei dintre măsurarea constructului şi problemele practicii aplicative şi a politicilor sociale. Fundamentul pentru consecinţele utilizării testului îl reprezintă

118

MIHAELA

MINULESCU

evaluarea atât a consecinţelor sociale potenţial, cât şi a celor reale, consecinţele circumstanţelor în care se aplică testul. O modalitate de evaluare a efectelor secundare posibile este compararea beneficiilor şi riscurilor utilizării testului propus cu aspectele pro şi contra alternative. Această perspectivă multiplă evidenţiată prin matricea progresivă elaborată de autorul american permite o examinare deschisă, clară a valorii fiecărei componente propuneri posibile privind testarea psihologică cu anumite teste. Ceea ce contează nu este pur şi simplu faptul că unele consecinţe sociale ar putea invalida testul ci faptul că unele consecinţe sociale adversive nu ar trebui atribuite nici uneia dintre sursele de invalidare a unui anume teste avut în vedere (de exemplu, posibilitatea irelevanţei constructului). De exemplu, contrapropunerile la un anume test propus ar putea implica tehnici de evaluare destul de diferite, sau ar putea servi scopului avut în vede în alte modalităţi (, când se pune problema productivităţii muncii, în loc de selecţia cu ajutorul testului, ar putea interveni formarea şi antrenamentul). În matricea lui Messick, validitatea de construct care apare în fiecare dintre celule este acea forţă integrativă care uneşte problemele validităţii într-un concept unitar. În acelaşi timp, putem distinge şi faţetele care reflectă justificarea testului şi funcţia testului. Formele de dovezi se schimbă şi se compun pe măsură ce ne mişcăm de la evaluarea dovezilor privind interpretarea constructului în sine, la evaluarea dovezilor privind bazele raţionale ale utilizării testului, spre evaluarea consecinţelor valorice ale interpretării scorurilor ca bază pentru acţiune şi, în final, la evaluarea consecinţelor sociale, respectiv la valoarea funcţională a utilizării testului. Din această perspectivă de integrare progresivă, în procesul de validare se împletesc atât înţelesul testului cât şi valoarea lui, atât interpretarea testului cât şi utilizarea lui.

Cerinţe: paşii standard în construirea unui test psihologic 8. clarificăm modul în care informaţia utilizată de test va fi utilă si celui care dă testul. să vedem dacă există ceva similar (pentru a nu repeta). În urma testării. • • • • . După ce au fost scrişi. Un prim eşantion de itemi este utilizat pentru a fi testaţi subiecţi reali. Faza de teren. Trebuie să realizăm un fel de anchetă socială pentru a vedea dacă această necesitate este reală sau tine de imaginarul nostru. Cerinţe: paşii standard în construirea unui test psihologic • Stabilirea unei necesităţi: luarea în considerare a cerinţelor formale şi informale pentru test. si beneficiarului. Itemii sunt supuşi realităţii. se va calcula gradul de dificultate si de discriminare al itemilor (aceasta reprezintă analiza de itemi). scopurile si parametrii testului si se determină o primă machetă a testului. dar si numărul de itemi ce vor fi incluşi. dintr-un anumit grup ţintă (grup realizat în funcţie de vârstă. itemii trebuie să fie revizuişi (din punctul de vedere al conţinutului) de cel puţin o persoană sau de către o echipă care nu a fost implicată în scrierea lor.).1. Trebuie să scanăm disponibilitatea pieţei. sex. teoria privind răspunsul la item 8.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 119 CONSTRUIREA ŞI EXPERIMENTAREA TESTELOR 8. Definirea obiectivelor si parametrilor testelor: stabilim scopul testului (cine este testat si de ce a fost ales acest test).2. Scrierea itemilor: se utilizează experţi din domeniul testului sau specialişti din aria domeniului respectiv pentru a scrie itemii. pregătire profesională.1. Selectarea unui grup de experţi în domeniul respectiv: se discută din nou obiectivele. Analiza de item. Trebuie să luăm în considerare tipul de format al itemilor si tipul de format al răspunsurilor. etc.

inclusiv forma finală. Construirea normelor adecvate de interpretare. astfel că este necesară intervenţia unui "cap limpede" (cineva care este scos din paşii experimentării si care verifică tot. Itemii pot fi analizaţi dintr-o dublă perspectivă – cantitativă şi calitativă. Pe baza analizei de itemi se obţin informaţiile care permit selectarea itemilor care intră în componenţa testului. care se produce în urma analizei de itemi.1. Analiza de item 8.120 MIHAELA MINULESCU Revizuirea itemilor. Sunt eliminaţi itemii care pot să fie incorecţi. Se fac procedurile de eşantionare sau de constituire a loturilor de experimentare.2. 3. Se verifică adecvarea grilei de scorare. • Alcătuirea formei finale a testului. • Constituirea normelor si calcularea finalităţii si validităţii: 1. Se calculează finalitatea si itemii de finalitate. Analiza cantitativă se referă la proprietăţile statistice ale itemilor şi este focalizată în principal pe clarificarea problemelor privind dificultatea şi capacitatea de discriminare a itemilor. Se întâmplă foarte multe accidente în faza finală.2. 2. sexuale sau legate de minorităţi). Administrarea şi scorarea formei finale a testului. Analiza calitativă se referă în principal la aspecte de conţinut şi de formă incluzând problema evaluării eficienţei procedurilor de redactare şi a validării de conţinut. Se verifică dacă există o anumită încărcătură nedorită de itemi sau prejudecăţi (de exemplu. este cineva din afară). 8. Analiza gradului de dificultate şi a capacităţii de discriminare a itemului Analiza de itemi are ca obiectiv de bază descifrarea mecanismelor cognitive aplicate de subiecţi pentru formularea răspunsurilor la itemi şi verificarea calităţilor itemilor ca instrumente de măsură sau de predicţie. 4. Analiza itemilor poate fi rezumată prin următorul algoritm: . nedrepţi sau pot să lezeze anumite grupuri de indivizi. Se reverifică itemii şi grila de scorare. de obicei. Datele tehnice ale testului sunt verificate. • . mergându-se până la subtilităţi în ceea ce priveşte scorarea răspunsurilor.calculul indicelui de dificultate pentru toţi itemi şi eliminarea celor care sunt rezolvaţi de toţi subiecţii şi celor nerezolvaţi de nici un subiect.

. validitate. - .dacă testul trebuie să discrimineze între două grupe contrastante. a. .se vor elimina itemii cu indicele de dificultate necorespunzător scopului pe care urmează să-l îndeplinească testul. Pentru diferite loturi de subiecţi. motivul principal al analizei dificultăţii este de a alege itemi care au un procent de dificultate adecvat. se vor reţine doar aceste tipuri de itemi. aspectele legate de lungimea testului. cu caracteristici diferite privind de exemplu vârsta. putere de discriminare). În continuarea construirii testului pe baza itemilor astfel selectaţi se procedează la studierea caracteristicilor psihometrice (fidelitate.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 121 depistarea cauzelor pentru care unii indici de dificultate sunt foarte mari sau foarte mici şi eliminarea itemilor cu greşeli. costurile administrării testului.se va calcula coeficientul de corelaţie între scorurile testului şi scorurile itemului şi se vor elimina itemii care prezintă corelaţii nesemnificative sau negative. aceeaşi itemi pot conduce la diferite procente sau ponderi de subiecţi care răspund corect.în situaţia itemilor cu răspunsuri la alegere.dacă testul trebuie să se comporte într-o manieră prestabilită faţă de un anume criteriu. mediul de provenienţă etc.. se analizează răspunsurile incorecte şi se elimină aceia în care unele răspunsuri greşite au fost alese de foarte mulţi sau foarte puţini subiecţi. tipul de pregătire. în aşa fel încât testul să nu constituie nici o dificultate de netrecut pentru majoritatea subiecţilor. respectiv: . În principiu se vor elimina cei foarte uşori şi foarte dificili. . nici să nu fie rezolvabil de marea lor majoritate. eliminându-se itemii necorespunzători . dificultatea itemului e definită în funcţie de procentul de persoane care răspunde corect la el.aplicarea uneia dintre procedurile analizei de itemi în funcţie de condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească testul ce se construieşte. dificultate. În procesul de construire a unui test. În majoritatea situaţiilor cerute de scopul testării. se va calcula pentru fiecare item indicele de discriminare. tipuri de itemi din care este compus. timpul de rezolvare a testului (inclusiv variante privind standardizarea timpului). nivelul de pregătire academică. Dacă cerinţa este ca testul să identifice pe cei care prezintă nivele foarte scăzute şi foarte ridicate pentru o anume trăsătură sau facultate. . se vor elimina itemii necorespunzători. respectiv să permită scoruri care diferă mult de la o grupă la opusul ei.

aceleaşi 50 de persoane din 100 vor rezolva fiecare dintre itemi.70 (70%) va favoriza 70 x 30 = 2. vor avea un rezultat nul. cu atât este ineficient în diferenţierea subiecţilor. cu atât mai largă trebuie să fie gama de grade de dificultate a itemilor selectaţi. Itemii din cadrul unui test tind să intercoreleze. c.. De exemplu. cu atât gradul de intercorelare este mai mare. ele diferă în mărime de la centru la extremele distribuţiei. Itemul trebuie să fie capabil să diferenţieze între toţi cei care îl reuşesc şi cei care nu îl reuşesc pentru a avea valoare de informaţie diferenţială. nu putem aprecia dacă există şi diferenţe egale în gradul de dificultate între cei trei itemi. datorită intercorelării dintre itemii testului cel mai bine este să fie selectaţi itemi cu nivele de dificultate diferite a căror medie a dificultăţii să fie . Dar. 20% şi 10% dintre subiecţii lotului.50. d. Acest lucru ar fi posibil doar în cazul unei distribuţii rectangulare. 100 x 0 = 0.500 perechi de comparaţie.50. iar cel reuşit de 100%. iar cealaltă jumătate. iar itemul al treilea cel mai dificil. sau biţi de informaţie diferenţială. Cu cât este mai omogen testul. În situaţia extremă în care toţi itemii ar fi perfect intercorelaţi şi toţi ar avea gradul de dificultate . 50 reuşesc şi 50 nu reuşesc să rezolve itemul. Deci jumătate dintre subiecţi vor avea scoruri perfecte. . ceea ce înseamnă că indică corect rangul şi dificultatea relativă a itemilor. pe care îi reuşesc sub 50% dintre subiecţi. Cu cât e mai mare nivelul de intercorelare dintre itemi. putem conchide că primul item este cel mai uşor. procentul de persoane care reuşeşte un item exprimă dificultatea itemilor la nivelul scalei ordinale. Deci avem astfel 50 x 50 = 2. pentru diferenţe de procentaje egale. Majoritatea testelor sunt construite cu itemi având grade de dificultate diferite astfel se pune problema asigurării unui nivel de dificultate optim şi a posibilităţii de a compensa inter-itemi gradul de dificultate. În cazul scalelor de interval. Scorurile de tip percentil nu reprezintă unităţi egale. Nivelul de dificultate recomandabil este . Unul reuşit de . Cu cât un item se apropie de 0% sau de 100% . Deci itemul ne va da posibilitatea să diferenţiem între fiecare dintre cei care l-au reuşit şi fiecare dintre cei care au eşuat. unde cazurile ar fi uniform distribuite pe tot şirul.100 biţi informaţionali. Un item reuşit de .50 (50% reuşită). Deci. dacă avem 3 itemi care sunt rezolvaţi respectiv de 30%. gradul de dificultate crescând de la primul la al treilea. pentru gradul de dificultate de 0. Acelaşi lucru este valabil şi pentru itemi mai dificili.5 (50%): Să presupunem că din 100 de persoane.9 (90%) furnizează deci 90 x 10 = 900.122 MIHAELA MINULESCU b. De exemplu.

Sunt pretestaţi subiecţii unui lot restrâns (ex. De exemplu. un item reuşit de aproximativ 100% subiecţi. datorită faptului că dificultăţile itemilor exprimate în termenii distanţelor pentru o curbă normală include valori pozitive şi negative. Deci itemul cade 1 sigma sub medie. va cădea la o distanţă de 3 sigme de medie. Deci toţi itemii vor cădea la scale D între 1 şi 25. va cădea la + 3 sigme şi va avea D = 13 + 4x (3) = 25. cade pe medie şi va avea valoarea 0 pe această scală. 60 de persoane) . . Serviciul american de testare educaţională a propus următoare ecuaţie de convertire: D (delta) = 13 + 4z Constantele 13 şi 4 au fost alese arbitrar pentru a permite o scală care să elimine valorile negative. Z indică numărul de deviaţii standard de la medie (sigme). deci va avea D =13 + 4x (-3) = 1. un item cu un procent de reuşită sub 1.84 (rezolvat de 80% dintre subiecţi). Un item reuşit de exact 50% dintre subiecţi. În practică. Analiza capacităţii de discriminare a itemilor Discriminarea itemilor se referă la gradul în care un item diferenţiază corect între subiecţi în ceea ce priveşte comportamentul destinat să-l măsoare. respectiv 50 – 34 (o sigma) =16. În acest caz avem informaţia că 34% din populaţie intră în zona cuprinsă între medie şi – sau + 1 sigma. indicatori care. O metodă utilă pentru grupe în general mici cuprinde următoarea procedură. Un item reuşit de 16% dintre subiecţi. iar dificultatea medie va fi redată prin nivelul 13. de regulă oferă rezultate relativ asemănătoare. va cădea la o sigma peste medie (peste acest punct se află 16% dintre cazuri.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 123 Dacă avem o distribuţie normală a rezultatelor pentru trăsătura respectivă. Un item care cade pe medie. În literatura de specialitate apar peste 50 de indicatori de discriminare care pot fi utilizaţi în construirea diferitelor tipuri de teste. La cealaltă extremă. va include jumătatea superioară (50%) plus 30% din cazuri din jumătatea inferioară (50 +30 = 80). nivelul de dificultate al itemului poate fi exprimat în termenii unei scale unităţi de interval egale comparativ cu tabelul de frecvenţe al curbei normale. Astfel că un item care are nivelul de dificultate . are D = 13 + 4x (0) = 13.

fie nulă. Pe cele 3 clase se vor verifica itemii testului astfel: Item U M L Dificultatea Discriminarea U+M+L U-L 1 15 9 7 31 8 2 20 20 16 56* 4 3 19 18 9 46 10 4 10 11 16 37 -6* 5 11 13 11 35 0* 6 16 14 9 39 7 7 5 0 0 5* 5 etc. deci vor fi excluşi. o diferenţă de 2% reprezintă indexul de discriminare. 7 este prea dificil. prescurtat ca “UL”. 20 cu scorurile cele mai înalte (clasa de sus. Dificultatea itemului reprezintă suma de reuşite la cele trei clase de subiecţi iar discriminarea este dată de diferenţa dintre grupele extreme. De exemplu. subiecţii sunt grupaţi în trei clase. “L”. Dacă itemul 2 are o dificultate prea mică. “U” de la upper). Indexul de discriminare Când exprimăm în procente numărul de subiecţi care reuşesc la itemii cuprinşi într-un nou test. 20 cu scorurile cele mai scăzute (clasa de jos.124 MIHAELA MINULESCU În funcţie de rezultate. De regulă. de la middle). indiferent de dimensiunea grupelor. itemii cu valoare de discriminare scăzută sunt cei de la 3 puncte în jos. “ULI”. itemii 2 şi 7. Itemii 4 şi 5 au dificultate fie negativă. “M”. deci trebuiesc excluşi. şi 20 cu scoruri intermediare (clasa medie. itemii 4 şi 5. Acest index de discriminare este denumit "Upper-lower discrimination". calcului D pornind de la datele anterioare se prezintă astfel: Item Procentaj de reuşită Index de discriminare Clasa “U” Clasa “L” (diferenţa) 1 75 35 40 2 100 80 20 3 95 45 50 4 50 80 -30 5 55 55 0 - . fie a discriminării. sau “ULD” sau pur si simplu “D”. în situaţia claselor de subiecţi care au aceeaşi dimensiune. de la lower). În aceste condiţii putem vedea că există 4 itemi care prezintă probleme (*) fie din perspectiva dificultăţii.

Dacă fie 100% fie 0% din lot reuşesc la un item. Dacă nici un subiect din “U” nu reuşeşte şi toţi cei din “L” reuşesc. Dacă toţi subiecţii clasei “U” reuşesc la item şi nici unul dintre subiecţii clasei “L” nu reuşeşte. Dacă 50% reuşesc un item. “D” va fi 100 – 40 = 60. Dacă 70% reuşesc. Indicii de discriminare care favorizează acest nivel de dificultate vor fi adecvaţi pentru selecţie. este posibil ca toţi cei din clasa “U” să-l treacă. deci “D” este 0. tabelul indică maximul posibil al valorii lui “D” în funcţie de diferite procente de răspunsuri corecte. dar sunt influenţate în direcţia nivelului de dificultate intermediară. nu apare nici o diferenţă între clasele de subiecţi. Relaţia dintre valoarea maximă a lui “D” şi dificultatea itemilor: Procentul de reuşită la item Valoarea maximă a lui D 100 0 90 20 70 60 50 100 30 60 10 20 0 0 8. Pentru majoritatea scopurilor de testare.2.2. şi nimeni din clasa “l”.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 125 6 7 etc. D = 100. Aspectul fundamental al acestei abordări este faptul că performanţa la item este legată de cantitatea estimată de “trăsătură latentă” a celui care răspunde. sunt preferabili itemii cu dificultatea 50%.I. Teoria răspunsului la item T. iar “D” va fi 100 – 0 = 100. 80 25 45 0 35 25 D poate avea o valoare cuprinsă între +100 şi –100. valorile lui “D” nu sunt independente de dificultatea itemului. Mai jos. Denumirea de trăsătură latentă se referă la un construct statistic (ceea ce nu implică automat că ar exista o entitate psihologică sau fiziologică . avem valoarea lui D = 0. Teoria răspunsului la item a fost denumită şi teoria trăsăturii latente şi teoria curbei caracteristice (TCC).R. reprezentată prin T (theta). Pentru unii dintre indicii de discriminare. maximul valorii pe care o poate lua “D” va fi 60 pentru că “U” 50/50= 100% şi “L” 20/50 = 40%.

variabila este multidimensională. III. Diferite modele T. răspunsul la itemi unui test) despre care se presupune că reprezintă adecvat variabila latentă. cu o existenţă independentă).I. De exemplu. covariază. despre care o teorie psihologică afirmă că deosebeşte personale între ele poate fi privit ca factor.126 MIHAELA MINULESCU corespunzătoare. Situaţiile sunt reprezentate de itemii testului iar rezultatul observaţiilor este exprimat numeric prin scorul la test. putem afirma existenţa unui factor doar după ce se observă că răspunsurile la itemii prin care se doreşte măsurarea constructului.R. denumiţi trăsături latente (orice construct inobservabil. denumită variabilă latentă). Definirea variabilei latente în termeni operaţionali sau construirea variabilei.R. . relaţia dintre performanţa la item a subiecţilor şi fiecare dintre trăsăturile care au legătură cu performanţa poate fi descrisă prin câte o funcţie crescătoare denumită funcţie caracteristică a itemului sau curbă caracteristică a itemului. Funcţia indică cum depinde probabilitatea de a răspunde corect la item de nivelul trăsăturii. Dacă reprezentarea cere utilizarea unui spaţiu cu mai multe dimensiuni.I. presupus continuu. II. Definirea situaţiilor controlabile (crearea cadrului de observaţii). trăsătura latentă este reprezentată de obicei de abilitatea măsurată de test iar scorul total la test este considerat adesea ca reprezentând o estimare iniţială a acestei abilităţi. nici măsurată direct.. în testele cognitive. are la bază următoarele trei postulate: I. utilizează diferite funcţii matematice. Operarea cu variabile latente presupune următoarea procedură în trei etape: I. O trăsătură nu poate fi nici observată. comportamentul unui subiect la un item al unui test poate fi prezisă cu ajutorul unui set de factori. iar fiecărui factor i se asociază o variabilă cu valori numerice între – infinit şi + infinit. Acest pas cere identificarea acelor diferenţe individuale care fac posibilă reprezentarea fiecărui individ printr-un punct pe axa reală (variabilă unidimensională). T. Evaluarea ei cantitativă este indirectă. II. bazate pe seturi de presupuneri diferite dar rezultatele obţinute prin aceste modele sunt substanţial asemănătoare. prin intermediul unor variabile observabile (de ex.

R.. pentru orice valoare a lui y aparţinând realului. pentru fiecare item a testului. Dacă se utilizează mai multe instrumente de măsură (variabile observate) pentru investigarea aceleiaşi variabile latente.R.I. respectiv P(y): R – > [0. introduce ipoteza că funcţia P este crescătoare.I.R. Alegerea modelului matematic pentru obţinerea variabilei latente pe baza valorilor variabilelor . Probabilitatea ca o persoană având nivelul variabilei latente măsurate de item egală cu y să răspundă corect la item. pe lângă cea specificată. se va construi.1]. presupunând de ex. un subiect care are un nivel mai înalt al variabilei latente va avea şanse mai mari de a rezolva corect itemul decât cel care are un nivel mai scăzut. Conform T.R. impune în această situaţie ipoteza unidimensionalităţii spaţiului variabilelor latente. Variabilele latente apar în două tipuri de modele prin care sunt reprezentate legăturile dintre variabilele psihologice: .I. funcţia caracteristică a itemului care leagă valorile variabilei latente măsurate de item cu scorurile obţinute la test. T. T. Dacă itemul este un instrument bun de măsură.I.modele care măsoară cauzele unde se presupune că variabila latentă este cauza variaţiilor variabilelor observate. Această ipoteză asigură îndeplinirea condiţiei de independenţă locală a itemilor. Acest fapt stă la baza utilizări analizei factoriale ca metodă care permite determinarea valorilor unuia sau mai multor factori (variabile latente) pornind de la mai multe variabile observate (teste). respectiv dificultatea şi puterea de discriminare iar graficul acestei funcţii vizualizează comportarea itemului ca instrument de măsură. Cu ajutorul acestei funcţii se pot aprecia calităţile itemului. care cere ca modul în care o persoană răspunde la un item să nu fie influenţat de felul cum a răspuns la ceilalţi itemi. care să influenţeze scorurile itemilor.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 127 III. Scopul teoriei răspunsului la item este de a elabora metode de estimare a valorii variabilei latente la subiecţii testaţi şi metode de estimare . că toţi itemii testului măsoară aceeaşi variabilă latentă unidimensională. respectiv faptul că nu există o altă variabilă latentă. – modele care măsoară efectele care presupun ca variabila latentă este cauzată de variabilele observate. se presupune că în spatele covariaţiilor existente între variabilele observate stau relaţiile dintre ele şi variabila latentă pe care o măsoară. În situaţia itemilor dihotomici putem ilustra consecinţa T. Modelul matematic ales trebuie să transforme o mulţime discretă în mulţimea numerelor reale.

pe baza răspunsurilor date de subiecţi la itemi. .128 MIHAELA MINULESCU a caracteristicilor itemilor testului.

Aceste valori derivatele au un scop dublu: . În general. Tehnici de normare 9. astfel normele sunt stabilite empiric – prin determinarea a ceea ce se poate obţine prin testare din partea unui grup reprezentativ (raportăm fiecare rezultat individual la rezultatele obţinute de eşantionul standard ca să pot spune cum se încadrează individul în cadrul rezultatelor populaţiei – dacă acestea coincid cu rezultatele medii ale grupului. nota brută obţinută la test pentru a putea fi interpretată trebuie să aibă sens şi consistenţă.2.1.3. Există modalităţi diferite de a transforma rezultatele brute la un test pentru a corespunde celor două scopuri. Norme: definiţii 9. Norme: definiţii Obiectivul major al metodei statistice în psihodiagnoză este acela dea organiza şi sistematiza datele cantitative pentru a permite o interpretare obiectivă şi clară. cerinţe privind eşantionarea 9. rezultatele derivate sunt de trei tipuri: norme de vârstă. . .TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 129 ETALONAREA ŞI REETALONAREA TESTULUI 9.1. sunt sub acestea sau peste acestea). Normele reprezintă performanţele realizate la testare de către un eşantion luat ca model.precizează locul individului faţă de alţi indivizi din eşantion. rezultatul este transformat într-o unitate de măsură normată. percentile şi scoruri standard. Rezultatul.va permite compararea între rezultatele individuale la diferite teste. Pentru determinarea exactă a acestui locului persoanei în această distribuţie de scoruri. Eşantionul normativ.

dar sunt dificultăţi practice în obţinerea subiecţilor care fac irealizabil acest deziderat. regiunea geografică. Modul de utilizare al testului determină în ultimă instanţă tipul de diferenţieri . Normele specifice.2. sexul. un alt eşantion extras din aceeaşi populaţie să nu producă norme care să difere semnificativ. Grupurile de normare folosite vor fi deosebit de minuţios pregătite şi definite. aleasă pentru a se potrivi scopurilor specifice ale fiecărui test.130 MIHAELA MINULESCU 9. etc. tipul de programe şcolare. marea majoritate a testelor nu sunt standardizate pe populaţii extinse. cel mai des întâlnite în practică constituie standardizarea testelor pe o populaţie atent definită. În mod ideal. mediul rural sau urban de provenienţă. În testarea psihologică normele nu au valoare permanentă şi absolută ci reprezintă performanţa la testare a subiecţilor care constituie eşantionul de normare. Legată de problema reprezentativităţii este aceea de a defini populaţia specifică la care se aplică normele. ar fi necesar să se definească populaţia pe baza obiectivelor testului. cerinţe privind eşantionarea Orice normă se limitează la o populaţie normativă pe baza căreia a fost derivată. În astfel de cazuri se vor raporta clar la norme limitele populaţie informative.criterii în funcţie de care utilizăm norme generale sau particulare. Eşantionul pentru normare trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura valori stabile. Pentru diversele scopuri ale testării sunt necesare norme foarte specifice. specificându-se restricţia în aplicare. Subgrupele se pot constitui în funcţii de criterii precum : vârsta. Se cere ca un alt eşantion din aceeaşi populaţie să nu producă rezultate diferite de rezultatele eşantionului iniţial. cel care foloseşte testul şi modul de normare trebuie să cunoască modul cum s-au stabilit aceste norme. o arie geografică faţă de alta). astfel încât. produse când testul este folosit pentru un anumit mediu specific. fundalul cultural şi social. Există o serie de factori care fac ca eşantionul să nu fie reprezentativ. Eşantionul normativ. În practică. . În alegere se fac eforturi pentru reprezentativitate. Acest lucru se întâmplă mai ales când subgrupele produc diferenţe suficient de mari la test (exemplu. În alegerea eşantionului efortul este de a stabili un grup reprezentativ şi variat pentru populaţia căreia îi este destinată proba. sunt construite şi utilizate şi norme de subgrup. faţă de alt sector. În practică. chiar când există norme reprezentative pentru o populaţie definită în linii generale. Un caz particular este cel al normelor locale. populaţia uzinală dintr-un sector.

Nu există date de eşantionare a populaţiei generale a ţării.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 131 Grupul fix de referinţă. zone. Acest tip de scale normative dau sens conţinutului rezultatelor iar norma. formare culturală. Scalele constituite pe baza unui grup fix de referinţă sunt analoge celor de măsurători fizice. nivel intelectual. . populaţia de studenţi. Un tip de scală normativă utilizează u grup de referinţă fix pentru a putea asigura compatibilitatea şi continuitatea rezultatelor fără a asigura şi evaluarea normativă a performanţei. H. industrie. ne putem întreba: cum să în încercarea de a defini criteriile pentru elaborarea unui eşantion pentru o definim populaţiei specifice la care se aplică normele – pe baza de dezvoltare a personalităţii în adolescenţă? Normele să fie semnificative obiectivelor testului. Pitariu a construit un etalon pentru populaţia Transilvaniei. unităţi industriale sau şcolare etc. de exemplu mărimea vocabularului unei persoane. în America testele Minnesota. Facem o diferenţă între eşantion – care se referă la grup efectiv de oameni testaţi. rezultatul individual va depinde de caracteristicile grupului testat într-o anume situaţie. ce tip? Se aplică unor absolvenţi de liceu sau unui anumit nivel pentru nivelul de vârstă şi cu aplicabilitate internă. Norme generale de interpretare s-au realizat doar pentru testul screening Denver. Observaţie: în România nu există norme generale bazate pe eşantioane pe întreaga populaţie a României. la nivelul unei regiuni. Weschler. testele educaţionale au fost construite pe baza eşantioanelor reprezentative pentru întreaga populaţie a ţării. (vezi date de recensământ). În astfel de situaţii. la Cluj. sau al întregii populaţii? Ideal este pentru un test ca să fie construit şi normat pe baza unui eşantion din populaţia generală a unei ţări: cu considerente legate de sex. clase. etc. În restul situaţiilor s-a lucrat cu norme specifice. La noi Testul California s-a lucrat şi s-au obţinut normări doar loturi nereprezentative din armată. California. ci un domeniu al conţinutului. lărgită la nivelul unui oraş. este definită ca un număr ce indică procentul unui eşantion organizat dintr-un domeniu definit de probleme pe care individul le-a rezolvat corect. De exemplu populaţie reprezentativă pentru elevul de liceu. vârstă. obţinute pe eşantioane foarte limitate la grupuri de vârste. diferenţe sat – oraş. Există şi situaţii mai speciale când domeniul de referinţă nu este o populaţie de persoane. şi populaţie – care reprezintă tipul de indivizi din care este selectat eşantionul pe baza criteriilor de reprezentativitate. profesii.

Rezultatul unui copi la acest test va corespunde celui mai înalt nivel de vârstă pe care este în stare să îl rezolve. Tehnici de normare Normele pe nivele de vârstă Conceptul de vârstă mentală a fost introdus în revizia scalelor Binet . în practică rezultatele realizate de individ la teste.se observă că corespunde foarte mult empiricului şi mai puţin statisticii.pentru acele teste care prezintă nivel de vârstă imediat supraordonat (dacă subiectul a reuşit la toate pentru 11 ani . De exemplu. Pentru că.Simon în 1908. diferenţe de structură mentală şi culturală de care trebuie să ţinem seama. Se introduce conceptul de vârstă de bază nivelul cel mai înalt până la care se pot rezolva testele.12 ani. probele pe care majoritatea de 8 ani le-au putut rezolva au fost cuprinse în testul dedicat pentru 8 ani. realizând performanţele unui copil de 10 ani. Un copil poate avea nivelul de bază pentru 11 ani dar în plus există dimensiuni de performanţă exprimate în luni care se adaugă la dimensiunea de bază . 4. mai jos de care toate testele pot fi corect rezolvate. 9 luni funcţie de câte peste 11 ani a reuşit). poate nu reuşeşte pentru altele care sunt sub nivelul său de vârstă. Este deci cu 2 ani înaintea vârstei sale. Probele individuale sunt grupate pe nivele de vârstă. Dar acest gen de normare . Dacă un copil de 8 ani reuşeşte la probele cuprinse pentru nivelul de 10 ani. . scale de vârstă de acest tip prezintă un grad de împrăştiere destul de mare.132 MIHAELA MINULESCU O altă problemă este cea a testelor de personalitate care au norme străine şi astfel dau diferenţe în interpretare.3. când va împlini vârsta de 12 ani el se va afla în retard cu 3 ani.ca normă în sine . Un an de dezvoltare mentală la 3. 9.4 ani este echivalent cu 3 ani de dezvoltare pentru vârsta între 9 . rezultatele medii obţinute de copii în cadrul grupelor de vârstă reprezintă normele de vârstă pentru un astfel de test. Dacă un subiect are reuşite superioare vârstei sale pentru o serie. dar a mai reuşit şi din cele pentru 12 ani la câteva are 11 ani şi 2. vârsta sa mentală este de 12. odată cu înaintarea în vârste. Copilăria şi pubertatea este perioada în care inteligenţa poate fi scalată pentru că este în dezvoltare.are 11 ani. Un copil care la 4 ani este în retard cu aproximativ un an. tinde să se micşoreze. deşi cea cronologică este de 10. Unitatea de vârstă mentală nu rămâne constantă cu vârsta ci.

deviaţia standard nu trebuie să varieze în funcţie de vârstă. Normele exprimate prin percentile Percentilul se referă la procentul de persoane dintr-un eşantion standard care se situează sub un rezultat dat.I. Trăsăturile psihice care au o slabă legătură cu vârsta nu pot fi măsurate cu astfel de norme. x va corespunde celui de al 30-lea percentil. a fost introdus coeficientul de inteligenţă. O altă limitare a rezultatelor normate în funcţie de vârstă apare legată de faptul că nu pot fi utilizate decât pentru acele funcţii psihice care prezintă o schimbare clară şi consecventă odată cu vârsta. Percentilele pot fi considerate ca ranguri într-un grup de 100 de subiecţi. la vârste diferite. pentru a putea compara direct valorile Q. şi reprezintă procentul de persoane din grupul de normare care au scoruri la nivelul sau sub nivelul unui anumit scor. Q. coeficientul de inteligenţă = 100. Modul de aflare al percentilelor: se socotesc toate scorurile cu valori mai mici decât scorul care ne interesează. ca şi cel peste 100 – reprezentând avansul faţă de normal. Gama de percentile este între 1 şi 99. Dacă vârsta mentală este aceeaşi cu vârsta cronologică. Condiţia presupune ca valorile deviaţiei standard a vârste mentale să crească proporţional cu vârsta. Rezultatul reprezentat printr-un coeficient sub 100 – indică gradul de distanţă faţă de normal. Pentru a permite o interpretare uniformă.-ul reprezintă raportul dintre vârsta mentală şi cea cronologică. se înmulţeşte cu 100. Q. Unitatea de vârstă mentală nu rămâne constantă cu vârsta ci tinde să se micşoreze pe măsură ce se înaintează în vârstă.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 133 Dezvoltarea mentală progresează mai rapid la vârste mici şi mai lent la vârste mai mari. fracţia fiind multiplicată cu 100. Dacă 30% dintre subiecţi rezolvă mai puţin de x itemi corect. se împarte la numărul total de scoruri.I. acest rezultat neprelucrat. Folosirea normelor de tip Q. trebuie precedată de o verificare atentă a variabilităţii întâlnită la diferite vârste pentru a asigura condiţia de variabilitate uniformă a deviaţiei standard sau a creşterii proporţionale a vârstei mentale. Un percentil indică populaţia relativă pentru individ dintr-un eşantion standard.I. Stern şi Kuhlman sunt primii care subliniază necesitatea introducerii acestui sistem de măsurare care a fost în practică utilizat prima dată pentru scalele Stanford Binet. . indiferent de subiect sau de vârstă.I. pe măsură ce persoana se apropie de anii de maturitate unitatea de vârstă mentală se va micşora şi ea odată cu vârsta.

iar cele sub 50. Orice rezultat brut egal cu media va avea valoarea lui z = 0. P 100. Într-un astfel de model. vor păstra relaţiile numerice exacte ale rezultatelor brute. Rezultatul neprelucrat inferior oricărui rezultat din eşantionul standard. deoarece sunt obţinute prin scăderea unei constante din fiecare rezultat brut şi apoi împrăştierea rezultatelor conform altei constante. Norme / scoruri standard Rezultatele standard se pot obţine prin transformări lineare sau prin transformări nelineare ale rezultatelor brute. Z = X–X / σ X .abatere standard Avantaj: între rezultatele Z avem aceeaşi distanţă. diferenţele dintre rezultatele aflate în apropierea extremităţilor sunt mulk mai reduse). Avantajele rezultatelor exprimate în perceptile: sunt uşor de evaluat şi au sens şi pentru nespecialişti. vor avea rangul P0 şi. ca măsură a tendinţei centrale. Rezultatele derivate linear se numesc şi rezultate standard sau rezultate Z. mărimea relativă a diferenţelor dintre rezultatele standard derivate va corespunde exact celei dintre rezultatele brute şi toate proprietăţile distribuţiei iniţiale a rezultatelor brute vor fi reproduse în distribuţie rezultatelor standard.134 MIHAELA MINULESCU În rangul de percentile scorul mediei este percentila 50. Când se obţin prin transformare lineară. realizări inferioare. Calcularea rezultatului Z cere scăderea din rezultatul brut al persoanei media grupului normativ şi împărţirea acestei diferenţe la abaterea standard a grupului. σ . şi rezultatul superior oricărui rezultat din eşantionul standard. Percentilele peste 50 reprezintă succesiv realizări deasupra mediei. pot fi folosite şi pentru adulţi şi pentru copii. respectiv. P 50. şi pentru orice tip de test. mai ales în zonele extreme ale distribuţiei (diferenţele dintre rezultatele brute sunt exagerate prin transformarea în procente.media . . Dezavantajul principal constă în inegalitatea evidentă dintre unităţi. Percentilul 25 şi percentilul 75 sunt denumite primul şi al treilea quartil (sfert) delimitând sferturile inferior şi superior ale distribuţiei scorurilor în populaţia de referinţă.

Rezultatele standard normalizate sunt rezultate standard exprimate în termenii unei distribuţii ce a fost transformată pentru a se potrivi curbei normale de distribuţie. rezultatul e negativ. T = 50 + 10 / σ (X – X ) În cotele Hull. σ apoi scorul brut se transformă în scor standard . sunt aproape de curba normală a lui Gauss. 2. Împărţirea în 11 clase standardizate. mai ales pentru teste de abilităţi.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 135 Dezavantaj: în situaţia în care media e mai mare ca rezultatul. Împărţirea acestei curbe în cinci clase normale: 2. 3. Există diferite modalităţi de a normaliza: 1. În cotele T. pe măsură ce ne apropiem de extreme.cu un continuum standardizat ce se întinde de la 0 la valoarea maximă. în practică scara T are limitele între 15 şi 8. H = 50 + 14 / σ (X – X) În mod artificial s-a introdus existenţa unei σ = 14 în loc de 10. media este 50 iar abaterea standard 14. . Cotele de tip T şi cotele de tip H au intervenit pentru a facilita exprimarea rezultatelor sub medie. Pentru normare se calculează media . 3. Proprietăţile curbei normale de distribuţie: 1. Împărţirea acestei curbe în 9 clase standard (stanine) 4. Această curbă are proprietăţi matematice care se pot constitui ca o curbă de rezultate statistice. Simetria bilaterală – având un singur vârf la mijloc. se consideră că distribuţia are media 50 şi abaterea standard 10. Împărţirea acestei curbe în 7 clase normale. Scăderea rezultatelor se face pe un pas egal şi treptat înspre cele două sensuri. Clasele normalizate Un motiv principal al acestei proceduri constă în faptul că cele mai multe distribuţii ale rezultatelor brute.

6%.6%. de obicei util pentru testele de personalitate: 3.6%.6.6%. are ca procente: 4.11.6.12.6.21.2 11.8% 11. 7.136 MIHAELA MINULESCU Paşii procedurii includ: calcularea tabelului de frecvenţe şi împărţirea lotului de subiecţi în unităţi procentuale egale.6%. 17.17.8% 21.1 4. 12.5%. 25.1% şi 4.6%.7.4.14.7%. Etalonul în 11 clase.38. 3.2 25.0%.5%.5%.14. 24. 11.11.2% şi 6. 24.21. Etalonul în 7 clase normalizate.8%.6%. Etalonul constituit 5 clase normalizate are ca procente: 6.7%.16.11.8 21.0%.2%.2%.7%.7% dintre subiecţii lotului de referinţă.1 Împărţirea în 7 clase normale .2%. respectiv intervale între repere care nu sunt echidistante. Iată exemplificări pentru distribuţia datelor conform diverselor clase normalizate.8% Etalonul în nouă clase.8%. 4. 19.1%.1%.4. staninele.5%. .2%.1%.6%. 4.0%.

6 17.5 19. . Când distribuţia reală a rezultatelor brute se apropie de curba normală de distribuţie. rezultatele standard şi clasele normalizate vor servi aceluiaşi scop.5 12.0 6. rezultatele standard derivate linear şi rezultatele standard normalizate vor fi aproape identice.6 12.1 4.0% 17.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 137 Împărţirea în 9 clase standard (stanine) 4.6 6.1 Împărţirea în 11 clase standardizate Acest tip de transformări nonlineare se efectuează numai când există un eşantion numeros şi reprezentativ şi când deviaţia standard de la rezultatele testelor se datorează defectelor testului şi nu caracteristicilor eşantionului sau altor factori care afectează eşantionul. În astfel de situaţii.

6 3.5 11.5 14.6 7.6 Echivalenţe între clase şi nivelele calitative: mediu f slab slab bine X Foarte bine 6.138 MIHAELA MINULESCU 3.7% 24.2 24.2 38.7 11.6% 16.2 .0 14.6 4.7 7.7 6.6 4.

Distorsionează mult diferenţele de scor în partea de sus şi de jos a distribuţiei. Reflectă diferenţele absolute dintre scoruri.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 139 Comparaţii a diferite tipuri de scoruri la test: Tip de scor scor brut rang percentil Avantaj Dă un număr precis de puncte obţinute la test Este mai uşor înţeles de utilizatori. Dacă grupele de referinţă sunt echivalente. Indică o poziţie relativă a scorurilor în percentile. . Se poate ajunge să nu permită suficiente unităţi de scor pentru a putea să diferenţiezi printre scoruri. Sunt dificil de explicat pentru utilizatori. utilizează deci unităţi inegale de măsurare. Se poate calcula tendinţa centrală şi corelaţia. scoruri standard Derivate din proprietăţile curbei normale. Inadecvate pentru datele ce nu se grupează conform curbei normale. Nu poate fi comparat dacă grupele nu sunt similare. Simple şi utile. Nu permite o tendinţă centrală. stanine Scorurile sunt unitare. Nu cere statistici sofisticate. Sunt insensibile la diferenţele de mărime din cadrul staninei. Poate fi exprimată tendinţa centrală. Mai adecvat pentru datele fără distribuţie normală (distribuţii asimetrice) Dezavantaj Nu poate fi interpretat sau comparat Utilizează unităţi de măsurare ordinale. permit compararea de la test la test.

Cerinţe privind conduita utilizatorului de teste 10. respectiv situaţia stimul care solicită un astfel de răspuns sau reacţie din partea subiectului. Relaţia test . Un set de itemi omogeni. Răspunsurilor. Testarea şi sursele variaţiei erorii 10.1. care se referă la acelaşi aspect psihic. comportamentală a subiectului sau îi cere să evalueze un comportament propriu sau al altuia.4. Testul constă din una sau mai multe probe care determină fiecare o reacţie psihologică. formează o scală. fie pot servi predicţiei unor comportamente. Nu există restricţii privind numărul de itemi care formează o scală.obiective investigate. De exemplu.caracterizarea finală 10. denumite scoruri.3. factori ce intervin în testarea psihologică Testele psihologice evaluează fie atribute psihice. conform unor reguli. conform unor reguli fixe. Nu li se poate cere persanelor ce se prezintă la examenul pentru carnetul de conducere să conducă automobilul atâta vreme cât nu au urmat . li se atribuie valori numerice. factori ce intervin în testarea psihologică 10. Pentru fiecare scală se calculează scorul pe baza itemilor componenţă.obiective investigate. un desen. pentru selecţia profesională ar fi imposibil ca un test să se refere la totalitatea situaţiilor şi comportamentelor care profesionale specifice. o listă de alegere sau ordonare răspunsului subiectului atribuindu-i-se un scor. poate consta dintr-o întrebare.2. Relaţia test . o problemă situaţională. Nu este necesar ca itemii unui test construit în scopul diagnosticului sau predicţiei unui comportament să descrie exact acel comportament. Raportul .140 MIHAELA MINULESCU APLICAREA TESTULUI ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 10. Un item al testului.1.

interne (precum sentimente. reacţii psihofiziologice). stimuli luminoşi. reacţii acoperite. intenţia de a se angaja în comportamente specificate). cu ceea ce îşi propune testul să măsoare: I. opinii ale altora faţă de persoană). Legătura culturală a caracteristicilor testului (dependenta de cultura din care a făcut parte cel care a făcut testul). dacă metoda de înregistrare a rezultatelor tine tot de caracteristicile situaţiilor. 3. uneori fără legătura aparentă. reacţiile subiectului (deschise. Factori ce ţin de caracteristicile situaţiilor: 1. 6. 3. Modul de administrare a testului: instructaj. fapte biografice. III. comportamente observabile. atribute ale trăsăturii (dispoziţii. sociale. II. 2. 2. maniera de răspuns. de exemplu. Secvenţa sau modelul secvenţial în care se desfăşoară proba (paternul de succesiune a itemilor). zgomot. Factorii ce ţin de caracteristicile persoanelor implicate: .TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 141 cursul de instruire. 1986. uşurinţa sau dificultatea de a face fată acestui format. dorinţe şi trebuinţe (ca. 3. 2. Angleitner. timp de lucru standard. Conţinutul testului. Astfel itemul poate descrie 7 categorii de aspecte: 1. Contextul interpersonal. cogniţii interioare). Testul psihologic măsoară comportamente prin care se pot face inferenţe asupra altor comportamente. Există o serie de factori care intervin şi influenţează reacţia subiectului la conţinutul testului şi care astfel pot interfera cu obiectivul acestuia. 5. unde este inclusă si influenta examinatorului. reacţiile altora (reacţii. de obicei descrise prin adjective sau substantive). Toate regulile privind caracteristicile psihometrice ale testului şi calităţile testului psihologic au ca obiectiv să menţină capacitatea testului de a măsura ceea ce îşi propune să măsoare. atitudini. 4. Taxonomia tipurilor de itemi realizată de A. Factori ce ţin de caracteristicile stimulilor: 1. atitudini (opinii puternic susţinute faţă de diverse categorii de subiecte generale. Contextul social: este important dacă subiectul lucrează singur sau în grup. se referă la relaţiile posibile între itemul testului de personalitate şi trăsătura evaluată. Formatul testului: în relaţie cu viteza de lucru. Caracteristicile fizice: lumină. 4. alte conţinuturi. 7. 4. personale). tipul de material cu care lucrează subiectul (standardizate).

ca eroare de măsură. nu este suficient să se indice o valoare a coeficientului de fidelitate pentru a arăta cât de bine sunt reflectate scorurile reale de scorurile observate.2. 9. ci trebuie să se precizeze: • Caracteristicile persoanelor cărora te este destinat testul (nivel de studii. unul dintre mecanisme devine rigid. • complianţa (se referă la comportamentul de acceptare la ceea ce li se cere). 5. etc. când diferă de cele standardizate. Testarea şi sursele variaţiei erorii Înainte de a calcula coeficientul de fidelitate al unui test este necesară precizarea surselor posibile ale erorilor de măsură. la un alt test.142 MIHAELA MINULESCU 1.). funcţionând în toate situaţiile de viaţa. • apărările sociale (eului): este rău când. Caracteristici ce ţin de fiziologie: sănătate. 3. 6. în structura personală. 7. Elemente care ţin de trăsăturile de comportament. O caracteristică a unei persoane poate fi măsurată prin scorurile reale ale unui test sau poate influenţa scorurile observate. conflicte. oboseală. Din aceste motive. Stilurile personale de răspuns. în cadrul conţinutului va interveni acest al doilea factor. care pot tine de o dinamică inconştientă. vârstă etc. Starea emoţională în sine si starea de tensiune (calm rezultat din blocarea tensiunii .un hipercontrol).). 10. 4. auz. Măsura în care subiectul este familiarizat cu testarea. • Condiţiile în care se administrează testul. motive. zgomotul etc. căldura. . Condiţiile de administrare a testului (lumina. pe lângă conţinutul întrebării). Scopurile personale ale testării ("vreau să obţin un job sau vreau să le demonstrez celorlalţi că pot obţine postul"). care includ: • dezirabilitatea socială (unii sunt mai legaţi de dezirabilitatea socială. caracteristici de motricitate. Capacitatea de a înţelege întrebările si itemii testului si îndemânarea în lectură (citire). Dispoziţia de a avea sau nu noroc în ghicirea răspunsului (intuiţia este în rezonantă profundă cu materialul). pot modifica destul de mult scorurile observate. 8. Fluctuaţii ale atenţiei si memoriei. 2.

condiţiile de administrare. tensiunea emoţională. de asemenea specifice pentru anumiţi itemi ai testului. Particularităţile temporare şi specifice care influenţează doar un anume test pot fi specifice pentru testul în întregime sau faţă de anumiţi itemi ai săi. Ele pot fi: nivelul unor deprinderi ce pot influenţa nivelul de operare la teste. modele de răspuns stabile. Ele pot fi specifice faţă de testul luat ca întreg: precum nivelul individual de dezvoltare a abilităţii respective care nu influenţează rezolvarea altor teste. precum: şansa persoanei de a şti răspunsul la nu anume fapt particular cerut de item. Sursele posibile de variabilitate care pot afecta scorurile unui anumit test sunt: particularităţile durabile şi generale ale persoanei. dar generale ale persoanei se referă la factori incidentali care afectează performanţele nu numai la un anume test. 1991). abilitatea generală de a înţelege instrucţiunile la teste. înţelegerea sau nu a mecanismelor testării respective. Din a doua categorie fac parte fluctuaţiile şi ideosincraziile caracteristice individului şi fluctuaţiile neprevăzute ale atenţiei sau percepţiei suprapuse nivelului general de performanţă caracteristic persoanei. sexului sau rasei examinatorului cu personalitatea celui examinat care poate stimula sau . Dintre factorii sistematici amintim: condiţiile de testare (un anumit interval de timp fixat pentru testare. Pot fi. factori de distragerea atenţiei. claritatea instructajului). deprinderile şi tehnicile generale solicitate în testare. particularităţi temporare dar generale ale persoanei. Din prima categorie fac parte: înţelegerea sarcinii specifice cerute de testul dat. setul sau dispoziţia momentană. 1949. sintetizate în şase categorii. micile trucuri sau tehnici de rezolvare a testului. Murphy şi Davidshofer. cunoştinţe şi deprinderi specifice. ci la mai multe sau la toate testele precum: sănătatea. motivaţia. particularităţile durabile dar specifice ale persoanei. efectul interacţiunii personalităţii. Particularităţile durabile dar specifice au influenţă numai asupra unui test. particularităţi temporare şi specifice ale persoanei. Particularităţile temporare. nivelul de antrenare în rezolvarea unor anumite tipuri de sarcini. factori sistematici sau de noroc care afectează administrarea testului sau evaluarea performanţelor la test. nivelul prea elevat al testului. în ultimă instanţă unele variaţii neexplicate precum şansa în găsirea răspunsului corect (subiectul ghiceşte) sau distragerea temporară a atenţiei (Thorndike. şi. oboseala. Particularităţile durabile dar generale au influenţă asupra rezolvării mai multor teste. tipuri de itemi cu care subiectul este anterior familiarizat.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 143 Au fost detectate mai multe surse ale variabilităţii scorurilor.

se cer evitate manifestările de oboseală. este importanţa în conduita să se evite complet atitudinea de "superioritate a-toate-cunoscătoare". În conduită se cer evitate descurajările prim afirmarea peremptorie a erorii. de a prognoza eficienţa într-o activitate cere psihologului o continuă perfecţionare prin cunoaşterea la zi a literaturii referitoare la validitatea probelor respective şi lărgirea orizontului de cunoaştere profesională.3. nevoia de a apare într-o lumină favorabilă. Cerinţe privind conduita utilizatorului de teste Standardele de testare psihologică şi educaţională prevăd o serie de reguli privind utilizatorul de teste. nu trebuie să influenţeze direcţia şi calitatea gândirii şi conduitei subiectului. Capacitatea de a face interpretări. Încurajarea. precum şi diferite atitudini ale subiectului care afectează modul său de lucru precum: teama de eşec. aspecte care îi pot permite aprecierea corectă a . de influenţa factorilor ce pot inhiba conduita normală a subiectului sau îl împiedică să realizeze nivelul de performanţă de care este în mod obişnuit capabil. de a înţelege natura dezadaptării sau insuccesului profesional sau existenţial. reducându-se la minim elementele care accentuează stresul în situaţia de examen. plictiseală. inconsecvenţa sau părtinirea în evaluarea 10. percepţii deformate privind examenul. raţională şi favorabilă pentru subiectul examinat. sensul acestuia şi examinatorul. în general. Trebuie cunoscute şi avute mereu în vedere limitele procedurilor standardizate. În virtutea acestui principiu. examinatorul trebuie să fie vizibil subiecţilor. dar şi confirmarea continuă a corectitudinii răspunsurilor. sau aparatele de înregistrare indicatorilor de eroare şi timp de execuţie. nemulţumire. Un principiu fundamental pentru examenul psihologic indiferent de natura acestuia este onestitatea ştiinţifică şi profesională a celui care examinează şi interpretează datele. pentru a scădea gradul de nesiguranţă. În examinare este necesară aplicare probelor într-o manieră realistă. Valoarea rezultatelor poate fi alterată semnificativ de lipsa de cooperare. necesară în relaţia cu subiectul. performanţelor. Astfel de factori trebuie cunoscuţi de examinator şi înlăturaţi dintre variabilele situaţiei de examen.144 MIHAELA MINULESCU inhiba performanţa. Printre condiţiile care favorizează eliminarea tensiunii şi care ţin de comportamentul examinatorului amintim: găsirea unei poziţii în care subiectului să-i fie mai puţin vizibile notaţiile sau observaţiile. care lasă să se înţeleagă că prin examinarea psihologică se ajunge să ştii totul despre persoana examinatului.

10. raportul unui examen clinic diferă în amploare şi profunzime a interpretărilor de raportul unui examen de selecţia. dar şi calităţi psihice precum simţul empatic. rapoartele diferă de asemenea şi în funcţie de nivelul de comprehensibilitate al beneficiarului. În situaţia unor rezultate contradictorii este important ca psihologul să prezinte obiectiv constatările şi să încerce explicarea inconstanţelor. sănătate psihică.caracterizarea finală Forma pe care o ia acest raport este de obicei direct legate de tipul de examen şi de cerinţele beneficiarului. poate genera o varietate largă de interpretările beneficiarului conducând cel mai adesea spre imagini greşite asupra subiectului. . discordanţelor dintre date. neutilizarea unor termeni care nu sunt inteligibili beneficiarului şi explicarea semnificaţiei rezultatelor prezente. autocunoaşterea. deprinderea dea observa şi nota corect răspunsurile şi observaţiile. Raportul privind consilierea educaţională diferă în conţinut şi centrare pe probleme de raportul de expertiză judiciară. Condiţiile şi principiile generale de întocmire a raportului sunt prezentate în Standardele de testare educaţională şi psihologică. capacitatea de a obţine cooperare. O deficienţă constă în descriptivismul exagerat (privind comportamentul subiectului în timpul examinării) fără a oferi şi comentarii asupra acestor prezentări. sau a acelor aspecte care trebuie adâncite în cadrul examinării. respectarea confidenţialităţii. atenţionând când acestea nu sunt certe. Principiile respective se referă la obiectivitate. inteligenţă. experienţa interpersonală câştigată inclusiv în contactul cu diferite categorii de persoane. Simpla enumerare a observaţiilor făcute. incertitudinilor.4. În mod specific sunt necesare memorarea corectă a instructajelor. non-intruziunea. încărcate de subiectivismul celui care citeşte un astfel de raport. În profilul psiho-comportamental este important să se manifeste calităţi precum: cultura psihologică. Raportul .TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 145 metodelor la care poate recurge într-o situaţie dată. fără comentarii şi integrarea lor într-un sens anume. deprinderi formate în cercetare psihologică şi sau experimentare. lipsa de ambiguitate şi subiectivism. În raport se includ explicaţiile posibile.

19972).1.146 MIHAELA MINULESCU TESTAREA INTELECTULUI: PRINCIPII DE INTERPRETARE. Scalele Wechsler: W. Orientarea .1. Testul I. A. Aspecte privind interpretarea testelor de inteligenţă 11. 1967). testele tip vocabular..C.I. Hendrickson. 1949. Testul de aptitudini mecanice MacQuarrie 11.S -R. Moduri de abordare a intelectului şi definirea abilităţilor intelectuale.Bonnardel. ca abilitate intelectuală generală apare ca unul dintre cele mai controversate . şi a abordării genetic-epistemologice (Piaget. respectiv teoriile şi experimentele de tip cognitivist.S. consecinţe pentru măsurarea psihologică şi construirea de teste. Moduri de abordare a intelectului şi definirea abilităţilor intelectuale. Inconsistenţele au condus la abordarea măsurării din perspectiva prelucrării informaţiei.3. a diagnozei şi prognosticului privind eficienţa intelectuală. Abordarea tradiţională a inteligenţei viza inteligenţa ca aptitudine şi măsurarea acesteia în psihometric.A. Definiri ale inteligenţei Plurivalenţa conceptului şi natura variată a conduitelor intelectuale sunt unanim recunoscute în psihologie (Delay şi Pichot. M. Acestor două orientări li se adaugă conceperea inteligenţei prin prisma fiziologicului (Hebb. Bateria factorială P. PROBE DE CAPACITĂŢI COGNITIVE 11. consecinţe pentru măsurarea psihologică şi construirea de teste. Bateria factorială standard .I.2. testele Domino. Aspecte privind interpretarea testelor de inteligenţă Inteligenţa. Testele Cattell. W. 1982). largi şi greu definibile concepte. Matrici progresive. 11. În cadrul psihologiei aplicate s-a pus problema consistenţei măsurătorilor.3.

. P. Scala Brunete. Scala Bayley.I.P. Scala de inteligenţă pentru adulţi Wechsler.scalele metrice. inteligenţa ca aptitudine şi inteligenţa ca structură factorială. Ca instrumente tipice sunt: . Acest criteriu este valabil cu condiţia departajării unor sarcini intelectuale care au valoare discriminativă mare între diferite nivele de vârstă. W. Inteligenţa ca dezvoltare Această perspectivă a permis: 1.P. utilizând norme de dezvoltare sau conceptul de cuotient intelectual. instrumente de tipul scalelor metrice de dezvoltare 4.C. instrumente tip screening Se bazează pe constatarea că rezultatele copiilor la aceeaşi sarcină sunt mai bune pe măsura înaintării în vârstă.I.S.testele de tip screening . determinarea faptului că rezultatele copiilor la aceeaşi sarcină sunt mai bune pe măsura înaintării în vârstă 2. Au existat trei criterii principale care au determinat 3 orientări în construirea probelor prin care se măsoară inteligenţa şi abilităţile cognitive: inteligenţa ca dezvoltare.S. Q. revizuit.C. respectiv au valoare genetică. Scala de inteligenţă pentru preşcolari şi şcoală primară Wechsler. W. Ca exemplificări curente: Scala metrică Stanford . sau scalele de dezvoltare .I. Metoda se aplică în special în măsurarea inteligenţei copiilor.testele operaţionale bazate experimentele lui Piaget care vizează identificarea caracteristicilor calitative ale inteligenţei. De asemenea.Leyine.A. Astfel de teste măsoară inteligenţa în contextul comparării vârstei mentale cu vârsta cronologică.I.A. Scala screening Denver Scala de inteligenţă pentru copii Wechsler.Binet.S.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 147 prevalentă în psihometrie este cea care întemeiază măsurarea inteligenţei ca performanţă prin raportarea la un criteriu exterior. W. selecţionarea unor sarcini intelectuale care au valoare discriminativă mai mare între diferite vârste 3.

Pentru a depăşi aceste inconveniente. J. conduce spre rezultate care sunt semnificative pentru inteligenţa concretă. L. Terman .caracterul nonverbal. inteligenţa nonverbală etc. şi de a realiza adaptarea instinctuală modificată în comportamentul deschis în avantajul individului ca animal social.Abilitatea de a inhiba adaptarea instinctuală. implică aptitudinea de a rezolva problemele 3. . Aceste probleme pot avea o natură diferită în funcţie de care se pot aborda diferite tipuri de inteligenţă.caracterul concret al sarcinilor. W.caracterul abstract. . se referă la tipuri de inteligenţă care se pot măsura prin teste specifice Aceste moduri de definire prezintă două inconveniente: dificultatea aplicării în practică şi variaţia naturii inteligenţei în funcţie de conţinutul confruntărilor cu mediul în care evoluează individul. Dearborn Inteligenţa ca aptitudine: 1.Abilitatea de a învăţa sau profita din experienţă. se bazează pe definirea inteligenţei ca mod de a se adapta la situaţii noi (variaţii) 2.148 MIHAELA MINULESCU Definirea inteligenţei ca aptitudine a individului de a se adapta la situaţii noi este relativ controversată. E. .Un mecanism biologic prin care efectele unei complexităţi de stimuli sunt puse laolaltă şi li se dă un sens unificat în comportament. în psihometrie s-a definit inteligenţa ca aptitudine de a rezolva problemele.M. Elementul comun tuturor acestor forme este aptitudinea de a forma concepte. Thurstone . L. a redefini adaptarea instinctuală inhibată în lumina unei conduite de tip încercare şi eroare trăite în plan imaginar. Acest criteriu corespunde optim criteriilor de dezvoltare intelectuală şi este suficient de sensibil şi la dereglările şi atingerile patologice. Ca exemple de astfel de probe: .Abilitate de a da răspunsuri care sunt adevărate sau factuale. Exemple de poziţii diversificate: . inteligenţa verbală.L. conceptualizarea. Astfel: .Abilitatea de a conduce gândirea abstractă. inteligenţa abstractă.L Thorndike .caracterul verbal.F. Peterson .

teste de atenţie (concentrată. Apoi se calculează intercorelaţiile dintre scoruri pe toate perechile de itemi posibili. . Astfel.I. inventivă). testele Bordon. şi raţionament conceptual să se grupeze în doi factori. cuvinte perechi.teste de creativitate (testul Torrance. Praga . memoria topografică . Testele de inteligenţă pe nivele de formare intelectuală Bontilă. s-a ajuns la rezultate variate în ceea ce priveşte factorizarea capacităţii intelectuale. unul de abilitate verbală şi celălalt de abilitate matematică. rezolvare de probleme aritmetice. numerică etc. analitică. de exemplu.teste de abilităţi perceptive şi rezolutive. distributivă). vizuală.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 149 Testul analitic de inteligenţă. construit de Meili (inteligenţă concretă. dacă folosim 4 teste: înţelegere a vocabularului. T. de exemplu. vor tinde să se grupeze în factori distincţi.).teste de memorie (verbală. testul McQuarrie Inteligenţa şi structura ei factorială: Teoriile psihometrice care se bazează pe studierea şi determinarea diferenţelor interindividuale au încercat aproape întotdeauna să studieze inteligenţa în termenii unui set de surse statice latente denumite factori.obţinuţi prin procedee statistice şi denumiţi prin analiza conţinutului psihologic subiacent acestor variabile latente. sau deloc. fluenţă verbală.A. Ca teste de atenţie şi memorie: .I 4 (abilităţi de raţionament. unu grup de persoane li se dă un set larg de teste. Factorii sunt constructe ipotetice . I 1 . înţelegere a citirii.C. respectiv la factorii presupuşi a sta la baza performanţelor la toate aceste teste. mai ales privind numărul de factori şi modul cum sunt puşi în relaţie. Pentru a obţine factorii. ca testele care tind să coreleze înalt să se grupeze împreună într-un singur factori iar testele care corelează slab. Dacă aplicăm tehnica analizei factoriale pentru a realiza această reducere şi folosim teste care măsoară diferite forme ale inteligenţei putem obţine. abstractă. set de rezultate la teste şi printr-o procedură statistică se reduce scorurile la itemi sau teste la un număr mai mic de scoruri. Se propune ca diferenţele individuale în performanţele la probele de performanţă intelectuală să se descompună în componentele factoriale care sunt responsabile de varianţa comportamentului rezolutiv. În diferite abordări factoriale ale inteligenţei. memoria figurilor.). testele de gândire divergentă Guiflord) . 10. lista de cuvinte. abilităţi numerice etc. B.

şi după el şi alţii descoperă că sarcinile de tip analogie măsoară cel mai bine factorul de inteligenţă generală. la Thurstone. De exemplu. Chicago. 3. 1938 . Primary Mental abilities.Press. iar al treilea se referă la procesul de aplicare a regulii deduse anterior pentru un nou domeniu pentru a putea produce completarea. g.150 MIHAELA MINULESCU Astfel. g. Spearman. deducerea relaţiilor. 1927. 1923. Testele domino (D48 şi D70. dacă avem de rezolvat analogia "avocat . pentru trei nivele de dezvoltare a intelectului). 1927.. care se măsoară tipic prin teste de vocabular (sinonime. Spearman. Dintre testele de acest tip cităm: Matricile factoriale Raven ( 3 nivele. în funcţie de nivelul de pregătire). factor de înţelegere verbală. care se măsoară tipic prin teste care cer o rapidă producere de cuvinte. la Guilford. factor numeric. Testele de inteligenţă Cattell (3 scale. Thurstone. propune o viziune multifactorială asupra inteligenţei: 7 factori primari: 1. antonime) şi prin teste de deprinderi de înţelegere a citirii. doctor . respectiv înţelegerea experienţei.pacient. 15o. 1938. deducerea corelaţiilor. 2. de la Spearman. în funcţie de nivelul de pregătire).. propune dihotomizarea în factor general al inteligenţei. doctor .. care se măsoară tipic prin probleme aritmetice care cer evaluare şi efectuare de calcule şi mai puţin pe cunoştinţe anterioare. abilităţile reprezentate de cei specifici sunt implicate în sarcini unice . factor de fluenţă verbală. diferenţele intelectuale trebuie înţelese în funcţie de diferenţele în cantitatea de energie mentală pe care individul o poate implica în performanţa intelectuală în test.C. Abilitatea reprezentată de factorul general permite performanţe la toate categoriile de sarcini intelectuale. 2. primul se va referi la capacitatea de încodare perceptivă şi de înţelegere.pe acestea din urmă nu le consideră de mare interes pentru psihologie. . cât mai multe cuvinte care încep cu o anumită literă. diferenţele individuale în g pot fi înţelese în funcţie de capacitatea subiectului de a folosi 3 procese calitative ale cogniţiei.2 tipuri de factori: factorul general g şi factori specifici. se poate cere subiectului să genereze cât de repede posibil. U. şi factori specifici. Spearman. avocat şi client.client.". Spearman propune două lucruri privind natura lui g: 1.7 abilităţi mentale primare. într-un timp limitat. al doilea la inferarea relaţiei dintre primii doi termeni ai analogiei. 120 factori ai intelectului. De exemplu.

Guilford şi asociaţii săi au pus la punct teste care măsoară fiecare abilităţile mentale respective din cadrul modelului cuboid. sisteme. Guilford. factor de vizualizare spaţială. implicaţii). care se măsoară tipic prin teste care cer manipulare mentală a simbolurilor sau desenelor geometrice De ex. unul dintre cele 5 tipuri de conţinuturi ( (vizual. 5. memorie. Memoria relaţiilor semantice e măsurată prin prezentarea unei serii de relaţii precum de exemplu: "Aurul este mai valoros decât fierul" şi apoi testând reţinerea printr-un format de alegeri multiple. sau matrici. 7. subiectului i se arată o imagine geometrică la un anume unghi de rotaţie. Vom prezenta. 1967. Guilford creşte numărul acestora la 150. urmat de un set de imagini orientate diferite alte poziţii şi se poate cere descoperirea celor identice. propoziţii.. 6. Abilităţile sunt definite independent. în care departajează experimental iniţial 120 de abilităţi intelectuale. comportamental) şi unul dintre cele 6 tipuri de produse ( (unităţi. .TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 151 4. Iată câteva exemple: cogniţia relaţiilor spaţiale care se măsoară prin teste care utilizează analogii de imagini. bateria Bonnardel. Evaluarea unităţilor simbolice este măsurată prin prezentarea unor perechi de numere sau litere care sunt identice sau diferite în funcţie de mici detalii. În 1982 Guilford afirma că a demonstrat existenţa tuturor celor 150 de factori. 1971. simbolic.Pichot. propun modelul cuboid al intelectului. Fiecare sarcină mentală va conţine trei tipuri de ingrediente: unul dintre cele trei tipuri de operaţii mentale posibile (cogniţie. gândire divergentă. psihologic sunt interdependenţi. măsurat tipic prin teste de analogii sau serii de completat. gândire convergentă şi evaluare). respectiv intercorelează statistic. măsurat tipic prin teste care cer o rapidă recunoaştere de simboluri.. semantic. auditiv. imagini etc. Testul de vocabular Binois . factor de raţionament. măsurat prin teste de reamintire de cuvinte. sau descoperirea desenului în care figura geometrică are poziţia imediat următoare. clase. Mai recent. Guilford şi Hepfner. relaţii. 1982. factor de memorie. care. factor de viteză (celeritate) perceptivă. Vom prezenta o baterie de teste factorială. deşi logic sunt independenţi. transformări. câteva dintre probele de gândire divergentă Guilford ca abilitate creativă.

a ştii cum să acţionezi în legătură cu acest . completare propoziţii) şi abilitate numerică (aritmetică: concepte. raţionare mecanică). vizualizare trispaţială. monitorizarea locului în performarea sarcinii (ce s-a şi ce trebuie făcut). Astfel. selectarea uneia sau mai multor reprezentări mentale ale informaţiei. raţionament şi operaţii simple). propune un model ierarhic al inteligenţei. sugerând faptul că există doi factori largi. Caută componentele informaţionale şi de procesare ale inteligenţei. realizează un experiment cerând mai multor experţi să rangheze o serie de tipuri de comportament în funcţie de gradul în care par a fi caracteristice pentru inteligenţă. monitorizarea modului dea înţelege feedback-ul intern şi extern privind calitatea performanţei. şi în funcţie de gradul lor de importanţă în definire a inteligenţei unei persoane. dexteritate manuală. primul factor se subfactorizează în fluenţă verbală (vocabular. la periferie. Factorii largi de grup pot fi şi ei descompuşi în factori mai înguşti. meta-componentele sunt procese de control de nivel superior utilizate pentru a interveni în planificare. Factorul al doilea se subfactorizează în comprehensiune mecanică (înţelegerea sarcinilor mecanice. Identifică zece meta-componente ca fiind cele mai importante în funcţionarea inteligenţei: recunoaşterea existenţei unei probleme. în care fiecare test dintr-o baterie de teste de inteligenţă poate fi plasat undeva în cerc: teste mai apropiate de centrul cercului sunt cele care măsoară abilităţi mai "centrale" ale inteligenţei. propune în 1965 o structură radială a inteligenţei. Rangările au fost analizate factorial. componente de performanţă şi componente de achiziţionare de cunoştinţe. non-executabile. Aranjamentele diferă în funcţie de tipurile variate de conţinuturi şi procese cerute de sarcină. 1981. viteză şi precizie manuală) Guttman. decizii privind modul de alocare al resurselor adiţionale. 1971. selectarea unei strategii care să combine aceste componente de ordin inferior. raţionament verbal. de grup: abilitatea socio-educaţională şi abilitatea practică-mecanică-spaţială. Primele. Cele mai pure măsurători vor fi plasate în centru. iar cele mai puţin pure. monitorizare şi evaluarea performanţei. Sternberg. selectarea unui set de componente de nivel inferior. Imaginată ca un cerc.152 MIHAELA MINULESCU Vernon. relaţii spaţiale (vizualizare bi-spaţială. utilizarea uneltelor şi echipamentului. recunoaşterea naturii problemei. discriminarea mărimii) şi abilităţi psihomotorii (coordonare vizual-manuală. Identifică astfel trei tipuri de componente care sunt importante: meta-componente.

1985). cere gândirea ipotetică. moduri de procesare a componentelor (persoanele preferă să proceseze componentele particulare în moduri diferite). dificultăţi în învăţare. etc. orientare şi selecţie profesională. Adaptare şcolară. programe etc. planuri. timpul şi acurateţea procesării. Autorul identifică de asemenea procesele de ordin inferior care sunt utilizate în executarea strategiilor necesare pentru a realiza o sarcină: encodarea naturii stimulului. testarea educaţională şi de orientare vocaţională. Dezvoltă un test ca formă de cercetare în care include aspecte care academice şi de muncă: Sternberg Triarchic Ability Test. Cele mai importante din aceste trei componente descrise sunt identificate de Sternberg în: encodarea selectivă. reprezentarea mentală (diferite persoane pot să utilizeze diferite reprezentări ale informaţiei. tematici. regula de combinare pentru componente (diferite persoane pot utiliza reguli diferite). În 1985 postulează existenţa a 6 surse primare în diferenţele individuale în procesarea informaţiei: componentele (o persoană poate utiliza mai multe sau mai puţin componente. componenţial: cantitativ (abilitatea de gândire inductivă în domeniul numeric precum extrapolarea unei secvenţe numerice). care poate fi administrat de la grădiniţă la vârsta adultă şi include 12 tipuri de itemi: componenţali: verbali (abilitatea dea învăţa din context).TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 153 feedback. combinarea selectivă şi compararea selectivă. inferarea relaţiilor dintre 2 stimuli similari în unele privinţe dar diferiţi în altele. testarea validităţii curriculare prin analiza saturaţiilor factoriale şi a corelaţiilor dintre progresul factorilor cognitivi ai populaţiilor şcolare şi conţinuturile învăţării (discipline. repetenţie. de consiliere şi selecţie profesională. implementarea acţiunii ca rezultat la acest feedback (Sternberg. Componentele ce ţin de achiziţionarea cunoştinţelor sunt procesele implicate în învăţarea informaţiei noi şi stocarea ei în memorie. sau chiar altele decât o altă persoană). Utilitatea testelor de inteligenţă Pentru domenii variate care ţin de stabilirea gradului de normalitate mentală. aplicarea unei relaţii inferate anterior la o situaţie nouă. Aspecte privind interpretarea testelor de inteligenţă . predicţia performanţelor şcolare. întârzieri intelectuale. analfabetism. ordinea de procesare.). confruntarea cu noul: verbal ( abilitatea de a gândi în moduri noi. sau analogii verbale).

indicele de exactitate. se cere aprofundarea situaţiei prin aplicarea unor teste cu structuri paralele sau diferenţiale. • calitate scăzută. posibilitatea limitată de a controla sau inhiba această energie şi lipsa de rezistenţă în activitatea de analiza meticuloasă. . predominarea proceselor de excitaţie.154 MIHAELA MINULESCU Interpretarea datelor trebuie integrată în ansamblul personalităţii subiectului. Din această perspectivă se cere verificată natura decalajului calitate . respectiv numărul de itemi corect rezolvaţi în unitatea standard de timp. hipercorectitudinea etc. la testele de dezvoltare comparativ cu cele de randament sau situaţionale. O situaţie deosebită intervine când testul este dat în timp liber. aspecte atitudinale precum perfecţionismul.poate semnifica un ritm de lucru lent datorate unui deficit de dinamică sau mobilitate mentală ( dar care nu afectează desfăşurarea raţionamentelor). în general semnifică o capacitate intelectuală limitată (dacă nu pot fi decelaţi alţi factori de influenţă).cantitate: este o situaţie particulară a examenului respectiv sau ţine de caracteristici durabile ale persoanei. Astfel. Această controversă priveşte probleme legate de natura coeficientului de inteligenţă. • calitate scăzută. respectiv numărul de itemi rezolvaţi corect împărţit la numărul de sarcini parcurse. timp scurt. oboseală. elemente caracterial . evaluarea şi interpretarea lui.I. . Controversa privind quotientul (coeficientul) de inteligenţă. De exemplu. lipsa de capacitate de efort în timp.situaţia nu permite în sine un diagnostic cert în măsura în care lipsa de aplicare în sarcină se poate datora unui game relativ largi şi variate de cauze precum: lipsa de interes pentru examen. . subiectul urmând să rezolve în timpul particular lui.semnificativă pentru capacitatea de aprofundare şi mobilitatea inteligenţei. testele furnizează indicele numărului de erori. toate sarcinile testului. în acest context. Q.care. În afara indicelui de performanţă. • calitate înaltă. . În cazul rezultatelor slabe. ne punem întrebarea în ce măsură diferă rezultatele la testele verbale de cele nonverbale. superficialitatea. putem defini următoarele tipuri de interpretări: • calitate înaltă în timp scurt. timp lung. Toate pot conduce la căutarea unei soluţii pentru situaţia problematică doar pentru a pune capăt stării conflictuale pe care o trăieşte persoana în cauză. Interpretarea rezultatelor cere integrarea datelor pentru a putea valorifica maximal indicii testului respectiv. situaţia poate fi determinată de hipermotivare. Acest gen de aprofundări permit un diagnostic nuanţat referitor la caracteristicile calitative ale factorilor intelectuali. timp lung. .atitudinale.

Q.I. Q. punctele puternice şi cele slabe ale personalităţii care au intervenit în procesul efectiv de obţinere a nivelului numeric de Q. o problemă de memoria bruscă. potenţialul verbal de 125. Q. Q. este un concept stabil din perspectivă statistică. Dar există mai multe tipuri de abilităţi de rezolvare de probleme: verbală. De asemenea. memoria vizuală. dacă un subiect trece prin condiţii de anxietate ridicată. De exemplu. discriminarea vizuală.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 155 1. dacă apar tulburări sau deteriorări la nivel cranian. În aceste condiţii conceptul de coeficient intelectual îşi pierde înţelesul dacă nu îl interpretăm în relaţie cu instrumentul particular prin care a fost obţinut. funcţionale 85. În concluzie. prezintă abilităţi auditive funcţionale. o adevărată interpretare trebuie să se facă în termenii "felului în care a fost obţinut Q. Ca să aibă sens din perspectivă psihologică este important să precizezi: adolescentul are un Q. desigur se va schimba şi abilitatea sadea rezolva tipuri de probleme direct sau indirect afectate de aceste transformări. În acest sens. prezintă şi o surprinzătoare sănătate psihică şi echilibru al personalităţii prin care reuşeşte să facă faţă cât de bine posibil frustrărilor legate de un eşec şcolar cronic. Deci. El se schimbă cu vârsta doar odată cu schimbările de la nivelul abilităţilor rezolutive ale subiectului. 85.I.". 3. Încă. etc.I. Diferiţi autori de teste de inteligenţă au definiţii diferite ale coeficientului rezolutiv şi. la un anume test şi în contextul de stresori particulari momentului. 4.I.I. izolat. Acest . numerică. a capacităţii dea rezolva probleme intelectuale. 126. spaţială. de rezolvare de probleme.I. este steril să spunem că un adolescent de 18 ani a obţinut un Q. va reflecta aceste schimbări intervenite la nivelul abilităţilor psihice. numărul aproape că îşi pierde înţelesul deoarece relevă doar gradul în care subiectul testat a performat sub sau peste nivelul "normalului" într-o anumită zi. cum am văzut. Q.I.I. O altă problemă este legată de stabilitatea cu vârsta a Q.I. 2. se referă la o măsură a abilităţii cognitive. Mulţi practicieni au tendinţa de a fi interesaţi doar de număr în sine (exemplu. mecanică etc.I.-urile rezultate din diferite teste nu sunt direct comparabile. memoria secvenţială sunt însă compatibile cu media obţinută pentru vârsta de 8 ani. datorită unor probleme importante de memorie şi discriminare vizuală are probleme marcante în relaţionarea cu materialul testului (sau cu realitatea). au şi intenţii diferite privind scopul acestor teste. de 85.). iar acest punct de vedere apropie examenul psihotehnici de examenul clinic. Este necesar să determini procesul de învăţare. în interiorul căruia: abilitatea sa dea rezolva probleme abstracte este de 120.I. Q.

sau intervin şi alţi contributori în modul de a răspunde la problemele testului.S . 11. Este un instrument complex psihometric. Testul W. extinde linia de dezvoltare a testelor de inteligenţă care a început odată cu publicarea primei forme a Scalei de Inteligenţă Wechsler în 1939 şi a continuat de-a lungul secolului XX (prima formă revizuită. teste de Q. de 109 obţinut dintr-un test de abilităţi numerice.I.I.S .I.I. deteriorarea. 5. va apare în 1955).R. sunt destinate măsurării unor abilităţi mentale majore. Înţelesul unui scor de Q. Chiar dacă este vorba de aceleaşi teste să nu se uite că înţelesul şi interpretarea rezultatului la teste pot fi destul de diferite în funcţie de tipul de persoane pe care s-a făcut standardizarea şi / sau etalonarea. 2. Scala de Inteligenţă pentru Adulţi Wechsler . Sunt realizate studii speciale pentru a proba gradul de corelare. în măsura în care cuprinde seturi de sarcini şi probleme standardizate pentru evaluarea potenţialului persoanei dea realiza un comportament rezolutiv cu scop şi eficient. fiziologică sau anatomică să nu fi intervenit între timp şi să se fi respectat toate regulile de administrare. are acelaşi înţeles doar dacă testele din care derivă îşi propun să măsoare acelaşi concept sau factor.I. standardizate şi etalonate pe o populaţie de copii din mediul urban europeni nu sunt acelaşi lucru ca instrumente de măsură cu acelaşi tip de teste standardizate şi etalonate pe o populaţie de aborigeni africani. În practică. care provin de la acelaşi instrument şi.I. Cel mai corect este să comparăm Q.C. de 109 obţinut dintr-un test de abilităţi verbale nu are acelaşi înţeles cu un Q. fundalul educaţional. Pentru a putea folosi un test trebuiesc cunoscute şi compatibilizate: nivelul socio-economic al populaţiei.A.156 MIHAELA MINULESCU lucru duce la diferenţe relative între aceste măsurători ale coeficientului intelectual oferite de diferite teste psihologice. deşi scalele evaluează abilităţile cognitive ale persoanei şi pot fi utilizate pentru a evalua . stabilitatea doar în condiţiile în care: testările să intervină în acelaşi an calendaristic. originea etnică / rasială.I. localizarea geografică. De exemplu. deci gradul în care este vorba efectiv de un factor identic.Revizuită.R. să facem comparaţii care evaluează creşterea. sau o populaţie dintr-un mediu defavorizat. nici o traumă psihologică. optim. 6. Scalele Wechsler: W. şi W. vârsta.A. WAIS.S. Rezultatele la teste au înţelesuri şi interpretări diferite în funcţie de conceptele şi factorii propriu-zişi pe care îi măsoară: un Q.I.

se referă la anumite deprinderi cognitive care sunt cuprinse în definirile unor concepte precum gândire abstractă. Pentru autor. deci felul în care se defineşte inteligenţa. a se adapta etc. 1975). autorul înţelege. Wechsler se sprijină în teoria sa pe două tipuri de dovezi provenite din practică: 1. în sens restrâns. alte dispoziţii conative. porneşte dintr-un eşec. Aceste dovezi pot fi justificate prin influenţe trăsăturilor de personalitate şi a altor componente non-intelective precum : anxietatea. fluenţă verbală. În acelaşi timp inteligenţa nu este întotdeauna adaptativă. persistenţa. alţii decât cei incluşi în conceptul de abilitatea cognitivă (Intelligence Defined and UNdefined. . vocaţionale etc. Manual WAIS -R) Din această perspectivă. s-a ajuns treptat la concluzia că fiecare dintre acestea caracterizează în fond secvenţe ale comportamentului uman care poate fi interpretat ca "inteligent" într-un sens sau altul. Dar ultimele trebuie înţelese ca rechizite pentru comportamentul inteligent (nu ele singure determină comportamentul inteligent pentru că inteligenţa generală implică şi alţi factori). Pornind de la aceste considerente. sau de a învăţa. Wechsler consideră că inteligenţa trebuie înţeleasă ca o funcţie a personalităţii ca întreg şi răspunde la mulţi alţi factori. conştiinţa scopului. Autorul continuă considerând că mult din preocuparea pentru validitatea testelor de inteligenţă şi din poziţie existentă faţă de utilizarea lor. rezultatele studiilor de analiză factorială care întotdeauna lasă neexprimat un procent semnificativ din varianţa comportamentului. nu include întotdeauna gândire abstractă.. . informaţia obţinută din teste de inteligenţă "este relevantă în măsura în care stabileşte şi reflectă tot ceea ce se poate defini ca şi capacitate generală pentru comportament inteligent.. experienţa acumulată în clinică unde s-a ajuns la concluzia că indivizi cu scoruri similare nu sunt cu necesitate egali în ceea ce priveşte abilitatea de a face faţă efectiv mediului. orice influenţă sau agent care contribuie la un anume rezultat. testele utilizate pentru a măsura inteligenţa servesc în primul rând ca mijloace pentru atingerea unui anume scop. Dacă istoric." ( Wechsler. Prin factor. Inteligenţa are multe faţete şi este şi multi-determinată.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 157 competenţe de tip educaţional. memorie spaţială etc.fie ea abilitatea de a raţiona abstract. 2. 1981. nonintelectivi. Aceşti factori sunt importanţi dar nu se substituie abilităţilor fundamentale. în psihometrie. în sens larg. tendinţa a fost să fie definită în funcţie de centrarea autorilor pe o unică abilitate. intenţiile autorului depăşesc această sferă a măsurătorii în psihologie. şi anume faptul că nu s-a putut face o distincţie suficient de limpede între ceea ce se descrie în legătură cu ce măsoară testele şi felul în care sunt interpretate ca măsurând.

Pentru subiecţi în vârstă care pot obosi repede şi îşi pierd interesul sunt necesare 2 sau mai multe şedinţe. Autorul consideră că rezultatele persoanelor dincolo de această vârstă pot fi raportate la etaloanele grupei existente. Ordinea de administrare a itemilor a fost adesea modificată pentru a reflecta schimbările în dificultatea itemilor. probleme de aritmetică . substituind rapid forma W . S-a realizat o nouă etalonare.A.A. S-a modificat şi scorarea în la anumiţi itemi. retardare mentală. eşantion reprezentativ pentru populaţia S.A.S. S-au realizat de asemenea multe studii de tip analiză factorială pe diferite grupe de vârstă identificându-se trei factori de bază: un factor denumit "de comprehensiune verbală".I.Bellevue. De asemenea. un factor de "organizare perceptivă" şi un factor "de memorie" (Cohen. R.I.60 ani. De obicei se administrează întreg testul într-o singură şedinţă. Unii itemi au fost revizuiţi. Testul este destinat persoanelor de la 16 ani în sus şi normele furnizate de autor până la grupa de vârstă 70 .158 MIHAELA MINULESCU În 1939 apare în S. Y. Material pentru W.S. Prima revizie din 1955. instrucţiunilor de aplicare şi eşantionarea pentru etaloane (1700 adulţi. la alţii s-a renunţat şi s-au adăugat unii noi. factori prenatali şi nutriţionali. W.74.) Această revizie este prima care este denumită W.). etc. completare imagini.S. 1972. cuprinde o cutie cu: • Caiet: modele aranjare de imagini • Caiet: modele pentru cuburi. deşi majoritatea conţinutului lui WAIS 1955 a fost reţinut. Zimmermann. N.U. Timpul de administrare cere de la 60 la 90 de minute. destinată vârstelor între 10 . În 1944 apare cartea lui Wechsler "The measurement of Adult Intelligence".R sunt reţinuţi din WAIS 1955. editat de The Psychological Corp. În general se apreciază că aproximativ 80% din itemii variantei moderne WAIS .A. vocaţional şi realizare profesională. Manualul testului apare în 1955 cu denumirea "Manual for the Wechsler Adult Scale".A. Apar doar ameliorări legate de conţinutul probelor. 1957. Scala de Inteligenţă Wechsler .U. 1973. 1971).B.I. Ultima revizuire a fost publicată în 1981. Această ultimă formă prezintă modificări mai substanţiale. Matarazzo. Semnificative pentru valoarea şi utilitatea instrumentului lui Wechsler sunt datele din cercetările extinse privind validitatea IQ-ului în diferite arii de comportament (succes academic. Cercetările indică de asemenea corelaţii substanţiale între WAIS şi Scalele Stanford. nu aduce modificări de structură. Gertin. intacţi sau cu modificări uşoare. studiile confirmă şi posibilitatea de a separa testele din WAIS în scale verbale şi scale de performanţă.

Vocabular 6. La ce folosesc hainele? 24. indicând interesul pe care îl are faţă de lumea din jur. Aranjarea imaginilor 5. Care sunt culorile drapelului românesc? 2. Ordinea itemilor corespunde celei a dificultăţilor în creştere pentru populaţia generală studiată. mână. Este unul dintre testele care se menţine bine de-a lungul creşterii în vârstă. profil. sau cuburile. 5 Scala de performanţă. Corelaţii mai scăzute cu Serii de memorat.I. Asamblarea obiectului 9.S. Itemii sunt saturaţi de factori sociali şi culturali. Exemple de itemi: 1. Serii de numere de memorat 4. Valoarea testului: dă extensia informaţiei generale a subiectului. subiectului i se cere să reproducă alte serii . cuprinde 11 teste: 6 formează Scala Verbală. Se evită cunoştinţe specializate sau academice. Completarea imaginii 3. 3. Ce formă are o minge? 15. Descrierea scalelor verbale: 1. R. Are o corelaţie bună cu nota totală. Cuburi 7.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 159 • • • • • Cutie: cuburi Elemente: elementele componente pentru asamblare de obiecte (manechin. Codare 11. Similitudini I. Ce sunt vasele sanguine. Ordinea de prezentare şi administrare pentru subiect este. Aritmetică 8.A. prin alternare. Comprehensiune 10. următoarea: 1. Informaţie Scala cuprinde 29 de itemi care acoperă o plajă largă de informaţie despre care se presupune că adultul are posibilitatea să o obţină în cultura actuală. Serii de numere de memorat Sunt prezentate oral serii de la 3 la 9 numere care trebuie reproduse oral de subiect. elefant) Grilă corecţie pentru testul Cod Foaie de înregistrare a rezultatelor Manual W. Un item a fost considerat ca eligibil dacă prezenta o frecvenţă a reuşitelor crescătoare odată cu nivelul intelectului. Informaţie 2. În continuare.

adulţii care nu pot reţine cel puţin 5 cifre în ordine directă şi 3 în ordine inversă sunt în 90% din cazuri debili mental. Corelaţia cu nivelele superioare de inteligenţă este slabă. 5. dar în ordinea inversă a citirii. Vocabular Cuprinde 35 de cuvinte de dificultate în creştere care sunt prezentate atât oral cât şi în scris. Are o corelare mai slabă cu celelalte teste de inteligenţă. boli organice. Testul are meritul de a indica rapid dacă subiectul posedă un minim necesar pentru reuşita bazală în orice tip de activitate.obiect de metal folosit pentru a reuni mai multe lucruri. Corelaţia cu scala totală este foarte ridicată. Se consideră că din definirea unui cuvânt se poate aprecia gândirea subiectului şi mediul său cultural. Când subiectul eşuează la două serii consecutive. dar şi pentru investigarea psihiatrică. Nu se ia în considerare eleganţa stilului. Rezultatul aplicării depinde de calmul şi atenţia examinatorului. 16. Cu excepţia cazurilor cu tulburări speciale. Invers. O scădere marcată a memoriei apare adesea ca un prim indiciu.160 MIHAELA MINULESCU formate de la 2 la 8 numere. şi seria creşte cu câte un număr. Performanţa la test se menţine foarte bine cu vârsta. "a asambla". Tipul acesta de probă este răspândit pentru scalele de dezvoltare. 27. "domestic". se întrerupe administrarea. începând cu scala lui Binet şi reviziile ei. deficienţele de memorie constituie simptome clinice în unele cazuri de boli organice sau în alte boli. Este valoroasă pentru reperarea debilităţii mentale. cui .2 şi seria creşte cu câte un număr. definită ca "lipsă de control mental" în sensul lipsei de concentrare. Subiectul este rugat să definească pe fiecare dintre ele. "a genera". Notele slabe sunt asociate deseori cu deficitele de atenţie (mai ales pentru ordinea inversă). Înregistrarea se face cuvânt cu cuvânt. Poate fi influenţată de factorul auditiv. O dificultate deosebită în rezolvarea probei are o semnificaţie diagnostică. Proba nu se aplică când subiectul este obosit. de exemplu definiri realizate de schizofreni: plural : mod de gândire gramatical. Proba are şi valoare clinică. Există 2 variante pentru prima şi pentru a doua încercare. De exemplu: 5 .8 . Iată. la fel cu restul testelor. . cu o descreştere la bătrâneţe De exemplu: 8. Este foarte bun pentru nivelele inferioare. Este dată o listă de criterii care permite notarea răspunsurilor diferite. 5 8.

a schizofreniilor (apar răspunsuri bizare sau perverse) şi oferă . De asemenea. Testul corelează foarte strâns cu inteligenţa generală. Comprehensiune Vizează gândirea obişnuită. După 4 eşecuri consecutive. Există în total 16 itemi. Sunt defavorizaţi mai ales subiecţii care lucrează manual şi sunt analfabeţi. care are în vedere sensurile normale dar şi abilitatea de a exercita judecăţi sociale în situaţii practice. proba se întrerupe. gradul în care persoana a fost expusă la cultura dominantă. 9.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 161 7. Fiecare este prezentată oral şi trebuie rezolvată fără utilizarea creionului şi hârtiei. diminuările de performanţă sunt mai puţin dramatice decât la alte teste. face posibilă estimarea reuşitei şcolare a subiectului. De exemplu. Testele de comprehensiune sunt utilizate în multe scale de inteligenţă. Testul se menţine bine cu vârsta şi chiar atunci când rezultatele încep să scadă. reacţiile emoţionale şi fluctuaţiile de atenţie pot influenţa negativ rezultatele. Notele descresc cu vârsta. Clinic sunt utile în diagnoza psihopatiilor. Combinarea notei obţinute la testul Informaţii şi la Raţionament aritmetic. Ce spune proverbul "cu o rândunică nu se face primăvară"? . 1. Persoanele cu un vocabular sărac şi cei care nu obişnuiesc să-şi traducă ideile în cuvinte obţin scoruri scăzute. Itemii nu recurg la cuvinte rare sau dificile. Sunt daţi timpii limită. De ce spălăm hainele? 15. Câte ore vor fi necesare pentru pe persoană pentru a străbate pe jos 24 kilometri dacă merge cu 3 kilometri pe oră? (timp de 30 sec. Cunoştinţele nu depăşesc 7 clase.informaţii semnificative privind caracteristicile culturale şi sociale. de asemenea.având în vedere comportamentul subiectului la teste .). Corelaţiile dintre testul de raţionament aritmetic şi scala completă variază cu vârsta şi prezintă o împrăştiere mare la persoanele vârstnice. De exemplu: 7. Aritmetică Cuprinde 14 probleme asemănătoare celor din şcoala elementară.

162 MIHAELA MINULESCU 11. ideea generală. Este eficient în depistarea debilităţilor mentale. Faptul că imaginile descriu anumite experienţe sociale practice îl apropie de "inteligenţa socială" şi. Toţi cercetătorii îl consideră saturat în factorul "g". Intervine de asemenea şi abilitatea de a planifica şi. De asemenea. Este considerată una dintre cele mai bune probe. Completarea imaginii Probele măsoară deschiderea persoanei la detaliile vizuale şi abilitatea dea prinde înţelesul detaliilor într-o imagine completă. Proba face o diferenţă între răspunsuri superioare şi cele inferioare. 2. Similarităţi Probele specifice solicită abilitatea de a vedea relaţii dintre lucruri şi idei şi de a le categoriza în grupe logice. După cuburile Kohs. să anticipeze consecinţa acţiunilor şi să distingă esenţialul de detaliile irelevante. Există în total 14 itemi. notându-se diferit. performarea la scală cere şi memorie vizuală. spre deosebire de majoritatea testelor de performanţă. întra-adevăr. chiar dacă au avut rezultate mai slabe la alte scale. este considerat cel mai bun test de performanţă. Performanţa se menţine bine cu vârsta. . Principala limită este faptul că face mai greu distincţia între nivelele superioare de inteligenţă pentru că notele au tendinţa să se acumuleze în partea superioară a totalului de distribuţie. Este util în evaluarea nivelelor de inteligenţă. "În ce fel sunt asemănătoare portocala şi banana? 6. De exemplu. Terman sublinia că omul reuşeşte să facă distincţie între asemănările de esenţă şi cele superficiale numi atunci când se apropie de vârsta mentală adultă. 4. Aranjarea imaginilor Probele cer persoanei să evalueze relevanţa socială a situaţiilor prezentate în imagini. în timp ce cei din a doua categorie par a avea mai multe posibilităţi. Măsoară capacitatea de a forma unităţi conceptuale din materialul verbal şi de a exprima aceste concepte în cuvinte. Prezentarea scalelor de performanţă. în măsura nu este influenţată de factorul de limbaj. cei care reuşesc la această scală sunt rareori debili mental. abilitatea dea sesiza o situaţie de ansamblu: înainte de a începe aranjarea subiectul trebuie să înţeleagă aspectul global. Persoanele din a doua categorie prezintă o capacitate intelectuală uniformă. "nasturele şi fermoarul"? II. dar nu ne putem aştepta la o muncă intelectuală de nivel superior. mai ales.

jumătate albe . Reconstituirile imaginilor date se pot fac cu ajutorul unor cuburi care au fiecare laturi albe complet. persistenţă. dar şi cei în vârstă au dificultăţi în a rezolva testele mai ales datorită descreşterii capacităţii de sinteză. 8. un manechin. după 40 de ani. debilii mental se folosesc de încercare şi eroare pentru a ajunge la combinarea diferitelor părţi. Testul cuburilor colorate a fost prima dată imaginat de Kohs care considera că proba oferă posibilitatea de a măsura inteligenţa non-verbală. pe diagonală. apoi modelul devine mai complicat şi numărul de bucăţi de reasamblare mai mare (un profil uman. Clinic. şi cel reflexiv şi meticulos. coordonare vizual . Cuburi Testul include o măsură a abilităţii de a analiza abstract figuri vizuale şi a le construi din părţile componente. roşii complet şi. un elefant). incapabili să sesizeze de la început întregul. Asamblarea obiectului Proba evaluează capacitatea de a recunoaşte o imagine întreagă a unui obiect familiar din grămada de parţi separate prezentate şi de a asambla părţile pentru a reface imaginea obiectului întreg. Primul exemplu este simplu.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 163 Performanţa nu se menţine cu vârsta. o mână. abandon.motorie. Analiza calitativă a comportamentului subiectului la probe este importantă pentru diagnoză. alţii. impulsiv. perseverare) dau posibilitatea să distingem într-un anume grad între comportament alert. în esenţă reprezintă o măsură a abilităţii dea manipula relaţiile spaţiale. Performanţele la probă decad cu vârsta (în genere. mai ales cu Comprehensiune. Proba cere şi analiză calitativă a comportamentului subiectului pentru că se obţin date privind modul cum rezolvă sarcina: modul în care urmăreşte desenul . Corelaţia înaltă a testului cu celelalte scale. Acest lucru se observă şi în cazul unor boli mentale. Informaţie şi Vocabular pare a-l plasa în rândul probelor care oferă o măsură a factorului general. cei care prezintă deteriorări mentale. 6.jumătate roşii. Subiectul primeşte părţile tăiate în aşa fel încât obiectul nu este uşor de ghicit dinainte. Patru obiecte trebuie re-asamblate din părţile lor componente. după un număr de încercări şi . scade treptat performanţa). Include printre calităţi: un simţ al relaţiilor spaţiale.acordă atenţie întregului sau descompunerii în detalii. De exemplu. atitudinile şi reacţiile emoţionale ( descurajare.

6 ani. 10. datorită faptului că vârsta mentală a ajuns să capete un înţeles suplimentar de nivel specific delimitat. aprecierea nivelului intelectual făcându-se pe baza comparării rezultatului subiectului cu media şi abaterea standard a rezultatelor subiecţilor de aceeaşi vârstă. Scorurile pot fi afectate de memoria vizuală. În plus. 5 . Wechsler. Conceptul devine ambiguu şi la analogiile cu alte măsurători pentru alte aspecte le creşterii şi dezvoltării copilului.10 ani. termenul de vârstă de dezvoltare neavând decât o acoperire relativă în realitate. mai ales pe fondul dificultăţilor de concentrare şi a reactivităţii emoţionale. după 13 ani nu mai are sens real.Simon. este renunţarea la conceptul de vârstă mentală şi utilizarea definiţiei statistice a normalităţii. Wechsler argumentează că nivelul şi caracterul performanţelor unor copii de 4. diferenţele dintre persoanele de aceeaşi vârstă prezentând variaţii mai mari decât diferenţele dintre performanţele medii la grupe de vârstă apropiate..164 MIHAELA MINULESCU erori realizează brusc figura ce trebuie reconstruită. cum am văzut. Proba are o bună valoare clinică. de cantitate precisă de inteligenţă. De fapt. de asemenea clinic. Conceptul de coeficient intelectual în evaluarea performanţelor la scalele Wechsler Diferenţa principală între scalele de dezvoltare şi scalele Wechsler. el nu devine aplicabil pentru comparaţii. De exemplu. Se pot defini vârste de dezvoltare pentru diferite funcţii fiziologice sau pentru creşterea corporală. de capacitatea de coordonare şi de abilitatea dea învăţa un material nonverbal. care au aceeaşi vârstă mentală la testul Binet . Testele de substituţie precum codul sunt dintre cele mai vechi tipuri de probe psihologice în care se cere asocierea anumitor simboluri cu alte simboluri determinate şi se măsoară aptitudinea prin rapiditatea şi precizia punerii în practică a asocierilor. nu sunt identice. Pentru persoanele aliterate proba este destul de dificilă. Cod Proba măsoară viteza vizual-motorie. pentru nevrotici sau persoane instabile psihic. de ex. aceste limite derivă din conceperea inteligenţei ca aptitudine specifică. vom găsi curbe de dezvoltare foarte diferite la copii diferiţi. porneşte de la conceperea . şi un al treilea tip de comportament care sesizează de la început ce anume trebuie reconstruit. Autorul reproşează conceptului de vârstă mentală mai multe neajunsuri începând cu faptul că.

fie adult. ceea ce implică alţi factori aptitudinali şi o puternică contribuţie motivaţională precum şi a altor variabile ale personalităţii în ansamblu. scala verbală măsoară mai mult factori intelectivi. de a acţiona cu scop şi a relaţiona adecvat cu mediul său. ci pentru a începe şi un demers terapeutic compensator sau de suport în procesul educaţional recuperator. La testele verbale. Utilizarea datelor testului WAIS în psihodiagnoza clinică Scalele WAIS permit posibilitatea de a compara între ele diferitele abilităţi mentale testate. Patru. fie copil. inteligenţa este în acelaşi timp energie mentală. S-au stabilit şi modelele ce par a fi caracteristice pentru condiţii mentale precum: maladiile organice ale creierului. Concepţia sa se reflectă în structura scalelor. respectiv faptul că o notă slabă la un test pare a fi caracteristică unui tip particular de disfuncţie mentală sau asociată unei stări mentale psihopatologice. Indicele de deteriorare mentală De asemenea. Modele de asociere între performanţele la probe şi entităţi nosologice Clinic s-a pus problema în ce măsură putem stabili unele modele de diferenţe între notele la subscale şi entităţi clinice specifice. Scala permite definirea unui Q. rezultatul putând fii utilizat nu numai pentru o etichetare a subiectului. Cu note mai ridicate la testele de performanţă se relevă psihopatiile şi cei cu debilitate mentală. psihopatie.I verbal şi unui Q. situaţia în care anumite scale tind să-şi păstreze performanţa în raport cu creşterea în vârstă. reprezintă probele . Se dispune astfel. iar altele prezintă tendinţa contrară. obţin note mai ridicate cei cu tulburări organice ale creierului. schizofrenie.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 165 inteligenţei ca parte a personalităţii globale. folosind notele standard de la 8 teste. precum şi a unui Q. pare a fi caracteristică condiţiei de "deteriorare organică". spune Wechsler. psihoze şi psiho-nevroze. cea nonverbală. capacitate complexă a subiectului de a gândi raţional. dar şi capacitatea subiectului de a utiliza această energie. însumate. nevroză. de o descriere mai nuanţată a subiectului. asocierea dintre o notă scăzută la testele de performanţă şi o notă slabă la cuburi. în principal factori nonintelectivi. Autorul a determinat existenţa unor indici. aptitudinală. S-a stabilit că anumite grupe clinice par a avea tendinţa de a avea note scăzute sau ridicate la anumite teste. a făcut posibilă calcularea unui coeficient de deteriorare mentală. Astfel. debilitate mentală. De exemplu.I de performanţă .I total prin însumarea rezultatelor le cele două serii de teste.

a căror stabilitate cu vârsta scade dramatic.S.P. simţul comun şi abilitate raţionării practice. care fac parte din clasa de mijloc. Cod. Nota obţinută se scade la suma obţinută la alte patru. Asamblarea obiectului 9. Cuburi 7. răspunsurile corecte depind de abilitatea de concentrare.C. deteriorarea psihometrică este aceeaşi cu deteriorarea mentală. Completare de imagini.C. Aranjarea imaginilor 5. Comprehensiune: măsoară judecata. W.I. denumită Scala W. scale dispuse şi administrate alternativ. . Similitudini. un coeficient pozitiv indică o deteriorare probabilă. .I. Punctajul rezultat se împarte la suma celor 4 teste care rezistă la creşterea în vârstă. verbal şi 6 de performanţă care permit măsurarea unui Q.I.P.I.S. Codare (sau Labirint) (Serii de numere de memorat) Subtestele verbale Informaţie: măsoară o gamă de cunoştinţe învăţate şi fapte generale: răspunsurile corecte depind de educaţia formală.I. autorul extinde probele la vârste între 4 .6 1/2 ani.S. În 1974 are loc revizuirea W. În 1967. măsoară şi memoria auditivă de termen scurt. Asamblare de obiecte. W. Aritmetică 6. Cuburi.I. Completare imagini 3.R Mulţi itemi au fost luaţi direct din forma pentru adulţi şi s-au adăugat itemi mai uşori de acelaşi tip pentru fiecare dintre teste. Similarităţi: măsoară abilitatea de rezolvare a problemelor verbal abstracte. WISC R constă din 12 subteste.S. în următoarea ordine astfel: 1. Aritmetică: Măsoară abilitatea numerică şi aritmetică. Comprehensiune 10. răspunsurile corecte depind de măsura în care subiectul are o varietate de experienţe practice.A.I. Vocabular.166 MIHAELA MINULESCU unde vârsta pare să nu aibă influenţă asupra performanţei: Informaţii. Similitudini 4. bun predictor pentru succesul şcolar al celor orientaţi verbal. de performanţă. Informaţie 2. Scala de Inteligenţă pentru Preşcolari şi şcoala primară.S.C. respectiv: Memoria cifrelor. Conform indicelui. Sunt 6 scale verbale care permit măsurarea unui Q. Vocabular 8. pentru copii. 2 fiind folosite doar ca alternative sau ca teste suplimentare dacă există timpul necesar pentru ele. În 1949 apare o extensie a W. W.

motorie şi relaţiile spaţiale.efect şi abilitatea de a potrivi părţile unui întreg.. implică de asemenea abilitatea de a separa esenţialul de neesenţial (detalii vizuale). este influenţat de nivelul educaţional. o diferenţă uşoară înseamnă 5 sau mai multe puncte de la media teoretică de 10. Tabel privind deviaţii semnificative ale scorurilor la sub-scalele WISC în funcţie de diferite cauze: Sub-scală Scor crescut Scor scăzut Scor scăzut . este vulnerabil la anxietatea subiectului. Cuburi: măsoară abilitatea de a rezolva probleme abstract. Labirint: măsoară abilitatea de planificare şi anticipare şi coordonarea vizual.motorie. De obicei. Testul este cel mai puternic dintre cele de performanţă pentru măsurarea inteligenţei bazale non-verbale. este un bun predictor pentru succesul şcolar al celor din clasa de mijloc. abilitatea de a gândi secvenţial abilitatea de a înţelege comportamentul uman în termeni de cauză . Asamblare obiecte: măsoară coordonarea vizual . diferenţe de ordin cultural. de personalitate şi de rezolvare de probleme. Pot exista deviaţii semnificative ale scorurilor legate de tulburări ale emotivităţii. Codare: Măsoară coordonarea vizual . retardul mental.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 167 Vocabular: măsoară cunoştinţe legate de cuvinte. măsoară de asemenea memoria vizuală. Aspecte privind interpretarea scorurilor Determinând existenţa unei diferenţe semnificative la scorurile subscalelor (în sus sau în jos) legat de ceea ce măsoară scalele este posibil să identificăm problemele de învăţare. Subtestele de performanţă: Completare imagini: măsoară abilitatea de a identifica vizual detalii obişnuite zilnice.motorie. relaţiile spaţiale şi abilitatea dea potrivi părţile unui întreg. disabilităţi pentru învăţare. Memorie: măsoară memoria secvenţială auditivă de termen scurt şi depinde de capacitatea de concentrare. orientaţi verbal. Aranjare imagini: măsoară conştiinţa socială. dexteritatea manuală şi flexibilitatea (abilitatea la schimbări conceptuale). verbalizare sau vocabular.motorie. sau 4 sau peste de la media scorului la probele Verbale sau de Performanţă. este considerat a fi un indicator al potenţialului pentru "o nouă învăţare" pentru că răspunsurile corecte depind de flexibilitatea subiectului. coordonarea vizual .

personalitate concentrare obsesiv slabă. orientare spre impuls (delicvenţă) personalitate R obsesiv Dc compulsivă mai E: probleme de ales când testare a datorită problemelor emoţionale datorat disabilităţilor de învăţare (D) Auditiv: probleme de receptare. compulsivă Dc: răspunsuri sărace R personalitate "în E: delicvenţă. personalitate realităţii. paranoidă anxietate. memorare şi / sau probleme de înţelegere Auditiv: receptare. de tip probleme de control şi simţ paranoid comun slab. Diferenţelor culturale (Dc) sau retardului mental (R) personalitate E: represie. memorare şi / sau probleme de . slabă testare a realităţii Dc R E: anxietate. gardă.168 MIHAELA MINULESCU Informaţie Comprehensiune Aritmetică Similarităţi Vocabular datorită problemelor emoţionale (E). slabă obsesivtestare a realităţii. memorare sau de înţelegere Auditiv: receptare. probleme compulsivă în testarea uneori realităţii personalitate Dc paranoidă R personalitate R obsesiv Dc E: testarea compulsivă. memorare şi / sau probleme de înţelegere Tulburare a memoriei auditive secvenţiale Auditiv: receptare.

tulburarea percepţiei figură . a realităţii Retard mental înţelegere Tulburări ale memoriei secvenţiale auditive Aranjare imagini Delicvenţă Cuburi R E: anxietate. unităţile dinainte mult mai bine decât ultimele ceea ce sugerează dificultăţi de procesare R E: slabă testare a realităţii. controlate. orientare spre impuls (delicvenţă) E: anxietate care afectează memoria.fundal Probleme de coordonare vizual-motorie.motorii Probleme de coordonare vizual-motorie. personalitate paranoidă personalitate paranoidă alertă Completare imagini personalitate paranoidă alertă realităţii.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 169 Memorie verbalizările sunt stilate. slabă test. depresie. R Dc E: anxietate. anxietate. tulburarea percepţiei figură . . probleme vizual .fundal. depresie. incapacitatea de a câştiga sens din stimuli nonverbali Probleme de coordonare vizual-motorie. slabă testare a Tulburarea recepţiei vizuale. depresie Asamblare obiecte E: anxietate. depresie.

Astfel. care totalizează un Q. ci ca deviaţie: rezultatele de Q.I.170 MIHAELA MINULESCU realităţii Codare E: anxietate.C.S. Ele măsoară un tip de inteligenţă comprehensibilă care nu implică numai sarcini tipice de rezolvare de probleme ci măsoară şi procesele de gândire.-ul verbal poate fi.I. de performanţă. depresie.prin referinţe la normele din manual. tulburarea percepţiei figură . nu are o standardizare puternică. la test pentru un subiect de orice vârstă dată. pot fi comparate doar cu subiecţi de vârstă similară.C. Când se administrează W.I verbal şi 6 teste de performanţă.I.I. fiecare din rezultatele la cele 12 subteste duce la un scor brut: numărul de răspunsuri corecte obţinute de un subiect la fiecare dintre subteste.. şi transformat în Q. la scara generală.I. Format din 12 sub-teste: 6 subteste verbale care totalizează un Q. este un test de inteligenţă pentru copii de la 5 ani până la 11 . Fiecare scor brut din cele 12 poate fi transformat în scor normat .I. depresie.S. punctele slabe şi puternice ale personalităţii şi învăţării.S. tulburarea memoriei vizuale Probleme de coordonare vizual-motorie.15 ani. Q.I. W.I. de performanţă pentru a obţine Q. Definirea inteligenţei este aceeaşi ca pentru testele pentru adulţi şi copii mici.I nu se schimbă odată cu vârsta. combinat cu Q. Este considerat cel mai bun test individual de inteligenţă. orientare spre impuls Labirint tulburarea percepţiei figură .C. Probleme de coordonare vizual-motorie. în plus. Este standardizat doar pe caucazieni şi sunt incluse prea puţine cazuri de retard mental. orientare spre impulsivitate (delicvenţă) R E: anxietate. Q.fundal. Poate fi constituit scorul normat verbal prin însumare.I verbal ..fundal W. Wechsler nu foloseşte conceperea quotientului intelectual ca pondere.

Scorul de bază şi scorul plafon sunt locurile de unde începe şi se termină cotarea. de performanţă. examinatorul ia note mereu privind comportamentul sau performanţa neobişnuite ale subiectului. Scorul normat are media 10 şi deviaţia 3. 100 la toate cele trei tipuri de Q. diferenţa cantitativă dintre scorurile la subtestele scalelor 3. din punct de vedere clinic. Autorii consideră că. (verbal.C. vor da scorul normat pentru convertirea în Q. notele sunt confidenţiale şi nu sunt puse în dosarul cu rezultatele subiectului. verbal şi Q.I. total) este 100.. deviaţia standard pentru fiecare este 15. Faptul că Q. o diferenţa de 20 de puncte sau mai mult poate fi interpretată ca deviere semnificativă. Gradul în care există o diferenţă între Q. Testele W.I verbal cu Q. Cu cât este mai mare . diferenţa cantitativă dintre Q. total). Cer timp în formarea specialistului pentru administrare şi interpretare.-ul verbal şi cel de performanţă al subiectului sugerează o deviaţie de la media teoretică. de performanţă 2.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 171 prin normele din manual. sunt instrumente psihologice şi intră sub incidenţa codul deontologic. sugerează în plus un set de ipoteze de interpretare. Foarte rar se întâmplă în realitate ca acelaşi subiect să aibă la toate scalele acelaşi scor. Clinic se pot realiza trei interpretări diferite: 1. respectiv să fie Q.I. care poate fi convertit în Q. de performanţă.I. care prin însumare. Forma testului este denumită protocol.I.I-ul mediu (verbal. verbal este mai mare decât Q. se obţine un scor normat total.. Prin adunarea scorului normat verbal cu cel de performanţă. Scorul bazal este punctul din testul dat unde care subiectul nu înregistrează nici o eroare.I. O astfel de procedură la test va conduce spre o variaţie a scorului la test (sau subtest) între scorul bazal (împreună cu punctele precedente cu care subiectul poate fi creditat) şi scorul plafon.I.I. La fel se procedează pentru calcularea scorurilor brute şi normate la testele de performanţă. dacă realizăm o comparaţie între Q. verbalizările subiectului la subtest De exemplu.I. general prin referire la normele din manual. În cotarea răspunsului sunt utilizate unele concepte precum: scor bazal şi scor plafon. Q. de performanţă: Media teoretică pentru fiecare este 100.S. de perf.I. de perf.I. scorul plafon este punctul din test de unde nu mai este capabil să rezolve cu succes nici un item. La fel şi situaţia inversă. În plus de completarea protocolului conform rezultatelor subiectului la subteste.I.

poate emoţional foarte stabil.I. Q. Cu cât scorul la această scală este mic iar la celelalte scale semnificativ mai mare. implicând deci aria vizual motorie a creierului. asamblare obiecte şi aranjare imagini sugerează: anxietate. mai ales când analiza . Cu cât scorul de la scala de memorie este mai mare cu atât e mai probabil ca subiectul să nu fie anxios.I. codare. poate reprezenta condiţia mai rară de apraxie verbală. mediu sau peste şi Perf. poate reprezenta tendinţa spre a face şi nu a verbaliza sau asculta. mai sus sau mai jos de medie cu 20 de puncte şi ipotezele de interpretare posibile.I P. Verbal peste Q. Q. V. Q. Q. Diagnosticul diferenţial se poate face în funcţie de conţinutul . 6. Verbal şi Q. puţin peste 100. mai scăzută orientarea motorie sau de perf. codare. cuburi.V ridicat (130 -140) şi Q. sub medie mai ales la scalele memorie.I. uşor sub medie sugerează: tendinţe de reactivitate prin acţiuni sau delicvenţă. Cu cât răspunsurile verbale sunt mai stilate şi căutate.I. aritmetică. care se manifestă în probleme de exprimare verbală marcate.agresiv sau nu .. păcat etc. Q. asamblare obiecte (această ordine) sugerează: traumatism la nivelul creierului.V. Performanţa cu 20 şi mai multe puncte: 1.P. 4. Q.I. şi /sau coordonare oculară / sau manuală slabă. în jur de 100 sugerează: o orientare academică şi intelectuală. adesea sub 90. mediu sau peste şi Q. În termenii abilităţilor de învăţare. 3. În situaţiile cele mai benigne. Q. impulsive şi distructive. vorbim de anxietate.începând de la 20 de puncte în sus. fără verbalizări agresive. 2. peste 110 şi Vb. Performanţă este peste scorul Q. cu forţa în performanţa motorie. P. Q. Q. mai ales dacă Performanţa suferă datorită lentorii generale a subiectului şi testele sub-verbale sunt pline cu verbalizări de autp-pedepsire. Q.I. imaturitate fiziologică. rău.I. atenţie particulară pentru scala memorie care este cea mai vulnerabilă la anxietate.I.al verbalizărilor şi a uşurinţei cu care sunt exprimate. de Performanţă. Verbal cu 20 şi peste: 5. mai ales dacă verbalizarea este plină cu idei agresive.172 MIHAELA MINULESCU diferenţa .I. Tabel privind legătura dintre performanţa Q.I.I.I. puţin peste 100. sub medie (85 şi mai puţin) cu scoruri scăzute mai ales la scalele : cuburi. cu atât diferenţa în gradul de eficienţă rezolutivă în diferite tipuri de abilităţi este mai semnificativă.P.Vb.I. sugestia este de intelectualizare poate chiar tendinţă obsesiv-compulsivă.I. scăzut (80) sugerează: depresie.I.

testele Domino. Similaritatea dintre Q. mai ales când verbalizările sunt slabe. Testul I.P. Inteligenţa cristalizată este mai specifică fiind legată de un domeniu specific precum educaţia.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 173 verbalizărilor relevă idei ciudate. Bateria factorială P. 9. Mai înalte ambele decât 130. Cuburi. uşor peste 100. de obicei de tip simplu. 1963. .3. cu toate scorurile scalelor la 7 şi sub sugerează: retardare mentală. depinde mai mult de mediu. Testele Cattell.Bonnardel.. Un scor Secvenţial: suma de la Memorie şi Codare 11. Este necesară şi examinarea clinică a verbalizărilor. Ambele sub 75.Verbal şi Q. Indivizii paranoizi sau schizofrenia paranoidă au procese verbale mai intacte dar stranii şi Q. Matrici progresive. Dacă scorurile sunt între 50 şi 75 şi scalele au scoruri între 5 şi 7 este implicată posibilitate educabilităţii retardatului mental.I. Bateria factorială standard . Testul de aptitudini mecanice MacQuarrie Scalele de inteligenţă Cattell Cattell.-ul lor verbal este de obicei mai înalt decât Q. Similitudini şi Vocabular. Dacă sunt sub 50 şi scorurile scalelor sub 5. 7. V.I. 10. greoaie şi cultural sărace: deprivare culturală.I. testele tip vocabular. : o capacitate puternică de rezolutivitate pentru majoritatea domeniilor care implică rezolvarea de probleme.I. M. Inteligenţa fluidă este generală şi corespunde astfel multor domenii diferite şi intervine în adaptarea la situaţii noi. Ereditatea este un aspect important al inteligenţei fluide. Asamblare obiecte.P.I. utilizează analiza factorială şi identifică un model cu 2 factori ai intelectului care se bazează pe inteligenţa fluidă şi pe cea crsitalizată. Un scor Conceptual: suma scorurilor de la Informaţii. Abilităţi intelectuale puternice. Q. bizare şi în afara contextului. se pot de asemenea deriva: Un scor Spaţial: suma la Completare imagini.I. şi Q. accentul se va pune pe munca de formare. 3. sugerează: schizofrenie. Performanţă: 8. sub 85. A.

un factor de raţionament şi unul spaţial. teste tip matrice. ca urmare a unor cercetări factoriale care indică că probele nonverbale fac apel la relaţii de tip deductiv puternic saturate în factorul inteligenţă fluidă. Denumirea iniţială.8 teste de condiţionare: capacitatea de a regăsi într-o serie pe cel care corespunde condiţiilor date În calcularea corelaţiilor de vor folosi notele brute astfel: Nota totală respectiv suma răspunsurilor corecte de la toate cele 4 serii Nota 1: nr. de răspunsuri corecte de la testul 1 Nota 2: suma pentru testul 2 Nota 3: suma pentru testul 3 Nota 4: suma pentru testul 4 Testele "Domino" Testul Domino. pentru copii de la 4 . Ambele prezintă două forme paralele cu 4 tipuri de probe. Probele care fac parte sunt saturate în factorul "g". dar nu şi în structurarea probelor.12 teste de tip matrice: capacitatea de a găsi criterii de clasificare şi de înţelege transformări . adulţi cu handicap de limbaj Scalele 3 pentru adulţi cu pregătire superioară.14 serii de desene de clasificare: capacitatea de a găsi criterii de clasificare (asemănări) . teste de consemne. Scalele 2 şi 3 diferă în dificultate. dar şi în doi factori primari. Scala 1 cuprinde 4 teste de tip nonverbal şi 4 teste care implică comprehensiune verbală şi unele cunoştinţe cu specific cultural. teste de clasificare. "culture fair intelligence test" sublinia faptul că testul nu suportă influenţa factorului socio-cultural în înţelegerea şi rezolvarea itemilor. inspirat de testul dominoului folosit în armata britanică (construit de Anstey ca paralel pentru testul Matrix 38) cu scopul de a avea un instrument pentru măsurarea inteligenţei generale cu itemi nonverbali. Scala 1.174 MIHAELA MINULESCU Teste de inteligenţă nonverbală puse la punct de autor în 1940. Pichot. cu o anumită rată .13 ani. debili mental şi adulţi internaţi Scalele 2 pentru copii de 8 . adulţi cu pregătire medie. serii de figuri geometrice. Sunt organizate pe trei nivele conform criteriului vârstă şi nivel de pregătire. astfel: .8 ani. .12 serii de figuri de completat: capacitatea de a înţelege transformări care au loc treptat. D 48 este pus la punct de P.

a trece. În clinică. De exemplu. construită de C. Testele tip vocabular Diferitele tipuri de teste vocabular sunt construite în acelaşi scop. a continua. În total sunt daţi 40 de itemi. Saturaţia testului D 48 în factorul "g" este . subiectul trebuie să găsească sinonimul pentru cuvântul "a pilota" din următoarele cuvinte oferite" a voiaja.70.46 în factorul verbal. a naviga. rezultatul depinde şi de inteligenţa generală a subiectului. Studiile realizate demonstrează corelaţia ridicată a rezultatelor la acest test cu nota globală de la scalele Terman. A. a ghida. dar şi patologice). rezultatul la proba verbală comparat cu proba de memorie sau probe nonverbale. dar răspunde mai ales expresiei verbale a inteligenţei. Testul vocabularului construit de R. funcţionari etc.). Binois şi P. sinonimul lui printre alte 6 cuvinte. cu un nivel de dificultate peste cel al primei variante. P. şi faptul că rezultatul la test este independent de nivelul social al subiecţilor cercetaţi. Itemii propun două tipuri de sarcini: răspunsuri libere şi găsirea de sinonime. a merge. permite o imagine asupra diferenţei dintre situaţia eficienţei dinainte de a începe procesul patologic vs. comparativ cu alte probe de inteligenţă (în special testele nonverbale sunt supuse deteriorării mentale fiziologice. Probele de vocabular devin instrumente importante în selecţia pentru profesii unde aptitudinea verbală este semnificativă (secretariat. condiţia actuală. Analiza factorială indică o saturaţie de . În context. destinat adulţilor cu intelect superior. Pichot se bazează sinonimie: subiectul trebuie să găsească.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 175 În cadrul adminitrării se dau 4 exemple şi 44 itemi de rezolvat ce pun în joc deducţia corelaţiilor pornind de la 3 elemente: • descoperirea relaţiei dintre A şi B. plecând de la un cuvânt. cercetările autorilor indică faptul că proba este mai puţin susceptibilă de a fi afectată de agresiunile condiţiei patologice. Ca măsură a aptitudinilor verbale.71 în factorul "g" şi . În 1970 apare varianta D 70. Autorii consideră proba superioară testului Matrix 38 ca probă de dezvoltare intelectuală pentru persoane cu vârstele între 10 şi 15 ani. . • aplicarea acesteia pentru C • pentru a găsi un element D care este pentru C asemeni lui B pentru A. de a măsura amplitudinea vocabularului.

A. Bateria P. fată de programele de studiu şcolar sau faţă de studiile ce comportă multe măsurători ale aptitudinii mintale. complet se arată mai util în evaluarea aptitudinii mintale. 3.176 MIHAELA MINULESCU Bateria factorială P. se pare că. mai buni sau mai slabi.I. R . este destinată evaluării a 5 factori ai intelectului: 1. destinată măsurării a cinci "aptitudini mintale primare". M. Notele acestui test au un caracter de diferenţiere cu un conţinut psihologic mai ridicat fată de celelalte. în 1947. Aceste note au dat mereu fidelităţi satisfăcătoare şi au furnizat corelaţii substanţiale cu notele şcolare.aptitudine spaţială 3. S . În cadrul programelor de consiliere şcolară. Manualul a fost revizuit în 1949.A. V . W .aptitudine numerică 5. a fost publicată în S.M.fluiditate verbală .U.raţionament 4. Cuprinde serii de probe care vizează abilităţile cognitive primare iar studiile privind validitatea empirică indică: 1. A. în mod particular. M. 2.M. în care V si R sunt exprimate în note brute. Testul W (fluiditate verbală) are valoare predictivă în prognosticul şcolar sau profesional. Sugerează faptul că P.-ului convenţional: respectiv 2 V + R. Testele S (spaţial) şi N (numeric) au arătat o validitate mai mică. N . dar utilizabilă.semnificaţie verbală 2. în cea mai mare măsură. suficient de ridicată pentru a permite identificarea elevilor care sunt. Studiile au ajuns la o formulă nouă de estimare a Q. Testele Bateriei P.A. Ediţia a treia este din 1958. evaluarea modului în care un elev va reuşi în activitatea sa şcolară. testele privind factorii V. Fidelitatea este aceeaşi la aceste teste. Pe scurt următoarele comentarii pot ajuta la interpretarea notelor obţinute la P. Această baterie de teste. la aceste forme de exprimare a aptitudinii mintale. în general. măsurători standard ale nivelului şcolar. 4. R şi N furnizează. precum şi cu multe teste de "inteligenţă generală". 5. fată de reuşita şcolară. Este destinat vârstelor cuprinse între 11-17 ani. Testele V (semnificaţie verbală) şi R (raţionament) par a fi cei mai buni predictori privind reuşita în şcoala secundară. M. A. A.

M. Ea diferă de semnificaţia verbală în ceea ce priveşte rapiditatea şi uşurinţa cu care pot fi utilizate cuvintele. Această aptitudine presupune înţelegerea ideilor exprimate prin cuvinte. Durata testului este de 6 minute. Aptitudinea spaţială(S) Este aptitudinea de a reprezenta obiectele în două sau trei dimensiuni. în principal. Nota S apare mai mult sau mai puţin predictivă într-o situaţie şcolară particulară. rapiditatea şi exactitatea manipulării cifrelor.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 177 Semnificaţia verbală (V).Bonnardel . Raţionament (R) Este aptitudinea rezolvării problemelor logice. furnizează criterii de diferenţiere ale "aptitudinii mintale". ţinând cont de faptele constatate. implică şi sesizarea relaţiilor spaţiale ale unui aranjament de obiecte. Durata testului este de 5 minute. Durata testului este de 6 minute. de a rezolva rapid şi exact probleme simple. Semnificaţia verbală este măsurată prin intermediul itemilor de tipul sinonimelor. Această aptitudine poate fi mai bine descrisă ca o abilitate de a imagina cum va apare un obiect sau un desen în momentul în care se va mişca cu o rotaţie. dar este clar că se poate afla mai mult despre aptitudinile unui subiect şi despre modul în care acesta percepe lumea cu ajutorul acesteia. Durata acestui test este de 4 minute. Este aptitudinea cea mai uşor de evidenţiat şi explicat. Ea este utilizată în întreaga activitate în care informaţia este obţinută prin lectură sau prin audierea cuvintelor. Indicii şcolari şi Bateria P. pot face planuri şi să le ducă până la capăt. Fluiditatea verbală (W) Este aptitudinea de a furniza cuvinte cu uşurinţă. Este una din cele mai importante aptitudini mintale. deoarece ea presupune. Bateria factorială standard . Persoanele cu o aptitudine bună în ceea ce priveşte raţionamentul pot analiza o situaţie pe baza unei experienţe trecute. Notele V si R reprezintă estimările cele mai valide ale "aptitudinii şcolare". A. Aptitudinea numerică (N) Este aceea de a lucra cu cifrele.

în care fiecare item cuprinde 6 cuvinte identice între care există unul diferit de celelalte . Inteligenta practică (IPC).000 de persoane.B 22 este un test manipulativ de reprezentări spaţiale .B 53 măsoară inteligenta generală sub aspectul dinamicii . Thurstone.BLS 4 este un test nonverbal de inteligentă ce cuprinde serii de imagini de completat. mici probleme aritmetice.178 MIHAELA MINULESCU Permite estimarea unui larg evantai de capacităţi mentale în perioada orientării profesionale şi de reorientare.BG 3 şi BG 9 sunt teste de percepere a figurilor identice .BV9 este un test verbal de inteligentă generală care conţine 121 de itemi de dificultate în creştere (raţionament aritmetic simplu. . Potenţialul intelectual (PI) corespunde factorului g din GATB şi factorilor I & R. arbore genealogic. serii de litere. perechi de cuvinte. Descrierea Bateria este formată din 20 de probe psihologice având în vedere 6 tipuri de dimensiuni: 1. egal sau mai mic comparativ cu cel al consoanelor. Conţine 3 teste: . Comprehensiunea verbală (V) conţine 3 teste: . Claritatea perceptivă şi mentală (CPM) .factorii P Thurstone. cu dificultate în creştere 2.A.BCV este un test de consoane-vocale prin care se stabileşte dacă în cadrul celor 99 cuvinte numărul vocalelor este mai mare.B 43 este un test în care se cere subiectului să reprezinte 10 modele de figuri utilizând 40 elemente de lemn .B 2 C este un test de reperaj numeric (se determină prezenţa anumitor cupluri de cifre printre serii de cifre) . şi factorii P & Q din G.B 101 este un test de inteligentă crescută inspirat de cub Kohs (reproducere de modele) cu ajutorul unor cuburi cu feţe diferite 4. 3.T. Cuprinde 4 teste de performanţă: . raţionamente logice).BV 8 este un test de vocabular.BV 4 cuprinde sinonime şi antonime . cuvinte străine.BG 10 este un test de baraj (cercuri) . serii de cifre. sau sunt cel mai depărtate de înţelesul textului dat. A fost publicat în 1960 fiind rezultatul cercetărilor psihologice de peste 20 de ani şi a examinării a peste 10. Există aici 5 teste: .6 propoziţii din care trebuie indicate 2 care se apropie cel mai mult. .B.BV 50 si BV 16 cuprind fragmente de texte urmate de 4 .

corectând greşelile de reguli gramaticale Administrarea se poate face prin bateria în totalitate sau prin utilizarea separată a testelor. de rezolvat în 4 minute .BMV 16 are 25 înmulţiri. 2. construită pentru ucenici şi muncitori manuali. de rezolvat în 5 minute 6. vigilenta Fiecare dintre aceste notări s-a stabilit plecând de la probe cu scopul de a elimina. pe cât posibil. în 4 minute .BOR 18 este un test de vocabular care cuprinde 305 substantive obişnuite.inteligenta practică la nivelul muncitorului D . pe de o parte factorul specific al fiecăreia dintre ele. Pentru fiecare notă pot fi utilizate mai multe teste pentru a egaliza influenţa unor variabile moderatoare.iuţeala şi exactitatea reacţiilor.dexteritate. pentru muncitorii străini care nu au cunoştinţe lingvistice. Bonnardel a stabilit două categorii de examinări ale căror elemente să fie descoperite şi notate într-o fişă. tehnicieni. şi pe de altă parte oscilaţiile examinatului. notările pe care această examinare permite să se stabilească sunt: I. este compusă numai din teste de performanţă 3.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 179 5.BAD 15 are 40 de adunări. Cercetările în instituţiile şcolare şi în industrie au condus la stabilirea tehnicilor de folosit pentru cele mai diverse niveluri de analfabeţi.P.BOR 19 subiectului i se cere să recopieze o serie de fraze. În interpretarea completă se pot se obţine 6 note pentru cele 6 dimensiuni. unele prost ortografiate . rapiditate manuală P . la ingineri şi cadre absolvente de facultăţi.BPB 17 are 30 de probleme de dificultate crescută. Calcul aritmetic (CA) estimează calculul şi rapiditatea în soluţionarea de operaţii aritmetice simple şi probleme elementare Conţine 3 teste: . funcţionari. Ortografie (BR) Există 2 probe: . Durata .O. Diferă de bateriile factoriale anterioare prin faptul că regrupează anumiţi factori ce au o relaţie directă şi semnificaţie profesională relativ identică. Tipuri de examinări standard Examinarea A (durata medie 2 ore şi 30 minute) 1.precizie în mânuirea mecanismelor si grijă în timpul lucrului R . .

O. cuie. plecând de la rezultatele brute ale probelor. B 101 Notarea D. G ai bateriei U.(3 părţi) şi B 19 D-L (2 părţi). maşini de ridicat etc. Toate aceste notări sunt obţinute la bareme medii.aşa după cum am realizat în industrie .M..O.S. Ea a fost stabilită pentru a se permite estimarea unui câmp foarte larg de capacităţi (incluzând aici nivelurile cele mai ridicate atinse cu ajutorul probelor pe care noi le-am putut pune la punct). Această ultimă parte a examinării (Notarea R) poate să fie rezervată pentru posturile care comportă riscuri: supravegherea de operaţii. Notarea I. si R al Thurstone şi raţionamentului general al bateriei Guilford-Zimmerman V . superioară lui 13 (notarea superioară 10 în medie) . descrisă mai sus. P şi Q ai bateriei U. buloane. pe două probe (durată medie totală : 1 oră). fiecare punct de o parte si de alta a acestei medii corespunzând la 1/4.iuţeala perceptivă şi mentală grupând factorii P ai lui Thurstone. Omega sau Mexican. Notarea corespunde lucrărilor de rutină de birou. Precizăm .înţelegând şi inginerii si cadrele.inteligenţa practică la nivelul colaboratorului C. B 43. Notarea P.B. s-a stabilit prin rezultatele a 6 probe (durata totală medie: 35 minute). Ele au fost standardizate pe o largă populaţie muncitorească cu o scară bazată pe o medie egală cu 10. pe patru probe (durata totală medie: 5 minute 30 secunde).B 31.180 MIHAELA MINULESCU fiecărei probe se reduce la măsura compatibilă cu obţinerea rezultatelor suficient de stabile. R.potenţial intelectual. B 32. . conducerea de autovehicule. Piuliţe.P.S.cunoaşterea limbii înţelegerea verbală I.I. Examinarea B (durata medie 4 ore şi 30 minute) A doua examinare priveşte pe toţi tinerii în curs de orientare profesională precum şi orice categorie de personal . corespunzând noţiunii factorilor g ai autorilor englezi. Notările pe care această examinare le permite sunt: P.S.E.E.S. B 22.ca orice candidat care se prezintă la angajare ca muncitor si care obţine la această examinare o notare I. pe trei probe (durată totală medie: 25 minute).ca şi altii superiori mediei 10. cu scopul de a stabili chiar de la angajare posibilităţile lor de perfecţionare şi promovare. B 19 D-L.P.P. Notarea R. poduri rulante.C. să treacă imediat la cea de-a doua examinare. . tije. .P. Discurile . Sinusoide.C.

durata totală medie este de 30 minute.A. în vederea folosirii lor practice. Notarea V s-a stabilit cu ajutorul a 3 teste diferite (durata totală este de 40 minute. BLS 4).b.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 181 C. Ele sunt teste în care intervin în chip esenţial deopotrivă rapiditatea şi precizia în scopuri intelectuale simple (durata totală: 19 minute). s-a stabilit cu ajutorul a 5 teste diferite.M.G. s-a stabilit pe 4 probe de performanţă (singurele din această categorie pentru nivelul colaboratorului). B 43. BV 50(sau testul paralel BV 51) şi BV 16.17.C.cele mai bune . . BV 4. ne-a părut ca cea mai simplă soluţie folosirea unui eşalon de notări . într-o eventuală lipsă de moment a candidatului la un test de acest fel. B 22. Notarea C. Aici căutăm un randament mediu.16.Mult.I.P. Este preferabil să nu fie folosit decât la candidaţii cu un nivel şcolar superior certificatului de studii primare. Pentru Notarea C. . Notarea O. testul B. BCV. pe de o parte.calculul. iuţeala în rezolvarea operaţiilor aritmetice şi a problemelor aritmetice elementare.mai ales pentru nivelurile cele mai ridicate . B-Add.OP 18. Testele BG 3 şi B. pe de altă parte este greu de admis că facultăţile indivizilor din diverse grupe se repartizează în derâdere . B 20 b. aceste notări trebuie aplicate subiecţilor cu o pregătire foarte diferită şi permite compararea lor. s-a stabilit pe trei probe (durata totală 13 minute). B 101. durata totală: 1 oră 10 minute (BV 9.) BV 8. BG 3. uneori dând oscilaţii destul de importante ale subiecţilor din asfel de categorii de probe.A.R.M. şi că. Înţelegerea testului BLS 4 poate să fie slabă pentru nivelurile relativ scăzute. B 53. B. Toate notările aceste s-au obţinut cu ajutorul baremelor bazate pe rezultatele brute în diverse probe.ortografia Notarea P. Notarea C.G. B. comportând fiecare serie de întrebări dificultăţi progresive (teste de forţă). Experienţa ne-a arătat că pentru cea mai bună exprimare a unor astfel de teste de putere .9 dând în acelaşi timp rezultate cu ceva mai satisfăcătoare.I. s-a stabilit cu ajutorul a 3 teste diferite. O.P.O.R.15. s-a stabilit pe 2 probe (durata totală 25 minute). Notarea I.P.R. B. sunt folosite 5 teste. B.(notările A obţinute pe baremele de cotare) în scopul de a evita în unele cazuri influenţa asupra notării P. 19.P. BG 10.aceasta prin simplul fapt al influenţei abaterilor datorate diferenţelor de şcolarizare din grupe.9 sunt teste vecine: se folosesc unul sau altul. Dat fiind că.era preferabil de stabilit notarea fără a considera decât 2 rezultate .

mai ales pentru folosirea cuprinzătoare a acestor notări de instructori şi de direcţiile de personal în întreprindere.9 V.4 B.V.G.L. B. Pauză C. 15 B.V. B.4 B.nivel B Timpul şi ordinea preferenţială de trecere pentru examenul B (cu indicarea duratei fiecărei probe).M.OR TOTAL 4` 4` 5` 10` 15` 2h 47`+10`pauza 13` 25` 1h 10` 40` Teste individuale de performanţă: I.16 10 B.V.R.C.V.A.10` .. O.V. Mult 16 B.18 B. 2`1/2 2`1/2 3` 6` 5` 19` C. B. Pb17 B. B. Examen standard .G.V.OR.8 B.9(BG3) B.53 B.P. Această soluţie s-a dovedit deosebit de satisfăcătoare din punct de vedere practic.C B.S.10 15` 10` 45` 15` 25` minute.5. Testele colective creion-hârtie: P.22…………….2. Add.50(51)+ B.P.I.182 MIHAELA MINULESCU mergând de la 1 la 20. repartizându-le ca astfel diferenţa de sfert a diferitelor grupe să se apropie cât mai mult posibil de medianele grupelor extreme axându-se pe numărul 13 pentru grupele de ingineri şi 4 pentru o grupă importantă de candidaţi instruiţi. B.

10` B. Testele de performanţă pot fi plasate înainte de testul colectiv creion .101……………10` B. 13 10 8 4 11 10 8 7 5 V 13 10 7 4 14 12 10 8 6 I. 13 10 10 4 10 9 8 7 7 CPM 13 12 9 4 12 11 10 9 8 OR 13 10 6 4 15 11 10 9 6 Bărbaţi Femmei 30 140 200 140 100 97 130 134 329 211 25 22 20 20 20 9 8 6 5 4 10 13 12 9 10 13 10 8 7 6 14 12 12 14 13 8 7 5 5 4 - 13 11 10 10 8 10 12 12 11 11 8 7 12 - . Examenul B Iată.C.43…………….I.20 h……………10` 40` maximum Timp total 4 ore şi 30` Notă.hârtie. spre exemplificare mediane obţinute pentru grupe diferite de notări ale examenului B.P. Grupe 450 145 1750 1380 70 330 300 130 140 20 19 20 14 20 25 20 30 15 30 P..TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 183 B.

Capacitatea de a găsi relaţii corecte între noţiuni 35 H. Asemănător / . Fraze în .Abilitatea de analiză mentală 20 F. C. Probele Aspecte psihologice itemi 35 A.Uşurinţa stabilirii raporturilor logice între diferite date . BG. Raven.Capacitatea de analiză si flexibilitatea verbale mentală . 3 Este o variantă creată de Bontilă pentru studii medii. Cunoştinţe . capacitatea de a matură înţelege situaţiile sociale 35 D. Spearman: " A cunoaşte natura particulară a mecanismelor mentale ale educării şi reproducerii contrastul lor limpede şi cooperarea lor constantă în toate actele de gândire . 3 .Capacitatea de a descoperi raporturi abstracte de dificultate crescândă . precizie si rapiditatea observaţiei 20 B. Aritmetică .Spiritul de observaţie. Autorul a pornit de la observaţia făcută de C.Rapiditatea de calcul 16 C. Analogii .Cunoaşterea sensului cuvintelor 35 E.Integritatea logică a proceselor dezordine asociative . Testul I.184 MIHAELA MINULESCU Pentru fiecare grupă diferenţa de efort este în jurul lui 2. Cuprinde 8 domenii de conţinut şi este organizat astfel: Nr. Judecată Judecata practică. Aritmetică .Informaţia generală din diferite domenii Matrici progresive Testele sunt construite de J.Reprezentarea ideativă a noţiunilor Contrar concrete sau abstracte .Sumare cunoştinţe de aritmetică 35 G.

A denumit aceste probe Matrix. Testul a fost utilizat în timpul războiului de armatele aliate. PM 38 conţine 60 de probe (5 serii a câte 12 probleme). ele trebuie să permită alcătuirea unui test care să diferenţieze indivizii în funcţie de capacitatea lor de a-şi mobiliza imediat calităţile observaţiei şi claritatea raţionamentului. 4. de a înţelege figurile fără semnificaţie definită 2. Pentru a construi testul. Pentru a menţine constant interesul imaginile sunt clar prezentate pentru a fi "plăcute vederii" Proba a reuşit să acopere "câmpul total al dezvoltării intelectuale".iată care ar putea fi debutul înţelepciunii nu numai pentru psihologia aptitudinilor individuale ci şi pentru cea a cunoaşterii.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 185 şi filiaţia lor genetică . plecând de la momentul când copilul este capabil să înţeleagă că este vorba de a căuta o bucată care lipseşte pentru a completa un desen. de a dezvolta un sistem de a raţiona. Raven s-a inspirat din tablourile cu dublă intrare (matrici matematice) de dificultate crescândă. . Testul permite evaluarea aptitudinii subiectului de a stabili comparaţii şi de a raţiona prin analogie. În aceste condiţii cele 5 serii furnizează astfel 5 posibilităţi de a înţelege metoda şi 5 teste de capacităţi mentale." Forme / nivele ale matricilor progresive Matrix 1938 .seriile I & II (pentru studenţi şi cadre cu studii superioare. PMA) Matrix 38 Proba a fost construită pornind de la postulatul că principiile neogenetice ale lui Spearman sunt exacte. de a sesiza relaţiile care există între ele 3. Scopurile testului: A măsura aptitudinile subiectului în perioada când rezolvă proba: 1.seriile ABCDE (matrice standard pentru populaţia generală. seriile A. PM 38) Matrix 1947 . Ab. B (pentru copii şi examene clinice. Testul implică o ordine standardizată a modului de lucru. de a concepe natura figurii care urmează si completează fiecare sistem de relaţii prezentat şi astfel. PM 47) Matrix 47/62 .în culori. Soluţia este evidentă de la primele probleme din serie iar ordinea de prezentare furnizează un antrenament metodic în modul de a rezolva aceste probleme.

82. tinerii alienaţi. studii antropologice.testul dat în timp limitat ajută la determinarea rapidităţii cu care execută corect o muncă intelectuală Această formă prezintă două serii. D. Seria A conţine 12 probleme pentru prezentarea şi exersarea metodei de rezolvare. de aici şi denumirea de matrici progresivă. Are o saturaţie în factorul g de .seriile A. sau pentru persoane care au suferit alterări ale inteligentei. Pentru adultul normal seriile A si B sunt doar o formare în metoda de lucru. În situaţiile în care este vorba de subiecţi a căror capacitate de a face comparaţii şi analogii s-a maturizat / s-a deteriorat. . Seria B are 48 de probleme care se aseamănă cu cele din seriile C. Forma conţine planşe colorate. De asemenea. este (omiţând din nota totală seria Ab). Matricile 62 (PMA) A fost realizat pentru persoane cu inteligenţă medie sau peste medie. dar mai greu pe cele din seriile C şi D. Copiii. vârstnici. Raven descrie matricile ca probă de observare şi de claritate a gândirii. seriile pot permite determinarea nivelului real prezent. B care se dovedesc a fi prea facile se poate continua direct cu C. Ab. Dacă subiectul are formată capacitatea de a raţiona prin analogie se va utiliza Matricile 38. Fiecare probă este în realitate sursa sau originea unui sistem de gândire. Dacă s-a început cu seriile A. Ab. debilii mental şi persoanele foarte în vârstă rezolvă probele seriei A si B. A fost introdusă o serie nouă de 12 probe Ab (Ab este o probă de trecere între seria A şi seria B). există şi o formă cu piese încastrate. .testul dat în timp liber ajută la determinarea capacităţii maxime de observaţie şi raţionament logic . B Testul este folosit pentru copii. Cele 3 scale acoperă ansamblul proceselor intelectuale de care sunt capabili în general copiii de aproximativ 11 ani.186 MIHAELA MINULESCU Contribuţia fiecărei serii la nota totală permite asigurarea coerenţei şi validităţii estimării. examinări clinice. D. Matricile 47 . şi E din PM 38. Dat în timp limitat. Are o corelaţie . dacă subiectul a rezolvat problemele uşoare ale seriilor C şi D rezultatul poate să nu fie valid.86 cu scala Terman-Merrille.

Pentru executarea probelor se va folosi numai creionul. Atenţia şi interesul sunt menţinute aproximativ o oră. 3. Seria I se rezolvă în 10 minute şi cu ajutorul ei putem evalua în câteva minute dacă putem considera subiectul ca deficient. să fie omise sau modificate.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 187 Rezolvarea testului necesită cel puţin 1/2 oră pentru subiectul cu capacitate intelectuală superioară. în nici un caz. odată început. 2. mediu. făcând să iasă în evidenţă latura sa abstractă. Totuşi. analitică sau inventivă Testul se aplică copiilor începând cu vârsta de 9 ani până la 14 ani şi adulţilor. Va . care să fie bine ascuţite. în instrucţiuni se indică un minim care trebuie spus. Examinatorul se va asigura. 4. denumit "analitic". concretă. punând probleme care să depindă cât mai puţin de limbaj şi de cunoştinţe speciale. pentru cazul în care explicaţiile sunt date în limbaj direct. Meili. Lucrul. În raport cu vârsta candidaţilor. să dea indicaţii asupra caracterului calitativ al inteligenţei unui individ. Punctele care influenţează în mod special rezultatul sunt subliniate şi nu trebuie. În ultima situaţie i se poate da seria II pentru determinări mai certe. colectiv sau individual. se datorează psihologului elveţian R. înainte de începerea examinării. se pot da explicaţii mai dezvoltate sau mai sumare. Semnalul pentru începerea rezolvării unei probleme se va da numai în momentul când examinatorul are certitudinea că toţi candidaţii au înţeles bine ceea ce au de făcut. Explicaţiile vor trebui date exact în forma indicată în aceste instrucţiuni. Examinatorul va evita întrebările puse de candidaţi şi mai ales cele care au legătură cu modul de rezolvare a unor probleme din test. 5. strălucitor. b. că fiecare subiect are materialul de lucru în bună stare. nu se va întrerupe sub nici un motiv. Este necesar ca examinatorul să aibă câteva creioane de rezervă. Examinatorul va observa ca toţi candidaţii să înceapă şi să sfârşească lucrul în acelaşi timp. care a combinat diferitele probe folosite de alţi autori astfel încât să răspundă la două scopuri: a. 6. Testul de inteligenţă Meili (TAI) Acest test de inteligenţă. Pentru aplicarea acestui test se va ţine seama de următoarele puncte: 1. să dea o măsură generală a gradului de inteligenţă.

deoarece rezultatele de la un an la altul nu prezentau diferenţieri în curba de distribuţie. pentru ca. fiecare dintre ele determinând un anumit aspect sau o anumită direcţie în care este dezvoltată inteligenţă. vor supraveghea continuu pe candidaţi. care se găsesc în caiet. dar numai în timpul executării exerciţiilor. Înainte de a începe executarea unui subtest se dau explicaţiile respective şi se fac exerciţiile preliminare. este indicat ca testul să se aplice în două reprize. analogii. iar în cea de-a doua repriză restul subtestelor. fapt care a justificat această grupare. însă fără prea multe cuvinte. În felul acesta se pot evita uşor încercările unor candidaţi de a continua rezolvarea subtestului ce trebuia să fie terminată în timp ce se dau explicaţiile pentru subtestul următor. Încercările candidaţilor de a copia sau de a înşele vor fi suprimate cu hotărâre. Au fost constituite grupe de vârstă de câte doi ani. În prima repriză se vor executa subtestele: imagini. Testul analitic de inteligenţă include 6 subteste. Examinatorul şi ajutoarele sale. . Candidaţii care vor să lase lucrul sau care îl găsesc prea dificil. se explică soluţiile problemelor de exerciţiu şi se discută eventualele erori. fiind utilizat pentru vârstele de la 14-15 ani. Etalonul nostru este construit pentru toate cele 6 subteste. examinatorul va răspunde individual. Pentru a se evita oboseala candidaţilor. în special a celor de vârstă mai mică. se va cere candidaţilor să însemneze cu o cruce locul până unde au ajuns. 7. în special dacă colectivul este prea numeros. vor fi încurajaţi. pentru a se asigura că toţi au înţeles explicaţiile. subtestele se vor executa în ordinea următoare: lacune. De fiecare dată când se sfârşeşte timpul afectat pentru executarea unui subtest. În timp ce candidaţii execută aceste exerciţii. Înainte de a se trece la execuţia subtestului însuşi. Dacă este necesar se vor da explicaţii individuale. analogii. în felul acesta să se poată controla dacă nu cumva au adăugat ceva după trecerea timpului afectat pentru rezolvare. lacune. Când un candidat pune o întrebare. pentru a nu deranja lucrul celorlalţi.188 MIHAELA MINULESCU răspunde numai la întrebări privind felul de a se executa lucrul. imagini. dacă ea nu se referă la chestiuni privind felul de rezolvare. examinatorul va controla felul cum lucrează fiecare. Când se lucrează cu colective numeroase. Tehnica examenului Testul analitic de inteligenţă este compus din 6 subteste distincte. 16-17 ani şi pentru adulţi.

fiecare factor determinând un anumit tip de inteligenţă. în dreptul testelor respective. nici de . concret. Însă. cele de mai sus se pot ilustra prin figura care urmează. Se observă. ceea ce implică aptitudini specifice. Testele analogii şi lacune sunt intermediare între forma inventivă şi cea analitică. se va ţine seama că rezultatele testelor.hârtie nonverbal. Pentru a se putea interpreta acest profil. Astfel testele cifre şi imagini determină forma analitică. În acest profil fiecare rază este împărţită în 10 diviziuni care reprezintă cele 10 centile. determină forma inteligenţei. Pentru reprezentarea datelor obţinute astfel încât să se poată observa uşor în ce direcţie este dezvoltată inteligenţa subiectului. că forma inteligenţei este determinată de preponderenţa diferiţilor factori care alcătuiesc profilul. Dacă profilul se prezintă într-o formă regulată. Ţinând seama de aceste consideraţii. deci. deci. adică dacă numărul de centile este acelaşi pentru fiecare test . de cele mai multe ori observându-se preponderenţa unuia din cei patru factori (analitic. abstract). de pe pagina a doua a caietului. Testul a fost publicat de americanul Mac-Quarrie. MacQuarrie a dorit să construiască un test creion . uşor aplicabil care să nu depindă nici de inteligenta generală. iar centila 100 la extremitatea periferică a fiecărei raze.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 189 Rezultatele obţinute în puncte şi centile (decile) la fiecare test se vor trece la totalul din pagina a doua a caietului de teste. Testul de aptitudini mecanice MacQuarrie Obiectivul testului: Acest test măsoară aptitudinea mecanică manuală. cât şi în ceea ce priveşte rapiditatea mişcării degetelor şi reprezentării spaţiale. iar forma inteligenţei se exprimă prin forma acestei figuri. Gradul de inteligenţă se exprimă.înseamnă că inteligenţa subiectului este dezvoltată în mod armonios. acest caz apare foarte rar. se va utiliza profilul circular din stânga. în această reprezentare grafică. în 1925. testele desene şi fraze determină forma inventivă şi. prin mărirea suprafeţei formată de liniile care unesc punctele marcate pe raze. inventiv. după care se va calcula media aritmetică. testele desene şi cifre determină forma abstractă. Astfel se consideră că centila 10 se găseşte chiar în centru. în sfârşit. atât în ceea ce priveşte coordonarea ochi-mână. testele imagini şi fraze determină forma concretă. luate două câte două.

Aceste exerciţii. electricitatea industrială. sunt date contra-cronometru (timp impus). din dreapta fiecărei figuri). 7. unde aceste puncte sunt reprezentate prin litere). a muncitorilor cu profesii mecanice. o probă de localizare spaţială (trebuiesc identificate prin litere 5 puncte din 8 pătrate mici. se poate da tuturor. o probă de reprezentare spaţiala (se identifică numărul de cărămizi cu care vine în contact fiecare din cele 5 cărămizi notate cu x. percepţia detaliului. 5. controlul mişcării manuale. o probă de urmărire labirint (se indică. 3. în cele 4 imagini. Fiecare subtest este precedat de un exerciţiu. de la stânga la dreapta si sunt amestecate). Descrierea testului Testul de aptitudini mecanice Mac-Quarrie este o probă creionhârtie formată din 7 subteste prezentate într-un caiet de 15 pagini: 1. o probă de tapping (trebuiesc puse 3 puncte în fiecare cerc). Aceasta si explică valoarea predictivă bună a acestui test pentru desenul industrial. A fost utilizat si în studierea aptitudinilor debililor mintali. 4. spaţială. a mecanicilor. o probă de trasaj (se desenează o linie sinuoasă care trebuie să treacă prin deschiderile liniilor verticale. Modul de utilizare si aplicare Testul se aplică individual sau colectiv. tinereţea. agilitatea manuală. 6. din cele 6 grămezi ordonate). punctele de sosire a 10 linii sinuoase care traversează fiecare imagine. Numeroase studii factoriale au fost efectuate asupra rezultatelor la testul de aptitudini Mac-Quarrie. . ele arată că intervin diverşi factori: aprecierea vizuală. începând de la vârsta de 10 ani. pentru profesiunile mecanice. Este utilizabil în orientarea profesională pentru selecţia dactilografelor. fără să le atingă). într-o manieră generală. 2. ca şi probele propriu-zise.190 MIHAELA MINULESCU cunoştinţele mecanice ale subiectului si care să aibă o valoare predictivă bună pentru reuşita în profesiunile mecanice. o probă de punctare (se pune un punct în fiecare din cerculeţele situate de-a lungul unei linii. vizualizarea relaţiilor spaţiale. şcolile de Arte si Meserii şi. la intervale diferite). o probă de copiere (se copiază figurile formate din 4 segmente în spaţiul punctat. a tehnicienilor dentişti. după un pătrat mare izomorf.

Diferite alte echipe de cercetare după anii 1950 studiază în manieră longitudinală încercând o modelare sistematică a dezvoltării în condiţii de cercetare continuă.Stern.Wallon. Testele tip screening (triere): Testul screening Denver 12. Noţiuni generale 12.2. Scala de inteligenţă Stanford . Aspectele pozitive ale acestor studii constau în următoarele aspecte: permit .S. Noua Scală metrică de inteligenţă 12. Scala de inteligenţă pentru copiii preşcolari şi şcolarii mici. F. Evidenţiază astfel corelaţia dintre modificările condiţiilor socio-economice şi culturale ale familiei şi efectele lor asupra dezvoltării psihice a copiilor.Simon. Brunet . Zazzo consideră că studiul longitudinal nu este o metodă ci o metodologie şi include două tehnici: tehnica de grup şi tehnica individuală care cuprind tehnici de observare.3. teste aplicate în funcţie de un orar longitudinal. A. Aceste metode longitudinale se dezvoltă după anii 1925 odată cu studiile lui Terman. Testul nonverbal de inteligenţă generală Dearborn. Scale de dezvoltare: Scalele Bayley pentru dezvoltarea copilului.Goodenough.P.4.1.Piaget.I. H. J. R. Noţiuni generale În istoria testării psihologice o serie de autori au abordat dintr-o perspectivă longitudinală măsurarea dezvoltării diferitelor aptitudini intelectuale: W. Scala de dezvoltare psihomotorie în prima copilărie.Binet. Subiecţii săi vor fi retestaţi de Thorndike după 20 de ani pentru a studia factorii de intervenţie.1. W.Lezine 12. chestionare.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 191 PSIHODIAGNOZA LA VÂRSTELE MICI ŞI FOARTE MICI 12.. Testele de inteligenţă pentru preşcolari şi şcolari mici: Scala de dezvoltare intelectuală Binet .Gesell.P.

cu ajutorul unor unităţi mobile. statutul familial. Date privind probleme speciale .192 MIHAELA MINULESCU un diagnostic funcţional prin introducerea dimensiunii temporale şi permit evidenţierea unor aspecte foarte complexe ale dinamicii dezvoltării conduitelor elaborate. au instrucţiuni de aplicare foarte clare. informaţii privind auzul. informaţii de la părinţi sau cei care îngrijesc copilul. în general.terapeutică. dezvoltarea psihologică. grădiniţă) sau în cadrul unor centre specializate. Revizuirea dezvoltării în patru domenii: statutul fizic.Peterson. sisteme simple de scorare. Istoria dezvoltării copilului . Testarea screening se realizează de obicei la nivelul comunităţii. văzul şi . prezintă uşurinţă şi rapiditate în dezvoltare. Evaluarea statutului general al dezvoltării copilului . 4. informaţii recoltate prin sursă directă. Dar metodele longitudinale nu sunt omnipotente.interviul părinţilor. Recomandări privind comportamentul examinatorului: sensibilitate pentru preocupările şi grijile părinţilor. . sau chiar anumite handicapuri. 5. chestionare sau liste de control. Testele tip screening (triere): Testul screening Denver Scopul testelor de tip screening este de a identifica copii ce prezintă riscuri în dezvoltarea psiho-comportamentală. Organizarea unei astfel de testări se poate face: şa domiciliul copilului.2. fidelitate şi validitate înalte. în cadrul unor unităţi educaţionale (creşă.obţinute printr-un test screening. Examinarea pediatrică 2. Aspectele de bază ale informaţiilor testării de tip screening (triere): mai mult decât o singură sursă de informaţii. Caracteristicile testelor de tip screening cuprind următoarele aspecte deosebite: etalonarea se face pe baza unui eşantion reprezentativ. dezvoltarea psihomotorie. statutul socio-economic.de la părinţi sau persoane care au în grijă copilul. selectând copiii care necesită evaluări extensive suplimentare pentru precizarea necesităţilor de intervenţie educaţional-terapeutică. au un caracter multidimensional. 1987) poate include ca activităţi: 1. 12. Scopul depistării este posibilitatea de a construi programe speciale de intervenţie educaţional . Utilitate şi organizare: Testele tip screening sunt utilizare de obicei în cadrul unui program comprehensiv de evaluare şi măsurare a copiilor. Un astfel de program (N. familiarizarea cu copilul. 3.

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

193

monitorizarea influenţelor datorate interrelaţiilor copil - cel care îl are în grijă; monitorizarea condiţiilor fizice ale locului de testare; verificarea stării de sănătate fizică; atenţia trebuie focalizată nu numai pe ariile dezvoltări (motorii, cognitive, comunicaţionale etc.) ci şi pe interacţiunea dintre acestea. Testul screening Denver Proba urmăreşte evidenţierea achiziţiilor de dezvoltare, şi este introdusă şi experimentată în România de echipa condusă de N. Mitrofan în 1993 - 1994. Originea ideilor testării este în Tabelele de dezvoltare Gessel. Cuprinde 105 itemi de 4 tipuri: comportamentul social, comportamentul de adaptare; comportamentul verbal; comportamentul motor. Pentru fiecare domeniu sunt diferenţiate comportamentele principale care definesc domeniul respectiv şi care au o evoluţie progresivă cu vârsta. Utilizează materiale precum: ghem de lână roşie, jucărie pentru sugari zornăitoare, 8 cuburi colorate, sticlă transparentă, clopoţel, minge tenis, creion, stafide, coli de hârtie. Rezultatele conduc la conturarea unui scor care poate fi considerat: normal, suspect, anormal, instabil. Se recomandă repetarea testării la intervale de 6 luni până la vârsta de 2 ani, la interval de 1 an până la vârsta de 5 ani. Componentele celor 4 domenii pentru aprecierea dezvoltării neuropsihice sunt: Comportamentul motor: motricitate în decubit dorsal (cap, trunchi, membre); motricitate în decubit ventral; poziţie şezând, posturi de echilibru; ortostatism, mers, alergare; control, vertical, deplasare pe verticală (urcat - coborât scări); motricitatea fină a mâini. Comportamentul cognitiv: receptivitate generală la stimuli; percepţia şi reprezentarea; memoria verbală (recunoaştere, denumire de imagini); activitatea de construcţie; activitatea de reproducere grafică; caracteristici calitative de vârstă. Comportamentul verbal: gângurit (vocale, consoane); pronunţia de silabe; limbajul pasiv; limbajul activ; structura gramaticală a limbajului vorbit. Comportamentul socio-afectiv: diferenţierea reacţiilor afective; imitaţia şi comunicativitatea afectivă; activitatea de joc cu copii şi adulţii; manifestări de independenţă (preferinţe active, opoziţie) şi autoservirea (deprinderi de hrănire, îmbrăcare, igienă. Metoda permite aprecierea gradului de dezvoltare atât global cât şi pe componente şi oferă capacitatea de a urmări în dinamică dezvoltarea.

194

MIHAELA

MINULESCU

Dinamica se reflectă atât prin atingerea cotei normale a vârstei, sau prin surprinderea avansurilor sau retardului faţă de V.Cr. Apariţia retardului atrage atenţia asupra necesităţii cunoaşterii cauzelor care au determinat situaţia, pentru a găsi modalităţile individuale de ameliorare şi recuperare care să asigure normalitatea. 12.3. Scale de dezvoltare: Scalele Bayley pentru dezvoltarea copilului, Scala de dezvoltare psihomotorie în prima copilărie, Brunet - Lezine În timp ce testele de tip screening sunt mai raportate la norme, testele de măsurare a dezvoltării presupun compararea achiziţiilor psihocomportamentale ale copilului cu obiectivele instrucţionale. Dacă la primele răspunsul şi performanţa sunt raportate sunt raportate la un etalon, în cazul testelor de dezvoltare, fără a se exclude posibilitatea de a crea norme, de regulă nu sunt standardizate în baza unui criteriu naţional. Obiectivele instrucţionale - ca şi criterii - pot fi diferite de la un instrument la altul, de la o comunitate educaţională la alta. În urma testării se presupune un program de acţiune, de intervenţie, de recuperare, de compensare a deficienţelor constatate. Manualele la unele scale indică şi tipuri de activităţi ce se pot folosi - astfel că putem considera de fapt că avem de a face nu doar cu simpla activitate de testare ci cu un sistem complex de evaluare şi planificare a acţiunilor de intervenţie corectiv - constructivă. Sistemul se aplică pe grupuri mari de copii şi presupune cooperarea mai multor persoane şi specialităţi: psihologi, părinţi, cadre didactice, terapeuţi. Scopul testării porneşte de la concepţia că depistarea timpurie a unor deficienţe a copilului determină luarea unor măsuri imediate de tratament educaţional şi terapeutic - recuperator, prevenind instalarea unor abateri grave. Depistarea nivelului real de dezvoltare a copilului precum şi depistarea cauzelor unor deficienţe poate conduce la adecvarea măsurilor de intervenţie. Paşii unui astfel de program complex includ (G. L. Cohen,, J. L. Spenciner, 1994): 1. trierea - depistarea copiilor din comunitatea dată care se situează în afara nivelelor normale ale dezvoltării psiho-comportamentale; 2. determinarea nevoilor de servicii educaţionale speciale - prin instrumente specializate se precizează disabilităţile sau nivelul de întârziere în dezvoltare; 3. planificarea unui program de acţiune educaţională şi terapeutică care include măsurarea deprinderilor şi achiziţiilor şi stabilirea nivelului la care poate începe intervenţia, utilizând instrumente psihodiagnostice

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

195

raportate la criterii )teste de măsurare a dezvoltării), liste de control, observaţi; 4. monitorizarea progresului, prin verificarea şi testarea repetată şi, la nevoie, introducerea unor modificări ale diferitelor componente ale programului; 5. evaluarea programului. În testarea copilului mic se cer anumite caracteristici psihologului care aplică testele precum: alegerea mijloacelor de testare corespunzătoare; pregătirea în domeniul măsurării copiilor; experienţa practică; organizarea materialelor; revederea itemilor testului şi delimitarea secţiunilor de interes în testarea respectivă; stabilirea şi menţinerea raportului cu subiectul testat (este una dintre cele mai semnificative aspecte şi cere răbdare, familiarizarea anterioară a copilului pentru a se simţi confortabil, utilizarea unor jucării adecvate); flexibilitate comportamentală. Psihologul trebuie să ţină seama de conduita obişnuită a copilului ( nu se programează şedinţa imediat după-amiază când de obicei copilul doarme); de motivaţia copilului faţă de materialele testului şi chiar faţă de persoana care îl examinează; problemele de sănătate; specificul instalării oboselii; timpul de reacţie diferit al diferiţilor copiii; reacţiile de respingere posibile. Programul include aspecte care interesează părinţii, iar psihologul trebuie să fie conştient şi să manifeste toleranţă şi înţelegere pentru nivelul de anxietate al membrilor familiei legat de dezvoltarea copilului şi rezultatul testului; trebuie să acorde timp suficient pentru comunicare informaţiei şi să aprecieze nivelul diferit de implicare a membrilor familiei în procesul de creştere, educare şi măsurare a copilului. Un prim grup de instrumente s-au constituit cu scopul măsurării condiţiei psihice a nou-născutului astfel: măsurarea comportamentului copilului născut înainte de termen, scala de măsurare a comportamentului neo-natal, măsurarea neurologică a copilului, , chestionar pentru comportamentul copilului. Exemple: Testul L. Dubowitz şi V. Dubovitz, 1981, Scala B.T. Brazelton 1973. Un alt grup de instrumente a fost construit pentru copiii preşcolari, atât pentru cei foarte mici, între 0 şi 3 ani pentru evaluarea achiziţiilor din învăţarea timpurie, cât şi pentru cei între 3 şi 6-7 ani, când achiziţiile în plan psiho-comportamental se realizează în cadrul şi prin socializare în cadrul unor instituţii preşcolare sau şcolare. Ca tip de teste, Carolina Currriculum pentru copiii foarte mici cu nevoi speciale; Carolina Curriculum pentru preşcolari cu nevoi speciale, Testul AEPS, 1992, care

196

MIHAELA

MINULESCU

corespunde unui program complex numit Sistem de Evaluare, Măsurare şi Programare pentru copii foarte mici. Scalele Bayley pentru dezvoltarea copilului Testul este publicat în 1969 şi revizuit 1993, este dedicat măsurării dezvoltării copiilor pe direcţia cognitiv-mentală şi cea motorie. Este dedicată copiilor între 1 lună şi 42 de luni. Cuprinde mai multe scale cu obiective specifice: scala mentală, scala motorie, scala de evaluare a comportamentului. Scala mentală este dedicată măsurării unor abilităţi precum: achiziţii senzorial - perceptuale, achiziţionarea constanţei obiectului, memorarea, învăţarea şi rezolvarea de probleme, vocalizarea şi comunicarea verbală, evidenţa timpurie a gândiri abstracte, habituarea, reprezentarea mentală, limbajul complex şi formarea conceptului matematic. Scala motrică măsoară: nivelul controlului corporal, coordonarea musculară, controlul metric final mâinilor şi degetelor, mişcarea dinamică, praxis-ul dinamic, imitarea posturală. Scala de evaluare a comportamentului, 30 itemi, cuprinde evaluări ale atenţiei, orientării, reglării emoţionale şi calităţii motricităţii. Itemii sunt aranjaţi în ordinea vârstelor, respectiv vârsta la care 50% din copiii testaţi reuşesc la un anume item. Pentru fiecare item este indicată vârsta ţintă şi limitele de vârstă între care este reuşit de la 5% până la 95% dintre copiii testaţi. Examinatorul trebuie să determine vârsta de bază şi vârsta plafon a copilului. Vârsta de bază se determină prin numărul itemilor succesivi la care reuşeşte copilul (10 succesivi); vârsta plafon după numărul de itemi la care eşuează (10 succesivi). Scala de dezvoltare psihomotorie în prima copilărie, Brunet - Lezine Scala este creată de O.Brunet şi I. Lezine. Scala este tradusă şi utilizată în România. Bateria este formată din 10 probe pentru fiecare etapă de vârstă, dintre care 6 sunt considerate ca teste ce pun copilul în condiţii experimentale controlabile în prezenţa unui material uşor de procurat. Întrebările incluse facilitează primul contact şi dau posibilitatea de consemnare a condiţiilor sociale şi afective în care se dezvoltă copilul. Testele sunt foarte utile părinţilor pentru a ordona şi direcţiona observaţiile cu privire la copilul mic, pentru că servesc ca introducere în problematica primei vârste, pentru că determină surprinderea gradului de influenţă a mediului. Autoarele consideră semnificativă covariaţia dintre coeficientul

şi coeficientul de dezvoltare. / V. imită o trăsătură. Q. se corelează coeficientul intelectual al părinţilor cu coeficientul de dezvoltare al copiilor lor. coeficientului de dezvoltare. După un an şi jumătate se bor nota şi acestea dar accentul se pune pe caracteristicile achiziţiilor verbale. 18 zile la 30 de luni.I.Cr. al copiilor. vârsta cronologică). control postural şi motricitate. De exemplu. Testele sunt grupate în 4 categorii astfel: P. începe să mâzgălească după demonstraţie. construieşte un turn din 6 cuburi. Gruparea se realizează în funcţie de diferite etape de vârstă pentru dezvoltarea psihică.D.D. imită zgomotul lingurii pe care o loveşte de farfurie. pentru cei peste 12 luni până la 4 ani.Cr.. Durata este de aproximativ 20 minute pentru copii între 4 şi 12 luni. Q. ajută la aranjarea lucrurilor sale. face fraze din mai multe cuvinte. acţiunile pentru luna a 12-a se referă la următoarele comportamente: merge dacă este ţinut de mâini. .D. foarte devreme. Examinarea se desfăşoară prin întrebări şi experimente. lunile sunt considerate ca având 30 de zile iar anul 360. limbajul. x 10 )VD reprezintă vârsta de dezvoltare. L şi posibilităţile de manipulare a obiectelor. relaţiile sociale şi personale.7. 30 minute. repetă actele care au provocat râsul. Pentru calcularea V.D rezultă din V. Până la 1 an este de interes controlul postural şi motricitatea. Probele destinate perioadei de la naştere până la 4 luni sunt doar o indicaţie generală asupra bunului mers al dezvoltării combinate cu examenul neurologic.9.6. spune legate trei cuvinte. se numeşte prin prenume. Q.5. pune trei piese pe planşetă. L.Cr. încearcă să îndoaie o hârtie dată. P.. Itemii: stând în picioare coboară pentru a ridica o jucărie. V. Itemii: urcă şi coboară singur scara. şi 10 luni. coordonare vizual-motorie sau conduita de adaptare faţă de obiecte.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 197 intelectual al părinţilor. Începând cu vârsta de 4 luni notarea se realizează astfel: se acordă 3 zile pentru itemii reuşiţi la nivelele 4.. O. dă obiectul la cerere sau la indicaţia prin gest.8. S. C. prinde un al treilea cub privind la cele două pe care le ţine deja. Se poate urmării ritmul dezvoltării psihice şi nivelul Q. Întrebările determină şi surprinderea gradului de influenţă al mediului. repune cubul în locul lui pe planşetă. aruncă un cub în ceaşcă. presupun cele două autoare. începând de la 4 luni. numeşte sau arată 4 imagini. Pentru luna a 24-a acţiunile cerute sunt: la cerere dă cu piciorul mingii.

1983. ţinând seama de felul în care priveşte subiectul examinarea. convalescenţi. .P.P.S. 1972. Scala de inteligenţă pentru copiii preşcolari şi şcolarii mici. sau au ore distractive. Durata examinării nu trebuie să treacă de anumite limite în timp. Terman face următoarele recomandări: . Scala de inteligenţă Stanford Binet. Se va evita examinarea copilului prea obosit de joc. De asemenea să nu i se ia timpul liber. 1986. Noua Scală metrică de inteligenţă Măsurarea inteligenţei la preşcolari şi şcolari mici include o serie de teste de inteligenţă precum: Scala de inteligenţă pentru copii mici Cattell. Copilul să nu fie luat de la orele sau activităţile care l-ar interesa mai mult decât testul. 1967. lipsit de odihnă sau de somn. pentru adulţi. 6-8 ani pentru 30-40 minute. etc. Pentru examinare se pot utiliza orele obişnuite de lucru. de muncă. şi a copiilor bolnavi. Scalele McCarthy pentru abilităţile copiilor. dacă se observă că renunţă greu la el. Bateria Kaufman pentru măsurarea copiilor. Scale pentru diferenţierea abilităţilor construite de C. totul adaptat de la caz la caz. Scala de inteligenţă Stanford-Binet. Testul nonverbal de inteligenţă generală Dearborn. de exemplu să fie examinat în timp ce colegii săi se joacă. revizuită în 1980.Wechsler. revizuit 1989. Scala de inteligenţă Weschler pentru preşcolari şi şcolari mici. indispuşi. prin explicarea rostului examinării. 1940.4. Testele de inteligenţă pentru preşcolari şi şcolari mici: Scala de dezvoltare intelectuală Binet .. 9-12 ani timp de 40-50 minute. 13-15 ani timp de 50-60 minute. 1990.Simon a fost revăzută şi adaptată de Ştefănescu .pentru copii de la 3-5 ani durează 25-30 minute. Atitudinea examinatorului faţă de subiect trebuie să fie în linii generale următoarea: faţă de copiii mici o atitudine de joc. Scala de dezvoltare intelectuală Binet .Elliot. etc.198 MIHAELA MINULESCU 12. faţă de copiii mai mari deşteptarea amorului propriu şi a tendinţei de emulaţie. faţă de cei mai mari şi de adulţi o atitudine francă.I.D. D.Simon. 60-90 minute. Bineînţeles.Goangă în limba română. W.Simon Scala de dezvoltare Binet .

Fisa de cotare trebuie să fie ţinută la o anumită distantă de subiect pentru a nu se vedea ce se scrie acolo. Totdeauna se va utiliza textul complet. . fără să mai amintim de examinarea anterioară. Este recomandabil ca această a doua examinare să fie făcută de un alt examinator. Dacă un copil se încăpăţânează şi nu vrea să răspundă. îi dăm câteva teste grele. În felul acesta se economiseşte timp. ceea ce ar produce o scădere a atenţiei şi a interesului pentru test. Tonul în care sunt date instrucţiunile şi atitudinea examinatorului trebuie să fie mai naturale dar nu se admite nici o abatere de la instrucţiuni. Materialul care se utilizează pentru examinare trebuie să fie dinainte pregătit în ordinea în care va fi aplicat. să nu fie grăbit şi să nu facă mişcări inutile. o întrerupem şi continuăm altă dată sau facem o pauză de cca. care chiar dacă ar vroi. În astfel de cazuri stabilirea cotei se va face numai după terminarea examinării. pentru a exclude de la început orice posibilitate de ajutorare mutuală este recomandabil să fie examinaţi mai întâi copiii ceva mai puţin inteligenţi. îl reexaminăm peste o săptămână. Când un subiect este prea încrezut şi are o atitudine de persiflare a testelor. ar fi de puţin ajutor pentru colegii lor mai inteligenţi. nu ne vom bizui niciodată pe memorie. În timpul examinării vor fi consemnate numai datele absolut necesare. părându-i-se prea uşoare. deşi este necesar ca instrucţiunile sa fie cunoscute pe de rost. iar consemnarea rezultatelor să se facă cât mai repede şipe cât posibil fără să se atragă atenţia subiectului. Tehnica examinării Prima condiţie pentru examinarea obiectivă este respectarea riguroasă a normelor şi instrucţiunilor date pentru fiecare test în parte. pentru a nu face copilul să aştepte. răspunsul întreg nu va fi decât în cazul în care nu se poate decide imediat asupra cotării pozitive sau negative a răspunsului. dar nu-l privim prea insistent sau drept în ochi pentru a nu-l intimida. În timpul examinării urmărim atent mişcările copilului şi comportamentul său. la care eşecul să fie evident pentru subiect. Examinatorul trebuie să fie calm.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 199 Dacă examinarea nu s-a terminat în acest interval de timp. deşi este recomandabil ca examinarea să se facă într-o singură şedinţă. Când se examinează copii de scoală să li se recomande să nu comunice celorlalţi elevi probele la care au fost supuşi. 10 minute în care copilul este lăsat să se joace sau să se plimbe pe afară. iar pe de altă parte subiectul nu este lăsat să aştepte.

peste această etapă nu mai continuăm. sau dacă este nevoie ne coborâm şi mai mult până ajungem la etatea la care subiectul rezolvă toate testele. Când un test revine la vârstele următoare sub o formă mai grea continuăm cu acest test până la etatea la care subiectul nu-l mai poate rezolva. Cunoscând etatea mintală şi pe cea cronologică a persoanei examinate putem stabili coeficientul de inteligentă.200 MIHAELA MINULESCU Stabilirea nivelului mintal În mod obişnuit examinarea poate începe cu un an sau doi sub etatea cronologică a subiectului. pentru toţi subiecţii care trec de această vârstă se va utiliza în calcul valoarea coeficientului de inteligentă . Pentru a vedea ce valori trebuie să acordăm diferiţilor coeficienţi.I. Dacă însă subiectul nu rezolvă chiar numai un singur test de la etatea cu care am început ne coborâm la testele de la etatea mintală imediat inferioară.care este etatea mintală a omului adult. afară de cazurile când este evidentă o stare de înapoiere sau debilitate mintală şi în care cazuri examinarea va începe cu un an sau doi sub vârsta mintală presupusă. Coeficientul de inteligentă îl vom obţine împărţind etatea mintală prin cea cronologică şi înmulţind cu 100. etatea sa mintală va fi de 6 ani mintali. Întrucât inteligenţa încetează a se mai dezvolta. Exemplu: dacă un copil rezolvă toate testele de la etatea de 5 ani.etatea cronologică de 15 ani . două teste de la etatea de 7 ani şi un test de la etatea de 8 ani. căci la cei 5 ani de bază am adăugat cele 6 teste rezolvate la celelalte vârste şi care au fiecare o valoare de câte două luni mintale. trei teste de la etatea de 6 ani. Q. el este înapoiat în ceea ce priveşte inteligenţa nu cu 33 de ani. Prin urmare dacă un subiect oarecare de 40 de ani etate cronologică are etatea mintală de 7 ani. În sus continuăm cu examinarea până la etatea la care subiectul nu mai rezolvă nici un test. ci numai cu 8 ani mintali. în medie generală peste etatea de 15 ani. şi categoriile diagnostice tradiţionale 0-22 Idioţi 23-49 Imbecili 50-69 Moroni 70-79 Mărginiţi 80-89 Proşti 90-109 Normali 110-119 Deştepţi . dăm clasificarea de mai jos. care se obţine împărţind etatea mintală prin etatea cronologică şi înmulţind rezultatul cu 100.

În cursul examinării un observator atent poate să adune date foarte utile cu privire la trăsături sociale. Pentru fiecare întrebare din fişă. care pot fi observate în timpul examinării.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 201 Aplicarea testelor se va face conform instrucţiunilor date în capitolul "Instrucţiuni speciale". Din acest motiv se anexează la scală. deci se va înlocui cu un alt test bine aplicat dar pe care subiectul nu l-a putut rezolva.globale prin prezentarea unei largi varietăţi de sarcini de dificultate crescândă. de temperament şi caracter. din motive tehnice sau din alte motive. Pentru fiecare vârstă este dat şi un test alternativ. dacă lucrează conştiincios sau nu. se poate vedea dacă subiectul este timid sau îndrăzneţ.la sfârşitul examinării. conţine 15 subteste centrate pe 4 arii largi de activitate intelectuale: . numai în cazul în care reuşita sau nereuşita unui test nu poate fi apreciată imediat se va nota răspunsul întreg care va fi apreciat + sau .Binet Se adresează mai multor nivele de vârstă şi are ca obiective: măsurarea inteligenţei generale . etc. Rezolvarea dată de subiect fiecărui test va fi consemnată în fisa de cotare utilizându-se semnele de + şi . Se adresează vârstelor cuprinse între 2 şi 23 ani. Aşa. privitoare la câte o trăsătură se dau răspunsuri posibile dintre care examinatorul alege pe aceea care crede că se potriveşte mai bine persoanei examinate. Scala de inteligenţă Stanford . Observarea conduitei în timpul examinării Scopul testelor individuale verbale. Pentru acesta este necesar ca orice examinator.şi. 20-30 de subiecţi în scop de exerciţiu. de temperament şi de caracter. Acest test se va utiliza numai în cazul în care unul din testele de la acea etate. dacă perseverează sau renunţă uşor la o probă care i se pare grea. Examinatorul se va tine în mod riguros de acest instrucţiuni pe care este bine să la cunoască pe de rost pentru a înlătura caracterul de artificialitate şi rigiditate a examinării şi pentru a o face cât mai expeditivă. înainte de a face o examinare cu scop de diagnoză exactă a nivelului mintal. de exemplu. de trăsături sociale. să examineze cca. dacă îi place să stea de vorbă (sociabilitate). nu a putut fi aplicat în condiţii satisfăcătoare. în afară de fişa de cotare a nivelului mental şi o fişa de observare a conduitei. a căror instrucţiuni de întrebuinţare le dăm aici este să măsoare gradul de dezvoltare a inteligenţei.

vizual. memoria vizuală. 3. recomandate de cercetările lui Delany şi Hopkins. abilitate vizual . Memoria de scurtă durată. concentrarea. Există forme prescurtate pentru scopuri de triere. care include memorarea mărgelelor ( memoria de scurtă durată. atenţia. discriminare. exprimarea verbală. flexibilitatea.P. raţionamentul inductiv). raţionamentul inductiv.I.ochi). deprinderile de calcul. 4. discriminarea. construirea egalităţilor ( cunoaşterea conceptelor şi procedurilor matematice. care include analiza structurii (abilitate . W. Raţionamentul cantitativ. Raţionamentul abstract . reprezentarea vizuală. percepţia vizuală. memoria bietelor ( înţelegerea vizuală. coordonare mână . 1987. 2. percepţia formelor. îndoirea şi tăiatul hârtiei (abilitate spaţială.motorie). Raţionamentul verbal. vârsta la care copilul eşuează la toţi itemii. analiza vizuală. atenţia). vizualizare spaţială. serii de numere (raţionamentul logic. respectiv vârsta la care copilul reuşeşte la toţi itemii şi nivelul plafon. percepţie şi analiză vizuală. care include teste de vocabular (reamintirea unor cuvinte expresive şi înţelegerea verbală). concentrarea. conceptele matematice şi de calcul. . formarea conceptului. percepţie. Scala de inteligenţă pentru copiii preşcolari şi şcolarii mici. agerimea pentru detalii). vizualizare spaţială. matrici (atenţia. copierea (reprezentare vizuală. discriminarea. absurdităţi (percepţia vizuală. exprimare verbală. vizualizarea spaţială. coordonare vizual . înţelegere (înţelegerea verbală. care include teste de tip: cantitativ (reflectă experienţa cu numerele. dezvoltarea vocabularului. cunoaşterea conceptelor şi procedurilor matematice). memoria pentru cifre (memoria auditivă).202 MIHAELA MINULESCU 1. exprimarea verbală.motorie. concentrarea. înţelegerea verbală. discriminarea detaliilor esenţiale).motorie. analiza structurii. raţionamentul inductiv. cunoştinţe sociale. Se stabilesc două nivele: nivelul bazal.S. informaţii factuale. atenţie. logica. raţionament inductiv). raţionamentul inductiv). memoria vizuală). concentrarea.P. informaţii actuale). încercarea şi eroarea). experienţă socială) şi relaţii verbale (dezvoltarea vocabularului. memoria pentru propoziţii (memoria auditivă de scurtă durată. Pentru copiii cu dizabilităţi şi pentru cei cu retard mental examinarea se face în condiţii speciale.

Q. Wechsler. Se obţin: un coeficient de inteligenţă verbală.109. Munca de perfecţionare a testelor va continua. vocabular. concepută pentru adolescenţi şi adulţi.89 sub medie. labirint. revizuind scara pentru adulţi o va numi WAIS (Wechsler Adults Inteligence Scale). aritmetică. deficienţă mentală.. În 1949 apare o extensie a scării pentru vârste mai mici. Rezultatul s-a concretizat. Q. în 1974. 80 . Testele de performanţă urmăresc evaluarea deprinderilor vizual spaţiale prin 5 tipuri de probe: casa animalului completare imagini. si. În 1955. cunoscută sub numele de Wechsler-Bellevue. de asemenea s-au asigurat reprezentativitatea loturilor pentru . 70 .. o nouă revizuire a scării pentru adulţi (WAIS R). la fel ca celelalte forme pentru copii mai mari şi adulţi.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 203 Bateriile Wechsler s-au născut din nevoia pe care o resimţea autorul în calitatea sa de psiholog şef al clinicii Bellevue din New York de a dispune de un instrument de măsurare a deteriorării intelectuale produse în cazul maladiilor psihice.retest. respectiv: peste 130. 120 . superior.V. un coeficient de inteligenţă practică.I. testul de cuburi. foarte recent. Testele verbale măsoară deprinderile verbale prin 6 probe de: informaţii. acordându-se şi puncte bonus în anumite situaţii timpul total în general este între 15 şi 30 de minute. două categorii de teste.129. 110 119. iar în 1967.P. apare şi scara pentru preşcolari WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale for Inteligence). similitudini. În varianta revizuită s-a adăugat şi proba "cuiele animalului" care nu participă la calcularea coeficienţilor de inteligenţă. Scara de tip Binet-Simon nu era utilă în această situaţie. de limită. propoziţii. şi un coeficient de inteligenţă generală. Q. deviaţia standard de 15. mediu. prin extinderea probelor la vârsta de 4-6 1/2 ani. neputând oferi un bun fundament pentru comparaţii ce depăşesc nivelul diferenţelor în dezvoltare. Testul cuprinde. prin transformarea scorurilor brute la teste la scorurile standard oferite de manual ( Media est 100. coeficient de stabilitate)şi validitate ( validitate predictivă.WISC). a scării pentru copii (WISC R). desen geometric. conceptul de vârstă mintală pe care se baza aceasta. denumită Scara Wechsler pentru copii (Wechsler Inteligence Scale for Children . într-o primă variantă. sub 69. coeficient deosebit de înalt. marginal. concretizându-se prin revizuirea. verbale şi de performanţă. înţelegere. validitate concurentă) a acestor probe. nivelele având aceleaşi semnificaţii ca pentru adulţi. Sunt importante în cazul ambelor teste experimentele care au determinat valorile înalte de fidelitate (fidelitate test . 90 . peste medie. în 1939.79.. valoarea minimă 41. Scorarea necesită reguli speciale. valoarea maximă 160.

aptitudinală. de "cantitate" precisă de inteligentă. titlul de "vârstă de dezvoltare" nefiind în fapt decât un concept abstract. fie ea şi de un înalt grad de generalitate.factorii nonintelectivi în principal. aprecierea nivelului intelectual al copilului făcânduse în baza comparării rezultatului său cu deviaţia standard şi media statistică a rezultatelor altor copii de aceeaşi vârstă.M. nivelul şi caracterul performantelor unor copii de 4. cele neverbale . Vârsta mintală ajunge să capete un înţeles suplimentar de nivel specific delimitat. variabile diferite ale personalităţii în ansamblu. Concepţia sa se reflectă în structura bateriilor. argumentează Wechsler. 6. Caracteristicile psihometrice ale acestor instrumente le asigură un grad înalt de obiectivitate şi valabilitate în interpretarea datelor. ceea ce implică alţi factori aptitudinali dar şi o puternică impregnare motivaţională. Wechsler reproşează mai multe scăderi conceptului de vârstă mintală. ele pot deveni etalon pentru nivele definite ale dezvoltării. şi 10 ani. Construcţia testului comparativ cu alte probe de vârstă mentală: Diferenţa principală între bateriile Wechsler şi cele precedente este renunţarea completă la conceptul de vârsta mintală şi folosirea definiţiei statistice a normalului. nu sunt identice. de data asta de ordin teoretic. dar şi capacitatea subiectului de a o utiliza. Inteligenţa este astfel în acelaşi timp energie mentală. Mai intervine şi o altă deficientă majoră. bateriile permit calcularea atât parţială cât şi globală a coeficientului .204 MIHAELA MINULESCU standardizare şi respectiv. putând găsi vârste de dezvoltare pentru funcţii fiziologice sau creşterea corporală. începând cu faptul că după 13 ani. având aceeaşi vârstă mintală la testul Binet-Simon: 6 ani. cele verbale măsurând mai mult factorii intelectivi. Wechsler porneşte în structurarea testelor sale de la conceperea inteligenţei ca parte a personalităţii globale. Structurate în acest mod. Ca şi V. capacitate complexă a subiectului uman de a gândi raţional. compuse din două serii de teste. diferenţele între indivizii din aceeaşi grupă de vârstă prezentând variaţii mult mai mari decât diferenţele între performanţele medii la grupe de vârstă apropiate. Conceptul de vârstă mintală devine ambiguu şi la analogia cu alte măsurători pentru alte aspecte ale creşterii şi dezvoltării copilului. ea nu-şi mai găseşte acoperire în realitate. Ori. neavând decât o acoperire relativă în realitate.. Aceste limite derivă din concepţia asupra inteligenţei ca aptitudine specifică. Şi în acest caz vom găsi adesea curbe de dezvoltare foarte diferite la copii diferiţi. de a acţiona cu scop şi de a relaţiona adecvat cu mediul său. restandardizarea testelor.

total. permiţând de asemenea un diagnostic optim pentru categoria "celor care învaţă încet".14 ani. bazat pe scor standardizat statistic şi nu pe vârsta mintală au fost recunoscute chiar de autorii testului Stanford-Binet. care ulterior au adoptat şi ei formula exprimării rezultatelor prin Q.I. totuşi. Avantaje şi limite ale testului Avantajele folosirii sale sunt deosebit de importante. ci pentru a iniţia un demers terapeutic compensator sau ca sprijin important în procesul educativ recuperator. formule de corecţie statistică notelor. numărul de cazuri aflate la extreme este destul de mic.I. dar nu numai. Principalele limite ale testului derivă în primul rând din limitarea eşantionului de standardizare. Vom dispune în acest mod de o descriere mult mai nuanţată a subiectului. Se pot folosi şi probe prescurtate. (cea mai răspândită variantă a testului Binet din America). putând obţine un Q.I. aplicând. ceea ce dă posibilitatea pentru copiii defavorizaţi cultural să nu fie supuşi subtestelor penalizatoare.I. de performanţă (nonverbal) sau un Q.I. a punctelor sale forte şi a celor slabe. influenţa factorilor negativi. rezultatul putând fi folosit nu numai pentru a eticheta pur şi simplu copilul. verbal şi un Q. deşi Wechsler nu admite acest procedeu. şi permite folosirea doar a unor subteste. Prezenţa unor subteste foarte clare verbale şi nonverbale. favorizează în egală măsură testarea copiilor orbi. la revizuirea testului lor. surzi sau handicapaţi fizic. aşa încât el devine aplicabil în special între 8-13.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 205 intelectual. ca oboseala şi eşecul fiind relativ slabă. la WISC R-140). 160. 81 cu Stanford-Binet). şi nu pe vârstă mintală. Avantajele unui Q. . Testul realizează o bună diferenţiere în cadrul normalităţii şi separă net copiii cu retard intelectual de normali. punctând problemele specifice emoţionale şi perceptive ce contribuie la dificultăţile şcolare ale acestor copii. iar copiii supradotaţi obţin întotdeauna scoruri mult mai mici (dacă la Stanford-Binet obţin Q.I. prin însumarea rezultatelor la cele două serii de teste. ceea ce face ca el să fi devenit principalul instrument de măsurare a inteligenţei în toate ţările în care a pătruns. Deşi în general testul are o bună corelaţie cu alte teste de inteligenţă folosite pe scara largă (0. Structurarea subtestelor ajută la prevenirea sau ameliorarea frustrării menţinând un nivel motivaţional ridicat.

Aplicarea testului implică utilizarea creionului şi înşelegerea unor indicaţii verbale simple. 1 : se cere copilului să deseneze o altă "cutie" (pătrat) asemănătoare cu cea desenată pe foaia de răspuns. Afirmaţia este valabilă şi astăzi. Dearborn. în alegerea locului şi momentului testării. Întrucât copiii nu au zestre ereditară egală. Proba nr. Sunt situaţii întâlnite în viată. altele fac apel la cunoştinţele anterioare. asigurarea unor condiţii optime de lucru. ei nu ating acelaşi nivel de dezvoltare al diverselor capacităţi. pe grupe omogene. . 2 : se cere copilului să găsească desenul unui băiat care fuge (este desenat în test foarte schematic) şi apoi să deseneze şi el un alt băiat care să alerge după primul. Realizarea unora reclamă abilităţi motorii sau perceptivo-motorii. nu au condiţii de dezvoltare identice. de aceea testul nu se aplică din nou decât la un interval de minimum 6 luni. creat de W. acumulate în cadrul experienţei dobândită de individ. F. Testul este constituit din 17 probe independente. Trecem în revistă succint probele: Proba nr. altele cer experienţe de viată. În "cutie" trebuie să pună o "minge" (cerc). scria Dearborn în 1928. urmăreşte surprinderea individului în toată complexitatea sa şi a fost creat pentru copii normali şi deficienţi între 8 -11 ani. Rezultatele pot fi influenţate de unii factori exteriori. Majoritatea acestora sunt simple şi nu presupun cunoştinţe şcolare. realizarea altora implică judecată şi abilităţi de adaptare. la fel cu cea desenată pe foaie. Cel mai important lucru este să creezi un test cu care să poţi clasifica copiii. Testul nonverbal de inteligenţă generală Dearborn Descrierea testului Testul nonverbal de inteligentă generală. mai ales că probele includ şi factori non-intelectivi în rezolvare. de aceea autorul indică multă grijă în atitudinea şi comportamentul examinatorului. stabilirea unor bune relaţii de cooperare. care vizează investigarea capacităţilor intelectuale. i se cere să deseneze o altă pisică ce aleargă după prima.206 MIHAELA MINULESCU Se resimte de asemenea absenţa unei forme alternative. În această viziune trebuie înţeleasă strădania lui Dearborn de a elabora o suită de probe nonverbale. unii autori indicând chiar un an de pauză minimă. dar se poate realiza instrucţie diferenţiată. Nu se poate crea o instrucţie adecvată pentru fiecare copil. în grupe cât mai omogene. esenţială în retestare.

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

207

Proba nr. 3: se cere copilului să identifice trei obiecte (ceas, cheie, briceag), să tină minte şi să execute în jurul acestora (sau în imediata lor apropiere) trei desene simple (pătrat, cerc, cruce). Proba nr. 4: se cere copilului să înconjoare cu un cerc numărul care arată vârsta lui. Proba nr. 5: se cere copilului să deseneze un măr (ca cel dat în test) şi să-l taie cu o linie în două părţi egale. Proba nr. 6: se cere copilului să aprecieze care este obiectul cel mai greu şi care este cel mai uşor, din cele trei obiecte date. Proba nr. 7: se cere subiectului să traseze o linie pe drumul cel mai scurt - dintre cele două care sunt desenate. Proba nr. 8: se cere subiectului să numere bilele desenate în test, să le împartă în jumătate şi să scrie alături numărul corespunzător. Proba nr. 9: se cere subiectului să reproducă acelaşi număr de bastonaşe, aşa cum este dat în test. Apoi subiectul trebuie să numere bastonaşele pe care le-a desenat şi să scrie alături numărul corespunzător. Proba nr. 10: se cere copilului să deseneze un romb, care este dat în test. (Această sarcină poate fi efectuată de un copil de 7 ani, spune Dearborn.). Proba nr. 11: se cere copilului să deseneze mâna dreaptă (în test este dată mâna stângă). Alături trebuie să scrie numărul total al degetelor celor două mâini. Proba nr. 12: se cere copilului să deseneze o stea. (Acest două teste sunt, de obicei, trecute de un copil de 7 ani, după opinia lui Dearborn.). Proba nr. 13 : se cere copilului să identifice moneda de 1 leu. Apoi să găsească în desen toate cercurile care au aceeaşi mărime cu piesa de 1 leu, în care să deseneze câte o linie; i se cere apoi să identifice piesa de 3 lei şi să găsească, în desen, toate cercurile care au aceeaşi mărime cu piesa de 3 lei; în fiecare cerc să deseneze câte două linii. În continuare subiectul trebuie să numere cercurile de mărimea piesei de 1 leu, pe cele de mărimea piesei de 3 lei şi să calculeze suma totală. Numerele găsite se scriu în cele trei cadre date de test. Proba nr. 14: se cere subiectului să identifice şi să însemneze (cu un cerc şi respectiv cu o cruce) cele mai scumpe mărci poştale şi cele mai ieftine. Proba nr. 15: se cere subiectului să găsească un obiect pierdut întrun parc (proba vizează capacitatea adaptativă). Proba nr. 16: se cere subiectului să identifice orele, la ceasurile desenate şi desenarea acelor unor ceasornice, care să indice anumite ore.

208

MIHAELA

MINULESCU

Proba nr. 17: se cere subiectului să stabilească numerele corespunzătoare - conform modelului dat - care să indice ce face fiecare personaj (probă de substituire). Este singura probă care se efectuează în timp - limită. Din descrierea probelor reiese faptul că acestea cresc în dificultate (deşi sunt diferite), adresându-se unor capacităţi variate. Testul lui Dearborn a fost etalonat pe populaţia infantilă românească de G. C. Bontilă. Tehnica de aplicare a probelor Testul acesta se aplică colectiv, la copilul normal; la deficientul mintal se recomandă aplicarea individuală sau în grupuri de 3-4 copii astfel încât examinatorul să poată urmări desfăşurarea aplicării lui. Noua Scală metrică de inteligenţă: N.O.E.M.I. R. Zazzo, deşi în cunoştinţă de răspândirea şi succesul scărilor americane, optează pentru valorificarea testului original Binet - Simon întreprinzând o activitate de ameliorare şi reactualizare prin experimentări succesive, cuprinzând trei etape. Prima etapă Rectificarea grafică a testului Binet-Simon (1946) ţinând seama şi de rezultatele tezei de doctorat susţinute în 1926 de Lucie-Renee Bonnis, autoare a cunoscutelor "curbe de dezvoltare intelectuală." Pe baza acestora R. Zazzo constată că notaţia Binet-Simon apare ca fiind ca indulgentă, ea înregistrând decalaje de până la un an între media dezvoltării copiilor şi vârstele mintale înscrise în scara metrică. Reetalonarea scării i-a apărut ca o necesitate realizată, de altminteri, în anul 1949. A doua etapă Reconstruirea experimentală a scării în colaborare cu Michel Gilly şi Mina Verba-Rad (1961-1963). Au fost eliminate unele probe, care s-au dovedit, în cursul etalonării din 1949, ca având slabă valoare genetică. Au fost conservaţi 28 dintre itemii scării vechi, unul singur suportând unele modificări. De asemenea au fost introduse probe noi, împrumutate din alte teste. Cronologic s-au derulat următoarele acţiuni: - primul trimestru al anului şcolar 1960-1961 a fost consacrat cercetărilor şi studierii noilor probe pentru a le completa pe cele din testul original; - testul provizoriu a fost experimentat pe un grup de băieţi de 9, 10, 12, 14 ani în anul şcolar 1960-1961; acest prim sondaj a permis să se

TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ

209

precizeze consemnele de aplicare şi cotare şi de a se aprecia valoarea genetică a diferitelor probe; - etalonul propriu-zis a fost lucrat în cursul anului şcolar 1961-1962 şi 1962-1963 pe grupe de băieţi şi fete de 8, 9, 10, 12, 14 ani. A treia etapă Construirea formei definitive a noii scări metrice de inteligentă (N.O.E.M.I.) 1966. Probarea, pe baza experimentelor anterioare a validităţii testului. Definirea domeniului de aplicare, a tehnicii de lucru şi a interpretării testului. (Prezentarea completă este realizată în lucrarea: Nouvelle echelle metrique de l"intelligence. Librairie Armand Colin. Editions Bourrelier 1966). Domeniul de aplicare Instrumentul permite urmărirea dezvoltării mintale a copiilor, fete şi băieţi, de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 14 ani: scala N.O.E.M.I. este eficientă în stabilirea nivelelor de inteligenţă superioară, normală şi întârziată de la 3 ani până la vârstele de sfârşit ale copilăriei, fără a schimba pe parcurs instrumentul de măsurare. Răspunde cu succes cerinţei de apreciere a inteligenţei globale în dezvoltare. Atunci când se formulează alte nevoi, cum ar fi aprecierea analitică, de fineţe a inteligenţei examinarea psihologică trebuie să fie suplimentată utilizând alte teste de inteligentă, adecvate scopului. Tehnica de lucru cu N.O.E.M.I. A. Recomandări generale. Examinatorul trebuie să fie bine familiarizat cu instrucţiunile testului înainte de a trece la aplicarea lui. Aceasta pentru ca instrucţiunile pe care le dă subiectului să fie formulate cu uşurinţă şi naturaleţe, fără ezitări. Trebuie să cunoască de asemenea criteriile de cotare pentru a aprecia rapid răspunsurile copilului. Pentru o bună aplicare a testului este indispensabil să se lucreze într-o încăpere liniştită şi bine luminată. Materialul de lucru trebuie să fie la îndemână pentru a evita pierderea de timp. Atitudinea subiectului în situaţia de examen depinzând de modul în care a fost stabilit primul contact cu examinatorul, acesta trebuie să primească copilul cu bunăvoinţă şi amabilitate: o conversaţie de câteva minute, pe un ton prietenesc, este deseori indispensabilă pentru a risipi sentimentul de jenă şi teamă. Pentru a obţine de la subiect cel mai bun randament şi a realiza astfel o apreciere exactă a posibilităţilor sale, trebuie să fie motivat, mobilizat şi să i se menţină atenţia pe toată durata examenului. Acest lucru este dificil de obţinut cu copii de vârstă mică şi cu cei instabili.

210

MIHAELA

MINULESCU

Examinatorul trebuie să se adapteze la aceste situaţii cu supleţe şi inventivitate. În mod deosebit examinatorul trebuie să găsească o cale de a urma aceste indicaţii de comportament reuşind totodată să nu modifice formularea instrucţiunilor la probe. În general consemnele probelor nu exclud intervenţiile şi stimulările examinatorului. Se va putea, de exemplu: - să se repete întrebările atunci când natura subtestului nu o interzice, aşa cum se întâmplă la probele de asemănări, fapte diverse, fraze absurde; - să se invite subiectul să răspundă sau să-şi continue răspunsul, prin stimulări neutre: "continuă", "merge", "merge", "continuă", "bine, continuă"; - a se insista pentru a preciza un răspuns neclar cu formule ca: "explică-mi încă odată", "ce vrei să spui prin aceasta?". Aceste intervenţii nu trebuie în nici un caz să sugereze răspunsul. Se va evita folosirea aprobărilor atunci când ele sunt susceptibile de a întreţine un tip de răspuns, cum ar fi în cazul "gravuri" menţinerea enumerării sau a descrierii. În mod general nu trebuie niciodată să se dezaprobe un răspuns. Orice intervenţie trebuie astfel făcută încât să nu modifice ceea ce este esenţial în probă. Pentru a răspunde acestei sarcini examinatorul trebuie să asimileze foarte bine semnificaţia psihologică a fiecărui subtest. B. Desfăşurarea examenului. Pentru a evita prelungirea duratei examinării aplicarea N.O.E.M.I. se va face în doi timpi: Timpul 1. Sondajul - în care se folosesc unele subteste care se leagă fiecare de mai multe nivele de reuşită. Permite să se determine nivelul scării de la care se poate continua examenul. Sondajul cuprinde 3 părţi: a. Probe comune tuturor vârstelor (indicate în foaia de nivel prin sublinierea numărului de ordine). Aceste sunt: memorie de cifre, gravuri, logică verbală. b. Probe uşoare (indicate în foaia de nivel printr-o steluţă). Acestea sunt: numărarea a 4 jetoane, numărarea a 13 jetoane, 9 puncte din care 3 duble. c. Probe grele (indicate în foaia de nivel prin 2 steluţe). Acestea sunt: asemănări, vocabular. Examenul psihologic se începe cu "probele comune", trecându-le rezultatele pe foaia de nivel.

se va trece la "probe dificile". blocaţi se vor obţine dispersii slabe în măsura în care resimt disconfort. fişele de examinare. comportamentul examinatorului se poate evidenţia prin faptul că. urmând ordinea itemilor şi oprind examenul după 8 eşecuri consecutive.Cr. comportamentul copilului în timpul probei (în special la copiii de vârstă mică sau la cei inhibaţi. putându-se refugia în aşa-numita conduită de eşec.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 211 După terminarea "probelor comune" se trece la "probele uşoare" sau la "probele grele" potrivit cu rezultatele obţinute de subiect până în acest moment. Din materialul testului fac parte: manualul testului. Timpul 2. monede de valori diferite.Se aplică mai întâi itemii din secvenţa de vârstă la care s-a înregistrat primul eşec la sondaj şi se continuă către vârstele inferioare până la reuşita tuturor itemilor dintr-o secvenţă de vârstă. până la vârsta cronologică de 15 ani (180 luni). Itemi mai frecvent reuşiţi de debilii mintal comparativ cu normalii la vârste mintale egale sunt semnalaţi prin D +. . Examenul propriu-zis După trecerea rezultatelor obţinute în cadrul sondajului pe foile de nivel se procedează în următorul mod: . (în luni) x 100. setul de planşe. obiecte obişnuite precum: cheie.M (în luni) / V.dacă itemii primei părţi din sondaj sunt reuşiţi până la itemul 32 inclusiv (memorie de 5 cifre. Pentru subiecţii mai mari se ia în calcul această vârstă maximă la numitor. de regulă. fişele de nivel de vârstă.dacă există mai multe eşecuri până la itemul 32 se continuă sondajul prin "probele uşoare" şi apoi "probele dificile". Aceste informaţii sunt prezentate pe foaia de nivel. Calculul vârstei mentale se face utilizând raportul obişnuit V. bogăţia enunţurilor).prezenţa unor factori specifici (reuşitele sau eşecurile elective ale debililor mintal sau ale copiilor cu tulburări de lectură. respectând următoarele condiţii: . iar cei la care eşuează cel mai frecvent copii cu tulburări de lectură prin L -. 2 cutii identice ca aspect exterior dar cântărind 3 g şi 15 g. .Se continuă după aceea cu vârstele superioare. . cuţit. În diferenţierea rezultatului se iau în consideraţie: stilul răspunsului (promptitudine. directe). debutanţii obţin cel mai frecvent dispersii foarte slabe sau foarte puternice. lentoare.

excitări posibile.2. Este descrisă mai bine ca stare de atenţie: persoana înţelege clar şi percepe cu precizie ceea ce vrea să înţeleagă. . Atenţia nu înseamnă cu necesitate mobilizare voliţională. .212 MIHAELA MINULESCU TESTELE DE ATENŢIE.procesul care se desfăşoară. De ce? Energia sa este concentrată. MEMORIE ŞI CREATIVITATE 13. Joacă un rol important în actele gândirii pentru că. ambiţia. Dacă acest proces nu are forţa necesară.1. Testele de memorie 13. poate fi spontană.intensitatea tensiunilor. . focalizată pe punctul esenţial. Atenţia voluntară este necesară chiar când este vorba de o muncă interesantă.1. . în absenţa tensiunilor interioare nu poate avea loc un proces orientat.3. poate fi întărit prin alte surse de energie (teama de eşec.forţa stimulărilor.a menţine tensiunea necesară. Testele de atenţie 13. Testele de creativitate 13. Starea clară de conştiinţă poate fi influenţată de: .a se împotrivi altor stimulări. Testele de atenţie Atenţia este o aptitudine nu foarte clar definită. dar care durează timp îndelungat pentru: . de aici putem trage concluzia că există o aptitudine sau o funcţie psihică care corespunde acestei stări de atenţie. pot suplini lipsa de interes).

În orientarea profesională au fost definite. de exemplu situaţiile când fie în stare de pasivitate totală. . pentru că atenţia nu există în sine ci se exprimă în funcţie de diferite activităţi. Tipul de atenţie este puternic legat de personalitate.). cele mai simple: testele de baraj (baraj litere. distributivitatea atenţiei. omisiuni şi erori. În astfel de sarcini se urmăreşte viteza de lucru şi exactitatea.dinamică etc. 2. diferite tipuri de atenţie. Deci se preferă definirea şi testarea unor forme ale atenţiei în funcţie de activitatea care cere atenţie. după modul în care atenţia se manifestă în diferite tipuri de activităţi se testează: 1. testele de atenţie se construiesc pe sarcini simple. baraj figuri . Astfel.extinsă. inteligenţa) şi pentru a măsura cel mai pur posibil concentrarea de energie şi rezistenţa la distragere. de exemplu. ne îndreptăm. Numărul de omisiuni şi erori variază în limite destul de mari dacă repetăm testul de mai multe ori. în funcţie de solicitările practice.subiectivă . atenţia la ceva care apare (conducere auto.statică . aceste distincţii menţinând-se în diferite sarcini precise: restrânsă . Viteze: câte sarcini a parcurs în unitatea de timp standard. .analitică .TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 213 Datele experimentale nu justifică însă considerarea dependenţei între atenţia bună şi voinţa puternică.). 3.obiectivă. Numărul de sarcini corecte este de regulă mult mai constant. . control panou comandă etc. care au constituit repere pentru psihotehnică. Pentru ca rezultatul să nu fie mijlocit de alte aptitudini specifice (de ex. respectiv menţinerea unui câmp psihic liber pentru ca un eveniment să atingă cea mai mare eficacitate. .pătrate sau cercuri. Ceea ce testăm prin testele de atenţie nu este atenţia ca atare ci tipuri de sarcini în care subiectul trebuie să fie atent pentru a reuşi să le rezolve. Exactitatea: raportul dintre corecte şi totalul de corecte.sintetică.fluctuantă. concentrarea atenţiei pe un proces precis pentru a-i permite acestuia derularea în condiţiile cele mai favorabile şi în forma sa cea mai intensă. sau arcuri de cercuri etc. poate fi dificil pentru un individ cu o voinţă puternică să se concentreze pe o sarcină intelectuală abstractă. fie în timpul executării unei activităţi mai puţin intensă. . capacitatea de rezistenţă la distragerea prin perturbaţii.rigidă . dacă natura sa este predominant practică.

Este important să se determine: . De exemplu. imagini . datorită faptului că exactitatea nu poate creşte cu viteza.modalitatea de memorare şi .cifre.şi o schimbare a semnelor şi tehnicii testului influenţează rezultatele. Testele de memorie Definiţie operativă: aptitudinea de a conserva lucruri bine delimitate. Verificarea empirică dacă există o relaţie între situaţia practică şi performanţa la test..fără sens.diversitatea materialului (cu . în testele de baraj de exemplu. precizate şi a le reproduce în momentul dorit cât mai exact posibil. În concluzie: un număr de erori mare semnifică o viteză prea mare în raport cu atenţia disponibilă şi nu o aptitudine slabă. Corelaţiile între diferite teste de memorie sunt. valabilitatea este pentru munca intelectuală simplă şi monotonă. în sensul că nu este posibil să tragi concluzii generale plecând de la concluziile unui singur test.este fluctuantă dar.214 MIHAELA MINULESCU Metoda de lucru .examinatorul controlând la plecare exactitatea şi incitându-l la o muncă rapidă şi precisă (consemne). de ex. Concluziile examinării atenţiei vor trebui utilizate la fel ca în testarea memoriei. În practică.sarcina cere reproducere sau recunoaştere. Corelarea între diferite teste de atenţie este foarte slabă . . etc. Importanţa ca subiectul să fie conştient interesat de material: această tensiune a interesului .este prea prudent sau dacă .lucrează conform aptitudinii sale.lentă sau rapidă .0. variaţiile pot fi accidentale. invers.ele sunt valabile pentru tipul de activitate similar activităţi din test.). individul trebuie adus la acea viteză care îi corespunde capacităţii de concentrare . Se cere: prudenţă în generalizarea rezultatelor . în general. puţin semnificative. 13. . atenţia pe care subiectul o acordă materialului ( există sau nu tendinţa spontană a subiectului a accepta materialul.în fiecare performanţă. pentru testele de atenţie tip baraj. .30 . Aceste corelaţii slabe se pot datora: .2.dacă individul are tendinţa să-şi depăşească viteza optimă sau dacă. creşte numărul de erori.

dezvoltă ideea că în puţine teste de memorie se găseşte un factor specific. Rolul inteligenţei în probele de memorie Inteligenţa influenţează în mare sau mică măsură în funcţie de natura materialului. Vernon.forma examenului.metoda folosită.atenţia subiectului.delimita rolul . dar cer achiziţionarea de multe cunoştinţe sau .recunoaşterea . pentru a înţelege .0. sau alteori de forme patologice de lipsă de memorie. uneori pot depinde de o lipsă de control a atenţiei.situaţia actuală. trăit de subiect. .conţinutul examenului.este dificil transferul rezultatelor în condiţiile specifice profesiunilor sau . prin analiza factorială. Thurstone găseşte trei factori. ceea ce permite intervenţia unor factori perturbatori exteriori sau interior care influenţează calitatea. nu există o dispoziţie simplă definibilă ca "memorie". Ceea ce nu înseamnă că trebuie ales în testele de memorie un material fără sens pentru a putea să înregistreze performanţe pur mecanice ale memoriei.memoria înaltă poate avea un rol compensator pentru o inteligenţă insuficientă în profesii care nu cer o independenţă înaltă de acţiune sau gândire. Guilford. Prudenţă în examinarea memoriei: un rezultat izolat nu poate fi generalizat. Aceasta ar fi o artificializare în raport de funcţionarea memoriei în ansamblul proceselor rezolutive.30 .reutilizarea unui lucru care a fost anterior experimentat. . nu poate avea semnificaţie pentru că poate fi condiţionat de : . dar nu ştim pe ce anume se sprijină această performanţă. . care. chiar cu inteligenţă suficientă poate produce dificultăţi în şcoală sau în multe profesii. performanţele la testul de memorie nu au semnificaţie pentru orientarea vocaţională pentru că: . factorii intelectuali sunt importanţi în testele de memorie. 0. Conceptul desemnează o performanţă care face posibilă conservarea reproducerea .TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 215 este în general slabă în majoritatea testelor de memorie.40. . Corelaţii în general medii. defineşte factorii în funcţie de material. Trebuie. Trebuie căutate cauzele rezultatelor de memorie scăzute. În concluzie.o memorie foarte scăzută. Când avem de-a face cu rezultate anormal de scăzute sau ridicate.

Iniţial cuprindea 10 planşe pentru fiecare formă. Diagnoza clinică a memoriei Testele de memorie au fost dezvoltate şi aplicate mai ales ca teste clinice: testele de retenţie vizuală Benton. D. De exemplu.ceea ce a orientat psihotehnica spre teste care măsoară în primul rând facultatea necesară a inteligenţei. Arthur Benton. Lahy. Dispoziţia eidetică. ceea ce a întărit dezinteresul pentru memorie.lucrările lui Thurstone care clasează factorul memorie printre aptitudinile mentale primare. scala clinică de memorie Wechsler din 1945. detalii pe care nu le remarcase pe original. ca formă de memorie specifică. moştenită de la Charcot şi Binet că memoria nu este o facultate unică pentru că există o pluralitate de memorii. este o aptitudine ce apare mai ales în copilărie (10 . E . . să comparăm rezultatele la testele de memorie cu rezultatele la testele de inteligenţă şi să ne informăm despre metoda subiectului de reţinere. subestimând măsurarea memoriei. Carrard.versiune sa de azi are: 3 forme paralele de câte 10 planşe: C. Definită prin posibilitatea de a-şi reprezenta un lucru văzut într-un mod precis şi la fel de viu caş când l-ar vedea în mod real.tradiţia iniţiată de Binet care tinde să considere memoria comparând-o cu "un domeniu de formare . 1943 . . Are 2 forme. aplicabile la adulţi şi copii. factor care saturează însă cel mai puţin testele corespunzătoare (. un elev care dă un număr foarte mare de detalii şi pare că examinează un obiect care nu există fizic în prezent. A şi B. .cultivare" unde inteligenţa este capitalul care face acest lucru posibil. Teste de memorie specifică au fost puse la punct de Binet.216 MIHAELA MINULESCU inteligenţei. copilul poate furniza detalii asupra imaginii. Goquelin. cu 1 sau mai multe figuri geometrice simple .45. Testele de memorie nu sunt prea dezvoltate din următoarele motive: . Paceud. Test de retenţie vizuală.11% dintre copii) şi este adesea trecătoare.convingerea. Royer. testul de memorie Rey.75) şi pe care îl admitem ca evident în toate bateriile de teste. mai mult. şi poate da descrieri mai precise decât o poate face cea mai bună memorie. .tezele lui Piaget privind funcţia mnezică ca dependentă de schematismul intelectual şi deci de dezvoltarea intelectului.

Versiunea standard are 10 sec. controlul mental: numărarea inversă.o percepere spaţială . Notare: numărul de cartoane bine reproduse. persoane cu tulburări de citire. memoria figurilor geometrice prin reproducere 7.ambii factori influenţând decisiv performanţele memoriei. . pentru schizofrenici. copii cu paralizie.o memorare indirectă .TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 217 2 forme paralele cu alegeri multiple. recitarea alfabetului. eroare de încadrare şi de format). Formele cu alegeri multiple sunt utilizate la hemiplegici. Deci testul apare ca probă de performanţă care include: .o reproducere a desenului care pune în joc capacităţi motrice ţi vizuale. în alte forme să aleagă dintre 4 figuri posibile răspunsul corect. dacă apar performări defectuoase putem presupune existenţa unei leziuni cerebrale care urmează a fi confirmată prin alte observaţii şi examene. . în diagnosticul de traumatism cerebral. sau lungă 15 sec. Sau. faţă de numărul de erori (omisiuni. numărul de idei memorate dintr-un text 5. 1945 Cuprinde 7 dimensiuni: 1. numărare din 3 în 3 4. date personale şi informaţii generale despre subiect 2. memoria cuvintelor perechi . Etalonul se construieşte pe o populaţie asemănătoare ca vârstă şi nivel intelectual. Tipul poate fi variat experimental: cu expunere scrută.temporală 3. deformări. memoria imediată a cifrelor 6. Alte aplicaţii ale testului: copii debili. orientarea spaţio . pentru expunere. rotaţii. sau pur şi simplu prin copiere. G şi F care combină planşele formelor precedente Fiecare planşă este prezentată 10 secunde pacientului şi i se cere să deseneze ce a văzut în planşă. Diagnostic. Scala clinică de memorie Wechsler. memoria logică. Performanţele la test sunt sensibile la atingeri cerebrale ex. pacienţi cu tulburări praxice.. perseverări. 5 sec.

mâna stângă). Notările pentru a II-a probă şi a II-a corespund rapidităţii de lucru şi memoriei vizuale. rezervei subiectului. Testul de memorie topografică. încrederii în sine. memoria recunoaşterii. Q. capacităţii de observare. Utilizat mai ales în orientarea profesională.o probă de executare de consemne.5 probe pentru memorie care vizează 5 forme de memorie diferite şi ca teste: memoria imediată a cifrelor. Se aplică individual sau colectiv.M.o altă placă de metal pe care sunt 16 casete goale şi . numărul de plăcuţe plasate corect (1 punct dacă sunt bine orientate şi 1/2 de punct pentru plasare bună dar orientare greşită). . Plăcuţele Carrard. memoria teytului.o probă de atenţie concentrată (baraj a trei semne). concentrării.o placă metalică pe care sunt gravate 16 casete ce cuprind figuri abstracte dintre care unele prezintă o anumită asemănare . conştiinciozităţii. Se pot face observaţii clinice asupra: supleţei şi siguranţei mişcării. pot fi identificate diferite calităţi ale memoriei. Experimentul este repetat de 3 ori fără o nouă prezentare între a doua şi a treia reproducere. Ca variantă. trebuinţei de ordine şi grijă. . exactităţii. A II-a probă este considerată exerciţiu de fidelitate.218 MIHAELA MINULESCU Se poate obţine astfel un coeficient de memorie. Susane Pacaud . memorie vizuală Materialul testului este format din: . . se înregistrează numărul de plăcuţe puse în primul minut. testul Kim cu 13 casete. pentru adulţi şi copii şcolarizaţi cu etaloane corespunzătoare vârstei şi nivelului de şcolarizare.-16 plăcuţe de dimensiunea casetelor pe care sunt gravate desenele primei placi.2 probe de punctare (mâna dreaptă. Testul de memorie şi atenţie Lahy Format din 9 probe astfel: . memoria dispunerii semnelor. simţului datoriei. şi o măsură a deteriorării mnezice eventuale. politeţii. memoria cuvintelor perechi. 1945. Se cronometrează timpul de lucru. Subiectului i se cere să reconstituie prima placă după o expunere de 1 minut.

şi care fac apel la cunoaşterea aprofundată a consemnelor. 0. Analize factoriale pe 3400 cazuri indică un factor comun cu testele TRCJ. procentul de răspunsuri eronate (fiabilitatea memoriei şui exactitatea amintirilor). Are la dispoziţie pentru învăţare 4 minute.2 probe succesive. Se citeşte un text iar subiectul trebuie să răspundă la un chestionar privind nume. ce vizează o studiere mai aprofundată a învăţării. Pune în evidenţă posibilitatea subiectului de ase forma în unele meserii sau profesii. Royer face un studiu privind corelarea cu inteligenţa. respectiv observă că subiecţii care au rezultate la memorie clar superioare celor la inteligenţă celor la inteligenţă: . cu o saturaţie de .51. PDG şi MRG.o singură probă ce vizează cunoaşterea capacităţii de memorare imediată a textului. Testul de memorie auditivă Este conceput de J. ordine. Pacaud. I se prezintă apoi acelaşi text dar cu cuvinte lipsă.80) decât testele de raţionament concret sau decât frazele în dezordine. Poate fi administrat în mai multe feluri: . I se dă foaia de răspuns cu un plan golit. fapte cunoscute prin text. Se poate ajunge la înţelegerea nuanţată a divergenţelor dintre aptitudinile reale şi rezultatele şcolare efective. Subiectului i se prezintă un plan de oraş cu unele străzi principale notate şi cu 37 de amplasamente pentru magazine. la decelarea anumitor handicapuri şi la o mai bună orientare. cifre. Royer pentru reliefarea anumitor caracteristici ale memoriei aptitudinii de a munci şi înţelegerea dificultăţilor şcolare. Testul este util pentru unele meserii de siguranţă unde se transmit decizi. . centre comerciale. Este pentru adolescenţi de la 11 ani în sus. edificii publice. Este individual şi colectiv. E mai saturat în factorul g (0. Testul de memorie a textului Goguelin este o formă paralelă cu testul de memorie text compus de S.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 219 Memoria topografică este foarte importantă şi se deosebeşte de alte forme mai intelectualizate. Cuprinde un text care relatează activitatea unei persoane în condiţii zilnice obişnuite text care este citit subiectului. cerându-i-se să reconstruiască textul iniţial. Indici: numărul de răspunsuri exacte (amplitudinea memoriei). MRG.60 cu rezultatele din MTB. Se înregistrează doar răspunsurile exacte. care nu cuprinde decât numele străzilor şi el trebuie să fixeze exact amplasamentul a 15 edificii. prognostic de reuşită în formarea profesională.

culpabilizaţi. originalitatea şi elaborarea.. testele de memorare Ray bazate pe semne grafice. depresie. cu tulburări fiziologice importante. cu tendinţa de a nu face nici un efort.luate în ansamblu notele de la memorie reprezintă posibilităţile actuale de muncă ale subiectului. Torrance care evaluează ca abilităţi factoriale fluiditatea. . de exemplu. figuri geometrice. figuri de completat. respectiv măsurarea factorilor . fapte .indică interesele pentru a memora. reţine. Pentru adolescenţi peste 16 ani şi adulţi. dar sunt depăşiţi şi se vor confrunta cu eşecuri. .caz invers este mai complex: cu rezultate la memorie dar inferioare celor de la inteligenţă: .studiul analitic privind diferite aspecte ale memoriei . o emotivitate dezorganizată).3 Testele de creativitate Testarea creativităţii este recunoscută ca componentă importantă educaţională şi de performanţă profesională. .rezolvările la testele de inteligenţă reprezintă posibilităţile virtuale. un timp se iluzionează.abilităţi sau trăsături de personalitate care intervin în procesul creativ în funcţie deseori şi de orientarea şi modelul original al autorului. Probele nu sunt niciodată utilizate separat ci în cadrul unui examen clinic sau de adaptare şcolară. Aici notele la exactitate pot nuanţa interpretarea pentru că: . flexibilitatea. P. creează o serie de probe mnezice şi de învăţare pentru studierea tulburărilor memoriei. Guilford care măsoară facilitatea sau fluiditatea cuvintelor. au creat teste de creativitate: E.nume.copii leneşi. flexibilitatea. chiar cu distorsionarea adevărului. Cadrul general teoretic a evoluat odată cu cercetările care încercau să surprindă specificul creativităţi umane şi a abilităţilor implicate. iar exactitatea este puternic legată de amplitudinea reţinerii. Astfel. de exemplu. cifre. - 13. . cei cu exactitate slabă sunt copii stimulaţi să caute să reuşească cu orice preţ. asocierilor.220 MIHAELA MINULESCU sunt copii care memorează dar au dificultăţi şcolare pentru că trăiesc deasupra posibilităţilor lor intelectuale. anxioşi. Belgianul Rey. Testele de creativitate au preluat în general aspectul cuantificabil. cu părinţi supraprotectori sau perfecţionişti. .copii care suferă de tulburări afective (nevroze. ideilor. expresiilor. .cei cu exactitatea foarte ridicată sunt inhibaţi. .copii obosiţi. cu teama de a nu greşi.

1984. Având în vedere că testele au demonstrat proprietăţi psihometrice remarcabile şi că în unele studii par să prezică realizări în viaţă mai bine decât testele de inteligenţă generală sau notările şcolare. probele de creativitate sunt considerate relevante şi pentru atribute umane ascunse. raţionament inductiv. utilitatea. prin care identificăm dificultatea. maturitate afectivă. J. (fluenţă ideativă). căutăm soluţia sau formulăm ipoteze legate de deficite. Gordon care pune la punct grupelor creative denumite grup de sinectică selecţionând participanţii pe baza a 8 criterii care se constituie ca dimensiuni de personalitate: aptitudine metaforică. Obiectivul testului este evaluarea procesului creativităţii prin care devenim sensibili la probleme. 1966. la absenţa unor elemente. la ceea ce lipseşte. disponibilitate. 1983). P. Mac Keen Cattell subliniază importanta factorilor de familie şi sociali în comportamentul creativ. aspectul estetic. Thurstone care se referă în cadrul modelului factorial al intelectului la facilitate în formarea şi înlănţuirea ideilor. Testul de gândire creativă E. Testele de creativitate cele mai cunoscute au fost create de Guilford. la disarmonii. dar utile în dezvoltare (Tannenbaum. aptitudinea de a generaliza.T. gustul pentru risc.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 221 elaborarea şi originalitatea ca factori ai gândirii divergente în cadrul modelului tridimensional al intelectului. Toate trei exclud din sistemele de scorare alţi factori decât cei care ţin de abilităţile gândirii divergente. deşi sunt studii care contestă de exemplu validitatea sa de construct. Wallach şi Kogan. Torrance Bateria de teste a lui Torrance este poate cea mai larg utilizată pentru copii de nivel şcolar. coordonare kinestezică. Alte studii subliniază însă influenţa contextului condiţiilor de testare şi a factorilor motivaţionali asupra performanţelor la T. la lacunele în cunoaştere. 1965. aptitudine receptivă faţă de ideile noi. Datele longitudinale sprijină ideea stabilităţii pe termen lung a performanţelor de gândire divergentă în copilăria mijlocie şi de-a lungul adolescenţei. astfel că lasă deoparte aspecte precum: ingenuitatea. iar autori precum Osborne şi Gordon studiază dinamica creativităţii de grup. testele de gândire divergentă ca estimare a potenţialului de gândire creativă au constituit mijloace de depistare a copiilor cu abilităţi creative excepţionale.C. În general. Torrance şi Ball. aptitudinea de a se angaja indiferent de poziţia socială.T. prin care testăm .

elefant sau maimuţă. Probele verbale A /B Elevi de şcoală generală Se pun întrebări legate de desene: ce reprezintă personajele. Probele dezvoltate de Torrance cuprind în afara unor adoptări a unor probe deja construite şi utilizate de Guilford: 2 baterii de teste verbale (formele A si B. eventual. 4. 6. acţiuni Imaginaţi-vă cauza care a putut duce la scena reprezentată în desen Imaginaţi consecinţele probabile a scenei reprezentate de desen 2. 3. Scrieţi toate schimbările sau transformările pentru a ameliora / maimuţa şi a-i face mai amuzanţi Găsiţi utilizări noi pentru cutii de carton sau fier Puneţi întrebări despre cutia de carton ca să treziţi interesul sau curiozitatea altora Imaginaţi-vă ce aţi putea face Imaginaţi-vă ce am putea face mai deosebit şi ce s-ar întâmpla dacă ar fi legate de nori fire şi ar atârna până la pământ (forma mai curios dacă ar fi ataşate fire de nori şi ar atârna până la A) . în perioada anilor 1955-1965 realizează studiile şi experimentează cea ce în 1966 va deveni prima ediţie americană a Testului de gândire Creativă Torrance. 2 baterii de teste figurative (formele A si B. le modificăm şi retestăm aceste modificări şi. acţiunile Încercaţi să stabiliţi de ce s-a întâmplat. La universitatea din Georgia. 7. în cele din urmă. Nr.222 MIHAELA MINULESCU aceste ipoteze şi. al IV-lea prezintă un mic obiect. 5.dacă un brad arzând ar cădea pe pământ (forma A) . fiecare câte 3 teste). locuri. 1.dacă un brad arzând ar cădea pământ şi nu s-ar mai putea pe pământ si nu putea vedea vedea decât picioarele decât picioarele oamenilor (forma oamenilor (forma B) . locurile. Primele 3 teste verbale se bazează pe un desen de la care se cer 5 sarcini.ceea ce se vede în desen Inventaţi ce se va întâmpla în continuarea la ceea ce povesteşte desenul Scrieţi toate ideile ce vă vin în minte pentru a face mai amuzanţi micul elefant / maimuţica Găsiţi idei noi ce să faceţi cu o cutie goală de carton sau de fier Puneţi întrebări neobişnuite despre cutia de carton Elevi de liceu Se pun întrebări legate de desene: ce reprezintă personajele. prin care comunicăm rezultatele. obiectele. fiecare câte 7 teste). obiecte.

4.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 223 B) Probele figurale A / B Includ următoarele tipuri de sarcini: . dezvoltarea unei povestiri.3 O. ilustrând o povestire ( sau plecând de la un cerc). . . Administrarea testului (între cele două teste există o pauză): testul verbal poate fi administrat colectiv testul figurativ poate fi administrat individual sau colectiv Timpul impus si cronometrat este de: 45 minute pentru testul verbal 30 minute pentru probele de imaginare figurală Interpretarea rezultatelor se face prin contabilizarea reuşitelor în funcţie de următoarele criterii: Fl. . .Desenaţi în jur pentru a face o imagine frumoasă.3 Fx.pentru testele figurative . aspecte deja stabilite El.3. O. număr de categorii diferite de răspuns. Fx.5 si testele figurative 2.Executarea unor desene plecând de la două linii paralele. . . (originalitate) considerată ca aptitudinea de a produce idei îndepărtate d ceea ce este comun. (fluiditate) considerată ca aptitudine a subiectului de a produce un număr mare de idei ( 1 punct pentru fiecare răspuns pertinent). daţi un nume amuzant desenului şi adăugaţi o poveste (Adăugaţi elemente pentru a face un desen şi o poveste interesantă. banal. (flexibilitate) considerată ca abilitate de a produce răspunsuri foarte variate. daţi un titlu original şi ciudat desenului şi povestirii). (elaborare) considerată a reprezenta aptitudinea subiectului de a dezvolta.Compuneţi un desen utilizând o bucată de hârtie veche pe care o puteţi detaşa şi apoi lipi de o pagină albă. evident.pentru toate probele El. lărgi şi îmbogăţi ideile.2. ce ţin de domenii diferite.în toate testele verbale şi testele figurative 2.în testele verbale 1. numărul de detalii în plus utilizate în elaborarea răspunsurilor Aceşti factori sunt prezenţi în următoarele sarcini: Fl. .Terminarea unor desene incomplete şi adăugarea unor idei interesante.

aptitudinea de producere divergentă în clase semantice: utilizări posibile. pentru un obiect banal. P. dar altele decât cele obişnuite. teste de utilizări ( liste de utilizări pentru obiectele cunoscute). a importanţei în diferite tipuri de profesii. 4 serii de teste de fluiditate pentru: Fluiditatea verbală . Fluiditatea ideaţională . creativităţii. sau care ard? etc. Conform modelului tridimensional şi ai vectorilor acestuia. liste de cuvinte ce conţin aceleaşi litere. pătrat.aptitudinea de a produce divergent sisteme simbolice: teste de combinaţie de 4 cuvinte (se dau literele cu care încep cuvintele). ce obiecte sunt în acelaşi timp roşii şi dure ?. Fluiditatea expresivă . Guilford.aptitudinea de a produce unităţi semantice: teste de calităţi ale obiectelor (de exemplu.). triunghi (producere de sisteme de figuri). aptitudine definită ca flexibilitate semantică spontană Teste de consecinţe. începând din 1949. desfăşoară cercetări asupra intelectului. liste de cuvinte ce urmează aceluiaşi cuvânt. Fluiditate asociativă . teste de completare (a completa o propoziţie utilizând un adjectiv care lipseşte). . Teste de embleme: liste de meserii ce pot fi simbolizate de o emblemă dată (implicaţiile semantice) Teste de producere de figuri: obiecte formate din cu figuri geometrice date. Teste de utilizări schimbate.aptitudinea de a produce unităţi şi transformări semantice prin imaginarea consecinţelor posibile a unui eveniment neobişnuit. Teste de producere de unităţi figurale: elaborarea fiecărei figuri dintr-o serie de figuri identice pentru ale diferenţia cotată ca fluiditate figurativă . a modalităţilor de evaluare şi formare educaţională a acestor abilităţi.producerea divergentă de unităţi simbolice: teste de prefixe ( listă de cuvinte ce încep cu acelaşi prefix). se cotează fluiditatea ideativă iar răspunsurile originale pot fi cotate pentru factorul 0.224 MIHAELA MINULESCU Testele Guilford de abilităţi ale gândirii divergente J. o faţă obţinute din cerc. de exemplu o lampă.aptitudinea de a produce diferite relaţii semantice (teste de asociaţii (a găsi sinonime). Guilford defineşte şi realizează probe pentru următoarele tipuri de abilităţi. Asimilează creativitatea gândirii divergente (opusă gândirii convergente) ce permite în cadrul procesului cognitiv schimbarea direcţiei şi găsirea mai multor soluţii .

Teste de decorări: subiectul trebuie să decoreze obiectele obişnuite cu un maximum de elemente diferite.teste de forme ascunse (a găsi liniile ascunse în obiecte mai mari) . Subiectul trebuie să ridice unele pentru a obţine figuri geometrice complete. factor cotat ca elaborare figurativă. probă prin care se măsoară aptitudinea de a produce divergent prin implicaţii figurative.teste de producere de simboluri (pentru fraze simple) . implică aptitudinea de a produce transformări cotată ca fluiditate figurativă adaptativă.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 225 Teste de distribuţie: figuri compuse din beţe de chibrituri.teste de găsire de titluri (pentru poveşti scurte) .teste de figuri (a percepe o figură simplă într-o figură complexă). aceste teste sunt cotate ca flexibilitate figurativă adaptativă . Alte teste de transformări figurative şi schematice includ: .

Ca strategie poate fi realizată în diferite moduri. strategii de cercetare şi metode de adunare şi analiză a datelor. Denzin şi Y. analiza textuală şi analiza asistată de calculator (A. observaţia. În psihodiagnostic intervine tehnica interviului individual. Băban). studiu descriptiv. 1994. studiul de caz. cercetare interpretativă. care diferenţiază între paradigme de cercetare. semi-structurat sau ne-structurat. direct. Aspecte cognitive ale metodologiei de intervievare 14 1. studiul fenomenologic. studiul de teren. etnografie. Există o multitudine de forme în care se poate desfăşura tehnica interviului. observaţia participativă. dintr-o perspectivă holistică grupează interviul şi observaţia printre strategiile de cercetare calitativă: istorie de viaţă. cercetare narativă. În această categorie sunt grupate interviul. Tehnica interviului Evaluarea calitativă face parte dintre strategiile de completare a tabloului de date furnizat de testele psihologice. Importanţa relaţionării de tip "faţă-în-faţă" . 1. analiza documentelor. Janesick. faţă în faţă. etnofenomenologie şi istoriografie. V. dar şi acesta în funcţie de gradul de formalizare se poate desfăşura structurat.226 MIHAELA MINULESCU ASPECTE PRIVIND INTERVIUL CA METODĂ CALITATIVĂ DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ 14. Lincoln. Dintre taxonomiile actuale din perspectiva psihodiagnosticului ne apare cea realizată de N.2. 1994. cercetare biografică. studiul interacţionist simbolic. cercetare acţiune. istorie orală. Tehnica interviului 14. studiul ecologic.

dar şi pentru interviu. cu tact. De exemplu aspecte privind: • capacitatea subiectului de se auto-exprima oral.) Numai o atitudine prietenoasă. unele aspecte implicate în interviu pot fi într-adevăr relevante pentru profesie. Individualitatea şi diferenţa de opinii trebuie deplin acceptate şi tolerate (numai în măsura în care . a ceea ce-i place / displace în general. normale. Psihologul nu trebuie să reacţioneze de genul: "Asta este cel mai tâmpit / prostesc / nebunesc lucru pe care l-am auzit . să obţii mai întâi cooperarea subiectului). în care psihologul sprijină şi participă personal. permite fiecăruia să-şi formeze o impresie iniţială în legătură cu celălalt 2. • de a participa efectiv într-un schimb interpersonal. sentimente exprimate. • de a fi vioi. senzorialitate. nivelul de energie (de obicei. anumite tipuri de informaţii despre subiect pot fi obţinute sau validate doar dintr-o întâlnire personală.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 227 1. cod de conduită. în selecţia profesională. Interviul este diferit de hipnoză. Scopul interviului este de obţine răspunsuri reprezentative. mai ales prin practică psihologică. Cerinţe pentru un cel ce intervievează Interviul nu este o simplă tehnică. aspiraţii. Toate aspectele interviului pot fi îmbunătăţite prin formare. • de a înţelege şi de a se face înţeles • date privind impulsivitatea. Interviul cere abilitatea de a-ţi disciplina riguros reacţiile. exersare şi. calm. deci întreaga personalitate a subiectului. aspiraţii. corect. nu de a-i domina şi distorsiona conduita. Interviul include şi arta de a fi apreciativ: se cer din partea psihologului reacţii care să-l asigure pe subiect că spune un lucru bun. o exprimare la întâmplare a propriilor tale emoţii ar putea tulbura cursul comunicării şi ar reduce cantitatea de informaţii exprimate de subiect. este capabilă să releve întreaga gamă de interese. un aspect de bază este cantitatea de efort pe care subiectul o pune în interviu) • obţinerea unei imagini valide asupra auto-perceperii. entuziasmul. real. Nu ţine numai de raţiune şi schimburi raţionale de idei. într-o bună măsură pare a fi mai degrabă o artă. Important este însă şi pentru hipnoză. ci include şi afectivitate. intuiţie. semnificativ. Interviul nu este un mijloc de a domina voinţa subiectului. adaptarea la situaţii. valori personale. a ceea ce gândeşte despre sine legat de interese. obişnuite de la subiect.

a organizării întreprinderii (a produce mai mult. şi posibilitatea de îmbunătăţire a tehnicii de lucru. Doriţi cumva să clarific ceva pentru dv. nesiguranţa subiectului. atunci se pune problema predicţiei în termeni mai complecşi prin interviu şi a unor aspecte precum: . Întrebările trebuie să dea posibilitatea subiectului să se exprime. Într-o situaţie de acest gen se poate replica prin: "Este întradevăr puţin neobişnuit ce îmi spuneţi.228 MIHAELA MINULESCU vreodată!".?"). de faptul că le-a plăcut şi că le-ar place să mai stea de vorbă împreună. calitate mai bună. Scopul interviului Depinde de scopul examenului. Acest lucru implică pozitiv subiectul şi se poate face prin felicitarea lui pentru un rezultat excelent academic sau un premiu obţinut. pe termen lung. sau dându-i şansa de a pune el însuşi întrebări ("Am impresia că nu am fost prea limpede cu unele din întrebările mele.cât de mult este capabil să se dezvolte . costuri mai mici). să-i ceară continuarea răspunsurilor ("nu-i aşa?") Deci. Se cere o sensibilitatea la tonul vocii. un interviu pentru selecţie profesională va avea ca scop un bun plasament şi o predilecţie validă privind performanţa pe termen lung. Punctul de vedere al psihologului sau al firmei fiind secundare şi. Dacă se are în vedere.cât de mult doreşte subiectul să se dezvolte . De exemplu. nivelul şi scopurile interviului trebuie să corespundă scopurilor imediate sau pe termen lung ale managementului întreprinderii. tot ceea ce ar putea să indice anxietatea. tensiunea. etc. Deci. "Ceea ce ne interesează".ce energie are disponibilă (motivaţie) şi ce ambiţii are. . interesul pentru punctul de vedere al subiectului într-o mare gamă de subiecte exprimate de acesta. atâta timp cât se caută obţinerea de informaţii despre subiect. dar foarte interesant. pentru a fi eficient. Când apar astfel de semne direcţia interviului se va schimba de la obţinerea de informaţii spre furnizarea de informaţii. Starea de spirit după care se recunoaşte un interviu bun: ambele părţi sfârşesc simţindu-se stimulaţi de întâlnire. psihologul trebuie să se centreze pe punctul de vedere al subiectului.cât de realist este faţă de sine . deci mai puteţi spune ceva despre acest lucru?" Psihologul trebuie să-şi exprime toleranţa. psihologul sau firma nu trebuie direct implicate (sunt greşite exprimările de tipul: "Noi dorim".). la expresivitatea facială. Interviul se transformă într-un instrument cu ajutorul căruia se aleg cei mai buni candidaţi în cadrul unei scheme organizaţionale pe termen lung.

subiectul care are în prezent o slujbă de rutină. . Îndemânarea şi capacitatea de a varia măsura presiunii sau ambiguităţii la care psihologul poate supune subiectul este unul dintre aspectele cheie. Nivelul de energie exprimat prin entuziasm. calmul. A doua abordare cere evaluarea eficienţei cu care subiectul îşi utilizează energia (există variaţii largi între oameni atât în nivelul de energie cât şi în eficienţa adaptării la munca respectivă). felul cum lucrează şi şi-a obţinut rezultatele. candidatul trece cu succes această etapă se poate trece la alte domenii de evaluare. impulsul de a se dezvolta poate fi evaluat prin două tipuri de abordări. i se poate cere să descrie ceea ce a realizat.dacă subiectul se va simţi "sub presiune". dar care se simte limitat în postul pe care îl are. sensibilitatea la "ceilalţi". Poate fi cercetat nivelul general de activitate pe care un candidat îl conştientizează şi îl afirmă. abilitatea de a gândi independent. Însă dacă competenţa subiectului în acest domeniu nu este importantă pentru scopul examinării. Dacă.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 229 Competenţa psihologului Îndemânarea în comunicarea faţă-în-faţă. Indici semnificativi într-un interviu de tip selecţie profesională: Dacă se pun întrebări legate de succesul profesional precum cele legate de abilitatea de a face faţă unei mari varietăţi de relaţii interpersonale. Astfel. sau "în condiţie de incertitudine" nu va avea posibilitatea să-şi exprime competenţa. relaţia de interviu se poate întrerupe brusc. flexibilitate. ţine de calităţi precum: tact. dar care prezintă o listă întreagă de activităţi extra-profesionale. orientarea spre realizări. iniţiativa. vioiciune.dacă este presat prea devreme sau se simte forţat. care creează mereu alte proiecte. tactica în testarea acestora va fi de a le evalua de la început. se poate observa direct dacă se simte liber să . . De exemplu: . hărnicia. claritatea de expresie. de exemplu. testul practic poate fi amânat sau chiar lăsat de o parte. ingeniozitatea. Deci. capacitatea de a sesiza timpul şi adecvarea răspunsurilor. trebuie adesea adecvată pentru fiecare subiect intervievat tactica succesiunii întrebărilor sau a modurilor de a le exprima în funcţie de relevanţa anumitor caracteristici susceptibile de a fi obţinute printr-un comportament sau altul.subiectul care are rezultate mereu mai bune decât colegii săi. de obicei. energii pe care nu le foloseşte în profesie. ambiţie. persuasiunea. .

poate fi explicat doar pe seama imaginii de sine a subiectului. Intervievarea directivă hsubiectul discută . poate prefera o acţiune disciplinară unei atingeri a imaginii sale şi nu.felul cum se percepe pe sine şi cum percepe lumea este un aspect foarte complex al psihologiei subiectului şi ţine de atitudini şi motivaţii. hpsihologul ascultă. chiar cu riscul de a fi dat afară. Recunoaşterea faptului că problemele de auto-percepere pot fi depăşite. care provine din diferenţierea între strategiile de terapie. De exemplu: . doar prin dezvoltarea capacităţii de înţelegere a subiectului.o femeie ce poartă tocuri foarte înalte este capabilă să îndure un disconfort sever pentru a-şi satisface imaginea de sine. rutiniere. Dar numai un psiholog bine antrenat poate ajunge la această profunzime. Strategii de intervievare Clasificare largă a interviurilor în: directive şi nondirective. relaxată şi cu ambiţii moderate. . să facă o anumită muncă pe care o percepe sub demnitatea lui. Din acest punct de vedere cel mai bun instrument psihologic pentru a evalua datele despre imaginea de sine a subiectului rămâne interviul. . hîşi prezintă opinia şi prefigurează cursul acţiunii care urmează interviului (acţiunii terapeutice). cel mai adesea.asemeni clientului în cadrul unei terapii problema în detaliu cu psihologul. Se presupune că subiectul nu are nevoie să înţeleagă problema. un exces de energie poate fi stânjenitor. a condus la dezvoltarea intervievării nonodirective.cel ce refuză. În unele posturi. pune întrebări până ajunge la o evaluare diagnostic . trebuie căutată o persoană liniştită. Intervievarea nondirectivă .230 MIHAELA MINULESCU vorbească despre experienţele sale şi le discută expansiv şi dacă realizările percepute au însemnat un şir de realizări treptate. Autoperceperea .în care are încredere şi apoi opreşte interviul. Mult din ceea ce numim şi pare comportament iraţional.cel ce intră într-o casă în flăcări pentru a salva un copil îşi poate risca viaţa pentru a păstra imaginea propriei sale bravuri. Adesea cunoaşterea imaginii de sine a celui intervievat poate fi cheia evaluării corecte a comportamentului. aşa cum deseori se interpretează ca indice de responsabilitate. Intervievarea directivă urmează deci cam aceeaşi tactică cu a terapeutului sau medicului.

Dacă sentimentele altora faţă de subiect sunt determinante pentru terapie. Ca avantaje se poate considera faptul că acţiunea se centrează mai mult pe sentimentele subiectului şi atâta timp cât acestea sunt un criteriu real de succes. evoluţia depinzând de credinţa subiectului în consilierul său. sentimentele valorile. până în momentul final când acesta va ajunge la o înţelegere a problemei sale şi va decide asupra acţiunilor corective. să devină evidente nevoile. Acesta nu trebuie să emită şi să forţeze o explicaţie elaborată a problemei.capacitatea de a face faţă diferenţelor deschise de opinii . Avantaje şi dezavantaje în ambele: Intervievarea directivă: 1. (-) subiectului i se cere să accepte: soluţia poate fi simplă sau superficială. Mai degrabă lucrează pentru a ajuta clientul să-şi clarifice modul de percepere. (-) o expertiză şi o diagnoză poate fi greşită 6.capacitatea de a răspunde .capacitatea de a învăţa de la celălalt Uneori psihologul trebuie să corecteze. este o abordare foarte realistă. rezultatul interviului este în întregime dependent de experienţa. percepţiile. (+) conduce spre cel mai bun program de acţiune 5.în intervievarea directivă doar întâmplarea face să domine. Psihologul este doar un ghid a cărui funcţie este de a "reflecta" sentimentele clientului său. consilierea nondirectivă ar putea să piardă din realism. Intervievarea directivă are rol important mai ales în demersul de angajare permiţând evaluarea subiectului în termenii următori: .în intervievarea nondirectivă. . Interviul nondirectiv este util ca instrument de investigaţie: . nici nu i se cere să emită el o soluţie la problemă. nu de a le analiza. dar eficientă. (-) planul de acţiune poate fi în detrimentul sau în beneficiul clientului 7. să modifice perceperile incorecte ale candidatului despre postul respectiv sau instituţii. Consilierea nondirectivă se sprijină pe capacitatea de înţelegere a subiectului şi nu pe încrederea sa în consilier. valorile subiectului. (+) are meritul că ţine de expertiză şi specializare 2.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 231 Psihologul nu furnizează o expertiză diagnostică sau un program de acţiune. sau să . (+) permite ca punctul de vedere cel mai larg şi experimentat să fie cel care va stabili programul de acţiune 4. (+) permite economie de teste 3. valorile intervievatului.

sunt primele folosite tehnicile nondirective şi evaluările obţinute prin ele. • Subiecţii au tendinţa de a răspunde nu la întrebare. În general. 2. • Când întrebarea este lungă subiectul tinde să-şi formuleze răspunsul pe baza primelor cuvinte. 3. ci la spiritul întrebării. într-un interviu de selecţii se pot cere ambele strategii.2. Cercetări asupra proceselor cognitive implicate în generarea răspunsurilor referitoare la acte comportamentale. ceea ce poate cere trecerea în intervievarea nondirectivă. Cercetări asupra comprehensiunii întrebărilor de către subiect. Astfel. Cercetări privind artefactele care apar în situaţia de interviu. Relaţie directă PSIHOLOG Relaţie indirectă SUBIECT CHESTIONAR CERCETĂTOR Cercetările efectuate în domeniu s-au înscris în 3 direcţii: 1. . Concluzii ale cercetărilor asupra comprehensiunii întrebărilor: • Subiectul tinde să modifice întrebarea. • Subiecţii transformă sensul unei întrebări.232 MIHAELA MINULESCU stabilească importanţa unei anumite atitudini particulare sau a nivelului de expectaţii. Aspecte cognitive ale metodologiei de intervievare Abordarea se înscrie într-o direcţie care are ca obiect studiul proceselor cognitive care au loc în situaţia interviului. 14. • Conceptele largi tind să fie interpretate într-o accepţiune mai restrânsă. Când acestea îşi epuizează scopul se schimbă direcţia spre interviul directiv.

Dacă. Procese cognitive implicate în generarea răspunsurilor despre opinii sau atitudini Exemplu de întrebare: Ce părere aveţi despre situaţia X? ÎNTREBARE COMPREHENSIUNE CĂUTARE MENTALĂ REPREZENTARE MENTALĂ MLD JUDECATĂ PRE-FORMATĂ INFORMAŢIE SEMANTICĂ ŞI EPISODICĂ RELEVANTĂ CONVERTIRE DIN LIMBAJ PROPRIU ÎN CATEGORII PRE-FORMATE EDITARE COMUNICAREA RĂSPUNSULUI . subiectul nu a auzit o parte a întrebării. Subiecţii dau o atenţie mai mare conţinutului şi detaliilor întrebării atunci când întrebarea are variante de răspuns prestabilite. de factură simplă (de exemplu.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 233 • • • Înţelegerea eronată a unei întrebări este cu atât mai mare cu cât numărul cuvintelor care poartă o încărcătură informaţională este mai mare. el tinde s-o reconstruiască pe baza fragmentului pe care l-a auzit. "Da" / "Nu"). din neatenţie.

234 MIHAELA MINULESCU Procese cognitive implicate în generarea răspunsurilor la întrebări comportamentale Exemplu de întrebare de comportament: De câte ori aţi avut senzaţia că sunteţi incapabil să faceţi faţă unui examen chiar dacă v-aţi pregătit pentru el? COMPREHENSIUNE Mem. durată INFORMAŢIE EPISODICĂ RELEVANTĂ CĂUTARE PROCESE INFERENŢIALE ŞI CUEING CONFRUNTAREA CU INFORMAŢIA TEMPORALĂ REPREZENTARE MENTALĂ CONVERTIRE ÎN CATEGORII PRE-FORMATE EDITARE COMUNICAREA RĂSPUNSULUI . lg.

Deseori testele..TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 235 Procese cognitive care intervin în elaborarea răspunsului la întrebări de frecvenţă comportamentală (cercetări ale lui Burton şi Blaire) Exemple de întrebări comportamentale: "De câte ori obişnuiţi să . Combinaţii ale acestor procese.. 2. omiţând sau incluzând evenimente. Subiecţii definesc greşit obiectul studiat. Subiecţii îşi distorsionează deliberat răspunsul din raţiuni de auto-prezentare socială. Estimări bazate pe reguli 3. Estimări bazate pe euristici existente 4. subiectul elaborează una sau mai multe ipoteze despre scopul ascuns al interviului sau despre strategia psihologului Presupunerile proprii ale subiectului cu privire la scopul cercetării actualizează o motivaţie într-un anumit mod (de exemplu: să coopereze cu intervievatorul sau să saboteze interviul). Enumerarea episoadelor 2. Premise ale înţelegerii comportamentului subiectului în situaţia de interviu (cercetări Bungard. Cauzele erorilor de estimare a frecvenţei: 1. Alte euristici 6. mai ales chestionarele de personalitate folosesc scale prin care sondează şi acele atitudini ale subiectului care ar putea modifica felul cum răspunde la întrebări. . falsificând în sens pozitiv sau negativ imaginea reală. Estimări automate bazate pe un simţ genetic al frecvenţei relative sau absolute 5. "Câte ţigări fumaţi într-o zi?" Procese cognitive implicate: 1. 1984) • Subiectul tinde să proceseze întreaga ambianţă în care are loc interviul şi • Pe baza acestei procesări. Subiecţii îşi amintesc sau estimează eronat frecvenţele 3.?".

Stupcanu. Strategii şi metode de cercetare calitativă. Construirea şi interpretarea testului C.S. Cronbach. Testarea psihologică şi împlinirea aspiraţiilor profesionale. Creier. Jossey-Bass. P. 1956. Bucureşti . R. N. 2002. Lecţii practice de psihodiagnoză. I. Minulescu. Iaşi O. 1972. 1992. 1998. J.N. Evaluarea în învăţământ. Drenth. Fumdamental Statistics in Psychology and Education. Lisievici. Bucureşti R. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Univ. în Cogniţie. Construirea şi utilizarea testelor psihologice. M . 1997. patterns. Paris M. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei M . PUF.236 MIHAELA MINULESCU Bibliografie selectivă A. Minulescu. Albu. 1988. Cluj Napoca A. Johnson. Hathaway. Crima şi normalitate psihică. 1992. Comportament.P. San Francisco T. Anastasi. 1991.T. Băban. nr. Bucureşti P. C. Abordarea calitativă a socioumanului. Proiectarea testelor de cunoştinţe şi examenul asistat pe calculator. Practică. J.II. E. Appraisal procedures for counselors and helping professionals.I. Drummond. Cluj-Napoca. Tineretul şi delicvenţa. G. H. 2000. şi 16 P. R. Merrill. Interviul şi observaţia. Albu.P. 1976. Minneapolis Inventare multifazice de personalitate.Y M. 2001. IV. 1991. Clusium. Ghid privind etapele formării personalităţii elevului. 3 . Kulcsar. Editura Aramis. Editura Titu Maiorescu. Vol I şi II. P. P. Tehnici de evaluare educaţională. în Inventarele de Personalitate. Bucureşti M. 1976. Teorie. Minulescu. 1963.Guilford. The University of Minnesota Press. Ed. Iluţ. Manuel de psychodiagnostique. The Hague. Meili. Mental Tests and cultural Adpatation. 1992. McGraw-Hill.P. 1993. CSCPT.C.N. Testul P. Cluj Napoca L. Psychological Testing.M. în Caiete Ştiinţifice. Instrumente. Cluj M. I .D. Testul Psyhorater.J.. Pitariu. Adolescent Personality and Behaviour. Mouton R.F. 1964. New York S. Lisievici. vol. Polirom. Macmillan. Casa cărţii de ştiinţă.Minulescu. Monachesi. C. Bucureşti M.Tests and measurement in child development. N. Bucureşti P.4.P. 1991.. ISE.D.Y.

Ed. Testarea psihologică a copilului mic. Press. M. New Jersey U.Wechsler. Bucureşti M. Psihologia selecţiei şi formării profesionale. Bucureşti N. 2001. 1999. Iamandescu. Iaşi Gr. M. Bucureşti Scări metrice de inteligenţă.N. Tehnici Proiective. Univ. 1968. Specificul socio-cultural exprimat în conţinutul factorilor. Psihologia personalului.B. G. 1975. Minulescu. Minulescu. în European Journal of Pszchological Assessment. Bucureşti M. 29 de teste pentru a te cunoaşte. The Psychological Corporation. Metaphors vs. Bucureşti M. Pitariu. Psihologia vieţii cotidiene. Schafer. Mitrofan. WAIS . Bucureşti M. M. Boston D. Polirom. Introducere în psihodiagnostic.A. Minulescu. Editura InfoMedica. 2002. Univ.. D.Binet intelligence scale: Manual for the III-rd revision. Editura Trei. Ed. Bazele psihodiagnosticului. 1996. 1991. Roşca. Minulescu. Assessment of persons. 11. Albu. Cluj Napoca H. Introducere în analiza jungiană.R. Nicola. Bucureşti H. Pitariu. ISE. 1996. Sundberg.Merrill. 1981. Şchiopu. Zlate. Editura Universităţii Titu Maiorescu.M. Bucureşti L. Houghton Mifflin. în M. 1977. Luban-Plozza şi I. Presa Univ. Polirom. Replicarea modelului Big Five în limba română. în B. Prentice Hall. Bucureşti M. 1996. Metode de psihodiagnostic. D. Măsurarea şi interpretarea diferenţelor individuale. Bucureşti A. Editura Titu Maiorescu. Terman. Ed. Manual. Single-Terms in Expressing and Assesing Personality. Bucureşti Teste de inteligenţă. Editura didactică şi pedagogică. Evaluarea psihologică în selecţia profesională. Pan. Stanford . Chestionarul ABCD-M. ISE. 1 M. Dacia. Neculau. Diagnostic Psychological Testing. Editura Fundaţiei România de mâine. Istoria psihologiei. Dimensiunea psihosocială a Practicii Medicale. San Antonio . Mihaela. C. 1997. 2001. Iasi M. 1973. Clujeană. Minulescu. 1997. 1991. 2002. Evaluarea trăsăturilor de personalitate ale pacienţilor. 1976. 1995. 2001. R. Minulescu. Minulescu. Internat. New York M. Bucureşti N. 1983. Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică. Garrel.TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PSIHODIAGNOZĂ 237 M. Merton. Rapaport. Minulescu. v.

Wechsler. Clinical interpretation of the Wechsler Adult Inteligence Scale. 1973. 1975. Intellicence Defined and Undefined. Grune and Stratton. Zimmermann . New York .238 MIHAELA MINULESCU D. 30. Woo-Sam.M. American Psychologist. 135 -139 I.L. J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->