TUGAS AJK KESELAMATAN Persediaan pertolongan cemas

Menghubungi JPA3 untuk memberi pertolongan cemas dan ‘stand-by ambulans sepanjang kejohanan Menubuhkan Jawatankuasa Kecil b. Mendapatkan Ahli-ahli Persatuan St. John Ambulans / Bulan Sabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan c. Berusaha untuk mendapatkan seorang pegawai perubatan dari Hospital Besar bertugas di sepanjang kejohanan. Menyediakan Pelan Tindakan Risiko bagi keselamatan dan kecemasan. o Memberi perkhidmatan keselamatan dan kecemasan serta-merta. o Menghubungi pihak polis dan pasukan bantuan pertolongan cemas.o Menyediakan pembantu bagi hal-hal kawalan keselamatan dan kecemasan. * Pelan Tindakan Risiko - satu perancangan tindakan jika berlaku hal-hal di luar kawalan dan jangkaan seperti faktor cuaca, bekalan elektrik, kerosakan teknikal, kekurangan pegawai dan pembantu, kehilangan atau kerosakan peralatan, dsb.

Tel : 04-9174333 04 - 9171355

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful